Anna Jaskuła. Zastępca Dyrektora

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Anna Jaskuła. Zastępca Dyrektora"

Transkrypt

1 PLANY GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ W REALIZACJI POROZUMIENIA BURMISTRZÓW W ŚWIETLE PORADNIKA SEAP Anna Jaskuła Zastępca Dyrektora Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités Kraków, ul. Sławkowska 17 tel./faks:

2 9 marca 2007 r. Unia Europejska przyjęła Pakiet Energetyczny UE Energia dla zmieniającego się świata zobowiązując się do roku 2020: ograniczyć emisji CO2 o 20% zmniejszyć zużycie energii o 20% zwiększyć udział energii ze źródeł odnawialnych o 20% zwiększyć wykorzystanie biopaliw w transporcie do 10%

3 WIODĄCA ROLA MIAST I GMIN W WALCE ZE ZMIANAMI KLIMATU około 75% populacji europejskiej żyje na obszarach miejskich miasta odpowiadają za blisko 80% zużycia energii i emisji CO2 władze miejskie mają potencjał, by działać są odpowiedzialne za: zamówienia publiczne, oświetlenie miejskie, transport publiczny, zarządzanie budynkami komunalnymi Podejmowane inicjatywy mogą znacząco przyczynić się do zmniejszenia emisji CO2

4 POROZUMIENIE BURMISTRZÓW To najbardziej ambitna inicjatywa europejska, gromadząca burmistrzów pionierskich miast i gmin europejskich, którzy zobowiązali się do przekroczenia celów energetycznych Unii Europejskiej 3x20% poprzez zwiększenie efektywności energetycznej oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

5 Jerzy Buzek, były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Działania sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów mogą przyczynić się do znacznego zmniejszenia emisji CO2. Dzięki wspieraniu ich wysiłków Europa może sprostać wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu klimatu.. Z tych powodów w pełni popieram działania podejmowane w ramach inicjatywy Porozumienia Burmistrzów.. Jest ona pomocna w rozwiązywaniu problemów mieszkańców Burmistrzów mieszkańców..

6 ZOBOWIĄZANIA SYGNATARIUSZY POROZUMIENIA Przekroczenie celów unijnej polityki klimatyczno-energetycznej: ograniczenie emisji CO2 o 20% do 2020 roku Przygotowanie Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP Sustainable Energy Action Plan) Wdrożenie Planu Działań (SEAP) i okresowe raportowanie postępów Zaangażowanie obywateli i innych interesariuszy (Dni Energii, Lokalne Forum) Zachęcenie innych miast do przystąpienia do tej inicjatywy

7 Źródło:

8 KORZYŚCI DLA SYGNATARIUSZY POROZUMIENIA BURMISTRZÓW Włączenie się w globalną walkę ze zmianami klimatu Poprawa: jakości życia oraz stanu zdrowia mieszkańców wizerunku miasta długoterminowej niezależności energetycznej miasta efektywności wykorzystania energii oraz niższe opłaty za energię

9 KORZYŚCI DLA SYGNATARIUSZY POROZUMIENIA BURMISTRZÓW Lepszy dostęp finansowania do krajowych i europejskich źródeł Zabezpieczenie środków finansowych na przyszłe działania i projekty dzięki oszczędnościom energetycznym oraz lokalnej produkcji energii Współpraca sieciowa z Porozumienia Burmistrzów innymi sygnatariuszami

10 UROCZYSTOŚCI PODPISANIA POROZUMIENIA BURMISTRZÓW W SALI OBRAD PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W BRUKSELI

11 DO DZISIAJ MIAST I GMIN MIESZKAŃCÓW PODPISAŁO POROZUMIENIE BURMISTRZÓW LICZĄCYCH I ZOBOWIĄZAŁO SIĘ OGRANICZYĆ EMISJĘ O PRZYNAJMNIEJ CO2 NA SWYM TERENIE 20% DO ROKU 2020!

12 4 696 SYGNATARIUSZY 47 KRAJE 30 STOLIC 167 milion milionów ów mieszkańców zaangażowanych 190 regionów, prowincji oraz sieci miast wspiera Źródło:

13 DO MIAST SYGNATARIUSZY NALEŻĄ M.IN.: MIAST WŁOSKICH, W TYM RZYM, FLORENCJA, GENOVA, NEAPOL, MEDIOLAN MIASTA HISZPAŃSKIE, W TYM BARCELONA, MADRYT, SEWILLA, VALENCJA, BILBAO

14 DO MIAST-SYGNATARIUSZY NALEŻY: 110 MIAST FRANCUSKICH, W TYM PARYŻ, LYON, NICEA, BORDEAUX, BESANCON 52 MIASTA NIEMIECKIE, W TYM BERLIN, MONACHIUM, BONN, KOLONIA, HAMBURG

15 Jakie motywacje wskazują burmistrzowie?...ważna jest dla mnie zachęta ze strony innych ludzi. Być może także nasze działania będą stanowiły dla kogoś taką zachętę Bo Frank, Burmistrz Växjö (SE)... Łącząc siły z naszymi europejskimi partnerami i wzmacniając nasze zaangażowanie w tak wartościowe inicjatywy jak Porozumienie Burmistrzów, możemy wspólnie wzmocnić europejską zieloną gospodarkę Emer Costello, Burmistrz Dublin a (IR) Przystąpiliśmy do Porozumienia by spotkać ludzi z takimi samymi ambicjami, zyskać motywację, uczyć się od siebie nawzajem... Manuela Rottmann, Zastępca Burmistrza Frankfurtu nad Menem (DE) Przystąpiliśmy do Porozumienia by pokazać, że władze lokalne już działają i przewodzą walce ze zmianami klimatu. Państwa potrzebują ich pomocy w osiągnięciu celów Protokołu z Kioto, w związku z czym powinny wspierać je w ich wysiłkach... Denis Baupin, Zastępca Mera Paryża(FR)

16 36 POLSKICH SYGNATARIUSZY 2009 Bielsko-Bia BielskoBiałła Łubianka Niepołłomice Niepo Raciechowice Warszawa Bielawa Dzierżżoni Dzier onió ów Ełk Laszki Stare Juchy Bestwina Błażowa Bydgoszcz Chorzele Gdynia Gniewino Hel Jasienica Jaworze Kolbuszowa Kościerzyna Kozy Piaseczno Sokołów Małopolski Szczyrk Tryńcza Wilamowice Wilkowice Władysławowo Częstochowa Dąbrowa Górnicza Porąbka Przemyśl Ustka Pałecznica Łękawica Lisków Przykona Słupsk Śrem

17 Czym jest Plan Działań na rzecz Zrównoważonej Energii? Plan Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) jest dokumentem, który wyznacza cele w zakresie redukcji emisji CO2 i definiuje konkretne działania, które władze lokalne podejmą, aby osiągnąć te cele do 2020 roku. Realizacja SEAP ma umożliwić wywiązanie się ze zobowiązań podjętych poprzez podpisanie Porozumienia Burmistrzów. Zgodnie z treścią Porozumienia SEAP należy przedstawić w ciągu roku od dnia przystąpienia do Porozumienia Burmistrzów. Przedłożono już SEAP-ów, w tym 25 z Polski!

18 Czym jest Plan Działań na rzecz Zrównoważonej Energii? Plan Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) powinien obejmować cały obszar geograficzny zarządzany przez władze lokalne oraz przewidywać działania w różnych sektorach (w tym: budynki komunalne, oświetlenie publiczne, transport, gospodarstwa domowe)

19 Czym jest Plan Działań na rzecz Zrównoważonej Energii? Punkt wyjścia do opracowania SEAP stanowi Bazowa Inwentaryzacja Emisji, która umożliwia identyfikację działań, które pozwolą na osiągnięcie założonego przez władze lokalne celu redukcyjnego. Dla każdego z działań przewidzianych w SEAP należy określić ramy czasowe, budżet oraz osoby odpowiedzialne za ich wprowadzenie SEAP należy regularnie aktualizować!

20 10 głównych zasad dot. opracowania SEAP 1. Formalne przyjęcie SEAP przez Radę Miasta lub Gminy 2. Zobowiązanie do ograniczenia emisji CO2 o co najmniej 20% do roku 2020 Jeżeli w planie przyjęto długoterminowy cel redukcyjny (na przykład dla N2 O 2030 roku) => ustal cel pośredni dla 2020 roku 3. Sporządzenie Bazowej Inwentaryzacji Emisji CO2 (BEI)

21 10 głównych zasad dot. opracowania SEAP 4. Kompleksowe środki obejmujące kluczowe sektory: Budynki i obiekty komunalne Sektor mieszkalny Sektor usług Transport publiczny i prywatny Przemysł (opcjonalnie) itd. Przed rozpoczęciem planowania działań i środków należy ustalić długo-terminową wizję z jasno określonymi celami. N2 O

22 10 głównych zasad dot. opracowania SEAP 5. Strategie i działania do roku 2020: Długoterminowa strategia i cele do roku 2020 uwzględniające konkretne zobowiązania w obszarach takich jak: planowanie przestrzenne, transport i mobilność, zamówienia publiczne, standardy dla nowych/remontowanych budynków itd. Szczegółowe informacje dla najbliższych 3-5 lat opis oraz odpowiedzialny wydział lub osoba, ramy czasowe (początek-koniec, główne kamienie milowe), szacunkowe koszty i źródła finansowania, szacunkowe oszczędności energii / wzrost produkcji OZE towarzysząca szacunkowa redukcja emisji CO2. N2 O

23 10 głównych zasad dot. opracowania SEAP 6. Przystosowanie struktur miejskich Władze lokalne powinny zapewnić zasoby kadrowe niezbędne do realizacji działań przewidzianych w Planie 7. Mobilizacja społeczeństwa obywatelskiego W prace nad planem oraz w jego wdrażanie powinna w jak najszerszym stopniu zostać zaangażowana społeczność lokalna Organizacja Dni Energii Organizacja lokalnych forów N2 O

24 10 głównych zasad dot. opracowania SEAP 8. Finansowanie Władze lokalne powinny zapewnić zasoby finansowe (budżet miasta/gminy; zasoby zewnętrzne) niezbędne do realizacji działań przewidzianych w Planie 9. Monitoring i raportowanie SEAP powinien zawierać krótki opis tego, w jaki sposób władze lokalne zamierzają śledzić postępy w realizacji SEAP i monitorować jego rezultaty. N2 O

25 10 głównych zasad dot. opracowania SEAP 10. Przedłożenie SEAP i wypełnienie szablonu na stronie Porozumienia Sygnatariusze Porozumienia zobowiązują się do przedłożenia SEAP w ciągu roku od dnia podpisania Porozumienia. Aby przedłożyć SEAP sygnatariusz musi: Przesłać SEAP do Biura Porozumienia Burmistrzów ( Plan wysyła się w języku narodowym) N2 O Wypełnić szablon SEAP dostępny on-line na stronie Porozumienia ( Szablon wypełnia się w języku angielskim) Na stronie internetowej Porozumienia znajduje się dokument zawierający szczegółowe instrukcje dot. wypełniania szablonu.

26 Jakie działania uwzględnić w SEAP? SEAP zawiera działania, których realizacja ma umożliwić osiągnięcie wyznaczonego celu redukcyjnego. Rodzaje działań: działania, których efektem jest poprawa efektywności energetycznej działania, których efektem jest zmiana lokalnej struktury N2O energetycznej działania o charakterze inwestycyjnym działania miękkie działania, które redukują emisje bezpośrednio działania, które redukują emisje pośrednio

27 Jakie działania uwzględnić w SEAP? Działania powinny obejmować wszystkie kluczowe sektory. Dla każdego z działań przewidzianych do realizacji w planie należy wyliczyć szacunkowy efekt redukcji emisji CO2 w tonach Po zsumowaniu efekty te powinny dać wartość przekraczającą wyznaczony cel redukcyjny.

28 PRZYKŁAD NIEPOŁOMIC działania przewidziane w SEAP Liczba mieszkańców: Działania o charakterze inwestycyjnym efektywność energetyczna: Modernizacja oświetlenia ulicznego Termomodernizacja obiektów komunalnych Wprowadzenie transportu gminnego z dopłatami do biletów Wymiana liczników energii w obiektach komunalnych i oświetleniu ulicznym Monitoring zużycia energii zdalny odczyt liczników N2 O

29 PRZYKŁAD NIEPOŁOMIC działania przewidziane w SEAP Liczba mieszkańców: Działania o charakterze inwestycyjnym zmiana lokalnej struktury energetycznej Budowa kotłowni na biomasę w Młodzieżowym Centrum Astronomicznym oraz w Szkole Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego Rozwój wykorzystania kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych Wykorzystanie wód geotermalnych do celów grzewczych Budowa biogazowni rolniczej Budowa Centrum Certyfikacji Energii Odnawialnej N2 O

30 PRZYKŁAD NIEPOŁOMIC działania przewidziane w SEAP Liczba mieszkańców: Działania nieinwestycyjne Różnego rodzaju akcje skierowane do mieszkańców i lokalnych interesariuszy mające zachęcić ich do oszczędzania energii i wykorzystania OZE: Regularna organizacja Dni Energii Miesięczny biuletyn energetyczny N2 O Stały dział poświęcony energii na stronie www gminy Kalendarz energetyczny Edukacja energetyczna w szkołach, w tym zwiedzanie instalacji OZE Prowadzenie bazy danych na temat różnych programów dopłat do projektów termomodernizacyjnych i zakładających wykorzystanie OZE w inwestycjach realizowanych przez osoby prywatne

31 PRZYKŁAD NIEPOŁOMIC działania przewidziane w SEAP Liczba mieszkańców: Działania nieinwestycyjne Edukacja użytkowników obiektów komunalnych (szkolenia, materiały edukacyjne) Bezpłatne porady konsultanta ds. energii dla mieszkańców Program szkoleniowy dla mieszkańców z zakresu eco-drivingu Realizacja projektu EURONE 50/50 we wszystkich placówkach oświatowych N2 O Zielone zakupy - wprowadzenie zasad zrównoważonego rozwoju na zakupach dla UMiG Realizacja projektu SEECA Zakładany efekt redukcji: Mg = 24,7%

32 Gdzie szukać pomysłów na działania, które warto uwzględnić w SEAP? Pomysły odnośnie działań i środków, które można wprowadzić na szczeblu lokalnym można znaleźć w następujących dokumentach: Poradnik Jak opracować Plan na rzecz zrównoważonej energii w j. polskim dostępny m.in. na stronie Plany Działań na rzecz Zrównoważonej Energii opracowane N2 O przez inne miasta i gminy Wzorce doskonałości (Benchmarks of Excellence) opisy najciekawszych projektów i inicjatyw realizowanych przez Sygnatariuszy Porozumienia i ich Struktury Wspierające Współfinansowanie

33 Wytyczne metodyczne Porozumienia oraz narzędzia ułatwiające sporządzenie BEI i opracowanie SEAP Poradnik Jak opracować SEAP w j. polskim N2 O Szablon SEAP i instrukcja jego wypełniania w 23 językach UE Współfinansowanie

34 2 878 złożonych SEAPów 160 millionów ton CO2 potencjalnie niewyemitowanych > 40 miliardów investycji zaplanowanych w SEAPach > miejsc pracy /rok utworzonych / utrzymanych do 2020 Źródło:

35 ZESTAWIENIE DOTYCZĄCE PODOBIEŃSTW I RÓŻNIC POMIĘDZY PLANAMI DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII OPRACOWYWANYMI W KONTEKŚCIE POROZUMIENIA BURMISTRZÓW A PLANAMI GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ WSPIERANYMI W RAMACH IX OSI POIIŚ INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU I EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

36 GŁÓWNE CELE Zestawienie dotyczące podobieństw i różnic pomiędzy Planami działań na rzecz zrównoważonej energii opracowywanymi w kontekście Porozumienia Burmistrzów a Planami gospodarki niskoemisyjnej wspieranymi w ramach IX Osi POIiŚ Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna.

37 ZAŁOŻENIA

38 WYMAGANIA

39 ZALECANA STRUKTURA Zestawienie dotyczące podobieństw i różnic pomiędzy Planami działań na rzecz zrównoważonej energii opracowywanymi w kontekście Porozumienia Burmistrzów a Planami gospodarki niskoemisyjnej wspieranymi w ramach IX Osi POIiŚ Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna.

40 WSKAŹNIKI MONITOROWANIA Zestawienie dotyczące podobieństw i różnic pomiędzy Planami działań na rzecz zrównoważonej energii opracowywanymi w kontekście Porozumienia Burmistrzów a Planami gospodarki niskoemisyjnej wspieranymi w ramach IX Osi POIiŚ Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna.

41 WSPARCIE DLA MIAST SYGNATARIUSZY Źródło:

42 KOORDYNATORZY POROZUMIENIA to jednostki administracji publicznej zapewniające pomoc: strategiczną finansową techniczną 127 Koordynatorów Porozumienia tym miastom i gminom, które wykazują polityczną wolę opracowania i wdrożenia Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP), lecz brak im umiejętności i/lub zasobów, by dokonać tego samodzielnie. Poza udzielaniem wsparcia finansowego Koordynatorzy Porozumienia pomagają sygnatariuszom w przeprowadzeniu inwentaryzacji emisji oraz przygotowaniu i wdrażaniu Planu działań na rzecz zrównoważonej energii.

43 KOORDYNATORZY POROZUMIENIA Istnieją dwie grupy Koordynatorów Porozumienia: Koordynatorzy Krajowi organy krajowe, takie jak agencje energetyczne i ministerstwa; Koordynatorzy Terytorialni: władze samorządowe, m.in. władze regionów, prowincji, grupy władz lokalnych Krajowi i terytorialni Koordynatorzy Porozumienia są uznawani przez Komisję Europejską za głównych sojuszników Biura Porozumienia Burmistrzów, jako że odgrywają oni kluczową rolę w docieraniu do władz lokalnych na danym terenie oraz zapewnianiu sygnatariuszom Porozumienia wsparcia technicznego, finansowego, administracyjnego i politycznego niezbędnego do wywiązania się z podjętych zobowiązań..

44 ZOBOWIĄZANIA KOORDYNATORÓW POROZUMIENIA promocja Porozumienia Burmistrzów wśród miast i gmin oraz pomoc w przejściu formalności miastom i gminom, które zdecydowały się przystąpić do tej ambitnej inicjatywy; zapewnienie wsparcia technicznego i strategicznego miastom i gminom, które pragną przystąpić do Porozumienia Burmistrzów, lecz brak im zasobów niezbędnych do tego, by opracować Plan działań na rzecz zrównoważonej energii; zapewnienie wsparcia finansowego w postaci bezpośredniej pomocy finansowej (granty, dotacje itp.) lub personelu przydzielonego do pomocy technicznej w opracowaniu i wdrożeniu Planów działań na rzecz zrównoważonej energii; pomoc we wdrażaniu Planów działań na rzecz zrównoważonej energii oraz organizacji Lokalnych Dni Energii mających na celu podniesienie świadomości energetycznej mieszkańców; regularne informowanie Komisji Europejskiej o uzyskanych rezultatach oraz swoim udziale we wdrażaniu Porozumienia Burmistrzów

45 KORZYŚCI DLA KOORDYNATORÓW POROZUMIENIA poparcie i uznanie ze strony Komisji Europejskiej większa widoczność na arenie międzynarodowej możliwość wymiany doświadczeń z innymi europejskimi Koordynatorami Porozumienia możliwość uzyskania fachowej opinii na temat opracowanych przez siebie narzędzi i metodologii udział w grupach dyskusyjnych, warsztatach oraz platformach wymiany doświadczeń poświęconych Porozumieniu Burmistrzów i zrównoważonemu rozwojowi na poziomie lokalnym; wzmocnienie rozwoju terytorialnego oraz umocnienie samorządności lokalnej

46 JAK ZOSTAĆ KOORDYNATOREM POROZUMIENIA należy wypełnić dostępną na stronie Porozumienia Burmistrzów deklarację zainteresowania po otrzymaniu potwierdzenia kwalifikowalności uzupełnić i podpisać formularz umowy z Komisją Europejską po podpisaniu umowy przez obie strony uzupełnić utworzony na stronie Porozumienia Burmistrzów profil instytucji informacją na temat usług i wsparcia, jakich planuje ona udzielać sygnatariuszom Porozumienia

47 ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE POROZUMIENIE są to europejskie, krajowe oraz regionalne sieci i stowarzyszenia władz lokalnych lokalnych, które pragną wykorzystać swoje możliwości Organizacje lobbingowe, kanały komunikacji oraz Wspierające możliwości tworzenia sieci współpracy w celu promocji Porozumienia Burmistrzów i pomocy sygnatariuszom Porozumienia w wypełnieniu podjętych zobowiązań. 84 Organizacje Wspierające są ważnymi partnerami Biura Porozumienia Burmistrzów, zwłaszcza biorąc pod uwagę ich zdolność do adaptowania celów i przesłania Porozumienia Burmistrzów do warunków panujących na szczeblu lokalnym

48 Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités zostało pierwszą w Polsce Organizacją Wspierającą Porozumienie Burmistrzów. 24 kwietnia 2009 roku w Brukseli podczas międzynarodowej konferencji, która zgromadziła ponad 400 uczestników z całej Europy, Zbigniew Michniowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia podpisał umowę o partnerstwie pomiędzy Dyrekcją Generalną ds. Energii i Transportu Komisji Europejskiej a Stowarzyszeniem Gmin Polska Sieć Energie Cités.

49 ZOBOWIĄZANIA ORGANIZACJI WSPIERAJĄCEJ Promocja Porozumienia Burmistrzów oraz miast i gmin sygnatariuszy na szczeblu krajowym i europejskim Publiczne uznanie Porozumienia Burmistrzów za kluczowy element swojej polityki Utrzymywanie kontaktu z sygnatariuszami Porozumienia oraz ułatwienie wymiany doświadczeń pomiędzy miastami i gminami sygnatariuszami i kandydatami Pośredniczenie w kontaktach między miastami i gminami sygnatariuszami i kandydatami a Biurem Porozumienia Burmistrzów w Brukseli Pomoc miastom i gminom sygnatariuszom w wypełnianiu zobowiązań wynikających z podpisania Porozumienia Burmistrzów (opracowywanie SEAP, organizacja Dni Energii) Pomoc w identyfikacji imprez, podczas których można promować Porozumienie Burmistrzów Informowanie na bieżąco o nowych wydarzeniach związanych z Porozumieniem Burmistrzów

50 PROMOCJA POROZUMIENIA BURMISTRZÓW ORAZ MIAST I GMIN SYGNATARIUSZY NA SZCZEBLU KRAJOWYM I EUROPEJSKIM zorganizowanie około 40 wydarzeń (konferencje, seminaria, warsztaty, podróże studyjne, Dni Energii, Lokalne Fora itp.) zorganizowanych dla ponad 1700 uczestników z gmin w całej Polsce, w tym współorganizacja konferencji pod patronatem Polskiej Prezydencji 2011

51 PROMOCJA POROZUMIENIA BURMISTRZÓW ORAZ MIAST I GMIN SYGNATARIUSZY NA SZCZEBLU KRAJOWYM I EUROPEJSKIM przygotowanie wystawy promującej sygnatariuszy Porozumienie Burmistrzów prezentowanej całej Polsce Niepołomice, Gdańsk, Poznań, Kraków, Warszawa, Warszawa, PKiN PKiN,, Bielsko--Biała, 12Bielsko Dzierżoniów, Kraków, Warszawa, Bydgoszcz, Katowice, Jasło, Warszawa Laszki,

52 PROMOCJA POROZUMIENIA BURMISTRZÓW ORAZ MIAST I GMIN SYGNATARIUSZY NA SZCZEBLU KRAJOWYM I EUROPEJSKIM publikacja egz. broszury w j. polskim, stanowiącej kompendium wiedzy nt. Porozumienia Burmistrzów przetłumaczenie na j. polski poradnika pt.: Jak opracować SEAP opracowanie i upowszechnienie egz. CD z kompleksową informacją nt. Porozumienia Burmistrzów oraz przykładami SEAP-ów

53 PROMOCJA POROZUMIENIA BURMISTRZÓW ORAZ MIAST I GMIN SYGNATARIUSZY NA SZCZEBLU KRAJOWYM I EUROPEJSKIM opracowanie i upowszechnienie egz. filmu promującego sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów jako liderów zrównoważonego zarządzania energią na poziomie lokalnym oraz proekologicznej aktywizacji lokalnych społeczności regularne publikacje artykułów nt. Porozumienia Burmistrzów w branżowych czasopismach GLOBEnergia i Czysta Energia Bielsko Bielsko--Biała Bielawa Dzierżoniów Niepołomice Raciechowice

54 PUBLICZNE UZNANIE POROZUMIENIA BURMISTRZÓW ZA KLUCZOWY ELEMENT SWOJEJ POLITYKI Uchwała nr 107/wz Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć,,Energie Cités Kraków, dnia 28 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia programu działalności Stowarzyszenia na rok 2009 Na podstawie 19 Statutu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć,,Energie Cités uchwala: 1 Przyjąć następujący program działalności Stowarzyszenia na rok 2009: 1. Włączenie się w ogólnoeuropejskie działania na rzecz ochrony klimatu szczególnie wdrożenie Europejskiej Inicjatywy Porozumienie Burmistrzów

55 POMOC MIASTOM I GMINOM SYGNATARIUSZOM W WYPEŁNIANIU ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PODPISANIA POROZUMIENIA BURMISTRZÓW w formalnościach związanych z przystąpieniem do Porozumienia Burmistrzów w przygotowaniu Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) we wdrażaniu Planów Działań (SEAP) i okresowym raportowaniu postępów w organizacji Dni Energii i Lokalnych Forów w organizacji wydarzeń mających na celu zachęcenie innych miast do przystąpienia do Porozumienia Burmistrzów

56 POMOC W IDENTYFIKACJI IMPREZ PODCZAS KTÓRYCH MOŻNA PROMOWAĆ POROZUMIENIE BURMISTRZÓW

57 UTRZYMYWANIE KONTAKTU Z SYGNATARIUSZAMI POROZUMIENIA ORAZ UŁATWIENIE WYMIANY DOŚWIADCZEŃ POMIĘDZY MIASTAMI I GMINAMI SYGNATARIUSZAMI I KANDYDATAMI regularne kontakty z miastami i gminami sygnatariuszami i kandydatami poprzez organizację konferencji, seminariów, warsztatów, podróży studyjnych, Dni Energii, Lokalnych Forów oraz codzienny kontakt utworzenie Polskiej Platformy Dialogu nt nt.. Porozumienia Burmistrzów skupiającej polskich sygnatariuszy Porozumienia oraz organizacje, które mogą wesprzeć je w realizacji celów Porozumienia Zaangażowanie miast i gmin sygnatariuszy w projekty realizowane przez Stowarzyszenie

58 PROJEKTY WSPIERAJĄCE SYGNATARIUSZY POROZUMIENIA BURMISTRZÓW 1. Porozumienie Burmistrzów dla poprawy klimatu Energy for Mayors maj 2010 maj Apetyt na klimat ekologiczne menu polskich gmin Współfinansowanie wrzesień 2011 maj Budowanie sieci na rzecz Porozumienia Burmistrzów NET NET COM czerwiec 2011 listopad 2013

59 PROJEKTY WSPIERAJĄCE SYGNATARIUSZY POROZUMIENIA BURMISTRZÓW 4. Budowanie kompetencji i wymiana doświadczeń w zakresie strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego w miastach kwiecień 2012 marzec Pomiary i wymiana danych pomiędzy zakładami energetycznymi a gminami na rzecz Porozumienia Burmistrzów MESHARTILITY marzec luty 2015

60 INNE OBECNIE REALIZOWANE PROJEKTY W ZAKRESIE OCHRONY KLIMATU 1. Zrównoważone i efektywne wykorzystanie energii na obszarach wiejskich VIS NOVA maj 2011 sierpień 2014 Współfinansowanie 2. Regionalne strategie dla świadomych energetycznie gmin RENERGY styczeń 2012 grudzień 2014 Współfinansowanie 3. Ogród nad głową - czyli szwajcarskie zielone dachy i żyjące ściany modelem i inspiracją dla innowacyjnych działań polskich samorządów na rzecz oszczędności energii i ochrony klimatu maj 2011 sierpień 2014 Współfinansowanie

61 Projekt NET-COM Green Twinning Meshartility EURONET 50/50 MAX VIS NOVA Renergy Ogród nad głową Małopolskie ogrody 2013 I II III 2014 IV I II III 2015 IV I II III 2016 IV I II III IV

62 ZAPRASZAMY do udziału w seminarium internetowym (webinar) UMOWY O EFEKT ENERGETYCZNY W POLSCE (ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING) 5 lipca 2013 godz Celem seminarium jest prezentacja potencjału umów o poprawę efektywności energetycznej w Polsce oraz możliwości, jakie daje ich formułowanie. Przeznaczone jest dla gmin, które chcą wdrożyć przedsięwzięcia energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej oraz wyposażyć je w najnowsze technologie technologie.

63 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! Anna Jaskuła Zastępca Dyrektora Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités Kraków, ul. Sławkowska 17 tel./faks:

POROZUMIENIE BURMISTRZÓW

POROZUMIENIE BURMISTRZÓW POROZUMIENIE BURMISTRZÓW CELE, DOKUMENTY, STRUKTURA ORGANIZACYJNA Maria Stankiewicz Dyrektor Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités 31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17 tel./faks: +48 12 429 17 93 e-mail:

Bardziej szczegółowo

TEMAT 2. Plan Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP)

TEMAT 2. Plan Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) TEMAT 2 Plan Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) Treść prezentacji Rola Wspólnego Centrum Badawczego (JRC) Co to jest SEAP? 10 głównych zasad dot. opracowania SEAP Przykłady Rola Wspólnego Centrum

Bardziej szczegółowo

Bazowa inwentaryzacja emisji CO 2

Bazowa inwentaryzacja emisji CO 2 Bazowa inwentaryzacja emisji CO 2 Patrycja Płonka Asystent Projektów Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités 31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17 tel./faks: +48 12 429 17 93 e-mail: biuro@pnec.org.pl

Bardziej szczegółowo

JAK SPORZĄDZIĆ BAZOWĄ INWENTARYZACJĘ EMISJI PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ ORAZ OPRACOWAĆ MECHANIZMY WSPARCIA ROZWOJU.

JAK SPORZĄDZIĆ BAZOWĄ INWENTARYZACJĘ EMISJI PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ ORAZ OPRACOWAĆ MECHANIZMY WSPARCIA ROZWOJU. JAK SPORZĄDZIĆ BAZOWĄ INWENTARYZACJĘ EMISJI ORAZ OPRACOWAĆ PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Anna Jaskuła Dyrektor biura Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités 31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17 tel./faks:

Bardziej szczegółowo

Dobry klimat dla powiatów I Samorządowa Konferencja Klimatyczna

Dobry klimat dla powiatów I Samorządowa Konferencja Klimatyczna Dobry klimat dla powiatów I Samorządowa Konferencja Klimatyczna Międzynarodowe inicjatywy mające na celu promowanie rozwoju uwzględniającego aspekty ochrony klimatu Warszawa, 19-20 kwietnia 2012 r. Projekt

Bardziej szczegółowo

Maria Stankiewicz Dyrektor

Maria Stankiewicz Dyrektor Działania Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć Energie Cités na rzecz poszanowania energii www. Maria Stankiewicz Dyrektor Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités 31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17 tel./faks:

Bardziej szczegółowo

JAK LEPIEJ ZARZĄDZAĆ ENERGIĄ

JAK LEPIEJ ZARZĄDZAĆ ENERGIĄ UNIA EUROPEJSKA I POLSKA WE WSPIERANIU NISKOEMISYJNEJ GOSPODARKI: PLANY DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII (SEAP) WARSZAWA, 28 MAJA 2014 R. JAK LEPIEJ ZARZĄDZAĆ ENERGIĄ W MIASTACH I GMINACH NOWE NARZĘDZIA

Bardziej szczegółowo

Porozumienie Burmistrzów

Porozumienie Burmistrzów Porozumienie Burmistrzów Porozumienie między burmistrzami to popularna inicjatywa UE (oddolny ruch europejski) skupiająca władze lokalne i regionalne we wspólnym dążeniu do poprawy jakości życia obywateli

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA GMIN POLSKA SIEĆ ENERGIE CITÉS

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA GMIN POLSKA SIEĆ ENERGIE CITÉS DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA GMIN POLSKA SIEĆ ENERGIE CITÉS Maria Stankiewicz Dyrektor Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités 31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17 tel./faks: +48 12 429 17 93 e-mail: biuro@pnec.org.pl

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE BURMISTRZÓW. VII Pomorskie Dni Energii Gdańsk września 2016

POROZUMIENIE BURMISTRZÓW. VII Pomorskie Dni Energii Gdańsk września 2016 POROZUMIENIE BURMISTRZÓW VII Pomorskie Dni Energii Gdańsk 14-15 września 2016 Czym jest Porozumienie Burmistrzów? Porozumienie Burmistrzów: Dobrowolna, ogólnoeuropejska inicjatywa, zrzeszająca elitę środowisk

Bardziej szczegółowo

Bazowa inwentaryzacja emisji CO 2

Bazowa inwentaryzacja emisji CO 2 Bazowa inwentaryzacja emisji CO 2 Patrycja Płonka Asystent Projektów Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités 31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17 tel./faks: +48 12 429 17 93 e-mail: biuro@pnec.org.pl

Bardziej szczegółowo

JAK ZORGANIZOWAĆ LOKALNE FORUM W GMINIE

JAK ZORGANIZOWAĆ LOKALNE FORUM W GMINIE JAK ZORGANIZOWAĆ LOKALNE FORUM W GMINIE Anna Jaskuła Zastępca Dyrektora Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités 31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17 tel./faks: +48 12 429 17 93 e-mail: biuro@pnec.org.pl

Bardziej szczegółowo

DOBRA ENERGIA W SAMORZĄDACH

DOBRA ENERGIA W SAMORZĄDACH DOBRA ENERGIA W SAMORZĄDACH DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEĆ ENERGIE CITÉS Maria Stankiewicz Dyrektor Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités 31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17 tel./faks:

Bardziej szczegółowo

Planowanie energetyczne w kilku krokach

Planowanie energetyczne w kilku krokach Planowanie energetyczne w kilku krokach Patrycja Płonka Kierownik Projektów www.pnec.org.pl Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités 31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17 tel./faks: +48 12 429 17 93 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Działania samorządów na rzecz efektywności energetycznej i OŹE oraz możliwość ich finansowania w ramach programu IEE

Działania samorządów na rzecz efektywności energetycznej i OŹE oraz możliwość ich finansowania w ramach programu IEE Działania samorządów na rzecz efektywności energetycznej i OŹE oraz możliwość ich finansowania w ramach programu IEE Monika Jarzemska Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Czym jest Porozumienie Burmistrzów?

Bardziej szczegółowo

Korzyści z zarządzania zieloną energią na poziomie gminy w ramach wdrażania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej

Korzyści z zarządzania zieloną energią na poziomie gminy w ramach wdrażania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej Korzyści z zarządzania zieloną energią na poziomie gminy w ramach wdrażania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej Stanisław Nowacki Urząd Miasta i Gminy Niepołomice WARSZAWA, 13 PAŹDZIERNIKA 2016 Gmina Niepołomice

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów

Zobowiązania sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów Zobowiązania sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités 31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17 tel./faks: +48 12 429 17 93 e-mail: biuro@pnec.org.pl www.pnec.org.pl

Bardziej szczegółowo

Idea Planu działań na rzecz

Idea Planu działań na rzecz Idea Planu działań na rzecz zrównowaŝonej energii Patrycja Hernik Asystent Projektów Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités 31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17 tel./faks: +48 12 429 17 93 e-mail: biuro@pnec.org.pl

Bardziej szczegółowo

Porozumienie Burmistrzów

Porozumienie Burmistrzów Porozumienie Burmistrzów Inicjatywa wspierająca wdrażanie europejskiej polityki energetycznoklimatycznej Christophe Frering, Energy Cities Burmistrzowie zobowiązują się wykroczyć poza cele wyznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój energetyczny i Porozumienie Burmistrzów w naszych miastach

Zrównoważony rozwój energetyczny i Porozumienie Burmistrzów w naszych miastach i Porozumienie Burmistrzów w naszych miastach Zbigniew Michniowski Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cities www.pnec.org.pl e-mail: biuro@pnec.org.pl STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEĆ ENERGIE CITES

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE BURMISTRZÓW

POROZUMIENIE BURMISTRZÓW POROZUMIENIE BURMISTRZÓW EUROPEJSKA INICJATYWA OCHRONY KLIMATU Maria Stankiewicz Dyrektor Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités 31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17 tel./faks: +48 12 429 17 93 e-mail:

Bardziej szczegółowo

OSZCZĘDZANIE ENERGII w szkołach i innych budynkach publicznych przez upowszechnienie metodologii 50/50

OSZCZĘDZANIE ENERGII w szkołach i innych budynkach publicznych przez upowszechnienie metodologii 50/50 OSZCZĘDZANIE ENERGII w szkołach i innych budynkach publicznych przez upowszechnienie metodologii 50/50 Anna Jaskuła Zastępca Dyrektora www.pnec.org.pl Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités 31-016

Bardziej szczegółowo

Najciekawsze rezultaty projektu Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu

Najciekawsze rezultaty projektu Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu Najciekawsze rezultaty projektu Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu Anna Jaskuła Dyrektor biura Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités 31-016 Kraków, ul. Sławkowska

Bardziej szczegółowo

Projekt EURONET 50/50 MAX i europejska sieć szkół oszczędzających energię. Anna Jaskuła Dyrektor biura

Projekt EURONET 50/50 MAX i europejska sieć szkół oszczędzających energię. Anna Jaskuła Dyrektor biura Projekt EURONET 50/50 MAX i europejska sieć szkół oszczędzających energię Anna Jaskuła Dyrektor biura www.pnec.org.pl Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités 31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17 tel./faks:

Bardziej szczegółowo

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii jako elementy planowania energetycznego w gminie Łukasz Polakowski 1 SEAP Sustainable Energy Action

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Waganiec. Zebranie Mieszkańców Gminy w ZS Zbrachlin 07 stycznia 2015 roku Prezentacja: Romuald Meyer

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Waganiec. Zebranie Mieszkańców Gminy w ZS Zbrachlin 07 stycznia 2015 roku Prezentacja: Romuald Meyer Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Waganiec Zebranie Mieszkańców Gminy w ZS Zbrachlin 07 stycznia 2015 roku Prezentacja: Romuald Meyer Skąd gospodarka niskoemisyjna w Gminie? Artykuł 18, 19 i 20

Bardziej szczegółowo

Polsko-norweska platforma współpracy na rzecz poszanowania energii i klimatu

Polsko-norweska platforma współpracy na rzecz poszanowania energii i klimatu Polsko-norweska platforma współpracy na rzecz poszanowania energii i klimatu. projekt parasolowy realizowany przez Związek Miast Polskich, Polską Sieć Energie Cités oraz Norweski Związek Władz Lokalnych

Bardziej szczegółowo

INWESTOWANIE W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII SZANSĄ ZROWNOWAŻONEGO ROZWOJU REGIONÓW POLSKI

INWESTOWANIE W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII SZANSĄ ZROWNOWAŻONEGO ROZWOJU REGIONÓW POLSKI INWESTOWANIE W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII SZANSĄ ZROWNOWAŻONEGO ROZWOJU REGIONÓW POLSKI JAK PROJEKTY SOLARNE WPISUJĄ SIĘ W STRATEGIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ KRAKÓW 09.06.2016

Bardziej szczegółowo

Konferencja Efektywność energetyczna i OZE - oferta finansowa i wsparcie

Konferencja Efektywność energetyczna i OZE - oferta finansowa i wsparcie Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Konferencja Efektywność energetyczna i OZE - oferta finansowa i wsparcie Bydgoszcz 30 marca 2017 r Tomasz Bońdos URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY tel.: (52)

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zakres i struktura dokumentu

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zakres i struktura dokumentu Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zakres i struktura dokumentu Anna Pekar Zastępca Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Plany gospodarki niskoemisyjnej

Plany gospodarki niskoemisyjnej Plany gospodarki niskoemisyjnej Beneficjenci: gminy oraz ich grupy (związki, stowarzyszenia, porozumienia) Termin naboru: 02.09.2013 31.10.2013 Budżet konkursu: 10,0 mln PLN Dofinansowanie: dotacja w wysokości

Bardziej szczegółowo

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Skierniewice, 18.02.2015 r. 1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2 Agenda spotkania 1. Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i w jakim celu się go tworzy? 2. Uwarunkowania krajowe i międzynarodowe 3. Szczególne

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele. Gdańsk, 3 marca 2016 r.

Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele. Gdańsk, 3 marca 2016 r. Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele Gdańsk, 3 marca 2016 r. Porozumienie Burmistrzów Dobrowolna, ogólnoeuropejska inicjatywa, zrzeszająca elitę środowisk dążących

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII DLA MIASTA KOŚCIERZYNA

PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII DLA MIASTA KOŚCIERZYNA PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII DLA MIASTA KOŚCIERZYNA PRZYSTĄPIENIE DO POROZUMIENIA MIĘDZY BURMISTRZAMI 23 marca 2011 na mocy Uchwały Nr VII/38/11 Rady Miasta Kościerzyna przystępuje do grona

Bardziej szczegółowo

Integracja planu SEAP z systemem zarządzania energią zgodnym z normą ISO 50001

Integracja planu SEAP z systemem zarządzania energią zgodnym z normą ISO 50001 Integracja planu SEAP z systemem zarządzania energią zgodnym z normą ISO 50001 Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités biuro@pnec.org.pl @500001SEAPs PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 50000&1 SEAPs

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków

Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa tel. +48 (34) 370 71 00, fax 370 71 70 e-mail:

Bardziej szczegółowo

POLSKA KRAJOWY KOORDYNATOR PROJEKTU MODEL. Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités. Kierownik Projektów

POLSKA KRAJOWY KOORDYNATOR PROJEKTU MODEL. Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités. Kierownik Projektów POLSKA KRAJOWY KOORDYNATOR PROJEKTU MODEL Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités Maria Stankiewicz Dyrektor Anna Jaskuła Kierownik Projektów Jakie możliwości otwierają się przed miastami, które

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Nykiel Asystent projektów

Agnieszka Nykiel Asystent projektów Strona internetowa projektu EURONET 50/50 MAX - nowe materiały, możliwość promocji działań szkół uczestniczących w projekcie Agnieszka Nykiel Asystent projektów www.pnec.org.pl Stowarzyszenie Gmin Polska

Bardziej szczegółowo

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach IX oś priorytetowa POIiŚ, Działanie 9.3 ANNA PEKAR Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu NFOŚiGW Poznań, 17 września 2013 r. 2 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Mamy energię,

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska i Polska we wspieraniu niskoemisyjnej gospodarki: plany działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)

Unia Europejska i Polska we wspieraniu niskoemisyjnej gospodarki: plany działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) Unia Europejska i Polska we wspieraniu niskoemisyjnej gospodarki: plany działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) Polskie doświadczenia we wdrażaniu SEAP Warszawa 28.05.2014 Stanisław Nowacki Kierownik

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA 50/50 - ROLA SZKOŁY, ZADANIA NAUCZYCIELI

METODOLOGIA 50/50 - ROLA SZKOŁY, ZADANIA NAUCZYCIELI METODOLOGIA 50/50 - ROLA SZKOŁY, ZADANIA NAUCZYCIELI Patrycja Płonka Kierownik Projektów www.pnec.org.pl Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités 31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17 tel./faks: +48 12

Bardziej szczegółowo

Element realizacji celów redukcji emisji określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym.

Element realizacji celów redukcji emisji określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym. Realizator: 1 Co to jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej? Dokument tworzony na poziomie gminy. Element realizacji celów redukcji emisji określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym. Dokument ocenia

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czersk. Spotkanie Interesariuszy 07 lutego 2015 roku Prezentacja: Romuald Meyer

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czersk. Spotkanie Interesariuszy 07 lutego 2015 roku Prezentacja: Romuald Meyer Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czersk Spotkanie Interesariuszy 07 lutego 2015 roku Prezentacja: Romuald Meyer Skąd gospodarka niskoemisyjna w Gminie? Artykuł 18, 19 i 20 ustawy prawo energetyczne

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. . Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Plan Gospodarki Niskoemisyjnej integruje dotychczasowe zadania Jednostek Samorządu

Bardziej szczegółowo

Cele, sukcesy i możliwości energetyka gminnego. Korzyści Dzierżoniowa z zatrudnienia specjalisty ds. energetycznych

Cele, sukcesy i możliwości energetyka gminnego. Korzyści Dzierżoniowa z zatrudnienia specjalisty ds. energetycznych Cele, sukcesy i możliwości energetyka gminnego Korzyści Dzierżoniowa z zatrudnienia specjalisty ds. energetycznych Województwo Dolnośląskie Gmina Miejska Dzierżoniów pow. 20 km² liczba ludności: 32,3 tys.

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkalnictwa oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkalnictwa oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkalnictwa oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE

Bardziej szczegółowo

Piotr Kukla. Katowice 28.08.2013r.

Piotr Kukla. Katowice 28.08.2013r. Omówienie zasad składania wniosku w zakresie ogłoszonego konkursu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkursu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko 2007-2013,

Bardziej szczegółowo

POLSKA KRAJOWY KOORDYNATOR PROJEKTU MODEL. Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités. Kierownik Projektów

POLSKA KRAJOWY KOORDYNATOR PROJEKTU MODEL. Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités. Kierownik Projektów POLSKA KRAJOWY KOORDYNATOR PROJEKTU MODEL Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités Maria Stankiewicz Dyrektor Anna Jaskuła Kierownik Projektów Jakie możliwości otwierają się przed miastami, które

Bardziej szczegółowo

FORUM ENERGIA EFEKT ŚRODOWISKO

FORUM ENERGIA EFEKT ŚRODOWISKO BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE I MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW DLA POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA Anna Jaskuła Dyrektor biura Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités 31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17

Bardziej szczegółowo

Szablon planu działania na rzecz zrównoważonej polityki energetycznej (SEAP)

Szablon planu działania na rzecz zrównoważonej polityki energetycznej (SEAP) Szablon planu działania na rzecz zrównoważonej polityki energetycznej (SEAP) Oto wersja robocza dla sygnatariuszy Porozumienia, ułatwiająca gromadzenie danych. Jednakże wersja online szablonu SEAP dostępna

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 2426/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 07.09.2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Planu gospodarki

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto. - podsumowanie realizacji zadania

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto. - podsumowanie realizacji zadania Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto - podsumowanie realizacji zadania STARE MIASTO, LISTOPAD 2015 DARIUSZ KAŁUŻNY Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej? Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla zarządców budynków, spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych z terenu Aglomeracji Opolskiej

Spotkanie informacyjne dla zarządców budynków, spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych z terenu Aglomeracji Opolskiej Spotkanie informacyjne dla zarządców budynków, spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych z terenu Aglomeracji Opolskiej Opole 18.05.2015r. Plan Prezentacji 1. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE I WDRAŻANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ OCHRONY ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

FINANSOWANIE I WDRAŻANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ OCHRONY ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM FINANSOWANIE I WDRAŻANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ OCHRONY ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Danuta Grodzicka-Kozak Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Główne obszary finansowania

Bardziej szczegółowo

TEMAT 2. Bazowa Inwentaryzacja Emisji (BEI)

TEMAT 2. Bazowa Inwentaryzacja Emisji (BEI) TEMAT 2 Bazowa Inwentaryzacja Emisji (BEI) Treść prezentacji 1. Wprowadzenie: znaczenie BEI 2. Podstawowe zasady inwentaryzacji 3. Sektory, które należy uwzględnić w BEI 4. Jak wyliczyć wielkość emisji?

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO GOSPODAROWANIA ENERGIĄ OBSZARU FUNKCJONALNEGO AGLOMERACJI KONIŃSKIEJ

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO GOSPODAROWANIA ENERGIĄ OBSZARU FUNKCJONALNEGO AGLOMERACJI KONIŃSKIEJ Projekt Aglomeracja konińska współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Porozumienie Burmistrzów Plany Gospodarki Niskoemisyjnej dla Pomorza Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku idea i cele. Sopot 18 września 2015r.

Porozumienie Burmistrzów Plany Gospodarki Niskoemisyjnej dla Pomorza Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku idea i cele. Sopot 18 września 2015r. Porozumienie Burmistrzów Plany Gospodarki Niskoemisyjnej dla Pomorza Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku idea i cele Sopot 18 września 2015r. Maciej Kazienko Pomorskie Dni Energii Największa w północnej

Bardziej szczegółowo

KOŚCIERZYNA - SYGNATARIUSZ POROZUMIENIA MIĘDZY BURMISTRZAMI. Zdzisław Czucha Burmistrz Miasta Kościerzyna

KOŚCIERZYNA - SYGNATARIUSZ POROZUMIENIA MIĘDZY BURMISTRZAMI. Zdzisław Czucha Burmistrz Miasta Kościerzyna KOŚCIERZYNA - SYGNATARIUSZ POROZUMIENIA MIĘDZY BURMISTRZAMI Zdzisław Czucha Burmistrz Miasta Kościerzyna PRZESŁANKI PRZYSTĄPIENIA DO POROZUMIENIA MIĘDZY BURMISTRZAMI Zmiany wynikające ze zobowiązań Polski

Bardziej szczegółowo

TARGI POL-ECO-SYSTEM strefa ograniczania niskiej emisji października 2015 r., Poznań. niskoemisyjnych". Supported by:

TARGI POL-ECO-SYSTEM strefa ograniczania niskiej emisji października 2015 r., Poznań. niskoemisyjnych. Supported by: Projekt "Ocena nowych możliwości polskoniemieckiej współpracy w zakresie strategii. niskoemisyjnych". Dorota Pierzchalska Krajowa Agencja Poszanowania Energii 29.10.2015 Poznań Targi POL-EKO "Ocena nowych

Bardziej szczegółowo

FORUM CZYSTEJ ENERGII EUROPEJSKIE POROZUMIENIE BURMISTRZÓW

FORUM CZYSTEJ ENERGII EUROPEJSKIE POROZUMIENIE BURMISTRZÓW EUROPEJSKIE POROZUMIENIE BURMISTRZÓW CO MOśE E ZYSKAĆ MIASTO, KTÓRE PODPISZE DEKLARACJĘ Maria Stankiewicz Dyrektor Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités 31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17 tel./faks:

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski system doradztwa energetycznego wprowadzenie

Ogólnopolski system doradztwa energetycznego wprowadzenie Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ogólnopolski system doradztwa energetycznego wprowadzenie Warszawa, 3.06.2015 Ramy projektu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Zadanie polegające na opracowaniu planu gospodarki niskoemisyjnej Miasta Kobyłka ma być zrealizowane zgodnie z wytycznymi i zaleceniami dotyczącymi konkursu Narodowego

Bardziej szczegółowo

Miasto Częstochowa. Lider efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej KRZYSZTOF MATYJASZCZYK PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY

Miasto Częstochowa. Lider efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej KRZYSZTOF MATYJASZCZYK PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY Miasto Częstochowa Lider efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej KRZYSZTOF MATYJASZCZYK PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY . Doskonała lokalizacja Powierzchnia: Częstochowa 160 km 2 Aglomeracja

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne i obowiązki samorządu terytorialnego w zakresie planowania energetycznego

Aspekty prawne i obowiązki samorządu terytorialnego w zakresie planowania energetycznego Aspekty prawne i obowiązki samorządu terytorialnego w zakresie planowania energetycznego Katowice, 26.05.2010 r. 1 Skąd pomysł: Podstawa do uporządkowania spraw związanych z zarządzaniem energią i planowaniem

Bardziej szczegółowo

Nowa Dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca poprawy efektywności energetycznej proponowane rozwiązania i zadania dla Polski

Nowa Dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca poprawy efektywności energetycznej proponowane rozwiązania i zadania dla Polski Nowa Dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca poprawy efektywności energetycznej proponowane rozwiązania i zadania dla Polski dr inż. Arkadiusz Węglarz Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w KAPE S.A. 2011-09-16

Bardziej szczegółowo

Kompleksowy system zarządzania energią w gminie wg. normy ISO 50001

Kompleksowy system zarządzania energią w gminie wg. normy ISO 50001 Kompleksowy system zarządzania energią w gminie wg. normy ISO 50001 PIERWSZA KONFERENCJA BILATERALNA W RAMACH PROJEKTU POLSKO-NORWESKA PLATFORMA WSPÓŁPRACY DLA POSZANOWANIA ENERGII I KLIMATU Kraków, 22

Bardziej szczegółowo

Świadectwa charakterystyki energetycznej

Świadectwa charakterystyki energetycznej Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych Podsumowanie projektu Marcin Łojek Kierownik Projektu Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités 31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17 tel./faks:

Bardziej szczegółowo

Dwa kraje jeden program oszczędzania energii

Dwa kraje jeden program oszczędzania energii Zadanie domowe Dwa kraje jeden program oszczędzania energii czyli polsko-ukraińska współpraca na rzecz ponadnarodowej inicjatywy Komisji Europejskiej pn. Porozumienie Burmistrzów (Covenant of Mayors) Marcin

Bardziej szczegółowo

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach IX oś priorytetowa POIiŚ, Działanie 9.3 Podtytuł prezentacji Dominik Pióro Główny Specjalista Departamentu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Nasza działalność skupia się na zagadnieniach z dziedziny energetyki, w szczególności efektywności energetycznej, zarządzania energią oraz ochrony środowiska.

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania instalacji prosumenckich

Źródła finansowania instalacji prosumenckich Źródła finansowania instalacji prosumenckich Seminarium: Więcej niż energia obywatelska energetyka odnawialna dla Lubelszczyzny Monika Mulier-Gogół Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Oddział

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2.1 Miejski Specjalista ds. Energii (SE) Miejska Jednostka ds. Zarządzania Energią (JZE)

Załącznik 2.1 Miejski Specjalista ds. Energii (SE) Miejska Jednostka ds. Zarządzania Energią (JZE) Wspólna Metodologia 1 Załącznik 2.1 Miejski Specjalista ds. Energii (SE) Miejska Jednostka ds. Zarządzania Energią (JZE) Przykładowy opis pracy Wprowadzenie Specjalista ds. energii jest kluczową postacią,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne 1. Celem opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sanoka jest stworzenie odpowiednich warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE Sebastian Górka Koordynator Zespołu Doradców Energetycznych

Bardziej szczegółowo

POLSKA KRAJOWY KOORDYNATOR PROJEKTU MODEL. Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités. Kierownik Projektów

POLSKA KRAJOWY KOORDYNATOR PROJEKTU MODEL. Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités. Kierownik Projektów POLSKA KRAJOWY KOORDYNATOR PROJEKTU MODEL Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités Maria Stankiewicz Dyrektor Anna Jaskuła Kierownik Projektów Jakie możliwości otwierają się przed miastami, które

Bardziej szczegółowo

POLSKIE MIASTA I GMINY DLA KLIMATU

POLSKIE MIASTA I GMINY DLA KLIMATU POLSKIE MIASTA I GMINY DLA KLIMATU Porozumienie burmistrzów ( Covenant of Mayors ) Zamek Królewski w Niepołomicach, 17 18 czerwca 2010 Deklaracja przystąpienia Niepołomice jako jedno z czterech polskich

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej filarem systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej filarem systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej filarem systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROGRAMOWA NFOŚiGW Gospodarka niskoemisyjna

OFERTA PROGRAMOWA NFOŚiGW Gospodarka niskoemisyjna Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej OFERTA PROGRAMOWA NFOŚiGW Gospodarka niskoemisyjna Anna Pekar Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej Warszawa, 20.03.2015 r. Plan

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca Czym jest Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN)? Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem bazującym na informacjach dotyczących wielkości zużycia energii

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ISO 2001:2009 Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie

Bardziej szczegółowo

Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią cele i założenia funkcjonowania

Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią cele i założenia funkcjonowania Prezentacja projektu współfinansowanego przez Komisję Europejską pn. Utworzenie Powiślańskiej Regionalnej Agencji Zarządzania Energią Program UE Inteligentna Energia dla Europy, umowa nr IEE/08/Agencies/431/S12.529246

Bardziej szczegółowo

Planowanie i początki realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii w Bielsku-Białej

Planowanie i początki realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii w Bielsku-Białej Warszawa, dnia 29 października 2012 r. Planowanie i początki realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii w Bielsku-Białej Rola projektu ENGAGE w rozszerzeniu zainteresowania zrównoważoną energią

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI SYSTEM WSPARCIA DORADCZEGO DLA SEKTORA PUBLICZNEGO, MIESZKANIOWEGO ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ORAZ OZE

OGÓLNOPOLSKI SYSTEM WSPARCIA DORADCZEGO DLA SEKTORA PUBLICZNEGO, MIESZKANIOWEGO ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ORAZ OZE OGÓLNOPOLSKI SYSTEM WSPARCIA DORADCZEGO DLA SEKTORA PUBLICZNEGO, MIESZKANIOWEGO ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ORAZ OZE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Informacje

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA INTERREG EUROPA 2014-2020 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA Warszawa Katowice, - 8 października 24 listopada 2014 Obszar współpracy i budżet 30 państw - UE-28

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MOSINA. dr Jacek Zatoński Consus Carbon Engineering Sp. z o.o.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MOSINA. dr Jacek Zatoński Consus Carbon Engineering Sp. z o.o. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MOSINA dr Jacek Zatoński Consus Carbon Engineering Sp. z o.o. AGENDA Czym jest gospodarka niskoemisyjna PGN czym jest i do czego służy Dotychczasowy przebieg prac

Bardziej szczegółowo

HOLISTYCZNE PODEJŚCIE

HOLISTYCZNE PODEJŚCIE HOLISTYCZNE PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ W MIEŚCIE Anna Jaskuła Dyrektor biura Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités 31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17 tel./faks: +48 12 429 17 93 e-mail: biuro@pnec.org.pl

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE Monika Mulier-Gogół doradca energetyczny Regionalne Biuro

Bardziej szczegółowo

PGN a PONE wymagania w zakresie dokumentacji dla okresu programowania 2014-2020. Szymon Liszka, FEWE Piotr Kukla, FEWE

PGN a PONE wymagania w zakresie dokumentacji dla okresu programowania 2014-2020. Szymon Liszka, FEWE Piotr Kukla, FEWE PGN a PONE wymagania w zakresie dokumentacji dla okresu programowania 2014-2020 Szymon Liszka, FEWE Piotr Kukla, FEWE Warszawa, 17 grudnia 2014 Zakres prezentacji Doświadczenia FEWE Rynek PGN PGN v.s.

Bardziej szczegółowo

Konferencja Transfer wiedzy w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania energii Poznań, 22.05.2012. Tomasz Pawelec

Konferencja Transfer wiedzy w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania energii Poznań, 22.05.2012. Tomasz Pawelec DZIAŁANIA LOKALNE I REGIONALNE W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII I OGRANICZANIA EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH PRZYKŁADY POLSKICH DOŚWIADCZEŃ REGIONALNYCH I LOKALNYCH Konferencja Transfer wiedzy w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Porozumienie Burmistrzów i SEAP jako wzorcowy projekt realizacji polityki Unii Europejskiej i Polski

Porozumienie Burmistrzów i SEAP jako wzorcowy projekt realizacji polityki Unii Europejskiej i Polski Porozumienie Burmistrzów i SEAP jako wzorcowy projekt realizacji polityki Unii Europejskiej i Polski Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu Grupa Wymiany Doświadczeń:

Bardziej szczegółowo

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych Podtytuł prezentacji Anna Pekar Zastępca Dyrektora Departament Ochrony Klimatu Styczeń 2013, Lublin Narodowy

Bardziej szczegółowo

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej Zakres i finansowanie. Katarzyna Grecka Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej Zakres i finansowanie. Katarzyna Grecka Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA Plany Gospodarki Niskoemisyjnej Zakres i finansowanie Katarzyna Grecka Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA kgrecka@bape.com.pl POIiŚ 2007-2013 Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności

Bardziej szczegółowo

Forum Gospodarki Niskoemisyjnej Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW

Forum Gospodarki Niskoemisyjnej Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW Mechanizmy wsparcia gospodarki niskoemisyjnej dotychczasowe doświadczenia i nowa perspektywa finansowa (wprowadzenie do dyskusji na IV sesji panelowej) Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW Forum

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE BURMISTRZÓW

POROZUMIENIE BURMISTRZÓW : POROZUMIENIE BURMISTRZÓW EUROPEJSKA INICJATYWA DLA OCHRONY KLIMATU Maria Stankiewicz Dyrektor Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités 31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17 tel./faks: +48 12 429 17 93

Bardziej szczegółowo

Polskie doświadczenia we wdrażaniu Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii Miasto Stołeczne Warszawa

Polskie doświadczenia we wdrażaniu Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii Miasto Stołeczne Warszawa Polskie doświadczenia we wdrażaniu Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii Miasto Stołeczne Warszawa Katarzyna Kacpura, Zastępca Dyrektora Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy Polityka

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energia Europa Doświadczenia polskich podmiotów w programie IEE

Inteligentna Energia Europa Doświadczenia polskich podmiotów w programie IEE Inteligentna Energia Europa Doświadczenia polskich podmiotów w programie IEE Renata Stępień Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Historia: SAVE, ALTENER, IEE

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia Dobrich

Doświadczenia Dobrich Urzeczywistnienie SEAP: Doświadczenia Dobrich Szkolenie dot. opracowywania i wdrażania SEAP Warszawa, 6 Maja 2011 Inż. Elena Anastasova, Główny Specjalista ds. Energetyki i Efektywności Energetycznej,

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Obszaru Funkcjonalnego Miasta Wojewódzkiego Zielona Góra

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Obszaru Funkcjonalnego Miasta Wojewódzkiego Zielona Góra Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Obszaru Funkcjonalnego Spotkanie Interesariuszy 01 października 2014 roku Prezentacja: Romuald Meyer Skąd gospodarka niskoemisyjna w Gminie? Artykuł 18, 19 i 20 ustawy

Bardziej szczegółowo

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r.

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r. Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie Warszawa 8 maja 2013 r. Efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków krytycznych do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo