MIGRACJA NA STANDARD EMV W POLSCE I KORZYŚCI Z NIEJ WYNIKAJĄCE REKOMENDACJA PRODUKTÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIGRACJA NA STANDARD EMV W POLSCE I KORZYŚCI Z NIEJ WYNIKAJĄCE REKOMENDACJA PRODUKTÓW"

Transkrypt

1 MIGRACJA NA STANDARD EMV W POLSCE I KORZYŚCI Z NIEJ WYNIKAJĄCE Wersja 1.0 Związek Banków Polskich Forum Technologii Bankowych Grupa Robocza ds. EMV/mobilnych płatności Wrzesień 2004 Grupa robocza ds. EMV / mobilnych płatności przewodniczący: Bartłomiej Śliwa (wiceprzewodniczący Prezydium FTB) sekretarz koordynator FTB RBE: Remigiusz Kaszubski (członek Prezydium FTB RBE) sekretarz grupy: Paweł Widawski (Związek Banków Polskich) kontakt: Copyright by Forum Technologii Bankowych, Związek Banków Polskich

2 2 Wprowadzenie Raport jest wynikiem prac członków Grupy Roboczej ds. EMV i mobilnych płatności działającej w ramach Forum ds. Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. Członkami Forum są banki oraz dostawcy technologii bankowych, pracujący wspólnie nad rozwojem gospodarki elektronicznej w sektorze bankowym. Powyższy raport ma na celu przybliżenie technologii EMV oraz przedstawienie argumentów powodujących migrację na ten standard. Zawarte w nim argumenty mogą zmienić sposób myślenia o EMV eksponując na pierwszym planie olbrzymie możliwości biznesowe jakie niesie ta technologia. Aspekty bezpieczeństwa, które dotychczas traktowane były jako podstawowy argument za wdrożeniem, uznane zostały przez autorów raportu jako oczywiste, leczy nie wystarczające aby migracja zakończyła się pełnym sukcesem. Raport zasadniczo składa się z dwóch części, w pierwszej przedstawione zostały produkty płatnicze bazujące na EMV, zarówno te klasyczne, jak aplikacje debetowe, jak również nowatorskie, zyskujące coraz większą popularność elektroniczna portmonetka, lub karta obsługi świadczeń społecznych. Druga część poświecona została aplikacjom, które rezydując na karcie EMV stanowią jej uzupełnienie. Co więcej, to te właśnie produkty stanowić mogą w przyszłości największe źródło wartości dodanej czerpanej z technologii kart procesorowych. W tej części autorzy przedstawili koncepcję karty miejskiej wraz z aplikacjami, które mogą stanowić jej integralną część, takie jak: aplikacje związane z obsługą usług miejskich, transportu miejskiego a także elektroniczną administracją (e-government). Dalsza część raportu przedstawia produkty lojalnościowe i służące do autentykacji. Raport kończy zbiór rekomendacji dla banków wynikających z treści opracowania.

3 3 Spis Treści 1 Wstęp Teoria Przebieg transakcji Produkty płatnicze Produkty przedpłacone Pieniądz elektroniczny/elektroniczna portmonetka Produkty debetowe Produkty stowarzyszone Karta miejska Wypłaty gotówkowe z kart (zasiłki, wypłaty socjalne, emerytury) Przedpłata dotacji docelowej przez Urząd Kompensata wydatków dla świadczeniobiorców Nieodpłatna sprzedaż towarów i usług z kompensatą wydatków dla punktu handlowo usługowego Płatności za usługi miejskie Transport publiczny Płatny parking Płatności kartą bezstykową Dostęp do obiektów publicznych, kultury, sportu, rekreacji i identyfikacja e-urząd Płatności za usługi komunalne Aplikacje lojalnościowe Programy Lojalnościowe I Generacja Programów Lojalnościowych II Generacja programów - Co-branding III Generacja Programów Lojalnościowych - Multi-brand Smart Marketing E-Vouchers - elektroniczne bony towarowe E- Kupony Autentykacja Autentykacja klientow banku w zdalnych kanałach dostępowych Autentykacja na bazie EMV Autentykacja z wykorzystaniem infrastruktury klucza publicznego (PKI)... 20

4 4 5.4 Optymalizacja procesu wystawiania faktur za towary i usługi przy użyciu kart płatniczych wydanych w standardzie EMV Rekomendacje:... 23

5 5 1. Wstęp Międzynarodowe organizacje płatnicze (Visa i MasterCard) przewidują, w ciągu najbliższych kilku lat, migrację bankowych kart magnetycznych do technologii kart procesorowych. Strategia ta wymuszona została wymogami rynku - wzrastający poziom oszustw zmusił banki wydające karty płatnicze do opracowania technicznej normy, regulującej wymogi dotyczące kart płatniczych wyposażonych w procesor i urządzeń je akceptujących. Powołana do tego celu organizacja EMVCo wypracowała zbiór zaleceń daleko wykraczających poza standardowe zastosowania karty płatniczej, powodując, że karty w standardzie EMV mogą przynieść wiele korzyści nie tylko w sferze bankowej. Wdrożenie EMV, zarówno w Polsce jak i na świecie jest procesem złożonym, który dotyczy wielu obszarów bankowości i dziedzin pokrewnych (np. handlu). Norma EMV, która powstawała i ewoluowała przez niemal dekadę, określa koszyk funkcjonalności, w którym oprócz funkcji obowiązkowych zdefiniowany jest cały wachlarz funkcji opcjonalnych. Niniejsza propozycja stanowi punkt wyjściowy do dyskusji dotyczącej optymalnego, elastycznego i bezpiecznego wdrożenia EMV w Polsce. Karty chipowe EMV dają nowe możliwości instytucjom finansowym w budowaniu usług przyszłości. Banki w Polsce już pracują nad wizją, w jaki sposób wykorzystają infrastrukturę EMV do dalszego budowania własnego biznesu, wprowadzania nowych usług dla konsumentów, pozyskiwania nowych i utrzymania obecnych klientów oraz zwiększenia i zróżnicowania oferty kart płatniczych. Raport ten ma na celu pomóc bankom oraz pozostałym wydawcom kart wzbogacić strategię wdrożenia standardu EMV tak aby wykorzystać w pełni możliwości biznesowe jakie daje ta technologia.

6 6 2. Teoria Transakcja płatnicza przeprowadzana przy użyciu karty magnetycznej różni się zasadniczo od transakcji za pośrednictwem karty procesorowej. Tak jak w pierwszym przypadku karta jest tylko biernym dostawcą podstawowych danych takich jak numer karty, data ważności czy tzw. service code i po dostarczeniu tych danych nie pełni już żadnej (technologicznej) roli, tak karta procesorowa jest aktywnym (tzn. podejmującym istotne decyzje) współuczestnikiem w procesie realizacji transakcji. Znacząco większa pojemność karty procesorowej powoduje, że karty wydawane w standardzie EMV przechowują znacznie więcej danych, niż prosta karta magnetyczna. Dane te można podzielić na kilka grup: dane administracyjne służące do identyfikacji systemów płatniczych (Visa, MasterCard i inne), priorytetów poszczególnych systemów, preferowanych języków itp. dane do zarządzania ryzykiem służące do parametryzowania karty, umożliwiające instytucji wydającej kartę nadanie karcie profilu konfiguracyjnego specyficznego dla posiadacza karty dane do weryfikacji karty stanowiące zabezpieczenia przez próbami oszustw polegających między innymi na kopiowaniu karty (skimming). dane identyfikujące posiadacza karty takie jak numer karty, imię i nazwisko posiadacza karty itp. (opisywana w tym dokumencie koncepcja polega na dodaniu danych identyfikujących również firmę posiadacza karty) Wszystkie te dane podstawowe posiadają nadane przez normę EMV identyfikatory zwane tagami. Tagi te są jedno lub dwubajtowymi wartościami jednoznacznie określającymi daną podstawową. Tak na przykład numer karty jest przechowywany w tagu o wartości 0x5A a imię i nazwisko posiadacza karty w tagu o wartości 0x5F20.

7 7 2.1 Przebieg transakcji Transakcja EMV składa się z kilku faz: fazy wyboru aplikacji, w której urządzenie (terminal POS lub bankomat) buduje wspólnie z kartą listę obsługiwanych aplikacji (karta może być nośnikiem więcej niż jednej aplikacji płatniczej) i o ile aplikacji jest więcej umożliwia posiadaczowi karty wybór aplikacji dla potrzeb realizowanej transakcji. fazy odczytu danych o dostępie swobodnym: dane te przechowywane są na karcie w plikach. Pliki w EMV zorganizowane są w rekordy o zmiennej długości, a rekordy mogą zawierać jedną lub więcej danych podstawowych. Dane podstawowe przechowywane są w formacie TLV (Tag Length Value). Przykładowo imię i nazwisko posiadacza karty "ABCD" będzie przechowywane w postaci: 5F gdzie: tag oznaczający imię i nazwisko posiadacza ma wartość: 5F20 długość napisu "ABCD" : 04 napis "ABCD": Bezpośrednio po fazie wyboru aplikacji urządzenie informuje o tym fakcie kartę wysyłając do niej stosowny rozkaz (Get Processing Options). W odpowiedzi karta przesyła do urządzenia tzw. Application File Locator, czyli listę rekordów rozmieszczonych w jednym lub więcej plikach, które urządzenie winno przeczytać. Terminal odczytuje dane podstawowe zawarte we wskazanych rekordach i zapamiętuje je w odpowiednich tagach do późniejszego użytku. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że odczytanie danej, której tag jest nieznany (tzn. spoza zbioru zdefiniowanego przez EMV), nie powoduje przerwania realizacji transakcji na skutek błędu - norma stanowi, że tego typu tag ma być zignorowany i nie może zakłócić przebiegu transakcji. fazy realizacji transakcji przy użyciu odczytanych uprzednio danych

8 8 3. Produkty płatnicze Aplikacje płatnicze są podstawowym produktem stosowanym w kartach mikroprocesorowych w standardzie EMV wydawanych przez banki, dlatego tez wymagają kompleksowego omówienia. Pozostałe aplikacje pełnią rolę uzupełniającą i mają na celu zwiększenie częstotliwości korzystania z aplikacji płatniczych. Pre-paid Pay Now Pay Later Pre-paid Cards Electronic Purses Pre- authorized Debit Cards Debit Cards Deferred Debit Cards Credit Cards Payment Payment & borrowing 3.1 Produkty przedpłacone Pieniądz elektroniczny/elektroniczna portmonetka Pieniądz elektroniczny jest elektronicznym odzwierciedleniem jednostek pieniężnych funkcjonujących w obrocie finansowym. Należy oczywiście wskazać pewne różnice pomiędzy pieniądzem elektronicznym a tradycyjnym, a więc bezgotówkową formą pieniądza elektronicznego, węższy, ograniczony do punktów posiadających odpowiednią infrastrukturę techniczną, a także zakres jego zastosowania. Ograniczona jest również wartość pieniądza elektronicznego, która może być przechowywana na pojedynczym nośniku do kwoty 150 EURO. Jest to zgodne z nową ustawą o elektronicznych instrumentach płatniczych. Za kreację pieniądza elektronicznego (PE) odpowiedzialna jest Instytucja Pieniądza Elektronicznego (IPE), podmiot wprowadzony do systemu prawa polskiego poprzez art. 4 ust. 5 ustawy o Prawie bankowym, w którym zawarta jest jego dokładna definicja.

9 9 Wykreowany PE odsprzedawany (wymieniany) jest podmiotom dystrybuującym PE. Istotnym jest fakt, że praktycznie każdy (a więc nie tylko banki i inne instytucje finansowe) podmiot jest uprawniony do dystrybucji PE a więc do oferowania nośników PE (kart mikroprocesorowych) a także do zasilania ich środkami. Podmiotem takim mogą więc być urzędy miejskie. Pieniądz elektroniczny wydawany, np. przez mieszkańców miasta gromadzony byłby przez akceptantów (punkty handlowo- usługowe, parkometry, kasowniki komunikacji miejskiej itp.). Następnie przesyłany byłby do instytucji pieniądza elektronicznego, która dokonywałaby odpowiedniego uznania rachunków akceptantów (wykupienie wartości pieniężnej). Przesyłanie PE następowałoby w formie zbiorczej (np. zebranie PE zgromadzonego w autobusach komunikacji miejskiej, zagregowanie go w jednym terminalu i przesłanie do instytucji pieniądza elektronicznego), bądź raz na pewien okres przez pojedynczego akceptanta (np. raz dziennie za pośrednictwem łączy telekomunikacyjnych przez terminal POS zainstalowany np. w kiosku z prasą). Stworzenie systemu PE opartego o kartę w standardzie EMV stymulowałoby rozwój sieci mikropłatności w punktach handlowo usługowych, w których dotychczas nie były instalowane terminale elektroniczne w związku z wysokimi kosztami transakcji (np. kioski z prasą, korporacje taksówkowe). W efekcie wpływałoby to na ożywienie gospodarcze. Jednocześnie korzystanie z PE emitowanego przez ogólnopolską Instytucję Pieniądza Elektronicznego gwarantowałoby możliwość wykorzystania środków pieniężnych przechowywanych na karcie na terenie całego kraju. Szczególnie ważne byłoby to dla banków współpracujących z kasami miejskimi. Ich uczestnictwo w systemie mogłyby zwiększyć płynność finansową poprzez pozyskanie od klientów środków z tytułu sprzedaży PE, jak również obniżenie poziomu rezerw obowiązkowych (na podstawie brzmienia 59 ust. 1 środki przyjęte od posiadaczy z tytułu pieniądza elektronicznego nie są traktowane jako wkład pieniężny płatny na żądanie). Pozyskanie środków z tytułu wydawania PE byłoby również możliwe od osób nie będących klientami banków, które zgłaszałyby się do banków ad hoc w celu doładowania posiadanych nośników pieniądza elektronicznego. Wspomniane korzyści zachęcają wiele banków do stworzenia na podstawie odpowiednich umów z instytucją pieniądza elektronicznego oraz innymi podmiotami

10 10 (np. gminami i miastami) instrumentów finansowych (np. obligacji komunalnych gwarantowanych przez bank), które zapewniałyby możliwość inwestowania przez instytucję pieniądza elektronicznego posiadanych środków pozyskanych podczas emisji PE. Taki obieg pieniądza zapewniałby miastu środki na realizację projektu Karty Miejskiej Produkty debetowe Karty debetowe w Polsce są najpopularniejszymi produktami płatniczymi, dlatego też z pewnością staną się także najczęstszym nośnikiem mikroprocesora w standardzie EMV. 3.2 Produkty stowarzyszone Karta miejska Bazując na standardzie EMV można wykreować specjalny produkt dla gmin zainteresowanych istotnym wzrostem obsługi mieszkańców i redukcją kosztów funkcjonowania. Produkt ten określamy w raporcie nazwą Karta Miejska. Może ona stać się podstawowym narzędziem rozliczeń mieszkańców oraz turystów odwiedzających miasto. Dzięki uniwersalnym schematom płatniczym Karta może służyć nie tylko do regulowania opłat za komunikację miejską, ale również opłat komunalnych takich jak czynsz, energia elektryczna, ogrzewanie, gaz czy telefon. Karta może być również wykorzystywana do bezgotówkowej obsługi zasiłków socjalnych oraz dopłat, które są finansowane przez Urząd Miasta. Dzięki temu obsługa petentów zostanie usprawniona, a miasto będzie mogło kontrolować cele, na które będą przeznaczane środki pochodzące z pomocy socjalnej Wypłaty gotówkowe z kart (zasiłki, wypłaty socjalne, emerytury) Interesującą kwestią jest uporządkowanie statutowych działań urzędów miejskich związanych z koniecznością udzielania szeroko rozumianej pomocy socjalnej. Każde miasto jest obecnie zobowiązane do udzielaniu świadczeń pomocy społecznej na podstawie przyjętych kryteriów ich przyznawania. Pomoc udzielana jest w większości w formie finansowej i usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych i własnych

11 11 gmin. Świadczenia pieniężne są wypłacane przez kasy miejskich ośrodków pomocy w różnego rodzaju postaci zasiłków (stałych, stałych wyrównawczych, okresowych, macierzyńskich, celowych). Rodzi to wiele problemów związanych z obsługą gotówki jak i kwestiami czysto operacyjnymi (regularne napięcia między pracownikami urzędu a beneficjentami świadczeń w ciągu kilku dni każdego miesiąca). Karta Miejska daje miastom możliwość odejścia od dotychczasowej praktyki wydawania zasiłków oferując jednocześnie kontrolę nad ich wydatkowaniem (istnieje możliwość ustalenia pewnych grup usługodawców/sklepów, w których nie można kupić za przyznany zasiłek oraz grupę preferowanych sklepów gdzie np. będzie obowiązywać upust przy realizacji płatności z karty zasiłkowej ). Zatem funkcjonalność Karty Miejskiej powoduje, że można bezpośrednio ustalić towary i usługi, na które te dotacje można wydatkować. Istnieje możliwość implementacji systemu do obsługi obywateli, który rozwiąże największe problemy w sferze socjalnej: Dotowania płatności komunalnych Wydawania ulgowych recept na lekarstwa; Przydzielania rabatów w handlu dla emerytów i weteranów wojennych; Wypłacania zasiłków i wypłat stałych; W zakresie docelowych wypłat socjalnych (na dzieci, zapomogi); Ewidencji ulg na transport publiczny Przedpłata dotacji docelowej przez Urząd Wariant przedpłaty docelowych dotacji jest bardzo korzystny dla Urzędu Miasta, gdyż żaden z uczestników systemu nie ponosi ryzyka związanego z utratą środków są one wydatkowane tylko po wpłynięciu od organów odpowiedzialnych za udzielanie zasiłków na adres konkretnej osoby. Według tego schematu, można realizować np. wypłaty dotacji mieszkaniowych Kompensata wydatków dla świadczeniobiorców W tym przypadku dotacje są udzielane po fakcie wydatkowania środków w określonych punktach sprzedaży lub według określonych rodzajów towarów. W tym

12 12 celu razem z transakcją mogą być przekazywane zainteresowanym stronom informacje o rodzajach towarów i usług Nieodpłatna sprzedaż towarów i usług z kompensatą wydatków dla punktu handlowo usługowego Użytkownicy kart dokonują zakupów w sklepach i punktach usługowych. Na podstawie zestawień operacji w danym okresie rozliczeniowym urzędy odpowiedzialne za wydawanie zasiłków kompensują wydatki dla punktów sprzedaży Płatności za usługi miejskie Współczesna technologia kart elektronicznych pozwala na łączenie funkcji obsługiwanych przez terminale kart stykowych i terminale kart bezstykowych. W środowisku miejskim gdzie przenika się wiele usług (transport publiczny, parking, płatne wejście, itd.) istotnym czynnikiem jest szybkość ich obsługi. Z tego względu karta bezstykowa (RF) stała się standardem w zakresie płatności miejskich. Mechanizm regulowania płatności jest bardzo prosty. Po zbliżeniu karty do terminala następuje uwierzytelnienie karty i terminala, a następnie obciążenie karty opłatą związaną ze świadczoną usługą. Karty bezstykowe (zbliżeniowe) są używane zazwyczaj do płatności o małej wartości przy których nie ma konieczności wprowadzania do terminala PIN kodu klienta. W kartach miejskich wyposażonych w antenę i mikroprocesor istnieje pojedynczy system zarządzania wspierany przez chip i oprogramowanie aplikacyjne. Ten prosty mechanizm może być wykorzystywany w środkach transportu miejskiego oraz w płatnym parkowaniu Transport publiczny Dla miasta posiadającego własną sieć komunikacji miejskiej z pewnością ciekawa będzie funkcjonalność karty w standardzie EMV rozumiana jako elektroniczny bilet komunikacyjny. Tą funkcjonalność opisuje prosty przykład. Każdy mieszkaniec posiadający kartę miejską po wejściu do środka transportu publicznego i zbliżając ją do terminala ( kasownik ) mógłby regulować opłatę za przejazd. W wyniku zbliżenia karty do czytnika saldo karty zostawałoby debetowane

13 13 o wartość pojedynczego przejazdu zgodnie z uprawnieniami klienta na karcie (opłata pełna, zniżkowa, przejazd bezpłatny). W przypadku karty terminowej opłaconej (miesięcznej), terminal powodowałby walidację karty (wprowadza znacznik, że od aktualnej daty zaczyna się liczyć okres terminu ważności). Przedpłacenie karty terminowej mogłoby się odbywać w specjalnych terminalach lub automatycznie (przy wykorzystaniu schematu rewolwing) w dniu rozpoczęcia się nowego okresu karty terminowej. W Karcie Miejskiej istnieje również możliwość kontroli ważności biletu za przejazd, zarówno jednorazowy jak i terminowy. Kontroler po zbliżeniu karty pasażera do czytnika, na wyświetlaczu przenośnego terminala, uzyskiwałby informację dokumentującą ważność biletu lub wniesiona opłatę za przejazd. Zebrane dane z terminali pojazdów transportu publicznego przekazywane byłyby z terminali ( kasowników ) do komputera pokładowego autobusu lub tramwaju, a następnie na koniec zmiany, do terminala telekomunikacyjnego w zajezdni, który przekazywałby je do węzła systemu. Węzeł systemu rozliczałby transakcje powodując obciążenie rachunków użytkowników systemu mieszkańców miasta Płatny parking Funkcjonalność Karty Miejskiej daje również władzom miast możliwość regulowania kwestii związanych z płatnym parkowaniem w wyznaczonych miejscach lub strefach. Każdy kierowca chcący zaparkować w mieście mógłby regulować płatności za pośrednictwem kart mikroprocesorowych lub za pośrednictwem telefonu komórkowego Płatności kartą bezstykową W tym modelu płatności za parkowanie w słupkach parkingowych umieszczone byłyby moduły terminali kasujących współpracujących z kartami zbliżeniowymi. Po zalogowaniu się w terminalu i ustawieniu czasu parkowania, terminal obciążałby kartę kierowcy za określony okres parkowania zgodnie z przyjętym taryfikatorem opłat. Jednocześnie, terminal drukowałby dla klienta pokwitowanie, które byłoby dokumentem poświadczającym wniesioną opłatę.

14 Dostęp do obiektów publicznych, kultury, sportu, rekreacji i identyfikacja Urząd miejski w zarządzanych obiektach, dzięki Karcie Miejskiej może wprowadzić zintegrowany system automatycznej identyfikacji i płatności za oferowane usługi. Karta zbliżeniowa pozwala mieszkańcowi miasta lub turyście na płatne oraz bezpłatne wejście do obiektów użytku publicznego. Karta identyfikuje każdego klienta poprzez numer karty i w przypadku wejścia płatnego debetuje saldo karty o wartość biletu wstępu. Elementem czynnym jest tzw. bramka obrotowa, która umożliwia przejście po identyfikacji klienta lub/i opłacie za bilet wstępu. W przypadku płatności, terminal (bramka) przesyła dane transakcyjne do węzła systemu, który rozlicza transakcje pomiędzy uczestnikami e-urząd Zgodnie z Ustawą o podpisie elektronicznym w roku 2006 administracja i samorządy lokalne są zobligowane do przyjmowania dokumentów elektronicznych od obywateli w trybie KPA oraz do odpowiadania im w tym samym trybie. Z tego względu urzędy są zmuszone do wprowadzenia bezpiecznej technologii wymiany dokumentów opartych na podpisie elektronicznym. Karta z mikroprocesorem poza funkcjami płatniczymi opisanymi wyżej, na przykładzie produktu Karta Miejska, może być wyposażona w funkcje kryptograficzne niezbędne do generowania podpisu elektronicznego (poruszone to zostało w rozdziale Technologia). Właściciel karty może wymieniać korespondencje z urzędem jak również zawierać transakcje w Internecie. Posługiwanie się podpisem elektronicznym wymaga uzyskania odpowiedniego Certyfikatu Elektronicznego pozwalającego na identyfikacje klienta w środowisku wirtualnym. Wyposażenie karty w funkcje kryptograficzne w sposób nieograniczony pozwala uczestniczyć klientowi w środowisku e-gospodarki Płatności za usługi komunalne Organizacja efektywnego systemu opłat komunalnych jest problemem władz miejskich, służb komunalnych oraz organizacji finansowych. Obecnie nie ma w Polsce żadnego jednolitego systemu, który ułatwiałby gromadzenie informacji na temat zadłużenia mieszkańców miast względem usługodawców. Jednocześnie mieszkańcy miast mają problemy z regulowaniem wszystkich płatności w jednym

15 15 miejscu. Dlatego każdy mieszkaniec miasta musi bezpośrednio kontaktować się z poszczególnymi dostawcami usług komunalnych z osobna, tracąc cenny czas i pamiętać o upływających terminach płatności rachunków. Brak centralnej bazy powoduje również problemy po stronie samych dostawców usług. Do dnia dzisiejszego niemożliwe jest skuteczne kontrolowanie wielu instytucji przyjmujących (pośredniczących) płatności komunalne. Ogólnie przyjmuje się, że informacja o rzeczywiście dokonywanych płatnościach dociera do dostawcy usług komunalnych nie wcześniej niż po 2 tygodniach od momentu ich uregulowania przez instytucję pośredniczącą (bank lub pocztę). W połączeniu ze zwłokami generowanymi przez klientów indywidualnych powoduje to ciągłe wydłużanie się czasu między wystawieniem faktury a rzeczywistym otrzymaniem środków na konto dostawcy. Dodatkowo usługodawcy komunalni (często są to spółki miejskie) są zobowiązani do płacenia firmom pośredniczącym za udostępnianie sieci punktów obsługi klienta. Taki stan rzeczy, prowadzi do ciągłych poszukiwań oszczędności w sferze operacyjnej, a przez to zmniejszania ilości miejsc przyjmujących płatności za usługi komunalne. Odpowiedzią na tego typu problemy jest funkcjonalność płatności komunalnych w ramach Karty Miejskiej. Jest ona wynikiem zmiany podejścia do udzielania usług dla ludności i stanowi nową jakość dla ludności jak i podmiotów gospodarczych. W każdym mieście, które zechce zaimplementować system płatności komunalnych zostanie znacznie skrócony i uproszczony proces dokonywania płatności. W ramach projektu lokalnej Karty Miejskiej, w każdym zarejestrowanym punkcie sprzedaży wystarczy podać kasjerowi swój numer systemowy, aby mieć możliwość opłaty dowolnych rodzajów płatności. Opłata wszystkich rodzajów usług w sumie zajmuje ok sekund. Oprócz tego, w systemie Karty Miejskiej możliwe jest naliczenie stawek, dotacji, kar, wystawianie rachunków dla osób fizycznych. Karta Miejska umożliwia również dostawcom usług komunalnych bezpośrednie, bezproblemowe i szybkie otrzymywanie płatności za dostarczane klientom indywidualnym usługi (maksimum 2 dni od momentu uregulowania płatności przez

16 16 klienta). Karta mikroprocesorowa funkcjonująca w ramach systemu dzięki swojej personalizacji dysponuje możliwościami identyfikacji klientów indywidualnych, a przez to umożliwia dokonywanie płatności komunalnych w trybie on line. Podstawowe korzyści dla miast z wprowadzenia Karty Miejskiej są następujące: Bezobsługowy serwis płatności komunalnych; Brak formalności związanych z obróbką faktur Uproszczone procedury; Skrócenie czasu otrzymania płatności za usługi; Współpraca z największymi sieciami detalicznymi oraz Bankami; Obniżenie kosztów obsługi klienta związanych z BOK; Polepszenie regularności dokonywanych płatności; Obniżenie kosztów związanych z brakiem konieczności drukowania faktur (poprzez Internet klient może realizować również płatności komunalne tak jak w terminalach EFTPOS).

17 17 4. Aplikacje lojalnościowe Wprowadzany standard kart płatniczych EMV niesie nowe możliwości dla stosowania zaawansowanych form marketingu i rozwoju programów lojalnościowych. Mikroprocesor na karcie płatniczej to nie tylko zabezpieczenie ale również krok w kierunku zwiększenia funkcjonalności karty. To możliwość jednoczesnego uruchomienie programów lojalnościowych dzięki którym kart płatniczych używa się częściej, a Klienci otrzymują nagrody za korzystanie z karty. Programy lojalnościowe budowane są w oparciu o podstawowe cele: promocja marki, przyciągnięcie nowych klientów, retencja - utrzymanie już zdobytych klientów, budowanie relacji, zwiększanie częstotliwości zakupów, wzrost wartości zakupów. 4.1 Programy Lojalnościowe Wyróżniamy trzy generacje programów lojalnościowych I Generacja Programów Lojalnościowych Model biznesowy: pojedynczy wydawca, punkty naliczane są na podstawie wartości zakupu. Techniki nagradzania: nagrody, katalog produktów, kupony rabatowe realizowane w wybranych sklepach. Aktualna sytuacja: długa tradycja, brak innowacyjności, osiągnięta masa krytyczna, konieczność wyróżnienia w celu utrzymanie klientów II Generacja programów - Co-branding Model biznesowy: system otwarty, Dual lub Multi brand, punkty lojalnościowe są naliczane podobnie jak w programach I generacji,

18 18 lub np. 1 litr benzyny 1 punkt. Punkty są naliczane przez wszystkich partnerów programu zgodnie z ustalonymi zasadami. Techniki nagradzania: Punkty są wymieniane przez wszystkich partnerów programu na wcześniej uzgodnionych warunkach, np. specjalne rabaty, katalog nagród, darmowe produkty i bilety, bilety przedpłacone i vouchery rabatowe, specjalne warunki zakupu, zaproszenia na specjalne imprezy. Aktualna sytuacja: duża popularność ze względu na wzrost wartości dla wszystkich partnerów programu III Generacja Programów Lojalnościowych - Multi-brand Smart Marketing Model biznesowy: system otwarty, Multi brand, punkty są naliczane na podstawie wartości zakupu lub innych kryteriów zdefiniowanych w Kampaniach Lojalnościowych (np. data zakupu, miejsce zakupu). Techniki nagradzania: Punkty są wymieniane przez wszystkich partnerów programu, nagrody wydawane w czasie rzeczywistym ograniczają koszty funkcjonowania programu i pozwalają na aktywne modelowanie kampanii marketingowej Aktualna sytuacja: firmy które wdrożyły program III generacji zdobyły znaczną przewagę na rynku 4.2 E-Vouchers - elektroniczne bony towarowe Elektroniczne bony towarowe będące znakami legitymacyjnymi uprawniającymi do nabywania towarów i usług w wybranych punktach handlowych i usługowych są bardzo popularne wśród konsumentów oraz przedsiębiorców w Polsce głównie ze względów podatkowych. Karty elektroniczne w standardzie EMV są idealnym nośnikiem aplikacji elektronicznego bonu towarowego. Karta z mikroprocesorem pozwala zaprojektować bon towarowy typu mono lub multi band. Karta może być personalizowana i zawierać niezbędne informacje o

19 19 posiadaczu bonu. Wydawca bonu dzięki możliwość zapisywania danych dotyczących transakcji może dowiedzieć się z jakich punktach handlowo-usługowych konsument dokonywał transakcji. Technologia kart chipowych w standardzie EMV dzięki swojej elastyczności tworzy druga generację systemów bonów towarowych powodując ich elektronizację. Zmieni się zarówno sposób ich wydawania, przetwarzania oraz akceptowania, także stopień bezpieczeństwa ulegnie poprawie. Rezygnacja z bonów papierowych przyczyni się także do redukcji kosztów i rozwoju obrotu elektronicznego. 4.3 E- Kupony Kupony rabatowe wydawane przez punkty usługowo-handlowe są powszechnie używane, jednak kupony w formie papierowej niosą za sobą duże koszty wydawania i akceptowania. Karta procesorowa w standardzie EMV pozwoli zapisać wiele kuponów w formie elektronicznej w pamięci procesora a następnie, podczas zapłaty, zrealizować je poprzez terminal POS wgrywając jednocześnie nowy kupon. Istnieje także możliwość pobierania kuponów na kartę przez Internet przy pomoc czytnika kart podłączonego do komputera. Inną opcją jest także przesyłanie kuponów konsumentom pocztą elektroniczną.

20 20 5. Autentykacja 5.1 Autentykacja klientow banku w zdalnych kanałach dostępowych Jednym z istotniejszych zagadnień w obszarze udostępnienia klientom banków możliwości zdalnego dostępu do usług bankowych jest upewnienie się, że osoba z nich korzystająca jest rzeczywiście do korzystania z nich uprawniona. Dotychczasowe metody obejmowały identyfikatory i hasła (statyczne i jednorazowe). Hasła jednorazowe dystrybuowane są w formie drukowanej lub są generowane dynamicznie w chwili przeprowadzania operacji bankowej przez niewielkie moduły kryptograficzne zwane tokenami. Karta w standardzie EMV również oferuje możliwości generowania haseł jednorazowych, tak jak token. Ma jednak nad nim tę przewagę, że sama będąc bezpiecznym nośnikiem informacji objętych tajemnicą (i jako karta płatnicza jest z reguły dobrze strzeżona) może być użyta w dowolnym czytniku. 5.2 Autentykacja na bazie EMV Autentykacja w oparciu o standard EMV pozwala na bezpieczną identyfikację użytkownika i gwarantuje połączenie wyłącznie z bankowym serwisem internetowym a nie podstawioną stroną internetową. Połączenie ze stroną internetową banku następuje po wcześniejszej autentykacji posiadacza karty na podstawie weryfikacji kodu PIN i w oparciu o klucze symetryczne 3 DES znane karcie i hostowi w banku. Autentykacja karty w stosunku do hosta bazuje na tzw. 0$ transakcji EMV. 5.3 Autentykacja z wykorzystaniem infrastruktury klucza publicznego (PKI) Podstawową funkcjonalność kart EMV można rozszerzyć poprzez zastosowanie kart wieloaplikacyjnych z procesorami kryptograficznymi implementując w ten sposób element infrastruktury klucza publicznego. Karta taka może być przeznaczona do wielu rozwiązań związanych z podpisem elektronicznym m.in. e-commerce, home banking, intranet, identyfikacja, ochrona dostępu do komputerów i sieci.

INTELIGENTNE PŁATNOŚCI W TRANSPORCIE PUBLICZNYM CHECK IN CHECK OUT PAY AS YOU GO

INTELIGENTNE PŁATNOŚCI W TRANSPORCIE PUBLICZNYM CHECK IN CHECK OUT PAY AS YOU GO INTELIGENTNE PŁATNOŚCI W TRANSPORCIE PUBLICZNYM CHECK IN CHECK OUT PAY AS YOU GO Inteligentne Systemy Płatności w Transporcie Publicznym Wraz z popularyzacją płatności bezgotówkowych wkraczają one w kolejne

Bardziej szczegółowo

TransKasa. Sieć Elektronicznych Terminali Płatniczych Banku BPH

TransKasa. Sieć Elektronicznych Terminali Płatniczych Banku BPH TransKasa Sieć Elektronicznych Terminali Płatniczych Banku BPH TransKasa Co to jest? Agencyjna sieć punktów płatniczych Banku BPH oparta o terminale bankowe umożliwiająca onlinowo wykonywanie operacji

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty wdrażania. ania systemów kartowych w administracji publicznej

Praktyczne aspekty wdrażania. ania systemów kartowych w administracji publicznej Praktyczne aspekty wdrażania ania systemów kartowych w administracji publicznej 9 Konferencja Miasta w Internecie Zakopane, Listopad 2005 Slajd 1 Agenda Karta Mieszkańca - funkcje i usługi Projekty kartowe

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika

przewodnik użytkownika karta kredytowa Visa Classic przewodnik użytkownika sam zarządzaj swoimi płatnościami 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Classic eurobanku

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto budować zintegrowanąkartęmiejską? Dominika Duziak Związek Banków Polskich

Dlaczego warto budować zintegrowanąkartęmiejską? Dominika Duziak Związek Banków Polskich Dlaczego warto budować zintegrowanąkartęmiejską? Dominika Duziak Związek Banków Polskich Obrót bezgotówkowy i gotówkowy Płatności na rzecz administracji Płatności podatków i opłat lokalnych (2009) Wypłata

Bardziej szczegółowo

WARTO BYĆ RAZEM. Bank Zachodni WBK liderem. Maciej Biniek, czerwiec 2008

WARTO BYĆ RAZEM. Bank Zachodni WBK liderem. Maciej Biniek, czerwiec 2008 WARTO BYĆ RAZEM Bank Zachodni WBK liderem wśród d emitentów w kart płatniczych p Maciej Biniek, czerwiec 2008 1 ZAWSZE JESTEŚMY BLISKO Ponad 430 oddziałów na terenie całej Polski, pracujących w jednolitym

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika Karta kredytowa Visa Classic Przewodnik użytkownika 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Classic eurobanku Aby móc przekonać się o wszystkich

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika

przewodnik użytkownika karta kredytowa Visa Gold przewodnik użytkownika sam zarządzaj swoimi płatnościami 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Gold eurobanku Udało

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika Karta kredytowa Visa Classic Przewodnik użytkownika 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Classic eurobanku Aby móc przekonać się o wszystkich

Bardziej szczegółowo

Migracja EMV czas na decyzje biznesowe

Migracja EMV czas na decyzje biznesowe Migracja EMV czas na decyzje biznesowe Forum Liderów Banków Spółdzielczych 14-15 września 2009 Copyright 2009, First Data Corporation. All Rights Reserved. Agenda EMV Geneza standardu i jego rozwój Nowe

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa. Visa Gold. Przewodnik użytkownika

Karta kredytowa. Visa Gold. Przewodnik użytkownika Karta kredytowa Visa Gold Przewodnik użytkownika 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Gold eurobanku Aby móc przekonać się o wszystkich

Bardziej szczegółowo

GIROCARD. Jako narodowa karta płatnicza. Wojciech-Beniamin Wolski

GIROCARD. Jako narodowa karta płatnicza. Wojciech-Beniamin Wolski GIROCARD Jako narodowa karta płatnicza Wojciech-Beniamin Wolski Politechnika Poznańska 28 Styczeń - 13 Luty 2015 WPROWADZENIE Plan prezentacji Podstawowe informacje Rodzaje kart, Standard e-portmonetki,

Bardziej szczegółowo

PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE

PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE Rynek płatności w Polsce Rynek płatności w Polsce 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 Akceptanci POS Placówki z POS Terminale POS 530,9 tysięcy POS 1000 800 600 400

Bardziej szczegółowo

PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE I NIE TYLKO

PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE I NIE TYLKO PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE I NIE TYLKO KARTY PŁATNICZE PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA SPOSÓB ROZLICZANIA TRANSAKCJI Debetowe wydawane do rachunku bankowego obciążają konto w momencie transakcji kwota transakcji nie

Bardziej szczegółowo

Inteligo. Rozwój projektu maj-listopad 2010

Inteligo. Rozwój projektu maj-listopad 2010 Inteligo Rozwój projektu maj-listopad 2010 INTELIGO: powrót na pozycję lidera bankowości elektronicznej Zmiany wprowadzone od 11 maja do 15 listopada 2010 roku nowe Inteligo Zmiany Taryfy Pożyczka gotówkowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH III KWARTAŁ r. Warszawa, grudzień r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze strona 4 Karty płatnicze w podziale wg sposobu rozliczania

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r.

Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r. Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r. Ust./pkt. Poprzedni zapis Nowy zapis Par. 1 Pkt. 14 - zmiana Karta Płatnicza

Bardziej szczegółowo

Projekt Śląska Karta Usług Publicznych. Katowice, kwiecień 2016 r.

Projekt Śląska Karta Usług Publicznych. Katowice, kwiecień 2016 r. Projekt Śląska Karta Usług Publicznych Katowice, kwiecień 2016 r. Czym jest ŚKUP? Śląska Karta Usług Publicznych to informatyczny system umożliwiający realizację płatności za usługi publiczne drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

StarCARD - Centrum Usług Kartowych

StarCARD - Centrum Usług Kartowych StarCARD - Centrum Usług Kartowych Umożliwi naszym klientom obsługę i zarządzanie lokalnymi kartami płatniczymi z możliwością kart globalnych (w przyszłości), sieciami bankomatów i terminali POS Agenda

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE

ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE ARKADIUSZ SKOWRON OPOLE 2006 Arkadiusz Skowron (c) 2006 Elektroniczne instrumenty płatnicze 1 ELEKTRONICZNE

Bardziej szczegółowo

SYNCHRONIZACJA SYSTEMU KSIĘGOWEGO Z BANKIEM

SYNCHRONIZACJA SYSTEMU KSIĘGOWEGO Z BANKIEM BankConnect SYNCHRONIZACJA SYSTEMU KSIĘGOWEGO Z BANKIEM Usprawnij pracę w swojej firmie dzięki BankConnect PRODUKTY ALIOR BANKU W RAMACH DZIAŁALNOŚCI PRZEJĘTEJ Z BANKU BPH DOSTĘPNE W PLACÓWKACH OZNAKOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Szczecin 23.05.2011. "Zastosowania nowych technologii w systemach karty miejskiej "

Szczecin 23.05.2011. Zastosowania nowych technologii w systemach karty miejskiej Szczecin 23.05.2011 "Zastosowania nowych technologii w systemach karty miejskiej " Wprowadzenie - OTI On Track Innovations Spółka utworzona w 1990 (NASDAQ - OTIV) Światowy lider w dziedzinie mikroprocesorowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA MAJ 2014. Poznań, 25.11.2013

TARYFA MAJ 2014. Poznań, 25.11.2013 TARYFA MAJ 2014 Poznań, 25.11.2013 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

Karta szkolna PKO Banku Polskiego. Biuro Innowacji i Doświadczeń Klienta Warszawa, 2014 r.

Karta szkolna PKO Banku Polskiego. Biuro Innowacji i Doświadczeń Klienta Warszawa, 2014 r. Karta szkolna PKO Banku Polskiego Biuro Innowacji i Doświadczeń Klienta Warszawa, 2014 r. Karta Szkolna Karta dostępu do szkoły. Przedpłacona karta płatnicza PKO Banku Polskiego. Cel projektu 1 2 Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Jaką kartę chcesz mieć w portfelu?

Jaką kartę chcesz mieć w portfelu? Jaką kartę chcesz mieć w portfelu? Anna Cichy Ewa Kęsik Departament Ochrony Klientów Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 24.09.2015 r. 1 Jak wygląda zawartość dzisiejszego portfela? źródło: http://blog.szefler.cba.pl/?attachment_id=124

Bardziej szczegółowo

Historia inna niż wszystkie. Przyszedł czas na banki

Historia inna niż wszystkie. Przyszedł czas na banki Historia inna niż wszystkie Jest rok 1949, Nowy Jork, USA. Frank McNamara wybrał się do restauracji. Przy płaceniu rachunku okazało się, że zapomniał portfela, wziął więc kawałek kartoniku i napisał na

Bardziej szczegółowo

Moduł do płatności mobilnych najprostszy sposób zatwierdzenia płatności w komórce

Moduł do płatności mobilnych najprostszy sposób zatwierdzenia płatności w komórce Moduł do płatności mobilnych najprostszy sposób zatwierdzenia płatności w komórce Dla kogo? Dla podmiotów z branży m-commerce i e-commerce posiadających aplikacje i strony mobilne. Twój Klient chce coś

Bardziej szczegółowo

MobileMerchant firmy Elavon Najczęstsze pytania

MobileMerchant firmy Elavon Najczęstsze pytania MobileMerchant firmy Elavon Najczęstsze pytania 1. Jakie firmy mogą odnieść największe korzyści korzystając z MobileMerchant firmy Elavon? MobileMerchant opracowano z myślą o firmach różnej wielkości,

Bardziej szczegółowo

Płatności w e-biznesie. Regulacje prawne e-biznesu prof. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner

Płatności w e-biznesie. Regulacje prawne e-biznesu prof. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner Płatności w e-biznesie Pieniądz elektroniczny dyrektywa 2000/46/EC Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru

Bardziej szczegółowo

karty z paskiem magnetycznym płatności zbliżeniowe karta wirtualna karty kredytowe karty debetowe

karty z paskiem magnetycznym płatności zbliżeniowe karta wirtualna karty kredytowe karty debetowe Wspólnie Wstęp Spis treści Co to jest plastikowy pieniądz?? Rodzaje kart Karta kredytowa a debetowa Trochę Historia Jakie zabezpieczenia posiada? Wady i zalety Podsumowanie Plastikowy pieniądz Słysząc

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Karty płatnicze w Systemach Komputerowych Karty płatnicze Karty płatnicze Skimming

Bezpieczeństwo Karty płatnicze w Systemach Komputerowych Karty płatnicze Karty płatnicze Skimming Karty paypass Ataki Bezpieczeństwo w Systemach Komputerowych Skimming Utrata karty Przechwycenie danych karty kredytowej Błędy działania Chargeback 1 2 wprowadzenie wprowadzenie Budowa karty magnetycznej

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NOWEGO SYSTEMU BILETOWEGO 2014. Poznań, 9.05.2013

PROPOZYCJA NOWEGO SYSTEMU BILETOWEGO 2014. Poznań, 9.05.2013 PROPOZYCJA NOWEGO SYSTEMU BILETOWEGO 2014 Poznań, 9.05.2013 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

elektroniczny środek płatniczy stanowiący narzędzie bieżącego dostępu do pieniędzy zgromadzonych na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym,

elektroniczny środek płatniczy stanowiący narzędzie bieżącego dostępu do pieniędzy zgromadzonych na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, Visa Classic Debetowa Karta VISA Classic Debetowa to: elektroniczny środek płatniczy stanowiący narzędzie bieżącego dostępu do pieniędzy zgromadzonych na rachunku oszczędnościoworozliczeniowym, możliwość

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana Karta Miejska - Najlepsze praktyki

Zintegrowana Karta Miejska - Najlepsze praktyki Zintegrowana Karta Miejska - Najlepsze praktyki Koncepcja zintegrowanej karty miejskiej Warszawa, 15 marca 2010r. Tomasz Pękosławski Sales Manager, Secure Transactions Poland Agenda Karty wieloaplikacyjne

Bardziej szczegółowo

Systemy parkingowe DEJW

Systemy parkingowe DEJW Systemy parkingowe DEJW Complex, Special, Hotel Systemy DEJW PARKING produkowane przez firmę DEJW są otwartymi rozwiązaniami przeznaczonymi do sprawnego zarządzania obsługą parkingu. Otwartość i uniwersalność

Bardziej szczegółowo

Karta chipowa znacznie bezpieczniejsza

Karta chipowa znacznie bezpieczniejsza Karta chipowa znacznie bezpieczniejsza Autor: Anna Janus 19.06.2005. Portal finansowy IPO.pl Na polskim rynku pojawiają się karty wyposażone w mikroprocesor. Mają one być lekarstwem na skimming, czyli

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH IV KWARTAŁ 2009 r. Warszawa, marzec 2010 r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze strona 3 Karty płatnicze w podziale na rodzaje,

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów Konta Inteligo

Usługi dla klientów Konta Inteligo Usługi dla klientów Konta Inteligo Część I. Tabela opłat i prowizji dla kont inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) obowiązuje od 1 października 2014 r. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie

Bardziej szczegółowo

OFERTA Płatności internetowe. ul. Wielicka 72 30-552 Kraków tel.: +48 12 688 26 00 faks: +48 12 688 26 99 email: handlowy@dotpay.

OFERTA Płatności internetowe. ul. Wielicka 72 30-552 Kraków tel.: +48 12 688 26 00 faks: +48 12 688 26 99 email: handlowy@dotpay. OFERTA Płatności internetowe ul. Wielicka 72 30-552 Kraków tel.: +48 12 688 26 00 faks: +48 12 688 26 99 email: handlowy@dotpay.pl 1. KARTY PŁATNICZE Płatności przy użyciu karty to bardzo popularny, łatwy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesów księgowych w Twojej firmie

Automatyzacja procesów księgowych w Twojej firmie Automatyzacja procesów księgowych w Twojej firmie www.bph.pl/bankconnect FAKT #1 PRZEDSIĘBIORCY CENIĄ NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA, KTÓRE USPRAWNIAJĄ PRACĘ W FIRMIE. FAKT #2 DZIĘKI BANKCONNECT PRZELEWY REALIZUJESZ

Bardziej szczegółowo

SkyCash Poland S.A. Innowacyjna usługa płatnicza

SkyCash Poland S.A. Innowacyjna usługa płatnicza SkyCash Poland S.A. Innowacyjna usługa płatnicza Warszawa, 18 marca 2011 1 PLAN PREZENTACJI 1. PŁATNOŚCI MOBILNE KONTEKST RYNKOWY 1. CZYM JEST SkyCash - ZASTOSOWANIA 2. MODELE BIZNESOWE KOOPERACJE 2 Płatności

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemu OTAGO od systemów obsługi terminali płatniczych. Gdańsk,

Wymagania systemu OTAGO od systemów obsługi terminali płatniczych. Gdańsk, Wymagania systemu OTAGO od systemów obsługi terminali płatniczych Gdańsk, 2013-10-30 Status dokumentu: roboczy Wymagania dotyczące kart płatniczych Nazwa pliku: Wymagania dotyczące kart płatniczych..doc

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2. Specyfikacja Techniczna Oprogramowania Billon

ZAŁĄCZNIK 2. Specyfikacja Techniczna Oprogramowania Billon ZAŁĄCZNIK 2 Specyfikacja Techniczna Oprogramowania Billon 1 Spis treści 1. Elementy Oprogramowania... 3 2. Obieg Pieniądza Elektronicznego... 5 3. Główne formy wykorzystania... 6 3.1. Wystawienie Instrumentu

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemu OTAGO od systemów obsługi terminali płatniczych. Gdańsk,

Wymagania systemu OTAGO od systemów obsługi terminali płatniczych. Gdańsk, Wymagania systemu OTAGO od systemów obsługi terminali płatniczych Gdańsk, 2012-09-28 Status dokumentu: roboczy Wymagania dotyczące kart płatniczych Nazwa pliku: Wymagania dotyczące kart płatniczych..doc

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4% oraz gwarantowaną premią 50 zł

Regulamin Promocji Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4% oraz gwarantowaną premią 50 zł Regulamin Promocji Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4% oraz gwarantowaną premią 50 zł (zwany dalej Regulaminem ) wraz z Aneksem nr 1 z dnia 14.03.2016 roku (zwany dalej Aneksem ) 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Cardmobile.pl. Cardmobile.pl jest nowoczesnym systemem płatności mobilnych oraz internetowych.

Cardmobile.pl. Cardmobile.pl jest nowoczesnym systemem płatności mobilnych oraz internetowych. Cardmobile.pl Cardmobile.pl jest nowoczesnym systemem płatności mobilnych oraz internetowych. Po zarejestrowaniu w systemie użytkownicy mają możliwość podłączenia do konta swojej karty Mastercard lub Maestro.

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety TAB. 1 y od dnia 24.10.2012 r. Super 1. Opłata za 1) : miesięcznie 13) 0 15 35 10 15 10 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego 3. Prowadzenie rachunku 1) : 3.1 bieżącego w ramach u 3.2 pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Jakie mamy rodzaje kart i do czego może służyć bankomat.

Jakie mamy rodzaje kart i do czego może służyć bankomat. Jakie mamy rodzaje kart i do czego może służyć bankomat. Zgodnie z ustawą - Prawo bankowe - kartą płatniczą jest karta identyfikująca wydawcę i upoważnionego posiadacza do wypłaty gotówki lub dokonywania

Bardziej szczegółowo

W DNIACH 18 20 KWIETNIA 2013 R. W HOLU GŁÓWNYM UCZELNI W GODZ. 10.00 16

W DNIACH 18 20 KWIETNIA 2013 R. W HOLU GŁÓWNYM UCZELNI W GODZ. 10.00 16 W DNIACH 18 20 KWIETNIA 2013 R. W HOLU GŁÓWNYM UCZELNI W GODZ. 10.00 16.00 NASI PRACOWNICY BĘDĄ SŁUŻYĆ PAŃSTWU PORADĄ W ZAKRESIE PRODUKTÓW I USŁUG BANKOWYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe konto Junior plan taryfowy * ) warunkiem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji epay

Instrukcja obsługi aplikacji epay Instrukcja obsługi aplikacji epay Teleserwis PayTel Comp SA, Teleserwis PayTel ul. Działkowa 115a 02-234 Warszawa telefon: 58 660 10 66 faks: 58 660 10 67 email: teleserwis@paytel.pl Dział Obsługi Kontrahenta

Bardziej szczegółowo

Karty debetowe eurobanku: MasterCard Debit Visa Electron MasterCard Debit NFC płatności zbliżeniowe telefonem

Karty debetowe eurobanku: MasterCard Debit Visa Electron MasterCard Debit NFC płatności zbliżeniowe telefonem : MasterCard Debit Visa Electron MasterCard Debit NFC płatności zbliżeniowe telefonem 1. Karty debetowe eurobanku co warto wiedzieć? Karty debetowe eurobanku zapewniają wygodny i szybki dostęp do środków

Bardziej szczegółowo

Ale po co mi pieniądze?

Ale po co mi pieniądze? Ale po co mi pieniądze? Celem prezentacji jest zachęcenie do wykorzystywania kart kredytowych lub płatności mobilnych zamiast starych, tradycyjnych banknotów oraz monet. Opis: Co to jest karta płatnicza?...

Bardziej szczegółowo

Wybierz roczną prenumeratę wraz z poleceniem zapłaty i zyskaj!

Wybierz roczną prenumeratę wraz z poleceniem zapłaty i zyskaj! Wybierz roczną prenumeratę wraz z poleceniem zapłaty i zyskaj! gratis Tygodnik Poradnik Rolniczy przez 3 miesiące oszczędzaj pieniądze za przekaz pocztowy zyskaj czas i wygodę pomożemy Ci ze wszelkimi

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw

Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw dr Beata Świecka Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw Bankowość (BI) skierowana jest głównie do klientów indywidualnych oraz małych i średnich podmiotów gospodarczych.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie przez Bank Pocztowy bezpiecznego podpisu elektronicznego do zawierania umów z Klientami

Wykorzystanie przez Bank Pocztowy bezpiecznego podpisu elektronicznego do zawierania umów z Klientami Wykorzystanie przez Bank Pocztowy bezpiecznego podpisu elektronicznego do zawierania umów z Klientami 19 lutego 2009 roku Misja Banku Pocztowego Uczynienie usług finansowych dostępnych i przystępnych dla

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki bieżący lokaty 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł wg umowy z Klientem 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działów specjalnych miesięcznie 12) 5 zł

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Mobilny maj

Regulamin Promocji Mobilny maj 1 1 Organizacja 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji z nagrodami Mobilny maj. 2. Organizatorem Promocji Mobilny maj ( Promocja ) jest Bank Zachodni WBK S.A.

Bardziej szczegółowo

POZNAŃSKA ELEKTRONICZNA KARTA AGLOMERACYJNA korzyści dla pasażerów, mieszkańców, miasta. Poznań, 9.05.2013

POZNAŃSKA ELEKTRONICZNA KARTA AGLOMERACYJNA korzyści dla pasażerów, mieszkańców, miasta. Poznań, 9.05.2013 POZNAŃSKA ELEKTRONICZNA KARTA AGLOMERACYJNA korzyści dla pasażerów, mieszkańców, miasta Poznań, 9.05.2013 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI INSTRUMENTY PIENIĄDZA ELEKTRONICZNEGO I INNE ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE Obowiązuje od dnia 11 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Program upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej. Agnieszka Maj Pelczar Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Program upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej. Agnieszka Maj Pelczar Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Program upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej Agnieszka Maj Pelczar Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Dlaczego powstał Program? Małe podmioty umiarkowana, ale rosnąca

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A. zakupu biletów przez telefon komórkowy w systemie SkyCash oraz ich kontroli 1. ŚCIĄGNIĘCIE APLIKACJI

I N S T R U K C J A. zakupu biletów przez telefon komórkowy w systemie SkyCash oraz ich kontroli 1. ŚCIĄGNIĘCIE APLIKACJI I N S T R U K C J A zakupu biletów przez telefon komórkowy w systemie SkyCash oraz ich kontroli 1 2 3 4 5 ŚCIĄGNIĘCIE APLIKACJI- REJESTRACJA - DOŁADOWANIE KONTA - ZAKUP BILETU - KONTROLA BILETU 1. ŚCIĄGNIĘCIE

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE KATALOG INFORMACYJNY PKO BANKU POLSKIEGO SA TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA USŁUGI OFEROWANE KLIENTOM DETALICZNYM Wersja obowiązująca od dnia 1 maja 2016 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ I. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych:

Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych: Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych: Mobilne Konto Osobiste Wygodna i nowoczesna forma zarządzania Twoimi finansami, która spełni

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE KATALOG INFORMACYJNY PKO BANKU POLSKIEGO SA TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA USŁUGI OFEROWANE KLIENTOM DETALICZNYM Wersja obowiązująca od dnia 1 maja 2016 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ VII. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM INSTRUMENTY PIENIĄDZA ELEKTRONICZNEGO I INNE ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE Obowiązuje od dnia 11 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Płatności mobilne i pieniądz elektroniczny - wyzwania prawne. Konferencja "Innowacyjne usługi płatnicze - prawo i technologia" Paweł Widawski

Płatności mobilne i pieniądz elektroniczny - wyzwania prawne. Konferencja Innowacyjne usługi płatnicze - prawo i technologia Paweł Widawski Płatności mobilne i pieniądz elektroniczny - wyzwania prawne Konferencja "Innowacyjne usługi płatnicze - prawo i technologia" Paweł Widawski Mobilne płatności? Dostawcy źródła pieniądza Dostawcy systemu

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oborniki Śląskie dnia, 10.06.2009r Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Załącznik nr 5 do PO A-I-.../Retail/15 z dnia...r Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 19 października 2015r.

Bardziej szczegółowo

KARTY PŁATNICZE JAKO INSTRUMENT ROZLICZEŃ FINANSOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Część II Karty kredytowe i z odroczonym terminem płatności

KARTY PŁATNICZE JAKO INSTRUMENT ROZLICZEŃ FINANSOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Część II Karty kredytowe i z odroczonym terminem płatności KARTY PŁATNICZE JAKO INSTRUMENT ROZLICZEŃ FINANSOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Karty płatnicze to fenomen rozwijającego się sektora bankowego w Polsce. Wystarczyła jedna tylko dekada by z przedmiotu dostępnego

Bardziej szczegółowo

... Definicje i zasady pobierania opłat i prowizji

... Definicje i zasady pobierania opłat i prowizji Tabela opłat i prowizji ING Banku Śląskiego S.A. do umowy w zakresie obsługi i rozliczania transakcji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych i instrumentów płatniczych Obowiązuje od 04 kwietnia 2017

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.)

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.) Regulamin usługi Open (wersja z dnia 04.08.2016 r.) 1. Open (dalej Usługa ) polega na dostarczaniu treści cyfrowych i świadczona jest przez e-muzyka S.A. z siedzibą w (03-941) Warszawie przy ul. Zwycięzców

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania Karty Podarunkowej Lecha Poznań

Regulamin użytkowania Karty Podarunkowej Lecha Poznań Regulamin użytkowania Karty Podarunkowej Lecha Poznań 1 Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 1. Wydawca KKS Lech Poznań SA, ul. Bułgarska 17, 60-320 Poznań, NIP 787-19-38-871, REGON 634359262,

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynamy pracę nad stworzeniem wspólnego krajowego standardu płatności mobilnych

Rozpoczynamy pracę nad stworzeniem wspólnego krajowego standardu płatności mobilnych Rozpoczynamy pracę nad stworzeniem wspólnego krajowego standardu płatności mobilnych 1 Wspólny bankowy standard płatności mobilnych zapewni wygodę i zagwarantuje bezpieczeństwo Korzyści Klienci i akceptanci

Bardziej szczegółowo

Niniejsza prezentacja handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego

Niniejsza prezentacja handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego Niniejsza prezentacja handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego Współpracujemy z blisko 40 uczelniami wyższymi zrzeszonymi w KRASP Jesteśmy głównym bankiem rozliczeniowym dla 4

Bardziej szczegółowo

Zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego dla klientów mbanku - dawnego MultiBanku Spis treści

Zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego dla klientów mbanku - dawnego MultiBanku Spis treści Zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego dla klientów mbanku - dawnego MultiBanku Spis treści Ogólne zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego... 2 Kanały dostępu do banku... 2 Identyfikator

Bardziej szczegółowo

X-CONTROL -FUNKCJONALNOŚCI

X-CONTROL -FUNKCJONALNOŚCI X-CONTROL -FUNKCJONALNOŚCI X-CONTROL FUNKCJONALNOŚCI* *Funkcjonalności zostały omówione w kolejności logicznej. Kolejność na pulpicie; patrz widok powyżej, została zaplanowana dla wygody użytkownika. 1.

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Dynamiczne naliczanie opłat w transporcie publicznym

Dynamiczne naliczanie opłat w transporcie publicznym Dynamiczne naliczanie opłat w transporcie publicznym Komunikacja i Transport w Mieście, 1.06.2017, Łódź Natalia Kobza Mera Systemy sp. z o.o. ul. Langiewicza 16 05-825 Grodzisk Mazowiecki Agenda: 1. Dynamiczne

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 9 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

BLIK SYSTEM PŁATNOŚCI MOBILNYCH

BLIK SYSTEM PŁATNOŚCI MOBILNYCH BLIK SYSTEM PŁATNOŚCI MOBILNYCH BLIK jest w zasięgu 20 mln rachunków w 7 bankach! Już ponad 2,2 mln użytkowników bankowości mobilnej korzysta z BLIKA. BLIK jest już dostępny w: Nad wdrożeniem BLIKA pracują:

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r.

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI INDYWIDUALNI Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. 1. Prowizje

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A. zakupu biletów przez telefon komórkowy w systemie SkyCash oraz ich kontroli 1. ŚCIĄGNIĘCIE APLIKACJI

I N S T R U K C J A. zakupu biletów przez telefon komórkowy w systemie SkyCash oraz ich kontroli 1. ŚCIĄGNIĘCIE APLIKACJI I N S T R U K C J A zakupu biletów przez telefon komórkowy w systemie SkyCash oraz ich kontroli 1 2 3 4 5 ŚCIĄGNIĘCIE APLIKACJI- REJESTRACJA - DOŁADOWANIE KONTA - ZAKUP BILETU - KONTROLA BILETU 1. ŚCIĄGNIĘCIE

Bardziej szczegółowo