CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ II SIZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓIENIA Część II SIZ Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia Uruchomienie Systemu Zarządzania Poświadczeniami Strona 1 z 36

2 SPIS ZAARTOŚCI CZĘŚCI II: 1 stęp Słownik terminów i skrótów Opis przedmiotu zamówienia ymagania funkcjonalne Funkcje udostępniane (FO) Funkcje wykorzystywane (FI) Logika sterowania (FL) Interfejs użytkownika (FU) Pielęgnacja i diagnostyka (FM) Infrastruktura techniczna (FT) ymagania pozafunkcjonalne ygląd i styl (NL) Pojemność (NC) ydajność (NP) Niezawodność (NR) Użyteczność (NU) Adaptowalność (NA) Środowisko fizyczne (NE) Interfejsy (NI) Utrzymanie (NO) Monitorowanie (NM) sparcie (NK) Bezpieczeństwo (NS) Normy i standardy (NN) ymagania przejściowe Dostawy (TL) Testy (TT) Dokumentacja (TD) Instruktaż stanowiskowy (TI) Zarządzanie wdrożeniem (TM) Specyfikacja ilościowa przedmiotu zamówienia Zobowiązania Zamawiającego ymagania dotyczące realizacji prac Część II SIZ Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia Uruchomienie Systemu Zarządzania Poświadczeniami Strona 2 z 36

3 2.6.1 Ramowy harmonogram Przebieg wdrożenia Miejsce wdrożenia ymagane produkty Produkty Projekt Techniczny Systemu System zgodny z Projektem Technicznym Model Eksploatacji Systemu Dokumentacja powykonawcza Instruktaż stanowiskowy (IS) ymagania dotyczące powdrożeniowego wsparcia technicznego i gwarancji Część II SIZ Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia Uruchomienie Systemu Zarządzania Poświadczeniami Strona 3 z 36

4 1 stęp 1.1 Słownik terminów i skrótów Tabela 1. Słownik terminów i skrótów Lp. Termin/Skrót Opis 1. AD Active Directory usługa Microsoft zapewniająca LDAP. 2. CPD Centrum Przetwarzania Danych (ang. Data Center) ośrodek składający się z jednej lub więcej serwerowni 3. CMS System Zarządzania Poświadczeniami (nag. Credential Management System) system zarządzający danymi identyfikacyjnymi i uwierzytelniania użytkowników, takimi jak cyfrowe certyfikaty, jednorazowe hasła, dane biometryczne oraz bezpiecznymi nośnikami tych danych takimi, jak karty mikroprocesorowe, tokeny USB, moduły TPM. 4. DNS Protokół systemu nazw domenowych (ang. Domain Name System). 5. EOD Elektroniczny Obieg Dokumentów system obiegu dokumentów i spraw wdrażany u Zamawiającego. 6. Dokumentacja standardowa Typowa dokumentacja dostarczana przez ykonawcę lub Producenta wraz z wytwarzanym przez niego oprogramowaniem w celu opisu funkcji i sposobu używania tego oprogramowania w wersji, jaką ykonawca lub Producent zrealizował i oferuje swoim potencjalnym klientom i która będzie stanowiła podstawę jego oferty. 7. Dokumentacja testowa Szczegółowy opis wszystkich testów poszczególnych funkcji aplikacji. Opis każdego testu powinien zawierać: warunki wykonania testu, kroki (czynności) testowe, spodziewane wyniki testu. 8. GK PSE Grupa Kapitałowa PSE 9. IP Protokół sieci Internet (ang. Internet Protocol). 10. Lokalizacje szystkie siedziby Zamawiającego: Siedziba główna, siedziba zapasowa, Spółki Obszarowe 11. Lokalizacje Centralne Siedziba główna i siedziba zapasowa Zamawiającego 12. ODBC Otwarte łącze bazy danych (ang. Open Database Connectivity), interfejs pozwalający programom łączyć się z systemami zarządzającymi bazami danych. 13. NTP Protokół czasu sieciowego (ang. Network Time Protocol) 14. PKI Infrastruktura klucza publicznego (ang. Public Key Infrastructure). 15. Producent ytwórca Systemu. 16. Retest Ponowny test wg. uzgodnionego scenariusza testów lub opisu błędu po zgłoszeniu przez ykonawcę błędu do weryfikacji lub po uzgodnieniu ponownego testu przez Zamawiającego lub ykonawcę. Część II SIZ Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia Uruchomienie Systemu Zarządzania Poświadczeniami Strona 4 z 36

5 Lp. Termin/Skrót Opis 17. Serwerownia ydzielone pomieszczenie będące środowiskiem pracy komputerów pełniących rolę serwerów, a także aktywnych i pasywnych elementów sieci komputerowych (ikipedia). 18. Siedziba główna Zamawiającego 19. Siedziba zapasowa Zamawiającego Oznacza siedzibę Zamawiającego (znajdującą się Konstancinie-Jeziornie, ul. arszawska 165). Rezerwowe Centrum Przetwarzania Danych w arszawie, ul. Mysia SIZ Specyfikacja Istotnych arunków Zamówienia w rozumieniu Regulaminu Udzielania Zamówień w PSE S.A. 21. Spółki Obszarowe Oznacza: PSE - Północ S.A. w Bydgoszczy, PSE - Południe S.A. w Katowicach, PSE - Zachód S.A. w Poznaniu, PSE - schód S.A. w Radomiu, PSE - Centrum S.A. w arszawie. 22. System Zespół/grupa urządzeń realizujących zabezpieczenie i wykorzystanie kluczy kryptograficznych oraz zarządzanie danymi identyfikacyjnymi i nośnikami poświadczeń użytkowników Zamawiającego zgodnie z niniejszą specyfikacją SIZ. 23. System produkcyjny System zainstalowany i użytkowany przez Zamawiającego w sieci wewnętrznej w Lokalizacjach Centralnych i niebędący przedmiotem SIZ. 24. TSA Urząd Znakowania Czasem (ang. Time Stamping Authority) aplikacja kryptograficzna zapewniająca dostarczanie trudnych do sfałszowania cyfrowych pieczęci ze znacznikiem czasu dla wszelkiego rodzaju cyfrowych danych. 25. ykonawca Osoba fizyczna lub prawna dostarczająca, wdrażająca i uruchamiająca System. Część II SIZ Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia Uruchomienie Systemu Zarządzania Poświadczeniami Strona 5 z 36

6 2 Opis przedmiotu zamówienia 2.1 ymagania funkcjonalne Funkcje udostępniane (FO) 1 FO1. FO2. FO3. FO4. FO5. FO6. FO7. FO8. FO9. System Zarządzania Poświadczeniami musi zapewniać administrowanie cyklem życia poświadczeń użytkownika na identyfikacyjnej karcie mikroprocesorowej. Identyfikacyjna karta mikroprocesorowa musi zapewniać korzystanie z cyfrowych certyfikatów X.509v3 przeznaczonych do uwierzytelniania w systemach informatycznych, podpisywania dokumentów i poczty elektronicznej, deszyfrowania korespondencji (włączając także obsługę co najmniej 10-ciu certyfikatów i kluczy historycznych). Identyfikacyjna karta korporacyjna występuje w trzech formach: 1. zbliżeniowej; 2. mikroprocesorowej stykowej; 3. mikroprocesorowej hybrydowej (z interfejsem zbliżeniowym i stykowym). Interfejs zbliżeniowy karty identyfikacyjnej musi zawierać moduł zapewniający zgodność z istniejącym systemem fizycznej kontroli dostępu Zamawiającego z czytnikami standardu HID Prox. Profil konfiguracji i model danych mikroprocesorowej karty identyfikacyjnej musi być rozpoznawany w systemie operacyjnym indows (7, 8, 8.1) zgodnie ze specyfikacją indows Smart Card Minidriver v7 bez potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania klienckiego. Dla systemów operacyjnych Linux, Mac OS X, indows profil konfiguracji i model danych mikroprocesorowej karty identyfikacyjnej musi być rozpoznawany przez oprogramowanie OpenSC 0.13, które implementuje API PKCS#11 wersja Profil konfiguracji i model danych mikroprocesorowej karty identyfikacyjnej musi wspierać uwierzytelnianie przed załadowaniem systemu operacyjnego (preboot authentication) dla oprogramowania McAfee Endpoint Encryption for PC w wersji 7.x i nowszych. Oprogramowanie klienckie Systemu Zarządzania Poświadczeniami musi wspierać aktualizacje konfiguracji poświadczeń na identyfikacyjnej karcie mikroprocesorowej co najmniej na platformach indows (7, 8, 8.1), MacOS X (10.8, 10.9), Linux (RHEL 6.5, CentOS 6.5, Ubuntu 12, 14). Dla urządzeń mobilnych (Google Android 4.x, Apple ios 6.x, 7.x) oprogramowanie klienckie Systemu Zarządzania Poświadczeniami musi implementować dla potrzeb dostępu do poświadczeń PKI na mikroprocesorowej karcie identyfikacyjnej API PKCS#11 wersja bezwzględnie wymagane - brak spełnienia wymagania powoduje odrzucenie oferty. Część II SIZ Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia Uruchomienie Systemu Zarządzania Poświadczeniami Strona 6 z 36

7 1 FO10. FO11. FO12. FO13. FO14. FO15. FO16. FO17. FO18. Dla platformy indows oprogramowanie klienckie Systemu Zarządzania Poświadczeniami musi zapewniać automatyczną konfigurację certyfikatów podpisywania i szyfrowania poczty elektronicznej w aplikacji Microsoft Outlook 2010 i 2013 współpracującej z serwerem Exchange Czytniki identyfikacyjnej karty korporacyjnej występują w siedmiu rodzajach: 1. stykowy PC/SC USB CCID dla komputerów stacjonarnych; 2. stykowy PC/SC USB CCID dla komputerów przenośnych; 3. stykowy PC/SC Bluetooth dla Microsoft indows i Google Android; 4. stykowy PC/SC Bluetooth dla Microsoft indows i Apple ios; 5. zbliżeniowy iegand dla kontroli dostępu fizycznego; 6. zbliżeniowy USB dla drukarek wielofunkcyjnych; 7. zbliżeniowy USB dla punktów rejestracji użytkowników. Czytnik stykowy USB dla komputerów stacjonarnych i przenośnych musi wspierać uwierzytelnianie przed załadowaniem systemu operacyjnego (preboot authentication) dla oprogramowania McAfee Endpoint Encryption for PC w wersji 7.x i nowszych. Czytnik zbliżeniowy USB karty identyfikacyjnej dla drukarek wielofunkcyjnych musi współpracować z urządzeniami Xerox orkcentre 7556 v1, 7225 v1 oraz 7855 v1. System musi zawierać moduł nadruku kart identyfikacyjnych, zapewniający przygotowanie kart pełniących rolę przepustek imiennych (z fotografią i nazwiskiem użytkownika) oraz kart uniwersalnych (bez cech osobistych). Moduł nadruku kart identyfikacyjnych musi zapewniać następujące funkcje: 1. Nadruk dwustronny kart PVC/PET o formacie ISO 7810 ID-1 (CR-80) z układem stykowym; 2. Nadruk kolorowy z wykorzystaniem palety co najmniej 16,7mln kolorów i przy rozdzielczości co najmniej 300 dpi; 3. Druk od krawędzi do krawędzi karty i do krawędzi układu stykowego; 4. Laminację powłoki ochronnej karty po nadruku (z pominięciem styku elektronicznego). Moduł nadruku kart identyfikacyjnych musi podczas nadruku automatycznie rejestrować numer identyfikacyjnych karty dla interfejsu zbliżeniowego karty oraz numer seryjny karty dla interfejsu stykowego karty. Moduł nadruku kart identyfikacyjnych musi obsługiwać jednoczesną 6-cio stanowiskową pracę 12-tu operatorów w Siedzibie głównej Zamawiającego i w Siedzibach Spółek Obszarowych. Operatorzy w Siedzibach Spółek Obszarowych muszą być w stanie przygotować dane do wsadowego nadruku partii kart w Siedzibie Głównej Zamawiającego zgodnie z uprzednio wybranym szablonem. Moduł nadruku kart identyfikacyjnych musi oferować przypisanie dla każdego operatora odpowiednich uprawnień do zarządzania konfiguracją, projektowania szablonów, wprowadzania i poprawiania danych identyfikacyjnych użytkowników drukowanych na kartach, drukowania kart. Część II SIZ Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia Uruchomienie Systemu Zarządzania Poświadczeniami Strona 7 z 36

8 1 FO19. FO20. FO21. FO22. FO23. FO24. FO25. Aplikacja stanowiskowa modułu nadruku musi zapewniać: 1. Projektowanie szablonów graficznych awersu i rewersu karty identyfikacyjnej; 2. Zarządzanie szablonami nadruku kart identyfikacyjnych; 3. Pobieranie danych identyfikacyjnych użytkowników z bazy AD i przez ODBC; 4. Pobieranie fotografii użytkowników z pliku, podłączonej kamery cyfrowej i podłączonego skanera zdjęć paszportowych; 5. Automatyczne kadrowanie fotografii zgodnie z układem Full Frontal według ISO/IEC ; 6. Uzupełnianie danych identyfikacyjnych użytkownika karty; 7. Podgląd widoku kart przeznaczonych do nadruku; 8. ydruki kart pojedyncze i seryjne; 9. Eksportowanie numerów identyfikacyjnych interfejsów stykowych i zbliżeniowych nadrukowanych kart do zewnętrznej bazy danych. System musi zawierać moduł znakowania czasem, realizujące funkcje urzędu znakowania czasem (TSA) generującego sygnatury czasu do podpisów elektronicznych XAdES-T w aplikacjach biurowych i w systemie EOD. Każda sygnatura czasu wystawiana przez moduł znakowania czasem musi zawierać unikalny numer seryjny. Moduł znakowania czasem musi wspierać żądania z algorytmami skrótu SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512. Moduł znakowania czasem musi pozwalać na wybór obsługiwanych algorytmów skrótu w żądaniach klienta. Moduł znakowania czasem musi wspierać żądania z jednorazowym identyfikatorem (ang. nonce) o długości do 128 bitów. Moduł znakowania czasem musi wspierać podpisywanie algorytmem RSA z kluczami o długości 2048 i 4096 bitów oraz algorytmem ECDSA z kluczami o długości 256, 384 i 512 bitów Funkcje wykorzystywane (FI) FI1. FI2. FI3. System Zarządzania Poświadczeniami musi wspierać generowanie poświadczeń na podstawie danych użytkownika dostępnych w katalogu Active Directory 2012 R2. System Zarządzania Poświadczeniami musi współpracować z urzędem certyfikacji na platformie Active Directory Certificate Services 2012 R2. Moduł znakowania czasem musi wspierać synchronizację czasu z serwerami NTP Stratum 2 z odchyłką od czasu UTC nie przekraczającą jednej sekundy. Część II SIZ Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia Uruchomienie Systemu Zarządzania Poświadczeniami Strona 8 z 36

9 FI4. FI5. Moduł nadruku kart identyfikacyjnych musi pobierać dane identyfikacyjne użytkowników kart z bazy usług katalogowych Active Directory 2012 R2. Moduł nadruku kart identyfikacyjnych musi wspierać pobieranie fotografii pracowników z plików oraz podłączonych do stanowiska personalizacji urządzeń takich, jak cyfrowy skaner lub aparat fotograficzny Logika sterowania (FL) FL1. FL2. FL3. FL4. FL5. System Zarządzania Poświadczeniami musi oferować tworzenie wielu szablonów wydawania kart i przypisywanie szablonów do grup użytkowników. System Zarządzania Poświadczeniami musi zapewniać automatyczne tworzenie kopii archiwalnej kluczy prywatnych dla wybranych certyfikatów oraz odzyskiwanie tych kluczy na karty zastępcze. System Zarządzania Poświadczeniami musi wspierać co najmniej następujące metody wydawania kart: 1. bezpośrednio przez operatora punktu rejestracji; 2. zatwierdzaną na podstawie wniosku składanego przez operatora; 3. samoobsługową przez użytkownika karty. System Zarządzania Poświadczeniami musi wspierać selektywne zarządzanie poszczególnymi poświadczeniami na karcie mikroprocesorowej. Dotyczy to na przykład dodawania lub wycofywania pojedynczych certyfikatów z odpowiadającymi im kluczami bez naruszania poświadczeń istniejących na karcie. System Zarządzania Poświadczeniami musi wspierać konfigurowanie następujących parametrów ochrony karty przed nieuprawnionym użyciem: 1. Minimalna i maksymalna liczba znaków PIN; 2. Maksymalna liczba prób wpisania nieprawidłowego PIN przed zablokowaniem karty; 3. ymuszona zmiana PIN przy pierwszym użyciu karty; 4. Ustawienie wymaganej złożoności PIN, np. zastosowania znaków alfanumerycznych Interfejs użytkownika (FU) FU1. System Zarządzania Poświadczeniami musi zawierać samoobsługowy portal użytkownika umożliwiający samodzielne przeprowadzenie zmiany i odblokowania PIN, złożenie wniosku o wydanie karty zastępczej, aktualizowanie zawartości karty po wydaniu odpowiedniej dyspozycji zmiany profilu przez operatora. Część II SIZ Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia Uruchomienie Systemu Zarządzania Poświadczeniami Strona 9 z 36

10 FU2. FU3. FU4. FU5. Karta identyfikacyjna musi być przechowywana w zestawie ochronnym (etui) z automatycznie zwijaną linką i klipsem, ułatwiającym noszenie jej jako wizualnej przepustki. Zestaw ochronny musi zapewniać prawidłowe korzystanie z czytników stykowych bez potrzeby odłączania karty od zestawu. Zbliżeniowy czytnik kart identyfikacyjnych dla fizycznej kontroli dostępu musi posiadać wskaźniki o następującej charakterystyce: 1. Sygnał dźwiękowy o różnej sekwencji tonów dla zdarzeń włączenia zasilania, diagnostyki, pomyślnej identyfikacji, odmowy dostępu; 2. yrazisty (widoczny w dziennym świetle) sygnalizacyjny pasek świetlny RGB (czerwony, zielony, błękitny), odzwierciedlający aktualny stan czytnika. Pasek świetlny powinien być równomiernie podświetlany bez dostrzegalnych jasnych punktów. Zbliżeniowy czytnik kart identyfikacyjnych dla drukarek wielofunkcyjnych musi generować sygnał dźwiękowy o różnej sekwencji tonów dla zdarzeń włączenia zasilania i odczytu numeru identyfikacyjnego transpondera. Czytnik zbliżeniowy kart identyfikacyjnych dla punktów rejestracji użytkowników musi generować krótki sygnał dźwiękowy oraz zmieniać barwę stałego podświetlenia dla zdarzenia odczytu numeru identyfikacyjnego transpondera Pielęgnacja i diagnostyka (FM) FM1. FM2. Moduł znakowania czasem musi prowadzić dzienniki transakcji znakowania czasem. Moduł znakowania czasem musi wykrywać nadmierne odchylenie i utratę synchronizacji źródeł czasu i automatycznie wstrzymywać wydawanie sygnatur do chwili odtworzenia synchronizacji Infrastruktura techniczna (FT) FT1. FT2. szystkie serwery oferowanego Systemu muszą być kompatybilne z platformą wirtualizacyjną VMare vsphere 5.1 lub nowszą, wyposażoną w procesory Intel Xeon E5 2.4 GHz. Dostawa licencji VMware należy do Zamawiającego i nie wchodzi w zakres zamówienia. Serwery Systemu muszą pracować w wielodostępnym sieciowym systemie operacyjnym zapewniającym kontrolę dostępu opartą na rolach (RBAC). przypadku wykorzystania platformy Microsoft indows Server, zapewnienie licencji dla wersji 2008 R2 lub 2012 należy do Zamawiającego. przypadku platformy Linux lub Unix odpowiednie licencje muszą być uwzględnione w zakresie dostaw Systemu. Część II SIZ Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia Uruchomienie Systemu Zarządzania Poświadczeniami Strona 10 z 36

11 FT3. FT4. FT5. System Zarządzania Poświadczeniami musi korzystać z modułów kryptograficznych HSM SafeNet Luna SA 1700 CL lub G5 KE do przechowywania kluczy symetrycznych Global Platform. Dostawa licencji klienckich dla modułów HSM należy do Zamawiającego i nie wchodzi w zakres zamówienia. Moduł znakowania czasem Systemu musi korzystać z modułów kryptograficznych HSM SafeNet Luna SA 1700 CL do przechowywania kluczy prywatnych certyfikatów znakowania czasem. Dostawa licencji klienckich dla modułów HSM należy do Zamawiającego i nie wchodzi w zakres zamówienia. Baza danych Systemu musi być zaimplementowana z wykorzystaniem standardowego silnika relacyjnej bazy danych Microsoft SQL Server (wersja 2008 R2 albo 2012) lub Oracle Database (wersja 11.2). przypadku wykorzystania platformy SQL Server 2012, zapewnienie licencji procesorowych dla nadmiarowego układu serwera bazy danych należy do Zamawiającego. przeciwnym razie, licencje dla układu nadmiarowego RDBMS, obejmującego co najmniej cztery procesory, muszą być objęte zakresem dostaw Systemu. 2.2 ymagania pozafunkcjonalne ygląd i styl (NL) NL1. NL2. NL3. System musi być zbudowany w architekturze wielowarstwowej z wyróżnieniem co najmniej następujących warstw: danych (serwer bazy danych) logiki biznesowej (serwer aplikacji) prezentacji (aplikacja kliencka pełniąca funkcję interfejsu użytkownika). ymaganie to nie dotyczy specjalizowanego modułu nadruku kart identyfikacyjnych, który może być dostarczony jako rozwiązanie dwuwarstwowe (bez serwera aplikacyjnego). Karta identyfikacyjna musi mieć wymiary zgodne formatem ID-1 według ISO/IEC Karta identyfikacyjna musi spełniać musi spełniać następujące warunki dotyczące materiałów i konstrukcji: 1. Tworzywo sztuczne: PVC ze wzmacniającymi warstwami PET (poliestrowymi); 2. Ogólna charakterystyka fizyczna i chemiczna zgodna z ISO/IEC 7810; 3. ytrzymałość mechaniczna na wyginanie według ISO/IEC 10373: 100 tys. cykli. Część II SIZ Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia Uruchomienie Systemu Zarządzania Poświadczeniami Strona 11 z 36

12 NL4. NL5. NL6. NL7. NL8. NL9. NL10. Karta identyfikacyjna musi spełniać następujące warunki stosowania w charakterze wizualnego identyfikatora: 1. Powierzchnia biała, gładka, dostosowana do laminacji barwnej folii retransferowej; 2. Unikalny numer seryjny transpondera (CSN), oraz unikalny numer seryjny układu stykowego, nadrukowane przy dłuższej krawędzi strony karty bez wyprowadzonych styków; 3. Fabryczny nadruk oznaczenia miejsca dopuszczalnego wycięcia wzdłuż krótszej krawędzi karty podłużnego (o wymiarach 3mm na 14 mm) otworu na zapinkę. Kolorystyka, elementy tożsamości wizualnej, teść napisów i graficzny układ nadruku karty identyfikacyjnej musi być uzgodniony z Księgą Identyfikacji izualnej Zamawiającego. pamięci karty identyfikacyjnej dla interfejsu zbliżeniowego muszą być zapisane następujące dane: 1. Unikalne (zdywersyfikowane dla każdej karty) klucze, zabezpieczające wzajemne uwierzytelnianie karty i czytnika oraz szyfrowanie komunikacji: 64-bit; 2. Unikalne dane identyfikacyjne, zabezpieczone przed klonowaniem karty, dzięki powiązaniu ze sprzętowym numerem seryjnym transpondera (CSN) oraz ich cyfrowemu podpisaniu; 3. Numery identyfikacyjne użytkownika w konfiguracji gotowej do współpracy z czytnikiem zbliżeniowym kontroli dostępu (nie wymagające dodatkowego programowania karty przed użyciem). Numer identyfikacyjny użytkownika interfejsu zbliżeniowego karty musi być taki sam i zgodny z formatem H10301 dla modułu radiowego wysokiej częstotliwości (HF) i dla modułu radiowego niskiej częstotliwości (LF). Czytnik zbliżeniowy kart identyfikacyjnych dla fizycznej kontroli dostępu musi mieć wymiary zapewniające łatwą zastąpienie istniejących czytników HID ProxPoint Plus: 1. ysokość: 120 mm; 2. Szerokość: 65 mm; 3. Głębokość: 25 mm. Czytnik zbliżeniowy kart identyfikacyjnych dla fizycznej kontroli dostępu musi spełniać następujące warunki dotyczące materiałów i konstrukcji obudowy: 1. Tworzywo sztuczne: poliwęglan; 2. Ramka montażowa umożliwiająca wymianę frontu czytnika bez naruszenia mocowania do powierzchni ściany lub ościeżnicy; 3. Otwory na wkręty rozlokowane zgodnie z warunkami montażu istniejących czytników ProxPoint Plus (w osi pionowej, symetrycznie wokół doprowadzenia przewodu przyłączeniowego). Czytnik zbliżeniowy kart identyfikacyjnych dla drukarek wielofunkcyjnych musi mieć wymiary zapewniające montaż w obudowie drukarki: 1. ysokość: 117 mm; 2. Szerokość: 81 mm; 3. Głębokość: 23 mm. Część II SIZ Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia Uruchomienie Systemu Zarządzania Poświadczeniami Strona 12 z 36

13 NL11. NL12. NL13. Czytnik stykowy kart identyfikacyjnych z interfejsem USB, przeznaczony dla przenośnych komputerów osobistych, musi mieć masę 50g. Czytnik stykowy kart identyfikacyjnych z interfejsem Bluetooth musi mieć masę z baterią 80g. Drukarka kart identyfikacyjnych musi być wyposażona w wyświetlacz informujący o aktualnym stanie urządzenia Pojemność (NC) NC1. NC2. Pojemność pamięci nieulotnej EEPROM karty identyfikacyjnej: 1. Dla interfejsu stykowego 128 kb 2. Dla interfejsu zbliżeniowego 2 kb. Drukarka kart identyfikacyjnych musi być wyposażony w automatyczny podajnik oraz odbiornik kart o pojemności 100 kart ydajność (NP) NP1. NP2. NP3. NP4. NP5. Karty identyfikacyjna musi wspierać następujące maksymalne prędkości komunikacji z czytnikiem: 1. Dla układu stykowego: b/s. 2. Dla układu zbliżeniowego: b/s. Moduł nadruku kart identyfikacyjnych musi zapewniać szybkość dwustronnego nadruku kolorowego 1 karty na minutę. Układ stykowy karty identyfikacyjnej musi spełniać następujące warunki dotyczące wydajności: 1. Maksymalne taktowanie wewnętrzne procesora: 30 MHz. 2. Typowy czas trwania operacji generowania przez procesor karty podpisu RSA 1024 bity: 100 ms. 3. Typowy czas programowania strony (1 do 64 B) pamięci EEPROM: 2 ms. Typowy czas trwania transakcji komunikacji interfejsu zbliżeniowego karty identyfikacyjnej z czytnikiem: 100 ms. Układ stykowy karty identyfikacyjnej musi wspierać sprzętowo następujące algorytmy kryptograficzne: 1. Skrótu: SHA-1, SHA-256; 2. Symetrycznego szyfrowania danych: TDEA lub AES; 3. Asymetrycznego szyfrowania danych: RSA-1024, RSA Część II SIZ Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia Uruchomienie Systemu Zarządzania Poświadczeniami Strona 13 z 36

14 NP6. NP7. NP8. NP9. Czytnik zbliżeniowy kart identyfikacyjnych musi mieć następujący zasięg odczytu szyfrowanych danych z kart formatu ID-1: mm dla transponderów ISO/IEC oraz ISO/IEC 14443B; mm dla transponderów ISO/IEC 14443A. Czytnik zbliżeniowy kart identyfikacyjnych dla fizycznej kontroli dostępu musi posiadać następujące cechy: 1. Zdolność konfigurowania priorytetu kolejności odczytywania kart zbliżeniowych różnych technologii. 2. budowane automatyczne strojenie dystansu odczytu zapewniające wysoką powtarzalność parametrów pracy. 3. Dostosowanie do montażu bezpośrednio na powierzchniach metalowych. Czytnik stykowy karty identyfikacyjnej musi zapewniać obsługę kart o częstotliwości taktowania zewnętrznego dochodzącej do 8 MHz, oraz prędkości komunikacji b/s. Moduł znakowania czasem musi mieć wydajność co najmniej 10-ciu sygnatur na sekundę z kluczem RSA 2048 bitów przy pracy z pojedynczym modułem sieciowym HSM Niezawodność (NR) NR1. NR2. NR3. NR4. NR5. System Zarządzania Poświadczeniami wraz z modułem znakowania czasem muszą funkcjonować w konfiguracji nadmiarowej rozlokowanej w dwóch rozdzielonych geograficznie CPD. Karta identyfikacyjna musi mieć pamięć EEPROM o trwałości zapewniającej wielokrotne zapisywanie: 1. Dla interfejsu stykowego 500 tys. cykli. 2. Dla interfejsu zbliżeniowego : 100 tys. cykli. Trwałość danych zapisanych w pamięci EEPROM karty identyfikacyjnej musi osiągać lub przekraczać 10 lat. Drukarka kart identyfikacyjnych musi zapewniać nadruk technologią retransferową (bez kontaktu głowicy drukującej z kartą). Moduł znakowania czasem musi być dostarczony w układzie nadmiarowym wspierającym pracę z zewnętrznym urządzeniem równoważenia obciążenia sieciowego HTTP/HTTPS. Część II SIZ Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia Uruchomienie Systemu Zarządzania Poświadczeniami Strona 14 z 36

15 2.2.5 Użyteczność (NU) NU1. Samoobsługowy portal użytkownika Systemu Zarządzania Poświadczeniami musi być dostarczony w wersji wielojęzycznej, co najmniej polskiej i angielskiej Adaptowalność (NA) NA1. NA2. Czytnik zbliżeniowy karty identyfikacyjnej dla fizycznej kontroli dostępu musi posiadać programowalny, co najmniej w zakresie od 26 do 37 bitów, format numeru identyfikacyjnego transpondera, który jest wysyłany przez czytnik do sterownika kontroli dostępu. Czytnik zbliżeniowy karty identyfikacyjnej dla fizycznej kontroli dostępu musi charakteryzować się zdolnością dostosowania opcji zachowania czytnika, co najmniej w zakresie: audio-wizualnych szablonów odczytu karty i wykrywania ataku, domyślnego koloru wskaźnika LED, zarządzania zasilaniem, konfiguracji wysłania numeru seryjnego karty, reakcji na próby manipulacji (sabotażu), priorytetu obsługi kart różnych technologii Środowisko fizyczne (NE) NE1. NE2. NE3. NE4. System musi być dostosowany do zasilania jednofazowego z sieci prądu przemiennego 230 V, 50Hz. System musi tolerować pracę ciągłą w temperaturze powietrza od 10 ºC do 35ºC i przy wilgotności względnej od 10% do 90% (bez kondensacji). Czytnik zbliżeniowy karty identyfikacyjnej dla fizycznej kontroli dostępu musi spełniać następujące warunki dotyczące zasilania: 1. Dopuszczalne napięcie stałe: w przedziale 5 do 16V lub szerszym; 2. Maksymalny pobór prądu przez czytnik w stanie oczekiwania: 200 ma; 3. Maksymalny pobór prądu przez czytnik aktywny: 100 ma; 4. Średni pobór mocy przez czytnik: 1 ; 5. budowana ochrona przed odwróceniem polaryzacji zasilania. Karta identyfikacyjna musi tolerować następujące warunki środowiskowe: 1. Temperatura użytkowania z czytnikiem zbliżeniowym: od -35 C do 65 C; 2. Temperatura użytkowania w czytniku stykowym: od 0 C do 70 C; 3. ilgotność względna użytkowania: 5% do 95% bez kondensacji pary wodnej. Część II SIZ Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia Uruchomienie Systemu Zarządzania Poświadczeniami Strona 15 z 36

16 NE5. NE6. NE7. NE8. Czytnik zbliżeniowy karty identyfikacyjnej dla fizycznej kontroli dostępu musi tolerować następujące warunki środowiskowe: 1. Temperatura podczas pracy: od -35 C do 65 C; 2. ilgotność względna podczas użytkowania: 5% do 95% bez kondensacji; 3. Ochrona przed wnikaniem ciał stałych i wody klasy IP55 (wg PN-92/E-08106); 4. Dopuszczalny montaż wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń użytkowych. Czytnik zbliżeniowy karty identyfikacyjnej dla drukarek wielofunkcyjnych i dla punktów rejestracji użytkowników musi tolerować następujące warunki środowiskowe: 1. Temperatura podczas pracy: od 0 C do 70 C; 2. ilgotność względna podczas użytkowania: 10% do 90% bez kondensacji pary wodnej. Czytnik stykowy karty identyfikacyjnej musi tolerować następujące warunki środowiskowe: 1. Temperatura podczas pracy: od 0 C do 50 C; 2. ilgotność względna podczas użytkowania: 10% do 90% bez kondensacji pary wodnej. Drukarka kart identyfikacyjnych musi tolerować następujące warunki środowiskowe: 1. Temperatura podczas pracy: od 18 C do 30 C; 2. ilgotność względna podczas użytkowania: 20% do 80% bez kondensacji pary wodnej Interfejsy (NI) NI1. NI2. NI3. NI4. NI5. Minimalny przedział napięcia pracy układu stykowego karty identyfikacyjnej: 1,62V do 5,5V (klasa C, B i A według ISO/IEC :2007). Dopuszczalna częstotliwość taktowania zewnętrznego interfejsu stykowego karty identyfikacyjnej: 5 MHz Interfejsu zbliżeniowy karty identyfikacyjnej musi pracować w paśmie radiowym HF z częstotliwością środkową 13,56 MHz. Musi także zawierać moduł radiowy LF 125kHz dla zachowania zgodności z istniejącymi czytnikami kontroli dostępu fizycznego HID Prox. Interfejs zbliżeniowy czytnika karty identyfikacyjnej musi pracować w paśmie radiowym HF częstotliwością środkową 13,56 MHz. Czytnik zbliżeniowy karty identyfikacyjnej dla fizycznej kontroli dostępu musi posiadać interfejs danych wyjściowych do sterowników kontroli dostępu zgodny SIA AC-01 iegand. Część II SIZ Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia Uruchomienie Systemu Zarządzania Poświadczeniami Strona 16 z 36

17 NI6. NI7. NI8. NI9. NI10. NI11. NI12. NI13. Czytnik zbliżeniowy karty identyfikacyjnej dla fizycznej kontroli dostępu musi posiadać następujące parametry współpracy z istniejącym okablowaniem: 1. Dopuszczalny dystans do sterownika (dla interfejsu iegand oraz Clock&Data) przy przekroju żył 0,65mm (22AG): 150 m; 2. Zintegrowany przewód montażowy o minimalnej długości: 0,5 m; 3. Minimalny dopuszczalny przekrój przewodu przyłączeniowego: 5 żył 0,65 mm (22AG). Czytnik zbliżeniowy karty identyfikacyjnej dla drukarek wielofunkcyjnych oraz dla punktu rejestracji użytkowników musi zapewniać emulację interfejsu klawiatury komputerowej USB (ang. Human-Interface Device) do odczytu numeru identyfikacyjnego transpondera. Czytnik zbliżeniowy karty identyfikacyjnej dla drukarek wielofunkcyjnych musi wysyłać 26-bitowy numer identyfikacyjny transpondera z bitami kontrolnymi iegand w postaci ciągu znaków ASCII odpowiadającym kolejnym cyfrom heksadecymalnym od najbardziej do najmniej znaczącej i znak końca wiersza po każdym zbliżeniu karty identyfikacyjnej. Czytnik zbliżeniowy karty identyfikacyjnej dla punktów rejestracji użytkowników musi wysyłać 16-bitowy numer identyfikacyjny transpondera bez kodu lokalizacji w postaci ciągu znaków ASCII odpowiadającym kolejnym cyfrom dziesiętnym od najbardziej do najmniej znaczącej i znak końca wiersza po każdym zbliżeniu karty identyfikacyjnej. Czytnik zbliżeniowy karty identyfikacyjnej dla drukarek wielofunkcyjnych i dla punktu rejestracji użytkowników musi być wyposażony w przewód sygnałowy USB o długości co najmniej 1,5 m, zakończony wtykiem typu A. Czytnik stykowy karty identyfikacyjnej musi zapewniać zasilanie kart pracujących z napięciem 5V, 3V oraz 1,8V (klasy A, B i C według ISO/IEC :2007). Czytnik stykowy karty identyfikacyjnej dla komputerów osobistych musi być wyposażony w przewód sygnałowy USB, zakończony wtykiem typu A, o długości co najmniej: 1. 1,5 m w przypadku modelu dla komputerów stacjonarnych; 2. 1,0 m w przypadku modelu dla komputerów przenośnych. Drukarka do kart musi być wyposażona w port komunikacyjny USB 2.0 oraz serwer wydruku z portem sieciowym IEEE /100BaseT Utrzymanie (NO) NO1. NO2. Czytnik zbliżeniowy karty identyfikacyjnej dla fizycznej kontroli dostępu musi mieć zdolność aktualizacji oprogramowania układowego bez potrzeby demontażu czytnika ze ściany, ościeżnicy lub innej stałej powierzchni. System musi być dostosowany do pracy ciągłej 24 godzin na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Część II SIZ Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia Uruchomienie Systemu Zarządzania Poświadczeniami Strona 17 z 36

18 NO3. System musi zawierać co najmniej jeden zestaw serwerów przeznaczony wyłącznie do testowania procedur eksploatacyjnych i aktualizacji oprogramowania. Zestaw testowy serwerów musi być dostarczony z wyposażeniem, wersjami oprogramowania i warunkami wsparcia takimi samymi, jak produkcyjne serwery działające w układzie nadmiarowym. Licencje dla testowego zestawu serwerów muszą zapewniać obsługę co najmniej 10-ciu testowych użytkowników, oraz 10-ciu komputerów osobistych i 5-ciu urządzeń mobilnych Monitorowanie (NM) NM1. NM2. NM3. System musi wspierać monitorowanie stanu elementów (drukarka, serwery) przez sieć informatyczną IP, za pomocą protokołu SNMPv3 lub HTTP(S). System musi wspierać automatyczne eksportowanie przez sieć IP wybranych dzienników zdarzeń. Czytnik zbliżeniowy karty identyfikacyjnej dla fizycznej kontroli dostępu musi mieć zdolność wysyłania do sterownika systemu kontroli dostępu cyklicznej wiadomości o dowolnie ustalonym kodzie, potwierdzającej sprawność czytnika sparcie (NK) NK1. NK2. NK3. NK4. szystkie elementy Systemu muszą być objęte co najmniej rocznym serwisem gwarancyjnym i opieką wsparcia technicznego producenta, z poziomem obsługi nie gorszym niż: 1. przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze; 2. reakcja następnego dnia roboczego; 3. naprawa sprzętu w ciągu 21 dni roboczych od dostarczenia do przedstawiciela producenta. Opieka i serwis sprzętu oraz oprogramowania musi być dostępna w języku polskim przez organizację serwisową producenta lub firmę z nią współpracującą, mającą swoją placówkę serwisową na terenie Polski. szystkie elementy oprogramowania i licencjonowane funkcje Systemu powinny być objęte opieką producenta na okres równy przynajmniej okresowi wsparcia serwisowego sprzętu. arunki opieki powinny zawierać prawo do aktualizacji wersji oprogramowania układowego, klienckiego i zarządzającego. Drukarka kart identyfikacyjnych musi być objęta opieką serwisową w miejscu siedziby Zamawiającego przez przedstawiciela autoryzowanego punktu serwisowego producent urządzenia dostępnego w każdy dzień roboczy. Część II SIZ Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia Uruchomienie Systemu Zarządzania Poświadczeniami Strona 18 z 36

19 NK5. NK6. Opieka serwisowa drukarki kart identyfikacyjnych zawiera kwartalne przeglądy serwisowe w zakresie czynności obejmujących co najmniej: 1. oczyszczenie i konserwacja urządzeń, usuwanie drobnych usterek, regulacja parametrów drukarki; 2. sprawdzenie i dostosowanie parametrów technicznych urządzeń do aktualnych zadań; 3. wyjaśnianie problemów związanych z bieżącą eksploatacją urządzeń 4. udzielanie instrukcji i zaleceń zgodnych z aktualnymi wymogami producenta; 5. obsługę oprogramowania sterującego, aktualizację oprogramowania układowego; 6. wykonanie szczegółowego protokołu przeglądu. Autoryzowany punkt serwisowy realizujący opiekę serwisową drukarki kart identyfikacyjnych musi dysponować standardowym kompletem części zamiennych do urządzenia. Reakcja ykonawcy na zgłoszenie awarii musi być natychmiastowa, zaś przybycie ekipy serwisowej i podjęcie naprawy musi być przeprowadzone w ciągu 4 godzin od zgłoszenia. przypadku braku możliwości usunięcia awarii w ciągu 24 godzin, na czas jej usuwania dostarczone musi być urządzenia zastępcze o takich samych parametrach, co urządzenie naprawiane Bezpieczeństwo (NS) NS1. NS2. NS3. NS4. NS5. System musi być zaprojektowany i skonfigurowany zgodnie z wytycznymi obowiązujące Polityki Bezpieczeństwa Informacji PSE S.A. System Zarządzania Poświadczeniami musi mieć zaimplementowane zarządzanie kontami operatorów. Uprawnienia operatorów w Systemie Zarządzania Poświadczeniami muszą być nadawane w oparciu o przypisanie operatora do odpowiedniej roli lub kilku ról. Uwierzytelnianie w Systemie Zarządzania Poświadczeniami musi być realizowane na podstawie jednokrotnej rejestracji operatora w AD lub z wykorzystaniem osobistego certyfikatu uwierzytelniania operatora. Komunikacja pomiędzy stacją roboczą użytkownika a serwerem aplikacji Systemu Zarządzania Poświadczeniami będzie odbywać się w sesji zabezpieczonej protokołem TLS. Część II SIZ Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia Uruchomienie Systemu Zarządzania Poświadczeniami Strona 19 z 36

20 NS6. NS7. NS8. NS9. NS10. NS11. Układ stykowy karty identyfikacyjnej musi mieć wbudowane następujące zabezpieczenia układowe: 1. Sprzętowe zabezpieczenie kontroli warunków działania układu: częstotliwościowe, temperaturowe, oświetlenia, zasilania; 2. Zabezpieczenie układowe przed atakami kryptograficznymi analizy mocy SPA/DPA oraz analizy czasu obliczeń zależnego od wartości argumentów; 3. Zabezpieczenie przed pojedynczymi błędami pamięci EEPROM (co najmniej korekcja 1 bitu na każdy bajt) i ROM (co najmniej kontrola parzystości). Karty identyfikacyjne z interfejsami zbliżeniowymi (także hybrydowe) i czytniki zbliżeniowe muszą być zaprogramowane z dedykowanym wspólnym kluczem głównym kryptograficznej ochrony komunikacji radiowej, zarządzanym przez Zamawiającego. Czytnik zbliżeniowy karty identyfikacyjnej musi posiadać następujące zabezpieczenia: 1. budowana funkcja dekodowania i weryfikacji autentyczności (podpisu cyfrowego) unikalnych danych identyfikacyjnych zapisanych w pamięci transpondera oraz ich powiązania ze sprzętowym numerem seryjnym transpondera (CSN). 2. Obsługa unikalnych (zdywersyfikowanych dla każdego transpondera) kluczy, zabezpieczających wzajemne uwierzytelnianie transpondera i czytnika oraz szyfrowanie komunikacji między transponderem i czytnikiem. Czytnik zbliżeniowy karty identyfikacyjnej dla fizycznej kontroli dostępu musi posiadać następujące dodatkowe zabezpieczenia: 1. Zdolność konfiguracji blokady przed atakami elektronicznymi, wykorzystującymi wiele kolejnych nieprawidłowych prób uwierzytelnienia; 2. Zabezpieczenie przed możliwością niepożądanej zmiany konfiguracji lub zablokowania urządzenia przez osoby postronne, poprzez stosowanie unikalnych kluczy konfiguracyjnych. Czytnik zbliżeniowy karty identyfikacyjnej dla fizycznej kontroli dostępu musi mieć zdolność przesyłania sygnału alarmowego ze zintegrowanego optycznego czujnika antysabotażowego, w przypadku próby oderwania czytnika od powierzchni montażowej (ściany, ościeżnicy, itp.). Czujnik antysabotażowy powinien być programowalny, aby jego działanie można było dostosować do różnych metod komunikacji wspieranych po stronie sterowników systemu kontroli dostępu takich, jak zmiana napięcia linii otwartego kolektora ze stanu wysokiego (5V) do niskiego (0V), oraz odwrócenie sygnału cyklicznej wiadomości potwierdzającej sprawność czytnika. Moduł znakowania czasem musi wspierać uwierzytelnianie klientów za pomocą nazwy użytkownika i hasła, certyfikatu cyfrowego x.509v3 oraz określanie adresów IP klientów nie wymagających uwierzytelnienia. Część II SIZ Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia Uruchomienie Systemu Zarządzania Poświadczeniami Strona 20 z 36

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH ARUNKÓ ZAMÓIENIA na Uruchomienie Systemu HSM w ramach projektu wdrożenia identyfikacyjnej karty korporacyjnej i podpisu elektronicznego w GK PSE Część II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 3 do Część II SIWZ Wymagania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 1 do Część II SIWZ SPIS

Bardziej szczegółowo

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia...

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia... Pozycja 1 - Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner) formatu A3, kolor, finiszer Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia 1. technologia druku laserowa lub oparta na diodach LED

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna na dostawę oprogramowania komputerowego dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Specyfikacja techniczna na dostawę oprogramowania komputerowego dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Załącznik nr 3 Specyfikacja techniczna na dostawę komputerowego dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Oprogramowanie Lp. Dane ogólne Opis wymagań Opis oferowanych parametrów 1 Producent programu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Technikum Zawód: technik informatyk

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Technikum Zawód: technik informatyk PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technikum Zawód: technik informatyk 351203 Lp. Temat 1 Zajęcia wprowadzające. Zapoznanie z zakładem, regulaminem pracy, przepisami BHP oraz instruktaż bhp. 2 Montaż i eksploatacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

1. Zakres modernizacji Active Directory

1. Zakres modernizacji Active Directory załącznik nr 1 do umowy 1. Zakres modernizacji Active Directory 1.1 Opracowanie szczegółowego projektu wdrożenia. Określenie fizycznych lokalizacji serwerów oraz liczby lokacji Active Directory Określenie

Bardziej szczegółowo

Karta kibica - wymagania dla systemów stadionowych Strona 1 z 9

Karta kibica - wymagania dla systemów stadionowych Strona 1 z 9 System Ekstraklasa Karta kibica Wymagania dla systemów stadionowych Wersja dokumentu: 2.1 Status dokumentu: sprawdzony Data aktualizacji: 2009-09-14 Strona 1 z 9 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest instalacja systemu wydawania kluczy w obiekcie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto znajdującym się w Zgierzu,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy IT.271.31.2013 DRUK WZP-200 Załącznik nr... do oferty (pieczęć Wykonawcy) NAZWA(FIRMA) ORAZ ADRES WYKONAWCY OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...... Dzierżawa 7 wielofunkcyjnych laserowych

Bardziej szczegółowo

str. 1 Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oświęcim, dnia r.

str. 1 Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oświęcim, dnia r. Oświęcim, dnia 16.07. 2015 r. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu ul. Więźniów Oświęcimia 20 32-603 Oświęcim Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA

PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA Instalacja i konfiguracja ActivCard Gold i Entrust/PKI w środowisku Microsoft Active Directory Przygotował: Mariusz Stawowski Entrust Certified Consultant CLICO Sp.

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych

Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych Grupa I wysokonakładowe, monochromatyczne urządzenia wielofunkcyjne 5szt. Grupa II wysokonakładowe, kolorowe urządzenia wielofunkcyjne 10 szt. Grupa III monochromatyczne

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1: Dostawa blankietów Elektronicznych Legitymacji Studenckich (ELS), Elektronicznych Legitymacji Doktoranta (ELD), Elektronicznych Legitymacji Pracowniczych

Bardziej szczegółowo

Tarnowska Karta Miejska dokumentacja techniczna

Tarnowska Karta Miejska dokumentacja techniczna Tarnowska Karta Miejska dokumentacja techniczna Zawartość Tarnowska Karta Miejska wstęp... 1 Tarnowska Karta Miejska - struktura... 1 Karta Premium dualna - zbliżeniowa oraz stykowa dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Załącznik nr 8... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Dostawa

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia. 1. Przedmiot zamówienia. Na przedmiot zamówienia składa się: Zakup 4 laserowych, monochromatycznych, wielofunkcyjnych urządzeń formatu A3 dla dużych grup pracowniczych z terminalem umożliwiającym podłączenie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 50292 Administracja i obsługa Windows 7 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

Bardziej szczegółowo

Rozkład menu narzędzi

Rozkład menu narzędzi Tylko administrator systemu ma dostęp do wszystkich opcji Narzędzi. Ustawienia urządzenia Ogólne Oszczędzanie energii Inteligentny Uruchamiany pracą Planowany Data i godzina Strefa czasowa (różnica dla

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż 12 miesięcy przed podpisaniem umowy, urządzeń wielofunkcyjnych w

Bardziej szczegółowo

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik William R. Stanek Vademecum Administratora Windows Server 2012 R2 Podstawy i konfiguracja Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie....................................

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

ACCO. system kontroli dostępu

ACCO. system kontroli dostępu ACCO system kontroli dostępu System ACCO zbudowany jest w oparciu o sieć autonomicznych kontrolerów przejścia zapewniających możliwość scentralizowanego zarządzania. Zawansowana technologia sprzętowa i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r.

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Pytanie nr 18 Jakie rozwiązanie w istniejącej infrastrukturze jest wykorzystywane do szyfrowania danych? Odpowiedź nr 18 W istniejącej

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa 14 000 szt. blankietów elektronicznej legitymacji studenckiej i 500 szt. blankietów elektronicznej legitymacji doktoranckiej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie poniżej 14 000,00 EURO Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zamówienia realizowane jest w ramach działań informacyjno promocyjnych projektu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Sieć komputerowa dla CEUE Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem urządzeń i oprogramowania lokalnej

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Kancelarii Prezydenta RP [znak sprawy 24/2007].

Dotyczy: dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Kancelarii Prezydenta RP [znak sprawy 24/2007]. KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Biuro Administracyjne Dyrektor Maciej Myszka BA-WZP-911-24-4 /07 Warszawa, dnia 12 czerwca 2007 r. wg rozdzielnika Dotyczy: dostawa sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

1. System powinien pozwalać na bezpieczne korzystanie z aplikacji firmowych poza centralą jak i wewnątrz sieci Zamawiającego.

1. System powinien pozwalać na bezpieczne korzystanie z aplikacji firmowych poza centralą jak i wewnątrz sieci Zamawiającego. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wdrożenie systemu zdalnego, bezpiecznego dostępu do zasobów wewnętrznej sieci teleinformatycznej z poziomu urządzeń typu notebook. Wymagania dla systemu: 1.

Bardziej szczegółowo

Mają zaszczyt przedstawić. System kontroli dostępu i ewidencji czasu pracy

Mają zaszczyt przedstawić. System kontroli dostępu i ewidencji czasu pracy oraz Mają zaszczyt przedstawić System kontroli dostępu i ewidencji czasu pracy Podstawowe cechy systemu 32 000 użytkowników identyfikator użytkownika 4 bajty identyfikator RFID 8 bajtów kod PIN: 4-6 cyfr

Bardziej szczegółowo

OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: przetargu nieograniczonego:

OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: przetargu nieograniczonego: OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego: Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek dla Urzędu Skarbowego w Gnieźnie. Zamawiający, stosownie

Bardziej szczegółowo

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER PREZENTACJA KORPORACYJNA ACTINA DATA MANAGER Oprogramowanie Actina Data Manager (ADM) Podstawowe zagadnienia: 1. Zastosowanie 2. Grupa docelowych uŝytkowników 3. Bezpieczeństwo 4. Środowisko pracy 5. MoŜliwości

Bardziej szczegółowo

Część I: Komputery przenośne... 2 LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA

Część I: Komputery przenośne... 2 LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA Część I: Komputery przenośne... 2 LAPTOP 1... 2 STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA 1... 4 LAPTOP 2... 5 STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA 2... 7 1 Część I: Komputery przenośne LAPTOP 1 Element Minimalne wymagania Parametry

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz.

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz. Instrukcja wypełnienia: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę oznaczoną napisem Nazwa producenta oferowany model, wpisując wartość parametru dla oferowanego urządzenia, zgodnie z zapisami kolumny

Bardziej szczegółowo

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe Lp. Parametry wymagane przez Zamawiającego (nazwa oferowanego oprogramowania) Parametry oferowane przez Wykonawcę (TAK- parametry zgodne z wymaganymi

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1: Dostawa blankietów Elektronicznych Legitymacji Studenckich (ELS), Elektronicznych Legitymacji Doktoranta (ELD),, materiałów eksploatacyjnych do drukarek

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj sprzętu/oprogramowania Ilość 1 Notebook 1

Lp. Rodzaj sprzętu/oprogramowania Ilość 1 Notebook 1 ZAŁACZNIK NR 6 GRUPA PRODUKTÓW 6 Notebook Lp. Rodzaj sprzętu/oprogramowania Ilość 1 Notebook 1 1. Notebook o parametrach minimum: Lp Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne. komponentu 1. Typ Komputer

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna

Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna BZP.2410.4.2017.AB Załącznik nr 4 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest zakup: 1) 20 000 sztuk kart elektronicznych stanowiących blankiety elektronicznej

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU Wersje systemu Kontrolery autonomiczne, zintegrowane typu: KZ-400, 500, 600, 700, KZC-300, KZC-800, KZC-900 KaDe Lite - struktura systemu oparta na konrolerach zintegrowanych KZ-1000

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL : instalacja, migracja i konfiguracja / David Overton. Gliwice, cop Spis treści

Small Business Server 2008 PL : instalacja, migracja i konfiguracja / David Overton. Gliwice, cop Spis treści Small Business Server 2008 PL : instalacja, migracja i konfiguracja / David Overton. Gliwice, cop. 2011 Spis treści Zespół oryginalnego wydania 9 O autorze 11 O recenzentach 13 Wprowadzenie 15 Rozdział

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Zagadnienia ogólne

Rozdział I Zagadnienia ogólne Załączniki do decyzji nr 2/11 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 3 stycznia 2011 r. (poz. ) Załącznik nr 1 Instrukcja zarządzania systemem teleinformatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Procesor. Pamięć RAM. Dysk twardy. Karta grafiki

Procesor. Pamięć RAM. Dysk twardy. Karta grafiki Komputer stacjonarny typ A 36 sztuk Formularz 1.2 Symbol Procesor Wydajność uzyskana w teście Passmark CPU Mark punktów Pamięć RAM TYP DDR 3 Częstotliwość taktowania Pojemność zainstalowana Pojemność maksymalna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/ nr 1 do umowy postępowanie nr OI/MP/053/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania (SSWiN) ma być

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Microsoft Exchange Server 2013

Microsoft Exchange Server 2013 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Exchange Server 2013 Konfiguracja i klienci systemu Przekład: Leszek Biolik APN Promise 2013 Spis treści Wstęp..........................................

Bardziej szczegółowo

MODUŁ EK 3034 C1 20, C1-30, c1-49 z elektroniczną kontrolą dostępu oraz identyfikacją zawartości OPIS SYSTEMU

MODUŁ EK 3034 C1 20, C1-30, c1-49 z elektroniczną kontrolą dostępu oraz identyfikacją zawartości OPIS SYSTEMU MODUŁ EK 3034 C1 20, C1-30, c1-49 z elektroniczną kontrolą dostępu oraz identyfikacją zawartości OPIS SYSTEMU System elektronicznych skrytek depozytowych na klucze do pomieszczeń z kontrolą dostępu. System

Bardziej szczegółowo

Kod produktu: MP01611-ZK

Kod produktu: MP01611-ZK ZAMEK BEZSTYKOWY RFID ZE ZINTEGROWANĄ ANTENĄ, WYJŚCIE RS232 (TTL) Moduł stanowi gotowy do zastosowania bezstykowy zamek pracujący w technologii RFID dla transponderów UNIQUE 125kHz, zastępujący z powodzeniem

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: KZp

Znak sprawy: KZp Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie aktualizacji i wsparcia technicznego dla systemu antywirusowego - 195 licencji. Lp. Parametr Nazwa 1 aktualizowanego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: Rozbudowa systemu kontroli dostępu w jednym z obiektów Uniwersytetu Śląskiego". 2. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 1. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn. brutto. Laptop z oprogramowaniem o parametrach. wartość brutto

Zadanie Nr 1. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn. brutto. Laptop z oprogramowaniem o parametrach. wartość brutto Zadanie Nr 1 Lp 1. Laptop z oprogramowaniem o parametrach Procesor (taktowanie) Min.2,3 GHz Procesor (pamięć cache L2/L3) min. 512 kb/3072 kb Procesor (ilość rdzeni/wątków) min. 2/4 Procesor (sprzętowa

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B

Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B Załącznik Nr 1 Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B Wersja 1.0 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

Kontrola dostępu, System zarządzania

Kontrola dostępu, System zarządzania Kontrola dostępu, System zarządzania Falcon to obszerny system zarządzania i kontroli dostępu. Pozwala na kontrolowanie pracowników, gości, ochrony w małych i średnich firmach. Jedną z głównych zalet systemu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający nie narzuca sposobu udostępnienia wymaganych funkcjonalności a zatem dopuszcza również możliwość realizacji z poziomu HIS

Zamawiający nie narzuca sposobu udostępnienia wymaganych funkcjonalności a zatem dopuszcza również możliwość realizacji z poziomu HIS Pytanie 1. e-platformy, gdzie w podpunkcie 3.2. opisuje Wymagania funkcjonalne dla oprogramowania E-Platformy, w związku z tym: pkt. 3 - Czy Zamawiający dopuszcza aby zakładanie kont użytkowników ( pracownicy

Bardziej szczegółowo

Cykl roboczy (miesięcznie, format A4): Szybkość procesora: Standardowa pojemność podajnika papieru: Standardowa pojemność odbiornika papieru:

Cykl roboczy (miesięcznie, format A4): Szybkość procesora: Standardowa pojemność podajnika papieru: Standardowa pojemność odbiornika papieru: L.P. NAZWA ASORTYMENTU ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 Dział Płac Drukarka laserowa mono 2 Technologia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. I. Wykonanie usługi drukowania oraz kserowania dokumentów wraz z serwisem oraz

Opis przedmiotu zamówienia. I. Wykonanie usługi drukowania oraz kserowania dokumentów wraz z serwisem oraz Numer sprawy: DA/ ZP / 4 /2017 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia I. Wykonanie usługi drukowania oraz kserowania dokumentów wraz z serwisem oraz materiałami eksploatacyjnymi obejmować będzie: 1.

Bardziej szczegółowo

RCP - rejestracja czasu pracy

RCP - rejestracja czasu pracy Rejestrator czasu pracy DS-2430 Zrejestrowanie wejścia lub wyjścia, również wejścia i wyjścia służbowego, - nie wymaga dotykania rejestratora. Wystarczy zbliżyć kartę do odpowiedniego czytnika. czytnik

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

Budowa instalacji kontroli dostępu w bud. nr 1, 2, 3, 5 i 8 bez okablowania.

Budowa instalacji kontroli dostępu w bud. nr 1, 2, 3, 5 i 8 bez okablowania. Załącznik 1.1 B do SIWZ Budowa instalacji kontroli dostępu w bud. nr 1, 2, 3, 5 i 8 bez okablowania. Budynki posiadają okablowanie dla kontroli dostępu zał. nr 1. Kontrola dostępu stosowana będzie do zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice Nr zapytania ofertowego 37/2015 Zapytanie ofertowe W związku z zamiarem zakupu przez BetaMed S.A. z siedzibą w Katowicach zestawów

Bardziej szczegółowo

Wymagane parametry techniczne urządzeń drukujących i systemu zarządzająco-monitorującego

Wymagane parametry techniczne urządzeń drukujących i systemu zarządzająco-monitorującego Załącznik do Formularza Ofertowego BA-III.2601.13.1.2017 Wymagane parametry techniczne urządzeń drukujących i systemu zarządzająco-monitorującego 1. Urządzenie Typu 1-5 szt. Urządzenie obsługuje format

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Oznaczenie sprawy: BSI.272.3.2016 Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Sprzęt komputerowy zakupiony w ramach niniejszego zamówienia przeznaczony jest na nagrody w konkursie Szybuj bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik nr 4 do Umowy Nr... z dnia...r. znak sprawy: 53/DI/PN/2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa www.mpips.gov.pl PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 Załącznik nr 6 do SIWZ I. Przedmiotem zamówienia jest: Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Dostawa 50 000 kart elektronicznych niespersonalizowanych. II. Szczegółowy Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

L.p. Cecha Wymagania techniczne Urządzenie wielofunkcyjne, kolorowe - 1 sztuka KYOCERA ECOSYS M6026cdn. Laserowa, kolorowa, czterobębnowa

L.p. Cecha Wymagania techniczne Urządzenie wielofunkcyjne, kolorowe - 1 sztuka KYOCERA ECOSYS M6026cdn. Laserowa, kolorowa, czterobębnowa specyfikacja techniczna urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego L.p. Cecha Wymagania techniczne Urządzenie wielofunkcyjne, kolorowe - 1 sztuka KYOCERA ECOSYS M6026cdn 1. Technologia druku/kopiowania Laserowa,

Bardziej szczegółowo

11. Autoryzacja użytkowników

11. Autoryzacja użytkowników 11. Autoryzacja użytkowników Rozwiązanie NETASQ UTM pozwala na wykorzystanie trzech typów baz użytkowników: Zewnętrzna baza zgodna z LDAP OpenLDAP, Novell edirectory; Microsoft Active Direcotry; Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3 IU.02.01.SY3

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3 IU.02.01.SY3 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw montażowy...2 4. Montaż czytnika...2 5. Instalacja oprogramowania...4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3. Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand. Copyright Domster T. Szydłowski

INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3. Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand. Copyright Domster T. Szydłowski INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3 Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand Copyright Domster T. Szydłowski 1. Opis, funkcje i specyfikacja 1.1 Opis K3-3 to autonomiczny, czytnik kart

Bardziej szczegółowo

8 szt. 13 szt. 4. Drukarka laserowa A4 monochromatyczna 8 szt. 13 szt.

8 szt. 13 szt. 4. Drukarka laserowa A4 monochromatyczna 8 szt. 13 szt. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wdrożenie i obsług serwisowa systemu centralnego wydruku składającego się z urządzeń drukujących i oprogramowania, zgodnie z zestawieniem: L.p. Dostawa: Nazwa Zakres

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące kar umownych zawarte w 5 Ogólnych warunków umowy (załącznik nr 8 do SIWZ).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące kar umownych zawarte w 5 Ogólnych warunków umowy (załącznik nr 8 do SIWZ). MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 BAF VI 2374 1-26/2013 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego nr 26/BAF-VI/PN/13 na Zakup,

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Integral over IP. Integral over IP. SCHRACK SECONET POLSKA K.Kunecki FIRE ALARM

Integral over IP. Integral over IP. SCHRACK SECONET POLSKA K.Kunecki FIRE ALARM Integral over IP FIRE ALARM Integral over IP Zdalne Zarządzanie - możliwości zastosowań zdalna obsługa systemu sygnalizacji pożarowej (np. centralny system nadzoru, inżynier serwisu technicznego konserwatora

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz usługa drukowania (cześć 2 postępowania) Drukarki

Spis treści 2. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz usługa drukowania (cześć 2 postępowania) Drukarki Spis treści 2. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz usługa drukowania (cześć 2 postępowania) 2 2.1. Drukarki... 2 2.1.1. Drukarka wielofunkcyjna... 2 2.1.2. Drukarka laserowa monochromatyczna...

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i montaż sprzętu oraz usługa konfiguracji urządzeń balansujących ruch w systemach PSE S.A. Usługa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZO/UR/UCI/01/2014 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa: 1. Blankietów Elektronicznych Legitymacji Studenckich (ELS) 6000 szt. 2. Blankietów Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

INFRA. System Connector. Opis systemu

INFRA. System Connector. Opis systemu INFRA System Connector Opis systemu Spis treści Opis składników systemu... 3 Bezpieczeństwo systemu... 4 Bezpieczeństwo komunikacji... 4 Zabezpieczenie dostępu do serwisów... 4 Autoryzacja użytkowników...

Bardziej szczegółowo