Inteligentna technologia bezprzewodowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inteligentna technologia bezprzewodowa"

Transkrypt

1 Inteligentna technologia bezprzewodowa Zobacz swój zakład w zupełnie nowym świetle

2 PLANTWEB Inteligentna technologia i cyfrowa architektura PlantWeb pozwalają z wyprzedzeniem wykryć urządzenia zagrożone awarią. Dzięki temu, z praktykowanego dotąd serwisowania reakcyjnego można przestawić się na serwisowanie proaktywne, które przynosi znaczne oszczędności. INTELIGENTNY SYSTEM PREDYKCYJNY PlantWeb jest pierwszą architekturą cyfrową łączącą inteligentny system predykcyjny z oprogramowaniem systemu sterowania, co znacznie poprawia bezpieczeństwo funkcjonowania instalacji. PlantWeb umożliwia dotarcie do wcześniej niedostępnych informacji od urządzeń pomiarowych, wykonawczych i mechanicznych. I nie chodzi jedynie o więcej danych, ale o znacznie lepsze dane, których poprawność jest sprawdzana już u źródła w celu zapewnienia jak największej wiarygodności. Dzięki nowej inteligentnej technologii bezprzewodowej Smart Wireless, architektura PlantWeb może być stosowana również na obszarach, w których pomiary były dotychczas niedostępne z powodów technicznych lub ekonomicznych. Różnorodność dostępnych aplikacji: Process and Asset Monitoring, Workforce Productivity, Business and Plant Management daje praktycznie nieograniczone możliwości wykorzystania inteligentnej technologii bezprzewodowej. Dostarczane przez PlantWeb informacje niezależnie czy bezprzewodowo, czy za pomocą kabla umożliwiają wprowadzenie w dziale utrzymania ruchu systemu pracy proaktywnej zamiast reaktywnej. Obsługa techniczna może wreszcie skupić się na naprawach, które rzeczywiście są niezbędne, zamiast tracić czas na sprawdzanie tego, co jeszcze się nie uszkodziło. Procesy produkcyjne mogą przebiegać płynniej; dzięki większej niezawodności urządzeń automatyki można prowadzić proces bliżej optymalnych parametów, by uzyskać wyższą wydajność, lepszą jakość produktu końcowego i większą dostępność - a jednocześnie ograniczyć koszty. Ponadto obiecujemy lepsze wyniki biznesowe po wprowadzeniu architektury PlantWeb. Wyniki, które można policzyć. SYSTEM STEROWANIA Precyzyjne strategie sterowania pozwalają tak dostroić proces produkcyjny, by zapewnić optymalną wydajność. ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM ZAKŁADU Możliwość wczesnego wykrywania potencjalnych awarii znacznie usprawnia wykorzystanie urządzeń oraz poprawia ich dostępność. PlantWeb oferuje zalety technologii bezprzewodowej i tradycyjnej dla coraz większej liczby aplikacji. 1

3 ZDALNE MONITOROWANIE Bezpieczny wgląd do oddalonych urządzeń umożliwia wprowadzenie nowych praktyk predykcyjnych, poprawiających pracę tych urządzeń i usprawniających prace związane z utrzymaniem ruchu. SMART WIRELESS Lepszy wgląd w działanie instalacji dzięki użyciu aplikacji bezprzewodowych dla: Monitorowania procesów i urządzeń Produktywności siły roboczej Zarządzania zakładem STAN TECHNICZNY URZĄDZEŃ Monitoring online kluczowych urządzeń zapewnia ich niezawodność i pozwala uniknąć katastrof. URZĄDZENIA POMIAROWE Odpowiednio wczesne wykrywanie awarii czujników lub odchyleń zmiennych procesowych pomaga zapobiegać awariom. URZĄDZENIA ANALITYCZNE Diagnostyka online powiadamia o błędach czujników i sytuacjach zagrażających środowisku naturalnemu. SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Zintegrowane systemy automatycznie testują wszystkie funkcje pętli bezpieczeństwa, sprawdzając tym samym gotowość systemu bezpieczeństwa do działania. ELEMENTY WYKONAWCZE Wykrywanie zużytych uszczelek, tarcia trzpienia lub wahania zmiennych procesowych, mogących pogorszyć pracę urządzeń lub spowodować awarię. 2

4 SMART WIRELESS Inteligentna technologia bezprzewodowa Smart Wireless poszerza możliwości cyfrowej architektury PlantWeb o obszary, w których pomiary były dotychczas niedostępne z przyczyn technicznych lub ekonomicznych. Daje to większe możliwości poprawy procesu produkcyjnego. INTELIGENTNA TECHNOLOGIA BEZPRZEWODOWA ZWIĘKSZA KORZYŚCI ZE STOSOWANIA ARCHITEKTURY PLANTWEB Inteligentna technologia bezprzewodowa Smart Wireless pomaga wykorzystać inteligencję predykcyjną na znacznie większym obszarze zakładu niż dotychczas... przy kosztach instalacji nawet o 90% niższych niż w przypadku technologii przewodowej. Jest okazja wyeliminować białe plamy na terenie zakładu, w których zainstalowanie urządzeń przewodowych było zbyt skomplikowane lub zbyt drogie. Zdalne lokalizacje, przeszkody natury fizycznej oraz wysoki koszt projektowania i integracji potrzebnych technologii nie stanowią już przeszkody. Inteligentna technologia bezprzewodowa Smart Wireless zwiększa dostęp do informacji i umożliwia skupienie wysiłków na poprawie samego procesu. Smart Wireless można płynnie zintegrować z tradycyjna siecią zainstalowaną w zakładzie. Samoorganizująca się sieć bezprzewodowa zapewnia niemal 100% niezawodność i jest niezwykle prosta w obsłudze. Zainstalowanie i uruchomienie sieci bezprzewodowej bazującej na standardzie WirelessHART odbywa się błyskawicznie urządzenie pracuje w sieci już w kilka minut po wyjęciu z opakowania. Bez względu na to, czy chcesz mieć na obiekcie dostęp do informacji systemu sterowania i zarządzania majątkiem zakładu, poprawić system zabezpieczeń za pomocą bezprzewodowego video, zapewnić tanią i bezpieczną komunikację z pracownikami niezależnie od tego, gdzie na terenie zakładu się znajdują w danym momencie lub poprawić bezpieczeństwo pracowników przez precyzyjnie monitorowanie miejsca ich pobytu - technologia Smart Wireless wykorzystuje technologię Wi-Fi by lepiej chronić zakład i pracowników. Możesz zacząć jak chcesz. Smart Wireless daje pełną dowolność jeśli chodzi o sposób instalacji urządzeń bezprzewodowych. Można je instalować w dowolnym miejscu i w dowolnej liczbie, w zależności od potrzeb. Sieć zwykle nie wymaga wstępnych prac inżynierskich i projektowych, jest łatwa w montażu i obsłudze. POZIOM W ZBIORNIKU MOBILNY PRACOWNIK CIŚNIENIE Smart Wireless umożliwia oszczędność do 90% kosztów instalacji zwiększając współczynnik zwrotu nakładów inwestycyjnych. 3

5 TEMPERATURA KOROZJA DIAGNOSTYKA SYGNALIZATORY WIBRACJE ph MONITOROWANIE PRACOWNIIKÓW ZDALNA KOMUNIKACJA OCHRONA VIDEO 4

6 NOWE MOŻLIWOŚCI WYDŁUŻENIE ŻYCIA MASZYN Awarie sprzętu i związane z tym naprawy pochłaniają czas i pieniądze, obniżają wydajność i dostępność instalacji. Małe problemy, jeśli nie zostaną w porę wykryte, mogą przekształcić się w poważne awarie i spowodować znaczne szkody. Przekształcają drobną pracę serwisową w gruntowną naprawę, skracając przy tym żywot urządzenia lub wręcz powodując konieczność wymiany na nowe. Wyobraź sobie, co byś zrobił gdyby UKRYTY PROBLEM Temperatura w jednej z oddalonych stacji przepompowujących spadła poniżej zera, grożąc uszkodzeniem, a nawet zniszczeniem pomp. ROZWIĄZANIE Bezprzewodowy przetwornik temperatury Rosemount 648 zapewnia zdalne monitorowanie temperatury pozwalając w porę wykryć awarię ogrzewania. UKRYTY PROBLEM Pogarsza się praca zaworu sterującego lub nie może on osiągnąć zadanej pozycji. ROZWIĄZANIE Bezprzewodowy adaptor THUM z cyfrowym pozycjonerem FIELDVUE mogą monitorować stan techniczy zaworu i ostrzegać o problemach, stanowiących zagrożenie dla procesu produkcyjnego. UKRYTY PROBLEM Temperatura łożysk w silniku przejawia trend zwyżkowy, sygnalizując zbliżającą się awarię. ROZWIĄZANIE Bezprzewodowy przetwornik temperatury Rosemount 648 monitoruje temperaturę łożysk, umożliwiając proaktywne serwisowanie silnika. OPTYMALIZACJA WYDAJNOŚCI JEDNOSTKI PROCESOWEJ Poprawa wydajności zakładu redukuje koszty surowców i zwiększa poziom produkcji. Czasem mały wzrost wydajności może się przekładać na znaczne zwiększenie zysków zakładu. Inteligentna technologia bezprzewodowa dostarcza wydajnych i ekonomicznych rozwiązań, umożliwiając dodatkowe pomiary niezbędne do zoptymalizowania produkcji. Pomiary w miejscach, które w przeszłości były niedostępne jak np. punkty pomiarowe na urządzeniach wirujących lub przemieszczających się po terenie zakładu, lub punkty niedostępne ze względu na trudne warunki środowiskowe. UKRYTY PROBLEM Kamień osadzający się w systemie chłodzenia wodą obniża jego efektywność. ROZWIĄZANIE Bezprzewodowy przetwornik ph 6081 monitoruje jakość wody, by minimalizować osadzanie się kamienia i utrzymywać optymalną efektywność instalacji. UKRYTY PROBLEM Obsługa ruchu nie zauważyła, że zawór ręczny znajduje się w niewłaściwej pozycji. ROZWIĄZANIE Bezprzewodowy nadajnik położenia zapewnia stałą informację o pozycji zaworu, co zmniejsza opóźnienie w procesie produkcyjnym. UKRYTY PROBLEM Pompa pracuje coraz gorzej, co zwiększa koszty energii. ROZWIĄZANIE Można zastosować bezprzewodowy przetwornik 3051S do pomiaru ciśnienia ssania i tłoczenia, co umożliwia kontrolę wydajności pompy. 5

7 UKRYTY PROBLEM W trudnodostępnej, ale istotnej dla działania procesu skrzyni przekładniowej, pojawia się problem wymagający naprawy. ROZWIĄZANIE Bezprzewodowy przetwornik wibracji CSI 9420 w porę wysyła ostrzeżenie o konieczności przeglądu urządzenia, co pozwala zaplanować i przeprowadzić prace serwisowe w najdogodniejszym momencie. UKRYTY PROBLEM Zatkany filtr może spowodować uszkodzenie pompy. ROZWIĄZANIE Bezprzewodowy przetwornik Rosemount 3051S może mierzyć ciśnienie różnicowe filtrów i po wykryciu niedrożności generować alert. ZMNIEJSZENIE ILOŚCI PRAC SERWISOWYCH Obsługa techniczna urządzeń jest bardzo droga. Mimo to większość zakładów nadal wykonuje naprawy bieżące lub prewencyjne, nawet wtedy, gdy tego typu działania chwilowo zmniejszają dostępność instalacji. Technologia Smart Wireless pomaga przestawić zakład na serwisowanie predykcyjne i proaktywne. UKRYTY PROBLEM W przewodzie parowym zbiera się woda, co może uszkodzić pompę. ROZWIĄZANIE Bezprzewodowy przetwornik Rosemount 848T monitoruje profil temperatury w przewodzie parowym pozwalając wykryć miejsca zagrożenia. SPEŁNIENIE WYMAGAŃ PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA UKRYTY PROBLEM Zbiornik z substancją żrącą jest bliski przepełnienia się, co grozi skażeniem środowiska. ROZWIĄZANIE Bezprzewodowy dyskretny przetwornik Rosemount 702 wyposażony w czujnik przepełnienia w porę ostrzeże o zagrożeniu przepełnieniem zbiornika. UKRYTY PROBLEM Zawór bezpieczeństwa zostanie sprawdzony dopiero na następnej zmianie, co może spowodować zagrożenie, że zakład zostanie obciążony wysoką karą pieniężną. ROZWIĄZANIE Bezprzewodowy przetwornik Rosemount 3051S monitoruje i wykrywa potencjalne przecieki w zaworze bezpieczeństwa, redukując będące ich następstwem kary pieniężne. UKRYTY PROBLEM Stanowisko przemywania oczu zostało aktywowane i należy niezwłocznie powiadomić o tym grupę kryzysową. ROZWIĄZANIE Bezprzewodowy dyskretny przetwornik Rosemount 702 wykryje użytkowanie sprzętu bezpieczeństwa, umożliwiając szybką reakcję. Smart Wireless umożliwia monitorowanie sprzętu bezpieczeństwa, na przykład stanowisk przemywania oczu, dzięki czemu można podjąć akcję jeszcze zanim wydarzy się wypadek. Można także monitorować najbardziej niebezpieczne miejsca na terenie całego zakładu, zmniejszając ryzyko, na jakie narażeni są pracownicy. Podsumowując, bezprzewodowe technologie minimalizują zagrożenie i koszty spełnienia wymagań przepisów bezpieczeństwa, a co za tym idzie - koszty kar za awarie powodujące zanieczyszczenie środowiska a wszystko to dzięki szybkiemu przekazywaniu informacji o zagrożeniu. 6

8 PODJĘCIE WYZWANIA INTELIGENTNE TECHNOLOGIE BEZPRZEWODOWE OSZCZĘDNYM I ŁATWYM DO WDROŻENIA SPOSOBEM OCHRONY MASZYN MASZYNY OBSŁUGA TECHNICZNA BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKO Rozważaliśmy wiele różnych rozwiązań i w rezultacie wybraliśmy Emersona. Ważnym atutem była prosta w obsłudze, elastyczna i samoorganizująca się sieć, którą można zainstalować i uruchomić w bardzo krótkim czasie to świetne rozwiązanie, które bardzo dobrze działa, łatwo je rozbudować... KIEROWNIK OBSŁUGI TECHNICZNEJ WYZWANIE Wielka firma energetyczna w USA do produkcji elektryczności zasilającej sieć używała dwie turbiny gazowe. Teren zakładu obejmował jedenaście oddalonych od siebie budynków z pompami wodnymi i wyposażeniem cyrkulacyjnym. By zapobiec wychłodzeniu budynków w zimie uruchamiane są małe grzejniki, które mają zapewnić właściwą pracę pomp. Naprawa lub wymiana systemu pomp uszkodzonych z powodu zbyt niskiej temperatury mogłaby kosztować nawet do 20,000$, powodując przy tym ich unieruchomienie nawet na 3 dni. Zakład był zainteresowany wdrożeniem rozwiązania, które umożliwiłoby, w ramach systemu wczesnego ostrzegania, przesyłanie pomiaru temperatury do sterowni. Okablowanie tych miejsc było niemożliwe - po pierwsze ze względu na przewody biegnące ponad drogą i znajdujące się już pod istniejącą strukturą, a po drugie koszt tego rozwiązania byłby zbyt wysoki. ROZWIĄZANIE We wszystkich jedenastu budynkach znajdujących się na terenie zakładu zainstalowano bezprzewodowe przetworniki temperatury Rosemount 648, które przez bezprzewodową bramkę sieciową przekazywały wyniki pomiaru temperatury do sterowni. REZULTAT Inteligentna technologia Smart Wireless umożliwia bezprzewodowe monitorowanie temperatury i pomaga chronić pompy oraz system cyrkulacyjny. Za niewielką część kosztów, które trzeba by było ponieść w przypadku technologii opartej na przewodach, udało się osiągnąć zamierzony efekt: wczesne ostrzeganie o niepożądanych zmianach temperatury. KONTROLA WSKAŹNIKA TEMPERATURY KLUCZOWA DLA BEZPIECZEŃSTWA I DZIAŁANIA ZAKŁADU MASZYNY OBSŁUGA TECHNICZNA BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKO Mniejsze koszty obsługi i serwisu pozwoliły zaoszczędzić 14600$, ale oszczędności w sferze bezpieczeństwa są bezcenne. PROJEKTANT I&E WYZWANIE Jedna z większych fabryk chemicznych potrzebuje ogromnych ilości chemikaliów przywożonych na teren zakładu w wagonach o pojemności 908,5 hektolitra. Temperatura wewnątrz tych wagonów musi być kontrolowana, ponieważ nawet jej niewielki wzrost może spowodować zagrożenie. Tradycyjnie pracownik wspina się na dach wagonu i dokonuje pomiaru. Jest to bardzo czasochłonne i wyjątkowo niebezpieczne, zwłaszcza w niesprzyjających warunkach pogodowych. Wagony się przemieszczają, więc nie było dotąd skutecznej i ekonomicznej metody pozwalającej na monitorowanie temperatury w wagonach. ROZWIĄZANIE Zainstalowano w zakładzie technologię Smart Wireless. Bez względu na to, w której części zakładu aktualnie znajdują się wagony, bezprzewodowe przetworniki temperatury Rosemount 648 co minutę mierzą temperaturę w każdym z wagonów. Informacja jest przesyłana przez bramkę bezprzewodową, a następnie trafia do systemu sterowania DeltaV. REZULTAT Inteligentna technologia bezprzewodowa wyeliminowała manualny pomiar temperatury. Pozyskiwane informacje służą usprawnieniu produkcji oraz poprawie bezpieczeństwa na terenie zakładu. Operatorzy nie muszą już wspinać się na wagony, by dokonać pomiaru temperatury, dzięki czemu ich osobiste bezpieczeństwo znacznie wzrosło. Operatorzy są na bieżąco informowani o zmianach temperatury. Pozwala to zaoszczędzić rocznie około USD na samych tylko kosztach obsługi technicznej. Opis działania przetworników oraz informacje diagnostyczne są dostępne dzięki oprogramowaniu AMS Device Manager. 7

9 WYKORZYSTANIE INTELIGENTNYCH BEZPRZEWODOWYCH TECHNOLOGII ZAPOBIEGA PRZESTOJOM W ZAKŁADZIE WYZWANIE Aby uniknąć uszkodzenia pomp, konieczne jest wykrywanie niedrożności filtrów. Wcześniej rafineria stosowała przetworniki pneumatyczne starej generacji, które wymagały odczytu wskaźnika miejscowego, aby wykryć utratę siły ssania. Urządzenia te bardzo często zawodziły i wymagały częstych i gruntownych napraw. Klient potrzebował technologii, która z sześciu miejsc na terenie rafinerii przekaże do sterowni prawidłowe informacje i niezawodne w ramach systemu wczesnego ostrzegania. MASZYNY OBSŁUGA TECHNICZNA BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKO ROZWIĄZANIE Emerson dostarczył bezprzewodowe przetworniki ciśnienia Rosemount 3051S oraz bramkę bezprzewodową. We wszystkich miejscach, w których znajdują się filtry zainstalowano bezprzewodowe przetworniki ciśnienia. REZULTAT Gdy filtr uległ zatkaniu, informacja z przetworników cisnienia natychmiast dotarła do głównego komputera, który wyświetla alarm. Praca filtrów została wstrzymana zanim zdążyły się całkowicie zatkać, co mogło doprowadzić do poważnej awarii grożącej nawet przestojem produkcji. Następnie w ciągu kilku godzin zatkany filtr został oczyszczony i ponownie uruchomiony. Dzięki temu znacznie obniżono koszty oraz czas przestoju gdyż całkowita wymiana pomp zajmuje trzy dni. Podsumowując: mniejszy nakład pracy, redukcja kosztów obsługi technicznej i naprawy, poprawa wskaźnika przepustowości każdego z filtrów plus USD oszczędności dla zakładu. Wykrycie zatkania filtrów dzięki urządzeniom Smart Wireless zapobiegło wstrzymaniu produkcji. Operatorom udało się wyłączyć pompy, oczyścić filtry i ponownie wszystko uruchomić w ciągu zaledwie paru godzin. Gdyby alarm nie pojawił się w porę, pompy na pewno uległyby uszkodzeniu i niezbędne byłoby ich zastąpienie nowymi. KIEROWNIK PROJEKTÓW ELASTYCZNOŚĆ, DOPASOWANIE I OSZCZĘDNOŚĆ KOSZTÓW DZIĘKI INTELIGENTNEJ TECHNOLOGII BEZPRZEWODOWEJ WYZWANIE W firmie produkującej chemikalia i materiały podwyższonego ryzyka, zainstalowanie specjalnego urządzenia monitorującego ciśnienie, temperaturę i wibracje, okazało się bardzo drogie biorąc pod uwagę koszty urządzeń, okablowania i montażu. Użytkownik życzył sobie, by bezprzewodowe urządzenia pomiarowe współpracowały z innymi urządzeniami bezprzewodowymi pracującymi się na terenie zakładu i aby rozwiązanie miało możliwość rozbudowy w przyszłości. Powołano specjalny zespół, którego celem było oszacowanie kosztów i zaadaptowanie bezprzewodowej technologii tak, aby wymogi zakładu były spełnione. MASZYNY OBSŁUGA TECHNICZNA BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKO ROZWIĄZANIE Wybrano i zainstalowano bezprzewodowe przetworniki temperatury Rosemount 648. Dodatkowe pomiary poziomu substancji żrących w zbiornikach wykonują bezprzewodowe przetworniki ciśnienia Rosemount 3051S. Bezprzewodowy przetwornik wibracji CSI 9420 monitoruje wibracje znajdujących się na terenie zakładu wirówek solankowych. REZULTAT Inwestowanie w technologie bezprzewodowe jest całkowicie uzasadnione oszczędnościami na okablowaniu. Niewątpliwą korzyścią jest, że można dokonać pomiarów w takich miejscach, do których nigdy wcześniej nie było dostępu. Urządzenie CSI 9420 umożliwia identyfikację łożysk, w których występuje zmniejszone smarowanie, jednocześnie umożliwiając pracownikom serwisu usunięcie problemu zanim powstaną znaczne uszkodzenia. Samoorganizująca się sieć jest odporna na zakłócenia łączności i łatwo ją rozbudowywać. Kiedy po raz pierwszy firma Emerson zaoferowała inteligentną technologię bezprzewodową powiedzieli instalujemy i działa. Muszę przyznać, że się wtedy roześmiałem; ale nic co wcześniej widziałem nie było tak proste. Teraz wierzę, że to możliwe. Pięć minut po zainstalowaniu, sieć ożyła i działa cały czas. STARSZY PROJEKTANT-INŻYNIER 8

10 PODJĘCIE WYZWANIA MONITOROWANIE WYDOBYCIA ROPY NAFTOWEJ OPTYMALIZUJE WYDAJNOŚĆ PRODUKCJI MASZYNY OBSŁUGA TECHNICZNA BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKO WYZWANIE Pewna firma chciała monitorować kilka pól naftowych w celu zoptymalizowania produkcji. Firmy gazowe oraz naftowe rywalizują o te same podziemne zbiorniki, co powoduje swoisty wyścig o to, kto pierwszy wydobędzie ropę naftową. Odpowiednie monitorowanie jest niezmiernie ważne, by szybko rozpoznawać anomalie w produkcji; jednak rozwiązania przewodowe są bardzo drogie i trudne w montażu ze względu na usytuowanie pól naftowych. Zazwyczaj produkcja na odcinku rury rozgałęźnej nie była monitorowana ze względu na zbyt wysokie koszty prowadzenia przewodów. W efekcie określenie, która sekcja pola naftowego przyniosła straty w produkcji i dlaczego, zajmowało kilka dni. Tymczasem im dłuższy jest czas diagnozowania przyczyn zaistniałej awarii, tym większe powoduje straty w produkcji. ROZWIĄZANIE Klient zamówił dziesięć bezprzewodowych przetworników ciśnienia Rosemount 3051S oraz bramkę bezprzewodową. Przetworniki ciśnienia 3051S zostały zainstalowane między kryzami pomiarowymi na rurociągu linii głównej. Do każdej takiej rury podłączonych jest od 15 do 25 szybów naftowych, które ją napełniają. Przetworniki ciśnienia 3051S są wykorzystywane również do monitorowania nadciśnienia w rurociągu. Urządzenia są podłączone do komputera za pomocą zintegrowanego złącza, które przechowuje historyczne informacje dotyczące cyklu produkcyjnego i wysyła je do operatorów terenów wydobywczych oraz kadry zarządzającej. REZULTAT Dzięki zastosowaniu urządzeń bezprzewodowych produkcja jest lepiej kontrolowana, a każdego dnia rano można określić, na którym odcinku wystąpiły niedobory w produkcji. Operator może natychmiast udać się na miejsce i określić rodzaj awarii. Dzięki bezprzewodowemu monitoringowi klient natychmiast uzyskuje szybką informację o stratach, operatorzy mają możliwość dokładnego zapoznania się z problemem i podjęcia właściwych działań, a produkcja może zostać wznowiona znacznie szybciej niż było to wcześniej możliwe. INTELIGENTNA TECHNOLOGIA BEZPRZEWODOWA ZWIĘKSZA WYDAJNOŚĆ PIECÓW OBROTOWYCH MASZYNY OBSŁUGA TECHNICZNA BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKO Cztery dni po złożeniu zamówienia mogliśmy obserwować w systemie sterowania minuta po minucie trendy temperatury Odkąd zainstalowaliśmy system bezprzewodowy, jesteśmy w stanie obserwować, czy w części środkowej nie odkłada się wapno. Poprawiliśmy działanie pieca prażącego wapno i zwiększyliśmy jego wydajność o 5%. WYZWANIE Zakład papierniczy miał trudności z odpowiednią kontrolą kalcynacji w piecu obrotowym. Aby to zrobić, trzeba było znać temperaturę wewnątrz pieca. Z uwagi na ograniczenia dotyczące okablowania, pomiar ten nie był możliwy, co znacznie obniżało moc przerobową pieca. ROZWIĄZANIE Zakupiono dwa bezprzewodowe przetworniki temperatury Rosemount 648 z termoparami oraz bramkę bezprzewodową. Zamówienie było pilne, więc wszystkie zamówione urządzenia dotarły na miejsce w ciągu zaledwie kilku dni. Czujniki zostały zainstalowane po przeciwnych stronach wewnętrznej części pieca, o 180 stopni od siebie. Przetworniki temperatury zamontowano na rurze wychodzącej bezpośrednio z wnętrza pieca. Kompletna instalacja urządzeń zajęła tylko jeden dzień. Pomiary temperatury przesyłane są do bramki, ktora przekazuje je do sterowni. REZULTAT Od momentu instalacji zakład zdecydowanie poprawił wydajność pieca. Temperatury niepożądane wykrywane są zanim osiągną krytyczną wartość 176,7 O C. Technologia bezprzewodowa sprytnie ominęła ograniczenia spowodowane właściwościami pieca i umożliwiła pomiary temperatury. SZEF PAPIERNI 9

11 ŁATWIEJ DBAĆ O ŚRODOWISKO DZIĘKI INTELIGENTNEJ TECHNOLOGII BEZPRZEWODOWEJ WYZWANIE Operatorzy tranzytowych rurociągów gazu posiadają stacje kompresorowe napędzane silnikami spalinowymi, których emisja jest kontrolowana na zgodność z normami substancji szkodliwych. W związku z tym niezbędne jest monitorowanie i raportowanie wartości temperatury wlotowej oraz różnicy ciśnień w katalizatorze, który spala szkodliwe chemikalia by zapobiec ich ulotnieniu się do atmosfery. Jeżeli wartości nie są zgodne z regulacjami agencji ochrony środowiska, zakład płaci wysokie kary pieniężne, kumulujące się w czasie. MASZYNY OBSŁUGA TECHNICZNA BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKO ROZWIĄZANIE Emerson zaproponował rozwiązanie bezprzewodowe, które umożliwia monitorowanie temperatury w otworze wlotowym i różnicy ciśnień w katalizatorze. Pomiary temperatury i ciśnienia wykonywane są odpowiednio przez bezprzewodowy przetwornik temperatury Rosemount 648 i bezprzewodowy przetwornik ciśnienia 3051S, które co 15 minut raportują wartości pomiarów. Dane przesyłane są przez zakładową sieć Ethernet za pomocą inteligentnej bramki bezprzewodowej. Umożliwia to łatwą, zdalną rejestrację danych. REZULTAT Emerson dostarczył niezawodną i ekonomiczną bezprzewodową technologię, która zredukowała koszty instalacji, wliczając w to koszty robocizny i okablowania. W tej konkretnej sytuacji zredukowanie czasu instalacji było ogromną zaletą ze względu na brak wykwalifikowanych elektryków. Dzięki zintegrowaniu danych pomiarowych z firmową siecią Ethernet, inżynierowie odpowiedzialni za ochronę środowiska byli w stanie uzyskać dane z systemu i stworzyć standardowe raporty dla agencji ochrony środowiska. Obecnie pracownicy mogą spędzać znacznie więcej czasu na analizie danych, co pozwala wcześniej wychwytywać potencjalne problemy. Dzięki temu można uniknąć poważnych awarii i w ich następstwie wysokich kar pieniężnych i spełnić wymagania zgodności z obowiązującymi lokalnie przepisami ochrony środowiska. STRATEGICZNE ROZMIESZCZENIE BEZPRZEWODOWYCH URZĄDZEŃ ROZWIĄZUJE PROBLEM ULATNIANIA SIĘ BENZENU W RAFINERII WYZWANIE Rafineria miała poważne problemy ze zbiornikami benzenu, który ulatniał się do atmosfery. Lokalna agencja ochrony środowiska zażądała monitorowania warstwy ciśnienia azotu w zbiornikach benzenu, żeby mieć pewność, że nie dochodzi do żadnych wycieków. ROZWIĄZANIE Aby mierzyć ciśnienie azotu na trzech zbiornikach zainstalowano pięć bezprzewodowych przetworników ciśnienia Rosemount 3051S. Zamontowano je w strategicznych miejscach by obserwować ewentualny wyciek benzenu i by móc szybko znaleźć przyczynę wycieku. MASZYNY OBSŁUGA TECHNICZNA BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKO REZULTAT W zakładzie, który wielokrotnie doświadczał niekontrolowanego wycieku benzenu ze zbiorników, zainstalowanie technologii Smart Wireless zapewniło stały dostęp do informacji i monitorowanie zbiorników benzenu. Najmniejszy wyciek może zostać dokładnie udokumentowany. Dzięki temu znacznie zmalały kary za zanieczyszczanie środowiska. 10

12 PODJĘCIE WYZWANIA INTELIGENTNA TECHNOLOGIA BEZPRZEWODOWA POPRAWIA JAKOŚĆ I ZWIĘKSZA RENTOWNOŚĆ MASZYNY OBSŁUGA TECHNICZNA BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKO Tworzymy infrastrukturę, która stwarza możliwości dalszego rozszerzenia aplikacji. W rezultacie otrzymujemy lepsze informacje z trudnodostępnych miejsc na terenie walcowni, a to z kolei pomaga naszym pracownikom zapobiegać nieplanowanym przestojom produkcyjnym, poprawić jakość produktu i zoptymalizować wydajność. KIEROWNIK PRODUKCJI WYZWANIE Producent wyrobów metalowych postanowił poszerzyć swoją ofertę o produkty cięższe i szersze. Ich produkcja wymagała zamontowania lini walcowniczej z układem chłodzonym wodą, co pozwalało na utrzymanie właściwej struktury metalu w czasie całego cyklu produkcji. Niestety, w czasie walcowania nowych produktów docelowa temperatura chłodzenia nie została osiągnięta. Walcownia poniosła straty tylko dlatego, że użyto nieodpowiedniej ilości chłodziwa. Strata ciśnienia w chłodzącej wodzie zaowocowała kosztownymi opóźnieniami w produkcji i uszkodzeniem produktu końcowego. ROZWIĄZANIE Klient zainstalował bezprzewodowy przetwornik ciśnienia Rosemount 3051S do pomiaru przepływu oraz jedną bramkę bezprzewodową. Pomiary zostały zintegrowane z systemem sterowania wykorzystując wyjście Modbus z bramki bezprzewodowej. Przetworniki monitorują przepływ wody chłodzącej w walcowni taśm na gorąco, przepływ wody chłodzącej w walcowni wstępnej oraz ciśnienie w systemie smarującym. Na zaworach spustowych łożysk walca oporowego zainstalowano bezprzewodowy przetwornik temperatury Rosemount 648, umożliwiający śledzenie wahań temperatury wlotowej i wylotowej. REZULTAT Okazało się, że za przestoje produkcyjne i spadki produkcji odpowiedzialny był wadliwy system smarujący kulki łożysk nie były wystarczająco oliwione. Monitorowanie tych miejsc pozwoliło wyeliminować przestoje spowodowane zatarciem łożysk. Bezprzewodowe przetworniki ciśnienia zainstalowane przy każdym stanowisku z walcarką wstępną zapewniły utrzymanie stałego przepływu i ciśnienia chłodziwa do łożysk. Po zainstalowaniu bezprzewodowych urządzeń monitorujących system problemy zniknęły. Dodatkowe informacje pozwoliły zmniejszyć ilość stali złej jakości, sprzedawanej po niższej cenie. W efekcie zwiększono efektywność produkcji. POPRAWA DZIAŁANIA I WYDAJNOŚCI TURBIN W ELEKTROWNI MASZYNY OBSŁUGA TECHNICZNA BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKO WYZWANIE Klient postanowił opomiarować wybrane punkty w elektrowni, które wcześniej były niedostępne, ze względu na zbyt wysokie koszty. ROZWIĄZANIE Urządzenia bezprzewodowe używane są do opomiarowania turbin parowych, pomp, podgrzewaczy wody, podgrzewaczy regeneracyjnych, kotłów, generatorów, podgrzewaczy powietrza oraz innych urządzeń. Aby wykonywać wszystkie te pomiary, zakład kupił 117 różnych inteligentnych urządzeń bezprzewodowych, które zostały zainstalowane na pięciu turbinach. Zamówiono 56 bezprzewodowych przetworników ciśnienia Rosemount 3051S, 61 bezprzewodowych przetworników temperatury Rosemount 648 oraz 7 bramek. Dane przekazywane przez samoorganizującą się sieć są integrowane za pomocą systemu operacyjnego Ovation. REZULTAT Wśród dostawców urządzeń bezprzewodowych Emerson okazał się wyraźnym liderem jeśli chodzi o solidność, niezawodność, bezpieczeństwo, projektowanie sieci, rozbudowę interfejsu do systemów już istniejących oraz koszty operacyjne. Uzasadnienie projektu okazało się bardzo proste po przedstawieniu arkusza kalkulacyjnego (ROI). Zmniejszyła się liczba przestojów, wzrosła wydajność produkcji i spadły koszty obsługi technicznej. Lepszy przepływ informacji i zwiększenie wydajności kotłów i turbin znacznie poprawiły działanie elektrowni. 11

13 BEZPRZEWODOWE MONITOROWANIE WIBRACJI ZMNIEJSZA ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA WYZWANIE Na terenie rafinerii znajduje się wiele miejsc stwarzających zagrożenie. W jednej z nich kilka pomp pompujących produkty oparte na bazie węglowodorów wymagało monitorowania w celu zapobiegania emisji węglowodorów do atmosfery. Podwyższony poziom wibracji w urządzeniu wskazuje na potencjalne zagrożenie awarią i potencjalną emisją. Aby zebrać informacje na temat pomp pracownicy musieli wchodzić do strefy zagrożenia, dlatego zdecydowano się na zdalne zbieranie danych. Próby instalacji różnych przewodowych technologii monitorujących wibracje nie powiodły się. Ponadto były to często systemy bardzo drogie i czasochłonne w montażu. ROZWIĄZANIE Klient zainstalował sieć bezprzewodowych przetworników Rosemount oraz bezprzewodowe przetworniki wibracji CSI 9420 monitorujące poziom wibracji w pompach. Cała sieć bezprzewodowa, włączając w to wszystkie urządzenia oraz bramkę, została zainstalowana w ciągu zaledwie kilku dni. Dane pomiarowe były przekazywane do archiwum i dostępne dla wszystkich operatorów, dzięki czemu poziom wibracji mógł być sprawnie monitorowany na każdej zmianie. REZULTAT Dzięki technologii Smart Wireless firmy Emerson, zakład uniknął długiego i drogiego procesu instalacyjnego. Przetwornik CSI 9420 umożliwił pracownikom monitorowanie poziomu wibracji bez przebywania w strefie zagrożonej. Dzięki stałemu dostępowi do danych specjaliści ds. drgań zmuszeni są udawać się do strefy zagrożonej tylko w przypadku stwierdzenia problemu. MASZYNY OBSŁUGA TECHNICZNA BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKO Chcieliśmy wprowadzić monitoring, ale koszt tradycyjnych technologii był zbyt wysoki. W tej chwili nie musimy wychodzić na obiekt by mieć wszelkie interesujące nas informacje dotyczące pomp. ANALITYK WIBRACJI POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA DZIĘKI BEZPRZEWODOWEMU MONITORINGOWI PUNKTÓW BHP WYZWANIE Zakłady papiernicze w Ameryce Północnej chciały monitorować punkty BHP na terenie zakładu. Zarząd papierni pragnął, aby operatorzy byli w stanie szybko reagować na wszelkie sytuacje awaryjne. Tradycyjne technologie przewodowe były zbyt drogie, w związku z tym zaczęto rozważać alternatywne technologie bezprzewodowe. ROZWIĄZANIE Zainstalowano pięć bezprzewodowych dyskretnych przetworników Rosemount 702. Rosemount 702 ma dwa wejścia cyfrowe, wiec trzy urządzenia zostały podłączone do sześciu stanowisk pryszniców i przemywania oczu. Pozostałe przetworniki 702 podłączono pojedynczo, a bramkę zainstalowano na szczycie pięciopiętrowego budynku. MASZYNY OBSŁUGA TECHNICZNA BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKO REZULTAT Obecnie papiernia monitoruje prysznice co 15 sekund, kontroluje ich stan rejestrując aktualny czas. Zainstalowanie bezprzewodowej technologii nie tylko poprawiło bezpieczeństwo zakładu papierniczego, ale pozwoliło zaoszczędzić prawie 60% kosztów instalacji. 12

14 ARCHITEKTURA SMART WIRELESS PEŁNE WYKORZYSTANIE MOŻLIWOŚCI ARCHITEKTURY PLANTWEB Nasze systemy sterowania DeltaV i Ovation umożliwiają definiowanie i zarządzanie urządzeniami sieci bezprzewodowej bez konieczności posiadania wiedzy specjalistycznej z zakresu komunikacji urządzeń bezprzewodowych. System samodzielnie wykrywa bramkę i urządzenia bezprzewodowe umożliwiając szybkie i łatwe ich uruchomienie. ZALETY ZARZĄDZANIA SIECIĄ I URZĄDZENIAMI BEZPRZEWODOWYMI Oprogramowanie AMS Suite umożliwia serwisowanie predykcyjne i projektowanie sieci bezprzewodowej online i przetestowanie funkcjonalności sieci pod kątem zgodności z wewnętrznymi przepisami. START W dowolnym miejscu Budowę inteligentnej sieci bezprzewodowej można rozpocząć w dowolnym miejscu i w dowolnej chwili w zależności od własnych potrzeb i priorytetów. Każdy może łatwo ją rozbudować rozpoczynając swoje działanie na poziomie sieci obiektowej, aby monitorować proces produkcyjny lub sieci zakładowej aby usprawnić zarządzanie zakładem i wydajność załogi. 13

15 SKALOWALNA SIEĆ BEZPRZEWODOWA PŁYNNIE INTEGRUJę SIĘ Z ZAKŁADOWĄ SIECIĄ PRZEWODOWĄ Używając standardów komunikacji Modus Serial, Modus TCP lub OPC, Smart Wireless łączy się i integruje bezpośrednio z już istniejącą siecią zakładową, bez potrzeby stosowania pośrednich rozwiązań. Dla operatorów w sterowni i dla pracowników utrzymania ruchu każde bezprzewodowe urządzenie Smart Wireless wygląda i zachowuje się tak samo, jak urządzenie sieci przewodowej. Wielkość sieci bezprzewodowej nie ma tutaj znaczenia. ŁATWA INTEGRACJA TECHNOLOGII BEZPRZEWODOWEJ Z ISTNIEJĄCYM SYSTEMEM STEROWANIA DAJE NOWE MOŻLIWOŚCI Korzystając z inteligentnego Bezprzewodowego adaptora THUM można łatwo zmodernizować już istniejący przewodowy system HART. Zainstalowane w zakładzie urządzenia z możliwością komunikacji przez protokół HART podłączone do WirelessHART, dają dostęp do cennych danych diagnostycznych i procesowych, które wcześniej nie były dostępne. 14

16 WIRELESSHART... STANDARD PRZEMYSŁOWY SAMOORGANIZUJĄCa, adaptacyjna sieć typu mesh Niepotrzebna ekspertyza sieci bezprzewodowej, urządzenia automatycznie odnajdują najlepsze ścieżki komunikacyjne Sieć bezustannie monitoruje ścieżki pod kątem jakości i sama je naprawia Zachowanie adaptacyjne zapewnia niezawodną pracę oraz znacznie upraszcza rozwój i rekonfigurację Praca w topologii sieci oczkowej i gwiaździstej STANDARDY komunikacji radiowej ZE ZMIENNYMI KANAŁAMI Standard zgodny z IEEE Pasmo 2.4 GHz ISM podzielone na 16 kanałów radiowych w celu uniknięcia zakłóceń sygnału i zapewnienia niezawodności komunikacji Technologia zmiany częstotliwości w ustalonym zakresie (FHSS), zapewniająca wysoką niezawodność w wymagającym środowisku przemysłowym SAMONAPRAWIAJĄCA SIĘ SIEĆ Jeżeli w sieci MESH pojawi się przeszkoda na trasie komunikacji, podłączone do niej urządzenia automatycznie odnajdą najlepszą, alternatywną ścieżkę komunikacyjną. Dzięki stworzeniu takiej alternatywnej ścieżki, możliwy jest dalszy przepływ informacji. łatwa INTEGRACJA z istniejącym systemem sterowania Przejrzysta i płynna integracja Identyczne aplikacje systemu sterowania Łączenie z bramką sieciową za pomocą protokołów przemysłowych 15

17 NIEZAWODNOŚĆ Dane o niezawodności >99% Zmiana kanałów w celu uniknięcia zakłóceń Najnowsza wersja protokołu HART, HART 7 wprowadza wypróbowaną w praktyce technologię do świata bezprzewodowej komunikacji, nowy standard WirelessHART. WirelessHART to ewolucyjne usprawnienie zbudowane na solidnych podstawach technologii HART, stosowanej w ponad 24 milionach urządzeń zainstalowanych na całym świecie. WirelessHART jest wstecznie kompatybilne, tanie, z łatwym podłączeniem do komunikacji bezprzewodowej, wychodzącej naprzeciw oczekiwaniom branży przemysłowej, która potrzebuje prostej, niezawodnej i bezpiecznej bezprzewodowej technologii komunikacyjnej. WirelessHART stanowi uzupełnienie, ale nie zastępuje przewodowej technologii HART. Daje dodatkowe możliwości, które w połączeniu z istniejącymi już przewodowymi aplikacjami oraz nowymi aplikacjami kontrolno monitorującymi, przynoszą nowe korzyści. Nowy standardowy WirelessHART został opracowany pod auspicjami HART Communication Foundation (HCF), dzięki połączonym wysiłkom firm członkowskich, które są liderami technologii bezprzewodowych oraz mają znaczący wkład w rozwój przemysłu. ŁATWA INSTALACJA I URUCHOMIENIE Dużo prostsza niż w przypadku tradycyjnej, przewodowej instalacji 4-20mA Te same narzędzia i technologia, ale bez kabli! 4-20mA Zaplanuj położenie kabli & puszek połączeniowych Zainstaluj moduły I/O Zainstaluj kable & wykonaj połączenia WirelessHART Rozmieść urządzenia bezprzewodowe Zainstaluj bramkę Podłącz urządzenia do sieci Uruchom urządzenie Redundantna, samonaprawiająca się sieć BEZPIECZEŃSTWO Solidna, wielopoziomowa, bezpieczna Uwierzytelnianie urządzenia oraz hasła Kodowanie zatwierdzone przez przemysł PROSTOTA Proste ustawienia sieci WirelessHART oraz urządzeń Łatwa integracja z istniejącym systemem sterowania Samoorganizująca się, adaptacyjna sieć CECHY Standard komunikacji OPIS IEEE Pasmo częstotliwości 2.4 GHz Pakietowa zmiana częstotliwości Zasilanie Topologie Ilość urządzeń Oparty na standardach przemysłowych WŁAŚCIWOŚCI Zasilanie baterią - od 1 do 10 lat zależy od wdrożenia Siatkowa Gwiazda Kombinowana Nie ma określonego limitu. Liczba urządzeń zależy od wymagań aplikacji i ograniczeń narzuconych przez bramkę HART - IEC EDDL - IEC Radio & MAC - IEEE (TM)2006 Uruchom urządzenie Czas odświeżania Od 8 sekund do 1 godziny 16

18 ZESTAW AMS : INTELIGENTNA OBSŁUGA URZĄDZEŃ ZARZĄDZANIE SIECIĄ I URZĄDZENIAMI BEZPRZEWODOWYMI możliwości ZARZĄDZANIA INTELIGENTNEJ SIECI BEZPRZEWODOWEJ ZALETY OPROGRAMOWANIA Prosty interfejs z łatwym dostępem do diagnostyki w urządzeniach HART, FOUNDATION fieldbus oraz w urządzeniach bezprzewodowych Identyfikuje, dokonuje analiz i rozwiązuje problemy z urządzeniami zanim dojdzie do awarii Płynna integracja z systemami sterowania Delta i Ovation oraz z bramką bezprzewodową Oparte na standardach HART, FOUNDATION fieldbus, OPC, XML, Web Services i WirelessHART AMS Suite: Inteligent Device Manager jako element architektury PlantWeb umożliwia predykcyjne serwisowanie inteligentnych urządzeń pomiarowych, dzięki czemu poprawia się ich działanie i dostępność. Łatwe planowanie sprzyja bezpiecznemu i niezawodnemu wykorzystywaniu narzędzi online w sieci bezprzewodowej Potwierdzenie instalacji sieci zgodnie z zasadą najlepszych praktyk rekomendowaną przez producenta DIAGNOSTYKA PREDYKCYJNA Informacja o urządzeniu przekazywana w czasie rzeczywistym umożliwia pracownikom szybszą reakcję na ewentualne problemy Szybszy rozruch i zwiększenie dostępności dzięki taniej obsłudze technicznej i poprawie niezawodności urządzeń Samodzielne wychwytywanie usterek i zaawansowana diagnostyka dzięki zastosowaniu inteligentnego bezprzewodowego adaptora THUM ŁATWIEJSZA KONFIGURACJA Zoptymalizowana konfiguracja urządzenia bezprzewodowego Możliwość zatwierdzenia, porównania lub zmiany konfiguracji ze sterowni lub warsztatu Zwiększenie bezpieczeństwa dzięki wyeliminowaniu konieczności przebywania pracowników w strefach zagrożenia lub trudnodostępnych ZOPTYMALIZOWANA KALIBRACJA Zarządzanie kalibracją daje pewność, że urządzenia pracują precyzyjnie, a zmienność procesu produkcyjnego jest minimalna Dokumentacja elektroniczna ułatwia audyt i zapewnia łatwy dostęp do historii kalibracji ZAUTOMATYZOWANA DOKUMENTACJA Opcja Audit Trail automatycznie dokumentuje pracę urządzenia, co znacznie ułatwia zachowanie zgodności z obowiązującymi przepisami Link bazy danych urządzenia do innych dokumentów, takich jak instrukcje obsługi i internetowe strony branżowe 17

19 INTELIGENTNA BRAMKA BEZPRZEWODOWA OPCJE ŁĄCZNOŚCI I PROSTA KONFIGURACJA URZĄDZEŃ INTEGRACJA KOMPUTERA GŁÓWNEGO Z DELTAV i OVATION Uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o procesie produkcyjnym i maszynach; intuicyjny interfejs Naturalny interfejs między systemem sterowania i bramką sieciową INTEGRACJA Z ISTNIEJĄCYMI SYSTEMAMI Inteligentna bramka bezprzewodowa łączy się z instniejącym systemem sterowania poprzez Serial Modus, Ethernet lub OPC OPIS TECHNICZNY URZĄDZENIA Częstotliwość transferu danych: wybierana przez użytkownika 8, 16, 32 sekundy lub od 1 do 60 minut Wielkość sieci: do 100 urządzeń z 8 sekundową częstotliwością odświeżania Wyjście: Ethernet, Modus, OPC ZARZĄDZANIE URZĄDZENIAMI PRZY POMOCY AMS Certyfikaty: FM, CSA, ATEX, IECEx Zarządzanie informacjami diagnostycznymi z urządzeń przewodowych i bezprzewodowych w celu zidentyfikowania problemów zanim doprowadzą do awarii Zoptymalizowana konfiguracja urządzenia bezprzewodowego dzięki wykorzystaniu inteligentnej bramki INNE INTERFEJSY Interfejs web i bezprzewodowy konfigurator AMS są zestandaryzowane z każdą bramką sieciową pod kątem ustawień i konfiguracji początkowej urządzeń bezprzewodowych Połączenie z archiwum dokumentacji 18

20 INTELIGENTNY BEZPRZEWODOWY ADAPTER THUM WYKORZYSTAJ POTENCJAŁ URZĄDZEŃ HART OPIS TECHNICZNY URZĄDZENIA Certyfikaty: FM, CSA, ATEX, IECEx Wejście: 2 lub 4-przewodowy HART 5.0 lub nowsze urządzenia SmartPower : z pętli prądowej (bezbateryjnie) WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI DIAGNOSTYKI Testowanie zaworu w czasie pracy Alerty kontrolne (zmiana długości skoku, zmiana ciśnienia zasilania) Trendy DOSTĘP DO ZAAWANSOWANYCH INSTRUMENTÓW DIAGNOSTYCZNYCH Rosemount 3051S z zaawansowaną diagnostyką procesu Weryfikacja miernika Coriolisa Micro Motion Krzywa echa dla radarów Rosemount Weryfikacja przepływomierzy magnetycznych Rosemount EFEKTYWNE ZBIERANIE DANYCH Z URZĄDZEŃ WIELU ZMIENNYCH Przepływomierz masowy Rosemount 3051SMV MultiVariable Radarowe przetworniki poziomu Rosemount 3300 oraz 5300 Przepływomierze Coriolisa firmy Micro Motion Przepływomierze Vortex firmy Rosemount URZĄDZENIA BEZPRZEWODOWE HART ZAPEWNIĄ DOSTĘP DO NOWYCH MIEJSC POMIAROWYCH Ciśnienie Przepływ Temperatura Zawory Poziom Analiza cieczy i gazów ZDALNE ZARZĄDZANIE URZĄDZENIAMI ORAZ MONITOROWANIE ICH STANU TECHNICZNEGO Zredukowanie czasu potrzebnego na usunięcie usterek Gromadzenie nowych danych, archiwizowanie starych Sprawdzenie kalibracji 19

Wiadomości, rozwiązania, technologie i analizy przypadków

Wiadomości, rozwiązania, technologie i analizy przypadków Wiadomości, rozwiązania, technologie i analizy przypadków Numer 1 2012 Obniżanie całkowitych kosztów posiadania Rozwiązania zintegrowane pomagają ci zachować kontrolę 10 14 PLUS Firma CT Pack zmniejsza

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

Nr 84 2/2015. Poradnik Automatyka cz. 4 Jak dobrać komputer przemysłowy? (s.14) Polska jakość i myśl techniczna oraz japońska precyzja (s.

Nr 84 2/2015. Poradnik Automatyka cz. 4 Jak dobrać komputer przemysłowy? (s.14) Polska jakość i myśl techniczna oraz japońska precyzja (s. Nr 84 2/2015 ISSN: 1507 3890 Jak realnie oszczędzać dzięki monitoringowi mediów produkcyjnych? temat numeru: strony 32-41 Poradnik Automatyka cz. 4 Jak dobrać komputer przemysłowy? (s.14) Polska jakość

Bardziej szczegółowo

PACMotion, VersaMotion Nowe serwonapędy GE FANUC. Zarządzanie zmianami w systemach sterowania. strona 10. strona 22

PACMotion, VersaMotion Nowe serwonapędy GE FANUC. Zarządzanie zmianami w systemach sterowania. strona 10. strona 22 PACMotion, VersaMotion Nowe serwonapędy GE FANUC strona 10 Zarządzanie zmianami w systemach sterowania strona 22 Aktualności Szanowni Państwo, jadąc do pracy słyszę w radiu, że Polacy mają problemy ze

Bardziej szczegółowo

H A R T I N G s Te c h n o l o g y Ne w s l e t t e r

H A R T I N G s Te c h n o l o g y Ne w s l e t t e r 17 H A R T I N G s Te c h n o l o g y Ne w s l e t t e r Automation IT Artykuł gościnny autorstwa Prof. Dr. Steusloff Automatyka Technologie informacyjne w służbie ludzkości Rozwiązaniem jest switch tec.news

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12

dzisiaj Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12 dzisiaj 3 13 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12 Duże zamówienie na trudny rynek 6 76 pociągów Stadlera z urządzeniami trakcyjnymi ABB 10 Robotyzacja

Bardziej szczegółowo

strona 14 strona 10 strona 20 strona 4

strona 14 strona 10 strona 20 strona 4 Astraada HMI Panele operatorskie i komputery przemysłowe strona 14 Nowe produkty Kawasaki strona 10 Nowy Historian od Wonderware strona 20 GE Intelligent Platforms - oferta ASTOR rodem z General Electric

Bardziej szczegółowo

Bądź sprytny, bądź szczęśliwy

Bądź sprytny, bądź szczęśliwy 20 HARTING s Technology Newsletter Bądź sprytny, bądź szczęśliwy Wydajne sieci Gościnny wkład prof. dr inż. Armina Schnettlera Infrastruktury energetyczne przyszłości jutrzejsze sieci będą inteligentne

Bardziej szczegółowo

niezbędne dane i raporty dla szybkiego zwalniania partii produktów.

niezbędne dane i raporty dla szybkiego zwalniania partii produktów. Mleko i napoje Przemysłowe systemy ważenia i pomiaru 11 News Doskonała kontrola masy netto w fabryce Nestlé Dong Nai Produkcja milionów opakowań dziennie oferuje ogromny potencjał oszczędności przy pomocy

Bardziej szczegółowo

Inteligentny system monitorowania linii Multilin

Inteligentny system monitorowania linii Multilin GE Digital Energy Inteligentny system monitorowania linii Multilin Efektywne kosztowo kompleksowe rozwiązanie, zapewniające przydatne informacje dzięki zaawansowanej analityce Inteligentny system monitorowania

Bardziej szczegółowo

Emerson Process Management Sp. z o.o. ul. Szturmowa 2a 02-678 Warszawa T 022 45 89 200 F 022 45 89 231 info.pl@emerson.com www.emersonprocess.

Emerson Process Management Sp. z o.o. ul. Szturmowa 2a 02-678 Warszawa T 022 45 89 200 F 022 45 89 231 info.pl@emerson.com www.emersonprocess. Emerson Process Management Sp. z o.o. ul. Szturmowa 2a 02-678 Warszawa T 022 45 89 200 F 022 45 89 231 info.pl@emerson.com www.emersonprocess.pl Emerson Process Management należy do największych na świecie

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Cyfrowy świat zadomowił się w sieci 10

dzisiaj Cyfrowy świat zadomowił się w sieci 10 dzisiaj 3 14 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Cyfrowy świat zadomowił się w sieci 10 Jednofazowe rozwiązanie problemu 4 Nowe znaczenie komfortu 18 Ekstremalne próby wyłącznika zakończone sukcesem 26 FlexMT

Bardziej szczegółowo

Mobilny Panel Zarządzania VirtualMAP

Mobilny Panel Zarządzania VirtualMAP Wydanie Nr 13 Pismo dla Inwestorów, Użytkowników, Projektantów oraz Partnerów Schrack Seconet Polska 2 Szkolenia, edukacja 3 Rok 2012 Integral over IP 4/5 Nowość w ofercie Schrack Seconet 6/7 Integral

Bardziej szczegółowo

O BIURZE HANDLOWYM Energoelektronika Napędy Produkty niskiego napięcia Produkty średniego napięcia Produkty wysokiego napięcia

O BIURZE HANDLOWYM Energoelektronika Napędy Produkty niskiego napięcia Produkty średniego napięcia Produkty wysokiego napięcia SPIS TREŚCI O BIURZE HANDLOWYM ABB ALLEN-BRADLEY APAR APLISENS BECKHOFF DANFOSS DKC EATON EMERSON HACH LANGE HONEYWELL IFM ELECTRONIC LIMATHERM SENSOR LUMEL MEAN WELL METRONIC NORGREN OMRON PHOENIX CONTACT

Bardziej szczegółowo

Systemy dla przedsiębiorstw

Systemy dla przedsiębiorstw Systemy dla przedsiębiorstw Oferta Alstor 2014 konsultacje sprzedaż wdrożenia serwis Zaufanie Partnerów Alstor działa na polskim rynku od ponad 26 lat. Swoje wieloletnie sukcesy na rynku teleinformatycznym

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI UŻYTKOWANIA ENERGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

PODRĘCZNIK DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI UŻYTKOWANIA ENERGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO PODRĘCZNIK DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI UŻYTKOWANIA ENERGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO NAJLEPSZE PRAKTYKI Z ZAKRESU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Projekt: CARE+ (Umowa o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Przejrzysty odczyt i wizualizacja

Przejrzysty odczyt i wizualizacja MITSUBISHI EECTRIC FACTORY AUTOMATION HMI Panele operatorskie Skuteczna komunikacja Przejrzysty odczyt i wizualizacja Wizualizacja systemu i procesu /// Ekran dotykowy i przyciski funkcyjne /// Narzędzia

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Najważniejsze nowatorskie rozwiązania ABB na rok 2014 14

dzisiaj Najważniejsze nowatorskie rozwiązania ABB na rok 2014 14 dzisiaj 1 14 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Najważniejsze nowatorskie rozwiązania ABB na rok 2014 14 Wystartowała kolejna fabryka ABB w Polsce 4 Efektywnie i cicho. Transformatory dla PSE 9 Podgrzewanie

Bardziej szczegółowo

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW CONTENTS Profil przedsiębiorstwa 3 Zalety systemu 4 Nowości 5 Przegląd systemu 6 Topologia systemu 7 Kontrolery MiniPLC 8 Narzędzie inżynierskie SoftPLC 9 Stacje

Bardziej szczegółowo

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce PROFInet Technologie i aplikacje Opis systemu Standard dla zastosowań w automatyce Peryferia rozproszone Integracja systemów polowych Rozproszona Automatyka Integracja IT Komunikacja PROFInet Instalacja

Bardziej szczegółowo

Wybrane systemy dla przedsiębiorstw

Wybrane systemy dla przedsiębiorstw Wybrane systemy dla przedsiębiorstw Oferta Alstor 2014 konsultacje sprzedaż wdrożenia serwis Alstor od ponad 26 lat działa na polskim jako rynku jako dystrybutor IT, oferując klientom nie tylko produkty

Bardziej szczegółowo

Competence in Video Security. Katalog 2 011

Competence in Video Security. Katalog 2 011 Competence in Video Security compe ence Katalog 2 011 GEUTEBRÜCK Katalog 2011 PRZYSZŁOŚĆ BUDOWANA JEST NA PRZESZŁOŚCI* Praktycznie codziennie rynek zalewany jest nowymi produktami. Nasz nowy katalog zawiera

Bardziej szczegółowo

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT)

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Streszczenie Niniejsze wytyczne zostały opracowane przez Agencję Ochrony Środowiska Anglii i Walii 1,

Bardziej szczegółowo

CENTRA TOKARSKIE CNC. Haas Automation Inc.

CENTRA TOKARSKIE CNC. Haas Automation Inc. T CENTRA TOKARSKIE CNC Haas Automation Inc. PL C iągłe doskonalenie to filozofia firmy Haas Automation. Nieustannie szukamy sposobów na ulepszanie naszych produktów CNC, aby oferować naszym klientom najwyższą

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie 1 Spis treści 1. Obszary zastosowań rynek CMPD. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Touch the Future Nieunikniony koniec wsparcia dla Windows Server 2003

Touch the Future Nieunikniony koniec wsparcia dla Windows Server 2003 Touch the Future Nieunikniony koniec wsparcia dla Windows Server 2003 jak migrować szybko i bezpiecznie? Nieunikniony koniec wsparcia dla Windows Server 2003 jak migrować szybko i bezpiecznie? Firma HP

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Nowe rozwiązania firmy HARTING. H A R T I N G s T e c h n o l o g y N e w s l e t t e r

Nowe rozwiązania firmy HARTING. H A R T I N G s T e c h n o l o g y N e w s l e t t e r 18 H A R T I N G s T e c h n o l o g y N e w s l e t t e r Artykuł gościnny: Prof. Dr.-Ing. Markus Glück Finansowanie badań naukowych stymuluje doskonalenie produktów Nowe rozwiązania firmy HARTING Frank

Bardziej szczegółowo

Produkty dla rolnictwa Trimble 2014

Produkty dla rolnictwa Trimble 2014 Produkty dla rolnictwa Trimble 2014 System GPS firmy Trimble; precyzyjne rozwiązania pomagające znaleźć drogę rolnikom we wszystkich porach roku, przy wszystkich typach upraw, terenu i pojazdów Zmieniamy

Bardziej szczegółowo