OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie oraz usługa serwisowa. 2. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy Opis przedmiotu zamówienia: Warszawa, ul. Grójecka budynek główny ul. Sierpińskiego 1B garaż ul. Sierpińskiego 3A garaż wielopoziomowy 3. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: Roboty instalacyjne elektryczne Instalacje niskiego napięcia Komputerowy system sterujący Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem Osprzęt do dużych systemów komputerowych Akumulatory elektryczne Awaryjne układy energetyczne Urządzenia awaryjne i zabezpieczające System sterowania i kontroli, sprzęt drukujący, graficzny automatyzujący prace biurowe i przetwarzający informacje Roboty instalacyjne w budynkach Instalowanie infrastruktury okablowania Układanie kabli Roboty instalacyjne przeciwpożarowe Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Roboty w zakresie podłóg w pomieszczeniach komputerowych Konserwacja komputerowych urządzeń peryferyjnych Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych Usługi instalowania urządzeń do mierzenia, kontroli badania i nawigacji Usługi instalowania urządzeń komunikacyjnych Usługi instalowania maszyn i urządzeń Strona 1 z 67

2 Usługi instalowania komputerów i urządzeń biurowych Usługi instalowania sprzętu przeciwpożarowego Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 4. Nazwa i adres Zamawiającego: Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr 3, Warszawa Strona 2 z 67

3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA 1 Definicje DGLP Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Stara siedziba - obecna siedziba Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 3; Nowa siedziba - nowa siedziba Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie przy ul. Grójeckiej 127, ul. Sierpińskiego 1B, ul. Sierpińskiego 3A OPZ Opis przedmiotu zamówienia - skrót nazwy niniejszego dokumentu; BMS Serwerownia - zintegrowany system zarządzania dla serwerowni; BMS Budynek posiadany przez Zamawiającego system BMS EBI Honeywell zainstalowany w budynku Nowej siedziby; SZR Samoczynne Załączanie Rezerwy; UPS (ang. Uninterruptible Power Supply) urządzenie lub system, którego funkcją jest nieprzerwane zasilanie innych urządzeń elektronicznych; FC (ang Fibre Channel) światłowodowe, magistralne połączenia sieciowe, szkielet infrastruktury LAN; PDU (ang. Power Distribution Unit) system dystrybucji zasilania urządzeń w obrębie szaf serwerowych; WLZ - wewnętrzna linia zasilająca. SAP - System alarmu pożarowego SUG - Stałe urządzenia gaśnicze 2 Informacje ogólne 2.1 Adres obiektu budowlanego Warszawa, ul. Grójecka budynek biurowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 1B garaż dwupoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 3A garaż wielopoziomowy, 3 kondygnacyjny Strona 3 z 67

4 3 Część opisowa 3.1 Ogólny opis przedmiotu zamówienia Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu Warszawa, ul. Grójecka budynek biurowy z garażem Rok budowy 2002 Działka 14/5 o powierzchnia m 2 Powierzchnia całkowita m 2 Powierzchnia użytkowa m 2 Powierzchnia zabudowy m 2 Ilość miejsc garażowych: 36 Liczba kondygnacji nadziemnych = 5 Liczba kondygnacji podziemnych = 1 Wysokość budynku - ponad teren - do wierzchu: zewnętrznych ścian obwodowych ok. 21,1m Wysokość budynku głównego dla nadbudówek ponad dachem ok. 24,8m Przekrój pionowy budynku znajduję się w Załącznik_3_przekrój_pionowy_budynku.pdf Budynek biurowy ma dwa podstawowe niezależne wejścia z zewnętrz od ul. Grójeckiej: główne i techniczne. Budynek posiada jednokondygnacyjny garaż podziemny z niezależnym wjazdem. Na parterze znajduje się część ogólnodostępna połączona z bufetem oraz z częścią serwisowo-magazynową. Widok poglądowy znajduje się w Załącznik_1_mapkasytuacyjna.pdf. Przykładowy widok II piętra z wymiarami budynku znajduje się w Załącznik_4_widok_poglądowy serwerownia.pdf rysunek nr 1. Pierwotny widok poszczególnych kondygnacji i numeracji pokoi Załącznik_5A_budynek_biurowy_pokoje_widok_pierwotny.pdf Załącznik_5B_budynek_biurowy_pokoje_widok_pierwotny.pdf. Widok kondygnacji i numeracji pokoi, który będzie wynikiem modernizacji budynku wykonanym w oddzielnym postępowaniu przetargowym zawiera Załącznik_6A_po_zmianach_budowlanych.pdf i Załącznik_6B_po_zmianach_budowlanych.pdf. W niniejszym dokumencie jeżeli jest mowa o numerze pomieszczenia należ to rozumieć jako numer pomieszczenia według załączników Załącznik_6A_po_zmianach_budowlanych.pdf Załącznik_6B_po_zmianach_budowlanych.pdf. i i Warszawa, ul. Sierpińskiego 1B garaż dwupoziomowy Rok budowy 2002 Strona 4 z 67

5 Działka 14/10 o powierzchnia m 2 Powierzchnia całkowita m 2 Powierzchnia użytkowa m 2 Powierzchnia zabudowy 767 m 2 Ilość miejsc garażowych: 60 Garaż dwupoziomowy składa się z poziomu -1 i 0. Pomiędzy poziomami -1 i 0 nie ma przejazdu. Od strony ul. Sierpińskiego 1B (bramą przemysłową segmentową z napędem elektrycznym) możliwy jest wjazd wyłącznie na poziom 0. Natomiast na poziom -1 wjazd jest poprzez garaż pod budynkiem biurowym (oba garaże są połączone na poziomie -1 i posiadają wspólny wjazd od strony ulicy Racławickiej). Widok poglądowy znajduje się w Załącznik_1_mapka-sytuacyjna.pdf Warszawa, ul. Sierpińskiego 3A garaż wielopoziomowy, 3 kondygnacyjny Rok budowy 2001 Działka 14/8 o powierzchnia 919 m 2 Powierzchnia całkowita m 2 Powierzchnia użytkowa m 2 Powierzchnia zabudowy 719 m 2 Ilość miejsc garażowych: 86 Garaż wielopoziomowy w stosunku do budynku biurowego jest oddzielną nieruchomością. Garaż ten jest częścią kompleksu biurowo-usługowo-apartamentowego zlokalizowanego przy ulicy Grójeckiej 127, niedaleko skrzyżowania z ulicą Korotyńskiego. Posesja sąsiaduje od strony zachodniej ze stacją paliw, ograniczona od strony południowej, budynkiem. Od wschodu znajdują się sklep i zakręt ul. Sierpińskiego. Garaż obsługiwany jest jednym pionem komunikacyjnym z jedną windą. Ruch samochodów odbywa się między dziewięcioma poziomami garażu za pośrednictwem ramp. Rampy dzielą piętra garażu na dwa poziomy, przesunięte o połowę wysokości kondygnacji. Wszystkie rampy garażu wykonano jako rampy wewnątrz budynku. Spadek tych ramp w garażu wielopoziomowym wynosi 15 %. Widok poglądowy w Załącznik_2_mapka-sytuacyjna_garaż_wielo_poziomowy.pdf Strona 5 z 67

6 3.1.2 Zakres prac objętych zamówieniem Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku przy ul. Grójeckiej 127, w tym projekt modernizacji i jej wykonanie, przeniesienie wybranych elementów infrastruktury serwerowni ze starej siedziby do nowej siedziby, zakup i instalacja wybranych elementów infrastruktury niezbędnej do wykonana prac określonych w OPZ. Wykonawcę obowiązuje klauzula kompletności, co oznacza, że ewentualne pominięcie przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek dostaw materiałów, oprogramowania oraz prac i usług, które kolidowałoby z kompleksowym wykonaniem zadania, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich dostawy i wykonawstwa. Zakres prac obejmuje: Serwerownia w nowej siedzibie Część A Prace zostaną podzielone na trzy etapy. Etap I Wykonanie projektów. Przystosowanie budynku i pomieszczeń 2.30, 2.31, 2.32, 2.33 do przeniesienia serwerowni ze starej siedziby do nowej siedziby. Wykonanie wszystkich niezbędnych prac, w tym instalacji okablowania, orurowania, dostawa nowych urządzeń i elementów infrastruktury serwerowni, prac adaptacyjnych pomieszczeń w budynku nowej siedziby, tak żeby w Etapie II urządzenia były wyłącznie zdemontowane w starej siedzibie i podłączone w nowej do przygotowanych wcześniej instalacji. Widok poglądowy zmian w pomieszczaniach serwerowni oraz rozmieszczenia sprzętu zawiera Załącznik_4_widok_poglądowy serwerownia.pdf rysunek 2. Widok przekroju pionowego serwerowni po modernizacji pomieszczenia w ramach oddzielnego postępowania zawiera Załącznik_4_widok_poglądowy serwerownia.pdf rysunek 3. Podział zakresu prac: a) Modernizacja instalacji elektrycznej i logicznej, dostawa i instalacja szaf serwerowych z systemem rozprowadzenia zasilania w szafach oraz nowego klastra UPS b) Dostawa i instalacja systemu BMS Serwerownia. c) Modernizacja systemu klimatyzacji precyzyjnej. d) Dostawa i instalacja systemu przeciwpożarowego. e) Dostawa i instalacja systemu kontroli dostępu f) Dostawa i instalacja system wykrywania włamania i napadu Warunkiem zakończenia etapu I jest wykonanie wszystkich opisanych prac w tym etapie oraz: protokolarne potwierdzenie wyników badań kontrolnych nowo wykonanej instalacji elektrycznej Przeprowadzenie prób funkcjonalnych infrastruktury zasilającej (w tym układy SZR, BYPASS) Strona 6 z 67

