TOM - XIV PROJEKT WYKONAWCZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TOM - XIV PROJEKT WYKONAWCZY"

Transkrypt

1 TOM - XIV PROJEKT WYKONAWCZY inwestycja BUDOWA BUDYNKU FILHARMONII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ INWESTYCJA POD NAZWĄ: BUDOWA BUDYNKU MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM KULTUR lokalizacja Kielce, ul. Stefana Żeromskiego 12 działka nr 1211, obręb 017 inwestor Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga Kielce Pl. Moniuszki 2B branża opracowanie INSTALACE NISKOPRĄDOWE INSTALACJE TELETECHNICZNE 1

2 INSTALACJE TELETECHNICZNE Zawartość opracowania: INSTALACJE TELETECHNICZNE...2 Zawartość opracowania: Informacje ogólne o systemie Normy i zalecenia techniczne Ogólna struktura u Obszary dozorowe Konfiguracja sprzętowa centrum dozorowego Sieciowy Rejestrator Video Kamery Obiektywy Obudowy Uchwyty Monitory Klawiatura cyfrowa Przesyłanie wizji Sygnalizacji Włamania i Informacje ogólne o systemie Normy i zalecenia techniczne Ogólna struktura Sygnalizacji Włamania i Obszary dozorowe Konfiguracja sprzętowa Zasilanie awaryjne urządzeń Reakcja systemu na stan alarmowy u Alarmu Pożarowego automatyki budynkowej BIS Informacje ogólne Normy i zalecenia techniczne Ogólne założenia dotyczące Okablowania go Konfiguracja sprzętowa Zalecenia techniczne Testowanie i pomiar okablowania Zasilanie awaryjne urządzeń Integracja z centralą telefoniczna Domofonowa telewizji zbiorczej (MATV) Rodzaj układu pracy Anteny Zespół wzmacniający

3 Gniazda odbiorcze Parkingowy SKIDATA Informacje ogólne o systemie Ogólna struktura u Parkingowego Zalecenia instalacyjne Zestawienie urządzeń: Spis rysunków: UWAGA: Zastosowanie określenia przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały lub urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji projektowej. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy załączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów lub urządzeń równoważnych, określające ich charakterystykę techniczno użytkową. 3

4 Informacje ogólne o systemie Zadaniem u jest razem z em i em Sygnalizacji Włamania oraz em Sygnalizacji Alarmu Pożarowego zwiększenie poziom bezpieczeństwa w chronionym obiekcie Normy i zalecenia techniczne Zlecenie Inwestora Podkłady architektoniczno-budowlane otrzymane od Inwestora PN-EN y alarmowe y dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Wytyczne stosowania PN-EN y alarmowe y dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Teletransmisja. Materiały Bosch Security s 4

5 1.1.3 Ogólna struktura u Sygnały video z kamer będą zbiegać się do szaf pośredniczących rozmieszczonych na obszarze budynku. Szafy te połączone będą traktem światłowodowym z szafą główną znajdującą się w serwerowi. W centrum dozorowym znajdującym się w pomieszczeniu recepcji możliwa będzie jednoczesna obserwacja zdarzeń, rejestracja oraz przeglądanie archiwum wcześniejszych nagrań Obszary dozorowe Przewiduje się, że obserwacją zostaną objęte następujące obszary : Poziom -2 parking podziemny Poziom -1 parking podziemny Poziom 0 cześć administracyjno-biurowa Poziom 1 cześć administracyjno-biurowa Poziom 2 cześć administracyjno-biurowa Poziom 3 cześć administracyjno-biurowa Poziom 4 cześć administracyjno-biurowa Konfiguracja sprzętowa centrum dozorowego oparty będzie na oprogramowaniu Bosch Video Management (BVMS) w którego skład wchodzą następujące komponenty: Centralny serwer zarządzający pracą całego systemu Oprogramowanie Network Video Recorder zapewniające zapis i odtwarzanie video oraz audio a także danych dodatkowych Oprogramowanie stacji operatora Configuration Client (zarządzanie systemem) oraz Operator Client (zarządzanie kamerami, alarmami i nagraniami) 5

6 Komponenty BVMS odpowiadające za zarządzanie systemem i za zapis zostaną zainstalowane na dedykowanych serwerach z tym, że serwer zapisu zostanie wyposażony w dodatkową macierz dyskową. Oba urządzenia zostaną zainstalowane w szafie znajdującej się w serwerowi. Oprogramowanie stacji operatorskiej zostanie zainstalowane na dedykowanej stacji roboczej wyposażonej w dwa monitory dedykowane do pracy w systemach telewizji dozorowej oraz w manipulator drążkowy pozwalający na sterowanie kamerami obrotowymi. Urządzenie to zostanie zainstalowanie w pomieszczeniu recepcji. telewizji dozorowej będzie współpracował z system kontroli dostępu oraz z systemem sygnalizacji włamania i napadu. Do integracji zostanie wykorzystany pakiet oprogramowania Bosch BIS (rozdział 1.3 automatyki budynkowej BIS) Sieciowy Rejestrator Video Parametry sprzętowe serwera zapisu powinny pozwalać na rejestracje wszystkich kamer zainstalowanych w systemie telewizji dozorowej z jakością nie gorszą niż 704 x 288 przy 12 klatkach na sekundę. Pojemność macierzy dyskowej powiną zapewnić zapis video przez okres nie krótszy nić 30 dni. Macierz dyskowa powinna być zabezpieczona przed awarią pojedynczego dysku przez wykorzystanie technologii RAID Kamery telewizji dozorowej w budynku składać się będzie z 56 kamer kolorowych z przetwornikiem CCD 1/3 oraz 2 zewnętrzne kamery dualne obrotowe z powiększeniem optycznym 36x. Projektuje się zastosowanie kamer o wysokiej rozdzielczości 540 linii telewizyjnych PAL, przystosowanych do zasilania 24 VAC. Kamery wewnętrzne posiadają funkcję Night Sense czyli automatyczne przełączenie się kamery w tryb czarno-biały podczas niewielkiego poziomu oświetlenia i tym samym zwiększenie jej czułości o 3dB. Zewnętrzne obrotowe kamery dualne sprawdzają się doskonale w warunkach całodobowego monitoringu zapewniając doskonałą jakość obrazów w ciągu dnia oraz doskonałą czułość w warunkach nocnych. Gwarantuje to niezakłóconą rejestrację obrazu 6

7 dzięki czułości w trybie kolorowym na poziomie 0,083 lx i w trybie monochromatycznym 0,0164 lx Obiektywy Projektuje się zastosowanie wewnętrznych kamer kopułowych posiadających zintegrowany obiektyw zmiennoogniskowy w zakresie 2,6-6 mm F1,4. Zewnętrzne kamery obrotowe posiadają obiektywy pracujące w zakresie 3,4-122,4 mm F1,6 4, Obudowy W garażach projektuje się zastosowanie kamer kopułowych o podwyższonej odporności na uszkodzenia. W części biurowo-administracyjnej zalecane jest zastosowanie kamer kopułowych z obudowami posiadającymi montaż wpuszczany w sufit podwieszany. Obrotowe kamery zewnętrzne powinny posiadać obudowy odporne na warunki atmosferyczne a także na ewentualne akty wandalizmu Uchwyty Do kamer wewnętrznych nie przewiduje się stosowania specjalnych uchwytów montażowych. Kamery obrotowe powinny być wyposażone w uchwyt narożny Monitory Jako monitor podstawowy (Monitor A) do obserwacji obrazów z kamer z podziałem projektuje się monitor LCD 42. Monitor dodatkowy (Monitor B) powinien mieć minimalną przekątną 19. 7

8 Klawiatura cyfrowa Do sterowania em projektuje się klawiaturę IntuiKey KBD Universal. Pozwala ona na sterownie kamerami obrotowymi a także na wykonywanie wszystkich podstawowych funkcji operatorskich w systemie BVMS Przesyłanie wizji Sygnały wizji z kamer przesyłane będą kablem FTP kat 6. Tor wizyjny składać się będzie z pasywnego nadajnika po skrętce firmy PAG, pary przewody FTP kat 6 oraz odbiornika aktywnego firmy PAG znajdującego się w szafach pośredniczących. Następnie z wykorzystaniem koderów firmy BOSCH sygnał wideo zostanie zakodowany na strumień danych w formacje MPEG4 i przesłany łączem światłowodowym do serwera zapisu oraz stacji podglądu. Zasilanie kamer oraz sterowanie kamer obrotowych odbywać się będzie z wykorzystaniem wolnych par kabla FTP kat Sygnalizacji Włamania i Informacje ogólne o systemie Zadaniem em Sygnalizacji Włamania i em jest zwiększenie poziom bezpieczeństwa w chronionym obiekcie Normy i zalecenia techniczne Zlecenie Inwestora Podkłady architektoniczno-budowlane otrzymane od Inwestora Polska norma PN-EN y alarmowe y sygnalizacji włamania Część 1: Wymagania ogólne Obowiązujące przepisy i normy: ustawa o ochronie osób i mienia (z r); PN -/E-05009; PN 93/E/08390 Materiały Bosch Security s 8

9 1.2.3 Ogólna struktura Sygnalizacji Włamania i będzie składał się z dwóch podsystemów : u Sygnalizacji Włamania opartego na adresowalnej centrali BOSCH UEZ2000LSN u opartego na kontrolerach BOSCH AMC2 4W wraz z oprogramowaniem Bosch Access Personal Edition Obszary dozorowe Przewiduje się, że kontrolą zostaną objęte następujące obszary : Poziom -2 parking podziemny Poziom -1 parking podziemny Poziom 0 cześć administracyjno-biurowa Poziom 1 cześć administracyjno-biurowa Poziom 2 cześć administracyjno-biurowa Poziom 3 cześć administracyjno-biurowa Poziom 4 cześć administracyjno-biurowa Konfiguracja sprzętowa u Sygnalizacji Włamania składać się będzie z poniżej wymienionych elementów : Centrali Bosch UEZ2000LSN wraz z modułem pętli LVM 100 i modułem klawiatur SM 20 Klawiatur wyniesionych BE 1000 Czujników podczerwieni DS935LSN Czujników magnetycznych MSE-LSN Czujników sejsmicznych GM570LSN Projektowana jest instalacja czujników na pętli (przewód FTP kat 6) co zapewni redundancje połączenia elementów detekcyjnych z centrala. Każdy czujnik jest adresowalny co pozwala na swobodną modyfikację konfiguracji stref dozorowych tylko na poziomie 9

10 programowania centrali bez potrzeby modyfikacji połączeń sprzętowych. Dzięki temu podział na strefy dozorowe będzie mógł być wykonany w ścisłej współpracy z obsługą budynku. składać się będzie z poniżej wymienionych elementów : Sterownika kontroli dostępu AMC2 4W Modułu wejść-wyjść AMC2 8I-8O-EXT Zasilacza AMC2 PBC-60 Obudowy AMC2 ENC-UL2 Czytnika ARD-R10-IClass Elektrozaczepu Stacji roboczej Bosch Access Personal Edition Projektowane jest połączenie sterowników kontroli dostępu z wykorzystaniem sieci LAN (wspólnej z em ). Pomiędzy sterownikiem a szafami pośredniczącymi zalecane jest użycie przewodu FTP kat 6. Szafy połączone są z główną szafą w serwerowi traktem światłowodowym. W pomieszczeniu recepcji zamontowana zostanie stacja robocza z zainstalowanym oprogramowaniem Access Personal Edition Zasilanie awaryjne urządzeń Centrala Sygnalizacji Włamania posiada własne zasilanie awaryjne w postaci dwóch baterii 12V/40Ah. W wypadku kontroli dostępu zaleca się zainstalowanie przy każdym zasilaczu PBC-60 akumulatora 12V/7Ah Reakcja systemu na stan alarmowy u Alarmu Pożarowego W celu przeprowadzenia skutecznej ewakuacji po wykryciu pożaru II stopnia centrala SAP powinna zdjąć zasilanie z elektrozaczepów. Odbywać powinno się to przez odpowiednie zaprogramowanie i wysterowanie wejścia w sterowniku kontroli dostępu. Wysterowanie takie powinien wykonać moduł centrali SAP. Zalecane jest też zainstalowanie przycisków ewakuacyjnych umożliwiających odblokowanie elektrozaczepów w wypadku wystąpienia zagrożenia życia i zdrowia. 10

11 1.3 automatyki budynkowej BIS oparty będzie na oprogramowaniu Bosch Building Integration (BIS) w którego skład wchodzą następujące komponenty: Podstawowy pakiet BIS Moduł dostępu Moduł automatyzacji Moduł bezpieczeństwa Moduł wizyjny Moduły integrujące z systemami zewnętrznymi (pisane na zamówienie) Projektowane rozwiązanie pozwala na integracje takich systemów jak : u Sygnalizacji Włamania u y u Alarmu Pożarowego u DSO u Klimatyzacji u Przywoławczego u Interkomu ami zgodnymi z OPC (lista certyfikowanych produktów znajduje się na Innych systemów integrowanych na poziomie sprzętowym (sczytywanie stanów przekaźników lub wysterowaniem stanów przekaźników) Zintegrowany system automatyki budynkowej BIS składa się z platformy programowej BIS oraz modułów funkcji specjalistycznych zwanych narzędziami (Narzędzie automatyzacji, Narzędzie dostępu i Narzędzie wizualizacji). Realizują one specyficzne funkcje związane z sygnalizacją pożaru, włamania, kontrolą dostępu, przetwarzaniem informacji wizyjnych, nadzorem systemów klimatyzacyjnych i obsługą innych ważnych systemów zainstalowanych w obiekcie. 11

12 BIS opiera się na zoptymalizowanej pod względem wydajności architekturze 3- warstwowej specjalnie utworzonej na potrzeby środowiska Intranetu i Internetu. Podsystemy są połączone za pośrednictwem światowego otwartego standardu OPC, którego pozycja jest ugruntowana na rynku już od ponad 10 lat. BIS może działać na pojedynczym komputerze PC lub w strukturze klient / serwer z wykorzystaniem standardowej infrastruktury sieciowej LAN / WAN. Serce systemu, tzw. Maszyna stanu, koordynuje wszystkie przychodzące informacje o zdarzeniach lub żądaniach operatora i przetwarza je np. na postać automatycznych sterowań, co odciąża operatora. Stacje robocze systemu BIS wymagają zainstalowania systemu operacyjnego Windows 2000 lub XP oraz przeglądarki Internet Explorer. Nie jest wymagane żadne inne oprogramowanie Informacje ogólne jest medium transmisyjnym dla sieci komputerowych w tym wydzielonej sieci dla systemów bezpieczeństwa i automatyki budynku a także dla systemów telefonii przewodowej Normy i zalecenia techniczne Zlecenie Inwestora Podkłady architektoniczno-budowlane otrzymane od Inwestora PN-EN AC:2003 ISO/IEC nd Editio 2002 CENELEC EN EIA/TIA 568, EIA/TIA 569 EIA/TIA 607 ISO/IEC IS EN / TC 115 HD 608 / SC 46 XC EN

13 EN EN EN EN EN EN EN , EMC 89/336/EEC wraz z poprawkami 92/31/EEC oraz 93/68/EEC Ogólne założenia dotyczące Okablowania go Punktami zbiorczymi instalacji są szafy dystrybucyjne rozmieszczone na terenie budynku w tym szafa główna znajdujące się w pomieszczeniu serwerowni. Szafa główna połączona jest z innymi szafami dystrybucyjnymi światłowodem. Elementem końcowym sieci jest podwójne gniazdo RJ45 lub urządzenia należące do systemów bezpieczeństwa i automatyki budynku. Pomiędzy szafami a elementem końcowym poprowadzony powinien być kabel FTP kat 6. W każdej z szaf dystrybucyjnych zamontowane zostaną panele krosowe oraz przełączniki sieciowe Konfiguracja sprzętowa W skład Okablowania go wchodzą wymienione poniżej elementy : Szafa główna - Serwerowa szafa ramowa stojąca, 45U, 800/1000/1980, szer./gł./wys. mm., drzwi z wypełnieniami perforowanymi RAL 9006, perforowana osłona tylna, RAL 7021 Szafy dystrybucyjne - Szafa ramowa stojąca, 42U, 600/800/1980, szer./gł./wys. mm. drzwi blacha/szkło Panele krosujące - 19' Patch - Panel, 48 portowy, STP - ekranowany, RJ45, Cat. 6, 1 U, szary, cable management Osprzęt szaf wentylatory, cokoły, wieszaki kablowe itp. Przełączniki sieciowe 48 portów GigabitEthernet w tym 4 porty mini-gbic Gniazda RJ45 2 portowe, gniazdo ekranowane, STP, Cat. 6 13

14 Kable ekranowane kat.6 UC-400 MHz PiMF LSOH J-02YSCH 4x2x0,56 PiMF(AWG 23/1) Kable światłowodowe U-DQ(ZN)BH 24G 62,5/ Zalecenia techniczne Podczas terminowania kabli należy minimalizować odcinki odizolowanych przewodów, a także nie naruszać fabrycznego skrętu par. Zarabiając pary na gnieździe lub panelu nie należy ich rozkręcać, ale terminować całą parę. Zewnętrzną izolację kabli doprowadzać jak najbliżej miejsca mocowania w gnieździe lub panelu. Ekrany przewodów staranie terminować w miejscach do tego przewidzianych. Przestrzeganie tych reguł zapewni odpowiednie parametry transmisji połączenia. Instalując gniazda logiczne i podłączając do niego kable należy pamiętać o normie EIA/TIA 568A, mówiącej o tym, że minimalny promień zgięcia kabla w przestrzeni gniazda nie może być mniejszy niż czterokrotna jego średnica. Krosowanie pomiędzy aktywnymi elementami sieciowymi oraz panelami RJ45 zakończeń okablowania poziomego i pionowego wykonane zostanie z wykorzystaniem kabli krosowych FTP kat 6 zakończonych z obu stron wtykami RJ45, o zróżnicowanych długościach i kolorach zgodnie z systemem okablowania przyjętym do realizacji. Krosowanie linii telefonicznych pomiędzy panelami rozszycia linii wewnętrznych a panelami 14

15 zakończeń okablowania poziomego zostanie wykonane kablami UTP kat 5 zakończonych z obu stron wtykami RJ45. Zakończenia kabli światłowodowych zostaną wprowadzone bezpośrednio na moduły światłowodowe przełączników sieciowych Testowanie i pomiar okablowania należy przetestować miernikiem okablowania kat. 6 uznanym przez producenta systemu strukturalnego. Wykonać pomiar długości segmentów, rezystancji, tłumienności, poziomu szumów i poziomu przesłuchów międzyparowych zgodnie z zaleceniem producenta stosowanego okablowania strukturalnego. Wyniki zestawić w protokole pomiarowym i dołączyć do dokumentacji powykonawczej. Zastosowany przyrząd pomiarowy powinien mieć określony poziom dokładności Level III. W celu spełnienia odpowiednich wymagań norm niezbędne są następujące mierzone parametry: Mapa połączeń Długość Tłumienność Tłumienność NEXT Return Loss ELFEXT Power Sum NEXT Power Sum ACR Power Sum ELFEXT Rezystancja pętli 15

16 Pomiary powinny być dwustronne i przeprowadzone automatycznie. Pomiary wykonać dynamiczne zgodnie z zaleceniami opisanymi w ISO i EN testerem posiadającym aktualny certyfikat. Wyniki pomiarów dynamicznych zamieścić w formie elektronicznej oraz w 10% jako wydruki dodać do dokumentacji powykonawczej Zasilanie awaryjne urządzeń W każdym punkcie dystrybucyjnym zostanie zainstalowany UPS o mocy minimum 3000VA Integracja z centralą telefoniczna Projekt zakłada zastosowania centrali telefonicznej Platan Alfa plus która należy do analogowych central średniej wielkości obsługującej do kilkudziesięciu abonentów. Modułowa budowa, bogate wyposażenie standardowe i opcjonalne oraz elastyczność programowania ruchu umożliwiają dostosowywanie centrali do rosnących potrzeb biur, pensjonatów, hoteli, szkół czy firm. Konfiguracja do 12 analogowych linii miejskich do 6 łączy miejskich ISDN (2B+D) możliwość jednoczesnego wykorzystania linii miejskich analogowych i ISDN do 48 analogowych linii wewnętrznych do 16 aparatów systemowych lub konsol Organizacja ruchu Funkcja DISA (bezpośrednie wybieranie numerów wewnętrznych) 5 zapowiedzi głosowych: cztery dla funkcji DISA oraz jedna dla zamawianych połączeń Dowolny plan numeracji usług i portów - poszczególnym funkcjom centrali i abonentom wewnętrznym można przypisać numery zgodnie z preferencjami i potrzebami użytkowników Zastosowanie łączy ISDN umożliwia wykorzystanie numerów MSN/DDI Zobacz Kto Dzwoni - prezentacja numeru (usługa CLIP) abonenta dzwoniącego z linii ISDN na wyświetlaczach aparatów systemowych i analogowych (opcja) Grupy Wspólnego Wywołania - grupy osób dostępnych pod jednym wspólnym numerem wewnętrznym (według zaplanowanej kolejności dzwonienia) Numery skrócone i alarmowe - definiowanie numerów alarmowych zawsze dostępnych z każdego aparatu. Dodatkowo po 9 indywidualnych numerów skróconych dla każdego abonenta. 16

17 Grupy abonenckie - możliwość zdefiniowania dla każdego abonenta grupy użytkowników do których może zadzwonić. Pozwala to na stworzenie np. trybu dyrektorsko-sekretarskiego albo na obsługiwanie przez centralę kilku firm. Zarządzanie kosztami PRK Program Redukcji Kosztów połączeń telefonicznych - system restrykcji, rozliczania i wydruków kosztów rozmów telefonicznych 48 "abonentów wirtualnych" i do 96 kont indywidualnych - centrala może obsługiwać również użytkowników nie mających stałego dostępu do telefonu Funkcja wyboru najtańszej drogi połączeniowej LCR - centrala automatycznie kieruje ruch do sieci zdefiniowanych operatorów, bez konieczności wybierania dodatkowych prefiksów Współpraca Współpraca z aparatami analogowymi dowolnego typu, w tym aparatami bezprzewodowymi systemu DECT oraz hybrydowymi aparatami i konsolami systemowymi Panasonic Możliwość podłączenia: wielu bramofonów (poprzez adaptery typu AB), bramek GSM i VoIP, zewnętrznych systemów poczty głosowej Zdalne zarządzanie centralą przez modem Cechy wyróżniające Przełącznica zewnętrzna (opcja) zwiększająca stopień zabezpieczenia centrali przed przepięciami w sieci elektrycznej Pamięć typu FLASH zapewniająca łatwą aktualizację oprogramowania Funkcje WARTOWNIK i OKÓLNIK dedykowane dla służb mundurowych Przewiduje się instalacje centrali telefonicznej w serwerowi w pobliżu Szafy głównej. Linie wewnętrzne centrali telefonicznej zostaną rozszyte na panelach RJ45. Pomiędzy Szafą główną a Szafami dystrybucyjnymi projektuje się poprowadzenie wieloparowego kabla telefonicznego którego zakończenia zostaną rozszyte na panelach RJ45. Przez odpowiednie krosowanie pomiędzy panelem RJ45 z numerami wewnętrznymi a panelami RJ45 kabli wieloparowych decydować się będzie o redystrybucji sygnału telefonicznego do danej Szafy dystrybucyjnej. W taki sam sposób krosująć dane złącze RJ45 panelu telefonicznego z panelem RJ45 sieci strukturalnej decyduje się o przydzieleniu danemu pojedynczemu gniazdu RJ45 numeru wewnętrznego sieci telefonicznej. Dobór ostatecznej konfiguracji centrali uzależniony będzie od technicznych możliwości dostawcy usług telekomunikacyjnych. 17

18 1.5 Domofonowa Projektuje się system domofonowy w oparciu o urządzenia firmy MIWI-URMET składa się z: Paneli przyciskowych Mod. 725 Unifon Mod. Atlantico Rozdzielacza Magistrali Mod Zasilacza 9000/230 Elektrozaczepów Panele przyciskowe wraz z elektrozaczepami mają być zainstalowane odpowiednio: przy bramie dla samochodów dostawczych na dzwiach rampy przy wejsciu do portierni Rozdzielacz wraz z zasilaczem i unifon powinnen być zainstalowany w pomieszczeniu portierni. Jako okablowanie projektuje się kable UTP. 1.6 telewizji zbiorczej (MATV) Rodzaj układu pracy Projektuje się system telewizji zbiorczej (MATV) w oparciu o urządzenia firmy TELMOR składa się z: Zespołu anten Zespołu wzmacniającego Gnazd odbiorczych Okablowania Anteny Projektuje się zespół anten umieszczony na maszcie złożony z: Anteny UHF 18

19 Anteny szerekopasmowej Anteny FM Zespół wzmacniający Projektuje się zespół wzmacniaczy i podział sygnału złożonego z: Wzmaczniacza szerkopasmowego Odgałęzników wielokrotnych Sygnał z anten wyprowadzić na wzmaczniacz antenowy. Sygnał ze wzmaczniacza wprowadzić na kaskadę trzech odgałężników wielokrotnych MATV wykonać w układzie gwiazdy przewodami YWDXpek-75-1,0/4,8 ułożonych zgodnie z załączonym schematem. Szafkę MATV umieścić na ścianie obok szafy teletechnicznej Gniazda odbiorcze Projektuje się podtynkowe gniazda odbiorcze GA15 umieszczone na ścianach na wysokości 20 cm obok zespołu gniazd RJ Parkingowy SKIDATA Informacje ogólne o systemie Zadaniem systemu parkingowego jest uporządkowanie ruchu pojazdów w strefie podziemnego parkingu od wjazdu na poziomie 0 do ogólnodostępnego parkingu na poziomie -2 oraz automatyczne pobieranie opłat za parkowanie Ogólna struktura u Parkingowego Na wjeździe do parkingu podziemnego usytuowana jest wysepka a na niej zainstalowany będzie dystrybutor biletów / czytnik kart zbliżeniowych. Urządzenie wydaje bilety papierowe z kodem kreskowym i odczytuje karty zbliżeniowe, wyposażone jest w przycisk uruchamiający wydruk biletu wjazdowego. 19

20 Za dystrybutorem biletów zainstalowana będzie automatyczna bariera drogowa z łamanym ramieniem wykonanym z żywicy epoksydowej wzmocnionej włóknem szklanym. Wykonanie ma zapewniać wysoką wytrzymałość na złamanie, jednocześnie nie uszkadzać karoserii pojazdu w przypadku kolizji. Śruby plastikowe do mocowania ramienia w przypadku kolizji powinny zostać zerwane zapobiegając złamaniu ramienia i uszkodzeniu pojazdu. Przed i za barierą w nawierzchni jezdni zainstalowane będą dwie pętle indukcyjne z detektorem o wym.100 x 200 cm: pierwsza aktywuje dystrybutor biletów, druga zamyka automatycznie barierę po wjechaniu pojazdu. Nad wjazdem usytuowany będzie wyświetlacz zajętości parkingu podświetlany świetlówką i wyposażony w wyłącznik zmierzchowy podświetlenia. Na poziomie parkingu -2 przy wejściu do windy i na klatkę schodową zainstalowana będzie automatyczna kasa płatnicza, która umożliwiać będzie wnoszenie opłaty przez klienta za czas parkowania na podstawie pobranego na wjeździe biletu z kodem kreskowym. Wyjazd z parkingu podziemnego wyposażony będzie w czytnik biletów z kodem kreskowym i kart zbliżeniowych oraz automatyczną barierę drogową wyjazdową i dwie pętle indukcyjne z detektorem zainstalowane w nawierzchni. Pierwsza aktywuje czytnik biletów, druga zamyka automatycznie barierę. Parkingowy będzie wyposażony w centralny komputer oraz ręczną kasę fiskalną z oprogramowaniem. Komputer centralny zainstalowany będzie w kasach biletowych filharmonii na poziomie 0 Komputer będzie pełnił funkcję kasy płatniczej obsługiwanej przez operatora. Pozostałe urządzenia będą pracowały on-line z komputerem centralnym co umożliwi ich sterowanie i monitorowanie pracy oraz ustawianie parametrów pracy systemu parkingowego wyposażony będzie w łączność domofonową pomiędzy kasą automatyczną czytnikiem wjazdowym i wyjazdowym oraz komputerem centralnym. 1.8 Zalecenia instalacyjne przewody instalować staranie aby nie naruszać izolacji do prowadzenia okablowania uzywać korytek kablowych z niepalnego polichlorku winilu (PCV, klasa VO) rozmiar korytek kablowych dostosowywać do ilości prowadzonych kabli przy przejsciach przez stropy i sciany stosować przepusty rurowe typu RL lub REL 20

21 przepusty miedzy strefami pożarowymi uszczelnić masą o odpowiedniej dla obiektu odporności ogniowej kable prowadzić tak jak na planach, zachowując jednoczesnie kordynacje z innymi sieciami miejsce instalacji gniazd RJ45 kordynować z istalacjami elektrycznymi metalowe cześci szaf i skrzynek połączyć z systemem połączeń wyrównawczych uziom technologiczny przy zachowaniu zgodności z normą PN-IEC całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami po wykonaniu robót montażowych należy przeprowadzić pomiary skuteczności ochrony od porażeń opornosci uziemnień i sporządzić protokół z w/w pomiarów 1.9 Zestawienie urządzeń: ZESTAWIENIE MATERIAŁU SZAFA 1 L.p. Nazwa urządzenia Producent Symbol Jedn. Ilość Uwagi 1 Panel 19'' z zasilaczem na 8 kart obudowa o wysokosci 2U PAG LPV-19 kpl Dwukanałowy odbiornik skretki m, karta montowana w panelu LPV-19 Obudowa systemowa VIP X1600 z 4 slotami modułów, płytą montażową FastEthernet, 2 wejściami zasilania 4-kanałowy moduł wizyjny VIP X1600, szeregowy port we/wy, 4 wejścia alarmowe, 4 wyjścia przekaźnikowe PAG LPRV-2x120P kpl. 6 Bosch VIPX1600BASE szt. 1 Bosch VIPX1600M4S szt. 3 5 Samodzielny zasilacz sieciowy VIP X1600, Bosch VIPX1600PS kpl. 2 6 ARES3000RACK FIDELTRONIK ARES3000RACK szt. 1 Wspólne Fideltronik moduł bateryjny do UPSów ARES RACK 1600 i 3000 Zaawansowany, zarządzalny przełącznik GigabitEthernet, 48 portów GE, 4 gniazda Mini-GBIC (współdzielone z portami GE). Produkt objęty GWARANCJĄ NEXT BUSINESS DAY Zaawansowany, zarządzalny przełącznik GigabitEthernet, 48 portów GE, 4 gniazda Mini-GBIC (współdzielone z portami GE). Produkt objęty GWARANCJĄ NEXT BUSINESS DAY Moduł Mini-GBIC (SFP) do światłowodu wielomodowego (styk LC) Moduł Mini-GBIC (SFP) do światłowodu wielomodowego (styk LC) FIDELTRONIK MB4814RACK szt. 1 Wspólne LINKSYS SRW2048-EU NBD kpl 1 LINKSYS SRW2048-EU NBD kpl 1 LINKSYS MGBSX1-EU kpl 2 LINKSYS MGBSX1-EU kpl 2 i i 21

22 12 Transformator 230 VAC na 24 VAC PULSAR AWT253 szt Szyna DIN szt ' Patch - Panel, 48 portowy, STP - ekranowany, RJ45, Cat. 6, 1 U, szary, cable management 19' Patch - Panel, 48 portowy, STP - ekranowany, RJ45, Cat. 6, 1 U, szary, cable management 19' Patch - Panel, 24 portowy, UTP - nieekranowany, RJ45, Cat. 5e, 1 U, szary, cable management BKT -- szt. 1 BKT -- szt. 1 i BKT -- szt. 1 Telefony 17 Szafa 600x800 42U, 19, 4W, Termostat, 9x230VAC BKT -- kpl 1 Wspólne ZESTAWIENIE MATERIAŁU SZAFA 2 L.p. Nazwa urządzenia Producent Symbol Jedn. Ilość Uwagi 1 Panel 19'' z zasilaczem na 8 kart obudowa o wysokosci 2U PAG LPV-19 kpl Dwukanałowy odbiornik skretki m, karta montowana w panelu LPV-19 Obudowa systemowa VIP X1600 z 4 slotami modułów, płytą montażową FastEthernet, 2 wejściami zasilania 4-kanałowy moduł wizyjny VIP X1600, szeregowy port we/wy, 4 wejścia alarmowe, 4 wyjścia przekaźnikowe PAG LPRV-2x120P kpl. 12 Bosch VIPX1600BASE szt. 2 Bosch VIPX1600M4S szt. 6 5 Samodzielny zasilacz sieciowy VIP X1600, Bosch VIPX1600PS kpl ARES3000RACK FIDELTRONIK ARES3000RACK szt. 1 Wspólne 7 Fideltronik moduł bateryjny do UPSów ARES RACK 1600 i 3000 FIDELTRONIK MB4814RACK szt. 1 Wspólne 8 ARES3000RACK FIDELTRONIK ARES3000RACK szt Fideltronik moduł bateryjny do UPSów ARES RACK 1600 i 3000 Zaawansowany, zarządzalny przełącznik GigabitEthernet, 48 portów GE, 4 gniazda Mini-GBIC (współdzielone z portami GE). Produkt objęty GWARANCJĄ NEXT BUSINESS DAY Zaawansowany, zarządzalny przełącznik GigabitEthernet, 48 portów GE, 4 gniazda Mini-GBIC (współdzielone z portami GE). Produkt objęty GWARANCJĄ NEXT BUSINESS DAY Moduł Mini-GBIC (SFP) do światłowodu wielomodowego (styk LC) Moduł Mini-GBIC (SFP) do światłowodu wielomodowego (styk LC) FIDELTRONIK MB4814RACK szt. 1 LINKSYS SRW2048-EU NBD kpl 1 LINKSYS SRW2048-EU NBD kpl 1 LINKSYS MGBSX1-EU kpl 2 LINKSYS MGBSX1-EU kpl 2 14 Transformator 230 VAC na 24 VAC PULSAR AWT253 szt Szyna DIN szt ' Patch - Panel, 48 portowy, STP - ekranowany, RJ45, Cat. 6, 1 U, szary, cable management BKT -- szt. 1 Zasilanie serwera Zasilanie serwera i i i 22

23 17 19' Patch - Panel, 48 portowy, STP - ekranowany, RJ45, Cat. 6, 1 U, szary, cable management 18 19' Patch - Panel, 24 portowy, UTP - nieekranowany, RJ45, Cat. 5e, 1 U, szary, cable management BKT -- szt. 1 BKT -- szt. 1 Telefony 19 Panel 19 RJ portów telefoniczny Gflex -- szt. 3 Telefony 20 Serwer zarządzający szt Serwer zapisu szt Macierz dyskowa 6TB szt Serwer BIS szt. 1 Automatyki Budynku 24 Szafa 800x U, 19, 4W, Termostat, 9x230VAC BKT -- kpl 1 Wspólne ZESTAWIENIE MATERIAŁU SZAFA 3 L.p. Nazwa urządzenia Producent Symbol Jedn. Ilość Uwagi 1 Panel 19'' z zasilaczem na 8 kart obudowa o wysokosci 2U PAG LPV-19 kpl Dwukanałowy odbiornik skretki m, karta montowana w panelu LPV-19 Obudowa systemowa VIP X1600 z 4 slotami modułów, płytą montażową FastEthernet, 2 wejściami zasilania 4-kanałowy moduł wizyjny VIP X1600, szeregowy port we/wy, 4 wejścia alarmowe, 4 wyjścia przekaźnikowe PAG LPRV-2x120P kpl. 4 Bosch VIPX1600BASE szt. 1 Bosch VIPX1600M4S szt. 2 5 Samodzielny zasilacz sieciowy VIP X1600, Bosch VIPX1600PS kpl. 2 6 ARES3000RACK FIDELTRONIK ARES3000RACK szt. 1 Wspólne Fideltronik moduł bateryjny do UPSów ARES RACK 1600 i 3000 Zaawansowany, zarządzalny przełącznik GigabitEthernet, 48 portów GE, 4 gniazda Mini-GBIC (współdzielone z portami GE). Produkt objęty GWARANCJĄ NEXT BUSINESS DAY Zaawansowany, zarządzalny przełącznik GigabitEthernet, 48 portów GE, 4 gniazda Mini-GBIC (współdzielone z portami GE). Produkt objęty GWARANCJĄ NEXT BUSINESS DAY Moduł Mini-GBIC (SFP) do światłowodu wielomodowego (styk LC) Moduł Mini-GBIC (SFP) do światłowodu wielomodowego (styk LC) FIDELTRONIK MB4814RACK szt. 1 Wspólne LINKSYS SRW2048-EU NBD kpl 1 LINKSYS SRW2048-EU NBD kpl 1 LINKSYS MGBSX1-EU kpl 2 LINKSYS MGBSX1-EU kpl 2 12 Transformator 230 VAC na 24 VAC PULSAR AWT253 szt Szyna DIN szt ' Patch - Panel, 48 portowy, STP - ekranowany, RJ45, Cat. 6, 1 U, szary, cable management 19' Patch - Panel, 48 portowy, STP - ekranowany, RJ45, Cat. 6, 1 U, szary, cable management BKT -- szt. 1 BKT -- szt. 1 i i i 23

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlano-Wykonawczy Wymiana instalacji elektrycznych teletechnicznych w budynku nr 63 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

Projekt Budowlano-Wykonawczy Wymiana instalacji elektrycznych teletechnicznych w budynku nr 63 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie 1 / 14 1. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 4. Opis techniczny okablowanie strukturalne 5. Spis rysunków Plan zewnętrznych instalacji teletechnicznych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE 1 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Spis rysunków... 3 Dane wyjściowe do projektowania... 4 Opis techniczny... 6 1.0 Okablowanie strukturalne część pasywna... 6 2.0 Okablowanie Strukturalne

Bardziej szczegółowo

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ZAŁĄCZNIK nr 1 DO SIWZ 1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI Celem podjętego działania jest integracja realizowanych przez miasto usług elektronicznych i

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach 1. System ochrony obwodowej opis ogólny Należy wykonać system składający się z 14 kamer

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE DATA WYKONANIA LOKALIZACJA CPV ZAMAWIAJĄCY WERSJA ZAKRES Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego terenów rekreacyjnosportowych przy ul. Kusocińskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. 45314310-7 Układanie kabli 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

PROJEKT BUDOWLANY. 45314310-7 Układanie kabli 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego Branża: CPV: TELEINFORMATYCZNA 45314310-7 Układanie kabli 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego Inwestycja: WYKONANIE INSTALACJI TELEDACYJNEJ W

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów i nowości zabezpieczeń technicznych

Katalog produktów i nowości zabezpieczeń technicznych SPIS TREŚCI Wewnętrzna kamera IP - ACTi KCM-3911 FISHEYE Zewnętrzna kamera IP - ACTi KCM-5211 E AirLive POE-501 0HD 5 Mpix kamera IP TRENDnet TV-IP51 2WN - Kamera IP WiFi TRENDnet TV-IP31 2WN - Kamera

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na:

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na: INSTYTUT SPORTU 01 982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16 Dyrektor Instytutu Bartosz Krawczyński tel.: (0-22) 569-99-99 www.insp.waw.pl, e-mail: przetargi@insp.waw.pl NIP 525-000-89-04 REGON 000786093 W dniu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II 1 z 13 2014-05-14 10:52 Warszawa: kompleksowa informatyzacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu: Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY GMINA OSTRÓW MAZOWIECKA PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci szerokopasmowej z dostawą sprzętu komputerowego, szkoleniami oraz utrzymaniem sieci w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W TYŃCU MAŁYM Zamawiający: GMINA KOBIERZYCE AL. PAŁACOWA 1 55-040 KOBIERZYCE tel. +48 71 36 98 130 faks +48 71 31 11 252 strona internetowa: www.ugk.pl przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest: Wyposażenie w urządzenia do poboru opłat za parkowanie (parkomaty) oraz obsługa strefy płatnego parkowania w Krakowie. II. III. IV. Definicje:

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP

Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP Wymagania funkcjonalne i założenia techniczne załącznik nr 8 do siwz zadanie: Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP I. Pojęcia i skróty stosowane w SIWZ KW PSP Komenda Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Zakup 45 zestawów komputerowych, uruchomienie 47 publicznych punktów dostępu do Internetu oraz wdrożenie systemu łączności VoIP w oparciu o centralę

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr. 1 do SIWZ Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dotyczy: Projekt: POIG.08.03.00-10316/13 Program funkcjonalno-użytkowy Postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia OI/MS/004/2010 Załącznik 4 do siwz Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu Telekomunikacyjnego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto dla lokalizacji:

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia I. Opis zakresu i implementacji systemu Zamawiany System składa się z elementów sprzętowych i oprogramowania (infrastruktura), które muszą zostać rozmieszczone

Bardziej szczegółowo

Projekt sieci komputerowej

Projekt sieci komputerowej AKADEMIA LOKALNA CISCO Projekt sieci komputerowej Wykonał: Wojciech Wilk login: wilk_w 1. Dane ogólne. 1.1 Podstawa opracowania dokumentacji. 1.2 Lokalizacja inwestycji. 2. Instalacja logiczna. 2.1 Normy

Bardziej szczegółowo

Internecik też dla dzieci Etap V

Internecik też dla dzieci Etap V PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn. Internecik też dla dzieci Etap V Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 324 18000-6

Bardziej szczegółowo