WYBRANE ZAGADNIENIA RYNKU PRACY Sytuacja kobiet na rynku pracy. Od początku lat dziewięćdziesiątych wśród bezrobotnych w Polsce zarysowała się stała

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYBRANE ZAGADNIENIA RYNKU PRACY Sytuacja kobiet na rynku pracy. Od początku lat dziewięćdziesiątych wśród bezrobotnych w Polsce zarysowała się stała"

Transkrypt

1 1 Od początku lat dziewięćdziesiątych wśród bezrobotnych w Polsce zarysowała się stała liczebna przewaga kobiet nad mężczyznami, która systematycznie rosła z 51% w 1990 roku do ponad 60% w 1997 roku. Ta tendencja utrzymuje się we wszystkich analizowanych w artykule przekrojach w kontekście wykształcenia, wieku czy czasu pozostawania bez pracy. Bezrobotne kobiety są lepiej wykształcone od bezrobotnych mężczyzn. Bezrobocie częściej dotyka również kobiety młodsze dopiero po 50. r. ż. poziom bezrobocia kobiet jest niższy niż mężczyzn. Kobiety częściej niż mężczyźni dotknięte są także długookresowym pozostawaniem bez pracy, dłużej też poszukują zatrudnienia. Szukając przyczyn tej sytuacji, eksperci od lat wskazują na tradycyjnie postrzeganą rolę kobiety, stereotypowo umiejscawiającą ją w sferze domowej, a nie zawodowej czy publicznej. Jednym z głównych powodów osłabiających szanse na zatrudnienie kobiet jest tradycyjne podejście do podziału pracy i obowiązków rodzinnych, które sprawiają, że dla większości pracodawców kobiety są pracownikami mniej atrakcyjnymi. Pracodawcy preferują zatrudnienie bardziej dyspozycyjnych mężczyzn - nawet o niższych kwalifikacjach.. Inną sprawą jest okres aktywności zawodowej, który przerywany jest często macierzyństwem. Kobiety bardzo częstą rezygnują z powrotu do pracy na rzecz wychowywania dzieci, co w przypadku mężczyzn zradza się stosunkowo rzadko. KOBIETA NA RYNKU PRACY KOBIETY praca głównie w sektorze socjalnym W Europie to Polki najczęściej podejmują działalność gospdoraczą (choć radziej niź mężczyźni) posiadają większe wykształcenie wkładają więcej wysiłku w pracę zawodową częsciej podnoszą swoje kwalifikacje, uczestniczą w róznych szkoleniach niższy wskaniźnik zatrudnienia ( w 2010 roku- 43,4%, u mężczyzn 58,6%) kobiety przeważają wśród bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy bezrobocie kobiet jest mniej płynne niż mężczyzn stopa bezrobocia kobiet jest niższa niż mężczyzn MĘŻCZYŹNI częściej podejmują działaność godpodarczą mają zwykle więcej niż 1 źródło zarobkowe mają lepszy status społeczny przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto mężczyzn przewyższało zarobki kobiet 1,2 razy ( w 2002 roku w Polsce) mężczyźni otrzymują lepsze zarobki niż kobiety na tych samych stanowiskach są rzadziej zagrożeni bezrobociem długotrwałym Najpopularniejsze zawody wśród kobiet To te, w których istotne są relacje międzyludzkie, zdolności komunikacyjne, terminowość, zdolność empatii). Są to następujące zawody : pielęgniarka, księgowa, sekretarka, opiekunka do dzieci, pedagog, ekonomista, zawody artystyczne, psycholog, socjolog, farmaceuta

2 2 Kobiet w zawodach uważanych za męskie przybywa: jest ich ponad 13 proc. w policji i blisko 2 proc. w armii, a także w straży granicznej oraz w straży pożarnej. Polskie prawo zapewnia jednakowy dostęp kobiet i mężczyzn do wszystkich stanowisk. Od 1999 r. kobiety i mężczyźni w Polsce mają także taki sam dostęp do edukacji na uczelniach wojskowych. Według Głównego Urzędu Statystycznego najbardziej sfeminizowanymi sektorami gospodarki są ochrona zdrowia i opieka społeczna, najmniej inżynieria, procesy produkcyjne i budownictwo. W Polsce, podobnie jak w innych państwach NATO, kobiety wstępują do wojska jako ochotniczki. Na koniec 2010 r. służbę w wojsku pełniło 1751 kobiet, co stanowi ok. 1,9 proc. żołnierzy zawodowych. Jednak kobieta, która chce służyć w wojsku, boryka się z różnego rodzaju problemami codziennymi. Mimo prawnie zagwarantowanego równego dostępu do edukacji i zatrudnienia, wciąż barierą są warunki socjalne dla kobiet, jak choćby konieczność zapewnienia oddzielnej toalety i łazienki. Mimo to w ostatnich latach można zaobserwować zwiększenie aktywności kobiet w służbie wojskowej. Jak podkreślają eksperci Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, zawody, w których w większości pracują kobiety, stają się mniej prestiżowe i mało atrakcyjne dla mężczyzn, w branżach zdominowanych przez kobiety są też niższe płace. Z drugiej strony, choć kobiety stopniowo zaczynają podejmować pracę w zawodach typowo męskich, ich prestiż z tego powodu nie maleje. Przez całe lata postulował stereotyp, że kobiety są gorszymi kierowcami, niż mężczyźni. Zarzucano im mniejszy refleks i brak zdecydowania. Dzięki zatrudnieniu kobiet w tej branży poprawił się wizerunek przedsiębiorstw transportowych. Kobiety chętniej czekają na dobiegających pasażerów, delikatniej hamują, mają lepszy kontakt z pasażerami, są mniej konfliktowe i bardziej kulturalne. Górują także nad mężczyznami, jeśli chodzi o przyswajanie wiedzy z obsługi urządzeń pokładowych i zasad ekonomicznej jazdy. Wyróżnia się zarówno kobiety, które zdecydowały się na wykonywanie trudnej i bardzo odpowiedzialnej pracy kominiarza. Jest ich w Polsce zaledwie kilka. Zawodami męskimi wykonywanymi przez kobiety są także kobieta jako maszynista lokomotywy, kobieta górnik i kobieta jako pilot. 1. PRZYCZYNY BEZROBOCIA stereotypowe spostrzeganie kobiety (kobieta była uważana przed wszystkim za matkę, opiekunkę domowego ogniska, pracą zawodową zajmował się wyłącznie mężczyzna) kobiety są mało dyspozycyjne ( konieczność łączenia życia zawodowego z rodzinnym) macierzyństwo niskie lub nieodpowiednie do wymagań pracodawców kwalifikacje brak ofert pracy w zawodzie niedogodne godziny (pracy zmianowa) zbyt niskie zarobki duża odległość miejsca pracy od miejsca zamieszkania

3 3 bariera wieku 2. STOPA BEZROBOCIA Stopa bezrobocia kobiet w latach pozostawała niezmiennie wyższa niż stopa bezrobocia mężczyzn 3. BEZROBOCIE ZE WZGLĘDU NA WIEK najbardziej atrakcyjni pracownicy znajdują się w przedziale wieku od 25 do 45 lat Kobiety do 25. roku życia coraz rzadziej rejestrowały się jako bezrobotne, Odwrotna sytuacja tyczy się kobiet pomiędzy 45. a 50. rokiem życia ich udział zdecydowanie wzrósł. Kobiety z najstarszej kategorii wiekowej jest najmniej wśród zarejestrowanych jako bezrobotne 4. BEZROBOCIE ZE WZGLĘDU NA STANOWISKO Znacznie wyższy jest udział kobiet w firmach branży hotelarskiej 55%, najrzadziej natomiast kobiety stoją na czele przedsiębiorstw budowlanych (15%) i usług transportowych (15%). Badanie przeprowadzane w 2009 roku przez Małopolski Urząd Statystyczny pod szyldem Obserwatorium Rynków Pracy na próbie 2530 przedsiębiorców 5. BEZROBOCIE ZE WZGLĘDU NA WYKSZTAŁCENIE i MIEJSCE ZAMIESZKANIA Najmniej zagrożone bezrobociem są kobiety z wyższym wykształceniem, choć ich udział wśród bezrobotnych stale rośnie Najwięcej bezrobotnych kobiet posiada najniższe wykształcenie, jednak ich sytuacja poprawia się z roku na rok. Systematycznie pogarsza się natomiast na rynku pracy sytuacja kobiet z wykształceniem ogólnokształcącym

4 4 Bezrobotne kobiety są lepiej wykształcone niż bezrobotni mężczyźni Najmniej zagrożone bezrobociem są kobiety z wyższym wykształceniem, choć ich udział wśród bezrobotnych stale rośnie (ponieważ rośnie też udział bezrobotnych osób z wyższym wykształceniem), to jednak dalej jest marginalny. Najwięcej bezrobotnych kobiet posiada najniższe wykształcenie, jednak ich sytuacja poprawia się z roku na rok. Systematycznie pogarsza się natomiast na rynku pracy sytuacja kobiet z wykształceniem ogólnokształcącym. Na podobnym poziomie od 2005 roku utrzymuje się wśród ogółu bezrobotnych kobiet udział kobiet z wykształceniem policealnym lub średnim zawodowym, choć realnie ich liczba znacząco się zmniejszyła Tabela 1. Stopa bezrobocia według płci i wykształcenia w II kwartale 2013 r. (%) Jak pokazuje tabela, zdobyte wykształcenie nie chroni w pełni przed bezrobociem. Generalnie bezrobotne kobiety są lepiej wykształcone niż bezrobotni mężczyźni. Pomimo to we wszystkich kategoriach wykształcenia stopa bezrobocia kobiet jest wyższa niż stopa bezrobocia mężczyzn. Ryzyko nie znalezienia pracy jest więc, niezależnie od poziomu wykształcenia, większe dla pań niż dla panów. 1 Aktywność zawodowa kobiet i wskaźnik ich zatrudnienia zależy w dużej mierze od sytuacji na lokalnym rynku pracy. Charakterystyka lokalnych rynków pracy jest zmienna w zależności od wielkości miejscowości. Najlepsza sytuacja na rynku pracy, zarówno kobiet jak i mężczyzn, jest w największych miastach. Wskaźnik aktywności zawodowej kobiet wynosi w nich 52, 1%, co jest jednak wynikiem o 13, 8% niższym od wyniku mężczyzn. Wbrew oczekiwaniom nie można wyróżnić wyraźnych tendencji jednoznacznego wzrostu wskaźników aktywności zawodowej i zatrudnienia oraz spadku bezrobocia wraz z wielkością miejscowości zamieszkania. 1 dnia

5 5 6. RÓŻNIECE W ZAROBKACH - kobiety zarabiają o jedną piątą mniej od mężczyzn na takich samych stanowiskach - przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto mężczyzn w 2013 roku wyniosło zł. - Największe różnice między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn zaobserwowano na szczeblu dyrektora/zarządu. Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w 2013 roku Przeciętne miesięczne wynagrodzenie mężczyzn w 2013 roku ukształtowało się na poziomie PLN. Kobiety zarabiały o 900 PLN mniej. Co czwarta z nich, otrzymywała wynagrodzenie niższe od PLN. Wynagrodzenia 25% mężczyzn wynosiły powyżej PLN. Od czego zależy wynagrodzenie? Od wykształcenia Najwyższą różnicę w wynagrodzeniach zaobserwowano w grupie osób z wykształceniem wyższym magisterskim. Kobiety zarabiały o PLN mniej niż mężczyźni. Procentowo różnica ta ukształtowała się na poziomie 30%. od zajmowanego stanowiska Zarówno kobiety jak i mężczyźni otrzymywali najwyższe wynagrodzenia w dziale marketingu oraz dziale HR i personalnym. Jednak kobiety zarabiały znacznie mniej od mężczyzn. W dziale HR/personalnym otrzymywały pensję niższą o PLN. Największe różnice między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn zaobserwowano na szczeblu dyrektora/zarządu. Kobiety zarabiały przeciętnie o PLN mniej. Połowa mężczyzn zatrudnionych na stanowisku kierownika zarabiała od PLN do PLN. Kobiety otrzymywały pensję na poziomie PLN. od miejsca/kraju wykonywania pracy od wieku pracownika Z OBW wynika, że w 2011r w Polsce najmniej zarabiali najmłodsi pracownicy w wieku lat. Najwyższe zarobki otrzymywali pracownicy w wieku lat. Największe różnice między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn zaobserwowano na szczeblu dyrektora/zarządu. Kobiety zarabiały przeciętnie o zł mniej. Połowa mężczyzn zatrudnionych na stanowisku kierownika zarabiała od zł do zł. Kobiety otrzymywały pensję na poziomie 5 800

6 6 7. PEŁNOMOCNIK rządu ds. Równego Traktowania Ma za zadanie przeciwdziałać dyskryminacji i nierównemu traktowaniu ze względu na płeć, wiek, rasę, światopogląd. Dyskryminowanie nie musi odbywać się bezpośrednio, czyli traktując daną osobę inaczej niż innych przez płeć, kolor skóry czy religie. Możemy się spotkać także z dyskryminacją pośrednią : ma miejsce wtedy, kiedy pozornie neutralny przepis, kryterium lub działanie w praktyce powoduje niekorzystną sytuację dla osoby lub pewnej grupy osób w szczególności ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne ( ) nie jest prawne i obiektywnie uzasadnione, a środki mające służyć osiągnięciu tego celu nie są właściwie i niezbędne 2 Od 1 sierpnia 2014r. pełnomocnikiem ds. równego traktowania jest : prof. Małgorzata Fuszara profesor nauk humanistycznych, prawnik, socjolog. Była dyrektorka Ośrodka Badań Społeczno- Prawnych nad Sytuacją Kobiet ISNS UW. Jest współtwórczynią pierwszych w Europie Środkowo-wschodniej Podyplomowych Studiów nad społeczną i kulturową Tożsamością Płci Gender Studies. 3 PRACE WZBRONIONE KOBIETOM Zgodnie z art. 176 kodeksu pracy, kobiety nie mogą być zatrudniane przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla ich zdrowia. Według polskich prawodawców i urzędników Ministerstwa Pracy "odmienność i specyfika organizmu kobiety oraz jej funkcja macierzyńska powoduje, że konieczne są zakazy zatrudnienia kobiet przy niektórych pracach". Prace wzbronione wszystkim kobietom w obecnym wykazie to między innymi: praca pod ziemią we wszystkich kopalniach, z wyjątkiem: pracy na stanowisku kierowniczym, nie wymagającym stałego przebywania pod ziemią i wykonywania pracy fizycznej, w służbie zdrowia, w ramach szkolenia zawodowego w okresie studiów oraz pracy wykonywanej dorywczo i nie wymagającej pracy fizycznej; praca przy podnoszeniu i przenoszeniu po powierzchni płaskiej ciężarów przekraczających 15 kg przy pracy stałej (po 28 grudnia 1998 rok przepis ten zostanie zaostrzony do 12 kg); praca przy przewożeniu ciężarów przekraczających 50 kg na taczkach jednokołowych; praca która wymaga wysiłku fizycznego jeżeli wydatek energetyczny netto przekracza wartość 1200 kcal na zmianę roboczą; praca narażająca na drgania o wartościach określonych w wykazie

7 7 DYSKRYMINACJA KOBIET SEGREACJA ZAWODOWA nazywana też segregacją lub segmentacją rynku pracy to zjawisko opisujące nierównomierne rozmieszczenie populacji aktywnych zawodowo kobiet i mężczyzn na rynku pracy, zarówno pod kątem branż i obszarów gospodarki zdominowanych przez jedna płeć jak i w odniesieniu do różnych poziomów hierarchii stanowisk. Wyróżniamy poziomy i pionowy wymiar segregacji. Segregacja pionowa podział zawodów na kobiece i męskie ; kobiece są gorzej płatne o mniejszym prestiżu. Segregacja pionowa- utrudnienie kobietom awansu, zdobywania stanowisk kierowniczych i decyzyjnych, zjawisko : lepkiej podłogi, Szklanej ściany, Szklanego sufitu a) problemy kobiet w sferze zawodowej : konieczność pogodzenia życia zawodowego i rodzinnego( stagnacja na rynku pracy w okresie urlopów macierzyńskich) brak perspektyw na awans, nisko płatne prace, wysoka stopa bezrobocia, stereotypy b) pracujący według grup zawodów i płci w Polsce- w latach w największym stopniu zmniejszyła się liczba pracujących kobiet w grupach zawodowych: rolnicy, leśnicy, rybacy; a najwięcej kobiet przybyło w grupie specjalistów informacje dotyczące tabelki 2.3 c) wertykalna segregacja zawodowa w Polsce-pozycja zawodowa kobiet rozumiana wąsko jako pozycja w hierarchii stanowiskowej jest gorsza niż pozycja mężczyzn; mężczyźni zajmują częściej stanowiska kierownicze i decyzyjne. Podstawowym paradygmatem działań antydyskryminacyjnych jest polityka gender mainstreaming, czyli polityka równości płci, która zgodnie z definicją Rady Europy powinna być rozumiana, jako: (re)organizacja, doskonalenie, rozwój i ocenianie procesów politycznych, tak aby podmioty zazwyczaj uczestniczące w jej tworzeniu włączały perspektywę równości płci w każdy jej rodzaj, na wszystkich szczeblach i etapach Pojęcie dyskryminacji kobiet: Dyskryminację kobiet będziemy rozumieli jako zróżnicowanie, wykluczenie, ograniczenie lub uniemożliwienie kobietom, niezależnie od ich stanu cywilnego, przyznania, realizacji bądź korzystania na równi z mężczyznami z praw człowieka oraz podstawowych wolności w życiu politycznym, gospodarczym, społecznym, kulturalnym, obywatelskim, czy jakimkolwiek innym. Wyróżniamy : 1. dyskryminację bezpośrednią jest to traktowanie kogokolwiek w sposób gorszy ze względu na jego płeć, wiek, rasę, narodowość itp.; 2. dyskryminację pośrednią która występuje wówczas, gdy pomimo stosowania uniwersalnych kryteriów nie może im sprostać duża grupa społeczna. Występują wówczas dysproporcje w zakresie warunków zatrudnienia na niekorzyść wszystkich lub znacznej grupy pracowników jednej płci, jeśli nie mogą być one uzasadnione innymi względami niż płeć; 3. wiktimalizację ta forma dyskryminacji ma miejsce wówczas, gdy osoba jest traktowana gorzej, ponieważ wniosła sprawę o dyskryminację lub też zgłosiła przypadek wystąpienia przejawów dyskryminacji wobec niej Szczególne znaczenie w badaniach nad dyskryminacją kobiet ma właśnie dyskryminacja pośrednia. Należy zwrócić uwagę, że to właśnie ta forma szczególnie ich dotyczy. Panie doświadczają dyskryminacji dodatkowo ze względu na następujące cechy: 1. wiek, 2. miejsce zamieszkania, 3. sytuację rodzinną.

8 8 Na rynku pracy mamy do czynienia w odniesieniu do kobiet z dyskryminacją zawodową horyzontalną (poziomą) oraz wertykalną (pionową). Dyskryminacja pozioma: pojęcie szklanych ścian. Dyskryminacja pionowa : pojęcie szklanego sufitu, szklane ruchome schody, lepka podłoga. Szklane ściany: pojęcie opisujące sytuacje, w której kobiety często pracują na stanowiskach peryferyjnych, pomocniczych, administracyjnych, wspierających. Z takich stanowisk trudniej jest awansować na stanowiska kierownicze, centralne, które wiążą się z większym zakresem władzy i decyzyjności, jak i wyższymi zarobkami a także większym prestiżem społecznym. Szklany sufit: zjawisko nie dostrzegalne gołym okiem, nie posiadające barier formalnych. Wynikają raczej ze struktury organizacyjnej firmy, kultury bądź też stereotypów. Uniemożliwia kobietom awans i łatwe wpisane się po drabinie kariery w ich zawodzie. Lepka podłoga: pojęcie występujące w zawodach zdominowanych przez kobiety bardzo często o niskim dochodzie i statusie społecznym. W ramach tych zawodów nie występują realne formy awansu.(sekretarki, urzędniczki) Ruchome schody: termin odnoszący się do sytuacji uprzywilejowania mężczyzn w zawodach tradycyjnie uprawianych przez kobiety (na przykład w edukacji). Nawet w tych zawodach kobiety nie mają ułatwionego dostępu do najwyższych stanowisk. Pojęcie szklane ruchome schody oznacza niewidzialną siłę wynoszącą mężczyzn na wyższe szczeble kariery i stanowiącą przeciwieństwo szklanego sufitu, czyli niewidzialnej bariery zagradzającej kobietom drogę na szczyt. Szklany klif - czyli powierzanie bardzo trudnych lub nawet niewykonalnych zadań po to, aby się sprawdziły, co w konsekwencji może skutkować spadkiem ze stanowiska Parytet: (z łac. paritas = pol. równość) zasada równości proporcji dwóch lub więcej wielkości, określana prawnie a priori (z góry). Forma dyskryminacji pozytywnej polegająca na administracyjnym rezerwowaniu miejsc (kwot) dla reprezentantów określonych grup społecznych; dotyczy zwykle miejsc w instytucjach przedstawicielskich, w przedsiębiorstwach, uczelniach. Ma gwarantować zasadę równości uczestnictwa (partycypacji), przeciwdziałać marginalizacji lub wykluczeniu ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, przynależność partyjną, czy inne kryterium. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET 1. Dlaczego kobiety chcą zakładać swoje firmy? Motywacje kobiet do podjęcia własnej działalności gospodarczej mają głównie-choć nie wyłącznie-charakter pozarodzinny czyli nie związany wprost z indywidualną sytuacją rodzinną, a zwłaszcza z zakresem obciążeń obowiązkami opiekuńczymi. Są to: chęć osiągnięcia niezależności i samodzielności, chęć wykorzystania umiejętności i zdolności, szansa na wyższe zarobki oraz postrzeganie tej drogi zawodowej jako miernika sukcesu życiowego. 2. Czego się obawiają? Zarówno dla kobiet jak i mężczyzn najczęstszymi barierami rozwoju firmy są: zbyt wysokie pozapłacowe koszty pracy, problemy ze zdobywaniem nowych klientów, skomplikowane

9 9 formalności finansowe, zbyt zawiłe procedury, zmienność prawa pracy. Dodatkowo jeśli chodzi o kobiety to bariera staje się także macierzyństwo. 3.Sylwetka KOBIETY PRZEDSIĘBIORCZEJ? Kobieta prowadząca własną działalność gospodarczą jest młoda, na ogół wykształcona. Swoją działalność gospodarczą poprzedziła pracą w charakterze pracownicy najemnej. Do zmiany statusu skłoniły ją względy finansowe, ale również dążenie do samodzielności i wykorzystanie sprzyjających okoliczności. Najczęściej pozostaje w stałym związku, ale nie ma dzieci. Nie rezygnuje z ich posiadania, a realizując plany dzietności może mieć ich więcej niż wynosi przeciętny wskaźnik dzietności. Realizuje model rodziny oparty na zasadzie podwójnego obciążenia kobiety, ale też włącza do realizacji obowiązków rodzinnych męża/partnera (model partnerski). Rzadko sprawuje opiekę nad małymi dziećmi, powierzając ją innym osobom lub placówkom opiekuńczym. Wśród zalet pracy na własny rachunek nie dostrzega bowiem łatwiejszego godzenia obowiązków zawodowych z rodzinnymi. 4.Polskie kobiety przedsiębiorcy- na tle kobiet europejskich Kobiety prowadzą przede wszystkim (w 87,4%) firmy mikro, zatrudniające do 9 osób. Skrajnym przypadkiem są Węgry gdzie wszystkie firmy są mikro. Polskie właścicielki odbiegają od przeciętnej statystycznej ponieważ udział mikroprzedsiębiorstw jest najmniejszy ( 28,13%). Polskie przedsiębiorczynie prowadzą także stosunkowo dużo firm zatrudniających powyżej 250 osób. Polska, Cypr, Luksemburg i Hiszpania mogą się poszczycić właścicielkami firm największych. Kobiety prowadzące firmy są raczej dobrze wykształcone, 43,8% posiada wykształcenie wyższe, a 39,3% średnie. Polskie przedsiębiorczynie obiegają od średniej europejskiej ponieważ 70% zakończyło edukację na poziomie uniwersyteckim. Do czołówek należy Malta i Węgry gdzie 100% przebadanych kobiet posiadało wykształcenie wyższe. Kobiety na stanowiskach kierowniczych (w wybranych krajach UE i w Polsce) a) Udział kobiet w zarządach spółek europejskich poszczególnych krajach : - kraje skandynawskie : ponad 20 % - Wielka Brytania, Irlandia, Holandia, w przedziale od 10-12,5 % - Niemcy, Francja, Luksemburg, Belgia 7,5-9,7 % - Kraje Basenu Morza Śródziemnego to od 2-6,5 % b) Liczba kobiet w zarządach wzrosła prawie we wszystkich krajach Unii Europejskiej - Największy wzrost procentowy odnotowano we Włoszech do poziomu 11 % - Francja wprowadziła obowiązek 20 % udziału kobiet w zarządach firm notowanych na giełdzie - Norwegia jest pierwszym krajem na świecie, który zagwarantował kobietom 40 % miejsc w radach nadzorczych - W Polsce i w Irlandii odsetek kobiet pozostał na niezmiennym poziomie 12%, w Irlandii 9 %. Praca kobiet w Polsce perspektywa prawno-społeczno-ekonomiczna

10 10 Analizując statystyki dotyczące rynku pracy, nie ma się wątpliwości, że płeć jest cechą warunkującą charakter pracy, warunki pracy, a w wielu przypadkach w ogóle szansę na pracę. Zasadniczo występowanie nierówności można ograniczyć do 3 obszarów mieszczących się w sferze: zatrudnienia, wynagrodzeń oraz w możliwościach pogodzenia pracy zawodowej z życiem prywatnym. Poprzez nadanie kobiecie pierwszoplanowej roli w wychowywaniu dziecka i opieki nad nim, ma ona utrudniony powrót do pracy po urlopie macierzyńskim. Przy zatrudnieniu kobiet legalne i oczywiste są pytania dotyczące stanu cywilnego kandydatki i jej planów prokreacyjnych, Mężczyźni na rynku pracy są postrzegani jako bardziej dyspozycyjni i jako pewni pracownicy, Wśród ogółu pracujących zawodowo, odsetek kobiet zmniejszył się w porównaniu do 1988 roku 45,7% i w 1998 roku wynosił 43,9%, Między rokiem 1992 a 1998 aktywność ekonomiczna kobiet zmalała z 66,1% do 61,8%. Zarówno Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jak i Kodeks pracy gwarantuje równość wobec prawa kobiet i mężczyzn, wszyscy mają prawa do równego traktowania przez władze publiczne, nikt nie może być dyskryminowany w życiu publicznym, społecznym i gospodarczym a także równe traktowanie oraz zakaz dyskryminacji w miejscu pracy, jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, orientację seksualną jest niedopuszczalna. Kobieta jako szef Gdy mężczyzna-szef podejmuje decyzję o zwolnieniu pracowników, jest odbierany jako zdecydowany, myślący o przyszłości firmy lider. Natomiast kiedy kobieta-szef podejmuje decyzję o zwolnieniu pracowników i jest zdecydowana, bezpośrednia wobec innych pracowników oraz jasno komunikuje swoje zdanie jest postrzegana jako bezuczuciowa, twarda, surowa, bezduszna kobieta. Kiedy kobieta zostaje po godzinach w pracy, zaczyna być oceniana jako zła matka, bo zaniedbuje dzieci i dom lub zostaje osądzona jako kobieta, która na pewno ma jakieś problemy osobiste i dlatego siedzi godzinami w pracy. Jednak, gdy mężczyzna zostaje po godzinach, mówi się o nim, że to oddany, solidny pracownik lub dobry mąż, bo tak ciężko zarabia na rodzinę. Kobietom zazwyczaj odmawia się drugiej szansy. Tolerancja na błędy kobiet w pracy jest znacznie mniejsza niż na błędy popełniane przez mężczyzn. Stereotypy kobiety pracownika W szkole dzieci są przekonywane do tego, że dziewczynki są słabsze z przedmiotów ścisłych, a lepsze w humanistycznych, za to chłopcy mają bardziej analityczną naturę i lepiej sobie radzą z trudniejszymi zadaniami. Dzięki badaniom prowadzonym przez Steele a i Spencera wiadomo, że niskie osiągnięcia kobiet w naukach ścisłych wynikają z oddziaływania stereotypów. Stereotypy także przypisują i uwypuklają u każdej z płci pewne cechy osobowe i emocjonalne. Mężczyźni nie mogą się legitymować słabością, smutkiem, lękiem, płaczem, a powinni impulsywnością, pewnością siebie, przedsiębiorczością, wewnętrzną motywacją. Kobiety nie powinny okazywać agresji, złości tylko empatyczność, czułość, lękliwość, towarzyskość, ufność, mają być też osobami zewnętrznie motywowanymi. Kobiety są rzadziej awansowane na stanowiska decyzyjne w porównaniu do mężczyzn.

11 11 W mediach mężczyźni są prezentowani jako aktywni, zdecydowani konsumenci oraz uczestnicy życia publicznego. Z badań na temat aktualnych problemów społecznych, przeprowadzonych przez Centrum Badania Opinii Społecznej wśród dorosłych Polaków w 2004 i 2006 roku, wynika, że kobiety, których praca zawodowa była równocześnie czasochłonna co praca mężczyzn, spędzały dwa razy więcej czasu na zajęciach domowych i opiece nad dziećmi. 8. KAMPANIE I PROGRAMY NA RZECZ ZAPOBIEGANIA BEZROBOCIU WSRÓD KOBIET Przez ostatnie 10 lat powstało wiele kampanii dotyczących sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce jak i za granicą. Temat dyskryminacji od lat jest często powtarzanym tematem kampanii społecznych, w efekcie których ma dojść do polepszenia sytuacji kobiet, powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka, a także zmniejszeniu widocznych różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn w pracy. KAMPANIE : Kampania społeczna tak definiuje się szereg specyficznych, niekomercyjnych działań skierowanych do otoczenia organizacji. Celem takiej kampanii jest zwykle zwrócenie uwagi na określony problem społeczny czy sytuację w jakiej znalazła się określona grupa, a także jego rozwiązanie. Czas na kobiety! Działamy na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn. (Stowarzyszenie Kongres Kobiet zostało zarejestrowane 28 stycznia 2010 roku.) Superwoman na rynku pracy jest cyklem konferencji dyskusji połączonych z warsztatami. Głównym tematem przewijającym się na warsztatach i na sesji panelowej jest umiejętność godzenia życia osobistego z zawodowym i elastyczne formy zatrudnienia, ułatwiające zarówno matkom jak i ich pracodawcom efektywne odnalezienie się na rynku pracy "Równi w pracy - to się opłaca". Kampania ma przekonać pracodawców, że zatrudnianie i promowanie kobiet jest dla firmy korzystne ze względów finansowych i prestiżowych. Mama i tata równi w pracy i w domu Ogólnopolska kampania na rzecz promocji idei równych szans. Cykl obecny był na antenie TVP. Każdy odcinek prezentował inną rodzinę, która wspólnie łączyła obowiązki domowe i zawodowe. Bohaterowie udowadniali, że takie połączenie jest możliwe. Kampania MAMA MA 4 zorganizowana przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w 2012r. ma na celu ukazanie możliwości połączenia ról zawodowych i rodzinnych kobiet, jak i mężczyzn (którzy mają być równymi partnerami w opiece nad dziećmi i domem). Kampania CZY ZAMIERZA PAN ZAJŚĆ W CIĄŻE? 5 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, zwróciło tą kampanią uwagę na problem dyskryminacji kobiet, już w procesie rekrutacji. Niepożądana odpowiedź może skreślić dalszy rozwój kariery kandydatki

12 12 Projekt z listopada 2007r. JAK DOBRZE BYĆ PRZEDSIĘBIORCZĄ KOBIETĄ 6 to kampania zachęcająca kobiety do zakładana własnych firm. Jej głównym celem było promowanie przedsiębiorczości wśród kobiet w wieku lat i stworzenie atmosfery wsparcia dla idei przedsiębiorczości wśród kobiet i ich najbliższego otoczenia. Adresatkami kampanii były kobiety pozostające bez pracy, bierne zawodowo lub zainteresowane otwarciem własnej działalności gospodarczej. HASŁO : spełniona w biznesie. MAMA W PRACY celem projektu jest zwiększenie świadomości dotyczącej sytuacji matek na rynku pracy i poprawa ich sytuacji w pracy. Z badań m.in. wynika, że co piąta pracująca kobieta odkłada urodzenie dziecka w obawie przed utratą pracy. 15% kobiet podczas rozmowy kwalifikacyjnej zapytano o plany macierzyńskie, a 22% spotkało się z negatywną reakcją pracodawcy po poinformowaniu o ciąży. Zdecydowana większość matek (82%) chce łączyć macierzyństwo z pracą. Dla większości (80%) chwile spędzone z dzieckiem są cenniejsze niż praca - aż 85 % kobiet zadeklarowało, że woli mniej płatną pracę, pozwalającą wychodzić o czasie, niż ciekawą i lepiej płatną, ale wymagającą częstego pozostawania po godzinach. 63% gdyby mogło, wolałoby zostać w domu z dzieckiem. Co druga kobieta (52%) jest zdania, że dzięki pracy jest lepszą mamą. Niewielka część matek (około 1/3) uważa, że praca jest niezbędnym warunkiem szczęścia, podobnie niewysoki odsetek pracuje tylko dla pieniędzy. Zwracanie się o awans lub podwyżkę, jak i ich otrzymywanie, okazało się niezależne od płci i posiadania dzieci. HASŁA KAMPANI : mam dziecko mniej mi płacą, boję się, że po powrocie wyrzucą mnie z pracy, nie chcę dziecka bo będę miała kłopoty w pracy. 6

13 13 ZAGRANICZNE NIEWIDZIALNE PRZESZKODY W BIZNESIE Celem kanadyjskiej kampanii Barriers ( Bariery ) jest pokazanie, że kobiety wciąż zajmują niewielką liczbę stanowisk kierowniczych w biznesie, a żeby to zrobić muszą pokonać dużą ilość ukrytych przeszkód, które wynikają z wciąż nierównego statusu płci. HASŁO : It s easy to see there aren t enough women in senior levels of business, but it isn t easy to see the barriers they face. If we can start the conversation, we can start to create change (Łatwo zobaczyć, że nie ma wystarczającej liczby kobiet na wysokich szczeblach biznesu, ale nie jest łatwo dojrzeć barier, którym muszą stawiać czoła. Jeśli możemy zacząć rozmowę, możemy zacząć stwarzać zmiany); Just because you can't see the barriers women face doesn't mean they're not there(to, że nie widzisz barier, które stoją przed kobietami, wcale nie oznacza, że ich tam nie ma). 7 JAMES BOND W SUKIENCE W spocie reklamowym organizacji We Are Equals, zrealizowanym z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, w damskim stroju zwraca uwagę na nierówność płci - na dyskryminację kobiet zarówno w życiu społecznym, politycznym, jak i gospodarczym. Mimo że aż 2/3 pracy na całym świecie wykonują kobiety, to zarabiają tylko 10% łącznych światowych zysków. Są właścicielkami jedynie 1% nieruchomości. 8 https://www.youtube.com/watch?v=ac8ls-5nrxm Chcę być niezależna realizowany od sierpnia 2013r. do lipca 2014, który miał na celu wsparcie kobiet odnajdujących się na rynku pracy po raz pierwszy lub po przerwie związanej z urodzeniem dziecka. Program był skierowany do 30 kobiet, w szczególności w wieku i 50+, które chciały ponownie zaistnieć na rynku pracy. Uczestniczki biorące udział w projekcie miały zapewnione wsparcie z zakresu : poradnictwa psychologie, coaching u zawodowego, warsztatów z aktywizacji zawodowej, szkoleń zawodowych, szkoleń komputerowych. Poza pomocą z zakresu stricte zawodowego, Uczestniczki mogły liczyć na wsparcie dla swoich dzieci oraz drobne przyjemności jak wizyta u fryzjera czy rady stylisty. 3 osoby ms office dla średniozaawansowanych 3 osoby kasy fiskalne z fakturowaniem 2 osoby obsługa specjalistycznego oprogramowania 2 osoby 7 8

14 14 kurs prawa jazdy 5 osób kurs fryzjerski 1 osoba Kobieta aktywna kobietą sukcesu projekt realizowany od , skierowany do 120 mieszkanek Warszawy, w wieku od 18r.ż do 59r.ż, które borykają się z problemem bezrobocia. Uczestniczki projektu były objęte wielowymiarową pomocą, miały zagwarantowane m.in. : poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, warsztaty aktywizacji zawodowej, kurs obsługi komputera oraz kurs języka angielskiego. Projekt miał na celu zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczestniczek. Zamierzonym rezultatem projektu po przejściu całego cyklu szkoleń i warsztatów było podwyższenie się poziomu motywacji bezrobotnych do znalezienia pracy, wzrostu samooceny, kompetencji społecznych oraz umiejętności związanych z organizacją czasu oraz pracy własnej. Wracamy-program aktywizacji zawodowej dla kobiet wychowujących dzieci został zrealizowany w okresie w Toruniu. Skierowany był do chętnych kobiet, które chciały wrócić do pracy po dłuższej przerwie spowodowanej urodzeniem dziecka, a było to utrudnione przez dezaktualizacje kompetencji zawodowych oraz stereotypowe postrzeganie matek, które przez posiadanie dziecka są gorszymi pracownikami Po ukończeniu projektu kobiety zostały skierowane na staż, gdzie mogły się dalej doszkalać. Uczestniczki projektu ukończyły m.in. : marketing i techniki sprzedaży kurs kelnerski 1 osoba opiekunka dziecięca 1 osoba tworzenie projektów w ramach PO KL 1 osoba kompendium wiedzy profesjonalnej asystentki/sekretarki 1 osoba pierwsza pomoc 1 osoba język angielski dla zaawansowanych 1 osoba. Mama idzie do pracy-program aktywizacji zawodowej dla kobiet - realizowany w okresie od r Projekt miał na celu podniesienie aktywności zawodowej 40 kobiet powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci. Każda z uczestniczek została objęta kompleksowym wsparciem, polegającym na grupowej i indywidualnej pracy z doradcą zawodowym oraz psychologiem, udziału w warsztatach z aktywnego poszukiwania pracy, szkoleniach zawodowych oraz zagwarantowanym 3-miesięcznym płatnym stażem (1500zł/m-c, wymiar pracy : 40h).

Zasada równości szans w projektach PO KL

Zasada równości szans w projektach PO KL Zasada równości szans w projektach PO KL Warszawa, 11 kwietnia 2011 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Słownik GENDER Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

" Równość płci" w aspekcie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

 Równość płci w aspekcie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu " Równość płci" w aspekcie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Konferencja Bogusława Niewęgłowska Społeczna odpowiedzialność według specjalistów zarządzania i ekonomistów Milton Friedman uważa, że odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Projektodawca: WYG Consulting Sp. z o. o.

Projektodawca: WYG Consulting Sp. z o. o. 91 NOWYCH FIRM projekt dotacyjny dla mieszkańców powiatów południowozachodniej części województwa dolnośląskiego pozostających bez pracy, w szczególnej sytuacji na rynku pracy Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Kobiety i praca. Czarno na białym

Kobiety i praca. Czarno na białym Kobiety i praca. Czarno na białym Babę zesłał Bóg. Raz mu wyszedł taki cud! Historia vitae magistra est! Z kobietami wielka bieda, lecz bez kobiet żyć się nie da! Jeśli chcesz, by zostało coś powiedziane

Bardziej szczegółowo

Szkolenie polityka równości szans płci

Szkolenie polityka równości szans płci Szkolenie polityka równości szans płci w ramach projektu pt. Rozwój uzdrowisk szansą rozwoju organizacji pozarządowych w powiatach jeleniogórskim, kłodzkim i wałbrzyskim Równość szans kobiet i mężczyzn

Bardziej szczegółowo

Młode kobiety i matki na rynku pracy

Młode kobiety i matki na rynku pracy OTTO POLSKA Młode kobiety i matki na rynku pracy Raport z badania OTTO Polska 2013-03-01 OTTO Polska przy wsparciu merytorycznym stowarzyszenia Aktywność Kobiet na Dolnym Śląsku przeprowadziła badanie

Bardziej szczegółowo

ZAWODOWA ODNOWA! AKTYWIZACJA OSÓB 50+ nr RPWP /16

ZAWODOWA ODNOWA! AKTYWIZACJA OSÓB 50+ nr RPWP /16 ZAWODOWA ODNOWA! AKTYWIZACJA OSÓB 50+ nr RPWP.08.02-00-02-0028/16 termin realizacji 01.03.2017 r. 31.01.2018 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Oś priorytetowa 8: Rynek

Bardziej szczegółowo

Sytuacja kobiet na polskim rynku pracy współczesność i wyzwania przyszłości

Sytuacja kobiet na polskim rynku pracy współczesność i wyzwania przyszłości Sytuacja kobiet na polskim rynku pracy współczesność i wyzwania przyszłości dr Anna Jawor-Joniewicz Jasionka, 20 września 2012 r. Podstawowe pojęcia Płeć Biologiczna (ang. sex) Kulturowa (ang. gender)

Bardziej szczegółowo

Równość szans i zasada niedyskryminacji. Akademia aktywności RPLD /16

Równość szans i zasada niedyskryminacji. Akademia aktywności RPLD /16 Równość szans i zasada niedyskryminacji Akademia aktywności RPLD.08.02.01-10-0028/16 1 Kwestię równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób niepełnosprawnych oraz równość szans kobiet i

Bardziej szczegółowo

W związku z przypadającym w dniu 8 marca Dniem Kobiet postanowiliśmy przyjrzed się zawodowej sytuacji pao w Polsce.

W związku z przypadającym w dniu 8 marca Dniem Kobiet postanowiliśmy przyjrzed się zawodowej sytuacji pao w Polsce. W związku z przypadającym w dniu 8 marca Dniem Kobiet postanowiliśmy przyjrzed się zawodowej sytuacji pao w Polsce. Mimo, że pozycja kobiet na rynku pracy w Polsce stale się poprawia, to wciąż widoczne

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.wup.gdansk.pl/barometr www.pomorskibarometr.pl Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy Anna Urbańczyk, trenerka równościowa Dane demograficzne Ludność Polski (31 III 2011 r.) 38 511 800 osób

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem - http://www.pupzakopane.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 3 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 4 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 5 5 Kobiety

Bardziej szczegółowo

Forum dyskusyjne z aktywnymi przedsiębiorcami. 20 listopad 2014r.

Forum dyskusyjne z aktywnymi przedsiębiorcami. 20 listopad 2014r. Forum dyskusyjne z aktywnymi przedsiębiorcami 20 listopad 2014r. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej Inkubator Przedsiębiorczości www.inkubator.com.pl i Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu - http://www.pup.nowytarg.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 3 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 5 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 7 5

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu - http://www.pup.nowytarg.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 2 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 3 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 5 5

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R.

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

Co różnorodność daje firmie? - czyli o równości szans. Filip Pietkiewicz-Bednarek Warsztaty CSR, Wrocław, 16 kwietnia 2013 r.

Co różnorodność daje firmie? - czyli o równości szans. Filip Pietkiewicz-Bednarek Warsztaty CSR, Wrocław, 16 kwietnia 2013 r. Co różnorodność daje firmie? - czyli o równości szans Filip Pietkiewicz-Bednarek Warsztaty CSR, Wrocław, 16 kwietnia 2013 r. Agenda Różnorodność założenia i idea Różnorodność bariery Różnorodność korzyści

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej - http://www.pup.limanowa.pl/pl 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 2 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 3 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 5 5

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE KOBIET LASU i CENTRUM INFORMACYJNE LASÓW PAŃSTWOWYCH

STOWARZYSZENIE KOBIET LASU i CENTRUM INFORMACYJNE LASÓW PAŃSTWOWYCH STOWARZYSZENIE KOBIET LASU i CENTRUM INFORMACYJNE LASÓW PAŃSTWOWYCH Kobiecy styl zarządzania dr Ewa Lisowska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Konferencja Czas na nas Plan prezentacji 1. Szklany sufit

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo kobiet badanie Eurobarometru wnioski dla Polski

Ubóstwo kobiet badanie Eurobarometru wnioski dla Polski Ubóstwo kobiet badanie Eurobarometru wnioski dla Polski 17% kobiet w UE znajduje się na granicy ubóstwa. Wyniki badania Eurobarometru przeprowadzonego we wrześniu 2009 roku, wskazują, że w każdej grupie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU LAT

OSOBY W WIEKU LAT Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach - http://www.pup.gorlice.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 3 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 4 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 6 5 Kobiety

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2013 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

ludności aktywnej zawodowo (pracujących i bezrobotnych) przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r.

ludności aktywnej zawodowo (pracujących i bezrobotnych) przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) przeprowadzonego Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności realizowane jest

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,3% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

MAMA MOŻE WSZYSTKO. Informacja prasowa, 12 października 2009 r.

MAMA MOŻE WSZYSTKO. Informacja prasowa, 12 października 2009 r. MAMA MOŻE WSZYSTKO Informacja prasowa, 12 października 2009 r. Powrót do pracy po urlopach wychowawczych często jest dla kobiet wyzwaniem, zwłaszcza, że elastyczne formy zatrudnienia, czy praca na odległość

Bardziej szczegółowo

KOBIETY - RYNEK PRACY RÓWNE TRAKTOWANIE. EWA LISOWSKA Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

KOBIETY - RYNEK PRACY RÓWNE TRAKTOWANIE. EWA LISOWSKA Szkoła Główna Handlowa w Warszawie KOBIETY - RYNEK PRACY RÓWNE TRAKTOWANIE. EWA LISOWSKA Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Co mówią dane statystyczne? Kobiety wyraźnie częściej niż mężczyźni są bierne zawodowo (odpowiednio: 52% i 36%).

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Prowadząca: Dr Ewa Lisowska, SGH

Prowadząca: Dr Ewa Lisowska, SGH Nazwa przedmiotu: Prowadząca: Opis: Rynek i płeć Dr Ewa Lisowska, SGH Zapoznanie z aktualną sytuacją kobiet i mężczyzn na rynku, jej uwarunkowaniami i sposobami przeciwdziałania nierównemu traktowaniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2002

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2002 POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOLU ul. mjr Hubala 21, 45-266 Opole tel. 44 22 929, fax 44 22 928, e-mail: opop@praca.gov.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2002

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa osób starszych w wybranych krajach Unii Europejskiej

Aktywność zawodowa osób starszych w wybranych krajach Unii Europejskiej Aktywność zawodowa osób starszych w wybranych krajach Unii Europejskiej dr Ewa Wasilewska II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Społeczne wyzwania i problemy XXI wieku. STARZEJĄCE SIĘ SPOŁECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

LUKA PŁACOWA W POLSCE NA POZIOMIE STANOWISKOWYM

LUKA PŁACOWA W POLSCE NA POZIOMIE STANOWISKOWYM 22.09.2015 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 media@sedlak.pl LUKA PŁACOWA W POLSCE NA POZIOMIE STANOWISKOWYM

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU LAT

OSOBY W WIEKU LAT Sądecki Urząd Pracy - http://www.pup.nowysacz.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 2 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 4 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 5 5 Kobiety po urodzeniu

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - II kwartał 2017 w liczbach Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 4% w porównaniu do II kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZYNNIK AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ LUDNOŚCI WEDŁUG PŁCI W LATACH 2003 2011

WSPÓŁCZYNNIK AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ LUDNOŚCI WEDŁUG PŁCI W LATACH 2003 2011 W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, sytuacja kobiet na rynku pracy różni się od sytuacji zawodowej mężczyzn. Płeć jest więc jedną z najważniejszych cech uwzględnianych w statystyce rynku

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2013 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

DYSKRYMINACJA EKONOMICZNA KOBIET

DYSKRYMINACJA EKONOMICZNA KOBIET DYSKRYMINACJA EKONOMICZNA KOBIET W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM FORMY I ZRÓŻNICOWANIA Miasto -, listopad 2010 Jolanta Kalka 1 Co to jest dyskryminacja? Nie każde nierówne traktowanie, nie każda nierówność

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, marzec 2013 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY Z FILIĄ W CHOJNOWIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2014 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY Z FILIĄ W CHOJNOWIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2014 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY Z FILIĄ W CHOJNOWIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 214 ROK KWIECIEŃ 215 Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 214

Bardziej szczegółowo

Polityka społeczna a sytuacja bezrobotnych osób niepełnosprawnych: kierunki działań i perspektywy rozwoju

Polityka społeczna a sytuacja bezrobotnych osób niepełnosprawnych: kierunki działań i perspektywy rozwoju Polityka społeczna a sytuacja bezrobotnych osób niepełnosprawnych: kierunki działań i perspektywy rozwoju Danuta Orzeszyna Główny Specjalista w Wydziale ds. Osób Niepełnosprawnych UMWD we Wrocławiu SKALA

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY GRUDZIEŃ 2013 R. GUS poinformował, że w grudniu stopa bezrobocia rejestrowanego na Mazowszu utrzymała się na poziomie sprzed miesiąca (11,0%). W skali kraju w stosunku do listopada

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy

Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy Od 2004 roku Polska jest członkiem Unii Europejskiej, w wyniku możliwości podjęcia

Bardziej szczegółowo

Jakie emerytury otrzymują Polacy?

Jakie emerytury otrzymują Polacy? 13.01.2016 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 media@sedlak.pl Jakie emerytury otrzymują Polacy? Przez cały

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZAKOŃCZONYCH W 2013 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZAKOŃCZONYCH W 2013 ROKU ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZAKOŃCZONYCH W 2013 ROKU W 2013 roku szkolenie rozpoczęły 342 osoby, w tym 185 kobiet, ukończyło- 336 osób (181 kobiet). 8 osób rozpoczęło szkolenie w 2012 roku.

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU W LATACH

LUDNOŚĆ WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU W LATACH W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, sytuacja kobiet na rynku pracy różni się od sytuacji zawodowej mężczyzn. Płeć jest więc jedną z najważniejszych cech uwzględnianych w statystyce rynku

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2012 ROK STAROGARD GDAŃSKI, KWIECIEŃ 2013 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku Szczecin 2011 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ ZAINTERESOWANIE PODJĘCIEM PRACY W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ BS/47/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ ZAINTERESOWANIE PODJĘCIEM PRACY W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ BS/47/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTA, GOTUJE, PIERZE I JESZCZE CHCE PRACOWAĆ?!!! PROJEKT KOBIETA PRACUJĄCA

SPRZĄTA, GOTUJE, PIERZE I JESZCZE CHCE PRACOWAĆ?!!! PROJEKT KOBIETA PRACUJĄCA SPRZĄTA, GOTUJE, PIERZE I JESZCZE CHCE PRACOWAĆ?!!! PROJEKT KOBIETA PRACUJĄCA Polki od wielu lat starają się zaistnieć na rynku pracy. Dokładają wszelkich starań, by dowieść, że są tak samo kompetentnymi

Bardziej szczegółowo

kwartał KWARTALNA INFORMACJA O SYTUACJI OSÓB MŁODYCH PLANU GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY II KWARTAŁ 2016 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

kwartał KWARTALNA INFORMACJA O SYTUACJI OSÓB MŁODYCH PLANU GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY II KWARTAŁ 2016 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku II kwartał 2016 KWARTALNA INFORMACJA O SYTUACJI OSÓB MŁODYCH NA PODLASKIM RYNKU PRACY W KONTEKŚCIE REALIZACJI PLANU GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY II KWARTAŁ 2016 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 2016

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 56 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn Zasada równości szans kobiet i mężczyzn Zasada równości szans kobiet i mężczyzn wynika z postanowień Traktatu Amsterdamskiego oraz Rozporządzeń Rady Europejskiej i jest obligatoryjna dla wszystkich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy oraz zrealizowanych w 2011 roku programach aktywizacji zawodowej.

Informacja o sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy oraz zrealizowanych w 2011 roku programach aktywizacji zawodowej. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGORZELCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 59-900 Zgorzelec, ul. Pułaskiego 14 Telefon/fax 75 77 55 605; 75 77 55 606 e-mail: wrzg@praca.gov.pl; http://pup.zgorzelec.ibip.pl Informacja

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Warunki i jakość życia w świetle badań naukowych Prognozy na nadchodzące lata

Warunki i jakość życia w świetle badań naukowych Prognozy na nadchodzące lata DIAGNOZA SPOŁECZNA 2015 Warunki i jakość życia w świetle badań naukowych Prognozy na nadchodzące lata Sytuacja materialna gospodarstw domowych a percepcja barier decyzji o dziecku Warszawa, 8 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku Szczecin 2016 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY O RÓWNYM TRAKTOWANIU KOBIET I MĘŻCZYZN W ZATRUDNIENIU

PRZEPISY O RÓWNYM TRAKTOWANIU KOBIET I MĘŻCZYZN W ZATRUDNIENIU Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy w Uniwersytecie Śląskim PRZEPISY O RÓWNYM TRAKTOWANIU KOBIET I MĘŻCZYZN W ZATRUDNIENIU 1. KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Art. 33. 1. Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Równość szans kobiet i mężczyzn jest jednym z elementów szerszej kwestii równości szans, których przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC II KWARTAŁU 2008 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC II KWARTAŁU 2008 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC II KWARTAŁU 2008 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI W CZERWCU 2008 ROKU. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY NA LEPSZE JUTRO

PERSPEKTYWY NA LEPSZE JUTRO PERSPEKTYWY NA LEPSZE JUTRO to program opracowany przez doradców zawodowych mający na celu aktywizację osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością. Z wieloletnich doświadczeń

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET. Mgr Bianka Godlewska Dzioboń Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET. Mgr Bianka Godlewska Dzioboń Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET Mgr Bianka Godlewska Dzioboń Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna

Bardziej szczegółowo

Pracodawcy o elastycznych formach zatrudnienia, szansach kobiet i mężczyzn na rynku pracy i poszukiwanych kompetencjach i trendach - wyniki badań

Pracodawcy o elastycznych formach zatrudnienia, szansach kobiet i mężczyzn na rynku pracy i poszukiwanych kompetencjach i trendach - wyniki badań Pracodawcy o elastycznych formach zatrudnienia, szansach kobiet i mężczyzn na rynku pracy i poszukiwanych kompetencjach i trendach - wyniki badań Jakub Wojnarowski prezentacja na konferencję Czas na kobiety

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA ŁÓDZKIM RYNKU PRACY W III KWARTALE 2003 ROKU

SYTUACJA NA ŁÓDZKIM RYNKU PRACY W III KWARTALE 2003 ROKU SYTUACJA NA ŁÓDZKIM RYNKU PRACY W III KWARTALE 2003 ROKU 1. Bezrobocie rejestrowane Według stanu na koniec września 2003 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w łódzkich Powiatowych Urzędach Pracy wynosiła

Bardziej szczegółowo

5/4/2015 PRACA PRACA I ZAWÓD POZYTYWNE ASPEKTY PRACY ZAWODOWEJ

5/4/2015 PRACA PRACA I ZAWÓD POZYTYWNE ASPEKTY PRACY ZAWODOWEJ PRACA dr Agnieszka Kacprzak POZYTYWNE ASPEKTY PRACY ZAWODOWEJ 1. Pieniądze 2. Aktywność 3. Urozmaicenie 4. Struktura czasu 5. Kontakty społeczne 6. Poczucie własnej tożsamości PRACA I ZAWÓD PRACA - zajęcia

Bardziej szczegółowo

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Analizy i informacje Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim Biuro Programowania Rozwoju Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Barbara Badora. Listopad 2010

Barbara Badora. Listopad 2010 Czy istnieją zawody męskie i kobiece i czy kobieta może być szefem? Zjawisko segregacji zawodowej kobiet w poszczególnych podregionach Listopad 2010 Barbara Badora Zjawisko segregacji zawodowej kobiet

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku Szczecin 2015 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

KOBIETY NA RYNKU PRACY

KOBIETY NA RYNKU PRACY KOBIETY NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Prezentacja wybranych wyników badań i prognoz przeprowadzonych w 2010 roku w ramach projektu Równościowa polityka zatrudnienia szansą kobiet na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 62 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

PWP Rynek pracy dla mam

PWP Rynek pracy dla mam PWP Rynek pracy dla mam Projekt PWP Rynek pracy dla mam realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013: Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012.

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012. Płeć jest jedną z kluczowych cech stosowanych w analizie rynku pracy. Wiele zjawisk przedstawionych jest w podziale na mężczyzn i kobiety. Także indywidualne możliwości oraz decyzje pracowników i osób

Bardziej szczegółowo

TRENDY NA RYNKU PRACY

TRENDY NA RYNKU PRACY TRENDY NA RYNKU PRACY IX Konferencja Małopolska otwarta na wiedzę Kraków, 5 czerwca 2017 r. Rynek pracy w Małopolsce sytuacja na rynku pracy poprawia się: zwiększa się liczba podmiotów gospodarczych, zwiększa

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O SYTUACJI NA RYNKU PRACY BS/126/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LIPIEC 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O SYTUACJI NA RYNKU PRACY BS/126/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LIPIEC 2002 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 212 ROK LEGNICA, 2 KWIETNIA 213 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 21 r.

Bardziej szczegółowo

Luka płacowa, czyli co zrobić żeby kobiety nie zarabiały mniej?

Luka płacowa, czyli co zrobić żeby kobiety nie zarabiały mniej? Luka płacowa, czyli co zrobić żeby kobiety nie zarabiały mniej? Jak mierzyć lukę płacową? Warszawa, 26 marca 2014 r. Obowiązujące prawo - Konstytucja Artykuł 33 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2013 BS/34/2013 KOBIETY W ŻYCIU PUBLICZNYM

Warszawa, marzec 2013 BS/34/2013 KOBIETY W ŻYCIU PUBLICZNYM Warszawa, marzec 2013 BS/34/2013 KOBIETY W ŻYCIU PUBLICZNYM Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Turska Osoby niepełnosprawne na rynku pracy - sytuacja kobiet i mężczyzn pozostających bez pracy. Chowanna 1, 53-62

Elżbieta Turska Osoby niepełnosprawne na rynku pracy - sytuacja kobiet i mężczyzn pozostających bez pracy. Chowanna 1, 53-62 Elżbieta Turska Osoby niepełnosprawne na rynku pracy - sytuacja kobiet i mężczyzn pozostających bez pracy Chowanna 1, 53-62 2007 Chowanna Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2007 R. L (LXIII) T.

Bardziej szczegółowo

Rybnik, dnia 12.03.2010 r. SZ.639-02/10/AM. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zorganizowanych w 2009 roku.

Rybnik, dnia 12.03.2010 r. SZ.639-02/10/AM. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zorganizowanych w 2009 roku. Rybnik, dnia 12.03.2010 r. SZ.639-02/10/AM Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zorganizowanych w 2009 roku. Szkolenia to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie

Bardziej szczegółowo

W A R S Z A W A

W A R S Z A W A W A R S Z A W A 2 0 3 0 PRACA ANALIZA NA POTRZEBY OPRACOWANIA DIAGNOZY STRATEGICZNEJ Urząd m.st. Warszawy sierpień 2016 Opracowanie przygotowane na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku Strzyżów 2011 r. Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września

Bardziej szczegółowo

WSZYSCY LUDZIE SĄ RÓWNI - Jan Jakub Rousseau

WSZYSCY LUDZIE SĄ RÓWNI - Jan Jakub Rousseau WSZYSCY LUDZIE SĄ RÓWNI - Jan Jakub Rousseau CZYM JEST DYSKRYMINACJA? Sytuacja, w której osoba fizyczna ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność,

Bardziej szczegółowo