TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE"

Transkrypt

1

2 2 TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE C.P.U. ZETO Sp. z o.o to przedsiębiorstwo branży informatycznej, posiadające również wieloletnie już doświadczenie w projektowaniu i realizacji usług teletechnicznych. Zdobyta wiedza i doświadczenie pozwala nam na realizację najbardziej zaawansowanych technologicznie projektów z zakresu instalacji niskoprądowych. Realizujemy między innymi takie zagadnienia jak: projekty, instalacje, serwis systemów przeciwpożarowych projekty, instalacje, serwis systemów antywłamaniowych, projekty, instalacje, serwis systemów kontroli dostępu, projekty, instalacje, serwis dźwiękowych systemów ostrzegawczych DSO, projekty, instalacje, serwis systemów CCTV - zarówno do nadzoru jak i do monitorowania procesów przemysłowych, instalacje systemów integrujących. Oferujemy również kompleksowy zakres usług dotyczący systemów teletechnicznych, obejmujący między innymi, takie zagadnienia jak: doradztwo i projekty w zakresie łączności przewodowej i bezprzewodowej (światłowody, telefonia, usługi internetowe), budowa i modernizacja systemów telekomunikacyjnych (sieci i central abonenckich oraz systemów dyspozytorskich), projekty i wykonawstwo okablowania strukturalnego, prace w zakresie teletechnicznych sieci kablowych Posiadamy m.in. licencję Certyfikowanego Instalatora ADC KRONE True Net oraz SCHRACK. Certyfikaty i uprawnienia w zakresie: Projektowania Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych, Projektowania Systemu Sygnalizacji Pożarowej POLON 4000, Projektowania i instalacji systemów, zabezpieczających przed przestępczością i pożarem, budynki i obiekty zabytkowe, muzealne, sakralne i inne, gromadzące publiczne zbiory dóbr kultury certyfikat Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych Wdrażania Systemu Bardzo Wczesnej Detekcji Dymu VESDA VISION POLSKA Implementacji Systemu Okablowania Strukturalnego Schrack Net HSE Montażu i konfiguracji systemów alarmowych SATEL Instalacji i konfiguracji central telefonicznych PLATAN i PANASONIC Projektowania i Wdrażania Systemów Sygnalizacji Pożarowej certyfikat Izby Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa

3 3 SYSTEMY PRZECIWPOŻAROWE: Informacje ogólne i podstawy prawne istotne dla realizacji prac i usług świadczonych przez C.P.U. ZETO Sp. z o.o.: Podstawowe zadania systemów ochrony przeciwpożarowej: Wykrycie pożaru przez System Sygnalizacji Pożarowej Zaalarmowanie ludzi o grożącym niebezpieczeństwie Powiadomienie jednostki PSP Bezpieczna i szybka ewakuacja ludzi Ochrona mienia SCENARIUSZ POŻAROWY Podstawa prawna obowiązku stosowania: Rozporządzenie MSWiA "W sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej" z 16 czerwca 2003 r. (Dz.U Nr 121 poz. 1137) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji "W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów", którego nowelizację z 21 kwietnia 2006 opublikowano w Dz. U. Nr 80 z 2006 r. poz Planowany do przeanalizowania scenariusz, uwzględniający rozwój pożaru w pomieszczeniu i/lub obiekcie budowlanym powinien charakteryzować się następującymi parametrami: moc pożaru, szybkość wydzielania się z pożaru toksycznych produktów spalania, szybkość wydzielania się dymu pożarowego, rozmiar pożaru, czas trwania pożaru, czas niezbędny do osiągnięcia kluczowych zdarzeń podczas scenariusza pożarowego, Założenia do projektowanego scenariusza pożarowego należy przede wszystkim oprzeć o rodzaj materiału palnego, który może się znajdować w pomieszczeniu i/lub obiekcie. Jednakże, dopóki dla wielu powszechnie stosowanych w budownictwie materiałów palnych znana jest wartość energii wytwarzanej przez pożar podczas ich spalania, możliwe jest stwierdzenie, że na pożar składa się znana ilość materiału palnego. Wewnątrz pomieszczeń i/lub obiektów do pożaru zaangażowane mogą zostać różne rodzaje materiałów palnych lub ich połączenia, z czego jednoznacznie wynika, że wartość mocy pożaru będzie funkcją wszystkich obecnych w środowisku pożarowym materiałów palnych. Przypuszczalny rozmiar pożaru można również określić za pomocą odpowiednich statystyk pożarowych, lub przeprowadzonych badań doświadczalnych. Projektowany scenariusz może zakładać pożar o tzw. stanie ustalonym, w którym wydzielana jest stała ilość ciepła, albo pożar, którego rozwój uzależniony jest od czasu. Scenariusze pożarowe w funkcji czasu są powszechnie stosowane do szacowania pewnych kluczowych zdarzeń w teorii rozwoju pożarów, takich jak zjawisko flashover, czas zadziałania systemu sygnalizacji pożarowej, utrata odporności ogniowej danego elementu konstrukcji, itp.

4 4 Z kolei, założenie w scenariuszu ustalonego stanu pożaru pozwala na pozostawienie pewnego marginesu bezpieczeństwa w doborze urządzeń przeciwpożarowych, ze szczególnym uwzględnieniem systemów oddymiania. Charakterystyka scenariusza pożarowego ma ogromny wpływ na projektowanie urządzeń przeciwpożarowych w budynku, a tym samym na odpowiedni poziom bezpieczeństwa pożarowego. Należy zwrócić uwagę, że dla danego obiektu może okazać się konieczne poddanie analizie kilku scenariuszy pożarowych. Należy również zadbać o to, aby wspomniane scenariusze odnosiły się do warunków najbardziej niekorzystnych, jakie mogą wystąpić w danym obiekcie. Dlatego też zaleca się, aby bardzo starannie przeprowadzić dobór scenariusza pożarowego, ze szczególnym uwzględnieniem analizy potencjalnych skutków. W tabeli przedstawiono przykładową listę kontrolną zawierającą wykaz elementów, które należy wziąć pod uwagę projektując scenariusz pożarowy. W ramach realizowanych usług C.P.U. ZETO sp. z o.o. pomaga w przygotowaniu założeń i opracowaniu scenariusza pożarowego, który następnie jest uzgadniany i zatwierdzany przez biegłego eksperta z zakresu pożarnictwa. Współczesne systemy pożarowe oferują szeroką gamę rozwiązań technicznych i funkcjonalnych mających na celu ochronę ludzi i mienia. Bez względu jednak na użyte elementy składowe, każdy profesjonalny system przeciwpożarowy oferuje podobny zestaw funkcji. Każdy profesjonalny System Wykrywania i Sygnalizacji Pożarowej oferuje szereg funkcji umożliwiających wczesne wykrywanie pożarów, identyfikacje miejsca jego powstania oraz informowanie o zaistniałym niebezpieczeństwie personelu i straży pożarnej poprzez system monitoringu. Zasadniczymi elementami każdego System Wykrywania i Sygnalizacji Pożarowej są: centrale sygnalizacji pożaru czujki pożarowe i akcesoria gniazda czujek pożarowych ręczne ostrzegacze pożarowe urządzenia sygnalizacyjne System przeciwpożarowy (ppoż.) jest jedną z najważniejszych instalacji w dowolnym niemal obiekcie, zarówno w budynkach firm, instytucji, obiektach użyteczności publicznej czy nawet indywidualnych domach mieszkalnych. Wpływa on bezpośrednio na ochronę ludzkiego bezpieczeństwa w obiekcie. W skład systemu przeciwpożarowego wchodzą liczne detektory, moduły zbierania danych oraz wykonawcze. Główne typy stosowanych detektorów: a) optyczne czujki dymu - Dym, który dostaje się do komory powoduje rozpraszanie światła podczerwonego emitowanego przez diodę LED, co prowadzi do zmiany w oświetleniu detektora i zadziałania czujki. b) jonizacyjne czujki dymu - Typ prawie wyparty przez czujki optyczne. Cechuje się podwyższoną odpornością na zmiany ciśnienia, temperatury i kondensację pary wodnej. c) półprzewodnikowe detektory dymu - Reagują na substancje chemiczne wchodzące w skład dymu (działanie podobne do opisanych poniżej detektorów gazów). d) termiczne - Reagują na ciepło wydzielane w trakcie spalania. Są odporne na dym.

5 5 Czujki detekcyjne jak i systemy SSP możemy podzielić wg. ich identyfikacji na pętli pożarowej na: - Konwencjonalne - w tym systemie są łączone równolegle i alarm jest identyfikowany, jako alarm z dowolnej czujki należącej do danego obwodu obejmującego np. daną strefę obiektu. Szczegółowa identyfikacja jest możliwa tylko przez osobiste sprawdzenie, która czujka zadziałała (w czujce świeci się lampka informująca o uaktywnieniu czujki). - Adresowalne - w tym systemie czujki są również wpięte do obwodu obejmującego, np. całą strefę, ale, w ponieważ każda czujka ma swój indywidualny adres to w centrali pożarowej jest identyfikowana pojedyncza czujka, która sygnalizuje pożar. Identyfikacja odbywa się przy wykorzystaniu protokółu transmisji. Istotny element składowy każdego systemu przeciwpożarowego stanowią przyciski ręcznego powiadamiania, zgodnie z normą EN-54 nazywane Ręcznymi Ostrzegaczami Pożarowymi (ROP). W dużych obiektach często posiadają połączenie ze strażą pożarną oraz współdziałają z innymi systemami ochrony ppoż. W zakresie systemów przeciwpożarowych, oferujemy Państwu kompleksowy zakres usług, dotyczący systemów przeciwpożarowych, obejmujący między innymi, takie zagadnienia jak: doradztwo techniczne, opracowanie analiz techniczno-funkcjonalnych obiektów, wykonawstwo projektów, kompletacja dostaw, wykonawstwo instalacji, montaż urządzeń, uruchomienia i wdrożenia systemów, serwis, utrzymanie i przeglądy okresowe. Projektujemy i wdrażamy systemy przeciwpożarowe zarówno w budynkach biurowych, hotelowych, sakralnych, przeznaczenia publicznego, jak i obiektach technologicznych, między innymi takich jak: serwerownie, tunele kablowe, stacje energetyczne, hale produkcyjne i magazyny, sterownie. INSTALACJE PRZECIWPOŻAROWE: Systemy oddymiania służą do usuwania oraz zmniejszania stężenia dymu, gorącego powietrza oraz niebezpiecznych, toksycznych, lotnych związków z zagrożonej strefy. Zastosowanie systemów oddymiania ułatwia również ewakuację ludzi, umożliwia wprowadzenie jednostek ratowniczych w celu szybszego zlokalizowania i usunięcia zagrożenia (np. źródła pożaru). Projektując system oddymiania, dobieramy rozwiązania czołowych światowych producentów systemów przeciwpożarowych. Inwestor zazwyczaj posiada kilka wariantów realizacji systemów oddymiania: System autonomiczny, w którym do centrali systemu oddymiania podłączone są elementy detekcyjne (czujki dymu) oraz wykonawcze (siłowniki klap dymowych). W przypadku wykrycia dymu, czujki przekazują sygnał do centrali, a ta z kolei powoduje uruchomienie siłowników otwierających klapy dymowe. Klapy te mogą również zostać otworzone bezpośrednio przez samego użytkownika poprzez wciśnięcie przycisku alarmowego;

6 6 System zintegrowany - sprzężony z już istniejącym, bądź projektowanym dopiero systemem przeciwpożarowym. Czujki podłączone do centrali systemu pożarowego, w przypadku wykrycia stanu pożarowego przekazują dane do głównej jednostki (centrali, ppoż.), a ta następnie zawiadamia o całej sytuacji dołączoną do niej centralkę systemu oddymiania. Dalej działanie podejmują siłowniki klap dymowych, które otwierają okna oddymiające. Istnieje również możliwość mechanicznego/ręcznego otwarcia klap poprzez wciśnięcie specjalnego przycisku oddymiającego/przewietrzającego. Dla usprawnienia działania całego systemu, w dolnej części budynku mogą być instalowane dodatkowe, otwierane automatycznie elementy wentylacyjne ułatwiające dopływ świeżego powietrza. W przypadku braku zagrożeń cały system może również służyć, jako naturalny system wentylacyjny. Systemy przewietrzania, to kontrolowana wymiana powietrza w ściśle określonych pomieszczeniach (np. klatki schodowej obiektu), dzięki precyzyjnemu sterowaniu otwarciem okien oraz innych urządzeń wentylacyjnych. Aby zapobiec uszkodzeniu elementów systemu oddymiania/przewietrzania przy wystąpieniu niekorzystnych zjawisk pogodowych (np. silny wiatr, deszcz) można dodatkowo zainstalować tzw. centralkę pogodową. Zbiera ona informacje o panujących warunkach atmosferycznych. Do centralki pogodowej docierają sygnały od zespołu czujek pogodowych. Przy wykryciu zagrożenia uszkodzenia sprzętu,(np. zbyt silny wiatr) nie jest możliwe wywołanie przewietrzenia. System można opcjonalnie wyposażyć w zespół wskaźników informujących, który czynnik pogodowy spowodował zamknięcie okien. Klapa dymowa dachowa Charakterystyka pneumatycznego systemu oddymiania Zasada działania pneumatycznego systemu napędu klap dymowych polega na wykorzystaniu energii kinetycznej dwutlenku węgla zgromadzonego pod wysokim ciśnieniem w pojemniku ( naboju). W przypadku wystąpienia pożaru następuje automatyczne lub ręczne uruchomienie mechanizmu napędowego. Sygnał wyzwalający ( alarmowy) powoduje przebicie naboju i uwolnienie znajdującego się w nim gazu, który przemieszcza się przewodami instalacji pneumatycznej do siłownika i powoduje wysunięcie się jego tłoczyska. Ruch tłoczyska powoduje otwarcie klapy dymowej, dzięki czemu dym i gorące powietrze znajdują ujście na zewnątrz budynku. Pneumatyczny system napędu może być uruchamiany automatycznie lub ręcznie.

7 7 Automatyczne uruchomienie napędu następuje w wyniku: 1. Zadziałania ( pęknięcia) bezpiecznika temperaturowego wyzwalacza termicznego. Temperatura zadziałania (pęknięcia) bezpiecznika wynosi C 2. Zadziałania czujników wykrywania pożaru ( np. czujka dymowa) systemu alarmowania pożarowego CSP, jeżeli taki system działa w danym obiekcie. Ręczne uruchomienie systemu następuje w wyniku: 1. Załączenia dźwigni bądź przycisku alarmowego umieszczonego w skrzynce alarmowej. 2. Załączenia ręcznego przycisku alarmowego systemu alarmowania pożarowego SAP. Instalacja pneumatyczna jest wykonana z rurki miedzianej o średnicy 6 lub 8mm. Klapa pneumatyczna po zastosowaniu siłownika elektrycznego i przycisku przewietrzania, może pełnić funkcję klapy wentylacyjnej. Przycisk przewietrzania posiada wbudowaną diodę sygnalizującą otwarcie klapy. Dodatkowo można zastosować centralkę pogodową z czujnikiem wiatru i/lub deszczu. PNEUMATYCZNY SYSTEM ODDYMIANIA

8 8 PNEUMATYCZNY SYSTEM ODDYMIANIA Z FUNKCJĄ PRZEWIETRZANIA

9 9 PRZYKŁADOWY SCHEMAT INSTALACJI P.POŻ. I URZĄDZEŃ ODDYMIAJĄCYCH W OBIEKCIE DŹWIĘKOWE SYSTEMY OSTRZEGAWCZE (DSO) Stworzone w celu rozgłaszania sygnałów dźwiękowych i komunikatów głosowych. W ten sposób zapewnienia on bezpieczeństwo osób przebywających w budynkach w przypadku zaistnienia zagrożenia pożarowego. Wcześniej przygotowane i zaprogramowane komunikaty są nadawane automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej. Dźwiękowy System Ostrzegawczy jest systemem przewodowego ostrzegania osób znajdujących się w obiektach, gdy występuje zagrożenie zdrowia i życia użytkowników. Do celów zaalarmowania ludzi system używa sygnałów dźwiękowych o wysokiej częstotliwości lub komunikatów głosowych, które są wygłaszane zazwyczaj w kilku językach. Komunikaty alarmowe mogą być ogłaszane przez certyfikowane głośniki rozmieszczone na terenie całego obiektu. Dobrze zaprojektowany i wykonany system DSO, jest niezbędnym (zgodnie z rozporządzeniem Ministra MSWiA - z czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Rozdział 6, 25.1) wyposażeniem dużych galerii handlowych oraz budynków użyteczności publicznej. Parametry, dla DSO określa norma PN-EN60849.

10 10 OBOWIĄZEK STOSOWANIA DSO: DSO należy stosować m.in. w następujących obiektach: - budynkach handlowych lub wystawowych - jednokondygnacyjnych o pow. strefy pożarowej > m2 - wielokondygnacyjnych o pow. strefy pożarowej > m2 - salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc > kinach i teatrach o liczbie miejsc > szpitalach i sanatoriach o liczbie lóżek > 200 w budynku - budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych - budynkach zamieszkania zbiorowego - stacjach metra (kolei podziemnych) - dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania > 500 osób Zastosowanie kompleksowego systemu DSO znacznie zwiększa szanse na skuteczną i sprawnie przeprowadzoną akcję ewakuacyjną. Dodatkowo oprócz funkcji przekazywania komunikatów o niebezpieczeństwie Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze mogą być ponadto używane do przekazywania różnego rodzaju informacji głosowych (np. reklamy, promocje, komunikaty przywoławcze) SYSTEMY MONITORINGU WIZYJNEGO Systemy CCTV w znaczny sposób ograniczają na przykład ilości popełnianych przestępstw (działanie prewencyjne), a te popełnione są szybciej wykrywane. Należy jedynie się zastanowić nad technologią, jaką chcemy lub możemy, jako kompleksowy wykonawca zastosować, zarówno na etapie projektowania i podczas budowy systemu. Telewizja analogowa jest dość powszechnie stosowana. Ma ona swoje wady oraz wiele zalet. Występują tu kamery z przetwornikiem CCD o maksymalnej rozdzielczości PAL. Niestety maksymalne wymiary obrazu będą wynosić 720X576 px, ale za to czułość tych kamer, jest znacząco lepsza od kamer sieciowych. Do budowy okablowania stosujemy przewody koncentryczne o impedancji 75Ω oraz kable zasilające. Projektant C.P.U ZETO Sp. z o.o. dobiera odpowiedni rodzaj zasilania (uzależnione jest to od wielu czynników), a tym samym rodzaj przewodów zasilających. W rozbudowanych monitoringach (zakłady pracy, fabryki, budynki użyteczności publicznej) zastępuje się przewody współosiowe innymi. Wiąże się to z koniecznością stosowania specjalnych konwerterów w zależności od przyjętego medium transmisyjnego. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu naszych konsultantów, jesteśmy w stanie zaprojektować nawet najbardziej skomplikowany system CCTV. Decydując się na kamery sieciowe, a tym samym bazując na rozwiązaniach IPCCTV poruszamy się w innym wymiarze jakości obrazu. Należy jednak pamiętać, iż stosując przetworniki o rozdzielczości 1.3Mpx, 2Mpx lub większej spada także czułość kamery. Dzieje się tak, ponieważ rozmiar piksela (zakładamy, że porównujemy te same wielkości przetworników np. 1/3 ) staje się coraz mniejszy, a tym samym spada czułość urządzenia. Bardzo ważna jest tu nasza praca: konsultanta-projektanta, który oceni i zdefiniuje wszystkie niezbędne założenia dla monitoringu. Stosowanie rozwiązań sieciowych znacznie upraszcza także sposób prowadzenia zasilania. Kamery te mogą korzystać z protokołu 802.3af (PoE). Należy pamiętać o tym, iż tylko dobrze zaprojektowany monitoring (odpowiednie rozmieszczenie kamer, właściwy dobór urządzeń) gwarantuje odpowiednią, jakość materiałów dowodowych.

11 11 RODZAJE URZĄDZEŃ MONITORINGU: Kamera iph-10x zintegrowana szybkoobrotowa mm wewnętrzna Zintegrowana szybkoobrotowa mm (zoom x36) zewnętrzna icr Kamera iph-780n/p dzień/noc poe

12 12 Kamera ip v-264 +zasilacz Kamera ip v-264/ird-5 12mm zewnętrzna +zasilacz REJESTRATORY WIZYJNE: Rejestrator cyfrowy daven-2104 na 4 kamery +LAN +pilot +USB +VGA +E-SATA Rejestrator cyfrowy daven-3104/dvd na 4 kamery +lan +pilot + USB +VGA +E-SATA Rejestrator cyfrowy daven-3208/dvd na 8 kamer +lan +pilot + USB +VGA +E-SATA

13 13 MONITORING AUTOBUSOWY System monitoringu montowany w pojazdach ma na celu rejestrowanie zdarzeń zarówno z wnętrza pojazdu jak i z jego otoczenia. Elementy zestawu pojazdowego systemu monitoringu: rejestrator jednokanałowy na kartę SD lub rejestrator na dysk twardy kamera(y) dzień/noc mikrofon Na instalowane przez naszą firmę systemy dajemy 24 miesiące gwarancji. ROZPROWADZANIE SYGNAŁÓW WIZYJNYCH - NOWA TECHNOLOGIA - 1 KABEL Extender DS Vision HDMI jest systemem dystrybucji cyfrowego sygnału AV 1-do-1 lub do 1-do-wielu ekranów. Cechą charakterystyczną tego rozwiązania jest wysoka wydajność: cyfrowe audio w technologii high-definition oraz video w jakości Full HD (1080p/60Hz). Rozwiązanie umożliwia przesłanie sygnału z jednego playera do oddalonego do 70m ekranu lub z zastosowaniem repeterów do wielu ekranów oddalonych do 200m. Przykładowe konfiguracje pokazuje diagram poniżej. Wyjątkową cechą urządzenia jest to, iż w odróżnieniu od produktów konkurencyjnych wykorzystuje tylko 1 kabel (skrętkę) zamiast dwóch na przesłanie sygnałów AV oraz kodowania. Maksymalna rozdzielczość: HDTV 1080p 60Hz (16:9) Full HD System okablowania: CAT5/6/7 UTP/FTP/STP Maksymalna odległość: 70m; z zastosowaniem kaskady 200m Połączenie kaskadowe: do 8 repeaterów do odległości 200m Wtyk HDMI: Typ A 19 pin, żeński Typ złącza systemowego: RJ-45 Zasilanie: Zasilacz VAC 5V DC 1A Audio: format HDMI Temperatura pracy: od 5 C do 40 C Temperatura przechowywania: od -40 C do 70 C Wsparcie i obsługa DDC Gwarancja: 3 lata

14 14 Zestaw zawiera: Receiver Transmitter 2 zasilacze Kabel HDMI Opcjonalnie: Repeater

15 15 SIECI KOMPUTEROWE: Projektowana przez naszych konsultantów nowoczesna sieć strukturalna musi być elastyczna i dynamiczna i rozwojowa. Oznacza to, że musi odpowiadać nie tylko bieżącym potrzebom, ale również dostosowywać się do najnowocześniejszych technologii jutra. C.P.U. ZETO Sp. z o.o., projektując sieć strukturalną z zastosowaniem najnowszych technologii sprawia, iż po jej wykonaniu będzie możliwa jej łatwa rozbudowa, modyfikacja i konfiguracja. Nie będą przeszkodą np. ciągle zmieniające się aranżacje i zagospodarowanie wnętrz lokali oraz ich modernizacje lub przebudowy. Sieć strukturalna, jest to system dedykowany dla rozwiązań w konkretnych obiektach i dla określonych systemów informatycznych, dlatego też musi spełniać wymagania dotyczące transmisji sygnałów telefonicznych, komputerowych, sygnalizacyjnych. Sieć strukturalna z każdego punktu logiczno-energetycznego tzw. punktu abonenckiego pozwala na dostęp do usług telefonicznych lub sieci komputerowych, a w konsekwencji na swobodne przemieszczanie personelu między stanowiskami pracy. Projektując nowoczesną sieć strukturalną, w dowolnej topologii, opartą zarówno na rozwiązaniach transmisji danych i sygnałów za pomocą przewodów miedzianych, bądź też przy użyciu światłowodów, podchodzimy do każdego zagadnienia indywidualnie, co sprawia, że wykonana sieć ma charakter dedykowany. Analizujemy najdogodniejszy i możliwy wariant realizacji sieci dla klienta, oferując klientowi rozwiązanie optymalne. Dzięki okablowaniu strukturalnemu, do jednego gniazdka możemy podłączyć np. telefon analogowy. Po prostym przełączeniu kabli krosujących w szafie teleinformatycznej (szafie krosowniczej, której wymiary są odpowiednio dobrane do potrzeb i wielkości proponowanego rozwiązania), gniazdo to może nam służyć albo, jako gniazdo sieci komputerowej lub gniazdo telefonu systemowego. Uniwersalność sieci strukturalnej daje możliwość rozprowadzenia kabli w budynku bez wcześniejszej znajomości urządzeń, które będą z okablowania korzystać. To wszystko wpływa na skrócenie czasu wdrożenia systemu telekomunikacyjnego w danym obiekcie. Elementy okablowania symetrycznego są definiowane w odniesieniu do impedancji i kategorii. Impedancja charakterystyczna elementów tworzących kanał transmisyjny powinna wynosić 100Ω. Wykonując projekty sieci strukturalnej inżynierowie C.P.U. ZETO Sp. z o.o. bazują na nowym podziale norm europejskich serii EN x. Zostały one opublikowane w maju 2007 roku i zawierają: - EN : Wymagania ogólne; - EN : Budynki biurowe; - EN : Budynki przemysłowe; - EN :2007 Domy; - EN : Centra Przetwarzania Danych; Natomiast wydajność i wybór poszczególnych komponentów i elementów okablowania symetrycznego określą z kolei następujące normy: ISO/IEC11801:2002 wyd.2 oraz EN :2007. Według nich: - Komponenty Kategorii 5 zapewniają wydajność Klasy D (100MHz); - Komponenty Kategorii 6 zapewniają wydajność Klasy E (250MHz); - Komponenty Kategorii 7 zapewniają wydajność Klasy F (600MHz); - Komponenty Kategorii 6A zapewniają wydajność Klasy EA (500MHz); - Komponenty Kategorii 7A zapewniają wydajność Klasy FA (1000MHz);

16 16 Pod względem wydajności, systemy okablowania symetrycznego (miedzianego) zostały podzielone na Klasy: A - jest przeznaczona do pracy w paśmie częstotliwości do 100 khz; B - jest przeznaczona do pracy w paśmie częstotliwości do 1 MHz; C - jest przeznaczona do pracy w paśmie częstotliwości do 16 MHz; D - jest przeznaczona do pracy w paśmie częstotliwości do 100 MHz; E - jest przeznaczona do pracy w paśmie częstotliwości do 250 MHz; EA - jest przeznaczona do pracy w paśmie częstotliwości do 500 MHz; F - jest przeznaczona do pracy w paśmie częstotliwości do 600 MHz; FA - jest przeznaczona do pracy w paśmie częstotliwości do1000 MHz Ze względów praktyczno-ekonomicznych nie stosuje się, w dzisiejszych czasach, okablowania niższej klasy niż D. Natomiast powszechnie realizowane przez C.P.U. ZETO Sp. z o.o. i najpopularniejsze są okablowania klasy D i E Istotne dane: wydajność okablowania światłowodowego: Obowiązujące normy określają następujące klasy okablowania światłowodowego: - Kanały klasy OF-300 przeznaczone są dla aplikacji pracujących na dystansie min. 300 m - Kanały klasy OF-500 przeznaczone są dla aplikacji pracujących na dystansie min. 500 m - Kanały klasy OF-2000 przeznaczone są dla aplikacji pracujących na dystansie min m. Wszelkie projekty realizowane są w oparciu o certyfikowane komponenty producentów KRONE lub SCHRACK, których certyfikaty instalatorów C.P.U. ZETO Sp. z o.o. posiada. Firma C.P.U. ZETO świadczy usługi z zakresu pomiaru i certyfikacji okablowania strukturalnego opartego na skrętce kat 5/5e/6 i 7 wg normy TIA. Certyfikacja okablowania (czasami zwana Audytem sieci komputerowej) jest niezbędna dla potwierdzenia jakości zainstalowanego okablowania sieciowego i sprawdzenia czy spełnia ono wymagania danej kategorii. Dzięki tym pomiarom, będzie można stwierdzić, czy okablowanie zostało zainstalowane poprawnie, czy też występują błędy oraz czy wynikają one ze złej jakości zastosowanych komponentów czy też z niewłaściwie wykonanej instalacji. Do pomiaru wykorzystujemy profesjonalne, certyfikowane Networks. urządzenie pomiarowe - miernik DTX-1800 firmy Fluke Model ten należy do czołowych testerów na rynku światowym, charakteryzuje się niezwykłą dokładnością pomiarów i stanowi najdokładniejszy (poziom IV oraz pasmo do 1GHz) i najszybszy tester. Umożliwia precyzyjną diagnostykę uszkodzeń sieci i szczegółowe badanie jej parametrów. Po wykonaniu pomiarów sporządzany jest raport zawierający wyniki testów lub tabele wyników zmierzonych parametrów oraz szczegółowe wykresy dla każdego toru transmisyjnego. Forma raportu końcowego jest uzależniona od oczekiwań Klienta.

17 17 Topologie fizyczne sieci komputerowych- przykłady Topologia magistrali (ang. Bus) - wszystkie elementy sieci podłączone do jednej magistrali Topologia pierścienia (ang. Ring) - poszczególne elementy są połączone pomiędzy sobą odcinkami kabla tworząc zamknięty pierścień Topologia podwójnego pierścienia - poszczególne elementy są połączone pomiędzy sobą odcinkami tworząc dwa zamknięte pierścienie Topologia gwiazdy (ang. Star) - komputery są podłączone do jednego punktu centralnego, koncentratora (koncentrator tworzy fizyczną topologię gwiazdy, ale logiczną magistralę) lub przełącznika Topologia gwiazdy rozszerzonej - posiada punkt centralny (podobnie do topologii gwiazdy) i punkty poboczne (jedna z częstszych topologii fizycznych Ethernetu) Topologia hierarchiczna - zwana także topologią drzewa, jest kombinacją topologii gwiazdy i magistrali, budowa podobna do drzewa binarnego Topologia siatki - oprócz koniecznych połączeń sieć zawiera połączenia nadmiarowe; rozwiązanie często stosowane w sieciach, w których jest wymagana wysoka bezawaryjność Topologia liniowa - jest to łańcuch hostów w którym każdy z nich jest połączony z dwoma innymi (nie licząc elementów sieci na końcu łańcucha) Źródło: Topologia magistrali Topologia pierścienia Topologia podwójnego pierścienia Topologia gwiazdy Topologia rozszerzonej gwiazdy Topologia siatki Topologia hierarchiczna

18 18 SIECI BEZPRZEWODOWE: Topologia sieci bezprzewodowych Sieć bezprzewodowa to rozwiązanie do zastosowania w domach i małych biurach, gdzie istnieje potrzeba połączenia ze sobą komputerów PC, drukarek czy modemów. Urządzenia bezprzewodowe eliminują konieczność instalowania okablowania. Obecnie wśród sieci bezprzewodowych możemy wyodrębnić dwa główne typy topologii, a są to: Topologia gwiazdy Najszerzej wykorzystywaną topologią (w sieciach bezprzewodowych) obecnie, jest topologia gwiazdy. W celu komunikacji wykorzystuje jedną centralną bazę (punkt dostępowy). Pakiet informacji, wysyłany jest z węzła sieciowego, a odbierany w stacji centralnej i kierowany przez nią do odpowiedniego węzła. Sieci budowane w tej topologii mają duże możliwości i są wydajne. Zastosowanie punktu dostępowego zwiększa maksymalną odległość między stacjami (komputerami), umożliwia także dołączenie przewodowej sieci lokalnej do bezprzewodowej sieci lokalnej. Sieć zbudowaną w oparciu o tę topologię można praktycznie do woli powiększać poprzez dołączanie kolejnych punktów dostępowych. Topologia kraty Topologia kraty różni się od topologii gwiazdy i prezentuje trochę inny typ architektury sieciowej. W sieciach kratowych poszczególne węzły (punkty dostępu) nie komunikują się z innymi węzłami za pośrednictwem centralnych punktów przełączania, ale wymieniają z nimi dane bezpośrednio lub przez inne węzły wchodzące w skład kraty. W sieciach kratowych nie trzeba instalować przełączników, ponieważ decyzje o sposobie przekazywania pakietów podejmują same punkty dostępu, dysponując specjalnym oprogramowaniem. W sieciach kratowych pierwszoplanową rolę odgrywają protokoły, które automatycznie wykrywają węzły i definiują topologię całego środowiska. Kratowe sieci LAN są najczęściej oparte na technologii (a, b lub g), ale równie dobrze mogą wykorzystywać dowolną technologię radiową, taką jak UltraWideband czy Ważne jest aby w tej sytuacji protokoły nie absorbowały zbyt dużej części przepustowości sieci (max. 2 procent). Wszystkie zadania związane z definiowaniem topologii i wyborem ścieżek są realizowane w tle i każdy węzeł buduje swoją własną listę, na której znajdują się sąsiednie węzły i inne informacje niezbędne do ekspediowania pakietów. Jeśli konfiguracja sieci ulega zmianie, tzn. przybywa nowy węzeł lub istniejący węzeł "wypada" z topologii, lista jest samoczynnie modyfikowana, odzwierciedlając zawsze aktualny stan sieci. Zaletą sieci kratowych jest to, że można je w miarę szybko i bez większego trudu rozbudowywać. Wystarczy po prostu dokładać kolejne węzły, a resztę automatycznie wykonują specjalne programy, które znajdują się w punktach dostępowych. Rodzaje sieci bezprzewodowych tryb ad-hoc (zwany także peer-to-peer) w tym przypadku wszystkie urządzenia sieci komunikują się ze sobą bezpośrednio (jeśli pozwala na to zasięg radiowy) nie wykorzystuje punktów dostępowych tryb infrastruktury (zwany również stacjonarnym)- wykorzystuje punkty dostępowe; wszystkie urządzenia komunikują się tylko z AP, który spełnia funkcję bramy (do sieci przewodowej) i pośredniczy w komunikacji pomiędzy urządzeniami sieci bezprzewodowej. Źródło: SYSTEMY ANTYWŁAMANIOWE: Możemy zrealizować usługi z zakresu tworzenia kompleksowych projektów z zakresu ochrony elektronicznej SSWiN. Każdy system jest dobierany indywidualnie do warunków, w jakich ma pracować. Poczynając od wyboru odpowiedniego typu czujnika ochrony wewnętrznej (pasywna podczerwień, dualne, czujniki z antymaskingiem, doboru właściwej centrali alarmowej, poprzez ochronę zewnętrzną oraz obwodową.

19 19 SYSTEMY DOMOFONOWE I VIDEOFONOWE Projektujemy i wykonujemy zarówno systemy domofonowe, jak i również coraz bardziej popularne systemy wideo domofonowe. Systemy te pełnią tą samą funkcję, jaką jest komunikacja głosowa pomiędzy osobami po obu stronach instalacji. Systemy wideo domofonowe pozwalają jeszcze na przesył wizji, co czyni je bardziej atrakcyjnymi i praktycznymi dla użytkowników. System wideo domofonowy składa się z: - jednego lub kilku monitorów z wbudowanym unifonem do komunikacji z osobą na zewnątrz; - zewnętrznego wideo bramofonu zawierającego zespół kamer TV, panel z przyciskami, mikrofon i głośnik; - centralnego zasilacza i ew. zasilaczy lokalnych; - rygla elektromagnetycznego; Zespół kamer TV składa się z kamery czarno-białej lub kolorowej z przetwornikiem CCD. Często jest możliwa regulacja kąta widzenia kamery. Do doświetlania, przy słabym oświetleniu zewnętrznym, służą diody podczerwieni (IR) pozwalające na identyfikację osoby. Przy kamerach kolorowych stosuje się źródła światła białego. W przypadku systemów wielomieszkaniowych panel zewnętrzny może być rozbudowywany za pomocą elementów modułowych, co umożliwia złożenie wideo bramofonu z odpowiednią ilością przycisków. Do kontrolowania wejść lub danego terenu można zastosować dodatkową kamerę CCTV podłączoną do systemu wideo domofonowego. We wnętrzu budynku podstawowym elementem systemu jest monitor z wbudowanym unifonem. W dzisiejszych systemach jest to monitor kolorowy LCD (zazwyczaj 5''). Część systemów wideo domofonowych zapewnia możliwość podłączenia kilku monitorów. Ponadto jest możliwość podłączenia wewnętrznego systemu interkomowego. Każdy monitor jest wyposażony standardowo w przycisk otwierania drzwi, który służy do zwalniania rygla elektromagnetycznego montowanego przy drzwiach wejściowych lub bramce. Funkcja zwolnienia zaczepu działa tylko w przypadku prowadzenia rozmowy - tylko osoba wywołana może otworzyć drzwi. Czasami monitory wyposażone są - oprócz przycisku otwierania drzwi - w dodatkowe przyciski funkcyjne, które mogą być użyte np.: do włączania oświetlenia klatki schodowej lub załączania oświetlenia zewnętrznego, do otwierania dodatkowego rygla lub zamka elektromagnetycznego. Instalację systemu wideo domofonowego można wykonać na dwa sposoby: - Instalacja z kablem koncentrycznym: Sygnał wizyjny jest doprowadzany szeregowo do każdego z monitorów. Jeśli zachodzi konieczność rozdzielenia sygnału na kilka pionów lub rozdzielenia go na kilka monitorów (np.: na piętrze), konieczne jest zastosowanie dystrybutora sygnału wideo. Będzie on również niezbędny w instalacji szeregowej, w której występuje duża ilość monitorów. Do każdego monitora można podłączyć dodatkowe monitory (zawsze z zasilaczem lokalnym) i/lub unifony. Dystrybutor posiada wejście sygnału wideo i kilka wyjść, z których jedno można połączyć z kolejnym dystrybutorem. Jeśli długość kabla koncentrycznego 75 Ohm jest większa niż 300 m - należy użyć wzmacniacza sygnału wizyjnego. Umożliwia on zwiększenie długości kabla nawet do 1000m i kompensację strat. - Instalacja 5-żyłowa: W systemach wielorodzinnych wykorzystujących instalację 5-żyłową (przewód typu YTDY) konieczne jest stosowanie dystrybutorów sygnału wideo. Dystrybutor posiada 1 wejście, 1 wyjście przelotowe (do następnego dystrybutora) oraz kilka wyjść rozgałęźnych do monitorów. Do jednego monitora można podłączyć tylko jeden unifon lub tylko 1 dodatkowy monitor (wymagany jest wtedy dodatkowo zasilacz lokalny). Długość przewodów

20 20 instalacyjnych nie może przekraczać 200 m. Jednak już przy długości przewodów większej niż 100m należy zastosować odpowiednio duży przekrój przewodów, a do sygnału wideo zastosować przewód parowany (typu YTKSY). Instalacja 5-żyłowa umożliwia przekształcenie istniejącego systemu domofonowego w system wideo domofonowy bez konieczności wprowadzania do pionu dodatkowych kabli. Można tworzyć systemy rozbudowane o kolejne panele zewnętrzne. Nie jest możliwa rozbudowa systemu o łączność interkomową. Do systemu nie można przyłączać standardowych kamer CCTV. Przykładowy schemat instalacji domofonowej Domofony i videofony

21 21 Rodzaje stosowanych urządzeń SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU (SKD) Systemy te mają za zadanie zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających w strefie zabezpieczonej. W tym zakresie nastąpiła pełna integracja z systemami sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN). Występować może jedna baza użytkowników, którym nadajemy uprawnienia do sterowania systemem alarmowym. Użytkownikowi przypisujemy kartę identyfikacyjną. System składa się z jednej wspólnej dla systemu alarmowego centrali, która, dzięki rozproszonej inteligencji powoduje, iż nawet w przypadku uszkodzenia magistrali komunikacyjnej czytniki nadal pracują i w swoim buforze przechowując pamięć zdarzeń. Jako klucze identyfikacyjne możemy stosować karty zbliżeniowe (z personalizacją), breloki. Systemy KD silnie współpracują z instalacjami sygnalizacji pożaru, ponieważ w przypadku wystąpienia pożaru musi nastąpić odblokowanie kontrolowanych drzwi. Jako urządzenia wykonawcze występować mogą elektrozaczepy, zwory magnetyczne. Oferujemy także coraz bardziej powszechne czytniki biometryczne. Implementacja systemów kontroli dostępu oparta jest o produkty takich firm jak ROGER, SATEL ORAZ PARADOX. Systemy SKD przynoszą wiele zalet m.in.: możliwość pełnego rozliczania czasu pracy pracowników (systemy RCP); pełna informacja o ilości osób przebywających na terenie nieruchomości, obszarze w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego (pożar, akt terroryzmu) umożliwi to odpowiednie prowadzenie akcji ratunkowych; zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających w strefie zabezpieczonej; zmniejszenie możliwości dokonania kradzieży mienia i informacji; większe poczucie bezpieczeństwa; redukcja etatów pracowników ochrony fizycznej

22 22 SYSTEMY OPARTE NA TECHNOLOGII RFID: Technologia RFID (ang. - Radio Frequency Identification) to obecnie jedna z najszybciej rozwijających się technik automatycznej identyfikacji. Jej praktyczne wykorzystanie nabrało znacznego przyspieszenia w ostatnich latach, dzięki ustanowieniu globalnych standardów, poprawieniu efektywności samej technologii oraz obniżeniu kosztów jej wdrażania. Identyfikacja przy pomocy fal radiowych pozwala na zdalny, jednoczesny odczyt danych z wielu identyfikatorów (inaczej tagów, transponderów), jak również zapis danych do tych identyfikatorów, bez konieczności kontaktu optycznego pomiędzy urządzeniem odczytującym a owym identyfikatorem. Te cechy odróżniają technikę RFID od technologii kodów kreskowych. RFID daje nowe możliwości w identyfikacji i rejestracji obiektów oraz towarów: zautomatyzowanie procesów, gdyż odczyt nie wymaga działań operatora znaczne przyspieszenie wprowadzania danych, szczególnie w przypadku dużej ilości obiektów/towarów możliwość odczytu przez przeszkody, w szczególności poprzez opakowanie, poprzez inne obiekty możliwość umieszczenia nośnika informacji bezpośrednio w produkcie lub w też jego opakowaniu możliwość wielokrotnego zapisywania i dopisywania informacji do nośnika danych Składniki systemu Każdy system składa się z trzech podstawowych elementów: identyfikatorów (pod postacią tagów, transponderów, etykiet samprzylepnych tzw. smart labels lub etykiet RFID), czytników oraz oprogramowania: komunikacyjnego i użytkowego. Identyfikator RFID zbudowany jest z elektronicznego chipa z pamięcią oraz miniaturowej anteny umieszczonych w odpowiedniej obudowie z tworzywa sztucznego. W przypadku etykiet chip z anteną zatopiony jest na cienkiej folii, która z kolei łączona jest z wierzchnią warstwą etykiety. Etykiety RFID są szczególnym nośnikiem danych, mogą obok informacji zapisanej w postaci elektronicznej zawierać również wydrukowany tekst i kody kreskowe. Identyfikatory w postaci etykiet służą zwykle do jednorazowego zastosowania na przykład do znakowania palet, kartonów czy też produktów detalicznych. Etykiety RFID mogą też być umieszczane w postaci tzw. inlayów bezpośrednio w produkcie lub w opakowaniu. Pojemność pamięci identyfikatora to od kilkudziesięciu bitów do kilku tysięcy bitów. Chociaż nie ma przeszkód i istnieją też identyfikatory o większej pamięci, to rzadko istnieje potrzeba stosowania tagów o pojemności większej niż kilkaset bitów.

23 Ze względu na źródło zasilania identyfikatory dzieli się na pasywne i aktywne. 23 Identyfikatory pasywne czerpią energię z wiązki fali elektromagnetycznej wysyłanej przez czytnik. Identyfikatory aktywne wykorzystują wewnętrzne źródło zasilania - baterię, w związku z tym można osiągnąć większą moc sygnału transmitowanego z identyfikatora, a sama transmisja trwa krócej. Stosuje się je najczęściej do identyfikacji pojazdów Karty magnetyczne i zbliżeniowe - 1 przejście przykład użycia karty W wielu przypadkach instaluje się czytniki kontroli dostępu bez rejestracji zdarzeń. Czytnik posiada własną pamięć identyfikatorów, czyli "wie" komu udzielić wstępu, ale "nie pamięta" komu i kiedy udzielił. Takie proste systemy można zrealizować na drzwiach z następujących elementów: - elektrozaczep lub zwora elektromagnetyczna - samozamykacz (niekonieczny, ale przydatny) - czytnik kart z przekaźnikiem - zasilacz 12V DC Wiele przejść:

24 24 Możliwości systemu w skrócie: - do ok przejść, ponad 8 tys. użytkowników, pamięć 2 mln zdarzeń (rozszerzalna) - różne formy identyfikacji ( karty, breloki, klawiatury, piloty, biometryka, karty UHF ) - obsługa w sieci przez komputery PC - czytniki połączone kablem UTP (skrętka) - bufory/kontrolery w sieci, protokółtcp/ip Bramki obrotowe niskie Dwukierunkowe bramki obrotowe serii BR2 przeznaczone są do kontroli ruchu osobowego w miejscach strzeżonych tj. na basenach, wyciągach narciarskich, zakładach pracy, instytucjach użyteczności publicznej. Współpracują z systemami biletowymi, rejestracji czasu pracy, kontrola dostępu. BR2-N2 Bramki obrotowe BR2-N2 BR2-T Bramki obrotowe BR2-T BR2-TM Bramki obrotowe BR2-TM

25 25 Nasz adres: Centrum Przemysłowo - Usługowe ZETO Sp. z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich Jelenia Góra Dbamy o Państwa potrzeby Prosimy o kontakt z Pionem Marketingu i Sprzedaży: pn-pt Tel.: Tel. kom.: Fax:

26 26 WYBRANE REFERENCJE, CERTYFIKATY I ZAŚWIADCZENIA:

wykonawca instalacji elektrycznych i teletechnicznych

wykonawca instalacji elektrycznych i teletechnicznych wykonawca instalacji elektrycznych i teletechnicznych Profil działalności System monitoringu przemysłowego (CCTV) System sygnalizacji włamań i napadu (SSWiN) SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA System sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

Domofon (również bramofon)

Domofon (również bramofon) Domofon Domofon (również bramofon) Jest to urządzenie elektroniczne służące do komunikacji głosowej na małe odległości bez pośrednictwa centrali, zazwyczaj pomiędzy zewnętrzną kasetą bramową a montowaną

Bardziej szczegółowo

Centrala sygnalizacji pożaru serii 1200 firmy Bosch Ochrona tego, co najcenniejsze

Centrala sygnalizacji pożaru serii 1200 firmy Bosch Ochrona tego, co najcenniejsze Centrala sygnalizacji pożaru serii 1200 firmy Bosch Ochrona tego, co najcenniejsze 2 Centrala sygnalizacji pożaru serii 1200 Instalacja dająca poczucie bezpieczeństwa Pełna ochrona na miarę potrzeb Centrala

Bardziej szczegółowo

Artel - telewizja przemysłowa, alarmy

Artel - telewizja przemysłowa, alarmy DSO Dźwiękowy System Ostrzegawcze Szczególne miejsce w naszej ofercie zajmują Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze (DSO). Zdając sobie sprawę ze szczególnych zadań, jakie spełniają DSO

Bardziej szczegółowo

Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych dla grupy wyrobów nr 10 do 15

Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych dla grupy wyrobów nr 10 do 15 BIURO ROZPOZNAWANIA ZAGROŻEŃ KGPSP Prowadzenie procesów dopuszczenia wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej oraz współpraca z klientami Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY OBIEKT Zabezpiecz Kontroluj Zarządzaj Oszczędzaj

BEZPIECZNY OBIEKT Zabezpiecz Kontroluj Zarządzaj Oszczędzaj BEZPIECZNY OBIEKT Zabezpiecz Kontroluj Zarządzaj Oszczędzaj PRO BEZPIECZNY OBIEKT Większe zyski Twojej firmy to nie tylko rosnąca sprzedaż i powiekszanie grupy odbiorców. Ich wzrost osiągniesz również

Bardziej szczegółowo

GE Security. Alliance. zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem

GE Security. Alliance. zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem GE Security Alliance zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem Podstawowe cechy systemu Alliance: Aplikacja wielostanowiskowa maksymalnie 1 serwer + 9 stacji klienckich Umożliwia jednoczesną pracę

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ODDYMIAJĄCE GULAJSKI

SYSTEMY ODDYMIAJĄCE GULAJSKI KLAPY DYMOWE, OKNA ODDYMIAJĄCE, ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH SYSTEMY ODDYMIAJĄCE GULAJSKI Systemy oddymiające są niezbędnym wyposażeniem przeciwpożarowym w budynkach wielokondygnacyjnych. Zapobiegają one

Bardziej szczegółowo

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE SYSTEMY ELEKTRYCZNE Uruchomienie układu następuje automatycznie po zadziałaniu czujek dymowych lub temperaturowych, które są

Bardziej szczegółowo

CENNIK DYSTRYBUTORSKI MONITORING BEZPRZEWODOWY

CENNIK DYSTRYBUTORSKI MONITORING BEZPRZEWODOWY CENNIK DYSTRYBUTORSKI MONITORING BEZPRZEWODOWY Rozwiązania monitoringu dla Twojej firmy Od 2001 roku dbamy o spokój i bezpieczeństwo Naszych klientów. Specjalizujemy się w systemach alarmowych, monitoringu,

Bardziej szczegółowo

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek Ćwiczenia 1 Budowa komputera PC Komputer osobisty (Personal Komputer PC) komputer (stacjonarny lub przenośny) przeznaczony dla pojedynczego użytkownika do użytku domowego lub biurowego. W skład podstawowego

Bardziej szczegółowo

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3-

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3- INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Spis treści... 2 1. Opis urządzenia... 3 2. Zastosowanie... 3 3. Cechy urządzenia... 3 4. Sposób montażu... 4 4.1. Uniwersalne wejścia... 4 4.2. Uniwersalne wyjścia... 4

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: Rozbudowa systemu kontroli dostępu w jednym z obiektów Uniwersytetu Śląskiego". 2. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

POLON 4500S-3 - Centrala automatycznego gaszenia, 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa POLON-ALFA

POLON 4500S-3 - Centrala automatycznego gaszenia, 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa POLON-ALFA ELTCRAC System Spółka z o.o. siedziba: 30-803 Kraków ul.ruciana 3, NIP 679-278-49-99 tel: +48 12 292 48 61 fax:+48 12 292 48 62 tel 535-999-116 gg: 35229170 Zapraszamy do sklepu www.sklep.ecsystem.pl POLON

Bardziej szczegółowo

Kilka słów o Swann Swann Communications

Kilka słów o Swann Swann Communications Kilka słów o Swann Swann Communications istnieje od 1988 roku i od kilku lat jest globalnym liderem w sprzedaży rozwiązań monitorujących dom lub biuro. Wysoka jakość wykonania i niska awaryjność produktów

Bardziej szczegółowo

Działanie komputera i sieci komputerowej.

Działanie komputera i sieci komputerowej. Działanie komputera i sieci komputerowej. Gdy włączymy komputer wykonuje on kilka czynności, niezbędnych do rozpoczęcia właściwej pracy. Gdy włączamy komputer 1. Włączenie zasilania 2. Uruchamia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania

Bardziej szczegółowo

Pytanie zadane przez Pana Dariusza Łojko, Biuro Projektowe:

Pytanie zadane przez Pana Dariusza Łojko, Biuro Projektowe: Pytanie zadane przez Pana Dariusza Łojko, Biuro Projektowe: Obecna konfiguracja systemów ppoż. przewiduje zadziałanie scenariusza zdarzeń pożarowych tylko dla jednej strefy pożarowej. W większości przypadków

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna Firma. System SSWiN, SKDiCP, CCTV. Bezpieczna Firma SSWiN, SKDiCP, CCTV Strona 1/6

Bezpieczna Firma. System SSWiN, SKDiCP, CCTV. Bezpieczna Firma SSWiN, SKDiCP, CCTV Strona 1/6 Bezpieczna Firma System SSWiN, SKDiCP, CCTV Bezpieczna Firma SSWiN, SKDiCP, CCTV Strona 1/6 Wstęp Zastosowanie najnowszych technologii informatycznych w połączeniu z certyfikowanymi produktami pozwala

Bardziej szczegółowo

UCS A (1x8A)/MPW-60 Uniwersalna centrala sterująca, 1 strefa 8A - POLON-ALFA

UCS A (1x8A)/MPW-60 Uniwersalna centrala sterująca, 1 strefa 8A - POLON-ALFA ELTCRAC System Spółka z o.o. siedziba: 30-803 Kraków ul.ruciana 3, NIP 679-278-49-99 tel: +48 12 292 48 61 fax:+48 12 292 48 62 tel 535-999-116 gg: 35229170 Zapraszamy do sklepu www.sklep.ecsystem.pl UCS-6000

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MONITORING WIDEO

CYFROWY MONITORING WIDEO CYFROWY MONITORING WIDEO LINIA boost 2.0 Program iuvs umożliwia podgląd obrazu na urządzeniach mobilnych KAMERY I REJESTRATORY WRAZ Z SYSTEMEM CMS DBAMY O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO CyfrowY MONITORING WIDEO

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Przedmiot opracowania Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Nazwa zamówienia Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa. System monitoringu i kontroli dostępu

Oferta handlowa. System monitoringu i kontroli dostępu Oferta handlowa System monitoringu i kontroli dostępu Opis systemu System monitorowania pomieszczeń pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa chronionego obiektu. Kontrola dostępu może odbywać się przez karty

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla społeczności Seria Easy Series dla domów i bloków mieszkalnych

Rozwiązania dla społeczności Seria Easy Series dla domów i bloków mieszkalnych Rozwiązania dla społeczności Seria Easy Series dla domów i bloków mieszkalnych 2 Centrala alarmowa Easy Series Prosta i niezawodna ochrona Podnieś wartość swojej nieruchomości Luksusowe apartamentowce,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU Wersje systemu Kontrolery autonomiczne, zintegrowane typu: KZ-400, 500, 600, 700, KZC-300, KZC-800, KZC-900 KaDe Lite - struktura systemu oparta na konrolerach zintegrowanych KZ-1000

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

ACCO. system kontroli dostępu

ACCO. system kontroli dostępu ACCO system kontroli dostępu System ACCO zbudowany jest w oparciu o sieć autonomicznych kontrolerów przejścia zapewniających możliwość scentralizowanego zarządzania. Zawansowana technologia sprzętowa i

Bardziej szczegółowo

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Administrowanie szkolną siecią komputerową dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład II 1 Tematyka wykładu: Media transmisyjne Jak zbudować siec Ethernet Urządzenia aktywne i pasywne w

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowo-ostrzegawczy i dźwiękowy system ostrzegawczy Plena Prosty sposób na bezpieczeństwo

System nagłośnieniowo-ostrzegawczy i dźwiękowy system ostrzegawczy Plena Prosty sposób na bezpieczeństwo System nagłośnieniowo-ostrzegawczy i dźwiękowy system ostrzegawczy Plena Prosty sposób na bezpieczeństwo 2 System nagłośnieniowo-ostrzegawczy i dźwiękowy system ostrzegawczy Plena Prosty sposób na zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Obiekt: BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Szczecin, ul. Małopolska 47

Obiekt: BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Szczecin, ul. Małopolska 47 PUH ALMOR 75-204 Koszalin ul. Jana z Kolna 10 tel. 0-94 348 14 49 Koszalin maj 2011r. PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PIWNIC I PARTERU BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W DRAWSKU POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

Przykładowe działania systemu R-CAD

Przykładowe działania systemu R-CAD Przykładowe działania systemu R-CAD 1 Osoba opuszczająca obiekt zazbraja system alarmowy błędnym kodem Sygnał nieuprawnionego uzbrojenia wysyłany do modułu I/0 Wykrycie obiektu w zaznaczonej strefie badanej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZEGLĄDU I KONSERWACJI

PROGRAM PRZEGLĄDU I KONSERWACJI Załącznik nr 1A do SIWZ Przegląd i konserwacja systemów ochrony elektronicznej w Muzeum Zamkowym w Malborku i Oddziale w Kwidzynie w zakresie: Systemów Sygnalizacji Pożarowej /SSP/, Systemu Sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

TSZ 200. Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej

TSZ 200. Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej Tablica przeznaczona jest do sterowania, kontroli i zasilania urządzeń w systemach

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 3. Spis rysunków Rys nr S-1 schemat instalacji CCTV Piwnica Rys nr

Bardziej szczegółowo

1. Budowa komputera schemat ogólny.

1. Budowa komputera schemat ogólny. komputer budowa 1. Budowa komputera schemat ogólny. Ogólny schemat budowy komputera - Klawiatura - Mysz - Skaner - Aparat i kamera cyfrowa - Modem - Karta sieciowa Urządzenia wejściowe Pamięć operacyjna

Bardziej szczegółowo

TSZ-200. Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej. kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz sygnalizacji pożarowej

TSZ-200. Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej. kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz sygnalizacji pożarowej Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej TSZ-200» Sterowanie, zasilanie i kontrola pracy urządzeń w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz sygnalizacji pożarowej»

Bardziej szczegółowo

Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej

Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej TSZ-200 Modułowa centrala dla systemów wentylacji pożarowej» przeznaczona do obiektów wielkopowierzchniowych» wykonywana na indywidualne zamówienie»

Bardziej szczegółowo

MOBOTIX M15D-AllroundDual Camera Dualna. Modułowa. Unikalna. Broszura informacyjna z dnia 01.06.2013

MOBOTIX M15D-AllroundDual Camera Dualna. Modułowa. Unikalna. Broszura informacyjna z dnia 01.06.2013 MOBOTIX M15D-AllroundDual Camera Dualna. Modułowa. Unikalna. Broszura informacyjna z dnia 01.06.2013 Zgodna z oryginałem: odporna na warunki atmosferyczne, solidny następca dualnej kamery MOBOTIX. Oferuje

Bardziej szczegółowo

MIWI-URMET Sp. z o.o. 91-341 Łódź, ul. Pojezierska 90 A

MIWI-URMET Sp. z o.o. 91-341 Łódź, ul. Pojezierska 90 A DOMOFONY I VIDEODOMOFONY NOWEJ GENERACJI TELEWIZYJNE SYSTEMY DOZORU SYSTEMY ALARMOWE AUTOMATYKA BRAM MIWI-URMET Sp. z o.o. 91-341 Łódź, ul. Pojezierska 90 A Tel. (+48 42) 616 21 00, Fax (+48 42) 616 21

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 12 styczeń 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 12 styczeń 2016 TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 4 kanałowe > Model : - Producent : BCS współpraca z systemami analogowymi, HD-CVI i IP wejścia wideo: 4x hybrydowych (HDCVI, ANALOG); 2x hybrydowych (HDCVI,

Bardziej szczegółowo

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe KOMSERWIS sp. z o. o. 15-044 Białystok, ul. Piasta 16 tel. 85 744-30-30, 85 744-28-63, fax. 85 744-30-30 KRS Nr 0000148643 w SR Białystok, XII Wydz. Gosp., Kapitał

Bardziej szczegółowo

Program nadzorczy - KaDe PREMIUM zawarty w cenie kontrolera. elshop

Program nadzorczy - KaDe PREMIUM zawarty w cenie kontrolera. elshop Kontrola dostępu > KaDe > Oprogramowanie > Model : - Producent : KaDe Program nadzorczy KaDe PREMIUM to zaawansowana wersja programu KaDe-Lite, dedykowana do współpracy z mi standardowymi typu KS-1012/24-RS/IP

Bardziej szczegółowo

InPro SIEMENS AX wsparcie dla Systemów Telewizji Przemysłowej

InPro SIEMENS AX wsparcie dla Systemów Telewizji Przemysłowej InPro SIEMENS AX wsparcie dla Systemów Telewizji Przemysłowej Produkt InPro BMS Produkt InPro BMS jest w sprzedaży od 2000 roku. W ostatnich kilku latach staliśmy się liderem wśród dostawców informatycznych

Bardziej szczegółowo

System sygnalizacji pożarowej - centrale o architekturze rozproszonej

System sygnalizacji pożarowej - centrale o architekturze rozproszonej System sygnalizacji pożarowej - centrale o architekturze rozproszonej POLON 6000 Rozproszona architektura centrali Modułowa, oparta na nowoczesnej technologii budowa Optymalna, wg potrzeb możliwość skalowania

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do obsługi pralni przemysłowej

Oprogramowanie do obsługi pralni przemysłowej Oprogramowanie do obsługi pralni przemysłowej System do obsługi klienta instytucjonalnego aplikacja ma na celu ułatwienie i zautomatyzowanie pracy pralni w zakresie prania dostarczanej przez klientów odzieży

Bardziej szczegółowo

KLAPY DYMOWE FUMILUX 3000 CERTYFIKAT ZGODNOŚCI NR: WE 1488-CPD-0027 z Normą Europejską nr EN-12101 Producent: Eternit Flachdach GmbH / Niemcy

KLAPY DYMOWE FUMILUX 3000 CERTYFIKAT ZGODNOŚCI NR: WE 1488-CPD-0027 z Normą Europejską nr EN-12101 Producent: Eternit Flachdach GmbH / Niemcy KLAPY DYMOWE FUMILUX 3000 CERTYFIKAT ZGODNOŚCI NR: WE 1488-CPD-0027 z Normą Europejską nr EN-12101 Producent: Eternit Flachdach GmbH / Niemcy FUNKCJA DOŚWIETLENIA FUNKCJA ODDYMIENIA FUNKCJA WENTYLACJI

Bardziej szczegółowo

System hybrydowy. Do 500 użytkowników Możliwość podłączenia wejść indywidualnych Panele zewnętrzne z wybieraniem cyfrowym Czytnik kart zbliżeniowych

System hybrydowy. Do 500 użytkowników Możliwość podłączenia wejść indywidualnych Panele zewnętrzne z wybieraniem cyfrowym Czytnik kart zbliżeniowych System hybrydowy Do 500 użytkowników Możliwość podłączenia wejść indywidualnych Panele zewnętrzne z wybieraniem cyfrowym Czytnik kart zbliżeniowych Hybrydowy system wieloabonentowy serii "Gate View" łączy

Bardziej szczegółowo

Procesor. Pamięć RAM. Dysk twardy. Karta grafiki

Procesor. Pamięć RAM. Dysk twardy. Karta grafiki Komputer stacjonarny typ A 36 sztuk Formularz 1.2 Symbol Procesor Wydajność uzyskana w teście Passmark CPU Mark punktów Pamięć RAM TYP DDR 3 Częstotliwość taktowania Pojemność zainstalowana Pojemność maksymalna

Bardziej szczegółowo

Klapy dymowe i dymowe wentylacyjne Typ DYMKLAP

Klapy dymowe i dymowe wentylacyjne Typ DYMKLAP Klapy dymowe i dymowe wentylacyjne Typ DYMKLAP Klapy dymowe DYMKLAP są samoczynnymi urządzeniami oddymiającymi. Podstawową funkcją klap oddymiających jest odprowadzanie z wnętrza obiektu dymu, ciepła i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV)

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) Załącznik PFU CCTV 1 wymagania ogólne Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) I. Ogólne wymagania 1) Wykonawca w ramach Przedmiotu Zamówienia

Bardziej szczegółowo

AAT Holding sp. z o.o.

AAT Holding sp. z o.o. AAT Holding sp. z o.o. Zobrazowanie strumieni wideo Dwa niezależne okna wideo Jednoczesne wyświetlanie do 72 strumieni (2 x 36 strumieni) w rozdzielczości od VGA do 2MPX Włączanie/wyłączanie, zagnieżdżanie,

Bardziej szczegółowo

System domofonowy oparty na centrali 2 Wire Elprod by Wekta

System domofonowy oparty na centrali 2 Wire Elprod by Wekta Wire Elprod by Wekta Kaseta zintegrowana z centralą, w cyfrowym systemie domofonowym WEKTA -Wire, przeznaczona jest do montażu w budynkach wielorodzinnych, w systemie dwu przewodowym z żyłami o polaryzacji

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku - Technik informatyk

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku - Technik informatyk Topologie sieci Topologie sieci lokalnych mogą być opisane zarówno na płaszczyźnie fizycznej, jak i logicznej. Topologia fizyczna określa organizację okablowania strukturalnego, topologia logiczna opisuje

Bardziej szczegółowo

Topologie sieciowe. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Topologie sieciowe. mgr inż. Krzysztof Szałajko Topologie sieciowe mgr inż. Krzysztof Szałajko Graficzna prezentacja struktury sieci komp. Sieć komputerowa może być zobrazowana graficznie za pomocą grafu. Węzły grafu to urządzenia sieciowe i końcowe

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. Zakres prac, wykaz obowiązujących norm, standard i kategoria okablowania 2. Adnotacje dotyczące wykonania lub modyfikacji in

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. Zakres prac, wykaz obowiązujących norm, standard i kategoria okablowania 2. Adnotacje dotyczące wykonania lub modyfikacji in INSTEL Technika Telekomunikacyjna ul. Jaracza 55a, 90-251 Łódź tel: 042 632 60 00 fax: 042 631 92 04 e-mail: info@instel.com.pl http://www.instel.com.pl Wrzesień 2010 PROJEKT INSTALACJI TELEDACYJNEJ W

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy system nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Praesideo Skuteczny przekaz komunikatów, niezależnie od sytuacji

Cyfrowy system nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Praesideo Skuteczny przekaz komunikatów, niezależnie od sytuacji Cyfrowy system nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Praesideo Skuteczny przekaz komunikatów, niezależnie od sytuacji 2 System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Praesideo firmy Bosch

Bardziej szczegółowo

Kamery wysokiej rozdzielczości firmy Bosch korzyści

Kamery wysokiej rozdzielczości firmy Bosch korzyści Kamery wysokiej rozdzielczości firmy Bosch korzyści Zaleta Czyste, wyraźne obrazy Powiększenie obrazu bez utraty szczegółów Możliwość śledzenia zdarzeń w kilku różnych obszarach Możliwość poruszania się

Bardziej szczegółowo

SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU

SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU Zawartość 1. Przedmiot opracowania... 1 2. Podstawa opracowania... 1 3. Instalacja wentylacji oddymiającej klatki schodowej, ewakuacyjnej E... 1 3.1 Założenia dotyczące działania wentylacji w trybie wentylacji

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY ZESTAW DO MONITORINGU IP, HD-CVI, obsługa do 4 kamer, PZC-401-IP

PRZENOŚNY ZESTAW DO MONITORINGU IP, HD-CVI, obsługa do 4 kamer, PZC-401-IP MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl PRZENOŚNY ZESTAW DO MONITORINGU IP, HD-CVI, obsługa do 4 kamer, PZC-401-IP Produkt

Bardziej szczegółowo

Rejestrator INTERNEC: i7-t0604vh / HIKVISION: DS-7204HGHI-SH 4 kamery INTERNEC: i8-41d / HIKVISION: DS-2CE56D1T-IRM (2.8mm)

Rejestrator INTERNEC: i7-t0604vh / HIKVISION: DS-7204HGHI-SH 4 kamery INTERNEC: i8-41d / HIKVISION: DS-2CE56D1T-IRM (2.8mm) Zestaw promocyjny nr 2 1080 PIKSELI Rejestrator INTERNEC i7-t0604vh / HIKVISION: DS-7204HGHI-SH + 4 kamery INTERNEC: i8-41d / HIKVISION: DS-2CE56D1T- IRM W skład zestawu promocyjnego wchodzi: Rejestrator

Bardziej szczegółowo

I Konkurs NCBR z obszaru bezpieczeństwa i obronności

I Konkurs NCBR z obszaru bezpieczeństwa i obronności I Konkurs NCBR z obszaru bezpieczeństwa i obronności Projekt: Zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych poprzez opracowanie nowoczesnego systemu monitoringu pożarowego na terenie RP Autor:

Bardziej szczegółowo

ZAP.370/225-2/2013 Jasło, dnia r.

ZAP.370/225-2/2013 Jasło, dnia r. 130000.ZAP.370/225-2/2013 Jasło, dnia 19.04.2013 r. Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w

Bardziej szczegółowo

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy Dobór i prowadzenie linii głośnikowych w dźwiękowych systemach ostrzegawczych Tomasz Popielarczyk

Bardziej szczegółowo

1131, 1132, 1133, 1134, 1140 Unifony URMET

1131, 1132, 1133, 1134, 1140 Unifony URMET 1131, 1132, 1133, 1134, 1140 Unifony URMET 5 rodzin unifonów Do systemów analogowych 4+n Praca domofonowa Praca interkomowa Systemy analogowe mogą być stosowane w małych i średnich instalacjach. Zaletą

Bardziej szczegółowo

mcr Omega centrale sterująco-zasilające do systemów wentylacji pożarowej oraz systemów nadciśnienia

mcr Omega centrale sterująco-zasilające do systemów wentylacji pożarowej oraz systemów nadciśnienia ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE Rys. Przykładowy system sterowania klapami pożarowymi oraz klapami napowietrzającymi oparty na centrali sterującej mcr Omega 200C. x2x0,8 x2x0,8 x2x0,8 x n kontrola 20V Certyfikowany

Bardziej szczegółowo

Kompletna linia produktów: kamery, rejestratory oraz system zarządzania poprzez smartfony, tablety oraz PC

Kompletna linia produktów: kamery, rejestratory oraz system zarządzania poprzez smartfony, tablety oraz PC CyfrowY MONITORING VIDEO monitoring IP VIDEO Kompletna linia produktów: kamery, rejestratory oraz system zarządzania poprzez smartfony, tablety oraz PC Firma Urmet prezentuje nową linię produktów monitoringu

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa PRACE POLEGAJĄCE NA ODNOWIENIU POMIESZCZEŃ I DOSTOSOWANIU DO POTRZEB PRACOWNIKÓW - SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INWESTOR OBIEKTU: INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D ADRES OBIEKTU: UL.

Bardziej szczegółowo

Dostawy sprzętu komputerowego

Dostawy sprzętu komputerowego Informatyka to nasza pasja Jesteśmy młodym i dynamicznie się rozwijającym przedsiębiorstwem, oferującym kompleksowe usługi informatyczne. Zastosowanie najnowszych technologii w połączeniu z doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po systemach Kontroli Dostępu

Przewodnik po systemach Kontroli Dostępu Przewodnik po systemach Kontroli Dostępu Niniejszy Przewodnik proponuje rozwiazania systemu Kontroli Dostępu w wielu konfiguracjach. Na poczatku ustalimy kilka podstawowych pojęć branżowych. Przez "Przejście"

Bardziej szczegółowo

Rodzina adresowalnych central sygnalizacji pożaru firmy Bosch: jedna platforma spełniająca wszystkie wymagania

Rodzina adresowalnych central sygnalizacji pożaru firmy Bosch: jedna platforma spełniająca wszystkie wymagania Rodzina adresowalnych central sygnalizacji pożaru firmy Bosch: jedna platforma spełniająca wszystkie wymagania Niezrównana elastyczność W skład tej kompleksowej rodziny wchodzą dwie serie central sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Instalacje teletechniczne. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt wykonawczy. Instalacje teletechniczne. Nazwa i adres obiektu budowlanego: Projekt wykonawczy Faza: Projekt wykonawczy Branża: Instalacje teletechniczne Instalacje teletechniczne Nazwa i adres obiektu budowlanego: Remont i przebudowa budynku Sądu Rejonowego w Legnicy przy ul.

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

Panel Nagłośnienia EST-3 i Telefonów Pożarowych 3-ASU/FT

Panel Nagłośnienia EST-3 i Telefonów Pożarowych 3-ASU/FT Panel Nagłośnienia EST-3 i Telefonów Pożarowych 3-ASU/FT Osiem cyfrowych kanałów informacyjnych, tylko dwa przewody Transmisja komunikatów przewodem miedzianym lub światłowodowym Automatyczne rozgłaszanie

Bardziej szczegółowo

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 3. OBLICZENIA TECHNICZNE... 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą wykonania projektu były:

Bardziej szczegółowo

KATALOG TELEWIZYJNE SYSTEMY DOZORU SYSTEMY AHD

KATALOG TELEWIZYJNE SYSTEMY DOZORU SYSTEMY AHD KATALOG TELEWIZYJNE SYSTEMY DOZORU SYSTEMY AHD 2 KAMERY URMET AHD 720p Kamery URMET seria 1092 AHD 720p to wysokiej klasy kamery przeznaczone do szybkiego i łatwego montażu. Analogowa transmisja sygnału

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII RFID DO ZABEZPIECZENIA ZBIORÓW W WOLNYM DOSTĘPIE W BIBLIOTECE UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII RFID DO ZABEZPIECZENIA ZBIORÓW W WOLNYM DOSTĘPIE W BIBLIOTECE UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII RFID DO ZABEZPIECZENIA ZBIORÓW W WOLNYM DOSTĘPIE W BIBLIOTECE UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE Marta Wójtowicz-Kowalska marta.wojtowicz_kowalska@upjp2.edu.pl

Bardziej szczegółowo

NODA System Zarządzania Energią

NODA System Zarządzania Energią STREFA sp. z o.o. Przedstawiciel i dystrybutor systemu NODA w Polsce NODA System Zarządzania Energią Usługi optymalizacji wykorzystania energii cieplnej Piotr Selmaj prezes zarządu STREFA Sp. z o.o. POLEKO:

Bardziej szczegółowo

WERSJA ROZPROSZONA I ZINTEGROWANA

WERSJA ROZPROSZONA I ZINTEGROWANA WERSJA ROZPROSZONA I ZINTEGROWANA WERSJA ROZPROSZONA Przemysłowy Alarm Gazowy System central PAG 8 lub PAG 8P (wersja z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym), połączonych w sieć z jednostką PC przy pomocy

Bardziej szczegółowo

DAGTECH Spółka z o.o. PROJEKTY ELEKTRYCZNE SZAFY STEROWNICZE ZESTAWY ZASILAJĄCE URZĄDZENIA KONTROLNO-POMIAROWE URZĄDZENIA ROZDZIELCZE

DAGTECH Spółka z o.o. PROJEKTY ELEKTRYCZNE SZAFY STEROWNICZE ZESTAWY ZASILAJĄCE URZĄDZENIA KONTROLNO-POMIAROWE URZĄDZENIA ROZDZIELCZE DAGTECH Spółka z o.o. PROJEKTY ELEKTRYCZNE SZAFY STEROWNICZE ZESTAWY ZASILAJĄCE URZĄDZENIA KONTROLNO-POMIAROWE URZĄDZENIA ROZDZIELCZE AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA SERWIS Głogówko 25 67-240 Kotla tel.: 76 831

Bardziej szczegółowo

Mariusz Nowak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Mariusz Nowak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Inteligentne budynki (3) Plan 1. Rozwój IB w Polsce 2. Struktura Inteligentnego Budynku podstawowe instalacje techniczne 3. Struktura Inteligentnego Budynku dodatkowe instalacje techniczne 2 1 Rozwój inteligentnego

Bardziej szczegółowo

Mają zaszczyt przedstawić. System kontroli dostępu i ewidencji czasu pracy

Mają zaszczyt przedstawić. System kontroli dostępu i ewidencji czasu pracy oraz Mają zaszczyt przedstawić System kontroli dostępu i ewidencji czasu pracy Podstawowe cechy systemu 32 000 użytkowników identyfikator użytkownika 4 bajty identyfikator RFID 8 bajtów kod PIN: 4-6 cyfr

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 12 styczeń 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 12 styczeń 2016 Model : - Producent : BCS współpraca z systemami analogowymi, HD-CVI i IP wejścia wideo: 4x hybrydowych (HDCVI, ANALOG); 2x hybrydowych (HDCVI, ANALOG) + 2x IP wyjścia wideo: 1x VGA, 1x HDMI maks. rozdzielczość

Bardziej szczegółowo

Kontrola dostępu, System zarządzania

Kontrola dostępu, System zarządzania Kontrola dostępu, System zarządzania Falcon to obszerny system zarządzania i kontroli dostępu. Pozwala na kontrolowanie pracowników, gości, ochrony w małych i średnich firmach. Jedną z głównych zalet systemu

Bardziej szczegółowo

PORĘBA WIELKA NIEDŹWIEDŹ /Dz. nr ewid. 111/5, 111/6, 115/1, 107/ POWIAT LIMANOWSKI UL. JÓZEFA MARKA LIMANOWA

PORĘBA WIELKA NIEDŹWIEDŹ /Dz. nr ewid. 111/5, 111/6, 115/1, 107/ POWIAT LIMANOWSKI UL. JÓZEFA MARKA LIMANOWA N A Z W A I N W E S T Y C J I : BUDOWA CENTRUM REKREACJI I BALNEOLOGII NA BAZIE WÓD GEOTERMALNYCH W PORĘBIE WIELKIEJ ETAP I :BUDOWA ZAKŁADU PRZYRODOLECZNICZEGO -(PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU)

Bardziej szczegółowo

microplc Sposoby monitoringu instalacji technologicznych przy pomocy sterownika

microplc Sposoby monitoringu instalacji technologicznych przy pomocy sterownika Sposoby monitoringu instalacji technologicznych przy pomocy sterownika microplc 1 1.WSTĘP 3 2.Łączność za pośrednictwem internetu 4 3.Łączność za pośrednictwem bezprzewodowej sieci WI-FI 5 4.Łączność za

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

WIELOLOKATORSKI SYSTEM WIDEODOMOFONOWY CAT5

WIELOLOKATORSKI SYSTEM WIDEODOMOFONOWY CAT5 WIELOLOKATORSKI SYSTEM WIDEODOMOFONOWY CAT5 FIRMY EURA-TECH O SYSTEMIE Zastosowanie i możliwości systemu Eura Professional CAT5 Zastosowanie System Eura Professional CAT5 jest idealnym rozwiązaniem dla

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ Klasa: Program: Wymiar: 1TIR Technikum, Technik Informatyk Program nauczania dla zawodu Technik Informatyk, 351203,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA...

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY.... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... 3 1.1. Zakres opracowania... 3 1.2. Funkcje instalacji... 3 1.2.1 Sygnalizacja alarmowa... 3 1.2.2 Oddymianie budynku...

Bardziej szczegółowo

20130107-1150. biuro@apautomatyka.pl www.apautomatyka.pl. Oferta Firmy 2013

20130107-1150. biuro@apautomatyka.pl www.apautomatyka.pl. Oferta Firmy 2013 20130107-1150 Email: WWW: biuro@apautomatyka.pl www.apautomatyka.pl Oferta Firmy 2013 Oferta firmy AP Automatyka urządzenia do pomiaru wilgotności i temperatury Rotronic urządzenia do pomiaru stężenia

Bardziej szczegółowo

,, Hi-Tron Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach, będąca bezpośrednim przedstawicielem firmy,, INDUSTRONIC GmbH Co&KG z Wertheim w Niemczech

,, Hi-Tron Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach, będąca bezpośrednim przedstawicielem firmy,, INDUSTRONIC GmbH Co&KG z Wertheim w Niemczech Niezawodna łączność jest krwioobiegiem każdego systemu zarządzania.od niej może zależeć życie i zdrowie ludzi oraz ich bezpieczeństwo, a także rozwój i zyski firmy,, Hi-Tron Spółka z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1.0 TRASY PRZEWODOWE DLA INSTALACJI NISKONAPIĘCIOWYCH

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1.0 TRASY PRZEWODOWE DLA INSTALACJI NISKONAPIĘCIOWYCH Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1.0 TRASY PRZEWODOWE DLA INSTALACJI NISKONAPIĘCIOWYCH 1.1 Mechaniczne wykucie bruzd o szer. do 30 mm dla przewodów o śr. do 10 mm w tynku, cegle, betonie m

Bardziej szczegółowo

e-smart Home oznacza większe bezpieczeństwo i bardziej efektywne wykorzystanie energii.

e-smart Home oznacza większe bezpieczeństwo i bardziej efektywne wykorzystanie energii. e-smart Home oznacza większe bezpieczeństwo i bardziej efektywne wykorzystanie energii. Wykorzystanie zdalnie sterowanych urządzeń i zautomatyzowanych procedur zwiększa jakość życia w pomieszczeniach mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

1. Sieć komputerowa to medium umożliwiające połączenie dwóch lub więcej komputerów w celu wzajemnego komunikowania się.

1. Sieć komputerowa to medium umożliwiające połączenie dwóch lub więcej komputerów w celu wzajemnego komunikowania się. i sieci komputerowe Szymon Wilk Sieć komputerowa 1 1. Sieć komputerowa to medium umożliwiające połączenie dwóch lub więcej komputerów w celu wzajemnego komunikowania się. i sieci komputerowe Szymon Wilk

Bardziej szczegółowo