komputerem przenośnym typu laptop samochodem osobowym i prawem jazdy kat B. Do zadań pracownika należeć będzie nadzór nad Siecią Resman

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "komputerem przenośnym typu laptop samochodem osobowym i prawem jazdy kat B. Do zadań pracownika należeć będzie nadzór nad Siecią Resman"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 I. Wymagania dotyczące warunków realizacji Umowy. Wymagania podstawowe. 1. Wykonawca zapewni pracownika inżyniera informatyka przez 8 godzin dziennie w dniach roboczych od godziny 7:30 do 15:30. Pracownik musi przebywać w pomieszczeniach wyznaczonych przez zamawiającego,. Inżynier musi dysponować : komputerem przenośnym typu laptop samochodem osobowym i prawem jazdy kat B. Do zadań pracownika należeć będzie nadzór nad Siecią Resman bieżące śledzenie działania sieci w oprogramowaniu do zarządzania siecią będącego w dyspozycji zamawiającego diagnozowanie i usuwanie zgłaszanych telefonicznie lub elektronicznie problemów z działaniem sieci. w przypadku zdiagnozowania awarii generowanie zgłoszeń serwisowych konfiguracja aktywnych urządzeń sieciowych optymalizacja działania sieci Wszystkie prace wykonywane przez pracownika muszą być wykonywane pod nadzorem pracowników Biura obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej 2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia materiałów eksploatacyjnych, narzędzi oraz części zamiennych niezbędnych do realizacji uzgodnionych prac serwisowych, będących przedmiotem niniejszej umowy. 3. Wykonanie naprawy jak również przeprowadzenie przeglądu serwisowego urządzenia musi być zakończone przywróceniem jego pełnej sprawności eksploatacyjnej i należytego wyglądu estetycznego. 4. Naprawy oraz przeglądy serwisowe urządzeń odbywać się będą w miejscu ich użytkowania. 5. W przypadku bardziej skomplikowanych uszkodzeń dopuszcza się wykonanie koniecznych napraw w punkcie serwisowym Wykonawcy. 1

2 Zlecenia serwisowe. 6. Naprawy bieżące oraz przeglądy serwisowe wykonywane będą w oparciu o indywidualne zlecenie serwisowe Zamawiającego. 7. Zlecenia serwisowe Zamawiający przesyła drogą elektroniczną, lub telefonicznie. 8. Wykonawca i Zamawiający wyznaczają, imiennie, uprawnione osoby ( których dane personalne są aktualizowane w czasie trwania umowy ) do kontaktów roboczych w zakresie organizacyjnego przygotowania, zgłaszania i wykonywania czynności serwisowych. 9. Do zgłaszania awarii, w imieniu Zamawiającego, upoważnieni są pracownicy Biura Obsługi Informatycznej Urzędu Miasta Rzeszowa 10. Zamawiający w zgłoszeniu serwisowym o awarii urządzenia zawrze w szczególności informacje: a) identyfikator urządzenia, b) data zgłoszenia, c) krótki opis objawów uszkodzenia, d) lokalizację eksploatacyjną uszkodzonego urządzenia, e) uwagi dodatkowe ( np: kod błędu, stan danych użytkowych ). 11. Telefoniczne zgłoszenie awarii wymaga potwierdzenia drogą elektroniczną ( ), z opcją potwierdzenia odbioru. 12. W oparciu o zgłoszenie serwisowe Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia dokumentu usługi serwisowej ( karta naprawy ) w którym będą odnotowywane istotne informacje dotyczące wykonywanych prac takich jak: a) czas wykonania naprawy, b) użyte części materiały, c) przyczyna powstania awarii. Forma karty naprawy zostanie uzgodniona w trybie roboczym pomiędzy Wykonawcą a Za-mawiającym. 13. Dokumentacja wykonywanych czynności serwisowych sporządzana przez Wykonawcę, w ramach uzgodnionych z Zamawiającym procedur, po zakończeniu naprawy jest w formie a ( skan dokumentu) przekazywana Zamawiającemu. Wykonywanie napraw serwisowych. 14. Zgłoszenia wykonane po godz. 15:00 traktowane będą jako przyjęte o godz. 8:00 następnego dnia roboczego. 15. Zgłoszenia oznaczone jako PILNE będą przyjmowane w trybie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku 2

3 16. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego awarii urządzenia, Wykonawca przystąpi do jego naprawy w czasie nie dłuższym niż 4 godz. (nominalny czas reakcji) od momentu przekazania zgłoszenia serwisowego 17. Dla zgłoszeń oznaczonych jako PILNE, Wykonawca przystąpi do jego naprawy w czasie nie dłuższym niż 1 godz. (nominalny czas reakcji) od momentu przekazania zgłoszenia serwisowego 18. Wykonawca zobowiązany jest do całkowitego zakończenia naprawy serwisowej w czasie nie dłuższym niż 48 godzin (nominalny czas naprawy), od momentu przekazania zgłoszenia serwisowego, przez co rozumie się usunięcie uszkodzenia i oddanie do eksploatacji w pełni sprawnego urządzenia oraz przywrócenie pełnej funkcjonalności. 19. Wykonawca zobowiązany jest do całkowitego zakończenia naprawy serwisowej zgłoszonej jako PILNE w czasie nie dłuższym niż 8 godzin (nominalny czas naprawy), od momentu przekazania zgłoszenia serwisowego, przez co rozumie się usunięcie uszkodzenia i oddanie do eksploatacji w pełni sprawnego urządzenia wraz z zachowaniem pełnej funkcjonalności. 20. Procedura wykonywania napraw jest następująca: a) uprawniony przedstawiciel Zamawiającego przekazuje drogą elektroniczną lub telefoniczną zgłoszenie serwisowe - adres do wysylania zgloszeń :. - nr telefonu do zgłaszania napraw czynny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu 365 dni w roku :. b) Wykonawca zobowiązuje się do sprawdzania skrzynki pocztowej w odstępach maksymalnie 15 minutowych c) Wykonawca potwierdza przyjęcie zgłoszenia serwisowego niezwłocznie i podejmuje czynności Serwisowe, w wymaganym czasie reakcji na zgłoszenie serwisowe. d) podjecie czynności serwisowych przez Wykonawcę to: - nawiązanie osobistego kontaktu w miejscu wystąpienia awarii przez pracownika serwisu Wykonawcy z osobą zgłaszającą awarię względnie z kierownikiem jednostki w której wystąpiła awaria - ocenę zaistniałej awarii, - wstępne określenie zakresu wymaganych prac serwisowych, - przybliżone określenie czasu niezbędnego dla wykonania naprawy, e) wykonanie naprawy uszkodzonego urządzenia w wyniku: 3

4 - naprawy uszkodzonego podzespołu lub jego wymiany na nowy o parametrach nie gorszych niż przed awarią, - wymiany na nowy podzespołu wypracowanego w wyniku normalnej jego eksploatacji, - zainstalowaniu podzespołu funkcjonalnego, rozszerzającego dotychczasowe możliwości eksploatacyjne urządzenia. f) sporządzenie dokumentacji naprawy i przekazanie Zamawiającemu kserokopii karty na prawy z wykonania usługi serwisowej. 21. W przypadku braku możliwości całkowitego zakończenia naprawy urządzenia, w wymaganym czasie (nominalny czas naprawy) tj. 48 godzin od chwili zgłoszenia awarii, Wykonawca udostępni Zamawiającemu, na czas przedłużającej się naprawy, sprzęt wolny od wad o nie gorszych parametrach eksploatacyjnych, tak aby zapewnić realizacje funkcjonalności naprawianego sprzętu. Wykonywanie przeglądów serwisowych 22. Wykonawca w trakcie trwania umowy dokona 2 przeglądów serwisowych wszystkich elementów sieci, w szczególności - wszystkich punktów abonenckich sieci resman 110 lokalizacji ( maszty, mocowania anten, ciągi kablowe, szafy abonenckie, urządzenia aktywne, zasilanie) - stacji bazowych 2 szt ( maszty, mocowania anten, ciągi kablowe, szafy abonenckie, urządzenia aktywne, klimatyzacja, zasilanie) - centrum zarządzania siecą ( ciągi kablowe, szafy abonenckie, urządzenia aktywne, klimatyzacja, zasilanie) 23. Celem wykonana przeglądu serwisowego elementu sieci jest zapewnienie jego pełnej sprawności eksploatacyjnej i przywrócenie należytego wyglądu. 24. Zamawiający uzgodni z Wykonawcą, w trybie roboczym, termin wykonywania przeglądów serwisowych, tak aby nie zakłócać istotnie prac wykonywanych przez Zamawiającego. 25. Wykonawca zobowiązany jest podczas wykonywania przeglądów serwisowych do wykonania przez osobę upoważnioną pomiarów (instalacji odgromowej, oporności uziemienia, izolacji przewodów, skuteczności uziemienia szaf, pomiar ochrony przeciwporażeniowej). W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Wykonawca dokona naprawy skutkującej usunięciem usterki wykrytej podczas pomiaru, a następnie dokona ponownych pomiarów. Należy sporządzić protokół z wykonania pomiarów. 26. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszystkich usterek stwierdzonych podczas wykonywania przeglądu serwisowego danego elementu sieci, ze szczególnym uwzględnieniem, elementów montażowych masztów, anten, szaf. 4

5 27. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszystkich usterek stwierdzonych podczas wykonywania przeglądu serwisowego danego elementu sieci, ze szczególnym uwzględnieniem, elementów montażowych masztów, anten, szaf. 28. Wykonanie przeglądu serwisowego odnotowywane jest, przez Wykonawcę, w protokole przeglądu serwisowego dla każdego z elementów sieci. 29. Wykonawca dostarczy i wymieni 30 szt. zasilaczy UPS we wskazanych obiektach Sieci ResMan. Minimalne parametry zasilacza UPS: - moc pozorna 500VA - moc rzeczywista 320W - układ AVR - dostęp do parametrów pracy przy użyciu protokołu SNMP - możliwość powiadamiania em o zanikach zasilania 30. Wykonawca dostarczy i wymieni 35 szt. routerów FWA7204 we wskazanych obiektach Sieci ResMan na urządzenia takie same lub zgodne: - min 4 porty FE - porty USB i/lub RS232 - system operacyjny ROUTER OS L4 - możliwość przeniesienia pliku z działającą konfiguracją routera wymienianego na nowy 5

6 Lista elementów sieci RESMAN nazwa Elementu typ urządzenia ilość urządzeń Stan urządzenia Data produkcji / data instalacji Warunki Pracy Switch Ethernetowy HP Procurve Switch Ethernetowy 50 portów 10/100 HP Procurve Monitor LCD/klawiatura/switch KVM ALTUSEN System Voip Sysmaster VM-2000; GW SM Szafa serwerowa 42U ZPAS 19'' ; 42U 3 1 Router/firewall/IDS Astaro 1 2 Serwer NAT/DNS GB; 2 GB RAM 1 1 Server Aplikacji GB; 2 GB RAM 4 1 Serwer Cluster Array 2 TB GB; 2 GB RAM 1 2 Serwer QOS GB; 2 GB RAM 1 1 ceragon 1528P, antena radiolinia ceragon 1528 P 60cm andrew, maszt 1 2 Riverstone 8000, 2x Przełącznik Router ATM zasilacz 220; 2 x cpu, 1 x 2 GBE, 1 x 16 ETH; 2 x 2 STM1 1 3 Klimatyzacja 5 3 /3 Siłownia System zasilania awaryjnego telekomunikacyjna telzas 1 3 HP Compaq nx7010 P4M laptop SB75G2-1GB RAM, P4- Stacja Robocza 3GHz, HDD 80GB, DVI 4 3 Monitor LCD ACER AL2416W 4 3 Stanowisko pracy Biurko; krzesło obrotowe 4 3 Drukarka kolorowa A3 OKI Xero/Fax OKI 1 2 Analizator Widma Agilent 1 1 Agregat prądotwórczy 1 3 Stacja Bazowa Systemu PTMp vecta /3 Star 3500 vecta Star Vecta Star 3500 CPE vecta Star Vecta Star 3500 CPE ZASILACZ vecta Star / Vecta Star 3500 CPE WALBOX vecta Star / RUTER MT FWA 7204 FWA / RUTER MT FWA zasilacz FWA / RUTER MT FWA dysk FWA /

7 UPS ETA 1600 RACK / Bramka voip 32 porty - DGT ATK DGT ATK / Bramka voip 16 portow - DGT ATK DGT ATK / Bramka voip 4 portow - DGT ATK DGT ATK / Hotspot Mikrotik - zasilacz Senao / Hotspot Mikrotik - antena 5 ghz proxim 70 3 Hotspot Mikrotik - antena 2.4 ghz Senao 70 3 Hotspot Mikrotik - karta wifi 2.4 ghz Senao 70 3 Hotspot Mikrotik - karta 5 ghz Senao 70 3 Hotspot Mikrotik - pigtail 2.4 ghz Senao 70 3 Hotspot Mikrotik - pigtail 5 ghz Senao 70 3 Hotspot Mikrotik - odgromnik bnc senao 70 3 Hotspot Mikrotik - odgromnik rj45 Senao 70 3 Hotspot Mikrotik - kabel antenowy 2.4 ghz cyberbajt 70 3 Hotspot Mikrotik - kabel antenowy 5 ghz cyberbajt 70 3 Hotspot Mikrotik - płyta główna mikrotik 70 3 Hotspot Mikrotik - obudowa zewnętrzna mikrotik 70 3 Maszt antenowy Switch HP Procurve 2626 HP / Switch HP Procurve 2650 HP / okablowanie indor 100m / okablowanie outdor 100m Szafy Abonencka 12U ZPAS 12 U / Link radiowy 5 GHz - Mikrotik RB / UAH mikrotik cyberbajt 30 3 Link radiowy Horizon Compact DragonWave / Kamera Szybkoobrotowa Pelco/Novus / Server video IP Acti/mango 24/ / Kamera Starcjonarna IR Novus / Wyjaśnienia do tabeli Lista elementów sieci RESMAN : Stan urządzenia 1 urządzenie w bardzo dobrym stanie 2 urządzenie w dobrym stanie 3 urządzenie w stanie dostatecznym Warunki Pracy 1 urządzenie działa w klimatyzowanym pomieszczeniu 2 urządzenie działa w szafie rack wraz z innymi urządzeniami w pomieszczeniu bez klimatyzacji 3 urządzenie umieszczone na zewnętrz, bezpośrednio wystawione na działanie warunków atmosferycznych 7

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia... 2

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia... 2 Załącznik nr 7 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego pn. " Kompleksowa informatyzacja Gminy Popielów celem zapewnienia mieszkańcom

Bardziej szczegółowo

A. Definicje: 1. Testy odtworzeniowe

A. Definicje: 1. Testy odtworzeniowe A. Definicje: 1. Testy odtworzeniowe Załącznik nr 1 do umowy nr Przeprowadzenie przeglądu skuteczności działania systemu wykonywania kopii bezpieczeństwa, polegające na: 1.1. Wykonaniu pełnego odtworzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. wymagań minimalnych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz opis świadczenia usług dla beneficjentów ostatecznych i 3 jednostek oświatowych

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS SzWNr2 ZP/250/100/395 /10 Rzeszów, 20101108 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Część

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Część Załącznik nr 1 a do SIWZ 1. Cel zamówienia publicznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Część Cel zamówienia publicznego, słownik użytych pojęć, komunikacja Przedmiotem zamówienia jest dostawa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia I. Opis zakresu i implementacji systemu Zamawiany System składa się z elementów sprzętowych i oprogramowania (infrastruktura), które muszą zostać rozmieszczone

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ numer sprawy: 19/SISP-2/PN/2014 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa platformy komunikacyjnej dla systemu wideokonferencji w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Nr sprawy: 27/3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

I. Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia. CPV 72532000-3

I. Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia. CPV 72532000-3 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia. CPV 72532000-3 Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja platformy sprzętowej, oprogramowania

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach Zamawiający - Sąd Rejonowy w Kartuzach ul. Kościuszki 26 83-300 Kartuzy Zatwierdził: Piotr Kryszewski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest: Wyposażenie w urządzenia do poboru opłat za parkowanie (parkomaty) oraz obsługa strefy płatnego parkowania w Krakowie. II. III. IV. Definicje:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Białystok: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r.

REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r. REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r. Przepis wstępny oraz definicje 1 Niniejszy regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest: Wyposażenie w urządzenia do poboru opłat za parkowanie (parkomaty) oraz obsługa strefy płatnego parkowania w Krakowie. II. III. IV. Definicje:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. OPROGRAMOWANIE I. Wymagania ogólne systemu 1) system webowy dostęp z wielu komputerów przez przeglądarkę internetową, 2) system musi działać w środowisku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-58/10 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ś wiadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P.H.U. DatexNet Waldemar Śtawski dla odbiorco w.

Regulamin Ś wiadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P.H.U. DatexNet Waldemar Śtawski dla odbiorco w. 1. Przedmiot regulaminu i postanowienia wstępne. 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie określają : - tryb i warunki zawierania, rozwiązywania oraz wygaśnięcia umów, - zasady wnoszenia płatności

Bardziej szczegółowo

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE sttb Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zapewnienie przez Stowarzyszenie Telewizja Teofilów B z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie 1. Przedmiot zamówienia 2. Ilość Zad. 1 Zad. 2 Zad. 3 Zad. 4 Zad. 5 Zad.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS

Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS I. System wymagania ogólne Zamawiający zakłada wykorzystanie dedykowanego narzędzia informatycznego do ewidencji zasobów budowanej optycznej sieci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU IST s.c. Małgorzata Trawińska, Mariusz Trawiński, ul. Mazowiecka 6G, 18-400 Łomża REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ Informacje ogólne Instytut Ochrony Środowiska Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 września 2005 r. został wyznaczony na Krajowego Administratora Systemu

Bardziej szczegółowo