SPRAWOZDANIE KADENCYJNE Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO PTNT W LATACH (28 października listopada 2012 roku)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE KADENCYJNE Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO PTNT W LATACH 2010-2012. (28 października 2010 27 listopada 2012 roku)"

Transkrypt

1 Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego Oddział w Krakowie Ul. Kopernika 17, Kraków Tel. (12) , fax (12) Przewodnicząca: Prof. dr hab. med. Kalina Kawecka-Jaszcz Sekretarz: Dr hab. n. med. Katarzyna Stolarz-Skrzypek SPRAWOZDANIE KADENCYJNE Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO PTNT W LATACH (28 października listopada 2012 roku) 1

2 W okresie sprawozdawczym Zarząd Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego działał w poniższym składzie: Przewodnicząca: Wice-Przewodniczący: Skarbnik: Sekretarz: Prof. dr hab. med. Kalina Kawecka-Jaszcz Dr hab. med. Jerzy Gąsowski Dr hab. med. Barbara Gryglewska Dr hab. med. Katarzyna Stolarz-Skrzypek Dr med. Dorota Drożdż Komisja Rewizyjna Przewodnicząca: Dr hab. med. Anna Skalska Prof. dr hab. med. Danuta Czarnecka Dr hab. med. Marek Rajzer Dr hab. med. Marek Klocek Krakowski Oddział PTNT liczy 143 członków, w okresie sprawozdawczym przybyło 7 nowych członków. Posiedzenia naukowo-szkoleniowe Oddziału W okresie dwuletniej kadencji ustępującego Zarządu zorganizowano lub współorganizowano 10 posiedzeń naukowo-szkoleniowych Oddziału z udziałem zaproszonych wykładowców z ośrodków naukowych w Polsce oraz we współpracy z krakowskimi oddziałami innych towarzystw lekarskich oraz Komisją Nauk Medycznych PAN. 2 lutego 2011 r. Posiedzenie wspólne z Towarzystwem Lekarskim Krakowskim oraz Komisją Nauk Medycznych PAN O/Kraków Stres ścinający i metaloproteinazy macierzy tkanki łącznej a rozwój sztywności tętnic u chorych z nadciśnieniem tętniczym. Dr hab. med. Marek Rajzer Nowe angiotensyny- nowe punkty uchwytu leków przeciwnadciśnieniowych. Dr hab. med. Rafał Olszanecki 23 marca 2011 r. Blaski i cienie terapii nadciśnienia tętniczego lekami złożonymi. Co mówią fakty? Prof. dr hab. med. Danuta Czarnecka 2

3 Od nadciśnienia do niewydolności serca -prewencja niewydolności serca. Prof. dr hab. med. Kalina Kawecka-Jaszcz Co nowego w terapii niewydolności serca? Prof. dr hab. med. Krzysztof Filipiak 25 maja 2011 r. Posiedzenie wspólne z Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce Czy możliwa jest regresja miażdżycy? Prof. UJ Dr hab. med. Leszek Bryniarski, Preparaty złożone w leczeniu nadciśnienia tętniczego czas na powszechne stosowanie. Prof. dr hab. med. Danuta Czarnecka Jak poprawić skuteczność rozpoznawania i leczenia nadciśnienia tętniczego? Dr hab. med. Adam Windak 8 września 2011 r. Wpływ leków blokujących układ renina-angiotensyna-aldosteron na redukcję chorobowości sercowo-naczyniowej. Dr hab. med. Katarzyna Stolarz-Skrzypek Międzynarodowe spotkanie typu webinar na temat: Wpływ ACE inhibitorów oraz sartanów na śmiertelność całkowitą w populacji z nadciśnieniem tętniczym Prof. Kim M. Fox. Imperial College London, Royal Brompton Hospital, Londyn, Wielka Brytania. Były Prezydent Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego 9 listopada 2011 r. Posiedzenie wspólne z Towarzystwem Lekarskim Krakowskim oraz Komisją Nauk Medycznych PAN O/Kraków Stres oksydacyjny, nadciśnienie tętnicze a zaburzenia struktury i funkcji tętnic. Prof. dr hab. med. Kalina Kawecka-Jaszcz. Wybrane markery stresu oksydacyjnego a zaburzenia struktury i funkcji tętnic w nadciśnieniu tętniczym wyniki własne. Dr Łukasz Klima, Dr hab. med. Katarzyna Stolarz-Skrzypek, Prof. dr hab. med. Kalina Kawecka-Jaszcz. Antyoksydacyjne działanie leków w kardiologii mit czy rzeczywistość? Dr hab. med. Rafał Olszanecki. 29 lutego 2012 r. Posiedzenie wspólne z Towarzystwem Lekarskim Krakowskim oraz Oddziałem Podkarpackim Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Czynniki ryzyka okołooperacyjnego u pacjenta z nadciśnieniem tętniczym. Prof. dr hab. Janusz Andres Miejsce nowoczesnych dożylnych beta-blokerów na oddziałach kardiologicznych. Prof. dr hab. Artur Mamcarz 28 marca 2012 r. Posiedzenie wspólne z Towarzystwem Lekarskim Krakowskim oraz Oddziałem Krakowskim Polskiego Towarzystwa Neurologicznego Wprowadzenie: ciśnienie tętnicze a udar od epidemiologii do interwencji. Prof. UJ dr hab. Jerzy Gąsowski. 3

4 Prewencja udaru mózgu. Prof. dr hab. Danuta Czarnecka. Przejściowe niedokrwienie mózgu. Dr med. Joanna Pera. Leczenie fibrynolityczne ostrego udaru niedokrwiennego mózgu: wskazania, przeciwwskazania oraz powikłania tego leczenia. Prof. UJ dr hab. Agnieszka Słowik. 15 maja 2012 r. Posiedzenie wspólne z Oddziałem Krakowskim Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego Nadciśnienie pierwotne u młodzieży jako choroba immunometaboliczna. Prof. dr hab. med. Mieczysław Litwin. Nadciśnienie tętnicze a płodność i zdrowie seksualne. Prof. dr hab. med. Beata Wożakowska- Kapłon. Nowe leki złożone w terapii nadciśnienia tętniczego. Dr hab. med. Katarzyna Stolarz- Skrzypek. 6 września 2012 r. Czy stosowanie ACE-inhibitorów oraz sartanów poprawia przeżycie w różnych grupach chorych? przegląd aktualnego piśmiennictwa. Dr hab. med. Katarzyna Stolarz-Skrzypek Międzynarodowe spotkanie typu webinar na temat: Dose dependent efficacy: when evidence meets practice Prof. Jacques Blacher. 27 listopada 2012 r. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Pozytywne emocje a układ krążenia. Dr hab. med. Marek Klocek. Zjazdy i sympozja XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego odbył się w dniach października 2012 r. w Krakowie. Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego Zjazdu była Prof. Dr hab. med. Danuta Czarnecka, Wice-Przewodniczącym Prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki, a Sekretarzem Dr hab. med. Katarzyna Stolarz-Skrzypek. Organizację logistyczną zapewniła ViaMedica Sp. Z o.o. Miejscem obrad Zjazdu było Audytorium Maximum UJ. Zjazd zgromadził 1468 zarejestrowanych uczestników. Program Zjazdu obejmował 18 sesji dydaktycznych, 3 sesje warsztatowe-śniadaniowe, 5 sesji satelitarnych, 3 sesje naukowe referatowe oraz 7 sesji plakatowych. W czasie zjazdu wykłady wygłosiło 11 ekspertów z zagranicznych ośrodków hipertensjologicznych w USA, Kanadzie, Unii Europejskiej, Izraelu. Honorowe członkostwo Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego otrzymała Pani Prof. Kalina Kawecka-Jaszcz. 4

5 Członkowie Oddziału brali aktywny udział w Zjazdach Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (18-21 czerwca 2011 r., Mediolan oraz kwietnia 2012 r., Londyn) oraz w 6th Central European Meeting on Hypertension (22-25 października 2011 r., Bratysława), gdzie prowadzili sesje, wygłaszali wykłady, prezentowali referaty ustne i w sesjach posterowych. Członkowie Oddziału byli organizatorami oraz prowadzili sesje i prezentowali wykłady (prof. K. Kawecka-Jaszcz, Doc. J. Gąsowski, Doc. P. Jankowski, Doc. K. Stolarz- Skrzypek, Dr W. Wojciechowska) w ramach polsko-włoskiego sympozjum satelitarnego Zjazdu ESH Arterial elasticity in hypertension historical perspectives and recent advances, które odbyło się 16 czerwca 2011 r. w Mediolanie. Członkowie Krakowskiego Oddziału PTNT uczestniczyli również jako wykładowcy (Prof. K. Kawecka-Jaszcz, Prof. D. Czarnecka, Prof. T. Grodzicki, Prof. J. Gąsowski) i uczestnicy Konferencji Dydaktycznych Czasopisma Nadciśnienie Tętnicze w 2011 oraz 2012 r. Prof. Kalina Kawecka-Jaszcz w okresie sprawozdawczym pełniła funkcje konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie hipertensjologii województwa małopolskiego. Wspólnie z Konsultantem krajowym, Prof. Krzysztofem Narkiewiczem, zorganizowano Sympozjum Naukowo-szkoleniowe Nadciśnienie Tętnicze 2011 w Krakowie, 26 listopada 2011 r. Prof. Kawecka-Jaszcz wygłosiła wykład, członkowie Oddziału uczestniczyli w dyskusjach. Prof. K. Kawecka-Jaszcz była wykładowcą kursów Repetytorium z hipertensjologii, odbywających się w Warszawie dla specjalizujących się w hipertensjologii. Inne aktywności Oddziału Członkowie Oddziału w minionej kadencji uczestniczyli w wieloośrodkowych programach badawczych dotyczących nadciśnienia tętniczego: ARTEMIS wieloośrodkowy międzynarodowy rejestr całodobowych nieinwazyjnych pomiarów ciśnienia tętniczego (ABPM). European Network for Genetic Epidemiological Studies: building a method to dissect 5

6 complex genetic traits using essential hypertension as a disease model (HYPERGENES), 7. Program Ramowy Unii Europejskiej. Krajowy program denerwacji nerek u pacjentów z opornym nadciśnieniem tętniczym, RDN-POL Registry prof. Danuta Czarnecka. Troje członków Krakowskiego Oddziału PTNT uczestniczyło w pracach Zarządu Głównego PTNT: Prof. Kalina Kawecka-Jaszcz, Prof. Danuta Czarnecka i Dr hab. Jerzy Gąsowski. Członkowie Krakowskiego Oddziału PTNT publikowali prace oryginalne i poglądowe na łamach czasopisma Nadciśnienie Tętnicze, członkowie Oddziału udzielali się również jako recenzenci tego czasopisma. Kursy do specjalizacji: realizowano program szkolenia specjalizującego z hipertensjologii, członkowie Krakowskiego Oddziału PTNT byli wykładowcami na kursach specjalizacyjnych Nadciśnienie Tętnicze u dzieci, młodzieży i kobiet oraz Leczenie nadciśnienia tętniczego. Prowadzono również kurs Nadciśnienie tętnicze dla lekarzy specjalizujących się w kardiologii. W ramach prewencji nadciśnienia tętniczego pod kierunkiem dr hab. M. Rajzera prowadzono wraz ze studentami medycyny CMUJ akcję edukacyjną oraz pomiarów ciśnienia zwrócona do ogółu społeczeństwa z okazji Dnia Nadciśnienia Tętniczego w roku 2011 oraz Członkowie Oddziału przygotowali publikacje popularno-naukowe dla prasy codziennej (m.in. Prof. K. Kawecka-Jaszcz w Dzienniku Polskim ) oraz prasie medycznej ( Galicyjska Gazeta Lekarska ). Udzielano również wywiadów radiowych o tematyce dotyczącej nadciśnienia tętniczego i prewencji chorób układu krążenia (Radio Kraków, Prof. K. Kawecka-Jaszcz, Prof. D. Czarnecka, Dr hab. P. Jankowski, Dr hab. K. Stolarz-Skrzypek). Prof. dr hab. med. Kalina Kawecka-Jaszcz Przewodnicząca Zarządu Oddziału Dr hab. med. Katarzyna Stolarz-Skrzypek Sekretarz Zarządu Oddziału 6

Program szczegółowy. Środa, 04.03.2015

Program szczegółowy. Środa, 04.03.2015 XXI Konferencja Szkoleniowa i XVII Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny oraz ISHNE Program szczegółowy Środa, 04.03.2015 Sala A - Tatry 1 18:00-19:00 przewodniczy:

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYCE MEDYCZNEJ Program podstawowy Program przygotował zespół ekspertów Prof. dr hab. Dagna Bobilewicz Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Program III BAŁTYCKIE SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE. Innowacje w medycynie i naukach o zdrowiu. Badania, edukacja, współpraca

Program III BAŁTYCKIE SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE. Innowacje w medycynie i naukach o zdrowiu. Badania, edukacja, współpraca III BAŁTYCKIE SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE Innowacje w medycynie i naukach o zdrowiu. Badania, edukacja, współpraca Program Biuro Organizacyjne III Bałtyckie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

Nowe programy prewencji nadciśnienia tętniczego Oddziału Gdańskiego PTNT. Część I: Program Sopocki

Nowe programy prewencji nadciśnienia tętniczego Oddziału Gdańskiego PTNT. Część I: Program Sopocki Tomasz Zdrojewski, Alicja Kowalisko 5, Barbara Krupa-Wojciechowska, Bogdan Wyrzykowski, Wiktor Januszko 1, Michał Kąkol, Piotr Bandosz, Małgorzata Wasilewska 3, Arkadiusz Szalewski 4, Alicja Gasińska 1,

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2012 ROKU Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

11 12 kwietnia 2014 roku Wisła, Hotel Gołębiewski, al. ks. Biskupa Juliusza Bursche 3 PROGRAM. www.wiosennakp.ptkardio.pl

11 12 kwietnia 2014 roku Wisła, Hotel Gołębiewski, al. ks. Biskupa Juliusza Bursche 3 PROGRAM. www.wiosennakp.ptkardio.pl 11 12 kwietnia 2014 roku Wisła, Hotel Gołębiewski, al. ks. Biskupa Juliusza Bursche 3 PROGRAM SPONSOR STRATEGICZNY: Złoci Sponsorzy: www.wiosennakp.ptkardio.pl Informacje ogólne Biuro Obsługi konferencji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 ROK XLVII WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY NR 4/2015 Zespół redakcyjny: Dr hab. Marcin Grabowski redaktor naczelny Dr med. Maciej Janiszewski z-ca redaktora

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej

Biuletyn. Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej Nr 2 (50) Październik 2014. Drodzy Przyjaciele, Członkowie NTIE! Przekazujemy w Państwa ręce 50 numer Biuletynu Naukowego Towarzystwa Informatyki

Bardziej szczegółowo

alik M w Stanisła fot.

alik M w Stanisła fot. fot. Stanisław Malik AGH Uczelnia Sukcesu Miło nam poinformować, iż w ostatnim czasie nasza uczelnia kilkakrotnie była honorowana przez niezależne instytucje. W ostatnich dniach maja dziennik Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

VIII Konferencja Pomóżmy lepiej żyć 2014

VIII Konferencja Pomóżmy lepiej żyć 2014 PATRONAT HONOROWY Wojewoda Świętokrzyski - Bożentyna Pałka-Koruba Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach prof. zw. dr hab. Jacek Semaniak Marszałek Województwa Świętokrzyskiego - Adam Jarubas

Bardziej szczegółowo

AKREDYTACJA SZPITALI

AKREDYTACJA SZPITALI AKREDYTACJA SZPITALI Akredytacja organizacji opieki zdrowotnej to dobrowolny, usystematyzowany proces oceny nakierowany na stymulowanie poprawy jakości i bezpieczeństwa opieki, prowadzony przez niezależnych

Bardziej szczegółowo

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r.

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r. Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci 13 grudnia 2010 r. 2 Program konferencji 9.00 Rejestracja uczestników 10.00 Otwarcie konferencji Marek Belka Prezes Narodowego

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2012 roku Spis treści Część 1. Ogólne informacje o Grupie Scanmed Multimedis Wstęp 6 O Raporcie 7 Oświadczenie Zarządu na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne aktualny stan wiedzy

Choroby wewnętrzne aktualny stan wiedzy Choroby wewnętrzne aktualny stan wiedzy McMaster International Review Course in Internal Medicine 5 6 czerwca 2015 MIRC I M 2015 Organizatorzy McMaster University Department of Medicine Medycyna Praktyczna

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 ROK XLVI WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY NR 12/2014 Zespół redakcyjny: Prof. dr hab. Stefan Kruś redaktor honorowy Dr hab. Marcin Grabowski redaktor naczelny

Bardziej szczegółowo

innowacyjni 4(14)/2011

innowacyjni 4(14)/2011 Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka innowacyjni 4(14)/2011 ISSN 1689-7447 Egzemplarz bezpłatny Wyboista droga do sukcesu str. 8 14 W realizacji projektu WROVASC bierze udział około 200

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

Przegląd sytuacji w psychiatrycznej opiece zdrowotnej w Polsce strategie, programy, siły, środki i słabe strony. Dr n med.

Przegląd sytuacji w psychiatrycznej opiece zdrowotnej w Polsce strategie, programy, siły, środki i słabe strony. Dr n med. Przegląd sytuacji w psychiatrycznej opiece zdrowotnej w Polsce strategie, programy, siły, środki i słabe strony Dr n med. Sławomir Murawiec Jacek Wciórka: Perspektywy rozwoju opieki psychiatrycznej w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Okulistyka i choroby siatkówki

Okulistyka i choroby siatkówki Okulistyka i choroby siatkówki W aspekcie zdrowego i aktywnego starzenia się Raport Fundacji na rzecz Zdrowego Starzenia się pt. Okulistyka i choroby siatkówki w aspekcie zdrowego i aktywnego starzenia

Bardziej szczegółowo

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej Nr 24 Październik 2014 ISSN 1505-0653 Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej GAUDEAMUS IGITUR 2014/2015 Inauguracja Roku Akademickiego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej 7 października

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE PROJEKTU

PODSUMOWANIE PROJEKTU PODSUMOWANIE PROJEKTU SPIS TREŚCI 5. 6. Informacje o Projekcie JGP Szkolenia Platforma e-learningowa, publikacje i konferencje Publikacje Konferencje Spostrzeżenia i wnioski 2 3 12 14 14 19 Fotografie

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Zdrowotnej

Departament Polityki Zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Polityki Zdrowotnej Program zdrowotny pn.: NARODOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA NADWADZE I OTYŁOŚCI ORAZ PRZEWLEKŁYM CHOROBOM NIEZAKAŹNYM POPRZEZ POPRAWĘ ŻYWIENIA I AKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNA BIBLIOTEKA LEKARSKA JAKO ZAPLECZE DYDAKTYCZNE I NAUKOWE DLA ŚRODOWISKA PIELĘGNIARSKIEGO NA PRZYKŁADZIE ODDZIAŁU W CIECHANOWIE

GŁÓWNA BIBLIOTEKA LEKARSKA JAKO ZAPLECZE DYDAKTYCZNE I NAUKOWE DLA ŚRODOWISKA PIELĘGNIARSKIEGO NA PRZYKŁADZIE ODDZIAŁU W CIECHANOWIE GŁÓWNA BIBLIOTEKA LEKARSKA JAKO ZAPLECZE DYDAKTYCZNE I NAUKOWE DLA ŚRODOWISKA PIELĘGNIARSKIEGO NA PRZYKŁADZIE ODDZIAŁU W CIECHANOWIE Oddział w Ciechanowie - najmłodszą jak dotąd placówkę terenową Głównej

Bardziej szczegółowo

Ludzie pomagają Ludziom

Ludzie pomagają Ludziom Raport społecznej odpowiedzialności Polpharmy -2013 Niniejszy Raport powstał z myślą o naszych interesariuszach, dlatego też każda Państwa opinia będzie dla nas cennym źródłem informacji. Wszelkie opinie

Bardziej szczegółowo

ISSN 1730 1149 2015 5 (252) MIESIĘCZNIK OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W GDAŃSKU EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. www.pml.viamedica.pl

ISSN 1730 1149 2015 5 (252) MIESIĘCZNIK OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W GDAŃSKU EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. www.pml.viamedica.pl ISSN 1730 1149 2015 5 (252) MIESIĘCZNIK OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W GDAŃSKU EGZEMPLARZ BEZPŁATNY www.pml.viamedica.pl Od Redakcji Niewątpliwe najważniejszym wydarzeniem ostatnich tygodni był kolejny Zjazd

Bardziej szczegółowo

PożyCZka dla PraCoWnikóW służby ZdroWia

PożyCZka dla PraCoWnikóW służby ZdroWia PożyCZka dla PraCoWnikóW służby ZdroWia 19 502 www.aliorbank.pl oferta specjalna rata tylko 22 zł miesięcznie za każdy 1000 zł pożyczki wypłata środków nawet w 1 dzień 0% prowizji do 150 tys. zł bez poręczycieli

Bardziej szczegółowo

7. Nowy Zarząd w trakcie trwania kadencji planuje wydać nowy podręcznik Endokrynologii Klinicznej

7. Nowy Zarząd w trakcie trwania kadencji planuje wydać nowy podręcznik Endokrynologii Klinicznej Szanowni Państwo, Na wstępie pragnę jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy zachęcali mnie do kandydowania na Prezesa PTE oraz poparli mój wybór. Seneka powiedział: O wdzięczności

Bardziej szczegółowo

AMAZONKI WARSZAWA-CENTRUM

AMAZONKI WARSZAWA-CENTRUM ISSN-1732-2928 nr 24 NASI TWÓRCY AMAZONKI kwiecień 2014 gazeta bezpłatna Gazeta Stowarzyszenia AMAZONKI WARSZAWA-CENTRUM Motto na 2014 rok: Nigdy nie rezygnujemy z nadziei MOJE 17 LAT W SŁUŻBIE AMAZONEK,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POLSKIE SZTUCZNE SERCE

PROGRAM POLSKIE SZTUCZNE SERCE PROGRAM POLSKIE SZTUCZNE SERCE SOJUSZ MEDYCYNY, NAUKI I TECHNIKI Koordynator Programu Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi Zabrze 2013 GRUDZIEŃ 2013 Koordynator Programu: dr Jan

Bardziej szczegółowo