TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TECHNOLOGIE INFORMACYJNE"

Transkrypt

1 Informacje ogólne Wykład: 10 * h TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Wprowadzenie do TI Krzysztof Michalak Egzamin: - w sesji Wprowadzenie do TI Podstawy przetwarzania danych Sieci komputerowe Technologie WWW Technologie baz danych Zastosowania w zarządzaniu Przepisanie ocen: - tylko oceny 4.0 i wyżej Literatura J.Korczak, M. Dyczkowski (red.), Informatyka ekonomiczna. Część I. Technologie Informacyjne, Wydawnictwo UE Wrocław, 009. J.Korczak, M. Dyczkowski, B. Łukasik-Makowska (red.), Informatyka ekonomiczna. Część II. Informatyzacja obiektu gospodarczego, Wydawnictwo UE Wrocław, 013. J.A. Senn, Information Technology: Principles, Practices, and Opportunities, Prentice Hall, 003. A. Nowicki (red.), Technologie informacyjne dla ekonomistów. Narzędzia.Zastosowania, Wydawnictwo UE Wrocław, 008. P. Baltzan, Business Driven Information Systems, McGraw-Hill, nd ed., 009. M. Cieciura M., Podstawy technologii informacyjnych z przykładami zastosowań, Wyd. Vizja Press&It, 006. MSDN Library Wizualizacja reguł w MineSet

2 Dane, Informacje, Wiedza Znaki: 4,,,, 5 Dane: sposób odczytania poszczególnych znaków, surowe fakty (liczba 4,5) Informacje: Wiedza: kontekst + dane (4,5 kurs PLN / EUR) informacja o kursie i to jak możemy z tej informacji skorzystać 7 8 system pozycyjny podobny do używanego na co dzień systemu dziesiętnego podstawą jest a nie 10 kolejne pozycje mają wartości odpowiadające potęgom liczby : 1,, 4, 8,, 56,, ,, , bity najbardziej i najmniej znaczące ( najmłodsze i najstarsze ) Przykład 1010 bin = [ 1 * 3 ] + [ 0 * ] + [ 1 * 1 ] + [ 0 * 0 ] = [ 1 * 8 ] + [ 0 * 4 ] + [ 1 * ] + [ 0 * 1 ] = 10 dec Kod uzupełnień do dwóch (U, ang. two s complement) podobny do zwykłego kodu binarnego waga najstarszego bitu jest brana ze znakiem - na n bitach można zapisać liczby z przedziału [- n-1, n-1 1] najstarszy bit jest bitem znaku, jeśli jest równy 1, to liczba jest ujemna zaleta: operacje arytmetyczne takie same niezależnie od znaku Przykład 1010 bin = [ 1 * - 3 ] + [ 0 * ] + [ 1 * 1 ] + [ 0 * 0 ] = [ 1 * -8 ] + [ 0 * 4 ] + [ 1 * ] + [ 0 * 1 ] = -6 dec 9 10 Bit (od ang. binary digit, cyfra binarna) przyjmuje wartość 0 lub 1 łatwa realizacja sprzętowa (przepływ prądu lub jego brak, niższe lub wyższe napięcie, dwie różne częstotliwości, itp.) Bajt (ang. byte) zazwyczaj: 8 bitów (tzw. oktet) historycznie: liczba bitów używanych do zakodowania jednego znaku najmniejsza adresowalna jednostka pamięci w większości systemów komputerowych wartości binarne od do wartości dziesiętne od 0 do 55 (bez znaku) lub -18 do 17 (ze znakiem) Słowo (ang. word) ciąg bitów przetwarzany jako jednostka w danej architekturze najczęściej 16, 3 lub 64 bity (ale spotyka się też inne wielkości słowa) pojęcie młodszy i starszy bajt podobnie jak w przypadku bitów 11 1

3 Większe jednostki liczby 16-bitowe (typ short, ale w niektórych językach także int albo word) wartości z przedziału [0, ] (bez znaku) lub [-3 768, 3 767] (ze znakiem) liczby 3-bitowe (typ int, ale w niektórych językach także long lub dword) wartości z przedziału [0, ] (bez znaku) lub [ , ] (ze znakiem) Jak reprezentować liczby rzeczywiste? Liczba całkowita * skala Reprezentacja stałopozycyjna dziesiętnie: (dec) = 1 * 10 + * * * * 10 - binarnie: (bin) = 1 * + 0 * * * * - = 5.75 (dec) liczby 64-bitowe (typ long, ale w niektórych językach także long long lub qword) wartości z przedziału [0, ] (bez znaku) lub [ , ] (ze znakiem) Jak reprezentować liczby rzeczywiste? Jak reprezentować liczby rzeczywiste? Reprezentacja zmiennopozycyjna Liczby skończone ( 1) s 1.c b q q0 s znak (0 lub 1) b podstawa systemu ( lub 10) c część ułamkowa (mantysa) q wykładnik q0 korekta wykładnika Reprezentacja zmiennopozycyjna Zero q = 0 Nieskończoności q = 11 11, c = 0 +inf (s = 0) -inf (s = 1) ( 1) s 1.c b q q0 15 Wartość nieliczbowa (ang. Not-a-Number, NaN) q = 11 11, c <> 0 wartość nieokreślona, lub niemożliwa do do reprezentowania, np. 5 / 0, sqrt(-) 16 Technologia informacyjna, TI (ang. Information Technology, IT) Komputer połączenie obliczeń (ang. computing) i telekomunikacji tworzenie, pozyskiwanie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie informacji procesy, oprogramowanie, systemy informacyjne, sprzęt komputerowy, języki programowania, dane dane: numeryczne, tekstowe, głosowe, wizualne Komputer jest urządzeniem przetwarzającym dane według listy instrukcji. Urządzenia peryferyjne wykonują pomocniczefunkcje w systemie komputerowym Urządzenia peryferyjne można podzielić na: Urządzenia wejściowe Urządzenia wyjściowe Urządzenia do przechowywania danych CPU

4 to też komputery... Rozwój technologii komputerowej Istotne czynniki: niezawodność rozmiar szybkość wydajność koszt 19 0 Generacje komputerów Umowny podział komputerów cyfrowych, zależnie od zastosowanej technologii I generacja, <1950 na lampach elektronowych II generacja, koniec lat 50 na tranzystorach III generacja, początek lat 60 na układach scalonych małej i średniej skali integracji IV generacja, od 1975 na układach scalonych wielkiej skali integracji Architektura komputera wg von Neumanna Zaproponowana w 1945 roku Najważniejsze cechy komputer wykonuje program przechowywany w pamięci sekwencyjne wykonanie rozkazów wchodzących w skład programu komputer może wykonywać różne programy bez konieczności fizycznej modyfikacji Czasami wyróżniane są także generacja 0 (np. komputery oparte o przekaźniki), oraz 5 generacja technologie rozwojowe) 1 Architektura komputera wg von Neumanna Najważniejsze elementy (1/) procesor = jednostka arytmetyczno logiczna (ALU) + jednostka sterująca ALU: wykonuje obliczenia, operacje logiczne, itp. jednostka sterująca: pobiera instrukcje z pamięci i sekwencyjnie je przetwarza pamięć przechowuje program i dane Architektura komputera wg von Neumanna Najważniejsze elementy (/) urządzenia wejścia/wyjścia służą do komunikacji komputera z otoczeniem szyna adresowa umożliwia wskazanie adresu w pamięci lub portu WE/WY szyna danych służy do przesyłania danych do i z pamięci i urządzeń WE/WY szyna sterująca określa kiedy dane są gotowe, kierunek przesyłu danych, itp

5 Procesor (CPU) Procesor (ang. Central Processing Unit, CPU) urządzenie cyfrowe wykonuje bardzo szybko ciąg prostych operacji (rozkazów) pobiera ciąg rozkazów (program) z pamięci jest podzielony na część arytmetyczno-logiczną (ALU), czyli układ, który wykonuje obliczenia oraz część sterującą Procesory pomocnicze koprocesory arytmetyczne obrazu (GPU) dźwięku symulacji fizycznych Struktura funkcjonalna procesora Najważniejsze elementy procesora zespół rejestrów do przechowywania danych i wyników jednostka arytmetyczno-logiczna do wykonywania operacji obliczeniowych na danych układ sterujący przebiegiem wykonywania programu 5 6 Rejestry procesora (1/4) Rejestry procesora (/4) przechowują dane, argumenty i wyniki działań najważniejsze rejestry w architekturze IA3 (3-bitowe procesory Intela): - IP wskaźnik instrukcji (ang. instruction pointer) - AX, BX, CX, DX rejestry ogólnego przeznaczenia - CS, DS, ES, SS rejestry segmentowe CS segment kodu DS segment danych SS segment stosu najważniejsze rejestry w architekturze IA3 (3-bitowe procesory Intela) (c.d.): - rejestr flag ZF zero flag CF carry flag SF sign flag DF direction flag - flagi mogą być ustawiane przez instrukcje porównania, np.: MOV AX, 3 // wpisz 3 do rejestru AX CMP AX, // czy AX jest równe? // nie, więc ZF jest ustawiane na 0 CMP AX, 3 // czy AX jest równe 3? // tak, więc ZF jest ustawiane na 1 CS: [IP] wskazuje na następną instrukcję do wykonania 7 8 Rejestry procesora (3/4) Rejestry procesora (4/4) najważniejsze rejestry w architekturze IA3 (3-bitowe procesory Intela) (c.d.): - flagi mogą być ustawiane przez działania arytmetyczne, np.: MOV AX, 4 SUB AX, // tutaj ZF = 0 SUB AX, // tutaj ZF = 1 najważniejsze rejestry w architekturze IA3 (3-bitowe procesory Intela) (c.d.): - SP, BP, DI, SI rejestry specjalnego przeznaczenia SP wskaźnik stosu BP wskaźnik bazowy do adresowania pośredniego SI wskaźnik źródła danych DI wskażnik docelowy dla danych - flagi mogą być używane do skoków warunkowych: MOV AX, 3 // wpisz 3 do AX SUB AX, // odejmij CMP AX, 1 // czy równe 1? JZ 0x10 // jeśli tak (ZF = 1) to // skocz 16 bajtów w przód Przykłady ES: [BP] = 3 MOVSB REP MOVSB // wpisz wartość 3 do pamięci // przepisuje jeden bajt z DS: [SI] do ES: [DI] jeśli DF = 0: SI = SI + 1 i DI = DI + 1 jeśli DF = 1: SI = SI - 1 i DI = DI - 1 // powtarza przepisywanie liczbę razy określoną // w CX

6 Pamięci w komputerze Pamięć operacyjna Pamięć operacyjna (PAO, ang. internal memory, primary storage) pamięć adresowana i dostępna bezpośrednio przez procesor zawiera program w postaci listy instrukcji dla procesora 31 3 Typy pamięci operacyjnej Random Access Memory (RAM) przechowuje aktualnie wykonywane programy, dane dla tych programów oraz wyniki ich pracy pamięć ulotna (ang. volatile): zawartość większości typów pamięci RAM jest tracona kilka sekund po zaniku napięcia zasilania niektóre typy wymagają także odświeżania (ang. memory refresh) Read-Only Memory (ROM) pamięć nieulotna (ang. non-volatile) zawiera stałe dane potrzebne do pracy urządzenia przykładowa zawartość: - procedury startowe komputera (ang. bootstrap) - próbki przebiegu w cyfrowym generatorze funkcyjnym 33 Typy pamięci RAM Pamięć statyczna (ang. Static Random Access Memory, SRAM) przerzutniki bistabilne (4-6 tranzystorów na 1 bit informacji) nie wymaga odświeżania niższa przepustowość Pamięć dynamiczna (ang. Dynamic Random Access Memory, DRAM) bity przechowywane w kondensatorach (1 tranzystor + 1 kondensator na 1 bit informacji) obecność lub brak ładunku elektrycznego wymaga odświeżania (ale to nie jest duży narzut) niższy koszt 1 bita informacji Oba typy to pamięć ulotna (tzn. dane są tracone po wyłączeniu zasilania) 34 Pamięć organizacja logiczna Zmienne ciąg komórek adres = numer komórki najmniejsza jednostka którą można zaadresować = 1 bajt kolejność bajtów (ang. endianness) little-endian: młodszy bajt pierwszy, np = * * 1 = 513 big-endian: starszy bajt pierwszy, np = 1 * 56 + * 1 = 58 adres (lokalizacja w pamięci) typ (rozmiar + sposób interpretacji zawartości pamięci) int char A int bool false int bool true int bool true identyfikator (unikalna nazwa zmiennej)

7 Dim X As Integer = Dim Y As Integer Y = 5 Y = X Zmienne Dim X As Integer = Dim Y As Integer Y = 5 Y = X Zmienne X X Y? Dim X As Integer = Dim Y As Integer Y = 5 Y = X Zmienne Dim X As Integer = Dim Y As Integer Y = 5 Y = X Zmienne X X Y 5 Y Tablice Tablica struktura danych obiekty dostępne poprzez podanie indeksu (numeru obiektu w tablicy) tablice jedno-, dwu- i więcej wymiarowe element: indeks: A B C B A B D C E A Przechowywanie pamięć komputera: jednowymiarowa tablica, w której adres wskazuje na konkretną komórkę pozycja każdego elementu tablicy w pamięci może być wyliczona na podstawie numeru elementu w tablicy 41 Reprezentacja informacji (1/4) w jaki sposób reprezentować sygnały nadchodzące z zewnątrz systemu (przykład: kody klawiszy na klawiaturze) informacja liczbowa liczby całkowite: kod binarny i U liczby rzeczywiste: reprezentacja stałopozycyjna i zmiennopozycyjna informacja tekstowa znaki: liczby interpretowane przy użyciu kodu (np. ASCII, ECBDIC, Unicode) tekst: ciąg znaków + długość lub znak końca jak wykonywać operacja na danych? 1 + = 3, ale 1 + = 1 4 7

8 informacja ilościowa - ciągła - dyskretna - zakresy wartości zbiory Reprezentacja informacji (/4) informacja jakościowa - uporządkowana (np. rozmiar: mały, średni, duży) - nieuporządkowana (zmienne nominalne, np. kształt) Reprezentacja informacji (3/4) informacja rozmyta np. liczby rozmyte (ang. fuzzy numbers) jak wykonywać operacje na takich obiektach? μ m 3 m x 1 x x 3 x 4 x Tablice Struktury Reprezentacja informacji (4/4) Reprezentacja informacji wyjściowej CPU MEM I/O ES: [BX] = 8 CS: IP = 0 00: 6 8B 07 // MOV AX, ES:[BX] 03: E7 80 // OUT 080h, AX 04: C3 // RET Grafy Aspekt czasu Miary podobieństwa i odległości AX = 41 CS: IP = 3 AX = 41 08: 41 // A 80: 41 CS: IP = Logika komputerów Logika komputerów bazuje na algebrze Boole a czyli tzw. logice zero-jedynkowej pozwala na znaczne uproszczenie sprzętu elektronicznego wartości logiczne reprezentowane przez stan elementu (np. 0V = 0, +5V = 1) Bramki logiczne (ang. logic gates) Wejście Wyjście Alternatywa (suma logiczna, OR) A B Bramki logiczne C Tablica prawdy A B C realizują elementarne operacje z algebry Boole a (AND, OR, NOT) Układy logiczne (ang. logic circuits) zbudowane z wielu bramek logicznych realizują funkcje logiczne (ang. boolean functions) mogą także wykonywać operacje arytmetyczne

9 Bramki logiczne Koniunkcja (iloczyn logiczny, AND) Negacja (NOT) Bramki logiczne A B C Tablica prawdy A B C A B Tablica prawdy A B Half adder Operacje arytmetyczne Urządzenia wejścia Urządzenie wejścia - urządzenie I/O (ang. input/output device) służy do komunikacji użytkownika z komputerem lub innym urządzeniem. Full adder A: B: Klawiatura Mysz Joystick Digitizer (tablet) Ekran dotykowy Pióro świetlne Mysz 3D Aparat fotograficzny Skaner Skaner 3D Czytnik kodów kreskowych Czytnik pasków magnetycznych Karty chipowe Wejście audio Wejście wideo S: Mysz komputerowa zasada działania Urządzenia wyjścia Mysz mechaniczna Mysz optyczna Mysz laserowa Mysz wertykalna Jak wykryć kierunek poruszania się? - para detektorów - przesunięcie o pół szerokości Urządzenia wyprowadzania danych. Monitor Drukarki uderzeniowe - igłowa - rozetkowa nie-uderzeniowe - termiczna - laserowa - atramentowa Ploter Modem Karta sieciowa Urządzenia audio Synteza głosu Robot CNC (Computer Numerical Control)

10 Drukarka atramentowa Urządzenia pamięci zewnętrznej (masowej) Drukarka atramentowa drukarka wykorzystująca do druku atrament (tusz), poprzez wystrzeliwanie malutkich kropel środka barwiącego przez mikroskopijne dysze wykonane w głowicy drukarki przechodzącej nad elementem zadrukowywanym. Rozdzielczość - wartość wyrażana w dpi (ang. Dots Per Inch punkty na cal), oznaczająca gęstość rozmieszczenia kropel, jakie może drukarka ulokować na długości i szerokości powierzchni podłoża. Przykład: 100x400 dpi czyli maksymalnie 100 kropli na cal w linii przesuwu głowicy i 400 w linii prostopadłej do ruchu głowicy, oznaczające rozdzielczość skokowego przesuwu podłoża. Najważniejsze parametry: pojemność, szybkość transmisji danych, czas dostępu, prędkość obrotowa talerzy (obr/min.) oraz MTBF. Pamięci: Karty dziurkowane, taśma papierowa Taśma magnetyczna Floppy Disk Dyski optyczne Dyski twarde Dyski SSD Taśma magnetyczna (analogowa) Dane cyfrowe zamienione na sygnał analogowy Przykładowa reprezentacja: dwie częstotliwości Odczyt: dwa filtry porównanie poziomu sygnału na wyjściu Dysk fizyczna organizacja danych Koncentryczne ścieżki na powierzchni dysku Każda ścieżka podzielona na sektory Format = układ ścieżek i sektorów na powierzchni dysku Adresowanie: cylinder, głowica, sektor (ang. cylinder, head, sector, CHS) Informacje mogą być odczytywane w dowolnej kolejności Dysk twardy (ang. hard disk, hard drive) Zamknięte w obudowie, wirujące talerze Wykonane najczęściej ze stopów aluminium Wypolerowana powierzchnia pokryta nośnikiem magnetycznym (grubości kilku mikrometrów) Głowice odczytujące/zapisujące Na każdą powierzchnię talerza dysku przypada po jednej głowicy odczytu i zapisu W stanie spoczynku głowice stykają się z talerzem blisko osi W czasie pracy głowice unoszą się dzięki sile aerodynamicznej powstałej w wyniku szybkich obrotów talerza Głowice umieszczone na ruchomych ramionach Właściwy sektor musi nadjechać pod głowicę Prędkość obrotowa: 3600, 700, 10k, 15k rpm Dysk optyczny (ang. optical disc) Dysk optyczny płaski, plastikowy krążek bity informacji zapisywane w postaci fragmentów dobrze i słabo odbijających wiązkę światła dane są zapisane sekwencyjnie na ciągłej, spiralnej ścieżce od środka dysku na zewnątrz odczyt danych następuje poprzez oświetlenie promieniem lasera Rodzaje dysków optycznych CD-ROM (ang. Compact Disc Read Only Memory) wytłoczenia na powierzchni CD-R (ang. Compact Disc Recordable) barwniki organiczne CD-RW (ang. Compact Disc ReWritable) stop metali (srebro, ind, antymon, tellur)

11 Dyski Logiczna organizacja danych Master Boot Record - program uruchomieniowy (ang. boot program) - tablica partycji (ang. partition table) Dysk logiczny / partycja - podzielony na klastry (ang. clusters) - boot sector systemu plików - tablica alokacji plików (ang. File Allocation Table, FAT), zawiera listę klastrów dla każdego z plików - katalogi 61 11

Architektura komputerów. dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.

Architektura komputerów. dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow. Architektura komputerów dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl 1 Podział komputerów Honeywell-Bull DPS 7 mainframe Komputery główne

Bardziej szczegółowo

Pamięć masowa, (ang.) mass storage memory jest to pamięć trwała, umożliwiająca przechowywanie dużych ilości danych przez długi czas.

Pamięć masowa, (ang.) mass storage memory jest to pamięć trwała, umożliwiająca przechowywanie dużych ilości danych przez długi czas. Pamięć masowa, (ang.) mass storage memory jest to pamięć trwała, umożliwiająca przechowywanie dużych ilości danych przez długi czas. W odróżnieniu od pamięci operacyjnej, nie pozwala na adresowanie pojedynczych

Bardziej szczegółowo

Moduł I. Budowa komputera i urządzenia peryferyjne

Moduł I. Budowa komputera i urządzenia peryferyjne Moduł I. Budowa komputera i urządzenia peryferyjne Wstęp... 2 1. Typy komputerów... 4 1.1. Komputery stacjonarne... 4 1.1.1. Desktop... 4 1.1.2. Serwer... 4 1.1.3. Mainframe... 5 1.2. Komputery przenośne...

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja informacji w komputerze

Reprezentacja informacji w komputerze REPREZENTACJA INFORMACJI W KOMPUTERZE... 1 ARCHITEKTURA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO... 2 SYSTEMY OPERACYJNE... 4 SIECI KOMPUTEROWE... 7 ARKUSZE KALKULACYJNE... 9 WPROWADZENIE DO BAZY DANYCH... 11 SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ CZĘŚĆ 1 JAK DZIAŁA KOMPUTER?

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ CZĘŚĆ 1 JAK DZIAŁA KOMPUTER? KRZYSZTOF WOJTUSZKIEWICZ URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ CZĘŚĆ 1 JAK DZIAŁA KOMPUTER? Projekt okładki: Michał Rosiński Redakcja: Matylda Pawłowska Skład komputerowy: Krzysztof Świstak Książka przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Technika Mikroprocesorowa

Technika Mikroprocesorowa Technika Mikroprocesorowa Dariusz Makowski Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych tel. 631 2648 dmakow@dmcs.pl http://neo.dmcs.p.lodz.pl/tm 1 Sprawy formalne 1. Zaliczenie 2. Projekt z Techniki

Bardziej szczegółowo

PAMIĘCI. PAMIĘCI układy zdolne do przyjmowania, przechowywania i wysyłania informacji w postaci ciągów binarnych.

PAMIĘCI. PAMIĘCI układy zdolne do przyjmowania, przechowywania i wysyłania informacji w postaci ciągów binarnych. PAMIĘCI PAMIĘCI układy zdolne do przyjmowania, przechowywania i wysyłania informacji w postaci ciągów binarnych. Szybkość dostępu Rejestry Pamięć podręczna (cache) Pamięć operacyjna Hierarchia pamięci

Bardziej szczegółowo

Dyski twarde od A do Z Z muzeum Budowa

Dyski twarde od A do Z Z muzeum Budowa Dyski twarde od A do Z Z muzeum Historia pamięci masowych sięga połowy dziewiętnastego wieku już wtedy używano kart perforowanych do wprowadzania danych do mechanicznych maszyn liczących. Pierwsze elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Architektura systemów informatycznych. Systemy plików

Architektura systemów informatycznych. Systemy plików Architektura systemów informatycznych Systemy plików Czym jest plik? o plik jest zbiorem powiązanych ze sobą informacji, zdefiniowanych przez jego twórcę o w plikach przechowuje się programy oraz dane

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Jacek Kobus. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK (2014/2015) http://www.fizyka.umk.pl/~jkob/so[4].

Systemy operacyjne. Jacek Kobus. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK (2014/2015) http://www.fizyka.umk.pl/~jkob/so[4]. 1 Systemy operacyjne Jacek Kobus Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK (2014/2015) http://www.fizyka.umk.pl/~jkob/so[4].pdf Wstęp 2 Systemy operacyjne udział (top500, 6/2011) Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

Sprzęt podstawowe pojęcia

Sprzęt podstawowe pojęcia Sprzęt podstawowe pojęcia Hardware sprzęt komputerowy (wszelkie urządzenia komputerowe) Komputer osobisty: PC (personal computer) mikrokomputer przeznaczony do użytku osobistego. Może to być komputer stacjonarny

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA I NAPRAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

DIAGNOSTYKA I NAPRAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DIAGNOSTYKA I NAPRAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Hardware + Firmware Software Rodzaje komputerów Komputer stacjonarny desktop Komputer przenośny laptop, netbook, ultrabook Osobisty komputer przenośny PDA(palmtop)

Bardziej szczegółowo

Sterowniki PLC - Konfiguracja, diagnostyka i programowanie na przykładzie sterowników firmy Siemens

Sterowniki PLC - Konfiguracja, diagnostyka i programowanie na przykładzie sterowników firmy Siemens Sterowniki PLC - Konfiguracja, diagnostyka i programowanie na przykładzie sterowników firmy Siemens PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) (ang. Programmable Logic Controller) uniwersalne urządzenie mikroprocesorowe

Bardziej szczegółowo

4. MATERIAŁ NAUCZANIA

4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Interfejsy komputerowe 4.1.1. Materiał nauczania Współczesny komputer, a precyzując to pojęcie, jednostka centralna komputera, komunikuje się z otoczeniem (operatorem) za pomocą

Bardziej szczegółowo

Architektura systemów informatycznych

Architektura systemów informatycznych Architektura systemów informatycznych Architektura urządzeń wejścia i wyjścia (I/O) Literatura: Hyde R. 2005, Zrozumieć komputer, Profesjonalne programowanie Część 1, Helion, Gliwice Podstawowe elementy

Bardziej szczegółowo

bit 7 bit 6 bit5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0

bit 7 bit 6 bit5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 126. Opisz strukturę adresu fizycznego pamięci dyskowej Adres fizyczny pamięci dyskowej, nazywany równieŝ metryką adresową(id), składa się z 4 bajtów oddzielonych w zapisie dwukropkiem. Numer cylindra:

Bardziej szczegółowo

Sieci przemysłowe w sterowaniu maszyn

Sieci przemysłowe w sterowaniu maszyn POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I INFORMATYKI Sieci przemysłowe w sterowaniu maszyn Dr inż. Andrzej Piotrowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wykład 1

Bardziej szczegółowo

42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym.

42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym. 42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym. Proces - to jedno z najbardziej podstawowych pojęć w informatyce. Z definicji jest to po prostu egzemplarz wykonywanego

Bardziej szczegółowo

3. 1024 bitów 4. 10 bajtów Którego urządzenia mógłbyś użyć do odtworzenia pliku muzycznego? 1. Mikrofon 2. Głośnik 3. Skaner 4.

3. 1024 bitów 4. 10 bajtów Którego urządzenia mógłbyś użyć do odtworzenia pliku muzycznego? 1. Mikrofon 2. Głośnik 3. Skaner 4. Które z poniższych zdań opisuje różnicę pomiędzy pojęciami hardware i software? 1. Hardware odnosi się do fizycznych elementów komputera. Software natomiast do programów, które wykonują pracę komputerową.

Bardziej szczegółowo

Urz¹dzenia techniki komputerowej. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk

Urz¹dzenia techniki komputerowej. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk Urz¹dzenia techniki komputerowej. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk Autor: Tomasz Kowalski ISBN: 978-83-246-2391-4 Format: 168 237, stron: 368 Podrêcznik jest zgodny z podstaw¹ programow¹ kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Wprowadzenie. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak

Systemy operacyjne. Wprowadzenie. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak Celem wykładu jest przedstawienie ogólnych informacji o systemie operacyjnym jako składowej oprogramowania komputera. Omawiana jest zatem jego rola

Bardziej szczegółowo

Moduł 2 Zastosowanie systemów liczbowych w informacji cyfrowej

Moduł 2 Zastosowanie systemów liczbowych w informacji cyfrowej Moduł 2 Zastosowanie systemów liczbowych w informacji cyfrowej 1. Pozycyjne systemy liczbowe 2. Zasady zapisu liczb w pozycyjnych systemach liczbowych 3. Podstawowe działania na liczbach binarnych 4. Liczby

Bardziej szczegółowo

Moduł 3. Lokalizowanie i usuwanie uszkodzeń podzespołów komputera osobistego

Moduł 3. Lokalizowanie i usuwanie uszkodzeń podzespołów komputera osobistego Moduł 3 Lokalizowanie i usuwanie uszkodzeń podzespołów komputera osobistego I. Awaria zasilacza najczęstszą przyczyną uszkodzeń sprzętowych podzespołów komputera osobistego II. Uszkodzenia procesora, pamięci

Bardziej szczegółowo

KURS OBSŁUGI KOMPUTERA Podstawy. Patrycjusz Różański

KURS OBSŁUGI KOMPUTERA Podstawy. Patrycjusz Różański KURS OBSŁUGI KOMPUTERA Podstawy Patrycjusz Różański AGENDA Elementy budowy komputera Podstawowe pojęcia Zasady pracy w systemie Praca na plikach, folderach Co to są skróty i jakie mają zastosowanie Programy

Bardziej szczegółowo

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych 5. SYSTEMY POMIAROWE 5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych System pomiarowy jest definiowany jako zbiór jednostek funkcjonalnych tworzących całość organizacyjną, objętych wspólnym sterowaniem

Bardziej szczegółowo

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Str. 1 Ćwiczenie 1 Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z planowaniem instalacji, instalacją i podstawową konfiguracją systemu Windows 2000 Professional

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania informatyki na podstawie

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-61125-58-7

ISBN 978-83-61125-58-7 Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Publikacja jest rezultatem realizacji Projektu: Wykluczenie cyfrowe na Mazowszu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET VII. Promocja integracji społecznej DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Abonent - jest to podmiot, który jest stroną zawartej umowy o świadczenie usług z dostawcą usług telekomunikacyjnych - nabywcą abonamentu.

Abonent - jest to podmiot, który jest stroną zawartej umowy o świadczenie usług z dostawcą usług telekomunikacyjnych - nabywcą abonamentu. SŁOWNICZEK: Abonament - ustalona wcześniej stała opłata za korzystanie z określonych usług (np. utrzymanie linii telefonicznej, stałego dostępu do Internetu lub telewizji kablowej). Najczęściej abonament

Bardziej szczegółowo

GE Fanuc Automation. Seria 90-30/VersaMax/Micro. Sterowniki programowalne. Opis funkcji

GE Fanuc Automation. Seria 90-30/VersaMax/Micro. Sterowniki programowalne. Opis funkcji GE Fanuc Automation Sterowniki programowalne Seria 90-30/VersaMax/Micro Opis funkcji Kraków, wrzesień 1999 Znaki ostrzegawcze i uwagi Niebezpieczeństwo Symbolem tym oznaczone są w niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo