ORGANIZATORZY. SKN Finansów Międzynarodowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ORGANIZATORZY. SKN Finansów Międzynarodowych"

Transkrypt

1 INWESTOWANIE SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNE WYJAZDOWA KONFERENCJA NAUKOWA Standardy działania międzynarodowych korporacji finansowych a warunki pracy w Europie i Krajach Rozwijających Jachranka, października 2013 Idea Inwestowania społecznie odpowiedzialnego na przestrzeni ostatnich lat nabiera coraz większego znaczenia i popularności. Inwestowanie etyczne polega nie tylko na osiąganiu określonych zwrotów finansowych, ale przede wszystkim na poszanowaniu wysokich standardów etycznych i zasad zrównoważonego rozwoju. Socially Responsible Investing (SRI), bo tak brzmi angielska nazwa tego pojęcia, nie jest już tylko niszowym kaprysem nielicznych firm z nadmiarem środków finansowych, ale powoli staje się standardem w świecie biznesu. Aby uświadomić sobie znaczenie i potencjał rozwojowy tego rynku warto przytoczyć wyliczenia holenderskiej firmy inwestycyjnej Robeco, która prognozuje, że do 2015 roku rynek SRI w Europie wzrośnie do 14,2 bln dolarów. Nie należy pominąć ogromnej roli, jaką pełnią fundusze i banki inwestycyjne, poprzez które konsumenci i inwestorzy z krajów rozwiniętych wpływają na warunki życia w krajach rozwijających się. Czy w pogoni za zyskiem i zaspokajaniem potrzeb INFORMACJE Miejsce: Ośrodek Szkoleniowo- Wypoczynkowy ZETOM, Jachranka 76a, Jachranka, tel Organizator: SKN Finansów Międzynarodowych Główny partner: Fundacja CentrumCSR.pl Partner: oikos Warszawa Zespół organizacyjny: Michał Buczyński Tomasz Piechula Dominika Czyż Adela Muśko Konrad Konarski gospodarczych jest miejsce na analizę podejmowanych decyzji pod kątem społecznej odpowiedzialności inwestycji? Czy jako konsumenci mamy wybór? Czy przy inwestycjach związanych z przemysłem wydobywczym, energetycznym lub odzieżowym, możemy uniknąć sytuacji, gdy wyceniane jest ludzkie życie? [Wybierz datę] [Wydanie 1, Tom 1]

2 Tak można opisać tematykę konferencji naukowej Inwestowanie społecznie odpowiedzialne. Będzie to wyjątkowa okazja dla studentów do zaprezentowania wyników swoich badań przed zaproszonymi gośćmi oraz do otrzymania informacji zwrotnej z ich strony. Stanowi to cenne doświadczenie dla dalszej pracy badawczej. Czas wspólnie spędzony w naukowej atmosferze pozwoli jednocześnie na wzajemne poznanie się oraz wymianę myśli. Nie wątpimy, że zaowocuje on nowymi koncepcjami na badania naukowe lub współpracę w obszarze społecznie odpowiedzialnych inwestycji przy realizowanych projektach. ORGANIZATORZY SKN Finansów Międzynarodowych Studenckie Koło Naukowe Finansów Międzynarodowych to jedno z najbardziej aktywnych pod względem naukowym kół Szkoły Głównej Handlowej. Obecnie zrzesza ok. 40 członków, którzy prowadzą osiem projektów naukowych. SKN FM jest spadkobiercą Koła Finansów Międzynarodowych, które niegdyś działało w SGH, a które po kilkuletniej przerwie reaktywowano decyzją Władz Uczelni w maju 2005 roku. Zostało ono stworzone przez studentów szczególnie zainteresowanych problematyką finansów międzynarodowych, pragnących poszerzać wiedzę z tej dziedziny także poza zajęciami na Uczelni, z inicjatywy prof. Cezarego Wójcika. W 2007 r. z inicjatywy członków i sympatyków SKN FM został powołany do życia Instytut Studiów Ekonomiczno-Społecznych, który jest stowarzyszeniem studentów i młodych pracowników naukowych. W ten sposób absolwenci SKN FM mają możliwość dalszej współpracy i naukowego wspierania swoich młodszych kolegów. Członkowie ISES oraz inni pracownicy naukowi będący konsultantami naukowymi projektów SKN FM przekazują nam swoją wiedzę i umiejętności, dzięki czemu każdy z naszych projektów z roku na rok staje się coraz lepszy. Wbrew naszej nazwie nie zajmujemy się już wyłącznie finansami międzynarodowymi. Wśród obszarów zainteresowań SKN FM znajdują się przede wszystkim polityka pieniężna, modelowanie i prognozowanie ekonometryczne, analizy makro-ekonomiczne, rynki finansowe, a także wiele innych tematów związanych z ekonomią. Publikujemy szereg własnych artykułów naukowych w założonym przez nas Studenckim Przeglądzie Ekonomiczno-Społecznym, tworzymy model prognostyczny polskiej gospodarki, co miesiąc monitorujemy jej, a także wcielamy się w rolę członków Rady Polityki Pieniężnej. 2

3 Należy podkreślić, że ekonomią zajmujemy się również w ujęciu społecznym, tworząc cykl comiesięcznych warsztatów Reforma dla Polski platforma dyskusyjna dla studentów, młodych naukowców i przedstawicieli biznesu. Ponadto prowadzimy debaty w systemie oksfordzkim, ucząc się podstaw erystyki i sztuki przemawiania publicznego. Stowarzyszenie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju oikos Warszawa oikos Warszawa to polski oddział oikos International, międzynarodowej organizacji studenckiej, która powstała by wspierać przedsiębiorczość przyjazną środowisku naturalnemu oraz uwrażliwiać studentów kierunków ekonomicznych na problem zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Stowarzyszenie ściśle współpracuje ze SKN Zrównoważonego Rozwoju OIKOS przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, posiada obecnie około 30 aktywnych członków. Głównym założeniem organizacji jest integrowanie zagadnień powiązanych ze wzrostem zrównoważonym we wspólną dziedzinę wiedzy i wprowadzenie jej nauczania do procesu kształcenia na wiodących uczelniach ekonomicznych. Działalność oikos Warszawa obejmuje organizację wykładów, konferencji i warsztatów o tematyce prospołecznej i proekologicznej oraz realizację projektów mających na celu praktyczne zastosowanie zasad zrównoważonego rozwoju. oikos International posiada obecnie ponad członków, zrzeszonych w 39 oddziałach lokalnych w 20 państwach świata. Organizacja podnosi świadomość studentów kierunków ekonomicznych na temat możliwości powstających dzięki rozwojowi gospodarki przyjaznej dla środowiska naturalnego; pomaga rozwijać zdolność do analizowania długoterminowych ekonomicznych oraz społecznych trendów; promuje zastosowania innowacji technologicznych przyjaznych dla środowiska naturalnego; kreuje instytucjonalne wsparcie dla edukacji w dziedzinie zrównoważonego rozwoju poprzez wspieranie badań naukowych o tematyce proekologicznej oraz wzbogacaniu programu nauczania światowych uczelni ekonomicznych o tematykę zrównoważonego rozwoju. 3

4 GŁÓWNY PARTNER KONFERENCJI Fundacja CentrumCSR.PL jest istniejącą od 2006 roku niezależną organizacją pozarządową działającą non-profit. Fundacja jest think-tankiem, zajmuje się upowszechnianiem wiedzy, prowokowaniem debaty publicznej oraz lobbingiem w zakresie CSR. Współpracuje z wieloma organizacjami reprezentującymi różne grupy interesariuszy w Polsce i za granicą. Oferuje swoją wiedzę i doświadczenia innym organizacjom społecznym, związkom zawodowym oraz administracji publicznej. Fundacja współpracuje z biznesem, ale nie świadczy usług konsultingowych. Misją fundacji jest popularyzacja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (ang. corporate social responsibility CSR), rozumianej jako zobowiązanie przedsiębiorstw do przyczyniania się do zrównoważonego rozwoju społecznoekonomicznego, w szczególności poprzez dobrowolne zobowiązania etyczne, społeczne i ekologiczne wykraczające poza minimum wyznaczone obowiązującymi normami prawa, realizowane także we współpracy z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego. Fundacja stawia sobie za cel: prowadzenie działalności badawczej i edukacyjnej w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców; propagowanie norm, standardów i rozwiązań instytucjonalnych mających na celu wdrażanie koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców; inicjowanie i wspieranie działań mających na celu dialog pomiędzy poszczególnymi grupami społecznymi w obszarze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców. [Wybierz datę] [Wydanie 1, Tom 1]

5 HARMONOGRAM Sobota, [11:30 12:00] Rozpoczęcie Grzegorz Piskalski, Fundacja CentrumCSR.pl [12:00 13:00] Kwestia czynników pozafinansowych w ocenie emitentów papierów wartościowych przez inwestorów instytucjonalnych w Polsce [Wykład] Paweł Pelc, agencjaratingu.pl [13:00 14:00] Rola sprawiedliwego handlu w gospodarce kakaowej Wybrzeża Kości Słoniowej [Wykład] Błażej Popławski, [14:00 15:00] Obiad [15:00 15:30] Znaczenie branży odzieżowej w krajach rozwijających się na przykładzie Kambodży. Wpływ na warunki pracy oraz poziom życia [Referat] Anna Grenda, SKN FM [15:30-16:30] Regulacje na rzecz odpowiedzialności w sektorze finansowym [Wykład] dr Bolesław Rok, Akademia Leona Koźmińskiego [16:30-17:10] Village banks [Referat] Matthias Endres, oikos Cologne [17:10-17:30] Przerwa kawowa [17: ] Analiza indeksów giełdowych spółek odpowiedzialnych społecznie [Referat] Adela Muśko, oikos Warszawa 5

6 HARMONOGRAM Niedziela, [09:30 10:30] Śniadanie [10:40 11:20] Zmiany klimatu wyzwaniem dla inwestorów instytucjonalnych [Referat] Dominika Czyż, oikos Warszawa [11:20 12:00] Wpływ sektora finansowego na współczynnik nierówności dochodowej Gini'ego [Referat] Robert Świstelnicki, SKN FM [12:00-12:20] Przerwa kawowa [12:20-13:20] Odpowiedzialne inwestowanie w rolnictwie [Wykład] Klaudia Wojciechowicz, IGO [13:20 14:00] Nowoczesna spalarnia odpadów - inwestycja odpowiedzialna, czy niekorzystna z punktu widzenia kosztów społecznych? Wpływ spalarni na otoczenie społeczne, środowiskowe, gospodarcze i lokalną atrakcyjność [Referat] Albert Sienkiewicz, oikos Warszawa [14:00 15:00] Obiad [15:00] Zakończenie 6

7 PRELEGENCI Paweł Pelc Radca prawny w Kancelarii Radcy Prawnego Pawła Pelca, a jednocześnie wiceprezes Agencji Ratingu Społecznego, organizacji, która dokonuje oceny emitentów papierów wartościowych w Polsce zgodnie z metodologią ESG ECPI. Wcześniej pracował m.in. jako doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Dyrektor Zarządzający Pionem Nadzoru Ubezpieczeniowego w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, Wiceprezes Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, był członkiem Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA. Magister prawa Uniwersytetu Warszawskiego (WPiA), ukończył podyplomowe studia Zarządzanie w Administracji Publicznej. Autor licznych publikacji naukowych poświęconych reformom emerytalnym oraz tematyce rynku kapitałowego. Grzegorz Piskalski Dyrektor Fundacji CentrumCSR.PL. od 2007 roku, w tym czasie uczestniczył w realizacji licznych projektów, zarówno polskich, jak i międzynarodowych. Jako ekspert pracował dla organizacji pozarządowych, związków zawodowych oraz izb gospodarczych. Aktualnie zaangażowany m.in. w badania dot. CSR i flexicurity na Podkarpaciu, międzynarodową kampanię pt. Facing Finance, dotyczącą roli praw człowieka w polityce inwestycyjnej instytucji finansowych oraz międzynarodową kampanię Rights for the people rules for the business prowadzoną przez European Coalition for Corporate Justice. Magister stosunków miedzynarodowych (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), absolwent studiów podyplomowych z dziedziny integracji europejskiej oraz praw człowieka. [Wybierz datę] [Wydanie 1, Tom 1]

