Robot dobry na wszystko

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Robot dobry na wszystko"

Transkrypt

1 kwartalnik nr 1[2]/2012 cena 35 PLN w tym 5% VAT logistyka PRODUKCJI inżynieria utrzymania ruchu Partner merytoryczny czasopismo o narzędziach ciągłego doskonalenia w lean manufacturingu Robot dobry na wszystko Autonomous Maintenance w TPM MES-y rządzą produkcją ISSN marnotrawstwo w biurze

2

3

4 SPIS TREŚCI 32 W poszukiwaniu Eko-marnotrawstwa 64 VIII edycja Międzynarodowego Kongresu GEMBA KAIZEN 6 Czy robotów trzeba się bać? Gdzie i do czego najlepiej nadają się te urządzenia? W NUMERZE Zarządzanie przepływami cz. 1 6 VIII edycja Międzynarodowego Kongresu GEMBA KAIZEN Umacnianie pozycji 10 Menadżer Kaizen właściwa osoba na właściwym miejscu Niewidzialne dla radarów 14 Jak dotrzeć do ukrytych kosztów? Łamanie lęków 18 Przykład idzie z góry, siła działa z dołu czyli jak zaangażować główne siły w organizacji do działań Kaizen Lekcja dla operatora 24 Jak utrzymać park maszynowy w dobrym stanie? Biurowe marnotrawstwo 26 Kaizen w biurze gdzie tkwi tajemnica sukcesu? Zielone zmiany 32 W poszukiwaniu Eko-marnotrawstwa Proces biurowy 36 Lean Office i Lean Administration filozofia Lean Management na gruncie administracyjnym i biurowym Niezapisana karta cz.2 40 Czynniki motywujące i demotywujące pracowników przy wprowadzaniu metody Kaizen w organizacji wyniki badań Porządek rzeczy cz Postępowanie według 5S zasady i efekty działań Trylogia jakości 50 Czy planowanie jako źródło jakości produktu przydaje się we współczesnym świecie biznesu? Kaizen bez splendoru 54 Z Tomaszem Kudzią, Koordynatorem Kaizen w Grupie Kęty SA, o tym, że Kaizen wprowadza się nie tylko dla pieniędzy, sposobach motywowania załogi i efektach, jakich można oczekiwać po wejściu na ścieżkę zmian, rozmawiał Krzysztof Pograniczny Bezpieczeństwo końca linii 58 Czynnik ludzki a bezpieczeństwo w magazynie Produkcja na diecie 60 W procesie odchudzania produkcji w analizie zachodzących zmian i identyfikacji źródeł zagrożeń pomagają nowoczesne rozwiązania IT Czas robotów 64 Czy robotów trzeba się bać? Gdzie i do czego najlepiej nadają się te urządzenia? Lekki przepływ 70 Zastosowanie regałów przepływowych pozwala zaoszczędzić czas, miejsce i koszty siły roboczej Rezerwa w optymalizacji 74 Systemy ERP w zarządzaniu produkcją w jaki sposób mogą wspomóc idee odchudzania? Integralna całość 80 Wyspecjalizowana aplikacja MES do zarządzania produkcją uzupełniła system SAP w firmie Siemens Migawki usprawnień 84 Integracja MES z ERP jak usprawnić przepływ informacji? Plan remontowy 88 Informatyka w utrzymaniu ruchu najnowsza wersja systemu Agility, aplikacji klasy CMMS Logistyczny takt 92 Automatyczne i ultranowoczesne rozwiązanie transportu bliskiego w logistyce produkcji samochodów ciężarowych MAN 4 KAIZEN nr 1 / marzec 2012

5 Nie dla pieniędzy W rozmowie z Tomaszem Kudzią koordynatorem Kaizen w Grupie Kęty SA ( Kaizen bez splendoru s. 54) pada złota myśl dotycząca powodów, dla których sięga się po Kaizen: Nie można powiedzieć, że nie dla pieniędzy, ale nie można również powiedzieć, że tylko dla pieniędzy. Optymalizacja, jaka jest efektem zmian likwidujących marnotrawstwo oraz poprawiających wydajność pracy, musi w konsekwencji przynieść efekt. Może mieć on różnorodną postać, zarówno oszczędności kosztów wytwarzania, tych związanych z wyeliminowaniem stoków zapasów czy wydajnością procesów. A wszystkie dokonane w tych obszarach zmiany dają się przeliczyć na pieniądze. Jest jednak głębszy sens w przytoczonej kwestii- chociaż niejeden oburzy się w tym miejscu, bo cóż może być ważniejsze od zarabiania pieniędzy. Otóż zmiany zainicjowane przez Kaizen wpływają korzystnie na konkurencyjność organizacji, budują jej przewagę w sferze kultury korporacyjnej. Dziś w Polsce jest jeszcze bardzo słabe pojmowanie tego pojęcia. Ale z kulturą jest jak z wychowaniem kto ich nie posiada będzie miał problem współistnienia w środowisku, a tym samym grozi mu ostracyzm. A to wystarczający powód, aby sięgając po Kaizen mieć poczucie, że nie robi się go dla pieniędzy. Krzysztof Pograniczny Medialog Sp z o.o. ul. Pogodna 24, Poznań Redakcja ul. Pogodna 24, Poznań tel /19 fax Redaktor Naczelny Krzysztof Pograniczny tel Redakcja Piotr Bachorz, Łukasz Wojciechowski, Michał Jurczak, Mariusz Szuster, Robert Tomaszkiewicz, Łukasz Sołtysiak (korespondent z Niemiec) Partner merytoryczny Honorowy patronat POLECAM Produkcja na diecie czytaj s. 60 W procesie odchudzania produkcji w analizie zachodzących zmian i identyfikacji źródeł zagrożeń pomagają nowoczesne rozwiązania IT Redaktor naczelny Logistyczny takt czytaj s. 92 Automatyczne i ultranowoczesne rozwiązanie transportu bliskiego w logistyce produkcji samochodów ciężarowych MAN Biuro Promocji i Reklamy tel /19 fax Michał Klecha tel Ewa Piotrowska tel Paulina Ratajczak tel DTP JACOB tel Druk Interak Serwis zdjęciowy Jupiterimages, Fotolia Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo ich redagowania oraz skracania. Nie odpowiadamy za treść ogłoszeń i reklam. ISSN KAIZEN 5

6 VIII edycja Międzynarodowego Kongresu GEMBA KAIZEN Zarządzanie przepływami cz. 1 W dniach listopada 2011 r. odbył się we Wrocławiu VIII Międzynarodowy Kongres GEMBA KAIZEN. Głównym celem Kongresu jest, i było od początku, jak najbardziej skuteczne przybliżanie idei i filozofii ciągłego doskonalenia Kaizen oraz wymiana doświadczeń z wdrażania i stosowania zarówno prostych, jak i wysoko specjalizowanych narzędzi Kaizen w firmach. Od lat kontynuowana jest narzędziowa formuła Kongresu Praktycy dla praktyków z prezentacjami praktycznych rozwiązań w pierwszym dniu oraz wizytami w firmach mogących poszczycić się wysokim poziomem wdrożenia Kaizen w dniu drugim. W dniach listopada 2011 r. odbył się we Wrocławiu VIII Międzynarodowy Kongres GEMBA KAIZEN. Głównym celem Kongresu jest, i było od początku, jak najbardziej skuteczne przybliżanie idei i filozofii ciągłego doskonalenia Kaizen oraz wymiana doświadczeń z wdrażania i stosowania zarówno prostych, jak i wysoko specjalizowanych narzędzi Kaizen w firmach. Od lat kontynuowana jest narzędziowa formuła Kongresu Praktycy dla praktyków z prezentacjami praktycznych rozwiązań w pierwszym dniu oraz wizytami w firmach mogących poszczycić się wysokim poziomem wdrożenia Kaizen w dniu drugim. podczas fazy wstępnego planowania i projektowania urządzeń oraz systemów ich utrzymywania na całkowite koszty TPM. Zwrócił uwagę, że przytoczone na wstępie przez moderatorów dane wskazują na pilną Nazwa Kongresu GEMBA KAIZEN obliguje i umiejscawia uczestników najbliżej miejsca powstawania wartości, czyli Gemba. Ważne jest, by przekazywanie wiedzy i doświadczeń było maksymalnie efektywne, nie tylko pokazujące ogólne podejście do tematyki ciągłego doskonalenia, ale oparte o bardzo konkretne narzędzia i rozwiązania. Po kilku kolejnych latach wymiany doświadczeń w obszarze budowania świadomości marnotrawstwa, standaryzacji, wizualizacji, 5S, warunków, jakie trzeba stworzyć w organizacji, by wprowadzane systemy i narzędzia Kaizen można było utrzymać (Total Change Management), zaczęto eksplorować obszary bardzo już zaawansowanych narzędzi. W roku 2010, podczas VII edycji Kongresu rozpoczęto omawianie i wymianę doświadczeń w obszarze zarządzania przepływami, czyli TFM (Total Flow Management). Dobór kolejnych tematów przewodnich Kongresu nie jest przypadkowy; przebiega zgodnie z Modelem Narzędziowym Kaizen Management, za który KAIZEN Institute Polska otrzymał prestiżową nagrodę przyznawaną przez organizację BCC Medal Europejski. Ostatni Kongres był oparty na modelu kompleksowego zarządzania utrzymaniem ruchu i maszyn Total Productive Maintenance. TPM 6 KAIZEN nr 1 / marzec 2012

7 Mariusz Bryke Członek Zarządu PROFES, Przedstawiciel KAIZEN Institute Consulting Group w Polsce. Inżynier, praktyk i entuzjasta filozofii ciągłego doskonalenia. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu i koordynacji projektów doradczych w obszarze Zarządzania Jakością i Kaizen. Organizator merytoryczny Międzynarodowego Kongresu GEMBA KAIZEN. Ekspert Dolnośląskiej Nagrody Jakości. Występuje na konferencjach, publikuje w pismach specjalistycznych, recenzuje literaturę z obszaru zarządzania. jest to narzędzie poprawiające bieżący stan maszyn i urządzeń oraz zwiększające efektywność całego parku maszynowego. Głównym celem Total Productive Maintenance jest osiągnięcie poziomu trzech zer, czyli zero braków, zero awarii i zero wypadków. Korzyści z wdrożenia TPM można rozpatrywać na dwóch płaszczyznach: maszyny i człowieka. Z perspektywy człowieka zwiększona zostaje efektywność wszystkich pracowników poprzez wspólne podejmowanie decyzji oraz odpowiedzialności. Dzięki temu pracownicy są w stanie rozpoznać i eliminować błędy, co poprawia środowisko ich pracy oraz bezpieczeństwo. Z perspektywy maszyny, poprzez eliminację strat (nieplanowane przestoje, braki czy długie przezbrojenia) zwiększana jest efektywność i elastyczność wszystkich maszyn i procesów produkcyjnych. Firmy wdrażające TPM obniżają koszty, jednocześnie osiągając znaczną poprawę efektywności i jakości. Narzędzia wchodzące w skład TPM zwiększają elastyczność przedsiębiorstwa oraz konkurencyjność na rynku. Prelegenci wymieniali się doświadczeniami związanymi z wprowadzeniem usprawnień przy zastosowaniu narzędzi z każdego obszaru TPM na podstawie rzeczywistych przykładów z Gemba. Pozwoliło to lepiej zrozumieć zasadność wdrażania narzędzi optymalizujących oraz miało zachęcić uczestników do podjęcia konkretnych działań wdrożeniowych. Dodatkową wartością było pokazanie właściwego toku postępowania na drodze do uzyskania maksymalnej elastyczności w stosunku do zamówień klienta, wzrostu produktywności oraz obniżenia kosztów wytwarzania. Pierwszym prelegentem Kongresu był gość specjalny, człowiek- -legenda w obszarze Lean i Kaizen, twórca i honorowy prezes KAIZEN Institute, człowiek, który całe życie poświęcił Kaizen i jako pierwszy na świecie zebrał najważniejsze zasady Kaizen w swoich fundamentalnych dziełach KAIZEN, klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii i Gemba KAIZEN, Masaaki Imai. Moderatorzy przybliżyli uczestnikom Kongresu postać Masaaki Imai, opowiadając między innymi o jego długoletniej współpracy z Taiichi Ohno, głównym architektem programu produkcyjnego Toyota Production System, który legł u podstaw koncepcji Lean Management. Guru Kaizen wygłosił wykład, który przygotował specjalnie z myślą o uczestnikach Kongresu. Podzielił się w nim swoimi obserwacjami z wizyt w europejskich i amerykańskich firmach. Zwrócił uwagę na elementy, które są istotne we wdrażaniu Kaizen. Oto główne tezy jego wystąpienia, które zatytułował: KAIZEN TO LEAN TO GREEN. OMÓWIENIE ZADAŃ KIEROWNICZYCH W ZACHODNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH : 1. Aby odnieść długoterminowy sukces, należy wdrażać codziennie małe usprawnienia, 2. Liderzy muszą regularnie odwiedzać Gemba przyglądać się pracy i okazywać szacunek pracownikom, 3. Poziom przepływu, synchronizacji i poziomowania w całej firmie musi być odzwierciedlany we wskaźnikach, 4. Działania Kaizen prowadzą do wyszczuplenia procesów, a te z kolei powinny generować korzyści dla społeczeństwa i środowiska naturalnego. Masaaki Imai przytoczył też słuchaczom Kongresu kilka zasad, których stosowanie na co dzień pozwala wdrożyć w kulturę firmy tzw. ducha Kaizen. Proponował odrzucenie konwencjonalnych rozwiązań w produkcji, włączenie zasady: myśl, jak, a nie dlaczego należy coś zrobić. Sugerował, aby nie robić sobie ani innym wymówek. Zacząć od kwestionowania obecnych rozwiązań. Przestrzegał, aby nie oczekiwać na perfekcyjne rozwiązania na początku drogi i zachęcał do zrobienia czegoś na drodze do doskonałości, nawet jeśli można osiągnąć tylko 50 proc. zamierzonego rezultatu. Inne rady to: poprawiaj błędy od razu, nie KAIZEN 7

8 inwestuj w Kaizen, nie przejmuj się trudnościami każdy uczy się na błędach, pięciokrotnie pytaj dlaczego?, aby znaleźć przyczynę problemu, pamiętaj, że mądrość dziesięciu osób jest znacznie bardziej cenna niż wiedza jednej osoby oraz możliwości Kaizen nie mają końca. Kolejnym prelegentem zagranicznym i gościem specjalnym Kongresu był Bruno Fabiano Dyrektor KAIZEN College we Włoszech. Przedmiotem i zarówno tematem wystąpienia było: Wprowadzenie do tematu TPM: TPM i droga Kaizen. Wykorzystując przykłady z szeregu projektów międzynarodowych, Bruno Fabiano naświetlił kilka zasadniczych aspektów skutecznej implementacji TPM i pokazał słuchaczom sposób dotarcia do TPM poprzez Kaizen: Od czego zacząć plan wdrażania?, Tworzenie planu: narzędzia i ludzie, Określenie roli kierownictwa, trenera Kaizen, pracowników i specjalistów utrzymania ruchu, TPM jako nowy wizerunek firmy, Odpowiedzialność w rękach operatorów maszyn, Efekt łamania paradygmatów, Zaawansowany trening Kaizen jako warunek skutecznej pracy coacha TPM, Rola kadry kierowniczej w odniesieniu sukcesu. W dalszej kolejności mówił o wpływie decyzji podejmowanych potrzebę zajęcia się poszukiwaniem efektywności ekonomicznej i opłacalności wykorzystywania sprzętu, Paweł Lisiak z firmy Mahle przedstawił przygotowanie bazy standardów dla operatorów ułatwiające wykonywanie podstawowych czynności konserwacyjnych na maszynach. która leży u podstaw decyzji o wdrożeniu TPM. Konsekwentne wdrażanie TPM, oznaczając w pierwszej kolejności poprawę niezawodności maszyn i urządzeń oraz środowiska, prowadzi jednocześnie do zmiany zachowań i postaw pracowników, a w konsekwencji do zmiany kultury w organizacji. Pracownicy, dzięki zastosowaniu ustrukturyzowanego systemu, jakim jest TPM, trwale polepszają znaczące obszary organizacji, a produktywność przedsiębiorstwa ulega wyraźnej poprawie. Bruno Fabiano opisał model zawierający 5 niezbędnych elementów do sprawnego przeprowadzenia zmiany. Specjalny gość Kongresu przekonywał, że aby wszystko, co wyżej zostało powiedziane, stało się rzeczywistością, trzeba w przedsiębiorstwie wdrażającym TPM przygotować grunt pod przyszłe zmiany i tymi zmianami zacząć profesjonalnie zarządzać. Prelegentem, tym razem już z naszego polskiego rynku, był Paweł Lisiak, Dyrektor Produkcji w firmie Mahle Polska Sp. z o.o. Tematem bardzo dobrze przyjętego przez słuchaczy wystąpienia było: Wykorzystanie standardów oraz modeli szkoleniowych podczas szkolenia pracowników z samodzielnej konserwacji maszyn i urządzeń. Wprowadzenie do prezentacji moderatorzy rozpoczęli od opowiedzenia o sukcesach firmy Mahle w sportach motorowych. Nic tak silnie nie potwierdza technologicznego przywództwa, jak sukcesy na najtrudniejszych testowych torach wyścigowych na świecie powiedział Mariusz Bryke. Firma Mahle, która od 1930 r. z sukcesem angażuje się w sporty motorowe, produkuje m.in. tłoki i inne podzespoły do silników, które są synonimem doskonałej jakości, niezawodności i maksymalnych osiągów. W 2009 r. 7 na 10 teamów Formuły 1 zaufało wydajności i niezawodności podzespołów sportowych Mahle. Przez kolejne 17 lat, zwycięzcy wyścigu 8 KAIZEN nr 1 / marzec 2012

9 Le Mans przekraczali linię mety z tłokami Mahle. W pierwszej części prezentacji Paweł Lisiak przedstawił przygotowanie bazy standardów dla operatorów ułatwiające wykonywanie podstawowych czynności konserwacyjnych na maszynach (jednolite oznaczenia, kolorystyka, symbolika, filtry, wizualizacja maszyny). Ponadto omówił program wdrożenia oraz to, co zostało zrobione wraz z przykładami z różnych maszyn (w Mahle jest to 3 krok Autonomicznego Utrzymania Ruchu). W drugiej części prezentacji omówił program szkolenia operatorów z zakresu samodzielnej konserwacji oraz prewentywnego utrzymania ruchu, jak operatorzy powinni rozpoznawać sygnały świadczące o mogących wystąpić zakłóceniach w pracy maszyny. Podał przykład bardzo inspirującego programu szkoleń z wykorzystywaniem makiet szkoleniowych, u którego podstaw legł brak wystarczającej wiedzy wśród zatrudnianych pracowników na temat zasad mechaniki, pneumatyki, hydrauliki, trybologii, elektryki i elektroniki niezbędnej w celu właściwego diagnozowania technicznego maszyn. Z tym tematem jest też związany olbrzymi sukces firmy z Polski, jakim jest rozpoczęcie produkcji makiet szkoleniowych dla wszystkich zakładów w grupie Mahle na całym świecie. Prezentację Wojciecha Gwoździa, Specjalisty Utrzymania Ruchu z FIAT Auto Poland, można sparafrazować w dwóch hasłach, które się przewinęły przez jego wystąpienie: Od TPM do WCM oraz Zero to piękna liczba zero awarii, zero strat jakościowych, zero strat z tytułu zatrzymań maszyn. W prezentacji została pokazana droga, jaką FIAT przeszedł, by stać się tak znaczącym graczem na rynku producentów samochodów. Prezentacja zawierała opis kompleksowego systemu utrzymania maszyn i urządzeń w oparciu o działania autonomiczne i profesjonalne na przykładzie zautomatyzowanej linii produkcyjnej. Prelegent zaprezentował 7 Kroków podejścia profesjonalnego utrzymania maszyn, uzupełnionych działaniami autonomicznymi dla realizacji głównego celu, jakim jest redukcja strat z tytułu awarii, eliminacja błędów jakościowych z winy maszyny oraz uzyskanie oszczędności w postaci wydłużenia żywotności maszyn poprzez wykorzystanie praktyk utrzymania i konserwacji opartych na zdolności wydłużania żywotności komponentów. Wojciech Gwóźdź przedstawił następnie działania reakcyjne, prewencyjne i predyktywne na poszczególnych etapach rozwoju systemu od wyboru maszyny modelowej na Po rocznej przerwie Kongres swoją obecnością zaszczycił również sam guru Kaizen Masaaki Imai podstawie analizy Cost Deployment, poprzez działania wstępne i wsparcie filaru Autonomous Maintenance, rozwój wiedzy operatorów maszyn, zatrzymanie degradacji maszyn, wprowadzenie standardów prewencyjnych, wydłużenie życia komponentów, wprowadzenie utrzymania opartego na kondycji urządzenia (Condition Based Maintenance), wdrożenie systemu CMMS, aż po konsolidację systemu. W drugiej części artykułu zaprezentowane zostaną główne tezy wystąpień kongresowych przedstawicieli Polskich Zakładów Lotniczych Mielec, Sikorsky Company, Carlsberg Polska, firmy Cooper Standard CSF Poland. ArcelorMittal, EQ System, a także profesora Lecha Bukowskiego, Dziekana Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo- -Hutniczej w Krakowie na temat nowej koncepcji zarządzania procesami utrzymania ruchu. KAIZEN 9

10 Tekst: Dominika Miernik Menadżer Kaizen właściwa osoba na właściwym miejscu Umacnianie pozycji W dynamicznie zmieniających się warunkach rynkowych przedsiębiorstwa szukają sposobu, który pozwoli im umocnić swoją pozycję. Często szukają własnej drogi, która pozwoli im być lepszym od konkurencji. Z tego względu coraz więcej przedsiębiorstw wdraża filozofię Kaizen. Dzięki wykorzystaniu różnych technik, metod i narzędzi, filozofia Kaizen daje możliwość systematycznego podejścia do zarządzania zmianą. Szczepiąc i rozwijając kulturę Kaizen w przedsiębiorstwie niewątpliwie trzeba pamiętać o kilku bardzo ważnych zasadach. Należy także odpowiedzieć sobie na pytanie: jakie czynniki w największym stopniu wpływają na powodzenie wdrożenia Kaizen? Zapewne do kluczowych czynników należy wsparcie i zaangażowanie najwyższego kierownictwa, które wyraża się w krótkim haśle przewodnim: Przykład idzie z góry, siła działa z dołu. Ale czy nawet najbardziej zorganizowany na świecie zarząd jest w stanie tylko własnymi siłami dotrzeć do każdej osoby w firmie, na każdym szczeblu zarządzania, każdego dnia? Rozpoczynając drogę z działaniami Kaizen przedsiębiorstwo powinno również pamiętać, aby wyznaczyć lidera kierującego procesem zmian w organizacji. Osoba taka często nazywana jest Menadżerem Kaizen, Koordynatorem Kaizen, Inżynierem Ciągłego Doskonalenia itp. i jest odpowiedzialna za koordynowanie wszystkich działań związanych z ciągłym doskonaleniem organizacji oraz zmianą na lepsze. Na potrzeby tego artykułu osoby wyznaczone do kierowania działaniami Kaizen bądź Lean nazwiemy Menadżerem Kaizen. W tym momencie należy zadać pytanie: kto powinien zostać Menadżerem Kaizen w organizacji? Aby odpowiedzieć na to pytanie, w pierwszej kolejności powinniśmy określić zadania, jakie stoją przed tą osobą oraz jakie kompetencje powinna posiadać bądź rozwijać, aby skutecznie wypełniać swoje obowiązki. 10 KAIZEN nr 1 / marzec 2012

11 Zadania i kompetencje Menadżera Kaizen Przedsiębiorstwo, które chce wdrażać filozofię Kaizen oraz krok po kroku doskonalić procesy, a w konsekwencji całą organizację, powinno powołać na pełen etat Menadżera Kaizen. Z doświadczeń KAIZEN Institute wynika, iż w przedsiębiorstwach klasy WCM, na każde 100 do 300 pracowników przypada 1 pełen etat Menadżera Kaizen, który pełni funkcję wspierającą dla managementu w zakresie optymalizacji procesów. Najważniejszym zadaniem Menadżera Kaizen jest kierowanie zespołem pracowników, aby cele poszczególnych działów, a w konsekwencji cele całej organizacji, zostały osiągnięte. Aby osiągnąć ten nadrzędny cel, menadżer m.in.: buduje kulturę ciągłego doskonalenia, koordynuje działania wdrożeniowe poszczególnych narzędzi Kaizen/Lean, wraz z powołanym zespołem rozwiązuje bieżące problemy, koordynuje inicjatywy pracowników w celu polepszenia standardów (np. koordynuje system sugestii pracowniczych), szkoli pracowników, motywuje ludzi do działania. Aby całkowicie wypełniać powyższe zadania, Menadżer powinien pracować w zespole oraz pełnić w nim rolę Lidera. Liderowanie to umiejętność inspirowania, przekonywania i wsparcia dla tych, którzy są niezbędni do realizacji celów grupy. Menadżer Kaizen odgrywa więc w organizacji znaczącą rolę. Jeśli chce dobrze wypełniać swoje obowiązki, powinien mieć duże doświadczenie oraz posiadać kompleksową wiedzę z różnych obszarów działalności organizacji. Przy wyborze Menadżera Kaizen bardzo Dominika Miernik Koordynator Projektów Otwartych / Inżynier Kaizen Odpowiada za merytoryczną realizację projektów doradczych i szkoleniowych w obszarze Kaizen oraz zarządzanie nimi. Jest odpowiedzialna za koordynację z KAIZEN Institute Consulting Group licencjonowanego Programu Rozwoju KAIZEN College i realizację Programu w Polsce. ważna jest również motywacja. Tylko zmotywowany pracownik będzie w stanie zachęcić do działania innych pracowników. Co zatem może motywować Menadżera Kaizen? Wzrost motywacji własnej Menadżera Kaizen decyduje o sukcesie. Nagłe zmiany na gorsze i długo trwające procesy transformacyjne wymagają wielu sił i wytrwania, a bez własnej motywacji Menadżer nie osiągnie wyznaczonego celu. Jeśli przedsiębiorstwo wybierze już osobę na stanowisko Menadżera Kaizen, bardzo ważne jest, aby dana osoba stale podnosiła swoje kompetencje oraz zdobywała nowe doświadczenia po to, aby umieć zarządzać całym procesem zmian w organizacji. Jak rozwinąć swoje kompetencje? Właśnie w tym celu KAIZEN Institute przygotował Międzynarodowy, Certyfikowany Program Rozwoju Kompetencji KAIZEN College. Seria seminariów College ma dostarczyć pomocnych narzędzi i przygotować uczestników do budowy efektywniejszej struktury przedsiębiorstwa. Powinna także stanowić bodziec do ciągłego i systematycznego doskonalenia. Struktura College KAIZEN 11

12 Carlsberg, Kraft Foods, Arjohuntleigh. Dzięki temu, że szkolenie odbywa się w konkretnej firmie, uczestnicy: mają możliwość pracy na konkretnych przykładach (case studies) dotyczących danej firmy; Program KAIZEN College skierowany jest do Koordynatorów, Menadżerów Kaizen, ale również do pracowników odpowiedzialnych za poszczególne obszary organizacji i, jak wynika z powyższych wypowiedzi, wszystkim przynosi szereg korzyści. Menadżer Kaizen biorący udział w programie KAIZEN College zdobywa wiedzę na temat narzędzi Kaizen/ Lean, poznaje najlepsze praktyki funkcjonujące w organizacjach klasy światowej, a także zdobywa umiejętności miękkie z zakresu zarządzania zmianą czy motywowania pracowników. Wszystkie te elementy wykorzystuje w budowanie kultury ciągłego doskonalenia, a dzięki temu przedsiębiorstwo ma pewność, że właściwa osoba znajduje się na właściwym miejscu. Wszystkich Menadżerów Kaizen, którzy chcieliby wymienić się swoimi doświadczeniami i zdobyć inspirację do dalszych działań, zapraszamy na cykliczne spotkania Klubu Koordynatorów KAIZEN. Spotkania są bezpłatne i odbywają się we Wrocławiu. Najbliższy Klub już 20 kwietnia. oparta jest na trzech poziomach kompetencji: Pierwszy stopień kompetencji Praktyk KAIZEN, pozwala poznać metody i techniki służące rozpoznaniu i likwidowaniu marnotrawstwa, które można w praktyce wykorzystać w swojej firmie; Drugi stopień kompetencji Trener KAIZEN, czyni z praktyka trenera, który jest w stanie przekazać zdobytą wiedzę innym osobom, kierować zespołem i prowadzić warsztaty zespołowego rozwiązywania problemów; Trzeci stopień kompetencji Menadżer KAIZEN, pozwala na przejęcie roli samodzielnego eksperta w obszarze zarządzania procesem doskonalenia, koordynację wszystkich działań w tym obszarze i przejęcie odpowiedzialności za wdrożenie kultury Kaizen w firmie. Największą jednak wartością dla uczestników Programu KAIZEN College jest możliwość zaobserwowania najlepszych praktyk wdrażanych przez przedsiębiorstwa światowej klasy. Wszystkie szkolenia są w całości realizowane w firmach, które implementują rozwiązania Kaizen zgodnie z tematem, w którym jest szkolenie. Aktualnie szkolenia realizowane są we współpracy z: Fiat Auto Poland, Whirlpool Polska, Wabco Polska, Volvo, Leoni Kabel Polska, Mahle Polska, Anpharm, sprawdzają teorię w praktyce na przykładzie firmy, w której odbywa się szkolenie; otrzymują wsparcie osób z danej firmy, gdzie odbywa się szkolenie: 12 KAIZEN nr 1 / marzec 2012

13 Wartość szkoleń KAIZEN College Uczestnictwo w szkoleniach Kaizen College dało mi szereg korzyści. Przede wszystkim miałam okazję zobaczyć, że w dużych firmach korporacjach z powodzeniem stosowane są narzędzia Lean i realizowane jest zarządzanie w myśl filozofii Kaizen. To z kolei utwierdziło mnie w przekonaniu, że skoro dużym się udało, to małym również powinno. Dzięki szkoleniom poznałam wielu ludzi związanych ze środowiskiem Kaizen koordynatorów, menadżerów, liderów, osób zaangażowanych w ciągłe doskonalenie organizacji. Utrzymujemy ze sobą ciągłe kontakty. Spotykamy się na różnego rodzaju wydarzeniach Kaizen. Wymieniamy się wiedzą i doświadczeniami. Uważam, że szkolenia KAIZEN College są szkoleniami na bardzo wysokim poziomie. Konsultanci prowadzący szkolenia są osobami z ogromną wiedzą i jeszcze większym doświadczeniem. Wiedza przekazywana na szkoleniach jest podpierana wizytami w dużych znanych firmach produkcyjnych w czasie warsztatów i wizyt (Gemba Walk). To ogromna wartość tych szkoleń. Głęboko i szczerze zachęcam do udziału w Programie KAIZEN College swoich przełożonych, współpracowników i znajomych pracujących w firmach produkcyjnych. Uważam, że sposobem do osiągnięcia sukcesu jest podążanie drogą Kaizen. Stosowanie proponowanych przez Kaizen narzędzi, przy odrobinie wiary i konsekwencji już na początku drogi przynosi szereg korzyści. Agnieszka Michałowska-Manyś Project Manager, CGS Drukarnia Sp. z o.o. Uczestnictwo w KAIZEN College to przede wszystkim okazja do zdobycia wiedzy z zakresu wdrażania, funkcjonowania narzędzi Kaizen. W przypadku, gdy zagadnienia są już znane, warsztaty pomagają usystematyzować wiedzę. W moim przypadku największą wartością z udziału w warsztatach jest możliwość wymiany doświadczeń praktycznych. Poznawanie różnych podejść do problemów. Warsztaty dają możliwość spotkania ludzi zainfekowanych duchem Kaizen, którzy na co dzień pracują w różnych branżach. Forma prowadzenia warsztatów prowokuje wiele ciekawych i konstruktywnych dyskusji, podczas których można poznać nowe i często zaskakujące rozwiązania stosowane przez innych uczestników. Dużą wagę ma także fakt, iż warsztaty organizowane są w formie benchmarkingu. Zdecydowanie łatwiej poznać zagadnienie obserwując, jak ono funkcjonuje w praktyce. Michał Dziamski Kaizen Coordinator, Magna Automotive (Poland) Sp. z o.o. Każde szkolenie jest wartością samą w sobie. Szkolenia z zakresu KAIZEN College nie dosyć, że prowadzone są przez specjalistów z danej dziedziny, to odbywają się we wzorcowych firmach, w których na żywych przykładach można poznać i zrozumieć zasady poszczególnych filarów Kaizen. Poza tym cenię sobie dyskusje i wymianę doświadczeń uczestników szkoleń. Aleksandra Gałka Inżynier ds. Lean, TechniSat Digital Sp. z o.o. odpowiedzi na pytania, przedstawienie narzędzi i procesów bezpośrednio przez ludzi zaangażowanych w działania optymalizacji procesów; mogą porównać swoją firmę z firmą, w której odbywa się szkolenie w zakresie rozwiązań Kaizen. Udział w całej ścieżce KAIZEN College kończy się uzyskaniem certyfikatu Menadżera KAIZEN. W tym celu uczestnicy przedstawiają na egzaminie projekt wdrożeniowy. Projekt taki związany jest z wdrożeniem w swoim przedsiębiorstwie narzędzi Kaizen wraz z kalkulacją osiągniętych oszczędności. Projekt jest oceniany przez Komisję egzaminacyjną powołaną spośród ekspertów z obszaru optymalizacji procesów. Taka formuła egzaminu sprawia, że przedsiębiorstwo bardzo szybko otrzymuje zwrot z inwestycji w postaci wdrożonych narzędzi oraz, co najważniejsze, zyskuje znakomitego Menadżera Kaizen, który posiada kompleksową wiedzę z zakresu optymalizacji procesów. Największą wartością było przekonanie, że warto iść duchem Kaizen, że najlepszą drogą do wielkich strategicznych udoskonaleń są doskonalenia małe, dokonywane każdego dnia przez wszystkich pracowników w każdym obszarze przedsiębiorstwa. Łukasz Gośniak Manager ds. Lean Sigma, Harris Calorific International Sp. z o.o. KAIZEN 13

14 Tekst: Ewa Karpińska-Bryke Jak dotrzeć do ukrytych kosztów? Niewidzialne dla radarów Praktyka Lean Manufacturing (produkcji odchudzonej) już od lat 90. ubiegłego wieku jest coraz powszechniej wdrażana w procesach produkcyjnych i logistycznych polskich fabryk. Większość nowoczesnych koncernów wdraża i utrzymuje filozofię odchudzonych procesów produkcyjnych i logistycznych, identyfikując i eliminując konsekwentnie marnotrawstwo. Nie znajduję jednak odpowiedzi, dlaczego japońska filozofia ciągłego doskonalenia, w tym sposób działania Toyoty niekwestionowanego lidera w przemyśle motoryzacyjnym nie została masowo adoptowana do procesów administracyjnych. Przecież w założeniach Toyota Production System stawia sobie następujące cele: skrócenie cyklu produkcyjnego przez udrożnienie przepływu materiału produkcyjnego w całym procesie wytwarzania, maksymalizacja produktywności poprzez wytworzenie większej ilości wyrobów, przy zużyciu mniejszej ilości czasu, materiałów, powierzchni, pracy ludzkiej, kapitału i innych zasobów, projektowanie procesu produkcyjnego zdolnego dostarczać wymagane rezultaty w sposób płynny i elastyczny, eliminacja odpadów prowadzących do strat, które mają wpływ na przyszłe długoterminowe efekty działalności firmy. Wszystkie ww. cele są przecież jednocześnie celami dla odchudzonej administracji! Również bardzo podobne w działalności administracyjnej/biurowej są rodzaje strat, które prowadzą do marnotrawstwa. Badania KAIZEN Institute prowadzone w europejskich firmach administracyjnych dostarczyły przytłaczających informacji, otóż przeciętnie 38 proc. czasu pracy w procesach administracyjnych tracone jest na czynności nieproduktywne: szukanie, oczekiwanie, poprawianie itp. Wynika z tego, że firma, która zatrudnia 50 pracowników administracyjnych, przy średnim 14 KAIZEN nr 1 / marzec 2012

15 wynagrodzeniu 3000 zł, każdego miesiąca płaci ponad zł za czynności nieproduktywne! Kolejna informacja, trudna do przełknięcia dla zarządzających obszarem administracji, jest taka, że tylko 30 proc. przyczyn reklamacji leży w produkcie, natomiast przyczyną pozostałych 70 proc. jest organizacja i obsługa (np. złe miejsce dostawy, zła informacja, zbyt długi czas oczekiwania, nieprofesjonalne zachowanie itp.). Gdzie powinniśmy poszukiwać strat oraz przyczyn reklamacji w działalności biurowej i procesach administracyjnych? Oto tylko niektóre z przykładów czynności i zachowań, które często w sposób niezwykle zakamuflowany przyczyniają się do zmniejszonej efektywności działania i niższej marży firmy. 1. Czas stracony na poszukiwanie (dokumentów, informacji, artykułów biurowych, źle zorganizowana baza wiedzy bez odpowiednich wyszukiwarek), 2. Czas stracony na oczekiwanie (na podpis, na decyzję, na informację, na zbyt późno zamówiony artykuł biurowy), 3. Przeciążenie informacją (niepotrzebnie odebrane e, zbyt długie instrukcje, zbyt długie spotkania, niewłaściwe osoby na spotkaniu, niepotrzebne raporty i zestawienia, których nikt nie czyta, zbyt długie formularze do wypełniania przeładowane informacją), 4. Przerywana praca (zła organizacja czasu i pracy, źle zorganizowane stanowisko pracy, brak podziału na strefy ciszy i pracy głośnej), 5. Zbędny ruch i zbędny transport (źle zorganizowane otoczenie stanowiska pracy, np. drukarka piętro wyżej, szafa z materiałami za daleko), 6. Awarie sprzętu (komputerów, drukarek, innych sprzętów biurowych, brak procedur szybkiego usuwania awarii), 7. Niepotrzebnie zużyte materiały (zbędne kopie, brak wdrożonego druku dwustronnego, zamawianie zbyt szerokiego asortymentu materiałów biurowych, nadruk zbyt wielu folderów bo hurtowo jest taniej, ginący drobny sprzęt, typu dziurkacze, zszywacze itp.), 8. Zmarnowana powierzchnia i zbędne magazynowanie (źle zorganizowana przestrzeń pracy, poprzez nadmiar dokumentów, zużycie zbyt dużej liczby segregatorów, szaf, systemów do organizowania informacji, w efekcie wymaganie coraz więcej powierzchni i przestrzeni, zbyt duże stany magazynowe artykułów do prowadzenia biur). Wydaje się oczywiste, że po wyeliminowaniu ww. działań nieprzynoszących wartości, a często przyczyniających się wprost do strat, firma osiągnie od kilku do kilkunastu procent większą marżę na swojej działalności. Wdrożenie wymaga jednak przede wszystkim świadomości kierownictwa i zmiany kultury organizacyjnej sposobu myślenia wszystkich pracowników. Od przełożonych wymagana jest systematyczna obecność w miejscach, gdzie firma tworzy wartość dla swoich Klientów. Japończycy i inżynierowie produkcji to miejsce nazywają Gemba. Idź do Gemba, szukaj Muda!, czyli Bądź tam, gdzie Twoja firma generuje wartość, szukaj i eliminuj marnotrawstwo!. Jeżeli materialnym elementem realizacji zlecenia dla klienta jest formularz, to trzeba fizycznie przejść w towarzystwie tego formularza całą drogę, którą on pokonuje i zobaczyć na przykład, w którym miejscu formularz czeka na decyzję, gdzie generuje zbędną obróbkę informacji, w jakim miejscu z powodu braku standardów są generowane błędy. Jeżeli chodzi o świadomość pracowników, która na trwałe zmieni osobowość organizacji, Przeciętnie 38 proc. czasu pracy w procesach administracyjnych tracone jest na czynności nieproduktywne: szukanie, oczekiwanie, poprawianie. mówi się o pewnej masie krytycznej, która jest przekroczona wówczas, jeżeli minimum 60 proc. personelu ma świadomość ponoszenia zbędnych strat, został przeszkolony w tym zakresie i co najważniejsze, pozwala im się działać. Ludzie powinni być zachęcani do poszukiwania udoskonaleń na swoim stanowisku pracy, również w procesach, w których uczestniczą. Powinni mieć uprawnienia do wdrażania bezkosztowych lub niskokosztowych udoskonaleń samodzielnie. Pozostałe pomysły i wnioski powinny być systematycznie KAIZEN 15

16 brane pod uwagę i w miarę możliwości wdrażane. Tylko przy niestrudzonej refleksji oraz ciągłej poprawie można zostać organizacją uczącą się, a taki element kultury organizacyjnej jest gwarancją stałej redukcji zbędnych kosztów. Ogromny ukryty potencjał zwiększenia efektywności działania tkwi nie tylko w biznesie branż usługowych i handlowych, ale również w strukturach administracji i samorządu, wyższych uczelniach, szpitalach i innych instytucjach publicznych. Na szczęście są zwiastuny pozytywnego benchmarkingu filozofii eliminującej marnotrawstwo z obszarów produkcji do obszarów administracyjnych. W Hiszpanii trwa wdrażanie filozofii Kaizen w największej sieci hipermarketów. Przedstawiciele administracji rządowej na małej wyspie Mauritius do tego stopnia uwierzyli w cudowne działanie systemu, który konsekwentnie eliminuje marnotrawstwo, że decyzja o wdrożeniu zapadła na poziomie państwowym. Wdrożeniem objęte zostały wszystkie struktury administracji publicznej, a edukacja w obszarze wrażliwości ekonomicznej i umiejętności identyfikacji marnotrawstwa trafiła do szkół. Kaizen został wdrożony w resorcie turystycznym San Martino di Castrozza we Włoszech po to, by usprawnić, zoptymalizować i uprzyjemnić pobyt narciarzy na stokach i poza nimi. W Polsce wdrażanie filozofii ciągłego doskonalenia rozpoczęła kilka lat temu Telekomunikacja Polska. Analizując ukryte koszty i obszary marnotrawstwa, nietrudno Tylko 30 proc. przyczyn reklamacji leży w produkcie, natomiast przyczyną pozostałych 70 proc. jest organizacja i obsługa. się domyślić, że takie urządzania wykrywające koszty, jak np. controlling, pozostają bezsilne wobec niepotrzebnie odebranych maili, za długo trwających spotkań, oczekiwania na podpis czy czasu straconego na poszukiwanie dokumentów. Mało tego, tak jak przy Lean Production, system controllingu może nie docenić prób doskonalenia standardów i poprawy jakości w krótkim horyzoncie, bowiem przy wdrażaniu filozofii ciągłego doskonalenia decyzje w zarządzaniu należy opierać na dalekosiężnej koncepcji nawet kosztem krótkoterminowych wyników finansowych. Czyżby Toyota Production System, zwany również Systemem Ludzi Myślących (Thinking People System), był rzeczywiście zarezerwowany tylko dla inżynierów z obszarów produkcji i logistyki? 16 KAIZEN nr 1 / marzec 2012

17 INDUSTRIAL AUTOMATION HIT-Kody Kreskowe HIT-Kody Kreskowe, integrator systemów automatycznej identyfikacji serdecznie Państwa zaprasza na bezpłatne seminarium o tematyce: Rozwiązania automatycznej identyfikacji procesów produkcyjnych 20 kwiecień, Centrum Szkoleniowe HIT-Kody Kreskowe Podczas seminarium przedstawimy następujące rozwiązania: systemy automatycznego odczytu danych na liniach produkcyjnych w tym nowości w zakresie sprzętu i technologii; znakowania laserowego produktów; systemów automatycznego etykietowania i weryfikacji jakości nadruków kodów kreskowych; systemy RFID. Agenda seminarium: 10:00 10:15 rejestracja gości 10:15 10:30 przywitanie uczestników i krótkie przedstawienie firmy 10:30 12:00 automatyczny odczyt danych z wykorzystaniem stacjonarnych skanerów, systemów wizyjnych oraz terminali radiowych i ręcznych skanerów przemysłowych 12:00 12:15 przerwa kawowa 12:15 13:00 bezpośrednie znakowanie produktów 13:00 14:00 automatyczne etykietowanie i weryfikacja jakości nadruków kodów kreskowych 14:00 14:45 zastosowanie technologii RFID w obiegu zamkniętym procesów produkcyjnych 14:45 pytania/odpowiedzi Po seminarium zapraszamy Państwa na obiad. Ilość miejsc ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Miejsce seminarium: Centrum Szkoleniowe HIT-Kody Kreskowe / ul. Wierzbowa 7 / Suchy Las k. Poznania Patronat Medialny: Serdecznie Państwa zapraszamy, HIT-Kody Kreskowe Elite Quality Parter Datalogic Industrial Automation

18 Tekst: Ilona Nowicka Przykład idzie z góry, siła działa z dołu czyli jak zaangażować główne siły w organizacji do działań Kaizen Łamanie lęków I tak się nie uda, Myśmy to już mieli i nie było na to czasu, Nie warto się starać, bo i tak nikt tego nie doceni, Posprzątać to my sobie sami możemy, Po co nam te nowoczesne systemy to częste słowa rzucane przez pracowników podczas pierwszych etapów wdrażania narzędzi Kaizen jak 5S, zarządzanie wizualne, SMED, TPM, balansowanie linii, standaryzacja pracy i innych. Mimo znajomości korzyści, jakie można uzyskać z wdrażania filozofii Kaizen w organizacjach, zdarza się, że proces ten idzie dość opornie. Nic dziwnego. Wdrażanie narzędzi Kaizen wiąże się ze zmianą nawyków, przekonań, zachowań, sposobu myślenia i działania. Pracownicy w sytuacji zmiany czują lęk przed nowym, nieznanym sposobem działania. Ktoś chce ich wyciągnąć z wygodnych, starych, wychodzonych butów i włożyć w nowe, twarde, które uciskają. Nie ma się więc co dziwić, że pracownicy narzekają, mają obawy, pokazują ryzyka. Na szczęście nie wszyscy część osób z ciekawością podchodzi do nowych tematów mając nadzieję, że Kaizen pomoże im w rozwoju swoim i organizacji, zapewni większe bezpieczeństwo pracy i łatwiejsze osiąganie celów. Oby takich osób pozytywnie nastawionych do zmian w organizacji było jak najwięcej. To właśnie takich pionierów zmian potrzebuje organizacja, aby efektywnie wdrażać rozwiązania optymalizacyjne, pokazywać korzyści i pociągać za sobą pozostałą nieprzekonaną część organizacji. Podczas jednego ze spotkań Klubu Koordynatorów KAIZEN przeprowadzono ankietę badającą najczęstsze przejawy oporu związane z wdrażaniem Kaizen ze strony pracowników. Badaniem objęto 60 osób, praktyków, z przedsiębiorstw różnej wielkości z całej Polski. Wśród odpowiedzi najczęściej zaznaczanych przez osoby zajmujące się na co dzień wdrażaniem narzędzi optymalizacyjnych (Lean, Kaizen, Six Sigma) znalazły się: Powierzchowna akceptacja: przytakiwanie, ale nic się nie zmienia; Nietrzymanie ustalonych standardów, procedur; Powrót do dawnych praktyk, czyli przed rozpoczęciem działań optymalizacyjnych; Brak uczestnictwa w spotkaniach dedykowanych np. rozwiązywaniu problemów; Ukrywanie problemów produkcyjnych; Brak zgłoszeń do systemu sugestii; Wyśmiewanie działań podejmowanych przez innych. Jakie są zatem powody takich zachowań? Dlaczego w jednych organizacjach wdrażanie narzędzi optymalizacyjnych przebiega 18 KAIZEN nr 1 / marzec 2012

19 sprawnie, a w innych Koordynatorzy Kaizen/Lean mają duży opór pracowników do proponowanych rozwiązań. O to również zapytano uczestników Klubu Koordynatorów. Jakie są najczęstsze powody oporu pracowników do wdrażania rozwiązań optymalizacyjnych? W ankiecie umieszczono kilkadziesiąt różnych powodów, które zostały wygenerowane na bazie doświadczenia osób wdrażających te narzędzia. Brak zrozumienia celu realizacji działań optymalizacyjnych (po co to robimy?); Brak motywacji finansowej za działania podejmowane w obszarze Lean/Kaizen; Brak znajomości korzyści, jakie to przyniesie firmie, działowi, każdemu pracownikowi; Nacisk na szybkie efekty z wdrożenia; Brak czasu na wdrożenie; Brak zaangażowania kadry kierowniczej, Top Managementu w działania. Brak przykładu z góry; Za dużo projektów optymalizacyjnych na raz pracownicy gubią się w priorytetach; Brak koordynatora działań wdrożeniowych; Brak działań marketingowych, źle wypromowane wdrożenie; Brak wiary w sukces działań Lean/Kaizen, w nowoczesne narzędzia w związku z dużym stażem pracowników; Brak struktury leaderskiej wspierającej wdrażanie rozwiązań Kaizen/Lean; Brak pochwał, podziękowania, uznania ze strony kierownictwa za zaangażowanie w działania optymalizacyjne; Brak znajomości zadań, jakie stoją przed pracownikami przy wdrażaniu Lean/Kaizen; Ilona Nowicka Dyrektor ds. Klientów Indywidualnych PROFES Nadzoruje proces realizacji usług doradczych i szkoleniowych, odpowiada za wsparcie sprzedaży oraz utrzymanie wysokiej jakości realizowanych projektów, jak również rozwój know-how firmy. Brak systemu audytowania efektów wdrożenia działań optymalizacyjnych; Brak standardów przedstawionych w prosty, wizualizowany sposób; Wdrażanie rozwiązań w sposób narzucony z góry, bez współpracy z pracownikami z obszaru; Brak realizacji planów działań powstałych po warsztatach Lean/Kaizen; Brak szkoleń dla pracowników, przejście od razu w działania; Zbyt szerokie wdrożenie, za dużo obszarów trudnych do ogarnięcia w jednym czasie. Spośród powyższych odpowiedzi uczestnicy badania najczęściej wskazywali na: Brak znajomości korzyści, jakie to przyniesie firmie, działowi, każdemu pracownikowi; Brak zaangażowania kadry kierowniczej, Top Managementu w działania, brak przykładu z góry; Brak wiary w sukces działań KAIZEN 19

20 KAIZEN podzielone zostały na 4 obszary: Związane z rozwiązaniami systemowymi Czyli takie działania, które powinny być podejmowane nie jako działania jednorazowe, ale jako działania ujęte jako system, Kaizen to metoda optymalizacyjna niskokosztowa i niskonakładowa, jednak potrzebny jest budżet na szkolenia, na wynagrodzenia Koordynatora, na system motywacyjny dla liderów czy budżet na system sugestii, czyli na pomysły optymalizacyjne. Lean/Kaizen, w nowoczesne narzędzia w związku z dużym stażem pracowników. Masaaki Imai uznawany za mistrza i architekta ciągłego doskonalenia, Guru Kaizen, pionier w szerzeniu filozofii Kaizen na całym świecie, w swoich opracowaniach wskazuje na 3 najważniejsze warunki wdrażania Kaizen w organizacjach: 1. Zaangażowanie kierownictwa najwyższego szczebla; 2. Zaangażowanie kierownictwa najwyższego szczebla; 3. Zaangażowanie kierownictwa najwyższego szczebla. Dopiero po spełnieniu tych elementów można myśleć o innych działaniach. Zaangażowanie kadry kierowniczej jest warunkiem najistotniejszym, niezbędnym, ale niewystarczającym. Z uwagi na kluczową rolę Top Managementu i kadry kierowniczej we wdrażaniu Kaizen/Lean podczas VII spotkania Klubu Koordynatorów KAIZEN w zespole 67 osób (Menadżerów Kaizen, Koordynatorów Lean/Kaizen) z 45 firm z całej Polski (największych marek) pod przewodnictwem Konsultantów KAIZEN Institute, wypracowana została lista możliwych działań, jakie kadra kierownicza może wdrożyć, stosować, aby wesprzeć działania Kaizen. Formy wsparcia TOP Managementu, Kierownictwa dla działań elementy ze sobą powiązane. Do najważniejszych działań, jakie Kierownictwo może wykonywać w tym obszarze dla wsparcia działań optymalizacyjnych, należą: 1. Ustalenie celów i strategii odnośnie działań Kaizen w danym okresie; 2. Kaskadowanie celów i zadań aż na pracowników; 3. Ujęcie działań Kaizen w systemie ocen; 4. Konsekwencja w działaniu Kaizen to droga, która nigdy się nie kończy. Jedna obrana droga, konsekwentnie wdrażane narzędzia; 5. Spotkania na różnych szczeblach system spotkań wspierających Kaizen (indywidualne i zespołowe, kaskadujące efekty i zadania); 6. Wyznaczenie koordynatora, liderów obszarów, nadanie rangi Koordynatorowi, wsparcie działań Koordynatora; 7. Udostępnienie budżetu na działania Kaizen, w tym na szkolenia aż do pracowników liniowych; 8. Wydzielenie czasu na działania Kaizen; 9. Wydzielenie zasobów ludzkich do działań Kaizen; 10. Opracowanie dokumentu ramowego dotyczącego wdra- 20 KAIZEN nr 1 / marzec 2012

O rozwiązaniu PSI Just in Sequence czytaj na stronie 52. kwartalnik nr 4[9]/2013 cena 35 PLN w tym 5% VAT

O rozwiązaniu PSI Just in Sequence czytaj na stronie 52. kwartalnik nr 4[9]/2013 cena 35 PLN w tym 5% VAT kwartalnik nr 4[9]/2013 cena 35 PLN w tym 5% VAT LOGISTYKA PRODUKCJI INŻYNIERIA UTRZYMANIA RUCHU Partner merytoryczny czasopismo o narzędziach ciągłego doskonalenia w lean manufacturingu ISSN 2083-9901

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT LEKIEM DLA POLSKIEJ SŁUŻBY ZDROWIA?

LEAN MANAGEMENT LEKIEM DLA POLSKIEJ SŁUŻBY ZDROWIA? 5 Dekalog skutecznego wdrożenia 6-7 Bez reform polska gospodarka przestanie się rozwijać NEWS 10 Czy w Polsce można odchudzić administrację i zmniejszyć liczbę urzędników? LEAN MANAGEMENT LEKIEM DLA POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

PRACODAWCY WYDAWNICTWA WIĘCEJ. 10 października 2013 roku TYTUŁ MNIEJSZY RTE FEUGAIT NULLA FACILISI. Lorem ipsum dolor sit

PRACODAWCY WYDAWNICTWA WIĘCEJ. 10 października 2013 roku TYTUŁ MNIEJSZY RTE FEUGAIT NULLA FACILISI. Lorem ipsum dolor sit DEBATA: TYTUŁ PRACODAWCY WYDAWNICTWA RAZEM WEWNĘTRZNEGO MOGĄ WIĘCEJ TYTUŁ MNIEJSZY RTE FEUGAIT NULLA FACILISI. 10 października 2013 roku Lorem ipsum dolor sit Aula Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im.

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 www.humanms.pl Spis treści Wprowadzenie... 3 Przyczyny wdrażania systemu jakości według

Bardziej szczegółowo

Rola Top Managementu i kierownictwa. Obecność. Rola menadżerów przy wspieraniu procesów Kaizen

Rola Top Managementu i kierownictwa. Obecność. Rola menadżerów przy wspieraniu procesów Kaizen Tekst: Ilona Nowicka Dyrektor KAIZEN Institute Rola menadżerów przy wspieraniu procesów Kaizen Fotolia Obecność Gemba Kanri to zadania menadżerów w obszarze wsparcia systemów, a w szczególności zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA

ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (19) nr 1, 2004 Arkadiusz KAZURA ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA Streszczenie : W artykule zaprezentowano opis i charakterystykę wybranych form zarządzania, takich

Bardziej szczegółowo

bo same finanse już nie wystarczają

bo same finanse już nie wystarczają 1/2014 bo same finanse już nie wystarczają Magazyn klientów i partnerów Archman 04 07 Doświadczenie ludzi kluczem do rozwoju Business Intelligence Trzy stopnie wtajemniczenia Business Intelligence 10 Business

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii

Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii Wydawnictwo WSPA Lublin 2012 Część I Przedsiębiorczość w zarządzaniu Redakcja naukowa: dr Elena Mieszajikina, prof. WSPA Recenzent: prof. dr. hab. inż. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMOWA... 3 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ...

PRZEDMOWA... 3 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ... Spis treści PRZEDMOWA... 3 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ... 4 1.1. Rozwój zarządzania jakością w ujęciu historycznym... 4 1.2. Istota zarządzania jakością... 9 1.3. Twórcy zarządzania jakością...

Bardziej szczegółowo

Z AGD im po drodze. Sposoby. przetarg. Kruczki. prawne. Certyfikacja obiektów. na udany. magazynowych s. 56. więcej na stronie 37

Z AGD im po drodze. Sposoby. przetarg. Kruczki. prawne. Certyfikacja obiektów. na udany. magazynowych s. 56. więcej na stronie 37 Sposoby na udany Kruczki przetarg prawne w ubezpieczeniach s. 22 s. 32 Certyfikacja obiektów magazynowych s. 56 wejdź do świata logistyki REKLAMA nr 2 [38] kwiecień maj 2014 cena 25,00 zł (w tym 5% VAT)

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość w zarządzaniu projektami jak podejść do tematu? Czy teoria może być praktyczna? Maciej Bodych ISSN 2353-3137.

Dojrzałość w zarządzaniu projektami jak podejść do tematu? Czy teoria może być praktyczna? Maciej Bodych ISSN 2353-3137. Publikacja wydawana przez Project Management Institute www.pmi.org.pl marzec 2015 nr 8 ISSN 2353-3137 s. 6 7 Sponsorzy - niedoceniana rola Grzegorz Szałajko s. 16 19 Megaprojects should focus on sustainability

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Wyprzedz konkurencje!

Wyprzedz konkurencje! Wyprzedz konkurencje! Audyt Innowacji efekty prac Parku Naukowo-Technologicznego Technopark Gliwice i Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM publikacja podsumowująca Publikacja przygotowana

Bardziej szczegółowo

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Praca Zbiorowa pod redakcją Jana Werewki Kraków 2013 Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatycznymi http://www.wozpi.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE

NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAGAZYN COMARCH ERP NR 2/2013 (20) ISSN 2082-1581 www.nz.comarch.pl BENCHMARKUJ JAK GRAĆ, by angażować WIĘCEJ nie zawsze znaczy lepiej 10 20 46 Content is the KING 74 8 VAT 7 sposobów

Bardziej szczegółowo

Jakość Prognozowanie Modelowanie. Pod redakcją: Juliana Jakubowskiego Sławomira Kłosa Justyny Patalas-Maliszewskiej

Jakość Prognozowanie Modelowanie. Pod redakcją: Juliana Jakubowskiego Sławomira Kłosa Justyny Patalas-Maliszewskiej Jakość Prognozowanie Modelowanie Pod redakcją: Juliana Jakubowskiego Sławomira Kłosa Justyny Patalas-Maliszewskiej INŻYNIERIA PRODUKCJI Jakość, prognozowanie, modelowanie Pod redakcją: Julina Jakubowskiego

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer magazynu SDJ Kariera. To

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer magazynu SDJ Kariera. To Nr 1/2011 DRODZY CZYTELNICY Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer magazynu SDJ Kariera. To edycja specjalna dobrze Wam znanego Software Developer s Journal, w całości poświęcona tematowi kariery w branży

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PODRĘCZNIK OUTPLACEMENTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 12 czerwiec 2013 Innowacje technologiczne Innowacje technologiczne Jak przygotować pracowników na wdrożenie innowacji? Audyt

Bardziej szczegółowo

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Jakością

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Jakością Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni Romuald Kolman, Piotr Gradowski, Andrzej Meller, Jolanta Preihs Wybrane Zagadnienia Zarządzania Jakością pod redakcją Romualda Kolmana Gdynia 1996 r ISBN 83-905321-3-1

Bardziej szczegółowo