Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych"

Transkrypt

1 Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych Wrocław, r. 1. Dane Zamawiającego 2. Zamawiający Grupa Ergo Sp. z o.o. Ul. Św. Mikołaja 56/57 3. Grupa Ergo zaprasza do złożenia oferty handlowej na usługę organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych w ramach realizacji projektu. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu Od administracji PROCEDUR do administracji nr projektu: POKL /10, współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: 5. Dobre Rządzenie; Działanie. 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej; Poddziałanie Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. II. Przedmiot zamówienia 1. Zamówienie dotyczy usługi organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych w ramach projektu: Od administracji PROCEDUR do administracji nr projektu: POKL /10: Usługi szkolenia specjalistycznego Usługi szkoleniowe 2. Opis przedmioty zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych, lub zaproszenie do uczestnictwa w organizowanych przez podmiot szkoleniach zgodnie ze specyfikacją i tematyką przedstawioną poniżej. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia własnych materiałów szkoleniowych, sprzętu, oprogramowania szkoleniowego oraz przygotowania dwóch przerw kawowych (kawa, herbata, mleko, cukier, 1 woda mineralna 0,5 l na uczestnika, 2 rodzaje ciasteczek) w każdym dniu zajęć. W ramach zamówienia będą realizowane następujące szkolenia dla określnej liczby uczestników zgodnie z zestawieniem i zakresem tematycznym przedstawionym poniżej. Możliwym jest również zaproszenie uczestników szkoleń do zorganizowanych przez Państwa szkoleń: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata pt. Od administracji PROCEDUR do administracji

2 Wykaz specjalistycznych szkoleń informatycznych L.p. Tematyka Zakres szkoleń Liczba dni szkoleniowyc 1. Linux - Automatyzacja zadań administracyjnych w systemach UNIX Budowa systemów UNIX., Procesy w systemie, Parsowanie linii poleceń, Zrozumienie składni wyrażeń regularnych, Grep podstawy i praca zaawansowana, Sed podstawy i praca zaawansowana, Awk podstawy i praca zaawansowana, Case Study warsztat automatyzacji zadań administracyjnych. Ilość osób 3 dni h 4 os. 2. SQL MS SQL MS PHP 5. Język SQL w bazach danych FIREBIRD Przygotowanie systemu do instalacji SQL Server, Instalacja SQL Server, Zarządzanie instalacją SQL Server, Planowanie, tworzenie i zarządzanie bazami danych, Tworzenie kopii zapasowych baz danych użytkowników, Odtwarzanie baz danych użytkowników, Tworzenie kopii bezpieczeństwa i odzyskiwanie systemowych baz danych., Tworzenie i zarządzanie użytkownikami, Implementacja zabezpieczeń na poziomie zakresu serwera SQL, Implementacja zabezpieczeń na poziomie zakresu baz danych i schematów, Wykorzystanie funkcjonalności kryptograficznej w SQL Server, Monitorowanie aktywności na serwerze w czasie rzeczywistym, Monitorowanie wydajności przy użyciu narzędzia System Monitor, Monitorowanie zdarzeń przy użyciu narzędzia SQL Server Profiler, Implementacja powiadomień o zdarzeniach, Implementacja wyzwalaczy DLL, Transfer i przekształcanie danych za pomocą SQL Server Integration Services (SSIS), Automatyzacja zadań administracyjnych przy użyciu SQL Server Agent, Automatyzacja zadań administracyjnych za pomocą operatorów i zadań, Tworzenie alertów, Zarządzanie wieloma serwerami, Zarządzanie bezpieczeństwem SQL Server Agent, Implementacja lustrzanych kopii baz danych, Implementacja wysyłania logów, Wprowadzenie do replikacji. Wybór odpowiednich usług SQL Server do wsparcia potrzeb organizacji, Projektowanie strategii bezpieczeństwa dla rozwiązań SQL Server 2005, Projektowanie strategii modelowania danych, Projektowanie strategii transakcji dla rozwiązań SQL Server, Projektowanie rozwiązań dla usługi Notification Services, Projektowanie rozwiązań dla usługi Service Broker, Planowanie kontroli źródeł, testowania jednostek oraz wdrożenia, Rozwijanie zaawansowanych technik tworzenia zapytań, Rozwijanie zaawansowanych technik XML. Wprowadzanie do programowania, Podstawy języka PHP - składnia, komentarze, typy zmiennych, Formaty liczbowe, stałe, zmienne, ciągi znakowe, tablice, Przepływ danych - operatory, instrukcje warunkowe, pętle, Funkcje, biblioteki, obsługa plików, zaawansowana obsługa tablic, praca z plikami, Najlepsze praktyki programistyczne, debugowanie, wprowadzenie do HTML, Wprowadzenie do komunikacji pomiędzy serwerami, obsługa sesji, zabezpieczenia, Bazy danych - wprowadzenie do MySQL i SQLite, podstawy użycia na stronach www, Podstawy tworzenia aplikacji - najlepsze praktyki projektowe, stworzenie przykładowego projektu generowanie raportów, podsumowań, statystyk. tworzenie obiektów (m.in. tabele, sekwencje i widoki) użytkownicy, uprawnienia i role w bazach danych Firebird; indeksy, klucze i reguły aktualizacji, własne typy danych, ograniczenia, operacje na typach danych, operacje na strukturach danych, transakcje; podzapytania, złączenia, pola obliczane, operacje na polach agregowanych, interpretacja wartości NULL; 5 dni 6 os. 5 dni 6 os. 3 dni 2 os. 2 dni 3 os.

3 6. PKI w systemach Microsoft Windows praktyczne zastosowanie procedur i wyzwalaczy, język PSQL; tablice systemowe i zmienne kontekstowe w bazach Firebird; często spotykane błędy, sposoby ich wykrywania i usuwania; definiowanie zewnętrznych funkcji użytkownika (UDF); zaawansowane funkcje narzędzia IBExpert; współistnienie różnych wersji serwerów Firebird w środowisku Windows. Wprowadzenie do PKI, podstawy kryptografii, infrastruktura klucza publicznego, certyfikaty klucza publicznego, Listy certyfikatów unieważnionych i OCSP, 3 dni 3 os. Zarządzanie certyfikatami, Mechanizmy PKI w systemie MS Windows, Zastosowanie mechanizmów PKI w tworzonych aplikacjach, Popularne protokoły i usługi wykorzystujące mechanizmy PKI, Dokumentacja bezpieczeństwa w PKI, Dobre praktyki bezpieczeństwa, Kluczowe punkty ryzyka związanego z zastosowaniem PKI, 7. MS Windows 7 Instalacja Windows, Wprowadzenie do instalacji Windows 7, Instalacja Windows z wykorzystaniem obrazów, Migracja ustawień użytkownika, Konfiguracja sprzętu i oprogramowania, Konfiguracja urządzeń, Konfiguracja kompatybilności aplikacji, Konfiguracja sieci, Konfiguracja ustawień ogólnych, Zarządzanie sieciami bezprzewodowymi, Udostępnianie zasobów, Konfiguracja TCP/IP, Rozwiązywanie problemów z połączeniami sieciowymi, Konfiguracja Windows Firewall, Konfiguracja zarządzania zdalnego, Udostępnianie i ochrona zasobów, Konfiguracja zasobów udostępnionych, Konfiguracja ustawień HomeGroup, Konfiguracja User Account Control, Konfiguracja uwierzytelniania i autoryzacji, Windows 7 i komputery mobilne, Konfiguracja BitLocker i BitLocker To Go, Konfiguracja DirectAccess, Konfiguracja opcji mobilnych, Konfiguracja plików trybu offline, Konfiguracja połączeń zdalnych, Monitorowanie i utrzymanie Windows, Konfiguracja aktualizacji, Zarządzanie dyskami, Monitorowanie systemów, Konfiguracja ustawień wydajności, Kopie zapasowe i ich odtwarzanie, Konfiguracja kopii zapasowych, Konfiguracja opcji odtwarzania systemu. 5 dni 2 os. 8. Designing a Microsoft Server 2008 Informacje podstawowe na temat infrastruktury sieciowej, Projektowanie zabezpieczeń sieci, Projektowanie adresacji IP, Projektowanie wymagań w zakresie trasowania i przełączania, Projektowanie zabezpieczeń sieci wewnętrznych, Projektowanie rozwiązywania nazw, Zaawansowane projektowanie rozpoznawania nazw, Projektowanie rozwiązań dostępu do sieci, Projektowanie ochrony dostępu do sieci, Projektowanie wdrożenia i utrzymania systemu operacyjnego, Projektowanie usług serwera plików i rozproszonego systemu plików DFS, Projektowanie wysokiej dostępności w Windows Server 2008, Projektowanie usług drukowania w Windows Server dni 3 os.

4 9. Designing Active Directory Infrastructure and Services in Windows Server 2008 Projektowanie infrastruktury lasu Active Directory w Windows Server 2008, Projektowanie infrastruktury domen Active Directory w Windows Server 2008, Projektowanie replikacji i lokacji Active Directory w Windows Server 2008, Projektowanie struktury administracyjnej domen Active Directory w Windows Server 2008, Projektowanie polityk grupowych Active Directory w Windows Server 2008, Projektowanie zabezpieczeń Active Directory w Windows Server 2008, Projektowanie wysokiej dostępności Active Directory w Windows Server 2008, Projektowanie odtwarzania Active Directory po awarii w Windows Server 2008, Projektowanie infrastruktury klucza publicznego PKI (Public Key Infrastructure) w Windows Server 2008, Projektowanie infrastruktury Active Directory Rights Management Services (AD RMS), Projektowanie i wdrażanie Active Directory Federation Services (AD FS), Projektowanie wdrożenia Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS), Projektowanie migracji Active Directory w Windows Server dni 3 os. 10. Szkolenia z CISCO ICND1 - Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1 Moduł 1 Budowanie prostej sieci komputerowej Moduł 2 Sieci LAN, technologia Ethernet Moduł 3 Sieci LAN, Technologia Wireless Moduł 4 Routing, zasada działania routerów Moduł 5 - Sieci WAN Moduł 6 - Zarządzanie siecią 11. Szkolenia z CISCO ICND2 - Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2 Moduł 1 - Budowanie prostej sieci komputerowej Moduł 2 Budowanie sieci LAN średnich rozmiarów Moduł 3 - Budowanie sieci WAN średnich rozmiarów Moduł 4 Implementacja protokołu OSPF (jednoobszarowa) Moduł 5 Implementacja protokołu EIGRP Moduł 6 Listy kontroli dostępu (listy ACL) Moduł 7 Zarządzanie przestrzenią adresową Moduł 8 rozszerzenia sieci LAN do WAN 5 dni 1 os. 5 dni 1 os. 12. Zaawansowane szkolenia z CISCO SWITCH - Implementing Cisco IP Switched Networks W ramach szkolenia SWITCH prezentowane są zagadnienia związane z planowaniem, konfiguracją i weryfikacją implementacji w dużych sieciach opartych o przełączniki firmy Cisco Systems. Prezentowany jest model dla wdrożeń: Cisco Enterprise Campus Architecture. Główne tematy to: sieci wirtualne, protokoły drzewa rozpinającego (STP), routing pomiędzy sieciami wirtualnymi, protokoły redundancji dla bramy dostępowej, głos i obraz w sieci z przełącznikami, elementy bezpieczeństwa switchy oraz rozwiązania bezprzewodowe (WLAN). 5 dni 2 os.

5 13. Zaawansowane szkolenia z CISCO ROUTE - Implementing Cisco IP Routing Szkolenie to przedstawia administratorom średnich i dużych sieci zaawansowane techniki stosowania routingu IP, dla wprowadzenia routerów firmy Cisco Systems w sieciach typu LAN i WAN. Inżynierowie sieciowi nauczą się, w jaki sposób wprowadzać rozszerzenia w postaci rozbudowy struktury o nowe routery i lokalizacje firmy. Zagadnieniom towarzyszą odpowiednie laboratoria z praktycznego zastosowania omawianych tematów. Szczegółowo omawiane są protokoły wewnątrzdomenowe: EIGRP oraz OSPF wraz z ich optymalizacją, plus połączenie z systemem ISP (Internet Service Provider) wykorzystując protokołu BGP. Ponadto, do szkolenia dołączane są materiały e-learning (self-study) z tematów dodatkowych: IPv6 oraz routingu dla małych oddziałów i użytkowników zdalnych. 5 dni 2 os. 14. Zaawansowane szkolenia z CISCO TSHOOT - Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks Szkolenie TSHOOT przedstawia metodyczne podejście do diagnostyki sieci konieczne przy rozwiązaniach dużej skali. Omawiane są narzędzia służące do diagnostyki. Prezentowane są metody diagnostyki w sieciach przełączanych, routowanych, a także w elementach zabezpieczających. Kurs obejmuje wiele ćwiczeń praktycznych pozwalających wypróbować te metody w praktyce. 5 dni 2 os. 15. IT Project zarządzanie projektami informatycznymi Zapoznanie uczestników szkolenia z obowiązującym standardem PMBOK 3 dni 2 os. 16. (OR_11g_OSE Oracle Database 11g: Oracle Spatial: Essentials) Kurs omawia koncepcje i korzystanie typów danych, usług i funkcji dostępnych w Oracle Spatial (w tym: tworzenie warstw, definiowanie parametrów, układy współrzędnych, weryfikacja danych, indeksowanie, zapytania przestrzenne, podstawowe analizy przestrzenne, geokodowanie itd.) 5 dni 4 os. 17. Zaawansowane technologie projektowania oraz tworzenia baz danych w technologii Microsoft Relacyjne hurtownie danych, Partycje tabel, Korzystanie z partycji tabel do szybkiego ładowania i usuwania danych, Operacje indeksowania online, Kwerendy rekurencyjne, Pobieranie, transformacja i ładowanie (ETL; Extract, Transformation, and Loading). Usługi Reporting Services Kluczowe wskaźniki wydajności (KPIs) 5 dni (8 godzin) 2 os. Usługi Analysis Services,Rozwiązania Business Intelligence czasu rzeczywistego, Data Mining 18. Visual Studio Uczestnik po ukończeniu kursu będzie potrafił wywoływać metody w procesie hosta. Zapoznanie z publikowaniem przepływu pracy jako usługi. Nauczenie monitorowania przepływu pracy. 2 dni (16 godzin) 3 os.

6 1. Tworzenie i udostępnianie przepływu pracy: Omówienie przepływu pracy w systemie Windows Tworzenie sekwencyjnego przepływu pracy Tworzenie stanu maszyny Windows Modyfikowanie czasu przepływu pracy 2. Stosowanie warunków i reguł: Implementacja kontroli przepływu Definiowanie i wykonanie zestawu reguł Przesyłanie łańcuchów reguł Łączenie reguł w czasie 3. Komunikacja z przepływem pracy: Wywoływanie metod w procesie hosta Przechwytywanie wyjątków z procesu hosta Konsumpcja usług z przepływu pracy Publikowanie przepływu pracy jako usługi 4. Tworzenie i konfiguracja zwykłych aktywności: Tworzenie zwykłych aktywności Tworzenie kompozytowych aktywności Tworzenie aktywności serializowanych Definiowanie układu aktywności 5. Tworzenie i Zarządzaniem czasu działania usługi: tworzenie usług czasowych zwiększanie i ograniczanie przepływu pracy monitorowanie przepływu pracy śledzenie przepływu pracy 6. Zarządzanie załamaniem i anulowaniem, transakcjami i kompensacjami: przechwytywanie załamań przechwytywanie anulacji tworzenie i Zarządzanie transakcjami tworzenie i przechwytywanie kompensacji

7 19. ESRI - Budowanie geobaz Ten kurs zapoznaje ze strukturą i możliwościami geobazy w ArcGIS. Uczestnicy uczą się tworzenia geobaz, migracji z istniejącymi danymi do formatu geobazy oraz edycji i aktualizowania danych przechowywanych w geobazie. Omawiane są takie zaawansowane zagadnienia jak budowanie topologii w geobazie i utrzymywanie integralności danych dzięki podtypom, domenom atrybutowym i klasom relacji oraz tworzenie schematu geobazy. W czasie ćwiczeń uczestnicy wykorzystują geobazy plikowe i poznają sposoby migracji z danymi z geobazy osobistej do geobazy plikowej oraz sposoby tworzenia róŝnorodnych komponentów geobazy. Kurs jest prowadzony z wykorzystaniem licencji ArcGIS Kurs jest dedykowany doświadczonym uŝytkownikom ArcGIS, którzy chcą przechowywać dane w geobazach i korzystać w pełni z zaawansowanej funkcjonalności, jaką oferuje format geobazy. 3 dni 1 os. 20. AutoCAD Map - tworzenie i eksploatacja map cyfrowych Szkolenie przeznaczone jest dla osób rozpoczynających pracę z programem AutoCAD Map. Celem kursu jest zapoznanie uczestników z mechanizmem oraz sposobem tworzenia i edycji map terenu za pomocą programu AutoCAD Map, a następnie z zasadami budowy topologii, zapytań i analiz geodezyjnych: 3 dni 1 os. 21. Wdrażanie i zarządzanie Microsoft Office SharePoint Server Terminologia pojęć programu AutoCAD MAP. 2. Podstawy narzędzia AutoCAD Data Extension. 3. Wprowadzanie i łączenie danych. 4. Budowa i analiza topologii węzłów. 5. Mapy tematyczne na podstawie węzłów. 6. Kreślenie zestawów map. 7. Wprowadzanie danych sieciowych. 8. Czyszczenie rysunku. 9. Budowa i analiza topologii sieci. 10. Edycja topologii sieci. 11. Tematyczna mapa sieci. 12. Dołączanie danych do regionów. 13. Czyszczenie rysunku i budowa topologii regionów. 14. Analiza regionów. 15. Narzędzia mapowe i mapy tematyczne. 16. Konwersja układów współrzędnych. Zapoznanie z zagadnieniami instalacji, konfiguracji i administracji SharePoint. Nauczenie zarządzania i monitorowania witrynami i użytkownikami 5 dni (40 godzin) 2 os.

8 22. Wdrażanie i zarządzanie Microsoft Office SharePoint Server 2007 oraz Services 3, Zapoznanie z zagadnieniami wdrażania Windows SharePoint Services 3.0. Zdobycie umiejętności pozwalających na planowanie oraz instalacją środowiska SharePoint Services. Nauczenie metod aktualizacji oraz zarządzania usługę. 2 dni (16 godzin) 2 os. 23. Programowanie z wykorzystaniem Microsoft ADO.NET Słuchacze poznają zagadnienia związane z dostępem do danych poprzez tworzone aplikacje. Nabędą również umiejętność pobierania i modyfikowania, umiejętność tworzenia i zarządzania danymi lokalnymi poprzez Data Set oraz umiejętność zastosowania Visual Studio.NET Data Designers. Kursanci poznają też jak używać transakcji do koordynacji DML (INSERT, UPDATE, DELETE). TEMATY: 3 dni (24 godziny) 2 os Zagadnienia związane z architekturą ADO.NET (obiekty przestrzenie nazewnicze) Uzyskiwanie dostępu do danych z SQL Serwera i innych zasobów (OLE DB i XML) Dostęp do danych środowiska połączonego Budowanie i zarządzanie schematami danych lokalnych (min. Generowanie dataset z dokumentów XML) Zarządzanie i modyfikowanie danymi w środowisku rozłącznym Zarządzanie transakcjami (użycie ADO.NET i obiektów transakcji) Budowanie i dystrybucja aplikacji dostępu danych (Web Service Web Aplication) 24. RealSecure Network i RealSecure Server za pomocą systemu SiteProtector Instalacja, konfiguracja i zarządzanie systemu wykrywania intruzów ISS RealSecure 1. Architektura trój-warstwowa i zasady funkcjonowania systemu zabezpieczeń RealSecure 2. Zasady komunikacji sieciowej pomiędzy różnymi komponentami RealSecure Console, Event Collector, Network/Server Sensor oraz Enterprise i Asset DB 3. Wprowadzenie do tematyki systemów wykrywania intruzów 4. Techniki włamań do systemów komputerowych oraz inne zagrożenia sieciowe (Exploits, DoS, itd.) 5. Opracowanie polityki bezpieczeństwa systemu wykrywania intruzów 6. Przygotowanie systemu operacyjnego do instalacji RealSecure 7. Procedura instalacji ISS RealSecure 8. Wstępna konfiguracja RealSecure EC (Deployment Wizard) 9. Konsola zarządzania RealSecure 10. Połączenia sieciowe pomiędzy komponentami RealSecure (wymagane ustawienia Firewall) 11. Bezpieczeństwo komponentów sieciowych RealSecure 12. Konfiguracja parametrów Console, Event Collector, Network Sensor i OS/Server Sensor a. Konfiguracja parametrów konsoli b. Konfiguracja parametrów EC c. Konfiguracja parametrów Network Sensor d. Konfiguracja parametrów Server Sensor 1 dzień 1 os.

9 25. Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 13. Polityka bezpieczeństwa Network Sensor 14. Polityka bezpieczeństwa Server Sensor 15. Konfiguracja reakcji RealSecure (Sensor Responses) 16. Definiowanie nowych metod obsługi zdarzeń 17. Definiowane nowych zdarzeń RealSecure 18. Komunikacja RealSecure z menedżerami SNMP 19. Integracja z systemem zaporowym Check Point FireWall-1 (rekonfiguracja Firewall w czasie rzeczywistym) 20. Zarządzanie RealSecure, analiza i raportowanie zdarzeń bezpieczeństwa Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi administrowania ISA Server Zdobycie umiejętności pozwalających na konfiguracją dostępu do Internetu, publikowanie serwerów Web, serwerów Exchange oraz konfiguracją połączeń VPN. Nauczenie tworzenia bramy dla Branch Office oraz zarządzania serwerami ISA Server w przedsiębiorstwie. Zapoznanie z konfiguracją równoważenia obciążenia sieciowego oraz wykorzystania monitorowania, powiadamiania i rejestrowania ISA Server. 2 dni (16 godzin) 1 os. 1. Wprowadzenie do ISA Server zapoznanie z interfejsem użytkownika zbiory sieci lista podstawowych reguł monitorowanie ISA Server 2. Konfiguracja dostępu do Internetu konfiguracja ruchu wychodzącego Web ze stacji klienckich konfiguracja pod kątem działania polecenia PING ze stacji klienckich konfiguracja ruchu wychodzącego z ISA Server konfiguracja ISA Server 2006 pod kątem ataków przepełnieniowych 3. Publikowanie serwerów Web i pozostałych publikowanie serwerów Web w sieci wewnętrznej publikowanie serwerów Web na komputerze ISA Server przygotowanie translacji linków na publikowanych serwerach Web wykorzystanie linków typu cross-site do publikacji serwerów SharePoint publikowanie farmy serwerów do pracy z równoważeniem obciążenia sieciowego NLB publikowanie wielu serwerów terminali 4. Publikowanie serwerów Exchange publikowanie dostępu Web i Zarządzanie certyfikatami publikowanie serwerów Exchange do dostępu SMTP/POP3

10 publikowanie serwerów Exchange do dostępu z Outlook publikowanie serwerów Exchange do dostępu RPC over HTTP 5. Konfiguracja połączeń VPN konfiguracja ISA Server dla połączeń przychodzących VPN konfiguracja komputerów klienckich do zestawiania połączeń VPN konfiguracja dostępu do połączeń VPN dla klientów wewnętrznych konfiguracja kwarantanny VPN na serwerze ISA Server tworzenie i dystrybucja profili menadżera połączeń wykorzystanie kwarantanny VPN na stacjach klienckich 6. Tworzenie bramy dla Branch Office z wykorzystaniem ISA Server 2006 konfiguracja kompresji HTTP w celu redukcji wykorzystania szerokości pasma konfiguracja ISA Server do buforowania zawartości BITS konfiguracja ustawień DiffServer dla priorytetowania ruchu sieciowego 7. Zarządzanie serwerami ISA Server w przedsiębiorstwie polityki przedsiębiorstwa i macierze polityk zdalne Zarządzanie i administracja oparta o role 8. Konfiguracja równoważenia obciążenia sieciowego konfiguracja równoważenia obciążenia sieciowego NLB analiza ustawień NLB wykorzystanie Cache Array Routing Protocol (CARP) do dystrybucji buforowanych zawartości wykorzystanie CARP w kontekście planowania zadań pobierania zawartości 9. Wykorzystanie monitorowania, powiadamiania i rejestrowania monitorowanie serwera ISA Server kontrola połączeń z ISA Server rejestrowanie dostępu ze stacji klienckich 26. MS-6416 Updating your Network Infrastructure and Active Directory Technology Skills to Windows Wstęp do usługi Active Directory w Windows Server 2008, - plan wdrożenia domen Active Directory, - instalacja, konfiguracja i zarządzanie Core Server, - zarządzanie kontami, podsieciami, Site-Link, zasady grup, oraz DNS, - zarządzanie Active Directory Federation Services, Active Directory Lightweight Directory Services, oraz Active Directory Rights 5 dni (40godzin) 1 os.

11 Management Services. - Read-Only Domain Controllers (RODC) - audyt w Active Directory, - Active Directory Certificate Services, (Credential Roaming) 27. Pakiet MS Office Poziom średnio zaawansowany Celem szkolenia jest wzmocnienie umiejętności wykorzystania pakietu Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). Program: Wprowadzenie do pakietu Office. 1. Składniki pakietu, możliwości. 2. Formaty. 3. Nowy interfejs programu. Word 1. Formatowanie stron. 2. Nagłówek i stopka dokumentu. Numerowanie stron. 3. Wstawianie i praca z grafiką. Diagramy. 4. Przypisy. 5. Podział dokumentu na sekcje o osobno numerowanych stronach. 6. Style. 7. Automatyczne tworzenie spisów treści. 8. Automatyczne numerowanie rozdziałów. Excel 1. Autofiltry. 2. Wykresy. 3. Formatowanie warunkowe. 4. Tabele i wykresy przestawne. 5. Szukanie wyniku. 6. Analizowanie skoroszytu. o Czujka. o Śledzenie zależności. 7. Formaty plików, import i eksport. PowerPoint 2 dni (16 godzin) 1 os.

12 1. Tworzenie prezentacji. o Tworzenie prezentacji przy użyciu szablonów. o Wprowadzanie i modyfikowanie tekstu. o Wprowadzanie tabel, wykresów. o Wstawianie zdjęć i grafiki. o Dodawanie notatek do slajdów. 2. Sposoby przejścia i animacje w prezentacji. 3. Drukowanie i jego opcje, różne widoki. 4. Rysowanie po slajdach, pokazy niestandardowe, chronometraże. Zagadnienia wspólne 1. Inspekcja dokumentu. 2. Oznaczanie dokumentu jako wersji ostatecznej.

13 III. Kryteria oceny: Termin i miejsce wykonania zadania: 1. Szczegółowe terminy przeprowadzania kursów będą ustalane z wykonawcą na minimum 14 dni przed planowanym szkoleniem. 2. Realizacja zamówienia będzie odbywać się od r. do r. IV. Sposób przygotowania oferty 1. Ofertę należy składać na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o braku powiązań stanowiące załącznik nr 2 do zapytania. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert cząstkowych. 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej (dopuszcza się złożenie oferty faxem, lub mail-em) 4. Adres do korespondencji w sprawie postępowania: Biuro Projektu Grupa Ergo Sp. z o.o. Ul. Strzegomska 3b/3c m Wrocław Tel. 71/ Fax. 71/ V. Sposób kontaktowania się z Zamawiającym: Osobą wyznaczoną do kontaktu jest: Katarzyna Kulesza Kierownik Projektu; tel tel. kom VI. Sposób obliczania ceny Wykonawca przedstawi w ofercie w zapisie liczbowym i słownie cenę całkowitą brutto obejmującą cenę jednostkową za uczestnictwo jednej osoby w szkoleniu. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także koszty niezbędne do realizacji zamówienia tj. koszty dostawy przedmiotu umowy do miejsca zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona w PLN. Na podstawie przedstawionych cen jednostkowych Zamawiający wybierze wykonawcę lub wykonawców usługi. VII. Kryterium wyboru oferty 100% cena Sposób wyliczenia ceny: Cena porównywanej oferty/ Cena oferty która ma najniższą oferowaną cenę *100% = Liczba punktów. W przypadku złożenia ofert z taką samą najniższą ceną, oferenci którzy złożyli tożsame, najniższe oferty zostaną wezwani do złożenia ofert dodatkowych opartych na innych parametrach np. doświadczenie. Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę zakontraktowaną w budżecie, Zamawiający przeprowadzi pisemne negocjacje ze wszystkimi oferentami. VIII. Termin składania ofert: Odpowiedź na w/w zapytanie należy składać na Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania uwzględniając warunki opisane powyżej w terminie do dnia 14 maja 2012 r. na adres faksem na nr 71/ lub pocztą tradycyjną, na adres: Grupa Ergo Sp. z o.o. Biuro Projektu: Ul. Strzegomska 3b/3c m Wrocław Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata pt. Od administracji PROCEDUR do administracji

14 IX. Informacje dodatkowe dotyczące zamówienia Oferty częściowe będą poddawane ocenie. X. SPOSÓB ROZSTRZYGNIĘCIA Informacja o wyłonionym wykonawcy zostanie opublikowana na stronie w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty wyłonienia wykonawcy przez Komisję Załączniki: 1. Formularz ofertowy 2. Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata pt. Od administracji PROCEDUR do administracji

15 Załącznik nr 1... Pieczątka Oferenta.. Miejscowość, data Nazwa oferenta NIP REGON TELEFON FAX ADRES SIEDZIBY Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata pt. Od administracji PROCEDUR do administracji

16 LP. Temat i zakres szkolenia 1. Linux - Automatyzacja zadań administracyjnych w systemach UNIX Cena brutto za uczestnictwo 1 os. w szkoleniu 2. SQL MS SQL MS PHP 5. Język SQL w bazach danych FIREBIRD 6. PKI w systemach Microsoft Windows 7. MS Windows 7 8. Designing a Microsoft Server Designing Active Directory Infrastructure and Services in Windows Server Szkolenia z CISCO ICND1 11. Szkolenia z CISCO - ICND2 12. Zaawansowane szkolenia z CISCO - SWITCH 13. Zaawansowane szkolenia z CISCO - ROUTE 14. Zaawansowane szkolenia z CISCO - TSHOOT Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata pt. Od administracji PROCEDUR do administracji

17 15. IT Project zarządzanie projektami informatycznymi 16. (OR_11g_OSE Oracle Database 11g: Oracle Spatial: Essentials) 17. Zaawansowane technologie projektowania oraz tworzenia baz danych w technologii Microsoft 18. Visual Studio 19. ESRI - Budowanie geobaz 20. AutoCAD Map - tworzenie i eksploatacja map cyfrowych 21. Wdrażanie i zarządzanie Microsoft Office SharePoint Server Wdrażanie i zarządzanie Microsoft Office SharePoint Server 2007 oraz Services 3, 23. Programowanie z wykorzystaniem Microsoft ADO.NET 24. RealSecure Network i RealSecure Server za pomocą systemu SiteProtector 25. Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 26. MS-6416 Updating your Network Infrastructure and Active Directory Technology Skills to Windows 27. Pakiet MS Office.. Podpis Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata pt. Od administracji PROCEDUR do administracji

18 Załącznik nr 2. Pieczątka Oferenta. Miejscowość, data Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi Oświadczam, iż firma składająca ofertę nie jest powiązana osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie kapitałowe i osobowe rozumie się: a. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej; b. posiadanie przynajmniej 10% udziałów lub akcji; c. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Pomiędzy Zamawiającym a Oferentem nie istnieją wymienione powyżej powiązania... Podpis Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata pt. Od administracji PROCEDUR do administracji

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część II SIWZ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: 1 WSTĘP... 3 1.1 SŁOWNIK TERMINÓW I SKRÓTÓW... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, na podstawie art. 39ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Gdynia, dnia 3 marca 2014r. Spis Treści SZKOLENIE: MS 20411

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-834

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-834 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Infrastruktura Wymaganie Globalne Normy Oznakowanie Wymagania ogólne Parametry minimalne Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Muszą być wyprodukowane

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) S t r o n a 1 Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) BEZPIECZNA BRAMA DOSTĘPOWA DLA UMM (SMDB) S t r o n a 2 Spis treści OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)... 1 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2013 na zakupu sprzętu i oprogramowania

Zapytanie ofertowe nr 1/2013 na zakupu sprzętu i oprogramowania Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 21 czerwca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 1/2013 na zakupu sprzętu i oprogramowania Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Funkcjonalność Systemu do szyfrowania danych. 2. Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji Projektu. 3. Dokumentacja i filmy instruktażowe. 4. Szkolenia.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV INSTYTUT INFORMATYKI I GOSPODARKI CYFROWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA STRATEGIA, PROJEKTOWANIE, INTEGRACJA PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania - uzupełnienie licencji oprogramowania na potrzeby rozbudowy Systemu Informacyjnego Intranet 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest migracja poczty elektronicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Krok po kroku Paul Turley, Joe Kasprzak, Scott Cameron, Satoshi Iizuka oraz Pablo Guzman z Hitachi Consulting Microsoft SQL Server 2005 Integration Services

Bardziej szczegółowo

VEDIUS EDIUS. Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h. www.vedius.pl. Szkolenia. Konsulting. Usługi IT. ul. Kochanowskiego 28/1.

VEDIUS EDIUS. Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h. www.vedius.pl. Szkolenia. Konsulting. Usługi IT. ul. Kochanowskiego 28/1. VEDIUS V EDIUS C O N S U LT I N G & T R A I N I N G Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h www.vedius.pl Szkolenia Konsulting Usługi IT V ED I U S CONSULTIN G & TR A I N I N G ul. Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-514 Katowice ul. Ceglana 35 Znak sprawy : D/ZP/381/24B/15 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Ted Pattison Daniel Larson Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2007 by Daniel Larson and

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo