Kurs instruktorski piłki ręcznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kurs instruktorski piłki ręcznej"

Transkrypt

1 Kurs instruktorski piłki ręcznej

2 Definicja treningu (pedagogicznie) wszechstronne i harmonijne wychowanie, będące efektem celowego, zindywidualizowanego oddziaływania w sferze fizycznej i duchowej (psychologicznie) ćwiczenie w celu uzyskania optymalnej względnie szczególnej fizycznej, bądź też umysłowo duchowej sprawności

3 Definicja treningu (medycznie) zespół bodźców zastosowanych w określonym okresie w celu podniesienia wydolności poprzez funkcjonalną i morfologiczną adaptację organizmu (fizjologicznie) doskonalenie zdolności wysiłkowych poprzez wymierne zmiany w strukturze narządów

4 Definicja treningu TRENING SPORTOWY - wieloletni, zorganizowany, pedagogiczny proces, w ramach którego uczy się zawodnika techniki i taktyki oraz doskonali je, kształtuje jego sprawność fizyczną, a także cechy wolicjonalne i osobowość, w celu uzyskania jak najlepszego wyniku sportowego (Encyklopedia, 1986, s. 575). To działanie kierowane, systematycznie powtarzane, zmierzające do opanowania określonej wiedzy oraz doskonalenia umiejętności i zdolności motorycznych warunkujących mistrzowskie zachowanie w walce (Naglak, 1994). To wieloletni, zorganizowany, pedagogiczny proces kierowania rozwojem mistrzostwa sportowego.

5 Struktura treningu Większość bodźców odbieranych przez człowieka ma charakter cykliczny, z czego nie zawsze zdajemy sobie sprawę. Cykl dobowy związany z obrotem Ziemi wokół własnej osi, cykl roczny i inne cykle mają charakter obiektywny. Mają one niezwykle istotny wpływ również na trening sportowy. Przecież imprezy sportowe rozgrywane są cyklicznie (np. Igrzyska Olimpijskie rozgrywane są co 4 lata), a więc i proces treningowy musi mieć charakter cykliczny. Problem czasu w treningu sportowym sprowadza się więc do problemu dużych, średnich i krótkich cykli treningowych.

6 Metody treningowe Metody przerywane Metody nieprzerywane powtórzeniowa ciągła (jednostajna) zmienna interwałowa o nieplanowanych zmianach intensywności zmienna o planowanych zmianach intensywności

7 Rodzaje sportu Sport klasyfikowany Sport nieklasyfikowany podobieństwa Celem jest skuteczny udział we współzawodnictwie, dlatego zawodnik podejmuje regularny trening W treningu stosowane są maksymalne obciążenia treningowe adekwatne do aktualnych możliwości sportowca Specjalnie powołane organizacje organizują cykle zawodów sportowych Tworzone są specjalne przepisy regulujące zasady udziału w zawodach i dozwolone metody treningu

8 Rodzaje sportu Sport klasyfikowany Sport nieklasyfikowany różnice Celem jest stworzenie widowiska Elitarność, dostępny wyłącznie dla osób wybitnie utalentowanych Nagrody za zwycięstwo o znacznej wartości materialnej Uprawianie go jest zawodem, stanowi podstawowe źródło utrzymania dla sportowca Kluby sportowe są spółkami, a przynależność do nich uregulowana jest kontraktami Celem jest przyjemność wynikająca z jego uprawiania Powszechność, może być uprawiany przez każdego Symboliczne nagrody za zwycięstwo (medale, dyplomy, puchary) Uprawiany jest amatorsko, sportowcy są uczniami, studentami lub uprawiają inny zawód Kluby sportowe są stowarzyszeniami

9 Podział walki Współzawodnictwo (walka sportowa) Przygotowanie do udziału we współzawodnictwie (trening sportowy)

10 Charakterystyka typologiczna gry w Ze względu na przepisy gry: piłkę ręczną gra zespołowa - 2 zespoły max. do 7 osób (na boisku), gra kontaktowa - dozwolony w ramach przepisów kontakt fizyczny z przeciwnikiem, gra na określonym przepisami boisku z 2 bramkami rozmieszczonych środkowo na krótszych bokach boiska, gra w określonym czasie, z możliwością wielokrotnych zmian graczy.

11 Charakterystyka typologiczna gry w piłkę ręczną Ze względu na specyfikę czynności ruchowych: naturalne ruchy jak bieg, skok, rzut acykliczny charakter ruchów duży asortyment wykonywanych czynności ruchowych czynności wykonywane w różnych pozycjach, o zmiennym tempie, rytmie średnio w meczu wykonuje się ok. 800 podań, średnio w meczu drużyna wykonuje ok rzutów, najczęściej są to rzuty w wyskoku, średnio w meczu wykonuje się ok. 80 % akcji w ataku pozycyjnym.

12 Charakterystyka typologiczna gry w piłkę ręczną Ze względu na dominujący charakter przemian fizjologicznych gracza: mieszana sfera - tlenowo - beztlenowa -średnio zawodnicy przebiegają w meczu ok. 4-5 km, w tym 70-80% to odcinki krótkie 3-5 m,

13 Charakterystyka typologiczna gry w piłkę ręczną Ze względu na przebieg gry: dynamiczny charakter gry, zmienność sytuacji, konieczność pełnienia na boisku różnych funkcji, umiejętność gry wielopozycyjnej, w zależności od upływającego czasu gry i wyniku, działanie w przewadze liczebnej lub mniejszej liczbie graczy na boisku.

14 Charakterystyka typologiczna gry w Ze względu na czynniki psychiczne: piłkę ręczną współdziałanie, działanie zespołowe, grupowe, odporność psychiczna na stres, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, działanie w sytuacjach dużych napięć emocjonalnych, umiejętność podejmowania szybkich decyzji, przewidywanie działań własnych, zespołu l graczy przeciwnika, zależność ostatecznego skutku - osiągania celu od decyzji i działań innych graczy, sędziów, otoczenia.

15 Nauczanie Metody nauczania czynności ruchowych: analityczna, syntetyczna, Kompleksowa.

16 Nauczanie Formy nauczania czynności ruchowych oraz elementów taktyki: zadaniowa, zabawowa, ścisła, fragmentów gier, gra uproszczona, gra szkolna, gra właściwa.

17 Nauczanie Zasady nauczania i doskonalenia techniki i taktyki w grach zespołowych (wg Szymańskiego): wszystko w ruchu, wszystko z przeciwnikiem, wszystko z właściwym sprzętem, wszystko w warunkach zbliżonych do warunków rozgrywania meczu.

18 Działania atak-obrona Gracz z piłką atakujący (napastnik). Główna postać od niego w pierwszej kolejności zależy jak dalej potoczy się gra. Cel główny zdobycie punktu. Potrzebna jest optymalna wewnętrzna motywacja zewnętrzna reakcja motoryczna, działanie, zachowanie się na rzecz założonego celu. Gracz częściej osiąga sukces wspierany nadzieją, przekonany o odniesieniu sukcesu. Zdolność do wewnętrznej koncentracji jest głównym czynnikiem powodzenia. Gdy wola zdobycia punktu jest duża to bardzo często atak jest nieskuteczny.

19 Działania atak-obrona Współzawodnictwo indywidualne zespołowe Walka z przeciwnikiem (bezpośrednia) walka z siłami przyrody (pośrednia) boks, judo, tenis, biegi, szermierka skoki, rzuty, gimnastyka, strzelectwo gry zespołowe wioślarstwo, kajakarstwo, sztafety, żeglarstwo

20 Nazewnictwo stosowane w piłce ręcznej

21 Symbole i znaki stosowane do zapisu ćwiczeń i opisu gry Zawodnik obrony Zawodnik ataku Zawodnik ataku z piłką Bramkarz

22 Symbole i znaki stosowane do zapisu ćwiczeń i opisu gry Droga poruszania się zawodnika bez piłki Droga poruszania się zawodnika z piłką Kozłowanie Wielokrotne poruszanie się zawodnika

23 Symbole i znaki stosowane do zapisu ćwiczeń i opisu gry Lot piłki Wielokrotne podania Zasłona Rzut

24 Symbole i znaki stosowane do zapisu ćwiczeń i opisu gry Zwód zamierzonym rzutem Zwód zamierzonym podaniem Zwód pojedynczy Zwód podwójny Zwód z obrotem

25 Elementy gry Atak: atak pozycyjny atak szybki Obrona: każdy swego strefowa Gra bramkarza kombinowana

26 Atak Postawa Poruszanie się: starty, biegi i zatrzymania, bieg ze zmianą tempa i kierunku, skoki w przód i w górę, obroty, pady.

27 Atak Chwyty: oburącz, jednorącz, sytuacyjne, w kontakcie z podłożem, w wyskoku, górne, półgórne, na wysokości bioder, dolne, z podłoża.

28 Atak Podania: z podłoża -z miejsca -z biegu -po przeskoku -górne -półgórne -kozłem -sytuacyjne w wyskoku -po odbiciu z jednej nogi -po odbiciu obunóż -górne -półgórne -kozłem -sytuacyjne

29 Atak - rzuty Z podłoża: -z miejsca -po przeskoku -w biegu -z padem -z odchyleniem -górny -półgórny -z biodra -dolny -podstawowy - klasyczny -z rotacją piłki -po zwolnieniu ruchu ręki (obniżka) -przerzutka -sytuacyjny

30 Atak - rzuty W wyskoku: -po odbiciu z nogi przeciwnej do ręki rzutowej -po odbiciu z nogi po stronie ręki rzutowej (jednoimienne) -po odbiciu obunóż -podstawowy - klasyczny -z rotacją piłki -po zwolnieniu ruchu ręki -przerzutka -sytuacyjny

31 Atak Kozłowanie pojedyncze ciągłe sytuacyjne (toczenie piłki)

32 Atak - zwody Bez piłki: -pojedyncze (w ustawieniu przodem i tyłem do przeciwnika, -podwójne (w ustawieniu przodem i tyłem do przeciwnika), -ze zmianą tempa i kierunku biegu, -z obrotem.

33 Atak - zwody Z piłką: -pojedyncze (w ustawieniu przodem i tyłem do przeciwnika, -podwójne (w ustawieniu przodem i tyłem do przeciwnika), -przez zmianę tempa i kierunki biegu, -zamierzonym podaniem z podłoża i w wyskoku, -z zamierzonym rzutem z podłoża i w wyskoku, -z obrotem (przodem i tyłem), -z przełożeniem ręki.

34 Atak Zasłony: a. z piłką i bez piłki: -statyczne, -dynamiczne, -z przodu, -bokiem, -z tyłu. Błędy techniczne: a. chwytu, b. podania, c. podwójnego kozłowania, d. kroków, e. faulu w ataku, f. trzech sekund, g. przekroczenia linii pola bramkowego, h. przekroczenia linii autowej.

35 Atak taktyka indywidualna Wyminięcie bliższe i dalsze Zabiegnięcie Dobiegnięcie (zasłona) Przebiegnięcie Wyjście do piłki Odejście Obiegnięcie Krzyżówka

36 Taktyka zespołowa atakowania Atak szybki Sytuacje wyjściowe do ataku szybkiego atak szybki podstawowy - po podaniu od bramkarza kontratak - po przejęciu piłki przez obrońców (błąd przeciwnika) szybkie wznowienie - po utracie bramki Rodzaje ataku szybkiego bezpośredni - I tempo (1-2 podania) pośredni - II tempo (3-4 podania) pośredni - III tempo (atak szybki z elementami ataku pozycyjnego) Sposoby atakowania szybkiego w pasach działania ze zmianą pasów działania

37 Taktyka zespołowa atakowania Atak pozycyjny: pozycje zawodników: -skrzydłowi (lewy, prawy), -obrotowi (jeden, drugi), -rozgrywający (lewy, środkowy, prawy). ustawienia zawodników: , , Ustawienie 2-1-3

38 Atak pozycyjny Ustawienie Ustawienie 1-2-3

39 Atak pozycyjny Formacje: -I (pierwsza) linia (skrzydłowi, obrotowi) -II (druga) linia (rozgrywający) Rodzaje ataku: -bezpozycyjny (przeciwko obronie każdy swego") -jednopozycyiny (bez zmian pozycji) -wielopozycyjny (ze zmianami pozycji) Sposoby ataku: -gra umowna: akcje indywidualne akcje dwójkowe grupowe (zespołowe) -gra improwizowana: akcje indywidualne akcje dwójkowe Fragmenty atakowania: -bez zmian pozycji: gra po obwodzie odwrócenie podaniem łączenie gry przez obrotowego -ze zmianami pozycji z piłką i bez piłki: wbieg skrzydłowego wbieg rozgrywającego łączenie gry przez obrotowego -w zakresie formacji: pierwszej linii drugiej linii pomiędzy pierwszą i drugą linią

40 Atak pozycyjny Stałe fragmenty gry: -rzut wolny -rzut karny -rzut z linii bocznej -rzut rozpoczynający grę (po utracie bramki) Zasady gry: -szerokie ustawienie i poszerzanie pola gry -atakowanie prostopadłe -atakowanie wiążące -podanie i chwyty piłki w mchu -podanie atakujące" -ciągłe zagrożenia rzutem -zachowanie ciągłości i rytmu akcji -zachowanie proporcji w atakowaniu na zewnątrz i do środka pola gry

41 Obrona działania podejmowane po utracie piłki Gracz bez piłki w obronie obrońca Główny obrońca w bezpośredniej bliskości atakującego z piłką Cel główny niedopuszczenie do utraty punktu, Podjęcie działań zmierzających do przejęcia piłki, wejścia w jej posiadanie. Obrona trudniejsza do nauki i doskonalenia. Trudniej jest się na niej skoncentrować. Mniej atrakcyjne działania motoryczne głownie dlatego, że bez piłki.

42 Obrona technika indywidualna Postawa (obniżenie środka ciężkości, gotowość do działania) Poruszanie się: a. krok dostawny, b. doskok doskok, c. bieg przodem, tyłem, bokiem, d. zatrzymanie, e. wyskok. Interwencje: a. krycie przeciwnika z przodu, z boku, z tyłu, w sytuacji zasłony, b. blokowanie rzutów, c. wygarnianie piłki, d. zatrzymanie przeciwnika z piłką i bez piłki.

43 Obrona technika indywidualna Współdziałanie z partnerami: a. wyjście i powrót, b. przesunięcie, c. zamknięcie pomoc, d. podwojenie krycia, e. przekazywanie, f. wyrównanie w linii obrony, g. współpraca z bramkarzem. Działanie w odniesieniu do przeciwnika: a. wyjście i powrót, b. utrudnienie podania, c. ograniczenie przestrzeni gry atakującemu, d. przechwyt piłki, e. prowokowanie do popełnienia błędu w grze piłką, f. prowokowanie kierunku biegu, g. utrudnienie przyjęcia (chwytu) piłki.

44 Obrona taktyka zespołowa Systemy: a. obrona każdy swego: -bez przekazywania -z przekazywaniem b. obrona strefowa: -z przesunięciem -bez przesunięcia (1 x 1) W pasach działania c. obrona kombinowana

45 Obrona taktyka zespołowa Określenie pozycji w obronie: a. nazewnictwo francuskie -obrońca skrajny (l) -obrońca drugi (2) -obrońca centralny (3) -obrońca wysunięty b. nazewnictwo klasyczne - polskie -obrońca skrajny - prawy (1) -obrońca boczny - prawy (2) -obrońca centralny - prawy (3) -obrońca centralny - lewy (4) -obrońca boczny -lewy (5) -obrońca skrajny - lewy (6)

46 Obrona taktyka zespołowa Pozycje w obronie terminologia polska Pozycje w obronie terminologia francuska

47 Obrona taktyka zespołowa Rodzaje obrony strefowej: a. ustawienie w jednej linii: b. Ustawienie w dwóch liniach: Obrona strefowa: ustawienie 6:0 Obrona strefowa: ustawienie 5:1

48 Obrona taktyka zespołowa Obrona strefowa: ustawienie 4:2 Obrona strefowa: ustawienie 3:3

49 Obrona taktyka zespołowa Rodzaje obrony strefowej: c. ustawienie w trzech liniach Obrona strefowa: ustawienie 3:2:1

50 Obrona powrót i błędy Odmiany ustawień obrony kombinowanej: a. 5:0+1, b. 4:0+2, c. 3:0+3, d. 4:1+1, e. 3:2+1, f. 3:1 +2, g. +1:5:0 (obrotowy kryty indywidualnie). Sytuacje obrony: a. przy rzucie wolnym, b. przy rzucie karnym, c. w sytuacji osłabienia liczebnego, d. w sytuacji przewagi liczebnej.

51 Obrona powrót i błędy Powrót do obrony - działania obrońcy: a. utrudnienie pierwszego podania, b. aktywne krycie przeciwnika, c. zatrzymanie przeciwnika z piłką, d. przerwanie akcji - wymuszenie błędu, e. kontynuacja powrotu do momentu zakończenia akcji przeciwnika, f. prowokowanie faulu atakującego, g. przejście do aktywnej obrony pozycyjnej. Błędy w obronie: a. brak przesunięcia, b. brak przekazywania, c. błąd ustawienia, d. brak wyjścia, e. brak asekuracji, f. wytworzenie przewagi przez atakującego w sytuacji 1x1.

52 Gra bramkarza - technika Postawa Poruszanie się: a. krok dostawny, b. wyjście, c. wybiegnięcie, d. wyskok. Interwencje - (chwyty i odbicia piłki) a. w zasięgu postawy i z przemieszczeniem się: -jednorącz lub oburącz, -wypad, wykrok do siadu, -równoczesna obrona ręką i nogą, -wyskokiem rozkrocznym z ruchem ramion, -sytuacyjne.

53 Gra bramkarza - technika Podanie piłki: do ataku szybkiego bezpośredniego, do ataku szybkiego pośredniego, do ataku szybkiego wznowienie, Rzut

54 Gra bramkarza - taktyka Ustawienie się w bramce Wybór kierunku i techniki obrony w zależności od: a. kierunku ruchu rzucającego, b. ułożenia ręki i rzutowej oraz tułowia, c. interwencji obrońców (blok, spychanie rzucającego), d. sytuacji 1x1 (prowokacji), e. antycypacji, f. obserwacji techniki rzutu i gry przeciwnika, g. strategii - wiedzy o przeciwniku.

55 Gra bramkarza - taktyka Ustawienie się i wybór sposobu interwencji w zależności od rodzaju i miejsca, z którego wykonany jest rzut: a. z I linii (6 m), b. z II linii (9 m), c. ze skrzydła, d. z linii rzutu karnego (7 m). Gra bramkarza poza polem bramkowym: a. przechwyt piłki, b. podanie do kontrataku, c. jako zawodnik w polu gry.

56 Kierunki rzutów W zależności od miejsca oddania rzutu: a. krótki (bliższy) dolny róg bramki, b. krótki (bliższy) górny róg bramki, c. długi (dalszy) dolny róg bramki, d. długi (dalszy) górny róg bramki. W zależności od ułożenia ręki z piłką i ustawienia obrońcy: a. W sytuacji bez obrońcy, -po prostej - strona bramki, po której znajduje się ręka z piłką, -po przekątnej - strona bramki dalsza od ręki z piłką, b. w sytuacji z obrońcą, -po prostej - strona bramki, po której piłka minęła obrońcę. -po przekątnej strona po której stoi obrońca.

57 Kierunki rzutów Rzut po prostej - strona bramki, po której piłka minęła obrońcę Rzut po przekątnej strona po której stoi obrońca

58 Sektory bramki Sektory bramki

59 Sektory boiska i pasy działania Sektory boiska Pasy działania zawodników w ataku szybkim Legenda: LS - lewy skrzydłowy PS - prawy skrzydłowy LR - lewy rozgrywający ŚR - środkowy rozgrywający PR - prawy rozgrywający O - obrotowy Pasy działania zawodników w ataku pozycyjnym

60 Dziękuję za uwagę!

61 Dziękuję za uwagę! Skład i Opr. graf.: Norbert Kowalczyk Portfolio dostępne na: norbit.portfoliobox.me

Atak pozycyjny jako forma walki sportowej w piłce ręcznej metodyka nauczania gry w ataku pozycyjnym.

Atak pozycyjny jako forma walki sportowej w piłce ręcznej metodyka nauczania gry w ataku pozycyjnym. Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach Atak pozycyjny jako forma walki sportowej w piłce ręcznej metodyka nauczania gry w ataku pozycyjnym. Podstawowe systemy obrony systematyka ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

Staszów, 10 sierpień 2014

Staszów, 10 sierpień 2014 Staszów, 10 sierpień 2014 PROGRAM PRACY W KLASIE SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKI RĘCZNEJ W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w STASZOWIE realizowany w latach 2014/15/16/17

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA INSTYTUCJE WYMOGI ETYCZNE ZABAWA, WIDOWISKO MŁODO

ZACHOWANIA INSTYTUCJE WYMOGI ETYCZNE ZABAWA, WIDOWISKO MŁODO WYKŁAD I Sport, trening sportowy - definicje, pojęcia, etapizacja U progu XXI wieku widowiska sportowe skupiają na sobie uwagę setek milionów widzów, telewidzów i internautów. Igrzyska Olimpijskie, Finały

Bardziej szczegółowo

Część III końcowa - to uspokojenie organizmu czynności porządkowe, omówienie lekcji.

Część III końcowa - to uspokojenie organizmu czynności porządkowe, omówienie lekcji. PIŁKA RĘCZNA W SZKOLE. Piłka ręczna powinna odgrywać istotną rolę w systemie wychowania fizycznego ze względu na swoje niezaprzeczalne walory zdrowotne. Jest to gra dla wszystkich kategorii wieku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz.

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe ponadpodstawowe 2. 3.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Program Innowacyjny z Wychowania Fizycznego dla klas I III Gimnazjum Jana Pawła II w Gąbinie

Załącznik nr 2 Program Innowacyjny z Wychowania Fizycznego dla klas I III Gimnazjum Jana Pawła II w Gąbinie Załącznik nr 2 Program Innowacyjny z Wychowania Fizycznego dla klas I III Gimnazjum Jana Pawła II w Gąbinie AKTYWIZACJA DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORTOWO W POWIECIE PŁOCKIM W ROKU 2011 2014 I. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji treningowej. Przykładowy małe gry i gry pomocnicze w treningu piłkarza (gry zadaniowe) Opracowanie Maciej Cieślik

Konspekt lekcji treningowej. Przykładowy małe gry i gry pomocnicze w treningu piłkarza (gry zadaniowe) Opracowanie Maciej Cieślik Konspekt lekcji treningowej Przykładowy małe gry i gry pomocnicze w treningu piłkarza (gry zadaniowe) Opracowanie Maciej Cieślik a. małe gry Gra 1 na 1 na 4 bramki. Gra 2 na 2 na dwie bramki. Gra 1 na

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Trenerskie MZPN

Warsztaty Trenerskie MZPN Warsztaty Trenerskie MZPN Trening pokazowy 13/03/2013 Warszawa Rafał Ulatowski Ćwiczenia i Gry w nauczaniu i doskonaleniu ataku szybkiego w piłce nożnej Trening w systemie gry 1-4-3-3 Rozgrzewka Podania

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WF ROK SZKOLNY 2014/15 KLASY PIERWSZE GIMNAZJUM. Program wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej (nr DKW-4014-290/99).

PLAN PRACY WF ROK SZKOLNY 2014/15 KLASY PIERWSZE GIMNAZJUM. Program wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej (nr DKW-4014-290/99). PLAN PRACY WF ROK SZKOLNY 2014/15 KLASY PIERWSZE GIMNAZJUM Program wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej (nr DKW-4014-290/99). Lekcja organizacyjna. Przepisy BHP. Przedmiotowy system oceniania.

Bardziej szczegółowo

KLASY DRUGIE GIMNAZJUM

KLASY DRUGIE GIMNAZJUM PLAN PRACY WF ROK SZKOLNY 2014/15 KLASY DRUGIE GIMNAZJUM Program wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej (nr DKW-4014-290/99). Lekcja organizacyjna. Przepisy BHP. Przedmiotowy system oceniania. Gimnastyka.

Bardziej szczegółowo

Program autorski zajęć pozalekcyjnych z piłki koszykowej

Program autorski zajęć pozalekcyjnych z piłki koszykowej Program autorski zajęć pozalekcyjnych z piłki koszykowej I. Autor programu mgr Anna Sobczak II. Zadania programu Program przeznaczony jest dla uczniów klas IV VI mających predyspozycje do uprawiania tej

Bardziej szczegółowo

Część ogólna kursu trenerskiego z koszykówki licencja B

Część ogólna kursu trenerskiego z koszykówki licencja B PROGRAM KURSU TRENERSKIEGO Z KOSZYKÓWKI LICENCJA B Część ogólna kursu trenerskiego z koszykówki licencja B Lp Przedmiot e-learning Przedmioty podstawowe: 1. Anatomia 4 4 2. Biochemia 4 4 3. Biomechanika

Bardziej szczegółowo

TAKTYKA NA ETAPIE NAUCZANIA PODSTAWOWEGO (10-12 lat) KURS TRENERA I KLASY/UEFA A WYRÓWNAWCZY OPRACOWAŁ - PIOTR SOWISZ (19-22.04.

TAKTYKA NA ETAPIE NAUCZANIA PODSTAWOWEGO (10-12 lat) KURS TRENERA I KLASY/UEFA A WYRÓWNAWCZY OPRACOWAŁ - PIOTR SOWISZ (19-22.04. TAKTYKA NA ETAPIE NAUCZANIA PODSTAWOWEGO (10-12 lat) KURS TRENERA I KLASY/UEFA A WYRÓWNAWCZY OPRACOWAŁ - PIOTR SOWISZ (19-22.04.2010) CELEM PODSTAWOWYM ETAPU NAUCZANIA TAKTYKI POWINNO BYĆ OPANOWANIE PODSTAWOWYCH

Bardziej szczegółowo

Trening tchoukballu. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Tchoukball.pl. Opracowanie: Mikołaj Karolczak

Trening tchoukballu. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Tchoukball.pl. Opracowanie: Mikołaj Karolczak Trening tchoukballu Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Tchoukball.pl 009 Opracowanie: Mikołaj Karolczak Oznaczenia: zawodnik drużyny atakującej zawodnik drużyny atakującej (z piłką) zawodnik drużyny broniącej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH Z PIŁKI NOŻNEJ

PROGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH Z PIŁKI NOŻNEJ PROGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH Z PIŁKI NOŻNEJ Piłka nożna jest grą zespołową, w której poszczególni gracze i zmiana sposobu działania jednego powoduje zmiany sposobów postępowania w grze pozostałych graczy

Bardziej szczegółowo

KTO MA PIŁKĘ TEN MA KONTROLĘ NAD GRĄ

KTO MA PIŁKĘ TEN MA KONTROLĘ NAD GRĄ KTO MA PIŁKĘ TEN MA KONTROLĘ NAD GRĄ PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ PRAKTYCZNYCH NAUCZANIA I DOSKONALENIA ATAKOWANIA POZYCYJNEGO WG RÓŻNYCH AUTORÓW I NA RÓŻNYCH ETAPACH SZKOLENIA - TŁUMACZENIE FILOZOFIA TRENINGU

Bardziej szczegółowo

Program dydaktyczny dla międzyoddziałowej grupy sportowej o profilu piłka nożna.

Program dydaktyczny dla międzyoddziałowej grupy sportowej o profilu piłka nożna. Program dydaktyczny dla międzyoddziałowej grupy sportowej o profilu piłka nożna. Szczegółowe treści kształcenia: Budżet godzin: Piłka nożna Technika 30 Taktyka 15 Zdolności motoryczne 10 (koordynacyjne)

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI

SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego w szczególności brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI Z KOSZYKÓWKI

KONSPEKT LEKCJI Z KOSZYKÓWKI KONSPEKT LEKCJI Z KOSZYKÓWKI TEMAT LEKCJI: Nauka zbiórki piłki z tablicy w ataku dobitka. IMIĘ NAZWISKO PROWADZĄCEGO: Bartłomiej Bielawiec GRUPA: klasa II Gimnazjum LICZEBNOŚD GRUPY: 12 osób CZAS TRWANIA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I gimnazjum Diagnoza i samoocena rozwoju fizycznego oraz rozwijanie sprawności. Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Umiejętności Wiadomości Umiejętności

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć z piłki koszykowej

Scenariusz zajęć z piłki koszykowej Marek Januszonek nauczyciel wychowania fizycznego II Liceum Ogólnokształcące Scenariusz zajęć z piłki koszykowej zajęcia pozalekcyjne przygotowujące młodzież do Miejskiej Spartakiady Młodzieży Temat :

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PORUSZANIA SIĘ Z PIŁKĄ W ATAKU

PODSTAWY PORUSZANIA SIĘ Z PIŁKĄ W ATAKU Podstawy koszykówki dla szkół podstawowych PODSTAWY PORUSZANIA SIĘ Z PIŁKĄ W ATAKU Magdalena Sibiga 0 1 PODSTAWY PORUSZANIA SIĘ Z PIŁKĄ W ATAKU Magdalena Sibiga Gra 1x1 jest grą podstawową w koszykówce,

Bardziej szczegółowo

Program pracy animatora na boisku "Orlik" w Trąbkach Wielkich

Program pracy animatora na boisku Orlik w Trąbkach Wielkich Trąbki Wielkie, dnia 01.06.2009r. Program pracy animatora na boisku "Orlik" w Trąbkach Wielkich I. Informacje o programie: 1. Nazwa programu: Projekt pilotażowy "Animator- Moje Boisko Orlik 2012" 2. Data

Bardziej szczegółowo

(CZYT. CZUKBOL) RYWALIZACJA BEZ AGRESJI, SPORT BEZ KONTUZJI, ZABAWA BEZ PRZERWY CZYM JEST TCHOUKBALL?

(CZYT. CZUKBOL) RYWALIZACJA BEZ AGRESJI, SPORT BEZ KONTUZJI, ZABAWA BEZ PRZERWY CZYM JEST TCHOUKBALL? 1 (CZYT. CZUKBOL) RYWALIZACJA BEZ AGRESJI, SPORT BEZ KONTUZJI, ZABAWA BEZ PRZEY Opracowanie: Gabriela Gurgul (na podstawie materiałów własnych i strony www.tchoukball.pl) Celem aktywności fizycznej nie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ Klasa IV Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy: Przyjmują pozycje wyjściowe do ćwiczeń. Wykonują ćwiczenia kształtujące

Bardziej szczegółowo

BRAMKARZ. odpowiednia pozycja i ustawienie w odniesieniu do miejsca, gdzie znajduje się piłka

BRAMKARZ. odpowiednia pozycja i ustawienie w odniesieniu do miejsca, gdzie znajduje się piłka Trener Marek Zub BRAMKARZ - doskonała komunikacja - dominacja w polu bramkowym i karnym - ostatnia linia obrony - asekuracja czwórki obrońców - doskonała komunikacja - pierwsza linia ataku - doskonała

Bardziej szczegółowo

INSTRUKTOR PIŁKI NOŻNEJ

INSTRUKTOR PIŁKI NOŻNEJ INSTRUKTOR PIŁKI NOŻNEJ Uprawnienia: Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu instruktorskiego kursant otrzymuje legitymację instruktora rekreacji ruchowej w danej specjalności, wydawaną przez Akademię Mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA SPORTOWEGO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W MESZNEJ

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA SPORTOWEGO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W MESZNEJ PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA SPORTOWEGO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W MESZNEJ WSTĘP W dzisiejszych czasach postęp cywilizacyjny pociąga za sobą zmianę modelu życia. Żyjemy w ciągłym stresie, gorzej się odżywiamy,

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE CHWYTÓW I PODAŃ W MIEJSCU I W RUCHU

DOSKONALENIE CHWYTÓW I PODAŃ W MIEJSCU I W RUCHU Nazwisko i imię prowadzącego: Data prowadzenia lekcji: ROGOWSKI Gabriel 20 kwietnia 2013 r. Miejsce zajęć: Hala sportowa ZS nr 4 w Białymstoku, ul. Dojlidy Górne 49 Grupa: Przybory: klasa I PG gr. mieszana

Bardziej szczegółowo

Tchoukball. Warto wprowadzać ją do programu wychowania fizycznego ponieważ:

Tchoukball. Warto wprowadzać ją do programu wychowania fizycznego ponieważ: Tchoukball Warto wprowadzać ją do programu wychowania fizycznego ponieważ: jest pozbawiona agresji, możliwość wystąpienia kontuzji ogranicza się do minimum, dostarcza wiele pozytywnych przeżyć i emocji.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym systemem oceniania obowiązującym w Publicznym Gimnazjum w Rzeczycy

Bardziej szczegółowo

PIŁKA SIATKOWA SIATKÓWKA HALOWA SIATKÓWKA PLAŻOWA PARK VOLLEY FISTBALL MINISIATKÓWKA

PIŁKA SIATKOWA SIATKÓWKA HALOWA SIATKÓWKA PLAŻOWA PARK VOLLEY FISTBALL MINISIATKÓWKA PIŁKA SIATKOWA SIATKÓWKA HALOWA SIATKÓWKA PLAŻOWA PARK VOLLEY FISTBALL MINISIATKÓWKA ZESPOŁOWA GRA SPORTOWA działania wielopodmiotowe o charakterze dystrybucyjnym podczas których gracze współzawodniczą

Bardziej szczegółowo

Testy sprawności fizycznej. Poziom rozszerzony (ocena 5,6) Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości

Testy sprawności fizycznej. Poziom rozszerzony (ocena 5,6) Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości STANDARDY WYMAGAŃ DLA KLASY I Testy sprawności fizycznej (ocena 2,3,4) (ocena 5,6) Z pomocą nauczyciela potrafi dokonać oceny własnego poziomu aktywności fizycznej. Potrafi wyszukać miejsce na ciele do

Bardziej szczegółowo

Konspekt zajęć piłki koszykowej. Temat : Doskonalenie szybkiego ataku oraz stworzenie i wykorzystanie przewagi liczebnej

Konspekt zajęć piłki koszykowej. Temat : Doskonalenie szybkiego ataku oraz stworzenie i wykorzystanie przewagi liczebnej Konspekt zajęć piłki koszykowej. Temat : Doskonalenie szybkiego ataku oraz stworzenie i wykorzystanie przewagi liczebnej Założenia zajęć wynikające z : A. Celów : - cel poznawczy : doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

NA POZIOMIE PODSTAWOWYM. UCZEŃ: -umie przyjąć i podać piłkę w miejscu i w biegu. -umie wykonać pivot w miejscu.

NA POZIOMIE PODSTAWOWYM. UCZEŃ: -umie przyjąć i podać piłkę w miejscu i w biegu. -umie wykonać pivot w miejscu. MINI KOSZYKÓWKA PODSTAWOWYM PONADPODSTAWOWYM 1. Nauka podań i chwytów piłki oburącz sprzed klatki piersiowej. -umie przyjąć i podać piłkę w miejscu i w biegu. -przyjmuje i podaje piłkę sprzed klatki piersiowej

Bardziej szczegółowo

1x1 NA OBWODZIE. 1) 1X1 FROM the WING 1x1 O1 podrzut piłki i chwyt

1x1 NA OBWODZIE. 1) 1X1 FROM the WING 1x1 O1 podrzut piłki i chwyt 1x1 NA OBWODZIE 1) 1X1 FROM the WING 1x1 O1 podrzut piłki i chwyt - jedno oko na obronę, drugie oko na piłkę ruch atakujący (nie chwyt-pozycja potrójnego zagrożeniaczytanie, tylko czytanie i ocena sytuacji

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI TRENINGOWE STOSOWANE W TRENINGU REPREZENTACJI POLSKI U-15 (1998) PODCZAS KONSULTACJI SZKOLENIOWYCH. Środki treningowe

ŚRODKI TRENINGOWE STOSOWANE W TRENINGU REPREZENTACJI POLSKI U-15 (1998) PODCZAS KONSULTACJI SZKOLENIOWYCH. Środki treningowe ŚRODKI TRENINGOWE STOSOWANE W TRENINGU REPREZENTACJI POLSKI U-15 (1998) PODCZAS KONSULTACJI SZKOLENIOWYCH Część wstępna: Środki treningowe 1. Podania piłki w dwójkach, prowadzenie piłki, ćwiczenia ogólnorozwojowe

Bardziej szczegółowo

Małopolski Związek Piłki Ręcznej rada trenerów. Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli trenerów Kraków Libusza k/gorlic

Małopolski Związek Piłki Ręcznej rada trenerów. Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli trenerów Kraków Libusza k/gorlic Małopolski Związek Piłki Ręcznej rada trenerów Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli trenerów Kraków Libusza k/gorlic Konspekt zajęć szkoleniowych praktycznych przygotowali: Sebastian Krawczyk, Stanisław

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI Osiągnięcia ucznia Klasa IV - zna zasady bezpiecznego ćwiczeniach na przyrządach oraz zasady bezpieczeństwa na lekcjach WF, - potrafi przyjmować

Bardziej szczegółowo

Drużynę piłki nożnej dzielimy na zawodników z pola gry i bramkarza. Jest on jedyną osobą mającą prawo używać w grze rąk.

Drużynę piłki nożnej dzielimy na zawodników z pola gry i bramkarza. Jest on jedyną osobą mającą prawo używać w grze rąk. Drużynę piłki nożnej dzielimy na zawodników z pola gry i bramkarza. Jest on jedyną osobą mającą prawo używać w grze rąk. Wysiłek bramkarza różni się zasadniczo od wysiłku pozostałych zawodników. Jego czynności

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 201/15 (1) Nazwa przedmiotu Wychowanie fizyczne (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Centrum Sportu i Rekreacji (3) Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNO-MIEJSKIEJ HALOWEJ PILKI NOŻNEJ OPEN O PUCHAR BURMISTRZA GMINY I MIASTA SUSZ SUSZ HALA SPORTOWO-WIDOWISKOWA

REGULAMIN GMINNO-MIEJSKIEJ HALOWEJ PILKI NOŻNEJ OPEN O PUCHAR BURMISTRZA GMINY I MIASTA SUSZ SUSZ HALA SPORTOWO-WIDOWISKOWA REGULAMIN GMINNO-MIEJSKIEJ HALOWEJ PILKI NOŻNEJ OPEN O PUCHAR BURMISTRZA GMINY I MIASTA SUSZ SUSZ HALA SPORTOWO-WIDOWISKOWA 1. ORGANIZATOR - Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu 2. MIEJSCE - Hala Sportowo-Widowiskowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Szkole Podstawowej nr 236 I. Przedmiotem kontroli i oceny z wychowania fizycznego jest stopień

Bardziej szczegółowo

Program autorski zajęć pozalekcyjnych wychowania fizycznego p. siatkowa dziewcząt i chłopców

Program autorski zajęć pozalekcyjnych wychowania fizycznego p. siatkowa dziewcząt i chłopców Program autorski zajęć pozalekcyjnych wychowania fizycznego p. siatkowa dziewcząt i chłopców Opracowała: mgr Agnieszka Kaczmarek 1 ZADANIA PROGRAMU Głównym celem zajęć wychowania fizycznego w Zespole Szkół

Bardziej szczegółowo

Przykładowe ćwiczenia stosowane w treningu techniczno-taktycznym na Wyspach Brytyjskich.

Przykładowe ćwiczenia stosowane w treningu techniczno-taktycznym na Wyspach Brytyjskich. Przykładowe ćwiczenia stosowane w treningu techniczno-taktycznym na Wyspach Brytyjskich. Opracowanie Kamil Socha Obserwując angielski futbol nie moŝna się oprzeć wraŝeniu, Ŝe oglądamy mecz w przyspieszonym

Bardziej szczegółowo

PLAN METODYCZNY Z KOSZYKÓWKI

PLAN METODYCZNY Z KOSZYKÓWKI PLAN METODYCZNY Z KOSZYKÓWKI TEMAT: Doskonalenie indywidualnej gry w ataku i w obronie z piłką gra 1x1. MIEJSCE ZAJĘĆ: Sala Gimnastyczna ILOŚĆ UCZNIÓW: 12 PROWADZĄCY: Adrian Potapczuk CZAS ZAJĘĆ: 45 min

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: Teoria i metodyka piłki ręcznej

Nazwa przedmiotu: Teoria i metodyka piłki ręcznej Nazwa przedmiotu: Teoria i metodyka piłki ręcznej Blok przedmiotów: obligatoryjny Kierunek studiów: Wychowanie fizyczne Rok studiów: I Semestr: 1 Rodzaj studiów: stacjonarne, niestacjonarne (wieczorowe),

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Katedra Morfologicznych i Czynnościowych Podstaw Kultury Fizycznej Kierunek: Wychowanie Fizyczne SYLABUS Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

POPULARYZUJEMY NOWĄ GRĘ ZESPOŁOWĄ TCHOUKBALL (czyt.czukbol) RYWALIZACJA BEZ AGRESJI, SPORT BEZ KONTUZJI, ZABAWA BEZ PRZERWY.

POPULARYZUJEMY NOWĄ GRĘ ZESPOŁOWĄ TCHOUKBALL (czyt.czukbol) RYWALIZACJA BEZ AGRESJI, SPORT BEZ KONTUZJI, ZABAWA BEZ PRZERWY. POPULARYZUJEMY NOWĄ GRĘ ZESPOŁOWĄ TCHOUKBALL (czyt.czukbol) RYWALIZACJA BEZ AGRESJI, SPORT BEZ KONTUZJI, ZABAWA BEZ PRZERWY. Celem aktywności fizycznej nie jest kreowanie mistrzów, lecz współpraca na rzecz

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia przy siatce.

Ćwiczenia przy siatce. Monika Pługowska SCENARIUSZ ZAJĘĆ OTWARTYCH Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE Konspekt lekcji piłki siatkowej Data: 01.12. 2009r Klasa - III A,B dziewczęta Gimnazjum Ilość ćwiczących - 12 Miejsce - sala

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY SZKOLENIOWE CHOJNICE 09.02.2016

WARSZTATY SZKOLENIOWE CHOJNICE 09.02.2016 WARSZTATY SZKOLENIOWE CHOJNICE 09.02.2016 Mikrocykl: Zasadniczy specjalny Data: 09.02.2016r., Wtorek godz.:15:00 Miejsce treningu: Hala Park Wodny Chojnice Akcent motoryczny: kształtowanie szybkości specjalnej

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy kl. IIIg

Plan wynikowy kl. IIIg Plan wynikowy kl. IIIg Przedmiot Wychowanie Fizyczne Nauczyciel: Mirosław Frycz Lp. 1. Treści naucza nia z pp Dział ZASADY BHP Temat Lekcje organizacyjne: przedstawienie zasad bezpieczeństwa BHP, wymagania

Bardziej szczegółowo

Test sprawności fizycznej

Test sprawności fizycznej Informacja dla kandydatów do klas mundurowej i sportowej. Test sprawności fizycznej odbędzie się dn. 11.06.2014r. godz. 10.00 w siedzibie Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT JEDNOSTKI TRENINGOWEJ

KONSPEKT JEDNOSTKI TRENINGOWEJ KONSPEKT JEDNOSTKI TRENINGOWEJ Temat: Kształtowanie koordynacji ruchowej w ćwiczeniach techniki indywidualnej. Czas: 90 min. Grupa wiekowa: U 14 Ilość ćwiczących: 16 Przybory: - 9-8 - 4-8 - 16-3 Data 11.08.2011

Bardziej szczegółowo

AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z PIŁKI NOŻNEJ DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO WSTĘP

AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z PIŁKI NOŻNEJ DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO WSTĘP AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z PIŁKI NOŻNEJ DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Autor mgr Lech Nowak WSTĘP Autorski program zajęć pozalekcyjnych z piłki nożnej został opracowany jako dopełnienie programu

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: Teoria i metodyka piłki ręcznej

Nazwa przedmiotu: Teoria i metodyka piłki ręcznej Nazwa przedmiotu: Teoria i metodyka piłki ręcznej Blok przedmiotów: obligatoryjny Kierunek studiów: Wychowanie fizyczne Rok studiów: I Semestr: 1 Rodzaj studiów: stacjonarne, niestacjonarne (wieczorowe),

Bardziej szczegółowo

Nauczanie rzutów w wyskoku

Nauczanie rzutów w wyskoku Nauczanie rzutów w wyskoku Charakterystyka gry w piłkę ręczną Zespołowa gra sportowa, jaką jest piłka ręczna, istnieje już od stu lat. Gra oparta jest na naturalnych ruchach, takich jak bieg, skok, rzut.

Bardziej szczegółowo

Systemy gry obronnej w koszykówce AUTOR: ZBIGNIEW WILMIŃSKI

Systemy gry obronnej w koszykówce AUTOR: ZBIGNIEW WILMIŃSKI Systemy gry obronnej w koszykówce AUTOR: ZBIGNIEW WILMIŃSKI Gra w obronie uważana jest za trudna i niewdzięczną, a przecież jest tak ważną, comożna uzasadnić słowami - koszykówka zaczyna się w obronie.

Bardziej szczegółowo

Jednostka treningowa nr 2 U8-10

Jednostka treningowa nr 2 U8-10 Jednostka treningowa nr 2 U8-10 1) Rozgrzewka: w wyznaczonym polu utworzyć niskie przeszkody (przynajmniej 2x więcej niż zawodników biorących udział) z talerzyków lub narzutek kolorowych, zawodnicy wykonują:

Bardziej szczegółowo

Coach Mazur. Footwork praca nóg na drabince koordynacyjnej

Coach Mazur. Footwork praca nóg na drabince koordynacyjnej Coach Mazur Footwork praca nóg na drabince koordynacyjnej fot. Marcin Łachymiuk Dla każdego zawodnika, grającego w koszykówkę, szalenie ważny jest rozwój umiejętności w trzech obszarach: koszykarskim,

Bardziej szczegółowo

Temat: Doskonalenie umiejętności podawania piłki bez/i z przyjęciem oraz z wyjściem na pozycję. - zawodnik, - bramkarz, - piłka, - słupek,

Temat: Doskonalenie umiejętności podawania piłki bez/i z przyjęciem oraz z wyjściem na pozycję. - zawodnik, - bramkarz, - piłka, - słupek, Temat: Doskonalenie umiejętności podawania piłki bez/i z przyjęciem oraz z wyjściem na pozycję. Miejsce: boisko piłkarskie zajęć: 80 minut Wiek: U12/U13 Liczba ćwiczących: 16 Przybory: piłki, słupki, znaczniki,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas V

PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas V PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas V Dział Lekkoatletyka Doskonalenie startu niskiego i techniki biegu Bieg sprawdzający na 60m Nauka przekazywania pałeczki sztafetowej Start niski

Bardziej szczegółowo

DROGA ROZWOJU TALENTU SPORTOWEGO SZKOCKA FEDERACJA PIŁKARSKA

DROGA ROZWOJU TALENTU SPORTOWEGO SZKOCKA FEDERACJA PIŁKARSKA DROGA ROZWOJU TALENTU SPORTOWEGO SZKOCKA FEDERACJA PIŁKARSKA Środki treningowe doskonalące wiedzę na temat gry FILOZOFIA: PRAGNIENIE / CHĘĆ GRY Zapewnienie zabawy i przyjemności /aktywność/ Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego,

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV GIMNASTYKA - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, - potrafi wykonać prawidłowe odbicie z odskoczni

Bardziej szczegółowo

1. Ćwiczenia indywidualne i grupowe z użyciem piłek

1. Ćwiczenia indywidualne i grupowe z użyciem piłek Przykładowe ćwiczenia dla bramkarza w okresie przygotowawczym Opracowanie: mgr Michał Chamera Zadania główne: rozwój sprawności ogólnej, doskonalenie elementów techniczno-taktycznych Zadania dodatkowe:

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Wychowanie fizyczne Kod podmiotu Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN V TURNIEJU SOŁECKIEGO W PIŁKĘ NOŻNĄ I PIŁKĘ SIATKOWĄ PLAŻOWĄ O PUCHAR WÓJTA GMINY ZDUŃSKA WOLA

REGULAMIN V TURNIEJU SOŁECKIEGO W PIŁKĘ NOŻNĄ I PIŁKĘ SIATKOWĄ PLAŻOWĄ O PUCHAR WÓJTA GMINY ZDUŃSKA WOLA REGULAMIN V TURNIEJU SOŁECKIEGO W PIŁKĘ NOŻNĄ I PIŁKĘ SIATKOWĄ PLAŻOWĄ O PUCHAR WÓJTA GMINY ZDUŃSKA WOLA 1. O turnieju. 1. Celem organizacji V Turnieju Sołeckiego w piłkę nożną i piłkę siatkową plażową

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Wybrane zespołowe gry sportowe z elementami gier osób niepełnosprawnych

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Wybrane zespołowe gry sportowe z elementami gier osób niepełnosprawnych SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Wybrane zespołowe gry sportowe z elementami gier osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. Administracja I stopnia NIESTACJONARNE. Rok i semestr studiów I rok ; Semestr 1 i 2

SYLABUS. Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. Administracja I stopnia NIESTACJONARNE. Rok i semestr studiów I rok ; Semestr 1 i 2 SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu WYCHOWANIE FIZYCZNE CENTRUM SPORTU I REKREACJI WF Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Administracja I

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY SPORTOWEJ

PROGRAM Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY SPORTOWEJ PROGRAM Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY SPORTOWEJ WIERZBICA 2009 Opracowanie: Na podstawie Autorskiego programu wychowania fizycznego Alicji Romanowskiej nr dopuszczenia DKW 4014-68/99 i jego modyfikacji

Bardziej szczegółowo

Jednostka treningowa dla dzieci U8 - U10; wersja 3

Jednostka treningowa dla dzieci U8 - U10; wersja 3 Jednostka treningowa dla dzieci U8 - U10; wersja 3 1) Dowolne rozbieganie z piłkami, z zastosowaniem zmiany kierunku, tempa, zatrzymań piłki 2 min; na sygnał T hop zatrzymanie piłki podeszwą + 6x skipping

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRACY UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W BRZEŚCIU KUJAWSKIM SEKCJA MINI PIŁKI SIATKOWEJ

PROGRAM PRACY UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W BRZEŚCIU KUJAWSKIM SEKCJA MINI PIŁKI SIATKOWEJ PROGRAM PRACY UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO,, JEDYNKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W BRZEŚCIU KUJAWSKIM SEKCJA MINI PIŁKI SIATKOWEJ Opracowanie i realizacja: mgr Anna Sobczak 2 WSTĘP Program pracy Szkolnego

Bardziej szczegółowo

Standardy wymagań dla klasy II gimnazjum: Uczeń potrafi zachować się bezpiecznie w czasie różnych zajęć sportowych i na różnych obiektach sportowych.

Standardy wymagań dla klasy II gimnazjum: Uczeń potrafi zachować się bezpiecznie w czasie różnych zajęć sportowych i na różnych obiektach sportowych. Standardy wymagań dla klasy II gimnazjum: 1. Utrwalanie podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć. Hartowanie organizmu. Dbałość o własne zdrowie i innych. Uczeń potrafi zachować się bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

I. Gry i zabawy wspomagające nauczanie elementów technicznych stosowanych w koszykówce. Wprowadzenie

I. Gry i zabawy wspomagające nauczanie elementów technicznych stosowanych w koszykówce. Wprowadzenie 2.3.3 KOSZYKÓWKA Wprowadzenie Koszykówka to sport, dzięki któremu uczeń może rozwinąć wiele umiejętności indywidualnych, a także nauczyć się zasad współpracy w grupie, odpowiedzialności za innych oraz

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych W Twardogórze Wymagania edukacyjne

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych W Twardogórze Wymagania edukacyjne Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych W Twardogórze Wymagania edukacyjne I przedmiotowy system oceniania 2014 / 2015 WYCHOWANIE FIZYCZNE Każdy uczeń z wychowania fizycznego oceniany jest indywidualnie Przy ocenianiu

Bardziej szczegółowo

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM NR 2 IM. STEFANA BATOREGO W BIŁGORAJU Nauczyciele: mgr Bożena Małek, mgr Jacek Spustek KRYTERIA OCENY:,,6 - OCENA CELUJĄCA Ocenę celującą

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5 6 5 4 3 2 Dział programu: Gimnastyka podstawowa UCZEŃ Korzysta bezpiecznie ze sprzętu i przyborów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa III gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa III gimnazjum 1. DBAMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO korzysta bezpiecznie z urządzeń i sprzętu na sali gimnastycznej zna zasady bezpieczeństwa podczas ferii

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2013\2014. Lekkoatletyka

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2013\2014. Lekkoatletyka WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2013\2014 Temat lekcji: Wymagania podstawowe Lekkoatletyka Wymagania rozszerzające Wymagania dopełniające

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego. Klasa II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego. Klasa II gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa II gimnazjum 1. DBAMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO zna zasady bezpieczeństwa i higieny na lekcji wf zna zasady bezpieczeństwa podczas ferii zimowych i wakacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3 KLASA IV 1. Zna zasady bezpiecznego ćwiczenia na przyrządach. 2. Potrafi dobrać odpowiedni strój i obuwie do zajęć w

Bardziej szczegółowo

Kot i Mysz poruszanie się bez piłki W parach. Na sygnał jeden z ćwiczących musi uciec drugiemu unikając dotknięcia

Kot i Mysz poruszanie się bez piłki W parach. Na sygnał jeden z ćwiczących musi uciec drugiemu unikając dotknięcia Zabawy koszykarskie W pierwszym etapie szkolenia młodych koszykarzy zabawy koszykarskie są nieodłącznym elementem treningu. Ich rolą jest nie tylko wprowadzenie do treningu jako inna forma rozgrzewki,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA SZKOLENIA BRAMKARZY W OSSM BIAŁYSTOK

KONCEPCJA SZKOLENIA BRAMKARZY W OSSM BIAŁYSTOK KONCEPCJA SZKOLENIA BRAMKARZY W OSSM BIAŁYSTOK Opracował: Marek Szerszenowicz PREZENTACJA W RAMACH KURSU NA STOPIEO TRENERA I KLASY / UEFA A FILOZOFIA We współczesnej piłce nożnej bramkarz, to zawodnik

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM W ramach zajęć FERIE Z PIŁKĄ SIATKOWĄ KLASY IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA

RAMOWY PROGRAM W ramach zajęć FERIE Z PIŁKĄ SIATKOWĄ KLASY IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA RAMOWY PROGRAM W ramach zajęć FERIE Z PIŁKĄ SIATKOWĄ KLASY IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA I. WSTĘP Jedną z najbardziej rozwijających się obecnie w Polsce gier zespołowych jest piłka siatkowa, a jej metodycznym

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PROGRAMOWY KADR WOJEWÓDZKICH. Akcenty to zwrócenie uwagi na szczegóły i detale ćwiczącego elementu

ZAKRES PROGRAMOWY KADR WOJEWÓDZKICH. Akcenty to zwrócenie uwagi na szczegóły i detale ćwiczącego elementu ZAKRES PROGRAMOWY KADR WOJEWÓDZKICH Zakres programowy uwzględnia tematykę zajęć treningowych, które powinny być prowadzone w ramach akcji szkoleniowych Kadr Regionalnych. W kaŝdym zagadnieniu zostały uwzględnione

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: EWZLW990004/C. Nazwa przedmiotu: Specjalizacja instruktorska - Instruktor Sportu koszykówka (IS-1) 1. Polski 2.

Kod przedmiotu: EWZLW990004/C. Nazwa przedmiotu: Specjalizacja instruktorska - Instruktor Sportu koszykówka (IS-1) 1. Polski 2. Nazwa przedmiotu: Specjalizacja instruktorska - Instruktor Sportu koszykówka (IS-1) Kod przedmiotu: EWZLW990004/C WF Rok studiów II Semestr 3 1. Jednostka prowadząca: Katedra Zespołowych Gier Sportowych,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: WYCHOWANIE FIZYCZNE Physical Education Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł humanistyczny i wf Rodzaj zajęć: Ćwiczenia Forma studiów: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 404 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 21 2004

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 404 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 21 2004 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 404 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 21 2004 BEATA FLORKIEWICZ PROPOZYCJE NAUCZANIA WYBRANYCH ELEMENTÓW TECHNICZNYCH GRY W PIŁKĘ RĘCZNĄ 1. Wstęp Rzuty

Bardziej szczegółowo

NAUCZANIE TOPSPINA FORHAND. materiały szkoleniowe w opracowaniu Marka Chrabąszcza trenera klasy mistrzowskiej w tenisie stołowym

NAUCZANIE TOPSPINA FORHAND. materiały szkoleniowe w opracowaniu Marka Chrabąszcza trenera klasy mistrzowskiej w tenisie stołowym NAUCZANIE TOPSPINA FORHAND materiały szkoleniowe w opracowaniu Marka Chrabąszcza trenera klasy mistrzowskiej w tenisie stołowym Topspin forhand (topspin FH) należy obecnie do najważniejszych technik w

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY KLASA 6

PLAN WYNIKOWY KLASA 6 PLAN WYNIKOWY KLASA 6 PRZEDMIOT: PLACÓWKA: NAUCZYCIEL: Wychowanie fizyczne ZS nr 5 w Pogórzu Jadwiga Dybczyńska CELE: - harmonijny rozwój fizyczny i intelektualny ucznia, - rozwijanie poczucia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI SPORTOWYCH DLA KANDYDATÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KLASA SPORTOWA

SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI SPORTOWYCH DLA KANDYDATÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KLASA SPORTOWA SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI SPORTOWYCH DLA KANDYDATÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KLASA SPORTOWA I. Test sprawności ogólnej: 1. Skok w dal z miejsca. a) wykonanie Ustawienie w miejscu oznaczonym linią, stopy

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania SP 5. Wychowanie Fizyczne. Klasa IV Rok szkolny 2015/2016

Wewnątrzszkolny system oceniania SP 5. Wychowanie Fizyczne. Klasa IV Rok szkolny 2015/2016 Test Chromińskiego Test Chromińskiego Test Chromińskiego Test Chromińskiego Wewnątrzszkolny system oceniania SP 5 Wychowanie Fizyczne Klasa IV Rok szkolny 2015/2016 Dz. Kl IV Dz. Kl V Dz. Kl VI 1. Lekka

Bardziej szczegółowo

KONSPEKTY LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DYSCYPLINA PIŁKA RĘCZNA. Opracował: Włodzimierz Sikora nauczyciel w-f w Zespole Szkół Nr 5 w Ostrołęce

KONSPEKTY LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DYSCYPLINA PIŁKA RĘCZNA. Opracował: Włodzimierz Sikora nauczyciel w-f w Zespole Szkół Nr 5 w Ostrołęce KONSPEKTY LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DYSCYPLINA PIŁKA RĘCZNA Opracował: Włodzimierz Sikora nauczyciel w-f w Zespole Szkół Nr 5 w Ostrołęce Włodzimierz Sikora Konspekt lekcji w-f kl. I gimnazjum (dziewczęta).

Bardziej szczegółowo

PŁOCKA AKADEMIA PIŁKI RĘCZNEJ Płock 2014 roku

PŁOCKA AKADEMIA PIŁKI RĘCZNEJ Płock 2014 roku PŁOCKA AKADEMIA PIŁKI RĘCZNEJ Płock 2014 roku Ideą Akademii jest wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sport i kulturę fizyczną. Naszym zadaniem będzie popularyzacja piłki ręcznej oraz zachęcenie dzieci

Bardziej szczegółowo

Każda drużyna piłkarska powinna mieć w swoim składzie szczególną postać, Marek. Zub

Każda drużyna piłkarska powinna mieć w swoim składzie szczególną postać, Marek. Zub Fot. Arvistas Keras. Zalgiris Marek trener piłkarski z Licencją UEFA Pro obecnie trener litewskiego Zalgiris Wilno Zub Każda drużyna piłkarska powinna mieć w swoim składzie szczególną postać, pewien szczególny

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji Szkolny biathlon

Scenariusz lekcji Szkolny biathlon Scenariusz lekcji Szkolny biathlon Temat: Szkolny biathlon jako forma doskonalenia wybranych elementów techniki w grach zespołowych Klasy: gimnazjum/liceum Czas lekcji: 45 minut Przybory: piłki do siatkówki

Bardziej szczegółowo

Koordynacyjne zdolności motoryczne w piłce nożnej. Opracował Krzysztof Lipecki

Koordynacyjne zdolności motoryczne w piłce nożnej. Opracował Krzysztof Lipecki Koordynacyjne zdolności motoryczne w piłce nożnej Opracował Krzysztof Lipecki Ryc. 1. Model struktury wpływów najistotniejszych czynników na wynik sportowy (Ważny 2000) Wyposażenie genetyczne Trening Pozatreningowe

Bardziej szczegółowo

PODANIA DRILLS: 2) ADD GUIDED DEFENSE

PODANIA DRILLS: 2) ADD GUIDED DEFENSE PODANIA 5 RODZAJÓW PODAŃ: SIDE PASS - PODANIE JEDNORĄCZ Z BIODRA Z WYKROKIEM NOGI JEDNOIMIENNEJ LUB RÓŻNOIMIENNEJ OVERHEAD PASS - PODANIE OBURĄCZ ZNAD GŁOWY BOUNCE PASS - PODANIE KOZŁEM JEDNORĄCZ LUB OBURĄCZ

Bardziej szczegółowo

MISTRZOSTWA SĘDZIÓW WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ

MISTRZOSTWA SĘDZIÓW WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ MISTRZOSTWA SĘDZIÓW WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ Komorniki, grudnia 21 r. REGULAMIN MISTRZOSTW 1. ORGANIZATORZY - Wielkopolski Związek Piłki Nożnej; - Kolegium Sędziów strefy

Bardziej szczegółowo