TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE"

Transkrypt

1

2 2 TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE C.P.U. ZETO Sp. z o.o to przedsiębiorstwo branży informatycznej, posiadające również wieloletnie już doświadczenie w projektowaniu i realizacji usług teletechnicznych. Zdobyta wiedza i doświadczenie pozwala nam na realizację najbardziej zaawansowanych technologicznie projektów z zakresu instalacji niskoprądowych. Realizujemy między innymi takie zagadnienia jak: projekty, instalacje, serwis systemów przeciwpożarowych projekty, instalacje, serwis systemów antywłamaniowych, projekty, instalacje, serwis systemów kontroli dostępu, projekty, instalacje, serwis dźwiękowych systemów ostrzegawczych DSO, projekty, instalacje, serwis systemów CCTV - zarówno do nadzoru jak i do monitorowania procesów przemysłowych, instalacje systemów integrujących. Oferujemy również kompleksowy zakres usług dotyczący systemów teletechnicznych, obejmujący między innymi, takie zagadnienia jak: doradztwo i projekty w zakresie łączności przewodowej i bezprzewodowej (światłowody, telefonia, usługi internetowe), budowa i modernizacja systemów telekomunikacyjnych (sieci i central abonenckich oraz systemów dyspozytorskich), projekty i wykonawstwo okablowania strukturalnego, prace w zakresie teletechnicznych sieci kablowych Posiadamy m.in. licencję Certyfikowanego Instalatora ADC KRONE True Net oraz SCHRACK. Certyfikaty i uprawnienia w zakresie: Projektowania Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych, Projektowania Systemu Sygnalizacji Pożarowej POLON 4000, Projektowania i instalacji systemów, zabezpieczających przed przestępczością i pożarem, budynki i obiekty zabytkowe, muzealne, sakralne i inne, gromadzące publiczne zbiory dóbr kultury certyfikat Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych Wdrażania Systemu Bardzo Wczesnej Detekcji Dymu VESDA VISION POLSKA Implementacji Systemu Okablowania Strukturalnego Schrack Net HSE Montażu i konfiguracji systemów alarmowych SATEL Instalacji i konfiguracji central telefonicznych PLATAN i PANASONIC Projektowania i Wdrażania Systemów Sygnalizacji Pożarowej certyfikat Izby Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa

3 3 SYSTEMY PRZECIWPOŻAROWE: Informacje ogólne i podstawy prawne istotne dla realizacji prac i usług świadczonych przez C.P.U. ZETO Sp. z o.o.: Podstawowe zadania systemów ochrony przeciwpożarowej: Wykrycie pożaru przez System Sygnalizacji Pożarowej Zaalarmowanie ludzi o grożącym niebezpieczeństwie Powiadomienie jednostki PSP Bezpieczna i szybka ewakuacja ludzi Ochrona mienia SCENARIUSZ POŻAROWY Podstawa prawna obowiązku stosowania: Rozporządzenie MSWiA "W sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej" z 16 czerwca 2003 r. (Dz.U Nr 121 poz. 1137) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji "W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów", którego nowelizację z 21 kwietnia 2006 opublikowano w Dz. U. Nr 80 z 2006 r. poz Planowany do przeanalizowania scenariusz, uwzględniający rozwój pożaru w pomieszczeniu i/lub obiekcie budowlanym powinien charakteryzować się następującymi parametrami: moc pożaru, szybkość wydzielania się z pożaru toksycznych produktów spalania, szybkość wydzielania się dymu pożarowego, rozmiar pożaru, czas trwania pożaru, czas niezbędny do osiągnięcia kluczowych zdarzeń podczas scenariusza pożarowego, Założenia do projektowanego scenariusza pożarowego należy przede wszystkim oprzeć o rodzaj materiału palnego, który może się znajdować w pomieszczeniu i/lub obiekcie. Jednakże, dopóki dla wielu powszechnie stosowanych w budownictwie materiałów palnych znana jest wartość energii wytwarzanej przez pożar podczas ich spalania, możliwe jest stwierdzenie, że na pożar składa się znana ilość materiału palnego. Wewnątrz pomieszczeń i/lub obiektów do pożaru zaangażowane mogą zostać różne rodzaje materiałów palnych lub ich połączenia, z czego jednoznacznie wynika, że wartość mocy pożaru będzie funkcją wszystkich obecnych w środowisku pożarowym materiałów palnych. Przypuszczalny rozmiar pożaru można również określić za pomocą odpowiednich statystyk pożarowych, lub przeprowadzonych badań doświadczalnych. Projektowany scenariusz może zakładać pożar o tzw. stanie ustalonym, w którym wydzielana jest stała ilość ciepła, albo pożar, którego rozwój uzależniony jest od czasu. Scenariusze pożarowe w funkcji czasu są powszechnie stosowane do szacowania pewnych kluczowych zdarzeń w teorii rozwoju pożarów, takich jak zjawisko flashover, czas zadziałania systemu sygnalizacji pożarowej, utrata odporności ogniowej danego elementu konstrukcji, itp.

4 4 Z kolei, założenie w scenariuszu ustalonego stanu pożaru pozwala na pozostawienie pewnego marginesu bezpieczeństwa w doborze urządzeń przeciwpożarowych, ze szczególnym uwzględnieniem systemów oddymiania. Charakterystyka scenariusza pożarowego ma ogromny wpływ na projektowanie urządzeń przeciwpożarowych w budynku, a tym samym na odpowiedni poziom bezpieczeństwa pożarowego. Należy zwrócić uwagę, że dla danego obiektu może okazać się konieczne poddanie analizie kilku scenariuszy pożarowych. Należy również zadbać o to, aby wspomniane scenariusze odnosiły się do warunków najbardziej niekorzystnych, jakie mogą wystąpić w danym obiekcie. Dlatego też zaleca się, aby bardzo starannie przeprowadzić dobór scenariusza pożarowego, ze szczególnym uwzględnieniem analizy potencjalnych skutków. W tabeli przedstawiono przykładową listę kontrolną zawierającą wykaz elementów, które należy wziąć pod uwagę projektując scenariusz pożarowy. W ramach realizowanych usług C.P.U. ZETO sp. z o.o. pomaga w przygotowaniu założeń i opracowaniu scenariusza pożarowego, który następnie jest uzgadniany i zatwierdzany przez biegłego eksperta z zakresu pożarnictwa. Współczesne systemy pożarowe oferują szeroką gamę rozwiązań technicznych i funkcjonalnych mających na celu ochronę ludzi i mienia. Bez względu jednak na użyte elementy składowe, każdy profesjonalny system przeciwpożarowy oferuje podobny zestaw funkcji. Każdy profesjonalny System Wykrywania i Sygnalizacji Pożarowej oferuje szereg funkcji umożliwiających wczesne wykrywanie pożarów, identyfikacje miejsca jego powstania oraz informowanie o zaistniałym niebezpieczeństwie personelu i straży pożarnej poprzez system monitoringu. Zasadniczymi elementami każdego System Wykrywania i Sygnalizacji Pożarowej są: centrale sygnalizacji pożaru czujki pożarowe i akcesoria gniazda czujek pożarowych ręczne ostrzegacze pożarowe urządzenia sygnalizacyjne System przeciwpożarowy (ppoż.) jest jedną z najważniejszych instalacji w dowolnym niemal obiekcie, zarówno w budynkach firm, instytucji, obiektach użyteczności publicznej czy nawet indywidualnych domach mieszkalnych. Wpływa on bezpośrednio na ochronę ludzkiego bezpieczeństwa w obiekcie. W skład systemu przeciwpożarowego wchodzą liczne detektory, moduły zbierania danych oraz wykonawcze. Główne typy stosowanych detektorów: a) optyczne czujki dymu - Dym, który dostaje się do komory powoduje rozpraszanie światła podczerwonego emitowanego przez diodę LED, co prowadzi do zmiany w oświetleniu detektora i zadziałania czujki. b) jonizacyjne czujki dymu - Typ prawie wyparty przez czujki optyczne. Cechuje się podwyższoną odpornością na zmiany ciśnienia, temperatury i kondensację pary wodnej. c) półprzewodnikowe detektory dymu - Reagują na substancje chemiczne wchodzące w skład dymu (działanie podobne do opisanych poniżej detektorów gazów). d) termiczne - Reagują na ciepło wydzielane w trakcie spalania. Są odporne na dym.

5 5 Czujki detekcyjne jak i systemy SSP możemy podzielić wg. ich identyfikacji na pętli pożarowej na: - Konwencjonalne - w tym systemie są łączone równolegle i alarm jest identyfikowany, jako alarm z dowolnej czujki należącej do danego obwodu obejmującego np. daną strefę obiektu. Szczegółowa identyfikacja jest możliwa tylko przez osobiste sprawdzenie, która czujka zadziałała (w czujce świeci się lampka informująca o uaktywnieniu czujki). - Adresowalne - w tym systemie czujki są również wpięte do obwodu obejmującego, np. całą strefę, ale, w ponieważ każda czujka ma swój indywidualny adres to w centrali pożarowej jest identyfikowana pojedyncza czujka, która sygnalizuje pożar. Identyfikacja odbywa się przy wykorzystaniu protokółu transmisji. Istotny element składowy każdego systemu przeciwpożarowego stanowią przyciski ręcznego powiadamiania, zgodnie z normą EN-54 nazywane Ręcznymi Ostrzegaczami Pożarowymi (ROP). W dużych obiektach często posiadają połączenie ze strażą pożarną oraz współdziałają z innymi systemami ochrony ppoż. W zakresie systemów przeciwpożarowych, oferujemy Państwu kompleksowy zakres usług, dotyczący systemów przeciwpożarowych, obejmujący między innymi, takie zagadnienia jak: doradztwo techniczne, opracowanie analiz techniczno-funkcjonalnych obiektów, wykonawstwo projektów, kompletacja dostaw, wykonawstwo instalacji, montaż urządzeń, uruchomienia i wdrożenia systemów, serwis, utrzymanie i przeglądy okresowe. Projektujemy i wdrażamy systemy przeciwpożarowe zarówno w budynkach biurowych, hotelowych, sakralnych, przeznaczenia publicznego, jak i obiektach technologicznych, między innymi takich jak: serwerownie, tunele kablowe, stacje energetyczne, hale produkcyjne i magazyny, sterownie. INSTALACJE PRZECIWPOŻAROWE: Systemy oddymiania służą do usuwania oraz zmniejszania stężenia dymu, gorącego powietrza oraz niebezpiecznych, toksycznych, lotnych związków z zagrożonej strefy. Zastosowanie systemów oddymiania ułatwia również ewakuację ludzi, umożliwia wprowadzenie jednostek ratowniczych w celu szybszego zlokalizowania i usunięcia zagrożenia (np. źródła pożaru). Projektując system oddymiania, dobieramy rozwiązania czołowych światowych producentów systemów przeciwpożarowych. Inwestor zazwyczaj posiada kilka wariantów realizacji systemów oddymiania: System autonomiczny, w którym do centrali systemu oddymiania podłączone są elementy detekcyjne (czujki dymu) oraz wykonawcze (siłowniki klap dymowych). W przypadku wykrycia dymu, czujki przekazują sygnał do centrali, a ta z kolei powoduje uruchomienie siłowników otwierających klapy dymowe. Klapy te mogą również zostać otworzone bezpośrednio przez samego użytkownika poprzez wciśnięcie przycisku alarmowego;

6 6 System zintegrowany - sprzężony z już istniejącym, bądź projektowanym dopiero systemem przeciwpożarowym. Czujki podłączone do centrali systemu pożarowego, w przypadku wykrycia stanu pożarowego przekazują dane do głównej jednostki (centrali, ppoż.), a ta następnie zawiadamia o całej sytuacji dołączoną do niej centralkę systemu oddymiania. Dalej działanie podejmują siłowniki klap dymowych, które otwierają okna oddymiające. Istnieje również możliwość mechanicznego/ręcznego otwarcia klap poprzez wciśnięcie specjalnego przycisku oddymiającego/przewietrzającego. Dla usprawnienia działania całego systemu, w dolnej części budynku mogą być instalowane dodatkowe, otwierane automatycznie elementy wentylacyjne ułatwiające dopływ świeżego powietrza. W przypadku braku zagrożeń cały system może również służyć, jako naturalny system wentylacyjny. Systemy przewietrzania, to kontrolowana wymiana powietrza w ściśle określonych pomieszczeniach (np. klatki schodowej obiektu), dzięki precyzyjnemu sterowaniu otwarciem okien oraz innych urządzeń wentylacyjnych. Aby zapobiec uszkodzeniu elementów systemu oddymiania/przewietrzania przy wystąpieniu niekorzystnych zjawisk pogodowych (np. silny wiatr, deszcz) można dodatkowo zainstalować tzw. centralkę pogodową. Zbiera ona informacje o panujących warunkach atmosferycznych. Do centralki pogodowej docierają sygnały od zespołu czujek pogodowych. Przy wykryciu zagrożenia uszkodzenia sprzętu,(np. zbyt silny wiatr) nie jest możliwe wywołanie przewietrzenia. System można opcjonalnie wyposażyć w zespół wskaźników informujących, który czynnik pogodowy spowodował zamknięcie okien. Klapa dymowa dachowa Charakterystyka pneumatycznego systemu oddymiania Zasada działania pneumatycznego systemu napędu klap dymowych polega na wykorzystaniu energii kinetycznej dwutlenku węgla zgromadzonego pod wysokim ciśnieniem w pojemniku ( naboju). W przypadku wystąpienia pożaru następuje automatyczne lub ręczne uruchomienie mechanizmu napędowego. Sygnał wyzwalający ( alarmowy) powoduje przebicie naboju i uwolnienie znajdującego się w nim gazu, który przemieszcza się przewodami instalacji pneumatycznej do siłownika i powoduje wysunięcie się jego tłoczyska. Ruch tłoczyska powoduje otwarcie klapy dymowej, dzięki czemu dym i gorące powietrze znajdują ujście na zewnątrz budynku. Pneumatyczny system napędu może być uruchamiany automatycznie lub ręcznie.

7 7 Automatyczne uruchomienie napędu następuje w wyniku: 1. Zadziałania ( pęknięcia) bezpiecznika temperaturowego wyzwalacza termicznego. Temperatura zadziałania (pęknięcia) bezpiecznika wynosi C 2. Zadziałania czujników wykrywania pożaru ( np. czujka dymowa) systemu alarmowania pożarowego CSP, jeżeli taki system działa w danym obiekcie. Ręczne uruchomienie systemu następuje w wyniku: 1. Załączenia dźwigni bądź przycisku alarmowego umieszczonego w skrzynce alarmowej. 2. Załączenia ręcznego przycisku alarmowego systemu alarmowania pożarowego SAP. Instalacja pneumatyczna jest wykonana z rurki miedzianej o średnicy 6 lub 8mm. Klapa pneumatyczna po zastosowaniu siłownika elektrycznego i przycisku przewietrzania, może pełnić funkcję klapy wentylacyjnej. Przycisk przewietrzania posiada wbudowaną diodę sygnalizującą otwarcie klapy. Dodatkowo można zastosować centralkę pogodową z czujnikiem wiatru i/lub deszczu. PNEUMATYCZNY SYSTEM ODDYMIANIA

8 8 PNEUMATYCZNY SYSTEM ODDYMIANIA Z FUNKCJĄ PRZEWIETRZANIA

9 9 PRZYKŁADOWY SCHEMAT INSTALACJI P.POŻ. I URZĄDZEŃ ODDYMIAJĄCYCH W OBIEKCIE DŹWIĘKOWE SYSTEMY OSTRZEGAWCZE (DSO) Stworzone w celu rozgłaszania sygnałów dźwiękowych i komunikatów głosowych. W ten sposób zapewnienia on bezpieczeństwo osób przebywających w budynkach w przypadku zaistnienia zagrożenia pożarowego. Wcześniej przygotowane i zaprogramowane komunikaty są nadawane automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej. Dźwiękowy System Ostrzegawczy jest systemem przewodowego ostrzegania osób znajdujących się w obiektach, gdy występuje zagrożenie zdrowia i życia użytkowników. Do celów zaalarmowania ludzi system używa sygnałów dźwiękowych o wysokiej częstotliwości lub komunikatów głosowych, które są wygłaszane zazwyczaj w kilku językach. Komunikaty alarmowe mogą być ogłaszane przez certyfikowane głośniki rozmieszczone na terenie całego obiektu. Dobrze zaprojektowany i wykonany system DSO, jest niezbędnym (zgodnie z rozporządzeniem Ministra MSWiA - z czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Rozdział 6, 25.1) wyposażeniem dużych galerii handlowych oraz budynków użyteczności publicznej. Parametry, dla DSO określa norma PN-EN60849.

10 10 OBOWIĄZEK STOSOWANIA DSO: DSO należy stosować m.in. w następujących obiektach: - budynkach handlowych lub wystawowych - jednokondygnacyjnych o pow. strefy pożarowej > m2 - wielokondygnacyjnych o pow. strefy pożarowej > m2 - salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc > kinach i teatrach o liczbie miejsc > szpitalach i sanatoriach o liczbie lóżek > 200 w budynku - budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych - budynkach zamieszkania zbiorowego - stacjach metra (kolei podziemnych) - dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania > 500 osób Zastosowanie kompleksowego systemu DSO znacznie zwiększa szanse na skuteczną i sprawnie przeprowadzoną akcję ewakuacyjną. Dodatkowo oprócz funkcji przekazywania komunikatów o niebezpieczeństwie Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze mogą być ponadto używane do przekazywania różnego rodzaju informacji głosowych (np. reklamy, promocje, komunikaty przywoławcze) SYSTEMY MONITORINGU WIZYJNEGO Systemy CCTV w znaczny sposób ograniczają na przykład ilości popełnianych przestępstw (działanie prewencyjne), a te popełnione są szybciej wykrywane. Należy jedynie się zastanowić nad technologią, jaką chcemy lub możemy, jako kompleksowy wykonawca zastosować, zarówno na etapie projektowania i podczas budowy systemu. Telewizja analogowa jest dość powszechnie stosowana. Ma ona swoje wady oraz wiele zalet. Występują tu kamery z przetwornikiem CCD o maksymalnej rozdzielczości PAL. Niestety maksymalne wymiary obrazu będą wynosić 720X576 px, ale za to czułość tych kamer, jest znacząco lepsza od kamer sieciowych. Do budowy okablowania stosujemy przewody koncentryczne o impedancji 75Ω oraz kable zasilające. Projektant C.P.U ZETO Sp. z o.o. dobiera odpowiedni rodzaj zasilania (uzależnione jest to od wielu czynników), a tym samym rodzaj przewodów zasilających. W rozbudowanych monitoringach (zakłady pracy, fabryki, budynki użyteczności publicznej) zastępuje się przewody współosiowe innymi. Wiąże się to z koniecznością stosowania specjalnych konwerterów w zależności od przyjętego medium transmisyjnego. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu naszych konsultantów, jesteśmy w stanie zaprojektować nawet najbardziej skomplikowany system CCTV. Decydując się na kamery sieciowe, a tym samym bazując na rozwiązaniach IPCCTV poruszamy się w innym wymiarze jakości obrazu. Należy jednak pamiętać, iż stosując przetworniki o rozdzielczości 1.3Mpx, 2Mpx lub większej spada także czułość kamery. Dzieje się tak, ponieważ rozmiar piksela (zakładamy, że porównujemy te same wielkości przetworników np. 1/3 ) staje się coraz mniejszy, a tym samym spada czułość urządzenia. Bardzo ważna jest tu nasza praca: konsultanta-projektanta, który oceni i zdefiniuje wszystkie niezbędne założenia dla monitoringu. Stosowanie rozwiązań sieciowych znacznie upraszcza także sposób prowadzenia zasilania. Kamery te mogą korzystać z protokołu 802.3af (PoE). Należy pamiętać o tym, iż tylko dobrze zaprojektowany monitoring (odpowiednie rozmieszczenie kamer, właściwy dobór urządzeń) gwarantuje odpowiednią, jakość materiałów dowodowych.

11 11 RODZAJE URZĄDZEŃ MONITORINGU: Kamera iph-10x zintegrowana szybkoobrotowa mm wewnętrzna Zintegrowana szybkoobrotowa mm (zoom x36) zewnętrzna icr Kamera iph-780n/p dzień/noc poe

12 12 Kamera ip v-264 +zasilacz Kamera ip v-264/ird-5 12mm zewnętrzna +zasilacz REJESTRATORY WIZYJNE: Rejestrator cyfrowy daven-2104 na 4 kamery +LAN +pilot +USB +VGA +E-SATA Rejestrator cyfrowy daven-3104/dvd na 4 kamery +lan +pilot + USB +VGA +E-SATA Rejestrator cyfrowy daven-3208/dvd na 8 kamer +lan +pilot + USB +VGA +E-SATA

13 13 MONITORING AUTOBUSOWY System monitoringu montowany w pojazdach ma na celu rejestrowanie zdarzeń zarówno z wnętrza pojazdu jak i z jego otoczenia. Elementy zestawu pojazdowego systemu monitoringu: rejestrator jednokanałowy na kartę SD lub rejestrator na dysk twardy kamera(y) dzień/noc mikrofon Na instalowane przez naszą firmę systemy dajemy 24 miesiące gwarancji. ROZPROWADZANIE SYGNAŁÓW WIZYJNYCH - NOWA TECHNOLOGIA - 1 KABEL Extender DS Vision HDMI jest systemem dystrybucji cyfrowego sygnału AV 1-do-1 lub do 1-do-wielu ekranów. Cechą charakterystyczną tego rozwiązania jest wysoka wydajność: cyfrowe audio w technologii high-definition oraz video w jakości Full HD (1080p/60Hz). Rozwiązanie umożliwia przesłanie sygnału z jednego playera do oddalonego do 70m ekranu lub z zastosowaniem repeterów do wielu ekranów oddalonych do 200m. Przykładowe konfiguracje pokazuje diagram poniżej. Wyjątkową cechą urządzenia jest to, iż w odróżnieniu od produktów konkurencyjnych wykorzystuje tylko 1 kabel (skrętkę) zamiast dwóch na przesłanie sygnałów AV oraz kodowania. Maksymalna rozdzielczość: HDTV 1080p 60Hz (16:9) Full HD System okablowania: CAT5/6/7 UTP/FTP/STP Maksymalna odległość: 70m; z zastosowaniem kaskady 200m Połączenie kaskadowe: do 8 repeaterów do odległości 200m Wtyk HDMI: Typ A 19 pin, żeński Typ złącza systemowego: RJ-45 Zasilanie: Zasilacz VAC 5V DC 1A Audio: format HDMI Temperatura pracy: od 5 C do 40 C Temperatura przechowywania: od -40 C do 70 C Wsparcie i obsługa DDC Gwarancja: 3 lata

14 14 Zestaw zawiera: Receiver Transmitter 2 zasilacze Kabel HDMI Opcjonalnie: Repeater

15 15 SIECI KOMPUTEROWE: Projektowana przez naszych konsultantów nowoczesna sieć strukturalna musi być elastyczna i dynamiczna i rozwojowa. Oznacza to, że musi odpowiadać nie tylko bieżącym potrzebom, ale również dostosowywać się do najnowocześniejszych technologii jutra. C.P.U. ZETO Sp. z o.o., projektując sieć strukturalną z zastosowaniem najnowszych technologii sprawia, iż po jej wykonaniu będzie możliwa jej łatwa rozbudowa, modyfikacja i konfiguracja. Nie będą przeszkodą np. ciągle zmieniające się aranżacje i zagospodarowanie wnętrz lokali oraz ich modernizacje lub przebudowy. Sieć strukturalna, jest to system dedykowany dla rozwiązań w konkretnych obiektach i dla określonych systemów informatycznych, dlatego też musi spełniać wymagania dotyczące transmisji sygnałów telefonicznych, komputerowych, sygnalizacyjnych. Sieć strukturalna z każdego punktu logiczno-energetycznego tzw. punktu abonenckiego pozwala na dostęp do usług telefonicznych lub sieci komputerowych, a w konsekwencji na swobodne przemieszczanie personelu między stanowiskami pracy. Projektując nowoczesną sieć strukturalną, w dowolnej topologii, opartą zarówno na rozwiązaniach transmisji danych i sygnałów za pomocą przewodów miedzianych, bądź też przy użyciu światłowodów, podchodzimy do każdego zagadnienia indywidualnie, co sprawia, że wykonana sieć ma charakter dedykowany. Analizujemy najdogodniejszy i możliwy wariant realizacji sieci dla klienta, oferując klientowi rozwiązanie optymalne. Dzięki okablowaniu strukturalnemu, do jednego gniazdka możemy podłączyć np. telefon analogowy. Po prostym przełączeniu kabli krosujących w szafie teleinformatycznej (szafie krosowniczej, której wymiary są odpowiednio dobrane do potrzeb i wielkości proponowanego rozwiązania), gniazdo to może nam służyć albo, jako gniazdo sieci komputerowej lub gniazdo telefonu systemowego. Uniwersalność sieci strukturalnej daje możliwość rozprowadzenia kabli w budynku bez wcześniejszej znajomości urządzeń, które będą z okablowania korzystać. To wszystko wpływa na skrócenie czasu wdrożenia systemu telekomunikacyjnego w danym obiekcie. Elementy okablowania symetrycznego są definiowane w odniesieniu do impedancji i kategorii. Impedancja charakterystyczna elementów tworzących kanał transmisyjny powinna wynosić 100Ω. Wykonując projekty sieci strukturalnej inżynierowie C.P.U. ZETO Sp. z o.o. bazują na nowym podziale norm europejskich serii EN x. Zostały one opublikowane w maju 2007 roku i zawierają: - EN : Wymagania ogólne; - EN : Budynki biurowe; - EN : Budynki przemysłowe; - EN :2007 Domy; - EN : Centra Przetwarzania Danych; Natomiast wydajność i wybór poszczególnych komponentów i elementów okablowania symetrycznego określą z kolei następujące normy: ISO/IEC11801:2002 wyd.2 oraz EN :2007. Według nich: - Komponenty Kategorii 5 zapewniają wydajność Klasy D (100MHz); - Komponenty Kategorii 6 zapewniają wydajność Klasy E (250MHz); - Komponenty Kategorii 7 zapewniają wydajność Klasy F (600MHz); - Komponenty Kategorii 6A zapewniają wydajność Klasy EA (500MHz); - Komponenty Kategorii 7A zapewniają wydajność Klasy FA (1000MHz);

16 16 Pod względem wydajności, systemy okablowania symetrycznego (miedzianego) zostały podzielone na Klasy: A - jest przeznaczona do pracy w paśmie częstotliwości do 100 khz; B - jest przeznaczona do pracy w paśmie częstotliwości do 1 MHz; C - jest przeznaczona do pracy w paśmie częstotliwości do 16 MHz; D - jest przeznaczona do pracy w paśmie częstotliwości do 100 MHz; E - jest przeznaczona do pracy w paśmie częstotliwości do 250 MHz; EA - jest przeznaczona do pracy w paśmie częstotliwości do 500 MHz; F - jest przeznaczona do pracy w paśmie częstotliwości do 600 MHz; FA - jest przeznaczona do pracy w paśmie częstotliwości do1000 MHz Ze względów praktyczno-ekonomicznych nie stosuje się, w dzisiejszych czasach, okablowania niższej klasy niż D. Natomiast powszechnie realizowane przez C.P.U. ZETO Sp. z o.o. i najpopularniejsze są okablowania klasy D i E Istotne dane: wydajność okablowania światłowodowego: Obowiązujące normy określają następujące klasy okablowania światłowodowego: - Kanały klasy OF-300 przeznaczone są dla aplikacji pracujących na dystansie min. 300 m - Kanały klasy OF-500 przeznaczone są dla aplikacji pracujących na dystansie min. 500 m - Kanały klasy OF-2000 przeznaczone są dla aplikacji pracujących na dystansie min m. Wszelkie projekty realizowane są w oparciu o certyfikowane komponenty producentów KRONE lub SCHRACK, których certyfikaty instalatorów C.P.U. ZETO Sp. z o.o. posiada. Firma C.P.U. ZETO świadczy usługi z zakresu pomiaru i certyfikacji okablowania strukturalnego opartego na skrętce kat 5/5e/6 i 7 wg normy TIA. Certyfikacja okablowania (czasami zwana Audytem sieci komputerowej) jest niezbędna dla potwierdzenia jakości zainstalowanego okablowania sieciowego i sprawdzenia czy spełnia ono wymagania danej kategorii. Dzięki tym pomiarom, będzie można stwierdzić, czy okablowanie zostało zainstalowane poprawnie, czy też występują błędy oraz czy wynikają one ze złej jakości zastosowanych komponentów czy też z niewłaściwie wykonanej instalacji. Do pomiaru wykorzystujemy profesjonalne, certyfikowane Networks. urządzenie pomiarowe - miernik DTX-1800 firmy Fluke Model ten należy do czołowych testerów na rynku światowym, charakteryzuje się niezwykłą dokładnością pomiarów i stanowi najdokładniejszy (poziom IV oraz pasmo do 1GHz) i najszybszy tester. Umożliwia precyzyjną diagnostykę uszkodzeń sieci i szczegółowe badanie jej parametrów. Po wykonaniu pomiarów sporządzany jest raport zawierający wyniki testów lub tabele wyników zmierzonych parametrów oraz szczegółowe wykresy dla każdego toru transmisyjnego. Forma raportu końcowego jest uzależniona od oczekiwań Klienta.

17 17 Topologie fizyczne sieci komputerowych- przykłady Topologia magistrali (ang. Bus) - wszystkie elementy sieci podłączone do jednej magistrali Topologia pierścienia (ang. Ring) - poszczególne elementy są połączone pomiędzy sobą odcinkami kabla tworząc zamknięty pierścień Topologia podwójnego pierścienia - poszczególne elementy są połączone pomiędzy sobą odcinkami tworząc dwa zamknięte pierścienie Topologia gwiazdy (ang. Star) - komputery są podłączone do jednego punktu centralnego, koncentratora (koncentrator tworzy fizyczną topologię gwiazdy, ale logiczną magistralę) lub przełącznika Topologia gwiazdy rozszerzonej - posiada punkt centralny (podobnie do topologii gwiazdy) i punkty poboczne (jedna z częstszych topologii fizycznych Ethernetu) Topologia hierarchiczna - zwana także topologią drzewa, jest kombinacją topologii gwiazdy i magistrali, budowa podobna do drzewa binarnego Topologia siatki - oprócz koniecznych połączeń sieć zawiera połączenia nadmiarowe; rozwiązanie często stosowane w sieciach, w których jest wymagana wysoka bezawaryjność Topologia liniowa - jest to łańcuch hostów w którym każdy z nich jest połączony z dwoma innymi (nie licząc elementów sieci na końcu łańcucha) Źródło: Topologia magistrali Topologia pierścienia Topologia podwójnego pierścienia Topologia gwiazdy Topologia rozszerzonej gwiazdy Topologia siatki Topologia hierarchiczna

18 18 SIECI BEZPRZEWODOWE: Topologia sieci bezprzewodowych Sieć bezprzewodowa to rozwiązanie do zastosowania w domach i małych biurach, gdzie istnieje potrzeba połączenia ze sobą komputerów PC, drukarek czy modemów. Urządzenia bezprzewodowe eliminują konieczność instalowania okablowania. Obecnie wśród sieci bezprzewodowych możemy wyodrębnić dwa główne typy topologii, a są to: Topologia gwiazdy Najszerzej wykorzystywaną topologią (w sieciach bezprzewodowych) obecnie, jest topologia gwiazdy. W celu komunikacji wykorzystuje jedną centralną bazę (punkt dostępowy). Pakiet informacji, wysyłany jest z węzła sieciowego, a odbierany w stacji centralnej i kierowany przez nią do odpowiedniego węzła. Sieci budowane w tej topologii mają duże możliwości i są wydajne. Zastosowanie punktu dostępowego zwiększa maksymalną odległość między stacjami (komputerami), umożliwia także dołączenie przewodowej sieci lokalnej do bezprzewodowej sieci lokalnej. Sieć zbudowaną w oparciu o tę topologię można praktycznie do woli powiększać poprzez dołączanie kolejnych punktów dostępowych. Topologia kraty Topologia kraty różni się od topologii gwiazdy i prezentuje trochę inny typ architektury sieciowej. W sieciach kratowych poszczególne węzły (punkty dostępu) nie komunikują się z innymi węzłami za pośrednictwem centralnych punktów przełączania, ale wymieniają z nimi dane bezpośrednio lub przez inne węzły wchodzące w skład kraty. W sieciach kratowych nie trzeba instalować przełączników, ponieważ decyzje o sposobie przekazywania pakietów podejmują same punkty dostępu, dysponując specjalnym oprogramowaniem. W sieciach kratowych pierwszoplanową rolę odgrywają protokoły, które automatycznie wykrywają węzły i definiują topologię całego środowiska. Kratowe sieci LAN są najczęściej oparte na technologii (a, b lub g), ale równie dobrze mogą wykorzystywać dowolną technologię radiową, taką jak UltraWideband czy Ważne jest aby w tej sytuacji protokoły nie absorbowały zbyt dużej części przepustowości sieci (max. 2 procent). Wszystkie zadania związane z definiowaniem topologii i wyborem ścieżek są realizowane w tle i każdy węzeł buduje swoją własną listę, na której znajdują się sąsiednie węzły i inne informacje niezbędne do ekspediowania pakietów. Jeśli konfiguracja sieci ulega zmianie, tzn. przybywa nowy węzeł lub istniejący węzeł "wypada" z topologii, lista jest samoczynnie modyfikowana, odzwierciedlając zawsze aktualny stan sieci. Zaletą sieci kratowych jest to, że można je w miarę szybko i bez większego trudu rozbudowywać. Wystarczy po prostu dokładać kolejne węzły, a resztę automatycznie wykonują specjalne programy, które znajdują się w punktach dostępowych. Rodzaje sieci bezprzewodowych tryb ad-hoc (zwany także peer-to-peer) w tym przypadku wszystkie urządzenia sieci komunikują się ze sobą bezpośrednio (jeśli pozwala na to zasięg radiowy) nie wykorzystuje punktów dostępowych tryb infrastruktury (zwany również stacjonarnym)- wykorzystuje punkty dostępowe; wszystkie urządzenia komunikują się tylko z AP, który spełnia funkcję bramy (do sieci przewodowej) i pośredniczy w komunikacji pomiędzy urządzeniami sieci bezprzewodowej. Źródło: SYSTEMY ANTYWŁAMANIOWE: Możemy zrealizować usługi z zakresu tworzenia kompleksowych projektów z zakresu ochrony elektronicznej SSWiN. Każdy system jest dobierany indywidualnie do warunków, w jakich ma pracować. Poczynając od wyboru odpowiedniego typu czujnika ochrony wewnętrznej (pasywna podczerwień, dualne, czujniki z antymaskingiem, doboru właściwej centrali alarmowej, poprzez ochronę zewnętrzną oraz obwodową.

19 19 SYSTEMY DOMOFONOWE I VIDEOFONOWE Projektujemy i wykonujemy zarówno systemy domofonowe, jak i również coraz bardziej popularne systemy wideo domofonowe. Systemy te pełnią tą samą funkcję, jaką jest komunikacja głosowa pomiędzy osobami po obu stronach instalacji. Systemy wideo domofonowe pozwalają jeszcze na przesył wizji, co czyni je bardziej atrakcyjnymi i praktycznymi dla użytkowników. System wideo domofonowy składa się z: - jednego lub kilku monitorów z wbudowanym unifonem do komunikacji z osobą na zewnątrz; - zewnętrznego wideo bramofonu zawierającego zespół kamer TV, panel z przyciskami, mikrofon i głośnik; - centralnego zasilacza i ew. zasilaczy lokalnych; - rygla elektromagnetycznego; Zespół kamer TV składa się z kamery czarno-białej lub kolorowej z przetwornikiem CCD. Często jest możliwa regulacja kąta widzenia kamery. Do doświetlania, przy słabym oświetleniu zewnętrznym, służą diody podczerwieni (IR) pozwalające na identyfikację osoby. Przy kamerach kolorowych stosuje się źródła światła białego. W przypadku systemów wielomieszkaniowych panel zewnętrzny może być rozbudowywany za pomocą elementów modułowych, co umożliwia złożenie wideo bramofonu z odpowiednią ilością przycisków. Do kontrolowania wejść lub danego terenu można zastosować dodatkową kamerę CCTV podłączoną do systemu wideo domofonowego. We wnętrzu budynku podstawowym elementem systemu jest monitor z wbudowanym unifonem. W dzisiejszych systemach jest to monitor kolorowy LCD (zazwyczaj 5''). Część systemów wideo domofonowych zapewnia możliwość podłączenia kilku monitorów. Ponadto jest możliwość podłączenia wewnętrznego systemu interkomowego. Każdy monitor jest wyposażony standardowo w przycisk otwierania drzwi, który służy do zwalniania rygla elektromagnetycznego montowanego przy drzwiach wejściowych lub bramce. Funkcja zwolnienia zaczepu działa tylko w przypadku prowadzenia rozmowy - tylko osoba wywołana może otworzyć drzwi. Czasami monitory wyposażone są - oprócz przycisku otwierania drzwi - w dodatkowe przyciski funkcyjne, które mogą być użyte np.: do włączania oświetlenia klatki schodowej lub załączania oświetlenia zewnętrznego, do otwierania dodatkowego rygla lub zamka elektromagnetycznego. Instalację systemu wideo domofonowego można wykonać na dwa sposoby: - Instalacja z kablem koncentrycznym: Sygnał wizyjny jest doprowadzany szeregowo do każdego z monitorów. Jeśli zachodzi konieczność rozdzielenia sygnału na kilka pionów lub rozdzielenia go na kilka monitorów (np.: na piętrze), konieczne jest zastosowanie dystrybutora sygnału wideo. Będzie on również niezbędny w instalacji szeregowej, w której występuje duża ilość monitorów. Do każdego monitora można podłączyć dodatkowe monitory (zawsze z zasilaczem lokalnym) i/lub unifony. Dystrybutor posiada wejście sygnału wideo i kilka wyjść, z których jedno można połączyć z kolejnym dystrybutorem. Jeśli długość kabla koncentrycznego 75 Ohm jest większa niż 300 m - należy użyć wzmacniacza sygnału wizyjnego. Umożliwia on zwiększenie długości kabla nawet do 1000m i kompensację strat. - Instalacja 5-żyłowa: W systemach wielorodzinnych wykorzystujących instalację 5-żyłową (przewód typu YTDY) konieczne jest stosowanie dystrybutorów sygnału wideo. Dystrybutor posiada 1 wejście, 1 wyjście przelotowe (do następnego dystrybutora) oraz kilka wyjść rozgałęźnych do monitorów. Do jednego monitora można podłączyć tylko jeden unifon lub tylko 1 dodatkowy monitor (wymagany jest wtedy dodatkowo zasilacz lokalny). Długość przewodów

20 20 instalacyjnych nie może przekraczać 200 m. Jednak już przy długości przewodów większej niż 100m należy zastosować odpowiednio duży przekrój przewodów, a do sygnału wideo zastosować przewód parowany (typu YTKSY). Instalacja 5-żyłowa umożliwia przekształcenie istniejącego systemu domofonowego w system wideo domofonowy bez konieczności wprowadzania do pionu dodatkowych kabli. Można tworzyć systemy rozbudowane o kolejne panele zewnętrzne. Nie jest możliwa rozbudowa systemu o łączność interkomową. Do systemu nie można przyłączać standardowych kamer CCTV. Przykładowy schemat instalacji domofonowej Domofony i videofony

21 21 Rodzaje stosowanych urządzeń SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU (SKD) Systemy te mają za zadanie zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających w strefie zabezpieczonej. W tym zakresie nastąpiła pełna integracja z systemami sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN). Występować może jedna baza użytkowników, którym nadajemy uprawnienia do sterowania systemem alarmowym. Użytkownikowi przypisujemy kartę identyfikacyjną. System składa się z jednej wspólnej dla systemu alarmowego centrali, która, dzięki rozproszonej inteligencji powoduje, iż nawet w przypadku uszkodzenia magistrali komunikacyjnej czytniki nadal pracują i w swoim buforze przechowując pamięć zdarzeń. Jako klucze identyfikacyjne możemy stosować karty zbliżeniowe (z personalizacją), breloki. Systemy KD silnie współpracują z instalacjami sygnalizacji pożaru, ponieważ w przypadku wystąpienia pożaru musi nastąpić odblokowanie kontrolowanych drzwi. Jako urządzenia wykonawcze występować mogą elektrozaczepy, zwory magnetyczne. Oferujemy także coraz bardziej powszechne czytniki biometryczne. Implementacja systemów kontroli dostępu oparta jest o produkty takich firm jak ROGER, SATEL ORAZ PARADOX. Systemy SKD przynoszą wiele zalet m.in.: możliwość pełnego rozliczania czasu pracy pracowników (systemy RCP); pełna informacja o ilości osób przebywających na terenie nieruchomości, obszarze w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego (pożar, akt terroryzmu) umożliwi to odpowiednie prowadzenie akcji ratunkowych; zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających w strefie zabezpieczonej; zmniejszenie możliwości dokonania kradzieży mienia i informacji; większe poczucie bezpieczeństwa; redukcja etatów pracowników ochrony fizycznej

22 22 SYSTEMY OPARTE NA TECHNOLOGII RFID: Technologia RFID (ang. - Radio Frequency Identification) to obecnie jedna z najszybciej rozwijających się technik automatycznej identyfikacji. Jej praktyczne wykorzystanie nabrało znacznego przyspieszenia w ostatnich latach, dzięki ustanowieniu globalnych standardów, poprawieniu efektywności samej technologii oraz obniżeniu kosztów jej wdrażania. Identyfikacja przy pomocy fal radiowych pozwala na zdalny, jednoczesny odczyt danych z wielu identyfikatorów (inaczej tagów, transponderów), jak również zapis danych do tych identyfikatorów, bez konieczności kontaktu optycznego pomiędzy urządzeniem odczytującym a owym identyfikatorem. Te cechy odróżniają technikę RFID od technologii kodów kreskowych. RFID daje nowe możliwości w identyfikacji i rejestracji obiektów oraz towarów: zautomatyzowanie procesów, gdyż odczyt nie wymaga działań operatora znaczne przyspieszenie wprowadzania danych, szczególnie w przypadku dużej ilości obiektów/towarów możliwość odczytu przez przeszkody, w szczególności poprzez opakowanie, poprzez inne obiekty możliwość umieszczenia nośnika informacji bezpośrednio w produkcie lub w też jego opakowaniu możliwość wielokrotnego zapisywania i dopisywania informacji do nośnika danych Składniki systemu Każdy system składa się z trzech podstawowych elementów: identyfikatorów (pod postacią tagów, transponderów, etykiet samprzylepnych tzw. smart labels lub etykiet RFID), czytników oraz oprogramowania: komunikacyjnego i użytkowego. Identyfikator RFID zbudowany jest z elektronicznego chipa z pamięcią oraz miniaturowej anteny umieszczonych w odpowiedniej obudowie z tworzywa sztucznego. W przypadku etykiet chip z anteną zatopiony jest na cienkiej folii, która z kolei łączona jest z wierzchnią warstwą etykiety. Etykiety RFID są szczególnym nośnikiem danych, mogą obok informacji zapisanej w postaci elektronicznej zawierać również wydrukowany tekst i kody kreskowe. Identyfikatory w postaci etykiet służą zwykle do jednorazowego zastosowania na przykład do znakowania palet, kartonów czy też produktów detalicznych. Etykiety RFID mogą też być umieszczane w postaci tzw. inlayów bezpośrednio w produkcie lub w opakowaniu. Pojemność pamięci identyfikatora to od kilkudziesięciu bitów do kilku tysięcy bitów. Chociaż nie ma przeszkód i istnieją też identyfikatory o większej pamięci, to rzadko istnieje potrzeba stosowania tagów o pojemności większej niż kilkaset bitów.

23 Ze względu na źródło zasilania identyfikatory dzieli się na pasywne i aktywne. 23 Identyfikatory pasywne czerpią energię z wiązki fali elektromagnetycznej wysyłanej przez czytnik. Identyfikatory aktywne wykorzystują wewnętrzne źródło zasilania - baterię, w związku z tym można osiągnąć większą moc sygnału transmitowanego z identyfikatora, a sama transmisja trwa krócej. Stosuje się je najczęściej do identyfikacji pojazdów Karty magnetyczne i zbliżeniowe - 1 przejście przykład użycia karty W wielu przypadkach instaluje się czytniki kontroli dostępu bez rejestracji zdarzeń. Czytnik posiada własną pamięć identyfikatorów, czyli "wie" komu udzielić wstępu, ale "nie pamięta" komu i kiedy udzielił. Takie proste systemy można zrealizować na drzwiach z następujących elementów: - elektrozaczep lub zwora elektromagnetyczna - samozamykacz (niekonieczny, ale przydatny) - czytnik kart z przekaźnikiem - zasilacz 12V DC Wiele przejść:

24 24 Możliwości systemu w skrócie: - do ok przejść, ponad 8 tys. użytkowników, pamięć 2 mln zdarzeń (rozszerzalna) - różne formy identyfikacji ( karty, breloki, klawiatury, piloty, biometryka, karty UHF ) - obsługa w sieci przez komputery PC - czytniki połączone kablem UTP (skrętka) - bufory/kontrolery w sieci, protokółtcp/ip Bramki obrotowe niskie Dwukierunkowe bramki obrotowe serii BR2 przeznaczone są do kontroli ruchu osobowego w miejscach strzeżonych tj. na basenach, wyciągach narciarskich, zakładach pracy, instytucjach użyteczności publicznej. Współpracują z systemami biletowymi, rejestracji czasu pracy, kontrola dostępu. BR2-N2 Bramki obrotowe BR2-N2 BR2-T Bramki obrotowe BR2-T BR2-TM Bramki obrotowe BR2-TM

25 25 Nasz adres: Centrum Przemysłowo - Usługowe ZETO Sp. z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich Jelenia Góra Dbamy o Państwa potrzeby Prosimy o kontakt z Pionem Marketingu i Sprzedaży: pn-pt Tel.: Tel. kom.: Fax:

26 26 WYBRANE REFERENCJE, CERTYFIKATY I ZAŚWIADCZENIA:

Mobilny Panel Zarządzania VirtualMAP

Mobilny Panel Zarządzania VirtualMAP Wydanie Nr 13 Pismo dla Inwestorów, Użytkowników, Projektantów oraz Partnerów Schrack Seconet Polska 2 Szkolenia, edukacja 3 Rok 2012 Integral over IP 4/5 Nowość w ofercie Schrack Seconet 6/7 Integral

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów i nowości zabezpieczeń technicznych

Katalog produktów i nowości zabezpieczeń technicznych SPIS TREŚCI Wewnętrzna kamera IP - ACTi KCM-3911 FISHEYE Zewnętrzna kamera IP - ACTi KCM-5211 E AirLive POE-501 0HD 5 Mpix kamera IP TRENDnet TV-IP51 2WN - Kamera IP WiFi TRENDnet TV-IP31 2WN - Kamera

Bardziej szczegółowo

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ZAŁĄCZNIK nr 1 DO SIWZ 1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI Celem podjętego działania jest integracja realizowanych przez miasto usług elektronicznych i

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie 1 Spis treści 1. Obszary zastosowań rynek CMPD. 1.1.

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE październik 2014 WWW.SYSTEMYALARMOWE.COM.PL BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE wydanie specjalne bezpieczeństwo pożarowe 3 Spis treści 4 6 12 14 17 18 20 22 24 26 28 29 30 32 Na czym bazować, projektując Instalację

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA OŚRODKÓW OBLICZENIOWYCH

INFRASTRUKTURA OŚRODKÓW OBLICZENIOWYCH Krzysztof B. Politowski INFRASTRUKTURA OŚRODKÓW OBLICZENIOWYCH Warszawa 2010 r. Wydanie I Str. 2 Spis treści 1 Wprowadzenie... 5 2 Lokalizacja... 6 3 Infrastruktura architektoniczna i budowlana... 9 4

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

Cisco Systems Poland. Sieci Bezprzewodowe. W Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Cisco Systems Poland. Sieci Bezprzewodowe. W Jednostkach Samorządu Terytorialnego Cisco Systems Poland Sieci Bezprzewodowe W Jednostkach Samorządu Terytorialnego Cisco Systems Poland Al. Jerozolimskie 146C Warszawa, 02-305 Polska http://www.cisco.pl Spis treści 1. Wstęp...3 2. Szkic

Bardziej szczegółowo

ektr ) 9 (2 4 1 0 /2 2 r N Nowości rynkowe s. 7-11 Oświetlenie drogowe s. 38-41

ektr ) 9 (2 4 1 0 /2 2 r N Nowości rynkowe s. 7-11 Oświetlenie drogowe s. 38-41 Nr 2/2014(29) ISSN 1895-5452 BEZPŁATNA GAZETA INFORMACYJNA UNII HURTOWNI ELEKTRYCZNYCH ektro Nowości rynkowe s. 7-11 Oświetlenie drogowe s. 38-41 Szanowni Państwo, Z przyjemnością prezentujemy kolejne

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

Nr 84 2/2015. Poradnik Automatyka cz. 4 Jak dobrać komputer przemysłowy? (s.14) Polska jakość i myśl techniczna oraz japońska precyzja (s.

Nr 84 2/2015. Poradnik Automatyka cz. 4 Jak dobrać komputer przemysłowy? (s.14) Polska jakość i myśl techniczna oraz japońska precyzja (s. Nr 84 2/2015 ISSN: 1507 3890 Jak realnie oszczędzać dzięki monitoringowi mediów produkcyjnych? temat numeru: strony 32-41 Poradnik Automatyka cz. 4 Jak dobrać komputer przemysłowy? (s.14) Polska jakość

Bardziej szczegółowo

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce PROFInet Technologie i aplikacje Opis systemu Standard dla zastosowań w automatyce Peryferia rozproszone Integracja systemów polowych Rozproszona Automatyka Integracja IT Komunikacja PROFInet Instalacja

Bardziej szczegółowo

Temat: ISDN. Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS

Temat: ISDN. Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS Temat: ISDN Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS 1 STRESZCZENIE Opracowanie zawiera genezę sieci ISDN, przedstawiająca pokrótce drogę od sieci analogowych do cyfrowych. Opis standardów i przepustowości sieci opartej

Bardziej szczegółowo

H A R T I N G s Te c h n o l o g y Ne w s l e t t e r

H A R T I N G s Te c h n o l o g y Ne w s l e t t e r 17 H A R T I N G s Te c h n o l o g y Ne w s l e t t e r Automation IT Artykuł gościnny autorstwa Prof. Dr. Steusloff Automatyka Technologie informacyjne w służbie ludzkości Rozwiązaniem jest switch tec.news

Bardziej szczegółowo

zaawansowane technologie informatyczne

zaawansowane technologie informatyczne zaawansowane technologie informatyczne 1 Profil działalności Poznańska spółka informatyczna TALEX powstała w 1989 roku. TALEX świadczy zaawansowane usługi informatyczne dla dużych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Sieci przemysłowe w sterowaniu maszyn

Sieci przemysłowe w sterowaniu maszyn POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I INFORMATYKI Sieci przemysłowe w sterowaniu maszyn Dr inż. Andrzej Piotrowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wykład 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną

Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych Z-6 Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną (Z6)06.30.002.6 (OI)07.30.002.6 (Z2)02.30.007.6 Warszawa 2006 2 3 Zarządzanie usługami

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY I SYSTEMY UMOŻLIWIAJĄCE POZYSKIWANIE, ANALIZĘ I PREZENTACJĘ DANYCH PRODUKCYJNYCH

ELEMENTY I SYSTEMY UMOŻLIWIAJĄCE POZYSKIWANIE, ANALIZĘ I PREZENTACJĘ DANYCH PRODUKCYJNYCH ELEMENTY I SYSTEMY UMOŻLIWIAJĄCE POZYSKIWANIE, ANALIZĘ I PREZENTACJĘ DANYCH PRODUKCYJNYCH Grzegorz ĆWIKŁA Streszczenie: Artykuł przedstawia zagadnienia związane z integracją systemu produkcyjnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny. System dostępu radiowego WLAN dla kolejowych i drogowych przejść granicznych w Placówkach Straży Granicznej:

Projekt techniczny. System dostępu radiowego WLAN dla kolejowych i drogowych przejść granicznych w Placówkach Straży Granicznej: Projekt techniczny System dostępu radiowego WLAN dla kolejowych i drogowych przejść granicznych w Placówkach Straży Granicznej: 1. Drogowym PG w Grzechotkach 2. Drogowym PG w Terespolu (część wjazdowa

Bardziej szczegółowo

Jeden z pierwszych rysunków przedstawiających ideę działania sieci Ethernet wykonany w 1976 roku przez dr Roberta M. Metcalfe a.

Jeden z pierwszych rysunków przedstawiających ideę działania sieci Ethernet wykonany w 1976 roku przez dr Roberta M. Metcalfe a. Jeden z pierwszych rysunków przedstawiających ideę działania sieci Ethernet wykonany w 1976 roku przez dr Roberta M. Metcalfe a. Sieci lokalne Trochę teorii, nieco praktyki Wydanie drugie poprawione i

Bardziej szczegółowo

strona 14 strona 10 strona 20 strona 4

strona 14 strona 10 strona 20 strona 4 Astraada HMI Panele operatorskie i komputery przemysłowe strona 14 Nowe produkty Kawasaki strona 10 Nowy Historian od Wonderware strona 20 GE Intelligent Platforms - oferta ASTOR rodem z General Electric

Bardziej szczegółowo

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW CONTENTS Profil przedsiębiorstwa 3 Zalety systemu 4 Nowości 5 Przegląd systemu 6 Topologia systemu 7 Kontrolery MiniPLC 8 Narzędzie inżynierskie SoftPLC 9 Stacje

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNA

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNA KONCEPCJA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNA realizacji projektów z zakresu budowy sieci szerokopasmowych podlegających notyfikacji realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

CPU ZETO PN-EN ISO 9001:2009 PN-ISO/IEC 27001:2007. Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji

CPU ZETO PN-EN ISO 9001:2009 PN-ISO/IEC 27001:2007. Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji CPU ZETO PN-EN ISO 9001:2009 PN-ISO/IEC 27001:2007 Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji HISTORIA FIRMY Aleksander Lachowicz Prezes CPU ZETO Sp. z o.o. Mam prawdziwą przyjemność

Bardziej szczegółowo

Competence in Video Security. Katalog 2 011

Competence in Video Security. Katalog 2 011 Competence in Video Security compe ence Katalog 2 011 GEUTEBRÜCK Katalog 2011 PRZYSZŁOŚĆ BUDOWANA JEST NA PRZESZŁOŚCI* Praktycznie codziennie rynek zalewany jest nowymi produktami. Nasz nowy katalog zawiera

Bardziej szczegółowo

PACMotion, VersaMotion Nowe serwonapędy GE FANUC. Zarządzanie zmianami w systemach sterowania. strona 10. strona 22

PACMotion, VersaMotion Nowe serwonapędy GE FANUC. Zarządzanie zmianami w systemach sterowania. strona 10. strona 22 PACMotion, VersaMotion Nowe serwonapędy GE FANUC strona 10 Zarządzanie zmianami w systemach sterowania strona 22 Aktualności Szanowni Państwo, jadąc do pracy słyszę w radiu, że Polacy mają problemy ze

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

Przejrzysty odczyt i wizualizacja

Przejrzysty odczyt i wizualizacja MITSUBISHI EECTRIC FACTORY AUTOMATION HMI Panele operatorskie Skuteczna komunikacja Przejrzysty odczyt i wizualizacja Wizualizacja systemu i procesu /// Ekran dotykowy i przyciski funkcyjne /// Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Win S-Ben. zintegrowany system zarządzania stacją paliw

Win S-Ben. zintegrowany system zarządzania stacją paliw Win S-Ben zintegrowany system zarządzania stacją paliw Informacje ogólne System zarządzania stacją paliw Win S-Ben obejmuje swoją funkcjonalnością wszystkie możliwe sposoby dystrybucji paliw. W prezentowanej

Bardziej szczegółowo