ORACLE isupplier PORTAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ORACLE isupplier PORTAL"

Transkrypt

1 ORACLE isupplier PORTAL Oracle isupplier Portal to aplikacja ułatwiająca współpracę, która umożliwia przejrzystą i usystematyzowaną wymianę transakcji między nabywcą a dostawcami w bezpiecznym, samoobsługowym środowisku internetowym. Dostawcy mają dostęp do aktualnych informacji w czasie rzeczywistym, dzięki czemu nie muszą telefonować, wysyłać faksów ani i. Mogą przeglądać swoje zamówienia zakupu, wnioski o wprowadzenie zmian, powiadomienia o wysyłce, płatności oraz dane profilu. Oracle isupplier Portal jest głównym komponentem systemu Advanced Procurement firmy Oracle rozwiązania typu wszystkie towary wszystkie procesy. Usprawnienie współpracy i zwiększenie wydajności dostaw Oracle isupplier Portal stanowi funkcjonalną platformę współpracy, która ułatwia nabywcom zarządzanie kontaktami z dostawcami na całym świecie. Dostawcy mają dostęp do informacji w czasie rzeczywistym, dzięki czemu mogą szybko reagować na najważniejsze zdarzenia w procesach zakupów i planowania. Mogą osiągnąć większą wydajność, oferując nabywcom usługi lepszej jakości. Nabywca natomiast nie musi odpowiadać na rutynowe zapytania dostawców, co pozwala mu skoncentrować się na dodatkowych inicjatywach służących zwiększeniu oszczędności. Obsługa zamówień zakupu w systemie zamkniętym Przepływ zamówień zakupu, który należy do najważniejszych procesów gospodarczych, wymaga sprawnej komunikacji i współpracy. Za pomocą aplikacji isupplier Portal dostawcy mogą przeglądać zamówienia zakupu, w tym wszystkie załączniki, w czasie rzeczywistym. Mogą potwierdzać zamówienia, jeżeli są w stanie zrealizować zapotrzebowanie, a także składać wnioski o ich zmianę. Ponadto isupplier Portal rejestruje historię wszystkich zmian i rewizji wprowadzonych w zamówieniach zakupu. Uproszczenie procesów realizacji zamówień i płatności Automatyzacja procesów realizacji zamówień i płatności jest niezbędnym warunkiem zwiększenia wydajności. Dostawcy mogą informować nabywców o nadchodzących dostawach, wysyłając im powiadomienia o wysyłce (Advance Shipment Notices ASN) bezpośrednio za pomocą aplikacji isupplier Portal. Przyspiesza to procesy odbioru i płatności. isupplier Portal umożliwia również dostawcom przeglądanie potwierdzeń odbioru, zwrotów i inspekcji. Rutynowe zapytania dostawców, dotyczące na przykład informacji o statusie płatności, obciążają działy zakupów i płatności firmy nabywcy pracą administracyjną. Za 1

2 pomocą portalu isupplier Portal dostawcy mogą od razu uzyskać wyczerpujące odpowiedzi bez telefonowania, wysyłania faksów ani i. Optymalizacja planowania i zapasów Dzięki odpowiedniemu planowaniu i przejrzystości informacji nabywcy mogą znacznie zmniejszyć zapotrzebowanie na zapasy. Oracle isupplier Portal ułatwia optymalizację wyboru dostawców w procesach planowania, tworzenia harmonogramów i zaopatrzenia. Nabywcy mogą udostępniać swoje plany i harmonogramy wysyłek dostawcom. Dostawcy mogą natomiast przeglądać poziomy zapasów poszczególnych pozycji oraz sprawnie zarządzać zapasami za pomocą punktów wznawiania zamówień oraz uzupełnień inicjowanych przez dostawców (VMI). Ponadto nabywcy i dostawcy mogą wspólnie monitorować zewnętrzne procesy przetwarzania stron trzecich, zwracając uwagę zwłaszcza na status produkcji w toku oraz dane o śledzeniu dostaw, które zwykle mają znaczenie krytyczne dla przepływu w całym łańcuchu dostaw. Wprowadzanie nowych dostawców i uaktualnianie ich danych Właściwa organizacja współpracy z dostawcami może prowadzić do zmniejszenia całkowitych kosztów zakupu. W dzisiejszej gospodarce osiągnięcie lepszych rezultatów wymaga zastosowania systemów, które można dostosować do różnych potrzeb i możliwości dostawców. W przypadku dostawców dostarczających duże ilości towarów Oracle proponuje technologię przesyłania komunikatów, która automatyzuje wymianę transakcji między systemem zakupów nabywcy a systemami sprzedaży dostawców. Jeżeli dostawca dostarcza mniejsze ilości towarów i/lub dysponuje mniej zaawansowanymi technologiami, isupplier Portal oferuje łatwą w obsłudze internetową aplikację, która daje pełny i bezpieczny dostęp do informacji o zamówieniach, płatnościach i planowaniu. Uaktualnianie danych dostawców, w tym danych głównych, jest zwykle kosztownym procesem wykonywanym ręcznie. Najważniejsze elementy profili dostawców, takie jak adres, dane kontaktowe i typ działalności, mogą na bieżąco uaktualniać sami dostawcy bezpośrednio za pomocą aplikacji isupplier Portal. Dzięki temu firma nabywcy jest mniej obciążona pracą administracyjną. 2

3 Obsługa zamówień zakupu w systemie zamkniętym Małe i duże firmy dostawców mogą uzyskiwać dostęp do transakcji typu zaopatrzenie-zapłata oraz zarządzać nimi w czasie rzeczywistym, co skraca cykl realizacji zamówień i ułatwia spełnienie związanych z nimi warunków. isupplier Portal umożliwia również przeglądanie wszystkich najważniejszych dokumentów zakupów. Przeglądanie i zatwierdzanie zamówień zakupu Dostawcy mogą przeglądać i zatwierdzać zamówienia zakupu, w tym umowy ramowe, za pomocą dostępnego w trybie online interfejsu aplikacji isupplier Portal. Procedura ta jest stosowana najczęściej wtedy, gdy nabywca potrzebuje potwierdzenia, że dostawca może zrealizować zamówienie, a także w przypadku złożonych, wieloliniowych zakupów. Dostawca wybiera zamówienie zakupu, w razie potrzeby uruchamiając procedurę szybkiego wyszukiwania, a następnie dokładnie je przegląda. Po dokonaniu przeglądu może zatwierdzić całe zamówienie (tzn. w pełni je zaakceptować), odrzucić lub wprowadzić potwierdzenia na poziomie wysyłki. Przyczyna każdego odrzucenia będzie rejestrowana przez aplikację. W czasie zatwierdzania dostawca może również wprowadzić wniosek o zmianę zamówienia (więcej informacji na ten temat znajduje się w dalszej części artykułu). Podejmowanie działań prewencyjnych dzięki powiadomieniom Dostawcy chcą być szybko powiadamiani o problemach, aby prewencyjnie obsługiwać firmę nabywcy. Oracle isupplier Portal ma wbudowaną funkcję powiadamiania, dzięki której dostawcy mogą przeglądać takie wiadomości i podejmować odpowiednie działania. Powiadomienia dotyczą zwykle zmian planów, nowych zamówień zakupu, zmian zamówień zakupu itp. Dostawcy mogą korzystać z zaawansowanych funkcji wyszukiwania i przechodzenia do bardziej szczegółowych informacji, które umożliwiają im szybkie i łatwe znajdowanie potrzebnych danych. Wnioski o zmianę zamówienia W niektórych przypadkach dostawca z różnych powodów chce wprowadzić zmiany w istniejącym zamówieniu zakupu. Oracle isupplier Portal oferuje dostawcom i nabywcom wiele nowych opcji, dzięki którym proces ten nie wymaga użycia telefonu ani faksu, gwarantuje natomiast cyfrową dokładność oraz wydajność typową dla współpracy w trybie online. Funkcja Supplier Change Request umożliwia szybkie znalezienie rozwiązania 3

4 najlepszego dla obu stron nabywcy i dostawcy. Pozwala na wprowadzenie zmian w wielu elementach, takich jak zamawiana ilość towaru, data dostawy, numer części dostawcy i numer zamówienia sprzedaży. Dostawcy mogą również zażądać podzielenia wysyłki określonej w zamówieniu na kilka części, co jest często stosowane w niektórych branżach. Towar będzie wówczas dostarczany w partiach przez określony czas. Jeżeli dostawca nie jest w stanie spełnić warunków nabywcy, może zażądać anulowania konkretnej wysyłki lub całego zamówienia. Po otrzymaniu takiej informacji nabywca może zadbać o zapewnienie sobie innych źródeł dostaw. Każde żądanie zmiany przysłane przez dostawcę jest kierowane do odpowiedniego pracownika firmy nabywcy, który po zapoznaniu się z jego treścią podejmuje odpowiednie działania. W przypadku zatwierdzenia zmiana jest wprowadzana do dokumentu zakupu, co oznacza jego formalną rewizję podlegającą kontroli. Nowa wersja jest później przekazywana na kolejne szczeble hierarchii zatwierdzeń nabywcy. Jeżeli wniosek o zmianę zostanie odrzucony, dostawca otrzyma powiadomienie o wyjątku. Kontrola zmian w zamówieniach zakupu Zamówienia zakupu, w których zmieniono najważniejsze elementy, są oficjalnie kontrolowane. Oracle isupplier Portal umożliwia dostawcom wyświetlanie historii takich kontroli dotyczących określonego zamówienia, porównywanie wyników wybranych kontroli lub przeglądanie wszystkich zmian wprowadzonych w zamówieniu. Przeglądanie zapytań ofertowych i dokumentów aukcji Dzięki integracji portalu isupplier Portal z aplikacją Oracle Sourcing dostawcy mogą przeglądać dokumenty procesu zaopatrzenia (takie jak zapytania ofertowe i dokumenty aukcji) dotyczące otrzymanych zamówień zakupu i umów ramowych. W ten sposób uzyskują obraz całego cyklu zaopatrzenia od danych o szukaniu źródeł zaopatrzenia po rozliczenia zakupu. Dostęp do załączników Wyświetlając dane dokumentów, dostawcy mogą przeglądać załączniki, w których nabywcy zamieszczają więcej informacji dotyczących warunków dostaw lub projektów produktów. W ten sposób uzyskują pełniejszy zestaw danych, co pozwala im na lepszą realizację zamówień. 4

5 Wyszukiwanie i eksport Zaawansowane funkcje wyszukiwania i przechodzenia do bardziej szczegółowych danych umożliwiają dostawcom szybkie i łatwe znajdowanie potrzebnych informacji. W przypadku przetwarzania w trybie offline dostawcy mogą w prosty sposób eksportować swoje dane do arkusza kalkulacyjnego. Uproszczenie procesów realizacji zamówień i płatności Dostawcy mogą samodzielnie uzyskiwać natychmiastowy dostęp do transakcji zakupu o znaczeniu krytycznym bez używania telefonu, faksu ani poczty elektronicznej. Powiadomienia o wysyłce (ASN, ASBN) Dzięki powiadomieniom o wysyłce (ASN) firma nabywcy może szybko uzyskać informacje o wysyłkach zrealizowanych przez dostawcę z tytułu określonych zamówień zakupu. isupplier Portal umożliwia dostawcom wprowadzanie w trybie online powiadomień typu ASN i ASBN (Advance Shipment and Billing Notice powiadomienia o wysyłce z danymi faktur). Dane te zostają wstępnie wprowadzone do systemu zakupów i płatności nabywcy, co pozwala pracownikom przyjmującym wysyłkę szybko i prawidłowo dokończyć transakcję odbioru. Połączenie powiadamiania o wysyłce w czasie rzeczywistym z usprawnieniem procesu odbioru umożliwia zarówno nabywcom, jak i dostawcom przewidywanie i rozwiązywanie problemów z dostawą, zanim zdążą one się pojawić, rejestrowanie danych przewoźnika, a także zmniejszenie kosztów odbioru dzięki większej dokładności transakcji i przepustowości. Wprowadzanie powiadomień o wysyłce składa się z kilku łatwych kroków, takich jak wybór wysyłek w ramach zamówienia zakupu oraz określenie ilości poszczególnych pozycji. Dostawca może następnie określić takie dane jak numery odcinków ze specyfikacją, numery listów przewozowych oraz informacje o frachcie, a także szczegółowe informacje o każdej linii wysyłki. Oprócz powiadomień standardowych portal Oracle isupplier umożliwia dostawcom wprowadzanie powiadomień z danymi faktur. Po wysłaniu powiadomienia ASBN faktury są tworzone automatycznie na podstawie tych danych (w module Oracle Payables). Nabywcy używający tego modułu mogą zagwarantować, że transakcja zafakturowana bez wykorzystania dokumentów papierowych zostanie zapłacona w terminie i w sposób kontrolowany. 5

6 Przeglądanie i anulowanie powiadomień o wysyłce Dostawcy mogą przeglądać powiadomienia o wysyłce (ASN/ASBN) w trybie online. Umożliwia im to śledzenie danych wysyłki oraz sprawniejsze zarządzanie bieżącymi zapytaniami nabywców. W przypadku zmiany warunków lub odroczenia dostaw powiadomienia ASN lub ASBN można anulować, pod warunkiem że nabywca nie otrzymał jeszcze żadnej wysyłki. Historia przyjęć i zwrotów Dostawca może przeglądać historię przyjęć zarejestrowanych przez nabywcę, sprawdzić punktualność swoich dostaw oraz wyniki kontroli wysyłek. Może również wyświetlać historię zwrotów i sprawdzać ich przyczyny. Informacje te pomagają mu w osiągnięciu lepszych wskaźników zadowolenia klientów. Wprowadzanie faktur Dostawcy mogą wprowadzać faktury bezpośrednio w aplikacji isupplier Portal. Zmniejsza to ilość danych, które należy ponownie wpisywać i dopasowywać ręcznie, oraz pozwala na wyeliminowanie błędów. Dostawcy wybierają wysyłki w ramach zamówienia zakupu i wystawiają faktury bezpośrednio na firmę nabywcy. Aplikacja umożliwia również wprowadzanie na fakturach podatków, frachtu i innych opłat. isupplier Portal ma funkcję Quick Invoice, która pozwala na ekspresowe fakturowanie niektórych wysyłek. Podobnie jak w przypadku ASBN, na podstawie danych wprowadzonych w ten sposób tworzone są faktury w module Oracle Payables. Śledzenie faktur i płatności Dostawcy mogą przeglądać informacje o fakturach i płatnościach oraz sprawdzać ich status, a także szukać zapłaconych, niezapłaconych i wstrzymanych faktur w trybie online. Pozwala to zmniejszyć liczbę rutynowych zapytań zgłaszanych przez dostawców, które zajmują dużo czasu działom zakupów i płatności. 6

7 Optymalizacja planowania i tworzenia harmonogramów Nabywcy i dostawcy mogą optymalizować alokację dostaw dzięki funkcjom planowania, tworzenia harmonogramów i organizacji zaopatrzenia. Wprowadzanie atrybutów pozycji dostawców Dostawcy mogą bezpośrednio wprowadzać i uaktualniać najważniejsze atrybuty pozycji ze swojej oferty. isupplier Portal umożliwia im rejestrowanie w trybie online możliwości i czasu realizacji dostaw oraz innych atrybutów zamówień. Informacje te podlegają zatwierdzeniu przez nabywcę i uaktualniają listę zatwierdzonych dostawców (Approved Supplier List ASL). Nabywca zyskuje w ten sposób dokładne dane, które ułatwiają inteligentną alokację źródeł zaopatrzenia i podejmowanie trafnych decyzji planistycznych, a dzięki temu określenie optymalnego zapotrzebowania na zapasy. Przeglądanie harmonogramów wysyłek i prognoz Oracle isupplier Portal umożliwia dostawcom tworzenie harmonogramów wysyłki. Mogą oni na przykład łatwo wykrywać potencjalne problemy, sprawdzając wysyłki, dla których zbliża się lub minęła data realizacji. Odnalezienie tych wysyłek wraz z datami umożliwia ponowne sprawdzenie ich danych oraz dokładne określenie terminów. Po zatwierdzeniu prognoz utworzonych w module Oracle Purchasing można je wyświetlić i wyeksportować do dostawcy za pomocą aplikacji isupplier Portal. Przeglądanie poziomów zapasów i obsługa procesu VMI Korzystając z interfejsu dostępnego w trybie online, dostawcy mogą sprawdzać poziomy zapasów w magazynach nabywców, w fabrykach lub w innych miejscach. Aplikacja obsługuje również procesy VMI (Vendor Managed Inventory zarządzanie zapasami przez dostawcę), umożliwiając dostawcom zarządzanie zapasami określonych pozycji. Mogą oni przeglądać salda zapasów dostępnych na składzie z uwzględnieniem wysyłek w trakcie realizacji, sprawdzać poziomy minimalne i maksymalne, punkty wznawiania zamówień oraz ilości, poniżej których zapasy wymagają uzupełnienia. Interfejs online pozwala ponadto dostawcom na inicjowanie procesów uzupełniania zapasów, co stanowi gwarancję, że towaru nie będzie brakowało. 7

8 Śledzenie wysłanych towarów Niektóre towary firma może przyjmować od dostawców na skład konsygnacyjny. isupplier Portal umożliwia dostawcom przeglądanie dostarczonych w ten sposób towarów oraz wyświetlanie odnoszących się do nich transakcji typu zaopatrzenie-zapłata w trybie online. Gromadzenie danych dotyczących jakości Nabywcy mogą tworzyć plany gromadzenia danych dotyczących jakości zgodnie z definicją w module Oracle Quality. Dostawcy mogą wyświetlać i wprowadzać te dane w trybie online oraz sprawdzać ich zgodność z planami nabywców. Z kolei nabywcom pozwala to na całościowe ocenianie wydajności dostawców. Współpraca w zakresie przetwarzania zewnętrznego usprawniająca obsługę klienta Oracle isupplier Portal ułatwia współpracę między nabywcami a dostawcami, obsługując działania związane z przetwarzaniem zewnętrznym. Działania te, wykonywane przez dostawców reprezentujących strony trzecie, mają znaczenie krytyczne dla skompletowania produktów finalnych. Wykorzystując aplikację Oracle isupplier Portal oraz funkcje modułu Oracle Workflow, firmy mogą zautomatyzować i usprawnić współpracę z dostawcami reprezentującymi strony trzecie. Przeglądanie zamówień i śledzenie zestawów w celach przetwarzania zewnętrznego Dostawcy mogą przeglądać zamówienia zakupu pod kątem przetwarzania zewnętrznego oraz przechodzić do bardziej szczegółowych danych dotyczących wysyłki, produkcji w toku (zadań, harmonogramu i działań), instrukcji obsługi, komponentów oraz instrukcji dla komponentów. Dostawcy są powiadamiani o wysłaniu zestawów i mogą potwierdzić ich odbiór w trybie online. Następnie mogą powiadomić o odesłaniu zestawu wzbogaconego o wartość dodaną nabywcę i/lub kolejną firmę biorącą udział w przetwarzaniu zewnętrznym, która powinna ten zestaw otrzymać. Zmiana harmonogramu zamówień zakupu Dostawcy są automatycznie powiadamiani o zmianie harmonogramu operacji przetwarzania zewnętrznego. Każdy wniosek o zmianę zamówienia jest kierowany do zatwierdzenia przez odpowiednie osoby w firmach sprzedawcy i nabywcy. W przypadku jego 8

9 zatwierdzenia zamówienie zakupu jest uaktualniane automatycznie. Dostawcy mogą również przekazywać informacje o zmianie daty w trybie online. Wprowadzanie nowych dostawców i uaktualnianie ich danych Nabywcy potrzebują rozwiązań, które ułatwią im wprowadzanie nowych dostawców na całym świecie oraz uaktualnianie ich danych na zasadzie samoobsługi. Dzięki systemowi Oracle nabywcy i dostawcy mogą korzystać z wielu metod komunikacji oraz funkcji samoobsługowych, które ułatwiają współpracę w czasie rzeczywistym i zarządzanie procesami gospodarczymi o znaczeniu krytycznym. Dostęp do portalu bez potrzeby szkolenia nowych użytkowników Rozbudowany interfejs użytkownika aplikacji Oracle isupplier Portal jest przykładem rozwiązania opartego na zasadzie bez szkolenia. Nawet nieprzeszkoleni użytkownicy, którzy korzystają z niego po raz pierwszy, mogą łatwo uzyskać dostęp do potrzebnych informacji. Ze strony głównej dostawca może od razu przejść do funkcji zarządzania zadaniami w procesie zaopatrzenie-płatności. Aplikacja jest w całości obsługiwana przez Internet, a wymagania dotyczące technologii są ograniczone do minimum. Dzięki łatwości dostępu i obsługi, z aplikacji może korzystać maksymalna liczba użytkowników. Samoobsługowa rejestracja użytkowników-dostawców Nabywcy mogą rejestrować użytkowników-dostawców bezpośrednio lub zachęcić ich do wykorzystania aplikacji isupplier Portal. Proces samoobsługowej rejestracji jest kontrolowany przez przepływ pracy oraz procedury zatwierdzeń obowiązujące w firmie nabywcy. Po zatwierdzeniu tworzony jest profil nowego użytkownika z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, przywilejów i widoków, zgodnie z definicją opracowaną przez firmę nabywcy. Zasady bezpieczeństwa są elastyczne, co umożliwia ich dostosowanie do potrzeb poszczególnych użytkowników lub ich grup. Przyznawanie praw globalnego dostępu w przedsiębiorstwach zarządzanych przez nabywcę Pakiet Oracle E-Business Suite umożliwia nabywcom zdefiniowanie wielu jednostek operacyjnych oraz ograniczenie dostępu do każdej z nich. Dostawcy najczęściej współpracują z więcej niż jedną jednostką operacyjną. Dzięki aplikacji Oracle isupplier Portal nabywca może zapewnić dostawcom punkt dostępu do jednej takiej jednostki lub do wszystkich. 9

10 Komunikacja za pomocą technologii XMl i EDI W ramach procesów planowania i zakupów nabywcy mogą wysyłać i odbierać różne komunikaty XML i EDI, takie jak zamówienia zakupu, potwierdzenia, powiadomienia o wysyłki i faktury. Dostawcy mogą odbierać te komunikaty automatycznie, bezpośrednio w swoich systemach, co pozwala im uzyskać oszczędności. Są one również dostępne w portalu isupplier Portal, gdzie można je przeglądać w trybie online. System Oracle obsługuje różne standardy branżowe komunikatów EDI, takie jak x12 oraz EDIFACT, standardy OAGI (Open Applications Group OAGI) dla XML, a także RosettaNet. Systemy przesyłania komunikatów i aplikacja isupplier Portal uzupełniają się, a aplikacja ta umożliwia doraźne zarządzanie wyjątkami w przypadku dostawców, którzy wysyłają komunikaty EDI i XML o dużej objętości. Zarządzanie profilem dostawcy Dostawcy, którzy uzyskali bezpieczny i kontrolowany dostęp do systemu, mogą zarządzać danymi swoich profili w imieniu nabywcy, co pozwala im na efektywne przedstawianie własnych danych. Nabywcy mogą natomiast przekazywać dostawcom część prac związanych z uaktualnianiem danych, a także uzyskiwać dokładniejsze i bardziej aktualne informacje stanowiące podstawę decyzji dotyczących źródeł zaopatrzenia. Poprzez zarządzanie profilem potencjalni dostawcy mogą tworzyć i uaktualniać różne rodzaje danych, takie jak: adresy dodawanie nowych adresów i korygowanie istniejących; dane kontaktowe uaktualnianie własnych list danych kontaktowych; kategorie biznesowe przypisywanie własnej firmy do określonej kategorii na podstawie dostarczonego certyfikatu, zgodnie z kryteriami zdefiniowanymi przez użytkownika, takimi jak własność mniejszościowa lub małe przedsiębiorstwo ; kategorie towarów określenie dostarczanych towarów i usług na podstawie listy opracowanej przez użytkownika. Chociaż zadania związane z uaktualnianiem danych zostały przeniesione na dostawcę, każda zmiana podlega zatwierdzeniu przez nabywcę, który może ją również odrzucić. Ponadto nabywca ma prawo w każdej chwili uzyskać bezpośredni dostęp do profili dostawców i nimi zarządzać. 10

11 Rejestracja potencjalnych dostawców Najważniejsze sprawy związane z zarządzaniem dostawcami dotyczą znalezienia nowych źródeł zaopatrzenia, zebrania dokładnych informacji o potencjalnych dostawcach oraz zarejestrowania tych danych w sposób usystematyzowany, na potrzeby ich przyszłego wykorzystania. Obecnie, dzięki portalowi isupplier Portal, nabywcy mogą udostępnić potencjalnym dostawcom funkcję rejestrowania ich najważniejszych danych w trybie online. Każdy wniosek o taką rejestrację jest wysyłany do wyznaczonej osoby, która może go zatwierdzić lub odrzucić, powiadamiając dostawcę o swojej decyzji. Kompleksowe zabezpieczenia służące ochronie danych Kwestia bezpieczeństwa staje się szczególnie ważna, jeżeli do usprawnienia procesów gospodarczych wykorzystuje się Internet. Firma Oracle uwzględniła ten problem we wszystkich swoich samoobsługowych aplikacjach, które wyposażyła w kompleksowe zabezpieczenia obejmujące cały system od przeglądarki internetowej, poprzez serwer WWW i zaporę, aż po serwer aplikacji Oracle. Komunikacja między przeglądarką a serwerem WWW jest chroniona przez funkcje bazy danych Oracle. Dostęp do aplikacji Oracle isupplier Portal mają tylko zarejestrowani użytkownicy. Administrator systemu nabywcy może przypisywać dostawcom określone funkcje oraz prawa dostępu do danych. Oracle E-Business Suite kompletne rozwiązanie Oracle E-Business Suite umożliwia przedsiębiorstwom efektywne zarządzanie obsługą klientów, produkcją, realizacją zamówień, przyjmowaniem płatności oraz wieloma innymi aspektami działalności firmy za pomocą aplikacji utworzonych na podstawie tej samej architektury informacyjnej. Architektura ta zapewnia ujednolicenie wszystkich definicji związanych z funkcjonowaniem firmy klientów, dostawców, pracowników, produktów itp. Zarówno w przypadku wdrożenia jednego modułu, jak i całego pakietu, Oracle E-Business Suite umożliwia współużytkowanie ujednoliconych informacji w całym przedsiębiorstwie. Jakość tych informacji ułatwia podejmowanie trafnych decyzji. NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI Zakupy Przeglądanie umów z dostawcami, w tym ramowych umów zakupu i zamówień wystawionych na ich podstawie. 11

12 Potwierdzanie lub odrzucanie zamówień zakupu na poziomie nagłówka lub wysyłki oraz wprowadzanie uwag objaśniających. Wprowadzanie wniosków o zmianę zamówień. Przeglądanie zamówień zakupu według nagłówków, linii, wysyłek i pozycji wraz z dotyczącymi ich fakturami i potwierdzeniami odbioru. Przeglądanie historii zamówień zakupu z uwzględnieniem kontroli zmian. Dostarczanie załączników z takimi informacjami jak warunki i dane poszczególnych pozycji. Przeglądanie zapytań ofertowych. Odbiór Przeglądanie harmonogramów dostaw otwartych. Wprowadzanie powiadomień o wysyłce (ASN/ASBN). Przeglądanie powiadomień o wysyłce (ASN/ASBN). Wyświetlanie historii przyjęć. Przeglądanie zwrotów i wyników inspekcji. Wyświetlanie zaległych dostaw. Sprawdzanie terminowości dostaw. Anulowanie powiadomień o wysyłce i fakturach. Faktury i płatności Wprowadzanie i przeglądanie faktur. Wprowadzanie danych o fakturach na powiadomieniach o wysyłce (ASBN). Sprawdzanie statusu faktur. Przeglądanie otrzymanych płatności. Planowanie i zapasy Uaktualnianie możliwości dostawców na liście zatwierdzonych dostawców (ASL). Określanie modyfikatorów zamówień dla poszczególnych dostawców i/lub pozycji, takich jak minimalna zamówiona ilość lub limit ilości w partii. Definiowanie czasu realizacji dla dostawców i/lub pozycji. Wyświetlanie sald zapasów na składzie dla pozycji pochodzących z jednego źródła. Obsługa procesów VMI. 12

13 Wyświetlanie zapasów na składzie konsygnacyjnym oraz wszystkich związanych z nimi transakcji. Przeglądanie harmonogramów prognoz dostawców. Przeglądanie harmonogramów wysyłek dostawców. Przetwarzanie zewnętrzne Wprowadzanie planów jakości dla wysyłek. Używanie obszaru roboczego przetwarzania zewnętrznego. Wyświetlanie zamówień dotyczących przetwarzania zewnętrznego. Rejestracja i zabezpieczenia Zarządzanie profilami dostawców na zasadzie samoobsługi. Rejestrowanie potencjalnych dostawców. Zarządzanie procesem rejestracji dostawców z możliwością rejestracji bezpośredniej przez nabywców lub udostępnienia dostawcom funkcji samoobsługowych. Ograniczenie dostępu dostawcy do widoków i transakcji, które dotyczą wyłącznie zamówień należących do firmy lub ośrodka tego dostawcy. Elastyczna obsługa firmy Projektowanie niestandardowych widoków danych dla każdego dostawcy lub użytkownika (na przykład poprzez ukrywanie pól, zmianę kolejności pól lub zmianę nagłówków kolumn). Konfigurowanie przepływu aplikacji pod kątem wymagań firmy za pomocą narzędzia Oracle System Administrator & Web Dictionary. Eksportowanie wszystkich danych do formatu Excel. Zapewnienie dostawcom dostępu do danych na całym świecie, we wszystkich jednostkach operacyjnych. Dostarczenie takich informacji jak warunki dostawy i szczegółowe dane pozycji, w załącznikach. Wykorzystanie integracji procesów przepływu pracy. Przekazywanie powiadomień podczas wprowadzania transakcji przez dostawcę. Integracja z podstawowymi aplikacjami systemu Oracle Purchasing, Supplier Scheduling, Payables, Inventory i Sourcing. 13

14 14

OPIS OPROGRAMOWANIA ORACLE ZAKUPY

OPIS OPROGRAMOWANIA ORACLE ZAKUPY ORACLE ZAKUPY Aplikacja Oracle Zakupy wspomaga proces bezpośredniego i pośredniego zaopatrzenia z wykorzystaniem przepływu pracy. Umożliwia szybkie i wydajne przetwarzanie zapotrzebowań, zamówień zakupu,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

ORACLE COLLABORATIVE PLANNING

ORACLE COLLABORATIVE PLANNING ORACLE COLLABORATIVE PLANNING Wiele firm dąży do skrócenia cyklu planowania łańcucha dostaw i ograniczenia stanu magazynów, a także do zautomatyzowania procesu uzupełniania zapasów. Nagłe ograniczenie

Bardziej szczegółowo

ORACLE ZARZĄDZANIE ZAMÓWIENIAMI

ORACLE ZARZĄDZANIE ZAMÓWIENIAMI ORACLE ZARZĄDZANIE ZAMÓWIENIAMI Aplikacja Oracle Zarządzanie Zamówieniami została zaprojektowana na potrzeby E-biznesu. Otwarta architektura oparta na przepływie pracy pozwala na automatyczną obsługę niestandardowych

Bardziej szczegółowo

Oracle Sourcing. Negocjacje proste i złożone

Oracle Sourcing. Negocjacje proste i złożone Oracle Sourcing Oracle Sourcing to aplikacja, która ułatwia specjalistom ds. zaopatrzenia efektywne prowadzenie negocjacji. Dzięki niej mogą oni uzyskać oszczędności w skali całego przedsiębiorstwa, racjonalizować

Bardziej szczegółowo

Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie

Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie Pilz E-Shop W sferze Business-to-Business dzisiejsze sklepy internetowe muszą oferować dużo więcej niż tylko dostępny przez całą dobę portal zakupowy ich

Bardziej szczegółowo

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej JTW SP. Z OO Zapytanie ofertowe Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej Strona 1 z 8 Spis treści 1. Klauzula poufności... 3 2. Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu POŁĄCZ WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROCESU Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal Świat kręci

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYZACJA FAKTUR ZAAwAnsOwAnE FUnKCJOnAlnOśCi ZApEwniAJą przejrzystość i KOnTROlę w ZłOżOnYM procesie ZARZądZAniA płatnościami

AUTOMATYZACJA FAKTUR ZAAwAnsOwAnE FUnKCJOnAlnOśCi ZApEwniAJą przejrzystość i KOnTROlę w ZłOżOnYM procesie ZARZądZAniA płatnościami AUTOMATYZACJA FAKTUR ZaawansowanE funkcjonalności zapewniają przejrzystość i kontrolę w złożonym procesie Zarządzania Płatnościami Czy chcesz korzystać z zalet pełnej automatyzacji przetwarzania faktur

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych ZAPYTANIE OFERTOWE Wsparcie projektów celowych Wrocław, dnia 01 października 2011 r. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup systemu zarządzania procesami w ramach Działania 1.4

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B Szerzawy, dnia 01.04.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B w ramach realizacji projektu Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników

Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników ZADOWOLENI KLIENCI Jedna platforma IT wiele możliwości Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników Jedna platforma IT wiele możliwości Rozwiązania SCM i Portal Rozwiązanie IT dla

Bardziej szczegółowo

Oracle Data Sheet. właściwości

Oracle Data Sheet. właściwości Najważniejsze właściwości Wyszukiwanie ofert odpowiadających indywidualnym umiejętnościom. Wyszukiwanie ofert według z góry ustalonych kryteriów, np. lokalizacji, nazwy stanowiska, obszaru zawodowego,

Bardziej szczegółowo

Wymagania funkcjonalne systemu CRM

Wymagania funkcjonalne systemu CRM Wymagania funkcjonalne systemu CRM Moduł firm Celem modułu faktur jest umożliwienie zarządzania firmami i bezpośrednimi kontaktami personalnymi w tych firmach. Moduł ten umożliwi dodawanie, usuwanie, edycję

Bardziej szczegółowo

DHL EXPRESS. 1 DHL IntraShip Przewodnik

DHL EXPRESS. 1 DHL IntraShip Przewodnik DHL EXPRESS 1 DHL IntraShip Przewodnik LOGOWANIE Użyj swojej nazwy użytkownika i hasła, aby zalogować się do DHL IntraShip na stronie https://www.intrashipeu.dhl.com (lub skorzystaj z lokalnego adresu

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OBSŁUGI PROCESU TWORZENIA ZAMÓWIEŃ. Wersja demonstracyjna aplikacji w Internecie : http://www.datacube.com.pl/edeal.php

SYSTEM OBSŁUGI PROCESU TWORZENIA ZAMÓWIEŃ. Wersja demonstracyjna aplikacji w Internecie : http://www.datacube.com.pl/edeal.php SYSTEM OBSŁUGI PROCESU SKŁADANIA ZAPOTRZEBOWAŃ I TWORZENIA ZAMÓWIEŃ Wersja demonstracyjna aplikacji w Internecie : http://www.datacube.com.pl/edeal.php Manualna praca i sterta dokumentów w wersji papierowej

Bardziej szczegółowo

www.soot.pl Transport pod pełną kontrolą

www.soot.pl Transport pod pełną kontrolą Transport pod pełną kontrolą System Obsługi Ofert Transportowych SOOT to aplikacja umożliwiająca firmie usprawnienie, optymalizację i pełną kontrolę procesów logistycznych w obszarze transportu na każdym

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

Do kogo skierowany jest system obiegu dokumentów?

Do kogo skierowany jest system obiegu dokumentów? 9 Obieg dokumentów Do kogo skierowany jest system obiegu dokumentów? Dla kogo? Obsługa rosnącej liczby faktur, umów, czy korespondencji wymaga coraz większych nakładów pracy. Dzięki wdrożeniu sprawnego

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

RFP. Wymagania dla projektu. sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot

RFP. Wymagania dla projektu. sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot RFP Wymagania dla projektu sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot CEL DOKUMENTU Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie wymagań technicznych i funkcjonalnych wobec realizacji projektu budowy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

eschenker: Nowa generacja technologii TSL Schenker Sp. z o.o. Zespół DBSCHENKERinfo

eschenker: Nowa generacja technologii TSL Schenker Sp. z o.o. Zespół DBSCHENKERinfo : Nowa generacja technologii TSL Schenker Sp. z o.o. Zespół DBSCHENKERinfo 2016-07-07 Nowy : Twój elektroniczny klucz do przejrzystej logistyki Efektywne, szybkie i wygodne zarządzanie procesami logistycznymi

Bardziej szczegółowo

Klient poczty elektronicznej

Klient poczty elektronicznej Klient poczty elektronicznej Microsoft Outlook 2010 wysyłaj i odbieraj pocztę elektroniczną, zarządzaj kalendarzem, kontaktami oraz zadaniami. Aplikacja Outlook 2010 to narzędzie spełniające wszystkie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario rejestracja i obsługa zleceń montażowych rejestracja i obsługa zleceń serwisowych rejestracja i planowanie przeglądów serwisowych rejestracja

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

smartdental PRZYJAZNE, NOWOCZESNE I KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE STOMATOLOGICZNE

smartdental PRZYJAZNE, NOWOCZESNE I KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE STOMATOLOGICZNE smartdental PRZYJAZNE, NOWOCZESNE I KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE STOMATOLOGICZNE 2 Efektywna praca Prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej oszczędza czas, zwiększa jakość świadczonych usług oraz

Bardziej szczegółowo

www.soot.pl Transport pod pełną kontrolą

www.soot.pl Transport pod pełną kontrolą Transport pod pełną kontrolą System Obsługi Ofert Transportowych SOOT to aplikacja umożliwiająca firmie usprawnienie, optymalizację i pełną kontrolę procesów logistycznych w obszarze transportu na każdym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dn. 16.03.2015 P4 Solutions Sp. z o.o. Ul. Braniborska 2/10 53 680 Wrocław ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/PARP/POIG

Wrocław, dn. 16.03.2015 P4 Solutions Sp. z o.o. Ul. Braniborska 2/10 53 680 Wrocław ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/PARP/POIG Strona1 Wrocław, dn. 16.03.2015 P4 Solutions Sp. z o.o. Ul. Braniborska 2/10 53 680 Wrocław ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/PARP/POIG W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B automatyzującego

Bardziej szczegółowo

System Broker. Wersja 5.1

System Broker. Wersja 5.1 System Broker Wersja 5.1 1 System Broker wersja 5.1 System Broker to oprogramowanie zaprojektowane specjalnie z myślą o usprawnieniu pracy brokera ubezpieczeniowego. Przeznaczone jest zarówno dla małych

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA Microsoft MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

PLATFORMA Microsoft MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION PLATFORMA Microsoft TECHNOLOGIE FIRMY MICROSOFT W SYSTEMIE MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION W każdym obszarze systemu Microsoft Business Solutions Navision kluczową

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Nazwa: System klasy ERP Ilość: 1 sztuka Strona 1 Specyfikacja techniczna: Lp. Moduł/funkcjonalność Charakterystyka Wartość oferowana TAK/NIE* Uwagi Oferenta 1 Moduł

Bardziej szczegółowo

OPCJE DOSTAWY W SERWISIE WIRTU.PL

OPCJE DOSTAWY W SERWISIE WIRTU.PL OPCJE DOSTAWY W SERWISIE WIRTU.PL MOŻLIWOŚCI DOSTAWY Wystawiając ofertę w Serwisie Wirtu.pl do dyspozycji masz trzy różne sposoby dostawy towarów i usług: Kurier Serwisu (DPD Polska sp. z o.o.); Kurier

Bardziej szczegółowo

zautomatyzować przepływ pracy w branży opakowań

zautomatyzować przepływ pracy w branży opakowań 3 powody, aby zautomatyzować przepływ pracy w branży opakowań 1. Najwyższa jakość każdego zlecenia 2. Wszystkie zadania wymagane do wykonania pracy 3. Połączenie z systemami do administracji zleceniami

Bardziej szczegółowo

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o.

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o. Platforma Cognos Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl Business Intelligence - Fakty Kierownicy tracą około 2 godzin dziennie na szukanie istotnych informacji. Prawie

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie Firma MC Bauchemie Firma MC Bauchemie w Środzie Wielkopolskiej to wyspecjalizowany zakład produkcyjny dodatków do betonu, produktów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Opis systemu

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Opis systemu Radom, 2 września 2014.. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Opis systemu Zamawiający planuje wdrożyć system B2B do automatyzacji procesów zachodzących między Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Platforma Comarch DMS Infostore Moduł Zamówienia

Platforma Comarch DMS Infostore Moduł Zamówienia Platforma Comarch DMS Infostore Moduł Zamówienia Zamówienia W ramach obszaru biznesowego związanego z zarządzaniem kosztami w firmie platforma Comarch DMS Infostore udostępnia moduły funkcjonalne obsługujące

Bardziej szczegółowo

CDN KLASYKA/OPT!MA/XL PAKIET ECOD KOMUNIKACJA

CDN KLASYKA/OPT!MA/XL PAKIET ECOD KOMUNIKACJA CDN KLASYKA/OPT!MA/XL PAKIET ECOD KOMUNIKACJA 1. Co to jest ECOD? Platforma Comarch ECOD (Elektronicznego Centrum Obsługi Dokumentów) to kompleksowe rozwiązanie komunikacyjne EDI (Electronic Data Interchange).

Bardziej szczegółowo

ORACLE DEMANTRA DEMAND MANAGEMENT

ORACLE DEMANTRA DEMAND MANAGEMENT ORACLE DEMANTRA DEMAND MANAGEMENT Wiele współczesnych przedsiębiorstw próbuje wdrożyć model działalności sterowany popytem. Muszą one zwiększać dokładność prognoz i szybko opracowywać prognozy zbiorcze

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU NOMAD_CRM

OPIS FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU NOMAD_CRM OPIS FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU NOMAD_CRM Str. 1/9 System zarządzania relacjami CRM to narzędzie niezbędne w każdym przedsiębiorstwie. System CRM pozwala na wsparcie strategii zarządzania przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM Oracle TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 ORACLE DATABASE System zarządzania bazą danych firmy Oracle jest jednym z najlepszych i najpopularniejszych rozwiązań tego typu na rynku. Oracle Database

Bardziej szczegółowo

Inteligentny system do zarządzania realizacją inwestycji

Inteligentny system do zarządzania realizacją inwestycji Inteligentny system do zarządzania realizacją inwestycji Efektywne planowanie i monitorowanie inwestycji przez zarząd z każdego miejsca na świecie Eliminacja opóźnień i pominięć dostaw przez zdalne tworzenie

Bardziej szczegółowo

RailServiceOnline (RSO): Wasz Portal Logistyki Kolejowej

RailServiceOnline (RSO): Wasz Portal Logistyki Kolejowej RailServiceOnline (RSO): Wasz Portal Logistyki Kolejowej Portal internetowy DB Schenker Rail Witamy w Waszym indywidualnym obszarze roboczym Portal internetowy RailServiceOnline (RSO) umożliwia wykonanie

Bardziej szczegółowo

ORACLE ZARZĄDZANIE SZKOLENIAMI (LEARNING MANAGEMENT)

ORACLE ZARZĄDZANIE SZKOLENIAMI (LEARNING MANAGEMENT) ORACLE DATA SHEET NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI kompleksowe zarządzanie kompetencjami pracowników związanymi ze zdobywaniem wiedzy tworzenie uporządkowanych ścieżek nauczania wspomagających monitorowanie wydajności

Bardziej szczegółowo

Narzędzia pomocne w wysyłce przesyłek oszczędzasz czas i pieniądze

Narzędzia pomocne w wysyłce przesyłek oszczędzasz czas i pieniądze Narzędzia pomocne w wysyłce przesyłek oszczędzasz czas i pieniądze Łatwe w obsłudze. Mnóstwo przydatnych funkcji. Nie wymagają specjalistycznej wiedzy. Zapraszamy do krótkiego przewodnika po narzędziach

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie dostępem do systemu IMI

Zarządzanie dostępem do systemu IMI Zarządzanie dostępem do systemu IMI 1. KTO MOŻE ZARZĄDZAĆ DOSTĘPEM DO SYSTEMU IMI?... 2 2. REJESTRACJA ORGANÓW... 2 2.1. ZAREJESTROWANIE ORGANU W SYSTEMIE IMI... 2 2.2. WYSŁANIE ORGANOM ADMINISTRACJI ZAPROSZEŃ

Bardziej szczegółowo

Projektowanie aplikacji internetowych Tworzenie własnego portalu Internetowego przy użyciu oprogramowania SharePoint Services

Projektowanie aplikacji internetowych Tworzenie własnego portalu Internetowego przy użyciu oprogramowania SharePoint Services Instrukcja numer W01 Projektowanie aplikacji internetowych Tworzenie własnego portalu Internetowego przy użyciu oprogramowania SharePoint Services SharePoint Zasada działania Zasada działania SharePoint

Bardziej szczegółowo

STP357: Ustawienie profilu alertów (dostawca)

STP357: Ustawienie profilu alertów (dostawca) Szkolenie z systemu SAP Source To Pay STP357: Ustawienie profilu alertów (dostawca) Szkolenie dla użytkowników zewnętrznych Wersja: 4.0 Ostatnia aktualizacja: 21-cze-2017 r. Transformacja biznesowa i technologia

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Wniosków

System Obsługi Wniosków System Obsługi Wniosków Wersja 2.0 1 System Obsługi Wniosków wersja 2.0 System Obsługi Wniosków to nowoczesne rozwiązanie wspierające proces obsługi wniosków o produkty bankowe. Pozwala na przyjmowanie,

Bardziej szczegółowo

Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP "CC"

Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP CC Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP Grzegorz Blinowski "CC" Grzegorz.Blinowski@cc.com.pl http://www.cc.com.pl/ tel (22) 646-68-73; faks (22) 606-37-80 Problemy Integracja procesów zachodzących w

Bardziej szczegółowo

Łódź, 01.02.2011 (miejsce, data)

Łódź, 01.02.2011 (miejsce, data) 101 Studio DTP Tomasz Tęgi i Spółka Sp. z o.o. ul. Ekonomiczna 30/36 93-426 Łódź Tel. +4842/250 70 92-94 Fax. +4842/250 70 95 NIP: 725-12-59-070 REGON: 471-35-84-10 Łódź, 01.02.2011 (miejsce, data) Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Microsoft SharePoint 2016 : krok po kroku / Olga Londer, Penelope Coventry. Warszawa, Spis treści

Microsoft SharePoint 2016 : krok po kroku / Olga Londer, Penelope Coventry. Warszawa, Spis treści Microsoft SharePoint 2016 : krok po kroku / Olga Londer, Penelope Coventry. Warszawa, 2017 Spis treści Wprowadzenie ix 1 Wprowadzenie do programu SharePoint 2016 1 Rozpoczynanie pracy w programie SharePoint

Bardziej szczegółowo

Wiążące oferty. Natychmiastowa rezerwacja. Zerowy czas oczekiwania.

Wiążące oferty. Natychmiastowa rezerwacja. Zerowy czas oczekiwania. Wiążące oferty. Natychmiastowa rezerwacja. Zerowy czas oczekiwania. Zlecanie transportu lotniczego szybciej, niż kiedykolwiek wcześniej. Nadchodzi zmiana KN FreightNet usprawni i uprości procesy transportu

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach OPIS WYMGŃ FUNKCJONLNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach 2015-2016 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa

Bardziej szczegółowo

Login_R Software. Korzyści jakie może przynieść wdrożenie systemu Microsoft Business Solutions NAVISION są następujące:

Login_R Software. Korzyści jakie może przynieść wdrożenie systemu Microsoft Business Solutions NAVISION są następujące: MBS Navision Microsoft Business Solutions NAVISION jest systemem zintegrowanym służącym do zarządzania średnimi przedsiębiorstwami. Jest stosowany w 40 000 przedsiębiorstwach w 130 krajach. Korzyści Korzyści

Bardziej szczegółowo

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej!

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Sprawdzone przez miliony Użytkowników i skuteczne rozwiązanie z rodziny

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesu SprzedaŜy

Automatyzacja Procesu SprzedaŜy Automatyzacja Procesu SprzedaŜy Sales Force Automation (SFA) jest istotną funkcją systemu OM CRM, poniewaŝ usprawnia i zwiększa przebieg procesu sprzedaŝy całego zespołu Twojej Firmy. SFA obejmuje kluczowe

Bardziej szczegółowo

ORACLE ZARZĄDZANIE SZKOLENIAMI (LEARNING MANAGEMENT)

ORACLE ZARZĄDZANIE SZKOLENIAMI (LEARNING MANAGEMENT) NAJWAŻNIEJSZEA FUNKCJE kompleksowe zarządzanie kompetencjami pracowników związanymi ze zdobywaniem wiedzy tworzenie uporządkowanych ścieżek nauczania wspomagających monitorowanie wydajności i rozwój zawodowy

Bardziej szczegółowo

Kancelaris 3.00. Wydawnictwo C.H.Beck www.beck.pl

Kancelaris 3.00. Wydawnictwo C.H.Beck www.beck.pl Kancelaris 3.00 Wydawnictwo C.H.Beck www.beck.pl Czego potrzebuje kancelaria? Klienci Sprawy Rozliczenia Biblioteka Pracownicy Administracja Ewidencja klientów Dostęp p do dokumentów sprawy Rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Wstęp Jednym z powodów utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa jest utrzymywanie zbyt wysokich poziomów zapasów,

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B Warszawa, dnia 10 czerwca 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B w Liquid Systems Sp. z o. o. w celu usprawnienia procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ PRZYKŁADOWE APLIKACJE CRM W OPARCIU O DANE Z CENTRAL SLICAN

FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ PRZYKŁADOWE APLIKACJE CRM W OPARCIU O DANE Z CENTRAL SLICAN FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ PRZYKŁADOWE APLIKACJE CRM W OPARCIU O DANE Z CENTRAL SLICAN Integracja serwerów / central telekomunikacyjnych Slican z aplikacją ProfitCRM, firmy AC SOFTWARE poprzez protokół

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. planuje zakup usług doradczych. Zapytanie kierowane jest do firm z branży informatycznej.

Zapytanie ofertowe. planuje zakup usług doradczych. Zapytanie kierowane jest do firm z branży informatycznej. Kraków, 07.07.2014 Zapytanie ofertowe W zawiązku z realizowanym projektem POIG 8.2 firma LABRO TECHNOLOGIE ul. Czerwone Maki 59/22 30-392 Kraków NIP 954-111-33-29 Regon: 273427089 planuje zakup usług doradczych.

Bardziej szczegółowo

ORACLE INVENTORY Gospodarka Magazynowa

ORACLE INVENTORY Gospodarka Magazynowa ORACLE INVENTORY Gospodarka Magazynowa Oracle Inventory to narzędzie do obsługi gospodarki magazynowej, które zwiększa sprawność operacyjną, optymalizując przepływ materiałów i zapewniając ścisły nadzór

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami w Twojej firmie Wygodne. Mobilne. Sprawdzone.

Zarządzanie procesami w Twojej firmie Wygodne. Mobilne. Sprawdzone. - monitorowanie zgłoszeń serwisowych - kontrola pracy serwisantów - planowanie przeglądów i odbiorów - mobilna obsługa zgłoszeń - historia serwisowania urządzeń - ewidencja przepływu części serwisowych

Bardziej szczegółowo

6 kroków do skutecznego planowania na postawie wskaźników KPI

6 kroków do skutecznego planowania na postawie wskaźników KPI 6 kroków do skutecznego planowania na postawie wskaźników KPI Urzeczywistnianie celów biznesowych w praktyce Planowanie i optymalizacja łańcucha dostaw Odkryj brakujące połączenie pomiędzy celami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Efektywne przetwarzanie informacji pozyskiwanych z różnych źródeł. Adrian Weremiuk Prezes Zarządu XSystem S.A.

Efektywne przetwarzanie informacji pozyskiwanych z różnych źródeł. Adrian Weremiuk Prezes Zarządu XSystem S.A. Efektywne przetwarzanie informacji pozyskiwanych z różnych źródeł Adrian Weremiuk Prezes Zarządu XSystem S.A. Skąd jesteśmy - korzenie XSystem S.A. Firma o ugruntowanej pozycji na rynku początek działalności

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne zarządzanie pracą serwisu w terenie

Nowoczesne zarządzanie pracą serwisu w terenie Nowoczesne zarządzanie pracą serwisu w terenie Film promocyjny Kliknij w zdjęcie Kliknij w TECHNOLOGIĘ PRZYSZŁOŚCI TECHNOLOGIA PRZYSZŁOŚCI WYRÓŻNIENIE Międzynarodowych Targów ENEX 2014 Zarządzanie pracą

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania biznesowe na żądanie. IBM Workplace Services Express

Rozwiązania biznesowe na żądanie. IBM Workplace Services Express Rozwiązania biznesowe na żądanie IBM Workplace Services Express Elastyczny dostęp do dokumentów i aplikacji biznesowych Oprogramowanie IBM Workplace Services Express dostarcza zintegrowane narzędzia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu do obsługi wydarzeń organizowanych przez. Uczelnię wraz serwisem WEB

Wdrożenie systemu do obsługi wydarzeń organizowanych przez. Uczelnię wraz serwisem WEB Załącznik nr 3 do SIWZ Szczegółówy opis przedmiotu zamówienia : Zadanie 3. E-Wydarzenia Wdrożenie systemu do obsługi wydarzeń organizowanych przez Uczelnię wraz serwisem WEB Rodzaj wydarzeń: konferencje

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM HP Software TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 HP APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT Oprogramowanie Application Lifecycle Management (ALM, Zarządzanie Cyklem życia aplikacji) wspomaga utrzymanie kontroli

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja. DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE

Skrócona instrukcja. DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE Technika napędowa \ Automatyzacja napędów \ Integracja systemowa \ Usługi Skrócona instrukcja DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE Wydanie 11/2014 20089333/PL SEW-EURODRIVE Driving

Bardziej szczegółowo

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk.

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk. Zakupy i kooperacje Wstęp Niewątpliwie, planowanie i kontrola procesów logistycznych, to nie lada wyzwanie dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Podejmowanie trafnych decyzji zależy od bardzo wielu czynników.

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ANEKSÓW IPORTAL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

MODUŁ ANEKSÓW IPORTAL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MODUŁ ANEKSÓW IPORTAL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Moduł Aneksy informacje podstawowe... 3 2.1. Warunki dostępności Aneksów... 3 2.2. Lokalizacja modułu... 3 3. Aneksy... 4 3.1.

Bardziej szczegółowo

ELETRONICZNA WYMIANA DANYCH

ELETRONICZNA WYMIANA DANYCH ELETRONICZNA WYMIANA DANYCH Niniejszy dokument zawiera roboczą instrukcję obsługi elektronicznej wymiany danych pod względem pobierania danych z portalu LDO oraz ręcznej ewidencji faktur. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

SYNCHRONIZACJA SYSTEMU KSIĘGOWEGO Z BANKIEM

SYNCHRONIZACJA SYSTEMU KSIĘGOWEGO Z BANKIEM BankConnect SYNCHRONIZACJA SYSTEMU KSIĘGOWEGO Z BANKIEM Usprawnij pracę w swojej firmie dzięki BankConnect PRODUKTY ALIOR BANKU W RAMACH DZIAŁALNOŚCI PRZEJĘTEJ Z BANKU BPH DOSTĘPNE W PLACÓWKACH OZNAKOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Microsoft SharePoint Współpraca bez barier oraz organizacja portalu intranetowego i obiegu dokumentów

Microsoft SharePoint Współpraca bez barier oraz organizacja portalu intranetowego i obiegu dokumentów Microsoft SharePoint 2013 - Współpraca bez barier oraz organizacja portalu intranetowego i obiegu dokumentów KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UKOŃCZENIA SZKOLENIA Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił

Bardziej szczegółowo

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm MOJA FIRMA PLUS bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm Co to jest pakiet Moja Firma Plus? Usługa bankowości elektronicznej MOJA FIRMA PLUS umożliwia łatwy i szybki dostęp do rachunków za pomocą

Bardziej szczegółowo

Włącz autopilota w zabezpieczeniach IT

Włącz autopilota w zabezpieczeniach IT Włącz autopilota w zabezpieczeniach IT POLICY MANAGER Scentralizowanie zarządzania zabezpieczeniami jest dużo łatwiejsze F-Fecure Policy Manager zapewnia narzędzia umożliwiające zautomatyzowanie większości

Bardziej szczegółowo

ZAWIERANIE UMÓW Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI APTEKI

ZAWIERANIE UMÓW Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI APTEKI ZAWIERANIE UMÓW Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI APTEKI 1 ZAWIERANIE UMÓW Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI APTEKI Centrala NFZ OW NFZ Apteka Punkt apteczny Warunki postępowania w sprawie zawierania umów na realizację

Bardziej szczegółowo

QAD dla przemysłu Maj, 2010

QAD dla przemysłu Maj, 2010 QAD dla przemysłu Maj, 2010 Pakiet QAD Enterprise Applications został stworzony w oparciu o głębokie rozumienie procesów wytwórczych i najlepszych praktyk działania firm produkcyjnych. Jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Nowości w programie Subskrypcji

Nowości w programie Subskrypcji FY 2014 Nowości w programie Subskrypcji Chmura Autodesk 360 - korzyści dla Subskrybentów Zwiększony zakres usług w chmurze Autodesk 360 dla posiadaczy pakietów oprogramowania objętych Subskrypcją Zmiana

Bardziej szczegółowo