WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r."

Transkrypt

1 WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. 1) Wykaz publikacji w czasopismach naukowych: a) publikacje w czasopismach posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) i wymienionych w części A wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o której mowa w 14 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia, 1.1. HARTLIŃSKI M., Thinking about Leadership By Nannerl O. Keohane, Political Studies Review 2012, Vol. 10, s ISSN pkt. b) publikacje w czasopismach znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) i wymienionych w części C wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o której mowa w 14 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia, 1. KOSIBA B., Kwestie polityczno-ustrojowe w myśli katolickiej, Collectanea Theologica 2011, nr 3, s ISSN (artykuł nie był uwzględniony w sprawozdaniu za rok 2011). 10 pkt. c) publikacje w innych czasopismach wymienionych w części B wykazu ministra, o której mowa w 14 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia, 1. BOMBAŁA B., Phenomenology of Management - Didactic Aspects, Management and Business Administration. Central Europe (MBA.CE) 2012, nr 3, s ISSN pkt. 2. CHEŁMINIAK M., Book review: Polityka zagraniczna. Aktorzy potencjały - strategie, ed. T. Łoś-Nowak, Poltext, Warszawa 2011, Polish Political Science Yearbook 2012, vol. XLI, s ISSN pkt. 3. CZARKOWSKA E., Rosja i Chiny w Azji Środkowej: między współpracą a współzawodnictwem, Stosunki Międzynarodowe 2012, nr 1, t. 45, s ISSN ISSN pkt. 4. GAZIŃSKI B., Czy polska prezydencja wniesie nowe treści do Unii Europejskiej?, Szkice Humanistyczne 2012, t. 12, nr 2, s ISSN pkt. 5. HARTLIŃSKI M., Prezydencjalizacja współczesnej polityki, Szkice Humanistyczne 2012, t. 12, nr 2, s ISSN pkt. 6. KOTOWICZ W., Obwód Kaliningradzki FR w stosunkach unijno-rosyjskich, Rocznik Integracji Europejskiej 2011, nr 5, s ISSN (artykuł ukazał się w 2012). 4 pkt. 7. MODZELEWSKI W.T., Dwie dekady stosunków Polski z Litwą wymiar polityczny, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne 2012 nr 3, s ISSN pkt. 1

2 8. PIOTROWSKI P., Liberalny uniwersalizm a modernizacja świata niezachodniego. Punkt widzenia politologów oraz historyków idei. Atheaneum. Polskie Studia Politologiczne 2012, vol. 34, s ISSN pkt. 9. TYBUCHOWSKA-HARTLIŃSKA K., Partycypacja obywatelska na poziomie lokalnym, Preferencje Polityczne 2012, nr 3, ISBN ; ISSN X. 2 pkt. 10. ŻEBROWSKI W., Zesłanie Mieczysława Moczara do Olsztyna w 1948 roku. Pierwsze decyzje polityczne i ich skutki, Szkice Humanistyczne 2012, t. 12, nr 1, s ISSN pkt. 11. ŻEBROWSKI W., Przedmiot badań politologii jako dyscypliny nauk społecznych, Szkice Humanistyczne 2012, t.12, nr 2, s ISSN pkt. 12. ŻEBROWSKI W., Przedmiot i metody badań politologicznych, Cywilizacja i Polityka 2012, nr 10, s ISBN pkt. 13. ŻUKOWSKI A., Sub-Saharan African Borderlands. Towards New Theoretical and Practical Approach to the Development of Africa, Polish Political Science Yearbook 2012, vol. XLI, s ISSN pkt. d) publikacje w czasopismach zagranicznych, o których mowa w 14 ust. 5 rozporządzenia (dotyczy grupy nauk humanistycznych i społecznych oraz nauk o sztuce i twórczości artystycznej), 1. CHEŁMINIAK M., KOTOWICZ W., Внешняя политика Польши и Калининградская область в годах, Балтийский Pегион 2012, nr 4, s ISSN (0,6 ark. wyd.) 2) Wykaz monografii naukowych oraz rozdziałów w monografiach naukowych: a) wykaz monografii naukowych w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim, b) wykaz monografii naukowych w języku polskim, 1. CHAZBIJEWICZ S., Turowski M., Skarbek K. (red.), Nowoczesność, Europa, islam. Religia a dylematy obywatelstwa i wykluczenia, Instytut Studiów nad Islamem, Wrocław 2012, ss. 333, ISBN JABŁONOWSKI M., Jakubowska U., Kuźmina D., Tobera M. (red.), 350 lat prasy polskiej, Instytut Badań Literackich PAN, Instytut Dziennikarstwa UW, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, Warszawa 2012, ss ISBN JAKUBOWSKI W., Dąbrowski A., Krzysztoszek M. (red.), Nowe spojrzenia w naukach o polityce, t. 1, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Warszawa 2012, ss ISBN

3 4. JAKUBOWSKI W., Krawczyk A., Szczepański J. (red.), Nowe spojrzenia w naukach o polityce, t. 2, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Warszawa 2012, ss ISBN JAKUBOWSKI W., Słomka T., Konstytucyjne organy władzy RP w latach na tle polskich tradycji polityczno-ustrojowych XIX i XX wieku, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012, ss ISBN JAKUBOWSKI W., U źródeł ustroju II Rzeczpospolitej. Wybrane problemy debaty konstytucyjnej w latach , Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012, ss ISBN , KĄKOLEWSKI I., Kopczyński M. (red.), Pod wspólnym niebem. Rzeczpospolita wielu narodów, wyznań i kultur. Wystawa Muzeum Historii Polski. Zamek Królewski w Warszawie 3 V 31 VII 2012, [Katalog], Warszawa 2012, ss. 282, ISBN KĄKOLEWSKI I., Rutkowska B. (red. nauk. wydania i tłumaczenia z języka niemieckiego na polski), Bernhard Struck, Nie Zachód, nie Wschód. Francja i Polska w oczach niemieckich podróżnych w latach , Wydawnictwo Neriton, Muzeum Historii Polski, Warszawa 2012, ss ISBN KOTOWICZ W. (red.), Polityka na Warmii i Mazurach. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Wydaw. Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie, Olsztyn 2012, ss ISBN KOTOWICZ W., Życie polityczne Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej. Stymulatory endogeniczne i egzogeniczne. Wydawnictwo Naukowe GRADO, Toruń 2012, ss ISBN KUNICKI Z. (red.), Politologia w chrześcijańskiej myśli społeczno-politycznej, Seria "Forum Politologiczne", t. 14, Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie. Olsztyn 2012, ss ISSN TYBUCHOWSKA-HARTLIŃSKA K., Wybory do samorządu terytorialnego w Polsce. Dwadzieścia lat doświadczeń w subregionie ciechanowskim, Wydawnictwo Europejskie Centrum Edukacyjne, Toruń 2012, ss ISBN ŻEBROWSKI W., Badanie polityki. Ogniwa procesu badawczego na studiach politologicznych, Olsztyn 2012, ss ISBN ŻUKOWSKI A. (red.), "Stare" i "nowe" mocarstwa w Afryce stygmaty kulturowe, religijne, polityczne, ekonomiczne i społeczne, Seria "Forum Politologiczne", t. 13, Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie, Olsztyn 2012, ss ISSN ŻUKOWSKI A., CHEŁMINIAK M., KOTOWICZ W, MODZELEWSKI W.T. (red.), Demokracja lokalna a współpraca transgraniczna na pograniczu polskorosyjskim, Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie, Olsztyn 2012, ss ISBN b) wykaz monografii naukowych w języku innym niż: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski, 3

4 d) wykaz rozdziałów w monografiach naukowych w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim, 1. BOMBAŁA B., Phenomenology of the Management as the Eco-Empathic Leadership, in. Phenomenology and the Human Positioning in the Cosmos: The Lifeworld, Nature, Earth: Book Two (Analecta Husserliana), ed. Anna-Teresa Tymieniecka, Springer Dordrecht 2012 (2013), s ISBN , ebook: GŁADKOWSKI K., Perspektiven zur Entwicklung des deutsch-polnischen Zusammenarbeit vor dem Hintergrund des Nachbarschaftsvertrags, in: G. Hufenbach, Ch. Rinser-Schrut, P. Wenzel (Hg.), 20 Jahre Deutsch-Polnischer Nachbarschtsvertrag. Eine Bilanz, 8. Deutsch-Polnischer Kommunalpolitischer Kongress der Landsmannschaft Ostpreußen, Landsmannscgaft Ostpreußen e.v., Hamburg 2012, s KUMELSKA M., The Strategy of Foreign American Policy Towards the People's Republic of China During the Presidency of George W. Bush Jr., w: J. Marszałek- Kawa (ed.), Is the 21st Century the Age of Asia? Deliberations on Politics, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s ISBN ŻUKOWSKI A., Contemporary Trends in Changing Democracy: Increasing Participation of Women in Elections, w: M. Marczewska-Rytko (ed.) Democratic Thought in the Age of Globalization, Maria Curie-Skłodowska University Press, Lublin 2012, s ISBN ŻUKOWSKI A., Deutsch-Polnischer Vertrag über gute Nachbarschaft und Freundschafliche Zusammenarbeit vom 17. Juni Entstehung und Beurteilung, in: G. Hufenbach, Ch. Rinser-Schrut, P. Wenzel (Hg.), 20 Jahre Deutsch-Polnischer Nachbarschtsvertrag. Eine Bilanz, 8. Deutsch-Polnischer Kommunalpolitischer Kongress der Landsmannschaft Ostpreußen, Landsmannscgaft Ostpreußen e.v., Hamburg 2012, s e) wykaz rozdziałów w monografiach naukowych w języku polskim, 1. BOJAROWICZ T., Partie i ugrupowania chadeckie w Polsce po 1989 roku, w: Z. Kunicki (red.), Politologia w chrześcijańskiej myśli społeczno-politycznej, Seria "Forum Politologiczne", t. 14, Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie. Olsztyn 2012, s ISSN CHAZBIJEWICZ S., Dialog chrześcijańsko-muzułmański w Polsce w kontekście sytuacji dialogicznej w Rosji, na Białorusi i Ukrainie, w: M. Lewicka, C. Łapicz (red.), Dialog chrześcijańsko-muzułmański. Klucz do wspólnej przyszłości, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012, s , ISBN CHAZBIJEWICZ S., Dyktatura bez dyktatury. Antonio Salazar i jego polityka, w: M. Słęski, B. Szklarski (red.), Franco i Salazar. Europejscy dyktatorzy, Wydaw. von borowiecky, Radzymin 2012, s , ISBN CHAZBIJEWICZ S., Geneza nacjonalizmu Tatarów krymskich i nadwołżańskich, B. Grott, O. Grott (red.), w: Nacjonalizmy różnych narodów. Perspektywa politologiczno- 4

5 religioznawcza, Instytut Religioznawstwa UJ, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012, s , ISBN CHAZBIJEWICZ S., Myśl religijna i społeczna muzułmanów rosyjskich na przełomie XIX i XX wieku, w: S. Chazbijewicz, M. Turowski, K. Skarbek (red.), Nowoczesność, Europa, islam. Religia a dylematy obywatelstwa i wykluczenia, Instytut Studiów nad Islamem, Wrocław 2012, s ISBN CHAZBIJEWICZ S., Tanger jako międzynarodowa strefa polityczna i gospodarcza, przestrzeń międzykulturowa i międzyreligijna, obszar przenikania cywilizacji europejskiej, muzułmańskiej i afrykańskiej, w: A. Żukowski (red.), Stare i nowe mocarstwa w Afryce stygmaty kulturowe, religijne, polityczne, ekonomiczne i społeczne, Seria "Forum Politologiczne", t. 13, Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie. Olsztyn 2012, s ISSN CHEŁMINIAK M, Współpraca transgraniczna gmin Polski północno-wschodniej z Obwodem Kaliningradzkim FR w ramach Euroregionu Bałtyk, w: A. Żukowski, M. Chełminiak, W. Kotowicz, W.T. Modzelewski (red.), Demokracja lokalna a współpraca transgraniczna na pograniczu polsko-rosyjskim, Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie, Olsztyn 2012, s ISBN FILIPKOWSKI J., Równość obywatelska jako wartość polityczna w realiach współczesnej demokracji. W: J. Miluska (red.). Wartości w świecie polityki, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2012, s ISBN GAJOWNICZEK T., Strony internetowe partii politycznych w trakcie wyborów przykład Polski i Wielkiej Brytanii. W: R. Wiszniowski, A. Kasińska-Metryka (red.). Marketing polityczny. Doświadczenia polskie, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2012, s ISBN GEMECHU D.K., Pozycja i miejsce Etiopii jako mocarstwa regionalnego a stosunki z sąsiadami, w: A. Żukowski (red.), Stare i nowe mocarstwa w Afryce stygmaty kulturowe, religijne, polityczne, ekonomiczne i społeczne, Seria "Forum Politologiczne", t. 13, Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie. Olsztyn 2012, s ISSN GEMECHU D.K., Walka o władzę i demokrację w Kenii, w: A. Kasińska-Metryka, R. Metryka (red.), My i Oni, Rola, miejsce i znaczenie konfliktów w polityce, Wydaw. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2012, s ISBN, GŁADKOWSKI K., Dziedzictwo kulturowe: jako część osobowości i jego instrumentalizacja w życiu społeczno-politycznym, w: H. Rusek, K. Czerwińska, K. Marcol (red.), Dziedzictwo kulturowe nadbagażem codzienności?, Studia Etnologiczne i Antropologiczne, t. 12, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012, s ISSN i ISSN GŁADKOWSKI K., Perspektywy rozwoju polsko-niemieckiej współpracy w kontekście traktatu o dobrym sąsiedztwie, w: G. Hufenbach, Ch. Rinser-Schrut, P. Wenzel (red.), 20 lat polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Bilans, VIII Niemiecko-Polski Kongres Polityki Komunalnej Związku 5

6 Ziomkostwa Prus Wschodnich, Hamburg 2012, s (artykuł także w j. niemieckim). 14. GŁADKOWSKI K., Ziemia rodzinna w pamięci indywidualnej i zbiorowej protestantów z Górnego Śląska, w: E. Jurczyńska-McCluskey, P. Bałdys, K. Piątek (red.), Pamięć zbiorowa i tożsamość w Europie Środkowo-Wschodniej. Kontynuacja Konflikt Zmiana, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2012, s ISBN HARTLIŃSKI M., Konstytucyjne podstawy przywództwa politycznego w państwach Kaukazu Południowego, w: T. Bodio (red.), Kaukaz: transformacja przywództwa i elit politycznych, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012, s ISBN HARTLIŃSKI M., Pozycja i rola sołtysa w świetle unormowań formalno-prawnych na przykładzie powiatu olsztyńskiego, w: W. Kotowicz (red.), Polityka na Warmii i Mazurach. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Wydaw. Instytut Nauk Politycznych UWM, Olsztyn 2012, s ISBN HOŁUB A., Ekstremizm radykalizm antysystemowość? Między psychologią a politologią. Zarys problemu, w: D. Karnowska, J. Nocoń (red.), Obywatel instytucje władza na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo MADO, Toruń 2012, s ISBN HOŁUB A., Polityczny ekstremizm, radykalizm jako zagrożenie dla systemu politycznego państwa problemy definicyjne, w: P. Bogdalski, Z. Nowakowski, K. Rajchel (red.), Ocena poziomu zagrożenia terroryzmem i organizacji systemu antyterrorystycznego w Polsce, Wydaw. WSPol w Szczytnie, Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Warszawa 2012, s ISBN HOŁUB A., Rola czynników materialnych w walce o tron państwa polskiego w końcu XVII wieku, w: J. Bil, A. Wawrzusiszyn (red.), Społeczno-prawne aspekty przeciwdziałania korupcji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2012, s ISBN HOŁUB A., Status i funkcjonowanie partii radykalnej lewicy w Polsce i w Niemczech na przełomie XX i XXI wieku, w: K. Kącka (red.), Po obu stronach Odry. Polska, Niemcy i ich wzajemne relacje w XX i XXI wieku wybrane problemy, Wyd. Cycero.pl, Toruń 2011, s ISBN (ukazała się w 2012). 21. JABŁONOWSKI M., Petersburski debiut przed 180 laty. Kartka z historii prasy polskiej na d Newą, w: M. Jabłonowski, U. Jakubowska, D. Kuźmina, M. Tobera (red.), 350 lat prasy polskiej, Instytut Badań Literackich PAN, Instytut Dziennikarstwa UW, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, Warszawa 2012, s ISBN KĄKOLEWSKI I., [Teksty katalogowe], w: I. Kąkolewski, M. Kopczyński (red. nauk.). Pod wspólnym niebem. Rzeczpospolita wielu narodów, wyznań i kultur. Wystawa Muzeum Historii Polski. Zamek Królewski w Warszawie 3 V 31 VII 2012, Muzeum Historii Polski, Warszawa 2012, s , , , ISBN

7 23. KĄKOLEWSKI I., Rzeczpospolita wielu narodów, wyznań i kultur, w: I. Kąkolewski, M. Kopczyński (red. nauk.), Pod wspólnym niebem. Rzeczpospolita wielu narodów, wyznań i kultur. Wystawa Muzeum Historii Polski. Zamek Królewski w Warszawie 3 V 31 VII 2012, [Katalog], Muzeum Historii Polski, Warszawa 2012, s ISBN KOTOWICZ W., Kampania wyborcza w Olsztynie w wyborach samorządowych w 2012 roku, w: W. Kotowicz (red.), Polityka na Warmii i Mazurach. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Wydaw. Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie, Olsztyn 2012, s ISBN KOTOWICZ W., Mały ruch graniczny między Polską i Rosją, w: A. Żukowski, M. Chełminiak, W. Kotowicz, W.T. Modzelewski (red.), Demokracja lokalna a współpraca transgraniczna na pograniczu polsko-rosyjskim, Wydaw. Instytutu Nauk Politycznych UWM w Olsztynie, Olsztyn 2012, s ISBN KOTOWICZ W., Metodologiczne i teoretyczne aspekty badań nad polityką lokalną, w: W. Kotowicz (red.), Polityka na Warmii i Mazurach. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Wydaw. Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie, Olsztyn 2012, s ISBN , 27. KOTOWICZ W., Organizacje międzynarodowe i wybrane państwa wobec sporu o Saharę Zachodnią, w: A. Żukowski (red.), Stare i nowe mocarstwa w Afryce stygmaty kulturowe, religijne, polityczne, ekonomiczne i społeczne, Seria "Forum Politologiczne", t. 13, Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie. Olsztyn 2012, s ISSN KOTOWICZ W., Przywództwo i elity polityczne w Kabardo-Bałkarii, w: T. Bodio (red.), Kaukaz: mechanizmy legitymizacji i funkcjonowania elit politycznych, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012, s ISBN KUMELSKA M., Zachodnie mocarstwa wobec wydarzeń w Afryce Północnej, w: A. Żukowski (red.), Stare i nowe mocarstwa w Afryce stygmaty kulturowe, religijne, polityczne, ekonomiczne i społeczne, Seria "Forum Politologiczne", t. 13, Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie. Olsztyn 2012, s ISSN KUNICKI Z., Solidarność w czasach dobrej polityki. Na kanwie refleksji Józefa Tischnera, w: Z. Kunicki (red.), Politologia w chrześcijańskiej myśli społecznopolitycznej, Seria "Forum Politologiczne", t. 14, Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie. Olsztyn 2012, s ISSN MACIEJEWSKA-MIESZKOWSKA K., Radiowe debaty prezydenckie w wyborach samorządowych w 2010 roku w Polski Radiu Olsztyn jako forma prezentacji kandydatów w mediach publicznych, w: W. Kotowicz (red.), Polityka na Warmii i Mazurach. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie, Olsztyn 2012, s ISBN MACIEJEWSKA-MIESZKOWSKA K., Współpraca transgraniczna Polski z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej na poziomie lokalnym w publikacjach prasy regionalnej w latach , w: A. Żukowski, M. Chełminiak, W. Kotowicz, W.T. Modzelewski (red.), Demokracja lokalna a współpraca 7

8 transgraniczna na pograniczu polsko-rosyjskim, Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie, Olsztyn 2012, s ISBN MODZELEWSKI W.T., Kontakty zagraniczne samorządu województwa warmińskomazurskiego, W. Kotowicz (red.), Polityka na Warmii i Mazurach. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie, Olsztyn 2012, s , ISBN MODZELEWSKI W.T., Wybrane aspekty współpracy na pograniczu polskorosyjskim, w: A. Żukowski, M. Chełminiak, W. Kotowicz, W.T. Modzelewski (red.), Demokracja lokalna a współpraca na pograniczu polsko-rosyjskim, Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie, Olsztyn 2012, s , ISBN RADZISZEWSKA-SZCZEPANIAK D., Błąd antropologiczny w etyce, w: A. Jucewicz (red.), Kontekst kulturowo-moralny współczesnej działalności misyjnej i ewangelizacyjnej, Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów w Pieniężnie, Pieniężno 2012, s ISBN RADZISZEWSKA-SZCZEPANIAK D., Spór o dobro wspólne. Kontrowersje wokół dobra wspólnego w kontekście koncepcji Mieczysława Alberta Krąpca, w: J. Miluska (red.), Wartości w świecie polityki, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2012, s ISBN WASIUTA O., Mit jako sposób manipulacji świadomością zbiorową, w: W. Mikołajczewska, M. Fierek (red.), Wybrane problemy społeczno-gospodarcze i zarządzania w administracji, Wydawnictwo GWSA, Gdańsk 2011, s ISBN (ukazała się w 2012). 38. WASIUTA S., Korupcja na Ukrainie: przyczyny, rodzaje, realia w postkomunistycznym kontekście, w: W. Mikołajczewska, M. Fierek (red.), Wybrane problemy społeczno-gospodarcze i zarządzania w administracji, Wydawnictwo GWSA, Gdańsk 2011, s ISBN (ukazała się w 2012). 39. WORONIECKI P., Kryzys finansowy w świetle wybranych nurtów teorii wymiany, w: S. Partycki (red.), Kryzys finansowy. Przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowo-Wschodniej. Wydaw. KUL, Lublin 2012, s , ISBN ŻUKOWSKI A., Diaspora polska w Republice Południowej Afryki i jej pamięć o Lotach nad Warszawę i Powstaniu Warszawskim, w: M. Marczewska-Rytko, S. Stępień (red.), Polska Europa Świat. Prace politologiczne i historyczne. Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Edwardowi Olszewskiemu z okazji 70. rocznicy urodzin. Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012, s ISBN ŻUKOWSKI A., Głosowanie elektroniczne kontekst Polski, w: B. Dziemidok- Olszewska, W. Sokół, T. Bichta (red.), W kręgu nauki o państwie, prawie i polityce. Księga dedykowana Profesorowi Markowi Żmigrodzkiemu. Wydaw. Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe, Lublin 2012, s ISBN ŻUKOWSKI A., Mocarstwowa polityka ZSRR wobec Południowej Afryki w okresie apartheidu, w: A. Żukowski (red.), Stare i nowe mocarstwa w Afryce stygmaty kulturowe, religijne, polityczne, ekonomiczne i społeczne, Seria Forum 8

9 Politologiczne, t. 13, Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie, Olsztyn 2012, s ISSN ŻUKOWSKI A., Partycypacja wyborcza elektoratu a głosowanie korespondencyjne, w: D. Karnowska, J. Nocoń (red.), Obywatel instytucje władza na przełomie XX i XXI wieku. Księga dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Godlewskiemu. Wydaw. MADO, Toruń 2012, s ISBN ŻUKOWSKI A., Polsko-niemiecki traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 roku Geneza i ocena, w: G. Hufenbach, Ch. Rinser- Schrut, P. Wenzel (red.), 20 lat polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Bilans, VIII Niemiecko-Polski Kongres Polityki Komunalnej Związku Ziomkostwa Prus Wschodnich, Hamburg 2012, s (artykuł także w j. niemieckim). 45. ŻUKOWSKI A., Stosunek Stanów Zjednoczonych Ameryki do Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej wybrane problemy, w: W. Bernacki, A. Walaszek (red.), Amerykomania. T. 2. Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Mani, Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, s ISBN ŻUKOWSKI A., Udział kobiet w wyborach współczesne trendy, w: A. Chodubski, Adriana Frączek, B. Słobodzian (red.), Kobieta w życiu kulturowym Polski i świata. Wydaw. Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Gdańsk 2012, s ISBN f) wykaz rozdziałów w monografiach naukowych w języku innym niż: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski. 9

10 WYKAZ REFERATÓW I DONIESIEŃ WYGŁOSZONYCH NA KONFERENCJACH ZAGRANICZNYCH I KRAJOWYCH ASTRAMOWICZ-LEYK T., Sprawa ukraińska w polityce rządu emigracyjnego RP w 1940 roku, II Kongres Politologii, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań BOJAROWICZ T., Koncepcja przekopu mierzei wiślanej wpływ ewentualnej realizacji na relacje polsko-rosyjskie, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polska polityka wschodnia a współpraca zagraniczna województwa warmińsko-mazurskiego, Olsztyn BOJAROWICZ T., Wybrane stymulatory podziałów społeczno-politycznych w Polsce po 2005 roku, II Ogólnopolski Kongres Politologii, Poznań BOMBAŁA B., Mity, stereotypy i uprzedzenia - kulturowe przesłanki polskiej polityki wschodniej, Konferencja międzynarodowa Polska polityka wschodnia a współpraca zagraniczna województwa warmińsko-mazurskiego, Instytut Nauk Politycznych UWM, Olsztyn BOMBAŁA B., Anna-Teresa Tymieniecka s and Max Scheler s Phenomenology as the Ontopoietic Genesis of Managers Life. The 62nd International Congress of Phenomenology: The Forces of the Cosmos and the Ontopoietic Genesis of Life, World Phenomenology Institute, Lucernaire Centre National d Art et d Essai, Paris, France, August 8-10, BOMBAŁA B., Phenomenology of the Management - Ethical Aspects. The Fifth ISBEE (International Society of Business, Economics and Ethics) World Congress, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa lipca BOMBAŁA B., Przedsiębiorczość personalistyczna teoria i praktyka. XVI Konferencja Etyka w życiu gospodarczym, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź BOMBAŁA B., Przywództwo personalistyczne teoria i praktyka. Ogólnopolska konferencja Etyka Przywództwa. Moralne wyzwania w sferze politycznej, gospodarczej i społecznej, Centrum Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego i IFiS PAN, Warszawa BOMBAŁA B., Zastosowanie metody fenomenologicznej prakseologii do analiz politologicznych. II Ogólnopolski Kongres Politologii Polska i Europa wobec wyzwań współczesnego świata, Uniwersytet Poznański, Poznań BOMBAŁA B., Zastosowanie ontologii Martina Heideggera do budowy etycznej kultury organizacji. Zarys fenomenologicznej prakseologii. IX Polski Zjazd Filozoficzny, Katedra Stosowanych Nauk Społecznych Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Gliwice-Wisła BOMBAŁA B., Zastosowanie prakseologii fenomenologicznej w zarządzaniu kryzysowym przewodzenie w kryzysie. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego, organizatorzy: Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej, Wyższa Szkoła Policji w 10

11 Szczytnie, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Warszawa CHAZBIJEWICZ S., II Ogólnopolski Kongres Politologii, Organizator: Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Komitet Nauk Politycznych PAN, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Język konferencji: polski. Wygłoszony referat: Nacjonalizm muzułmański. Czas i miejsce konferencji: września 2012, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Poznań. 13. CHAZBIJEWICZ S., III Kongres Afrykanistów Polskich. Organizator: Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie, Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne. Język konferencji: polski, angielski. Wygłoszony referat: Biała kobieta w Afryce. Sytuacja społeczna i kulturowa Europejki w Afryce w I połowie XX wieku na podstawie prozy Paula Bowlesa i Karen Blixen. Czas i miejsce konferencji: maja 2012, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin. 14. CHAZBIJEWICZ S., III Międzynarodowa konferencja naukowa Dialog chrześcijańskomuzułmański. Teoria praktyka perspektywy. Organizator: Wydział Filologiczny UMK w Toruniu; Język konferencji: polski, angielski, tytuł referatu: Kościół Mauretański w USA. Pomiędzy dialogiem a synkretyzmem. Czas i miejsce konferencji: październik 2012, Wydz. Filologiczny UMK w Toruniu, ul. Fosa Staromiejska CHAZBIJEWICZ S., Komitet Nauk Orientalistycznych PAN. Posiedzenie plenarne. Język konferencji: polski, angielski. Organizator: KNO PAN. Wygłoszony referat: Tatarzy polscy w piśmiennictwie naukowym. Czas i miejsce konferencji: 5 marca 2012, Warszawa siedziba KNO PAN, Plac Defilad, PKiN. 16. CHAZBIJEWICZ S., Międzynarodowa konferencja poświęcona prometeizmowi pt. Wielkie postacie prometeizmu. Organizator: Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, czasopismo Nowy Prometeusz. Język konferencji: polski, angielski, rosyjski. Wygłoszony referat: Liderzy polityczni Tatarów polskich i krymskich w ruchu prometejskim: Edige Kɪrɪmal i Olgierd Kryczyński. Czas i miejsce konferencji: październik 2012, Warszawa,Pałac Potockich- Tyszkiewiczów UW, Krakowskie Przedmieście CHAZBIJEWICZ S., Oprócz wygłoszenia referatu, prowadzenie panelu w ramach konferencji pt. Dialog chrześcijańsko- muzułmański w Polsce, Europie, na świecie. 18. CHAZBIJEWICZ S., Polska polityka wschodnia a współpraca zagraniczna województwa warmińsko-mazurskiego. Organizator: Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie, Instytut Nauk Politycznych. Konferencja międzynarodowa. Języki konferencji: polski, rosyjski. Czas trwania grudnia Miejsce: Olsztyn. Wygłoszony referat: Polska polityka wschodnia Próba zarysu syntezy. 19. CHAZBIJEWICZ S., Tatarzy pod Grunwaldem. Historia dziedzictwo - szanse. Organizator: Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku. Język konferencji: polski, rosyjski, litewski. Wygłoszony referat: Tatarzy pod Grunwaldem. Czas i miejsce konferencji: 21 stycznia 2012, Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku. 20. CHAZBIJEWICZ S., V Ogólnopolska Konferencja Akademickich Ośrodków Politologicznych, Organizator : Wydział Politologii UMCS w Lublinie, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, język konferencji: polski. Czas i miejsce konferencji: kwietnia 2012, Kazimierz Dolny. Forma uczestnictwa: udział w obradach. 11

12 21. CHAZBIJEWICZ S., Wspólnota Komunikatywna dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wczoraj, dziś, jutro? Organizator: Instytut Slawistyki PAN. Język konferencji: polski, angielski, rosyjski. Wygłoszony referat: Kultura Tatarów polskich jako kultura pogranicza słowiańsko- muzułmańskiego. Czas i miejsce konferencji: października 2012, Warszawa, Nowy Świat 72/74, Pałac Staszica. 22. CHEŁMINIAK M., Polityka zagraniczna państwa z perspektywy feministycznej teorii stosunków międzynarodowych, Polska polityka wschodnia a współpraca zagraniczna województwa warmińsko-mazurskiego, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn CHEŁMINIAK M., Rola kobiet w polityce europejskiej z perspektywy feministycznej teorii stosunków międzynarodowych, Wobec wyzwań XXI wieku. Czy Unia Europejska będzie graczem światowym?, Europejskie Centrum Doskonałości im. J. Monneta, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn CHEŁMINIAK M., The Significance of the Kaliningrad Region In Polish Foreign Policy, Common spaces of Russia and the EU. Current problems and possible solutions, EU Centre of Immanuel Kant Baltic Federal University in Kaliningrad, the Yaroslav the Wise Novgorod State University, Wielkij Novgorod, CHEŁMINIAK M., Wybrane problemy globalne w feministycznej teorii stosunków międzynarodowych, II Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych pt. Poziomy analizy stosunków międzynarodowych, Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych oddział w Lublinie, UMCS w Lublinie, Lublin CHEŁMINIAK M., Wymiar międzypaństwowy i transgraniczny stosunków łotewskorosyjskich. Raport z badań, Polska polityka wschodnia a współpraca zagraniczna województwa warmińsko-mazurskiego, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn GAJOWNICZEK T., Demokracja elektroniczna na przykładzie powiatu olsztyńskiego, II Ogólnopolski Kongres Politologii Polska i Europa wobec wyzwań współczesnego świata, Poznań, września 2012 r. 28. GAJOWNICZEK T., Polityka w Internecie. Partie i wybory w Polsce i na Zachodzie, Dwie dekady marketingu politycznego w Polsce. Czas podsumowań, refleksji, prognoz, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce, marca 2012 r. 29. GAJOWNICZEK T., Rywalizacja polityczna w wyborach powiatowych województwa warmińsko-mazurskiego, II Ogólnopolski Kongres Politologii Polska i Europa wobec wyzwań współczesnego świata, Poznań, września 2012 r. 30. GAZIŃSKI B., Президенство Польши во второй половине 2011 г. в иnтуциональной системе Евросоюзa,15-th International Scientific-Practical Conference, Niznyj Novgorod State Institute for Engineering and Economics, September

13 31. GAZIŃSKI B., CHOTKOWSKI J., The Common Agricultural Policy. Proper tracts or leading astray?, 6th Annual European Centre of Excellence Conference, Dalhousie University, Halifax (Canada), April GAZIŃSKI B., Agricultural policy under the CAP regime. The case of Poland, ERASMUS Seminar, Gembloux Agro-Bio-Tech University of Liege, Gembloux, 14. May 2012; 33. GAZIŃSKI B., Warmia and Mazury University as an success example of the Polish turnover: , ERASMUS Seminar, Gembloux Agro-Bio-Tech University of Liege, Gembloux, 15. May 2012; 34. GAZIŃSKI B., Polska w Unii Europejskiej ( ): od układu stowarzyszeniowego po Prezydencję, Wobec wyzwań XXI wieku. Czy Unia Europejska będzie graczem światowym?, Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, 5 czerwca GAZIŃSKI B., Agricultural Policy: issues of agriculture and rural development in Poland, ERASMUS Seminar, Gembloux Agro-Bio-Tech (University of Liege, Gembloux), 9. November 2012; 36. GAZIŃSKI B., Successes and shortcomings of the Polish transformation; ERASMUS Seminar, Gembloux Agro-Bio-Tech (University of Liege, Gembloux), 12. November GEMECHU D. Status kobiet we współczesnej Afryce: kariera i bariera w polityce, w nauce i w biznesie, III Kongres Afrykanistów Polskich, Uniwersytet Szczeciński, Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, Szczecin GŁADKOWSKI K., Dziedzictwo kulturowe a wspołczesna tożsamość na Warmii i Mazurach, Akademia Trzeciego Wieku przy miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie, Olsztyn GŁADKOWSKI K., Anachronizm czy awangarda? Polityka historyczna i nacjonalizm a regionalizm otwarty. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Autonomia terytorialna w perspektywie europejskiej. Organizatorzy: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Metropolitan University Prague, Central European University Praha, Liberec, Hradec Kralove. Ustroń, GŁADKOWSKI K., Czynne uczestnictwo w Międzynarodowym Sympozjum: Museum Forschung Vernetzung. Organizator: Museum Europäischer Kulturen Staatliche Musseen zu Berlin. Berlin, GŁADKOWSKI K., Czynne uczestnictwo, Międzynarodowa Kongres Naukowy nt.: Katolicy i kultura: szanse i zagrożenia. Organizatorzy: Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Katedra Filozofii Kultury KUL, International Giloson Society. Toruń, , 42. GŁADKOWSKI K., Kaliningrad - Königsberg - Królewiec: trzy narracje czy potrzebna czwarta? Konferencja Międzynarodowa w ramach mechanizmu wsparcia obywatelskiego i samorządowego wymiaru polityki zagranicznej instrument Małe Projekty Wspólne Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Samorządu : Polska polityka wschodnia a współpraca zagraniczna województwa warmińsko-mazurskiego. Olsztyn,

14 43. HARTLIŃSKI M., Jak badać przywódców politycznych?, IX Ogólnopolskie Studencko- Doktoranckie Forum Naukowe Człowiek a władza, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn HARTLIŃSKI M., Prowadzenie panelu nt. systemu edukacji oraz praw kobiet i mężczyzn w Polsce i Królestwie Arabii Saudyjskiej w języku angielskim podczas Studenckich Dni Królestwa Arabii Saudyjskiej, UWM, Olsztyn HARTLIŃSKI M., Przywództwo polityczne w świetle polskiej literatury politologicznej, II Ogólnopolski Kongres Politologii Polska i Europa wobec wyzwań współczesnego świata, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań HARTLIŃSKI M., Przywództwo Unii Europejskiej w kontekście wyzwań globalnych XXI wieku, Konferencja naukowa Wobec wyzwań XXI wieku. Czy Unia Europejska będzie graczem światowym?, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn HOŁUB A., Polityczne doktryny skrajne, jako czynnik destabilizujący ład wewnętrzny i międzynarodowy przeszłość teraźniejszość przyszłość?, Polska i Europa wobec wyzwań współczesnego świata, II Ogólnopolski Kongres Politologii, PTNP, KNP PAN, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UAM, Poznań września HOŁUB A., Problem korupcji jako element apeli politycznych współczesnych partii Federacji Rosyjskiej, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Korupcja a bezpieczeństwo państwa. Od wizji do rzeczywistości, Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie, Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, Kętrzyn KĄKOLEWSKI I., Koncepcje wystawiennicze w muzeach narracyjnych teraźniejszość i przyszłość, Międzynarodowa konferencja naukowa. Polskie muzea historyczne w kontekście europejskim, Muzeum Historii Polski w Warszawie, Warszawa IX KĄKOLEWSKI I., Kultura pamięci w miastach wczesnej epoki nowożytnej przykład miast Prus Królewskich, Międzynarodowe warsztaty metodologiczne. Kształtowanie się kultur pamięci miast na obszarach niejednolitych etnicznie i kulturowo (analiza porównawcza na przykładzie Olsztyna i Kłajpedy po II wojnie światowej), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn I KĄKOLEWSKI I., Tolerancja reglamentowana? Koncepcje tolerancji chrześcijan wobec Żydów w Rzeczypospolitej na tle Rzeszy Niemieckiej w XVI i I połowie XVII w., Międzynarodowa konferencja naukowa. Przemoc wobec ludności żydowskiej w Europie Środkowo-Wschodniej od średniowiecza do połowy XX wieku, Instytut Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu, IPN Oddział w Gdańsku, INP UWM, Toruń XI KOSIBA B., Czy cel uświęca środki? Moralny wymiar polityki, II Ogólnopolski Kongres Politologii Polska i Europa wobec wyzwań współczesnego świata, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań KOSIBA B., Jana Pawła II koncepcja polityki, Konferencja naukowa Jan Paweł II: Pamięć - Osoba Tożsamość, Rada Doktorantów i Katedra Systemów Politycznych XIX i XX w., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Lublin

15 54. KOTOWICZ W. (współautor: M. CHEŁMINIAK), The Significance of the Kaliningrad Region In Polish Foreign Policy, Common spaces of Russia and the EU. Current problems and possible solutions, EU Centre of Immanuel Kant Baltic Federal University in Kaliningrad, the Yaroslav the Wise Novgorod State University, Wielkij Novgorod (Russia) KOTOWICZ W. (współautor: M. Chełminiak), Wymiar międzypaństwowy i transgraniczny stosunków łotewsko-rosyjskich. Raport z badań, Polska polityka wschodnia a współpraca zagraniczna województwa warmińsko-mazurskiego, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn KOTOWICZ W., (Głos w dyskusji), Rola samorządów w polityce zagranicznej RP, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Związek Miast Polskich, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa KOTOWICZ W., (Głos w dyskusji), The Fifth International Conference on Cognitive Science, Immanuel Kant Baltic Federal University, The Interregional Assocation for Cognitive Studies, Kaliningrad (Russia) KOTOWICZ W., Baltic Sea Region Polish Perspective, The experience of cooperation between the EU and Russia in the field of sustainable development in the Baltic Sea Region, Immanuel Kant Baltic Federal University, Baltic University Programme Centres, Kaliningrad (Russia) KOTOWICZ W., Enklawy w stosunkach międzynarodowych, II Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych pt. Poziomy analizy stosunków międzynarodowych, Wydział Politologii UMCS, Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, Lublin KOTOWICZ W., Obwód Kaliningradzki w polityce bezpieczeństwa Rosji, Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe na kontynencie europejskim, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej W Gdyni, Koło Naukowe Bezpieczeństwa Morskiego, Gdynia KOTOWICZ W., Paradyplomacja a stosunki zagraniczne podmiotów państw federalnych, Polska polityka wschodnia a współpraca zagraniczna województwa warmińsko-mazurskiego, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn KOTOWICZ W., Polityczne implikacje wprowadzenia małego ruchu granicznego między Polską i Rosją, Wobec wyzwań XXI wieku. Czy Unia Europejska będzie graczem światowym?, Europejskie Centrum Doskonałości im. J. Monneta, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn KOTOWICZ W., Ruchy kobiece w Afryce Subsaharyjskiej, III Kongres Afrykanistów Polskich, Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, Uniwersytet Szczeciński, Muzeum Narodowe w Szczecinie. Szczecin

16 64. MACIEJEWSKA-MIESZKOWSKA K., Obraz Obwodu Kaliningradzkiego FR w audycjach Polskiego Radia Olsztyn, Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Polska polityka wschodnia a współpraca zagraniczna województwa warmińsko-mazurskiego, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn MACIEJEWSKA-MIESZKOWSKA K., Public regional radio stations as a participant in the political Communications in Poland. Case study, II Interdisciplinary International Conference Radio and Society, Zakład Komunikacji Społecznej Wydziału Politologii Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin MACIEJEWSKA-MIESZKOWSKA K., Skandal obyczajowy jako element kampanii wyborczej w mediach regionalnych. Analiza przypadku, Dwie dekady marketingu politycznego w Polsce. Czas podsumowań, refleksji, prognoz, Instytut Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie, Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej i Polskie Towarzystwo Marketingu Politycznego, Kielce-Rytwiany MODZELEWSKI W.T., Polskie euroregiony formą integracji europejskiej, Wobec wyzwań XXI wieku. Czy Unia Europejska będzie graczem światowym? INP UWM, Olsztyn 5 czerwca 2012 r. 68. MODZELEWSKI W.T., Priorytety współpracy zagranicznej województwa warmińskomazurskiego na tle pozostałych regionów Polski Wschodniej, Polska polityka wschodnia a współpraca zagraniczna województwa warmińsko-mazurskiego, INP UWM, Olsztyn grudnia 2012 r. 69. RADZISZEWSKA-SZCZEPANIAK D., Czy warto dziś mówić o dobru wspólnym?, II Ogólnopolski Kongres Politologii Polska i Europa wobec wyzwań współczesnego świata, PTNP, KNP PAN, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UAM, Poznań RADZISZEWSKA-SZCZEPANIAK D., Konfrontacja filozoficzna między pogaństwem a chrześcijaństwem w okresie patrystycznym, Sympozjum misjologiczne Początki doktrynalne misji, Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów w Pieniężnie, Pieniężno RADZISZEWSKA-SZCZEPANIAK D., Prowadzenie panelu Aksjologiczny wymiar polityki w ramach II Ogólnopolskiego Kongresu Politologii, Poznań TYBUCHOWSKA-HARTLIŃSKA K., Rywalizacja wyborcza do sejmików województw w 2010 roku komparatystyka ogólnopolska, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wybory Media, Prawo, Społeczeństwo. Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń maja 2012 r. 73. TYBUCHOWSKA-HARTLIŃSKA K., Local Government Elections in Poland: what can we tell after 20 years of experience, CEPSA Annual Conference Crisis and Governance In East Central Europe, Budapest października 2012 r. Local Government Elections In Poland: What Can We Tell After 20 Years of Experience. 16

17 74. TYBUCHOWSKA-HARTLIŃSKA K., Lokalny i regionalny wymiar integracji europejskiej w kontekście partycypacji wyborczej, Konferencja naukowa Wobec wyzwań XXI wieku. Czy Unia Europejska będzie graczem światowym? Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie oraz Europejskie Centrum Doskonałości im J. Monneta UWM w Olsztynie r. 75. TYBUCHOWSKA-HARTLIŃSKA K., Partycypacja obywatelska na poziomie lokalnym, II Ogólnopolski Kongres Politologii Wydział Politologii i Stosunków Międzynarodowych UAM w Poznaniu września 2012 r. 76. TYBUCHOWSKA-HARTLIŃSKA K., Wybory do samorządu terytorialnego w województwie warmińsko-mazurskim na tle porównawczym, II Ogólnopolski Kongres Politologii Wydział Politologii i Stosunków Międzynarodowych UAM w Poznaniu września 2012 r. 77. WORONIECKI P., Kryzys finansowy w świetle wybranych nurtów teorii wymiany, Nałęczów 25 maj 2012, KUL. 78. ŻUKOWSKI A., Głos w dyskusji nad wykładem Jacka Raciborskiego pt. Instytucjonalne uwarunkowania zachowań wyborczych, Światowy Dzień Wyborów, Centrum Studiów Wyborczych UMK w Toruniu, Państwowa Komisja Wyborcza, Toruń ŻUKOWSKI A., Wyzwania współczesnej Afryki udział kobiet w życiu politycznym, III Kongres Polskich Afrykanistów, Uniwersytet Szczeciński, Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, Szczecin ŻUKOWSKI A., Polska diaspora w Republice Południowej Afryki a sztuka południowoafrykańska, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wychowanie przez sztukę w procesie kształtowania wrażliwości międzykulturowej, Koło Naukowe Antropologii Kultury UWM w Olsztynie, Stowarzyszenie Jeden Świat, Przedszkole Artystyczno-Teatralne Dorotka w Olsztynie, Olsztyn ŻUKOWSKI A., Выборы в органы местного самоуправления в период II Польской Республики: основные принчипыю, Международная конференция Местное самоуправление в странах региона Балтийского моря: история и современность, North-West Academy of Public Administration, Svetlogorsk ŻUKOWSKI A., Udział lotników południowoafrykańskich w pomocy dla Powstania Warszawskiego, Konferencja III Elbląskie Biennale Lotnicze. 100-lecie lotnictwa w Elblągu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Elbląg ŻUKOWSKI A., Public dispute on electronic voting in Poland near or far future?, 22 nd World Congress of Political Science, The International Political Science Association, Madrid ŻUKOWSKI A., Polsko-rosyjska współpraca transgraniczna - Zalew Wiślany/Kaliningradzki, Ponadregionalne aspekty współpracy w strategiach rozwoju społeczno-gospodarczego województw warmińsko-mazurskiego i pomorskiego, Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski, Pomorski Urząd Marszałkowski, Kadyny,

18 85. ŻUKOWSKI A., Wyzwania i dylematy światowej i polskiej politologii wybrane problemy, Obrady plenarne, Nowe podejścia metodologiczne w badaniach politologicznych, II Ogólnopolski Kongres Politologów, Poznań ŻUKOWSKI A., Polish political science, English panel, II Ogólnopolski Kongres Politologów, Poznań ŻUKOWSKI A., Exceptional kinds of leadership: a case of South African politicians - Jan Smuts and Nelson Mandela, IPSA s RC21-29 International Expert Conference, Citizens and Leaders in a Comparative Perspective. What can political psychology and political socialization research tell us about recent trends and events?, The Political Science Department of Lomonosov Moscow State University, International Political science Association, Moscow ŻUKOWSKI A., Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej W stronę autonomii?, Konferencja międzynarodowa Autonomia terytorialna w perspektywie europejskiej, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ w Katowicach, Central European University, Metropolitani Univerzita Praha, Ustroń ŻUKOWSKI A., Konsekwencje antyżydowskich pogromów: emigracja Żydów polskich do Afryki Południowej, Konferencja międzynarodowa Pogromy ludności żydowskiej w Polsce i Niemczech od średniowiecza do połowy XX wieku, Instytut Historii i Archiwistyki UMK, Instytut Pamięci Narodowej. Oddział w Gdańsku, Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie, Toruń ŻUKOWSKI A., The EU s Eastern Policy in the context of Russian-Polish dialogue - discussion, The Center for International and Regional Policy, Embassy of the Republic of Poland, Foundation Russian-Polish Center for Dialogue and Understanding, Russian- Baltic Media-Centre, Polish Institute in St. Petersburg, Sankt Petersburg

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP

Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP Prof. dr hab. Stanisława Golinowska Książki, rozdziały oraz inne publikacje zwarte Rola centrum w kształtowaniu struktury

Bardziej szczegółowo

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; 1. A.72304 21 cech skutecznego lidera : jak stać się osobą za którą pójdą inni / John C. Maxwell ; [przekład Witold Turopolski]. - Warszawa : Studio Emka, cop.2012. - 164 s. ; 22 cm. PRZYWÓDZTWO - PORADNIK;

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2012 ROKU Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2010/2011 Październik nr 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2010 Opracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela Nowacka

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa NIP: 952-207-86-26 REGON: 142075516 KRS: 0000340559 tel. 22 891 07 37 biuro@republikanie.org FUNDACJA W INTERNECIE: http//www.republikanie.org/

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 Poz. 14361-15042 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 10 październik 2010 poz. 28721-32239 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PRAC PROFESORA RYSZARDA KANTORA ZA LATA 1974-2012 (wybór)

BIBLIOGRAFIA PRAC PROFESORA RYSZARDA KANTORA ZA LATA 1974-2012 (wybór) BIBLIOGRAFIA PRAC PROFESORA RYSZARDA KANTORA ZA LATA 1974-2012 (wybór) Prof. dr hab. Ryszard Kantor, etnolog. Kierownik Katedry Antropologii Kultury Współczesnej w Instytucie Studiów Regionalnych UJ. Pracuje

Bardziej szczegółowo

Kapitał społeczny. w szkołach różnego szczebla TOM 2 DIAGNOZA I UWARUNKOWANIA MATURZYSCI 2005 STUDENCI UAM W POZNANIU

Kapitał społeczny. w szkołach różnego szczebla TOM 2 DIAGNOZA I UWARUNKOWANIA MATURZYSCI 2005 STUDENCI UAM W POZNANIU MATURZYSCI 2005 STUDENCI UAM W POZNANIU Kapitał społeczny w szkołach różnego szczebla DIAGNOZA I UWARUNKOWANIA TOM 2 Maria Dudzikowa, Sylwia Jaskulska, Renata Wawrzyniak-Beszterda, Ewa Bochno, Ireneusz

Bardziej szczegółowo

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK;

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK; 1. B.103552 W.53093 10 fundamentalnych zasad gry na rynku forex : strategie osiągania zysku / Jared Martinez ; [tł. Leszek Sielicki]. - Gliwice : HELION, 2012. - 240 s. : wykr. ; 25 cm. - ( Onepress Exclusive)

Bardziej szczegółowo

System euroatlantycki przed dii po zakończeniu ń zimnej wojny. Istota, cele i zadania oraz rola w budowie nowego ładu globalnego alnego

System euroatlantycki przed dii po zakończeniu ń zimnej wojny. Istota, cele i zadania oraz rola w budowie nowego ładu globalnego alnego Józef M. Fiszer System euroatlantycki przed dii po zakończeniu ń zimnej wojny. Istota, cele i zadania oraz rola w budowie nowego ładu globalnego czeniu ntycki dowie wojny. o ładu alnego adania M. Fiszer

Bardziej szczegółowo

Komunikowanie polityczne w Tychach w okresie transformacji ustrojowej

Komunikowanie polityczne w Tychach w okresie transformacji ustrojowej Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Nauk Społecznych Maciej Boszczyk Komunikowanie polityczne w Tychach w okresie transformacji ustrojowej Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem dr. hab. Stanisława

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK;

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK; 1. A.71382 100 sposobów motywowania innych / Steve Chandler i Scott Richardson ; [przekład Magdalena Bugajska]. - Warszawa : Studio Emka, 2011. - 190,[1] s. ; 22 cm. MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

REGION, REGIONALIZM, REGIONALIZACJA WYBRANE ASPEKTY TEORETYCZNE

REGION, REGIONALIZM, REGIONALIZACJA WYBRANE ASPEKTY TEORETYCZNE Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae Rok 15, Nr 1/2011 Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach Z a r z ą d z a n i e i b e z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Humanistyczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Kierunek: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA Sylabus na rok

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW;

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW; 1. B.104157 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu. Cz.2 / red. Natalia Ćwik, Marcin Grzybek, Beata Saracyn. - [Warszawa] : Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2012. - 105 s. ; 24 cm.

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008

HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008 HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008 1. Początki rozwoju nauczania rachunkowości w Łodzi Z dostępnych materiałów źródłowych (zob. np. Pamiętnik Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 4 kwiecień 2010 poz. 10125-13697 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

FUTURE FUELLED BY KNOWLEDGE I KONFERENCJA Z CYKLU

FUTURE FUELLED BY KNOWLEDGE I KONFERENCJA Z CYKLU I KONFERENCJA Z CYKLU FUTURE FUELLED BY KNOWLEDGE 1990 2010 2030 Ile państwa w rynku, ile rynku w państwie? Doświadczenia i perspektywy rozwoju polskiej i europejskiej gospodarki Warszawa, 16 września

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa tel. + 48 022 552 00 00 www.uw.edu.pl Władze rektorskie : Rektor Prorektor ds. studenckich Prorektor ds. badań naukowych i współpracy

Bardziej szczegółowo

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm.

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm. 1. B.104974 ABC small business'u : A - jak założyć i prowadzić własną firmę, B - księgowość Twojej Firmy (ryczałt, księga przychodów i rozchodów, VAT), C - jak Cię rozliczy Urząd Skarbowy / Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI lipiec-sierpień 2014 r.

NOWOŚCI lipiec-sierpień 2014 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW NOWOŚCI lipiec-sierpień 2014 r. książki można wypożyczyć korzystając z zakładki katalogu on-line BG AON Uwagi dotyczące

Bardziej szczegółowo

PO INTEGRACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ W OPINII LOKALNYCH ELIT

PO INTEGRACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ W OPINII LOKALNYCH ELIT Piotr Nowak ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE PO INTEGRACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ W OPINII LOKALNYCH ELIT Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Praca naukowa finansowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a

R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a R. 68(80) Warszawa, listopad 2012 r. Nr 45a Poz. 31829-32552 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

Numer 6-7, Marzec 2015. Człowiek. Świat. Polityka ISSN 1643-9503. Między etyką a polityką

Numer 6-7, Marzec 2015. Człowiek. Świat. Polityka ISSN 1643-9503. Między etyką a polityką Numer 6-7, Marzec 2015 6 Świat Człowiek Polityka ISSN 1643-9503 Między etyką a polityką Człowiek, Świat, Polityka Od Redakcji Numer: 6/7-2015 ISSN 1643-9503 E-kwartalnik naukowy Redakcja: Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

Michał Klichowski M I E DZ Y. a KLIKANIEM. podejsc do uczenia sie. O społecznych konstrukcjach

Michał Klichowski M I E DZ Y. a KLIKANIEM. podejsc do uczenia sie. O społecznych konstrukcjach Michał Klichowski O społecznych konstrukcjach M I E DZ Y LIN EAR N OSCIA a KLIKANIEM podejsc do uczenia sie Michał Klichowski Między linearnością a klikaniem O społecznych konstrukcjach podejść do uczenia

Bardziej szczegółowo