Nauki medyczne w 7PR oferta dla instytucji naukowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nauki medyczne w 7PR oferta dla instytucji naukowych"

Transkrypt

1 Jak ugryźć 10 milionów cz. II - Finansowanie aplikacyjnych badań naukowych Warszawa, 28 luty 2012 Nauki medyczne w 7PR oferta dla instytucji naukowych Ewa Szkiłądź Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

2 Agenda Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE Program Współpraca w 7. Programie Ramowym Priorytet Zdrowie Struktura Informacje o konkursie Inne możliwości aplikowania Ważne konferencje Konsorcja poszukiwanie partnerów

3 KPK PB UE i Sieć KPK - od 1999r. 7.Program Ramowy ( ) oraz 5PR i 6PR Euratom 7. Program Ramowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej ( ) Fundusz Badawczy Węgla i Stali Program CIP - Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji ( ) CIP EIP na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji Wspieranie uczestnictwa Polski w europejskich programach: CIP IST PSP na rzecz Wspierania Polityki w zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych Wspieranie międzynarodowej mobilności naukowców Koordynacja sieci: 9 RPK + 25 BPK/PPT

4 Realizowane działania Informacja i Promocja 3 strony internetowe: 7PR, CIP, EURAXESS Miesięcznik: Wiadomości KPK, Granty Europejskie Wydawnictwa, media, udział w targach, konferencjach Szkolenia i Konsultacje Dni Informacyjne, konferencje, warsztaty, seminaria Konsultacje przygotowywanych i realizowanych projektów Sprawdzanie wniosków przed wysłaniem do KE Działania eksperckie Udział w Komitetach Programowych współpraca z KE Analizy, wkład do stanowisk rządu polityka europejska Współpraca z MNiSW, MG, MRR, PARP polityka krajowa Współpraca międzynarodowa Wspólne działania z NCPami innych krajów Współpraca z KE, PE, agendami innych krajów Wspólne działania z Biurem PolSCA w Brukseli

5 7.Program Ramowy 7. Program Ramowy - największy mechanizm Unii Europejskiej finansujący badania naukowe i rozwój technologiczny w Europie w latach cele programu: wspieranie współpracy ponadnarodowej w całej UE zwiększenie dynamizmu, kreatywności i doskonałości europejskich badań naukowych w pionierskich dziedzinach wiedzy wzmacnianie potencjału ludzkiego w zakresie badań i technologii m.in. poprzez wspieranie naukowców rozpoczynających karierę naukową zintensyfikowanie dialogu między światem nauki a przemysłem

6 7PR: Struktura i budżet Współpraca Pomysły Ludzie Euratom (517 - działania nukelarne JRC) Możliwości JRC (działania nienuklearne) mld euro ( Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. )

7 Program Współpraca- podstawowe zasady Współpraca międzynarodowa międzynarodowe konsorcja projektowe Międzynarodowe konsorcja Min. 3 partnerów z 27 EU krajów członkowskich (MS) + 13 stowarzyszonych (AC) Polska, Francja, Albania, Chorwacja, Turcja, Szwajcaria, Norwegia, Izrael Instytucje z wszystkich krajów mogą brać udział (kraje rozwinięte i rozwijające się) Argentyna, Brazylia, Australia, Kanada, Chiny, Japonia, USA Współpraca pomiędzy różnymi rodzajami instytucji Szkoły wyższe, instytuty naukowe, JBR, duże firmy, MŚP, organizacje pacjentów Wnioski składane w odpowiedzi na konkursy ogłaszane raz do roku projekty zamawiane Projekty rozwiązywanie problemów europejskich/światowych projekty interdyscyplinarne, współpraca międzynarodowa, ważne społecznie Projekty są dofinansowane, a nie finansowane Ocena niezależni eksperci oceniający wybierani z bazy ekspertów

8 Systemy finansowania Projekty współpracy Dofinansowanie KE: max 3 lub 6 mln Euro Projekt badawczy małej lub średniej skali Projekt integrujący o dużej skali Akcje koordynacyjne Dofinansowanie KE: max 12 mln Euro Akcje wspierające

9 Co można finansować budżet projektu Projekty Współpraca Collaborative projects Koszty kwalifikowalne: koszty bezpośrednie + koszty pośrednie Koszty niekwalifikowalne: VAT, część amortyzacji urządzeń Działania badawczo-rozwojowe lub innowacyjne do 50% (dla podmiotów publicznych o charakterze niezarobkowym, szkół wyższych, organizacji badawczych i MŚP - do 75%) Działania demonstracyjne (związane ze sprawdzeniem w badaniach przemysłowych nowych lub poprawionych produktów, procesów lub usług, włącznie z prototypami, jeśli nie mogą być one bezpośrednio skomercjalizowane) do 50% Pozostałe działania do 100% np. zarządzanie, działania promocyjne Koszty pośrednie: Podstawowa stawka: 20% Dla podmiotów publicznych, MŚP: 60%

10 Program Współpraca (Cooperation) Zdrowie 6.1mld Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia 1.9 mld Technologie informacyjne i telekomunikacyjne 9.1mld Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne 3.5 mld Energia 2.3 mld Środowisko 1.9 mld Transport 4.2 mld Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne 0.6 mld Przestrzeń kosmiczna 1.4 mld Bezpieczeństwo 1.4 mld

11 Priorytet Zdrowie (Health) Aktywność 1 Biotechnologia, narzędzia i technologia dla zdrowia człowieka Aktywność 2 Wykorzystanie badań naukowych dla zdrowia człowieka Aktywność 3 Optymalizacja opieki zdrowotnej w Europie Innicjatywa Innowacyjnych Leków Aktywność 4 Działania horyzontalne akcje koordynacyjne i wspierające; odpowiadanie na potrzeby polityk UE CEL: poprawa zdrowia obywateli Europy i wzrost konkurencyjności europejskiego przemysłu związanego z problematyką zdrowia człowieka

12 Serwis CORDIS

13 Konkurs 2013 Ogłoszenie lipiec 2012 Termin składania wniosków: październik 2012 (I etap) Budżet 700 mln Konkurs dwuetapowy Szerokie tematy Badania nad mózgiem Mniejszy zakres tematyczny koncentracja CER środków wokół określonych zagadnień tematycznych Oporność na antybiotyki Elastyczność: skład i wielkość konsorcjum, czas trwania i budżet projektu Horyzontalne tematy: próby kliniczne, tematy dla MŚP Kontynuacja projektów wdrożeniowych oraz High Impact Projects

14 Tematyka konkursu Health 2013 wersja wstępna

15 Zagadnienia horyzontalne Boosting the translation of FP projects' results into innovative applications for health. projekty 6PR, 7PR wdrożenie kontrola praw własności projekt skierowany do MŚP (50% dofinansowania KE dla MŚP) partnerzy Kraje Członkowskie i Stowarzyszone

16 1. Biotechnologia, narzędzia i technologia dla zdrowia człowieka 1.1 Badania o dużej wydajności (high-throughput research). BRAK FINANSOWANIA 1.2 Wykrywanie, diagnozowanie i monitorowanie. rozwój metod obrazowania w chorobach rzadkich 1.3 Przewidywanie adekwatności, bezpieczeństwa i skuteczności terapii. rozwój metod i standardów dla bezpiecznych i skutecznych leków toksykologia; modelowanie; reakcje niepożądane na implanty, przeszczepy i urządzenia biomedyczne; reakcje odpornościowe 1.4 Innowacyjne podejścia i interwencje terapeutyczne. rozwój zaawansowanych terapii: komórki macierzyste

17 2. Wykorzystanie badań naukowych dla zdrowia człowieka - I 2.1 Łączenie danych i procesów biologicznych. badania o dużej wydajności niezbędne do wyjaśnienia funkcji genów i ich oddziaływań: systemy modelowe, human microbiome Biologia systemowa BRAK FINANSOWANIA 2.2 Badania nad mózgiem i chorobami pokrewnymi, rozwój człowieka i proces starzenia Badania nad mózgiem i chorobami pokrewnymi urazy mózgu, metody diagnostyki i monitorowania zaburzeń psychicznych, zaburzenia zachowania u dzieci, patofizjologia padaczki, badania nad bólem Rozwój człowieka i proces starzenia - BRAK FINANSOWANIA

18 2. Wykorzystanie badań naukowych dla zdrowia człowieka - II 2.3 Badania chorób zakaźnych przekładające się na praktyczne zastosowania Zagadnienia horyzontalne innowacyjne szczepionki Oporność na antybiotyki nowe szczepionki; badania nad stosowaniem antybiotyków i leków przeciwgrzybicznych; HIV/AIDS, malaria i gruźlica - BRAK FINANSOWANIA Potencjalnie nowe i nawracające epidemie zarządzanie kliniczne pacjenci i epidemie Zaniedbane choroby zakaźne choroby zakaźne w Europie Centralnej i Wschodniej, leki dla chorób pasożytniczych

19 2. Wykorzystanie badań naukowych dla zdrowia człowieka - III 2.4 Badania głównych chorób przekładające się na praktyczne zastosowania Choroby nowotworowe nowotwory z przerzutami badania kliniczne, immunoterapia, opieka paliatywna Choroby układu krążenia porównanie efektywności technologii stosowanych w diagnostyce, leczeniu i prewencji, leczenie CVD Cukrzyca i otyłość - BRAK FINANSOWANIA Choroby rzadkie - BRAK FINANSOWANIA Inne choroby chroniczne - BRAK FINANSOWANIA

20 3. Optymalizacja opieki zdrowotnej w Europie 3.1 Przełożenie wyników badań klinicznych na praktyczne zastosowania kliniczne. badania porównawcze systemów opieki zdrowotnej 3.2 Jakość, skuteczność i spójność systemów opieki zdrowotnej - BRAK FINANSOWANIA 3.3 Promocja zdrowia i zapobieganie chorobom. społeczne innowacje w promocji zdrowia 3.4 Międzynarodowe zdrowie publiczne i systemy zdrowotne BRAK FINANSOWANIA

21 4. Inne działania horyzontalne 4.1 Działania koordynacyjne i wspierające wpływ prawodawstwa unijnego na badania w obszarze zdrowia, przygotowanie przyszłej polityki badań UE, konferencje w ramach prezydencji, wzmacnianie udziału przemysłu w Programach Ramowych 4.2 Odpowiadanie na potrzeby polityk UE badania kliniczne leków off-patent (dzieci, osoby starsze), reakcje niepożądane leków, nowe metodologie w badaniach klinicznych małych populacji

22 Inne możliwości aplikowania

23 IMI - Inicjatywa Innowacyjnych Leków The Innovative Medicines Initiative Konkursy w ramach 4 filarów: 1. Bezpieczeństwo Badania kluczowe dla polepszenia bezpieczeństwa produkcji oraz rozwoju lepszych i mających szersze zastosowanie modeli toksyczności 2. Efektywność Lepsze zrozumienie mechanizmów chorobowych, farmakologii; pozyskiwania pacjentów; ocena zysków i strat 3. Edukacja i Szkolenia Uzupełnienie braków wiedzy w biomedycznym sektorze B&R 4. Zarządzanie wiedzą Dostarczenie odpowiednich platform do analizy dużej ilości informacji w sposób zintegrowany i przewidywalny

24 V konkurs IMI Ogłoszenie luty 2012 Tematyka: European lead factory: Joint European compound library and screening centre Tackling resistance to antibiotics Dzień Informacyjny, Bruksela 27 luty Webinar 5 marca 2012, 10:30-11:30 Rejestracja:

25 Program Współpraca inne priorytety Zdrowie Priorytet: Żywność, rolnictwo.. 6.1mld Zachowania konsumentów Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia 1.9 mld Nawyki żywieniowe Promocja zdrowego stylu życia Technologie informacyjne i telekomunikacyjne 9.1mld Mikroorganizmy Priorytet: Nanonauki, nanomateriały Nanonauki, nanotechnologie, materiały i Nanomateriały w chorobach zakaźnych nowe technologie produkcyjne 3.5 mld Biomateriały w neurologii Energia OGŁOSZENIE KONKURSÓW (poza ICT) LIPIEC mld Priorytet: Środowisko Środowisko 1.9 mld Wpływ środowiska na zdrowie Transport Wpływ pola elektromagnetycznego na zdrowie 4.2 mld Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne 0.6 mld Przestrzeń kosmiczna 1.4 mld Bezpieczeństwo 1.4 mld

26 Technologie Informacyjne i Komunikacyjne - ICT Challenge 5: ICT dla zdrowia, zdrowego starzenia się i niezależnego funkcjonowania (ICT for Health, Ageing Well, Inclusion and Governance) 5.1 Personalne systemy zdrowotne 5.2 Wirtualny człowiek konkurs 9 ogłoszenie 18 stycznia 2012 termin składania wniosków 17 kwietnia 2012 Komputerowe modele i symulacje głównych chorób integrujące dane medyczne i biologiczne. Rozwój narzędzi, usług i infrastruktury służących uzyskaniu lepszych modeli chorób czy organów. 5.3 Patient Guidance Services 5.4 ICT dla starzenia się i dobrego samopoczucia 5.5 ICT dla mądrego i spersonalizowanego niezależnego funkcjonowania 5.6 ICT dla rozwiązań w zarządzaniu i modelowaniu ubezpieczeń

27 Ważne konferencje

28 Innovation in Healthcare without borders kwietnia 2012 Bruksela Raporty z konferencji w latach 2011, 2010

29 Dzień Informacyjny i spotkanie brokerskie FP7 Health - Open Information Day & Brokerage event maja 2012 Bruksela spotkania bilateralne

30 Poszukiwanie partnerów do konsorcjum kontakty prywatne udział w konferencjach, spotkaniach brokerskich publikacje bazy poszukiwania partnerów: Fit for Health Life Competence BIO-NET IMI JU specjalny portal

31 Eksperci w 7PR KE stworzyła bazę ekspertów do której mogą wpisywać się osoby indywidualnie lub nominowane przez instytucje macierzystą. https://cordis.europa.eu/emmfp7/index.cfm KE wybiera ekspertów do oceny projektów używając powyższej bazy. udział w ocenie to doskonała szkoła pisania projektów: zaoszczędza czas na przygotowanie własnego wniosku i zwiększa szanse sukcesu; za "naukę" i wykonaną pracę ekspert otrzymuje honorarium- 450 euro/dzień, refundację kosztów podróży, dietę dzienną 149 euro; ekspertem może zostać każda osoba działająca w sferze badawczorozwojowej, a także osoby zatrudnione w przemyśle i administracji; wymogi: wiedza i doświadczenie w danej dziedzinie oraz znajomość języka angielskiego (ale nie koniecznie doskonała); udział w ocenie jest sprawą indywidualną każdego eksperta = nie trzeba mieć "namaszczenia" swojego pracodawcy.

32 Pomocne materiały Practical Guide to EU funding opportunities Aspekty finansowe projektów Projekt badawczy 7PR przygotowanie wniosku

33 Osoby do kontaktu - KPK Zdrowie Ewa Szkiłądź: Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia Bożena Podlaska: Technologie informacyjne i telekomunikacyjne Andrzej Galik: Środowisko Maria Antosiewicz: Nanonauki, nanotechnologie Jarosław Piekarski: Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne Małgorzata Krótki:

34 Więcej informacji Krajowy Punkt Kontaktowy Siódmy Program Ramowy Participant Portal Wysyłanie zapytań do KE Baza ekspertów 7PR https://cordis.europa.eu/emmfp7/index.cfm?fuseaction=wel.welcome

35 Dziękuję za uwagę Ewa Szkiłądź Koordynator priorytetu Zdrowie Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Krzywickiego 34A Warszawa tel: fax:

7.Program Ramowy Fundusze na Badania i Rozwój w obszarze Energii

7.Program Ramowy Fundusze na Badania i Rozwój w obszarze Energii Olsztyn, 14.03.2012 7.Program Ramowy Fundusze na Badania i Rozwój w obszarze Energii Joanna Niedziałek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej

Bardziej szczegółowo

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR W SKRÓCIE 7PR jest skrótem od Siódmego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego. Jest to główny mechanizm

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach.

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Szczegółowe informacje o konkursach wraz z terminami naborów

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH. prof. dr hab. Barbara Gworek

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH. prof. dr hab. Barbara Gworek ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH prof. dr hab. Barbara Gworek Najważniejsze źródła finansowania przedsięwzięć w Polsce Środki unijne: PO Infrastruktura i Środowisko PO Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

SIÓDMY PROGRAM RAMOWY (7PR)

SIÓDMY PROGRAM RAMOWY (7PR) Badania europejskie w działaniu SIÓDMY PROGRAM RAMOWY (7PR) Wysuwanie badań europejskich na pierwszy plan Ustanawianie nowego standardu badań europejskich Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program Ramowy Horyzont 2020

Program Ramowy Horyzont 2020 Konferencja Horyzont 2020 wyzwania i szanse dla polskiej nauki Olsztyn, 6 listopada 2014 r. Program Ramowy Horyzont 2020 Prelegent: Anna Pytko W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione

Bardziej szczegółowo

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Marian Huczek* WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Streszczenie W artykule omówiono znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Etap III Programu stanowić będzie kontynuację programu wieloletniego Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy, którego etap I został ustanowiony uchwałą nr 117/2007 Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020 nowe możliwości pozyskania dotacji na projekty badawcze i innowacyjne

Horyzont 2020 nowe możliwości pozyskania dotacji na projekty badawcze i innowacyjne www.pwc.pl Subskrypcja newslettera na http://www.taxonline.pl Horyzont 2020 nowe możliwości pozyskania dotacji na projekty badawcze i innowacyjne Program Horyzont 2020 to największy program Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/81 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników Seria przewodników Jak wspierać politykę w zakresie MŚP wykorzystując fundusze strukturalne. Jak wykorzystywać fundusze strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

Program INNOWACJE SPOŁECZNE *

Program INNOWACJE SPOŁECZNE * Program INNOWACJE SPOŁECZNE * 1. Diagnoza sytuacji w obszarze nauki i gospodarki objętym Programem Badania związane z innowacjami kojarzone są głównie z innowacjami technicznymi i technologicznymi nowymi

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

innowacyjni 4(14)/2011

innowacyjni 4(14)/2011 Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka innowacyjni 4(14)/2011 ISSN 1689-7447 Egzemplarz bezpłatny Wyboista droga do sukcesu str. 8 14 W realizacji projektu WROVASC bierze udział około 200

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI. w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nas"

KOMUNIKAT KOMISJI. w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nas KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.5.2014 r. COM(2014) 355 final KOMUNIKAT KOMISJI w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nas" PL PL 1. WPROWADZENIE Europejska inicjatywa obywatelska

Bardziej szczegółowo

Zdrowie publiczne. W trosce o zdrowie wszystkich obywateli UE ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ

Zdrowie publiczne. W trosce o zdrowie wszystkich obywateli UE ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Zdrowie publiczne W trosce o zdrowie wszystkich obywateli UE UE dąży do tego, by chronić ludzkie zdrowie na każdym etapie życia. SPIS TREŚCI Dlaczego potrzebujemy unijnej

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE 2004-2014 Warszawa, 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1 Z_47.indd 1 17-10-2014 14:23:57 Proces ewaluacji Polityki Spójności w Polsce

Bardziej szczegółowo

Jak zostać ekspertem Kom o is i j s i i Eur u op o e p j e sk s i k e i j e?

Jak zostać ekspertem Kom o is i j s i i Eur u op o e p j e sk s i k e i j e? Jak zostać ekspertem Komisji Europejskiej? Ekspert - wsparcie Komisji Europejskiej - ocena wniosków oraz kontrola realizacji projektów, - monitorowanie i ocena działań w zakresie programów ramowych, -

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo