SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ."

Transkrypt

1 MODYFIKACJA SIWZ Nr 1 W POSTĘPOWANIU 5-T-PN-2013 Zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisami części VII C. SIWZ Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Modyfikacja polega na wprowadzeniu w miejsce załącznika Nr 1 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze specyfikacją techniczną), który podlega unieważnieniu, załącznika Nr 1A. ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ W POSTĘPOWANIU NR 5-T-PN-2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Leasing operacyjny z opcją wykupu na dostawę systemu emisyjnego składającego się z Routera, Sterownika (Konsolety) w reżyserni R1, Sterownika (Konsolety) w PKA, Sterowników (Konsolet) w studiach terenowych, Systemu Interkomowego. Przez dostawę systemu rozumie się zainstalowanie na określonych warunkach technicznych w miejscach wskazanych i przystosowanie systemu pozwalające Zamawiającemu na samodzielną pracę z przeznaczeniem do produkcji i emisji całodobowej, współdziałanie z instalacjami oraz urządzeniami Zamawiającego w stopniu gwarantującym ciągłość i bezpieczeństwo produkcji i emisji, wykonywanie czynności obsługi realizacyjnej i technicznej w sposób i w zakresie przewidzianym przez producenta, utrzymywanie systemu w pełnej sprawności technicznej wymaganej specyfiką zastosowania i świadczenie wsparcia serwisowanego na warunkach określonych w umowie, przekazanie dokumentacji systemu, dokumentacji powykonawczej, instrukcji użytkownika, specyfikacji konfiguracji podstawowej, haseł dostępu na zasadach wymienionych w umowie i przeprowadzeniem szkoleń pracowników Zamawiającego zarówno w zakresie obsługi jak i w zakresie użytkowania dostarczonego systemu. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV 2008) usługi leasingu, Kat. nr usługi ubezpieczenia Kat. Nr sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny urządzenia do nadawania audycji

2 Wymagania dotyczące leasingu 1. Okres leasingowania - 48 miesięcy 2. Wpłata początkowa - w wysokości 40% wartości przedmiotu umowy, która to wpłata, wniesiona w dacie podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego będzie w całości przeznaczona na opłatę związaną z pierwszym miesiącem użytkowania po odbiorze przedmiotu zamówienia. 3. Poza wpłatą początkową nie przewiduje się innych opłat. 4. Raty leasingowe w równych kwotach. 5. Opłata resztowa (końcowa) w wysokości 1% wartości początkowej przedmiotu zamówienia. Wykup płatny wraz z ostatnią ratą i w terminie w niej przewidzianym. 6. Okres spłaty rat leasingowych - spłata każdej raty w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury 7. Możliwość wykupu przedmiotu leasingu z prawem do pierwokupu 8. Waluta leasingu - polski złoty 9. Oprocentowanie stałe. 10. Wykonawca (Leasingodawca) gwarantuje niezmienność rat leasingowych przez cały okres obowiązywania umowy. 11. Koszty ubezpieczenia (w systemie all risc) przedmiotu zamówienia w czasie trwania umowy leasingu ponosi Wykonawca (Leasingodawca). 12. Do wszystkich opłat stosowany będzie podatek VAT wynikający z obowiązujących przepisów podatkowych Urządzenia wchodzące w skład systemu emisyjnego, oraz szczegółowe dane techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia zestawiono poniżej, w Specyfikacji technicznej SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiotem zamówienia jest Leasing operacyjny z opcją wykupu na dostawę systemu emisyjnego 1. Zamówienie obejmuje: 1.1. Dostawę Routera do zainstalowanego w PCA (Pokój Centralnej Aparatury), 1.2. Dostawę Sterownika (Konsolety) zainstalowanego w Reżyserce R1, 1.3. Dostawę Sterownika (Konsolety) w PKA (Pokój Kontroli Aparatury), 1.4. Dostawę Sterownika (Konsolet) w studiach terenowych, 1.5. Dostawę Cyfrowego Systemu Interkomowego,

3 2. Wymagania ogólne Stosowane nazwy: R1 reżysernia emisji głównej S1 studio mikrofonowe emisji głównej SL-1 studio lektorskie z funkcją emisji SN-1 studio lektorskie przeznaczone do serwisów informacyjnych R2 reżysernia emisji rezerwowej S2 studio mikrofonowe emisji rezerwowej SL-2 studio lektorskie z funkcją emisji R3 reżysernia produkcyjna R4 reżysernia produkcyjna R5 reżysernia produkcyjna PCA pomieszczenie centralnej aparatury PKA pomieszczenie kontrolne centralnej aparatury Newsroom zespół technologiczny produkcji programów informacyjnych Recepcja stanowisko recepcyjne w holu głównym 2.1. Wymagane ogólne dla Routera sygnałowego: a. Router sygnałowy przeznaczony będzie do komutacji sygnałów: audio, wideo, sygnalizacji i sterowania powinien być fabrycznie nowy i pochodzić z bieżącej produkcji nie wcześniejszej niż 6 miesięcy przed datą dostawy. Router powinien być dostarczony z najnowszą i przetestowaną wersją oprogramowania użytkowego oraz oprogramowania systemowego tzw. firmware. b. Konstrukcja Routera sygnałowego powinna mieć budowę modułową i składać się z routera protokołów IP (urządzenie typu switch Ethernet) oraz interfejsów sygnałowych. Interfejsy sygnałowe powinny być połączone z Routerem IP w warstwie fizycznej okablowaniem miedzianym typu skrętka komputerowa klasy minimum CAT 5 ze złączami typu RJ45. Protokół transmisyjny pomiędzy Routerem IP a interfejsami sygnałowymi audio powinien spełniać warunki poziomu 3 modelu OSI oraz implementować standard RTP lub UDP. Zastosowany protokół transmisyjny pomiędzy Routerem IP i interfejsem sygnałowym nie może być unikalnym standardem jednego producenta ale być wspieranym (np. produkowane urządzenia) przez minimum 5 różnych producentów urządzeń profesjonalnych audio lub wideo. Nie dopuszcza się umieszczenia konwerterów protokołów pomiędzy Routerem IP a interfejsem sygnałowym. W przypadku sygnałów audio protokół transmisyjny powinien umożliwiać przesyłanie strumieniowe dwukierunkowe, minimum 20 sygnałów audio stereofonicznych w jednym kierunku.

4 c. Konstrukcja mechaniczna Routera powinna być przystosowana do montażu w standardzie szafy aparaturowej rack 19 42U o wymiarach zewnętrznych (głębokość x szerokość) 600mm x 800 mm. d. Zasilanie Routera IP z minimum dwóch niezależnych obwodów sieci energetycznej 230C+10%/-10% 50 Hz, zgodnie z PN - IEC e. Router IP musi być wyposażony w zasilacz główny i redundantny. W przypadku awarii zasilacza głównego powinno nastąpić automatyczne przełączenie na zasilacz redundantny bez jakiejkolwiek przerwy lub zakłócenia w pracy Routera. Zasilacz główny i redundantny musi być przystosowany konstrukcyjnie przez producenta do montażu w standardzie 19. f. Dopuszcza się dostawę Routera sygnałowego z rozdzieleniem części sygnałowej audio, części sygnałowej wideo i części sygnałowej sygnalizacji i sterowania w postaci osobnych urządzeń interfejsów różnych producentów. W takim przypadku każde z urządzeń powinno posiadać własny zasilacz główny. g. Router sygnałowy powinien mieć możliwość wymiany interfejsów sygnałowych bez konieczności wyłączania systemu (tryb hot plug ) h. Router sygnałowy dla sygnałów audio powinien posiadać konstrukcję pozwalającą na przetwarzanie cyfrowe sygnałów audio w oparciu o technologię DSP (Digital Signal Processing) dla sygnałów wejściowych i wyjściowych i. Router sygnałowy powinien być przystosowany do komutacji, sterowania, monitorowania, konfiguracji interfejsów sygnałów audio, wideo, sygnalizacji i sterowania za pomocą oprogramowania dostarczonego wraz z Routerem. Oprogramowanie powinno być zainstalowane na komputerze dostarczonym wraz z systemem przystosowanym do montażu w standardzie rack 19. Komputer powinien posiadać zasilacz redundantny. Miejsce zamontowania komputera zostanie określone w trybie roboczym w trakcie instalacji całego systemu. j. Jeżeli Router składa się z niezależnych interfejsów sygnałów wideo, audio, sygnalizacji i sterowania różnych producentów to wymaga się aby interfejsy posiadały możliwość sterowania przy pomocy jednej aplikacji. k. Wymaga się aby dostarczony Router dla sygnałów audio był wyposażony w niezbędne moduły pozwalające na wykonanie minimum 384 niezależnych punktów krosowania monofonicznych sygnałów audio wejścia i wyjścia. Szczegółowe zestawienie wymagań dla interfejsów wejścia i wyjścia sygnałów audio określono niżej. l. Router sygnałowy powinien posiadać możliwość zdalnej diagnostyki i konfiguracji poprzez TCP/IP w sieci VPN Wymagania ogólne dla sterowników konsolet: a. Konsoleta foniczna powinna być fabrycznie nowa i pochodzić z bieżącej produkcji nie wcześniejszej niż 6 miesięcy przed datą dostawy. Konsoleta powinna być dostarczona z najnowszą i przetestowaną wersją oprogramowania użytkowego oraz oprogramowania systemowego tzw. firmware.

