INSTALACJE TELETECHNICZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTALACJE TELETECHNICZNE"

Transkrypt

1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU I MODERNIZACJI BASENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W ŁOMŻY TOM 7 INSTALACJE TELETECHNICZNE NAZWA I ADRES OBIEKTU: Szkoła Podstawowa nr 10 w Łomży INWESTOR: Miasto Łomża JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Aqua-Inwest Sp. z o.o. PROJEKT OPRACOWANY PRZEZ: 1) Projekt instalacji teletechnicznych Projektant: mgr inż. Grzegorz Giermakowski upr. nr DTK-WSB/02477/04/U Sprawdzający: mgr inż. Adam Pieścik Upr. nr Wa 626/92 DATA SPORZĄDZENIA PROJEKTU: Wrzesień 2007 roku 1

2 Spis zawartości Wyszczególnienie Strona 1. Część ogólna Inwestor i zleceniodawca Podstawa opracowania projektu Przedmiot i zakres projektu Dokumentacja związana Wykonawca i termin realizacji inwestycji Uzgodnienia 3 2. Część techniczna Budowa instalacji strukturalnej Budowa systemu wyświetlania informacji Budowa systemu pobierania opłat Budowa instalacji sterowania oddymianiem klatki schodowej Budowa instalacji sygnalizacji włamania Budowa instalacji nagłośnienia Budowa instalacji dzwonka szkolnego Warunki odbioru końcowego 10 Oświadczenie projektanta o zgodności projektu z przepisami i wiedzą techniczną Normy i dokumenty związane Zestawienia podstawowych materiałów i urządzeń Budowa instalacji strukturalnej Budowa systemu wyświetlania informacji Budowa systemu pobierania opłat Budowa instalacji telewizji dozorowej Budowa instalacji sygnalizacji włamania-napadu Budowa instalacji nagłośnienia Budowa instalacji dzwonka szkolnego Załączniki 16 Nr rys. Rys. nr 1 Rys. nr 2 Rys. nr 3 Rys. nr 4 Rys. nr 5 Rys. nr 6 Rys. nr 7 Rys. nr 8 Rys. nr 9 Część rysunkowa Schemat instalacji strukturalnej Schemat systemu wyświetlania informacji Schemat systemu pobierania opłat Schemat instalacji telewizji dozorowej Schemat instalacji sygnalizacji włamania-napadu Schemat instalacji nagłośnienia Piwnice. Przebieg instalacji teletechnicznych Parter. Przebieg instalacji teletechnicznych. Część I. Instalacja strukturalna, system pobierania opłat i wyświetlania informacji Parter. Przebieg instalacji teletechnicznych. Część II. Instalacja nagłośnienia, TVU i SWN 2

3 1. Część ogólna 1.1. Inwestor i zleceniodawca Miasto Łomża 1.2. Podstawa opracowania projektu umowa ze Zleceniodawcą, uzgodnienia, dokumentacja związana, normy krajowe i branżowe, katalogi dostawców urządzeń Przedmiot i zakres projektu budowa instalacji strukturalnej dla 31 punktów instalacyjnych, budowa systemu wyświetlania informacji dla 2 punktów informacyjnych, budowa systemu pobierania opłat dla 2 przejść, budowa instalacji telewizji dozorowej dla 6 punktów kamerowych, budowa instalacji sygnalizacji włamania 38 punktów instalacyjnych, budowa instalacji nagłośnienia dla 27 punktów instalacyjnych, budowa instalacji dzwonka szkolnego dla 3 punktów instalacyjnych Dokumentacja związana projekt architektoniczno - budowlany remontu i modernizacji baseny przy Szkole Podstawowej nr 10 w Łomży, projekt instalacji elektrycznych w remontowanym i modernizowanym basenie przy Szkole Podstawowej nr 10 w Łomży, projekty branżowe pozostałych instalacji Wykonawca i termin realizacji inwestycji Wykonawcę i termin realizacji inwestycji ustali Inwestor Uzgodnienia Niniejszą dokumentację uzgodniono z zainteresowanymi branżami biura projektów AQUA INWEST Sp. z o.o.,. 3

4 2. Część techniczna 2.1. Budowa instalacji strukturalnej Schemat instalacji strukturalnej na basenie przy Szkole Podstawowej nr 10 w Łomży przedstawia rys. nr 1. Dla budynku projektuje się system okablowania strukturalnego, umożliwiający dystrybucję usług teleinformatycznych. Elementami tej instalacji będą: - główna rozdzielnia dystrybucyjna budynku (BD-01), zawierające zakończenie okablowania poziomego dla budynku, wyposażona w przełącznik 24-portowy, - linie kablowe okablowania poziomego, - linia kablowa korespondencyjna telefoniczna do centrali abonenckiej CAA w szkole, - gniazda abonenckie końcowe na stanowiskach pracy. Przebieg projektowanej instalacji strukturalnej w na basenie przy Szkole Podstawowej nr 10 w Łomży na poszczególnych kondygnacjach przestawiają rys. od nr 7 do nr 9. W pokoju biurowym nr 1/37 na parterze zainstalować szafę 19 wiszącą wysokości 15U. Z szafy tej poprowadzić okablowanie poziome kablem typu UTP 4x2x0,5 kat. 5 do gniazdek końcowych na stanowiskach pracy, tablic informacyjnych i komputera systemu pobierania opłat. W rozdzielni głównej BD okablowanie poziome zakończyć na patch panelach z gniazdkami RJ-45. Główne ciągi kablowe w korytarzach na poszczególnych kondygnacjach prowadzić w projektowanych korytkach kablowych szerokości 100mm zgodnie z rys. nr od nr 7 do nr 9. W pomieszczeniach biurowych okablowanie prowadzić w rurkach RL 22 układanych pod tynkiem. W pomieszczeniu biurowym nr 1/37 serwerowni, komunikacji 1/38, klatce schodowej nr 1/09 oraz w pomieszczeniu ochrony zainstalować odcinek listwy instalacyjnej typu KIO 190x50 na odcinku pomiędzy szafą 19 i korytkiem kablowym X111-1 w przestrzeni sufitu podwieszonego. W listwach tych ułożyć okablowanie poziome. Doprowadzenie okablowania z korytka K-100 instalowanego w przestrzeni sufitu podwieszonego do stanowisk w recepcji wykonać w kanale podłogowym ujętym projektem instalacji elektrycznych. W samej recepcji instalację rozprowadzić w kanale DLP 50x105 ujętym również projektem instalacji elektrycznych. Na wszystkie kable założyć opaski oznaczeniowe na ich zakończeniach w przełącznicy budynkowej BD-01, przy wprowadzeniach do rurek elektroinstalacyjnych i przy gniazdach końcowych. Gniazda zanumerować. Na płytach czołowych patch paneli nanieść numerację gniazd. Instalacja strukturalna powinna spełniać wymagania normy PN-EN Wszystkie metalowe elementy konstrukcji wsporczych wraz z szafą 19 uziemić linką LgY 10. W celu rozdziału usług teleinformatycznych i integracji systemów pobierania opłat i wyświetlania informacji przewidziano przełącznik 24-portowy instalowany w szafie 19. 4

5 Dla potrzeb łączności telefonicznej dla pracowników basenu zaprojektowano linię kablową korespondencyjną telefoniczną z kabla typu YTKSYekw 10x2x0,5 z szafy BD-01do centralki telefonicznej abonenckiej CAA zainstalowanej w sekretariacie w szkole. W tym celu w szafie 19 instalacji strukturalnej nr BD-01 zainstalować patch panel wysokości 1U z jedną łączówką LSA PLUS 2/10. Na łączówce tej rozszyć projektowany kabel telefoniczny. W sekretariacie w szkole kable zakończyć łączówką LSA PLUS 2/10 instalowaną w puszce wnętrzowej PW20. Doprowadzenie do szafy BD-01 obwodu zasilającego 230V/50Hz ujęto w projekcie instalacji elektrycznych Budowa systemu wyświetlania informacji Schemat instalacji wyświetlania informacji w pływalni pokazano na rys. nr 2. W hali basenowej zainstalować tablicę informacyjną dużą 7 wierszy po 26 znaków wysokości 12cm zgodnie z rys. nr 8, zaś w recepcji tablicę informacyjną małą 2 wiersze po 20 znaków wysokości 12cm. Na tablicach tych będą wyświetlane bieżące informacje o czasie, temperaturze wody i powietrza oraz ilości osób w basenie i saunie. W trakcie zawodów sportowych na tablicy informacyjnej dużej będą wyświetlane wyniki poszczególnych zawodników. Projektowane tablice informacyjne zintegrowano w jeden system za pomocą lokalnej sieci komputerowej. W tym celu w instalacji strukturalnej ujęto doprowadzenie linii komputerowych kablem typu UTP 4x2x0,5 z szafy BD-01 instalowanej w pokoju biurowym nr 1/37. W hali basenowej na trybunach przewidziano 2 gniazdka instalacji strukturalnej z możliwością włączenia lokalnego komputera z oprogramowaniem do obsługi tablic informacyjnych. Główne komputerowe stanowisko do obsługi tablic informacyjnych przewidziano w recepcji (pom. nr 1/04) na I piętrze. Dodatkowe, przenośne stanowisko zaprojektowano w hali basenowej na trybunach. Ze względu na sieciowość systemu możliwe jest sterowanie tablicami informacyjnymi z dowolnego komputera będącego w tej sieci, posiadającego zainstalowane stosowne oprogramowanie. W celu wyświetlania na tablicach informacji z systemu pobierania opłat (ilość osób na basenie lub w saunie), komputerowe stanowisko systemu pobierania opłat zintegrowano z systemem wyświetlania informacji. Umożliwi to przepływ niezbędnych danych pomiędzy systemami po ustalonym protokole transmisji Budowa systemu pobierania opłat W celu usprawnienia obsługi klientów w pływalni zaprojektowano elektroniczny system pobierania opłat. Jako klucze elektroniczne zastosowano transpondery w kształcie zegarków na rękę. Dla stałych klientów przewidziano karty zbliżeniowe z nadrukiem. Poniżej przedstawiono zasadę działania systemu pobierania opłat. 5

6 W celu wejścia na teren pływalni kasjer zbliża kartę elektroniczną do czytnika kasowego wejściowego, aktywując transakcję. Klient dokonuje opłaty za pierwszą godzinę kąpieli (ustalony interwał czasowy), wg taryfy ustalonej dla danego klienta/grupy klientów, po czym wydaje klientowi paragon fiskalny dowód opłaty, aktywny zegarek (identyfikator na pasku), który jest jednocześnie przypisany do właściwej szafki. Klient zbliża zegarek do czytnika zainstalowanego przy bramce wejściowej, czytnik po odczytaniu i weryfikacji danych wysyła sygnał otwarcia bramki, umożliwiając przejście jednej osoby. Od momentu zatwierdzenia sprzedaży system zaczyna mierzyć czas za pobyt na terenie płatnym obiektu i naliczać opłatę wg ustalonej przez użytkownika taryfy. Po wyjściu z obszaru zamkniętego basenu Klient podaje swój zegarek kasjerowi, który zbliża go do czytnika kasowego, otrzymując na ekranie monitora informację np. wartości czasu korzystania z basenu przez klienta (i ew. innych usług rozliczanych przy pomocy zegarka n. sauny), z uwzględnieniem wartości zapłaconej z góry. W przypadku konieczności dopłaty wystawiany jest dodatkowy paragon fiskalny. W przypadku, gdy klientem jest osoba rozliczana okresowo, która zamierza opłacić cały lub część czasu korzystania z basenu, w takim wypadku kasjer wystawia paragon fiskalny łączny za wskazane odcinki czasu. Schemat systemu pobierania opłat pokazano na rys. nr 3. W pomieszczeniu ochrony na parterze zainstalować komputerowe stanowisko systemu pobierania opłat, wyposażone w komputer PC z oprogramowaniem EBasen, czytnik kasowy i drukarkę fiskalna z kasą na pieniądze. Z komputera systemu poprowadzić magistralę RS 485 poprzez konwerter sygnały RS 232/RS 485 do czytników zbliżeniowych instalowanych przy bramkach obrotowych (tripodach) przy wejściu do części komunikacyjnej pływalni na parterze i przy drzwiach do sauny (wydzielenie strefy płatnej basenu). Drzwi wejściowe do sauny należy wyposażyć w rygiel elektromagnetyczny typu NC oraz czujnik kontaktronowy dający sygnał o stanie drzwi (zamknięte/otwarte). Od wewnątrz pomieszczeń, przy drzwiach do sauny oraz przy bramkach obrotowych i bramkach uchylnych przy recepcji zainstalować przyciski ewakuacyjne zbij szybkę, umożliwiające wyjście ze strefy w stanie zagrożenia życia ludzkiego. Projektowane czytniki zbliżeniowe, czytnik kasowy i rygiel elektromagnetyczny zasilać z zasilaczy buforowych 12VDC/2A z akumulatorami 12V/17Ah, instalowanych w recepcji na parterze oraz w pomieszczeniu 01/19 w piwnicy (dla czytników w saunie). Magistralę systemu wykonać kablem typu FTP 4x2x0,5 kat. 6. Linie zasilające wykonać kablem typu YDY 3x1,5. Linie sterujące do tripodów, rygla elektromagnetycznego i przycisków ewakuacyjnych oraz do czujnika kontaktronowego wykonać kablem typu UTP 4x2x0,5. Okablowanie systemu układać w korytkach kablowych ujętych niniejszym opracowaniem. Doprowadzenie linii do czytników, rygli elektromagnetycznych i czujek kontaktronowych wykonać w rurkach instalacyjnych RL 22 p/t Budowa instalacji telewizji dozorowej 6

7 W kompleksie przewiduje się instalację telewizji dozorowej (TVU). Dzięki swoim właściwościom, instalacja ta umożliwia zdalny nadzór nad otoczeniem budynku w czasie rzeczywistym i archiwizację zdarzeń na rejestratorze cyfrowym. Elementami tej instalacji będą: - główne stanowisko nadzoru telewizyjnego, zlokalizowane w pomieszczeniu ochrony wyposażone w urządzenie do cyfrowej rejestracji zdarzeń z monitorem LCD 19, - dodatkowe stanowisko nadzoru telewizyjnego, zlokalizowane w recepcji wyposażone monitor LCD 15 do podglądu obraz z hali basenowej, - kamery stałe i obrotowe, - okablowanie i oprogramowanie systemu. Schemat instalacji telewizji dozorowej w na basenie przy Szkole Podstawowej nr 10 w Łomży przedstawia rys. nr 4. Do realizacji systemu telewizji dozorowej zastosowano kamery dualne obrotowe G4 serii 200, oraz kamery stałe typu DINION XP standardu PAL 1/3 o rozdzielczości 540 TVL, zasilane napięciem przemiennym 230V AC. Do kamer stałych wewnętrznych dobrano obiektywy o zmiennej ogniskowej mm z automatyczną przesłoną DC F/ , zaś do kamery zewnętrznej dobrano obiektyw zmiennoogniskowy 5-50mm z automatyczną przesłoną DC F/ Zastosowano obudowy zewnętrzne aluminiowe IP66 z daszkiem i grzałką 230V AC. W pomieszczeniu ochrony na parterze zainstalować stanowisko monitoringu wyposażone w rejestrator cyfrowy dla 6 torów wizyjnych z wbudowanym multiplekserem i przełącznikiem sekwencyjnym, klawiaturę sterującą systemu TVU oraz monitor LCD 17 zgodnie z rys. nr 9. Z rejestratora cyfrowego poprowadzić linie wizyjne do kamer nr K-1 do K-6 kablem typu RG59. Projektowane kamery zasilać przewodem typu YDY 3x1,5 z projektowanej tablicy zasilającej nr RO3 instalowanej w pomieszczeniu ochrony, ujętej projektem instalacji elektrycznych. Linie sterujące do kamer obrotowych wykonać kablem typu UTP 4x2x0,5 kat. 5. Dodatkowo w recepcji zainstalować monitor LCD 15 do lokalnego podglądu obrazu z hali basenowej. W pomieszczeniu ochrony projektowane kable układać w listwie instalacyjnej 190x50 ujętej niniejszym opracowaniem. W korytarzu oraz w pomieszczeniach technicznych w piwnicy linie wizyjne i sterujące układać na projektowanym korytku kablowym K-100. Linie zasilające układać na konstrukcji kablowej ujętej projektem instalacji elektrycznych. W pozostałych pomieszczeniach linie wizyjne i sterujące oraz zasilające układać osobno w rurkach RL 22 p/t. Na zewnątrz budynku doprowadzenie okablowana do poszczególnych kamer wykonać w rurkach pancernych karbowanych średnicy 20mm osobno kable wizyjne i sterujące oraz zasilające. 7

8 2.5. Budowa instalacji sygnalizacji włamania-napadu Dla potrzeb modernizowanego i remontowanego basenu przy Szkole Podstawowej nr 10 w Łomży projektuje się system sygnalizacji włamania-napadu oparciu o mikroprocesorową centralkę najnowszej generacji typu Galaxy G3-144 produkcji Ademco-Microtech. Elementami tego systemu będą: - zintegrowana centralka sygnalizacji włamania-napadu, zlokalizowana w pomieszczeniu ochrony na parterze, - magistrala komunikacyjna RS 485, pomiędzy centralką a koncentratorami RIO i manipulatorami dekadowymi rozbrajającymi poszczególne strefy, - czujki PIR (podczerwień) wraz z ich oprzewodowaniem z zabezpieczeniami antysabotażowymi, - kontaktrony, zainstalowane w drzwiach, - manipulatory dekadowe przy przejściach do strefy uzbrojonej w tę instalację, - sygnalizatory akustyczno-optyczne wewnętrzny i zewnętrzny, - oprogramowanie. Centralka umożliwi rejestrację wszystkich zdarzeń zachodzących w systemie z określeniem lokalizacji i czasu zdarzenia. Wszystkie parametry funkcjonalne tej instalacji, dla poszczególnych poziomów dostępu, określone zostaną przez użytkownika i stanowić będą wymagania funkcjonalne do zaprogramowania systemu. Schemat systemu sygnalizacji włamania przedstawia rys. nr 5. W pomieszczeniu ochrony na parterze zainstalować centralkę systemu sygnalizacji włamania-napadu typu Galaxy G3-144 z zasilaczem i dwoma akumulatorami 12V/17Ah zgodnie z rys. nr 9. W piwnicy w magazynie pom. nr 01/09 i pomieszczeniu nr 01/21 stacji uzdatniania zainstalować koncentratory PSU RIO zgodnie z rys. nr 7. Projektowaną centralkę i koncentratory RIO zasilać z tablicy zasilającej nr RO3, zainstalowanej w pomieszczeniu ochrony na parterze, ujętej projektem instalacji elektrycznej. Z centralki sygnalizacji włamania i koncentratorów RIO poprowadzić linie sygnalizacyjne do czujek kablem typu LIYY 6x0,5 zgodnie z rys. nr 5. W pomieszczeniach objętych systemem SWN zainstalować czujki PIR typu IR 918 AM firmy ELKRON. Drzwi wejściowe do poszczególnych pomieszczeń zabezpieczyć czujkami kontaktronowymi wpuszczanymi typu FC 509 o szczelnie 25mm. W drzwiach podwójnych zaprojektowano po jednej czujce na każde skrzydło, grupując czujki w grupy adresowe. Przy drzwiach podwójnych zainstalować puszki instalacyjne z zabezpieczeniem sabotażowym typu JB 720/WH, w których należy połączyć linie z poszczególnych kontaktronów w obrębie jednego adresu. W pomieszczeniu ochrony i przedsionku na parterze oraz na klatce schodowej i pomieszczeniu nr 01/17 technicznym w piwnicy zainstalować klawiatury systemu SWN typu Mk7. Wszystkie klawiatury z wyjątkiem pomieszczenia ochrony instalować w metalowych obudowach z zamkiem systemowym 8

9 ABLOY. Klawiatura nr KW-2 służyły do aktywacji i dezaktywacji systemu SWN na parterze. Klawiatura nr KL-3 do aktywacji i dezaktywacji systemu SWN na wejściu z klatki schodowej do pomieszczeń technicznych w piwnicy, zaś klawiatura KL-4 do aktywacji i dezaktywacji systemu SWN w pomieszczeniach z chemią w piwnicy. Klawiatura nr KL-1 (instalowana w pomieszczeniu ochrony) będzie używana do aktywacji systemu SWN w budynku, do identyfikacji źródła alarmu oraz nadzoru serwisowego nad systemem SWN. Magistralę systemu SWN wykonać kablem typu LIYCY-P 2x2x0,75. W budynku główne ciągi kablowe na prowadzić w projektowanych korytkach kablowych ujętych niniejszym opracowaniem. Doprowadzenie okablowania do poszczególnych czujek wykonać w rurkach RL 18 układanych p/t. W pomieszczeniu ochrony na parterze oraz na zewnątrz budynku zainstalować sygnalizatory optyczno-akustyczne zgodnie z rys. nr 9. Okablowanie do sygnalizatorów wykonać kablem typu LIYY 6x0,5. Oprogramowanie systemu powinien dokonać wykonawca instalacji wg instrukcji producenta sprzętu oraz w porozumieniu z administratorem obiektu Budowa systemu nagłośnienia Schemat systemu nagłośnienia na pływalni przedstawia rys. nr 6. Do budowy systemu nagłośnienia zastosowano system Plena produkcji firmy BOSCH. W recepcji na parterze zainstalować sterownik sieciowy z wbudowanym wzmacniaczem mocy 240W/100V. Przy stanowisku operatora zainstalować stację mikrofonową z 7 przyciskami nr SM-1. W pokoju trenera zainstalować stację mikrofonową nr SM-2, którą należy podłączyć do stacji SM-1 kablem UTP 4x2x0,5 kat. 5. Ze sterownika sieciowego poprowadzić linie głośnikowe do głośników zainstalowanych na terenie pływalni i w ciągach komunikacyjnych kablem typu YDY 2x1,5. W komunikacji głośniki mocować do konstrukcji sufitów podwieszonych oraz na ścianie na klatkach schodowych i szatniach na wysokości 2,2m. Na hali basenowej projektory dźwięku instalować na ścianie przy plaży na wysokości minimum 3m oraz na suficie nad trybunami. Linie głośnikowe prowadzić w metalowych korytkach ujętych niniejszą dokumentacją. Obiekt podzielono na 3 niezależne strefy nagłośnienia: - komunikacja parter wraz z szatniami i klatką schodową, - trybuny na hali basenowej, - plaża na hali basenowej. Wybór danej strefy będzie się odbywał za pomocą klawiatury przy stacji mikrofonowej SM-1 lub SM- 2, przy czym należy ustalić nadrzędność stacji SM-1 (recepcja). Zaprojektowany system będzie umożliwiał nagłośnienie pojedynczej strefy, dowolnej kombinacji stref jak i całej pływalni. Doprowadzenie linii zasilającej projektowane urządzenia ujęto w projekcie instalacji elektrycznych Budowa instalacji dzwonka szkolnego 9

10 W pomieszczeniu ochrony zainstalować programowalny sterownik dzwonka szkolnego z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, w rozdzielnicy naściennej RN2x12. Do pamięci sterownika należy wprowadzić godziny przerw lekcyjnych w trybie normalnym i lekcji skróconych. Z centralki poprowadzić linie sterujące kablem typu YDY3x1,5 do dzwonków zainstalowanych w ciągu komunikacyjnym i w szatniach. 3. Warunki odbioru końcowego O ile strony kontraktu na budowę instalacji nie ustalą inaczej, odbioru okablowania i oprzewodowania wybudowanych instalacji należy dokonać zgodnie z wymaganiami normy BN-89/ Zastosowane urządzenia, powinny spełniać ogólne wymagania norm elektrycznych (patrz punkt 4). Badanie i sprawdzenie działania poszczególnych instalacji, dokonać w oparciu o dokumentację techniczno-ruchową dostawcy urządzeń. Wykonawca instalacji teletechnicznych, powinien przedstawić komisji odbiorczej powołanej przez Inwestora następujące dokumenty: - dokumentację powykonawczą, wraz z protokółami wymaganych pomiarów elektrycznych i sprawdzeń jej funkcjonowania, wg dokumentacji techniczno-ruchowej, - atesty, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, świadectwa homologacji itp. na wbudowane materiały i urządzenia, - karty gwarancyjne na wbudowane urządzenia oraz gwarancję na wykonane roboty budowlano-montażowe. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA O ZGODNOŚCI PROJEKTU Z PRZEPISAMI I WIEDZĄ TECHNICZNĄ Oświadczam, że niniejszy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć Projektant: mgr inż. Grzegorz Giermakowski upr. proj. DTK-WSB/02477/04/U Sprawdzający: mgr inż. Adam Pieścik upr. proj. Wa 626/92 10

11 4. Normy i dokumenty związane Nr normy PN-EN :2004 PN-EN :2002 PN-EN :2002 PN-EN :2005 PN-EN :2005 PN-EN :2007 PN-EN :2000 PN-EN :2002 PN-93/E-08390/14 PN-93/E-08390/22 PN-93/E-08390/23 PN-93/E-08390/26 PN-EN :2000 PN-EN :2007 PN-EN :2002 PN-EN :2002 PN-EN :2003 PN-EN :2007 PN-EN :2002 PN-EN :2002 PN-EN :2002 PN-EN :2002 Tytuł Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego Technika informatyczna. Instalacja okablowania Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości Technika informatyczna. Instalacja okablowania Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków Technika informatyczna. Instalacja okablowania Część 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków Bezpieczeństwo urządzeń laserowych Bezpieczeństwo światłowodowych systemów telekomunikacyjnych Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania i napadu. Wymagania systemowe Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania. Zasilacze Systemy alarmowe. Część 5: Próby środowiskowe Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasady stosowania Systemy alarmowe. Włamaniowe systemu alarmowe. Ogólne wymagania i badania czujek Systemy alarmowe. Włamaniowe systemu alarmowe. Wymagania i badania aktywnych czujek podczerwieni Systemy alarmowe. Włamaniowe systemu alarmowe. Wymagania i badania pasywnych czujek podczerwieni Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostępu. Wymagania systemowe Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Część 2-1: Kamery telewizji czarno-białej Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Część 4-1: Monitory czarno-białe Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Część 5: Teletransmisja Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Część 7: Wytyczne stosowania Systemy i urządzenia transmisji alarmu. Część 1-1: Wymagania ogólne dotyczące systemów transmisji alarmu Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Ogólne wymagania dotyczące urządzeń Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Systemy transmisji alarmu wykorzystujące specjalizowane tory transmisji Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Systemy łączności cyfrowej wykorzystujące telefoniczną publiczną sieć komutowaną Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Systemy łączności akustycznej wykorzystujące telefoniczną publiczną sieć komutowaną 11

12 5. Zestawienie podstawowych urządzeń i materiałów 5.1. Budowa instalacji strukturalnej Lp. Wyszczególnienie Jedn. Ilość 1. Szafa wisząca 19 wysokości 15U kpl Listwa zasilająca do szafy 19 zawierająca 5 gniazdek 230V/50Hz kpl Panel 19 wys. 1U wyposażony w 24 gniazda RJ-45 kat. 5 nieekranowane kpl Panel 19 wys. 1U do prowadzenia kabli krosowych szt Magazyn wysokości 1U do montażu 6 listew LSA PLUS szt Łączówka 10-parowa LSA PLUS 2/10 rozłączna szt Puszka wnętrzowa PW 20 szt Switch 19 24x10/100Mb, 2x1Gb (Combo), HP ProCurve Switch 2626 kpl. 1 - zarządzanie: TFTP, Telenet, przeglądarka www, RMON, RMON II, SMON - bufor 8MB, - możliwość łączenia w stos do 16 urządzeń 9. Korytko kablowe X111-1 m Kabel UTP 4x2x0,5 kat. 5 m Kabel YTKSYekw 10x2x0,5 m Linka LgY 10 m Rurka RL 22 m Listwa kablowa KIO 190x50 z kompletem pokryw m Elementy połączeniowe do listwy KIO 190x50 szt Puszka podtynkowa średnicy 6cm szt Gniazdo podtynkowe 2xRJ-45 kat. 5 szt Patchcord UTP 4x2x0,5 kat. 5 długości 2m dwustronnie zakończony wtykiem RJ-45 szt Budowa systemu wyświetlania informacji Lp. Wyszczególnienie Jedn. Ilość 1. Tablica wierszowa duża o wymiarach 360x110cm, 7 wierszy po 26 pełnych kpl. 1 znaków wysokości 12cm w wierszu (każdy znak to matryca 8x6 punktów świetlnych, każdy punkt świetlny to 4 diody LED czerwone średnicy 5 mm), pomiędzy wierszami pas wolny szerokości jednej linii, przystosowana do pracy w trudnych warunkach pływalni, wyposażona dodatkowo w zegar, datownik i miernik temperatury wody oraz powietrza wraz z konstrukcją mocującą 2. Tablica wierszowa mała 2 wiersze po 20 pełnych znaków wysokości 12cm w kpl. 1 wierszu (każdy znak to matryca 8x6 punktów świetlnych, każdy punkt świetlny to 4 diody LED czerwone średnicy 5 mm), pomiędzy wierszami pas wolny szerokości jednej linii wraz z konstrukcją mocującą 3. Oprogramowanie systemu do obsługi tablic informacyjnych kpl Komputer HP dx2300 MT PD GHz/800MHz/2x2MB Dual Core, kpl GBHDD, 512MB RAM, nagrywarka DVD+RW, WinXP PL 5. Monitor LCD 17 kpl. 1 12

13 5.3. Budowa systemu pobierania opłat Lp. Wyszczególnienie Nr kat. UNICARD Jedn. Ilość 1. Komputer kasowy HP dx2300 MT PD-925 kpl GHz/800MHz/2x2MB Dual Core 160GBHDD, 512MB RAM, nagrywarka DVD+RW WinXP PL 2. HP Monitor 17'' LCD kpl Zasilacz awaryjny UPS 1000VA kpl Drukarka fiskalna Posnet Thermal kpl Szuflada na pieniądze współpracująca z drukarką fiskalną kpl Drukarka laserowa HP LaserJet 1018 kpl Oprogramowanie do obsługi klienta system EBasen kpl Bramka kołowrotkowa, wykonana ze stali nierdzewnej, kpl. 2 napęd elektryczny z automatycznym obrotem ramion funkcja PANIC opuszczania ramion kołowrotu - BRK80 9. Bramka uchylna na bok, wykonana ze stali nierdzewnej, kpl. 2 sterowana z pulpitu, otwieranie ręczne, blokada elektromagnetyczna BRU Czytnik RFID kasowy kodu transponderowego kpl Czytnik RFID bramkowy kodu transponderowego kpl Czytnik RFID ścienny - punkt odczytu z 6xLED, natynkowy, kpl. 1 umieszczony w zwartej obudowie umożliwia odczyt czasu przebywania na basenie, sterować przejściem w saunie i informować o jej zajętości (sauna, sala gimn., fizykoterapia, solarium, siłownia) 13. Elektrorygiel NO 12VDC kpl Konwerter RS232/RS485 kpl Pasek na rękę z transponderem (numerowany) kpl Karta transponderowa dla klientów (karnet) z jednostronnym kpl. 50 nadrukiem w pełnym kolorze 17. Zasilacz buforowy 12VDC/2A szt Akumulator 17Ah/12V szt Przycisk ewakuacyjny zielony natynkowy zbij szybkę szt Kabel UTP 4x2x0,5 m Przewód YDY 3x1,5 m Przewód FTP 4x2x0,5 kat. 6 m Rurka RL 22 m 40 13

14 5.4. Budowa instalacji telewizji dozorowej Lp. Wyszczególnienie Nr kat. BOSCH Jedn. Ilość 1. Rejestrator cyfrowy 6-kanałowy ze zintegrowanym DVR6F1162 kpl. 1 multiplekserem i przełącznikiem sekwencyjnym, pojemność dysku 160GB, wbudowana nagrywarka CD/DVD 2. Monitor LCD 19", 500TVL, rozdzielczość 1280x1024 kpl Monitor LCD 15", 500TVL, rozdzielczość 1024x768 kpl Cyfrowa klawiatura sterująca z ekranem LCD, KBD-DIGITAL kpl. 1 manipulatorem drążkowym do rejestratora divar i multiplekserów serii System4 5. Zestaw kamerowy G4, seria 200, 18X Kolor PAL, VG4-211-ETS2W kpl. 3 zewnętrzna wisząca, kopułka przydymiona, transmisja analogowa, 230VAC, montaż naścienny, zasilacz 230VAC 6. Kamera Dzienno/nocna DINION XF (ze zdejmowanym LTC0495/51 kpl. 3 filtrem podczerwieni), wysoka rozdzielczość 540 TVL, przetwornik 1/3", PAL, zasilanie 230 VAC 7. Obiektyw zmiennoogniskowy mm, automatyczna LTC3364/50 kpl. 2 przesłona DC, F/ Obiektyw zmiennoogniskowy 5-50mm automatyczna LTC3374/50 kpl. 1 przesłona DC, F/ Obudowa odporna na działanie warunków atmosferycznych HSG9483/50 kpl. 1 z grzałką, zasilaczem i osłoną przeciwsłoneczną 10. Uchwyt ścienny do obudów LTC/HSG948X LTC9215/00 szt Wysięgnik do kamer Dinion XF MTC-S1001 szt Wtyk BNC-75 szt Kabel RG 59 m Kabel UTP 4x2x0,5 m Przewód YDY3x1,5 m Rurka RL 22 m Rurka pancerna karbowana średnicy 20mm m 6 14

15 5.5. Budowa instalacji sygnalizacji włamania-napadu Lp. Wyszczególnienie Ademco-Microtech Jedn Ilość 1. Centralka sygnalizacji włamania-napadu typu Galaxy G3-144 C144-C kpl. 1 w obudowie z zasilaczem 2,5A, modułem Telekom 2. Koncentrator PSU/RIO (8 adresów) z zasilaczem 3A i P015 szt. 2 obudową 3. Akumulator 17Ah/12V 17Ah/12 szt Klawiatura Mk7 CP027 szt Metalowa obudowa klawiatury Mk7 ObKz szt Czujka kontaktronowa wpuszczana, szczelina 25mm FC509 kpl Czujka PIR z antymaskingiem 18m IR918AM szt Uchwyt do montażu czujki na ścianie SP900 m 8 9. Blokada zdjęcia uchwytu ze ściany KIT m Przycisk napadowy pojedynczy PAPLUS/WH szt Puszka połączeniowa 8-zaciskowa z zabezpieczeniem JB720/WH szt. 7 sntysabotązowym 12. Sygnalizator optyczno-akustyczny Cequra BCCEQ m Kabel LIYCY-P 2x2x0,5 TECHNOKABEL m Kabel LIYY 6x0,5 TECHNOKABEL m Przewód YDY 3x1,5 m Rurka RL 18 m Konfigurowanie systemu kpl Budowa systemu nagłośnienia Lp. Wyszczególnienie Nr kat. BOSCH Jedn Ilość 1. Kontroler systemowy PLENA DSO LBB1990/00 kpl Stacja wywoławcza do LBB1990 z 7 klawiszami LBB1956/00 kpl Głośnik ścienny panelowy 9/6W LBC 3011/41 kpl Puszka do montaż płaskiego głośnika LBC 3011/41 LBC 3012/01 kpl Głośnik sufitowy 9/6W LBC3950/01 kpl Kierunkowy projektor dźwięku LP1-UC20E kpl Kabel YDY 2x1,5 m Kabel UTP 4x2x0,5 kat. 5 m Rurka RL 22 m Budowa instalacji dzwonka szkolnego Lp. Wyszczególnienie Jedn. Ilość 1. Sterownik dzwonka szkolnego z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, kpl programów dobowych, korekta czasu astronomicznego +/-120min, automatyczne uwzględnianie roku przestępnego i strefy czasowej (lato/zima), zasilanie 230V 50Hz 2. Rozdzielnica naścienna RN2x12 z szyną DIN szt Dzwonek ścienny 230VAC szt Przewód YDY3x1,5 m Rurka RL 22 m 30 15

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlano-Wykonawczy Wymiana instalacji elektrycznych teletechnicznych w budynku nr 63 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

Projekt Budowlano-Wykonawczy Wymiana instalacji elektrycznych teletechnicznych w budynku nr 63 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie 1 / 14 1. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 4. Opis techniczny okablowanie strukturalne 5. Spis rysunków Plan zewnętrznych instalacji teletechnicznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. 45314310-7 Układanie kabli 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

PROJEKT BUDOWLANY. 45314310-7 Układanie kabli 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego Branża: CPV: TELEINFORMATYCZNA 45314310-7 Układanie kabli 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego Inwestycja: WYKONANIE INSTALACJI TELEDACYJNEJ W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j nazwa inwestycji: lokalizacja: Budynek przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE DATA WYKONANIA LOKALIZACJA CPV ZAMAWIAJĄCY WERSJA ZAKRES Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego terenów rekreacyjnosportowych przy ul. Kusocińskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Sound & Space Robert Lebioda PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH ETAP I

Sound & Space Robert Lebioda PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH ETAP I TEMAT: Sound & Space Robert Lebioda PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH ETAP I JEDNOSTKA PROJEKTOWA: SOUND & SPACE Robert Lebioda ADRES:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE 1 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Spis rysunków... 3 Dane wyjściowe do projektowania... 4 Opis techniczny... 6 1.0 Okablowanie strukturalne część pasywna... 6 2.0 Okablowanie Strukturalne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8 Załącznik nr 8 do SIWZ Nr sprawy: 1/PN/PZP/POIiŚ/ZAD8/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8 Oznaczenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II 1 z 13 2014-05-14 10:52 Warszawa: kompleksowa informatyzacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Modernizacja Sali konferencyjnej nr 163 Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na:

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na: INSTYTUT SPORTU 01 982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16 Dyrektor Instytutu Bartosz Krawczyński tel.: (0-22) 569-99-99 www.insp.waw.pl, e-mail: przetargi@insp.waw.pl NIP 525-000-89-04 REGON 000786093 W dniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji! Instrukcja instalacji Rev. 1.4

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Zakup 45 zestawów komputerowych, uruchomienie 47 publicznych punktów dostępu do Internetu oraz wdrożenie systemu łączności VoIP w oparciu o centralę

Bardziej szczegółowo

Internecik też dla dzieci Etap V

Internecik też dla dzieci Etap V PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn. Internecik też dla dzieci Etap V Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 324 18000-6

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY GMINA OSTRÓW MAZOWIECKA PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci szerokopasmowej z dostawą sprzętu komputerowego, szkoleniami oraz utrzymaniem sieci w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. SYSTEMY AUDIOWIZULANE DLA SAL WIELOFUNKCYJNYCH i SAL KONFERENCYJNYCH SYSTEM TŁUMACZEŃ SYMULTANICZNYCH DLA SALI GŁÓWNEJ

PROJEKT WYKONAWCZY. SYSTEMY AUDIOWIZULANE DLA SAL WIELOFUNKCYJNYCH i SAL KONFERENCYJNYCH SYSTEM TŁUMACZEŃ SYMULTANICZNYCH DLA SALI GŁÓWNEJ Sound & Space Robert Lebioda TEMAT: PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ADRES: ul. W. Biegańskiego 61A 60-682 Poznań OBIEKT: Sala Kongresowa Pałacu Kultury

Bardziej szczegółowo

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu: Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr. 1 do SIWZ Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dotyczy: Projekt: POIG.08.03.00-10316/13 Program funkcjonalno-użytkowy Postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację

Bardziej szczegółowo