8 Błażej Popławski Z wykształcenia historyk (magisterium IH UW: 2007; doktorat WH UW: 2011) i socjolog (magisterium IS UW: 2008), z zawodu muzealnik i organizator wystaw, z pasji afrykanista i afrorealista. Wierny pracownik sfery budżetowej, członek Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego. Ornitolog hobbysta, badacz pism Ibn Chalduna, miłośnik praskich Szmulek, języka kiswahili, łażenia po górach i wypraw do Orientu: Wschodu Najbliższego (Litwa), Bliskiego (Izrael), Dalekiego (Tybet, Chiny) i oczywiście Afrykańskiego (Kenia, Tanzania, Etiopia, Uganda). dr Bolesław Rok Dyrektor Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego, Dyrektor Naukowy Studiów Podyplomowych CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu, wykładowca etyki i odpowiedzialności biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego na studiach MBA. Pełnomocnik Rektora Akademii Leona Koźmińskiego ds. edukacji na rzecz odpowiedzialnego zarządzania (PRME). Pełnomocnik ds. etyki w PGNiG SA. Prawie od trzydziestu lat związany z biznesem i tym co najciekawsze wokół biznesu. Współtworzył m.in. wydawnictwo Pusty Obłok, restaurację Qchnia Artystyczna, klub muzyczny CDQ. Współzałożyciel Forum Odpowiedzialnego Biznesu (2000), Global Compact Polska (2001), Polskiego Stowarzyszenia Etyki Biznesu EBEN (2002). Narodowy ekspert ds. CSR w Komisji Europejskiej ( ), doradca UNDP (od 2006). Współautor Rankingu Odpowiedzialnych Firm od 2007 roku, członek Rady Fundacji BRE Bank, przewodniczący jury ogólnopolskiego konkursu na najlepsze prace dyplomowe z etyki biznesu Verba Veritatis, członek Komisji Sędziowskiej Polish National Sales Awards, konkursu Dyrektor Marketingu Roku, członek Rady Programowej MedKompas. Doradca w zakresie etyki i odpowiedzialności biznesu. Uczestniczy w wielu polskich i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych dotyczących odpowiedzialności biznesu, autor raportów strategicznych, opracowań i artykułów. 8

9 wyjazdowa konferencja naukowa REFERATY Dominika Czyż, oikos Warszawa Studentka IV roku Ekonomii SGH oraz II roku Lingwistyki stosowanej UW. Jej zainteresowania naukowe to ekonometria i mikroekonomia stosowana, energetyka zrównoważona oraz tłumaczenia specjalistyczne. Przewodnicząca oikos Warszawa od 2012 roku, członek zarządu Studenckiego Biura Tłumaczeń UW. Płynnie mówi po angielsku i niemiecku, uczy się rosyjskiego, portugalskiego i łaciny. Pasjonatka podróży, sztuki średniowiecza oraz pisarstwa. Matthias Endres, oikos Cologne Matthias Endres, student of economics at Univercity of Cologne. Currently erasmus student at Warsaw School of Economics, oikos Köln member since Weltwärts volunteer for one year (2010/11) in Zomba, Malawi. Coordinator of a scholarship programme in Malawi with Weitblick Köln. Interested in sustainability, public economics and philosophy. Loves playing the trumpet and slacklining. Anna Grenda, SKN Finansów Międzynarodowych Studentka II roku Studium Magisterskiego SGH (MIESI). Ukończyła studia licencjackie z Finansów i Rachunkowości (SGH). Biegle włada językiem angielskim i francuskim, od niedawna uczy się hiszpańskiego. W 2011 brała udział w wymianie międzynarodowej w Lyonie (IDRAC, Ecole Supérieure de Commerce). Uwielbia literaturę podróżniczą oraz muzykę. W wolnych chwilach podróżuje, żegluje. 9

10 wyjazdowa konferencja naukowa Adela Muśko, oikos Warszawa Albert Sienkiewicz, oikos Warszawa Absolwentka studiów licencjackich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz specjalności Międzynarodowe Rynki Finansowe. Obecnie, kontynuuje swoją naukę na I roku studiów magisterskich. Od ponad roku aktywnie działa w oikos Warszawa. W wolnym czasie pracuje nad międzynarodowym projektem internetowym skierowanym do studentów i absolwentów. Biegle włada językiem angielskim i niemieckim, uczy się rosyjskiego. Interesują ją rynki finansowe, inwestycje PE/VC oraz koncepcja zrównoważonego rozwoju. Fanka podróży, muzyki islandzkiej, niezależnego kina oraz jogi. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, od kilku lat zawodowo związany z międzynarodową firmą doradczą w zakresie infrastruktury. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu finansowania infrastruktury, w tym przez fundusze Unii Europejskiej (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko), Banku Światowego oraz w formie partnerstwa publicznoprywatnego. Brał udział w realizacji dużych projektów z zakresu inżynierii środowiska (ochrona przeciwpowodziowa i gospodarka odpadami), ochrony środowiska oraz projektowania infrastruktury kolejowej. Z oikos Warszawa współpracuje od 2013 roku. Robert Świstelnicki, SKN Finansów Międzynarodowych Student SGH (Ekonomia) i UW (Stosunki Międzynarodowe). Interesuje się politycznymi: ekonomią, teorią i filozofią, a także makroekonomią. Przez rok studiował na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium w ramach programu Erasmus. Hobby: komponowanie i granie muzyki, pisanie, sport, debaty intelektualne, literatura, teatr itp. 10

11 wyjazdowa konferencja naukowa Studencki Przegląd Ekonomiczno-Społeczny Z nadesłanych po konferencji artykułów zostanie sporządzona publikacja pokonferencyjna jako specjalne wydanie periodyku naukowego Studencki Przegląd Ekonomiczno-Społeczny od stycznia 2007 roku zarejestrowanego pod numerem ISSN Wszystkie artykuły zostaną poddane recenzji double-blind zgodnie z najlepszymi standardami czasopism zachodnich. Wyjazdowe Seminarium Naukowe WSN SKN FM jest cyklicznym projektem SKN FM, który ma na celu przede wszystkim poszerzanie i pogłębianie wiedzy oraz rozwój umiejętności członków naszego Koła poprzez wykłady i warsztaty prowadzone przez zaproszonych gości. Odpowiednie warunki do kilkudniowej pracy stwarza forma wyjazdowa, która pozwala uczestnikom mentalnie oderwać się od uczelnianej rzeczywistości sal wykładowych. Nie do przeoczenia w koncepcji projektu jest także element integracyjny, pozwalający nieco wytchnąć uczestnikom seminarium dzięki rozrywce w postaci zmagań sportowych jako przerywnika między zajęciami oraz spotkań towarzyskich na koniec każdego dnia wytężonej pracy umysłowej. Prelegentami na wykładach i warsztatach naszych WSN są przede wszystkim sympatycy SKN FM opiekun i konsultanci naukowi, absolwenci, ale także mniej związane z naszym Kołem osoby, które pragną wspomóc młodych ludzi gotowych poświęcić czas i wysiłek na własny rozwój, aby w przyszłości móc w większym stopniu przysłużyć się Polsce. 11

12 wyjazdowa konferencja naukowa NOTATKI 12

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych 28-29 maja 2012 roku Hotel OSSA, Ossa CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Szanowni Państwo, Pragnę Państwa serdecznie

Bardziej szczegółowo

KONGRES MBA XI MIEDZYNARODOWY FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU

KONGRES MBA XI MIEDZYNARODOWY FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU XI MIEDZYNARODOWY, KONGRES MBA FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU 15 17 maja 2015 roku Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ul. Rakowicka 27 1 Szanowni Państwo, PATRONI

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne

IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne Warszawa, 9 grudnia 2014 r. Przedsiębiorczość w Polsce na podstawie Raportu z badania Global Entrepreneurship Monitor Polska

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki.

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki. KRI IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki 12-13 czerwca 2012 roku Hotel OSSA, Ossa IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Program Kongresu 12 CZERA 2012

Bardziej szczegółowo

Biznes, który zmienia świat. Ludzie, którzy zmieniają biznes.

Biznes, który zmienia świat. Ludzie, którzy zmieniają biznes. Tegoroczny jubileusz Forum Odpowiedzialnego Biznesu to 15 lat współpracy z działającymi w Polsce firmami, administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi na rzecz rozwoju CSR. Wspólnych inicjatyw,

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2012 ROKU Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego IX Ogólnopolska konferencja BGK dla JST Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

Pharmaceutical Business Management Diploma

Pharmaceutical Business Management Diploma www.pwcacademy.pl Pharmaceutical Business Management Diploma Jesień/Zima 2013/2014 Program edukacyjny dla menedżerów firm farmaceutycznych Program realizowany przy współpracy: O programie Pharmaceutical

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gasiński (Det Norske Veritas) Grzegorz Piskalski (CentrumCSR.PL) na zlecenie Ministerstwa Gospodarki

Tomasz Gasiński (Det Norske Veritas) Grzegorz Piskalski (CentrumCSR.PL) na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Tomasz Gasiński (Det Norske Veritas) Grzegorz Piskalski (CentrumCSR.PL) na zlecenie Ministerstwa Gospodarki rafał baniak wiceminister gospodarki Szanowni Państwo, Z dużą przyjemnością oddajemy Państwu

Bardziej szczegółowo

publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów

publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów Warszawa to największy ośrodek akademicki w Polsce studiuje tu niemal 300 tysięcy młodych osób z Polski i całego świata.

Bardziej szczegółowo

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r.

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r. Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci 13 grudnia 2010 r. 2 Program konferencji 9.00 Rejestracja uczestników 10.00 Otwarcie konferencji Marek Belka Prezes Narodowego

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

wyróŝniającą Uchwała Nr 951 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r.

wyróŝniającą Uchwała Nr 951 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. Uchwała Nr 951 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku zarządzanie prowadzonym w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II Redakcja: Natalia Ćwik Marcin Grzybek Beata Saracyn Publikacja

Bardziej szczegółowo

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy IX KONGRES 6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy Szanowny Uczestniku,,,O business intelligence powiedziano już wszystko"?! To prawda Masz za sobą lata praktyki w biznesie. Podnosisz kompetencje na

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa NIP: 952-207-86-26 REGON: 142075516 KRS: 0000340559 tel. 22 891 07 37 biuro@republikanie.org FUNDACJA W INTERNECIE: http//www.republikanie.org/

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2011. Wydawca: Pracodawcy RP ul. Brukselska 7 03-973 Warszawa. Publikacja przygotowana przez. Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa 2011. Wydawca: Pracodawcy RP ul. Brukselska 7 03-973 Warszawa. Publikacja przygotowana przez. Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej 1 2 Warszawa 2011 Wydawca: Pracodawcy RP ul. Brukselska 7 03-973 Warszawa Publikacja przygotowana przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Recenzja naukowa: dr Magdalena

Bardziej szczegółowo

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ 2014 KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ Jak rozwijać się przez całe życie? Program pierwszego dnia kongresu 25 listopada 2014 r. Centrum Nauki Kopernik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Jak uczyć. o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli

Jak uczyć. o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju Przewodnik dla nauczycieli ZESPÓŁ DO SPRAW SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym

Bardziej szczegółowo