BIULETYN PREZESA Grudzień 2013r / Styczeń 2014r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN PREZESA Grudzień 2013r / Styczeń 2014r"

Transkrypt

1 y Walter, Wiesław Gołębiewski. MBA Prezes Światowej Rady Badań nad Polonią 5340 Merkin Pl, New Port Richey, Florida , USA BIULETYN PREZESA Grudzień 2013r / Styczeń 2014r ŚWIATOWA RADA BADAŃ NAD POLONIĄ INFORMACJE ORGANIZACYJNE I PROGRAMOWE ŚRBNP DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Walter W. Gołębiewski Prezes Światowej Rady Badań nad Polonią Do Członków i Sympatyków Rady w Polsce i w Świecie Drogie Koleżanki i Koledzy, Pragnę Państwu oraz Waszym Najbliższym złożyć najserdeczniejsze życzenia ZDROWIA, SZCZĘŚCIA, POMYŚLNOŚCI w związku ze zbliżającymi się Świętami BOŻEGO NARODZENIA i NOWEGO ROKU Niniejszy Biuletyn obejmuje również: moje roczne Sprawozdanie z działalności Rady w 2013r, przygotowania do zbliżających się Konferencji w 2014r oraz szereg spraw organizacyjnych.

2 -2- Roczne sprawozdanie dotyczące działalności ŚRBnP w 2013r. Z wielka przyjemnością witam wszystkich Członków i Sympatyków naszego Stowarzyszenia na kolejnym podsumowaniu naszego aktywnego działania w 2013r... W tym roku wiele zdarzeń zarówno w Polsce jak i w świecie się wydarzyło, ale z satysfakcją mogę podkreślić, ze mimo trudności finansowych z jakimi boryka się nasze Stowarzyszenie, udaje nam się kontynuować przyjęty kierunek badań naukowych związany z losami naszego Narodu. Nasze coroczne Konferencje naukowe są tego wyrazem. Bardzo żałuję, że zagadnienia historii i dziedzictwa narodowego Polaków, którymi zajmuje się nasze Stowarzyszenie Towarzystwo Naukowe, nie są obecnie dostrzegane w naszej rządowej, społeczno-politycznej rzeczywistości IIIRP a szkoda. Składamy wnioski i wysyłamy pisma do Agend Rządowych IIIRP z prośba o wsparcie finansowe naszych konferencji naukowych i wydawnictw pokonferencyjnych. Niestety bez pozytywnych rezultatów. Bez pomocy finansowej trudno jest planować i prawidłowo rozwijać działalność statutową naszego Stowarzyszenia. Ciągle mamy jednak nadzieję, że ten trudny do zrozumienia dla nas okres, niebawem się skończy i rządzący w Polsce popierać będą działalność takich naukowych Stowarzyszeń jak nasza Rada. Niezależnie wiec od aktualnych trudności, musimy poszukiwać innych pozarządowych możliwości finansowego wsparcia, a osobisty wkład pracy i zaangażowanie naszych Członków Rady, niech będzie najlepszym świadectwem służenia słusznej sprawie szerzenia wiedzy o Polonii i Polakach w świecie. Tu serdeczne podziękowanie składam na ręce ks. prof. Waldemara Glińskiego, wiceprezesa naszej Rady za wielki wysiłek jaki wkłada w przygotowania posiedzeń Zarządu Rady, które odbywały się w każdym kwartale b.r., oraz dla Pani mgr.ewy Wysgi Sekretarza Generalnego Rady, za Jej olbrzymi wkład pracy w przygotowywanie i opracowywanie tych wszystkich wniosków i wystąpień o wsparcie finansowe naszej statutowej działalności, do agend rządowych IIIRP. Również serdeczne podziękowania za aktywna tegoroczną działalność na rzecz naszej Rady składam dla Pani mec. Marii Szonert Biniendy, prof. Wiesława Wysockiego, senatora mec. Piotra Andrzejewskiego, Pani mgr.anety Hoffmann. Naszym głównym celem, jak podkreślaliśmy wielokrotnie, jest stworzenie mocnych podstaw organizacyjnych Rady, tak by inicjatywa b. premiera rządu londyńskiego, śp. prof. Edwarda Szczepanika, podjęcia i rozwijania badań naukowych dziedzictwa Narodu Polskiego w Kraju i na Emigracji, przetrwała nas wszystkich i funkcjonowała sprawnie na wysokim poziomie naukowym i moralnym w następnych dziesięcioleciach.

3 -3- Tegoroczna konferencja naukowa Światowej Rady Badań nad Polonią pt. KONSEKWENCJE DEPORTACJI ORAZ LOSY POLAKÓW NA WSCHODZIE PO AGRESJI SOWIECKIEJ NA POLSKĘ 1939 R.. ZOSTAŁA PRZEPROWADZONA WE WSPÓŁPRACY Z UNIWERSYTETEM KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, ORAZ MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI W WARSZAWIE W DNIACH KWIETNIA 2013R. Serdeczne podziękowanie dla wszystkich członków Komitetu Organizacyjnego tej konferencji za tak sprawne i na tak wysokim poziomie merytorycznym przygotowanie i przeprowadzenie tej konferencji. Poniżej wymieniam pełny skład tego Komitetu: Przewodniczący prof. zw. dr hab. Wiesław Jan Wysocki Zastępca Przewodniczącego ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Gliński Konsultant Generalny mec. Maria Szonert-Binienda Sekretarz Komitetu Organizacyjnego dr Grzegorz Wodziński Członkowie Komitetu Organizacyjnego: mec. Łukasz Piotr Andrzejewski, mgr Walter Wiesław Gołębiewski (Prezes Światowej Rady Badań nad Polonią), mgr Aneta Hoffmann, dr Roland Łukasiewicz, ks. prof. UW dr hab. Mieczysław Różański, prof. zw. dr hab. Barbara Topolska Piechowiak, dr Norbert Wójtowicz, mgr Ewa Wysga, prof. dr hab. Jan Żaryn.Moderatorzy główni: prof. zw. dr. hab. Wiesław Jan Wysocki, mgr Aneta Hoffmann. Również serdeczne podziękowanie składamy na ręce gospodarzy Muzeum Niepodległości w Warszawie Pana dyrektora dr.tadeusza Skoczka oraz Pani dr.jolanty Załęczny za gościnność i użyczenie lokalu na przeprowadzenie tej konferencji. Celem konferencji było przedstawienie losów Polaków deportowanych z terytoriów zajętych przez wojska sowieckie po agresji na Polskę w 1939 r., zarówno tych, którym udało się w późniejszym okresie i w różnych okolicznościach opuścić Archipelag Gułag, jak i tych, którzy przez wiele lat musieli w nim pozostać. Wygłoszone referaty, prezentowy unikalne świadectwa historyczne Sybiraków, mówiące o losie całego ich pokolenia. Omawiano problemy represjonowanych Polaków wywożonych w latach tych XX w. z sowieckiej Ukrainy na zesłanie, masowo mordowanych polskich żołnierzach w Katyniu, Miednoje, Charkowie czy Bykowni, ludności cywilnej masowo deportowanej w latach , skazanych w latach na wieloletnie pobyty w łagrach za działalność w AK itd. Pokazano wielowątkowość losów rodzin kresowych represjonowanych przez Sowietów ich repatriacje do komunistycznej Polski, losy tych którzy ewakuowani z Armią Andersa z ZSRR na Zachodzie pozostali, problemy tych, którzy zmuszeni byli pozostać w Imperium zła. Omawiano również problemy repatriacji, analizując również wysiłki zmierzające do przywracania Ojczyźnie potomków deportowanych w okresie wojny Polaków, podejmowane w ostatnim dwudziestoleciu. Celem konferencji było również podjęcie refleksji nad możliwościami aktywizacji działań repatriacyjnych w warunkach III RP

4 -4- Jak już wspomniałem od 2013r staramy się organizować posiedzenia naszego Zarządu Rady w każdym kwartale. Od 2014r po dokonaniu modernizacji i rozbudowy naszej strony internetowej te ustalenia, plany i protokóły posiedzeń Zarządu będą publikowane na bieżąco, tak aby każdy Członek naszej Rady był informowany i mógł uczestniczyć w realizacji tych zamierzeń. Sprawy Organizacyjne ŚRBnP Poniżej podaje nasze ustalenia podejmowane podczas posiedzeń Zarządu naszej Rady w sprawach najbliższych konferencji: Stan przygotowań do konferencji w 2014 r. zatytułowanej Zaolzie i Zaolziacy. Genius loci, genius populus. Ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Gliński poinformował członków Zarządu, że przygotowaniem tej konferencji zajmą się prof. dr hab. Radosław Zenderowski oraz dr Janusz Kamocki. Konferencja odbędzie się w ramach Święta Gorola obchodzonego tradycyjnie na Zaolziu w pierwszy weekend sierpnia, czyli 2 sierpnia 2014 r. Tematyka konferencji oraz udział zaproszonych gości zostały zaplanowane według projektu opracowanego przez prof. dr hab. Radosława Zenderowskiego. Zasadniczym celem tej konferencji jest dyskusja nad tożsamością zaolziańskich Polaków, nad jej obecnym kształtem i jej przemianami w ostatnich dekadach. Pan Poseł na Sejm RP dr Artur Górski zaproponował członkom Zarządu przeprowadzenie w roku 2014 konferencji naukowej połączonej z Walnym Zebraniem członków Światowej Rady Badań nad Polonią zatytułowanej Rola mediów polskich w podtrzymywaniu tożsamości narodowej polskiej mniejszości. Po dyskusji, w której udział wzięli prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki, mec. Maria Szonert-Binienda, mgr Walter Wiesław Gołębiewski i ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Gliński uzgodniono, że konferencja ta odbędzie się w dniach lipca 2014 r. w Muzeum Niepodległości w Warszawie, po czym 1 sierpnia uczestniczący w niej członkowie Światowej Rady Badań nad Polonią przejadą do Jabłonkowa na obrady konferencji Zaolzie i Zaolziacy. Genius loci, genius populus. Organizatorami konferencji Rola mediów polskich w podtrzymywaniu tożsamości narodowej polskiej mniejszości będą Światowa Rada Badań nad Polonią, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Nauk Historycznych UKSW i Muzeum Niepodległości w Warszawie. Mediatorem głównym tej konferencji będzie członek Zarządu ŚRBnP, Poseł na Sejm RP Pan dr Artur Górski.. Celem tej konferencji jest zwrócenie uwagi na ogromną rolę mediów w utrzymaniu polskości w polskich środowiskach na świecie, pokazanie zróżnicowania mediów, w tym w odniesieniu do realizowanych funkcji. Konferencja ma pokazać bogactwo polskich mediów na świecie, ale także ich

5 -5- trudności i zagrożenia dla ich istnienia. Kilka miesięcy temu dowiedzieliśmy się o chorobie dr.a.górskiego, ale mamy nadzieję, ze niebawem wróci on do pełnego zdrowia czego Wszyscy Członkowie Rady serdecznie mu życzymy. Wreszcie w listopadzie 2014 Światowa Rada Badań nad Polonią, Instytut Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kongres Polonii Kanadyjskiej, Kanadyjsko Polski Instytut Badawczy zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt Kongres Polonii Kanadyjskiej 70 lat w służbie Narodowi, Ojczyźnie i Polonii, która odbędzie się 7-8 listopada 2014r w Gmachu Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Wa-wie. Promotorem i Moderatorem głównym tej konferencji jest ks.prof Waldemar Gliński, który w czasie wizyt w Kanadzie nawiązał wspaniała współprace z Kongresem Polonii Kanadyjskiej oraz innymi polonijnymi organizacjami w Kanadzie. Organizatorzy pragną przedstawić na tle dziejów polskiego wychodźstwa do Kraju Klonowego Liścia dorobek Kongresu Polonii Kanadyjskiej a także losy naszych rodaków, którzy zdecydowali się zamieszkać w tym kraju i uczestniczyć w jego rozwoju. Zaprezentowana zostanie aktywność Kongresu w okresie komunistycznego zniewolenia, zmierzająca do nagłaśniania sprawy wolnej Polski na arenie międzynarodowej, pomoc udzielana opozycji antykomunistycznej w Kraju, wspieranie aspiracji polskich w akcesji do struktur Paktu Północnoatlantyckiego. Konferencja będzie okazją do egzemplifikacji pomocy Kongresu Polonii Kanadyjskiej udzielanej Polakom w Kraju i w Kanadzie realizowanej przez United Polish Reliew Fund, Fundusz Wieczysty Millenium, Fundację im. A. Mickiewicza, Fundację Charytatywną KPK i inne instytucje, a także pomocy polskim wychodźcom przyjeżdżającym do Kanady, ze szczególnym uwzględnieniem uchodźców przyjeżdżających do Kraju Klonowego Liścia na fali imigracji postsolidarnościowej. Organizatorzy pragną zaprezentować działalność Kongresu w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej Polonii kanadyjskiej, a więc wspierania polskiego szkolnictwa (aktywność Komisji Szkolnej i Komisji ds. Szkolnictwa Wyższego, Instytutu Naukowego Polskiego w Kanadzie), kultury i nauki (dorobek Kanadyjsko Polskiego Instytutu Badawczego i innych instytucji) oraz w zakresie kultywowania polskich tradycji przez cykliczne organizowanie uroczystości rocznicowych, związanych z obchodami Święta 3-Maja, 11-Listopada, rocznicy mordu katyńskiego i in. Podkreślona zostanie aktywność Kongresu w zakresie obrony dobrego imienia Polski i Polaków (aktywność Komisji Propagowania i Obrony Dobrego Imienia Polski i Polaków) oraz promocji Polski w społeczeństwie kanadyjskim. Organizatorzy podejmą starania zmierzające do wydania wygłoszonych referatów w publikacji konferencyjnej. Organizatorzy poinformują uczestników w stosownym czasie. Liczymy na udział Państwa w naszym przedsięwzięciu zarówno w formie przygotowanych wystąpień, jak i w charakterze uczestników.

6 -6- Komitet Organizacyjny Konferencji: mgr Teresa Berezowska Prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Konsultant Generalny Komitetu Organizacyjnego ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Gliński Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego mgr Jan Cytowski Wiceprezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej mgr Walter Gołębiewski- Prezes Światowej Rady Badań nad Polonią mgr Maciej Jarota członek Światowej Rady Badań nad Polonią ks. prof. dr hab. Bernard Kołodziej członek Zarządu Światowej Rady Badań nad Polonią dr Joanna Lustanski Prezes Kanadyjsko Polskiego Instytutu Badawczego mgr Robert Mieczkowski Sekretarz Komitetu Organizacyjnego Konferencji ks. prof. dr hab. Jan Walkusz dyrektor Instytutu Historii Kościoła KUL, członek Rady Naukowej Centrum Dziedzictwa Kulturowego Polonii mgr Ewa Wysga Sekretarz Generalna Światowej Rady Badań nad Polonią prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki członek Zarządu Światowej Rady Badań nad Polonią. Moderatorzy konferencji: ks. prof. dr hab. Bernard Kołodziej członek Zarządu Światowej Rady Badań nad Polonią, ks. prof. dr hab. Jan Walkusz dyrektor Instytutu Historii Kościoła KUL Propozycje zmian w Statucie ŚRBnP Na ostatnim Walnym Zebraniu Członków w Warszawie w 2013r wprowadziliśmy mój wniosek do porządku obrad rozpoczynający dyskusję dotyczącą ustanowienia przez Światową Radę Badań nad Polonią szczególnego odznaczenia w postaci Orderu Krzyż Polonia przyznawanego za wybitne osiągnięcia i zasługi w szerzeniu wiedzy w Polsce i w świecie na temat osiągnięć Polaków za granicą oraz obrony dobrego imienia Polaków i Polski w zakresie prawdy historycznej.. To szczególne odznaczenie przyznawane będzie decyzją Kapituły Orderu Krzyż Polonia ŚRBnP. Skład Kapituły i Regulamin przyznawania Orderu Krzyż Polonia dyskutowany będzie i mam nadzieje przyjęty na Walnym Zebraniu Rady w 2014r. Obecnie zgłaszam ten temat jako wstępny projekt do dyskusji na posiedzeniach Zarządu Rady oraz na Walnym Zebraniu ŚRBnP, tak aby wersje Regulaminu przyznawania tego Orderu Krzyż Polonia oraz skład Kapituły można było wprowadzić i zatwierdzić podczas Walnego Zebrania Członków Rady w 2014r. Taki sam proces dotyczy spraw zmian w Statucie w zakresie rozszerzenia zadań Rady, przyjmowania nowych członków, jak i w zakresie wyboru władz Rady. Ponizej podaje wstepne propozycj na temat proponowanych zmian i uzupełnień w naszym Statucie Rady. Liczę na szeroki udział w dyskusji nie tylko Członków Zarządu ale również pozostałych Członków. Propozycje i uwagi proszę zgłaszać bezpośrednio do naszego

7 -7- Sekretariatu Naukowego do Ks.prof Waldemara Glińskiego a mnie do wiadomości. Te zgłaszane propozycje będą dyskutowane na posiedzeniach Zarządu Rady i stanowić będą materiał na najbliższe Walne Zebranie ŚRBnP Proponowanie zmiany w Statucie ŚRBnP. Cele i zadania ŚRBnP &6. Ten paragraf wymaga rozwinięcia i dodania ; Celem Rady jest rozwijanie współpracy pomiędzy środowiskami polonijnymi i Polakami za granicą a Krajem ojczystym zmierzającej do budowania i umacniania polskiej jedności narodowej niezależnie od miejsca zamieszkania Polaków na świecie.. W sprawach przyjmowania nowych Członków. & 10. /obecna treść/ : Członków zwyczajnych przyjmuje spośród osób fizycznych Zarząd Rady lub Zarząd Oddziału na podstawie pisemnej deklaracji. /proponowana treść/: &10. Kandydatów na członków zwyczajnych i honorowych Rady mogą zgłaszać tylko członkowie Rady. Każde zgłoszenie powinno być przedstawione Zarządowi z uzasadnieniem na piśmie. Zarząd, po rozpatrzeniu pisemnego uzasadnienia oraz danych z deklaracji członkowskiej kandydata, poprzez Sekretarza Generalnego Rady, przedstawia wniosek na Walnym Zebraniu. Nazwiska i dane o nowych kandydatach, którzy uzyskali aprobatę Zarządu, winny być podane do wiadomości wszystkim członkom Rady wraz z porządkiem dziennym Walnego Zebrania, które ma decydować o ich przyjęciu w procesie głosowana. Kandydat uzyskuje członkowstwo Rady po pozytywnym wyniku glosowania na Walnym Zebraniu Rady. W sprawach przyznawania i nadawania odznaczenia ŚRBnP pod nazwa Krzyż Polonia dla osób, które wyjątkowo zasłużyły się w rozwoju badań polonijnych w zakresie osiągnięć i losów Polaków w świecie. W obecnie obowiązującym Statucie ŚRBnP w Rozdziale II Cele i sposoby działania proponuje się uzupełnienie w &7 dodając p.7. następującej treści: &7 p.7. przyznawanie i nadawanie odznaczenia pod nazwą Krzyż Polonia dla osób, które wyjątkowo zasłużyły się w rozwoju szerzenia i rozwijania szeroko pojętej kultury polskiej za granicą oraz badań polonijny w zakresie wiedzy o osiągnięciach, losach i historii Polaków na świecie. Zasady i tryb występowania i przyznawania odznaczenia Krzyż Polonia określa Regulamin Rady dotyczący tego odznaczenia.

8 -8- W sprawach wyboru władz Rady Przedstawiciele władz Rady to: 15osobowy Zarząd /prezes, 2-ch wiceprezesów, skarbnik, sekretarz generalny, oraz 10 osobowy skład - członków zarządu/ oraz Komisja Rewizyjna / 1 przewodniczący,oraz 2-ch członków/. & 19 p1 wymaga rozwinięcia np.: Przedstawiciele władz Rady /15osobowy Zarząd, oraz niezależna 3 osobowa Komisja Rewizyjna są wybierani na posiedzeniach Walnego Zebrania Członków Rady w glosowaniu tajnym po upływie ich 5-letniej kadencji. Ciągłość funkcjonowania władz Rady zachowana jest w ten sposób, że co 5 lat nie następuje całościowa wymiana wszystkich członków zarządu czy komisji rewizyjnej, a indywidualnie każdy przedstawiciel władz Rady po upływie swojej 5-letniej kadencji przechodzi proces wyborczy jak kandyduje na następna kadencje, lub zastępowany jest przez osobę, która osiągnęła większą ilość głosów. Ilość kadencji dla członków władz Rady nie jest ograniczona. Materiał roboczy dotyczący propozycji opracowania REGULAMINU ŚRBnP w sprawie przyznawania i nadawania Odznaczenia ŚRBnP pod nazwą Krzyż Polonia Notatka dotycząca opracowania Regulaminu i zasad przyznawania odznaczenia Orderu Krzyż Polonia, oraz powołania i funkcjonowania Kapituły tego Orderu. /materiał roboczy do dyskusji przed ustanowieniem ostatecznej wersji REGULAMINU/ W związku z podjętymi staraniami z naszej strony tj. Światowej Rady Badań nad Polonią ustanowienia Orderu Krzyż Polonia proponuje co następuje: Order Krzyż Polonia jest odznaczeniem nadawanym za działalność i szczególne zasługi w dziedzinie szerzenia i rozwijania szeroko pojętej nauki i kultury polskiej za granicą. Chodzi tu o zasługi w dziedzinie propagowania i obrony dobrego imienia Polaków i Polski na arenie międzynarodowej, głoszenia prawdy historycznej, obrony katolickich tradycji naszego Narodu z uszanowaniem innych wyznań, rozwoju wiedzy o naszych osiągnięciach w rozwoju nauki, literatury, sztuki, osiągnięć technicznych etc.. Krzyż Polonia nadawany jest przez prezesa Światowej Rady Badan nad Polonią na wniosek przewodniczącego Kapituły Orderu Krzyż Polonia.

9 -9- Kapituła Orderu składa się z pięciu Członków, których wybiera Walne Zebranie Członków ŚRBnP na pięcio- letnią kadencje. Przewodniczącego Kapituły wybierają Członkowie spośród siebie. Podstawowym zadaniem Kapituły jest rozpatrywanie napływających wniosków osób przedstawianych do odznaczenia i przygotowanie Protokółów Kapituły za przyjęciem lub odrzuceniem wniosku. Wniosek przyjęty musi uzyskać wszystkie piec głosów za. Wnioski o nadanie Orderu Krzyż Polonia składać mogą na ręce przewodniczącego Kapituły Orderu : organizacje polonijne, kluby kultury, parafie kościelne, organizacje naukowe, kulturalne i społeczne, instytuty historii, osoby prywatne zaangażowane w polonijnej działalności naukowej, kulturalnej, społecznej, inne organizacje polonijne i Polaków za granicą. Order Krzyż Polonia może być nadany osobie bez względu na posiadane obywatelstwo, narodowość, czy miejsce zamieszkania w świecie o ile spełnia warunki określone w Zasadach i Regulaminie nadawania Orderu Krzyża Polonia. Z mojej osobistej działalności polonijnej w ostatnim roku, chciałbym wspomnieć o: prowadzeniu działu Historia Polonii i Polaków za granica w gazecie Echa Kolorado, wystąpieniach na Uroczystościach z okazji Konstytucji 3 maja czy 11listopadaodzyskania niepodległości w kilku Klubach Polskich na Florydzie, oraz wydaniu mojej książki p.t. Wspomnienia emigranta na tle powojennej polskiej rzeczywistości Oficyna Wydawnicza Kucharski, Toruń 2013r. Również pragnę dodać, ze dn XI 2013r uczestniczyliśmy z Panią Mec. Maria Szonert-Binienda w bardzo ciekawej konferencji naukowej w Ottawie Kanada pt Dilemmas of the Post-Communist Societies in the Central-Eastern Europe Today. Konferncje zorganizował na Uniwersytecie Saint Paul w Ottawie Polski Instytut Naukowy w Kanadzie /PIASC/ prezes Alexander M. Jablonski. Bardzo ciekawe referaty oraz panelowa dyskusja. Miałem przyjemność być w składzie prezydium panelu wraz z Panią Mec. M.Szonert-Binienda, prof. A.Zybertowiczem, Pania minister A.Fotyga, Profesor A.Globe.

10 -10- Przypominam naszym Członkom i Sympatykom, że utrzymujemy (od 12 lat) stronę internetowa Strona ta pełni funkcje naszego informatora o sprawach Rady. Prosimy o bieżące śledzenie informacji tam zawartych, ponieważ w XXI wieku internet stał się powszechnym środkiem przepływu informacji (najszybszy, najtańszy i wygodny). Naszą stronę internetową prowadzi obecnie Pan redaktor Maciej Jarota. który jest członkiem naszej Rady i obiecał pomoc w przebudowie tej strony. Tak wiec od stycznia 2014r powinniśmy mieć nowoczesna stronę internetowa odpowiadająca technicznie naszym potrzebom. To oczywiście wiąże się z kosztami, a jak Państwo wiecie nasz budżet jest pusty. Dlatego przypominam równocześnie, ze ostateczny termin wpłaty składki Członkowskiej za 2013r w wysokości minimum 50zl /plus więcej wg własnego uznania i możliwości/ upływa z dniem 31grudnia 2013r. Brak wpłaty składki Członkowskiej w roku bieżącym powoduje skreślenie z listy Członkowskiej. Jedynie nasi Członkowie ŚRBnP - Polacy na Wschodzie są całkowicie zwolnieni z obowiązku płacenia tej składki. Myślę, ze wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, ze z tych składek Członkowskich na pewno nie zbudujemy budżetu Rady, ale dla nas ta coroczna wplata tej składki jest najlepszym dowodem i potwierdzeniem, ze deklarujemy ciągłość pozostawania w Radzie i spełniamy ten nasz honorowy obowiązek Członkowski. Bardzo proszę tych wszystkich, którzy za 2013r nie zapłacili jeszcze składki członkowskiej, aby dokonali taką wpłatę najpóźniej do 31grudnia 2013r,. na konto naszego Stowarzyszenia: Światowa Rada Badań nad Polonią, Bank PKO BP SA, 5 Oddział w Warszawie, Warszawa, ul Grójecka 1/3. Nr konta: Zwracam się do Koleżanek i Kolegów z apelem o aktywny udział w rozwoju naszej Rady, ponieważ tylko wspólnym wysiłkiem osiągniemy zamierzony cel i dobrą przyszłość Rady, której misją jest utrwalanie polskiego dziedzictwa i wspieranie polskiego patriotyzmu tak w Polsce jak i na świecie. * * * W związku ze zbliżającymi się Świętami BOŻEGO NARODZENIA i NOWEGO ROKU Życzę Państwu, oraz Waszym Najbliższym jeszcze raz ZDROWIA, SZCZĘŚCIA i POMYŚLNOŚCI. Z wyrazami szacunku i najlepszymi pozdrowieniami Walter Wiesław Gołębiewski. Prezes Rady, 16 grudzień 2013r.- Florida, USA

11

Załącznik nr 2/2016 Statut Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle

Załącznik nr 2/2016 Statut Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle Załącznik nr 2/2016 Statut Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków

Bardziej szczegółowo

KONSEKWENCJE DEPORTACJI ORAZ LOSY POLAKÓW NA WSCHODZIE PO AGRESJI SOWIECKIEJ NA POLSKĘ 1939 R.

KONSEKWENCJE DEPORTACJI ORAZ LOSY POLAKÓW NA WSCHODZIE PO AGRESJI SOWIECKIEJ NA POLSKĘ 1939 R. y http://rpbnp.republika.pl SEKRETARIAT NAUKOWY RADY Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Wydział Nauk Historycznych i Społecznych 01-815 Warszawa, ul. K. Wóycickiego 1/3 bl.23 p.220, tel. kom.:

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA.

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka zwane dalej "Stowarzyszeniem",

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł

S T A T U T. Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł S T A T U T Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej. Rozdzial I. Postanowienia ogólne

STATUT. Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej. Rozdzial I. Postanowienia ogólne STATUT Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej Rozdzial I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Rozwoju Regionu" w Kazimierzy Wielkiej i zwane jest w dalszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO I. PRZEPISY PODSTAWOWE

REGULAMIN ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO I. PRZEPISY PODSTAWOWE REGULAMIN ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO I. PRZEPISY PODSTAWOWE 1 1. Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne (zwane dalej Towarzystwem) jest zarejestrowane jako stowarzyszenie w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie o nazwie: Gmina Serock Łączy, w skrócie GSŁ dalej zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto

Bardziej szczegółowo

STATUT TEKST JEDNOLITY Z DNIA ROKU. TOWARZYSTWA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni

STATUT TEKST JEDNOLITY Z DNIA ROKU. TOWARZYSTWA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni STATUT TEKST JEDNOLITY Z DNIA 25.03.2014 ROKU TOWARZYSTWA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni Uchwalony na zebraniu założycielskim w dniu 28.11.2007r.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA BMW M POWER CLUB

STATUT STOWARZYSZENIA BMW M POWER CLUB STATUT STOWARZYSZENIA BMW M POWER CLUB ROZDZIAŁ I - NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I CHARAKTER PRAWNY 1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę BMW M Power Club nazywany w dalszym

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Katowice, 3 lutego 2010r. STATUT Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (tekst jednolity po zmianach wprowadzonych Uchwałą z dnia 3.02.2010) ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki Sokół. 2. Siedzibą Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE ZMIAN W STATUCIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIABETOLOGICZNEGO

PROPOZYCJE ZMIAN W STATUCIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIABETOLOGICZNEGO PROPOZYCJE ZMIAN W STATUCIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIABETOLOGICZNEGO Uzgodnione na zebraniach Komisji Statutowej ZG PTD w dniu 11.01. i 11.04.2007 r. w Krakowie, wraz z poprawkami prof. J. Sieradzkiego

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych. Towarzystwo przyjmuje nazwę Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych zwane

Statut Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych. Towarzystwo przyjmuje nazwę Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych zwane Statut Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych Rozdział I 1 Towarzystwo przyjmuje nazwę Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych zwane dalej Towarzystwem. 2 Terenem działania Towarzystwa jest obszar

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ SZANSA. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ SZANSA. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ SZANSA Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie o nazwie STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ SZANSA

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY PO PROSTU

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY PO PROSTU STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY PO PROSTU 1 Rozdział I Nazwa, siedziba, i teren działania 1 1. Stowarzyszenie pomocy dzieciom i młodzieży Po Prostu, zwanej dalej Stowarzyszeniem, działa na mocy

Bardziej szczegółowo

Statut. Stowarzyszenia Wesoła54

Statut. Stowarzyszenia Wesoła54 Statut Stowarzyszenia Wesoła54 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie WESOŁA54 zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie Kościelnego prawa

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego uchwalony przez XXXIV WZD Zakopane, dnia 15-10-2004 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY Z SIEDZIBĄ W ZAGÓRZU. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY Z SIEDZIBĄ W ZAGÓRZU. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY Z SIEDZIBĄ W ZAGÓRZU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły z Siedzibą w Zagórzu zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA "AKTYWNE LESZNO" ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA AKTYWNE LESZNO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do uchwały zebrania założycielskiego nr 2/2015 z dnia 11 października 2015 r. STATUT STOWARZYSZENIA "AKTYWNE LESZNO" ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Stowarzyszenie "Aktywne Leszno", zwane

Bardziej szczegółowo

STATUT KLUBU STRZELECKIEGO KALIBER W MAŁASZEWICZACH

STATUT KLUBU STRZELECKIEGO KALIBER W MAŁASZEWICZACH STATUT KLUBU STRZELECKIEGO KALIBER W MAŁASZEWICZACH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. Stowarzyszenie nosi nazwę: KLUB STRZELECKI KALIBER w Małaszewiczach, zwane dalej Klubem. 1. 2. Klub jest stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA RADIA PUBLICZNEGO W POLSCE

STATUT STOWARZYSZENIA RADIA PUBLICZNEGO W POLSCE STATUT STOWARZYSZENIA RADIA PUBLICZNEGO W POLSCE I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Radia Publicznego w Polsce zwane dalej "Stowarzyszeniem", działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MILAN CLUB POLONIA

STATUT STOWARZYSZENIA MILAN CLUB POLONIA STATUT STOWARZYSZENIA MILAN CLUB POLONIA ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie MILAN CLUB POLONIA, zwane dalej "Stowarzyszeniem" działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Obszary Kultury" ( w skrócie O.K) w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody

Statut Stowarzyszenia. Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody Statut Stowarzyszenia Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania zwanego dalej Zarządem określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU KRAJOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZARZĄDU KRAJOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ZARZĄDU KRAJOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia, Ogólnego

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego ZENDEK zwane dalej Stowarzyszeniem. 2.Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGULAMINU. nadawania godności, odznaczeń i nagród Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego I. PRZEPISY OGÓLNE

PROJEKT REGULAMINU. nadawania godności, odznaczeń i nagród Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego I. PRZEPISY OGÓLNE PROJEKT REGULAMINU nadawania godności, odznaczeń i nagród Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Polskie Towarzystw Farmaceutyczne w swojej działalności związanej z realizacją podstawowych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu... Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu... Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu... Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Zarząd Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu zwany dalej Zarządem kieruje

Bardziej szczegółowo

STATUT. Klubu Wysokogórskiego Opole I. P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E

STATUT. Klubu Wysokogórskiego Opole I. P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E STATUT Klubu Wysokogórskiego Opole I. P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 Klub Wysokogórski Opole zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o Stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

STOWARZYSZENIE FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Stan jednolity na dzień 9 czerwca 2014 r. Statut STOWARZYSZENIE FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie Finansów i Rachunkowości na rzecz

Bardziej szczegółowo

Mariusz Poźniak Leszno, Przewodniczący Komisji Szybowcowej Aeroklubu Polskiego

Mariusz Poźniak Leszno, Przewodniczący Komisji Szybowcowej Aeroklubu Polskiego Mariusz Poźniak Leszno, 17-11-2005 Przewodniczący Komisji Szybowcowej Aeroklubu Polskiego Koleżanki i Koledzy Szybownicy! Przewodniczący Sekcji Szybowcowych wszystkich Aeroklubów Regionalnych Mam zaszczyt

Bardziej szczegółowo

STATUT PASŁĘCKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne

STATUT PASŁĘCKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne STATUT PASŁĘCKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę Pasłęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Terenem działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Sekretarz generalny zgodnie z 26 ust. 2 jest stale urzędującym członkiem Zarządu Głównego SITPNiG, przed którym odpowiada za całokształt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STATUTU SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMNIKA HISTORYCZNEGO przez młodzież w Sułowie.

PROJEKT STATUTU SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMNIKA HISTORYCZNEGO przez młodzież w Sułowie. PROJEKT STATUTU SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMNIKA HISTORYCZNEGO przez młodzież w Sułowie. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. Nazwa stowarzyszenia. SPOŁECZNY KOMITET BUDOWY POMNIKA HISTORYCZNEGO PRZEZ

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO Miejsce posiedzenia: Siedziba Aeroklubu Warszawskiego, ul. Księżycowa 1, Warszawa Data posiedzenia: 2015-04-28, godz. 19:00 PORZĄDEK OBRAD 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

B I U T E T Y N N T I E

B I U T E T Y N N T I E B I U T E T Y N N T I E Nr 4(22) Rok VII Wrocław listopad 2002 1. Posiedzenie Zarządu NTIE W dniu 22 września, w przededniu konferencji dydaktycznej NTIE Dydaktyka Informatyki Ekonomicznej Kształcenie

Bardziej szczegółowo

STATUT. Klubu Kobiet Kreatywnych GRACJA. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT. Klubu Kobiet Kreatywnych GRACJA. Rozdział I. Postanowienia ogólne Tekst jednolity STATUT Klubu Kobiet Kreatywnych GRACJA Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Klub Kobiet Kreatywnych, zwany dalej stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA YETI

S T A T U T STOWARZYSZENIA YETI Dokument przyjęto uchwałą 2/2012 Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia YETI, z dnia 22 lutego 2012 r. S T A T U T STOWARZYSZENIA YETI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół. Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWIANKI. Rozdział I

S T A T U T. Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół. Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWIANKI. Rozdział I S T A T U T Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWIANKI Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny Art. 1 Stowarzyszenie nosi

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Mediacji i Negocjacji KoMiN

Statut Koła Naukowego Mediacji i Negocjacji KoMiN Statut Koła Naukowego Mediacji i Negocjacji KoMiN Postanowienia Ogólne 1 Koło Naukowe Mediacji i Negocjacji, zwane dalej Kołem, działa na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Statutu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Posiadaczy Przedwojennych Obligacji Wierzycieli Skarbu Państwa

Stowarzyszenie Posiadaczy Przedwojennych Obligacji Wierzycieli Skarbu Państwa Stowarzyszenie Posiadaczy Przedwojennych Obligacji Wierzycieli Skarbu Państwa STATUT Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Posiadaczy Przedwojennych Obligacji Wierzycieli

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie WeWręczycy

Stowarzyszenie WeWręczycy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie WeWręczycy 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie WeWręczycy w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWRZYSZENIE SYMPATYKÓW MALCZYC I OKOLIC W MALCZYCACH. Rozdział I. Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter prawny.

STATUT STOWRZYSZENIE SYMPATYKÓW MALCZYC I OKOLIC W MALCZYCACH. Rozdział I. Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter prawny. STATUT STOWRZYSZENIE SYMPATYKÓW MALCZYC I OKOLIC W MALCZYCACH Rozdział I Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter prawny. 1. Stowarzyszenie sympatyków Malczyc i okolic, zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA "NASZ GRÓDEK"

STOWARZYSZENIA NASZ GRÓDEK STATUT STOWARZYSZENIA "NASZ GRÓDEK" Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę "Nasz Gródek" zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r. Prawo

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę: PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO zwane dalej Stowarzyszeniem, zrzesza

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE,,ŻERNIKI. Statut

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE,,ŻERNIKI. Statut STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE,,ŻERNIKI Statut Rozdział 1. Postanowienia ogólne Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Żerniki, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją dobrowolną, samorządową,

Bardziej szczegółowo

Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r.

Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r. Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r.) I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Rozdział I NAZWA, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁALNOŚCI, CHARAKTER PRAWNY

Rozdział I NAZWA, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁALNOŚCI, CHARAKTER PRAWNY Rozdział I NAZWA, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁALNOŚCI, CHARAKTER PRAWNY 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Zagłębiowski Klub Fantastyki Postapokaliptycznej OUTPOST, w skrócie OUTPOST, zwane w dalszym ciągu niniejszego

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Chóralnego Fletnia Pana

Statut Stowarzyszenia Chóralnego Fletnia Pana Statut Stowarzyszenia Chóralnego Fletnia Pana Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Chóralne Fletnia Pana zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

GLIWICKIE METAMORFOZY STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GLIWIC STATUT

GLIWICKIE METAMORFOZY STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GLIWIC STATUT GLIWICKIE METAMORFOZY STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GLIWIC STATUT ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Gliwickie Metamorfozy stowarzyszenie na rzecz dziedzictwa kulturowego

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Ośrodków Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (ODiDZ), zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zrzeszającą osoby fizyczne,

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Zwykłego- Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty

Statut Stowarzyszenia Zwykłego- Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty Statut Stowarzyszenia Zwykłego- Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty do Częstochowy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Zwykłe Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty do Częstochowy, zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin nadawania godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego

Regulamin nadawania godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego Regulamin nadawania godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego Zgodnie z & 8 Statutu SITPNiG za zasługi dla SITPNiG lub dziedzin objętych

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO INSTYTUTU SPALANIA

STATUT POLSKIEGO INSTYTUTU SPALANIA STATUT POLSKIEGO INSTYTUTU SPALANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Polski Instytut Spalania, zwany dalej Instytutem, jest organizacją społeczną osób zajmujących się głównie od strony naukowej, a także

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAGŁĘBIOWSKIEGO TOWARZYSTWA GENEALOGICZNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZAGŁĘBIOWSKIEGO TOWARZYSTWA GENEALOGICZNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZAGŁĘBIOWSKIEGO TOWARZYSTWA GENEALOGICZNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zagłębiowskie Towarzystwo Genealogiczne zwane dalej Towarzystwem jest stowarzyszeniem zwykłym i zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. 3. Stowarzyszenie Mój Dom jest stowarzyszeniem osób fizycznych.

STATUT ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. 3. Stowarzyszenie Mój Dom jest stowarzyszeniem osób fizycznych. Stowarzyszenie Mój Dom na Rzecz Mieszkańców Domu Dziecka i Domów Pomocy Społecznej w Powiecie Jeleniogórskim STATUT ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Mój Dom na

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiego Stowarzyszenia w Co. Cavan PolsCavan.

Statut Polskiego Stowarzyszenia w Co. Cavan PolsCavan. Statut Polskiego Stowarzyszenia w Co. Cavan PolsCavan. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Polskie Stowarzyszenie w Co. Cavan PolsCavan zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie może używać nazwy

Bardziej szczegółowo

STATUT TARNOWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

STATUT TARNOWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne. STATUT TARNOWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne. Tarnowskie Towarzystwo Naukowe, zwane dalej Towarzystwem, działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego

Bardziej szczegółowo

STATUT. Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej

STATUT. Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej STATUT Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej I. Przepisy ogólne. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Towarzystwo Miłośników Ziemi Mrągowskiej zwane jest w dalszym ciągu niniejszego statutu Towarzystwem i posiada

Bardziej szczegółowo

Protokół z dnia... z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej

Protokół z dnia... z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej Protokół z dnia... z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Związku Sadowników RP odbyło się w... w dniu...

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO ANDROLOGICZNE S T A T U T. Tekst jednolity na dzień r.

POLSKIE TOWARZYSTWO ANDROLOGICZNE S T A T U T. Tekst jednolity na dzień r. POLSKIE TOWARZYSTWO ANDROLOGICZNE S T A T U T Tekst jednolity na dzień 14.04.2011 r. Do użytku wewnętrznego Polskiego Towarzystwa Andrologicznego 1 Rozdział I Postanowienia ogólne Towarzystwo przyjmuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Na podstawie 25 ust 3 Statutu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich przyjmuje się Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich w następującym

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego

Statut Stowarzyszenia Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego Statut Stowarzyszenia Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł

S T A T U T. Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł 14.05.2014 S T A T U T Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI 1. Stowarzyszenie nosi

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA BIZNESOWY KLUB ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

STATUT STOWARZYSZENIA BIZNESOWY KLUB ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU STATUT STOWARZYSZENIA BIZNESOWY KLUB ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU SŁOWNICZEK Uczelnia, UE - Uniwersytet Ekonomiczny (Wyższa Szkoła Handlowa, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Akademia Ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. STOWARZYSZENIA POMOC DZIECIOM POTRZEBUJĄCYM im. JANINY PELCZARSKIEJ W OSTRÓDZIE

S T A T U T. STOWARZYSZENIA POMOC DZIECIOM POTRZEBUJĄCYM im. JANINY PELCZARSKIEJ W OSTRÓDZIE S T A T U T STOWARZYSZENIA POMOC DZIECIOM POTRZEBUJĄCYM im. JANINY PELCZARSKIEJ W OSTRÓDZIE STATUT Stowarzyszenia Pomoc Dzieciom Potrzebującym im. Janiny Pelczarskiej w Ostródzie. Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

STATUT. R o z d z i a ł I. Nazwa, teren działania i prawa Stowarzyszenia

STATUT. R o z d z i a ł I. Nazwa, teren działania i prawa Stowarzyszenia STATUT K LUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ W MIELCU R o z d z i a ł I Nazwa, teren działania i prawa Stowarzyszenia 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę KLUB INTELIGENCJI

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA im. generała broni Władysława Andersa

STATUT STOWARZYSZENIA im. generała broni Władysława Andersa STATUT STOWARZYSZENIA im. generała broni Władysława Andersa Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie im generała broni Władysława Andersa w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

Statut. Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem

Statut. Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem Statut Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem Statut Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem str 1 / 10 1 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Postanowienia ogólne. & 1 Podstawa działalności.

Statut Koła Naukowego Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Postanowienia ogólne. & 1 Podstawa działalności. Statut Koła Naukowego Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego Postanowienia ogólne & 1 Podstawa działalności Na podstawie art. 204 Ustawy z dnia 27 lipca 200. Prawo o szkolnictwie wyższym tworzy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA,,MOTOCYKLIŚCI SOCHACZEWA ujednolicony po zmianach 12.11.2011. Rozdział 1. Nazwa, teren działania, siedziba

STATUT STOWARZYSZENIA,,MOTOCYKLIŚCI SOCHACZEWA ujednolicony po zmianach 12.11.2011. Rozdział 1. Nazwa, teren działania, siedziba STATUT STOWARZYSZENIA,,MOTOCYKLIŚCI SOCHACZEWA ujednolicony po zmianach 12.11.2011 Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba 1. 1.Stowarzyszenie kultury fizycznej działa zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

STATUT TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ MUZEUM POCZTY I TELEKOMUNIKACJI WE WROCŁAWIU. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ MUZEUM POCZTY I TELEKOMUNIKACJI WE WROCŁAWIU. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 STATUT TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ MUZEUM POCZTY I TELEKOMUNIKACJI WE WROCŁAWIU Rozdział I Postanowienia ogólne NAZWA,OBSZAR DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTERYSTYKA PRAWNA 1 Towarzystwo nosi nazwę Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Weźmie w nim udział ponad 200 samorządowców, prezydentów, burmistrzów, przewodniczących RM z miast członkowskich ZMP.

Weźmie w nim udział ponad 200 samorządowców, prezydentów, burmistrzów, przewodniczących RM z miast członkowskich ZMP. Weźmie w nim udział ponad 200 samorządowców, prezydentów, burmistrzów, przewodniczących RM z miast członkowskich ZMP. XXXII Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich Poznań, 3-4 marca 2011 Ponad 200 samorządowców,

Bardziej szczegółowo

Nr 743/2007 w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. współpracy Samorządu z Organizacjami Pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Radomia.

Nr 743/2007 w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. współpracy Samorządu z Organizacjami Pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Radomia. i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 10.12.2007 Nr 743/2007 w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. współpracy Samorządu z Organizacjami Pozarządowymi działającymi na terenie Miasta

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA (PRZYKŁADOWY)

STATUT STOWARZYSZENIA (PRZYKŁADOWY) STATUT STOWARZYSZENIA (PRZYKŁADOWY) Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę... 2 Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem.

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego  i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem. tekst jednolity STATUT Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem." Rozdział I : Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Klub Seniora Politechniki Poznańskiej STATUT KLUBU SENIORA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

Klub Seniora Politechniki Poznańskiej STATUT KLUBU SENIORA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ Klub Seniora Politechniki Poznańskiej STATUT KLUBU SENIORA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ Aktualna treść statutu została zatwierdzona przez Konferencję Delegatów w dniu 19.06. 2013 - 1 - Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi 1. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi zwana dalej Radą jest statutowym organem Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu zwane dalej Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO. (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO. (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne 1 1. Polskie Towarzystwo Relatywistyczne, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

STATUT TOWARZYSTWA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

STATUT TOWARZYSTWA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ POLITECHNIKI LUBELSKIEJ STATUT TOWARZYSTWA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Uchwalony 16 lutego 2001 r. na Zebraniu Założycielskim, wraz ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie 8 grudnia 2005 r. i ze zmianami

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE FORUM CHOREOLOGICZNE. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE FORUM CHOREOLOGICZNE. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE FORUM CHOREOLOGICZNE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Forum Choreologiczne i zwane jest w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem. 2 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Lider Pojezierza jest organem wykonawczoreprezentacyjnym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu,

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów II Liceum w Koninie MORZYSŁAW

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów II Liceum w Koninie MORZYSŁAW STATUT Stowarzyszenia Absolwentów II Liceum w Koninie MORZYSŁAW ROZDZIAL I Nazwa, teren działania, siedziba. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: "Stowarzyszenie Absolwentów II Liceum w Koninie MORZYSŁAW i zwane

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia NA PLUS

Statut Stowarzyszenia NA PLUS Statut Stowarzyszenia NA PLUS Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie NA PLUS i zwane jest w dalszej części Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY

STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Machina Kultury, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę NASZE JEZIORA, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MOTOCYKLOWEGO SOKÓŁ POLICE

STATUT STOWARZYSZENIA MOTOCYKLOWEGO SOKÓŁ POLICE STATUT STOWARZYSZENIA MOTOCYKLOWEGO SOKÓŁ POLICE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Motocyklowe Sokół Police w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY ZAWSZE RAZEM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY ZAWSZE RAZEM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY ZAWSZE RAZEM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę:. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Zawsze Razem i w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

STATUT Klub Sportowy INDATA Software Sparta Wrocław

STATUT Klub Sportowy INDATA Software Sparta Wrocław STATUT Klub Sportowy INDATA Software Sparta Wrocław Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Klub nosi nazwę Klub Sportowy INDATA Software Sparta Wrocław i w dalszych postanowieniach statutu zwany jest Klubem.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SZCZECIN DLA POKOLEŃ w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKA INTERDYSCYPLINARNA GRUPA NEUROSCIENCE (wersja z dnia 11-10-2011r.) ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKA INTERDYSCYPLINARNA GRUPA NEUROSCIENCE (wersja z dnia 11-10-2011r.) ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKA INTERDYSCYPLINARNA GRUPA NEUROSCIENCE (wersja z dnia 11-10-2011r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polska Interdyscyplinarna Grupa Neuroscience,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów V Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA ADMINISTRACYJNEGO STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 1. Koło Naukowe Prawa Administracyjnego, zwane dalej "Kołem" działa na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym, Statutu

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII

Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Polska Rugby XIII, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o

Bardziej szczegółowo

STATUT TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI PAŁUCKIEJ W WĄGROWCU. Rozdział I. P o s t a n o w i e n i a o g ó l n e & 1

STATUT TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI PAŁUCKIEJ W WĄGROWCU. Rozdział I. P o s t a n o w i e n i a o g ó l n e & 1 STATUT TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI PAŁUCKIEJ W WĄGROWCU Rozdział I P o s t a n o w i e n i a o g ó l n e & 1 Stowarzyszenie : Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pałuckiej w Wągrowcu zwane dalej Towarzystwem,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T POLSKIEGO STOWARZYSZENIA OBROŃCÓW ŻYCIA CZŁOWIEKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T POLSKIEGO STOWARZYSZENIA OBROŃCÓW ŻYCIA CZŁOWIEKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T POLSKIEGO STOWARZYSZENIA OBROŃCÓW ŻYCIA CZŁOWIEKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Tworzy się stowarzyszenie pod nazwą Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka. 2 Siedzibą Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo