Aspekty złożoności i filozofii nauki w zarządzaniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aspekty złożoności i filozofii nauki w zarządzaniu"

Transkrypt

1 Tadeusz Gospodarek Aspekty złożoności i filozofii nauki w zarządzaniu Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Wałbrzych

2 Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Seria: Zarządzanie Recenzent naukowy: Prof. dr hab. inż. Rafał Krupski Redaktor techniczny: Władysław Ramotowski Projekt okładki: Agnieszka Gospodarek Druk: Drukarnia D&D Sp. z o.o Gliwice, ul. Moniuszki 6. Copyright Tadeusz Gospodarek 2012 Kopiowanie i powielanie w jakiejkolwiek formie wymaga pisemnej zgody Wydawcy. ISBN

3 Sokrates powiedział: [Tak czy owak żeń się. Jeśli znajdziesz dobrą żonę, będziesz szczęśliwy, jeśli złą zostaniesz filozofem.] Ja znalazłem żonę o imieniu Agnieszka, która musi znosić codzienne trudy, wynikające z mojej pisaniny, i której to dziękując za wsparcie i cierpliwość, książkę tą dedykuję. A czy zostanę filozofem? Wolę być nadal szczęśliwym. 3

4 Spis treści SPIS TREŚCI...4 WSTĘP...10 I. ORGANIZACJA TEKSTU...10 II. WPROWADZENIE DO FILOZOFII W ZARZĄDZANIU...11 II. ONTOLOGIA RELACYJNA A EPISTEMOLOGIA...21 III. STRUKTURA WARSTWOWA WIEDZY O ZARZĄDZANIU...26 IV. AKSJOLOGIA, A ONTOLOGIA ABSTRAKCYJNA...26 I MULTIDYSCYPLINARNOŚĆ A ZŁOŻONOŚĆ ZARZĄDZANIA ZŁOŻONOŚĆ PROBLEMATYKI ZARZĄDZANIA SYSTEM ZŁOŻONY GENERUJĄCY WARTOŚĆ EPISTEMOLOGICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA METODOLOGICZNE ASPEKTY ZŁOŻONOŚCI AKSJOLOGICZNE ASPEKTY ZŁOŻONOŚCI SEMANTYCZNE ASPEKTY ZŁOŻONOŚCI PODSUMOWANIE REDUKCJONIZM A ZARZĄDZANIE ASPEKT INFORMATYCZNY REDUKCJONIZMU ASPEKT LOGIKI BIZNESOWEJ A REDUKCJONIZM ASPEKT PROCESOWY REDUKCJONIZMU ASPEKT FORMALNY UJĘĆ REDUKCJONISTYCZNYCH ASPEKT AKSJOLOGICZNY A REDUKCJONIZM PODSUMOWANIE UJĘCIE SYSTEMOWE ZASADY UJĘCIA SYSTEMOWEGO LEMATY UJĘCIA SYSTEMOWEGO OBSERWATOR WEWNĘTRZNY I ZEWNĘTRZNY RÓWNOWAGA MIKRO-MAKRO SYSTEMU ZAGADNIENIE OPTYMALIZACJI PODSUMOWANIE ZARZĄDZANIE JAKO TRANSFERY WIEDZY ZASÓB WIEDZY JAKO ONTOLOGIA ABSTRAKCYJNA WIEDZA UKRYTA ZARZĄDZANIE JAKO PROCES WYMIANY INFORMACJI SZTUCZNA INTELIGENCJA PODEJMOWANIE RACJONALNEJ DECYZJI CZY FILOZOFIA MOŻE ROZWIĄZAĆ PROBLEMY MANAGERA ASPEKTY PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE INTERAKCJE JEDNOSTKI W SYSTEMIE POTRZEBY, CELE, MOTYWACJE NIEPEWNOŚĆ I RYZYKO

