Metodyka Webinarów. wersja 1.0. Video conference use for adult learning. konsorcjum projektu:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Metodyka Webinarów. wersja 1.0. Video conference use for adult learning. konsorcjum projektu:"

Transkrypt

1 Metodyka Webinarów wersja 1.0 Video conference use for adult learning konsorcjum projektu:

2 Niniejszy dokument Metodyka Webinarów wer. 1.0 został przygotowany w ramach projektu Webinar 2 Learn video conference use for adult learning, współfinansowanego w ramach Programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci. Bazuje on na projekcie How to webcast new media use in the efficient learning processes oraz na wynikach uzyskanych w trakcie jego wdrażania. Konsorcjum projektu składa się z następujących członków: Fundacja Obserwatorium Zarządzania (FOZ) HIC Slovakia s.r.o. (HIC) EUROPROJECT (EP) Nowoczesna Firma S.A. (NF) Analysis, consulting, interdisciplinary research (abif) Autorzy: Krzysztof Zieliński (FOZ) Anna Jaruga (FOZ) Reinhold Hofmann (HIC) Teodora Marinova (EP) Michal Plewczynski (NF) Monira Kerler (abif) We współpracy z: Marta Eichstaedt Agnieszka Świątecka ISBN: Warszawa 2012 Webinar 2 Learn video conference use for adult learning Webinar2learn.eu 3

3 Spis treści 1. Wprowadzenie do koncepcji webinaru Czym jest webinar Pojęcia pokrewne Webinary w szkoleniach Cechy charakterystyczne webinarów Zalety webinarów i związane z nimi wyzwania Zalety Wyzwania Technologia Oprogramowanie do webinarów Funkcjonalności Zasoby Wymogi sprzętowe Wymogi w zakresie przepustowości łącza internetowego/sieci Zagadnienia techniczne związane z webinarami Miejsce Kąt ustawienia kamery Oświetlenie Audio Organizacja webinaru Cel webinaru Informacja o webinarze i rejestracja uczestników Role Rola trenera w webinarze Moderator Ekspert Wsparcie techniczne Typy uczestników Planowanie i przygotowanie webinaru Planowanie sesji Przygotowanie materiałów Kontakt z uczestnikami 51 5

4 4.4 Harmonogram ogólny Prezentacja Przeprowadzenie webinaru Budowanie interakcji społecznych Głos trenera Zadania wymagające aktywności Zamknięcie webinaru Ewaluacja procesu kształcenia i realizacji szkolenia Ewaluacja efektu kształcenia Metody i narzędzia ewaluacji Ewaluacja szkolenia Materiały uzupełniające i poszkoleniowe Nagrania z webinarów Słowniczek Literatura 81 6

5 1. Wprowadzenie do koncepcji webinaru Etymologia Pojęcie webinar to skrót od angielskiego zwrotu Web-based Seminar (seminarium prowadzone za pośrednictwem sieci Web), oznaczający prezentację, wykład, warsztaty lub seminarium, transmitowane przy pomocy sieci Web połączenia słów Web (od sieci Web) i seminarium, opisującej specyficzny rodzaj konferencji internetowej (Wikipedia 1 ). Słownik online Merriam-Webster podaje podobną, choć węższą definicję: prezentacja edukacyjna na żywo, transmitowana online, w trakcie której oglądający mogą zadawać pytania i przekazywać komentarze. Niektórzy są zdania, że webinary mogą mieć charakter jednokierunkowy, trener- -odbiorca, z ograniczeniem interakcji z odbiorcami; w takim wypadku bardziej precyzyjnym określeniem jednokierunkowego przekazu jest angielski termin webcast (Web sieć; broadcast transmisja). Webinary mogą być natomiast bardziej ukierunkowane na współpracę i uwzględniać możliwość przeprowadzania ankiet, zadawania pytań i udzielania odpowiedzi, co pozwala odbiorcom na pełne uczestnictwo w sesji. W niektórych przypadkach, prezentujący korzysta ze zwykłej linii telefonicznej, komentując treść widoczną na ekranie, a odbiorcy mogą zgłaszać uwagi, używając własnych telefonów głośniki telefoniczne są w takim przypadku najwygodniejszym narzędziem. Na rynku dostępne jest wyposażenie do organizacji konferencji internetowych z wykorzystaniem VoIP (voice over Internet protocol) technologii transmisji dźwięku, które umożliwia pełną komunikację internetową. W zależności od dostawcy Internetu, webinary mogą zapewniać możliwość dostępu użytkownikom ukrytym lub anonimowym, którzy biorą udział w webinarze bez wiedzy pozostałych uczestników. Krótka historia Usługi typu czat, realizowane w czasie rzeczywistym, w rodzaju IRC, pojawiły się pod koniec lat 80. XX wieku. Czat internetowy i komunikatory internetowe 1 Wikipedia jest uznawana za jedno z najlepszych źródeł wiedzy w dziedzinie nowoczesnych, szybko zmieniających się technologii. 1. Wprowadzenie do koncepcji webinaru 9

6 weszły w użycie w połowie lat 90. Pod koniec tej dekady uruchomiono pierwszą prawdziwą aplikację do konferencji internetowych firmy Starlight Networks ( Online broadcasting ) produkt StarLive ( aplikacje dla usług strumieniowych ), co zaowocowało powstaniem dziesiątków kolejnych aplikacji konferencyjnych, wśród których na wyróżnienie zasługuje WebEx. Znak handlowy dla terminu webinar został zarejestrowany w roku 1998 jego właścicielem stał się Eric R. Korb, który napotkał jednak na duże trudności, próbując bronić swojego prawa do znaku; obecnie należy on do InterCall. Początek konferencjom internetowym dał Plato, niewielki, niezależny system obsługujący pojedynczą klasę terminali, podłączonych do komputera centralnego. 1.1 Czym jest webinar Dla potrzeb opisanej tu metodyki, webinar to: Seminarium sieciowe umożliwiające transmisję online treści wideo oraz audio (przy pomocy Internetu) z jednego źródła do ograniczonej liczby odbiorców w celach szkoleniowych Webinar może być realizowany na żywo lub też może zostać zarejestrowany i transmitowany na życzenie, co daje oglądającemu możliwość zapoznania się z treścią webinaru w dowolnie wybranym momencie. W przeciwieństwie do plików typu podcast, nie wymaga pobierania danych webinar korzysta ze strumienia wideo w trybie progresywnym, odtwarzanego na komputerze użytkownika, dzięki czemu nie jest konieczne zapewnienie odpowiedniej wolnej przestrzeni na dysku twardym; nie ma też problemu z pozostałymi na komputerze plikami multimedialnymi. Dostępność prezentacji na życzenie, możliwość ich współdzielenia i dystrybucji przy pomocy portalu czy bazy danych odgrywa kluczową rolę dla osoby biorącej udział w webinarze. Oznacza to, że uczestnicy mają swobodny dostęp do transmitowanych treści i mogą odtwarzać je dowolną ilość razy. Kluczową cechą dobrego webinaru są jego elementy interaktywne możliwość przekazywania, odbierania i omawiania informacji. Funkcja interaktywna może być realizowana za pomocą forów dyskusyjnych i czatów online, dostępnych na tej samej stronie internetowej, co webinar. Dzięki temu uczestnicy szkolenia mogą omawiać jego treść, tworząc społeczność internetową, lub w niektórych przypadkach generować własny wkład w treść prezentacji, zadając pytania lub 10

7 zgłaszając uwagi, które mogą być przekazywane bezpośrednio do prezentującego. Podwyższony poziom interaktywności, który umożliwia uczestnikom udział w dyskusji (w formie tekstowej, graficznej, audio czy wideo) sprawia, że szkolenie staje się bardziej zajmujące, a jego efektywność wzrasta. 1.2 Pojęcia pokrewne o Webkonferencje Webconferencje umożliwiają organizację konferencji, w których uczestniczyć mogą osoby znajdujące się w odległych lokalizacjach. Poprzednikiem webkonferencji jest wideokonferencja. Mówiąc najprościej, wideokonferencja to dwu- (lub wielo-) kierunkowa wymiana danych wideo pomiędzy uczestnikami webinaru dzięki temu osoby komunikujące się ze sobą na odległość mogą nie tylko słyszeć, ale i widzieć się nawzajem. Przed udostępnieniem szerokopasmowych łączy internetowych, sygnały transmitowano przy pomocy połączeń typu point- -to-point, tworzonych za pomocą linii ISDN. Webkonferencje natomiast polegają na ustanowieniu połączeń pomiędzy wieloma odbiorcami w ramach wirtualnego pokoju lub przestrzeni, umożliwiającej wymianę lub współdzielenie plików. W przypadku webkonferencji, element transmisji wideo nie jest wymagany. Istnieje możliwość zapewnienia zarówno prezentującemu, jak i odbiorcom/uczestnikom różnych poziomów udziału w konferencji. Dla potrzeb niniejszej metodyki uznaliśmy, że pojęcie webkonferencja jest najbliższe koncepcji webinaru. Wiele elementów webinarów nie różni się niczym od webkonferencji. Webkonferencje przeprowadzane są w świecie biznesowym umożliwiają organizowanie spotkań z udziałem określonych osób przy pomocy takich sieci, jak Internet. Podczas spotkań tego rodzaju wykorzystywane jest oprogramowanie o funkcjonalności zbliżonej do oprogramowania, z którego korzysta się podczas webinarów. Jednakże, w przypadku webkonferencji, tryb komunikacji charakteryzuje się strukturą wielu do wielu, co oznacza, że nawet, jeśli konferencja jest prowadzona przez jedną osobę, wszyscy jej uczestnicy mogą brać udział w konferencji w takim samym stopniu. Oznacza to, że webkonferencja może przybrać formę zebrania o ustalonym, ale elastycznym porządku. Webinar charakteryzuje się nieco inną strukturą. Osoba prowadząca może decy- 1. Wprowadzenie do koncepcji webinaru 11

8 dować, który z uczestników otrzyma prawo głosu i w jakim momencie. Webinar, zgodnie ze stosowaną przez nas definicją, wyklucza zdarzenia charakterystyczne dla takiego zebrania. To raczej forma szkolenia, z elementami edukacyjnymi, bardziej zbliżona do seminariów i warsztatów, które wymagają podporządkowania się bardziej rygorystycznemu planowi zajęć. o Broadcasting a Multicasting Koncepcja transmisji (broadcast) online służy określeniu formy webinaru. Z reguły, transmisja polega na przekazaniu treści z pojedynczego miejsca do szerokiej rzeszy słuchaczy/odbiorców, znajdujących się w różnych lokalizacjach geograficznych. Cechą wyróżniającą transmisję jest ograniczenie interakcji pomiędzy uczestnikami (z reguły nie mogą oni uczestniczyć aktywnie w zdarzeniu, zadawać pytań czy prowadzić dyskusji). Przykładem tego typu transmisji są konferencje, koncerty, zebrania grupowe czy mecze piłki nożnej. Multicasting natomiast to forma transmisji danych multimedialnych za pomocą sieci, bazującej na następujących zasadach: w pierwszej kolejności treść przesyła się do serwera sieci dystrybucyjnej, który następnie odpowiada za transmisję danych do różnych odbiorców. Rozwiązanie to ma zastosowanie w przypadku webinarów i zapewnia możliwość transmisji do wielu użytkowników nawet, jeśli dysponują oni łączem internetowym o stosunkowo niewielkiej prędkości. 1.3 Webinary w szkoleniach Uważa się, że stosowanie tej technologii do celów edukacyjnych jest nadal w powijakach; jednakże, tak, jak w przypadku serwisów informacyjnych i rozrywkowych, dziedzina ta rozwija się niezwykle szybko, podobnie, jak umiejętności zarówno szkoleniowców, jak i uczących się, w dziedzinie obsługi aplikacji. Potencjał webinarów, szczególnie w dziedzinie kształcenia ustawicznego i rozwoju profesjonalnego dla małych i średnich firm, otwiera ogromny rynek szkoleń personelu, który tradycyjnie musiałby spędzić na sesji szkoleniowej kilka dni, co generuje dla firm ogromne koszty. Możliwość organizowania webinarów w wersji na żywo, z uwzględnieniem interakcji pozwalającej symulować warunki sali szkoleniowej, lub też na życzenie w takim przypadku uczestnicy mogą oglądać webinar w dowolnym czasie (dowolną ilość razy) sprawia, że szkolenia tego rodzaju charakteryzują się ogromną elastycznością, a co za tym idzie także efektywnością, szczególnie z punktu widzenia małych firm. 12

9 W miarę rozwoju zastosowania tej technologii w kształceniu ponadpodstawowym, szkoleniowcy zaczęli wykorzystywać ją jako narzędzie dodatkowe w bardziej tradycyjnych obszarach kształcenia, jak również w dziedzinach pokrewnych samej koncepcji, w rodzaju nauk informatycznych. Pozwoliło to na zwiększenie akceptacji dla tak zwanego kształcenia komplementarnego (blended learning), polegającego na zastosowaniu przez szkoleniowców nowych, innowacyjnych technologii w połączeniu z bardziej tradycyjnymi metodami nauczania. W przypadku webinarów dla dużej liczby uczestników, odpowiednia strukturyzacja przekazywanych treści i kontrola stopnia interaktywności umożliwia stworzenie środowiska bliższego typowej transmisji, w ramach której jedna osoba (trener) przekazuje treść szkolenia całej grupie. Z drugiej strony, webinar z kategorii e-learningu z niewielką liczbą uczestników (poniżej dziesięciu uczestników szkolenia) może charakteryzować się wysokim stopniem interaktywności i mieszaną strukturą edukacyjną, gdzie wykładowca sprawuje kontrolę nad całym procesem. Gdy liczba biorących udział w webinarze rośnie, proces powinien charakteryzować się mniejszą interaktywnością. Dlatego też w przypadku większych grup, webinar przypomina tradycyjną formę transmisji. Jakkolwiek nowe technologie pełnią funkcję pomocniczą w kształceniu, w wielu przypadkach są wykorzystywane w połączeniu z tradycyjnymi stylami kształcenia. Podczas, gdy wiele podstawowych metodyk wspólnych dla wszystkich technik edukacyjnych można łączyć z zastosowaniem nowych technologii w formie webinarów, ich efekt można zmaksymalizować jedynie poprzez opracowanie nowych procesów i stylów kształcenia, właściwych dla nowych technologii; w niniejszym dokumencie opisano, w jaki sposób dzięki webinarom można najskuteczniej zrealizować proces nauczania i kształcenia. 1.4 Cechy charakterystyczne webinarów Najbardziej typowe cechy webinarów można podsumować następująco 2 : o Środowisko online; o Wykorzystanie oprogramowania: t Organizator webinaru musi korzystać ze stosownego oprogramowania; t Uczestnik musi mieć dostęp do Internetu; 2 Szczegółowe informacje o cechach oprogramowania webinarium można znaleźć w rozdziale Wprowadzenie do koncepcji webinaru 13

10 o Zdarzenie realizowane w zaplanowanym przedziale czasowym; o Uczestnictwo wyłącznie na zaproszenie; o Ograniczony czas trwania 1 do maksymalnie 2 godzin; o Prezentacja treści (przy pomocy aplikacji audio, wideo, współdzielenia ekranu, prezentacji Power Point itd.); o Interakcje z uczestnikami (audio, czat, quizy, ankiety, tablica, przycisk zgłoszeń itd.); o Częściowa anonimowość uczestników; o Udzielanie uprawnień: osoba prowadząca może przydzielać różne uprawnienia uczestnikom (np. umożliwiając im prezentowanie treści). Dzięki temu uczestnicy mają do dyspozycji więcej opcji (np. współdzielenie ekranu, plików itd.). 1.5 Zalety webinarów i związane z nimi wyzwania Zalety o Ograniczenie kosztów Szybki rozwój infrastruktury i oprogramowania, wykorzystywanego do komunikacji zdalnej sprawia, że oprogramowanie do webinarów staje się coraz tańsze i bardziej dostępne. Ceny oprogramowania spadają z miesiąca na miesiąc, a dostępność różnorodnych funkcji stale się poszerza. Szybkie łącze internetowe stało się standardem dla wszystkich instytucji edukacyjnych i przedsiębiorstw. W rezultacie, kształcenie zdalne staje się dużo tańszą alternatywą w stosunku do tradycyjnych szkoleń. Cena jest jedną z niewątpliwych zalet webinarów (w szczególności w przypadkach, gdy koszty podróży i zakwaterowania są wysokie). Oszczędności, generowane przez szkolenia w formie webinarów mogą obejmować następujące obszary: t Czas poświęcony na szkolenie przez uczestników; t Podróż i zakwaterowanie; t Materiały szkoleniowe; t Ocena szkolenia; t Przygotowanie materiałów po szkoleniu. 14

11 o Wygoda Webinary to oszczędność czasu. Uczestnicy mogą wybrać najdogodniejszy dla siebie czas szkolenia, w którym mogą uczestniczyć także te osoby, które nie miałyby możliwości wziąć udziału w tradycyjnym szkoleniu. Webinary są dostępne z dowolnego miejsca jedynym warunkiem jest dostęp do komputera i Internetu. Zwiększa to dostępność uczestników. o Dostępność materiałów po zakończeniu szkolenia Webinary dają trenerowi możliwość zarejestrowania sesji na potrzeby innych uczestników (oraz ich udostępnienia na życzenie ). o Funkcja orientacji Webinary umożliwiają osobom, które chcą podnieść swoje kwalifikacje lub udoskonalić umiejętności w określonym obszarze, zapoznać się wstępne z różnymi tematami, jeśli osoby te nie są pewne, jaki obszar wiedzy chciałyby zgłębić dokładniej. Dzięki webinarom, trenerzy mogą uczestniczyć w różnych szkoleniach, zapoznając się z ich tematami, by ostatecznie dokonać właściwego wyboru, zanim podejmą decyzję co do udziału w niejednokrotnie kosztownych szkoleniach tradycyjnych czy w określonej formie kształcenia podyplomowego. o Większa otwartość i zniesienie barier komunikacyjnych Osoby, które obawiają się krytyki czy też negatywnej oceny, mają mniejsze opory w uczestnictwie czy zadawaniu pytań podczas webinarów, gdzie kluczowym elementem jest częściowa anonimowość, a komunikacja nie ma charakteru całkowicie bezpośredniego Wyzwania o Skupienie uwagi Ten styl nauczania wiąże się również z określonymi wyzwaniami. Uczestnicy tradycyjnego szkolenia są na ogół bardziej skupieni na nauce niż ci, którzy uczestniczą w webinarze. Podczas webinaru, uczestnicy mogą w tym samym czasie surfować po Internecie, czytać, pracować i wykonywać wiele innych czynności, które mogą 1. Wprowadzenie do koncepcji webinaru 15

12 rozpraszać ich uwagę, odrywając ich od szkolenia. Zlecanie im określonych zadań przez prowadzącego może pozwolić wyeliminować ten problem. o Kwestie techniczne Aby przeprowadzić webinar, trener musi mieć dostęp do odpowiedniego oprogramowania. Musi także zapoznać się z jego funkcjami, aby zapewnić techniczną sprawność organizacji. Wymaga to określonych nakładów czasowych, by zapewnić odpowiednie przygotowanie techniczne. Wysiłek ze strony uczestników jest natomiast zminimalizowany. Plusem jest fakt, że najnowocześniejsze komputery mają zainstalowane niezbędne oprogramowanie, z wyjątkiem oferowanego przez serwisy oprogramowania specjalistycznego. Większość programów automatycznie instruuje użytkownika o konieczności uruchomienia niezbędnych aplikacji. W chwili otwarcia strony logowania w wyszukiwarce dochodzi do automatycznego uruchomienia apletu Java lub Flash. W trakcie ładowania webinaru, niezbędne programy instalują się w tle. o Ograniczenia komunikacji niewerbalnej Tradycyjne spotkania zapewniają uczestnikom większą elastyczność i większe możliwości interakcji w porównaniu z sesjami webinarów. Podczas webinarów, dialog jest w większym lub mniejszym stopniu ograniczony, a interaktywność staje się wyzwaniem. Dobry trener jest jednak w stanie opracować odpowiednie rozwiązania, by zminimalizować ten efekt. o Ograniczony czas Webinar może trwać maksymalnie 1 do 2 godzin, co sprawia, że jego treść należy bardzo starannie zaplanować i przygotować. Jak widać z powyższego opisu, webinary mają wiele zalet ten format szkolenia staje się więc obiecującą alternatywną dla tradycyjnych szkoleń, co jednocześnie uzasadnia jego rosnącą popularność. Trener może wykorzystywać różnorodne mechanizmy pokonywania barier, związanych z formatem webinaru, aby zapewnić maksymalną efektywność szkolenia. W ramach stosowanej metodyki, staramy się proponować metody i wskazówki w oparciu o dotychczasową praktykę, które przyczynią się do skutecznego przekazania treści szkoleń, zapewniając wysoki stopień zadowolenia klientów. 16

13 2. Technologia 2.1 Oprogramowanie do webinarów Wiele elementów oprogramowania do webinarów bazuje na aplikacjach internetowych, które nie wymagają instalacji. Wiele z nich działa na bazie platformy Adobe Flash, która jest darmowa i funkcjonuje na 99% komputerów. Kolejną korzyścią, poza brakiem konieczności instalacji, jest fakt, że oprogramowanie to współpracuje z różnymi platformami i systemami operacyjnymi. Niektóre programy dysponują także mobilnymi wersjami aplikacji Funkcjonalności W ramach niniejszego opracowania wyodrębniliśmy szereg funkcjonalności oprogramowania do webinarów. Niektóre z nich mają kluczowe znaczenie dla realizacji webinarów, inne natomiast przyczyniają się jedynie do poprawy jakości samego szkolenia. Tak, jak w przypadku każdego innego rodzaju oprogramowania, liczba dostępnych funkcjonalności jest uzależniona od stopnia rozwoju oprogramowania, co ma również odzwierciedlenie w jego cenie. Oceniliśmy szereg komponentów takiego oprogramowania, począwszy od aplikacji typu freeware/ shareware, aż po opcje płatne. W większości jeśli nie we wszystkich programach do przeprowadzania webinarów występują następujące funkcjonalności: o Transmisja wideo (dzięki czemu trener i uczestnicy widzą się nawzajem); o Czat (umożliwia komunikację pomiędzy uczestnikami w formie tekstowej. Nie przeszkadza więc osobie, która mówi przez mikrofon); o Biała tablica (możliwość pisania/rysowania na współdzielonej tablicy); o Współdzielenie plików; o Współdzielenie notatek; o Współdzielenie ekranu (możliwość podglądu ekranu monitora pre- 2. Technologia 17

14 zentującego/trener); o Możliwość przeprowadzania ankiet/quizów (kwestionariusze online). Inne opcje, które mogą okazać się przydatne, a są udostępnione w bardziej zaawansowanych aplikacjach oprogramowania, to: o Możliwość zmiany moderatora/ trenera w trakcie szkolenia co może okazać się przydatne w przypadku webinarów z udziałem mniejszych grup, ponieważ umożliwia uczestnikom i trenerom współpracę oraz przydzielanie uprawnień do podglądu ekranu itd.; o Możliwość podglądu pobranego pliku przy pomocy oprogramowania co przydaje się podczas dyskusji; o Możliwość nagrania webinaru przy pomocy oprogramowania co może być bardzo przydatne, jako, że pozwala uczestnikom, którzy nie mogli wziąć udziału w webinarze, zapoznanie się z jego treścią, a także pełni rolę cyfrowego notatnika dzięki temu uczestnicy mogą poświęcić się w całości śledzeniu treści webinaru podczas transmisji na żywo. Treść nagrania publikuje trener; o Możliwość tworzenia kwestionariuszy znakomita metoda przeprowadzania ocen; o Możliwość publikacji kwestionariuszy znakomita metoda dostarczania informacji zwrotnych uczestnikom w sposób łatwy i szybki. Aby określić skuteczność oprogramowania do webinarów, możemy zadawać następujące pytania: o Czy bazuje ono na narzędziach internetowych, czy też wymaga instalacji oprogramowania? o Jaka jest maksymalna liczba użytkowników, uczestniczących jednocześnie w webinarze? o Stosunek funkcjonalności do ceny oprogramowania? Zasoby Istnieje szereg pakietów oprogramowania, zarówno bezpłatnych, jak i komercyjnych, które można wykorzystywać w celach edukacyjnych. Przykłady programów do webinarów: 18

15 o Adobe Connect 8, o ClickWebinar, o FastViewer confered, o Mikogo, o TeamViewer 7, o Saba Webinar, o RHUB GoMeetNow Wymogi sprzętowe Podobnie, jak tradycyjne narzędzia edukacyjne, webinary powinny być dostępne dla wszystkich, a co za tym idzie, oprogramowanie powinno być kompatybilne także z komputerami o stosunkowo słabej specyfikacji. Wymagania sprzętowe uzależnione są od poziomu zaangażowania ze strony uczestników, jakie chce osiągnąć trener. Aby obejrzeć webinar, wystarczy komputer typu PC z szerokopasmowym łączem internetowym. Umożliwia ono minimalny poziom interakcji. W przypadku jednak, gdy poziom ten wzrasta, uczestnik bardziej angażuje się w webinar. Na przykład, dodanie głośników komputerowych sprawia, że użytkownik jest w stanie uczestniczyć w webinarze w sposób bardziej pełny. Sprzęt zapewnia użytkownikowi możliwość interakcji z webinarem na poziomie podstawowym, oglądać i słuchać transmitowanych treści, wpisywać notatki, a także niekiedy umieszczać na forach lub czatach własne komentarze na ich temat. Dodanie mikrofonu i/lub kamery internetowej zwiększa interaktywność, umożliwiając oglądającemu aktywny udział w webinarze. Dodanie narzędzi audio/wideo sprawia również, że interakcja z webinarem staje się bardziej płynna, a użytkownik może bardziej wyraźnie zaznaczyć swoją obecność podczas sesji. 2. Technologia 19

16 Trener/ Moderator Uczestnik Komputer Komputer średniej klasy Dowolny komputer do użytku domowego/ biurowego (niskiej klasy) Łącze internetowe Stabilne łącze internetowe: 1024/512kb/s Stabilne łącze internetowe: 512/256kb/s Narzędzia dodatkowe (prędkość pobierania/ładowania danych) Kamera internetowa lub inna kamera, słuchawki i mikrofon (zalecany zestaw słuchawkowy) Co najmniej słuchawki lub głośniki i mikrofon. Zaleca się zainstalowanie kamery internetowej dowolnego typu Otoczenie Ciche otoczenie, dobra akustyka. Jasne oświetlenie, możliwość skorzystania z dodatkowych źródeł oświetlenia Dowolna lokalizacja. Oczywiście, zaleca się korzystanie z cichego pomieszczenia Tabela 1. Wymogi technologii webcast Niniejsza tabela przedstawia jedynie wzór faktyczne wymagania należy uzależnić od narzędzi, wykorzystywanych w ramach webinaru. Wymagania takie zmieniają się wraz ze wzrostem przepustowości sieci i stopnia zaawansowania technologicznego komputerów. Można jednakże wyróżnić tu dwie tendencje: Po pierwsze, trener powinien dysponować dobrym komputerem, dostosowanym do wymaganej specyfikacji oprogramowania do webinarów. Niezbędny jest także duży monitor lub jeśli to możliwe dwa monitory, w obszarze prezentacji i w obszarze przygotowań, poza zasięgiem wzroku uczestników szkolenia. Po drugie, uczestnik nie musi dysponować komputerem tak dobrym, jak trener, ani też tak szybkim łączem internetowym. Konieczne jest natomiast zainstalowanie najnowszej wersji oprogramowania Flash i JavaTM, które musi działać bez zakłóceń na komputerze uczestnika. Istnieje szereg mitów technologicznych, dotyczących uczestnictwa w webinarach na przykład założenie, że aby wziąć udział w webinarze, uczestnik musi mieć dostęp do bardzo dobrego komputera. Z założenia, średniej klasy komputer do użytku biurowego lub domowego jest w stanie bezproblemowo obsługiwać oprogramowanie do webinarów pod warunkiem, że zainstalowana wersja oprogramowania jest aktualna i kompletna. Dlatego też odsetek osób, które nie są w stanie uczestniczyć w webinarze ze względów technicznych jest bardzo niski. 20

17 2.3 Wymogi w zakresie przepustowości łącza internetowego/sieci Czynniki, które mają wpływ na przepustowość, to [1]: audio; Wielu użytkowników Internetu łączy się z siecią przy pomocy alternatywnych szybkich łączy w rodzaju modemów ISDN, DSL, łączy dedykowanych T-1 i modemów kablowych. Ci, którzy mają dostęp do szybszych (512kbs/256 +) i bardziej stabilnych łączy mogą liczyć na lepszą jakość transmisji. 2.4 Zagadnienia techniczne związane z webinarami Solidny plan zajęć, dobry trener i zmotywowana grupa uczestników to bez wątpienia podstawowe warunki przeprowadzenia dobrego kursu szkoleniowego. Tym niemniej, nawet, jeśli wymogi te zostaną spełnione, przebieg webinaru może zostać zakłócony przez szereg czynników, związanych z przekazywaniem treści. Oto podstawowe wskazówki dla każdego, kto chce zorganizować dobry webinar Miejsce Jakkolwiek webinary mogą być prowadzone z dowolnego miejsca z dostępem do sieci, warto poświęcić nieco czasu na wybór stosownej lokalizacji. Należy uwzględnić przy tym szereg czynników. Przede wszystkim należy pamiętać, że jakość webinaru jest w dużej mierze uzależniona od jakości przekazu audio. Nawet, jeśli dysponujemy doskonałym sprzętem, dźwięki dochodzące z otoczenia mogą zakłócić przebieg webinaru. Ruch samochodowy na zewnątrz, rozmowy, szumiące lampy i klimatyzatory mogą mieć wpływ na jakość dźwięku transmitowanego przez mikrofony i zakłócić odbiór przekazywanych treści przez użytkowników. Poziom tych zakłóceń można ocenić na ucho, nie korzystając ze specjalnego sprzętu, poprzez ocenę potencjalnych źródeł dźwięku. Należy jednocześnie pamiętać, że w pustym pomieszczeniu, które nie jest wyposażone w meble, dźwięk 2. Technologia 21

18 może odbijać się od ścian, tworząc nieprzyjemne echo. W większości przypadków, aby wyeliminować ten efekt, wystarczy wytłumić pomieszczenie np. przy pomocy mat akustycznych. W przypadku, gdy planujemy transmisję obrazu przy pomocy kamery internetowej, kluczową rolę odgrywa odpowiednie tło. Może to być jednolita powierzchnia ściana lub prosty plakat. Należy przy tym pamiętać, że podczas webinaru najważniejszy jest trener, a to, co znajduje się za jego plecami, nie powinno rozpraszać uwagi uczestników. Dlatego umieszczanie w tle takich elementów, jak bannery reklamowe, choć kuszące, nie jest zalecane w przypadku szkoleń tego rodzaju. Uczestnicy trener Przestrzeń robocza laptop moderator biurko dokumenty drugi prowadzący pomocnik trenera dobre oświetlenie ciche otoczenie dobra akustyka Tabela 2. Środowisko pracy Przestrzeń robocza, którą dysponuje trener, powinna być dostosowana do jego potrzeb należy zapewnić mu wystarczającą ilość miejsca na dokumenty czy laptopa osobistego. Trzeba również wziąć pod uwagę fakt, że oprócz trenera i moderatora, w webinarium mogą brać udział dodatkowe osoby, takie, jak pomocnik trenera czy drugi prowadzący. Każda z tych osób musi dysponować własną stacją roboczą, jakkolwiek trener i moderator powinni siedzieć blisko siebie, tak, aby mogli komunikować się ze sobą także poza webinarium Kąt ustawienia kamery Aby osiągnąć najlepszy efekt, kamera powinna być ustawiona na wysokości wzroku trenera, jak w telewizyjnym serwisie informacyjnym. W przypadku wielu modeli kamer, szczególnie wbudowanych w komputery typu notebook, może się to jednak okazać trudne. Z zasady jednak, im wyżej, tym lepiej (jednak nie nad głową trenera). Bardzo dobrą praktyką jest przesunięcie kamery o kilka stopni na lewo lub na prawo w stosunku do mówcy, tak, aby trener nie znajdował się w środku kadru. 22

19 Jeżeli trener gestykuluje, kamerę należy ustawić w taki sposób, aby jego gesty były widoczne dla uczestników. Przed rozpoczęciem transmisji, trener musi upewnić się, że kamera została podłączona do komputera i działa prawidłowo. Choć webinar ma niewiele wspólnego z hollywoodzką produkcją filmową, zastosowanie mają tu te same zasady kompozycji wizualnej, co w przypadku filmów. Jakkolwiek strumień kamery wideo nie jest elementem kluczowym większości kursów szkoleniowych, odgrywa ważną rolę pomocniczą w przekazywaniu wiedzy Oświetlenie Kolejnym kluczowym elementem jest oświetlenie. Mówi się, że fotografia to sztuka malowania światłem; to samo ma zastosowanie do filmów, w tym również webinarów. Oświetlenie filmowanej osoby to niezwykle szeroki temat tu zostanie omówiony jedynie w dużym uproszczeniu. o Twarz trenera powinna być oświetlona lampą (lub lampami) lub też światłem słonecznym, padającym przez okno. o Twarz powinna być najlepiej oświetlonym elementem kadru, co oznacza, że okna ani lampy nie powinny znajdować się na wprost kamery (za trenerem). o Najlepiej byłoby, gdyby trener był równomiernie oświetlony, rysy twarzy powinny jednak rzucać cień, który sprawi, że twarz będzie lepiej widoczna na ekranie komputera. o Nie należy umieszczać silnego źródła światła za filmowanym obiektem powoduje to zalanie kamery światłem, przez co obiekt znajdzie się w cieniu Audio Transmisja dźwiękowa jest chyba najistotniejszym elementem webinaru, ponieważ większość informacji przekazuje się poprzez wypowiedź. Z tego powodu należy więc upewnić się, że jakość transmisji jest dobra (patrz lista kontrolna poniżej). Jeśli uczestnicy są zmuszeni słuchać transmisji przerywanej trzaskami i szumami, szybko zmęczą się i stracą zainteresowanie treścią przekazu. Przed rozpoczęciem webinaru, trener musi odpowiednio skonfigurować mikrofon. Najlepszym rozwiązaniem jest bezprzewodowy mikrofon i zestaw słuchawkowy, dzięki czemu można swobodnie operować rękami. Zestawy słuchawkowe 2. Technologia 23

Metodyka Webinarów. wersja 1.0. Video conference use for adult learning. konsorcjum projektu:

Metodyka Webinarów. wersja 1.0. Video conference use for adult learning. konsorcjum projektu: Metodyka Webinarów wersja 1.0 Video conference use for adult learning konsorcjum projektu: Niniejszy dokument Metodyka Webinarów wer. 1.0 został przygotowany w ramach projektu Webinar 2 Learn video conference

Bardziej szczegółowo

Video conference use for adult learning

Video conference use for adult learning Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja

Bardziej szczegółowo

Witam Państwa, Webinar rozpocznie się o godz. 16.05. Zachęcam do korzystania z czatu

Witam Państwa, Webinar rozpocznie się o godz. 16.05. Zachęcam do korzystania z czatu Witam Państwa, Webinar rozpocznie się o godz. 16.05. Zachęcam do korzystania z czatu Czy mnie słychać? Organizacja webinarów - proces od A do Z 20 marca 2013 Prowadząca: Anna Jaruga Moderator: Piotr Maczuga

Bardziej szczegółowo

Początki e-learningu

Początki e-learningu E-learning Początki e-learningu Początków nauczania na odległość można doszukiwać się w Stanach Zjednoczonych w latach 80. Technikę tą początkowo wykorzystywało tylko kilka uczelni wyższych. Widząc zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU

PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU N@uczyciel przygotowanie nauczycieli z ZSP do stosowania e-elarningu w nauczaniu i samokształceniu Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy i oferta

Prezentacja firmy i oferta Prezentacja firmy i oferta Nasze trzy obszary działania Wdrożenie oprogramowania do pracy w wirtualnych / zdalnych zespołach i szkolenia nt. pracy w wirtualnych zespołach. Stworzenie koncepcji wykorzystania

Bardziej szczegółowo

20 Wskazówek dla Prezenterów

20 Wskazówek dla Prezenterów 20 Wskazówek dla Prezenterów www.clickmeeting.pl Teraz, gdy wiesz już, jak obsługiwać platformę ClickMeeting, jesteś gotowy, aby przeprowadzić swoje pierwsze spotkanie lub webinar. Poniżej znajdziesz kilka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH Wstęp Warunkiem uczestnictwa w wykładzie zdalnym jest zainstalowanie na komputerze ucznia uczestnika

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig E-learning jako usługa rozwojowa E-learning to jedna z forma zdalnego nauczania (tj. formy wspomagania procesu uczenia się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi)

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ: Jak organizować efektywne spotkania wewnątrzfirmowe? Katarzyna Kaźmierczak

SCENARIUSZ: Jak organizować efektywne spotkania wewnątrzfirmowe? Katarzyna Kaźmierczak SCENARIUSZ: Jak organizować efektywne spotkania wewnątrzfirmowe? Katarzyna Kaźmierczak Założenia: WQ ma dostarczyć konkretnych narzędzi oraz sposobów organizowania i przeprowadzania efektywnych spotkań

Bardziej szczegółowo

Kurs trenerów online. Spotkanie nr 2

Kurs trenerów online. Spotkanie nr 2 Kurs trenerów online Spotkanie nr 2 Program na dziś 1. Omówienie zadania domowego 2. Ile materiału szkoleniowego jesteś w stanie przekazać w czasie zajęć online? 3. Wykład / prezentacja w wirtualnym pokoju,

Bardziej szczegółowo

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet Czas trwania zajęć: 1 moduł, 12 jednostek lekcyjnych, razem 540. Cele zajęć: Cele operacyjne: UCZESTNICY: mm. zapoznają się terologią nn. rozpoznają różne typy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ E-LEARNINGOWEJ 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Zakładanie konta na platformie... 3 2. Logowanie... 5 3. Przypomnienie zapomnianego hasła... 5 4. Zmiana profilu... 5 5. Zapisy na szkolenie...6 6. Proces

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Łódź, 2015 r. OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia E-learning: nowoczesna metoda kształcenia Tworzenie kursów e-learningowych Karolina Kotkowska Plan prezentacji część I E-learning obiektywnie: 2. Definicja 3. Formy 4. Wady i zalety e-szkoleń 5. Mity 6.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

Wyróżnij się, zwiększ swój zasięg, zautomatyzuj część pracy oraz poznaj nowe, aktywne metody uczenia dorosłych.

Wyróżnij się, zwiększ swój zasięg, zautomatyzuj część pracy oraz poznaj nowe, aktywne metody uczenia dorosłych. 1 W sposobach przekazywania wiedzy istotne są proporcje, dlatego warto poznać przekrój nowoczesnych metod oraz narzędzi cyfrowych i online, które pomogą trenerom prowadzić skuteczne szkolenia i wzbogacą

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Platforma e-learningowa skrócona instrukcja obsługi. Aby uruchomić platformę e-learningową, należy otworzyć przeglądarkę internetową, a następnie wpisać adres http://aok.learnway.eu/ - wyświetlony zostanie

Bardziej szczegółowo

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań.

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. dr Katarzyna Mikołajczyk mgr Katarzyna Pietraszek Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Sztuka wystąpień publicznych, czyli jak budować profesjonalny wizerunek warsztaty

Sztuka wystąpień publicznych, czyli jak budować profesjonalny wizerunek warsztaty Sztuka wystąpień publicznych, czyli jak budować profesjonalny wizerunek warsztaty Miejsce: Warszawa Termin: 02-03.03.2015, poniedziałek (10.00-16.00) wtorek (09.00-15.00) Masz pytania odnośne tego szkolenia?

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzanie efektywnych spotkań

Przeprowadzanie efektywnych spotkań Przeprowadzanie efektywnych spotkań www.clickmeeting.pl Dowiedz się, jak organizować konferencje i spotkania online, dostosować ustawienia kamery oraz głośników, udostępniać prezentacje oraz zarządzać

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej. Temat szkolenia:

Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej. Temat szkolenia: Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej Temat szkolenia: Edukacyjne aspekty korzystania z portali społecznościowych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2013 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie. Temat: TeamViewer - zarządzanie komputerami na odległość.

Ćwiczenie. Temat: TeamViewer - zarządzanie komputerami na odległość. Ćwiczenie Temat: TeamViewer - zarządzanie komputerami na odległość. Zastosowanie: Śledzenie ustawień energetycznych, elektrycznych w programie i sterowanie nimi na odległość Wytłumaczenie ćwiczenia Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

Kurs trenerów online Spotkanie nr 3

Kurs trenerów online Spotkanie nr 3 Kurs trenerów online Spotkanie nr 3 Kurs Trenerów Online. Copyright: Szkolenia i Konsulting Marta Eichstaedt Program na dziś 1. Wasze ćwiczenia 2. Scenariusz zajęć 3. Zawartość wstępu do webinaru 4. Wirtualna

Bardziej szczegółowo

Oferta dotycząca projektu: Ekspert przekazywania oraz dzielenia się wiedzą i umiejętnościami w organizacji

Oferta dotycząca projektu: Ekspert przekazywania oraz dzielenia się wiedzą i umiejętnościami w organizacji Oferta dotycząca projektu: Ekspert przekazywania oraz dzielenia się wiedzą i umiejętnościami w organizacji Poznań, 2016 Moje motto zawodowe to: Ustawiczny rozwój osobisty prowadzi do harmonii i sukcesu

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Klasy. Kontakt: Izabela Trojan, Tel: Fax:

Wirtualne Klasy.  Kontakt: Izabela Trojan, Tel: Fax: Kontakt: Izabela Trojan, izabela.trojan@jpalio.com jpalio SA ul. Joteyki 20 02-317 Warszawa Tel: +48 22 424 87 88 Fax: +48 22 313 23 37 www.jpalio.com Tradycyjny model nauczania, wymagający fizycznej obecności

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła Trenerów Biznesu Poziom Zaawansowany dedykowany jest trenerom praktykom na ścieżce rozwoju zawodowego.

Projekt Szkoła Trenerów Biznesu Poziom Zaawansowany dedykowany jest trenerom praktykom na ścieżce rozwoju zawodowego. POZIOM ZAAWANSOWANY Szkoła Trenerów Biznesu Poziom Zaawansowany jest to zintensyfikowany cykl czterech dwudniowych szkoleń, oraz jednego trzydniowego szkolenia, o łącznej liczbie 88 godzin szkoleniowych.

Bardziej szczegółowo

Program Cyfrowy Nauczyciel

Program Cyfrowy Nauczyciel Program Cyfrowy Nauczyciel Szkolenie w ramach projektu Szkoły przyszłości rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Osiecznica. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Realizacja modelu nauczania hybrydowego. jasinski.ukw.edu.pl

Realizacja modelu nauczania hybrydowego. jasinski.ukw.edu.pl Realizacja modelu nauczania hybrydowego na przykładzie platformy b-learningowej dla studentów filologii germańskiej Arkadiusz Jasinski jasinski.ukw.edu.pl Na początku był e-learning czyli model nauczania

Bardziej szczegółowo

7 kroków do własnego webinaru

7 kroków do własnego webinaru 7 kroków do własnego webinaru Z artykułu dowiesz się m.in.: co to są webinary, jakie możliwości interakcji dają webinary, jak przygotować własny webinar. Webinary, webcasty, czyli co to jest? Najpierw

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji usług szkoleniowych

Procedura realizacji usług szkoleniowych Procedura realizacji usług I. Procedura definiuje warunki realizacji usług świadczonych przez K&K Consulting Przemysław Kułyk II. W ramach oferty firmy znajdują się otwarte, a także zamknięte organizowane

Bardziej szczegółowo

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03. Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.2010 Wybrane pola zastosowań e-learningu typowe indywidualne bądź

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA,

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, Numer zadania: 11 Innowacje i kreatywność w nauczaniu dzieci i młodzieży - zastosowanie technologii informacyjnej z uwzględnieniem nauczania na odległość SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2009 Wydanie

Bardziej szczegółowo

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45 grupa worldwideschool w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 OVER 45 INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 Worldwide School Sp. z o.o. w okresie od

Bardziej szczegółowo

WP11.3 Metodologia szkolenia, programy szkoleń i materiały

WP11.3 Metodologia szkolenia, programy szkoleń i materiały Znaleźć Najlepszych Program rekrutacji w administracji publicznej oparty na kompetencjach 526958-LLP-1-2012-1-PL-LEONARDO-LMP WP11.3 Metodologia szkolenia, programy szkoleń i materiały Metodyka szkolenia

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

NAZWA KWALIFIKACJI MODUŁY KWALIFIKACJI. Trener Zarządzania. I. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (IATN) II. III. IV.

NAZWA KWALIFIKACJI MODUŁY KWALIFIKACJI. Trener Zarządzania. I. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (IATN) II. III. IV. NAZWA KWALIFIKACJI Trener Zarządzania MODUŁY KWALIFIKACJI I. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (IATN) II. Kontakt z klientem (CC) III. Projektowanie szkoleń (TDS) IV. Prowadzenie szkoleń (TDL)

Bardziej szczegółowo

Konferencja NOWE MEDIA W EDUKACJI

Konferencja NOWE MEDIA W EDUKACJI Konferencja NOWE MEDIA W EDUKACJI 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige Warszawa Janusz Lenkiewicz 7 sposobów zarządzania webcastami dla skutecznego podnoszenia kompetencji pracowników organizacji

Bardziej szczegółowo

2. Rozmowy i dyskusje w Internecie

2. Rozmowy i dyskusje w Internecie 1. Uczeń: Uczeń: 2. Rozmowy i dyskusje w Internecie a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości zna podstawowe zasady wymiany informacji w sieci Internet, zna portale internetowe oferujące usługę czatów, wie, w

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Wykorzystanie e-podręczników i

Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Wykorzystanie e-podręczników i Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się Warszawa 2017 Strona

Bardziej szczegółowo

... Łask, 26-02-2014 r. (Pieczęć instytucji)

... Łask, 26-02-2014 r. (Pieczęć instytucji) ... Łask, 26-02-2014 r. (Pieczęć instytucji) Szanowni Państwo, Dotyczy: postępowania ofertowego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych poz. 907 ze zm.) (Dz.U. Z 2013 r., Zapraszamy Państwa

Bardziej szczegółowo

TRAIN THE TRAINER. Miejsce szkolenia: Warszawa, Gdańsk

TRAIN THE TRAINER. Miejsce szkolenia: Warszawa, Gdańsk TRAIN THE TRAINER Miejsce szkolenia: Warszawa, Gdańsk Plan dnia: : 09:00-12:15 z przerwą 10:30-10:45, : 13:00-16:15 z przerwą 14:30-14:45. 03 marca 2012 SOBOTA TRENERZE, POZNAJ SAMEGO SIEBIE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Rekomendujemy uczestnictwo w projekcie osobom spełniającym następujące kryteria:

Rekomendujemy uczestnictwo w projekcie osobom spełniającym następujące kryteria: TRENER WEWNĘTRZNY Szkoła Trenerów Biznesu TRENER WEWNĘTRZNY, to zintensyfikowany cykl czterech dwudniowych szkoleń, oraz jednego trzydniowego szkolenia, o łącznej liczbie 88 godzin szkoleniowych. Projekt

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

Nauczanie zarządzania poprzez grę koncepcja studiów podyplomowych WSB w Toruniu.

Nauczanie zarządzania poprzez grę koncepcja studiów podyplomowych WSB w Toruniu. Nauczanie zarządzania poprzez grę koncepcja studiów podyplomowych WSB w Toruniu. III FORUM INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ Pałacu Żelechów, 2013.10.09-10 PROBLEM Projekt Strategii Rozwoju Kapitału

Bardziej szczegółowo

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ www.e-awizo.pl BrainSoft sp. z o. o. ul. Bolesława Chrobrego 14/2 65-052 Zielona Góra tel.68 455 77 44 fax 68 455 77 40 e-mail: biuro@brainsoft.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych Postanowienia ogólne 1 Zakres przedmiotowy niniejszego Regulaminu obejmuje zasady przygotowywania i prowadzenia zajęć. 2 Podstawę prawną niniejszego

Bardziej szczegółowo

Agenda. Podstawowe informacje o IT Essentials Prezentacja systemu e- learning Akademii Cisco. nauczycieli Kolejne kroki na przyszłość Podsumowanie

Agenda. Podstawowe informacje o IT Essentials Prezentacja systemu e- learning Akademii Cisco. nauczycieli Kolejne kroki na przyszłość Podsumowanie Akademia sieci komputerowych Cisco IT Essentials Sprzęt i oprogramowanie komputerów PC Lucjan Hajder Krzysztof Kilar Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Agenda Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM?

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM? Czym jest FINANCE-TENDER.COM? FINANCE-TENDER.COM jest pierwszą w Polsce platformą przetargową i ogłoszeniową oferującą nowoczesną metodę przeprowadzania przetargów elektronicznych oraz umożliwiającą przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Oferta programu warsztatów. Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych: psychologowie,

Oferta programu warsztatów. Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych: psychologowie, Pracownia Narzędzi dla Oświaty Agnieszka Grzymkowska & Izabela Kazimierska Tel: 601 273 927 / 793 991 308 Oferta programu warsztatów ADRESAT: GRUPA DOCELOWA: PRZEDMIOT OFERTY: LICZBA GODZIN: TERMINY ZJAZDÓW:

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów Temat szkolenia: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO POSŁUGIWANIA SIĘ KOMPUTEREM I OPROGRAMOWANIEM UCZEŃ: przestrzega podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej

Bardziej szczegółowo

Sieci Współpracy i Samokształcenia w projekcie. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego

Sieci Współpracy i Samokształcenia w projekcie. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego Sieci Współpracy i Samokształcenia w projekcie Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego "Sieci Współpracy i Samokształcenia jako współpracujące zespoły nauczycieli" Rola

Bardziej szczegółowo

eseminaria WIRTUALNE SPOTKANIA REALNI KLIENCI Prawdopodobnie najskuteczniejszy sposób zdobywania kontaktów biznesowych

eseminaria WIRTUALNE SPOTKANIA REALNI KLIENCI Prawdopodobnie najskuteczniejszy sposób zdobywania kontaktów biznesowych eseminaria WIRTUALNE SPOTKANIA REALNI KLIENCI Prawdopodobnie najskuteczniejszy sposób zdobywania kontaktów biznesowych CZYM JEST eseminarium? eseminarium jest to internetowa prezentacja, pokazująca Twoim

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty Office 365 dla firm Wprowadzenie Jednym z głównych produktów działających w chmurze oferowanych przez firmę Microsoft to Office 365. Czym jest to rozwiązanie, jakie ma sposoby wykorzystania, do kogo jest

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUGI E-LEARNING

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUGI E-LEARNING OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUGI E-LEARNING Cel dokumentu Przedstawiony opis jest jedynie przeglądem najważniejszych elementów, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze usługi e-learningu. Dokument

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

mobilnych pracowni komputerowych w szkołach w gminie Jarocin

mobilnych pracowni komputerowych w szkołach w gminie Jarocin Wykorzystanie mobilnych pracowni komputerowych w szkołach w gminie Jarocin Realizacja projektu Jarocin KREATYWNA SZKOŁ@ rozpoczęła się 1 września 2010 roku. Celem projektu jest podniesienie jakości pracy

Bardziej szczegółowo

DCN Wireless Discussion System 1. Bezprzewodowy system dyskusyjny DCN firmy Bosch Przewodnik po zastosowaniach

DCN Wireless Discussion System 1. Bezprzewodowy system dyskusyjny DCN firmy Bosch Przewodnik po zastosowaniach DCN Wireless Discussion System Bezprzewodowy system dyskusyjny DCN firmy Bosch Przewodnik po zastosowaniach Bezprzewodowy system dyskusyjny DCN 2 Elementy systemu Bezprzewodowy pulpit firmy Bosch (tryb

Bardziej szczegółowo

E-learning nauczanie na odległość

E-learning nauczanie na odległość E-learning nauczanie na odległość część 2. Cel prezentacji Przekonanie Państwa, że warto uatrakcyjnić i wzbogacić proces dydaktyczny w szkole o pracę z uczniem na platformie e-learningowej Moodle. część

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ M TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ Autor: Zespół nauczycieli konsultantów Ośrodka Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy

Bardziej szczegółowo

dr Anna Wach-Kąkolewicz mgr Olena Shelest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr Anna Wach-Kąkolewicz mgr Olena Shelest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu dr Anna Wach-Kąkolewicz mgr Olena Shelest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 1. Główne założenia konstruktywizmu edukacyjnego oraz uzasadnienie dla nauczania zgodnie z tą koncepcją w uczelni wyższej 2.

Bardziej szczegółowo

OCENA POZIOMU SATYSFAKCJI I ANALIZA CZASU NAUKI W EDUKACJI MEDYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

OCENA POZIOMU SATYSFAKCJI I ANALIZA CZASU NAUKI W EDUKACJI MEDYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ VU 15 - XV Konferencja Uniwersytet Wirtualny edukacja w dobie nowych technologii 24-25 czerwca 2015 OCENA POZIOMU SATYSFAKCJI I ANALIZA CZASU NAUKI W EDUKACJI MEDYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku.

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. 1. Liczba uczestników zajęć 10 uczniów 2. Czas trwania kursu wynosi: 60 godzin 3. Kurs odbywać się

Bardziej szczegółowo

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS) to serwer komunikacyjny dostępny w formie oprogramowania na różne

Bardziej szczegółowo

komputerze, może pracować na wybranym komputerze ze studentem, a pozostali mogą w tym czasie wykonywać inne zadania na swoich komputerach.

komputerze, może pracować na wybranym komputerze ze studentem, a pozostali mogą w tym czasie wykonywać inne zadania na swoich komputerach. Doświadczenia naukowe pokazują, że efektywne nauczanie to połączenie przedstawienia tematu w sposób ciekawy i intrygujący z technikami wizualnymi, które lepiej przemawiają do świadomości każdego człowieka.

Bardziej szczegółowo

Scenariusz i formularz zogniskowanego wywiadu grupowego z przedstawicielami Urzędu

Scenariusz i formularz zogniskowanego wywiadu grupowego z przedstawicielami Urzędu Scenariusz i formularz zogniskowanego wywiadu grupowego z przedstawicielami Urzędu Wdrożenie usprawnień w komunikacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym w 75 urzędach Projekt Doskonalenie standardów

Bardziej szczegółowo

Iv. Kreatywne. z mediów

Iv. Kreatywne. z mediów Iv. Kreatywne korzystanie z mediów Edukacja formalna dzieci Kreatywne korzystanie z mediów [ 45 ] Zagadnienia Wychowanie przedszkolne Szkoła podstawowa, klasy 1-3 Szkoła podstawowa, klasy 4-6 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

1 Metody i formy pracy:

1 Metody i formy pracy: Program szkolenia w ramach projektu Modelowy program praktyk podnoszący jakość kształcenia studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela w PWSZ w Raciborzu Działanie 3.3.2 PO KL Temat szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Zunifikowna Komunikacja

Zunifikowna Komunikacja Zunifikowna Komunikacja jako element usprawniający funkcjonowanie Administracji Samorządowej Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych, Microsoft adam.dolega@microsoft.com Szybka i łatwa komunikacja

Bardziej szczegółowo

Dźwięk jest niestabilny, przerywany. Uczestnicy nie słyszą prezentera

Dźwięk jest niestabilny, przerywany. Uczestnicy nie słyszą prezentera Oto lista najczęściej występujących problemów oraz sposobów ich rozwiązania. Zanim zgłosisz problem z dźwiękiem naszemu Działowi Obsługi Klienta, prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem. Dźwięk jest

Bardziej szczegółowo

Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi TI

Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi TI Małgorzata Bartoszewicz goskab@amu.edu.pl Wydział Chemii, Zakład Dydaktyki Chemii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi

Bardziej szczegółowo

Usługi dla biznesu. Motivation Direct SUBJECT NAME HERE

Usługi dla biznesu. Motivation Direct SUBJECT NAME HERE Usługi dla biznesu Motivation Direct 2 O Nas Motivation Direct jest dostawcą innowacyjnych technologii internetowych w zakresie wsparcia sprzedaży oraz lojalności i motywacji w biznesie. Od 17 lat działamy

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE. Streszczenie: Z G Łukasz Próchnicki NIP w ramach projektu nr RPMA /15

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE. Streszczenie: Z G Łukasz Próchnicki NIP w ramach projektu nr RPMA /15 MATERIAŁY DYDAKTYCZNE w ramach projektu nr RPMA.10.01.01-14-3849/15 Streszczenie: Aktywności platformy Moodle-Forum, Czat NIP 799-174-10-88 Spis treści 1. Forum... 2 2. Czat... 7 str. 1 1. Forum Głównym

Bardziej szczegółowo

Trener w akcji. Popraw efektywność warsztatów, spotkań zespołu i szkoleń. Szkolenie dla trenerów coachów managerów. pracowników działów hr.

Trener w akcji. Popraw efektywność warsztatów, spotkań zespołu i szkoleń. Szkolenie dla trenerów coachów managerów. pracowników działów hr. 3 dni Popraw efektywność warsztatów, Trener w akcji spotkań zespołu i szkoleń. Szkolenie dla trenerów coachów managerów pracowników działów hr KLUCZOWE zagadnienia Uczestnik po szkoleniu: dysponuje pogłębioną

Bardziej szczegółowo

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym!

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym! Szkoła Trenerów STO Jeśli chcesz: zdobyć nowy, prestiżowy zawód doskonalić swoje umiejętności rozwijać się pomożemy Ci w tym! Dzięki udziałowi w naszym projekcie możesz: zrealizować swoje życiowe cele

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AGNIESZKA MAZUREK E-LEARNING JAKO NOWOCZESNE NARZĘDZIE WYKORZYSTYWANE W SZKOLENIACH Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Opracowanie: Eleonora Żmijowska-Wnęk Wrocław 2014 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 2. CELE OGÓLNE SZKOLENIA... 4 3. METODY PRACY... 4 4. TREŚCI I PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNIK INSTRUKCJA DLA STUDENTA

NIEZBĘDNIK INSTRUKCJA DLA STUDENTA NIEZBĘDNIK INSTRUKCJA DLA STUDENTA CENTRUM OTWARTEJ EDUKACJI SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE Warszawa, 2017 r. Spis treści PODSTAWOWE INFORMACJE O SYSTEMIE E-SGH... 2 Platforma www.e-sgh.pl... 2 Niezbędnik

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Portal Edukacyjny przykład CRM i BIG DATA w SMART CITY Luboradza, września 2014 r.

Portal Edukacyjny przykład CRM i BIG DATA w SMART CITY Luboradza, września 2014 r. Portal Edukacyjny przykład CRM i BIG DATA w SMART CITY Luboradza, 18-19 września 2014 r. Ewa Szynkowska Urząd Miasta Szczecin, 2014r. PORTAL EDUKACYJNY: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian z pomagania -doświadczenia Fundacji Orange w ewaluacji

Sprawdzian z pomagania -doświadczenia Fundacji Orange w ewaluacji Sprawdzian z pomagania -doświadczenia Fundacji Orange w ewaluacji Fundacja korporacyjna jako instytucja ucząca się rola mechanizmów ewaluacji VII. Seminarium Forum Darczyńców w Polsce, 11 września 2014

Bardziej szczegółowo

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty 96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4 tel. (46) 833-20-04, (46) 833-40-47 fax. (46) 832-56-43 www.wodnskierniewice.eu wodn@skierniewice.com.pl Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu e-urzędnik

Sylabus modułu e-urzędnik Sylabus modułu e-urzędnik Wymagania konieczne: Zakłada się, że przystępując do egzaminu modułu e-urzędnik, zdający będzie miał opanowany blok umiejętności i wiadomości podstawowych w zakresie zgodnym z

Bardziej szczegółowo

Nauczanie na odległość

Nauczanie na odległość P o l i t e c h n i k a W a r s z a w s k a Nauczanie na odległość a standaryzacja materiałów edukacyjnych Krzysztof Kaczmarski Nauczanie na odległość T Nauczanie ustawiczne T Studia przez Internet? T

Bardziej szczegółowo

Ponto Streamer. Nowe możliwości łączności bezprzewodowej. Ponto TM system implantów słuchowych kotwiczonych w kości

Ponto Streamer. Nowe możliwości łączności bezprzewodowej. Ponto TM system implantów słuchowych kotwiczonych w kości Ponto Streamer Nowe możliwości łączności bezprzewodowej Ponto TM system implantów słuchowych kotwiczonych w kości Twój idealny towarzysz Nowe możliwości komunikacji Ponto Streamer oferuje dostęp do produktów

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA Projekt to metoda na osiągnięcie celów organizacyjnych. Jest to zbiór powiązanych ze sobą, zmierzających

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać wspólne uczenie się w pracy sieci wsparcia? Warszawa września 2015

Jak wykorzystać wspólne uczenie się w pracy sieci wsparcia? Warszawa września 2015 Jak wykorzystać wspólne uczenie się w pracy sieci wsparcia? Warszawa 24-26 września 2015 Cele sesji uporządkowanie wiedzy na temat procesu uczenia się zapoznanie z metodami grupowego wsparcia (nauczycielskimi

Bardziej szczegółowo

co to oznacza dla mobilnych

co to oznacza dla mobilnych Artykuł tematyczny Szerokopasmowa sieć WWAN Szerokopasmowa sieć WWAN: co to oznacza dla mobilnych profesjonalistów? Szybka i bezproblemowa łączność staje się coraz ważniejsza zarówno w celu osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 11 Organizacja i prowadzenie kształcenia na odległość. Temat szkolenia: E-learning metody i narzędzia

Numer i nazwa obszaru: 11 Organizacja i prowadzenie kształcenia na odległość. Temat szkolenia: E-learning metody i narzędzia Numer i nazwa obszaru: 11 Organizacja i prowadzenie kształcenia na odległość Temat szkolenia: E-learning metody i narzędzia SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014 Wydanie 1 Formularz F509 Strona

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Publicznym im. Arkadego Fiedlera w Dębnie

Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Publicznym im. Arkadego Fiedlera w Dębnie Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Publicznym im. Arkadego Fiedlera w Dębnie Zasady ogólne 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: Temat szkolenia:

Numer i nazwa obszaru: Temat szkolenia: Numer i nazwa obszaru: Obszar tematyczny nr 8 Tworzenie stron internetowych Temat szkolenia: Prezentacja treści na stronach internetowych wykonanych przez nauczycieli lub ich uczniów SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

Bardziej szczegółowo

InPro BMS InPro BMS SIEMENS

InPro BMS InPro BMS SIEMENS InPro Siemens OPC InPro BMS Produkt InPro BMS jest w sprzedaży od 2000 roku. W ostatnich kilku latach staliśmy się liderem wśród dostawców informatycznych rozwiązań dla systemów bezpieczeństwa. Oferowane

Bardziej szczegółowo

Manual Trenera. wersja 1.0. Video conference use for adult learning. konsorcjum projektu:

Manual Trenera. wersja 1.0. Video conference use for adult learning. konsorcjum projektu: Manual Trenera wersja 1.0 Video conference use for adult learning konsorcjum projektu: Niniejszy Manual Trenera wer. 1.0 został przygotowany w ramach projektu Webinar 2 Learn video conference use for adult

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Beneficjent projektu: Miasto Chełm Projekt : realizowany w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Bardziej szczegółowo