7 Wykonanie pomiarów wykonanych połączeń logicznych - FC i Ethernet Etap II - Przeniesienie wskazanych urządzeń ze starej siedziby do nowej siedziby, uruchomienie wszystkich urządzeń, testy poprawności działania. a) Przeniesienie wskazanych urządzeń ze starej siedziby do nowej siedziby Zamawiającego b) Uruchomienie urządzeń w nowej siedzibie Zamawiającego c) Próby funkcjonalne systemów Warunkiem zakończenia etapu II jest wykonanie wszystkich opisanych w tym etapie prac wykonawcy. Po zakończeniu etapu II może przystąpić do realizacji etapu III Etap III - Przeniesienie pozostałych wskazanych elementów infrastruktury serwerowni ze starej siedziby Zamawiającego, ich montaż i uruchomienie w nowej siedzibie Zamawiającego lub ewentualne zmagazynowanie w nowej siedzibie Zamawiającego Pomieszczenia w budynku głównym nowej siedziby wraz z garażami Część B Podział zakresu prac: a) Dostawa i instalacja systemu rozprowadzania sygnału SAT/TV b) Modernizacja systemu BMS budynku (Honeywell EBI) c) Modernizacja i integracja systemów kontroli wjazdu garaży d) Dostawa i instalacja systemu Wideobramofonów e) Modernizacja, przegląd sieci elektryczno-logicznej budynku (wykonanie pomiarów Ethernet, FC) f) Dostawa i instalacja systemu gwarantowanego zasilania dla wydzielonej sieci komputerowej budynku i obwodów szczególnego znaczenia g) Dostawa i instalacja systemu zarządzania recepcją wraz z kontrolą wejścia opartą na bramach obrotowych i uchylnych h) Instalacja punktów dostępowych WiFi i) Dostawa i instalacja nowego systemu telewizji dozorowanej CCTV j) Wykonanie połączenia teletechnicznego pomiędzy garażem wolnostojącym, a budynkiem głównym k) Modernizacja systemu przeciw pożarowego budynku Strona 7 z 67

8 l) Montaż czytników RCP Wymagania ogólne dla projektów i zdefiniowanych zakresów prac a) Wszystkie wykonywane projekty będą zawierać podstawę ich opracowania wraz z przyjętymi założeniami. b) Wszystkie wykonywane projekty będą posiadać zatwierdzenia branżowe osób z uprawnieniami wymaganymi przy danym zakresie projektowym (w tym zatwierdzenie ppoż. i BHP). Jeżeli wykonanie projektu i prac wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, uzyskania zatwierdzeń innych instytucji (w tym elektrowni/dostawcy energii) to wykonawca jest zobowiązany przygotować niezbędne dokumenty i zatwierdzenia do złożenia stosownego wniosku. c) Określenie rodzajów pomiarów oraz sposobów ich przeprowadzenia zgodnie z obowiązującymi normami. d) Wszystkie wykonywane projekty będą posiadać zbiorcze zestawienie materiałów i urządzeń. e) Wszystkie wykonywane projekty będą posiadać charakterystykę techniczną wykorzystanych elementów zastosowanych do wykonania modernizacja serwerowni. f) Wykonanie projektu kompletnej instalacji elektrycznej zasilającej serwerownię, wydzielonej z ogólnej instalacji elektrycznej, spójnej z istniejącym systemem zasilania i oznaczeń. g) Wykonanie szczegółowych opisów oraz obliczeń: linii zasilających z rozdzielni głównej do rozdzielnic serwerowni (z uwzględnieniem kryterium spadku napięcia), instalacji, gniazd wtykowych, zabezpieczeń nadprądowych i ochrony przeciwporażeniowej (dotyk pośredni i bezpośredni), wyrównania potencjału. h) Wykonanie rysunków zabudowy, schematów obwodowych rozdzielnic elektrycznych dedykowanego zasilania elektrycznego, wykazu okablowania, rozmieszczenia tras kablowych i gniazd elektrycznych. i) Wszystkie wykonywane projekty będą zawierać bilans mocy nowoprojektowanych odbiorników energii elektrycznej podłączonych do instalacji elektrycznej. j) Wszystkie wykonywane projekty będą zawierać opisy szczegółowe systemu okablowania strukturalnego wraz ze wszystkimi jego elementami (kable, gniazda, panele krosowe i pozostałe niezbędne do opracowania projektu)., k) Zasady projektowania i wykonania instalacji elektrycznej musza być zgodne z obowiązującymi normami, a w szczególności z norma PN-IEC l) Wszystkie elementy systemu muszą być zgodne ze specyfikacjami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) oraz charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych: PN-EN55022:2006+A1:2007, PN-EN55024:1998+A12001+A2:2003, PN- Strona 8 z 67

9 EN , PN-EN :1995+A1:2001 oraz zgodne z wymogami EMC 2004/108//EC i posiadać odpowiednie oznakowanie CE. m) Układy ochrony przepięciowej w tablicach rozdzielczych należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie (klasa B i C wg PN-IEC ) przy uwzględnieniu strefowej koncepcji ochrony odgromowej obiektów budowlanych. Nie należy stosować ochronników różnych klas w jednym module. n) Korytka metalowe należy stosować w przestrzeniach międzystropowych, podłogach technologicznych i innych przebiegach, w których nie można stosować koryt PCV. Koryta metalowe należy mocować na odpowiednich konstrukcjach. Połączenia i zakończenia koryt metalowych należy wykonać przy użyciu łączników skręcanych śrubami i musza one być wykonane w taki sposób, aby zapewniły zabezpieczenie ostrych krawędzi. Koryta metalowe mają być chronione przed korozją (np. przez cynkowanie). Pomiędzy korytkami metalowymi muszą zostać wykonane zrealizowane połączenia wyrównawcze odcinków koryt. o) Instalacje i okablowanie należy prowadzić w wolnych przestrzeniach technicznych pod podniesioną podłogą, szachtach kablowych, obniżonym sufitem. W miejscach gdzie nie możliwości poprowadzenia kabli w już istniejących przestrzeniach technicznych należy zastosować zamknięte koryta PCV p) Wymogi montażowe i. Przez ściany i stropy przewody powinny przechodzić w wierconych i odpowiednio osłoniętych otworach. ii. Przepusty przez ściany i stropy oddzielające różne strefy pożarowe musza zostać wykonane zgodnie z normami wymaganymi dla stref przeciwpożarowych. iii. Koryta instalacyjne musza posiadać co najmniej dwie przestrzenie-komory, w których będą oddzielnie prowadzone przewody logiczne i elektryczne. Przy wszelkich zmianach tras kanału, jak również przy przepustach przez ściany należy stosować następujące kształtki systemowe: kąt wewnętrzny, kąt zewnętrzny, końcówka, kąt płaski, element T. Strona 9 z 67

10 3.2 Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Dostarczane elementy, systemy i urządzenia muszą być fabrycznie nowe i nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych. Dostarczane oprogramowanie musi być w najnowszej bieżącej stabilnej wersji. Oferowane elementy, systemy, urządzenia, aktualizacje istniejących systemów nie mogą być prototypami, co oznacza, że znajdują się w sprzedaży co najmniej 30 dni poprzedzających złożenie oferty. Dla dostarczanych elementów, systemów, urządzeń, aktualizacji istniejących systemów na dzień złożenia oferty nie mogą być end of life tzn. nie może być ogłoszone zakończenie produkcji lub wsparcia do okresu zakończenia serwisu. Wykonanie dokumentacji projektowej i prac na jej podstawie (zaprojektuj i wybuduj) musi obejmować: Prace określone w pkt Serwerownia w nowej siedzibie Część A Wykonanie projektów Przystosowanie budynku i pomieszczeń 2.30, 2.31, 2.32, 2.33 do przeniesienia serwerowni ze starej siedziby do nowej siedziby. Wykonanie wszystkich niezbędnych prac w tym instalacji okablowania, orurowania, dostawa nowych urządzeń i elementów infrastruktury serwerowni, prac adaptacyjnych pomieszczeń w budynku nowej siedziby Etap I W etapie I określonym w pkt zostanie wykonana: Modernizacja instalacji elektrycznej i logicznej, dostawa i instalacja szaf serwerowych z systemem rozprowadzenia zasilania w szafach oraz nowego klastra UPS a) Modernizacja rozdzielni głównej w pomieszczeniu 1.10 i innych pomieszczeniach o ile będzie to wymagane. i. Schemat blokowy planowanego rozwiązania zasilania serwerowni zawiera Załącznik_7_zasilanie_serwerowni.pdf ii. Wykonanie drugiego dodatkowego SZR. Modernizacja ma na celu eliminację pojedynczego punktu awarii zasilania, którym jest pojedynczy SZR. Zarówno zasilanie Strona 10 z 67

11 linii miejskich, jak i z agregatu prądotwórczego ma być podłączone do dwóch SZR równolegle. iii. Pierwszy SZR będzie zasilał obecnie podłączone do niego obwody budynku i pierwszy tor zasilania do serwerowni. iv. Drugi SZR będzie zasilał drugi tor zasilania do serwerowni. v. Adaptacja części lub całości tablic instalacji elektrycznej w rozdzielni głównej lub budowa nowej tablicy w zakresie niezbędnym dla zapewnienia sprawności technicznej nowych przyłączy torów zasilania. Zapewnienie monitorowania zasilania oraz pracy dwóch SZR w BMS budynku. vi. Budowa dwóch torów wewnętrznych linii zasilających serwerownię z głównej rozdzielni energetycznej w pomieszczeniu nr 1.10, jeden tor z pierwszego SZR, drugi tor z drugiego SZR. Wykonane dwutorowe zasilanie należy doprowadzić do pomieszczenia System zasilania ma być w układzie szeregowo-równoległym dwóch gałęzi zasilanych z dwóch SZR, dodatkowo połączenia na różnych odcinkach pomiędzy gałęziami muszą umożliwiać wzajemne zastępowanie poszczególnych urządzeń oraz elementów aktywnych i pasywnych. Zasilanie ma zostać wykonane jako pięcioprzewodowa i trzyprzewodowa instalacja zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każdy tor zasilający musi być prowadzony oddzielnymi pionami w budynku. vii. Każdy z torów wewnętrznych linii zasilania serwerowni musi umożliwiać obciążenie gwarantujące poprawną pracę czterech UPS 60kVA pracujących w dwóch klastrach bezpieczeństwa dających dla odbiorów 60kVA (każdy z klastrów) oraz 3 klimatyzatorów i pozostałych urządzeń infrastruktury serwerowni. viii. Całą instalacja elektryczna ma być przygotowana do obciążenia mocą o 30% większą w stosunku do maksymalnej mocy wynikającej z obliczeń poboru energii urządzeń. b) Wykonać w pomieszczeniu 2.31 okablowanie strukturalne sieci Ethernet oraz Fibre-Channel, pomiędzy szafami w serwerowni, szafami serwerowni a szafami pomieszczenia transmisji (pomieszczenie 2.33). Okablowanie pod podłogą techniczną należy umieścić w wykonanych korytkach metalowych oznakowanych osobno dla każdego rodzaju okablowania: Ethernet, FC, Okablowanie zasilające, Okablowanie logiczne pozostałych systemów. Strona 11 z 67

12 Kable należy odpowiednio trwale i czytelnie oznakować z obu stron, również przed i za strefą pożarową. Nie dopuszczone jest oznakowanie za pomocą naklejek samoprzylepnych. c) Wykonać okablowanie do podłączenia przenoszonych urządzeń i serwerów z szaf serwerowych starej siedziby. Należy wspólnie z Zamawiającym przygotować projekt nowego rozmieszczenia urządzeń w szafach serwerowych. Następnie wykonać okablowanie odwzorowujące strukturę logiczną istniejącego systemu. Projekt okablowania strukturalnego na podstawie inwentaryzacji / dokumentacji systemu w dotychczasowej siedzibie. Projekt przed przystąpieniem do realizacji musi zostać uzgodniony z Zamawiającym. Nowe okablowanie ma zostać tak wykonane i opisane, aby w etapie II przenoszenie serwerów polegało na odpięciu okablowania w starej siedzibie, dostarczeniu urządzenia do nowej siedziby, następnie umieszczenia w zaprojektowanym miejscu i podpięcia wcześniej przygotowanych i odpowiednio oznakowanych kabli. Długości kabli i ich zakończenia muszą być dostosowane do miejsc podłączenia danego urządzenia, tak aby kabel nie był za krótki oraz aby nie było nadmiaru kabla. Szacunkowo do wykonania będzie połączeń punkt-punkt 260 Ethernet, 90 FC, 20 inne (np. RS, KVM) d) Dostawa i instalacja 16 szt. identycznych szaf serwerowych. Parametry szaf: i. wymiary szerokość 600mm (+/-1,5%), głębokość 1000mm (+/-5%), maksymalna wysokość szafy 210 cm (= wysokość użytkowa- wysokość przeznaczona do instalacji urządzeń 42U) ii. obciążalność szafy - nośność minimalnie 1000 kg iii. szafa ma umożliwiać instalacje urządzeń 19 cali w profilach z otworami do montażu serwerów zgodne z normą IEC , które są wyposażone w podziałkę mierzoną w U iv. możliwość montażu urządzeń o długości do 900mm v. 4 profile montażowe z możliwością przesuwu każda z zaznaczoną wysokością U. vi. zintegrowane sloty do łatwego montażu części obudowy, tras kabli, szyn, podpór oraz innych akcesoriów vii. boczne prowadzenie kabli i ich mocowanie czy przy pomocy opasek kablowych lub uchwytów kablowych viii. szczelnie zamknięta przestrzeń kablowa izolacja strefy ciepłej i zimnej ix. wszystkie wolne przestrzenie w szafach serwerowych muszą zostać zabudowane panelami od strony czoła szafy uniemożliwiając wypływ zimnego powietrza w miejscach pustych gdzie nie ma zainstalowanych urządzeń. x. dodatkowo do późniejszego wykorzystania należy dostarczyć zamawiającemu panele do zabudowy wysokości 1U w ilości 48 sztuk Strona 12 z 67

13 xi. dach szafy przystosowany do zabudowy zimnego/gorącego korytarza xii. spód szafy otwarty z możliwością indywidualnej konfiguracji poprzez zastosowania zaślepek z przepustami kablowymi, panelami wentylacyjnymi xiii. drzwi przednie i tylne wentylowane (z perforacja min. 80% oraz powierzchnią perforacji min. 69%), zamykane wielopunktowym zamkiem (z opcją zintegrowania zamka bezpieczeństwa) oraz możliwość przebudowy zamka ze strony lewej na prawą i odwrotnie xiv. drzwi przednie i tylne możliwością montażu prawo i lewostronnego w dowolnym momencie eksploatacji szafy xv. osłony boczne pełne, zdejmowane w dowolnym momencie eksploatacji szafy xvi. powierzchnia elementów ocynkowana, malowana proszkowo, RAL 7021 lub RAL7035 xvii. należy wykonać połączenia wyrównawcze (ekwipotencjalne) wszystkich przewodzących elementów konstrukcyjnych oraz szaf serwerowych, przewodem o przekroju min. 10mm2. Połączenia powinny być sprowadzone do wspólnego złącza kontrolnego dołączonego do sytemu uziemienia budynku przewodem miedzianym min. 35mm2 lub bednarką FeZn 40x5 xviii. wprowadzenie kabli zasilających i telekomunikacyjnych od dołu szafy xix. waga szafy nie więcej niż 120kg xx. wyposażenie szafy w dwa niezależne systemy dystrybucji zasilania (PDU) wewnątrz szafy, w pozycji pionowej (tzw. zero U ) przy tylnych drzwiach szafy. Wymagania dodatkowe PDU: PDU przystosowane do wysokości szafy 42U montaż: pionowy 0U (tzw. "zero U") w zestawie wszystkie elementy niezbędne do montażu w szafie rack przewód zasilający o długości co najmniej 3 m Parametry zasilania PDU: Napięcie nominalne: V, trzy fazy, maksymalne natężenie prądu na fazę: 32A, minimalne obciążenie: 10.6kVA przy 380V, 11.5kVA przy 415V, częstotliwość: 50/60 Hz, wtyk zasilający: IEC P+N+E 6h 32A, IP44 Parametry wyjść zasilających PDU: Napięcie nominalne: 230V Napięcie wyjściowe: V Strona 13 z 67

14 Wariant A: musi posiadać co najmniej 21 szt. IEC C13 2- biegunowe, 3-stykowe; 10A oraz 3 szt. IEC C19 2-biegunowe, 3-stykowe; 16A Wariant B: musi posiadać co najmniej 24 szt. IEC C13 2- biegunowe, 3-stykowe; 10A oraz 12 szt. IEC C19 2-biegunowe, 3-stykowe; 16A Konfiguracja wyjść komunikacyjnych: 2 x RJ-45, USB, RS-232, RJ-11 lub RJ-12 Monitorowanie wejścia, wyjść, dokładność pomiarów - 1% wg ISO/IEC oraz bezpieczników, napięcie (V), natężenie (A), moc czynna (kw), moc bierna (kva), energia (kwh), współczynnik mocy monitorowanie zdalne parametrów każdego z gniazd (napięcie, prąd, moc, zużycie kwh) PDU muszą posiadać wbudowany wyświetlacz przedstawiający aktualne obciążenie prądowe poszczególnych faz zasilania wejściowego, parametrów pracy gniazd wyjściowych co najmniej w odniesieniu do napięcia wyjściowego (V), obciążenia (A) i pobieranej mocy (kw). Możliwość włączania\wyłączania zdalnie dowolnie wybranych gniazd listwy PDU (umożliwiające włączanie/wyłączanie urządzeń w celu ich zresetowania oraz wykluczające używanie poszczególnych gniazd przez osoby do tego nieupoważnione) Możliwość zaprogramowania dowolnej sekwencji załączania lub wyłączania poszczególnych gniazd (opóźnione sekwencyjne włączanie/wyłączanie zasilania, definiowanie kolejności włączania i wyłączania urządzeń w celu uniknięcia przeciążeń obwodów) możliwość podłączenia dodatkowych czujników temperatury i wilgotności możliwość podłączenia do 4 PDU w jednej szafie by dzieliły wspólne połączenie sieciowe połączenie sieciowe min. 100 BaseT Ethernet zarzadzanie PDU poprzez: HTTP(s); SSH; Telnet; RS-232 (Serial); Power IQ; SNMP v2/v3; SMTP; JSONRPC należy dostarczyć wraz z listwami komplet kabli z jednej strony z wtykami IEC C20 oraz wtykami IEC C19 z drugiej strony (odpowiednio dla IEC C14 oraz IEC C13). Liczba kabli musi być co najmniej równa Strona 14 z 67

15 liczbie (oraz typowi) gniazd we wszystkich zamontowanych modułach PDU. Długości kabli zostaną określone na etapie projektu. Wszystkie wymienione elementy dodatkowej rozbudowy wyposażenia szaf muszą: występować jako katalogowe, standardowe elementy dodatkowego wyposażenia szaf oferowane przez jej producenta, być dostępne w terminie 2 lat po zakończeniu serwisu na system, być montowalne w sposób nie powodujący potrzeby zmian konstrukcyjnych szafy (dodatkowe wiercenie, gwintowanie, spawanie, etc.), być montowalne w sposób nie powodujący potrzeby demontażu urządzeń dotychczas zamontowanych w szafie należy dostarczyć 24 PDU (listwy zasilające) jako wyposażenie 12 szaf serwerowych w wersji A należy dostarczyć 8 PDU (listwy zasilające) jako wyposażenie 4 szaf serwerowych w wersji B e) Połączenie z pomieszczeniem par światłowodów jednomodowych SM 9/125 OS2, 8 par wielomodowych MM 50/125 OM3 do pok do szafy nr 1. Zakończenie kabli panelami krosowymi z końcówkami SC. f) Wykonanie instalacji zasilającej w serwerowni. g) Dostosowanie sufitu (wentylacji, oświetlenia i innych elementów znajdujących się w suficie podwieszanym) do nowego układu serwerowni. W pomieszczeniach 2.30, 2.31, 2.32, 2.33 zapewnić oświetlenie w przypadku braku zasilania (podtrzymanie z UPS serwerowni). Obwody oświetlenia muszą zostać wydzielone z BMS, połowa oświetlenia świeci na stałe. h) Przeniesienie rozdzielnicy zasilającej z pomieszczenia 2.31 do pomieszczenia 2.33 na ścianę od strony serwerowni. i) Wykonanie w pomieszczeniu 2.30 rozdzielnicy napięcia zasilającego na potrzeby UPS i szaf klimatyzacyjnych. i. Rozdzielnia ma umożliwiać podłączenie do dowolnego toru zasilającego każdy z 4 UPS. Jeżeli takie podłączenie będzie technicznie nie możliwe, rozdzielnia ma umożliwić podłączenie do dowolnego toru zasilającego każdy z 2 klastrów UPS. ii. Do rozdzielni ma być podłączony posiadany przez Zamawiającego klaster UPS1/2. iii. Do rozdzielni ma być podłączony klaster UPS3/4 składający się z dostarczonych przez Wykonawcę UPS. Strona 15 z 67

16 iv. Rozdzielnia ma umożliwiać podłączenie do dowolnego toru zasilającego każdy z 4 klimatyzatorów (3 w pom i 1 w pom. 2.30). j) Wykonanie w pomieszczeniu 2.30 rozdzielni napięcia wyjściowego z UPS. Rozdzielnia ma umożliwiać przełączanie zasilania szaf pomiędzy dwa klastry UPS. k) Wykonanie w pomieszczeniu 2.31 rozdzielni zasilania (wraz z zabezpieczeniami listw), poszczególnych szaf serwerowych i infrastruktury serwerowni. l) Wykonanie okablowania zasilającego do każdej szafy serwerowej. Do każdej szafy należy doprowadzić 2 trójfazowe gniazda zasilane z dwóch różnych klastrów UPS. Wszystkie gniazda do szaf serwerowych mają znajdować się pod szafami. m) Wykonanie okablowania zasilającego pozostałych urządzeń infrastruktury. n) Wykonanie systemu zasilania gwarantowanego UPS: i. System ma składać się z dwóch klastrów UPS. Każdy z klastrów (UPS1/2 i UPS3/4) ma pracować w układzie równoległym na wspólnej szynie. ii. Instalacja w pomieszczeniu 2.30 klastra UPS1/2 składającego się z dwóch posiadanych przez Zamawiającego UPS Powerware 9390, model serii 9 TYPU PW9390-2x60-UHS-4x1 o mocy 60kVA/54kW, moduł łączący SPM x60kVA układu równoległego pracy UPS 1+1 z by-passem serwisowym systemu równoległego 1+1 firmy Powerware (by-pass zewnętrzny), 2 szt. baterie akumulatorowe PW9390- BAT10-S-40x38Ah do zasilacza o mocy 60kVA. Należy wziąć pod uwagę, że posiadane przez Zamawiającego UPS1 i UPS2 są zainstalowane w starej siedzibie i będzie można je zainstalować w nowej siedzibie dopiero w II Etapie prac. iii. Dostawa i instalacja w pomieszczeniu 2.30 klastra UPS3/4 zgodnego z następującymi wymaganiami: Klaster zbudowany z dwóch, pracujących równolegle, identycznych zasilaczy awaryjnych UPS, pracujących w trybie redundancji. Każdy z zasilaczy awaryjnych UPS musi posiadać moc wyjściową 60kVA. Zasilacze awaryjne mają pracować w klastrze bezpieczeństwa dając odbiorom 60kVA. W przypadku awarii jednego z zasilaczy sprawny zasilacz musi przejąć całe obciążenie. Zasilacze awaryjne UPS mają być przystosowane do zwiększenia mocy do 80kVA, bez konieczności wymiany elementów wewnętrznych i jakiejkolwiek ingerencji w budowę wewnętrzną (np. dokładanie modułów) Klaster ma mieć możliwość rozbudowy w przyszłości do co najmniej 4 modułów zasilaczy UPS w trybie pracy równoległej. Strona 16 z 67

17 System zasilaczy awaryjnych może synchronizować przebiegi wyjściowe poprzez wspólny tor obejściowy lub szynę komunikacyjną. W przypadku zastosowania szyny komunikacyjnej do transmisji danych wymagane jest zastosowanie nadmiarowej szyny komunikacyjnej pomiędzy zasilaczami w pracy równoległej (wymagane przynajmniej 2 szyny komunikacyjne z funkcją automatycznego przełączania w wypadku awarii jednej z nich). Układ połączeń logicznych pomiędzy jednostkami klastra zasilaczy UPS nie może stanowić pojedynczego punktu awarii, to znaczy przerwanie połączenia logicznego między urządzeniami pracującymi równolegle nie może spowodować utraty funkcjonalności systemu zasilania gwarantowanego. Klaster ma mieć zdolność do selektywnego izolowania urządzeń uszkodzonych, aby uszkodzenie jednego zasilacza UPS w klastrze nie spowodowało awarii całego systemu. Czas pracy autonomicznej, po utracie zasilania urządzenia, przy obciążeniu 100%, musi wynosić co najmniej 10 minut. Po zwiększeniu mocy do 80kVA czas podtrzymania musi wynosić minimum 7 min. Wyposażone w baterie technologii VRLA o żywotności min. 10 lat, według Eurobat grupa General Purpose. Waga szafy bateryjnej na jednego UPS nie może przekraczać 700kg Wymiary szafy bateryjnej i UPS: postawione obok siebie dostarczone dwa UPS i dwie szafy bateryjne zmieszczą się na powierzchni o wymiarach 94 cm x 252 cm, z tym, że czoła UPS i szaf bateryjnych zwrócone są do dłuższego boku wyznaczonej powierzchni. Waga pojedynczego UPS nie może przekroczyć 315 kg Baterie umieszczone w zamkniętych szafach bateryjnych. Dopuszcza się, aby szafa bateryjna wraz z UPS była w jednej obudowie. Baterie urządzeń UPS muszą być wyposażone w wyłącznik automatyczny gwarantujący ich odłączenie w przypadku awaryjnego wyłączenia zasilacza UPS. Wyłącznik ten musi informować o położeniu styków głównych oraz posiadać styki pomocnicze podnapięciowe. Rozłączenie wyłącznika powinno uniemożliwiać uruchomienie zasilacza UPS. System nieciągłego ładowania baterii. Urządzenie musi zapewnić ciągłe, bezprzerwowe zasilanie w trybie True Online z podwójną konwersją przy zupełnych lub chwilowych zanikach Strona 17 z 67

18 napięcia i wahaniach częstotliwości w sieci elektrycznej przez cały czas pracy urządzenia. Zgodne z normą PN-EN , urządzenie klasy VFI-SS-111, Napięcie wejściowe, 3 fazy, 3x400V zgodne z wartościami zapisanymi w Polskiej Normie PN-IEC Tolerancja dla napięcia wejściowego ± 10% przy całkowitym obciążeniu zasilacza bez konieczności korzystania z energii z baterii. Zniekształcenia prądu pobieranego przez UPS (THDI) mniej niż 5%. Napięcie wyjściowe, 3 fazy, konfigurowane 380V/400V/415V 50 Hz. Wyjściowe THDu: <3% (100% obciążenie liniowe), <6% (obciążenie nieliniowe zmieniające się od 90% do 10% lub odwrotnie). Możliwość pracy z niesymetrycznym obciążeniem poszczególnych faz, w zakresie 0-100% obciążenia. Współczynnik mocy wyjściowej: 0,9 Sprawność nie mniej niż 92% w przedziale 75% - 100% obciążenia znamionowego. Maksymalny poziom hałasu 65 db Wewnętrzne elektroniczny i mechaniczny układy obejściowe. Zewnętrzny przełącznik obejściowy umożliwiający bezprzerwowe odłączenie zasilacza od sieci. Komunikacyjny wyświetlacz z odczytem parametrów elektrycznych wejścia/wyjścia i komunikatów o stanie pracy UPS. Komunikacyjny port szeregowy. Komunikacyjna karta Ethernet LAN RJ45. Urządzenie powinno zapewnić spełnienie wymogów Certyfikatu Bezpieczeństwa: Spełnienie norm kompatybilności elektromagnetycznej EN 55022, EN 55011, EN (IEC 62040). Wymagana deklaracja producenta zgodności produktu z normami: EN : 2003, EN : 1995 oraz spełnienia dyrektyw: 89/336/EEC, 92/31/EEC, 72/23/EEC, 93/68/EEC. Instalacja musi obejmować zewnętrzny serwisowy układ obejściowy umożliwiający bezprzerwowe odłączenie każdego z instalowanych UPS. Każdy z instalowanych UPS należy wyposażyć w czujniki środowiskowe monitorujące zdalnie dwa parametry: temperaturę i wilgotność. Strona 18 z 67

19 Z klastrem UPS należy dostarczyć oprogramowanie (nośniki i licencje) umożliwiające monitorowanie UPS oraz awaryjne zamykanie systemów operacyjnych pracujących pod systemami: Windows, Linux. Po zainstalowaniu i uruchomieniu jednostek systemu UPS Wykonawca w obecności pracownika Zamawiającego wykona testy odbiorowe. Z wyników testów zostanie przygotowany protokół odbioru. Tylko pomyślne wykonanie testów zobowiązuje Zamawiającego do podpisania protokołu odbioru. Należy wykonać następujące testy: Zmiana napięcia wyjściowego przy skoku obciążenia 0-100%-0 mocy znamionowej UPS-y pracujące pojedynczo. Pomiar napięć wyjściowych przy obciążeniu symetrycznym 100% na każdej fazie i asymetrycznym: 0-100%-0 UPS-y pracujące pojedynczo. Pomiar różnicy faz, THDi, PFwe i THDu przy obciążeniu symetrycznym 100% na każdej fazie i asymetrycznym: 0-100%-0 - UPS-y pracujące pojedynczo. Test zaniku sieci zasilającej rejestracja napięcia wyjściowego układ równoległy. Odłączenie i dołączenie jednej jednostki z systemu równoległego obciążenie równe mocy znamionowej, rejestracja napięcia wyjściowego. Symulacja uszkodzenia jednej z jednostek w pracy równoległej. Pomiar rozkładu prądów pomiędzy falownikami w pracy równoległej obciążenie równe mocy znamionowej. Próba zwarcia Faza Neutralny dla obciążenia 10%-20% mocy znamionowej dla jednostki pojedynczej bez blokady układu obejścia. Próba zwarcia Faza Neutralny dla obciążenia 10%-20% mocy znamionowej dla układu równoległego bez blokady układu obejścia. Próba zwarcia Faza Neutralny dla obciążenia 10%-20% mocy znamionowej dla jednostki pojedynczej z blokadą układu obejścia. Próba zwarcia Faza Neutralny dla obciążenia 10%-20% mocy znamionowej dla układu równoległego z blokadą układu obejścia. Przerwanie jednego toru komunikacyjnego przy pracy równoległej przy zastosowaniu szyny komunikacyjnej. Strona 19 z 67

20 iv. Dostawa i instalacja wszystkich niezbędne elementów koniecznych do podłączenia i uruchomienia klastrów UPS1/2 i UPS 3/4 zgodnie z przyjętymi w OPZ wymaganiami. Należy wziąć pod uwagę, że elementy posiadanej infrastruktury UPS zainstalowane w siedzibie przy ul. Bitwy Warszawskiej będzie można wykorzystać dopiero w III Etapie prac. v. Dostawa i instalacja 2 czujników (pomiar temperatury i wilgotności powietrza) środowiskowych dla każdego z UPS w klastrze UPS1/2. Czujniki należy zamontować w projektowanym korytarzu zimnego powietrza. vi. Baterie UPS mają zostać ustawione w pomieszczeniu vii. Instalacja i konfiguracji na serwerach Zamawiającego oprogramowania do zamykania zdefiniowanych grup serwerów w przypadku braku zasilania w jednym z trzech przypadków: brak zasilania klastra UPS1/2, brak zasilania klastra UPS3/4 braku zasilania obu klastrów UPS1/2 i UPS3/4 jednocześnie System musi umożliwiać automatyczne uruchamianie serwerów oraz urządzeń po powrocie zasilania i włączeniu UPS. Zamawiający dopuszcza realizację wymaganych funkcjonalności zamykania systemów przez dostarczony system zarządzania BMS Serwerownia. o) Wykonanie w rozdzielni serwerowni pom należy wykonać układy zasilające dla urządzenia infrastruktury, które zostaną przeniesione ze starej lokalizacji do nowej, nowo instalowanych urządzeń i systemów oraz doprowadzić okablowanie zasilające i przyłączeniowe do planowanych miejsc przyłączenia urządzeń Dostawa i instalacja systemu BMS Serwerownia Wymagane funkcjonalności systemu i zakres wdrożenia: a) modelowanie i wizualizacja infrastruktury w serwerowni b) wizualizacja szaf serwerowych z zamontowanymi urządzeniami wraz ich opisem c) modelowanie i wizualizacja relacji pomiędzy urządzeniami i systemami d) modelowanie i wizualizacja zależności i stanów systemów zasilania e) monitorowanie, wizualizacja i administracja zarządzanych listew PDU f) monitorowanie, wizualizacja i administracja UPS g) monitorowanie systemu ppoż. Strona 20 z 67

Spełnia / nie spełnia poprzez wymianę uszkodzonego modułu, bez konieczności wyłączania zasilacza UPS Baterie

Spełnia / nie spełnia poprzez wymianę uszkodzonego modułu, bez konieczności wyłączania zasilacza UPS Baterie Załącznik nr 1 Specyfikacja produktu 1. Centralny system podtrzymania zasilania: SO Suwałki Nazwa Opis Producent: Potwierdzenie minimalnych parametrów i konfiguracji albo wskazanie konkretnego parametru

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Adaptacja pomieszczenia serwerowni laboratorium w budynku nr 29 w formule zaprojektuj i wybuduj Adres obiektu ul. Warszawska 22A, 05-130 Zegrze Kody klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Katowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Katowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie nr 375888 2016 z dnia 2016 12 29 r. Katowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: Data: SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa, modernizacja serwerowni i wybranych elementów infrastruktury

Bardziej szczegółowo

E/02.5 Schemat rozdzielnicy TB6; E/02.6 Schemat rozdzielnicy TB7; E/02.7 Schemat rozdzielnicy TB8; E/02.8 Schemat rozdzielnicy TB9; E/02.

E/02.5 Schemat rozdzielnicy TB6; E/02.6 Schemat rozdzielnicy TB7; E/02.7 Schemat rozdzielnicy TB8; E/02.8 Schemat rozdzielnicy TB9; E/02. SPIS TREŚCI: 1.0. WSTĘP...5 1.1. Przedmiot i zakres opracowania...5 1.2. Podstawy opracowania...5 1.3. Charakterystyka energetyczna...5 2.0. OPIS TECHNICZNY...6 2.1. Zasilanie i rozdział energii...6 2.2.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana Załącznik nr 2 do zapytania z dnia 10.12.2014 r. Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DO PROJEKTU ARANŻACJI SERWEROWNI Załącznik H do SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA DO PROJEKTU ARANŻACJI SERWEROWNI Załącznik H do SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 00-950 Warszawa, al. Niepodległości 188/192 WYMAGANIA DO PROJEKTU ARANŻACJI SERWEROWNI do SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU

PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU Wytyczne dla dostaw i montażu wyposażenia 41-200 Sosnowiec Pl. Medyków 1 Opracował : Stanisław Gruszka

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Załącznik nr 3 do SIWZ ZP.342-7/PW/14 Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne 30230000-0

Bardziej szczegółowo

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie S A M O D Z I E L N Y P U B L I C Z N Y Z A K Ł A D O P I E K I Z D R O W O T N E J Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, sekretariat: (0-91) 43-29-500, fax

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Przed dostarczeniem zasilaczy UPS należy zaprojektować i wykonać następujące prace instalacyjne:

Przed dostarczeniem zasilaczy UPS należy zaprojektować i wykonać następujące prace instalacyjne: Załącznik nr 3 do SIWZ Założenia projektowe i specyfikacja wymagań dla prac projektowych i instalacyjnych związanych z rozbudową instalacji elektrycznej w nowym budynku Wydziału ETI PG związaną z podłączeniem

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 3. OBLICZENIA TECHNICZNE... 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą wykonania projektu były:

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

BA-WA /06 Warszawa, 12 grudnia 2006 r.

BA-WA /06 Warszawa, 12 grudnia 2006 r. KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Biuro Administracyjne Dyrektor Maciej Myszka BA-WA-910-28-6/06 Warszawa, 12 grudnia 2006 r. wg rozdzielnika Szanowni Państwo, w związku z pytaniami otrzymanymi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec BRANŻA : OBIEKT : ELEKTRYCZNA Budynek remizy OSP ADRES : Brożec dz. 266/1, 266/3, 267 INWESTOR : Gmina Strzelin, ul. Ząbkowicka

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIENIA DO PROJEKTU ADAPTACJI LOKALI NR 13,14 i 15 WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM W BUDYNKU CENTRALI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE

UZUPEŁNIENIA DO PROJEKTU ADAPTACJI LOKALI NR 13,14 i 15 WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM W BUDYNKU CENTRALI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE UZUPEŁNIENIA DO PROJEKTU ADAPTACJI LOKALI NR 13,14 i 15 WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM W BUDYNKU CENTRALI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE INWESTOR: Narodowy Fundusz Zdrowia - Centrala z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie urządzeń wentylacyjnych

Zestawienie urządzeń wentylacyjnych Zestawienie urządzeń wentylacyjnych Układ N1/W1 sekcja filtracji (G4) sekcja odzysku ciepła wymiennik krzyżowy sekcja wentylatorowa z płynną regulacją wydatku powietrza: V n=5160m 3 /h, Δp=500Pa, N el=2,72

Bardziej szczegółowo

Remont i modernizacja budynków Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie budynek D. ᖧ剗Ć ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗 ᖧ剗 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania 3. Charakterystyka elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Zawartość opracowania: Spis treści: 1. RYSUNKI... 2 2.WSTĘP... 2 2.1 Przedmiot i zakres opracowania... 2 2.2 Podstawy opracowania... 2 2.3 Projekty związane z opracowaniem...

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ Oświadczamy, iż Projekt Wykonawczy branży teletechnicznej: ROZBUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKU. 137 NA LABORATORIUM BADAŃ SYSTEMU LASEROWEGO

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu zasilania i klimatyzacji załącznik nr 9b. Wymagania dla UPS 5KW

Formularz cenowy dla Systemu zasilania i klimatyzacji załącznik nr 9b. Wymagania dla UPS 5KW Formularz cenowy dla Systemu zasilania i klimatyzacji załącznik nr 9b 1. UPS 5KW Wymagane parametry UPS 5 KW Wymagania dla UPS 5KW Parametry proponowanego Spełnienie 1. napięcie wejsciowe od 100 do 300

Bardziej szczegółowo

wpłynęło w dniu 18.07.2012r.. poniższe pytanie i prośba o wyjaśnienia:

wpłynęło w dniu 18.07.2012r.. poniższe pytanie i prośba o wyjaśnienia: Na stronę internetową Poznań, dnia 20.07.2012r. 540000ZAP.370-15/12 Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projekt klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach biurowych budynku Urzędu Miasta w Legionowie przy ul. Piłsudskiego 41 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestor: Gmina Miejska Legionowo ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia instalacje alarmowe w obiektach Policji garnizonu kujawsko pomorskiego.

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia instalacje alarmowe w obiektach Policji garnizonu kujawsko pomorskiego. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia instalacje alarmowe w obiektach Policji garnizonu kujawsko pomorskiego. Lokalizacja - KPP Brodnica ul. Zamkowa 13, 87-300 Brodnica 1. W pomieszczeniach: nr 16a

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA WENTYLACJA KUCHNI 03-418 Warszawa ul. Równa 2 PB-W Instalacje Elektryczne INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA 1 OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 Przedmiot opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania...2 1.3

Bardziej szczegółowo

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) Strona tytułowa 2) Zawartość opracowania 3) Oświadczenie - klauzula 4) Spis rysunków 5) Zakres opracowania 6) Opis techniczny 7) Rysunki wg spisu 3. OŚWIADCZENIE - K L A U Z

Bardziej szczegółowo

EPPL , 15-31, 20-31

EPPL , 15-31, 20-31 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B Załącznik nr 2 PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO W BUDYNKACH A i B STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM TOMYŚLU UL. POZNAŃSKA 33 INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Tomyślu OBIEKT: BUDYNEK STAROSTWA

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NA PARTERZE BUDYNKU - GARAŻ KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W TARNOWIE, UL. KLIKOWSKA 39 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA Opracował : Lipiec

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Korespondencja 6. Część rysunkowa: T-1 Inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

Opracował: inż. Szymon Wróbel

Opracował: inż. Szymon Wróbel Opracował: inż. Szymon Wróbel Warszawa, styczeń 2013 Spis treści 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 2. Podstawa opracowania Specyfikacji Technicznej 3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dla Części III na DOSTAWĘ URZĄDZEŃ I OSPRZĘTU DO MODERNIZACJI SIECI LAN DLA URZĘDU STATYSTYCZNEGO W ŁODZI

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dla Części III na DOSTAWĘ URZĄDZEŃ I OSPRZĘTU DO MODERNIZACJI SIECI LAN DLA URZĘDU STATYSTYCZNEGO W ŁODZI Załącznik nr 8c do SIWZ nr sprawy: WA-2900-3/2014/SISP-2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części III na DOSTAWĘ URZĄDZEŃ I OSPRZĘTU DO MODERNIZACJI SIECI LAN DLA URZĘDU STATYSTYCZNEGO W ŁODZI w ramach zadania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki:

SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki: SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki: E1. Rzut przyziemia instalacja elektryczna. E2. Elementy instalacji elektrycznej nad kotłownią. E3. Rzut dachu- instalacja odgromowa.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OGÓLNA 1.0. Dane ogólne 1.1. Dane formalno-prawne 1.1.1. Adres inwestycji 1.1.2. Inwestor - Zamawiający 1.1.3. Wykonawca dokumentacji projektowej 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Materiały

Bardziej szczegółowo

C Z Ę Ś Ć E L E K T R Y C Z N A ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

C Z Ę Ś Ć E L E K T R Y C Z N A ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA C Z Ę Ś Ć E L E K T R Y C Z N A ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis techniczny 3 1.0. Cel i zakres opracowania str. 2 2.0. Podstawowe dane do opracowania str. 2 3.0. Stan istniejący demontaż str.2 4.0. Opis

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny 1 003 SMOKE MASTER Panel kontrolny (dla regulacji ciśnienia w układach napowietrzania klatek schodowych) SMPZ-3 Skala x:x Panel kontrolny służy do zdalnej kontroli systemu regulacji ciśnienia SMOKE MASTER

Bardziej szczegółowo

E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia, instalacja 230/400V gniazd wydzielonych oraz okablowania strukturalnego

E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia, instalacja 230/400V gniazd wydzielonych oraz okablowania strukturalnego Zawartość teczki : Spis treści: 1.0. Wstęp ; 2.0. Opis techniczny ; 3.0 Załączniki: - Uprawnienia projektowe - Zaświadczenia LOIIB 4.0 Rysunki : E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia,

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

Prace instalacyjne oraz specyfikacja wymagań związanych z usługą instalacji dostarczanych zasilaczy UPS w sieci energetycznej CI TASK

Prace instalacyjne oraz specyfikacja wymagań związanych z usługą instalacji dostarczanych zasilaczy UPS w sieci energetycznej CI TASK Prace instalacyjne oraz specyfikacja wymagań związanych z usługą instalacji dostarczanych zasilaczy UPS w sieci energetycznej CI TASK Przed dostarczeniem zasilaczy UPS należy zaplanować oraz wykonać następujące

Bardziej szczegółowo

10-282 +48 881 633 955, 89 627 16 67 NIP: 739-385-69-53, REGON:

10-282 +48 881 633 955, 89 627 16 67 NIP: 739-385-69-53, REGON: CTI ELEKTROTECHNIKA Sp. z o.o. ul. Poprzeczna 15A, 10-282 Olsztyn +48 881 633 955, fax: 89 627 16 67 NIP: 739-385-69-53, REGON: 281443739 info@cti.olsztyn.pl, www.elektrotechnika.olsztyn.pl BRAN A ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str. 2-4 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zasilanie i rozdzielnice 0,4kV 4. Instalacje elektryczne 5. Instalacja odgromowa 6. Ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

4 OPIS TECHNICZNY 4.1 POSTAWA OPRACOWANIA. Rzuty architektoniczne Obowiązujące przepisy i normy Projekty branŝowe Zlecenie inwestora Wizja lokalna

4 OPIS TECHNICZNY 4.1 POSTAWA OPRACOWANIA. Rzuty architektoniczne Obowiązujące przepisy i normy Projekty branŝowe Zlecenie inwestora Wizja lokalna 4 OPIS TECHNICZNY 4.1 POSTAWA OPRACOWANIA Rzuty architektoniczne Obowiązujące przepisy i normy Projekty branŝowe Zlecenie inwestora Wizja lokalna 4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące remontu na poziomie 3 piętra w budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.

Wymagania dotyczące remontu na poziomie 3 piętra w budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki. Wymagania dotyczące remontu na poziomie 3 piętra w budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki. 1 Uwaga ogólna: Jeżeli w remontowanym pomieszczeniu istnieje instalacja położona w korytkach, które przechodzi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji... 1 2. Spis rysunków... 2 3. Dane podstawowe... 3 3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3.2. DANE OBIEKTU... 3 3.3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.4.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego.

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego. Załącznik nr 5 do wniosku Standardowe rozwiązania techniczne 1. Szafki pomiaru bilansującego 1.1. Zabudowa szafek pomiaru bilansującego. 1.1.1. Szafka pomiaru bilansującego stacji SN/nN zawiera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Przedmiot opracowania Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Nazwa zamówienia Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Obecnie na rynku przeważają dwa rodzaje zasilaczy awaryjnych. Noszą one nazwy według układu połączeń swoich elementów składowych.

Obecnie na rynku przeważają dwa rodzaje zasilaczy awaryjnych. Noszą one nazwy według układu połączeń swoich elementów składowych. chesia@paset te 74 873 54 63 ZASILACZE AWARYJNE Zasilacze awaryjne (UPS) są urządzeniami gwarantującymi pracę podłączonego do nich sprzętu w momentach zaniku prądu. Urządzenia podtrzymujące mają dosłownie

Bardziej szczegółowo

Eaton 5115 Modele: VA

Eaton 5115 Modele: VA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Eaton 5115 Modele: 500-750 - 1000-1400 VA DANE OGÓLNE Topologia (klasyfikacja IEC 62040-3) Line Interactive (VI) Model wolnostojący Moc wyjściowa VA 500 750 1000 1400 Moc rzeczywista

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Strona tytułowa stron 1 Spis treści stron 1 Opis techniczny stron 5 Obliczenia sprawdzające stron 1

Spis zawartości. Strona tytułowa stron 1 Spis treści stron 1 Opis techniczny stron 5 Obliczenia sprawdzające stron 1 Projekt wykonawczy 1 Spis zawartości. Strona tytułowa stron 1 Spis treści stron 1 Opis techniczny stron 5 Obliczenia sprawdzające stron 1 Rysunki: Schemat ideowy rozdzielnicy głównej TB E-1 Rzut VI piętra

Bardziej szczegółowo

Optymalna zabudowa serwerowni i data center zwiększająca efektywność chłodzenia na przykładzie rozwiązań apra-optinet

Optymalna zabudowa serwerowni i data center zwiększająca efektywność chłodzenia na przykładzie rozwiązań apra-optinet Optymalna zabudowa serwerowni i data center zwiększająca efektywność chłodzenia na przykładzie rozwiązań apra-optinet Innowacyjne rozwiązania Piotr Kania p.kania@apra-optinet.pl Tematyka prezentacji Prezentacja

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 12 2. ZAKRES OPRACOWANIA 12 3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 12 4. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH 13 5. POMIAR I RORODZIAŁ ENERGII 13 6. TABLICA TP 13 7. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

SZAFY STEROWNICZE DELTA-SYSTEM OKŁADKA. www.sabaj.pl. Katalog szaf sterowniczych typu DELTA SYSTEM - 1 -

SZAFY STEROWNICZE DELTA-SYSTEM OKŁADKA. www.sabaj.pl. Katalog szaf sterowniczych typu DELTA SYSTEM - 1 - OKŁADKA www.sabaj.pl Katalog szaf sterowniczych typu DELTA SYSTEM - 1 - NIP: 679-26-67-118; Kraków, 19.04.2006 r SZAFY STEROWNICZE STOJĄCE Spis treści: Szafy stojące... 6 Elementy dodatkowego wyposażenia...

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji oświetlenia ewakuacyjnego dla budynku przewiązki Centrum EMAG w Katowicach przy ul. Leopolda 31. Spis treści

Projekt instalacji oświetlenia ewakuacyjnego dla budynku przewiązki Centrum EMAG w Katowicach przy ul. Leopolda 31. Spis treści Spis treści 1. Podstawa opracowania...2 2.Wprowadzenie...2 3. Lokalizacja obiektu...4 4. Stan istniejący...4 5. Cel opracowania...4 6. Opis projektowanej instalacji...4 7. Zastosowane oprawy...6 8. Zakres

Bardziej szczegółowo

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air 5.3/4/PL/1 LABCONTROL EASYLAB Moduły rozbudowy elektronicznego sterownika EASYLAB Moduł zasilania / moduł zasilania z UPS Typ Typ -USV The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej.

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Załączniki 4. Rysunki: rys. nr - Plan instalacji oświetleniowej. - E1 - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2 - Plan okablowania strukturalnego.

Bardziej szczegółowo

POWERLINE RT 1000, 2000, 3000 VA

POWERLINE RT 1000, 2000, 3000 VA 000, 000, 000 VA Karta produktu Seria zaawansowanych technologicznie UPS-ów On-Line (VFI) skonstruowana w topologii podwójnej konwersji zapewnia doskonałą ochronę podłączonym odbiornikom na przykład systemom

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK

CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK I. WSTĘP 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest praca p.n. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy maksymalnej. I. Zakres pracy 1. Zakres pracy

Bardziej szczegółowo

TSZ-200. Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej. kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz sygnalizacji pożarowej

TSZ-200. Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej. kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz sygnalizacji pożarowej Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej TSZ-200» Sterowanie, zasilanie i kontrola pracy urządzeń w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz sygnalizacji pożarowej»

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie zasilania i wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku CENTRUM PRAKTYCZNEGO SZKOLENIA MAŁEGO

Bardziej szczegółowo

Spis treści Spis rysunków

Spis treści Spis rysunków Projekt został wykonany przez: Usługi Projektowo Wykonawcze D. W. Kolassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błota, Murowaniec, ul. Opalowa 16 www.elk-komp.pl email: wkolassa@tlen.pl tel./fax (52) 3248504,

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Hlonda Poczta Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Mińsk Mazowiecki, dn.19.09.2016r. Numer sprawy: 40/2016 Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, nr sprawy

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY 1 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA WĘZŁA SANITARNEGO W NISKIEJ CZĘŚCI BUDYNKU WYDZIAŁU OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ INWESTOR: WYDZIAŁ OCEANOTECHNIKI I

Bardziej szczegółowo

SZAFA SERWEROWA SZB SE 19"

SZAFA SERWEROWA SZB SE 19 Obudowa zapewniająca ochronę sprzętu zainstalowanego w serwerowniach Oferowana w 8 wykonaniach gabarytowych, w tym 6 wykonań w stałej sprzedaży z magazynu ZPAS S.A. (patrz str. 9). Rozbudowany system konfiguracji:

Bardziej szczegółowo

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa ELMAST BIAŁYSTOK F40-5001 F63-5001 F90-5001 ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO W E N T Y L A T O R Ó W PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa 2 ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE F40-5001,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW Strona 2 Stron8 SPIS TREŚCI 1 DANE OGÓLNE...3 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA...3 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA...3 1.3 LITERATURA TECHNICZNA...3 1.4 WYKAZ POLSKICH NORM...3 1.5 PROJEKTY ZWIĄZANE...4 2 OPIS TECHNICZNY...4

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI INWESTOR: POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISK UL.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE. Powiatowy Urząd Pracy w Piszu Pisz ul. Zagłoby 2

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE. Powiatowy Urząd Pracy w Piszu Pisz ul. Zagłoby 2 STADIUM PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA NAZWA PROJEKTU INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE INWESTOR TEMAT PROJEKTANT: Powiatowy Urząd Pracy w Piszu 12-200 Pisz ul. Zagłoby 2 Koncepcja wymiany opraw

Bardziej szczegółowo

SZAFY RACK 19" I AKCESORIA

SZAFY RACK 19 I AKCESORIA SZAFY RACK 19" I AKCESORIA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA KATALOG PRODUKTÓW WWW.RACKSYSTEMS.PL SZAFY RACK 19" WISZĄCE Wymiar y opakowania szaf y złożonej Wymiar y opakowania szaf y rozłożonej Objętość [m³]

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: Rozbudowa systemu kontroli dostępu w jednym z obiektów Uniwersytetu Śląskiego". 2. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: PARAMETRY ŚRODOWISKOWE PODLEGAJĄCE KONTROLI 1. sygnalizacja przekroczenia wartości progowej

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA POMIESZCZEŃ dla Pracowni ESWL w piwnicy bloku B

KLIMATYZACJA POMIESZCZEŃ dla Pracowni ESWL w piwnicy bloku B Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający : Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 22-400 Zamość OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST.6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA KOD GŁÓWNY CPV 45310000-3 s t r o n a1 z 5 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

POWERLINE DUAL 11/31 KARTA PRODUKTOWA GWARANTUJEMY CIĄGŁOŚĆ ZASILANIA. 10/20 kva CHARAKTERYSTYKA KOMUNIKACJA OBSŁUGA SERWISOWA

POWERLINE DUAL 11/31 KARTA PRODUKTOWA GWARANTUJEMY CIĄGŁOŚĆ ZASILANIA.  10/20 kva CHARAKTERYSTYKA KOMUNIKACJA OBSŁUGA SERWISOWA GWARANTUJEMY CIĄGŁOŚĆ ZASILANIA EPO (EMERGENCY POWER OFF) ODŁĄCZENIE ZASILANIA W RAZIE POŻARU KARTA PRODUKTOWA PRACA RÓWNOLEGŁA ZIMNY START UPS-y POWERLINE DUAL to najnowsza seria zaawansowanych technologicznie

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Morcinka 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawartości

- 1 - Spis zawartości - 1 - Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Rysunki: - schemat zasilania instalacji zasilającej urządzenia komputerowe - rys. nr 1/8 - schemat

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) REMONT I WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU NR.22 KOMPLES 1964 ul.

Bardziej szczegółowo

KODAK 8000 / C. Przygotowanie pomieszczenia do montażu

KODAK 8000 / C. Przygotowanie pomieszczenia do montażu KODAK 8000 / C Wersja Ethernet Przygotowanie pomieszczenia do montażu Szanowni Państwo, Niniejszy dokument przygotowaliśmy specjalnie po to, aby w maksymalnym stopniu pomóc Wam w przygotowaniu się do instalacji

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. WPROWADZENIE 1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZASILANIE BUDYNKU 3. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU 3.1. ZASILANIE

Bardziej szczegółowo

BRANŻA: Elektryczna. Opracowanie zawiera: Część A: Ogólna charakterystyka robót Część B Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

BRANŻA: Elektryczna. Opracowanie zawiera: Część A: Ogólna charakterystyka robót Część B Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 1 INWESTOR: Gmina Skołyszyn OBIEKT: Zasilanie maszynowni windy zewnętrznej TEMAT: Instalacja elektryczna KLASYFIKACJA ROBÓT: Wg Wspólnego Słownika Zamówień Grupa robót 452 Budynek użyteczności publicznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TEMAT: WYKONANIE NOWEJ SIECI LAN I DEDYKOWANEJ INSTALACJI 230V, PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI LAN I DEDYKOWANEJ INSTALACJI 230V, PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES PROJEKTU 2. INSTALACJA OŚWIETLENIA 3. INSTALACJA UZIEMIANIA I PRZECIWPRZEPIĘCIOWA

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES PROJEKTU 2. INSTALACJA OŚWIETLENIA 3. INSTALACJA UZIEMIANIA I PRZECIWPRZEPIĘCIOWA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES PROJEKTU 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 2. INSTALACJA OŚWIETLENIA 2.1. Oświetlenie podstawowe 2.2. Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu "FIRECONTROL" S.C. Systemy Przeciwpożarowe Projekt Realizacja Doradztwo Sprzęt Wolica 43 62-872 Godziesze Małe tel: 062 720 92 20 fax: 062 720 92 21 e-mail: biuro@firecontrol.pl Egz. 4/4 IV PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo