INSTALACJE TELETECHNICZNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTALACJE TELETECHNICZNE"

Transkrypt

1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU I MODERNIZACJI BASENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W ŁOMŻY TOM 7 INSTALACJE TELETECHNICZNE NAZWA I ADRES OBIEKTU: Szkoła Podstawowa nr 10 w Łomży INWESTOR: Miasto Łomża JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Aqua-Inwest Sp. z o.o. PROJEKT OPRACOWANY PRZEZ: 1) Projekt instalacji teletechnicznych Projektant: mgr inż. Grzegorz Giermakowski upr. nr DTK-WSB/02477/04/U Sprawdzający: mgr inż. Adam Pieścik Upr. nr Wa 626/92 DATA SPORZĄDZENIA PROJEKTU: Wrzesień 2007 roku 1

2 Spis zawartości Wyszczególnienie Strona 1. Część ogólna Inwestor i zleceniodawca Podstawa opracowania projektu Przedmiot i zakres projektu Dokumentacja związana Wykonawca i termin realizacji inwestycji Uzgodnienia 3 2. Część techniczna Budowa instalacji strukturalnej Budowa systemu wyświetlania informacji Budowa systemu pobierania opłat Budowa instalacji sterowania oddymianiem klatki schodowej Budowa instalacji sygnalizacji włamania Budowa instalacji nagłośnienia Budowa instalacji dzwonka szkolnego Warunki odbioru końcowego 10 Oświadczenie projektanta o zgodności projektu z przepisami i wiedzą techniczną Normy i dokumenty związane Zestawienia podstawowych materiałów i urządzeń Budowa instalacji strukturalnej Budowa systemu wyświetlania informacji Budowa systemu pobierania opłat Budowa instalacji telewizji dozorowej Budowa instalacji sygnalizacji włamania-napadu Budowa instalacji nagłośnienia Budowa instalacji dzwonka szkolnego Załączniki 16 Nr rys. Rys. nr 1 Rys. nr 2 Rys. nr 3 Rys. nr 4 Rys. nr 5 Rys. nr 6 Rys. nr 7 Rys. nr 8 Rys. nr 9 Część rysunkowa Schemat instalacji strukturalnej Schemat systemu wyświetlania informacji Schemat systemu pobierania opłat Schemat instalacji telewizji dozorowej Schemat instalacji sygnalizacji włamania-napadu Schemat instalacji nagłośnienia Piwnice. Przebieg instalacji teletechnicznych Parter. Przebieg instalacji teletechnicznych. Część I. Instalacja strukturalna, system pobierania opłat i wyświetlania informacji Parter. Przebieg instalacji teletechnicznych. Część II. Instalacja nagłośnienia, TVU i SWN 2

3 1. Część ogólna 1.1. Inwestor i zleceniodawca Miasto Łomża 1.2. Podstawa opracowania projektu umowa ze Zleceniodawcą, uzgodnienia, dokumentacja związana, normy krajowe i branżowe, katalogi dostawców urządzeń Przedmiot i zakres projektu budowa instalacji strukturalnej dla 31 punktów instalacyjnych, budowa systemu wyświetlania informacji dla 2 punktów informacyjnych, budowa systemu pobierania opłat dla 2 przejść, budowa instalacji telewizji dozorowej dla 6 punktów kamerowych, budowa instalacji sygnalizacji włamania 38 punktów instalacyjnych, budowa instalacji nagłośnienia dla 27 punktów instalacyjnych, budowa instalacji dzwonka szkolnego dla 3 punktów instalacyjnych Dokumentacja związana projekt architektoniczno - budowlany remontu i modernizacji baseny przy Szkole Podstawowej nr 10 w Łomży, projekt instalacji elektrycznych w remontowanym i modernizowanym basenie przy Szkole Podstawowej nr 10 w Łomży, projekty branżowe pozostałych instalacji Wykonawca i termin realizacji inwestycji Wykonawcę i termin realizacji inwestycji ustali Inwestor Uzgodnienia Niniejszą dokumentację uzgodniono z zainteresowanymi branżami biura projektów AQUA INWEST Sp. z o.o.,. 3

4 2. Część techniczna 2.1. Budowa instalacji strukturalnej Schemat instalacji strukturalnej na basenie przy Szkole Podstawowej nr 10 w Łomży przedstawia rys. nr 1. Dla budynku projektuje się system okablowania strukturalnego, umożliwiający dystrybucję usług teleinformatycznych. Elementami tej instalacji będą: - główna rozdzielnia dystrybucyjna budynku (BD-01), zawierające zakończenie okablowania poziomego dla budynku, wyposażona w przełącznik 24-portowy, - linie kablowe okablowania poziomego, - linia kablowa korespondencyjna telefoniczna do centrali abonenckiej CAA w szkole, - gniazda abonenckie końcowe na stanowiskach pracy. Przebieg projektowanej instalacji strukturalnej w na basenie przy Szkole Podstawowej nr 10 w Łomży na poszczególnych kondygnacjach przestawiają rys. od nr 7 do nr 9. W pokoju biurowym nr 1/37 na parterze zainstalować szafę 19 wiszącą wysokości 15U. Z szafy tej poprowadzić okablowanie poziome kablem typu UTP 4x2x0,5 kat. 5 do gniazdek końcowych na stanowiskach pracy, tablic informacyjnych i komputera systemu pobierania opłat. W rozdzielni głównej BD okablowanie poziome zakończyć na patch panelach z gniazdkami RJ-45. Główne ciągi kablowe w korytarzach na poszczególnych kondygnacjach prowadzić w projektowanych korytkach kablowych szerokości 100mm zgodnie z rys. nr od nr 7 do nr 9. W pomieszczeniach biurowych okablowanie prowadzić w rurkach RL 22 układanych pod tynkiem. W pomieszczeniu biurowym nr 1/37 serwerowni, komunikacji 1/38, klatce schodowej nr 1/09 oraz w pomieszczeniu ochrony zainstalować odcinek listwy instalacyjnej typu KIO 190x50 na odcinku pomiędzy szafą 19 i korytkiem kablowym X111-1 w przestrzeni sufitu podwieszonego. W listwach tych ułożyć okablowanie poziome. Doprowadzenie okablowania z korytka K-100 instalowanego w przestrzeni sufitu podwieszonego do stanowisk w recepcji wykonać w kanale podłogowym ujętym projektem instalacji elektrycznych. W samej recepcji instalację rozprowadzić w kanale DLP 50x105 ujętym również projektem instalacji elektrycznych. Na wszystkie kable założyć opaski oznaczeniowe na ich zakończeniach w przełącznicy budynkowej BD-01, przy wprowadzeniach do rurek elektroinstalacyjnych i przy gniazdach końcowych. Gniazda zanumerować. Na płytach czołowych patch paneli nanieść numerację gniazd. Instalacja strukturalna powinna spełniać wymagania normy PN-EN Wszystkie metalowe elementy konstrukcji wsporczych wraz z szafą 19 uziemić linką LgY 10. W celu rozdziału usług teleinformatycznych i integracji systemów pobierania opłat i wyświetlania informacji przewidziano przełącznik 24-portowy instalowany w szafie 19. 4

5 Dla potrzeb łączności telefonicznej dla pracowników basenu zaprojektowano linię kablową korespondencyjną telefoniczną z kabla typu YTKSYekw 10x2x0,5 z szafy BD-01do centralki telefonicznej abonenckiej CAA zainstalowanej w sekretariacie w szkole. W tym celu w szafie 19 instalacji strukturalnej nr BD-01 zainstalować patch panel wysokości 1U z jedną łączówką LSA PLUS 2/10. Na łączówce tej rozszyć projektowany kabel telefoniczny. W sekretariacie w szkole kable zakończyć łączówką LSA PLUS 2/10 instalowaną w puszce wnętrzowej PW20. Doprowadzenie do szafy BD-01 obwodu zasilającego 230V/50Hz ujęto w projekcie instalacji elektrycznych Budowa systemu wyświetlania informacji Schemat instalacji wyświetlania informacji w pływalni pokazano na rys. nr 2. W hali basenowej zainstalować tablicę informacyjną dużą 7 wierszy po 26 znaków wysokości 12cm zgodnie z rys. nr 8, zaś w recepcji tablicę informacyjną małą 2 wiersze po 20 znaków wysokości 12cm. Na tablicach tych będą wyświetlane bieżące informacje o czasie, temperaturze wody i powietrza oraz ilości osób w basenie i saunie. W trakcie zawodów sportowych na tablicy informacyjnej dużej będą wyświetlane wyniki poszczególnych zawodników. Projektowane tablice informacyjne zintegrowano w jeden system za pomocą lokalnej sieci komputerowej. W tym celu w instalacji strukturalnej ujęto doprowadzenie linii komputerowych kablem typu UTP 4x2x0,5 z szafy BD-01 instalowanej w pokoju biurowym nr 1/37. W hali basenowej na trybunach przewidziano 2 gniazdka instalacji strukturalnej z możliwością włączenia lokalnego komputera z oprogramowaniem do obsługi tablic informacyjnych. Główne komputerowe stanowisko do obsługi tablic informacyjnych przewidziano w recepcji (pom. nr 1/04) na I piętrze. Dodatkowe, przenośne stanowisko zaprojektowano w hali basenowej na trybunach. Ze względu na sieciowość systemu możliwe jest sterowanie tablicami informacyjnymi z dowolnego komputera będącego w tej sieci, posiadającego zainstalowane stosowne oprogramowanie. W celu wyświetlania na tablicach informacji z systemu pobierania opłat (ilość osób na basenie lub w saunie), komputerowe stanowisko systemu pobierania opłat zintegrowano z systemem wyświetlania informacji. Umożliwi to przepływ niezbędnych danych pomiędzy systemami po ustalonym protokole transmisji Budowa systemu pobierania opłat W celu usprawnienia obsługi klientów w pływalni zaprojektowano elektroniczny system pobierania opłat. Jako klucze elektroniczne zastosowano transpondery w kształcie zegarków na rękę. Dla stałych klientów przewidziano karty zbliżeniowe z nadrukiem. Poniżej przedstawiono zasadę działania systemu pobierania opłat. 5

6 W celu wejścia na teren pływalni kasjer zbliża kartę elektroniczną do czytnika kasowego wejściowego, aktywując transakcję. Klient dokonuje opłaty za pierwszą godzinę kąpieli (ustalony interwał czasowy), wg taryfy ustalonej dla danego klienta/grupy klientów, po czym wydaje klientowi paragon fiskalny dowód opłaty, aktywny zegarek (identyfikator na pasku), który jest jednocześnie przypisany do właściwej szafki. Klient zbliża zegarek do czytnika zainstalowanego przy bramce wejściowej, czytnik po odczytaniu i weryfikacji danych wysyła sygnał otwarcia bramki, umożliwiając przejście jednej osoby. Od momentu zatwierdzenia sprzedaży system zaczyna mierzyć czas za pobyt na terenie płatnym obiektu i naliczać opłatę wg ustalonej przez użytkownika taryfy. Po wyjściu z obszaru zamkniętego basenu Klient podaje swój zegarek kasjerowi, który zbliża go do czytnika kasowego, otrzymując na ekranie monitora informację np. wartości czasu korzystania z basenu przez klienta (i ew. innych usług rozliczanych przy pomocy zegarka n. sauny), z uwzględnieniem wartości zapłaconej z góry. W przypadku konieczności dopłaty wystawiany jest dodatkowy paragon fiskalny. W przypadku, gdy klientem jest osoba rozliczana okresowo, która zamierza opłacić cały lub część czasu korzystania z basenu, w takim wypadku kasjer wystawia paragon fiskalny łączny za wskazane odcinki czasu. Schemat systemu pobierania opłat pokazano na rys. nr 3. W pomieszczeniu ochrony na parterze zainstalować komputerowe stanowisko systemu pobierania opłat, wyposażone w komputer PC z oprogramowaniem EBasen, czytnik kasowy i drukarkę fiskalna z kasą na pieniądze. Z komputera systemu poprowadzić magistralę RS 485 poprzez konwerter sygnały RS 232/RS 485 do czytników zbliżeniowych instalowanych przy bramkach obrotowych (tripodach) przy wejściu do części komunikacyjnej pływalni na parterze i przy drzwiach do sauny (wydzielenie strefy płatnej basenu). Drzwi wejściowe do sauny należy wyposażyć w rygiel elektromagnetyczny typu NC oraz czujnik kontaktronowy dający sygnał o stanie drzwi (zamknięte/otwarte). Od wewnątrz pomieszczeń, przy drzwiach do sauny oraz przy bramkach obrotowych i bramkach uchylnych przy recepcji zainstalować przyciski ewakuacyjne zbij szybkę, umożliwiające wyjście ze strefy w stanie zagrożenia życia ludzkiego. Projektowane czytniki zbliżeniowe, czytnik kasowy i rygiel elektromagnetyczny zasilać z zasilaczy buforowych 12VDC/2A z akumulatorami 12V/17Ah, instalowanych w recepcji na parterze oraz w pomieszczeniu 01/19 w piwnicy (dla czytników w saunie). Magistralę systemu wykonać kablem typu FTP 4x2x0,5 kat. 6. Linie zasilające wykonać kablem typu YDY 3x1,5. Linie sterujące do tripodów, rygla elektromagnetycznego i przycisków ewakuacyjnych oraz do czujnika kontaktronowego wykonać kablem typu UTP 4x2x0,5. Okablowanie systemu układać w korytkach kablowych ujętych niniejszym opracowaniem. Doprowadzenie linii do czytników, rygli elektromagnetycznych i czujek kontaktronowych wykonać w rurkach instalacyjnych RL 22 p/t Budowa instalacji telewizji dozorowej 6

7 W kompleksie przewiduje się instalację telewizji dozorowej (TVU). Dzięki swoim właściwościom, instalacja ta umożliwia zdalny nadzór nad otoczeniem budynku w czasie rzeczywistym i archiwizację zdarzeń na rejestratorze cyfrowym. Elementami tej instalacji będą: - główne stanowisko nadzoru telewizyjnego, zlokalizowane w pomieszczeniu ochrony wyposażone w urządzenie do cyfrowej rejestracji zdarzeń z monitorem LCD 19, - dodatkowe stanowisko nadzoru telewizyjnego, zlokalizowane w recepcji wyposażone monitor LCD 15 do podglądu obraz z hali basenowej, - kamery stałe i obrotowe, - okablowanie i oprogramowanie systemu. Schemat instalacji telewizji dozorowej w na basenie przy Szkole Podstawowej nr 10 w Łomży przedstawia rys. nr 4. Do realizacji systemu telewizji dozorowej zastosowano kamery dualne obrotowe G4 serii 200, oraz kamery stałe typu DINION XP standardu PAL 1/3 o rozdzielczości 540 TVL, zasilane napięciem przemiennym 230V AC. Do kamer stałych wewnętrznych dobrano obiektywy o zmiennej ogniskowej mm z automatyczną przesłoną DC F/ , zaś do kamery zewnętrznej dobrano obiektyw zmiennoogniskowy 5-50mm z automatyczną przesłoną DC F/ Zastosowano obudowy zewnętrzne aluminiowe IP66 z daszkiem i grzałką 230V AC. W pomieszczeniu ochrony na parterze zainstalować stanowisko monitoringu wyposażone w rejestrator cyfrowy dla 6 torów wizyjnych z wbudowanym multiplekserem i przełącznikiem sekwencyjnym, klawiaturę sterującą systemu TVU oraz monitor LCD 17 zgodnie z rys. nr 9. Z rejestratora cyfrowego poprowadzić linie wizyjne do kamer nr K-1 do K-6 kablem typu RG59. Projektowane kamery zasilać przewodem typu YDY 3x1,5 z projektowanej tablicy zasilającej nr RO3 instalowanej w pomieszczeniu ochrony, ujętej projektem instalacji elektrycznych. Linie sterujące do kamer obrotowych wykonać kablem typu UTP 4x2x0,5 kat. 5. Dodatkowo w recepcji zainstalować monitor LCD 15 do lokalnego podglądu obrazu z hali basenowej. W pomieszczeniu ochrony projektowane kable układać w listwie instalacyjnej 190x50 ujętej niniejszym opracowaniem. W korytarzu oraz w pomieszczeniach technicznych w piwnicy linie wizyjne i sterujące układać na projektowanym korytku kablowym K-100. Linie zasilające układać na konstrukcji kablowej ujętej projektem instalacji elektrycznych. W pozostałych pomieszczeniach linie wizyjne i sterujące oraz zasilające układać osobno w rurkach RL 22 p/t. Na zewnątrz budynku doprowadzenie okablowana do poszczególnych kamer wykonać w rurkach pancernych karbowanych średnicy 20mm osobno kable wizyjne i sterujące oraz zasilające. 7

8 2.5. Budowa instalacji sygnalizacji włamania-napadu Dla potrzeb modernizowanego i remontowanego basenu przy Szkole Podstawowej nr 10 w Łomży projektuje się system sygnalizacji włamania-napadu oparciu o mikroprocesorową centralkę najnowszej generacji typu Galaxy G3-144 produkcji Ademco-Microtech. Elementami tego systemu będą: - zintegrowana centralka sygnalizacji włamania-napadu, zlokalizowana w pomieszczeniu ochrony na parterze, - magistrala komunikacyjna RS 485, pomiędzy centralką a koncentratorami RIO i manipulatorami dekadowymi rozbrajającymi poszczególne strefy, - czujki PIR (podczerwień) wraz z ich oprzewodowaniem z zabezpieczeniami antysabotażowymi, - kontaktrony, zainstalowane w drzwiach, - manipulatory dekadowe przy przejściach do strefy uzbrojonej w tę instalację, - sygnalizatory akustyczno-optyczne wewnętrzny i zewnętrzny, - oprogramowanie. Centralka umożliwi rejestrację wszystkich zdarzeń zachodzących w systemie z określeniem lokalizacji i czasu zdarzenia. Wszystkie parametry funkcjonalne tej instalacji, dla poszczególnych poziomów dostępu, określone zostaną przez użytkownika i stanowić będą wymagania funkcjonalne do zaprogramowania systemu. Schemat systemu sygnalizacji włamania przedstawia rys. nr 5. W pomieszczeniu ochrony na parterze zainstalować centralkę systemu sygnalizacji włamania-napadu typu Galaxy G3-144 z zasilaczem i dwoma akumulatorami 12V/17Ah zgodnie z rys. nr 9. W piwnicy w magazynie pom. nr 01/09 i pomieszczeniu nr 01/21 stacji uzdatniania zainstalować koncentratory PSU RIO zgodnie z rys. nr 7. Projektowaną centralkę i koncentratory RIO zasilać z tablicy zasilającej nr RO3, zainstalowanej w pomieszczeniu ochrony na parterze, ujętej projektem instalacji elektrycznej. Z centralki sygnalizacji włamania i koncentratorów RIO poprowadzić linie sygnalizacyjne do czujek kablem typu LIYY 6x0,5 zgodnie z rys. nr 5. W pomieszczeniach objętych systemem SWN zainstalować czujki PIR typu IR 918 AM firmy ELKRON. Drzwi wejściowe do poszczególnych pomieszczeń zabezpieczyć czujkami kontaktronowymi wpuszczanymi typu FC 509 o szczelnie 25mm. W drzwiach podwójnych zaprojektowano po jednej czujce na każde skrzydło, grupując czujki w grupy adresowe. Przy drzwiach podwójnych zainstalować puszki instalacyjne z zabezpieczeniem sabotażowym typu JB 720/WH, w których należy połączyć linie z poszczególnych kontaktronów w obrębie jednego adresu. W pomieszczeniu ochrony i przedsionku na parterze oraz na klatce schodowej i pomieszczeniu nr 01/17 technicznym w piwnicy zainstalować klawiatury systemu SWN typu Mk7. Wszystkie klawiatury z wyjątkiem pomieszczenia ochrony instalować w metalowych obudowach z zamkiem systemowym 8

9 ABLOY. Klawiatura nr KW-2 służyły do aktywacji i dezaktywacji systemu SWN na parterze. Klawiatura nr KL-3 do aktywacji i dezaktywacji systemu SWN na wejściu z klatki schodowej do pomieszczeń technicznych w piwnicy, zaś klawiatura KL-4 do aktywacji i dezaktywacji systemu SWN w pomieszczeniach z chemią w piwnicy. Klawiatura nr KL-1 (instalowana w pomieszczeniu ochrony) będzie używana do aktywacji systemu SWN w budynku, do identyfikacji źródła alarmu oraz nadzoru serwisowego nad systemem SWN. Magistralę systemu SWN wykonać kablem typu LIYCY-P 2x2x0,75. W budynku główne ciągi kablowe na prowadzić w projektowanych korytkach kablowych ujętych niniejszym opracowaniem. Doprowadzenie okablowania do poszczególnych czujek wykonać w rurkach RL 18 układanych p/t. W pomieszczeniu ochrony na parterze oraz na zewnątrz budynku zainstalować sygnalizatory optyczno-akustyczne zgodnie z rys. nr 9. Okablowanie do sygnalizatorów wykonać kablem typu LIYY 6x0,5. Oprogramowanie systemu powinien dokonać wykonawca instalacji wg instrukcji producenta sprzętu oraz w porozumieniu z administratorem obiektu Budowa systemu nagłośnienia Schemat systemu nagłośnienia na pływalni przedstawia rys. nr 6. Do budowy systemu nagłośnienia zastosowano system Plena produkcji firmy BOSCH. W recepcji na parterze zainstalować sterownik sieciowy z wbudowanym wzmacniaczem mocy 240W/100V. Przy stanowisku operatora zainstalować stację mikrofonową z 7 przyciskami nr SM-1. W pokoju trenera zainstalować stację mikrofonową nr SM-2, którą należy podłączyć do stacji SM-1 kablem UTP 4x2x0,5 kat. 5. Ze sterownika sieciowego poprowadzić linie głośnikowe do głośników zainstalowanych na terenie pływalni i w ciągach komunikacyjnych kablem typu YDY 2x1,5. W komunikacji głośniki mocować do konstrukcji sufitów podwieszonych oraz na ścianie na klatkach schodowych i szatniach na wysokości 2,2m. Na hali basenowej projektory dźwięku instalować na ścianie przy plaży na wysokości minimum 3m oraz na suficie nad trybunami. Linie głośnikowe prowadzić w metalowych korytkach ujętych niniejszą dokumentacją. Obiekt podzielono na 3 niezależne strefy nagłośnienia: - komunikacja parter wraz z szatniami i klatką schodową, - trybuny na hali basenowej, - plaża na hali basenowej. Wybór danej strefy będzie się odbywał za pomocą klawiatury przy stacji mikrofonowej SM-1 lub SM- 2, przy czym należy ustalić nadrzędność stacji SM-1 (recepcja). Zaprojektowany system będzie umożliwiał nagłośnienie pojedynczej strefy, dowolnej kombinacji stref jak i całej pływalni. Doprowadzenie linii zasilającej projektowane urządzenia ujęto w projekcie instalacji elektrycznych Budowa instalacji dzwonka szkolnego 9

10 W pomieszczeniu ochrony zainstalować programowalny sterownik dzwonka szkolnego z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, w rozdzielnicy naściennej RN2x12. Do pamięci sterownika należy wprowadzić godziny przerw lekcyjnych w trybie normalnym i lekcji skróconych. Z centralki poprowadzić linie sterujące kablem typu YDY3x1,5 do dzwonków zainstalowanych w ciągu komunikacyjnym i w szatniach. 3. Warunki odbioru końcowego O ile strony kontraktu na budowę instalacji nie ustalą inaczej, odbioru okablowania i oprzewodowania wybudowanych instalacji należy dokonać zgodnie z wymaganiami normy BN-89/ Zastosowane urządzenia, powinny spełniać ogólne wymagania norm elektrycznych (patrz punkt 4). Badanie i sprawdzenie działania poszczególnych instalacji, dokonać w oparciu o dokumentację techniczno-ruchową dostawcy urządzeń. Wykonawca instalacji teletechnicznych, powinien przedstawić komisji odbiorczej powołanej przez Inwestora następujące dokumenty: - dokumentację powykonawczą, wraz z protokółami wymaganych pomiarów elektrycznych i sprawdzeń jej funkcjonowania, wg dokumentacji techniczno-ruchowej, - atesty, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, świadectwa homologacji itp. na wbudowane materiały i urządzenia, - karty gwarancyjne na wbudowane urządzenia oraz gwarancję na wykonane roboty budowlano-montażowe. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA O ZGODNOŚCI PROJEKTU Z PRZEPISAMI I WIEDZĄ TECHNICZNĄ Oświadczam, że niniejszy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć Projektant: mgr inż. Grzegorz Giermakowski upr. proj. DTK-WSB/02477/04/U Sprawdzający: mgr inż. Adam Pieścik upr. proj. Wa 626/92 10

11 4. Normy i dokumenty związane Nr normy PN-EN :2004 PN-EN :2002 PN-EN :2002 PN-EN :2005 PN-EN :2005 PN-EN :2007 PN-EN :2000 PN-EN :2002 PN-93/E-08390/14 PN-93/E-08390/22 PN-93/E-08390/23 PN-93/E-08390/26 PN-EN :2000 PN-EN :2007 PN-EN :2002 PN-EN :2002 PN-EN :2003 PN-EN :2007 PN-EN :2002 PN-EN :2002 PN-EN :2002 PN-EN :2002 Tytuł Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego Technika informatyczna. Instalacja okablowania Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości Technika informatyczna. Instalacja okablowania Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków Technika informatyczna. Instalacja okablowania Część 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków Bezpieczeństwo urządzeń laserowych Bezpieczeństwo światłowodowych systemów telekomunikacyjnych Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania i napadu. Wymagania systemowe Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania. Zasilacze Systemy alarmowe. Część 5: Próby środowiskowe Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasady stosowania Systemy alarmowe. Włamaniowe systemu alarmowe. Ogólne wymagania i badania czujek Systemy alarmowe. Włamaniowe systemu alarmowe. Wymagania i badania aktywnych czujek podczerwieni Systemy alarmowe. Włamaniowe systemu alarmowe. Wymagania i badania pasywnych czujek podczerwieni Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostępu. Wymagania systemowe Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Część 2-1: Kamery telewizji czarno-białej Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Część 4-1: Monitory czarno-białe Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Część 5: Teletransmisja Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Część 7: Wytyczne stosowania Systemy i urządzenia transmisji alarmu. Część 1-1: Wymagania ogólne dotyczące systemów transmisji alarmu Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Ogólne wymagania dotyczące urządzeń Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Systemy transmisji alarmu wykorzystujące specjalizowane tory transmisji Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Systemy łączności cyfrowej wykorzystujące telefoniczną publiczną sieć komutowaną Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Systemy łączności akustycznej wykorzystujące telefoniczną publiczną sieć komutowaną 11

12 5. Zestawienie podstawowych urządzeń i materiałów 5.1. Budowa instalacji strukturalnej Lp. Wyszczególnienie Jedn. Ilość 1. Szafa wisząca 19 wysokości 15U kpl Listwa zasilająca do szafy 19 zawierająca 5 gniazdek 230V/50Hz kpl Panel 19 wys. 1U wyposażony w 24 gniazda RJ-45 kat. 5 nieekranowane kpl Panel 19 wys. 1U do prowadzenia kabli krosowych szt Magazyn wysokości 1U do montażu 6 listew LSA PLUS szt Łączówka 10-parowa LSA PLUS 2/10 rozłączna szt Puszka wnętrzowa PW 20 szt Switch 19 24x10/100Mb, 2x1Gb (Combo), HP ProCurve Switch 2626 kpl. 1 - zarządzanie: TFTP, Telenet, przeglądarka www, RMON, RMON II, SMON - bufor 8MB, - możliwość łączenia w stos do 16 urządzeń 9. Korytko kablowe X111-1 m Kabel UTP 4x2x0,5 kat. 5 m Kabel YTKSYekw 10x2x0,5 m Linka LgY 10 m Rurka RL 22 m Listwa kablowa KIO 190x50 z kompletem pokryw m Elementy połączeniowe do listwy KIO 190x50 szt Puszka podtynkowa średnicy 6cm szt Gniazdo podtynkowe 2xRJ-45 kat. 5 szt Patchcord UTP 4x2x0,5 kat. 5 długości 2m dwustronnie zakończony wtykiem RJ-45 szt Budowa systemu wyświetlania informacji Lp. Wyszczególnienie Jedn. Ilość 1. Tablica wierszowa duża o wymiarach 360x110cm, 7 wierszy po 26 pełnych kpl. 1 znaków wysokości 12cm w wierszu (każdy znak to matryca 8x6 punktów świetlnych, każdy punkt świetlny to 4 diody LED czerwone średnicy 5 mm), pomiędzy wierszami pas wolny szerokości jednej linii, przystosowana do pracy w trudnych warunkach pływalni, wyposażona dodatkowo w zegar, datownik i miernik temperatury wody oraz powietrza wraz z konstrukcją mocującą 2. Tablica wierszowa mała 2 wiersze po 20 pełnych znaków wysokości 12cm w kpl. 1 wierszu (każdy znak to matryca 8x6 punktów świetlnych, każdy punkt świetlny to 4 diody LED czerwone średnicy 5 mm), pomiędzy wierszami pas wolny szerokości jednej linii wraz z konstrukcją mocującą 3. Oprogramowanie systemu do obsługi tablic informacyjnych kpl Komputer HP dx2300 MT PD GHz/800MHz/2x2MB Dual Core, kpl GBHDD, 512MB RAM, nagrywarka DVD+RW, WinXP PL 5. Monitor LCD 17 kpl. 1 12

13 5.3. Budowa systemu pobierania opłat Lp. Wyszczególnienie Nr kat. UNICARD Jedn. Ilość 1. Komputer kasowy HP dx2300 MT PD-925 kpl GHz/800MHz/2x2MB Dual Core 160GBHDD, 512MB RAM, nagrywarka DVD+RW WinXP PL 2. HP Monitor 17'' LCD kpl Zasilacz awaryjny UPS 1000VA kpl Drukarka fiskalna Posnet Thermal kpl Szuflada na pieniądze współpracująca z drukarką fiskalną kpl Drukarka laserowa HP LaserJet 1018 kpl Oprogramowanie do obsługi klienta system EBasen kpl Bramka kołowrotkowa, wykonana ze stali nierdzewnej, kpl. 2 napęd elektryczny z automatycznym obrotem ramion funkcja PANIC opuszczania ramion kołowrotu - BRK80 9. Bramka uchylna na bok, wykonana ze stali nierdzewnej, kpl. 2 sterowana z pulpitu, otwieranie ręczne, blokada elektromagnetyczna BRU Czytnik RFID kasowy kodu transponderowego kpl Czytnik RFID bramkowy kodu transponderowego kpl Czytnik RFID ścienny - punkt odczytu z 6xLED, natynkowy, kpl. 1 umieszczony w zwartej obudowie umożliwia odczyt czasu przebywania na basenie, sterować przejściem w saunie i informować o jej zajętości (sauna, sala gimn., fizykoterapia, solarium, siłownia) 13. Elektrorygiel NO 12VDC kpl Konwerter RS232/RS485 kpl Pasek na rękę z transponderem (numerowany) kpl Karta transponderowa dla klientów (karnet) z jednostronnym kpl. 50 nadrukiem w pełnym kolorze 17. Zasilacz buforowy 12VDC/2A szt Akumulator 17Ah/12V szt Przycisk ewakuacyjny zielony natynkowy zbij szybkę szt Kabel UTP 4x2x0,5 m Przewód YDY 3x1,5 m Przewód FTP 4x2x0,5 kat. 6 m Rurka RL 22 m 40 13

14 5.4. Budowa instalacji telewizji dozorowej Lp. Wyszczególnienie Nr kat. BOSCH Jedn. Ilość 1. Rejestrator cyfrowy 6-kanałowy ze zintegrowanym DVR6F1162 kpl. 1 multiplekserem i przełącznikiem sekwencyjnym, pojemność dysku 160GB, wbudowana nagrywarka CD/DVD 2. Monitor LCD 19", 500TVL, rozdzielczość 1280x1024 kpl Monitor LCD 15", 500TVL, rozdzielczość 1024x768 kpl Cyfrowa klawiatura sterująca z ekranem LCD, KBD-DIGITAL kpl. 1 manipulatorem drążkowym do rejestratora divar i multiplekserów serii System4 5. Zestaw kamerowy G4, seria 200, 18X Kolor PAL, VG4-211-ETS2W kpl. 3 zewnętrzna wisząca, kopułka przydymiona, transmisja analogowa, 230VAC, montaż naścienny, zasilacz 230VAC 6. Kamera Dzienno/nocna DINION XF (ze zdejmowanym LTC0495/51 kpl. 3 filtrem podczerwieni), wysoka rozdzielczość 540 TVL, przetwornik 1/3", PAL, zasilanie 230 VAC 7. Obiektyw zmiennoogniskowy mm, automatyczna LTC3364/50 kpl. 2 przesłona DC, F/ Obiektyw zmiennoogniskowy 5-50mm automatyczna LTC3374/50 kpl. 1 przesłona DC, F/ Obudowa odporna na działanie warunków atmosferycznych HSG9483/50 kpl. 1 z grzałką, zasilaczem i osłoną przeciwsłoneczną 10. Uchwyt ścienny do obudów LTC/HSG948X LTC9215/00 szt Wysięgnik do kamer Dinion XF MTC-S1001 szt Wtyk BNC-75 szt Kabel RG 59 m Kabel UTP 4x2x0,5 m Przewód YDY3x1,5 m Rurka RL 22 m Rurka pancerna karbowana średnicy 20mm m 6 14

15 5.5. Budowa instalacji sygnalizacji włamania-napadu Lp. Wyszczególnienie Ademco-Microtech Jedn Ilość 1. Centralka sygnalizacji włamania-napadu typu Galaxy G3-144 C144-C kpl. 1 w obudowie z zasilaczem 2,5A, modułem Telekom 2. Koncentrator PSU/RIO (8 adresów) z zasilaczem 3A i P015 szt. 2 obudową 3. Akumulator 17Ah/12V 17Ah/12 szt Klawiatura Mk7 CP027 szt Metalowa obudowa klawiatury Mk7 ObKz szt Czujka kontaktronowa wpuszczana, szczelina 25mm FC509 kpl Czujka PIR z antymaskingiem 18m IR918AM szt Uchwyt do montażu czujki na ścianie SP900 m 8 9. Blokada zdjęcia uchwytu ze ściany KIT m Przycisk napadowy pojedynczy PAPLUS/WH szt Puszka połączeniowa 8-zaciskowa z zabezpieczeniem JB720/WH szt. 7 sntysabotązowym 12. Sygnalizator optyczno-akustyczny Cequra BCCEQ m Kabel LIYCY-P 2x2x0,5 TECHNOKABEL m Kabel LIYY 6x0,5 TECHNOKABEL m Przewód YDY 3x1,5 m Rurka RL 18 m Konfigurowanie systemu kpl Budowa systemu nagłośnienia Lp. Wyszczególnienie Nr kat. BOSCH Jedn Ilość 1. Kontroler systemowy PLENA DSO LBB1990/00 kpl Stacja wywoławcza do LBB1990 z 7 klawiszami LBB1956/00 kpl Głośnik ścienny panelowy 9/6W LBC 3011/41 kpl Puszka do montaż płaskiego głośnika LBC 3011/41 LBC 3012/01 kpl Głośnik sufitowy 9/6W LBC3950/01 kpl Kierunkowy projektor dźwięku LP1-UC20E kpl Kabel YDY 2x1,5 m Kabel UTP 4x2x0,5 kat. 5 m Rurka RL 22 m Budowa instalacji dzwonka szkolnego Lp. Wyszczególnienie Jedn. Ilość 1. Sterownik dzwonka szkolnego z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, kpl programów dobowych, korekta czasu astronomicznego +/-120min, automatyczne uwzględnianie roku przestępnego i strefy czasowej (lato/zima), zasilanie 230V 50Hz 2. Rozdzielnica naścienna RN2x12 z szyną DIN szt Dzwonek ścienny 230VAC szt Przewód YDY3x1,5 m Rurka RL 22 m 30 15

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji SSWiN Piwnica

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy Oddziału Poczty Polskiej

Projekt budowlano-wykonawczy Oddziału Poczty Polskiej MC2pracownia @gmail.com tel.: 502 222 744 Projekt budowlano-wykonawczy Oddziału Poczty Polskiej w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 96 TOM IV INSTALACJE TELETECHNICZNE Data Warszawa 2014 02 24 Inwestor

Bardziej szczegółowo

Wykaz rysunków zamiennych

Wykaz rysunków zamiennych 1 SPIS TREŚCI PROJEKTU ZAMIENNEGO Aktualizacja urządzeń do adaptacji i modernizacja instalacji telewizji przemysłowej, kontroli dostępu, kontroli i sterowania bram wjazdowych, sygnalizacji i alarmu włamania

Bardziej szczegółowo

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 3. OBLICZENIA TECHNICZNE... 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą wykonania projektu były:

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu INWESTOR : Urząd Gminy Podegrodzie 33-386 Podegrodzie 248 ADRES INWESTYCJI : Podegrodzie Gmina Podegrodzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia instalacje alarmowe w obiektach Policji garnizonu kujawsko pomorskiego.

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia instalacje alarmowe w obiektach Policji garnizonu kujawsko pomorskiego. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia instalacje alarmowe w obiektach Policji garnizonu kujawsko pomorskiego. Lokalizacja - KPP Brodnica ul. Zamkowa 13, 87-300 Brodnica 1. W pomieszczeniach: nr 16a

Bardziej szczegółowo

Budowa instalacji i urządzeń systemu monitoringu wizyjnego i systemu sygnalizacji włamania i napadu. Budynek Gimnazjum w miejscowości Dukla

Budowa instalacji i urządzeń systemu monitoringu wizyjnego i systemu sygnalizacji włamania i napadu. Budynek Gimnazjum w miejscowości Dukla Ilość egz. 4 Egz. Nr 4 Stadium: Branża: Projekt wykonawczy Telekomunikacyjna Temat: Budowa instalacji i urządzeń systemu monitoringu wizyjnego i systemu sygnalizacji włamania i napadu Obiekt: Budynek Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT Samolicz sykal.pl SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIAR ROBÓT 944-00-000 CPV: Budowa: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ OBSŁUGI KLIENTA NA PARTERZE POZNAŃSKIGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ Rodzaj robót: Instalacje teletechniczne Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1.0 TRASY PRZEWODOWE DLA INSTALACJI NISKONAPIĘCIOWYCH

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1.0 TRASY PRZEWODOWE DLA INSTALACJI NISKONAPIĘCIOWYCH Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1.0 TRASY PRZEWODOWE DLA INSTALACJI NISKONAPIĘCIOWYCH 1.1 Mechaniczne wykucie bruzd o szer. do 30 mm dla przewodów o śr. do 10 mm w tynku, cegle, betonie m

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY

KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY INTERTECH Kazimierz Ryska ul. Jodłowa 11, 87-300 Brodnica KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Zespołu Szkół o budynek hali sportowo-widowiskowej ADRES INWESTYCJI : Zbiczno działki

Bardziej szczegółowo

Poz. Wyszczególnienie, typ Symbol montażowy Jedn. Ilość

Poz. Wyszczególnienie, typ Symbol montażowy Jedn. Ilość INSTALACJA SYGNALIZACJI ALARMU WŁAMANIA i NAPADU, KONTROLA DOSTĘPU 1. Centrala alarmowa główna typu master ; z obudową stalową, kartą sieciową, zasilaczem buforowym; 16 linii dozorowych na płycie; interfejs

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 3. Spis rysunków Rys nr S-1 schemat instalacji CCTV Piwnica Rys nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI TELETECHNICZNYCH INWESTYCJA : BUDYNEK DYDAKTYCZNY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 05-500 PIASECZNO, Al. BRZÓZ 26 DZ. NR EWID. 43, 54/4 i 54/5 INWESTOR : STAROSTWO POWIATOWE 05-500

Bardziej szczegółowo

TELEKOMUNIKACJA Budowa przyłącza kanalizacji telekomunikacyjnej

TELEKOMUNIKACJA Budowa przyłącza kanalizacji telekomunikacyjnej TOM I PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowy i rozbudowy budynków XXXIX L.O. im. Lotnictwa Polskiego, ul. Lindego 20 w Warszawie, wraz z budową krytej pływalni, sali sportowej, zewnętrznych parkingów terenowych

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Instalacje teletechniczne. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt wykonawczy. Instalacje teletechniczne. Nazwa i adres obiektu budowlanego: Projekt wykonawczy Faza: Projekt wykonawczy Branża: Instalacje teletechniczne Instalacje teletechniczne Nazwa i adres obiektu budowlanego: Remont i przebudowa budynku Sądu Rejonowego w Legnicy przy ul.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ Oświadczamy, iż Projekt Wykonawczy branży teletechnicznej: ROZBUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKU. 137 NA LABORATORIUM BADAŃ SYSTEMU LASEROWEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt systemów zabezpieczeń dla AR KRAKÓW ul. Czysta 21 -SERWEROWNIA. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY.

Projekt systemów zabezpieczeń dla AR KRAKÓW ul. Czysta 21 -SERWEROWNIA. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY na wykonanie SYSTEMU SYGNALIZAC JI WŁAMANIA I NAPADU, SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU W obiekcie: Akademia Rolnicza w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: I. WSTĘP...3 II. OPIS TECHNICZNY...4 III. OBLICZENIA TECHNICZNE...6 IV. WYKAZ MATERIAŁÓW...7 V. WYKAZ RYSUNKÓW...8 Rys 1. Rys 2. Rys 3. Rys 4. Schemat instalacji sygnalizacji pożaru.

Bardziej szczegółowo

- TB/TV-D. rys. nr 4 Plan instalacji telewizji dozorowej poziom budynku: parter 1:100 rys. nr 5 Widok ściany północnej rozmieszczenie kamer 1:100

- TB/TV-D. rys. nr 4 Plan instalacji telewizji dozorowej poziom budynku: parter 1:100 rys. nr 5 Widok ściany północnej rozmieszczenie kamer 1:100 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. DANE OGÓLNE...10 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA...10 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI...10 1.3. ZLECENIODAWCA I INWESTOR...10 1.4. ZAKRES RZECZOWY ROBÓT...10 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy Oddziału Poczty Polskiej

Projekt budowlano-wykonawczy Oddziału Poczty Polskiej MC2pracownia @gmail.com tel.: 502 222 744 Projekt budowlano-wykonawczy Oddziału Poczty Polskiej w Konstancinie - Jeziornej przy ul. Kazimierza Pułaskiego 20 TOM IV - PROJEKT BRANśY TELETECHNICZNEJ Data

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy. Skrzydło północno - wschodnie budynku "C" Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

Projekt Wykonawczy. Skrzydło północno - wschodnie budynku C Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu Link Link Sp. z o. o. ul. Lubowska 73, 60-454 Poznań tel. 062 842 04 70, fax. 061 842 04 69 e-mail: biuro@link.poznan.pl, www.link.poznan.pl Projekt Wykonawczy Obiekt: Lokalizacja: Zamawiający: Skrzydło

Bardziej szczegółowo

Obiekt: BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Szczecin, ul. Małopolska 47

Obiekt: BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Szczecin, ul. Małopolska 47 PUH ALMOR 75-204 Koszalin ul. Jana z Kolna 10 tel. 0-94 348 14 49 Koszalin maj 2011r. PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PIWNIC I PARTERU BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W DRAWSKU POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI KONTROLI DOSTĘPU W POMIESZCZENIACH SERWEROWNI W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W TORUNIU PRZY WAŁACH GEN.

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI KONTROLI DOSTĘPU W POMIESZCZENIACH SERWEROWNI W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W TORUNIU PRZY WAŁACH GEN. squaretec Balicki Kozłowski Siminski Weissenberg sp.j. ul. Jana III Sobieskiego 1 85-060 Bydgoszcz tel: +48 525852221 fax: +48 525524996 web: www.squaretec.pl e-mail: biuro@squaretec.pl PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa placówki KRUS w Grójcu przy ul. Mszczonowskiej oraz budowa miejsc postojowych i zjazdu z drogi powiatowej Obiekt : Budynek KRUS

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: Rozbudowa systemu kontroli dostępu w jednym z obiektów Uniwersytetu Śląskiego". 2. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wykaz systemów oraz ilościowy wykaz urządzeń w systemach dla Części 1

Wykaz systemów oraz ilościowy wykaz urządzeń w systemach dla Części 1 Załącznik nr 4 do SIWZ Wykaz systemów oraz ilościowy wykaz urządzeń w systemach dla Części 1 01. System nr 1, system sygnalizacji włamań i napadu oraz system telewizji dozorowej, a. centrala Galaxy Dimension

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Przedmiot opracowania Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Nazwa zamówienia Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Rozbudowa i przebudowa istniejącego obiektu przedszkola w Konstancinie-Jeziornie Inwestor: Miejs realizacji: Zarząd Gminny w Konstancinie-Jeziorna ul. Jaworskiego 3 Dz.Nr.10/28

Bardziej szczegółowo

1. Opis ogólny. 2. Opis techniczny. 3. Uwagi ogólne. 4. Tabele

1. Opis ogólny. 2. Opis techniczny. 3. Uwagi ogólne. 4. Tabele str.2 S p i s t r e ś c i 1. Opis ogólny 1.1. Podstawa opracowania. 1.2. Zakres rzeczowy. 1.3. Lokalizacja inwestycji 1.4. Normy i przepisy. 2. Opis techniczny 2.1 Koncepcja wykonania instalacji wnętrzowych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA INSTALACJA ANTYWŁAMANIOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA INSTALACJA ANTYWŁAMANIOWA ZAKŁAD NADZORU BUDOWLANEGO INBUD 98-300 WIELUŃ OŚ.STARE SADY 19A Tel.(043)8438266 Tel.kom.0603878925... *nadzory budowlane *handel materiałami budowlanymi *obsługa procesów budowlanych * *usługi projektowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY CPV

PROJEKT WYKONAWCZY CPV PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI TELETECHNICZNYCH CPV 45314320-0 INWESTYCJA : PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA DOMU ŻOŁNIERZA NA OŚRODEK KULTURY 05-530 GÓRA KALWARIA, UL. KS. SAJNY DZ. NR EWID. 37/1,37/5

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa, zakres opracowania

1. Podstawa, zakres opracowania Spis treści 1.Podstawa, zakres opracowania...3 1.1.Podstawa opracowania...3 1.2.Zakres opracowania...3 2.Opis techniczny...4 2.1.Stan istniejący...4 2.2.Punkty kamerowe...4 2.3.Transmisja sygnału...4 2.4.Zasilanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B Załącznik nr 2 PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO W BUDYNKACH A i B STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM TOMYŚLU UL. POZNAŃSKA 33 INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Tomyślu OBIEKT: BUDYNEK STAROSTWA

Bardziej szczegółowo

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej.

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Załączniki 4. Rysunki: rys. nr - Plan instalacji oświetleniowej. - E1 - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2 - Plan okablowania strukturalnego.

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabezpieczenia elektronicznego w poniższych obiektach Akademii Wychowania Fizycznego imienia Eugeniusza

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 5.1

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 5.1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 5.1 KLASA 45.31 - ROBOTY ZWIĄZANE Z MONTAŻEM INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I OSPRZĘTU. - roboty instalacyjne elektryczne - CPV 45310000-3.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU SIEĆ STRUKTURALNA OPIS TECHNICZNY

PROJEKT BUDOWLANY. Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU SIEĆ STRUKTURALNA OPIS TECHNICZNY PROJEKT BUDOWLANY SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU SIEĆ STRUKTURALNA OPIS TECHNICZNY TEMAT: Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego ADRES: działka nr ewid. 193/21, Rakoniewice INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy systemu sygnalizacji włamania i napadu dla budynku KRUS

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI TELETECHNICZNYCH

PROJEKT INSTALACJI TELETECHNICZNYCH PROJEKT INSTALACJI TELETECHNICZNYCH OBIEKT: CENTRUM EKUMENICZNO - ETNOGRAFICZNE W DUBINACH ADRES BUDOWY: DUBINY, UL. SZKOLNA 1, 17-200 HAJNÓWKA DZIAŁKA NR. 676 INWESTOR: GMINA HAJNÓWKA ALEKSEGO ZINA 1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny II.Zestawienie materiałów

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny II.Zestawienie materiałów SPIS TREŚCI I. Opis techniczny II.Zestawienie materiałów Część rysunkowa E-01 Plan instalacji elektrycznych i teletechnicznych E-02 Schemat tablicy bezpiecznikowej TB - 2 - I. OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Poznań, 27.11.2015 r. Dokumentacja techniczna - wyposażenia pomieszczenia technicznego pokoju wysłuchań (tzw. niebieskiego pokoju) w urządzenia techniczne - rozbudowy systemu monitoringu w budynku Sądu

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROJEKTU TECHNICZNEGO WYKONAWCZEGO

ANEKS do PROJEKTU TECHNICZNEGO WYKONAWCZEGO ANEKS do PROJEKTU TECHNICZNEGO WYKONAWCZEGO INWESTOR: OBIEKT: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Zakład Obsługi Urzędu 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1 Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZADANIE III.2 Projektant Marian Damski upr. AN 8346/145/85 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Spis zawartości; 2. Opis techniczny; 3. Obliczenia natężenia oświetlenia 4. Rysunki szt. 7 E/1/7/Z III.2

Bardziej szczegółowo

Główne elementy systemu Producent System SAP System SUG System ODDYMIANIA System SSWiN, KD

Główne elementy systemu Producent System SAP System SUG System ODDYMIANIA System SSWiN, KD Załącznik nr. Główne elementy systemu Producent System SAP Centrala sygnalizacji pożaru Repetytor centrali sygnalizacji pożaru 3 Moduł dodatkowych dwóch pętli do centrali 4 Interfejs sieci ARCNET 5 Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót C-GR129. CPV , , Specyfikacja techniczna ST.EL.02.

Przedmiar Robót C-GR129. CPV , , Specyfikacja techniczna ST.EL.02. Inwestor: Gmina Bojszowy ul. Gaikowa 35 43-220 Bojszowy Wykonawca: Przedmiar Robót C-GR129. CPV 45312200-9, 45314200-3, 45314300-4. Specyfikacja techniczna ST.EL.02. Nazwa budowy: Przebudowa i rozbudowa

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI I SIECI ELEKTRYCZNYCH BIELSKO-BIAŁA UL. SIEWNA 6/3

PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI I SIECI ELEKTRYCZNYCH BIELSKO-BIAŁA UL. SIEWNA 6/3 PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI I SIECI ELEKTRYCZNYCH 43-300 BIELSKO-BIAŁA UL. SIEWNA 6/3 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestor URZĄD MIEJSKI śywcu 34-300 śywiec RYNEK 2 Obiekt PRZEDSZKOLE P11 W śywcu

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA 3

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA 3 Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA 3 2.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 3 2.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3 2.3. ZAKRES OPRACOWANIA 3 2.4. DANE DO INWENTARYZACJI 3 3. OPIS TECHNICZNY 4 3.1. ISTNIEJĄCA

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Instalacja przyzywowa, telewizji przemysłowej CCTV, kontroli dostępu KD, RTV

Opis techniczny. Instalacja przyzywowa, telewizji przemysłowej CCTV, kontroli dostępu KD, RTV Opis techniczny Instalacja przyzywowa, telewizji przemysłowej CCTV, kontroli dostępu KD, RTV I OPIS TECHNICZNY 1. Inwestor 2. Jednostka projektowania 3. Podstawa projektowania 4. Rozwiązania instalacyjne

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami

1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami 1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami dozorowymi z moŝliwością rozbudowy do 4 pętli; do 128 elementów na 1 pętli, slave drukarka wewnętrzna, wskazania LED

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. NR 2 Klasa: 45.31 Roboty związane z montażem instalacji elektrycznych i osprzętu. ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE. CPV 45310000-3. INNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PRZEDSZKOLE NR 9 W ŻYWCU UL. PONIATOWSKIEGO REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Cześć 2

TEMAT: PRZEDSZKOLE NR 9 W ŻYWCU UL. PONIATOWSKIEGO REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Cześć 2 1 FIRMA USŁUG PROJEKTOWANIA I N ADZORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH inż. ANTONI GOŁEK 34-300 ŻYWIEC ul. Komorowskich 127 NIP 553-148-20-52 Tel.. 0/?/33/860-22-66 TEMAT: PRZEDSZKOLE NR 9 W ŻYWCU UL. PONIATOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa opracowania. 2. Podstawy prawne. 1. Umowa na prace projektowe 2. Podkłady budowlane budynków 3. Uzgodnienia z inwestorem

1. Podstawa opracowania. 2. Podstawy prawne. 1. Umowa na prace projektowe 2. Podkłady budowlane budynków 3. Uzgodnienia z inwestorem Spis treści 1. Podstawa opracowania... 3 2. Podstawy prawne... 3 3. Charakterystyka ogólna opracowania... 4 3.1. Przedmiot opracowania... 4 3.2. Zakres projektu... 4 3.3. Charakterystyka obiektu... 4 4.

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Domański DATA OPRACOWANIA : 09.2012. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Domański DATA OPRACOWANIA : 09.2012. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa, Nadbudowa i Zmiana Sposobu Użytkowania Istniejącego Budynku na Funkcje Biurowe z Garażem w Kondygnacji Podziemnej ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul.małachowskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI MONITORINGU.

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI MONITORINGU. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projektowanie, nadzór, kosztorysowanie ul. Kelles Krauza 13 lok.u-7 26-600 Radom Tel. 0502 469 886, 0502 575 018,510256808 e-mail: projekty@proelektryk.pl 1 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Inwestor. Kule 2, Popów. mgr inż. Kamil Miękus

Przedmiar robót. Inwestor. Kule 2, Popów. mgr inż. Kamil Miękus Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego 45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i

Bardziej szczegółowo

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE TOM III INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE Projekt wykonawczy Instalacje przeciwpoŝarowe - oddymianie. MontaŜ instalacji teletechnicznych sterowania klapami odymiającymi klatek schodowych K1 i K2.

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował Nazwa inwestycji Projekt budowlany remontu pomieszczeń Świetlicy w zabytkowym budynku OSP Mogielnica Branża Instalacje elektryczne Nazwa opracowania Instalacje elektryczne w remontowanych pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. System monitoringu w Żłobku Miejskim w Tychach

Przedmiar robót. System monitoringu w Żłobku Miejskim w Tychach Przedmiar robót System monitoringu w Żłobku Miejskim w Tychach Obiekt Kod CPV 45310000-3 Budowa 43-100 Tychy, ul. Fitelberga 4 Zamawiający Jednostka Budżetowa Miasta Tychy - Żłobek Miejski w Tychach Wykonawca

Bardziej szczegółowo

S P I S Z A W A R T O Ś C I P R O J E K T U B U D O W L A N EG O W Y K O N A W C Z E G O

S P I S Z A W A R T O Ś C I P R O J E K T U B U D O W L A N EG O W Y K O N A W C Z E G O S P I S Z A W A R T O Ś C I P R O J E K T U B U D O W L A N EG O W Y K O N A W C Z E G O FAZA : P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y BRANŻA I N S T A L A C J E T E L E I N F O R M A T Y

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. Numer projektu: 21.3/2006 Data: Maj 2006 Egz.: 4. ul. Szkolna 1, Czerwonak. Nazwa projektu:

PROJEKT TECHNICZNY. Numer projektu: 21.3/2006 Data: Maj 2006 Egz.: 4. ul. Szkolna 1, Czerwonak. Nazwa projektu: PROJEKT TECHNICZNY Numer projektu: 21.3/2006 Data: Maj 2006 Egz.: 4 Obiekt: Nazwa projektu: GIMNAZJUM im. Jana Pawła II ul. Szkolna 1, 62-004 Czerwonak Projekt instalacji teleinformatycznej Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE TELETECHNICZNE. Pracownia Projektowa FRAXINUS ul. Langiewicza 20 lok Warszawa

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE TELETECHNICZNE. Pracownia Projektowa FRAXINUS ul. Langiewicza 20 lok Warszawa PROJEKT WYKONAWCZY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAMIENNEGO ROZBUDOWY,PRZEBUDOWY I REMONTU BUDYNKU PRZY UL. KAMEDULSKIEJ 3 W SUWAŁKACH ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PARTERU BUDYNKU NA ŻŁOBEK Stadium: Branża:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z prośba o przedstawienie oferty na dostawę,montaż i uruchomienie instalacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro

Przedmiar robót. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro Przedmiar robót Instalacje sygnalizacji włamania, domofonowa i telewizji dozorowej Obiekt Budowa Inwestor Wykonawca Urząd Miasta Żywiec Sporządził Sprawdził Marcin Bierski mgr inż. Filip Majdak Czechowice-Dziedzice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. I. Zamawiający dokonuje następujących zmian w załączniku do SIWZ pn. PROJEKT WYKONAWCZY - Elektryka.

INFORMACJA. I. Zamawiający dokonuje następujących zmian w załączniku do SIWZ pn. PROJEKT WYKONAWCZY - Elektryka. OR.272.20.2013.EL Mielec, 14 listopada 2013 roku INFORMACJA Dotyczy: postępowania przetargowego w przedmiocie przebudowy i remontu budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6 etap I

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT CPV: 45314310-7 Instalacje teletechniczne Budowa: Rodzaj robót: Lokalizacja: Rozbudowa i przebudowa Biblioteki i Domu Kultury w Łomiankach Instalacje teletechniczne Łomianki Inwestor: Sporządzający: Techn.Piotr

Bardziej szczegółowo

Przedmiary. Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD

Przedmiary. Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Przedmiary Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Obiekt: budynek biurowy, Gliwice, ul. Rybnicka 29 Inwestor: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Jednostka projektowania: APA Sp. z o.o. SSWiN KNR AL-01 0102-1

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny instalacji Telewizji Dozorowej CCTV

Projekt techniczny instalacji Telewizji Dozorowej CCTV Zakres: Projekt techniczny instalacji Telewizji Dozorowej CCTV SPIS TREŚCI 5 1.CZĘŚĆ OGÓLNA... 1 1.1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 1 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA.... 1 1.3.PODSTAWA OPRACOWANIA.... 2 1.3.1.Ogólna

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 2015-02-14 Tomasz Kopeć,...

Przedmiar robót. 2015-02-14 Tomasz Kopeć,... Przedmiar robót Nazwa i adres zamawiającego: Zakładu Stalowej Woli ul. Dąbrowskiego 5 37-464 Stalowa Wola Data opracowania przedmiaru robót: 2015-02-14 Nazwa obiektu lub robót: Zakładu Stalowej Woli ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONAWCZA Zadanie : Opracowanie dokumentacji projektowej remontu istniejącej instalacji elektrycznej i teletechnicznej dla obiektu Ratusza w Strzelcach Opolskich przy Placu Myśliwca

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1.4 Zestawienie urządzeń 1.4.1 Zestawienie urządzeń dla budynku A

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 2.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 3 2.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3 2.3. ZAKRES OPRACOWANIA 3 2.4. DANE DO PROJEKTU 3 2.5. MATERIAŁY I URZĄDZENIA WYBÓR

Bardziej szczegółowo

2. szt szt. 12. CIOR 6/112/09 Sposób obliczenia ceny - zmodyfikowany Załącznik nr 2 do siwz. Centrala alarmowa SATEL CA 10 lub równowaŝna

2. szt szt. 12. CIOR 6/112/09 Sposób obliczenia ceny - zmodyfikowany Załącznik nr 2 do siwz. Centrala alarmowa SATEL CA 10 lub równowaŝna CIOR 6/112/09 Sposób obliczenia ceny - zmodyfikowany Załącznik nr 2 do siwz Lp. Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia zaoferowanego przez Wykonawcę* Jm. Ilość Cena jedn. netto Wartość netto

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu na roboty budowlane z dnia.. 2013 roku (Miejscowość, data) (miejsce na pieczęć firmową Oferenta) PREMIUM TRADE Sp. z o.o. Kozenin 53D 26-332 Sławno FORMULARZ OFERTOWY

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU BUDOWLANEGO

METRYKA PROJEKTU BUDOWLANEGO METRYKA PROJEKTU BUDOWLANEGO TEMAT : OBIEKT: ADRES: Projekt Budowlany Remontu Instalacji Elektrycznej Oświetleniowej Wewnętrznych Ciągów Komunikacyjnych Ul. Strzelców Bytomskich 1 INWESTOR: Ul. Strzelców

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do siwz

Załącznik nr 2 do siwz CIOR 6/112/09 Sposób obliczenia ceny Załącznik nr 2 do siwz Lp. Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia zaoferowanego przez Wykonawcę* Jm. Ilość 1 Wartość netto (kol.4xkol.5) Stawka VAT w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ Ł3 BUDOWA URZĄDZEŃ TRANSMISJI DANYCH str. Ł3-1 SPIS TREŚCI Strona 1. WSTĘP Ł3-3 2. MATERIAŁY Ł3-5 3. SPRZĘT Ł3-7 4. TRANSPORT Ł3-7 5.

Bardziej szczegółowo

LP. Rysunek nr skala 1 Rzut parteru inst. słaboprądowe 1 1:100 2 Schemat inst. słaboprądowe 2 -/-

LP. Rysunek nr skala 1 Rzut parteru inst. słaboprądowe 1 1:100 2 Schemat inst. słaboprądowe 2 -/- LP. Rysunek nr skala 1 Rzut parteru inst. słaboprądowe 1 1:100 2 Schemat inst. słaboprądowe 2 -/- 1. OPIS TECHNICZNY-INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA Przedmiotową dokumentację opracowano

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: T-1 Rzut Parteru. Projektowane

Bardziej szczegółowo

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. P R O J E K T T E C H N I C Z N Y OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. INWESTOR : Urząd Gminy w Łapanowie. Projektował : BRZESKO 2007r.

Bardziej szczegółowo

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii Dane ogólne. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii w Samodzielnym Publicznym Zespole

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 4 do DIWZ P.P.U.P. Poczta Polska CIOR w Olsztynie znak sprawy CIOR9/68 /2008 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zestawienie podzespołów do montażu SSWN w obiekcie pocztowym UP Olsztyn, ul. Srebrna

Bardziej szczegółowo

ACCO. system kontroli dostępu

ACCO. system kontroli dostępu ACCO system kontroli dostępu System ACCO zbudowany jest w oparciu o sieć autonomicznych kontrolerów przejścia zapewniających możliwość scentralizowanego zarządzania. Zawansowana technologia sprzętowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA EGZEMPLARZ NR: NAZWA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA INWESTOR: Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Świętej Anny w

Bardziej szczegółowo

Dom NET. Rozwiązanie systemu Okablowania Domów Jednorodzinnych

Dom NET. Rozwiązanie systemu Okablowania Domów Jednorodzinnych Dom NET Rozwiązanie systemu Okablowania Domów Jednorodzinnych Opracowanie opisuje możliwości budowy różnych instalacji przy wykorzystaniu systemu Dom NET. Został on opracowany z myślą o stosowaniu w domach

Bardziej szczegółowo

ZAP.370/225-2/2013 Jasło, dnia r.

ZAP.370/225-2/2013 Jasło, dnia r. 130000.ZAP.370/225-2/2013 Jasło, dnia 19.04.2013 r. Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Łukasz Zaniewski DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Łukasz Zaniewski DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO - HURTOWNI KWIATÓW Z KWIACIARNIĄ I SZKLARNIĄ EKS- POZYCYJNĄ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES INWESTYCJI : Białystok, ul. Gen. Władysława Andersa, działki

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA 4 3. ZAKRES OPRACOWANIA 4 4. PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA, NORMY I WYTYCZNE 5 5. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 6

2. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA 4 3. ZAKRES OPRACOWANIA 4 4. PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA, NORMY I WYTYCZNE 5 5. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 6 1. WSTĘP 3 2. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA 4 3. ZAKRES OPRACOWANIA 4 4. PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA, NORMY I WYTYCZNE 5 5. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 6 5.1 Założenia i projekty związane 6 6. OPIS SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT f-ma SOFTBUD Poznań PRZEDMIAR ROBÓT 968-00-000 Budowa: Rodzaj robót: Lokalizacja: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY GIMNAZJUM SAMORZĄDOWYM NR 1 W ILAWIE INSTALACJE TELETECHNICZNE ul. Kościuszki 2a 14-200

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. Zakres prac, wykaz obowiązujących norm, standard i kategoria okablowania 2. Adnotacje dotyczące wykonania lub modyfikacji in

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. Zakres prac, wykaz obowiązujących norm, standard i kategoria okablowania 2. Adnotacje dotyczące wykonania lub modyfikacji in INSTEL Technika Telekomunikacyjna ul. Jaracza 55a, 90-251 Łódź tel: 042 632 60 00 fax: 042 631 92 04 e-mail: info@instel.com.pl http://www.instel.com.pl Wrzesień 2010 PROJEKT INSTALACJI TELEDACYJNEJ W

Bardziej szczegółowo

Mają zaszczyt przedstawić. System kontroli dostępu i ewidencji czasu pracy

Mają zaszczyt przedstawić. System kontroli dostępu i ewidencji czasu pracy oraz Mają zaszczyt przedstawić System kontroli dostępu i ewidencji czasu pracy Podstawowe cechy systemu 32 000 użytkowników identyfikator użytkownika 4 bajty identyfikator RFID 8 bajtów kod PIN: 4-6 cyfr

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT: Modernizacja SUW w śaganiu- zabezpieczenie teletechniczne CCTV i SSWiN

PRZEDMIAR ROBÓT: Modernizacja SUW w śaganiu- zabezpieczenie teletechniczne CCTV i SSWiN Modernizacja SUW w śaganiu - zabezpieczenie teletechniczne CCTV i SSWiN - REW.1 Strona tytułowa przedmiaru robót PRZEDMIAR ROBÓT: Modernizacja SUW w śaganiu- zabezpieczenie teletechniczne CCTV i SSWiN

Bardziej szczegółowo