Ściemniacze - podstawy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ściemniacze - podstawy"

Transkrypt

1 Ściemniacze - podstawy Centrum Szkoleniowe ISC July 2009

2 > Ściemniacze Spis treści Czym sąściemniacze Ściemniacze & korzyści UŜytkownika Ściemniacze w domu Ściemniacze w biurze Ściemniacze: zasady doboru Przegląd oferty Schneider Electric 2

3 > Ściemniacze Czym jest ściemniacz? Ściemniacz to regulowany transformator wykorzystywany do zmiany natęŝenia światła od 0 do 100% pełnej mocy oświetlenia Obszary stosowania 0 100% 3

4 > Ściemniacze Korzyści dla UŜytkownika Daje komfort i codzienną oszczędność energii Bezstopniowa regulacja natęŝenia oświetlenia ZuŜycie energii proporcjonalne do poziomu oświetlenia (ograniczenie oświetlenia o 25% daje 20% oszczędności energii) WydłuŜa Ŝywotność Ŝarówek Łagodne włączanie eliminuje prąd rozruchowy ObniŜenie napięcia zasilania o 10% podwaja Ŝywotność Optymalizuje komfort działania i efektywność 4

5 > Ściemniacze w domu Tworzy miłą atmosferę w pokoju gościnnym Niewątpliwie ulepsza instalacjęłączników dwuprzewodowych Tworzy właściwe oświetlenie dla kaŝdej sytuacji! Oświetlenie ogrywa coraz większą rolę w nowoczesnym Ŝyciu Podejmujesz przyjaciół drinkiem Oglądasz telewizję Urządzasz miłe przyjęcie 5

6 > Ściemniacze w domu Dyskretne światło zmniejsza dyskomfort w nocy lub przy przebudzeniu Kiedy wracasz do domu późno, wcześnie wstajesz lub idziesz w nocy do toalety, minimalizujesz niedogodność dla innych uŝywając przyciemnionego światła! 6

7 > Ściemniacze w domu Oszczędza energię zmniejszając poziom oświelenia aŝ do 20% Oszczędności energii bez obniŝania swojego Ŝyciowego komfortu! Zmniejszasz jasność podczas oglądania telewizji (pokój gościnny, korytarz, kuchnia) Korzystasz z funkcji obniŝenia energii zuŝywanej oferowanej przez rodzinę ściemniaczy (20% oszczędności) 7

8 > Ściemniacze w domu W lecie poprawia komfort i zwiększa oszczędność energii Oszczędza energię sterując prędkością wentylatora zamiast uŝywać klimatyzacji 8

9 > Przykłady uŝycia ściemniaczy w domu Przyciski oświetlenia pokoju gościnnego wł/wył + ściemniacz W pobliŝu kaŝdych drzwi Ściemniacze zdalne sterujące oddzielnie oświetleniem strefy jadalnej przy sofie i oświetleniem kuchennym Sterowanie oświetlenia kuchni Ściemniacz w pokoju do pracy dla właściwego oświetlenia komputera Przyciski oświetlenia pokoju gościnnego wł/wył + ściemniacz W pobliŝu kaŝdych drzwi Ś ciemniacz podwójny: - do oświetlenia zewnętrznego - do oświetlenia wewnętrznego Ś ciemniacz w sypialni w pobliŝu drzwi przy głowie łóŝka Przyciski oświetlenia pokoju gościnnego wł/wył + ściemniacz W pobliŝu kaŝdych drzwi 9

10 >Ściemniacze w biurze Skupia uwagę podczas konferencji Przygaszając światło w pomieszczeniu Tworzy aranŝacje świetlne by skuteczniej skupiać uwagę uczestników na ekranie! 10

11 > Ściemniacze w biurze Oszczędza energię w korytarzach, hallach wejściowych etc. Utrzymuje tylko niezbędny poziom oświetlenia! 11

12 > Ściemniacze w biurze Zwiększa komfort pracy Dostosowuje poziom oświetlenia w pomieszczeniu do jasności ekranu chroniąc oczy przed zmęczeniem! 12

13 > Ściemniacze: zasady doboru Pod względem technicznym ściemniacze zaleŝą od typu źródeł światła lub obciąŝenia 1/3 Pod względem technicznym ściemniacze zaleŝą od typu źródeł światła lub obciąŝenia ObciąŜenia rezystancyjne: Ŝarówki lub lampy halogenowe 230 V AC ObciąŜenia indukcyjne: niskonapięciowe lampy halogenowe z transformatorami ferromagnetycznymi lub niektóre lampy fluorescencyjne (liniowe lub okrągłe) z transformatorami ferromagnetycznymi ObciąŜenia pojemnościowe: niskonapięciowe klampy halogenowe z transformatorami elektronicznymi Lampy fluorescencyjne ze statecznikami elektronicznymi (1-10 V DC) Lampy kompaktowe nie mają jeszcze moŝliwości ściemniania 13 R + L C

14 > Ściemniacze: zasady doboru Pod względem technicznym ściemniacze zaleŝą od typu źródełświatła lub obciąŝenia 2/3 Ściemnianie następuje przez zmianę napięcia wejściowego oświetlenia Sterowanie zboczem narastającym Sterowanie zboczem opadającym Stosowane dla obciąŝeń rezystancyjnych I indukcyjnych Stosowane dla obciąŝeń pojemnościowych Dla obciąŝeń rezystancyjnych Dla obciąŝeń pojemnościowych i indukcyjnych 14

15 > Ściemniacze: zasady doboru Pod względem technicznym ściemniacze zaleŝą od typu źródeł światła lub obciąŝenia 3/3 Lampy fluorescencyjne L N Ściemniacz 100% Wyjście + Stabil. 1 + Stabil. 2 CONVENTIONAL 10% 1-10Vdc Lampa Lampa 15

16 > Ściemniacze: zasady doboru Pod względem technicznym ściemniacze zaleŝą od typu źródeł światła lub obciąŝenia 3/3 Lampy fluorescencyjne Alternatywa ściemniacz + Bramka KNX/DALI w trybie stand-alone Magistrala DALI Ściemniacz 100% 10% Wyjście 1-10 Vdc Ściemniane lampy fluorescencyjne 16

17 > Ściemniacze parametry doboru Parametry Parametry techniczne Typ lampy (Ŝarowa, halogenowa 230 V AC, halogenowa niskonapięciowa, świetlówka fluorescencyjna) Moc (w watach = liczba lamp) Dostępność lub brak przewodu neutralnego (w przypadkach renowacji) Kombinacja z innymi funkcjami (sterowanie Ŝaluzji, ogrzewania, etc.) Parametry UŜytkownika Ściemniacz przyciskowy, obrotowy, zdalny Wzornictwo i kolorystyka MoŜliwość zmiany oświetlenia z kilku miejsc (zaleŝnie od projektu pomieszczenia) 17

18 > Ściemniacze - technologie Oferta technologiczna ściemniaczy Schneider Electric Dostarczamy ściemniacze dostosowane do obciąŝeń R, L, C oraz do świetlówek fluorescencyjnych 1-10 V DC Oferujemy rozwiązania oparte na: Ściemniaczach autonomicznych MontaŜ w okablowanej ścianie Małe budynki mieszkalne Podczerwień Częstotl. radiowa Budynki Sterownikach IHC (inteligentny budynek) Sterowaniu magistralnym: KNX, LON IHC Ściemniacz na szynie DIN KNX, LON 18

19 > Ściemniacze montowane w okablowanych ścianach Ściemniacze montowane w ścianach Zasada: Produkt załącza funkcję ściemniania Kilka rodzajów sterowania: Ściemniacze obrotowe Do wszelkich obciąŝeń oświetleniowych i silników (wentylatory etc.) Skokowy opór przy obracaniu Funkcja pamięci L- 230Vac N- 230Vac Ś ciemniacz Light Ściemniacze obrotowe Comfort Funkcje dodatkowe (funkcja oszczędzania energii = 80% mocy max., wskaźnik połoŝenia pokrętła, etc.) Ściemniacze dotykowe Z funkcją pamięci lub bez (*z wyjątkiem świetlówek kompaktowych) 19

20 > Ś ciemniacze z okablowaniem Ściemniacze montowane w ścianach Ściemniają oświetlenie z róŝnych miejsc (drzwi, wejścia, schody, etc.) 1 Zasadnicze rozwiązanie - Regulacja poziomu oświetlenia z róŝnych miejsc Wszystkie przyciski mogą ściemniać oświetlenie!!! L- 230Vac Sściemniacz nadrzędny Sufit salonu Alternatywa - obrotowy z 3 pamięciami N- 230Vac Przyciski PB1 Wejście kuchenne PB2 Przesuwne okno szklane PB3 Brama garzaŝu etc. MTN Iwejście do hallu RENOVATION 20

21 > Elementy ściemniaczy MERTEN International Jak zamawiać ściemniacze obrotowe I dotykowe? Trzy części! Mechanizm Płytka funkcjonalna Ramka dekor. (Insert) Ściemniacz kompletny + + = I.E MTN MTN MTN dla obciąŝenia R - Standard ow płytka funkcjonalna, - dla obciąŝenia L - Płytka funkcjonalna Comfort - dla obciąŝenia C - Standardowa osłona czujnika - Ściemniacz nadrzędny - Osłona czujnika zdalnego - z/bez pamięci - Moc 400W- 600W-1000W - wielkość - kolor - pojedyńcza, podw., etc. 21

22 > Ściemniacze Nasza oferta Universalny ściemniacz obrotowy Comfort Segmenty wskazujące poziom oświetlenia 2 segmenty zawsze włączone aby UŜytkownicy mogli znaleźć w ciemności drogę 1-szy przycisk pamięci (WŁ/WYŁ + pamięć poziomu oświelenia) 2-gi przycisk pamięci (WŁ/WYŁ + zachowanie poziomu jasności Włą łącznik ośw. wskaźnika Włączenie lub wyłączenie obwodowego wskaźnika świetlnego Wł./wył. Przez naciśnięcie + ściemniacz obrotowy Włą łącznik funkcji oszczędn. energii. 80% Włączenie po naciśnięciu przez >5s przy włączonym oświetleniu. 22

23 > Ściemniacze Sterowanie zdalne podczerwienią (IR) Urządzenia pracujące w podczerwieni Zasada: Nadajnik podczerwieni (IR) jest skojarzony z jednym (lub kilkoma) odbiornikami L R Dla wszystkich typów oświetlenia (obciąŝenia) Jeden lub więcej odbiorników w ścianach Jeden nadajnik (zdalny) E N Główne zalety: Sterowanie oświetleniem bez poruszania się (z kanapy, fotela, etc.) Więcej informacji? Centrum szkoleniowe ISC - Patrz: Merten International Dział ściemniaczy 23

24 > Ściemniacze Sterowanie zdalne (IR) Przykładowe skojarzenie sterowanie oświetlenia i Ŝaluzji tym samym panelem!! śaluzja 1 (Salon TV) MTN MTN MTN Oświetlenie zewnętrzne Kanał 1 ZespółŜaluzji 2 (Salon) Kanał 3 Kanał 4 Kanał 5 Kanał 6 Salon lampa 1 (kanapa) Salon lampa 2 (stół ) Living room light 3 (lights on outlets) Kanał 2 MTN Kanał 7 Oświetlenie kuchni Kanału 3 moŝna uŝywać kilkakrotnie, jeŝeli Kanały odbiorniki 9 I 10: nie znajdują się w tym samym pomieszczeniu Góra & Dół 24

25 > Ściemniacze Ściemniacze z okablowaniem Ściemniacze umieszczane są w rozdzielnicy na szynie DIN Zasada: Poprzez przycisk(i) informacja jest przekazywana do modułu sterującego oświetleniem. Dla wszystkich typów lamp oprócz świetlówek kompaktowych) Główne zalety: Moduły w rozdzielnicach mają zazwyczaj większe moce od montowanych w ścianach MoŜliwość równoległego sterowania z kilku paneli Wygoda modyfikacji I konserwacji dzięki umieszczeniu w rozdzielnicy Więcej informacji? - Patrz: Merten International dział ściemniaczy L N 25

26 > Ściemniacze Sterowanie radiowe System sterowania radiowego Zasada: Skojarzenie nadajnika z jednym (lub wieloma) odbiornikami KaŜdy odbiornik moŝe byc sterowany przez kilka nadajników KaŜdy nadajnik moŝe sterować kilkoma odbiornikami Dla wszystkich typów obciąŝeń Jeden lub więcej odbiorników w ścianach Głóne zalety: Sterowanie oświetleniem poprzez ściany Sterowanie kilku obwodów oświetlenia Sterowanie scen lub scenariuszy Szeroki wybór odbiorników (ruchome gniazdko wtyczkowe, odbiornik sufitowy, odbiornik podtynkowy) 26 E R Więcej informacji? - Patrz Unica RF - Patrz Connect RF na TSG - Zrozumieć Unica RF (in-class) - Zrozumieć Connect (in-class)

27 > Ściemniacze Sterowanie inteligentny budynek Zasada systemu: Centralna jednostka programowalna znajduje się w rozdzielnicy RóŜne łączniki przyciskowe i odbiorniki łączą się jednostką centralną Funkcje ściemniania realizuje się przy uŝyciu w programowaniu bloków funkcyjnych Dla wszystkich typów obciąŝeń (z wyjątkiem świetlówek kompaktowych) Dla rynku mieszkaniowego lub małych biur Główne zalety: Elastyczność programowania MoŜliwość sterowania wieloma punktami oświetlenia i innymi funkcjami takimi jak Ŝaluzje, ogrzewanie, etc. Więcej informacji? - Patrz IHC na TSG - Zrozumieć IHC (In-class) 27

28 > Ściemniacze Magistrale KNX lub LON Zasada systemu Wspólne połączenie inteligentnych komponentów (przyciski, panele dotykowe, moduły wyjściowe, etc.) Do tworzenia funkcji ściemniania uŝywany jest program narzędziowy Dla wszystkich typów obciąŝeń (z wyj.świetl. kompakt.) Dla budynków średnich i duŝych (i luksusowych mieszkalnych) Główne zalety: Elastyczność programowania MoŜliwość sterowania wieloma punktami oświetlenia i innymi funkcjami takimi jak Ŝaluzje, ogrzewanie, etc. Więcej informacji? - Patrz nasze szkolenie KNX - Patrz nasze szkolenie Lon 28

29 > Budynki - Świetlówki -Rodzaje sterowania Podłączenie do Państwa systemu KNX przez naszą bramkę DALI L N Magistrala DALI Przyciski Świetlówki o regulowanej jasnośći KNX Bus Więcej informacji o magistralach? - Patrz nasze szkolenia KNX i LON Więcej informacji o DALI? - Patrz szkolenie Podstawy oświetlenia 29

30 > Budynki - Świetlówki -Rodzaje sterowania Połączenie z naszą bramką LON DALI Zasila nie DAL I Bramka LON DALI 3 2 DALI Zasilacz DALI Inna opcja Slave-y DALI Max. 64 jedn. Sterownik DALI LON DALI max. 300m Więcej informacji o magistralach? - Patrz nasze szkolenia KNX i LON Więcej informacji o DALI? - Patrz Szkolenie: Podstawy oświetlenia 30

31 > Intranet Centrum szkoleniowe ISC Poprzez Swebi - Wybierz "Operating Divisions - Wybierz "Europe - Wybierz "Installation Systems & Control 31

32 > Intranet Centrum szkoleniowe ISC Następnie wybierz interesujące Cię menu 32

33 > Intranet Skąd wziąć więcej informacji? W lewej kolumnie masz kilka moŝliwości : Communication tools Catalogue Training 33

34 Centrum szkoleniowe ISC Dzi kuj! Make the most of your energy

Aplikacje oświetleniowe - Podstawy

Aplikacje oświetleniowe - Podstawy Aplikacje oświetleniowe - Podstawy Centrum szkoleniowe ISC July 2009 Odkrywamy istniejące potrzeby i rozwiązania w zakresie sterowania oświetleniem Obwód z łącznikiem jednobiegunowym Obwód z łącznikiem

Bardziej szczegółowo

Czujniki ruchu. czujniki obecności - podstawy. Centrum szkoleniowe ISC. July 2009

Czujniki ruchu. czujniki obecności - podstawy. Centrum szkoleniowe ISC. July 2009 Czujniki ruchu czujniki obecności - podstawy Centrum szkoleniowe ISC July 2009 > Wykrywanie ruchu i obecnośći Spis treści Czym jest czujnik ruchu? Czujniki ruchu i korzyści UŜytkownika Czujniki ruchu w

Bardziej szczegółowo

Łączniki Ŝaluzjowe - podstawy

Łączniki Ŝaluzjowe - podstawy Łączniki Ŝaluzjowe - podstawy Centrum szkoleniowe ISC July 2009 > śaluzje/rolety Spis treści Sterowanie Ŝaluzjami korzyści UŜytkownika? Metody sterowania Ŝaluzjami śaluzje w domu śaluzje w pracy Przegląd

Bardziej szczegółowo

Systemy sterowania i nadzoru w budynkach

Systemy sterowania i nadzoru w budynkach Systemy sterowania i nadzoru w budynkach Inteligentne instalacje elektryczne (4) Intelligent Home Control Koncepcja systemu Studia Podyplomowe Wydział Elektrotechniki i Informatyki Koncepcja IHC Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcja ściemniania układów oświetlenia domowego

Nowa funkcja ściemniania układów oświetlenia domowego 1 Nowa funkcja ściemniania układów oświetlenia domowego Nowa funkcja ściemniania układów oświetlenia domowego 1. Do czego potrzebna jest funkcja ściemniania oświetlenia? Żarówki LED to kolejna generacja

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

Sterowanie w domu. Sprzęt

Sterowanie w domu. Sprzęt Sterowanie w domu Wstęp W domu mamy wiele urządzeń zasilanych elektrycznie można je sterować przy pomocy NEED-a. W przedstawionym rozwiązaniu zastosowano 2 sterowniki Need Max. Sterowniki te komunikują

Bardziej szczegółowo

ControlHome wprowadzimy Twój Dom w przyszłość

ControlHome wprowadzimy Twój Dom w przyszłość 27 sierpień 2009 Oferta na system Inteligentnego Domu EIB/KNX System EIB/KNX zastępuje tradycyjną instalację elektryczną, łącząc wspólną magistralą róŝne urządzenia wchodzące w skład instalacji domu. W

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW ELEKTRYCZNYCH

LABORATORIUM INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW ELEKTRYCZNYCH LABORATORIUM INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW ELEKTRYCZNYCH Ćwiczenie 12 PROGRAMOWANIE FUNKCJI ŚCIEMNIACZA W SYSTEMIE EIB 2 1. Wstęp. Do płynnej regulacji lamp żarowych oraz lamp halogenowych zasilanych z elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Automatyka Grzewcza. Automatyka. Bezpieczeństwo

Automatyka Grzewcza. Automatyka. Bezpieczeństwo DELTA Zestawy DORE Inteligentny - ZESTAWY Budynek STARTOWE Automatyka Grzewcza Automatyka Bezpieczeństwo ZESTAW DEWELOPERSKI Elementy zestawu Ekran dotykowy LCD do zarządzania alarmem, ogrzewaniem i automatyką

Bardziej szczegółowo

Dla innych to jeszcze innowacja dla nas to już standard

Dla innych to jeszcze innowacja dla nas to już standard Budynki wyposażone w systemy oświetlenia LED Panele fotowoltaiczne Przetwarzające energię słoneczną w elektryczną Mieszkania z funkcją sterowania ciepłem, światłem, ochroną poprzez urządzenia mobilne Instalacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków tel. 012 650 64 90 GSM +48 602 120 990 fax 012 650 64 91 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44 Kraków 2009 Szybki START Sterowniki

Bardziej szczegółowo

Najważniejsza jest funkcjonalność. System magistralny JUNG 2-wire bus

Najważniejsza jest funkcjonalność. System magistralny JUNG 2-wire bus Najważniejsza jest funkcjonalność System magistralny JUNG 2-wire bus Bogactwo zastosowań Prosta instalacja i sterowanie Nowy 2-żyłowy system magistralny firmy JUNG (JUNG 2-wire bus), składający się zaledwie

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy GRAFIK Eye QS

Bezprzewodowy GRAFIK Eye QS Bezprzewodowy GRAFIK Eye QS Oświetlenie, rolety i kontrolowanie zużycia energii dostosowane do potrzeb Wideo Konferencja A/V Zdjęcie Nic Lehoux oszczędzaj energię z firmą LutronTM CO TO JEST GRAFIK EYE

Bardziej szczegółowo

Zestawy Inteligentny Budynek

Zestawy Inteligentny Budynek Zestawy Inteligentny Budynek Zestaw deweloperski Zestaw deweloperski: Ekran dotykowy LCD do zarządzania alarmem, ogrzewaniem i automatyką Zestaw do sterowania ogrzewaniem dla TYDOM 4000 do sterowania oświetleniem

Bardziej szczegółowo

WIDEODOMOFONY KENWEI MONITORY

WIDEODOMOFONY KENWEI MONITORY MONITORY KW-E430C-A Monitor 4,3" TFT LCD kolorowy, głośnomówiący Obsługa 1 dowolnego panela zewnętrznego KENWEI Wyjście Video (np.: do podłączenia dodatkowego monitora, telewizora, itp.), Funkcja wyciszenia

Bardziej szczegółowo

Katalog czujników ruchu i obecności

Katalog czujników ruchu i obecności Katalog czujników ruchu i obecności Zalety stosowania czujników ruchu i obecności : Oszczędność zużycia energii elektrycznej poprzez automatyczne wyłączenie obwodów zasilania np. oświetlenia, ogrzewania,

Bardziej szczegółowo

ŚCIEMNIACZE OŚWIETLENIA. Ściemniacze oświetlenia

ŚCIEMNIACZE OŚWIETLENIA. Ściemniacze oświetlenia Ściemniacze oświetlenia 16 lat doświadczenia w projektowaniu i produkcji ściemniaczy oświetlenia, zaowocowało powstaniem linii doskonałych ściemniaczy cechujących się wysoką jakością, doskonałymi parametrami

Bardziej szczegółowo

SystEm Fox Sprytne rozwiązania dla Twojego domu

SystEm Fox Sprytne rozwiązania dla Twojego domu SystEm Fox Sprytne rozwiązania dla Twojego domu Darmowe aplikacje na smartfony i tablety prosta instalacja i programowanie intuicyjna obsługa Oszczędność energii Nowoczesny dizajn Fox 1 Dlaczego FOX konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Osprzęt elektroinstalacyjny

Osprzęt elektroinstalacyjny www.moeller.pl Osprzęt elektroinstalacyjny Xcomfort Xcomfort - osprzęt elektroinstalacyjny, przeznaczony do stosowania w budownictwie mieszkaniowym, biurach oraz innych budynkach użyteczności publicznej.

Bardziej szczegółowo

PX206. Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX206. Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI PX206 Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Opis złączy i elementów sterowania... 2 4. Programowanie urządzenia... 2 4.1. Poruszanie się

Bardziej szczegółowo

CECHY. Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak. Znaczenie

CECHY. Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak. Znaczenie CECHY Różne barwy świecenia: biała neutralna, biała zimna, biała ciepła, czerwona, zielona, niebieska, żółta, różowa, RGB Możliwość cięcia z kwantem 5cm lub 10cm Stosowanie w aplikacjach profesjonalnych

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie budynki Nowe i modernizowane Wytyczne projektowe Kompletne rozwiązanie

Małe i średnie budynki Nowe i modernizowane Wytyczne projektowe Kompletne rozwiązanie Małe i średnie budynki Nowe i modernizowane Wytyczne projektowe Kompletne rozwiązanie 1 1) Wprowadzenie... 3 2) Sterowanie/automatyka w budynku... 4 2.1) Interfejsy sterowania... 4 2.1.1) Sterowanie za

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA SYSTEMU LCN-HMS (apartamenty)

SPECYFIKACJA SYSTEMU LCN-HMS (apartamenty) Specyfikacja systemu LCN-HMS Strona 1 z 17 SPECYFIKACJA SYSTEMU LCN-HMS (apartamenty) Warszawa, maj 2008 LCN Mazowsze ul. Marsa 56 pok. 325 04-242 Warszawa tel. (22) 371 03 55 fax. (22) 425 43 27 Issendorff

Bardziej szczegółowo

Inteligentny dom w systemie Xcomfort

Inteligentny dom w systemie Xcomfort www.eaton.com www.xcomfort.pl Inteligentny dom w systemie Xcomfort ZAPALANIE GOTOWYCH SCEN ŚWIETLNYCH ŁAGODNE ZAPALANIE ŚWIATŁA W NOCY np. scena do czytania np. scena nastrojowa Twoje dziecko wchodzi do

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Elektrycznych Systemów Inteligentnych

Laboratorium Elektrycznych Systemów Inteligentnych 36 Laboratorium Elektrycznych Systemów Inteligentnych Ćwiczenie 14 Projekt i programowanie scen świetlnych w systemie EIB 37 1. Wstęp. Oświetlenie jest jednym z najważniejszych elementów każdego mieszkania.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: Zegar czasu rzeczywistego - integracja systemu LCN z modułem logicznym LOGO! Numer ćwiczenia: 8 Opracowali:

Bardziej szczegółowo

Systemy automatyki domowej

Systemy automatyki domowej Systemy automatyki domowej Inteligentny Dom Zobacz jak moŝe wyglądać Twój Dom Teletask Teletask system magistralowy System w całości tworzony w Europie Belgia Dystrybuowany w ponad 20 krajach Pełna gama

Bardziej szczegółowo

Energi Savr NodeTM Uniwersalne, energooszczędne rozwiązanie sterowania oświetleniem, które jest łatwe do zainstalowania i rozbudowy.

Energi Savr NodeTM Uniwersalne, energooszczędne rozwiązanie sterowania oświetleniem, które jest łatwe do zainstalowania i rozbudowy. Energi Savr NodeTM Uniwersalne, energooszczędne rozwiązanie sterowania oświetleniem, które jest łatwe do zainstalowania i rozbudowy. oszczędzaj energię z firmą LutronTM NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O MODULE

Bardziej szczegółowo

Govena Lighting Katalog produktów

Govena Lighting Katalog produktów Katalog produktów 2010-2011 Transformatory elektroniczne TYPY : 50, 60, 70, 105, 150, 210, 250W Wszystkie typy transformatorów wyposażone są w zabezpieczenia powracane: przeciwzwarciowe, przeciwprzeciążeniowe

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Smart Home Automation

Wprowadzenie. Smart Home Automation 1/60 Wprowadzenie Smart Home Automation Wprowadzenie Plan prezentacji 1. Wprowadzenie 2. Cechy systemu 3. Miniserver i LoxBUS 4. Aplikacja Loxone Config 5. Moduły rozszerzeń 6. Interfejsy użytkownika 7.

Bardziej szczegółowo

Inteligentne sterowanie

Inteligentne sterowanie i ThorluxSmart System wykorzystuje najnowszą technologięcyfrową aby zapewnić prostą, skuteczną metodę sterowania oświetleniem, która minimalizuje zużycie energii przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego

Bardziej szczegółowo

Inteligentny Dom mieszkaj z klasą Poradnik SMARTech. Część IX Ekonomiczne aspekty Inteligentnego Domu

Inteligentny Dom mieszkaj z klasą Poradnik SMARTech. Część IX Ekonomiczne aspekty Inteligentnego Domu mieszkaj z klasą Poradnik SMARTech Zapraszam Cię serdecznie do lektury Poradnika o Inteligentnych Domach. Pod adresem poradnik@inteligentnydom.pl czekam na Twoje pytania, wątpliwości i opinie. Część IX

Bardziej szczegółowo

Inteligentna automatyka budynkowa

Inteligentna automatyka budynkowa Inteligentna automatyka budynkowa Co to jest Fibaro? FIBARO to pierwszy na świecie tak funkcjonalny inteligentny system zarządzania budynkiem. FIBARO to nowoczesne, bezprzewodowe połączenie urządzeń domowych

Bardziej szczegółowo

Aktualności. Inteligentna modernizacja z systemem SMARTHOME 2012/1. www.beg-luxomat.com. Czujniki ruchu i obecności. Lampy i wyłączniki zmierzchowe

Aktualności. Inteligentna modernizacja z systemem SMARTHOME 2012/1. www.beg-luxomat.com. Czujniki ruchu i obecności. Lampy i wyłączniki zmierzchowe Aktualności 2012/1 www.beg-luxomat.com Czujniki ruchu i obecności Lampy i wyłączniki zmierzchowe Inteligentna modernizacja z systemem SMARTHOME V-box SMARTHOME KNX Zegary SAFETYLUX Strona 4-5 Wygodnie,

Bardziej szczegółowo

tabela doboru mechanizmów Niloe

tabela doboru mechanizmów Niloe Nr ref. OCHRONA PRZED ZAMALOWANIEM Łącznik jednobiegunowy 10 AX 6645 00 6646 00 20 6650 98 STEROWANIE OŚWIETLENIEM Łącznik schodowy 10 AX Łącznik świecznikowy 10 AX 6645 20 6646 20 20 6650 98 6645 06 6646

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne wyposaŝenie domu. Instalacje elektryczne

Nowoczesne wyposaŝenie domu. Instalacje elektryczne Nowoczesne wyposaŝenie domu. Instalacje elektryczne Spis treści Podstawowe pojęcia związane z instalacjami elektrycznymi Rodzaje i źródła prądu Rodzaje prądu Prąd przemienny jednofazowy Prąd przemienny

Bardziej szczegółowo

GRUPA LEGRAND I EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

GRUPA LEGRAND I EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA LEGRAND, twórca optymalnych rozwiązań dla Twoich projektów 1 GRUPA LEGRAND I EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budynki użyteczności publicznej Efektywność energetyczna Efektywność ekonomiczna Efektywność eksploatacyjna

Bardziej szczegółowo

Bramka internetowa Tydom 350

Bramka internetowa Tydom 350 Bramka internetowa Tydom 350 Instrukcja instalacji i uŝytkowania URUCHOMIENIE Uruchomienie bramki internetowej Tydom 350 składa się z kilku kroków: podłączamy bramkę kablem sieci Ethernet (LAN) do routera

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie ABIS-C1. System automatyki budynkowej bazujący na transmisji radiowej na przykładzie instalacji w technologii Eaton xcomfort

Ćwiczenie ABIS-C1. System automatyki budynkowej bazujący na transmisji radiowej na przykładzie instalacji w technologii Eaton xcomfort Ćwiczenie ABIS-C1. System automatyki budynkowej bazujący na transmisji radiowej na przykładzie instalacji w technologii Eaton xcomfort AUTOMATYKA BUDYNKOWA IMPLEMENTACJA W SIECIACH INTELIGENTNYCH KATEDRA

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE wtyczkowe i biurkowe

ZASILACZE wtyczkowe i biurkowe Zasilacze typu ADAPTER I DESKTOP (moc 6W-120W) Zasilacze tego typu stosuje się do urządzeń, w których zarówno moc jak i konstrukcja nie umoŝliwiają uŝycia zasilacza wewnętrznego (do zabudowy). Zasilacze

Bardziej szczegółowo

Jak wykonać projekt i instalację inteligentną w systemie KNX/EIB?

Jak wykonać projekt i instalację inteligentną w systemie KNX/EIB? Inteligentny Dom Inteligentny Dom Jak wykonać projekt i instalację inteligentną w systemie KNX/EIB? Poradnik SMARTech (fragmenty) Zapraszamy do zapisu na Poradnik o Inteligentnych Domach na www.inteligentnydom.pl.

Bardziej szczegółowo

Inteligentne rozwiązanie. Czujniki STEINEL i KNX w idealnej współpracy.

Inteligentne rozwiązanie. Czujniki STEINEL i KNX w idealnej współpracy. Inteligentne rozwiązanie Czujniki STEINEL i KNX w idealnej współpracy. Precyzja i funkcjonalność czujników firmy STEINEL wynoszą ideę automatyzacji budynków KNX na wyższy poziom. Czujniki firmy STEINEL,

Bardziej szczegółowo

Inteligentna automatyka budynkowa

Inteligentna automatyka budynkowa Inteligentna automatyka budynkowa Mózg Systemu Fibaro Home Center Urządzenie sterujące i zarządzające systemem Fibaro, Bezprzewodowo komunikuje się z komponentami systemu Fibaro, Pozwala kontrolować do

Bardziej szczegółowo

Inteligentne instalacje elektryczne (6) System Tebis TS Studia Podyplomowe Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Inteligentne instalacje elektryczne (6) System Tebis TS Studia Podyplomowe Wydział Elektrotechniki i Informatyki Inteligentne instalacje elektryczne (6) System Tebis TS Studia Podyplomowe Wydział Elektrotechniki i Informatyki Konnex KONNEX Batibus Co to jest Konnex? EIB EHS KONNEX Konnex 3 Konfiguracje Konnex Tryb

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie Podstawy. Centrum szkoleniowe ISC. July 2009

Oświetlenie Podstawy. Centrum szkoleniowe ISC. July 2009 Oświetlenie Podstawy Centrum szkoleniowe ISC July 2009 Oświetlenie Podstawy - Spis treści Wprowadzenie Wybór parametrów Oświetlenie budynków - przegląd Oświetlenie mieszkań - przegląd Inne rodzaje oświetlenia

Bardziej szczegółowo

Inteligentne instalacje do ogrodu. garden

Inteligentne instalacje do ogrodu. garden Inteligentne instalacje do ogrodu garden Zapraszamy Cię do ogrodu Domito Garden! Domito Garden to innowacyjny system sterowania oświetleniem oraz innymi urządzeniami elektrycznymi w ogrodzie. Dzięki temu

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów...

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów... Spis treści 3 1. Podstawowe wiadomości...9 1.1. Sterowniki podstawowe wiadomości...10 1.2. Do czego służy LOGO!?...12 1.3. Czym wyróżnia się LOGO!?...12 1.4. Pierwszy program w 5 minut...13 Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

WIDEODOMOFONY KENWEI UNIFONY

WIDEODOMOFONY KENWEI UNIFONY PRODUKT OPIS PRODUKTU GRUP CEN NETTO UNIFONY KW-1121 Unifon słuchawkowy, biały, Komunikacja z monitorem: KW-703C, KW-560C Możliwość pracy w systemie autonomicznym (unifon 1 panel zewnętrzny) Kompatybilność:

Bardziej szczegółowo

MNS/ZP/A/17/15 Szczecin dnia 29.09.2015 r.

MNS/ZP/A/17/15 Szczecin dnia 29.09.2015 r. MNS/ZP/A/17/15 Szczecin dnia 29.09.2015 r. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Dostawa instalacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE I. Wprowadzenie Klasyczna synteza kombinacyjnych i sekwencyjnych układów sterowania stosowana do automatyzacji dyskretnych procesów produkcyjnych polega na zaprojektowaniu

Bardziej szczegółowo

Niko Home Control. Wprowadzenie

Niko Home Control. Wprowadzenie Niko Home Control Wprowadzenie 1 Firma rodzinna, z długoletnią tradycją, założona w 1919 roku przez braci De Backer Lider na belgijskim rynku łączników i gniazd elektrycznych, producent osprzętu elektrycznego

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie wewnętrzne

Oświetlenie wewnętrzne Oświetlenie wewnętrzne Wobecnych czasach oszczędność energii nie jest tylko modą lecz obowiązkiem wszystkich, którzy mają bezpośredni wpływ na jej zużycie. Dotyczy to zarówno gospodarstw domowych, jak

Bardziej szczegółowo

Nowy kształt profilu jest podstawą do budowy stabilnych i zróŝnicowanych systemów rozdzielnic szafowych i systemów szaf.

Nowy kształt profilu jest podstawą do budowy stabilnych i zróŝnicowanych systemów rozdzielnic szafowych i systemów szaf. OPIS S4 SIVACON i SIKUS 1600 Systemy S4 SIVACON oraz SIKUS 1600 są przyszłościowymi systemami opartymi na koncepcji modułowej. Są odpowiednie do stosowań bez Ŝadnych ograniczeń, tak we wszystkich zastosowaniach

Bardziej szczegółowo

Temat: MontaŜ instalacji elektrycznej

Temat: MontaŜ instalacji elektrycznej Zajęcia nr 3 Temat: MontaŜ instalacji elektrycznej Instalacje elektryczne niskiego napięcia są powszechnie stosowane w pomieszczeniach mieszkalnych jak i w pomieszczeniach przemysłowych. Instalacja ta

Bardziej szczegółowo

Inteligentny dom w systemie xcomfort

Inteligentny dom w systemie xcomfort www.eaton.pl www.xcomfort.pl Inteligentny dom w systemie xcomfort URUCHAMIANIE GOTOWYCH SCEN ŚWIETLNYCH ŁAGODNE ZAPALANIE ŚWIATŁA W NOCY np. scena do czytania np. scena nastrojowa Twoje dziecko wchodzi

Bardziej szczegółowo

Katalog elementów sterowania oświetleniem. Systemy sterowania oświetleniem sieci LON

Katalog elementów sterowania oświetleniem. Systemy sterowania oświetleniem sieci LON Katalog elementów sterowania oświetleniem Systemy sterowania oświetleniem sieci LON Katalog produktów 2010/2011 2 Wicej niż sterowanie oświetleniem System sterowania oświetleniem - dostarczany przez firmę

Bardziej szczegółowo

Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863

Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863 Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup kontrolera T863. Przed instalacją należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, aby zapewnić

Bardziej szczegółowo

PH-BP1-P9. PocketHome. 9-cio KANA OWY ODBIORNIK DO BEZPRZEWODOWEGO STEROWANIA STERFAMI POD OGOWEGO OGRZEWANIA WODNEGO PODSTAWOWY OPIS WYMIARY

PH-BP1-P9. PocketHome. 9-cio KANA OWY ODBIORNIK DO BEZPRZEWODOWEGO STEROWANIA STERFAMI POD OGOWEGO OGRZEWANIA WODNEGO PODSTAWOWY OPIS WYMIARY PocketHome antena SMA na 433,92 MHz PH-BP1-P9 9-cio KANA OWY ODBIORNIK DO BEZPRZEWODOWEGO STEROWANIA STERFAMI POD OGOWEGO OGRZEWANIA WODNEGO PODSTAWOWY OPIS R10 R9 R8 R7 wejście +5V prz.del do mazania

Bardziej szczegółowo

Zdjęcie Opis Cena netto Cena brutto

Zdjęcie Opis Cena netto Cena brutto Cennik urządzeń obowiązuje od 01.04.2015 Zdjęcie Opis Cena netto Cena brutto ED-700 Miniaturowy driver LED o trzech prądach pracy 175, 350 i 700 ma. Posiada wejście sterowania jasnością PWM o dowolnej

Bardziej szczegółowo

Różnice pomiędzy tradycyjną instalacją elektryczną a instalacją magistralną KNX

Różnice pomiędzy tradycyjną instalacją elektryczną a instalacją magistralną KNX Różnice pomiędzy tradycyjną instalacją elektryczną a instalacją magistralną KNX W dotychczasowych publikacjach magazynu Fachowy Elektryk, traktujących o technologii magistralnej KNX oprócz omówienia samej

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY WIDEODOMOFONOWE

SYSTEMY WIDEODOMOFONOWE SYSTEMY WIDEODOMOFONOWE with passion to design & technology SERIA SAGITTA OR-DOM-SG-98 SERIA CORS OR-DOM-IS-97/B system -żyłowy może być podłączony na zwykłej instalacji dzwonkowej, panel zewnętrzny do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTRYCZNYCH SYSTEMÓW INTELIGENTNYCH. Ćwiczenie 14 PROJEKT I PROGRAMOWANIE SCEN ŚWIETLNYCH W SYSTEMIE EIB

LABORATORIUM ELEKTRYCZNYCH SYSTEMÓW INTELIGENTNYCH. Ćwiczenie 14 PROJEKT I PROGRAMOWANIE SCEN ŚWIETLNYCH W SYSTEMIE EIB LABORATORIUM ELEKTRYCZNYCH SYSTEMÓW INTELIGENTNYCH Ćwiczenie 14 PROJEKT I PROGRAMOWANIE SCEN ŚWIETLNYCH W SYSTEMIE EIB Katedra InŜynierii Komputerowej i Elektrycznej 2 1. Wstęp. Oświetlenie jest jednym

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie ABIS-C2. Integracja automatyki pomieszczeo domowych

Ćwiczenie ABIS-C2. Integracja automatyki pomieszczeo domowych AUTOMATYKA BUDYNKOWA IMPLEMENTACJA W SIECIACH INTELIGENTNYCH KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I AUTOMATYKI SYSTEMÓW PRZETWARZANIA ENERGII AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA WWW.KANIUP.AGH.EDU.PL WWW.AGH.EDU.PL Temat:

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIE, DEVELOPERZY, WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

SPÓŁDZIELNIE, DEVELOPERZY, WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE SPÓŁDZIELNIE, DEVELOPERZY, WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE Korzyści z modernizacji oświetlenia MNIEJSZE ZUŻYCIE ENERGII Stosowanie radiowych czujników ruchu oraz diod LED pozwala zaoszczędzić 90% energii. ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

FIBARO SYSTEM od podstaw

FIBARO SYSTEM od podstaw Inteligentna Inteligentna automatyka automatyka budynkowa budynkowa FIBARO SYSTEM od podstaw Co to jest Fibaro? FIBARO to pierwszy na świecie tak funkcjonalny inteligentny system zarządzania budynkiem.

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY DOM AMPIO. Instrukcja programowania modułu MINOC-8

INTELIGENTNY DOM AMPIO. Instrukcja programowania modułu MINOC-8 INTELIGENTNY DOM AMPIO Instrukcja programowania modułu MINOC-8 www.ampio.pl ver. 1.0 1 Spis treści 1. Opis modułu...3...5 2.1 Nadawanie nazw...5 2.2 Monitor urządzenia...6 2.3 Zapalanie i gaszenie oświetlenia...9

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios System domofonowy

Ateus - Helios System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Nowoczesny wygląd Połączenie przez PBX / PSTN / GSM / VoiP Połączenie z domofonu wprost na telefon na biurku Modułowa budowa moŝliwość rozbudowy modułu podstawowego o kamerę,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Czujniki 360

Instrukcja obsługi Czujniki 360 Instrukcja obsługi Czujniki 360 Swiss Garde 360 Plus (25000) Swiss Garde 360 Plus RA (25340) Swiss Garde 360 Premium UP (25060) Swiss Garde 360 Premium UP RA (25065) Uwaga! - Wszystkie prace przy prądzie

Bardziej szczegółowo

System hybrydowy. Do 500 użytkowników Możliwość podłączenia wejść indywidualnych Panele zewnętrzne z wybieraniem cyfrowym Czytnik kart zbliżeniowych

System hybrydowy. Do 500 użytkowników Możliwość podłączenia wejść indywidualnych Panele zewnętrzne z wybieraniem cyfrowym Czytnik kart zbliżeniowych System hybrydowy Do 500 użytkowników Możliwość podłączenia wejść indywidualnych Panele zewnętrzne z wybieraniem cyfrowym Czytnik kart zbliżeniowych Hybrydowy system wieloabonentowy serii "Gate View" łączy

Bardziej szczegółowo

produkowane przez i SM-AC-KNX Interfejs: KNX - system klimatyzacji Samsung SM-AC-MBS Interfejs: Modbus - system klimatyzacyjny Samsung

produkowane przez i SM-AC-KNX Interfejs: KNX - system klimatyzacji Samsung SM-AC-MBS Interfejs: Modbus - system klimatyzacyjny Samsung Interfejsy do urządzeń klimatyzacyjnych produkowane przez i SM-AC-KNX Interfejs: KNX - system klimatyzacji Samsung SM-AC-MBS Interfejs: Modbus - system klimatyzacyjny Samsung ZN1CL-IRSC Interfejs: KNX

Bardziej szczegółowo

FIBARO SYSTEM od podstaw

FIBARO SYSTEM od podstaw Inteligentna Inteligentna automatyka automatyka budynkowa budynkowa FIBARO SYSTEM od podstaw Co to jest Fibaro? FIBARO to pierwszy na świecie tak funkcjonalny inteligentny system zarządzania budynkiem.

Bardziej szczegółowo

DOMINTELL 2007-2008 INSTALACJA SIECI ELEKTRYCZNEJ Magistrala RS 485 łączy wszystkie moduły wejścia/wyjścia. Moduły te mogą być podłączone w dowolnym miejscu na magistrali. Przez magistralę przepływają

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

Cennik 28,24 17,64 19,01 25,42 31,77 33,99. Dane Techniczne. Nazwa handlowa. Zdjęcie produktu EL- SMB07AL EL-SMB04 EL-SML12. (35mm) EL-SMB07 EL-SMB08

Cennik 28,24 17,64 19,01 25,42 31,77 33,99. Dane Techniczne. Nazwa handlowa. Zdjęcie produktu EL- SMB07AL EL-SMB04 EL-SML12. (35mm) EL-SMB07 EL-SMB08 Cennik Zdjęcie produktu Nazwa handlowa SMB07AL SMB04 SML12 (35mm) Dane Techniczne 220-240V 50-60 Hz / 4,5W+Q 50x56mm/21 x 5050 SMD 3-chip 120-140 / 300lm substytut oświetlenia halogenowego 40W 220-240V

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował Nazwa inwestycji Projekt budowlany remontu pomieszczeń Świetlicy w zabytkowym budynku OSP Mogielnica Branża Instalacje elektryczne Nazwa opracowania Instalacje elektryczne w remontowanych pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna systemu sterowania domem GENUS

Dokumentacja techniczna systemu sterowania domem GENUS Dokumentacja techniczna systemu sterowania domem GENUS Wstęp System sterowania GENUS powstał z myślą o nowo powstających lub całkowicie przebudowywanych obiektach. Charakteryzuje się: łatwością instalacji,

Bardziej szczegółowo

Sterownik LED XELEE PowerLED - Instrukcja obsługi. Sterownik LED Xelee PowerLED Instrukcja Obsługi. www.nelectrica.com strona 1

Sterownik LED XELEE PowerLED - Instrukcja obsługi. Sterownik LED Xelee PowerLED Instrukcja Obsługi. www.nelectrica.com strona 1 Sterownik LED Xelee PowerLED Instrukcja Obsługi www.nelectrica.com strona 1 Spis Treści 1. Informacje ogólne 2. Praca jako odbiornik DMX 2.1 Tworzenie sieci urządzeń 2.1.1 Topologia łańcucha (daisy-chain)...

Bardziej szczegółowo

Inteligentny sterownik oświetlenia ulicznego Serii GLC100 Instrukcja obsługi

Inteligentny sterownik oświetlenia ulicznego Serii GLC100 Instrukcja obsługi Inteligentny sterownik oświetlenia ulicznego Serii GLC100 Instrukcja obsługi Wersja 2.4 APANET Green System Sp. z o.o. Św. Antoniego 2/4 50-073 Wrocław www.greensys.pl Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Budowa

Bardziej szczegółowo

EMITER Sp. z o.o. Katowice. DIVUS DOMUS, Teletask i Sienna w automatyce budynkowej. Wrocław 28-29.05.2009

EMITER Sp. z o.o. Katowice. DIVUS DOMUS, Teletask i Sienna w automatyce budynkowej. Wrocław 28-29.05.2009 EMITER Sp. z o.o. Katowice Rozwiązania DIVUS DOMUS, Teletask i Sienna w automatyce budynkowej Wrocław 28-29.05.2009 DIVUS Domus. system automatyki budynkowej DIVUS Domus to innowacyjny komputer PC do automatyki

Bardziej szczegółowo

Historia firmy vbass. vbass Inteligentny Dom KNX Email: vbass@vbass.pl Telefon: 58 350-04-04 509-381-853 www.vbass.pl

Historia firmy vbass. vbass Inteligentny Dom KNX Email: vbass@vbass.pl Telefon: 58 350-04-04 509-381-853 www.vbass.pl Inteligentny DOM Historia firmy vbass vbass jest firmą specjalizacją się w inteligentnych instalacjach, integracji sieciowej i realizacji systemów dostosowanych do wymagań klienta. Oferujemy kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Dom inteligentny - komfort, bezpieczeństwo, oszczędność!

Dom inteligentny - komfort, bezpieczeństwo, oszczędność! Dom inteligentny - komfort, bezpieczeństwo, oszczędność! Dom inteligentny = Dom interak System bezprzewodowy Delta Dore to sterowanie zdalne lub lokalne za pomocą tabletu lub smartfonu, kreowanie zależności,

Bardziej szczegółowo

Inteligentny dom w systemie xcomfort

Inteligentny dom w systemie xcomfort www.eaton.eu www.xcomfort.pl Inteligentny dom w systemie xcomfort URUCHAMIANIE GOTOWYCH SCEN ŚWIETLNYCH ŁAGODNE ZAPALANIE ŚWIATŁA W NOCY np. scena do czytania np. scena nastrojowa Twoje dziecko wchodzi

Bardziej szczegółowo

Sieć Interbus. Automatyzacja przed 20 laty z PLC. dr inŝ. Stefan Brock. Wprowadzone PLC zastąpiły układy logiki stykowej.

Sieć Interbus. Automatyzacja przed 20 laty z PLC. dr inŝ. Stefan Brock. Wprowadzone PLC zastąpiły układy logiki stykowej. Sieć Interbus dr inŝ. Stefan Brock Automatyzacja przed 20 laty z PLC Wprowadzone PLC zastąpiły układy logiki stykowej. PLC oferowało: elastyczność przy zmianach przyjazne właściwości serwisowe mniejszą

Bardziej szczegółowo

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3-

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3- INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Spis treści... 2 1. Opis urządzenia... 3 2. Zastosowanie... 3 3. Cechy urządzenia... 3 4. Sposób montażu... 4 4.1. Uniwersalne wejścia... 4 4.2. Uniwersalne wyjścia... 4

Bardziej szczegółowo

www.swiatlo.optec.pl Generatory światłowodowe

www.swiatlo.optec.pl Generatory światłowodowe www.swiatlo.optec.pl Generatory światłowodowe Generator światłowodowy MICRO LED 1W Najmniejszy, dostępny generator światła (wielkości szminki) emitujący jedną stałą barwę światła. Zastosowanie w miejscach

Bardziej szczegółowo

systemy sterowania oświetleniem LED enterius.pl

systemy sterowania oświetleniem LED enterius.pl Katalog produktów systemy sterowania oświetleniem LED enterius.pl Enterius to dynamicznie rozwijająca się firma stworzona przez pasjonatów elektroniki. Już od ponad 10 lat projektujemy oraz produkujemy

Bardziej szczegółowo

Technologie Oszczędzania Energii. w kooperacji z OSZCZĘDNOŚĆ TO NAJLEPSZY SPOSÓB NA ZARABIANIE PIENIĘDZY

Technologie Oszczędzania Energii. w kooperacji z OSZCZĘDNOŚĆ TO NAJLEPSZY SPOSÓB NA ZARABIANIE PIENIĘDZY EUROPE Sp. z o.o. Technologie Oszczędzania Energii w kooperacji z OSZCZĘDNOŚĆ TO NAJLEPSZY SPOSÓB NA ZARABIANIE PIENIĘDZY Innowacyjny system oszczędzania energii elektrycznej Smart-Optimizer ECOD WYŁĄCZNY

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy ściemniacz LED EC-20D

Cyfrowy ściemniacz LED EC-20D instrukcja obsługi Współpracuje z systemami sterowania Cyfrowy ściemniacz LED EC-20D wersja oprogramowania: 3.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI Ściemniacz EC-20D to niewielkie urządzenie pozwalające

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji 2012 AUTOMATYKA BUDYNKOWA. www.only-pl.com

Instrukcja instalacji 2012 AUTOMATYKA BUDYNKOWA. www.only-pl.com Instrukcja instalacji 2012 AUTOMATYKA UDYKOWA Spis treści Spis treści 2 Wstęp 3 System automatyki OY 3 Okablowanie elektryczne 3 Okablowanie elektryczne 4 Okablowanie elektryczne 5 Zabezpieczenia 6 Rozdzielnice

Bardziej szczegółowo

AP3.8.4 Adapter portu LPT

AP3.8.4 Adapter portu LPT AP3.8.4 Adapter portu LPT Instrukcja obsługi PPH WObit mgr inż. Witold Ober 61-474 Poznań, ul. Gruszkowa 4 tel.061/8350-620, -800 fax. 061/8350704 e-mail: wobit@wobit.com.pl Instrukcja AP3.8.4 1 23 październik

Bardziej szczegółowo

Inteligentny Dom mieszkaj z klasą Poradnik SMARTech. Część XX - Ile kosztują systemy Inteligentnego Domu?

Inteligentny Dom mieszkaj z klasą Poradnik SMARTech. Część XX - Ile kosztują systemy Inteligentnego Domu? mieszkaj z klasą Poradnik SMARTech Zapraszam Cię serdecznie do lektury Poradnika o Inteligentnych Domach. Pod adresem poradnik@inteligentnydom.pl czekam na Twoje pytania, wątpliwości i opinie. Część XX

Bardziej szczegółowo

Okablowanie Hybrydowe Inteligentnego Domu (część 2)

Okablowanie Hybrydowe Inteligentnego Domu (część 2) Okablowanie Hybrydowe Inteligentnego Domu (część 2) Artykuł firmy Opublikowanie materiału na temat Okablowania Hybrydowego Inteligentnego Domu (OHID) wzbudziło duŝe zainteresowanie, które wyraziło się

Bardziej szczegółowo

A. Część opisowa DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA. Podstawa prawna opracowania. Przedmiot i zakres opracowania. Podstawa merytoryczna do opracowania.

A. Część opisowa DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA. Podstawa prawna opracowania. Przedmiot i zakres opracowania. Podstawa merytoryczna do opracowania. Remont II piętra w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Słowackiego 19 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. Część opisowa DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA. Podstawa prawna opracowania. Przedmiot i

Bardziej szczegółowo

magistrali na konkretne działanie elementu wykonawczego. Czas przekazywania wiadomości jest niezauwaŝalny dla człowieka. Dzięki wyposaŝeniu

magistrali na konkretne działanie elementu wykonawczego. Czas przekazywania wiadomości jest niezauwaŝalny dla człowieka. Dzięki wyposaŝeniu Instabus W ostatnich latach przy zakupie nowych urządzeń lub instalacji nowoczesnych systemów coraz częściej zwracamy uwagę na ich energochłonność i komfort obsługi. Nierzadko elementem decydującym o wybraniu

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe i nadzorcze

Przekaźniki czasowe i nadzorcze Przekaźniki czasowe i nadzorcze Zastosowanie - Aparaty te służą do sterowania odbiornikami energii elektrycznej wg wybranej funkcji czasowej, pozwalają na realizację jednej z dziesięciu funkcji (CRM-91,

Bardziej szczegółowo

System powiadamiania TS400

System powiadamiania TS400 System powiadamiania TS400 System powiadamiania i wskazywania awarii TS400 opracowany zgodnie z DIN 19235 stanowi ofertę doskonałej platformy monitorującej, w szczególności systemy techniczne i instalacje

Bardziej szczegółowo