Robot dobry na wszystko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Robot dobry na wszystko"

Transkrypt

1 kwartalnik nr 1[2]/2012 cena 35 PLN w tym 5% VAT logistyka PRODUKCJI inżynieria utrzymania ruchu Partner merytoryczny czasopismo o narzędziach ciągłego doskonalenia w lean manufacturingu Robot dobry na wszystko Autonomous Maintenance w TPM MES-y rządzą produkcją ISSN marnotrawstwo w biurze

2

3

4 SPIS TREŚCI 32 W poszukiwaniu Eko-marnotrawstwa 64 VIII edycja Międzynarodowego Kongresu GEMBA KAIZEN 6 Czy robotów trzeba się bać? Gdzie i do czego najlepiej nadają się te urządzenia? W NUMERZE Zarządzanie przepływami cz. 1 6 VIII edycja Międzynarodowego Kongresu GEMBA KAIZEN Umacnianie pozycji 10 Menadżer Kaizen właściwa osoba na właściwym miejscu Niewidzialne dla radarów 14 Jak dotrzeć do ukrytych kosztów? Łamanie lęków 18 Przykład idzie z góry, siła działa z dołu czyli jak zaangażować główne siły w organizacji do działań Kaizen Lekcja dla operatora 24 Jak utrzymać park maszynowy w dobrym stanie? Biurowe marnotrawstwo 26 Kaizen w biurze gdzie tkwi tajemnica sukcesu? Zielone zmiany 32 W poszukiwaniu Eko-marnotrawstwa Proces biurowy 36 Lean Office i Lean Administration filozofia Lean Management na gruncie administracyjnym i biurowym Niezapisana karta cz.2 40 Czynniki motywujące i demotywujące pracowników przy wprowadzaniu metody Kaizen w organizacji wyniki badań Porządek rzeczy cz Postępowanie według 5S zasady i efekty działań Trylogia jakości 50 Czy planowanie jako źródło jakości produktu przydaje się we współczesnym świecie biznesu? Kaizen bez splendoru 54 Z Tomaszem Kudzią, Koordynatorem Kaizen w Grupie Kęty SA, o tym, że Kaizen wprowadza się nie tylko dla pieniędzy, sposobach motywowania załogi i efektach, jakich można oczekiwać po wejściu na ścieżkę zmian, rozmawiał Krzysztof Pograniczny Bezpieczeństwo końca linii 58 Czynnik ludzki a bezpieczeństwo w magazynie Produkcja na diecie 60 W procesie odchudzania produkcji w analizie zachodzących zmian i identyfikacji źródeł zagrożeń pomagają nowoczesne rozwiązania IT Czas robotów 64 Czy robotów trzeba się bać? Gdzie i do czego najlepiej nadają się te urządzenia? Lekki przepływ 70 Zastosowanie regałów przepływowych pozwala zaoszczędzić czas, miejsce i koszty siły roboczej Rezerwa w optymalizacji 74 Systemy ERP w zarządzaniu produkcją w jaki sposób mogą wspomóc idee odchudzania? Integralna całość 80 Wyspecjalizowana aplikacja MES do zarządzania produkcją uzupełniła system SAP w firmie Siemens Migawki usprawnień 84 Integracja MES z ERP jak usprawnić przepływ informacji? Plan remontowy 88 Informatyka w utrzymaniu ruchu najnowsza wersja systemu Agility, aplikacji klasy CMMS Logistyczny takt 92 Automatyczne i ultranowoczesne rozwiązanie transportu bliskiego w logistyce produkcji samochodów ciężarowych MAN 4 KAIZEN nr 1 / marzec 2012

5 Nie dla pieniędzy W rozmowie z Tomaszem Kudzią koordynatorem Kaizen w Grupie Kęty SA ( Kaizen bez splendoru s. 54) pada złota myśl dotycząca powodów, dla których sięga się po Kaizen: Nie można powiedzieć, że nie dla pieniędzy, ale nie można również powiedzieć, że tylko dla pieniędzy. Optymalizacja, jaka jest efektem zmian likwidujących marnotrawstwo oraz poprawiających wydajność pracy, musi w konsekwencji przynieść efekt. Może mieć on różnorodną postać, zarówno oszczędności kosztów wytwarzania, tych związanych z wyeliminowaniem stoków zapasów czy wydajnością procesów. A wszystkie dokonane w tych obszarach zmiany dają się przeliczyć na pieniądze. Jest jednak głębszy sens w przytoczonej kwestii- chociaż niejeden oburzy się w tym miejscu, bo cóż może być ważniejsze od zarabiania pieniędzy. Otóż zmiany zainicjowane przez Kaizen wpływają korzystnie na konkurencyjność organizacji, budują jej przewagę w sferze kultury korporacyjnej. Dziś w Polsce jest jeszcze bardzo słabe pojmowanie tego pojęcia. Ale z kulturą jest jak z wychowaniem kto ich nie posiada będzie miał problem współistnienia w środowisku, a tym samym grozi mu ostracyzm. A to wystarczający powód, aby sięgając po Kaizen mieć poczucie, że nie robi się go dla pieniędzy. Krzysztof Pograniczny Medialog Sp z o.o. ul. Pogodna 24, Poznań Redakcja ul. Pogodna 24, Poznań tel /19 fax Redaktor Naczelny Krzysztof Pograniczny tel Redakcja Piotr Bachorz, Łukasz Wojciechowski, Michał Jurczak, Mariusz Szuster, Robert Tomaszkiewicz, Łukasz Sołtysiak (korespondent z Niemiec) Partner merytoryczny Honorowy patronat POLECAM Produkcja na diecie czytaj s. 60 W procesie odchudzania produkcji w analizie zachodzących zmian i identyfikacji źródeł zagrożeń pomagają nowoczesne rozwiązania IT Redaktor naczelny Logistyczny takt czytaj s. 92 Automatyczne i ultranowoczesne rozwiązanie transportu bliskiego w logistyce produkcji samochodów ciężarowych MAN Biuro Promocji i Reklamy tel /19 fax Michał Klecha tel Ewa Piotrowska tel Paulina Ratajczak tel DTP JACOB tel Druk Interak Serwis zdjęciowy Jupiterimages, Fotolia Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo ich redagowania oraz skracania. Nie odpowiadamy za treść ogłoszeń i reklam. ISSN KAIZEN 5

6 VIII edycja Międzynarodowego Kongresu GEMBA KAIZEN Zarządzanie przepływami cz. 1 W dniach listopada 2011 r. odbył się we Wrocławiu VIII Międzynarodowy Kongres GEMBA KAIZEN. Głównym celem Kongresu jest, i było od początku, jak najbardziej skuteczne przybliżanie idei i filozofii ciągłego doskonalenia Kaizen oraz wymiana doświadczeń z wdrażania i stosowania zarówno prostych, jak i wysoko specjalizowanych narzędzi Kaizen w firmach. Od lat kontynuowana jest narzędziowa formuła Kongresu Praktycy dla praktyków z prezentacjami praktycznych rozwiązań w pierwszym dniu oraz wizytami w firmach mogących poszczycić się wysokim poziomem wdrożenia Kaizen w dniu drugim. W dniach listopada 2011 r. odbył się we Wrocławiu VIII Międzynarodowy Kongres GEMBA KAIZEN. Głównym celem Kongresu jest, i było od początku, jak najbardziej skuteczne przybliżanie idei i filozofii ciągłego doskonalenia Kaizen oraz wymiana doświadczeń z wdrażania i stosowania zarówno prostych, jak i wysoko specjalizowanych narzędzi Kaizen w firmach. Od lat kontynuowana jest narzędziowa formuła Kongresu Praktycy dla praktyków z prezentacjami praktycznych rozwiązań w pierwszym dniu oraz wizytami w firmach mogących poszczycić się wysokim poziomem wdrożenia Kaizen w dniu drugim. podczas fazy wstępnego planowania i projektowania urządzeń oraz systemów ich utrzymywania na całkowite koszty TPM. Zwrócił uwagę, że przytoczone na wstępie przez moderatorów dane wskazują na pilną Nazwa Kongresu GEMBA KAIZEN obliguje i umiejscawia uczestników najbliżej miejsca powstawania wartości, czyli Gemba. Ważne jest, by przekazywanie wiedzy i doświadczeń było maksymalnie efektywne, nie tylko pokazujące ogólne podejście do tematyki ciągłego doskonalenia, ale oparte o bardzo konkretne narzędzia i rozwiązania. Po kilku kolejnych latach wymiany doświadczeń w obszarze budowania świadomości marnotrawstwa, standaryzacji, wizualizacji, 5S, warunków, jakie trzeba stworzyć w organizacji, by wprowadzane systemy i narzędzia Kaizen można było utrzymać (Total Change Management), zaczęto eksplorować obszary bardzo już zaawansowanych narzędzi. W roku 2010, podczas VII edycji Kongresu rozpoczęto omawianie i wymianę doświadczeń w obszarze zarządzania przepływami, czyli TFM (Total Flow Management). Dobór kolejnych tematów przewodnich Kongresu nie jest przypadkowy; przebiega zgodnie z Modelem Narzędziowym Kaizen Management, za który KAIZEN Institute Polska otrzymał prestiżową nagrodę przyznawaną przez organizację BCC Medal Europejski. Ostatni Kongres był oparty na modelu kompleksowego zarządzania utrzymaniem ruchu i maszyn Total Productive Maintenance. TPM 6 KAIZEN nr 1 / marzec 2012

7 Mariusz Bryke Członek Zarządu PROFES, Przedstawiciel KAIZEN Institute Consulting Group w Polsce. Inżynier, praktyk i entuzjasta filozofii ciągłego doskonalenia. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu i koordynacji projektów doradczych w obszarze Zarządzania Jakością i Kaizen. Organizator merytoryczny Międzynarodowego Kongresu GEMBA KAIZEN. Ekspert Dolnośląskiej Nagrody Jakości. Występuje na konferencjach, publikuje w pismach specjalistycznych, recenzuje literaturę z obszaru zarządzania. jest to narzędzie poprawiające bieżący stan maszyn i urządzeń oraz zwiększające efektywność całego parku maszynowego. Głównym celem Total Productive Maintenance jest osiągnięcie poziomu trzech zer, czyli zero braków, zero awarii i zero wypadków. Korzyści z wdrożenia TPM można rozpatrywać na dwóch płaszczyznach: maszyny i człowieka. Z perspektywy człowieka zwiększona zostaje efektywność wszystkich pracowników poprzez wspólne podejmowanie decyzji oraz odpowiedzialności. Dzięki temu pracownicy są w stanie rozpoznać i eliminować błędy, co poprawia środowisko ich pracy oraz bezpieczeństwo. Z perspektywy maszyny, poprzez eliminację strat (nieplanowane przestoje, braki czy długie przezbrojenia) zwiększana jest efektywność i elastyczność wszystkich maszyn i procesów produkcyjnych. Firmy wdrażające TPM obniżają koszty, jednocześnie osiągając znaczną poprawę efektywności i jakości. Narzędzia wchodzące w skład TPM zwiększają elastyczność przedsiębiorstwa oraz konkurencyjność na rynku. Prelegenci wymieniali się doświadczeniami związanymi z wprowadzeniem usprawnień przy zastosowaniu narzędzi z każdego obszaru TPM na podstawie rzeczywistych przykładów z Gemba. Pozwoliło to lepiej zrozumieć zasadność wdrażania narzędzi optymalizujących oraz miało zachęcić uczestników do podjęcia konkretnych działań wdrożeniowych. Dodatkową wartością było pokazanie właściwego toku postępowania na drodze do uzyskania maksymalnej elastyczności w stosunku do zamówień klienta, wzrostu produktywności oraz obniżenia kosztów wytwarzania. Pierwszym prelegentem Kongresu był gość specjalny, człowiek- -legenda w obszarze Lean i Kaizen, twórca i honorowy prezes KAIZEN Institute, człowiek, który całe życie poświęcił Kaizen i jako pierwszy na świecie zebrał najważniejsze zasady Kaizen w swoich fundamentalnych dziełach KAIZEN, klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii i Gemba KAIZEN, Masaaki Imai. Moderatorzy przybliżyli uczestnikom Kongresu postać Masaaki Imai, opowiadając między innymi o jego długoletniej współpracy z Taiichi Ohno, głównym architektem programu produkcyjnego Toyota Production System, który legł u podstaw koncepcji Lean Management. Guru Kaizen wygłosił wykład, który przygotował specjalnie z myślą o uczestnikach Kongresu. Podzielił się w nim swoimi obserwacjami z wizyt w europejskich i amerykańskich firmach. Zwrócił uwagę na elementy, które są istotne we wdrażaniu Kaizen. Oto główne tezy jego wystąpienia, które zatytułował: KAIZEN TO LEAN TO GREEN. OMÓWIENIE ZADAŃ KIEROWNICZYCH W ZACHODNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH : 1. Aby odnieść długoterminowy sukces, należy wdrażać codziennie małe usprawnienia, 2. Liderzy muszą regularnie odwiedzać Gemba przyglądać się pracy i okazywać szacunek pracownikom, 3. Poziom przepływu, synchronizacji i poziomowania w całej firmie musi być odzwierciedlany we wskaźnikach, 4. Działania Kaizen prowadzą do wyszczuplenia procesów, a te z kolei powinny generować korzyści dla społeczeństwa i środowiska naturalnego. Masaaki Imai przytoczył też słuchaczom Kongresu kilka zasad, których stosowanie na co dzień pozwala wdrożyć w kulturę firmy tzw. ducha Kaizen. Proponował odrzucenie konwencjonalnych rozwiązań w produkcji, włączenie zasady: myśl, jak, a nie dlaczego należy coś zrobić. Sugerował, aby nie robić sobie ani innym wymówek. Zacząć od kwestionowania obecnych rozwiązań. Przestrzegał, aby nie oczekiwać na perfekcyjne rozwiązania na początku drogi i zachęcał do zrobienia czegoś na drodze do doskonałości, nawet jeśli można osiągnąć tylko 50 proc. zamierzonego rezultatu. Inne rady to: poprawiaj błędy od razu, nie KAIZEN 7

8 inwestuj w Kaizen, nie przejmuj się trudnościami każdy uczy się na błędach, pięciokrotnie pytaj dlaczego?, aby znaleźć przyczynę problemu, pamiętaj, że mądrość dziesięciu osób jest znacznie bardziej cenna niż wiedza jednej osoby oraz możliwości Kaizen nie mają końca. Kolejnym prelegentem zagranicznym i gościem specjalnym Kongresu był Bruno Fabiano Dyrektor KAIZEN College we Włoszech. Przedmiotem i zarówno tematem wystąpienia było: Wprowadzenie do tematu TPM: TPM i droga Kaizen. Wykorzystując przykłady z szeregu projektów międzynarodowych, Bruno Fabiano naświetlił kilka zasadniczych aspektów skutecznej implementacji TPM i pokazał słuchaczom sposób dotarcia do TPM poprzez Kaizen: Od czego zacząć plan wdrażania?, Tworzenie planu: narzędzia i ludzie, Określenie roli kierownictwa, trenera Kaizen, pracowników i specjalistów utrzymania ruchu, TPM jako nowy wizerunek firmy, Odpowiedzialność w rękach operatorów maszyn, Efekt łamania paradygmatów, Zaawansowany trening Kaizen jako warunek skutecznej pracy coacha TPM, Rola kadry kierowniczej w odniesieniu sukcesu. W dalszej kolejności mówił o wpływie decyzji podejmowanych potrzebę zajęcia się poszukiwaniem efektywności ekonomicznej i opłacalności wykorzystywania sprzętu, Paweł Lisiak z firmy Mahle przedstawił przygotowanie bazy standardów dla operatorów ułatwiające wykonywanie podstawowych czynności konserwacyjnych na maszynach. która leży u podstaw decyzji o wdrożeniu TPM. Konsekwentne wdrażanie TPM, oznaczając w pierwszej kolejności poprawę niezawodności maszyn i urządzeń oraz środowiska, prowadzi jednocześnie do zmiany zachowań i postaw pracowników, a w konsekwencji do zmiany kultury w organizacji. Pracownicy, dzięki zastosowaniu ustrukturyzowanego systemu, jakim jest TPM, trwale polepszają znaczące obszary organizacji, a produktywność przedsiębiorstwa ulega wyraźnej poprawie. Bruno Fabiano opisał model zawierający 5 niezbędnych elementów do sprawnego przeprowadzenia zmiany. Specjalny gość Kongresu przekonywał, że aby wszystko, co wyżej zostało powiedziane, stało się rzeczywistością, trzeba w przedsiębiorstwie wdrażającym TPM przygotować grunt pod przyszłe zmiany i tymi zmianami zacząć profesjonalnie zarządzać. Prelegentem, tym razem już z naszego polskiego rynku, był Paweł Lisiak, Dyrektor Produkcji w firmie Mahle Polska Sp. z o.o. Tematem bardzo dobrze przyjętego przez słuchaczy wystąpienia było: Wykorzystanie standardów oraz modeli szkoleniowych podczas szkolenia pracowników z samodzielnej konserwacji maszyn i urządzeń. Wprowadzenie do prezentacji moderatorzy rozpoczęli od opowiedzenia o sukcesach firmy Mahle w sportach motorowych. Nic tak silnie nie potwierdza technologicznego przywództwa, jak sukcesy na najtrudniejszych testowych torach wyścigowych na świecie powiedział Mariusz Bryke. Firma Mahle, która od 1930 r. z sukcesem angażuje się w sporty motorowe, produkuje m.in. tłoki i inne podzespoły do silników, które są synonimem doskonałej jakości, niezawodności i maksymalnych osiągów. W 2009 r. 7 na 10 teamów Formuły 1 zaufało wydajności i niezawodności podzespołów sportowych Mahle. Przez kolejne 17 lat, zwycięzcy wyścigu 8 KAIZEN nr 1 / marzec 2012

9 Le Mans przekraczali linię mety z tłokami Mahle. W pierwszej części prezentacji Paweł Lisiak przedstawił przygotowanie bazy standardów dla operatorów ułatwiające wykonywanie podstawowych czynności konserwacyjnych na maszynach (jednolite oznaczenia, kolorystyka, symbolika, filtry, wizualizacja maszyny). Ponadto omówił program wdrożenia oraz to, co zostało zrobione wraz z przykładami z różnych maszyn (w Mahle jest to 3 krok Autonomicznego Utrzymania Ruchu). W drugiej części prezentacji omówił program szkolenia operatorów z zakresu samodzielnej konserwacji oraz prewentywnego utrzymania ruchu, jak operatorzy powinni rozpoznawać sygnały świadczące o mogących wystąpić zakłóceniach w pracy maszyny. Podał przykład bardzo inspirującego programu szkoleń z wykorzystywaniem makiet szkoleniowych, u którego podstaw legł brak wystarczającej wiedzy wśród zatrudnianych pracowników na temat zasad mechaniki, pneumatyki, hydrauliki, trybologii, elektryki i elektroniki niezbędnej w celu właściwego diagnozowania technicznego maszyn. Z tym tematem jest też związany olbrzymi sukces firmy z Polski, jakim jest rozpoczęcie produkcji makiet szkoleniowych dla wszystkich zakładów w grupie Mahle na całym świecie. Prezentację Wojciecha Gwoździa, Specjalisty Utrzymania Ruchu z FIAT Auto Poland, można sparafrazować w dwóch hasłach, które się przewinęły przez jego wystąpienie: Od TPM do WCM oraz Zero to piękna liczba zero awarii, zero strat jakościowych, zero strat z tytułu zatrzymań maszyn. W prezentacji została pokazana droga, jaką FIAT przeszedł, by stać się tak znaczącym graczem na rynku producentów samochodów. Prezentacja zawierała opis kompleksowego systemu utrzymania maszyn i urządzeń w oparciu o działania autonomiczne i profesjonalne na przykładzie zautomatyzowanej linii produkcyjnej. Prelegent zaprezentował 7 Kroków podejścia profesjonalnego utrzymania maszyn, uzupełnionych działaniami autonomicznymi dla realizacji głównego celu, jakim jest redukcja strat z tytułu awarii, eliminacja błędów jakościowych z winy maszyny oraz uzyskanie oszczędności w postaci wydłużenia żywotności maszyn poprzez wykorzystanie praktyk utrzymania i konserwacji opartych na zdolności wydłużania żywotności komponentów. Wojciech Gwóźdź przedstawił następnie działania reakcyjne, prewencyjne i predyktywne na poszczególnych etapach rozwoju systemu od wyboru maszyny modelowej na Po rocznej przerwie Kongres swoją obecnością zaszczycił również sam guru Kaizen Masaaki Imai podstawie analizy Cost Deployment, poprzez działania wstępne i wsparcie filaru Autonomous Maintenance, rozwój wiedzy operatorów maszyn, zatrzymanie degradacji maszyn, wprowadzenie standardów prewencyjnych, wydłużenie życia komponentów, wprowadzenie utrzymania opartego na kondycji urządzenia (Condition Based Maintenance), wdrożenie systemu CMMS, aż po konsolidację systemu. W drugiej części artykułu zaprezentowane zostaną główne tezy wystąpień kongresowych przedstawicieli Polskich Zakładów Lotniczych Mielec, Sikorsky Company, Carlsberg Polska, firmy Cooper Standard CSF Poland. ArcelorMittal, EQ System, a także profesora Lecha Bukowskiego, Dziekana Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo- -Hutniczej w Krakowie na temat nowej koncepcji zarządzania procesami utrzymania ruchu. KAIZEN 9

10 Tekst: Dominika Miernik Menadżer Kaizen właściwa osoba na właściwym miejscu Umacnianie pozycji W dynamicznie zmieniających się warunkach rynkowych przedsiębiorstwa szukają sposobu, który pozwoli im umocnić swoją pozycję. Często szukają własnej drogi, która pozwoli im być lepszym od konkurencji. Z tego względu coraz więcej przedsiębiorstw wdraża filozofię Kaizen. Dzięki wykorzystaniu różnych technik, metod i narzędzi, filozofia Kaizen daje możliwość systematycznego podejścia do zarządzania zmianą. Szczepiąc i rozwijając kulturę Kaizen w przedsiębiorstwie niewątpliwie trzeba pamiętać o kilku bardzo ważnych zasadach. Należy także odpowiedzieć sobie na pytanie: jakie czynniki w największym stopniu wpływają na powodzenie wdrożenia Kaizen? Zapewne do kluczowych czynników należy wsparcie i zaangażowanie najwyższego kierownictwa, które wyraża się w krótkim haśle przewodnim: Przykład idzie z góry, siła działa z dołu. Ale czy nawet najbardziej zorganizowany na świecie zarząd jest w stanie tylko własnymi siłami dotrzeć do każdej osoby w firmie, na każdym szczeblu zarządzania, każdego dnia? Rozpoczynając drogę z działaniami Kaizen przedsiębiorstwo powinno również pamiętać, aby wyznaczyć lidera kierującego procesem zmian w organizacji. Osoba taka często nazywana jest Menadżerem Kaizen, Koordynatorem Kaizen, Inżynierem Ciągłego Doskonalenia itp. i jest odpowiedzialna za koordynowanie wszystkich działań związanych z ciągłym doskonaleniem organizacji oraz zmianą na lepsze. Na potrzeby tego artykułu osoby wyznaczone do kierowania działaniami Kaizen bądź Lean nazwiemy Menadżerem Kaizen. W tym momencie należy zadać pytanie: kto powinien zostać Menadżerem Kaizen w organizacji? Aby odpowiedzieć na to pytanie, w pierwszej kolejności powinniśmy określić zadania, jakie stoją przed tą osobą oraz jakie kompetencje powinna posiadać bądź rozwijać, aby skutecznie wypełniać swoje obowiązki. 10 KAIZEN nr 1 / marzec 2012

11 Zadania i kompetencje Menadżera Kaizen Przedsiębiorstwo, które chce wdrażać filozofię Kaizen oraz krok po kroku doskonalić procesy, a w konsekwencji całą organizację, powinno powołać na pełen etat Menadżera Kaizen. Z doświadczeń KAIZEN Institute wynika, iż w przedsiębiorstwach klasy WCM, na każde 100 do 300 pracowników przypada 1 pełen etat Menadżera Kaizen, który pełni funkcję wspierającą dla managementu w zakresie optymalizacji procesów. Najważniejszym zadaniem Menadżera Kaizen jest kierowanie zespołem pracowników, aby cele poszczególnych działów, a w konsekwencji cele całej organizacji, zostały osiągnięte. Aby osiągnąć ten nadrzędny cel, menadżer m.in.: buduje kulturę ciągłego doskonalenia, koordynuje działania wdrożeniowe poszczególnych narzędzi Kaizen/Lean, wraz z powołanym zespołem rozwiązuje bieżące problemy, koordynuje inicjatywy pracowników w celu polepszenia standardów (np. koordynuje system sugestii pracowniczych), szkoli pracowników, motywuje ludzi do działania. Aby całkowicie wypełniać powyższe zadania, Menadżer powinien pracować w zespole oraz pełnić w nim rolę Lidera. Liderowanie to umiejętność inspirowania, przekonywania i wsparcia dla tych, którzy są niezbędni do realizacji celów grupy. Menadżer Kaizen odgrywa więc w organizacji znaczącą rolę. Jeśli chce dobrze wypełniać swoje obowiązki, powinien mieć duże doświadczenie oraz posiadać kompleksową wiedzę z różnych obszarów działalności organizacji. Przy wyborze Menadżera Kaizen bardzo Dominika Miernik Koordynator Projektów Otwartych / Inżynier Kaizen Odpowiada za merytoryczną realizację projektów doradczych i szkoleniowych w obszarze Kaizen oraz zarządzanie nimi. Jest odpowiedzialna za koordynację z KAIZEN Institute Consulting Group licencjonowanego Programu Rozwoju KAIZEN College i realizację Programu w Polsce. ważna jest również motywacja. Tylko zmotywowany pracownik będzie w stanie zachęcić do działania innych pracowników. Co zatem może motywować Menadżera Kaizen? Wzrost motywacji własnej Menadżera Kaizen decyduje o sukcesie. Nagłe zmiany na gorsze i długo trwające procesy transformacyjne wymagają wielu sił i wytrwania, a bez własnej motywacji Menadżer nie osiągnie wyznaczonego celu. Jeśli przedsiębiorstwo wybierze już osobę na stanowisko Menadżera Kaizen, bardzo ważne jest, aby dana osoba stale podnosiła swoje kompetencje oraz zdobywała nowe doświadczenia po to, aby umieć zarządzać całym procesem zmian w organizacji. Jak rozwinąć swoje kompetencje? Właśnie w tym celu KAIZEN Institute przygotował Międzynarodowy, Certyfikowany Program Rozwoju Kompetencji KAIZEN College. Seria seminariów College ma dostarczyć pomocnych narzędzi i przygotować uczestników do budowy efektywniejszej struktury przedsiębiorstwa. Powinna także stanowić bodziec do ciągłego i systematycznego doskonalenia. Struktura College KAIZEN 11

12 Carlsberg, Kraft Foods, Arjohuntleigh. Dzięki temu, że szkolenie odbywa się w konkretnej firmie, uczestnicy: mają możliwość pracy na konkretnych przykładach (case studies) dotyczących danej firmy; Program KAIZEN College skierowany jest do Koordynatorów, Menadżerów Kaizen, ale również do pracowników odpowiedzialnych za poszczególne obszary organizacji i, jak wynika z powyższych wypowiedzi, wszystkim przynosi szereg korzyści. Menadżer Kaizen biorący udział w programie KAIZEN College zdobywa wiedzę na temat narzędzi Kaizen/ Lean, poznaje najlepsze praktyki funkcjonujące w organizacjach klasy światowej, a także zdobywa umiejętności miękkie z zakresu zarządzania zmianą czy motywowania pracowników. Wszystkie te elementy wykorzystuje w budowanie kultury ciągłego doskonalenia, a dzięki temu przedsiębiorstwo ma pewność, że właściwa osoba znajduje się na właściwym miejscu. Wszystkich Menadżerów Kaizen, którzy chcieliby wymienić się swoimi doświadczeniami i zdobyć inspirację do dalszych działań, zapraszamy na cykliczne spotkania Klubu Koordynatorów KAIZEN. Spotkania są bezpłatne i odbywają się we Wrocławiu. Najbliższy Klub już 20 kwietnia. oparta jest na trzech poziomach kompetencji: Pierwszy stopień kompetencji Praktyk KAIZEN, pozwala poznać metody i techniki służące rozpoznaniu i likwidowaniu marnotrawstwa, które można w praktyce wykorzystać w swojej firmie; Drugi stopień kompetencji Trener KAIZEN, czyni z praktyka trenera, który jest w stanie przekazać zdobytą wiedzę innym osobom, kierować zespołem i prowadzić warsztaty zespołowego rozwiązywania problemów; Trzeci stopień kompetencji Menadżer KAIZEN, pozwala na przejęcie roli samodzielnego eksperta w obszarze zarządzania procesem doskonalenia, koordynację wszystkich działań w tym obszarze i przejęcie odpowiedzialności za wdrożenie kultury Kaizen w firmie. Największą jednak wartością dla uczestników Programu KAIZEN College jest możliwość zaobserwowania najlepszych praktyk wdrażanych przez przedsiębiorstwa światowej klasy. Wszystkie szkolenia są w całości realizowane w firmach, które implementują rozwiązania Kaizen zgodnie z tematem, w którym jest szkolenie. Aktualnie szkolenia realizowane są we współpracy z: Fiat Auto Poland, Whirlpool Polska, Wabco Polska, Volvo, Leoni Kabel Polska, Mahle Polska, Anpharm, sprawdzają teorię w praktyce na przykładzie firmy, w której odbywa się szkolenie; otrzymują wsparcie osób z danej firmy, gdzie odbywa się szkolenie: 12 KAIZEN nr 1 / marzec 2012

13 Wartość szkoleń KAIZEN College Uczestnictwo w szkoleniach Kaizen College dało mi szereg korzyści. Przede wszystkim miałam okazję zobaczyć, że w dużych firmach korporacjach z powodzeniem stosowane są narzędzia Lean i realizowane jest zarządzanie w myśl filozofii Kaizen. To z kolei utwierdziło mnie w przekonaniu, że skoro dużym się udało, to małym również powinno. Dzięki szkoleniom poznałam wielu ludzi związanych ze środowiskiem Kaizen koordynatorów, menadżerów, liderów, osób zaangażowanych w ciągłe doskonalenie organizacji. Utrzymujemy ze sobą ciągłe kontakty. Spotykamy się na różnego rodzaju wydarzeniach Kaizen. Wymieniamy się wiedzą i doświadczeniami. Uważam, że szkolenia KAIZEN College są szkoleniami na bardzo wysokim poziomie. Konsultanci prowadzący szkolenia są osobami z ogromną wiedzą i jeszcze większym doświadczeniem. Wiedza przekazywana na szkoleniach jest podpierana wizytami w dużych znanych firmach produkcyjnych w czasie warsztatów i wizyt (Gemba Walk). To ogromna wartość tych szkoleń. Głęboko i szczerze zachęcam do udziału w Programie KAIZEN College swoich przełożonych, współpracowników i znajomych pracujących w firmach produkcyjnych. Uważam, że sposobem do osiągnięcia sukcesu jest podążanie drogą Kaizen. Stosowanie proponowanych przez Kaizen narzędzi, przy odrobinie wiary i konsekwencji już na początku drogi przynosi szereg korzyści. Agnieszka Michałowska-Manyś Project Manager, CGS Drukarnia Sp. z o.o. Uczestnictwo w KAIZEN College to przede wszystkim okazja do zdobycia wiedzy z zakresu wdrażania, funkcjonowania narzędzi Kaizen. W przypadku, gdy zagadnienia są już znane, warsztaty pomagają usystematyzować wiedzę. W moim przypadku największą wartością z udziału w warsztatach jest możliwość wymiany doświadczeń praktycznych. Poznawanie różnych podejść do problemów. Warsztaty dają możliwość spotkania ludzi zainfekowanych duchem Kaizen, którzy na co dzień pracują w różnych branżach. Forma prowadzenia warsztatów prowokuje wiele ciekawych i konstruktywnych dyskusji, podczas których można poznać nowe i często zaskakujące rozwiązania stosowane przez innych uczestników. Dużą wagę ma także fakt, iż warsztaty organizowane są w formie benchmarkingu. Zdecydowanie łatwiej poznać zagadnienie obserwując, jak ono funkcjonuje w praktyce. Michał Dziamski Kaizen Coordinator, Magna Automotive (Poland) Sp. z o.o. Każde szkolenie jest wartością samą w sobie. Szkolenia z zakresu KAIZEN College nie dosyć, że prowadzone są przez specjalistów z danej dziedziny, to odbywają się we wzorcowych firmach, w których na żywych przykładach można poznać i zrozumieć zasady poszczególnych filarów Kaizen. Poza tym cenię sobie dyskusje i wymianę doświadczeń uczestników szkoleń. Aleksandra Gałka Inżynier ds. Lean, TechniSat Digital Sp. z o.o. odpowiedzi na pytania, przedstawienie narzędzi i procesów bezpośrednio przez ludzi zaangażowanych w działania optymalizacji procesów; mogą porównać swoją firmę z firmą, w której odbywa się szkolenie w zakresie rozwiązań Kaizen. Udział w całej ścieżce KAIZEN College kończy się uzyskaniem certyfikatu Menadżera KAIZEN. W tym celu uczestnicy przedstawiają na egzaminie projekt wdrożeniowy. Projekt taki związany jest z wdrożeniem w swoim przedsiębiorstwie narzędzi Kaizen wraz z kalkulacją osiągniętych oszczędności. Projekt jest oceniany przez Komisję egzaminacyjną powołaną spośród ekspertów z obszaru optymalizacji procesów. Taka formuła egzaminu sprawia, że przedsiębiorstwo bardzo szybko otrzymuje zwrot z inwestycji w postaci wdrożonych narzędzi oraz, co najważniejsze, zyskuje znakomitego Menadżera Kaizen, który posiada kompleksową wiedzę z zakresu optymalizacji procesów. Największą wartością było przekonanie, że warto iść duchem Kaizen, że najlepszą drogą do wielkich strategicznych udoskonaleń są doskonalenia małe, dokonywane każdego dnia przez wszystkich pracowników w każdym obszarze przedsiębiorstwa. Łukasz Gośniak Manager ds. Lean Sigma, Harris Calorific International Sp. z o.o. KAIZEN 13

14 Tekst: Ewa Karpińska-Bryke Jak dotrzeć do ukrytych kosztów? Niewidzialne dla radarów Praktyka Lean Manufacturing (produkcji odchudzonej) już od lat 90. ubiegłego wieku jest coraz powszechniej wdrażana w procesach produkcyjnych i logistycznych polskich fabryk. Większość nowoczesnych koncernów wdraża i utrzymuje filozofię odchudzonych procesów produkcyjnych i logistycznych, identyfikując i eliminując konsekwentnie marnotrawstwo. Nie znajduję jednak odpowiedzi, dlaczego japońska filozofia ciągłego doskonalenia, w tym sposób działania Toyoty niekwestionowanego lidera w przemyśle motoryzacyjnym nie została masowo adoptowana do procesów administracyjnych. Przecież w założeniach Toyota Production System stawia sobie następujące cele: skrócenie cyklu produkcyjnego przez udrożnienie przepływu materiału produkcyjnego w całym procesie wytwarzania, maksymalizacja produktywności poprzez wytworzenie większej ilości wyrobów, przy zużyciu mniejszej ilości czasu, materiałów, powierzchni, pracy ludzkiej, kapitału i innych zasobów, projektowanie procesu produkcyjnego zdolnego dostarczać wymagane rezultaty w sposób płynny i elastyczny, eliminacja odpadów prowadzących do strat, które mają wpływ na przyszłe długoterminowe efekty działalności firmy. Wszystkie ww. cele są przecież jednocześnie celami dla odchudzonej administracji! Również bardzo podobne w działalności administracyjnej/biurowej są rodzaje strat, które prowadzą do marnotrawstwa. Badania KAIZEN Institute prowadzone w europejskich firmach administracyjnych dostarczyły przytłaczających informacji, otóż przeciętnie 38 proc. czasu pracy w procesach administracyjnych tracone jest na czynności nieproduktywne: szukanie, oczekiwanie, poprawianie itp. Wynika z tego, że firma, która zatrudnia 50 pracowników administracyjnych, przy średnim 14 KAIZEN nr 1 / marzec 2012

15 wynagrodzeniu 3000 zł, każdego miesiąca płaci ponad zł za czynności nieproduktywne! Kolejna informacja, trudna do przełknięcia dla zarządzających obszarem administracji, jest taka, że tylko 30 proc. przyczyn reklamacji leży w produkcie, natomiast przyczyną pozostałych 70 proc. jest organizacja i obsługa (np. złe miejsce dostawy, zła informacja, zbyt długi czas oczekiwania, nieprofesjonalne zachowanie itp.). Gdzie powinniśmy poszukiwać strat oraz przyczyn reklamacji w działalności biurowej i procesach administracyjnych? Oto tylko niektóre z przykładów czynności i zachowań, które często w sposób niezwykle zakamuflowany przyczyniają się do zmniejszonej efektywności działania i niższej marży firmy. 1. Czas stracony na poszukiwanie (dokumentów, informacji, artykułów biurowych, źle zorganizowana baza wiedzy bez odpowiednich wyszukiwarek), 2. Czas stracony na oczekiwanie (na podpis, na decyzję, na informację, na zbyt późno zamówiony artykuł biurowy), 3. Przeciążenie informacją (niepotrzebnie odebrane e, zbyt długie instrukcje, zbyt długie spotkania, niewłaściwe osoby na spotkaniu, niepotrzebne raporty i zestawienia, których nikt nie czyta, zbyt długie formularze do wypełniania przeładowane informacją), 4. Przerywana praca (zła organizacja czasu i pracy, źle zorganizowane stanowisko pracy, brak podziału na strefy ciszy i pracy głośnej), 5. Zbędny ruch i zbędny transport (źle zorganizowane otoczenie stanowiska pracy, np. drukarka piętro wyżej, szafa z materiałami za daleko), 6. Awarie sprzętu (komputerów, drukarek, innych sprzętów biurowych, brak procedur szybkiego usuwania awarii), 7. Niepotrzebnie zużyte materiały (zbędne kopie, brak wdrożonego druku dwustronnego, zamawianie zbyt szerokiego asortymentu materiałów biurowych, nadruk zbyt wielu folderów bo hurtowo jest taniej, ginący drobny sprzęt, typu dziurkacze, zszywacze itp.), 8. Zmarnowana powierzchnia i zbędne magazynowanie (źle zorganizowana przestrzeń pracy, poprzez nadmiar dokumentów, zużycie zbyt dużej liczby segregatorów, szaf, systemów do organizowania informacji, w efekcie wymaganie coraz więcej powierzchni i przestrzeni, zbyt duże stany magazynowe artykułów do prowadzenia biur). Wydaje się oczywiste, że po wyeliminowaniu ww. działań nieprzynoszących wartości, a często przyczyniających się wprost do strat, firma osiągnie od kilku do kilkunastu procent większą marżę na swojej działalności. Wdrożenie wymaga jednak przede wszystkim świadomości kierownictwa i zmiany kultury organizacyjnej sposobu myślenia wszystkich pracowników. Od przełożonych wymagana jest systematyczna obecność w miejscach, gdzie firma tworzy wartość dla swoich Klientów. Japończycy i inżynierowie produkcji to miejsce nazywają Gemba. Idź do Gemba, szukaj Muda!, czyli Bądź tam, gdzie Twoja firma generuje wartość, szukaj i eliminuj marnotrawstwo!. Jeżeli materialnym elementem realizacji zlecenia dla klienta jest formularz, to trzeba fizycznie przejść w towarzystwie tego formularza całą drogę, którą on pokonuje i zobaczyć na przykład, w którym miejscu formularz czeka na decyzję, gdzie generuje zbędną obróbkę informacji, w jakim miejscu z powodu braku standardów są generowane błędy. Jeżeli chodzi o świadomość pracowników, która na trwałe zmieni osobowość organizacji, Przeciętnie 38 proc. czasu pracy w procesach administracyjnych tracone jest na czynności nieproduktywne: szukanie, oczekiwanie, poprawianie. mówi się o pewnej masie krytycznej, która jest przekroczona wówczas, jeżeli minimum 60 proc. personelu ma świadomość ponoszenia zbędnych strat, został przeszkolony w tym zakresie i co najważniejsze, pozwala im się działać. Ludzie powinni być zachęcani do poszukiwania udoskonaleń na swoim stanowisku pracy, również w procesach, w których uczestniczą. Powinni mieć uprawnienia do wdrażania bezkosztowych lub niskokosztowych udoskonaleń samodzielnie. Pozostałe pomysły i wnioski powinny być systematycznie KAIZEN 15

16 brane pod uwagę i w miarę możliwości wdrażane. Tylko przy niestrudzonej refleksji oraz ciągłej poprawie można zostać organizacją uczącą się, a taki element kultury organizacyjnej jest gwarancją stałej redukcji zbędnych kosztów. Ogromny ukryty potencjał zwiększenia efektywności działania tkwi nie tylko w biznesie branż usługowych i handlowych, ale również w strukturach administracji i samorządu, wyższych uczelniach, szpitalach i innych instytucjach publicznych. Na szczęście są zwiastuny pozytywnego benchmarkingu filozofii eliminującej marnotrawstwo z obszarów produkcji do obszarów administracyjnych. W Hiszpanii trwa wdrażanie filozofii Kaizen w największej sieci hipermarketów. Przedstawiciele administracji rządowej na małej wyspie Mauritius do tego stopnia uwierzyli w cudowne działanie systemu, który konsekwentnie eliminuje marnotrawstwo, że decyzja o wdrożeniu zapadła na poziomie państwowym. Wdrożeniem objęte zostały wszystkie struktury administracji publicznej, a edukacja w obszarze wrażliwości ekonomicznej i umiejętności identyfikacji marnotrawstwa trafiła do szkół. Kaizen został wdrożony w resorcie turystycznym San Martino di Castrozza we Włoszech po to, by usprawnić, zoptymalizować i uprzyjemnić pobyt narciarzy na stokach i poza nimi. W Polsce wdrażanie filozofii ciągłego doskonalenia rozpoczęła kilka lat temu Telekomunikacja Polska. Analizując ukryte koszty i obszary marnotrawstwa, nietrudno Tylko 30 proc. przyczyn reklamacji leży w produkcie, natomiast przyczyną pozostałych 70 proc. jest organizacja i obsługa. się domyślić, że takie urządzania wykrywające koszty, jak np. controlling, pozostają bezsilne wobec niepotrzebnie odebranych maili, za długo trwających spotkań, oczekiwania na podpis czy czasu straconego na poszukiwanie dokumentów. Mało tego, tak jak przy Lean Production, system controllingu może nie docenić prób doskonalenia standardów i poprawy jakości w krótkim horyzoncie, bowiem przy wdrażaniu filozofii ciągłego doskonalenia decyzje w zarządzaniu należy opierać na dalekosiężnej koncepcji nawet kosztem krótkoterminowych wyników finansowych. Czyżby Toyota Production System, zwany również Systemem Ludzi Myślących (Thinking People System), był rzeczywiście zarezerwowany tylko dla inżynierów z obszarów produkcji i logistyki? 16 KAIZEN nr 1 / marzec 2012

17 INDUSTRIAL AUTOMATION HIT-Kody Kreskowe HIT-Kody Kreskowe, integrator systemów automatycznej identyfikacji serdecznie Państwa zaprasza na bezpłatne seminarium o tematyce: Rozwiązania automatycznej identyfikacji procesów produkcyjnych 20 kwiecień, Centrum Szkoleniowe HIT-Kody Kreskowe Podczas seminarium przedstawimy następujące rozwiązania: systemy automatycznego odczytu danych na liniach produkcyjnych w tym nowości w zakresie sprzętu i technologii; znakowania laserowego produktów; systemów automatycznego etykietowania i weryfikacji jakości nadruków kodów kreskowych; systemy RFID. Agenda seminarium: 10:00 10:15 rejestracja gości 10:15 10:30 przywitanie uczestników i krótkie przedstawienie firmy 10:30 12:00 automatyczny odczyt danych z wykorzystaniem stacjonarnych skanerów, systemów wizyjnych oraz terminali radiowych i ręcznych skanerów przemysłowych 12:00 12:15 przerwa kawowa 12:15 13:00 bezpośrednie znakowanie produktów 13:00 14:00 automatyczne etykietowanie i weryfikacja jakości nadruków kodów kreskowych 14:00 14:45 zastosowanie technologii RFID w obiegu zamkniętym procesów produkcyjnych 14:45 pytania/odpowiedzi Po seminarium zapraszamy Państwa na obiad. Ilość miejsc ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Miejsce seminarium: Centrum Szkoleniowe HIT-Kody Kreskowe / ul. Wierzbowa 7 / Suchy Las k. Poznania Patronat Medialny: Serdecznie Państwa zapraszamy, HIT-Kody Kreskowe Elite Quality Parter Datalogic Industrial Automation

18 Tekst: Ilona Nowicka Przykład idzie z góry, siła działa z dołu czyli jak zaangażować główne siły w organizacji do działań Kaizen Łamanie lęków I tak się nie uda, Myśmy to już mieli i nie było na to czasu, Nie warto się starać, bo i tak nikt tego nie doceni, Posprzątać to my sobie sami możemy, Po co nam te nowoczesne systemy to częste słowa rzucane przez pracowników podczas pierwszych etapów wdrażania narzędzi Kaizen jak 5S, zarządzanie wizualne, SMED, TPM, balansowanie linii, standaryzacja pracy i innych. Mimo znajomości korzyści, jakie można uzyskać z wdrażania filozofii Kaizen w organizacjach, zdarza się, że proces ten idzie dość opornie. Nic dziwnego. Wdrażanie narzędzi Kaizen wiąże się ze zmianą nawyków, przekonań, zachowań, sposobu myślenia i działania. Pracownicy w sytuacji zmiany czują lęk przed nowym, nieznanym sposobem działania. Ktoś chce ich wyciągnąć z wygodnych, starych, wychodzonych butów i włożyć w nowe, twarde, które uciskają. Nie ma się więc co dziwić, że pracownicy narzekają, mają obawy, pokazują ryzyka. Na szczęście nie wszyscy część osób z ciekawością podchodzi do nowych tematów mając nadzieję, że Kaizen pomoże im w rozwoju swoim i organizacji, zapewni większe bezpieczeństwo pracy i łatwiejsze osiąganie celów. Oby takich osób pozytywnie nastawionych do zmian w organizacji było jak najwięcej. To właśnie takich pionierów zmian potrzebuje organizacja, aby efektywnie wdrażać rozwiązania optymalizacyjne, pokazywać korzyści i pociągać za sobą pozostałą nieprzekonaną część organizacji. Podczas jednego ze spotkań Klubu Koordynatorów KAIZEN przeprowadzono ankietę badającą najczęstsze przejawy oporu związane z wdrażaniem Kaizen ze strony pracowników. Badaniem objęto 60 osób, praktyków, z przedsiębiorstw różnej wielkości z całej Polski. Wśród odpowiedzi najczęściej zaznaczanych przez osoby zajmujące się na co dzień wdrażaniem narzędzi optymalizacyjnych (Lean, Kaizen, Six Sigma) znalazły się: Powierzchowna akceptacja: przytakiwanie, ale nic się nie zmienia; Nietrzymanie ustalonych standardów, procedur; Powrót do dawnych praktyk, czyli przed rozpoczęciem działań optymalizacyjnych; Brak uczestnictwa w spotkaniach dedykowanych np. rozwiązywaniu problemów; Ukrywanie problemów produkcyjnych; Brak zgłoszeń do systemu sugestii; Wyśmiewanie działań podejmowanych przez innych. Jakie są zatem powody takich zachowań? Dlaczego w jednych organizacjach wdrażanie narzędzi optymalizacyjnych przebiega 18 KAIZEN nr 1 / marzec 2012

19 sprawnie, a w innych Koordynatorzy Kaizen/Lean mają duży opór pracowników do proponowanych rozwiązań. O to również zapytano uczestników Klubu Koordynatorów. Jakie są najczęstsze powody oporu pracowników do wdrażania rozwiązań optymalizacyjnych? W ankiecie umieszczono kilkadziesiąt różnych powodów, które zostały wygenerowane na bazie doświadczenia osób wdrażających te narzędzia. Brak zrozumienia celu realizacji działań optymalizacyjnych (po co to robimy?); Brak motywacji finansowej za działania podejmowane w obszarze Lean/Kaizen; Brak znajomości korzyści, jakie to przyniesie firmie, działowi, każdemu pracownikowi; Nacisk na szybkie efekty z wdrożenia; Brak czasu na wdrożenie; Brak zaangażowania kadry kierowniczej, Top Managementu w działania. Brak przykładu z góry; Za dużo projektów optymalizacyjnych na raz pracownicy gubią się w priorytetach; Brak koordynatora działań wdrożeniowych; Brak działań marketingowych, źle wypromowane wdrożenie; Brak wiary w sukces działań Lean/Kaizen, w nowoczesne narzędzia w związku z dużym stażem pracowników; Brak struktury leaderskiej wspierającej wdrażanie rozwiązań Kaizen/Lean; Brak pochwał, podziękowania, uznania ze strony kierownictwa za zaangażowanie w działania optymalizacyjne; Brak znajomości zadań, jakie stoją przed pracownikami przy wdrażaniu Lean/Kaizen; Ilona Nowicka Dyrektor ds. Klientów Indywidualnych PROFES Nadzoruje proces realizacji usług doradczych i szkoleniowych, odpowiada za wsparcie sprzedaży oraz utrzymanie wysokiej jakości realizowanych projektów, jak również rozwój know-how firmy. Brak systemu audytowania efektów wdrożenia działań optymalizacyjnych; Brak standardów przedstawionych w prosty, wizualizowany sposób; Wdrażanie rozwiązań w sposób narzucony z góry, bez współpracy z pracownikami z obszaru; Brak realizacji planów działań powstałych po warsztatach Lean/Kaizen; Brak szkoleń dla pracowników, przejście od razu w działania; Zbyt szerokie wdrożenie, za dużo obszarów trudnych do ogarnięcia w jednym czasie. Spośród powyższych odpowiedzi uczestnicy badania najczęściej wskazywali na: Brak znajomości korzyści, jakie to przyniesie firmie, działowi, każdemu pracownikowi; Brak zaangażowania kadry kierowniczej, Top Managementu w działania, brak przykładu z góry; Brak wiary w sukces działań KAIZEN 19

20 KAIZEN podzielone zostały na 4 obszary: Związane z rozwiązaniami systemowymi Czyli takie działania, które powinny być podejmowane nie jako działania jednorazowe, ale jako działania ujęte jako system, Kaizen to metoda optymalizacyjna niskokosztowa i niskonakładowa, jednak potrzebny jest budżet na szkolenia, na wynagrodzenia Koordynatora, na system motywacyjny dla liderów czy budżet na system sugestii, czyli na pomysły optymalizacyjne. Lean/Kaizen, w nowoczesne narzędzia w związku z dużym stażem pracowników. Masaaki Imai uznawany za mistrza i architekta ciągłego doskonalenia, Guru Kaizen, pionier w szerzeniu filozofii Kaizen na całym świecie, w swoich opracowaniach wskazuje na 3 najważniejsze warunki wdrażania Kaizen w organizacjach: 1. Zaangażowanie kierownictwa najwyższego szczebla; 2. Zaangażowanie kierownictwa najwyższego szczebla; 3. Zaangażowanie kierownictwa najwyższego szczebla. Dopiero po spełnieniu tych elementów można myśleć o innych działaniach. Zaangażowanie kadry kierowniczej jest warunkiem najistotniejszym, niezbędnym, ale niewystarczającym. Z uwagi na kluczową rolę Top Managementu i kadry kierowniczej we wdrażaniu Kaizen/Lean podczas VII spotkania Klubu Koordynatorów KAIZEN w zespole 67 osób (Menadżerów Kaizen, Koordynatorów Lean/Kaizen) z 45 firm z całej Polski (największych marek) pod przewodnictwem Konsultantów KAIZEN Institute, wypracowana została lista możliwych działań, jakie kadra kierownicza może wdrożyć, stosować, aby wesprzeć działania Kaizen. Formy wsparcia TOP Managementu, Kierownictwa dla działań elementy ze sobą powiązane. Do najważniejszych działań, jakie Kierownictwo może wykonywać w tym obszarze dla wsparcia działań optymalizacyjnych, należą: 1. Ustalenie celów i strategii odnośnie działań Kaizen w danym okresie; 2. Kaskadowanie celów i zadań aż na pracowników; 3. Ujęcie działań Kaizen w systemie ocen; 4. Konsekwencja w działaniu Kaizen to droga, która nigdy się nie kończy. Jedna obrana droga, konsekwentnie wdrażane narzędzia; 5. Spotkania na różnych szczeblach system spotkań wspierających Kaizen (indywidualne i zespołowe, kaskadujące efekty i zadania); 6. Wyznaczenie koordynatora, liderów obszarów, nadanie rangi Koordynatorowi, wsparcie działań Koordynatora; 7. Udostępnienie budżetu na działania Kaizen, w tym na szkolenia aż do pracowników liniowych; 8. Wydzielenie czasu na działania Kaizen; 9. Wydzielenie zasobów ludzkich do działań Kaizen; 10. Opracowanie dokumentu ramowego dotyczącego wdra- 20 KAIZEN nr 1 / marzec 2012

Już dziś masz szansę stać się uczestnikiem projektu "Fabryka Innowacji!"

Już dziś masz szansę stać się uczestnikiem projektu Fabryka Innowacji! Już dziś masz szansę stać się uczestnikiem projektu "Fabryka Innowacji!" Jeśli Twoja firma należy do sektora przemysłu: CHEMICZNEGO FARMACEUTYCNZEGO MOTORYZACYJNEGO ELEKTRYCZNEGO ELEKTRONICZNEGO WYDOBYWCZEGO

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Koordynatorom i liderom Lean/KAIZEN odpowiedzialnym za obszary produkcyjne

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ INFORMACJE NA TEMAT KAIZEN INSTITUTE

ZAWARTOŚĆ INFORMACJE NA TEMAT KAIZEN INSTITUTE ZAWARTOŚĆ ZAWARTOŚĆ...1 INFORMACJE NA TEMAT KAIZEN INSTITUTE...1 DLACZEGO KAIZEN?...2 JAK ELIMINOWAĆ MARNOTRAWSTWO I OBNIŻAĆ KOSZTY W SYTUACJI KRYZYSU NA RYNKU?...3 UCZESTNICY...5 WARTOŚĆ WARSZTATÓW I

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Rola Top Managementu i kierownictwa. Obecność. Rola menadżerów przy wspieraniu procesów Kaizen

Rola Top Managementu i kierownictwa. Obecność. Rola menadżerów przy wspieraniu procesów Kaizen Tekst: Ilona Nowicka Dyrektor KAIZEN Institute Rola menadżerów przy wspieraniu procesów Kaizen Fotolia Obecność Gemba Kanri to zadania menadżerów w obszarze wsparcia systemów, a w szczególności zarządzanie

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE PROCESÓW

DOSKONALENIE PROCESÓW KATALOG SZKOLEŃ DOSKONALENIE PROCESÓW - Tworzenie projektów ciągłego doskonalenia - Konsultacje z ekspertami - Poprawa jakości oraz produktywności - Eliminacja marnotrawstwa - Redukcja kosztów - Metody

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA Gdynia, 2012 SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W Perfect Consulting programy szkoleniowe opracowywane są i realizowane z punktu widzenia, jakie mają

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Lean Manufacturing - gra symulacyjna "Fabryka ekspresowych pociągów"

Wprowadzenie do Lean Manufacturing - gra symulacyjna Fabryka ekspresowych pociągów Wprowadzenie do Lean Manufacturing - gra symulacyjna "Fabryka ekspresowych pociągów" Opis Lean Manufacturing to filozofia szczupłego wytwarzania dóbr i usług. To szereg etapów, czynności i narzędzi, które

Bardziej szczegółowo

WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI

WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI J A K O Ś Ć I E F E K T Y W N O Ś Ć P R A C Y Z E S P O Ł O W E J WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI Konferencja: Techniki lean w nowoczesnej produkcji i łańcuchu dostaw Warszawa, 25.09.2013 KIM JESTEŚMY Jedną

Bardziej szczegółowo

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Opis W jaki sposób angażować pracowników w doskonalenie procesów produkcji? Co motywuje ludzi do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu problemów

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

ABC LEAN MANAGEMENT,

ABC LEAN MANAGEMENT, ABC LEAN MANAGEMENT, czyli jak wyszczuplać, żeby nie doprowadzić firmy do śmierci głodowej 27 28 lutego 2017 r Miejsce realizacji kursu: Centrum Konferencyjne WPP, Wrocław, ul. Fabryczna 10 - III piętro

Bardziej szczegółowo

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI Jesteśmy firmą konsultingową i wspieramy naszych klientów od 2002 roku. Pracujemy w trybie projektowo-szkoleniowym. Realizujemy projekty i programy związane z poprawą wewnętrznej sytuacji w organizacjach.

Bardziej szczegółowo

JAK ROZWIJAĆ PRACOWNIKÓW PRODUKCJI PODCZAS TRANSFORMACJI LEAN

JAK ROZWIJAĆ PRACOWNIKÓW PRODUKCJI PODCZAS TRANSFORMACJI LEAN JAK ROZWIJAĆ PRACOWNIKÓW PRODUKCJI PODCZAS TRANSFORMACJI LEAN Maciej Kolanowski Kierownik ds. Lean Manufacturing 25.04.2017 1 Date SPIS TREŚCI Prezentacja firmy Mann + Hummel Filtration Omówienie strategii

Bardziej szczegółowo

Letni Certyfikowany Praktyk Kaizen

Letni Certyfikowany Praktyk Kaizen Letni Certyfikowany Praktyk Kaizen Szanowni Państwo W dniu 21 czerwca rozpoczęło się lato. W związku z tym wyjątkowym okresem Kaizen Institute Polska stworzył specjalną wakacyjną ofertę Letni Certyfikowany

Bardziej szczegółowo

Strategia Lean/ Kaizen dla przedsiębiorstwa klasy światowej

Strategia Lean/ Kaizen dla przedsiębiorstwa klasy światowej Strategia Lean/ Kaizen dla przedsiębiorstwa klasy światowej KAIZEN Institute Legnica, październik 2013 Copyright 1985-2013 KAIZEN Institute, Ltd. All rights reserved. KAIZEN and GEMBAKAIZEN are registered

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą w projektach Lean

Zarządzanie zmianą w projektach Lean Zarządzanie zmianą w projektach Lean Jak bez porażki wdrażać zmiany wpływające na rozwój firmy w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym? 19-20 listopada 2015, Wrocław Akademia Białego Kruka

Bardziej szczegółowo

Program naprawczy Lean Navigator

Program naprawczy Lean Navigator Program naprawczy Lean Navigator OLSZTYN 2015 OPIS PRODUKTU Program Naprawczy Lean Navigator jest produktem skierowanym do przedsiębiorstw pragnących kompleksowo usprawnić swoją sytuację organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na warsztaty:

Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na warsztaty: Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na warsztaty: MAPOWANIE I MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI STRUMIENIA WARTOŚCI W PROCESACH FARMACEUTYCZNYCH 16 17 lutego 2016 r. Centrum

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja procesów produkcji z wykorzystaniem metody 5S SZKOLENIE OTWARTE

Optymalizacja procesów produkcji z wykorzystaniem metody 5S SZKOLENIE OTWARTE Optymalizacja procesów produkcji z wykorzystaniem metody 5S SZKOLENIE OTWARTE ADRESACI SZKOLENIA: Pracownicy wskazani przez firmę, Prowadzący zmianę, Kierownik działu, Mechanik działowy lub pracownik Utrzymania

Bardziej szczegółowo

Ograniczanie kosztów w praktyce. Lean Management... czy warto podążać za trendami? KAMIL RADOM

Ograniczanie kosztów w praktyce. Lean Management... czy warto podążać za trendami? KAMIL RADOM Ograniczanie kosztów w praktyce. Lean Management... czy warto podążać za trendami? KAMIL RADOM CZAS to PIENIĄDZ? CZASU NIE MOŻNA: ZATRZYMAĆ, COFNĄĆ, KUPIĆ, SKŁADOWAĆ CZAS STALE UPŁYWA!!! DLACZEGO TRACISZ

Bardziej szczegółowo

Akademia KAIZEN OGÓLNIE

Akademia KAIZEN OGÓLNIE Akademia KAIZEN OGÓLNIE Cel studiów: Celem studiów podyplomowych Akademia KAIZEN jest przekazanie i poszerzenie wiedzy i podstawowych umiejętności wśród szerokiego kręgu osób, w tym średniej i wyŝszej

Bardziej szczegółowo

Raport specjalny. 5 edycji Akademii Produktywności za nami

Raport specjalny. 5 edycji Akademii Produktywności za nami Raport specjalny 5 edycji Akademii Produktywności za nami Za nami 5 edycji Akademii Produktywności. Wystartowaliśmy 22-go lutego. Regularnie, co tydzień lub dwa, spotykaliśmy się z kilkunastoma firmami,

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM Terminy szkolenia Opis VSM to graficzne przedstawienie przepływu wartości z perspektywy Klienta w procesach produkcyjnych, logistycznych i informacyjnych

Bardziej szczegółowo

VIII Międzynarodowy Kongres

VIII Międzynarodowy Kongres PATRONAT HONOROWY NAD KONGRESEM OBJĘLI: Prezydent Miasta Wrocławia Pan Rafał Dutkiewicz oraz Wicewojewoda Dolnośląski Pani Ilona Antoniszyn-Klik VIII Międzynarodowy Kongres Guru Kaizen Masaaki Imai z jedynym

Bardziej szczegółowo

Kaizen & Lean Managment - praktyczny warsztat

Kaizen & Lean Managment - praktyczny warsztat Warsztat Kaizen & Lean Managment - praktyczny warsztat Warszawa 15-16 lutego, Od czego zacząć proces wdrażania zmian mających na celu poprawę efektywności. Jakie pułapki czekają podczas wdrażania zmian.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Specjalność LEAN MANAGEMENT W BIZNESIE I SEKTORZE PUBLICZNYM

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Specjalność LEAN MANAGEMENT W BIZNESIE I SEKTORZE PUBLICZNYM Specjalność LEAN MANAGEMENT W BIZNESIE I SEKTORZE PUBLICZNYM Profil Absolwenta Absolwent posiada nowoczesną, przekrojową i użyteczną wiedzę oraz umiejętności praktyczne i kompetencje z zakresu Lean Management

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kim jesteśmy INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

dzień otwarty Akademii Białego Kruka 3 grudnia 2013, Wrocław

dzień otwarty Akademii Białego Kruka 3 grudnia 2013, Wrocław dzień otwarty Akademii Białego Kruka 3 grudnia 2013, Wrocław Zapisy oraz szczegóły dotyczące wydarzenia znajdują się na stronie O wydarzeniu Dzień otwarty ABK W związku z dużym zainteresowaniem jakim cieszył

Bardziej szczegółowo

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta 20 lat doświadczeń D O R A D Z T W O S T R A T E G I C Z N E I S E M I N A R I A Inwestycja w Zespół zwiększa szanse na sukces NO1 Nowe WŚRÓD PROGRAMÓW ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO ORGANIZOWANY PRZEZ FIRMĘ

Bardziej szczegółowo

OCENA 360. Diagnoza kompetencji zawodowych. Considero Consulting 663 965 960 consulting@considero.pl. www.considero.pl. Warszawa luty 2013

OCENA 360. Diagnoza kompetencji zawodowych. Considero Consulting 663 965 960 consulting@considero.pl. www.considero.pl. Warszawa luty 2013 OCENA 360 Considero Consulting 663 965 960 consulting@considero.pl www.considero.pl Warszawa luty 2013 Diagnoza kompetencji zawodowych czym jest ocena 360 Ocena 360 to metoda uzyskiwania informacji o pracowniku

Bardziej szczegółowo

Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-01 Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-01 Termin zakończenia rekrutacji Lean management Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/01/7405/7333 Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł Cena netto za godzinę 31,25 zł Cena brutto za godzinę 31,25 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia

Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia Oferta Gdańsk 2014 Ars Profectus to firma doradczo szkoleniowa, która pomaga klientom poprawiać procesy zachodzące w przedsiębiorstwach. Głównym celem Ars Profectus jest wspieranie działalności firm, przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW Cel szkolenia: Przekazanie wiedzy na temat kompleksowego zarządzania jakością w tym modelowania procesów. Podnoszenie kompetencji i umiejętności związanych

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU

AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU To cykl szkoleń podnoszących kompetencje menadżerskie zaprojektowany dla kierowników, menadżerów i dyrektorów, którzy mają ochotę rozwijać swoje zdolności

Bardziej szczegółowo

Agenda oferty. Założenia programowe. Korzyści z wdrożenia TPM. Program szkolenia. Sylwetka proponowanego trenera. Informacje dodatkowe.

Agenda oferty. Założenia programowe. Korzyści z wdrożenia TPM. Program szkolenia. Sylwetka proponowanego trenera. Informacje dodatkowe. Oferta TPM Agenda oferty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Założenia programowe Korzyści z wdrożenia TPM Program szkolenia Sylwetka proponowanego trenera Informacje dodatkowe Referencje Globalne doświadczenie Smart Lean

Bardziej szczegółowo

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Terminy szkolenia 6-7 październik 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** 8-9 grudzień 2016r., Zakopane - Wydarzenie specjalne Opis

Bardziej szczegółowo

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych Inżynier Procesu Zarobki: min. 3500 zł brutto (do negocjacji) czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych określenie cyklu produkcyjnego opis działań produkcyjnych dla nowych projektów,

Bardziej szczegółowo

Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji

Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji Terminy szkolenia 16-17 listopad 2015r., Katowice - Novotel Centrum 19-20 maj 2016r., Sopot - Hotel Haffner**** Opis Dotrzymać terminów

Bardziej szczegółowo

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

CIĄGŁE DOSKONALENIE. "byliśmy tam - jesteśmy tu..." KATALOG WARSZTATÓW. BestPractice. - Projekty doskonalące. - Konsultacje z ekspertami

CIĄGŁE DOSKONALENIE. byliśmy tam - jesteśmy tu... KATALOG WARSZTATÓW. BestPractice. - Projekty doskonalące. - Konsultacje z ekspertami KATALOG WARSZTATÓW CIĄGŁE DOSKONALENIE BestPractice - Projekty doskonalące - Konsultacje z ekspertami - Metody i narzędzia w kompleksowym utrzymaniu maszyn - Poprawa produktywności - Eliminacja marnotrawstwa

Bardziej szczegółowo

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 3800 agencji zatrudnienia, które działają w różnym obszarze usług i w różnym zasięgu geograficznym. Najwięcej dostawców

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT - DOSKONALENIE PROCESÓW

LEAN MANAGEMENT - DOSKONALENIE PROCESÓW TWÓJ PARTNER W DOSKONAŁOŚCI OPERACYJNEJ 1 LEAN MANAGEMENT - DOSKONALENIE PROCESÓW INSPIRACJE DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODSUMOWANIE WARSZTATÓW Z DN. 29.11.2017 2 NASZA ORGANIZACJA JEST LEAN CO TO OZNACZA?

Bardziej szczegółowo

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych siedziba MDDP Business Consulting, Warszawa, 6 lutego 2015 r.

Bardziej szczegółowo

4. Zaangażowanie kierownictwa i współudział

4. Zaangażowanie kierownictwa i współudział 4. Zaangażowanie kierownictwa i współudział pracowników - podstawowe warunki skutecznego wdrażania polityki bezpieczeństwa i higieny pracy 4.1. Jakie działania świadczą o zaangażowaniu kierownictwa we

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań

Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań . Polska Dołącz dzisiaj: Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań Uzyskaj prawo posługiwania się znakiem Zgodny z GS1 Promuj swoją firmę oraz oferowane rozwiązania wśród 19 tysięcy Uczestników systemu

Bardziej szczegółowo

HR Biznes Partner jak umacniać pozycję HR-owca w firmie?

HR Biznes Partner jak umacniać pozycję HR-owca w firmie? HR Biznes Partner jak umacniać pozycję HR-owca w firmie? Kim jest HR Biznes Partner? Czy jest to tylko modne określenie pracownika HR-u, czy może kryje się za nim ktoś więcej? Z założenia HR Biznes Partner

Bardziej szczegółowo

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Szkolenia obejmuje przegląd najważniejszych i najczęściej stosowanych standardów GS1 wraz z praktycznymi informacjami na temat

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE OPRACOWANIE

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE OPRACOWANIE Przykładowy program ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE OPRACOWANIE I WDROŻENIE STRATEGII Beata Kozyra 2017 3 dni Poniższy program może być skrócony do 2-1 dnia lub kilkugodzinnej prezentacji. Znikający Kocie, Alicja

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT W PRAKTYCE. czyli jak oszczędzać czas i pieniądze

LEAN MANAGEMENT W PRAKTYCE. czyli jak oszczędzać czas i pieniądze LEAN MANAGEMENT W PRAKTYCE czyli jak oszczędzać czas i pieniądze Termin: 26.09.2017-27.09.2017 Miejsce szkolenia: Katowice, Best Western Premier Hotel Forum Katowice ul. Bytkowska 1a http://www.bestwesternkatowice.pl/

Bardziej szczegółowo

Zdolności Menedżerskich

Zdolności Menedżerskich Temat szkolenia 1. Doskonalenie Zdolności Menedżerskich Proponowany termin i cena w Krakowie 6-7 listopada w Krakowie 4-5 grudnia w Rzeszowie 2 dni (14h lekcyjnych) 1 250 zł netto* Krótki opis szkolenia

Bardziej szczegółowo

5S - utrzymanie zorganizowanego i wydajnego miejsca pracy na przykładzie firmy produkcyjnej. Maciej Koc Trener Lean Manufacturing

5S - utrzymanie zorganizowanego i wydajnego miejsca pracy na przykładzie firmy produkcyjnej. Maciej Koc Trener Lean Manufacturing 5S - utrzymanie zorganizowanego i wydajnego miejsca pracy na przykładzie firmy produkcyjnej Maciej Koc Trener Lean Manufacturing Agenda: 1. Lean Manufacturing - podstawowe narzędzia. 2. 5S zorganizowane

Bardziej szczegółowo

KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW

KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW Moduł Pierwszy przeznaczony jest dla osób pragnących zapoznad się z tematyką Lean Manufacturing od strony optymalizacji procesów produkcyjnych.

Bardziej szczegółowo

Techniki angażowania pracowników produkcyjnych warunkiem skutecznego wdrożenia zmian w produkcji

Techniki angażowania pracowników produkcyjnych warunkiem skutecznego wdrożenia zmian w produkcji Techniki angażowania pracowników produkcyjnych warunkiem skutecznego wdrożenia zmian w produkcji Cele szkolenia Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy w rozwiązywaniu problemów powstających

Bardziej szczegółowo

Lean Manufacturing "Fabryka robotów" - gra symulacyjna

Lean Manufacturing Fabryka robotów - gra symulacyjna Lean Manufacturing "Fabryka robotów" - gra symulacyjna Opis Szkolenie realizowane w ramach: Lean Manufacturing to filozofia szczupłego wytwarzania. To szereg etapów, czynności i narzędzi, które w drodze

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN

Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN Opis Co to jest przywództwo? Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN Jest to proces pozytywnego wpływu - nie manipulacji - aby pomóc zespołowi zrealizować cele. Praktyka przywództwa sytuacyjnego mówi:

Bardziej szczegółowo

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza SZKOLENIE EFEKTYWNA ROZMOWA OCENIAJĄCA Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław, dn. 27 marca 2013 r. ZAKRES OFERTY 1. Charakterystyka Human Partner Sp.

Bardziej szczegółowo

BUDOWA STRATEGII TPM

BUDOWA STRATEGII TPM ZAPROSZENIE Drodzy Państwo!!! Bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych przez naszą firmę warsztatach szkoleniowych zatytułowanych: BUDOWA STRATEGII TPM Podczas warsztatów dowiedzą

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Kaczmarska GO.pl

Katarzyna Kaczmarska GO.pl Katarzyna Kaczmarska GO.pl Dbanie o jakość ma sens, jest możliwe i potrzebne w każdej organizacji. Nie potrzeba do tego certyfikatów i dużych inwestycji. Aby uzyskać efekty warto zastosować sprawdzone

Bardziej szczegółowo

Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy

Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Co to jest polityka szkoleniowa? Polityka szkoleniowa to generalne podejście oraz sposób postepowania

Bardziej szczegółowo

Skuteczne Techniki Sprzedaży

Skuteczne Techniki Sprzedaży Skuteczne Techniki Sprzedaży warsztaty w budowaniu długofalowych relacji z klientami Korzyści z udziału w naszym szkoleniu: wzrost sprzedaży w firmie, dzięki wykorzystaniu skutecznych technik sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Szkolenia wewnętrzne Lean Six Sigma czyli jak motywować i budować kompetencje pracowników. PREZENTACJA PROJEKTU Marcin Sprawski, Paweł Klimek

Szkolenia wewnętrzne Lean Six Sigma czyli jak motywować i budować kompetencje pracowników. PREZENTACJA PROJEKTU Marcin Sprawski, Paweł Klimek Szkolenia wewnętrzne Lean Six Sigma czyli jak motywować i budować kompetencje pracowników PREZENTACJA PROJEKTU Marcin Sprawski, Paweł Klimek Dendro Poland Ltd Sp. z o.o. ul. Magazynowa 4 64-610 Rogoźno

Bardziej szczegółowo

KILKA SŁÓW O ROLI PRODUCT MANAGERA

KILKA SŁÓW O ROLI PRODUCT MANAGERA CZĘŚĆ I. KILKA SŁÓW O ROLI PRODUCT MANAGERA Product manager pracuje na styku świata IT i biznesu. Analizuje potrzeby użytkowników i klientów, współpracuje ze wszystkimi działami firmy maksymalizując wartość

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 4. PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1.Ogólna charakterystyka koncepcji zarządzania jakością i kierunki ich zmian w czasie: W historycznym podejściu do zarządzania jako- ścią można wyróżnić

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE ZARZĄDZANIE WOLONTARIATEM

SZKOLENIE ZARZĄDZANIE WOLONTARIATEM SZKOLENIE ZARZĄDZANIE WOLONTARIATEM REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU CENTERKO Jeśli jesteś osobą ceniącą rozwój oraz zdobywanie umiejętności w ciekawy sposób Jeśli chcesz dowiedzieć się jak zdobyć i zatrzymać

Bardziej szczegółowo

METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH Efektywna gospodarka materiałowo-narzędziowa Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, którego celem jest zapoznanie specjalistów

Bardziej szczegółowo

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie profil firmy www.stratex.pl Nasza tożsamość Misja Zmieniamy pomysł w praktyczne działanie Założyliśmy StratEX Strategy Execution w 2008 roku jako konsultanci

Bardziej szczegółowo

Jakie straty ponosi Twoja firma? 7 Wielkich Strat

Jakie straty ponosi Twoja firma? 7 Wielkich Strat Jakie straty ponosi Twoja firma? 7 Wielkich Strat 1 Geneza 7 Wielkich Strat Okazuje się, że każdy proces wytwarzający produkty lub usługi generuje nie tylko tzw. wartość dodaną ale również straty, tak

Bardziej szczegółowo

Myślicie Państwo o inwestycji w zakup nowej obrabiarki? Najbliższe 60 sekund może dać oszczędność sporej sumy pieniędzy!

Myślicie Państwo o inwestycji w zakup nowej obrabiarki? Najbliższe 60 sekund może dać oszczędność sporej sumy pieniędzy! Myślicie Państwo o inwestycji w zakup nowej obrabiarki? Najbliższe 60 sekund może dać oszczędność sporej sumy pieniędzy! Dobrze od samego początku Inteligentna praca to wielka różnica Dobry początek to

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się;

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się; I DZIEŃ COACHING ZESPOŁU PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA MODUŁ TEMATYKA ZAJĘĆ przedstawienie się; SESJA WSTĘPNA przedstawienie celów i programu szkoleniowego; analiza SWOT moja rola w organizacji

Bardziej szczegółowo

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców]

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] 1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] Obligatoryjny udział pracodawców na etapie przygotowania programów studiów

Bardziej szczegółowo

Lean management w procesie obsługi klienta

Lean management w procesie obsługi klienta Lean management w procesie obsługi klienta Lean Management oznacza sprawne a zarazem efektywne kosztowe wykonywanie wszystkich działań w firmie przy założeniu minimalizacji strat, minimalizacji stanów

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie procesów w oparciu o metodykę Kaizen

Doskonalenie procesów w oparciu o metodykę Kaizen Terminy szkolenia Doskonalenie procesów w oparciu o metodykę Kaizen Opis W jaki sposób angażować pracowników w doskonalenie procesów produkcji? Co motywuje ludzi do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu

Bardziej szczegółowo

poprawy konkurencyjności

poprawy konkurencyjności Wdrażanie anie i doskonalenie systemów w zarządzania szansą poprawy konkurencyjności ci organizacji Andrzej Borcz "Przy istniejącej konkurencji firmy, które nie potrafią tworzyć i wcielać w życie doskonałej

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

Lean Management Fundament. Certyfikowany Program Szkoleniowy

Lean Management Fundament. Certyfikowany Program Szkoleniowy Lean Management Fundament Certyfikowany Program Szkoleniowy Program Lean Management Fundament Nr zjazdu Zakres Czas trwania Termin 1 Wprowadzenie do Lean Management Lean Intro Game 2 dni 17-18.11.2016

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015

Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015 Strona 1 Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015 Strona 2 1. Wprowadzenie Zgodnie z regulaminem Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) normy dla systemów zarządzania (MSS)

Bardziej szczegółowo

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Justyna Jakubowska CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Prezentacja firm more7 Polska dostawca systemu CRM Autor i producent systemu do zarządzania relacjami z klientem CRM7; Integrator

Bardziej szczegółowo

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Business Intelligence w Excelu

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Business Intelligence w Excelu zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Business Intelligence w Excelu siedziba MDDP Business Consulting, Warszawa, 27 marca 2015 r. Dlaczego warto? Elitarne grono

Bardziej szczegółowo

Raport A3. 19-20 października 2015, Wrocław. Ołówek kontra komputer czyli idź i sprawdź co jest problemem, aby skutecznie go rozwiązać!

Raport A3. 19-20 października 2015, Wrocław. Ołówek kontra komputer czyli idź i sprawdź co jest problemem, aby skutecznie go rozwiązać! Raport A3 Ołówek kontra komputer czyli idź i sprawdź co jest problemem, aby skutecznie go rozwiązać! 19-20 października 2015, Wrocław Akademia Białego Kruka Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1/125, 51-618 Wrocław

Bardziej szczegółowo

Symulacja Lean Office

Symulacja Lean Office Wrocław, 11 stycznia 2016 Symulacja Lean Office czyli po co się męczyć? 13-14.04.2016 Wrocław Akademia Białego Kruka Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1/125, 51-618 Wrocław KRS: 0000272081, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Bardziej szczegółowo

Szkolenie SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON EFEKTYWNA SPRZEDAŻ. Najpierw ludzie kupują ludzi a potem ich produkty, usługi

Szkolenie SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON EFEKTYWNA SPRZEDAŻ. Najpierw ludzie kupują ludzi a potem ich produkty, usługi EFEKTYWNA SPRZEDAŻ Szkolenie SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON Najpierw ludzie kupują ludzi a potem ich produkty, usługi I. Dlaczego właśnie ten projekt szkoleniowy? W ofercie naszego szkolenia nacisk został

Bardziej szczegółowo

AUTOR: GABRIELA NIEMIEC OPIEKUN PRACY: DR INŻ. STANISŁAW ZAJĄC

AUTOR: GABRIELA NIEMIEC OPIEKUN PRACY: DR INŻ. STANISŁAW ZAJĄC PRACA DYPLOMOWA Doskonalenie procesów produkcyjnych przy wykorzystaniu narzędzi i metod zarządzania jakością. Na podstawie Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego Stomil Sanok S.A. AUTOR: GABRIELA NIEMIEC

Bardziej szczegółowo

2011 Innowacje organizacyjne w usługach. Aleksander Buczacki

2011 Innowacje organizacyjne w usługach. Aleksander Buczacki 2011 Innowacje organizacyjne w usługach Aleksander Buczacki Wprowadzenie W jakich sektorach jest możliwe wprowadzenie innowacji organizacyjnych? Usługi IT; Administracja; Gastronomia; Turystyka; Służba

Bardziej szczegółowo

Inteligentne zarządzanie efektywnością pracowników

Inteligentne zarządzanie efektywnością pracowników Inteligentne zarządzanie efektywnością pracowników SMART Performance Management Bieżący monitoring przebiegu pracy i procesów Szybka i łatwa ocena rezultatów pracy Koncentracja na kluczowych celach organizacji

Bardziej szczegółowo

Mayday Mayday. Najlepsze szkolenie na świecie wg PMI w 2009 roku. Informacje o grze szkoleniowej z zarządzania ryzykiem w projektach Mayday Mayday

Mayday Mayday. Najlepsze szkolenie na świecie wg PMI w 2009 roku. Informacje o grze szkoleniowej z zarządzania ryzykiem w projektach Mayday Mayday Informacje o grze szkoleniowej z zarządzania ryzykiem w projektach Mayday Mayday Na dzisiejszym rynku szkoleń jest wiele ofert proponujących rozwój kompetencji merytorycznych z zarządzani projektami. Rozwój

Bardziej szczegółowo

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Lp. I Informacje o Organizacji OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Pensjonat Reymontówka*** Ul. Nędzy Kubińca 170 34-511 Kościelisko II Informacje

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Kadrze menedżerskiej i kierowniczej przedsiębiorstw Kierownikom

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE GRY STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE Warsztaty z wykorzystaniem symulacyjnych gier decyzyjnych TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2-3 dni MIEJSCE: CENA: Symulacyjne gry decyzyjne

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w sprawie usług szkoleniowych w ramach projektu Pentair na drodze do doskonałości

Zapytanie ofertowe w sprawie usług szkoleniowych w ramach projektu Pentair na drodze do doskonałości Zapytanie ofertowe w sprawie usług szkoleniowych w ramach projektu Pentair na drodze do doskonałości Dzierżoniów, dnia 09.05.2011 W związku z przeprowadzeniem przez Pentair Poland Sp. z o.o. wstępnej analizy

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ Zarządzanie Procesami Przedsiębiorstwa

SPECJALNOŚĆ Zarządzanie Procesami Przedsiębiorstwa SPECJALNOŚĆ Zarządzanie Procesami Przedsiębiorstwa Opiekun specjalności: Prof. dr hab. inż. Marian Hopej Absolwent Specjalności Zarządzanie Procesami Przedsiębiorstwa jest przygotowany do pełnienia funkcji

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Lean Manufacturing

STUDIA PODYPLOMOWE Lean Manufacturing - Strona 1 z 5 - STUDIA PODYPLOMOWE Lean Manufacturing Wielkopolska Szkoła Biznesu wyspecjalizowana jednostka dydaktyczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz KGHM Letia Legnicki Park Technologiczny

Bardziej szczegółowo

Naucz się zapobiegać stratom z Lean. Praktyczne szkolenia prowadzone przez The Lean Six Sigma Company

Naucz się zapobiegać stratom z Lean. Praktyczne szkolenia prowadzone przez The Lean Six Sigma Company Naucz się zapobiegać stratom z Lean Praktyczne szkolenia prowadzone przez The Lean Six Sigma Company Co to jest Lean? Lean uczy nowego spojrzenia na organizacje. Jest to metoda poprawy mająca na celu wyeliminowanie

Bardziej szczegółowo