Ściemniacze - podstawy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ściemniacze - podstawy"

Transkrypt

1 Ściemniacze - podstawy Centrum Szkoleniowe ISC July 2009

2 > Ściemniacze Spis treści Czym sąściemniacze Ściemniacze & korzyści UŜytkownika Ściemniacze w domu Ściemniacze w biurze Ściemniacze: zasady doboru Przegląd oferty Schneider Electric 2

3 > Ściemniacze Czym jest ściemniacz? Ściemniacz to regulowany transformator wykorzystywany do zmiany natęŝenia światła od 0 do 100% pełnej mocy oświetlenia Obszary stosowania 0 100% 3

4 > Ściemniacze Korzyści dla UŜytkownika Daje komfort i codzienną oszczędność energii Bezstopniowa regulacja natęŝenia oświetlenia ZuŜycie energii proporcjonalne do poziomu oświetlenia (ograniczenie oświetlenia o 25% daje 20% oszczędności energii) WydłuŜa Ŝywotność Ŝarówek Łagodne włączanie eliminuje prąd rozruchowy ObniŜenie napięcia zasilania o 10% podwaja Ŝywotność Optymalizuje komfort działania i efektywność 4

5 > Ściemniacze w domu Tworzy miłą atmosferę w pokoju gościnnym Niewątpliwie ulepsza instalacjęłączników dwuprzewodowych Tworzy właściwe oświetlenie dla kaŝdej sytuacji! Oświetlenie ogrywa coraz większą rolę w nowoczesnym Ŝyciu Podejmujesz przyjaciół drinkiem Oglądasz telewizję Urządzasz miłe przyjęcie 5

6 > Ściemniacze w domu Dyskretne światło zmniejsza dyskomfort w nocy lub przy przebudzeniu Kiedy wracasz do domu późno, wcześnie wstajesz lub idziesz w nocy do toalety, minimalizujesz niedogodność dla innych uŝywając przyciemnionego światła! 6

7 > Ściemniacze w domu Oszczędza energię zmniejszając poziom oświelenia aŝ do 20% Oszczędności energii bez obniŝania swojego Ŝyciowego komfortu! Zmniejszasz jasność podczas oglądania telewizji (pokój gościnny, korytarz, kuchnia) Korzystasz z funkcji obniŝenia energii zuŝywanej oferowanej przez rodzinę ściemniaczy (20% oszczędności) 7

8 > Ściemniacze w domu W lecie poprawia komfort i zwiększa oszczędność energii Oszczędza energię sterując prędkością wentylatora zamiast uŝywać klimatyzacji 8

9 > Przykłady uŝycia ściemniaczy w domu Przyciski oświetlenia pokoju gościnnego wł/wył + ściemniacz W pobliŝu kaŝdych drzwi Ściemniacze zdalne sterujące oddzielnie oświetleniem strefy jadalnej przy sofie i oświetleniem kuchennym Sterowanie oświetlenia kuchni Ściemniacz w pokoju do pracy dla właściwego oświetlenia komputera Przyciski oświetlenia pokoju gościnnego wł/wył + ściemniacz W pobliŝu kaŝdych drzwi Ś ciemniacz podwójny: - do oświetlenia zewnętrznego - do oświetlenia wewnętrznego Ś ciemniacz w sypialni w pobliŝu drzwi przy głowie łóŝka Przyciski oświetlenia pokoju gościnnego wł/wył + ściemniacz W pobliŝu kaŝdych drzwi 9

10 >Ściemniacze w biurze Skupia uwagę podczas konferencji Przygaszając światło w pomieszczeniu Tworzy aranŝacje świetlne by skuteczniej skupiać uwagę uczestników na ekranie! 10

11 > Ściemniacze w biurze Oszczędza energię w korytarzach, hallach wejściowych etc. Utrzymuje tylko niezbędny poziom oświetlenia! 11

12 > Ściemniacze w biurze Zwiększa komfort pracy Dostosowuje poziom oświetlenia w pomieszczeniu do jasności ekranu chroniąc oczy przed zmęczeniem! 12

13 > Ściemniacze: zasady doboru Pod względem technicznym ściemniacze zaleŝą od typu źródeł światła lub obciąŝenia 1/3 Pod względem technicznym ściemniacze zaleŝą od typu źródeł światła lub obciąŝenia ObciąŜenia rezystancyjne: Ŝarówki lub lampy halogenowe 230 V AC ObciąŜenia indukcyjne: niskonapięciowe lampy halogenowe z transformatorami ferromagnetycznymi lub niektóre lampy fluorescencyjne (liniowe lub okrągłe) z transformatorami ferromagnetycznymi ObciąŜenia pojemnościowe: niskonapięciowe klampy halogenowe z transformatorami elektronicznymi Lampy fluorescencyjne ze statecznikami elektronicznymi (1-10 V DC) Lampy kompaktowe nie mają jeszcze moŝliwości ściemniania 13 R + L C

14 > Ściemniacze: zasady doboru Pod względem technicznym ściemniacze zaleŝą od typu źródełświatła lub obciąŝenia 2/3 Ściemnianie następuje przez zmianę napięcia wejściowego oświetlenia Sterowanie zboczem narastającym Sterowanie zboczem opadającym Stosowane dla obciąŝeń rezystancyjnych I indukcyjnych Stosowane dla obciąŝeń pojemnościowych Dla obciąŝeń rezystancyjnych Dla obciąŝeń pojemnościowych i indukcyjnych 14

15 > Ściemniacze: zasady doboru Pod względem technicznym ściemniacze zaleŝą od typu źródeł światła lub obciąŝenia 3/3 Lampy fluorescencyjne L N Ściemniacz 100% Wyjście + Stabil. 1 + Stabil. 2 CONVENTIONAL 10% 1-10Vdc Lampa Lampa 15

16 > Ściemniacze: zasady doboru Pod względem technicznym ściemniacze zaleŝą od typu źródeł światła lub obciąŝenia 3/3 Lampy fluorescencyjne Alternatywa ściemniacz + Bramka KNX/DALI w trybie stand-alone Magistrala DALI Ściemniacz 100% 10% Wyjście 1-10 Vdc Ściemniane lampy fluorescencyjne 16

17 > Ściemniacze parametry doboru Parametry Parametry techniczne Typ lampy (Ŝarowa, halogenowa 230 V AC, halogenowa niskonapięciowa, świetlówka fluorescencyjna) Moc (w watach = liczba lamp) Dostępność lub brak przewodu neutralnego (w przypadkach renowacji) Kombinacja z innymi funkcjami (sterowanie Ŝaluzji, ogrzewania, etc.) Parametry UŜytkownika Ściemniacz przyciskowy, obrotowy, zdalny Wzornictwo i kolorystyka MoŜliwość zmiany oświetlenia z kilku miejsc (zaleŝnie od projektu pomieszczenia) 17

18 > Ściemniacze - technologie Oferta technologiczna ściemniaczy Schneider Electric Dostarczamy ściemniacze dostosowane do obciąŝeń R, L, C oraz do świetlówek fluorescencyjnych 1-10 V DC Oferujemy rozwiązania oparte na: Ściemniaczach autonomicznych MontaŜ w okablowanej ścianie Małe budynki mieszkalne Podczerwień Częstotl. radiowa Budynki Sterownikach IHC (inteligentny budynek) Sterowaniu magistralnym: KNX, LON IHC Ściemniacz na szynie DIN KNX, LON 18

19 > Ściemniacze montowane w okablowanych ścianach Ściemniacze montowane w ścianach Zasada: Produkt załącza funkcję ściemniania Kilka rodzajów sterowania: Ściemniacze obrotowe Do wszelkich obciąŝeń oświetleniowych i silników (wentylatory etc.) Skokowy opór przy obracaniu Funkcja pamięci L- 230Vac N- 230Vac Ś ciemniacz Light Ściemniacze obrotowe Comfort Funkcje dodatkowe (funkcja oszczędzania energii = 80% mocy max., wskaźnik połoŝenia pokrętła, etc.) Ściemniacze dotykowe Z funkcją pamięci lub bez (*z wyjątkiem świetlówek kompaktowych) 19

20 > Ś ciemniacze z okablowaniem Ściemniacze montowane w ścianach Ściemniają oświetlenie z róŝnych miejsc (drzwi, wejścia, schody, etc.) 1 Zasadnicze rozwiązanie - Regulacja poziomu oświetlenia z róŝnych miejsc Wszystkie przyciski mogą ściemniać oświetlenie!!! L- 230Vac Sściemniacz nadrzędny Sufit salonu Alternatywa - obrotowy z 3 pamięciami N- 230Vac Przyciski PB1 Wejście kuchenne PB2 Przesuwne okno szklane PB3 Brama garzaŝu etc. MTN Iwejście do hallu RENOVATION 20

21 > Elementy ściemniaczy MERTEN International Jak zamawiać ściemniacze obrotowe I dotykowe? Trzy części! Mechanizm Płytka funkcjonalna Ramka dekor. (Insert) Ściemniacz kompletny + + = I.E MTN MTN MTN dla obciąŝenia R - Standard ow płytka funkcjonalna, - dla obciąŝenia L - Płytka funkcjonalna Comfort - dla obciąŝenia C - Standardowa osłona czujnika - Ściemniacz nadrzędny - Osłona czujnika zdalnego - z/bez pamięci - Moc 400W- 600W-1000W - wielkość - kolor - pojedyńcza, podw., etc. 21

22 > Ściemniacze Nasza oferta Universalny ściemniacz obrotowy Comfort Segmenty wskazujące poziom oświetlenia 2 segmenty zawsze włączone aby UŜytkownicy mogli znaleźć w ciemności drogę 1-szy przycisk pamięci (WŁ/WYŁ + pamięć poziomu oświelenia) 2-gi przycisk pamięci (WŁ/WYŁ + zachowanie poziomu jasności Włą łącznik ośw. wskaźnika Włączenie lub wyłączenie obwodowego wskaźnika świetlnego Wł./wył. Przez naciśnięcie + ściemniacz obrotowy Włą łącznik funkcji oszczędn. energii. 80% Włączenie po naciśnięciu przez >5s przy włączonym oświetleniu. 22

23 > Ściemniacze Sterowanie zdalne podczerwienią (IR) Urządzenia pracujące w podczerwieni Zasada: Nadajnik podczerwieni (IR) jest skojarzony z jednym (lub kilkoma) odbiornikami L R Dla wszystkich typów oświetlenia (obciąŝenia) Jeden lub więcej odbiorników w ścianach Jeden nadajnik (zdalny) E N Główne zalety: Sterowanie oświetleniem bez poruszania się (z kanapy, fotela, etc.) Więcej informacji? Centrum szkoleniowe ISC - Patrz: Merten International Dział ściemniaczy 23

24 > Ściemniacze Sterowanie zdalne (IR) Przykładowe skojarzenie sterowanie oświetlenia i Ŝaluzji tym samym panelem!! śaluzja 1 (Salon TV) MTN MTN MTN Oświetlenie zewnętrzne Kanał 1 ZespółŜaluzji 2 (Salon) Kanał 3 Kanał 4 Kanał 5 Kanał 6 Salon lampa 1 (kanapa) Salon lampa 2 (stół ) Living room light 3 (lights on outlets) Kanał 2 MTN Kanał 7 Oświetlenie kuchni Kanału 3 moŝna uŝywać kilkakrotnie, jeŝeli Kanały odbiorniki 9 I 10: nie znajdują się w tym samym pomieszczeniu Góra & Dół 24

25 > Ściemniacze Ściemniacze z okablowaniem Ściemniacze umieszczane są w rozdzielnicy na szynie DIN Zasada: Poprzez przycisk(i) informacja jest przekazywana do modułu sterującego oświetleniem. Dla wszystkich typów lamp oprócz świetlówek kompaktowych) Główne zalety: Moduły w rozdzielnicach mają zazwyczaj większe moce od montowanych w ścianach MoŜliwość równoległego sterowania z kilku paneli Wygoda modyfikacji I konserwacji dzięki umieszczeniu w rozdzielnicy Więcej informacji? - Patrz: Merten International dział ściemniaczy L N 25

26 > Ściemniacze Sterowanie radiowe System sterowania radiowego Zasada: Skojarzenie nadajnika z jednym (lub wieloma) odbiornikami KaŜdy odbiornik moŝe byc sterowany przez kilka nadajników KaŜdy nadajnik moŝe sterować kilkoma odbiornikami Dla wszystkich typów obciąŝeń Jeden lub więcej odbiorników w ścianach Głóne zalety: Sterowanie oświetleniem poprzez ściany Sterowanie kilku obwodów oświetlenia Sterowanie scen lub scenariuszy Szeroki wybór odbiorników (ruchome gniazdko wtyczkowe, odbiornik sufitowy, odbiornik podtynkowy) 26 E R Więcej informacji? - Patrz Unica RF - Patrz Connect RF na TSG - Zrozumieć Unica RF (in-class) - Zrozumieć Connect (in-class)

27 > Ściemniacze Sterowanie inteligentny budynek Zasada systemu: Centralna jednostka programowalna znajduje się w rozdzielnicy RóŜne łączniki przyciskowe i odbiorniki łączą się jednostką centralną Funkcje ściemniania realizuje się przy uŝyciu w programowaniu bloków funkcyjnych Dla wszystkich typów obciąŝeń (z wyjątkiem świetlówek kompaktowych) Dla rynku mieszkaniowego lub małych biur Główne zalety: Elastyczność programowania MoŜliwość sterowania wieloma punktami oświetlenia i innymi funkcjami takimi jak Ŝaluzje, ogrzewanie, etc. Więcej informacji? - Patrz IHC na TSG - Zrozumieć IHC (In-class) 27

28 > Ściemniacze Magistrale KNX lub LON Zasada systemu Wspólne połączenie inteligentnych komponentów (przyciski, panele dotykowe, moduły wyjściowe, etc.) Do tworzenia funkcji ściemniania uŝywany jest program narzędziowy Dla wszystkich typów obciąŝeń (z wyj.świetl. kompakt.) Dla budynków średnich i duŝych (i luksusowych mieszkalnych) Główne zalety: Elastyczność programowania MoŜliwość sterowania wieloma punktami oświetlenia i innymi funkcjami takimi jak Ŝaluzje, ogrzewanie, etc. Więcej informacji? - Patrz nasze szkolenie KNX - Patrz nasze szkolenie Lon 28

29 > Budynki - Świetlówki -Rodzaje sterowania Podłączenie do Państwa systemu KNX przez naszą bramkę DALI L N Magistrala DALI Przyciski Świetlówki o regulowanej jasnośći KNX Bus Więcej informacji o magistralach? - Patrz nasze szkolenia KNX i LON Więcej informacji o DALI? - Patrz szkolenie Podstawy oświetlenia 29

30 > Budynki - Świetlówki -Rodzaje sterowania Połączenie z naszą bramką LON DALI Zasila nie DAL I Bramka LON DALI 3 2 DALI Zasilacz DALI Inna opcja Slave-y DALI Max. 64 jedn. Sterownik DALI LON DALI max. 300m Więcej informacji o magistralach? - Patrz nasze szkolenia KNX i LON Więcej informacji o DALI? - Patrz Szkolenie: Podstawy oświetlenia 30

31 > Intranet Centrum szkoleniowe ISC Poprzez Swebi - Wybierz "Operating Divisions - Wybierz "Europe - Wybierz "Installation Systems & Control 31

32 > Intranet Centrum szkoleniowe ISC Następnie wybierz interesujące Cię menu 32

33 > Intranet Skąd wziąć więcej informacji? W lewej kolumnie masz kilka moŝliwości : Communication tools Catalogue Training 33

34 Centrum szkoleniowe ISC Dzi kuj! Make the most of your energy

Aplikacje oświetleniowe - Podstawy

Aplikacje oświetleniowe - Podstawy Aplikacje oświetleniowe - Podstawy Centrum szkoleniowe ISC July 2009 Odkrywamy istniejące potrzeby i rozwiązania w zakresie sterowania oświetleniem Obwód z łącznikiem jednobiegunowym Obwód z łącznikiem

Bardziej szczegółowo

Czujniki ruchu. czujniki obecności - podstawy. Centrum szkoleniowe ISC. July 2009

Czujniki ruchu. czujniki obecności - podstawy. Centrum szkoleniowe ISC. July 2009 Czujniki ruchu czujniki obecności - podstawy Centrum szkoleniowe ISC July 2009 > Wykrywanie ruchu i obecnośći Spis treści Czym jest czujnik ruchu? Czujniki ruchu i korzyści UŜytkownika Czujniki ruchu w

Bardziej szczegółowo

Łączniki Ŝaluzjowe - podstawy

Łączniki Ŝaluzjowe - podstawy Łączniki Ŝaluzjowe - podstawy Centrum szkoleniowe ISC July 2009 > śaluzje/rolety Spis treści Sterowanie Ŝaluzjami korzyści UŜytkownika? Metody sterowania Ŝaluzjami śaluzje w domu śaluzje w pracy Przegląd

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Elektrycznych Systemów Inteligentnych

Laboratorium Elektrycznych Systemów Inteligentnych Laboratorium Elektrycznych Systemów Inteligentnych Ćwiczenie 16 Programowanie komponentów systemu automatyki domowej IHC Elektryczne Systemy Inteligentne 1 Przed ćwiczeniami należy zapoznać się również

Bardziej szczegółowo

Systemy sterowania i nadzoru w budynkach

Systemy sterowania i nadzoru w budynkach Systemy sterowania i nadzoru w budynkach Inteligentne instalacje elektryczne (4) Intelligent Home Control Koncepcja systemu Studia Podyplomowe Wydział Elektrotechniki i Informatyki Koncepcja IHC Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowa jednostka sterująca GRAFIK Eye QS

Bezprzewodowa jednostka sterująca GRAFIK Eye QS Bezprzewodowa jednostka sterująca GRAFIK Eye QS Zdjęcie Nic Lehoux oszczędzaj energię z firmą LutronTM Bezprzewodowa jednostka GRAFIK Eye QS to system sterujący oświetleniem, który umożliwia wybór programowalnych

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcja ściemniania układów oświetlenia domowego

Nowa funkcja ściemniania układów oświetlenia domowego 1 Nowa funkcja ściemniania układów oświetlenia domowego Nowa funkcja ściemniania układów oświetlenia domowego 1. Do czego potrzebna jest funkcja ściemniania oświetlenia? Żarówki LED to kolejna generacja

Bardziej szczegółowo

mh-io12e6 Moduł logiczny / 12. kanałowy sterownik włącz / wyłącz + 6. kanałowy sterownik rolet / bram / markiz systemu F&Home.

mh-io12e6 Moduł logiczny / 12. kanałowy sterownik włącz / wyłącz + 6. kanałowy sterownik rolet / bram / markiz systemu F&Home. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA mh-io1e6 Moduł logiczny / 1. kanałowy sterownik włącz / wyłącz + 6. kanałowy sterownik rolet / bram / markiz

Bardziej szczegółowo

mh-io32 Moduł logiczny / 32. kanałowy sterownik włącz / wyłącz systemu F&Home.

mh-io32 Moduł logiczny / 32. kanałowy sterownik włącz / wyłącz systemu F&Home. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA mh-io3 Moduł logiczny / 3. kanałowy sterownik włącz / wyłącz systemu F&Home. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzeń serii Home Control

Instrukcja obsługi urządzeń serii Home Control Za pomocą bezprzewodowego, radiowego systemu sterowania AB440, można zdalnie włączać, wyłączać, lub przyciemnić lampy. Można też sterować innymi urządzeniami elektrycznymi. Sterowanie odbywa się przy użyciu

Bardziej szczegółowo

mh-l4 Czterokanałowy ściemniacz oświetlenia systemu F&Home.

mh-l4 Czterokanałowy ściemniacz oświetlenia systemu F&Home. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA mh-l4 Czterokanałowy ściemniacz oświetlenia systemu F&Home. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel.

Bardziej szczegółowo

PILOT RGB 4-STREFY, radiowy RF, programowalny, seria SEMI MAGIC

PILOT RGB 4-STREFY, radiowy RF, programowalny, seria SEMI MAGIC PILOT RGB 4-STREFY, radiowy RF, programowalny, seria SEMI MAGIC 1. Informacje o produkcie: Pilot RF zdalnego sterowania za pomocą dotykowego pola wyboru kolorów oraz przycisków pozwala na sterowanie 4

Bardziej szczegółowo

mh-rgb Sterownik LED RGB systemu F&Home.

mh-rgb Sterownik LED RGB systemu F&Home. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA mh-rgb Sterownik LED RGB systemu F&Home. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl

Bardziej szczegółowo

RADIO: MTR2000ER W Moduł przekaźnika czasowego

RADIO: MTR2000ER W Moduł przekaźnika czasowego RADIO: MTR2000ER 5454451 2000W Moduł przekaźnika czasowego Funkcje Niniejszy moduł może być stosowany w trybie transmisji bezprzewodowej oraz z jednoczesnym wykorzystaniem jednego lub kilku dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Sterowanie w domu. Sprzęt

Sterowanie w domu. Sprzęt Sterowanie w domu Wstęp W domu mamy wiele urządzeń zasilanych elektrycznie można je sterować przy pomocy NEED-a. W przedstawionym rozwiązaniu zastosowano 2 sterowniki Need Max. Sterowniki te komunikują

Bardziej szczegółowo

e-smart Home oznacza większe bezpieczeństwo i bardziej efektywne wykorzystanie energii.

e-smart Home oznacza większe bezpieczeństwo i bardziej efektywne wykorzystanie energii. e-smart Home oznacza większe bezpieczeństwo i bardziej efektywne wykorzystanie energii. Wykorzystanie zdalnie sterowanych urządzeń i zautomatyzowanych procedur zwiększa jakość życia w pomieszczeniach mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

ControlHome wprowadzimy Twój Dom w przyszłość

ControlHome wprowadzimy Twój Dom w przyszłość 27 sierpień 2009 Oferta na system Inteligentnego Domu EIB/KNX System EIB/KNX zastępuje tradycyjną instalację elektryczną, łącząc wspólną magistralą róŝne urządzenia wchodzące w skład instalacji domu. W

Bardziej szczegółowo

Dla innych to jeszcze innowacja dla nas to już standard

Dla innych to jeszcze innowacja dla nas to już standard Budynki wyposażone w systemy oświetlenia LED Panele fotowoltaiczne Przetwarzające energię słoneczną w elektryczną Mieszkania z funkcją sterowania ciepłem, światłem, ochroną poprzez urządzenia mobilne Instalacje

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW ELEKTRYCZNYCH

LABORATORIUM INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW ELEKTRYCZNYCH LABORATORIUM INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW ELEKTRYCZNYCH Ćwiczenie 12 PROGRAMOWANIE FUNKCJI ŚCIEMNIACZA W SYSTEMIE EIB 2 1. Wstęp. Do płynnej regulacji lamp żarowych oraz lamp halogenowych zasilanych z elektronicznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków tel. 012 650 64 90 GSM +48 602 120 990 fax 012 650 64 91 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44 Kraków 2009 Szybki START Sterowniki

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie modułu ściemniacza UNIV

Oprogramowanie modułu ściemniacza UNIV Oprogramowanie modułu ściemniacza UNIV 1.0.6.2 1. Cechy: Sterowanie napięciem w 256 krokach (0-255) Funkcja miękkiego startu Wartość minimalna i maksymalna 7 instrukcji sterujących modułem. Timer 1s-20h

Bardziej szczegółowo

Najważniejsza jest funkcjonalność. System magistralny JUNG 2-wire bus

Najważniejsza jest funkcjonalność. System magistralny JUNG 2-wire bus Najważniejsza jest funkcjonalność System magistralny JUNG 2-wire bus Bogactwo zastosowań Prosta instalacja i sterowanie Nowy 2-żyłowy system magistralny firmy JUNG (JUNG 2-wire bus), składający się zaledwie

Bardziej szczegółowo

Automatyka Grzewcza. Automatyka. Bezpieczeństwo

Automatyka Grzewcza. Automatyka. Bezpieczeństwo DELTA Zestawy DORE Inteligentny - ZESTAWY Budynek STARTOWE Automatyka Grzewcza Automatyka Bezpieczeństwo ZESTAW DEWELOPERSKI Elementy zestawu Ekran dotykowy LCD do zarządzania alarmem, ogrzewaniem i automatyką

Bardziej szczegółowo

DMX Demux 16 Demux 16 OEM

DMX Demux 16 Demux 16 OEM PX071 PX071-OEM DMX Demux 16 Demux 16 OEM INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Podłączenie sygnału DMX... 1 4. Opis złączy i elementów sterowania. 2 4.1.

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY ELEKTRONICZNE

TRANSFORMATORY ELEKTRONICZNE Transformatory elektroniczne naszej produkcji są przeznaczone do zasilania niskonapięciowych lamp halogenowych. Są najlepszym źródłem zasilania niskonapięciowych halogenów. Precyzyjnie ustalone, miękkie

Bardziej szczegółowo

Do montażu w rozdzielni Maksymalne obciążenie 100 W. Dwa tryby pracy. Ściemnianie zboczem. narastającym Kompatybilny z ściemnialnymi lampami LED

Do montażu w rozdzielni Maksymalne obciążenie 100 W. Dwa tryby pracy. Ściemnianie zboczem. narastającym Kompatybilny z ściemnialnymi lampami LED Seria 15 - Elektroniczny przekaźnik impulsowy ze ściemniaczem SERA 15 Funkcje 15.91 15.51 15.81 Elektroniczny przekaźnik impulsowy ze ściemniaczem do sterowania oświetleniem Można stosować do lamp żarowych

Bardziej szczegółowo

MCT-1P - MODUŁ POMIARU TEMPERATURY W 4 PUNKTACH

MCT-1P - MODUŁ POMIARU TEMPERATURY W 4 PUNKTACH MCT-1P - MODUŁ POMIARU TEMPERATURY W 4 PUNKTACH Moduł MCT-1P służy do pomiaru temperatury w od 1 do 4 punktach, za pomocą czujników DALLAS DS18B20 (MCT-2), w zakresie od -40OC do +85OC. Rozdzielczość pomiaru

Bardziej szczegółowo

ED-700 Miniaturowy driver LED o trzech prądach pracy 175, 350 i 700 ma. Posiada wejście sterowania jasnością PWM o dowolnej polaryzacji.

ED-700 Miniaturowy driver LED o trzech prądach pracy 175, 350 i 700 ma. Posiada wejście sterowania jasnością PWM o dowolnej polaryzacji. Cennik urządzeń obowiązuje od 01.12.2016 73,72 zł 90,68 zł ED-700 Miniaturowy driver LED o trzech prądach pracy 175, 350 i 700 ma. Posiada wejście sterowania jasnością PWM o dowolnej polaryzacji. Kod EAN:

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy GRAFIK Eye QS

Bezprzewodowy GRAFIK Eye QS Bezprzewodowy GRAFIK Eye QS Oświetlenie, rolety i kontrolowanie zużycia energii dostosowane do potrzeb Wideo Konferencja A/V Zdjęcie Nic Lehoux oszczędzaj energię z firmą LutronTM CO TO JEST GRAFIK EYE

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

NOWOCZESNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE NOWOCZESNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE Cz.2. - Instalacje przekaźnikowe 1. Przekaźnikowe systemy instalacyjne Podstawy przekaźnikowych systemów instalacyjnych Idea zastosowania przekaźnika bądź stycznika Z

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie instalacji w lokalu mieszkalnym do współpracy z automatyką DELTA DORE

Przygotowanie instalacji w lokalu mieszkalnym do współpracy z automatyką DELTA DORE Przygotowanie instalacji w lokalu mieszkalnym do współpracy z automatyką DELTA DORE OŚWIETLENIE Mikro odbiorniki sterujące oświetleniem ON/OFF i ściemniaczami instalujemy w: puszkach instalacyjnych podtynkowych

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTRYCZNYCH SYSTEMÓW INTELIGENTNYCH

LABORATORIUM ELEKTRYCZNYCH SYSTEMÓW INTELIGENTNYCH LABORATORIUM ELEKTRYCZNYCH SYSTEMÓW INTELIGENTNYCH Ćwiczenie 11 Załączanie oświetlenia przy pomocy czujnika natężenia światła w systemie EIB/KNX MH 2012 2 1. Wstęp. Oświetlenie jest jednym z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Zestawy Inteligentny Budynek

Zestawy Inteligentny Budynek Zestawy Inteligentny Budynek Zestaw deweloperski Zestaw deweloperski: Ekran dotykowy LCD do zarządzania alarmem, ogrzewaniem i automatyką Zestaw do sterowania ogrzewaniem dla TYDOM 4000 do sterowania oświetleniem

Bardziej szczegółowo

Konwerter AC/DC. Karta katalogowa Konwertera AC/DC : Model: KYT50

Konwerter AC/DC. Karta katalogowa Konwertera AC/DC : Model: KYT50 AC/DC Karta katalogowa a AC/DC : Model: KYT50 Zastosowanie AC/DC został zaprojektowany do zastosowania z transformatorem elektronicznym (11,5 VAC) w celu zasilania pasków LED oraz lamp LED (12 VDC). AC/DC

Bardziej szczegółowo

Unica. Wireless. Komfort w zasięgu Twoich rąk...

Unica. Wireless. Komfort w zasięgu Twoich rąk... Unica Wireless Komfort w zasięgu Twoich rąk... to bezprzewodowy system sterowania oświetleniem oraz innymi urządzeniami w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym. Komunikacja pomiędzy urządzeniami odbywa się

Bardziej szczegółowo

Xelee Mini IR / DMX512

Xelee Mini IR / DMX512 Xelee Mini IR / DMX512 Sterowniki LED do modułów napięciowych Xelee Mini IR to trzykanałowy sterownik przystosowany do pracy z napięciowymi modułami LED, takimi jak popularne taśmy LED. Wbudowany układ

Bardziej szczegółowo

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA Białystok 2014r INFORMACJE OGÓLNE Dane techniczne: - zasilanie 230V AC 50Hz - obciążenie: 1,6 A (maksymalnie chwilowo 2 A) - sposób montażu: naścienny

Bardziej szczegółowo

WIDEODOMOFONY KENWEI MONITORY

WIDEODOMOFONY KENWEI MONITORY MONITORY KW-E430C-A Monitor 4,3" TFT LCD kolorowy, głośnomówiący Obsługa 1 dowolnego panela zewnętrznego KENWEI Wyjście Video (np.: do podłączenia dodatkowego monitora, telewizora, itp.), Funkcja wyciszenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Ściemniacz LED RF 12V 16A + pilot dotykowy R203. Parametry techniczne: Kontroler

Instrukcja obsługi. Ściemniacz LED RF 12V 16A + pilot dotykowy R203. Parametry techniczne: Kontroler www.ledmasters.pl Instrukcja obsługi S t r o n a 1 Ściemniacz LED RF 12V 16A + pilot dotykowy R203 2.4G Kontroler LED (ściemniacz) sterowny radiowo pilotem dotykowym. Pilot dotykowy w technologii pojemnościowej

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: Sterowanie oświetleniem za pomocą przycisków firmy Busch -Jeager i pilota na podczerwień Numer ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Ul. TOCHTERMANA Radom AUTOR:

INWESTOR: RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Ul. TOCHTERMANA Radom AUTOR: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DLA PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ POD FILARAMI NA PORADNIE OKULISTYCZNĄ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI SANITARNYMI W SEGMENCIE E i F RADOMSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6 Programowanie funkcji ściemniacza w systemie KNX/EIB

Ćwiczenie 6 Programowanie funkcji ściemniacza w systemie KNX/EIB 84 Ćwiczenie 6 Programowanie funkcji ściemniacza w systemie KNX/EIB 1. Wiadomości teoretyczne. Do płynnej regulacji lamp żarowych oraz lamp halogenowych zasilanych z elektronicznych bądź konwencjonalnych

Bardziej szczegółowo

ŚCIEMNIACZE OŚWIETLENIA. Ściemniacze oświetlenia

ŚCIEMNIACZE OŚWIETLENIA. Ściemniacze oświetlenia Ściemniacze oświetlenia 16 lat doświadczenia w projektowaniu i produkcji ściemniaczy oświetlenia, zaowocowało powstaniem linii doskonałych ściemniaczy cechujących się wysoką jakością, doskonałymi parametrami

Bardziej szczegółowo

PX206. Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX206. Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI PX206 Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Opis złączy i elementów sterowania... 2 4. Programowanie urządzenia... 2 4.1. Poruszanie się

Bardziej szczegółowo

Katalog czujników ruchu i obecności

Katalog czujników ruchu i obecności Katalog czujników ruchu i obecności Zalety stosowania czujników ruchu i obecności : Oszczędność zużycia energii elektrycznej poprzez automatyczne wyłączenie obwodów zasilania np. oświetlenia, ogrzewania,

Bardziej szczegółowo

Systemy automatyki domowej

Systemy automatyki domowej Systemy automatyki domowej Inteligentny Dom Zobacz jak moŝe wyglądać Twój Dom Teletask Teletask system magistralowy System w całości tworzony w Europie Belgia Dystrybuowany w ponad 20 krajach Pełna gama

Bardziej szczegółowo

CECHY. Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak. Znaczenie

CECHY. Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak. Znaczenie CECHY Różne barwy świecenia: biała neutralna, biała zimna, biała ciepła, czerwona, zielona, niebieska, żółta, różowa, RGB Możliwość cięcia z kwantem 5cm lub 10cm Stosowanie w aplikacjach profesjonalnych

Bardziej szczegółowo

Osprzęt elektroinstalacyjny

Osprzęt elektroinstalacyjny www.moeller.pl Osprzęt elektroinstalacyjny Xcomfort Xcomfort - osprzęt elektroinstalacyjny, przeznaczony do stosowania w budownictwie mieszkaniowym, biurach oraz innych budynkach użyteczności publicznej.

Bardziej szczegółowo

SystEm Fox Sprytne rozwiązania dla Twojego domu

SystEm Fox Sprytne rozwiązania dla Twojego domu SystEm Fox Sprytne rozwiązania dla Twojego domu Darmowe aplikacje na smartfony i tablety prosta instalacja i programowanie intuicyjna obsługa Oszczędność energii Nowoczesny dizajn Fox 1 Dlaczego FOX konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Sterownik LED RGB 2.4G RF 12V, 24V 24A + pilot dotykowy

Sterownik LED RGB 2.4G RF 12V, 24V 24A + pilot dotykowy Sterownik LED RGB 2.4G RF 12V, 24V 24A + pilot dotykowy Wymiary: Rodzaj pilota / komunikacji: Wymiary pilota: Prąd: Moc: 120 x 62 x 24 mm dotykowy, radiowy RF 115 x 55 x 20 mm 3x8A (24A) 288 W ~ 576 W

Bardziej szczegółowo

rh-d2s2 Ściemniacz dwukanałowy z dwoma wejściami systemu F&Home RADIO.

rh-d2s2 Ściemniacz dwukanałowy z dwoma wejściami systemu F&Home RADIO. KARTA KATALOGOWA rh-ds Ściemniacz dwukanałowy z dwoma wejściami systemu F&Home RADIO. rh-ds jest połączeniem dwóch ściemniaczy i dwóch wejść stykowych. Moduł wysyła informacje o zwarciu lub rozwarciu styków

Bardziej szczegółowo

Autoryzowany dystrybutor systemów Delta Dore: Bezprzewodowy system automatyki budynkowej

Autoryzowany dystrybutor systemów Delta Dore: Bezprzewodowy system automatyki budynkowej Autoryzowany dystrybutor systemów Delta Dore: Bezprzewodowy system automatyki budynkowej INTELIGENTNY DOM BEZ KUCIA ŚCIAN KORZYŚCI 01 02 03 04 PROSTOTA UŻYTKOWANIA Przyjazna, intuicyjna obsługa systemu

Bardziej szczegółowo

Govena Lighting Katalog produktów

Govena Lighting Katalog produktów Katalog produktów 2010-2011 Transformatory elektroniczne TYPY : 50, 60, 70, 105, 150, 210, 250W Wszystkie typy transformatorów wyposażone są w zabezpieczenia powracane: przeciwzwarciowe, przeciwprzeciążeniowe

Bardziej szczegółowo

Autoryzowany dystrybutor systemów Delta Dore: Bezprzewodowy system automatyki budynkowej

Autoryzowany dystrybutor systemów Delta Dore: Bezprzewodowy system automatyki budynkowej Autoryzowany dystrybutor systemów Delta Dore: Bezprzewodowy system automatyki budynkowej INTELIGENTNY DOM BEZ KUCIA ŚCIAN STEROWANIE LOKALNE Pełna kontrola we własnym domu! System Delta Dore umożliwia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Moduł wykrywania obecności

INSTRUKCJA OBSŁUGI Moduł wykrywania obecności INSTRUKCJA OBSŁUGI Moduł wykrywania obecności MD-NIM09 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Moduł sterujący Moduł czujnika podczerwieni MD-NIM09/E to czujnik

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie budynki Nowe i modernizowane Wytyczne projektowe Kompletne rozwiązanie

Małe i średnie budynki Nowe i modernizowane Wytyczne projektowe Kompletne rozwiązanie Małe i średnie budynki Nowe i modernizowane Wytyczne projektowe Kompletne rozwiązanie 1 1) Wprowadzenie... 3 2) Sterowanie/automatyka w budynku... 4 2.1) Interfejsy sterowania... 4 2.1.1) Sterowanie za

Bardziej szczegółowo

Ściemniacz LED 2.4G RF 12V, 24V 16A + pilot dotykowy

Ściemniacz LED 2.4G RF 12V, 24V 16A + pilot dotykowy Ściemniacz LED 2.4G RF 12V, 24V 16A + pilot dotykowy Wymiary: Rodzaj pilota / komunikacji: Wymiary pilota: Moc: 120 x 62 x 24 mm dotykowy, radiowy RF 115 x 55 x 20 mm 192W ~ 384W Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Elektrycznych Systemów Inteligentnych

Laboratorium Elektrycznych Systemów Inteligentnych 36 Laboratorium Elektrycznych Systemów Inteligentnych Ćwiczenie 14 Projekt i programowanie scen świetlnych w systemie EIB 37 1. Wstęp. Oświetlenie jest jednym z najważniejszych elementów każdego mieszkania.

Bardziej szczegółowo

Energi Savr NodeTM Uniwersalne, energooszczędne rozwiązanie sterowania oświetleniem, które jest łatwe do zainstalowania i rozbudowy.

Energi Savr NodeTM Uniwersalne, energooszczędne rozwiązanie sterowania oświetleniem, które jest łatwe do zainstalowania i rozbudowy. Energi Savr NodeTM Uniwersalne, energooszczędne rozwiązanie sterowania oświetleniem, które jest łatwe do zainstalowania i rozbudowy. oszczędzaj energię z firmą LutronTM NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O MODULE

Bardziej szczegółowo

mh-re4 Poczwórny przekaźnik wykonawczy do rolet systemu F&Home.

mh-re4 Poczwórny przekaźnik wykonawczy do rolet systemu F&Home. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA mh-re4 Poczwórny przekaźnik wykonawczy do rolet systemu F&Home. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81

Bardziej szczegółowo

Inteligentna automatyka budynkowa

Inteligentna automatyka budynkowa Inteligentna automatyka budynkowa Co to jest Fibaro? FIBARO to pierwszy na świecie tak funkcjonalny inteligentny system zarządzania budynkiem. FIBARO to nowoczesne, bezprzewodowe połączenie urządzeń domowych

Bardziej szczegółowo

FW-LED2D Dwukanałowy sterownik LED 12 V DC

FW-LED2D Dwukanałowy sterownik LED 12 V DC F&F Filipowski sp. j. ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice tel./fax (+48 42) 215 23 83 / (+48 42) 227 09 71 www.fif.com.pl; e-mail: fif@fif.com.pl System bezprzewodowy FW-LED2D Dwukanałowy sterownik

Bardziej szczegółowo

Programowalny pilot sterujący. W komplecie znajdują się baterie. W komplecie znajduje się bateria i nadajnik.

Programowalny pilot sterujący. W komplecie znajdują się baterie. W komplecie znajduje się bateria i nadajnik. Nadajniki sterujące Programowalny pilot sterujący Służy do zdalnego sterowania odbiornikami bezprzewodowymi i podłączonymi do nich urządzeniami. Zasilany jest z dwóch baterii typu AAA (małe paluszki).

Bardziej szczegółowo

DIMAX DIMAX 534 plus D GB F I E PL. Instrukcja instalacji i obsługi Uniwersalny ściemniacz. DIMAX 534 plus

DIMAX DIMAX 534 plus D GB F I E PL. Instrukcja instalacji i obsługi Uniwersalny ściemniacz. DIMAX 534 plus 310455 02 DIMAX DIMAX 534 plus 5340001 A1 A2 P Instrukcja instalacji i obsługi Uniwersalny ściemniacz DIMAX 534 plus D GB F I E P B1 N DIMAX 534 plus Spis treści Podstawowe instrukcje bezpieczeństwa 3

Bardziej szczegółowo

PX342. Driver PWM 1x10A INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX342. Driver PWM 1x10A INSTRUKCJA OBSŁUGI PX342 Driver PWM 1xA INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Funkcja smooth... 4 5. Ustawianie adresu DMX... 5

Bardziej szczegółowo

Inteligentne instalacje elektryczne. Industrial

Inteligentne instalacje elektryczne. Industrial Inteligentne instalacje elektryczne Pomoc w biznesie Domito to system inteligentnej instalacji elektrycznej stworzony specjalnie, aby pomóc klientom biznesowym i instytucjom publicznym obniżyć koszty eksploatacji

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INFORMACJE ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA

WAŻNE INFORMACJE ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA WAŻNE INFORMACJE ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA KOMPATYBILNOŚĆ Odbiornik ten pracuje ze wszystkimi nadajnikami COCO. FUNKCJONALNOŚĆ Odbiornik ten jest regulatorem oświetlenia. Przystosowany jest do montażu

Bardziej szczegółowo

GRUPA LEGRAND I EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

GRUPA LEGRAND I EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA LEGRAND, twórca optymalnych rozwiązań dla Twoich projektów 1 GRUPA LEGRAND I EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budynki użyteczności publicznej Efektywność energetyczna Efektywność ekonomiczna Efektywność eksploatacyjna

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: Zegar czasu rzeczywistego - integracja systemu LCN z modułem logicznym LOGO! Numer ćwiczenia: 8 Opracowali:

Bardziej szczegółowo

Bramka internetowa Tydom 350

Bramka internetowa Tydom 350 Bramka internetowa Tydom 350 Instrukcja instalacji i uŝytkowania URUCHOMIENIE Uruchomienie bramki internetowej Tydom 350 składa się z kilku kroków: podłączamy bramkę kablem sieci Ethernet (LAN) do routera

Bardziej szczegółowo

produkowane przez i IBOX-KNX-BAC Interfejs: KNX system klimatyzacyjny VRV (BACnet/IP) DK-AC-KNX-1 Interfejs: KNX domowy klimatyzator Daikin

produkowane przez i IBOX-KNX-BAC Interfejs: KNX system klimatyzacyjny VRV (BACnet/IP) DK-AC-KNX-1 Interfejs: KNX domowy klimatyzator Daikin Interfejsy do urządzeń klimatyzacyjnych produkowane przez i IBOX-KNX-BAC Interfejs: KNX system klimatyzacyjny VRV (BACnet/IP) DK-AC-KNX-1 Interfejs: KNX domowy klimatyzator Daikin DK-RC-KNX-1 Interfejs:

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE I. Wprowadzenie Klasyczna synteza kombinacyjnych i sekwencyjnych układów sterowania stosowana do automatyzacji dyskretnych procesów produkcyjnych polega na zaprojektowaniu

Bardziej szczegółowo

ED-700 Miniaturowy driver LED o trzech prądach pracy 175, 350 i 700 ma. Posiada wejście sterowania jasnością PWM o dowolnej polaryzacji.

ED-700 Miniaturowy driver LED o trzech prądach pracy 175, 350 i 700 ma. Posiada wejście sterowania jasnością PWM o dowolnej polaryzacji. Cennik urządzeń obowiązuje od 01.04.2017 64,00 zł 78,72 zł ED-700 Miniaturowy driver LED o trzech prądach pracy 175, 350 i 700 ma. Posiada wejście sterowania jasnością PWM o dowolnej polaryzacji. Kod EAN:

Bardziej szczegółowo

Inteligentny dom w systemie Xcomfort

Inteligentny dom w systemie Xcomfort www.eaton.com www.xcomfort.pl Inteligentny dom w systemie Xcomfort ZAPALANIE GOTOWYCH SCEN ŚWIETLNYCH ŁAGODNE ZAPALANIE ŚWIATŁA W NOCY np. scena do czytania np. scena nastrojowa Twoje dziecko wchodzi do

Bardziej szczegółowo

Inteligentne sterowanie

Inteligentne sterowanie i ThorluxSmart System wykorzystuje najnowszą technologięcyfrową aby zapewnić prostą, skuteczną metodę sterowania oświetleniem, która minimalizuje zużycie energii przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie energooszczędne Ensto

Oświetlenie energooszczędne Ensto 1 (5) Oświetlenie energooszczędne Ensto Decyzja o zamontowaniu w budynku systemu oświetlenia firmy Ensto opartego na czujnikach ruchu to dobre posunięcie. Energooszczędne rozwiązania Ensto pozwalają na

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne wyposaŝenie domu. Instalacje elektryczne

Nowoczesne wyposaŝenie domu. Instalacje elektryczne Nowoczesne wyposaŝenie domu. Instalacje elektryczne Spis treści Podstawowe pojęcia związane z instalacjami elektrycznymi Rodzaje i źródła prądu Rodzaje prądu Prąd przemienny jednofazowy Prąd przemienny

Bardziej szczegółowo

F1102 F1104 F2106 F2107

F1102 F1104 F2106 F2107 System FHome -sterowniki -moduł integracji z alarmem rh-serwer rh-serwer LR F1001 F1002 rh-ac15s4r4 F2901 Radio Transmisja dukierunkowa 2 niezależne moduły Ilość nadajników 15 Ilość przekaźników 4 Procesor

Bardziej szczegółowo

tabela doboru mechanizmów Niloe

tabela doboru mechanizmów Niloe Nr ref. OCHRONA PRZED ZAMALOWANIEM Łącznik jednobiegunowy 10 AX 6645 00 6646 00 20 6650 98 STEROWANIE OŚWIETLENIEM Łącznik schodowy 10 AX Łącznik świecznikowy 10 AX 6645 20 6646 20 20 6650 98 6645 06 6646

Bardziej szczegółowo

Inteligentny Dom mieszkaj z klasą Poradnik SMARTech. Część IX Ekonomiczne aspekty Inteligentnego Domu

Inteligentny Dom mieszkaj z klasą Poradnik SMARTech. Część IX Ekonomiczne aspekty Inteligentnego Domu mieszkaj z klasą Poradnik SMARTech Zapraszam Cię serdecznie do lektury Poradnika o Inteligentnych Domach. Pod adresem poradnik@inteligentnydom.pl czekam na Twoje pytania, wątpliwości i opinie. Część IX

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie Podstawy. Centrum szkoleniowe ISC. July 2009

Oświetlenie Podstawy. Centrum szkoleniowe ISC. July 2009 Oświetlenie Podstawy Centrum szkoleniowe ISC July 2009 Oświetlenie Podstawy - Spis treści Wprowadzenie Wybór parametrów Oświetlenie budynków - przegląd Oświetlenie mieszkań - przegląd Inne rodzaje oświetlenia

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE wtyczkowe i biurkowe

ZASILACZE wtyczkowe i biurkowe Zasilacze typu ADAPTER I DESKTOP (moc 6W-120W) Zasilacze tego typu stosuje się do urządzeń, w których zarówno moc jak i konstrukcja nie umoŝliwiają uŝycia zasilacza wewnętrznego (do zabudowy). Zasilacze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton Instrukcja obsługi sterownika Triton I. Zastosowanie Sterownik TRITON przeznaczony jest do obsługi generatorów. Sterownik ten jest wyposażony w funkcję sterowania przekaźnikiem światła oraz przekaźnikiem

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTOWY. Bądź z domem zawsze w kontakcie

KATALOG PRODUKTOWY. Bądź z domem zawsze w kontakcie KATALOG PRODUKTOWY Bądź z domem zawsze w kontakcie 01 Kontroler Oto Twoje własne centrum zarządzania najważniejszym miejscem na świecie: domem. To niepozorne urządzenie jest sercem inteligentnego systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA SYSTEMU LCN-HMS (apartamenty)

SPECYFIKACJA SYSTEMU LCN-HMS (apartamenty) Specyfikacja systemu LCN-HMS Strona 1 z 17 SPECYFIKACJA SYSTEMU LCN-HMS (apartamenty) Warszawa, maj 2008 LCN Mazowsze ul. Marsa 56 pok. 325 04-242 Warszawa tel. (22) 371 03 55 fax. (22) 425 43 27 Issendorff

Bardziej szczegółowo

MNS/ZP/A/17/15 Szczecin dnia 29.09.2015 r.

MNS/ZP/A/17/15 Szczecin dnia 29.09.2015 r. MNS/ZP/A/17/15 Szczecin dnia 29.09.2015 r. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Dostawa instalacji

Bardziej szczegółowo

Inteligentne rozwiązanie. Czujniki STEINEL i KNX w idealnej współpracy.

Inteligentne rozwiązanie. Czujniki STEINEL i KNX w idealnej współpracy. Inteligentne rozwiązanie Czujniki STEINEL i KNX w idealnej współpracy. Precyzja i funkcjonalność czujników firmy STEINEL wynoszą ideę automatyzacji budynków KNX na wyższy poziom. Czujniki firmy STEINEL,

Bardziej szczegółowo

REGULATOR NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ STR-NE DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

REGULATOR NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ STR-NE DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA REGULATOR NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ STR-NE DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA Białystok 2014r INFORMACJE OGÓLNE Dane techniczne: - zasilanie 230V AC 50Hz - pobór mocy: maksymalnie 6W - sposób montażu: szyna

Bardziej szczegółowo

Koordynacja aparatury z odbiornikami Wyłączniki nadprądowe

Koordynacja aparatury z odbiornikami Wyłączniki nadprądowe Koordynacja aparatury z odbiornikami Wyłączniki nadprąwe Zastosowanie wyłączników nadprąwych Nowe źródła światła z układami elektronicznymi (zasilacze, stateczniki) powodują powstanie dużych, przejściowych

Bardziej szczegółowo

Czujnik Obecności z wyjściem 1/10V

Czujnik Obecności z wyjściem 1/10V J Czujnik Obecności z wyjściem 1/10V Opis produktu / Użytkowanie Czujnik EE812 jest urządzeniem wykrywającym obecność z wyjściem 1/10V, zaprojektowanym do detekcji ruchów o niskiej amplitudzie (np.: osoba

Bardziej szczegółowo

Inteligentne instalacje do ogrodu. garden

Inteligentne instalacje do ogrodu. garden Inteligentne instalacje do ogrodu garden Zapraszamy Cię do ogrodu Domito Garden! Domito Garden to innowacyjny system sterowania oświetleniem oraz innymi urządzeniami elektrycznymi w ogrodzie. Dzięki temu

Bardziej szczegółowo

Sterownik LED WIFI RGB 12V, 24V 12A + pilot dotykowy

Sterownik LED WIFI RGB 12V, 24V 12A + pilot dotykowy Sterownik LED WIFI RGB 12V, 24V 12A + pilot dotykowy Wymiary pilota: Prąd: Rodzaj pilota / komunikacji: Wymiary: Moc: 115 x 55 x 20 mm 3x4A (12A) dotykowy, radiowy RF, smarfon, WiFi 127 x 66 x 32 mm 144

Bardziej szczegółowo

Sterowanie LED Odpowiednio dobrane sterowanie może nie tylko zapewni komfort działania led ale również ;

Sterowanie LED Odpowiednio dobrane sterowanie może nie tylko zapewni komfort działania led ale również ; Sterowanie LED Odpowiednio dobrane sterowanie może nie tylko zapewni komfort działania led ale również ; oszczędność zużytej energii poprzez funkcję Dimm iluminację oświetleniem w kolorach RGBW zdalne

Bardziej szczegółowo

Inteligentna automatyka budynkowa

Inteligentna automatyka budynkowa Inteligentna automatyka budynkowa Mózg Systemu Fibaro Home Center Urządzenie sterujące i zarządzające systemem Fibaro, Bezprzewodowo komunikuje się z komponentami systemu Fibaro, Pozwala kontrolować do

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie ABIS-C1. System automatyki budynkowej bazujący na transmisji radiowej na przykładzie instalacji w technologii Eaton xcomfort

Ćwiczenie ABIS-C1. System automatyki budynkowej bazujący na transmisji radiowej na przykładzie instalacji w technologii Eaton xcomfort Ćwiczenie ABIS-C1. System automatyki budynkowej bazujący na transmisji radiowej na przykładzie instalacji w technologii Eaton xcomfort AUTOMATYKA BUDYNKOWA IMPLEMENTACJA W SIECIACH INTELIGENTNYCH KATEDRA

Bardziej szczegółowo

DOMOFONY I VIDEODOMOFONY TELEWIZYJNE SYSTEMY DOZORU SYSTEMY ALARMOWE AUTOMATYKA BUDYNKOWA CENNIK SYSTEM AUTOMATYKI BUDYNKOWEJ

DOMOFONY I VIDEODOMOFONY TELEWIZYJNE SYSTEMY DOZORU SYSTEMY ALARMOWE AUTOMATYKA BUDYNKOWA CENNIK SYSTEM AUTOMATYKI BUDYNKOWEJ DOMOFONY I VIDEODOMOFONY TELEWIZYJNE SYSTEMY DOZORU SYSTEMY ALARMOWE AUTOMATYKA BUDYNKOWA CENNIK SYSTEM AUTOMATYKI BUDYNKOWEJ MIWI-URMET Sp. z o.o. 91-341 Łódź, ul. Pojezierska 90 a tel. (0-42) 616 21

Bardziej szczegółowo

Aktualności. Inteligentna modernizacja z systemem SMARTHOME 2012/1. www.beg-luxomat.com. Czujniki ruchu i obecności. Lampy i wyłączniki zmierzchowe

Aktualności. Inteligentna modernizacja z systemem SMARTHOME 2012/1. www.beg-luxomat.com. Czujniki ruchu i obecności. Lampy i wyłączniki zmierzchowe Aktualności 2012/1 www.beg-luxomat.com Czujniki ruchu i obecności Lampy i wyłączniki zmierzchowe Inteligentna modernizacja z systemem SMARTHOME V-box SMARTHOME KNX Zegary SAFETYLUX Strona 4-5 Wygodnie,

Bardziej szczegółowo

PLD48 PIXEL DMX LED Driver

PLD48 PIXEL DMX LED Driver PLD48 PIXEL DMX LED Driver Instrukcja obsługi www.modus.pl ziękujemy za zakup naszego urządzenia. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby nasze produkty były najwyższej jakości i spełniły Państwa oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Jak wykonać projekt i instalację inteligentną w systemie KNX/EIB?

Jak wykonać projekt i instalację inteligentną w systemie KNX/EIB? Inteligentny Dom Inteligentny Dom Jak wykonać projekt i instalację inteligentną w systemie KNX/EIB? Poradnik SMARTech (fragmenty) Zapraszamy do zapisu na Poradnik o Inteligentnych Domach na www.inteligentnydom.pl.

Bardziej szczegółowo