5 b. Konsoleta ma być w pełni cyfrowa, powinna posiadać budowę modułową z wydzielonym pulpitem sterowania i procesorem sygnałowym DSP oraz częścią interfejsów wejść/wyjść. Zamawiający dopuszcza umieszczenie modułów sterownika w jednej ramie, jednak część DSP i interfejsy wejścia/wyjścia powinny stanowić odrębną konstrukcję mechaniczną. Konstrukcja modułowa dla sterowników systemowych i interfejsów sygnałowych oznacza możliwość konfiguracji ilości i rodzaju modułów w ramach przyjętej konstrukcji mechanicznej oraz sposobu ich połączenia zarówno elektrycznego jak i logicznego. c. Zasilanie konsolety oraz części DSP z minimum dwóch niezależnych obwodów sieci energetycznej 230C+10%/-10% 50 Hz, zgodnie z PN - IEC 60038, - dotyczy konsolet (sterowników) w R1 i PKA. d. Sterownik, jak i część DSP konsolety, musi być wyposażony w zasilacz główny i redundantny. Wydajność zasilaczy ma być tak dobrana, aby zapewnić bezawaryjną pracę dla maksymalnej obsady Routera w interfejsy sygnałowe i sterowniki zgodnie ze specyfikacją konstrukcyjną producenta. W przypadku awarii zasilacza głównego powinno nastąpić automatyczne przełączenie na zasilacz redundantny bez jakiejkolwiek przerwy lub zakłócenia w pracy Routera. Jeżeli zasilacz główny posiada budowę modułową z bloków składowych o mniejszej mocy (wydajności), to dopuszcza się aby zasilacz redundantny posiadał moc (wydajność) taką jak moduł zasilacza głównego (tryb pracy n+1). e. Moduły lub elementy sterujące oraz procesor sygnałowy przeznaczony do montażu w pomieszczeniu studia mikrofonowego powinny posiadać sposób wentylacji i cyrkulacji wydzielanego ciepła bez elementów wirujących np. wentylator. f. Możliwość sterownia i monitorowania z wykorzystaniem aplikacji zewnętrznej wykorzystującej protokół uniwersalny SNMP g. Programowalne sygnały sygnalizacji i sterowania w standardzie GPIO do współpracy z innymi urządzeniami h. Jeżeli sterowniki pulpitu konsolety oraz procesor DSP posiadają budowę modułową, to wymaga się możliwość ich wymiany bez konieczności wyłączania systemu (karty typu hot pluggable ), i. Sterowniki (Konsolety) winny współpracować z innymi urządzeniami analogowymi i cyfrowymi. W szczególności muszą posiadać interfejsy wejścia/wyjścia AES/EBU z konwersją częstotliwości (SRC). Przetworniki A/D i D/A winny być integralną częścią kart wejścia/wyjścia. j. Wymaga się aby transmisja sygnałów audio pomiędzy Routerem sygnałowym a Sterownikami (konsoletami) odbywała się w formacie cyfrowym MADI (Multichannel Audio Digital Interface) lub poprzez inny wielokanałowy dwukierunkowy (co najmniej 16 kanałowy) protokół przesyłu sygnałów audio. k. Wymaga się aby w każdym torze audio Sterowników (konsolet) można było zastosować następujące funkcje DSP: regulacja poziomu, sumowanie sygnału, monofonizacja, regulacja panoramy, funkcja (N-1), limiter, kompresor, bramka szumów, deeser, minimum 3 pasmowy korektor parametryczny, odwracanie fazy.

6 l. Wymagana jest możliwość dokonywania aktualizacji oprogramowania, konfiguracji Sterowników (Konsolet) poprzez TCP/IP, diagnostyka systemu, obsługa poprzez VPN. m. Wymagana jest możliwość rozbudowy w zakresie wejść i wyjść, bez konieczności instalacji dodatkowych urządzeń (typu ramy DSP, zasilacze, itp.), a jedynie poprzez dołożenie kart I/O n. Konsoleta powinna umożliwiać wprowadzanie zmian w konfiguracji DSP za pomocą oprogramowania konfiguracyjnego przez przeszkolonych użytkowników bez konieczności wprowadzania zmian sprzętowych i zakupu dodatkowych licencji. Wymaga się co najmniej możliwości samodzielnego konfigurowania funkcji przycisków oraz enkoderów sterowników (konsolet), o. Wymaga się dostępu do sygnałów wejść i wyjść Routera z poziomu Sterowników (Konsolet) dotyczy R1 i PKA, p. Wymaga się możliwości zapisywania i przywoływania gotowych konfiguracji użytkownika (typu preset lub snapshot tzn. pełnej konfiguracji konsolety) z poziomu Sterowników (Konsolet). Wymaga się również możliwości zapisywania i odczytywania konfiguracji użytkownika dla poszczególnych użytkowników, zarówno w pamięci wewnętrznej konsolety jak i na zewnętrznych nośnikach danych w postaci plikowej Wymagania ogólne dla Cyfrowego Systemu Interkomowego: a. Oferowany system ma być fabrycznie nowy, b. System musi być przystosowane do współpracy z siecią energetyczną o parametrach: 230C+10%/-10% 50 Hz, zgodnie z PN - IEC 60038, c. System integralny o budowie modułowej pozwalającej na konfigurację sygnałów oraz funkcji użytkowych w ramach rozwiązania pochodzącego od jednego producenta. d. System powinien współdziałać z Routerem sygnałowym na poziomie komutacji wybranych sygnałów audio oraz skojarzonego z nimi protokołu sterującego. W przypadku wyłączenia Routera centralnego system interkomowy powinien zachować swoje funkcje z wyłączeniem sygnałów pochodzących z Routera. e. System powinien oferować technologię komunikacji w ramach obiektu i pomieszczeń rozgłośni oraz dla odległych studiów terenowych, punktów transmisyjnych, stanowisk korespondentów. W takich przypadkach łącze komunikacyjne pomiędzy wyniesionym pulpitem interkomowym a centralną matrycą systemu Interkomowego powinno wykorzystywać technologię IP sieci szerokopasmowych. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń typu kodek IP innych producentów do zestawienia łącza szerokopasmowego. f. System interkomowy dla wybranych łącz np. studio terenowe powinien zapewnić łącza duplex antenowe stereofoniczne oraz poza antenowe monofoniczne. g. Połączenia wewnętrzne pomiędzy pulpitami interkomowymi a matrycą powinny odbywać się w formacie cyfrowym zarówno dla sygnałów audio, sygnalizacji i sterowania z wykorzystaniem pojedynczego kabla typu minimum skrętka CAT 5 UTP lub STP.

7 3. Wymagania szczegółowe 3.1 Wymagania szczegółowe dla Routera: Wymagania aby Router sygnałowy posiadał/wyposażony był w: 1. Obudowę która musi być przystosowana do montażu w szafie typu Rack Co najmniej 64 wejścia analogowe mono 3. Co najmniej 64 wejścia cyfrowe stereo AES/EBU z SRC 4. Co najmniej 64 wyjścia analogowych mono 5. Co najmniej 64 wyjścia cyfrowe stereo AES/EBU z SRC 6. Co najmniej 24 GPI 7. Co najmniej 24 GPO 8. Co najmniej dwa interfejsy MADI w standardzie światłowodowym wielomodowym lub koaksjalnym lub w wielokanałowe 9. Technologię pozwalającą na zestawienie komutacji minimum 384 punktów krosowych jednocześnie 10. Panele sterujące pozwalające na prostą komutację wybranych wejść i wyjść. Panele powinny być wyposażone w przyciski wyboru źródeł i odbiorów lub regulatory obrotowe. Jeden panel powinien być zainstalowany w PCA a drugi w PKA w taki sposób aby umożliwić odsłuch źródła dźwięku i pomiar poziomu PPM oraz niezależny pomiar poziomu głośności dowolnego źródła zgodnie z rekomendacją R Panele sterujące pozwalające na komutację grup wejść i wyjść. Panele powinny umożliwiać zestawienie komutacji wybranych grup wejść i wyjść za pomocą jednej operacji (preset, salvo) wywoływanej za pomocą specjalizowanego sterownika w wersji sprzętowej lub oprogramowania z użyciem dedykowanego panelu dotykowego. 12. Procesor DSP pozwalający na co najmniej: regulację poziomu sygnału, monofonizację, miksowanie minimum 6 kanałów mono do 2 kanałów, kompresor, limiter, filtry, EQu 13. Wszystkie sygnały Routera powinny być wyprowadzone na zewnętrzny panel 19 w następujący sposób: - sygnały liniowe na złącza typu RJ45 - sygnały cyfrowe AES/EBU na złącza typu RJ45 - sygnały SDI na złącza typu BNC - sygnały MADI na złącza światłowodowe typu LC lub koaksjalne BNC - sygnały wielokanałowe audio ze sterowaniem na złącza typu RJ45 Wykonawca winien zainstalować ten panel w sąsiedztwie odpowiednich paneli sygnałowych Zamawiającego w miejscu uprzednio przygotowanym w szafie rack wyznaczonej do instalacji Routera. Szczegółowe rozmieszczenie interfejsów sygnałowych Routera sygnałowego będzie uzgodnione z Zamawiającym w trybie roboczym w okresie instalacji.

8 3.2. Wymagane parametry audio dla Sterowników (Konsolet): a. Pasmo przenoszenia torów audio: minimum od 20 Hz do 20 khz. b. Nierówność charakterystyki częstotliwościowej w torach liniowych ±0,2 db, w torach mikrofonowych 0,5 db. c. Przesłuch między kanałami -90 db. d. Poziom szumów -100dB. e. Poziom zniekształceń nieliniowych w torach liniowych dla 1 khz THD+N -90dB. f. Poziom zniekształceń nieliniowych w torach mikrofonowych dla 1kHz THD+N - 85dB. g. Nominalny poziom sygnałów wejściowych i wyjściowych : +6dBu. h. Maksymalny poziom liniowych sygnałów wejściowych i wyjściowych +18 dbu. i. Zasilanie mikrofonu Phantom +48V oddzielnie dla każdego toru mikrofonowego. j. Załączany filtr górnoprzepustowy dla torów mikrofonowych. k. Wymaga się aby sterowniki posiadały funkcję pomiaru poziomu sygnałów PPM Wymagania szczegółowe dla Sterownika (Konsolety) w Reżyserce R1. a. Wymaga się aby Elementy Sterownika (Konsolety) zostały umieszczone w meblu technologicznym (konstrukcji nośnej) dostarczonym przez Zamawiającego, tak aby całość spełniała wymagania ergonomiczne dla stanowiska pracy realizatora (wygląd oraz funkcjonalność). Wymaga się aby oferta zawierała szczegółowe rysunki poszczególnych modułów z naniesionymi wymiarami niezbędnymi do zamocowania modułów w meblu technologicznym oraz informację o długości kabli systemowych niezbędnych do połączenia modułów i dostarczanych przez Wykonawcę. b. Ramy zawierające elementy Sterownika (konsolety) w reżyserce, w tym: karty wejścia/wyjścia, karty procesorów DSP, układy kontrolne, układy sterowania GPIO, powinny zainstalowane być w stojaku rack 19 będącego częścią stołu technologicznego, jeżeli konsoleta ma konstrukcję modułową. Wszystkie linie sygnałowe niezbędne do prawidłowej pracy konsolety będą doprowadzone i zakończone na panelu 19 umieszczonym w tym racku. c. Konfiguracja Sterownika (Konsolety) powinna spełniać wymagania profesjonalnej pracy na antenie ze źródłami sygnałowymi zewnętrznymi (np. mikrofony, urządzenia odtwarzające, kodeki, hybrydy telefoniczne, komputery, Router sygnałowy), monitorowaniem sygnałów na miernikach poziomu sygnału i poziomu głośności, monitorach odsłuchowych głównych i pomocniczych, słuchawkach, sygnalizacją antenową i poza antenową, tworzenia sygnałów programowych, komunikacji antenowej i poza antenowej, sterowania urządzeniami przeznaczonymi do współpracy z konsoletą, w tym: Wymaga się wykorzystania mikrofonów prowadzących w studiu jako mikrofony do komunikacji - zlecenie, talk back,

9 Indywidualne kierowanie sygnału talk back do minimum 8 odbiorców za pośrednictwem mikrofonu w studiu (do reżyserni, na pojedyncze tory (N-1), a także na wszystkie tory (N-1) jednocześnie). d. Co najmniej 16 tłumików wysokiej klasy, wymaga się aby każdy tłumik mógł być używany jako tłumik mono/stereo, podzielonych w modułach. Rozmieszczenie modułów Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. e. Wymaga się aby Sterownik (Konsoleta) posiadała tory tłumikowe wyposażone w co najmniej: a. Tłumik zmotoryzowany o długości 100 mm (sterowanie poziomem sygnału przypisanego do toru tłumikowego), b. Potencjometr obrotowy (enkoder), którego funkcja powinna być w prosty i szybki sposób wybierana przez realizatora (funkcje Wykonawca uzgodni z Zamawiającym), c. Co najmniej 2 klawisze funkcyjne (funkcje i znaczenie Wykonawca uzgodni z Zamawiającym), d. Klawisze: odsłuchu PFL i Talkback do komunikacji (np. wóz reporterski, punkt transmisyjny), e. Możliwość konfigurowania funkcji fader start, sygnalizacji jego włączenia, włączanie i wyłączanie go za pomocą przycisku (przycisków) funkcyjnego ON/OFF, f. Wyświetlacz OLED min. 8 znakowy prezentujący nazwę kanału przypisanego do toru oraz parametry wzmocnienia, panoramy, poziomu wysyłek na szyny AUX lub N-1 g. Miernik poziomu sygnału przypisanego do toru tłumikowego, f. Funkcje DSP dostępne w torze: włączenie zasilania +48V (dot. kanałów mikrofonowych), odwrócenie fazy, zamiana kanałów (LL, RR, RL) (dot. kanałów stereofonicznych), wzmocnienie, regulacja panoramy/balansu, układy dynamiki (kompresor, limiter, bramka, ekspander, deeser), 4-pasmowa korekcja, filtry LP/HP, wysyłki na szyny miksujące. g. Konsoleta powinna mieć możliwość skonfigurowania co najmniej 2 szyn głównych, 3 szyn dodatkowych, 8 szyn N-1, 2 szyn PFL h. Panel studyjny zintegrowany z konsoletą funkcjonalnie, o budowie typu desktop wyposażony w głośnik, potencjometry sterujące głośnością słuchawek dziennikarza prowadzącego oraz monitorami w studio, co najmniej 8 przycisków wyboru źródeł do odsłuchu, możliwość konfiguracji zleceń do linii zwrotnych i. Sterowany dotykowo, kolorowy ekran TFT, umieszczony nad modułem konsolety z możliwością regulacji kąta nachylenia, wyświetlający co najmniej następujące informacje: poziom szyn głównych, parametry wejściowe kanałów: (wzmocnienie, zasilanie Phantom+48V, odwrócenie fazy, wskaźnik załączenia filtra górnoprzepustowego dla torów mikrofonowych), parametry wyjścia (przypisanie kanału do głównych szyn wyjściowych, panorama), ustawienia procesorów dynamiki i korekcji, ustawienie poziomu wysyłek z oznaczeniem PRE/POST, nazwę źródła przypisanego do tłumika, wyświetlanie poziomu sygnału.

10 j. Co najmniej 10 konfigurowalnych przycisków do sterowania funkcjami logicznymi. k. Co najmniej 10 konfigurowalnych przycisków wyboru źródła odsłuchu l. Możliwość tworzenia osobnej listy źródeł kierowanej do odsłuchu za pomocą pokrętła m. Co najmniej 8 konfigurowalnych przycisków zleceń TALK n. Konsoleta powinna mieć możliwość pracy w konfiguracji 5.1 o. Konsoleta powinna umożliwiać wprowadzanie zmian w konfiguracji DSP za pomocą oprogramowania konfiguracyjnego przez przeszkolonych użytkowników bez konieczności wprowadzania zmian sprzętowych i zakupu dodatkowych licencji. p. Co najmniej 12 wejść mikrofonowych, q. Co najmniej 8 wejść liniowych analogowych mono, r. Co najmniej 8 wejść cyfrowych stereo AES/EBU (wszystkie z SRC), s. Co najmniej 16 stereofonicznych wyjść analogowych t. Co najmniej 8 wyjść cyfrowych stereo AES/EBU u. Co najmniej 7 wyjść słuchawkowych, v. Co najmniej 16 wejść/wyjść GPIO w. Interfejs SDI z funkcją embeder i deembeder x. Łącze typu MADI lub inne wielokanałowe do Routera sygnałowego y. Pomiar głośności zgodny z rekomendacją EBU R128 przy pomocy urządzeń zewnętrznych lub wbudowanych. z. Wymienione wyjścia będą skonfigurowane m.in. jako:: w reżyserce R1 - stereofoniczne głośniki, min 2 słuchawkowe, w studio S1- stereofoniczne na głośniki, słuchawkowe (osobno dla każdego z dwóch prowadzących), w studio S1-słuchawkowe dla gości w studio SL-1- stereofoniczne na głośniki, 1 słuchawkowe w studio SN-1 - stereofoniczne na głośniki, 1 słuchawkowe co najmniej 2 sumy wyjściowe stereo główne co najmniej 3 sumy dodatkowe Niezbędne wyjścia do mierników głośności EBU R128, sygnalizacji itp., 3.4. Wymagania szczegółowe dla Sterownika (Konsoleta) w Reżyserce PKA: a. Moduł minimum 6 tłumików, wymaga się aby każdy tłumik mógł być używany jako tłumik mono/stereo b. Wymaga się aby Sterownik (konsoleta) posiadała tory tłumikowe wyposażone w co najmniej:

11 Potencjometr suwakowy o długości 100 mm (sterowanie poziomem sygnału przypisanego do toru tłumikowego), Potencjometr obrotowy (enkoder), którego funkcja powinna być w prosty i szybki sposób wybierana przez realizatora (funkcje Wykonawca uzgodni z Zamawiającym), Co najmniej 2 klawisze funkcyjne (funkcje i znaczenie Wykonawca uzgodni z Zamawiającym), klawisze: odsłuchu PFL, Talkback do komunikacji (np. wóz reporterski, punkt transmisyjny), Możliwość konfigurowania funkcji fader start, sygnalizacji jego włączenia, włączanie i wyłączanie go za pomocą przycisku (przycisków) funkcyjnego ON/OFF, Wyświetlacz alfanumeryczny co najmniej 8-znakowy, Miernik poziomu sygnału przypisanego do toru tłumikowego Niezbędne wyjścia do mierników głośności EBU R128 c. Układy dynamiki (kompresor, limiter, bramka, ekspander) oraz EQ w każdym torze, d. Co najmniej 2 wejścia mikrofonowe e. Wejście mikrofonowe lub mikrofon do komunikacji interkomowej studia, telefony, kodeki. f. Możliwość odsłuchu szyn głównych i szyn AUX/N-1 g. Możliwość zleceń do studia, szyn AUX h. Konsoleta powinna mieć możliwość skonfigurowania co najmniej 2 szyn głównych, 4 szyn AUX/N-1, 1 szyny PFL i. Co najmniej 2 wejścia liniowe stereo j. Co najmniej 4 wejścia cyfrowe stereo AES/EBU (wszystkie z SRC) k. Co najmniej 8 analogowych wyjść stereofonicznych l. Co najmniej 4 wyjścia cyfrowe stereo AES/EBU m. Co najmniej 2 wyjścia słuchawkowe n. Interfejs GPIO x 8 o. Łącze typu MADI lub inne wielokanałowe do Routera sygnałowego 3.5. Wymagania szczegółowe dla Sterownika (Konsoleta) w studiach terenowych: a. Dostawa 2 kompletnych Sterowników (Konsolet) połączonych z siedzibą Radia Kraków SA przy pomocy łączy szerokopasmowych IP za pomocą interfejsów systemowych Sterownika lub kodeków IP innych producentów

12 b. Moduł minimum 6 tłumików, wymaga się aby każdy tłumik mógł być używany jako tłumik mono/stereo c. Wymaga się aby Sterownik (konsoleta) posiadała tory tłumikowe wyposażone w co najmniej: Potencjometr suwakowy o długości 100 mm (sterowanie poziomem sygnału przypisanego do toru tłumikowego), Potencjometr obrotowy (enkoder), którego funkcja powinna być w prosty i szybki sposób wybierana przez realizatora (funkcje Wykonawca uzgodni z Zamawiającym), Co najmniej 2 klawisze funkcyjne (funkcje i znaczenie Wykonawca uzgodni z Zamawiającym), klawisze: odsłuchu PFL, Talkback do komunikacji (np. wóz reporterski, punkt transmisyjny), Możliwość konfigurowania funkcji fader start, sygnalizacji jego włączenia, włączanie i wyłączanie go za pomocą przycisku (przycisków) funkcyjnego ON/OFF, Wyświetlacz alfanumeryczny co najmniej 8-znakowy, Miernik poziomu sygnału przypisanego do toru tłumikowego c. Układy dynamiki (kompresor, limiter, bramka, ekspander) oraz EQ w każdym torze, d. Co najmniej 4 wejścia mikrofonowe e. Wejście mikrofonowe lub mikrofon do komunikacji interkomowej studia, telefony, kodeki. f. Możliwość odsłuchu szyn głównych i szyn AUX/N-1 g. Możliwość zleceń do studia, szyn AUX h. Konsoleta powinna mieć możliwość skonfigurowania co najmniej 2 szyn głównych, 4 szyn AUX/N-1, 1 szyny PFL i. Co najmniej 4 wejścia liniowe stereo j. Co najmniej 4 cyfrowe wejścia stereo AES/EBU (wszystkie z SRC) k. Co najmniej 4 wyjścia analogowe stereo l. Co najmniej 4 wyjścia cyfrowe stereo AES/EBU m. Co najmniej 2 wyjścia słuchawkowe n. Interfejs GPIO x Wymagania szczegółowe dla Systemu Interkomowego a. Wymaga się zamontowania matrycy minimum 32/32, b. Matryca musi stanowić kompletny system interkomowy, co oznacza że:

13 z poziomu pulpitu dołączonego do dowolnego portu matrycy oraz z poziomu oprogramowania sterującego możliwe jest zestawienie połączenia z innym dowolnym portem matrycy bez strat jakości sygnału, nie powinno być również ograniczenia co do ilości aktywnych połączeń w dowolnej chwili, System musi być w pełni konfigurowalny, co oznacza możliwość rozbudowy w późniejszym czasie o dodatkowe pulpity interkomowe oraz o dodatkowe interfejsy we/wy w ramach pojemności matrycy, c. Wymaga się aby system posiadał interfejsy GPIO, minimum 16 wejść/16 wyjść, d. Wymaga się aby pulpity z portami matrycy połączone były za pomocą okablowania minimum CAT5 z gniazdami typu RJ-45 lub DB9 przy wyjściach z matrycy i wejściach pulpitów, e. Wymaga się aby matryca systemu posiadała redundantny zasilacz, f. Wymaga się aby konfiguracja systemu przechowywana była w każdej z jednostek matrycy, g. Wymaga się aby zarządzanie i konfiguracja całego systemu odbywała się poprzez sieć TCP/IP, h. Wymaga się dostarczenie oprogramowania do konfiguracji matrycy, oraz możliwości konfigurowania systemu z poziomu komputera PC lub MAC. i. Pulpit Systemu Interkomowego; Wszystkie pulpity muszą być tego samego producenta oraz tej samej serii. Wymaga się minimum 12 klawiszy wykonanie mechaniczne przystosowane do montażu rack 19 (dotyczy R1, R2, R3, R4, R5, PKA, PCA) oraz minimum 12 klawiszy wykonanie mechaniczne w obudowie typu desktop (do pomieszczeń SL- 1, SN-1, S2, SL-2, Newsroom, Recepcja). Do każdego klawisza wymaga się znakowego wyświetlacza, Każdy pulpit musi mieć możliwość wyboru wszystkich źródeł matrycy, Każdy pulpit musi posiadać gniazdo do podłączenia zestawu słuchawek z mikrofonem, mikrofon do pulpitów interkomowych na "gęsiej szyjce", W każdym pulpicie dla każdego klawisza wymagana jest możliwość blokowania włączenia na stałe odsłuchu/rozmowy, Wymaga się aby każdy pulpit posiadał klawisze z funkcją umożliwiającą niezależnie odsłuch wybranego portu oraz rozmowę do tego portu,

14 4. Inne wymagania 4.1. Wymaga się aby Wykonawca przedstawił w tabeli szczegółowy wykaz wszystkich urządzeń (z podaniem producenta, modelu urządzenia, nr serii, oraz miejsca zainstalowania) Wymaga się przedstawienia w ofercie szczegółowej specyfikacji oferowanego sprzętu oraz zwięzłego opisu jego funkcjonalności Wymaga się uruchomienia dostarczonych i podłączonych urządzeń do instalacji Zamawiającego, przyłączenia urządzeń Zamawiającego wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów torów audio potwierdzających poprawność działania systemu Wymaga się dostarczenia projektu powykonawczego Wymaga się dostarczenia instrukcji eksploatacyjnych i instrukcji obsługi dla każdego z oferowanych urządzeń i programów w języku polskim i angielskim w wersji drukowanej i elektronicznej. 4.6 Wymaga się dostarczenia oprogramowania użytkowego, systemowego pozwalającego na konfigurację i administrację, przekazanie haseł dostępowych oraz parametrów pozwalających na zdalny dostęp do dostarczonych systemów Wymaga się dostawy zestawu komputerowego, jeżeli jest to niezbędne do bieżącej obsługi Routera i Sterowników (Konsolet) Wymaga się dostawy i instalacji oprogramowania zapewniającego wizualizację stanu Routera i Sterowników (Konsolet) na monitorze komputera oraz dającego możliwość samodzielnego kreowania ekranów/pulpitów przez Zamawiającego Wymaga się wykonania konfiguracji całego systemu zgodnie z wymaganiami SIWZ oraz potrzebami techniczno-programowymi Radia Kraków SA. W tym celu Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania konfiguracji niezbędnej do podpisania Protokołu Przekazania do Eksploatacji Systemu a następnie w okresie do 8 tygodni po podpisaniu tego Protokołu wykonać konfigurację uzupełniającą zgodnie z wytycznmi Zamawiającego, jeżeli taka konieczność będzie zgłoszona. 5. Szkolenia 5.1. Wymaga się aby osoby, które będą przeprowadzały szkolenie posiadały wymaganą wiedzę oraz posiadały uprawnienia do przeprowadzenia szkoleń Wymaga się przeprowadzenia szkoleń w zakresie konfiguracji i programowania dostarczanego systemu dla osób obsługujących cały system (minimum 20 godzin dla 10 osób) Wymaga się przeprowadzenia szkoleń w zakresie obsługi i użytkowania systemu dla osób wskazanych przez Zamawiającego (minimum 20 godzin dla 20 osób).

15 6. Informacje dodatkowe 6.1. Sprzęt dostarczony w ramach Umowy powinien być fabrycznie nowy i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia Na dostarczany sprzęt Wykonawca obowiązany jest posiadać stosowne certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności certyfikat CE Zamawiający nie dopuszcza zastąpienie urządzeń i materiałów ze wskazanymi znakami towarowymi, patentami niezgodnymi z SIWZ Jeżeli oferta Wykonawcy będzie zawierać nieaktualne lub nieprawdziwe informacje dotyczące produktów, oferta ta zostanie automatycznie odrzucona przez Zamawiającego.

ZAŁĄCZNIK NR Cyfrowy mikser foniczny z wyposażeniem ilość 1 kpl.

ZAŁĄCZNIK NR Cyfrowy mikser foniczny z wyposażeniem ilość 1 kpl. ZAŁĄCZNIK NR 2 1. Cyfrowy mikser foniczny z wyposażeniem ilość 1 kpl. 1.1. Mikser cyfrowy (1 szt.): 1.1.1 Parametry użytkowe miksera: 1. Minimalna ilość kanałów monofonicznych: 32 2. Minimalna ilość kanałów

Bardziej szczegółowo

52/MX. www.dhd-audio.com. Technologie cyfrowe dla radia i telewizji

52/MX. www.dhd-audio.com. Technologie cyfrowe dla radia i telewizji Seria 52 Konsoleta modułowa 52/MX www.dhd-audio.com Technologie cyfrowe dla radia i telewizji Odkrywanie funkcjonalności Redefiniowana modularność Dzięki 52/MX miksowanie wkracza na nowy poziom elastyczności.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. FORMULARZ CENOWY Część I. Wartość jednostkowa netto. L.p. Nazwa urządzenia Ilość

Załącznik nr 2 do SIWZ. FORMULARZ CENOWY Część I. Wartość jednostkowa netto. L.p. Nazwa urządzenia Ilość FORMULARZ CENOWY Część I L.p. Nazwa urządzenia Ilość Wartość jednostkowa netto Wartość netto Wartość brutto. Kinowy projektor cyfrowy 2K w standardzie DCI 2. Odpowiedni serwer kinowy w standardzie DCI

Bardziej szczegółowo

Install AV Catalog. Effective Q1 2015. Attero Tech, LLC. Phone 260-496-9668 Fax 260-496-9879 www.atterotech.com

Install AV Catalog. Effective Q1 2015. Attero Tech, LLC. Phone 260-496-9668 Fax 260-496-9879 www.atterotech.com 1315 Directors Row, Suite 107, Ft Wayne, IN 46808 Dystrybucja w Polsce: Ul. 28 lipca 1943, 17A, 30-233 Kraków, Polska Web: //www.music.info.pl PAGE 1 Dante Product Group und32 32 kanałowy interfejs DANTE/analog

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA SYSTEMU CYFROWYCH MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH

DOSTAWA SYSTEMU CYFROWYCH MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH DOSTAWA SYSTEMU CYFROWYCH MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH 1.1 Parametry ogólne systemu nadawczo-odbiorczego (pkt. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7) : 1. Rodzaj transmisji radiowej: cyfrowa 2. Pasmo przenoszenia

Bardziej szczegółowo

8-Channel Premium Mic/Line Mixer MIK0076. Instrukcja obsługi

8-Channel Premium Mic/Line Mixer MIK0076. Instrukcja obsługi 8-Channel Premium Mic/Line Mixer MIK0076 Instrukcja obsługi INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi przed uruchomieniem urządzenia. Instrukcję należy zachować, w celu

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Załącznik 8 do siwz i formularza ofertowego Opis oferowanego przedmiotu zamówienia 1. Cyfrowy rejestrator rozmów Liczba sztuk: 1 Oferowany model:.. Producent:...... L.p. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Kraków, dnia 11.07.2014 r. Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ dot. postepowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu AV, sprzętu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakres zamówienia obejmuje: Urządzenia systemu nagłośnienia muszą tworzyć jednorodny system nie dopuszcza się stosowania zestawów głośnikowych pochodzących od różnych producentów.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA. Opis przedmiotu zamówienia - sprzęt nagłaśniający

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA. Opis przedmiotu zamówienia - sprzęt nagłaśniający Załącznik nr 1B do SIWZ CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia - sprzęt nagłaśniający I. Rodzaj sprzętu nagłaśniającego Lp. Nazwa Ilość Jedn. miary 1 Niskonapięciowa matryca 8x8 urządzenie centralne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA TEATR ŁAŹNIA NOWA W KRAKOWIE Dostawa sprzętu do realizacji nagłośnienia w Teatrze Łaźnia Nowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA TEATR ŁAŹNIA NOWA W KRAKOWIE Dostawa sprzętu do realizacji nagłośnienia w Teatrze Łaźnia Nowa OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA TEATR ŁAŹNIA NOWA W KRAKOWIE WYMAGANIA MINIMNALNE 1. Minimalne wymagania w zakresie funkcjonalności systemów i urządzeń objętych przedmiotem zamówienia: Z uwagi na różnorodny

Bardziej szczegółowo

Zmiana w SIWZ zmiana terminu składania ofert. Działając imieniem Zamawiającego, informuję o wprowadzeniu następujących zmian w treści SIWZ:

Zmiana w SIWZ zmiana terminu składania ofert. Działając imieniem Zamawiającego, informuję o wprowadzeniu następujących zmian w treści SIWZ: Kraków 15 marca 2016 Zmiana w SIWZ zmiana terminu składania ofert dotyczy: przetargu o nazwie: dostawę sprzętu do realizacji nagłośnienia w Teatrze Łaźnia Nowa, nr ogłoszenia 2016/S 035-055934 Działając

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

ZESTAWY BEZPRZEWODOWE

ZESTAWY BEZPRZEWODOWE ZESTAWY BEZPRZEWODOWE Wszystkie zestawy są dostępne w dowolnych konfiguracjach nadajników w ramach danej serii, a ich rodzaj nie ma wpływu na cenę SERIA UR-220 NAGŁOWNYM DO AEROBIKU Pojedynczy zestaw bezprzewodowy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 5rm do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę fabrycznie nowego liniowego systemu nagłośnieniowego do Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wymagania odnośnie modernizacji i rozbudowy systemu łączności:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wymagania odnośnie modernizacji i rozbudowy systemu łączności: ZP/UR/49/04 Załącznik nr do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania odnośnie modernizacji i rozbudowy systemu łączności: W ramach przetargu Zamawiający wymaga : a Rozbudowy posiadanego modułu

Bardziej szczegółowo

GMINA SULMIERZYCE. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

GMINA SULMIERZYCE. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Sulmierzyce dnia 6 listopada 2014r. Zamawiający Regon 590648184 Wszyscy nabywcy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ZP.271.1.21.2014.AS Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemu AV Patio ASP

Koncepcja systemu AV Patio ASP 2013 Koncepcja systemu AV Patio ASP Piotr Nowiński Mega Music Sp. z o.o. 2013-12-15 2 Koncepcja systemu AV Patio ASP Spis treści Założenia... 3 Obraz... 4 Wyświetlanie... 4 Monitory LCD.... 4 Przyłącza

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż 4 zestawów interaktywnych z niezbędnym oprogramowaniem do wskazanych pomieszczeń w szkole oraz dostawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego w Warszawie ul. Wieżowa 8 i oddziału Zamawiającego w Gdańsku ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Kraków, [ 16 marca ]2016. Zestaw pytań nr 2

Kraków, [ 16 marca ]2016. Zestaw pytań nr 2 Kraków, [ 16 marca ]2016 Zestaw pytań nr 2 Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ref. 4/16, pod nazwą: dostawa sprzętu do realizacji nagłośnienia w Teatrze Łaźnia Nowa Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza

Bardziej szczegółowo

SOUNDPOL - NAGŁOŚNIENIA Utworzono : 06 luty 2017

SOUNDPOL - NAGŁOŚNIENIA Utworzono : 06 luty 2017 KARTY DŹWIEKOWE > Model : 0202 USB Producent : - 0202 USB stereofoniczna karta dźwiękowa na USB 2.0 z wejściami: mikrofonowym, gitarowym lub liniowymi Do produktu dołączona instrukcja po polsku Wymagania:

Bardziej szczegółowo

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2015-05-05 13:04 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MATRYCA AUDIO PX-0288 PULPIT MIKROFONOWY RM-88 PANEL ŚCIENNY LM-88

INSTRUKCJA OBSŁUGI MATRYCA AUDIO PX-0288 PULPIT MIKROFONOWY RM-88 PANEL ŚCIENNY LM-88 INSTRUKCJA OBSŁUGI MATRYCA AUDIO PX-0288 PULPIT MIKROFONOWY RM-88 PANEL ŚCIENNY LM-88 Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA... 2 Specyfikacja techniczna... 3 Podstawowe właściwości...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem Zamówienia, jest dostawa, instalacja infrastruktury IT: serwerów, macierzy, urządzeń sieciowych oraz pozostałego sprzętu IT, wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Systemy odglądowe

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Systemy odglądowe OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Systemy odglądowe Załącznik nr 1b do Umowy_cześć 2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu przeznaczonego do wizualizacji sygnałów cyfrowych HD/SD-SDI oraz fonii embeded

Bardziej szczegółowo

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II DOSTAWA SATELITARNYCH TERMINALI DO TRANSMISJI DANYCH L.p. Cecha wymagana przez Zamawiającego Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru. *( SPEŁNIA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Załącznik nr 8... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Dostawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Matrycowy system audio 8x8 PX/RM/LM-8000

Instrukcja użytkowania. Matrycowy system audio 8x8 PX/RM/LM-8000 Instrukcja użytkowania Matrycowy system audio 8x8 PX/RM/LM-8000 1. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi aby uniknąć

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Oznaczenie sprawy: ZP/TITT/61/2016 Załącznik Nr 5 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia są zestawy profesjonalnych telewizyjnych monitorów kontrolnych i podzielników obrazu oraz zestaw

Bardziej szczegółowo

Dostawa i instalacja systemu audio-wideo w budynku Centrum Cyklotronowego Bronowice (CCB) IFJ PAN w Krakowie

Dostawa i instalacja systemu audio-wideo w budynku Centrum Cyklotronowego Bronowice (CCB) IFJ PAN w Krakowie Dostawa i instalacja systemu audio-wideo w budynku Centrum Cyklotronowego Bronowice (CCB) IFJ PAN w Krakowie I. Opis przedmiotu zamówienia: II. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie systemu audio-wideo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

Sprawa Nr: RAP.272.45.2012 Załącznik Nr 3 do SIWZ PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA......

Sprawa Nr: RAP.272.45.2012 Załącznik Nr 3 do SIWZ PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...... Sprawa Nr: RAP.272.45.2012 Załącznik Nr 3 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i typ (producent) oferowanego urządzenia:...... Lp. Parametry wymagane: Parametry

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSER AUDIO. Dystrybutor: Linearic Pl.Staszica 30/1, Wrocław, Tel/Fax ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSER AUDIO. Dystrybutor: Linearic Pl.Staszica 30/1, Wrocław, Tel/Fax , INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSER AUDIO CMX-3268 Spis treści 1. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA... 2 2. Specyfikacja techniczna... 3 3. Podstawowe właściwości... 3 4. Sekcja mono... 4 5. Panel tylny... 4 6. Eksploatacja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla potrzeb Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

GOTOWE ZESTAWY - bezprzewodowy system mikrofonowy SW-80 z TRACK KAMERĄ (automatycznie pokazuje mówcę).

GOTOWE ZESTAWY - bezprzewodowy system mikrofonowy SW-80 z TRACK KAMERĄ (automatycznie pokazuje mówcę). GOTOWE ZESTAWY - bezprzewodowy system mikrofonowy SW-80 z TRACK KAMERĄ (automatycznie pokazuje mówcę). Najnowszy, kompletny system konferencyjny, który zawiera: - mikrofony bezprzewodowe - system TRACK

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Przeznaczony do instalacji stałych oraz aplikacji mobilnych Stylowy, innowacyjny design Made in Germany Wszechstronność zastosowań i bogactwo funkcji Wysokiej jakości wzmacniacz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu audio

Specyfikacja sprzętu audio - 1 - Specyfikacja sprzętu audio 1. Kolumna pasywna sztuk 2 Moc : RMS 800 W Impedancja : 4 Ohm Pasmo przenoszenia : 45 Hz - 20 khz Skuteczność : 102 db Głośnik wysokotonowy : 1,75" Celestion Głośnik niskotonowy

Bardziej szczegółowo

MIKSER 6 / 8 / 10 / 12 / 16 KANAŁOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIKSER 6 / 8 / 10 / 12 / 16 KANAŁOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSER 6 / 8 / 10 / 12 / 16 KANAŁOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI Zachowaj instrukcję obsługi na przyszłość Wstęp - złocone gniazda wejściowe - gniazda mikrofonowe z zasilaniem typu phantom +48V - 2 kanały wejściowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Interfejs użytkownika do zdalnego sterowania radiotelefonem Motorola SGM-5E VoIP. Client SGM5E VoIP TRX S.C. 10.10.

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Interfejs użytkownika do zdalnego sterowania radiotelefonem Motorola SGM-5E VoIP. Client SGM5E VoIP TRX S.C. 10.10. Client SGM5E VoIP Interfejs użytkownika do zdalnego sterowania radiotelefonem Motorola SGM-5E VoIP INSTRUKCJA OBSŁUGI TRX S.C. 10.10.2013 TRX S.C. 15-743 Białystok, ul. Wierzbowa 8 tel. (0-prefix-85) 662

Bardziej szczegółowo

1. Zasilacz mocy AC/ DC programowany 1 sztuka. 2. Oscyloskop cyfrowy z pomiarem - 2 sztuki 3. Oscyloskop cyfrowy profesjonalny 1 sztuka

1. Zasilacz mocy AC/ DC programowany 1 sztuka. 2. Oscyloskop cyfrowy z pomiarem - 2 sztuki 3. Oscyloskop cyfrowy profesjonalny 1 sztuka WYMAGANIA TECHNICZNE Laboratoryjne wyposażenie pomiarowe w zestawie : 1. Zasilacz mocy AC/ DC programowany 1 sztuka 2. Oscyloskop cyfrowy z pomiarem - 2 sztuki 3. Oscyloskop cyfrowy profesjonalny 1 sztuka

Bardziej szczegółowo

wszechstronna cyfrowa stacja czołowa COMPACT ul. Na Skraju 34 tel. +48 /22/ 846 04 88

wszechstronna cyfrowa stacja czołowa COMPACT ul. Na Skraju 34 tel. +48 /22/ 846 04 88 wszechstronna cyfrowa stacja czołowa COMPACT szczegółowe informacje: dystrybucja w Polsce: wisi@diomar.com.pl DIOMAR Sp. z o.o. ul. Na Skraju 34 tel. +48 /22/ 846 04 88 02-197 Warszawa fax. +48 /22/ 868

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność: SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY załącznik nr 6 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Bardziej szczegółowo

Czy system scala będzie wizualizował tylko instalowany sterownik czy inne. Jeżeli inne to prosimy o podanie ich parametrów oraz ilości wejść. Wyjść.

Czy system scala będzie wizualizował tylko instalowany sterownik czy inne. Jeżeli inne to prosimy o podanie ich parametrów oraz ilości wejść. Wyjść. Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego L.p. Pytania z dnia 14.09.2011 r. Odpowiedzi z dnia 21.09.2011 r. 1. Czy system scala będzie wizualizował tylko instalowany sterownik czy inne. Jeżeli inne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis wymagań w stosunku do poszczególnych elementów systemu

Szczegółowy opis wymagań w stosunku do poszczególnych elementów systemu Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis wymagań w stosunku do poszczególnych elementów systemu Aparat telefoniczny typu A Aparat telefoniczny Cisco 7965G lub równoważny spełniający poniższe wymagania:

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

typowo do 20dBu (77.5mV) mikrofony, adaptery, głowice magnetofonowe, przetworniki

typowo do 20dBu (77.5mV) mikrofony, adaptery, głowice magnetofonowe, przetworniki Poziomy mikrofonowy typowo do 20dBu (77.5mV) mikrofony, adaptery, głowice magnetofonowe, przetworniki liniowy od -20dBu do +30dBu (24.5V) typowo: -10dBu (245mV), +4dBu (1.23V), +8dBu (1.95V) konsolety,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż 12 miesięcy przed podpisaniem umowy, urządzeń wielofunkcyjnych w

Bardziej szczegółowo

WIDEOTELEFON GXV3175 SZYBKI START

WIDEOTELEFON GXV3175 SZYBKI START WIDEOTELEFON GXV3175 SZYBKI START 1. Opis Wideotelefon GXV3175 to rewolucyjne rozwiązanie w komunikacji multimedialnej pomiędzy użytkownikami sieci IP. Dzięki wsparciu dla sygnalizacji SIP oraz kodeków

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: Rozbudowa systemu kontroli dostępu w jednym z obiektów Uniwersytetu Śląskiego". 2. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

Extender KVM z portami VGA i PS/2

Extender KVM z portami VGA i PS/2 Extender KVM z portami VGA i PS/2 EXTENDER KVM Z PORTAMI VGA, PS/2 I ZASIĘGIEM 180m NA KABLU CAT5 FUNKCJONALNOŚĆ Extender XTENDEX KVM pozwala wynieść na odległość 180m (600 feet) klawiaturę, monitor i

Bardziej szczegółowo

udac3 Wiodący wśród mobilnych DAC Instrukcja obsługi

udac3 Wiodący wśród mobilnych DAC Instrukcja obsługi udac3 Wiodący wśród mobilnych DAC Instrukcja obsługi FCC deklaracja zgodności To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA DLA HALI SPORTOWEJ O WYMIARACH 18m x 40m dla systemu MP Project

PROJEKT SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA DLA HALI SPORTOWEJ O WYMIARACH 18m x 40m dla systemu MP Project DLA HALI SPORTOWEJ O WYMIARACH 18m x 40m dla systemu MP Project MTB-SYSTEM ŁĘKI 180C, 32-425 TRZEMEŚNIA, www.mtb-system.pl 2015r. 1. Wstęp Przedmiotem opracowania jest projekt systemu elektroakustycznego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-231-5/423/MM/11 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa przedmiotu zamówienia Teraomomierz 2. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia musi być skonfigurowany

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Załącznik nr 3 do SIWZ ZP.342-7/PW/14 Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne 30230000-0

Bardziej szczegółowo

VENICE posiada 6 wyjść typu "aux", którym projektanci przypisali konkretne przeznaczenie. Posiadają one następujące oznaczenia:

VENICE posiada 6 wyjść typu aux, którym projektanci przypisali konkretne przeznaczenie. Posiadają one następujące oznaczenia: MIDAS VENICE 320 Zapowiadane pojawienie się nowego produktu MIDAS'a stało się faktem. Celebrując 30 rok - bardzo aktywnej i pełnej sukcesów obecności na światowym rynku producentów sprzętu audio, firma

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Elbląg, dnia 29.05.2015r. Firma Handlowo-Usługowa Mak-chemia, M. Osiński i B. Półtorak-Osińska Spółka Jawna ul. Panieńska 17/18 82-300 Elbląg (pełna nazwa i adres podmiotu) ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Dot.:

Bardziej szczegółowo

WZROST WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII SZANSĄ NA POPRAWĘ JAKOŚCI ŚRODOWISKA NATURALNEGO W GMINIE ZALESIE ZADANIE 1

WZROST WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII SZANSĄ NA POPRAWĘ JAKOŚCI ŚRODOWISKA NATURALNEGO W GMINIE ZALESIE ZADANIE 1 Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. OKREŚLENIE PRZEDMITU ZAMÓWIENIA 1.1 NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO: WZROST WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII SZANSĄ NA POPRAWĘ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana Załącznik nr 2 do zapytania z dnia 10.12.2014 r. Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (szacunkowa wartość zamówienia poniżej 30 000 euro) Ożarów, 16.06.2017 r. I. ZAMAWIAJĄCY: Szkoła Podstawowa im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie, tel./fax 81 5017819, mail:

Bardziej szczegółowo

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S Modem radiowy MR10-GATEWAY-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Budowa modemu 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Subwoofer aktywny Audac SX408A

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Subwoofer aktywny Audac SX408A INSTRUKCJA OBSŁUGI Subwoofer aktywny Audac SX408A Dystrybutor: Linearic Ul. Chrzanowskiego 62, 51-141 Wrocław Tel/Fax 0-71 78 73 900, e-mail: biuro@akustyk.pl SPIS TREŚCI: WSTĘP...3 WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Do urządzenia DEC-1 dołączone jest oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń oraz wizualizację pracy urządzenia oraz poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Kontroler systemowy NCO-3

Kontroler systemowy NCO-3 Kontroler systemowy NCO-3 1 Informacje ogólne Dynamiczna kontrola 28 kanałów audio przesyłanych przez kabel systemowy Kontrola 256 poziomów priorytetów Wbudowany manager wiadomości Port Ethernet do konfiguracji

Bardziej szczegółowo

OP-VM7 Wideomonitor. Instrukcja instalacji i użytkowania Rev ELFON

OP-VM7 Wideomonitor. Instrukcja instalacji i użytkowania Rev ELFON OP-VM7 Wideomonitor Instrukcja instalacji i użytkowania Rev 12 2015 ELFON 2 Montaż urządzenia powinien być wykonany przez osobę posiadającą "świadectwo kwalifikacyjne SEP" oraz przygotowanie techniczne

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Dostawa sprzętu komputerowego Serwery

Zadanie 1. Dostawa sprzętu komputerowego Serwery Nr sprawy: DAS-251-3/17 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik A Warunki ogólne: gwarancja świadczona w miejscu dostawy dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy dostawa do siedziby Zamawiającego w Warszawie (00-716

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA. prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na KOMPLEKSOWĄ MODERNIZACJĘ NAGŁOŚNIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA. prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na KOMPLEKSOWĄ MODERNIZACJĘ NAGŁOŚNIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na KOMPLEKSOWĄ MODERNIZACJĘ NAGŁOŚNIENIA Nazwa zadania KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA NAGŁOŚNIENIA Opis zadania Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz JPM DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa Września tel tel./fax

Wzmacniacz JPM DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa Września tel tel./fax Wzmacniacz JPM 2020 DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl Środki ostrożności. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

wszechstronna cyfrowa stacja czołowa COMPACT ul. Na Skraju 34 tel. +48 /22/

wszechstronna cyfrowa stacja czołowa COMPACT ul. Na Skraju 34 tel. +48 /22/ wszechstronna cyfrowa stacja czołowa COMPACT szczegółowe informacje: dystrybucja w Polsce: wisi@diomar.com.pl DIOMAR Sp. z o.o. ul. Na Skraju 34 tel. +48 /22/ 846 04 88 02-197 Warszawa fax. +48 /22/ 868

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych ZP/UR/46/203 Zał. nr a do siwz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: L.p. Nazwa Ilość. Zestawienie komputera

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/ nr 1 do umowy postępowanie nr OI/MP/053/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania (SSWiN) ma być

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SDM4600 SGM5 Jednoparowe. Zdalne sterowanie radiotelefonem MOTOROLA DM4600 TRX S.C

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SDM4600 SGM5 Jednoparowe. Zdalne sterowanie radiotelefonem MOTOROLA DM4600 TRX S.C SDM4600 SGM5 Jednoparowe Zdalne sterowanie radiotelefonem MOTOROLA DM4600 INSTRUKCJA OBSŁUGI TRX S.C. 14.04.2015 TRX S.C. 15-74 Białystok, ul. Wierzbowa 8 tel. (85) 662 88 11 fax. (85) 662 88 10 email.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

Ilość łączna Kategoria Opis. pozycjonowanie w podczerwieni >=79"

Ilość łączna Kategoria Opis. pozycjonowanie w podczerwieni >=79 Załącznik nr do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia na DOSTAWA, WNIESIENIE I MONTAŻ WRAZ Z URUCHOMIENIEM SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO NA POTRZEBY ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 50 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

Box Electronics PMC-508

Box Electronics PMC-508 Box Electronics PMC-508 Powermikser z wbudowanym procesorem efektów Jan Marek Na rynku jest już wiele różnych modeli powermikserów i naprawdę trudno jest stworzyć nowy tak by wyróżniał się wśród innych.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1.4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 4 Dostawa i montaż pętli indukcyjnych w ramach projektu Równy Start projekt modernizacji przestrzeni edukacyjnej, społecznej, architektonicznej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla potrzeb Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701. SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701.

SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701. SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701. SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy. SigmaDSP jest niedrogim zestawem uruchomieniowym dla procesora DSP ADAU1701 z rodziny SigmaDSP firmy Analog Devices, który wraz z programatorem USBi i darmowym środowiskiem

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 30356-2016; data zamieszczenia: 11.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 30356-2016; data zamieszczenia: 11.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 5 2016-02-11 10:27 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 26102-2016 z dnia 2016-02-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sosnowiec Przedmiotem zamówienia jest: I ETAP: dostawa, montaż, uruchomienie i włączenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Postanowienia ogólne: 1) Dostawa 30 sztuk zestawów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim

Bardziej szczegółowo

Zamawiający nie narzuca sposobu udostępnienia wymaganych funkcjonalności a zatem dopuszcza również możliwość realizacji z poziomu HIS

Zamawiający nie narzuca sposobu udostępnienia wymaganych funkcjonalności a zatem dopuszcza również możliwość realizacji z poziomu HIS Pytanie 1. e-platformy, gdzie w podpunkcie 3.2. opisuje Wymagania funkcjonalne dla oprogramowania E-Platformy, w związku z tym: pkt. 3 - Czy Zamawiający dopuszcza aby zakładanie kont użytkowników ( pracownicy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min.

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min. Specyfikacja 1.1 Stacja robocza Łącznie 50 szt. Oferowany model komputera... Producent...... Oferowany model monitora...... Producent monitora...... Lp. 1. 2. 3. Nazwa komponentu Zastosowanie Pamięć operacyjna

Bardziej szczegółowo

IZ Zakup centrali telefonicznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Złotoryi

IZ Zakup centrali telefonicznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Złotoryi IZ.272.1.2017 Zakup centrali telefonicznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Złotoryi Powiat Złotoryjski - Zamawiający w związku z sygnałami zgłaszanymi przez Wykonawców niniejszym dokonuje modyfikacji

Bardziej szczegółowo

PBX SERVER LIBRA. Cennik systemów telekomunikacyjnych LIPIEC 2013

PBX SERVER LIBRA. Cennik systemów telekomunikacyjnych LIPIEC 2013 PBX SERVER LIBRA SYSTEM DO 1000 ABONENTÓW POLE KOMUTACYJNE IP DOSTĘPNE KONFIGURACJE: Do 64 linii miejskich analogowych Do 128 łączy ISDN BRA (2B+D) - miejskie Do 8 łączy ISDN PRA (30B+D) Do 720 analogowych

Bardziej szczegółowo

wzmacniacze COMPETITION

wzmacniacze COMPETITION Wyłączny dystrybutor w Polsce: 2N-Everpol Sp. z o.o. 02-801 Warszawa ul. Puławska 403A; tel. 22 331 99 59; fax. 22 331 99 50; e-mail: info@everpol.pl; www.everpol.pl CENNIK ZAWIERA SUGEROWANE CENY DETALICZNE

Bardziej szczegółowo