[-_-]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "[-_-] http://bit.ly/doc3ra"

Transkrypt

1 [-_-]

2 e-learning E learning - nauczanie z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu, oznacza wspomaganie dydaktyki za pomocą komputerów osobistych, CDROM-u i Internetu. Pozwala na ukończenie kursu, szkolenia, a nawet studiów bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej. Doskonale uzupełnia również tradycyjny proces nauczania. E learning to tylko jeden z elementów edukacji, dlatego edukacja w czasie rzeczywistym dotyczy znacznie obszerniejszego zasięgu usług niż e learning.

3 E-learning sposób przekazywania wiedzy, wykorzystujący technologie teleinformatyczne (ICT) i/lub multimedialne środki przekazu; obecnie często utożsamiany z pojęciami: mobilna edukacja, edukacja online

4 siec lokalna internet urządzenia mobilne

5 distance-learning

6 mobile-learning

7 M-learning uczenie się na odległość umozliwione dzięki zastosowaniu bezprzewodowej technologi wykorzystywanej w telefonach komórkowych, netbookach, laptopach, PDA etc.

8 blended-learning

9 Blended learning kształcenie mieszane; oznacza połączenie e-nauczania z elementami procesu kształcenia realizowanymi w sposób tradycyjny, w bezpośrednim kontakcie pomiędzy uczniem a nauczycielem.

10 e-learning edukacja kształcenie ustawiczne rozwój zawodowy

11 przedszkole - uniwersytet wspomaganie rozwoju wspomaganie edukacji wspomaganie umiejętności społecznościowych

12 kompetencje w ICT student vs nauczyciel Panie i Panowie, czas zajrzeć do Internetu, wasi uczniowie już tam są!

13 kształcenie ustawiczne języki obce studia własne rozwój osobisty

14 rozwój zawodowy kursy tematyczne / zawodowe rozwiązania korporacyjne - szkolenia

15 Umiejętności społecznościowe SOCIAL NETWORKING nauka i praca w grupie

16 narzędzia i zasoby econtent - epublishing platformy i systemy narzędzia treści edukacyjne

17 platformy i systemy LMS - Moodle, Blackboard CMS - Wikipedia, Drupal, Wordpress VLE, PLE - Web 2.0 ciekawostki: /

18 narzędzia tworzenie interaktywnych zasobów budowa kursów wirtualne szkoły

19 narzędzia DIRECTORY OF LEARNING TOOLS 2011 Over 2,000 tools for learning and working in education and the workplace

20 narzędzia 33,711,Narzedzia_wykorzystywane_do_tworzenia_pomocy_dy daktycznych_wspomagajacych_e-learning_w_szkole.html

21 platformy i systemy Środowisko tworzenia personalizowanych kursów online numer=28&id=612

22 CMS Content Management System zarządzanie treścią

23 CMS przykłady OPEN SOURCE / FREE https://docs.google.com/

24 LMS Learning Management System zarządzanie procesem szkoleniowym

25 LMS oprogramowanie umożliwiające zarządzanie procesem nauczania. Główne zadanie LMS a to pomoc w śledzeniu aktywności uczniów. LMS zarządza dostępem do treści związanych z zajęciami, na które uczniowie zostali zarejestrowani, pozwala na właściwe administrowanie procesem e-nauczania, odpowiada ze ewidencje uczniów.

26 SCORM

27 SCORM jest to standard reprezentacji zawartości dydaktycznej, zapewniający przenoszenie zawartości edukacyjnej pomiędzy systemami różnych producentów. SCORM jest zbiorem zasad definiującym sposoby i formy zapisu, przechowywania i dostarczania użytkownikowi treści związanych z e-nauczaniem.

28 Resources / Content czyli - zasoby odpłatne vs. nieodpłatne

29 Premium Resources

30 jak powstają premium educational resources?

31 Interactive e-content - definition Interactive e-content Resources interactive screens composed of texts, pictures, animations, simulations, exercises, etc. Technology - delivery platforms framework for resources and courses deployment and management

32 Interactive e-content development process Interactive Screens Development Original Script Authoring Multimedia Script Editing Content Verification Project Realization Decision Course Planning Multimedia Assets Development Technical & Quality Tests Release Technical Specifications Programming (applications, learning platforms) Strategic Phase Analysis & Design Implementation Deployment & Exploitation

33 Managing the interactive e-content development Interactive Screens Development Original Script Authoring Multimedia Script Editing Content Verification Project Realization Decision Course Planning Multimedia Assets Development Technical & Quality Tests Release Technical Specifications Programming (applications, learning platforms)

34 Managing the interactive e-content development Content Development Management Course Planning Original Script Authoring Multimedia Script Editing Interactive Screens Development Multimedia Assets Development Content Verification Prepare Authors List Prepare Rough Schedule Develop Script Template Prepare Course Specification Select the Authors Commission the Script

35 Managing the interactive e-content development Interactive Screens Development Original Script Authoring Multimedia Script Editing Content Verification Project Realization Decision Course Planning Multimedia Assets Development Technical & Quality Tests Release Technical Specifications Programming (applications, learning platforms)

36 Managing the interactive e-content development Content Development Management Course Planning Original Script Authoring Multimedia Script Editing Interactive Screens Development Multimedia Assets Development Content Verification Write & Deliver Lesson Scripts Revise Lesson Scripts

37 Managing the interactive e-content development Interactive Screens Development Original Script Authoring Multimedia Script Editing Content Verification Project Realization Decision Course Planning Multimedia Assets Development Technical & Quality Tests Release Technical Specifications Programming (applications, learning platforms)

38 Managing the interactive e-content development Content Development Management Course Planning Original Script Authoring Multimedia Script Editing Interactive Screens Development Multimedia Assets Development Content Verification Prepare Scripts Translate Scripts Proof-read Scripts Prepare Audio Recording List Prepare Animation Specification Prepare Subject Illustration Specification Prepare Simulation Specification Prepare Video Scripts

39 Managing the interactive e-content development Interactive Screens Development Original Script Authoring Multimedia Script Editing Content Verification Project Realization Decision Course Planning Multimedia Assets Development Technical & Quality Tests Release Technical Specifications Programming (applications, learning platforms)

40 Managing the interactive e-content development Content Development Management Course Planning Original Script Authoring Multimedia Script Editing Interactive Screens Development Multimedia Assets Development Content Verification Prepare Functional Layout Prepare Graphic Layout Insert Assets Verify Completed Screens

41 Managing the interactive e-content development Interactive Screens Development Original Script Authoring Multimedia Script Editing Content Verification Project Realization Decision Course Planning Multimedia Assets Development Technical & Quality Tests Release Technical Specifications Programming (applications, learning platforms)

42 Managing the interactive e-content development Content Development Management Course Planning Original Script Authoring Multimedia Script Editing Interactive Screens Development Multimedia Assets Development Content Verification Prepare Animations Draw Illustrations Commission Photos Commission Films Record Audio Prepare Simulations Collect Assets in Arch. Database Retrieve Assets from Arch. Database

43 Managing the interactive e-content development Interactive Screens Development Original Script Authoring Multimedia Script Editing Content Verification Project Realization Decision Course Planning Multimedia Assets Development Technical & Quality Tests Release Technical Specifications Programming (applications, learning platforms)

44 Managing the interactive e-content development Content Development Management Course Planning Original Script Authoring Multimedia Script Editing Interactive Screens Development Multimedia Assets Development Content Verification Verify Complete Screens Distribute Corrections Give Final Approval

45 Managing the interactive e-content development Interactive Screens Development Original Script Authoring Multimedia Script Editing Content Verification Project Realization Decision Course Planning Multimedia Assets Development Technical & Quality Tests Release Technical Specifications Programming (applications, learning platforms)

46 Interactive e-content publishing authors ideas documents tools processes workflow feedback & iterations = best practices

47 Interactive e-content as a product: customer s needs on-time product delivery clear and consistent product documentation specification allowing further evolution of the product both content and delivery platform standards against possible challenges of future environment - compatibility ease of maintenance, implementation and localization high quality of the product in terms of aesthetics and usability (interactivity, design) compliance with the standards compliance with the author s intentions

48 Interactive e-content production process: customer s needs and expectations thorough participation in the process (author, customer) open communication channels available strict knowledge of every stage of the process ability to preview the output of any stage of the process at any given time ability to adjust parameters of production in realtime ability to tweak the product - to introduce minor changes where available

49 epublishing system elements & functions: tools for interactive e-content development Authoring Tools System - interactive content creation Project Support System - task management, staff management, project management Assets Management System - version control, source files management Content Management System - projects and products storage system, facilitates browsing through content as well as bug reporting and control over the corrections Issue Tracking System (Bug tracker) - monitoring and management of issues related to every stage of project realization

50 Freemium Resources

51 Free Resources

52 OER Open Educational Resources Otwarte zasoby edukacyjne

53 Open Courseware mit_opencourseware_turns_10_celebrating_a_decade_o.php

54 Creative Commons Używając hasła "pewne prawa zastrzeżone" (ang. some rights reserved), w opozycji do wszelkie prawa zastrzeżone (ang. all rights reserved), organizacja stara się zapewnić twórcom jak najlepszą ochronę ich praw przy jednoczesnym umożliwieniu jak najszerszego wykorzystania ich dzieł.

55 Open Source Open Office Moodle Wiki Wordpress Joomla, Drupal

56 Moodle Open Source LCMS MoodleMoot relacja z konferencji

57 Open Source Social Networking

58 Open Source rozwiązania e-learningowe

59 Open Source LAMP: Linux, Apache, MySQL, Java

60 VLE Virtual Learning Environment

61 PLE Personal Learning Environment Top Tools for Learning

62 100+ Online Resources That Are Transforming Education

63 WIKI Baza Wiedzy

64 OpenOffice

65 web2.0 Czas użytkownika

66 web2.0 Social Networking & mądrość tłumów

67 web

68 web2.0 education_20_never_memorize_again.php search_query=elearning&aq=f

69 web

70 web2.0 Wikipedia

71 web2.0 Blog Blogi o e-learningu

72 web2.0

73 web2.0 Podcast

74 web2.0 RSS

75 web2.0 multimedia kompresja: mp3, flv, flash

76 web2.0 Flash

77 web2.0 video - media strumieniowe

78 web2.0 streaming documents - dokumenty strumieniowe (scribd, issuu, slideshare, etc.)

79 web2.0 tekst html, css, pdf

80 PDF Portable Document Format

81 Facebook LinkedIn Twitter

82 identyfikacja wzorcow zachowan profil konsumenta geolokalizacja w czasie rzeczywistym

83 web3.0

84 innowacje korporacja: intranet społecznościowy mikroblogging webcast webinar

85 innowacje Smartfony Android, Windows 7 Phone, ios - iphone / ipodtouch / ipad ekrany dotykowe Why The ipad Is a Learning Tool

86 trendy łatwość wdrożenia rapid elearning - szybkość tworzenia podcasting gry dzielenie się wiedzą - portal wireless & mobile live e-learning social networking wiki e-portfolio

87 trendy model freemium real time distance learning video symulacja personalizacja

88 trendy Social Learning; LMS? ; Video; Mobile; Tablets; Virtual worlds, Agmented reality; Blog; e-book

89 trendy K-12

90 trendy LMS Lite

91 trendy rekomendacje U.S. Department of Education: cloud computing Creative Commons open-source technologies Transforming Education: Learning Powered by Technology.

92 trendy UE

93 trendy cloud computing collaborative environments game-based learning mobiles augmented reality flexible displays

94 trendy augmented reality

95 trendy Top Ten Trends in E-Learning trends.htm E-Learning Trends 2010

96 trendy Trendy w e-usługach wg. 8.1 PO IG e-learning serwisy społecznościowe oprogramowanie działające on-line

97 Second Life shouldnt_schools_have_embraced_second_life_by_now.php#more finally_a_practical_use_for_second_life.php

98 Second Life & Moodle

99 do_mobile_games_have_a_place_in_the_classroom.php The games themselves could be participatory, involving interaction with other players, or augmented reality, meaning set in a virtual world and they could be produced at a much lower cost than traditional PC or console games.

100 mobilne gry edukacyjne

101 szkolenia pracowników

102 elearning Papers elearning Papers jest publikacją elektroniczną, stworzoną jako część portalu elearningeuropa.info. Portal ten jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą na celu promowanie wykorzystania technologii multimedialnych i internetu w edukacji i szkoleniu.

103 pros & cons akademicki punkt widzenia

104 Dwie najistotniejsze trudności w rozpowszechnianiu kształcenia na odległość: brak wiedzy i obawy potencjalnych uczniów/słuchaczy przed tą formą kształcenia - paradoksalnie informacje o kształceniu na odległość, zarówno ogólne jak i szczegółowe, są łatwo dostępne opór kadry dydaktycznej powszechny brak wiedzy na temat istoty tego sposobu edukacji.

105 Czynniki, bariery, obawy demotywujące do podjęcia nauki zdalnej: Brak osobistego kontaktu z nauczycielem. Umiejętność posługiwania się komputerem. Zdolność przyswojenia sobie wiedzy bez kontaktu z nauczycielem. Zdolność właściwego wykorzystania udostępnionych narzędzi wspomagających. Czy dziedzina wiedzy, którą zamierzam poznać jest możliwa do przekazania w trybie asynchronicznym.

106 M-learning jest technologiczną konsekwencją rozwoju technik teleinformacyjnych M-learningowe formy pracy podkreślają od dawna rozpoznane zalety (ale także i wady) e-learningu: dowolność realizacji procesu w czasie i przestrzeni; samodzielność działań studenta; minimalizacją kosztów; własne tempo pracy; niezależność czasowa; zwiększenie kontroli uczącego się nad środowiskiem nauczania; interakcję synchroniczną i asynchroniczną; możliwość stałej aktualizacji materiałów; możliwość dostosowania treści do potrzeb grupy; możliwość wielokrotnego wykorzystania tych samych materiałów i treści; pozwala na naukę w przerwach innych zajęć; indywidualizację, ale i wyizolowanie; problemy z motywacją; problemy techniczne i problemy z dostępem do materiałów

107 M-learning paradoksalnie pogłębia zalety i wady e-learningu, bowiem nie wszyscy posiadają predyspozycje do samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności. Wśród specyficznych walorów m-learningu można wskazać: kształtowanie samodzielności i samodyscypliny; synchronizację działania osób; przypominanie, synchronizację sterowaną; utrzymanie w kontakcie, podtrzymanie interakcji; miniaturyzację form przekazu, która wprawdzie powoduje redukcję informacji, ale ma funkcję przypomnienia, łączenia, stymulacji, utrzymywania w procesie.

108 E-edukacja jest formą kształcenia, która w Polsce nadal pozostaje we wczesnym etapie rozwoju. Brak jasnych uregulowań prawnych, nieznajomość specyfiki nauczania i uczenia się w środowisku on-linowym, wpływają na duży dystans większości środowisk akademickich wobec e- learningu czy b-learningu. 31,674,Koncepcja_ksztalcenia_studentow_w_zakresie_syste mow_e-learningowych.html

109 Kursy e-learningowe wymagają precyzyjnej strategii zarówno na etapie konstruowania materiałów, jak i ich wdrożenia w interakcji pomiędzy wykładowcą a studentami oraz studentami a innymi studentami. R.M. Gagne sformułował 9 zasad, którymi powinien się cechować kurs funkcjonujący on-line: motywowanie studenta; informacja o przewidywanych i wymaganych treściach kształcenia; nawiązanie do poznanej wcześniej wiedzy; prezentacja nauczanego materiału; wspieranie uczących się; zachęcanie studenta do aktywności; dostarczenie informacji pozwalającej na samoocenę postępów w nauce; ocena przebiegu procesu uczenia się; wspieranie procesu utrwalania i poszerzania wiedzy.

110 Filozofia budowy kursów on-line przekłada się w dużej mierze na jego jakość edukacyjną. Badacze podkreślają kilka wyznaczników jakości e-learningu: wartość merytoryczną i metodyczną materiałów szkoleniowych; zgodność sformułowanych celów nauczania z wybranym modelem kształcenia i wykorzystanymi rozwiązaniami metodycznymi; wysokie standardy rozwiązań informatycznych; sprawność dostosowania do potrzeb e-studenta oferty edykacyjnej; kwalifikacje zespołu projektowego i dydaktyków. Jakość jest więc tu wykładniczą działań w trzech sferach: merytoryczno metodycznej, technicznej i organizacyjnej. Brak harmonizacji między tymi sferami skutkuje nieefektywnością projektu. Warto zwrócić uwagę na konieczność identyfikacji grupy docelowej do której jest kierowana oferta e-edukacyjna. Instrumentalne traktowanie odbiorców usługi edukacyjnej święci ponure triumfy w szkolnictwie publicznym. Wirtualne uczelnie w takim przypadku muszą dostosowywać specyfikę nauczania do potrzeb i szeroko rozumianego profilu studenta.

111 Starannie przygotowane elementy, z których tworzone są e-kursy, przeznaczone do nauki zdalnej są jednym z ważniejszych czynników wpływających na sukces procesu edukacyjnego. Model wzorcowego e- kursu obejmuje cztery zasadnicze grupy materiałów umieszczanych na platformie: materiały informacyjne (porównać je można do tradycyjnego sylabusa, wzbogaconego o zasady pracy i oceniania w e-kursie); materiały dydaktyczne (treść zajęci, słowniki, literatura, netografia, materiały pomocnicze); materiały sprawdzające (testy, zadania, projekty i in.); materiały aktywizujące (zagadnienia do dyskusji, ćwiczenia do samoewaluacji przeznaczone dla studentów). plan pracy na tradycyjnych zajęciach (uzupełnienie przekazywanych drogą elektroniczną informacji).

112 E-learning jak dotąd nie zrewolucjonizował uczenia się i kształcenia w systemach SW. Aktualny niski poziom rozwoju e- learningu w krajach OECD pokazuje niski poziom wykorzystywania systemów zarządzania zawartością programów nauczania. Technologie informatyczne i telekomunikacyjne (ICT) wywarły większy wpływ na usługi administracyjne niż na podstawy uczenia się i nauczania. Analiza trendów i najlepszych praktyk wynikających z dokumentów definiujących strategie szkolnictwa wyższego na świecie Raport cząstkowy przygotowany przez konsorcjum: - Ernst & Young Business Advisory - Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Listopad 2009

113 Is Online Education More Effective Than Traditional Learning? online_education_more_effective_traditional_learning.php

114 varia

115 Polski Uniwersytet Wirtualny

116 e-mentor

117 e-mentor e-learning przegląd technologii i praktycznych wdrożeń

118 e-mentor rola i znaczenie Web 2.0 w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa

119 [-_-]/

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym

Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym pod redakcją Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając Materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 18 listopada 2004 roku w Akademii Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

E-learning w szkolnictwie wyższym potencjał i wykorzystanie

E-learning w szkolnictwie wyższym potencjał i wykorzystanie E-learning w szkolnictwie wyższym potencjał i wykorzystanie pod redakcją naukową Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając Recenzja naukowa: prof. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz prof. dr hab. inż. Jan Goliński

Bardziej szczegółowo

E-learning narzędzia i praktyka

E-learning narzędzia i praktyka E-learning narzędzia i praktyka pod redakcją naukową Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając Recenzja naukowa: prof. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz prof. dr hab. inż. Jan Goliński Warszawa, lipiec 2012 Copyright

Bardziej szczegółowo

Organizacja akademickiej edukacji zdalnej a akademickiej edukacji tradycyjnej

Organizacja akademickiej edukacji zdalnej a akademickiej edukacji tradycyjnej dr Magdalena Roszak dr Barbara Kołodziejczak Katedra Informatyki i Statystyki, Wydział Lekarski II Uniwersytet Medyczny w Poznaniu dr Wojciech Kowalewski Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet im.

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja

Bardziej szczegółowo

STUDENT JAKO KLUCZOWY INTERESARIUSZ UCZELNI WYŻSZEJ W KONTEKŚCIE DWUKIERUNKOWEJ KOMUNIKACJI INTERNETOWEJ

STUDENT JAKO KLUCZOWY INTERESARIUSZ UCZELNI WYŻSZEJ W KONTEKŚCIE DWUKIERUNKOWEJ KOMUNIKACJI INTERNETOWEJ mgr Jacek Uroda Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej STUDENT JAKO KLUCZOWY INTERESARIUSZ UCZELNI WYŻSZEJ W KONTEKŚCIE DWUKIERUNKOWEJ KOMUNIKACJI INTERNETOWEJ Streszczenie: Wraz z rozwojem technologii

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii e-learning. Wprowadzenie

Wykorzystanie technologii e-learning. Wprowadzenie zeszyty naukowe uniwersytetu szczecińskiego NR 733 studia informatica nr 30 2012 Zbigniew E. Zieliński * Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach Wykorzystanie technologii e-learning przez podmioty edukacyjne

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Proces budowy treści szkoleń e-learningowych

Proces budowy treści szkoleń e-learningowych Anna ORCZYKOWSKA Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego aniamaja@neostrada.pl Proces budowy treści szkoleń e-learningowych 1 Wstęp Nauczanie na odległość (distance

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Co to jest mobile learning?

Co to jest mobile learning? A więc myślisz o mobile learning v.2 Co to jest mobile learning? Mobile learning ma miejsce wtedy, gdy ludzie korzystają ze swoich urządzeń przenośnych w celu uczenia się, a zatem nie ogranicza ich dana

Bardziej szczegółowo

A więc myślisz. Co to jest m-learning?

A więc myślisz. Co to jest m-learning? A więc myślisz o m-learningu Co to jest m-learning? Mobile learning ma miejsce wtedy, gdy ludzie korzystają ze swoich urządzeń przenośnych w celu uczenia się, a zatem nie ogranicza ich dana lokalizacja.

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

Rapid e-learning w dydaktyce akademickiej

Rapid e-learning w dydaktyce akademickiej R. Robert Gajewski Politechnika Warszawska Rapid e-learning w dydaktyce akademickiej Słowo rapid w kontekście e-learningu może być rozumiane w różny sposób. Najczęściej terminem tym określana jest metodyka

Bardziej szczegółowo

Portal wymiany wiedzy jako narzędzie wspomagające współpracę uczelni z przemysłem: pierwsze doświadczenia

Portal wymiany wiedzy jako narzędzie wspomagające współpracę uczelni z przemysłem: pierwsze doświadczenia dr inż. Małgorzata Plechawska-Wójcik mgr inż. Magdalena Borys Instytut Informatyki, Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechnika Lubelska Portal wymiany wiedzy jako narzędzie wspomagające współpracę

Bardziej szczegółowo

Systemy e-handlu - porównanie szkolenia wspieranego platformą e-learningową oraz studiów podyplomowych prowadzonych trybem blended learning

Systemy e-handlu - porównanie szkolenia wspieranego platformą e-learningową oraz studiów podyplomowych prowadzonych trybem blended learning Systemy e-handlu - porównanie szkolenia wspieranego platformą e-learningową oraz studiów podyplomowych prowadzonych trybem blended learning doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej Kielce 2010 Publikacja wydrukowana została

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 68 Nr kol. 1905

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 68 Nr kol. 1905 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 68 Nr kol. 1905 Marcin WYSKWARSKI Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W MAŁYCH I ŚREDNICH

Bardziej szczegółowo

W stronę nauczania mobilnego prezentacja i wizualizacja treści wsparciem dla ucznia cyfrowej szkoły

W stronę nauczania mobilnego prezentacja i wizualizacja treści wsparciem dla ucznia cyfrowej szkoły Izabela Rudnicka izabela.rudnicka@oeiizk.waw.pl Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów Warszawa W stronę nauczania mobilnego prezentacja i wizualizacja treści wsparciem dla ucznia cyfrowej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. metody, formy i programy kształcenia. e-edukacja w kraju. zarządzanie wiedzą. kształcenie ustawiczne. e-biznes. e-edukacja na świecie

SPIS TREŚCI. metody, formy i programy kształcenia. e-edukacja w kraju. zarządzanie wiedzą. kształcenie ustawiczne. e-biznes. e-edukacja na świecie SPIS TREŚCI 3 Od redakcji 4 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 5 Strategia dobrowolnego dzielenia się aktywami niematerialnymi na rynkach technologii ICT nowe wyzwanie dla regulacji? Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej Kielce 2012 Publikacja wydrukowana została

Bardziej szczegółowo

E-TECHNOLOGIE W KSZTAŁCENIU INŻYNIERÓW

E-TECHNOLOGIE W KSZTAŁCENIU INŻYNIERÓW Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej 41 II Konferencja E-TECHNOLOGIE W KSZTAŁCENIU INŻYNIERÓW Otwarci na nowe wyzwania wybieramy MOOC? 30 kwietnia 2015, Politechnika

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK METODYCZNY

PODRĘCZNIK METODYCZNY PODRĘCZNIK METODYCZNY Czyli jak pracować z modułem doszkalającym Efektywni 50+? 1 Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Wirtualny świat i jakość kształcenia

Wirtualny świat i jakość kształcenia Jerzy M. Mischke, emerytowany profesor AGH Anna Katarzyna Stanisławska, Polski Uniwersytet Wirtualny Wirtualny świat i jakość kształcenia Kilka słów na temat organizacji badań jakości kursów zdalnych 1

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137-6543 ROK XXXVII AKADEMIA MEDYCZNA W WARSZAWIE NR 6/2005 Zespół redakcyjny (Editorial Staff) Prof. dr hab. Stefan Kruś (Redaktor Honorowy - Honourable Editor) Prof.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do metody Collaborative Blended Learning ver. 2. www.webquests.eu

Podręcznik do metody Collaborative Blended Learning ver. 2. www.webquests.eu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie. Niniejszy materiał odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Rola e-edukacji w strategii marketingowej uczelni

Rola e-edukacji w strategii marketingowej uczelni Mirosława Pluta-Olearnik Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Rola e-edukacji w strategii marketingowej uczelni Przedmiotem opracowania jest analiza i ocena wpływu zachowań marketingowych uczelni na rozwój

Bardziej szczegółowo