KURS NA MAKLERA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KURS NA MAKLERA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH"

Transkrypt

1 KURS NA MAKLERA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I EDYCJA Plan Kursu Sala Catalyst GPW, Warszawa, ul. Książęca 4 22 stycznia marca Instytut Rynku Kapitałowego WSE Research S.A. 1

2 Informacje podstawowe Cele: Przedstawienie uczestnikom wiedzy wymaganej do pozytywnego zdania egzaminu na licencję maklera papierów wartościowych w Komisji Nadzoru Finansowego; Poszerzenie wiedzy uczestników o narzędzia wymagane w pracy maklera, tj. o nowoczesne instrumenty rynku finansowego oraz o psychologię rynków finansowych; Umożliwienie uczestnikom zdobycie wiedzy i pozytywne zdanie egzaminu z świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez maklera (zgodnie ze zmianami prawnymi z 2005 roku); Organizacja kursu w taki sposób, aby uczestnik mógł zaplanować ścieżkę kariery z Instytutem Rynku Kapitałowego w zakresie późniejszych kursów na doradcę inwestycyjnego, doradcę finansowego i - wreszcie eksperta ds. bogactwa; Dla kogo: Osoby, które zamierzają związać swoją karierę z rynkiem kapitałowym; Osoby przygotowujące się do zdania egzaminu na maklera papierów wartościowych; Osoby przygotowujące się do zdania egzaminu na doradcę inwestycyjnego; Osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę na temat aktualnych trendów na rynkach kapitałowych; 2

3 Korzyści: Zajęcia interaktywne, prowadzone w formie warsztatowej; Poprzez przeprowadzenie testów wiedzy merytorycznej, zawartość merytoryczna kursu jest dostosowana do uczestników; Bezpłatne konsultacje prowadzone przez licencjonowanego maklera papierów wartościowych w okresie 14 dni przed egzaminem państwowym; Materiał merytoryczny kursu zgodny z wymaganiami KNF w zakresie uzyskania licencji maklera papierów wartościowych; Wyróżniki kursu Instytutu Rynku Kapitałowego: Pierwszy w Polsce kurs, który wpisuje się w Europejskie Ramy Kwalifikacyjne zawodów związanych z rynkami kapitałowymi; Najszerszy zakres programowy na rynku, uwzględniający moduły analizy technicznej i psychologii rynków finansowych; W ramach kursu uczestnicy zostaną zaproszeni na wizytę na Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (GPW); W ramach zajęć uczestnicy spotkają się z reprezententem Zarządu GPW, który odpowie na ich pytania z zakresu rynków finansowych; Bezpłatne zaproszenie na konferencję organizowaną przez Instytut Rynku Kapitałowego; Dla osoby, która zda najlepiej egzamin państwowy na maklera papierów wartościowych, możliwa praktyka w Instytutcie Rynku Kapitałowego; 3

4 Program kursu Uroczyste otwarcie i wprowadzenie - zawód maklera papierów wartościowych Zjazd 1: r. (7 h) dr Ludwik Sobolewski - Prezes Zarządu GPW Wykład inauguracyjny Rola edukacji w rozwoju rynku kapitałowego w Polsce Maria Dobrowolska Członek Rady Giełdy, Prezes Zarządu Izby Domów Maklerskich Wykład Zawód makler wyzwania i społeczna odpowiedzialność Jana Chudzik Prezes Zarządu Instytutu Rynku Kapitałowego Prezentacja Miejsce i rola Instytutu Rynku Kapitałowego w edukacji rynku kapitałowego Roland Paszkiewicz Dyrektor Biura Analiz CDM PEKAO S.A. Licencja maklera papierów wartościowych i co dalej Łukasz Szczerba Makler nr licencji: 2510 Jak odnieść sukces na egzaminie w KNF perspektywa maklera Wykłady wprowadzające o wyzwaniach w zawodzie maklera papierów wartościowych oraz dodatkowo: Przedstawienie uczestnikom ścieżki kariery z IRK oraz powodów i potrzeby stworzenia programów rozwojowych dedykowanych rynkowi kapitałowemu; Kompetencje zawodowe a rynkowe w kształceniu maklera; Sesja pytań i odpowiedzi Prezesa Zarządu GPW w Warszawie S.A.; Dlaczego IRK oferuje najszerszy na rynku kurs na maklera i dlaczego tworzy go zgodnie z Europejskimi Ramami Kwalifikacyjnymi (ang. European Qualifications Framework - EQF); Wizyta na GPW w Warszawie S.A.; Informacje o egzaminie na maklera tajniki sukcesu w zdaniu jednego z najtrudniejszych egzaminów na rynku; 4

5 Moduł Techniki notowań giełdowych - zjazd 1: r. (8 h) Prowadzący Witold Szymański Główny Specjalista, Dział Notowań GPW Mirosław Szczepański Prezes Zarządu WSE InfoEngine, Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego i Pozagiełdowego Znajomość produktów notowanych na GPW, Bondspot i Catalyst Rozumienie sposobu notowań instrumentów finansowych oraz wystawianych rodzajów zleceń Umiejętność aktywnej partycypacji w poszczególnych fazach sesji giełdowej Analiza technik notowań giełdowych jednolite i ciągłe Rodzaje zleceń giełdowych i umiejetność ich stosowania w zależności od celów inwestycyjnych Rola indeksów giełdowych oraz zasad ich tworzenia/działania Znajomość regulaminu obrotu giełdowego i pozagieldowego 5

6 Moduł Obrót i notowania na GPW - zjazd 2: r. (5,5 h) Prowadzący Marek Wodnicki, Dyrektor Biura Prawnego GPW Wiedza Rola giełd oraz główne procesy konsolidacyjne na globalnych rynkach finansowych Regulamin Giełdy i szczegółowe zasady Obrotu Giełdowego i Pozagiełdowego Znajomość produktów notowanych na Giełdzie i Bondspot Wiedza na temat podmiotów oraz osób uczestniczących w obrocie instrumentami finansowymi na rynku giełdowym oraz pozagiełdowym Przedstawienie i rozumienie wymagań przed którymi stoi podmiot ubiegajacy się o notowanie na giełdzie Proces i zasady emisji papierów wartościowych na giełdzie Umiejętność chrakterystyki oraz znajomość obrotu instrumentami notowanymi na rynku regulowanym i pozagiełdowym Moduł Etyka w pracy maklera papierów wartościowych zjazd 2: r. (2,5 h) Prowadzący prof. Krzysztof Opolski, Wydziału Nauk Ekonomicznych UW Rozumienie wagi etyki w zawodzie maklera papierów wartościowych Wiedza na temat regulacji prawnych dotyczących etyki Uwrażliwienie na potrzeby klienta 6

7 Moduł Matematyka finansowa i analiza portfelowa zjazd 2: (8 h) oraz zjazd 3: r. (16 h) Prowadzący dr Adrian Kulczycki Podstawy matematyki finansowej, w tym - wartość pieniądza w czasie, procent składany i dyskonto, renta, ocena projektów inwestycyjnych Podstawy analizy portfelowej i efektywność informacyjna rynków finansowych Modele rynku kapitałowego Podstawowe ryzyka związane z inwestycjami w instrumenty na rynkach finansowych Budowa i dobór papierów wartościowych do portfela Sposoby zarządzania i dywersyfikacji porfela papierów wartościowych Formułowanie celów i ograniczeń inwestycyjnych klienta Interpretacja wyników osiąganych przez analizy statystyczne oraz ich wpływ na przebudowę portfela Analiza i wycena instrumentów dłużnych Analiza i wycena papierów wartościowych Analiza i wycena instrumentów pochodnych Wykorzystanie miar statystycznych do analizy opłacalności inwestycji na rynkach finansowych Ocena efektywności zarządzania portfelem 7

8 Moduł Prawo rynku kapitałowego i nadzór właścicielski Zjazd 4: r. (4 h) Prowadzący Andrzej Ladziński, Doradca Podatkowy, Grynhoff Woźny Wspólnicy Kancelaria Prawna Prawo cywilne i gospodarcze aspekty związane z rynkiem kapitałowym Prawo podatkowe i dewizowe aspekty związane z rynkiem kapitałowym Prawo papierów wartościowych, instrumenty finansowe oraz ich obrót Prawo instrumentów pochodnych Giełdowe regulacje prawne Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw Oferta publiczna Nadzór nad rynkiem kapitałowym Zagadnienia dotyczące systemu rozliczeniowo-depozytowego Zagadnienia dotyczące rynku towarowego i funduszy inwestycyjnych Zachowanie zgodne z obowiązującym prawem i etyką rynków finansowych Analiza konsekwencji działań niezgodnych z prawem przez podmioty na rynkach kapitałowych Swobodne poruszanie się i rozumienie zasad prawnych obowiązujących na rynkach finansowych Interpretacja i analiza konsekwecji wynikających z braku przestrzegania zasad prawnych obowiązujących na rynkach finansowych Znajomość i rozumienie odpowiedzialności Zarządów i Rad Nadzorczych spółek notowanych Giełdzie Papierów Wartosciowych w Warszawie 8

9 Moduł Psychologia rynków finansowych Zjazd 4: r. (4 h) Prowadzący dr hab Piotr Zielonka Pojęcie i zasady racjonalności Odchylenia od racjonalności Teoria perspektywy Psychologiczna analiza inwestycji Zrozumienie i wykorzystywanie zasad psychologicznych znikształcających model decyzji inwestycyjnych Interpretacja i unikanie pułapek psychologicznych, na które narażony jest makler w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych Wykorzystanie zasad finansów behawioralnych w budowaniu porfela papierów wartościowych Znajomość przyczyn nieracjonalnych zachowań inwestora Umiejętność rozróżnienia poziomu efektywności rynku 9

10 Moduł Analiza techniczna Zjazd 4: r. (8 h) Prowadzący dr Robert Ślepaczuk Teoria Dowa i podstawy analizy technicznej Formacje techniczne Rodzaje wykresów Fale Elliotta i poziomy Fibonacciego Wskaźniki analizy technicznej Systemy wspierające analizę techniczną Analiza i interpretacja opłacalności inwestycji w akcje z perspektywy analizy technicznej Tworzenie strategii inwestycyjnych w oparciu o analizę techniczną Tworzenie wykresów cenowych Intrpretacja i wyznaczanie punktów kupna/sprzedaży akcji w oparciu o formacje analizy technicznej Interpretacja i wyznaczanie punktów kupna/sprzedaży akcji w oparciu o wskaźniki analizy technicznej 10

11 Moduł Prawo rynku kapitałowego i nadzór właścicielski - kontynuacja Zjazd 5: r. (16 h) Prowadzący dr Piotr Zapadka Prawo cywilne i gospodarcze aspekty związane z rynkiem kapitałowym Prawo podatkowe i dewizowe aspekty związane z rynkiem kapitałowym Prawo papierów wartościowych, instrumenty finansowe oraz ich obrót Prawo instrumentów pochodnych Giełdowe regulacje prawne Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw Oferta publiczna Nadzór nad rynkiem kapitałowym Zagadnienia dotyczące systemu rozliczeniowo-depozytowego Zagadnienia dotyczące rynku towarowego i funduszy inwestycyjnych Zachowanie zgodne z obowiązującym prawem i etyką rynków finansowych Analiza konsekwencji działań niezgodnych z prawem przez prodmioty na rynkach kapitałowych Swobodne poruszanie się i rozumienie zasad prawnych obowiązujących na rynkach finansowych Interpretacja i analiza konsekwecji wynikających z nieprzestrzegania zasad prawnych obowiązujących na rynkach finansowych Znajomość i rozumienie odpowiedzialności Zarzadów i Rad Nadzorczych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 11

12 Moduł Rachunkowość finansowa Zjazd 6: r. (16 h) Prowadzący dr Piotr Modzelewski Zakres, zasady i definicje rachunkowości finansowej Forma i zasady sporządzania sprawozdań finansowych Struktura i rodzaje sprawozdań finansowych Składniki sprawozdań finansowych Szczegółowe zasady rachunkowości dla banków, ubezpieczycieli, funduszy inwestycyjnych i biur maklerskich Konsolidowanie sprawozdań finansowych za pomocą różnych metod Badanie i przegląd sprawozdań finansowych Ogłaszanie sprawozdań finansowych Znajomość metod wyceny składników aktywów i pasywów Ustalanie i interpretacja wyniku finansowego Analiza sprawozdań finansowych 12

13 Moduł Analiza fundamentalna i wycena wartości firmy Zjazd 7: r. (16h) Prowadzący dr Andrzej Cwynar, dr Wiktor Cwynar Sposoby wyceny akcji i wskaźniki rynku kapitałowego Podstawy rachunkowości finansowej Struktura i rodzaje sprawozdań finansowych Koszt kapitału własnego i obcego, WACC Dźwignie finansowe i operacyjne Sposoby wyceny wartości firmy Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w oparciu o analizę sprawozdań finansowych Przedstawienie rekomendacji o pozyskiwaniu źródeł finansowania ze względu na sytuację finansową przedsiębiorstwa Określanie rynkowej wartości przedsiębiorstwa celem przygotowania ceny emisyjnej przedsiebiorstwa w drodze na GPW Przygotowanie finansowej strony prospektu emisyjnego przedsiębiorstwa Określenie wewnętrznej ceny akcji przedsiębiorstwa Analiza finansowa sprawozdań finansowych i interpretacja wyników Wykorzystanie dźwigni finansowej i operacyjnej w działalności firm Określanie wpływu źródeł finansowania na docelową strukturę sprawozdań finansowych Przeprowadzenie wyceny firmy w oparciu o różne dostępne miary Przygotowanie prospektu emisyjnego przedsiębiorstwa 13

14 Moduł Instrumenty pochodne - zjazd 8: r. (8 h) Prowadzący Krzysztof Mejszutowicz, Szef Zespołu Instrumentów Pochodnych GPW Wiedza Zasady wyceny, obrotu, konstrukcji instrumentów pochodnych. Zapoznanie się z mechanizmem działania derywatów Poznanie rodzajów operacji zabezpieczających, spekulacyjnych i arbitrażowych przy użyciu różnych rodzajów instrumentów pochodnych notowanych na GPW Poznanie charakterystyki opcji i kontraktów terminowych pod względem: o czynników warunkujących ich wartość, zasady wyceny o sposoby ich wykorzystania w celu przeprowadzania operacji rynkowych o rodzajów, oraz sposobów konstrukcji strategii inwestycyjnych Rozumienie roli instrumentow pochodnych jako dodatkowych możliwości inwestycyjncych Umiejętność wyceny kontraktow terminowych i opcji finansowych Umiejętność wykorzystania ich do celów inwestycyjnych, spekulacyjnych i arbitrażownych Rozumienie charakterystyki instrumentów pochodnych Umiejętność wyceny derywatów Konstrukcja strategii inwestycyjnych złożonych z opcji oraz kontraktów terminowych Sposoby notowania instrumentów pochodnych 14

15 Moduł Promocja i sprzedaż produktów finansowych Zjazd 8: r. (8h) Prowadzący Ewa Opolska Zmiany zachowań i potrzeb klientów w świetle najnowszych badań z rynków finansowych Marketing usług i produktów finansowych Zasady i proces promocji usług i produktów finansowych Satyskacja klienta z produktów i usług oferowanych przez instytucje finansowe Marketing produktów finansowych w kontekście dyrektywy MiFID Kompetencje w zakresie technik sprzedaży i promocji produktów finansowych, które są zgodne z zasadami prawa i etyki obowiązującej na rynkach finansowych Zrozumienie potrzeb i nastawienia do ryzyka klienta zainteresowanego produktami finansowymi Budowa profilu inwestycyjnego klienta instytucji finansowej Segmentacja klientów sektora finansowego i dostosowanie technik sprzedaży do poziomu klienta Zasady budowy strategii marketingowej produktów finansowych Umiejętność budowania długoterminowych relacji z klientami 15

16 Zjazd 9: r. (8h) Prowadzący Łukasz Szczerba makler (nr licencji: 2510), Bogusław Bujak Dyrektor ds. Rozwoju Instytut Rynku Kapitałowego Przerobienie testów z ostatnich 2 lat Odpowiedzi na pytania uczestników Rozwiązanie problemów wskazanych przez uczestników Omówienie wyników testu i głównych błędów popełnianych przez uczestników Uroczyste zakończenie i wręczenie certyfikatów Zjazd 9: r. Prowadzący Jana Chudzik - Prezes Zarządu Instytut Rynku Kapitałowego Podsumowanie Kursu i wręczenie uczestnikom certyfikatów Informacje organizacyjne Miejsce kursu: Siedziba Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, ul. Książęca 4 Koszt kursu: PLN netto Liczba godzin: 134 h - dziewięć weekendowych zjazdów Rozpoczęcie kursu: 22 stycznia 2011 Zakończenie zajęć: 19 marca 2011 roku, tj. przed egzaminem na maklera papierów wartościowych, ogłoszonym na stronach KNF na dzień 27 marca 2011 Koordynator Kursu: Pani Małgorzata Torbiczuk Specjalista ds. Operacji Instytutu Rynku Kapitałowego tel. (22) fax: (22)

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r.

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej Na podstawie art. 128 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 34. KOMUNIKAT Nr 42 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH. z dnia 24 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 34. KOMUNIKAT Nr 42 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH. z dnia 24 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 34 KOMUNIKAT Nr 42 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zakresu

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI

NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI KBF-4101-07-00/2014 Nr ewid. 71/2015/P/14/012/KBF Informacja o wynikach kontroli NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI DEPARTAMENT BUDŻETU i FINANSÓW MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE KURSY Akademia księgowości - kurs od podstaw do samodzielnego księgowego s. 4 Akademia głównego księgowego - kurs dla

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO DOCHODOWYCH SUROWCÓW

BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO DOCHODOWYCH SUROWCÓW Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO DOCHODOWYCH SUROWCÓW publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Termin ważności

Bardziej szczegółowo

+48 22 521 53 90 numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna od poniedziałku od godz. 0:00 do piątku do godziny 22:00

+48 22 521 53 90 numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna od poniedziałku od godz. 0:00 do piątku do godziny 22:00 BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ (DLA KLIENÓW DOMU MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO) Obowiązuje od 1 marca 2015 r. Adres

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo

nr 3 2013 ISSN 2299/6206 kpmg.pl

nr 3 2013 ISSN 2299/6206 kpmg.pl nr 3 2013 ISSN 2299/6206 kpmg.pl 2 KPMG Forum Adres redakcji: KPMG Sp. z o.o. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa tel. +48 22 528 11 00 fax +48 22 528 10 09 kpmg.pl Redaktor naczelny: Magdalena Maruszczak Redaktor

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Wydział Nauk Społecznych AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Autor:

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku. PROSPEKT EMISYJNY BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.bpsc.com.pl przygotowany w

Bardziej szczegółowo

CENTROZAP SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT REJESTRACYJNY AKCJI

CENTROZAP SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT REJESTRACYJNY AKCJI CENTROZAP SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT REJESTRACYJNY AKCJI z siedzibą w Katowicach, ul. Powstańców 34, www.centrozap.pl Data Dokumentu Rejestracyjnego: 31 marca 2008 roku Niniejszy Dokument Rejestracyjny został

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4 42 5 25 Przedmiot: Analiza danych biznesowych Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ PORADNIK KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Mariusz Poślad Stanisław Thiel OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ Warszawa 2015 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo