Regulamin świadczenia usług elektronicznych StuGO.pl za pośrednictwem serwisu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin świadczenia usług elektronicznych StuGO.pl za pośrednictwem serwisu www.stugo.pl"

Transkrypt

1 Regulamin świadczenia usług elektronicznych StuGO.pl za pośrednictwem serwisu 1. Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. StuGO.pl Artur Pawelec prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Rynkowa Agencja Świętokrzyska Artur Pawelec pod adresem: ul. Kielecka 33, Wola Kopcowa, NIP: , REGON: Serwis serwis internetowy dostępny pod adresami: W ramach Serwisu na domenie dostępna jest usługa Mission Skyline Klient osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca umowę ze StuGO.pl Konsument Klient będący osobą fizyczną, zawierający ze StuGO.pl umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową Regulamin niniejszy regulamin Serwisu dostępny na stronie Szkolenie szkolenie, warsztat, coaching lub mentoring organizowane i prowadzone lub współorganizowane przez StuGO.pl w sposób tradycyjny, na które za pośrednictwem Serwisu Klient może dokonać rezerwacji. Szkolenie ma charakter wyłącznie edukacyjny i nie pełni roli psychoterapii, leczenia medycznego lub farmakologicznego Webinar szkolenie, warsztat, coaching lub mentoring organizowane i prowadzone lub współorganizowane przez StuGO.pl transmitowane w Internecie w czasie rzeczywistym, umożliwiające Klientom interaktywny udział Usługa Szkolenie lub Webinar Produkt w formie tradycyjnej płyta CD/DVD/BluRay, książka lub skrypt zawierający materiały szkoleniowe StuGO.pl Produkt w formie cyfrowej materiały szkoleniowe StuGO.pl w formie cyfrowej, które nie są zapisane na żadnym nośniku materialnym Produkty Produkt w formie tradycyjnej lub Produkt w formie cyfrowej Produkt Bezpłatny Produkt, który jest udostępniany nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu Sklep Internetowy funkcjonalność Serwisu umożliwiająca pozyskiwanie informacji o dostępnych Produktach i składanie ofert zakupu przez Klientów Zamówienie złożenie przez Klienta oferty zakupu Produktu w Sklepie Internetowym Punkt odbioru osobistego miejsce w którym Klient w godzinach [_] (poniedziałekpiątek) może osobiście odebrać Produkty, znajdujące się w Krakowie przy ul. [_]. Strona 1 z 14

2 1.16. Newsletter elektroniczna forma biuletynu informacyjnego StuGO.pl przeznaczonego dla wszystkich osób zainteresowanych [_] i wysyłana do nich przez StuGO.pl, za ich zgodą, za pośrednictwem poczty elektronicznej Ustawa o prawach konsumenta Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz ze zm.) Ustawa o ochronie danych osobowych Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 ze zm) Kodeks Cywilny Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 roku, nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 2. Postanowienia ogólne 2.1. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną StuGO.pl świadczy drogą elektroniczną (za pośrednictwem Serwisu) następujące usługi: Newsletter, sprzedaż Produktów w Sklepie Internetowym dostawę Produktów w formie cyfrowej, zawarcia umowy o udział w Szkoleniu, Webinarów StuGO.pl za pośrednictwem Serwisu prowadzi także Sklep Internetowy Dane kontaktowe, pod którymi Klienci szybko i efektywnie mogą kontaktować się z StuGO.pl to: adres poczty elektronicznej: telefon: , adresy: ul. Świętokrzyska 4 lok. 1 ( Kraków) lub ul. Kielecka 33 ( Wola Kopcowa) StuGO.pl kontaktuje się z Klientami za pośrednictwem Serwisu, poczty elektronicznej lub przy wykorzystaniu Newslettera Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym w jakikolwiek sposób w ramach korzystania z Serwisu przez Klientów Dla prawidłowej współpracy z systemem teleinformatycznym StuGo.pl, system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient powinien spełniać następujące minimalne wymagania techniczne: Zapewniać dostęp do sieci Internet. Strona 2 z 14

3 Posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari) w najnowszej stabilnej wersji dostarczanej przez producenta Przeglądarka internetowa musi mieć uruchomioną obsługę Java Script i Cookies Posiadać minimalną rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli, przy czym zalecana rozdzielczość ekranu to 1280x800 pikseli StuGO.pl, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osoby lub osób trzecich bądź niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną osób korzystających lub próbujących korzystać z Serwisu W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie StuGO.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przesyłania wiadomości (lub usuwanie wiadomości ) przez administratorów serwerów pocztowych lub przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze osoby korzystającej z Serwisu, w tym przez filtry antyspamowe Każda umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta na podstawie Regulaminu może zostać rozwiązana na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, jak również w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy na zasadach określonych w Regulaminie Celem uczynienia zadość wymogom Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, StuGO.pl niniejszym informuje, iż: korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez tzw. wirusy, robaki i konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tym związanych zaleca się, by osoby korzystające z Serwisu zainstalowały na swoim urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco je aktualizowały StuGO.pl wprowadza do systemu informatycznego, którym posługuje się osoba korzystająca Serwisu pliki cookies, tj. mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną StuGO.pl zastrzega możliwość sporządzenia dla konkretnych usług świadczonych drogą elektroniczną regulaminów odrębnych od niniejszego. W razie obowiązywania takiego odrębnego regulaminu, postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się w zakresie nieuregulowanym tamtymi regulaminami Spełnienie świadczenia niezamówionego przez Konsumenta następuje na ryzyko StuGO.pl i nie nakłada na Konsumenta żadnych zobowiązań z tego tytułu. Brak Strona 3 z 14

4 odpowiedzi Konsumenta na niezamówione świadczenie nie stanowi zgody Konsumenta na zawarcie jakiejkolwiek umowy StuGO.pl uprawniony jest do przesyłania na adres poczty elektronicznej ( ) Klienta informacji handlowych, zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Może mieć to jedynie miejsce po uprzednim wyrażeniu przez Klienta wyraźnej zgody poprzez kliknięcie pola wyboru (tzw. checkboxa) Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Warunkiem dokonania zakupu w Sklepie Internetowym albo zawarcia umowy o uczestnictwo w Szkoleniu lub Webinarze jest potwierdzenie zapoznania się i akceptacji Regulaminu poprzez kliknięcie przez Klienta odpowiedniego pola wyboru (tzw. checkboxa) Wszystkie osoby korzystające z Serwisu mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie pobrać go w formie pliku oraz wydrukować. 3. Newsletter 3.1. Zawarcie umowy o świadczenie usługi, o której mowa w pkt Newslettera, następuje poprzez podanie adresu Klienta, a następnie kliknięcie linku aktywacyjnego wysłanego na podany adres W celu zawarcia umowy o świadczenie usługi Newslettera konieczne jest zaakceptowanie postanowień Regulaminu poprzez kliknięcie odpowiedniego pola wyboru (tzw. checkboxa) Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Newslettera następuje poprzez kliknięcie linku dezaktywacyjnego znajdującego się w każdym u zawierającym Newsletter Usługa Newslettera jest bezpłatna dla Klientów. 4. Sprzedaż Produktów w Sklepie Internetowym 4.1. Klienci za pośrednictwem Sklepu internetowego mogą dokonywać zakupu Produktów. Osoba dokonująca zakupu Produktów w imieniu osoby prawnej bądź jednostki niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a także w imieniu dowolnej osoby trzeciej (takiej jak np. pracodawca) poprzez dokonanie zakupu oświadcza, że ma należyte umocowanie do reprezentowania tej jednostki lub osoby Korzystanie ze Sklepu Internetowego nie wymaga ponoszenia przez Klienta żadnych opłat Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego, niezbędne jest spełnienie przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych wymagań technicznych o których mowa w pkt Umowa może zostać zawarta jedynie w języku polskim. Nie istnieje minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z tej umowy Dostępne za pośrednictwem Sklepu Internetowego informacje, w tym opisy Produktów i oznaczenie ich cen, nie stanowią ofert w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz są jedynie zaproszeniami do złożenia przez Klienta oferty zakupu Zamówienia. Strona 4 z 14

5 4.6. Zamówienia można składać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy, znajdujących się pod opisami konkretnych Produktów w Serwisie Po zapoznaniu się z opisami Produktów dostępnymi w Serwisie, wypełnieniu odpowiednich formularzy zamówienia i zaakceptowaniu Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru (tzw. checkboxa), procedura składania Zamówienia kończona jest kliknięciem przez Klienta przycisku z napisem: Zamówienie z obowiązkiem zapłaty, co jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Klienta, że formularz zamówienia wypełniony został prawidłowo, a także że Klient jest świadomy, iż realizacja Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Tak złożone Zamówienie stanowi ofertę kupna w myśl Kodeksu Cywilnego złożoną przez Klienta Zamówienia składane zawierane za pośrednictwem formularza, o którym mowa w pkt muszą zawierać następujące dane: imię i nazwisko Klienta składającego Zamówienie; adres pocztowy Klienta składającego Zamówienie; adres dostawy; nazwy i ilości zamówionych Produktów; wybrany sposób dostawy; adres poczty elektronicznej ( ) Klienta składającego Zamówienie, dane do faktury VAT, jeśli są inne niż dane podane uprzednio, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT StuGO.pl zastrzega sobie możliwość niezrealizowania Zamówień niezawierających danych wymienionych powyżej w pkt Jeżeli realizacja Zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta zostanie wysłana wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jest oświadczeniem StuGO.pl o akceptacji oferty Klienta, o której mowa w pkt W tym momencie zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem, a StuGO.pl Po zawarciu umowy, StuGO.pl dostarczy Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na adres poczty elektronicznej ( ) podany w formularzu Zamówienia, w formacie.pdf wraz z informacjami wymaganymi przez Ustawę o prawach konsumenta. Aby odtworzyć ten dokument konieczne jest posiadanie programu Adobe Reader Ceny Produktów podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT w obowiązującej stawce). Podane w Sklepie Internetowym ceny Produktów nie uwzględniają kosztów dostawy. Koszty dostawy uzależnione są od wybranego sposobu dostawy, sposobu zapłaty i gabarytu przesyłki. Całkowity koszt zamówienia wraz z kosztami dostawy zostanie podany Kupującemu przed ostatecznym złożeniem Zamówienia, poprzez kliknięcie przycisku: Zamówienie z obowiązkiem zapłaty Do wyboru Klienta pozostają następujące sposoby zapłaty: kartą kredytową lub e-przelewem za pośrednictwem Dotpay.pl; za pobraniem uiszczana kurierowi dostarczającemu zamówione Produkty; Strona 5 z 14

6 gotówką w przypadku odbioru osobistego Produktów w Punkcie odbioru osobistego Rozliczenia transakcji, w których zapłata następuje za pośrednictwem serwisu wskazanego w pkt dokonywane są za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl, należącego do podmiotu innego niż StuGO.pl Klient dokonuje zapłaty za pośrednictwem Dotpay.pl kartą kredytową lub e-przelewem zgodnie z opcją wybraną przed kliknięciem przycisku: Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Klient zostaje również, zgodnie z pkt uprzednio poinformowany czy dana forma płatności wiąże się z dodatkowymi kosztami, a jeśli tak to jakimi W przypadku wyboru sposobu zapłaty, wskazanego w pkt , realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu wpłaty, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych W przypadku wyboru sposobu zapłaty, wskazanego w pkt i realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta niezwłocznie po złożeniu zamówienia Klient nie będący Konsumentem wyraża zgodę na wystawienie elektronicznej faktury VAT bez konieczności składania swojego podpisu oraz na jej doręczenie na adres e- mail podany zgodnie z pkt Konsument nabywający Produkt w Sklepie Internetowym ma możliwość odstąpienia od zawartej ze StuGO.pl umowy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostawy Produktu lub jego osobistego odbioru, bez ponoszenia kosztów innych niż bezpośrednie koszty zwrotu. Prawo odstąpienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może zostać wykonane poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie, przy czym do zachowania terminu wskazanego w zdaniu poprzednim wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres: ul. Świętokrzyska 4 lok. 1 ( Kraków) lub ul. Kielecka 33 ( Wola Kopcowa). Oświadczenie o odstąpieniu może nastąpić z wykorzystaniem formularza, który stanowi załącznik do Regulaminu. Powyższe nie uchybia szczególnym postanowieniom pkt. 5.6., 6.5. i W przypadku zrealizowania prawa odstąpienia StuGO.pl zwróci Konsumentowi wszelkie dokonane płatności w tym koszty dostawy w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Konsument wybrał sposób zapłaty przewidziany w pkt lub zwrot płatności nastąpi, za zgodą i w zależności od wyboru Konsumenta, na wskazany przez niego rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres. Formularz wyrażenia zgody będzie załączany wraz z Produktem przy dostawie lub odbiorze W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia Konsument zwróci Produkt w terminie 14 dni od odstąpienia. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; Strona 6 z 14

7 w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; zawartej w drodze aukcji publicznej; o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 5. Dostawa Produktów w formie tradycyjnej 5.1. Dostawa Produktów w formie tradycyjnej realizowana jest od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Strona 7 z 14

8 5.2. Zamówione przez Klienta Produkty w formie tradycyjnej dostarczane są w jeden z następujących sposobów: za pośrednictwem kuriera UPS; za pośrednictwem Poczty Polskiej; za pomocą In Post Paczkomaty; poprzez osobisty odbiór zamówionych Produktów w formie tradycyjnej w Punkcie odbioru osobistego Kupujący dokonuje wyboru jednego ze sposobów dostawy określonych w pkt poprzez wybór odpowiedniej pozycji w formularzu, o którym mowa w pkt Za miejsce spełnienia świadczenia przez StuGO.pl uważa się adres dostawy wskazany przez Klienta lub w przypadku odbioru osobistego adres Punktu odbioru osobistego W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, StuGO.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu Zamówienia wynikłe w skutek podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu bądź błędnego lub niedokładnego adresu poczty elektronicznej ( ) W związku z regulacją art. 38. pkt. 9) Ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy w przypadku zakupu Produktu w formie tradycyjnej, obejmujące nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, możliwe jest wyłącznie pod warunkiem nie otwarcia opakowania po dostarczeniu w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta. 6. Dostawa Produktów w formie cyfrowej 6.1. Dostawa Produktu w formie cyfrowej stanowi usługę świadczoną drogą elektroniczną Umowa o dostawę Produktu w formie cyfrowej zostaje zawarta w chwili jednocześnie z zawarciem umowy sprzedaży Produktu w formie cyfrowej Dostawa Produktu w formie cyfrowej następuje poprzez pobranie go przez Użytkownika drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe bezpośrednio do pamięci komputera Zamówienia składane Produkty w formie cyfrowej wymagają zapłaty określonej w pkt Składając Zamówienie na Produkty w formie cyfrowej, Konsument wyraża zgodę na spełnienie przez StuGO.pl świadczenia przed upływem terminu uprawniającego konsumenta do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27. Ustawy o prawach konsumenta. W powyższym przypadku, na podstawie art. 38 pkt. 13) Ustawy o prawach konsumenta, Konsumentowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy. Wyrażenie zgody przez Konsumenta następuje poprzez zapoznanie się przez niego i akceptację treści oświadczenia dostępnego w niniejszym Regulaminie i w Serwisie oraz kliknięcie pola wyboru (tzw. checkboxa). StuGO.pl zobowiązany jest do potwierdzenia Konsumentowi otrzymania ww. zgody na piśmie lub za jego zgodą na innym trwałym nośniku. Strona 8 z 14

9 7. Prawa na dobrach niematerialnych 7.1. Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83 ze zm.) Klientowi, który dokonał zakupu Produktu przysługuje licencja na korzystanie z zakupionego produktu, zgodnie z jego przeznaczaniem Klient może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią utworu Klient nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach) w sposób niezgodny z prawem. Zabronione jest zmienianie struktury Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne Klient zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji, StuGO.pl może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy Produktu (Klienta), z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu. 8. Zawarcie umowy o uczestnictwo w Szkoleniu 8.1. Klienci za pośrednictwem Serwisu mogą zawierać ze StuGO.pl umowy o udział w Szkoleniach. Osoba zawierającą umowę o udział Szkoleniu w imieniu osoby prawnej bądź jednostki niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a także w imieniu dowolnej osoby trzeciej (takiej jak np. pracodawca) poprzez dokonanie rezerwacji oświadcza, że ma należyte umocowanie do reprezentowania tej jednostki lub osoby Dostępne za pośrednictwem Serwisu informacje na temat Szkoleń (w szczególności ich termin, miejsce, w którym maja się odbywać, temat i cena), nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz są jedynie zaproszeniami do złożenia przez Klienta oferty zawarcia umowy o udział w Szkoleniu Po zapoznaniu się z informacjami, o których mowa w pkt. 8.2., wypełnieniu odpowiednich formularzy znajdujących się w Serwisie, i zaakceptowaniu Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru (tzw. checkboxa), procedura kończona jest kliknięciem przez Klienta przycisku z napisem: Zamówienie z obowiązkiem zapłaty, co jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Klienta, że formularz wypełniony został prawidłowo, a także że Klient jest świadomy, iż realizacja umowy pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Tak złożone Zamówienie stanowi ofertę zawarcia umowy o udział w Szkoleniu w myśl Kodeksu Cywilnego złożoną przez Klienta. Strona 9 z 14

10 8.4. Klient chcąc zawrzeć ze StuGO.pl umowę o udział w Szkoleniu wypełnia formularz, o którym mowa w pkt podając następujące dane: imię i nazwisko Klienta; ilość uczestników Szkolenia; imiona i nazwiska uczestników Szkolenia; adres pocztowy Klienta; adres poczty elektronicznej ( ) Klienta, kontaktowy numer telefonu Klienta; dane do faktury VAT, jeśli są inne niż dane podane uprzednio, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT StuGO.pl zastrzega sobie możliwość nie zaakceptowania oferty niezawierającej danych wymienionych powyżej w pkt Jeżeli realizacja umowy jest możliwa, na adres poczty elektronicznej ( ) Klienta zostanie wysłana wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem zawarcia umowy uczestnictwa w Szkoleniu. To potwierdzenie jest oświadczeniem StuGO.pl o akceptacji oferty. W tym momencie zostaje zawarta umowa o uczestnictwo w szkoleniu pomiędzy Klientem, a StuGO.pl Ceny Szkoleń podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT w obowiązującej stawce) Klient dokonuje zapłaty za Szkolenie kartą kredytową lub e-przelewem za pośrednictwem Dotpay.pl Rozliczenia transakcji, w których zapłata następuje za pośrednictwem serwisu wskazanego w pkt dokonywane są za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl, należącego do podmiotu innego niż StuGO.pl Klient nie będący Konsumentem wyraża zgodę na wystawienie elektronicznej faktury VAT bez konieczności składania swojego podpisu oraz na jej doręczenie na adres e- mail podany zgodnie z pkt Termin i miejsce przeprowadzenia Szkolenia zostają podane w opisie Szkolenia, znajdującym się w Serwisie Szczegóły organizacyjne szkolenia oraz bilet na Szkolenie w formie elektronicznej zostanie doręczone Klientowi pocztą elektroniczną ( ) wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy uczestnictwa w Szkoleniu, o którym mowa w pkt StuGO.pl może w terminie pomiędzy zawarciem umowy o udział w Szkoleniu a terminem Szkolenia wysłać Klientowi dodatkowe informacje o Szkoleniu Konsument zawierający ze StuGO.pl za pośrednictwem Serwisu umowę o udział w Szkoleniu ma możliwość odstąpienia od niej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia. Prawo odstąpienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może zostać wykonane poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie, przy czym do zachowania terminu wskazanego w zdaniu poprzednim wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres: ul. Świętokrzyska 4 lok. 1 ( Kraków) lub ul. Kielecka 33 ( Wola Kopcowa). Oświadczenie o odstąpieniu może nastąpić Strona 10 z 14

11 z wykorzystaniem formularza, który stanowi załącznik do Regulaminu. Powyższe nie uchybia szczególnym postanowieniom pkt i W przypadku zrealizowania prawa odstąpienia, StuGO.pl zwróci Konsumentowi wszelkie dokonane płatności w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Formularz wyrażenia zgody będzie załączany wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy, o którym mowa w pkt Jeśli Szkolenie ma się odbyć w terminie krótszym niż 14 dni od dnia zawarcia umowy, Konsument zawierając umowę o uczestnictwo w Szkoleniu wyraża jednocześnie zgodę na świadczenie usługi w postaci Szkolenia przed upływem terminu do odstąpienia, tracąc tym samym prawo do odstąpienia od umowy o uczestnictwo w Szkoleniu po jego przeprowadzeniu, zgodnie z art. 38 pkt. 1) Ustawy o prawach konsumenta Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o których mowa w pkt Rezygnacja z uczestnictwa w Szkoleniu po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy - w wypadku Konsumentów, a w wypadku innych Klientów od dnia zawarcia umowy, jest możliwa jednak każdy przypadek będzie rozwiązywany indywidualnie po kontakcie ze StuGO.pl za pośrednictwem kanałów określonych w pkt StuGO.pl może odstąpić od umowy o uczestnictwo w Szkoleniu ze względów organizacyjnych, nie później niż w terminie 5 dni roboczych przed terminem Szkolenia. W takiej sytuacji StuGO.pl wyśle oświadczenie o odstąpieniu do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej ( ) a także, w miarę możliwości, poinformuje go telefonicznie. W takiej sytuacji StuGO.pl zwróci Klientowi wszystko co on świadczył postanowienia pkt Zasady uczestnictwa w Szkoleniach 9.1. Osoby biorące udział w Szkoleniach mają obowiązek: zachowywać się podczas Szkolenia zgodnie z zasadami współżycia społecznego, szanując innych uczestników oraz prowadzących Szkolenie; szanować prawa własności intelektualnej do utworów wykorzystywanych podczas Szkoleń, w szczególności oświadczają, że: nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie treści Szkoleń, akceptują, że wszelkie materiały udostępnione na Szkoleniach nie mogą być zbywane ani rozpowszechniane w żadnej innej formie. 11. Webinaria Do Webinariów stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Szkoleń, a więc pkt Strona 11 z 14

12 12. Tryb postępowania reklamacyjnego StuGO.pl zobowiązuje się do dostarczania Klientom Produktów bez wad W przypadku zawierania umów sprzedaży Produktów z Konsumentem StuGO.pl odpowiada wobec Konsumentów na zasadach dotyczących rękojmi za wady uregulowanej w Kodeksie Cywilnym W przypadku umów sprzedaży, w których Klientem nie jest Konsument, w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłącza się zastosowanie przepisów art Kodeksu Cywilnego Klienci mogą zgłaszać nieprawidłowości lub reklamacje związane z którąkolwiek z usług świadczonych przez StuGO.pl, a także wszelkie wady Produktów na adres Reklamacje mogą być także składane za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), na adres korespondencyjny podany w ust W przypadku świadczenia usług przez StuGO.pl reklamacje można zgłaszać w terminie 30 dni, licząc od dnia następującego po dniu, w którym usługa była nienależycie wykonana. Reklamację złożoną po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania. W razie złożenia reklamacji na adres korespondencyjny za datę złożenia reklamacji uznaje się datę doręczenia przesyłki StuGO.pl Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni roboczych od ich otrzymania StuGO.pl dołoży starań, by reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki Po wyczerpaniu procedury uregulowanej w pkt. 12., Klient nie ma możliwości skorzystania z żadnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (dostępna jest droga sądowa). 13. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych StuGO.pl przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Klientów. StuGO.pl respektując Ustawę ochronie danych osobowych, starannie dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych danych. W szczególności StuGO.pl zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. StuGO.pl sprawuje permanentną kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz limituje dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień na przetwarzanie tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia StuGO.pl Administratorem danych osobowych zbieranych przez StuGO jest właściciel Serwisu Artur Pawelec prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Rynkowa Agencja Świętokrzyska Artur Pawelec pod adresem: ul. Kielecka 33, Wola Kopcowa, NIP: , REGON: Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa. Strona 12 z 14

13 13.5. StuGO.pl nie przetwarza żadnych danych wrażliwych Klienci mają prawo do: poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia bądź sprostowania swoich danych osobowych, żądania usunięcia swoich danych osobowych, zgłoszenia sprzeciwu w zakresie przetwarzana swoich danych osobowych W powyższych celach Klienci mogą wysłać e mail na adres: bądź przesłać stosowne żądanie listem poleconym na adres korespondencyjny wskazany w ust Regulaminu Dane osobowe Klientów są przetwarzane na podstawie zgody samych Klientów lub ustawowych upoważnień zezwalających na przetwarzanie danych osobowych Podanie jakichkolwiek danych osobowych StuGO.pl jest dobrowolne, niemniej jednak podanie niektórych danych jest warunkiem zawarcia umowy ze StuGO.pl Dane podawane przez Klientów przy składaniu zamówień będą wykorzystywane do celów księgowych, do celów obsługi płatności poprzez serwis Dotpay.pl, do kontaktowania się z Klientami w celu wykonania umowy oraz do innych czynności związanych z wykonaniem umowy przez StuGO.pl, a także do innych prawnie uzasadnionych celów w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych Dane Kupujących mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości StuGO.pl wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją Serwisem. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych informacji statystycznych StuGO.pl stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy plików "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z StuGO.pl. 14. Nota prawna Serwis został przygotowany na zlecenie StuGO.pl Zawartość i struktura Serwisu chronione są prawami autorskimi. Powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie materiałów i tekstów (w tym również Regulaminu), jak również ich fragmentów oraz zdjęć lub filmów w celach innych niż niekomercyjne bez zgody StuGO.pl jest zabronione Strony i serwisy internetowe do których odnośniki znajdują się w Serwisie zostały przygotowane przez osoby trzecie i w związku z tym StuGO.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za informacje, porady, opinie, sugestie oraz materiały zawarte na tych stronach i w serwisach. Strona 13 z 14

14 15. Postanowienia końcowe Świadczenie usług drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu podlega prawu Rzeczpospolitej Polskiej, jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na którego terytorium usługodawca ma siedzibę Zasada z ustępu poprzedzającego nie ma zastosowania do: ochrony praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze zm.), baz danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, ze zm.) oraz własności przemysłowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410); umów z udziałem Konsumentów w zakresie, w jakim ochronę praw konsumentów zapewniają przepisy odrębne; warunków dopuszczalności przesyłania niezamówionych informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej Wszelkie spory wynikłe na gruncie świadczenia usług drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby StuGO.pl, wskazanej w pkt Regulaminu. Umowna właściwość sądu przewidziana w zdaniu poprzedzającym nie ma zastosowania do Konsumentów. Nie jest możliwe dochodzenie roszczeń na drodze pozasądowej StuGO.pl stosuje Kodeks Etyki dla Przedsiębiorców dostępny na stornie internetowej Krajowej Izby Gospodarczej pod adresem: StuGO.pl może zmienić niniejszy Regulamin bez zgody Klientów, bez podania przyczyn i w każdym czasie. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przez Klientów przed wejściem zmian w życie O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez StuGO.pl na stronie Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu, przy czym wiadomość ta utrzymana będzie na stronie Serwisu przez okres co najmniej 10 (dziesięciu) kolejnych dni kalendarzowych, a nadto obecni Klienci zostaną dodatkowo powiadomieni przez StuGO.pl o planowanej zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nastąpi nie później niż na 10 (dziesięć) dni przed wprowadzeniem zmian Regulaminu. W razie odmowy akceptacji zmian Regulaminu Klient zobowiązany jest powiadomić o tej odmowie StuGO.pl w ciągu 10 (dziesięciu) dni od poinformowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przy czym odmowa taka jest równoznaczna z rezygnacją Klienta z korzystania Serwisu. Brak takiej odmowy jest równoznaczny z akceptacją proponowanych przez StuGO.pl zmian Regulaminu Powołane w niniejszym Regulaminie bez bliższego oznaczenia numery punktów (pkt) oznaczają odpowiednie jednostki redakcyjne niniejszego Regulaminu Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 25 grudnia 2014 roku. Strona 14 z 14

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Kazimierz Konieczny, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "KELMAN- MEBLE"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Wojciech Lisak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Lisak NEW LIFE z

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lotari.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Franc Gardiner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy, ul. Składowa 3, 58-100

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Marcin Wyrwich, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Audiokom Marcin Wyrwich, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Wstęp

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Wstęp Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną 1 Wstęp Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.bayla.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI

REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI UL. SIEWNA 30, 31-231 KRAKÓW NIP. 679-002-43-56 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lampy-ogrodowe.pl SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Robert Zapora prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAPU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl F.H.U. Zbigniew Matyjaszczyk 34-300 Żywiec, ul. Dworcowa 10 NIP: 553-139-22-60 tel. 33 4720922 lub 609868609 Spis treści 1 Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DATA WYDANIA REGULAMINU: 25.12.2014 I. Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego pow yżej sklepu, ma YES Biżuteria Sp. z o.o. zwana w niniejszym regulamin Sprzedawcą.

Regulamin sklepu. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego pow yżej sklepu, ma YES Biżuteria Sp. z o.o. zwana w niniejszym regulamin Sprzedawcą. Regulamin sklepu internetowego YES.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: YES Biżuteria Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. Świerzawska 1 60321 Poznań NIP: 7780171607

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży Voucherów

Regulamin sprzedaży Voucherów 1 Regulamin sprzedaży Voucherów Niniejszy regulamin dotyczy warunków sprzedaży Voucherów na usługi lub produkty Hotelu Bukovina (dalej: Voucher), w tym sprzedaży dokonywanej na odległość, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego www.fitwro.pl i Umowa o korzystanie z Karty fitwro

Regulamin serwisu internetowego www.fitwro.pl i Umowa o korzystanie z Karty fitwro Regulamin serwisu internetowego www.fitwro.pl i Umowa o korzystanie z Karty fitwro Niniejszy Regulamin, zaakceptowany przez Klienta w procesie zakupu Karty fitwro, stanowi jednocześnie treść Umowy zawartej

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym DRECOTTON.pl prowadzonym przez Sprzedającego. Właścicielem witryny DRECOTTON.pl i Sprzedającym jest spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH Postanowienia zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług Hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin esklepu CHOLEWIŃSKI. Obowiązuje od 25 grudnia 2014 r.

Regulamin esklepu CHOLEWIŃSKI. Obowiązuje od 25 grudnia 2014 r. Regulamin esklepu CHOLEWIŃSKI Obowiązuje od 25 grudnia 2014 r. Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Informacje ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego www.molamolawear.com

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo

1 Słownik pojęć. 2 Składanie zamówienia. Regulamin sprzedaży wysyłkowej

1 Słownik pojęć. 2 Składanie zamówienia. Regulamin sprzedaży wysyłkowej Regulamin sprzedaży wysyłkowej 1 Słownik pojęć 1. Sprzedawca oznacza Polski Koks Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, ul. Paderewskiego 41, 40 282 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży Produktów przez ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2 Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2 Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WLOSKIEROSLINY.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo