RAPORT WEBINARIA W POLSCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT WEBINARIA W POLSCE"

Transkrypt

1 RAPORT WEBINARIA W POLSCE

2 Raport: Webinaria w Polsce Zapraszamy Państwa do lektury raportu, który został wykonany na podstawie badania przeprowadzonego przez Fundację Obserwatorium Zarządzania na zlecenie SklepuWiedzy.pl. Webcasty, webinary, VoD Synchroniczny przekaz obrazu i dźwięku za pośrednictwem Internetu jest w Polsce zjawiskiem dosyć nowym. Nic więc dziwnego, że wraz z pojawieniem się narzędzi umożliwiających takie działania, zaczęliśmy się posługiwać anglo- lub niemieckojęzycznym słownictwem. Wokół definicji webcastu i webinaru narosło wiele mitów i niejasności. Jak podkreślają eksperci, pojęcia te są mylnie kojarzone i należy odróżniać je przy każdej okazji. Webcast to transmisja materiału audio/video, do dużej liczby użytkowników Internetu. Webcast realizowany na żywo do celów szkoleniowych nazywa się webinarem (ang. web + seminar). Jest realizowany poprzez dźwięk, obraz, czat oraz inne funkcje interaktywne, jak współdzielenie pulpitu, głosowanie, dzielenie się dokumentami. VoD (Video on Demand) - usługa pozwalająca na odtworzenie wydarzeń transmitowanych i zarejestrowanych wcześniej dzięki technologii webcast. O badaniu W badaniu metodą CAWI wzięło udział 823 uczestników. Podstawą badania była ankieta z kwestionariuszem udostępnionym przez Internet. Ankieta wypełniona została dobrowolnie i dotyczyła zagadnień związanych z transmisją wydarzeń: szkoleń, porad, eventów w Internecie. Internauci odpowiadali na pytania dotyczące korzystania z webinarów: tematów webinarów, funkcjonalności, dni i godziny transmisji, ceny. Fundacja Obserwatorium Zarządzania Fundacja Obserwatorium Zarządzania jest instytucją otoczenia biznesu, zajmującą się problemami przedsiębiorczości, wdrażania innowacji oraz edukacji ekonomicznej społeczeństwa i biznesu. W ramach działań Obserwatorium realizowane są stałe autorskie programy badawczo - rozwojowe poświęcone strategii prowadzenia biznesu, wykorzystania nowoczesnych form zarządzania, rynku pracy, technologii ICT, dostępu do kapitału dla MSP. więcej na: SklepWiedzy.pl Pierwsza w Polsce profesjonalna platforma realizacji webinarów, oferująca dostęp do szkoleń realizaowanych przez profesjonalnie przygotowanych, certyfikowanych trenerów. SklepWiedzy.pl oferuje również wdrożenia rozwiązań webcast w obszarze biznesu i szkolenia w tym zakresie. Uczy jak realizować webinary szkoleniowe, marketingowe czy sprzedażowe. więcej na: RAPORT WEBINARIA W POLSCE 2

3 Raport Webinar a społeczeństwo Badania pokazują, że 25% korzystających z webinarów to osoby z doświadczeniem zawodowym w wieku od 30 lat i starsze. Można przypuszczać, że są to osoby, które dbają o rozwój kwalifikacji zawodowych oraz pozycję zawodową na rynku. Tu definiuje się grupa docelowa, jaką najszybciej i najłatwiej będzie można zainteresować tym typem szkoleń. Webinarami interesują się również osoby po 50-tce, więc upada mit, że jest to forma atrakcyjna tylko dla młodych i znających się dobrze na komputerach. Może dlatego, że osoby w tej kategorii wiekowej mają już spore doświadczenia szkoleniowe. Ponadto cenią swój czas pracy, wybierają tematy precyzyjnie, dokładnie wiedzą, czego chcą się nauczyć. Reprezentują w firmach najczęściej stanowiska specjalistyczne, kierownicze, menedżerskie, dyrektorskie. Jedna czwarta respondentów przyznała, że korzysta z tego typu rozwiązań cyklicznie, badanych skorzystało z webinarów co najmniej raz. Niemniej jednak wciąż bardzo duży odsetek stanowią osoby, które tematu nie znają wcale lub poznały go w teorii. To zwraca uwagę na ciągle istotną rolę edukacji rynku w zakresie nowych form uczenia się. Webinar jako narzędzie rozwoju Z webinarów korzystają te grupy zawodowe, którym najbardziej zależy na rozwoju kompetencji. W odpowiedziach Internautów najbardziej popularne tematy to języki obce (45% badanych) oraz aspekty związane z zarządzaniem (kadry, sprzedaż, marketing, logistyka) - 41% badanych. Na zagadnienia związane z rozwojem osobistym zdecydowało się natomiast 40% badanych. 1/3 zadeklarowała zainteresowanie tematami związanymi z finansami, rachunkowością i prawem. Najmniej, bo tylko 7% badanych wyraziło zainteresowanie tematami hobbystycznymi. Analizując wypowiedzi osób pod względem pozycji zawodowej w organizacji chwytliwe tematy to najczęściej języki obce (61% pracowników fizycznych, 49% pracowników administracyjnych, 45% specjalistów oraz 41% menedżerów). Tematy związane z zarządzaniem personelem, sprzedażą, logistyką - zadeklarowało 60% badanych internautów z grupy menedżerów, 56% dyrektorów i prezesów firm, 46% specjalistów. Zainteresowanie zagadnieniami związanymi z rozwojem osobistym, kształceniem umiejętności, rozwojem kariery potwierdziło 44% menedżerów, 41% dyrektorów, 39% pracowników fizycznych. języki obce 45% zarządzanie (HR, sprzedaż, marketing, logistyka) 41% 40% 31% 31% 30% 28% 16% 11% moda i life style (gadżety, kreowanie wizerunku, luksusowe marki) 7% Wykres 1. Jakimi obszarami tematycznymi w szkoleniach typu webinar był/a/by Pan/i zainteresowany/a? (odpowiedzi od całej grupy respondentów) Wyjątkowo niskie wskazania dla tematów związanych z hobby, które generalnie cieszą się w internecie sporym powodzeniem pozwala przypuszczać, że Polacy traktują webinary w kategorii narzędzia do rozwoju osobistego czy zawodowego, natomiast niekoniecznie wierzą, że sprawdzi się on w tematach, w których do tej pory sprawdzają się blogi czy serwisy tematyczne. Co ciekawe, moda czy macierzyństwo to tematy doskonalne sprawdzające się w telewizjach internetowych i klasycznych. Czyżby więc ankietowani nie widzieli wartości dodanej w możliwości kontaktu na żywo z ekspertem, jaką daje webinar? RAPORT WEBINARIA W POLSCE 3

4 Ogółem do 24 lat lat lat lat 50 lat i powyżej uczestniczę cyklicznie 12 % 6 % 7 % 9 % 17 % 19 % uczestniczyłem/am jednorazowo lub kilka razy 23 % 15 % 18 % 26 % 26 % 25 % nie uczestniczyłem/am 45 % 48 % 52 % 46 % 44 % 38 % nie spotkałem/am się z takimi szkoleniami 20 % 31 % 23 % 19 % 13 % 19 % Tabela 1. Zapytaliśmy ankietowanych o to jak często biorą udział w webinarach i czy w ogóle znają taką formę komunikacji. Odpowiedzi podzieliliśmy pod względem grupy wiekowej. Biorąc pod uwagę kategorię wiekową badanych, najbardziej zaskakujące jest to, że cykliczny udział w webinarach deklarują najczęściej osoby w wieku lat 50 i starsze. Wobec ogólnej średniej (12 %) wynik 19 % jest naprawdę imponujący. W szczególności, że średnią zaniżają bardzo osoby młode - wśród osób do 24 roku życia tylko 6 % cyklicznie uczestniczy w webinarach, 48 % (a więc prawie połowa!) nie uczestniczyła nigdy, a 31 % w ogóle nie zna takiego zjawiska. Tak więc teoria mówiąca, że nowoczesne formy komunikacji najlepiej sprawdzają się wśród osób młodych, teoretcznie najsprawniej poruszających się w wirtualnym świecie, okazuje się mitem, który w przypadku webinarów nie znajduje potwierdzenia w rzeczywistości. Ogółem pracownik fizyczny pracownik umysłowy, biurowy specjalista ekspert, menedżer dyrektor, prezes, właściciel uczestniczę cyklicznie 12 % 5 % 9 % 13 % 17 % 24 % uczestniczyłem/am jednorazowo lub kilka razy 23 % 3 % 19 % 29 % 33 % 31 % nie uczestniczyłem/am 45 % 68 % 50 % 50 % 37 % 34 % nie spotkałem/am się z takimi szkoleniami 20 % 24 % 22 % 8 % 13 % 11 % Tabela 2. Tym razem odpowiedzi na to samo pytanie podzeliliśmy według kategorii zawodowej. Jeśli zaś spojrzymy na doświadczenie naszych ankietowanych z punktu widzenia grupy zawodowej, cieszy z pewnością fakt, że osoby na wyższych stanowiskach znacznie częściej biorą udział w webinarach. Z jednej strony to dobry znak, bo zazwyczaj są to osoby decyzyjne, które mają realny wpływ na rozwój swojej organizacji. Z drugiej - jeżeli zaledwie 5 % pracowników fizycznych deklaruje cykliczny udział w webinarach, to oznaczać może, że zapał zwierzchników nie przenosi się na podwładnych. Najłatwiej byłoby to osiągnąć, gdyby firmy organizowały cykliczne szkolenia wewnętrzne w formie webinarów (np. tematyka związana z BHP jest tak samo aktualna i ważna dla pracownika fizczynego jak i dyrektora biura). Skoro jednak tak się nie dzieje, wydawać się może, że osoby decyzyjne nie są jeszcze przekonane do tego, aby wprowadzić webinar jako kolejne, profesjonalne narzędzie. W sytuacji, gdy zwraca się uwagę na wysokie koszty szkoleń i programów rozwojowych w przedsiębiorstwach, fakt, że ponad 2/3 pracowników fizycznych nigdy jeszcze nie uczestniczyło w webinarze jest dowodem na dalece niewykorzystany potencjał tego narzędzia. Wróćmy jednak do pytania o to jakie tematy - zdaniem Polaków - sprawdzają się najlepiej w webinarach. Na kolejnej stronie przyjrzymy się odpowiedziom, jakie na pytanie udzielili przedstawiciele konkretnych grup zawodowych. Jak łatwo się domyślić, generalny trend się powiela, jednak z punktu widzenia zainteresowania produktem konkretnych, decyzyjnych osób, niebagatelne znaczenie ma kto i jakim stopniu jest zainteresowanych poszczególnymi tematami. Dla potrzeb badania podzieliliśmy naszych respondentów według następujących grup zawodowych znanych z poprzedniej tabeli: pracownik fizyczny, pracownik umysłowy/ biurowy, specjalista, ekspert/menedżer, dyrektor/prezes/właściciel firmy. RAPORT WEBINARIA W POLSCE 4

5 Wykres 2. Zainteresowanie tematami wśród pracowników fizycznych. języki obce 61% 42% 39% 37% zarządzanie (HR, sprzedaż, marketing, logistyka) 26% 24% 18% 16% 11% moda i life style (gadżety, kreowanie wizerunku, luksusowe marki) 5% Wykres 3. Zainteresowanie tematami wśród specjalistów. języki obce 49% zarządzanie (HR, sprzedaż, marketing, logistyka) 35% 32% 28% 26% 25% 14% moda i life style (gadżety, kreowanie wizerunku, luksusowe marki) 8% 7% Wykres 4. Zainteresowanie tematami wśród ekspertów. zarządzanie (HR, sprzedaż, marketing, logistyka) 46% języki obce 45% 41% 34% 32% 29% 25% 12% 7% moda i life style (gadżety, kreowanie wizerunku, luksusowe marki) 3% Wykres 5. Zainteresowanie tematami wśród menedżerów i kierowników. zarządzanie (HR, sprzedaż, marketing, logistyka) 60% języki obce 44% 41% 28% 27% 27% 26% moda i life style (gadżety, kreowanie wizerunku, luksusowe marki) 8% 7% 6% Wykres 6. Zainteresowanie tematami wśród właścicieli firm i prezesów. zarządzanie (HR, sprzedaż, marketing, logistyka) 56% 41% 41% 40% języki obce 34% 27% 15% 11% moda i life style (gadżety, kreowanie wizerunku, luksusowe marki) 8% RAPORT WEBINARIA W POLSCE 5

6 Kategoria zawodowa jest szczególnie istotna z punktu widzenia współpracy b2b, gdzie liczy się zdanie osób decyzyjnych, a więc kierowników i właścicieli firm. Niemniej ważnym czynnikiem, który wpływał na decyzję jest obecne doświadczenie respondentów w tematyce webinarów. Deklaracje osób doświadczonych (regularnie biorących udział w webinarach) mogą lepiej pokazywać, które tematy mają szansę się sprawdzić w praktyce. Duże znaczenie ma oczywiście oferta webinarów, w których udział biorą osoby deklarujące duże doświadczenie. Wszak spora liczba darmowych szkoleń kieruje się nieco innymi zasadami w doborze tematyki, niż nieliczna jeszcze oferta profesjonalnych szkoleń płatnych. Ma to związek z tym, że szkolenia darmowe mają na celu zazwyczaj promocję organizacji lub eksperta je realizującego. Przybierają formę raczej seminarium, na którym można dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy, ale trudno tu mówić o przeprowadzeniu jakiegokolwiek procesu szkoleniowego. Niemniej jednak zdanie osób doświadczonych jest dla nas wyjątkowo cenne, co pokazuje poniższy wykres: języki obce 36% 48% zarządzanie (HR, sprzedaż, marketing, logistyka) 23% 53% 46% 32% 26% 30% 29% 30% 39% 31% 13% 17% 12% 13% moda i life style (gadżety, kreowanie wizerunku, luksusowe marki) 6% 6% doświaczony niedoświaczony Wykres 7. Zainteresowanie tematami wśród osób doświadczonych (biorą 36% udział w języki obce webinarach cyklicznie, przynajmniej raz w tygodniu) i niedoświadczonych (nie znają 48% doświaczony 53% w zarządzanie praktyce tego (HR, sprzedaż, typu szkoleń). marketing, logistyka) 23% 46% niedoświaczony 32% 26% 30% 29% Nauka komputery jezyków i Internet obcych (IT, cieszy software, się hardware) dużą popularnością do zdobycia. 39% Respondenci nie mają ochoty na tematy, 30% w internecie, jednak osoby mające już doświadczenie które równie dobrze mogą znaleźć na blogach, w książkach czy 31% w formie klasycznego e-learningu. w webinarach uważają, że to raczej tematy związane z 13% hobby (majsterkowanie, rozwojem gotowanie, zawodowym projektowanie mogą wnętrz, się tu ogród) lepiej sprawdzić. 17% Takie postrzeganie webinaru jako narzędzia rozwoju Zupełnie zignorowano tematy hobbystyczne czy związane z życiem pozazawodowym. 12% zawodowego stawia duże wyzwanie przed firmami 13% 6% oferującymi szkolenia dla biznesu. Z jednej strony moda i life style (gadżety, kreowanie wizerunku, luksusowe marki) Prawdopodobnie stało się tak dlatego, że osoby 6% doświadczone jest zapotrzebowanie na taką tematykę i forma wydaje w uczestnictwie w webinarach znają za się atrakcyjna, z drugiej wymagana jest ciągła ewangelizacja równo wady jak i zalety tej formy edukacji. Krótkie spotkania on-line przydają się, aby pozyskać wiedzę od ekspertów, która w normalnych warunkach jest trudna rynku w zakresie nowych mediów w edukacji i kształceniu pracowników. RAPORT WEBINARIA W POLSCE 6

7 Webinar w życiu codziennym Na pytanie, w jakich dniach najchętniej wziąłby/wzięłaby Pan/i udział w szkoleniu webinar najwięcej odpowiedzi wskazuje środek tygodnia oraz sobotę. Trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, że między poszczególnymi wypowiedziami nie ma wielkich różnic. Ciekawe jest również to, że respondenci wybrali poniedziałek jako najmniej odpowiedni dzień tygodnia do uczestniczenia w webinarach. W kontekście niemal niezwykłej popularności soboty można zaryzykować stwierdzenie, że webinary w dalszym ciągu są hobby, które zabierają nam czas prywatny, a w mniejszym stopniu wyobrażamy sobie ich wykorzystania w czasie pracy. poniedziałek 25% wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela 32% 30% 31% 37% 42% Wykres 8. Naszym respondentom zadaliśmy pytanie, jaki dzień tygodnia wydaje się najbardziej odpowiedni do wzięcia udziału w webinarze. Może zaskakiwać ogromna przewaga soboty nad poniedziałkiem. Jednak czy na pewno? Ci, którzy znają webinary i korzystają z nich cyklicznie najczęściej preferują czwartek (46% odpowiedzi) oraz środę i wtorek (45% odpowiedzi). Jest to więc pewna różnica w stosunku do ogółu odpowiedzi. Dla tych, którzy nie znają webinarów, to sobota wydaje się najodpowiedniejszym dniem i to oni znacząco wpływają na wysoki wynik tego dnia. Poniedziałek, jako dzień po weekendzie, nie jest popularny również u osób dobrze znających webinary (doświadczeni - 24%). Najbardziej popularny przedział czasowy, w jakim ankietowani chcieliby brać udział w webinarach to (49% badanych). Druga, najpopularniejsza pora na webinar to przedział rano, czyli w godzinach pracy. Niewiele więcej różnią się wyniki preferencji czasowych pod względem pozycji zawodowej. Grupy zawodowe specjalistów wybierają (53%), pracownicy fizyczni (47%) pracownicy administracyjni (47%) dyrektorzy (47%) % % % % % Wykres 9. Najpopularniejsza pora dla do robienia webinarów to wieczór. Dobrze sprawdza się jeszcze przedpołudnie. Później większość ankietowanych wpada w wir codzinnej pracy i trudno jest znaleźć czas na rozwój osobisty. RAPORT WEBINARIA W POLSCE 7

