TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TECHNOLOGIE INFORMACYJNE"

Transkrypt

1 Informacje ogólne Wykład: 10 * h TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Wprowadzenie do TI Krzysztof Michalak Egzamin: - w sesji Wprowadzenie do TI Podstawy przetwarzania danych Sieci komputerowe Technologie WWW Technologie baz danych Zastosowania w zarządzaniu Przepisanie ocen: - tylko oceny 4.0 i wyżej Literatura J.Korczak, M. Dyczkowski (red.), Informatyka ekonomiczna. Część I. Technologie Informacyjne, Wydawnictwo UE Wrocław, 009. J.Korczak, M. Dyczkowski, B. Łukasik-Makowska (red.), Informatyka ekonomiczna. Część II. Informatyzacja obiektu gospodarczego, Wydawnictwo UE Wrocław, 013. J.A. Senn, Information Technology: Principles, Practices, and Opportunities, Prentice Hall, 003. A. Nowicki (red.), Technologie informacyjne dla ekonomistów. Narzędzia.Zastosowania, Wydawnictwo UE Wrocław, 008. P. Baltzan, Business Driven Information Systems, McGraw-Hill, nd ed., 009. M. Cieciura M., Podstawy technologii informacyjnych z przykładami zastosowań, Wyd. Vizja Press&It, 006. MSDN Library Wizualizacja reguł w MineSet

2 Dane, Informacje, Wiedza Znaki: 4,,,, 5 Dane: sposób odczytania poszczególnych znaków, surowe fakty (liczba 4,5) Informacje: Wiedza: kontekst + dane (4,5 kurs PLN / EUR) informacja o kursie i to jak możemy z tej informacji skorzystać 7 8 system pozycyjny podobny do używanego na co dzień systemu dziesiętnego podstawą jest a nie 10 kolejne pozycje mają wartości odpowiadające potęgom liczby : 1,, 4, 8,, 56,, ,, , bity najbardziej i najmniej znaczące ( najmłodsze i najstarsze ) Przykład 1010 bin = [ 1 * 3 ] + [ 0 * ] + [ 1 * 1 ] + [ 0 * 0 ] = [ 1 * 8 ] + [ 0 * 4 ] + [ 1 * ] + [ 0 * 1 ] = 10 dec Kod uzupełnień do dwóch (U, ang. two s complement) podobny do zwykłego kodu binarnego waga najstarszego bitu jest brana ze znakiem - na n bitach można zapisać liczby z przedziału [- n-1, n-1 1] najstarszy bit jest bitem znaku, jeśli jest równy 1, to liczba jest ujemna zaleta: operacje arytmetyczne takie same niezależnie od znaku Przykład 1010 bin = [ 1 * - 3 ] + [ 0 * ] + [ 1 * 1 ] + [ 0 * 0 ] = [ 1 * -8 ] + [ 0 * 4 ] + [ 1 * ] + [ 0 * 1 ] = -6 dec 9 10 Bit (od ang. binary digit, cyfra binarna) przyjmuje wartość 0 lub 1 łatwa realizacja sprzętowa (przepływ prądu lub jego brak, niższe lub wyższe napięcie, dwie różne częstotliwości, itp.) Bajt (ang. byte) zazwyczaj: 8 bitów (tzw. oktet) historycznie: liczba bitów używanych do zakodowania jednego znaku najmniejsza adresowalna jednostka pamięci w większości systemów komputerowych wartości binarne od do wartości dziesiętne od 0 do 55 (bez znaku) lub -18 do 17 (ze znakiem) Słowo (ang. word) ciąg bitów przetwarzany jako jednostka w danej architekturze najczęściej 16, 3 lub 64 bity (ale spotyka się też inne wielkości słowa) pojęcie młodszy i starszy bajt podobnie jak w przypadku bitów 11 1

3 Większe jednostki liczby 16-bitowe (typ short, ale w niektórych językach także int albo word) wartości z przedziału [0, ] (bez znaku) lub [-3 768, 3 767] (ze znakiem) liczby 3-bitowe (typ int, ale w niektórych językach także long lub dword) wartości z przedziału [0, ] (bez znaku) lub [ , ] (ze znakiem) Jak reprezentować liczby rzeczywiste? Liczba całkowita * skala Reprezentacja stałopozycyjna dziesiętnie: (dec) = 1 * 10 + * * * * 10 - binarnie: (bin) = 1 * + 0 * * * * - = 5.75 (dec) liczby 64-bitowe (typ long, ale w niektórych językach także long long lub qword) wartości z przedziału [0, ] (bez znaku) lub [ , ] (ze znakiem) Jak reprezentować liczby rzeczywiste? Jak reprezentować liczby rzeczywiste? Reprezentacja zmiennopozycyjna Liczby skończone ( 1) s 1.c b q q0 s znak (0 lub 1) b podstawa systemu ( lub 10) c część ułamkowa (mantysa) q wykładnik q0 korekta wykładnika Reprezentacja zmiennopozycyjna Zero q = 0 Nieskończoności q = 11 11, c = 0 +inf (s = 0) -inf (s = 1) ( 1) s 1.c b q q0 15 Wartość nieliczbowa (ang. Not-a-Number, NaN) q = 11 11, c <> 0 wartość nieokreślona, lub niemożliwa do do reprezentowania, np. 5 / 0, sqrt(-) 16 Technologia informacyjna, TI (ang. Information Technology, IT) Komputer połączenie obliczeń (ang. computing) i telekomunikacji tworzenie, pozyskiwanie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie informacji procesy, oprogramowanie, systemy informacyjne, sprzęt komputerowy, języki programowania, dane dane: numeryczne, tekstowe, głosowe, wizualne Komputer jest urządzeniem przetwarzającym dane według listy instrukcji. Urządzenia peryferyjne wykonują pomocniczefunkcje w systemie komputerowym Urządzenia peryferyjne można podzielić na: Urządzenia wejściowe Urządzenia wyjściowe Urządzenia do przechowywania danych CPU

4 to też komputery... Rozwój technologii komputerowej Istotne czynniki: niezawodność rozmiar szybkość wydajność koszt 19 0 Generacje komputerów Umowny podział komputerów cyfrowych, zależnie od zastosowanej technologii I generacja, <1950 na lampach elektronowych II generacja, koniec lat 50 na tranzystorach III generacja, początek lat 60 na układach scalonych małej i średniej skali integracji IV generacja, od 1975 na układach scalonych wielkiej skali integracji Architektura komputera wg von Neumanna Zaproponowana w 1945 roku Najważniejsze cechy komputer wykonuje program przechowywany w pamięci sekwencyjne wykonanie rozkazów wchodzących w skład programu komputer może wykonywać różne programy bez konieczności fizycznej modyfikacji Czasami wyróżniane są także generacja 0 (np. komputery oparte o przekaźniki), oraz 5 generacja technologie rozwojowe) 1 Architektura komputera wg von Neumanna Najważniejsze elementy (1/) procesor = jednostka arytmetyczno logiczna (ALU) + jednostka sterująca ALU: wykonuje obliczenia, operacje logiczne, itp. jednostka sterująca: pobiera instrukcje z pamięci i sekwencyjnie je przetwarza pamięć przechowuje program i dane Architektura komputera wg von Neumanna Najważniejsze elementy (/) urządzenia wejścia/wyjścia służą do komunikacji komputera z otoczeniem szyna adresowa umożliwia wskazanie adresu w pamięci lub portu WE/WY szyna danych służy do przesyłania danych do i z pamięci i urządzeń WE/WY szyna sterująca określa kiedy dane są gotowe, kierunek przesyłu danych, itp

5 Procesor (CPU) Procesor (ang. Central Processing Unit, CPU) urządzenie cyfrowe wykonuje bardzo szybko ciąg prostych operacji (rozkazów) pobiera ciąg rozkazów (program) z pamięci jest podzielony na część arytmetyczno-logiczną (ALU), czyli układ, który wykonuje obliczenia oraz część sterującą Procesory pomocnicze koprocesory arytmetyczne obrazu (GPU) dźwięku symulacji fizycznych Struktura funkcjonalna procesora Najważniejsze elementy procesora zespół rejestrów do przechowywania danych i wyników jednostka arytmetyczno-logiczna do wykonywania operacji obliczeniowych na danych układ sterujący przebiegiem wykonywania programu 5 6 Rejestry procesora (1/4) Rejestry procesora (/4) przechowują dane, argumenty i wyniki działań najważniejsze rejestry w architekturze IA3 (3-bitowe procesory Intela): - IP wskaźnik instrukcji (ang. instruction pointer) - AX, BX, CX, DX rejestry ogólnego przeznaczenia - CS, DS, ES, SS rejestry segmentowe CS segment kodu DS segment danych SS segment stosu najważniejsze rejestry w architekturze IA3 (3-bitowe procesory Intela) (c.d.): - rejestr flag ZF zero flag CF carry flag SF sign flag DF direction flag - flagi mogą być ustawiane przez instrukcje porównania, np.: MOV AX, 3 // wpisz 3 do rejestru AX CMP AX, // czy AX jest równe? // nie, więc ZF jest ustawiane na 0 CMP AX, 3 // czy AX jest równe 3? // tak, więc ZF jest ustawiane na 1 CS: [IP] wskazuje na następną instrukcję do wykonania 7 8 Rejestry procesora (3/4) Rejestry procesora (4/4) najważniejsze rejestry w architekturze IA3 (3-bitowe procesory Intela) (c.d.): - flagi mogą być ustawiane przez działania arytmetyczne, np.: MOV AX, 4 SUB AX, // tutaj ZF = 0 SUB AX, // tutaj ZF = 1 najważniejsze rejestry w architekturze IA3 (3-bitowe procesory Intela) (c.d.): - SP, BP, DI, SI rejestry specjalnego przeznaczenia SP wskaźnik stosu BP wskaźnik bazowy do adresowania pośredniego SI wskaźnik źródła danych DI wskażnik docelowy dla danych - flagi mogą być używane do skoków warunkowych: MOV AX, 3 // wpisz 3 do AX SUB AX, // odejmij CMP AX, 1 // czy równe 1? JZ 0x10 // jeśli tak (ZF = 1) to // skocz 16 bajtów w przód Przykłady ES: [BP] = 3 MOVSB REP MOVSB // wpisz wartość 3 do pamięci // przepisuje jeden bajt z DS: [SI] do ES: [DI] jeśli DF = 0: SI = SI + 1 i DI = DI + 1 jeśli DF = 1: SI = SI - 1 i DI = DI - 1 // powtarza przepisywanie liczbę razy określoną // w CX

6 Pamięci w komputerze Pamięć operacyjna Pamięć operacyjna (PAO, ang. internal memory, primary storage) pamięć adresowana i dostępna bezpośrednio przez procesor zawiera program w postaci listy instrukcji dla procesora 31 3 Typy pamięci operacyjnej Random Access Memory (RAM) przechowuje aktualnie wykonywane programy, dane dla tych programów oraz wyniki ich pracy pamięć ulotna (ang. volatile): zawartość większości typów pamięci RAM jest tracona kilka sekund po zaniku napięcia zasilania niektóre typy wymagają także odświeżania (ang. memory refresh) Read-Only Memory (ROM) pamięć nieulotna (ang. non-volatile) zawiera stałe dane potrzebne do pracy urządzenia przykładowa zawartość: - procedury startowe komputera (ang. bootstrap) - próbki przebiegu w cyfrowym generatorze funkcyjnym 33 Typy pamięci RAM Pamięć statyczna (ang. Static Random Access Memory, SRAM) przerzutniki bistabilne (4-6 tranzystorów na 1 bit informacji) nie wymaga odświeżania niższa przepustowość Pamięć dynamiczna (ang. Dynamic Random Access Memory, DRAM) bity przechowywane w kondensatorach (1 tranzystor + 1 kondensator na 1 bit informacji) obecność lub brak ładunku elektrycznego wymaga odświeżania (ale to nie jest duży narzut) niższy koszt 1 bita informacji Oba typy to pamięć ulotna (tzn. dane są tracone po wyłączeniu zasilania) 34 Pamięć organizacja logiczna Zmienne ciąg komórek adres = numer komórki najmniejsza jednostka którą można zaadresować = 1 bajt kolejność bajtów (ang. endianness) little-endian: młodszy bajt pierwszy, np = * * 1 = 513 big-endian: starszy bajt pierwszy, np = 1 * 56 + * 1 = 58 adres (lokalizacja w pamięci) typ (rozmiar + sposób interpretacji zawartości pamięci) int char A int bool false int bool true int bool true identyfikator (unikalna nazwa zmiennej)

7 Dim X As Integer = Dim Y As Integer Y = 5 Y = X Zmienne Dim X As Integer = Dim Y As Integer Y = 5 Y = X Zmienne X X Y? Dim X As Integer = Dim Y As Integer Y = 5 Y = X Zmienne Dim X As Integer = Dim Y As Integer Y = 5 Y = X Zmienne X X Y 5 Y Tablice Tablica struktura danych obiekty dostępne poprzez podanie indeksu (numeru obiektu w tablicy) tablice jedno-, dwu- i więcej wymiarowe element: indeks: A B C B A B D C E A Przechowywanie pamięć komputera: jednowymiarowa tablica, w której adres wskazuje na konkretną komórkę pozycja każdego elementu tablicy w pamięci może być wyliczona na podstawie numeru elementu w tablicy 41 Reprezentacja informacji (1/4) w jaki sposób reprezentować sygnały nadchodzące z zewnątrz systemu (przykład: kody klawiszy na klawiaturze) informacja liczbowa liczby całkowite: kod binarny i U liczby rzeczywiste: reprezentacja stałopozycyjna i zmiennopozycyjna informacja tekstowa znaki: liczby interpretowane przy użyciu kodu (np. ASCII, ECBDIC, Unicode) tekst: ciąg znaków + długość lub znak końca jak wykonywać operacja na danych? 1 + = 3, ale 1 + = 1 4 7

8 informacja ilościowa - ciągła - dyskretna - zakresy wartości zbiory Reprezentacja informacji (/4) informacja jakościowa - uporządkowana (np. rozmiar: mały, średni, duży) - nieuporządkowana (zmienne nominalne, np. kształt) Reprezentacja informacji (3/4) informacja rozmyta np. liczby rozmyte (ang. fuzzy numbers) jak wykonywać operacje na takich obiektach? μ m 3 m x 1 x x 3 x 4 x Tablice Struktury Reprezentacja informacji (4/4) Reprezentacja informacji wyjściowej CPU MEM I/O ES: [BX] = 8 CS: IP = 0 00: 6 8B 07 // MOV AX, ES:[BX] 03: E7 80 // OUT 080h, AX 04: C3 // RET Grafy Aspekt czasu Miary podobieństwa i odległości AX = 41 CS: IP = 3 AX = 41 08: 41 // A 80: 41 CS: IP = Logika komputerów Logika komputerów bazuje na algebrze Boole a czyli tzw. logice zero-jedynkowej pozwala na znaczne uproszczenie sprzętu elektronicznego wartości logiczne reprezentowane przez stan elementu (np. 0V = 0, +5V = 1) Bramki logiczne (ang. logic gates) Wejście Wyjście Alternatywa (suma logiczna, OR) A B Bramki logiczne C Tablica prawdy A B C realizują elementarne operacje z algebry Boole a (AND, OR, NOT) Układy logiczne (ang. logic circuits) zbudowane z wielu bramek logicznych realizują funkcje logiczne (ang. boolean functions) mogą także wykonywać operacje arytmetyczne

