Kurs instruktorski piłki ręcznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kurs instruktorski piłki ręcznej"

Transkrypt

1 Kurs instruktorski piłki ręcznej

2 Definicja treningu (pedagogicznie) wszechstronne i harmonijne wychowanie, będące efektem celowego, zindywidualizowanego oddziaływania w sferze fizycznej i duchowej (psychologicznie) ćwiczenie w celu uzyskania optymalnej względnie szczególnej fizycznej, bądź też umysłowo duchowej sprawności

3 Definicja treningu (medycznie) zespół bodźców zastosowanych w określonym okresie w celu podniesienia wydolności poprzez funkcjonalną i morfologiczną adaptację organizmu (fizjologicznie) doskonalenie zdolności wysiłkowych poprzez wymierne zmiany w strukturze narządów

4 Definicja treningu TRENING SPORTOWY - wieloletni, zorganizowany, pedagogiczny proces, w ramach którego uczy się zawodnika techniki i taktyki oraz doskonali je, kształtuje jego sprawność fizyczną, a także cechy wolicjonalne i osobowość, w celu uzyskania jak najlepszego wyniku sportowego (Encyklopedia, 1986, s. 575). To działanie kierowane, systematycznie powtarzane, zmierzające do opanowania określonej wiedzy oraz doskonalenia umiejętności i zdolności motorycznych warunkujących mistrzowskie zachowanie w walce (Naglak, 1994). To wieloletni, zorganizowany, pedagogiczny proces kierowania rozwojem mistrzostwa sportowego.

5 Struktura treningu Większość bodźców odbieranych przez człowieka ma charakter cykliczny, z czego nie zawsze zdajemy sobie sprawę. Cykl dobowy związany z obrotem Ziemi wokół własnej osi, cykl roczny i inne cykle mają charakter obiektywny. Mają one niezwykle istotny wpływ również na trening sportowy. Przecież imprezy sportowe rozgrywane są cyklicznie (np. Igrzyska Olimpijskie rozgrywane są co 4 lata), a więc i proces treningowy musi mieć charakter cykliczny. Problem czasu w treningu sportowym sprowadza się więc do problemu dużych, średnich i krótkich cykli treningowych.

6 Metody treningowe Metody przerywane Metody nieprzerywane powtórzeniowa ciągła (jednostajna) zmienna interwałowa o nieplanowanych zmianach intensywności zmienna o planowanych zmianach intensywności

7 Rodzaje sportu Sport klasyfikowany Sport nieklasyfikowany podobieństwa Celem jest skuteczny udział we współzawodnictwie, dlatego zawodnik podejmuje regularny trening W treningu stosowane są maksymalne obciążenia treningowe adekwatne do aktualnych możliwości sportowca Specjalnie powołane organizacje organizują cykle zawodów sportowych Tworzone są specjalne przepisy regulujące zasady udziału w zawodach i dozwolone metody treningu

8 Rodzaje sportu Sport klasyfikowany Sport nieklasyfikowany różnice Celem jest stworzenie widowiska Elitarność, dostępny wyłącznie dla osób wybitnie utalentowanych Nagrody za zwycięstwo o znacznej wartości materialnej Uprawianie go jest zawodem, stanowi podstawowe źródło utrzymania dla sportowca Kluby sportowe są spółkami, a przynależność do nich uregulowana jest kontraktami Celem jest przyjemność wynikająca z jego uprawiania Powszechność, może być uprawiany przez każdego Symboliczne nagrody za zwycięstwo (medale, dyplomy, puchary) Uprawiany jest amatorsko, sportowcy są uczniami, studentami lub uprawiają inny zawód Kluby sportowe są stowarzyszeniami

9 Podział walki Współzawodnictwo (walka sportowa) Przygotowanie do udziału we współzawodnictwie (trening sportowy)

10 Charakterystyka typologiczna gry w Ze względu na przepisy gry: piłkę ręczną gra zespołowa - 2 zespoły max. do 7 osób (na boisku), gra kontaktowa - dozwolony w ramach przepisów kontakt fizyczny z przeciwnikiem, gra na określonym przepisami boisku z 2 bramkami rozmieszczonych środkowo na krótszych bokach boiska, gra w określonym czasie, z możliwością wielokrotnych zmian graczy.

11 Charakterystyka typologiczna gry w piłkę ręczną Ze względu na specyfikę czynności ruchowych: naturalne ruchy jak bieg, skok, rzut acykliczny charakter ruchów duży asortyment wykonywanych czynności ruchowych czynności wykonywane w różnych pozycjach, o zmiennym tempie, rytmie średnio w meczu wykonuje się ok. 800 podań, średnio w meczu drużyna wykonuje ok rzutów, najczęściej są to rzuty w wyskoku, średnio w meczu wykonuje się ok. 80 % akcji w ataku pozycyjnym.

12 Charakterystyka typologiczna gry w piłkę ręczną Ze względu na dominujący charakter przemian fizjologicznych gracza: mieszana sfera - tlenowo - beztlenowa -średnio zawodnicy przebiegają w meczu ok. 4-5 km, w tym 70-80% to odcinki krótkie 3-5 m,

13 Charakterystyka typologiczna gry w piłkę ręczną Ze względu na przebieg gry: dynamiczny charakter gry, zmienność sytuacji, konieczność pełnienia na boisku różnych funkcji, umiejętność gry wielopozycyjnej, w zależności od upływającego czasu gry i wyniku, działanie w przewadze liczebnej lub mniejszej liczbie graczy na boisku.

14 Charakterystyka typologiczna gry w Ze względu na czynniki psychiczne: piłkę ręczną współdziałanie, działanie zespołowe, grupowe, odporność psychiczna na stres, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, działanie w sytuacjach dużych napięć emocjonalnych, umiejętność podejmowania szybkich decyzji, przewidywanie działań własnych, zespołu l graczy przeciwnika, zależność ostatecznego skutku - osiągania celu od decyzji i działań innych graczy, sędziów, otoczenia.

15 Nauczanie Metody nauczania czynności ruchowych: analityczna, syntetyczna, Kompleksowa.

16 Nauczanie Formy nauczania czynności ruchowych oraz elementów taktyki: zadaniowa, zabawowa, ścisła, fragmentów gier, gra uproszczona, gra szkolna, gra właściwa.

17 Nauczanie Zasady nauczania i doskonalenia techniki i taktyki w grach zespołowych (wg Szymańskiego): wszystko w ruchu, wszystko z przeciwnikiem, wszystko z właściwym sprzętem, wszystko w warunkach zbliżonych do warunków rozgrywania meczu.

18 Działania atak-obrona Gracz z piłką atakujący (napastnik). Główna postać od niego w pierwszej kolejności zależy jak dalej potoczy się gra. Cel główny zdobycie punktu. Potrzebna jest optymalna wewnętrzna motywacja zewnętrzna reakcja motoryczna, działanie, zachowanie się na rzecz założonego celu. Gracz częściej osiąga sukces wspierany nadzieją, przekonany o odniesieniu sukcesu. Zdolność do wewnętrznej koncentracji jest głównym czynnikiem powodzenia. Gdy wola zdobycia punktu jest duża to bardzo często atak jest nieskuteczny.

19 Działania atak-obrona Współzawodnictwo indywidualne zespołowe Walka z przeciwnikiem (bezpośrednia) walka z siłami przyrody (pośrednia) boks, judo, tenis, biegi, szermierka skoki, rzuty, gimnastyka, strzelectwo gry zespołowe wioślarstwo, kajakarstwo, sztafety, żeglarstwo

20 Nazewnictwo stosowane w piłce ręcznej

21 Symbole i znaki stosowane do zapisu ćwiczeń i opisu gry Zawodnik obrony Zawodnik ataku Zawodnik ataku z piłką Bramkarz

22 Symbole i znaki stosowane do zapisu ćwiczeń i opisu gry Droga poruszania się zawodnika bez piłki Droga poruszania się zawodnika z piłką Kozłowanie Wielokrotne poruszanie się zawodnika

23 Symbole i znaki stosowane do zapisu ćwiczeń i opisu gry Lot piłki Wielokrotne podania Zasłona Rzut

24 Symbole i znaki stosowane do zapisu ćwiczeń i opisu gry Zwód zamierzonym rzutem Zwód zamierzonym podaniem Zwód pojedynczy Zwód podwójny Zwód z obrotem

25 Elementy gry Atak: atak pozycyjny atak szybki Obrona: każdy swego strefowa Gra bramkarza kombinowana

26 Atak Postawa Poruszanie się: starty, biegi i zatrzymania, bieg ze zmianą tempa i kierunku, skoki w przód i w górę, obroty, pady.

27 Atak Chwyty: oburącz, jednorącz, sytuacyjne, w kontakcie z podłożem, w wyskoku, górne, półgórne, na wysokości bioder, dolne, z podłoża.

28 Atak Podania: z podłoża -z miejsca -z biegu -po przeskoku -górne -półgórne -kozłem -sytuacyjne w wyskoku -po odbiciu z jednej nogi -po odbiciu obunóż -górne -półgórne -kozłem -sytuacyjne

29 Atak - rzuty Z podłoża: -z miejsca -po przeskoku -w biegu -z padem -z odchyleniem -górny -półgórny -z biodra -dolny -podstawowy - klasyczny -z rotacją piłki -po zwolnieniu ruchu ręki (obniżka) -przerzutka -sytuacyjny

30 Atak - rzuty W wyskoku: -po odbiciu z nogi przeciwnej do ręki rzutowej -po odbiciu z nogi po stronie ręki rzutowej (jednoimienne) -po odbiciu obunóż -podstawowy - klasyczny -z rotacją piłki -po zwolnieniu ruchu ręki -przerzutka -sytuacyjny

31 Atak Kozłowanie pojedyncze ciągłe sytuacyjne (toczenie piłki)

32 Atak - zwody Bez piłki: -pojedyncze (w ustawieniu przodem i tyłem do przeciwnika, -podwójne (w ustawieniu przodem i tyłem do przeciwnika), -ze zmianą tempa i kierunku biegu, -z obrotem.

33 Atak - zwody Z piłką: -pojedyncze (w ustawieniu przodem i tyłem do przeciwnika, -podwójne (w ustawieniu przodem i tyłem do przeciwnika), -przez zmianę tempa i kierunki biegu, -zamierzonym podaniem z podłoża i w wyskoku, -z zamierzonym rzutem z podłoża i w wyskoku, -z obrotem (przodem i tyłem), -z przełożeniem ręki.

34 Atak Zasłony: a. z piłką i bez piłki: -statyczne, -dynamiczne, -z przodu, -bokiem, -z tyłu. Błędy techniczne: a. chwytu, b. podania, c. podwójnego kozłowania, d. kroków, e. faulu w ataku, f. trzech sekund, g. przekroczenia linii pola bramkowego, h. przekroczenia linii autowej.

35 Atak taktyka indywidualna Wyminięcie bliższe i dalsze Zabiegnięcie Dobiegnięcie (zasłona) Przebiegnięcie Wyjście do piłki Odejście Obiegnięcie Krzyżówka

36 Taktyka zespołowa atakowania Atak szybki Sytuacje wyjściowe do ataku szybkiego atak szybki podstawowy - po podaniu od bramkarza kontratak - po przejęciu piłki przez obrońców (błąd przeciwnika) szybkie wznowienie - po utracie bramki Rodzaje ataku szybkiego bezpośredni - I tempo (1-2 podania) pośredni - II tempo (3-4 podania) pośredni - III tempo (atak szybki z elementami ataku pozycyjnego) Sposoby atakowania szybkiego w pasach działania ze zmianą pasów działania

37 Taktyka zespołowa atakowania Atak pozycyjny: pozycje zawodników: -skrzydłowi (lewy, prawy), -obrotowi (jeden, drugi), -rozgrywający (lewy, środkowy, prawy). ustawienia zawodników: , , Ustawienie 2-1-3

38 Atak pozycyjny Ustawienie Ustawienie 1-2-3

39 Atak pozycyjny Formacje: -I (pierwsza) linia (skrzydłowi, obrotowi) -II (druga) linia (rozgrywający) Rodzaje ataku: -bezpozycyjny (przeciwko obronie każdy swego") -jednopozycyiny (bez zmian pozycji) -wielopozycyjny (ze zmianami pozycji) Sposoby ataku: -gra umowna: akcje indywidualne akcje dwójkowe grupowe (zespołowe) -gra improwizowana: akcje indywidualne akcje dwójkowe Fragmenty atakowania: -bez zmian pozycji: gra po obwodzie odwrócenie podaniem łączenie gry przez obrotowego -ze zmianami pozycji z piłką i bez piłki: wbieg skrzydłowego wbieg rozgrywającego łączenie gry przez obrotowego -w zakresie formacji: pierwszej linii drugiej linii pomiędzy pierwszą i drugą linią

40 Atak pozycyjny Stałe fragmenty gry: -rzut wolny -rzut karny -rzut z linii bocznej -rzut rozpoczynający grę (po utracie bramki) Zasady gry: -szerokie ustawienie i poszerzanie pola gry -atakowanie prostopadłe -atakowanie wiążące -podanie i chwyty piłki w mchu -podanie atakujące" -ciągłe zagrożenia rzutem -zachowanie ciągłości i rytmu akcji -zachowanie proporcji w atakowaniu na zewnątrz i do środka pola gry

41 Obrona działania podejmowane po utracie piłki Gracz bez piłki w obronie obrońca Główny obrońca w bezpośredniej bliskości atakującego z piłką Cel główny niedopuszczenie do utraty punktu, Podjęcie działań zmierzających do przejęcia piłki, wejścia w jej posiadanie. Obrona trudniejsza do nauki i doskonalenia. Trudniej jest się na niej skoncentrować. Mniej atrakcyjne działania motoryczne głownie dlatego, że bez piłki.

42 Obrona technika indywidualna Postawa (obniżenie środka ciężkości, gotowość do działania) Poruszanie się: a. krok dostawny, b. doskok doskok, c. bieg przodem, tyłem, bokiem, d. zatrzymanie, e. wyskok. Interwencje: a. krycie przeciwnika z przodu, z boku, z tyłu, w sytuacji zasłony, b. blokowanie rzutów, c. wygarnianie piłki, d. zatrzymanie przeciwnika z piłką i bez piłki.

43 Obrona technika indywidualna Współdziałanie z partnerami: a. wyjście i powrót, b. przesunięcie, c. zamknięcie pomoc, d. podwojenie krycia, e. przekazywanie, f. wyrównanie w linii obrony, g. współpraca z bramkarzem. Działanie w odniesieniu do przeciwnika: a. wyjście i powrót, b. utrudnienie podania, c. ograniczenie przestrzeni gry atakującemu, d. przechwyt piłki, e. prowokowanie do popełnienia błędu w grze piłką, f. prowokowanie kierunku biegu, g. utrudnienie przyjęcia (chwytu) piłki.

44 Obrona taktyka zespołowa Systemy: a. obrona każdy swego: -bez przekazywania -z przekazywaniem b. obrona strefowa: -z przesunięciem -bez przesunięcia (1 x 1) W pasach działania c. obrona kombinowana

45 Obrona taktyka zespołowa Określenie pozycji w obronie: a. nazewnictwo francuskie -obrońca skrajny (l) -obrońca drugi (2) -obrońca centralny (3) -obrońca wysunięty b. nazewnictwo klasyczne - polskie -obrońca skrajny - prawy (1) -obrońca boczny - prawy (2) -obrońca centralny - prawy (3) -obrońca centralny - lewy (4) -obrońca boczny -lewy (5) -obrońca skrajny - lewy (6)

46 Obrona taktyka zespołowa Pozycje w obronie terminologia polska Pozycje w obronie terminologia francuska

47 Obrona taktyka zespołowa Rodzaje obrony strefowej: a. ustawienie w jednej linii: b. Ustawienie w dwóch liniach: Obrona strefowa: ustawienie 6:0 Obrona strefowa: ustawienie 5:1

48 Obrona taktyka zespołowa Obrona strefowa: ustawienie 4:2 Obrona strefowa: ustawienie 3:3

49 Obrona taktyka zespołowa Rodzaje obrony strefowej: c. ustawienie w trzech liniach Obrona strefowa: ustawienie 3:2:1

50 Obrona powrót i błędy Odmiany ustawień obrony kombinowanej: a. 5:0+1, b. 4:0+2, c. 3:0+3, d. 4:1+1, e. 3:2+1, f. 3:1 +2, g. +1:5:0 (obrotowy kryty indywidualnie). Sytuacje obrony: a. przy rzucie wolnym, b. przy rzucie karnym, c. w sytuacji osłabienia liczebnego, d. w sytuacji przewagi liczebnej.

51 Obrona powrót i błędy Powrót do obrony - działania obrońcy: a. utrudnienie pierwszego podania, b. aktywne krycie przeciwnika, c. zatrzymanie przeciwnika z piłką, d. przerwanie akcji - wymuszenie błędu, e. kontynuacja powrotu do momentu zakończenia akcji przeciwnika, f. prowokowanie faulu atakującego, g. przejście do aktywnej obrony pozycyjnej. Błędy w obronie: a. brak przesunięcia, b. brak przekazywania, c. błąd ustawienia, d. brak wyjścia, e. brak asekuracji, f. wytworzenie przewagi przez atakującego w sytuacji 1x1.

52 Gra bramkarza - technika Postawa Poruszanie się: a. krok dostawny, b. wyjście, c. wybiegnięcie, d. wyskok. Interwencje - (chwyty i odbicia piłki) a. w zasięgu postawy i z przemieszczeniem się: -jednorącz lub oburącz, -wypad, wykrok do siadu, -równoczesna obrona ręką i nogą, -wyskokiem rozkrocznym z ruchem ramion, -sytuacyjne.

53 Gra bramkarza - technika Podanie piłki: do ataku szybkiego bezpośredniego, do ataku szybkiego pośredniego, do ataku szybkiego wznowienie, Rzut

54 Gra bramkarza - taktyka Ustawienie się w bramce Wybór kierunku i techniki obrony w zależności od: a. kierunku ruchu rzucającego, b. ułożenia ręki i rzutowej oraz tułowia, c. interwencji obrońców (blok, spychanie rzucającego), d. sytuacji 1x1 (prowokacji), e. antycypacji, f. obserwacji techniki rzutu i gry przeciwnika, g. strategii - wiedzy o przeciwniku.

55 Gra bramkarza - taktyka Ustawienie się i wybór sposobu interwencji w zależności od rodzaju i miejsca, z którego wykonany jest rzut: a. z I linii (6 m), b. z II linii (9 m), c. ze skrzydła, d. z linii rzutu karnego (7 m). Gra bramkarza poza polem bramkowym: a. przechwyt piłki, b. podanie do kontrataku, c. jako zawodnik w polu gry.

56 Kierunki rzutów W zależności od miejsca oddania rzutu: a. krótki (bliższy) dolny róg bramki, b. krótki (bliższy) górny róg bramki, c. długi (dalszy) dolny róg bramki, d. długi (dalszy) górny róg bramki. W zależności od ułożenia ręki z piłką i ustawienia obrońcy: a. W sytuacji bez obrońcy, -po prostej - strona bramki, po której znajduje się ręka z piłką, -po przekątnej - strona bramki dalsza od ręki z piłką, b. w sytuacji z obrońcą, -po prostej - strona bramki, po której piłka minęła obrońcę. -po przekątnej strona po której stoi obrońca.

57 Kierunki rzutów Rzut po prostej - strona bramki, po której piłka minęła obrońcę Rzut po przekątnej strona po której stoi obrońca

58 Sektory bramki Sektory bramki

59 Sektory boiska i pasy działania Sektory boiska Pasy działania zawodników w ataku szybkim Legenda: LS - lewy skrzydłowy PS - prawy skrzydłowy LR - lewy rozgrywający ŚR - środkowy rozgrywający PR - prawy rozgrywający O - obrotowy Pasy działania zawodników w ataku pozycyjnym

60 Dziękuję za uwagę!

61 Dziękuję za uwagę! Skład i Opr. graf.: Norbert Kowalczyk Portfolio dostępne na: norbit.portfoliobox.me

Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND

Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND Słowo wstępne: PATRONAT GRZEGORZ LATO PREZES PZPN ANTONI

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA INDYWIDUALNA I TAKTYKA Międzynarodowa Federacja Unihokeja

TECHNIKA INDYWIDUALNA I TAKTYKA Międzynarodowa Federacja Unihokeja 1 Spis treści: 1.Wprowadzenie... Poziomy zaawansowania... 2.Trening... - Planowanie... - Przebieg treningu... - Informacja zwrotna dla zawodników... - Motywowanie zawodników... - Sprzęt do gry... Obuwie...

Bardziej szczegółowo

Przepisy gry w piłkę ręczną

Przepisy gry w piłkę ręczną Przepisy gry w piłkę ręczną obowiązujące od 1 lipca 2010 r. Przedmowa: Tekst przepisów gry, komentarze, sygnalizacja, objaśnienia do przepisów i regulamin strefy zmian stanowią całość Przepisów gry w piłkę

Bardziej szczegółowo

Trening sportowy. Trening jako proces

Trening sportowy. Trening jako proces Trening sportowy Trening sportowy to wieloletni, specjalnie zorganizowany proces pedagogiczny, w ramach którego zawodnik uczy się techniki i taktyki swojej dyscypliny i doskonali je, kształtuje sprawność

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY GRY W PLAŻOWĄ PIŁKĘ RĘCZNĄ

PRZEPISY GRY W PLAŻOWĄ PIŁKĘ RĘCZNĄ ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ W POLSCE UL. GDAŃSKA 2 LOK. 24 01-633 WARSZAWA PRZEPISY GRY W PLAŻOWĄ PIŁKĘ RĘCZNĄ obowiązujące od 9 marca 2002 roku Dla uproszczenia, w przepisach używany jest rodzaj męski w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia dzieci do lat 10-ciu Ministerstwo Sportu i Turystyki

Program szkolenia dzieci do lat 10-ciu Ministerstwo Sportu i Turystyki Piotr Unierzyski Wojciech Andrzejewski Program szkolenia dzieci do lat 10-ciu Ministerstwo Sportu i Turystyki , 2010 Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część publikacji nie może być kopiowana czy przekazywana

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia dzieci do lat 10

Program szkolenia dzieci do lat 10 Wojciech Andrzejewski, Magdalena Lelonek, Grzegorz Lelonek Jacek Multan, Piotr Unierzyski, Krzysztof Walter Program szkolenia dzieci do lat 10 Metodyka nauczania na poziomie niebieskim i czerwonym Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

11 12 Bezpłatny dodatek finansowany przez Ministerstwo Spor tu i Tur ystyki

11 12 Bezpłatny dodatek finansowany przez Ministerstwo Spor tu i Tur ystyki 11 12 Bezpłatny dodatek finansowany przez Ministerstwo Spor tu i Tur ystyki W dwóch ostatnich tegorocznych numerach naszej Wkładki szkoleniowej chcemy przedstawić projekt szerokiego rozwoju lekkoatletyki

Bardziej szczegółowo

Porady metodyczne. Koncentracja uwagi u szermierzy projektowanie ćwiczeń. Piotr Gronek, Maciej Tomczak, Bartłomiej Daniłowski

Porady metodyczne. Koncentracja uwagi u szermierzy projektowanie ćwiczeń. Piotr Gronek, Maciej Tomczak, Bartłomiej Daniłowski Porady metodyczne 55 Projektowanie specjalnych środków treningowych/ćwiczeń rozwijających dyspozycje zawodnika uprawiającego daną dyscyplinę sportu musi poprzedzić gruntowana analiza ujawniająca jej charakter

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Sterowanie

Spis treści. Sterowanie 1 Sterowanie 15 Rozgrywka: wskazówki i porady 16 Przygotowanie gry 16 Rozgrywka 17 ea SportS Football Club Match Day 17 ea SportS Football Club 18 FIFA Ultimate Team Spis treści Sterowanie Uwaga: opcje

Bardziej szczegółowo

2.1 OBCIĄŻENIA TRENINGOWE JAKO PODSTAWA MONITOROWANIA EFEKTÓW POTRENINGOWYCH

2.1 OBCIĄŻENIA TRENINGOWE JAKO PODSTAWA MONITOROWANIA EFEKTÓW POTRENINGOWYCH 2.1 OBCIĄŻENIA TRENINGOWE JAKO PODSTAWA MONITOROWANIA EFEKTÓW POTRENINGOWYCH MULTISPORT 2.1.1. Pojęcie i klasyfikacja obciążeń treningowych Niewątpliwym warunkiem właściwego planowania jest posiadanie

Bardziej szczegółowo

Wpływ na twoje zdrowie: Ataki wywołane szkodliwym działaniem obrazu

Wpływ na twoje zdrowie: Ataki wywołane szkodliwym działaniem obrazu OSTRZEŻENIE Przed przystąpieniem do gry należy zapoznać się z ważnymi informacjami na temat bezpieczeństwa i zdrowia w instrukcji obsługi konsoli Xbox 360, podręczniku obsługi sensora Xbox 360 Kinect oraz

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 MINISTERSTWO SPORTU STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 Warszawa, styczeń 2007 r. 2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie....3 I. Diagnoza i trendy rozwojowe sportu w Polsce..4 II. Priorytety Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY GRY W MINIKOSZYKÓWKĘ

PRZEPISY GRY W MINIKOSZYKÓWKĘ Międzynarodowa Federacja Koszykówki FIBA We Are Basketball International Basketball Federation PRZEPISY GRY W MINIKOSZYKÓWKĘ 2005 Copyright by FIBA Wszystkie prawa zastrzeżone. Żaden fragment tej publikacji

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Właściwa realizacja celów edukacyjnych wychowania fizycznego jest bardzo ważna w procesie nauczania tego przedmiotu, zgodnie z zaleceniami

Bardziej szczegółowo

FIFA 13 SPIS TREŚCI 12 Sterowanie 14 Przygotowanie gry 41 Rozgrywka 42 Tryby gry 44 Sony Entertainment Network 48 FIFA 13 SPIS TREŚCI 13 Wirtualna gwiazda 49 Konfiguracja 50 Zarządzanie drużyną 51 Arena

Bardziej szczegółowo

Teoria treningu. Rozważania na temat metodyki treningu sportowego. Zenon Ważny

Teoria treningu. Rozważania na temat metodyki treningu sportowego. Zenon Ważny Teoria treningu Istotną cechą kierowania procesem treningu jest ciągłe poszukiwanie przez trenera sposobów usprawniania własnego działania i oddziaływania na podopiecznych, dostosowywanie jego form do

Bardziej szczegółowo

1. Drużyna składa się z 12 zawodników (10 zawodników grających w polu i 2 bramkarzy). Drużyna musi w każdym przypadku grać z jednym bramkarzem.

1. Drużyna składa się z 12 zawodników (10 zawodników grających w polu i 2 bramkarzy). Drużyna musi w każdym przypadku grać z jednym bramkarzem. ZASADY I PRZEPISY GRY Piłka ręczna - zespołowa gra sportowa rozgrywana między dwiema drużynami, których celem jest wrzucenie piłki do bramki przeciwnika; zwycięża drużyna, która zdobyła więcej bramek.

Bardziej szczegółowo

[Rok] PWP Oni grają, my uczymy Program aktywizacji zawodowej poprzez kurs na instruktora/trenera II klasy przy współudziale Fundacji Realu Madryt

[Rok] PWP Oni grają, my uczymy Program aktywizacji zawodowej poprzez kurs na instruktora/trenera II klasy przy współudziale Fundacji Realu Madryt PWP Oni grają, my uczymy Program aktywizacji zawodowej poprzez kurs na instruktora/trenera II klasy przy współudziale Fundacji Realu Madryt [Rok] ORGANIZATORZY: CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Sterowanie. Sterowanie na komputerze PC. Sterowanie 2 Konfiguracja 11. Menu główne 12 Rozgrywka 13

Spis treści. Sterowanie. Sterowanie na komputerze PC. Sterowanie 2 Konfiguracja 11. Menu główne 12 Rozgrywka 13 Spis treści Sterowanie 2 Konfiguracja 11 Menu główne 12 Rozgrywka 13 Sterowanie Sterowanie na komputerze PC Gra FIFA 14 na komputerze PC umożliwia stosowanie wielu różnych kontrolerów. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM Bydgoszcz 2013 Recenzent merytoryczny: dr hab. Krystyna Żuchelkowska prof. UKW Recenzent językowy: Danuta Potręć ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA WYCHOWANIE FIZYCZNE W NOWEJ PODSTAWIE PROGRAMOWEJ Fragmenty rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wywiady, dyskusje. Psychologiczne wspomaganie zakres i skuteczność

Wywiady, dyskusje. Psychologiczne wspomaganie zakres i skuteczność Wywiady, dyskusje Psychologiczne wspomaganie zakres i skuteczność 115 rozmowa z dr. Janem Blecharzem, z Zakładu Psychologii Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Dr Jan Blecharz, psycholog, absolwent

Bardziej szczegółowo

OFICJALNE PRZEPISY GRY W KOSZYKÓWKĘ 2014

OFICJALNE PRZEPISY GRY W KOSZYKÓWKĘ 2014 OFICJALNE PRZEPISY GRY W KOSZYKÓWKĘ 2014 Opracowano na podstawie tekstu zatwierdzonego przez Międzynarodową Federację Koszykówki FIBA Barcelona, 2 lutego 2014 roku Obowiązują od 1 października 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Przepisy gry w rugby pzrugby.pl

Przepisy gry w rugby pzrugby.pl WSTĘP CELEM GRY JEST ZDOBYWANIE JAK NAJWIĘKSZEJ ILOŚCI PUNKTÓW PRZEZ DWIE DRUŻYNY ZŁOŻONE Z 15, 10, 7 ZAWODNKÓW KAŻDA, ZA POMOCĄ NOSZENIA, PODAWANIA, KOPANIA PIŁKI I KŁADZENIA JEJ NA POLU PUNKTOWYM PRZECIWNIKA,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI Z ZAKRESU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO GIMNASTYKA, RUCH TO ZDROWIE PRZEDSZKOLACZEK CI TO POWIE!

PROGRAM AUTORSKI Z ZAKRESU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO GIMNASTYKA, RUCH TO ZDROWIE PRZEDSZKOLACZEK CI TO POWIE! Najważniejsze potrzeby związane są z ruchem, odprężeniem, ekspresją i tworzeniem. R. Laban PROGRAM AUTORSKI Z ZAKRESU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO GIMNASTYKA, RUCH TO ZDROWIE PRZEDSZKOLACZEK CI TO POWIE! Opracowały:

Bardziej szczegółowo

Zabawa i czas wolny w życiu współczesnej młodzieży

Zabawa i czas wolny w życiu współczesnej młodzieży Zabawa i czas wolny w życiu współczesnej młodzieży 1 Spis treści: Zabawa i czas wolny w życiu współczesnej młodzieży... 1 Spis treści:... 2 Spis ilustracji... 2 Wstęp... 3 Rozdział 1. Pojęcie czasu wolnego...

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego,

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV GIMNASTYKA - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, - potrafi wykonać prawidłowe odbicie z odskoczni

Bardziej szczegółowo

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r.

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY, A SYSTEM WYNAGRODZEŃ ZASADNICZYCH W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ opracowanie wykonane na zamówienie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki Kierunek: Terapia zaburzeń w mówieniu, czytaniu i pisaniu Agnieszka Felchner Praca z dzieckiem dyslektycznym Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem: dr Teresy

Bardziej szczegółowo