Nauczanie rzutów w wyskoku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nauczanie rzutów w wyskoku"

Transkrypt

1 Nauczanie rzutów w wyskoku Charakterystyka gry w piłkę ręczną Zespołowa gra sportowa, jaką jest piłka ręczna, istnieje już od stu lat. Gra oparta jest na naturalnych ruchach, takich jak bieg, skok, rzut. Łatwa w nauczaniu o prostych przepisach, uprawiana jest w ponad 130-stu krajach przez liczne rzesze zawodników w różnym wieku. To gra bardzo popularna wśród młodzieży. Nie bez wpływu na rozwój tej dyscypliny ma jej atrakcyjność polegająca na zmiennej akcji i bezpośredniej walce z przeciwnikiem. Jak każda aktywność sportowa korzystnie wpływa na rozwój fizyczny i psychiczny, a współdziałanie w zespole wzbogaca powyższe aspekty o walory wychowawcze? Zawodnicy uprawiający piłkę ręczną cechują się harmonijną sylwetką, dzięki zaangażowaniu w czasie gry wszystkich grup mięśniowych. Ciągły ruch, w którym biorą udział wszystkie stawy tak kończyn górnych jak i dolnych, wyrabia w nich obszerność ruchu i wzmacnia je w dużym stopniu. Intensywny i trwały ruch powoduje zmiany w centralnym systemie nerwowym, w czynnościach układu mięśniowego oraz w narządach wewnętrznych takich jak: serce, płuca, wątroba, nerki. O poziomie gry w piłkę ręczną nie decyduje wyłącznie sprawność fizyczna. Każda czynność fizyczna odbywa się przy udziale myślenia. Zawodnik musi przy dużym wysiłku fizycznym, w stanie wysokiego napięcia emocjonalnego, błyskawicznie spostrzegać, zapamiętywać, oceniać, wnioskować i działać. Z uwagi na to, że, piłka ręczna jest grą zespołową, ma ona duże znaczenie wychowawcze. Uczy działania dla zespołu, podporządkowania swoich ambicji interesom zespołu. Piłka ręczna uczy szlachetnej i nieustępliwej walki, zaciętości w walce o zwycięstwo, umiejętności zespołowego działania, koleżeństwa, solidarności, podejmowania szybkich decyzji. Wszystkie te pozytywne cechy i sposoby postępowania utrwalają się z czasem w takim stopniu, że stają się nawykami i przenoszą na działanie w życiu codziennym w pracy i w nauce. W tym fakcie należy przede wszystkim szukać zalet wychowawczych piłki ręcznej. Piłka ręczna jest dyscypliną, wymagającą od zawodników różnorodnych działań w ciągle zmieniających się warunkach. Istotnym, więc jest wymóg wszechstronnego przygotowania zawodników do czekających zadań. Odnosi się to do elementów przygotowania fizycznego oraz techniczno-taktycznego. Wysoki poziom przygotowania fizycznego daje mocne podstawy do realizacji trudniejszych zadań techniczno-taktycznych wykonywanych zarówno indywidualnie jak i zespołowo. W trakcie gry odbywa się wiele różnych pojedynków o piłkę i pole gry. Różnorodność tych działań spowodowała podział funkcji w zależności od posiadanych umiejętności. Zgodnie z obowiązującym nazewnictwem możemy wyróżnić następujące funkcje w grze: - bramkarz, - obrońca zewnętrzny, 1

2 - obrońca wewnętrzny, - obrońca wysunięty w przód oraz: - skrzydłowy, - obrotowy, - rozgrywający. 1 Podczas meczu piłki ręcznej przeprowadza się około 50 akcji, w czasie, których wykonuje się około 800 podań, 50 rzutów do bramki, z czego około 25 kończy się zdobyciem bramki. W działaniu zespołowym, średnio około 20% akcji zakończonych jest w atakowaniu szybkim, średnio 80% akcji stanowią działania zespołowe w tzw. atakowaniu pozycyjnym. W trakcie gry zawodnicy przebiegają około 5000 metrów. Dynamiczna gra, zmienność akcji (atak<= >obrona) powodują duże obciążenie organizmu od strony fizjologicznej. Tętno w czasie gry może osiągnąć wartość nawet 200 uderzeń na minutę. 2 Koniecznym, więc jest odpowiednie przygotowanie organizmu do takich wysiłków. Tendencje światowe rozwoju gry w piłkę świadczą o podnoszeniu się dynamiki gry z jednej strony, oraz podnoszeniu skuteczności wykonywania poszczególnych jej elementów z drugiej strony. Stawia to wymóg nauczania gry w sposób dynamiczny już od podstaw. Skuteczność gry ma bezpośredni związek z dynamiką wykonywania jej elementów techniczno-taktycznych. Rzuty do bramki są trudnymi i bardzo złożonymi elementami technicznymi. Za punkt wyjścia przy ustaleniu nazw rzutów przyjęto sposób poruszania się zawodnika oraz ułożenie jego ciała w stosunku do podłoża. Stąd też wywodzą się nazwy rzutów: rzut z miejsca, rzut w biegu, rzut z przeskokiem itp. Rzuty wykonywane są z maksymalnym wykorzystaniem pracy mięśni kończyny górnej, pasa biodrowego i brzucha. Jednak o prędkości lotu piłki decyduje przede wszystkim droga i czas działania na piłkę. Im dłuższą drogę w określonej jednostce czasu przebędzie ręka zawodnika z piłką, tym większą prędkość osiągnie piłka. Rozróżniamy następujące rodzaje rzutów: - z przeskokiem, - w wyskoku, - z padem, - w miejscu, - z odchyleniem, - w biegu, - sytuacyjne. 3 Jednym z najczęściej wykonywanych rzutów na bramkę są rzuty w wyskoku. Rzuty w wyskoku są wykonywane przez zawodników rozpoczynających i kończących atak szybki. Możemy, więc podzielić rzuty w wyskoku na: - rzuty w wyskoku w przód\dal - rzuty w wyskoku w górę. 1 Wrześniewski S. 2000: Piłka ręczna. Poradnik metodyczny. Związek Piłki Ręcznej w Polsce. Warszawa. s Tamże, s Paterka S., 1990: Piłka ręczna. Technika, taktyka, trening, metodyka nauczania i przepisy gry. Skrypt Nr 54, AWF Poznań, s

3 Mają one zastosowanie w odpowiednich sytuacjach. Jeżeli zawodnik nie ma przed sobą przeciwnika, to lot jego skierowany jest w przód w celu wykonania rzutu z najbliższej odległości od bramki. Wyskok w górę wykonują natomiast zawodnicy rozgrywający sprzed przeciwnika. Miejsce lądowania oddalone jest tylko nieznacznie od miejsca odbicia, a ciało podczas lotu ułożone jest bardziej prostopadle do podłoża. Rzut w wyskoku można podzielić na trzy fazy: - chwyt piłki i wykonanie odpowiedniej liczby kroków, - odbicie od podłoża i faza wznoszenia, - wykonanie rzutu i lądowanie. 4 Zawodnik chwytający piłkę wykonuje krok lewą nogą, następnie prawą i w trzecim kroku odbija się z lewej nogi. W tym momencie zawodnik przechodzi do drugiej fazy wykonania rzutu odbicia od podłoża i fazy wznoszenia. Piłkę po chwycie prowadzi się w pierwszej fazie oburącz w bok, w tył, a następnie przenosi się ją na jedną rękę z równoczesnym skrętem tułowia, przy czym wysuwa się w przód bark przeciwny do ręki rzucającej. Rzut następuje w momencie najwyższego punktu wzlotu ciała. W tym momencie następuje jak gdyby kopniecie nogi ugiętej w kolanie w tył (równoimiennej do ręki rzucającej), a nogi wykonują nożyce. Lądowanie następuje na nogę odbijającego. Analiza techniki rzutu w wyskoku z punktu widzenia mechaniki ruchu pozwala stwierdzić, że: - przy rzucie w wyskoku w głąb najkorzystniejsze będzie odbicie pod kątem 45, gdyż zawodnik osiągnie wówczas największą odległość, - przy rzucie w wyskoku w górę najkorzystniejszy będzie kąt odbicia 80 ; pozwala to zawodnikowi osiągnąć najwyższą wysokość, - wielkość wyskoku zależy zawsze od prędkości początkowej nadanej ciału. 5 W nauczaniu elementów techniczno-taktycznych możemy posłużyć się następującymi metodami: - analityczną przy nauczaniu trudniejszych elementów, - całościową(syntetyczną) przy nauczaniu łatwych elementów gry - kompleksową przy łączeniu w nauczaniu dwóch elementów np. techniki i sprawności. W zakresie stosowanych form nauczania należy posługiwać się w kolejności: - formą zadaniową, - formą ścisłą, - formą fragmentów gry, gdy ćwiczymy elementy obrony i ataku jednocześnie, - grą uproszczoną, - grą szkolną, - grą właściwą. Rzuty są trudnymi i bardziej złożonymi elementami technicznymi niż podania i chwyty. Dlatego też niektórych rzutów nauczamy metodą analityczną. Większość rzutów powinna być nauczana w ruchu i na to należy zwrócić uwagę w początkowym 4 Paterka S., 1997: Piłka ręczna. Technika, taktyka, trening, metodyka nauczania i przepisy gry. Część I: Technika, Seria: Skrypt Nr 54, AWF Poznań, s Paterka S., 1997: Piłka ręczna. Technika, taktyka, trening, metodyka nauczania i przepisy gry. Część I: Technika, Seria: Skrypt Nr 54, AWF Poznań, s. 51 i 52. 3

4 nauczaniu młodych(początkujących) zawodników. Skuteczność rzutów zależy między innymi od prędkości początkowej nadanej piłce, to też szybkość ruchów, mniejszą na początku nauczania, należy w miarę opanowania ćwiczeń stopniowo zwiększać aż do maksymalnej. 6 Na początku kierunek rzutu określa się tylko ogólnie, ale po kilkunastu, czy kilkudziesięciu powtórzeniach ćwiczenia należy egzekwować rzuty w określone punkty bramki w celu wyrobienia celności. Powierzchnia celowania początkowo jest duża, lecz w trakcie zajęć ulega stopniowemu zmniejszeniu. Stale przy tym należy zwracać uwagę na poprawne wykonanie rzutu. Do błędów najczęściej spotykanych w czasie nauki rzutów należą: - rzut piłki z samej ręki, - zatrzymanie się w momencie rzutu, - zwolnienie tempa biegu przed wyrzutem piłki, - zbyt silne podkręcenie piłki w momencie rzutu, - brak obserwacji bramkarza i przedpola, - zbyt wczesne wypuszczenie piłki z ręki. 7 W trakcie nauki rzutów ćwiczący powinni przyswoić sobie następujące zasady: - aby rzut był silny musi być poparty pracą tułowia, ramienia i nadgarstka, - rzut powinien zwodzić przeciwnika, - należy dążyć do wykonywania rzutów w pełnym biegu, - należy zmieniać kierunek rzutów, - należy stosować odpowiednie rzuty do odpowiednich sytuacji, - należy opanować, co najmniej trzy rodzaje rzutów, - należy uczyć rzutów prawą i lewą ręką. Zgodnie z zasadą poglądowości w pierwszej fazie nauczania rzutów w wyskoku należy zastosować pokaz. W technice będzie się to łączyło najczęściej z zademonstrowaniem prawidłowego ruchu przez trenera lub zawodnika. Pokaz rzutu w wyskoku winien być obserwowany z kilku stron, tak, aby ćwiczący wyrobili sobie pełen obraz ruchu. Do pokazu elementu technicznego (rzut w wyskoku), a także przy jego wypełnianiu trzeba dodać także objaśnienia słowne. Jest to już druga w kolejności faza postępowania przy nauczaniu rzutu. Trzecią fazą nauczania jest wykonanie ćwiczeń przez podopiecznych; w tym czasie prowadzący poprawia błędy bądź całego zespołu jednocześnie, bądź indywidualnie u poszczególnych ćwiczących. W nauczaniu należy wybrać taką drogę postępowania, która stworzy najlepsze warunki dla właściwego przyswajania określonych zadań. Droga ta, wypróbowana w praktyce, prowadzi od form łatwiejszych do trudniejszych (zasada stopniowania trudności). Bardzo ważne w nauce rzutów w wyskoku są: - ćwiczenia w formie zabawowej, - ćwiczenia w formie ścisłej, - ćwiczenia w formie fragmentów gry, które zostały szeroko przedstawione w drugiej części pracy. 6 Paterka S., 1997: Piłka ręczna. Technika, taktyka, trening, metodyka nauczania i przepisy gry. Część I: Technika, Seria: Skrypt Nr 54, AWF Poznań, s Tamże, s

5 Gry i zabawy w nauczaniu rzutów w wyskoku Formę zabawową stosuje się zarówno w nauczaniu techniki jak i taktyki. Można tu wyróżnić gry i zabawy oraz ćwiczenia techniczne prowadzone we współzawodnictwie. Gry i zabawy oraz współzawodnictwo mają na celu urozmaicenie zajęć oraz wprowadzenie dodatnich stanów emocjonalnych, toteż należy je stosować zarówno z młodzieżą, jak i w zespołach złożonych z osób dorosłych bez względu na zaawansowanie. Z gier i zabaw należy dobierać takie, które: - rozwijają cechy motoryczne, a więc siłę, wytrzymałość szybkość i zwinność, - kształcą cechy wolicjonalne np. ambicję, wolę walki, zaciętość itp., - oparte są na elementach gry w piłkę jak: chwyty, podania, rzuty zwody, - zawierają wszelkie formy biegu połączonego niejednokrotnie z trafieniem piłką do ruchomego celu, - wymagają wyboru najlepszego sposobu postępowania (najprostszej taktyki), zwłaszcza, gdy dochodzi jak ma miejsce w piłce ręcznej do bezpośredniego kontaktu z przeciwnikiem. 8 Do najciekawszych gier i zabaw w nauczaniu rzutów w wyskoku należą: - Obijaj w kole, - Wąż w kole, - Obrona tarczy, - Ekstra, - Skuwany w kole, - Rzucaj szybko i celnie, - Zbędna piłka, - Piłka do przeciwnika, - Skuwany z wyzwalaniem, - Myśliwi i kaczki, - Wyścig piłek podaniem w wyskoku, - Wybijanka z pola, - Traf przez siatkę do kwadratu, - Piłka przez siatkę, - Krzyżowy ogień, - Obrona materacy, - Piłka ręczna bramkowa, - Piłka graniczna, - Dwa ognie lub cztery ognie, - Gra przez siatkę: Liczba graczy 2 zespoły po 6-9 zawodników Boisko boisko do piłki siatkowej Przybory siatka do piłki siatkowej, 1 piłka ręczna Ustawienie ustawienie podobne do ustawienia w grze w piłkę siatkową Przebieg gry Po wylosowaniu piłki przez kapitana grę rozpoczyna się wyprowadzeniem jej rzutem z pola do piłki ręcznej. Gra podobna do gry w piłkę siatkową, zamiast odbić stosuje się chwyt i podanie. Natomiast przerzucenie piłki przez siatkę powinno odbyć się przy zastosowaniu rzutu w wyskoku. Uwagi - zdobywanie punktów oraz zmiany zagrywki tak jak w piłce siatkowej, z tym, że w wyskoku mogą także przerzucać piłkę zawodnicy znajdujący się w drugiej linii. 8 Stawiarski W., Żarek J., 1978: Piłka ręczna. Wydawnictwo Sport i Turystyka. Warszawa, s

6 Forma ścisła w nauczaniu rzutów w wyskoku Formę ścisłą stosuje się w nauczaniu techniki i taktyki. Ma ona wyuczyć właściwych indywidualnych czynności zawodnika oraz współdziałania partnerów w ataku i obronie. Celem stworzenia jak najdogodniejszych warunków do opanowania tych zadań, ćwiczenia wykonuje się bez przeciwnika. Przy nauczaniu techniki konieczne jest ustawienie zespołu (koła, szeregi, rzędy) oraz ustalenie kolejności otrzymywania piłki. W formie ścisłej naucza się nie tylko pojedynczych elementów technicznych, lecz także wprowadza się ćwiczenia kompleksowe, które łączą po kilka elementów tworzących przez odpowiednie zestawienie logiczną całość. W procesie nauczania ćwiczenia kompleksowe, ze względu na swą niezaprzeczalną wartość, odgrywają niezwykle ważną rolę. 9 Prawidłowy pokaz i właściwe nauczanie rzutu w wyskoku pozwoli uniknąć podstawowych błędów, które są trudne do wyeliminowania w okresie późniejszym. Elementami, które mają istotny wpływ na prawidłowo wykonywany rzut w wyskoku są: - odbicie z nogi przeciwnej do ręki wykonującej rzut, - po odbiciu uniesienie nogi równoimiennej do ręki rzucającej ugiętej w kolanie i lekkie odwiedzenie jej w bok za ręką wykonującą rzut, - ręka wykonująca rzut prowadzona jest w ten sposób, aby łokieć znajdował się na wysokości barków lub powyżej, - w momencie wykonywania rzutu noga ugięta w kolanie jest gwałtownie prostowana (zmiana koordynacyjna ręka rzucająca przechodzi do przodu noga do tyłu), - lądowanie winno odbywać się na nogę odbijającą. 10 Ćwiczenia w formie ścisłej przedstawione poniżej są ułożone w pewnej kolejności, związanej z przedstawionymi elementami charakteryzującymi rzut. 1. W biegu (co parę kroków) odbicie z lewej nogi wzwyż i podciągnięcie kolana prawej nogi do góry lądowanie na nogę lewą (zawodnicy leworęczni ćwiczą odwrotnie). Ćwiczenia wykonujemy bez piłki. 2. To samo, tylko przed odbiciem stopę lewą nogi należy ustawić ukośnie zewnętrzną krawędzią stopy do kierunku biegu, a po odbiciu kolano nogi przeciwnej w górę, w bok, w prawą stronę. 3. To samo, tylko dodatkowo wykonujemy skręt tułowia w prawo i zamach ręki w tył. Ćwiczenie wykonujemy bez piłki. 4. To samo, tylko ćwiczący imituje rzut bez piłki, lądując na nogę odbijającą. 5. Ćwiczący ustawieni w dwóch szeregach naprzeciwko siebie. Ćwiczący posiadający piłkę wykonują krok lewą nogą w przód w prawo skos, unosząc prawe kolano w górę i odwodząc je lekko do tyłu. Ręka zostaje uniesiona z piłką w górę i odprowadzona do tyłu. Z tej pozycji następuje podanie do partnera. Podający gwałtownie prostuje prawą nogę do tyłu, stojąc dalej na lewej nodze. 6. To samo, tylko po wykonaniu dwóch kroków. Po wykonaniu podania powrót na swoje miejsce. 7. To samo, tylko po wykonaniu trzech kroków. 8. To samo, tylko po wykonaniu jednego, dwóch lub trzech kroków następuje wyskok w górę i podanie w wyskoku. Lądowanie odbywa się na nogę odbijającą. 9 Stawiarski W., Żarek J., 1978: Piłka ręczna. Wydawnictwo Sport i Turystyka. Warszawa, s Paterka S., 1997: Piłka ręczna. Technika, taktyka, trening, metodyka nauczania i przepisy gry. Część I: Technika, Seria: Skrypt Nr 54, AWF Poznań, s. 68 i 69. 6

7 9. Podanie piłki w biegu, w dwójkach, w ustawieniu przodem do siebie. Ćwiczący poruszający się przodem podają piłkę w wyskoku po wykonaniu jednego, dwóch lub trzech kroków. Po opanowaniu podanych ćwiczeń rozpoczynamy naukę rzutu w wyskoku na bramkę. Rzuty rozpoczynamy z ustawienia na pozycji lewego rozgrywającego. Wykonujący rzut w momencie nabiegu ustawiony jest lewym bokiem w kierunku bramki. Pozostaje po wyskoku druga faza rzutu. 10. Ćwiczący ustawieni w rzędzie na pozycji lewego rozgrywającego. Z boku stoi jeden zawodnik stały podający piłki. Każdy z zawodników stojący w rzędzie jest w posiadaniu piłki. W momencie rozpoczęcia ćwiczenia następuje podanie piłki do zawodnika stałego, bieg w kierunku bramki, otrzymanie podania, i rzut na bramkę w wyskoku. 11. To samo ćwiczenie, tylko na pozycji środkowego rozgrywającego. 12. To samo ćwiczenie, tylko ustawienie na pozycji prawego rozgrywającego. 13. Ćwiczący ustawieni na pozycji lewego rozgrywającego. Każdy z nich jest w posiadaniu piłki. Na sygnał prowadzącego następuje kozłowanie w kierunku bramki. Zakończenie rzutem w wyskoku. 14. To samo z ustawieniem na pozycji środkowego i prawego rozgrywającego. 15. Ćwiczący ustawieni w dwóch rzędach z boku i obu pól bramkowych. Pierwszy z rzędu podaje piłkę do bramkarza i biegnie w kierunku bramki przeciwnej, otrzymuje piłkę od bramkarza, kozłuje ją i rzuca do bramki w wyskoku. Po rzucie biegnie na koniec rzędu. Podobne czynności wykonuje pierwszy zawodnik stojący przy polu bramkowym z rzędu przeciwnego. 11 Forma fragmentów gry w nauczaniu rzutów w wyskoku Fragmenty gry są to ćwiczenia podobne do stosowanych w nauczaniu techniki i taktyki, lecz z dodaniem przeciwnika, przez co uzyskuje się warunki zbliżone do warunków gry. Przeciwnik w pierwszej fazie spełnia rolę przeciwnika pozornego, z biegiem czasu coraz bardziej się uaktywnia, a pod koniec ćwiczeń realizuje w pełni swoje zadania defensywne starając się wszystkimi dozwolonymi sposobami uniemożliwić poczynania techniczne, czy też taktyczne zawodników atakujących. Wprowadzając we fragmentach gry zadania taktyczne stosuje się sytuacje 1x1, 2x1, 2x2, itd., jak i również te, w których zespoły występują w pełnych składach (6x6), bądź też stwarza się celowo przewagę liczebną atakujących lub broniących (6x5, 5x6). W ćwiczeniach w formie fragmentów gry wprowadzamy do ćwiczeń przeciwnika, ćwiczący powinien mieć opanowaną umiejętność wykonywania zwodu i prowadzenia piłki kozłowaniem. W pierwszej fazie nauczania rzutu i wyskoku we fragmentach gry ćwiczący wykonuje łatwiejszą jego formę rzut w wyskoku w głąb. 12 Oto przykładowych kilka ćwiczeń w formie fragmentów gry: 1. Ćwiczący ustawieni w trzech rzędach. Pierwszy z rzędu B podaje do pierwszego z rzędu A, biegnie w kierunku bramki i otrzymuje od niego piłkę. Pierwszy z rzędu A po podaniu udaje się na koniec rzędu B. Pierwszy z rzędu B po chwycie piłki kozłuje ją i rzuca do bramki w wyskoku w dal. W momencie, gdy otrzymał on piłkę, w jego kierunku biegnie pierwszy z rzędu C. Po dobiegnięciu do niego biegnie obok, pozorując obrońcę i częściowo przeszkadzając przy kozłowaniu i rzucie. Po akcji zawodnik wykonujący rzut zajmuje miejsce na końcu rzędu C, a obrońca na końcu rzędu A. 11 Paterka S., 1997: Piłka ręczna. Technika, taktyka, trening, metodyka nauczania i przepisy gry. Część I: Technika, Seria: Skrypt Nr 54, AWF Poznań, s. 69, 70 i Paterka S., 1997: Piłka ręczna. Technika, taktyka, trening, metodyka nauczania i przepisy gry. Część I: Technika, Seria: Skrypt Nr 54, AWF Poznań, s

8 2. Ćwiczący ustawieni w rzędzie. W odległości 1 m przed polem bramkowym stoi dwóch obrońców, zachowując odległość między sobą, wynoszącą około 1 m. Pierwszy z rzędu podaje piłkę do stałego zawodnika, biegnie w przód, otrzymuje piłkę i atakując pomiędzy dwóch obrońców, wykonuje rzut w wyskoku w dal. 3.Ćwiczący ustawieni w rzędzie, w odległości 20 m od linii pola bramkowego. Na linii rzutów wolnych stoi obrońca. Pierwszy z rzędu kozłuje piłkę w kierunku bramki, mija pasywnie zachowującego się obrońcę zwodem i akcje kończy rzutem w wyskoku na bramkę Paterka S., 1997: Piłka ręczna. Technika, taktyka, trening, metodyka nauczania i przepisy gry. Część I: Technika, Seria: Skrypt Nr 54, AWF Poznań, s.71 i 72. 8

Nazwa atak pozycyjny określa sposób przeprowadzenia ataku, który charakteryzuje się tym, że przed rozpoczęciem atakowania zawodnicy zajmują określone

Nazwa atak pozycyjny określa sposób przeprowadzenia ataku, który charakteryzuje się tym, że przed rozpoczęciem atakowania zawodnicy zajmują określone Włodzimierz Sikora Nazwa atak pozycyjny określa sposób przeprowadzenia ataku, który charakteryzuje się tym, że przed rozpoczęciem atakowania zawodnicy zajmują określone pozycje na polu gry. Istotą ataku

Bardziej szczegółowo

Część III końcowa - to uspokojenie organizmu czynności porządkowe, omówienie lekcji.

Część III końcowa - to uspokojenie organizmu czynności porządkowe, omówienie lekcji. PIŁKA RĘCZNA W SZKOLE. Piłka ręczna powinna odgrywać istotną rolę w systemie wychowania fizycznego ze względu na swoje niezaprzeczalne walory zdrowotne. Jest to gra dla wszystkich kategorii wieku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

PIŁKA RĘCZNA GIMNAZJUM

PIŁKA RĘCZNA GIMNAZJUM PIŁKA RĘCZNA GIMNAZJUM Prowadzący mgr Krzysztof Czaplicki Program został opracowany w oparciu o literaturę fachową z zakresu piłki ręcznej. Przeznaczony jest dla uczniów klas 1-3 gimnazjalnych mających

Bardziej szczegółowo

Obszary diagnostyczne w przygotowaniu technicznym

Obszary diagnostyczne w przygotowaniu technicznym Obszary diagnostyczne w przygotowaniu technicznym I. Operowanie piłką 1. Krążenia po ósemce Cel: Próba oceny prawidłowej techniki posługiwania się piłką, chwyt piłki. Przebieg: Ćwiczący staje w miejscu

Bardziej szczegółowo

Próby techniczne do naboru do klas sportowych o profilu koszykówka (Gimnazjum, Liceum)

Próby techniczne do naboru do klas sportowych o profilu koszykówka (Gimnazjum, Liceum) Próby techniczne do naboru do klas sportowych o profilu koszykówka (Gimnazjum, Liceum) GIMNAZJUM 1. Krążenia po ósemce Cel: Próba oceny prawidłowej techniki posługiwania się piłką, chwyt piłki. Przebieg:

Bardziej szczegółowo

Próby techniczne do naboru do klas sportowych o profilu koszykówka (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum)

Próby techniczne do naboru do klas sportowych o profilu koszykówka (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum) Próby techniczne do naboru do klas sportowych o profilu koszykówka (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum) SZKOŁA PODSTAWOWA 1. Krążenia po ósemce Cel: Próba oceny prawidłowej techniki posługiwania się

Bardziej szczegółowo

Próby techniczne do naboru do klas sportowych o profilu koszykówka (Szkoła Podstawowa, Liceum)

Próby techniczne do naboru do klas sportowych o profilu koszykówka (Szkoła Podstawowa, Liceum) Próby techniczne do naboru do klas sportowych o profilu koszykówka (Szkoła Podstawowa, Liceum) SZKOŁA PODSTAWOWA 1. Krążenia po ósemce Cel: Próba oceny prawidłowej techniki posługiwania się piłką, chwyt

Bardziej szczegółowo

Atak szybki kompleks ćwiczeń, gier i zabaw

Atak szybki kompleks ćwiczeń, gier i zabaw Atak szybki kompleks ćwiczeń, gier i zabaw I Metodyka nauczania podań i chwytów piłki Nauczanie podań i chwytów piłki jest bardzo waŝnym elementem w procesie szkolenia młodych zawodników nie tylko ze względu

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT JEDNOSTKI TRENINGOWEJ

KONSPEKT JEDNOSTKI TRENINGOWEJ KONSPEKT JEDNOSTKI TRENINGOWEJ Temat: Doskonalenie umiejętności techniczno-taktycznych w ataku w przewadze i równowadze liczbowej. Czas: 90 min. Grupa wiekowa: U 16 U 18 Ilość ćwiczących: 18 Przybory:

Bardziej szczegółowo

Program autorski zajęć pozalekcyjnych z piłki koszykowej

Program autorski zajęć pozalekcyjnych z piłki koszykowej Program autorski zajęć pozalekcyjnych z piłki koszykowej I. Autor programu mgr Anna Sobczak II. Zadania programu Program przeznaczony jest dla uczniów klas IV VI mających predyspozycje do uprawiania tej

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT JEDNOSTKI TRENINGOWEJ

KONSPEKT JEDNOSTKI TRENINGOWEJ KONSPEKT JEDNOSTKI TRENINGOWEJ Temat: Kształtowanie wytrzymałości specjalnej w ćwiczeniach techniki i małych grach taktycznych w okresie przygotowania specjalnego. Czas: 120 min. Grupa wiekowa: U 18 Ilość

Bardziej szczegółowo

Atak pozycyjny jako forma walki sportowej w piłce ręcznej metodyka nauczania gry w ataku pozycyjnym.

Atak pozycyjny jako forma walki sportowej w piłce ręcznej metodyka nauczania gry w ataku pozycyjnym. Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach Atak pozycyjny jako forma walki sportowej w piłce ręcznej metodyka nauczania gry w ataku pozycyjnym. Podstawowe systemy obrony systematyka ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI TRENINGOWE STOSOWANE W TRENINGU REPREZENTACJI POLSKI U-15 (1998) PODCZAS KONSULTACJI SZKOLENIOWYCH. Środki treningowe

ŚRODKI TRENINGOWE STOSOWANE W TRENINGU REPREZENTACJI POLSKI U-15 (1998) PODCZAS KONSULTACJI SZKOLENIOWYCH. Środki treningowe ŚRODKI TRENINGOWE STOSOWANE W TRENINGU REPREZENTACJI POLSKI U-15 (1998) PODCZAS KONSULTACJI SZKOLENIOWYCH Część wstępna: Środki treningowe 1. Podania piłki w dwójkach, prowadzenie piłki, ćwiczenia ogólnorozwojowe

Bardziej szczegółowo

Ryszard Tabor, Michał Spieszny Ćwiczenia kompleksowe do nauczania i doskonalenia ataku szybkiego w piłce ręcznej

Ryszard Tabor, Michał Spieszny Ćwiczenia kompleksowe do nauczania i doskonalenia ataku szybkiego w piłce ręcznej Ryszard Tabor, Michał Spieszny Ćwiczenia kompleksowe do nauczania i doskonalenia ataku szybkiego w piłce ręcznej Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 19, 29-44 2005 Ćwiczenia Kompleksowe D o N auczania

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie szybkości Starty w parach ze strzałem. U 14 U 16

Kształtowanie szybkości Starty w parach ze strzałem. U 14 U 16 Kształtowanie szybkości Starty w parach ze strzałem. U 14 U 16-3 - 3-3 - 3-2 - 12-8 - 4-4 Rozgrzewka. Ćwiczenie I Zawodnicy podzieleni na cztery grupy ustawieni są w odległości 10 m. od stojaków. Czterech

Bardziej szczegółowo

Drużynę piłki nożnej dzielimy na zawodników z pola gry i bramkarza. Jest on jedyną osobą mającą prawo używać w grze rąk.

Drużynę piłki nożnej dzielimy na zawodników z pola gry i bramkarza. Jest on jedyną osobą mającą prawo używać w grze rąk. Drużynę piłki nożnej dzielimy na zawodników z pola gry i bramkarza. Jest on jedyną osobą mającą prawo używać w grze rąk. Wysiłek bramkarza różni się zasadniczo od wysiłku pozostałych zawodników. Jego czynności

Bardziej szczegółowo

PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 2 godz. 4 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 1 godz.

PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 2 godz. 4 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 1 godz. PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe Ponadpodstawowe 2. L. A. Starty

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz.

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe ponadpodstawowe 2. 3.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3,4 1-wykonuje kozłowanie i zmianę tempa przy pachołku 2-wykonuje w biegu zmianę tempa oraz krok obronny ze zmianą tempa poruszania się III.

Ćwiczenie 3,4 1-wykonuje kozłowanie i zmianę tempa przy pachołku 2-wykonuje w biegu zmianę tempa oraz krok obronny ze zmianą tempa poruszania się III. Poznajemy zasób ćwiczeń technicznych w piłce koszykowej Opracowanie: mgr Ewa Żebrowska Zych i mgr Piotr Zych I. Zasób ćwiczeń oswajających z piłką 1. Krążenie piłką dookoła bioder, tułowia, całego ciała

Bardziej szczegółowo

Test sprawności fizycznej

Test sprawności fizycznej Informacja dla kandydatów do klas mundurowej i sportowej. Test sprawności fizycznej odbędzie się dn. 11.06.2014r. godz. 10.00 w siedzibie Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 3 godz. 2 godz.

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 3 godz. 2 godz. PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe Ponadpodstawowe 2. 3.

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 404 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 21 2004

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 404 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 21 2004 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 404 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 21 2004 BEATA FLORKIEWICZ PROPOZYCJE NAUCZANIA WYBRANYCH ELEMENTÓW TECHNICZNYCH GRY W PIŁKĘ RĘCZNĄ 1. Wstęp Rzuty

Bardziej szczegółowo

Temat: Unihokej doskonalenie techniki i taktyki gry w unihokeja.

Temat: Unihokej doskonalenie techniki i taktyki gry w unihokeja. Temat: Unihokej doskonalenie techniki i taktyki gry w unihokeja. Miejsce: Sala gimnastyczna Klasa: III Czas trwania zajęć: 45 min Zakładana liczba ćwiczących: 20 chłopców Przyrządy i przybory: kije i piłki

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć z piłki koszykowej

Scenariusz zajęć z piłki koszykowej Marek Januszonek nauczyciel wychowania fizycznego II Liceum Ogólnokształcące Scenariusz zajęć z piłki koszykowej zajęcia pozalekcyjne przygotowujące młodzież do Miejskiej Spartakiady Młodzieży Temat :

Bardziej szczegółowo

Tchoukball. Warto wprowadzać ją do programu wychowania fizycznego ponieważ:

Tchoukball. Warto wprowadzać ją do programu wychowania fizycznego ponieważ: Tchoukball Warto wprowadzać ją do programu wychowania fizycznego ponieważ: jest pozbawiona agresji, możliwość wystąpienia kontuzji ogranicza się do minimum, dostarcza wiele pozytywnych przeżyć i emocji.

Bardziej szczegółowo

Tok Treść Interpretacja lekcji. podanie zadań lekcji. Współpraca w grupie

Tok Treść Interpretacja lekcji. podanie zadań lekcji. Współpraca w grupie Literka.pl Lekcja wf koszykówka Data dodania: 2012-10-15 19:10:01 Przedstawiam konspekt lekcji wychowania fizycznego. Anna Radzik Kraków 10.12.2009 r. KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KOSZYKÓWKA Zadania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI LEKKOATLETYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI LEKKOATLETYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Konspekt zajęć sportowych dla kategorii: ŻAK data: r.

Konspekt zajęć sportowych dla kategorii: ŻAK data: r. Konspekt zajęć sportowych dla kategorii: ŻAK data:16.02.2016r. Prowadzący: Marek Siatrak (AMO Jelenia Góra) Miejsce zajęć: Boisko Orlik ZSOiT ul. Jana Pawła II Temat zajęć: Podanie/Przyjęcie + strzał Czas

Bardziej szczegółowo

Klasa V. Piłka koszykowa. Kozłowanie ze zmianą ręki, tempa i kierunku:

Klasa V. Piłka koszykowa. Kozłowanie ze zmianą ręki, tempa i kierunku: Klasa V Piłka koszykowa Kozłowanie ze zmianą ręki, tempa i kierunku: Poprawna technika wykonywania kozłowania prawą i lewą ręką ze zmianą tempa i kierunku ruchu. Ocena bardzo dobra (5): Poprawna technika

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI

SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego w szczególności brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego. Klasa II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego. Klasa II gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa II gimnazjum 1. DBAMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO zna zasady bezpieczeństwa i higieny na lekcji wf zna zasady bezpieczeństwa podczas ferii zimowych i wakacji

Bardziej szczegółowo

KLASY DRUGIE GIMNAZJUM

KLASY DRUGIE GIMNAZJUM PLAN PRACY WF ROK SZKOLNY 2014/15 KLASY DRUGIE GIMNAZJUM Program wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej (nr DKW-4014-290/99). Lekcja organizacyjna. Przepisy BHP. Przedmiotowy system oceniania. Gimnastyka.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT wychowanie fizyczne KLASA I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP.Z-11/12 GRUPA - CHŁOPCY.

PRZEDMIOT wychowanie fizyczne KLASA I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP.Z-11/12 GRUPA - CHŁOPCY. PRZEDMIOT wychowanie fizyczne KLASA I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP.Z-11/12 GRUPA - CHŁOPCY Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć z piłki nożnej dla V klasy

Scenariusz zajęć z piłki nożnej dla V klasy Scenariusz zajęć z piłki nożnej dla V klasy Temat lekcji: Nauka zwodu pojedynczego. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE W zakresie motoryczności uczeń: kształtuje szybkość, zwinność i skoczność, rozwija koordynację ruchową,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. Egzamin sprawnościowy do klasy o profilu sportowym.

ZAŁĄCZNIK NR 1. Egzamin sprawnościowy do klasy o profilu sportowym. II LO im. Jana III Sobieskiego w Tczewie - REKRUTACJA 2016/2017 STRONA: 1 / 7 ZAŁĄCZNIK NR 1. Egzamin sprawnościowy do klasy o profilu sportowym. Obowiązkowe testy sprawności ogólnej i specjalnej dla kandydatów

Bardziej szczegółowo

8. I klasa gimnazjum. 8.1 Organizacja gry - założenia taktyczne

8. I klasa gimnazjum. 8.1 Organizacja gry - założenia taktyczne 8. I klasa gimnazjum 8.1 Organizacja gry - założenia taktyczne 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Gra do wygranych 2 setów, wysokość siatki 215 cm dziewczęta i 235 cm chłopcy.. Gra systemem 6 x 6. Brak specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Próby techniczne do naboru do klas sportowych o profilu koszykówka (Gimnazjum)

Próby techniczne do naboru do klas sportowych o profilu koszykówka (Gimnazjum) Próby techniczne do naboru do klas sportowych o profilu koszykówka (Gimnazjum) GIMNAZJUM 1. Krążenia po ósemce Cel: Próba oceny prawidłowej techniki posługiwania się piłką, chwyt piłki. Przebieg: Ćwiczący

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DYSCYPLINY KIERUNKOWEJ PIŁKI KOSZYKOWEJ DLA SZKOLNEGO KOŁA SPORTOWEGO

PROGRAM NAUCZANIA DYSCYPLINY KIERUNKOWEJ PIŁKI KOSZYKOWEJ DLA SZKOLNEGO KOŁA SPORTOWEGO PROGRAM NAUCZANIA DYSCYPLINY KIERUNKOWEJ PIŁKI KOSZYKOWEJ DLA SZKOLNEGO KOŁA SPORTOWEGO autor: mgr Joanna Łapińska MIEJSCE REALIZACJI: Gimnazjum nr 3 im. Tomasza Morusa w Otwocku TERMIN REALIZACJI: rok

Bardziej szczegółowo

Staszów, 10 sierpień 2014

Staszów, 10 sierpień 2014 Staszów, 10 sierpień 2014 PROGRAM PRACY W KLASIE SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKI RĘCZNEJ W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w STASZOWIE realizowany w latach 2014/15/16/17

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA SPORTOWEGO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W MESZNEJ

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA SPORTOWEGO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W MESZNEJ PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA SPORTOWEGO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W MESZNEJ WSTĘP W dzisiejszych czasach postęp cywilizacyjny pociąga za sobą zmianę modelu życia. Żyjemy w ciągłym stresie, gorzej się odżywiamy,

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Z PIŁKI SIATKOWEJ

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Z PIŁKI SIATKOWEJ SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Z PIŁKI SIATKOWEJ Temat: Przyjęcie i podanie piłki oburącz sposobem górnym i dolnym. Podbijanie piłki dłonią lewą i prawą. Cele lekcji: Poznawczy: Kształcący: Wychowawczy:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. Egzamin sprawnościowy do klasy o profilu sportowym.

ZAŁĄCZNIK NR 1. Egzamin sprawnościowy do klasy o profilu sportowym. II LO im. Jana III Sobieskiego w Tczewie - REKRUTACJA 2017/2018 STRONA: 1 / 7 ZAŁĄCZNIK NR 1. Egzamin sprawnościowy do klasy o profilu sportowym. Obowiązkowe testy sprawności ogólnej i specjalnej dla kandydatów

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji wychowania fizycznego piłka nożna

Konspekt lekcji wychowania fizycznego piłka nożna Wychowanie fizyczne od przedszkolaka do licealisty Konspekt lekcji wychowania fizycznego piłka nożna mgr Grzegorz Krukowski ZS RCKU Rzemień TEMAT: Doskonalenie elementów techniki z akcentem na uderzenie

Bardziej szczegółowo

Konspekt zajęć piłki koszykowej. Temat : Doskonalenie szybkiego ataku oraz stworzenie i wykorzystanie przewagi liczebnej

Konspekt zajęć piłki koszykowej. Temat : Doskonalenie szybkiego ataku oraz stworzenie i wykorzystanie przewagi liczebnej Konspekt zajęć piłki koszykowej. Temat : Doskonalenie szybkiego ataku oraz stworzenie i wykorzystanie przewagi liczebnej Założenia zajęć wynikające z : A. Celów : - cel poznawczy : doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Jarosław Pasieczny Koszykówka : proste formy współpracy w ataku szybkim. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 19, 78-81

Jarosław Pasieczny Koszykówka : proste formy współpracy w ataku szybkim. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 19, 78-81 Jarosław Pasieczny Koszykówka : proste formy współpracy w ataku szybkim Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 19, 78-81 2005 78 A cta Scientifica A cademiae Ostroyiensis Jarosław Pasieczny* Koszykówka

Bardziej szczegółowo

NA POZIOMIE PODSTAWOWYM. UCZEŃ: -umie przyjąć i podać piłkę w miejscu i w biegu. -umie wykonać pivot w miejscu.

NA POZIOMIE PODSTAWOWYM. UCZEŃ: -umie przyjąć i podać piłkę w miejscu i w biegu. -umie wykonać pivot w miejscu. MINI KOSZYKÓWKA PODSTAWOWYM PONADPODSTAWOWYM 1. Nauka podań i chwytów piłki oburącz sprzed klatki piersiowej. -umie przyjąć i podać piłkę w miejscu i w biegu. -przyjmuje i podaje piłkę sprzed klatki piersiowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne -wychowanie fizyczne

Wymagania edukacyjne -wychowanie fizyczne Wymagania edukacyjne -wychowanie fizyczne Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii Etap edukacyjne: klasy: IV, V, VI, dziewczęta i chłopcy Piłka koszykowa Klasa IV: 1.Kozłowanie

Bardziej szczegółowo

Kryteria naboru do klasy sportowej piłka nożna GOSSM OLSZTYN / GOSSM ELBLĄG PRÓBY SPRAWNOŚCI OGÓLNEJ I SPECJALNEJ

Kryteria naboru do klasy sportowej piłka nożna GOSSM OLSZTYN / GOSSM ELBLĄG PRÓBY SPRAWNOŚCI OGÓLNEJ I SPECJALNEJ Kryteria naboru do klasy sportowej piłka nożna GOSSM OLSZTYN / GOSSM ELBLĄG PRÓBY SPRAWNOŚCI OGÓLNEJ I SPECJALNEJ 1. Bieg na dystansie 30 m Miejsce: boisko piłkarskie ze sztuczną trawą. Sposób wykonania:

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM Gmina Skrzyszów. planowanych godzin pracy animatora mgr PIOTRA ZAJĄCA w ramach projektu Moje Boisko ORLIK 2012.

HARMONOGRAM Gmina Skrzyszów. planowanych godzin pracy animatora mgr PIOTRA ZAJĄCA w ramach projektu Moje Boisko ORLIK 2012. HARMONORAM mina Skrzyszów planowanych pracy animatora mgr PIOTRA ZAJĄCA w ramach projektu Moje Boisko ORLIK 202 lipiec 202 odziny zajęć Tematyka zajęć -gmina I Niedziela.07.202 2 6.00-8.00 Rodzinny sport

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA VI

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA VI PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 W klasach IV-VI szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności fizycznej: 1) postawa ucznia; 2) aktywność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W WIELISZEWIE, LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KOMORNICY

REGULAMIN NABORU DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W WIELISZEWIE, LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KOMORNICY REGULAMIN NABORU DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W WIELISZEWIE, LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KOMORNICY Prawo przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji sportowych mają tylko kandydaci posiadający:

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT TRENINGU Warsztaty trenerskie / POMORSKI ZPN Trening bramkarza zintegrowany z zespołem najnowsze trendy w szkoleniu

KONSPEKT TRENINGU Warsztaty trenerskie / POMORSKI ZPN Trening bramkarza zintegrowany z zespołem najnowsze trendy w szkoleniu I trener/ii trener/... KONSPEKT TRENINGU Warsztaty trenerskie / POMORSKI ZPN Trening bramkarza zintegrowany z zespołem najnowsze trendy w szkoleniu Głowacki Andrzej / Talik Jarosław / Rompa Paweł Cel główny

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT JEDNOSTKI TRENINGOWEJ

KONSPEKT JEDNOSTKI TRENINGOWEJ KONSPEKT JEDNOSTKI TRENINGOWEJ Temat: Kształtowanie koordynacji ruchowej w ćwiczeniach techniki indywidualnej. Czas: 90 min. Grupa wiekowa: U 14 Ilość ćwiczących: 16 Przybory: - 9-8 - 4-8 - 16-3 Data 11.08.2011

Bardziej szczegółowo

Program dydaktyczny dla międzyoddziałowej grupy sportowej o profilu piłka nożna.

Program dydaktyczny dla międzyoddziałowej grupy sportowej o profilu piłka nożna. Program dydaktyczny dla międzyoddziałowej grupy sportowej o profilu piłka nożna. Szczegółowe treści kształcenia: Budżet godzin: Piłka nożna Technika 30 Taktyka 15 Zdolności motoryczne 10 (koordynacyjne)

Bardziej szczegółowo

Temat: Doskonalenie umiejętności podawania piłki bez/i z przyjęciem oraz z wyjściem na pozycję. - zawodnik, - bramkarz, - piłka, - słupek,

Temat: Doskonalenie umiejętności podawania piłki bez/i z przyjęciem oraz z wyjściem na pozycję. - zawodnik, - bramkarz, - piłka, - słupek, Temat: Doskonalenie umiejętności podawania piłki bez/i z przyjęciem oraz z wyjściem na pozycję. Miejsce: boisko piłkarskie zajęć: 80 minut Wiek: U12/U13 Liczba ćwiczących: 16 Przybory: piłki, słupki, znaczniki,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia przy siatce.

Ćwiczenia przy siatce. Monika Pługowska SCENARIUSZ ZAJĘĆ OTWARTYCH Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE Konspekt lekcji piłki siatkowej Data: 01.12. 2009r Klasa - III A,B dziewczęta Gimnazjum Ilość ćwiczących - 12 Miejsce - sala

Bardziej szczegółowo

TRENING. Nazwa i opis ćwiczeń, zabaw i gier. Część wstępna 25 min

TRENING. Nazwa i opis ćwiczeń, zabaw i gier. Część wstępna 25 min Paweł Dziubak nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Żabieńcu TRENING 1. Miejsce zajęć sala gimnastyczna 2. Czas trwania zajęć 90 minut 3. Liczba ćwiczących 16 4. Pomoce piłki siatkowe, piłki lekarskie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI Osiągnięcia ucznia Klasa IV - zna zasady bezpiecznego ćwiczeniach na przyrządach oraz zasady bezpieczeństwa na lekcjach WF, - potrafi przyjmować

Bardziej szczegółowo

Próby motoryczne do naboru do VII klasy szkoły podstawowej

Próby motoryczne do naboru do VII klasy szkoły podstawowej Próby motoryczne do naboru do VII klasy szkoły podstawowej 1. Wyskok dosiężny z miejsca z odbicia obunóż Cel: Ocena mocy. Przebieg: Badany staje bokiem przy ścianie, na której zaznaczona jest wysokość

Bardziej szczegółowo

Część I Wstępna 15min.

Część I Wstępna 15min. OBSZAR 1 Lekcje wychowania fizycznego UNIHOKEJ Przykładowy scenariusz Temat: Prowadzenie piłki. Doskonalenie podań i przyjęć stroną forhendową i bekhendową kija. Zadania szczegółowe: Umiejętności prawidłowe

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WF ROK SZKOLNY 2014/15 KLASY PIERWSZE GIMNAZJUM. Program wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej (nr DKW-4014-290/99).

PLAN PRACY WF ROK SZKOLNY 2014/15 KLASY PIERWSZE GIMNAZJUM. Program wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej (nr DKW-4014-290/99). PLAN PRACY WF ROK SZKOLNY 2014/15 KLASY PIERWSZE GIMNAZJUM Program wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej (nr DKW-4014-290/99). Lekcja organizacyjna. Przepisy BHP. Przedmiotowy system oceniania.

Bardziej szczegółowo

NAUCZANIE TOPSPINA BACKHAND. materiały szkoleniowe w opracowaniu Marka Chrabąszcza trenera klasy mistrzowskiej w tenisie stołowym

NAUCZANIE TOPSPINA BACKHAND. materiały szkoleniowe w opracowaniu Marka Chrabąszcza trenera klasy mistrzowskiej w tenisie stołowym NAUCZANIE TOPSPINA BACKHAND materiały szkoleniowe w opracowaniu Marka Chrabąszcza trenera klasy mistrzowskiej w tenisie stołowym Topspin backhand to bardzo skomplikowane uderzenie. Służy ono jako uderzenie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA V

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA V PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 W klasach IV-VI szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności fizycznej: 1) postawa ucznia; 2) aktywność

Bardziej szczegółowo

Coach Mazur. Footwork praca nóg na drabince koordynacyjnej

Coach Mazur. Footwork praca nóg na drabince koordynacyjnej Coach Mazur Footwork praca nóg na drabince koordynacyjnej fot. Marcin Łachymiuk Dla każdego zawodnika, grającego w koszykówkę, szalenie ważny jest rozwój umiejętności w trzech obszarach: koszykarskim,

Bardziej szczegółowo

Podstawy koszykówki dla szkół podstawowych TECHNIKA RZUTU. Bartłomiej Perzanowski

Podstawy koszykówki dla szkół podstawowych TECHNIKA RZUTU. Bartłomiej Perzanowski Podstawy koszykówki dla szkół podstawowych TECHNIKA RZUTU Bartłomiej Perzanowski 0 1 TECHNIKA RZUTU Bartłomiej Perzanowski Grając w koszykówkę skupiamy się głównie na zdobywaniu punktów. Mecz wygrywa ten

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Trenerskie MZPN

Warsztaty Trenerskie MZPN Warsztaty Trenerskie MZPN Trening pokazowy 13/03/2013 Warszawa Rafał Ulatowski Ćwiczenia i Gry w nauczaniu i doskonaleniu ataku szybkiego w piłce nożnej Trening w systemie gry 1-4-3-3 Rozgrzewka Podania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA I ZSZ NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP. Z 11/12 Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM

KRYTERIA OCEN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM KRYTERIA OCEN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM Ocenianie ma na celu: 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych postępach w tym zakresie. 2. Pomoc uczniowi w samodzielnym rozwoju

Bardziej szczegółowo

Konspekt zajęć treningowych dla bramkarza. Obwód ćwiczebny. Prowadzący: Michał Chamera

Konspekt zajęć treningowych dla bramkarza. Obwód ćwiczebny. Prowadzący: Michał Chamera Konspekt zajęć treningowych dla bramkarza Obwód ćwiczebny Prowadzący: Michał Chamera Zadanie główne: kształtowanie koordynacji ruchowej, doskonalenie sprawności specjalnej Zadanie dodatkowe : doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Kurs instruktorski piłki ręcznej

Kurs instruktorski piłki ręcznej Kurs instruktorski piłki ręcznej Definicja treningu (pedagogicznie) wszechstronne i harmonijne wychowanie, będące efektem celowego, zindywidualizowanego oddziaływania w sferze fizycznej i duchowej (psychologicznie)

Bardziej szczegółowo

NAUCZANIE TOPSPINA FORHAND. materiały szkoleniowe w opracowaniu Marka Chrabąszcza trenera klasy mistrzowskiej w tenisie stołowym

NAUCZANIE TOPSPINA FORHAND. materiały szkoleniowe w opracowaniu Marka Chrabąszcza trenera klasy mistrzowskiej w tenisie stołowym NAUCZANIE TOPSPINA FORHAND materiały szkoleniowe w opracowaniu Marka Chrabąszcza trenera klasy mistrzowskiej w tenisie stołowym Topspin forhand (topspin FH) należy obecnie do najważniejszych technik w

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa III gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa III gimnazjum 1. DBAMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO korzysta bezpiecznie z urządzeń i sprzętu na sali gimnastycznej zna zasady bezpieczeństwa podczas ferii

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA I Technikum NUMER PROGRAMU NAUCZNIA WF ZSP. T 11/12 Wymagania edukacyjne Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

Testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy 1 Gimnazjum Sportowego rok szkolny 2015/2016.

Testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy 1 Gimnazjum Sportowego rok szkolny 2015/2016. Testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy 1 Gimnazjum Sportowego rok szkolny 2015/2016. AKROBATYKA/TANIEC I.TESTY SPRAWNOŚĆ OGÓLNEJ I TAŃCA: poczucie rytmu, układ taneczny według inwencji ucznia, przeskoki,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA IV Technikum NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP. T 11/12 Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT TRENINGU Warsztaty trenerskie / POMORSKI ZPN Trening bramkarza zintegrowany z zespołem najnowsze trendy w szkoleniu

KONSPEKT TRENINGU Warsztaty trenerskie / POMORSKI ZPN Trening bramkarza zintegrowany z zespołem najnowsze trendy w szkoleniu I trener/ii trener/... Cel główny Temat zajęć KONSPEKT TRENINGU Warsztaty trenerskie / POMORSKI ZPN Trening bramkarza zintegrowany z zespołem najnowsze trendy w szkoleniu Głowacki Andrzej / Talik Jarosław

Bardziej szczegółowo

1. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna. W zakresie wiedzy uczeń: W zakresie umiejętności uczeń: 2. Aktywność fizyczna

1. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna. W zakresie wiedzy uczeń: W zakresie umiejętności uczeń: 2. Aktywność fizyczna 1. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna. 1) rozpoznaje wybrane zdolności motoryczne człowieka; 2) wymienia cechy prawidłowej postawy ciała; 1) dokonuje pomiarów wysokości i masy ciała oraz z pomocą nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 201/15 (1) Nazwa przedmiotu Wychowanie fizyczne (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Centrum Sportu i Rekreacji (3) Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć wychowania fizycznego w klasie III

Scenariusz zajęć wychowania fizycznego w klasie III Obszar1 Ruch w szkole- wychowanie fizyczne- zajęcia edukacyjne Scenariusz zajęć wychowania fizycznego w klasie III Temat: Mini piłka ręczna- zabawy z piłką Cele główne: Umiejętności: podania i chwyty piłki

Bardziej szczegółowo

I CEL OCENIANIA: II ZASADY OCENIANIA:

I CEL OCENIANIA: II ZASADY OCENIANIA: I CEL OCENIANIA: 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, postępach w tym zakresie. 2. Pomoc uczniowi w samodzielnym rozwoju, poprzez poznanie własnej sprawności i umiejętności.

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV I. Przedmiot oceny Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków ucznia wynikający ze specyfiki zajęć. Ocena zawsze uwzględnia indywidualne

Bardziej szczegółowo

(CZYT. CZUKBOL) RYWALIZACJA BEZ AGRESJI, SPORT BEZ KONTUZJI, ZABAWA BEZ PRZERWY CZYM JEST TCHOUKBALL?

(CZYT. CZUKBOL) RYWALIZACJA BEZ AGRESJI, SPORT BEZ KONTUZJI, ZABAWA BEZ PRZERWY CZYM JEST TCHOUKBALL? 1 (CZYT. CZUKBOL) RYWALIZACJA BEZ AGRESJI, SPORT BEZ KONTUZJI, ZABAWA BEZ PRZEY Opracowanie: Gabriela Gurgul (na podstawie materiałów własnych i strony www.tchoukball.pl) Celem aktywności fizycznej nie

Bardziej szczegółowo

KOSZYKÓWKA. Klasa I II semestr

KOSZYKÓWKA. Klasa I II semestr KOSZYKÓWKA Klasa I Technika rzutu z dwutaktu z prawej strony ( dla praworęcznych) + celność Opis sprawdzianu: od pachołka ustawionego w odległości 10 metrów od kosza bieg z kozłowaniem zakończony poprawnym

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji: Gry i zabawy z wykorzystaniem piłek - kozłowanie, rzuty, chwyty.

Temat lekcji: Gry i zabawy z wykorzystaniem piłek - kozłowanie, rzuty, chwyty. Scenariusze zajęć wychowania fizycznego w ramach Ogólnopolskiej Akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej Ćwiczyć każdy może Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Edwarda Haruzy w Dobiesławicach (opracowała Renata

Bardziej szczegółowo

Liczba. zasobów. Marszobieg terenowy z pokonywaniem przeszkód.

Liczba. zasobów. Marszobieg terenowy z pokonywaniem przeszkód. WYCHOWANIE FIZYCZNE ROZKŁAD MATERIAŁU DO KLASY VI Etap: Szkoła podstawowa 48, Poziom: 6 ów : 124, lekcyjnych 134 (w tym 134 ycznych i nieycznych) u 1 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 7 2 7 8 1 8 9 1 9 1

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ Klasa IV Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy: Przyjmują pozycje wyjściowe do ćwiczeń. Wykonują ćwiczenia kształtujące

Bardziej szczegółowo

P u b l i c z n e G i m n a z j u m n r 1

P u b l i c z n e G i m n a z j u m n r 1 Załącznik nr 3. ODDZIAŁ SPORTOWY o profilu PŁYWANIE Do oddziału sportowego o profilu pływackim zapraszamy uczniów, którzy potrafią pływać i chcą tą umiejętność rozwijać i doskonalić. Zajęcia wychowania

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji wychowania fizycznego przeprowadzonej metodami aktywnymi dla klasy I b gimnazjum

Konspekt lekcji wychowania fizycznego przeprowadzonej metodami aktywnymi dla klasy I b gimnazjum Konspekt lekcji wychowania fizycznego przeprowadzonej metodami aktywnymi dla klasy I b gimnazjum Zadanie główne: Doskonalenie techniki zagrywki piłki siatkowej górnym Cele operacyjne w zakresie: 1. Sprawności

Bardziej szczegółowo

Program pracy animatora na boisku "Orlik" w Trąbkach Wielkich

Program pracy animatora na boisku Orlik w Trąbkach Wielkich Trąbki Wielkie, dnia 01.06.2009r. Program pracy animatora na boisku "Orlik" w Trąbkach Wielkich I. Informacje o programie: 1. Nazwa programu: Projekt pilotażowy "Animator- Moje Boisko Orlik 2012" 2. Data

Bardziej szczegółowo

W klasie IV, V i VI ocenie podlegają elementy przedstawione poniżej

W klasie IV, V i VI ocenie podlegają elementy przedstawione poniżej W klasie IV, V i VI ocenie podlegają elementy przedstawione poniżej Kozłowanie piłki, rzuty osobiste p. koszykowa Kozłowanie piłki, podania p. ręczna Bieg na dystansie 60m, 300m, 600m ( dz), bieg 12 minut,

Bardziej szczegółowo

Testy sprawności ogólnej:

Testy sprawności ogólnej: Załącznik nr 1 ZESTAW TESTÓW SPRAWNOŚCI OGÓLNEJ I UMIEJĘTNOŚI SPORTOWYCH DLA KANDYDATÓW DO KLASY SPOROWEJ O PROFILU PIŁKI SIATKOWEJ DZIEWCZĄT W GIMNAZJUM IM, MIKOŁAJA KOPERNIKA W SŁUPCY W ROKU SZKOLNYM

Bardziej szczegółowo

Jednostka treningowa dla dzieci U8 - U10; wersja 3

Jednostka treningowa dla dzieci U8 - U10; wersja 3 Jednostka treningowa dla dzieci U8 - U10; wersja 3 1) Dowolne rozbieganie z piłkami, z zastosowaniem zmiany kierunku, tempa, zatrzymań piłki 2 min; na sygnał T hop zatrzymanie piłki podeszwą + 6x skipping

Bardziej szczegółowo

Kot i Mysz poruszanie się bez piłki W parach. Na sygnał jeden z ćwiczących musi uciec drugiemu unikając dotknięcia

Kot i Mysz poruszanie się bez piłki W parach. Na sygnał jeden z ćwiczących musi uciec drugiemu unikając dotknięcia Zabawy koszykarskie W pierwszym etapie szkolenia młodych koszykarzy zabawy koszykarskie są nieodłącznym elementem treningu. Ich rolą jest nie tylko wprowadzenie do treningu jako inna forma rozgrzewki,

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI Z KOSZYKÓWKI

KONSPEKT LEKCJI Z KOSZYKÓWKI Cz. I WSTĘPNA KONSPEKT LEKCJI Z KOSZYKÓWKI TEMAT LEKCJI: NAUKA KOZŁOWANIA PRAWĄ I LEWĄ RĘKĄ W MIEJSCU I W RUCHU Imię i nazwisko prowadzącego: Wojciech Antczak Data prowadzenia lekcji: 06.04.2013 Miejsce

Bardziej szczegółowo

TAKTYKA GRY W PIŁKĘ RĘCZNĄ. ĆWICZENIA TECHNICZNO-TAKTYCZNE W TRÓJKACH. Opracował: Piotr Mroziewski

TAKTYKA GRY W PIŁKĘ RĘCZNĄ. ĆWICZENIA TECHNICZNO-TAKTYCZNE W TRÓJKACH. Opracował: Piotr Mroziewski TAKTYKA GRY W PIŁKĘ RĘCZNĄ. ĆWICZENIA TECHNICZNO-TAKTYCZNE W TRÓJKACH Opracował: Piotr Mroziewski Wstęp Współczesna piłka ręczna polega nie tylko na poszukiwaniu nowych rozwiązań metodycznych w szkoleniu,

Bardziej szczegółowo

Obszary diagnostyczne w przygotowaniu technicznym

Obszary diagnostyczne w przygotowaniu technicznym Testy sprawności fizycznej do klasy sportowej o profilu piłki koszykowej (dziewczęta) Termin I : 19 maja 2016 r., godzina 17.00 hala MORiW ul. Sienkiewicza 22 Termin II : 24 maja 2016 r.,godzina 17.00

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa I -gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa I -gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa I -gimnazjum 1.DBAMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENĘ. WYMAGANIA PODSTWOWE - uczeń bezpiecznie wykonuje ćwiczenia w siłowni i sali gimnastycznej, - zna

Bardziej szczegółowo

TESTY SPORTOWE DO NABORU DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU KOSZYKÓWKI DZIEWCZĄT PRÓBY MOTORYCZNE

TESTY SPORTOWE DO NABORU DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU KOSZYKÓWKI DZIEWCZĄT PRÓBY MOTORYCZNE TESTY SPORTOWE DO NABORU DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU KOSZYKÓWKI DZIEWCZĄT PRÓBY MOTORYCZNE 1. Wyskok dosiężny z miejsca z odbicia obunóż Cel: Ocena mocy. Przebieg: Badana staje bokiem przy ścianie, na

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu. TEMAT: Podania, przyjęcia i strzały na bramkę.

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu. TEMAT: Podania, przyjęcia i strzały na bramkę. Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu. KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Z UNIHOKEJA DLA KLASY V CHŁOPCÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RAMACH AKCJI MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ĆWICZYĆ KAŻDY

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji. Temat: Piłka koszykowa. Zatrzymanie się w biegu na jedno tempo

Konspekt lekcji. Temat: Piłka koszykowa. Zatrzymanie się w biegu na jedno tempo Konspekt lekcji Klasa: IV Liczba: 10 Czas: 45 minut Prowadzący: Wojciech Dobrowolski Warunki: sala zastępcza, piłki dęte,szarfy,lina Dział: Sportowe Gry Zespołowe - koszykówka Temat: Piłka koszykowa. Zatrzymanie

Bardziej szczegółowo