Atak pozycyjny jako forma walki sportowej w piłce ręcznej metodyka nauczania gry w ataku pozycyjnym.

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Atak pozycyjny jako forma walki sportowej w piłce ręcznej metodyka nauczania gry w ataku pozycyjnym."

Transkrypt

1 Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach Atak pozycyjny jako forma walki sportowej w piłce ręcznej metodyka nauczania gry w ataku pozycyjnym. Podstawowe systemy obrony systematyka ćwiczeń w nauczaniu obrony każdy swego w piłce ręcznej. Opracował: Tomasz Lebioda. Suwałki 2003 rok.

2 Wstęp. I. Atak pozycyjny jako forma walki sportowej w piłce ręcznej. Nazwa ataku pozycyjnego wywodzi się, że przed rozpoczęciem atakowania zawodnicy zajmują określone pozycje na polu gry. Atak pozycyjny w piłce ręcznej jest działaniem wtórnym. Stosuje się go w przypadku nieudania się lub uniemożliwienia przeprowadzenia ataku szybkiego, oraz jeżeli sytuacja na boisku jest niekorzystna do przeprowadzenia ataku szybkiego. Wśród różnorodnych podziałów ataku pozycyjnego najbardziej istotny jest następujący: 1. Gra według zasad. 2. Gra umowna. Gra według zasad oparta jest na uzgodnionym sposobie ustawienia i poruszania się zawodników i drogi lotu piłki. Wymaga ona współpracy wszystkich partnerów i zastosowaniu właściwego elementu techniki i fragmentu gry w zaistniałej sytuacji na boisku. Gra ta nie ogranicza indywidualnego działania zawodników i oparta jest na improwizacji. Gra umowna polega na realizacji ściśle określonych i wyznaczonych zadań, w których określa się formę przygotowania akcji, liczbę zawodników biorących udział w zagrywce, drogę i tempo poruszania się, kierunek podań i lotu piłki. Powyższy podział oparty jest na charakterystyce walki sportowej. Mając na uwadze grę zawodników na jednej lub więcej pozycjach, atak pozycyjny dzielimy na: 1. Atak bez zmian pozycji jednopozycyjny. 2. Atak ze zmianami pozycji wielopozycyjny lub bezpozycyjny. W ataku jednopozycyjnym zawodnicy atakują z przydzielonych im pozycji, nie zamieniając ze sobą miejsc. Gra w ataku ze zmianą pozycji opiera się na umiejętności gry zawodników co najmniej na dwóch pozycjach atak wielopozycyjny, lub na ciągłym zmiennym ruchu zawodników w polu ataku atak bezpozycyjny. Powodzenie walki sportowej podanymi powyżej typami ataku pozycyjnego oparte jest na prowadzeniu jej w 3 fazach: a) wstępnej, b) przygotowawczej, c) ataku właściwym. Faza wstępna zastosowana jest natychmiast po nieudanym ataku szybkim, lub po celowym przejściu do ataku pozycyjnego. Zadaniem jej jest: zajęcie przez zawodników ataku swych pozycji wyjściowych, wymiana piłki pomiędzy zawodnikami ataku celem zwiększenia ich gotowości do walki, 2

3 rozpoznanie rodzaju obrony przeciwnika, podjęcie decyzji w sprawie rodzaju gry, zmianie zawodnika w polu lub w bramce. Faza przygotowawcza jest drugą fazą ataku pozycyjnego. Zadaniami jej są: zmiana ustawienia podstawowego, prowadzenie ataku według zasad, poruszanie się zawodników według gry umówionej. W fazie ataku właściwego następuje zastosowanie elementów ataku w wyniku zaistniałej dogodnej sytuacji po ataku indywidualnym lub zastosowanych przed chwilą fragmentach gry. Zawodnicy w ataku pozycyjnym zajmują określone pozycje w grze. Do najczęściej stosowanych ustawień należą: ustawienie 2 : 1 : 3 ustawienie 2 : 2 : 2 O wyborze ustawienia w grze decydują przede wszystkim: skład osobowy zespołu i przydatność zawodników w grze, rodzaj obrony przeciwnika. Charakterystyczną cechą ataku pozycyjnego jest szybkie rozgrywanie piłki w poprzek boiska poprzedzone prostopadłymi wejściami w strefę. Celem jego jest uzyskanie tzw. pozornej przewagi liczebnej i sytuacji dogodnej do uzyskania bramki. Aby to osiągnąć zawodnicy powinni przestrzegać podstawowych zasad gry i posiadać niezbędne umiejętności techniczne. Do podstawowych zasad gry w ataku pozycyjnym należy: stosowanie szerokiej gry, stosowanie ataku wiążącego, przyjmowanie piłki w ruchu, podporządkowanie swojej gry grze zespołu. Każdy nauczyciel staje przed problemem jak nauczyć młodzież gry w ataku pozycyjnym? Na wstępnym etapuje ćwiczenia ataku pozycyjnego 2 : 1 : 3 stosujemy atak bez zmian pozycji. Szkolenie zawodników w piłce ręcznej winno odbywać się w określonych grupach, w zależności od predyspozycji i przeznaczenia w grze. Najważniejszą umiejętnością charakterystyczną dla ataku pozycyjnego jest prawidłowe wykonanie podania po prostopadłym ataku w kierunku bramki. Stosujemy tu następujące ćwiczenia: - podanie piłki po ataku prostopadłym na wprost, - podanie piłki po ataku prostopadłym w prawo i w lewo. Następnie przechodzimy do nauki gry na określonych pozycjach. 3

4 II. Metodyka nauczania gry w ataku pozycyjnym. A. Nauczanie gry zawodnika skrzydłowego. Zawodnik grający na skrzydle powinien opanować pewny chwyt, doskonały zwód i niezawodny rzut. W nauczaniu zawodników skrzydłowych stosujemy następujące ćwiczenia: 1. Zawodnik z piłką staje na pozycji skrzydłowego, wykonuje podrzut piłki w górę, chwyta ją i wykonuje rzut na bramkę w wyskoku. 2. Ćwiczenie jak wyżej tylko zmniejszamy światło bramki. W nauczaniu przechodzimy jak najszybciej do współdziałania zawodnika skrzydłowego i rozgrywającego. 3. Zawodnik skrzydłowy otrzymuje piłkę od zawodnika rozgrywającego i wykonuje rzut na bramkę /rys.1/. 4. To samo ćwiczenie, tylko z obrońcą /rys.2/. rys.1 rys To samo ćwiczenie, tylko zawodnik skrzydłowy wykonuje zwód pojedynczy w prawo lub w lewo / rys.3 i 4/. rys. 3 rys. 4 B. Nauczanie gry zawodnika rozgrywającego. Gra w ataku pozycyjnym w dużym zakresie opiera się na poczynaniach zawodników rozgrywających. Jedną z podstawowych umiejętności zawodnika rozgrywającego jest prawidłowe wykonanie wiążącego ataku prostopadłego kończącego się rzutem na bramkę lub przekazanie piłki do partnera. 1. W ruchu przyjęcie piłki podanej z boku od skrzydłowego i wejście prostopadłe pomiędzy dwóch stojących obrońców zakończone rzutem na bramkę /rys. 5/. 2. W ruchu przyjęcie piłki podanej z boku od skrzydłowego i rzut w wyskoku nad blokującym zawodnikiem /rys. 6/. 4

5 rys. 5 rys Przyjęcie piłki w ruchu podanej z boku, minięcie zawodnika zwodem stojącego obrońcę, a następnie szybki rzut na bramkę /rys. 7/. 4. Przyjęcie piłki w ruchu podanej z boku, minięcie zwodem stojącego obrońcę, a następnie szybki rzut na bramkę sprzed drugiego obrońcy /rys. 8/ rys. 7 rys Przyjęcie piłki w ruchu od partnera stojącego z boku a następnie wykonanie ataku wiążącego pomiędzy dwóch agresywnie grających obrońców. Zawodnik ataku musi podjąć decyzje o wykonaniu rzutu do bramki bądź też oddaniu piłki nadbiegającemu partnerowi. Ćwiczący z piłką winien starać się nie dopuścić do sytuacji, w której obrońca przerwałby akcję faulem /rys. 9/. rys. 9 rys. 10 C. Nauczanie gry zawodnika grającego na pozycji obrotowego. Ważne ogniwo w całokształcie gry ofensywnej stanowi zawodnik grający przed linią pola bramkowego zwany kołowym. Gra jego musi być podporządkowana potrzebą zespołu, jest on jednym z najlepszych graczy na boisku. W nauczaniu gry na tej pozycji prowadzimy następujące ćwiczenia: 1. Poruszanie się zawodnika pomiędzy chorągiewkami, chwyt i podanie piłki zawodnikowi rozgrywającemu /rys. 10/. 2. Rzut z padem przy aktywnej obronie po podaniu od rozgrywającego. Rzut bezpośrednio po podaniu lub ze zwodem. 5

6 3. Poruszanie się zawodnika przed linią pola bramkowego, chwyt i podania piłek zawodnikom rozgrywającym lub po podaniu rzuty na bramkę z padu lub w wyskoku /rys.11/. rys. 11 rys Ćwiczy dwóch atakujących i jeden obrońca. W ruchu przyjęcie piłki z boku. Obrońca aktywnie atakuje posiadającego piłkę. Zawodnik obrotowy wykonuje zasłonę z odejściem na zawodniku obrony. Rozgrywający po minięciu obrońcy oddaje rzut na bramkę lub podaje ją obrotowemu /rys.12/. Po opanowaniu ćwiczeń przez zawodników grających na poszczególnych pozycjach przechodzimy do współdziałania w grze. 1. Ćwiczy trzech zawodników: lewy skrzydłowy, lewy rozgrywający, środkowy rozegrania i na kole obrotowy. Piłkę posiada zawodnik grający na skrzydle. Zawodnicy podają sobie piłkę po ataku prostopadłym. Kolejność podań i kierunek oznaczony jest na rys To samo ćwiczenie po drugiej stronie pola bramkowego. 3. Ćwiczy sześciu zawodników. Piłkę trzyma zawodnik kołowy. Kolejność i kierunek podań oznaczony jest na rys. 14. rys. 13 rys. 14 Kolejnym etapem nauki ataku pozycyjnego bez zmian pozycji jest tzw. koronka. Należy zwrócić uwagę na prostopadły atak wiążący i przyjmowanie piłki w ruchu. 6

7 III. Podstawowe systemy obrony w piłce ręcznej. W piłce ręcznej jednym z warunków zwycięstwa jest dobrze zorganizowana obrona pozwalająca na szybkie i sprawne konstruowanie ataku. W nauczaniu techniki obrony wyjściowym systemem jest krycie każdy swego. Stanowi bowiem podstawowe ogniwo nauczania obrony strefowej. Stosowane w urozmaiconych formach ćwiczeń kształtujących technikę gry w obronie stanowi bardzo istotny element decydujący w dużej mierze o wyszkoleniu indywidualnym zawodnika. Mamy dwa sposoby krycia każdy swego; krycie luźne z przekazaniem lub bez przekazania zawodnika i krycie agresywne. Podstawowe zasady indywidualnej taktyki obrony: 1. Przestawić się natychmiast z ataku do obrony, 2. Prawidłowo wracać do obrony, 3. W obronie poruszać się między atakującym a swoją bramką, 4. Obserwować dodatkowo zawodnika z piłką, 5. Utrzymywać stałe połączenie z partnerem z obrony, 6. Uwalniać się od zasłon, 7. Nie iść nigdy za zwodem na zewnątrz pola rzutu, 8. Kryć rękę rzucającą, 9. Stosować blok, wygarnięcie, wybicie, przechwyt piłki, 10. Zmusić swym działaniem do popełnienia błędu przeciwnika, 11. Zawodnik obrony musi posiadać umiejętność przewidywania sytuacji. W nauczaniu techniki obrony najczęściej popełnianym błędem jest zbyt wczesne w wprowadzanie strefy przy słabym opanowaniu obron każdy swego. Rodzaje systemów obrony strefowej obrona 6:0 obrona 5:1 obrona 4:2 obrona 3:3 obrona 3:2:1 Ćwiczenia obrony strefowej mają uniwersalny charakter i możemy je stosować w nauczaniu każdej z nich. Przejście z obrony każdy swego do obrony strefowej musi odbywać się z uwzględnieniem metodyki nauczania. Obrona każdy swego należy do aktywnych i agresywnych, gdzie pole obrony jest bardzo duże. Prawidłowo rozumiane szkolenie metodyczne taktyki obrony winno zakładać przejście z obrony każdy swego do obron strefowych rodzaju 3:3, 3:2:1, 4:2, 7

8 które swym zasięgiem obejmują znaczne pole obrony. Bezpośrednie przejście do stosowania obrony strefowej 6:0 czy 5:1 w odmianie pasywnej jest metodycznym błędem. Obrona strefowa 3:2:1 podobnie jak 3:3 należy do obron ofensywnych jest obroną najbardziej wszechstronną i elastyczną. W trakcie akcji może przybrać formy 3:3, 4:2, 5:1. Zadania obrońców w strefie 3:2:1 1. Skrzydłowi agresywne krycie atakujących na pozycji skrzydeł do linii 9 m. Niedopuszczenie ich do wbiegów w głąb strefy. Wyrównanie linii obrony do poziomu obrońców na pozycji rozegrania lewego i prawego, przy wysokich obiegnięciach z przejściem roli krycia rozgrywającego. Organizacja szybkiego ataku. 2. Kołowy krycie zawodnika obrotowego, blokowanie piłki, kierowanie obroną, korygowanie błędów innych obrońców, współdziałanie przy wbiegach w głąb strefy skrzydłowych lub rozgrywających na bazie przekazania. 3. Rozgrywający lewy i prawy dokładne krycie swoich zawodników w strefie bronionej. Blokowanie rzutów. Uniemożliwienie wbiegów rozgrywających w głąb strefy. Organizacja szybkiego ataku. 4. Środkowy rozegrania aktywnie przeszkadza w rozegraniu piłki poprzez podwyższenie obrony, blokowanie rzutów z daleka, przechwytywanie piłek, przewidywanie działań atakujących. Rodzaje systemów obrony kombinowanej. obrona 5+1 obrona 4+2 obrona +1:5 obrona 4:1+1 obrona 3:2+1 Obrona kombinowana to połączenie dwóch systemów obrony; strefowej z obroną każdy swego. Obrona 3+3 określa zadania pierwszych trzech zawodników obrony do działań grupowych w pobliżu własnej strefy, a trzech zawodników do krycia każdy swego do wysokości 15 m. Obrona 4+2 ma zastosowanie przeciwko zespołowi posiadającemu dwóch wyróżniających się skutecznością zawodników. Obrona 5+1 ma zastosowanie przeciwko zawodnikowi o wybitnych walorach techniczno taktycznych. Obrona 4:1+1, z jednym kryciem indywidualnie, zawodnik wysunięty utrudnia w organizacji ataku. Natomiast ustawienie +1:5 zakłada krycie indywidualne obrotowego. 8

9 IV. Systematyka ćwiczeń stosowanych przy nauczaniu obrony każdy swego. Ćwiczenia w formie ścisłej. 1. Ćwiczący w dwóch rzędach twarzą do siebie w odległości 3 m. Wykonują krok dostawny i doskok do siebie. 2. Zawodnicy ustawieni w parach twarzą do siebie. Pierwszy wykonuje poruszanie się w różnych kierunkach, drugi naśladuje jego ruchy. 3. Zawodnicy ustawieni w parach twarzą do siebie. Pierwszy kozłuje piłkę, poruszając się krokiem dostawnym. Drugi utrzymuje stałą odległość od partnera trzymając złączone ręce za plecami. 4. Odmiana, partner asekuruje ręką bliższą piłki kozłowanej przez partnera. 5. Zawodnicy ustawieni twarzą do siebie. Pierwszy kozłuje piłkę, poruszając się tyłem a partner wygarnia piłkę. Po wygarnięciu porusza się tyłem, i tak dalej. 6. Poruszanie się po obwodzie pola bramkowego i doskok z wykonaniem bloku /rys. 15/. rys Ćwiczący wykonują doskok do zawodnika z piłką /rys.16/. rys W kole znajduje się obrońca i atakujący. Zadaniem obrońcy jest nie, wpuszczenie atakującego na drugą połowę /rys.17/. rys. 17 9

10 9. To samo, tylko atakujący kozłując piłkę stara się położyć ją na drugą połowę koła. 10. Na przestrzeni 3 m zadaniem obrońcy jest przeszkadzanie w podaniu piłki /rys. 18/. rys Po rzucie atakujący staje się obrońcą /rys. 19/. rys. 19 Gry i zabawy w nauczaniu obrony każdy swego. 1. Berek w trójkach: jeden goni, pozycją ochronną dla uciekających jest podanie sobie rąk. 2. Na boisku do siatkówki, berek w ciągu 30 s musi chwycić jak największa liczbę uciekających. 3. Na polu bramkowym, jedna drużyna rozgrywa piłkę, druga kryje każdy swego. Za każde wybicie piłki drużyna obrony otrzymuje 1 punkt. Gramy do 10 pkt. 4. Zawodnicy ataku podają między sobą piłkę, starają się podać do zawodnika w kole, obrońca utrudnia /rys. 20/. Odmiana dwóch obrońców /rys. 21/. rys.20 rys Zawodników stojących na obwodzie koła dzieli się atakujących i obrońców. Kapitan gra razem z zawodnikami atakującymi /rys. 22/. rys

11 6. Zawodnicy ataku podają między sobą piłkę, nie można podać piłki do zawodnika od, którego dostało się piłkę. Zadaniem podających jest dotknięcie piłką obrońcy, a obrońca stara się przechwycić piłkę. Po dotknięciu lub przechwycie piłki następuje rzut na bramkę /rys.23/. rys Na boisku od siatkówki: czas gry 5 x 5 min. zawodnicy ataku starają się podać przez linię boiska 1 pkt. Przez 2 linie 2 pkt./rys 23/. rys Sześciu zawodników ataku a czterech obrony, boisko od siatkówki. Punkt gdy przechwycą piłkę, atakujący podają zawsze do następnego. Czas gry 5 x 5 min./rys 24/. rys

12 9. Na polu bramkowym, jedna drużyna rozgrywa piłkę, druga kryje każdy swego. Za każde 5 podań piłki (bez kozła), drużyna ataku wyprowadza kontratak zakończony rzutem na bramkę. Gramy do 10 bramek. Zamiana roli po drugiej stronie połowy boiska /rys.25/. rys.25 Piśmiennictwo: 1. Berguła T. Piłka ręczna siedmioosobowa, Warszawa 1967, 2. Czerwińska J.- Wybrane zagadnienia z treningu i taktyki w piłce ręcznej, Gdańsk 1976, 3. Wrześniewski St. Poradnik metodyczny, piłka ręczna, Warszawa 2000, 4. Notatki. Tomasz Lebioda. 12

TAKTYKA W PIŁCE RĘCZNEJ ATAK POZYCYJNY

TAKTYKA W PIŁCE RĘCZNEJ ATAK POZYCYJNY DR ANDRZEJ DUDKOWSKI KATEDRA ZESPOŁOWYCH GIER SPORTOWYCH ZESPÓŁ PIŁKI RĘCZNEJ I PIŁKI NOŻNEJ SPECJALIZACJA ZAWODOWA II ROK I STOPNIA 3 SEMESTR SPORT TRENER II KLASY PIŁKI RĘCZNEJ TAKTYKA W PIŁCE RĘCZNEJ

Bardziej szczegółowo

TAKTYKA W PIŁCE RĘCZNEJ OBRONA WROCŁAW

TAKTYKA W PIŁCE RĘCZNEJ OBRONA WROCŁAW DR ANDRZEJ DUDKOWSKI KATEDRA ZESPOŁOWYCH GIER SPORTOWYCH ZESPÓŁ PIŁKI RĘCZNEJ I PIŁKI NOŻNEJ SPECJALIZACJA ZAWODOWA II ROK I STOPNIA 3 SEMESTR SPORT TRENER II KLASY PIŁKI RĘCZNEJ TAKTYKA W PIŁCE RĘCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Nazwa atak pozycyjny określa sposób przeprowadzenia ataku, który charakteryzuje się tym, że przed rozpoczęciem atakowania zawodnicy zajmują określone

Nazwa atak pozycyjny określa sposób przeprowadzenia ataku, który charakteryzuje się tym, że przed rozpoczęciem atakowania zawodnicy zajmują określone Włodzimierz Sikora Nazwa atak pozycyjny określa sposób przeprowadzenia ataku, który charakteryzuje się tym, że przed rozpoczęciem atakowania zawodnicy zajmują określone pozycje na polu gry. Istotą ataku

Bardziej szczegółowo

TAKTYKA W PIŁCE RĘCZNEJ

TAKTYKA W PIŁCE RĘCZNEJ Dr Andrzej Dudkowski Katedra Zespołowych Gier Sportowych Zespół Piłki Ręcznej i Piłki Nożnej INSTRUKTOR SPORTU W PIŁCE RĘCZNEJ II ROK I STOPNIA 4 SEMESTR TAKTYKA W PIŁCE RĘCZNEJ WROCŁAW TAKTYKA W PIŁCE

Bardziej szczegółowo

TAKTYKA GRY W PIŁKĘ RĘCZNĄ. ĆWICZENIA TECHNICZNO-TAKTYCZNE W TRÓJKACH. Opracował: Piotr Mroziewski

TAKTYKA GRY W PIŁKĘ RĘCZNĄ. ĆWICZENIA TECHNICZNO-TAKTYCZNE W TRÓJKACH. Opracował: Piotr Mroziewski TAKTYKA GRY W PIŁKĘ RĘCZNĄ. ĆWICZENIA TECHNICZNO-TAKTYCZNE W TRÓJKACH Opracował: Piotr Mroziewski Wstęp Współczesna piłka ręczna polega nie tylko na poszukiwaniu nowych rozwiązań metodycznych w szkoleniu,

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT JEDNOSTKI TRENINGOWEJ

KONSPEKT JEDNOSTKI TRENINGOWEJ KONSPEKT JEDNOSTKI TRENINGOWEJ Temat: Doskonalenie umiejętności techniczno-taktycznych w ataku w przewadze i równowadze liczbowej. Czas: 90 min. Grupa wiekowa: U 16 U 18 Ilość ćwiczących: 18 Przybory:

Bardziej szczegółowo

Część III końcowa - to uspokojenie organizmu czynności porządkowe, omówienie lekcji.

Część III końcowa - to uspokojenie organizmu czynności porządkowe, omówienie lekcji. PIŁKA RĘCZNA W SZKOLE. Piłka ręczna powinna odgrywać istotną rolę w systemie wychowania fizycznego ze względu na swoje niezaprzeczalne walory zdrowotne. Jest to gra dla wszystkich kategorii wieku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

Małopolski Związek Piłki Ręcznej rada trenerów. Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli trenerów Kraków Libusza k/gorlic

Małopolski Związek Piłki Ręcznej rada trenerów. Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli trenerów Kraków Libusza k/gorlic Małopolski Związek Piłki Ręcznej rada trenerów Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli trenerów Kraków Libusza k/gorlic Konspekt zajęć szkoleniowych praktycznych przygotowali: Sebastian Krawczyk, Stanisław

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji treningowej. Przykładowy małe gry i gry pomocnicze w treningu piłkarza (gry zadaniowe) Opracowanie Maciej Cieślik

Konspekt lekcji treningowej. Przykładowy małe gry i gry pomocnicze w treningu piłkarza (gry zadaniowe) Opracowanie Maciej Cieślik Konspekt lekcji treningowej Przykładowy małe gry i gry pomocnicze w treningu piłkarza (gry zadaniowe) Opracowanie Maciej Cieślik a. małe gry Gra 1 na 1 na 4 bramki. Gra 2 na 2 na dwie bramki. Gra 1 na

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Trenerskie MZPN

Warsztaty Trenerskie MZPN Warsztaty Trenerskie MZPN Trening pokazowy 13/03/2013 Warszawa Rafał Ulatowski Ćwiczenia i Gry w nauczaniu i doskonaleniu ataku szybkiego w piłce nożnej Trening w systemie gry 1-4-3-3 Rozgrzewka Podania

Bardziej szczegółowo

Konspekt zajęć piłki koszykowej. Temat : Doskonalenie szybkiego ataku oraz stworzenie i wykorzystanie przewagi liczebnej

Konspekt zajęć piłki koszykowej. Temat : Doskonalenie szybkiego ataku oraz stworzenie i wykorzystanie przewagi liczebnej Konspekt zajęć piłki koszykowej. Temat : Doskonalenie szybkiego ataku oraz stworzenie i wykorzystanie przewagi liczebnej Założenia zajęć wynikające z : A. Celów : - cel poznawczy : doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć z piłki koszykowej

Scenariusz zajęć z piłki koszykowej Marek Januszonek nauczyciel wychowania fizycznego II Liceum Ogólnokształcące Scenariusz zajęć z piłki koszykowej zajęcia pozalekcyjne przygotowujące młodzież do Miejskiej Spartakiady Młodzieży Temat :

Bardziej szczegółowo

TEORIA I METODYKA GRY W PIŁKĘ RĘCZNĄ WYKŁAD

TEORIA I METODYKA GRY W PIŁKĘ RĘCZNĄ WYKŁAD Dr Andrzej Dudkowski, dr Jarosław Nosal Katedra Zespołowych Gier Sportowych Zespół Piłki Ręcznej i Piłki Nożnej TEORIA I METODYKA GRY W PIŁKĘ RĘCZNĄ I rok 1 stopień studia zaoczne WYKŁAD WROCŁAW 2018 Warunki

Bardziej szczegółowo

PIŁKA RĘCZNA GIMNAZJUM

PIŁKA RĘCZNA GIMNAZJUM PIŁKA RĘCZNA GIMNAZJUM Prowadzący mgr Krzysztof Czaplicki Program został opracowany w oparciu o literaturę fachową z zakresu piłki ręcznej. Przeznaczony jest dla uczniów klas 1-3 gimnazjalnych mających

Bardziej szczegółowo

Obszary diagnostyczne w przygotowaniu technicznym

Obszary diagnostyczne w przygotowaniu technicznym Obszary diagnostyczne w przygotowaniu technicznym I. Operowanie piłką 1. Krążenia po ósemce Cel: Próba oceny prawidłowej techniki posługiwania się piłką, chwyt piłki. Przebieg: Ćwiczący staje w miejscu

Bardziej szczegółowo

Atak szybki kompleks ćwiczeń, gier i zabaw

Atak szybki kompleks ćwiczeń, gier i zabaw Atak szybki kompleks ćwiczeń, gier i zabaw I Metodyka nauczania podań i chwytów piłki Nauczanie podań i chwytów piłki jest bardzo waŝnym elementem w procesie szkolenia młodych zawodników nie tylko ze względu

Bardziej szczegółowo

NAUCZANIE I DOSKONALENIE TECHNIKI PIŁKI NOŻNEJ W FORMIE GIER I ZABAW (22 przykłady)

NAUCZANIE I DOSKONALENIE TECHNIKI PIŁKI NOŻNEJ W FORMIE GIER I ZABAW (22 przykłady) Bartosz Dolański, Stanisław Stachura NAUCZANIE I DOSKONALENIE TECHNIKI PIŁKI NOŻNEJ W FORMIE GIER I ZABAW (22 przykłady) 1. Wyścig rzędów Liczba uczestników: Dowolna, podzielona na dwa lub trzy zespoły

Bardziej szczegółowo

Systemy gry obronnej w koszykówce AUTOR: ZBIGNIEW WILMIŃSKI

Systemy gry obronnej w koszykówce AUTOR: ZBIGNIEW WILMIŃSKI Systemy gry obronnej w koszykówce AUTOR: ZBIGNIEW WILMIŃSKI Gra w obronie uważana jest za trudna i niewdzięczną, a przecież jest tak ważną, comożna uzasadnić słowami - koszykówka zaczyna się w obronie.

Bardziej szczegółowo

Trening tchoukballu. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Tchoukball.pl. Opracowanie: Mikołaj Karolczak

Trening tchoukballu. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Tchoukball.pl. Opracowanie: Mikołaj Karolczak Trening tchoukballu Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Tchoukball.pl 009 Opracowanie: Mikołaj Karolczak Oznaczenia: zawodnik drużyny atakującej zawodnik drużyny atakującej (z piłką) zawodnik drużyny broniącej

Bardziej szczegółowo

Próby techniczne do naboru do klas sportowych o profilu koszykówka (Gimnazjum, Liceum)

Próby techniczne do naboru do klas sportowych o profilu koszykówka (Gimnazjum, Liceum) Próby techniczne do naboru do klas sportowych o profilu koszykówka (Gimnazjum, Liceum) GIMNAZJUM 1. Krążenia po ósemce Cel: Próba oceny prawidłowej techniki posługiwania się piłką, chwyt piłki. Przebieg:

Bardziej szczegółowo

Obrona w piłce ręcznej - znaczenie, nauczanie, zasób ćwiczeń

Obrona w piłce ręcznej - znaczenie, nauczanie, zasób ćwiczeń Tabor R., Spieszny M. 2006. Obrona w piłce ręcznej - znaczenie, nauczanie, zasób ćwiczeń. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis, Zesz. Nauk. WSBiP w Ostrowcu Św., zesz.22., 63-70. Ryszard Tabor, Michał

Bardziej szczegółowo

Konferencja dla trenerów i instruktorów piłki nożnej Krosno Odrzańskie

Konferencja dla trenerów i instruktorów piłki nożnej Krosno Odrzańskie Konferencja dla trenerów i instruktorów piłki nożnej 19.11.2017 Krosno Odrzańskie Temat: Taktyka nowoczesnej obrony indywidualnej. ŁUKASZ BECELLA KROSNO ODRZAŃSKIE 19.11.2017 NAUCZANIE I DOSKONALENIE OBRONY

Bardziej szczegółowo

8. I klasa gimnazjum. 8.1 Organizacja gry - założenia taktyczne

8. I klasa gimnazjum. 8.1 Organizacja gry - założenia taktyczne 8. I klasa gimnazjum 8.1 Organizacja gry - założenia taktyczne 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Gra do wygranych 2 setów, wysokość siatki 215 cm dziewczęta i 235 cm chłopcy.. Gra systemem 6 x 6. Brak specjalizacji

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO NOWOCZESNEJ OBRONY - OD OBRONY INDYWIDUALNEJ DO OBRONY GRUPOWEJ

WPROWADZENIE DO NOWOCZESNEJ OBRONY - OD OBRONY INDYWIDUALNEJ DO OBRONY GRUPOWEJ Konferencja szkoleniowa dla trenerów i instruktorów piłki nożnej w Racocie/Baranowie 12-13.12.2015 r. WPROWADZENIE DO NOWOCZESNEJ OBRONY - OD OBRONY INDYWIDUALNEJ DO OBRONY GRUPOWEJ ŁUKASZ BECELLA 1 DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT JEDNOSTKI TRENINGOWEJ

KONSPEKT JEDNOSTKI TRENINGOWEJ KONSPEKT JEDNOSTKI TRENINGOWEJ Temat: Doskonalenie skuteczności w formie atakowania pozycyjnego wybranych ćwiczeń techniczno - taktycznych w sytuacjach 1 x 1, 1 x 2, 2 x 1, 3 x 2, 2 x 3. Czas: 90 min.

Bardziej szczegółowo

Ryszard Tabor, Michał Spieszny Ćwiczenia kompleksowe do nauczania i doskonalenia ataku szybkiego w piłce ręcznej

Ryszard Tabor, Michał Spieszny Ćwiczenia kompleksowe do nauczania i doskonalenia ataku szybkiego w piłce ręcznej Ryszard Tabor, Michał Spieszny Ćwiczenia kompleksowe do nauczania i doskonalenia ataku szybkiego w piłce ręcznej Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 19, 29-44 2005 Ćwiczenia Kompleksowe D o N auczania

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie szybkości Starty w parach ze strzałem. U 14 U 16

Kształtowanie szybkości Starty w parach ze strzałem. U 14 U 16 Kształtowanie szybkości Starty w parach ze strzałem. U 14 U 16-3 - 3-3 - 3-2 - 12-8 - 4-4 Rozgrzewka. Ćwiczenie I Zawodnicy podzieleni na cztery grupy ustawieni są w odległości 10 m. od stojaków. Czterech

Bardziej szczegółowo

Staszów, 10 sierpień 2014

Staszów, 10 sierpień 2014 Staszów, 10 sierpień 2014 PROGRAM PRACY W KLASIE SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKI RĘCZNEJ W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w STASZOWIE realizowany w latach 2014/15/16/17

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3,4 1-wykonuje kozłowanie i zmianę tempa przy pachołku 2-wykonuje w biegu zmianę tempa oraz krok obronny ze zmianą tempa poruszania się III.

Ćwiczenie 3,4 1-wykonuje kozłowanie i zmianę tempa przy pachołku 2-wykonuje w biegu zmianę tempa oraz krok obronny ze zmianą tempa poruszania się III. Poznajemy zasób ćwiczeń technicznych w piłce koszykowej Opracowanie: mgr Ewa Żebrowska Zych i mgr Piotr Zych I. Zasób ćwiczeń oswajających z piłką 1. Krążenie piłką dookoła bioder, tułowia, całego ciała

Bardziej szczegółowo

Próby techniczne do naboru do klas sportowych o profilu koszykówka (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum)

Próby techniczne do naboru do klas sportowych o profilu koszykówka (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum) Próby techniczne do naboru do klas sportowych o profilu koszykówka (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum) SZKOŁA PODSTAWOWA 1. Krążenia po ósemce Cel: Próba oceny prawidłowej techniki posługiwania się

Bardziej szczegółowo

Jarosław Pasieczny Koszykówka : proste formy współpracy w ataku szybkim. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 19, 78-81

Jarosław Pasieczny Koszykówka : proste formy współpracy w ataku szybkim. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 19, 78-81 Jarosław Pasieczny Koszykówka : proste formy współpracy w ataku szybkim Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 19, 78-81 2005 78 A cta Scientifica A cademiae Ostroyiensis Jarosław Pasieczny* Koszykówka

Bardziej szczegółowo

Próby techniczne do naboru do klas sportowych o profilu koszykówka (Szkoła Podstawowa, Liceum)

Próby techniczne do naboru do klas sportowych o profilu koszykówka (Szkoła Podstawowa, Liceum) Próby techniczne do naboru do klas sportowych o profilu koszykówka (Szkoła Podstawowa, Liceum) SZKOŁA PODSTAWOWA 1. Krążenia po ósemce Cel: Próba oceny prawidłowej techniki posługiwania się piłką, chwyt

Bardziej szczegółowo

Robert Solnica PRESSING: CHARAKTERYSTYKA, RODZAJE, DETERMINANTY SKUTECZNOŚCI

Robert Solnica PRESSING: CHARAKTERYSTYKA, RODZAJE, DETERMINANTY SKUTECZNOŚCI Robert Solnica PRESSING: CHARAKTERYSTYKA, RODZAJE, DETERMINANTY SKUTECZNOŚCI Definicja pojęcia PRESSING to system gry obronnej, którego celem jest jak najszybsze odebranie piłki przeciwnikowi, jak najdalej

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT JEDNOSTKI TRENINGOWEJ

KONSPEKT JEDNOSTKI TRENINGOWEJ KONSPEKT JEDNOSTKI TRENINGOWEJ Temat: Kształtowanie wytrzymałości specjalnej w ćwiczeniach techniki i małych grach taktycznych w okresie przygotowania specjalnego. Czas: 120 min. Grupa wiekowa: U 18 Ilość

Bardziej szczegółowo

BRAMKARZ. odpowiednia pozycja i ustawienie w odniesieniu do miejsca, gdzie znajduje się piłka

BRAMKARZ. odpowiednia pozycja i ustawienie w odniesieniu do miejsca, gdzie znajduje się piłka Trener Marek Zub BRAMKARZ - doskonała komunikacja - dominacja w polu bramkowym i karnym - ostatnia linia obrony - asekuracja czwórki obrońców - doskonała komunikacja - pierwsza linia ataku - doskonała

Bardziej szczegółowo

TAKTYKA NA ETAPIE NAUCZANIA PODSTAWOWEGO (10-12 lat) KURS TRENERA I KLASY/UEFA A WYRÓWNAWCZY OPRACOWAŁ - PIOTR SOWISZ (19-22.04.

TAKTYKA NA ETAPIE NAUCZANIA PODSTAWOWEGO (10-12 lat) KURS TRENERA I KLASY/UEFA A WYRÓWNAWCZY OPRACOWAŁ - PIOTR SOWISZ (19-22.04. TAKTYKA NA ETAPIE NAUCZANIA PODSTAWOWEGO (10-12 lat) KURS TRENERA I KLASY/UEFA A WYRÓWNAWCZY OPRACOWAŁ - PIOTR SOWISZ (19-22.04.2010) CELEM PODSTAWOWYM ETAPU NAUCZANIA TAKTYKI POWINNO BYĆ OPANOWANIE PODSTAWOWYCH

Bardziej szczegółowo

NA POZIOMIE PODSTAWOWYM. UCZEŃ: -umie przyjąć i podać piłkę w miejscu i w biegu. -umie wykonać pivot w miejscu.

NA POZIOMIE PODSTAWOWYM. UCZEŃ: -umie przyjąć i podać piłkę w miejscu i w biegu. -umie wykonać pivot w miejscu. MINI KOSZYKÓWKA PODSTAWOWYM PONADPODSTAWOWYM 1. Nauka podań i chwytów piłki oburącz sprzed klatki piersiowej. -umie przyjąć i podać piłkę w miejscu i w biegu. -przyjmuje i podaje piłkę sprzed klatki piersiowej

Bardziej szczegółowo

Kurs instruktorski piłki ręcznej

Kurs instruktorski piłki ręcznej Kurs instruktorski piłki ręcznej Definicja treningu (pedagogicznie) wszechstronne i harmonijne wychowanie, będące efektem celowego, zindywidualizowanego oddziaływania w sferze fizycznej i duchowej (psychologicznie)

Bardziej szczegółowo

3. Organizacja rozgrzewki jak na rysunku- dowolne podania pomiędzy zawodnikami w sposób określony przez trenera, po wykonaniu podania zawodnicy wykonu

3. Organizacja rozgrzewki jak na rysunku- dowolne podania pomiędzy zawodnikami w sposób określony przez trenera, po wykonaniu podania zawodnicy wykonu 1. Organizacja rozgrzewki jak na rysunku. Wymiana podań i zatrzymanie piłki zmiana miejsc następuje poprzez wykonanie ćwiczenia w ruchu wg schematu. Na sygnał trenera zmiana zawodników środkowych i skrajnych.

Bardziej szczegółowo

Konferencja Trenerska Lubuskiego Związku Piłki Nożnej

Konferencja Trenerska Lubuskiego Związku Piłki Nożnej Konferencja Trenerska Lubuskiego Związku Piłki Nożnej Trening pokazowy 25/11/2012 Lubsko Rafał Ulatowski Kształtowanie zdolności motorycznych z akcentem szybkości i wytrzymałości dostosowanych do treningu

Bardziej szczegółowo

KTO MA PIŁKĘ TEN MA KONTROLĘ NAD GRĄ

KTO MA PIŁKĘ TEN MA KONTROLĘ NAD GRĄ KTO MA PIŁKĘ TEN MA KONTROLĘ NAD GRĄ PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ PRAKTYCZNYCH NAUCZANIA I DOSKONALENIA ATAKOWANIA POZYCYJNEGO WG RÓŻNYCH AUTORÓW I NA RÓŻNYCH ETAPACH SZKOLENIA - TŁUMACZENIE FILOZOFIA TRENINGU

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY SZKOLENIOWE CHOJNICE 09.02.2016

WARSZTATY SZKOLENIOWE CHOJNICE 09.02.2016 WARSZTATY SZKOLENIOWE CHOJNICE 09.02.2016 Mikrocykl: Zasadniczy specjalny Data: 09.02.2016r., Wtorek godz.:15:00 Miejsce treningu: Hala Park Wodny Chojnice Akcent motoryczny: kształtowanie szybkości specjalnej

Bardziej szczegółowo

Konspekt zajęć sportowych dla Orlik nr 3 data: 12.12.2015. Część główna I OBWÓD STACYJNY NR 1: STACJA 1 1 x 1 po przyjęciu przodem do

Konspekt zajęć sportowych dla Orlik nr 3 data: 12.12.2015. Część główna I OBWÓD STACYJNY NR 1: STACJA 1 1 x 1 po przyjęciu przodem do Konspekt zajęć sportowych dla Orlik nr 3 data: 12.12.2015 Prowadzący: Miejsce zajęć: Temat zajęć: Czas zajęć: Grupa szkoleniowa Marcin Włodarski (AMO Rzeszów), Krzysztof Paluszek (Kom. Techniczna PZPN)

Bardziej szczegółowo

Konspekt zajęć sportowych dla kategorii: ORLIK data: r.

Konspekt zajęć sportowych dla kategorii: ORLIK data: r. Konspekt zajęć sportowych dla kategorii: ORLIK data:29.02.2016r. Prowadzący: Marek Siatrak (AMO Jelenia Góra) Miejsce zajęć: Boisko Orlik ZSOiT ul. Jana Pawła II Temat zajęć: Rozwijanie inteligencji piłkarskiej

Bardziej szczegółowo

Małe gry z akcentem na fazy przejściowe

Małe gry z akcentem na fazy przejściowe Małe gry z akcentem na fazy przejściowe Ćwiczenie nr 1 Gra na utrzymanie piłki 4x4+4 Zawodnicy czerwoni grają na utrzymanie piłki z zewnętrznymi, zdobywają punkt za wymianę określonej przez trenera ilości

Bardziej szczegółowo

BRAMKARZ: przedpole (14-16 m od bramki) celem przejęcia długiego podania wykonanego przez przeciwnika za tzw. plecy obrońców

BRAMKARZ: przedpole (14-16 m od bramki) celem przejęcia długiego podania wykonanego przez przeciwnika za tzw. plecy obrońców SYSTEM 1 3 5 2 BRAMKARZ: przy dośrodkowaniu piłki gra na przedpolu wybiegając do około 10 metra w sytuacjach,,sam na sam z przeciwnikiem skracanie tzw. kąta bramki poprzez wybieganie do atakującego przy

Bardziej szczegółowo

Metodyka nauczania techniki i taktyki gry w unihokeja

Metodyka nauczania techniki i taktyki gry w unihokeja Metodyka nauczania techniki i taktyki gry w unihokeja Metodyka pracy szkoleniowo wychowawczej z dziećmi w zakresie gry zespołowej jaką jest unihokej, opiera się na ogólnych założeniach pedagogiki, fizjologii,

Bardziej szczegółowo

Trener: Paweł Cretti. Rocznik: Junior starszy. Data: r. - Warsztaty szkoleniowe dla trenerów

Trener: Paweł Cretti. Rocznik: Junior starszy. Data: r. - Warsztaty szkoleniowe dla trenerów Trener: Paweł Cretti Rocznik: Junior starszy Data: 15.12.12r. - Warsztaty szkoleniowe dla trenerów Temat: Zestaw przykładowych ćwiczeń doskonalących grę 1x1 Miejsce: Boisko lub hala Ćwiczenie I Berek walka

Bardziej szczegółowo

Przykładowe ćwiczenia stosowane w treningu techniczno-taktycznym na Wyspach Brytyjskich.

Przykładowe ćwiczenia stosowane w treningu techniczno-taktycznym na Wyspach Brytyjskich. Przykładowe ćwiczenia stosowane w treningu techniczno-taktycznym na Wyspach Brytyjskich. Opracowanie Kamil Socha Obserwując angielski futbol nie moŝna się oprzeć wraŝeniu, Ŝe oglądamy mecz w przyspieszonym

Bardziej szczegółowo

1x1 NA OBWODZIE. 1) 1X1 FROM the WING 1x1 O1 podrzut piłki i chwyt

1x1 NA OBWODZIE. 1) 1X1 FROM the WING 1x1 O1 podrzut piłki i chwyt 1x1 NA OBWODZIE 1) 1X1 FROM the WING 1x1 O1 podrzut piłki i chwyt - jedno oko na obronę, drugie oko na piłkę ruch atakujący (nie chwyt-pozycja potrójnego zagrożeniaczytanie, tylko czytanie i ocena sytuacji

Bardziej szczegółowo

DEFENSE propozycje ćwiczeń

DEFENSE propozycje ćwiczeń DEFENSE propozycje ćwiczeń 1) POSTAWA (STANCE) LUSTRO (MASS DRILL) PRZYJMOWANIE POSTAWY OBRONNEJ Z RÓŻNYCH POZYCJI WYJŚCIOWYCH I NA ROŻNE SYGNAŁY 1) MASS DRILL: STANCE, SLIDE, STEP Zawodnicy ustawieni

Bardziej szczegółowo

Akademia piłkarska UEFA Grassroots_ZBIÓR ĆWICZEŃ

Akademia piłkarska UEFA Grassroots_ZBIÓR ĆWICZEŃ 1 DATA: marzec 2009 MIEJSCE: Hala sportowa/ boisko PRZYBORY: piłki nożne, oznaczniki, kontrasty, słupki TRENER: Edward Klejndinst Marcin Dorna TEMAT: PRZYKŁADY ĆWICZEŃ I GIER W NAUCZANIU ORAZ DOSKONALENIU

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM Gmina Skrzyszów. planowanych godzin pracy animatora mgr PIOTRA ZAJĄCA w ramach projektu Moje Boisko ORLIK 2012.

HARMONOGRAM Gmina Skrzyszów. planowanych godzin pracy animatora mgr PIOTRA ZAJĄCA w ramach projektu Moje Boisko ORLIK 2012. HARMONORAM mina Skrzyszów planowanych pracy animatora mgr PIOTRA ZAJĄCA w ramach projektu Moje Boisko ORLIK 202 lipiec 202 odziny zajęć Tematyka zajęć -gmina I Niedziela.07.202 2 6.00-8.00 Rodzinny sport

Bardziej szczegółowo

KAROLINA KUJAWA DIONIZY KNAPIK. Teaching Games for Understanding

KAROLINA KUJAWA DIONIZY KNAPIK. Teaching Games for Understanding KAROLINA KUJAWA DIONIZY KNAPIK Teaching Games for Understanding 1. Berek ogonek z kozłowaniem Uczniowie muszą się rozglądać, żeby odebrać koledze / koleżance szarfę (przy tym chroniąc własną szarfę) Wymusza

Bardziej szczegółowo

(CZYT. CZUKBOL) RYWALIZACJA BEZ AGRESJI, SPORT BEZ KONTUZJI, ZABAWA BEZ PRZERWY CZYM JEST TCHOUKBALL?

(CZYT. CZUKBOL) RYWALIZACJA BEZ AGRESJI, SPORT BEZ KONTUZJI, ZABAWA BEZ PRZERWY CZYM JEST TCHOUKBALL? 1 (CZYT. CZUKBOL) RYWALIZACJA BEZ AGRESJI, SPORT BEZ KONTUZJI, ZABAWA BEZ PRZEY Opracowanie: Gabriela Gurgul (na podstawie materiałów własnych i strony www.tchoukball.pl) Celem aktywności fizycznej nie

Bardziej szczegółowo

TRENING INDYWIDUALNY TRENING POZYCYJNY

TRENING INDYWIDUALNY TRENING POZYCYJNY Łączy nas piłka TRENING INDYWIDUALNY obejmuje działania indywidualne lub grupowe danego zawodnika prowadzone samodzielnie, z trenerem (trenerami) lub partnerem (partnerami) mające na celu podniesienie

Bardziej szczegółowo

KOZŁOWANIE ZMIANY RĘKI KOZŁUJĄCEJ: PRZED SOBĄ (CROSSOVER) ZA PLECAMI (BEHIND THE BACK) POD NN (BETWEEN THE LEGS) OBRÓT (SPIN)

KOZŁOWANIE ZMIANY RĘKI KOZŁUJĄCEJ: PRZED SOBĄ (CROSSOVER) ZA PLECAMI (BEHIND THE BACK) POD NN (BETWEEN THE LEGS) OBRÓT (SPIN) ZMIANY RĘKI KOZŁUJĄCEJ: PRZED SOBĄ (CROSSOVER) ZA PLECAMI (BEHIND THE BACK) POD NN (BETWEEN THE LEGS) OBRÓT (SPIN) KOZŁOWANIE ZWODY PODCZAS KOZŁOWANIA: STUTTER STEP DROBNY KROCZEK STEPOWY Z BALANSEM CIAŁA

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI TRENINGOWE STOSOWANE W TRENINGU REPREZENTACJI POLSKI U-15 (1998) PODCZAS KONSULTACJI SZKOLENIOWYCH. Środki treningowe

ŚRODKI TRENINGOWE STOSOWANE W TRENINGU REPREZENTACJI POLSKI U-15 (1998) PODCZAS KONSULTACJI SZKOLENIOWYCH. Środki treningowe ŚRODKI TRENINGOWE STOSOWANE W TRENINGU REPREZENTACJI POLSKI U-15 (1998) PODCZAS KONSULTACJI SZKOLENIOWYCH Część wstępna: Środki treningowe 1. Podania piłki w dwójkach, prowadzenie piłki, ćwiczenia ogólnorozwojowe

Bardziej szczegółowo

Konspekt zajęć sportowych dla kategorii: ŻAK data: r.

Konspekt zajęć sportowych dla kategorii: ŻAK data: r. Konspekt zajęć sportowych dla kategorii: ŻAK data:26.02.2016r. Prowadzący: Marek Siatrak (AMO Jelenia Góra) Miejsce zajęć: Boisko Orlik ZSOiT ul. Jana Pawła II Temat zajęć: Rozwijanie inteligencji piłkarskiej

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ELEMENTY GRY OBRONNEJ. 1x1 2x2 3x3

WYBRANE ELEMENTY GRY OBRONNEJ. 1x1 2x2 3x3 WYBRANE ELEMENTY GRY OBRONNEJ 1x1 2x2 3x3 ZNACZENIE GRY 1x1 Jednym z najważniejszych elementów we współczesnej piłce nożnej jest skuteczność w bronieniu i atakowaniu w sytuacjach 1x1.Jest to kluczowy czynnik

Bardziej szczegółowo

POPULARYZUJEMY NOWĄ GRĘ ZESPOŁOWĄ TCHOUKBALL (czyt.czukbol) RYWALIZACJA BEZ AGRESJI, SPORT BEZ KONTUZJI, ZABAWA BEZ PRZERWY.

POPULARYZUJEMY NOWĄ GRĘ ZESPOŁOWĄ TCHOUKBALL (czyt.czukbol) RYWALIZACJA BEZ AGRESJI, SPORT BEZ KONTUZJI, ZABAWA BEZ PRZERWY. POPULARYZUJEMY NOWĄ GRĘ ZESPOŁOWĄ TCHOUKBALL (czyt.czukbol) RYWALIZACJA BEZ AGRESJI, SPORT BEZ KONTUZJI, ZABAWA BEZ PRZERWY. Celem aktywności fizycznej nie jest kreowanie mistrzów, lecz współpraca na rzecz

Bardziej szczegółowo

Kot i Mysz poruszanie się bez piłki W parach. Na sygnał jeden z ćwiczących musi uciec drugiemu unikając dotknięcia

Kot i Mysz poruszanie się bez piłki W parach. Na sygnał jeden z ćwiczących musi uciec drugiemu unikając dotknięcia Zabawy koszykarskie W pierwszym etapie szkolenia młodych koszykarzy zabawy koszykarskie są nieodłącznym elementem treningu. Ich rolą jest nie tylko wprowadzenie do treningu jako inna forma rozgrzewki,

Bardziej szczegółowo

Konspekt zajęć sportowych dla kategorii: ORLIK data: r.

Konspekt zajęć sportowych dla kategorii: ORLIK data: r. Konspekt zajęć sportowych dla kategorii: ORLIK data:05.02.2016r. Prowadzący: Marek Siatrak (AMO Jelenia Góra) Miejsce zajęć: Boisko Orlik ZSOiT ul. Jana Pawła II Temat zajęć: Prowadzenie, zwody, drybling

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE CHWYTÓW I PODAŃ W MIEJSCU I W RUCHU

DOSKONALENIE CHWYTÓW I PODAŃ W MIEJSCU I W RUCHU Nazwisko i imię prowadzącego: Data prowadzenia lekcji: ROGOWSKI Gabriel 20 kwietnia 2013 r. Miejsce zajęć: Hala sportowa ZS nr 4 w Białymstoku, ul. Dojlidy Górne 49 Grupa: Przybory: klasa I PG gr. mieszana

Bardziej szczegółowo

Test sprawności fizycznej

Test sprawności fizycznej Informacja dla kandydatów do klas mundurowej i sportowej. Test sprawności fizycznej odbędzie się dn. 11.06.2014r. godz. 10.00 w siedzibie Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w

Bardziej szczegółowo

ISBN

ISBN R J WARSZAWA 2011 Autorzy: prof. dr hab. dr hab. prof. AWF Henryk Norkowski d mgr Jerzy Noszczak Jakub Gucma Opracowanie graficzne: Tomasz Popowicz ISBN 978-83-928221-8-9 Centrum Poligrafii Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI KOSZYKÓWKI Piłka nie parzy

SCENARIUSZ LEKCJI KOSZYKÓWKI Piłka nie parzy SCENARIUSZ LEKCJI KOSZYKÓWKI Piłka nie parzy ZAD. GŁOWNE: Nauczanie rzutu jednorącz z wyskoku ZAD. DODATKOWE: Doskonalenie kozłowania ze zmianą ręki,tempa i kierunku biegu. CELE: Umiejętności -Uczeń potrafi:

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT TRENINGU Warsztaty trenerskie / POMORSKI ZPN Trening bramkarza zintegrowany z zespołem najnowsze trendy w szkoleniu

KONSPEKT TRENINGU Warsztaty trenerskie / POMORSKI ZPN Trening bramkarza zintegrowany z zespołem najnowsze trendy w szkoleniu I trener/ii trener/... Cel główny Temat zajęć KONSPEKT TRENINGU Warsztaty trenerskie / POMORSKI ZPN Trening bramkarza zintegrowany z zespołem najnowsze trendy w szkoleniu Głowacki Andrzej / Talik Jarosław

Bardziej szczegółowo

Tok Treść Interpretacja lekcji. podanie zadań lekcji. Współpraca w grupie

Tok Treść Interpretacja lekcji. podanie zadań lekcji. Współpraca w grupie Literka.pl Lekcja wf koszykówka Data dodania: 2012-10-15 19:10:01 Przedstawiam konspekt lekcji wychowania fizycznego. Anna Radzik Kraków 10.12.2009 r. KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KOSZYKÓWKA Zadania

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA GRY W PIŁKĘ RĘCZNĄ. ĆWICZENIA TECHNICZNO-TAKTYCZNE W DWÓJKACH. Opracował: Piotr Mroziewski

TECHNIKA GRY W PIŁKĘ RĘCZNĄ. ĆWICZENIA TECHNICZNO-TAKTYCZNE W DWÓJKACH. Opracował: Piotr Mroziewski TECHNIKA GRY W PIŁKĘ RĘCZNĄ. ĆWICZENIA TECHNICZNO-TAKTYCZNE W DWÓJKACH Opracował: Piotr Mroziewski Wstęp Współczesna piłka ręczna polega nie tylko na poszukiwaniu nowych rozwiązań metodycznych w szkoleniu,

Bardziej szczegółowo

Gry zadaniowe Reprezentacji Śląska dziewcząt i chłopców

Gry zadaniowe Reprezentacji Śląska dziewcząt i chłopców ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 40-028 KATOWICE, ul. Francuska 32, tel. 32 256 21 78, fax 32 256 27 45 email : slaski@zpn.pl www.slzpn.katowice.pl Gry zadaniowe Reprezentacji Śląska dziewcząt i chłopców Gra

Bardziej szczegółowo

Rozbijanie zaparkowanego autobusu czyli gra przeciwko zespołom broniącym w niskim pressingu na przykładzie zespołu KGHM Zagłębie Lubin

Rozbijanie zaparkowanego autobusu czyli gra przeciwko zespołom broniącym w niskim pressingu na przykładzie zespołu KGHM Zagłębie Lubin Rozbijanie zaparkowanego autobusu czyli gra przeciwko zespołom broniącym w niskim pressingu na przykładzie zespołu KGHM Zagłębie Lubin Treści prezentacji Wprowadzenie Ustawienia zespołów w niskim pressingu

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT TRENINGU Warsztaty trenerskie / POMORSKI ZPN Trening bramkarza zintegrowany z zespołem najnowsze trendy w szkoleniu

KONSPEKT TRENINGU Warsztaty trenerskie / POMORSKI ZPN Trening bramkarza zintegrowany z zespołem najnowsze trendy w szkoleniu I trener/ii trener/... KONSPEKT TRENINGU Warsztaty trenerskie / POMORSKI ZPN Trening bramkarza zintegrowany z zespołem najnowsze trendy w szkoleniu Głowacki Andrzej / Talik Jarosław / Rompa Paweł Cel główny

Bardziej szczegółowo

I. Gry i zabawy wspomagające nauczanie elementów technicznych stosowanych w koszykówce. Wprowadzenie

I. Gry i zabawy wspomagające nauczanie elementów technicznych stosowanych w koszykówce. Wprowadzenie 2.3.3 KOSZYKÓWKA Wprowadzenie Koszykówka to sport, dzięki któremu uczeń może rozwinąć wiele umiejętności indywidualnych, a także nauczyć się zasad współpracy w grupie, odpowiedzialności za innych oraz

Bardziej szczegółowo

ZESTAW GIER DOSKONALĄCYCH SZYBKIE DZIAŁANIE ZAWODNIKA W KONTAKCIE Z PRZECIWNIKIEM

ZESTAW GIER DOSKONALĄCYCH SZYBKIE DZIAŁANIE ZAWODNIKA W KONTAKCIE Z PRZECIWNIKIEM ZESTAW GIER DOSKONALĄCYCH SZYBKIE DZIAŁANIE ZAWODNIKA W KONTAKCIE Z PRZECIWNIKIEM DZISIEJSZA PIŁKA NOŻNA TO GRA, KTÓRA JEST CORAZ SZYBSZA, DYNAMICZNIEJSZA PROWADZONA NA ZAGĘSZCZONYCH, OGRANICZONYCH POWIERZCHNIACH

Bardziej szczegółowo

GRY ZADANIOWE NA RÓŻNYCH ETAPACH SZKOLENIA

GRY ZADANIOWE NA RÓŻNYCH ETAPACH SZKOLENIA NA RÓŻNYCH ETAPACH SZKOLENIA Gra na utrzymanie się przy piłce 2+2+2 x 2 Gra na utrzymanie się przy piłce 6x2. Pary zawodników współpracują, aby zmienić kierunek gry i nie stracić piłki. Po każdej stracie

Bardziej szczegółowo

NAUCZANIE I DOSKONALENIE OBRONY INDYWIDUALNEJ ŁUKASZ BECELLA

NAUCZANIE I DOSKONALENIE OBRONY INDYWIDUALNEJ ŁUKASZ BECELLA NAUCZANIE I DOSKONALENIE OBRONY INDYWIDUALNEJ ŁUKASZ BECELLA 1 DZIAŁANIA W OBRONIE Działania Indywidualne Działania grupowe 2 DZIAŁANIA INDYWIDUALNE Przeciwnik otrzymuję piłkę Przeciwnik z piłką Gra ciałem

Bardziej szczegółowo

Tomasz Klocek Taktyka piłki siatkowej dla początkujących : przyjęcie zagrywki, rozegranie ataku. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 22, 55-61

Tomasz Klocek Taktyka piłki siatkowej dla początkujących : przyjęcie zagrywki, rozegranie ataku. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 22, 55-61 Tomasz Klocek Taktyka piłki siatkowej dla początkujących : przyjęcie zagrywki, rozegranie ataku Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 22, 55-61 2006 Tomasz Klocek* Taktyka Piłki Siatkowej D la Początkujących...

Bardziej szczegółowo

GRY ZADANIOWE NA RÓŻNYCH ETAPACH SZKOLENIA

GRY ZADANIOWE NA RÓŻNYCH ETAPACH SZKOLENIA NA RÓŻNYCH ETAPACH SZKOLENIA PRZYKŁADY GIER ZADANIOWYCH Gra na utrzymanie się przy piłce 2+2+2 x 2 Gra na utrzymanie się przy piłce 2+2+2 x 2 Gra na utrzymanie się przy piłce 6x2. Pary zawodników współpracują,

Bardziej szczegółowo

Kurs UEFA Pro 2016/2018. Ireneusz Kościelniak KURS

Kurs UEFA Pro 2016/2018. Ireneusz Kościelniak KURS Kurs UEFA Pro 2016/2018 Definicja pressingu: Aktywny i zorganizowany atak na przeciwnika z piłką w celu odbioru piłki w sposób zgodny z przepisami gry. Podział pressingu ze względu na strefy: - Pressing

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Katedra Morfologicznych i Czynnościowych Podstaw Kultury Fizycznej Kierunek: Wychowanie Fizyczne SYLABUS Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Materiał do zajęć praktycznych

Materiał do zajęć praktycznych OBWÓD 1 PORUSZANIE W ATAKU BEZ PIŁKI *(DVD) STARTY I ZATRZYMANIA: 1. start nogi równolegle, lewą nogą, bieg, zatrzymanie na 1 tempo, piwot 2. start nogi równolegle, prawą, bieg, zatrzymanie na 1 tempo,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM planowanych godzin pracy animatora mgr PIOTRA ZAJĄCA w ramach projektu Moje Boisko ORLIK 2012 SIERPIEŃ 2011

HARMONOGRAM planowanych godzin pracy animatora mgr PIOTRA ZAJĄCA w ramach projektu Moje Boisko ORLIK 2012 SIERPIEŃ 2011 HARMONOGRAM planowanych pracy animatora mgr PIOTRA ZAJĄCA w ramach projektu Moje Boisko ORLIK 2012 SIERPIEŃ 2011 I Poniedziałek 1.08.2011 6 Wtorek 2.08.2011 6 Środa 3.08.2011 6 Czwartek 4.08.2011 6 Piątek

Bardziej szczegółowo

Konspekt zajęć treningowych

Konspekt zajęć treningowych Andrzej Antczak Konspekt zajęć treningowych emat: Gry i zabawy w nauczaniu piłki nożnej Zadania : - umiejętności: oswojenie się z piłką - motoryczność: kształtowanie koordynacji, gibkości, sprawności ogólnej

Bardziej szczegółowo

Trening techniczno- taktyczny szybki atak, nauka gry podaniem prostopadłym Autor: Kamil Socha

Trening techniczno- taktyczny szybki atak, nauka gry podaniem prostopadłym Autor: Kamil Socha Trening techniczno- taktyczny szybki atak, nauka gry podaniem prostopadłym Autor: Kamil Socha Dziś chcemy pokazać przykład jednostki treningowej poświęconej nauce szybkiego ataku i zagrania prostopadłego

Bardziej szczegółowo

Henryk Duda Formy nauczania taktyki gry w piłkę nożną. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 12, 61-68

Henryk Duda Formy nauczania taktyki gry w piłkę nożną. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 12, 61-68 Henryk Duda Formy nauczania taktyki gry w piłkę nożną Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 12, 61-68 2003 Formy nauczania taktyki gry w piłkę nożną 61 Henryk Duda AWF Kraków Formy nauczania taktyki

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT JEDNOSTKI TRENINGOWEJ

KONSPEKT JEDNOSTKI TRENINGOWEJ KONSPEKT JEDNOSTKI TRENINGOWEJ Temat: Doskonalenie rozegrania fragmentu gry we współpracy trójkowej z zastosowaniem podań bez przyjęcia piłki. Czas: 90 min. Grupa wiekowa: U 14 U 18 Ilość ćwiczących: 16

Bardziej szczegółowo

Próby techniczne do naboru do klas sportowych o profilu koszykówka (Gimnazjum)

Próby techniczne do naboru do klas sportowych o profilu koszykówka (Gimnazjum) Próby techniczne do naboru do klas sportowych o profilu koszykówka (Gimnazjum) GIMNAZJUM 1. Krążenia po ósemce Cel: Próba oceny prawidłowej techniki posługiwania się piłką, chwyt piłki. Przebieg: Ćwiczący

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji Szkolny biathlon

Scenariusz lekcji Szkolny biathlon Scenariusz lekcji Szkolny biathlon Temat: Szkolny biathlon jako forma doskonalenia wybranych elementów techniki w grach zespołowych Klasy: gimnazjum/liceum Czas lekcji: 45 minut Przybory: piłki do siatkówki

Bardziej szczegółowo

Henryk Duda Koordynacja działań indywidualnych i grupowych w skutecznym nauczaniu systemu gry (bez libero)

Henryk Duda Koordynacja działań indywidualnych i grupowych w skutecznym nauczaniu systemu gry (bez libero) Henryk Duda Koordynacja działań indywidualnych i grupowych w skutecznym nauczaniu systemu gry 1-4-4-2 (bez libero) Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 12, 5-20 2003 Koordynacja działań indywidualnych

Bardziej szczegółowo

POINT GUARD ODPOWIEDZIALNOŚĆ W ATAKU:

POINT GUARD ODPOWIEDZIALNOŚĆ W ATAKU: POINT GUARD Gracz na pozycji nr 1 musi być przedłużeniem ręki trenera na boisku oraz musi posiadać cechy przywódcze. To prawdziwy lider zespołu. Musi być emocjonalnie stały oraz silny psychicznie. JAK

Bardziej szczegółowo

NOWE WYTYCZNE I INTERPRETACJE PRZEPISÓW GRY W PIŁKĘ RĘCZNĄ. Obowiązujące od 01 lipca 2018 r.

NOWE WYTYCZNE I INTERPRETACJE PRZEPISÓW GRY W PIŁKĘ RĘCZNĄ. Obowiązujące od 01 lipca 2018 r. NOWE WYTYCZNE I INTERPRETACJE PRZEPISÓW GRY W PIŁKĘ RĘCZNĄ. Obowiązujące od 01 lipca 2018 r. OSTATNIE 30 SEKUND Sprytna taktyka ma kluczowe znaczenie w ostatnich 30 sekundach meczu. Przyjęcie nowych wyjaśnień

Bardziej szczegółowo

Scenariusze lekcji. dla III klasy szkoły ponadgimnazjalnej

Scenariusze lekcji. dla III klasy szkoły ponadgimnazjalnej Scenariusze lekcji dla III klasy szkoły ponadgimnazjalnej Organizacja gry założenia taktyczne 1. Gra do 3 wygranych setów (wysokość siatki : 224 cm dziewczęta i 243 cm chłopcy). 2. Gra w zestawieniu 5-1.

Bardziej szczegółowo

KOMITET ORGANIZACYJNY MINIBASKETBALL w KRAKOWIE. ZBIÓRKA DEFENSYWNA - Dawid Mazur

KOMITET ORGANIZACYJNY MINIBASKETBALL w KRAKOWIE. ZBIÓRKA DEFENSYWNA - Dawid Mazur KOMITET ORGANIZACYJNY MINIBASKETBALL w KRAKOWIE ZBIÓRKA DEFENSYWNA - Dawid Mazur 2. LOKALIZACJA ZBIÓRKI Każdy obrońca musi wiedzieć, który z atakujących oddał rzut. Jeśli obrońca będzie wiedział skąd wykonany

Bardziej szczegółowo

KURS TRENERSKI UEFA A Analiza Gry drużyny Juniorskiej KOLEJARZ STRÓŻE OPRACOWAŁ: STANISŁAW SZPYRKA

KURS TRENERSKI UEFA A Analiza Gry drużyny Juniorskiej KOLEJARZ STRÓŻE OPRACOWAŁ: STANISŁAW SZPYRKA KURS TRENERSKI UEFA A Analiza Gry drużyny Juniorskiej KOLEJARZ STRÓŻE OPRACOWAŁ: STANISŁAW SZPYRKA I liga Juniorów Starszych KS KOLEJARZ STRÓŻE - SOKÓŁ STARY SĄCZ 28.10.2017; 17:00 MIEJSCE ROZGRYWANIA

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia przy siatce.

Ćwiczenia przy siatce. Monika Pługowska SCENARIUSZ ZAJĘĆ OTWARTYCH Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE Konspekt lekcji piłki siatkowej Data: 01.12. 2009r Klasa - III A,B dziewczęta Gimnazjum Ilość ćwiczących - 12 Miejsce - sala

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ Klasa IV Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy: Przyjmują pozycje wyjściowe do ćwiczeń. Wykonują ćwiczenia kształtujące

Bardziej szczegółowo

DETALE TAKTYCZNE. /

DETALE TAKTYCZNE. / DETALE TAKTYCZNE milosz.stepinski@pzpn.pl / 0048 606 65 65 64 Detal 1 gra po trójkącie Sytuacja 1 za piłką, czy za zawodnikiem? Przykładowe środki treningowe Detal 2 obrona w polu karnym przy wrzutkach

Bardziej szczegółowo

Pro Evolution Soccer 2008

Pro Evolution Soccer 2008 Nieoficjalny polski poradnik GRY-OnLine do gry Pro Evolution Soccer 2008 autor: Maciej maciek_ssi Bajorek (c) 2007 GRY-OnLine sp. z o.o. Producent Konami, Wydawca Konami, Wydawca PL CD Projekt Prawa do

Bardziej szczegółowo