2007 Dzień specjalny konferencji 16 marca 2007

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2007 Dzień specjalny konferencji 16 marca 2007"

Transkrypt

1 Już V spotkanie organizowane przez Institute for International Research Doroczne spotkanie praktyków z obszaru wynagrodzeń: studia przypadków, analizy porównawcze, dyskusje, wymiana doświadczeń PŁACE 2007 Dzień specjalny konferencji 16 marca 2007 Budowanie systemu motywacyjnego w oparciu o badanie potrzeb Kluczowe zagadnienia konferencji: Porównanie aktualnych poziomów wynagrodzeń w krajach Unii Europejskiej na tle zarobków w Polsce Europejskie wyzwania i trendy w polityce wynagradzania w krajach Europy Środkowo-Wschodniej Rentowność zatrudniania pracowników spoza Unii Europejskiej Aktualne praktyki rynkowe w budowaniu efektywnych systemów wynagrodzeń Współpraca z zakładowymi organizacjami związkowymi w kontekście wdrażania systemów wynagrodzeń Możliwości uelastycznienia czasu pracy w kontekście wzrostu efektywności kosztów osobowych Patronat merytoryczny: Patronat medialny: 14 15, 16 marca 2007, hotel Sofitel Victoria, Warszawa

2 PŁACE 2007 Warszawa, styczeń 2007 liczące się na rynku przedsiębiorstwa muszą zrównoważyć konieczność wynagradzania pracowników ze swoimi możliwościami finansowymi. Wynagrodzenia stanowią częstokroć najpoważniejszy element ich kosztów operacyjnych. Rodzi to potrzebę uzyskania maksymalnego zwrotu z ponoszonych inwestycji, przy uwzględnieniu oczekiwań pracowników odnośnie konkurencyjności ich wynagrodzeń. Z ogromną przyjemnością zapraszam Państwa na piątą już edycję konferencji PŁACE 2007 organizowaną przez Institute for International Research, która odbędzie się w dniach 14 15, 16 marca 2007 w hotelu Sofitel Victoria, w Warszawie. Udział w naszej konferencji stał się już tradycją dla wielu dyrektorów personalnych i specjalistów ds. wynagrodzeń, mamy nadzieję, że i Państwo zechcą dołączyć do tego grona. W trakcie konferencji, doświadczeniami podzielą się z Państwem eksperci z dziedziny wynagrodzeń i motywacji. Zapraszamy Państwa na spotkanie, które pomoże podjąć decyzje w najistotniejszych aspektach zarządzania płacami w firmie motywowania pracowników do efektywnej pracy oraz utrzymywania płac na poziomie adekwatnym do wyników osiąganych przez firmę. Pierwszego dnia zaprosimy Państwa na spotkanie z zagranicznym Gościem Specjalnym konferencji Paulem Rottigem, ekspertem w zakresie płac i wynagrodzeń, który przedstawi trendy w polityce wynagradzania w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Zaprezentujemy także zakres i konsekwencje dostosowania polskich systemów wynagrodzeń do standardów Unii Europejskiej. Przedstawione zostaną również badania, na podstawie których omówimy kształtowanie się wynagradzania za pracę w Unii Europejskiej i w Polsce. Problem ze znalezieniem pracowników ma większość pracodawców, a płaca jest jednym z najistotniejszych elementów rywalizacji o pracownika. Oddzielna więc sesja poświęcona będzie rentowności zatrudniania pracowników z zagranicy. Będą mieli Państwo także okazję poznać podatkowe aspekty zatrudniania pracowników. Celem konferencji jest, między innymi, zaprezentowanie aktualnych praktyk rynkowych w budowaniu efektywnych systemów wynagradzania, które są integralną częścią strategii zarządzania zasobami ludzkimi i powinny być z nią spójne. Dlatego też, drugiego dnia konferencji zostaną zaprezentowane studia przypadków, będą mogli Państwo poznać rozwiązania innych firm. Wśród poruszanych tematów nie zabraknie również kwestii optymalizacji kosztów pracy, tym razem w kontekście uelastycznienia czasu pracy. Mówiąc o wynagradzaniu pracowników, nie sposób pominąć zagadnienia systemów motywacyjnych motywować można nie tylko wysokością wynagrodzenia, ale także poprzez formy lub składniki systemu wynagrodzeń. Dlatego też Państwa uwadze polecam dzień specjalny konferencji 16 marca 2007 poświęcony budowaniu systemu motywacyjnego w oparciu o badanie potrzeb. Celem warsztatów będzie spojrzenie na system motywowania pracowników z perspektywy różnych teorii zarządzania, przeanalizowanie ich plusów i minusów oraz próba dopasowania do strategii, struktury i kultury firmy. Będą Państwo uczyć się komponować składniki systemu motywacyjnego, tak aby ich portfel spełniał oczekiwania pracowników i motywował do osiągania celów organizacji. Jestem przekonana, że wiedza przedstawiona podczas konferencji, a także możliwość przedyskutowania najistotniejszych kwestii w gronie ekspertów i praktyków pomoże wypracować odpowiednie strategie działania w Państwa organizacjach. W przypadku pytań dotyczących programu konferencji proszę o kontakt telefoniczny: , bądź za pomocą poczty elektronicznej: zaś zgłoszenia udziału proszę przysyłać pod numer faksu: Z wyrazami szacunku, Aleksandra Bartosińska kierownik projektu

3 Program konferencji 9:30 Dostosowanie polskich systemów wynagrodzeń do standardów Unii Europejskiej Pojecie godziwego wynagrodzenia Swobodny przepływ osób konsekwencje dla pracodawców i pracowników przemieszczających się w zakresie wynagrodzeń Zakaz dyskryminacji w wynagrodzeniu wynikający z dyrektywa 75/117 z , 97/81 z r., 99/70 z r., 2000/43 z r., 2000/78 z , Zasady określania wynagrodzenia w umowach o pracę zgodnie z dyrektywą 91/533 EEC z Prowadzący: Krzysztof Walczak, ekspert, Orłowski Patulski Sp. z o.o. 10:15 Porównanie aktualnych poziomów wynagrodzeń w krajach Unii Europejskiej na tle zarobków w Polsce Porównanie poziomów wynagrodzeń na rynku polskim Porównanie poziomów wynagrodzeń na rynku polskim i unijnym Porównanie poziomów wynagrodzeń na różnych szczeblach organizacyjnych Pokazanie dystansu w wynagrodzeniach w podziale na grupy stanowisk Prognozy zmian w poziomie płac na rynku polskim Prowadzący: Grzegorz Puczyłowski, Menedżer Działu Analiz Wynagrodzeń Główny Analityk, HRK Partners 11:00 Przerwa na kawę 11:20 Europejskie wyzwania i trendy w polityce wynagradzania w krajach Europy Środkowo Wschodniej Systemy wynagrodzeń w krajach Europy Środkowo Wschodniej Potencjalne zmiany w pakietach wynagrodzeń nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej Wyzwania stojące przed krajami Europy Środkowo Wschodniej w kontekście konkurencyjności systemów i poziomów wynagrodzeń do krajów Europy Zachodniej Gość specjalny DZIEŃ I 14 marca 2007 (środa) Europejskie wyzwania i trendy w polityce wynagradzania w Polsce Prowadzący: Retencja pracowników w kontekście otwarcia rynków pracy Unii Europejskiej dla krajów Europy Środkowo Wschodniej Paul Rottig, Country Manager, Hewitt Associates, Austria 12:50 Obiad 13:50 Wpływ otwarcia się zachodnich rynków pracy na problemy z retencją kluczowych pracowników w polskich firmach 14:35 Rentowność zatrudniania pracowników spoza Unii Europejskiej Zmiany na rynku pracy w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej Zatrudnianie obcokrajowców jako próba rozwiązania problemów na krajowym rynku pracy Bariery biurokratyczne i finansowe występujące przy zatrudnianiu obcokrajowców Wzrost płac jako sposób na powstrzymywania emigracji zarobkowej oraz czynnik motywujący obcokrajowców do podejmowania pracy w Polsce Prowadzący: Ewelina Socha, współwłaściciel, Kontakt International s.c. 15:20 Przerwa na kawę 15:40 Zatrudnianie cudzoziemców Zasady i koszty zatrudniania cudzoziemców w Polsce Konsekwencje zatrudnianie cudzoziemca bez wymaganego zezwolenia na pracę Obowiązki pracodawcy w zakresie legalizacji zatrudnienia cudzoziemców na stanowiskach kierowniczych Legalizacja pobytu cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce Prowadzący: Przemysław Ciszek, wspólnik, C&C Chakowski & Ciszek 16:30 Zakończenie pierwszego dnia konferencji

4 PŁACE 2007 DZIEŃ II 15 marca 2007 (czwartek) Aktualne praktyki rynkowe w budowaniu efektywnych systemów wynagrodzeń 9:30 Typowe błędy przy wdrażaniu rozwiązań wynagrodzeniowych na przykładzie 4 firm Case 1: Znakomity system premii... dlaczego nie zadziałał w naszej firmie? Case 2: Mamy bardzo dobre wyniki oceny pracowników i wysokie premie.. tylko słabe wyniki firmy Case 3: Niekończące się wartościowania stanowisk. jak sobie z tym poradzić? Case 4: Dajemy wysokie podwyżki i premie a pracownicy są wciąż niezadowoleni z wynagrodzeń Prowadzący: Maciej Rosa, Partner, In Consulting 14:45 Współpraca z zakładowymi organizacjami związkowymi w kontekście wdrażania systemów wynagrodzeń Wyzwania stojące przed firmą powodujące konieczność zmiany systemu wynagrodzeń Główne założenia systemu wynagrodzeń Przygotowanie procesu negocjacji 5 zasad skutecznie prowadzonych negocjacji Ocena sukcesu po wdrożeniu Prowadzący: Jacek Choroszewski, Dyrektor Personalny, Basell Orlen Sp. z o.o. 15:30 Przerwa na kawę 10:20 Powiązanie systemu ocen w wynagrodzeniami zasadniczymi Prowadzący: Dorota Gabrych, Mirosław Wujas, Witold Augusty, niezależni eksperci 11:10 Przerwa na kawę 11:30 Premie uznaniowe a regulaminowe porównanie systemów Jakie funkcje spełnia premia uznaniowa a jakie regulaminowa? Jak dobrać odpowiedni do sytuacji rodzaj premii? Jak uzasadnić Zarządowi potrzebę wprowadzenia dodatkowej premii? Jakie są kluczowe czynniki skuteczności wdrożenia premii uznaniowej lub regulaminowej? Prowadzący: Ewa Mroczek, Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich, Galeria Centrum Sp. z o.o. 12:30 Obiad 13:30 Program motywacyjny dla pracowników Czym jest program motywacyjny Korzyści płynące z wdrożenia programu motywacyjnego Program motywacyjny analiza przypadku Prowadzący: Robert Jałoszyński, Corporate Programs Sales Manager, Lynka Sp. z o.o. 15:45 Możliwości uelastycznienia czasu pracy w kontekście wzrostu efektywności kosztów osobowych Systemy czasu pracy w polskim prawie pracy Możliwości uelastycznienia czasy pracy Nowe formy zatrudnienia na przykładzie telepracy Aktualne praktyki rynkowe w zakresie "outsourcingu" pracowniczego Prowadzący: radca prawny Anna Pabisiak, radca prawny Marcin Wojewódka, Wojewódka Pabisiak Kancelaria Radców Prawnych 16:30 Zakończenie drugiego dnia konferencji Hewitt Associates jest jednym z największych na świecie dostawców pełnego zakresu usług doradczych i profesjonalnych w dziedzinie zarządzania. W naszej działalności koncentrujemy się na podnoszeniu wartości przedsiębiorstw naszych Klientów poprzez jak najwyższą efektywność organizacyjną, budowę zaangażowania pracowników oraz dostosowanie systemów zarządzania ludźmi do strategii biznesowej firmy. Na całym świecie zatrudniamy ponad konsultantów, dzięki czemu mamy nieograniczony dostęp do najlepszych praktyk i doświadczeń największych międzynarodowych organizacji. Naszymi klientami jest ponad 50% firm z listy Fortune 500. W Polsce obchodzimy w tym roku 10-lecie istnienia.

5 Program konferencji DZIEŃ SPECJALNY 16 marca 2007 (piątek) 10:00 Budowanie systemu motywacyjnego w oparciu o badanie potrzeb Co jest niezbędne, aby pracownik chciał pracować w mojej firmie wprowadzenie teorii motywacji i wyjaśnienie różnic pomiędzy czynnikami higieny, a czynnikami motywacyjnymi Zindywidualizowane systemy motywacji motywacja a potrzeby wewnętrzne zagrożenia dla firmy stosującej jedynie motywatory finansowe Motywacja pozytywna i motywacja negatywna Efektywne systemy motywacyjne zasady określania postaw pracowników oraz ich potrzeb Potrzeby a motywowanie omówienie czterech potrzeb związanych z sytuacją pracy Zaspokajanie potrzeb omówienie wadliwych relacji, które powstają pomiędzy kierownikami a pracownikami na skutek nieznajomości potrzeb pracowników Prowadzący: Niezbędne reguły do zbudowania efektywnego systemu motywacyjnego Badanie motywacji projektowanie narzędzia do badania motywacji pracowników ćwiczenie Motywatory stosowane przez przełożonego środki przymusu, zachęty, perswazji; omówienie elementów logicznie spójnego procesu motywowania Pobudzanie motywacji propozycje realnego działania, które zaspokoi potrzeby pracowników ćwiczenie Adrianna Filiks, trener i konsultant, Feelman Group Sp. z o.o. W trakcie dnia przewidziana jest przerwa na obiad i dwie przerwy kawowe. 16:00 Zakończenie dnia specjalnego

6 PŁACE 2007 Gość specjalny: Paul Rottig Międzynarodowy ekspert w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi z 36 letnim doświadczeniem. Country Manager Hewitt Association, odpowiedzialny w Hewitt za rynek austriacki oraz region Europy wschodniej i środkowej w zakresie rozwoju organizacyjnego, restrukturyzacji, zarządzania zmianą, wynagrodzeń i zarządzania personelem. Dr filozofii i psychologii społecznej Uniwersytetu w Insbrucku, wykładowca uniwersytecki w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Organizational Behavior na Uniwersytecie w Leoben oraz Imadec University w Wiedniu. Członek Federation of Austrian Industries i przewodniczący rady of FIBAA (International Foundation for International Business Administration Accreditation). Przed założeniem własnej firmy konsultingowej, przez 18 lat pracował dla Esso/Exxon group w Austrii, Wielkiej Brytanii, Afryce i USA. W latach pełnił funkcję wiceprezesa ds. HR, państwowej firmy zatrudniającej ponad 100 tys. pracowników, w filiach na całym świecie. Przewodniczący konferencji: Marcin Fidecki Jest Menedżerem Praktyki Doradczej Talent and Organization w Hewitt Associates w Polsce i odpowiada za projekty wynagrodzeniowe w Europie Centralnej. Jego klientami są korporacje międzynarodowe i dynamicznie rozwijające się firmy polskie. Z doradztwem związany od 1997 roku. Opracował i wdrożył wiele systemów wynagrodzeń, posiada szerokie doświadczenie w negocjacjach ze związkami zawodowymi. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej wydziałów Zarządzanie i Marketing oraz Finanse i Bankowość. Ukończył również podyplomowe studia na Wydziale Psychologii UW o specjalności Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Zdobył wiedzę w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami uczestnicząc w międzynarodowym programie menedżerskim MBA Minnesota University. Prelegenci konferencji: Jacek Choroszewski Dyrektor Personalny, odpowiedzialny za zarządzanie i politykę personalną Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. oraz Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. Zrealizował min. następujące projekty w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi: wynegocjowanie z organizacjami związkowymi i wdrożenie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy wraz systemem premiowym; Regulaminu pracy w oparciu o standardy rynku polskiego i międzynarodowego. Wcześniej doświadczenie zdobywał w PKN ORLEN S.A. W latach pełnił funkcję członka rady nadzorczej z ramienia Polskiego Koncernu Naftowego ORLAN S.A. w spółkach: Centrum Edukacji Grupa Orlen Sp. z o.o. oraz ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o. Jest absolwentem wydziału Zarządzania i Marketingu na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończył także studia podyplomowe Zarządzanie Finansami w Przedsiębiorstwie. Adrianna Filiks Psycholog organizacji i pracy. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również Podyplomowe Studium Prawa Pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz kurs MBA we Francuskim Instytucie Zarządzania. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe w organizacji oraz prowadzeniu działów HR i jako niezależny konsultant. Specjalistka i wdrożeniowiec procesów rekrutacji i zwolnień pracowników, systemów adaptacji nowozatrudnionych w firmach o profilu usługowym, handlowym i produkcyjnym. Autorka prezentacji oraz szkoleń z zakresu zarządzania personelem dla kadry kierowniczej. Od 1997 r. wykłada na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego. Dwukrotna laureatka konkursu Dyrektor Personalny Roku 2000 i Zwyciężczyni konkursu Menedżer Szkoleń Roku 2000 oraz Konkursu LIDER ZMIAN W roku 2001 i 2002 uzyskała dla firmy certyfikat Godła w programie Inwestor w Kapitał Ludzki. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. Dorota Gabrych Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studiowała również na SGH - Zarządzanie Potencjałem Społecznym Organizacji. Zaczynała jako Doradca Personalny w PZU Życie S.A. W wieku dwudziestu kilku lat została Dyrektorem Personalnym ZCH Rokita S.A. - jednej z większych w Polsce firm chemicznych pod Wrocławiem, zatrudniającej wówczas kilka tysięcy osób. W ciągu dwóch lat pracy udało się Jej przeprowadzić kilka projektów, min. szkoleniowych i restrukturyzacyjnych, oraz zdobyć doświadczenie w budowaniu relacji ze związkami zawodowymi. Dalszy etap kariery związany był z przeprowadzonym z sukcesem procesem restrukturyzacji zatrudnienia w ZF Polpharma w Starogardzie Gdańskim, gdzie jako Zastępca Dyrektora Personalnego odpowiadała również za realizację projektu budowania kultury organizacji. Następnie jako Dyrektor ds. Personalnych i Systemów Zarządzania pracowała w Energetyka Dwory Sp. z o.o. Robert Jałoszyński Corporate Programs Sales Manager w Lynka Sp. z o.o., Studia wyższe ukończył w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa Zarządzanie i marketing, studiował także na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Zarządzania. Posiada wieloletnie doświadczenie w sprzedaży, w szczególności w obszarze B2B. Specjalizuje się w tematyce lojalności klientów, czego efektem są liczne programy lojalnościowe stworzone dla klientów polskich i zagranicznych.

7 Prelegenci Ewa Mroczek Od 1 lutego 2001 Dyrektor Personalny a od 12 października 2005 również Członek Zarządu sieci markowych sklepów Galerii Centrum, w których zatrudnionych jest około pracowników. Absolwentka Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, MBA-Politechniki Lubelskiej i University of Illinois oraz doktorantka Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych na kierunku Ekonomika pracy. Wieloletni praktyk w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Pracę w działach personalnych poprzedziła pracą w pionach operacyjnych kierując bezpośrednio zespołami pracowników od 30 do 120 osób. Kierowała restauracją amerykańskiej sieci szybkiej obsługi Dominos Pizza oraz pierwszym w Polsce (i Europie) sklepem amerykańskiej sieci sklepów detalicznych Office Depot - Wszystko dla biura. Kierowała działem rozwoju kadr w Kamis Przyprawy S.A. Była dyrektorem personalnym w brytyjskiej sieci sklepów odzieżowych Marks & Spencer Sp. z o.o. w Warszawie. Anna Pabisiak Radca prawny, posiada prawie 10 letnie doświadczenie zawodowe w pracy w polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych (Żukowski & Partnerzy, Linklaters, Baker & McKenzie), a także jako prawnik korporacyjny (AIG-CET Capital Management (Poland) sp. z o.o.). Specjalizuje się w doradztwie pracodawcom w zakresie prawa pracy, w szczególności w kwestiach związanych z transferami pracowników, uelastycznianiem czasu pracy, zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, zatrudnianiem cudzoziemców, przeprowadzaniem zwolnień grupowych oraz tworzeniem i funkcjonowaniem rad pracowników. Wraz z Marcinem Wojewódką jest współautorem komentarza do ustawy o radach pracowników, który ukaże się wiosną 2007 roku nakładem Wydawnictwa CH Beck. Grzegorz Puczyłowski Absolwent kierunku International Business Programme na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od trzech lat związany z firmą HRK PARTNERS S.A. początkowo jako Analityk Wynagrodzeń, obecnie Menedżer Działu Analiz Wynagrodzeń Główny Analityk. Uczestniczy przede wszystkim w projektach związanych z audytami systemów wynagrodzeń oraz analizą potencjału rynku pracy. Ewelina Socha Z wykształcenia ekonomista i menedżer (absolwentka studiów ekonomicznych na UMCS oraz podyplomowych studiów menedżerskich organizowanych przez Zachodniopomorską Szkolę Biznesu i Fachhochschule Dortmund), pracowała w międzynarodowym koncernie w branży motoryzacyjnej, kierując Działem Obsługi Klienta i Serwisu; obecnie współwłaściciel firmy KONTAKT Imternational zajmującej się krajowym i międzynarodowym pośrednictwem pracy. dr Krzysztof Walczak Doktor nauk prawnych (specjalność polskie i europejskie prawo pracy). Doświadczony prawnik, obecnie w Orłowski Patulski Sp. z o.o. Poprzednio Management Consultant w HayGroup. Redaktor naczelny wymiennokartkowych poradników dla pracodawców w Wydawnictwie C.H. Beck. Prawnik w dziale prawa pracy międzynarodowej firmy prawniczej TGC; pracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Delegat rządu na obrady komitetów specjalistycznych Rady Europy w Strasburgu oraz MOP w Genewie. Wykładowca prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, a także w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Marcin Wojewódka Radca prawny, posiada prawie 10 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pracy i świadczeń pracowniczych, w tym w szczególności świadczeń emerytalnych, które zdobył w wiodących firmach doradczych, takich jak Arthur Andersen oraz Mercer Human Resource Consulting. Doradzał kilkudziesięciu pracodawcom w Polsce w zakresie prawa pracy oraz świadczeń pracowniczych, w tym relacjach ze związkami zawodowymi. Jest współautorem pierwszego w Polsce komentarza do ustawy o Pracowniczych Programach Emerytalnych, opublikowanym przez Wydawnictwo CH Beck w 2005 roku. Od lat publikuje teksty oraz artykuły z zakresu prawa pracy między innymi w Gazecie Prawnej, Rzeczpospolitej, Serwisie Prawno- Pracowniczym oraz Monitorze Prawa Pracy. Mirosław Wujas Konsultant z ponad dziesięcioletnim stażem z zakresu wynagrodzeń i struktur organizacyjnych, partner PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. oraz konsultant AG Test HR w Krakowie. Posiada doktorat z optymalizacji struktur organizacyjnych, doświadczenie menedżerskie z firm komercyjnych i instytucji kultury. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zarządzania płacami (w SPiZ AE w Krakowie) oraz z zarządzania zmianą i zarządzania instytucją kultury (na UJ). Członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. Podczas około 10 lat pracy doradczej zaprojektował i wdrożył kilkanaście struktur organizacyjnych oraz zreorganizował kilkanaście systemów wynagradzania. Brał udział w projektach restrukturyzacyjnych firm m.in. jako kontraktowy pełnomocnik właścicieli, dyrektor przedsiębiorstwa czy członek zarządu ds. reorganizacji. Posiada akredytację jako ekspert m.in. w Programie Rozwoju Przedsiębiorstw (PHARE Spójność Społeczno Gospodarcza) oraz Prowadzenie Przedsiębiorstwa na terenie UE (Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw ).

8 Zapraszamy! Adres: ul. Kruczkowskiego 8 Hotline: Warszawa Fax: internet: Prosimy o nieusuwanie nalepki. PŁACE , 16 marca 2007, hotel Sofitel Victoria, Warszawa T Imię i nazwisko:... Tel.:... Faks: Imię i nazwisko:... Tel.:... Faks:... Prosimy o pisemne poinformowanie administratora bazy danych (faxem lub drogą ową: w przypadku, gdy nie życzą sobie Państwo otrzymywania tego typu informacji. Tak, chcę wziąć udział w konferencji PŁACE 2007 Konferencja + dzień specjalny Konferencja Zamawiam roczną bezpłatną prenumeratę miesięcznika manager magazin* * Tylko dla uczestników konferencji lub konferencji z dniem specjalnym Dzień specjalny Nie mogę wziąć udziału w konferencji, ale interesuje mnie zakup materiałów dokumentacyjnych dostępnych po konferencji *WARUNKI UCZESTNICTWA Koszt uczestnictwa: Konferencja + dzień specjalny (cena preferencyjna): do PLN + 22% VAT, od PLN + 22% VAT Konferencja: do PLN + 22% VAT, od PLN + 22% VAT Dzień specjalny: do PLN + 22% VAT, od PLN + 22% VAT Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie przed konferencją wpłaty na konto: ABN AMRO BANK (Polska) S.A. Nr r-ku: Opłata za uczestnictwo włącznie z dokumentacją i konsumpcją. Ceny nie zawierają kosztów noclegu i parkingu. W przypadku odwołania zgłoszenia później niż 30 dni przed rozpoczęciem konferencji, pobieramy opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem konferencji wpłata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w konferencji spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Odwołanie zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem konferencji nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty za konferencję. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania konferencji z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w programie. Forma płatności przelew karta kredytowa Proszę obciążyć moją kartę kosztami uczestnictwa Kwota brutto... PLN Typ karty Mastercard Visa numer karty... posiadacz karty (imię i nazwisko lub nazwa firmy) data ważności karty... adres posiadacza karty podpis posiadacza/osoby upoważnionej... Liczba osób zatrudnionych w Pani/Pana miejscu pracy (np. w oddziale): poniżej powyżej 5001 Proszę o informowanie mnie w przyszłości o seminariach i konferencjach IIR z następujących dziedzin: energia ksiegowość i podatki umiejętności osobiste farmacja i zdrowie marketing i sprzedaż telekomunikacja finanse personel zarządzanie IT przemysł 3. Imię i nazwisko:... Tel.:... Faks:... Firma:... NIP:... Ulica/skr. poczt:... Kod pocztowy:... Miejscowość:... Osoba akceptująca udział: Imię i nazwisko:... Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa* i akceptuję je. Data:... Podpis... Osoba do kontaktu podanie jej danych ułatwi kontakt w sprawach organizacyjnych: Imię i nazwisko:... Tel.:... Faks:... Komu jeszcze Pani/Pana zdaniem możemy przesłać informacje o tym wydarzeniu: Imię i nazwisko:... Tel.:... Faks:... Konferencja odbędzie się w hotelu Sofitel Victoria ul. Królewska 11, Warszawa, tel Institute for International Research Sp. z o.o., Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8, tel.: , fax: KRS , NIP: , REGON: , Kapitał zakładowy: zł Institute for International Research Sp. z o.o. jest polskim przedstawicielstwem międzynarodowej grupy kapitałowej Informa plc. dostawcy specjalistycznych informacji i usług dla środowisk akademickich, profesjonalnych i biznesowych. Jest największą światową firmą tego typu, notowaną na giełdzie londyńskiej, z rocznymi obrotami sięgającymi 800 milionów funtów. IIR działa w Polsce od 1997 roku. Więcej informacji znajdą Państwo w internecie pod adresem:

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER Certyfikowany przez: CERTYFIKOWANY CORPORATE GOVERNANCE MANAGER PODCZAS KURSU DOWIEDZĄ SIĘ PAŃSTWO O: Zaletach i wadach Nadzoru Korporacyjnego w Polsce Wpływie Nadzoru Korporacyjnego na wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER KOLEJNA EDYCJA PRAKTYCZNEGO KURSU Certyfikowany przez: CERTYFIKOWANY CORPORATE GOVERNANCE MANAGER 13-14.XI.14 PODCZAS KURSU DOWIEDZĄ SIĘ PAŃSTWO O: Aktualnych problemach prawnych Funkcjonowaniu Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy IX KONGRES 6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy Szanowny Uczestniku,,,O business intelligence powiedziano już wszystko"?! To prawda Masz za sobą lata praktyki w biznesie. Podnosisz kompetencje na

Bardziej szczegółowo

V Krakowskie Forum Wynagrodzeń

V Krakowskie Forum Wynagrodzeń 20 21 maja 2010 roku Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie V Krakowskie Forum Wynagrodzeń 20 lat Compensation & Benefits w Polsce Partner merytoryczny: Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim Profesora

Bardziej szczegółowo

VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH

VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH Prawo i biznes w harmonii 29-30 września 2015 Hotel Marriott, Warszawa Al. Jerozolimskie 65 Szanowni Państwo, Jak co roku serdecznie zapraszamy do udziału w Forum

Bardziej szczegółowo

25 26 kwietnia 2006 r., Warszawa, hotel Novotel Centrum

25 26 kwietnia 2006 r., Warszawa, hotel Novotel Centrum Konkretne, praktyczne porady Sprzedaż w farmacji i dermokosmetykach 25 26 kwietnia 2006 r., Warszawa, hotel Novotel Centrum Kluczowe tematy spotkania: Segmentowa analiza rynku farmaceutycznego i dermokosmetyków

Bardziej szczegółowo

dla firm, które chcą zyskać moc

dla firm, które chcą zyskać moc KONFERENCJA dla firm, które chcą zyskać moc 12 maja 2015 r., Warszawa, Hotel Sheraton salon A Wszystko co przedsiębiorcy, firmy szkoleniowe i doradcze muszą wiedzieć o pozyskiwaniu środków z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY MANAGER EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

CERTYFIKOWANY MANAGER EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA: PARTNER CERTYFIKUJĄCY KURSU: 23-25 WRZEŚNIA 2014 WARSZAWA PRAKTYKA ĆWICZENIA KOMPUTEROWE PRAWO z wyliczania efektywności energetycznej w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki

Bardziej szczegółowo

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych 28-29 maja 2012 roku Hotel OSSA, Ossa CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Szanowni Państwo, Pragnę Państwa serdecznie

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

I BANKING PROFITABILITY FORUM

I BANKING PROFITABILITY FORUM Jak zwiększyć przychody, nie tracąc klientów I BANKING PROFITABILITY FORUM 16 września Hotel Marriott Warszawa Wyzwania regulacyjne i rynkowe przed sektorem finansowym w najbliższych latach Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

Programy motywacyjne akcyjne, opcyjne, gotówkowe. Aspekty praktyczne 6 lutego 2014

Programy motywacyjne akcyjne, opcyjne, gotówkowe. Aspekty praktyczne 6 lutego 2014 www.taxonline.pl Programy motywacyjne akcyjne, opcyjne, gotówkowe. 6 lutego 2014 Warszawa Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79 Zapraszamy do udziału w seminarium organizowanym przez firmę PwC "Programy

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca tylko 100 miejsc Zajęcia i materiały w języku polskim! (dostępne także materiały źródłowe w języku angielskim) edycja 2015 Wizja poprawia jakość przywództwa Advanced

Bardziej szczegółowo

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ 2014 KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ Jak rozwijać się przez całe życie? Program pierwszego dnia kongresu 25 listopada 2014 r. Centrum Nauki Kopernik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Al. Jerozolimskie 123A

Szanowni Państwo, Al. Jerozolimskie 123A Szanowni Państwo, Projekt Rekomendacja U opublikowany 30 grudnia 2013 r zawierający 22 Rekomendacje obejmujące swoim zakresem 6 obszarów segmentu bancassurance spowoduje znaczące zmiany w funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo

XII FORUM POLSKICH MENEDŻERÓW LOGISTYKI

XII FORUM POLSKICH MENEDŻERÓW LOGISTYKI Zarządzanie łańcuchem dostaw i tworzenie wartości dla klientów Logistycy na front! XII FORUM POLSKICH MENEDŻERÓW LOGISTYKI 8-9 października 2015 r., Airport Hotel Okęcie 2015 2015 Szanowny Uczestniku,

Bardziej szczegółowo

Pharmaceutical Business Management Diploma

Pharmaceutical Business Management Diploma www.pwcacademy.pl Pharmaceutical Business Management Diploma Jesień/Zima 2013/2014 Program edukacyjny dla menedżerów firm farmaceutycznych Program realizowany przy współpracy: O programie Pharmaceutical

Bardziej szczegółowo

profile menedżerów HR

profile menedżerów HR Marcin Adamczyk Dyrektor personalny, Project Manager K2 consulting Wyższe, magister socjologii, uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Project Management Office Manager Joanna Antkiewicz Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca Advanced Executive Education UWAGA: Tylko 100 miejsc. Start od września 2012 r. Wybitni światowi eksperci i najnowsze metody budowy wartości firmy w warunkach niepewności

Bardziej szczegółowo

Ewolucja roli kontrolera

Ewolucja roli kontrolera Poznaj doświadczenia i najlepsze praktyki: TNT Iglotex Dr Gerard Polenergia Skanska Lux-Med Tata Global Beverages PKO Życie AXA Coca-Cola Gaz System Avon Macrologic Controlling Systems Grupa Arcus Ewolucja

Bardziej szczegółowo

FORUM BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA HOT TOPICS 25-26 MAJA / WARSZAWA

FORUM BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA HOT TOPICS 25-26 MAJA / WARSZAWA FORUM BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA 2015 INNOWACYJNE PRODUKTY W DOBIE NISKICH STÓP PROCENTOWYCH inspiracje trendy najlepsze praktyki 25-26 MAJA / WARSZAWA W GRONIE PRELEGENTÓW GOŚĆ SPECJALNY: Esa Tuomi Nordea

Bardziej szczegółowo

KONGRES MBA XI MIEDZYNARODOWY FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU

KONGRES MBA XI MIEDZYNARODOWY FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU XI MIEDZYNARODOWY, KONGRES MBA FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU 15 17 maja 2015 roku Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ul. Rakowicka 27 1 Szanowni Państwo, PATRONI

Bardziej szczegółowo

Forum. Logistyka & Łańcuch Dostaw. nowe modele rozwiązania optymalizacja. 18-19 kwietnia, Centrum Konferencyjne Adgar Plaza, Warszawa

Forum. Logistyka & Łańcuch Dostaw. nowe modele rozwiązania optymalizacja. 18-19 kwietnia, Centrum Konferencyjne Adgar Plaza, Warszawa sclforum Forum Logistyka & Łańcuch Dostaw nowe modele rozwiązania optymalizacja 18-19 kwietnia, Centrum Konferencyjne Adgar Plaza, Warszawa Next generation supply chain klient jako początek i koniec łańcucha

Bardziej szczegółowo

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013 KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 12-13 lutego 2013 roku Hotel OSSA w Ossie KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pragnę Państwa zaprosić na

Bardziej szczegółowo

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing questus Programy certyfikowane The Chartered Institute of Marketing Diploma in Professional Marketing Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing CIM The Chartered

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego 1. Zasady oraz zakres stosowania ładu korporacyjnego Bank BPH stosuje się do zasad

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo