Atak pozycyjny jako forma walki sportowej w piłce ręcznej metodyka nauczania gry w ataku pozycyjnym.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Atak pozycyjny jako forma walki sportowej w piłce ręcznej metodyka nauczania gry w ataku pozycyjnym."

Transkrypt

1 Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach Atak pozycyjny jako forma walki sportowej w piłce ręcznej metodyka nauczania gry w ataku pozycyjnym. Podstawowe systemy obrony systematyka ćwiczeń w nauczaniu obrony każdy swego w piłce ręcznej. Opracował: Tomasz Lebioda. Suwałki 2003 rok.

2 Wstęp. I. Atak pozycyjny jako forma walki sportowej w piłce ręcznej. Nazwa ataku pozycyjnego wywodzi się, że przed rozpoczęciem atakowania zawodnicy zajmują określone pozycje na polu gry. Atak pozycyjny w piłce ręcznej jest działaniem wtórnym. Stosuje się go w przypadku nieudania się lub uniemożliwienia przeprowadzenia ataku szybkiego, oraz jeżeli sytuacja na boisku jest niekorzystna do przeprowadzenia ataku szybkiego. Wśród różnorodnych podziałów ataku pozycyjnego najbardziej istotny jest następujący: 1. Gra według zasad. 2. Gra umowna. Gra według zasad oparta jest na uzgodnionym sposobie ustawienia i poruszania się zawodników i drogi lotu piłki. Wymaga ona współpracy wszystkich partnerów i zastosowaniu właściwego elementu techniki i fragmentu gry w zaistniałej sytuacji na boisku. Gra ta nie ogranicza indywidualnego działania zawodników i oparta jest na improwizacji. Gra umowna polega na realizacji ściśle określonych i wyznaczonych zadań, w których określa się formę przygotowania akcji, liczbę zawodników biorących udział w zagrywce, drogę i tempo poruszania się, kierunek podań i lotu piłki. Powyższy podział oparty jest na charakterystyce walki sportowej. Mając na uwadze grę zawodników na jednej lub więcej pozycjach, atak pozycyjny dzielimy na: 1. Atak bez zmian pozycji jednopozycyjny. 2. Atak ze zmianami pozycji wielopozycyjny lub bezpozycyjny. W ataku jednopozycyjnym zawodnicy atakują z przydzielonych im pozycji, nie zamieniając ze sobą miejsc. Gra w ataku ze zmianą pozycji opiera się na umiejętności gry zawodników co najmniej na dwóch pozycjach atak wielopozycyjny, lub na ciągłym zmiennym ruchu zawodników w polu ataku atak bezpozycyjny. Powodzenie walki sportowej podanymi powyżej typami ataku pozycyjnego oparte jest na prowadzeniu jej w 3 fazach: a) wstępnej, b) przygotowawczej, c) ataku właściwym. Faza wstępna zastosowana jest natychmiast po nieudanym ataku szybkim, lub po celowym przejściu do ataku pozycyjnego. Zadaniem jej jest: zajęcie przez zawodników ataku swych pozycji wyjściowych, wymiana piłki pomiędzy zawodnikami ataku celem zwiększenia ich gotowości do walki, 2

3 rozpoznanie rodzaju obrony przeciwnika, podjęcie decyzji w sprawie rodzaju gry, zmianie zawodnika w polu lub w bramce. Faza przygotowawcza jest drugą fazą ataku pozycyjnego. Zadaniami jej są: zmiana ustawienia podstawowego, prowadzenie ataku według zasad, poruszanie się zawodników według gry umówionej. W fazie ataku właściwego następuje zastosowanie elementów ataku w wyniku zaistniałej dogodnej sytuacji po ataku indywidualnym lub zastosowanych przed chwilą fragmentach gry. Zawodnicy w ataku pozycyjnym zajmują określone pozycje w grze. Do najczęściej stosowanych ustawień należą: ustawienie 2 : 1 : 3 ustawienie 2 : 2 : 2 O wyborze ustawienia w grze decydują przede wszystkim: skład osobowy zespołu i przydatność zawodników w grze, rodzaj obrony przeciwnika. Charakterystyczną cechą ataku pozycyjnego jest szybkie rozgrywanie piłki w poprzek boiska poprzedzone prostopadłymi wejściami w strefę. Celem jego jest uzyskanie tzw. pozornej przewagi liczebnej i sytuacji dogodnej do uzyskania bramki. Aby to osiągnąć zawodnicy powinni przestrzegać podstawowych zasad gry i posiadać niezbędne umiejętności techniczne. Do podstawowych zasad gry w ataku pozycyjnym należy: stosowanie szerokiej gry, stosowanie ataku wiążącego, przyjmowanie piłki w ruchu, podporządkowanie swojej gry grze zespołu. Każdy nauczyciel staje przed problemem jak nauczyć młodzież gry w ataku pozycyjnym? Na wstępnym etapuje ćwiczenia ataku pozycyjnego 2 : 1 : 3 stosujemy atak bez zmian pozycji. Szkolenie zawodników w piłce ręcznej winno odbywać się w określonych grupach, w zależności od predyspozycji i przeznaczenia w grze. Najważniejszą umiejętnością charakterystyczną dla ataku pozycyjnego jest prawidłowe wykonanie podania po prostopadłym ataku w kierunku bramki. Stosujemy tu następujące ćwiczenia: - podanie piłki po ataku prostopadłym na wprost, - podanie piłki po ataku prostopadłym w prawo i w lewo. Następnie przechodzimy do nauki gry na określonych pozycjach. 3

4 II. Metodyka nauczania gry w ataku pozycyjnym. A. Nauczanie gry zawodnika skrzydłowego. Zawodnik grający na skrzydle powinien opanować pewny chwyt, doskonały zwód i niezawodny rzut. W nauczaniu zawodników skrzydłowych stosujemy następujące ćwiczenia: 1. Zawodnik z piłką staje na pozycji skrzydłowego, wykonuje podrzut piłki w górę, chwyta ją i wykonuje rzut na bramkę w wyskoku. 2. Ćwiczenie jak wyżej tylko zmniejszamy światło bramki. W nauczaniu przechodzimy jak najszybciej do współdziałania zawodnika skrzydłowego i rozgrywającego. 3. Zawodnik skrzydłowy otrzymuje piłkę od zawodnika rozgrywającego i wykonuje rzut na bramkę /rys.1/. 4. To samo ćwiczenie, tylko z obrońcą /rys.2/. rys.1 rys To samo ćwiczenie, tylko zawodnik skrzydłowy wykonuje zwód pojedynczy w prawo lub w lewo / rys.3 i 4/. rys. 3 rys. 4 B. Nauczanie gry zawodnika rozgrywającego. Gra w ataku pozycyjnym w dużym zakresie opiera się na poczynaniach zawodników rozgrywających. Jedną z podstawowych umiejętności zawodnika rozgrywającego jest prawidłowe wykonanie wiążącego ataku prostopadłego kończącego się rzutem na bramkę lub przekazanie piłki do partnera. 1. W ruchu przyjęcie piłki podanej z boku od skrzydłowego i wejście prostopadłe pomiędzy dwóch stojących obrońców zakończone rzutem na bramkę /rys. 5/. 2. W ruchu przyjęcie piłki podanej z boku od skrzydłowego i rzut w wyskoku nad blokującym zawodnikiem /rys. 6/. 4

5 rys. 5 rys Przyjęcie piłki w ruchu podanej z boku, minięcie zawodnika zwodem stojącego obrońcę, a następnie szybki rzut na bramkę /rys. 7/. 4. Przyjęcie piłki w ruchu podanej z boku, minięcie zwodem stojącego obrońcę, a następnie szybki rzut na bramkę sprzed drugiego obrońcy /rys. 8/ rys. 7 rys Przyjęcie piłki w ruchu od partnera stojącego z boku a następnie wykonanie ataku wiążącego pomiędzy dwóch agresywnie grających obrońców. Zawodnik ataku musi podjąć decyzje o wykonaniu rzutu do bramki bądź też oddaniu piłki nadbiegającemu partnerowi. Ćwiczący z piłką winien starać się nie dopuścić do sytuacji, w której obrońca przerwałby akcję faulem /rys. 9/. rys. 9 rys. 10 C. Nauczanie gry zawodnika grającego na pozycji obrotowego. Ważne ogniwo w całokształcie gry ofensywnej stanowi zawodnik grający przed linią pola bramkowego zwany kołowym. Gra jego musi być podporządkowana potrzebą zespołu, jest on jednym z najlepszych graczy na boisku. W nauczaniu gry na tej pozycji prowadzimy następujące ćwiczenia: 1. Poruszanie się zawodnika pomiędzy chorągiewkami, chwyt i podanie piłki zawodnikowi rozgrywającemu /rys. 10/. 2. Rzut z padem przy aktywnej obronie po podaniu od rozgrywającego. Rzut bezpośrednio po podaniu lub ze zwodem. 5

6 3. Poruszanie się zawodnika przed linią pola bramkowego, chwyt i podania piłek zawodnikom rozgrywającym lub po podaniu rzuty na bramkę z padu lub w wyskoku /rys.11/. rys. 11 rys Ćwiczy dwóch atakujących i jeden obrońca. W ruchu przyjęcie piłki z boku. Obrońca aktywnie atakuje posiadającego piłkę. Zawodnik obrotowy wykonuje zasłonę z odejściem na zawodniku obrony. Rozgrywający po minięciu obrońcy oddaje rzut na bramkę lub podaje ją obrotowemu /rys.12/. Po opanowaniu ćwiczeń przez zawodników grających na poszczególnych pozycjach przechodzimy do współdziałania w grze. 1. Ćwiczy trzech zawodników: lewy skrzydłowy, lewy rozgrywający, środkowy rozegrania i na kole obrotowy. Piłkę posiada zawodnik grający na skrzydle. Zawodnicy podają sobie piłkę po ataku prostopadłym. Kolejność podań i kierunek oznaczony jest na rys To samo ćwiczenie po drugiej stronie pola bramkowego. 3. Ćwiczy sześciu zawodników. Piłkę trzyma zawodnik kołowy. Kolejność i kierunek podań oznaczony jest na rys. 14. rys. 13 rys. 14 Kolejnym etapem nauki ataku pozycyjnego bez zmian pozycji jest tzw. koronka. Należy zwrócić uwagę na prostopadły atak wiążący i przyjmowanie piłki w ruchu. 6

7 III. Podstawowe systemy obrony w piłce ręcznej. W piłce ręcznej jednym z warunków zwycięstwa jest dobrze zorganizowana obrona pozwalająca na szybkie i sprawne konstruowanie ataku. W nauczaniu techniki obrony wyjściowym systemem jest krycie każdy swego. Stanowi bowiem podstawowe ogniwo nauczania obrony strefowej. Stosowane w urozmaiconych formach ćwiczeń kształtujących technikę gry w obronie stanowi bardzo istotny element decydujący w dużej mierze o wyszkoleniu indywidualnym zawodnika. Mamy dwa sposoby krycia każdy swego; krycie luźne z przekazaniem lub bez przekazania zawodnika i krycie agresywne. Podstawowe zasady indywidualnej taktyki obrony: 1. Przestawić się natychmiast z ataku do obrony, 2. Prawidłowo wracać do obrony, 3. W obronie poruszać się między atakującym a swoją bramką, 4. Obserwować dodatkowo zawodnika z piłką, 5. Utrzymywać stałe połączenie z partnerem z obrony, 6. Uwalniać się od zasłon, 7. Nie iść nigdy za zwodem na zewnątrz pola rzutu, 8. Kryć rękę rzucającą, 9. Stosować blok, wygarnięcie, wybicie, przechwyt piłki, 10. Zmusić swym działaniem do popełnienia błędu przeciwnika, 11. Zawodnik obrony musi posiadać umiejętność przewidywania sytuacji. W nauczaniu techniki obrony najczęściej popełnianym błędem jest zbyt wczesne w wprowadzanie strefy przy słabym opanowaniu obron każdy swego. Rodzaje systemów obrony strefowej obrona 6:0 obrona 5:1 obrona 4:2 obrona 3:3 obrona 3:2:1 Ćwiczenia obrony strefowej mają uniwersalny charakter i możemy je stosować w nauczaniu każdej z nich. Przejście z obrony każdy swego do obrony strefowej musi odbywać się z uwzględnieniem metodyki nauczania. Obrona każdy swego należy do aktywnych i agresywnych, gdzie pole obrony jest bardzo duże. Prawidłowo rozumiane szkolenie metodyczne taktyki obrony winno zakładać przejście z obrony każdy swego do obron strefowych rodzaju 3:3, 3:2:1, 4:2, 7

8 które swym zasięgiem obejmują znaczne pole obrony. Bezpośrednie przejście do stosowania obrony strefowej 6:0 czy 5:1 w odmianie pasywnej jest metodycznym błędem. Obrona strefowa 3:2:1 podobnie jak 3:3 należy do obron ofensywnych jest obroną najbardziej wszechstronną i elastyczną. W trakcie akcji może przybrać formy 3:3, 4:2, 5:1. Zadania obrońców w strefie 3:2:1 1. Skrzydłowi agresywne krycie atakujących na pozycji skrzydeł do linii 9 m. Niedopuszczenie ich do wbiegów w głąb strefy. Wyrównanie linii obrony do poziomu obrońców na pozycji rozegrania lewego i prawego, przy wysokich obiegnięciach z przejściem roli krycia rozgrywającego. Organizacja szybkiego ataku. 2. Kołowy krycie zawodnika obrotowego, blokowanie piłki, kierowanie obroną, korygowanie błędów innych obrońców, współdziałanie przy wbiegach w głąb strefy skrzydłowych lub rozgrywających na bazie przekazania. 3. Rozgrywający lewy i prawy dokładne krycie swoich zawodników w strefie bronionej. Blokowanie rzutów. Uniemożliwienie wbiegów rozgrywających w głąb strefy. Organizacja szybkiego ataku. 4. Środkowy rozegrania aktywnie przeszkadza w rozegraniu piłki poprzez podwyższenie obrony, blokowanie rzutów z daleka, przechwytywanie piłek, przewidywanie działań atakujących. Rodzaje systemów obrony kombinowanej. obrona 5+1 obrona 4+2 obrona +1:5 obrona 4:1+1 obrona 3:2+1 Obrona kombinowana to połączenie dwóch systemów obrony; strefowej z obroną każdy swego. Obrona 3+3 określa zadania pierwszych trzech zawodników obrony do działań grupowych w pobliżu własnej strefy, a trzech zawodników do krycia każdy swego do wysokości 15 m. Obrona 4+2 ma zastosowanie przeciwko zespołowi posiadającemu dwóch wyróżniających się skutecznością zawodników. Obrona 5+1 ma zastosowanie przeciwko zawodnikowi o wybitnych walorach techniczno taktycznych. Obrona 4:1+1, z jednym kryciem indywidualnie, zawodnik wysunięty utrudnia w organizacji ataku. Natomiast ustawienie +1:5 zakłada krycie indywidualne obrotowego. 8

9 IV. Systematyka ćwiczeń stosowanych przy nauczaniu obrony każdy swego. Ćwiczenia w formie ścisłej. 1. Ćwiczący w dwóch rzędach twarzą do siebie w odległości 3 m. Wykonują krok dostawny i doskok do siebie. 2. Zawodnicy ustawieni w parach twarzą do siebie. Pierwszy wykonuje poruszanie się w różnych kierunkach, drugi naśladuje jego ruchy. 3. Zawodnicy ustawieni w parach twarzą do siebie. Pierwszy kozłuje piłkę, poruszając się krokiem dostawnym. Drugi utrzymuje stałą odległość od partnera trzymając złączone ręce za plecami. 4. Odmiana, partner asekuruje ręką bliższą piłki kozłowanej przez partnera. 5. Zawodnicy ustawieni twarzą do siebie. Pierwszy kozłuje piłkę, poruszając się tyłem a partner wygarnia piłkę. Po wygarnięciu porusza się tyłem, i tak dalej. 6. Poruszanie się po obwodzie pola bramkowego i doskok z wykonaniem bloku /rys. 15/. rys Ćwiczący wykonują doskok do zawodnika z piłką /rys.16/. rys W kole znajduje się obrońca i atakujący. Zadaniem obrońcy jest nie, wpuszczenie atakującego na drugą połowę /rys.17/. rys. 17 9

10 9. To samo, tylko atakujący kozłując piłkę stara się położyć ją na drugą połowę koła. 10. Na przestrzeni 3 m zadaniem obrońcy jest przeszkadzanie w podaniu piłki /rys. 18/. rys Po rzucie atakujący staje się obrońcą /rys. 19/. rys. 19 Gry i zabawy w nauczaniu obrony każdy swego. 1. Berek w trójkach: jeden goni, pozycją ochronną dla uciekających jest podanie sobie rąk. 2. Na boisku do siatkówki, berek w ciągu 30 s musi chwycić jak największa liczbę uciekających. 3. Na polu bramkowym, jedna drużyna rozgrywa piłkę, druga kryje każdy swego. Za każde wybicie piłki drużyna obrony otrzymuje 1 punkt. Gramy do 10 pkt. 4. Zawodnicy ataku podają między sobą piłkę, starają się podać do zawodnika w kole, obrońca utrudnia /rys. 20/. Odmiana dwóch obrońców /rys. 21/. rys.20 rys Zawodników stojących na obwodzie koła dzieli się atakujących i obrońców. Kapitan gra razem z zawodnikami atakującymi /rys. 22/. rys

11 6. Zawodnicy ataku podają między sobą piłkę, nie można podać piłki do zawodnika od, którego dostało się piłkę. Zadaniem podających jest dotknięcie piłką obrońcy, a obrońca stara się przechwycić piłkę. Po dotknięciu lub przechwycie piłki następuje rzut na bramkę /rys.23/. rys Na boisku od siatkówki: czas gry 5 x 5 min. zawodnicy ataku starają się podać przez linię boiska 1 pkt. Przez 2 linie 2 pkt./rys 23/. rys Sześciu zawodników ataku a czterech obrony, boisko od siatkówki. Punkt gdy przechwycą piłkę, atakujący podają zawsze do następnego. Czas gry 5 x 5 min./rys 24/. rys

12 9. Na polu bramkowym, jedna drużyna rozgrywa piłkę, druga kryje każdy swego. Za każde 5 podań piłki (bez kozła), drużyna ataku wyprowadza kontratak zakończony rzutem na bramkę. Gramy do 10 bramek. Zamiana roli po drugiej stronie połowy boiska /rys.25/. rys.25 Piśmiennictwo: 1. Berguła T. Piłka ręczna siedmioosobowa, Warszawa 1967, 2. Czerwińska J.- Wybrane zagadnienia z treningu i taktyki w piłce ręcznej, Gdańsk 1976, 3. Wrześniewski St. Poradnik metodyczny, piłka ręczna, Warszawa 2000, 4. Notatki. Tomasz Lebioda. 12

TECHNIKA INDYWIDUALNA I TAKTYKA Międzynarodowa Federacja Unihokeja

TECHNIKA INDYWIDUALNA I TAKTYKA Międzynarodowa Federacja Unihokeja 1 Spis treści: 1.Wprowadzenie... Poziomy zaawansowania... 2.Trening... - Planowanie... - Przebieg treningu... - Informacja zwrotna dla zawodników... - Motywowanie zawodników... - Sprzęt do gry... Obuwie...

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE GIER I ZABAW DLA DZIECIWWIEKU 7 11LAT.

PROPOZYCJE GIER I ZABAW DLA DZIECIWWIEKU 7 11LAT. PROPOZYCJE GIER I ZABAW DLA DZIECIWWIEKU 7 11LAT. Powszechnie wiadomo, że zabawa nieodłącznie towarzyszy dziecku. To w niej kształci się i przejawia potrzeba oddziaływania na świat. Gry i zabawy ruchowe

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND

Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND Słowo wstępne: PATRONAT GRZEGORZ LATO PREZES PZPN ANTONI

Bardziej szczegółowo

Przepisy gry w piłkę ręczną

Przepisy gry w piłkę ręczną Przepisy gry w piłkę ręczną obowiązujące od 1 lipca 2010 r. Przedmowa: Tekst przepisów gry, komentarze, sygnalizacja, objaśnienia do przepisów i regulamin strefy zmian stanowią całość Przepisów gry w piłkę

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY GRY W PLAŻOWĄ PIŁKĘ RĘCZNĄ

PRZEPISY GRY W PLAŻOWĄ PIŁKĘ RĘCZNĄ ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ W POLSCE UL. GDAŃSKA 2 LOK. 24 01-633 WARSZAWA PRZEPISY GRY W PLAŻOWĄ PIŁKĘ RĘCZNĄ obowiązujące od 9 marca 2002 roku Dla uproszczenia, w przepisach używany jest rodzaj męski w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY GRY W MINIKOSZYKÓWKĘ

PRZEPISY GRY W MINIKOSZYKÓWKĘ Międzynarodowa Federacja Koszykówki FIBA We Are Basketball International Basketball Federation PRZEPISY GRY W MINIKOSZYKÓWKĘ 2005 Copyright by FIBA Wszystkie prawa zastrzeżone. Żaden fragment tej publikacji

Bardziej szczegółowo

OFICJALNE PRZEPISY GRY W KOSZYKÓWKĘ 2014

OFICJALNE PRZEPISY GRY W KOSZYKÓWKĘ 2014 OFICJALNE PRZEPISY GRY W KOSZYKÓWKĘ 2014 Opracowano na podstawie tekstu zatwierdzonego przez Międzynarodową Federację Koszykówki FIBA Barcelona, 2 lutego 2014 roku Obowiązują od 1 października 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia dzieci do lat 10-ciu Ministerstwo Sportu i Turystyki

Program szkolenia dzieci do lat 10-ciu Ministerstwo Sportu i Turystyki Piotr Unierzyski Wojciech Andrzejewski Program szkolenia dzieci do lat 10-ciu Ministerstwo Sportu i Turystyki , 2010 Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część publikacji nie może być kopiowana czy przekazywana

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia dzieci do lat 10

Program szkolenia dzieci do lat 10 Wojciech Andrzejewski, Magdalena Lelonek, Grzegorz Lelonek Jacek Multan, Piotr Unierzyski, Krzysztof Walter Program szkolenia dzieci do lat 10 Metodyka nauczania na poziomie niebieskim i czerwonym Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Trening sportowy. Trening jako proces

Trening sportowy. Trening jako proces Trening sportowy Trening sportowy to wieloletni, specjalnie zorganizowany proces pedagogiczny, w ramach którego zawodnik uczy się techniki i taktyki swojej dyscypliny i doskonali je, kształtuje sprawność

Bardziej szczegółowo

11 12 Bezpłatny dodatek finansowany przez Ministerstwo Spor tu i Tur ystyki

11 12 Bezpłatny dodatek finansowany przez Ministerstwo Spor tu i Tur ystyki 11 12 Bezpłatny dodatek finansowany przez Ministerstwo Spor tu i Tur ystyki W dwóch ostatnich tegorocznych numerach naszej Wkładki szkoleniowej chcemy przedstawić projekt szerokiego rozwoju lekkoatletyki

Bardziej szczegółowo

FIFA 13 SPIS TREŚCI 12 Sterowanie 14 Przygotowanie gry 41 Rozgrywka 42 Tryby gry 44 Sony Entertainment Network 48 FIFA 13 SPIS TREŚCI 13 Wirtualna gwiazda 49 Konfiguracja 50 Zarządzanie drużyną 51 Arena

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Sterowanie

Spis treści. Sterowanie 1 Sterowanie 15 Rozgrywka: wskazówki i porady 16 Przygotowanie gry 16 Rozgrywka 17 ea SportS Football Club Match Day 17 ea SportS Football Club 18 FIFA Ultimate Team Spis treści Sterowanie Uwaga: opcje

Bardziej szczegółowo

Wpływ na twoje zdrowie: Ataki wywołane szkodliwym działaniem obrazu

Wpływ na twoje zdrowie: Ataki wywołane szkodliwym działaniem obrazu OSTRZEŻENIE Przed przystąpieniem do gry należy zapoznać się z ważnymi informacjami na temat bezpieczeństwa i zdrowia w instrukcji obsługi konsoli Xbox 360, podręczniku obsługi sensora Xbox 360 Kinect oraz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Sterowanie. Sterowanie na komputerze PC. Sterowanie 2 Konfiguracja 11. Menu główne 12 Rozgrywka 13

Spis treści. Sterowanie. Sterowanie na komputerze PC. Sterowanie 2 Konfiguracja 11. Menu główne 12 Rozgrywka 13 Spis treści Sterowanie 2 Konfiguracja 11 Menu główne 12 Rozgrywka 13 Sterowanie Sterowanie na komputerze PC Gra FIFA 14 na komputerze PC umożliwia stosowanie wielu różnych kontrolerów. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Przepisy gry w rugby pzrugby.pl

Przepisy gry w rugby pzrugby.pl WSTĘP CELEM GRY JEST ZDOBYWANIE JAK NAJWIĘKSZEJ ILOŚCI PUNKTÓW PRZEZ DWIE DRUŻYNY ZŁOŻONE Z 15, 10, 7 ZAWODNKÓW KAŻDA, ZA POMOCĄ NOSZENIA, PODAWANIA, KOPANIA PIŁKI I KŁADZENIA JEJ NA POLU PUNKTOWYM PRZECIWNIKA,

Bardziej szczegółowo

Przepisy gry w koszykówkę 2012 dla kobiet i mężczyzn Obowiązują od 1 października 2012 roku

Przepisy gry w koszykówkę 2012 dla kobiet i mężczyzn Obowiązują od 1 października 2012 roku Przepisy gry w koszykówkę 2012 dla kobiet i mężczyzn Obowiązują od 1 października 2012 roku opracowanie Michał KUZIA, Paweł BERDYCZKO na podstawie tekstu zatwierdzonego w Rio de Janeiro, Brazil, 29 Kwietnia

Bardziej szczegółowo

[Rok] PWP Oni grają, my uczymy Program aktywizacji zawodowej poprzez kurs na instruktora/trenera II klasy przy współudziale Fundacji Realu Madryt

[Rok] PWP Oni grają, my uczymy Program aktywizacji zawodowej poprzez kurs na instruktora/trenera II klasy przy współudziale Fundacji Realu Madryt PWP Oni grają, my uczymy Program aktywizacji zawodowej poprzez kurs na instruktora/trenera II klasy przy współudziale Fundacji Realu Madryt [Rok] ORGANIZATORZY: CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

1. Drużyna składa się z 12 zawodników (10 zawodników grających w polu i 2 bramkarzy). Drużyna musi w każdym przypadku grać z jednym bramkarzem.

1. Drużyna składa się z 12 zawodników (10 zawodników grających w polu i 2 bramkarzy). Drużyna musi w każdym przypadku grać z jednym bramkarzem. ZASADY I PRZEPISY GRY Piłka ręczna - zespołowa gra sportowa rozgrywana między dwiema drużynami, których celem jest wrzucenie piłki do bramki przeciwnika; zwycięża drużyna, która zdobyła więcej bramek.

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY. GRY w PIŁKĘ NOŻNĄ. Wydanie 2014/2015

PRZEPISY. GRY w PIŁKĘ NOŻNĄ. Wydanie 2014/2015 PRZEPISY GRY w PIŁKĘ NOŻNĄ Wydanie 2014/2015 Przepisy te nie mogą być kopiowane lub tłumaczone w całości lub w częściach w żaden sposób bez zgody FIFA. FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI Z ZAKRESU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO GIMNASTYKA, RUCH TO ZDROWIE PRZEDSZKOLACZEK CI TO POWIE!

PROGRAM AUTORSKI Z ZAKRESU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO GIMNASTYKA, RUCH TO ZDROWIE PRZEDSZKOLACZEK CI TO POWIE! Najważniejsze potrzeby związane są z ruchem, odprężeniem, ekspresją i tworzeniem. R. Laban PROGRAM AUTORSKI Z ZAKRESU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO GIMNASTYKA, RUCH TO ZDROWIE PRZEDSZKOLACZEK CI TO POWIE! Opracowały:

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE PRAWO BRYDŻOWE 2007

MIĘDZYNARODOWE PRAWO BRYDŻOWE 2007 MIĘDZYNARODOWE PRAWO BRYDŻOWE 2007 Międzynarodowe Prawo Brydżowe 2007 Copyright Światowa Federacja Brydża Z podziękowaniem dla członków Komisji w składzie: Max Bavin, Ralph Cohen, Grattan Endicott (koordynator),

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI

REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI Opracował: B. Jaskuła RZESZÓW 2010 PROJEKT INDYWIDUALNY 2 3 Spis treści 1. Istota nauczania problemowego 1.1. Problem

Bardziej szczegółowo

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona 86 Wywiady, dyskusje Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona Uczestnicy dyskusji: Włodzimierz Cygański - zastępca dyrektora naczelnego COS,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki Kierunek: Terapia zaburzeń w mówieniu, czytaniu i pisaniu Agnieszka Felchner Praca z dzieckiem dyslektycznym Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem: dr Teresy

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik www.efs.men.gov.pl www.efs.men.gov.pl Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna

Bardziej szczegółowo

Porady metodyczne. Koncentracja uwagi u szermierzy projektowanie ćwiczeń. Piotr Gronek, Maciej Tomczak, Bartłomiej Daniłowski

Porady metodyczne. Koncentracja uwagi u szermierzy projektowanie ćwiczeń. Piotr Gronek, Maciej Tomczak, Bartłomiej Daniłowski Porady metodyczne 55 Projektowanie specjalnych środków treningowych/ćwiczeń rozwijających dyspozycje zawodnika uprawiającego daną dyscyplinę sportu musi poprzedzić gruntowana analiza ujawniająca jej charakter

Bardziej szczegółowo

CIEKAWE METODY NAUCZANIA ORTOGRAFII W SZKOLE PODSTAWOWEJ

CIEKAWE METODY NAUCZANIA ORTOGRAFII W SZKOLE PODSTAWOWEJ CIEKAWE METODY NAUCZANIA ORTOGRAFII W SZKOLE PODSTAWOWEJ Ortografią języka polskiego rządzą cztery podstawowe zasady: fonetyczna, morfologiczna, historyczna i konwencjonalna. Każda z tych czterech zasad

Bardziej szczegółowo