Związek Banków Polskich

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Związek Banków Polskich"

Transkrypt

1 Związek Banków Polskich GOSPODARKA ELEKTRONICZNA W BANKACH ELEKTRONICZNE USŁUGI FINANSOWE W POLSCE W PRZEDEDNIU AKCESJI DO UE STAN OBECNY WYZWAINA KONKURENCJA REKOMENDACJE Dr Remigiusz W. Kaszubski Paweł Widawski 1

2 1.WSTĘP Strategia Lizbońska/eEurope Usługi bankowości elektronicznej i inne elektroniczne usługi finansowe w Polsce i w UE Trendy w bankowości elektronicznej Przyswajanie usług bankowości elektronicznej przez konsumentów na świecie i w Polsce Czynniki wpływające na przyswajanie/adopcję usług bankowości elektronicznej przez konsumentów Czynniki hamujące rozwój bankowości elektronicznej w Polsce Inne elektroniczne usługi finansowe oferowane przez banki Elektroniczne Usługi Płatnicze Elektroniczne karty płatnicze Pieniądz elektroniczny Mobilne płatności Inne usługi finansowe Elektroniczne udzielanie kredytów Internetowe portale finansowe Usługi brokerskie i pokrewne Kredyty hipoteczne Ubezpieczenia Agregatory finansowe Elektroniczne usługi publiczne (e-government) Wyzwania dla bankowych dostawców elektronicznych usług finansowych w Polsce po 1 maja Podsumowanie Gospodarka Elektroniczna w bankach - rekomendacje

3 1.Wstęp Raport ten ma na celu analizę obecnego poziomu wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w bankowości w Polsce oraz w krajach członkowskich UE. Szczególny nacisk położony jest na przedstawienie rozwoju bankowości elektronicznej 1 w przededniu wejścia Rzeczpospolitej do UE. Opracowanie diagnozuje potencjalną konkurencję ze strony instytucji finansowych z dotychczasowych krajów członkowskich UE dla polskiego sektora bankowego wynikającą z faktu usunięcia istniejących dotąd barier w zakresie wolnego przepływu usług i kapitału. Autorzy przedstawiają także nowe trendy i perspektywy rozwoju bankowości elektronicznej oraz główne kryteria sukcesu w strategii banków opartej na wykorzystaniu nowych technologii. Zaprezentowany zostanie także zespół czynników decydujących o rozwoju gospodarki elektronicznej w bankach, a także bariery które są hamulcem dla całej branży. Gospodarka elektroniczna obejmuje zarówno handel elektroniczny (kupno i sprzedaż w sieci), jak i restrukturyzację procesów biznesowych w celu jak najlepszego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT). 2 Internet, technologie mobilne i globalne systemy informatyczne spowodowały odwrót od tradycyjnej bankowości w kierunku bankowości niezależnej od stref czasowych, położenia geograficznego i kanałów dostępu. Sektor bankowy jest jednym z najbardziej zaawansowanych w użytkowaniu i wdrażaniu nowych technologii, zarówno w Polsce jak i na całym świecie. Działalność bankowa to biznes oparty na informacji, który nie wytwarza fizycznych dóbr i od wielu lat korzysta z dobrodziejstw szybkiego rozwoju telekomunikacji i informatyki. Z tych właśnie przyczyn sektor bankowy jest najlepiej przygotowany do funkcjonowania w środowisku elektronicznym i rozwijania elektronicznej gospodarki. Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) wpływają na każdy rodzaj działalności bankowej i są głównym 1 Bankowość elektroniczna w tym opracowaniu jest traktowana w sposób szeroki i nie ogranicza się tylko do bankowości internetowej lecz obejmuje także inne elektroniczne kanały dystrybucji produktów bankowych np. bankowość mobilna, bankowość telewizyjna etc. 2 eeurope realizacja idei Społeczeństwa Informacyjnego w Unii Europejskiej i w Polsce. Monika Gutowska Studia Podyplomowe 2002/2003 Menedżer w Unii Europejskiej Warszawa, czerwiec 2003 r. 3

4 czynnikiem zmian tak szybko następujących w całym sektorze usług finansowych. W dobie elektronicznych instrumentów płatniczych, bankowości internetowej i e- commerce, zarządzanie finansami staje się coraz bardziej zarządzaniem informacją o wiarygodności kredytowej, sile nabywczej i stanie posiadania osób i instytucji. 3 Wykres nr.1 Stopień przygotowania do korzystania z nowych technologii w 15 sektorach gospodarki UE (na podstawie eeurope 2005 E-Business Index) Źródło: e-business (2003) W poprzednich latach, nowe technologie służyły głównie zwiększaniu wewnętrznej wydajności i rozbudowie nowych kanałów dystrybucji, obecnie inwestycje w technologie zmierzają w kierunku zarządzaniem relacjami z konsumentami, poprawie wewnętrznej integralności systemów i operacji wewnętrznych banku. Jednym z dominujących efektów wdrażania nowych technologii w bankowości detalicznej jest ilości i rozmieszczenia fizycznych oddziałów oraz innych fizycznych kanałów dystrybucji (bankomaty). Wbrew wcześniejszym przewidywaniom odziały nie zostaną wyeliminowane, lecz zmieni się ich profil. Europejskie banki, z wyjątkiem 3 Gospodarka w sieci, Borys Stokalski 4

5 Skandynawii, zmniejszają sieć placówek wolniej niż przypuszczano. Oddziały będące miejscem kontaktu konsumenta z pracownikiem banku nie tracą swego znaczenia i zdaniem wielu specjalistów są niezastąpionym miejscem sprzedaży nowych produktów bankowych i uświadamiania nowych potrzeb konsumentom. Zgodnie z ekspertyzą Europejskiej Federacji Bankowej, oddziały będą szczególnie istotne w zakresie świadczenia usług doradczych i taki powinien być ich docelowy kierunek rozwoju. Przewiduje się, iż dopiero szerokopasmowe transmisje video, które pozwolą na wizualny kontakt w czasie rzeczywistym, staną się wyzwaniem dla oddziałów. Z drugiej strony nie sposób przewidzieć tolerancje konsumentów na tego rodzaju metodę komunikacji, która nigdy nie zastąpi fizycznego kontaktu z drugim człowiekiem. Obecnie podstawowym trendem jest dywersyfikacja kanałów dostępu w zależności od potrzeb konsumenta a radykalne zmniejszenie oddziałów może nastąpić dopiero w dłuższej perspektywie i będzie uzależnione od rozwoju bankowości internetowej, co w przypadku Polski uwarunkowane jest możliwością masowego dostępu do Internetu. Operacje bankowości elektronicznej stanowią obecnie ok. 5 do 10 % ilości wszystkich transakcji bankowych zarówno w Europie jak i USA. To wciąż mniej niż udział w rynku usług inwestycyjnych (20 25%) lecz znacznie więcej niż w elektronicznym handlu detalicznym (2%). Detaliczna bankowość elektroniczna jest jedną z najlepiej rozwiniętych usług internetowych zarówno w Polsce, jak i w większości 10 nowych członków EU. Podaż i popyt na tego rodzaju usługi uzależniona jest jednak od wielu czynników i dopiero ich pełna analiza dostarcza pełen obraz potencjalnych możliwości i barier dla dalszego rozwoju tej branży. Sektor bankowy w Polsce podobnie jak w innych krajach przystępujących do UE odgrywa znaczącą rolę w rozwoju sektora nowych technologii. Banki są także dużo lepiej przygotowane do prowadzenia biznesu elektronicznego niż przedsiębiorstwa innych sektorów gospodarki. 5

6 Należy podkreślić, że rozwój bankowości elektronicznej w krajach kandydujących pozytywnie wpływa na inne sektory gospodarki, stymulując aktywność przedsiębiorstw w zakresie budowy oprogramowania dla banków i tworzenia rozwiązań gwarantujących bezpieczeństwo w sieci. Bankowość elektroniczna zmienia sposób życia i funkcjonowania ludzi, a umiejętności i przyzwyczajenia rozwinięte podczas korzystania z usług bankowości internetowej mogą zostać wykorzystane podczas użytkowania innych usług dostarczanych przez internet, takich jak handel elektroniczny lub usługi e-government. Z drugiej strony banki powinny aktywniej włączyć się w rozwijanie elektronicznych usług publicznych ( e- government) umożliwiając swoim klientom korzystanie z jak najszerszej gamy produktów pozwalających na rozliczenia i komunikację między obywatelem i organami państwa. 2. Strategia Lizbońska/eEurope 2005 Inicjatywa eeurope jest częścią Strategii Lizbońskiej, mającej na celu przekształcenie gospodarki europejskiej do 2010 r w najbardziej konkurencyjną, opartą na wiedzy, gospodarkę świata. Rozwój bankowości elektronicznej jest jednym z priorytetów w zakresie budowy jednolitego rynku usług finansowych, a rola banków w budowie gospodarki elektronicznej jest fundamentalna. Innym zasadniczym elementem strategii lizbońskiej jest liberalizacja usług telekomunikacyjnych, co powinno przyczynić się nie tylko do rozwoju tego sektora, ale także pozytywnie wpłynąć na rozwój usług elektronicznych, takich jak bankowość internetowa i bankowość mobilna. Podczas szczytu Rady Europejskiej w Barcelonie (w marcu 2002) podkreślono znaczenie przyjęcia przez państwa członkowskie nowego pakietu telekomunikacyjnego dla rozwoju technologii konwergentnych. Rada Europejska podkreśliła konieczność dalszego postępu w branży telekomunikacyjnej, który ma opierać się m.in. na dążeniu do maksymalnej dostępności i użytkowania sieci szerokopasmowych na obszarze UE do 2005 r. 4 Zgodnie z celami strategii eeurope 2005, przyjętej w Sewilli w lipcu 2002, detaliczna bankowość internetowa jest przykładem aplikacji opartej na otwartej infrastrukturze 4 Strategia Lizbońska droga do sukcesu zjednoczonej Europy Urząd Integracji Europejskiej, maj

7 telekomunikacyjnej prowadzącej do wytworzenia nowych rynków i pozwalającą na redukcje kosztów. Program eeurope 2005 obejmuje już teraz państwa kandydujące do UE, między innymi Polskę. Z punktu widzenia sektora bankowego interesującym elementem Strategii Lizbońskiej jest kwestia roli i miejsca obszaru instytucji finansowych i rynku kapitałowego w UE. Poważne wyzwanie dla polskiego sektora bankowego stanowi konieczność podjęcia działań mających na celu utworzenie w 2005 roku zintegrowanego europejskiego rynku usług finansowych. Szczegółowy harmonogram działań w tym zakresie został zawarty w Financial Services Action Plan (FSAP). 3. Usługi bankowości elektronicznej i inne elektroniczne usługi finansowe w Polsce i w UE Internetowe usługi oferowane przez banki ewoluują od prostych funkcji marketingowych i informacyjnych po pełen zakres usług oferowanych w tradycyjnym oddziale lub w bankowości telefonicznej. Obecnie technologia pozwala na wykreowanie skomplikowanych aplikacji zaprojektowanych specjalnie pod kontem użytkowania w internecie, przewyższających zakres usług oferowanych w tradycyjnych oddziałach i dostępnych tylko droga elektroniczną. Są nimi na przykład:! Spersonalizowane informacje finansowe! Przesyłanie komunikatów i zleceń z wykorzystaniem wiadomości tekstowych SMS! Przesyłanie do klienta informacji pocztą elektroniczną! Internetowe usługi maklerskie i produkty inwestycyjne supermarket finansowy! Zarządzanie rachunkami bankowymi - agregatory finansowe! Rozliczenia podatkowe przez internet 7

8 Tabela nr1. Klasyfikacja internetowych usług bankowych 5 PRODUKTY POPRAWIAJĄCE WYGODĘ! BANKOWOŚĆ MOBILNA! MOBILNE PŁATNOŚCI! ALERTY SMS USŁUGI NA RZECZ PODMIOTÓW TRZECICH! PŁATNOŚCI INTERNETOWE! PŁACENIE PODATKÓW ON-LINE! PŁACANIE RACHUNKÓW INNE PRODUKTY FINANSOWE! UBEZPIECZNIE NA ŻYCIE! UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE PRODUKTY INWESTYCYJNE! OTWIERZANIE I ZARZĄDZANIEM RACHUNKAMI DEPOZYTOWYMI! ZAKUP/SPRZEDAŻ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH! KUPNO/SPRZEDAŻ OBLIGACJI I INNYCH INSTRUMENTÓ INWESTYCYJNYCH PRODUKTY KREDYTOWE! APLIKACJA O POŻYCZKE! ALPIKACJA O KARTĘ KREDYTOWĄ PROSTE PRODUKTY BANKOWE! OTWIERANIE/ZAMYKANIE RACHUNKU I ZARZĄDZANIE NIM! PRZELEWY KRAJOWE I ZAGRANICZNE! ZLECENIA STAŁE! POLECENIE ZAPŁATY! APLIKACJE KART DEBETOWYCH Tabela przedstawia spektrum różnorodnych usług i produktów bankowych oferowanych on-line. 5 Clara Centeno Adoption of Internet Services in the Enlarged European Union, Lessons from the Internet banking case JUNE

9 Banki zarówno w Polsce jak i na świecie przyjęły różne strategie z zakresie prowadzenie usług bankowości elektronicznej:! Banki działające tylko w internecie (Clicks Only), zwane także bankami wirtualnymi. W takim modelu większość lub wszystkie usługi dostarczane są wyłącznie przez internet. Początkowo taka formuła biznesowa budziła największy entuzjazm i zainteresowanie. Taki model może mieć dwa warianty: - niezależny bank stworzony przez podmioty nie powiązane z istniejącymi instytucjami finansowymi - bank internetowy jako podmiot zależny w stosunku do istniejącej instytucji finansowej, wyodrębniony organizacyjnie i odizolowany od podstawowej działalności banku. Taką strategie przyjęło kilka banków kreując odrębną markę produktową na bazie wyodrębnionego oddziału lub instytucji zależnej świadczącej usługi outsourcingowe dla banku np. BRE Bank tworząc mbank oraz Bankgeselschaft Berlin Inteligo. W Polsce tego rodzaju inicjatywy odniosły największy sukces, co jest zaprzeczeniem tendencji występujących w innych krajach. Bankowość internetowa w Europie jest zdominowana przez wielkie banki detaliczne oraz konglomeraty bankowo-ubezpieczeniowe, które starają się zwiększyć swoją dominacje także w internecie. Jedynym wyjątkiem jest brytyjski bank wirtualny Egg, który jako jedyny odniósł spektakularny sukces zdobywając ponad 3 miliony klientów. W USA nie istnieją już praktycznie banki wirtualne (clicks only), w Europie, natomiast, relatywnie duży francuski bank wirtualny Zebank został przejęty przez Egg. Pozostałe banki wirtualne starają się bliżej związać z bankami matkami w celu dostępu do ich oddziałów oraz większej bazy klientów. W Polsce wiodące instytucje świadczące usługi na odległość przy pomocy elektronicznych instrumentów płatniczych także zaczynają szukać większego oparcia w bankach macierzystych. Szczególnie widoczne jest to na przykładzie Inteligo którego klienci mogą dokonywać dyspozycji w oddziałach PKO BP. Pomimo znaczącego miejsca na rynku bankowych usług internetowej typu Clicks Only konsumenci preferują instytucje finansowe posiadające fizyczne oddziały. 9

10 Dlatego też istnieje tendencja do budowania sieci placówek przez oddziały banków działających dotychczas tylko w interencie. Placówki te jednak mają odmienny charakter od tradycyjnych jednostek organizacyjnych, będąc raczej punktem informacyjno konsultacyjnym zaopatrzonym zawsze w bankomat. Banki posiadające fizyczne oddziały budzą większe zaufanie konsumentów, ponadto są ciągle dominującym kanałem sprzedaży produktów bankowych. W 2002 roku tylko 11,6 % banków w UE sprzedawało nowe produkty bankowe przez internet. Także w Polsce niewiele banków sprzedaje swoje produkty on-line, choć sukcesywnie zwiększana jest oferta, szczególnie w zakresie produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych. Pomimo faktu, iż wprowadzanie do oferty nowego kanału dystrybucji jakim jest internet jest często przedsięwzięciem kosztochłonnym a osiągnięcie masy krytycznej czasochłonne, wydaje się w dzisiejszej rzeczywistości warunkiem koniecznym. Konieczne jest równoległe utrzymywanie wielu kanałów dystrybucji produktów bankowych.! Bankowość elektroniczna jako jeden z kanałów dystrybucji produktów bankowych, w szczególności obok tradycyjnych oddziałów (Click & mortar). W opinii przeważającej liczby specjalistów bankowość internetowa może odnieść sukces tylko wtedy, jeśli jest zintegrowana z istniejącą infrastrukturą bankowości tradycyjnej, czyli fizycznymi oddziałami. W ramach tego podejścia internet jest traktowany jako jeden z kanałów dystrybucji, uzupełniający sieć oddziałów, bankowość telefoniczną oraz sieć bankomatów 6. Dwa banki o największej ilości klientów korzystających z usług przez internet na świecie (Wells Fargo USA oraz Nordea w Skandynawii) to właśnie instytucje typu Click & mortar. Znacząca część ich zysków generowana jest z tytułu usług świadczonych na odległość. Nordea potroiła liczbę operacji on-line w Finlandii, redukując zatrudnienie o 5000 pracowników i zmniejszając o połowę liczbę oddziałów. 6 Internet Banking Issues paper Charles Goldfinger 10

11 Także w Polsce tego rodzaju banki mają największe szanse w dłuższym okresie czasu. Obecnie wszystkie znaczące banki udostępniły swoim klientom usługi on-line i będą dążyć do tego, aby ich klienci częściej korzystali z kanałów internetowych.! Bank internetowy jako finansowy supermarket odchodzący od tradycyjnego pionowego modelu kreacji i dystrybucji produktów bankowych Alternatywnym rozwiązaniem, które na świecie adoptowane jest przede wszystkim przez instytucje finansowe zajmujące się usługami brokerskimi i inwestycyjnymi, jest rozszerzenie oferty na produkty bankowe poprzez zakup banku internetowego lub dystrybucje produktów innych banków.! Agregator rachunków bankowych Agregatory to instytucje zbierające informacje o rachunkach (kontach) klienta dostępnych przez internet i umożliwiające mu wgląd do nich na pojedynczej stronie internetowej. Umożliwia to klientom, posiadającym więcej niż jeden rachunek dostępny przez internet, sprawdzenie stanu wszystkich tych rachunków w jednym miejscu, po wprowadzeniu wyłącznie jednego hasła. Informacje zebrane przez agregator mają zazwyczaj charakter finansowy (rachunki bankowe, inwestycyjne, kart kredytowych, funduszy emerytalnych). Mogą one jednak obejmować także informacje niefinansowe, takie jak np. stan rachunku punktów lojalnościowych linii lotniczych. Dodatkowo, niektóre agregatory oferują obsługę poczty elektronicznej oraz różnego rodzaju usługi informacyjne. 7 Agregatorem funkcjonującym w Polsce jest np. Multiport.pl należący do BRE Banku. 7 Małgorzata Szcześ,Sebastian Jakubiec Elektroniczne usługi finansowe. charakterystyka rynku, wyzwania i inicjatywy regulacyjne Narodowy Bank Polski, Materiały i Studia Zeszyt nr 139 Luty

12 4. Trendy w bankowości elektronicznej Można zidentyfikować następujące trendy w bankowości elektronicznej na świecie 8 : INTEGRACJA STRATEGII INTERNETOWEJ I TRADYCYJNEJ 9 Nastąpi większa integracja strategii internetowej z tradycyjnymi strategiami bankowymi. Internet powoli staje się podstawową platformą działania usług finansowych i rynków finansowych. W ciągu kilku lat nie będzie istniało rozróżnienie na finanse elektroniczne i tradycyjne. Wszystkie aplikacje finansowe będą bazowały na internecie i będą dostępne przez to medium. Integracja strategii następuje w różny sposób. Niektóre banki traktują Internet tylko jak dodatkowy, uzupełniający kanał dystrybucji. W ramach tego podejścia przez internet dystrybuowane są istniejące produkty i usługi, które są dostępne poprzez pozostałe kanały. Inne podejście postrzega internet jako wsparcie w kreacji nowych produktów i usług, a podstawowym celem jest zintensyfikowanie relacji z klientem. Polega to z jednej strony na uzyskaniu kompleksowych informacji na temat określonego klienta a następnie zaoferowania mu odpowiedniego i zgodnego z jego profilem produktu. Jeszcze inne podejście traktuje internet jako szeroką platformę nowej generacji usług i technologii finansowych. W przyszłości kanały dystrybucji będą się przenikały (obecnie są niezależne) bazując na wspólnym standardzie technicznym i multimedialnych aplikacjach. Już teraz głos i dane mogą być zintegrowane poprzez technologię Voice over IP (VoIP) łącząc bankowość telefoniczną z internetową. Obecnie ze względu na nieadekwatny stopień rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej oraz sprzętowej nie ma możliwości masowego wprowadzenia multimedialnych usług bankowych, jednak w perspektywie kilku lat należy spodziewać się rewolucyjnych zmian w tym zakresie, nie wykluczając videokonferencji klienta z pracownikiem banku w czasie rzeczywistym. 8 Clara Centeno Adoption of Internet Services in the Enlarged European Union, Lessons from the Internet banking case JUNE Recent developments in Internet Banking Standards, Charles Goldfinger 12

13 NACISK NA DOCHODOWOŚĆ Już teraz następuje coraz silniejsze nastawienie na dochodowość usług elektronicznych, zwrot inwestycji (ROI), pozyskiwanie nowych klientów i zmniejszanie kosztów. Globalny spadek koniunktury spowodował znaczące zmniejszenie inwestycji banków w technologie bankowości elektronicznej, skupiając się raczej na integracji istniejących, różnych kanałów dostępu pod kontem ujednolicenia poziomu oferowanych usług i zgodności systemów informatycznych. W Polsce w ostatnich latach nie nastąpiła znacząca redukcja inwestycji w elektroniczną bankowość, co z jednej strony jest wynikiem nadrabiania pewnych zaległości w stosunku do UE, z drugiej zaś jest wyrazem dużej świadomości sektora bankowego oraz nadziei jakie są wiązane z tym kanałem dystrybucji produktów bankowych. W Polsce pomimo słabiej rozwiniętego rynku usług finansowych niż w UE oraz słabszej pozycji ekonomicznej sektora bankowego a także mniejszego popytu na produkty bankowe, większość banków z racji wewnętrznej konkurencji zainwestowało i kontynuuje swe inwestycje w technologie bankowości elektronicznej. Ten trend powinien być utrzymany. BANKOWOŚĆ MOBILNA Pomimo optymistycznych przewidywań ośrodków badawczych i wielu wysiłków podejmowanych przez banki w celu oferowania usług bankowości elektronicznej z wykorzystaniem telefonów komórkowych, mobilna bankowość nie odniosła na razie sukcesu. Według Forrester Research w 2002 roku z Wielkiej Brytanii spośród 3 milionów użytkowników WAP tylko 100 tysięcy z nich korzystało z mobilnej bankowości, także w Skandynawii, regionie o najwyższym stopniu penetracji rynku telefonii komórkowej na świecie usługa ta nie cieszy się powodzeniem. W USA, natomiast jest około użytkowników bankowości bezprzewodowej (wliczając w to użytkowników innych mobilnych urządzeń takich jak PDA i palmtopy). Małe zainteresowanie ze strony konsumentów spowodowało rezygnację wielu banków internetowych z dalszego wykorzystywania mobilnego kanału dystrybucji jakim jest 13

14 WAP i wymusiło powrót do bardziej tradycyjnych lecz niezwykle popularnych wiadomości tekstowych SMS. Ta forma komunikacji pozwala nie tylko na przesyłanie informacji o saldzie na koncie klienta ale jest także instrumentem dokonywania przelewów oraz innych mniej skomplikowanych operacji. Główną przyczyną ograniczonego rozwoju bankowości mobilnej jest nieodpowiedni stopień rozwoju infrastruktury telefonii komórkowej, która nie została zaprojektowana do przesyłania dużych pakietów danych i przez to jest relatywnie wolna. W dodatku aparaty telefoniczne, pomimo coraz popularniejszych kolorowych wyświetlaczy, mają zbyt mały ekran, co przy bardziej skomplikowanych operacjach zmniejsza ich użyteczność i wygodę konsumentów. Szybka zmiana tej sytuacji jest mało prawdopodobna, nowa generacja sieci telekomunikacyjnych trzeciej generacji nie funkcjonuje (z małymi wyjątkami) w żadnym kraju europejskim na szeroką skalę. Istnieje ciągle problem odpowiednich telefonów, a reakcji konsumentów na telefonię trzeciej generacji nie da się do końca przewidzieć. Na świecie jedynie w Japonii i Korei Płd. funkcjonuje z dużym powodzeniem telefonia 3G, także bankowość mobilna jest usługą masową. Szacuje się że Europa ma około 2 letnie opóźnienie w stosunku do tych państw i dlatego usługi bankowości mobilnej w Europie Zachodniej zaczną funkcjonować masowo w 2006, w Polsce w około 18 miesięcy później. W efekcie spodziewane jest krótkookresowe zmniejszenie inwestycji w tą technologię z powodu braku szans na szybki zwrot inwestycji. Wspomniana technologia zacznie odgrywać znaczącą rolę dopiero wraz z pełnym wprowadzeniem telefonii komórkowej trzeciej generacji (UMTS). Nie zmienia to faktu, że w dłuższej perspektywie bankowość mobilna jest najbardziej obiecującym kanałem dostępu do usług bankowości elektronicznej w Europie i prawdopodobnie okaże się wielkim sukcesem. Banki powinny być także świadome przyszłej konkurencji w zakresie oferowania usług finansowych przez operatorów telefonii komórkowej, już teraz wiele telekomów oferuje usługi płatnicze, pierwsi operatorzy w UE wystąpili także o licencje bankowe licencje instytucji pieniądza elektronicznego. 14

15 SMS BANKING Jak wspomniano wyżej wiadomości tekstowe SMS są najczęściej używanym kanałem dostępu do usług bankowych przez telefon komórkowy w Polsce. SMS banking obejmuje usługę dostarczania komunikatów o stanie rachunku oraz innych informacji. Dane mogą być dostarczane na dwa sposoby: na żądanie, po wysłaniu SMS o ustalonej treści, w określonym terminie, lub po wystąpieniu określonego zdarzenia. Bezpieczeństwo usługi realizowane jest poprzez mechanizmy operatora sieci zapewniające poufność i autoryzację transmisji oraz ograniczenie przesyłania informacji tylko z lub do numeru telefonu komórkowego zdefiniowanego w systemie. SMS banking oferuje klientom usługi takie jak informacje o saldzie na koncie, operacje archiwalne, informacje finansowe (np.kursy walut), administracyjne(zmiana hasłą dostępu). Zaletami SMS bankingu są: natychmiastowy dostęp do informacji i wysokie bezpieczeństwo połączenia. Pewnymi utrudnieniami w korzystaniu z tej usługi są tylko parametry telefonu, w szczególności wielkość obszaru klawiatury i ekranu. 10 Wydaje się iż z uwagi na szeroki dostęp do usług telefonii komórkowej GSM w Polsce oraz braku szybkiej perspektywy rozpoczęcia funkcjonowania telefonii trzeciej generacji banki w Polsce powinny rozwijać ten kanał komunikacji z klientem. TV BANKING Rozwój bankowości telewizyjnej uzależniony jest od posiadania przez konsumentów interaktywnej telewizji cyfrowej. Według Forrester Research poziom penetracji rynku telewizji cyfrowej w UE w 2007 roku sięgnie poziomu 44% w stosunku do 11% w 2002 roku. Wiodącym rynkiem w UE jest Wielka Brytania gdzie 7% z 11 milionów użytkowników telewizji cyfrowej korzysta przez to medium z usług bankowych. Jednak bariery technologiczne i małe zainteresowanie klientów powstrzymują rozwój tego rodzaju usług, zdaniem specjalistów bankowość telewizyjna obecnie może być jedynie uzupełniającym kanałem dostępu do produktów i usług bankowych. Usługi bankowości telewizyjnej oferowane są w Polsce przez Invest-Bank. W ramach kanału Invest-Konto przez TV klient może uzyskać informacje o saldzie oraz historii 10 Krzysztof Maderak, Bank, którego nie widać Bank 10/

16 operacji przez satelitę lub modem, a w ramach usługi aktywnej może dodatkowo realizować przelewy predefiniowane oraz polecenia przelewu. Dostęp do Invest- Konta przez TV zapewnia każdy dekoder Telewizji Cyfrowej Polsat, wyposażony standardowo w modem i podłączony do odbiornika telewizyjnego. 11 Wydaje się, że bankowość telewizyjna, podobnie jak w innych krajach, nie odniosła w Polsce sukcesu i dopóki telewizja cyfrowa nie będzie medium o charakterze masowym banki powinny unikać inwestycji w rozwijanie tego kanału dostępu. OUTSOURCING Można spodziewać się większej tendencji do outsourcingu usług związanych z bankowości elektroniczną takich jak software development i usług operacyjnych (operational services), a nawet całych systemów informatycznych banków. PODPIS ELEKTRONICZNY I INFRASTRUKTURA KLUCZA PUBLICZNEGO Istnieje wiele sprzecznych opinii na temat potrzeby stosowania podpisu elektronicznego i infrastruktury klucza publicznego w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa nowych usług bankowości elektronicznej. Pomimo znaczącego zwiększenia poziomu bezpieczeństwa technologie te są dość kosztowne i skomplikowane dla konsumentów. Pomimo tego w obliczu zwiększającej się fali oszustw wdrażanie tych rozwiązań jest rekomendowane. Jednym z głównych barier dla rozwoju bankowości internetowej jest właśnie obawa konsumentów o bezpieczeństwo. Dlatego też wydaje się iż użytkownicy internetowych usług bankowych są gotowi poświęcić wygodę dla większego poziomu pewności i zaufania. W dłuższej perspektywie inwestycje w bezpieczeństwo powinny być uwzględnione przez wszystkie banki. Równolegle telefon komórkowy może odgrywać rolę katalizatora wdrażania podpisu elektronicznego z uwagi na wysoki poziom penetracji rynku telefonów komórkowych, 11 Krzysztof Maderak, Bank, którego nie widać Bank 10/

17 sprzyjającej charakterystyki technicznej (wykorzystanie karty SIM) oraz łatwość obsługi. 12 KONCEPCJA BANKU PARTNERSKIEGO Gartner Group prognozuje, że wygrywającą strategia konkurencyjną w najbliższych latach będzie tworzenie partnerskich relacji z klientami. Działanie banku partnerskiego opiera się przede wszystkim na dokładnej znajomości charakterystyki i zachowań klienta. Bank partnerski otacza swego rodzaju opiekę nad klientami (rozumienie jego celów oraz preferowanych strategii ich osiągania). Znajomość potrzeb klienta zarówno wyrażanych wprost, jak i niewerbalnych, ale wynikających z analizy jego zachowania, pozwala na dopasowanie zarówno komunikacji, jak i oferowanych produktów oraz sposobu obsługi. Wiedza o długofalowych celach klienta oraz wykorzystanie danych behawioralnych umożliwia przejście od organizacji nastawionej na interaktywność i reaktywność do organizacji proaktywnej, dla której nadrzędną wartością jest wspieranie klienta. 13 Bank partnerski jest koncepcją zastępującą ideę banku wirtualnego, gdzie strategia marketingowa opiera się na masowości przekazu, a bezpośrednia komunikacja z klientami ogranicza się do minimum. elearning W BANKACH Istotnym elementem strategii informatycznej w przypadku banków partnerskich jest wdrożenie e-learning. Stanowią one fragment strategii kontaktu z klientem. Model doradcy wymaga ciągłego szkolenia pracowników, a dostosowywanie produktów ciągłej edukacji klienta. Bank partnerski nie zastanawia się tylko, jakie produkty zaoferować, ale daje więcej patrzy, problemy finansowe klienta można rozwiązać (emerytura, spłata długu, oszczędzanie na studia dla dzieci etc.). Prawdziwe doradztwo wykracza poza obszar działalności jednej instytucji i obejmuje także relacje finansowe klienta z innymi podmiotami. Prawdziwe doradztwo nakłada na bank także obowiązek edukacji zarówno klienta jak i pracowników. 12 Centeno, 2002a 13 Wojciech Ozimek, Jaki powinien być bank partnerski? Gazeta Bankowa 17

18 Oczekuje się, że następujące technologie będą implementowane w krótkim lub średnim okresie:! Systemy zarządzania relacjami z konsumentami (Customer Relationship Management - CRM);! systemy przetwarzania bezpośredniego - Straight Through Processing (STP)! bezpieczeństwo systemów! centralizacja danych! technologie bankowości mobilnej, bazujące na technologii GSM, gdzie głównym kanałem dostępu są wiadomości tekstowe SMS oraz w mniejszym stopniu WAP! Systemy agregacji rachunków, które pozwalają klientom na wgląd I zarządzanie rachunkami bankowymi z jednej strony internetowej. 18

19 Wykres nr 2. Kanały dystrybucji w bankowości elektronicznej Na obecnym etapie rozwoju bankowości elektronicznej można wydzielić kanały dostępu o większym i mniejszym potencjale wzrostu. DUŻY POTENCJAŁ WZROSTU BANKOWOŚĆ INTERNETOWA BANKOWOŚĆ MOBILNA BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA BANKOWOŚĆ TELEWIZYJNA BANKOWOŚĆ TELEFONICZNA NISKI POTENCJAŁ WZROSTU HOME BANKING Ilość użytkowników szerokopasmowego internetu w Polsce jest ciągle ograniczona a dynamika wzrostu nie jest odpowiednio wysoka, jest to największa bariera rozwoju internetowych kanałów dystrybucji produktów bankowych. Nie należy spodziewać się także zmniejszenia liczby oddziałów, a raczej zmiany ich profilu na nowoczesne punkty konsultacyjne, zaopatrzone w urządzenia pozwalające na elektroniczne dokonywanie dyspozycji (ATM). Równolegle będzie rosła ilość transakcji dokonywanych drogą elektroniczna: przez internet oraz telefon komórkowy. W najbliższych latach większy nacisk powinien być położony na usługi świadczone przez telefon komórkowy (takie jak możliwość sprawdzenia salda przez SMS oraz mobilne płatności). Banki w krajach korzystających z podpisu elektronicznego 19

20 stopniowo rozpoczynają także świadczenie drogą elektroniczną usług typu government services, jak na przykład wypełnianie i przesyłanie deklaracji podatkowych. Bankowość telefoniczna pozostanie jedynie dodatkowym kanałem dystrybucji. Przyszłość bankowości telewizyjnej jest dość problematyczna, pozytywne impulsy w tej kwestii mogą pojawić się w momencie wprowadzenia masowej telewizji cyfrowej. 5. Przyswajanie usług bankowości elektronicznej przez konsumentów na świecie i w Polsce Poziom penetracji rynku bankowości elektronicznej na świecie jest bardzo zróżnicowany i nie koniecznie zależy od stopnia rozwoju gospodarczego danego kraju. W niektórych krajach wysoko rozwiniętych bankowość elektroniczna dopiero raczkuje, z drugiej strony niektóre wschodzących rynki, takie jak Estonia są liderami na skalę europejską. Wykres nr 3 Penetracja rynku bankowości internetowej ( % konsumentów ), Źródło: Celent

21 Wykres prezentuje różnice w penetracji rynku bankowości internetowej. Aby w pełni przedstawić stopień rozwoju i penetracji rynku bankowości elektronicznej należy rozpatrywać tą kwestię z kilku perspektyw biorąc pod uwagę takie parametry jak:! całkowitą liczbę użytkowników usług bankowości internetowej! poziom penetracji jako % wszystkich klientów banków! poziom penetracji jako % całej populacji! poziom penetracji jako % użytkowników internetu Wykres nr 4 Penetracja rynku bankowości elektronicznej w Europie (% całej populacji) Źródłó: Datamonitor, Sep 2002; Population: Eurostat ( ), World Bank (2001) 21

22 Wykres nr 5 Penetracja rynku bankowości elektronicznej na Świecie (% całej populacji) Powyższe wykresy ilustrują różnicę w poziomie penetracji rynku bankowości elektronicznej w UE. Wykres nr 6 szacowana penetracja rynku bankowości elektronicznej w nowych państwach członkowskich (% wszystkich klientów banków) Źródło: ECB 2002b, 2001 data for CY, MT, RO, SK, SL; Albassera, Sep 2002 for CZ, HU; PL Bank Association, 2002 for PL; Hansabank, 2002 for LV, LT; UNCTAD, 2002 for EE; Population 2000: Eurostat. 22

Bankowość mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;<:=;88&:

Bankowość mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;<:=;88&: Bankowość!"#$ mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;

Bardziej szczegółowo

OFERTA Płatności internetowe. ul. Wielicka 72 30-552 Kraków tel.: +48 12 688 26 00 faks: +48 12 688 26 99 email: handlowy@dotpay.

OFERTA Płatności internetowe. ul. Wielicka 72 30-552 Kraków tel.: +48 12 688 26 00 faks: +48 12 688 26 99 email: handlowy@dotpay. OFERTA Płatności internetowe ul. Wielicka 72 30-552 Kraków tel.: +48 12 688 26 00 faks: +48 12 688 26 99 email: handlowy@dotpay.pl 1. KARTY PŁATNICZE Płatności przy użyciu karty to bardzo popularny, łatwy

Bardziej szczegółowo

WARTO BYĆ RAZEM. Bank Zachodni WBK liderem. Maciej Biniek, czerwiec 2008

WARTO BYĆ RAZEM. Bank Zachodni WBK liderem. Maciej Biniek, czerwiec 2008 WARTO BYĆ RAZEM Bank Zachodni WBK liderem wśród d emitentów w kart płatniczych p Maciej Biniek, czerwiec 2008 1 ZAWSZE JESTEŚMY BLISKO Ponad 430 oddziałów na terenie całej Polski, pracujących w jednolitym

Bardziej szczegółowo

Płatności mobilne i pieniądz elektroniczny - wyzwania prawne. Konferencja "Innowacyjne usługi płatnicze - prawo i technologia" Paweł Widawski

Płatności mobilne i pieniądz elektroniczny - wyzwania prawne. Konferencja Innowacyjne usługi płatnicze - prawo i technologia Paweł Widawski Płatności mobilne i pieniądz elektroniczny - wyzwania prawne Konferencja "Innowacyjne usługi płatnicze - prawo i technologia" Paweł Widawski Mobilne płatności? Dostawcy źródła pieniądza Dostawcy systemu

Bardziej szczegółowo

Inteligo. Rozwój projektu maj-listopad 2010

Inteligo. Rozwój projektu maj-listopad 2010 Inteligo Rozwój projektu maj-listopad 2010 INTELIGO: powrót na pozycję lidera bankowości elektronicznej Zmiany wprowadzone od 11 maja do 15 listopada 2010 roku nowe Inteligo Zmiany Taryfy Pożyczka gotówkowa

Bardziej szczegółowo

Bankowość internetowa

Bankowość internetowa Piotr Zygmuntowicz 23.04.2010 nr albumu 74686 SUM INF GE Bankowość internetowa Organizacja usług komercyjnych w Internecie - Laboratorium 1. Definicja i początki bankowości internetowej Bankowość internetowa

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynamy pracę nad stworzeniem wspólnego krajowego standardu płatności mobilnych

Rozpoczynamy pracę nad stworzeniem wspólnego krajowego standardu płatności mobilnych Rozpoczynamy pracę nad stworzeniem wspólnego krajowego standardu płatności mobilnych 1 Wspólny bankowy standard płatności mobilnych zapewni wygodę i zagwarantuje bezpieczeństwo Korzyści Klienci i akceptanci

Bardziej szczegółowo

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r.

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r. Dobrze służy ludziom Nowa odsłona Banku BGŻ Warszawa, 13 marca, 2012 r. Kim jesteśmy dziś Prawie 400 oddziałów w 90 proc. powiatów w Polsce Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Prof. US dr hab. Beata Świecka. Płatności mobilne jako innowacje na rynku detalicznych płatności bezgotówkowych

Prof. US dr hab. Beata Świecka. Płatności mobilne jako innowacje na rynku detalicznych płatności bezgotówkowych Prof. US dr hab. Beata Świecka Płatności mobilne jako innowacje na rynku detalicznych płatności bezgotówkowych III Kongres Płatności Bezgotówkowych 18-19.03.2015 Pytanie do dyskusji Płatności mobilne Innowacje

Bardziej szczegółowo

SYNCHRONIZACJA SYSTEMU KSIĘGOWEGO Z BANKIEM

SYNCHRONIZACJA SYSTEMU KSIĘGOWEGO Z BANKIEM BankConnect SYNCHRONIZACJA SYSTEMU KSIĘGOWEGO Z BANKIEM Usprawnij pracę w swojej firmie dzięki BankConnect PRODUKTY ALIOR BANKU W RAMACH DZIAŁALNOŚCI PRZEJĘTEJ Z BANKU BPH DOSTĘPNE W PLACÓWKACH OZNAKOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesów księgowych w Twojej firmie

Automatyzacja procesów księgowych w Twojej firmie Automatyzacja procesów księgowych w Twojej firmie www.bph.pl/bankconnect FAKT #1 PRZEDSIĘBIORCY CENIĄ NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA, KTÓRE USPRAWNIAJĄ PRACĘ W FIRMIE. FAKT #2 DZIĘKI BANKCONNECT PRZELEWY REALIZUJESZ

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm MOJA FIRMA PLUS bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm Co to jest pakiet Moja Firma Plus? Usługa bankowości elektronicznej MOJA FIRMA PLUS umożliwia łatwy i szybki dostęp do rachunków za pomocą

Bardziej szczegółowo

PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE

PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE Rynek płatności w Polsce Rynek płatności w Polsce 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 Akceptanci POS Placówki z POS Terminale POS 530,9 tysięcy POS 1000 800 600 400

Bardziej szczegółowo

StarCARD - Centrum Usług Kartowych

StarCARD - Centrum Usług Kartowych StarCARD - Centrum Usług Kartowych Umożliwi naszym klientom obsługę i zarządzanie lokalnymi kartami płatniczymi z możliwością kart globalnych (w przyszłości), sieciami bankomatów i terminali POS Agenda

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro Adam Tochmański / Przewodniczący Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw

Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw dr Beata Świecka Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw Bankowość (BI) skierowana jest głównie do klientów indywidualnych oraz małych i średnich podmiotów gospodarczych.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE

SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE ADAM GOLICKI SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE Praca magisterska napisana w Katedrze Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod kierunkiem naukowym dr. Emila Ślązaka Copyright

Bardziej szczegółowo

Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych:

Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych: Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych: Mobilne Konto Osobiste Wygodna i nowoczesna forma zarządzania Twoimi finansami, która spełni

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału internetu

Wykorzystanie potencjału internetu Wykorzystanie potencjału internetu Blok 11 Internet a przedsiębiorczość podejście holistyczne Internet właściwie ICT information and telecommunication technologies połączenie technologii informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów Konta Inteligo

Usługi dla klientów Konta Inteligo Usługi dla klientów Konta Inteligo Część I. Tabela opłat i prowizji dla kont inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) obowiązuje od 1 października 2014 r. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

Europejski rynek płatności detalicznych

Europejski rynek płatności detalicznych Europejski rynek płatności detalicznych Janina Harasim, Bożena Frączek, Grażyna Szustak, Monika Klimontowicz Streszczenie/ Abstract Książka prezentuje współczesny rynek płatności, które postrzegane są

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE KATALOG INFORMACYJNY PKO BANKU POLSKIEGO SA TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA USŁUGI OFEROWANE KLIENTOM DETALICZNYM Wersja obowiązująca od dnia 1 maja 2016 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ I. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

E-konto bankowe bankowość elektroniczna

E-konto bankowe bankowość elektroniczna E-konto bankowe bankowość elektroniczna Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

Express ELIXIR innowacyjny mechanizm dokonywania płatności

Express ELIXIR innowacyjny mechanizm dokonywania płatności Express ELIXIR innowacyjny mechanizm dokonywania płatności Grzegorz Leńkowski Dyrektor Linii biznesowej płatności natychmiastowe Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 Rozpoznanie potrzeb rynku Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Trendy w e-biznesie dr Marcin Szplit Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 21 listopada 2012 r. E-biznes: biznes elektroniczny definiowany jako rodzaj działalności opierającej się na rozwiązaniach

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014 + Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 21-214 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, sierpień 215 r. [mld MB] Poniższe zestawienia powstały w oparciu

Bardziej szczegółowo

Aplikacja mobilna na ipada dla klientów Citi Handlowy

Aplikacja mobilna na ipada dla klientów Citi Handlowy Warszawa, 24 września 2013 Aplikacja mobilna na ipada dla klientów Citi Handlowy Citi Handlowy uruchomił nową aplikację bankowości mobilnej, tym razem na ipada. Aplikacja od początku do końca została zaprojektowana

Bardziej szczegółowo

Bankomat Wpłatomat Infomat

Bankomat Wpłatomat Infomat Bankomat Wpłatomat Infomat 6 Kanały dostępu do Banku Bankowość internetowa Bankowość mobilna Netbank Dostęp do najważniejszych funkcjonalności i informacji na temat rachunków Łatwość nawigacji Możliwość

Bardziej szczegółowo

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna Warszawa, 29 listopada 2011 rusza oferta publiczna Akwizycja Skąpiec.pl i Opineo.pl S.A. czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen opublikowała dziś prospekt emisyjny

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. Warszawa, dn. 30.06.2010 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. Warszawa, dn. 30.06.2010 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. Warszawa, dn. 30.06.2010 r. Wyniki BOŚ S.A. na tle konkurencji Zmiana 2009/2008 Wynik odsetkowy Wynik prowizyjny Suma bilansowa Zysk netto -18% -26% -16% -2% -32%

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE Wersja obowiązująca od dnia 16 października 2017 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ VII. RACHUNKI BANKOWE WYCOFANE Z OFERTY ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ - TABELA NR 3 Tytuł prowizji/opłaty

Bardziej szczegółowo

Komunikat. dla użytkowników Serwisu telefonicznego HaloŚląski. Obowiązuje od 15 maja 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI

Komunikat. dla użytkowników Serwisu telefonicznego HaloŚląski. Obowiązuje od 15 maja 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI Komunikat dla użytkowników Serwisu telefonicznego HaloŚląski Obowiązuje od 15 maja 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI SPIS TREŚCI Rodzaje rachunków opłat dla Serwisu telefonicznego HaloŚląski... 3 Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE Wersja obowiązująca od dnia 16 października 2017 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ TABELA NR 1 Tytuł prowizji/opłaty

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Bank uniwersalny

Studium przypadku Bank uniwersalny Studium przypadku Bank uniwersalny Przedsiębiorstwo będące przedmiotem studium przypadku jest bankiem uniwersalnym. Dominującą strategią banku jest przywództwo produktowe. Cele banku koncentrują się, zatem

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE KATALOG INFORMACYJNY PKO BANKU POLSKIEGO SA TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA USŁUGI OFEROWANE KLIENTOM DETALICZNYM Wersja obowiązująca od dnia 1 maja 2016 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ VII. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, marzec 2011 r. Dane rejestrowe spółki Power Price S.A. ul. Rosy Bailly 36 01-494 Warszawa tel./fax (22) 25 01 700 www.powerprice.pl e-mail: biuro@powerprice.pl

Bardziej szczegółowo

TransKasa. Sieć Elektronicznych Terminali Płatniczych Banku BPH

TransKasa. Sieć Elektronicznych Terminali Płatniczych Banku BPH TransKasa Sieć Elektronicznych Terminali Płatniczych Banku BPH TransKasa Co to jest? Agencyjna sieć punktów płatniczych Banku BPH oparta o terminale bankowe umożliwiająca onlinowo wykonywanie operacji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego Broker Roku 2014. Warszawa, luty 2015

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego Broker Roku 2014. Warszawa, luty 2015 Dom Maklerski PKO Banku Polskiego Broker Roku 2014. Warszawa, luty jako wiodące biuro maklerskie w Polsce. 1 2 3 Działamy na rynku nieprzerwanie od 1991 roku Posiadamy ponad 1000 placówek na terenie całego

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

PekaoBiznes24 WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI ZAWARTYCH W PAKIETACH ABONAMENTOWYCH I USŁUG MOŻLIWYCH DO URUCHAMIANIA ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU

PekaoBiznes24 WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI ZAWARTYCH W PAKIETACH ABONAMENTOWYCH I USŁUG MOŻLIWYCH DO URUCHAMIANIA ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU Start Mini Komfort Premium Załącznik Nr 15 do ZPZ nr A/18 /2016 Załącznik do Regulaminu Rachunki, operacje i usługi bankowe dla Klientów Korporacyjnych Banku Polska Kasa Opieki S.A. PekaoBiznes24 WYKAZ

Bardziej szczegółowo

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Wprowadzenie Rynek telekomunikacji w Polsce Marcin Bieńkowski kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Rynek telekomunikacyjny w Polsce W 2014 r. łączna wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego wyniosła

Bardziej szczegółowo

Mała firma może słono zapłacić za korzystanie z konta

Mała firma może słono zapłacić za korzystanie z konta Mała firma może słono zapłacić za korzystanie z konta Oferta bankowa dla małych i średnich firm jest bardzo zróżnicowana. Rocznie za korzystanie z konta i wydanej do niego karty można zapłacić od 0 zł

Bardziej szczegółowo

Fuzja operacyjna z perspektywy klientów. 14 kwietnia 2015 r.

Fuzja operacyjna z perspektywy klientów. 14 kwietnia 2015 r. Fuzja operacyjna z perspektywy klientów 14 kwietnia 2015 r. Historia transakcji 12.06.2013 r. Podpisanie umowy z Nordea AB na zakup części jej aktywów w Polsce: Nordea Bank Polska, Nordea Finance Polska,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH III KWARTAŁ r. Warszawa, grudzień r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze strona 4 Karty płatnicze w podziale wg sposobu rozliczania

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Banku) Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Wprowadzana Nazwy produktów Dokumenty regulujące wysokość

Bardziej szczegółowo

Doradcy24 - Strategia i założenia modelu biznesowego. Doradcy24 sp. z o.o., ul. Pańska 73, Warszawa

Doradcy24 - Strategia i założenia modelu biznesowego. Doradcy24 sp. z o.o., ul. Pańska 73, Warszawa Doradcy24 - Strategia i założenia modelu biznesowego AGENDA 1. Informacje o spółce 2. Rynek 3. Działalność Doradcy24 4. Strategia na lata 2008-2012 5. Cele emisji i debiutu na NewConnect Profil firmy W

Bardziej szczegółowo

dodanych Rynek usług w Polsce 2011 2edycja! i multimedialnych Prognozy rozwoju na lata 2011-2015 Data publikacji: kwiecień 2011

dodanych Rynek usług w Polsce 2011 2edycja! i multimedialnych Prognozy rozwoju na lata 2011-2015 Data publikacji: kwiecień 2011 2edycja! Rynek usług dodanych i multimedialnych w Polsce 2011 Prognozy rozwoju na lata 2011-2015 Data publikacji: kwiecień 2011 Język: polski, angielski Słowo od autora Zdecydowana większość przychodów

Bardziej szczegółowo

Zmiany na rynku płatności a obrót bezgotówkowy Warszawa, 10 grudnia 2014

Zmiany na rynku płatności a obrót bezgotówkowy Warszawa, 10 grudnia 2014 Adam Tochmański/ Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego Zmiany na rynku płatności a obrót bezgotówkowy Warszawa, 10 grudnia 2014 2 Agenda 1. Uczestnicy i poziomy rynku płatności 2. Możliwości rozwoju

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

Rynek bezstykowych kart płatniczych w Polsce i na świecie

Rynek bezstykowych kart płatniczych w Polsce i na świecie broszura informacyjna T o r u ń, S t y c z e ń 2 0 0 9 raport badawczy, styczeń 2009 r. Rynek płatności detalicznych wciąż pozostaje zdominowany przez płatności gotówkowe, zwłaszcza w obszarze transakcji

Bardziej szczegółowo

Bankowość internetowa bez kompromisów i dla kaŝdego.

Bankowość internetowa bez kompromisów i dla kaŝdego. Bankowość internetowa bez kompromisów i dla kaŝdego. Start 7 stycznia 2008 ING BANK ŚLĄSKI Ciągle jesteśmy mało internetowym narodem, ale Penetracja internetu dochodzi 40% Ceny dostępu zaczynają powoli

Bardziej szczegółowo

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

0 zł za prowadzenie konta i obsługę karty debetowej bezwarunkowo

0 zł za prowadzenie konta i obsługę karty debetowej bezwarunkowo za prowadzenie konta i obsługę karty debetowej bezwarunkowo konto/prowizje prowadzenie konta obsługa karty debetowej przelew krajowy przelew SEPA (EUR) zlecenie stałe (Internet) bankomat wpłata/wypłata

Bardziej szczegółowo

na dzień r.

na dzień r. Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ TABELA NR 2 Tytuł prowizji/opłaty PKO Konto Dziecka PKO Konto Rodzica PKO Konto Pierwsze

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Limit debetowy. Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Opłaty. Konto Inteligo prywatne. Konto Inteligo firmowe. Lp. Operacja Częstotliwość

Limit debetowy. Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Opłaty. Konto Inteligo prywatne. Konto Inteligo firmowe. Lp. Operacja Częstotliwość TABELA WARUNKÓW I OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W RAMACH KONT INTELIGO DLA KLIENTÓW, KTÓRZY ZAWARLI UMOWĘ RACHUNKU BANKOWEGO KONTA INTELIGO PRZED DNIEM 11 MAJA 2010 R. Limit debetowy Kanał dostępu

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość cyfrowa sektora bankowego w Europie Środkowo-Wschodniej CE Digital Banking Maturity. Kongres Bankowości Detalicznej 24 listopada 2016

Dojrzałość cyfrowa sektora bankowego w Europie Środkowo-Wschodniej CE Digital Banking Maturity. Kongres Bankowości Detalicznej 24 listopada 2016 Dojrzałość cyfrowa sektora bankowego w Europie Środkowo-Wschodniej CE Digital Banking Maturity Kongres Bankowości Detalicznej 24 listopada 2016 Rola Internetu, szczególnie mobilnego, istotnie wzrosła w

Bardziej szczegółowo

Milton Friedman ma rację przekazanie pieniędzy cyfrowych bez pytania o ID jest możliwe przedstawiamy Państwu cyfrową gotówkę

Milton Friedman ma rację przekazanie pieniędzy cyfrowych bez pytania o ID jest możliwe przedstawiamy Państwu cyfrową gotówkę Milton Friedman ma rację przekazanie pieniędzy cyfrowych bez pytania o ID jest możliwe przedstawiamy Państwu cyfrową gotówkę Coś czego jeszcze nie ma, ale wkrótce zostanie stworzone to wiarygodna cyfrowa

Bardziej szczegółowo

www.cpb.pl Infrastruktura sektora bankowego i główne przepływy informacji

www.cpb.pl Infrastruktura sektora bankowego i główne przepływy informacji www.cpb.pl Infrastruktura sektora bankowego i główne przepływy informacji System wymiany informacji finansowej w Polsce i na świecie rola BIK POWSTANIE BIK Powstanie BIK październik 1997. Akcjonariusze:

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH

ZMIANY W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH ZMIANY W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH Zapisy nowe oraz zapisy które uległy zmianie, zostały oznaczone pogrubioną i pochyloną czcionką. CZĘŚĆ I. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego dla klientów mbanku - dawnego MultiBanku Spis treści

Zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego dla klientów mbanku - dawnego MultiBanku Spis treści Zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego dla klientów mbanku - dawnego MultiBanku Spis treści Ogólne zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego... 2 Kanały dostępu do banku... 2 Identyfikator

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w zapisach Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. obowiązujących od 1 sierpnia 2017 r.

Wykaz zmian w zapisach Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. obowiązujących od 1 sierpnia 2017 r. Wykaz zmian w zapisach Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. obowiązujących od 1 sierpnia 2017 r. Zapis przed zmianą Zapis po zmianie Przesłanka do zmiany Podstawa faktyczna

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w zapisach Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. obowiązujących od 1 sierpnia 2017 r.

Wykaz zmian w zapisach Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. obowiązujących od 1 sierpnia 2017 r. Wykaz zmian w zapisach Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. obowiązujących od 1 sierpnia 2017 r. Zapis przed zmianą Zapis po zmianie Przesłanka do zmiany Podstawa faktyczna

Bardziej szczegółowo

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r.

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. Dzień Inwestora Indywidualnego Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Mobilni zyskują więcej nawet 700 zł dla Ciebie

Regulamin promocji Mobilni zyskują więcej nawet 700 zł dla Ciebie 1 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji prowadzonej w formie sprzedaży premiowej Mobilni zyskują więcej nawet 700 zł dla Ciebie ( Promocja ). 2. Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015. Analiza pakietów i usług wiązanych

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015. Analiza pakietów i usług wiązanych Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015 Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Grudzień 2015 Format: pdf Cena od:

Bardziej szczegółowo

PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE I NIE TYLKO

PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE I NIE TYLKO PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE I NIE TYLKO KARTY PŁATNICZE PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA SPOSÓB ROZLICZANIA TRANSAKCJI Debetowe wydawane do rachunku bankowego obciążają konto w momencie transakcji kwota transakcji nie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie przez Bank Pocztowy bezpiecznego podpisu elektronicznego do zawierania umów z Klientami

Wykorzystanie przez Bank Pocztowy bezpiecznego podpisu elektronicznego do zawierania umów z Klientami Wykorzystanie przez Bank Pocztowy bezpiecznego podpisu elektronicznego do zawierania umów z Klientami 19 lutego 2009 roku Misja Banku Pocztowego Uczynienie usług finansowych dostępnych i przystępnych dla

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe konto Junior plan taryfowy * ) warunkiem

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

OFERTA Płatności internetowe. ul. Wielicka 72 30-552 Kraków tel.: +48 12 688 26 00 faks: +48 12 688 26 99 email: handlowy@dotpay.

OFERTA Płatności internetowe. ul. Wielicka 72 30-552 Kraków tel.: +48 12 688 26 00 faks: +48 12 688 26 99 email: handlowy@dotpay. OFERTA Płatności internetowe ul. Wielicka 72 30-552 Kraków tel.: +48 12 688 26 00 faks: +48 12 688 26 99 email: handlowy@dotpay.pl 1. KARTY PŁATNICZE Płatności przy użyciu karty to bardzo popularny, łatwy

Bardziej szczegółowo

Dotpay wspiera również płatności realizowane z użyciem portfeli cyfrowych - MasterPass oraz V.me by Visa.

Dotpay wspiera również płatności realizowane z użyciem portfeli cyfrowych - MasterPass oraz V.me by Visa. OFERTA Płatności internetowe ul. Wielicka 72 30-552 Kraków tel.: +48 12 688 26 00 faks: +48 12 688 26 99 email: handlowy@dotpay.pl 1. KARTY PŁATNICZE Płatności przy użyciu karty to bardzo popularny, łatwy

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH A. Rodzaje rachunków prowadzonych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 12. Rozdział 2. Modele organizacji działalności banków komercyjnych 36

SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 12. Rozdział 2. Modele organizacji działalności banków komercyjnych 36 SPIS TREŚCI Część I. Organizacja i strategie działalności banków komercyjnych Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 12 1.1. Pojęcie i cechy... 13 1.2. Determinanty rozwoju współczesnych banków komercyjnych...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INTELIGO -CZĘŚCI BANKOWOŚCI DETALICZNEJ PKO BANKU POLSKIEGO

STRATEGIA INTELIGO -CZĘŚCI BANKOWOŚCI DETALICZNEJ PKO BANKU POLSKIEGO STRATEGIA INTELIGO -CZĘŚCI BANKOWOŚCI DETALICZNEJ PKO BANKU POLSKIEGO 1. Strategia PKO Banku Polskiego na lata 2010-2012 Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu Banku 2. Strategia bankowości detalicznej PKO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU GOPAY24.pl. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z systemu GoPay24.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU GOPAY24.pl. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z systemu GoPay24. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU GOPAY24.pl Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z systemu GoPay24.pl 1 DEFINICJE 1. System GoPay24.pl - system informatyczny za pomocą, którego

Bardziej szczegółowo

Moduł do płatności mobilnych najprostszy sposób zatwierdzenia płatności w komórce

Moduł do płatności mobilnych najprostszy sposób zatwierdzenia płatności w komórce Moduł do płatności mobilnych najprostszy sposób zatwierdzenia płatności w komórce Dla kogo? Dla podmiotów z branży m-commerce i e-commerce posiadających aplikacje i strony mobilne. Twój Klient chce coś

Bardziej szczegółowo

i poprawa efektywności operacyjnej Banku 22 października 2013

i poprawa efektywności operacyjnej Banku 22 października 2013 Transformacja systemu dystrybucji bankowości ś idetalicznej i poprawa efektywności operacyjnej Banku 22 października 2013 Kontynuacja realizacji strategii Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 Transformacja

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki bieżący lokaty 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł wg umowy z Klientem 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działów specjalnych miesięcznie 12) 5 zł

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ VII. RACHUNKI BANKOWE WYCOFANE Z OFERTY ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ - TABELA NR 2 Tytuł prowizji/opłaty Graffiti STUDENT (umowy zawarte do 13 marca 2011 r.)

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety TAB. 1 y od dnia 24.10.2012 r. Super 1. Opłata za 1) : miesięcznie 13) 0 15 35 10 15 10 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego 3. Prowadzenie rachunku 1) : 3.1 bieżącego w ramach u 3.2 pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka allpay.net

Charakterystyka allpay.net SPIS TREŚCI Charakterystyka allpay.net allpay.net w Wielkiej Brytanii System allpay.net Nasze serwisy płatnicze Płatności przy pomocy kart magnetycznych Płatności przy pomocy rachunków z kodem kreskowym

Bardziej szczegółowo

Rachunek mbanku z terminalem od PayTel. Akademia BC

Rachunek mbanku z terminalem od PayTel. Akademia BC Rachunek mbanku z terminalem od PayTel Akademia BC 1 mbank obsługuje określone formy prawne działalności gospodarczych mbank obsługuje depozytowo określone formy prawne 1. Osoby fizyczne prowadzące działalność

Bardziej szczegółowo

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej Spis treści Wstęp Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej 1.1. Bank jako pośrednik finansowy i dostawca płynności 1.2. Segmentacja działalności

Bardziej szczegółowo

Miesięcznie. Każdorazowo. Każdorazowo. Każdorazowo. Każdorazowo

Miesięcznie. Każdorazowo. Każdorazowo. Każdorazowo. Każdorazowo TABELA WARUNKÓW I OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W RAMACH KONT INTELIGO DLA KLIENTÓW KTÓRZY ZAWARLI UMOWĘ RACHUNKU BANKOWEGO KONTA INTELIGO OD DNIA 11 MAJA 21 R. LUB PRZESZLI NA NOWE WARUNKI CENOWE.

Bardziej szczegółowo

NOWA OFERTA RACHUNKÓW OSOBISTYCH PKO BANKU POLSKIEGO

NOWA OFERTA RACHUNKÓW OSOBISTYCH PKO BANKU POLSKIEGO NOWA OFERTA RACHUNKÓW OSOBISTYCH PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 10 marca 2011 PKO Bank Polski liderem sektora Atrakcyjna oferta produktowa jako element Strategii Lider PKO BANK POLSKI wiodąca instytucja

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Wygodna technologia, czyli o tym jak skutecznie zintegrować płatności on-line w omnichannel

Wygodna technologia, czyli o tym jak skutecznie zintegrować płatności on-line w omnichannel Wygodna technologia, czyli o tym jak skutecznie zintegrować płatności on-line w omnichannel Jacek Kinecki Dyrektor Sprzedaży - Ecommerce - Przelewy24 PŁATNOŚCI DOSTOSOWANE DO KLIENTA Wygodne płatności:

Bardziej szczegółowo

Andrzej Gibas. Financial Services Industry Sales Manager

Andrzej Gibas. Financial Services Industry Sales Manager Andrzej Gibas Financial Services Industry Sales Manager Wyzwania stojące przed sektorem usług finansowych Nowe możliwości i wyzwania Zmieniająca się rola placówek w świecie wielokanałowego dostępu Młodzi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2012 r. Wyniki Banku Pocztowego po III kw. 2012 r.

Warszawa, listopad 2012 r. Wyniki Banku Pocztowego po III kw. 2012 r. Warszawa, listopad 2012 r. Kontynuacja szybkiego wzrostu Wyniki Banku Pocztowego po III kw. 2012 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Banku w pierwszych trzech kwartałach 2012 r. 171 tys. nowych Klientów,

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE BADANIA CEN, OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. Raport dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Warszawa, lipiec 2014

PODSUMOWANIE BADANIA CEN, OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. Raport dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Warszawa, lipiec 2014 PODSUMOWANIE BADANIA CEN, OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Raport dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Warszawa, lipiec 2014 Spis treści Tytuł slajdu 1. Wprowadzenie 2. Opłaty 2.1.Klienci indywidualni III

Bardziej szczegółowo

Rola polskiego kapitału w finansowaniu przedsiębiorczości

Rola polskiego kapitału w finansowaniu przedsiębiorczości Sponsoring Rola polskiego kapitału w finansowaniu przedsiębiorczości Bank dawniej Bank dawniej Jak powstał Bank Spółdzielczy we Wschowie? To długa i fascynująca opowieść, a jej początki sięgają 1945 roku.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo