Aktualności Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aktualności Instytutu Filozofii i Socjologii PAN"

Transkrypt

1 Aktualności Instytutu Filozofii i Socjologii PAN Nr 25 czerwiec 2015 I OD DYREKCJI Rozwijamy naszą aktywność edukacyjną opartą o trzon badawczy Instytutu. Przygotowany został projekt Programu postdoktorskiego w SNS przez powołaną w tym celu komisję. To bardzo ważny element rozwoju naszej działalności. Wszystkim jej członkom, a szczególnie prof. K. M. Słomczyńskiemu bardzo dziękuję. Planujemy także rozwinąć we współpracy z SGH podyplomowe studia w zakresie socjologii finansów. W ostatnim czasie podjęliśmy remont i inne działania zmierzające do usprawnienia działania naszego Laboratoriom Komputerowego, które jest bardzo ważnym elementem infrastruktury badawczej i edukacyjnej Instytutu. W związku z trudną sytuacją instytutów Wydziału I PAN wystosowano listy do Pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o czym wcześniej informowaliśmy. Instytut otrzymał z NIK wystąpienie pokontrolne. Zwraca się w nim uwagę m.in. na konieczność usunięcia pewnych niedostatków formalnych, co już czynimy. Pewne problemy budzi także interdyscyplinarność naszej Szkoły oraz skuteczność kształcenia (ta ostatnia mierzona naszym zdaniem w zbyt krótkiej perspektywie 2 lat, gdyż w dłuższym okresie wygląda bardzo dobrze). Zarazem jednak NIK dostrzega wysoką jakość kształcenia i prawidłowość wykorzystania funduszy oraz generalnie kwestii finansowych. Otrzymaliśmy także raport z obowiązkowego audytu zewnętrznego dotyczącego wykorzystania dotacji statutowej. Jest on pozytywny. Wszystkim pracownikom zaangażowanym w prace dla NIK i dla audytu zewnętrznego składam gorące podziękowanie za ogromny wkład pracy. Na koniec bardzo miła informacja: impact factor Studia Logica za rok 2014 wzrósł o 80% w porównaniu do roku 2013, czego skutkiem jest awans czasopisma z pozycji 16. na 7. w rankingu periodyków logicznych. Gratulujemy profesorowi Jackowi Malinowskiemu i całej redakcji! Andrzej Rychard

2 I raz jeszcze prof. Krzysztof Jasiecki... Prof. dr hab. Krzysztof Jasiecki jako jedyny socjolog w gronie 70. profesorów podczas uroczystości wręczenia nominacji profesorskiej przez prezydenta Bronisława Komorowskiego (Źródło: prof. dr hab. K. Jasiecki) Jeszcze raz gratulujemy! (red.)

3 II INFORMACJE NAUKOWE SEMINARIA, KONFERENCJE, REFERATY, DEBATY 26 maja w Warszawie podczas seminarium Nic o nas bez nas. Jak skutecznie zabiegać o swoje interesy w Brukseli? zorganizowanego przez SGH i Konfederację Lewiatan, prof. Krzysztof Jasiecki (IFiS PAN) wraz z dr hab. Urszulą Kurczewską (SGH) przedstawili prezentację: Reprezentacja polskich interesów gospodarczych w Unii Europejskiej nowe wyzwania i ograniczenia. Seminarium podejmowało problematykę współzależności pomiędzy interesami gospodarczymi na poziomie krajowym i unijnym z perspektywy organizacji pracodawców, przedsiębiorstw, firm lobbystycznych, kancelarii prawnych, a także administracji rządowej. W jego trakcie przedstawiony został przez mec. Agnieszkę Kraińską z kancelarii Wardyński i Wspólnicy raport Wpływ prawa UE na prawo krajowe. Małgorzata Kałużyńska dyrektor Departamentu Ekonomicznego UE MSZ wygłosiła prezentację Jak rząd reprezentuje interesy Polski w UE? Proces legislacyjny i formy wpływu, a Aleksandra Heflich z firmy Avisa Partners przedstawiła temat Jak biznes reprezentuje swoje interesy w Brukseli? W dyskusji z udziałem przedsiębiorców i dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztofek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan oraz członkini Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, definiowano obszary legislacji unijnej, szczególnie istotne dla polskiego biznesu oraz doświadczenia w reprezentowaniu rodzimych interesów gospodarczych w różnych państwach oraz w instytucjach UE. W seminarium brało udział osób. Prof. Krzysztof Jasiecki wystąpił w debacie podczas seminarium naukowego Oblicza polskiego kapitalizmu w Instytucie Socjologii Collegium Civitas (CC) im. Edmunda Wnuk-Lipińskiego, zorganizowanego 11 czerwca. Głównym przedmiotem debaty była specyfika polskiej odmiany kapitalizmu na tle innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem roli państwa w gospodarce oraz pozycji kapitału zagranicznego w pokomunistycznych zmianach ustrojowych. Dyskutowano ekonomiczne uwarunkowania zachowań politycznych w Polsce oraz szanse na stworzenie innowacyjnej gospodarki zdolnej do przełamania wzorców selektywnej modernizacji wynikającej z obciążeń przeszłości. W debacie brał udział prof. Paweł Ruszkowski (CC), który był równocześnie jej moderatorem, a wypowiadali się m.in. prof. Jadwiga Koralewicz (CC), prof. Andrzej Zybała kierownik Instytutu Polityk Publicznych (CC), Jacek Wojciechowicz (rzecznik etyki centrali PKP, były rzecznik prasowy Biura Banku Światowego w Warszawie) oraz Michał Drozdek z NIK, były doradca premiera Jana Olszewskiego i marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego. W seminarium brało udział około 25 osób. Źródło: prof. dr hab. Krzysztof Jasiecki 29 maja odbyła się w Warszawie VIII Interdyscyplinarna Konferencja Człowiek i świat wymiary odpowiedzialności, poświęcona tematowi Współczesne wyzwania dla etyki. Jej organizatorami były Zakład Filozofii Moralności i Etyki Globalnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Zakład Filozofii Moralnej i Bioetyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W trakcie tej konferencji dr Piotr Lichacz przedstawił referat Neuroetyka a historia myśli moralnej. Przygotował: dr Piotr Lichacz

4 Spotkanie na Uniwersytecie Szanghajskim z gospodarzami W dniach 30 maja 8 czerwca delegacja IFiS PAN w składzie: prof. dr hab. Joanna Kurczewska i dr hab. Hanna Bojar (Zakład Teorii Socjologicznej) oraz dr Galia Chimiak i dr Artur Kościański (Zakład Społeczeństwa Obywatelskiego) odbyła wizytę studyjną w Szanghaju na zaproszenie Szanghajskiej Akademii Nauk Społecznych (SASS). W trakcie pobytu delegacja z Polski przeprowadziła spotkania z przedstawicielami trzech instytucji naukowych: Szkoły Socjologii i Nauk Politycznych przy Uniwersytecie Szanghajskim, Departamentu Socjologii Uniwersytetu Fudan oraz SASS. W ich trakcie omawiano kwestie, będące przedmiotem zainteresowania zarówno strony polskiej, jak i strony chińskiej, m.in. rolę klasy średniej zwłaszcza w miastach, kapitału społecznego oraz zaangażowania obywateli w zarządzanie miastami, funkcje organizacji pozarządowych, filantropii oraz wolontariatu w rozwoju kraju, a także miejsca rodziny w życiu publicznym. Zidentyfikowano także dalsze obszary współpracy między IFiS PAN a każdą z ww. instytucji z Szanghaju. Omówiono tematykę następnej polsko-chińskiej konferencji naukowej, która zostanie zorganizowana w IFiS PAN w 2016 r.

5 Spotkanie na Uniwersytecie Fudan Przygotowała: dr Galia Chimiak Dr Rafał Smoczyński, 3 czerwca, współorganizował konferencję w Instytucie Filozofii Mongolskiej Akademii Nauk pt. The Business Ethics Formation Issues. W czasie konferencji dr R. Smoczyński wygłosił referat pt. The role of religious organizations in constraining informal economy and corruption in Poland after W konferencji uczestniczyło ponad 40. osób, m.in. przedstawiciele z National Mongolian University, Mongolian University of Life Sciences, Institute of History and Archeology of the Mongolian Academy of Sciences, Institute of Finance and Economics of the Mongolian Academy of Sciences oraz Polskiej Ambasady w Mongolii, The Mongolia Chamber of Trade and Industry i Mongolskiego Radia Państwowego. Przygotował: dr Rafał Smoczyński W dniach czerwca na Uniwersytecie Oksfordzkim odbyła się konferencja dla doktorantów i młodych doktorów Post-1945 Poland: Modernities, Transformations and Evolving Identities organizowana przez Programme on Modern Poland. Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych przygotował panel Transformacje i Zmiany Społeczne, w skład którego weszły trzy referaty: Anna Gromada What does the Current Demographic Crisis Tell Us about Postcommunist Poland? Transformations of the Social, the Economic and the Intimate,

6 Anna Baczko-Dombi Studies on the Dynamics of Changes in the Polish Society through the Past 25 Years on the Example of Polish Panel Survey POLPAN , Ilona Wysmułek Corruption during Transformations of Polish Society: Survey Data Analysis of Perceived Changes and their Determinants. Przygotowała: mgr Anna Gromada Seminarium Filozofia i ruchy społeczne 13 czerwca w ramach cyklu seminaryjnego Filozofia i ruchy społeczne odbyły się seminaria: Ali Szariati i rewolucja islamska w Iranie (wykład: dr Monika Bobako, UAM) oraz Szkoła frankfurcka i ruchy społeczne (wykład: prof. dr hab. Stanisław Czerniak, IFiS PAN). Dr Monika Bobako przedstawiła koncepcję irańskiego myśliciela Alego Szariatiego, teoretyka rewolucyjnego islamu szyickiego, oraz rolę, jaką myśl Szariatiego odegrała po jego śmierci podczas rewolucji islamskiej w Iranie w 1979 r. Szczególną uwagę zwróciła na przeciwstawienie czarnego szyizmu, uosabianego przez konserwatywne duchowieństwo, oraz czerwonego szyizmu, uosabianego przez masy ludowe. Porównała koncepcję Szariatiego do latynoamerykańskiej teologii wyzwolenia. W części seminaryjno-warsztatowej skupiono się na relacji pomiędzy koncepcją Szariatiego a filozofią zachodnią, ze szczególnym uwzględnieniem marksizmu, który dla Szariatiego był jednocześnie źródłem inspiracji i przedmiotem krytyki. Poruszano problem feminizmu islamskiego oraz kwestie związane z silnym zróżnicowaniem islamu. Prof. dr hab. Stanisław Czerniak w swoim wystąpieniu przedstawił koncepcje Gernota Böhmego i Axela Honnetha w kontekście tradycji szkoły frankfurckiej, a zwłaszcza filozofii Horkheimera, Adorna i Habermasa, szczególną uwagę poświęcając kategorii mimesis oraz krytyce kapitalizmu. Omówił krytykę kapitalizmu estetycznego sformułowaną przez Böhmego oraz Honnethowską krytykę kapitalizmu projektualistycznego (sieciowego, shareholders) z charakterystycznym dla niego pozbawieniem jednostek uznania w sferze pracy i labilnością dotyczącą tej sfery. Podczas części seminaryjno-warsztatowej pogłębiano te wątki, z jednej strony zwracając uwagę na ograniczenia obu koncepcji, m.in. europocentryzm, a z drugiej strony podkreślając ich interesujące aspekty, wyraźnie widoczne na tle innych współczesnych typów krytyki kapitalizmu. Cykl seminariów zrealizowano we współpracy Szkoły Nauk Społecznych IFiS PAN, Fundacji Instytut Wydawniczy Książka i Prasa oraz Fundacji im. Róży Luksemburg. Przygotowała: dr Katarzyna Bielińska-Kowalewska Szkoła Letnia Nauk Społecznych 15 czerwca w IFiS PAN rozpoczęły się zajęcia ósmej edycji Szkoły Letniej OSU Summer School in the Social Sciences, której tematem przewodnim jest Central and Eastern Europe in Comparative Perspective: Assessing Social and Political Change. Szkoła jest organizowana w ramach Cross-national Studies: Interdisciplinary Research and Training Program (CONSIRT). W tym roku w zajęciach Szkoły uczestniczy 8 studentów z The Ohio State University, 3 z Uniwersytetu Warszawskiego i 2 osoby ze Szkoły Nauk Społecznych IFiS PAN. Przygotowała: mgr Danuta Życzyńska-Ciołek

7 GENDER I SEKSUALNOŚĆ W POLSKIEJ NAUCE I PRAKTYCE SPOŁECZNEJ SEMINARIUM INTERDYSCYPLINARNE 17 czerwca, odbyło się kolejne spotkanie ramach Seminarium Interdyscyplinarnego Gender i seksualność w polskiej nauce i praktyce społecznej" organizowanego przez Zespół Psychoanalizy i Badań nad Kategorą Gender w Filozofii Współczesnej. Podczas seminarium wykład pt. Korpor(e)alne kartografie nowego materializmu" wygłosiła dr Monika Rogowska-Stangret absolwentka Szkoły Nauk Społecznych i członkini Management Committee w grancie New Materialism: Networking European Scholarship on How Matter Comes to Matter finansowanym przez European Cooperation in Science and Technology. W swoim wystąpieniu dr Monika Rogowska-Stangret skupiła się na charakterystyce, nowego materializmu : nurtu filozoficznego, powstałego w drugiej połowie lat 90. XX wieku jako wynik niezależnych dociekań Manuela DeLandy i Rosi Braidotti. Wykład koncentrował się na ukazaniu sposobu, w jaki nowy materializm zmienia myślenie o ciele w filozofii XX i XXI wieku. Z jednej strony mamy tu do czynienia z przekraczaniem podejścia dualistycznego, które nie wpada jednak w sidła redukcjonizmu, z drugiej zaś, ze szczególnym dowartościowaniem ciała, którego badanie staje się podstawą dla określenia tego, czym jest podmiot, wspólnota, etyka czy polityka. W drugiej części wykładu dr Monika Rogowska-Stangret starała się zlokalizować symptomatyczny przełom w myśleniu nad cielesnością, który charakteryzuje podejście nowomaterialistyczne w koncepcjach Elizabeth Grosz, Vicki Kirby, Karen Barad oraz Erin Manning i Briana Massumiego. Podczas dyskusji na temat wystąpienia, uczestniczki zadawały pytania o możliwość wykorzystania niektórych wątków filozofii nowego materializmu w badaniach prowadzonych w ramach nauk społecznych, możliwości współpracy pomiędzy humanistami zwolennikami nowego materializmu z przedstawicielami nauk ścisłych, oraz sposobów, w jaki nowy materializm może służyć przełamaniu impasu w debacie pomiędzy esencjalizmem i konstruktywizmem. Kolejne spotkanie seminaryjne odbędzie się w październiku Przygotowała: dr Magdalena Grabowska Seminarium Etyki Biznesu i Socjologii Ekonomicznej 18 czerwca na Seminarium Etyki Biznesu i Socjologii Ekonomicznej prof. dr hab. Małgorzata Zaleska i prof. dr hab. Małgorzata Bombol wygłosiły referat pt. Bankowość dla człowieka, człowiek w bankowości polskie refleksje. Poruszono w nim następujące kwestie: 1. Aspekty definicyjne bankowości. 2. Zrównoważony rozwój bankowości w Polsce w ciągu ostatnich 25 lat. 3. Wybrane regulacje prawne służące ochronie klienta bankowego (w tym deponenta i kredytobiorcę). 4. Znaczenie pieniędzy dla współczesnych Polaków. 5. Postawy Polaków wobec bankowości. Przygotowała: prof. dr hab. Anna Lewicka-Strzałecka

8 Kolejne seminarium z cyklu Społeczno-kulturowe konteksty praktyk jedzeniowych odbyło się w dn. 18 czerwca o godz w sali 242 w Pałacu Staszica. Dr Anna Horolets z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego wystąpiła z referatem pt. Za chlebem z masłem i... chipsami z jarmużu. Znaczenie jedzenia wśród współczesnych polskich migrantów po obu stronach Atlantyku. Komentarz do wystąpienia wygłosiła dr Karolina Bielenin-Lenczowska z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Referat i późniejsza dyskusja dotyczyły związków jedzenia zarówno konkretnych praktyk jak i swoistego konstruktu kulturowego ze starymi i nowymi dyskursami na temat migracji i sposobów postrzegania migrantów. Oprócz dość oczywistego aspektu etnicznego migracji (jedzenie polskie i obce, i wynarodowienie), zwrócono uwagę na jej aspekt klasowy (pogardzanie migracją ekonomiczną za chlebem (z masłem) oraz genderowy (mężczyźni jako breadwinners, kobiety odtwarzające domowość i wiążące koniec z końcem) oraz na stopniowe włączanie w praktyki jedzeniowe dyskursów turystycznych (ciekawość lokalnego jedzenia, chęć próbowania nowości) i zdrowotnych (jedzenie tradycyjne, domowe, polskie jako jedzenie zdrowsze od jedzenia miejscowego), które mają wpływ na zmianę wartościowanie doświadczenia migracyjnego. Przygotowała: dr Justyna Straczuk 19 czerwca Zespół projektu Archiwum Danych Jakościowych przy IFiS PAN zorganizował seminarium badawcze poświęcone rewizycie metodologicznej badań stylu życia profesora Andrzeja Sicińskiego, prowadzonych w naszym instytucie w latach a ostatnio zarchiwizowanych i udostępnionych w ADJ. W seminarium uczestniczyła grupa badaczy zaangażowanych w pierwotny projekt prof. Stefan Bednarek (Instytut Kulturoznawstwa UWr), Barbara Fatyga (ISNS UW), prof. Piotr Gliński (IFiS PAN), dr. Piotr Łukasiewicz i Jadwiga Siemaszko (Millward Brown SMG/KRC) a także prof. Małgorzata Mazurek (Columbia University, Department of History), która kilka lat temu przeprowadziła rewizytę etnograficzną wybranych rodzin badanych przez zespół prof. Sicińskiego w latach 70. Poza merytoryczną dyskusją dotyczącą historycznych i współczesnych badań stylu życia a szerzej: socjologii i antropologii codzienności spotkanie było okazją do bardziej ogólnej, międzypokoleniowej rozmowy o prowadzeniu jakościowych badań empirycznych w tych dyscyplinach kiedyś i dzisiaj oraz o możliwościach i ograniczeniach wykorzystania zarchiwizowanych materiałów badawczych do dalszych analiz i nowych interpretacji. Zachęceni powodzeniem takiej formuły dyskusji naukowej, w przyszłym roku akademickim planujemy zorganizowanie podobnych spotkań poświęconych innym kolekcjom danych badawczych zarchiwizowanych w Archiwum Danych Jakościowych. Przygotował: dr Piotr Filipkowski Na ostatnim przed wakacjami posiedzeniu seminarium Filozoficznych problemów podstaw wiedzy, które odbyło się 19 czerwca, referat pt. Modularność umysłu moralnego. Charakterystyka wstępna. Perspektywa filozofii kognitywistyki wygłosiła Pani Dr Wioletta Dziarnowska (APS, Warszawa). Streszczenie tego wystąpienia podajemy poniżej: Kognitywistyczne badania nad moralnością wskazały na takie składowe kompetencji moralnej, które niedostępne były filozoficznej analizie moralności. Chodzi tu o różnego typu nieświadome procesy mózgowe tkwiące u podstaw percepcji moralnej, formułowania ocen moralnych i podejmowania decyzji moralnych. Choć badacze moralności są zgodni co do tego, że udział tych nieświadomych procesów ma znaczący

9 wpływ na sposób, w jaki moralność bierze udział w naszym myśleniu i działaniu to różnią się oni, jeśli chodzi o identyfikację charakteru tych procesów, ich wzajemnych relacji i związków z otoczeniem zewnętrznym. Jedni twierdzą, że mechanizm wydawania sądów moralnych polega na eliminacji określonych ruchowych scenariuszy działań wynikającej z wpływu nieświadomych emocji moralnych (Green, J. D., i in. 2004; Green, J.D. i in., 2009). Inni wskazują na to, że sądy moralne są efektem szczególnego rodzaju procesów motywacyjnych stanowiących złożenie procesów emocjonalnych i poznawczych (Moll, J. i in. 2008). Są wreszcie i takie propozycje, gdzie struktura sądzenia moralnego stanowi niezmienny schemat, w jaki mózg moralny przetwarza informację na temat bodźców moralnie znaczących, jej treść jest jednak zależna od wpływu środowiska społecznego i kulturowego (Hauser, M, 2006). W prezentacji postaram się wykazać, że biorąc pod uwagę wybrane badania na temat neuronalnych podstaw moralności istnieją pewne przesłanki ku temu, by część tych procesów uznać za procesy modularne w sensie zaproponowanym przez Jerrego Fodora (Fodor, 1983). Procesy takie charakteryzują się specjalizacją dziedzinową, są informacyjnie odizolowane od innego typu informacji, działają w sposób obligatoryjny i szybki oraz można je strukturalnie i funkcjonalnie odróżnić od innych procesów przetwarzania informacji. Nieświadome mechanizmy związane z moralnością posiadają większość z cech zaproponowanych przez Fodora. Literatura Fodor, J. A., 1983, The modularity of mind, Cambridge, Mass.: MIT press. Greene, J., Nystrom, L., Engell, A. i in., 2004, The neural bases of cognitive conflict and control in moral judgment, Neuron 44, nr 2, s Greene, J., Cushman, F., Stewart, L., 2009, Pushing moral buttons: the interaction between personal force and intention in moral judgment, Cognition 111, nr 3, s Greene, J., 2009, Dual-process morality and the personal/impersonal distinction: A reply to McGuire, Langdon, Coltheart, and Mackenzie, Journal of Experimental Social Psychology 45, nr 3, s Greene, J., 2009, The cognitive neuroscience of moral judgment, w: M. Gazzaniga (red.), The Cognitive Neurosciences IV, Cambridge, Mass.: MIT Press. Hauser, M., 2006, Moral Minds. The Nature of Right and Wrongs, New York: Harper Perenial. Hauser, M., Cushman, F., 2007, A Dissosiation Between Moral Judgements and Justifications, Mind & Language 22, nr 1, s Moll, J., de Oliveira-Souza, R., 2007, Moral judgments, emotions and the utilitarian brain, Trends in Cognitive Sciences 11, nr 8, s Moll, J., de Oliveira-Souza, R., Zahn, 2008, The Neural Basis of Moral Cognition. Sentiments, Concepts, and Values, Ann. N.Y. Acad. Sci. 1124, s Prowadzący seminarium: prof. dr hab. Alina Motycka, prof. dr hab. Seweryn Blandzi, dr hab. Zbigniew Król, prof. IFiS PAN

10 22 czerwca w ramach seminarium Zakładu Socjologii Teoretycznej i Zespołu Socjologii i Antropologii Kultury z cyklu Lokalne, regionalne, krajowe i ponadnarodowe: cztery spojrzenia na zmianę społeczną i ład społeczny" Prof. dr hab. Jadwiga Staniszkis (ISP PAN) wygłosiła referat pt. Historia idei jako klucz do współczesności (Niemcy Rosja). Paradygmat rosyjskości został pokazany jako radykalna instrukcja myślenia i działania w poszukiwaniu wektora. Jej geneza to zinterpretowanie w Rosji i reformacji, i kontrreformacji przez soczewkę nominalizmu bizantyjskiego (ontologia hipostazy, gnostycyzm), wydobycie dwóch momentów: elastyczny czas, wola oraz stworzenie spójnego węzła idei z wyjściowo przeciwstawnych nurtów. Na tym tle przedstawiono szereg tez dotyczących krążenia idei, peryferyjności i ciągłości w zmianie. Źródło: Hanna Mokrzycka

11 Future of the Doctorate Pod takim tytułem Komisja Europejska zorganizowała w dniach maja, br. w Rydze (do końca czerwca 2015 r. roku Łotwa sprawuje prezydencję UE) konferencję poświęconą kształceniu na poziomie doktorskim. W konferencji uczestniczyło około 300 osób z Europy i niektórych krajów pozaeuropejskich (np. Kanada, RPA) instytucjonalnie zaangażowanych w realizację studiów doktorskich. Ponieważ kształcenie należy do wyłącznych kompetencji krajów członkowskich UE, Komisja Europejska nie ma możliwości bezpośredniego wpływania na formy kształcenia. Natomiast oddolny ruch krajów europejskich w ramach tzw. Procesu Bolońskiego tworzy wzorce dla systemów kształcenia, które zostały przyjęte przez państwa uczestniczące w tym procesie. Jak dotąd jednak brak powszechnie przyjętych wzorców dla trzeciego (doktorskiego) etapu kształcenia na poziomie wyższym. Okazuje się jednak, że pewne praktyki stosowane przez niektóre europejskie instytucje kształcenia mogą liczyć na wsparcie, także finansowe, Unii Europejskiej. Najczęściej wykorzystywanym instrumentem jest Program Marii-Curie Skłodowskiej. Istotne jest przy tym uwzględnienie priorytetów sformułowanych przez Komisję Europejską. Otwierający konferencję Adam Tyson, Dyrektor DG EAC, podkreślił niektóre z nich. Za zasadniczą we współczesnym kształceniu na poziomie doktorskim Komisja Europejska uważa zasadę Triple i, która oznacza, że studia doktorskie są international, interdisciplinary and intersectoral. Intersectoral dotyczy ich bezpośredniego powiązania z życiem gospodarczym i publicznym. Toteż szczególną uwagę poświęcono związkom kształcenia z potrzebami przemysłu oraz badaniami prowadzonymi przez ośrodki badawcze korporacji produkcyjnych. Ogólnie jednak wskazywano na konieczność łączenia kształcenia doktorskiego z prowadzeniem badań. Związki kształcenia doktorskiego z przemysłem są wyrażane także przez liczbę doktorów zatrudnionych przez zakłady przemysłowe. Okazuje się, że pod tym względem Europa ustępuje zarówno USA, jak i Japonii. Jednak również w Europie rozwija się tendencja promowania tzw. industrial PhD. Są to przypadki ciągle dość nieliczne w których firma przemysłowa kieruje doktoranta i finansuje jego studia doktorskie na uniwersytecie. Podano, że np. w Danii 4% doktorantów trafia na politechniki w ramach industrial PhD. Ogólnie jednak obserwuje się w Europie znaczny wzrost absolwentów studiów doktorskich. Od 2010 roku wzrost osób legitymujących się stopniem doktorskim sięgnął 60%. W dyskusji po wystąpieniu Adama Tysona podkreślono, że jakkolwiek powiązania kształcenia doktorskiego z przemysłem są istotne dla zwiększenia konkurencyjności Europy, to jednak biorąc pod uwagę obecne społeczne problemy UE Komisja Europejska najwyraźniej nie dostrzega kluczowej roli nauk społecznych i humanistycznych dla dalszych losów integracji europejskiej. Wyraźnym problemem dla rozwoju kształcenia doktorskiego jest poziom finansowania zarówno w okresie studiów doktorskich, jak i w czasie dalszego rozwoju zawodowego. Wysokość wynagrodzeń dla postdoców finansowanych także z programów unijnych różni się poważnie nawet w krajach najbardziej rozwiniętych. Np. niemiecki postdoc może liczyć na 5450 Euro miesięcznie przez 5 lat, we Francji na 2100 Euro miesięcznie przez miesięcy, w Estonii na 2250 Euro miesięcznie przez miesięcy. Na Łotwie, w ramach European Social Fund, postdoc może otrzymać 2240 Euro miesięcznie przez 3 lata. Sumy te nie obejmują dodatków na pokrycie kosztów samych badań. Te różnice wynagrodzeń czynią umiędzynarodowienie badań poważnym problemem.

12 Osobnym zagadnieniem był sam tryb kształcenia. Jakkolwiek podkreślano konieczność wprowadzania doktorantów do przyszłej praktyki zawodowej czy to badawczej czy przemysłowej sprawą kluczową są regularne zajęcia zakończone gruntownym egzaminem ( cursework ended with comprehensive exams ). Równocześnie jednak oczekuje się innowacji w kształceniu. Prezentowane przykłady ograniczały się do doktoratów realizowanych przez dwie i więcej instytucji (Joint Doctorate). Prezentowano nawet dyplom doktorski podpisany przez ośmiu rektorów różnych uniwersytetów. W odróżnieniu od double doctorate polegający na osobnych dyplomach wydawanych przez odrębne instytucje na podstawie tej samej rozprawy mowa tu o jednym dyplomie sygnowanym przez kilka instytucji w różnych krajach europejskich. Tego typu inicjatywy są finansowane m.in. przez program Erasmus Mundus. Rozróżniono dwa typy współpracy międzynarodowej w tym zakresie. 1. Collaborative Internationalized Doctorate oraz 2. Joint European/International Doctorate. Różnią się one, między innymi, trybem rekrutacji. W przypadku 1, rekrutację przeprowadza u siebie każda z uczestniczących instytucji. W przypadku 2, rekrutacja jest przeprowadzana centralnie na poziomie konsorcjum, tworzonym przez instytucje uczestniczące w programie. Wydaje się, że Szkoła Nauk Społecznych IFiS PAN mogłaby liczyć na środki unijne dla takiego programu w zakresie nauk społecznych i filozofii. Warto zwrócić uwagę na istniejące w Europie stowarzyszenia instytucji kształcenia. Np. European University Association gromadzi już 850 uczelni z 48 państw, a w ramach tego Stowarzyszenia działa Council for Doctoral Education. Przynależność do takich organizacji bez wątpienia jest atutem przy staraniach o środki unijne. IFiS PAN, dzięki Szkole Nauk Społecznych, spełnia większość europejskich oczekiwań od instytucji kształcenia na poziomie doktorskim. To, co można jeszcze zrobić, to poza doskonaleniem programu kształcenia poszerzyć wymiar naszego umiędzynarodowienia oraz w większym stopniu powiązać niektóre z realizowanych doktoratów z instytucjami życia publicznego, spełniając oczekiwanie międzysektorowości kształcenia. Przygotował: prof. dr hab. Józef Niżnik

13 Planowane wydarzenia naukowe: W dniach lipca w Reykjaviku odbędzie się Conference of the European Survey Research Association (ESRA) (szósta edycja). Członkowie Zespołu Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych IFiS PAN są autorami (bądź współautorami) następujących referatów, które zostaną przedstawione na konferencji: Harmonizing Large International Projects on Public Opinion: Challenges in Preparing Data for Quantitative Analysis mgr Olena Oleksiyenko, prof. Kazimierz M. Słomczyński, dr Irina Tomescu-Dubrow, Processing Errors in the Cross-national Surveys mgr Ilona Wysmulek, mgr Olena Oleksiyenko, Unexpectedly High Number of Duplicates in Survey Data Przemysław Powałko, Response scales: Effects of scale length and direction on reported political attitudes mgr Marta Kołczyńska, Is variation in perceptions of inequality and redistribution actual or artifactual? Effects of wording, order, and number of items dr Kinga Wysieńska-Di Carlo, dr Zbigniew Karpiński. Przygotowała: mgr Danuta Życzyńska-Ciołek SEMINARIA GENDER I SEKSUALNOŚĆ W POLSKIEJ NAUCE I PRAKTYCE SPOŁECZNEJ SEMINARIUM INTERDYSCYPLINARNE Zespół: Zespół psychoanalizy i badań nad kategorią gender w filozofii współczesnej Organizatorzy: Prof. dr hab. Paweł Dybel, dr Marzena Adamiak, dr Magdalena Grabowska, dr Dorota Hall Seminarium interdyscyplinarne Gender i seksualność w polskiej nauce i praktyce społecznej to cykl dyskusji, których celem jest podjęcie debaty na temat kondycji prowadzonych w Polsce badań nad kategorią gender i tematem seksualności. Współczesne polskie badania w tym obszarze sięgają i czerpią z różnych tradycji intelektualnych i mają niejednokrotnie charakter interdyscyplinarny. Dlatego w ramach proponowanego cyklu swoją pracę przedstawiać będą naukowcy i naukowczynie reprezentujący rozmaite dziedziny nauk humanistycznych i społecznych, takich jak: filozofia, socjologia, antropologia kulturowa, historia, krytyka literacka, historia sztuki, ekonomia i nauki polityczne, czy prowadzący badania na styku tych dyscyplin. Proponowane seminarium ma charakter zaawansowany i jest skierowane przede wszystkim do pracowników naukowych, doktorantek/ doktorantów, oraz studentów/ studentek gender studies. Stanowić ma przestrzeń umożliwiającą wzajemne poznanie się badaczek i badaczy zajmujących się tematyką gender w Polsce. Ponadto, istotnym zamierzeniem jest zaproszenie do dyskusji osób reprezentujących rozmaite dziedziny nauk społecznych i humanistycznych, niepodejmujących dotychczas w swoich badaniach problematyki płci kulturowej czy seksualności, a których wiedza i ekspertyza

14 może pomóc w pogłębieniu prowadzonej w Polsce refleksji teoretycznej i praktycznej w tym obszarze. POLSKIE BADANIE PANELOWE POLPAN (POLISH PANEL SURVEY, POLPAN ) Organizator: Prof. dr hab. Kazimierz M. Słomczyński i Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych 30 czerwca 2015 r., godz , s. 154 Dr Piotr Filipkowski i mgr Danuta Życzyńska-Ciołek (IFiS PAN) przedstawią referat pt. From Studying a Randomised Sample to a Study on Poles Fates. Biographical Interviews with the Respondents of the Polish Panel Survey POLPAN. Informacje o terminach i tematach kolejnych seminariów, a także abstrakty wystąpień i inne materiały związane z seminariami zamieszczane są na stronie Polskiego Badania Panelowego pod adresem FILOZOFICZNE PROBLEMY PODSTAW WIEDZY ogólnopolskie seminarium Organizator: Dr hab. Zbigniew Król, prof. nadzw. IFiS PAN, prof. dr hab. Alina Motycka, dr hab. Seweryn Blandzi, prof. nadzw. IFiS PAN Spotkania: trzeci piątek miesiąca FILOZOFIA KOGNIWISTYKI Organizator: Dr hab. Marcin Miłkowski, prof. nadzw. IFiS PAN Seminarium Etyki Biznesu i Socjologii Ekonomicznej Organizator: Prof. dr hab. Wojciech Gasparski, prof. dr hab. Anna Lewicka- Strzałecka, prof. dr hab. Krzysztof Jasiecki Spotkania: trzeci czwartek miesiąca HISTORIA FILOZOFII Organizator: Dr hab. Danilo Facca, prof. nadzw. IFiS PAN, dr hab. Seweryn Blandzi, prof. nadzw. IFiS PAN

15 Spotkania: raz w miesiącu, ostatni wtorek miesiąca, jeśli nie ustalono inaczej, sala 154 FILOZOFIA PRAKTYCZNA ARYSTOTELESA Organizator: dr hab. Seweryn Blandzi, prof. nadzw. IFiS PAN Spotkania: co dwa miesiące, czwartek-piątek, godz , s. 105 LOKALNE, REGIONALNE, KRAJOWE I PONADNARODOWE: CZTERY SPOJRZENIA NA ZMIANĘ SPOŁECZNĄ I ŁAD SPOŁECZNY Organizator: Prof. dr hab. Joanna Kurczewska Spotkania: ostatni poniedziałek miesiąca SPOŁECZNO-KULTUROWE KONTEKSTY PRAKTYK JEDZENIOWYCH Organizator: Dr Justyna Straczuk (IFiS PAN) i Renata Hryciuk (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW) Spotkania: trzeci czwartek miesiąca POLITEIA PLATONA seminarium Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej Organizator: Dr hab. Dorota Zygmuntowicz, prof. nadzw. IFiS PAN Spotkania: pierwszy poniedziałek miesiąca, godz , sala 154 FILOZOFIA I RUCHY SPOŁECZNE Projekt jest realizowany we współpracy Szkoły Nauk Społecznych IFiS PAN, Fundacji Instytut Wydawniczy Książka i Prasa oraz Fundacji im. Róży Luksemburg Organizator: Dr Katarzyna Bielińska-Kowalewska, absolwentka Szkoły Nauk Społecznych IFiS PAN

16 KONFERENCJE 29 czerwca 2015 r., w Pałacu Staszica, ul. Nowy Świat 72, sala Marii Curie Skłodowskiej odbędzie się organizowana przez IFiS PAN i grupę roboczą Na Rzecz Innowacji w Ochronie Zdrowia konferencja pt. Rozwój badań mózgu. Nadzieje dla zdrowia społeczeństwa. Konferencja poświęcona jest prezentacji wyników najnowszych badań mózgu i jego wpływu na zdrowie, zachowania, emocje, możliwości i ograniczenia poznawcze. W wydarzeniu naukowym wezmą udział: prof. J. Vetulani, prof. R. Ohme, prof. T. Parnowski i inni; koordynatorem ze strony IFiS PAN jest prof. dr hab. Antonina Ostrowska. Program konferencji w przygotowaniu. Przygotowała: prof. dr hab. Antonina Ostrowska. Ogólnopolska konferencja Filozofia 2.0. Diagnozy i strategie września 2015 r., Kazimierz nad Wisłą Komitet organizacyjny: prof. prof. Piotr Gutowski (KUL), Robert Piłat (UKSW), Tadeusz Szubka (USz), Maciej Soin (IFiS PAN) Sekretariat: mgr Jolanta Prochowicz Konferencja jest trzecim i ostatnim spotkaniem z cyklu zorganizowanego w ramach projektu badawczego Filozofia 2.0. Diagnozy i strategie, finansowanego przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. Tak jak poprzednio, konferencja odbędzie się pod patronatem Komitetu Nauk Filozoficznych PAN. Problematyka konferencji nawiązuje do tematów podejmowanych na konferencjach w Białymstoku (październik 2013) i Pobierowie (wrzesień 2014) i obejmuje w zasadzie wszystkie tematy, które referenci uznają za istotne dla pytania o obecny stan filozofii i strategię przezwyciężenia jej (ewentualnego) kryzysu. Przedmiotem dyskusji mogą być więc zarówno instytucjonalne uwarunkowania sytuacji filozofii, w tym wpływ ostatnich reform systemu finansowania i ewaluacji instytucji naukowych, jak i wewnętrzna dynamika filozofii, w tym trudności tradycyjnych form jej uprawiania i wieloparadygmatyczny charakter dociekań filozoficznych. Szczególną uwagę chcemy zwrócić w tym roku na możliwości i kierunki przezwyciężenia domniemanego kryzysu, jeśli nie samej filozofii, to jej nauczania. Jak uprawiać filozofię w społeczeństwie utożsamiajacym filozofię z dowolnym sposobem myślenia - i jak jej nauczać, skoro masowy student ani nie chce, ani nie jest w stanie wykazać zrozumienia dla doświadczeń i osiągnięć filozoficznej tradycji? Nie wydaje się, by można było ulec w tych sprawach naturalnej pokusie kontynuacji tradycyjnych programów, chociaż stawiając sprawę w ten sposób nie przesądzamy wyniku dyskusji, lecz zachęcamy do jej podjęcia. Wybrane referaty opublikujemy w tomie zbiorowym pod redakcją organizatorów (Wydawnictwo IFiS PAN).

17 Zgłoszenia do udziału w konferencji wraz z tytułem referatu (ok. 20 minut) i krótkim streszczeniem prosimy nadsyłać na adres do Przygotował: dr hab. Maciej Soin, prof. nadzw. IFiS PAN

18 Technika i społeczeństwo w PRL. Życie codzienne Warszawa, listopada 2015 PAN, Pałac Staszica Technika stanowi naturalne środowisko życia ludzkiego w cywilizacji przemysłowej i postprzemysłowej. Każdego dnia korzystamy z elektryczności, wody z wodociągów, innych dobrodziejstw cywilizacyjnych, takich jak samochody czy jednorazowe maszynki do golenia, preparaty higieniczne i perfumy itd. To technika i technologia umożliwia wzbogacanie naszej rzeczywistości o rozmaite udogodnienia, poprawia jakość życia, zapewnia komfort i wspomaga w chorobie i upiększa nas na co dzień. Technika jest tak bardzo wpleciona w naszą codzienności, że przestajemy zwracać na nią uwagę staje się niemal przezroczysta. Jednak gdy coś przestaje działać zabraknie prądu, zepsuje się samochód lub z kranu przestanie lecieć woda tę przezroczystą technikę zaczynamy dostrzegać przez pryzmat trudności, niedoboru, dezorganizacji naszej codziennej rutyny i rezygnacji z naszych przyzwyczajeń. Wiemy, jak irytujące takie usterki mogą być dzisiaj, ale jak odczuwano te braki i jak radzono sobie z nimi na poziomie społecznym i indywidualnym w czasach PRLu? Wówczas technologiczne buble zdawały się być immamentnym elementem systemu a pokonywanie ich wplecione w logikę pokonywania trudów codzienności majsterkowanie i umiejętność dokonywania samodzielnych napraw decydowało niemalże o przetrwaniu w warunkach gospodarki niedoborów. Jak, historycznie, zarządzano frustracją wynikającą z niedostępności podstawowych środków technicznych ułatwiających życie pralek, lodówek, samochodów, czy telewizorów gdy niedostatki były na porządku dziennym, a zadania produkcji i dystrybucji dóbr urastały do rangi strategicznych i ideowych wyzwań dla rządzących? Okresowe wyłączanie prądu, zapisy na zakupy przedmiotów codziennego użytku służyły nie tylko rozdziałowi limitowanych dóbr, ale jednocześnie stanowiły narzędzie kontrolowania nastrojów i potrzeb społecznych. Pięcioletnie plany gospodarcze, choć pomyślane jako narzędzie organizacji produkcji, to zawierały też silny element propagandowy. Bazując na narracji wyścigu do dobrobytu musiało jakoś tłumaczyć społeczeństwu chwilowe a w rzeczywistości trwające przez dekady braki podstawowych dóbr konsumpcyjnych, w tym tych technologicznych, jak samochody, sprzęt gospodarstwa domowego czy radiowo-telewizyjny. Jakich środków używano w tej 1

19 propagandzie? Jak jej odbiorcy konsumenci propagandy ją przyjmowali, przetwarzali i pozycjonowali w obrazie postrzeganego świata? Oczywiście istniały w PRL enklawy luksusu związane z technicznymi nowinkami, ale głównie importowanymi z Zachodu. Przepaść dzieląca rozwiązania technologiczne z obu stron żelaznej kurtyny wyraźnie dowodziła niedowładu systemu socjalistycznego. Jak z tym obrazem radziła sobie propaganda? W jakim stopniu świadomość istnienia innego, nasyconego nowoczesną techniką świata stymulowało pragnienie zmian w Polsce? Innymi słowy czy świadomość ta nie sprowadzała się przypadkiem do rozważań: kolorowy telewizor czy socjalizm? Konsumenci w PRL powszechnie narzekali na niską jakość krajowych produktów przemysłowych i, czasem bezkrytycznie, chwalili towary importowane. Jaki był społeczny odbiór bubli i jak radzono sobie z nimi, by mimo wszystko spełniały swoje funkcje? Jak władze państwowe i producenci reagowali na skargi konsumentów? Punktem wyjścia dla naszych rozważań jest epoka PRL, jednakże wszelkie komparatystyczne studia i historyczne odniesienia są mile widziane. Zapraszamy osoby, które zainteresowane są funkcjonowaniem zdobyczy technicznych w codzienności, czy też konceptualizacją przemian technologicznych. W trakcie konferencji będziemy poszukiwać odpowiedzi również na bardziej ogólne pytania: Jakie przekształcenia stylu życia dokonały się dzięki korzystaniu z technologii? Jak w mediach (w literaturze, filmie, telewizji itd.) prezentowane były wynalazki i zdobycze technologiczne? Jakie narzędzia metodologiczne pozwalają opisać i zinterpretować powiązania życia codziennego i postępu technicznego? Które ze zmian rzeczywistości społecznej powiązane z techniką są uniwersalne, a które historycznie lokalne, krajowe? I dlaczego? Planujemy przygotowanie publikacji zbiorowej z opracowanymi tekstami wystąpień; pragniemy, by odpowiedzi na postawione pytania na trwałe wzbogaciły wiedzę na temat związków technologii, historii i socjologii życia codziennego w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 15 września, a decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu przekażemy najpóźniej 1 października 2015 roku. Opłata konferencyjna wynosi 150 zł dla pracowników naukowych, 75 zł dla doktorantów. Termin płatności do 15 listopada 2015; sposób uiszczenia opłaty konferencyjnej zostanie podany po akceptacji referatu. Organizatorzy: dr hab. Urszula Jarecka, prof. IFiS PAN, Instytut Filozofii i Socjologii PAN hab. Sławomir Łotysz, prof. IHN PAN, Instytut Historii Nauki PAN Strona internetowa: https://technikaispoleczenstwowprl.wordpress.com/ 2

20 Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN zaprasza do lektury książek i czasopism Piotr Binder Młodzi a bieda Strategie radzenia sobie w doświadczeniu młodego pokolenia wsi pokołchozowych i popegeerowskich Polska i Rosja to historyczni sąsiedzi, kraje, które w ramach procesów przemian lat 90., wspólnych dla Europy Środkowej i Wschodniej, często stanowiły przeciwległe krańce kontinuum. Możliwość porównania wzorów zmagania się z biedą dorastającej w okresie transformacji polskiej i rosyjskiej młodzieży wiejskiej wydawała się intrygująca, tym bardziej że badania tego typu nie były dotychczas prowadzone. Pozwoliły one choćby częściowo wypełnić lukę informacyjną dotyczącą przemian na współczesnej wsi rosyjskiej, aktualnych rosyjskich badań socjologicznych dotyczących społeczności lokalnych oraz kosztów związanych z trwającymi tam przeobrażeniami. Książka powstawała i ewaluowała w duchu krytycznego stosunku do szeregu kategorii teoretycznych zajmujących ważne miejsce w analizach z dziedziny socjologii ubóstwa, socjologii wsi, a także w pracach zajmujących się transformacją systemu komunistycznego i jej skutkami w szerokim społecznokulturowym kontekście. Jest to również dyskusja z badaczami. Pozwala zwrócić uwagę na konieczność stałej konfrontacji obecnych w literaturze socjologicznej kategorii (np. strategii radzenia sobie) i metafor (w szczególności analizowanej w tej pracy wyuczonej bezradności), które kształtują nasze myślenie na temat doświadczeń indywidualnych i zbiorowych, z materiałem empirycznym. Podkreśla też potrzebę krytycznej refleksji na temat ich użyteczności.

Propozycje wykorzystania finansowania nauki

Propozycje wykorzystania finansowania nauki Propozycje wykorzystania finansowania nauki S t r o n a 2 Spis treści Doctoral Programme in Political and Social Sciences... 3 Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców 2017 r.... 4 LIDER VIII

Bardziej szczegółowo

Publicznej na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Publicznej na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA 2015, 25 ISSN 2300-3952 Jarosław Utrat-Milecki 1 Uwagi nt. uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk o polityce publicznej na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych

Bardziej szczegółowo

Seminarium doktorskie Zarządzanie zasobami ludzkimi dylematy i wyzwania

Seminarium doktorskie Zarządzanie zasobami ludzkimi dylematy i wyzwania Karta przedmiotu Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Zakres wyboru przedmiotu: Seminarium doktorskie Zarządzanie zasobami ludzkimi dylematy i wyzwania Tryb studiów: stacjonarne Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ. Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ. Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Lp. K_W01 K_W02 Nazwa Wydziału: Wydział Filozoficzny Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU maj-czerwiec, 2013 ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla kierunku Socjologia Absolwent studiów I-ego stopnia na kierunku Socjologia:

Opis efektów kształcenia dla kierunku Socjologia Absolwent studiów I-ego stopnia na kierunku Socjologia: Symbol Opis efektów kształcenia dla kierunku Socjologia Absolwent studiów I-ego stopnia na kierunku Socjologia: WIEDZA S1_W01 Posiada podstawową wiedzę dotyczącą elementarnych pojęć socjologicznych, budowy

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. Obowiązkowy. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język:

Karta przedmiotu. Obowiązkowy. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język: Karta przedmiotu Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Seminarium doktorskie Marketing i jego rola we współczesnym biznesie Tryb studiów: niestacjonarne Obowiązkowy Kod przedmiotu: Rok studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Socjologia. Kod Punktacja ECTS* 3. Koordynator Dr hab. Piotr Stawiński, prof. UP Zespół dydaktyczny

KARTA KURSU. Socjologia. Kod Punktacja ECTS* 3. Koordynator Dr hab. Piotr Stawiński, prof. UP Zespół dydaktyczny KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Socjologia Sociology Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator Dr hab. Piotr Stawiński, prof. UP Zespół dydaktyczny Opis kursu (cele kształcenia) Celem zajęć jest dostarczenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Antropologia teatru 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Theater Anthropology 3. Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język:

Karta przedmiotu. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język: Karta przedmiotu Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Zakres wyboru przedmiotu: Seminarium doktorskie Tryb studiów: stacjonarne Obowiązkowy Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język: 1-4 2-8

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY Koncepcja kształcenia na studiach I i II stopnia, studiach doktoranckich i studiach podyplomowych, uchwalona przez Radę Wydziału Historycznego 24.10.2012 r. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

BAJKA W PRZESTRZENI NAUKOWEJ I EDUKACYJNEJ - - BAJKA A MIT

BAJKA W PRZESTRZENI NAUKOWEJ I EDUKACYJNEJ - - BAJKA A MIT WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE WARMIŃSKO-MAZURSKIE STOWARZYSZENIE BAJKA Mają zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na II Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję

Bardziej szczegółowo

Founding the Siberian Centre of European Education (SCEE)

Founding the Siberian Centre of European Education (SCEE) Founding the Siberian Centre of European Education (SCEE) Erasmus Mundus Action 3: Promotion of higher education Małgorzata CHROMY Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Tomasz KOLLAT Uniwersytet im. Adama

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie projektów w ramach Programu Europa dla Obywateli na rok 2017

Dofinansowanie projektów w ramach Programu Europa dla Obywateli na rok 2017 Dofinansowanie projektów w ramach Programu Europa dla Obywateli na rok 2017 2017-01-05 Program Europa dla Obywateli ma na celu wspieranie aktywności obywateli Unii Europejskiej oraz pomoc w realizacji

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015 Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 201/2015 Wydział Zarządzania UW posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dwóch dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

Program Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów na lata 2016/2017

Program Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów na lata 2016/2017 Program Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów na lata 2016/2017 Olimpiada Historyczna Gimnazjalistów ma charakter zawodów indywidualnych realizowanych zgodnie z regulaminem i terminarzem

Bardziej szczegółowo

Opis kierunkowych efektów kształcenia

Opis kierunkowych efektów kształcenia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów kształcenia do obszaru wiedzy Filozofia bezpieczeństwa (W, Ćw, S, B) Geografia bezpieczeństwa (W, Ćw, S, B) Historia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa PTE i EBEN Polska

ZAPROSZENIE. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa PTE i EBEN Polska ZAPROSZENIE II Ogólnopolska Konferencja Naukowa PTE i EBEN Polska 27 października 2016 r. (czwartek) w siedzibie PTE (Dom Ekonomisty) w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 49 Szanowni Państwo, wspólna konferencja

Bardziej szczegółowo

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych oraz Międzywydziałowych Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński Informacje ogólne Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego powstał w 1975 roku. Na dzień 30 listopada 2000 roku w Instytucie zatrudnionych było (w przeliczeniu na pełne etaty)

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 3. Koordynator Dr hab. Jadwiga Mazur Zespół dydaktyczny

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 3. Koordynator Dr hab. Jadwiga Mazur Zespół dydaktyczny Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Socjologia Sociology Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator Dr hab. Jadwiga Mazur Zespół dydaktyczny Opis kursu (cele kształcenia) Celem

Bardziej szczegółowo

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Jacek Chądzyński Aleksandra Nowakowska Zbigniew Przygodzki faktycznie żyjemy w dziwacznym kręgu, którego środek jest wszędzie, a obwód nigdzie (albo może na

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 20 listopada 2013 r. Nr 8 Poz. 189 UCHWAŁA NR 143 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 listopada 2013 r. Studiów Podyplomowych dla Nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Badania empiryczne nad dziennikarzami w Polsce: doświadczenia wyzwania - perspektywy

Badania empiryczne nad dziennikarzami w Polsce: doświadczenia wyzwania - perspektywy Seminarium naukowe Badania empiryczne nad dziennikarzami w Polsce: doświadczenia wyzwania - perspektywy Poznań, 9 czerwca 2017 r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Nauk Politycznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: a) Konwersatorium I 30 godzin 3 ECTS b) Konwersatorium II 30 godzin 3 ECTS c)

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH ODDZIAŁ W POZNANIU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH ODDZIAŁ W POZNANIU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH ODDZIAŁ W POZNANIU z działalności w okresie od 6 grudnia 2010 r. do 30 czerwca 2012 r., przyjęte na posiedzeniu Zarządu w dniu 9 lipca

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego. Obowiązkowy

Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego. Obowiązkowy Karta przedmiotu Seminarium doktorskie Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego Tryb studiów: stacjonarne Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: humanistyczny i w-f Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Kolegium Gospodarki Światowej. prof. dr hab. Marzenna Weresa, Dziekan

Kolegium Gospodarki Światowej. prof. dr hab. Marzenna Weresa, Dziekan Kolegium Gospodarki Światowej prof. dr hab. Marzenna Weresa, Dziekan 1 Struktura Kolegium Gospodarki Światowej SGH Kolegium jest zrzeszeniem jednostek organizacyjnych, ich celem jest działalność badawcza

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Załącznik do uchwały Nr XXIII 5.5/13 Senatu UMCS z dnia 27 lutego 2013 r. Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Umiejscowienie kierunku w obszarze

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20 ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego

Bardziej szczegółowo

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus. Studia niestacjonarne 4h. Efekty kształcenia, student/ka, który/a zaliczył/a przedmiot, potrafi:

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus. Studia niestacjonarne 4h. Efekty kształcenia, student/ka, który/a zaliczył/a przedmiot, potrafi: KIERUNEK SPECJALNOŚĆ TRYB STUDIÓW SEMESTR WSHiG Karta przedmiotu/sylabus Turystyka i rekreacja Hotelarstwo i gastronomii Stacjonarny / niestacjonarny I/ II stopnia Nazwa przedmiotu Slow Food HG_MKPR_S_7

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: europeistyka - studia europejskie

Kierunek studiów: europeistyka - studia europejskie Kierunek studiów: europeistyka - studia europejskie 1. Ogólne dane Profil kształcenia: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (wieczorowe).

Bardziej szczegółowo

Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie Autor: redakcja naukowa Janusz Płaczek

Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie Autor: redakcja naukowa Janusz Płaczek Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie Autor: redakcja naukowa Janusz Płaczek Publikacja ma na celu przedstawienie współczesnych ważniejszych problemów ekonomiki bezpieczeństwa i wyposażenie Czytelnika

Bardziej szczegółowo

Mojemu synowi Rafałowi

Mojemu synowi Rafałowi Mojemu synowi Rafałowi Recenzenci: dr hab. Wiesław Gumuła, prof. UJ dr hab. Tomasz Grzegorz Grosse, prof. UW Redakcja i korekta: Magdalena Pluta Projekt okładki: Katarzyna Juras Zdjęcie na okładce: lblechman

Bardziej szczegółowo

Studia III Stopnia: Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie (540 godz.)

Studia III Stopnia: Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie (540 godz.) Studia III Stopnia: Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie (540 ) NAZWA PRZEDMIOTU FORMA ZAL. R S 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 PUNKTY 1SEM 2SEM 3SEM 4SEM 5 SEM 6SEM 7SEM 8SEM 1.

Bardziej szczegółowo

Współpraca międzynarodowa miast województwa łódzkiego

Współpraca międzynarodowa miast województwa łódzkiego WYŻSZA SZKOŁA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH W ŁODZI WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I DYPLOMACJI Michał Adamski Współpraca międzynarodowa miast województwa łódzkiego Praca doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Mikroświaty społeczne wyzwaniem dla współczesnej edukacji

Mikroświaty społeczne wyzwaniem dla współczesnej edukacji Mikroświaty społeczne wyzwaniem dla współczesnej edukacji Mikroświaty społeczne wyzwaniem dla współczesnej edukacji Pod redakcją naukową Martyny Pryszmont-Ciesielskiej Copyright by Uniwersytet Wrocławski

Bardziej szczegółowo

Rola i znaczenie mediów oraz nowych technologii informatycznych we współczesnym społeczeństwie

Rola i znaczenie mediów oraz nowych technologii informatycznych we współczesnym społeczeństwie Nazwa modułu: Rola i znaczenie mediów oraz nowych technologii informatycznych we współczesnym Rok akademicki: 2016/2017 Kod: HSO-1-521-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Socjologia Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Szanowny Studencie, ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA bardzo prosimy o anonimową ocenę osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia w trakcie Twoich studiów. Twój głos pozwoli

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

Polska w socjologii socjologia w Polsce

Polska w socjologii socjologia w Polsce II Ogólnopolskie Sympozjum Doktorantów Socjologii 3-4 kwietnia 2017 r., Lublin Instytut Socjologii KUL Polska w socjologii socjologia w Polsce IDEA SYMPOZJUM Prace badawcze podejmowane przez doktorantów

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Temat planowanych obrad : Zdolności i twórczość: od potencjału do realizacji

Szanowni Państwo, Temat planowanych obrad : Zdolności i twórczość: od potencjału do realizacji Organizatorzy: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 83 87-100 Toruń kontakt tel.: (0-prefix-56) 6555560 (sekretariat GiLA) e-mail:

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia wraz z uzasadnieniem

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia wraz z uzasadnieniem EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA Poziom kształcenia Profil kształcenia Tytuł zawodowy absolwenta studia I stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 FILOZOFIA. data zatwierdzenia przez Radę Wydziału. kod programu studiów

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 FILOZOFIA. data zatwierdzenia przez Radę Wydziału. kod programu studiów PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów Wydział Humanistyczny pieczęć i podpis dziekana Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

Zapraszają na. Dylematy człowieka poszukującego w dobie cywilizacji XXI wieku

Zapraszają na. Dylematy człowieka poszukującego w dobie cywilizacji XXI wieku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Katedra Pedagogiki Zakład Rozwoju i Edukacji Dziecka -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Konferencja. Migracje w przestrzeni społecznej współczesnej Polski i Europy kontekst światowy. Kraków, maja 2017 roku

Konferencja. Migracje w przestrzeni społecznej współczesnej Polski i Europy kontekst światowy. Kraków, maja 2017 roku Konferencja Migracje w przestrzeni społecznej współczesnej Polski i Europy kontekst światowy Kraków, 29-30 maja 2017 roku Organizatorzy konferencji: Instytut Europeistyki UJ, Instytut Filozofii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach. Część I

Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach. Część I Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach Część I Szczecin 2013 Tytuł monografii naukowej: Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH REGULAMIN KONKURSU na finansowanie w ramach celowej części dotacji na działalność statutową działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne. Socjologia medycyny

I nforma c j e ogólne. Socjologia medycyny Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów S YL AB US MODUŁ U (PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma c j e ogólne Socjologia medycyny Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Konferencja Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w regionie Lubelskim -wnioski i rekomendacje z badań przedsiębiorców

Konferencja Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w regionie Lubelskim -wnioski i rekomendacje z badań przedsiębiorców Uprzejmie informujemy, że działający przy Europejskim Domu Spotkań-Fundacji Nowy Staw, Instytut Rynku Pracy www.irp-fundacja.pl od kilku lat realizuje projekty mające na celu aktywizację osób bezrobotnych,

Bardziej szczegółowo

Opublikowane scenariusze zajęć:

Opublikowane scenariusze zajęć: mgr Magdalena Tomczyk nauczyciel dyplomowany historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie w Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie. Naukowo zajmuje się historią XIX i

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: europeistyka - studia europejskie

Kierunek studiów: europeistyka - studia europejskie Kierunek studiów: europeistyka - studia europejskie 1. Ogólne dane Profil kształcenia: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Czas trwania: 2 lata

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne.

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Zaproszenie na studia MBA MBA Zarządzanie Strategiczne Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Prowadzony w języku angielskim Program MBA Politechniki

Bardziej szczegółowo

INTUICJE. Zespół norm, wzorców, reguł postępowania, które zna każdy naukowiec zajmujący się daną nauką (Bobrowski 1998)

INTUICJE. Zespół norm, wzorców, reguł postępowania, które zna każdy naukowiec zajmujący się daną nauką (Bobrowski 1998) PARADYGMAT INTUICJE Zespół norm, wzorców, reguł postępowania, które zna każdy naukowiec zajmujący się daną nauką (Bobrowski 1998) PIERWSZE UŻYCIA językoznawstwo: Zespół form deklinacyjnych lub koniugacyjnych

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH.

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. Konferencja naukowa Oddziału Łódzkiego PTE Franciszek Sitkiewicz KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. W dniach 9 i 10 czerwca 2006r. w hotelu MOŚCICKI w Spale odbyła się

Bardziej szczegółowo

Dylematy współczesnych: radzenie sobie z wielością ról i zadań

Dylematy współczesnych: radzenie sobie z wielością ról i zadań IV Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców Dylematy współczesnych: radzenie sobie z wielością ról i zadań Bydgoszcz, 3-5 IV 2014 Od wielu lat jesteśmy świadkami zmian, jakie dokonują

Bardziej szczegółowo

PhD Programme in Sociology

PhD Programme in Sociology PhD Programme in Sociology The entity responsible for the studies: Faculty of Social Sciences, University of Wroclaw Name of the programme: PhD Programme in Sociology Duration of studies: 4 Years The form

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1. WSPÓŁCZESNE WYZWANIA CYWILIZACYJNE A EDUKACJA PRZYRODNICZA (Wiesław Stawiński)...11

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1. WSPÓŁCZESNE WYZWANIA CYWILIZACYJNE A EDUKACJA PRZYRODNICZA (Wiesław Stawiński)...11 SPIS TREŚCI WSTĘP (Wiesław Stawiński)........................ 9 ROZDZIAŁ 1. WSPÓŁCZESNE WYZWANIA CYWILIZACYJNE A EDUKACJA PRZYRODNICZA (Wiesław Stawiński)..................11 1.1. Problemy globalizacji........................

Bardziej szczegółowo

I Interdyscyplinarna Konferencja Studencko-Doktorancka

I Interdyscyplinarna Konferencja Studencko-Doktorancka I Interdyscyplinarna Konferencja Studencko-Doktorancka 22.04.2016 r. godz. 9.00-17.30 Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski Aula Biblioteki Uniwersyteckiej Aula J Budynek A-20 Przerwa Obiadowa Palmiarnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 117/2016/2017. z dnia 27 czerwca 2017 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 117/2016/2017. z dnia 27 czerwca 2017 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 117/2016/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zmian w zakładanych efektach kształcenia dla studiów trzeciego stopnia w dziedzinie nauk

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNE WYMIARY PROBLEMATYKI ENERGETYCZNEJ

SPOŁECZNE WYMIARY PROBLEMATYKI ENERGETYCZNEJ II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju Rzeszów, 24-25 kwietnia 2017 r. SPOŁECZNE WYMIARY PROBLEMATYKI ENERGETYCZNEJ Problemy energetyczne jako problemy

Bardziej szczegółowo

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz. Legenda: E egzamin; Z zaliczenie; ZO zaliczenie z oceną; O ocena; PP praca pisemna; w wykład;

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

STUDIA NAUK 2016/2017. Harmo. onogram. prof. Jerzy Duma y badawcze. ul. Jaracza 6/ /12 Konwersatorium: między. : Relacjee.

STUDIA NAUK 2016/2017. Harmo. onogram. prof. Jerzy Duma y badawcze. ul. Jaracza 6/ /12 Konwersatorium: między. : Relacjee. STUDIA DOKTORANCKIE INSTYTUTU SLAWISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK ROK AKADEMICKI 2016/2017 Harmo onogram zajęć SEMESTR ZIMOWY 4 PAŹDZIERNIKA 2016 Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 722 11 00 0 Inauguracja roku

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

Numer 1/kwiecień 2013

Numer 1/kwiecień 2013 Numer 1/kwiecień 2013 partnerstwo publiczno-prywatne/ odpowiedzialność za delikt władzy publicznej/mediacja w sferze publicznej/problemy dyskryminacji Numer 1/kwiecień 2013 partnerstwo publiczno-prywatne/

Bardziej szczegółowo

Wykład monograficzny: Filozofia techniki Kod przedmiotu

Wykład monograficzny: Filozofia techniki Kod przedmiotu monograficzny: Filozofia techniki - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu monograficzny: Filozofia techniki Kod przedmiotu 08.1-WH-FP-WMFT-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filozofia

Bardziej szczegółowo

DEMOKRACJA WSPÓŁCZESNA WYMIAR POLSKI I MIĘDZYNARODOWY

DEMOKRACJA WSPÓŁCZESNA WYMIAR POLSKI I MIĘDZYNARODOWY KATEDRA NAUK POLITYCZNYCH i KATEDRA GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ wraz z Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Instytutem Ekonomii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Bardziej szczegółowo

I Seminarium Naukowe Specyfika badań w sektorach kreatywnych wyzwania konceptualizacji, operacjonalizacji i pomiaru

I Seminarium Naukowe Specyfika badań w sektorach kreatywnych wyzwania konceptualizacji, operacjonalizacji i pomiaru I Seminarium Naukowe Specyfika badań w sektorach kreatywnych wyzwania konceptualizacji, operacjonalizacji i pomiaru organizowane przez Katedrę Teorii Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej 28-29 listopada 2012 r. Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk Sala

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł humanistyczny i wf Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

PSYCHOLOGIA W SŁUŻBIE RODZINY

PSYCHOLOGIA W SŁUŻBIE RODZINY Wydział Nauk Społecznych Instytut Psychologii 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4 tel. (0-58) 523 43 24 w. 4324, fax. (0-58) 523 43 19 Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Psychologii 85-867 Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

Uniwerstetet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Instytut Socjologii

Uniwerstetet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Instytut Socjologii Uniwerstetet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Instytut Socjologii Szanowni Państwo, Katedra Teorii i Metod Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii UKSW oraz

Bardziej szczegółowo

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów do obszaru wiedzy MODUŁ 20 Seminarium magisterskie Seminarium

Bardziej szczegółowo

Dr Mirosław Antonowicz POZNAŃ 2015

Dr Mirosław Antonowicz POZNAŃ 2015 Dr Mirosław Antonowicz POZNAŃ 2015 Profil jednostki, specjalizacja, obszary badawcze Niepubliczna szkoła wyższa o szerokim profilu biznesowym, posiadającą pełne uprawnienia akademickie. Założona w 1993

Bardziej szczegółowo

Ogólnoakademicki. Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia (wraz z uzasadnieniem)

Ogólnoakademicki. Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia (wraz z uzasadnieniem) Efekty kształcenia dla kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE STUDIA II STOPNIA Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów: Stosunki międzynarodowe Poziom

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie współpracy między instytucjami naukowymi a otoczeniem

Dobre praktyki w zakresie współpracy między instytucjami naukowymi a otoczeniem Dobre praktyki w zakresie współpracy między instytucjami naukowymi a otoczeniem dr, Katedra Zarządzania Innowacjami jakub.brdulak@gmail.com WARSZAWA 2013.10.15 Agenda prezentacji Główne wyzwania w polskim

Bardziej szczegółowo

Placówki realizujące program Od inspiracji do kreacji przy Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej

Placówki realizujące program Od inspiracji do kreacji przy Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej Pracownia Dydaktyki Filozofii Instytutu Filozofii, Podyplomowe Studia Filozoficzno-Etyczne, Placówki realizujące program Od inspiracji do kreacji przy Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej zapraszają na kolejne

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy! Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Biblioteka

Drodzy Czytelnicy! Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Biblioteka Drodzy Czytelnicy! W kolejnym roku oddajemy w Wasze ręce nasze naukowe Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie, które jest tworzone dzięki współpracy z pracownikami naukowymi z dziedzin Nauk Ekonomicznych.,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Katedra Pedagogiki Ogólnej i Teorii Wychowania Instytutu Nauk o Wychowaniu Wydziału Pedagogicznego Akademii IGNATIANUM w Krakowie

Szanowni Państwo. Katedra Pedagogiki Ogólnej i Teorii Wychowania Instytutu Nauk o Wychowaniu Wydziału Pedagogicznego Akademii IGNATIANUM w Krakowie Szanowni Państwo Katedra Pedagogiki Ogólnej i Teorii Wychowania Instytutu Nauk o Wychowaniu Wydziału Pedagogicznego Akademii IGNATIANUM w Krakowie ma zaszczyt zaprosić na Konferencję Naukową pod patronatem

Bardziej szczegółowo

Współpraca międzynarodowa a rozwój regionalny - wyzwania, perspektywy

Współpraca międzynarodowa a rozwój regionalny - wyzwania, perspektywy Białystok, 18 czerwca 2014 r. III Konferencja Naukowa Szanowni Państwo, W imieniu Rady Uczelnianej Samorządu zapraszam Państwa serdecznie do udziału w III Konferencji Naukowej Doktorantów wyzwania, perspektywy,

Bardziej szczegółowo

Modułowe efekty kształcenia. BUDDYZM JAKO RELIGIA ŚWIATOWA 15 WY + 15 KW 3 ECTS Egzamin

Modułowe efekty kształcenia. BUDDYZM JAKO RELIGIA ŚWIATOWA 15 WY + 15 KW 3 ECTS Egzamin Nazwa kierunku studiów: Filozofia Specjalność: Kultury azjatyckie Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólno akademicki Modułowe efekty kształcenia W wykazie uwzględniono

Bardziej szczegółowo

EUROPEISTYKA UKSW Program kształcenia na studiach stacjonarnych I stopnia (od r.a. 2014/15)

EUROPEISTYKA UKSW Program kształcenia na studiach stacjonarnych I stopnia (od r.a. 2014/15) 1. Program kształcenia na studiach I stopnia Nazwa kierunku i kod programu wg USOS Europeistyka WS-PO-EU Poziom kształcenia Studia I stopnia Profil kształcenia Forma studiów Ogólnoakademicki Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/30 CA 7.

Bardziej szczegółowo

Perspektywy współczesnej fenomenologii

Perspektywy współczesnej fenomenologii Polskie Towarzystwo Fenomenologiczne zaprasza do udziału w ogólnopolskim seminarium naukowym Perspektywy współczesnej fenomenologii Głównym celem seminarium jest popularyzacja badań realizowanych w głównych

Bardziej szczegółowo

Kompetencje akademickie Wprowadzenie do komunikacji naukowej

Kompetencje akademickie Wprowadzenie do komunikacji naukowej WYKŁAD OGÓLNOUNIWERSYTECKI DLA DOKTORANTÓW 2015/2016 Kompetencje akademickie Wprowadzenie do komunikacji naukowej Rok akademicki: 2015/2016 Semestr zimowy: 30 h Limit miejsc: 100 Prowadzący: dr Emanuel

Bardziej szczegółowo

Współczesna szkoła wyższa czyli jaka?

Współczesna szkoła wyższa czyli jaka? 1 Współczesna szkoła wyższa czyli jaka? - autonomiczna - urynkowiona - posiadająca misję, strategię rozwoju, procesy, plany działania. - otwarta na świat Czyli przedsiębiorstwo konkurencyjnego biznesu?

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU rejestru: RIN-I-29/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 5 _ Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Wzmianka o złożeniu do rejestru statutu oraz dokumentów o utworzeniu instytutu

Bardziej szczegółowo

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu SEMINARIUM BOLOŃSKIE STUDIA DOKTORANCKIE W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

dr Barbara CURYŁO 1. Zainteresowania badawcze:

dr Barbara CURYŁO 1. Zainteresowania badawcze: dr Barbara CURYŁO 1. Zainteresowania badawcze: Stosunki międzynarodowe, w szczególności: negocjacje międzynarodowe, dyplomacja publiczna, protokół dyplomatyczny, europeistyka, paradygmaty teoretyczne.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla menedżerskich studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) prowadzonych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu Dziecko w rodzinie i społeczeństwie 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Dziecko w rodzinie i społeczeństwie 3. Jednostka

Bardziej szczegółowo