Pomiary drogi (przemieszczenia) i kąta [5]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pomiary drogi (przemieszczenia) i kąta [5]"

Transkrypt

1 Pomiary drogi (przemieszczenia) i kąta [5] Metody potencjometryczne Odwzorowanie wielkości wejściowej (droga, kąt) w zmianę oporności (R(x)). Obiekt pomiaru łączony jest bezpośrednio lub za pomocą przekładni ze ślizgaczem potencjometru (obrotowego lub liniowego) [5] Właściwości. Zakres -potencjometry obrotowe 0 o -360 o -liniowe 0-20 mm do 0-2m Oporność 100 Ω do 100kΩ Liniowość 0,05% 0,2% Trwałość cykli Pomiary statyczne i dynamiczne. Podatność na zużycie.

2 Metody indukcyjne wykorzystuje się oddziaływanie ciała ferromagnetycznego na indukcję magnetyczną w cewce. Czujnik dławikowy prosty (zmiana szczeliny powietrznej x) Indukcyjność obwodu L zależy od szczeliny powietrznej. L(x) jest nieliniowe stąd konieczność zastosowania linearyzacji. Czujnik dławikowy różnicowy Różnica sygnałów jest w przybliżeniu liniowa. Pomiary statyczne i dynamiczne.

3 Czujnik transformatorowy Wykorzystują zmianę indukcyjności wzajemnej między cewkami (obecność dodatkowej cewki wzbudzeniowej po stronie wtórnej) Pracuje przeważnie w układzie różnicowym [5] Właściwości: zakresy pomiarowe 0, mm liniowość 0,15..0,5 % dryf temperaturowy 0, ,01 %/K Pomiary statyczne i dynamiczne. Pomiar kontaktowy Podlega zużywaniu się Czujniki parametryczne wymagające zasilania

4 Czujnik wiroprądowy Podstawowe elementy układu: czujnik z cewką nawiniętą na izolatorze ceramicznym, generator wysokiej częstotliwości (1MHz). generowany prąd przepływa przez cewkę czujnika i wytwarza szybkozmienne pole magnetyczne indukujące prądy wirowe w przewodniku. Te z kolei wytwarzają pole magnetyczne które nakładając się na pierwotne zmienia oporność magnetyczną i indukcyjność cewki. Skutkiem zmian zależnych od odległości jest zmiana amplitudy i fazy prądu płynącego w obwodzie generatora (A(d),f(d)). demodulator, który przekształca powstający zmodulowany sygnał w niskoczęstotliwościowe zmiany napięcia zależne liniowo od odległości.

5 Właściwości: Charakterystyka liniowa w szerokim przedziale odległości Zakresy pomiarowy nawet do 4mm dla pomiarów statycznych Niewielkie rozmiary Zależność charakterystyki od przenikalności magnetycznej i kształtu czopa wału (wymagana odrębna kalibracja każdego układu) Wpływ temperatury na charakterystykę układu (np. 5% na 60C) Mała wartość składowej dynamicznej w porównaniu do składowej statycznej mierzonego na wyjściu demodulatora napięcia Zakres dynamiczny 500:1 Zakres częstotliwości 0-10kHz (teoretycznie) Hz (praktycznie) Pomiar bezkontaktowy Brak części ruchomych, brak zużycia z tym związanego Pomiary statyczne i dynamiczne Czujnik parametryczny wymagający zasilania

6 Metody pomiaru za pomocą sensorów pola magnetycznego (hallotrony) Sensory pola magnetycznego wykorzystują odchylenie ładunków poruszających się polu magnetycznym. [5] Cienka płytka półprzewodnikowa przez którą przesyłany jest prąd sterujący I o. Tory elektronów odchylane są przez składową pola magnetycznego o gęstości strumienia magnetycznego B z co powoduje powstanie różnicy potencjałów na poprzecznych stronach płytki U H (napięcie Halla U H (B z )). W celu pomiaru drogi magnes stały jest przymocowany do poruszającego się obiektu i prowadzony ponad nieruchomym czujnikiem. Właściwości Decydującą zaletą jest wytwarzanie elementów czujnika jak i elektroniki opracowującej za pomocą standardowej technologii półprzewodnikowej (zintegrowane w jednym chipie) Konieczność linearyzacji, duża czułość poprzeczna (B z ) zmienia się także w podczas ruchu pionowego do kierunku pomiaru. Pomiar statyczny i dynamiczny.

7 Metody pojemnościowe jako efekt pomiarowy wykorzystywana jest zmiana pojemności kondensatora płytowego (C(d)). W celu pomiaru mogą być wykorzystane zmiany powierzchni płyty, odległości płyt, przenikalności elektrycznych.

8 Właściwości: Możliwość wytwarzania prawie dowolnych charakterystyk poprzez odpowiednie ukształtowanie geometrii płyty. Nieczułość na wahania temperatury i możliwość pracy w wysokich temperaturach. Wpływ pojemności kabla łączącego przetwornik z innymi elementami układu pomiarowego. Pomiar statyczny i dynamiczny Zakres pomiarowy 0,1..10 mm Rozdzielczość 0, nm Liniowość 0,01% Czujniki parametryczne wymagające zasilania

9 Metody ultradźwiękowe - pomiar opiera się na pomiarze czasu przebiegu impulsu ultradźwiękowego od źródła do odbiornika. Jako przetworniki stosuje się elementy piezoelektryczne (przy przyłożeniu napięcia piezoelektryki odkształcają się). Przy krótkotrwałym pobudzeniu zmiennym napięciem drgają generując sygnał ultradźwiękowy (20kHz- 200kHz), który odbijając się od przeszkody wraca do tego samego przetwornika, który jest w stanie oczekiwania. Ponieważ efekt piezoelektryczny jest odwracalny (przy odkształcaniu wytwarza się na powierzchni ładunek elektryczny) ten sam element służy jako odbiornik.

10 [5] Właściwości: Konieczność zastosowania filtru pasmowego (blok przygotowanie sygnału) strojonego na częstotliwość generowanego sygnału. Zależność prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej od temperatury, wilgotności i ciśnienia stycznego powietrza (pomijalny).

11 Wpływ temperatury na prędkość fali akustycznej w powietrzu Prędkosć dźwięku [m/s] Temperatura [C] Przy wyskalowanym pomiarze dla temperatury 20 C i dalszych pomiarach np. w 100C błąd ok. 12% Konieczność kompensacji wpływu temperatury (zintegrowany czujnik temperatury) Własności przetwornika zależą od częstotliwości generowanej fali ultradźwiękowej: wyższe częstotliwości pozwalają na zwiększenie rozdzielczości pomiaru, ale są łatwiej pochłaniane przez powietrze. Należy także uwzględnić ewentualne zakłócenia od innych źródeł ultradźwięków. Należy wziąć pod uwagę silne pochłanianie ultradźwięków przez niektóre materiały o strukturze porowatej i o niewielkiej gęstości (np. tworzywa piankowe) lub niektóre gazy (np. CO 2 ) oraz minimalną wielkość rozpoznawanego obiektu. Pomiar statyczny i dynamiczny.

12 Magnetostrykcyjne czujniki drogi Magnetostrykcja efekt odkształcenia sprężystego ferromagnetyka pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego. [5] Element pomiarowy ( przewód falowy ) składa się z rury wykonanej z materiału magnetostrykcyjnego (np. stopy z udziałem niklu), w której wnętrzu znajduje się drut miedziany. Na ten drut podaje się impulsy elektryczne (np. o częstotliwości 1 khz) co powoduje powstanie kołowego pola magnetycznego w przewodzie falowym. W miejscu pomiaru położenia znajduje się magnes (przeważnie pierścieniowy) dający prostopadłe do przewodu falowego linie pola magnetycznego. Nakładanie się pól magnetycznych wywołuje efekt magnetostrykcji w przewodzie falowym i powoduje skręcenie przewodu falowego. Ponieważ przepływający prąd w przewodniku to krótki impuls w przewodzie powstaje fala skrętna rozchodząca się od miejsca lokalizacji magnesu pierścieniowego do obu końców przewodu falowego. Fala skrętna dociera do przetwornika piezoelektrycznego którego odkształcenie powoduje generację napięcia. W drugim kierunku fala jest wytłumiana poprzez tłumik. Czas od przyłożenia napięcia impulsu prądowego aż do rejestracji fali skrętnej przez przetwornik piezoelektryczny jest proporcjonalny do odległości miedzy magnesem ( z możliwością przemieszczania się) i końcem pręta. Pomiar drogi następuje w oparciu o pomiar czasu. Właściwości: Rozdzielczość µm przy długości nawet kilku metrów. Prostota budowy, możliwość stosowania w warunkach ekstremalnych. Pomiary statyczne i dynamiczne.

13 Nadajniki wartości absolutnej kąta - resolwery Resolwery optyczne składają się z tarczy szklanej z kilkoma współosiowo umieszczonymi ścieżkami z jasnymi i ciemnymi polami. [5] Ścieżki te są odczytywane przez promieniowo usytuowane bramki świetlne (fotoelementy). Liczba ścieżek ustala rozdzielczość resolwera. Za pomocą n ścieżek można zakodować 2 n położeń. Ostateczny zakres i rozdzielczość wynika z zastosowanych przełożeń mechanicznych (np. kilka tarcz związanych poprzez przekładnie mechaniczne o przełożeniach równych rozdzielczości każdej z nich). Z definicji pomiary statyczne jak i dynamiczne.

14 Inkrementalne metody pomiarowe Metody oparte o zliczanie pojedynczych zdarzeń (impulsów elektrycznych) gdzie kolejne zarejestrowane zdarzenie wyznacza przyrost drogi (kąta). W celu określenia położenia absolutnego konieczne wyznaczenie położenia odniesienia. Enkoder optyczny podobna budowa do resolwera ale tylko jedna tarcza z jedną ścieżką z równooddalonymi szczelinami. [5] Za pomocą odpowiedniej siatki odczytującej i dwóch fotoodbiorników wytwarzane są dwa sygnały przesunięte w fazie względem siebie o 90 o co pozwala na odczyt kierunku ruchu. [5]

15 Aby inkrementalnemu wynikowi pomiaru przypisać wartość absolutną położenia należy ustalić punkt odniesienia (punkt zerowy). Następuje to zwykle poprzez zastosowanie dodatkowego przełącznika (np. dotykowego tzw. krańcówki ), który wyznacza pozycję zerową (np. w przypadku skomputeryzowanych pomiarów, czy zastosowania gotowego sterownika, w momencie kontaktu badanego obiektu z krańcówką zerujemy wartość licznika ilości impulsów enkodera tzw. jazda odniesieniowa ). W przypadku wykorzystywania enkodera ze znacznikiem zera (możliwy tylko jeden obrót enkodera). W przypadku zastosowania komputera do pomiarów za pomocą enkodera stosuje się karty rozszerzeń (karty enkodera) które automatycznie w tle (za pomocą procedur obsługi przerwań) same zliczają ilość impulsów natomiast zadaniem programu komputerowego jest jedynie odczyt aktualnego stanu licznika. Liniały inkrementalne wersja liniowa enkodera obrotowego. Liniały inkrementalne działające w oparciu o indukcję (dla kilkumetrowych długości) taśma magnetyczna z zapisanymi impulsami i głowica odczytująca poruszająca się względem taśmy. Właściwości Ilość impulsów na obrót (enkodery obrotowe) Poprzez analizę zboczy można rozdzielczość zwiększyć dwukrotnie Możliwe zastosowanie przekładni mechanicznej. Liniały inkrementalne rozdzielczość 1µm

16 Metody laserowe.zasadą pracy jest pomiar czasu przebiegu promieniowania laserowego od głowicy do obiektu i z powrotem oraz wyliczenie odległości od przedmiotu. Przykładowe właściwości *Rozdzielczość przy zakresie 4m min. 70 mm (min. wielkość obiektu) *Minimalny współczynnik odbicia 1,8% *Rozdzielczość przy zakresie 15m min. 80 mm (min. wielkość obiektu) *Minimalny współczynnik odbicia 20% Metody optyczne Metody pozwalające na znalezienie położenia i orientacji bryły sztywnej trójwymiarowej względem układu kamery na podstawie informacji wizyjnej z niej pochodzącej oraz znajomości wymiarów bryły i ogniskowej kamery (zagadnienie z zakresu rozpoznawania obrazów, robotyka).

I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków

I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków Konferencje Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki I informatyki ul. Nadbystrzycka 38A 20-618 Lublin I Sympozjum Naukowe Elektryków

Bardziej szczegółowo

polaryzacja liniowa polaryzacj kołow

polaryzacja liniowa polaryzacj kołow Polaryzacja własność fali poprzecznej (światło). Fala spolaryzowana oscyluje w wybranym kierunku, niespolaryzowana oscyluje we wszystkich kierunkach jednakowo. Polaryzacja światła wiąże się wyłącznie z

Bardziej szczegółowo

MECHATRONIKA. 1. WPROWADZENIA i POJĘCIA PODSTAWOWE. Dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK prof. UWM. 2009r 1

MECHATRONIKA. 1. WPROWADZENIA i POJĘCIA PODSTAWOWE. Dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK prof. UWM. 2009r 1 Dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK prof. UWM MECHATRONIKA 1. WPROWADZENIA i POJĘCIA PODSTAWOWE - Podstawowe pojęcia mechatroniki - Przykłady urządzeń mechatronicznych - Analiza procesowa systemów mechatronicznych

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Popołudniowa: Multimedia, grafika i technologie internetowe Obraz jako środek przekazu informacji. Andrzej Majkowski

Wszechnica Popołudniowa: Multimedia, grafika i technologie internetowe Obraz jako środek przekazu informacji. Andrzej Majkowski Wszechnica Popołudniowa: Multimedia, grafika i technologie internetowe Obraz jako środek przekazu informacji Andrzej Majkowski Obraz jako środek przekazu informacji Rodzaj zajęć: Wszechnica Popołudniowa

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH Wirtualna Fizyka Wiedza Prawdziwa nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-032/10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM

Bardziej szczegółowo

4. JEDNOSTKI I WZORCE MIAR

4. JEDNOSTKI I WZORCE MIAR 4. JEDNOSTKI I WZORCE MIAR 4.1. Jednostki miar Jednostka miary jest umownie przyjętą i wyznaczoną z dostateczną dokładnością wartością danej wielkości, która służy do porównania ze sobą innych wartości

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo

POMIARY BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH

POMIARY BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH ĆWICZENIE 1 POMIY BEZPOŚEDNIE I POŚEDNIE PODSTWOWYCH WIELKOŚCI ELEKTYCZNYCH 1.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest nauczenie posługiwania multimetrem cyfrowym i przyrządami analogowymi przy pomiarach

Bardziej szczegółowo

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych 5. SYSTEMY POMIAROWE 5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych System pomiarowy jest definiowany jako zbiór jednostek funkcjonalnych tworzących całość organizacyjną, objętych wspólnym sterowaniem

Bardziej szczegółowo

12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ I JEJ WYBRANE ZASTOSOWANIA W CHARAKTERYSTYCE KATALIZATORÓW NOŚNIKOWYCH

12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ I JEJ WYBRANE ZASTOSOWANIA W CHARAKTERYSTYCE KATALIZATORÓW NOŚNIKOWYCH GRZEGORZ SŁOWIK Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowsiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin grzesiek.slowik@gmail.com Rozdział 12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE

ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE InŜynieria Maszyn, R. 15, z. 1-2, 2010 obrabiarka, błąd przestrzenny identyfikacja, metoda Paweł TUREK 1 Wojciech KWAŚNY 1 Jerzy JĘDRZEJEWSKI 1 ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Sieci przemysłowe w sterowaniu maszyn

Sieci przemysłowe w sterowaniu maszyn POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I INFORMATYKI Sieci przemysłowe w sterowaniu maszyn Dr inż. Andrzej Piotrowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wykład 1

Bardziej szczegółowo

Ramiona pomiarowe pomiary skaningowe i specjalne, pomiary w rozszerzonym zakresie, oprogramowania

Ramiona pomiarowe pomiary skaningowe i specjalne, pomiary w rozszerzonym zakresie, oprogramowania 38 MECHANIK NR 1/2009 Ramiona pomiarowe pomiary skaningowe i specjalne, pomiary w rozszerzonym zakresie, oprogramowania EUGENIUSZ RATAJCZYK* Pomiary skaningowe za pomocą bezstykowo pracujących głowic laserowych.

Bardziej szczegółowo

JSC FORTEZA FORTEZA PC (50m 100m 200m)

JSC FORTEZA FORTEZA PC (50m 100m 200m) Mikrofalowa bariera Bistatyczna Forteza 50, 100, 200 PC Instrukcja obsługi i Instrukcja serwisowa 2012-04-12 2012 Odwiedź naszą stronę internetową: www.forteza.pl Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA STUDIA DZIENNE

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA STUDIA DZIENNE POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA STUDIA DZIENNE SŁAWOMIR KOCH ŚRODOWISKO PROGRAMOWE OPTYMALNEGO PROJEKTOWANIA WOLNOSTOJĄCEGO SYSTEMU FOTOWOLTAICZNEGO COMPUTER AIDED

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do swiz ZP 12/2013/CZP szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Ogólne zestawienie

Załącznik nr 1 do swiz ZP 12/2013/CZP szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Ogólne zestawienie Ogólne zestawienie Przedmiot zamówienia został podzielony na 21 części (zadań). Numer części (zadania) Nazwa laboratorium wyposażenie ogólnie 1 Laboratorium Komputerowego Wspomagania Badań i Projektowania

Bardziej szczegółowo

Paweł Węgierek. Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi

Paweł Węgierek. Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi Paweł Węgierek Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi Lublin 2013 Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych

Bardziej szczegółowo

Rozwój radiofonii i telewizji

Rozwój radiofonii i telewizji Alina Karwowska-Lamparska Opisano historię rozwoju radiofonii od koncepcji pierwszej emisji radiowej, przez radio kryształkowe, emisję sygnałów radiofonicznych i stereofonię do radia cyfrowego i połączenia

Bardziej szczegółowo

Zautomatyzowane Systemy Wytwarzania Stacja Meteorologiczna

Zautomatyzowane Systemy Wytwarzania Stacja Meteorologiczna Zautomatyzowane Systemy Wytwarzania Stacja Meteorologiczna AiR V sem. Gr. A4/2 Bartosz Orszulak Wiktor Pilewski Bartłomiej Wicher Adam Szmajdziński 26 stycznia 2011 1 Spis treści 1 Założenia projektu 4

Bardziej szczegółowo

Elektronika (konspekt)

Elektronika (konspekt) Elektronika (konspekt) Franciszek Gołek (golek@ifd.uni.wroc.pl) www.pe.ifd.uni.wroc.pl Wykład 02 Analiza obwodów prądu stałego Źródło napięciowe Idealne źródło napięciowe jest dwójnikiem, na którego zaciskach

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POMIAROWY DO MONITOROWANIA PĘKANIA POŁĄCZEŃ MONTAŻOWYCH STOSOWANYCH W PRZEMYŚLE LOTNICZYM

SYSTEM POMIAROWY DO MONITOROWANIA PĘKANIA POŁĄCZEŃ MONTAŻOWYCH STOSOWANYCH W PRZEMYŚLE LOTNICZYM SYSTEM POMIAROWY DO MONITOROWANIA PĘKANIA POŁĄCZEŃ MONTAŻOWYCH STOSOWANYCH W PRZEMYŚLE LOTNICZYM Andrzej ZBROWSKI, Tomasz SAMBORSKI, Tomasz GIESKO, Dariusz BOROŃSKI, Tomasz MACHNIEWICZ Połączenia nitowe

Bardziej szczegółowo

ZROZUMIEĆ GRAMOFON czyli UPROSZCZNA TEORIA BUDOWY GRAMOFONÓW Wersja 1.0

ZROZUMIEĆ GRAMOFON czyli UPROSZCZNA TEORIA BUDOWY GRAMOFONÓW Wersja 1.0 ZROZUMIEĆ GRAMOFON czyli UPROSZCZNA TEORIA BUDOWY GRAMOFONÓW Ponieważ temat płyt analogowych jest nadal żywy, to siłą rzeczy i temat gramofonów analogowych nie przestał być aktualny. W dziedzinie tej jednak

Bardziej szczegółowo

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12].

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12]. Rys. 8.8. Model turbogeneratora ORC (Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej) Ź r ó d ł o: Z. K o z a n e c k i, Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej, opracowanie wewnętrzne.

Bardziej szczegółowo

Przenośne urządzenie laserowe do pomiarów i kalibracji

Przenośne urządzenie laserowe do pomiarów i kalibracji Laserowy system XL-80 Przenośne urządzenie laserowe do pomiarów i kalibracji Obrabiarki i maszyny współrzędnościowe Jedyne w swoim rodzaju narzędzie do wzorcowania obrabiarek i maszyn współrzędnościowych

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY I SYSTEMY UMOŻLIWIAJĄCE POZYSKIWANIE, ANALIZĘ I PREZENTACJĘ DANYCH PRODUKCYJNYCH

ELEMENTY I SYSTEMY UMOŻLIWIAJĄCE POZYSKIWANIE, ANALIZĘ I PREZENTACJĘ DANYCH PRODUKCYJNYCH ELEMENTY I SYSTEMY UMOŻLIWIAJĄCE POZYSKIWANIE, ANALIZĘ I PREZENTACJĘ DANYCH PRODUKCYJNYCH Grzegorz ĆWIKŁA Streszczenie: Artykuł przedstawia zagadnienia związane z integracją systemu produkcyjnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Opracowanie technologii i stanowiska do optymalizacji zintegrowanego systemu awionicznego na pokłady statków powietrznych

Opracowanie technologii i stanowiska do optymalizacji zintegrowanego systemu awionicznego na pokłady statków powietrznych INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH Sprawozdanie merytoryczne z wykonania projektu rozwojowego R00-O0066/3 Opracowanie technologii i stanowiska do optymalizacji zintegrowanego systemu awionicznego na

Bardziej szczegółowo

Pamięć masowa, (ang.) mass storage memory jest to pamięć trwała, umożliwiająca przechowywanie dużych ilości danych przez długi czas.

Pamięć masowa, (ang.) mass storage memory jest to pamięć trwała, umożliwiająca przechowywanie dużych ilości danych przez długi czas. Pamięć masowa, (ang.) mass storage memory jest to pamięć trwała, umożliwiająca przechowywanie dużych ilości danych przez długi czas. W odróżnieniu od pamięci operacyjnej, nie pozwala na adresowanie pojedynczych

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁO TO TECHNOLOGIA WIEDZA DLA PROFESJONALNYCH WARSZTATÓW

ŚWIATŁO TO TECHNOLOGIA WIEDZA DLA PROFESJONALNYCH WARSZTATÓW ŚWIATŁO TO TECHNOLOGIA WIEDZA DLA PROFESJONALNYCH WARSZTATÓW WSZYSTKO O TECHNICE OŚWIETLENIOWEJ Od ponad 100 lat HELLA służy swoim partnerom i klientom kompetencją i doświadczeniem. Z tych bogatych doświadczeń

Bardziej szczegółowo

E L E K T R O C H I R U R G I A. Z asady Elek trochirurgii

E L E K T R O C H I R U R G I A. Z asady Elek trochirurgii E L E K T R O C H I R U R G I A P o d s t a w y Z asady Elek trochirurgii SPIS TREŚCI Wstęp 03 Zasada elektrochirurgii 04 Zasady fizyczne Zmiany tkanek pod wpływem ciepła Czynniki wpływające na efekty

Bardziej szczegółowo

Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi:

Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi: Ćwiczenie POMIARY MOCY. Wprowadzenie Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi: P = U I (.) Jest to po prostu (praca/ładunek)*(ładunek/czas). Dla napięcia mierzonego w

Bardziej szczegółowo