DUŻE KOMENTARZE BECKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DUŻE KOMENTARZE BECKA"

Transkrypt

1

2 DUŻE KOMENTARZE BECKA Prawo rynku kapitałowego Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym

3

4 DUŻE KOMENTARZE BECKA Prawo rynku kapitałowego Komentarz Redaktorzy Prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski dr Ludwik Sobolewski dr hab. Paweł Wajda Przedmowa Przewodniczący KNF, mec. Andrzej Jakubiak Autorzy prof. UMK dr hab. Mirosław Bączyk, dr hab. Rafał Biskup, prof. UŚ dr hab. Rafał Blicharz, dr Anna Błachnio-Parzych, mec. Karolina Borkowska, Agnieszka Dymura, mec. Diana Gago-Rudnicka, dr Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka, dr Krzysztof Glibowski, dr Marcin Glicz, mec. Sławomir Jakszuk, mec. Miłka Kuźnicka, mec. Marcin Marczuk, prof. zw. dr hab. Marek Michalski, dr Rafał Mroczkowski, dr Tomasz Oczkowski, dr Dominika Opalska, mec. Alicja Ostanek, Joanna Róg, mec. Sebastian Rudnicki, mec. Mariusz Rypina, dr Piotr Stanisławiszyn, Magdalena Śliwa, mec. Aleksander Śmidowicz, dr hab. Paweł Wajda, mec. Marek Wędrychowski, prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski, mec. Bartosz Wojno, dr Konrad Zacharzewski, prof. UKSW dr hab. Piotr Zapadka, dr Kamil Zaradkiewicz, dr Patrycja Zawadzka 2. wydanie WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2014

5 Propozycja cytowania: P. Wajda, [w:] M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda (red.), Prawo rynku kapitałowego, Warszawa 2014 Wydawca: Natalia Adamczyk c Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Białostockie Zakłady Graficzne S.A. ISBN ISBN e-book

6 Spis treści Redaktorzy Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów IX XI XV XVII 1. Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Rozdział 1. Przepisy ogólne Art Rozdział 2. Postępowanie z dokumentami informacyjnymi związanymi z ofertą publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym Oddział 1. Przepisy wspólne Art Oddział 2. Prospekt emisyjny i memorandum informacyjne objęte zasadami obowiązującymi jednolicie w państwach członkowskich Art Oddział 3. Memorandum informacyjne i inne dokumenty informacyjne objęte zasadami obowiązującymi wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Art Oddział 4. Udostępnianie informacji o papierach wartościowych w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą na podstawie tej oferty lub ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym Art Rozdział 3. Obowiązki informacyjne emitentów Art. 55a 68a Rozdział 4. Znaczne pakiety akcji spółek publicznych Oddział 1. Ujawnianie stanu posiadania Art Oddział 2. Wezwania Art Oddział 3. Szczególne uprawnienia i obowiązki akcjonariuszy spółki publicznej Art Oddział 4. Przepisy szczególne Art a Rozdział 5. Zniesienie dematerializacji akcji Art Rozdział 6. Opłaty Art Rozdział 7. Sankcje administracyjne za naruszenie przepisów Art V

7 Spis treści Rozdział 8. Odpowiedzialność cywilna Art Rozdział 9. Przepisy karne Art Rozdział 10. Zmiany w przepisach obowiązujących Art Rozdział 11. Przepisy przejściowe i końcowe Art Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi Dział I. Przepisy ogólne Art Dział II. Wtórny obrót instrumentami finansowymi Rozdział 1. Przepisy ogólne Art Rozdział 2. Rynek regulowany Oddział 1. Rynek giełdowy Art Oddział 2. Rynek pozagiełdowy Art Oddział 3. Zakaz manipulacji Art Oddział 4. Przyjęte praktyki rynkowe Art Dział III. System depozytowo-rozliczeniowy Art. 45a 68e Dział IV. Uczestnictwo w obrocie instrumentami finansowymi Rozdział 1. Prowadzenie działalności przez firmy inwestycyjne Oddział 1. Przepisy ogólne Art Oddział 2. Domy maklerskie Art Oddział 3. Banki prowadzące działalność maklerską Art Oddział 4. Podmioty zagraniczne prowadzące działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Art Rozdział 2. Szczególne typy uczestnictwa w obrocie instrumentami finansowymi Oddział 1. Banki powiernicze Art Oddział 2. Kluby inwestorów Art Rozdział 3. Maklerzy papierów wartościowych i doradcy inwestycyjni Art Dział V. Zabezpieczanie interesów inwestorów. System rekompensat Art Dział VI. Dostęp do informacji o szczególnym charakterze Rozdział 1. Tajemnica zawodowa Art Rozdział 2. Informacje poufne Art a VI

8 Spis treści Dział VII. Opłaty Art Dział VIII. Sankcje administracyjne za naruszenie przepisów Przed Art Art a Dział IX. Odpowiedzialność cywilna Art Dział X. Przepisy karne Art Dział XI. Zmiany w przepisach obowiązujących Art Dział XII. Przepisy przejściowe i końcowe Art Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym Rozdział 1. Przepisy ogólne Art Rozdział 2. Organizacja nadzoru nad rynkiem finansowym Art Rozdział 3. Finansowanie nadzoru nad rynkiem finansowym Art Rozdział 4. Zmiany w przepisach obowiązujących Art Rozdział 5. Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe Art Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym Rozdział 1. Przepisy ogólne Art Rozdział 2. Zasady działania Komisji Art Rozdział 3. Wymiana informacji między organami nadzoru Art Rozdział 4. Kontrola, postępowanie wyjaśniające oraz blokada rachunków Art Rozdział 5. Przepisy karne Art Rozdział 6. Zmiany w przepisach obowiązujących Art Rozdział 7. Przepisy przejściowe i końcowe Art Indeks rzeczowy VII

9

10 Redaktorzy prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski Wiceprezes Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w latach prezes Rady Giełdy. Prezes sądu Izby Domów Maklerskich. Radca prawny, partner kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni, były partner Weil, Gotshal & Manges a następnie Linklaters. Kierował zespołami prawników w szeregu ofert publicznych, transakcji typu M&A, oraz prywatyzacji. Członek Rady Nadzorczej mbanku i kilku innych rad nadzorczych. Profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik katedry, były prodziekan i prorektor UW. dr Ludwik Sobolewski Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie (od 2013 r.), b. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ( ). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów doktoranckich na Uniwersytecie Panthéon- Assas Paris II. Doktor nauk prawnych, radca prawny, egzaminowany aplikant sędziowski. Rozpoczął karierę zawodową na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach pracował w Urzędzie Rady Ministrów. W latach pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Członek rad nadzorczych instytucji finansowych i przedsiębiorstw niefinansowych, między innymi KDPW, Towarowej Giełdy Energii, PAK SA, Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Inventum. dr hab. Paweł Wajda adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca w ramach studiów podyplomowych prowadzonych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, adwokat. Autor ponad osiemdziesięciu publikacji poświęconych w szczególności prawnym aspektom funkcjonowania rynków finansowych. Autor licznych ekspertyz, opracowań i opinii prawnych dotyczących rynków finansowych, w tym rynku kapitałowego. Zajmuje się między innymi bieżącą obsługą prawną jednej z wiodących firm inwestycyjnych. Współpracuje z międzynarodowymi kancelariami prawnymi zajmującymi się obsługą prawną instytucji finansowych i transakcji mających miejsce w obrębie rynków finansowych. IX

11

12 Autorzy prof. UMK dr hab. Mirosław Bączyk kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Bankowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, sędzia Sądu Najwyższego Objaśnienia do art , 177 ObrIFinU dr hab. Rafał Biskup adiunkt w Katedrze Administracyjnego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Objaśnienia do art ObrIFinU prof. UŚ dr hab. Rafał Blicharz kierownik Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Objaśnienia do art , ObrIFinU dr Anna Błachnio-Parzych adiunkt w Zakładzie Prawa Karnego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Naukowej Objaśnienia do art , , ObrIFinU mec. Karolina Borkowska radca prawny, senior associate w kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Objaśnienia do art a, 68 OfertaPublU (wspólnie z M. Marczukiem); do art OfertaPublU (wspólnie z S. Jakszukiem); do art OfertaPublU (wspólnie z P. Wajdą) Agnieszka Dymura aplikant radcowski, członek OIRP w Warszawie Objaśnienia do art OfertaPublU (wspólnie z S. Jakszukiem) mec. Diana Gago-Rudnicka radca prawny, senior associate w kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Objaśnienia do art , OfertaPublU (wspólnie z S. Jakszukiem) dr Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Objaśnienia do art , dr Krzysztof Glibowski adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, adwokat Objaśnienia do art. 2, 33 38, ObrIFinU dr Marcin Glicz adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego Objaśnienia do art a ObrIFinU mec. Sławomir Jakszuk radca prawny, partner w kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Objaśnienia do art. 55a 56a, 57 OfertaPublU (wspólnie z M. Rypiną); do art. 56b 56c, 58, OfertaPublU (wspólnie z A. Ostanek); do art , OfertaPublU (wspólnie z D. Gago-Rudnicką); do art OfertaPublU (wspólnie z J. Róg); do art OfertaPublU (wspólnie z K. Borkowską); do art OfertaPublU (wspólnie z A. Dymurą) mec. Miłka Kuźnicka radca prawny, senior associate w kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Objaśnienia do art. 7 15a, 20 37, OfertaPublU (wspólnie z M. Marczukiem) XI

13 Autorzy mec. Marcin Marczuk radca prawny, partner w kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Objaśnienia do art. 7 15a, 20 37, OfertaPublU (wspólnie z M. Kuźnicką); do art a, 68 (wspólnie z K. Borkowską); do art OfertaPublU (wspólnie z J. Róg); do art OfertaPublU (wspólnie z A. Ostanek) prof. zw. dr hab. Marek Michalski Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Prywatnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Objaśnienia do art ObrIFinU dr Rafał Mroczkowski adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego Objaśnienia do art ObrIFinU dr Tomasz Oczkowski adiunkt w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, radca prawny Objaśnienia do Przed Art. 165, , a ObrIFinU dr Dominika Opalska adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Objaśnienia do art ObrIFinU mec. Alicja Ostanek radca prawny, senior associate w kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Objaśnienia do art. 56b 56c, 58, OfertPublU (wspólnie z S. Jakszukiem); do art OfertPublU (wspólnie z M. Marczukiem) Joanna Róg doktorantka w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, associate w kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni, aplikant adwokacki, członek Izby Adwokackiej w Warszawie Objaśnienia do art OfertaPublU (wspólnie z S. Jakszukiem); do art. 98 (wspólnie z P. Wajdą) do art OfertaPublU (wspólnie z M. Marczukiem) mec. Sebastian Rudnicki radca prawny, counsel Kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Objaśnienia do art , OfertaPublU (wspólnie z M. Śliwą) mec. Mariusz Rypina adwokat, senior associate w kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Objaśnienia do art. 55a 56a, 57 OfertPublU (wspólnie z S. Jakszukiem); do art , 68a, 101 dr Piotr Stanisławiszyn adiunkt w Zakładzie Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego Objaśnienia do art. 55, 63 ObrIFinU Magdalena Śliwa doktorantka w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, aplikant adwokacki, członek Izby Adwokackiej w Warszawie Objaśnienia do art , OfertaPublU (wspólnie z S. Rudnickim) mec. Aleksander Śmidowicz radca prawny, Dyrektor Departamentu Prawnego i Compliance Domu Maklerskiego BZ WBK S.A., arbiter Sądu Izby Domów Maklerskich Objaśnienia do art. 98a 98j ObrIFinU dr hab. Paweł Wajda adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, adwokat Objaśnienia do art. 1, 3 Nb , , , , , , , art. 3a, 50 ObrIFinU (wspólnie z M. Wierzbowskim); art a, 84 94, , ObrIFinU; art. 1 6 OfertaPublU (wspólnie z M. Wierzbowskim), do art OfertaPublU (wspólnie z K. Borkowską); do art. 98 OfertaPublU (wspólnie z J. Róg) XII

14 Autorzy mec. Marek P. Wędrychowski radca prawny, w latach pracownik Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, ostatnio na stanowisku Dyrektora Zarządzającego Pionem Prawno-Legislacyjnym, były wykładowca w Katedrze Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Objaśnienia do art. 1 5, 17 19, 24 25, NadzRKapU; art. 6 10, 16, 17a 17b, 18 20, 33, NadzFinU prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski Wiceprezes Rady Giełdy Papierów Wartościowych, były Prezes tejże Rady; radca prawny Objaśnienia do art. 1, 3 Nb , , , , , , , art. 3a, 50 ObrIFinU (wspólnie z P. Wajdą), art. 1 6 OfertaPublU (wspólnie z P. Wajdą) mec. Bartosz Wojno radca prawny, pracownik Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, uczestnik prac legislacyjnych nad regulacjami rynku finansowego Objaśnienia do art. 6 16, 20 23, 26 38a NadzRKapU; art. 1 5, 6b, 11 15, 17, 17c 17d NadzRFinU dr Konrad Zacharzewski adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Bankowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; Prodziekan ds. Studenckich Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; Objaśnienia do art. 45a 45h, 51 54, 56 59, 65 68e, 79 83a ObrIFinU prof. UKSW dr hab Piotr Zapadka Prodziekan Wydzialu Prawa i Administracji. Kierownik Katedry Prawa Finansowego i Ekonomii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynala Stefana Wyszynskiego w Warszawie Objaśnienia do art , ObrIFinU dr Kamil Zaradkiewicz adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Objaśnienia do art. 3 Nb 1 169, , , , , , , ObrIFinU dr Patrycja Zawadzka adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Objaśnienia do art ObrIFinU XIII

15

16 Przedmowa Z zainteresowaniem przyjąłem wiadomość o wyd. 2 komentarza Prawo rynku kapitałowego. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), której mam zaszczyt przewodniczyć, jest państwową instytucją dbającą o bezpieczeństwo i rozwój rynku finansowego. Nasza podstawowa działalność to nadzór ostrożnościowy nad instytucjami finansowymi: bankami, zakładami ubezpieczeń, towarzystwami emerytalnymi, domami maklerskimi, towarzystwami funduszy inwestycyjnych, instytucjami płatniczymi i spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi. Dzięki działaniom KNF bezpieczny i stabilny sektor finansowy pozostaje filarem polskiej gospodarki. Zgodnie z ustawą o nadzorze nad rynkiem finansowym, celem KNF jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników rynku. W ramach nadzoru nad rynkiem finansowym Komisja sprawuje nadzór nad rynkiem kapitałowym, dążąc do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku kapitałowego, w szczególności bezpieczeństwa obrotu oraz ochrony inwestorów i innych jego uczestników, a także przestrzegania reguł uczciwego obrotu. Do zadań KNF oprócz sprawowania nadzoru należy także podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych; to zadanie, tak jak sprawowanie nadzoru, wymaga rozpowszechniania znajomości prawa regulującego funkcjonowanie rynku kapitałowego. Stąd też z zainteresowaniem przyjmujemy publikowanie prac prawniczych dotyczących rynku kapitałowego, które rozpowszechniają wiedzę o regulacji i funkcjonowaniu tego rynku. W tej literaturze istotną rolę odgrywają komentarze do obowiązujących ustaw. Prawo rynku kapitałowego obejmuje komentarz do czterech podstawowych ustaw, którymi są: ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym i ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym. Autorzy komentarza to liczne grono pracowników naukowych z polskich uczelni i prawnicy praktycy specjalizujący się w zagadnieniach rynku kapitałowego. Od momentu ukazania się na rynku wyd. 1 komentarza do prawa rynku kapitałowego upłynęły już ponad 2 lata, obfitujące w liczne zmiany legislacyjne, które to dotyczyły przede wszystkim materii ustawy z r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ale także w nieco mniejszym stopniu wszystkich pozostałych ustaw tworzących sui generis konstytucję rynku kapitałowego. W międzyczasie w praktyce obrotu pojawiły się też liczne problemy, które niewątpliwie wymagają od doktryny zajęcia stanowiska i przedstawienia odpowiednich uwag komentatorskich. W okresie tym sądy powszechne i administracyjne wielokrotnie orzekały też w sprawach dotyczących cywilnoprawnych, karnoprawnych oraz administracyjnoprawnych aspektów funkcjonowania rynku kapitałowego. Ostatnie 2 lata to również okres dużej aktywności organu nadzoru KNF. Z całą pewnością można zatem przyjąć, że okres ten był gorącym i ważnym, jeśli chodzi o normatywną regulację krajowego rynku kapitałowego. Wszystkie te okoliczności skłoniły redaktorów naukowych, autorów oraz wydawcę komentarza do prawa rynku kapitałowego do przygotowania wyd. 2 zaktualizowanego i poszerzonego. Oddawane właśnie w ręce Czytelników wyd. 2 będzie stanowić z pewnością istotne źródło wiedzy dla wszystkich prawników zajmujących się zawodowo rynkiem kapitałowym i praktyczną pomoc dla wszystkich osób zainteresowanych działaniem mechanizmów tego rynku, instrumentami finansowymi notowanymi w jego obrębie oraz działającymi tamże instytucjami finansowymi. XV

17 Przedmowa Komentarz jest wyrazem indywidualnych poglądów jego autorów, nie stanowi oficjalnej wykładni komentowanych ustaw, choć wydaje się, że autorzy dokładali starań, aby odzwierciedlić poglądy dominujące i wykładnię przepisów przyjętą w praktyce. Warszawa, maj 2014 r. Przewodniczący KNF Andrzej Jakubiak XVI

18 Wykaz skrótów 1. Źródła prawa BFGU ustawa z r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 ze zm.) BiegRewU ustawa z r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz. 649 ze zm.) CBAU ustawa z r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 621 ze zm.) DochJSTU ustawa z r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.) DopIFinRRegR rozp. MF z r. w sprawie dopuszczania instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym (Dz.U. Nr 205, poz. 1699) dyrektywa 2002/87/WE..... dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z r. w sprawie dodatkowego nadzoru nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń oraz przedsiębiorstwami inwestycyjnymi konglomeratu finansowego i zmieniająca dyrektywy Rady 73/239/EWG, 79/267/EWG, 92/49/EWG, 92/96/EWG, 93/6/EWG i 93/22/EWG oraz dyrektywy 98/78/WE i 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.Urz. WE L Nr 35 z 2003 r., s. 1) dyrektywa 2003/124/WE.... dyrektywa Komisji 2003/124/WE z r. wykonująca dyrektywę 2003/6 w zakresie definicji i publicznego ujawniania informacji wewnętrznych (poufnych) oraz definicji manipulacji na rynku (Dz.Urz. UE L Nr 339, s. 70) dyrektywa 2003/71/WE..... dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE (Dz.Urz. UE L Nr 345, s. 64) dyrektywa 2004/109/WE.... dyrektywa 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE (Dz.Urz. UE L Nr 390, s. 38) dyrektywa 2004/25/WE..... dyrektywa 2004/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z r. w sprawie ofert przejęcia (Dz.Urz. UE L Nr 142, s. 12) dyrektywa 2004/72/WE..... dyrektywa Komisji 2004/72/WE z r. wykonująca dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie dopuszczalnych praktyk rynkowych, definicji informacji wewnętrznej w odniesieniu do towarowych instrumentów pochodnych, sporządzania list osób mających dostęp do informacji wewnętrznych, powiadamiania o transakcjach związanych XVII

19 Wykaz skrótów z zarządem oraz powiadamiania o podejrzanych transakcjach. Tekst mający znaczenie dla EOG (Dz.Urz. UE L Nr 162, s. 70) dyrektywa 2006/48/WE (dyrektywa CRD) dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (Dz.Urz. UE L Nr 177, s. 1) akt nieobowiązujący dyrektywa 2006/49/WE (dyrektywa CAD) dyrektywa 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z r. w sprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych (Dz.Urz. UE L Nr 177, s. 201) akt nieobowiązujacy dyrektywa 2007/44/WE..... dyrektywa 2007/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z r. zmieniająca dyrektywę Rady 92/49/EWG oraz dyrektywy 2002/83/WE, 2004/39/WE, 2005/68/WE i 2006/48/WE w zakresie zasad proceduralnych i kryteriów oceny stosowanych w ramach oceny ostrożnościowej przypadków nabycia lub zwiększenia udziałów w podmiotach sektora finansowego (Dz.Urz. UE L Nr 247, s. 1) dyrektywa 2009/102/WE.... dyrektywa 2009/102/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z r. w sprawie prawa spółek, dotyczącą jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (Dz.Urz. UE L Nr 258, s. 20) dyrektywa 2009/65/WE..... dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (Dz.Urz. UE L Nr 302, s. 32) dyrektywa 2009/111/WE.... dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/111/WE z r. zmieniająca dyrektywy 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2007/64/WE w odniesieniu do banków powiązanych z centralnymi instytucjami, niektórych pozycji funduszy własnych, dużych ekspozycji, uzgodnień w zakresie nadzoru oraz zarządzania w sytuacji kryzysowej (Dz.Urz. UE L Nr 302, s. 97) dyrektywa 2010/78/UE..... dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/78/UE z r. w sprawie zmiany dyrektyw 98/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (Dz.Urz. UE L Nr 331, s. 120; dyrektywa Omnibus) dyrektywa 2013/36/UE..... dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającą dyrektywę 2002/87/WE i uchylającą dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz.Urz. UE L Nr 176, s. 338; dyrektywa CRD IV) dyrektywa 2013/50/UE..... dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/50/UE z r. zmieniająca dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji wymo- XVIII

20 Wykaz skrótów gów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym, dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych oraz dyrektywę Komisji 2007/14/WE ustanawiającą szczegółowe zasady wdrożenia niektórych przepisów dyrektywy 2004/109/WE (Dz.Urz. UE L Nr 294, s. 13) dyrektywa 97/9/WE dyrektywa 97/9/WE Rady i Parlamentu Europejskiego z r. w sprawie systemów rekompensat dla inwestorów (Dz.Urz. WE L Nr 84, s. 22) dyrektywa Market Abuse... dyrektywa 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z r. w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku) (Dz.Urz. UE L Nr 96, s. 16) dyrektywa MiFID dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG (Dz.Urz. UE L Nr 145, s. 1) dyrektywa MiFID II dyrektywa Komisji 2006/73/WE z r. wprowadzająca środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (Dz.Urz. UE L Nr 241, s. 26) DzAdmRzU ustawa z r. o działach administracji rządowej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 743 ze zm.) DzMaklBankR rozp. MF z r. w sprawie szczegółowych zasad organizacyjnego wydzielenia działalności maklerskiej banku (Dz.U. Nr 68, poz. 483) DzUbezpU ustawa z r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 950 ze zm.) EfEnerU ustawa z r. o efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 94, poz. 551 ze zm.) EgzMaklPapWR rozp. MF z r. w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych, doradcę inwestycyjnego i agenta firmy inwestycyjnej oraz sprawdzianu umiejętności (Dz.U. Nr 187, poz. 1452) ElInPłU ustawa z r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1232) akt nieobowiązujący FinPublU ustawa z r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) FundEmU ustawa z r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 989 ze zm.) FundInwU ustawa z r. o funduszach inwestycyjnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 157) GiełdyTowU ustawa z r. o giełdach towarowych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 197) InfBieżOkrR rozp. MF z r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne infor- XIX

Wybrane akty prawne krajowe i europejskie

Wybrane akty prawne krajowe i europejskie Wybrane akty prawne krajowe i europejskie I. Rynek kapitałowy A. Regulacje UE 1. dyrektywa Rady 93/6/EWG z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie adekwatności kapitałowej przedsiębiorstw inwestycyjnych j instytucji

Bardziej szczegółowo

Prawo rynku kapitałowego

Prawo rynku kapitałowego Podręczniki Prawnicze Prawo rynku kapitałowego Aleksander Chłopecki Marcin Dyl 4. wydanie C.H.Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Aleksander Chłopecki, Marcin Dyl Prawo rynku kapitałowego W sprzedaży: A. Mikos-Sitek,

Bardziej szczegółowo

Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego SEMINARIA MAGISTERSKIE 2016/2017

Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego SEMINARIA MAGISTERSKIE 2016/2017 Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego SEMINARIA MAGISTERSKIE 2016/2017 Prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski Kierownik Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego Przewodniczący Rady Naukowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza WPROWADZENIE DO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Spis treści. Część pierwsza WPROWADZENIE DO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Wykaz skrótów......................................... 11 Słowo wstępne......................................... 13 Część pierwsza WPROWADZENIE DO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ROZDZIAŁ I. Pojęcie, rodzaje

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografia Wprowadzenie Rozdział I. Polityczne uwarunkowania regulacji europejskiego rynku usług finansowych

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografia Wprowadzenie Rozdział I. Polityczne uwarunkowania regulacji europejskiego rynku usług finansowych Przedmowa... Wykaz skrótów... Bibliografia... Wprowadzenie... XIII XV XXI XXVII Rozdział I. Polityczne uwarunkowania regulacji europejskiego rynku usług finansowych... 1 1. Uwagi ogólne... 1 2. Od wspólnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4 KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zakresu tematycznego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna funkcjonowania komitetu audytu

Podstawa prawna funkcjonowania komitetu audytu Zgodnie z nową ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, w skład komitetu audytu wchodzi co najmniej 3 członków.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX

Spis treści. Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Spis treści Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Rozdział I. Cele i źródła regulacji prawa rynku kapitałowego... 1 1. Cele regulacji... 1 2. Metoda regulacji... 2 I. Metoda cywilnoprawna...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa. Wykaz skrótów. Wykaz literatury

Spis treści. Przedmowa. Wykaz skrótów. Wykaz literatury Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Wykaz literatury Rozdział I. Cele i źródła regulacji prawa rynku kapitałowego ő 1. Cele regulacji ő 2. Metoda regulacji I. Metoda cywilnoprawna II. Metoda administracyjnoprawna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 586

Warszawa, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 586 Warszawa, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 586 USTAWA z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami

Bardziej szczegółowo

dodaje się lit. i w brzmieniu: i) zarządzającego alternatywnym funduszem inwestycyjnym, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. b dyrektywy Parlamentu

dodaje się lit. i w brzmieniu: i) zarządzającego alternatywnym funduszem inwestycyjnym, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. b dyrektywy Parlamentu U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy prawa rynku kapitałowego zagadnienia wybrane

Zakres przedmiotowy prawa rynku kapitałowego zagadnienia wybrane ANNA LICHOSIK* Zakres przedmiotowy prawa rynku kapitałowego zagadnienia wybrane 1. Wprowadzenie Prawo rynku kapitałowego to zespół norm, które wywodzą się z różnych źródeł, jak również mają zróżnicowany

Bardziej szczegółowo

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r.

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej Na podstawie art. 128 ust.

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE SPÓŁKI PUBLICZNEJ W ŚWIETLE ZMIAN PRZEPISÓW PRAWA.

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE SPÓŁKI PUBLICZNEJ W ŚWIETLE ZMIAN PRZEPISÓW PRAWA. Oferta Biura Informacji Kapitałowych w zakresie przeprowadzenia szkolenia zamkniętego pt.: OBOWIĄZKI INFORMACYJNE SPÓŁKI PUBLICZNEJ W ŚWIETLE ZMIAN PRZEPISÓW PRAWA. Wrocław, październik 2015 Klienci BIK

Bardziej szczegółowo

kodeks spółek handlowych

kodeks spółek handlowych kodeks spółek handlowych TEKSTY USTAW 6. WYDANIE kodeks spółek handlowych TEKSTY USTAW Zamów książkę w księgarni internetowej 6. WYDANIE Stan prawny na 7 września 2017 r. Wydawca Małgorzata Stańczak Redaktor

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych,

Bardziej szczegółowo

Tom II: prawo bankowe, obrót instrumentami finansowymi, fundusze inwestycyjne, ochrona konkurencji.

Tom II: prawo bankowe, obrót instrumentami finansowymi, fundusze inwestycyjne, ochrona konkurencji. WSPÓLNOTOWE I POLSKIE PUBLICZNE PRAWO GOSPODARCZE. Tom II: prawo bankowe, obrót instrumentami finansowymi, fundusze inwestycyjne, ochrona konkurencji. Autor: Marian Zdyb CZĘŚĆ I DZIAŁALNOŚĆ BANKÓW W POLSCE.

Bardziej szczegółowo

KNF: komunikat z 370. posiedzenia KNF w dniu 26 września 2017 r. (komunikat)

KNF: komunikat z 370. posiedzenia KNF w dniu 26 września 2017 r. (komunikat) 2017-09-26 15:06 KNF: komunikat z 370. posiedzenia KNF w dniu 26 września 2017 r. (komunikat) - KNF informuje: W trzysta siedemdziesiątym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział: --

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKI NEWCONNECT STATUS SPÓŁKI PUBLICZNEJ I OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

SPÓŁKI NEWCONNECT STATUS SPÓŁKI PUBLICZNEJ I OBOWIĄZKI INFORMACYJNE SPÓŁKI NEWCONNECT STATUS SPÓŁKI PUBLICZNEJ I OBOWIĄZKI INFORMACYJNE Agnieszka Góral Wicedyrektor Działu Emitentów GPW Warszawa, 17 października 2012 r. 2 SPÓŁKA NEWCONNECT SPÓŁKA PUBLICZNA PODSTAWA OBOWIĄZKÓW

Bardziej szczegółowo

Młody inwestor skąd brać informacje i o czym samemu informować?

Młody inwestor skąd brać informacje i o czym samemu informować? Młody inwestor skąd brać informacje i o czym samemu informować? Maciej Kędziora Departament Nadzoru Obrotu Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 24.09.2015 r. Niniejsza prezentacja została przygotowana w celach

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH

S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 2157 S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi,

Bardziej szczegółowo

Spółki dopuszczone do publicznego obrotu są zobowiązane do przekazywania raportów okresowych.

Spółki dopuszczone do publicznego obrotu są zobowiązane do przekazywania raportów okresowych. Spółki dopuszczone do publicznego obrotu są zobowiązane do przekazywania raportów okresowych. Uwagi wprowadzające Sprawozdania finansowe, w tym sprawozdania zarządu z działalności emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE PORTAL INTERNETOWY www.corp gov.gpw.pl OBOWIĄZKI INFORMACYJNE SPÓŁEK PUBLICZNYCH I ICH AKCJONARIUSZY Agnieszka Gontarek Dział Emitentów w GPW Warszawa, 11 grudnia 2008 r. 2 SPÓŁKA NEWCONNECT SPÓŁKA PUBLICZNA

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych Zbiory Orzecznictwa Becka Kodeks spółek handlowych Orzecznictwo Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka Ewa Skibińska 3. wydanie C.H.Beck ZBIORY ORZECZNICTWA BECKA Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo Polecamy

Bardziej szczegółowo

W wyniku rewizji dyrektywy 2003/6/WE zauważono, że nie wszystkie właściwe organy krajowe miały do dyspozycji pełny wachlarz uprawnień umożliwiających

W wyniku rewizji dyrektywy 2003/6/WE zauważono, że nie wszystkie właściwe organy krajowe miały do dyspozycji pełny wachlarz uprawnień umożliwiających UZASADNIENIE Podstawowym celem projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (dalej: projekt ) jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI PRAWNICZE. A. Chłopecki/M. Dyl Prawo rynku kapitałowego

PODRĘCZNIKI PRAWNICZE. A. Chłopecki/M. Dyl Prawo rynku kapitałowego PODRĘCZNIKI PRAWNICZE A. Chłopecki/M. Dyl Prawo rynku kapitałowego W sprzedaży: A. Mikos-Sitek, P. Zapadka PRAWO FINANSÓW PUBLICZNYCH, wyd. 3 Skrypty Becka K. Bilewska, A. Chłopecki PRAWO HANDLOWE, wyd.

Bardziej szczegółowo

OCHRONA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ W SEKTORACH ENERGETYKI SIECIOWEJ

OCHRONA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ W SEKTORACH ENERGETYKI SIECIOWEJ MONOGRAFIE PRAWNICZE OCHRONA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ W SEKTORACH ENERGETYKI SIECIOWEJ TOMASZ DŁUGOSZ Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE TOMASZ DŁUGOSZ OCHRONA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ W SEKTORACH

Bardziej szczegółowo

TRITON DEVELOPMENT SA Dane nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej

TRITON DEVELOPMENT SA Dane nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej 2016-01-26 16:08 TRITON DEVELOPMENT SA Dane nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej Raport bieżący 5/2016 Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 22 oraz art. 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2008 r. Projekt z dnia 26 sierpnia 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2008 r. w sprawie cech transakcji długoterminowych instrumentami finansowymi nabywanymi lub zbywanymi na własny rachunek

Bardziej szczegółowo

z dnia 2017 r. o zasadach badania niekaralności kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w podmiotach sektora finansowego

z dnia 2017 r. o zasadach badania niekaralności kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w podmiotach sektora finansowego Projekt z dnia 28 sierpnia 2017 r. U S T AWA z dnia 2017 r. o zasadach badania niekaralności kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w podmiotach sektora finansowego Art. 1. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

W związku z powyższym, aneksem nr 1 wprowadza się następujące zmiany do Prospektu:

W związku z powyższym, aneksem nr 1 wprowadza się następujące zmiany do Prospektu: 26.10.2017 r. Aneks nr 1 z dnia 20 października 2017 roku do Prospektu emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D, E, F, G, H, I oraz J IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Redakcja naukowa. Urszula Banaszczak-Soroka. Rynki finansowe. Organizacja, instytucje, uczestnicy. Wydanie drugie uzupełnione

Redakcja naukowa. Urszula Banaszczak-Soroka. Rynki finansowe. Organizacja, instytucje, uczestnicy. Wydanie drugie uzupełnione Redakcja naukowa Urszula Banaszczak-Soroka Rynki finansowe Organizacja, instytucje, uczestnicy Wydanie drugie uzupełnione F I N A N S E Rynki finansowe Organizacja, instytucje, uczestnicy F I N A N S E

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Andrzej Zoll

Prof. dr hab. Andrzej Zoll Prawo karne Prof. dr hab. Andrzej Zoll wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1991 1993 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, w latach 1993 1997 prezes

Bardziej szczegółowo

Kurs dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa wraz ze zdanym egzaminem państwowym.

Kurs dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa wraz ze zdanym egzaminem państwowym. Tomasz Trela II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Mielcu, profil matematyczno - fizyczny. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wydział Organizacji i Zarządzania; rok ukończenia -

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 891 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Rynek obligacji korporacyjnych, hipotecznych i samorządowych w Polsce 2010, GAB PATRONAT HONOROWY

Rynek obligacji korporacyjnych, hipotecznych i samorządowych w Polsce 2010, GAB PATRONAT HONOROWY Termin: 4 października 2011 Miejsce: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Sala Notowań) Rynek obligacji korporacyjnych, hipotecznych i samorządowych w Polsce 2010, GAB PATRONAT HONOROWY PARTNERZY

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1057)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1057) Warszawa, dnia 8 grudnia 2010 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1057) I. Cel i przedmiot ustawy Opiniowana ustawa zmienia ustawę

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KOMENTARZE BECKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Polecamy nasze publikacje z serii Komentarze Becka: Zygmunt Niewiadomski (red.) PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE. KOMENTARZ, wyd. 5 Marzena

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. P r o j e k t U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

PRAWO BANKOWE. 8. wydanie

PRAWO BANKOWE. 8. wydanie PRAWO BANKOWE 8. wydanie Stan prawny na 22 lutego 2013 r. Wydawca: Magdalena Przek-Ślesicka Redaktor prowadzący: Roman Rudnik Opracowanie redakcyjne: Ilona Iwko, Dorota Wiśniewska Skład, łamanie: Faktoria

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku BPH S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej

Polityka informacyjna Banku BPH S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Załącznik do Uchwały Zarządu Banku BPH S.A. nr 22/2017 Polityka informacyjna Banku BPH S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Data obowiązywania: Data ostatniego przeglądu: Właściciel Regulacji: Jednostki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 34. KOMUNIKAT Nr 42 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH. z dnia 24 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 34. KOMUNIKAT Nr 42 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH. z dnia 24 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 34 KOMUNIKAT Nr 42 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zakresu

Bardziej szczegółowo

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Szanowni Państwo Rektorzy, mam przyjemność zaprosić Państwa na całodniowe warsztaty organizowane przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Bardziej szczegółowo

Jan Kuchno, Piotr Kuchno, Wojciech Litwin, Sławomir Trojanowski oraz Marta Kuchno zasiadali w Radzie Nadzorczej poprzedniej kadencji.

Jan Kuchno, Piotr Kuchno, Wojciech Litwin, Sławomir Trojanowski oraz Marta Kuchno zasiadali w Radzie Nadzorczej poprzedniej kadencji. Raport bieżący nr 9/2013 28.06.2013 Temat: Powołanie osób nadzorujących. W oparciu o 5 ust. 1 pkt 22 oraz 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych

Bardziej szczegółowo

Informacje o członkach Zarządu

Informacje o członkach Zarządu Informacje o członkach Zarządu Informacje o członkach Zarządu Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka", "PGE"), w uzupełnieniu raportu nr 18/2016 z dnia 22 marca 2016 r., przekazuje informacje

Bardziej szczegółowo

Biegli rewidenci projekt nowych regulacji. Wpisany przez Krzysztof Maksymiuk

Biegli rewidenci projekt nowych regulacji. Wpisany przez Krzysztof Maksymiuk Nowa ustawa zastąpi dotychczasową z 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie; wprowadza również zmiany do ustawy o rachunkowości. W dniu 24 czerwca 2008 roku Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów

Komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów 01.12.2015 Komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów Autor: Wieczorna Image not found http://wieczorna.pl/uploads/photos/middle_ Warszawa, 1 grudnia 2015 r. RADA MINISTRÓW Podczas dzisiejszego posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku BPH S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej

Polityka informacyjna Banku BPH S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Załącznik do Uchwały Zarządu Banku BPH S.A. nr 145/2015 Polityka informacyjna Banku BPH S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Strona 1 z 9 Rozdział I Przepisy Ogólne Zakres przedmiotowy 1 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE 1) 2) 3) 4) 5)

UZASADNIENIE 1) 2) 3) 4) 5) UZASADNIENIE Niniejszy projekt przewiduje zmiany w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami

Bardziej szczegółowo

jawność i jej ograniczenia

jawność i jej ograniczenia MONOGRAFIE PRAWNICZE jawność i jej ograniczenia Redaktor naukowy Grażyna Szpor TOM VII Postępowanie administracyjne Czesław Martysz (red.) Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE GRAŻYNA SZPOR (Redaktor

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 16.09.2009 roku

Aneks nr 2 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 16.09.2009 roku Aneks nr 2 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 16.09.2009 roku Niniejszy aneks został przygotowany w związku z: - złożeniem przez Członka Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Ø Nadzór solo. Ø Nadzór zintegrowany. Ø Nadzór mieszany MATERIAŁY WYKŁADOWE MATERIAŁY WYKŁADOWE MATERIAŁY WYKŁADOWE

Ø Nadzór solo. Ø Nadzór zintegrowany. Ø Nadzór mieszany MATERIAŁY WYKŁADOWE MATERIAŁY WYKŁADOWE MATERIAŁY WYKŁADOWE MODELE NADZORU FINANSOWEGO Ø Nadzór solo Ø Nadzór zintegrowany Ø Nadzór mieszany NADZÓR FINANSOWY W POLSCE Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych Komisja

Bardziej szczegółowo

Warunki dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego

Warunki dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego Podstawowym warunkiem dopuszczenia akcji spółki do obrotu giełdowego na rynku podstawowym jest sporządzenie i zatwierdzenie odpowiedniego dokumentu informacyjnego przez odpowiedni organ nadzoru, chyba

Bardziej szczegółowo

PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU I DEBIUTU NA GIEŁDZIE

PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU I DEBIUTU NA GIEŁDZIE PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU I DEBIUTU NA GIEŁDZIE Regulacje Ustawy Kodeks spółek handlowych Ustawy z 29 lipca 2005 r.: O obrocie instrumentami finansowymi O ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2013 r. Poz. 1030

Warszawa, dnia 6 września 2013 r. Poz. 1030 Warszawa, dnia 6 września 2013 r. Poz. 1030 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Kodeks spółek handlowych 1.

Bardziej szczegółowo

Forma prezentacji sprawozdań finansowych spółek giełdowych i zakres informacji dodatkowej

Forma prezentacji sprawozdań finansowych spółek giełdowych i zakres informacji dodatkowej Treść informacyjna sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych, a zatem i danych porównywalnych, uwzględnia wymogi prezentacyjne wynikające ze znowelizowanej ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA PROKURATORÓW. Przestępczość na rynku kapitałowymmetodyka prowadzenia postępowań karnych

PROGRAM SZKOLENIA DLA PROKURATORÓW. Przestępczość na rynku kapitałowymmetodyka prowadzenia postępowań karnych PROGRAM SZKOLENIA DLA PROKURATORÓW Przestępczość na rynku kapitałowymmetodyka prowadzenia postępowań karnych Szkolenie przeznaczone jest dla prokuratorów, prowadzących postępowania z zakresu przestępczości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Poz. 1260 USTAWA z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych innych ustaw 1)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XI Wykaz literatury... XVII Przedmowa do wydania drugiego... XIX Przedmowa do wydania pierwszego...

Spis treści. Wykaz skrótów... XI Wykaz literatury... XVII Przedmowa do wydania drugiego... XIX Przedmowa do wydania pierwszego... Spis treści Wykaz skrótów... XI Wykaz literatury... XVII Przedmowa do wydania drugiego... XIX Przedmowa do wydania pierwszego... XXI Rozdział I. Prawo giełdowe w systemie prawa... 1 1. Przedmiot prawa

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy

Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy Architektura rynku kapitałowego w Polsce 10 października 2011 Założenia: Rynek kapitałowy to rynek funduszy średnio i długoterminowych Rynek kapitałowy składa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. 2014 r. Projekt z dnia 4 grudnia 2013 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. 2014 r. w sprawie dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku

rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku Wytyczne dotyczące rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku Informacje dotyczące rynków towarowych instrumentów pochodnych lub powiązanych rynków kasowych na potrzeby określenia informacji poufnych w

Bardziej szczegółowo

Implementacja Dyrektyw AIFM i UCITS V do polskiego porządku prawnego. Polityka wynagrodzeń

Implementacja Dyrektyw AIFM i UCITS V do polskiego porządku prawnego. Polityka wynagrodzeń Implementacja Dyrektyw AIFM i UCITS V do polskiego porządku prawnego. Polityka wynagrodzeń VII Ogólnopolski Kongres Prawa Bankowego i Rynku Kapitałowego, 7.05.2015 Jakub Pyszyński, IPOPEMA TFI Agenda Agenda

Bardziej szczegółowo

Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej

Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE", Spółka ) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lutego 2014 r. Poz. 157 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 6 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 3 lutego 2014 r. Poz. 157 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 6 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 lutego 2014 r. Poz. 157 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537

tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537 Kancelaria Sejmu s. 1/26 tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Bank BPS S.A. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2009 r. Projekt z dnia 27.07.2009 r. w sprawie wzorów wniosków o wpis na listę maklerów papierów wartościowych oraz na listę doradców inwestycyjnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Instytucje rynku kapitałowego

Instytucje rynku kapitałowego Instytucje rynku kapitałowego Współczesny, regulowany rynek kapitałowy nie mógłby istnieć bez instytucji, które zajmują się jego nadzorowaniem, zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu, a także pośredniczeniem.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO NA RYNKU KAPITAŁOWYM. Praca zbiorowa pod redakcją Gabrieli Łukasik

PRZEDSIĘBIORSTWO NA RYNKU KAPITAŁOWYM. Praca zbiorowa pod redakcją Gabrieli Łukasik PRZEDSIĘBIORSTWO NA RYNKU KAPITAŁOWYM Praca zbiorowa pod redakcją Gabrieli Łukasik Katowice 2007 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 I. WPŁYW ROZWOJU RYNKU KAPITAŁOWEGO NA WYBORY WSPÓŁCZESNEGO - PRZEDSIĘBIORSTWA 13 1.

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE SPÓŁKI DO

PRZYGOTOWANIE SPÓŁKI DO PRZYGOTOWANIE SPÓŁKI DO OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH W ZAKRESIE SPRAWOZDAWCZOŚCI ADAM TOBOŁA REGULACJE PRAWNE Rynek Główny Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, Ustawazdnia29lipca2005rokuooferciepublicznejiwarunkach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 357 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 146 oz tj. Dz.U poz MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 października 2016 r.

Dz.U Nr 146 oz tj. Dz.U poz MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 października 2016 r. Kancelaria Sejmu s. 1/229 Dz.U. 2004 Nr 146 oz. 1546 tj. Dz.U. 2016 poz. 1896 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Obowiązki informacyjne spółek publicznych

Obowiązki informacyjne spółek publicznych Obowiązki informacyjne spółek publicznych Zofia Bielecka Counsel Maciej Zajda Associate 25 listopada 2014 roku, Warszawa OBOWIĄZKI INFORMACYJNE PO CO? Rzetelna informacja na rynku notowań instrumentów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2017 r. Poz. 1480

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2017 r. Poz. 1480 Warszawa, dnia 2 sierpnia 2017 r. Poz. 1480 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY PRAWNE FUNKCJONOWANIA RYNKU FINANSOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ B 365304

ASPEKTY PRAWNE FUNKCJONOWANIA RYNKU FINANSOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ B 365304 ASPEKTY PRAWNE FUNKCJONOWANIA RYNKU FINANSOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ B 365304 Spis treści Podziękowania. 9 Wstęp 11 Rozdział pierwszy Teoria regulacji a regulacja rynku finansowego n Wprowadzenie 17 1. Regulacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI Ład korporacyjny w Polsce i w Europie stan obecny i perspektywy

PROGRAM KONFERENCJI Ład korporacyjny w Polsce i w Europie stan obecny i perspektywy PROGRAM KONFERENCJI Ład korporacyjny w Polsce i w Europie stan obecny i perspektywy 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa fot. Andreas Tille 09:30 10:00 REJESTRACJA

Bardziej szczegółowo

1. posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej;

1. posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej; Zbigniew Sienkiewicz Wykształcenie: wyższe prawnicze, Radca Prawny - od 1991 do1996 studia wyższe prawnicze - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ukończony z wyróżnieniem, - od 1997

Bardziej szczegółowo

Ponadto zmiany dotyczą:

Ponadto zmiany dotyczą: Działając na podstawie 30 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrow z dnia 13 września 2004 roku w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego,

Bardziej szczegółowo

3. W art. 3 skreśla się dotychczasowy ust. 4 i ust. 5 natomiast dotychczasowe ust. 6 i 7 otrzymują odpowiednio numerację 4 i 5.

3. W art. 3 skreśla się dotychczasowy ust. 4 i ust. 5 natomiast dotychczasowe ust. 6 i 7 otrzymują odpowiednio numerację 4 i 5. Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Stan prac legislacyjnych w zakresie ubezpieczeń

Stan prac legislacyjnych w zakresie ubezpieczeń Stan prac legislacyjnych w zakresie ubezpieczeń ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 58 28 fax :+48 22 694 39 50 Warszawa, 23 października 2014 r. www.mf.gov.pl Deregulacja Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1)

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) Kancelaria Sejmu s. 1/157 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw: 1) dyrektywy Rady

Bardziej szczegółowo

-termin upływu kadencji, na jaką Członek Rady Nadzorczej został powołany: 2017

-termin upływu kadencji, na jaką Członek Rady Nadzorczej został powołany: 2017 Paweł Jankowski Prezes Zarządu a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, - imię i nazwisko, pełniona

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/5

Kancelaria Sejmu s. 1/5 Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 10 października 2012 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 1166. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna DB Securities S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej

Polityka informacyjna DB Securities S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Poziom 3 Polityki Polityka informacyjna S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka informacyjna S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ UJAWNIANYCH

Bardziej szczegółowo

Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych

Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych Komentarz Mateusz Pacak Wydanie 1 Stan prawny na 1 grudnia 2012 roku Warszawa 2013 Redaktor prowadzący: Katarzyna Gierłowska Opracowanie redakcyjne: Anna

Bardziej szczegółowo

Pan Marcin Sznyra. Marcin Sznyra Przewodniczący Rady Nadzorczej, 5-letnia kadencja upływa r.

Pan Marcin Sznyra. Marcin Sznyra Przewodniczący Rady Nadzorczej, 5-letnia kadencja upływa r. Informacje wymagane na podstawie 10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu ASO o powołanych w 25.02.2015 r. członkach Rady Nadzorczej AdMassive Group S.A. Pan Marcin Sznyra Marcin Sznyra Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne

Postępowanie cywilne Kinga Flaga-Gieruszyńska Postępowanie cywilne pytania 7. wydanie REPETYTORIA C H BECK Postępowanie cywilne W sprzedaży: E. Marszałkowska-Krześ (red.) POSTĘPOWANIE CYWILNE, wyd. 2 Podręczniki Prawnicze

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja Z implementacja w bankach

Rekomendacja Z implementacja w bankach Rekomendacja Z implementacja w bankach Warszawa, 29 września 2016 r. Hotel Mercure Centrum sala Etiuda, ul. Złota 48/54 Partnerem merytorycznym seminarium jest kancelaria Seminarium poprowadzi: Prof. dr

Bardziej szczegółowo

Europeizacja PUBLICZNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO

Europeizacja PUBLICZNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO Europeizacja PUBLICZNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO Europeizacja PUBLICZNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO Pod redakcją Hanny Gronkiewicz-Waltz i Krzysztofa Jaroszyńskiego Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2011 Redaktor prowadzący:

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ Rafał Witek Przewodniczący Rady Nadzorczej Rafał Witek pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Invico S.A. od 25 listopada 2010 r. Rafał Witek ukończył

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 12. do Prospektu Emisyjnego LUBAWA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 10 sierpnia 2006 r.

ANEKS NR 12. do Prospektu Emisyjnego LUBAWA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 10 sierpnia 2006 r. ANEKS NR 12 do Prospektu Emisyjnego LUBAWA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 10 sierpnia 2006 r. Prospekt Emisyjny LUBAWA S.A. został zatwierdzony przez Komisję Papierów

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A.

POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. 1 1. Celem niniejszej polityki jest określenie zasad klasyfikacji Klientów (dalej DM Consus) w zakresie świadczonych na ich rzecz usług. 2.

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 173/34 30.6.2016 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów

Bardziej szczegółowo

AIFMD i UCITS V Zakres i tempo dostosowania TFI do nowej ustawy

AIFMD i UCITS V Zakres i tempo dostosowania TFI do nowej ustawy AIFMD i UCITS V Zakres i tempo dostosowania TFI do nowej ustawy Ustawa z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw Tomasz Masiarz Kancelaria Prawna

Bardziej szczegółowo