OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie oraz usługa serwisowa. 2. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy Opis przedmiotu zamówienia: Warszawa, ul. Grójecka budynek główny ul. Sierpińskiego 1B garaż ul. Sierpińskiego 3A garaż wielopoziomowy 3. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: Roboty instalacyjne elektryczne Instalacje niskiego napięcia Komputerowy system sterujący Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem Osprzęt do dużych systemów komputerowych Akumulatory elektryczne Awaryjne układy energetyczne Urządzenia awaryjne i zabezpieczające System sterowania i kontroli, sprzęt drukujący, graficzny automatyzujący prace biurowe i przetwarzający informacje Roboty instalacyjne w budynkach Instalowanie infrastruktury okablowania Układanie kabli Roboty instalacyjne przeciwpożarowe Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Roboty w zakresie podłóg w pomieszczeniach komputerowych Konserwacja komputerowych urządzeń peryferyjnych Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych Usługi instalowania urządzeń do mierzenia, kontroli badania i nawigacji Usługi instalowania urządzeń komunikacyjnych Usługi instalowania maszyn i urządzeń Strona 1 z 67

2 Usługi instalowania komputerów i urządzeń biurowych Usługi instalowania sprzętu przeciwpożarowego Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 4. Nazwa i adres Zamawiającego: Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr 3, Warszawa Strona 2 z 67

3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA 1 Definicje DGLP Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Stara siedziba - obecna siedziba Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 3; Nowa siedziba - nowa siedziba Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie przy ul. Grójeckiej 127, ul. Sierpińskiego 1B, ul. Sierpińskiego 3A OPZ Opis przedmiotu zamówienia - skrót nazwy niniejszego dokumentu; BMS Serwerownia - zintegrowany system zarządzania dla serwerowni; BMS Budynek posiadany przez Zamawiającego system BMS EBI Honeywell zainstalowany w budynku Nowej siedziby; SZR Samoczynne Załączanie Rezerwy; UPS (ang. Uninterruptible Power Supply) urządzenie lub system, którego funkcją jest nieprzerwane zasilanie innych urządzeń elektronicznych; FC (ang Fibre Channel) światłowodowe, magistralne połączenia sieciowe, szkielet infrastruktury LAN; PDU (ang. Power Distribution Unit) system dystrybucji zasilania urządzeń w obrębie szaf serwerowych; WLZ - wewnętrzna linia zasilająca. SAP - System alarmu pożarowego SUG - Stałe urządzenia gaśnicze 2 Informacje ogólne 2.1 Adres obiektu budowlanego Warszawa, ul. Grójecka budynek biurowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 1B garaż dwupoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 3A garaż wielopoziomowy, 3 kondygnacyjny Strona 3 z 67

4 3 Część opisowa 3.1 Ogólny opis przedmiotu zamówienia Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu Warszawa, ul. Grójecka budynek biurowy z garażem Rok budowy 2002 Działka 14/5 o powierzchnia m 2 Powierzchnia całkowita m 2 Powierzchnia użytkowa m 2 Powierzchnia zabudowy m 2 Ilość miejsc garażowych: 36 Liczba kondygnacji nadziemnych = 5 Liczba kondygnacji podziemnych = 1 Wysokość budynku - ponad teren - do wierzchu: zewnętrznych ścian obwodowych ok. 21,1m Wysokość budynku głównego dla nadbudówek ponad dachem ok. 24,8m Przekrój pionowy budynku znajduję się w Załącznik_3_przekrój_pionowy_budynku.pdf Budynek biurowy ma dwa podstawowe niezależne wejścia z zewnętrz od ul. Grójeckiej: główne i techniczne. Budynek posiada jednokondygnacyjny garaż podziemny z niezależnym wjazdem. Na parterze znajduje się część ogólnodostępna połączona z bufetem oraz z częścią serwisowo-magazynową. Widok poglądowy znajduje się w Załącznik_1_mapkasytuacyjna.pdf. Przykładowy widok II piętra z wymiarami budynku znajduje się w Załącznik_4_widok_poglądowy serwerownia.pdf rysunek nr 1. Pierwotny widok poszczególnych kondygnacji i numeracji pokoi Załącznik_5A_budynek_biurowy_pokoje_widok_pierwotny.pdf Załącznik_5B_budynek_biurowy_pokoje_widok_pierwotny.pdf. Widok kondygnacji i numeracji pokoi, który będzie wynikiem modernizacji budynku wykonanym w oddzielnym postępowaniu przetargowym zawiera Załącznik_6A_po_zmianach_budowlanych.pdf i Załącznik_6B_po_zmianach_budowlanych.pdf. W niniejszym dokumencie jeżeli jest mowa o numerze pomieszczenia należ to rozumieć jako numer pomieszczenia według załączników Załącznik_6A_po_zmianach_budowlanych.pdf Załącznik_6B_po_zmianach_budowlanych.pdf. i i Warszawa, ul. Sierpińskiego 1B garaż dwupoziomowy Rok budowy 2002 Strona 4 z 67

5 Działka 14/10 o powierzchnia m 2 Powierzchnia całkowita m 2 Powierzchnia użytkowa m 2 Powierzchnia zabudowy 767 m 2 Ilość miejsc garażowych: 60 Garaż dwupoziomowy składa się z poziomu -1 i 0. Pomiędzy poziomami -1 i 0 nie ma przejazdu. Od strony ul. Sierpińskiego 1B (bramą przemysłową segmentową z napędem elektrycznym) możliwy jest wjazd wyłącznie na poziom 0. Natomiast na poziom -1 wjazd jest poprzez garaż pod budynkiem biurowym (oba garaże są połączone na poziomie -1 i posiadają wspólny wjazd od strony ulicy Racławickiej). Widok poglądowy znajduje się w Załącznik_1_mapka-sytuacyjna.pdf Warszawa, ul. Sierpińskiego 3A garaż wielopoziomowy, 3 kondygnacyjny Rok budowy 2001 Działka 14/8 o powierzchnia 919 m 2 Powierzchnia całkowita m 2 Powierzchnia użytkowa m 2 Powierzchnia zabudowy 719 m 2 Ilość miejsc garażowych: 86 Garaż wielopoziomowy w stosunku do budynku biurowego jest oddzielną nieruchomością. Garaż ten jest częścią kompleksu biurowo-usługowo-apartamentowego zlokalizowanego przy ulicy Grójeckiej 127, niedaleko skrzyżowania z ulicą Korotyńskiego. Posesja sąsiaduje od strony zachodniej ze stacją paliw, ograniczona od strony południowej, budynkiem. Od wschodu znajdują się sklep i zakręt ul. Sierpińskiego. Garaż obsługiwany jest jednym pionem komunikacyjnym z jedną windą. Ruch samochodów odbywa się między dziewięcioma poziomami garażu za pośrednictwem ramp. Rampy dzielą piętra garażu na dwa poziomy, przesunięte o połowę wysokości kondygnacji. Wszystkie rampy garażu wykonano jako rampy wewnątrz budynku. Spadek tych ramp w garażu wielopoziomowym wynosi 15 %. Widok poglądowy w Załącznik_2_mapka-sytuacyjna_garaż_wielo_poziomowy.pdf Strona 5 z 67

6 3.1.2 Zakres prac objętych zamówieniem Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku przy ul. Grójeckiej 127, w tym projekt modernizacji i jej wykonanie, przeniesienie wybranych elementów infrastruktury serwerowni ze starej siedziby do nowej siedziby, zakup i instalacja wybranych elementów infrastruktury niezbędnej do wykonana prac określonych w OPZ. Wykonawcę obowiązuje klauzula kompletności, co oznacza, że ewentualne pominięcie przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek dostaw materiałów, oprogramowania oraz prac i usług, które kolidowałoby z kompleksowym wykonaniem zadania, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich dostawy i wykonawstwa. Zakres prac obejmuje: Serwerownia w nowej siedzibie Część A Prace zostaną podzielone na trzy etapy. Etap I Wykonanie projektów. Przystosowanie budynku i pomieszczeń 2.30, 2.31, 2.32, 2.33 do przeniesienia serwerowni ze starej siedziby do nowej siedziby. Wykonanie wszystkich niezbędnych prac, w tym instalacji okablowania, orurowania, dostawa nowych urządzeń i elementów infrastruktury serwerowni, prac adaptacyjnych pomieszczeń w budynku nowej siedziby, tak żeby w Etapie II urządzenia były wyłącznie zdemontowane w starej siedzibie i podłączone w nowej do przygotowanych wcześniej instalacji. Widok poglądowy zmian w pomieszczaniach serwerowni oraz rozmieszczenia sprzętu zawiera Załącznik_4_widok_poglądowy serwerownia.pdf rysunek 2. Widok przekroju pionowego serwerowni po modernizacji pomieszczenia w ramach oddzielnego postępowania zawiera Załącznik_4_widok_poglądowy serwerownia.pdf rysunek 3. Podział zakresu prac: a) Modernizacja instalacji elektrycznej i logicznej, dostawa i instalacja szaf serwerowych z systemem rozprowadzenia zasilania w szafach oraz nowego klastra UPS b) Dostawa i instalacja systemu BMS Serwerownia. c) Modernizacja systemu klimatyzacji precyzyjnej. d) Dostawa i instalacja systemu przeciwpożarowego. e) Dostawa i instalacja systemu kontroli dostępu f) Dostawa i instalacja system wykrywania włamania i napadu Warunkiem zakończenia etapu I jest wykonanie wszystkich opisanych prac w tym etapie oraz: protokolarne potwierdzenie wyników badań kontrolnych nowo wykonanej instalacji elektrycznej Przeprowadzenie prób funkcjonalnych infrastruktury zasilającej (w tym układy SZR, BYPASS) Strona 6 z 67

7 Wykonanie pomiarów wykonanych połączeń logicznych - FC i Ethernet Etap II - Przeniesienie wskazanych urządzeń ze starej siedziby do nowej siedziby, uruchomienie wszystkich urządzeń, testy poprawności działania. a) Przeniesienie wskazanych urządzeń ze starej siedziby do nowej siedziby Zamawiającego b) Uruchomienie urządzeń w nowej siedzibie Zamawiającego c) Próby funkcjonalne systemów Warunkiem zakończenia etapu II jest wykonanie wszystkich opisanych w tym etapie prac wykonawcy. Po zakończeniu etapu II może przystąpić do realizacji etapu III Etap III - Przeniesienie pozostałych wskazanych elementów infrastruktury serwerowni ze starej siedziby Zamawiającego, ich montaż i uruchomienie w nowej siedzibie Zamawiającego lub ewentualne zmagazynowanie w nowej siedzibie Zamawiającego Pomieszczenia w budynku głównym nowej siedziby wraz z garażami Część B Podział zakresu prac: a) Dostawa i instalacja systemu rozprowadzania sygnału SAT/TV b) Modernizacja systemu BMS budynku (Honeywell EBI) c) Modernizacja i integracja systemów kontroli wjazdu garaży d) Dostawa i instalacja systemu Wideobramofonów e) Modernizacja, przegląd sieci elektryczno-logicznej budynku (wykonanie pomiarów Ethernet, FC) f) Dostawa i instalacja systemu gwarantowanego zasilania dla wydzielonej sieci komputerowej budynku i obwodów szczególnego znaczenia g) Dostawa i instalacja systemu zarządzania recepcją wraz z kontrolą wejścia opartą na bramach obrotowych i uchylnych h) Instalacja punktów dostępowych WiFi i) Dostawa i instalacja nowego systemu telewizji dozorowanej CCTV j) Wykonanie połączenia teletechnicznego pomiędzy garażem wolnostojącym, a budynkiem głównym k) Modernizacja systemu przeciw pożarowego budynku Strona 7 z 67

8 l) Montaż czytników RCP Wymagania ogólne dla projektów i zdefiniowanych zakresów prac a) Wszystkie wykonywane projekty będą zawierać podstawę ich opracowania wraz z przyjętymi założeniami. b) Wszystkie wykonywane projekty będą posiadać zatwierdzenia branżowe osób z uprawnieniami wymaganymi przy danym zakresie projektowym (w tym zatwierdzenie ppoż. i BHP). Jeżeli wykonanie projektu i prac wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, uzyskania zatwierdzeń innych instytucji (w tym elektrowni/dostawcy energii) to wykonawca jest zobowiązany przygotować niezbędne dokumenty i zatwierdzenia do złożenia stosownego wniosku. c) Określenie rodzajów pomiarów oraz sposobów ich przeprowadzenia zgodnie z obowiązującymi normami. d) Wszystkie wykonywane projekty będą posiadać zbiorcze zestawienie materiałów i urządzeń. e) Wszystkie wykonywane projekty będą posiadać charakterystykę techniczną wykorzystanych elementów zastosowanych do wykonania modernizacja serwerowni. f) Wykonanie projektu kompletnej instalacji elektrycznej zasilającej serwerownię, wydzielonej z ogólnej instalacji elektrycznej, spójnej z istniejącym systemem zasilania i oznaczeń. g) Wykonanie szczegółowych opisów oraz obliczeń: linii zasilających z rozdzielni głównej do rozdzielnic serwerowni (z uwzględnieniem kryterium spadku napięcia), instalacji, gniazd wtykowych, zabezpieczeń nadprądowych i ochrony przeciwporażeniowej (dotyk pośredni i bezpośredni), wyrównania potencjału. h) Wykonanie rysunków zabudowy, schematów obwodowych rozdzielnic elektrycznych dedykowanego zasilania elektrycznego, wykazu okablowania, rozmieszczenia tras kablowych i gniazd elektrycznych. i) Wszystkie wykonywane projekty będą zawierać bilans mocy nowoprojektowanych odbiorników energii elektrycznej podłączonych do instalacji elektrycznej. j) Wszystkie wykonywane projekty będą zawierać opisy szczegółowe systemu okablowania strukturalnego wraz ze wszystkimi jego elementami (kable, gniazda, panele krosowe i pozostałe niezbędne do opracowania projektu)., k) Zasady projektowania i wykonania instalacji elektrycznej musza być zgodne z obowiązującymi normami, a w szczególności z norma PN-IEC l) Wszystkie elementy systemu muszą być zgodne ze specyfikacjami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) oraz charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych: PN-EN55022:2006+A1:2007, PN-EN55024:1998+A12001+A2:2003, PN- Strona 8 z 67

9 EN , PN-EN :1995+A1:2001 oraz zgodne z wymogami EMC 2004/108//EC i posiadać odpowiednie oznakowanie CE. m) Układy ochrony przepięciowej w tablicach rozdzielczych należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie (klasa B i C wg PN-IEC ) przy uwzględnieniu strefowej koncepcji ochrony odgromowej obiektów budowlanych. Nie należy stosować ochronników różnych klas w jednym module. n) Korytka metalowe należy stosować w przestrzeniach międzystropowych, podłogach technologicznych i innych przebiegach, w których nie można stosować koryt PCV. Koryta metalowe należy mocować na odpowiednich konstrukcjach. Połączenia i zakończenia koryt metalowych należy wykonać przy użyciu łączników skręcanych śrubami i musza one być wykonane w taki sposób, aby zapewniły zabezpieczenie ostrych krawędzi. Koryta metalowe mają być chronione przed korozją (np. przez cynkowanie). Pomiędzy korytkami metalowymi muszą zostać wykonane zrealizowane połączenia wyrównawcze odcinków koryt. o) Instalacje i okablowanie należy prowadzić w wolnych przestrzeniach technicznych pod podniesioną podłogą, szachtach kablowych, obniżonym sufitem. W miejscach gdzie nie możliwości poprowadzenia kabli w już istniejących przestrzeniach technicznych należy zastosować zamknięte koryta PCV p) Wymogi montażowe i. Przez ściany i stropy przewody powinny przechodzić w wierconych i odpowiednio osłoniętych otworach. ii. Przepusty przez ściany i stropy oddzielające różne strefy pożarowe musza zostać wykonane zgodnie z normami wymaganymi dla stref przeciwpożarowych. iii. Koryta instalacyjne musza posiadać co najmniej dwie przestrzenie-komory, w których będą oddzielnie prowadzone przewody logiczne i elektryczne. Przy wszelkich zmianach tras kanału, jak również przy przepustach przez ściany należy stosować następujące kształtki systemowe: kąt wewnętrzny, kąt zewnętrzny, końcówka, kąt płaski, element T. Strona 9 z 67

10 3.2 Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Dostarczane elementy, systemy i urządzenia muszą być fabrycznie nowe i nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych. Dostarczane oprogramowanie musi być w najnowszej bieżącej stabilnej wersji. Oferowane elementy, systemy, urządzenia, aktualizacje istniejących systemów nie mogą być prototypami, co oznacza, że znajdują się w sprzedaży co najmniej 30 dni poprzedzających złożenie oferty. Dla dostarczanych elementów, systemów, urządzeń, aktualizacji istniejących systemów na dzień złożenia oferty nie mogą być end of life tzn. nie może być ogłoszone zakończenie produkcji lub wsparcia do okresu zakończenia serwisu. Wykonanie dokumentacji projektowej i prac na jej podstawie (zaprojektuj i wybuduj) musi obejmować: Prace określone w pkt Serwerownia w nowej siedzibie Część A Wykonanie projektów Przystosowanie budynku i pomieszczeń 2.30, 2.31, 2.32, 2.33 do przeniesienia serwerowni ze starej siedziby do nowej siedziby. Wykonanie wszystkich niezbędnych prac w tym instalacji okablowania, orurowania, dostawa nowych urządzeń i elementów infrastruktury serwerowni, prac adaptacyjnych pomieszczeń w budynku nowej siedziby Etap I W etapie I określonym w pkt zostanie wykonana: Modernizacja instalacji elektrycznej i logicznej, dostawa i instalacja szaf serwerowych z systemem rozprowadzenia zasilania w szafach oraz nowego klastra UPS a) Modernizacja rozdzielni głównej w pomieszczeniu 1.10 i innych pomieszczeniach o ile będzie to wymagane. i. Schemat blokowy planowanego rozwiązania zasilania serwerowni zawiera Załącznik_7_zasilanie_serwerowni.pdf ii. Wykonanie drugiego dodatkowego SZR. Modernizacja ma na celu eliminację pojedynczego punktu awarii zasilania, którym jest pojedynczy SZR. Zarówno zasilanie Strona 10 z 67

11 linii miejskich, jak i z agregatu prądotwórczego ma być podłączone do dwóch SZR równolegle. iii. Pierwszy SZR będzie zasilał obecnie podłączone do niego obwody budynku i pierwszy tor zasilania do serwerowni. iv. Drugi SZR będzie zasilał drugi tor zasilania do serwerowni. v. Adaptacja części lub całości tablic instalacji elektrycznej w rozdzielni głównej lub budowa nowej tablicy w zakresie niezbędnym dla zapewnienia sprawności technicznej nowych przyłączy torów zasilania. Zapewnienie monitorowania zasilania oraz pracy dwóch SZR w BMS budynku. vi. Budowa dwóch torów wewnętrznych linii zasilających serwerownię z głównej rozdzielni energetycznej w pomieszczeniu nr 1.10, jeden tor z pierwszego SZR, drugi tor z drugiego SZR. Wykonane dwutorowe zasilanie należy doprowadzić do pomieszczenia System zasilania ma być w układzie szeregowo-równoległym dwóch gałęzi zasilanych z dwóch SZR, dodatkowo połączenia na różnych odcinkach pomiędzy gałęziami muszą umożliwiać wzajemne zastępowanie poszczególnych urządzeń oraz elementów aktywnych i pasywnych. Zasilanie ma zostać wykonane jako pięcioprzewodowa i trzyprzewodowa instalacja zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każdy tor zasilający musi być prowadzony oddzielnymi pionami w budynku. vii. Każdy z torów wewnętrznych linii zasilania serwerowni musi umożliwiać obciążenie gwarantujące poprawną pracę czterech UPS 60kVA pracujących w dwóch klastrach bezpieczeństwa dających dla odbiorów 60kVA (każdy z klastrów) oraz 3 klimatyzatorów i pozostałych urządzeń infrastruktury serwerowni. viii. Całą instalacja elektryczna ma być przygotowana do obciążenia mocą o 30% większą w stosunku do maksymalnej mocy wynikającej z obliczeń poboru energii urządzeń. b) Wykonać w pomieszczeniu 2.31 okablowanie strukturalne sieci Ethernet oraz Fibre-Channel, pomiędzy szafami w serwerowni, szafami serwerowni a szafami pomieszczenia transmisji (pomieszczenie 2.33). Okablowanie pod podłogą techniczną należy umieścić w wykonanych korytkach metalowych oznakowanych osobno dla każdego rodzaju okablowania: Ethernet, FC, Okablowanie zasilające, Okablowanie logiczne pozostałych systemów. Strona 11 z 67

12 Kable należy odpowiednio trwale i czytelnie oznakować z obu stron, również przed i za strefą pożarową. Nie dopuszczone jest oznakowanie za pomocą naklejek samoprzylepnych. c) Wykonać okablowanie do podłączenia przenoszonych urządzeń i serwerów z szaf serwerowych starej siedziby. Należy wspólnie z Zamawiającym przygotować projekt nowego rozmieszczenia urządzeń w szafach serwerowych. Następnie wykonać okablowanie odwzorowujące strukturę logiczną istniejącego systemu. Projekt okablowania strukturalnego na podstawie inwentaryzacji / dokumentacji systemu w dotychczasowej siedzibie. Projekt przed przystąpieniem do realizacji musi zostać uzgodniony z Zamawiającym. Nowe okablowanie ma zostać tak wykonane i opisane, aby w etapie II przenoszenie serwerów polegało na odpięciu okablowania w starej siedzibie, dostarczeniu urządzenia do nowej siedziby, następnie umieszczenia w zaprojektowanym miejscu i podpięcia wcześniej przygotowanych i odpowiednio oznakowanych kabli. Długości kabli i ich zakończenia muszą być dostosowane do miejsc podłączenia danego urządzenia, tak aby kabel nie był za krótki oraz aby nie było nadmiaru kabla. Szacunkowo do wykonania będzie połączeń punkt-punkt 260 Ethernet, 90 FC, 20 inne (np. RS, KVM) d) Dostawa i instalacja 16 szt. identycznych szaf serwerowych. Parametry szaf: i. wymiary szerokość 600mm (+/-1,5%), głębokość 1000mm (+/-5%), maksymalna wysokość szafy 210 cm (= wysokość użytkowa- wysokość przeznaczona do instalacji urządzeń 42U) ii. obciążalność szafy - nośność minimalnie 1000 kg iii. szafa ma umożliwiać instalacje urządzeń 19 cali w profilach z otworami do montażu serwerów zgodne z normą IEC , które są wyposażone w podziałkę mierzoną w U iv. możliwość montażu urządzeń o długości do 900mm v. 4 profile montażowe z możliwością przesuwu każda z zaznaczoną wysokością U. vi. zintegrowane sloty do łatwego montażu części obudowy, tras kabli, szyn, podpór oraz innych akcesoriów vii. boczne prowadzenie kabli i ich mocowanie czy przy pomocy opasek kablowych lub uchwytów kablowych viii. szczelnie zamknięta przestrzeń kablowa izolacja strefy ciepłej i zimnej ix. wszystkie wolne przestrzenie w szafach serwerowych muszą zostać zabudowane panelami od strony czoła szafy uniemożliwiając wypływ zimnego powietrza w miejscach pustych gdzie nie ma zainstalowanych urządzeń. x. dodatkowo do późniejszego wykorzystania należy dostarczyć zamawiającemu panele do zabudowy wysokości 1U w ilości 48 sztuk Strona 12 z 67

13 xi. dach szafy przystosowany do zabudowy zimnego/gorącego korytarza xii. spód szafy otwarty z możliwością indywidualnej konfiguracji poprzez zastosowania zaślepek z przepustami kablowymi, panelami wentylacyjnymi xiii. drzwi przednie i tylne wentylowane (z perforacja min. 80% oraz powierzchnią perforacji min. 69%), zamykane wielopunktowym zamkiem (z opcją zintegrowania zamka bezpieczeństwa) oraz możliwość przebudowy zamka ze strony lewej na prawą i odwrotnie xiv. drzwi przednie i tylne możliwością montażu prawo i lewostronnego w dowolnym momencie eksploatacji szafy xv. osłony boczne pełne, zdejmowane w dowolnym momencie eksploatacji szafy xvi. powierzchnia elementów ocynkowana, malowana proszkowo, RAL 7021 lub RAL7035 xvii. należy wykonać połączenia wyrównawcze (ekwipotencjalne) wszystkich przewodzących elementów konstrukcyjnych oraz szaf serwerowych, przewodem o przekroju min. 10mm2. Połączenia powinny być sprowadzone do wspólnego złącza kontrolnego dołączonego do sytemu uziemienia budynku przewodem miedzianym min. 35mm2 lub bednarką FeZn 40x5 xviii. wprowadzenie kabli zasilających i telekomunikacyjnych od dołu szafy xix. waga szafy nie więcej niż 120kg xx. wyposażenie szafy w dwa niezależne systemy dystrybucji zasilania (PDU) wewnątrz szafy, w pozycji pionowej (tzw. zero U ) przy tylnych drzwiach szafy. Wymagania dodatkowe PDU: PDU przystosowane do wysokości szafy 42U montaż: pionowy 0U (tzw. "zero U") w zestawie wszystkie elementy niezbędne do montażu w szafie rack przewód zasilający o długości co najmniej 3 m Parametry zasilania PDU: Napięcie nominalne: V, trzy fazy, maksymalne natężenie prądu na fazę: 32A, minimalne obciążenie: 10.6kVA przy 380V, 11.5kVA przy 415V, częstotliwość: 50/60 Hz, wtyk zasilający: IEC P+N+E 6h 32A, IP44 Parametry wyjść zasilających PDU: Napięcie nominalne: 230V Napięcie wyjściowe: V Strona 13 z 67

14 Wariant A: musi posiadać co najmniej 21 szt. IEC C13 2- biegunowe, 3-stykowe; 10A oraz 3 szt. IEC C19 2-biegunowe, 3-stykowe; 16A Wariant B: musi posiadać co najmniej 24 szt. IEC C13 2- biegunowe, 3-stykowe; 10A oraz 12 szt. IEC C19 2-biegunowe, 3-stykowe; 16A Konfiguracja wyjść komunikacyjnych: 2 x RJ-45, USB, RS-232, RJ-11 lub RJ-12 Monitorowanie wejścia, wyjść, dokładność pomiarów - 1% wg ISO/IEC oraz bezpieczników, napięcie (V), natężenie (A), moc czynna (kw), moc bierna (kva), energia (kwh), współczynnik mocy monitorowanie zdalne parametrów każdego z gniazd (napięcie, prąd, moc, zużycie kwh) PDU muszą posiadać wbudowany wyświetlacz przedstawiający aktualne obciążenie prądowe poszczególnych faz zasilania wejściowego, parametrów pracy gniazd wyjściowych co najmniej w odniesieniu do napięcia wyjściowego (V), obciążenia (A) i pobieranej mocy (kw). Możliwość włączania\wyłączania zdalnie dowolnie wybranych gniazd listwy PDU (umożliwiające włączanie/wyłączanie urządzeń w celu ich zresetowania oraz wykluczające używanie poszczególnych gniazd przez osoby do tego nieupoważnione) Możliwość zaprogramowania dowolnej sekwencji załączania lub wyłączania poszczególnych gniazd (opóźnione sekwencyjne włączanie/wyłączanie zasilania, definiowanie kolejności włączania i wyłączania urządzeń w celu uniknięcia przeciążeń obwodów) możliwość podłączenia dodatkowych czujników temperatury i wilgotności możliwość podłączenia do 4 PDU w jednej szafie by dzieliły wspólne połączenie sieciowe połączenie sieciowe min. 100 BaseT Ethernet zarzadzanie PDU poprzez: HTTP(s); SSH; Telnet; RS-232 (Serial); Power IQ; SNMP v2/v3; SMTP; JSONRPC należy dostarczyć wraz z listwami komplet kabli z jednej strony z wtykami IEC C20 oraz wtykami IEC C19 z drugiej strony (odpowiednio dla IEC C14 oraz IEC C13). Liczba kabli musi być co najmniej równa Strona 14 z 67

15 liczbie (oraz typowi) gniazd we wszystkich zamontowanych modułach PDU. Długości kabli zostaną określone na etapie projektu. Wszystkie wymienione elementy dodatkowej rozbudowy wyposażenia szaf muszą: występować jako katalogowe, standardowe elementy dodatkowego wyposażenia szaf oferowane przez jej producenta, być dostępne w terminie 2 lat po zakończeniu serwisu na system, być montowalne w sposób nie powodujący potrzeby zmian konstrukcyjnych szafy (dodatkowe wiercenie, gwintowanie, spawanie, etc.), być montowalne w sposób nie powodujący potrzeby demontażu urządzeń dotychczas zamontowanych w szafie należy dostarczyć 24 PDU (listwy zasilające) jako wyposażenie 12 szaf serwerowych w wersji A należy dostarczyć 8 PDU (listwy zasilające) jako wyposażenie 4 szaf serwerowych w wersji B e) Połączenie z pomieszczeniem par światłowodów jednomodowych SM 9/125 OS2, 8 par wielomodowych MM 50/125 OM3 do pok do szafy nr 1. Zakończenie kabli panelami krosowymi z końcówkami SC. f) Wykonanie instalacji zasilającej w serwerowni. g) Dostosowanie sufitu (wentylacji, oświetlenia i innych elementów znajdujących się w suficie podwieszanym) do nowego układu serwerowni. W pomieszczeniach 2.30, 2.31, 2.32, 2.33 zapewnić oświetlenie w przypadku braku zasilania (podtrzymanie z UPS serwerowni). Obwody oświetlenia muszą zostać wydzielone z BMS, połowa oświetlenia świeci na stałe. h) Przeniesienie rozdzielnicy zasilającej z pomieszczenia 2.31 do pomieszczenia 2.33 na ścianę od strony serwerowni. i) Wykonanie w pomieszczeniu 2.30 rozdzielnicy napięcia zasilającego na potrzeby UPS i szaf klimatyzacyjnych. i. Rozdzielnia ma umożliwiać podłączenie do dowolnego toru zasilającego każdy z 4 UPS. Jeżeli takie podłączenie będzie technicznie nie możliwe, rozdzielnia ma umożliwić podłączenie do dowolnego toru zasilającego każdy z 2 klastrów UPS. ii. Do rozdzielni ma być podłączony posiadany przez Zamawiającego klaster UPS1/2. iii. Do rozdzielni ma być podłączony klaster UPS3/4 składający się z dostarczonych przez Wykonawcę UPS. Strona 15 z 67

16 iv. Rozdzielnia ma umożliwiać podłączenie do dowolnego toru zasilającego każdy z 4 klimatyzatorów (3 w pom i 1 w pom. 2.30). j) Wykonanie w pomieszczeniu 2.30 rozdzielni napięcia wyjściowego z UPS. Rozdzielnia ma umożliwiać przełączanie zasilania szaf pomiędzy dwa klastry UPS. k) Wykonanie w pomieszczeniu 2.31 rozdzielni zasilania (wraz z zabezpieczeniami listw), poszczególnych szaf serwerowych i infrastruktury serwerowni. l) Wykonanie okablowania zasilającego do każdej szafy serwerowej. Do każdej szafy należy doprowadzić 2 trójfazowe gniazda zasilane z dwóch różnych klastrów UPS. Wszystkie gniazda do szaf serwerowych mają znajdować się pod szafami. m) Wykonanie okablowania zasilającego pozostałych urządzeń infrastruktury. n) Wykonanie systemu zasilania gwarantowanego UPS: i. System ma składać się z dwóch klastrów UPS. Każdy z klastrów (UPS1/2 i UPS3/4) ma pracować w układzie równoległym na wspólnej szynie. ii. Instalacja w pomieszczeniu 2.30 klastra UPS1/2 składającego się z dwóch posiadanych przez Zamawiającego UPS Powerware 9390, model serii 9 TYPU PW9390-2x60-UHS-4x1 o mocy 60kVA/54kW, moduł łączący SPM x60kVA układu równoległego pracy UPS 1+1 z by-passem serwisowym systemu równoległego 1+1 firmy Powerware (by-pass zewnętrzny), 2 szt. baterie akumulatorowe PW9390- BAT10-S-40x38Ah do zasilacza o mocy 60kVA. Należy wziąć pod uwagę, że posiadane przez Zamawiającego UPS1 i UPS2 są zainstalowane w starej siedzibie i będzie można je zainstalować w nowej siedzibie dopiero w II Etapie prac. iii. Dostawa i instalacja w pomieszczeniu 2.30 klastra UPS3/4 zgodnego z następującymi wymaganiami: Klaster zbudowany z dwóch, pracujących równolegle, identycznych zasilaczy awaryjnych UPS, pracujących w trybie redundancji. Każdy z zasilaczy awaryjnych UPS musi posiadać moc wyjściową 60kVA. Zasilacze awaryjne mają pracować w klastrze bezpieczeństwa dając odbiorom 60kVA. W przypadku awarii jednego z zasilaczy sprawny zasilacz musi przejąć całe obciążenie. Zasilacze awaryjne UPS mają być przystosowane do zwiększenia mocy do 80kVA, bez konieczności wymiany elementów wewnętrznych i jakiejkolwiek ingerencji w budowę wewnętrzną (np. dokładanie modułów) Klaster ma mieć możliwość rozbudowy w przyszłości do co najmniej 4 modułów zasilaczy UPS w trybie pracy równoległej. Strona 16 z 67

17 System zasilaczy awaryjnych może synchronizować przebiegi wyjściowe poprzez wspólny tor obejściowy lub szynę komunikacyjną. W przypadku zastosowania szyny komunikacyjnej do transmisji danych wymagane jest zastosowanie nadmiarowej szyny komunikacyjnej pomiędzy zasilaczami w pracy równoległej (wymagane przynajmniej 2 szyny komunikacyjne z funkcją automatycznego przełączania w wypadku awarii jednej z nich). Układ połączeń logicznych pomiędzy jednostkami klastra zasilaczy UPS nie może stanowić pojedynczego punktu awarii, to znaczy przerwanie połączenia logicznego między urządzeniami pracującymi równolegle nie może spowodować utraty funkcjonalności systemu zasilania gwarantowanego. Klaster ma mieć zdolność do selektywnego izolowania urządzeń uszkodzonych, aby uszkodzenie jednego zasilacza UPS w klastrze nie spowodowało awarii całego systemu. Czas pracy autonomicznej, po utracie zasilania urządzenia, przy obciążeniu 100%, musi wynosić co najmniej 10 minut. Po zwiększeniu mocy do 80kVA czas podtrzymania musi wynosić minimum 7 min. Wyposażone w baterie technologii VRLA o żywotności min. 10 lat, według Eurobat grupa General Purpose. Waga szafy bateryjnej na jednego UPS nie może przekraczać 700kg Wymiary szafy bateryjnej i UPS: postawione obok siebie dostarczone dwa UPS i dwie szafy bateryjne zmieszczą się na powierzchni o wymiarach 94 cm x 252 cm, z tym, że czoła UPS i szaf bateryjnych zwrócone są do dłuższego boku wyznaczonej powierzchni. Waga pojedynczego UPS nie może przekroczyć 315 kg Baterie umieszczone w zamkniętych szafach bateryjnych. Dopuszcza się, aby szafa bateryjna wraz z UPS była w jednej obudowie. Baterie urządzeń UPS muszą być wyposażone w wyłącznik automatyczny gwarantujący ich odłączenie w przypadku awaryjnego wyłączenia zasilacza UPS. Wyłącznik ten musi informować o położeniu styków głównych oraz posiadać styki pomocnicze podnapięciowe. Rozłączenie wyłącznika powinno uniemożliwiać uruchomienie zasilacza UPS. System nieciągłego ładowania baterii. Urządzenie musi zapewnić ciągłe, bezprzerwowe zasilanie w trybie True Online z podwójną konwersją przy zupełnych lub chwilowych zanikach Strona 17 z 67

18 napięcia i wahaniach częstotliwości w sieci elektrycznej przez cały czas pracy urządzenia. Zgodne z normą PN-EN , urządzenie klasy VFI-SS-111, Napięcie wejściowe, 3 fazy, 3x400V zgodne z wartościami zapisanymi w Polskiej Normie PN-IEC Tolerancja dla napięcia wejściowego ± 10% przy całkowitym obciążeniu zasilacza bez konieczności korzystania z energii z baterii. Zniekształcenia prądu pobieranego przez UPS (THDI) mniej niż 5%. Napięcie wyjściowe, 3 fazy, konfigurowane 380V/400V/415V 50 Hz. Wyjściowe THDu: <3% (100% obciążenie liniowe), <6% (obciążenie nieliniowe zmieniające się od 90% do 10% lub odwrotnie). Możliwość pracy z niesymetrycznym obciążeniem poszczególnych faz, w zakresie 0-100% obciążenia. Współczynnik mocy wyjściowej: 0,9 Sprawność nie mniej niż 92% w przedziale 75% - 100% obciążenia znamionowego. Maksymalny poziom hałasu 65 db Wewnętrzne elektroniczny i mechaniczny układy obejściowe. Zewnętrzny przełącznik obejściowy umożliwiający bezprzerwowe odłączenie zasilacza od sieci. Komunikacyjny wyświetlacz z odczytem parametrów elektrycznych wejścia/wyjścia i komunikatów o stanie pracy UPS. Komunikacyjny port szeregowy. Komunikacyjna karta Ethernet LAN RJ45. Urządzenie powinno zapewnić spełnienie wymogów Certyfikatu Bezpieczeństwa: Spełnienie norm kompatybilności elektromagnetycznej EN 55022, EN 55011, EN (IEC 62040). Wymagana deklaracja producenta zgodności produktu z normami: EN : 2003, EN : 1995 oraz spełnienia dyrektyw: 89/336/EEC, 92/31/EEC, 72/23/EEC, 93/68/EEC. Instalacja musi obejmować zewnętrzny serwisowy układ obejściowy umożliwiający bezprzerwowe odłączenie każdego z instalowanych UPS. Każdy z instalowanych UPS należy wyposażyć w czujniki środowiskowe monitorujące zdalnie dwa parametry: temperaturę i wilgotność. Strona 18 z 67

19 Z klastrem UPS należy dostarczyć oprogramowanie (nośniki i licencje) umożliwiające monitorowanie UPS oraz awaryjne zamykanie systemów operacyjnych pracujących pod systemami: Windows, Linux. Po zainstalowaniu i uruchomieniu jednostek systemu UPS Wykonawca w obecności pracownika Zamawiającego wykona testy odbiorowe. Z wyników testów zostanie przygotowany protokół odbioru. Tylko pomyślne wykonanie testów zobowiązuje Zamawiającego do podpisania protokołu odbioru. Należy wykonać następujące testy: Zmiana napięcia wyjściowego przy skoku obciążenia 0-100%-0 mocy znamionowej UPS-y pracujące pojedynczo. Pomiar napięć wyjściowych przy obciążeniu symetrycznym 100% na każdej fazie i asymetrycznym: 0-100%-0 UPS-y pracujące pojedynczo. Pomiar różnicy faz, THDi, PFwe i THDu przy obciążeniu symetrycznym 100% na każdej fazie i asymetrycznym: 0-100%-0 - UPS-y pracujące pojedynczo. Test zaniku sieci zasilającej rejestracja napięcia wyjściowego układ równoległy. Odłączenie i dołączenie jednej jednostki z systemu równoległego obciążenie równe mocy znamionowej, rejestracja napięcia wyjściowego. Symulacja uszkodzenia jednej z jednostek w pracy równoległej. Pomiar rozkładu prądów pomiędzy falownikami w pracy równoległej obciążenie równe mocy znamionowej. Próba zwarcia Faza Neutralny dla obciążenia 10%-20% mocy znamionowej dla jednostki pojedynczej bez blokady układu obejścia. Próba zwarcia Faza Neutralny dla obciążenia 10%-20% mocy znamionowej dla układu równoległego bez blokady układu obejścia. Próba zwarcia Faza Neutralny dla obciążenia 10%-20% mocy znamionowej dla jednostki pojedynczej z blokadą układu obejścia. Próba zwarcia Faza Neutralny dla obciążenia 10%-20% mocy znamionowej dla układu równoległego z blokadą układu obejścia. Przerwanie jednego toru komunikacyjnego przy pracy równoległej przy zastosowaniu szyny komunikacyjnej. Strona 19 z 67

20 iv. Dostawa i instalacja wszystkich niezbędne elementów koniecznych do podłączenia i uruchomienia klastrów UPS1/2 i UPS 3/4 zgodnie z przyjętymi w OPZ wymaganiami. Należy wziąć pod uwagę, że elementy posiadanej infrastruktury UPS zainstalowane w siedzibie przy ul. Bitwy Warszawskiej będzie można wykorzystać dopiero w III Etapie prac. v. Dostawa i instalacja 2 czujników (pomiar temperatury i wilgotności powietrza) środowiskowych dla każdego z UPS w klastrze UPS1/2. Czujniki należy zamontować w projektowanym korytarzu zimnego powietrza. vi. Baterie UPS mają zostać ustawione w pomieszczeniu vii. Instalacja i konfiguracji na serwerach Zamawiającego oprogramowania do zamykania zdefiniowanych grup serwerów w przypadku braku zasilania w jednym z trzech przypadków: brak zasilania klastra UPS1/2, brak zasilania klastra UPS3/4 braku zasilania obu klastrów UPS1/2 i UPS3/4 jednocześnie System musi umożliwiać automatyczne uruchamianie serwerów oraz urządzeń po powrocie zasilania i włączeniu UPS. Zamawiający dopuszcza realizację wymaganych funkcjonalności zamykania systemów przez dostarczony system zarządzania BMS Serwerownia. o) Wykonanie w rozdzielni serwerowni pom należy wykonać układy zasilające dla urządzenia infrastruktury, które zostaną przeniesione ze starej lokalizacji do nowej, nowo instalowanych urządzeń i systemów oraz doprowadzić okablowanie zasilające i przyłączeniowe do planowanych miejsc przyłączenia urządzeń Dostawa i instalacja systemu BMS Serwerownia Wymagane funkcjonalności systemu i zakres wdrożenia: a) modelowanie i wizualizacja infrastruktury w serwerowni b) wizualizacja szaf serwerowych z zamontowanymi urządzeniami wraz ich opisem c) modelowanie i wizualizacja relacji pomiędzy urządzeniami i systemami d) modelowanie i wizualizacja zależności i stanów systemów zasilania e) monitorowanie, wizualizacja i administracja zarządzanych listew PDU f) monitorowanie, wizualizacja i administracja UPS g) monitorowanie systemu ppoż. Strona 20 z 67

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia I. Opis zakresu i implementacji systemu Zamawiany System składa się z elementów sprzętowych i oprogramowania (infrastruktura), które muszą zostać rozmieszczone

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, integracja i uruchomienie elementów zespołu napędowego o mocy 6 MW dla stanowiska badawczego Warszawa, kwiecień 2015 Strona 1/17 SPIS TREŚCI 1. UWAGI WSTĘPNE... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr. 1 do SIWZ Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dotyczy: Projekt: POIG.08.03.00-10316/13 Program funkcjonalno-użytkowy Postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ZAŁĄCZNIK nr 1 DO SIWZ 1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI Celem podjętego działania jest integracja realizowanych przez miasto usług elektronicznych i

Bardziej szczegółowo

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu: Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II 1 z 13 2014-05-14 10:52 Warszawa: kompleksowa informatyzacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na:

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na: INSTYTUT SPORTU 01 982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16 Dyrektor Instytutu Bartosz Krawczyński tel.: (0-22) 569-99-99 www.insp.waw.pl, e-mail: przetargi@insp.waw.pl NIP 525-000-89-04 REGON 000786093 W dniu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa systemu zasilania gwarantowanego w budynku Izby Celnej w Kielcach przy ul. Wesołej 56, zwanego dalej Systemem, która obejmuje:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Synthos S.A. w Oświęcimiu zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno-Użytkowy

Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik nr 1 do SIWZ Program Funkcjonalno-Użytkowy Zadanie realizowane w ramach projektu PO IG 8.3 Wersja 1.0 1 SPIS TREŚCI KODY CPV... 5 I CZĘŚĆ OPISOWA WYMAGANIA TECHNICZNE... 7 1 WIADOMOŚCI OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa SPIS TREŚCI 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU...3 3. PARAMETRY TECHNICZNE ZAPROPONOWANYCH URZĄDZEŃ...5 4. OPIS PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ...6 4.1. Demontaż istniejącego układu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8 Załącznik nr 8 do SIWZ Nr sprawy: 1/PN/PZP/POIiŚ/ZAD8/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8 Oznaczenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WYKONANIA KLIMATYZACJI W BUDYNKU A PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 1/3/5 W WARSZAWIE. BRANŻA SANITARNA INWESTOR: MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ Informacje ogólne Instytut Ochrony Środowiska Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 września 2005 r. został wyznaczony na Krajowego Administratora Systemu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE DATA WYKONANIA LOKALIZACJA CPV ZAMAWIAJĄCY WERSJA ZAKRES Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego terenów rekreacyjnosportowych przy ul. Kusocińskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. 45314310-7 Układanie kabli 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

PROJEKT BUDOWLANY. 45314310-7 Układanie kabli 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego Branża: CPV: TELEINFORMATYCZNA 45314310-7 Układanie kabli 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego Inwestycja: WYKONANIE INSTALACJI TELEDACYJNEJ W

Bardziej szczegółowo