8 Jakich webinarów chcą Polacy? Webinary kojarzą się z synchronicznym przekazem na żywo obrazu i dźwięku, co często ogranicza się jedynie do prezentacji i wykładu eksperta. Wymagania osób cyklicznie biorących udział w webinarach są jednak znacznie większe i wykraczają poza samo uczestnictwo w szkoleniu czy transmisji wydarzenia. Uczestnicy, bez względu na stopień znajomości webinarów wskazują na kilka najważniejszych aspektów takiego szkolenia:... dostęp do dodatkowych materiałów (75% badanych), możliwość archiwizacji szkolenia w formie nagrania (47%), możliwości interakcji z trenerem (czat, ankiety, możliwość zadawania pytań 44%). Widać więc, że uczestnikom zależy przede wszystkim na uzyskaniu konkretnej wiedzy i możliwości utrwalenia jej później (archiwizacja nagrania, udostępnienie materiałów). Wysoko cenione jest również położenie możliwie dużego nacisku na interakcję tu liczą się przede wszystkim umiejętności trenera związane z używaniem webinarów (nawiązywanie interakcji, dawanie poczucia, że szkolenie nie jest jedynie wirtualnym spotkaniem). Odpowiedzi te są bardzo istotne dla tych, którzy chcą organizować cykliczne webinary, szczególnie w postaci płatnej. Na wyniki w tym zakresie nie wpłynęły znacząco wiek, pozycja zawodowa badanych ani też deklaratywna cena webinaru. pobieranie plików (z przykładami, prezentacją) 75% nagrywanie szkolenia przez użytkownika czat z trenerem i uczestnikami 47% 44% osobny punkt agendy przeznaczony na zadawanie pytań trenerowi interakcja poprzez wbudowane ankiety / quizy zgłaszanie propozycji kolejnych tematów bieżąca ocena szkolenia 29% 22% 17% łatwe wyszukiwanie webinarów i trenerów tworzenie rankingów wykładowców / trenerów 9% 8% Wykres 10. Jakie funkcjonalności związane z webinarami są najistotniejsze (poza przekazem audio i wideo, oraz pokazem slajdów)? Jak rozwijać webinary? W ramach badania zapytaliśmy respondentów czy chcieliby uzyskać bezpłatny dostęp do webinarów SklepWiedzy.pl, aby jako eksperci mogli oceniać ofertę i mieć realny wpływ na to, co oferujemy. Osoby na wyższych stanowiskach, wykonujące prace bliżej związane z zarządzaniem ludźmi czy procesami, są zdecydowanie bardziej zainteresowane możliwością testowania i oceniania webinarów. Grupą najbardziej zainteresowaną udziałem w webinarach w roli ekspertów są dyrektorzy i prezesi, a także właściciele firm. To świadczy o dużym potencjale tego zjawiska, ale również o wciąż niewielkiej świadomości wśród kadry niższego szczebla. Może to świadczyć o tym, że zainteresowanie nowymi metodami w nauce i rozwoju osobistym wynika z decyzyjności i poczucia realnego wpływu na własną organizację. To zaś świadczyć może też o tym, że w opinii Polaków webinary i inne nowoczesne formy e-learningu wiążą się przede wszystkim z życiem zawodowym. RAPORT WEBINARIA W POLSCE 8

9 dyrektor, prezes, właściciel 82% ekspert, menedżer specjalista pracownik umysłowy 61% 73% 69% pracownik fizyczny 42% Wykres 11. Czy chciał/a/by Pan/i wziąć udział jako ekspert Sklepu Wiedzy? (odpowiedzi pod względem pozycji zawodowej) Jak sprzedawać webinary? Wielką niewiadomą na polskim rynku jest wciąż webinar jako produkt. Chodzi o stworzenie takiego modelu, który będzie opłacalny zarówno dla twórców, jak i dla klientów. Informacji o tym, ile za webinar będzie w stanie zapłacić uczestnik nie mogą być efektem antycypacji. Średnia cena, jaką gotowi są zapłacić uczestnicy za webinar na żywo trwający 60 minut to 61 zł. Trzeba jednak wziąć pod uwagę różne doświadczenia osób odpowiadających. Nie tylko brak znajomości tematu, ale również inne wyobrażenia na temat webinarów wśród ludzi uczestniczących w tym zjawisku. Przyjrzyjmy się ogólnemu zarysowi odpowiedzi: % 15% 17% 20% 20% 10 9% zł zł zł zł zł > 100 zł Wykres 12. Jaką cenę jest Pan/i gotowy/a przeznaczyć za szkolenie, które trwa 60 minut? Mimo, że w tak formułowanych pytaniach istnieje ryzyko, że część respondentów odpowie ile chciałoby zapłacić (co zmienia sens pytania chęć i gotowość to nie to samo), to w przypadku naszego badania dominują wartości z przedziału zł. W sumie co piąty klient jest gotowy zapłacić między 51 a 100 zł. Tylko 9% przewiduje, że byłaby gotowa zapłacić więcej. Biorąc pod uwagę jak wiele osób nie zna w praktyce zjawiska webinarów, zdajemy sobie sprawę, że starają się wycenić produkt, z którego nigdy nie mieli okazji skorzystać. Zobaczmy zatem, co o cenach webinarów komercyjnych mówią osoby cyklicznie biorące w nich udział. W ich wypadku średnia cena za 1 h to 76 zł, a więc o 15 zł więcej, niż średnia! % 11% 14% 22% 19% 15% zł zł zł zł zł > 100 zł Wykres 13. Jaką cenę jest Pan/i gotowy/a przeznaczyć za szkolenie, które trwa 60 minut? (odpowiedzi osób, które biorą udział w webinarach cyklicznie). RAPORT WEBINARIA W POLSCE 9

10 Bierze się to w dużej mierze z tego, że osoby doświadczone częściej gotowe są zapłacić ponad 100 zł za szkolenie w formie webinaru (15% wobec średniej 9%). Takie odpowiedzi pokazują, że webinary mogą być atrakcyjną formą edukacji i sprawdzić się na rynku komercyjnym. Osoby znające temat częściej wierzą w jego potencjał niż osoby, które webinary znają głównie z teorii lub nigdy nie spotkali się z takim sposobem komunikacji. Zobaczmy, jak wygląda średnia cena, jaką gotowi są zapłacić uczestnicy: jednorazowo 67 zł cyklicznie 76 zł nie uczestniczyłem/am 58 zł nie spotkałem/am się z takimi szkoleniami 51 zł Wykres 14. Średnia deklarowana cena wg doświadczenia respondentów. Wiemy już, że doświadczenie ma istotny wpływ na deklarowaną szczodrość klientów. A jak sytuacja ma się w przypadku różnych grup zawodowych? W tym przypadku nie jest niespodzianką, że najwięcej za pojedynczy webinar chcą zapłacić osoby na lepiej opłacanych stanowiskach, co do których można z dużą pewnością domniemywać, że ich budżet domowy jest wyższy. pracownik fizyczny pracownik umysłowy, biurowy specjalista ekspert, menedżer 54 zł 59 zł 65 zł 74 zł dyrektor, prezes, właściciel 76 zł Wykres 15. Średnia deklarowana cena wg grupy zawodowej respondentów A jak wygląda ten trend z punktu widzenia wieku? Najwięcej za webinar są skłonne zapłacić osoby w wieku produkcyjnym ze średnim doświadczeniem zawodowym (grupa lat). Biorąc pod uwagę, że największą deklarowaną szczodrością wykazywali się dyrektorzy, menedżerowie, eksperci, a także właściciele firm, można przypuszczać, że osoby te poważnie myślą o webinarach w kontekście sposobu na rozwój i dalsze zwiększanie swoich kwalifikacji. RAPORT WEBINARIA W POLSCE 10

11 Podsumowanie Rynek webinarów dopiero się rozwija, jednak coraz pewniej stawia kroki. Powoli zaczyna wychodzić z niszowego, podziemnego środowiska i staje się coraz bardziej popularny nie tylko dla fanów nowych mediów i nowych technologii. Definiuje się jako narzędzie przekazu komunikatu marketingowego i społecznego, narzędzie reklamowo-promocyjne. Sposób na dotarcie do szerszego grona świadomych klientów sięgających po sprawdzone i markowe produkty, rozwiązania. Jak do tej pory SklepWiedzy.pl jest jednym z nielicznych serwisów w Polsce, w jakich można skorzystać z profesjonalnego webinaru poprowadzonego przez ekspertów w formie nagrań VOD czy też wykorzystując transmisje na żywo. Pozycjonowanie Sklepu Wiedzy jako najlepszej bazy webinarów o interesujących i wielotematycznych zagadnieniach, będzie niewątpliwie strategią nakręcającą spiralę biznesu. Obecnie trwają prace nad zdefiniowaniem najlepszych modeli współpracy, strategii prezentacji i organizacji webinarów. Czas pokaże, jakie modele okażą się najbardziej popularne. Faktem niezaprzeczalnym jest, że coraz częściej będziemy sięgać po rozwiązania, które oszczędzą nasz cenny czas, przekazując wiedzę w interaktywnej formie webinaru. Wypowiedzi osób biorących udział w badaniu pozwolily wyodrębnić dwie tendencje odbiorców wobec szkoleń webinarowych. Zadanie tym trudniejsze, gdyż świadomość internautów o tej formie kształcenia jest niska. 45% procent nie uczestniczyło w webinarach, a co piąty nigdy nie spotkał się z taką formą szkolenia. Analiza postawy użytkownika internetu - odbiorcy webinarów - klienta pozwala dostroić komunikację do potrzeb i generować rozwiązania, które zyskają popularność. I stymulować rynek. Im robimy się starsi, tym łatwiej ulegamy konserwatyzmowi i przyzwyczajeniom, dążymy do prostoty rozwiązań. Wbrew pozorom, większość badanych cyklicznie korzystających z webinarów (19%), to ludzie po 50-tce. Można przypuszczać, że są to osoby zainteresowane nowymi rozwiązaniami i innowacyjnością szkoleń. To prawdopodobnie entuzjaści nowinek technologicznych. Niewątpliwie ich zainteresowanie technologią stymulowane jest nie tylko osobistymi preferencjami, ale też pozycją zawodową. Top menedżerowie, prezesi, eksperci, wysoko postawieni specjaliści to przecież w organizacji firmy osoby proaktywne, stymulujące biznes i generujące trendy rozwojowe firmy. Druga duża grupa wyróżniających się osób w badaniu to ci, którzy w ogóle nie mieli kontaktu z webinarami nie wiedzą o ich istnieniu (tak jest w przypadku co piątego badanego), bądź też nie brali w nim udziału (45% badanych). Wyzwaniem będzie zachęcenie tej grupy do udziału w webinarach. Działania edukacyjno-promocyjne zdecydowanie stworzą dostęp do nowej grupy klientów. Wiąże się z tym szereg działań, w tym m.in. opracowanie sposobu komunikacji z każdą z grup wyłaniających się z badania. W komunikatach uwzględnić należałoby wartości takie jak: prostota w korzystaniu z webinarów (bez konieczności instalacji dodatkowych narzędzi), elastyczność czasu i miejsca, interaktywna forma przekazu w postaci strumienia video oraz tematyka dobrana do potrzeb internautów. Poziom otwartości na komunikację z każdą z wyżej wymienionych grup determinuje rozwiązania. Każda z opisanych tendencji wymaga innego podejścia. Można zatem dostroić język przekazu webinarów do wybranych grup. Np. proaktywnym działaniem komunikacyjnym podkreślającym użyteczność szkolenia i korzyści będzie niewątpliwie chwytliwy temat, silny merytorycznie na tyle, że zainteresuje odbiorców. Użyteczność tematyczna, możliwość spotkania eksperta na żywo online, archiwizacja materiałów, dostrojenie do branży i specjalizacji odbiorcy tworzy kolejne kanały komunikacji i sposoby na pozyskanie klienta webinaru. Ludzie chętnie rozmawiają ze znajomymi o produktach i rozwiązaniach, które kupują. Konferencje, seminaria, spotkania znakomicie wpisują się w role medium wymiany newsów. Stwarza to ogromne pole do popisu dla marketingu szeptanego oraz pozycjonowania webinarów jako aktrakcyjnej formy komunikacji w internecie. RAPORT WEBINARIA W POLSCE 11

12 Fundacja Obserwatorium Zarządzania ul.wiertnicza Warszawa - Wilanów tel fax Raport może być wykorzystywany i przetwarzany na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC-SA 3.0 (Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-na tych samych warunkach 3.0 Polska) RAPORT WEBINARIA W POLSCE 12

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością 1 Departament Gospodarki Elektronicznej Ministerstwo Gospodarki Publikacja została przygotowana przez Zespół

Bardziej szczegółowo

raport media online Sponsor Partnerzy

raport media online Sponsor Partnerzy raport media online Sponsor Partnerzy wrzesień 2010 1 spis treści 3 Najmłodsze medium połyka konkurencję Internet na rynku mediów rozpycha się łokciami. Coraz częściej wskazywany jest jako podstawowe źródło

Bardziej szczegółowo

Inwestuj w innowacje!

Inwestuj w innowacje! RAPORT i Uczestnicy wszystkich edycji projektu Inwestuj w innowacje! Twoje zdrowie w dobrych rękach Spis treści Wstęp Wstęp 5 Szanowni Państwo, Relacje inwestorskie kluczem do sukcesu spółki? 6 Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Efektywna komunikacja w internecie

Efektywna komunikacja w internecie Efektywna komunikacja w internecie Cztery najważniejsze obszary skutecznej e-komunikacji: WWW media społecznościowe monitoring mediów mobile Nowe standardy komunikacji W szkole uczono nas tego, jak przebiega

Bardziej szczegółowo

mshopper 2015 Mobile Institute POLACY NA ZAKUPACH MOBILNYCH luty 2015

mshopper 2015 Mobile Institute POLACY NA ZAKUPACH MOBILNYCH luty 2015 mshopper 2015 POLACY NA ZAKUPACH MOBILNYCH luty 2015 jak kupują mobilni Polacy? kim jest mobilny konsument? czy mobile połączy online i offline? 1 mshopper / 2015 na wstępie Przełom 2014 i 2015. Polacy

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Raport 2013. Raport zawiera: Szanowni Państwo! Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych

Wstęp. Raport 2013. Raport zawiera: Szanowni Państwo! Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych 1 1 Wstęp Szanowni Państwo! Raport zawiera: Sławomir Koszołko Dyrektor ds. Strategii i Marketingu GTS Poland Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 2 Trenerzy

Bardziej szczegółowo

PARTNER GŁÓWNY PARTNER MERYTORYCZNY

PARTNER GŁÓWNY PARTNER MERYTORYCZNY PARTNER GŁÓWNY PARTNER MERYTORYCZNY BADANIA MARKI PRACODAWCY W INTERNECIE ANALIZA PROCESU REKRUTACYJNEGO BUDOWANIE EVP EDUKACYJNE WARSZTATY EMPLOYER BRANDING KOMPLEKSOWE DORADZTWO EMPLOYER BRANDING I REKRUTACJA

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Raport Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Przedmowa Internet. To słowo zadomowiło się w języku na dobre. Sieć stała się częścią naszego życia, naszej codzienności. Coraz częściej jako użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2013. Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów

Kwiecień 2013. Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów Kwiecień 2013 Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów Partner raportu Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Spis treści Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym wsparcie 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE ROK 2008 Raport Stan Kapitału Ludzkiego został przygotowany w ramach obchodów Roku Kapitału Ludzkiego w Polsce PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Startup WOM. maciej oleksy TO TYLKO POCZĄTEK TRENDY W ZARZĄDZANIU EFEKTYWNE PROGRAMY PARTNERSKIE MARCIN ŁUKIAŃCZYK UKRYTY POTENCJAŁ WIRTUALNY OKUP

Startup WOM. maciej oleksy TO TYLKO POCZĄTEK TRENDY W ZARZĄDZANIU EFEKTYWNE PROGRAMY PARTNERSKIE MARCIN ŁUKIAŃCZYK UKRYTY POTENCJAŁ WIRTUALNY OKUP WSZYSTKO O e-biznesie MARZEC 2013 UKRYTY POTENCJAŁ ALICJA ZBYTNIEWSKA MAREK DORNOWSKI WIRTUALNY OKUP Foto: Archiwum własne autora maciej oleksy Startup MA ZArabiać WOM TO TYLKO POCZĄTEK Marek gawdzik TRENDY

Bardziej szczegółowo

WYSOKIE STANDARDY W CENIE Czynniki brane pod uwagę przez analityków przy tworzeniu rekomendacji

WYSOKIE STANDARDY W CENIE Czynniki brane pod uwagę przez analityków przy tworzeniu rekomendacji WYSOKIE STANDARDY W CENIE Czynniki brane pod uwagę przez analityków przy tworzeniu rekomendacji 2 3 WYSOKIE STANDARDY W CENIE 36 analityków z 13 domów maklerskich odpowiadając na 35 pytań opisało najważniejsze

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych RAPORT Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych dr Łukasz Mamica na podstawie badań i raportu

Bardziej szczegółowo

INBOUND MARKETING JAKO INTEGRALNY ELEMENT STRATEGII MARKETINGOWEJ WSPÓŁCZESNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

INBOUND MARKETING JAKO INTEGRALNY ELEMENT STRATEGII MARKETINGOWEJ WSPÓŁCZESNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA INBOUND MARKETING JAKO INTEGRALNY ELEMENT STRATEGII MARKETINGOWEJ WSPÓŁCZESNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA Open Access MINIB, 2014, Vol. 12, Issue 2 INBOUND MARKETING JAKO INTEGRALNY ELEMENT STRATEGII MARKETINGOWEJ

Bardziej szczegółowo

z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach 2010 2013 Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach

Bardziej szczegółowo

Co działa w polskim e-commerce Raport z badania sklepów internetowych. biznes 2.0 contium divante imas international

Co działa w polskim e-commerce Raport z badania sklepów internetowych. biznes 2.0 contium divante imas international Co działa w polskim e-commerce Raport z badania sklepów internetowych biznes 2.0 contium divante imas international wrzesień 2009 Dodaj form p atnoêci dla Twoich Klientów LUKAS Raty dla Twojego Sklepu

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Rozwój Internetu a segmentacja nabywców i pozycjonowanie oferty przedsiębiorstwa

Rozwój Internetu a segmentacja nabywców i pozycjonowanie oferty przedsiębiorstwa Lidia Danik Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu Rozwój Internetu a segmentacja nabywców i pozycjonowanie oferty przedsiębiorstwa Wprowadzenie Segmentacja i pozycjonowanie uznawane są za

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy w Waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Inwestujemy w Waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w Waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki PODRĘCZNIK STANDARDU ŚWIADCZENIA NOWEJ USŁUGI DORADCZEJ O CHARAKTERZE PROINNOWACYJNYM AUDYTU POTRZEB MARKETINGOWYCH [Podręcznik dystrybuowany

Bardziej szczegółowo

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer magazynu SDJ Kariera. To

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer magazynu SDJ Kariera. To Nr 1/2011 DRODZY CZYTELNICY Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer magazynu SDJ Kariera. To edycja specjalna dobrze Wam znanego Software Developer s Journal, w całości poświęcona tematowi kariery w branży

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo