Inteligentna technologia bezprzewodowa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inteligentna technologia bezprzewodowa"

Transkrypt

1 Inteligentna technologia bezprzewodowa Zobacz swój zakład w zupełnie nowym świetle

2 PLANTWEB Inteligentna technologia i cyfrowa architektura PlantWeb pozwalają z wyprzedzeniem wykryć urządzenia zagrożone awarią. Dzięki temu, z praktykowanego dotąd serwisowania reakcyjnego można przestawić się na serwisowanie proaktywne, które przynosi znaczne oszczędności. INTELIGENTNY SYSTEM PREDYKCYJNY PlantWeb jest pierwszą architekturą cyfrową łączącą inteligentny system predykcyjny z oprogramowaniem systemu sterowania, co znacznie poprawia bezpieczeństwo funkcjonowania instalacji. PlantWeb umożliwia dotarcie do wcześniej niedostępnych informacji od urządzeń pomiarowych, wykonawczych i mechanicznych. I nie chodzi jedynie o więcej danych, ale o znacznie lepsze dane, których poprawność jest sprawdzana już u źródła w celu zapewnienia jak największej wiarygodności. Dzięki nowej inteligentnej technologii bezprzewodowej Smart Wireless, architektura PlantWeb może być stosowana również na obszarach, w których pomiary były dotychczas niedostępne z powodów technicznych lub ekonomicznych. Różnorodność dostępnych aplikacji: Process and Asset Monitoring, Workforce Productivity, Business and Plant Management daje praktycznie nieograniczone możliwości wykorzystania inteligentnej technologii bezprzewodowej. Dostarczane przez PlantWeb informacje niezależnie czy bezprzewodowo, czy za pomocą kabla umożliwiają wprowadzenie w dziale utrzymania ruchu systemu pracy proaktywnej zamiast reaktywnej. Obsługa techniczna może wreszcie skupić się na naprawach, które rzeczywiście są niezbędne, zamiast tracić czas na sprawdzanie tego, co jeszcze się nie uszkodziło. Procesy produkcyjne mogą przebiegać płynniej; dzięki większej niezawodności urządzeń automatyki można prowadzić proces bliżej optymalnych parametów, by uzyskać wyższą wydajność, lepszą jakość produktu końcowego i większą dostępność - a jednocześnie ograniczyć koszty. Ponadto obiecujemy lepsze wyniki biznesowe po wprowadzeniu architektury PlantWeb. Wyniki, które można policzyć. SYSTEM STEROWANIA Precyzyjne strategie sterowania pozwalają tak dostroić proces produkcyjny, by zapewnić optymalną wydajność. ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM ZAKŁADU Możliwość wczesnego wykrywania potencjalnych awarii znacznie usprawnia wykorzystanie urządzeń oraz poprawia ich dostępność. PlantWeb oferuje zalety technologii bezprzewodowej i tradycyjnej dla coraz większej liczby aplikacji. 1

3 ZDALNE MONITOROWANIE Bezpieczny wgląd do oddalonych urządzeń umożliwia wprowadzenie nowych praktyk predykcyjnych, poprawiających pracę tych urządzeń i usprawniających prace związane z utrzymaniem ruchu. SMART WIRELESS Lepszy wgląd w działanie instalacji dzięki użyciu aplikacji bezprzewodowych dla: Monitorowania procesów i urządzeń Produktywności siły roboczej Zarządzania zakładem STAN TECHNICZNY URZĄDZEŃ Monitoring online kluczowych urządzeń zapewnia ich niezawodność i pozwala uniknąć katastrof. URZĄDZENIA POMIAROWE Odpowiednio wczesne wykrywanie awarii czujników lub odchyleń zmiennych procesowych pomaga zapobiegać awariom. URZĄDZENIA ANALITYCZNE Diagnostyka online powiadamia o błędach czujników i sytuacjach zagrażających środowisku naturalnemu. SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Zintegrowane systemy automatycznie testują wszystkie funkcje pętli bezpieczeństwa, sprawdzając tym samym gotowość systemu bezpieczeństwa do działania. ELEMENTY WYKONAWCZE Wykrywanie zużytych uszczelek, tarcia trzpienia lub wahania zmiennych procesowych, mogących pogorszyć pracę urządzeń lub spowodować awarię. 2

4 SMART WIRELESS Inteligentna technologia bezprzewodowa Smart Wireless poszerza możliwości cyfrowej architektury PlantWeb o obszary, w których pomiary były dotychczas niedostępne z przyczyn technicznych lub ekonomicznych. Daje to większe możliwości poprawy procesu produkcyjnego. INTELIGENTNA TECHNOLOGIA BEZPRZEWODOWA ZWIĘKSZA KORZYŚCI ZE STOSOWANIA ARCHITEKTURY PLANTWEB Inteligentna technologia bezprzewodowa Smart Wireless pomaga wykorzystać inteligencję predykcyjną na znacznie większym obszarze zakładu niż dotychczas... przy kosztach instalacji nawet o 90% niższych niż w przypadku technologii przewodowej. Jest okazja wyeliminować białe plamy na terenie zakładu, w których zainstalowanie urządzeń przewodowych było zbyt skomplikowane lub zbyt drogie. Zdalne lokalizacje, przeszkody natury fizycznej oraz wysoki koszt projektowania i integracji potrzebnych technologii nie stanowią już przeszkody. Inteligentna technologia bezprzewodowa Smart Wireless zwiększa dostęp do informacji i umożliwia skupienie wysiłków na poprawie samego procesu. Smart Wireless można płynnie zintegrować z tradycyjna siecią zainstalowaną w zakładzie. Samoorganizująca się sieć bezprzewodowa zapewnia niemal 100% niezawodność i jest niezwykle prosta w obsłudze. Zainstalowanie i uruchomienie sieci bezprzewodowej bazującej na standardzie WirelessHART odbywa się błyskawicznie urządzenie pracuje w sieci już w kilka minut po wyjęciu z opakowania. Bez względu na to, czy chcesz mieć na obiekcie dostęp do informacji systemu sterowania i zarządzania majątkiem zakładu, poprawić system zabezpieczeń za pomocą bezprzewodowego video, zapewnić tanią i bezpieczną komunikację z pracownikami niezależnie od tego, gdzie na terenie zakładu się znajdują w danym momencie lub poprawić bezpieczeństwo pracowników przez precyzyjnie monitorowanie miejsca ich pobytu - technologia Smart Wireless wykorzystuje technologię Wi-Fi by lepiej chronić zakład i pracowników. Możesz zacząć jak chcesz. Smart Wireless daje pełną dowolność jeśli chodzi o sposób instalacji urządzeń bezprzewodowych. Można je instalować w dowolnym miejscu i w dowolnej liczbie, w zależności od potrzeb. Sieć zwykle nie wymaga wstępnych prac inżynierskich i projektowych, jest łatwa w montażu i obsłudze. POZIOM W ZBIORNIKU MOBILNY PRACOWNIK CIŚNIENIE Smart Wireless umożliwia oszczędność do 90% kosztów instalacji zwiększając współczynnik zwrotu nakładów inwestycyjnych. 3

5 TEMPERATURA KOROZJA DIAGNOSTYKA SYGNALIZATORY WIBRACJE ph MONITOROWANIE PRACOWNIIKÓW ZDALNA KOMUNIKACJA OCHRONA VIDEO 4

6 NOWE MOŻLIWOŚCI WYDŁUŻENIE ŻYCIA MASZYN Awarie sprzętu i związane z tym naprawy pochłaniają czas i pieniądze, obniżają wydajność i dostępność instalacji. Małe problemy, jeśli nie zostaną w porę wykryte, mogą przekształcić się w poważne awarie i spowodować znaczne szkody. Przekształcają drobną pracę serwisową w gruntowną naprawę, skracając przy tym żywot urządzenia lub wręcz powodując konieczność wymiany na nowe. Wyobraź sobie, co byś zrobił gdyby UKRYTY PROBLEM Temperatura w jednej z oddalonych stacji przepompowujących spadła poniżej zera, grożąc uszkodzeniem, a nawet zniszczeniem pomp. ROZWIĄZANIE Bezprzewodowy przetwornik temperatury Rosemount 648 zapewnia zdalne monitorowanie temperatury pozwalając w porę wykryć awarię ogrzewania. UKRYTY PROBLEM Pogarsza się praca zaworu sterującego lub nie może on osiągnąć zadanej pozycji. ROZWIĄZANIE Bezprzewodowy adaptor THUM z cyfrowym pozycjonerem FIELDVUE mogą monitorować stan techniczy zaworu i ostrzegać o problemach, stanowiących zagrożenie dla procesu produkcyjnego. UKRYTY PROBLEM Temperatura łożysk w silniku przejawia trend zwyżkowy, sygnalizując zbliżającą się awarię. ROZWIĄZANIE Bezprzewodowy przetwornik temperatury Rosemount 648 monitoruje temperaturę łożysk, umożliwiając proaktywne serwisowanie silnika. OPTYMALIZACJA WYDAJNOŚCI JEDNOSTKI PROCESOWEJ Poprawa wydajności zakładu redukuje koszty surowców i zwiększa poziom produkcji. Czasem mały wzrost wydajności może się przekładać na znaczne zwiększenie zysków zakładu. Inteligentna technologia bezprzewodowa dostarcza wydajnych i ekonomicznych rozwiązań, umożliwiając dodatkowe pomiary niezbędne do zoptymalizowania produkcji. Pomiary w miejscach, które w przeszłości były niedostępne jak np. punkty pomiarowe na urządzeniach wirujących lub przemieszczających się po terenie zakładu, lub punkty niedostępne ze względu na trudne warunki środowiskowe. UKRYTY PROBLEM Kamień osadzający się w systemie chłodzenia wodą obniża jego efektywność. ROZWIĄZANIE Bezprzewodowy przetwornik ph 6081 monitoruje jakość wody, by minimalizować osadzanie się kamienia i utrzymywać optymalną efektywność instalacji. UKRYTY PROBLEM Obsługa ruchu nie zauważyła, że zawór ręczny znajduje się w niewłaściwej pozycji. ROZWIĄZANIE Bezprzewodowy nadajnik położenia zapewnia stałą informację o pozycji zaworu, co zmniejsza opóźnienie w procesie produkcyjnym. UKRYTY PROBLEM Pompa pracuje coraz gorzej, co zwiększa koszty energii. ROZWIĄZANIE Można zastosować bezprzewodowy przetwornik 3051S do pomiaru ciśnienia ssania i tłoczenia, co umożliwia kontrolę wydajności pompy. 5

7 UKRYTY PROBLEM W trudnodostępnej, ale istotnej dla działania procesu skrzyni przekładniowej, pojawia się problem wymagający naprawy. ROZWIĄZANIE Bezprzewodowy przetwornik wibracji CSI 9420 w porę wysyła ostrzeżenie o konieczności przeglądu urządzenia, co pozwala zaplanować i przeprowadzić prace serwisowe w najdogodniejszym momencie. UKRYTY PROBLEM Zatkany filtr może spowodować uszkodzenie pompy. ROZWIĄZANIE Bezprzewodowy przetwornik Rosemount 3051S może mierzyć ciśnienie różnicowe filtrów i po wykryciu niedrożności generować alert. ZMNIEJSZENIE ILOŚCI PRAC SERWISOWYCH Obsługa techniczna urządzeń jest bardzo droga. Mimo to większość zakładów nadal wykonuje naprawy bieżące lub prewencyjne, nawet wtedy, gdy tego typu działania chwilowo zmniejszają dostępność instalacji. Technologia Smart Wireless pomaga przestawić zakład na serwisowanie predykcyjne i proaktywne. UKRYTY PROBLEM W przewodzie parowym zbiera się woda, co może uszkodzić pompę. ROZWIĄZANIE Bezprzewodowy przetwornik Rosemount 848T monitoruje profil temperatury w przewodzie parowym pozwalając wykryć miejsca zagrożenia. SPEŁNIENIE WYMAGAŃ PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA UKRYTY PROBLEM Zbiornik z substancją żrącą jest bliski przepełnienia się, co grozi skażeniem środowiska. ROZWIĄZANIE Bezprzewodowy dyskretny przetwornik Rosemount 702 wyposażony w czujnik przepełnienia w porę ostrzeże o zagrożeniu przepełnieniem zbiornika. UKRYTY PROBLEM Zawór bezpieczeństwa zostanie sprawdzony dopiero na następnej zmianie, co może spowodować zagrożenie, że zakład zostanie obciążony wysoką karą pieniężną. ROZWIĄZANIE Bezprzewodowy przetwornik Rosemount 3051S monitoruje i wykrywa potencjalne przecieki w zaworze bezpieczeństwa, redukując będące ich następstwem kary pieniężne. UKRYTY PROBLEM Stanowisko przemywania oczu zostało aktywowane i należy niezwłocznie powiadomić o tym grupę kryzysową. ROZWIĄZANIE Bezprzewodowy dyskretny przetwornik Rosemount 702 wykryje użytkowanie sprzętu bezpieczeństwa, umożliwiając szybką reakcję. Smart Wireless umożliwia monitorowanie sprzętu bezpieczeństwa, na przykład stanowisk przemywania oczu, dzięki czemu można podjąć akcję jeszcze zanim wydarzy się wypadek. Można także monitorować najbardziej niebezpieczne miejsca na terenie całego zakładu, zmniejszając ryzyko, na jakie narażeni są pracownicy. Podsumowując, bezprzewodowe technologie minimalizują zagrożenie i koszty spełnienia wymagań przepisów bezpieczeństwa, a co za tym idzie - koszty kar za awarie powodujące zanieczyszczenie środowiska a wszystko to dzięki szybkiemu przekazywaniu informacji o zagrożeniu. 6

8 PODJĘCIE WYZWANIA INTELIGENTNE TECHNOLOGIE BEZPRZEWODOWE OSZCZĘDNYM I ŁATWYM DO WDROŻENIA SPOSOBEM OCHRONY MASZYN MASZYNY OBSŁUGA TECHNICZNA BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKO Rozważaliśmy wiele różnych rozwiązań i w rezultacie wybraliśmy Emersona. Ważnym atutem była prosta w obsłudze, elastyczna i samoorganizująca się sieć, którą można zainstalować i uruchomić w bardzo krótkim czasie to świetne rozwiązanie, które bardzo dobrze działa, łatwo je rozbudować... KIEROWNIK OBSŁUGI TECHNICZNEJ WYZWANIE Wielka firma energetyczna w USA do produkcji elektryczności zasilającej sieć używała dwie turbiny gazowe. Teren zakładu obejmował jedenaście oddalonych od siebie budynków z pompami wodnymi i wyposażeniem cyrkulacyjnym. By zapobiec wychłodzeniu budynków w zimie uruchamiane są małe grzejniki, które mają zapewnić właściwą pracę pomp. Naprawa lub wymiana systemu pomp uszkodzonych z powodu zbyt niskiej temperatury mogłaby kosztować nawet do 20,000$, powodując przy tym ich unieruchomienie nawet na 3 dni. Zakład był zainteresowany wdrożeniem rozwiązania, które umożliwiłoby, w ramach systemu wczesnego ostrzegania, przesyłanie pomiaru temperatury do sterowni. Okablowanie tych miejsc było niemożliwe - po pierwsze ze względu na przewody biegnące ponad drogą i znajdujące się już pod istniejącą strukturą, a po drugie koszt tego rozwiązania byłby zbyt wysoki. ROZWIĄZANIE We wszystkich jedenastu budynkach znajdujących się na terenie zakładu zainstalowano bezprzewodowe przetworniki temperatury Rosemount 648, które przez bezprzewodową bramkę sieciową przekazywały wyniki pomiaru temperatury do sterowni. REZULTAT Inteligentna technologia Smart Wireless umożliwia bezprzewodowe monitorowanie temperatury i pomaga chronić pompy oraz system cyrkulacyjny. Za niewielką część kosztów, które trzeba by było ponieść w przypadku technologii opartej na przewodach, udało się osiągnąć zamierzony efekt: wczesne ostrzeganie o niepożądanych zmianach temperatury. KONTROLA WSKAŹNIKA TEMPERATURY KLUCZOWA DLA BEZPIECZEŃSTWA I DZIAŁANIA ZAKŁADU MASZYNY OBSŁUGA TECHNICZNA BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKO Mniejsze koszty obsługi i serwisu pozwoliły zaoszczędzić 14600$, ale oszczędności w sferze bezpieczeństwa są bezcenne. PROJEKTANT I&E WYZWANIE Jedna z większych fabryk chemicznych potrzebuje ogromnych ilości chemikaliów przywożonych na teren zakładu w wagonach o pojemności 908,5 hektolitra. Temperatura wewnątrz tych wagonów musi być kontrolowana, ponieważ nawet jej niewielki wzrost może spowodować zagrożenie. Tradycyjnie pracownik wspina się na dach wagonu i dokonuje pomiaru. Jest to bardzo czasochłonne i wyjątkowo niebezpieczne, zwłaszcza w niesprzyjających warunkach pogodowych. Wagony się przemieszczają, więc nie było dotąd skutecznej i ekonomicznej metody pozwalającej na monitorowanie temperatury w wagonach. ROZWIĄZANIE Zainstalowano w zakładzie technologię Smart Wireless. Bez względu na to, w której części zakładu aktualnie znajdują się wagony, bezprzewodowe przetworniki temperatury Rosemount 648 co minutę mierzą temperaturę w każdym z wagonów. Informacja jest przesyłana przez bramkę bezprzewodową, a następnie trafia do systemu sterowania DeltaV. REZULTAT Inteligentna technologia bezprzewodowa wyeliminowała manualny pomiar temperatury. Pozyskiwane informacje służą usprawnieniu produkcji oraz poprawie bezpieczeństwa na terenie zakładu. Operatorzy nie muszą już wspinać się na wagony, by dokonać pomiaru temperatury, dzięki czemu ich osobiste bezpieczeństwo znacznie wzrosło. Operatorzy są na bieżąco informowani o zmianach temperatury. Pozwala to zaoszczędzić rocznie około USD na samych tylko kosztach obsługi technicznej. Opis działania przetworników oraz informacje diagnostyczne są dostępne dzięki oprogramowaniu AMS Device Manager. 7

9 WYKORZYSTANIE INTELIGENTNYCH BEZPRZEWODOWYCH TECHNOLOGII ZAPOBIEGA PRZESTOJOM W ZAKŁADZIE WYZWANIE Aby uniknąć uszkodzenia pomp, konieczne jest wykrywanie niedrożności filtrów. Wcześniej rafineria stosowała przetworniki pneumatyczne starej generacji, które wymagały odczytu wskaźnika miejscowego, aby wykryć utratę siły ssania. Urządzenia te bardzo często zawodziły i wymagały częstych i gruntownych napraw. Klient potrzebował technologii, która z sześciu miejsc na terenie rafinerii przekaże do sterowni prawidłowe informacje i niezawodne w ramach systemu wczesnego ostrzegania. MASZYNY OBSŁUGA TECHNICZNA BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKO ROZWIĄZANIE Emerson dostarczył bezprzewodowe przetworniki ciśnienia Rosemount 3051S oraz bramkę bezprzewodową. We wszystkich miejscach, w których znajdują się filtry zainstalowano bezprzewodowe przetworniki ciśnienia. REZULTAT Gdy filtr uległ zatkaniu, informacja z przetworników cisnienia natychmiast dotarła do głównego komputera, który wyświetla alarm. Praca filtrów została wstrzymana zanim zdążyły się całkowicie zatkać, co mogło doprowadzić do poważnej awarii grożącej nawet przestojem produkcji. Następnie w ciągu kilku godzin zatkany filtr został oczyszczony i ponownie uruchomiony. Dzięki temu znacznie obniżono koszty oraz czas przestoju gdyż całkowita wymiana pomp zajmuje trzy dni. Podsumowując: mniejszy nakład pracy, redukcja kosztów obsługi technicznej i naprawy, poprawa wskaźnika przepustowości każdego z filtrów plus USD oszczędności dla zakładu. Wykrycie zatkania filtrów dzięki urządzeniom Smart Wireless zapobiegło wstrzymaniu produkcji. Operatorom udało się wyłączyć pompy, oczyścić filtry i ponownie wszystko uruchomić w ciągu zaledwie paru godzin. Gdyby alarm nie pojawił się w porę, pompy na pewno uległyby uszkodzeniu i niezbędne byłoby ich zastąpienie nowymi. KIEROWNIK PROJEKTÓW ELASTYCZNOŚĆ, DOPASOWANIE I OSZCZĘDNOŚĆ KOSZTÓW DZIĘKI INTELIGENTNEJ TECHNOLOGII BEZPRZEWODOWEJ WYZWANIE W firmie produkującej chemikalia i materiały podwyższonego ryzyka, zainstalowanie specjalnego urządzenia monitorującego ciśnienie, temperaturę i wibracje, okazało się bardzo drogie biorąc pod uwagę koszty urządzeń, okablowania i montażu. Użytkownik życzył sobie, by bezprzewodowe urządzenia pomiarowe współpracowały z innymi urządzeniami bezprzewodowymi pracującymi się na terenie zakładu i aby rozwiązanie miało możliwość rozbudowy w przyszłości. Powołano specjalny zespół, którego celem było oszacowanie kosztów i zaadaptowanie bezprzewodowej technologii tak, aby wymogi zakładu były spełnione. MASZYNY OBSŁUGA TECHNICZNA BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKO ROZWIĄZANIE Wybrano i zainstalowano bezprzewodowe przetworniki temperatury Rosemount 648. Dodatkowe pomiary poziomu substancji żrących w zbiornikach wykonują bezprzewodowe przetworniki ciśnienia Rosemount 3051S. Bezprzewodowy przetwornik wibracji CSI 9420 monitoruje wibracje znajdujących się na terenie zakładu wirówek solankowych. REZULTAT Inwestowanie w technologie bezprzewodowe jest całkowicie uzasadnione oszczędnościami na okablowaniu. Niewątpliwą korzyścią jest, że można dokonać pomiarów w takich miejscach, do których nigdy wcześniej nie było dostępu. Urządzenie CSI 9420 umożliwia identyfikację łożysk, w których występuje zmniejszone smarowanie, jednocześnie umożliwiając pracownikom serwisu usunięcie problemu zanim powstaną znaczne uszkodzenia. Samoorganizująca się sieć jest odporna na zakłócenia łączności i łatwo ją rozbudowywać. Kiedy po raz pierwszy firma Emerson zaoferowała inteligentną technologię bezprzewodową powiedzieli instalujemy i działa. Muszę przyznać, że się wtedy roześmiałem; ale nic co wcześniej widziałem nie było tak proste. Teraz wierzę, że to możliwe. Pięć minut po zainstalowaniu, sieć ożyła i działa cały czas. STARSZY PROJEKTANT-INŻYNIER 8

10 PODJĘCIE WYZWANIA MONITOROWANIE WYDOBYCIA ROPY NAFTOWEJ OPTYMALIZUJE WYDAJNOŚĆ PRODUKCJI MASZYNY OBSŁUGA TECHNICZNA BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKO WYZWANIE Pewna firma chciała monitorować kilka pól naftowych w celu zoptymalizowania produkcji. Firmy gazowe oraz naftowe rywalizują o te same podziemne zbiorniki, co powoduje swoisty wyścig o to, kto pierwszy wydobędzie ropę naftową. Odpowiednie monitorowanie jest niezmiernie ważne, by szybko rozpoznawać anomalie w produkcji; jednak rozwiązania przewodowe są bardzo drogie i trudne w montażu ze względu na usytuowanie pól naftowych. Zazwyczaj produkcja na odcinku rury rozgałęźnej nie była monitorowana ze względu na zbyt wysokie koszty prowadzenia przewodów. W efekcie określenie, która sekcja pola naftowego przyniosła straty w produkcji i dlaczego, zajmowało kilka dni. Tymczasem im dłuższy jest czas diagnozowania przyczyn zaistniałej awarii, tym większe powoduje straty w produkcji. ROZWIĄZANIE Klient zamówił dziesięć bezprzewodowych przetworników ciśnienia Rosemount 3051S oraz bramkę bezprzewodową. Przetworniki ciśnienia 3051S zostały zainstalowane między kryzami pomiarowymi na rurociągu linii głównej. Do każdej takiej rury podłączonych jest od 15 do 25 szybów naftowych, które ją napełniają. Przetworniki ciśnienia 3051S są wykorzystywane również do monitorowania nadciśnienia w rurociągu. Urządzenia są podłączone do komputera za pomocą zintegrowanego złącza, które przechowuje historyczne informacje dotyczące cyklu produkcyjnego i wysyła je do operatorów terenów wydobywczych oraz kadry zarządzającej. REZULTAT Dzięki zastosowaniu urządzeń bezprzewodowych produkcja jest lepiej kontrolowana, a każdego dnia rano można określić, na którym odcinku wystąpiły niedobory w produkcji. Operator może natychmiast udać się na miejsce i określić rodzaj awarii. Dzięki bezprzewodowemu monitoringowi klient natychmiast uzyskuje szybką informację o stratach, operatorzy mają możliwość dokładnego zapoznania się z problemem i podjęcia właściwych działań, a produkcja może zostać wznowiona znacznie szybciej niż było to wcześniej możliwe. INTELIGENTNA TECHNOLOGIA BEZPRZEWODOWA ZWIĘKSZA WYDAJNOŚĆ PIECÓW OBROTOWYCH MASZYNY OBSŁUGA TECHNICZNA BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKO Cztery dni po złożeniu zamówienia mogliśmy obserwować w systemie sterowania minuta po minucie trendy temperatury Odkąd zainstalowaliśmy system bezprzewodowy, jesteśmy w stanie obserwować, czy w części środkowej nie odkłada się wapno. Poprawiliśmy działanie pieca prażącego wapno i zwiększyliśmy jego wydajność o 5%. WYZWANIE Zakład papierniczy miał trudności z odpowiednią kontrolą kalcynacji w piecu obrotowym. Aby to zrobić, trzeba było znać temperaturę wewnątrz pieca. Z uwagi na ograniczenia dotyczące okablowania, pomiar ten nie był możliwy, co znacznie obniżało moc przerobową pieca. ROZWIĄZANIE Zakupiono dwa bezprzewodowe przetworniki temperatury Rosemount 648 z termoparami oraz bramkę bezprzewodową. Zamówienie było pilne, więc wszystkie zamówione urządzenia dotarły na miejsce w ciągu zaledwie kilku dni. Czujniki zostały zainstalowane po przeciwnych stronach wewnętrznej części pieca, o 180 stopni od siebie. Przetworniki temperatury zamontowano na rurze wychodzącej bezpośrednio z wnętrza pieca. Kompletna instalacja urządzeń zajęła tylko jeden dzień. Pomiary temperatury przesyłane są do bramki, ktora przekazuje je do sterowni. REZULTAT Od momentu instalacji zakład zdecydowanie poprawił wydajność pieca. Temperatury niepożądane wykrywane są zanim osiągną krytyczną wartość 176,7 O C. Technologia bezprzewodowa sprytnie ominęła ograniczenia spowodowane właściwościami pieca i umożliwiła pomiary temperatury. SZEF PAPIERNI 9

11 ŁATWIEJ DBAĆ O ŚRODOWISKO DZIĘKI INTELIGENTNEJ TECHNOLOGII BEZPRZEWODOWEJ WYZWANIE Operatorzy tranzytowych rurociągów gazu posiadają stacje kompresorowe napędzane silnikami spalinowymi, których emisja jest kontrolowana na zgodność z normami substancji szkodliwych. W związku z tym niezbędne jest monitorowanie i raportowanie wartości temperatury wlotowej oraz różnicy ciśnień w katalizatorze, który spala szkodliwe chemikalia by zapobiec ich ulotnieniu się do atmosfery. Jeżeli wartości nie są zgodne z regulacjami agencji ochrony środowiska, zakład płaci wysokie kary pieniężne, kumulujące się w czasie. MASZYNY OBSŁUGA TECHNICZNA BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKO ROZWIĄZANIE Emerson zaproponował rozwiązanie bezprzewodowe, które umożliwia monitorowanie temperatury w otworze wlotowym i różnicy ciśnień w katalizatorze. Pomiary temperatury i ciśnienia wykonywane są odpowiednio przez bezprzewodowy przetwornik temperatury Rosemount 648 i bezprzewodowy przetwornik ciśnienia 3051S, które co 15 minut raportują wartości pomiarów. Dane przesyłane są przez zakładową sieć Ethernet za pomocą inteligentnej bramki bezprzewodowej. Umożliwia to łatwą, zdalną rejestrację danych. REZULTAT Emerson dostarczył niezawodną i ekonomiczną bezprzewodową technologię, która zredukowała koszty instalacji, wliczając w to koszty robocizny i okablowania. W tej konkretnej sytuacji zredukowanie czasu instalacji było ogromną zaletą ze względu na brak wykwalifikowanych elektryków. Dzięki zintegrowaniu danych pomiarowych z firmową siecią Ethernet, inżynierowie odpowiedzialni za ochronę środowiska byli w stanie uzyskać dane z systemu i stworzyć standardowe raporty dla agencji ochrony środowiska. Obecnie pracownicy mogą spędzać znacznie więcej czasu na analizie danych, co pozwala wcześniej wychwytywać potencjalne problemy. Dzięki temu można uniknąć poważnych awarii i w ich następstwie wysokich kar pieniężnych i spełnić wymagania zgodności z obowiązującymi lokalnie przepisami ochrony środowiska. STRATEGICZNE ROZMIESZCZENIE BEZPRZEWODOWYCH URZĄDZEŃ ROZWIĄZUJE PROBLEM ULATNIANIA SIĘ BENZENU W RAFINERII WYZWANIE Rafineria miała poważne problemy ze zbiornikami benzenu, który ulatniał się do atmosfery. Lokalna agencja ochrony środowiska zażądała monitorowania warstwy ciśnienia azotu w zbiornikach benzenu, żeby mieć pewność, że nie dochodzi do żadnych wycieków. ROZWIĄZANIE Aby mierzyć ciśnienie azotu na trzech zbiornikach zainstalowano pięć bezprzewodowych przetworników ciśnienia Rosemount 3051S. Zamontowano je w strategicznych miejscach by obserwować ewentualny wyciek benzenu i by móc szybko znaleźć przyczynę wycieku. MASZYNY OBSŁUGA TECHNICZNA BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKO REZULTAT W zakładzie, który wielokrotnie doświadczał niekontrolowanego wycieku benzenu ze zbiorników, zainstalowanie technologii Smart Wireless zapewniło stały dostęp do informacji i monitorowanie zbiorników benzenu. Najmniejszy wyciek może zostać dokładnie udokumentowany. Dzięki temu znacznie zmalały kary za zanieczyszczanie środowiska. 10

12 PODJĘCIE WYZWANIA INTELIGENTNA TECHNOLOGIA BEZPRZEWODOWA POPRAWIA JAKOŚĆ I ZWIĘKSZA RENTOWNOŚĆ MASZYNY OBSŁUGA TECHNICZNA BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKO Tworzymy infrastrukturę, która stwarza możliwości dalszego rozszerzenia aplikacji. W rezultacie otrzymujemy lepsze informacje z trudnodostępnych miejsc na terenie walcowni, a to z kolei pomaga naszym pracownikom zapobiegać nieplanowanym przestojom produkcyjnym, poprawić jakość produktu i zoptymalizować wydajność. KIEROWNIK PRODUKCJI WYZWANIE Producent wyrobów metalowych postanowił poszerzyć swoją ofertę o produkty cięższe i szersze. Ich produkcja wymagała zamontowania lini walcowniczej z układem chłodzonym wodą, co pozwalało na utrzymanie właściwej struktury metalu w czasie całego cyklu produkcji. Niestety, w czasie walcowania nowych produktów docelowa temperatura chłodzenia nie została osiągnięta. Walcownia poniosła straty tylko dlatego, że użyto nieodpowiedniej ilości chłodziwa. Strata ciśnienia w chłodzącej wodzie zaowocowała kosztownymi opóźnieniami w produkcji i uszkodzeniem produktu końcowego. ROZWIĄZANIE Klient zainstalował bezprzewodowy przetwornik ciśnienia Rosemount 3051S do pomiaru przepływu oraz jedną bramkę bezprzewodową. Pomiary zostały zintegrowane z systemem sterowania wykorzystując wyjście Modbus z bramki bezprzewodowej. Przetworniki monitorują przepływ wody chłodzącej w walcowni taśm na gorąco, przepływ wody chłodzącej w walcowni wstępnej oraz ciśnienie w systemie smarującym. Na zaworach spustowych łożysk walca oporowego zainstalowano bezprzewodowy przetwornik temperatury Rosemount 648, umożliwiający śledzenie wahań temperatury wlotowej i wylotowej. REZULTAT Okazało się, że za przestoje produkcyjne i spadki produkcji odpowiedzialny był wadliwy system smarujący kulki łożysk nie były wystarczająco oliwione. Monitorowanie tych miejsc pozwoliło wyeliminować przestoje spowodowane zatarciem łożysk. Bezprzewodowe przetworniki ciśnienia zainstalowane przy każdym stanowisku z walcarką wstępną zapewniły utrzymanie stałego przepływu i ciśnienia chłodziwa do łożysk. Po zainstalowaniu bezprzewodowych urządzeń monitorujących system problemy zniknęły. Dodatkowe informacje pozwoliły zmniejszyć ilość stali złej jakości, sprzedawanej po niższej cenie. W efekcie zwiększono efektywność produkcji. POPRAWA DZIAŁANIA I WYDAJNOŚCI TURBIN W ELEKTROWNI MASZYNY OBSŁUGA TECHNICZNA BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKO WYZWANIE Klient postanowił opomiarować wybrane punkty w elektrowni, które wcześniej były niedostępne, ze względu na zbyt wysokie koszty. ROZWIĄZANIE Urządzenia bezprzewodowe używane są do opomiarowania turbin parowych, pomp, podgrzewaczy wody, podgrzewaczy regeneracyjnych, kotłów, generatorów, podgrzewaczy powietrza oraz innych urządzeń. Aby wykonywać wszystkie te pomiary, zakład kupił 117 różnych inteligentnych urządzeń bezprzewodowych, które zostały zainstalowane na pięciu turbinach. Zamówiono 56 bezprzewodowych przetworników ciśnienia Rosemount 3051S, 61 bezprzewodowych przetworników temperatury Rosemount 648 oraz 7 bramek. Dane przekazywane przez samoorganizującą się sieć są integrowane za pomocą systemu operacyjnego Ovation. REZULTAT Wśród dostawców urządzeń bezprzewodowych Emerson okazał się wyraźnym liderem jeśli chodzi o solidność, niezawodność, bezpieczeństwo, projektowanie sieci, rozbudowę interfejsu do systemów już istniejących oraz koszty operacyjne. Uzasadnienie projektu okazało się bardzo proste po przedstawieniu arkusza kalkulacyjnego (ROI). Zmniejszyła się liczba przestojów, wzrosła wydajność produkcji i spadły koszty obsługi technicznej. Lepszy przepływ informacji i zwiększenie wydajności kotłów i turbin znacznie poprawiły działanie elektrowni. 11

13 BEZPRZEWODOWE MONITOROWANIE WIBRACJI ZMNIEJSZA ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA WYZWANIE Na terenie rafinerii znajduje się wiele miejsc stwarzających zagrożenie. W jednej z nich kilka pomp pompujących produkty oparte na bazie węglowodorów wymagało monitorowania w celu zapobiegania emisji węglowodorów do atmosfery. Podwyższony poziom wibracji w urządzeniu wskazuje na potencjalne zagrożenie awarią i potencjalną emisją. Aby zebrać informacje na temat pomp pracownicy musieli wchodzić do strefy zagrożenia, dlatego zdecydowano się na zdalne zbieranie danych. Próby instalacji różnych przewodowych technologii monitorujących wibracje nie powiodły się. Ponadto były to często systemy bardzo drogie i czasochłonne w montażu. ROZWIĄZANIE Klient zainstalował sieć bezprzewodowych przetworników Rosemount oraz bezprzewodowe przetworniki wibracji CSI 9420 monitorujące poziom wibracji w pompach. Cała sieć bezprzewodowa, włączając w to wszystkie urządzenia oraz bramkę, została zainstalowana w ciągu zaledwie kilku dni. Dane pomiarowe były przekazywane do archiwum i dostępne dla wszystkich operatorów, dzięki czemu poziom wibracji mógł być sprawnie monitorowany na każdej zmianie. REZULTAT Dzięki technologii Smart Wireless firmy Emerson, zakład uniknął długiego i drogiego procesu instalacyjnego. Przetwornik CSI 9420 umożliwił pracownikom monitorowanie poziomu wibracji bez przebywania w strefie zagrożonej. Dzięki stałemu dostępowi do danych specjaliści ds. drgań zmuszeni są udawać się do strefy zagrożonej tylko w przypadku stwierdzenia problemu. MASZYNY OBSŁUGA TECHNICZNA BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKO Chcieliśmy wprowadzić monitoring, ale koszt tradycyjnych technologii był zbyt wysoki. W tej chwili nie musimy wychodzić na obiekt by mieć wszelkie interesujące nas informacje dotyczące pomp. ANALITYK WIBRACJI POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA DZIĘKI BEZPRZEWODOWEMU MONITORINGOWI PUNKTÓW BHP WYZWANIE Zakłady papiernicze w Ameryce Północnej chciały monitorować punkty BHP na terenie zakładu. Zarząd papierni pragnął, aby operatorzy byli w stanie szybko reagować na wszelkie sytuacje awaryjne. Tradycyjne technologie przewodowe były zbyt drogie, w związku z tym zaczęto rozważać alternatywne technologie bezprzewodowe. ROZWIĄZANIE Zainstalowano pięć bezprzewodowych dyskretnych przetworników Rosemount 702. Rosemount 702 ma dwa wejścia cyfrowe, wiec trzy urządzenia zostały podłączone do sześciu stanowisk pryszniców i przemywania oczu. Pozostałe przetworniki 702 podłączono pojedynczo, a bramkę zainstalowano na szczycie pięciopiętrowego budynku. MASZYNY OBSŁUGA TECHNICZNA BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKO REZULTAT Obecnie papiernia monitoruje prysznice co 15 sekund, kontroluje ich stan rejestrując aktualny czas. Zainstalowanie bezprzewodowej technologii nie tylko poprawiło bezpieczeństwo zakładu papierniczego, ale pozwoliło zaoszczędzić prawie 60% kosztów instalacji. 12

14 ARCHITEKTURA SMART WIRELESS PEŁNE WYKORZYSTANIE MOŻLIWOŚCI ARCHITEKTURY PLANTWEB Nasze systemy sterowania DeltaV i Ovation umożliwiają definiowanie i zarządzanie urządzeniami sieci bezprzewodowej bez konieczności posiadania wiedzy specjalistycznej z zakresu komunikacji urządzeń bezprzewodowych. System samodzielnie wykrywa bramkę i urządzenia bezprzewodowe umożliwiając szybkie i łatwe ich uruchomienie. ZALETY ZARZĄDZANIA SIECIĄ I URZĄDZENIAMI BEZPRZEWODOWYMI Oprogramowanie AMS Suite umożliwia serwisowanie predykcyjne i projektowanie sieci bezprzewodowej online i przetestowanie funkcjonalności sieci pod kątem zgodności z wewnętrznymi przepisami. START W dowolnym miejscu Budowę inteligentnej sieci bezprzewodowej można rozpocząć w dowolnym miejscu i w dowolnej chwili w zależności od własnych potrzeb i priorytetów. Każdy może łatwo ją rozbudować rozpoczynając swoje działanie na poziomie sieci obiektowej, aby monitorować proces produkcyjny lub sieci zakładowej aby usprawnić zarządzanie zakładem i wydajność załogi. 13

15 SKALOWALNA SIEĆ BEZPRZEWODOWA PŁYNNIE INTEGRUJę SIĘ Z ZAKŁADOWĄ SIECIĄ PRZEWODOWĄ Używając standardów komunikacji Modus Serial, Modus TCP lub OPC, Smart Wireless łączy się i integruje bezpośrednio z już istniejącą siecią zakładową, bez potrzeby stosowania pośrednich rozwiązań. Dla operatorów w sterowni i dla pracowników utrzymania ruchu każde bezprzewodowe urządzenie Smart Wireless wygląda i zachowuje się tak samo, jak urządzenie sieci przewodowej. Wielkość sieci bezprzewodowej nie ma tutaj znaczenia. ŁATWA INTEGRACJA TECHNOLOGII BEZPRZEWODOWEJ Z ISTNIEJĄCYM SYSTEMEM STEROWANIA DAJE NOWE MOŻLIWOŚCI Korzystając z inteligentnego Bezprzewodowego adaptora THUM można łatwo zmodernizować już istniejący przewodowy system HART. Zainstalowane w zakładzie urządzenia z możliwością komunikacji przez protokół HART podłączone do WirelessHART, dają dostęp do cennych danych diagnostycznych i procesowych, które wcześniej nie były dostępne. 14

16 WIRELESSHART... STANDARD PRZEMYSŁOWY SAMOORGANIZUJĄCa, adaptacyjna sieć typu mesh Niepotrzebna ekspertyza sieci bezprzewodowej, urządzenia automatycznie odnajdują najlepsze ścieżki komunikacyjne Sieć bezustannie monitoruje ścieżki pod kątem jakości i sama je naprawia Zachowanie adaptacyjne zapewnia niezawodną pracę oraz znacznie upraszcza rozwój i rekonfigurację Praca w topologii sieci oczkowej i gwiaździstej STANDARDY komunikacji radiowej ZE ZMIENNYMI KANAŁAMI Standard zgodny z IEEE Pasmo 2.4 GHz ISM podzielone na 16 kanałów radiowych w celu uniknięcia zakłóceń sygnału i zapewnienia niezawodności komunikacji Technologia zmiany częstotliwości w ustalonym zakresie (FHSS), zapewniająca wysoką niezawodność w wymagającym środowisku przemysłowym SAMONAPRAWIAJĄCA SIĘ SIEĆ Jeżeli w sieci MESH pojawi się przeszkoda na trasie komunikacji, podłączone do niej urządzenia automatycznie odnajdą najlepszą, alternatywną ścieżkę komunikacyjną. Dzięki stworzeniu takiej alternatywnej ścieżki, możliwy jest dalszy przepływ informacji. łatwa INTEGRACJA z istniejącym systemem sterowania Przejrzysta i płynna integracja Identyczne aplikacje systemu sterowania Łączenie z bramką sieciową za pomocą protokołów przemysłowych 15

17 NIEZAWODNOŚĆ Dane o niezawodności >99% Zmiana kanałów w celu uniknięcia zakłóceń Najnowsza wersja protokołu HART, HART 7 wprowadza wypróbowaną w praktyce technologię do świata bezprzewodowej komunikacji, nowy standard WirelessHART. WirelessHART to ewolucyjne usprawnienie zbudowane na solidnych podstawach technologii HART, stosowanej w ponad 24 milionach urządzeń zainstalowanych na całym świecie. WirelessHART jest wstecznie kompatybilne, tanie, z łatwym podłączeniem do komunikacji bezprzewodowej, wychodzącej naprzeciw oczekiwaniom branży przemysłowej, która potrzebuje prostej, niezawodnej i bezpiecznej bezprzewodowej technologii komunikacyjnej. WirelessHART stanowi uzupełnienie, ale nie zastępuje przewodowej technologii HART. Daje dodatkowe możliwości, które w połączeniu z istniejącymi już przewodowymi aplikacjami oraz nowymi aplikacjami kontrolno monitorującymi, przynoszą nowe korzyści. Nowy standardowy WirelessHART został opracowany pod auspicjami HART Communication Foundation (HCF), dzięki połączonym wysiłkom firm członkowskich, które są liderami technologii bezprzewodowych oraz mają znaczący wkład w rozwój przemysłu. ŁATWA INSTALACJA I URUCHOMIENIE Dużo prostsza niż w przypadku tradycyjnej, przewodowej instalacji 4-20mA Te same narzędzia i technologia, ale bez kabli! 4-20mA Zaplanuj położenie kabli & puszek połączeniowych Zainstaluj moduły I/O Zainstaluj kable & wykonaj połączenia WirelessHART Rozmieść urządzenia bezprzewodowe Zainstaluj bramkę Podłącz urządzenia do sieci Uruchom urządzenie Redundantna, samonaprawiająca się sieć BEZPIECZEŃSTWO Solidna, wielopoziomowa, bezpieczna Uwierzytelnianie urządzenia oraz hasła Kodowanie zatwierdzone przez przemysł PROSTOTA Proste ustawienia sieci WirelessHART oraz urządzeń Łatwa integracja z istniejącym systemem sterowania Samoorganizująca się, adaptacyjna sieć CECHY Standard komunikacji OPIS IEEE Pasmo częstotliwości 2.4 GHz Pakietowa zmiana częstotliwości Zasilanie Topologie Ilość urządzeń Oparty na standardach przemysłowych WŁAŚCIWOŚCI Zasilanie baterią - od 1 do 10 lat zależy od wdrożenia Siatkowa Gwiazda Kombinowana Nie ma określonego limitu. Liczba urządzeń zależy od wymagań aplikacji i ograniczeń narzuconych przez bramkę HART - IEC EDDL - IEC Radio & MAC - IEEE (TM)2006 Uruchom urządzenie Czas odświeżania Od 8 sekund do 1 godziny 16

18 ZESTAW AMS : INTELIGENTNA OBSŁUGA URZĄDZEŃ ZARZĄDZANIE SIECIĄ I URZĄDZENIAMI BEZPRZEWODOWYMI możliwości ZARZĄDZANIA INTELIGENTNEJ SIECI BEZPRZEWODOWEJ ZALETY OPROGRAMOWANIA Prosty interfejs z łatwym dostępem do diagnostyki w urządzeniach HART, FOUNDATION fieldbus oraz w urządzeniach bezprzewodowych Identyfikuje, dokonuje analiz i rozwiązuje problemy z urządzeniami zanim dojdzie do awarii Płynna integracja z systemami sterowania Delta i Ovation oraz z bramką bezprzewodową Oparte na standardach HART, FOUNDATION fieldbus, OPC, XML, Web Services i WirelessHART AMS Suite: Inteligent Device Manager jako element architektury PlantWeb umożliwia predykcyjne serwisowanie inteligentnych urządzeń pomiarowych, dzięki czemu poprawia się ich działanie i dostępność. Łatwe planowanie sprzyja bezpiecznemu i niezawodnemu wykorzystywaniu narzędzi online w sieci bezprzewodowej Potwierdzenie instalacji sieci zgodnie z zasadą najlepszych praktyk rekomendowaną przez producenta DIAGNOSTYKA PREDYKCYJNA Informacja o urządzeniu przekazywana w czasie rzeczywistym umożliwia pracownikom szybszą reakcję na ewentualne problemy Szybszy rozruch i zwiększenie dostępności dzięki taniej obsłudze technicznej i poprawie niezawodności urządzeń Samodzielne wychwytywanie usterek i zaawansowana diagnostyka dzięki zastosowaniu inteligentnego bezprzewodowego adaptora THUM ŁATWIEJSZA KONFIGURACJA Zoptymalizowana konfiguracja urządzenia bezprzewodowego Możliwość zatwierdzenia, porównania lub zmiany konfiguracji ze sterowni lub warsztatu Zwiększenie bezpieczeństwa dzięki wyeliminowaniu konieczności przebywania pracowników w strefach zagrożenia lub trudnodostępnych ZOPTYMALIZOWANA KALIBRACJA Zarządzanie kalibracją daje pewność, że urządzenia pracują precyzyjnie, a zmienność procesu produkcyjnego jest minimalna Dokumentacja elektroniczna ułatwia audyt i zapewnia łatwy dostęp do historii kalibracji ZAUTOMATYZOWANA DOKUMENTACJA Opcja Audit Trail automatycznie dokumentuje pracę urządzenia, co znacznie ułatwia zachowanie zgodności z obowiązującymi przepisami Link bazy danych urządzenia do innych dokumentów, takich jak instrukcje obsługi i internetowe strony branżowe 17

19 INTELIGENTNA BRAMKA BEZPRZEWODOWA OPCJE ŁĄCZNOŚCI I PROSTA KONFIGURACJA URZĄDZEŃ INTEGRACJA KOMPUTERA GŁÓWNEGO Z DELTAV i OVATION Uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o procesie produkcyjnym i maszynach; intuicyjny interfejs Naturalny interfejs między systemem sterowania i bramką sieciową INTEGRACJA Z ISTNIEJĄCYMI SYSTEMAMI Inteligentna bramka bezprzewodowa łączy się z instniejącym systemem sterowania poprzez Serial Modus, Ethernet lub OPC OPIS TECHNICZNY URZĄDZENIA Częstotliwość transferu danych: wybierana przez użytkownika 8, 16, 32 sekundy lub od 1 do 60 minut Wielkość sieci: do 100 urządzeń z 8 sekundową częstotliwością odświeżania Wyjście: Ethernet, Modus, OPC ZARZĄDZANIE URZĄDZENIAMI PRZY POMOCY AMS Certyfikaty: FM, CSA, ATEX, IECEx Zarządzanie informacjami diagnostycznymi z urządzeń przewodowych i bezprzewodowych w celu zidentyfikowania problemów zanim doprowadzą do awarii Zoptymalizowana konfiguracja urządzenia bezprzewodowego dzięki wykorzystaniu inteligentnej bramki INNE INTERFEJSY Interfejs web i bezprzewodowy konfigurator AMS są zestandaryzowane z każdą bramką sieciową pod kątem ustawień i konfiguracji początkowej urządzeń bezprzewodowych Połączenie z archiwum dokumentacji 18

20 INTELIGENTNY BEZPRZEWODOWY ADAPTER THUM WYKORZYSTAJ POTENCJAŁ URZĄDZEŃ HART OPIS TECHNICZNY URZĄDZENIA Certyfikaty: FM, CSA, ATEX, IECEx Wejście: 2 lub 4-przewodowy HART 5.0 lub nowsze urządzenia SmartPower : z pętli prądowej (bezbateryjnie) WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI DIAGNOSTYKI Testowanie zaworu w czasie pracy Alerty kontrolne (zmiana długości skoku, zmiana ciśnienia zasilania) Trendy DOSTĘP DO ZAAWANSOWANYCH INSTRUMENTÓW DIAGNOSTYCZNYCH Rosemount 3051S z zaawansowaną diagnostyką procesu Weryfikacja miernika Coriolisa Micro Motion Krzywa echa dla radarów Rosemount Weryfikacja przepływomierzy magnetycznych Rosemount EFEKTYWNE ZBIERANIE DANYCH Z URZĄDZEŃ WIELU ZMIENNYCH Przepływomierz masowy Rosemount 3051SMV MultiVariable Radarowe przetworniki poziomu Rosemount 3300 oraz 5300 Przepływomierze Coriolisa firmy Micro Motion Przepływomierze Vortex firmy Rosemount URZĄDZENIA BEZPRZEWODOWE HART ZAPEWNIĄ DOSTĘP DO NOWYCH MIEJSC POMIAROWYCH Ciśnienie Przepływ Temperatura Zawory Poziom Analiza cieczy i gazów ZDALNE ZARZĄDZANIE URZĄDZENIAMI ORAZ MONITOROWANIE ICH STANU TECHNICZNEGO Zredukowanie czasu potrzebnego na usunięcie usterek Gromadzenie nowych danych, archiwizowanie starych Sprawdzenie kalibracji 19

Główne lokalizacje w Polsce:

Główne lokalizacje w Polsce: Emerson Process Management Sp. z o.o. ul. Szturmowa 2a 02-678 Warszawa T 022 45 89 200 F 022 45 89 231 info.pl@emerson.com www.emersonprocess.pl Siedziba główna St. Louis, Missouri USA Siedziba Emerson

Bardziej szczegółowo

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości Seria Jubileuszowa Każda sprężarka śrubowa z przetwornicą częstotliwości posiada regulację obrotów w zakresie od 50 do 100%. Jeżeli zużycie powietrza

Bardziej szczegółowo

CONSUL BUSINESS TRANSFER MARKETING

CONSUL BUSINESS TRANSFER MARKETING Firma Consul Business Transfer Marketing jest autoryzowanym Przedstawicielem Niemieckiej Firmy HAUBER ELEKTRONIK w Polsce na zasadach wyłączności. Naszym Klientom pragniemy zapewnić wysoką jakość usług,

Bardziej szczegółowo

Modularny system I/O IP67

Modularny system I/O IP67 Modularny system I/O IP67 Tam gdzie kiedyś stosowano oprzewodowanie wielożyłowe, dziś dominują sieci obiektowe, zapewniające komunikację pomiędzy systemem sterowania, urządzeniami i maszynami. Systemy

Bardziej szczegółowo

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI EKSPLOATACJI MASZYN

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI EKSPLOATACJI MASZYN POPRAWA EFEKTYWNOŚCI EKSPLOATACJI MASZYN AGENDA 1. O NAS 2. IDEA ELMODIS 3. SYSTEM ELMODIS 4. KORZYŚCI ELMODIS 5. ZASTOSOWANIE ELMODIS 2 O NAS ELMODIS TO ZESPÓŁ INŻYNIERÓW I SPECJALISTÓW Z DŁUGOLETNIM

Bardziej szczegółowo

Niezawodny. Bezpieczny. Ekonomiczny. Przetwornik elektrycznej różnicy ciśnień do pomiaru poziomu Deltabar FMD72

Niezawodny. Bezpieczny. Ekonomiczny. Przetwornik elektrycznej różnicy ciśnień do pomiaru poziomu Deltabar FMD72 Products Solutions Services Niezawodny. Bezpieczny. Ekonomiczny. Przetwornik elektrycznej różnicy ciśnień do pomiaru poziomu Deltabar FMD72 Pomiar Ciśnienia Przetwornik elektrycznej różnicy ciśnień do

Bardziej szczegółowo

Narzędzie przyszłości dostępne już dziś

Narzędzie przyszłości dostępne już dziś lindab we simplify construction Narzędzie przyszłości dostępne już dziś LindabUltraLink Przełomowa technologia pomiaru przepływu i temperatury powietrza w systemie wentylacyjnym, bez straty ciśnienia 2

Bardziej szczegółowo

Ultradźwiękowy miernik poziomu

Ultradźwiękowy miernik poziomu j Rodzaje IMP Opis Pulsar IMP jest ultradźwiękowym, bezkontaktowym miernikiem poziomu. Kompaktowa konstrukcja, specjalnie zaprojektowana dla IMP technologia cyfrowej obróbki echa. Programowanie ze zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Conex DIA. Conex DIA-1

Conex DIA. Conex DIA-1 Conex DIA Seria Conex DIA (Dosing Instrumentation Advanced Zaawansowany Osprzęt Dozujący) jest zaprojektowana tak, aby była łatwa w obsłudze nawet dla zwykłych użytkowników. Proste menu tekstowe pozwala

Bardziej szczegółowo

Serwis rozdzielnic niskich napięć MService Klucz do optymalnej wydajności instalacji

Serwis rozdzielnic niskich napięć MService Klucz do optymalnej wydajności instalacji Serwis rozdzielnic niskich napięć MService Klucz do optymalnej wydajności instalacji Tajemnica sukcesu firmy leży w zapewnieniu prawidłowego stanu technicznego instalacji podlegającej nadzorowi. Z danych

Bardziej szczegółowo

COMPACT MSL seria 2,2-15 kw. Proste i kompletne rozwiązanie odpowiadające podstawowym wymogom.

COMPACT MSL seria 2,2-15 kw. Proste i kompletne rozwiązanie odpowiadające podstawowym wymogom. COMPACT MSL seria 2,2-15 kw Proste i kompletne rozwiązanie odpowiadające podstawowym wymogom. COMPACT Seria MSL Sprężarki MSL, w sposób idealny łączą w sobie prostotę budowy oraz przystępność cenową sprężarek

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Karta katalogowa Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750 Kompaktowe przetworniki ciśnienia typu MBS 1700 i MBS 1750 przeznaczone są do pracy

Bardziej szczegółowo

Sposób funkcjonowania

Sposób funkcjonowania Stratus Avance został zaprojektowany w sposób, który w przypadku wystąpienia awarii ma zminimalizować czas przestoju i zapobiec utracie danych. Jednocześnie rozwiązanie ma być tanie i łatwe w zarządzaniu.

Bardziej szczegółowo

Cztery najczęściej NAPOTYKANE WYZWANIA PODCZAS KALIBRACJI CIŚNIENIA

Cztery najczęściej NAPOTYKANE WYZWANIA PODCZAS KALIBRACJI CIŚNIENIA Cztery najczęściej NAPOTYKANE WYZWANIA PODCZAS KALIBRACJI CIŚNIENIA Kalibracja ciśnienia ma często kluczowe znaczenie dla systemów sterowania procesami oraz pomaga optymalizować pracę i utrzymywać bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu,

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu, Czym jest OnDynamic? OnDynamic (Multimodalny System Monitoringu Ruchu Drogowego) to inteligentna architektura czujników i specjalistycznego oprogramowania, które gwarantują przetwarzanie dużej ilości różnorodnych

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy wzmacniacz AED dla przetworników tensometrycznych.

Cyfrowy wzmacniacz AED dla przetworników tensometrycznych. Cyfrowy wzmacniacz AED dla przetworników tensometrycznych. Zamień swoje analogowe przetworniki wagi na cyfrowe. AED sprawia, że wdrażanie systemów sterowania procesami jest łatwe i wygodne. AED przetwarza

Bardziej szczegółowo

Kompresor śrubowy GD-VSI7 7,5/13, 400V, GUDEPOL

Kompresor śrubowy GD-VSI7 7,5/13, 400V, GUDEPOL ELKUR SP J A.Kuryło i K.Kuryło, ul.3-go Maja 98B, 37-500 Jarosław, nr tel 16 621 68 82 wew. 21 lub 26 www.elkur.pl, sklep@elkur.pl, 883 324 856, biuro@elkur.pl przedstawiciele handlowi: Arkadiusz Tomaszewski

Bardziej szczegółowo

Wyzwanie: Atuty oferty Videojet:

Wyzwanie: Atuty oferty Videojet: Ulotka Drukowanie i aplikowanie etykiet Poprawa wydajności: przejście z aplikatorów dociskowych lub nadmuchowych na etykiety Direct Apply TM Wyzwanie: W ciągu ostatnich 20 lat technologia drukowania i

Bardziej szczegółowo

OBECNOŚĆ NA CAŁYM ŚWIECIE

OBECNOŚĆ NA CAŁYM ŚWIECIE OBECNOŚĆ NA CAŁYM ŚWIECIE Jesteśmy znaną na całym świecie rodzinną firmą działającą globalnie jako lider rynku pomiarów ciśnienia i temperatury oraz technologii kalibracji. Dzięki włączeniu KSR-Kübler

Bardziej szczegółowo

Technologia Godna Zaufania

Technologia Godna Zaufania SPRĘŻARKI ŚRUBOWE ZE ZMIENNĄ PRĘDKOŚCIĄ OBROTOWĄ IVR OD 7,5 DO 75kW Technologia Godna Zaufania IVR przyjazne dla środowiska Nasze rozległe doświadczenie w dziedzinie sprężonego powietrza nauczyło nas że

Bardziej szczegółowo

VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN. www.ec-systems.pl

VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN. www.ec-systems.pl VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN www.ecsystems.pl ZDALNY NADZÓR DIAGNOSTYCZNY EC SYSTEMS WIEDZA I DOŚWIADCZENIE, KTÓRYM MOŻESZ ZAUFAĆ N owe technologie służące monitorowaniu i diagnostyce urządzeń

Bardziej szczegółowo

Systemair: Technologia EC

Systemair: Technologia EC Systemair: Technologia EC Kwestia ochrony środowiska naturalnego to dziedzina wymagająca zdecydowanych i szybkich działań. Dotyczy to zwłaszcza sektora przemysłowego współodpowiedzialnego, wraz z konsumentami

Bardziej szczegółowo

Centrala sygnalizacji pożaru serii 1200 firmy Bosch Ochrona tego, co najcenniejsze

Centrala sygnalizacji pożaru serii 1200 firmy Bosch Ochrona tego, co najcenniejsze Centrala sygnalizacji pożaru serii 1200 firmy Bosch Ochrona tego, co najcenniejsze 2 Centrala sygnalizacji pożaru serii 1200 Instalacja dająca poczucie bezpieczeństwa Pełna ochrona na miarę potrzeb Centrala

Bardziej szczegółowo

Porównanie implementacji Power over Ethernet za pomocą urządzeń pośrednich i switchy PoE PowerDsine

Porównanie implementacji Power over Ethernet za pomocą urządzeń pośrednich i switchy PoE PowerDsine Porównanie implementacji Power over Ethernet za pomocą urządzeń pośrednich i switchy PoE PowerDsine Sani Ronen Director of Marketing, Biała Księga Stycznia 2013 Wprowadzenie Istnieją dwie metody implementacji

Bardziej szczegółowo

INVEOR nowy standard w technice napędów pomp i wentylatorów.

INVEOR nowy standard w technice napędów pomp i wentylatorów. INVEOR nowy standard w technice napędów pomp i wentylatorów. Uniwersalny falownik do typowych silników asynchronicznych o mocy od 0,25 kw do 22kW. Inteligentne połączenia Inteligentna technika napędowa

Bardziej szczegółowo

Korzyści i wzrost efektywności przedsiębiorstwa branży wod-kan po wdrożeniu systemu monitoringu sieci. Grzegorz Kaczmarek, ASTOR

Korzyści i wzrost efektywności przedsiębiorstwa branży wod-kan po wdrożeniu systemu monitoringu sieci. Grzegorz Kaczmarek, ASTOR Korzyści i wzrost efektywności przedsiębiorstwa branży wod-kan po wdrożeniu systemu monitoringu sieci Grzegorz Kaczmarek, ASTOR Bezpośrednie kontakt w Oddziałach i Centrali Mapa instalacji wod kan z elementami

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA

Przedmiot: AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA Przedmiot: AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA Temat: Systemy sterowania i monitoringu obiektów chłodniczych na przykładzie dużego obiektu handlowego (hipermarketu) System ADAP KOOL. Opracował: Mateusz

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Katalog handlowy e-production

Katalog handlowy e-production 1 / 12 Potęga e-innowacji Katalog handlowy e-production 2 / 12 e-production to zaawansowany system informatyczny przeznaczony do opomiarowania pracy maszyn produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Istotą systemu

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki online. FLOWSIC150 Carflow URZĄDZENIA DO POMIARU STRUMIENIA OBJĘTOŚCI

Karta charakterystyki online. FLOWSIC150 Carflow URZĄDZENIA DO POMIARU STRUMIENIA OBJĘTOŚCI Karta charakterystyki online FLOWSIC150 Carflow A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Informacje do zamówienia Typ FLOWSIC150 Carflow Nr artykułu Na zapytanie Dokładne specyfikacje urządzenia i parametry

Bardziej szczegółowo

Audyt systemów grzewczych na instalacji magazynowania tetranylu

Audyt systemów grzewczych na instalacji magazynowania tetranylu Elektryczne Systemy Grzewcze Audyt systemów grzewczych na instalacji magazynowania tetranylu Dobrze zaprojektowany i prawidłowo zamontowany system ogrzewania elektrycznego pracuje niezawodnie przez długie

Bardziej szczegółowo

Welding quality management

Welding quality management Welding quality management OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA PROCESEM SPAWANIA WELDEYE "Nie ma nic lepszego. Wcześniej zdarzało się, że klient wymagał danych na temat tego, kto spawał co i kiedy. Teraz oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

X-Meter. EnergyTeam PRZYKŁADOWE SCHEMATY SYSTEMU X-METER. 1 punkt pomiarowy. System nr 1. 2 punkty pomiarowe. System nr 2

X-Meter. EnergyTeam PRZYKŁADOWE SCHEMATY SYSTEMU X-METER. 1 punkt pomiarowy. System nr 1. 2 punkty pomiarowe. System nr 2 PRZYKŁADOWE SCHEMATY SYSTEMU X-METER System nr 1 1 punkt pomiarowy Schemat przedstawia najprostszy / najmniejszy z możliwych systemów z wykorzystaniem urządzenia X-Meter. W tym przypadku system monitoruje

Bardziej szczegółowo

RAION BASIC MES SYSTEM ANDON & OEE

RAION BASIC MES SYSTEM ANDON & OEE RAION BASIC MES SYSTEM ANDON & OEE Co to jest? RAION BASIC MES SYSTEM - ANDON & OEE System przeznaczony do usprawnienia procesu produkcji poprzez sygnalizację miejsca przestoju i wizualizację procesu produkcji

Bardziej szczegółowo

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic?

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic? Sterowniki pogodowe Dlaczego sterowniki pogodowe? Bo łączą komfort i ekonomię użytkowania. Ponieważ wybiega w przyszłość. 450 Sterownik pogodowy do współpracy z kotłami wyposażonymi w złącze komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Kompresor śrubowy GD-VSA9 18,5/13, 400V, GUDEPOL

Kompresor śrubowy GD-VSA9 18,5/13, 400V, GUDEPOL ELKUR SP J A.Kuryło i K.Kuryło, ul.3-go Maja 98B, 37-500 Jarosław, nr tel 16 621 68 82 wew. 21 lub 26 www.elkur.pl, sklep@elkur.pl, 883 324 856, biuro@elkur.pl przedstawiciele handlowi: Arkadiusz Tomaszewski

Bardziej szczegółowo

Zielono-żółta siła. Filtry do maszyn budowlanych

Zielono-żółta siła. Filtry do maszyn budowlanych Zielono-żółta siła Filtry do maszyn budowlanych Gwarantowana jakość oryginalnego wyposażenia. Program produktów MANN-FILTER do maszyn budowlanych: Filtry powietrza Filtry oleju Filtry wstępne paliwa Filtry

Bardziej szczegółowo

SYSTEM LOKALIZACJI WYCIEKÓW. Ciągła ochrona inwestycji.

SYSTEM LOKALIZACJI WYCIEKÓW. Ciągła ochrona inwestycji. SYSTEM LOKALIZACJI WYCIEKÓW Ciągła ochrona inwestycji. WWW.BCAGROUP.PL WWW.BCAGROUP.PL SYSTEM LOKALIZACJI WYCIEKÓW Ciągła ochrona inwestycji. Zaawansowany, mikroprocesorowy system PAL-AT daje nam takie

Bardziej szczegółowo

1 Spotkanie Użytkowników Systemów B&R, 9 10 października Hotel Ossa Congress & SPA, Ossa, Rawa Mazowiecka - -

1 Spotkanie Użytkowników Systemów B&R, 9 10 października Hotel Ossa Congress & SPA, Ossa, Rawa Mazowiecka - - 1 Spotkanie Użytkowników Systemów B&R, 9 10 października 2013 Hotel Ossa Congress & SPA, Ossa, 96200 Rawa Mazowiecka 2 Spotkanie Użytkowników Systemów B&R, 9 10 października 2013 Zaprezentujemy szereg

Bardziej szczegółowo

Więcej niż automatyka More than Automation

Więcej niż automatyka More than Automation Więcej niż automatyka More than Automation ZASTOSOWANIE SIŁOWNIKI PNEUMATYCZNE MEMBRANOWE WIELOSPRĘŻYNOWE TYP P5/R5 Z INTEGRALNYM USTAWNIKIEM ELEKTROPNEUMATYCZNYM Siłowniki pneumatyczne membranowe wielosprężynowe

Bardziej szczegółowo

Supersaver. Oprogramowanie do optymalizacji wydajności energetycznej dla systemów instalacji wody lodowej z funkcją freecooling

Supersaver. Oprogramowanie do optymalizacji wydajności energetycznej dla systemów instalacji wody lodowej z funkcją freecooling Supersaver Oprogramowanie do optymalizacji wydajności energetycznej dla systemów instalacji wody lodowej z funkcją freecooling Funkcja Supersaver zapewnia zwiększoną wydajność systemu wody lodowej wykorzystującej

Bardziej szczegółowo

1000 powodów by wybrać kompletny serwis. 10 niepodważalnych przyczyn dominacji koloru żółtego.

1000 powodów by wybrać kompletny serwis. 10 niepodważalnych przyczyn dominacji koloru żółtego. Obsługa Klientów 1000 powodów by wybrać kompletny serwis. 10 niepodważalnych przyczyn dominacji koloru żółtego. 01 18.500.000 produktów FANUC zainstalowanych na całym świecie 55 lat doświadczenia średni

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla domowych instalacji kablowych Rozwiązania Network SuperVision dla sieci voice-data-video

Rozwiązania dla domowych instalacji kablowych Rozwiązania Network SuperVision dla sieci voice-data-video Szerokie spojrzenie na domową instalację kablową Fluke Networks oferuje najbardziej wszechstronny na rynku zestaw rozwiązań do instalacji i testowania. Pomaga on zwiększyć wydajność sieci voice-data-video

Bardziej szczegółowo

JUMO MAERA S25. Sonda do pomiaru poziomu. Zastosowanie. Opis skrócony. Korzyści dla Klienta. Właściwości. Karta katalogowa 40.

JUMO MAERA S25. Sonda do pomiaru poziomu. Zastosowanie. Opis skrócony. Korzyści dla Klienta. Właściwości. Karta katalogowa 40. +44 279 63 55 33 +44 279 63 52 62 sales@jumo.co.uk www.jumo.co.uk Karta katalogowa 40.05 Strona /8 JUMO MAERA S25 Sonda do pomiaru poziomu Zastosowanie Hydrostatyczny pomiar poziomu cieczy w zbiornikach

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa dokonując pomiaru wskaźnika efektywności (OEE) oraz energii?

Jak zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa dokonując pomiaru wskaźnika efektywności (OEE) oraz energii? Jak zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa dokonując pomiaru wskaźnika efektywności (OEE) oraz energii? Przy stale rosnących cenach mediów i surowców do produkcji, tzw. koszty stałe mają coraz większy

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

AP7921 RACK PDU SWITCHE D 1U 16A/230V 8xC13

AP7921 RACK PDU SWITCHE D 1U 16A/230V 8xC13 AP7921 RACK PDU SWITCHE D 1U 16A/230V 8xC13 Cena: 3 104,81 zł Netto: 2 524,24 zł Parametry Podstawka / Blok CPU Opis Aluminium APC Switched Rack PDU APC Switched Rack PDU to urządzenie dystrybucji zasilania

Bardziej szczegółowo

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska HYDRO-ECO-SYSTEM Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska 1000 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 1001 1101 0010

Bardziej szczegółowo

Woda. MacR6. Rejestrator przepływu z wbudowanym modułem telemetrycznym. PLUM Sp. z o.o. Ignatki 27a, 16-001 Kleosin plum@plum.pl www.plum.

Woda. MacR6. Rejestrator przepływu z wbudowanym modułem telemetrycznym. PLUM Sp. z o.o. Ignatki 27a, 16-001 Kleosin plum@plum.pl www.plum. MacR6 Rejestrator przepływu z wbudowanym modułem telemetrycznym PLUM Sp. z o.o. Ignatki 27a, 16-001 Kleosin plum@plum.pl www.plum.pl OPTICAL - INTERFACE Nie zawiera ołowiu IP 68 Odczyt poprzez sieć GPRS

Bardziej szczegółowo

MAKING LIGHT WORK. SONDA FOCUS PRZEPŁYWOMIERZA ŚWIECY OPIS:

MAKING LIGHT WORK. SONDA FOCUS PRZEPŁYWOMIERZA ŚWIECY OPIS: OPIS: Sonda FOCUS optycznego przepływomierza (OFM) została specjalnie stworzona dla aplikacji gazowych z dużymi wahaniami przepływu i w szerokim zakresie średnic rurociągu. Na dokładność OFM nie ma wpływu

Bardziej szczegółowo

WPM WIRELESS POWER MASTER

WPM WIRELESS POWER MASTER Niezależny system zasilania i sterowania armaturą Chcielibyście Państwo rozszerzyć funkcje armatury w swoich obiektach o automatyzację, monitoring, czy zdalne sterowanie, ale armatura nie posiada bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne analizatora CAT 4S

Dane techniczne analizatora CAT 4S Model CAT 4S jest typowym analizatorem CAT-4 z sondą o specjalnym wykonaniu, przystosowaną do pracy w bardzo trudnych warunkach. Dane techniczne analizatora CAT 4S Cyrkonowy Analizator Tlenu CAT 4S przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Certified Data Center Professional Training

Certified Data Center Professional Training Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: HK258S Certified Data Center Professional Training Dni: 2 Opis: Jest to dwudniowe szkolenie poświęcone najważniejszym elementom Ośrodków Przetwarzania Danych. Omawianie

Bardziej szczegółowo

Zielono-żółta siła. Filtry do maszyn rolniczych

Zielono-żółta siła. Filtry do maszyn rolniczych Zielono-żółta siła Filtry do maszyn rolniczych Program produktów MANN-FILTER do maszyn rolniczych: Filtry powietrza Filtry oleju Filtry wstępne paliwa Filtry kabinowe Systemy odpowietrzania skrzyni korbowej

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo procesowe i niezawodność systemów sterowania i automatyki w przemysłowych instalacjach gazu

Bezpieczeństwo procesowe i niezawodność systemów sterowania i automatyki w przemysłowych instalacjach gazu Bezpieczeństwo procesowe i niezawodność systemów sterowania i automatyki w przemysłowych instalacjach gazu Wymagania zamawiającego zastosowania w praktyce Paweł Szufleński Wrocław, 25-26.04.2013 Co zrobić?,

Bardziej szczegółowo

AGREGATY WODY LODOWEJ ze skraplaczem chłodzonym powietrzem PRZEMYSŁOWE SYSTEMY CHŁODZENIA I TERMOREGULACJI

AGREGATY WODY LODOWEJ ze skraplaczem chłodzonym powietrzem PRZEMYSŁOWE SYSTEMY CHŁODZENIA I TERMOREGULACJI AGREGATY WODY LODOWEJ ze skraplaczem chłodzonym powietrzem PRZEMYSŁOWE SYSTEMY CHŁODZENIA I TERMOREGULACJI Agregaty wody lodowej z serii GR1A to zespoły jednoblokowe ze skraplaczem chłodzonym powietrzem.

Bardziej szczegółowo

Niezawodny, zintegrowany system pomiarów i monitorowania sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz strefowego sterowania ciśnieniami

Niezawodny, zintegrowany system pomiarów i monitorowania sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz strefowego sterowania ciśnieniami Niezawodny, zintegrowany system pomiarów i monitorowania sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz strefowego sterowania ciśnieniami Lesław Domagalski Dyrektor Techniczny w firmie Złote Runo Sp. z o. o.

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania z zakresu automatyki przemysłowej

Kompleksowe rozwiązania z zakresu automatyki przemysłowej Emerson Process Management Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 11a 02-673 Warszawa T 022 45 89 200 F 022 45 89 231 info.pl@emerson.com www.emersonprocess.pl Emerson Process Management jest jednym z największych

Bardziej szczegółowo

Czy wiesz już wszystko o naszych urządzeniach?

Czy wiesz już wszystko o naszych urządzeniach? Katalog szkoleń Czy wiesz już wszystko o naszych urządzeniach? o szkoleniach Największym potencjałem firmy są ludzie, dlatego podnoszenie kwalifikacji pracowników jest równie ważne jak inwestycje w nowe

Bardziej szczegółowo

T200. The Guiding System, Doświadczenie. nowa droga do realizacji

T200. The Guiding System, Doświadczenie. nowa droga do realizacji Doświadczenie światowego lidera w aparaturze SN zapewnia funkcję zdalnego sterowania doskonale zintegrowaną z Waszą siecią bazujący na 20 letniej współpracy z naszymi klientami zapewnia im: Większą otwartość:

Bardziej szczegółowo

Czy wiesz już wszystko o naszych urządzeniach?

Czy wiesz już wszystko o naszych urządzeniach? Katalog szkoleń Czy wiesz już wszystko o naszych urządzeniach? o szkoleniach Największym potencjałem firmy są ludzie. Podnoszenie kwalifikacji kadry jest dziś bezwzględną koniecznością, a jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie dla standardowych urządzeń...

Rozwiązanie dla standardowych urządzeń... Rozwiązanie dla standardowych urządzeń... PROCESS FIELD BUS Page 1 PROFIBUS i SIMATIC pozwala osiągnąć Obniżenie kosztów okablowania Łatwy wybór produktu Łatwość instalacji i uruchomienia Krótki czas rozruchu

Bardziej szczegółowo

Kemppi K5 Sprzęt spawalniczy

Kemppi K5 Sprzęt spawalniczy Minarc Evo 180 BARDZO MAŁE ROZMIARY Kemppi K5 Sprzęt spawalniczy 1(6) MAŁY GIGANT SPAWANIA ELEKTRODAMI OTULONYMI (MMA) ZAWSZE I WSZĘDZIE Minarc Evo 180 to najnowsze urządzenie MMA z popularnej serii Minarc

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM HP Software TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 HP APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT Oprogramowanie Application Lifecycle Management (ALM, Zarządzanie Cyklem życia aplikacji) wspomaga utrzymanie kontroli

Bardziej szczegółowo

Dokładniejsze pomiary. Rzetelne wyniki.

Dokładniejsze pomiary. Rzetelne wyniki. Rosemount 3051SMV Przetwornik przepływu wielu zmiennych Elastyczny i prosty w obsłudze Dokładniejsze pomiary. Rzetelne wyniki. Dokładniejsze pomiary są kluczowe dla lepszego sterowania. Rosemount 3051SMV

Bardziej szczegółowo

Sterowniki wagowe rodziny X Kompleksowe sterowanie w procesach ważenia i dozowania

Sterowniki wagowe rodziny X Kompleksowe sterowanie w procesach ważenia i dozowania Sterowniki wagowe rodziny X Kompleksowe sterowanie w procesach ważenia i dozowania Sterowanie ze sterownikami serii X Bezkonkurencyjna jakość i cena Sartorius Hamburg jest jednym z liderów wśród światowych

Bardziej szczegółowo

MULTICOM OPTYMALIZACJA TRANSPORTU DOŁOWEGO LOKALIZACJA I IDENTYFIKACJA ZASOBÓW.

MULTICOM OPTYMALIZACJA TRANSPORTU DOŁOWEGO LOKALIZACJA I IDENTYFIKACJA ZASOBÓW. MULTICOM OPTYMALIZACJA TRANSPORTU DOŁOWEGO LOKALIZACJA I IDENTYFIKACJA ZASOBÓW FLEXCOM MULTICOM 1.0 MULTICOM 2.0 MULTICOM 2.1 MUTICOM 2.1 MULTICOM OPTYMALIZACJA TRANSPORTU DOŁOWEGO LOKALIZACJA I IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Visions become real. Kontrola temperatury i chłodzenia. Innowacyjne i niezawodne rozwiązanie

Visions become real. Kontrola temperatury i chłodzenia. Innowacyjne i niezawodne rozwiązanie Kontrola temperatury i chłodzenia Innowacyjne i niezawodne rozwiązanie Nasze urządzenia PulseTemp dają możliwość obsłużenia do 72 cykli chłodzenia w trybie impulsowym, regulację temperatury, monitoring

Bardziej szczegółowo

przepływomierz akceptuje różne źródła zasilania dzięki czemu może być instalowany także w miejscach oddalonych gdzie nie ma dostępu do sieci:

przepływomierz akceptuje różne źródła zasilania dzięki czemu może być instalowany także w miejscach oddalonych gdzie nie ma dostępu do sieci: AQUAMASTER Bateryjny przepływomierz elektromagnetyczny dla gospodarki wodno ściekowej Przepływomierz AquaMaster jest przeznaczony do opomiarowania przepływu wody i ścieków, do precyzyjnych pomiarów rozliczeniowych,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SPEED CONTROL. Electro-pneumatic Speed control system Elektropneumatyczny Regulator Wydajności Pompy

Instrukcja obsługi SPEED CONTROL. Electro-pneumatic Speed control system Elektropneumatyczny Regulator Wydajności Pompy SPEED CONTROL Electro-pneumatic Speed control system Elektropneumatyczny Regulator Wydajności Pompy Informacje ogólne Sterownik Warren Rupp SPEED CONTROL może być stosowany do sterowania wydajnością pomp

Bardziej szczegółowo

E300 - Wielofunkcyjne zabezpieczenie silnikowe. Copyright 2013 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved.

E300 - Wielofunkcyjne zabezpieczenie silnikowe. Copyright 2013 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved. E300 - Wielofunkcyjne zabezpieczenie silnikowe Rev 5058-CO900E E300 Elektroniczne zabezpieczenie silnikowe Inteligentne Sterowanie Polem Silnikowym Ethernet/IP + elastyczna konfiguracja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

SUSZARKI NOWA GENERACJA SUSZAREK DRYWELL

SUSZARKI NOWA GENERACJA SUSZAREK DRYWELL SUSZARKI NOWA GENERACJA SUSZAREK DRYWELL Suszenie tworzywa 02 Dane techniczne oraz więcej informacji na www.dopak.pl NOWA GENERACJA SUSZAREK DRYWELL SUSZARKI STANOWISKOWE NOWA GENERACJA SUSZAREK DRYWELL

Bardziej szczegółowo

Równie dobry tylko korzystniejszy.

Równie dobry tylko korzystniejszy. Równie dobry tylko korzystniejszy. Silniki i części DEUTZ Xchange gwarantują optymalną funkcjonalność i pewność. Dla jakości obowiązują te same standardy, co przy produkcji seryjnej nowych części. Jakość

Bardziej szczegółowo

SmartCheck. FAG - linia produktów do diagnostyki drganiowej. ProCheck. DTECTX1 s. SmartCheck. huta / papiernia / kopalnia. łożyska

SmartCheck. FAG - linia produktów do diagnostyki drganiowej. ProCheck. DTECTX1 s. SmartCheck. huta / papiernia / kopalnia. łożyska SmartCheck FAG - linia produktów do diagnostyki drganiowej DTECTX1 s WiPro s ProCheck SmartCheck Detector III wentylator łożyska zaawansowanie huta / papiernia / kopalnia FAG SmartCheck - zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Obsługa łożysk. Magazynowanie

Obsługa łożysk. Magazynowanie Obsługa łożysk Obsługa łożysk Magazynowanie Łożyska niezabudowane Nowe w oryginalnych opakowaniach Używane umyte, pokryte warstwą lekkiego oleju, owinięte folią lub papierem impregnowanym Temperatura otoczenia

Bardziej szczegółowo

Systemy Wspomagania Zarządzania Produkcją (MES) ABB Sp. z o.o.

Systemy Wspomagania Zarządzania Produkcją (MES) ABB Sp. z o.o. Dział Automatyki Procesowej Systemy Wspomagania Zarządzania Produkcją (MES) ABB Sp. z o.o. na bazie Artur Zabielski Copyright 2007 ABB Systemu Sterowania Freelance800F Wprowadzenie ES/OS Freelance 800F

Bardziej szczegółowo

Zapomnij o przeszłości.

Zapomnij o przeszłości. Zapomnij o przeszłości. Wkrocz w przyszłość systemów przeciwpożarowych dzięki usłudze Remote Services firmy Bosch. Inteligentne rozwiązania firmy Bosch Pełna łączność oznacza nie tylko gromadzenie informacji,

Bardziej szczegółowo

enfoss Katalog stacji odwróconej osmozy serii ENRO

enfoss Katalog stacji odwróconej osmozy serii ENRO enfoss Katalog stacji odwróconej osmozy serii ENRO Stacja odwróconej osmozy ENRO Agregat uzdatniania ENRO to kompleksowe urządzenie do oczyszczania wody. Pzemyślane rozwiązania oparte o proces odwróconej

Bardziej szczegółowo

DM700I, DM700XI 10 lat gwarancji

DM700I, DM700XI 10 lat gwarancji Sygnał wejściowy 4...20mA, 2-przew., pętla prądowa Czytelny 4-cyfrowy wyświetlacz LED, czerwony Predefiniowana linearyzacja lub użytkownika do 20 pkt. Wysoka dokładność i stabilność długoterminowa Inteligentna

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA DO DOBRYCH AUDYTÓW I GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ SPRĘŻONYM POWIETRZEM"

NARZĘDZIA DO DOBRYCH AUDYTÓW I GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ SPRĘŻONYM POWIETRZEM ARIA C Wojciech Halkiewicz NARZĘDZIA DO DOBRYCH AUDYTÓW I GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ SPRĘŻONYM POWIETRZEM" Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu VII Spotkanie branżowe: ENERGIA MEDIA UTRZYMANIE RUCHU

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach. mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław

Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach. mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław 2 Cele prezentacji Celem prezentacji jest przybliżenie automatyki przemysłowej

Bardziej szczegółowo

System zarządzania bezpieczeństwem obiektu przemysłowego ELEKTRONICZNY SYSTEM WSPOMAGAJĄCY BEZPIECZEŃSTWO OBIEKTU PRZEMYSŁOWEGO I TECHNICZNEGO NADRZĘDNY SYSTEM MONITORUJĄCY I INTEGRUJĄCY PRACĘ WSZYSTKICH

Bardziej szczegółowo

Systemy diagnostyki maszyn

Systemy diagnostyki maszyn Systemy diagnostyki maszyn Zwiększenie wydajności pojedynczych maszyn i całych zespołów Produkty i serwis Profesjonalne Nieplanowany przestój powoduje obniżenie wydajności produkcji i generuje koszty.

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne

Przetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne rzetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne rzetworniki ciśnienia - zasada działania Zadaniem przetworników ciśnienia jest przekształcanie wielkości mechanicznej jaką jest ciśnienie w sygnał elektryczny.

Bardziej szczegółowo

Informacja o produkcie. E-RMA Aplikacja Endress do zdalnej kontroli

Informacja o produkcie. E-RMA Aplikacja Endress do zdalnej kontroli Informacja o produkcie E-RMA Aplikacja Endress do zdalnej kontroli E-RMA System System E-RMA został wprowadzony, aby zapewnić możliwość monitorowania pracy agregatu na duże odległości. Teraz gdziekolwiek

Bardziej szczegółowo

Przetwornik Magnesense 2

Przetwornik Magnesense 2 Przetwornik Magnesense 2 Magnesense II to kolejna serii seria dokładnych przetworników do pomiaru różnicy niskich ciśnień powietrza, prędkości i wydajności po wprogramowaniu przekroju. W nowej odmianie

Bardziej szczegółowo

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Dziś bardziej niż kiedykolwiek narzędzia używane przez

Bardziej szczegółowo

TELEMETRIA. [Kontrola ochrony oddychania wspierana systemem radiowym z serią alpha]

TELEMETRIA. [Kontrola ochrony oddychania wspierana systemem radiowym z serią alpha] TELEMETRIA [Kontrola ochrony oddychania wspierana systemem radiowym z serią alpha] Czym jest system telemetryczny? Telemetria: pomiar parametrów pracy na odległość Seria alpha - modułowy system kontroli

Bardziej szczegółowo

t E termostaty k r A M fazowe r c E t ja ta c k Af A u E M d or r AH f M In o p

t E termostaty k r A M fazowe r c E t ja ta c k Af A u E M d or r AH f M In o p MAHLE Aftermarket Informacja o produktach Termostaty fazowe Konwencjonalna regulacja temperatury: bezpieczeństwo w pierwszym rzędzie Optymalny przebieg procesu spalania w silniku samochodu osobowego zapewnia

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA WIZYJNE PRZEMYSŁOWE. Rozwiązania WIZYJNE. Capture the Power of Machine Vision POZYCJONOWANIE IDENTYFIKACJA WERYFIKACJA POMIAR DETEKCJA WAD

ROZWIĄZANIA WIZYJNE PRZEMYSŁOWE. Rozwiązania WIZYJNE. Capture the Power of Machine Vision POZYCJONOWANIE IDENTYFIKACJA WERYFIKACJA POMIAR DETEKCJA WAD POZYCJONOWANIE IDENTYFIKACJA WERYFIKACJA POMIAR DETEKCJA WAD PRZEMYSŁOWE ROZWIĄZANIA WIZYJNE Capture the Power of Machine Vision Sensors Cameras Frame Grabbers Processors Software Vision Solutions Informacje

Bardziej szczegółowo

Acvatix doskonale zaprojektowane i zapewniające wysoką efektywność energetyczną zawory Kombi

Acvatix doskonale zaprojektowane i zapewniające wysoką efektywność energetyczną zawory Kombi Acvatix doskonale zaprojektowane i zapewniające wysoką efektywność energetyczną zawory Kombi Wysoka funkcjonalność oraz prostota projektowania, montażu i uruchomienia instalacji HVAC Answers for infrastructure.

Bardziej szczegółowo

Przewaga płynąca z doświadczenia.

Przewaga płynąca z doświadczenia. FWT Service Przewaga płynąca z doświadczenia. FWT Service to połączenie 25-letniego know-how doświadczonego producenta elektrowni wiatrowych oraz zaangażowania i wszechstronnych kompetencji dynamicznego

Bardziej szczegółowo

Mobilna Energia Chłodnicza i Elektryczna w Przemyśle Chemicznym

Mobilna Energia Chłodnicza i Elektryczna w Przemyśle Chemicznym Mobilna Energia Chłodnicza i Elektryczna w Przemyśle Chemicznym Remonty i Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Chemicznym VI Konferencja Naukowo-Techniczna 5-6 czerwca 2013 r. Światowy lider wynajmu generatorów

Bardziej szczegółowo

WHITE PAPER. Większa niezawodność elektrowni dzięki odpornym na awarie sieciom światłowodowym - bypass optyczny w farmach wiatrowych

WHITE PAPER. Większa niezawodność elektrowni dzięki odpornym na awarie sieciom światłowodowym - bypass optyczny w farmach wiatrowych Courtesy of Vestas Wind Systems A/S WHITE PAPER Większa niezawodność elektrowni dzięki odpornym na awarie sieciom światłowodowym - bypass optyczny w farmach wiatrowych Courtesy of Vestas Wind Systems A/S

Bardziej szczegółowo

Hiab XS 033 Moment udźwigu 2,8-3,3 Tm

Hiab XS 033 Moment udźwigu 2,8-3,3 Tm Hiab XS 033 Moment udźwigu 2,8-3,3 Tm Broszura produktu Wszechstronne narzędzie Hiab XS 033 oferuje nieco więcej Hiab XS 033 zapewnia wydajność, jakiej wymagacie w codziennej pracy. Jest to mały, wszechstronny

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowo-ostrzegawczy i dźwiękowy system ostrzegawczy Plena Prosty sposób na bezpieczeństwo

System nagłośnieniowo-ostrzegawczy i dźwiękowy system ostrzegawczy Plena Prosty sposób na bezpieczeństwo System nagłośnieniowo-ostrzegawczy i dźwiękowy system ostrzegawczy Plena Prosty sposób na bezpieczeństwo 2 System nagłośnieniowo-ostrzegawczy i dźwiękowy system ostrzegawczy Plena Prosty sposób na zapewnienie

Bardziej szczegółowo

microplc Sposoby monitoringu instalacji technologicznych przy pomocy sterownika

microplc Sposoby monitoringu instalacji technologicznych przy pomocy sterownika Sposoby monitoringu instalacji technologicznych przy pomocy sterownika microplc 1 1.WSTĘP 3 2.Łączność za pośrednictwem internetu 4 3.Łączność za pośrednictwem bezprzewodowej sieci WI-FI 5 4.Łączność za

Bardziej szczegółowo

Oferujemy możliwość zaprojektowania i wdrożenia nietypowego czujnika lub systemu pomiarowego dedykowanego do Państwa potrzeb.

Oferujemy możliwość zaprojektowania i wdrożenia nietypowego czujnika lub systemu pomiarowego dedykowanego do Państwa potrzeb. Projekty dedykowane - wykonywane w przypadkach, gdy standardowe czujniki z oferty katalogowej ZEPWN nie zapewniają spełnienia wyjątkowych wymagań odbiorcy. Każdy projekt rozpoczyna się od zebrania informacji

Bardziej szczegółowo

EPPL , 15-31, 20-31

EPPL , 15-31, 20-31 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo