Polskie Forum ISO Wykorzystanie systemów zarządzania środowiskowego do podnoszenia efektywności przedsiębiorstw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polskie Forum ISO 14000 Wykorzystanie systemów zarządzania środowiskowego do podnoszenia efektywności przedsiębiorstw"

Transkrypt

1 Polskie Forum ISO Wykorzystanie systemów zarządzania środowiskowego do podnoszenia efektywności przedsiębiorstw Seminarium internetowe 7marca2011 r.

2 Nowoczesne systemy zarządzania Tomasz Gasiński DNV

3 ...UNIKALNA DROGA REALIZACJI CELÓW

4 CSR A ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ŚRODOWISKOWY SPOŁECZNY EKONOMICZNY Zrównoważony rozwój to taki, który zaspakaja potrzeby teraźniejszości, nie zagrażając możliwości zaspakajania potrzeb przez przyszłe pokolenia

5 ENVIRONMENTAL PERFORMANCE Efekty działalności środowiskowej: wyniki zarządzania przez organizację jej aspektami środowiskowymi EPE ocena efektów działalności środowiskowej (zmiana wskaźników oddziaływania na środowisko w obszarach znaczących aspektów środowiskowych) EPI wskaźnik efektów oceny działalności środowiskowej (environmental performance indicator) : MPI wskaźnik efektów zarządzania (management performance indicator) OPI wskaźnik efektów działalności operacyjnej (operational performance indicator)

6 EPI -MPI Przykłady MPI wskaźnik efektów zarządzania: Polityka i Programy, Zgodność, Wyniki Finansowe, Relacje ze Społeczeństwem Liczba osiągniętych celów i zadań Stopień wdrożenia określonych standardów Liczba pracowników z określoną odpowiedzialnością za kwestie środowiskowe Liczba dostawców spełniających określone kryteria środowiskowe Liczba przeszkolonych osób w zakresie środowiskowym Stopień zgodności z przepisami Liczba przeprowadzonych ćwiczeń awaryjnych Ilość niezgodności prawnych wykrytych kontrolami Zwrot nakładów inwestycyjnych w OŚ Liczba publikacji prasowych w zakresie OŚ Stopień wykorzystania środków na OŚ Zakres raportowania środowiskowego Liczba kontaktów z lokalną społecznością

7 EPI -OPI Przykłady OPI wskaźnik efektów działalności operacyjnej Materiały: Mg / Mg, hl/ hl Energia: GJ / 1000 szt Usługi: Mg odpadów niebezpiecznych użytych w procesie Urządzenia techniczne i wyposażenie: sytuacje awaryjne, ilość godzin konserwacji, wykorzystanie powierzchni gruntu, poziom wykorzystania maszyn i urządzeń Transport: Mg / km, rodzaje paliw, emisja CO2 Wyroby: poziom wyrobów poddawanych recyklingowi, zawartość substancji niebezpiecznych, zużycie energii podczas życia wyrobu, ilość zwrotów wadliwych wyrobów Usługi: masa środków czyszczących na metr powierzchni, zużycie i rodzaj materiałów w trakcie serwisu, km / usługę Odpady: Yield, FRY, poziom odpadów w procesie, odpady niebezpieczne Emisje: wielkość i rodzaj emisji na jednostkę produktu, ilość energii uwolnionej do powietrza, hałas zmierzony na granicy terenu, CO2, freony itp.

8 Zarządzanie Procesami (OPI)

9 RAPORTOWANIE -EPE Raportowanie w zakresie posiadanych certyfikatów / systemów Raportowanie wyników EPE np.: energochłonność (OPI) energochłonność włańuchudostaw /value chain(opi) udział % dostaw z lokalnych źródeł materiałochłonność (OPI) poziom odpadów zawracanych (wykorzystywanych) FRY / Yield(OPI) wielkość emisji na jednostkę produkcji (OPI) relacje ze społeczeństwem (OPI) zakres stosowania LCM/LCA (MPI) działania w obszarze różnorodności biologicznej (MPI/EPI) działania edukacyjne (MPI) wpływ na koszty zmienne, koszty stałe zyski, ROI, ROACE, Reputację, Wartość Akcji, Zaufanie Inwestorów, pozyskanie Licencji Społecznej na prowadzenie działalności i Rozwój

10 Ograniczenie materiałochłonności i energochłonności Rafał Kmiecik DNV

11 PROGRAM PREZENTACJI Efektywność energetyczna rys historii Ograniczenie emisji CO 2 -scenariusze Kontekst legislacyjny Gdzie poszukiwać oszczędności? System zarządzana energią podejście systemowe Wymagania ISO 14001/EN 16001/ ISO50001 i co z tego wynika

12 KIEDY ZACZĘLIŚMY MYŚLEĆO OSZCZĘDZANIU ENERGII? Stany Zjednoczone i Europa - Październik 1973 Polska codzienne informacje na temat poziomu zasilania lata 70-te, 80-te

13 EFEKTYWNOŚĆENERGETYCZNA JEST KLUCZOWYM WARUNKIEM KRÓTKOTERMINOWEJ POPRAWY W ZAKRESIE OGRANICZENIA EMISJICO2 Redukcja zużycia energii w odniesieniu do emisji CO2 scenariusze związane z CC Source WEO2008, IEA, 2009

14 A NASZE PRAWO? Ministerstwo Gospodarki szacuje, że efektywnośćenergetyczna w gospodarce jest do 3 razy niższa niż w najbardziej rozwiniętych krajach europejskich oraz 2 krotnie niższa niż średnia europejska Ustawa o efektywności energetycznej mająca na celu obligatoryjne wdrożenie wymagańdyrektywy 2006/32/EU jest w fazie przygotowanego projektu, skierowanego do konsultacji i nie głosowanego przez Sejm. Publikacja i wejście ustawy w życie spodziewane jest na przełomie 2010/2011. Projekt ustawy przewiduje m in. wymaganie 1% redukcji zużycia energii rok/roku do 2020 roku przez publiczne i prywatne podmioty gospodarcze będące użytkownikami końcowymi energii. Ustawa ustanawia system Białych Certyfikatów wydawanych przez Urząd Regulacji Energetyki bądź jego jednostkę pomocniczą dla organizacji, które wykażą odpowiednio wyższąod ustawowej redukcjęzużycia energii poprzez działania organizacyjne, techniczne inwestycyjne. Dla podmiotów nie redukujących zużycia energii i nie realizujące żadnych programów w tym zakresie przewiduje się nakładanie opłat administracyjnych....nie jest jasny mechanizm kontroli i nadzoru związany z Ustawą

15 ILE MOŻEMY ZYSKAĆ/ ZAOSZCZĘDZIĆ? 18 26% O tyle można podnieść efektywność energetycznątylko działaniami optymalizacji i organizacji procesów operacyjnych i prawidłowego utrzymania instalacji, maszyn i urządzeń. (18 26%) x 2 Dodatkowo poprzez modernizację techniczną Dane wg. Międzynarodowej Agencji Energetycznej IEA

16 PYTANIE PODSTAWOWE... Jak pokonać ograniczenia związane z efektywnością energetyczną?

17 ILE MOŻEMY ZYSKAĆ/ ZAOSZCZĘDZIĆ? Oszczędności zużycia energii jedyniew wyniku prawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzeń Ogrzewanie Oświetlenie 4-11% (woda, para, powietrze) 6 12% Realizacja wyrobów i usług 4 12% Chłodzenie 5 15% Klimatyzacja 5 15% Transport wewnętrzny i zewnętrzny (4 9%) Wentylacja 5 15% Procesy wspierające 6 16% Dane wg. wystąpień prelegentów podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego czerwiec 2010 Panel Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach

18 KILKA SUKCESÓW LBNL, 2007 Firmy, które świadomie wdrożyły zasady zarządzania energią osiągnęły oszczędności powyżej 20% wraz z odpowiednimi wynikami w zakresie ograniczenia emisji CO2 3M zredukował konsumpcję energii o 30% od roku 2000 poprzez Globalny System Zarządzania Energią i oczekiwał, że osiągnie poziom 40% do końca 2008 United Technologies Corp zredukował globalnie emisję GHG o 46% w przychodach $ w latach , dąży do ograniczenia o 12% do końca 2010 Dow Chemical osiągnął poprawę o 22% pomiędzy 1994 a 2005 poprzez korporacyjny system zarządzania energią i dąży do poprawy o dalsze 25% do 2015 DNV wspierał ponad 10 największych firm transportu morskiego (+500 statków) w procesie redukcji zużycia energii o 5 30% poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania energią

19 Efektywnośćenergetyczna stan i potencjał dr inż. Andrzej Szajner

20 EFEKTYWNOŚĆENERGETYCZNA Podejście tradycyjne: energię trzeba wytworzyć i dostarczyć aktywność po stronie dostawcy odbiorca pasywny w przemyśle zasilanie procesów Od pewnego czasu koszty energii to szybko rosnąca pozycja w kosztach operacyjnych/ eksploatacyjnych Efektywnośćenergetyczna to nowe pojęcie, odbiorcaenergii staje sięaktywnym graczem w systemie energetycznym

21 W SKALI MAKRO W skali całej gospodarki od 20 lat następuje poprawa efektywności energetycznej Zmiana struktury przemysłu, wzrost roli usług prowadzi do zmniejszenia energochłonności gospodarki Cały czas, efektywnośćwytwarzania jednostki dochodu narodowego PKB w Polsce jest ok. 2x wyższa niż dla UE15

22 ENERGOCHŁONNOŚĆGOSPODARKI PL IUE Polska UE kg oe / 1000 EUR

23 CENY ENERGII Ceny nośników energii rosną Powody różne, ale tendencja stała: Rosnący popyt na energię Konkurencja po stronie popytu Wzrost wymagań środowiskowych Zmiana roli nośników energii (węgiel gaz energia elektryczna ) Wyczerpywanie się zasobów Wzrost cen szybszy od wskaźnika inflacji CPI

24 ZMIANA CEN NOŚNIKÓW ENERGII I CPI 260% 240% 220% 200% 180% 160% 140% 120% 100% Olej Gaz ziemny Propan Węgiel Energia elektr CPI 80%

25 STAN W ZAKŁADACHPRODUKCYJNYCH Duży kontrast stare / nowe zakłady produkcyjne Stare zakłady Nieefektywny system energetyczny Energochłonne technologie Brak możliwości monitorowania Nowe zakłady Proces produkcyjny uwzględnia materiałochłonność i energochłonność Możliwe monitorowanie i zarządzanie energią

26 PORÓWNANIE EFEKTYWNOŚCI SYSTEMÓW Energia pierwotna w paliwie Ep Ciepło wytworzone (użyteczne) Qu Ciepło dostarczane do odbiorcy Ciepło dostarczone do procesu / obiektu Ciepło użyteczne wykorzystane sprawność sprawność sprawność sprawność wytwarzania przesyłu regulacji wykorzystania Sprawności: System wysokosprawny: System niskosprawny: -wytwarzania ηw 93% 50% - przesyłu ηp 97% 75% - regulacji ηr 95% 75% - wykorzystania ηe 98% 80% - ogólna ηo 84% 22,5%

27 PRZYKŁAD -AUTOMATYCZNE STEROWANIE OŚWIETLENIEMPOWIĄZANE Z BMS lux L + Regulator + sieć BMS N t

28 ODZYSK CIEPŁA W WENTYLACJI rekuperatory: dwa wymienniki sprzężone wymiennik krzyżowy rurka ciepła regeneratory regenerator obrotowy pompa ciepła gruntowy wymiennik ciepła Możliwość 75% oszczędności!

29 PRZYKŁAD -DZIAŁANIA Docieplenie przegród Automatyka cwu Free-cooling Poprawa U okien Regulacja oświetlenia Łącznie działania 0,0% -2,0% -4,0% -6,0% -8,0% -10,0% -12,0% -14,0% -16,0% -18,0% -20,0% -0,5% -1,0% -2,9% Zmiany względne zapotrzebowania na EP na skutek działań -7,5% -8,3% -18,6%

30 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ-ZASADY 1. zużywać jak najmniej energii i paliw 2. wytwarzać i przetwarzać energię z jak najwyższą sprawnością 3. wybierać jak najczystsze paliwo (ekonomia również tanie) Najtańsza i najczystsza energia to energia zaoszczędzona

31 Zarządzanie energiąwg EN 16001:2009 / ISO 50001draft-podejście systemowe Rafał Kmiecik DNV

32 SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ System Zarządzania Energią: Zestaw współzależnych lub wzajemnie oddziałujących elementów organizacji do ustanowienia Polityki Energetycznej i Celów oraz do osiągnięcia tych celów EN 16001, rozdz system zarządzania energią EnMS (ISO 50001) Zestaw współzależnych lub wzajemnie oddziałujących elementów organizacji do ustanowienia polityki energetycznej, celów, procesów i procedur do osiągnięcia tych celów ISO 50001, rozdz. 3.2

33 EN / ISO PRZEGLĄD Ciągłe doskonalenie Polityka Energetyczna Planowanie Przegląd Zarządzania Wdrożenie i Działania Operacyjne Audyt Wewnętrzny Kontrola Monitorowanie i Pomiary Działania Korygujące i Zapobiegawcze

34 EN / ISO PRZEGLĄD Ciągłe doskonalenie Polityka Energetyczna Planowanie Dokumentuj Politykę, ustanów zobowiązanie, postaw cele i dokonuj przeglądów Przegląd Zarządzania Wdrożenia i Działania Operacyjne Audyt Wewnętrzny Kontrola Monitorowanie i Pomiary Działania Korygujące i Zapobiegawcze

35 EN / ISO PRZEGLĄD Ciągłe doskonalenie Polityka Energetyczna Zidentyfikuj możliwości dokonując regularnych przeglądów, zainicjuj projekty oszczędzania energii, dostosuj się do wymagań prawnych i statutowych Przegląd Zarządzania Planowanie Wdrożenia i Działania Operacyjne Audyt Wewnętrzny Kontrola Monitorowanie i Pomiary Działania Korygujące i Zapobiegawcze

36 EN / ISO PRZEGLĄD Ciągłe doskonalenie Polityka Energetyczna Planowanie Przegląd Zarządzania Dystrybuuj plany, buduj kompetencje, realizuj projekty, porządkuj procedury oraz Audyt odpowiedzialności Wewnętrzny Wdrożenia i Działania Operacyjne Kontrola Monitorowanie i Pomiary Działania Korygujące i Zapobiegawcze

37 EN / ISO PRZEGLĄD Ciągłe doskonalenie Przegląd Zarządzania Polityka Energetyczna Planowanie Wdrożenia i Działania Operacyjne Wdróż plan pomiarów, monitoruj, mierz i zapisuj dane związane ze zużyciem energii, okresowo porównuj zużycie ze wskaźnikiem energetycznym, porównuj zużycie z innymi organizacjami, gdzie jest to możliwe, oceniaj zgodność Audyt Wewnętrzny Kontrola Monitorowanie i Pomiary Działania Korygujące i Zapobiegawcze

38 EN / ISO PRZEGLĄD Ciągłe doskonalenie Polityka Energetyczna Przegląd Zarządzania Planowanie Przegląd skuteczności działań dokonywany przez Najwyższe Kierownictwo, przegląd Wdrożenia i Działania zgodności, decyzje o planach Operacyjne doskonalących i zmianach w Polityce Energetycznej Audyt Wewnętrzny Kontrola Monitorowanie i Pomiary Działania Korygujące i Zapobiegawcze

39 WYMAGANIA: EN / ISO Czynniki energetyczne: parametry wpływające na wynik zużycia energii w procesach, np. temperatura, ciśnienie, prędkość przepływu, objętość, wielkość/ ilość produkcji, Związek pomiędzy zużyciem energii i powiązanymi czynnikami energetycznymi Ocena - bieżące vs. oczekiwane zużycie energii w przyjętych przedziałach czasu Dokumentowanie czynników i aspektów energetycznych, możliwości oszczędzania energii, znaczących odchyleń od oczekiwanego poziomu zużycia energii Monitorowanie niezgodności administracyjnych oraz mających wpływ na osiągany wynik zużycia energii Szkolenia na wszystkich poziomach, szczególnie dla personelu mającego znaczący wpływ na zużycie energii Plan pomiarów zużycia energii Efektywność energetyczna w działaniach operacyjnych Energetyczna linia bazowa/ Profil energetyczny/ Aspekty energetyczne w procesach projektowania oraz modyfikacjach wyrobów, usług, procesów, technologii Uwzględnienie zużycia energii w łańcuchach dostaw i zakupach produktów, surowców, usług.

40 GDZIE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W ISO 14001? 4.1 System Zarządzania Środowiskowego - ogólne wymagania 4.2 Polityka środowiskowa 4.3 Planowanie- PLAN Aspekty środowiskowe Wymagania prawne i inne Cele, zadania i programy 4.4 Wdrażanie i funkcjonowanie - DO Zasoby, role, odpowiedzialności i uprawnienia Kompetencje, szkolenie i świadomość Komunikacja Dokumentacja systemu zarządzania środowiskowego Nadzór nad dokumentami Sterowanie operacyjne Gotowość i reagowanie na awarie 4.5 Sprawdzenie - CHECK Monitorowanie i pomiary Ocena zgodności Niezgodności, działania korygujące i zapobiegawcze Nadzór nad zapisami Audit wewnętrzny 4.6 Przegląd Zarządzania- ACT

41 SYSTEMY ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (EnMS) 3.1 System Zarządzania Energią - ogólne wymagania 3.2 Polityka energetyczna 3.3 Planowanie - PLAN Wstępny przegląd, Identyfikacja i przeglądy okresowe aspektów energetycznych Wymagania prawne i inne Cele, zadania i programy 3.4 Wdrażanie i funkcjonowanie - DO Zasoby, role, odpowiedzialności i uprawnienia Kompetencje, szkolenie i świadomość Komunikacja Dokumentacja systemu zarządzania energią Nadzór nad dokumentami Sterowanie operacyjne 3.5 Sprawdzenie - CHECK Monitorowanie i pomiary Ocena zgodności Niezgodności, działania korygujące i zapobiegawcze Nadzór nad zapisami Audit wewnętrzny 3.6 Przegląd Zarządzania - ACT Dane wejściowe do przeglądu Dane wyjściowe z przeglądu

42 SYSTEMY ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (EnMS) 4 System Zarządzania Energią 4.1 Wymagania ogólne 4.2 Odpowiedzialność Kierownictwa Wymagania ogólne Role, odpowiedzialności i uprawnienia 4.3 Polityka środowiskowa 4.4 Planowanie energetyczne - PLAN Wymagania ogólne Wymagania prawne i inne Przegląd energetyczny Energetyczna linia bazowa Wskaźniki wydajności energetycznej (Energy Performance Indicators) Cele, zadania i plany działania 4.5 Wdrażanie i funkcjonowanie - DO Wymagania ogólne Kompetencje, szkolenie i świadomość Dokumentacja Sterowanie operacyjne Komunikacja Projektowanie Zakupy usług energetycznych, wyrobów, wyposażenia i energii 4.6 Sprawdzenie (Checking performance) - CHECK Monitorowanie, pomiary i analizy Ocena zgodności wymagań prawnych i innych Audyt wewnętrzny Niezgodności, działania korygujące i zapobiegawcze Nadzór nad zapisami 4.7 Przegląd Zarządzania - ACT Dane wejściowe do przeglądu Dane wyjściowe z przeglądu

43 CHRONOLOGIA ISO Działania inicjujące 2008 ISO projektuje standard Energy Management System jako priorytetowy 1sze spotkanie ISO/PC 242 (US) - Wersja robocza (draft) gie spotkanie ISO/PC 242 (Brazil) - Draft Komisji 3ciespotkanie ISO/PC 242 (UK) -Draft Standardu Międzynarodowego FinalnyDraft Standardu Międzynarodowego 2011 Zaplanowana data zakończenia - Standard Międzynarodowy Zamysłem było wprowadzenie organizacyjnej struktury zarządzania energią w oparciu o model PDCA (ISO 9001 oraz ISO 14001) integrujący elementy techniczne i zarządcze

44 KORZYŚCI Z WDROŻENIA EnMS Redukcja kosztów zużycia energii Identyfikacja -obszary, procesy, miejsca, urządzenia o wysokim zużyciu energii Identyfikacja i monitorowanie aspektów energetycznych szczególnie związanych z istotnym zużyciem energii Utrzymanie zgodności zasad eksploatacji i utrzymania urządzeńz istniejącymi udokumentowanymi instrukcjami bądźprocedurami bądź identyfikacja braku uregulowańw tym zakresie. Opomiarowaniebieżącego zużycia energii do zapotrzebowania na energię Narzędzie pozwalające poprawiać efektywność energetyczną

45 Audytenergetyczny w systemie zarządzania energią dr inż. Andrzej Szajner

46 POCZĄTEK AUDYT ENERGETYCZNY Poza oszczędnością energii audyt ma zalety: znacznie ogranicza awarie i przestoje ujawnia możliwości przedsięwzięć niskonakładowych prowadzi do poprawy poziomu technicznego urządzeń technologicznych podstawy opisane w ISO koresponduje z systemami zarządzania EMAS i ISO (14001, 50001)

47 AUDYT ENERGETYCZNY

48 METODY OBNIŻENIA KOSZTÓW działania bez- i nisko-nakładowe nastawy regulatorów obniżenie temperatury czujniki obecności samozamykacze monitoring! termomodernizacja, w tym: docieplenie budynku, okna modernizacja instalacji grzewczej i c.w.u. modernizacja procesów i odzysk energii zarządzanie energią

49 Optymalizacja zakresu termomodernizacji

50 DANE WEJŚCIOWE Wielkość produkcji w ciągu minionych 5 lat Zużycie energii w ciągu 5 minionych lat Taryfy, ceny paliw Schemat procesu produkcyjnego Typ, moc i warunki eksploatacji urządzeń energetycznych, np. kotłów, wymienników Przepływ energii Schemat zakładu

51 DANE WEJŚCIOWECD Problemy zakładu do rozważenia w trakcie audytu Przedsięwzięcia w kierunku poszanowania energii podjęte w zakładzie w przeszłości Planowane przedsięwzięcia zakładu w kierunku poszanowania energii do podjęcia w przyszłości Otoczenie ekonomiczne dla gałęzi przemysłu, zakładu i sektora energii; czynniki sprzyjające i hamujące

52 AUDYT PRZEMYSŁOWY FAZY Faza I Faza II Faza III Zbieranie danych Analiza danych Koncepcja Analiza możliwości wykonania Plan działań Przygotowanie dokumentów i kwestionariuszy Przygotowanie pomiarów Analiza strat Ocena eksploatacji Ocena urządzeń Identyfikacja możliwych usprawnień Analiza opłacalności Skutki Analiza techniczno- ekonomiczna Wybór rozwiązań optymalnych Możliwości finansowania Analiza gospodarki energetycznej Harmonogram Nakłady Odpowiedzialność

53 MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA -MSP Europejski Bank Rozbudowy i Rozwoju (EBOR) - Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce PolsEFF dla projektów o wartości od 25 tys. do 1mlnEUR w formie kredytu bądźleasingu, oraz dotacji w wysokości 10-15%: małe projekty: wykorzystanie urządzeńz Listy Zakwalifikowanych Urządzeń większe: wymagane jest osiągnięcie 20% zmniejszenia zużycia energii wykazane przez audyt energetyczny wsparcie techniczne - audyty

54 MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA -DUŻE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) -program dla przedsiębiorstw, których łączne roczne zużycie nośników energii przekracza 50 GWh minimalny wzrost efektywności energetycznej o co najmniej 7% szeroki zakres działań, od technologii do wytwarzania (w tym kogeneracji) wsparcie techniczne audytów energetycznych

55 SYSTEM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW Mechanizm pozyskiwania, umarzania i obrotu świadectwami potwierdzającymi przeprowadzenie działańskutkujących oszczędnościąenergii; działania: zwiększenie sprawności wytwarzania energii zmniejszenie strat w przesyle i dystrybucji energii oszczędności w zużyciu energii przez odbiorców końcowych Prawa majątkowe wynikające z białych certyfikatów będą zbywalne; towar giełdowy Przedsiębiorstwa energetyczne -obowiązek pozyskania i przedstawienia do umorzenia URE określonej ilości białych certyfikatów

56 WNIOSKI Bez aktywnych kroków nie ma możliwości obniżenia zużycia i kosztów energii Inni podejmująkroki oszczędnościowe, więc cena energii będzie rosła Termomodernizacjai odnawialne źródła wsparte są specjalnym finansowaniem Specjalne finansowanie jest metodąna obniżenie wkładu własnego w inwestycję

57 Dziękujemy za uwagę. KONTAKT: 1. DNV Business Assurance Poland Tomasz Gasiński - Prezes Zarządu Telefon: Stowarzyszenie Polskie Forum ISO Telefon:

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 Informacje ogólne ISO 50001 to standard umożliwiający ustanowienie systemu i procesów niezbędnych do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej.

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowania SEAP z przykładami. Andrzej Szajner Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA

Zasady przygotowania SEAP z przykładami. Andrzej Szajner Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA Zasady przygotowania SEAP z przykładami Andrzej Szajner Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA aszajner@bape.com.pl Przygotowanie SEAP Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla liderów podejmujących

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa TOMASZ SŁUPIK Konferencja techniczna Jak obniżać koszty remontów i utrzymania

Bardziej szczegółowo

Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty

Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty Magdalena Rogulska Szwedzko-Polska Platforma Zrównoważonej Energetyki POLEKO, 8 października 2013 r. Cele polityki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska

Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska Instrumenty poprawy efektywności energetycznej polskiej gospodarki MINISTERSTWO GOSPODARKI Andrzej Guzowski, Departament

Bardziej szczegółowo

Podejście systemowe w zarządzaniu energią wg. ISO 50001, a stosowana praktyka.

Podejście systemowe w zarządzaniu energią wg. ISO 50001, a stosowana praktyka. Podejście systemowe w zarządzaniu energią wg. ISO 50001, a stosowana praktyka. Rafał Kmiecik Energy&Process Sector Manager / Audytor Wiodący Det Norske Veritas Business Assurance Poland DNV Business Assurance.

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001)

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) ROMAN KOŁODZIEJ IV Konferencja Naukowo-Techniczna,,Utrzymanie ruchu w przemyśle spożywczym Szczyrk, 26 kwietnia 2012 r. 1 PLAN

Bardziej szczegółowo

Energetyka komunalna teraźniejszość i wyzwania przyszłości Jak obniżyć koszty energii w przedsiębiorstwie i energetyce komunalnej

Energetyka komunalna teraźniejszość i wyzwania przyszłości Jak obniżyć koszty energii w przedsiębiorstwie i energetyce komunalnej Konferencja Energetyka komunalna teraźniejszość i wyzwania przyszłości Jak obniżyć koszty energii w przedsiębiorstwie i energetyce komunalnej 2016.04.08 Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Środowiska

Bardziej szczegółowo

Modernizacje energetyczne w przedsiębiorstwach ze zwrotem nakładów inwestycyjnych z oszczędności energii

Modernizacje energetyczne w przedsiębiorstwach ze zwrotem nakładów inwestycyjnych z oszczędności energii Modernizacje energetyczne w przedsiębiorstwach ze zwrotem nakładów inwestycyjnych z oszczędności energii Zygmunt Jaczkowski Prezes Zarządu Izby Przemysłowo- Handlowej w Toruniu 1 Celem audytu w przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny w MŚP

Audyt energetyczny w MŚP Audyt energetyczny w MŚP obszary problemowe, narzędzia i przykłady Kontekst ogólny, kierunki działań, inspiracje Marek Amrozy, mamrozy@nape.pl SPIS TREŚCI Efektywność energetyczna - aspekty ogólne Aspekty

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią

System Zarządzania Energią System Zarządzania Energią Seminarium w ramach Forum ISO 14000 24.03.2011, Warszawa Andrzej Ociepa Główny Specjalista Ekoekspert, Warszawa, Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 Definicja systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów poprawiających efektywność energetyczną w ramach dostępnych środków dotacyjnych

Wsparcie projektów poprawiających efektywność energetyczną w ramach dostępnych środków dotacyjnych Wsparcie projektów poprawiających efektywność energetyczną w ramach dostępnych środków dotacyjnych Lesław Janowicz econet OpenFunding Sp. z o.o. 28.10.2015 Nie wiemy wszystkiego, ale czujemy się ekspertami

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Konferencja Klubu Polskie Forum ISO 14000 Warszawa, 17-18 kwietnia 2012 Krzysztof Lebdowicz

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna w Polsce w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Energetyki

Efektywność energetyczna w Polsce w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Energetyki Efektywność energetyczna w Polsce w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Energetyki Priorytety PEP 2030 Poprawa efektywności energetycznej Wzrost bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Nowa Dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca poprawy efektywności energetycznej proponowane rozwiązania i zadania dla Polski

Nowa Dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca poprawy efektywności energetycznej proponowane rozwiązania i zadania dla Polski Nowa Dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca poprawy efektywności energetycznej proponowane rozwiązania i zadania dla Polski dr inż. Arkadiusz Węglarz Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w KAPE S.A. 2011-09-16

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

Drugi Krajowy Plan Działań dot. efektywności energetycznej dla Polski. Andrzej Guzowski, Departament Energetyki

Drugi Krajowy Plan Działań dot. efektywności energetycznej dla Polski. Andrzej Guzowski, Departament Energetyki Drugi Krajowy Plan Działań dot. efektywności energetycznej dla Polski Andrzej Guzowski, Departament Energetyki Polityka energetyczna Polski do 2030 r. Główne cele to: konsekwentne zmniejszanie energochłonności

Bardziej szczegółowo

PolSEFF. Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce

PolSEFF. Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce PolSEFF Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce Program wsparcia finansowego skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw promujący efektywność energetyczną oraz odnawialne źródła

Bardziej szczegółowo

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin.

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin. Zakres tematyczny: Moduł I Efektywność energetyczna praktyczne sposoby zmniejszania zużycia energii w przedsiębiorstwie. Praktyczne zmniejszenia zużycia energii w budynkach i halach przemysłowych. Instalacje

Bardziej szczegółowo

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia SPIS TREŚCI Przedmowa... 11 Podstawowe określenia... 13 Podstawowe oznaczenia... 18 1. WSTĘP... 23 1.1. Wprowadzenie... 23 1.2. Energia w obiektach budowlanych... 24 1.3. Obszary wpływu na zużycie energii

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki Warszawa, 22 października 2015 r. 2 Polityka energetyczna Polski elementy

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA BAT W SEKTORZE PRODUKCJI

PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA BAT W SEKTORZE PRODUKCJI Seminarium Informacyjno-promocyjne projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA BAT W SEKTORZE PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie

Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie Warszawa, 23 czerwca 2014 Leszek Drogosz Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Kursy: 12 grup z zakresu:

Kursy: 12 grup z zakresu: SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU EKO-TRENDY Kursy: 12 grup z zakresu: Szkolenia Instalator kolektorów słonecznych - 2 edycje szkoleń - 1 h/gr. 2. Szkolenia Nowoczesne trendy ekologiczne w budownictwie

Bardziej szczegółowo

Realizacja Ustawy o efektywności energetycznej

Realizacja Ustawy o efektywności energetycznej Realizacja Ustawy o efektywności energetycznej RYSZARD FRANCUZ VIII KONFERENCJA ENERGETYKA PRZYGRANICZA POLSKI I NIEMIEC DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY Sulechów, 18 listopada 2011 r. 1 I. Geneza ustawy o

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik do Uchwały Nr 90/2016 KM RPO WO 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO 2014-2020 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie III Gospodarka

Bardziej szczegółowo

BIAŁE CERTYFIKATY. jako premia za efektywność energetyczną w przedsiębiorstwie. Aleksandra Małecka

BIAŁE CERTYFIKATY. jako premia za efektywność energetyczną w przedsiębiorstwie. Aleksandra Małecka BIAŁE CERTYFIKATY jako premia za efektywność energetyczną w przedsiębiorstwie Aleksandra Małecka CZAS NA OSZCZĘDZANIE ENERGII PAKIET KLIMATYCZNO-ENERGETYCZNY (tzw. 3 x 20%) redukcja emisji CO2 o 20% w

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik do Uchwały Nr 33/2015 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 26 listopada 2015 r. OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO 2014-2020 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa III Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r.

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Źródła pochodzenia środków w portfelu NFOŚiGW środki statutowe NFOŚiGW środki pochodzące z opłat zastępczych

Bardziej szczegółowo

db energy Audyt efektywności energetycznej jako podstawa ubiegania się o dofinansowanie i białe certyfikaty PIOTR DANIELSKI

db energy Audyt efektywności energetycznej jako podstawa ubiegania się o dofinansowanie i białe certyfikaty PIOTR DANIELSKI Audyt efektywności energetycznej jako podstawa ubiegania się o dofinansowanie i białe certyfikaty PIOTR DANIELSKI Wiceprezes zarządu +48 516 172 480 piotr.danielski@dbenergy.pl ODBIORCY NA RYNKU ENERGII

Bardziej szczegółowo

XII Targi Energii Jachranka 2015 Nowelizacja Ustawy o efektywności energetycznej i jej wpływ na odbiorców przemysłowych

XII Targi Energii Jachranka 2015 Nowelizacja Ustawy o efektywności energetycznej i jej wpływ na odbiorców przemysłowych XII Targi Energii Jachranka 2015 Nowelizacja Ustawy o efektywności energetycznej i jej wpływ na odbiorców przemysłowych Jachranka, 24 września 2015 roku mgr inż. Katarzyna Zaparty Makówka Menadżer ds.

Bardziej szczegółowo

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie System zarządzania energią to uniwersalne narzędzie dające możliwość generowania oszczędności energii, podnoszenia jej efektywności

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju.

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. SZKOLENIE 2 Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. FAMED Żywiec S.A. Dokumentacja Systemu Zarządzania zgodnego z PN-EN ISO

Bardziej szczegółowo

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński 2012 Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą dr Adam Jabłoński GENEZA POWSTANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Konferencja w Rio de Janeiro 1992 r. 27 Zasad Zrównoważonego Rozwoju Karta Biznesu Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT Seminarium Informacyjno-promocyjne projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. Zmiany wzorców produkcji i konsumpcji w świetle

Bardziej szczegółowo

Zdjęcie. Audyt wstępny. Nazwa przedsiębiorstwa Adres. Sektor działalności: budownictwo Data opracowania

Zdjęcie. Audyt wstępny. Nazwa przedsiębiorstwa Adres. Sektor działalności: budownictwo Data opracowania Audyt wstępny Nazwa przedsiębiorstwa Adres Sektor działalności: budownictwo Data opracowania Zawartość: 1. Dane przedsiębiorstwa 2. Stan obecny 2.1. energia 2.2. budynek 2.3. rodzaj produkcji 3. Identifikacja

Bardziej szczegółowo

Refleksje na temat efektywności energetycznej i ESCO

Refleksje na temat efektywności energetycznej i ESCO Refleksje na temat efektywności energetycznej i ESCO /z doświadczeń grupy Dalkia w Polsce/ Krzysztof Skowroński członek zarządu, dyrektor ds. technicznych i rozwoju Dalkia Energy & Technical Services Sp.

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA GMINA, DOM, GOSPODARSTWO. Tomasz Lis

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA GMINA, DOM, GOSPODARSTWO. Tomasz Lis EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA GMINA, DOM, GOSPODARSTWO Tomasz Lis Sp. z o.o. Efektywność energetyczna to: ZrównowaŜony rozwój gospodarczy Ochrona klimatu Ziemi Bezpieczeństwo energetyczne Konkurencyjność Nowa

Bardziej szczegółowo

System zarządzania energią ISO 50001:2011. Zbigniew Misiura

System zarządzania energią ISO 50001:2011. Zbigniew Misiura System zarządzania energią ISO 50001:2011 Zbigniew Misiura Efektywność energetyczna (ENE) Energia jest w Unii Europejskiej kwestią priorytetową z trzech powiązanych ze sobą powodów: zmiany klimatu: spalanie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa I: Podtytuł prezentacji Zmniejszenie emisyjności gospodarki Magdalena Misiurek Departament Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1

Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1 PRAKTYCZNE ASPEKTY OBLICZANIA REDUKCJI EMISJI NA POTRZEBY PROJEKTÓW WYKORZYSTUJĄCYCH DOFINANSOWANIE Z SYSTEMU ZIELONYCH INWESTYCJI W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna w przemyśle spożywczym na przykładzie browarów

Efektywność energetyczna w przemyśle spożywczym na przykładzie browarów Efektywność energetyczna w przemyśle spożywczym na przykładzie browarów Carlsberg Polska Adam Pawełas menedżer ds. środowiska i bezpieczeństwa, Carlsberg Polska S.A. KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA EFEKTYWNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Ewelina Kaatz-Drzeżdżon Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku marzec 2015 Nowy

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ WYTWARZANIA ENERGII. I Międzynarodowe Forum Efektywności Energetycznej. Marian Babiuch Prezes Zarządu PTEZ. Warszawa, 27 października 2009

EFEKTYWNOŚĆ WYTWARZANIA ENERGII. I Międzynarodowe Forum Efektywności Energetycznej. Marian Babiuch Prezes Zarządu PTEZ. Warszawa, 27 października 2009 EFEKTYWNOŚĆ WYTWARZANIA ENERGII I Międzynarodowe Forum Efektywności Energetycznej Warszawa, 27 października 2009 Marian Babiuch Prezes Zarządu PTEZ Czarna skrzynka Energetyka Energia pierwotna Dobro ogólnoludzkie?

Bardziej szczegółowo

PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz. Jan Pyka. Grudzień 2009

PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz. Jan Pyka. Grudzień 2009 PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz Jan Pyka Grudzień 2009 Zakres prac Analiza uwarunkowań i czynników w ekonomicznych związanych zanych z rozwojem zeroemisyjnej gospodarki energii

Bardziej szczegółowo

Opolski Festiwal Ekoenergetyki 8-11 październik 2014

Opolski Festiwal Ekoenergetyki 8-11 październik 2014 Opolski Festiwal Ekoenergetyki 8-11 październik 2014 Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Doświadczenia z wdrażania zakładowych systemów sterowania i nadzoru źródłami i odbiorami energii egmina Infrastruktura Energetyka

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna trwałym elementem polityki energetycznej Polski

Efektywność energetyczna trwałym elementem polityki energetycznej Polski Efektywność energetyczna trwałym elementem polityki energetycznej Polski Edward Słoma, Zastępca Dyrektora Departamentu Energetyki MINISTERSTWO GOSPODARKI Polityka energetyczna Polski do 2030 r. Priorytet

Bardziej szczegółowo

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Konferencja Innowacje w przemyśle a zmiany klimatu Warszawa, dn. 28 maja 2009 r. 1 Warszawa, dn.28 maja 2009 r. Plan prezentacji: Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

efficiency be promoted in the Polish economy workshop 2011-02 - 01 Warszawa

efficiency be promoted in the Polish economy workshop 2011-02 - 01 Warszawa efficiency be promoted in the Polish economy workshop 2011-02 - 01 Warszawa Racjonalizacja zużycia energii w przemyśle, bariery, instrumenty promowana i wsparcia 2011-02 - 01 Warszawa mgr inż. Mirosław

Bardziej szczegółowo

Co kryje się pod. pojęciem gospodarki niskoemisyjnej

Co kryje się pod. pojęciem gospodarki niskoemisyjnej Co kryje się pod. pojęciem gospodarki niskoemisyjnej Warszawa, 20 marzec 2013 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Dr inż.. Arkadiusz Węglarz Dyrektor Dział Zrównoważonego rozwoju Gospodarka Niskoemisyjna

Bardziej szczegółowo

Finansowanie infrastruktury energetycznej w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko

Finansowanie infrastruktury energetycznej w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko Głównym celem tego programu jest wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia społeczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie ciepła odpadowego w firmie POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH. Przewodnik przedsiębiorcy

Wykorzystanie ciepła odpadowego w firmie POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH. Przewodnik przedsiębiorcy Wykorzystanie ciepła odpadowego w firmie POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Przewodnik przedsiębiorcy Na czym polega wykorzystanie ciepła odpadowego? Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW. w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW. w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020 Warszawa, 16 kwietnia 2015 OGÓLNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA stosunek uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych

Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych mgr inż. Krzysztof Szczotka www.agh.e du.pl BUDOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO Dr inż. Waldemar DOŁĘGA Instytut Energoelektryki Politechnika Wrocławska 50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność dr inż. Janusz Ryk Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych II Ogólnopolska Konferencja Polska

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa modernizacja infrastruktury Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu z wykorzystaniem kogeneracji oraz technologii OZE

Kompleksowa modernizacja infrastruktury Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu z wykorzystaniem kogeneracji oraz technologii OZE Kompleksowa modernizacja infrastruktury Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu z wykorzystaniem kogeneracji oraz technologii OZE Agenda Dlaczego zmiany? Charakterystyka szpitala Zakres

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna w Polsce i Europie - wybrane zagadnienia -

Efektywność energetyczna w Polsce i Europie - wybrane zagadnienia - Efektywność energetyczna w Polsce i Europie - wybrane zagadnienia - Forum Polska Efektywna Energetycznie Wrocław, 22 lutego 2012 r. 2012-02-22 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 1 Co to jest efektywność

Bardziej szczegółowo

Audyt przemysłowy Warszawa, 26 lutego 2015 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Audyt przemysłowy Warszawa, 26 lutego 2015 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. . Audyt przemysłowy Warszawa, 26 lutego 2015 Adam Dominiak +48 609 198 732 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Plan prezentacji Uwarunkowania formalno-prawne dotyczące efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 4 grudnia 2013r.

Rzeszów, 4 grudnia 2013r. Rzeszów, 4 grudnia 2013r. W Polsce funkcjonuje 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. NFOŚiGW oraz wojewódzkie fundusze łączy wspólny

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie inwestycji ze środków WFOŚiGW w Katowicach skierowanych dla sektora ciepłowniczego. Listopad, 2017 r.

Dofinansowanie inwestycji ze środków WFOŚiGW w Katowicach skierowanych dla sektora ciepłowniczego. Listopad, 2017 r. Dofinansowanie inwestycji ze środków WFOŚiGW w Katowicach skierowanych dla sektora ciepłowniczego Listopad, 2017 r. Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy wsparcia inwestycji energooszczędnych w Polsce. Andrzej Guzowski, Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 27 października 2011 r.

Mechanizmy wsparcia inwestycji energooszczędnych w Polsce. Andrzej Guzowski, Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 27 października 2011 r. Mechanizmy wsparcia inwestycji energooszczędnych w Polsce Andrzej Guzowski, Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 27 października 2011 r. 2 Mechanizmy wsparcia efektywności energetycznej- kontekst Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SZCZYRK, Czerwiec 2015 www.w f o s i g w. k a t o w i c e. p l

SZCZYRK, Czerwiec 2015 www.w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Wdrażanie Działania 1.7 PO IiŚ na lata 2014-2020 -Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko dąbrowskiej SZCZYRK, Czerwiec 2015 www.w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna. Projekt. Prezentacja r.

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna. Projekt. Prezentacja r. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna Projekt Prezentacja 22.08.2012 r. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. 1 Założenia do planu. Zgodność

Bardziej szczegółowo

Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole.

Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole. Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole. Rytro, 25 27 08.2015 System ciepłowniczy w Opolu moc zainstalowana w źródle 282

Bardziej szczegółowo

Wzrost efektywności energetycznej: uwarunkowania prawno-regulacyjne oraz mechanizmy wsparcia inwestycji.

Wzrost efektywności energetycznej: uwarunkowania prawno-regulacyjne oraz mechanizmy wsparcia inwestycji. Wzrost efektywności energetycznej: uwarunkowania prawno-regulacyjne oraz mechanizmy wsparcia inwestycji. Seminarium "Bezpieczna Chemia Warszawa, 5 listopada 2014 roku Pan Zbigniew Szpak, Prezes KAPE S.A.

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG na lata w obszarze ochrony środowiska

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG na lata w obszarze ochrony środowiska Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG na lata 2009-2015 w obszarze środowiska Biuro Ochrony Środowiska w Departamencie Inwestycji W obszarze CSR nie startujemy od zera!!!!

Bardziej szczegółowo

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych Podtytuł prezentacji Anna Pekar Zastępca Dyrektora Departament Ochrony Klimatu Styczeń 2013, Lublin Narodowy

Bardziej szczegółowo

Marlena Ballak Obowiązki podmiotów publicznych i podmiotów gospodarczych w ramach narodowego programu rozwoju gospodarki niskoemisyjnej

Marlena Ballak Obowiązki podmiotów publicznych i podmiotów gospodarczych w ramach narodowego programu rozwoju gospodarki niskoemisyjnej Marlena Ballak Obowiązki podmiotów publicznych i podmiotów gospodarczych w ramach narodowego programu rozwoju gospodarki niskoemisyjnej Szczecin, 15 kwietnia 2016 r. GOSPODARKA NIESKOEMISYJNA zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej

Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej Rafał Soja, TAURON Sprzedaż Forum Polska Efektywna Energetycznie, Wrocław, 22 luty 2012r. Unijne cele 3x20% Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

Pytanie do dr inż. Elżbiety Niewiedział

Pytanie do dr inż. Elżbiety Niewiedział Pytanie do dr inż. Elżbiety Niewiedział W jaki sposób sporządza się świadectwa efektywności energetycznej - białe certyfikaty oraz w jakich przypadkach są one wymagane zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej?

Bardziej szczegółowo

liwości poprawiania efektywności energetycznej w polskich zakładach

liwości poprawiania efektywności energetycznej w polskich zakładach Polsko Możliwo liwości poprawiania efektywności energetycznej w polskich zakładach adach Na podstawie wstępnych audytów w energetycznych 23. 01. 2008 Jerzy Tumiłowicz Specjalista ds. efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KAZIMIERZA WIELKA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KAZIMIERZA WIELKA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KAZIMIERZA WIELKA ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Niniejsza ankieta posłuży do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Kazimierza Wielka. Plan ten pozwoli

Bardziej szczegółowo

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii jako elementy planowania energetycznego w gminie Łukasz Polakowski 1 SEAP Sustainable Energy Action

Bardziej szczegółowo

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r.

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r. Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie Warszawa 8 maja 2013 r. Efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków krytycznych do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków. Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych

Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków. Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Krzysztof Szczotka PRZEDSIĘWZIĘCIA DLA POPRAWY EFEKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Znaczenie audytów efektywności energetycznej w optymalizacji procesów energetycznych

Znaczenie audytów efektywności energetycznej w optymalizacji procesów energetycznych Znaczenie audytów efektywności energetycznej w optymalizacji Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Spożywczym V Konferencja Naukowo-Techniczna Bielsko-Biała 18-19. 03.2013r. Tomasz Słupik Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce

NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce Wojciech Stawiany Doradca Zespół Strategii

Bardziej szczegółowo

Podręcznik najlepszych praktyk w zakresie efektywności energetycznej

Podręcznik najlepszych praktyk w zakresie efektywności energetycznej Podręcznik najlepszych praktyk w zakresie efektywności energetycznej Warsztaty 31 października 2013 Cel stosowania podręcznika najlepszych praktyk. Przykłady najlepszych praktyk obejmują najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej

Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej Roman Warchoł, TAURON Sprzedaż Forum Polska Efektywna Energetycznie, Gdańsk, 6 marca 2012r. Unijne cele 3x20% Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacyjne Katowice

Ekoinnowacyjne Katowice Ekoinnowacyjne Katowice Ekoinnowacje w Polsce Stan obecny. Bariery rozwoju. Możliwości wsparcia Katowice, 08.12.2016 r. Plan prezentacji 1. Wstęp 2. Ekoinnowacje w Katowicach podmioty zewnętrzne 3. Ekoinnowacje

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna jako temat ważny politycznie (cz.1)

Efektywność energetyczna jako temat ważny politycznie (cz.1) Efektywność energetyczna jako temat ważny politycznie (cz.1) Przygotowała: Ilona Jędrasik Sekretariat Koalicji Klimatycznej Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki Efektywność energetyczna w Polsce W

Bardziej szczegółowo

Grupa G.C.E. PROFITIA Management Consultants. Możliwości współpracy zwiększanie efektywności energetycznej

Grupa G.C.E. PROFITIA Management Consultants. Możliwości współpracy zwiększanie efektywności energetycznej Grupa G.C.E. PROFITIA Management Consultants Możliwości współpracy zwiększanie efektywności energetycznej Agenda Prezentacja GCE jako partnera w zakresie efektywności energetycznej Potrzeba zwiększania

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Niniejsza ankieta posłuży do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Lwówek Śląski. Plan ten pozwoli

Bardziej szczegółowo

Pytania kontrolne dotyczące zakresu świadectw charakterystyki energetycznej

Pytania kontrolne dotyczące zakresu świadectw charakterystyki energetycznej Pytania kontrolne dotyczące zakresu świadectw charakterystyki energetycznej Czy potrafisz wyznaczyć wskaźniki EP, EK i EU? wyznaczyć roczne zapotrzebowanie na użytkową, końcową oraz nieodnawialną energię

Bardziej szczegółowo

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania ISO 9000/9001 Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania Co to jest ISO International Organization for Standardization największa międzynarodowa organizacja opracowująca standardy 13700 standardów zrzesza narodowe

Bardziej szczegółowo

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych - wprowadzenie, najważniejsze zmiany Adam Ujma Wydział Budownictwa Politechnika Częstochowska 10. Dni Oszczędzania Energii Wrocław 21-22.10.2014

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat wdrażania Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej w Polsce

Informacja na temat wdrażania Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej w Polsce Ministerstwo Gospodarki Informacja na temat wdrażania Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej w Polsce Tomasz Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Energetyki Warszawa, 1 lutego 2011

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna, podstawy prawne i zachęty prawno- ekonomiczne przygotowane przez polski rząd

Efektywność energetyczna, podstawy prawne i zachęty prawno- ekonomiczne przygotowane przez polski rząd Efektywność energetyczna, podstawy prawne i zachęty prawno- ekonomiczne przygotowane przez polski rząd dr inż. Arkadiusz Węglarz Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w KAPE S.A. 2012-11-10 Krajowa Agencja

Bardziej szczegółowo

Sylabus kursu. Tytuł kursu: Program szkoleniowy z energooszczędnej renowacji starych budynków. Dla Projektu ETEROB

Sylabus kursu. Tytuł kursu: Program szkoleniowy z energooszczędnej renowacji starych budynków. Dla Projektu ETEROB Sylabus kursu Tytuł kursu: Program szkoleniowy z energooszczędnej renowacji starych Dla Projektu ETEROB 1 Kontrolka dokumentu Informacje Kraj Polska Właściciel dokumentu BSW Data sporządzenia 23/11/2014

Bardziej szczegółowo

Przyszłość ciepłownictwa systemowego w Polsce

Przyszłość ciepłownictwa systemowego w Polsce Przyszłość ciepłownictwa systemowego w Polsce Bogusław Regulski Wiceprezes Zarządu Olsztyn, 22 lutego 2016r. Struktura paliw w ciepłownictwie systemowym w Polsce na tle kilku krajów UE 100% 90% 80% 70%

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Instrumenty finansowania w zakresie efektywności energetycznej w programach WFOŚiGW we Wrocławiu Aleksander Marek Skorupa Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Centralny element

Bardziej szczegółowo

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach Toruń, 22 kwietnia 2008 Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Zrównoważona polityka energetyczna Długotrwały rozwój przy utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk Małopolska Agencja Energii i Środowiska sp. z o.o. ul. Łukasiewicza 1, 31 429 Kraków

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Potencjał efektywności energetycznej w przemyśle Seminarium Stowarzyszenia Klaster 3x20 Muzeum Górnictwa

Bardziej szczegółowo

Polityka efektywności energetycznej w Polsce

Polityka efektywności energetycznej w Polsce Nowa dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej. Obowiązki czy korzyści - dla administracji publicznej, przedsiębiorców i każdego z nas? Konferencja Instytutu na rzecz Ekorozwoju 10 grudnia 2012, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Klaster RAZEM CIEPLEJ Spotkanie przedstawicieli

Klaster RAZEM CIEPLEJ Spotkanie przedstawicieli Klaster RAZEM CIEPLEJ Spotkanie przedstawicieli 3 4 luty 2011 GIERŁOŻ prof.nzw.dr hab.inż. Krzysztof Wojdyga 1 PROJEKT Innowacyjne rozwiązania w celu ograniczenia emisji CO 2 do atmosfery przez wykorzystanie

Bardziej szczegółowo