Indeksy giełdowe. Bohdan Wyżnikiewicz. Sopot, 12 marca 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Indeksy giełdowe. Bohdan Wyżnikiewicz. Sopot, 12 marca 2015 r."

Transkrypt

1 Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz Sopot, 12 marca 2015 r.

2 Plan wykładu Indeksy Giełdy Papierów Wartościowych Historia i charakterystyka indeksów GPW Metodologia indeksów GPW od i formuły obliczeniowe Zmiany portfela akcji w indeksach Stopy zwrotu Komitet Indeksów Giełdowych Wpływ mediów na indeksy giełdowe Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 2

3 Warszawski Indeks Giełdowy Autor nazwy WIG dr Grzegorz Wójtowicz Skrót oznacza Warszawski Indeks Giełdowy. Indeks WIG publikowany jest od pierwszej sesji giełdowej odbytej 16 kwietnia 1991 roku. Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 3

4 Historia indeksów GPW ważniejsze fakty rozpoczęcie publikacji indeksu WIG rozpoczęcie publikacji WIG rozpoczęcie publikacji WIRR rozpoczęcie publikacji NIF rozpoczęcie publikacji MIDWIG rozpoczęcie publikacji pięciu subindeksów sektorowych rozpoczęcie publikacji TechWIG rozpoczęcie publikacji WIG-PL rozpoczęcie publikacji WIG-media rozpoczęcie publikacji WIG-media rozpoczęcie publikacji WIG-paliwa zaprzestanie publikacji NIF zmiana metodologii indeksów denominacja subindeksów sektorowych Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 4

5 Historia indeksów GPW ważniejsze fakty MIDWIG na mwig40, WIRR na swig rozpoczęcie publikacji subindeksu WIG-deweloperzy rozpoczęcie publikacji NCIndex (NewConnect) zaprzestanie publikacji indeksu TechWIG rozpoczęcie publikacji subindeksu WIG-chemia rozpoczęcie publikacji indeksów WIG20short i WIG20lev rozpoczęcie publikacji indeksu RESPECT rozpoczęcie publikacji subindeksu WIG-energia rozpoczęcie publikacji indeksu WIGdiv rozpoczęcie publikacji subindeksu WIG-surowce rozpoczęcie publikacji indeksu WIG-Ukraine Zmiana nazwy WIG-PL na WIG-Poland rozpoczęcie publikacji indeksu WIGPlus Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 5

6 Historia indeksów GPW ważniejsze fakty rozpoczęcie publikacji indeksu WIG-CEE rozpoczęcie publikacji indeksu WIG20TR rozpoczęcie publikacji indeksów WIG30 i WIG30TR rozpoczęcie publikacji indeksów WIG30short i WIG30lev zaprzestanie publikacji indeksów swig80 i WIG-Plus rozpoczęcie publikacji indeksów WIG50 i WIG zaprzestanie publikacji indeksów WIG50, WIG250, WIG30short, WIG30lev, zmniejszenie częstotliwości publ. WIG wznowienie publikacji indeksu swig80 Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 6

7 Indeksy GPW WIG20 mwig40 swig80 WIG GPW publikuje 25 oficjalnych indeksów giełdowych dla głównego parkietu: zwykłe, narodowe, sektorowe i zamawiane. Ponadto dwa indeksy dla alternatywnego parkietu New Connect. Cztery indeksy są zastrzeżonymi znakami towarowymi. Indeksy WIG20 i mwig40 są instrumentami bazowymi dla kontraktów terminowych, a indeks WIG20 również dla opcji i funduszy ETF notowanych na GPW. Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 7

8 Indeksy GPW Kryteria bazowe uczestnictwa spółek w indeksach: Liczba akcji w wolnym obrocie musi być większa od 10 proc., Wartość akcji w wolnym obrocie musi być większa od 1 mln euro, Spółka nie może być oznaczona w sposób szczególny (np. bankructwem), Spółka nie może być zakwalifikowana do segmentów Lista Alertów oraz znajdować się w Strefie Niskiej Płynności. Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 8

9 Indeksy GPW częstotliwość publikowania (wybrane indeksy) Indeks WIG20, WIG20lev, WIG20 short Tryb publikacji Indeks bieżący Co 15 sekund WIG, WIG30, mwig40, swig80,wigdiv, RESPECT WIG-PL, WIG-UA Subindeksy sektorowe ciągły jednolity Co 60 sekund 15:15 po drugim fixingu Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 9

10 Formuła indeksów GPW M ( t) Indeks( t) Indeks(0) M (0) K( t) Gdzie: Indeks(t) - wartość indeksu na sesji t M(t) - kapitalizacja portfela indeksu na sesji t M(0) - kapitalizacja portfela indeksu w dniu bazowym Indeks(0) - wartość indeksu w dniu bazowym K(t) - współczynnik korygujący indeksu na sesji t Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 10

11 Współczynnik korygujący M ( t') K( t 1) K( t) M ( t) Gdzie: M(t ) M(t) K(t) K(t+1) - kapitalizacja portfela indeksu po rewizji lub korekcie (korekcie nadzwyczajnej) obliczana na podstawie ostatniego kursu - kapitalizacja portfela indeksu przed rewizją lub korektą (korektą nadzwyczajną) - dotychczasowa wartość współ. korygującego - nowa wartość współczynnika korygującego Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 11

12 Indeks WIG20 Indeks typu cenowego obejmujący 20 największych i najbardziej płynnych spółek. Nie mogą w nim uczestniczyć fundusze inwestycyjne oraz więcej niż 5 spółek z jednego sektora giełdowego. Liczony od 16 kwietnia 1994 roku. Wartość bazowa indeksu 1000 pkt. Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 12

13 Indeks WIG20short WIG20short jest indeksem pochodnym do indeksu WIG20. Wartości historyczne indeksu przeliczone zostały od daty bazowej indeksu (od 31 grudnia 2005 r.) Pierwsza wartość indeksu wynosiła 2654,65 pkt i jest równa wartości zamknięcia indeksu WIG20 w tym dniu. Indeks WIG20short kształtuje się symetrycznie do indeksu WIG20. Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 13

14 WIG20 vs. WIG20short Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 14

15 Indeks WIG20lev WIG20lev jest indeksem pochodnym do indeksu WIG20. Wartości historyczne indeksu przeliczone zostały od daty bazowej indeksu (31 grudnia 2005 r.) Pierwsza wartość indeksu wynosiła 2654,65 pkt. Indeks WIG20lev stanowi dźwignię w stosunku do indeksu WIG20: podąża zgodnie z kierunkiem WIG20, ale z dwukrotnie większą siłą. Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 15

16 WIG20 vs. WIG20lev Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 16

17 Indeks mwig40 Indeks cenowy, kontynuator MIDWIG-u obejmujący 40 średnich spółek. Nie uczestniczą spółki z indeksów WIG20 i swig80 i spółki zagraniczne notowane równocześnie na GPW i na innych rynkach o wartości rynkowej ponad 1 mld euro w dniu rankingu. Liczony od 31 grudnia 1998 roku. Wartość bazowa indeksu 1000 pkt. Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 17

18 Indeks swig80 Indeks cenowy, kontynuator indeksu WIRR obejmujący 80 małych spółek. Nie uczestniczą spółki z indeksów WIG20 i mwig40 i spółki zagraniczne notowane na GPW i na innych rynkach o wartości rynkowej ponad 100 mln euro w dniu rankingu. Liczony z przerwą od 31 grudnia 1994 roku. Wartość bazowa indeksu 1000 pkt. Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 18

19 Indeks WIG Indeks dochodowy szerokiego rynku obejmujący wszystkie spółki spełniające kryteria bazowe. Obliczany od 16 kwietnia 1991 roku. W WIG - u obowiązuje zasada dywersyfikacji, czyli ograniczania (spłaszczania) udziału jednej spółki i sektorów giełdowych. Wartość bazowa indeksu 1000 pkt. Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 19

20 Subindeksy sektorowe Subindeksy sektorowe opierają się na metodologii indeksu WIG i są tworzone według kryterium sektorowego. Pięć z nich liczonych jest od 31 grudnia 1998 roku, kolejne tworzone były po osiągnięciu przez sektory odpowiedniego znaczenia. Wartością bazową jest [denominowana] wartość WIG w momencie tworzenia subindeksów. Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 20

21 Indeks WIG-Plus WIG-Plus był uzupełnieniem rodziny indeksów WIG20, mwig40 i swig80. W jego składzie spółki, które nie kwalifikują się do indeksów WIG20, mwig40 i swig80 i jednocześnie należą do segmentu 5PLUS, czyli ich przeciętna wartość rynkowa z ostatniego kwartału mieści się w przedziale od 5 do 50 mln euro. Pierwsza wartość indeksu została opublikowana 1 grudnia 2011 r. Wartości historyczne indeksu przeliczone zostały od daty bazowej indeksu, czyli od 31 grudnia 2009 roku. Pierwsza wartość indeksu wynosiła 1000 pkt. WIG-Plus był indeksem typu cenowego. W marcu 2914 roku zaprzestano jego obliczania i publikacji. Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 21

22 RESPECT Index/WIGdiv Indeks dochodowy obejmujący spółki krajowe odpowiedzialne społecznie z Głównego Rynku GPW. Obliczany jest od 19 listopada 2009 roku. Data bazowa , wartość bazowa 1000 pkt. Zmiana składu raz w roku. Aktualnie liczy 23 spółki. Indeks dochodowy obejmujący +/- 30 spółek z indeksów liczbowych o najwyższej stopie dywidendy w bieżącym roku, które w 5 latach wypłacały dywidendy. Obliczany jest od 31 grudnia 2010 roku (data bazowa), wartość bazowa 1000 pkt. Rewizje roczne, korekty kwartalne. Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 22

23 Indeks NIF Indeks Narodowych Funduszy był indeksem cenowym, odpowiadającym wartości rynkowej wszystkich akcji NFI otrzymanych z wymiany jednego świadectwa Powszechnego Świadectwa Udziałowego, który nabywali uczestnicy Programu Powszechnej Prywatyzacji. Liczony od 12 czerwca 1997 r. do końca 2005 r. Wartość bazowa indeksu 160, końcowa 104,3. Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 23

24 Indeks NIF historyczny wykres : 170, : Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 24

25 Indeks TechWIG Indeks typu cenowego, ciągły obejmujący wszystkie spółki z dawnego Segmentu Innowacyjnych Technologii (informatyka, telekomunikacja, media elektroniczne, biotechnologia). Liczony od 1 stycznia 2000 roku do 23 czerwca 2008 r. Wartość bazowa indeksu 1000 pkt. Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 25

26 TechWIG historyczny wykres : 2 559, : 313,08 Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 26

27 Zmiany okresowe Cztery razy w roku - w trzeci piątek marca, czerwca, września i grudnia skład indeksów GPW podlega standardowym zmianom okresowym służącym dostosowaniu struktury indeksów do aktualnej pozycji spółek na rynku giełdowym. Uczestnictwo w indeksach i udziały spółek ustalane są na podstawie rankingów. Wyznaczenia uczestników indeksów WIG20, mwig40 i swig80 dokonuje się w oparciu o dane po ostatniej sesji stycznia (rewizja roczna) oraz kwietnia, lipca i października (korekty kwartalne). Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 27

28 Ranking indeksów, uczestnicy WIG-20 Selekcja wstępna eliminuje spółki, które nie spełniają kryteriów bazowych. Dla trzech liczbowych indeksów cenowych tworzy się wspólny ranking. Punkty rankingowe są ważoną sumą udziału spółek w obrotach w ostatnich 12 miesiącach (waga 0,6) i udziału spółek w wartości akcji w wolnym obrocie w ostatnich 12 miesiącach (waga 0,4). Uczestniczą spółki z pozycji 15 lub wyższej w rankingu do rewizji rocznej (10 lub wyższej do korekty kwartalnej); Nie uczestniczą spółki z pozycji 26 lub niższej do rewizji rocznej (31 lub niższej w rankingu do korekty kwartalnej). Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 28

29 Uczestnicy indeksu WIG20 Spółki z pozycji do rewizji rocznej są dodawane lub usuwane z indeksu jeżeli istnieje taka potrzeba. Ze spółek, które nie znalazły się w rankingu tworzy się listę rezerwową rankingu. Wielkość pakietu jest redukowana proporcjonalnie na dzień rankingu jeżeli kapitalizacja w portfelu indeksu przekracza 15%. Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 29

30 Schemat zmian Rewizja roczna WIG-20 Pozycje 1 do 15 Strefa pozostania w indeksie Pozycje 16 do 25 Strefa zmian w indeksie Pozycje od 25 Strefa eliminacji z indeksu Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 30

31 Ranking WIG20 (stan na ) Udział w obrotach (%) Udział w kapitalizacji w wolnym obrocie (%) Punkty rankingowe 0,6*[o]+0,4*[k] Uczestnik indeksu Lp Spółka 1 KGHM 12,44 4,86 9,41 WIG20 2 PKNORLEN 10,65 6,98 9,18 WIG20 3 PKOBP 7,07 11,50 8,84 WIG20 4 TPSA 9,15 8,32 8,82 WIG20 5 PEKAO 5,66 8,62 6,85 WIG20 6 BIOTON 4,73 1,17 3,31 WIG20 7 BANKBPH 2,28 3,62 2,81 WIG20 8 BZWBK 1,92 2,76 2,26 WIG20 9 PGNIG 2,31 1, WIG20 10 GTC 1,46 2,83 2,01 WIG20 Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 31

32 Ranking WIG20 (stan na ) Udział w obrotach (%) Udział w kapitalizacji w wolnym obrocie (%) Punkty rankingowe 0,6*[o]+0,4*[k] Uczestnik indeksu Lp Spółka 11 TVN 1,53 1,62 1,57 WIG20 12 GETIN 0,99 2,25 1,49 mwig40 13 LOTOS 1,78 1,01 1,47 WIG20 14 BRE 1,00 1,69 1,28 WIG20 15 MILLENNIUM 1,03 1,54 1,24 mwig40 16 HANDLOWY 1,07 1,37 1,19 mwig40 17 AGORA 1,21 0,85 1,06 WIG20 18 PROKOM 0,92 0,86 0,90 WIG20 19 MOL 0,80 1,03 0,89 WIG20 20 CEZ 0,47 1,52 0,89 WIG20 Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 32

33 Ranking WIG20 (stan na ) Udział w obrotach (%) Udział w kapitalizacji w wolnym obrocie (%) Punkty rankingowe 0,6*[o]+0,4*[k] Uczestnik indeksu Lp Spółka 21 CERSANI T 0,42 1,54 0,86 WI G20 22 ECHO 0,46 1,36 0,82 mwig40 23 NETIA 0,89 0,66 0,80 WIG20 24 INGBSK 0,41 1,30 0,77 mwig40 25 POLIMEXMS 0,44 1,24 0,76 WIG20 26 PBG 0,45 1,10 0,71 mwig40 27 ORBIS 0,37 1,06 0,64 mwig40 28 ASSECOPOL 0,53 0,81 0,64 mwig40 29 KETY 0,39 0,83 0,57 mwi G40 30 STALPROD 0,14 1,20 0,56 mwig40 Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 33

34 Stopy zwrotu Stopa zwrotu z indeksu Procentowa zmiana wartości indeksu giełdowego z notowań jednolitych pomiędzy ostatnią sesją poprzedniego okresu i ostatnią sesją badanego okresu. Stopa zwrotu z akcji Procentowa zmiana kursu akcji pomiędzy ostatnią sesją poprzedniego okresu i ostatnią sesją badanego okresu; prawa poboru i dywidendy traktowane są w taki sposób, jakby były zainwestowana w akcje na pierwszej sesji po ustaleniu praw poboru lub praw do dywidendy. Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 34

35 Stopa zwrotu z akcji Stopa zwrotu indeksu nie jest średnią stóp zwrotu spółek z indeksu. W 2010 roku stopa zwrotu z akcji spółki Boryszew (mwig40) wyniosła 408,3 proc., a zmiana kursu była -90,35 proc. Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 35

36 Rynek NewConnect na GPW NewConnect jest rynkiem akcji, ma status rynku zorganizowanego, lecz prowadzony jest poza rynkiem regulowanym w formule alternatywnego systemu obrotu. To oferta dla młodych rozwijających się firm, działających zwłaszcza w obszarze nowych technologii. Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 36

37 Historyczny wykres NCIndex : 59,66 Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 37

38 Zadania komitetów indeksowych Giełdy tworzą permanentnie działające komitety indeksowe skupiające ekspertów rynku kapitałowego. Komitety indeksowe zajmują się: ustalaniem i zmianami metodologii indeksów, wymianą spółek w portfelach indeksów, tworzeniem nowych indeksów, ustalaniem klasyfikacji sektorowych i kwalifikowaniem spółek do indeksów sektorowych. Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 38

39 Zadania komitetów indeksowych Komitety indeksowe stale monitorują rynek i reagują na pojawiające się wydarzenia i procesy. Informacje o zmianach podawane są z odpowiednim wyprzedzeniem. Niektóre giełdy są wstrzemięźliwe w podawaniu szczegółów działania swoich komitetów giełdowych i ograniczają się do podawania jedynie ogólnych informacji na ten temat. Na pierwszy plan wysuwa się informacje dotyczące metodologii obliczania indeksów i zasady wymiany spółek w portfelach indeksów. Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 39

40 Wpływ mediów na inwestorów giełdowych Tygodnik The Economist zauważył, że istnieje związek między częstotliwością pojawiania się w prasie słowa recesja a występowaniem recesji w gospodarce (the R-index). Idąc takim tropem Paul Tetlock z University of Texas at Austin przeprowadził analizę wpływu opinii zamieszczanych w komentarzach WSJ na nastroje inwestorów poprzez zmiany indeksów DJIA i S&P 500. Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 40

41 Metoda zastosowana przez Tetlock a Komputerowa analiza ponad 3700 wydań codziennej kolumny WSJ Abreast of the market (Nadążać za rynkiem, ramię w ramię z rynkiem) między styczniem 1984 r. i wrześniem 1999 r. Zestawienie liczby słów w 77 psycho-social kategoriach słownika Uniwersytetu Harvarda. Przyjęcie założenia, że wymowa porannej lektury Abreast of the market wpływa na nastroje inwestorów tak jak prognoza pogody. Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 41

42 Metoda zastosowana przez Tetlock a Obliczenie prostego miernika pesymizmu prasowego przy wykorzystaniu analizy głównych składowych (PCA). Obliczenie międzyokresowych związków między miernikiem pesymizmu prasowego a zachowaniami rynku (model VAR). Giving Content to Investor Sentiment: The Role of Media in the Stock Market ock/papers/tetlock_media_sentiment_jf.pdf Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 42

43 Konkluzje Tetlock a Wysoki poziom pesymizmu mediów przepowiada presję na obniżkę cen na rynku, po czym następuje powrót do wycen fundamentalnych. Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 43

44 Podejście Tetlock a Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 44

45 Konkluzje Tetlock a Niezwykle wysoki lub niski poziom pesymizmu mediów prognozuje wysoki wolumen obrotów. Niskie zwroty z kapitału na rynku prowadzą do wysokiego pesymizmu mediów. Testy statystyczne odrzucają hipotezę, że media dostarczają nowe informacje dotyczące fundamentalnej wartości aktywów oraz drugą hipotezę, że media podają informacje bez związku z rynkiem. Indeksy giełdowe Bohdan Wyżnikiewicz 45

Marzec 2010. 1. Charakterystyka indeksu

Marzec 2010. 1. Charakterystyka indeksu 1. Charakterystyka indeksu Indeks WIG20 jest obliczany od 16 kwietnia 1994 roku, na podstawie wartości portfela akcji 20 największych i najbardziej płynnych spółek z podstawowego rynku akcji. Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 657/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 czerwca 2014 r.

Uchwała Nr 657/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 czerwca 2014 r. Uchwała Nr 657/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 42/2007 Zarządu Giełdy z dnia 16 stycznia 2007 r. (z późn. zm.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 42/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 stycznia 2007 roku

Uchwała Nr 42/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 stycznia 2007 roku Uchwała Nr 42/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 stycznia 2007 roku Na podstawie 21 ust. 2 Statutu Giełdy Zarząd Giełdy postanawia co następuje: 1 Giełda oblicza i podaje

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 871/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 sierpnia 2013 r. (z późn. zm.)

Uchwała Nr 871/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 sierpnia 2013 r. (z późn. zm.) Załącznik do Uchwały Nr 893/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 8 sierpnia 2013 r. Uchwała Nr 871/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Indeksy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Indeksy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Indeksy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Strona 2 Spis treści I. Historia indeksów 4 II. Indeksy giełdowe 6 1. Charakterystyka 7 1.1 Indeks WIG30 7 1.1.1 Indeks WIG30TR 7 1.1.2 Indeks WIG30short

Bardziej szczegółowo

Nowa metodologia indeksów giełdowych

Nowa metodologia indeksów giełdowych Nowa metodologia indeksów giełdowych Konferencja prasowa Warszawa, 23 stycznia 2007 www.gpw.pl 1 Historia Szerokość portfela (kapitalizacja spółek z indeksu) WIG 16.04.1991 16.04.1994 WIRR 31.12.1994 NIF

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy

Załącznik nr 1 do Umowy Załącznik nr 1 do Umowy Szczegółowe zasady obliczania i konstrukcji indeksu MS INVESTORS: Indeks służy ocenie wyników inwestycyjnych (tzw. benchmark) funduszu Investors FIO TOP25 Małych Spółek i Investors

Bardziej szczegółowo

Indeksy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Indeksy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Indeksy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Indeksy GPW Strona 2 Spis treści I. Historia indeksów 4 II. Indeksy giełdowe 6 1. Charakterystyka 7 1.1 Indeks WIG30 7 1.1.1 Indeks WIG30TR 7 1.2 Indeks

Bardziej szczegółowo

Indeksy GPW maj 2009. Strona 2. I. Historia indeksów 3

Indeksy GPW maj 2009. Strona 2. I. Historia indeksów 3 Indeksy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spis treści Strona 2 I. Historia indeksów 3 II. Indeksy giełdowe 1. Charakterystyka 1.1 Indeks WIG20 1.1.1 Indeks WIG20short 1.1.2 Indeks WIG20lev 1.2

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. WPROWADZENIE INDEKSU WIG30 SIERPIEŃ 2013 Zmiany na warszawskiej giełdzie Nowe indeksy na GPW Zmiany na GPW Nowy mnożnik w kontraktach terminowych na WIG20

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. WPROWADZENIE INDEKSU WIG30 SIERPIEŃ 2013 Zmiany na warszawskiej giełdzie Nowe indeksy na GPW Zmiany na GPW Nowy mnożnik w kontraktach terminowych na WIG20

Bardziej szczegółowo

I. Historia indeksów 3. II. Indeksy giełdowe 5

I. Historia indeksów 3. II. Indeksy giełdowe 5 Indeksy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wrzesień 2008 Spis treści Strona 2 I. Historia indeksów 3 II. Indeksy giełdowe 5 1. Charakterystyka 5 1.1 Indeks WIG20 5 1.2 Indeks mwig40 6 1.3 Indeks

Bardziej szczegółowo

Zasady konstrukcji i wykorzystanie

Zasady konstrukcji i wykorzystanie Indeksy GPW 007 giełdowe. NOWA JAKOŚĆ Zasady konstrukcji i wykorzystanie agenda indeksy giełdowe definicje krótka historia indeksów giełdowych klasyfikacja indeksów komitety indeksowe zasady konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Indeksy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Indeksy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Indeksy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Strona 2 Spis treści I. Historia indeksów 4 II. Indeksy giełdowe 6 1. Charakterystyka 7 1.1 Indeks WIG20 7 1.1.1 Indeks WIG20TR 7 1.1.2 Indeks WIG20short

Bardziej szczegółowo

2. Zasady obliczania indeksu. Σ P(i)*S(i) WIG = ----------------------------- *1000,00 Σ (P(0)*S(0))* K(t)

2. Zasady obliczania indeksu. Σ P(i)*S(i) WIG = ----------------------------- *1000,00 Σ (P(0)*S(0))* K(t) 1. Charakterystyka indeksu Indeks WIG to pierwszy indeks giełdowy i jest obliczany od 16 kwietnia 1991 roku. Pierwsza wartość indeksu WIG wynosiła 1000 pkt. Obecnie WIG obejmuje wszystkie spółki notowane

Bardziej szczegółowo

Indeksy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Indeksy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Indeksy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Strona 2 Spis treści I. Historia indeksów 4 II. Indeksy giełdowe 6 1. Charakterystyka 7 1.1 Indeks WIG20 7 1.1.1 Indeks WIG20TR 7 1.1.2 Indeks WIG20short

Bardziej szczegółowo

Indeksy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Indeksy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Indeksy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Strona 2 Spis treści I. Historia indeksów 4 II. Indeksy giełdowe 6 1. Charakterystyka 7 1.1 Indeks WIG20 7 1.1.1 Indeks WIG20TR 7 1.1.2 Indeks WIG20short

Bardziej szczegółowo

Marzec 2007. 2. Zasady obliczania indeksu. Σ P(i)*S(i) WIG-PL = ----------------------------- *1000,00 Σ (P(0)*S(0))* K(t)

Marzec 2007. 2. Zasady obliczania indeksu. Σ P(i)*S(i) WIG-PL = ----------------------------- *1000,00 Σ (P(0)*S(0))* K(t) 1. Charakterystyka indeksu Indeks WIG-PL giełda oblicza od 22 grudnia 2003 roku. W skład indeksu wchodzą akcje wszystkich krajowych spółek giełdowych, które spełnią kryteria bazowe. Wartości historyczne

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się indeksów WIG w 2003 roku

Kształtowanie się indeksów WIG w 2003 roku Kształtowanie się indeksów WIG w 2003 roku Do najważniejszych wskaźników polskiej giełdy zaliczamy Warszawski Indeks Giełdowy oraz WIG-20, który jest indeksem dużych spółek. Oprócz dwóch wyżej wymienionych

Bardziej szczegółowo

Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 maja 2005 roku

Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 maja 2005 roku Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 maja 2005 roku Na dstawie Uchwały nr 167/03 Zarządu Giełdy z dnia 28 maja 2003 r. z późn. zm. tyczącej indeksów giełwych Giełda

Bardziej szczegółowo

Organizacja rynku kapitałowego i funkcjonowanie Giełdy

Organizacja rynku kapitałowego i funkcjonowanie Giełdy Organizacja rynku kapitałowego i funkcjonowanie Giełdy Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. www.gpwirk.pl kapitałowy, a rynek finansowy pieniężny kapitałowy pożyczkowy walutowy instrumentów pochodnych Obejmuje

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Akademia Górniczo-Hutnicza 3. grudnia 2007 Plan prezentacji Czym jest Giełda Papierów Wartościowych? Charakterystyka GPW w Warszawie. Krótka historia warszawskiej

Bardziej szczegółowo

maj 2009 r. określenie metodyki badania zawiązanie porozumienia pomiędzy partnerami powstaje nazwa dla projektu RESPECTIndex

maj 2009 r. określenie metodyki badania zawiązanie porozumienia pomiędzy partnerami powstaje nazwa dla projektu RESPECTIndex 13 czerwca 2012 kalendarium wydarzeń luty 2009 r. partnerzy projektu (GPW, Kulczyk Investments, Deloitte, Forbes) tworzą koncepcję projektu maj 2009 r. określenie metodyki badania zawiązanie porozumienia

Bardziej szczegółowo

Budowa portfela inwestycyjnego za pomocą siły relatywnej i elementy pairs trading

Budowa portfela inwestycyjnego za pomocą siły relatywnej i elementy pairs trading Budowa portfela inwestycyjnego za pomocą siły relatywnej i elementy pairs trading Krzysztof Borowski KBC Securities Krzysztof Borowski - Analiza techniczna 1 AT / AF Metody analizy na giełdzie: Analiza

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe. kontraktów. Liczba otwartych pozycji w 2012 roku była najwyższa w listopadzie kiedy to wyniosła 18,1 tys. sztuk.

Kontrakty terminowe. kontraktów. Liczba otwartych pozycji w 2012 roku była najwyższa w listopadzie kiedy to wyniosła 18,1 tys. sztuk. Rocznik Giełdowy 2013 Kontrakty terminowe W roku 2012 handlowano na giełdzie kontraktami terminowymi na indeksy WIG20, mwig40, na kursy walut dolara amerykańskiego, euro, franka szwajcarskiego oraz na

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe. na koniec roku 3276 kontraktów i była o 68% wyższa niż na zakończenie 2010 r.

Kontrakty terminowe. na koniec roku 3276 kontraktów i była o 68% wyższa niż na zakończenie 2010 r. Rocznik Giełdowy 2012 algorytmu kalkulacji kursu rozliczeniowego oraz dni wykonania jednostek. Giełda uruchomiła serwis internetowy dedykowany rynkowi instrumentów pochodnych. Serwis dostępny jest pod

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do obrotu giełdowego

Wprowadzenie do obrotu giełdowego Jesteś tu: Bossa.pl Wprowadzenie do obrotu giełdowego Przedmiotem obrotu na giełdzie mogą być instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu giełdowego. Decyzję o dopuszczeniu instrumentów finansowych do

Bardziej szczegółowo

Struktura rynku finansowego

Struktura rynku finansowego Akademia Młodego Ekonomisty Strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym Grzegorz Kowerda Uniwersytet w Białymstoku 21 listopada 2013 r. Struktura rynku finansowego rynek walutowy rynek pieniężny rynek

Bardziej szczegółowo

Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA

Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 5 grudnia 2011 r. Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA W listopadzie 2011 roku wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi wyniósł 1,27 mln sztuk, wobec

Bardziej szczegółowo

W skład portfela indeksu WIG-Ukraine wchodzą akcje następujących spółek (wg stanu na dzień rewizji 28 lutego br.):

W skład portfela indeksu WIG-Ukraine wchodzą akcje następujących spółek (wg stanu na dzień rewizji 28 lutego br.): Od 4 maja GPW oblicza i publikuje nowy indeks WIG-Ukraine. - Od 4 maja GPW oblicza i publikuje nowy indeks WIG-Ukraine. - Szósta spółka z Ukrainy zadebiutowała na Głównym Rynku GPW. - GPW przygotowana

Bardziej szczegółowo

ISSN X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (3/2010) marzec 2010 (3/2010) March 2010

ISSN X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (3/2010) marzec 2010 (3/2010) March 2010 ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (3/2010) marzec 2010 (3/2010) March 2010 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania ciągłe

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

WIG Control. zarabiaj na zmienności Indeksu WIG20 ze 100% gwarancją kapitału na koniec okresu ubezpieczenia

WIG Control. zarabiaj na zmienności Indeksu WIG20 ze 100% gwarancją kapitału na koniec okresu ubezpieczenia WIG Control zarabiaj na zmienności Indeksu WIG20 ze 100% gwarancją kapitału na koniec okresu ubezpieczenia Charakterystyka ubezpieczenia WIG Control Charakterystyka produktu ubezpieczeniowego WIG Control

Bardziej szczegółowo

Portfel obligacyjny plus

Portfel obligacyjny plus POLITYKA INWESTYCYJNA Dokument określający odrębnie dla każdego Portfela modelowego podstawowe parametry inwestycyjne, w szczególności: profil ryzyka Klienta, strukturę portfela, cechy strategii inwestycyjnej,

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 32,382,959.42 41,479,767.55 1. Lokaty 32,382,959.42 41,479,542.54 2. Środki pieniężne 0.00 0.00 3. Należności, w tym 0.00 225.01 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

Portfel oszczędnościowy

Portfel oszczędnościowy POLITYKA INWESTYCYJNA Dokument określający odrębnie dla każdego Portfela modelowego podstawowe parametry inwestycyjne, w szczególności: profil Klienta, strukturę portfela, cechy strategii inwestycyjnej,

Bardziej szczegółowo

Greckie współczynniki kalkulowane są po zamknięciu sesji na podstawie następujących danych:

Greckie współczynniki kalkulowane są po zamknięciu sesji na podstawie następujących danych: Metodologia wyznaczania greckich współczynników. (1) Dane wejściowe. Greckie współczynniki kalkulowane są po zamknięciu sesji na podstawie następujących danych: S wartość zamknięcia indeksu WIG20 (pkt),

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane statystyczne dotyczące roku 2005

Podstawowe dane statystyczne dotyczące roku 2005 Podstawowe dane statystyczne dotyczące roku 2005 1 WIG20 na koniec roku 2654,95 1960,57 35,4% 2 WIG na koniec roku 35600,79 26636,19 33,7% 3 MIDWIG na koniec roku 2207,74 1730,1 27,6% 4 TechWIG na koniec

Bardziej szczegółowo

Rynek instrumentów pochodnych w styczniu 2013 r.

Rynek instrumentów pochodnych w styczniu 2013 r. Warszawa, 6 lutego 2013 Rynek instrumentów pochodnych w styczniu 2013 r. Komunikat Prasowy W styczniu 2013 roku wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi wyniósł 929,9 tys. sztuk wobec 878,2 tys.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

i inwestowania w biznesie

i inwestowania w biznesie Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 2 Plan wykładu Indeksy giełdowe Rola Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i jej podstawowe funkcje Obrót publiczny a niepubliczny Podstawowe rodzaje

Bardziej szczegółowo

Metodologia wyznaczania greckich współczynników dla opcji na WIG20

Metodologia wyznaczania greckich współczynników dla opcji na WIG20 Metodologia wyznaczania greckich współczynników dla opcji na WIG20 (1) Dane wejściowe. Greckie współczynniki kalkulowane są po zamknięciu sesji na podstawie następujących danych: S wartość indeksu WIG20

Bardziej szczegółowo

Akcje. Akcje. GPW - charakterystyka. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Prawa akcjonariusza

Akcje. Akcje. GPW - charakterystyka. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Prawa akcjonariusza Akcje Akcje Akcja papier wartościowy oznaczający prawo jej posiadacza do współwłasności majątku emitenta, czyli spółki akcyjnej Prawa akcjonariusza Podział akcji: akcje imienne i na okaziciela akcje zwykłe

Bardziej szczegółowo

Rynek instrumentów pochodnych w kwietniu 2012 r.

Rynek instrumentów pochodnych w kwietniu 2012 r. Warszawa, 9 maja 2012 r. Rynek instrumentów pochodnych w kwietniu 2012 r. INFORMACJA PRASOWA W kwietniu wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi wyniósł 793 tys. sztuk. Liczba otwartych pozycji

Bardziej szczegółowo

Wykład 8 Rynek akcji nisza inwestorów indywidualnych Rynek akcji Jeden z filarów rynku kapitałowego (ok 24% wartości i ok 90% PK globalnie) Źródło: http://www.marketwatch.com (dn. 2015-02-12) SGH, Rynki

Bardziej szczegółowo

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 51 830 132 17 796 934 1. Lokaty 51 830 132 17 757 855 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 38 825 3.1. Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na akcje

Kontrakty terminowe na akcje Kontrakty terminowe na akcje Zawartość prezentacji podstawowe informacje o kontraktach terminowych na akcje, zasady notowania, wysokość depozytów zabezpieczających, przykłady wykorzystania kontraktów,

Bardziej szczegółowo

Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln - marzec

Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln - marzec lp. Emitent Miejsce w rankingu w porównaniu do ubiegłego miesiąca Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln - marzec Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln- luty Różnica kapitalizacji w porównaniu do

Bardziej szczegółowo

Giełda w liczbach. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r.

Giełda w liczbach. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Giełda w liczbach Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Plan prezentacji Giełda na przestrzeni 21 lat Giełda z perspektywy spółek notowanych na GPW Przedstawienie profilu statystycznego inwestora Porady inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne Grzegorz Kowerda EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne Grzegorz Kowerda EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne Grzegorz Kowerda Uniwersytet w Białymstoku 8 maja 2014 r. Początki giełdy przodek współczesnych giełd to rynek (jarmark,

Bardziej szczegółowo

Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI

Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI Zaremba Adam Wprowadzenie Część I. Zanim zaczniesz inwestować Rozdział 1. Jak wybrać dom maklerski? Na co zwracać uwagę? Opłaty i prowizje Oferta kredytowa Oferta

Bardziej szczegółowo

Giełda : podstawy inwestowania / Adam Zaremba. wyd. 3. Gliwice, cop Spis treści

Giełda : podstawy inwestowania / Adam Zaremba. wyd. 3. Gliwice, cop Spis treści Giełda : podstawy inwestowania / Adam Zaremba. wyd. 3. Gliwice, cop. 2014 Spis treści Wprowadzenie 9 Część I. Zanim zaczniesz inwestować... Rozdział 1. Jak wybrać dom maklerski? 13 Na co zwracać uwagę?

Bardziej szczegółowo

ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR 9,086, ,086, ,654, ,654,

ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR 9,086, ,086, ,654, ,654, wartość netto na 31.12.2002 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2004 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2004 ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR

Bardziej szczegółowo

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU GPW 27 NOWA JAKOŚĆ INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 28 ROKU - podsumowanie 1 RYNEK AKCJI W 28 ROKU ŚREDNIA WARTOŚĆ TRANSAKCJI (PLN) 2 UDZIAŁ TRANSAKCJI W OBROTACH 1 18 8 16 6 14 4 2 12 24 25 26 27 28 24

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku akcji

Instrumenty rynku akcji Instrumenty rynku akcji Rynek akcji w relacji do PK Źródło: ank Światowy: Kapitalizacja w relacji do PK nna Chmielewska, SGH, 2016 1 Inwestorzy indywidualni na GPW Ok 13% obrotu na rynku podstawowym (w

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na GPW

Kontrakty terminowe na GPW Kontrakty terminowe na GPW Czym jest kontrakt terminowy? Umowa między 2 stronami: nabywcą i sprzedawcą Nabywca zobowiązuje się do kupna instrumentu bazowego w określonym momencie w przyszłości po określonej

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania w zakresie Przejrzystości Cen i Opłat

Kodeks Postępowania w zakresie Przejrzystości Cen i Opłat Kodeks Postępowania w zakresie Przejrzystości Cen i Opłat Przykłady obliczania opłat operacyjnych na rynku kasowym i terminowym Październik 2010 r. Niniejszy materiał ma na celu prezentację przykładów

Bardziej szczegółowo

Na rynku alternatywnym NewConnect notowanych jest już ponad 400 spółek. Historia sukcesu NewConnect i perspektywy jego dalszego rozwoju

Na rynku alternatywnym NewConnect notowanych jest już ponad 400 spółek. Historia sukcesu NewConnect i perspektywy jego dalszego rozwoju Na rynku alternatywnym NewConnect notowanych jest już ponad 400 spółek. Historia sukcesu NewConnect i perspektywy jego dalszego rozwoju NewConnect to rynek akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH wwarszawie

GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH wwarszawie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH wwarszawie w.gpw.pl GPW MIĘDZYNARODOWYRYNEKDLAEMITENTÓWINWESTORÓW Warszawska giełda jest najdynamiczniej rozwijającym się rynkiem Europy Środkowo-Wschodniej, dzięki czemu jest

Bardziej szczegółowo

Ósemka WIG Control. 6,48%* gwarantowanego zysku juŝ po pierwszych 12 miesiącach ubezpieczenia plus zyski ze zmienności Indeksu WIG20

Ósemka WIG Control. 6,48%* gwarantowanego zysku juŝ po pierwszych 12 miesiącach ubezpieczenia plus zyski ze zmienności Indeksu WIG20 Ósemka WIG Control 6,48%* gwarantowanego zysku juŝ po pierwszych 12 miesiącach ubezpieczenia plus zyski ze zmienności Indeksu WIG20 Charakterystyka ubezpieczenia Ósemka WIG Control Charakterystyka produktu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Pioneer Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie o zmianie statutu Pioneer Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie o zmianie statutu Pioneer Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Lyxor ETF DAX i Lyxor ETF S&P 500 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Lyxor ETF DAX i Lyxor ETF S&P 500 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Lyxor ETF DAX i Lyxor ETF S&P 500 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Lyxor Asset Management Jedna z największych na świecie i druga w Europie instytucja zarządzająca funduszami typu ETF. Należy

Bardziej szczegółowo

Harmonogram sesji. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

Harmonogram sesji. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A. Harmonogram sesji Zarówno na rynku podstawowym, jak i równoległym, instrumenty finansowe notowane mogą być w jednym z dwóch systemów notowań: w systemie notowań jednolitych w systemie notowań ciągłych.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik: Z. Makieła, T. Rachwał, Podstawy Przedsiębiorczości. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym, Nowa Era, Warszawa 2005.

Podręcznik: Z. Makieła, T. Rachwał, Podstawy Przedsiębiorczości. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym, Nowa Era, Warszawa 2005. 1.. 2. Giełda Papierów Wartościowych Uczeń zna a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości pojęcie giełdy, papieru wartościowego, rodzaje rynków, rodzaje papierów wartościowych. Uczeń potrafi: wyjaśnić rolę giełdy,

Bardziej szczegółowo

Rynek wtórny papierów wartościowych

Rynek wtórny papierów wartościowych Krzysztof Jajuga Rynek wtórny papierów wartościowych Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego 35 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Nazwy skrócone opcji notowanych na GPW tworzy się w następujący sposób: OXYZkrccc, gdzie:

Nazwy skrócone opcji notowanych na GPW tworzy się w następujący sposób: OXYZkrccc, gdzie: Opcje na GPW (III) Na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych notuje się opcje na WIG20 i akcje niektórych spółek o najwyższej płynności. Każdy rodzaj opcji notowany jest w kilku, czasem nawet kilkunastu

Bardziej szczegółowo

Prace magisterskie 1. Założenia pracy 2. Budowa portfela

Prace magisterskie 1. Założenia pracy 2. Budowa portfela 1. Założenia pracy 1 Założeniem niniejszej pracy jest stworzenie portfela inwestycyjnego przy pomocy modelu W.Sharpe a spełniającego następujące warunki: - wybór akcji 8 spółek + 2 papiery dłużne, - inwestycja

Bardziej szczegółowo

Dział Rozwoju Rynku Terminowego. Modyfikacja parametrów kontraktów terminowych na akcje. Wypłata dywidendy.

Dział Rozwoju Rynku Terminowego. Modyfikacja parametrów kontraktów terminowych na akcje. Wypłata dywidendy. Dział Rozwoju Rynku Terminowego Modyfikacja parametrów kontraktów terminowych na akcje. Wypłata dywidendy. Czym jest dywidenda? Dywidenda zwykła (łac. Dividendum rzecz do podziału) część zysku netto spółki

Bardziej szczegółowo

Najlepiej wypadły fundusze akcji, straty przyniosły złoto i dolary.

Najlepiej wypadły fundusze akcji, straty przyniosły złoto i dolary. Najlepiej wypadły fundusze akcji, straty przyniosły złoto i dolary. Dla posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lipiec był udany. Najlepiej wypadły fundusze akcji, zwłaszcza te koncentrujące

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 2-83 - poz. 3 Załącznik nr 8 do uchwały nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. (poz. 3) OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Grupa LOTOS od ponad 10 lat na GPW

Grupa LOTOS od ponad 10 lat na GPW Grupa LOTOS od ponad 10 lat na GPW Akcje Grupy LOTOS notowane są na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) od czerwca 2005 roku. Znajdujemy się w indeksie WIG20, czyli 20 największych

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (08/2011) sierpień 2011 (08/2011) Aug 2011 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania ciągłe

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 117,340,003.53 200,890,980.32 1. Lokaty 117,340,003.53 196,673,306.86 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 4,217,673.46 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania w zakresie Przejrzystości Cen i Opłat

Kodeks Postępowania w zakresie Przejrzystości Cen i Opłat Kodeks Postępowania w zakresie Przejrzystości Cen i Opłat Przykłady obliczania opłat pobieranych od emitentów papierów wartościowych Październik 2010 r. 1/10 Niniejszy materiał ma na celu prezentację przykładów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do handlu na rynku kapitałowym Kierunek: Matematyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla specjalności matematyka finansowa i ubezpieczeniowa Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR

ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR wartość netto na 31.12.2002 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2004 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2004 ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Polska. Na indeksie giełdowym WIG20 Kod GPW: UCW20AOPEN

Certyfikat Polska. Na indeksie giełdowym WIG20 Kod GPW: UCW20AOPEN Certyfikat Polska Na indeksie giełdowym WIG20 Kod GPW: UCW20AOPEN Innowacyjny sposób na inwestycje Dlaczego warto kupić "Certyfikat Polska"? Kupując jeden certyfikat nabywasz instrument odzwierciedlający

Bardziej szczegółowo

Rynek wtórny papierów wartościowych. Anatomia Sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego. Komisja Nadzoru Finansowego

Rynek wtórny papierów wartościowych. Anatomia Sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego. Komisja Nadzoru Finansowego Anatomia Sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego Krzysztof Jajuga Rynek wtórny papierów wartościowych Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Działając na podstawie 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Fundusze ETF w Polsce październik 2012 r. (Exchange-traded funds in Poland October 2012)

Fundusze ETF w Polsce październik 2012 r. (Exchange-traded funds in Poland October 2012) 1.1.12 2.1.12.1.12 4.1.12 5.1.12 8.1.12 9.1.12 1.1.12 11.1.12 12.1.12 15.1.12 16.1.12 17.1.12 18.1.12 19.1.12 22.1.12 2.1.12 24.1.12 25.1.12 26.1.12 29.1.12.1.12 1.1.12 listopada 212 r. Fundusze ETF w

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

GPW 2007 NOWA JAKOŚĆ. INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH (I połowa 2009 r.)

GPW 2007 NOWA JAKOŚĆ. INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH (I połowa 2009 r.) GPW 27 NOWA JAKOŚĆ INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH (I połowa 29 r.) 1 RYNEK AKCJI W I POŁ. 29 ROKU ŚREDNIA WARTOŚĆ TRANSAKCJI (PLN) 19 UDZIAŁ TRANSAKCJI W OBROTACH 1 17 15 8 6 66 68 73 57 13 11 25 26

Bardziej szczegółowo

SPLIT. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych

SPLIT. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych SPLIT Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych Operacje na papierach wartościowych Operacje na papierach wartościowych odzwierciedlają zmiany treści praw i innych cech papierów wartościowych lub

Bardziej szczegółowo

ZASADY DYWERSYFIKACJI LOKAT ORAZ INNE OGRANICZENIA INWESTYCYJNE ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Przepisów ust. 1 i 2, nie stosuje się do

ZASADY DYWERSYFIKACJI LOKAT ORAZ INNE OGRANICZENIA INWESTYCYJNE ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Przepisów ust. 1 i 2, nie stosuje się do Protokół zmian w Prospekcie Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (z wydzielonymi subfunduszami) z dnia 28 października 2015 roku. W związku z wymogami zawartymi w 10 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA. INDEKS mwig40

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA. INDEKS mwig40 WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA INDEKS mwig40 "Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zmieszczone wszystkie informacje i dane wymagane

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 2,377,149.24 5,542,237.90 1. Lokaty 2,377,149.24 5,498,417.01 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 43,820.89 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2005

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2005 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2005 Fundusz IKE Stabilnego Wzrostu I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU Okres poprzedni Okres bieżący (w 31/12/2004 31/12/2005 I. Aktywa

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK Chorzów, 7 Kwiecień 2011 WIDZIMY WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK GLOBALNE CZYNNIKI RYZYKA Niestabilność polityczna w rejonie Afryki Północnej i krajów Bliskiego Wschodu Wzrost cen

Bardziej szczegółowo

Dział Rozwoju Rynku Terminowego. Modyfikacja parametrów kontraktów terminowych na akcje. Prawo poboru.

Dział Rozwoju Rynku Terminowego. Modyfikacja parametrów kontraktów terminowych na akcje. Prawo poboru. Dział Rozwoju Rynku Terminowego Modyfikacja parametrów kontraktów terminowych na akcje. Prawo poboru. Czym jest prawo poboru? Prawo poboru oznacza przywilej (prawo, a nie obowiązek) pierwszeństwa przy

Bardziej szczegółowo

Opcje na akcje Zasady obrotu

Opcje na akcje Zasady obrotu Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Opcje na akcje Zasady obrotu Krzysztof Mejszutowicz Zespół Instrumentów Pochodnych Dział Notowań i Rozwoju Rynku Zasady obrotu (1) Instrumenty bazowe (akcje

Bardziej szczegółowo

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r.

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r. LYXOR ETF WIG20 Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania

Bardziej szczegółowo

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 WIG Budownictwo oraz WIG Inaczej Warszawski Indeks Giełdowy. W jego skład wchodzą wszystkie spółki z Głównego Rynku Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2013 na GPW ***

Styczeń 2013 na GPW *** Styczeń 2013 na GPW Adam Maciejewski Prezesem Zarządu GPW GPW odnotowała największą liczbę IPO w Europie (105) w roku 2012. Na GPW odbyła się sesja giełdowa nr 5000. Debiuty 15 stycznia - BALTONA Spółka

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 1 088 469 221 934 988 485 1. Lokaty 1 086 272 699 934 988 418 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 2 190 027 67 3.1. Z tytułu

Bardziej szczegółowo

DYWIDENDY. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych

DYWIDENDY. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych DYWIDENDY Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych Podstawowe prawa akcjonariuszy: 1) Prawo do dywidendy - prawo do udziału w zyskach spółki 2) Prawo poboru - prawo do zakupu akcji nowej emisji 3)

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Informacja o zmianie statutu Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Kapitał dla innowacyjnych firm Rynek NewConnect podsumowanie 5 lat działalności. Warszawa, 17 października 2012 r.

Kapitał dla innowacyjnych firm Rynek NewConnect podsumowanie 5 lat działalności. Warszawa, 17 października 2012 r. Kapitał dla innowacyjnych firm Rynek NewConnect podsumowanie 5 lat działalności Warszawa, 17 października 212 r. 2 STRUKTURA PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Struktura sektora przedsiębiorstw Struktura PKB wytwarzanego

Bardziej szczegółowo