Wstęp do informatyki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wstęp do informatyki"

Transkrypt

1 Wstęp do informatyki (Podręcznik. Wersja RC1) 1 Piotr Fulmański 2 Ścibór Sobieski 3 4 stycznia RC1 Release Condidate 1, oznacza, że nie będzie żadnych istotnych modyfikacji, raczej będą usuwane wyłącznie błędy

2 2

3 Spis treści Spis treści 3 Spis rysunków 9 1 Wstęp Czym jest informatyka? Historia informatyki Bardzo dawno temu Ostatnie tysiąclecie Wiek XX Zastosowanie i przyszłość Kierunki współczesnej informatyki Algorytmika Bazy danych Grafika komputerowa Kryptografia Programowanie Sieci komputerowe Systemy operacyjne Sztuczna inteligencja Teoria informacji Zadania Podstawowe pojęcia i definicje Algebra Boole a Definicja ogólna Dwuelementowa algebra Boole a Pozycyjne systemy liczbowe System dwójkowy

4 4 SPIS TREŚCI Zapis liczby rzeczywistej w systemie dwójkowym Kod szesnastkowy Inne pozycyjne systemy liczbowe BCD Zadania Architektura i działanie komputera Maszyna Turinga Definicja Maszyny Turinga Bramki logiczne Architektura współczesnego komputera Procesor serce komputera Cykl pracy procesora Rejestry procesora Intel Budowa rozkazu Adresowanie Asembler Reprezentacja informacji Znaki alfanumeryczne Liczby naturalne Liczby całkowite Reprezentacja uzupełnień do dwu Liczby rzeczywiste Zadania Teoria informacji Informacja vs. wiadomość Geneza i zakres teorii informacji Metody kontroli poprawności danych Bit parzystości Suma kontrolna Kod CRC Zadania Algorytmy i struktury danych Pojęcie algorytmu Struktury danych Typ danych Tablica Rekord

5 SPIS TREŚCI Zbiór Plik Metody opisu algorytmów Schemat blokowy Schemat zapisu algorytmu za pomocą pseudo-języka Podstawowe algorytmy Algorytmy obliczeniowe Algorytmy sortowania Algorytmy wyszukujące Rekurencja vs. iteracja Analiza złożoności Zadania Języki programowania Czym jest język programowania? Składnia i semantyka Ewolucja języków programowania Klasyfikacja języków programowania Podział według metodologii programowania Generacje języków programowania Kompilacja vs. interpretacja Elementy teorii języków formalnych Gramatyka Notacja BNF Notacja przy użyciu diagramów składni System operacyjny Zadania realizowane przez system operacyjny System operacyjny a architektura komputera Klasyfikacja systemów operacyjnych Realizacja zadań W kierunku systemów wielozadaniowych Procesy, wątki, Zarządzanie pamięcią System plików Czy każdy komputer musi posiadać system operacyjny? Przykładowe systemy operacyjne Amoeba Mac OS

6 6 SPIS TREŚCI MS-DOS i Windows NetWare OS/ OS/ Unix i rodzina Zadania Sieci komputerowe Po co mi ona? Struktura fizyczna sieci Zasięg sieci Topologia sieci Architektura sieci Architektura równorzędna Architektura klient-serwer Kilka przydatnych pojęć Pakiety i ramki Protokół TCP/IP Usługa DNS Urządzenia sieci komputerowych Urządzenia transmisji Urządzenia dostępowe Zadania A Podstawowe jednostki i pojęcia w informatyce 235 B Kody ASCII 237 C Kodowanie polskich znaków 241 D Organizacje standaryzujące 243 E Rozwiązania zadań 245 E.1 Rozwiązania do rozdziału E.2 Rozwiązania do rozdziału E.3 Rozwiązania do rozdziału E.4 Rozwiązania do rozdziału Bibliografia 257

7 SPIS TREŚCI 7 Indeks 260

8 8 SPIS TREŚCI

9 Spis rysunków 1.1 Ilustracja idei metody różnicowej Schemat maszyny analitycznej Ilustracja procesu czytania przez człowieka Kartka przekształcona w taśmę Symbole reprezentujące bramki AND, OR, NOT, NAND, NOR i XOR Realizacja bramek AND, OR, NOT za pomocą bramek NAND lub NOR Ilustracja architektury współczesnego komputera Ilustracja zależności kosztów pamięci, ich pojemności i czasu dostępu Architektura procesora Intel Rozmieszczenie flag w rejestrze flagowym Uproszczony schemat rozkazu procesora Intel Adresowanie natychmiastowe Adresowanie bezpośrednie z rejestru Adresowanie bezpośrednie z pamięci Adresowanie pośrednie przez rejestr bazowy Adresowanie pośrednie przez rejestr bazowy i offset Adresowanie przez rejestr bazowy i indeksowy Adresowanie przez rejestr bazowy, indeksowy i offset Przykładowe symbole stosowane na schematach blokowych Schemat blokowy fragment algorytmu znajdowania pierwiastków trójmianu Instrukcja warunkowa if zapisana w postaci schematu blokowego

10 10 SPIS RYSUNKÓW 5.4 Pętla while i do--while zapisana w postaci schematu blokowego Pętla for zapisana w postaci schematu blokowego Ilustracja procesu sortowania przez wstawianie Ilustracja procesu przeszukiwania połówkowego Drzewo wywołań dla rekurencyjnego obliczania 5-ego wyrazu ciągu Fibonacciego Schemat blokowy pewnego algorytmu Ilustracja procesu kompilacji Ilustracja procesu interpretacji Ilustracja procesu prekompilacji i wykonania na maszynie wirtualnej Fragment składni Pascala zapisany przy pomocy diagramów składni Umiejscowienie Systemu Operacyjnego w systemie komputerowym Stany procesu i przejścia pomiędzy nimi Wykorzystanie procesora przez dwa procesy Topologia magistrali Topologia pierścienia Topologia gwiazdy Topologia oczek pełnych Porównanie transmisji pakietowej Ogólny schemat ramki Kabel koncentryczny Skrętka Światłowód Ogólny schemat komputerów w sieci E.1 Schamat blokowy algorytmu obliczającego potęgę

11 Przedmowa Pisanie jest jedyną sztuką, którą musimy się nauczyć pisząc. Anonim Autorzy niniejszego podręcznika od roku 2000 prowadzą wykłady i ćwiczenia z przedmiotu Wstęp do informatyki. Przedmiot ten występuje na pierwszym roku studiów informatycznych na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego. Jego celem jest zapoznanie studentów z historią informatyki, jej podstawowymi pojęciami i definicjami, oraz przybliżenie tego co dzieje się w obecnej informatyce i jakie dziedziny wchodzą jej skład. W czasie prowadzenia zajęć z przedmiotu Autorzy zauważyli lukę w literaturze informatycznej. Owszem istnieje wiele książek, czy publikacji skryptowych, które omawiają wszystkie poruszane problemy, jednak informacje i wiedza są zwyczajnie rozproszone w bardzo wielu pozycjach, wśród których trudno jednoznacznie wskazać najbardziej pomocną czy użyteczną 1. Kiedy studenci często pytali skąd można uzyskać informację, Autorzy byli zmuszeni wskazywać dość pokaźną bibliografię. Działało to w pewien sposób odstraszająco, nawet nie z przyczyny ilości pozycji, co często niemożności ich otrzymania, a często również stopnia trudności w jaki sposób były one napisane 2. Większość specjalistycznych pozycji, omawiających jakiś dział jest zbyt trudna dla osób dopiero poznających informatykę, lub wprowadza za dużo szczegółów, niepotrzebnie zaciemniających idee danego zagadnienia. Stąd też w 2001 roku zrodziła się potrzeba stworzenia podręcznika, który bardziej pasowałby do charakteru przedmiotu wprowadzającego w informatykę. Niniejsze opracowanie jest próbą przybliżenia obecnego zakresu dziedziny naukowej nazywanej Informatyka. Autorzy starają się wskazać czytelnikowi na charakter tej dyscypliny wiedzy, jej podstawowe pojęcia oraz główne gałęzie. I tak w kolejnych rozdziałach czytelnik zapozna się z różnymi fragmentami wiedzy informatycznej. Niektóre działy są potraktowane 1 Dowodem mnogości źródeł może być spis cytowanej bibliografii. 2 Są to najczęsciej specjalistyczne ksiązki z danego działu.

12 12 SPIS RYSUNKÓW bardzo dokładnie (dla przykładu 2), gdyż omawiają podstawowe pojęcia, które stanowią niejako alfabet informatyka. Inne zaś, dla przykładu sieci czy systemy operacyjne, są potraktowane bardziej powierzchownie, głównie w celu wprowadzenie pojęć i zasygnalizowania problematyki, kierunki te stanowią tematykę specjalizowanych wykładów na późniejszych latach studiów. Na samym wstępie umieszczono rozdział omawiający istotę i historię informatyki, oraz pokazano, iż rozwój informatyki jest w chwili obecnej ściśle związany z rozwojem komputerów. Opisano też główne dziedziny obecnej informatyki i wskazano, gdzie według autorów odbywa się obecnie najbardziej dynamiczny rozwój. W rozdziale 2 Czytelnik zapozna się z niezbędnymi definicjami i informacjami dotyczącymi systemów liczbowych, kodów i pojęć stosowanych w komputerach. Rozdział ten jest w części związanej z algebrą Boole a teoretyczny i zawiera definicje oraz podstawowe twierdzenia tych algebr. Starano się jednak opisać to wszystko w sposób maksymalnie uproszczony i przejrzysty, zdając sobie sprawę, że nie każdy czytelnik ma odpowiednie przygotowanie matematyczne. Należy jednak podkreślić, że algebra Boole a jest bardzo ważnym elementem, bynajmniej nie tylko teoretyczny, szczególnie przydaje się w późniejszej praktyce upraszczanie wyrażań algebraicznych. W rozdziale 3 została omówiona budowa dzisiejszego komputera i zasada jego działania. Przy czym szczególny nacisk położono na ideę konstrukcji od strony koncepcji nie zaś technologii. Stąd w pierwszej kolejności omówiono Maszynę Turinga, która stanowiła jeden z elementów, który posłużył von Neumannowi do stworzenia idei maszyny von neumannowskiej. Poza tym sama Maszyna Turinga stanowi ważną konstrukcję myślową, która służy później do badań w teorii języków formalnych i automatów skończonych. W dalszym ciągu w rozdziale tym omówiono elementarną budowę mikroprocesora na przykładzie procesora INTEL 8086, wraz z sygnalizacją takich pojęć jak rejestry, kod maszynowy czy asembler. Wyjaśniono również w jaki sposób jest reprezentowana informacja w komputerze, zatem została omówiona reprezentacja w kodzie uzupełnień do dwu, reprezentacja zmiennoprzecinkowa, kod ASCII czy też UNICODE. Rozdział 4 stanowi wprowadzenie w zagadnienia teorii informacji. Ponieważ sama ta teoria jest trudna i wymagająca świetnej znajomości rachunku prawdopodobieństwa, stąd starano się przedstawić tylko najważniejsze fakty, wyrabiając w czytelniku pewną intuicję, pomijając zaś niepotrzebne szczegóły techniczne, czy twierdzenia. W dalszej części pokazano jak pewne elementy związane z teorią informacji wykorzystuje się na codzień

13 SPIS RYSUNKÓW 13 w praktyce informatyka. Rozdział 5 zawiera wprowadzenie do algorytmów i struktur danych. Dział ten jest przedmiotem osobnego wykładu na studiach informatycznych. Autorzy omówili podstawowe pojęcie tego przedmiotu i opisali te elementy, co do których później zakłada się, że student je zna. Są to sposoby zapisu algorytmów, za pomocą schematu blokowego, czy też pseudo-języka. W rozdziale 6 czytelnik znajdzie informacje o historii i rozwoju języków programowania, oraz ich własnościach i próbach klasyfikacji. Języki programowania jak i samo programowanie stanowią jeden z głównych działów informatyki, bez którego nie istniały by programy, a z pewnością nie pisano by ich tak szybko i efektywnie jak to się dzieje w chwili obecnej. Stąd Autorzy starają się wprowadzić pewną wiedzą związaną z tym, czym są języki programowania, co spowodowało powstanie tak wielkiej ich ilości, oraz w jaki sposób można je pogrupować i które z nich wykorzystać w określonych sytuacjach. Rozdział 7 zawiera omówienie podstawowych własności systemu operacyjnego. Podział współczesnych systemów operacyjnych na kategorie, a na końcu krótkie omówienie współczesnych systemów operacyjnych, głownie w ujęciu historycznym. System operacyjny to zaraz po sprzęcie najważniejszy element komputera, niejednokrotnie decydujący o jego sprawności i użyteczności. Stąd Autorzy starali się omówić różnice pomiędzy systemami operacyjnymi na poziomie ich budowy, unikając odniesień, tam gdzie tylko to możliwe, do rzeczywiście istniejących systemów. Główny powód takiego postępowania, to niechęć do narzucania własnych poglądów, czy też upodobań, oraz próba uniknięcia jakiejkolwiek formy reklamy. Stąd starano się skoncentrować na wskazaniu gdzie i jakie cechy danego systemu mogą być użyteczne, a gdzie można się bez nich obejść. Ostatni rozdział 8 omawia zagadnienia związane z sieciami komputerowymi. Opisany jest podział ze względu fizyczną i logiczną strukturę sieci, wprowadzone są podstawowe pojęci i jednostki. We współczesnym świecie większość ludzi nie wyobraża sobie funkcjonowania bez komputera i to komputera podłączonego do Internetu. A Internet to nic innego jak jeden z aspektów wykorzystania sieci rozległych, wszelkie jego usługi, jak poczta czy WWW działają wyłącznie w oparciu o transmisję danych poprzez sieć. W rozdziale tym starano się przybliżyć problematykę sieci, zwrócić uwagę na wady i zalety pewnych technologii czy sposobów konfiguracji sieci. Na końcu podręcznika znajduje się zbiór dodatków, które mają być rodzajem encyklopedycznego poradnika, po który zawsze łatwo sięgnąć. Dołączono również obszerny indeks, który ma ułatwić poruszanie się po całości

14 14 SPIS RYSUNKÓW pracy. Udostępniamy to opracowanie w nadziei, że ułatwi ono uporządkowanie wiadomości z zakresu wykładu Wstęp do informatyki dla tych osób, które takiego wykładu mogły wysłuchać. Pozostałe osoby, mamy nadzieję, również mogą skorzystać z tego podręcznika, szczególnie jeśli są zainteresowane omawianą problematyką i nie boją się uczyć indywidualnie. Zainteresowanych czytelników zachęcamy do poszukiwania dalszych informacji wymienionych w pozycjach bibliografii. Nawet jeśli któraś z nich nie jest ściśle związana z omawianymi zagadnieniami, to umożliwi poszerzenie własnych horyzontów myślowych, pozwalając na samodzielny rozwój. Ponieważ zdajemy sobie sprawę z własnej omylności, stąd informujemy, że wszelkie poprawki do niniejszego wydania, jak i ewentualne uaktualnienia, znajdą się na stronie internetowej: Jeśli ktokolwiek z grona znajdzie jakikolwiek błąd, niejasności czy też będzie miał sugestie prosimy o kontakt za pomocą poczty elektronicznej na adresy: Na koniec chcielibyśmy podziękować tym wszystkim, którzy pomogli nadać podręcznikowi obecną jego formę, bądź to poprzez motywację, bądź ciepliwie czytając pierwsze wersje i nanosząc poprawki. I tak Profesorowi Andrzejowi Nowakowskimu za to, że powiedział: Piszcie ten skrypt, naszym koleżankom i kolegom: Oli Orpel, Jadwidze Nowak, Jankowi Pustelnikowi, Grześkowi Oleksikowi za czytanie i nanoszenie poprawek. Kilkunastu studentom, którzy zgłosili błędy zauważone we wcześniejszych wersjach. Oraz na końcu, lecz nie oznacza to, że z mniejszą wdzięcznością, Michałowi Kędzierskiemu, za cierpliwe czytanie i poprawianie błędów językowych, stylistycznych i logicznych, dzięki czemu prawdopodobnie ten podręcznik w ogóle daje się czytać. Piotr Fulmański, Ścibór Sobieski

15 Rozdział 1 Wstęp Wykład to przenoszenie wiadomości z notatek wykładowcy do notatek ucznia z pominięciem mózgów ich obu. Pokolenia uczniów 1.1 Czym jest informatyka? Podobnie można zapytać o matematykę, filozofię, czy biologię, a pytanie o to, czym jest dana dyscyplina zdaje się być podstawowym w każdej dziedzinie nauki, jaką człowiek uprawia. Wydaje się jednak, że w przypadku informatyki odpowiedź nie jest tak oczywista. Z pozoru można sądzić, że informatyka to nauka o komputerach. Jednak odpowiedź ta zawiera w sobie tylko część prawdy. Owszem trudno sobie wyobrazić dzisiejszą informatykę bez komputera, ale czy to znaczy, że bez niego informatyka nie mogła by istnieć jako dyscyplina wiedzy? Nic bardziej błędnego, komputer jest tylko narzędziem, dzięki któremu informatyka nabrała tak ogromnego znaczenia i stała się tak bardzo użyteczna. Informatyka to dziedzina, która zajmuje się przetwarzaniem informacji za pomocą pewnych schematów postępowania (zwanych algorytmami). Wynikiem takiego procesu jest znów informacja. Można te rozważania w łatwy sposób zilustrować na przykładzie prostego programu słownika polsko angielskiego. Użytkownik wpisuje słowo po polsku (informacja wejściowa), prosi o wykonanie tłumaczenia (algorytm), w efekcie otrzymuje odpowiednik lub odpowiedniki w języku angielskim (informacja wyjściowa). Jeśli w powyższym przykładzie nie wspomnimy, że chodzi o program tylko o zwykły drukowany słownik, to czy to jest informatyka? W pewien sposób tak, gdyż człowiek wykonujący czynność wyszukiwania odpowiednika słowa w języku obcym, świadomie i nieświadomie

16 16 Wstęp wykonuje pewien proces (algorytm) poszukiwania tego słowa (świadomie gdyż bez udziału świadomości niczego nie znajdzie, nieświadomie gdyż nie zdaje sobie sprawy, że wykonuje algorytm). A informatyka zajmuje się między innymi tworzeniem i badaniem takich algorytmów. Czy to oznacza, że jesteśmy komputerem? Oczywiście nie. Jednak ten przykład pokazuje, że komputer jest tylko narzędziem wspomagającym informatykę i informatyków. Ale nie oznacza to, że jest on niezbędny (chodź są procesy, które bez komputera byłyby nie wykonalne), czy też jedyny. Z pewnością trudno by było mówić o informatyce w dzisiejszej formie bez komputerów. Wynika to przede wszystkim z faktu, że informatycy do przetwarzania informacji używają coraz to bardziej skomplikowanych algorytmów, które by były wykonane w rozsądnym czasie potrzebują coraz szybszych komputerów. Kolejnym ważnym aspektem informatyki jest przechowywanie ogromnych ilości informacji, zwykle w celu późniejszego jej wyszukania, czy też przeanalizowania 1. I tu znów z pomocą przychodzą komputery i elektronika, która w obecnej chwili pozwala nam na magazynowanie coraz to większej ilości danych w coraz to mniejszych nośnikach informacji (CD, DVD, etc.). Obecnie tak bardzo utożsamia się informatykę i komputer, że nawet angielskie określenie informatyki Computer science, informuje, że jest to nauka o komputerach, jednak właściwszym terminem byłaby nauka o przetwarzaniu informacji. Niewątpliwie najbardziej intensywny rozwój informatyki przypadł na ostatnie kilkadziesiąt powojennych lat. Spowodowane to było przede wszystkim powstaniem i bardzo szybkim rozwojem elektroniki, w szczególności elektroniki cyfrowej. Rozwój technologii i w konsekwencji miniaturyzacja układów cyfrowych umożliwił powstanie komputerów osobistych posiadających dużą moc obliczeniową. Jednak czynności związane z pobieraniem, przechowywaniem i przetwarzaniem informacji, człowiek wykonywał od bardzo dawna. Możliwości mechanizacji tych prac, a później ich automatyzacji pojawiały się stopniowo w miarę konstruowania i wytwarzania odpowiednich urządzeń, co było związane właśnie z rozwojem techniki i technologii. W tej sytuacji przestaje dziwić fakt, że informatyka jest w dużej mierze nauką o komputerach, gdyż bez nich nie była by ona tym, czym jest w chwili obecnej. Potwierdza to nawet datowanie początków informatyki jako dziedziny naukowej, które umieszcza się na początek lat pięćdziesiątych, kiedy to powstawały pierwsze komputery elektronowe. 1 Wygenerowanie raportu sprzedaży za ostatni miesiąc w programie magazynowo-sprzedażowym jest przykładem informacji, która została przetworzona (przeanalizowana).

17 1.2 Historia informatyki 17 Spróbujmy zatem przybliżyć dokładniej zakres dawnej i dzisiejszej informatyki. 1.2 Historia informatyki Historia to koszmar, z którego próbuję się obudzić. James Joyce Gdybyśmy lepiej znali historię, u źródła każdej innowacji odkrylibyśmy jakiś wielki umysł. Emile Malé Pytanie o początki informatyki jest, podobnie jak pytanie o jej istotę, pytaniem trudnym, głównie ze względu na wcześniej wspomniane trudności ze zdefiniowaniem zakresu informatyki. W tym rysie historycznym przyjęto, że początek informatyki to początek rozwoju myśli ludzkiej związanej z obliczaniem jak i próbami automatyzacji procesów obliczeniowych. Takie założenie wynika z faktu ścisłego związania informatyki z maszynami liczącymi, dzisiejszymi komputerami. Zatem początkowy rozwój informatyki będzie pokrywał się, w głównej mierze, z jednej strony z początkami pierwszych algorytmów (czyli procedur przetwarzania informacji), z drugiej zaś z rozwojem przyrządów i urządzeń wspomagających obliczenia. Rys historyczny zastał ułożony chronologicznie, konsekwencją takiego założenie jest przeplatanie się faktów z rozwoju urządzeń obliczeniowych oraz pewnych koncepcji myśli informatycznej Bardzo dawno temu... Około 3000 lat p.n.e. 2 ludy sumeryjskie wykorzystywały do obliczeń gliniane tabliczki z wyżłobionymi rowkami do których wkładano kamyki. Około 2600 p.n.e. Chińczycy skonstruowali Abakus: drewnianą tabliczkę podzieloną na kolumny. Każda kolumna reprezentowała pozycję jednej cyfry: pierwsza jednostki, druga dziesiątki, itd. W każdej kolumnie do wydrążonych 2 Nie należy tej daty utożsamiać z narodzinami liczenia, czy inaczej nazywając zliczania. Okazuje się bowiem, że w 1937 roku w miejscowości Dolni Vestonice na Morawach znaleziono kość wilka, która zawiera 57 nacięć pogrupowanych po pięć. Można przypuszczać, że należała ona do osoby, która w ten sposób coś zliczała, nie było by w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że datuje się to znalezisko na około 30 tysięcy lat p.n.e.

18 18 Wstęp rowków wkładano kamyki (maksymalnie 9) lub kościane gałki oznaczone cyframi od 1 do 9 3. Udoskonaleniem tego przyrządu były późniejsze liczydła. Wykonywanie działań przy pomocy Abakusa polegało na odpowiednim przesuwaniu kamyków. Chcąc na przykład do 31 dodać 23 należało: 1. w kolumnie jedności położyć 1 kamyczek, 2. w kolumnie dziesiątek położyć 3 kamyczki, 3. do kolumny jedności dołożyć 3 kamyczki, 4. do kolumny dziesiątek dołożyć 2 kamyczki, 5. policzyć ilość kamyczków w kolumnie jedności i kolumnie dziesiątek. Procedura ta wydaje się poprawna, ale zauważmy, że jeśli chcielibyśmy do 18 dodać 5 to napotkamy na problem. W kolumnie jedności mamy bowiem już 8 kamyków i należałoby dodać jeszcze 5. Tego zrobić jednak nie można, gdyż każda kolumna może zawierać maksymalnie 9 kamyków. Aby rozwiązać ten problem należało w pamięci dodać 8 do 5, w wyniku otrzymamy 13, zatem w kolumnie jedności pozostawiamy 3 kamyki a do następnej kolumny dodajemy 1. Ten sposób rozwiązania problemu nosił nazwę dziesiątkowania. Pomiędzy 400 a 300 rokiem p.n.e. wielki grecki matematyk i filozof Euklides, wymyślił pierwszy znany nam nietrywialny algorytm, czyli przepis na realizację zadania. Był to algorytm znajdowania największego wspólnego dzielnika dwóch dodatnich liczb całkowitych. W tym miejscu należy zauważyć, iż Euklides wymyślając ten sposób obliczania największego wspólnego dzielnika nie miał pojęcia, że wymyśla algorytm. A to dlatego, że słowo algorytm pochodzi od nazwiska matematyka arabskiego, który żył na przełomie VIII i IX wieku naszej ery. Matematyk ten nazywał się Muhammad ibn Musa al-chorezmi (spotykana też pisownia al-khawarizmy), zasłużył się zaś stworzeniem kilku dzieł z dziedziny matematyki, w których opisał dużą ilość reguł matematycznych (w tym dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia zwykłych liczb dziesiętnych). Opis tych procedur był na tyle precyzyjny i formalny, jak na tamte czasy, że właśnie od jego nazwiska pochodzi słowo algorytm. 3 Należy pamiętać, że Chińczycy nie znali cyfr arabskich, którymi dzisiaj się posługujemy, gdyż zostały one wprowadzone znacznie później.

19 1.2 Historia informatyki Ostatnie tysiąclecie Na początku XVII wieku naszej ery John Neper ( ) opublikował swoje dzieło o logarytmach oraz opisał przyrząd wspomagający mnożenie za pomocą logarytmów. Przyrząd ten zwany był pałeczkami Nepera. Idea działania była bardzo prosta, lecz w tamtych czasach rewolucyjna. Polegała na tym, że mnożenie sprowadzano do serii dodawań. Pomysł ten jest wykorzystywany do dzisiejszych czasów. W tym samym czasie żył Wilhelm Schickard ( ), który jest uznawany za twórcę pierwszej mechanicznej maszyny liczącej. Opisał on model maszyny czterodziałaniowej wykorzystującej pałeczki Nepera wykonane w postaci walców. W tych czasach twórcy maszyn liczących ponownie natrafili na problem dziesiątkowania, który, przypomnijmy, pojawił się 38 wieków wcześniej! Tym razem problem ten został rozwiązany w sposób mechaniczny, a poradził sobie z nim francuski matematyk Blaise Pascal ( ), budując w 1642 sumator arytmetyczny. Była to maszyna o kilku kołach zębatych (10 zębów z numerami od 0 do 9). Chcąc wykonać operacje ustawiało się koła na odpowiednią wartość początkową (na przykład koło dziesiątek na 1, jedności na 8), a następnie przestawiało się odpowiednie koła wymaganą ilość razy (na przykład jedności o 5). W momencie, gdy jedno z kół obracało się z pozycji 9 na następną, jaką jest 0, powodowało ono również obrót kolejnego koła o jedną pozycje. Tym oto sposobem uporano się z zagadnieniem automatycznego uwzględniania przeniesienia na następną pozycję dziesiętną. Pascal budował swoje maszyny, zwane Pascalinami, z myślą o swoim ojcu, który był poborcą podatkowym. Maszyny te, wyprodukowano ich około 50 egzemplarzy, były głównie przeznaczone do obliczeń w różnych systemach monetarnych, kilka z nich przystosowanych było do obliczeń odległości i powierzchni i były przeznaczone dla geodetów. Zarówno Schickard jak i Pascal, skonstruowali tak swoje maszyny liczące, by potrafiły automatycznie przenosić cyfry przy dodawaniu czy odejmowaniu. Niedługo po skonstruowaniu sumatora arytmetycznego urodził się kolejny wielki matematyk Gottfried Wilhelm Leibniz ( ), który to ponownie odkrył system dwójkowy, ponownie, gdyż pierwsi byli Chińczycy. System dwójkowy jest obecnie podstawowym systemem do reprezentacji wszelkiej informacji (liczb, liter i innych znaków) w dzisiejszych komputerach. W początkach wieku XIX angielski matematyk Charles Babbage ( ) skonstruował maszynę różnicową, która miała obliczać określone

20 20 Wstęp Rysunek 1.1: Ilustracja idei metody różnicowej równania matematyczne. Zadaniem tej maszyny miało być wyręczenie człowieka od żmudnych i powtarzających się czynności. Podstawą działania tej maszyny była metoda różnicowa. Wytłumaczymy tę metodę na przykładzie. Spójrzmy na rysunek 1.1, ilustruje on pewną własność matematyczną. Własność ta mówi o tym, że potęga kwadratowa dowolnej liczby całkowitej wyraża się jako suma potęgi kwadratowej liczby całkowitej ją poprzedzającej oraz kolejnej liczby nieparzystej. Spójrzmy na rysunek i rozważmy potęgę kwadratową liczby 3, wiemy że wynosi ona 9, ale z zacytowanej własności wynika, że jest ona sumą kwadratu liczby ją poprzedzającej, a zatem 2 2 = 4 oraz liczby 5. Jeśli teraz weźmiemy liczbę dowolną to wykorzystując tę własność oraz fakt, że możemy tę metodę zastosować w sposób zstępujący (rekurencyjny zob. 5.5), to zamiast wykonywać żmudne mnożenie możemy wykonywać sumowanie, które nawet w dzisiejszych komputerach jest tańsze od dodawania 4 (zob. 3.4). Babbage wykorzystując podobne własności pomijał pewne niedogodności, a co za tym idzie przyśpieszał obliczenia. Istotną różnicą maszyny różnicowej w porównaniu do maszyn Pascala, było to, że po nastawieniu danych początkowych wszelkie dalsze obliczenia odbywały się automatycznie bez udziału człowieka, za wyjątkiem samego faktu napędzania maszyny. Babbage jest obecnie uważamy za najwybitniejszego twórcę maszyn liczących, żyjącego przed nadejściem maszyn elektronicznych. Sławę tę zawdzięcza głównie dzięki swojemu kolejnemu pomysłowi, jakim było stworzenie modelu i próba realizacji maszyny analitycznej. Maszyna ta miała składać się z magazynu (dzisiejszy odpowiednik pamięci), młyna (jednostka 4 Mówiąc tańsze w tym miejscu, mamy na myśli wymagające mniejszego zaangażowania komputera.

Komputer notebook (laptop) netbook

Komputer notebook (laptop) netbook Bogdan Krzymowski Komputer notebook (laptop) netbook Poradnik dla seniorów młodych duchem Komputerowa Oficyna Wydawnicza HELP Redaktor: Piotr Gomoliński Książka jest przeznaczona dla osób, które nie miały

Bardziej szczegółowo

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne Zestaw zagadnień informatycznych na egzamin magisterski 2004/2005 1. Dynamiczne struktury danych Opracowanie: Ania Zawrzykraj 2. Charakterystyka popularnych języków programowania Opracowanie: Jarosław

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 BAZY DANYCH Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Przedmiot: Bazy danych Ćwiczenia: 16 godzin 25 maja 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8 godzin), 8 czerwca 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8

Bardziej szczegółowo

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Andrzej Krawczyk Ewa Sromala Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ CZĘŚĆ 1 JAK DZIAŁA KOMPUTER?

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ CZĘŚĆ 1 JAK DZIAŁA KOMPUTER? KRZYSZTOF WOJTUSZKIEWICZ URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ CZĘŚĆ 1 JAK DZIAŁA KOMPUTER? Projekt okładki: Michał Rosiński Redakcja: Matylda Pawłowska Skład komputerowy: Krzysztof Świstak Książka przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Bazy danych jak je ugryźć

Bazy danych jak je ugryźć Bazy danych jak je ugryźć Rodzaj zajęć: Wszechnica Poranna Tytuł: Bazy danych jak je ugryźć Autor: mgr inż. Andrzej Ptasznik, dr hab. inż. Zenon Gniazdowski Redaktor merytoryczny: prof. dr hab. Maciej

Bardziej szczegółowo

Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych: przykład personalizacji inżynierii ontologicznej

Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych: przykład personalizacji inżynierii ontologicznej Cezary Chudzian, Janusz Granat, Edward Klimasara, Jarosław Sobieszek, Andrzej P. Wierzbicki W artykule, po przedyskutowaniu szeroko rozumianego pojęcia inżynierii wiedzy, a w szczególności inżynierii ontologicznej,

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT INFORMATYKI Rok akademicki 2004/2005 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Michał Kosmulski Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu

Bardziej szczegółowo

Język maszyn. Jakub Jernajczyk Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu Wydział Grafiki i Sztuki Mediów

Język maszyn. Jakub Jernajczyk Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu Wydział Grafiki i Sztuki Mediów Jakub Jernajczyk Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu Wydział Grafiki i Sztuki Mediów Bartłomiej Skowron Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Społecznych Jarosław Drapała Politechnika Wrocławska

Bardziej szczegółowo

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA!

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! Praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: specjalność: promotor:!"#$%&%'

Bardziej szczegółowo

ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna

ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna Wydział Ekonomiczny Piotr Maziarz Nr albumu 22925 Projektowanie witryny internetowej firmy Capital-Advisers Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa

Bardziej szczegółowo

Dyski twarde od A do Z Z muzeum Budowa

Dyski twarde od A do Z Z muzeum Budowa Dyski twarde od A do Z Z muzeum Historia pamięci masowych sięga połowy dziewiętnastego wieku już wtedy używano kart perforowanych do wprowadzania danych do mechanicznych maszyn liczących. Pierwsze elektroniczne

Bardziej szczegółowo

CORE Edycja Specjalna - 2011. Testwarez 2011. 10-11 października we Wrocławiu

CORE Edycja Specjalna - 2011. Testwarez 2011. 10-11 października we Wrocławiu CORE Edycja Specjalna - 2011 Testwarez 2011 10-11 października we Wrocławiu Wprowadzenie Testwarez 2011 INDEX 04 Redakcja... 04 Od redakcji Testwarez 2011 05 Automatyczne Testy Eksploracyjne Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Teoria ograniczeń koncepcja i praktyczne przykłady

Teoria ograniczeń koncepcja i praktyczne przykłady Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Mateusz Kabut Nr albumu: 282582 Teoria ograniczeń koncepcja i praktyczne przykłady Praca licencjacka na kierunku: Zarządzanie Praca wykonana pod kierunkiem dr

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE OPEN SOURCE W ZASTOSOWANIACH BIZNESOWYCH

OPROGRAMOWANIE OPEN SOURCE W ZASTOSOWANIACH BIZNESOWYCH Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Instytut Informatyki Praca dyplomowa magisterska OPROGRAMOWANIE OPEN SOURCE W ZASTOSOWANIACH BIZNESOWYCH Robert Nowak Promotor dr inż. Marek Mika

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny portal uczelni

Wewnętrzny portal uczelni Wewnętrzny portal uczelni Przegląd tematyki z perspektywy Uniwersytetu Warszawskiego Materiały z prac Zespołu Rektorskiego do spraw portalu wewnętrznego Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa, 2007 1 Główne

Bardziej szczegółowo

Teleimersja. Spis treści

Teleimersja. Spis treści Teleimersja Spis treści Wstęp... 2 I. Wprowadzenie: Grafika i wizualizacja... 7 II. Teleimersja: Wirtualna obecność... 16 III. Tele imersja: Telekonferencje jutra... 31 IV. SOFT (oprogramowanie dla teleimersji);

Bardziej szczegółowo

jako metody zarządzania kosztami i podnoszenia jakości

jako metody zarządzania kosztami i podnoszenia jakości Analiza outsourcingu IT jako metody zarządzania kosztami i podnoszenia jakości Kiedy opłacalne jest korzystanie z usług zewnętrznych firm w tym z usług dzierżawy aplikacji? Dla jakich firm są to usługi

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych

Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych Ochrona użytkownika przed atakami na SSL/TLS Zespół Bezpieczeństwa PCSS security@man.poznan.pl Wachlarz serwisów internetowych dostępnych dla użytkownika masowego

Bardziej szczegółowo

Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna

Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych Centralna Komisja Egzaminacyjna Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY Podejście ilościowe w badaniach

Bardziej szczegółowo

POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER

POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER Raport wewnętrzny PCSS nr RW-34/01 LABORATORIUM WIRTUALNE I TELEIMERSJA Marcin Lawenda Poznań, Wrzesień 2001 Copyright PCSS SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 1 WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja informacji w komputerze

Reprezentacja informacji w komputerze REPREZENTACJA INFORMACJI W KOMPUTERZE... 1 ARCHITEKTURA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO... 2 SYSTEMY OPERACYJNE... 4 SIECI KOMPUTEROWE... 7 ARKUSZE KALKULACYJNE... 9 WPROWADZENIE DO BAZY DANYCH... 11 SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE

Bardziej szczegółowo

USOS: System raportowania i analiz statystycznych

USOS: System raportowania i analiz statystycznych Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Filip Grotkowski Nr albumu: 235984 USOS: System raportowania i analiz statystycznych Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNA KONTEKSTOWA KOREKTA TEKSTÓW Z WYKORZYSTANIEM GRAFU LHG

AUTOMATYCZNA KONTEKSTOWA KOREKTA TEKSTÓW Z WYKORZYSTANIEM GRAFU LHG Computer Science Vol. 10 2009 Marcin Gadamer, Adrian Horzyk AUTOMATYCZNA KONTEKSTOWA KOREKTA TEKSTÓW Z WYKORZYSTANIEM GRAFU LHG Automatyczna korekta tekstów stanowi ważny problem z punktu widzenia dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja

Bardziej szczegółowo

Rola marketingu internetowego w przedsiębiorstwie

Rola marketingu internetowego w przedsiębiorstwie Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Ekonomii Kamil Sobolewski nr albumu: 207757 Praca magisterska na kierunku zarządzanie Rola marketingu internetowego w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo