Ściemniacze - podstawy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ściemniacze - podstawy"

Transkrypt

1 Ściemniacze - podstawy Centrum Szkoleniowe ISC July 2009

2 > Ściemniacze Spis treści Czym sąściemniacze Ściemniacze & korzyści UŜytkownika Ściemniacze w domu Ściemniacze w biurze Ściemniacze: zasady doboru Przegląd oferty Schneider Electric 2

3 > Ściemniacze Czym jest ściemniacz? Ściemniacz to regulowany transformator wykorzystywany do zmiany natęŝenia światła od 0 do 100% pełnej mocy oświetlenia Obszary stosowania 0 100% 3

4 > Ściemniacze Korzyści dla UŜytkownika Daje komfort i codzienną oszczędność energii Bezstopniowa regulacja natęŝenia oświetlenia ZuŜycie energii proporcjonalne do poziomu oświetlenia (ograniczenie oświetlenia o 25% daje 20% oszczędności energii) WydłuŜa Ŝywotność Ŝarówek Łagodne włączanie eliminuje prąd rozruchowy ObniŜenie napięcia zasilania o 10% podwaja Ŝywotność Optymalizuje komfort działania i efektywność 4

5 > Ściemniacze w domu Tworzy miłą atmosferę w pokoju gościnnym Niewątpliwie ulepsza instalacjęłączników dwuprzewodowych Tworzy właściwe oświetlenie dla kaŝdej sytuacji! Oświetlenie ogrywa coraz większą rolę w nowoczesnym Ŝyciu Podejmujesz przyjaciół drinkiem Oglądasz telewizję Urządzasz miłe przyjęcie 5

6 > Ściemniacze w domu Dyskretne światło zmniejsza dyskomfort w nocy lub przy przebudzeniu Kiedy wracasz do domu późno, wcześnie wstajesz lub idziesz w nocy do toalety, minimalizujesz niedogodność dla innych uŝywając przyciemnionego światła! 6

7 > Ściemniacze w domu Oszczędza energię zmniejszając poziom oświelenia aŝ do 20% Oszczędności energii bez obniŝania swojego Ŝyciowego komfortu! Zmniejszasz jasność podczas oglądania telewizji (pokój gościnny, korytarz, kuchnia) Korzystasz z funkcji obniŝenia energii zuŝywanej oferowanej przez rodzinę ściemniaczy (20% oszczędności) 7

8 > Ściemniacze w domu W lecie poprawia komfort i zwiększa oszczędność energii Oszczędza energię sterując prędkością wentylatora zamiast uŝywać klimatyzacji 8

9 > Przykłady uŝycia ściemniaczy w domu Przyciski oświetlenia pokoju gościnnego wł/wył + ściemniacz W pobliŝu kaŝdych drzwi Ściemniacze zdalne sterujące oddzielnie oświetleniem strefy jadalnej przy sofie i oświetleniem kuchennym Sterowanie oświetlenia kuchni Ściemniacz w pokoju do pracy dla właściwego oświetlenia komputera Przyciski oświetlenia pokoju gościnnego wł/wył + ściemniacz W pobliŝu kaŝdych drzwi Ś ciemniacz podwójny: - do oświetlenia zewnętrznego - do oświetlenia wewnętrznego Ś ciemniacz w sypialni w pobliŝu drzwi przy głowie łóŝka Przyciski oświetlenia pokoju gościnnego wł/wył + ściemniacz W pobliŝu kaŝdych drzwi 9

10 >Ściemniacze w biurze Skupia uwagę podczas konferencji Przygaszając światło w pomieszczeniu Tworzy aranŝacje świetlne by skuteczniej skupiać uwagę uczestników na ekranie! 10

11 > Ściemniacze w biurze Oszczędza energię w korytarzach, hallach wejściowych etc. Utrzymuje tylko niezbędny poziom oświetlenia! 11

12 > Ściemniacze w biurze Zwiększa komfort pracy Dostosowuje poziom oświetlenia w pomieszczeniu do jasności ekranu chroniąc oczy przed zmęczeniem! 12

13 > Ściemniacze: zasady doboru Pod względem technicznym ściemniacze zaleŝą od typu źródeł światła lub obciąŝenia 1/3 Pod względem technicznym ściemniacze zaleŝą od typu źródeł światła lub obciąŝenia ObciąŜenia rezystancyjne: Ŝarówki lub lampy halogenowe 230 V AC ObciąŜenia indukcyjne: niskonapięciowe lampy halogenowe z transformatorami ferromagnetycznymi lub niektóre lampy fluorescencyjne (liniowe lub okrągłe) z transformatorami ferromagnetycznymi ObciąŜenia pojemnościowe: niskonapięciowe klampy halogenowe z transformatorami elektronicznymi Lampy fluorescencyjne ze statecznikami elektronicznymi (1-10 V DC) Lampy kompaktowe nie mają jeszcze moŝliwości ściemniania 13 R + L C

14 > Ściemniacze: zasady doboru Pod względem technicznym ściemniacze zaleŝą od typu źródełświatła lub obciąŝenia 2/3 Ściemnianie następuje przez zmianę napięcia wejściowego oświetlenia Sterowanie zboczem narastającym Sterowanie zboczem opadającym Stosowane dla obciąŝeń rezystancyjnych I indukcyjnych Stosowane dla obciąŝeń pojemnościowych Dla obciąŝeń rezystancyjnych Dla obciąŝeń pojemnościowych i indukcyjnych 14

15 > Ściemniacze: zasady doboru Pod względem technicznym ściemniacze zaleŝą od typu źródeł światła lub obciąŝenia 3/3 Lampy fluorescencyjne L N Ściemniacz 100% Wyjście + Stabil. 1 + Stabil. 2 CONVENTIONAL 10% 1-10Vdc Lampa Lampa 15

16 > Ściemniacze: zasady doboru Pod względem technicznym ściemniacze zaleŝą od typu źródeł światła lub obciąŝenia 3/3 Lampy fluorescencyjne Alternatywa ściemniacz + Bramka KNX/DALI w trybie stand-alone Magistrala DALI Ściemniacz 100% 10% Wyjście 1-10 Vdc Ściemniane lampy fluorescencyjne 16

17 > Ściemniacze parametry doboru Parametry Parametry techniczne Typ lampy (Ŝarowa, halogenowa 230 V AC, halogenowa niskonapięciowa, świetlówka fluorescencyjna) Moc (w watach = liczba lamp) Dostępność lub brak przewodu neutralnego (w przypadkach renowacji) Kombinacja z innymi funkcjami (sterowanie Ŝaluzji, ogrzewania, etc.) Parametry UŜytkownika Ściemniacz przyciskowy, obrotowy, zdalny Wzornictwo i kolorystyka MoŜliwość zmiany oświetlenia z kilku miejsc (zaleŝnie od projektu pomieszczenia) 17

18 > Ściemniacze - technologie Oferta technologiczna ściemniaczy Schneider Electric Dostarczamy ściemniacze dostosowane do obciąŝeń R, L, C oraz do świetlówek fluorescencyjnych 1-10 V DC Oferujemy rozwiązania oparte na: Ściemniaczach autonomicznych MontaŜ w okablowanej ścianie Małe budynki mieszkalne Podczerwień Częstotl. radiowa Budynki Sterownikach IHC (inteligentny budynek) Sterowaniu magistralnym: KNX, LON IHC Ściemniacz na szynie DIN KNX, LON 18

19 > Ściemniacze montowane w okablowanych ścianach Ściemniacze montowane w ścianach Zasada: Produkt załącza funkcję ściemniania Kilka rodzajów sterowania: Ściemniacze obrotowe Do wszelkich obciąŝeń oświetleniowych i silników (wentylatory etc.) Skokowy opór przy obracaniu Funkcja pamięci L- 230Vac N- 230Vac Ś ciemniacz Light Ściemniacze obrotowe Comfort Funkcje dodatkowe (funkcja oszczędzania energii = 80% mocy max., wskaźnik połoŝenia pokrętła, etc.) Ściemniacze dotykowe Z funkcją pamięci lub bez (*z wyjątkiem świetlówek kompaktowych) 19

20 > Ś ciemniacze z okablowaniem Ściemniacze montowane w ścianach Ściemniają oświetlenie z róŝnych miejsc (drzwi, wejścia, schody, etc.) 1 Zasadnicze rozwiązanie - Regulacja poziomu oświetlenia z róŝnych miejsc Wszystkie przyciski mogą ściemniać oświetlenie!!! L- 230Vac Sściemniacz nadrzędny Sufit salonu Alternatywa - obrotowy z 3 pamięciami N- 230Vac Przyciski PB1 Wejście kuchenne PB2 Przesuwne okno szklane PB3 Brama garzaŝu etc. MTN Iwejście do hallu RENOVATION 20

21 > Elementy ściemniaczy MERTEN International Jak zamawiać ściemniacze obrotowe I dotykowe? Trzy części! Mechanizm Płytka funkcjonalna Ramka dekor. (Insert) Ściemniacz kompletny + + = I.E MTN MTN MTN dla obciąŝenia R - Standard ow płytka funkcjonalna, - dla obciąŝenia L - Płytka funkcjonalna Comfort - dla obciąŝenia C - Standardowa osłona czujnika - Ściemniacz nadrzędny - Osłona czujnika zdalnego - z/bez pamięci - Moc 400W- 600W-1000W - wielkość - kolor - pojedyńcza, podw., etc. 21

22 > Ściemniacze Nasza oferta Universalny ściemniacz obrotowy Comfort Segmenty wskazujące poziom oświetlenia 2 segmenty zawsze włączone aby UŜytkownicy mogli znaleźć w ciemności drogę 1-szy przycisk pamięci (WŁ/WYŁ + pamięć poziomu oświelenia) 2-gi przycisk pamięci (WŁ/WYŁ + zachowanie poziomu jasności Włą łącznik ośw. wskaźnika Włączenie lub wyłączenie obwodowego wskaźnika świetlnego Wł./wył. Przez naciśnięcie + ściemniacz obrotowy Włą łącznik funkcji oszczędn. energii. 80% Włączenie po naciśnięciu przez >5s przy włączonym oświetleniu. 22

23 > Ściemniacze Sterowanie zdalne podczerwienią (IR) Urządzenia pracujące w podczerwieni Zasada: Nadajnik podczerwieni (IR) jest skojarzony z jednym (lub kilkoma) odbiornikami L R Dla wszystkich typów oświetlenia (obciąŝenia) Jeden lub więcej odbiorników w ścianach Jeden nadajnik (zdalny) E N Główne zalety: Sterowanie oświetleniem bez poruszania się (z kanapy, fotela, etc.) Więcej informacji? Centrum szkoleniowe ISC - Patrz: Merten International Dział ściemniaczy 23

24 > Ściemniacze Sterowanie zdalne (IR) Przykładowe skojarzenie sterowanie oświetlenia i Ŝaluzji tym samym panelem!! śaluzja 1 (Salon TV) MTN MTN MTN Oświetlenie zewnętrzne Kanał 1 ZespółŜaluzji 2 (Salon) Kanał 3 Kanał 4 Kanał 5 Kanał 6 Salon lampa 1 (kanapa) Salon lampa 2 (stół ) Living room light 3 (lights on outlets) Kanał 2 MTN Kanał 7 Oświetlenie kuchni Kanału 3 moŝna uŝywać kilkakrotnie, jeŝeli Kanały odbiorniki 9 I 10: nie znajdują się w tym samym pomieszczeniu Góra & Dół 24

25 > Ściemniacze Ściemniacze z okablowaniem Ściemniacze umieszczane są w rozdzielnicy na szynie DIN Zasada: Poprzez przycisk(i) informacja jest przekazywana do modułu sterującego oświetleniem. Dla wszystkich typów lamp oprócz świetlówek kompaktowych) Główne zalety: Moduły w rozdzielnicach mają zazwyczaj większe moce od montowanych w ścianach MoŜliwość równoległego sterowania z kilku paneli Wygoda modyfikacji I konserwacji dzięki umieszczeniu w rozdzielnicy Więcej informacji? - Patrz: Merten International dział ściemniaczy L N 25

26 > Ściemniacze Sterowanie radiowe System sterowania radiowego Zasada: Skojarzenie nadajnika z jednym (lub wieloma) odbiornikami KaŜdy odbiornik moŝe byc sterowany przez kilka nadajników KaŜdy nadajnik moŝe sterować kilkoma odbiornikami Dla wszystkich typów obciąŝeń Jeden lub więcej odbiorników w ścianach Głóne zalety: Sterowanie oświetleniem poprzez ściany Sterowanie kilku obwodów oświetlenia Sterowanie scen lub scenariuszy Szeroki wybór odbiorników (ruchome gniazdko wtyczkowe, odbiornik sufitowy, odbiornik podtynkowy) 26 E R Więcej informacji? - Patrz Unica RF - Patrz Connect RF na TSG - Zrozumieć Unica RF (in-class) - Zrozumieć Connect (in-class)

27 > Ściemniacze Sterowanie inteligentny budynek Zasada systemu: Centralna jednostka programowalna znajduje się w rozdzielnicy RóŜne łączniki przyciskowe i odbiorniki łączą się jednostką centralną Funkcje ściemniania realizuje się przy uŝyciu w programowaniu bloków funkcyjnych Dla wszystkich typów obciąŝeń (z wyjątkiem świetlówek kompaktowych) Dla rynku mieszkaniowego lub małych biur Główne zalety: Elastyczność programowania MoŜliwość sterowania wieloma punktami oświetlenia i innymi funkcjami takimi jak Ŝaluzje, ogrzewanie, etc. Więcej informacji? - Patrz IHC na TSG - Zrozumieć IHC (In-class) 27

28 > Ściemniacze Magistrale KNX lub LON Zasada systemu Wspólne połączenie inteligentnych komponentów (przyciski, panele dotykowe, moduły wyjściowe, etc.) Do tworzenia funkcji ściemniania uŝywany jest program narzędziowy Dla wszystkich typów obciąŝeń (z wyj.świetl. kompakt.) Dla budynków średnich i duŝych (i luksusowych mieszkalnych) Główne zalety: Elastyczność programowania MoŜliwość sterowania wieloma punktami oświetlenia i innymi funkcjami takimi jak Ŝaluzje, ogrzewanie, etc. Więcej informacji? - Patrz nasze szkolenie KNX - Patrz nasze szkolenie Lon 28

29 > Budynki - Świetlówki -Rodzaje sterowania Podłączenie do Państwa systemu KNX przez naszą bramkę DALI L N Magistrala DALI Przyciski Świetlówki o regulowanej jasnośći KNX Bus Więcej informacji o magistralach? - Patrz nasze szkolenia KNX i LON Więcej informacji o DALI? - Patrz szkolenie Podstawy oświetlenia 29

30 > Budynki - Świetlówki -Rodzaje sterowania Połączenie z naszą bramką LON DALI Zasila nie DAL I Bramka LON DALI 3 2 DALI Zasilacz DALI Inna opcja Slave-y DALI Max. 64 jedn. Sterownik DALI LON DALI max. 300m Więcej informacji o magistralach? - Patrz nasze szkolenia KNX i LON Więcej informacji o DALI? - Patrz Szkolenie: Podstawy oświetlenia 30

31 > Intranet Centrum szkoleniowe ISC Poprzez Swebi - Wybierz "Operating Divisions - Wybierz "Europe - Wybierz "Installation Systems & Control 31

32 > Intranet Centrum szkoleniowe ISC Następnie wybierz interesujące Cię menu 32

33 > Intranet Skąd wziąć więcej informacji? W lewej kolumnie masz kilka moŝliwości : Communication tools Catalogue Training 33

34 Centrum szkoleniowe ISC Dzi kuj! Make the most of your energy

Systemy Sterowania Oświetleniem 2014-2015

Systemy Sterowania Oświetleniem 2014-2015 Systemy Sterowania Oświetleniem 2014-2015 SYSTEM Z ROUTEREM DIGIDIM DLA DALI / S-DIM / DMX Router Imagine 920 W przypadku tworzenia większych systemów sterowania oświetleniem Helvar oferuje routery umożliwiające

Bardziej szczegółowo

System inteligentnego domu

System inteligentnego domu F&F Filipowski sp. j. ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice tel/fax 42 215 23 83, 227 09 71 e-mail: fhome@fif.com.pl System inteligentnego domu Wersja dokumentacji 2.3 UWAGA!!! Aby uzyskać 24 miesięczną

Bardziej szczegółowo

ektr ) 9 (2 4 1 0 /2 2 r N Nowości rynkowe s. 7-11 Oświetlenie drogowe s. 38-41

ektr ) 9 (2 4 1 0 /2 2 r N Nowości rynkowe s. 7-11 Oświetlenie drogowe s. 38-41 Nr 2/2014(29) ISSN 1895-5452 BEZPŁATNA GAZETA INFORMACYJNA UNII HURTOWNI ELEKTRYCZNYCH ektro Nowości rynkowe s. 7-11 Oświetlenie drogowe s. 38-41 Szanowni Państwo, Z przyjemnością prezentujemy kolejne

Bardziej szczegółowo

System ABB-free@home Sterowanie instalacjami domowymi tak proste, jak nigdy dotąd

System ABB-free@home Sterowanie instalacjami domowymi tak proste, jak nigdy dotąd System ABB-free@home Sterowanie instalacjami domowymi tak proste, jak nigdy dotąd Ułatwienie pracy Instalacja i uruchamianie jeszcze nigdy nie były tak łatwe. ABB-free@home to prosty system automatyki

Bardziej szczegółowo

Nr 3/2011(21) ISSN 1895-5452. www.el-plus.com.pl. Nowości rynkowe. s. 9-16. Odnawialne źródła energii. ENERGIA MÓRZ I OCEANÓW s.

Nr 3/2011(21) ISSN 1895-5452. www.el-plus.com.pl. Nowości rynkowe. s. 9-16. Odnawialne źródła energii. ENERGIA MÓRZ I OCEANÓW s. www.el-plus.com.pl Nr 3/2011(21) ISSN 1895-5452 Nowości rynkowe s. 9-16 Odnawialne źródła energii ENERGIA MÓRZ I OCEANÓW s. 42-44 reklama Schneider Electric Szanowni Państwo, Z przyjemnością prezentujemy

Bardziej szczegółowo

Jeden system do wszystkich zastosowań

Jeden system do wszystkich zastosowań Jeden system do wszystkich zastosowań SPIS TREŚCI Automatyzujemy przemysł i budynki 2-3 Sterowniki, interfejsy, moduły I/O 4-5 Rozwiązanie skrojone na miarę WAGO-I/O-SYSTEM 750/752 6-7 System przemyślany

Bardziej szczegółowo

Złącza z serii IE-Line

Złącza z serii IE-Line październik grudzień 2007/nr 4 kwartalnik FEGA Poland Sp. z o.o. Złącza z serii IE-Line Rozruch i ochrona silnika UPSy General Electric Rozdział mocy w najlepszej formie: Rittal Ri4Power Zgodne z PN 60439-1

Bardziej szczegółowo

System inteligentnego domu

System inteligentnego domu System inteligentnego domu Dokumentacja aplikacji panela dotykowego. Wersja 1.3 (2014-01-30) 1. Wstęp Firma F&F jest producentem rodziny Systemów Inteligentnych Budynków, w której skład wchodzą dwa zasadnicze

Bardziej szczegółowo

ZMIEŃ SWÓJ DOM ZA POMOCĄ ŚWIATŁA

ZMIEŃ SWÓJ DOM ZA POMOCĄ ŚWIATŁA ZMIEŃ SWÓJ DOM ZA POMOCĄ ŚWIATŁA oszczędzaj energię z firmą Lutron ŚWIATŁO I PRZESTRZEŃ W DOMU Twój dom to przestrzeń. My, pionierzy w sterowaniu oświetleniem, nazwaliśmy ją przestrzenią pomiędzy światłem

Bardziej szczegółowo

1. Funkcjonalność systemu

1. Funkcjonalność systemu 1. Funkcjonalność systemu Podstawową funkcjonalnością systemu Nexo jest możliwość integracji bardzo wielu urządzeń, które na ogół są instalowane w każdym nowo powstałym domu. System Nexo integruje te urządzania,

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy ściemniacz LED EC-20D

Cyfrowy ściemniacz LED EC-20D instrukcja obsługi Współpracuje z systemami sterowania Cyfrowy ściemniacz LED EC-20D wersja oprogramowania: 3.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI Ściemniacz EC-20D to niewielkie urządzenie pozwalające

Bardziej szczegółowo

CZAS NA TWÓJ RUCH. Energooszczędne systemy oświetlenia Ensto

CZAS NA TWÓJ RUCH. Energooszczędne systemy oświetlenia Ensto CZAS NA TWÓJ RUCH Energooszczędne systemy oświetlenia Ensto Czas na Twój ruch SPIS TREŚCI Zaskakujące połączenie Przygotuj się na odkrycie czegoś nowego. Ta nowość to koncepcja stojąca za oświetleniem

Bardziej szczegółowo

AVR 1710, AVR 171, AVR 171/230C AVR 1610, AVR 161, AVR 161/230C

AVR 1710, AVR 171, AVR 171/230C AVR 1610, AVR 161, AVR 161/230C AVR 1710, AVR 171, AVR 171/230C AVR 1610, AVR 161, AVR 161/230C Odbiornik audio/wideo Instrukcja obsługi AVR Spis treści WPROWADZENIE 3 AKCESORIA WCHODZĄCE W ZAKRES DOSTAWY 3 WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

FIBARO SYSTEM K A T A L OG PR O DUK T Ó W. Twój dom, Twoja wyobraznia

FIBARO SYSTEM K A T A L OG PR O DUK T Ó W. Twój dom, Twoja wyobraznia FIBARO SYSTEM K A T A L OG PR O DUK T Ó W Twój dom, Twoja wyobraznia Home Center 2 FGHC2 Bramka Home Center 2 jest urządzeniem elektronicznym, przeznaczonym do sterowania i zarządzania Systemem Fibaro.

Bardziej szczegółowo

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW CONTENTS Profil przedsiębiorstwa 3 Zalety systemu 4 Nowości 5 Przegląd systemu 6 Topologia systemu 7 Kontrolery MiniPLC 8 Narzędzie inżynierskie SoftPLC 9 Stacje

Bardziej szczegółowo

4. MATERIAŁ NAUCZANIA

4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Interfejsy komputerowe 4.1.1. Materiał nauczania Współczesny komputer, a precyzując to pojęcie, jednostka centralna komputera, komunikuje się z otoczeniem (operatorem) za pomocą

Bardziej szczegółowo

STEROWNIKI PROGRAMOWALNE

STEROWNIKI PROGRAMOWALNE Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki STEROWNIKI PROGRAMOWALNE Część 2 Ireneusz Mosoń Gdańsk, 2010 Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie Materiał został przygotowany w związku z

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości zastosowań sieci LonWorks

Nowe możliwości zastosowań sieci LonWorks Nowe możliwości zastosowań sieci LonWorks Tadeusz Goszczyński W instalacjach automatyki coraz częściej stosuje się inteligentne czujniki i sterowane mikroprocesorowo urządzenia wykonawcze. Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01

RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01 RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01 ELEKTROMONTEX Zakład Elektroniki 85-401 Bydgoszcz, ul. Kraszewskiego 4 Tel./Fax.: (052)3213303, 3213313, 3213775 fax : (052) 3214290

Bardziej szczegółowo

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 Spis treści 10.1 Lista źródeł 46 10.2 Z trybu gotowości 46 10.3 EasyLink 46 1 Instalacja 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Przeczytaj wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Podstawa telewizora

Bardziej szczegółowo

Przemysł EQUIPMENT PROTECTION SOLUTIONS. Przemysł

Przemysł EQUIPMENT PROTECTION SOLUTIONS. Przemysł Przemysł Design with CONFIDENCE EQUIPMENT PROTECTION SOLUTIONS Przemysł Twój partner w aplikacjach i systemach przemysłowych Wiodące marki, doświadczenie, wsparcie Pentair Equipment Protection Pentair

Bardziej szczegółowo

FMCode. Cute Comfort. Wizualizacja dla systemu xcomfort

FMCode. Cute Comfort. Wizualizacja dla systemu xcomfort FMCode Marek Floriańczyk 04-769 Warszawa ul. Cylichowska 71A tel: +48 502 126 187 FMCode Cute Comfort Wizualizacja dla systemu xcomfort Strona 1 / 37 Spis treści 1. Informacje ogólne...4 1.2 Komponenty

Bardziej szczegółowo

Przejrzysty odczyt i wizualizacja

Przejrzysty odczyt i wizualizacja MITSUBISHI EECTRIC FACTORY AUTOMATION HMI Panele operatorskie Skuteczna komunikacja Przejrzysty odczyt i wizualizacja Wizualizacja systemu i procesu /// Ekran dotykowy i przyciski funkcyjne /// Narzędzia

Bardziej szczegółowo

KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ

KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ M R M 1 2 Regulator mocy biernej www.twelvee.com.pl Wprowadzenie Racjonalna gospodarka mocą bierną w przedsiębiorstwie polega na utrzymaniu współczynnika mocy cosφ na poziomie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzamy trwałe oszczędności poprzez aktywną efektywność energetyczną. Wrzesień 2010 / Raport White Paper

Wprowadzamy trwałe oszczędności poprzez aktywną efektywność energetyczną. Wrzesień 2010 / Raport White Paper Wprowadzamy trwałe oszczędności poprzez aktywną efektywność energetyczną Wrzesień 2010 / Raport White Paper Spis treści Streszczenie....................................................... 3 Wprowadzenie.....................................................4

Bardziej szczegółowo

Nr 84 2/2015. Poradnik Automatyka cz. 4 Jak dobrać komputer przemysłowy? (s.14) Polska jakość i myśl techniczna oraz japońska precyzja (s.

Nr 84 2/2015. Poradnik Automatyka cz. 4 Jak dobrać komputer przemysłowy? (s.14) Polska jakość i myśl techniczna oraz japońska precyzja (s. Nr 84 2/2015 ISSN: 1507 3890 Jak realnie oszczędzać dzięki monitoringowi mediów produkcyjnych? temat numeru: strony 32-41 Poradnik Automatyka cz. 4 Jak dobrać komputer przemysłowy? (s.14) Polska jakość

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż. s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

Podręcznik techniczny Wejście binarne

Podręcznik techniczny Wejście binarne 2CDC 550 002 D4001 06.2014 Podręcznik techniczny Wejście binarne Wejście binarne BI-F-2.0.1 (6241/2.0U) BI-F-4.0.1 (6241/4.0U) BI-M-4.0.1 (6241/4.0) Spis treści 1 Wskazówki dotyczące instrukcji 3 2 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer

Bardziej szczegółowo