9 Bramki logiczne Koniunkcja (iloczyn logiczny, AND) Negacja (NOT) Bramki logiczne A B C Tablica prawdy A B C A B Tablica prawdy A B Half adder Operacje arytmetyczne Urządzenia wejścia Urządzenie wejścia - urządzenie I/O (ang. input/output device) służy do komunikacji użytkownika z komputerem lub innym urządzeniem. Full adder A: B: Klawiatura Mysz Joystick Digitizer (tablet) Ekran dotykowy Pióro świetlne Mysz 3D Aparat fotograficzny Skaner Skaner 3D Czytnik kodów kreskowych Czytnik pasków magnetycznych Karty chipowe Wejście audio Wejście wideo S: Mysz komputerowa zasada działania Urządzenia wyjścia Mysz mechaniczna Mysz optyczna Mysz laserowa Mysz wertykalna Jak wykryć kierunek poruszania się? - para detektorów - przesunięcie o pół szerokości Urządzenia wyprowadzania danych. Monitor Drukarki uderzeniowe - igłowa - rozetkowa nie-uderzeniowe - termiczna - laserowa - atramentowa Ploter Modem Karta sieciowa Urządzenia audio Synteza głosu Robot CNC (Computer Numerical Control)

10 Drukarka atramentowa Urządzenia pamięci zewnętrznej (masowej) Drukarka atramentowa drukarka wykorzystująca do druku atrament (tusz), poprzez wystrzeliwanie malutkich kropel środka barwiącego przez mikroskopijne dysze wykonane w głowicy drukarki przechodzącej nad elementem zadrukowywanym. Rozdzielczość - wartość wyrażana w dpi (ang. Dots Per Inch punkty na cal), oznaczająca gęstość rozmieszczenia kropel, jakie może drukarka ulokować na długości i szerokości powierzchni podłoża. Przykład: 100x400 dpi czyli maksymalnie 100 kropli na cal w linii przesuwu głowicy i 400 w linii prostopadłej do ruchu głowicy, oznaczające rozdzielczość skokowego przesuwu podłoża. Najważniejsze parametry: pojemność, szybkość transmisji danych, czas dostępu, prędkość obrotowa talerzy (obr/min.) oraz MTBF. Pamięci: Karty dziurkowane, taśma papierowa Taśma magnetyczna Floppy Disk Dyski optyczne Dyski twarde Dyski SSD Taśma magnetyczna (analogowa) Dane cyfrowe zamienione na sygnał analogowy Przykładowa reprezentacja: dwie częstotliwości Odczyt: dwa filtry porównanie poziomu sygnału na wyjściu Dysk fizyczna organizacja danych Koncentryczne ścieżki na powierzchni dysku Każda ścieżka podzielona na sektory Format = układ ścieżek i sektorów na powierzchni dysku Adresowanie: cylinder, głowica, sektor (ang. cylinder, head, sector, CHS) Informacje mogą być odczytywane w dowolnej kolejności Dysk twardy (ang. hard disk, hard drive) Zamknięte w obudowie, wirujące talerze Wykonane najczęściej ze stopów aluminium Wypolerowana powierzchnia pokryta nośnikiem magnetycznym (grubości kilku mikrometrów) Głowice odczytujące/zapisujące Na każdą powierzchnię talerza dysku przypada po jednej głowicy odczytu i zapisu W stanie spoczynku głowice stykają się z talerzem blisko osi W czasie pracy głowice unoszą się dzięki sile aerodynamicznej powstałej w wyniku szybkich obrotów talerza Głowice umieszczone na ruchomych ramionach Właściwy sektor musi nadjechać pod głowicę Prędkość obrotowa: 3600, 700, 10k, 15k rpm Dysk optyczny (ang. optical disc) Dysk optyczny płaski, plastikowy krążek bity informacji zapisywane w postaci fragmentów dobrze i słabo odbijających wiązkę światła dane są zapisane sekwencyjnie na ciągłej, spiralnej ścieżce od środka dysku na zewnątrz odczyt danych następuje poprzez oświetlenie promieniem lasera Rodzaje dysków optycznych CD-ROM (ang. Compact Disc Read Only Memory) wytłoczenia na powierzchni CD-R (ang. Compact Disc Recordable) barwniki organiczne CD-RW (ang. Compact Disc ReWritable) stop metali (srebro, ind, antymon, tellur)

11 Dyski Logiczna organizacja danych Master Boot Record - program uruchomieniowy (ang. boot program) - tablica partycji (ang. partition table) Dysk logiczny / partycja - podzielony na klastry (ang. clusters) - boot sector systemu plików - tablica alokacji plików (ang. File Allocation Table, FAT), zawiera listę klastrów dla każdego z plików - katalogi 61 11

Komputer IBM PC niezależnie od modelu składa się z: Jednostki centralnej czyli właściwego komputera Monitora Klawiatury

Komputer IBM PC niezależnie od modelu składa się z: Jednostki centralnej czyli właściwego komputera Monitora Klawiatury 1976 r. Apple PC Personal Computer 1981 r. pierwszy IBM PC Komputer jest wart tyle, ile wart jest człowiek, który go wykorzystuje... Hardware sprzęt Software oprogramowanie Komputer IBM PC niezależnie

Bardziej szczegółowo

urządzenie elektroniczne służące do przetwarzania wszelkich informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego.

urządzenie elektroniczne służące do przetwarzania wszelkich informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego. Komputer (z ang. computer od łac. computare obliczać, dawne nazwy używane w Polsce: mózg elektronowy, elektroniczna maszyna cyfrowa, maszyna matematyczna) urządzenie elektroniczne służące do przetwarzania

Bardziej szczegółowo

1. Budowa komputera schemat ogólny.

1. Budowa komputera schemat ogólny. komputer budowa 1. Budowa komputera schemat ogólny. Ogólny schemat budowy komputera - Klawiatura - Mysz - Skaner - Aparat i kamera cyfrowa - Modem - Karta sieciowa Urządzenia wejściowe Pamięć operacyjna

Bardziej szczegółowo

Płyta główna (ang. motherboard) najważniejsza płyta drukowana urządzenia elektronicznego, na której zamontowano najważniejsze elementy urządzenia, umo

Płyta główna (ang. motherboard) najważniejsza płyta drukowana urządzenia elektronicznego, na której zamontowano najważniejsze elementy urządzenia, umo Zestaw komputera: 1)Płyta główna: 2)Monitor 3)Klawiatura i mysz 4)Głośniki 5) Urządzenia peryferyjne: *skaner *drukarka Płyta główna (ang. motherboard) najważniejsza płyta drukowana urządzenia elektronicznego,

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne - wykład 2 -

Technologie informacyjne - wykład 2 - Zakład Fizyki Budowli i Komputerowych Metod Projektowania Instytut Budownictwa Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska Technologie informacyjne - wykład 2 - Prowadzący: dr inż. Łukasz

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki. Michał Pazdanowski

Podstawy Informatyki. Michał Pazdanowski Podstawy Informatyki Michał Pazdanowski 30 grudnia 2006 Michał Pazdanowski 2006 2 Jednostki Informacji Bit (b)( - Binary digit - jednostka podstawowa Bajt (B)( - 8 bitów Wielokrotności: 1 kb - 1024 B 1

Bardziej szczegółowo

BUDOWA KOMPUTERA. Monika Słomian

BUDOWA KOMPUTERA. Monika Słomian BUDOWA KOMPUTERA Monika Słomian Kryteria oceniania O znam podstawowe elementy zestawu komputerowego O wiem, jakie elementy znajdują się wewnątrz komputera i jaka jest ich funkcja O potrafię wymienić przykładowe

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki JA-L i Pamięci

Podstawy Informatyki JA-L i Pamięci Podstawy Informatyki alina.momot@polsl.pl http://zti.polsl.pl/amomot/pi Plan wykładu 1 Operator elementarny Proste układy z akumulatorem Realizacja dodawania Realizacja JAL dla pojedynczego bitu 2 Parametry

Bardziej szczegółowo

Struktura i działanie jednostki centralnej

Struktura i działanie jednostki centralnej Struktura i działanie jednostki centralnej ALU Jednostka sterująca Rejestry Zadania procesora: Pobieranie rozkazów; Interpretowanie rozkazów; Pobieranie danych Przetwarzanie danych Zapisywanie danych magistrala

Bardziej szczegółowo

Wstęp do informatyki. Interfejsy, urządzenia we/wy i komunikacja. Linie magistrali

Wstęp do informatyki. Interfejsy, urządzenia we/wy i komunikacja. Linie magistrali Wstęp doinformatyki Architektura interfejsów Interfejsy, urządzenia we/wy i komunikacja Dr inż. Ignacy Pardyka Akademia Świętokrzyska Kielce, 2001 Slajd 1 Slajd 2 Magistrala Linie magistrali Sterowanie

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów. Asembler procesorów rodziny x86

Architektura komputerów. Asembler procesorów rodziny x86 Architektura komputerów Asembler procesorów rodziny x86 Architektura komputerów Asembler procesorów rodziny x86 Rozkazy mikroprocesora Rozkazy mikroprocesora 8086 można podzielić na siedem funkcjonalnych

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi komputerów. Budowa komputera. Podstawowe pojęcia

Podstawy obsługi komputerów. Budowa komputera. Podstawowe pojęcia Budowa komputera Schemat funkcjonalny i podstawowe parametry Podstawowe pojęcia Pojęcia podstawowe PC personal computer (komputer osobisty) Kompatybilność to cecha systemów komputerowych, która umoŝliwia

Bardziej szczegółowo

Budowa komputera KROK PO KROKU! Opis wszystkich części komputera w sposób zrozumiały dla nowatorów

Budowa komputera KROK PO KROKU! Opis wszystkich części komputera w sposób zrozumiały dla nowatorów Budowa komputera KROK PO KROKU! Opis wszystkich części komputera w sposób zrozumiały dla nowatorów Poszczególne podzespoły komputera 1. Monitor 2. Płyta główna 3. Procesor 4. Gniazda kontrolerów dysków

Bardziej szczegółowo

Programowanie niskopoziomowe

Programowanie niskopoziomowe Programowanie niskopoziomowe ASSEMBLER Teodora Dimitrova-Grekow http://aragorn.pb.bialystok.pl/~teodora/ Program ogólny Rok akademicki 2011/12 Systemy liczbowe, budowa komputera, procesory X86, organizacja

Bardziej szczegółowo

Komputer i urządzenia z nim współpracujące.

Komputer i urządzenia z nim współpracujące. Komputer i urządzenia z nim współpracujące. Program komputerowy Komputer maszynaelektroniczna przeznaczona do przetwarzania informacji Ogólny schemat działania komputera Podstawowe elementy komputera Większość

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Tydzień 10 Pamięć zewnętrzna Dysk magnetyczny Podstawowe urządzenie pamięci zewnętrznej. Dane zapisywane i odczytywane przy użyciu głowicy magnetycznej (cewki). Dane zapisywane

Bardziej szczegółowo

Struktura i funkcjonowanie komputera pamięć komputerowa, hierarchia pamięci pamięć podręczna. System operacyjny. Zarządzanie procesami

Struktura i funkcjonowanie komputera pamięć komputerowa, hierarchia pamięci pamięć podręczna. System operacyjny. Zarządzanie procesami Rok akademicki 2015/2016, Wykład nr 6 2/21 Plan wykładu nr 6 Informatyka 1 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr II, studia niestacjonarne I stopnia Rok akademicki 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Informatyki. Reprezentacja liczb w komputerze Arytmetyka stało- i zmiennoprzecinkowa Przechowywanie danych pliki i foldery

Wstęp do Informatyki. Reprezentacja liczb w komputerze Arytmetyka stało- i zmiennoprzecinkowa Przechowywanie danych pliki i foldery Wstęp do Informatyki Reprezentacja liczb w komputerze Arytmetyka stało- i zmiennoprzecinkowa Przechowywanie danych pliki i foldery Pozycyjne systemy liczbowe Dziesiętny system liczbowy (o podstawie 10):

Bardziej szczegółowo

LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera.

LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. 1. Ogólna budowa komputera Rys. Ogólna budowa komputera. 2. Komputer składa się z czterech głównych składników: procesor (jednostka centralna, CPU) steruje działaniem

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka urządzeń zewnętrznych

Charakterystyka urządzeń zewnętrznych Charakterystyka urządzeń zewnętrznych PAMIĘĆ OPERACYJNA MIKROPROCESOR KANAŁY WE WY Urządzenia zewnętrzne WE WY Urządzenia pamięci zewnętrznej Urządzenia transmisji danych Budowa jednostki centralnej Pamięć

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów wer. 7

Architektura komputerów wer. 7 Architektura komputerów wer. 7 Wojciech Myszka 2013-10-29 19:47:07 +0100 Karty perforowane Kalkulator IBM 601, 1931 IBM 601 kalkulator Maszyna czytała dwie liczby z karty, mnożyła je przez siebie i wynik

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna. Urządzenia techniki komputerowej

Technologia informacyjna. Urządzenia techniki komputerowej Technologia informacyjna Urządzenia techniki komputerowej System komputerowy = hardware (sprzęt) + software (oprogramowanie) Sprzęt komputerowy (ang. hardware) zasoby o specyficznej strukturze i organizacji

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na kolokwium z wykładu z Techniki Cyfrowej w roku ak. 2013/2014

Lista tematów na kolokwium z wykładu z Techniki Cyfrowej w roku ak. 2013/2014 Lista tematów na kolokwium z wykładu z Techniki Cyfrowej w roku ak. 2013/2014 Temat 1. Algebra Boole a i bramki 1). Podać przykład dowolnego prawa lub tożsamości, które jest spełnione w algebrze Boole

Bardziej szczegółowo

UTK Można stwierdzić, że wszystkie działania i operacje zachodzące w systemie są sterowane bądź inicjowane przez mikroprocesor.

UTK Można stwierdzić, że wszystkie działania i operacje zachodzące w systemie są sterowane bądź inicjowane przez mikroprocesor. Zadaniem centralnej jednostki przetwarzającej CPU (ang. Central Processing Unit), oprócz przetwarzania informacji jest sterowanie pracą pozostałych układów systemu. W skład CPU wchodzą mikroprocesor oraz

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne (3) Zdzisław Szyjewski

Technologie informacyjne (3) Zdzisław Szyjewski Technologie informacyjne (3) Zdzisław Szyjewski Technologie informacyjne Technologie pracy z komputerem Funkcje systemu operacyjnego Przykłady systemów operacyjnych Zarządzanie pamięcią Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

PAMIĘCI. Część 1. Przygotował: Ryszard Kijanka

PAMIĘCI. Część 1. Przygotował: Ryszard Kijanka PAMIĘCI Część 1 Przygotował: Ryszard Kijanka WSTĘP Pamięci półprzewodnikowe są jednym z kluczowych elementów systemów cyfrowych. Służą do przechowywania informacji w postaci cyfrowej. Liczba informacji,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe operacje arytmetyczne i logiczne dla liczb binarnych

Podstawowe operacje arytmetyczne i logiczne dla liczb binarnych 1 Podstawowe operacje arytmetyczne i logiczne dla liczb binarnych 1. Podstawowe operacje logiczne dla cyfr binarnych Jeśli cyfry 0 i 1 potraktujemy tak, jak wartości logiczne fałsz i prawda, to działanie

Bardziej szczegółowo

Podzespoły Systemu Komputerowego:

Podzespoły Systemu Komputerowego: Podzespoły Systemu Komputerowego: 1) Płyta główna- jest jednym z najważniejszych elementów komputera. To na niej znajduje się gniazdo procesora, układy sterujące, sloty i porty. Bezpośrednio na płycie

Bardziej szczegółowo

organizacja procesora 8086

organizacja procesora 8086 Systemy komputerowe Procesor 8086 - tendencji w organizacji procesora organizacja procesora 8086 " # $ " % strali " & ' ' ' ( )" % *"towego + ", -" danych. Magistrala adresowa jest 20.bitowa, co pozwala

Bardziej szczegółowo

Architektura komputera Składamy komputer

Architektura komputera Składamy komputer Architektura komputera Składamy komputer 1 Społeczeństwo informacyjne Społeczeństwo charakteryzujące się przygotowaniem i zdolnością do użytkowania systemów informatycznych, skomputeryzowane i wykorzystujące

Bardziej szczegółowo

Dane, informacja, programy. Kodowanie danych, kompresja stratna i bezstratna

Dane, informacja, programy. Kodowanie danych, kompresja stratna i bezstratna Dane, informacja, programy Kodowanie danych, kompresja stratna i bezstratna DANE Uporządkowane, zorganizowane fakty. Główne grupy danych: tekstowe (znaki alfanumeryczne, znaki specjalne) graficzne (ilustracje,

Bardziej szczegółowo

Procesory rodziny x86. Dariusz Chaberski

Procesory rodziny x86. Dariusz Chaberski Procesory rodziny x86 Dariusz Chaberski 8086 produkowany od 1978 magistrala adresowa - 20 bitów (1 MB) magistrala danych - 16 bitów wielkość instrukcji - od 1 do 6 bajtów częstotliwośc pracy od 5 MHz (IBM

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 3. Wyświetlanie i wczytywanie danych

Ćwiczenie nr 3. Wyświetlanie i wczytywanie danych Ćwiczenie nr 3 Wyświetlanie i wczytywanie danych 3.1 Wstęp Współczesne komputery przetwarzają dane zakodowane za pomocą ciągów zerojedynkowych. W szczególności przetwarzane liczby kodowane są w systemie

Bardziej szczegółowo

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek Ćwiczenia 1 Budowa komputera PC Komputer osobisty (Personal Komputer PC) komputer (stacjonarny lub przenośny) przeznaczony dla pojedynczego użytkownika do użytku domowego lub biurowego. W skład podstawowego

Bardziej szczegółowo

43 Pamięci półprzewodnikowe w technice mikroprocesorowej - rodzaje, charakterystyka, zastosowania

43 Pamięci półprzewodnikowe w technice mikroprocesorowej - rodzaje, charakterystyka, zastosowania 43 Pamięci półprzewodnikowe w technice mikroprocesorowej - rodzaje, charakterystyka, zastosowania Typy pamięci Ulotność, dynamiczna RAM, statyczna ROM, Miejsce w konstrukcji komputera, pamięć robocza RAM,

Bardziej szczegółowo

Układy arytmetyczne. Joanna Ledzińska III rok EiT AGH 2011

Układy arytmetyczne. Joanna Ledzińska III rok EiT AGH 2011 Układy arytmetyczne Joanna Ledzińska III rok EiT AGH 2011 Plan prezentacji Metody zapisu liczb ze znakiem Układy arytmetyczne: Układy dodające Półsumator Pełny sumator Półsubtraktor Pełny subtraktor Układy

Bardziej szczegółowo

Test wiedzy z UTK. Dział 1 Budowa i obsługa komputera

Test wiedzy z UTK. Dział 1 Budowa i obsługa komputera Test wiedzy z UTK Dział 1 Budowa i obsługa komputera Pytanie 1 Który z elementów nie jest niezbędny do pracy z komputerem? A. Monitor B. Klawiatura C. Jednostka centralna D. Drukarka Uzasadnienie : Jednostka

Bardziej szczegółowo

Pascal typy danych. Typy pascalowe. Zmienna i typ. Podział typów danych:

Pascal typy danych. Typy pascalowe. Zmienna i typ. Podział typów danych: Zmienna i typ Pascal typy danych Zmienna to obiekt, który może przybierać różne wartości. Typ zmiennej to zakres wartości, które może przybierać zmienna. Deklarujemy je w nagłówku poprzedzając słowem kluczowym

Bardziej szczegółowo

Pracownia Komputerowa wyk ad IV

Pracownia Komputerowa wyk ad IV Pracownia Komputerowa wykad IV dr Magdalena Posiadaa-Zezula Magdalena.Posiadala@fuw.edu.pl http://www.fuw.edu.pl/~mposiada Magdalena.Posiadala@fuw.edu.pl 1 Reprezentacje liczb i znaków Liczby: Reprezentacja

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka Informatyki budowa i zasady działania komputera

Dydaktyka Informatyki budowa i zasady działania komputera Dydaktyka Informatyki budowa i zasady działania komputera Instytut Matematyki Uniwersytet Gdański System komputerowy System komputerowy układ współdziałania dwóch składowych: szprzętu komputerowego oraz

Bardziej szczegółowo

Wykład II. Pamięci operacyjne. Studia stacjonarne Pedagogika Budowa i zasada działania komputera

Wykład II. Pamięci operacyjne. Studia stacjonarne Pedagogika Budowa i zasada działania komputera Studia stacjonarne Pedagogika Budowa i zasada działania komputera Wykład II Pamięci operacyjne 1 Część 1 Pamięci RAM 2 I. Pamięć RAM Przestrzeń adresowa pamięci Pamięć podzielona jest na słowa. Podczas

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 2. Przedmowa... 11. Wstęp... 13

Spis treúci. Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 2. Przedmowa... 11. Wstęp... 13 Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 2 Spis treúci Przedmowa... 11 Wstęp... 13 1. Urządzenia peryferyjne i układy wejścia/wyjścia... 15 Wstęp... 15 1.1. Przyczyny

Bardziej szczegółowo

4. MATERIAŁ NAUCZANIA

4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.. Architektura i zasada działania komputera 4... Materiał nauczania Aby zrozumieć zasadę działania komputera należy zrozumieć operacje wykonywane przez układy cyfrowe zarówno proste,

Bardziej szczegółowo

Który z podzespołów komputera przy wyłączonym zasilaniu przechowuje program rozpoczynający ładowanie systemu operacyjnego? A. CPU B. RAM C. ROM D.

Który z podzespołów komputera przy wyłączonym zasilaniu przechowuje program rozpoczynający ładowanie systemu operacyjnego? A. CPU B. RAM C. ROM D. 1 WERSJA X Zadanie 1 Który z podzespołów komputera przy wyłączonym zasilaniu przechowuje program rozpoczynający ładowanie systemu operacyjnego? A. CPU B. RAM C. ROM D. I/O Zadanie 2 Na podstawie nazw sygnałów

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA PROCESORA,

ARCHITEKTURA PROCESORA, ARCHITEKTURA PROCESORA, poza blokami funkcjonalnymi, to przede wszystkim: a. formaty rozkazów, b. lista rozkazów, c. rejestry dostępne programowo, d. sposoby adresowania pamięci, e. sposoby współpracy

Bardziej szczegółowo

Techniki multimedialne

Techniki multimedialne Techniki multimedialne Digitalizacja podstawą rozwoju systemów multimedialnych. Digitalizacja czyli obróbka cyfrowa oznacza przetwarzanie wszystkich typów informacji - słów, dźwięków, ilustracji, wideo

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z komputerem

Spotkanie z komputerem Lekcja 3 Spotkanie z komputerem 1. Wybrane zastosowania komputerów 2. Budowa i działanie komputera 3. Różne rodzaje komputerów 4. Urządzenia współpracujące z komputerem 1. Wybrane zastosowania komputerów

Bardziej szczegółowo

Architektura systemu komputerowego

Architektura systemu komputerowego Architektura systemu komputerowego Klawiatura 1 2 Drukarka Mysz Monitor CPU Sterownik dysku Sterownik USB Sterownik PS/2 lub USB Sterownik portu szeregowego Sterownik wideo Pamięć operacyjna Działanie

Bardziej szczegółowo

Arytmetyka liczb binarnych

Arytmetyka liczb binarnych Wartość dwójkowej liczby stałoprzecinkowej Wartość dziesiętna stałoprzecinkowej liczby binarnej Arytmetyka liczb binarnych b n-1...b 1 b 0,b -1 b -2...b -m = b n-1 2 n-1 +... + b 1 2 1 + b 0 2 0 + b -1

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne Podstawy Informatyki

Teoretyczne Podstawy Informatyki Teoretyczne Podstawy Informatyki cel zajęć Celem kształcenia jest uzyskanie umiejętności i kompetencji w zakresie budowy schematów blokowych algor ytmów oraz ocenę ich złożoności obliczeniowej w celu optymizacji

Bardziej szczegółowo

Pamięci półprzewodnikowe w oparciu o książkę : Nowoczesne pamięci. Ptc 2013/2014 13.12.2013

Pamięci półprzewodnikowe w oparciu o książkę : Nowoczesne pamięci. Ptc 2013/2014 13.12.2013 Pamięci półprzewodnikowe w oparciu o książkę : Nowoczesne pamięci półprzewodnikowe, Betty Prince, WNT Ptc 2013/2014 13.12.2013 Pamięci statyczne i dynamiczne Pamięci statyczne SRAM przechowywanie informacji

Bardziej szczegółowo

Kodowanie informacji. Kody liczbowe

Kodowanie informacji. Kody liczbowe Wykład 2 2-1 Kodowanie informacji PoniewaŜ komputer jest urządzeniem zbudowanym z układów cyfrowych, informacja przetwarzana przez niego musi być reprezentowana przy pomocy dwóch stanów - wysokiego i niskiego,

Bardziej szczegółowo

Adresowanie obiektów. Adresowanie bitów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie timerów i liczników. Adresowanie timerów

Adresowanie obiektów. Adresowanie bitów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie timerów i liczników. Adresowanie timerów Adresowanie obiektów Bit - stan pojedynczego sygnału - wejście lub wyjście dyskretne, bit pamięci Bajt - 8 bitów - wartość od -128 do +127 Słowo - 16 bitów - wartość od -32768 do 32767 -wejście lub wyjście

Bardziej szczegółowo

Języki i metodyka programowania. Reprezentacja danych w systemach komputerowych

Języki i metodyka programowania. Reprezentacja danych w systemach komputerowych Reprezentacja danych w systemach komputerowych Kod (łac. codex - spis), ciąg składników sygnału (kombinacji sygnałów elementarnych, np. kropek i kresek, impulsów prądu, symboli) oraz reguła ich przyporządkowania

Bardziej szczegółowo

Temat 2. Logiczna budowa komputera.

Temat 2. Logiczna budowa komputera. Temat 2. Logiczna budowa komputera. 01.03.2015 1. Opis i schemat logicznej budowy komputera (rys. 28.4, ilustracje budowy komputera z uwzględnieniem elementów składowych, głównych podzespołów, procesami

Bardziej szczegółowo

Budowa Mikrokomputera

Budowa Mikrokomputera Budowa Mikrokomputera Wykład z Podstaw Informatyki dla I roku BO Piotr Mika Podstawowe elementy komputera Procesor Pamięć Magistrala (2/16) Płyta główna (ang. mainboard, motherboard) płyta drukowana komputera,

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Informatyki. dr inż. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl

Wstęp do Informatyki. dr inż. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl Wstęp do Informatyki dr inż. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl Literatura 1. Brookshear, J. G. (2003). Informatyka w ogólnym zarysie. WNT, Warszawa. 3. Małecki, R. Arendt D. Bryszewski A. Krasiukianis

Bardziej szczegółowo

Podstawowe, najczęściej spotykane elementy stacjonarnego komputera osobistego klasy PC

Podstawowe, najczęściej spotykane elementy stacjonarnego komputera osobistego klasy PC Części komputera Podstawowe, najczęściej spotykane elementy stacjonarnego komputera osobistego klasy PC 3. MONITOR 1. JEDNOSTKA CENTRALNA 2. KLAWIATURA 4. MYSZKA? Komputer typu notebook Możemy tu wyróżnić

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne Technika obliczeniowa i symulacyjna Sem. 2, EiT, 2014/2015

Metody numeryczne Technika obliczeniowa i symulacyjna Sem. 2, EiT, 2014/2015 Metody numeryczne Technika obliczeniowa i symulacyjna Sem. 2, EiT, 2014/2015 1 Metody numeryczne Dział matematyki Metody rozwiązywania problemów matematycznych za pomocą operacji na liczbach. Otrzymywane

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zagadnienia na sprawdzian z wiedzy ogólnej. Linux to nazwa: A. Programu biurowego. B. Systemu operacyjnego. C. Przeglądarki internetowej.

Przykładowe zagadnienia na sprawdzian z wiedzy ogólnej. Linux to nazwa: A. Programu biurowego. B. Systemu operacyjnego. C. Przeglądarki internetowej. Przykładowe zagadnienia na sprawdzian z wiedzy ogólnej Linux to nazwa: A. Programu biurowego. B. Systemu operacyjnego. C. Przeglądarki internetowej. Przycisk RESET znajdujący się na obudowie komputera,

Bardziej szczegółowo

dr inż. Jarosław Forenc

dr inż. Jarosław Forenc Informatyka 1 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr II, studia niestacjonarne I stopnia Rok akademicki 2009/2010 Wykład nr 7 (15.05.2010) dr inż. Jarosław Forenc Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Technologie Informacyjne Wykład 3

Technologie Informacyjne Wykład 3 Technologie Informacyjne Wykład 3 Procesor i jego architektura (CISC, RISC, 32/64 bity) Systemy wieloprocesorowe Wojciech Myszka Jakub Słowiński Katedra Mechaniki i Inżynierii Materiałowej Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

Temat: Pamięci. Programowalne struktury logiczne.

Temat: Pamięci. Programowalne struktury logiczne. Temat: Pamięci. Programowalne struktury logiczne. 1. Pamięci są układami służącymi do przechowywania informacji w postaci ciągu słów bitowych. Wykonuje się jako układy o bardzo dużym stopniu scalenia w

Bardziej szczegółowo

Kod IEEE754. IEEE754 (1985) - norma dotycząca zapisu binarnego liczb zmiennopozycyjnych (pojedynczej precyzji) Liczbę binarną o postaci

Kod IEEE754. IEEE754 (1985) - norma dotycząca zapisu binarnego liczb zmiennopozycyjnych (pojedynczej precyzji) Liczbę binarną o postaci Kod IEEE754 IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE754 (1985) - norma dotycząca zapisu binarnego liczb zmiennopozycyjnych (pojedynczej precyzji) Liczbę binarną o postaci (-1) s 1.f

Bardziej szczegółowo

Procesor Intel 8086 model programisty. Arkadiusz Chrobot

Procesor Intel 8086 model programisty. Arkadiusz Chrobot Procesor Intel 8086 model programisty Arkadiusz Chrobot 5 października 2008 Spis treści 1 Wstęp 2 2 Rejestry procesora 8086 2 3 Adresowanie pamięci 4 4 Ważne elementy języka Pascal 6 1 1 Wstęp Głównym

Bardziej szczegółowo

Budowa Komputera część teoretyczna

Budowa Komputera część teoretyczna Budowa Komputera część teoretyczna Komputer PC (pesonal computer) jest to komputer przeznaczony do użytku osobistego przeznaczony do pracy w domu lub w biurach. Wyróżniamy parę typów komputerów osobistych:

Bardziej szczegółowo

Elektronika i techniki mikroprocesorowe

Elektronika i techniki mikroprocesorowe Elektronika i techniki mikroprocesorowe Technika Mikroprocesorowa Układy peryferyjne, komunikacja z uŝytkownikiem Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki Wydział Elektryczny, ul. Krzywoustego

Bardziej szczegółowo

J. Duntemann Zrozumieć Assembler Leo J. Scanlon Assembler 8086/8088/80286 S. Kruk Programowanie w Języku Assembler

J. Duntemann Zrozumieć Assembler Leo J. Scanlon Assembler 8086/8088/80286 S. Kruk Programowanie w Języku Assembler ASSEMBLER J. Duntemann Zrozumieć Assembler Leo J. Scanlon Assembler 8086/8088/80286 S. Kruk Programowanie w Języku Assembler Geneza (8086, 8088). Rejestry Adresowanie pamięci Stos Instrukcje Przerwania

Bardziej szczegółowo

Sektor. Systemy Operacyjne

Sektor. Systemy Operacyjne Sektor Sektor najmniejsza jednostka zapisu danych na dyskach twardych, dyskietkach i itp. Sektor jest zapisywany i czytany zawsze w całości. Ze względów historycznych wielkość sektora wynosi 512 bajtów.

Bardziej szczegółowo

Kodowanie informacji. Przygotował: Ryszard Kijanka

Kodowanie informacji. Przygotował: Ryszard Kijanka Kodowanie informacji Przygotował: Ryszard Kijanka Komputer jest urządzeniem służącym do przetwarzania informacji. Informacją są liczby, ale także inne obiekty, takie jak litery, wartości logiczne, obrazy

Bardziej szczegółowo

Technologie Informacyjne Wykład 2

Technologie Informacyjne Wykład 2 Technologie Informacyjne Wykład 2 Elementy systemu komputerowego Wojciech Myszka Jakub Słowiński Katedra Mechaniki i Inżynierii Materiałowej Wydział Mechaniczny Politechnika Wrocławska 15 października

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe układy scalone

Cyfrowe układy scalone Cyfrowe układy scalone Ryszard J. Barczyński, 2010 2015 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Cyfrowe układy scalone Układy cyfrowe

Bardziej szczegółowo

Podstawy Technik Informatycznych. Mariusz Stenchlik mariuszs@onet.eu www.marstenc.republika.pl www.ecdl.strefa.pl

Podstawy Technik Informatycznych. Mariusz Stenchlik mariuszs@onet.eu www.marstenc.republika.pl www.ecdl.strefa.pl Podstawy Technik Informatycznych Mariusz Stenchlik mariuszs@onet.eu www.marstenc.republika.pl www.ecdl.strefa.pl ICT Technologie Informacyjne i Komunikacyjne Platformy Komputer PC Komputer Apple Plaforma

Bardziej szczegółowo

Pracownia Komputerowa. Wyk ad I Magdalena Posiada a-zezula

Pracownia Komputerowa. Wyk ad I Magdalena Posiada a-zezula Pracownia Komputerowa Wyk ad I Magdalena Posiada a-zezula Kontakt Zak ad Cząstek i Oddzia ywań Fundamentalnych pok 4.20, Pasteura 5. http://www.fuw.edu.pl/~mposiada email: Magdalena.Posiadala@fuw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Informatyka Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 1(rok)/1(sem) Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Programowanie sterowników PLC wprowadzenie

Programowanie sterowników PLC wprowadzenie Programowanie sterowników PLC wprowadzenie Zakład Teorii Maszyn i Automatyki Katedra Podstaw Techniki Felin p.110 http://ztmia.ar.lublin.pl/sips waldemar.samociuk@up.lublin,pl Sterowniki programowalne

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. dr inż. Marcin Czajkowski. Studia podyplomowe 2015-2016. Wydział Informatyki PB

Systemy operacyjne. dr inż. Marcin Czajkowski. Studia podyplomowe 2015-2016. Wydział Informatyki PB Systemy operacyjne Studia podyplomowe 2015-2016 Wydział Informatyki PB dr inż. Marcin Czajkowski Struktury pamięci masowej Plan wykładu Pamięć RAM i ROM, pamięć podręczna (cache) i masowa Dostęp do dysku

Bardziej szczegółowo

UTK ARCHITEKTURA PROCESORÓW 80386/ Budowa procesora Struktura wewnętrzna logiczna procesora 80386

UTK ARCHITEKTURA PROCESORÓW 80386/ Budowa procesora Struktura wewnętrzna logiczna procesora 80386 Budowa procesora 80386 Struktura wewnętrzna logiczna procesora 80386 Pierwszy prawdziwy procesor 32-bitowy. Zawiera wewnętrzne 32-bitowe rejestry (omówione zostaną w modułach następnych), pozwalające przetwarzać

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 01 - Strona nr 1 ĆWICZENIE 01

Ćwiczenie 01 - Strona nr 1 ĆWICZENIE 01 ĆWICZENIE 01 Ćwiczenie 01 - Strona nr 1 Polecenie: Bez użycia narzędzi elektronicznych oraz informatycznych, wykonaj konwersje liczb z jednego systemu liczbowego (BIN, OCT, DEC, HEX) do drugiego systemu

Bardziej szczegółowo

Budowa komputera: Jednostka centralna. Klawiatura Urządzenia peryferyjne

Budowa komputera: Jednostka centralna. Klawiatura Urządzenia peryferyjne Budowa komputera: Jednostka centralna Monitor Klawiatura Urządzenia peryferyjne Płyta główna Procesor Pamięć RAM i ROM Karty rozszerzeń Obudowa Płyta główna Prostokątna płyta (serce hardwarowe komputera)

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Wstawianie spisu treści, indeksu alfabetycznego i indeksu ilustracji Wstaw > Indeksy i spisy > indeksy i spisy) Wskazówka:

Ćwiczenie Wstawianie spisu treści, indeksu alfabetycznego i indeksu ilustracji Wstaw > Indeksy i spisy > indeksy i spisy) Wskazówka: Ćwiczenie Wstawianie spisu treści, indeksu alfabetycznego i indeksu ilustracji 1. Sformatuj odpowiednio tekst pod tytułem,,wnętrze komputera : Ustaw marginesy (do lewej, do prawej, od góry, od dołu na

Bardziej szczegółowo

Sprzęt podstawowe pojęcia

Sprzęt podstawowe pojęcia Sprzęt podstawowe pojęcia Hardware sprzęt komputerowy (wszelkie urządzenia komputerowe) Komputer osobisty: PC (personal computer) mikrokomputer przeznaczony do użytku osobistego. Może to być komputer stacjonarny

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Podstawowe pojęcia. Studia stacjonarne Pedagogika Budowa i zasada działania komputera

Wykład I. Podstawowe pojęcia. Studia stacjonarne Pedagogika Budowa i zasada działania komputera Studia stacjonarne Pedagogika Budowa i zasada działania komputera Wykład I Podstawowe pojęcia 1 Część 1 Informacja cyfrowa 2 I. Informacja cyfrowa System binarny Dlaczego system binarny? Dwójkowy system

Bardziej szczegółowo

Elektronika (konspekt)

Elektronika (konspekt) Elektronika (konspekt) Franciszek Gołek (golek@ifd.uni.wroc.pl) www.pe.ifd.uni.wroc.pl Wykład 12 Podstawy elektroniki cyfrowej (kody i układy logiczne kombinacyjne) Dwa znaki wystarczają aby w układach

Bardziej szczegółowo

Bramki logiczne Podstawowe składniki wszystkich układów logicznych

Bramki logiczne Podstawowe składniki wszystkich układów logicznych Układy logiczne Bramki logiczne A B A B AND NAND A B A B OR NOR A NOT A B A B XOR NXOR A NOT A B AND NAND A B OR NOR A B XOR NXOR Podstawowe składniki wszystkich układów logicznych 2 Podstawowe tożsamości

Bardziej szczegółowo

Zasada działania pamięci RAM Pamięć operacyjna (robocza) komputera - zwana pamięcią RAM (ang. Random Access Memory - pamięć o swobodnym dostępie)

Zasada działania pamięci RAM Pamięć operacyjna (robocza) komputera - zwana pamięcią RAM (ang. Random Access Memory - pamięć o swobodnym dostępie) Zasada działania pamięci RAM Pamięć operacyjna (robocza) komputera - zwana pamięcią RAM (ang. Random Access Memory - pamięć o swobodnym dostępie) służy do przechowywania danych aktualnie przetwarzanych

Bardziej szczegółowo

Wstęp do informatyki. Pojęcie liczebności. Liczenie bez liczebników. Podstawy arytmetyki komputerowej. Cezary Bolek

Wstęp do informatyki. Pojęcie liczebności. Liczenie bez liczebników. Podstawy arytmetyki komputerowej. Cezary Bolek Wstęp do informatyki Podstawy arytmetyki komputerowej Cezary Bolek cbolek@ki.uni.lodz.pl Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania Katedra Informatyki Pojęcie liczebności Naturalna zdolność człowieka do postrzegania

Bardziej szczegółowo

Stan wysoki (H) i stan niski (L)

Stan wysoki (H) i stan niski (L) PODSTAWY Przez układy cyfrowe rozumiemy układy, w których w każdej chwili występują tylko dwa (zwykle) możliwe stany, np. tranzystor, jako element układu cyfrowego, może być albo w stanie nasycenia, albo

Bardziej szczegółowo

Dla człowieka naturalnym sposobem liczenia jest korzystanie z systemu dziesiętnego, dla komputera natomiast korzystanie z zapisu dwójkowego

Dla człowieka naturalnym sposobem liczenia jest korzystanie z systemu dziesiętnego, dla komputera natomiast korzystanie z zapisu dwójkowego Arytmetyka cyfrowa Dla człowieka naturalnym sposobem liczenia jest korzystanie z systemu dziesiętnego, dla komputera natomiast korzystanie z zapisu dwójkowego (binarnego). Zapis binarny - to system liczenia

Bardziej szczegółowo

Części komputera. Części składowe komputera: jednostka centralna urządzenia wejścia urządzenia wyjścia

Części komputera. Części składowe komputera: jednostka centralna urządzenia wejścia urządzenia wyjścia BUDOWA KOMPUTERA Komputer to: Komputer jest urządzeniem, które pobiera dane wejściowe, dokonuje na tych danych pewnych operacji lub obliczeń w określonej z góry kolejności poleceń programu, a otrzymane

Bardziej szczegółowo

PAMIĘCI. PAMIĘCI układy zdolne do przyjmowania, przechowywania i wysyłania informacji w postaci ciągów binarnych.

PAMIĘCI. PAMIĘCI układy zdolne do przyjmowania, przechowywania i wysyłania informacji w postaci ciągów binarnych. PAMIĘCI PAMIĘCI układy zdolne do przyjmowania, przechowywania i wysyłania informacji w postaci ciągów binarnych. Szybkość dostępu Rejestry Pamięć podręczna (cache) Pamięć operacyjna Hierarchia pamięci

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie pamięcią operacyjną

Zarządzanie pamięcią operacyjną SOE Systemy Operacyjne Wykład 7 Zarządzanie pamięcią operacyjną dr inż. Andrzej Wielgus Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki WEiTI PW Hierarchia pamięci czas dostępu Rejestry Pamięć podręczna koszt

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 1. Przedmowa... 9. Wstęp... 11

Spis treúci. Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 1. Przedmowa... 9. Wstęp... 11 Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 1 Spis treúci Przedmowa... 9 Wstęp... 11 1. Komputer PC od zewnątrz... 13 1.1. Elementy zestawu komputerowego... 13 1.2.

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE NISKOPOZIOMOWE

PROGRAMOWANIE NISKOPOZIOMOWE PROGRAMOWANIE NISKOPOZIOMOWE PN.01 c Dr inż. Ignacy Pardyka UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w Kielcach Rok akad. 2011/2012 c Dr inż. Ignacy Pardyka (Inf.UJK) PN.01 Rok akad. 2011/2012 1 / 27 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Systemy zapisu liczb.

Systemy zapisu liczb. Systemy zapisu liczb. Cele kształcenia: Zapoznanie z systemami zapisu liczb: dziesiętny, dwójkowy, ósemkowy, szesnastkowy. Zdobycie umiejętności wykonywania działań na liczbach w różnych systemach. Zagadnienia:

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy zapis informacji. 5 grudnia 2013 Wojciech Kucewicz 2

Cyfrowy zapis informacji. 5 grudnia 2013 Wojciech Kucewicz 2 Cyfrowy zapis informacji 5 grudnia 2013 Wojciech Kucewicz 2 Bit, Bajt, Słowo 5 grudnia 2013 Wojciech Kucewicz 3 Cyfrowy zapis informacji Bit [ang. binary digit] jest elementem zbioru dwuelementowego używanym

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH

ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH reprezentacja danych ASK.RD.01 c Dr inż. Ignacy Pardyka UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w Kielcach Rok akad. 2011/2012 c Dr inż. Ignacy Pardyka (Inf.UJK) ASK.RD.01 Rok

Bardziej szczegółowo

Budowa komputera. Magistrala. Procesor Pamięć Układy I/O

Budowa komputera. Magistrala. Procesor Pamięć Układy I/O Budowa komputera Magistrala Procesor Pamięć Układy I/O 1 Procesor to CPU (Central Processing Unit) centralny układ elektroniczny realizujący przetwarzanie informacji Zmiana stanu tranzystorów wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Naturalny kod binarny (NKB)

Naturalny kod binarny (NKB) SWB - Arytmetyka binarna - wykład 6 asz 1 Naturalny kod binarny (NKB) pozycja 7 6 5 4 3 2 1 0 wartość 2 7 2 6 2 5 2 4 2 3 2 2 2 1 2 0 wartość 128 64 32 16 8 4 2 1 bity b 7 b 6 b 5 b 4 b 3 b 2 b 1 b 0 System

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz alfanumeryczny LCD zbudowany na sterowniku HD44780

Wyświetlacz alfanumeryczny LCD zbudowany na sterowniku HD44780 Dane techniczne : Wyświetlacz alfanumeryczny LCD zbudowany na sterowniku HD44780 a) wielkość bufora znaków (DD RAM): 80 znaków (80 bajtów) b) możliwość sterowania (czyli podawania kodów znaków) za pomocą

Bardziej szczegółowo