Franciszek Adamczyk. Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Franciszek Adamczyk. Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:"

Transkrypt

1 Franciszek Adamczyk WyŜsze Akademia Rolnicza w Krakowie, Wydział Rolniczy, Kierunek: Ekonomika i organizacja produkcji, 1976 University of Connecticut w Hartford w USA, studia podyplomowe z zakresu spraw publicznych, 1994 Akademia Obrony Narodowej, Kierunek: bezpieczeństwo narodowe, Świadectwo ukończenia studiów doktoranckich 2010 r.(wszczęty przewód doktorski) - aktualnie doradca Ministra Skarbu Państwa - aktualnie przewodniczący Rady Nadzorczej Bumar sp. z o.o. - doradca Marszałka Woj. Małopolskiego ds. międzynarodowych ( ) - doradca Prezesa Zarządu PIT Bumar - Senator RP VI kadencji przewodniczący senackiej Komisji Obrony Narodowej, członek Komisji Spraw Zagranicznych - konsul generalny minister pełnomocny RP w Chicago ( ) - poseł na Sejm III kadencji członek Komisji Edukacji, Nauki i MłodzieŜy, Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Łączności z Polakami za Granicą - delegat do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii Europejskiej oraz Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Przewodniczący Podkomisji Nagrody Europy - przewodniczący Polsko Brytyjskiego Okrągłego Stołu - wiceprezes Zarządu Fundacji KsięŜnej Yorku Children in Crisis - przewodniczący Rządowego Zespołu ds. Monitorowania Reformy Systemu Edukacji - wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP ( ) - członek Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy ( ) - współprzewodniczący Zespołu do Spraw Oświaty Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego ( ) - delegat do Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego ( ) - wójt Lipnicy Wielkiej ( ) - radny gminy Lipnica Wielka ( ) - prezes spółki Orawex działającej w branŝy handlowo-usługowej ( ) - kierownik rejonu produkcyjnego Gruszowicki Kombinat Rolny ( ) Marcin Dyl WyŜsze Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, mgr prawa, 1994 doktor nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 2000 ukończony Międzynarodowy Instytut Rozwijających się Rynków Kapitałowych przy amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (International Institute for Securities Market Development), obecnie Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Prezes Zarządu obecnie Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik naukowy - asystent, od października 2001 adiunkt Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (wcześniej Komisja Papierów Wartościowych) ostatnio na stanowisku Dyrektora Departamentu Prawnego Członek Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - od lutego do sierpnia 2008 roku W latach członek Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych 1

2 Autor licznych publikacji dotyczących rynku kapitałowego Arkadiusz Kawecki WyŜsze - Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Kierunek Psychologia, Specjalizacja Psychologia Pracy, dyplom magistra 1989 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Zarządzania i Informatyki, Magisterskie Studia MenedŜerskie wg Programu Executive Master of Business Administration, dyplom magistra 1999 Centrum Prywatyzacji Biznes i Finanse, Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych, obecnie PG Silesia KWK Silesia, Dyrektor Wykonawczy ds. Personalnych BPI Polska, Senior Konsultant Pełnomocnik Zarządu PLL LOT S.A PKN Orlen S.A., Dyrektor Wykonawczy ds. Personalnych Orbis S.A., Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich Grupy Hotelowej Orbis 2005 Work Service, Członek Zarządu Ciech S.A., Dyrektor Biura Polityki Kadrowej i Organizacji Telekomunikacja Polska S.A., Doradca Vice-Prezesa Zarządu, Dyrektor Pionu Kadr Hortex Holding S.A., Członek Zarządu, Dyrektor Wykonawczy ds. Zarządzania Kadrami KGHM Polska Miedź S.A., Dyrektor Departamentu Polityki Kadrowej ABB Dolmel Driver Ltd, specjalista ds. Adaptacji i Rozwoju Pracowników Działalność prywatna, Pobyt w USA Rejonowy Areszt Śledczy we Wrocławiu, psycholog Jacek Kuciński WyŜsze - Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, magister fizyki, 1976 doktor nauk technicznych w zakresie elektrotechniki (Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny), 1988 Szkolenia: Training Course on technology foresight for practitioners, UNIDO, 2007 Technology foresight for Decision markets, UNIDO, 2006 NATO Training for STI Policymakers and Administrators (CIPRE, Budapeszt, Węgry), 2001 Best Practices Participant Training Program (USAID, Washington, USA), 1999 Studium Zarządzania Finansami (FRR), 1997 ZłoŜył egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa, obecnie Wykładowca w Collegium Civitas obecnie Dyrektor Ośrodka Foresightu Zaawansowanych Technologii, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii obecnie Kierownik Działu strategii i transferu technologii, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk obecnie Prezes Stowarzyszenia MenedŜerów i Administratorów Innowacyjnych Projektów Europejskich POLMA Zastępca Dyrektora Narodowego Programu Foresight POLSKA 2020 i Programu 2

3 Foresight Scenariusze Rozwoju Technologii Nowoczesnych Materiałów Metalicznych, Ceramicznych i Kompozytowych w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk Kierownik Zespołu ds. Współpracy z Joint Research Centre UE, Punkt Kontaktowy Programów Europejskich Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (FNP), kierownik Zespołu Inwestycji Kapitałowych, członek rad nadzorczych w spółkach z udziałem FNP Międzynarodowa Agencja Atomowa w Wiedniu, ekspert w zakresie inŝynierii materiałów ANSALDO SpA w Genui (Włochy), konsultant techniczny, autor plazmowego generatora promieniowania X dla celów przemysłowych, a następnie przedstawiciel tego koncernu na Polskę Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, stypendysta, a następnie pracownik naukowy w Max-Planck-Institute w Monachium oraz Uniwersytetu w Heidelbergu (Niemcy) Instytut Badań Jądrowych w Świerku, pracownik naukowy Ponadto: - członek międzynarodowych sieci ERAWATCH i ETEPS (European Techn.-Economical Policy Suport) - autor i współautor wielu międzynarodowych programów badawczych i naukowo-technicznych, prekursor prowadzenia programów foresight w Polsce - załoŝyciel Polskiego Stowarzyszenia MenedŜerów i Administratorów Projektów Europejskich POLMA i jego prezes - członek Komitetów Sterujących w kilku międzynarodowych programach badawczych Marek Panfil WyŜsze Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, magister ekonomii, doktor SGH nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, 2005 Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, Podyplomowe Studium Zarządzania Wartością Firmy, Ukończył szkolenie International Faculty Program w IESE Business School w Barcelonie, czerwiec 2010 od 2006 Kierownik Podyplomowych Studiów SGH Metody wyceny spółki kapitałowej (patronat GPW S.A. w Warszawie) - odbyło się IX edycji, uczestniczyło prawie 300 Słuchaczy Pont Corporation Sp. z o.o.(firma konsultingowa), Warszawa, Konsultant, Kierownik projektów od 1996 Adiunkt w Katedrze Zarządzania Wartością SGH Specjalizacja: zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, wycena przedsiębiorstwa oraz aktywów niematerialnych, pozyskiwanie źródeł finansowania zewnętrznego (w tym private equity), ocena opłacalności projektów inwestycyjnych. Autor wielu publikacji z wyŝej wymienionych dziedzin. Wykładowca na wielu studiach podyplomowych SGH: Zarządzanie wartością firmy, Metody wyceny spółki kapitałowej, Wyceny nieruchomości, Zarządzanie finansami, Inwestycji rzeczowych i projektów rozwojowych, Doradztwa finansowego, Fuzji i przejęć przedsiębiorstw etc. Ponadto: Konsultant w projekcie A.T.Kearney (audyt organizacyjny w firmie zarządzającej aktywami w Polsce) 3

4 od 1999 Członek Rady Naukowej Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Współorganizator dwunastu edycji prestiŝowych Podyplomowych Studiów SGH Zarządzania Wartością Firmy Aktywny trener/wykładowca współpracujący z Warszawskim Instytutem Bankowości, Instytutem Rachunkowości i Podatków i innymi ośrodkami Biegły NajwyŜszej Izby Kontroli w zakresie weryfikacji wyceny przedsiębiorstw do celów prywatyzacji (2007) Autor wielu wycen przedsiębiorstw, biznesplanów Uczestnik Forum Członków Rad Nadzorczych organizowanych przez SEG, GPW Uczestniczył w warsztatach dla członków Komitetu Audytu RN, organizowanych 2010 i w 2011 przez PwC Jan Rymarczyk wyŝsze ekonomiczne - profesor dr hab. nauk ekonomicznych. od 1 kwietnia 1967 do chwili obecnej - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ( dawniej Akademia Ekonomiczna, WyŜsza Szkoła Ekonomiczna). Kolejne funkcje: asystent, adiunkt, docent, profesor uczelniany, profesor zwyczajny. W przeszłości zasiadał juŝ w Radzie Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., ostatnio od maja 2010 roku. Marzenna Weresa WyŜsze Szkoła Główna Planowania i Statystyki, magister ekonomii, 1988 doktor nauk ekonomicznych - Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 1995 doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii - Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, obecnie Szkoła Główna Handlowa, Profesor w Instytucie Gospodarki Światowej SGH, Dyrektor Instytutu Gospodarki Światowej Kierownik Polish-American Innovation Management Postgraduate Study Program w Kolegium Gospodarki Światowej SGH Kierownik Zakładu Badań nad Gospodarką Niemiecką IGS SGH Vice Prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego pracownik naukowy w School of Slavonic and East European Studies, University College Londyn, Wielka Brytania obecnie Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Gospodarki Światowej, Kierownik Podyplomowego Studium Handlu Zagranicznego Konsultant w Departamencie Ekonomicznym Ministerstwa Spraw Zagranicznych Szkoła Główna Handlowa, adiunkt Szkoła Główna Handlowa, asystent EDMAR Sp. z o.o. Biała Podlaska, Kierownik Biura ds. Handlu Zagranicznego, a od 1991 Vice Prezes Zarządu 4

5 Ponadto: obecnie Członek Rady Warszawskiego Konsorcjum Naukowego obecnie Członek Senatu akademickiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Członek Komitetu Sterującego: projekt RIS Mazovia Członek Rady Nadzorczej ZAP Puławy SA obecnie kierowanie zespołami badawczymi realizującymi projekty, w tym międzynarodowe obecnie Ekspert dla European Commission Joint Research Centre (IRC), Institute for Prospective Technological Studies (IPTS) oraz DG Enterprise obecnie Członek European Economic Association obecnie Członek stowarzyszony The British Association for Slavonic and East European Studies, Wielka Brytania obecnie Członek The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central Europe (NISPAcee), Bratysława, Słowacja Członek Rady Nadzorczej Budimex SA Powołani Członkowie Rady Nadzorczej nie wykonują poza KGHM Polska Miedź S.A. działalności konkurencyjnej wobec działalności przedsiębiorstwa KGHM Polska Miedź S.A. Nie są wspólnikami w konkurencyjnych wobec KGHM Polska Miedź S.A. spółkach cywilnych lub osobowych. Nie są członkami organów konkurencyjnych wobec KGHM Polska Miedź S.A. spółek kapitałowych. Nie uczestniczą w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów. Nie figurują w Rejestrze DłuŜników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równowaŝne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami) 5

BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA

BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA Załącznik 1. do Sprawozdania KNA za rok 2009 Biografie członków KNA BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA Prof. dr hab. ElŜbieta Chojna-Duch Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, po studiach

Bardziej szczegółowo

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa Ład korporacyjny w Polsce i w Europie stan obecny i perspektywy - konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa PANELIŚCI JACEK BĄK Rechtsanwalt (niemiecki

Bardziej szczegółowo

(Raport bieżący nr 14/2015) 27.03.2015. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

(Raport bieżący nr 14/2015) 27.03.2015. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję GETIN Holding S.A. ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16 KRS 0000004335 Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS Getin Noble Bank S.A. 07 1560 1108

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam SA.

Temat: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam SA. Opublikowany przez: OPTeam SA Data sporządzenia: 2014-06-12 Temat: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam SA. Raport bieżący nr: 29/2014 Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Henryk Majchrzak Krzysztof Żmijewski Jerzy Karol Buzek Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Włodzimierz

Henryk Majchrzak Krzysztof Żmijewski Jerzy Karol Buzek Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Włodzimierz Henryk Majchrzak Prezes Zarządu PSE Operator Dr inż Henryk Majchrzak jest związany z PSE od lipca 2010 roku: w pierwszym okresie jako Członek Zarządu, a od 15 października 2010 r jako Prezes Zarządu Od

Bardziej szczegółowo

Załącznik. śyciorysy członków Rady Nadzorczej BOŚ S.A. IX kadencji:

Załącznik. śyciorysy członków Rady Nadzorczej BOŚ S.A. IX kadencji: Załącznik śyciorysy członków Rady Nadzorczej BOŚ S.A. IX kadencji: Jacek Maciej Bajorek wyŝsze: magister prawa i administracji, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, radca prawny śyciorys zawodowy 1991-1996

Bardziej szczegółowo

Powołanie wskazanych wyżej członków Rady Nadzorczej nastąpiło na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

Powołanie wskazanych wyżej członków Rady Nadzorczej nastąpiło na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Spółka: Work Service S.A. Raport bieżący nr: 47/2014 Data: 27 czerwca 2014 r. Temat: Powołanie osób nadzorujących Zarząd Work Service S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, że w dniu 27 czerwca 2014

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące Członków Zarządu Spółki powołanych dnia 16 marca 2015 roku przez Radę Nadzorczą Spółki na IX kadencję

Informacje dotyczące Członków Zarządu Spółki powołanych dnia 16 marca 2015 roku przez Radę Nadzorczą Spółki na IX kadencję Załącznik do raportu bieżącego nr 7/2015 Informacje dotyczące Członków Zarządu Spółki powołanych dnia 16 marca 2015 roku przez Radę Nadzorczą Spółki na IX kadencję Herbert Wirth Prezes Zarządu KGHM Polska

Bardziej szczegółowo

Philippe De Brouwer Prezes Zarządu Jest absolwentem Szkoły Zarządzania na Uniwersytecie Solvay - Vrije w Brukseli. Posiada takŝe licencjat z fizyki,

Philippe De Brouwer Prezes Zarządu Jest absolwentem Szkoły Zarządzania na Uniwersytecie Solvay - Vrije w Brukseli. Posiada takŝe licencjat z fizyki, Philippe De Brouwer Prezes Zarządu Jest absolwentem Szkoły Zarządzania na Uniwersytecie Solvay - Vrije w Brukseli. Posiada takŝe licencjat z fizyki, specjalizacja fizyka teoretyczna i matematyczna. W latach

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 9/2013 Korekta 09.07.2013. Temat: Korekta raportu bieżącego 9/2013 powołanie osób nadzorujących.

Raport bieżący nr 9/2013 Korekta 09.07.2013. Temat: Korekta raportu bieżącego 9/2013 powołanie osób nadzorujących. Raport bieżący nr 9/2013 Korekta 09.07.2013 Temat: Korekta raportu bieżącego 9/2013 powołanie osób nadzorujących. Treść raportu: Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. niniejszym koryguje raport

Bardziej szczegółowo

FAM Grupa Kapitałowa S.A. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A. Raport nr 24/2011. Tytuł: Powołanie osób nadzorujących. Data: 17:05, 30.06.2011r.

FAM Grupa Kapitałowa S.A. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A. Raport nr 24/2011. Tytuł: Powołanie osób nadzorujących. Data: 17:05, 30.06.2011r. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A Raport nr 24/2011 Tytuł: Powołanie osób nadzorujących. Data: 17:05, 30.06.2011r. Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (Spółka) informuje, że w

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 17 / 2014 RB-W 17 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Wybór Zarządu Spółki ELZAB S.A. na kolejną kadencję

Raport bieżący nr 17 / 2014 RB-W 17 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Wybór Zarządu Spółki ELZAB S.A. na kolejną kadencję ELZAB RB-W 17 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 17 / 2014 Data sporządzenia: 2014-06-30 Skrócona nazwa emitenta ELZAB Temat Wybór Zarządu Spółki ELZAB S.A. na kolejną kadencję Podstawa

Bardziej szczegółowo

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 20 / 2013 RB-W 20 2013

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 20 / 2013 RB-W 20 2013 ELZAB RB-W 20 2013 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 20 / 2013 Data sporządzenia: 2013-12-27 Skrócona nazwa emitenta ELZAB Temat Powołanie członków Rady Nadzorczej ELZAB S.A. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA informacja promocja 7-8 listopada 2012 r., Westin Hotel, Warszawa Tradycja w nowej odsłonie Zagadnienia: XVI Międzynarodowa Konferencja Energetyczna EuroPower PATRONAT HONOROWY (plany inwestycyjne, konsolidacja

Bardziej szczegółowo

Zarząd. Wojciech Sobieraj Prezes. Krzysztof Czuba - Wiceprezes. Michał Hucał Wiceprezes

Zarząd. Wojciech Sobieraj Prezes. Krzysztof Czuba - Wiceprezes. Michał Hucał Wiceprezes Zarząd Wojciech Sobieraj Prezes Wojciech Sobieraj od 2002 roku do 2006 roku był Wiceprezesem Zarządu Banku BPH SA, gdzie był odpowiedzialny za pion bankowości detalicznej. W okresie zatrudnienia w Banku

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego IX Ogólnopolska konferencja BGK dla JST Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych 28-29 maja 2012 roku Hotel OSSA, Ossa CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Szanowni Państwo, Pragnę Państwa serdecznie

Bardziej szczegółowo

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r.

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r. Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci 13 grudnia 2010 r. 2 Program konferencji 9.00 Rejestracja uczestników 10.00 Otwarcie konferencji Marek Belka Prezes Narodowego

Bardziej szczegółowo

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Magellan S.A. powołanych w dniu 9 maja 2012 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Magellan S.A. powołanych w dniu 9 maja 2012 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Magellan S.A. powołanych w dniu 9 maja 2012 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dariusz Prończuk - Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z DZIAŁALNOŚCI INTERFERIE S.A. w 2013 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z DZIAŁALNOŚCI INTERFERIE S.A. w 2013 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z DZIAŁALNOŚCI INTERFERIE S.A. w 2013 roku Z UWZGLĘDNIENIEM WYCENY UDZIAŁÓW W JEDNOSTCE STOWARZYSZONEJ METODĄ PRAW WŁASNOŚCI Lubin, marzec 2014 Strona 1 PODSTAWOWE INFORMACJE Strona

Bardziej szczegółowo

Marcin Dec - Dyrektor Zarządzający Obszarem Skarbu Getin Noble Bank

Marcin Dec - Dyrektor Zarządzający Obszarem Skarbu Getin Noble Bank Marcin Dec - Dyrektor Zarządzający Obszarem Skarbu Getin Noble Bank Pracę w bankowości rozpoczął jako Dealer w Dealing Room-ie Bank Gdańskiego SA w 1996 r. Z grupą BIG Banku Gdańskiego SA (później Banku

Bardziej szczegółowo

Jakub Papierski (ur. w 1972 roku) jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również licencję Chartered Financial Analyst (CFA).

Jakub Papierski (ur. w 1972 roku) jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również licencję Chartered Financial Analyst (CFA). Jakub Papierski Przewodniczący Rady Nadzorczej, Jakub Papierski (ur. w 1972 roku) jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również licencję Chartered Financial Analyst (CFA). Karierę

Bardziej szczegółowo

K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012

K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012 K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012 we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA Zagadnienia prawne, środowiskowe, regulacyjne i finansowe związane z poszukiwaniem

Bardziej szczegółowo

WYKŁADOWCY (Akademia Finansów i Biznesu Vistula) Program: Dyplomowany Specjalista ds. ubezpieczeń

WYKŁADOWCY (Akademia Finansów i Biznesu Vistula) Program: Dyplomowany Specjalista ds. ubezpieczeń WYKŁADOWCY (Akademia Finansów i Biznesu Vistula) Program: Dyplomowany Specjalista ds. ubezpieczeń Jest doktorem nauk ekonomicznych, dyplom uzyskał kończąc Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Na rynku ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. 3 czerwca 2009

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. 3 czerwca 2009 ING OFE zamierza zgłosić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu kandydaturę Pana Jacka Tucharza na niezaleŝnego członka Rady Nadzorczej Spółki. Udostępnione Spółce uzasadnienie kandydatury: Doświadczenie zawodowe

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa NIP: 952-207-86-26 REGON: 142075516 KRS: 0000340559 tel. 22 891 07 37 biuro@republikanie.org FUNDACJA W INTERNECIE: http//www.republikanie.org/

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ATON-HT Spółka Akcyjna z dnia 11 lutego 2010 r.

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ATON-HT Spółka Akcyjna z dnia 11 lutego 2010 r. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ATON-HT Spółka Akcyjna z dnia 11 lutego 2010 r. Opis kandydatur do Rady Nadzorczej. Sławomir Bichajło Wykształcenie mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Głodni Sukcesu! Program kongresu. Organizator. Mecenasi. Patroni medialni

Głodni Sukcesu! Program kongresu. Organizator. Mecenasi. Patroni medialni Głodni Sukcesu! Program kongresu Organizator Mecenasi Partnerzy Patroni honorowi Patroni medialni 1 MID - Międzynarodowy Instytut Demokracji Międzynarodowy Instytut Demokracji (MID) to organizacja pozarządowa,

Bardziej szczegółowo

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki.

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki. KRI IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki 12-13 czerwca 2012 roku Hotel OSSA, Ossa IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Program Kongresu 12 CZERA 2012

Bardziej szczegółowo