Portal Intranetowy Ciech SA Instrukcja Dla Redaktorów. Ciech SA. Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Portal Intranetowy Ciech SA Instrukcja Dla Redaktorów. Ciech SA. Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów"

Transkrypt

1 Ciech SA Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów 1

2 Projekt: Intranet Ciech SA Rodzaj dokumentu: Produkty \ Instrukcja Nazwa CiechSA_MOSS2007_InstrukcjaRedaktorzyPortalu_v1.0 dokumentu: Data utworzenia dokumentu: Tytuł Portal Intranetowy Ciech SA Instrukcja Dla Redaktorów Data ostatniej modyfikacji: Liczba stron: 54 Historia zmian dokumentu (od najnowszej wersji): Nr wersji: Data: Autor zmiany: Opis zmiany: Anna Wójcik Spis treści 1 Podstawowe definicje Hierarchia portalu Menu Akcje witryny portalu Pasek edycji strony Wybrane składniki WebPart Składnik Web Part edytora zawartości Web Part Łącze do podsumowania Web Part Szczegóły kontaktu Web Part kwerendy zawartości Składnik Web Part obrazu Zarządzanie dokumentami Przepisy wewnętrzne Dodawanie nowego przepisu wewnętrznego Zarządzanie przepisami wewnętrznymi Dokumenty korporacyjne Dodawanie dokumentów korporacyjnych Strony portalu

3 7.1 Strona główna Zmienianie kontaktu Zmienianie obrazka Edytowanie łącza Edytowanie obrazu (np. podmienianie obrazka) Edytowanie telefonów podręcznych Zmieniami ilości wyświetlanych zarządzeń Wiadomości Dodawanie i edytowanie nowej wiadomości Linkowanie wiadomości na stronę główną Usuwanie wiadomości Publikacja wiadomości Oferty pracy Dodawanie nowej oferty pracy Pytania i odpowiedzi Informacje ogólne na temat bibliotek dokumentów Widoki bibliotek Funkcjonalności zarządzania dokumentami Ustawienia bibliotek dokumentów Usuwanie plików Przenoszenie plików między bibliotekami Kosz użytkownika Modyfikowanie widoku publicznego biblioteki Uprawnienia do dokumentów

4 1 Podstawowe definicje Portal Intranetowy Ciech SA Instrukcja Dla Redaktorów Witryna Witryna to grupa powiązanych ze sobą stron sieci Web udostępniana w sieci WWW lub w witrynie intranetowej. Większość witryn sieci Web ma punkt początkowy w postaci strony głównej (strona powitalna). Strona główna jest połączona z innymi stronami przy użyciu linków. Każda z witryn w portalu intranetowym posiada swoją nawigację górny pasek nawigacyjny (taki sam w całym portalu) oraz lewe menu zawierające specyficzny dla danej witryny zestaw linków. Przykłady witryn: - Baza Wiedzy - Biuro Polityki Kadrowej i Organizacji Strona Strona to jeden z podstawowych elementów portalu, pozwalający na prezentację różnego rodzaju informacji. Na stronach w portalu mogą być prezentowane informacje tekstowe (statyczne) oraz różnego rodzaju dynamicznie generowane zestawienia jak np. aktualności. Strony w portalu grupowane są w witrynach. Przykładowe strony - strona główna witryny Biura Polityki Kadrowej i Organizacji - strona w witrynie Biura Komunikacji Listy i elementy Lista to zbiór informacji konkretnego typu (elementów). Listę można wyobrazić sobie jako tabelę, której kolumny to informacje opisujące w różny sposób elementy. Przykładowo w portalu można stworzyć listę kontaktów pozwalającą na gromadzenie i udostępnianie danych kontaktowych osób. Przykłady: - lista produktów w Bazie Wiedzy Alerty Alerty to automatycznie generowane przez portal powiadomienia mailowe np. o zmianach czy dodaniu nowych elementów (np. dokumentu) do portalu. Składnik WebPart Za pomocą składnika Web Part edytora zawartości można dodawać do strony sformatowany tekst, tabele, hiperłącza i obrazy, widoki bibliotek i list, zestawienia artykułów. Każdy składnik Web Part ma zestaw wspólnych właściwości, które określają wygląd składnika (na przykład tytuł, wysokość i szerokość), układ (na przykład kolejność składników Web Part wewnątrz strefy) oraz cechy zaawansowane (takie jak ikona obrazu i opis). 4

5 Wiele składników Web Part ma również właściwości niestandardowe, które są unikatowe dla poszczególnych składników. Są one zwykle wyświetlane powyżej lub poniżej właściwości wspólnych składnika Web Part w okienku narzędzi. Na przykład składnik Web Part obrazu ma dodatkowe właściwości niestandardowe, takie jak łącze obrazu, jego wyrównanie w poziomie i pionie czy kolor tła. Strona publikowania Strona utworzona poprzez Akcje Witryny układów stron. > Utwórz stronę. Używa jednego z Strona listy lub biblioteki Strona, która wyświetla tylko listę dokumentów lub innych elementów. Aby rozpoznac stronę listy należy spojrzeć na URL takiej strony. Np. Słowo Forms pomiędzy nazwą biblioteki Documents a nazwą widoku biblioteki (AllItems.aspx). Strony listy lub biblioteki nie mają rozbudowanego paska edycji strony, tylko 2 Hierarchia portalu Całą strukturę portalu można zobaczyć z poziomu Menadżera zawartości: Portal Ciech to jedna kolekcja witryn (zbiór witryn). Składa się z witryny poziomu głównego i podwitryn tworzących strukturę drzewiastą. 5

6 3 Menu Akcje witryny portalu Portal Intranetowy Ciech SA Instrukcja Dla Redaktorów Dostępne opcje to: Edytuj stronę edycja aktualnie oglądanej strony Utwórz stronę dodanie nowej strony w obrębie bieżącej witryny Utwórz witrynę dodanie podwitryny w obrębie bieżącej witryny (podwitryny bieżącej witryny) Pokaż pasek narzędzi edycji strony wyświetlenie paska narzędzi związanych z edycją strony Wyświetl całą zawartość witryny dostęp administracyjny do pełnej zawartości witryny (wszystkich bibliotek, list, stron) Wyświetl raporty prezentacja zestawień i raportów dotyczących danej witryny Ustawienia witryny zarządzanie ustawieniami witryny: Modyfikuj wszystkie ustawienia witryny administracja bieżącą witryną Osoby i grupy użytkownicy i uprawnienia bieżącej witryny Modyfikuj nawigację nawigacja bieżącej witryny Modyfikuj ustawienia biblioteki stron dostęp do stron bieżącej witryny Zarządzaj zawartością i strukturą zarządzanie zawartością i strukturą witryny. Link do Menadżera Zawartości Przez witrynę bieżącą należy rozumieć witrynę obecnie otworzoną w przeglądarce. Np. Jeśli adres w pasku URL przeglądarki = to bieżącą witryną jest - Biuro Strategii i Inwestycji Kapitałowych. 4 Pasek edycji strony Na każdej ze stron można, wybierając odpowiednią opcję w menu Akcje witryny, wyświetlić pasek edycji strony jest to obszar prezentujący informacje o statusie strony. Na pasku edycji dostępne są także menu grupujące przydatne podczas edycji strony narzędzia. Po zakończeniu edycji strony można ją zapisać i edytować ją dalej w późniejszym terminie. Zaewidencjonowanie strony pozwala na jej edycję przez innych użytkowników o odpowiednich uprawnieniach (dla czytelników portalu jest 6

7 widoczna ostatnia wersja opublikowana), publikowanie strony jest wymagane do udostępnienia jej wszystkim użytkownikom portalu, niezależnie od ich uprawnień. Aby wyświetlić pasek edycji strony należy z Akcje Witryny wybrać Pokaż pasek narzędzi edycji strony. Od tego momentu pasek powinien pokazywać się na górze każdej strony publikowania. 5 Wybrane składniki WebPart 5.1 Składnik Web Part edytora zawartości Za pomocą składnika Web Part edytora zawartości można dodawać do strony składników Web Part sformatowany tekst, tabele, hiperłącza i obrazy Sposoby używania składnika Web Part edytora zawartości Za pomocą składnika Web Part edytora zawartości można dodać: sformatowany akapit wprowadzający dla strony; tabelę instrukcji opisującą wykres na stronie, dane używane na wykresie oraz sposób utworzenia wykresu; zestaw hiperłączy odsyłających do dodatkowych źródeł informacji. W standardzie większości układów stron znajduje się jeden wbudowany edytor zawartości. Dobrą praktyką jest w miarę możliwości korzystanie z niego, bez wstawiania nadmiernej ilości dodatkowych edytorów. 7

8 Wbudowany w układ strony edytor zawartości (podstawową cechą jest brak możliwości przesuwania między strefami oraz niemożność usunięcia/zamknięcia) 8

9 Edytor wbudowany w układ Edytor wstawiony użytkownika zawartości przez Przemieszczanie WebPart strefami między Dodawanie zawartości do składnika Web Part edytora zawartości Istnieją trzy sposoby dodawania zawartości do składnika Web Part edytora zawartości: Edytor tekstu sformatowanego Za pomocą edytora tekstu sformatowanego można wpisywać sformatowaną zawartość automatycznie, nie znając składni języka HTML. Zawartość można wprowadzać i formatować, klikając przyciski na paskach narzędzi Standardowy i Formatowanie u góry okna. Klikając przycisk Pomoc na pasku narzędzi Standardowy, można wyświetlić zestawienie zadań, które mogą być wykonywane w programie, oraz odpowiadających im przycisków. 9

10 Edytor źródła Za pomocą edytora źródła można wprowadzać i modyfikować kod źródłowy HTML. Edytor źródła jest edytorem czysto tekstowym przeznaczonym dla użytkowników, którzy znają składnię języka HTML. Łącze zawartości Zamiast edytować zawartość, można utworzyć łącze do istniejącej zawartości, wprowadzając hiperłącze do pliku tekstowego zawierającego kod źródłowy HTML. Można użyć następujących dwóch protokołów hiperłączy: protokołu HTTP (http://), protokołu HTTP zabezpieczanego szyfrowaniem SSL (https://). Można używać bezwzględnych adresów URL lub względnych adresów URL. Nie można jednak używać ścieżki pliku. Właściwości niestandardowe składnika Web Part edytora zawartości Poniżej przedstawiono właściwości niestandardowe składnika Web Part edytora zawartości. Opis Właściwość Edytor tekstu Służy do wprowadzania sformatowanego tekstu, tabel, hiperłączy i sformatowanego Edytor źródła obrazów. Znajomość składni języka HTML nie jest wymagana. Służy do wprowadzania kodu źródłowego języka HTML do prostego edytora tekstów. Wymagana jest znajomość składni języka HTML. Służy do wprowadzania hiperłącza do pliku tekstowego zawierającego kod źródłowy HTML. Można używać bezwzględnych adresów URL lub względnych adresów URL. Nie można jednak używać ścieżki pliku. 5.2 Web Part Łącze do podsumowania Sposoby używania składnika Web Part Łącze do podsumowania Za pomocą składnika Web Part Łącze do podsumowania na stronie portalu można umieścić zestawienie linków. Linki można grupować oraz określać sposób ich prezentacji. Zarządzanie linkami Odbywa się w trybie edycji strony. Możemy dodawać/usuwać/modyfikować łącza. 10

11 Tryb edycji Podczas edytowania strony w składniku Web Part Łącze do podsumowania widoczne jest menu pozwalające na zarządzanie prezentowanymi linkami: Nowe łącze dodawanie nowego łącza do zestawienia Nowa grupa dodanie nowego nagłówka (pozwalającego na grupowanie łączy) do zestawienia Konfiguruj style i układ określenie, jaki ma być styl prezentowania łączy (na powyższym zrzucie ekranu jest to styl c_bulleted_link) Zmień kolejność układanie łączy w określonej przez użytkownika kolejności. 11

12 Przy każdym z elementów dostępne jest menu edycji (oznaczone na rysunku strzałką) pozwalające na edycję, lub usunięcie danego elementu. 5.3 Web Part Szczegóły kontaktu Sposoby używania składnika Web Part Szczegóły kontaktu Za pomocą składnika Web Part Szczegóły kontaktu na stronie portalu można umieścić kontakt do osoby związanej z zawartością strony (np. do autora). Osoba, której dane mają być prezentowane, wybierana jest z wyszukiwarki lub można podać jej login. Imię i nazwisko osoby są linkiem do jej profilu na portalu. Wygląd składnika Web Part Szczegóły kontaktu W sekcji Różne w menu składnika Web Part można określić, w jaki sposób informacje mają być prezentowane: czy ma być wyświetlane stanowisko wybranej osoby czy ma być wyświetlane jej zdjęcie ( i w jakim położeniu). 12

13 Właściwości niestandardowe składnika Web Part Szczegóły kontaktu Właściwość Kontakt Położenie obrazu kontaktu Wyświetl obraz kontaktu Wyświetl stanowisko kontaktu Etykieta Limit czasu pamięci podręcznej Opis Wprowadzenie loginu lub wybór osoby z wyszukiwarki Określenie, w jakim położeniu względem imienia i nazwiska powinno być prezentowane zdjęcie danej osoby Określenie, czy oprócz imienia i nazwiska osoby, ma być prezentowane jej zdjęcie Określenie, czy oprócz imienia i nazwiska osoby, ma być prezentowane nazwa jej stanowiska Możliwość podania dodatkowych informacji (tekst), które mają być prezentowane oprócz danych kontaktowych Ustawienie odświeżania danych 5.4 Web Part kwerendy zawartości Web Part kwerendy zawartości pozwala na prezentację danych (np. strony, dokumenty) spełniających określone kryteria. Niektóre Web Party kwerendy w portalu: 13

14 Sposoby używania składnika Web Part kwerendy zawartości Za pomocą składnika Web Part kwerendy zawartości można: tworzyć zestawienia ostatnio dodanych do portalu stron / elementów; tworzyć zestawienia informacji danego rodzaju np. stron utworzonych w określonym układzie. Właściwości niestandardowe składnika Web Part kwerendy zawartości Właściwość Opis Kwerenda Określenie, jakie warunki muszą spełniać prezentowane elementy: Źródło cały portal / określona witryna / określona lista Typ listy np. ogłoszenia, dokumenty, obrazy Typ zawartości np. wybór stron stworzonych w oparciu o określony layout Określanie docelowych odbiorców określenie czy zestawienie ma być widoczne dla wszystkich użytkowników portalu, czy tylko dla użytkowników spełniających określone kryteria Dodatkowe filtry możliwość zastosowania dodatkowych filtrów jak np. autor informacji Prezentacja Sposób wyświetlania danych możliwość grupowania, sortowania i ograniczenia liczby wyświetlanych elementów; określenie stylu prezentacji elementów (z obrazem, sam tytuł, tytuł i opis etc) 5.5 Składnik Web Part obrazu Za pomocą składnika Web Part Obraz można dodać obraz lub grafikę do strony składników Web Part. Aby łatwiej koordynować obraz z innymi składnikami Web Part na stronie, można kontrolować wyrównanie w pionie, wyrównanie w poziomie i kolor tła obrazu znajdującego się wewnątrz składnika Web Part Obraz, modyfikując jego właściwości niestandardowe w widoku udostępnionym. Sposoby używania składnika Web Part Obraz Za pomocą składnika Web Part Obraz można: dodawać logo firmy lub projektu do strony; wyświetlać zdjęcia pracowników lub produktów; zwiększać atrakcyjność strony. Właściwości niestandardowe składnika Web Part Obraz Poniżej przedstawiono właściwości niestandardowe składnika Web Part Obraz. Właściwość Opis 14

15 Łącze obrazu Portal Intranetowy Ciech SA Instrukcja Dla Redaktorów Określa ścieżkę lub hiperłącze do obrazu, który ma być wyświetlany w składniku Web Part Obraz. Obsługiwane formaty plików graficznych są następujące (zależne od używanej przeglądarki). Format pliku graficznego Typ pliku Mapa bitowa Windows (BMP) Rozszerzony metaplik Windows (EMF) Format GIF (Graphics Interchange Format) bmp emf gif Format JPEG (Joint Photographic Experts Group) jpg, jpeg Format PNG (Portable Network Graphics) png Tekst alternatywny Wyrównanie obrazu w pionie Wyrównanie obrazu poziomie Kolor składnika Part w tła Web Określa tekst wyświetlany po zatrzymaniu wskaźnika myszy na obrazie. Ten tekst jest wyświetlany, gdy obraz jest niedostępny. Umożliwia określanie położenia obrazu w pionie wewnątrz składnika Web Part Obraz. Można wybrać jedną z następujących wartości: Do góry, Do środka lub Do dołu. Wartością domyślną jest Do środka. Umożliwia określanie położenia obrazu w poziomie wewnątrz składnika Web Part Obraz. Można wybrać jedną z następujących wartości: Do lewej, Do środka lub Do prawej. Wartością domyślną jest Do środka. Wyznacza kolor okna składnika Web Part Obraz, znajdującego się w tle obrazu. Kolorem domyślnym jest kolor tła bieżącego motywu. Aby określić kolor, kliknij przycisk z prawej strony pola tekstowego, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności: Zaznacz kolor na siatce kolorów. Wpisz nazwę koloru HTML. Wpisz wartość RGB koloru. Aby kolor tła był taki sam jak w motywie witryny, kliknij pozycję Przezroczysty w oknie dialogowym Kolor tła składnika Web Part. 6 Zarządzanie dokumentami W portalu istnieją trzy główne lokalizacje dokumentów udostępnionych wszystkim pracownikom: Przepisy wewnętrzne Dokumenty korporacyjne Katalogi Baza Wiedzy (obecnie 7 katalogów) 6.1 Przepisy wewnętrzne Wszystkie dokumenty znajdują się w bibliotece 15

16 Różnią się między sobą typem zawartości, tzn. DokumentSZJ DokumentGMP Komunikat Zarządzenie Załącznik do Zarządzenia Portal Intranetowy Ciech SA Instrukcja Dla Redaktorów Właściwości dokumentów: DokumentSZJ Kolumna Typ Wymagana? Nazwa Plik Wymagana Tytuł Pojedynczy Opcjonalna wiersz tekstu DokumentacjaKategoria Wybór Opcjonalna DokumentacjaPodkategoria Wybór Opcjonalna Kontakt Osoba lub Opcjonalna grupa Dok_Data Data i Opcjonalna godzina DokumentGMP Kolumna Typ Wymagana? Nazwa Plik Wymagana Tytuł Pojedynczy Opcjonalna wiersz tekstu DokumentacjaKategoria Wybór Opcjonalna DokumentacjaPodkategoria Wybór Opcjonalna Kontakt Osoba lub Opcjonalna grupa Dok_Data Data i Opcjonalna godzina Komunikat Kolumna Typ Wymagana? Nazwa Plik Wymagana Tytuł Pojedynczy wiersz tekstu Opcjonalna Dok_Data Data i godzina Opcjonalna Kontakt Osoba lub grupa Opcjonalna Zarządzenie Kolumna Typ Wymagana? Nazwa Plik Wymagana Tytuł Pojedynczy wiersz tekstu Opcjonalna Dok_Data Data i godzina Opcjonalna Kontakt Osoba lub grupa Opcjonalna Załącznik do Zarządzenia Kolumna Typ Wymagana? Nazwa Plik Wymagana Tytuł Pojedynczy wiersz tekstu Opcjonalna Kontakt Osoba lub grupa Opcjonalna Dok_Data Data i godzina Opcjonalna DokumentacjaKategoria: Dokumenty podstawowe Procesy Instrukcje Formularze 16

17 Szablony DokumentacjaPodkategoria: Ogólne Kadrowe Rekrutacja Szkolenia i rozwój Praktyki, staże, adptacja zawodowa Planowanie i ocena pracy Handel i logistyka Dokumenty handlowe Dodawanie nowego przepisu wewnętrznego Będąc na stronie biblioteki Przepisów wewnętrznych Portal Intranetowy Ciech SA Instrukcja Dla Redaktorów 17

18 Można usunąć dany plik Wybieramy dokumentu typ Wybranie typu powoduje przeładowanie formularza, tak aby pokazały się pola do wypełnienia dla danego typu Zarządzanie przepisami wewnętrznymi Każdy widok biblioteki dokumentów posiada tzw. Menu kontekstowe przypisane do kolumny Nazwa. Uaktywnia się ono w momencie najechania na kolumnę danego dokumentu pojawia się jako strzałka po prawej strony nazwy dokumentu. Aby otworzyć menu należy kliknąć tą strzałkę Menu zawiera akcje, jakie może wykonać użytkownik na danym pliku. Ilość akcji zależy od uprawnień użytkownika. wyświetlić wszystkie właściwości dokumentu (Wyświetl właściwości): 18

19 ustawić powiadomienia o modyfikacjach dokumentu dla siebie i innych użytkoników Prześlij mi alert wyświetlić historię wersji dokumentu Historia wersji pobrać kopię dokumentu Pobierz kopię na dysk. Pojawi się okno 19

20 wysłać łącze pocztą Wyślij łącze pocztą otworzy się tworzenie listu z łączem do tego dokumentu, przydatne jeśli chcemy kogoś poinformować o lokalizacji dokumentu. skopiować dokument do innej biblioteki w innym miejscu portalu (operacja powiedzie się tylko, jeśli pracownik ma uprawnienia do biblioteki docelowej) Inna lokalizacja wyewidencjonować dokument zablokować go do edycji dla innych użytkowników. Tylko osoba, która wyewidencjonowała plik może go zmieniać. Inne osoby mogą tylko oglądać. Zarządzać uprawnieniami jeśli plik ma być widoczny dla mniejszej ilości osób niż wszyscy użytkownicy, domyślnie przepisy wewnętrzne są dostępne dla wszystkich pracowników 6.2 Dokumenty korporacyjne Wszystkie dokumenty znajdują się w bibliotece Dokumenty są w jednym typie DokumentKorporacyjny Kolumny typu DokumentKorporacyjny: Kolumna Typ Wymagana? Nazwa Plik Wymagana Tytuł Pojedynczy wiersz tekstu Opcjonalna CBiuro Wybór Opcjonalna CDywizja Wybór Opcjonalna Dok_Kategoria Wybór Opcjonalna Dok_Podkategoria Wybór Opcjonalna 20

21 Dok_Data Data i godzina Opcjonalna Kontakt Osoba lub grupa Opcjonalna BW_Opis Wiele wierszy tekstu Opcjonalna Dok_Typ Wybór Opcjonalna Wartości Dok_Kategoria: finanse giełda kadry komunikacja organizacja przepisy ogólne przepisy wewnętrzne produkty inne Wartości Dok_Podkategoria: artykuł prasowy budżet jednostki gazeta wewnętrzna gazeta zewnętrzna harmonogram raportowania informacja prasowa informacja techniczna instrukcja stosowania karta charakterystyki katalog identyfikacji wizualnej klauzule arbitrażowe materiał reklamowy opinia prawna orzecznictwo pełnomocnictwo planowanie protokół raport regulamin pracy rekrutacja sprawozdanie finansowe szkolenia dla pracowników umowa vademecum pracownika wykaz MPK zaproszenie zmiany w przepisach inne Wartości Dok_Typ: 21

22 analiza artykuł film formularz gazeta Ciech HR informacja instrukcja kalendarz okresów zamkniętych karty druków firmowych katalog katalog druków firmowych katalog elementów oznakowania firmy katalog elementów uzupełniających katalog materiałów do prezentacji publicznej katalog znaku firmowego newsletter prezentacja projekt prospekt przeprowadzka raport analityczny raport bieżący raport finansowy raport okresowy wzór zdjęcie obce zdjęcie własne znaki firmowe inne Dodawanie dokumentów korporacyjnych Pojedynczo Będąc na stronie biblioteki Przepisów wewnętrznych Portal Intranetowy Ciech SA Instrukcja Dla Redaktorów 22

23 23

24 Uzupełnij właściwoś ci dokument u Wybrać kontakt, czyli osobę odpowiedzialną za dokument/autora dokumentu (Nie zawsze jest to ta sama osoba, co dodający dokument). Wystarczy wpisać część imienia lub nazwiska i kliknąć ikonkę, aby osoba została podpowiedziana przez system: Klikając na podkreślony na czerwono fragment dostajemy listę dopasowań: Innym sposobem znalezienia osoby jest wyszukanie w katalogu użytkowników, klikając na ikonkę. Katalog pracowników daje możliwość wyszukiwania po wpisaniu części imienia, nazwiska, maila, loginu użytkownika 24

25 Jeśli znamy dokładne imię i nazwisko, wpisujemy je Wiele naraz Redaktor może też skorzystać z możliwości przekazania do katalogu wielu plików naraz. Zalecane jest robienie tego tylko w wypadku plików publicznych, gdyż pliki dodane będą dostępne dla wszystkich czytelników zaraz po przekazaniu. W celu przekazania wielu plików Redaktor wchodzi do biblioteki i wybiera z niebieskiego menu Przekaż > Przekaż wiele plików. 25

26 Zaznacz wszystkie z wybranego katalogu Wyszukaj plik z Twojego komputera lub sieci lokalnej Zaznacz pliki Po kliknięciu OK. pojawi się komunikat, klikamy Tak, jeśli chcemy kontynuować. Po zakończeniu kopiowania pliku lub wielu plików metodą Przekaż wiele dokumentów system przechodzi do katalogu, gdzie znajdują się przekazane pliki. Pliki są nieopisane atrybutami, należy edytować ich właściwości poprzez: Edycję pojedynczego pliku 26

27 Właściwości dopiero co przekazanego pliku są puste, co wygląda następująco: Edycję właściwości w arkuszu danych 27

28 Dodane ostatnio pliki będą na końcu arkusza, będą miały puste właściwości. Należy uzupełnić Biuro, Dywizję oraz inne kategorie dokumentów 28

29 7 Strony portalu Portal Intranetowy Ciech SA Instrukcja Dla Redaktorów 7.1 Strona główna Zmienianie kontaktu Edytujemy WebPart Wybieramy kontakt (osobę) 29

30 7.1.2 Zmienianie obrazka Portal Intranetowy Ciech SA Instrukcja Dla Redaktorów Edytujemy poprzez Edytortekstu sformatowanego lub edytor źródła (dla osób znających podstawy języka HTML) 30

31 7.1.3 Edytowanie łącza Portal Intranetowy Ciech SA Instrukcja Dla Redaktorów Edytowanie obrazu (np. podmienianie obrazka) Pamiętajmy, że obrazek musi być najpierw przekazany do portalu 31

32 7.1.5 Edytowanie telefonów podręcznych Tak samo, jak kontener z łączami obrazkowymi, jest to Web Part edytora Zmieniami ilości wyświetlanych zarządzeń W zakładce Prezentacja zmieniamy Limit elementów 32

33 7.2 Wiadomości Źródłem wiadomości jest witryna Dodawanie i edytowanie nowej wiadomości Będąc na stronie głównej klikamy Akcje witryny > Utwórz stronę. 33

34 Na formularzu tworzenia strony wybieramy Układ strony (StronaWiadomosci) Strona wiadomości. W polu nazwa nie używamy polskich liter ani spacji. 34

35 Data artykułu (kolejność wiadomości w zestawieniu) Tekst wiadomości Mały obrazek do zajawki artykułu Streszczenie artykułu (do 255 znaków) Linkowanie wiadomości na stronę główną W tym zestawieniu nowa wiadomość pojawi się automatycznie po jej opublikowaniu. Wiadomości są w kolejności od najnowszej (decyduje Data artykułu, NIE data utworzenia) Aby zmienić kolejność wyświetlania wiadomości, należy edytować ich właściwość Data artykułu. Przykładowo, aby przenieść artykuł na pierwszą pozycję, jego data artykułu musi być najnowsza. Aby zmienić artykuł głowny pojawiający się z obrazkiem i opisem z linkiem do całego artykułu: Należy edytować stronę główną portalu: W trybie edycji otworzyć menu składnika Web Part. 35

36 Rozwinąć kategorię Kwerenda. Zmienić filtr wiadomości, znając tytuł wiadomości, którą chcemy wyeksponować. Klikamy Ok. Należy pamiętać, aby wiadomość posiadała obrazek zestawienia i opis Usuwanie wiadomości Publikacja wiadomości Nowo utworzona wiadomość nie będzie dostępna dla czytelników do czasu jej opublikowania. Aby opublikować stronę należy z paska edycji strony wybrać Publikuj. Aby cofnąć publikowanie strony wybieramy Cofnij publikowanie i potwierdzamy operację klikając Ok. 36

37 Aby zobaczyć wszystkie wiadomości: Będąc na stronie głównej klikamy Akcje witryny > Wyświetl całą zawartość witryny 37

38 Biblioteka Strony Widok tylko wiadomości 7.3 Oferty pracy Oferty pracy znajdują się na witrynie Spis wszystkich ofert można zobaczyć na stronie: Dodawanie nowej oferty pracy Znajdując się na stronie Otwieramy Akcje witryny > Utwórz stronę 38

39 Wybieramy (Strona artykułu) Oferta pracy twórz w witrynie Praca 39

40 Nazwa stanowiska Aby oferta pojawiła się na stronie głównej należy opublikować stronę, analogicznie jak w przypadku Wiadomości. 7.4 Pytania i odpowiedzi Są to strony znajdujące się w bibliotece stron witryny więc aby utworzyć kolejną należy tworzyć stronę będąc np. na stronie głównej. 40

41 Wybieramy (Strona PytanieOdpowiedz) Strona Pytanie- Odpowiedź (FAQ) Pamiętamy o uzupełnieniu strony zawartością i opublikowaniu. 8 Informacje ogólne na temat bibliotek dokumentów W obrębie portalu przygotowane są biblioteki dla poszczególnych typów przechowywanych dokumentów np. biblioteka z przepisami wewnętrznymi, biblioteki w Bazie Wiedzy, biblioteka z dokumentami korporacyjnymi Uwaga! Bezpośredni dostęp do bibliotek dokumentów oraz pozostałej zawartości witryny można uzyskać wybierając opcję Wyświetl całą zawartość witryny w menu Akcje witryny. Kliknięcie nazwy biblioteki (lub dowolnego innego elementu na liście) powoduje przejście do strony umożliwiającej zarządzanie biblioteką i jej zawartością. 8.1 Widoki bibliotek Przez widok rozumie się listę dokumentów wyświetloną na jednej ze stron witryny, w której znajduje się biblioteka. 41

42 Widoki umożliwiają sortowanie i filtrowanie. Tą funkcję aktywuje się poprzez najechanie myszką na nagłówek kolumny, po której chcemy sortować/filtrować. Filtrowanie 8.2 Funkcjonalności zarządzania dokumentami W każdej z bibliotek dokumentów dostępne są następujące funkcjonalności zarządzania zawartością: zatwierdzanie publikacji Proces publikowania dokumentów przez może zostać rozszerzony o konieczność akceptacji publikowanych treści przez redaktora merytorycznego bądź przez przełożonego. W tym scenariuszu publikowane dokumenty nie są widoczne dla czytelników, dopóki ich publikacja nie zostanie zatwierdzona przez osobę o odpowiednich uprawnieniach. mechanizmy check-in / check-out Dokumenty umieszczone w portalu SharePoint objęte są mechanizmami check-in / check-out, co ułatwia prace grupową nad nimi. Użytkownik chcąc edytować dokument dokonuje jego wyewidencjonowania (check-out), co jednocześnie blokuje możliwość edycji tego dokumentu dla innych użytkowników. Po zakończeniu pracy z dokumentem użytkownik ma możliwość zaewidencjonowania (check-in) dokumentu, oraz umieszczenia stosowanej informacji o edycji w metryczce dokumentu. Od tego momentu nowa wersja dokumentu jest dostępna do edycji dla innych użytkowników o odpowiednich uprawnieniach. gromadzenie dokumentów w strukturze katalogów W każdej z bibliotek dokumentów można tworzyć intuicyjną strukturę katalogów, co pozwala na kategoryzację dokumentów i oddaje sposób przechowywania dokumentów na lokalnych dyskach użytkowników, lub dotychczas używanych dyskach udostępnionych. metryczki dokumentów Dla każdej z bibliotek dokumentów istnieje możliwość stworzenia własnej metryczki dla dokumentów w niej opublikowanych. Jest to zestaw pól, który opisuje dokument. Metryczka jest definiowana przez użytkowników biznesowych poprzez specjalne formularze konfiguracji. uprawnienia 42

43 Dla każdej biblioteki istnieje możliwość zdefiniowania różnych poziomów uprawnień i przypisania do nich określonych użytkowników. W szczególności daje to możliwość określenie uprawnień tylko do odczytu, uprawnień do modyfikacji i publikacji nowych dokumentów, uprawnień do zatwierdzania opublikowanych dokumentów oraz zablokowania dostępu w całości. Biblioteki dokumentów są także opisane w pomocy produktu SharePoint Server 2007 Pomoc i wykonywanie określonych zadań > Współpraca > Tworzenie witryn, stron, list i bibliotek > Tworzenie list i bibliotek > Tworzenie biblioteki 8.3 Ustawienia bibliotek dokumentów Każda biblioteka może mieć inne ustawienia. Aby otworzyć stronę ustawień biblioteki na niebieskim pasku wybieramy Ustawienia > Biblioteka dokumentów - ustawienia Lokalizacja biblioteki, nazwa Konfiguracja biblioteki Widoki biblioteki 43

44 Ustawienia wersjonowania (Ustawienia przechowywania wersji): Skutki zaznaczania opcji: Nie przechowuj wersji nie będzie dostępnej opcji historia wersji w menu kontekstowym dokumentu Utwórz wersje główne pojawi się opcja historia wersji w menu konteksotym dokumentu, ale nie ma możliwości ukrywania dokumentów przed publikacją (np. podczas dopracowywania dokumentu) Utwórz wersje główne i pomocnicze z opcją Tylko użytkownicy, którzy mogą edytować elementy po dodaniu dokumentu do biblioteki będzie to wesja robocza, niewidoczna dla ogółu. W menu kontekstowym elementu pojawi się opcja Publikuj wersję główną. Czy wymagać wyewidencjonowania dokumentów przez rozpoczęciem edytowania Tak mechanizm check In check out, przydatny podczas pracy edycyjnej wielu osób nad jednym dokumentem (mowa o edytowaniu dokumentu bezpośrednio na serwerze). Jeśli jeden edytor wyewidencjonuje plik, będzie on tylko do odczytu dla innych edytorów do czasu jego powtórnego zaewidencjonowania. Uwaga!!! Wyewidencjonowanie pliku nie powoduje, że plik nie jest widoczny dla czytelników. Jeśli plik posiadał wcześniej wersję główną jest ona widoczna dla czytelników. Wyewidencjonowany plik nie jest widoczny tylko wtedy, gdy ma tylko wersje draft (roboczą 0.X) Czy wymagać zatwierdzania zawartości dla przesłanych elementów - pojawi się opcja Zatwierdź/odrzuć w menu kontekstowym oraz kolumna Status zatwierdzenia (oczekujący/zatwierdzony/odrzucony). Dokument nie będzie widoczny dla czytelników dopóki nie zatwierdzą go osoby z uprawnieniami Zatwierdzanie. Ustawienia zaawansowane: 44

45 Skutki zaznaczania opcji: Czy zezwolić na zarządzanie typami zawartości na Tak wykorzystywane w bibliotece Przepisy wewnętrze oraz DokumentyKorporacyjne pozwala na globalne zarządzanie typami plików i ich właściwościami (kolumnami). Otwieranie dokumentów obsługiwanych w przeglądarce na otwórz w aplikacji klienckiej pliki Word będą otwierać się w Microsoft Word Czy wyświetlać polecenie Nowy Folder na Nie nie można tworzyć podkatalogów (Zalecane) Czy zezwolić na wyświetlanie elementów z listy typu biblioteka dokumentów w wynikach wyszukiwania na Tak elementy tej biblioteki zostaną zindeksowane i możliwe do wyszukiwania w wyszukiwarce portalu 8.4 Usuwanie plików Usuwanie pojedynczego pliku 45

46 Usuwanie z widoku arkusza zaznaczamy wiersze do usunięcia i naciskamy przycisk Delete na klawiaturze. System pyta o potwierdzenie operacji. 8.5 Przenoszenie plików między bibliotekami Jeśli zachodzi potrzeba przeniesienia pliku do innego katalogu należy otworzyć menu pliku > Wyślij do > Inna lokalizacja. Redaktor zostanie poproszony o wpisanie adresu URL. Plik zostanie skopiowany, redaktor będzie mógł usunąć plik z lokalizacji źródłowej. 46

47 URL katalogu docelowego 47

48 Innym sposobem kopiowania plików jest korzystanie z Menadżera witryny. Dostęp do niego odbywa się poprzez Akcje witryny > Zarządzaj zawartością i strukturą Z lewej strony Menadżera znajduję się drzewo obiektów portalu, podobnie jak w exploratorze Windows. Aby skopiować/przenieść pliki do innej biblioteki należy zaznaczyć pliki w bibliotece źródłowej, wybrać Akcje z niebieskiego paska. Po kliknięciu Przenieś pojawi się okno wyboru miejsca docelowego dla plików. Należy wybrać bibliotekę i kliknąć Ok. 8.6 Kosz użytkownika Aby uzyskać dostęp do kosza należy otworzyć okno wyświetlające całą zawartość witryny: 48

49 Z kosza można przywracać elementy (dokument wróci do miejsca pochodzenia) lub usuwać (dokument zostanie usunięty z kosza użytkownika, ale będzie ciągle do odzyskania przez głównego Administratora portalu drugi poziom kosza). Aby przywrócić pojedynczy dokument należy do zaznaczyć i kliknąć Przywróć zaznaczone elementy. 8.7 Modyfikowanie widoku publicznego biblioteki Widoki mogą tworzyć tylko uprawnieni użytkownicy (posiadają akcję Utwórz widok na liście rozwijanej widoków biblioteki) 49

50 Czytelnik widzi tylko widoki publiczne: Tworzenie i edytowanie widoku polega na wyborze ukazujących się pól, sortowania, filtrowania, grupowania, sumowania i sposobu wyświetlania. Otwiera się okno edytowania bieżącego widoku. Najważniejszymi ustawieniami są: Widoczność kolumn i ich kolejność Sortowanie Filtrowanie 50

51 Grupowanie Styl Aby pokazać kolumnę z menu edycji elementu należy na widoku umieścić kolumnę o nazwie Wejscie (połączone z elementem menu edycji) 8.8 Uprawnienia do dokumentów Domyślnie każdy dokument w bibliotekach portalu jest widoczny dla wszystkich użytkowników. W celu nadania unikalnych uprawnieę dla konkretnego pliku (np. dany dokument mają widzieć tylko kierownicy) edytorzy muszą zmienić uprawnienia w menu kontekstowe >Zarządzaj uprawnieniami. 51

52 Aby zmienić uprawnienia standardowe należy najpierw przerwać domyślne ustawienia. Aby utworzyć unikalne uprawnienia dla jakiegoś elementu witryny należy najpierw zerwać dziedziczenie jego uprawnień - Akcje > Edytuj uprawnienia. Pojawi się alert, że do tego elementu zostaną utworzone unikatowe uprawnienia i zmiany uprawnień elementu nadrzędnego nie będą już przenosić się na ten element. Należy kliknąć "OK". Od tej chwili lista uprawnień elementu zmienia się - pojawia się możliwość dodawania i usuwania grup i nadawania im uprawnień. Przejawem tego jest zmiana wyglądu listy uprawnień - lista staje się edytowalna (podstawowy przejaw to kwadraciki przy każdym uprawnieniu) 52

53 Po tej operacji Aby dodać użytkowników/grupę i nadać im uprawnienia: Aby usunąć uprawnienia jakiegoś użytkownika/grupy: Zaznaczamy grupę do usunięcia i klikamy Akcje > Usuń uprawnienia użytkownika Aby przywrócić uprawnienia domyślne (wszyscy mogą czytać): 53

54 54

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Tworzenie Landing Page

Przewodnik... Tworzenie Landing Page Przewodnik... Tworzenie Landing Page Spis treści Kreator strony landing page Stwórz stronę Zarządzaj stronami 2 Kreator strony landing page Kreator pozwala stworzyć własną stronę internetową z unikalnym

Bardziej szczegółowo

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda Logowanie do panelu administracyjnego Aby móc zarządzać stroną, należy zalogować się do panelu administracyjnego.

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu...

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... Kreator szablonów I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... 7 a. Grafika... 7 b. Tekst... 7 c.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint)

PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint) PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint) wersja 2.0. (6 listopada 2015 r.) Przygotowanie: Dział Informacji i Komunikacji, Dział

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3 Spis treści Warto zapamiętać...2 Podstawy...3 Moduły:...12 Aktualności...12 Fotogaleria i galeria wideo...13 Download...15 Przekierowanie...16 Formularz...17 Katalog produktów...18 Komponenty...18 Pokaz

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Zleceń

System Obsługi Zleceń System Obsługi Zleceń Podręcznik Administratora Atinea Sp. z o.o., ul. Chmielna 5/7, 00-021 Warszawa NIP 521-35-01-160, REGON 141568323, KRS 0000315398 Kapitał zakładowy: 51.000,00zł www.atinea.pl wersja

Bardziej szczegółowo

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Za pomocą edytora Word można pracować zespołowo nad jednym dużym projektem (dokumentem). Tworzy się wówczas dokument główny,

Bardziej szczegółowo

Pomoc. BIP strona portalu

Pomoc. BIP strona portalu Pomoc BIP strona portalu Biuletyn Informacji Publicznej powstał w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej w postaci elektronicznej. Głównym zadaniem portalu jest przekazywanie informacji

Bardziej szczegółowo

Każde menu jest połączone z modułem, którym zarządza się w menedżerze modułów. Cztery dostępne menu widać na pasku Menu (rysunek 4.38).

Każde menu jest połączone z modułem, którym zarządza się w menedżerze modułów. Cztery dostępne menu widać na pasku Menu (rysunek 4.38). 2. Projektant menu Każde menu jest połączone z modułem, którym zarządza się w menedżerze modułów. Cztery dostępne menu widać na pasku Menu (rysunek 4.38). Rys. 2.1. Menu/mainmenu Dostęp do istniejących

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Agencja IArt 2009r.

Instrukcja obsługi. Agencja IArt 2009r. Instrukcja obsługi Agencja IArt 2009r. 1 Spis treści Wstęp...3 Logowanie...3 Struktura...3 Menu przedmiotowe i menu podmiotowe...3 Grupy (strony tekstowe)...4 Dodawanie grupy (strony tekstowej)...4 Edycja

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji multimedialnej Microsoft PowerPoint

Tworzenie prezentacji multimedialnej Microsoft PowerPoint Tworzenie prezentacji multimedialnej Microsoft PowerPoint Zapoznaj się z fragmentem książki: prezentacja-ktora-robi-wrazenie-projekty-z-klasa-robin-williams.pdf 1. Zaplanowanie prezentacji ustalenie informacji,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Tworzenie i edycja danych na stronie www 1. Rozpoczęcie pracy. Logowanie się do systemu zarządzania treścią dwajeden.pl ropocząć należy od podania

Bardziej szczegółowo

Edycja strony: W edycję danej strony wchodzimy poprzez naciśnięcie opcji

Edycja strony: W edycję danej strony wchodzimy poprzez naciśnięcie opcji Edycja strony: W edycję danej strony wchodzimy poprzez naciśnięcie opcji uzyskujemy widok: a. Wstawianie tekstów Tekst możemy wpisywać bezpośrednio w panelu lub wklejać do edytora. Jeśli wklejamy tekst

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

Kalendarz. Przewodnik Szybki start

Kalendarz. Przewodnik Szybki start Kalendarz Przewodnik Szybki start Planowanie spotkania programu Lync Prowadź konwersacje twarzą w twarz i częściej komunikuj się zdalnie, zamiast ciągle podróżować dzięki spotkaniom online w programie

Bardziej szczegółowo

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 1 2 Spis treści Integracja...5 1.Compas 2026 Lan...5 Logowanie...7 Użytkownicy...8 Raporty...10 Tworzenie wizualizacji Widoki...12 1.Zarządzanie widokami...12

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7 DOKUMENTY I GRAFIKI SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością... 2 Tworzenie folderu... 3 Dodawanie dokumentu / grafiki... 4 Wersje plików... 7 Zmiana uprawnień w plikach... 9 Link do dokumentów i dodawanie

Bardziej szczegółowo

MySource Matrix CMS. Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES

MySource Matrix CMS. Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES MySource Matrix CMS Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES Spis Treści Informacje Ogólne 3 Środowisko pracy 3 Logowanie do Prostego

Bardziej szczegółowo

1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji Dodawanie portletów Widok zawartości stron... 3

1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji Dodawanie portletów Widok zawartości stron... 3 DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY 1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji... 2 2. Dodawanie portletów... 3 Widok zawartości stron... 3 Omówienie zawartości portletu (usunięcie ramki itd.)... 4 3. Ikonki wybierz

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ W celu wprowadzenia, modyfikacji lub usunięcia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej należy wpisać w przeglądarce adres strony: http:/bip.moriw.pl/admin.php

Bardziej szczegółowo

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 LP Vario* Wersja Zmiany 1. BPM 3.003.60177.00403 Ulepszenie działania pola przeznaczonego do

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy Instrukcja obsługi programu 2.18. Terminy, alarmy Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Terminy, alarmy Spis treści 1. Terminy, alarmy...2 1.1. Termin

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH SPIS TREŚCI i EKRANÓW WSTĘP Ekran1: Wstęp. Logowanie Ekran2: Strona początkowa UDOSTEPNIONE MATERIAŁY Ekran3: Dostępne materiały Ekran4: Zawartość

Bardziej szczegółowo

DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY

DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY SPIS TREŚCI Pasek narzędzi i wyszukiwarka aplikacji... 2 Dodawanie portletów... 3 Widok zawartości stron... 4 Zawartość portletu... 5 Ikonki wybierz oraz dodaj zawartość stron...

Bardziej szczegółowo

Tworzenie infografik za pomocą narzędzia Canva

Tworzenie infografik za pomocą narzędzia Canva Tworzenie infografik za pomocą narzędzia Canva Spis treści Wstęp... 1 Układy... 3 Zmiana tekstu... 4 Obrazki... 5 Elementy... 6 Zdjęcia - Gratis... 6 Siatki... 8 Ramki... 10 Kształty... 12 Linie... 12

Bardziej szczegółowo

Baza Aktów Własnych. Autor: Piotr Jegorow. ABC PRO Sp. z o.o.

Baza Aktów Własnych. Autor: Piotr Jegorow. ABC PRO Sp. z o.o. ABC PRO Sp. z o.o. Podręcznik przeznaczony dla użytkowników Bazy Aktów Własnych Zawiera zmiany w wersji z dnia 12.12.2013 r. Data: 13 grudnia 2013 Autor: Piotr Jegorow Spis treści Wykaz zmian... 3 Zmiana

Bardziej szczegółowo

Zasady tworzenia podstron

Zasady tworzenia podstron Zasady tworzenia podstron Jeśli tworzysz rozbudowaną witrynę internetową z wieloma podstronami, za chwilę dowiesz się, jak dodawać nowe podstrony w kreatorze Click Web, czym kierować się przy projektowaniu

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

5. Bazy danych Base Okno bazy danych

5. Bazy danych Base Okno bazy danych 5. Bazy danych Base 5.1. Okno bazy danych Podobnie jak inne aplikacje środowiska OpenOffice, program do tworzenia baz danych uruchamia się po wybraniu polecenia Start/Programy/OpenOffice.org 2.4/OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

Dopasowywanie czasu dla poszczególnych zasobów

Dopasowywanie czasu dla poszczególnych zasobów Dopasowywanie czasu dla poszczególnych zasobów Narzędzia Zmień czas pracy W polu dla kalendarza wybieramy zasób dla którego chcemy zmienić czas pracy, np. wpisać urlop albo zmienić godziny pracy itp. Dalej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar UWAGA dostęp do Google Scholar wymaga posiadania konta Google. Utworzenie jednego konta Google pozwala na dostęp do wszystkich usług Google. Oznacza to, że jeśli

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria obrazów Amiant... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej adres naszej strony: www.zs3.wroc.pl logo liceum 1. Aby dodać artykuł należy się zalogować: System pokaże nazwę zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

Po wstawieniu tabeli (i zawsze wtedy, gdy w tabeli jest kursor) pojawia się na wstążce nowa grupa zakładek o nazwie Narzędzia tabel.

Po wstawieniu tabeli (i zawsze wtedy, gdy w tabeli jest kursor) pojawia się na wstążce nowa grupa zakładek o nazwie Narzędzia tabel. Tabelę można szybko wstawić do dokumentu, korzystając z przycisku Tabela w zakładce Wstawianie na wstążce. Komputer umożliwia zakreślenie myszką, ile wierszy i kolumn ma mieć tabela. Można też skorzystać

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010 ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika Wersja 1.0 Warszawa 2010 Spis treści Wstęp...3 Organizacja menu nawigacja...3 Górne menu nawigacyjne...3 Lewe menu robocze...4 Przestrzeń robocza...5 Stopka...5 Obsługa

Bardziej szczegółowo

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Aby edytować atrybuty dostępu do plikow/ katalogow w systemie plików NTFS wpierw sprawdź czy jest Wyłączone proste udostępnianie czyli przejdź

Bardziej szczegółowo

Damian Daszkiewicz 2010 www.damiandaszkiewicz.pl www.videowebmaster.pl. Tworzenie strony-wizytówki dla firmy XYZ

Damian Daszkiewicz 2010 www.damiandaszkiewicz.pl www.videowebmaster.pl. Tworzenie strony-wizytówki dla firmy XYZ Damian Daszkiewicz 2010 www.damiandaszkiewicz.pl www.videowebmaster.pl Tworzenie strony-wizytówki dla firmy XYZ Dokument może być dowolnie rozpowszechniany w niezmiennej formie. Nie możesz pobierać opłat

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook Facebook, Nasza klasa i inne podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych Cz. 2. Facebook www.facebook.com Facebook to drugi najczęściej wykorzystywany portal społecznościowy w Polsce i

Bardziej szczegółowo

WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI

WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI Zapraszamy do zapoznania się z Instrukcją obsługi panelu CMS Wordpress, która w krótkim czasie i bez większego kłopotu pozwoli na edycję treści i zawartości strony, w tym:

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Tworzenie ankiet

Przewodnik... Tworzenie ankiet Przewodnik... Tworzenie ankiet W tym przewodniku dowiesz się jak Dowiesz się, w jaki sposób zadawać pytania tak często, jak potrzebujesz i uzyskiwać informacje pomocne w ulepszeniu Twoich produktów i kampanii

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja 3wcms najważniejsze funkcje

Instrukcja 3wcms najważniejsze funkcje Instrukcja 3wcms najważniejsze funkcje Spis: Dodawanie nowego dokumentu Edycja dokumentu Dodawanie dokumentu do menu Dodawanie grafiki do dokumentu Dodawanie grafiki głównej Lista dokumentów Operacje na

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Jak posługiwać się edytorem treści

Jak posługiwać się edytorem treści Jak posługiwać się edytorem treści Edytor CKE jest bardzo prostym narzędziem pomagającym osobom niezaznajomionym z językiem HTML w tworzeniu interaktywnych treści stron internetowych. Razem z praktyka

Bardziej szczegółowo

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego Spis treści 1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego...1 2. Tworzenie i zarządzenie kategoriami...4 2.1 Nawigowanie po drzewie kategorii...5 2.2 Tworzenie kategorii...6 2.3 Usuwanie kategorii...9 3.

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ Spis treści: 1 Logowanie do panelu administracyjnego 2 Dodawanie obiektów na stronie 2.1 Wybór podstrony 2.2 Wybór obiektu 2.2.1 Dodawanie obiektów tekstowych

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Cz. 4. Rysunki i tabele w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Formularze i raporty

BAZY DANYCH Formularze i raporty BAZY DANYCH Formularze i raporty Za pomocą tabel można wprowadzać nowe dane, przeglądać i modyfikować dane już istniejące. Jednak dla typowego użytkownika systemu baz danych, przygotowuje się specjalne

Bardziej szczegółowo

STRONY DEALERSKIE W SYSTEMIE K2

STRONY DEALERSKIE W SYSTEMIE K2 STRONY DEALERSKIE W SYSTEMIE K2 (aktualizacja na sierpień 2014) INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ Poniżej prezentujemy instrukcję obsługi nowej wersji systemu zarządzania treścią K2 po migracji na nową platformę.

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Microsoft Access zajęcia 3 4 Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Kwerendy służą do tworzenia unikalnych zestawów danych, niedostępnych bezpośrednio z tabel, dokonywania obliczeń zawartych

Bardziej szczegółowo

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WebTrucker instrukcja obsługi v. 2.5 2 Spis treści: Uruchamianie... 3 1 wprowadzenie przesyłki... 4 1.1. Dodaj przesyłkę kurierską... 4 1.2. Szablon przesyłek... 7 1.3.

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 3 - Przetwarzanie tekstów - od kandydata wymaga się zaprezentowania umiejętności wykorzystywania programu do edycji tekstu. Kandydat powinien wykonać zadania o charakterze podstawowym związane z

Bardziej szczegółowo

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt.

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt. Grafika w dokumencie Wprowadzanie ozdobnych napisów WordArt Do tworzenia efektownych, ozdobnych napisów służy obiekt WordArt. Aby wstawić do dokumentu obiekt WordArt: 1. Umieść kursor w miejscu, w którym

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA NOWEJ DRUKARNI W SYSTEMIE PRINTING-CENTER

REJESTRACJA NOWEJ DRUKARNI W SYSTEMIE PRINTING-CENTER REJESTRACJA NOWEJ DRUKARNI W SYSTEMIE PRINTING-CENTER Aby zarejestrować swoją drukarnię w systemie należy wybrać link rejestracji na stronie lub połączyć się bezpośrednio z linkiem: system.printing-center.pl/customers/register_owner

Bardziej szczegółowo

Instrukcja redaktora strony

Instrukcja redaktora strony Warszawa 14.02.2011 Instrukcja redaktora strony http://przedszkole198.edu.pl wersja: 1.1 1. Zasady ogólne 1.1. Elementy formularza do wprowadzania treści Wyróżniamy następujące elementy do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL Lublin, 16 stycznia 2014 r. 1. Logowanie do systemu Aby rozpocząć edycję profilu osobowego wejdź na stronę główną www.umcs.pl w zakładkę Jednostki

Bardziej szczegółowo

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie Słownik tłumaczeń Informacje ogólne Edytor słownika jest aplikacją MDI, umożliwiającą otwieranie różnych słowników, w celu zarzadzania nimi oraz zapisywania ich do poszczególnych plików. Słownik tłumaczeń

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Zalogowanie generuje nowe menu: okno do wysyłania plików oraz dodatkowe menu Pomoc

Zalogowanie generuje nowe menu: okno do wysyłania plików oraz dodatkowe menu Pomoc Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej autor poradnika - KS 1. Aby dodać artykuł należy się zalogować: System pokaże nazwę zalogowanego użytkownika (lewy dół strony) Zalogowanie

Bardziej szczegółowo

edycja szablonu za pomocą programu NVU

edycja szablonu za pomocą programu NVU edycja szablonu za pomocą programu NVU 2 Edycja szablonu za pomocą dodatkowego oprogramowania daje nam znacznie więcej możliwości. Zarówno posiada wiele dodatkowych opcji formatowania tekstu jak również

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ON!Track. Platforma internetowa 2.3 Wersja instrukcji 1.1

Instrukcja obsługi ON!Track. Platforma internetowa 2.3 Wersja instrukcji 1.1 Instrukcja obsługi ON!Track Platforma internetowa 2.3 Wersja instrukcji 1.1 Spis treści Pierwsze kroki... 3 Czym jest ON!Track?... 3 Jak wygląda procedura korzystania z aplikacji ON!Track?... 3 Jak dodać,

Bardziej szczegółowo

Część 3 - Konfiguracja

Część 3 - Konfiguracja Spis treści Część 3 - Konfiguracja... 3 Konfiguracja kont użytkowników... 4 Konfiguracja pól dodatkowych... 5 Konfiguracja kont email... 6 Konfiguracja szablonów dokumentów... 8 Konfiguracja czynności

Bardziej szczegółowo

Nowy szablon stron pracowników ZUT

Nowy szablon stron pracowników ZUT Nowy szablon stron pracowników ZUT Uczelniane Centrum Informatyki ZUT przygotowało nowy szablon stron pracowników, zunifikowany z obecnymi stronami ZUT. Serdecznie zachęcamy Państwa do migracji na nowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Tworzenie stron w systemie skycms 1. Logujemy się 2. Tworzenie nowej strony: Wchodzimy do zakładki Strony Dodaj nową stronę. Pokażą się zakładki Strona, Powiązania strony,

Bardziej szczegółowo

DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ

DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ Aby dodać artykuł musimy się zalogować. W tym celu wchodzimy na stronę http://sp1.brzesckujawski.pl/3/administrator/, wprowadzamy swoje dane: Nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE FORMULARZY WORD 2007

TWORZENIE FORMULARZY WORD 2007 TWORZENIE FORMULARZY WORD 2007 Witam serdecznie. Poniżej przedstawię w jaki sposób tworzyć formularze w programie WORD 2007. Poprzednie wersje programu WORD 2007 również udostępniały opcję tworzenia formularzy,

Bardziej szczegółowo

Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w

Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w Czy stosowanie wciąż tego samego formatowania albo zmienianie koloru, rozmiaru lub rodzaju czcionki w celu wyróżnienia tekstu należy do często wykonywanych czynności?

Bardziej szczegółowo

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24. Oferta na LCD. Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16

TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24. Oferta na LCD. Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16 TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24 Oferta na LCD Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16 I. Spis treści 1) Opis funkcjonalności... 3 2) Techniczne

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

7.9. Ochrona danych Ochrona i zabezpieczenie arkusza. Pole wyboru

7.9. Ochrona danych Ochrona i zabezpieczenie arkusza. Pole wyboru Pole wyboru Pole wyboru może zostać wykorzystane wtedy, gdy istnieją dwie alternatywne opcje. Umożliwia wybranie jednej z wzajemnie wykluczających się opcji przez zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Publisher 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi portalu MojeHR moduł pracownika

Instrukcja obsługi portalu MojeHR moduł pracownika Spis treści:. Strona startowa MojeHR 2 2. 3 3. Okno rejestracji pracownika 4 4. Konto pracownika 9 5. Znajdź ofertę 0 6. Edycja informacji 7. Zmiana hasła 8. Edycja zdjęcia 2 9. Zobacz swoje CV 2 0. Edycja

Bardziej szczegółowo

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład III W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo