INFOSYSTEMS SA RAPORTY EBI. Warszawa, 20 stycznia 2015 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFOSYSTEMS SA RAPORTY EBI. Warszawa, 20 stycznia 2015 roku"

Transkrypt

1 SA RAPORTY EBI Warszawa, 20 stycznia 2015 roku

2 2 / 56 Numer 3/2015 data dodania :52:26 Powołanie członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Zarząd Spółki informuje, iż w związku z zakończeniem kadencji jednego członka Rady Nadzorczej, w dniu dzisiejszym tj Mariusz Sosnowski akcjonariusz S.A. uprawiony do powoływania 3 członków Rady Nadzorczej zgodnie z paragrafem 12 ustęp 3 Statutu SA, powołał Pana Piotra Waszkiewicza do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną (drugą) kadencję (trwającą od dnia do dnia ). Dodatkowe informacje wymagane Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu znajdują się w załączniku do niniejszego raportu. 3 ust. 2. pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" _informacje uzupełniające do Raportu Bieżącego.pdf rozmiar: 42.9 kb Numer 2/2015 data dodania :46:28 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Zarząd Spółki informuje, iż w dniu otrzymał od członka Rady Nadzorczej Spółki, Ewy Mudrak, oświadczenie o jej rezygnacji z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem roku. 3 ust. 2. pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Numer 1/2015 data dodania :53:08 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2015 roku Zarząd Spółki Infosystems S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2015 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach: - raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2014 roku (II kwartał roku obrotowego Spółki) r. - raport okresowy kwartalny za I kwartał 2015 roku (III kwartał roku obrotowego Spółki) r. - raport okresowy kwartalny za II kwartał 2015 roku (IV kwartał roku obrotowego Spółki) r. - raport okresowy kwartalny za III kwartał 2015 roku (I kwartał roku obrotowego Spółki) r. - raport okresowy roczny za okres do r.

3 3 / 56 6 ust. pkt.14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Numer: 15/2014 Data dodania: :38:49 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SA w dniu 15 grudnia 2014 r. Zarząd S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 15 grudnia 2014 roku. Walne Zgromadzenie odstąpiło od zatwierdzenia punktu szesnastego porządku obrad dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia programu motywacyjnego i zarekomendowało zarządowi spółki dalszą pracę nad jego uszczegółowieniem oraz założeniami, przyjmując, że program motywacyjny może znaleźć się w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. 4 ust. 2 pkt 7. I 8. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Treść uchwał podjętych na WZA pdf rozmiar: kb Mariusz Sosnowski Prezes Zarządu Numer: 14/2014 Data dodania: :50:21 Wyrejestrowanie spółki zależnej Infosystems Corporation Ltd. Zarząd Spółki informuje, iż spółka zależna Infosystems Corporation Ltd. z siedzibą w Londynie została wyrejestrowana z rejestru spółek (Companies House). Wyrejestrowanie nastąpiło w wyniku dobrowolnego rozwiązania spółki (voluntary dissolution). Infosystems Corporation LTD nie rozpoczęła działalności operacyjnej. Powodem rozwiązania Infosystems Corporation Ltd. (o czym Spółka informowała z raporcie bieżącym 6/2014) były zmiany organizacyjne w grupie kapitałowej SA. Sprzedaż na obszarze Unii Europejskiej jest prowadzona z Centrali Spółki oraz z biura w Brukseli, stąd Zarząd SA podjął decyzję o rozwiązaniu spółki Infosystems Corporation LTD z siedzibą w Londynie, której dalsze funkcjonowanie nie miało ekonomicznego uzasadnienia. Dodatkowo, w związku z dużymi perspektywami rozwoju na rynkach Afryki i Bliskiego Wschodu (ME&A), SA włączyła do grupy kapitałowej nowy podmiot. Magenta Inc. pełni obecnie funkcję centrum dystrybucyjnego obsługującego terytoria ME&A. Obecnie grupę kapitałową SA tworzą: spółka matka SA oraz spółka zależna (w 100%) Magenta Inc. 3 ust. 2 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

4 4 / 56 Numer: 13/2014 Data dodania: :43:21 Zawarcie umowy dystrybucyjnej Zarząd SA informuje o zawarciu umowy z partnerem w Katarze. Umowa dotyczy dystrybucji rozwiązań na terytorium Bahrajnu, Kataru i Omanu. Szczegóły umowy objęte są tajemnicą handlową. Umowa jest kolejnym porozumieniem zawartym przez Zarząd, realizującym strategię dynamicznej ekspansji międzynarodowej Spółki. 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Numer 12/2014 data dodania :16:55 Raport kwartalny S.A. za III kwartał 2014 rok Zarząd S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy kwartalny za III kwartał 2014 roku, tj. I kwartał okresu obrotowego Spółki. Par. 5 pkt 4.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Obrotu. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". 3Q 2014.pdf rozmiar: kb Numer: 11/2014 Data dodania: :39:18 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy S.A. wraz z projektami uchwał Zarząd S.A. informuje o zwołaniu na dzień 15 grudnia 2014 roku w siedzibie Spółki przy ul. Okrzei 1 A w Warszawie o godzinie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w załączniku. 4 ust. 2 pkt 1) oraz 6 ust. 3 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy z r. - "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" _ogloszenie.pdf rozmiar: kb

5 5 / 56 _projekty.pdf rozmiar: kb Numer 10/2014 data dodania :43:23 Korekta raportu kwartalnego nr 5/2014 dotyczącego Raportu kwartalnego SA za II kwartał 2014 rok W związku z zakończonym badaniem przez biegłego rewidenta i publikacją raportu rocznego, Zarząd S.A. przekazuje korektę raportu kwartalnego za II kwartał 2014 roku, tj. IV kwartał okresu obrotowego Spółki. "Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". 2Q 2014_korekta.pdf rozmiar: kb Numer 9/2014 data dodania :16:58 Raport roczny SA Zarząd Spółki S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za okres r r. 5. ust. 1. pkt 2. Załącznika Nr 3 "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". _Raport roczny za okres do pdf rozmiar: kb Numer: 8/2014 Data dodania: :28:15 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego S.A. Zarząd Spółki S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż uległ zmianie termin przekazania raportu rocznego za rok obrotowy obejmujący okres Planowany termin publikacji raportu przypadał na 3 grudnia 2014 r. Nowy termin został wyznaczony na dzień 28 października 2014 r.

6 6 / 56 6 ust Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Numer: 7/2014 Data dodania: :06:44 Powołanie joint-venture PuzzleFlow Media Technologies Zarząd spółki Infosystems SA informuje, iż powziął informację o sygnowaniu przez Digital 66 umowy, na mocy której z dniem 1 października 2014 roku spółka SA razem z firmą Digital 66 wiodącym integratorem rozwiązań software owych w regionie północnoamerykańskim - powołał do życia joint-venture pod nazwą PuzzleFlow Media Technologies (PMT). Celem działalności PMT jest zapewnienie partnerom pozycji liderów na globalnym rynku medialnym poprzez wspólne rozwijanie i udoskonalanie oferty dla branży wydawniczej. Stworzony przez PuzzleFlow Media Technologies plan działań uwzględnia krótko- i długookresowe założenia w obszarze rozwoju produktu, sprzedaży i marketingu. Ze strony Infosystems SA działania będzie koordynował Swapan Chaudhuri wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu w firmie Infosystems SA, natomiast ze strony Digital 66 - Richard Laframboise, partner zarządzający. 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Numer: 6/2014 Data dodania: :54:22 Rejestracja zakupu udziałów i podniesienia kapitału w spółce zależnej Zarząd SA informuje, że w dniu wczorajszym powziął informację na temat rejestracji zakupu 100 udziałów oraz podniesienia kapitału o 3525 udziałów w spółce Magenta Incorporated z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Rejestracja była niezbędna dla zalegalizowania ww. transakcji. SA jest obecnie właścicielem 3625 udziałów w Magneta Incorporated. W związku z dużymi perspektywami SA na rynkach Afryki i Bliskiego Wschodu, Magenta Inc. będzie centrum dystrybucyjnym obsługującym ww. terytoria. W pierwszym kwartale Spółka informowała w raporcie kwartalnym o pozyskaniu nowych dystrybutorów swoich rozwiązań w na obszary Turcji, Jordanii, Iraku, Libanu, Syrii i Zatoki Perskiej. Transakcja jest więc realizacją założonej strategii rozwoju biznesu. W najbliższych dniach Spółka złoży wniosek o zmianę firmy Magenta Inc., która przyjmie nazwę ME&A Incorporated. W związku z powyższym oraz faktem, że sprzedaż na obszarze Unii Europejskiej jest prowadzona z Centrali Spółki oraz z biura w Brukseli, Zarząd SA podjął decyzję o likwidacji spółki Corporation LTD z siedzibą w Londynie, której dalsze funkcjonowanie w obecnej chwili nie ma ekonomicznego uzasadnienia. 3 ust. 2 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

7 7 / 56 numer 5/2014 data dodania :15:51 Raport kwartalny S.A. za II kwartał 2014 rok Zarząd S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy kwartalny za II kwartał 2014 roku, tj. IV kwartał okresu obrotowego Spółki. Par. 5 pkt 4.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Obrotu. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". 2Q 2014.pdf rozmiar: kb Numer: 4/2014 Data dodania: :39:13 Powołanie Członka Zarządu SA na 5 letnią kadencję. Zarząd Spółki informuje, że na posiedzeniu Rady Nadzorczej SA w dniu podjęto uchwałę o powołaniu Pana Swapana Chaudhuri na funkcję członka zarządu na 5-letnią kadencję. Życiorys Pana Swapana Chaudhuri jest załącznikiem do niniejszego raportu. 3 ust. 2 pkt 11. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" _życiorys Swapan Chaudhuri.pdf rozmiar: kb Mariusz Sosnowski Prezes Zarządu Numer: 3/2014 Data dodania: :12:27 Raport kwartalny S.A. za I kwartał 2014 rok Zarząd S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy kwartalny za I kwartał 2014 roku, tj. III kwartał okresu obrotowego Spółki. Par. 5 pkt 4.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Obrotu. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". 1Q 2014.pdf rozmiar: kb

8 8 / 56 Mariusz Sosnowski Prezes Zarządu Numer: 2/2014 Data dodania: :08:16 Raport kwartalny S.A. za IV kwartał 2013 rok Zarząd S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2013 roku, tj. II kwartał okresu obrotowego Spółki. 4 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". 4Q 2013.pdf rozmiar: kb Numer: 1/2014 Data dodania: :08:51 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2014roku Zarząd Spółki Infosystems S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2014 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach: - raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2013 roku (II kwartał roku obrotowego Spółki) r. - raport okresowy kwartalny za I kwartał 2014 roku (III kwartał roku obrotowego Spółki) r. - raport okresowy kwartalny za II kwartał 2014 roku (IV kwartał roku obrotowego Spółki) r. - raport okresowy kwartalny za III kwartał 2014 roku (I kwartał roku obrotowego Spółki) r. - raport okresowy roczny za okres do r. 6 ust. pkt.14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Numer: 20/2013 Data dodania: :07:08 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SA w dniu 19 grudnia 2013 r. Zarząd S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19 grudnia 2013 roku.

9 9 / 56 Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad oraz nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do powzięcia którejkolwiek z uchwał. 4 ust. 2 pkt 7. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Treść uchwał podjętych na WZA pdf rozmiar: kb Mariusz Sosnowski Prezes Zarządu Numer: 19/2013 Data dodania: :51:57 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy S.A. wraz z projektami uchwał Zarząd S.A. informuje o zwołaniu na dzień 19 grudnia 2013 roku w siedzibie Spółki przy ul. Okrzei 1 A w Warszawie o godzinie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w załączniku. 4 ust. 2 pkt 1) oraz 6 ust. 3 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy z r. - "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" _ogloszenie_o_zwolaniu_wz_na_dzien_ pdf rozmiar: kb _WZ_na_dzien_ _projekty_uchwal.pdf rozmiar: kb Mariusz Sosnowski Prezes Zarządu Numer 18/2013 data dodania :16:07 Raport kwartalny S.A. za III kwartał 2013 rok Zarząd S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy kwartalny za III kwartał 2013 roku, tj. I kwartał okresu obrotowego Spółki. 4 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". _3Q_2013.pdf rozmiar: kb

10 10 / 56 numer 17/2013 data dodania :55:54 Korekta raportu kwartalnego nr 10/2013 dotyczącego Raportu kwartalnego SA za II kwartał 2013 rok W związku z zakończonym badaniem przez biegłego rewidenta i publikacją raportu rocznego, Zarząd S.A. przekazuje korektę raportu kwartalnego za II kwartał 2013 roku, tj. IV kwartał okresu obrotowego Spółki. 4 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". 2Q 2013 korekta.pdf rozmiar: kb Numer 16/2013 data dodania :00:25 Raport roczny SA Zarząd Spółki S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za okres r r. 5. ust. 1. pkt 2. Załącznika Nr 3 "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". - Raport roczny za okres do pdf rozmiar: kb Numer: 15/2013 Data dodania: :00:51 Zawarcie istotnej umowy Zarząd SA informuje o zawarciu z GRUPĄ INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. umowy dotyczącej wdrożenia innowacyjnego systemu do publikacji materiałów w portalu. Rozwiązanie oparte jest na systemie PuzzleFlow. Szczegóły umowy objęte są tajemnicą handlową.

11 11 / 56 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Numer: 14/2013 Data dodania: :57:49 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego S.A Zarząd Spółki S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż uległ zmianie termin przekazania raportu rocznego za rok obrotowy obejmujący okres Planowany termin publikacji raportu przypadał na 3 grudnia 2013 r. Nowy termin został wyznaczony na dzień 6 listopada 2013 r. 6 ust Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Numer: 13/2013 Data dodania: :05:22 Zawarcie istotnej umowy Zarząd SA informuje o powzięciu informacji o podpisaniu umowy dotyczącej opieki technicznej nad wdrożonym w Agorze S.A. systemem PuzzleFlow, który wykorzystywany jest przez klienta Spółki do kontaktów z kontrahentami, w procesie przygotowania materiału do druku oraz publikacji w mediach elektronicznych. 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Numer: 12/2013 Data dodania: :18:30 Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Zarząd Spółki informuje, iż w związku z zakończeniem kadencji czterech członków Rady Nadzorczej z dniem 20 października 2013 roku, otrzymał w dniu wczorajszym od akcjonariuszy Mariusza Sosnowskiego i Tadeusza Sosnowskiego pisemne oświadczenia, w których powołując się na paragraf 12 ustęp 3 i 4 Statutu SA, wyznaczają oni następujące osoby do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki: Ewę Mudrak, Katarzynę Sosnowską, Tadeusza Sosnowskiego, Piotra Szczeszka. Pan Tadeusz Sosnowski został jednocześnie wyznaczony Przewodniczącym Rady Nadzorczej. Dodatkowe informacje wymagane Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

12 12 / 56 3 ust. 2. pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" _powołanie członków RN_informacje uzupełniające..pdf rozmiar: kb Mariusz Sosnowski Prezes Zarządu Numer 11/2013 data dodania :44:01 Rejestracja spółki zależnej Zarząd Spółki informuje, iż powziął informację na temat zakończenia procesu rejestracji spółki zależnej w Wielkiej Brytanii. Spółka zależna będzie działać pod firmą Infosystems Corporation Ltd. i zajmować się będzie dystrybucją europejską rozwiązań SA. 3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Numer 10/2013 data dodania :34:01 Raport kwartalny S.A. za II kwartał 2013 rok Zarząd S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy kwartalny za II kwartał 2013 roku, tj. IV kwartał okresu obrotowego Spółki. 4 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". _raport 2Q2013.pdf rozmiar: kb Numer: 9/2013 Data dodania: :58:38 Zawarcie umowy zakupu nieruchomości Zarząd spółki SA informuje, że dnia 29 maja 2013 roku zawarł umowę zakupu nieruchomości położonej w Krakowie przy ulicy Miłkowskiego 3. Cena zakupu wynosi zł netto. Nieruchomość była przedmiotem uchwały

13 13 / 56 nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 maja 2013 roku (uchwały podjęte przez NWZ zostały opublikowane raportem bieżącym nr 6/2013). 3 ust. 2. pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Numer: 8/2013 Data dodania: :55:51 Zawarcie umowy kredytowej Zarząd spółki SA informuje, że dnia 28 maja 2013 roku zawarł z Alior Bankiem SA umowę kredytową na sfinansowanie 80% ceny netto nieruchomości położonej w Krakowie przy ulicy Miłkowskiego 3, to jest na kwotę zł. Umowa została zawarta na okres 10 lat. Stopa procentowa jest zmienna. Kredyt zabezpieczony będzie hipoteką na przedmiotowej nieruchomości. 3 ust. 2. pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Numer 7/2013 data dodania :31:22 Raport kwartalny S.A. za I kwartał 2013 roku Zarząd S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy kwartalny za I kwartał 2013 roku, tj. III kwartał okresu obrotowego Spółki. 4 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". _2013Q1.pdf rozmiar: kb Numer: 6/2013 Data dodania: :23:14 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SA w dniu 6 maja 2013 r.

14 14 / 56 Zarząd S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 6 maja 2013 roku. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad oraz nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do powzięcia którejkolwiek z uchwał. 4 ust. 2 pkt 7. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". _Treść uchwał podjętych na WZA pdf rozmiar: kb Mariusz Sosnowski Prezes Zarządu Numer: 5/2013 Data dodania: :25:25 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy S.A. wraz z projektami uchwał Zarząd S.A. informuje o zwołaniu na dzień 6 maja 2013 roku w siedzibie Spółki przy ul. Okrzei 1 A w Warszawie o godzinie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w załączniku. 4 ust. 2 pkt 1) oraz 6 ust. 3 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy z r. - "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" _ogłoszenie o zwołaniu NWZ + projekty uchwał.pdf rozmiar: kb Mariusz Sosnowski Prezes Zarządu Numer 4/2013 data dodania :50:42 Raport kwartalny S.A. za IV kwartał 2012 roku Zarząd S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2012 roku, tj. II kwartał okresu obrotowego Spółki. 4 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". _raport_4q2012.pdf rozmiar: kb

15 15 / 56 Numer: 3/2013 Data dodania: :17:14 Korekta raportu 1/ Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2013 roku Ze względu na omyłkę pisarską w raporcie 1/2013 zatytułowanym "Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2013 roku" z 09 stycznia 2013 roku podano błędną datę publikacji raportu kwartalnego za IV Q 2012 roku. Termin publikacji raportu za IV Q 2012 będzie zgodny z Regulaminem NewConnect i raport zostanie opublikowany 14 lutego 2013 roku. 6 ust Załącznika Nr 3 do "Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu" - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Numer: 2/2013 Data dodania: :12:06 Zakup autorskich praw majątkowych do oprogramowania Galileo Zarząd SA informuje, iż w dniu roku zawarł umowę zakupu autorskich praw majątkowych do oprogramowania komputerowego "Galileo" od firmy Grandsoft, na mocy której w pierwszym kwartale 2013 roku nastąpi zakup i przeniesienie praw do powyższego oprogramowania na spółkę. Oprogramowanie "Galileo" jest systemem wspomagającym zarządzanie drukarnią, obejmującym swoim zakresem wszystkie procesy biznesowe w firmie - od zgłoszenia przez klienta zapytania ofertowego, przez prowadzenie procesu sprzedaży, prowadzenie gospodarki magazynowej, zaplanowanie i prowadzenie procesu produkcji, aż po rozliczenie finansowe: klienta, produkcji, pracowników a także całego przedsiębiorstwa. System jest produktem rozwijanym od 1995 roku (będąc jednocześnie pierwszym polskim systemem klasy MIS przeznaczonym na rynek poligraficzny). Zakupione w ramach autorskich praw majątkowych kody źródłowe oraz technologia umożliwą stworzenie nowego zintegrowanego rozwiązania wykorzystującego zakupioną technologię. Nowy produkt przeznaczony będzie dla małych i średnich przedsiębiorstw poligraficznych,a ze względu na jego innowacyjność wynikającą z unikalnego, bardzo szerokiego zakresu funkcjonalnego, zamierza oferować go w skali międzynarodowej. Szczegóły zawartej umowy objęte są tajemnicą handlową. 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Numer: 1/2013 Data dodania: :45:39

16 16 / 56 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2013 roku Zarząd Spółki Infosystems S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2013 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach: - raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2012 roku (II kwartał roku obrotowego Spółki) r. - raport okresowy kwartalny za I kwartał 2013 roku (III kwartał roku obrotowego Spółki) r. - raport okresowy kwartalny za II kwartał 2013 roku (IV kwartał roku obrotowego Spółki) r. - raport okresowy kwartalny za III kwartał 2013 roku (I kwartał roku obrotowego Spółki) r. - raport okresowy roczny za okres do r. 6 ust. pkt.14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Numer: 16/2012 Data dodania: :42:21 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SA w dniu 21 grudnia 2012 roku Zarząd S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 grudnia 2012 roku. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad oraz nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do powzięcia którejkolwiek z uchwał. 4 ust. 2 pkt 7. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". _Podjęte uchwały_zwz_ r.pdf rozmiar: kb Mariusz Sosnowski Prezes Zarządu Numer: 15/2012 Data dodania: :00:24 Zawarcie istotnej umowy z Heidelberger Druckmaschinen AG Zarząd Infosystems SA informuje o zawarciu istotnej umowy z Heidelberger Druckmaschinen AG - światowym liderem w produkcji maszyn poligraficznych i dostawcą kompleksowych rozwiązań dla szeroko rozumianego rynku poligraficznego. Zawarta umowa dotyczy wykorzystywania technologii Infosystems SA w sprzedawanym na całym świecie przez korporację Heidelberg systemie zarządzania Prinect. Na podstawie umowy Infosystems SA będzie udzielała licencji typu OEM na wykorzystywanie określonych własnych rozwiązań w oprogramowaniu oferowanym przez firmę Heidelberg. Firma Heidelberger Druckmaschinen AG (w Polsce reprezentowana przez Heidelberg Polska Sp. z o.o.) posiada 250 oddziałów w 170 krajach i dysponuje największą siecią dystrybucyjną i serwisową w całej branży poligraficznej. Roczne przychody korporacji przekraczają 2,6 miliarda EUR. Heidelberg jest również notowany na kilku europejskich giełdach papierów wartościowych (ticker HDD), a jego kapitalizacja wynosi 235 milionów EUR. Z technologii SA korzystają aktualnie także inni światowi producenci, tacy jak m.in.: Fuji USA, Konica

17 17 / 56 Minolta Business Solutions Europe czy Ricoh Europe. 3 ust. 2. pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Numer: 14/2012 Data dodania: :26:11 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy S.A. wraz z projektami uchwał Zarząd S.A. informuje o zwołaniu na dzień 21 grudzień 2012 roku w siedzibie Spółki przy ul. Okrzei 1 A w Warszawie o godzinie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w załączniku. 4 ust. 2 pkt 1) oraz 6 ust. 3 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy z r. - "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" _ogłoszenie o zwołaniu WZ na dzień pdf rozmiar: kb _WZ na dzień _projekty uchwał.pdf rozmiar: kb Mariusz Sosnowski Prezes Zarządu Numer 13/2012 data dodania :04:12 Raport kwartalny S.A. za III kwartał 2012 roku Zarząd S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy kwartalny za III kwartał 2012 roku, tj. I kwartał okresu obrotowego Spółki. 4 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". _Raport kwartalny_ III _Kwartał_2012.pdf rozmiar: kb numer 12/2012 data dodania :00:25

18 18 / 56 Raport roczny S.A. Zarząd Spółki S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za okres r r. 5. ust. 1. pkt 2. Załącznika Nr 3 "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". - Raport roczny za okres do pdf rozmiar: kb Numer: 11/2012 Data dodania: :37:55 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego S.A. Zarząd Spółki S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż uległ zmianie termin przekazania raportu rocznego za rok obrotowy obejmujący okres Planowany termin publikacji raportu przypadał na 3 grudnia 2012 r. Nowy termin został wyznaczony na dzień 9 listopada 2012 r. 6 ust Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Numer: 10/2012 Data dodania: :35:46 Powołanie Prezesa Zarządu SA na kolejną kadencję W związku ze złożeniem w Spółce dniu r. podpisanego protokołu z zebrania Rady Nadzorczej SA, Zarząd Spółki informuje o podjęciu w dniu r. uchwały Rady Nadzorczej o powołaniu Pana Mariusza Sosnowskiego - dotychczasowego Prezesa Zarządu - na kolejną, 5-letnią kadencję. 3 ust. 2 pkt 11. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" numer 9/2012 data dodania :46:45 Raport kwartalny S.A. za II kwartał 2012 roku Zarząd S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy kwartalny za II kwartał 2012 roku, tj. IV kwartał okresu obrotowego Spółki.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ STOCKINFO S.A. TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. Opracowanie: Capital Kopernik S.A. ul. Matejki 42/2,

Bardziej szczegółowo

1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI

1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI CZĘŚĆ I. PODSUMOWANIE 1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI Ze względu na charakter i zakres

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia SPÓŁKA AKCYJNA Gliwice, 9 czerwca 2014 r. 1. Wstęp Przedmiotowe opracowanie prezentuje wyniki analizy sytuacji finansowej, gospodarczej,

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA

Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku Jantar Development S.A. Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku Warszawa, 3 stycznia 2013 r. Szanowni Państwo, niniejszym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku Warszawa, dnia 30 września 2008 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI: 1. Informacje o

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ECARD zwołanego na dzień 18 czerwca 2014 roku

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ECARD zwołanego na dzień 18 czerwca 2014 roku PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ECARD zwołanego na dzień 18 czerwca 2014 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku. PROSPEKT EMISYJNY BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.bpsc.com.pl przygotowany w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE Boruta Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy sporządzone w związku z ofertą publiczną od 1 do 46.525.050 akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. Kęty, 11 Marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2014 SPIS TREŚCI I Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Raport za III kwartał 2011. Index Copernicus International S.A.

Raport za III kwartał 2011. Index Copernicus International S.A. Raport za III kwartał 2011 Index Copernicus International S.A. Warszawa, dnia 14 listopada 2011 roku 1 Spis treści I. Pismo Zarządu... 3 II. Istotne umowy i zdarzenia w raportowanym okresie... 4 III. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny ABS INVESTMENT Spółka Akcyjna SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII C DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 4 / 2009. projekty uchwał uzasadnienia do projektów uchwał sprawozdanie Zarządu opinia Zarządu opinia Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 4 / 2009. projekty uchwał uzasadnienia do projektów uchwał sprawozdanie Zarządu opinia Zarządu opinia Rady Nadzorczej ELZAB RB-W 4 2009 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 4 / 2009 Data sporządzenia: 2009-02-05 Skrócona nazwa emitenta ELZAB Temat projekty uchwał na NWZ w dniu 19.02.2009 r. oraz ich uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEMENTAL HOLDING S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEMENTAL HOLDING S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEMENTAL HOLDING S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU Grodzisk Mazowiecki 1 SPIS TREŚCI 2014-03-20 Rozdział I: Ogólne dane

Bardziej szczegółowo

FLY.pl S.A. Sprawozdanie Zarządu Z działalności Grupy Fly.pl Za rok obrotowy 2014 Obejmujący okres Od 01-01-2014 do 31-12-2014

FLY.pl S.A. Sprawozdanie Zarządu Z działalności Grupy Fly.pl Za rok obrotowy 2014 Obejmujący okres Od 01-01-2014 do 31-12-2014 FLY.pl S.A. Sprawozdanie Zarządu Z działalności Grupy Fly.pl Za rok obrotowy 2014 Obejmujący okres Od 01-01-2014 do 31-12-2014 str. 1 1. Charakterystyka Grupy Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Fly.pl

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.215.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz dopuszczeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA. posługiwać skrótem firmy Dom Development S.A. -------------------------------------

STATUT DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA. posługiwać skrótem firmy Dom Development S.A. ------------------------------------- 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA 1.1 Firma spółki brzmi: Dom Development Spółka Akcyjna. Spółka może się posługiwać skrótem firmy Dom Development S.A. -------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Spis Treści Spis Treści 2 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 5 2. GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG 6 2.1.

Bardziej szczegółowo

STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI

STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI OFERTA PUBLICZNA JEST PRZEPROWADZANA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. POZA GRANICAMI POLSKI NINIEJSZY PROSPEKT NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA LUB OFERTA NABYCIA JAKICHKOLWIEK

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY sporządzony na potrzeby wprowadzenia 11 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda wyemitowanych przez 2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A.

PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A. PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A. 11.424.025 Akcji Serii F. Na podstawie Prospektu oferuje się: Ponadto na podstawie niniejszego Prospektu Spółka wystąpi do GPW o wprowadzenie na rynek oficjalnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ MORIZON SPÓŁKA AKCYJNA W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ MORIZON SPÓŁKA AKCYJNA W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ MORIZON SPÓŁKA AKCYJNA W 2013 ROKU Spis treści Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej Morizon S.A.... 3 Opis struktury Grupy Kapitałowej Morizon

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Warszawa, dnia 1 września 2014 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Warszawa, dnia 1 września 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku Warszawa, dnia 1 września 2014 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI: 1. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000270885 www.komputronik.com Niniejszy prospekt został

Bardziej szczegółowo