Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych"

Transkrypt

1 Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych Wrocław, r. 1. Dane Zamawiającego 2. Zamawiający Grupa Ergo Sp. z o.o. Ul. Św. Mikołaja 56/57 3. Grupa Ergo zaprasza do złożenia oferty handlowej na usługę organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych w ramach realizacji projektu. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu Od administracji PROCEDUR do administracji nr projektu: POKL /10, współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: 5. Dobre Rządzenie; Działanie. 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej; Poddziałanie Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. II. Przedmiot zamówienia 1. Zamówienie dotyczy usługi organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych w ramach projektu: Od administracji PROCEDUR do administracji nr projektu: POKL /10: Usługi szkolenia specjalistycznego Usługi szkoleniowe 2. Opis przedmioty zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych, lub zaproszenie do uczestnictwa w organizowanych przez podmiot szkoleniach zgodnie ze specyfikacją i tematyką przedstawioną poniżej. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia własnych materiałów szkoleniowych, sprzętu, oprogramowania szkoleniowego oraz przygotowania dwóch przerw kawowych (kawa, herbata, mleko, cukier, 1 woda mineralna 0,5 l na uczestnika, 2 rodzaje ciasteczek) w każdym dniu zajęć. W ramach zamówienia będą realizowane następujące szkolenia dla określnej liczby uczestników zgodnie z zestawieniem i zakresem tematycznym przedstawionym poniżej. Możliwym jest również zaproszenie uczestników szkoleń do zorganizowanych przez Państwa szkoleń: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata pt. Od administracji PROCEDUR do administracji

2 Wykaz specjalistycznych szkoleń informatycznych L.p. Tematyka Zakres szkoleń Liczba dni szkoleniowyc 1. Linux - Automatyzacja zadań administracyjnych w systemach UNIX Budowa systemów UNIX., Procesy w systemie, Parsowanie linii poleceń, Zrozumienie składni wyrażeń regularnych, Grep podstawy i praca zaawansowana, Sed podstawy i praca zaawansowana, Awk podstawy i praca zaawansowana, Case Study warsztat automatyzacji zadań administracyjnych. Ilość osób 3 dni h 4 os. 2. SQL MS SQL MS PHP 5. Język SQL w bazach danych FIREBIRD Przygotowanie systemu do instalacji SQL Server, Instalacja SQL Server, Zarządzanie instalacją SQL Server, Planowanie, tworzenie i zarządzanie bazami danych, Tworzenie kopii zapasowych baz danych użytkowników, Odtwarzanie baz danych użytkowników, Tworzenie kopii bezpieczeństwa i odzyskiwanie systemowych baz danych., Tworzenie i zarządzanie użytkownikami, Implementacja zabezpieczeń na poziomie zakresu serwera SQL, Implementacja zabezpieczeń na poziomie zakresu baz danych i schematów, Wykorzystanie funkcjonalności kryptograficznej w SQL Server, Monitorowanie aktywności na serwerze w czasie rzeczywistym, Monitorowanie wydajności przy użyciu narzędzia System Monitor, Monitorowanie zdarzeń przy użyciu narzędzia SQL Server Profiler, Implementacja powiadomień o zdarzeniach, Implementacja wyzwalaczy DLL, Transfer i przekształcanie danych za pomocą SQL Server Integration Services (SSIS), Automatyzacja zadań administracyjnych przy użyciu SQL Server Agent, Automatyzacja zadań administracyjnych za pomocą operatorów i zadań, Tworzenie alertów, Zarządzanie wieloma serwerami, Zarządzanie bezpieczeństwem SQL Server Agent, Implementacja lustrzanych kopii baz danych, Implementacja wysyłania logów, Wprowadzenie do replikacji. Wybór odpowiednich usług SQL Server do wsparcia potrzeb organizacji, Projektowanie strategii bezpieczeństwa dla rozwiązań SQL Server 2005, Projektowanie strategii modelowania danych, Projektowanie strategii transakcji dla rozwiązań SQL Server, Projektowanie rozwiązań dla usługi Notification Services, Projektowanie rozwiązań dla usługi Service Broker, Planowanie kontroli źródeł, testowania jednostek oraz wdrożenia, Rozwijanie zaawansowanych technik tworzenia zapytań, Rozwijanie zaawansowanych technik XML. Wprowadzanie do programowania, Podstawy języka PHP - składnia, komentarze, typy zmiennych, Formaty liczbowe, stałe, zmienne, ciągi znakowe, tablice, Przepływ danych - operatory, instrukcje warunkowe, pętle, Funkcje, biblioteki, obsługa plików, zaawansowana obsługa tablic, praca z plikami, Najlepsze praktyki programistyczne, debugowanie, wprowadzenie do HTML, Wprowadzenie do komunikacji pomiędzy serwerami, obsługa sesji, zabezpieczenia, Bazy danych - wprowadzenie do MySQL i SQLite, podstawy użycia na stronach www, Podstawy tworzenia aplikacji - najlepsze praktyki projektowe, stworzenie przykładowego projektu generowanie raportów, podsumowań, statystyk. tworzenie obiektów (m.in. tabele, sekwencje i widoki) użytkownicy, uprawnienia i role w bazach danych Firebird; indeksy, klucze i reguły aktualizacji, własne typy danych, ograniczenia, operacje na typach danych, operacje na strukturach danych, transakcje; podzapytania, złączenia, pola obliczane, operacje na polach agregowanych, interpretacja wartości NULL; 5 dni 6 os. 5 dni 6 os. 3 dni 2 os. 2 dni 3 os.

3 6. PKI w systemach Microsoft Windows praktyczne zastosowanie procedur i wyzwalaczy, język PSQL; tablice systemowe i zmienne kontekstowe w bazach Firebird; często spotykane błędy, sposoby ich wykrywania i usuwania; definiowanie zewnętrznych funkcji użytkownika (UDF); zaawansowane funkcje narzędzia IBExpert; współistnienie różnych wersji serwerów Firebird w środowisku Windows. Wprowadzenie do PKI, podstawy kryptografii, infrastruktura klucza publicznego, certyfikaty klucza publicznego, Listy certyfikatów unieważnionych i OCSP, 3 dni 3 os. Zarządzanie certyfikatami, Mechanizmy PKI w systemie MS Windows, Zastosowanie mechanizmów PKI w tworzonych aplikacjach, Popularne protokoły i usługi wykorzystujące mechanizmy PKI, Dokumentacja bezpieczeństwa w PKI, Dobre praktyki bezpieczeństwa, Kluczowe punkty ryzyka związanego z zastosowaniem PKI, 7. MS Windows 7 Instalacja Windows, Wprowadzenie do instalacji Windows 7, Instalacja Windows z wykorzystaniem obrazów, Migracja ustawień użytkownika, Konfiguracja sprzętu i oprogramowania, Konfiguracja urządzeń, Konfiguracja kompatybilności aplikacji, Konfiguracja sieci, Konfiguracja ustawień ogólnych, Zarządzanie sieciami bezprzewodowymi, Udostępnianie zasobów, Konfiguracja TCP/IP, Rozwiązywanie problemów z połączeniami sieciowymi, Konfiguracja Windows Firewall, Konfiguracja zarządzania zdalnego, Udostępnianie i ochrona zasobów, Konfiguracja zasobów udostępnionych, Konfiguracja ustawień HomeGroup, Konfiguracja User Account Control, Konfiguracja uwierzytelniania i autoryzacji, Windows 7 i komputery mobilne, Konfiguracja BitLocker i BitLocker To Go, Konfiguracja DirectAccess, Konfiguracja opcji mobilnych, Konfiguracja plików trybu offline, Konfiguracja połączeń zdalnych, Monitorowanie i utrzymanie Windows, Konfiguracja aktualizacji, Zarządzanie dyskami, Monitorowanie systemów, Konfiguracja ustawień wydajności, Kopie zapasowe i ich odtwarzanie, Konfiguracja kopii zapasowych, Konfiguracja opcji odtwarzania systemu. 5 dni 2 os. 8. Designing a Microsoft Server 2008 Informacje podstawowe na temat infrastruktury sieciowej, Projektowanie zabezpieczeń sieci, Projektowanie adresacji IP, Projektowanie wymagań w zakresie trasowania i przełączania, Projektowanie zabezpieczeń sieci wewnętrznych, Projektowanie rozwiązywania nazw, Zaawansowane projektowanie rozpoznawania nazw, Projektowanie rozwiązań dostępu do sieci, Projektowanie ochrony dostępu do sieci, Projektowanie wdrożenia i utrzymania systemu operacyjnego, Projektowanie usług serwera plików i rozproszonego systemu plików DFS, Projektowanie wysokiej dostępności w Windows Server 2008, Projektowanie usług drukowania w Windows Server dni 3 os.

4 9. Designing Active Directory Infrastructure and Services in Windows Server 2008 Projektowanie infrastruktury lasu Active Directory w Windows Server 2008, Projektowanie infrastruktury domen Active Directory w Windows Server 2008, Projektowanie replikacji i lokacji Active Directory w Windows Server 2008, Projektowanie struktury administracyjnej domen Active Directory w Windows Server 2008, Projektowanie polityk grupowych Active Directory w Windows Server 2008, Projektowanie zabezpieczeń Active Directory w Windows Server 2008, Projektowanie wysokiej dostępności Active Directory w Windows Server 2008, Projektowanie odtwarzania Active Directory po awarii w Windows Server 2008, Projektowanie infrastruktury klucza publicznego PKI (Public Key Infrastructure) w Windows Server 2008, Projektowanie infrastruktury Active Directory Rights Management Services (AD RMS), Projektowanie i wdrażanie Active Directory Federation Services (AD FS), Projektowanie wdrożenia Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS), Projektowanie migracji Active Directory w Windows Server dni 3 os. 10. Szkolenia z CISCO ICND1 - Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1 Moduł 1 Budowanie prostej sieci komputerowej Moduł 2 Sieci LAN, technologia Ethernet Moduł 3 Sieci LAN, Technologia Wireless Moduł 4 Routing, zasada działania routerów Moduł 5 - Sieci WAN Moduł 6 - Zarządzanie siecią 11. Szkolenia z CISCO ICND2 - Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2 Moduł 1 - Budowanie prostej sieci komputerowej Moduł 2 Budowanie sieci LAN średnich rozmiarów Moduł 3 - Budowanie sieci WAN średnich rozmiarów Moduł 4 Implementacja protokołu OSPF (jednoobszarowa) Moduł 5 Implementacja protokołu EIGRP Moduł 6 Listy kontroli dostępu (listy ACL) Moduł 7 Zarządzanie przestrzenią adresową Moduł 8 rozszerzenia sieci LAN do WAN 5 dni 1 os. 5 dni 1 os. 12. Zaawansowane szkolenia z CISCO SWITCH - Implementing Cisco IP Switched Networks W ramach szkolenia SWITCH prezentowane są zagadnienia związane z planowaniem, konfiguracją i weryfikacją implementacji w dużych sieciach opartych o przełączniki firmy Cisco Systems. Prezentowany jest model dla wdrożeń: Cisco Enterprise Campus Architecture. Główne tematy to: sieci wirtualne, protokoły drzewa rozpinającego (STP), routing pomiędzy sieciami wirtualnymi, protokoły redundancji dla bramy dostępowej, głos i obraz w sieci z przełącznikami, elementy bezpieczeństwa switchy oraz rozwiązania bezprzewodowe (WLAN). 5 dni 2 os.

5 13. Zaawansowane szkolenia z CISCO ROUTE - Implementing Cisco IP Routing Szkolenie to przedstawia administratorom średnich i dużych sieci zaawansowane techniki stosowania routingu IP, dla wprowadzenia routerów firmy Cisco Systems w sieciach typu LAN i WAN. Inżynierowie sieciowi nauczą się, w jaki sposób wprowadzać rozszerzenia w postaci rozbudowy struktury o nowe routery i lokalizacje firmy. Zagadnieniom towarzyszą odpowiednie laboratoria z praktycznego zastosowania omawianych tematów. Szczegółowo omawiane są protokoły wewnątrzdomenowe: EIGRP oraz OSPF wraz z ich optymalizacją, plus połączenie z systemem ISP (Internet Service Provider) wykorzystując protokołu BGP. Ponadto, do szkolenia dołączane są materiały e-learning (self-study) z tematów dodatkowych: IPv6 oraz routingu dla małych oddziałów i użytkowników zdalnych. 5 dni 2 os. 14. Zaawansowane szkolenia z CISCO TSHOOT - Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks Szkolenie TSHOOT przedstawia metodyczne podejście do diagnostyki sieci konieczne przy rozwiązaniach dużej skali. Omawiane są narzędzia służące do diagnostyki. Prezentowane są metody diagnostyki w sieciach przełączanych, routowanych, a także w elementach zabezpieczających. Kurs obejmuje wiele ćwiczeń praktycznych pozwalających wypróbować te metody w praktyce. 5 dni 2 os. 15. IT Project zarządzanie projektami informatycznymi Zapoznanie uczestników szkolenia z obowiązującym standardem PMBOK 3 dni 2 os. 16. (OR_11g_OSE Oracle Database 11g: Oracle Spatial: Essentials) Kurs omawia koncepcje i korzystanie typów danych, usług i funkcji dostępnych w Oracle Spatial (w tym: tworzenie warstw, definiowanie parametrów, układy współrzędnych, weryfikacja danych, indeksowanie, zapytania przestrzenne, podstawowe analizy przestrzenne, geokodowanie itd.) 5 dni 4 os. 17. Zaawansowane technologie projektowania oraz tworzenia baz danych w technologii Microsoft Relacyjne hurtownie danych, Partycje tabel, Korzystanie z partycji tabel do szybkiego ładowania i usuwania danych, Operacje indeksowania online, Kwerendy rekurencyjne, Pobieranie, transformacja i ładowanie (ETL; Extract, Transformation, and Loading). Usługi Reporting Services Kluczowe wskaźniki wydajności (KPIs) 5 dni (8 godzin) 2 os. Usługi Analysis Services,Rozwiązania Business Intelligence czasu rzeczywistego, Data Mining 18. Visual Studio Uczestnik po ukończeniu kursu będzie potrafił wywoływać metody w procesie hosta. Zapoznanie z publikowaniem przepływu pracy jako usługi. Nauczenie monitorowania przepływu pracy. 2 dni (16 godzin) 3 os.

6 1. Tworzenie i udostępnianie przepływu pracy: Omówienie przepływu pracy w systemie Windows Tworzenie sekwencyjnego przepływu pracy Tworzenie stanu maszyny Windows Modyfikowanie czasu przepływu pracy 2. Stosowanie warunków i reguł: Implementacja kontroli przepływu Definiowanie i wykonanie zestawu reguł Przesyłanie łańcuchów reguł Łączenie reguł w czasie 3. Komunikacja z przepływem pracy: Wywoływanie metod w procesie hosta Przechwytywanie wyjątków z procesu hosta Konsumpcja usług z przepływu pracy Publikowanie przepływu pracy jako usługi 4. Tworzenie i konfiguracja zwykłych aktywności: Tworzenie zwykłych aktywności Tworzenie kompozytowych aktywności Tworzenie aktywności serializowanych Definiowanie układu aktywności 5. Tworzenie i Zarządzaniem czasu działania usługi: tworzenie usług czasowych zwiększanie i ograniczanie przepływu pracy monitorowanie przepływu pracy śledzenie przepływu pracy 6. Zarządzanie załamaniem i anulowaniem, transakcjami i kompensacjami: przechwytywanie załamań przechwytywanie anulacji tworzenie i Zarządzanie transakcjami tworzenie i przechwytywanie kompensacji

7 19. ESRI - Budowanie geobaz Ten kurs zapoznaje ze strukturą i możliwościami geobazy w ArcGIS. Uczestnicy uczą się tworzenia geobaz, migracji z istniejącymi danymi do formatu geobazy oraz edycji i aktualizowania danych przechowywanych w geobazie. Omawiane są takie zaawansowane zagadnienia jak budowanie topologii w geobazie i utrzymywanie integralności danych dzięki podtypom, domenom atrybutowym i klasom relacji oraz tworzenie schematu geobazy. W czasie ćwiczeń uczestnicy wykorzystują geobazy plikowe i poznają sposoby migracji z danymi z geobazy osobistej do geobazy plikowej oraz sposoby tworzenia róŝnorodnych komponentów geobazy. Kurs jest prowadzony z wykorzystaniem licencji ArcGIS Kurs jest dedykowany doświadczonym uŝytkownikom ArcGIS, którzy chcą przechowywać dane w geobazach i korzystać w pełni z zaawansowanej funkcjonalności, jaką oferuje format geobazy. 3 dni 1 os. 20. AutoCAD Map - tworzenie i eksploatacja map cyfrowych Szkolenie przeznaczone jest dla osób rozpoczynających pracę z programem AutoCAD Map. Celem kursu jest zapoznanie uczestników z mechanizmem oraz sposobem tworzenia i edycji map terenu za pomocą programu AutoCAD Map, a następnie z zasadami budowy topologii, zapytań i analiz geodezyjnych: 3 dni 1 os. 21. Wdrażanie i zarządzanie Microsoft Office SharePoint Server Terminologia pojęć programu AutoCAD MAP. 2. Podstawy narzędzia AutoCAD Data Extension. 3. Wprowadzanie i łączenie danych. 4. Budowa i analiza topologii węzłów. 5. Mapy tematyczne na podstawie węzłów. 6. Kreślenie zestawów map. 7. Wprowadzanie danych sieciowych. 8. Czyszczenie rysunku. 9. Budowa i analiza topologii sieci. 10. Edycja topologii sieci. 11. Tematyczna mapa sieci. 12. Dołączanie danych do regionów. 13. Czyszczenie rysunku i budowa topologii regionów. 14. Analiza regionów. 15. Narzędzia mapowe i mapy tematyczne. 16. Konwersja układów współrzędnych. Zapoznanie z zagadnieniami instalacji, konfiguracji i administracji SharePoint. Nauczenie zarządzania i monitorowania witrynami i użytkownikami 5 dni (40 godzin) 2 os.

8 22. Wdrażanie i zarządzanie Microsoft Office SharePoint Server 2007 oraz Services 3, Zapoznanie z zagadnieniami wdrażania Windows SharePoint Services 3.0. Zdobycie umiejętności pozwalających na planowanie oraz instalacją środowiska SharePoint Services. Nauczenie metod aktualizacji oraz zarządzania usługę. 2 dni (16 godzin) 2 os. 23. Programowanie z wykorzystaniem Microsoft ADO.NET Słuchacze poznają zagadnienia związane z dostępem do danych poprzez tworzone aplikacje. Nabędą również umiejętność pobierania i modyfikowania, umiejętność tworzenia i zarządzania danymi lokalnymi poprzez Data Set oraz umiejętność zastosowania Visual Studio.NET Data Designers. Kursanci poznają też jak używać transakcji do koordynacji DML (INSERT, UPDATE, DELETE). TEMATY: 3 dni (24 godziny) 2 os Zagadnienia związane z architekturą ADO.NET (obiekty przestrzenie nazewnicze) Uzyskiwanie dostępu do danych z SQL Serwera i innych zasobów (OLE DB i XML) Dostęp do danych środowiska połączonego Budowanie i zarządzanie schematami danych lokalnych (min. Generowanie dataset z dokumentów XML) Zarządzanie i modyfikowanie danymi w środowisku rozłącznym Zarządzanie transakcjami (użycie ADO.NET i obiektów transakcji) Budowanie i dystrybucja aplikacji dostępu danych (Web Service Web Aplication) 24. RealSecure Network i RealSecure Server za pomocą systemu SiteProtector Instalacja, konfiguracja i zarządzanie systemu wykrywania intruzów ISS RealSecure 1. Architektura trój-warstwowa i zasady funkcjonowania systemu zabezpieczeń RealSecure 2. Zasady komunikacji sieciowej pomiędzy różnymi komponentami RealSecure Console, Event Collector, Network/Server Sensor oraz Enterprise i Asset DB 3. Wprowadzenie do tematyki systemów wykrywania intruzów 4. Techniki włamań do systemów komputerowych oraz inne zagrożenia sieciowe (Exploits, DoS, itd.) 5. Opracowanie polityki bezpieczeństwa systemu wykrywania intruzów 6. Przygotowanie systemu operacyjnego do instalacji RealSecure 7. Procedura instalacji ISS RealSecure 8. Wstępna konfiguracja RealSecure EC (Deployment Wizard) 9. Konsola zarządzania RealSecure 10. Połączenia sieciowe pomiędzy komponentami RealSecure (wymagane ustawienia Firewall) 11. Bezpieczeństwo komponentów sieciowych RealSecure 12. Konfiguracja parametrów Console, Event Collector, Network Sensor i OS/Server Sensor a. Konfiguracja parametrów konsoli b. Konfiguracja parametrów EC c. Konfiguracja parametrów Network Sensor d. Konfiguracja parametrów Server Sensor 1 dzień 1 os.

9 25. Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 13. Polityka bezpieczeństwa Network Sensor 14. Polityka bezpieczeństwa Server Sensor 15. Konfiguracja reakcji RealSecure (Sensor Responses) 16. Definiowanie nowych metod obsługi zdarzeń 17. Definiowane nowych zdarzeń RealSecure 18. Komunikacja RealSecure z menedżerami SNMP 19. Integracja z systemem zaporowym Check Point FireWall-1 (rekonfiguracja Firewall w czasie rzeczywistym) 20. Zarządzanie RealSecure, analiza i raportowanie zdarzeń bezpieczeństwa Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi administrowania ISA Server Zdobycie umiejętności pozwalających na konfiguracją dostępu do Internetu, publikowanie serwerów Web, serwerów Exchange oraz konfiguracją połączeń VPN. Nauczenie tworzenia bramy dla Branch Office oraz zarządzania serwerami ISA Server w przedsiębiorstwie. Zapoznanie z konfiguracją równoważenia obciążenia sieciowego oraz wykorzystania monitorowania, powiadamiania i rejestrowania ISA Server. 2 dni (16 godzin) 1 os. 1. Wprowadzenie do ISA Server zapoznanie z interfejsem użytkownika zbiory sieci lista podstawowych reguł monitorowanie ISA Server 2. Konfiguracja dostępu do Internetu konfiguracja ruchu wychodzącego Web ze stacji klienckich konfiguracja pod kątem działania polecenia PING ze stacji klienckich konfiguracja ruchu wychodzącego z ISA Server konfiguracja ISA Server 2006 pod kątem ataków przepełnieniowych 3. Publikowanie serwerów Web i pozostałych publikowanie serwerów Web w sieci wewnętrznej publikowanie serwerów Web na komputerze ISA Server przygotowanie translacji linków na publikowanych serwerach Web wykorzystanie linków typu cross-site do publikacji serwerów SharePoint publikowanie farmy serwerów do pracy z równoważeniem obciążenia sieciowego NLB publikowanie wielu serwerów terminali 4. Publikowanie serwerów Exchange publikowanie dostępu Web i Zarządzanie certyfikatami publikowanie serwerów Exchange do dostępu SMTP/POP3

10 publikowanie serwerów Exchange do dostępu z Outlook publikowanie serwerów Exchange do dostępu RPC over HTTP 5. Konfiguracja połączeń VPN konfiguracja ISA Server dla połączeń przychodzących VPN konfiguracja komputerów klienckich do zestawiania połączeń VPN konfiguracja dostępu do połączeń VPN dla klientów wewnętrznych konfiguracja kwarantanny VPN na serwerze ISA Server tworzenie i dystrybucja profili menadżera połączeń wykorzystanie kwarantanny VPN na stacjach klienckich 6. Tworzenie bramy dla Branch Office z wykorzystaniem ISA Server 2006 konfiguracja kompresji HTTP w celu redukcji wykorzystania szerokości pasma konfiguracja ISA Server do buforowania zawartości BITS konfiguracja ustawień DiffServer dla priorytetowania ruchu sieciowego 7. Zarządzanie serwerami ISA Server w przedsiębiorstwie polityki przedsiębiorstwa i macierze polityk zdalne Zarządzanie i administracja oparta o role 8. Konfiguracja równoważenia obciążenia sieciowego konfiguracja równoważenia obciążenia sieciowego NLB analiza ustawień NLB wykorzystanie Cache Array Routing Protocol (CARP) do dystrybucji buforowanych zawartości wykorzystanie CARP w kontekście planowania zadań pobierania zawartości 9. Wykorzystanie monitorowania, powiadamiania i rejestrowania monitorowanie serwera ISA Server kontrola połączeń z ISA Server rejestrowanie dostępu ze stacji klienckich 26. MS-6416 Updating your Network Infrastructure and Active Directory Technology Skills to Windows Wstęp do usługi Active Directory w Windows Server 2008, - plan wdrożenia domen Active Directory, - instalacja, konfiguracja i zarządzanie Core Server, - zarządzanie kontami, podsieciami, Site-Link, zasady grup, oraz DNS, - zarządzanie Active Directory Federation Services, Active Directory Lightweight Directory Services, oraz Active Directory Rights 5 dni (40godzin) 1 os.

11 Management Services. - Read-Only Domain Controllers (RODC) - audyt w Active Directory, - Active Directory Certificate Services, (Credential Roaming) 27. Pakiet MS Office Poziom średnio zaawansowany Celem szkolenia jest wzmocnienie umiejętności wykorzystania pakietu Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). Program: Wprowadzenie do pakietu Office. 1. Składniki pakietu, możliwości. 2. Formaty. 3. Nowy interfejs programu. Word 1. Formatowanie stron. 2. Nagłówek i stopka dokumentu. Numerowanie stron. 3. Wstawianie i praca z grafiką. Diagramy. 4. Przypisy. 5. Podział dokumentu na sekcje o osobno numerowanych stronach. 6. Style. 7. Automatyczne tworzenie spisów treści. 8. Automatyczne numerowanie rozdziałów. Excel 1. Autofiltry. 2. Wykresy. 3. Formatowanie warunkowe. 4. Tabele i wykresy przestawne. 5. Szukanie wyniku. 6. Analizowanie skoroszytu. o Czujka. o Śledzenie zależności. 7. Formaty plików, import i eksport. PowerPoint 2 dni (16 godzin) 1 os.

12 1. Tworzenie prezentacji. o Tworzenie prezentacji przy użyciu szablonów. o Wprowadzanie i modyfikowanie tekstu. o Wprowadzanie tabel, wykresów. o Wstawianie zdjęć i grafiki. o Dodawanie notatek do slajdów. 2. Sposoby przejścia i animacje w prezentacji. 3. Drukowanie i jego opcje, różne widoki. 4. Rysowanie po slajdach, pokazy niestandardowe, chronometraże. Zagadnienia wspólne 1. Inspekcja dokumentu. 2. Oznaczanie dokumentu jako wersji ostatecznej.

13 III. Kryteria oceny: Termin i miejsce wykonania zadania: 1. Szczegółowe terminy przeprowadzania kursów będą ustalane z wykonawcą na minimum 14 dni przed planowanym szkoleniem. 2. Realizacja zamówienia będzie odbywać się od r. do r. IV. Sposób przygotowania oferty 1. Ofertę należy składać na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o braku powiązań stanowiące załącznik nr 2 do zapytania. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert cząstkowych. 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej (dopuszcza się złożenie oferty faxem, lub mail-em) 4. Adres do korespondencji w sprawie postępowania: Biuro Projektu Grupa Ergo Sp. z o.o. Ul. Strzegomska 3b/3c m Wrocław Tel. 71/ Fax. 71/ V. Sposób kontaktowania się z Zamawiającym: Osobą wyznaczoną do kontaktu jest: Katarzyna Kulesza Kierownik Projektu; tel tel. kom VI. Sposób obliczania ceny Wykonawca przedstawi w ofercie w zapisie liczbowym i słownie cenę całkowitą brutto obejmującą cenę jednostkową za uczestnictwo jednej osoby w szkoleniu. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także koszty niezbędne do realizacji zamówienia tj. koszty dostawy przedmiotu umowy do miejsca zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona w PLN. Na podstawie przedstawionych cen jednostkowych Zamawiający wybierze wykonawcę lub wykonawców usługi. VII. Kryterium wyboru oferty 100% cena Sposób wyliczenia ceny: Cena porównywanej oferty/ Cena oferty która ma najniższą oferowaną cenę *100% = Liczba punktów. W przypadku złożenia ofert z taką samą najniższą ceną, oferenci którzy złożyli tożsame, najniższe oferty zostaną wezwani do złożenia ofert dodatkowych opartych na innych parametrach np. doświadczenie. Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę zakontraktowaną w budżecie, Zamawiający przeprowadzi pisemne negocjacje ze wszystkimi oferentami. VIII. Termin składania ofert: Odpowiedź na w/w zapytanie należy składać na Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania uwzględniając warunki opisane powyżej w terminie do dnia 14 maja 2012 r. na adres faksem na nr 71/ lub pocztą tradycyjną, na adres: Grupa Ergo Sp. z o.o. Biuro Projektu: Ul. Strzegomska 3b/3c m Wrocław Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata pt. Od administracji PROCEDUR do administracji

14 IX. Informacje dodatkowe dotyczące zamówienia Oferty częściowe będą poddawane ocenie. X. SPOSÓB ROZSTRZYGNIĘCIA Informacja o wyłonionym wykonawcy zostanie opublikowana na stronie w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty wyłonienia wykonawcy przez Komisję Załączniki: 1. Formularz ofertowy 2. Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata pt. Od administracji PROCEDUR do administracji

15 Załącznik nr 1... Pieczątka Oferenta.. Miejscowość, data Nazwa oferenta NIP REGON TELEFON FAX ADRES SIEDZIBY Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata pt. Od administracji PROCEDUR do administracji

16 LP. Temat i zakres szkolenia 1. Linux - Automatyzacja zadań administracyjnych w systemach UNIX Cena brutto za uczestnictwo 1 os. w szkoleniu 2. SQL MS SQL MS PHP 5. Język SQL w bazach danych FIREBIRD 6. PKI w systemach Microsoft Windows 7. MS Windows 7 8. Designing a Microsoft Server Designing Active Directory Infrastructure and Services in Windows Server Szkolenia z CISCO ICND1 11. Szkolenia z CISCO - ICND2 12. Zaawansowane szkolenia z CISCO - SWITCH 13. Zaawansowane szkolenia z CISCO - ROUTE 14. Zaawansowane szkolenia z CISCO - TSHOOT Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata pt. Od administracji PROCEDUR do administracji

17 15. IT Project zarządzanie projektami informatycznymi 16. (OR_11g_OSE Oracle Database 11g: Oracle Spatial: Essentials) 17. Zaawansowane technologie projektowania oraz tworzenia baz danych w technologii Microsoft 18. Visual Studio 19. ESRI - Budowanie geobaz 20. AutoCAD Map - tworzenie i eksploatacja map cyfrowych 21. Wdrażanie i zarządzanie Microsoft Office SharePoint Server Wdrażanie i zarządzanie Microsoft Office SharePoint Server 2007 oraz Services 3, 23. Programowanie z wykorzystaniem Microsoft ADO.NET 24. RealSecure Network i RealSecure Server za pomocą systemu SiteProtector 25. Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 26. MS-6416 Updating your Network Infrastructure and Active Directory Technology Skills to Windows 27. Pakiet MS Office.. Podpis Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata pt. Od administracji PROCEDUR do administracji

18 Załącznik nr 2. Pieczątka Oferenta. Miejscowość, data Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi Oświadczam, iż firma składająca ofertę nie jest powiązana osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie kapitałowe i osobowe rozumie się: a. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej; b. posiadanie przynajmniej 10% udziałów lub akcji; c. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Pomiędzy Zamawiającym a Oferentem nie istnieją wymienione powyżej powiązania... Podpis Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata pt. Od administracji PROCEDUR do administracji

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych Wrocław, 03.10.2012r. I. Dane Zamawiającego 1. Zamawiający Grupa Ergo Sp. z o.o. Ul. Św. Mikołaja 56/57 2. Grupa Ergo zaprasza

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych Wrocław, 06.07.2012r. Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych I. Dane Zamawiającego 1. Zamawiający Grupa Ergo Sp. z o.o. Ul. Św. Mikołaja 56/57 2. Grupa Ergo zaprasza

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe - Wydruk materiałów szkoleniowych

Zapytanie Ofertowe - Wydruk materiałów szkoleniowych Wrocław, 02.01.2012r. Zapytanie Ofertowe - Wydruk materiałów szkoleniowych I. Dane Zamawiającego 1. Zamawiający Ul. Św. Mikołaja 56/57 50-127 Wrocław 2. Grupa Ergo zaprasza do złożenia oferty handlowej

Bardziej szczegółowo

Zaplanowana liczba wyżywienia w zestawach opisanych w punkcie 2 w trakcie realizacji projektu wynosi maksymalnie 450 szt.

Zaplanowana liczba wyżywienia w zestawach opisanych w punkcie 2 w trakcie realizacji projektu wynosi maksymalnie 450 szt. Wrocław, 18.02.2013 r. Zapytanie Ofertowe Usługa cateringowa na szkolenia I. Dane Zamawiającego 1. Zamawiający 2. zaprasza do złożenia oferty handlowej na usługę cateringową. 3. Zamówienie jest realizowane

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe przeprowadzenie kursów języka angielskiego

Zapytanie Ofertowe przeprowadzenie kursów języka angielskiego Zapytanie Ofertowe przeprowadzenie kursów języka angielskiego Wrocław, 06.02.2012 r. I. Dane Zamawiającego 1. Zamawiający Grupa Ergo Sp. z o.o. Ul. Św. Mikołaja 56/57 50-127 Wrocław 2. Grupa Ergo zaprasza

Bardziej szczegółowo

Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP

Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Projekt Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do postępowania nr ZDG/22/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. (Pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Nawiązując do zapytania ofertowego ZDG/ 22 /2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. na realizację usług

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe dostarczenie produktów cateringowych.

Zapytanie Ofertowe dostarczenie produktów cateringowych. Zapytanie Ofertowe dostarczenie produktów cateringowych. Wrocław, 16.01.2013 r. I. Dane Zamawiającego 1. Zamawiający Grupa Ergo Sp. z o.o. Ul. Św. Mikołaja 56/57 pok. 108 2. Grupa Ergo zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Konfigurowanie Windows 8. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Konfigurowanie Windows 8. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 20687 Konfigurowanie Windows 8 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie zapewnia uczestnikom praktyczne doświadczenie z Windows

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe Dostawa sprzętu komputerowego.

Zapytanie Ofertowe Dostawa sprzętu komputerowego. Zapytanie Ofertowe Dostawa sprzętu komputerowego. Wrocław, 28.11.2012 r. I. Dane Zamawiającego 1. Zamawiający Ul. Św. Mikołaja 56/57 2. Grupa Ergo zaprasza do złożenia oferty handlowej na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan kursu. Lp. Moduły Wyk. Lab. Przekazywane treści

Ramowy plan kursu. Lp. Moduły Wyk. Lab. Przekazywane treści Ramowy plan kursu Lp. Moduły Wyk. Lab. Przekazywane treści 1 3 4 Technologia MS SQL Server 2008 R2. Podstawy relacyjnego modelu i projektowanie baz. Zaawansowane elementy języka SQL. Programowanie w języku

Bardziej szczegółowo

Projekt: Kompetencje IT na miarę potrzeb wielkopolskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: Kompetencje IT na miarę potrzeb wielkopolskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Kompetencje IT na miarę potrzeb wielkopolskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych

Bardziej szczegółowo

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych Spis treści Wprowadzenie... ix Organizacja ksiąŝki... ix Od czego zacząć?... x Konwencje przyjęte w ksiąŝce... x Wymagania systemowe... xi Przykłady kodu... xii Konfiguracja SQL Server 2005 Express Edition...

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008

Szkolenie autoryzowane. MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008 Szkolenie autoryzowane MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie, podczas

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe przeprowadzenie kursów komputerowych w 4 partnerskich JST

Zapytanie Ofertowe przeprowadzenie kursów komputerowych w 4 partnerskich JST Wrocław, 01.08.2013r. Zapytanie Ofertowe przeprowadzenie kursów komputerowych w 4 partnerskich JST I. Dane Zamawiającego 1. Zamawiający: Grupa Ergo Sp. z o.o.; 50-127 Wrocław; ul. Św. Mikołaja 56/57 2.

Bardziej szczegółowo

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Steve Suehring Egzamin 70-413 Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wstęp....ix 1 Planowanie i instalacja infrastruktury serwera....

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe Dostawa oraz przeprowadzenie praktycznej prezentacji sprzętu multimedialnego Zamawiającemu

Zapytanie Ofertowe Dostawa oraz przeprowadzenie praktycznej prezentacji sprzętu multimedialnego Zamawiającemu Dąbrowa Zielona, 23 lipca 2013 r. Zapytanie Ofertowe Dostawa oraz przeprowadzenie praktycznej prezentacji sprzętu multimedialnego Zamawiającemu I. Dane Zamawiającego 1. Zamawiający Urząd Gminy w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Gdynia, dnia 3 marca 2014r. Spis Treści SZKOLENIE: ICND2

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ADMINISTROWANIE INTERNETOWYMI SERWERAMI BAZ DANYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA: MS 6292 Installing and Configuring Windows 7 Client (szkolenie autoryzowane przez Producenta oprogramowania Microsoft)

TEMAT SZKOLENIA: MS 6292 Installing and Configuring Windows 7 Client (szkolenie autoryzowane przez Producenta oprogramowania Microsoft) TEMAT SZKOLENIA: MS 6292 Installing and Configuring Windows 7 Client (szkolenie autoryzowane przez Producenta oprogramowania Microsoft) Organizator szkolenia: Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. posiadająca

Bardziej szczegółowo

MCSA: SQL Server 2012

MCSA: SQL Server 2012 MCSA: SQL Server 2012 Certyfikat potwierdzaja umiejętności teoretyczne i praktyczne w zakresie tworzenia, implementacji i utrzymania rozwiązań w środowisku SQL Server 2012. Czas trwania 60 godzin lekcyjnych

Bardziej szczegółowo

Projekt: MS i CISCO dla Śląska

Projekt: MS i CISCO dla Śląska Projekt: MS i CISCO dla Śląska Ścieżki szkoleniowe planowane do realizacji w projekcie Administracja bazami danych Katowice, październik 2012 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt: MS i CISCO dla Śląska

Projekt: MS i CISCO dla Śląska Projekt: MS i CISCO dla Śląska Ścieżki szkoleniowe planowane do realizacji w projekcie Administracja i planowanie systemów Katowice, październik 2012 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 50292 Administracja i obsługa Windows 7 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

Bardziej szczegółowo

Tematyka szkoleń certyfikowanych

Tematyka szkoleń certyfikowanych certyfikowanych Ścieżki i tytuły szkoleń ŚCIEŻKA CISCO CCNA... 2 INTERCONNECTING CISCO NETWORK DEVICES PART 1 (ICND1)(MIN. 40 GODZ.)... 2 INTERCONNECTING CISCO NETWORK DEVICES PART 2 (ICND2)(MIN. 40 GODZ.)...

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Spis treści Podziękowania Wprowadzenie 1 Instalacja, migracja lub uaktualnienie do systemu Windows 7 Lekcja 1: Instalacja systemu Windows 7

Spis treści Podziękowania Wprowadzenie 1 Instalacja, migracja lub uaktualnienie do systemu Windows 7 Lekcja 1: Instalacja systemu Windows 7 Spis treści Podziękowania................................................................ xiii Wprowadzenie................................................................ xv Instrukcje dotyczące przygotowania

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 2 Tabele przestawne, wykresy przestawne i formatowanie warunkowe 11 Co to

Bardziej szczegółowo

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Mitch Tulloch Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Poradnik szkoleniowy Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wstęp.............................................................

Bardziej szczegółowo

Zajęcia prowadzone przez MCT, auditora wiodącego systemów bezpieczeństwa informacji.

Zajęcia prowadzone przez MCT, auditora wiodącego systemów bezpieczeństwa informacji. OFERTA SZKOLENIOWA BAZY DANYCH O firmie: Firma Information & Technology Consulting specjalizuje się w szkoleniach w zakresie systemów bazodanowych Microsoft i Sybase oraz Zarządzania bezpieczeństwem informacji

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

1. Zakres modernizacji Active Directory

1. Zakres modernizacji Active Directory załącznik nr 1 do umowy 1. Zakres modernizacji Active Directory 1.1 Opracowanie szczegółowego projektu wdrożenia. Określenie fizycznych lokalizacji serwerów oraz liczby lokacji Active Directory Określenie

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny dotyczący kursu PHP i MySQL - Podstawy pracy z dynamicznymi stronami internetowymi

Zakres tematyczny dotyczący kursu PHP i MySQL - Podstawy pracy z dynamicznymi stronami internetowymi Zakres tematyczny dotyczący kursu PHP i MySQL - Podstawy pracy z dynamicznymi stronami internetowymi 1 Rozdział 1 Wprowadzenie do PHP i MySQL Opis: W tym rozdziale kursanci poznają szczegółową charakterystykę

Bardziej szczegółowo

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie budować intranetowy portal w oparciu o aplikację Microsoft SharePoint 2013. Sprawnie posługiwać

Bardziej szczegółowo

Podziękowania... xv. Wstęp... xvii

Podziękowania... xv. Wstęp... xvii Spis treści Podziękowania... xv Wstęp... xvii Instrukcja budowy laboratorium... xvii Przygotowanie komputerów Windows Server 2008... xviii Korzystanie z dołączonego CD... xviii Instalowanie testów ćwiczeniowych...

Bardziej szczegółowo

Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2

Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2 Steve Suehring Egzamin 70-414 Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2 Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wstęp................................................................

Bardziej szczegółowo

PRAKTYK SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH MICROSOFT

PRAKTYK SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH MICROSOFT PROGRAM STUDIÓW PRAKTYK SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH MICROSOFT Moduł1 1. Konfiguracja i rozwiązywanie problemów z DNS Konfiguracja roli serwera DNS Konfigurowanie stref DNS Konfigurowanie transferu strefy

Bardziej szczegółowo

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Dolnośląskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Dolnośląskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Dolnośląskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych

Bardziej szczegółowo

T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop Spis treści. O autorce 11. Dedykacja 12. Podziękowania 12. Wstęp 15

T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop Spis treści. O autorce 11. Dedykacja 12. Podziękowania 12. Wstęp 15 T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop. 2016 Spis treści O autorce 11 Dedykacja 12 Podziękowania 12 Wstęp 15 Godzina 1. Bazy danych podstawowe informacje 17 Czym jest baza danych? 17 Czym jest

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

2 Projektowanie usług domenowych w usłudze Active Directory... 77 Przed rozpoczęciem... 77

2 Projektowanie usług domenowych w usłudze Active Directory... 77 Przed rozpoczęciem... 77 Spis treści Podziękowania... xiii Wprowadzenie... xv Instrukcje dotyczące konfiguracji laboratorium... xv Wymagania sprzętowe... xvi Przygotowanie komputera z systemem Windows Server 2008 Enterprise...

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr SP/2016/LBMU/zo

Zapytanie Ofertowe nr SP/2016/LBMU/zo Zapytanie Ofertowe nr SP/2016/LBMU/zo Zapytanie o przedstawienie oferty handlowej na dostawę dwóch zintegrowanych środowisk programistycznych do tworzenia aplikacji wieloplatformowych w języku Object Pascal

Bardziej szczegółowo

Dostawa programu Microsoft Access lub równoważnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Dostawa programu Microsoft Access lub równoważnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia: Administracja SQL Server

Program szkolenia: Administracja SQL Server Program szkolenia: Administracja SQL Server Informacje ogólne Nazwa: Kod: Kategoria: Grupa docelowa: Czas trwania: Forma: Administracja SQL Server SQLSERV-Admin SQL Programiści, administratorzy baz 3 dni

Bardziej szczegółowo

Egzamin : administrowanie systemem Windows Server 2012 R2 / Charlie Russel. Warszawa, Spis treści

Egzamin : administrowanie systemem Windows Server 2012 R2 / Charlie Russel. Warszawa, Spis treści Egzamin 70-411 : administrowanie systemem Windows Server 2012 R2 / Charlie Russel. Warszawa, 2014 Spis treści Wstęp xi 1 Wdrażanie i utrzymanie serwerów oraz zarządzanie nimi 1 Zagadnienie 1.1: Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym z dnia na: wybór osoby świadczącej usługi IT Project Manager dla spółki MegaCity

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym z dnia na: wybór osoby świadczącej usługi IT Project Manager dla spółki MegaCity Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym z dnia 18.05.2017 na: wybór osoby świadczącej usługi IT Project Manager dla spółki MegaCity 1. Zamawiający: Megacity Sp. z o.o. ul. Związkowa 26 20-148 Lublin 2. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Instalacja i konfiguracja Windows Server Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Instalacja i konfiguracja Windows Server Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 20410 Instalacja i konfiguracja Windows Server 2012 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla administratorów chcących

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18 marca 2013 nr 4/7.2.1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18 marca 2013 nr 4/7.2.1/2013/POKL ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18 marca 2013 nr 4/7.2.1/2013/POKL Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach, ul. Sierpowa 38, 43-220 Świerczyniec e-mail: gopsboj@op.pl Tel. 32 / 328 93 05,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Nr K282/1/2017

FORMULARZ OFERTOWY Nr K282/1/2017 FORMULARZ OFERTOWY Nr K282/1/2017 pieczęć firmowa Wykonawcy Zamawiający: Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie ul. Kawęczyńska 36 03-772 Warszawa Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 10 maja 2017

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014 Leonard G. Lobel Eric D. Boyd Microsoft TM Azure SQL Database Krok po kroku Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie........................................................

Bardziej szczegółowo

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik William R. Stanek Vademecum Administratora Windows Server 2012 R2 Podstawy i konfiguracja Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie....................................

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i ich aplikacje

Bazy danych i ich aplikacje ORAZ ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W STUDIACH PODYPLOMOWYCH Celem Studiów jest praktyczne zapoznanie słuchaczy z podstawowymi technikami tworzenia i administrowania bazami oraz systemami informacyjnymi. W trakcie

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu ZMIANA TREŚCI SIWZ

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu ZMIANA TREŚCI SIWZ Nr sprawy: OR.VII.272.50.2011 Łódź, dnia 25 lipca 2011 r. Zamawiający Województwo Łódzkie Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski w Łodzi Wydział ds. Zamówień Publicznych 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r.

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Pytanie nr 18 Jakie rozwiązanie w istniejącej infrastrukturze jest wykorzystywane do szyfrowania danych? Odpowiedź nr 18 W istniejącej

Bardziej szczegółowo

Administrowanie bazami danych Microsoft. SQL Server Training Kit. Egzamin 70-462. Orin Thomas Peter Ward bob Taylor. Przekład: Marek Włodarz

Administrowanie bazami danych Microsoft. SQL Server Training Kit. Egzamin 70-462. Orin Thomas Peter Ward bob Taylor. Przekład: Marek Włodarz Orin Thomas Peter Ward bob Taylor Egzamin 70-462 Administrowanie bazami danych Microsoft SQL Server Training Kit 2012 Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2013 Egzamin 70-462: Administrowanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Nr 1/RPOWP/2017 z dnia r.

Zapytanie ofertowe Nr 1/RPOWP/2017 z dnia r. Białystok, 13.12.2017 Zapytanie ofertowe Nr 1/RPOWP/2017 z dnia 13.12.2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału

Bardziej szczegółowo

Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin

Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin Plan prezentacji euw: 1. Architektura systemu i komponenty 2. Zarządzanie obszarem wspólnym 3. Wniosek

Bardziej szczegółowo

Aplikacje biurowe pakiet Microsoft Office kurs podstawowy

Aplikacje biurowe pakiet Microsoft Office kurs podstawowy Aplikacje biurowe pakiet Microsoft Office kurs podstawowy Liczba godzin : 40 Szkolenie skierowane jest dla osób, które chciałyby nabyd podstawowe umiejętności w zakresie wykorzystania programów biurowych.

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

Podziękowania... xiii Wstęp... xv 1 Przegląd funkcji administracyjnych programu Microsoft ISA Server 2004... 1

Podziękowania... xiii Wstęp... xv 1 Przegląd funkcji administracyjnych programu Microsoft ISA Server 2004... 1 Spis treści Podziękowania... xiii Wstęp... xv 1 Przegląd funkcji administracyjnych programu Microsoft ISA Server 2004... 1 MoŜliwości ISA Server... 1 Działanie ISA Server jako serwera zapory i bufora...

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: Administrator baz danych. Cel szkolenia

SZKOLENIE: Administrator baz danych. Cel szkolenia SZKOLENIE: Administrator baz danych. Cel szkolenia Kurs Administrator baz danych skierowany jest przede wszystkim do osób zamierzających rozwijać umiejętności w zakresie administrowania bazami danych.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS 6232 Wdrażanie bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2

Szkolenie autoryzowane. MS 6232 Wdrażanie bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2 Szkolenie autoryzowane MS 6232 Wdrażanie bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie, gdzie uczestnicy zapoznają

Bardziej szczegółowo

Microsoft Exchange Server 2013

Microsoft Exchange Server 2013 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Exchange Server 2013 Konfiguracja i klienci systemu Przekład: Leszek Biolik APN Promise 2013 Spis treści Wstęp..........................................

Bardziej szczegółowo

Programowanie MorphX Ax

Programowanie MorphX Ax Administrowanie Czym jest system ERP? do systemu Dynamics Ax Obsługa systemu Dynamics Ax Wyszukiwanie informacji, filtrowanie, sortowanie rekordów IntelliMorph : ukrywanie i pokazywanie ukrytych kolumn

Bardziej szczegółowo

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services Spis treści Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services 1 Analiza biznesowa: podstawy analizy danych... 3 Wprowadzenie do analizy biznesowej... 3 Wielowymiarowa analiza danych... 5 Atrybuty w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Doszczegółowienie (opis) przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytanie.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Doszczegółowienie (opis) przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytanie. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlińsku 26-660 Jedlińsk, ul. Warecka 19 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Technologie sieciowe

Technologie sieciowe Technologie sieciowe ITA-108 Wersja 1.2 Katowice, Lipiec 2009 Spis treści Wprowadzenie i Moduł I Wprowadzenie do sieci komputerowych I-1 Moduł II Omówienie i analiza TCP/IP II-1 Moduł III Zarządzanie adresacją

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt. Opis kursu

Cel szkolenia. Konspekt. Opis kursu Cel szkolenia Opis kursu Kurs jednodniowy,w czasie którego instruktor przedstawi kursantom przegląd narzędzi do analizy danych, tworzenie dynamicznych arkuszy za pomocą tabel przestawnych, tworzenie wykresów

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Projektowanie i wdrażanie infrastruktury serwerowej

Szkolenie autoryzowane. MS Projektowanie i wdrażanie infrastruktury serwerowej Szkolenie autoryzowane MS 20413 Projektowanie i wdrażanie infrastruktury serwerowej Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dostarczy wiedzę oraz umiejętności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 Szczecin, dnia 17.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 ZAMAWIAJĄCY TOWARZYSTWO WSPIERANIA INICJATYW KULTURALNO SPOŁECZNYCH TWIKS ul. Władysława Jagiełły 7/2 70-260 Szczecin NIP:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr W/2015/188

ZAPYTANIE OFERTOWE nr W/2015/188 04.03.00-00-095/12 Przez grafikę intermedialną do postprodukcji fotograficznej, filmowej i telewizyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin 1,2 Organizacja zajęć Omówienie programu nauczania 2. Tematyka zajęć

Liczba godzin 1,2 Organizacja zajęć Omówienie programu nauczania 2. Tematyka zajęć rzedmiot : Systemy operacyjne Rok szkolny : 015/016 Klasa : 3 INF godz. x 30 tyg.= 60 godz. Zawód : technik informatyk; symbol 35103 rowadzący : Jacek Herbut Henryk Kuczmierczyk Numer lekcji Dział Tematyka

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL : instalacja, migracja i konfiguracja / David Overton. Gliwice, cop Spis treści

Small Business Server 2008 PL : instalacja, migracja i konfiguracja / David Overton. Gliwice, cop Spis treści Small Business Server 2008 PL : instalacja, migracja i konfiguracja / David Overton. Gliwice, cop. 2011 Spis treści Zespół oryginalnego wydania 9 O autorze 11 O recenzentach 13 Wprowadzenie 15 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2 Training Kit

Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2 Training Kit J. C. Mackin Tony Northrup Egzamin MCTS 70-642: Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2 Training Kit Wydanie 2 Przekład: Maria Chaniewska, Janusz Machowski APN Promise Warszawa 2011

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Technikum Zawód: technik informatyk

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Technikum Zawód: technik informatyk PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technikum Zawód: technik informatyk 351203 Lp. Temat 1 Zajęcia wprowadzające. Zapoznanie z zakładem, regulaminem pracy, przepisami BHP oraz instruktaż bhp. 2 Montaż i eksploatacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Wprowadzenie do pakietu oprogramowania Analysis Services

Spis treści. Część I Wprowadzenie do pakietu oprogramowania Analysis Services Spis treści Wstęp... ix Odkąd najlepiej rozpocząć lekturę?... ix Informacja dotycząca towarzyszącej ksiąŝce płyty CD-ROM... xi Wymagania systemowe... xi Instalowanie i uŝywanie plików przykładowych...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18.11.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18.11.2014 r. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności 1. Nazwa i dane adresowe zamawiającego: Fundacja STIWEK Ul. Marszałkowska

Bardziej szczegółowo

TOPWEB Microsoft Excel 2013 i PowerBI Przygotowanie danych, analiza i efektowna prezentacja wyników raportów

TOPWEB Microsoft Excel 2013 i PowerBI Przygotowanie danych, analiza i efektowna prezentacja wyników raportów TOPWEB Microsoft Excel 2013 i PowerBI Przygotowanie danych, analiza i efektowna prezentacja wyników raportów Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie przygotowywać dane do dalszej

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia kajaków. Rzeczna turystyka kajakowa regionu. Wyposażenie siłowni w szkolnym Schronisku Młodzieżowym.

Wypożyczalnia kajaków. Rzeczna turystyka kajakowa regionu. Wyposażenie siłowni w szkolnym Schronisku Młodzieżowym. Wypożyczalnia kajaków. Rzeczna turystyka kajakowa regionu. Wyposażenie siłowni w szkolnym Schronisku Młodzieżowym. Umowa przyznania pomocy Nr 00194-6930-UM0740469/13 zawarta w dniu 21.01.2014r. w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Systemy baz danych 1. 2 Wstęp do baz danych 2. 2 Relacyjny model baz danych. 3. 2 Normalizacja baz danych. 4. 2 Cechy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL/ATP/12/COA z dnia 7 marca 2012

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL/ATP/12/COA z dnia 7 marca 2012 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL/ATP/12/COA z dnia 7 marca 2012 I. Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu nr WND.POKL.08.01.02-24-016/11-00

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Nr 3/RPOWP/2017 z dnia r.

Zapytanie ofertowe Nr 3/RPOWP/2017 z dnia r. Białystok, 21.08.2017 Zapytanie ofertowe Nr 3/RPOWP/2017 z dnia 21.08.2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału

Bardziej szczegółowo

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Wstęp 9 1 Instalacja i aktualizacja systemu 13 Przygotowanie do instalacji 14 Wymagania sprzętowe 14 Wybór

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 10 czerwca 2013 roku nr 9/7.2.1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 10 czerwca 2013 roku nr 9/7.2.1/2013/POKL ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 10 czerwca 2013 roku nr 9/7.2.1/2013/POKL Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach, ul. Sierpowa 38, 43-220 Świerczyniec e-mail: gopsboj@op.pl Tel. 32 / 328

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Rozdział 1. Zasady pracy z komputerem Rozdział 2. Budowa komputera... 20

Spis treści. Wstęp Rozdział 1. Zasady pracy z komputerem Rozdział 2. Budowa komputera... 20 Spis treści Wstęp... 9 Rozdział 1. Zasady pracy z komputerem.... 13 1.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy... 13 1.2. Normy prawne dotyczące rozpowszechniania programów komputerowych i ochrony praw autorskich....

Bardziej szczegółowo

Załącznik A do Zapytania Ofertowego wzór Oświadczenia Oferenta o posiadaniu doświadczenia oraz parametrach oferowanego rozwiązania

Załącznik A do Zapytania Ofertowego wzór Oświadczenia Oferenta o posiadaniu doświadczenia oraz parametrach oferowanego rozwiązania Załącznik A do Zapytania Ofertowego wzór Oświadczenia Oferenta o posiadaniu doświadczenia oraz parametrach oferowanego rozwiązania O Ś W I A D C Z E N I E Firma (Oferent) oświadcza, iż. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego :

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego : Katowice, dnia 0.09.204 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bumerang Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice, NIP: 635-0-9-784, REGON: 27220875, Szanowni Państwo, W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 / 2016 / RPO WSL

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 / 2016 / RPO WSL ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 / 2016 / RPO WSL............ W związku z realizacją projektu pt. Implementacja nowoczesnych rozwiązań informacyjno - komunikacyjnych w procesach: handlowym i zarządczym, celem automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczosci.

Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczosci. Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczosci. 2010-10-14 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Kraków: Dostawa Licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego

Bardziej szczegółowo