Anna Jaskuła. Zastępca Dyrektora

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Anna Jaskuła. Zastępca Dyrektora"

Transkrypt

1 PLANY GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ W REALIZACJI POROZUMIENIA BURMISTRZÓW W ŚWIETLE PORADNIKA SEAP Anna Jaskuła Zastępca Dyrektora Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités Kraków, ul. Sławkowska 17 tel./faks:

2 9 marca 2007 r. Unia Europejska przyjęła Pakiet Energetyczny UE Energia dla zmieniającego się świata zobowiązując się do roku 2020: ograniczyć emisji CO2 o 20% zmniejszyć zużycie energii o 20% zwiększyć udział energii ze źródeł odnawialnych o 20% zwiększyć wykorzystanie biopaliw w transporcie do 10%

3 WIODĄCA ROLA MIAST I GMIN W WALCE ZE ZMIANAMI KLIMATU około 75% populacji europejskiej żyje na obszarach miejskich miasta odpowiadają za blisko 80% zużycia energii i emisji CO2 władze miejskie mają potencjał, by działać są odpowiedzialne za: zamówienia publiczne, oświetlenie miejskie, transport publiczny, zarządzanie budynkami komunalnymi Podejmowane inicjatywy mogą znacząco przyczynić się do zmniejszenia emisji CO2

4 POROZUMIENIE BURMISTRZÓW To najbardziej ambitna inicjatywa europejska, gromadząca burmistrzów pionierskich miast i gmin europejskich, którzy zobowiązali się do przekroczenia celów energetycznych Unii Europejskiej 3x20% poprzez zwiększenie efektywności energetycznej oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

5 Jerzy Buzek, były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Działania sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów mogą przyczynić się do znacznego zmniejszenia emisji CO2. Dzięki wspieraniu ich wysiłków Europa może sprostać wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu klimatu.. Z tych powodów w pełni popieram działania podejmowane w ramach inicjatywy Porozumienia Burmistrzów.. Jest ona pomocna w rozwiązywaniu problemów mieszkańców Burmistrzów mieszkańców..

6 ZOBOWIĄZANIA SYGNATARIUSZY POROZUMIENIA Przekroczenie celów unijnej polityki klimatyczno-energetycznej: ograniczenie emisji CO2 o 20% do 2020 roku Przygotowanie Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP Sustainable Energy Action Plan) Wdrożenie Planu Działań (SEAP) i okresowe raportowanie postępów Zaangażowanie obywateli i innych interesariuszy (Dni Energii, Lokalne Forum) Zachęcenie innych miast do przystąpienia do tej inicjatywy

7 Źródło:

8 KORZYŚCI DLA SYGNATARIUSZY POROZUMIENIA BURMISTRZÓW Włączenie się w globalną walkę ze zmianami klimatu Poprawa: jakości życia oraz stanu zdrowia mieszkańców wizerunku miasta długoterminowej niezależności energetycznej miasta efektywności wykorzystania energii oraz niższe opłaty za energię

9 KORZYŚCI DLA SYGNATARIUSZY POROZUMIENIA BURMISTRZÓW Lepszy dostęp finansowania do krajowych i europejskich źródeł Zabezpieczenie środków finansowych na przyszłe działania i projekty dzięki oszczędnościom energetycznym oraz lokalnej produkcji energii Współpraca sieciowa z Porozumienia Burmistrzów innymi sygnatariuszami

10 UROCZYSTOŚCI PODPISANIA POROZUMIENIA BURMISTRZÓW W SALI OBRAD PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W BRUKSELI

11 DO DZISIAJ MIAST I GMIN MIESZKAŃCÓW PODPISAŁO POROZUMIENIE BURMISTRZÓW LICZĄCYCH I ZOBOWIĄZAŁO SIĘ OGRANICZYĆ EMISJĘ O PRZYNAJMNIEJ CO2 NA SWYM TERENIE 20% DO ROKU 2020!

12 4 696 SYGNATARIUSZY 47 KRAJE 30 STOLIC 167 milion milionów ów mieszkańców zaangażowanych 190 regionów, prowincji oraz sieci miast wspiera Źródło:

13 DO MIAST SYGNATARIUSZY NALEŻĄ M.IN.: MIAST WŁOSKICH, W TYM RZYM, FLORENCJA, GENOVA, NEAPOL, MEDIOLAN MIASTA HISZPAŃSKIE, W TYM BARCELONA, MADRYT, SEWILLA, VALENCJA, BILBAO

14 DO MIAST-SYGNATARIUSZY NALEŻY: 110 MIAST FRANCUSKICH, W TYM PARYŻ, LYON, NICEA, BORDEAUX, BESANCON 52 MIASTA NIEMIECKIE, W TYM BERLIN, MONACHIUM, BONN, KOLONIA, HAMBURG

15 Jakie motywacje wskazują burmistrzowie?...ważna jest dla mnie zachęta ze strony innych ludzi. Być może także nasze działania będą stanowiły dla kogoś taką zachętę Bo Frank, Burmistrz Växjö (SE)... Łącząc siły z naszymi europejskimi partnerami i wzmacniając nasze zaangażowanie w tak wartościowe inicjatywy jak Porozumienie Burmistrzów, możemy wspólnie wzmocnić europejską zieloną gospodarkę Emer Costello, Burmistrz Dublin a (IR) Przystąpiliśmy do Porozumienia by spotkać ludzi z takimi samymi ambicjami, zyskać motywację, uczyć się od siebie nawzajem... Manuela Rottmann, Zastępca Burmistrza Frankfurtu nad Menem (DE) Przystąpiliśmy do Porozumienia by pokazać, że władze lokalne już działają i przewodzą walce ze zmianami klimatu. Państwa potrzebują ich pomocy w osiągnięciu celów Protokołu z Kioto, w związku z czym powinny wspierać je w ich wysiłkach... Denis Baupin, Zastępca Mera Paryża(FR)

16 36 POLSKICH SYGNATARIUSZY 2009 Bielsko-Bia BielskoBiałła Łubianka Niepołłomice Niepo Raciechowice Warszawa Bielawa Dzierżżoni Dzier onió ów Ełk Laszki Stare Juchy Bestwina Błażowa Bydgoszcz Chorzele Gdynia Gniewino Hel Jasienica Jaworze Kolbuszowa Kościerzyna Kozy Piaseczno Sokołów Małopolski Szczyrk Tryńcza Wilamowice Wilkowice Władysławowo Częstochowa Dąbrowa Górnicza Porąbka Przemyśl Ustka Pałecznica Łękawica Lisków Przykona Słupsk Śrem

17 Czym jest Plan Działań na rzecz Zrównoważonej Energii? Plan Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) jest dokumentem, który wyznacza cele w zakresie redukcji emisji CO2 i definiuje konkretne działania, które władze lokalne podejmą, aby osiągnąć te cele do 2020 roku. Realizacja SEAP ma umożliwić wywiązanie się ze zobowiązań podjętych poprzez podpisanie Porozumienia Burmistrzów. Zgodnie z treścią Porozumienia SEAP należy przedstawić w ciągu roku od dnia przystąpienia do Porozumienia Burmistrzów. Przedłożono już SEAP-ów, w tym 25 z Polski!

18 Czym jest Plan Działań na rzecz Zrównoważonej Energii? Plan Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) powinien obejmować cały obszar geograficzny zarządzany przez władze lokalne oraz przewidywać działania w różnych sektorach (w tym: budynki komunalne, oświetlenie publiczne, transport, gospodarstwa domowe)

19 Czym jest Plan Działań na rzecz Zrównoważonej Energii? Punkt wyjścia do opracowania SEAP stanowi Bazowa Inwentaryzacja Emisji, która umożliwia identyfikację działań, które pozwolą na osiągnięcie założonego przez władze lokalne celu redukcyjnego. Dla każdego z działań przewidzianych w SEAP należy określić ramy czasowe, budżet oraz osoby odpowiedzialne za ich wprowadzenie SEAP należy regularnie aktualizować!

20 10 głównych zasad dot. opracowania SEAP 1. Formalne przyjęcie SEAP przez Radę Miasta lub Gminy 2. Zobowiązanie do ograniczenia emisji CO2 o co najmniej 20% do roku 2020 Jeżeli w planie przyjęto długoterminowy cel redukcyjny (na przykład dla N2 O 2030 roku) => ustal cel pośredni dla 2020 roku 3. Sporządzenie Bazowej Inwentaryzacji Emisji CO2 (BEI)

21 10 głównych zasad dot. opracowania SEAP 4. Kompleksowe środki obejmujące kluczowe sektory: Budynki i obiekty komunalne Sektor mieszkalny Sektor usług Transport publiczny i prywatny Przemysł (opcjonalnie) itd. Przed rozpoczęciem planowania działań i środków należy ustalić długo-terminową wizję z jasno określonymi celami. N2 O

22 10 głównych zasad dot. opracowania SEAP 5. Strategie i działania do roku 2020: Długoterminowa strategia i cele do roku 2020 uwzględniające konkretne zobowiązania w obszarach takich jak: planowanie przestrzenne, transport i mobilność, zamówienia publiczne, standardy dla nowych/remontowanych budynków itd. Szczegółowe informacje dla najbliższych 3-5 lat opis oraz odpowiedzialny wydział lub osoba, ramy czasowe (początek-koniec, główne kamienie milowe), szacunkowe koszty i źródła finansowania, szacunkowe oszczędności energii / wzrost produkcji OZE towarzysząca szacunkowa redukcja emisji CO2. N2 O

23 10 głównych zasad dot. opracowania SEAP 6. Przystosowanie struktur miejskich Władze lokalne powinny zapewnić zasoby kadrowe niezbędne do realizacji działań przewidzianych w Planie 7. Mobilizacja społeczeństwa obywatelskiego W prace nad planem oraz w jego wdrażanie powinna w jak najszerszym stopniu zostać zaangażowana społeczność lokalna Organizacja Dni Energii Organizacja lokalnych forów N2 O

24 10 głównych zasad dot. opracowania SEAP 8. Finansowanie Władze lokalne powinny zapewnić zasoby finansowe (budżet miasta/gminy; zasoby zewnętrzne) niezbędne do realizacji działań przewidzianych w Planie 9. Monitoring i raportowanie SEAP powinien zawierać krótki opis tego, w jaki sposób władze lokalne zamierzają śledzić postępy w realizacji SEAP i monitorować jego rezultaty. N2 O

25 10 głównych zasad dot. opracowania SEAP 10. Przedłożenie SEAP i wypełnienie szablonu na stronie Porozumienia Sygnatariusze Porozumienia zobowiązują się do przedłożenia SEAP w ciągu roku od dnia podpisania Porozumienia. Aby przedłożyć SEAP sygnatariusz musi: Przesłać SEAP do Biura Porozumienia Burmistrzów ( Plan wysyła się w języku narodowym) N2 O Wypełnić szablon SEAP dostępny on-line na stronie Porozumienia ( Szablon wypełnia się w języku angielskim) Na stronie internetowej Porozumienia znajduje się dokument zawierający szczegółowe instrukcje dot. wypełniania szablonu.

26 Jakie działania uwzględnić w SEAP? SEAP zawiera działania, których realizacja ma umożliwić osiągnięcie wyznaczonego celu redukcyjnego. Rodzaje działań: działania, których efektem jest poprawa efektywności energetycznej działania, których efektem jest zmiana lokalnej struktury N2O energetycznej działania o charakterze inwestycyjnym działania miękkie działania, które redukują emisje bezpośrednio działania, które redukują emisje pośrednio

27 Jakie działania uwzględnić w SEAP? Działania powinny obejmować wszystkie kluczowe sektory. Dla każdego z działań przewidzianych do realizacji w planie należy wyliczyć szacunkowy efekt redukcji emisji CO2 w tonach Po zsumowaniu efekty te powinny dać wartość przekraczającą wyznaczony cel redukcyjny.

28 PRZYKŁAD NIEPOŁOMIC działania przewidziane w SEAP Liczba mieszkańców: Działania o charakterze inwestycyjnym efektywność energetyczna: Modernizacja oświetlenia ulicznego Termomodernizacja obiektów komunalnych Wprowadzenie transportu gminnego z dopłatami do biletów Wymiana liczników energii w obiektach komunalnych i oświetleniu ulicznym Monitoring zużycia energii zdalny odczyt liczników N2 O

29 PRZYKŁAD NIEPOŁOMIC działania przewidziane w SEAP Liczba mieszkańców: Działania o charakterze inwestycyjnym zmiana lokalnej struktury energetycznej Budowa kotłowni na biomasę w Młodzieżowym Centrum Astronomicznym oraz w Szkole Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego Rozwój wykorzystania kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych Wykorzystanie wód geotermalnych do celów grzewczych Budowa biogazowni rolniczej Budowa Centrum Certyfikacji Energii Odnawialnej N2 O

30 PRZYKŁAD NIEPOŁOMIC działania przewidziane w SEAP Liczba mieszkańców: Działania nieinwestycyjne Różnego rodzaju akcje skierowane do mieszkańców i lokalnych interesariuszy mające zachęcić ich do oszczędzania energii i wykorzystania OZE: Regularna organizacja Dni Energii Miesięczny biuletyn energetyczny N2 O Stały dział poświęcony energii na stronie www gminy Kalendarz energetyczny Edukacja energetyczna w szkołach, w tym zwiedzanie instalacji OZE Prowadzenie bazy danych na temat różnych programów dopłat do projektów termomodernizacyjnych i zakładających wykorzystanie OZE w inwestycjach realizowanych przez osoby prywatne

31 PRZYKŁAD NIEPOŁOMIC działania przewidziane w SEAP Liczba mieszkańców: Działania nieinwestycyjne Edukacja użytkowników obiektów komunalnych (szkolenia, materiały edukacyjne) Bezpłatne porady konsultanta ds. energii dla mieszkańców Program szkoleniowy dla mieszkańców z zakresu eco-drivingu Realizacja projektu EURONE 50/50 we wszystkich placówkach oświatowych N2 O Zielone zakupy - wprowadzenie zasad zrównoważonego rozwoju na zakupach dla UMiG Realizacja projektu SEECA Zakładany efekt redukcji: Mg = 24,7%

32 Gdzie szukać pomysłów na działania, które warto uwzględnić w SEAP? Pomysły odnośnie działań i środków, które można wprowadzić na szczeblu lokalnym można znaleźć w następujących dokumentach: Poradnik Jak opracować Plan na rzecz zrównoważonej energii w j. polskim dostępny m.in. na stronie Plany Działań na rzecz Zrównoważonej Energii opracowane N2 O przez inne miasta i gminy Wzorce doskonałości (Benchmarks of Excellence) opisy najciekawszych projektów i inicjatyw realizowanych przez Sygnatariuszy Porozumienia i ich Struktury Wspierające Współfinansowanie

33 Wytyczne metodyczne Porozumienia oraz narzędzia ułatwiające sporządzenie BEI i opracowanie SEAP Poradnik Jak opracować SEAP w j. polskim N2 O Szablon SEAP i instrukcja jego wypełniania w 23 językach UE Współfinansowanie

34 2 878 złożonych SEAPów 160 millionów ton CO2 potencjalnie niewyemitowanych > 40 miliardów investycji zaplanowanych w SEAPach > miejsc pracy /rok utworzonych / utrzymanych do 2020 Źródło:

35 ZESTAWIENIE DOTYCZĄCE PODOBIEŃSTW I RÓŻNIC POMIĘDZY PLANAMI DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII OPRACOWYWANYMI W KONTEKŚCIE POROZUMIENIA BURMISTRZÓW A PLANAMI GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ WSPIERANYMI W RAMACH IX OSI POIIŚ INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU I EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

36 GŁÓWNE CELE Zestawienie dotyczące podobieństw i różnic pomiędzy Planami działań na rzecz zrównoważonej energii opracowywanymi w kontekście Porozumienia Burmistrzów a Planami gospodarki niskoemisyjnej wspieranymi w ramach IX Osi POIiŚ Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna.

37 ZAŁOŻENIA

38 WYMAGANIA

39 ZALECANA STRUKTURA Zestawienie dotyczące podobieństw i różnic pomiędzy Planami działań na rzecz zrównoważonej energii opracowywanymi w kontekście Porozumienia Burmistrzów a Planami gospodarki niskoemisyjnej wspieranymi w ramach IX Osi POIiŚ Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna.

40 WSKAŹNIKI MONITOROWANIA Zestawienie dotyczące podobieństw i różnic pomiędzy Planami działań na rzecz zrównoważonej energii opracowywanymi w kontekście Porozumienia Burmistrzów a Planami gospodarki niskoemisyjnej wspieranymi w ramach IX Osi POIiŚ Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna.

41 WSPARCIE DLA MIAST SYGNATARIUSZY Źródło:

42 KOORDYNATORZY POROZUMIENIA to jednostki administracji publicznej zapewniające pomoc: strategiczną finansową techniczną 127 Koordynatorów Porozumienia tym miastom i gminom, które wykazują polityczną wolę opracowania i wdrożenia Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP), lecz brak im umiejętności i/lub zasobów, by dokonać tego samodzielnie. Poza udzielaniem wsparcia finansowego Koordynatorzy Porozumienia pomagają sygnatariuszom w przeprowadzeniu inwentaryzacji emisji oraz przygotowaniu i wdrażaniu Planu działań na rzecz zrównoważonej energii.

43 KOORDYNATORZY POROZUMIENIA Istnieją dwie grupy Koordynatorów Porozumienia: Koordynatorzy Krajowi organy krajowe, takie jak agencje energetyczne i ministerstwa; Koordynatorzy Terytorialni: władze samorządowe, m.in. władze regionów, prowincji, grupy władz lokalnych Krajowi i terytorialni Koordynatorzy Porozumienia są uznawani przez Komisję Europejską za głównych sojuszników Biura Porozumienia Burmistrzów, jako że odgrywają oni kluczową rolę w docieraniu do władz lokalnych na danym terenie oraz zapewnianiu sygnatariuszom Porozumienia wsparcia technicznego, finansowego, administracyjnego i politycznego niezbędnego do wywiązania się z podjętych zobowiązań..

44 ZOBOWIĄZANIA KOORDYNATORÓW POROZUMIENIA promocja Porozumienia Burmistrzów wśród miast i gmin oraz pomoc w przejściu formalności miastom i gminom, które zdecydowały się przystąpić do tej ambitnej inicjatywy; zapewnienie wsparcia technicznego i strategicznego miastom i gminom, które pragną przystąpić do Porozumienia Burmistrzów, lecz brak im zasobów niezbędnych do tego, by opracować Plan działań na rzecz zrównoważonej energii; zapewnienie wsparcia finansowego w postaci bezpośredniej pomocy finansowej (granty, dotacje itp.) lub personelu przydzielonego do pomocy technicznej w opracowaniu i wdrożeniu Planów działań na rzecz zrównoważonej energii; pomoc we wdrażaniu Planów działań na rzecz zrównoważonej energii oraz organizacji Lokalnych Dni Energii mających na celu podniesienie świadomości energetycznej mieszkańców; regularne informowanie Komisji Europejskiej o uzyskanych rezultatach oraz swoim udziale we wdrażaniu Porozumienia Burmistrzów

45 KORZYŚCI DLA KOORDYNATORÓW POROZUMIENIA poparcie i uznanie ze strony Komisji Europejskiej większa widoczność na arenie międzynarodowej możliwość wymiany doświadczeń z innymi europejskimi Koordynatorami Porozumienia możliwość uzyskania fachowej opinii na temat opracowanych przez siebie narzędzi i metodologii udział w grupach dyskusyjnych, warsztatach oraz platformach wymiany doświadczeń poświęconych Porozumieniu Burmistrzów i zrównoważonemu rozwojowi na poziomie lokalnym; wzmocnienie rozwoju terytorialnego oraz umocnienie samorządności lokalnej

46 JAK ZOSTAĆ KOORDYNATOREM POROZUMIENIA należy wypełnić dostępną na stronie Porozumienia Burmistrzów deklarację zainteresowania po otrzymaniu potwierdzenia kwalifikowalności uzupełnić i podpisać formularz umowy z Komisją Europejską po podpisaniu umowy przez obie strony uzupełnić utworzony na stronie Porozumienia Burmistrzów profil instytucji informacją na temat usług i wsparcia, jakich planuje ona udzielać sygnatariuszom Porozumienia

47 ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE POROZUMIENIE są to europejskie, krajowe oraz regionalne sieci i stowarzyszenia władz lokalnych lokalnych, które pragną wykorzystać swoje możliwości Organizacje lobbingowe, kanały komunikacji oraz Wspierające możliwości tworzenia sieci współpracy w celu promocji Porozumienia Burmistrzów i pomocy sygnatariuszom Porozumienia w wypełnieniu podjętych zobowiązań. 84 Organizacje Wspierające są ważnymi partnerami Biura Porozumienia Burmistrzów, zwłaszcza biorąc pod uwagę ich zdolność do adaptowania celów i przesłania Porozumienia Burmistrzów do warunków panujących na szczeblu lokalnym

48 Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités zostało pierwszą w Polsce Organizacją Wspierającą Porozumienie Burmistrzów. 24 kwietnia 2009 roku w Brukseli podczas międzynarodowej konferencji, która zgromadziła ponad 400 uczestników z całej Europy, Zbigniew Michniowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia podpisał umowę o partnerstwie pomiędzy Dyrekcją Generalną ds. Energii i Transportu Komisji Europejskiej a Stowarzyszeniem Gmin Polska Sieć Energie Cités.

49 ZOBOWIĄZANIA ORGANIZACJI WSPIERAJĄCEJ Promocja Porozumienia Burmistrzów oraz miast i gmin sygnatariuszy na szczeblu krajowym i europejskim Publiczne uznanie Porozumienia Burmistrzów za kluczowy element swojej polityki Utrzymywanie kontaktu z sygnatariuszami Porozumienia oraz ułatwienie wymiany doświadczeń pomiędzy miastami i gminami sygnatariuszami i kandydatami Pośredniczenie w kontaktach między miastami i gminami sygnatariuszami i kandydatami a Biurem Porozumienia Burmistrzów w Brukseli Pomoc miastom i gminom sygnatariuszom w wypełnianiu zobowiązań wynikających z podpisania Porozumienia Burmistrzów (opracowywanie SEAP, organizacja Dni Energii) Pomoc w identyfikacji imprez, podczas których można promować Porozumienie Burmistrzów Informowanie na bieżąco o nowych wydarzeniach związanych z Porozumieniem Burmistrzów

50 PROMOCJA POROZUMIENIA BURMISTRZÓW ORAZ MIAST I GMIN SYGNATARIUSZY NA SZCZEBLU KRAJOWYM I EUROPEJSKIM zorganizowanie około 40 wydarzeń (konferencje, seminaria, warsztaty, podróże studyjne, Dni Energii, Lokalne Fora itp.) zorganizowanych dla ponad 1700 uczestników z gmin w całej Polsce, w tym współorganizacja konferencji pod patronatem Polskiej Prezydencji 2011

51 PROMOCJA POROZUMIENIA BURMISTRZÓW ORAZ MIAST I GMIN SYGNATARIUSZY NA SZCZEBLU KRAJOWYM I EUROPEJSKIM przygotowanie wystawy promującej sygnatariuszy Porozumienie Burmistrzów prezentowanej całej Polsce Niepołomice, Gdańsk, Poznań, Kraków, Warszawa, Warszawa, PKiN PKiN,, Bielsko--Biała, 12Bielsko Dzierżoniów, Kraków, Warszawa, Bydgoszcz, Katowice, Jasło, Warszawa Laszki,

52 PROMOCJA POROZUMIENIA BURMISTRZÓW ORAZ MIAST I GMIN SYGNATARIUSZY NA SZCZEBLU KRAJOWYM I EUROPEJSKIM publikacja egz. broszury w j. polskim, stanowiącej kompendium wiedzy nt. Porozumienia Burmistrzów przetłumaczenie na j. polski poradnika pt.: Jak opracować SEAP opracowanie i upowszechnienie egz. CD z kompleksową informacją nt. Porozumienia Burmistrzów oraz przykładami SEAP-ów

53 PROMOCJA POROZUMIENIA BURMISTRZÓW ORAZ MIAST I GMIN SYGNATARIUSZY NA SZCZEBLU KRAJOWYM I EUROPEJSKIM opracowanie i upowszechnienie egz. filmu promującego sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów jako liderów zrównoważonego zarządzania energią na poziomie lokalnym oraz proekologicznej aktywizacji lokalnych społeczności regularne publikacje artykułów nt. Porozumienia Burmistrzów w branżowych czasopismach GLOBEnergia i Czysta Energia Bielsko Bielsko--Biała Bielawa Dzierżoniów Niepołomice Raciechowice

54 PUBLICZNE UZNANIE POROZUMIENIA BURMISTRZÓW ZA KLUCZOWY ELEMENT SWOJEJ POLITYKI Uchwała nr 107/wz Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć,,Energie Cités Kraków, dnia 28 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia programu działalności Stowarzyszenia na rok 2009 Na podstawie 19 Statutu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć,,Energie Cités uchwala: 1 Przyjąć następujący program działalności Stowarzyszenia na rok 2009: 1. Włączenie się w ogólnoeuropejskie działania na rzecz ochrony klimatu szczególnie wdrożenie Europejskiej Inicjatywy Porozumienie Burmistrzów

55 POMOC MIASTOM I GMINOM SYGNATARIUSZOM W WYPEŁNIANIU ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PODPISANIA POROZUMIENIA BURMISTRZÓW w formalnościach związanych z przystąpieniem do Porozumienia Burmistrzów w przygotowaniu Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) we wdrażaniu Planów Działań (SEAP) i okresowym raportowaniu postępów w organizacji Dni Energii i Lokalnych Forów w organizacji wydarzeń mających na celu zachęcenie innych miast do przystąpienia do Porozumienia Burmistrzów

56 POMOC W IDENTYFIKACJI IMPREZ PODCZAS KTÓRYCH MOŻNA PROMOWAĆ POROZUMIENIE BURMISTRZÓW

57 UTRZYMYWANIE KONTAKTU Z SYGNATARIUSZAMI POROZUMIENIA ORAZ UŁATWIENIE WYMIANY DOŚWIADCZEŃ POMIĘDZY MIASTAMI I GMINAMI SYGNATARIUSZAMI I KANDYDATAMI regularne kontakty z miastami i gminami sygnatariuszami i kandydatami poprzez organizację konferencji, seminariów, warsztatów, podróży studyjnych, Dni Energii, Lokalnych Forów oraz codzienny kontakt utworzenie Polskiej Platformy Dialogu nt nt.. Porozumienia Burmistrzów skupiającej polskich sygnatariuszy Porozumienia oraz organizacje, które mogą wesprzeć je w realizacji celów Porozumienia Zaangażowanie miast i gmin sygnatariuszy w projekty realizowane przez Stowarzyszenie

58 PROJEKTY WSPIERAJĄCE SYGNATARIUSZY POROZUMIENIA BURMISTRZÓW 1. Porozumienie Burmistrzów dla poprawy klimatu Energy for Mayors maj 2010 maj Apetyt na klimat ekologiczne menu polskich gmin Współfinansowanie wrzesień 2011 maj Budowanie sieci na rzecz Porozumienia Burmistrzów NET NET COM czerwiec 2011 listopad 2013

59 PROJEKTY WSPIERAJĄCE SYGNATARIUSZY POROZUMIENIA BURMISTRZÓW 4. Budowanie kompetencji i wymiana doświadczeń w zakresie strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego w miastach kwiecień 2012 marzec Pomiary i wymiana danych pomiędzy zakładami energetycznymi a gminami na rzecz Porozumienia Burmistrzów MESHARTILITY marzec luty 2015

60 INNE OBECNIE REALIZOWANE PROJEKTY W ZAKRESIE OCHRONY KLIMATU 1. Zrównoważone i efektywne wykorzystanie energii na obszarach wiejskich VIS NOVA maj 2011 sierpień 2014 Współfinansowanie 2. Regionalne strategie dla świadomych energetycznie gmin RENERGY styczeń 2012 grudzień 2014 Współfinansowanie 3. Ogród nad głową - czyli szwajcarskie zielone dachy i żyjące ściany modelem i inspiracją dla innowacyjnych działań polskich samorządów na rzecz oszczędności energii i ochrony klimatu maj 2011 sierpień 2014 Współfinansowanie

61 Projekt NET-COM Green Twinning Meshartility EURONET 50/50 MAX VIS NOVA Renergy Ogród nad głową Małopolskie ogrody 2013 I II III 2014 IV I II III 2015 IV I II III 2016 IV I II III IV

62 ZAPRASZAMY do udziału w seminarium internetowym (webinar) UMOWY O EFEKT ENERGETYCZNY W POLSCE (ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING) 5 lipca 2013 godz Celem seminarium jest prezentacja potencjału umów o poprawę efektywności energetycznej w Polsce oraz możliwości, jakie daje ich formułowanie. Przeznaczone jest dla gmin, które chcą wdrożyć przedsięwzięcia energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej oraz wyposażyć je w najnowsze technologie technologie.

63 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! Anna Jaskuła Zastępca Dyrektora Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités Kraków, ul. Sławkowska 17 tel./faks:

P O R A D N I K. Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)? JRC Scientific and Technical Reports

P O R A D N I K. Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)? JRC Scientific and Technical Reports JRC Scientific and Technical Reports P O R A D N I K Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)? Paolo Bertoldi, Damian Bornás Cayuela, Suvi Monni, Ronald Piers de Raveschoot Misją

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Załącznik do Uchwały nr.. z dnia. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Opracowanie wykonane przez: AMT Partner Sp. z o. o. www.amtpartner.pl Gdańsk, grudzień 2014 SPIS TREŚCI 0.

Bardziej szczegółowo

Rola PGN w realizacji Gospodarki Niskoemisyjnej dlaczego warto mieć dobry PGN

Rola PGN w realizacji Gospodarki Niskoemisyjnej dlaczego warto mieć dobry PGN Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rola PGN w realizacji Gospodarki Niskoemisyjnej dlaczego warto mieć dobry PGN Agnieszka Zagrodzka

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA DRZEWICA (PGN)

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA DRZEWICA (PGN) Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały nr / /15 Rady Gminy i

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Numer rejestru 14031 Temat: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Nazwa i adres Zamawiającego Miasto Kraśnik ul. Lubelska 84 23-200 Kraśnik Nazwa i adres jednostki autorskiej ul. Gdańska 76

Bardziej szczegółowo

Lokalne działania w dziedzinie energetyki w ue

Lokalne działania w dziedzinie energetyki w ue Lokalne działania w dziedzinie energetyki w ue DOBRE PRAKTYKI 2008 W grudniu 2008 r. Parlament Europejski i Rada uzgodniły serię szeroko zakrojonych propozycji wspierających walkę ze zmianami klimatu i

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników Seria przewodników Jak wspierać politykę w zakresie MŚP wykorzystując fundusze strukturalne. Jak wykorzystywać fundusze strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 MINISTERSTWO GOSPODARKI Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 Warszawa, czerwiec 2007 1. Wstęp...4 2. Krajowy cel indykatywny w zakresie oszczędności energii...5 strona

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia Spis treści 1. Wstęp potrzeba określenia Narodowego Planu Rewitalizacji 2. Filozofia Narodowego Planu Rewitalizacji 3. Konstrukcja Narodowego Planu Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako nowe narzędzie polityki regionalnej w Perspektywie Finansowej 2014 2020

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako nowe narzędzie polityki regionalnej w Perspektywie Finansowej 2014 2020 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA Gmina Miasto Łęczyca 2014 Opracowanie: Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Biuro: ul. Krakowska 11 43-190 Mikołów Tel/fax: 32 326 78 16 e-mail:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW na lata 2015 2025 OPRACOWANIE Urząd Miasta Czarnków WSPÓŁPRACA Grupa Ergo Sp. z o.o., ul. Strzegomska 3B/3C l. 91, 53-611 Wrocław URZĄD MIASTA CZARNKÓW PL. WOLNOŚCI 6,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Spis treści 1. Analiza instytucjonalna, organizacyjna, prawna, finansowa zdolności

Bardziej szczegółowo

Partnerzy społeczni jako beneficjenci

Partnerzy społeczni jako beneficjenci Partnerzy społeczni jako beneficjenci Wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego dla partnerów społecznych na lata 2007-2013 1. Wprowadzenie Definicja partnerów społecznych Partnerzy społeczni to termin

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KLUCZBORSKIEGO na lata 2014 2022 Kluczbork 2014 Autorem grafik wykorzystanych na okładce jest dr Kazimierz Stefańczyk

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

Gabrowo (Bułgaria) Wprowadzenie. Efektywność energetyczna w mieście: Doświadczenia Inteligentnej Energetycznie Gminy

Gabrowo (Bułgaria) Wprowadzenie. Efektywność energetyczna w mieście: Doświadczenia Inteligentnej Energetycznie Gminy Wprowadzenie Efektywność energetyczna w mieście: Doświadczenia Inteligentnej Energetycznie Gminy Gabrowo należy do bułgarskich gmin mających największe doświadczenie, jeżeli chodzi o inteligentne wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

30 propozycji Energy Cities

30 propozycji Energy Cities Europejskie stowarzyszenie władz lokalnych zainteresowanych swoją energetyczną przyszłością 30 propozycji Energy Cities prowadzących do transformacji energetycznej obszarów miejskich W nawiązaniu do: Projekt

Bardziej szczegółowo

Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych

Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych Warunki korzystania z niniejszej publikacji Europejskie Centrum Wiedzy PPP (European PPP Expertise Centre EPEC) to wspólna inicjatywa

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA Projekt Stowarzyszenie Metropolia Poznań Maj 2014 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. PODSTAWY REALIZACJI ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 W BIEŻĄCYM NUMERZE OD DYREKTORA AGENCJI... 2 POŻEGNANIE GŁÓWNEGO TWÓRCY AGENCJI... 3 NOWY SEKRETARZ AGENCJI... 3 WIADOMOŚCI EUROPEJSKIEJ AGENCJI ROZWOJU EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne i finansowe aspekty efektywności energetycznej w działalności gospodarczej

Ekonomiczne i finansowe aspekty efektywności energetycznej w działalności gospodarczej Krzysztof Szczepaniak * Ekonomiczne i finansowe aspekty efektywności energetycznej w działalności gospodarczej Wstęp Państwa Unii Europejskiej poszukują sposobów na przezwyciężenie kryzysu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście.

miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście. miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście. W Gminie Kramsk przewidziane są następujące inwestycje w przedmiotowym

Bardziej szczegółowo