TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TECHNOLOGIE INFORMACYJNE"

Transkrypt

1 Informacje ogólne Wykład: 10 * h TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Wprowadzenie do TI Krzysztof Michalak Egzamin: - w sesji Wprowadzenie do TI Podstawy przetwarzania danych Sieci komputerowe Technologie WWW Technologie baz danych Zastosowania w zarządzaniu Przepisanie ocen: - tylko oceny 4.0 i wyżej Literatura J.Korczak, M. Dyczkowski (red.), Informatyka ekonomiczna. Część I. Technologie Informacyjne, Wydawnictwo UE Wrocław, 009. J.Korczak, M. Dyczkowski, B. Łukasik-Makowska (red.), Informatyka ekonomiczna. Część II. Informatyzacja obiektu gospodarczego, Wydawnictwo UE Wrocław, 013. J.A. Senn, Information Technology: Principles, Practices, and Opportunities, Prentice Hall, 003. A. Nowicki (red.), Technologie informacyjne dla ekonomistów. Narzędzia.Zastosowania, Wydawnictwo UE Wrocław, 008. P. Baltzan, Business Driven Information Systems, McGraw-Hill, nd ed., 009. M. Cieciura M., Podstawy technologii informacyjnych z przykładami zastosowań, Wyd. Vizja Press&It, 006. MSDN Library Wizualizacja reguł w MineSet

2 Dane, Informacje, Wiedza Znaki: 4,,,, 5 Dane: sposób odczytania poszczególnych znaków, surowe fakty (liczba 4,5) Informacje: Wiedza: kontekst + dane (4,5 kurs PLN / EUR) informacja o kursie i to jak możemy z tej informacji skorzystać 7 8 system pozycyjny podobny do używanego na co dzień systemu dziesiętnego podstawą jest a nie 10 kolejne pozycje mają wartości odpowiadające potęgom liczby : 1,, 4, 8,, 56,, ,, , bity najbardziej i najmniej znaczące ( najmłodsze i najstarsze ) Przykład 1010 bin = [ 1 * 3 ] + [ 0 * ] + [ 1 * 1 ] + [ 0 * 0 ] = [ 1 * 8 ] + [ 0 * 4 ] + [ 1 * ] + [ 0 * 1 ] = 10 dec Kod uzupełnień do dwóch (U, ang. two s complement) podobny do zwykłego kodu binarnego waga najstarszego bitu jest brana ze znakiem - na n bitach można zapisać liczby z przedziału [- n-1, n-1 1] najstarszy bit jest bitem znaku, jeśli jest równy 1, to liczba jest ujemna zaleta: operacje arytmetyczne takie same niezależnie od znaku Przykład 1010 bin = [ 1 * - 3 ] + [ 0 * ] + [ 1 * 1 ] + [ 0 * 0 ] = [ 1 * -8 ] + [ 0 * 4 ] + [ 1 * ] + [ 0 * 1 ] = -6 dec 9 10 Bit (od ang. binary digit, cyfra binarna) przyjmuje wartość 0 lub 1 łatwa realizacja sprzętowa (przepływ prądu lub jego brak, niższe lub wyższe napięcie, dwie różne częstotliwości, itp.) Bajt (ang. byte) zazwyczaj: 8 bitów (tzw. oktet) historycznie: liczba bitów używanych do zakodowania jednego znaku najmniejsza adresowalna jednostka pamięci w większości systemów komputerowych wartości binarne od do wartości dziesiętne od 0 do 55 (bez znaku) lub -18 do 17 (ze znakiem) Słowo (ang. word) ciąg bitów przetwarzany jako jednostka w danej architekturze najczęściej 16, 3 lub 64 bity (ale spotyka się też inne wielkości słowa) pojęcie młodszy i starszy bajt podobnie jak w przypadku bitów 11 1

3 Większe jednostki liczby 16-bitowe (typ short, ale w niektórych językach także int albo word) wartości z przedziału [0, ] (bez znaku) lub [-3 768, 3 767] (ze znakiem) liczby 3-bitowe (typ int, ale w niektórych językach także long lub dword) wartości z przedziału [0, ] (bez znaku) lub [ , ] (ze znakiem) Jak reprezentować liczby rzeczywiste? Liczba całkowita * skala Reprezentacja stałopozycyjna dziesiętnie: (dec) = 1 * 10 + * * * * 10 - binarnie: (bin) = 1 * + 0 * * * * - = 5.75 (dec) liczby 64-bitowe (typ long, ale w niektórych językach także long long lub qword) wartości z przedziału [0, ] (bez znaku) lub [ , ] (ze znakiem) Jak reprezentować liczby rzeczywiste? Jak reprezentować liczby rzeczywiste? Reprezentacja zmiennopozycyjna Liczby skończone ( 1) s 1.c b q q0 s znak (0 lub 1) b podstawa systemu ( lub 10) c część ułamkowa (mantysa) q wykładnik q0 korekta wykładnika Reprezentacja zmiennopozycyjna Zero q = 0 Nieskończoności q = 11 11, c = 0 +inf (s = 0) -inf (s = 1) ( 1) s 1.c b q q0 15 Wartość nieliczbowa (ang. Not-a-Number, NaN) q = 11 11, c <> 0 wartość nieokreślona, lub niemożliwa do do reprezentowania, np. 5 / 0, sqrt(-) 16 Technologia informacyjna, TI (ang. Information Technology, IT) Komputer połączenie obliczeń (ang. computing) i telekomunikacji tworzenie, pozyskiwanie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie informacji procesy, oprogramowanie, systemy informacyjne, sprzęt komputerowy, języki programowania, dane dane: numeryczne, tekstowe, głosowe, wizualne Komputer jest urządzeniem przetwarzającym dane według listy instrukcji. Urządzenia peryferyjne wykonują pomocniczefunkcje w systemie komputerowym Urządzenia peryferyjne można podzielić na: Urządzenia wejściowe Urządzenia wyjściowe Urządzenia do przechowywania danych CPU

4 to też komputery... Rozwój technologii komputerowej Istotne czynniki: niezawodność rozmiar szybkość wydajność koszt 19 0 Generacje komputerów Umowny podział komputerów cyfrowych, zależnie od zastosowanej technologii I generacja, <1950 na lampach elektronowych II generacja, koniec lat 50 na tranzystorach III generacja, początek lat 60 na układach scalonych małej i średniej skali integracji IV generacja, od 1975 na układach scalonych wielkiej skali integracji Architektura komputera wg von Neumanna Zaproponowana w 1945 roku Najważniejsze cechy komputer wykonuje program przechowywany w pamięci sekwencyjne wykonanie rozkazów wchodzących w skład programu komputer może wykonywać różne programy bez konieczności fizycznej modyfikacji Czasami wyróżniane są także generacja 0 (np. komputery oparte o przekaźniki), oraz 5 generacja technologie rozwojowe) 1 Architektura komputera wg von Neumanna Najważniejsze elementy (1/) procesor = jednostka arytmetyczno logiczna (ALU) + jednostka sterująca ALU: wykonuje obliczenia, operacje logiczne, itp. jednostka sterująca: pobiera instrukcje z pamięci i sekwencyjnie je przetwarza pamięć przechowuje program i dane Architektura komputera wg von Neumanna Najważniejsze elementy (/) urządzenia wejścia/wyjścia służą do komunikacji komputera z otoczeniem szyna adresowa umożliwia wskazanie adresu w pamięci lub portu WE/WY szyna danych służy do przesyłania danych do i z pamięci i urządzeń WE/WY szyna sterująca określa kiedy dane są gotowe, kierunek przesyłu danych, itp

5 Procesor (CPU) Procesor (ang. Central Processing Unit, CPU) urządzenie cyfrowe wykonuje bardzo szybko ciąg prostych operacji (rozkazów) pobiera ciąg rozkazów (program) z pamięci jest podzielony na część arytmetyczno-logiczną (ALU), czyli układ, który wykonuje obliczenia oraz część sterującą Procesory pomocnicze koprocesory arytmetyczne obrazu (GPU) dźwięku symulacji fizycznych Struktura funkcjonalna procesora Najważniejsze elementy procesora zespół rejestrów do przechowywania danych i wyników jednostka arytmetyczno-logiczna do wykonywania operacji obliczeniowych na danych układ sterujący przebiegiem wykonywania programu 5 6 Rejestry procesora (1/4) Rejestry procesora (/4) przechowują dane, argumenty i wyniki działań najważniejsze rejestry w architekturze IA3 (3-bitowe procesory Intela): - IP wskaźnik instrukcji (ang. instruction pointer) - AX, BX, CX, DX rejestry ogólnego przeznaczenia - CS, DS, ES, SS rejestry segmentowe CS segment kodu DS segment danych SS segment stosu najważniejsze rejestry w architekturze IA3 (3-bitowe procesory Intela) (c.d.): - rejestr flag ZF zero flag CF carry flag SF sign flag DF direction flag - flagi mogą być ustawiane przez instrukcje porównania, np.: MOV AX, 3 // wpisz 3 do rejestru AX CMP AX, // czy AX jest równe? // nie, więc ZF jest ustawiane na 0 CMP AX, 3 // czy AX jest równe 3? // tak, więc ZF jest ustawiane na 1 CS: [IP] wskazuje na następną instrukcję do wykonania 7 8 Rejestry procesora (3/4) Rejestry procesora (4/4) najważniejsze rejestry w architekturze IA3 (3-bitowe procesory Intela) (c.d.): - flagi mogą być ustawiane przez działania arytmetyczne, np.: MOV AX, 4 SUB AX, // tutaj ZF = 0 SUB AX, // tutaj ZF = 1 najważniejsze rejestry w architekturze IA3 (3-bitowe procesory Intela) (c.d.): - SP, BP, DI, SI rejestry specjalnego przeznaczenia SP wskaźnik stosu BP wskaźnik bazowy do adresowania pośredniego SI wskaźnik źródła danych DI wskażnik docelowy dla danych - flagi mogą być używane do skoków warunkowych: MOV AX, 3 // wpisz 3 do AX SUB AX, // odejmij CMP AX, 1 // czy równe 1? JZ 0x10 // jeśli tak (ZF = 1) to // skocz 16 bajtów w przód Przykłady ES: [BP] = 3 MOVSB REP MOVSB // wpisz wartość 3 do pamięci // przepisuje jeden bajt z DS: [SI] do ES: [DI] jeśli DF = 0: SI = SI + 1 i DI = DI + 1 jeśli DF = 1: SI = SI - 1 i DI = DI - 1 // powtarza przepisywanie liczbę razy określoną // w CX

6 Pamięci w komputerze Pamięć operacyjna Pamięć operacyjna (PAO, ang. internal memory, primary storage) pamięć adresowana i dostępna bezpośrednio przez procesor zawiera program w postaci listy instrukcji dla procesora 31 3 Typy pamięci operacyjnej Random Access Memory (RAM) przechowuje aktualnie wykonywane programy, dane dla tych programów oraz wyniki ich pracy pamięć ulotna (ang. volatile): zawartość większości typów pamięci RAM jest tracona kilka sekund po zaniku napięcia zasilania niektóre typy wymagają także odświeżania (ang. memory refresh) Read-Only Memory (ROM) pamięć nieulotna (ang. non-volatile) zawiera stałe dane potrzebne do pracy urządzenia przykładowa zawartość: - procedury startowe komputera (ang. bootstrap) - próbki przebiegu w cyfrowym generatorze funkcyjnym 33 Typy pamięci RAM Pamięć statyczna (ang. Static Random Access Memory, SRAM) przerzutniki bistabilne (4-6 tranzystorów na 1 bit informacji) nie wymaga odświeżania niższa przepustowość Pamięć dynamiczna (ang. Dynamic Random Access Memory, DRAM) bity przechowywane w kondensatorach (1 tranzystor + 1 kondensator na 1 bit informacji) obecność lub brak ładunku elektrycznego wymaga odświeżania (ale to nie jest duży narzut) niższy koszt 1 bita informacji Oba typy to pamięć ulotna (tzn. dane są tracone po wyłączeniu zasilania) 34 Pamięć organizacja logiczna Zmienne ciąg komórek adres = numer komórki najmniejsza jednostka którą można zaadresować = 1 bajt kolejność bajtów (ang. endianness) little-endian: młodszy bajt pierwszy, np = * * 1 = 513 big-endian: starszy bajt pierwszy, np = 1 * 56 + * 1 = 58 adres (lokalizacja w pamięci) typ (rozmiar + sposób interpretacji zawartości pamięci) int char A int bool false int bool true int bool true identyfikator (unikalna nazwa zmiennej)

7 Dim X As Integer = Dim Y As Integer Y = 5 Y = X Zmienne Dim X As Integer = Dim Y As Integer Y = 5 Y = X Zmienne X X Y? Dim X As Integer = Dim Y As Integer Y = 5 Y = X Zmienne Dim X As Integer = Dim Y As Integer Y = 5 Y = X Zmienne X X Y 5 Y Tablice Tablica struktura danych obiekty dostępne poprzez podanie indeksu (numeru obiektu w tablicy) tablice jedno-, dwu- i więcej wymiarowe element: indeks: A B C B A B D C E A Przechowywanie pamięć komputera: jednowymiarowa tablica, w której adres wskazuje na konkretną komórkę pozycja każdego elementu tablicy w pamięci może być wyliczona na podstawie numeru elementu w tablicy 41 Reprezentacja informacji (1/4) w jaki sposób reprezentować sygnały nadchodzące z zewnątrz systemu (przykład: kody klawiszy na klawiaturze) informacja liczbowa liczby całkowite: kod binarny i U liczby rzeczywiste: reprezentacja stałopozycyjna i zmiennopozycyjna informacja tekstowa znaki: liczby interpretowane przy użyciu kodu (np. ASCII, ECBDIC, Unicode) tekst: ciąg znaków + długość lub znak końca jak wykonywać operacja na danych? 1 + = 3, ale 1 + = 1 4 7

8 informacja ilościowa - ciągła - dyskretna - zakresy wartości zbiory Reprezentacja informacji (/4) informacja jakościowa - uporządkowana (np. rozmiar: mały, średni, duży) - nieuporządkowana (zmienne nominalne, np. kształt) Reprezentacja informacji (3/4) informacja rozmyta np. liczby rozmyte (ang. fuzzy numbers) jak wykonywać operacje na takich obiektach? μ m 3 m x 1 x x 3 x 4 x Tablice Struktury Reprezentacja informacji (4/4) Reprezentacja informacji wyjściowej CPU MEM I/O ES: [BX] = 8 CS: IP = 0 00: 6 8B 07 // MOV AX, ES:[BX] 03: E7 80 // OUT 080h, AX 04: C3 // RET Grafy Aspekt czasu Miary podobieństwa i odległości AX = 41 CS: IP = 3 AX = 41 08: 41 // A 80: 41 CS: IP = Logika komputerów Logika komputerów bazuje na algebrze Boole a czyli tzw. logice zero-jedynkowej pozwala na znaczne uproszczenie sprzętu elektronicznego wartości logiczne reprezentowane przez stan elementu (np. 0V = 0, +5V = 1) Bramki logiczne (ang. logic gates) Wejście Wyjście Alternatywa (suma logiczna, OR) A B Bramki logiczne C Tablica prawdy A B C realizują elementarne operacje z algebry Boole a (AND, OR, NOT) Układy logiczne (ang. logic circuits) zbudowane z wielu bramek logicznych realizują funkcje logiczne (ang. boolean functions) mogą także wykonywać operacje arytmetyczne

9 Bramki logiczne Koniunkcja (iloczyn logiczny, AND) Negacja (NOT) Bramki logiczne A B C Tablica prawdy A B C A B Tablica prawdy A B Half adder Operacje arytmetyczne Urządzenia wejścia Urządzenie wejścia - urządzenie I/O (ang. input/output device) służy do komunikacji użytkownika z komputerem lub innym urządzeniem. Full adder A: B: Klawiatura Mysz Joystick Digitizer (tablet) Ekran dotykowy Pióro świetlne Mysz 3D Aparat fotograficzny Skaner Skaner 3D Czytnik kodów kreskowych Czytnik pasków magnetycznych Karty chipowe Wejście audio Wejście wideo S: Mysz komputerowa zasada działania Urządzenia wyjścia Mysz mechaniczna Mysz optyczna Mysz laserowa Mysz wertykalna Jak wykryć kierunek poruszania się? - para detektorów - przesunięcie o pół szerokości Urządzenia wyprowadzania danych. Monitor Drukarki uderzeniowe - igłowa - rozetkowa nie-uderzeniowe - termiczna - laserowa - atramentowa Ploter Modem Karta sieciowa Urządzenia audio Synteza głosu Robot CNC (Computer Numerical Control)

10 Drukarka atramentowa Urządzenia pamięci zewnętrznej (masowej) Drukarka atramentowa drukarka wykorzystująca do druku atrament (tusz), poprzez wystrzeliwanie malutkich kropel środka barwiącego przez mikroskopijne dysze wykonane w głowicy drukarki przechodzącej nad elementem zadrukowywanym. Rozdzielczość - wartość wyrażana w dpi (ang. Dots Per Inch punkty na cal), oznaczająca gęstość rozmieszczenia kropel, jakie może drukarka ulokować na długości i szerokości powierzchni podłoża. Przykład: 100x400 dpi czyli maksymalnie 100 kropli na cal w linii przesuwu głowicy i 400 w linii prostopadłej do ruchu głowicy, oznaczające rozdzielczość skokowego przesuwu podłoża. Najważniejsze parametry: pojemność, szybkość transmisji danych, czas dostępu, prędkość obrotowa talerzy (obr/min.) oraz MTBF. Pamięci: Karty dziurkowane, taśma papierowa Taśma magnetyczna Floppy Disk Dyski optyczne Dyski twarde Dyski SSD Taśma magnetyczna (analogowa) Dane cyfrowe zamienione na sygnał analogowy Przykładowa reprezentacja: dwie częstotliwości Odczyt: dwa filtry porównanie poziomu sygnału na wyjściu Dysk fizyczna organizacja danych Koncentryczne ścieżki na powierzchni dysku Każda ścieżka podzielona na sektory Format = układ ścieżek i sektorów na powierzchni dysku Adresowanie: cylinder, głowica, sektor (ang. cylinder, head, sector, CHS) Informacje mogą być odczytywane w dowolnej kolejności Dysk twardy (ang. hard disk, hard drive) Zamknięte w obudowie, wirujące talerze Wykonane najczęściej ze stopów aluminium Wypolerowana powierzchnia pokryta nośnikiem magnetycznym (grubości kilku mikrometrów) Głowice odczytujące/zapisujące Na każdą powierzchnię talerza dysku przypada po jednej głowicy odczytu i zapisu W stanie spoczynku głowice stykają się z talerzem blisko osi W czasie pracy głowice unoszą się dzięki sile aerodynamicznej powstałej w wyniku szybkich obrotów talerza Głowice umieszczone na ruchomych ramionach Właściwy sektor musi nadjechać pod głowicę Prędkość obrotowa: 3600, 700, 10k, 15k rpm Dysk optyczny (ang. optical disc) Dysk optyczny płaski, plastikowy krążek bity informacji zapisywane w postaci fragmentów dobrze i słabo odbijających wiązkę światła dane są zapisane sekwencyjnie na ciągłej, spiralnej ścieżce od środka dysku na zewnątrz odczyt danych następuje poprzez oświetlenie promieniem lasera Rodzaje dysków optycznych CD-ROM (ang. Compact Disc Read Only Memory) wytłoczenia na powierzchni CD-R (ang. Compact Disc Recordable) barwniki organiczne CD-RW (ang. Compact Disc ReWritable) stop metali (srebro, ind, antymon, tellur)

11 Dyski Logiczna organizacja danych Master Boot Record - program uruchomieniowy (ang. boot program) - tablica partycji (ang. partition table) Dysk logiczny / partycja - podzielony na klastry (ang. clusters) - boot sector systemu plików - tablica alokacji plików (ang. File Allocation Table, FAT), zawiera listę klastrów dla każdego z plików - katalogi 61 11

urządzenie elektroniczne służące do przetwarzania wszelkich informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego.

urządzenie elektroniczne służące do przetwarzania wszelkich informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego. Komputer (z ang. computer od łac. computare obliczać, dawne nazwy używane w Polsce: mózg elektronowy, elektroniczna maszyna cyfrowa, maszyna matematyczna) urządzenie elektroniczne służące do przetwarzania

Bardziej szczegółowo

1. Budowa komputera schemat ogólny.

1. Budowa komputera schemat ogólny. komputer budowa 1. Budowa komputera schemat ogólny. Ogólny schemat budowy komputera - Klawiatura - Mysz - Skaner - Aparat i kamera cyfrowa - Modem - Karta sieciowa Urządzenia wejściowe Pamięć operacyjna

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne - wykład 2 -

Technologie informacyjne - wykład 2 - Zakład Fizyki Budowli i Komputerowych Metod Projektowania Instytut Budownictwa Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska Technologie informacyjne - wykład 2 - Prowadzący: dr inż. Łukasz

Bardziej szczegółowo

BUDOWA KOMPUTERA. Monika Słomian

BUDOWA KOMPUTERA. Monika Słomian BUDOWA KOMPUTERA Monika Słomian Kryteria oceniania O znam podstawowe elementy zestawu komputerowego O wiem, jakie elementy znajdują się wewnątrz komputera i jaka jest ich funkcja O potrafię wymienić przykładowe

Bardziej szczegółowo

Struktura i działanie jednostki centralnej

Struktura i działanie jednostki centralnej Struktura i działanie jednostki centralnej ALU Jednostka sterująca Rejestry Zadania procesora: Pobieranie rozkazów; Interpretowanie rozkazów; Pobieranie danych Przetwarzanie danych Zapisywanie danych magistrala

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów. Asembler procesorów rodziny x86

Architektura komputerów. Asembler procesorów rodziny x86 Architektura komputerów Asembler procesorów rodziny x86 Architektura komputerów Asembler procesorów rodziny x86 Rozkazy mikroprocesora Rozkazy mikroprocesora 8086 można podzielić na siedem funkcjonalnych

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi komputerów. Budowa komputera. Podstawowe pojęcia

Podstawy obsługi komputerów. Budowa komputera. Podstawowe pojęcia Budowa komputera Schemat funkcjonalny i podstawowe parametry Podstawowe pojęcia Pojęcia podstawowe PC personal computer (komputer osobisty) Kompatybilność to cecha systemów komputerowych, która umoŝliwia

Bardziej szczegółowo

Budowa komputera KROK PO KROKU! Opis wszystkich części komputera w sposób zrozumiały dla nowatorów

Budowa komputera KROK PO KROKU! Opis wszystkich części komputera w sposób zrozumiały dla nowatorów Budowa komputera KROK PO KROKU! Opis wszystkich części komputera w sposób zrozumiały dla nowatorów Poszczególne podzespoły komputera 1. Monitor 2. Płyta główna 3. Procesor 4. Gniazda kontrolerów dysków

Bardziej szczegółowo

Programowanie niskopoziomowe

Programowanie niskopoziomowe Programowanie niskopoziomowe ASSEMBLER Teodora Dimitrova-Grekow http://aragorn.pb.bialystok.pl/~teodora/ Program ogólny Rok akademicki 2011/12 Systemy liczbowe, budowa komputera, procesory X86, organizacja

Bardziej szczegółowo

LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera.

LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. 1. Ogólna budowa komputera Rys. Ogólna budowa komputera. 2. Komputer składa się z czterech głównych składników: procesor (jednostka centralna, CPU) steruje działaniem

Bardziej szczegółowo

Struktura i funkcjonowanie komputera pamięć komputerowa, hierarchia pamięci pamięć podręczna. System operacyjny. Zarządzanie procesami

Struktura i funkcjonowanie komputera pamięć komputerowa, hierarchia pamięci pamięć podręczna. System operacyjny. Zarządzanie procesami Rok akademicki 2015/2016, Wykład nr 6 2/21 Plan wykładu nr 6 Informatyka 1 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr II, studia niestacjonarne I stopnia Rok akademicki 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Tydzień 10 Pamięć zewnętrzna Dysk magnetyczny Podstawowe urządzenie pamięci zewnętrznej. Dane zapisywane i odczytywane przy użyciu głowicy magnetycznej (cewki). Dane zapisywane

Bardziej szczegółowo

Podstawowe operacje arytmetyczne i logiczne dla liczb binarnych

Podstawowe operacje arytmetyczne i logiczne dla liczb binarnych 1 Podstawowe operacje arytmetyczne i logiczne dla liczb binarnych 1. Podstawowe operacje logiczne dla cyfr binarnych Jeśli cyfry 0 i 1 potraktujemy tak, jak wartości logiczne fałsz i prawda, to działanie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka urządzeń zewnętrznych

Charakterystyka urządzeń zewnętrznych Charakterystyka urządzeń zewnętrznych PAMIĘĆ OPERACYJNA MIKROPROCESOR KANAŁY WE WY Urządzenia zewnętrzne WE WY Urządzenia pamięci zewnętrznej Urządzenia transmisji danych Budowa jednostki centralnej Pamięć

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne (3) Zdzisław Szyjewski

Technologie informacyjne (3) Zdzisław Szyjewski Technologie informacyjne (3) Zdzisław Szyjewski Technologie informacyjne Technologie pracy z komputerem Funkcje systemu operacyjnego Przykłady systemów operacyjnych Zarządzanie pamięcią Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów wer. 7

Architektura komputerów wer. 7 Architektura komputerów wer. 7 Wojciech Myszka 2013-10-29 19:47:07 +0100 Karty perforowane Kalkulator IBM 601, 1931 IBM 601 kalkulator Maszyna czytała dwie liczby z karty, mnożyła je przez siebie i wynik

Bardziej szczegółowo

Dane, informacja, programy. Kodowanie danych, kompresja stratna i bezstratna

Dane, informacja, programy. Kodowanie danych, kompresja stratna i bezstratna Dane, informacja, programy Kodowanie danych, kompresja stratna i bezstratna DANE Uporządkowane, zorganizowane fakty. Główne grupy danych: tekstowe (znaki alfanumeryczne, znaki specjalne) graficzne (ilustracje,

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na kolokwium z wykładu z Techniki Cyfrowej w roku ak. 2013/2014

Lista tematów na kolokwium z wykładu z Techniki Cyfrowej w roku ak. 2013/2014 Lista tematów na kolokwium z wykładu z Techniki Cyfrowej w roku ak. 2013/2014 Temat 1. Algebra Boole a i bramki 1). Podać przykład dowolnego prawa lub tożsamości, które jest spełnione w algebrze Boole

Bardziej szczegółowo

Pascal typy danych. Typy pascalowe. Zmienna i typ. Podział typów danych:

Pascal typy danych. Typy pascalowe. Zmienna i typ. Podział typów danych: Zmienna i typ Pascal typy danych Zmienna to obiekt, który może przybierać różne wartości. Typ zmiennej to zakres wartości, które może przybierać zmienna. Deklarujemy je w nagłówku poprzedzając słowem kluczowym

Bardziej szczegółowo

Procesory rodziny x86. Dariusz Chaberski

Procesory rodziny x86. Dariusz Chaberski Procesory rodziny x86 Dariusz Chaberski 8086 produkowany od 1978 magistrala adresowa - 20 bitów (1 MB) magistrala danych - 16 bitów wielkość instrukcji - od 1 do 6 bajtów częstotliwośc pracy od 5 MHz (IBM

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 3. Wyświetlanie i wczytywanie danych

Ćwiczenie nr 3. Wyświetlanie i wczytywanie danych Ćwiczenie nr 3 Wyświetlanie i wczytywanie danych 3.1 Wstęp Współczesne komputery przetwarzają dane zakodowane za pomocą ciągów zerojedynkowych. W szczególności przetwarzane liczby kodowane są w systemie

Bardziej szczegółowo

Podzespoły Systemu Komputerowego:

Podzespoły Systemu Komputerowego: Podzespoły Systemu Komputerowego: 1) Płyta główna- jest jednym z najważniejszych elementów komputera. To na niej znajduje się gniazdo procesora, układy sterujące, sloty i porty. Bezpośrednio na płycie

Bardziej szczegółowo

43 Pamięci półprzewodnikowe w technice mikroprocesorowej - rodzaje, charakterystyka, zastosowania

43 Pamięci półprzewodnikowe w technice mikroprocesorowej - rodzaje, charakterystyka, zastosowania 43 Pamięci półprzewodnikowe w technice mikroprocesorowej - rodzaje, charakterystyka, zastosowania Typy pamięci Ulotność, dynamiczna RAM, statyczna ROM, Miejsce w konstrukcji komputera, pamięć robocza RAM,

Bardziej szczegółowo

Pracownia Komputerowa wyk ad IV

Pracownia Komputerowa wyk ad IV Pracownia Komputerowa wykad IV dr Magdalena Posiadaa-Zezula Magdalena.Posiadala@fuw.edu.pl http://www.fuw.edu.pl/~mposiada Magdalena.Posiadala@fuw.edu.pl 1 Reprezentacje liczb i znaków Liczby: Reprezentacja

Bardziej szczegółowo

Test wiedzy z UTK. Dział 1 Budowa i obsługa komputera

Test wiedzy z UTK. Dział 1 Budowa i obsługa komputera Test wiedzy z UTK Dział 1 Budowa i obsługa komputera Pytanie 1 Który z elementów nie jest niezbędny do pracy z komputerem? A. Monitor B. Klawiatura C. Jednostka centralna D. Drukarka Uzasadnienie : Jednostka

Bardziej szczegółowo

Techniki multimedialne

Techniki multimedialne Techniki multimedialne Digitalizacja podstawą rozwoju systemów multimedialnych. Digitalizacja czyli obróbka cyfrowa oznacza przetwarzanie wszystkich typów informacji - słów, dźwięków, ilustracji, wideo

Bardziej szczegółowo

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek Ćwiczenia 1 Budowa komputera PC Komputer osobisty (Personal Komputer PC) komputer (stacjonarny lub przenośny) przeznaczony dla pojedynczego użytkownika do użytku domowego lub biurowego. W skład podstawowego

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 2. Przedmowa... 11. Wstęp... 13

Spis treúci. Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 2. Przedmowa... 11. Wstęp... 13 Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 2 Spis treúci Przedmowa... 11 Wstęp... 13 1. Urządzenia peryferyjne i układy wejścia/wyjścia... 15 Wstęp... 15 1.1. Przyczyny

Bardziej szczegółowo

Adresowanie obiektów. Adresowanie bitów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie timerów i liczników. Adresowanie timerów

Adresowanie obiektów. Adresowanie bitów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie timerów i liczników. Adresowanie timerów Adresowanie obiektów Bit - stan pojedynczego sygnału - wejście lub wyjście dyskretne, bit pamięci Bajt - 8 bitów - wartość od -128 do +127 Słowo - 16 bitów - wartość od -32768 do 32767 -wejście lub wyjście

Bardziej szczegółowo

Języki i metodyka programowania. Reprezentacja danych w systemach komputerowych

Języki i metodyka programowania. Reprezentacja danych w systemach komputerowych Reprezentacja danych w systemach komputerowych Kod (łac. codex - spis), ciąg składników sygnału (kombinacji sygnałów elementarnych, np. kropek i kresek, impulsów prądu, symboli) oraz reguła ich przyporządkowania

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z komputerem

Spotkanie z komputerem Lekcja 3 Spotkanie z komputerem 1. Wybrane zastosowania komputerów 2. Budowa i działanie komputera 3. Różne rodzaje komputerów 4. Urządzenia współpracujące z komputerem 1. Wybrane zastosowania komputerów

Bardziej szczegółowo

Wykład II. Pamięci operacyjne. Studia stacjonarne Pedagogika Budowa i zasada działania komputera

Wykład II. Pamięci operacyjne. Studia stacjonarne Pedagogika Budowa i zasada działania komputera Studia stacjonarne Pedagogika Budowa i zasada działania komputera Wykład II Pamięci operacyjne 1 Część 1 Pamięci RAM 2 I. Pamięć RAM Przestrzeń adresowa pamięci Pamięć podzielona jest na słowa. Podczas

Bardziej szczegółowo

Pamięci półprzewodnikowe w oparciu o książkę : Nowoczesne pamięci. Ptc 2013/2014 13.12.2013

Pamięci półprzewodnikowe w oparciu o książkę : Nowoczesne pamięci. Ptc 2013/2014 13.12.2013 Pamięci półprzewodnikowe w oparciu o książkę : Nowoczesne pamięci półprzewodnikowe, Betty Prince, WNT Ptc 2013/2014 13.12.2013 Pamięci statyczne i dynamiczne Pamięci statyczne SRAM przechowywanie informacji

Bardziej szczegółowo

Architektura systemu komputerowego

Architektura systemu komputerowego Architektura systemu komputerowego Klawiatura 1 2 Drukarka Mysz Monitor CPU Sterownik dysku Sterownik USB Sterownik PS/2 lub USB Sterownik portu szeregowego Sterownik wideo Pamięć operacyjna Działanie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe, najczęściej spotykane elementy stacjonarnego komputera osobistego klasy PC

Podstawowe, najczęściej spotykane elementy stacjonarnego komputera osobistego klasy PC Części komputera Podstawowe, najczęściej spotykane elementy stacjonarnego komputera osobistego klasy PC 3. MONITOR 1. JEDNOSTKA CENTRALNA 2. KLAWIATURA 4. MYSZKA? Komputer typu notebook Możemy tu wyróżnić

Bardziej szczegółowo

Temat 2. Logiczna budowa komputera.

Temat 2. Logiczna budowa komputera. Temat 2. Logiczna budowa komputera. 01.03.2015 1. Opis i schemat logicznej budowy komputera (rys. 28.4, ilustracje budowy komputera z uwzględnieniem elementów składowych, głównych podzespołów, procesami

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Informatyki. dr inż. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl

Wstęp do Informatyki. dr inż. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl Wstęp do Informatyki dr inż. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl Literatura 1. Brookshear, J. G. (2003). Informatyka w ogólnym zarysie. WNT, Warszawa. 3. Małecki, R. Arendt D. Bryszewski A. Krasiukianis

Bardziej szczegółowo

Temat: Pamięci. Programowalne struktury logiczne.

Temat: Pamięci. Programowalne struktury logiczne. Temat: Pamięci. Programowalne struktury logiczne. 1. Pamięci są układami służącymi do przechowywania informacji w postaci ciągu słów bitowych. Wykonuje się jako układy o bardzo dużym stopniu scalenia w

Bardziej szczegółowo

Programowanie sterowników PLC wprowadzenie

Programowanie sterowników PLC wprowadzenie Programowanie sterowników PLC wprowadzenie Zakład Teorii Maszyn i Automatyki Katedra Podstaw Techniki Felin p.110 http://ztmia.ar.lublin.pl/sips waldemar.samociuk@up.lublin,pl Sterowniki programowalne

Bardziej szczegółowo

Budowa Komputera część teoretyczna

Budowa Komputera część teoretyczna Budowa Komputera część teoretyczna Komputer PC (pesonal computer) jest to komputer przeznaczony do użytku osobistego przeznaczony do pracy w domu lub w biurach. Wyróżniamy parę typów komputerów osobistych:

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zagadnienia na sprawdzian z wiedzy ogólnej. Linux to nazwa: A. Programu biurowego. B. Systemu operacyjnego. C. Przeglądarki internetowej.

Przykładowe zagadnienia na sprawdzian z wiedzy ogólnej. Linux to nazwa: A. Programu biurowego. B. Systemu operacyjnego. C. Przeglądarki internetowej. Przykładowe zagadnienia na sprawdzian z wiedzy ogólnej Linux to nazwa: A. Programu biurowego. B. Systemu operacyjnego. C. Przeglądarki internetowej. Przycisk RESET znajdujący się na obudowie komputera,

Bardziej szczegółowo

Sektor. Systemy Operacyjne

Sektor. Systemy Operacyjne Sektor Sektor najmniejsza jednostka zapisu danych na dyskach twardych, dyskietkach i itp. Sektor jest zapisywany i czytany zawsze w całości. Ze względów historycznych wielkość sektora wynosi 512 bajtów.

Bardziej szczegółowo

PAMIĘCI. PAMIĘCI układy zdolne do przyjmowania, przechowywania i wysyłania informacji w postaci ciągów binarnych.

PAMIĘCI. PAMIĘCI układy zdolne do przyjmowania, przechowywania i wysyłania informacji w postaci ciągów binarnych. PAMIĘCI PAMIĘCI układy zdolne do przyjmowania, przechowywania i wysyłania informacji w postaci ciągów binarnych. Szybkość dostępu Rejestry Pamięć podręczna (cache) Pamięć operacyjna Hierarchia pamięci

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. dr inż. Marcin Czajkowski. Studia podyplomowe 2015-2016. Wydział Informatyki PB

Systemy operacyjne. dr inż. Marcin Czajkowski. Studia podyplomowe 2015-2016. Wydział Informatyki PB Systemy operacyjne Studia podyplomowe 2015-2016 Wydział Informatyki PB dr inż. Marcin Czajkowski Struktury pamięci masowej Plan wykładu Pamięć RAM i ROM, pamięć podręczna (cache) i masowa Dostęp do dysku

Bardziej szczegółowo

Elektronika (konspekt)

Elektronika (konspekt) Elektronika (konspekt) Franciszek Gołek (golek@ifd.uni.wroc.pl) www.pe.ifd.uni.wroc.pl Wykład 12 Podstawy elektroniki cyfrowej (kody i układy logiczne kombinacyjne) Dwa znaki wystarczają aby w układach

Bardziej szczegółowo

Procesory. Schemat budowy procesora

Procesory. Schemat budowy procesora Procesory Procesor jednostka centralna (CPU Central Processing Unit) to sekwencyjne urządzenie cyfrowe którego zadaniem jest wykonywanie rozkazów i sterowanie pracą wszystkich pozostałych bloków systemu

Bardziej szczegółowo

Pracownia Komputerowa. Wyk ad I Magdalena Posiada a-zezula

Pracownia Komputerowa. Wyk ad I Magdalena Posiada a-zezula Pracownia Komputerowa Wyk ad I Magdalena Posiada a-zezula Kontakt Zak ad Cząstek i Oddzia ywań Fundamentalnych pok 4.20, Pasteura 5. http://www.fuw.edu.pl/~mposiada email: Magdalena.Posiadala@fuw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Budowa komputera. Magistrala. Procesor Pamięć Układy I/O

Budowa komputera. Magistrala. Procesor Pamięć Układy I/O Budowa komputera Magistrala Procesor Pamięć Układy I/O 1 Procesor to CPU (Central Processing Unit) centralny układ elektroniczny realizujący przetwarzanie informacji Zmiana stanu tranzystorów wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Części komputera. Części składowe komputera: jednostka centralna urządzenia wejścia urządzenia wyjścia

Części komputera. Części składowe komputera: jednostka centralna urządzenia wejścia urządzenia wyjścia BUDOWA KOMPUTERA Komputer to: Komputer jest urządzeniem, które pobiera dane wejściowe, dokonuje na tych danych pewnych operacji lub obliczeń w określonej z góry kolejności poleceń programu, a otrzymane

Bardziej szczegółowo

Sprzęt podstawowe pojęcia

Sprzęt podstawowe pojęcia Sprzęt podstawowe pojęcia Hardware sprzęt komputerowy (wszelkie urządzenia komputerowe) Komputer osobisty: PC (personal computer) mikrokomputer przeznaczony do użytku osobistego. Może to być komputer stacjonarny

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Tydzień 9 Pamięć operacyjna Właściwości pamięci Położenie Pojemność Jednostka transferu Sposób dostępu Wydajność Rodzaj fizyczny Własności fizyczne Organizacja Położenie pamięci

Bardziej szczegółowo

Podstawy Technik Informatycznych. Mariusz Stenchlik mariuszs@onet.eu www.marstenc.republika.pl www.ecdl.strefa.pl

Podstawy Technik Informatycznych. Mariusz Stenchlik mariuszs@onet.eu www.marstenc.republika.pl www.ecdl.strefa.pl Podstawy Technik Informatycznych Mariusz Stenchlik mariuszs@onet.eu www.marstenc.republika.pl www.ecdl.strefa.pl ICT Technologie Informacyjne i Komunikacyjne Platformy Komputer PC Komputer Apple Plaforma

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 1. Przedmowa... 9. Wstęp... 11

Spis treúci. Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 1. Przedmowa... 9. Wstęp... 11 Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 1 Spis treúci Przedmowa... 9 Wstęp... 11 1. Komputer PC od zewnątrz... 13 1.1. Elementy zestawu komputerowego... 13 1.2.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie pamięcią operacyjną

Zarządzanie pamięcią operacyjną SOE Systemy Operacyjne Wykład 7 Zarządzanie pamięcią operacyjną dr inż. Andrzej Wielgus Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki WEiTI PW Hierarchia pamięci czas dostępu Rejestry Pamięć podręczna koszt

Bardziej szczegółowo

Zasada działania pamięci RAM Pamięć operacyjna (robocza) komputera - zwana pamięcią RAM (ang. Random Access Memory - pamięć o swobodnym dostępie)

Zasada działania pamięci RAM Pamięć operacyjna (robocza) komputera - zwana pamięcią RAM (ang. Random Access Memory - pamięć o swobodnym dostępie) Zasada działania pamięci RAM Pamięć operacyjna (robocza) komputera - zwana pamięcią RAM (ang. Random Access Memory - pamięć o swobodnym dostępie) służy do przechowywania danych aktualnie przetwarzanych

Bardziej szczegółowo

Arytmetyka komputera. Na podstawie podręcznika Urządzenia techniki komputerowej Tomasza Marciniuka. Opracował: Kamil Kowalski klasa III TI

Arytmetyka komputera. Na podstawie podręcznika Urządzenia techniki komputerowej Tomasza Marciniuka. Opracował: Kamil Kowalski klasa III TI Arytmetyka komputera Na podstawie podręcznika Urządzenia techniki komputerowej Tomasza Marciniuka Opracował: Kamil Kowalski klasa III TI Spis treści 1. Jednostki informacyjne 2. Systemy liczbowe 2.1. System

Bardziej szczegółowo

Naturalny kod binarny (NKB)

Naturalny kod binarny (NKB) SWB - Arytmetyka binarna - wykład 6 asz 1 Naturalny kod binarny (NKB) pozycja 7 6 5 4 3 2 1 0 wartość 2 7 2 6 2 5 2 4 2 3 2 2 2 1 2 0 wartość 128 64 32 16 8 4 2 1 bity b 7 b 6 b 5 b 4 b 3 b 2 b 1 b 0 System

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych

Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych Instrukcja laboratoryjna Technika cyfrowa Opracował: mgr inż. Krzysztof Bodzek Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zapoznanie studenta z zapisem liczb

Bardziej szczegółowo

1.1. Pozycyjne systemy liczbowe

1.1. Pozycyjne systemy liczbowe 1.1. Pozycyjne systemy liczbowe Systemami liczenia nazywa się sposób tworzenia liczb ze znaków cyfrowych oraz zbiór reguł umożliwiających wykonywanie operacji arytmetycznych na liczbach. Dla dowolnego

Bardziej szczegółowo

Zasady wykonywania programu drabinkowego w sterowniku

Zasady wykonywania programu drabinkowego w sterowniku Zasady wykonywania programu drabinkowego w sterowniku Programowanie sterownika Modicon Micro 612xx w środowisku uruchomieniowym Modsoft odbywa się przy pomocy języka drabinkowego wspomaganego blokami funkcyjnymi.

Bardziej szczegółowo

Pamięć. Podstawowe własności komputerowych systemów pamięciowych:

Pamięć. Podstawowe własności komputerowych systemów pamięciowych: Pamięć Podstawowe własności komputerowych systemów pamięciowych: Położenie: procesor, wewnętrzna (główna), zewnętrzna (pomocnicza); Pojemność: rozmiar słowa, liczba słów; Jednostka transferu: słowo, blok

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii informacyjnej. Beata Kuźmińska

Podstawy technologii informacyjnej. Beata Kuźmińska Podstawy technologii informacyjnej Beata Kuźmińska Podstawowe definicje Informatyka - nazwa powstała w 1968 roku, stosowana w Europie. Informatyka zajmuje się całokształtem przechowywania, przesyłania,

Bardziej szczegółowo

Architektura Komputerów

Architektura Komputerów Architektura Architektura Komputerów komputerowych Wykład nr. 9 dr Artur Bartoszewski PAMIĘCI MASOWE Zasada rejestracji magnetycznej Wszystkie typy pamięci na nośnikach magnetycznych działają na tej samej

Bardziej szczegółowo

Wykład I: Kodowanie liczb w systemach binarnych. Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki

Wykład I: Kodowanie liczb w systemach binarnych. Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki Wykład I: Kodowanie liczb w systemach binarnych 1 Część 1 Dlaczego system binarny? 2 I. Dlaczego system binarny? Pojęcie bitu Bit jednostka informacji

Bardziej szczegółowo

Organizacja pamięci VRAM monitora znakowego. 1. Tryb pracy automatycznej

Organizacja pamięci VRAM monitora znakowego. 1. Tryb pracy automatycznej Struktura stanowiska laboratoryjnego Na rysunku 1.1 pokazano strukturę stanowiska laboratoryjnego Z80 z interfejsem częstościomierza- czasomierz PFL 21/22. Rys.1.1. Struktura stanowiska. Interfejs częstościomierza

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne SZYNA ADRESOWA SZYNA DANYCH SZYNA STEROWANIA ZEGAR PROCESOR PAMIĘC UKŁADY WE/WY Centralna jednostka przetw arzająca (CPU) DANE PROGRAMY WYNIKI... URZ. ZEWN. MO NITORY, DRUKARKI, CZYTNIKI,...

Bardziej szczegółowo

Wybrane bloki i magistrale komputerów osobistych (PC) Opracował: Grzegorz Cygan 2010 r. CEZ Stalowa Wola

Wybrane bloki i magistrale komputerów osobistych (PC) Opracował: Grzegorz Cygan 2010 r. CEZ Stalowa Wola Wybrane bloki i magistrale komputerów osobistych (PC) Opracował: Grzegorz Cygan 2010 r. CEZ Stalowa Wola Ogólny schemat komputera Jak widać wszystkie bloki (CPU, RAM oraz I/O) dołączone są do wspólnych

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów Reprezentacja liczb. Kodowanie rozkazów.

Architektura komputerów Reprezentacja liczb. Kodowanie rozkazów. Architektura komputerów Reprezentacja liczb. Kodowanie rozkazów. Prezentacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie pt. Innowacyjna dydaktyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE NISKOPOZIOMOWE. Systemy liczbowe. Pamięć PN.01. c Dr inż. Ignacy Pardyka. Rok akad. 2011/2012

PROGRAMOWANIE NISKOPOZIOMOWE. Systemy liczbowe. Pamięć PN.01. c Dr inż. Ignacy Pardyka. Rok akad. 2011/2012 PROGRAMOWANIE NISKOPOZIOMOWE PN.01 c Dr inż. Ignacy Pardyka UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w Kielcach Rok akad. 2011/2012 1 2 4 c Dr inż. Ignacy Pardyka (Inf.UJK) PN.01 Rok akad. 2011/2012 1 / 27 c Dr

Bardziej szczegółowo

Dyski SSD a systemy plików

Dyski SSD a systemy plików Dyski SSD a systemy plików Paweł Wiejacha Seminarium z Systemów Rozproszonych 27 maja 2010 1 Paweł Wiejacha Dyski SSD a systemy plików Dyski SSD a systemy plików wstęp Plan prezentacji: Krótko o SSD czym

Bardziej szczegółowo

Higiena pracy z komputerem

Higiena pracy z komputerem Twoje biurko Sposób i miejsce ustawienia komputera powinny być przemyślane. Również przygotowanie samego komputera do pracy będzie miało w przyszłości wpływ na jej sprawność i szybkość. Pamiętaj też, że

Bardziej szczegółowo

UNIPROD 44-100 GLIWICE ul. Sowińskiego 3 tel: +48 32 238 77 31, fax +48 32 238 77 32 e-mail: kontakt@uniprod.pl 12.11.2011.1.

UNIPROD 44-100 GLIWICE ul. Sowińskiego 3 tel: +48 32 238 77 31, fax +48 32 238 77 32 e-mail: kontakt@uniprod.pl 12.11.2011.1. UNIPROD 44-100 GLIWICE ul. Sowińskiego 3 tel: +48 32 238 77 31, fax +48 32 238 77 32 e-mail: kontakt@uniprod.pl 12.11.2011.1 UniSonic_HL INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERFEJS SIECIOWY RS-485 MODBUS Spis treści.

Bardziej szczegółowo

Systemy plików i zarządzanie pamięcią pomocniczą. Struktura pliku. Koncepcja pliku. Atrybuty pliku

Systemy plików i zarządzanie pamięcią pomocniczą. Struktura pliku. Koncepcja pliku. Atrybuty pliku Systemy plików i zarządzanie pamięcią pomocniczą Koncepcja pliku Metody dostępu Organizacja systemu plików Metody alokacji Struktura dysku Zarządzanie dyskiem Struktura pliku Prosta sekwencja słów lub

Bardziej szczegółowo

Budowa i działanie komputera

Budowa i działanie komputera Budowa i działanie komputera Systemy Operacyjne mgr inż. Daniel Kaczmarski Co to jest komputer KOMPUTER - elektroniczna maszyna licząca [z ang. compute obliczać], urządzenie elektroniczne służące do automatycznego

Bardziej szczegółowo

Wykład II. Pamięci półprzewodnikowe. Studia stacjonarne inżynierskie, kierunek INFORMATYKA Architektura systemów komputerowych

Wykład II. Pamięci półprzewodnikowe. Studia stacjonarne inżynierskie, kierunek INFORMATYKA Architektura systemów komputerowych Studia stacjonarne inżynierskie, kierunek INFORMATYKA Architektura systemów komputerowych Wykład II Pamięci półprzewodnikowe 1 Pamięci półprzewodnikowe 2 Pamięci półprzewodnikowe Pamięciami półprzewodnikowymi

Bardziej szczegółowo

Elementy oprogramowania sterowników. Instrukcje podstawowe, funkcje logiczne, układy czasowe i liczenia, znaczniki

Elementy oprogramowania sterowników. Instrukcje podstawowe, funkcje logiczne, układy czasowe i liczenia, znaczniki Elementy oprogramowania sterowników. Instrukcje podstawowe, funkcje logiczne, układy czasowe i liczenia, znaczniki Norma IEC-61131-3 definiuje typy języków: graficzne: schematów drabinkowych LD, schematów

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA KOMPUTERÓW. Reprezentacja danych w komputerach

ARCHITEKTURA KOMPUTERÓW. Reprezentacja danych w komputerach Reprezentacja danych w komputerach dr inż. Wiesław Pamuła wpamula@polsl.katowice.pl Literatura 2. J.Biernat: Architektura komputerów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław2002. 3. Null

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Budowa komputera. W teorii i w praktyce

Wykład 2. Budowa komputera. W teorii i w praktyce Wykład 2 Budowa komputera W teorii i w praktyce Generacje komputerów 0 oparte o przekaźniki i elementy mechaniczne (np. Z3), 1 budowane na lampach elektronowych (np. XYZ), 2 budowane na tranzystorach (np.

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemów Komputerowych

Architektura Systemów Komputerowych Jarosław Kuchta Architektura Systemów Komputerowych ćwiczenie 3 Arytmetyka całkowita instrukcja laboratoryjna Wprowadzenie Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową i sposobem działania jednostki arytmetyczno-logicznej

Bardziej szczegółowo

Definicje. Algorytm to:

Definicje. Algorytm to: Algorytmy Definicje Algorytm to: skończony ciąg operacji na obiektach, ze ściśle ustalonym porządkiem wykonania, dający możliwość realizacji zadania określonej klasy pewien ciąg czynności, który prowadzi

Bardziej szczegółowo

DOS COMMAND.COM. Rys. 2. Główne moduły programowe systemu operacyjnego DOS. Interpreter poleceń. Rys. 3. Warstwowa struktura systemu DOS

DOS COMMAND.COM. Rys. 2. Główne moduły programowe systemu operacyjnego DOS. Interpreter poleceń. Rys. 3. Warstwowa struktura systemu DOS System Operacyjny DOS DOS (ang. Disc Operating System) jest to 16-bitowy jednozadaniowy system operacyjny. Głównym zadaniem systemu jest obsługa plików w systemie FAT (ang. File Allocation Table) i wsparcie

Bardziej szczegółowo

Opracował: Jan Front

Opracował: Jan Front Opracował: Jan Front Sterownik PLC PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) (ang. Programmable Logic Controller) mikroprocesorowe urządzenie sterujące układami automatyki. PLC wykonuje w sposób cykliczny

Bardziej szczegółowo

Pamięć wirtualna. Przygotował: Ryszard Kijaka. Wykład 4

Pamięć wirtualna. Przygotował: Ryszard Kijaka. Wykład 4 Pamięć wirtualna Przygotował: Ryszard Kijaka Wykład 4 Wstęp główny podział to: PM- do pamięci masowych należą wszelkiego rodzaju pamięci na nośnikach magnetycznych, takie jak dyski twarde i elastyczne,

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER. Zestawy komputerowe podstawowe wiadomości

KOMPUTER. Zestawy komputerowe podstawowe wiadomości KOMPUTER Zestawy komputerowe podstawowe wiadomości Budowa zestawu komputerowego Monitor Jednostka centralna Klawiatura Mysz Urządzenia peryferyjne Monitor Monitor wchodzi w skład zestawu komputerowego

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wiadomości o systemach plików.

Podstawowe wiadomości o systemach plików. Podstawowe wiadomości o systemach plików. Komputery mogą przechowywać informacje w kilku różnych postaciach fizycznych na różnych nośnikach i urządzeniach np. w postaci zapisów na dysku twardym, płytce

Bardziej szczegółowo

Podstawy grafiki komputerowej

Podstawy grafiki komputerowej Podstawy grafiki komputerowej Krzysztof Gracki K.Gracki@ii.pw.edu.pl tel. (22) 6605031 Instytut Informatyki Politechniki Warszawskiej 2 Sprawy organizacyjne Krzysztof Gracki k.gracki@ii.pw.edu.pl tel.

Bardziej szczegółowo

Wstęp do informatyki. Maszyna RAM. Schemat logiczny komputera. Maszyna RAM. RAM: szczegóły. Realizacja algorytmu przez komputer

Wstęp do informatyki. Maszyna RAM. Schemat logiczny komputera. Maszyna RAM. RAM: szczegóły. Realizacja algorytmu przez komputer Realizacja algorytmu przez komputer Wstęp do informatyki Wykład UniwersytetWrocławski 0 Tydzień temu: opis algorytmu w języku zrozumiałym dla człowieka: schemat blokowy, pseudokod. Dziś: schemat logiczny

Bardziej szczegółowo

Komputerowa pamięć. System dziesiątkowego (decymalny)

Komputerowa pamięć. System dziesiątkowego (decymalny) Komputerowa pamięć 1b (bit) - to najmniejsza jednostka informacji w której można zapamiętać 0 lub 1 1B (bajt) - to 8 bitów tzw. słowo binarne (zapamiętuje jeden znak lub liczbę z zakresu od 0-255) 1KB

Bardziej szczegółowo

ARYTMETYKA BINARNA. Dziesiątkowy system pozycyjny nie jest jedynym sposobem kodowania liczb z jakim mamy na co dzień do czynienia.

ARYTMETYKA BINARNA. Dziesiątkowy system pozycyjny nie jest jedynym sposobem kodowania liczb z jakim mamy na co dzień do czynienia. ARYTMETYKA BINARNA ROZWINIĘCIE DWÓJKOWE Jednym z najlepiej znanych sposobów kodowania informacji zawartej w liczbach jest kodowanie w dziesiątkowym systemie pozycyjnym, w którym dla przedstawienia liczb

Bardziej szczegółowo

16MB - 2GB 2MB - 128MB

16MB - 2GB 2MB - 128MB FAT Wprowadzenie Historia FAT jest jednym z najstarszych spośród obecnie jeszcze używanych systemów plików. Pierwsza wersja (FAT12) powstała w 1980 roku. Wraz z wzrostem rozmiaru dysków i nowymi wymaganiami

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16 Karta katalogowa JAZZ OPLC i W dokumencie znajduje się specyfikacja Unitronics Jazz Micro-OPLC oraz. Dodatkowe informacje znajdują się na płycie instalacyjnej CD Unitronics i w bibliotece technicznej na

Bardziej szczegółowo

Zapis liczb binarnych ze znakiem

Zapis liczb binarnych ze znakiem Zapis liczb binarnych ze znakiem W tej prezentacji: Zapis Znak-Moduł (ZM) Zapis uzupełnień do 1 (U1) Zapis uzupełnień do 2 (U2) Zapis Znak-Moduł (ZM) Koncepcyjnie zapis znak - moduł (w skrócie ZM - ang.

Bardziej szczegółowo

Pamięci zewnętrzne Dysk magnetyczny:

Pamięci zewnętrzne Dysk magnetyczny: Pamięci zewnętrzne Dysk magnetyczny: okrągła płyta metalowa lub plastikowa pokryta materiałem magnetycznym zapis i odczyt za pomocą cewki (głowicy) przewodzącej prąd elektryczny pole magnetyczne generowane

Bardziej szczegółowo

Budowa komputera. Magistrala. Procesor Pamięć Układy I/O

Budowa komputera. Magistrala. Procesor Pamięć Układy I/O Budowa komputera Magistrala Procesor Pamięć Układy I/O 1 Procesor to CPU (Central Processing Unit) centralny układ elektroniczny realizujący przetwarzanie informacji Zmiana stanu tranzystorów wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Mikrokontrolery z rdzeniami ARM

Wykład 2. Mikrokontrolery z rdzeniami ARM Wykład 2 Źródło problemu 2 Wstęp Architektura ARM (Advanced RISC Machine, pierwotnie Acorn RISC Machine) jest 32-bitową architekturą (modelem programowym) procesorów typu RISC. Różne wersje procesorów

Bardziej szczegółowo

Wstęp...9. 1. Architektura... 13

Wstęp...9. 1. Architektura... 13 Spis treści 3 Wstęp...9 1. Architektura... 13 1.1. Schemat blokowy...14 1.2. Pamięć programu...15 1.3. Cykl maszynowy...16 1.4. Licznik rozkazów...17 1.5. Stos...18 1.6. Modyfikowanie i odtwarzanie zawartości

Bardziej szczegółowo

Język programowania: Lista instrukcji (IL Instruction List)

Język programowania: Lista instrukcji (IL Instruction List) Język programowania: Lista instrukcji (IL Instruction List) Wykład w ramach przedmiotu: Sterowniki programowalne Opracował dr inż. Jarosław Tarnawski 08.12.2009 Norma IEC 1131 Języki tekstowe Języki graficzne

Bardziej szczegółowo

Lista instrukcji mikroprocesora 8086. Programowanie w assemblerze

Lista instrukcji mikroprocesora 8086. Programowanie w assemblerze Lista instrukcji mikroprocesora 8086 Programowanie w assemblerze Lista instrukcji mikroprocesora 8086 Lista instrukcji mikroprocesora 8086 Lista instrukcji mikroprocesora 8086 Lista instrukcji mikroprocesora

Bardziej szczegółowo

Podsystem graficzny. W skład podsystemu graficznego wchodzą: karta graficzna monitor

Podsystem graficzny. W skład podsystemu graficznego wchodzą: karta graficzna monitor Plan wykładu 1. Pojęcie podsystemu graficznego i karty graficznej 2. Typy kart graficznych 3. Budowa karty graficznej: procesor graficzny (GPU), pamięć podręczna RAM, konwerter cyfrowo-analogowy (DAC),

Bardziej szczegółowo

Pliki. Operacje na plikach w Pascalu

Pliki. Operacje na plikach w Pascalu Pliki. Operacje na plikach w Pascalu ścieżka zapisu, pliki elementowe, tekstowe, operacja plikowa, etapy, assign, zmienna plikowa, skojarzenie, tryby otwarcia, reset, rewrite, append, read, write, buforowanie

Bardziej szczegółowo