TOM - XIV PROJEKT WYKONAWCZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TOM - XIV PROJEKT WYKONAWCZY"

Transkrypt

1 TOM - XIV PROJEKT WYKONAWCZY inwestycja BUDOWA BUDYNKU FILHARMONII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ INWESTYCJA POD NAZWĄ: BUDOWA BUDYNKU MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM KULTUR lokalizacja Kielce, ul. Stefana Żeromskiego 12 działka nr 1211, obręb 017 inwestor Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga Kielce Pl. Moniuszki 2B branża opracowanie INSTALACE NISKOPRĄDOWE INSTALACJE TELETECHNICZNE 1

2 INSTALACJE TELETECHNICZNE Zawartość opracowania: INSTALACJE TELETECHNICZNE...2 Zawartość opracowania: Informacje ogólne o systemie Normy i zalecenia techniczne Ogólna struktura u Obszary dozorowe Konfiguracja sprzętowa centrum dozorowego Sieciowy Rejestrator Video Kamery Obiektywy Obudowy Uchwyty Monitory Klawiatura cyfrowa Przesyłanie wizji Sygnalizacji Włamania i Informacje ogólne o systemie Normy i zalecenia techniczne Ogólna struktura Sygnalizacji Włamania i Obszary dozorowe Konfiguracja sprzętowa Zasilanie awaryjne urządzeń Reakcja systemu na stan alarmowy u Alarmu Pożarowego automatyki budynkowej BIS Informacje ogólne Normy i zalecenia techniczne Ogólne założenia dotyczące Okablowania go Konfiguracja sprzętowa Zalecenia techniczne Testowanie i pomiar okablowania Zasilanie awaryjne urządzeń Integracja z centralą telefoniczna Domofonowa telewizji zbiorczej (MATV) Rodzaj układu pracy Anteny Zespół wzmacniający

3 Gniazda odbiorcze Parkingowy SKIDATA Informacje ogólne o systemie Ogólna struktura u Parkingowego Zalecenia instalacyjne Zestawienie urządzeń: Spis rysunków: UWAGA: Zastosowanie określenia przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały lub urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji projektowej. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy załączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów lub urządzeń równoważnych, określające ich charakterystykę techniczno użytkową. 3

4 Informacje ogólne o systemie Zadaniem u jest razem z em i em Sygnalizacji Włamania oraz em Sygnalizacji Alarmu Pożarowego zwiększenie poziom bezpieczeństwa w chronionym obiekcie Normy i zalecenia techniczne Zlecenie Inwestora Podkłady architektoniczno-budowlane otrzymane od Inwestora PN-EN y alarmowe y dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Wytyczne stosowania PN-EN y alarmowe y dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Teletransmisja. Materiały Bosch Security s 4

5 1.1.3 Ogólna struktura u Sygnały video z kamer będą zbiegać się do szaf pośredniczących rozmieszczonych na obszarze budynku. Szafy te połączone będą traktem światłowodowym z szafą główną znajdującą się w serwerowi. W centrum dozorowym znajdującym się w pomieszczeniu recepcji możliwa będzie jednoczesna obserwacja zdarzeń, rejestracja oraz przeglądanie archiwum wcześniejszych nagrań Obszary dozorowe Przewiduje się, że obserwacją zostaną objęte następujące obszary : Poziom -2 parking podziemny Poziom -1 parking podziemny Poziom 0 cześć administracyjno-biurowa Poziom 1 cześć administracyjno-biurowa Poziom 2 cześć administracyjno-biurowa Poziom 3 cześć administracyjno-biurowa Poziom 4 cześć administracyjno-biurowa Konfiguracja sprzętowa centrum dozorowego oparty będzie na oprogramowaniu Bosch Video Management (BVMS) w którego skład wchodzą następujące komponenty: Centralny serwer zarządzający pracą całego systemu Oprogramowanie Network Video Recorder zapewniające zapis i odtwarzanie video oraz audio a także danych dodatkowych Oprogramowanie stacji operatora Configuration Client (zarządzanie systemem) oraz Operator Client (zarządzanie kamerami, alarmami i nagraniami) 5

6 Komponenty BVMS odpowiadające za zarządzanie systemem i za zapis zostaną zainstalowane na dedykowanych serwerach z tym, że serwer zapisu zostanie wyposażony w dodatkową macierz dyskową. Oba urządzenia zostaną zainstalowane w szafie znajdującej się w serwerowi. Oprogramowanie stacji operatorskiej zostanie zainstalowane na dedykowanej stacji roboczej wyposażonej w dwa monitory dedykowane do pracy w systemach telewizji dozorowej oraz w manipulator drążkowy pozwalający na sterowanie kamerami obrotowymi. Urządzenie to zostanie zainstalowanie w pomieszczeniu recepcji. telewizji dozorowej będzie współpracował z system kontroli dostępu oraz z systemem sygnalizacji włamania i napadu. Do integracji zostanie wykorzystany pakiet oprogramowania Bosch BIS (rozdział 1.3 automatyki budynkowej BIS) Sieciowy Rejestrator Video Parametry sprzętowe serwera zapisu powinny pozwalać na rejestracje wszystkich kamer zainstalowanych w systemie telewizji dozorowej z jakością nie gorszą niż 704 x 288 przy 12 klatkach na sekundę. Pojemność macierzy dyskowej powiną zapewnić zapis video przez okres nie krótszy nić 30 dni. Macierz dyskowa powinna być zabezpieczona przed awarią pojedynczego dysku przez wykorzystanie technologii RAID Kamery telewizji dozorowej w budynku składać się będzie z 56 kamer kolorowych z przetwornikiem CCD 1/3 oraz 2 zewnętrzne kamery dualne obrotowe z powiększeniem optycznym 36x. Projektuje się zastosowanie kamer o wysokiej rozdzielczości 540 linii telewizyjnych PAL, przystosowanych do zasilania 24 VAC. Kamery wewnętrzne posiadają funkcję Night Sense czyli automatyczne przełączenie się kamery w tryb czarno-biały podczas niewielkiego poziomu oświetlenia i tym samym zwiększenie jej czułości o 3dB. Zewnętrzne obrotowe kamery dualne sprawdzają się doskonale w warunkach całodobowego monitoringu zapewniając doskonałą jakość obrazów w ciągu dnia oraz doskonałą czułość w warunkach nocnych. Gwarantuje to niezakłóconą rejestrację obrazu 6

7 dzięki czułości w trybie kolorowym na poziomie 0,083 lx i w trybie monochromatycznym 0,0164 lx Obiektywy Projektuje się zastosowanie wewnętrznych kamer kopułowych posiadających zintegrowany obiektyw zmiennoogniskowy w zakresie 2,6-6 mm F1,4. Zewnętrzne kamery obrotowe posiadają obiektywy pracujące w zakresie 3,4-122,4 mm F1,6 4, Obudowy W garażach projektuje się zastosowanie kamer kopułowych o podwyższonej odporności na uszkodzenia. W części biurowo-administracyjnej zalecane jest zastosowanie kamer kopułowych z obudowami posiadającymi montaż wpuszczany w sufit podwieszany. Obrotowe kamery zewnętrzne powinny posiadać obudowy odporne na warunki atmosferyczne a także na ewentualne akty wandalizmu Uchwyty Do kamer wewnętrznych nie przewiduje się stosowania specjalnych uchwytów montażowych. Kamery obrotowe powinny być wyposażone w uchwyt narożny Monitory Jako monitor podstawowy (Monitor A) do obserwacji obrazów z kamer z podziałem projektuje się monitor LCD 42. Monitor dodatkowy (Monitor B) powinien mieć minimalną przekątną 19. 7

8 Klawiatura cyfrowa Do sterowania em projektuje się klawiaturę IntuiKey KBD Universal. Pozwala ona na sterownie kamerami obrotowymi a także na wykonywanie wszystkich podstawowych funkcji operatorskich w systemie BVMS Przesyłanie wizji Sygnały wizji z kamer przesyłane będą kablem FTP kat 6. Tor wizyjny składać się będzie z pasywnego nadajnika po skrętce firmy PAG, pary przewody FTP kat 6 oraz odbiornika aktywnego firmy PAG znajdującego się w szafach pośredniczących. Następnie z wykorzystaniem koderów firmy BOSCH sygnał wideo zostanie zakodowany na strumień danych w formacje MPEG4 i przesłany łączem światłowodowym do serwera zapisu oraz stacji podglądu. Zasilanie kamer oraz sterowanie kamer obrotowych odbywać się będzie z wykorzystaniem wolnych par kabla FTP kat Sygnalizacji Włamania i Informacje ogólne o systemie Zadaniem em Sygnalizacji Włamania i em jest zwiększenie poziom bezpieczeństwa w chronionym obiekcie Normy i zalecenia techniczne Zlecenie Inwestora Podkłady architektoniczno-budowlane otrzymane od Inwestora Polska norma PN-EN y alarmowe y sygnalizacji włamania Część 1: Wymagania ogólne Obowiązujące przepisy i normy: ustawa o ochronie osób i mienia (z r); PN -/E-05009; PN 93/E/08390 Materiały Bosch Security s 8

9 1.2.3 Ogólna struktura Sygnalizacji Włamania i będzie składał się z dwóch podsystemów : u Sygnalizacji Włamania opartego na adresowalnej centrali BOSCH UEZ2000LSN u opartego na kontrolerach BOSCH AMC2 4W wraz z oprogramowaniem Bosch Access Personal Edition Obszary dozorowe Przewiduje się, że kontrolą zostaną objęte następujące obszary : Poziom -2 parking podziemny Poziom -1 parking podziemny Poziom 0 cześć administracyjno-biurowa Poziom 1 cześć administracyjno-biurowa Poziom 2 cześć administracyjno-biurowa Poziom 3 cześć administracyjno-biurowa Poziom 4 cześć administracyjno-biurowa Konfiguracja sprzętowa u Sygnalizacji Włamania składać się będzie z poniżej wymienionych elementów : Centrali Bosch UEZ2000LSN wraz z modułem pętli LVM 100 i modułem klawiatur SM 20 Klawiatur wyniesionych BE 1000 Czujników podczerwieni DS935LSN Czujników magnetycznych MSE-LSN Czujników sejsmicznych GM570LSN Projektowana jest instalacja czujników na pętli (przewód FTP kat 6) co zapewni redundancje połączenia elementów detekcyjnych z centrala. Każdy czujnik jest adresowalny co pozwala na swobodną modyfikację konfiguracji stref dozorowych tylko na poziomie 9

10 programowania centrali bez potrzeby modyfikacji połączeń sprzętowych. Dzięki temu podział na strefy dozorowe będzie mógł być wykonany w ścisłej współpracy z obsługą budynku. składać się będzie z poniżej wymienionych elementów : Sterownika kontroli dostępu AMC2 4W Modułu wejść-wyjść AMC2 8I-8O-EXT Zasilacza AMC2 PBC-60 Obudowy AMC2 ENC-UL2 Czytnika ARD-R10-IClass Elektrozaczepu Stacji roboczej Bosch Access Personal Edition Projektowane jest połączenie sterowników kontroli dostępu z wykorzystaniem sieci LAN (wspólnej z em ). Pomiędzy sterownikiem a szafami pośredniczącymi zalecane jest użycie przewodu FTP kat 6. Szafy połączone są z główną szafą w serwerowi traktem światłowodowym. W pomieszczeniu recepcji zamontowana zostanie stacja robocza z zainstalowanym oprogramowaniem Access Personal Edition Zasilanie awaryjne urządzeń Centrala Sygnalizacji Włamania posiada własne zasilanie awaryjne w postaci dwóch baterii 12V/40Ah. W wypadku kontroli dostępu zaleca się zainstalowanie przy każdym zasilaczu PBC-60 akumulatora 12V/7Ah Reakcja systemu na stan alarmowy u Alarmu Pożarowego W celu przeprowadzenia skutecznej ewakuacji po wykryciu pożaru II stopnia centrala SAP powinna zdjąć zasilanie z elektrozaczepów. Odbywać powinno się to przez odpowiednie zaprogramowanie i wysterowanie wejścia w sterowniku kontroli dostępu. Wysterowanie takie powinien wykonać moduł centrali SAP. Zalecane jest też zainstalowanie przycisków ewakuacyjnych umożliwiających odblokowanie elektrozaczepów w wypadku wystąpienia zagrożenia życia i zdrowia. 10

11 1.3 automatyki budynkowej BIS oparty będzie na oprogramowaniu Bosch Building Integration (BIS) w którego skład wchodzą następujące komponenty: Podstawowy pakiet BIS Moduł dostępu Moduł automatyzacji Moduł bezpieczeństwa Moduł wizyjny Moduły integrujące z systemami zewnętrznymi (pisane na zamówienie) Projektowane rozwiązanie pozwala na integracje takich systemów jak : u Sygnalizacji Włamania u y u Alarmu Pożarowego u DSO u Klimatyzacji u Przywoławczego u Interkomu ami zgodnymi z OPC (lista certyfikowanych produktów znajduje się na Innych systemów integrowanych na poziomie sprzętowym (sczytywanie stanów przekaźników lub wysterowaniem stanów przekaźników) Zintegrowany system automatyki budynkowej BIS składa się z platformy programowej BIS oraz modułów funkcji specjalistycznych zwanych narzędziami (Narzędzie automatyzacji, Narzędzie dostępu i Narzędzie wizualizacji). Realizują one specyficzne funkcje związane z sygnalizacją pożaru, włamania, kontrolą dostępu, przetwarzaniem informacji wizyjnych, nadzorem systemów klimatyzacyjnych i obsługą innych ważnych systemów zainstalowanych w obiekcie. 11

12 BIS opiera się na zoptymalizowanej pod względem wydajności architekturze 3- warstwowej specjalnie utworzonej na potrzeby środowiska Intranetu i Internetu. Podsystemy są połączone za pośrednictwem światowego otwartego standardu OPC, którego pozycja jest ugruntowana na rynku już od ponad 10 lat. BIS może działać na pojedynczym komputerze PC lub w strukturze klient / serwer z wykorzystaniem standardowej infrastruktury sieciowej LAN / WAN. Serce systemu, tzw. Maszyna stanu, koordynuje wszystkie przychodzące informacje o zdarzeniach lub żądaniach operatora i przetwarza je np. na postać automatycznych sterowań, co odciąża operatora. Stacje robocze systemu BIS wymagają zainstalowania systemu operacyjnego Windows 2000 lub XP oraz przeglądarki Internet Explorer. Nie jest wymagane żadne inne oprogramowanie Informacje ogólne jest medium transmisyjnym dla sieci komputerowych w tym wydzielonej sieci dla systemów bezpieczeństwa i automatyki budynku a także dla systemów telefonii przewodowej Normy i zalecenia techniczne Zlecenie Inwestora Podkłady architektoniczno-budowlane otrzymane od Inwestora PN-EN AC:2003 ISO/IEC nd Editio 2002 CENELEC EN EIA/TIA 568, EIA/TIA 569 EIA/TIA 607 ISO/IEC IS EN / TC 115 HD 608 / SC 46 XC EN

13 EN EN EN EN EN EN EN , EMC 89/336/EEC wraz z poprawkami 92/31/EEC oraz 93/68/EEC Ogólne założenia dotyczące Okablowania go Punktami zbiorczymi instalacji są szafy dystrybucyjne rozmieszczone na terenie budynku w tym szafa główna znajdujące się w pomieszczeniu serwerowni. Szafa główna połączona jest z innymi szafami dystrybucyjnymi światłowodem. Elementem końcowym sieci jest podwójne gniazdo RJ45 lub urządzenia należące do systemów bezpieczeństwa i automatyki budynku. Pomiędzy szafami a elementem końcowym poprowadzony powinien być kabel FTP kat 6. W każdej z szaf dystrybucyjnych zamontowane zostaną panele krosowe oraz przełączniki sieciowe Konfiguracja sprzętowa W skład Okablowania go wchodzą wymienione poniżej elementy : Szafa główna - Serwerowa szafa ramowa stojąca, 45U, 800/1000/1980, szer./gł./wys. mm., drzwi z wypełnieniami perforowanymi RAL 9006, perforowana osłona tylna, RAL 7021 Szafy dystrybucyjne - Szafa ramowa stojąca, 42U, 600/800/1980, szer./gł./wys. mm. drzwi blacha/szkło Panele krosujące - 19' Patch - Panel, 48 portowy, STP - ekranowany, RJ45, Cat. 6, 1 U, szary, cable management Osprzęt szaf wentylatory, cokoły, wieszaki kablowe itp. Przełączniki sieciowe 48 portów GigabitEthernet w tym 4 porty mini-gbic Gniazda RJ45 2 portowe, gniazdo ekranowane, STP, Cat. 6 13

14 Kable ekranowane kat.6 UC-400 MHz PiMF LSOH J-02YSCH 4x2x0,56 PiMF(AWG 23/1) Kable światłowodowe U-DQ(ZN)BH 24G 62,5/ Zalecenia techniczne Podczas terminowania kabli należy minimalizować odcinki odizolowanych przewodów, a także nie naruszać fabrycznego skrętu par. Zarabiając pary na gnieździe lub panelu nie należy ich rozkręcać, ale terminować całą parę. Zewnętrzną izolację kabli doprowadzać jak najbliżej miejsca mocowania w gnieździe lub panelu. Ekrany przewodów staranie terminować w miejscach do tego przewidzianych. Przestrzeganie tych reguł zapewni odpowiednie parametry transmisji połączenia. Instalując gniazda logiczne i podłączając do niego kable należy pamiętać o normie EIA/TIA 568A, mówiącej o tym, że minimalny promień zgięcia kabla w przestrzeni gniazda nie może być mniejszy niż czterokrotna jego średnica. Krosowanie pomiędzy aktywnymi elementami sieciowymi oraz panelami RJ45 zakończeń okablowania poziomego i pionowego wykonane zostanie z wykorzystaniem kabli krosowych FTP kat 6 zakończonych z obu stron wtykami RJ45, o zróżnicowanych długościach i kolorach zgodnie z systemem okablowania przyjętym do realizacji. Krosowanie linii telefonicznych pomiędzy panelami rozszycia linii wewnętrznych a panelami 14

15 zakończeń okablowania poziomego zostanie wykonane kablami UTP kat 5 zakończonych z obu stron wtykami RJ45. Zakończenia kabli światłowodowych zostaną wprowadzone bezpośrednio na moduły światłowodowe przełączników sieciowych Testowanie i pomiar okablowania należy przetestować miernikiem okablowania kat. 6 uznanym przez producenta systemu strukturalnego. Wykonać pomiar długości segmentów, rezystancji, tłumienności, poziomu szumów i poziomu przesłuchów międzyparowych zgodnie z zaleceniem producenta stosowanego okablowania strukturalnego. Wyniki zestawić w protokole pomiarowym i dołączyć do dokumentacji powykonawczej. Zastosowany przyrząd pomiarowy powinien mieć określony poziom dokładności Level III. W celu spełnienia odpowiednich wymagań norm niezbędne są następujące mierzone parametry: Mapa połączeń Długość Tłumienność Tłumienność NEXT Return Loss ELFEXT Power Sum NEXT Power Sum ACR Power Sum ELFEXT Rezystancja pętli 15

16 Pomiary powinny być dwustronne i przeprowadzone automatycznie. Pomiary wykonać dynamiczne zgodnie z zaleceniami opisanymi w ISO i EN testerem posiadającym aktualny certyfikat. Wyniki pomiarów dynamicznych zamieścić w formie elektronicznej oraz w 10% jako wydruki dodać do dokumentacji powykonawczej Zasilanie awaryjne urządzeń W każdym punkcie dystrybucyjnym zostanie zainstalowany UPS o mocy minimum 3000VA Integracja z centralą telefoniczna Projekt zakłada zastosowania centrali telefonicznej Platan Alfa plus która należy do analogowych central średniej wielkości obsługującej do kilkudziesięciu abonentów. Modułowa budowa, bogate wyposażenie standardowe i opcjonalne oraz elastyczność programowania ruchu umożliwiają dostosowywanie centrali do rosnących potrzeb biur, pensjonatów, hoteli, szkół czy firm. Konfiguracja do 12 analogowych linii miejskich do 6 łączy miejskich ISDN (2B+D) możliwość jednoczesnego wykorzystania linii miejskich analogowych i ISDN do 48 analogowych linii wewnętrznych do 16 aparatów systemowych lub konsol Organizacja ruchu Funkcja DISA (bezpośrednie wybieranie numerów wewnętrznych) 5 zapowiedzi głosowych: cztery dla funkcji DISA oraz jedna dla zamawianych połączeń Dowolny plan numeracji usług i portów - poszczególnym funkcjom centrali i abonentom wewnętrznym można przypisać numery zgodnie z preferencjami i potrzebami użytkowników Zastosowanie łączy ISDN umożliwia wykorzystanie numerów MSN/DDI Zobacz Kto Dzwoni - prezentacja numeru (usługa CLIP) abonenta dzwoniącego z linii ISDN na wyświetlaczach aparatów systemowych i analogowych (opcja) Grupy Wspólnego Wywołania - grupy osób dostępnych pod jednym wspólnym numerem wewnętrznym (według zaplanowanej kolejności dzwonienia) Numery skrócone i alarmowe - definiowanie numerów alarmowych zawsze dostępnych z każdego aparatu. Dodatkowo po 9 indywidualnych numerów skróconych dla każdego abonenta. 16

17 Grupy abonenckie - możliwość zdefiniowania dla każdego abonenta grupy użytkowników do których może zadzwonić. Pozwala to na stworzenie np. trybu dyrektorsko-sekretarskiego albo na obsługiwanie przez centralę kilku firm. Zarządzanie kosztami PRK Program Redukcji Kosztów połączeń telefonicznych - system restrykcji, rozliczania i wydruków kosztów rozmów telefonicznych 48 "abonentów wirtualnych" i do 96 kont indywidualnych - centrala może obsługiwać również użytkowników nie mających stałego dostępu do telefonu Funkcja wyboru najtańszej drogi połączeniowej LCR - centrala automatycznie kieruje ruch do sieci zdefiniowanych operatorów, bez konieczności wybierania dodatkowych prefiksów Współpraca Współpraca z aparatami analogowymi dowolnego typu, w tym aparatami bezprzewodowymi systemu DECT oraz hybrydowymi aparatami i konsolami systemowymi Panasonic Możliwość podłączenia: wielu bramofonów (poprzez adaptery typu AB), bramek GSM i VoIP, zewnętrznych systemów poczty głosowej Zdalne zarządzanie centralą przez modem Cechy wyróżniające Przełącznica zewnętrzna (opcja) zwiększająca stopień zabezpieczenia centrali przed przepięciami w sieci elektrycznej Pamięć typu FLASH zapewniająca łatwą aktualizację oprogramowania Funkcje WARTOWNIK i OKÓLNIK dedykowane dla służb mundurowych Przewiduje się instalacje centrali telefonicznej w serwerowi w pobliżu Szafy głównej. Linie wewnętrzne centrali telefonicznej zostaną rozszyte na panelach RJ45. Pomiędzy Szafą główną a Szafami dystrybucyjnymi projektuje się poprowadzenie wieloparowego kabla telefonicznego którego zakończenia zostaną rozszyte na panelach RJ45. Przez odpowiednie krosowanie pomiędzy panelem RJ45 z numerami wewnętrznymi a panelami RJ45 kabli wieloparowych decydować się będzie o redystrybucji sygnału telefonicznego do danej Szafy dystrybucyjnej. W taki sam sposób krosująć dane złącze RJ45 panelu telefonicznego z panelem RJ45 sieci strukturalnej decyduje się o przydzieleniu danemu pojedynczemu gniazdu RJ45 numeru wewnętrznego sieci telefonicznej. Dobór ostatecznej konfiguracji centrali uzależniony będzie od technicznych możliwości dostawcy usług telekomunikacyjnych. 17

18 1.5 Domofonowa Projektuje się system domofonowy w oparciu o urządzenia firmy MIWI-URMET składa się z: Paneli przyciskowych Mod. 725 Unifon Mod. Atlantico Rozdzielacza Magistrali Mod Zasilacza 9000/230 Elektrozaczepów Panele przyciskowe wraz z elektrozaczepami mają być zainstalowane odpowiednio: przy bramie dla samochodów dostawczych na dzwiach rampy przy wejsciu do portierni Rozdzielacz wraz z zasilaczem i unifon powinnen być zainstalowany w pomieszczeniu portierni. Jako okablowanie projektuje się kable UTP. 1.6 telewizji zbiorczej (MATV) Rodzaj układu pracy Projektuje się system telewizji zbiorczej (MATV) w oparciu o urządzenia firmy TELMOR składa się z: Zespołu anten Zespołu wzmacniającego Gnazd odbiorczych Okablowania Anteny Projektuje się zespół anten umieszczony na maszcie złożony z: Anteny UHF 18

19 Anteny szerekopasmowej Anteny FM Zespół wzmacniający Projektuje się zespół wzmacniaczy i podział sygnału złożonego z: Wzmaczniacza szerkopasmowego Odgałęzników wielokrotnych Sygnał z anten wyprowadzić na wzmaczniacz antenowy. Sygnał ze wzmaczniacza wprowadzić na kaskadę trzech odgałężników wielokrotnych MATV wykonać w układzie gwiazdy przewodami YWDXpek-75-1,0/4,8 ułożonych zgodnie z załączonym schematem. Szafkę MATV umieścić na ścianie obok szafy teletechnicznej Gniazda odbiorcze Projektuje się podtynkowe gniazda odbiorcze GA15 umieszczone na ścianach na wysokości 20 cm obok zespołu gniazd RJ Parkingowy SKIDATA Informacje ogólne o systemie Zadaniem systemu parkingowego jest uporządkowanie ruchu pojazdów w strefie podziemnego parkingu od wjazdu na poziomie 0 do ogólnodostępnego parkingu na poziomie -2 oraz automatyczne pobieranie opłat za parkowanie Ogólna struktura u Parkingowego Na wjeździe do parkingu podziemnego usytuowana jest wysepka a na niej zainstalowany będzie dystrybutor biletów / czytnik kart zbliżeniowych. Urządzenie wydaje bilety papierowe z kodem kreskowym i odczytuje karty zbliżeniowe, wyposażone jest w przycisk uruchamiający wydruk biletu wjazdowego. 19

20 Za dystrybutorem biletów zainstalowana będzie automatyczna bariera drogowa z łamanym ramieniem wykonanym z żywicy epoksydowej wzmocnionej włóknem szklanym. Wykonanie ma zapewniać wysoką wytrzymałość na złamanie, jednocześnie nie uszkadzać karoserii pojazdu w przypadku kolizji. Śruby plastikowe do mocowania ramienia w przypadku kolizji powinny zostać zerwane zapobiegając złamaniu ramienia i uszkodzeniu pojazdu. Przed i za barierą w nawierzchni jezdni zainstalowane będą dwie pętle indukcyjne z detektorem o wym.100 x 200 cm: pierwsza aktywuje dystrybutor biletów, druga zamyka automatycznie barierę po wjechaniu pojazdu. Nad wjazdem usytuowany będzie wyświetlacz zajętości parkingu podświetlany świetlówką i wyposażony w wyłącznik zmierzchowy podświetlenia. Na poziomie parkingu -2 przy wejściu do windy i na klatkę schodową zainstalowana będzie automatyczna kasa płatnicza, która umożliwiać będzie wnoszenie opłaty przez klienta za czas parkowania na podstawie pobranego na wjeździe biletu z kodem kreskowym. Wyjazd z parkingu podziemnego wyposażony będzie w czytnik biletów z kodem kreskowym i kart zbliżeniowych oraz automatyczną barierę drogową wyjazdową i dwie pętle indukcyjne z detektorem zainstalowane w nawierzchni. Pierwsza aktywuje czytnik biletów, druga zamyka automatycznie barierę. Parkingowy będzie wyposażony w centralny komputer oraz ręczną kasę fiskalną z oprogramowaniem. Komputer centralny zainstalowany będzie w kasach biletowych filharmonii na poziomie 0 Komputer będzie pełnił funkcję kasy płatniczej obsługiwanej przez operatora. Pozostałe urządzenia będą pracowały on-line z komputerem centralnym co umożliwi ich sterowanie i monitorowanie pracy oraz ustawianie parametrów pracy systemu parkingowego wyposażony będzie w łączność domofonową pomiędzy kasą automatyczną czytnikiem wjazdowym i wyjazdowym oraz komputerem centralnym. 1.8 Zalecenia instalacyjne przewody instalować staranie aby nie naruszać izolacji do prowadzenia okablowania uzywać korytek kablowych z niepalnego polichlorku winilu (PCV, klasa VO) rozmiar korytek kablowych dostosowywać do ilości prowadzonych kabli przy przejsciach przez stropy i sciany stosować przepusty rurowe typu RL lub REL 20

21 przepusty miedzy strefami pożarowymi uszczelnić masą o odpowiedniej dla obiektu odporności ogniowej kable prowadzić tak jak na planach, zachowując jednoczesnie kordynacje z innymi sieciami miejsce instalacji gniazd RJ45 kordynować z istalacjami elektrycznymi metalowe cześci szaf i skrzynek połączyć z systemem połączeń wyrównawczych uziom technologiczny przy zachowaniu zgodności z normą PN-IEC całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami po wykonaniu robót montażowych należy przeprowadzić pomiary skuteczności ochrony od porażeń opornosci uziemnień i sporządzić protokół z w/w pomiarów 1.9 Zestawienie urządzeń: ZESTAWIENIE MATERIAŁU SZAFA 1 L.p. Nazwa urządzenia Producent Symbol Jedn. Ilość Uwagi 1 Panel 19'' z zasilaczem na 8 kart obudowa o wysokosci 2U PAG LPV-19 kpl Dwukanałowy odbiornik skretki m, karta montowana w panelu LPV-19 Obudowa systemowa VIP X1600 z 4 slotami modułów, płytą montażową FastEthernet, 2 wejściami zasilania 4-kanałowy moduł wizyjny VIP X1600, szeregowy port we/wy, 4 wejścia alarmowe, 4 wyjścia przekaźnikowe PAG LPRV-2x120P kpl. 6 Bosch VIPX1600BASE szt. 1 Bosch VIPX1600M4S szt. 3 5 Samodzielny zasilacz sieciowy VIP X1600, Bosch VIPX1600PS kpl. 2 6 ARES3000RACK FIDELTRONIK ARES3000RACK szt. 1 Wspólne Fideltronik moduł bateryjny do UPSów ARES RACK 1600 i 3000 Zaawansowany, zarządzalny przełącznik GigabitEthernet, 48 portów GE, 4 gniazda Mini-GBIC (współdzielone z portami GE). Produkt objęty GWARANCJĄ NEXT BUSINESS DAY Zaawansowany, zarządzalny przełącznik GigabitEthernet, 48 portów GE, 4 gniazda Mini-GBIC (współdzielone z portami GE). Produkt objęty GWARANCJĄ NEXT BUSINESS DAY Moduł Mini-GBIC (SFP) do światłowodu wielomodowego (styk LC) Moduł Mini-GBIC (SFP) do światłowodu wielomodowego (styk LC) FIDELTRONIK MB4814RACK szt. 1 Wspólne LINKSYS SRW2048-EU NBD kpl 1 LINKSYS SRW2048-EU NBD kpl 1 LINKSYS MGBSX1-EU kpl 2 LINKSYS MGBSX1-EU kpl 2 i i 21

22 12 Transformator 230 VAC na 24 VAC PULSAR AWT253 szt Szyna DIN szt ' Patch - Panel, 48 portowy, STP - ekranowany, RJ45, Cat. 6, 1 U, szary, cable management 19' Patch - Panel, 48 portowy, STP - ekranowany, RJ45, Cat. 6, 1 U, szary, cable management 19' Patch - Panel, 24 portowy, UTP - nieekranowany, RJ45, Cat. 5e, 1 U, szary, cable management BKT -- szt. 1 BKT -- szt. 1 i BKT -- szt. 1 Telefony 17 Szafa 600x800 42U, 19, 4W, Termostat, 9x230VAC BKT -- kpl 1 Wspólne ZESTAWIENIE MATERIAŁU SZAFA 2 L.p. Nazwa urządzenia Producent Symbol Jedn. Ilość Uwagi 1 Panel 19'' z zasilaczem na 8 kart obudowa o wysokosci 2U PAG LPV-19 kpl Dwukanałowy odbiornik skretki m, karta montowana w panelu LPV-19 Obudowa systemowa VIP X1600 z 4 slotami modułów, płytą montażową FastEthernet, 2 wejściami zasilania 4-kanałowy moduł wizyjny VIP X1600, szeregowy port we/wy, 4 wejścia alarmowe, 4 wyjścia przekaźnikowe PAG LPRV-2x120P kpl. 12 Bosch VIPX1600BASE szt. 2 Bosch VIPX1600M4S szt. 6 5 Samodzielny zasilacz sieciowy VIP X1600, Bosch VIPX1600PS kpl ARES3000RACK FIDELTRONIK ARES3000RACK szt. 1 Wspólne 7 Fideltronik moduł bateryjny do UPSów ARES RACK 1600 i 3000 FIDELTRONIK MB4814RACK szt. 1 Wspólne 8 ARES3000RACK FIDELTRONIK ARES3000RACK szt Fideltronik moduł bateryjny do UPSów ARES RACK 1600 i 3000 Zaawansowany, zarządzalny przełącznik GigabitEthernet, 48 portów GE, 4 gniazda Mini-GBIC (współdzielone z portami GE). Produkt objęty GWARANCJĄ NEXT BUSINESS DAY Zaawansowany, zarządzalny przełącznik GigabitEthernet, 48 portów GE, 4 gniazda Mini-GBIC (współdzielone z portami GE). Produkt objęty GWARANCJĄ NEXT BUSINESS DAY Moduł Mini-GBIC (SFP) do światłowodu wielomodowego (styk LC) Moduł Mini-GBIC (SFP) do światłowodu wielomodowego (styk LC) FIDELTRONIK MB4814RACK szt. 1 LINKSYS SRW2048-EU NBD kpl 1 LINKSYS SRW2048-EU NBD kpl 1 LINKSYS MGBSX1-EU kpl 2 LINKSYS MGBSX1-EU kpl 2 14 Transformator 230 VAC na 24 VAC PULSAR AWT253 szt Szyna DIN szt ' Patch - Panel, 48 portowy, STP - ekranowany, RJ45, Cat. 6, 1 U, szary, cable management BKT -- szt. 1 Zasilanie serwera Zasilanie serwera i i i 22

23 17 19' Patch - Panel, 48 portowy, STP - ekranowany, RJ45, Cat. 6, 1 U, szary, cable management 18 19' Patch - Panel, 24 portowy, UTP - nieekranowany, RJ45, Cat. 5e, 1 U, szary, cable management BKT -- szt. 1 BKT -- szt. 1 Telefony 19 Panel 19 RJ portów telefoniczny Gflex -- szt. 3 Telefony 20 Serwer zarządzający szt Serwer zapisu szt Macierz dyskowa 6TB szt Serwer BIS szt. 1 Automatyki Budynku 24 Szafa 800x U, 19, 4W, Termostat, 9x230VAC BKT -- kpl 1 Wspólne ZESTAWIENIE MATERIAŁU SZAFA 3 L.p. Nazwa urządzenia Producent Symbol Jedn. Ilość Uwagi 1 Panel 19'' z zasilaczem na 8 kart obudowa o wysokosci 2U PAG LPV-19 kpl Dwukanałowy odbiornik skretki m, karta montowana w panelu LPV-19 Obudowa systemowa VIP X1600 z 4 slotami modułów, płytą montażową FastEthernet, 2 wejściami zasilania 4-kanałowy moduł wizyjny VIP X1600, szeregowy port we/wy, 4 wejścia alarmowe, 4 wyjścia przekaźnikowe PAG LPRV-2x120P kpl. 4 Bosch VIPX1600BASE szt. 1 Bosch VIPX1600M4S szt. 2 5 Samodzielny zasilacz sieciowy VIP X1600, Bosch VIPX1600PS kpl. 2 6 ARES3000RACK FIDELTRONIK ARES3000RACK szt. 1 Wspólne Fideltronik moduł bateryjny do UPSów ARES RACK 1600 i 3000 Zaawansowany, zarządzalny przełącznik GigabitEthernet, 48 portów GE, 4 gniazda Mini-GBIC (współdzielone z portami GE). Produkt objęty GWARANCJĄ NEXT BUSINESS DAY Zaawansowany, zarządzalny przełącznik GigabitEthernet, 48 portów GE, 4 gniazda Mini-GBIC (współdzielone z portami GE). Produkt objęty GWARANCJĄ NEXT BUSINESS DAY Moduł Mini-GBIC (SFP) do światłowodu wielomodowego (styk LC) Moduł Mini-GBIC (SFP) do światłowodu wielomodowego (styk LC) FIDELTRONIK MB4814RACK szt. 1 Wspólne LINKSYS SRW2048-EU NBD kpl 1 LINKSYS SRW2048-EU NBD kpl 1 LINKSYS MGBSX1-EU kpl 2 LINKSYS MGBSX1-EU kpl 2 12 Transformator 230 VAC na 24 VAC PULSAR AWT253 szt Szyna DIN szt ' Patch - Panel, 48 portowy, STP - ekranowany, RJ45, Cat. 6, 1 U, szary, cable management 19' Patch - Panel, 48 portowy, STP - ekranowany, RJ45, Cat. 6, 1 U, szary, cable management BKT -- szt. 1 BKT -- szt. 1 i i i 23

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 3. Spis rysunków Rys nr S-1 schemat instalacji CCTV Piwnica Rys nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z prośba o przedstawienie oferty na dostawę,montaż i uruchomienie instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B Załącznik nr 2 PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO W BUDYNKACH A i B STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM TOMYŚLU UL. POZNAŃSKA 33 INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Tomyślu OBIEKT: BUDYNEK STAROSTWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu INWESTOR : Urząd Gminy Podegrodzie 33-386 Podegrodzie 248 ADRES INWESTYCJI : Podegrodzie Gmina Podegrodzie

Bardziej szczegółowo

Nazwa Opis Ilość. System audio i video. Okablowanie logiczne Kabel FTP FRNC/LSOH kat. 6/7 3660

Nazwa Opis Ilość. System audio i video. Okablowanie logiczne Kabel FTP FRNC/LSOH kat. 6/7 3660 Nazwa Opis Ilość System audio i video Okablowanie logiczne Kabel FTP FRNC/LSOH kat. 6/7 660 Okablowanie logiczne Panel 4 nie wyposażony FTP Okablowanie logiczne Moduł kat 6 FTP 96 Okablowanie logiczne

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Poznań, 27.11.2015 r. Dokumentacja techniczna - wyposażenia pomieszczenia technicznego pokoju wysłuchań (tzw. niebieskiego pokoju) w urządzenia techniczne - rozbudowy systemu monitoringu w budynku Sądu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

PBX SERVER LIBRA. Cennik systemów telekomunikacyjnych LIPIEC 2013

PBX SERVER LIBRA. Cennik systemów telekomunikacyjnych LIPIEC 2013 PBX SERVER LIBRA SYSTEM DO 1000 ABONENTÓW POLE KOMUTACYJNE IP DOSTĘPNE KONFIGURACJE: Do 64 linii miejskich analogowych Do 128 łączy ISDN BRA (2B+D) - miejskie Do 8 łączy ISDN PRA (30B+D) Do 720 analogowych

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu INWESTOR: UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu OBIEKT: Collegium Maius ul. Fredry 10, 61-701 Poznań STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA: Teletechniczna ZAKRES OPRACOWANIA: Remont instalacji okablowania

Bardziej szczegółowo

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych:

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych: TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych: 1. Określać warunki eksploatacji sieci i urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1.4 Zestawienie urządzeń 1.4.1 Zestawienie urządzeń dla budynku A

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Instalacje teletechniczne. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt wykonawczy. Instalacje teletechniczne. Nazwa i adres obiektu budowlanego: Projekt wykonawczy Faza: Projekt wykonawczy Branża: Instalacje teletechniczne Instalacje teletechniczne Nazwa i adres obiektu budowlanego: Remont i przebudowa budynku Sądu Rejonowego w Legnicy przy ul.

Bardziej szczegółowo

System hybrydowy. Do 500 użytkowników Możliwość podłączenia wejść indywidualnych Panele zewnętrzne z wybieraniem cyfrowym Czytnik kart zbliżeniowych

System hybrydowy. Do 500 użytkowników Możliwość podłączenia wejść indywidualnych Panele zewnętrzne z wybieraniem cyfrowym Czytnik kart zbliżeniowych System hybrydowy Do 500 użytkowników Możliwość podłączenia wejść indywidualnych Panele zewnętrzne z wybieraniem cyfrowym Czytnik kart zbliżeniowych Hybrydowy system wieloabonentowy serii "Gate View" łączy

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Przedmiot opracowania Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Nazwa zamówienia Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 5.1

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 5.1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 5.1 KLASA 45.31 - ROBOTY ZWIĄZANE Z MONTAŻEM INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I OSPRZĘTU. - roboty instalacyjne elektryczne - CPV 45310000-3.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE KONFIGURACJE

DOSTĘPNE KONFIGURACJE PBX SERVER LIBRA SYSTEM DO 600 ABONENTÓW POLE KOMUTACYJNE IP DOSTĘPNE KONFIGURACJE : Do 64 linii miejskich analogowych Do 128 łączy ISDN BRA (2B+D) - miejskie Do 8 łączy ISDN PRA (30B+D) Do 480 analogowych

Bardziej szczegółowo

Nr 1 Rzut piwnic instalacja CCTV - skala 1:100. Nr 2 Rzut parteru instalacja CCTV - skala 1:100. Nr 5 Schemat ideowy instalacji CCTV

Nr 1 Rzut piwnic instalacja CCTV - skala 1:100. Nr 2 Rzut parteru instalacja CCTV - skala 1:100. Nr 5 Schemat ideowy instalacji CCTV SPIS RYSUNKÓW Nr 1 Rzut piwnic instalacja CCTV - skala 1:100 Nr 2 Rzut parteru instalacja CCTV - skala 1:100 Nr 3 Rzut I piętra instalacja CCTV - skala 1:100 Nr 4 Rzut II piętra instalacja CCTV - skala

Bardziej szczegółowo

System powiadamiania TS400

System powiadamiania TS400 System powiadamiania TS400 System powiadamiania i wskazywania awarii TS400 opracowany zgodnie z DIN 19235 stanowi ofertę doskonałej platformy monitorującej, w szczególności systemy techniczne i instalacje

Bardziej szczegółowo

Projekt systemów zabezpieczeń dla AR KRAKÓW ul. Czysta 21 -SERWEROWNIA. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY.

Projekt systemów zabezpieczeń dla AR KRAKÓW ul. Czysta 21 -SERWEROWNIA. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY na wykonanie SYSTEMU SYGNALIZAC JI WŁAMANIA I NAPADU, SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU W obiekcie: Akademia Rolnicza w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Instalacja teleinformatyczna. Spis zawartości

Instalacja teleinformatyczna. Spis zawartości Spis zawartości 1. Informacje ogólne...3 1.1. Temat projektu...3 1.2. Zakres projektu...3 1.3. Podstawa opracowania projektu...3 2. Instalacja komputerowa...3 3. Instalacja telefoniczna...4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Budowa instalacji i urządzeń systemu monitoringu wizyjnego i systemu sygnalizacji włamania i napadu. Budynek Gimnazjum w miejscowości Dukla

Budowa instalacji i urządzeń systemu monitoringu wizyjnego i systemu sygnalizacji włamania i napadu. Budynek Gimnazjum w miejscowości Dukla Ilość egz. 4 Egz. Nr 4 Stadium: Branża: Projekt wykonawczy Telekomunikacyjna Temat: Budowa instalacji i urządzeń systemu monitoringu wizyjnego i systemu sygnalizacji włamania i napadu Obiekt: Budynek Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Domański DATA OPRACOWANIA : 09.2012. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Domański DATA OPRACOWANIA : 09.2012. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa, Nadbudowa i Zmiana Sposobu Użytkowania Istniejącego Budynku na Funkcje Biurowe z Garażem w Kondygnacji Podziemnej ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul.małachowskiego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY

KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY INTERTECH Kazimierz Ryska ul. Jodłowa 11, 87-300 Brodnica KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Zespołu Szkół o budynek hali sportowo-widowiskowej ADRES INWESTYCJI : Zbiczno działki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy systemu sygnalizacji włamania i napadu dla budynku KRUS

Bardziej szczegółowo

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL.

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL. Załącznik nr 2 Szczegółowe wymagania/opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu High Availability Network Schema (HANS) ujętego w Projekcie E-Akademia Punkt 1d Budynek

Bardziej szczegółowo

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej.

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Załączniki 4. Rysunki: rys. nr - Plan instalacji oświetleniowej. - E1 - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2 - Plan okablowania strukturalnego.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV)

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) Załącznik PFU CCTV 1 wymagania ogólne Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) I. Ogólne wymagania 1) Wykonawca w ramach Przedmiotu Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 42-506 Będzin ul. Kijowska 16. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane

PRZEDMIAR ROBÓT. 42-506 Będzin ul. Kijowska 16. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane "R E N M A R" 42-506 Będzin ul. Kijowska 16 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. I. Zamawiający dokonuje następujących zmian w załączniku do SIWZ pn. PROJEKT WYKONAWCZY - Elektryka.

INFORMACJA. I. Zamawiający dokonuje następujących zmian w załączniku do SIWZ pn. PROJEKT WYKONAWCZY - Elektryka. OR.272.20.2013.EL Mielec, 14 listopada 2013 roku INFORMACJA Dotyczy: postępowania przetargowego w przedmiocie przebudowy i remontu budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6 etap I

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami

1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami 1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami dozorowymi z moŝliwością rozbudowy do 4 pętli; do 128 elementów na 1 pętli, slave drukarka wewnętrzna, wskazania LED

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. NR 2 Klasa: 45.31 Roboty związane z montażem instalacji elektrycznych i osprzętu. ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE. CPV 45310000-3. INNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

DOSKONAŁE PARAMETRY OD SERWEROWNI DO STACJI ROBOCZEJ

DOSKONAŁE PARAMETRY OD SERWEROWNI DO STACJI ROBOCZEJ LEGRAND CABLING SYSTEM 2 DOSKONAŁE PARAMETRY OD SERWEROWNI DO STACJI ROBOCZEJ LCS 2 : OD SERWEROWNI DO STACJI ROBOCZEJ Kompletny system okablowania strukturalnego Nowości w ofercie: Szafy typu Rack 19

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy. Skrzydło północno - wschodnie budynku "C" Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

Projekt Wykonawczy. Skrzydło północno - wschodnie budynku C Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu Link Link Sp. z o. o. ul. Lubowska 73, 60-454 Poznań tel. 062 842 04 70, fax. 061 842 04 69 e-mail: biuro@link.poznan.pl, www.link.poznan.pl Projekt Wykonawczy Obiekt: Lokalizacja: Zamawiający: Skrzydło

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI: - Uprawnienia,

ZAŁĄCZNIKI: - Uprawnienia, SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 2 2. WSTĘP... 5 3. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 4. ZASILANIE OBIEKTU... 5 5. TABLICE BEZPIECZNIKOWE OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH.... 6 6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZE...

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Projekt ma być wykonany w oparciu o najnowsze normy ISO tworzenia sieci i ma być z nimi zgodny.

Projekt ma być wykonany w oparciu o najnowsze normy ISO tworzenia sieci i ma być z nimi zgodny. Spis treści: 1. Ogólny opis. 2. Specyfikacja techniczna. 3. Projekt. 4. Wykaz urządzeń sieci. 5. Składanie Ofert 1. Ogólny opis. Przedmiotem zamówienia jest stworzenie sieci lokalnej komputerowej i telefonicznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Systemy parkingowe DEJW

Systemy parkingowe DEJW Systemy parkingowe DEJW Complex, Special, Hotel Systemy DEJW PARKING produkowane przez firmę DEJW są otwartymi rozwiązaniami przeznaczonymi do sprawnego zarządzania obsługą parkingu. Otwartość i uniwersalność

Bardziej szczegółowo

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe KOMSERWIS sp. z o. o. 15-044 Białystok, ul. Piasta 16 tel. 85 744-30-30, 85 744-28-63, fax. 85 744-30-30 KRS Nr 0000148643 w SR Białystok, XII Wydz. Gosp., Kapitał

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/ nr 1 do umowy postępowanie nr OI/MP/053/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania (SSWiN) ma być

Bardziej szczegółowo

Charakterystyczne parametry oraz właściwości funkcjonalno-użytkowe Systemu Interkomowego. 2. Ogólne wymagania dotyczące Systemu Interkomowego.

Charakterystyczne parametry oraz właściwości funkcjonalno-użytkowe Systemu Interkomowego. 2. Ogólne wymagania dotyczące Systemu Interkomowego. Załącznik nr 3 Charakterystyczne parametry oraz właściwości funkcjonalno-użytkowe Systemu Interkomowego. 1. Cel wdrożenia System Interkomowego. Celem wdrożenia Systemu Interkomowego jest: 1) Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

WIDEODOMOFONY KENWEI MONITORY

WIDEODOMOFONY KENWEI MONITORY MONITORY KW-E430C-A Monitor 4,3" TFT LCD kolorowy, głośnomówiący Obsługa 1 dowolnego panela zewnętrznego KENWEI Wyjście Video (np.: do podłączenia dodatkowego monitora, telewizora, itp.), Funkcja wyciszenia

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa placówki KRUS w Grójcu przy ul. Mszczonowskiej oraz budowa miejsc postojowych i zjazdu z drogi powiatowej Obiekt : Budynek KRUS

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: 5) Pytanie: Odpowiedź: 6) Pytanie: Odpowiedź:

Odpowiedź: 5) Pytanie: Odpowiedź: 6) Pytanie: Odpowiedź: W związku ze złożonym przez firmy zapytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści dokumentacji przetargowej dot. w/w przetargu, Referat Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Legionowo przedstawia poniżej treść

Bardziej szczegółowo

AAT Holding sp. z o.o.

AAT Holding sp. z o.o. AAT Holding sp. z o.o. Zobrazowanie strumieni wideo Dwa niezależne okna wideo Jednoczesne wyświetlanie do 72 strumieni (2 x 36 strumieni) w rozdzielczości od VGA do 2MPX Włączanie/wyłączanie, zagnieżdżanie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZEGLĄDU I KONSERWACJI

PROGRAM PRZEGLĄDU I KONSERWACJI Załącznik nr 1A do SIWZ Przegląd i konserwacja systemów ochrony elektronicznej w Muzeum Zamkowym w Malborku i Oddziale w Kwidzynie w zakresie: Systemów Sygnalizacji Pożarowej /SSP/, Systemu Sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. ZP/ATI/ WIMiM/05/2010. Załącznik nr 6d

PRZEDMIAR. ZP/ATI/ WIMiM/05/2010. Załącznik nr 6d ZP/ATI/ WIMiM/05/2010 Załącznik nr 6d PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa laboratoriów naukowych w budynku Hali Technologicznej ADRES INWESTYCJI : Szczecin al. Piastów 19A INWESTOR : Zachodniopomorski

Bardziej szczegółowo

MIWI-URMET Sp. z o.o. 91-341 Łódź, ul. Pojezierska 90 A

MIWI-URMET Sp. z o.o. 91-341 Łódź, ul. Pojezierska 90 A DOMOFONY I VIDEODOMOFONY NOWEJ GENERACJI TELEWIZYJNE SYSTEMY DOZORU SYSTEMY ALARMOWE AUTOMATYKA BRAM MIWI-URMET Sp. z o.o. 91-341 Łódź, ul. Pojezierska 90 A Tel. (+48 42) 616 21 00, Fax (+48 42) 616 21

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY SYSTEMU TRANSMISJI I PUNKTÓW KAMEROW PK5-6, 8-8, 9-1 - 9-8, SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RADOMIA

PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY SYSTEMU TRANSMISJI I PUNKTÓW KAMEROW PK5-6, 8-8, 9-1 - 9-8, SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RADOMIA PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY SYSTEMU TRANSMISJI I PUNKTÓW KAMEROW PK5-6, 8-8, 9-1 - 9-8, SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RADOMIA Wykonawca SYMETRA Wojciech Wielogórski, ul. Kilińskiego 16, 28-100

Bardziej szczegółowo

Cennik obowiązuje od dnia 1.02.2015

Cennik obowiązuje od dnia 1.02.2015 Cennik obowiązuje od dnia 1.02.2015 Sugerowane ceny detaliczne netto. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par. 1 KC. Z dniem wejścia w życie tego cennika, unieważnia się cennik występujący

Bardziej szczegółowo

SZAFY RACK 19" I AKCESORIA

SZAFY RACK 19 I AKCESORIA SZAFY RACK 19" I AKCESORIA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA KATALOG PRODUKTÓW WWW.RACKSYSTEMS.PL SZAFY RACK 19" WISZĄCE Wymiar y opakowania szaf y złożonej Wymiar y opakowania szaf y rozłożonej Objętość [m³]

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. System Monitoringu Sal Operacyjnych.

PROJEKT WYKONAWCZY. System Monitoringu Sal Operacyjnych. Przedsiębiorstwo WielobranŜowe 20-471 Lublin ul. K. Olszewskiego 8 tel./fax ( 081 ) 444 10 28 NIP 712-23-25-439 Regon 430892451 E-mail sanit-gaz.lublin@wp.pl Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str. 2-4 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zasilanie i rozdzielnice 0,4kV 4. Instalacje elektryczne 5. Instalacja odgromowa 6. Ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiary. Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD

Przedmiary. Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Przedmiary Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Obiekt: budynek biurowy, Gliwice, ul. Rybnicka 29 Inwestor: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Jednostka projektowania: APA Sp. z o.o. SSWiN KNR AL-01 0102-1

Bardziej szczegółowo

WIDEODOMOFONY KENWEI UNIFONY

WIDEODOMOFONY KENWEI UNIFONY PRODUKT OPIS PRODUKTU GRUP CEN NETTO UNIFONY KW-1121 Unifon słuchawkowy, biały, Komunikacja z monitorem: KW-703C, KW-560C Możliwość pracy w systemie autonomicznym (unifon 1 panel zewnętrzny) Kompatybilność:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 2015-02-14 Tomasz Kopeć,...

Przedmiar robót. 2015-02-14 Tomasz Kopeć,... Przedmiar robót Nazwa i adres zamawiającego: Zakładu Stalowej Woli ul. Dąbrowskiego 5 37-464 Stalowa Wola Data opracowania przedmiaru robót: 2015-02-14 Nazwa obiektu lub robót: Zakładu Stalowej Woli ul.

Bardziej szczegółowo

Czynności do wykonania (ilości zawarte są w przedmiarze): Zestawienie robót do wykonania instalacji elektrycznej I teletechnicznej

Czynności do wykonania (ilości zawarte są w przedmiarze): Zestawienie robót do wykonania instalacji elektrycznej I teletechnicznej Czynności do wykonania (ilości zawarte są w przedmiarze): Zestawienie robót do wykonania instalacji elektrycznej I teletechnicznej Ip 1 2 3 4 czynność przygotowanie otworów pod trasy kablowe wykonanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana Załącznik nr 2 do zapytania z dnia 10.12.2014 r. Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna

Dokumentacja Techniczna Dokumentacja Techniczna Akcesoria i elementy wspólne do serwerów do serwerów: Slican IPL-256 Slican IPM-032 Wydanie 1.0 Dokumentacja techniczna SLICAN Sp. z o. o. www.slican.pl e-mail: office@slican.pl

Bardziej szczegółowo

I Konkurs NCBR z obszaru bezpieczeństwa i obronności

I Konkurs NCBR z obszaru bezpieczeństwa i obronności I Konkurs NCBR z obszaru bezpieczeństwa i obronności Projekt: Zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych poprzez opracowanie nowoczesnego systemu monitoringu pożarowego na terenie RP Autor:

Bardziej szczegółowo

ZADANIE XII. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania "wentylacja - dostawa i montaż urządzeń centralnej sterowni systemów wentylacyjnych

ZADANIE XII. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania wentylacja - dostawa i montaż urządzeń centralnej sterowni systemów wentylacyjnych ZADANIE XII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania "wentylacja - dostawa i montaż urządzeń centralnej sterowni systemów wentylacyjnych A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. Celem zadania budowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE NISKOPRĄDOWE NAZWA: TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE NISKOPRĄDOWE MODERNIZACJA BAZY DYDAKTYCZNEJ DLA ZAWODÓW ROLNICZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W PRZEMYSTCE INSTALACJA CCTV i SYSTEM

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla potrzeb Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa opracowania. 2. Podstawy prawne. 1. Umowa na prace projektowe 2. Podkłady budowlane budynków 3. Uzgodnienia z inwestorem

1. Podstawa opracowania. 2. Podstawy prawne. 1. Umowa na prace projektowe 2. Podkłady budowlane budynków 3. Uzgodnienia z inwestorem Spis treści 1. Podstawa opracowania... 3 2. Podstawy prawne... 3 3. Charakterystyka ogólna opracowania... 4 3.1. Przedmiot opracowania... 4 3.2. Zakres projektu... 4 3.3. Charakterystyka obiektu... 4 4.

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT)

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT) ... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji j (AIT) 1. Stacja graficzna/komputer stacjonarny obsługujący system operacyjny OS X 1 szt. 1 Nazwa produktu Stacja graficzna/komputer stacjonarny

Bardziej szczegółowo

POLON 4500S-3 - Centrala automatycznego gaszenia, 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa POLON-ALFA

POLON 4500S-3 - Centrala automatycznego gaszenia, 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa POLON-ALFA ELTCRAC System Spółka z o.o. siedziba: 30-803 Kraków ul.ruciana 3, NIP 679-278-49-99 tel: +48 12 292 48 61 fax:+48 12 292 48 62 tel 535-999-116 gg: 35229170 Zapraszamy do sklepu www.sklep.ecsystem.pl POLON

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: PARAMETRY ŚRODOWISKOWE PODLEGAJĄCE KONTROLI 1. sygnalizacja przekroczenia wartości progowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa i montaż systemu parkingowego na parkingu przy ul. Dmowskiego w Bielsku-Białej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa i montaż systemu parkingowego na parkingu przy ul. Dmowskiego w Bielsku-Białej SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa i montaż systemu parkingowego na parkingu przy ul. Dmowskiego w Bielsku-Białej 1. TERMINAL WJAZDOWY Parametry ogólne urządzenia: 1. Rok produkcji - 2015. 2. Ogólnodostępność

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacje p.poż., kontroli dostępu i sygnalizacji włamaniowej

Przedmiar robót. Instalacje p.poż., kontroli dostępu i sygnalizacji włamaniowej Przedmiar robót Instalacje p.poż., kontroli dostępu i sygnalizacji włamaniowej Obiekt Kod CPV 45312100-8, 45312200-9, 45314320-0 Budowa Budowa budynku wielorodzinnego z lokalem usługowym Mysłowice Rynek

Bardziej szczegółowo

- SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa

- SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa PRACE POLEGAJĄCE NA ODNOWIENIU POMIESZCZEŃ I DOSTOSOWANIU DO POTRZEB PRACOWNIKÓW - SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU INWESTOR OBIEKTU: INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D ADRES OBIEKTU: UL.KOLEKTORSKA

Bardziej szczegółowo

Kilka słów o Swann Swann Communications

Kilka słów o Swann Swann Communications Kilka słów o Swann Swann Communications istnieje od 1988 roku i od kilku lat jest globalnym liderem w sprzedaży rozwiązań monitorujących dom lub biuro. Wysoka jakość wykonania i niska awaryjność produktów

Bardziej szczegółowo

Extender KVM z portami VGA i PS/2

Extender KVM z portami VGA i PS/2 Extender KVM z portami VGA i PS/2 EXTENDER KVM Z PORTAMI VGA, PS/2 I ZASIĘGIEM 180m NA KABLU CAT5 FUNKCJONALNOŚĆ Extender XTENDEX KVM pozwala wynieść na odległość 180m (600 feet) klawiaturę, monitor i

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

POZYCJA 10 INSTALACJA DOMOFONOWA Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ POZYCJA 10 INSTALACJA DOMOFONOWA

POZYCJA 10 INSTALACJA DOMOFONOWA Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ POZYCJA 10 INSTALACJA DOMOFONOWA POZYCJA 10 Zawartość 11. Opis techniczny... 2 11.1. ZałoŜenia projektowe... 2 11.2. Zakres opracowania... 2 11.3. Dobór systemów... 2 11.4. Opis systemów... 2 11.5. Główne elementy systemu video domofonowego

Bardziej szczegółowo

Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31

Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31 Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31 ul. Pojezierska 90A MIWI-URMET Sp. z o. o. Tel. (042) 616-21-00, Fax. (042) 616-21-13 www.miwiurmet.com.pl e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl 91-341 Łódź OPIS

Bardziej szczegółowo

ACCO. system kontroli dostępu

ACCO. system kontroli dostępu ACCO system kontroli dostępu System ACCO zbudowany jest w oparciu o sieć autonomicznych kontrolerów przejścia zapewniających możliwość scentralizowanego zarządzania. Zawansowana technologia sprzętowa i

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przedmiot zamówienia 2. Parametry techniczne urządzenia i akcesoria 3. Gwarancja 4.

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przedmiot zamówienia 2. Parametry techniczne urządzenia i akcesoria 3. Gwarancja 4. CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia 2. Parametry techniczne urządzenia i akcesoria 3. Gwarancja 4. Termin realizacji 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1.1. Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

GE Security. Alliance. zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem

GE Security. Alliance. zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem GE Security Alliance zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem Podstawowe cechy systemu Alliance: Aplikacja wielostanowiskowa maksymalnie 1 serwer + 9 stacji klienckich Umożliwia jednoczesną pracę

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK

CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK I. WSTĘP 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt

Bardziej szczegółowo

Ultradźwiękowy miernik poziomu

Ultradźwiękowy miernik poziomu j Rodzaje IMP Opis Pulsar IMP jest ultradźwiękowym, bezkontaktowym miernikiem poziomu. Kompaktowa konstrukcja, specjalnie zaprojektowana dla IMP technologia cyfrowej obróbki echa. Programowanie ze zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych mgr inż. Olgierd Pietrzak, 60-171 Poznań, ul. Paczkowska 32/2 tel.: 061 / 661-68-29, 602 / 399 784 fax.: 061 / 661-68-29 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Załącznik nr 3 do SIWZ ZP.342-7/PW/14 Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne 30230000-0

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU Wersje systemu Kontrolery autonomiczne, zintegrowane typu: KZ-400, 500, 600, 700, KZC-300, KZC-800, KZC-900 KaDe Lite - struktura systemu oparta na konrolerach zintegrowanych KZ-1000

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...

PODSTAWA OPRACOWANIA... SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 4. INFRASTRUKTURA SIECIOWA PASYWNA I AKTYWNA... 2 5. GŁÓWNY PUNKT DYSTRYBUCYJNY - GPD A... 2 6. LOKALNY

Bardziej szczegółowo

Ateus Helios IP Kompleksowe rozwiązanie IP dla wideodomofonu

Ateus Helios IP Kompleksowe rozwiązanie IP dla wideodomofonu Ateus Helios IP Kompleksowe rozwiązanie IP dla wideodomofonu Ateus Helios IP jest komfortowym urządzeniem umożliwiającym przekazywanie obrazu i głosu z wejścia do budynku poprzez sieć LAN i Internet. Jest

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: PRZEDMIAR ROBÓT

Zatwierdzam: PRZEDMIAR ROBÓT Wartość kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Izba Celna w Nowym Targu - Przebudowa istniejącej instalacji teleinformatycznej oraz sieci zasilania gwarantowanego - INSTALACJA OKABLOWANIA

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Rozbudowa sieci światłowodowej w budynku. Urząd Miasta Szczecin. pl. Armii Krajowej 1, Szczecin. Budynek Urzędu Miasta Szczecin

Projekt wykonawczy. Rozbudowa sieci światłowodowej w budynku. Urząd Miasta Szczecin. pl. Armii Krajowej 1, Szczecin. Budynek Urzędu Miasta Szczecin Projekt wykonawczy Rozbudowa sieci światłowodowej w budynku Urzędu Miasta Szczecin Nr projektu: 05-2008 Inwestor: Obiekt: Adres: Branża: Projektował: Certyfikat: Urząd Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. System telewizji przemysłowej CCTV

PROJEKT WYKONAWCZY. System telewizji przemysłowej CCTV "DF-STUDIO PROJEKTOWE" S.C. Sławomir Maksim owicz, Mir osław Snarski 1 5-5 6 5 B i a ł y s t ok, ul. D oj l i d y F a b r y c z n e 2 3 tel./fax (085) 7417091, tel.(085) 740 6070 kom. 0 607 635 941, 0601

Bardziej szczegółowo

Podstawy systemu okablowania strukturalnego

Podstawy systemu okablowania strukturalnego Podstawy systemu okablowania strukturalnego Sposób okablowania budynków wymaga podjęcia odpowiednich, rzetelnych decyzji w zakresie telekomunikacji w przedsiębiorstwach. System okablowania jest podstawą

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo