Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu"

Transkrypt

1 Rodzaje stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia działań promocyjnych projektu pn. Akademia Zmienia Szczecin Centrum Przemysłów Kreatywnych (Projekt), wraz z opisem zakresu świadczeń i innych wymagań minimum składających się na wykonanie każdego z nich /opis przedmiotu zamówienia/ Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu 1.1. Na oczekiwaną przez Zamawiającego zawartość broszury składać się mają informacje dotyczące przeprowadzenia Projektu, jego założenia ogólne, a także: Wizualizacje powstających w ramach Projektu laboratoriów Centrum Przemysłów Kreatywnych (wymagane jest przygotowanie i zamieszczenie w treści broszury wizualizacji 15 laboratoriów (Zamawiający na etapie realizacji Umowy o zamówienie udostępni projekty techniczne laboratoriów); Informacje o poszczególnych laboratoriach i sposobach ich przyszłego użytkowania. Wykonawca ma obowiązek redakcji tekstu (zawartości) broszury na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego materiałów informacyjnych (10 stron znormalizowanych tekstu w języku polskim, przy czym na moment przekazania przez Zamawiającego wskazanych materiałów informacyjnych wskazana liczba ich stron może się zmienić w zakresie +/- 20% w stosunku do ww. 10 stron); Informacje o donatorach Projektu wraz z niezbędnym oznakowaniem zgodnym z Wytycznymi RPO WZ dotyczącymi informacji i promocji Projektu realizowanego w ramach RPO WZ (oraz z wytycznymi MKiDN (załącznik nr 3 i 4 SIWZ), informacje o Beneficjencie (Zamawiającym), wraz z logotypem Akademii Sztuki (załącznik nr 2 SIWZ), informację o Centrum Przemysłów Kreatywnych wraz z logo projektu: Akademia ZMIENIA Szczecin: Centrum Przemysłów Kreatywnych (załącznik nr 2 SIWZ), stopkę redakcyjną Wykonawca wymaga sporządzenia broszury w języku polskim wraz z tłumaczeniem na język angielski i niemiecki (tym samym tekst broszury w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim). Tłumaczenie na język angielski i niemiecki powinno być wykonane przez profesjonalnych tłumaczy, z odpowiednim doświadczeniem w tłumaczeniu tekstów z zakresu reklamy lub promocji. Przez wskazane doświadczenie Zamawiający będzie rozumiał doświadczenie polegające na należytym wykonaniu w okresie nie dłuższym niż w ciągu ostatnich dwóch lat od terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu następujących usług: Usługa przetłumaczenia z j. polskiego na j. angielski minimum dwóch publikacji z zakresu reklamy lub promocji (wymaganie dla osoby wykonującej tłumaczenie broszury na j. angielski); Usługa przetłumaczenia z j. polskiego na j. niemiecki minimum dwóch publikacji z zakresu reklamy lub promocji (wymaganie dla osoby wykonującej tłumaczenie broszury na j. niemiecki) Ostateczną treść zawartości merytorycznej broszury, jak też jej projekt graficzny Wykonawca ma obowiązek uzgadniać na bieżąco z Zamawiającym. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest najpierw przedstawić Zamawiającemu ogólną zawartość treści broszury oraz projekt graficzny jej wyglądu (wymagany termin: 20 dni roboczych od zawarcia Umowy o zamówienie), 1

2 a po jego zaakceptowaniu przez Zamawiającego przygotować i przedstawić Zamawiającemu do akceptacji pełną (ostateczną) wersję broszury (wymagany termin 15 dni roboczych od dokonanej przez Zamawiającego ww. akceptacji ogólnej) Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego pełną (ostateczną) wersję broszury z zawartością merytoryczną po jej korekcie językowej. Wymagana jest korekta, tak dla języka polskiego tekstu broszury, jak też korekta dla tekstu w j. angielskim i niemieckim. Zamawiający wymaga, aby korekty dotyczące j. polskiego, angielskiego i niemieckiego wykonane były przez trzy różne osoby (każda odrębnie dla danego języka). Ponadto korekta w zakresie j. angielskiego i niemieckiego nie może być wykonana przez te same osoby, które dokonały tłumaczenia broszury na j. angielski/niemiecki (pkt ). Osoby do wykonania korekty językowej powinny posiadać odpowiednio następujące kwalifikacje i doświadczenie: Osoba dokonująca korekty językowej dla j. polskiego będzie posiadała doświadczenie polegające na tym, że w ciągu ostatnich dwóch licząc od terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu wykonała w sposób należyty minimum dwie usługi korekty językowej publikacji sporządzonych w j. polskim; Osoba dokonująca korekty językowej dla j. angielskiego będzie posiadała doświadczenie polegające na tym, że w ciągu ostatnich dwóch licząc od terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu wykonała w sposób należyty minimum dwie usługi korekty językowej publikacji sporządzonych w j. angielskim; Osoba dokonująca korekty językowej dla j. niemieckiego będzie posiadała doświadczenie polegające na tym, że w ciągu ostatnich dwóch licząc od terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu wykonała w sposób należyty minimum dwie usługi korekty językowej publikacji sporządzonych w j. niemieckim Przygotowaną broszurę w stanie po jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego stosownie do wymagań powyższych oraz postanowień Umowy o zamówienie w tym zakresie Wykonawca dostarczy (przekaże) Zamawiającemu w formie: Wydruku na nośniku papierowym: format: 21 x 21 cm, 40 stron + 4 strony okładki, wnętrze: 120 gsm, papier kreda matowy, nielakierowany; okładka: 350 gsm, papier lakierowany zabezpieczający przed odciskami, kreda matowy, nakład druku: 600 egzemplarzy. Miejscem dostarczenia Zamawiającemu ww. egzemplarzy broszury będzie wskazane przez Zamawiającego na etapie wykonania Umowy o zamówienie pomieszczenie w jego siedzibie (Szczecin, Pl. Orła Białego 2) Elektronicznej, jako odrębny plik z wymaganymi w pkt powyżej wizualizacjami laboratoriów i odrębny plik z całą broszurą w wersji elektronicznej. Pliki z wizualizacjami laboratoriów wymagają przekazania w formacie HD i rozdzielczości 1920/1080 pix Termin dostarczenia Zamawiającemu wszystkich egzemplarzy wydrukowanej broszury, jak też przekazania jej w wersji elektronicznej: 15 dni roboczych od daty zaakceptowania przez Zamawiającego pełnej (ostatecznej) wersji broszury. Działanie promocyjne nr 2. Przygotowanie katalogu informacyjno promocyjnego Projektu 2.1 Na oczekiwaną przez Zamawiającego zawartość katalogu składać się mają informacje dotyczące 2

3 przeprowadzenia Projektu, jego założenia ogólne, a także: Opisy działań promocyjno-informacyjnych przeprowadzonych w wykonaniu niniejszego zamówienia, w szczególności relacji ze spotkań ze specjalistami i konferencji Centrum Przemysłów Kreatywnych szansą rozwoju regionu ; Zdjęcia archiwizujące przeprowadzenie modernizacji Centrum Przemysłów Kreatywnych (CPK) oraz działań informacyjno-promocyjnych przeprowadzonych w wykonaniu niniejszego przedmiotu zamówienia; Informacje o poszczególnych laboratoriach w CPK oraz sposobach ich użytkowania, a także dokumentację fotograficzną ich kształtu po modernizacji; Informacje o donatorach Projektu wraz z niezbędnym oznakowaniem zgodnym z Wytycznymi RPO WZ dotyczącymi informacji i promocji Projektu realizowanego w ramach RPO WZ oraz z wytycznymi MKiDN (załącznik nr 3 i 4 SIWZ), informacje o Beneficjencie (Zamawiającym), wraz z logotypem Akademii Sztuki (załącznik nr 2 SIWZ), informację o Centrum Przemysłów Kreatywnych, wraz z logo projektu: Akademia ZMIENIA Szczecin: Centrum Przemysłów Kreatywnych (załącznik nr 2 SIWZ), stopkę redakcyjną Aplikację w technologii rzeczywistości rozszerzonej (Augmented Reality) wykorzystującej virale opisane w Działaniu promocyjnym nr 4 poniżej (pn. Przygotowanie filmów informacyjno promocyjnych) oraz 1 animację lub timelaps o Centrum Przemysłów Kreatywnych, a także odniesienia do stron internetowych CPK i Akademii Sztuki w Szczecinie). 2.2 Wykonawca ma obowiązek redakcji tekstu (zawartości) katalogu na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego materiałów informacyjnych (15-20 stron znormalizowanych tekstu w języku polskim). 2.3 Zamawiający wymaga sporządzenia katalogu w języku polskim wraz z tłumaczeniem na język angielski i niemiecki (tym samym tekst katalogu w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim). Tłumaczenie na język angielski i niemiecki powinno być wykonane przez profesjonalnych tłumaczy, z odpowiednim doświadczeniem w tłumaczeniu tekstów z zakresu reklamy lub promocji. Przez wskazane doświadczenie Zamawiający będzie rozumiał doświadczenie według opisu podanego w pkt oraz (mogą to być te same osoby, którym Wykonawca powierzy wykonanie tłumaczeń broszury na j. angielski i niemiecki). 2.4 Ostateczną treść zawartości merytorycznej katalogu, jak też jego projekt graficzny, Wykonawca ma obowiązek uzgadniać na bieżąco z Zamawiającym. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest najpierw przedstawić Zamawiającemu ogólną zawartość treści katalogu oraz projekt graficzny jego wyglądu (wymagany termin: do 1 września 2015 r.), a po jego zaakceptowaniu przez Zamawiającego przygotować i przedstawić Zamawiającemu do akceptacji pełną (ostateczną) wersję katalogu (wymagany termin: do 15 października 2015 r.). 2.5 Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego pełną (ostateczną) wersję katalogu z zawartością merytoryczną po jej korekcie językowej. Wymagana jest korekta tak dla języka polskiego tekstu katalogu, jak też korekta dla tekstu w j. angielskim i niemieckim. Zamawiający wymaga, aby korekty dotyczące j. polskiego, angielskiego i niemieckiego wykonane były przez trzy różne osoby (każda odrębnie dla danego języka). Ponadto korekta w zakresie j. angielskiego i niemieckiego nie może być wykonana przez te same osoby, które dokonały tłumaczenia katalogu na j. angielski/niemiecki (stosownie do pkt 2.3 powyżej). Osoby do wykonania korekty językowej powinny posiadać (odpowiednio dla każdej z nich) kwalifikacje i doświadczenie według opisu podanego w pkt oraz (mogą to być te same osoby, którym wykonawca powierzy 3

4 wykonanie korekt językowych katalogu). 2.6 Przygotowany katalog w stanie po jego zaakceptowaniu przez Zamawiającego stosownie do wymagań powyższych oraz postanowień Umowy o zamówienie w tym zakresie Wykonawca dostarczy (przekaże) Zamawiającemu w formie: Wydruku na nośniku papierowym: format: 21 x 21 cm, 70 stron + 4 strony okładki, wnętrze: 120 gsm, papier kreda matowy, nielakierowany; oprawa książkowa (twarda), papier lakierowany zabezpieczający przed odciskami, matowy, nakład: 1000 egzemplarzy. Miejscem dostarczenia Zamawiającemu ww. egzemplarzy broszury będzie wskazane przez Zamawiającego na etapie wykonania Umowy o zamówienie pomieszczenie w jego siedzibie (Szczecin, Pl. Orła Białego 2); Elektronicznej. 2.7 Termin dostarczenia Zamawiającemu wszystkich egzemplarzy wydrukowanego katalogu, jak też przekazania jego wersji elektronicznej: w nieprzekraczalnym terminie do dnia r. Działanie promocyjne nr 3. Przygotowanie reklamy Projektu i jej zamieszczenie w prasie specjalistycznej Wymagana jest reklama w prasie dwojakiego rodzaju: 3.1. Rodzaj pierwszy: Zamawiający wymaga od Wykonawcy przygotowania projektu graficznego reklamy Projektu do prasy specjalistycznej, papierowej, ogólnopolskiej, i jej zamieszczenia w trzech różnych czasopismach poświęconych grafice użytkowej, designowi, wzornictwu przemysłowemu, architekturze (związanych tematycznie z działalnością Centrum Przemysłów Kreatywnych), wydawanych w nakładzie minimum 5000 egzemplarzy. Wykonawca wykupi powierzchnię reklamową na całą stronę czasopisma, w celu zamieszczenia zaprojektowanej reklamy. W ramach przygotowania reklamy Wykonawca wykona projekt graficzny reklam w porozumieniu z Zamawiającym w formatach i w jakości wymaganej przez wydawcę czasopism, opatrzy logotypami: logo Programu Regionalnego Narodowej Strategii Spójności, Logo Pomorze Zachodnie, logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, logo MKiDN, logo Akademii Sztuki w Szczecinie, logo projektu Akademia ZMIENIA Szczecin oraz logo Centrum Przemysłów Kreatywnych, zgodnie z załącznikami nr 2, 3 i 4 SIWZ, oraz dostarczy pliki do wydawcy czasopism w terminach wymaganych przy ich publikacji (przy czym Zamawiający musi otrzymać wydrukowany egzemplarz czasopisma wraz z zamieszczoną reklamą najpóźniej do dnia r.). Konkretne daty emisji reklam Zamawiający wspólnie z Wykonawcą ustalą na etapie po zawarciu Umowy o zamówienie Rodzaj drugi: Zamawiający wymaga od Wykonawcy przygotowania projektu graficznego reklamy Projektu do czasopisma specjalistycznego wydawanego w formie internetowej na stronach trzech różnych czasopism/portali poświęconych grafice użytkowej, designowi, wzornictwu przemysłowemu, architekturze (związanych tematycznie z działalnością Centrum Przemysłów Kreatywnych). Reklama na stronach każdego z trzech ww. czasopism/portali ma trwać przez okres minimum jednego miesiąca. W ramach przygotowania reklamy Wykonawca wykona projekt graficzny reklamy w porozumieniu z Zamawiającym w formatach i w jakości wymaganej przez wydawcę czasopism/portali, opatrzy logotypami: logo Programu Regionalnego Narodowej Strategii Spójności, Logo Pomorze Zachodnie, logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, logo MKiDN, logo Akademii Sztuki w Szczecinie, logo projektu Akademia ZMIENIA Szczecin oraz logo Centrum Przemysłów Kreatywnych, zgodnie z załącznikami nr 2, 3 i 4 SIWZ oraz dostarczy pliki do wydawcy czasopism/portali w terminach wymaganych przy ich publikacji (przy czym najpóźniej do dnia r.). Emisja reklam w ww. czasopismach/portalach musi 4

5 nastąpić w okresie do dnia r. Konkretne daty emisji reklam Zamawiający wspólnie z Wykonawcą ustalą na etapie po zawarciu Umowy o zamówienie). Działanie promocyjne nr 4. Przygotowanie filmów informacyjno - promocyjnych 4.1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przygotowania 15 krótkich filmów promocyjnych w formie virali o poszczególnych laboratoriach tworzonych w ramach Projektu, każdy trwający od 1,5 do 2,5 minut. Każdy film dotyczyć będzie jednego laboratorium i musi być opatrzony eksponowaną przez 5 sek. planszą z niezbędnym oznakowaniem: logo Programu Regionalnego Narodowej Strategii Spójności, Logo Pomorze Zachodnie, logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, logo MKiDN, logo Akademii Sztuki w Szczecinie, logo projektu Akademia ZMIENIA Szczecin oraz logo Centrum Przemysłów Kreatywnych, zgodnie z załącznikami nr 2, 3 i 4 SIWZ. Filmy zostaną przygotowane w oparciu o scenariusze opracowane przez Wykonawcę. Projekt scenariusza każdego filmu wymaga akceptacji Zamawiającego Terminy wykonania: Wykonawca będzie każdorazowo przedstawiał scenariusz filmu do akceptacji Zamawiającego. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu gotowy film według zaakceptowanego scenariusza w terminie do 15 dni roboczych od daty akceptacji. Działanie promocyjne nr 5. Przygotowanie prezentacji multimedialnych 5.1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przygotowania trzech prezentacji multimedialnych na potrzeby promocji Projektu, dotyczących różnych etapów powstawania Centrum Przemysłów Kreatywnych (CPK) Każda z prezentacji zawierać ma od 16 do 20 slajdów opartych o materiał zdjęciowy, informacje o Projekcie i postępach w jego realizacji dostarczone przez Zamawiającego. Możliwe jest także wykorzystanie w prezentacji najciekawszych virali opisanych w ww. Działaniu promocyjnym nr Treść każdej Prezentacji musi być opatrzona w logotypy i informacje zgodne z wytycznymi: logo Programu Regionalnego Narodowej Strategii Spójności, Logo Pomorze Zachodnie, logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, logo MKiDN, logo Akademii Sztuki w Szczecinie, logo projektu Akademia ZMIENIA Szczecin oraz logo Centrum Przemysłów Kreatywnych, zgodnie z załącznikami nr 2, 3 i 4 SIWZ. Kolorystyka prezentacji musi być spójna z systemem identyfikacji Projektu przedstawionym w załącznikach nr 2 4 SIWZ Terminy wykonania: Zamawiający szacuje przeprowadzenie pierwszej prezentacji w czerwcu 2015 r., drugiej w październiku 2015 r. oraz trzeciej w listopadzie 2015 r Zamawiający poinformuje Wykonawcę o konieczności przygotowania prezentacji i przekaże wyżej wymienione materiały na 2 tygodnie przed datą jej publicznego pokazu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt każdej prezentacji do akceptacji w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania od Zamawiającego zapotrzebowania na jej wykonanie (pkt 5.5. powyżej) wraz z materiałami Zamawiającego do zamieszczenia w prezentacji. Poprawki wynikające z ww. akceptacji Zamawiającego Wykonawca wprowadzi w ciągu 5 dni roboczych. 5

6 Działanie promocyjne nr 6: Pomoc w organizacji i wsparcie Zamawiającego przy promocji Projektu na targach branżowych 6.1. Wykonawca zorganizuje wyjazd Zamawiającego na ogólnopolskie wydarzenie targowe w Łodzi (nazwa: Łódź Design Festival zgłoszenia na targi dokona Zamawiający) odbywające się w dniach 8 18 października 2015 r. (przy czym Wykonawca zgodzi się również na przesunięcie wskazanego terminu przypadku zmiany terminu targów dokonanego przez ich organizatora). W tym celu Wykonawca przygotuje ekspozycję na podstawie materiałów dostarczonych przez Zamawiającego będzie to 15 projektów plansz w formacie B1 (które Wykonawca wydrukuje na piance lub innym sztywnym podkładzie w wersji full color) oraz 10 obiektów (form przestrzennych) o gabarytach nie większych niż 160x80x80 cm każdy Ponadto Wykonawca na potrzeby targów wydrukuje materiały promocyjne w liczbie: 10 plakatów w formacie B1, 100 naklejek w formacie 10cmx10cm, 500 ulotek w formacie B5 wszystkie materiały promocyjne będą w wersji kolorowej (full color) opatrzone w obowiązkowe logotypy. Projekt wskazanych materiałów promocyjnych zapewni Zamawiający Do obowiązków Wykonawcy w ramach organizacji wyjazdu na ww. targi należy zapewnienie transportu (w obie strony), 8 noclegów (hotel min. dwugwiazdkowy ze śniadaniem, pokoje 2- osobowe) i wyżywienia (obiad i kolacja) dla 12 uczestników wyjazdu ze strony Zamawiającego, a także transport (w dwie strony) ww. materiałów promocyjnych i ekspozycji na targi W ramach wsparcia Zamawiającego na ww. targach do obowiązków Wykonawcy należeć będzie udzielenie osobom Zamawiającego niezbędnej pomocy, w tym również poprzez odpowiednie dla celów należytej prezentacji na targach rozstawienie i montaż ekspozycji Zamawiającego, jak też jej demontaż i przygotowanie do transportu powrotnego. Działanie promocyjne nr 7: Organizacja i przeprowadzenie konkursu na gadżet promujący Centrum Przemysłów Kreatywnych 7.1. Wykonawca przygotuje i przeprowadzi konkurs na gadżet promujący Centrum Przemysłów Kreatywnych. Konkurs ten ma być skierowany do studentów i absolwentów uczelni artystycznych z całej Polski. W tym celu Wykonawca ma obowiązek opracować stosowne, zgodne z przepisami prawa, ogłoszenie o konkursie wraz z regulaminem (warunkami) jego prowadzenia Regulamin konkursu powinien przewidywać minimum: Zasady oceniania prac uczestników i wyłaniania laureatów przez jury konkursu; Informacje o nagrodzie dla autora najlepszej pracy oraz dodatkowo trzy wyróżnienia; Informacje i pouczenie, że projekt gadżetu promującego CPK tego uczestnika konkursu, którego praca zostanie uznana przez jury za najlepszą, zostanie wyprodukowany, na co uczestnik wyraża zgodę poprzez sam fakt przystąpienia do konkursu W skład jury konkursu wchodzić będzie minimum trzech przedstawicieli ze strony Zamawiającego, przy czym ewentualne wynagrodzenie dla tych osób pokrywa Zamawiający (koszt wynagrodzenia tych osób nie obciąża Wykonawcy) Oprócz ww. przedstawicieli Zamawiającego w składzie jury muszą się również (dodatkowo) znaleźć minimum dwie osoby, z których każda posiada wiedzę i doświadczenie w produkcji gadżetów. Ewentualne wynagrodzenie wskazanych osób, jak też inne koszty ich uczestnictwa 6

7 w pracach jury konkursowego obciążają Wykonawcę (wymaga skalkulowania w ofercie) Rodzaj nagrody dla zwycięzcy konkursu Wykonawca ustali w porozumieniu z Zamawiającym, przy czym jej wartość powinna odpowiadać kwocie ok zł brutto (przy czym nie więcej niż 2000 zł). Wskazany koszt nagrody obciąża Wykonawcę (wymaga skalkulowania w ofercie) Wyprodukowanie zwycięskiego gadżetu, o którym mowa w pkt powyżej, jak też koszty z tym związane nie będą obciążać Wykonawcy Tekst ogłoszenia o konkursie oraz jego regulamin muszą być oznakowane wymaganymi logotypami spośród wskazanych w załącznikach 2 4 SIWZ (do ustalenia w porozumieniu z Zamawiającym w ramach akceptacji, o której mowa w pkt 7.8. poniżej Ostateczną treść regulaminu konkursu Wykonawca ma obowiązek przedstawić do akceptacji Zamawiającemu Do obowiązków Wykonawcy należy zamieszczenie ogłoszenia i regulaminu konkursu (po akceptacji Zamawiającego) w Internecie oraz dodatkowo promocja konkursu poprzez minimum: Zorganizowanie w siedzibie Zamawiającego (Pałac pod Globusem, Pl. Orła Białego 2 w Szczecinie) minimum jednego otwartego spotkania dla potencjalnych uczestników konkursu, w którym uczestniczyć będzie zaangażowany przez Wykonawcę (na jego koszt) specjalista posiadający wiedzę i doświadczenie z zakresu produkcji gadżetów lub materiałoznawstwa. Przy doborze sposobu przeprowadzenia wskazanego spotkania Wykonawca uwzględni okoliczność, iż celem spotkania jest przygotowanie studentów różnych uczelni do udziału w konkursie, zwrócenie ich uwagi na problemy w produkcji gadżetów i ich wartość promocyjną, a także podniesienie ich poziomu wiedzy na ten temat. Wykonawca ma obowiązek transmitować spotkanie w sieci w czasie rzeczywistym (webinar). Czas trwania spotkania: ok. 2 h Przynajmniej jednokrotne, wykonane na minimum trzy tygodnie przed terminem otwartego spotkania, o którym mowa w pkt 7.9.1, rozesłanie informacji z regulaminem konkursu do uczelni artystycznych na terenie kraju wraz z informacją o miejscu i terminie otwartego spotkania oraz informacją, że transmisja z tego spotkania będzie transmisją online na żywo (webinar) Szczegółowe terminy związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu Wykonawca uzgodni z Zamawiającym niezwłocznie po zawarciu Umowy o zamówienie. Przy uzgadnianiu terminów Wykonawca uwzględni oczekiwanie Zamawiającego, aby rozstrzygnięcie konkursu (wyłonienie zwycięzcy) nastąpiło nie później niż 31 sierpnia 2015 r. Działanie promocyjne nr 8: Organizacja i obsługa cyklu spotkań ze specjalistami z dziedziny przemysłów kreatywnych 8.1. Wykonawca zorganizuje (przygotuje i obsłuży organizacyjnie) cztery spotkania (po jednym w maju 2015 r., czerwcu 2015 r., we wrześniu 2015 r. i w październiku 2015 r.) dla przedsiębiorców, studentów, absolwentów i osób zainteresowanych tematyką przemysłów kreatywnych z wykładami w następujących obszarach tematycznych i następującymi wymaganiami minimum dla osób je prowadzących: Design Management, czyli zarządzanie nowym produktem i strategie rynkowe (osoba prowadząca wykład musi spełniać następujące warunki: osoba zajmująca się wdrożeniami nowych produktów oraz budowaniem i pozycjonowaniem marki, z 7

8 doświadczeniem w zarządzaniu dużymi zespołami projektowymi, posiadająca doświadczenie w pracy z dużymi i uznanymi markami (przez co Zamawiający rozumie marki powszechnie znane i rozpoznawane na rynku), zajmująca się designem oraz zarządzaniem marką); Współczesny polski dizajn i projektowanie ergonomiczne (osoba prowadząca wykład musi spełniać następujące warunki: wykształcenie z zakresu wzornictwa przemysłowego, specjalista z zakresu projektowania przemysłowego oraz wzornictwa, specjalista w projektowaniu ergonomicznym, autor przynajmniej kilkunastu wdrożonych projektów); Współpraca szkolnictwa wyższego z biznesem w zakresie przemysłów kreatywnych (osoba prowadząca wykład musi spełniać następujące warunki: autor lub współautor programu nauczania w uczelni wyższej zajmującej się dizajnem, wzornictwem, przemysłami kreatywnymi; Użyteczność produktu, architektura informacji (użyteczność stron i portali www), komunikacja wizualna (osoba prowadząca wykład musi spełniać następujące warunki: wykształcenie z zakresu komunikacji wizualnej i społecznej a także teorii znaku minimum ze stopniem naukowym doktora, autor przynajmniej 10 publikacji, przede wszystkim dotyczących znaków, znaczeń i gestów) Każde z wyżej wskazanych spotkań powinno trwać minimum 3 godziny z przerwą kawową. Konkretne terminy spotkań i rodzaj obszaru tematycznego objętego danym spotkaniem (spośród wskazanych w pkt ), Wykonawca i Zamawiający uzgodnią na etapie Umowy o zamówienie, uwzględniając wymagania w zakresie terminów wskazane w pkt 8.1. powyżej Wymagane miejsce każdego ze spotkań: Szczecin, Pałac pod Globusem, Plac Orła Białego 2. Zamawiający nieodpłatnie udostępni Wykonawcy przestrzeń na wykłady: salę na ok. 80 osób oraz niezbędne wyposażenie (projektor, ekran, nagłośnienie, krzesła), przy czym do obowiązków Wykonawcy należy przygotowanie sali na przyjęcie uczestników (wniesienie krzeseł, ustawienia i podłączenia sprzętu w sali, itp.) oraz zapewnienie obsługi technicznej sprzętu podczas spotkania Na każde spotkanie Wykonawca zapewni catering na 50 osób w formie bufetu (przerwa kawowa kawa, herbata, woda, soki, ciastka, cukier, mleko, cytryny) W ramach organizacji każdego w ww. spotkań Wykonawcę obciążają koszty zaproszenia i opłacenia honorariów, koszty podróży, wyżywienia i ewentualnych noclegów zaproszonych specjalistów, o których mowa w pkt Do obowiązków Wykonawcy należy również przeprowadzenie z odpowiednim wyprzedzeniem promocji każdego z czterech spotkań w środowisku przedsiębiorców Szczecina i regionu oraz wśród mieszkańców Szczecina i regionu (wraz z informacją o udziale funduszy europejskich w finansowaniu Projektu i/lub oznakowaniem wymaganymi logotypami spośród wskazanych w załącznikach 2-4 SIWZ do ustalenia w porozumieniu z Zamawiającym). Dobór metod wskazanej promocji należy do Wykonawcy, przy czym wybór metody polegającej na zamieszczeniu reklamy o wielkości minimum 6 na 8 cm na stronach redakcyjnych w prasie papierowej o zasięgu minimum lokalnym stanowi podstawę do ubiegania się Wykonawcy o przyznanie jego ofercie dodatkowych punktów w ramach kryterium Forma promocji wydarzenia w środowisku lokalnym [zob. dział XIII ust. 12 pkt 1) SIWZ oraz załącznik nr 10 SIWZ]. 8

9 Działanie promocyjne nr 9: Organizacja i obsługa konferencji promocyjnej 9.1. Wykonawca zorganizuje (przygotuje i obsłuży organizacyjnie) jednodniową konferencję promocyjną na temat: Przemysły Kreatywne szansą rozwoju regionu. Wymagany termin wykonania działania: druga połowa października 2015 roku (konkretny termin Wykonawca i Zamawiający ustalą na etapie realizacji Umowy o zamówienie) W przebiegu ww. konferencji Zamawiający oczekuje przeprowadzenia wykładu (przez który to wykład rozumiany będzie również odczyt lub podobne formy przekazu) z następujących tematyk minimum: Przemysły kreatywne w Zachodniopomorskim potencjał miejsca (Zagadnienie wymaga przedstawienia przez minimum dwóch prelegentów, z których każdy posiada wiedzę i doświadczenie w kwestiach merytorycznych objętych zagadnieniem); Dobre praktyki przykłady inwestycji w przemysły kreatywne w Polsce (Zagadnienie wymaga przedstawienia przez minimum dwóch prelegentów, z których każdy posiada wiedzę i doświadczenie w kwestiach merytorycznych objętych zagadnieniem); Dobre praktyki przykłady inwestycji w przemysły kreatywne za granicą (Zagadnienie wymaga przedstawienia przez minimum jednego prelegenta, który posiada wiedzę i doświadczenie w kwestiach merytorycznych objętych zagadnieniem) Wymagane miejsce konferencji: Szczecin, Pałac pod Globusem, Plac Orła Białego 2. Zamawiający nieodpłatnie udostępni Wykonawcy przestrzeń na wykłady: salę na ok. 80 osób oraz niezbędne wyposażenie (projektor, ekran, nagłośnienie, krzesła), przy czym do obowiązków Wykonawcy należy przygotowanie sali na przyjęcie uczestników (wniesienie krzeseł, ustawienia i podłączenia sprzętu w sali, itp.) oraz zapewnienie obsługi technicznej sprzętu podczas konferencji Na każde spotkanie Wykonawca zapewni catering na 80 osób w formie bufetu (przerwa kawowa kawa, herbata, woda, soki, ciastka, cukier, mleko, cytryny) Wykonawcę obciążają koszty zaproszenia i opłacenia honorariów, podróży, wyżywienia i ewentualnych noclegów dla prelegentów (minimum pięciu) Do obowiązków Wykonawcy należy również przeprowadzenie z odpowiednim wyprzedzeniem promocji konferencji w środowisku przedsiębiorców Szczecina i regionu oraz wśród mieszkańców Szczecina i regionu (wraz z informacją o udziale funduszy europejskich w finansowaniu Projektu i/lub oznakowaniem wymaganymi logotypami, spośród wskazanych w załącznikach 2-4 SIWZ do ustalenia w porozumieniu z Zamawiającym). Dobór metod wskazanej promocji należy do Wykonawcy, przy czym wybór metody polegającej na zamieszczeniu reklamy o wielkości minimum 6 na 8 cm na stronach redakcyjnych w prasie papierowej o zasięgu minimum lokalnym stanowi podstawę do ubiegania się Wykonawcy o przyznanie jego ofercie dodatkowych punktów w ramach kryterium Forma promocji wydarzenia w środowisku lokalnym [zob. dział XIII ust. 12 pkt 2) SIWZ oraz załącznik nr 11 SIWZ]. 9

10 Działanie promocyjne nr 10: Organizacja i obsługa otwarcia Centrum Przemysłów Kreatywnych Wykonawca zorganizuje (przygotuje i obsłuży organizacyjnie) uroczyste otwarcie Centrum Przemysłów Kreatywnych. Wymagany termin wykonania Działania promocyjnego: maksymalnie do r. (konkretny termin Wykonawca i Zamawiający ustalą na etapie realizacji Umowy o zamówienie). W ramach wskazanego działania Wykonawca ma obowiązek: Przygotować i udostępnić uczestnikom otwarcia wystawę plenerową na placu Orła Białego 30 plansz na standach na temat: Co to są Przemysły Kreatywne? ; Zorganizować projekcję na ekranie wielkoformatowym, na fasadzie jednego z budynków przy placu Orła Białego w Szczecinie 15 wykonanych w ramach Działania promocyjnego nr 4 virali oraz innych materiałów filmowych dostarczonych przez Zamawiającego. Całość pokazu powinna trwać od 20 do 30 minut; Zorganizować zwiedzanie Centrum Przemysłów Kreatywnych dla mieszkańców; Przygotować konferencję prasową w sali konferencyjnej w Centrum Przemysłów Kreatywnych; Zorganizować w Centrum Przemysłów Kreatywnych poczęstunek dla VIP-ów: 100 osób (kawa, herbata, woda/napoje, kanapki/przekąski, ciasta, owoce, dodatki: cytryna, mleko, cukier). W zakres wchodzi również zapewnienie zastawy stołowej, obsługa gości oraz obsługa po zakończeniu uroczystości (sprzątanie i pozostawienie miejsca w należytym porządku) Dla należytego wykonania powyższych czynności (pkt 10.1.) Wykonawca ma obowiązek zapewnienia sobie: Odpowiedniego zaplecza techniczno-sprzętowego do obsługi wydarzenia, w tym organizacji projekcji (ekran, montaż, projektor, sprawdzenie plików, próba techniczna), zapewnienie profesjonalnego nagłośnienia i oświetlenia ww. wydarzeń, które mają odbyć się na placu Orła Białego w Szczecinie, Wszystkich niezbędnych pozwoleń wymaganych prawem przy organizacji wydarzeń w przestrzeni publicznej, jak też w związku z czasową projekcją na ekranie wielkoformatowym virali i materiałów filmowych Zamawiającego na fasadzie jednego z budynków przy placu Orła Białego w Szczecinie Do obowiązków Wykonawcy należy również przeprowadzenie z odpowiednim wyprzedzeniem promocji wydarzenia w środowisku przedsiębiorców Szczecina i regionu i wśród mieszkańców Szczecina i regionu polegającej na zamieszczeniu (na koszt Wykonawcy i w terminach uzgodnionych z Zamawiającym) w prasie papierowej lokalnej (Szczecin i region) minimum jednej reklamy wydarzenia (z informacją o terminie i miejscu otwarcia CPK) na minimum ¼ strony redakcyjnej wraz z informacją o udziale funduszy europejskich w finansowaniu Projektu i oznakowaniem wymaganymi logotypami, spośród wskazanych w załącznikach 2-4 SIWZ do ustalenia w porozumieniu z Zamawiającym. Zobowiązanie Wykonawcy zamieszczenia dodatkowej (ponad wskazane wyżej minimum) drugiej reklamy wydarzenia o wielkości minimum 6 na 8 cm na stronach redakcyjnych w prasie papierowej o zasięgu minimum lokalnym stanowi podstawę do ubiegania się Wykonawcy o przyznanie jego ofercie dodatkowych punktów w ramach kryterium Forma promocji wydarzenia w środowisku lokalnym [zob. dział XIII ust. 12 pkt. 3) SIWZ oraz załącznik nr 12 SIWZ]. 10

11 10.4. Niezależnie od powyższych form prezentacji/reklamy wydarzenia Zamawiający we własnym zakresie (według swojego wyboru) zaprosi dziennikarzy na ww. otwarcie CPK. Działanie promocyjne nr 11: Przygotowanie i przeprowadzenie gry terenowej pn. Znajdź Centrum Wykonawca przygotuje i przeprowadzi grę terenową Znajdź centrum, podnoszącą wiedzę na temat przemysłów kreatywnych i działalności CPK dla dzieci w wieku: Dzieci w wieku: 3-6 lat (z opiekunami): 1 grupa; Dzieci w weku: 7-11 lat: 2 grupy; Dzieci w wieku: lat: 1 grupa Gra będzie wymagała przeprowadzenia w minimum czterech edycjach. Wymagany termin wykonania działania: lipiec/sierpień 2015 r. (konkretny termin dla każdej z czterech edycji do ustalenia z Zamawiającym na etapie wykonywania Umowy o zamówienie) Podstawowe założenia dla scenariusza gry : Uczestnicy dostaną szczegółowe instrukcje oraz zadania, które będą mieli rozwiązać, aby znaleźć wejście do CPK, gdzie czekać będą na nich nagrody zestaw gadżetów CPK (wskazany zestaw nagród zapewnia na swój koszt Zamawiający). Lokalizacja: Plac Orła Białego, Pałac pod Globusem, Centrum Przemysłów Kreatywnych, przy czym trasa gry musi być ustalona w ścisłym porozumieniu z Zamawiającym. Liczba potencjalnych odbiorców gry : ok. 80 uczestników (ok. 20 dzieci na 1 grupę). Czas trwania gry dla jednej grupy w ramach jednej edycji: 1,5-2 godziny Scenariusz gry uwzględniający wyżej wskazane założenia opracuje Wykonawca, mając na względzie dostosowanie zadań w grze do wieku uczestników Opracowany po stronie Wykonawcy scenariusz gry wymaga akceptacji Zamawiającego. W tym celu Wykonawca minimum dwa tygodnie przed planowanym wydarzeniem przekaże opracowany scenariusz gry Zamawiającemu. Zamawiający będzie miał możliwość zmiany scenariusza i ingerowania w jego treść dla uzyskania możliwie najbardziej efektywnej dla ww. grupy wiekowej odbiorców formy promocji Centrum Przemysłów Kreatywnych i wkładu Unii Europejskiej w Projekt, jak też w zakresie, w jakim będzie to mało wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom oraz przeprowadzenie wydarzenia w sposób niekonfliktowy z procesem przeprowadzania prac budowlanych w CPK. Działanie promocyjne nr 12: Przygotowanie promocyjnej kampanii reklamowej wraz z emisją w lokalnej rozgłośni Wykonawca przygotuje 2 kampanie promujące zakończenie projektu Akademia ZMIENIA Szczecin: Centrum Przemysłów Kreatywnych oraz otwarcie CPK, które odbędą się w ciągu 2 miesięcy 2015 r. (październik i pierwsza połowa listopada). Każda kampania będzie trwała przez jeden tydzień w dni powszednie od poniedziałku do piątku włącznie. Wymagane elementy każdego tygodnia promocji radiowej: kampania spotowa (minimum 8 emisji 30- sekundowych dziennie w każdym tygodniu kampanii, w dni powszednie, proporcjonalnie przez cały dzień od 8:00 do 21:00), minimum 80-sekundowe informacje dotyczące projektu w dni powszednie w audycji porannej (każdego dnia w każdym tygodniu kampanii) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania scenariusza i produkcji programu radiowego oraz jego emisji w lokalnej rozgłośni radiowej. Zamawiający wymaga, by kampania ukazała się w jednej stacji radiowej emitującej na żywo program lokalny, zapewniającej dotarcie do jak 11

12 największej części województwa Zachodniopomorskiego Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania scenariusza programu w porozumieniu z Zamawiającym, z uwzględnieniem wymagań podanych w pkt oraz 12.4 poniżej Ramowy scenariusz odcinka informacyjnego kampanii powinien zawierać: Wprowadzenie około 20 sekund; Wypowiedź przedstawiciela Zamawiającego (Akademii Sztuki) lub zaproszonego przez Zamawiającego eksperta (rejestracja dźwięku na terenie Szczecina) około 20 sekund; Podsumowanie /uzupełnienie informacji około 20 sekund; Informacja o finansowaniu projektu z Unii Europejskiej około 10 sekund; Ramowy scenariusz spotu w kampanii powinien zawierać: Informacja o projekcie około 20 sekund; Informacja o finansowaniu projektu z Unii Europejskiej około 10 sekund Wykonawca zleci umieszczenie baneru górnego na głównej stronie rozgłośni w czasie trwania tygodniowych akcji promocyjnych, zawierającego treści dotyczące promocji Projektu Akademia ZMIENIA Szczecin: Centrum Przemysłów Kreatywnych i oznakowania zgodne z wytycznymi RPO WZ (załącznik nr 4 SIWZ); baner powinien być spójny z identyfikacją wizualną kampanii promocyjnej; projekt baneru zostanie przedstawiony do akceptacji Zamawiającemu we wrześniu 2015 roku Do obowiązków Wykonawcy należy również zapewnienie czasu antenowego (zakup przez Wykonawcę i na jego koszt) na emisje jak wyżej i przekaże nadawcy programu w wymaganym czasie nośniki przygotowane zgodnie z wymaganiami technicznymi nadawcy (wszelkie formalności w tych sprawach po stronie Wykonawcy). 12

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 27.04.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na przygotowanie i przeprowadzenie działań promocyjnych projektu Akademia Zmienia

Bardziej szczegółowo

Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu

Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu Rodzaje stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia działań promocyjnych projektu pn. Akademia Zmienia Szczecin Centrum Przemysłów Kreatywnych (Projekt), wraz z opisem zakresu świadczeń i innych wymagań

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zadania

Szczegółowy opis zadania Szczegółowy opis zadania Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, produkcja i emisja w stacji radiowej o zasięgu ogólnopolskim i/lub w stacjach radiowych tworzących sieć radiową

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy IGKM.271.23.2013 Poddębice, dnia 02.08.2013 r.

Numer sprawy IGKM.271.23.2013 Poddębice, dnia 02.08.2013 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Numer sprawy IGKM.271.23.2013 Poddębice, dnia 02.08.2013

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. do SIWZ Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do siwz opis przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zał. nr 1 do siwz opis przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zał. nr 1 do siwz opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Nazwa: Przygotowanie i publikacja materiałów promocyjnych projektu : Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1do SIWZ Główny kod CPV: 79342200-5 Usługi w zakresie promocji OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest: przygotowanie oraz realizacja VI edycji konkursu pn.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA RAP.272.118.2013 Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie pn.: Przygotowanie i przeprowadzenie II kampanii promocyjno-upowszechniającej w Internecie i prasie, realizowane w ramach

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI SPOTKAŃ RADY UŻYTKOWNIKÓW OPROGRAMOWANIA CAS

PROCEDURA ORGANIZACJI SPOTKAŃ RADY UŻYTKOWNIKÓW OPROGRAMOWANIA CAS Załącznik nr 5 do umowy nr 9/DI/PN/2016 PROCEDURA ORGANIZACJI SPOTKAŃ RADY UŻYTKOWNIKÓW OPROGRAMOWANIA CAS 1. Spotkania Rady Użytkowników 1.1. Wstęp Wykonawca zapewni i pokryje wszelkie koszty związane

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Projekt Opolskie kwitnące muzycznie II współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu województwa opolskiego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH W RAMACH KAMPANII PROMOCYJNEJ PROJEKTU AKADEMIA ZMIENIA SZCZECIN - MODERNIZACJA PAŁACU

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 IF.272.1.18.2017 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony pn. Usługa w zakresie przygotowania i emisji spotów telewizyjnych i radiowych w ramach projektu pn.: Przedsiębiorczy Powiat

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Zał. nr 5 do SIWZ UMOWA nr W dniu.. roku w Poddębicach pomiędzy: Gminą Poddębice z siedzibą w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice, NIP 828-135-51-00, w imieniu której działa: Piotr Sęczkowski

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego UMOWA nr. Załącznik Nr 7 do SIWZ Projekt umowy W dniu. 2013 roku w Poddębicach pomiędzy: Gminą Poddębice z siedzibą w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice, NIP 828-135-51-00, w imieniu której

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 193333-2014; data zamieszczenia: 10.09.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 193333-2014; data zamieszczenia: 10.09.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 6 2014-09-10 14:25 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 295300-2014 z dnia 2014-09-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OAK.KCB.2621/106/16 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert- Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Schematu III Pomocy technicznej Programu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OAK.KCB.2621/67/17 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie przez Wykonawcę dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. do SIWZ Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) Znak sprawy: ZP-PNK/U/2014/12/177 SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa przygotowania nakręcenia i emisji filmu promocyjnego oraz spotu relamowegow

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 9/2011. Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 31 października 2011 r.

PISMO OKÓLNE Nr 9/2011. Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 31 października 2011 r. PISMO OKÓLNE Nr 9/2011 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 31 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia w Politechnice Koszalińskiej Zasad świadczenia usług przez Sekcję Promocji Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej SOPZ ) ZMODYFIKOWANY

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej SOPZ ) ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 1 do SIWZ ZP/51/2015/R SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej SOPZ ) ZMODYFIKOWANY na zakup powierzchni reklamowej w czasopismach celem przeprowadzenia kampanii reklamowej w prasie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych WOA.I.ZZP/WPW/U-335-50/09 Załącznik nr 2 do SIWZ Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPONSORSKA. Sponsor Wspierający - od 2 000 zł + VAT. Współsponsor - od 5 000 zł + VAT

OFERTA SPONSORSKA. Sponsor Wspierający - od 2 000 zł + VAT. Współsponsor - od 5 000 zł + VAT Sponsor Wspierający - od 2 000 zł + VAT OFERTA SPONSORSKA 1. zapewnienie zaproszenia dwuosobowego na wybrany przez organizatora koncert 2. umieszczenie logo wraz z linkiem do strony Sponsora na stronie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kzkgop.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kzkgop.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kzkgop.pl Katowice: Zorganizowanie i przeprowadzenie kampanii promującej wdrożenie i działanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego UMOWA nr Zał nr 5 do SIWZ W dniu.. roku w Poddębicach pomiędzy: Gminą Poddębice z siedzibą w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice, NIP 828-135-51-00, w imieniu której działa: Piotr Sęczkowski

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik Nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług szkoleniowo/warsztatowych, realizowanych przez Departament ds. Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług na rzecz Zamawiającego, związanych z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi dotyczącymi promocji Województwa

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.37.2015

Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.37.2015 Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.37.2015 Zał. do SIWZ Druk wizytówek, plakatów, ulotek, programu konferencyjnego oraz naklejek. I. WIZYTÓWKI - na potrzeby Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy

Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy Polkowice, dnia 27 stycznia 2014 r. Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA NIEWIĄŻĄCYCH OFERT CENOWYCH (cel: BADANIE RYNKU USŁUG TOŻSAMYCH Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA)

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi szkoleniowej

Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi szkoleniowej Załącznik nr do SIWZ I. W ramach przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi szkoleniowej. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi szkolenie dla Beneficjentów XII Priorytetu Programu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 79342200-5 Usługi w zakresie promocji; 79341400-0 Usługi prowadzenia kampanii reklamowych 79824000-9

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1 I. Oznaczenia kodu CPV - Wspólnego Słownika Zamówień (kod i opis) Główny kod CPV: 79-34-00-00-9 Usługi reklamowe i marketingowe Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest organizacja XX posiedzenia komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 w terminie 11-12

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Warszawa, r.

Zapytanie ofertowe. Warszawa, r. Zapytanie ofertowe Dotyczące projektu i produkcji wystawy podczas EXPO 2015 w Mediolanie, Republice Włoskiej w połowie września 2015 r. w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W TRYBIE POZAUSTAWOWYM

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W TRYBIE POZAUSTAWOWYM Gryfino, 14 listopad 2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W TRYBIE POZAUSTAWOWYM Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kod CPV: 79.34.22.00-5 Usługi w zakresie promocji Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wdrożenie Strategii promocji marki Centrum Nauki i Techniki w Łodzi.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE w celu wyboru wykonawcy

ZAPYTANIE OFERTOWE w celu wyboru wykonawcy Fundacja Kłodzka Wstęga Sudetów Lądek Zdrój dnia 18.12.2014 r. Lokalna Grupa Działania Lutynia 24 57-540 Lądek Zdrój tel. 74 814 81 59 ZAPYTANIE OFERTOWE w celu wyboru wykonawcy dotyczące realizacji kampanii

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wymagania ogólne dotyczące współpracy Zamawiającego z Wykonawcą - CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA i CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA o Wykonawca ma obowiązek bieżącej współpracy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Oprawa i druk publikacji

Oprawa i druk publikacji Załącznik nr 2 do Umowy. Przedmiotem zamówienia jest: 1. Przygotowanie do druku, oprawa, druk oraz dostawa do Zamawiającego publikacji na potrzeby Krajowego Ośrodka EFS dotyczy raportu z badania metaanalizy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na gadżet reklamowy dla CPK. 1 Organizatorzy: 2 Forma Konkursu:

REGULAMIN KONKURSU na gadżet reklamowy dla CPK. 1 Organizatorzy: 2 Forma Konkursu: REGULAMIN KONKURSU na gadżet reklamowy dla CPK 1 Organizatorzy: Organizatorem konkursu jest: Akademia Sztuki w Szczecinie pl. Orła Białego 2, 70-562 Szczecin 2 Forma Konkursu: 1. Konkurs ma charakter otwarty

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wartości 193 000 euro Nazwa postępowania

Bardziej szczegółowo

Konferencja informacyjno-szkoleniowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja informacyjno-szkoleniowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konferencja informacyjno-szkoleniowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego załącznik Nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Opis przedmiotu zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Page 1 of 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 101557-2012 z dnia 2012-05-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia WSTĘPNY opis przedmiotu zamówienia PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI KAMPANII PROMOCYJNO INFORMACYJNEJ DOTYCZĄCEJ AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I. Informacje wstępne Projekt pn. Wsparcie i podnoszenie

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=248972&rok=20...

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=248972&rok=20... Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 245316-2011 z dnia 2011-08-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Orneta Zadanie obejmuje kompleksowe opracowanie i wdrożenie programu edukacyjnego, informacyjno-promocyjnego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest: I. Organizacja cyklu działań informacyjno - edukacyjnych: 1. Stoiska i działania informacyjne podczas imprez masowych i kulturalnych;

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest organizacja konferencji

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA Octarius Group - Agencja Marketingu Zintegrowanego www.octarius.com.pl, tel. +48 530 903 500 A G E N C J A M A R K E T I N G U Z I N T E G R O WA N E G O Agencja Marketingu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wyprodukowanie oraz dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących projektu epuap2 oraz profilu zaufanego.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wyprodukowanie oraz dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących projektu epuap2 oraz profilu zaufanego. Załącznik nr 1 Opisu przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wyprodukowanie oraz dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących projektu epuap2 oraz profilu zaufanego. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1 SPECYFIKACJA DO OFERTY

ZAŁĄCZNIK nr 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1 SPECYFIKACJA DO OFERTY Warszawa, 11.09.2017 ZAŁĄCZNIK nr 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1 SPECYFIKACJA DO OFERTY W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przez organizację posiedzenia należy rozumieć wykonanie następujących czynności: 1.Zapewnienie sali konferencyjnej z wyposażeniem: a) sala konferencyjna, umożliwiająca przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

"OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie:

OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Nazwa Projektu: Nazwa dokumentu: "OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu wykorzystania możliwości

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów 2012/S 41-065502

PL-Warszawa: Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów 2012/S 41-065502 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:65502-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów 2012/S 41-065502 Instytut

Bardziej szczegółowo

Z M I A N A ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Z M I A N A ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Numer sprawy WO-ZP.2311.4.2014 Rzeszów, 7 lipca 2014 roku Do zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego Z M I A N A TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na usługę przygotowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest organizacja VIII posiedzenia komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 w terminie 26-27

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA Telefony: fax: (0-81) 855-30-15 Administracja: (0-81) 463-90-16 Kier. Działu GZM: (081) 463-90-15 Inwestycje: (0-81) 463-90-17 Zgłoszenia usterek: ul. Zielona 7 (081) 463-90-41 Telefon dyżurny 605-331-078

Bardziej szczegółowo

Nr zamówienia: MPŚ.III.23.230/12/2012

Nr zamówienia: MPŚ.III.23.230/12/2012 MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU MUZEUM REJESTROWANE 76-200 Słupsk ul. Dominikańska 5-9 tel./059/842-40-81; fax. 842-65-18 e-mail: muzeum@muzeum.slupsk.pl www.muzeum.slupsk.pl www.muzeum.swolowo.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Zadanie I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Zadanie I Załącznik nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Zadanie I Przedmiot zamówienia obejmuje jednostronną tablicę informacyjną o wymiarach 200 cm wys. x 250 cm szer. wraz z konstrukcją oraz słupkami mocującymi

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej

Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej Szczegółowy harmonogram zrealizowanego programu konsultacji społecznych i kampanii informacyjnej Białystok 11.01.2010 r Dopracowanie

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny przedmiotu zamówienia na opracowanie graficzne, wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych

Opis techniczny przedmiotu zamówienia na opracowanie graficzne, wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych ul. Waryńskiego 1, 00-645 Warszawa tel./faks: 22 825 1440 Warszawa, 18 sierpnia 2015 roku Dotyczy projektu inwestycyjnego realizowanego w Politechnice Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Opis projektu Za realizację projektu systemowego pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych odpowiada Ministerstwo Zdrowia

Bardziej szczegółowo

wykonanie usługi pod nazwą: Opracowanie projektu graficznego, korekta językowa tekstu, skład, wydruk oraz dostarczenie do

wykonanie usługi pod nazwą: Opracowanie projektu graficznego, korekta językowa tekstu, skład, wydruk oraz dostarczenie do Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 336062-2012 z dnia 2012-09-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów wykonanie usługi pod nazwą: Opracowanie projektu graficznego, korekta językowa tekstu, skład, wydruk

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe 1. Wykonanie i umieszczenie tablic informacyjnych w 3 lokalizacjach, na terenie których projekt będzie realizowany.

Zapytanie Ofertowe 1. Wykonanie i umieszczenie tablic informacyjnych w 3 lokalizacjach, na terenie których projekt będzie realizowany. Zapytanie Ofertowe Poniższy dokument opisuje działania promocyjne do wykonania w projekcie: Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Zamawiający zleca wykonanie wszystkich materiałów

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE Departament Rozwoju Regionalnego Rzeszów, 2015-09- RR-V.041.4.11.2015.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE Departament Rozwoju Regionalnego Rzeszów, 2015-09- RR-V.041.4.11.2015. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE Departament Rozwoju Regionalnego Rzeszów, 2015-09- RR-V.041.4.11.2015.MW Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) I. Nazwa zadania: Przygotowywanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do WZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest produkcja polegającą na wyprodukowaniu Materiału promocyjnego, - 8-miu ok. 10 min filmów dokumentalnych wg scenariuszów

Bardziej szczegółowo

CENOWE ROZEZNANIE RYNKU

CENOWE ROZEZNANIE RYNKU DP/0400/05.17/RP Warszawa, 6 czerwca 2017 r. CENOWE ROZEZNANIE RYNKU Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej w związku z realizacją sieci współpracy pn. Platforma funduszy europejskich Pracodawców RP poszukują

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA NA NAGRANIE I EMISJĘ REKLAMY RADIOWEJ ORAZ PUBLIKACJĘ REKLAMY PRASOWEJ w ramach Projektu systemowego Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce wsparcie

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych i materiałów drukowanych dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych i materiałów drukowanych dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Informacja w zasięgu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy Nr./2015 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Opracowanie i wydanie broszur tematycznych oraz folderu informacyjnego, w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000032

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, 3 KONGRESU ŚWIATA PRZEMYSŁU KOSMETYCZNEGO, który odbędzie się w dniach 16 17 października 2012 roku w Bełchatowie.

Szanowni Państwo, 3 KONGRESU ŚWIATA PRZEMYSŁU KOSMETYCZNEGO, który odbędzie się w dniach 16 17 października 2012 roku w Bełchatowie. Oferta sponsorska Szanowni Państwo, Wydawnictwo Farmacom z redakcją kwartalnika Świat Przemysłu Farmaceutycznego oraz Honorowym Gospodarzem Laboratorium Kosmetycznym AVA mają zaszczyt zaproponować Państwu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ B

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ B dla rozwoju Mazowsza PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 (trzecia

Bardziej szczegółowo

Organizator: Teatr Bagatela im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Krakowie. Przedmiot konkursu

Organizator: Teatr Bagatela im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Krakowie. Przedmiot konkursu Regulamin konkursu na projekt wspólnego logotypu dla identyfikacji wizualnej portalu internetowego Premiera oraz wydania papierowego miesięcznika Premiera Organizator: Teatr Bagatela im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Tytuł zadania: Zorganizowanie szkoleo zamkniętych i udziału w szkoleniach

Bardziej szczegółowo

Usługa: Skład, druk, kolportaż 10 wydań publikacji Opolskich Wiadomości Regionalnych

Usługa: Skład, druk, kolportaż 10 wydań publikacji Opolskich Wiadomości Regionalnych Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia: Usługa: Skład, druk, kolportaż 10 wydań publikacji Opolskich Wiadomości Regionalnych II. Istotne informacje i zasady współpracy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. Część II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ I. Część II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa opracowania projektów graficznych oraz składu, dokonania tłumaczeń tekstów z języka polskiego na angielski i norweski, angielskiego na polski wraz z redakcją

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 09.01.2015r. Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia:

Wrocław, dnia 09.01.2015r. Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia: Wrocław, dnia 09.01.2015r. Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia: Usługa hotelowa, gastronomiczna (catering) i wynajem sali z wyposażeniem na potrzeby organizacji konferencji naukowej podsumowującej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zamówieniu na:

OGŁOSZENIE. o zamówieniu na: Poznań, 07 września 2012 roku OGŁOSZENIE o zamówieniu na: Usługę w zakresie zorganizowania wyjazdu na imprezę targowo-wystawienniczą dla firmy Centuria sp. z o. o. w charakterze wystawcy Zwracamy się z

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Projekt: Broszury, publikacje i promocja w mediach KSOW 2014 rok Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na składzie, przygotowaniu do druku, druku

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340100-2011:text:pl:html PL-Kielce: Usługi prowadzenia kampanii reklamowych 2011/S 209-340100 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Edukacja kulturalna bibliotekarzy 2015

Edukacja kulturalna bibliotekarzy 2015 PROGRAM INSTYTUTU KSIĄŻKI Edukacja kulturalna bibliotekarzy 2015 ZAPYTANIE OFERTOWE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. W ramach niniejszego Zapytania ofertowego Instytut Książki zwraca się z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KONFERENCJA

Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KONFERENCJA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KONFERENCJA Wykonawca przygotuje i zorganizuje ogólnopolską konferencję informacyjno promocyjną w Warszawie pt. Metro czynnikiem miastotwórczym: zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Szczecin: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej dla projektu Akademia ZMIENIA Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Globusem w Szczecinie

Szczecin: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej dla projektu Akademia ZMIENIA Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Globusem w Szczecinie Szczecin: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej dla projektu Akademia ZMIENIA Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Globusem w Szczecinie Numer ogłoszenia: 171824-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

III TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII AGH W KRAKOWIE, 25-29 MAJA 2015 R.

III TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII AGH W KRAKOWIE, 25-29 MAJA 2015 R. I AGH W KRAKOWIE, 25-29 MAJA 2015 R. Szanowni Państwo! W imieniu Komitetu Organizacyjnego III Tygodnia Zrównoważonej Energii mam przyjemność zaprosić Państwa do wsparcia tegorocznej edycji. Tydzień Zrównoważonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wewnętrzny. Biura Promocji i Wydawnictw Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Regulamin Wewnętrzny. Biura Promocji i Wydawnictw Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Regulamin Wewnętrzny Biura Promocji i Wydawnictw Uniwersytetu Medycznego w Łodzi I. Regulamin składania materiałów do druku przez Jednostki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 1. Do siedziby Biura Promocji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA I PROMOCJA W PROJEKCIE. Łódź, 6-7 czerwca 2016 r.

INFORMACJA I PROMOCJA W PROJEKCIE. Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. INFORMACJA I PROMOCJA W PROJEKCIE Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. Podstawy prawne realizacji działań informacyjno-promocyjnych Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2011 1. Cele działań 1) poinformowanie ogółu społeczeństwa o rezultatach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wartości 193 000 euro Nazwa postępowania

Bardziej szczegółowo

2. Specyfika zamówienia Wykaz zamawianych zdjęć został zamieszczony w Tabeli nr 1 (poniżej). Tabela nr 1. Specyfikacja zamówienia

2. Specyfika zamówienia Wykaz zamawianych zdjęć został zamieszczony w Tabeli nr 1 (poniżej). Tabela nr 1. Specyfikacja zamówienia Zapytanie ofertowe na postępowanie: Wykonanie zdjęć wybranych pracowników Instytutu Badań Edukacyjnych do wykorzystania na potrzeby realizacji i promocji projektów systemowych. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 9/2015/KLON

Zapytanie ofertowe nr 9/2015/KLON Szczecin, dnia 06.10.2015 r. Zapytanie ofertowe nr 9/2015/KLON Strona 1 Szanowni Państwo, Polska Fundacja Przedsiębiorczości, realizując Projekt pn.: Fundusz Mikropożyczkowy KLON współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013. Szkolenie

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013. Szkolenie Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Szkolenie Promocja, rozliczanie, kontrola oraz najczęstsze nieprawidłowości w projektach realizowanych w ramach MRPO Kraków, 2013 r. 1 PLAN SPOTKANIA

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania wykonawców

Odpowiedzi na zapytania wykonawców Kraków, dn. 06.09.2011 r. Nasz znak: RG-VIII.272.12.2.2011 Odpowiedzi na zapytania wykonawców Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. Przygotowanie i realizacja materiałów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Oznaczenie przedmiotu Zamówienia zgodnie z kodami klasyfikacji CPV: 79342200-5 - Usługi w zakresie promocji 22462000-6 - Materiały reklamowe 79822500-7 - Usługi projektów graficznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOSNIKU TELEBIM W HAJNÓWCE POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOSNIKU TELEBIM W HAJNÓWCE POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOSNIKU TELEBIM W HAJNÓWCE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady emisji kampanii reklamowych Klientów na nosniku reklamowym - Telebim w Hajnówce, będącym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ... (pieczęć firmowa Wykonawcy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I. OPRACOWANIE KONCEPCJI AKCJI PROMOCYJNEJ DLA PROJEKTU INŻYNIER NA ZAMÓWIENIE" na rok 2010 1. Wykonawca przedstawi w formie

Bardziej szczegółowo

Kino ODRA - Oława

Kino ODRA - Oława Kino ODRA - Oława 13-15.12.2016 www.forumwokolkina.kultura.olawa.pl Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w 42. Forum Wokół Kina, które odbędzie się w dniach 13-15 grudnia 2016r. w kinie ODRA prowadzonym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. opracowania wizualizacji projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. opracowania wizualizacji projektu ZAPYTANIE OFERTOWE dot. opracowania wizualizacji projektu Wrocław, 03-09-2014 r. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. Zamówienie jest planowane do realizacji

Bardziej szczegółowo