2007 Dzień specjalny konferencji 16 marca 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2007 Dzień specjalny konferencji 16 marca 2007"

Transkrypt

1 Już V spotkanie organizowane przez Institute for International Research Doroczne spotkanie praktyków z obszaru wynagrodzeń: studia przypadków, analizy porównawcze, dyskusje, wymiana doświadczeń PŁACE 2007 Dzień specjalny konferencji 16 marca 2007 Budowanie systemu motywacyjnego w oparciu o badanie potrzeb Kluczowe zagadnienia konferencji: Porównanie aktualnych poziomów wynagrodzeń w krajach Unii Europejskiej na tle zarobków w Polsce Europejskie wyzwania i trendy w polityce wynagradzania w krajach Europy Środkowo-Wschodniej Rentowność zatrudniania pracowników spoza Unii Europejskiej Aktualne praktyki rynkowe w budowaniu efektywnych systemów wynagrodzeń Współpraca z zakładowymi organizacjami związkowymi w kontekście wdrażania systemów wynagrodzeń Możliwości uelastycznienia czasu pracy w kontekście wzrostu efektywności kosztów osobowych Patronat merytoryczny: Patronat medialny: 14 15, 16 marca 2007, hotel Sofitel Victoria, Warszawa

2 PŁACE 2007 Warszawa, styczeń 2007 liczące się na rynku przedsiębiorstwa muszą zrównoważyć konieczność wynagradzania pracowników ze swoimi możliwościami finansowymi. Wynagrodzenia stanowią częstokroć najpoważniejszy element ich kosztów operacyjnych. Rodzi to potrzebę uzyskania maksymalnego zwrotu z ponoszonych inwestycji, przy uwzględnieniu oczekiwań pracowników odnośnie konkurencyjności ich wynagrodzeń. Z ogromną przyjemnością zapraszam Państwa na piątą już edycję konferencji PŁACE 2007 organizowaną przez Institute for International Research, która odbędzie się w dniach 14 15, 16 marca 2007 w hotelu Sofitel Victoria, w Warszawie. Udział w naszej konferencji stał się już tradycją dla wielu dyrektorów personalnych i specjalistów ds. wynagrodzeń, mamy nadzieję, że i Państwo zechcą dołączyć do tego grona. W trakcie konferencji, doświadczeniami podzielą się z Państwem eksperci z dziedziny wynagrodzeń i motywacji. Zapraszamy Państwa na spotkanie, które pomoże podjąć decyzje w najistotniejszych aspektach zarządzania płacami w firmie motywowania pracowników do efektywnej pracy oraz utrzymywania płac na poziomie adekwatnym do wyników osiąganych przez firmę. Pierwszego dnia zaprosimy Państwa na spotkanie z zagranicznym Gościem Specjalnym konferencji Paulem Rottigem, ekspertem w zakresie płac i wynagrodzeń, który przedstawi trendy w polityce wynagradzania w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Zaprezentujemy także zakres i konsekwencje dostosowania polskich systemów wynagrodzeń do standardów Unii Europejskiej. Przedstawione zostaną również badania, na podstawie których omówimy kształtowanie się wynagradzania za pracę w Unii Europejskiej i w Polsce. Problem ze znalezieniem pracowników ma większość pracodawców, a płaca jest jednym z najistotniejszych elementów rywalizacji o pracownika. Oddzielna więc sesja poświęcona będzie rentowności zatrudniania pracowników z zagranicy. Będą mieli Państwo także okazję poznać podatkowe aspekty zatrudniania pracowników. Celem konferencji jest, między innymi, zaprezentowanie aktualnych praktyk rynkowych w budowaniu efektywnych systemów wynagradzania, które są integralną częścią strategii zarządzania zasobami ludzkimi i powinny być z nią spójne. Dlatego też, drugiego dnia konferencji zostaną zaprezentowane studia przypadków, będą mogli Państwo poznać rozwiązania innych firm. Wśród poruszanych tematów nie zabraknie również kwestii optymalizacji kosztów pracy, tym razem w kontekście uelastycznienia czasu pracy. Mówiąc o wynagradzaniu pracowników, nie sposób pominąć zagadnienia systemów motywacyjnych motywować można nie tylko wysokością wynagrodzenia, ale także poprzez formy lub składniki systemu wynagrodzeń. Dlatego też Państwa uwadze polecam dzień specjalny konferencji 16 marca 2007 poświęcony budowaniu systemu motywacyjnego w oparciu o badanie potrzeb. Celem warsztatów będzie spojrzenie na system motywowania pracowników z perspektywy różnych teorii zarządzania, przeanalizowanie ich plusów i minusów oraz próba dopasowania do strategii, struktury i kultury firmy. Będą Państwo uczyć się komponować składniki systemu motywacyjnego, tak aby ich portfel spełniał oczekiwania pracowników i motywował do osiągania celów organizacji. Jestem przekonana, że wiedza przedstawiona podczas konferencji, a także możliwość przedyskutowania najistotniejszych kwestii w gronie ekspertów i praktyków pomoże wypracować odpowiednie strategie działania w Państwa organizacjach. W przypadku pytań dotyczących programu konferencji proszę o kontakt telefoniczny: , bądź za pomocą poczty elektronicznej: zaś zgłoszenia udziału proszę przysyłać pod numer faksu: Z wyrazami szacunku, Aleksandra Bartosińska kierownik projektu

3 Program konferencji 9:30 Dostosowanie polskich systemów wynagrodzeń do standardów Unii Europejskiej Pojecie godziwego wynagrodzenia Swobodny przepływ osób konsekwencje dla pracodawców i pracowników przemieszczających się w zakresie wynagrodzeń Zakaz dyskryminacji w wynagrodzeniu wynikający z dyrektywa 75/117 z , 97/81 z r., 99/70 z r., 2000/43 z r., 2000/78 z , Zasady określania wynagrodzenia w umowach o pracę zgodnie z dyrektywą 91/533 EEC z Prowadzący: Krzysztof Walczak, ekspert, Orłowski Patulski Sp. z o.o. 10:15 Porównanie aktualnych poziomów wynagrodzeń w krajach Unii Europejskiej na tle zarobków w Polsce Porównanie poziomów wynagrodzeń na rynku polskim Porównanie poziomów wynagrodzeń na rynku polskim i unijnym Porównanie poziomów wynagrodzeń na różnych szczeblach organizacyjnych Pokazanie dystansu w wynagrodzeniach w podziale na grupy stanowisk Prognozy zmian w poziomie płac na rynku polskim Prowadzący: Grzegorz Puczyłowski, Menedżer Działu Analiz Wynagrodzeń Główny Analityk, HRK Partners 11:00 Przerwa na kawę 11:20 Europejskie wyzwania i trendy w polityce wynagradzania w krajach Europy Środkowo Wschodniej Systemy wynagrodzeń w krajach Europy Środkowo Wschodniej Potencjalne zmiany w pakietach wynagrodzeń nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej Wyzwania stojące przed krajami Europy Środkowo Wschodniej w kontekście konkurencyjności systemów i poziomów wynagrodzeń do krajów Europy Zachodniej Gość specjalny DZIEŃ I 14 marca 2007 (środa) Europejskie wyzwania i trendy w polityce wynagradzania w Polsce Prowadzący: Retencja pracowników w kontekście otwarcia rynków pracy Unii Europejskiej dla krajów Europy Środkowo Wschodniej Paul Rottig, Country Manager, Hewitt Associates, Austria 12:50 Obiad 13:50 Wpływ otwarcia się zachodnich rynków pracy na problemy z retencją kluczowych pracowników w polskich firmach 14:35 Rentowność zatrudniania pracowników spoza Unii Europejskiej Zmiany na rynku pracy w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej Zatrudnianie obcokrajowców jako próba rozwiązania problemów na krajowym rynku pracy Bariery biurokratyczne i finansowe występujące przy zatrudnianiu obcokrajowców Wzrost płac jako sposób na powstrzymywania emigracji zarobkowej oraz czynnik motywujący obcokrajowców do podejmowania pracy w Polsce Prowadzący: Ewelina Socha, współwłaściciel, Kontakt International s.c. 15:20 Przerwa na kawę 15:40 Zatrudnianie cudzoziemców Zasady i koszty zatrudniania cudzoziemców w Polsce Konsekwencje zatrudnianie cudzoziemca bez wymaganego zezwolenia na pracę Obowiązki pracodawcy w zakresie legalizacji zatrudnienia cudzoziemców na stanowiskach kierowniczych Legalizacja pobytu cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce Prowadzący: Przemysław Ciszek, wspólnik, C&C Chakowski & Ciszek 16:30 Zakończenie pierwszego dnia konferencji

4 PŁACE 2007 DZIEŃ II 15 marca 2007 (czwartek) Aktualne praktyki rynkowe w budowaniu efektywnych systemów wynagrodzeń 9:30 Typowe błędy przy wdrażaniu rozwiązań wynagrodzeniowych na przykładzie 4 firm Case 1: Znakomity system premii... dlaczego nie zadziałał w naszej firmie? Case 2: Mamy bardzo dobre wyniki oceny pracowników i wysokie premie.. tylko słabe wyniki firmy Case 3: Niekończące się wartościowania stanowisk. jak sobie z tym poradzić? Case 4: Dajemy wysokie podwyżki i premie a pracownicy są wciąż niezadowoleni z wynagrodzeń Prowadzący: Maciej Rosa, Partner, In Consulting 14:45 Współpraca z zakładowymi organizacjami związkowymi w kontekście wdrażania systemów wynagrodzeń Wyzwania stojące przed firmą powodujące konieczność zmiany systemu wynagrodzeń Główne założenia systemu wynagrodzeń Przygotowanie procesu negocjacji 5 zasad skutecznie prowadzonych negocjacji Ocena sukcesu po wdrożeniu Prowadzący: Jacek Choroszewski, Dyrektor Personalny, Basell Orlen Sp. z o.o. 15:30 Przerwa na kawę 10:20 Powiązanie systemu ocen w wynagrodzeniami zasadniczymi Prowadzący: Dorota Gabrych, Mirosław Wujas, Witold Augusty, niezależni eksperci 11:10 Przerwa na kawę 11:30 Premie uznaniowe a regulaminowe porównanie systemów Jakie funkcje spełnia premia uznaniowa a jakie regulaminowa? Jak dobrać odpowiedni do sytuacji rodzaj premii? Jak uzasadnić Zarządowi potrzebę wprowadzenia dodatkowej premii? Jakie są kluczowe czynniki skuteczności wdrożenia premii uznaniowej lub regulaminowej? Prowadzący: Ewa Mroczek, Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich, Galeria Centrum Sp. z o.o. 12:30 Obiad 13:30 Program motywacyjny dla pracowników Czym jest program motywacyjny Korzyści płynące z wdrożenia programu motywacyjnego Program motywacyjny analiza przypadku Prowadzący: Robert Jałoszyński, Corporate Programs Sales Manager, Lynka Sp. z o.o. 15:45 Możliwości uelastycznienia czasu pracy w kontekście wzrostu efektywności kosztów osobowych Systemy czasu pracy w polskim prawie pracy Możliwości uelastycznienia czasy pracy Nowe formy zatrudnienia na przykładzie telepracy Aktualne praktyki rynkowe w zakresie "outsourcingu" pracowniczego Prowadzący: radca prawny Anna Pabisiak, radca prawny Marcin Wojewódka, Wojewódka Pabisiak Kancelaria Radców Prawnych 16:30 Zakończenie drugiego dnia konferencji Hewitt Associates jest jednym z największych na świecie dostawców pełnego zakresu usług doradczych i profesjonalnych w dziedzinie zarządzania. W naszej działalności koncentrujemy się na podnoszeniu wartości przedsiębiorstw naszych Klientów poprzez jak najwyższą efektywność organizacyjną, budowę zaangażowania pracowników oraz dostosowanie systemów zarządzania ludźmi do strategii biznesowej firmy. Na całym świecie zatrudniamy ponad konsultantów, dzięki czemu mamy nieograniczony dostęp do najlepszych praktyk i doświadczeń największych międzynarodowych organizacji. Naszymi klientami jest ponad 50% firm z listy Fortune 500. W Polsce obchodzimy w tym roku 10-lecie istnienia.

5 Program konferencji DZIEŃ SPECJALNY 16 marca 2007 (piątek) 10:00 Budowanie systemu motywacyjnego w oparciu o badanie potrzeb Co jest niezbędne, aby pracownik chciał pracować w mojej firmie wprowadzenie teorii motywacji i wyjaśnienie różnic pomiędzy czynnikami higieny, a czynnikami motywacyjnymi Zindywidualizowane systemy motywacji motywacja a potrzeby wewnętrzne zagrożenia dla firmy stosującej jedynie motywatory finansowe Motywacja pozytywna i motywacja negatywna Efektywne systemy motywacyjne zasady określania postaw pracowników oraz ich potrzeb Potrzeby a motywowanie omówienie czterech potrzeb związanych z sytuacją pracy Zaspokajanie potrzeb omówienie wadliwych relacji, które powstają pomiędzy kierownikami a pracownikami na skutek nieznajomości potrzeb pracowników Prowadzący: Niezbędne reguły do zbudowania efektywnego systemu motywacyjnego Badanie motywacji projektowanie narzędzia do badania motywacji pracowników ćwiczenie Motywatory stosowane przez przełożonego środki przymusu, zachęty, perswazji; omówienie elementów logicznie spójnego procesu motywowania Pobudzanie motywacji propozycje realnego działania, które zaspokoi potrzeby pracowników ćwiczenie Adrianna Filiks, trener i konsultant, Feelman Group Sp. z o.o. W trakcie dnia przewidziana jest przerwa na obiad i dwie przerwy kawowe. 16:00 Zakończenie dnia specjalnego

6 PŁACE 2007 Gość specjalny: Paul Rottig Międzynarodowy ekspert w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi z 36 letnim doświadczeniem. Country Manager Hewitt Association, odpowiedzialny w Hewitt za rynek austriacki oraz region Europy wschodniej i środkowej w zakresie rozwoju organizacyjnego, restrukturyzacji, zarządzania zmianą, wynagrodzeń i zarządzania personelem. Dr filozofii i psychologii społecznej Uniwersytetu w Insbrucku, wykładowca uniwersytecki w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Organizational Behavior na Uniwersytecie w Leoben oraz Imadec University w Wiedniu. Członek Federation of Austrian Industries i przewodniczący rady of FIBAA (International Foundation for International Business Administration Accreditation). Przed założeniem własnej firmy konsultingowej, przez 18 lat pracował dla Esso/Exxon group w Austrii, Wielkiej Brytanii, Afryce i USA. W latach pełnił funkcję wiceprezesa ds. HR, państwowej firmy zatrudniającej ponad 100 tys. pracowników, w filiach na całym świecie. Przewodniczący konferencji: Marcin Fidecki Jest Menedżerem Praktyki Doradczej Talent and Organization w Hewitt Associates w Polsce i odpowiada za projekty wynagrodzeniowe w Europie Centralnej. Jego klientami są korporacje międzynarodowe i dynamicznie rozwijające się firmy polskie. Z doradztwem związany od 1997 roku. Opracował i wdrożył wiele systemów wynagrodzeń, posiada szerokie doświadczenie w negocjacjach ze związkami zawodowymi. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej wydziałów Zarządzanie i Marketing oraz Finanse i Bankowość. Ukończył również podyplomowe studia na Wydziale Psychologii UW o specjalności Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Zdobył wiedzę w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami uczestnicząc w międzynarodowym programie menedżerskim MBA Minnesota University. Prelegenci konferencji: Jacek Choroszewski Dyrektor Personalny, odpowiedzialny za zarządzanie i politykę personalną Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. oraz Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. Zrealizował min. następujące projekty w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi: wynegocjowanie z organizacjami związkowymi i wdrożenie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy wraz systemem premiowym; Regulaminu pracy w oparciu o standardy rynku polskiego i międzynarodowego. Wcześniej doświadczenie zdobywał w PKN ORLEN S.A. W latach pełnił funkcję członka rady nadzorczej z ramienia Polskiego Koncernu Naftowego ORLAN S.A. w spółkach: Centrum Edukacji Grupa Orlen Sp. z o.o. oraz ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o. Jest absolwentem wydziału Zarządzania i Marketingu na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończył także studia podyplomowe Zarządzanie Finansami w Przedsiębiorstwie. Adrianna Filiks Psycholog organizacji i pracy. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również Podyplomowe Studium Prawa Pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz kurs MBA we Francuskim Instytucie Zarządzania. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe w organizacji oraz prowadzeniu działów HR i jako niezależny konsultant. Specjalistka i wdrożeniowiec procesów rekrutacji i zwolnień pracowników, systemów adaptacji nowozatrudnionych w firmach o profilu usługowym, handlowym i produkcyjnym. Autorka prezentacji oraz szkoleń z zakresu zarządzania personelem dla kadry kierowniczej. Od 1997 r. wykłada na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego. Dwukrotna laureatka konkursu Dyrektor Personalny Roku 2000 i Zwyciężczyni konkursu Menedżer Szkoleń Roku 2000 oraz Konkursu LIDER ZMIAN W roku 2001 i 2002 uzyskała dla firmy certyfikat Godła w programie Inwestor w Kapitał Ludzki. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. Dorota Gabrych Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studiowała również na SGH - Zarządzanie Potencjałem Społecznym Organizacji. Zaczynała jako Doradca Personalny w PZU Życie S.A. W wieku dwudziestu kilku lat została Dyrektorem Personalnym ZCH Rokita S.A. - jednej z większych w Polsce firm chemicznych pod Wrocławiem, zatrudniającej wówczas kilka tysięcy osób. W ciągu dwóch lat pracy udało się Jej przeprowadzić kilka projektów, min. szkoleniowych i restrukturyzacyjnych, oraz zdobyć doświadczenie w budowaniu relacji ze związkami zawodowymi. Dalszy etap kariery związany był z przeprowadzonym z sukcesem procesem restrukturyzacji zatrudnienia w ZF Polpharma w Starogardzie Gdańskim, gdzie jako Zastępca Dyrektora Personalnego odpowiadała również za realizację projektu budowania kultury organizacji. Następnie jako Dyrektor ds. Personalnych i Systemów Zarządzania pracowała w Energetyka Dwory Sp. z o.o. Robert Jałoszyński Corporate Programs Sales Manager w Lynka Sp. z o.o., Studia wyższe ukończył w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa Zarządzanie i marketing, studiował także na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Zarządzania. Posiada wieloletnie doświadczenie w sprzedaży, w szczególności w obszarze B2B. Specjalizuje się w tematyce lojalności klientów, czego efektem są liczne programy lojalnościowe stworzone dla klientów polskich i zagranicznych.

7 Prelegenci Ewa Mroczek Od 1 lutego 2001 Dyrektor Personalny a od 12 października 2005 również Członek Zarządu sieci markowych sklepów Galerii Centrum, w których zatrudnionych jest około pracowników. Absolwentka Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, MBA-Politechniki Lubelskiej i University of Illinois oraz doktorantka Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych na kierunku Ekonomika pracy. Wieloletni praktyk w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Pracę w działach personalnych poprzedziła pracą w pionach operacyjnych kierując bezpośrednio zespołami pracowników od 30 do 120 osób. Kierowała restauracją amerykańskiej sieci szybkiej obsługi Dominos Pizza oraz pierwszym w Polsce (i Europie) sklepem amerykańskiej sieci sklepów detalicznych Office Depot - Wszystko dla biura. Kierowała działem rozwoju kadr w Kamis Przyprawy S.A. Była dyrektorem personalnym w brytyjskiej sieci sklepów odzieżowych Marks & Spencer Sp. z o.o. w Warszawie. Anna Pabisiak Radca prawny, posiada prawie 10 letnie doświadczenie zawodowe w pracy w polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych (Żukowski & Partnerzy, Linklaters, Baker & McKenzie), a także jako prawnik korporacyjny (AIG-CET Capital Management (Poland) sp. z o.o.). Specjalizuje się w doradztwie pracodawcom w zakresie prawa pracy, w szczególności w kwestiach związanych z transferami pracowników, uelastycznianiem czasu pracy, zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, zatrudnianiem cudzoziemców, przeprowadzaniem zwolnień grupowych oraz tworzeniem i funkcjonowaniem rad pracowników. Wraz z Marcinem Wojewódką jest współautorem komentarza do ustawy o radach pracowników, który ukaże się wiosną 2007 roku nakładem Wydawnictwa CH Beck. Grzegorz Puczyłowski Absolwent kierunku International Business Programme na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od trzech lat związany z firmą HRK PARTNERS S.A. początkowo jako Analityk Wynagrodzeń, obecnie Menedżer Działu Analiz Wynagrodzeń Główny Analityk. Uczestniczy przede wszystkim w projektach związanych z audytami systemów wynagrodzeń oraz analizą potencjału rynku pracy. Ewelina Socha Z wykształcenia ekonomista i menedżer (absolwentka studiów ekonomicznych na UMCS oraz podyplomowych studiów menedżerskich organizowanych przez Zachodniopomorską Szkolę Biznesu i Fachhochschule Dortmund), pracowała w międzynarodowym koncernie w branży motoryzacyjnej, kierując Działem Obsługi Klienta i Serwisu; obecnie współwłaściciel firmy KONTAKT Imternational zajmującej się krajowym i międzynarodowym pośrednictwem pracy. dr Krzysztof Walczak Doktor nauk prawnych (specjalność polskie i europejskie prawo pracy). Doświadczony prawnik, obecnie w Orłowski Patulski Sp. z o.o. Poprzednio Management Consultant w HayGroup. Redaktor naczelny wymiennokartkowych poradników dla pracodawców w Wydawnictwie C.H. Beck. Prawnik w dziale prawa pracy międzynarodowej firmy prawniczej TGC; pracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Delegat rządu na obrady komitetów specjalistycznych Rady Europy w Strasburgu oraz MOP w Genewie. Wykładowca prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, a także w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Marcin Wojewódka Radca prawny, posiada prawie 10 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pracy i świadczeń pracowniczych, w tym w szczególności świadczeń emerytalnych, które zdobył w wiodących firmach doradczych, takich jak Arthur Andersen oraz Mercer Human Resource Consulting. Doradzał kilkudziesięciu pracodawcom w Polsce w zakresie prawa pracy oraz świadczeń pracowniczych, w tym relacjach ze związkami zawodowymi. Jest współautorem pierwszego w Polsce komentarza do ustawy o Pracowniczych Programach Emerytalnych, opublikowanym przez Wydawnictwo CH Beck w 2005 roku. Od lat publikuje teksty oraz artykuły z zakresu prawa pracy między innymi w Gazecie Prawnej, Rzeczpospolitej, Serwisie Prawno- Pracowniczym oraz Monitorze Prawa Pracy. Mirosław Wujas Konsultant z ponad dziesięcioletnim stażem z zakresu wynagrodzeń i struktur organizacyjnych, partner PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. oraz konsultant AG Test HR w Krakowie. Posiada doktorat z optymalizacji struktur organizacyjnych, doświadczenie menedżerskie z firm komercyjnych i instytucji kultury. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zarządzania płacami (w SPiZ AE w Krakowie) oraz z zarządzania zmianą i zarządzania instytucją kultury (na UJ). Członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. Podczas około 10 lat pracy doradczej zaprojektował i wdrożył kilkanaście struktur organizacyjnych oraz zreorganizował kilkanaście systemów wynagradzania. Brał udział w projektach restrukturyzacyjnych firm m.in. jako kontraktowy pełnomocnik właścicieli, dyrektor przedsiębiorstwa czy członek zarządu ds. reorganizacji. Posiada akredytację jako ekspert m.in. w Programie Rozwoju Przedsiębiorstw (PHARE Spójność Społeczno Gospodarcza) oraz Prowadzenie Przedsiębiorstwa na terenie UE (Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw ).

8 Zapraszamy! Adres: ul. Kruczkowskiego 8 Hotline: Warszawa Fax: internet: Prosimy o nieusuwanie nalepki. PŁACE , 16 marca 2007, hotel Sofitel Victoria, Warszawa T Imię i nazwisko:... Tel.:... Faks: Imię i nazwisko:... Tel.:... Faks:... Prosimy o pisemne poinformowanie administratora bazy danych (faxem lub drogą ową: w przypadku, gdy nie życzą sobie Państwo otrzymywania tego typu informacji. Tak, chcę wziąć udział w konferencji PŁACE 2007 Konferencja + dzień specjalny Konferencja Zamawiam roczną bezpłatną prenumeratę miesięcznika manager magazin* * Tylko dla uczestników konferencji lub konferencji z dniem specjalnym Dzień specjalny Nie mogę wziąć udziału w konferencji, ale interesuje mnie zakup materiałów dokumentacyjnych dostępnych po konferencji *WARUNKI UCZESTNICTWA Koszt uczestnictwa: Konferencja + dzień specjalny (cena preferencyjna): do PLN + 22% VAT, od PLN + 22% VAT Konferencja: do PLN + 22% VAT, od PLN + 22% VAT Dzień specjalny: do PLN + 22% VAT, od PLN + 22% VAT Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie przed konferencją wpłaty na konto: ABN AMRO BANK (Polska) S.A. Nr r-ku: Opłata za uczestnictwo włącznie z dokumentacją i konsumpcją. Ceny nie zawierają kosztów noclegu i parkingu. W przypadku odwołania zgłoszenia później niż 30 dni przed rozpoczęciem konferencji, pobieramy opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem konferencji wpłata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w konferencji spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Odwołanie zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem konferencji nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty za konferencję. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania konferencji z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w programie. Forma płatności przelew karta kredytowa Proszę obciążyć moją kartę kosztami uczestnictwa Kwota brutto... PLN Typ karty Mastercard Visa numer karty... posiadacz karty (imię i nazwisko lub nazwa firmy) data ważności karty... adres posiadacza karty podpis posiadacza/osoby upoważnionej... Liczba osób zatrudnionych w Pani/Pana miejscu pracy (np. w oddziale): poniżej powyżej 5001 Proszę o informowanie mnie w przyszłości o seminariach i konferencjach IIR z następujących dziedzin: energia ksiegowość i podatki umiejętności osobiste farmacja i zdrowie marketing i sprzedaż telekomunikacja finanse personel zarządzanie IT przemysł 3. Imię i nazwisko:... Tel.:... Faks:... Firma:... NIP:... Ulica/skr. poczt:... Kod pocztowy:... Miejscowość:... Osoba akceptująca udział: Imię i nazwisko:... Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa* i akceptuję je. Data:... Podpis... Osoba do kontaktu podanie jej danych ułatwi kontakt w sprawach organizacyjnych: Imię i nazwisko:... Tel.:... Faks:... Komu jeszcze Pani/Pana zdaniem możemy przesłać informacje o tym wydarzeniu: Imię i nazwisko:... Tel.:... Faks:... Konferencja odbędzie się w hotelu Sofitel Victoria ul. Królewska 11, Warszawa, tel Institute for International Research Sp. z o.o., Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8, tel.: , fax: KRS , NIP: , REGON: , Kapitał zakładowy: zł Institute for International Research Sp. z o.o. jest polskim przedstawicielstwem międzynarodowej grupy kapitałowej Informa plc. dostawcy specjalistycznych informacji i usług dla środowisk akademickich, profesjonalnych i biznesowych. Jest największą światową firmą tego typu, notowaną na giełdzie londyńskiej, z rocznymi obrotami sięgającymi 800 milionów funtów. IIR działa w Polsce od 1997 roku. Więcej informacji znajdą Państwo w internecie pod adresem:

Zarządzanie czasem pracy w branży energetycznej Warsztaty w Warszawie - 15 listopada 2011 r.

Zarządzanie czasem pracy w branży energetycznej Warsztaty w Warszawie - 15 listopada 2011 r. Organizator: Patron honorowy: 20 lecie konferencje GDZIE I KIEDY: 15 listopada 2011 roku, Warszawa, ul. Świeradowska 43, wejście F, piętro VI. NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: definicja czasu pracy, pojecie

Bardziej szczegółowo

Różnice kursowe. - rozliczanie podatkowych różnic kursowych. Warsztaty portalu TaxFin.pl. 4 październik 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa.

Różnice kursowe. - rozliczanie podatkowych różnic kursowych. Warsztaty portalu TaxFin.pl. 4 październik 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa. Warsztaty portalu TaxFin.pl Różnice kursowe - rozliczanie podatkowych różnic kursowych 4 październik 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Katarzyna Klimkiewicz, partner kancelarii TPA

Bardziej szczegółowo

Ceny transferowe 2014/2015

Ceny transferowe 2014/2015 Witamy na konferencji portalu TaxFin.pl Ceny transferowe 2014/2015 3 grudnia 2014 r. Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Jacek Bajger partner w firmie doradczej KPMG, doradca podatkowy, kieruje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Cele kształcenia Celem kształcenia w ramach tej specjalności jest wyposażenie przyszłych absolwentów w wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania

Bardziej szczegółowo

MARZENA ŁABĘDŹ Radca Prawny, Partner

MARZENA ŁABĘDŹ Radca Prawny, Partner MARZENA ŁABĘDŹ Radca Prawny, Partner Specjalista z zakresu prawa pracy z 10-letnim doświadczeniem. W trakcie praktyki zawodowej zyskała szerokie doświadczenie w sprawach związanych w szczególności z zatrudnianiem

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE PROGRAMU MENTORINGU W ORGANIZACJI

WDRAŻANIE PROGRAMU MENTORINGU W ORGANIZACJI Szkolenie otwarte WDRAŻANIE PROGRAMU MENTORINGU W ORGANIZACJI 19 20 maja 2015 r. Grupa Doradcza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp.k. ul. Grzyśki 16, 40-560 Katowice Tel. 32 253 67 14 15 fax 32

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie OTREK Training and Consulting Sp. Z o.o. Ul. Fabryczna 10; Wrocław 09-10.05.2017 r. Termin szkolenia: 09-10 maja 2017 r. 1. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane

Bardziej szczegółowo

Program. Delegowanie Polaków do Niemiec (Unii Europejskiej) i Niemców (Osób z UE) do Polski aspekty podatkowe i prawne.

Program. Delegowanie Polaków do Niemiec (Unii Europejskiej) i Niemców (Osób z UE) do Polski aspekty podatkowe i prawne. Program Delegowanie Polaków do Niemiec (Unii Europejskiej) i Niemców (Osób z UE) do Polski aspekty podatkowe i prawne Cele szkolenia Celem szkolenia jest zaprezentowanie podstawowych informacji dotyczących

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIOWE DACPOL

CENTRUM SZKOLENIOWE DACPOL Tytuł: Zasady współpracy przedsiębiorcy ze związkami zawodowymi. Organizator: Centrum Szkoleniowe Partner merytoryczny: Orłowski-Patulski-Walczak Sp. z o.o. Termin: 16-09-2015 Zakres: A. STATUS ZWIĄZKU

Bardziej szczegółowo

Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR

Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR BODiE, bo liczy się wiedza 2 S t r o n a Wszystkich pracowników banków spółdzielczych uczestniczących w projekcie SGB HR nowoczesne

Bardziej szczegółowo

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Business Intelligence w Excelu

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Business Intelligence w Excelu zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Business Intelligence w Excelu siedziba MDDP Business Consulting, Warszawa, 27 marca 2015 r. Dlaczego warto? Elitarne grono

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty funkcjonowania działu HR w firmie

Praktyczne aspekty funkcjonowania działu HR w firmie Organizator: Patron honorowy: Praktyczne aspekty funkcjonowania działu HR w firmie GDZIE I KIEDY: 24-25 sierpnia 2011 r., Pałacyk Otrębusy, Otrębusy k. Warszawy, ul. Warszawska 2 NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace WSB Gdańsk - Studia podyplomowe Opis kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace - studia w WSB w Gdańsku. Absolwenci kierunku Zarządzanie Zasobami

Bardziej szczegółowo

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Do kogo skierowane jest szkolenie? A K A D E M I A H R Do kogo skierowane jest szkolenie? Osoby zarządzające w obszarze HR Osoby pracujące na stanowiskach specjalistycznych oraz HR Biznes Partnerzy Osoby przygotowywane do objęcia stanowiska

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Praktyczne aspekty przekształcania SP ZOZ w spółki w świetle nowych regulacji prawnych - podejście zintegrowane

KONFERENCJA Praktyczne aspekty przekształcania SP ZOZ w spółki w świetle nowych regulacji prawnych - podejście zintegrowane KONFERENCJA Praktyczne aspekty przekształcania SP ZOZ w spółki w świetle nowych regulacji prawnych - podejście zintegrowane SZCZEGÓŁOWY PROGRAM Data Konferencji: 21 czerwca 2011 roku Miejsce: Lublin, Hotel

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany Program Zarządzania Karierą i Planowania Sukcesji

Certyfikowany Program Zarządzania Karierą i Planowania Sukcesji Certyfikowany Program Zarządzania Karierą i Planowania Sukcesji Uniwersytetu Stanu Pensylwania USA Kraków 04 06 Kwietnia 2012 Planowanie Sukcesji z jednym z największych autorytetów na świecie już w Polsce

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie CERTYFIKOWANY PRZEZ: 29-31 sierpnia 2011, Warszawa Certyfikowany W programie: Na czym polega audyt i co w jego wyniku zyskuje przedsiębiorstwo omówienie szczegółowych korzyści Audyt jako wstęp do budowy

Bardziej szczegółowo

GDP Dobra Praktyka Dystrybucyjna

GDP Dobra Praktyka Dystrybucyjna GDP Dobra Praktyka Dystrybucyjna Zaproszenie na spotkanie z cyklu Śniadanie z ekspertem 26.04.2017 Poznań Szanowni Państwo, ma przyjemność zaprosić na kolejne spotkanie z cyklu Śniadanie z ekspertem. Spotkania

Bardziej szczegółowo

20 października 2016r, Golden Floor, Al. Jerozolimskie 123A, Warszawa

20 października 2016r, Golden Floor, Al. Jerozolimskie 123A, Warszawa Leasing pracowniczy w GK przepisy prawne w praktyce Najczęściej pojawiające się problemy i zagrożenia Postanowienia Umowy o świadczeniu usług Problematyka umów zlecenie w Grupie Kapitałowej Analiza i omówienie

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCIOWANIE I OPISY STANOWISK PRACY

WARTOŚCIOWANIE I OPISY STANOWISK PRACY nia Warszawa I miejsce w rankingu 23-24 października Warszawa firm szkoleniowych wg Gazety Finansowej WARTOŚCIOWANIE I OPISY Klasyfikacja metod wartościowania pracy wskazanie na wady i zalety Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe z elementami coachingu

Doradztwo zawodowe z elementami coachingu Doradztwo zawodowe z elementami coachingu WSB Gdynia - Studia podyplomowe Opis kierunku Doradztwo zawodowe z elementami coachingu - studia w WSB w Gdyni Profesja doradcy zawodowego to możliwość wykonywania

Bardziej szczegółowo

Program Podatkowe aspekty obrotu towarowego między Polską a Niemcami

Program Podatkowe aspekty obrotu towarowego między Polską a Niemcami Program Podatkowe aspekty obrotu towarowego między Polską a Niemcami Termin 13 / 11 / 2014, godz. 10.00 16.30 Miejsce Biuro Regionalne AHK Polska w Gliwicach, Rynek 6 Cele szkolenia Celem tego seminarium

Bardziej szczegółowo

CENY 5 GRUDNIA 2017, WARSZAWA

CENY 5 GRUDNIA 2017, WARSZAWA CENY TRANSFEROWE W WARSZTAT 5 GRUDNIA 2017, WARSZAWA P R A W I D Ł O W A D O K U M E N T A C J A W E D Ł U G Z A O S T R Z O N Y C H R E G U L A C J I. Zapraszamy Państwa do udziału w wyjątkowym warsztatacie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE Konferencja

ZAPROSZENIE Konferencja ZAPROSZENIE Konferencja W imieniu kancelarii Domański Zakrzewski Palinka i firmy Mercer (Polska) Sp. z o.o. zapraszamy na konferencję pt. NOWOCZESNA DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA PRACODAWCY, CZYLI FUNDUSZ I NIE

Bardziej szczegółowo

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych siedziba MDDP Business Consulting, Warszawa, 6 lutego 2015 r.

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I STRATEGIA W ZARZĄDZANIU FIRMĄ warsztaty praktyczne z wykorzystaniem biznesowej gry symulacyjnej

PLANOWANIE I STRATEGIA W ZARZĄDZANIU FIRMĄ warsztaty praktyczne z wykorzystaniem biznesowej gry symulacyjnej NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA Narzędzia i instrumenty finansowe szczególnie istotne w strategicznym zarządzaniu finansami; Planowanie finansowe; Analiza i zarządzanie ryzykiem w tym: Rodzaje ryzyk, Analiza

Bardziej szczegółowo

Rewolucyjne zmiany w zakresie opodatkowania wyrobów węglowych

Rewolucyjne zmiany w zakresie opodatkowania wyrobów węglowych Rewolucyjne zmiany w zakresie opodatkowania wyrobów węglowych NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA Przedstawienie nowych reguł opodatkowania w zakresie węgla i koksu: podatnik/rejestracja, nowe definicje podmiotowe,

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNA S Z K O L E N I E Z W Y K O R Z Y S T A N I E M G R Y S Y M U L A C Y J N E J

SKUTECZNA S Z K O L E N I E Z W Y K O R Z Y S T A N I E M G R Y S Y M U L A C Y J N E J SKUTECZNA KOMUNIKACJA S Z K O L E N I E Z W Y K O R Z Y S T A N I E M G R Y S Y M U L A C Y J N E J Do kogo skierowane jest szkolenie? Osoby zarządzające w różnych obszarach m.in. Prezesi Zarządu, Dyrektorzy

Bardziej szczegółowo

I DZIEŃ. 09.20 Kawa powitalna. 09.40 Wstęp. Podsumowanie zmian w Prawie Pracy, które weszły w życie w 2011 r. prelegent: Magdalena Sybilska- Bonicka

I DZIEŃ. 09.20 Kawa powitalna. 09.40 Wstęp. Podsumowanie zmian w Prawie Pracy, które weszły w życie w 2011 r. prelegent: Magdalena Sybilska- Bonicka Z A P R O S Z E N I E N A K O N F E R E N C J Ę Z M I A N Y W P R A W I E P R A C Y 2 0 1 2 2 8-2 9. 1 1. 2 0 1 1, W A R S Z A W A, H o t e l M D M Poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram Konferencji,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: Ochrona danych osobowych w praktyce z uwzględnieniem zmian od 01.01.2015 r.

SZKOLENIE: Ochrona danych osobowych w praktyce z uwzględnieniem zmian od 01.01.2015 r. SZKOLENIE: ADRESACI SZKOLENIA: Adresatami szkolenia są wszyscy zainteresowani tematyką ochrony danych, działy kadr, marketingu, sprzedaży, obsługi klienta, IT, prawny, menedżerów i kadry zarządzającej.

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Kierunek warty wyboru UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW

ADMINISTRACJA. Kierunek warty wyboru UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW Kierunek warty wyboru UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW Administracja w WSPA to: Studia I stopnia (licencjackie) O profilu praktycznym Niestacjonarne, o wygodnych, dopasowanych dniach i godzinach zajęć

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY REKRUTER. Naucz się szukać, oceniać i zdobywać najlepszych kandydatów do pracy w Twojej firmie

PROFESJONALNY REKRUTER. Naucz się szukać, oceniać i zdobywać najlepszych kandydatów do pracy w Twojej firmie PROFESJONALNY REKRUTER Naucz się szukać, oceniać i zdobywać najlepszych kandydatów do pracy w Twojej firmie Termin: 22 września 2017r. Miejsce szkolenia: Kraków, Best Western Efekt Express Kraków Hotel

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCIOWANIE I OPISY STANOWISK PRACY

WARTOŚCIOWANIE I OPISY STANOWISK PRACY I miejsce w rankingu firm szkoleniowych wg Gazety Finansowej 26-27 lutego, Warszawa Warszawa WARTOŚCIOWANIE I OPISY Klasyfikacja metod wartościowania pracy wskazanie na wady i zalety Konstrukcja opisu

Bardziej szczegółowo

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University - studia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy Bezpieczeństwo i higiena pracy WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe Opis kierunku Bezpieczeństwo, higiena i ochrona środowiska pracy - studia podyplomowe w WSB w Bydgoszczy Obecnie zadania służby bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

NOWE ZASADY ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW NA POLSKIM RYNKU PRACY

NOWE ZASADY ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW NA POLSKIM RYNKU PRACY Motto: Możemy szanować człowieka, dlatego że jest od nas odmienny, i możemy go rozumieć, ponieważ jest nam równy. - Karel Čapek NOWE ZASADY ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW NA POLSKIM RYNKU PRACY 1. ADRESACI

Bardziej szczegółowo

A K A D E M I A M E N A DŻERA P R O D U K C J I

A K A D E M I A M E N A DŻERA P R O D U K C J I A K A D E M I A M E N A DŻERA P R O D U K C J I Do kogo skierowane jest szkolenie? Osoby zarządzające zespołem pracowników na produkcji kierownicy, mistrzowie, brygadziści Liderzy produkcji Osoby przygotowywane

Bardziej szczegółowo

Lider zespołu. 4-dniowe szkolenie w ramach projektu Kluczowe Kompetencje w Biznesie

Lider zespołu. 4-dniowe szkolenie w ramach projektu Kluczowe Kompetencje w Biznesie 4-dniowe szkolenie w ramach projektu Kluczowe Kompetencje w Biznesie 2 Lider zespołu Szkolenie w ramach projektu Kluczowe Kompetencje w Biznesie Cele szkolenia Ta grupa szkoleń adresowana jest do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Omówienie zadań i scenariuszy

Omówienie zadań i scenariuszy Strona Tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Omówienie zadań i scenariuszy Przygotowanie do negocjacji Budowanie modelu kluczowych zależności Sytuacje konfliktowe gracze i plan gry Rozmowy przy stołach

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

Szkolenie SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON EFEKTYWNA SPRZEDAŻ. Najpierw ludzie kupują ludzi a potem ich produkty, usługi

Szkolenie SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON EFEKTYWNA SPRZEDAŻ. Najpierw ludzie kupują ludzi a potem ich produkty, usługi EFEKTYWNA SPRZEDAŻ Szkolenie SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON Najpierw ludzie kupują ludzi a potem ich produkty, usługi I. Dlaczego właśnie ten projekt szkoleniowy? W ofercie naszego szkolenia nacisk został

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2010 Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2010 Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2010 Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Data wydania: maj 2010 Języki raportu: polski, angielski www.itandtelecompoland.com

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe z elementami coachingu

Doradztwo zawodowe z elementami coachingu Doradztwo zawodowe z elementami coachingu WSB Gdańsk - Studia podyplomowe Opis kierunku Doradztwo zawodowe z elementami coachingu - studia w WSB w Gdańsku. Profesja doradcy zawodowego to możliwość wykonywania

Bardziej szczegółowo

MARKETING I PUBLIC RELATIONS W PODMIOTACH LECZNICZYCH, JAKOŚĆ W PODMIOTACH LECZNICZYCH

MARKETING I PUBLIC RELATIONS W PODMIOTACH LECZNICZYCH, JAKOŚĆ W PODMIOTACH LECZNICZYCH KONFERENCJĘ: MARKETING I PUBLIC RELATIONS W PODMIOTACH LECZNICZYCH, JAKOŚĆ W PODMIOTACH LECZNICZYCH DATA 25-26 WRZEŚNIA 2014r. MIEJSCE GDAŃSK Zapraszamy Państwa na konferencję w ramach Healthcare Management

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO

SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO Implementacja dyrektywy PSD do prawa polskiego Warszawa, 15-16 czerwca 2011 r. Hotel Holiday Inn, ul. Złota 48/54, Sala Ballada. Udział w niniejszym seminarium pozwala na wypełnienie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sukcesja w firmie rodzinnej Firma rodzinna to coś więcej niż miejsce

Bardziej szczegółowo

HR Menedżer. Opis kierunku. WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe. HR Menedżer - studia podyplomowe w WSB

HR Menedżer. Opis kierunku. WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe. HR Menedżer - studia podyplomowe w WSB HR Menedżer WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe Opis kierunku HR Menedżer - studia podyplomowe w WSB Od HR menedżera wymaga się już nie tylko wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, ale także partnerstwa

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu pt.: PROCEDURY. TERMIN: 13 MAJA 2016r. - OSTROWSKI PARK PRZEMYSŁOWY SP. Z O.O. - UL.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu pt.: PROCEDURY. TERMIN: 13 MAJA 2016r. - OSTROWSKI PARK PRZEMYSŁOWY SP. Z O.O. - UL. Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu pt.: PROCEDURY WYDATKOWANIA ŚRODKÓW - w ramach nowej perspektywy finansowej 2014 2020 TERMIN: 13 MAJA 2016r. - OSTROWSKI PARK PRZEMYSŁOWY SP. Z O.O. -

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa dla zakładów ubezpieczeń

Analiza finansowa dla zakładów ubezpieczeń Analiza finansowa dla zakładów ubezpieczeń Miejsce: BODiE PKU Warszawa, ul. Wolska 191 (Hotel COLIBRA) Termin: 5-6.07; 4-5.09; 26-27.10; 30.11-01.12.2017 r. Wykładowca: Trener biznesu, posiadający międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

Finanse dla menedżerów i niefinansistów

Finanse dla menedżerów i niefinansistów Finanse dla menedżerów i niefinansistów Miejsce: BODiE PKU Warszawa, ul. Wolska 191 (Hotel COLIBRA) Termin: 21-22.09; 27-28.11.2017r. Wykładowca: Trener biznesu, posiadający międzynarodowy dyplom ACCA

Bardziej szczegółowo

Prawo dla HR czyli wszystko co chcesz wiedzieć, a zawsze bałeś się zapytać

Prawo dla HR czyli wszystko co chcesz wiedzieć, a zawsze bałeś się zapytać Prawo dla HR czyli wszystko co chcesz wiedzieć, a zawsze bałeś się zapytać LondonSAM Polska, Kraków 2013 Cel szkolenia Kurs ten jest porcją absolutnie niezbędnej wiedzy dla pracowników działu HR, którzy

Bardziej szczegółowo

NEGOCJACJE ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI ASPEKTY PRAWNE NEGOCJACJI ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI

NEGOCJACJE ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI ASPEKTY PRAWNE NEGOCJACJI ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI Warszawa OFERTA PDF Szanowni Państwo, Przedstawiamy ofertę szkolenia z zakresu negocjacji ze związkami zawodowymi prowadzanego przez dr hab. Krzysztofa Walczaka. Zapraszamy do zapoznania się z innymi propozycjami

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi z certyfikatem Franklin University (studia modułowe)

Zarządzanie zasobami ludzkimi z certyfikatem Franklin University (studia modułowe) Zarządzanie zasobami ludzkimi z certyfikatem Franklin University (studia modułowe) WSB Gdańsk - Studia podyplomowe Opis kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi z certyfikatem Franklin University- studia

Bardziej szczegółowo

RANKING PROGRAMÓW MBA 2012

RANKING PROGRAMÓW MBA 2012 RANKING PROGRAMÓW MBA 2012 Pytania dotyczą roku akademickiego 2011/2012. Ankietę należy wypełnić dla każdego programu oddzielnie. Ankieta dotyczy programów, które są aktywne tj. rekrutują studentów i prowadzą

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/GPZ/ADZ/10/2012

Zapytanie ofertowe nr 3/GPZ/ADZ/10/2012 Katowice, 25.10.2012 Zapytanie ofertowe nr 3/GPZ/ADZ/10/2012 W związku z realizacją projektu Adaptacja do zmiany realizowanego w partnerstwie przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju SYNERGIA (Lider) oraz

Bardziej szczegółowo

HEALTHCARE MANAGEMENT ACADEMY

HEALTHCARE MANAGEMENT ACADEMY HEALTHCARE MANAGEMENT ACADEMY I EDYCJA: BUDŻETOWANIE I CONTROLLING W SZPITALU WOBEC PLANÓW ZNIESIENIA LIMITÓW W DIAGNOSTYCE I LECZENIU ONKOLOGICZNYM SZKOLENIE WYKŁADY I WARSZTATY DATA 6-7 czerwca 2014r.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIOWE DACPOL

CENTRUM SZKOLENIOWE DACPOL Tytuł: WDRAŻANIE NOWELIZACJI KODEKSU PRACY DOTYCZĄCE UMÓW TERMINOWYCH I UPRAWNIEŃ RODZICIELSKICH. Organizator: Centrum Szkoleniowe Partner merytoryczny: Orłowski-Patulski-Walczak Sp. z o.o. Termin: 31.03.2016

Bardziej szczegółowo

Wartościowanie i opisy stanowisk pracy

Wartościowanie i opisy stanowisk pracy Wartościowanie i opisy stanowisk pracy Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/18/5728/1535 Cena netto 1 490,00 zł Cena brutto 1 832,70 zł Cena netto za godzinę 93,13 zł Cena brutto za godzinę 114,54

Bardziej szczegółowo

Programy motywacyjne akcyjne, opcyjne, gotówkowe Aspekty praktyczne

Programy motywacyjne akcyjne, opcyjne, gotówkowe Aspekty praktyczne 23 lutego 2016 / Warszawa, Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79 Zapraszamy do udziału w seminarium organizowanym przez firmę PwC Programy motywacyjne akcyjne, opcyjne, gotówkowe Aspekty praktyczne Programy

Bardziej szczegółowo

6Edycja. raportu! Rynek IT. w Polsce 2010. Prognozy rozwoju na lata 2010-2014. Data publikacji: lipiec 2010 Wersje językowe: polska, angielska

6Edycja. raportu! Rynek IT. w Polsce 2010. Prognozy rozwoju na lata 2010-2014. Data publikacji: lipiec 2010 Wersje językowe: polska, angielska raportu! 6Edycja Rynek IT w Polsce 2010 Prognozy rozwoju na lata 2010-2014 Data publikacji: lipiec 2010 Wersje językowe: polska, angielska www.itandtelecompoland.com Opis raportu: Raport analizuje bieżącą

Bardziej szczegółowo

Biografie konsultantów

Biografie konsultantów Biografie konsultantów Rada Programowa Mariusz Kunda +48 605 549 913 Absolwent prawa na UMK w Toruniu, MBA Carlson Business School University Minnessota/SGH w Warszawie; studia podyplomowe: Organizacja

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: BUDOWANIE I ROZWÓJ EFEKTYWNYCH STRUKTUR TRENERSKICH Informator dla Uczestnika " Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując

Bardziej szczegółowo

Controlling w przemyśle wydobywczym

Controlling w przemyśle wydobywczym Controlling w przemyśle wydobywczym NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: Controlling operacyjny z uwzględnieniem specyfiki branży wydobywczej Controlling strategiczny z uwzględnieniem specyfiki branży wydobywczej

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIA URLOPY PO ZMIANACH W 2017 R.

OFERTA SZKOLENIA URLOPY PO ZMIANACH W 2017 R. OFERTA SZKOLENIA URLOPY PO ZMIANACH W 2017 R. MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA Centrum Konferencyjne ADN, Al. Jana Pawła II 25, WARSZAWA (Centrum) Termin: 2.10.2017 r. Godziny: 10:00-16:00 CEL SZKOLENIA METODA

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy Bezpieczeństwo i higiena pracy WSB Toruń - Studia podyplomowe Opis kierunku Studia podyplomowe Bezpieczeństwo i higiena pracy w WSB w Toruniu Obecnie zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy mogą

Bardziej szczegółowo

Zdolności Menedżerskich

Zdolności Menedżerskich Temat szkolenia 1. Doskonalenie Zdolności Menedżerskich Proponowany termin i cena w Krakowie 6-7 listopada w Krakowie 4-5 grudnia w Rzeszowie 2 dni (14h lekcyjnych) 1 250 zł netto* Krótki opis szkolenia

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI MENEDŻERÓW W STOSUNKU DO PODLEGŁYCH PRACOWNIKÓW

UPRAWNIENIA I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI MENEDŻERÓW W STOSUNKU DO PODLEGŁYCH PRACOWNIKÓW Warszawa OFERTA PDF Szanowni Państwo, Przedstawiamy ofertę szkolenia z zakresu UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI MENEDŻERÓW W STOSUNKU DO PODLEGŁYCH PRACOWNIKÓW prowadzanego przez dr hab. Krzysztofa Walczaka.

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Park Technologiczny T-Park, ul. Szczawieńska 2, Szczawno-Zdrój, Sala A001, parter. Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy!

Dolnośląski Park Technologiczny T-Park, ul. Szczawieńska 2, Szczawno-Zdrój, Sala A001, parter. Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy! Szanowni Państwo, zapraszamy na bezpłatne szkolenie organizowane w ramach Akademii Dolnośląskich Pracodawców na temat roli i znaczenia procesów zakupowych w działalności firm MŚP. Zakupy w biznesie odgrywają

Bardziej szczegółowo

Szkolenie - Zarządzanie zmianą i budowanie zaangażowania pracowników.

Szkolenie - Zarządzanie zmianą i budowanie zaangażowania pracowników. Szkolenie - Zarządzanie zmianą i budowanie zaangażowania pracowników. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/29/5911/9896 Cena netto 990,00 zł Cena brutto 1 217,00 zł Cena netto za godzinę 61,88 zł

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu pod patronatem Wrocławskiego Parku Przemysłowego. w ramach

OFERTA WSPÓŁPRACY. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu pod patronatem Wrocławskiego Parku Przemysłowego. w ramach Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu pod patronatem Wrocławskiego Parku Przemysłowego OFERTA WSPÓŁPRACY w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 PRIORYTET II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING -WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH

CONTROLLING -WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH CONTROLLING -WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/14/7118/1063 Cena netto 1 200,00 zł Cena brutto 1 470,00 zł Cena netto za godzinę 85,71 zł Cena brutto za godzinę 105,00

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I OBRÓT TOWARAMI - ZASADY ROZLICZANIA VAT

TRANSPORT I OBRÓT TOWARAMI - ZASADY ROZLICZANIA VAT TRANSPORT I OBRÓT TOWARAMI - ZASADY ROZLICZANIA VAT Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/02/8058/10152 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 85,57 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

Due Diligence w procesie wyceny przedsiębiorstwa

Due Diligence w procesie wyceny przedsiębiorstwa Due Diligence w procesie wyceny Warszawa, 13-14 lutego 2018 Czynniki oceny efektywności biznesu Możliwości i ograniczenia interpretacji sytuacji ekonomiczno-finansowej z wykorzystaniem analizy DD Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Menadżer jako szkoleniowiec kadry pracowniczej

Menadżer jako szkoleniowiec kadry pracowniczej Menadżer jako szkoleniowiec kadry pracowniczej Duża rotacja pracowników w gastronomi i hotelarstwie to przykry fakt, z którym większość polskich pracodawców zmaga się w pracy każdego dnia. Trudno wciąż

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zmiany od 2012/2013 roku

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zmiany od 2012/2013 roku Konferencja portalu Taxfin.pl Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zmiany od 2012/2013 roku Jak prawidłowo stosować standardy które weszły w życie oraz przygotować się do tych które zaczną

Bardziej szczegółowo

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI.

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Studia menedżerskie WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga od menedżerów zdolności do osiągania

Bardziej szczegółowo

Motywacja płacowa i pozapłacowa Systemy premiowania i wartościowanie stanowisk pracy

Motywacja płacowa i pozapłacowa Systemy premiowania i wartościowanie stanowisk pracy Motywacja płacowa i pozapłacowa Systemy premiowania i wartościowanie stanowisk pracy Czy to prawda, że pracownicy cenią sobie dużo wyżej od bonusów, nagród i innych motywatorów typowo finansowych uznanie

Bardziej szczegółowo

Wyzwania przed jakimi muszą stanąć przedsiębiorcy w konfrontacji z rzeczywistością prawno - podatkową w biznesie w 2016 r.

Wyzwania przed jakimi muszą stanąć przedsiębiorcy w konfrontacji z rzeczywistością prawno - podatkową w biznesie w 2016 r. Cykl konferencji Instytutu Studiów Podatkowych: Wyzwania przed jakimi muszą stanąć przedsiębiorcy w konfrontacji z rzeczywistością prawno - podatkową w biznesie w 2016 r. Serdecznie zapraszam na konferencję

Bardziej szczegółowo

Cena netto 400,00 zł Cena brutto 492,00 zł. 2016-05-25 Termin zakończenia usługi. 2016-04-07 Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 400,00 zł Cena brutto 492,00 zł. 2016-05-25 Termin zakończenia usługi. 2016-04-07 Termin zakończenia rekrutacji Reprezentacja, reklama oraz działania promocyjne i marketingowe przedsiębiorców istotne zagadnienia w zakresie podatku dochodowego i podatku od towarów i usług (VAT) Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/07/7633/7568

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE Jak zarządzać efektywnie - praktyczny, wieloaspektowy trening umiejętności menedżerskich TERMIN od: 21.10.2017 TERMIN do: 14.10.2018 CZAS TRWANIA:24 dni MIEJSCE: Gdańsk

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja procesów produkcji z wykorzystaniem metody 5S SZKOLENIE OTWARTE

Optymalizacja procesów produkcji z wykorzystaniem metody 5S SZKOLENIE OTWARTE Optymalizacja procesów produkcji z wykorzystaniem metody 5S SZKOLENIE OTWARTE ADRESACI SZKOLENIA: Pracownicy wskazani przez firmę, Prowadzący zmianę, Kierownik działu, Mechanik działowy lub pracownik Utrzymania

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie: dr Paweł Litwiński Instytut Allerhanda, Kancelaria Prawna Barta Litwiński Ekspert Komisji Europejskiej. 13 czerwca 2014, godz.

Prowadzenie: dr Paweł Litwiński Instytut Allerhanda, Kancelaria Prawna Barta Litwiński Ekspert Komisji Europejskiej. 13 czerwca 2014, godz. SZKOLENIE: Zasady ochrony danych osobowych w instytucjach finansowych oraz danych osobowych kadrowo płacowych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki firm outsourcingowych Prowadzenie: dr Paweł Litwiński

Bardziej szczegółowo

Patron honorowy: Organizator: Patroni medialni:

Patron honorowy: Organizator: Patroni medialni: Patron honorowy: NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA kluczowe, obowiązujące regulacje dotyczące kształtowania taryfy dla ciepła kategoria zwrotu z kapitału zaangażowanego ujęcie w taryfie dla ciepła proces przygotowania

Bardziej szczegółowo

Analiza bilansu Analiza rachunku zysków i strat Analiza rachunku przepływów środków pieniężnych

Analiza bilansu Analiza rachunku zysków i strat Analiza rachunku przepływów środków pieniężnych Zalecany zakres informacji o usłudze edukacyjno szkoleniowej dla klienta z bonem szkoleniowym. Tytuł usługi 1 Responsa - Ocena ryzyka kredytowego kontrahenta kredyty kupieckie Szukaj symbolu TKR0502 2

Bardziej szczegółowo

Konferencja portalu TaxFin.pl. Fuzje i przejęcia. 26 kwietnia 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa. Partnerzy: www.taxfin.pl

Konferencja portalu TaxFin.pl. Fuzje i przejęcia. 26 kwietnia 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa. Partnerzy: www.taxfin.pl Konferencja portalu TaxFin.pl Fuzje i przejęcia 26 kwietnia 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Joanna Wierzejska, doradca podatkowy, partner kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

Bardziej szczegółowo

MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH

MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH Studia Menedżerskie MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH (MBA in Banking and Finance) Zarząd Banku Spółdzielczego Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im Franciszka Stefczyka Ul. Mokotowska 14 00-561 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie upadłościowym i nowe prawo restrukturyzacyjne doświadczenia praktyki

Zmiany w prawie upadłościowym i nowe prawo restrukturyzacyjne doświadczenia praktyki Zmiany w prawie upadłościowym i nowe prawo restrukturyzacyjne doświadczenia praktyki Warszawa, 7-8 grudnia 2015 r. Hotel Mercure Centrum sala Etiuda, ul. Złota 48/54 Partnerem merytorycznym seminarium

Bardziej szczegółowo

Menadżer jako szkoleniowiec kadry pracowniczej

Menadżer jako szkoleniowiec kadry pracowniczej Menadżer jako szkoleniowiec kadry pracowniczej Duża rotacja pracowników w gastronomi i hotelarstwie to przykry fakt, z którym większość polskich pracodawców zmaga się w pracy każdego dnia. Trudno wciąż

Bardziej szczegółowo

Strategie Wynagrodzeń, czyli jak wybrać, wprowadzić i zarządzać efektywnym systemem

Strategie Wynagrodzeń, czyli jak wybrać, wprowadzić i zarządzać efektywnym systemem Strategie Wynagrodzeń, czyli jak wybrać, wprowadzić i zarządzać efektywnym systemem Opis Udział w zajęciach umożliwia uczestnikom poznanie najnowszych rozwiązań dotyczących polityki płac, wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Assessment & Development Center najskuteczniejsze metody selekcji i planowania rozwoju personelu. Poziom I - Administrator sesji.

Assessment & Development Center najskuteczniejsze metody selekcji i planowania rozwoju personelu. Poziom I - Administrator sesji. Assessment & Development Center najskuteczniejsze metody selekcji i planowania rozwoju personelu. Poziom I - Administrator sesji. ADRESACI SZKOLENIA Szkolenie przeznaczone jest dla osób realizujących w

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 24 listopada 11 grudnia 2015 Miejsce: Warszawa Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4 Akademia Komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Ceny transferowe 2013/2014

Ceny transferowe 2013/2014 Konferencja portalu TaxFin.pl: Ceny transferowe 2013/2014 29 października 2013 r. Hotel Polonia, Warszawa Partnerzy: Prelegenci: Aneta Błażejewska-Gaczyńska - partner w EY., Dział Doradztwa Podatkowego.

Bardziej szczegółowo

Stanowiska uwzględnione w raporcie

Stanowiska uwzględnione w raporcie Lista stanowisk Stanowiska uwzględnione w raporcie 1. Account executive 2. Account manager 3. Adiunkt 4. Administrator baz danych 5. Administrator nieruchomości 6. Administrator serwerów 7. Administrator

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Do zobaczenia! Jolanta Adamczyk Prezes Zarządu INFOR Training PRELEGENCI KONFERENCJI

Szanowni Państwo, Do zobaczenia! Jolanta Adamczyk Prezes Zarządu INFOR Training PRELEGENCI KONFERENCJI Szanowni Państwo, PRELEGENCI KONFERENCJI Serdecznie zapraszam do udziału w V Ogólnopolskim Kongresie Prawno-Pracowniczym, który odbędzie się w dniach 23-24 września 2010r. w Warszawie, w Polonia Palace

Bardziej szczegółowo

Biografie konsultantów

Biografie konsultantów Biografie konsultantów Mariusz Kunda +48 605 549 913 Absolwent prawa na UMK w Toruniu, MBA Carlson Business School University Minnessota/SGH w Warszawie; studia podyplomowe: Organizacja i Zarządzanie SGH

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA PR I KOMUNIKACJA BIZNESOWA. FUNDACJA ALL THAT ART! 26 i 27 października 2012 Wrocław

SZKOLENIA PR I KOMUNIKACJA BIZNESOWA. FUNDACJA ALL THAT ART! 26 i 27 października 2012 Wrocław 26 PAŹDZIERNIKA 2012 Od PR-owca do Konsultanta Komunikacji Biznesowej. Jak przekształcać PR w komunikację biznesową? HALINA FRAŃCZAK I TADEUSZ DULIAN DELOITTE Strategia komunikacji 1. Co to jest komunikacja

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zapraszamy! BMS Group Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 50/ Warszawa, tel:

Serdecznie zapraszamy! BMS Group Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 50/ Warszawa, tel: Assessment Center /Development Center Centrum oceny i rozwoju - certyfikowany kurs na asesora 7-8, 28-29 listopada, Warszawa, Centrum Konferencyjne Sale Hrubieszowska. Szkolenie skierowane jest do specjalistów

Bardziej szczegółowo