5 5.4 STABILNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ZACHOWANIA SPOŁECZNE PODSUMOWANIE ETYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA HUMOWSKI DYLEMAT JAK JEST, A JAK BYĆ POWINNO? IMPERATYW KATEGORYCZNY DZIAŁANIA I ZANIECHANIA ZŁOTA ZASADA POSTĘPOWANIA GRANICA ROZMYCIA ETYCZNEGO PODSUMOWANIE EKONOMICZNE FUNDAMENTY ZARZĄDZANIA ZASADY MINIMUM RÓWNOWAGA EKONOMICZNA UŻYTECZNOŚĆ I WARTOŚĆ KAPITAŁ I JEGO POMIAR KONCEPCJE EKONOMICZNE A ZARZĄDZANIE PODSUMOWANIE II NAUKI O ZARZĄDZANIU A FILOZOFIA NAUKI KWESTIA PRAWDY I WIEDZY PEWNEJ KONCEPCJA PRAWDY W ZARZĄDZANIU KONCEPCJA WIEDZY PEWNEJ PYTANIE NAUKOWE I KRYTERIUM RACJONALNOŚCI PRAWDZIWOŚĆ SĄDU A PROGNOZA STRATEGIA JAKO PYTANIE NAUKOWE PODSUMOWANIE STOSOWALNOŚĆ METODY NAUKOWEJ PROBLEM DEMARKACJI KWESTIA INDUKCJI, DEDUKCJI I ABDUKCJI W ZARZĄDZANIU ANALOGIA I METAFORA POMIAR, MIARA I SKALA ROZMYCIE LOGICZNE PODSUMOWANIE MIĘDZY KONCEPCJĄ A TEORIĄ IDEAŁ BACONA-KARTEZJUSZA CZY ISTNIEJE TEORIA ZARZĄDZANIA? TEORIE NADRZĘDNE I PODRZĘDNE KONCEPCJE TEORIOTWÓRCZE I ROZWÓJ TEORII PRZEJĘCIA TEORII Z INNYCH NAUK PODSUMOWANIE ROZWÓJ NAUK O ZARZĄDZANIU PARADYGMAT JAKO ZDANIE NAUKOWE PARADYGMAT JAKO FILTR ZBIÓR PARADYGMATÓW WZAJEMNIE SPRZĘŻONYCH

6 4.4 PROGRAM BADAWCZY W SENSIE LAKATOSA ROZWÓJ WIEDZY W UJĘCIU PROGRAMÓW BADAWCZYCH PODSUMOWANIE PROGRAM BADAWCZY EXTENDED RBV ZASÓB JAKO ONTOLOGIA O USTALONYCH CECHACH ORGANIZACJA JAKO STRUKTURA ZASOBÓW UŻYTECZNOŚĆ ZASOBÓW I JEJ ZMIANY STAN ZASOBU I JEGO ZMIANA W CZASIE ZARZĄDZANIE JAKO ZMIANA UŻYTECZNOŚCI ZASOBÓW PODSUMOWANIE ZAKOŃCZENIE LITERATURA

7 Od autora Jaka z nauk jest najkonieczniejsza? Oduczyć się rzeczy złych. [Arystoteles] Książka stanowi głos w dyskusji nad rozumieniem zasad konstrukcji wiedzy, naukowego dyskursu oraz problematyki związanej z szeroko pojętym zarządzaniem. Nie jest moją intencją podważać kompetencje czy aspiracje uczonych, uważających inaczej. Konstruktywna krytyka, falsyfikacjonizm, weryfikacjonizm i odpowiednio wykorzystana metoda naukowa stanowią, moim zdaniem, jedyną drogę rozwoju rzetelnej wiedzy, w tym nauk o zarządzaniu. Metaforyczność i duch literackiej twórczości w ekonomii i naukach o zarządzaniu wyrządził już wystarczająco dużo szkody i obniżył reputację tych nauk wśród managerów praktyków do poziomu abstrakcji z przymrużeniem oka. Takiej sobie nieszkodliwej gawędy, nie za bardzo użytecznej, podobnie do współczesnej sztuki abstrakcyjnej. Tak naprawdę, to nikt się specjalnie nie przejmuje tym stanem rzeczy. Teoretycy coś tam sobie piszą o kapitale intelektualnym lub dyfuzji wiedzy, a managerowie liczą pieniądze i realizują kontrakty, zupełnie lekceważąc wynurzenia naukowców. W rezultacie mamy zalew bezużytecznych publikacji, których nikt nie czyta. Winę za to ponoszą nie sami naukowcy, ale zarządzający nauką, którzy pchają badania w obszary odległe od metod, pomiaru i praktycznych potwierdzeń, a szczególnie zastosowań. Prowadząc wykłady dla studentów studiów zaocznych z filozofii zarządzania lub logiki ogólnej i metodologii nauk, napotykam na pytania po co nam taka wiedza? I trzeba coś sensownego na to odpowiedzieć, a nie jest łatwo. Istnieje, bowiem, ogólna teoria i tło społeczne ekonomii oraz zarządzania ale przede wszystkim istnieje praktyka, metody i pomiar. I student pracownik - mający do czynienia z zarządzaniem online pyta sensownie: jak się ta wiedza ma do rzeczywistości? Czy opowiadając, jak zarobić milion dolarów, wiem jak to naprawdę zrobić? Przecież można go zarobić na tyle sposobów, że sztuką jest tego nie uczynić, poważnie o tym myśląc. Ale mało kto daje dokładne wskazówki którą drogę wybrać. Bajki o kapitale ludzkim i dziwy o strukturach organizacyjnych w których wiedza sama z siebie przestawia góry to są farmazony, odległe od rzeczywistości managementu, jak Ziemia od Słońca. Ale niektórym uczonym wydaje się, że głosząc temporalne, modne i szybko zmienne poglądy, niosą posłannictwo dziejowe, które manager przejmie z dobrodziejstwem inwentarza i jeszcze za to zapłaci. Nic z tego, praktyka wyprzedza w tej kwestii teorię o dekadę, a nauka gwałtow- 7

8 nie szuka wyjaśnień coraz dziwniejszych zjawisk, praktyk i kryzysów fundowanych nam przez rzeczywistość biznesową. Braki technik pomiarowych uniemożliwiają zbliżenie do prawdy i w rezultacie prognozowanie ekonomiczne stanowi piętę achillesową teorii zarządzania, a co najgorsze, wystarczająco się skompromitowało na rynku w obliczu kryzysu. Oto celna wypowiedź A. McIntire a z Dziedzictwa cnoty, Jest rzeczą oczywistą, że jeżeli nauki społeczne nie formułują swych wyników w postaci generalizacji o charakterze prawdopodobnym, to powody do zatrudniania przedstawicieli nauk społecznych jako ekspertów - doradców rządowych lub prywatnych korporacji stają się bardzo niejasne, a samo pojęcie fachowca-managera staje się zagrożone. Głównym zadaniem przedstawicieli nauk społecznych jako ekspertów-doradców czy managerów jest bowiem przewidywanie alternatywnych sposobów działania, a jeśli ich przewidywania nie opierają się na znajomości generalizacji prawdopodobnych, status przedstawicieli nauk społecznych zaczyna być niepewny. Okazuje się jednak, że tak właśnie być powinno, osiągnięcia bowiem przedstawicieli nauk społecznych w przewidywaniu przyszłych wydarzeń społecznych są w istocie bardzo znikome, jeżeli w ogóle kiedykolwiek miały miejsce. I na tym tle powstała niniejsza książka, w której jako czynny praktyk zarządzania, który przeszedł na pozycje teorii, chciałbym wrócić do fundamentów wiedzy, czyli do miejsca, w którym zaczyna się dyskurs o prawdzie w duchu ideału Bacona-Kartezjusza. Taki dyskurs, który powinien zdefiniować pojęcie prawdy akceptowalnej, obiektywizmu sądu, racjonalności wyboru i rzetelności wiedzy. Chciałbym zaproponować strukturę nauk o zarządzaniu umożliwiającą budowanie porządku epistemologicznego jako celu trudnego, do którego należy dążyć ale nie koniecznie go osiągnąć. Swoje przemyślenia oparłem na filozofii nauki końca XX wieku, a przede wszystkim na pracach Johna Watkinsa, Rudolfa Carnapa, Karla Poppera, Thomasa Kuhna, Imre Lakatosa, T. Kotarbińskiego. Książka nigdy by nie powstała, gdyby nie było potężnego wsparcia ze strony Internetu. To jest moja biblioteka, zbiór doskonałych artykułów i książek dostępnych online. Jestem gorącym przeciwnikiem blokady informacyjnej i wielkim zwolennikiem udostępnianie publikacji w chmurze. Nauka i kultura są dobrem ponadnarodowym. Bez możliwości ściągnięcia z Internetu wielu artykułów, a nawet całych książek, nie byłbym w stanie napisać swojej w rozsądnym czasie i bez zewnętrznego finansowania. Dlatego w tym miejscu dziękuję chmurze informacyjnej oraz wizjonerom rewolucji informacyjnej. Szczególne uznanie należy się serwisom internetowym: Google, którego moc wyszukiwania oszczędziła mi co najmniej kilku lat poszukiwań tekstów 8

9 źródłowych, Wikipedia której społeczność wnosi do wiedzy globalnej niezwykły wkład mobilizujący, zmuszający autorów publikacji do coraz większego wysiłku, a jednocześnie ośmiesza ignorancję tych, którzy nie korzystają z tej skarbnicy wiedzy lub próbują ją postponować, Stanford Encyklopedia od Philosophy, gdzie znalazłem syntezę wiedzy filozoficznej na najwyższym, światowym poziomie oraz Wikiquote - serwisu, skąd zaczerpnąłem większość cytatów zamieszczonych w tej książce. Serwisom tym składam serdeczne podziękowania za udostępnianą bezinteresownie wiedzę i deklaruję w zamian przekazanie mojej książki do chmury. Na końcu chciałbym bardzo serdecznie podziękować wybitnym, polskim profesorom nauk o zarządzaniu, którzy analizując bezinteresownie tekst, podzielili się cennymi uwagami krytycznymi, które wzbogaciły treść książki oraz wyprostowały niektóre poglądy w niej prezentowane. Wymienię w kolejności alfabetycznej: Prof. Rafał Krupski, Prof. Czesław Mesjasz, Prof. Cezary Suszyński. Tadeusz Gospodarek 9

10 Wstęp Ze wszystkich rzeczy, których wymaga się od książki, najważniejszą jest, żeby nadawała się do czytania. [A. Trollope] Chciałbym spełnić wymogi przedstawione w powyższym cytacie ale ani temat ani problematyka nie zachęcają do lektury. W dodatku myśl filozoficzna nie jest do ogarnięcia na zasadzie czytania powieści lub wszechogarniającego nas hipertekstu. Wymaga czasu i chwili refleksji, a zwłaszcza dyskusji. Ale na wytrwałych czeka nagroda zrozumienie struktury wiedzy. i. Organizacja tekstu Wartość obrazu zależy od piękności otrzymanej iskry. [A. Breton] Jak niniejsza książka została zorganizowana? Zakładam, że filozofia nauki i jej metody stanowią nadrzędną kwestię nad analizowanym zagadnieniem zarządzania. Przyjąłem, że dowolna teoria lub zasób wiedzy stanowi ontologią abstrakcyjną, podobnie, jak zbiór liczb naturalnych, czy gramatyka języka angielskiego. Tym samym, możliwy jest do określenia zakres cech ontycznych oraz desygnatów jej istnienia 1,2. Dla tak zdefiniowanej ontologii możliwe jest ustalenie pewnego zakresu epistemologii, rozważanej z punktu widzenia racjonalnego obserwatora epistemologa, np. sceptyka - probabilisty 3, wystarczającej do zadowalającego opisu posiadającego cechę spójności. Czasami dla danego problemu możliwe jest ustalenie racjonalnej metodologii, obejmującej najlepsze praktyki lub rozwiązania w obrębie danej wiedzy. Wówczas odpowiedni komentarz jest dodawany. Oddzielną kwestię filozofii nauki stanowią zagadnienia aksjologii, zwłaszcza kryteria racjonalności lub wyboru. Tu omawiam podstawowe metody wspierające podejmowanie decyzji oraz metodologię pomiaru. Ważnym aspektem, poruszanym w książce, jest rozwój struktur paradygmatycznych 1 Gospodarek T., Strategia jako struktura naukowa zarządzania, [w] R. Krupski Zarządzanie strategiczne. Strategie organizacji, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Ser. Zarządzanie, Wałbrzych, 2010, str Hofweber, T., "Logic and Ontology", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2011 Edition), E. N. Zalta (ed.), 3 Watkins J., Science and Scepticism, London: Hutchinson, 1985.; ( Nauka a sceptycyzm, Warszawa: PWN, 1989). 10

11 w obszarze zarządzania 4. W pracy stosowane jest ujęcie programów badawczych z kryterium racjonalności demarkacji selekcjonującej L. Laudana 5. To pozwala na przedstawienie racjonalnej i pragmatycznej koncepcji rozwoju nauki. Książka składa się z dwóch części pierwszej, poświęconej złożoności zarządzania oraz wynikającym z tego konsekwencjom filozoficznym i części drugiej, poświęconej spojrzeniu na teorię zarządzania oraz strukturę nauk o zarządzaniu z pozycji epistemologa, mającego pełną świadomość interdyscyplinarności zagadnień składających się na wiedzę o systemach generujących wartość oraz zarządzaniu. Obie części są ze sobą sprzężone uzupełniając. Książkę należy czytać, rozpoczynając od wstępu, gdzie przedstawiłem założenia oraz pojęcia konieczne dla ustalenia spójnej koncepcji epistemologicznej. Po tej lekturze można udać się do dowolnego rozdziału i przechodzić do kolejnych, interesujących czytelnika, opuszczając te, mało interesujące. W ten sposób można osiągnąć własne rozumienie tematu ujętego w ramy koncepcji od ontologii poprzez epistemologię do metodologii i praktyki. ii. Wprowadzenie do filozofii w zarządzaniu Filozofia powinna myśli nieprzejrzyste i rozmyte, uczynić jasnymi i wyznaczyć im ostre granice. [L. Wittgenstein] Na wstępie konieczne jest przedstawienie głównych pojęć rozprawy. Będą to: filozofia nauki, logika odkrycia naukowego, ontologia, epistemologia, metodologia, prawda, teoria, paradygmat, program badawczy oraz zarządzanie i system generujący wartość. Należy zastanowić się również nad akceptowalną, z pozycji filozofii nauki, definicją zarządzania. Co oznacza termin zarządzanie? Jest to: proces społeczno ekonomiczny, sterowane przemiany stanu systemu społeczno ekonomicznego 4 Gospodarek T., Modelowanie w naukach o zarządzaniu oparte na metodzie programów badawczych i formalizmie reprezentatywnym, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Laudan L., "The Demise of the Demarcation Problem", [in] Cohen, R.S.; Laudan, L., Physics, Philosophy and Psychoanalysis: Essays in Honor of Adolf Grünbaum, Boston Studies in the Philosophy of Science, 76, (1983), , ( Zgon problemu demarkacji [w] Z. Muszyński (red.), Z badań nad prawdą, nauką i poznaniem, Realizm Racjonalność Relatywizm, t. 31, UMCS Lublin, 1998 s ) 11

12 oddziaływanie człowieka na system społeczno-ekonomiczny, sterowanie reprezentatywne systemem społeczno ekonomicznym, zmiana w czasie relacji w obrębie systemu społeczno ekonomicznego, ustalanie celów do osiągnięcia i wymuszanie ich osiągania. Czy wyczerpano wszystkie, możliwe aspekty definicji? Z pewnością nie. O samej technice zarządzania można stwierdzić, że jest to założony a priori ciąg podejmowanych decyzji lub sztuka tworzenia relacji społecznych oraz więzi ekonomicznych lub świadoma reorganizacja zbioru zasobów w celu zmiany ich użyteczności, itp. W dalszej kolejności pojawiają się zapytania, jak zdefiniować system społeczno-ekonomiczny, jak zdefiniować oddziaływania ekonomiczne lub społeczne w obrębie systemu zarządzanego oraz co to jest stan chwilowy systemu? W końcu kwestia zasadnicza - jak przewidzieć rozwój w czasie systemu w sposób najbardziej akceptowalny? Inną grupę problemów stanowią wybory opcji, metod, sposobów, dla realizacji w sposób najbardziej skuteczny zarządzania jako procesu. I tu pojawiają się kwestie - co jest prawdą w zarządzaniu? Jakie są najlepsze praktyki zarządzania i czy w ogóle takie istnieją? Co to jest racjonalna decyzja? Podobnych pytań można postawić znacznie więcej. Niestety, nie ma na nie ani jednoznacznych i powszechnie akceptowalnych odpowiedzi ani standaryzowanych metod oceny, który wybór jest najlepszy z możliwych. Dlaczego? Bo nauki społeczne, powiązane z zarządzaniem, są nie tylko nieuporządkowane epistemologicznie ale również nie określono w ich obrębie sztywnych zasad stosowalności logiki odkrycia naukowego, nie podjęto skutecznej próby ich wpasowania w ogólną strukturę nauki, a powszechnie akceptowane zaniechania związku bazowego zarządzania z filozofią nauki, skutkują chaosem w obszarze metodologicznym. Więcej, powiązanie zarządzania ze świadomym działaniem człowieka i jego psychologią, wprowadza do formalnych modeli ilościowych zamęt poprzez nieobliczalność zachowań ludzkich, stany psychofizyczne podejmujących decyzje i ogólnie słabą przewidywalność zjawisk społecznych. Co zatem może i powinno stanowić podstawę ogólnej definicji teorii zarządzania? G. Stigler 6 stwierdził, że: teorie ekonomiczne powinny być weryfikowalne przez trzy kryteria: związek z realnością, ogólność i łatwość w stosowaniu. Tu jednak, pojawia się kolejny problem: czy z punktu widzenia obserwatora zewnętrznego i wewnętrznego otrzymamy takie same wnioski? A dodatkowo, czy ujęcie mikro i makro problemu prowa- 6 Stigler G., The development of utility theory, Rozdział 5 [in] Essays in the History of Economics. Chicago: University of Chicago Press

13 dzi do podobnych wyników? W zależności od przyjętej koncepcji zarządzania oraz rodzaju procesu zarządzanego, możemy otrzymać różne wyniki, pasujące do stiglerowskiego kryterium. Stąd dyskusja nad spójnością sądów opartych na wspomnianym kryterium nabiera sensu w odniesieniu do systemów społeczno ekonomicznych. Ów pragmatyczny relatywizm nie jest doskonałym narzędziem ale trudno mu odmówić sensowności. Czy, zatem, istnieje jeden, najlepszy sposób zarządzania organizacjami? Ta kwestia obalana przez P. Druckera 7, choć racjonalnie uzasadniana na gruncie heurystycznym, wymaga wspomagania bardziej fundamentalistycznego. Filozofia nauki powinna uzupełnić to, niewątpliwie użyteczne kryterium, co najmniej o racjonalność stiglerowskiej demarkacji, wykorzystując dodatkowe kryterium. Definiując zarządzanie konieczne jest szersze spojrzenie, wywodzące się z różnych postaw epistemologicznych 8,9. Sugeruje to, że warto zacząć dyskurs od przedstawienia wybranych własności makroskopowych zarządzania, które są czytelne dla każdego, niezależnie od reprezentowanej dziedziny wiedzy lub postawy epistemologicznej, a następnie znaleźć uogólnienia, definiujące opisujące jak najszerszy zakres opisanej charakterystyki. W ten sposób zbliżymy się do szeroko akceptowalnej definicji zagadnienia nie wykluczając możliwości jej uaktualnień. Można stwierdzić, że zarządzanie zawsze: dotyczy przyszłych zdarzeń (od najbliższych na poziomie operacyjnym bieżących decyzji biznesowych do odległych strategicznych wizji i misji organizacji), dokonuje się w relacji do zasobów organizacji, co wiąże się ze zmianą ich ilości, konfiguracji (np. topologii i struktury) lub cech ontycznych, np. przydatności, jakości, funkcjonalności, podlega ocenie w kategoriach aksjologicznych (dobre, złe, sprawiedliwe, itp.) zarówno przez obserwatorów zewnętrznych, jak i wewnętrznych, co wiąże się z koniecznością budowy miary, skali oraz wzorców, dąży do optymalizacji stanu podmiotu zarządzanego, jego zachowań i oddziaływań zgodnie z określonymi zasadami minimum lub minimax, bazuje na podejmowaniu decyzji w niepewności, wynikających z faktu, że skutki tych decyzji dotyczą okresów przyszłych oraz kontekstu zmienności otoczenia, 7 Drucker P. F., Management Challenges for the 21st Century, New York: HarperBusiness, 1999.; (Classic Drucker myśli przewodnie Druckera; Warszawa: MT Business, 2002). 8 Krzyżanowski L., O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, metafory, modele, filozofia, metodologia, dylematy i trendy, Warszawa: PWN, Sułkowski Ł., "Epistemologia w naukach o zarządzaniu", Warszawa: PWE,

14 wymaga wymiany informacji lub jej przetworzenia, co wiąże się z rozumieniem przekazu i możliwością uruchomienia procesów wykonania decyzji, związane jest z udziałem człowieka lub jego reprezentanta oraz zachowaniami behawioralnymi podmiotu, nieliniowością procesów, inteligentną autoadaptacją i zmianą stanu psychofizycznego podmiotu, jest ukierunkowane na wewnętrzną strukturę zarządzanego systemu (przedmiotu). Czasami zarządzanie: może zostać oszacowane ilościowo, jako wynik realizacji określonej funkcji celu lub równania stanu zależnego od czasu, można podzielić na etapy lub warstwy logiczne, stosując kartezjańskie ujęcie redukcjonistyczne dla budowy modeli ilościowych, uda się opisać w kategoriach ujęcia systemowego (holistycznego), z punktu widzenia obserwatora zewnętrznego i wewnętrznego, może zostać wykonane przez inteligentne systemy sterujące z pominięciem człowieka i jego decyzji. prowadzi do uzyskania zamierzonych celów strategicznych w skali mikro i makro. Zbudowanie definicji bazującej na powyższych obserwacjach makroskopowych wymaga ustalenia zarówno akceptowalnych ontologii w obrębie zarządzania, jak i sprecyzowania ujęcia epistemologicznego, obejmującego jak najszerszy zakres cech makroskopowych. Następnie należy wybrać funkcję celu rozwoju w czasie systemu zarządzanego, zgodną z najlepszymi praktykami w danej chwili i kontekście. Na tej podstawie można zbliżyć się do ogólnie akceptowalnej definicji, z której daje się wywieść definicje bardziej szczegółowe, opisujące przypadki nie mieszczące się w definicji globalnej. Już na tym etapie dyskusji można zauważyć, że nie ma jednego typu organizacji, nie ma jednego sposobu zarządzania, nie ma jednej funkcji celu, bo zależą one od zmiennego w czasie i przestrzeni kontekstu środowiskowego. Skąd, zatem, wziąć właściwe ujęcie epistemologiczne? Po pierwsze, należy zdać sobie sprawę z głębokiej interdyscyplinarności zarządzania jako zjawiska lub procesu, co wiąże się z koncepcją złożoności 10. Można tu znaleźć elementy ekonomii, nauk przyrodniczych, matematyki, logiki formalnej, psychologii, socjologii, etyki oraz informatyki. A ponieważ 10 Alexander C., New concepts in Complexity Theory, 14

15 zarządzanie odnosi się do zdarzeń czasu przyszłego, najważniejszym elementem metaanaliz jest właściwy model semantyczny, który można zbudować wyłącznie dla odpowiednio określonej ontologii i epistemologii 4, o ile wiedza, jako zasób informacyjny, może zostać uznana za akceptowalną ontologię niematerialną, podobnie jak zbiór liczb rzeczywistych, czy gramatyka języka angielskiego. Jak się okazuje, w metodologii nauk, ontologia w rozumieniu informatyki i filozofii są czymś zupełnie różnym. Po drugie, epistemologia wywodząca się z ujęcia humanistycznego procesu zarządzania, związanego dodatkowo z ujęciem systemowym i poglądami postmodernistów, prowadzi do zupełnie innych, wieloznacznych modeli semantycznych aniżeli epistemologia wywodząca się z postawy fizykalistycznej, bazującej na osiągnięciach neopozytywizmu oraz sztywnych zasadach wnioskowania i struktury nauki określonych przez falsyfikacjonizm K. Poppera 11 i idee paradygmatów T. Kuhna 12. Jeżeli do tego dodamy aspekt probabilistyczny wielu procesów biznesowych oraz uwzględnimy weryfikacjonizm R. Carnapa 13, jako metodę uznania eksperymentu lub wnioskowanie indukcyjne za prawdę akceptowalną, zagadnienie staje się nad wyraz złożone. Ale właśnie takich obiektów badawczych dostarcza nam rzeczywistość. Po trzecie, epistemologia budowana z pozycji obserwatora zewnętrznego oraz wewnętrznego będą się znacząco różnić. A przecież zarządzanie należy rozpatrywać właśnie w układzie tych, dwóch ujęć. Bo czymś innym jest opis organizacji jako oddzielnego bytu wraz z jego relacjami i strukturą, stanowiącego stan mikro, a czymś innym jest oddziaływanie uporządkowanej struktury (stanu mikro) z otoczeniem, prowadzącym do opisu uśrednionego stanu makro, w którym dokładnie opisana struktura wewnętrzna stanów mikro nie jest istotna. Oczywistym jest, że jeżeli wyniki otrzymane z wnioskowania w obu ujęciach byłyby identyczne, wówczas osiągnięta epistemologia zarządzania byłaby doskonałą. Ale na dzień dzisiejszy nie wydaje się to być możliwym, a nawet koniecznym. Po czwarte, problem zarządzania nie może być ograniczony wyłącznie do sterowania procesami w klasycznym ujęciu, ale dotyczy również zagad- 11 Popper K. R., Logic of Scientific Discovery, London-New York: Routledge, Taylor & Francis, 2002.; ( Logika odkrycia naukowego, Warszawa: Fundacja Aletheia, 2002). 12 Kuhn T. S., The Structure of Scientific Revolutions, 2nd ed. Chicago-London, The University Of Chicago Press, 1970.; ( Struktura rewolucji naukowych, Warszawa: Aletheia 2001). 13 Carnap R., An Introduction to the Philosophy of Science, M. Gardner [Ed]. New York: Dover Publications Inc., 1995.; ( Wprowadzenie do filozofii nauki, Warszawa: Aletheia 2006). 15

16 nień podejmowania decyzji w warunkach niepewności, budowy modeli czasu przyszłego oraz struktury podmiotu zarządzania, a więc budowy i funkcjonowania organizacji. Tym samym granice naukowości opisu organizacji i racjonalności wnioskowania nie są ostre i co więcej nie da się ich ustalić bez wprowadzenia istotnych ograniczeń i uproszczeń. Dodając kwestie behawioralne oraz zachowania inteligentne systemów generujących wartość w otoczeniu, staje się koniecznym określenie granic nauk mierzalnych, częściowo kwantyfikowalnych i niekwantyfikowalnych, dla których rozwój metodologiczny będzie mieć charakter eklektyczny, a demarkacja przybierze charakter rozmyty, bardziej w kierunku filtracji problemów nadających się do objęcia przez dany paradygmat, niż uznania naukowości sądu. Po piąte, wyeliminowanie rozważań na temat zasobów ludzkich oraz szczególnej roli i podmiotowości człowieka w procesach zarządzania prowadzi do bardziej jednoznacznych interpretacji zdarzeń biznesowych przynajmniej na poziomie zerowego przybliżenia modelu ilościowego. Każde relacje międzyludzkie na tyle komplikują zagadnienie opisu organizacji i jej oddziaływań z otoczeniem, że żadna metoda ilościowa nie jest wystarczająco dobrym i uniwersalnym przybliżeniem oceny procesów zarządzania. A co dopiero prognoza ilościowa? Nie oznacza to jednak, że czyniąc określone uproszczenia, uzasadniane z poziomu filozofii nauki, nie można uzyskać dobrych oszacowań ilościowych, jak również racjonalnego wsparcia procesów decyzyjnych 14. Wydaje się zasadnym tworzenie dobrych paradygmatów zarządzania z punktu widzenia epistemologa reprezentującego nauki bazowe, a następnie dokonanie próby ich integracji w zbiór synergicznych paradygmatów programu badawczego w sensie I. Lakatosa 15,16.Jest to odpowiednia metoda wywodząca się z filozofii nauki, umożliwiającą wprowadzenie przynajmniej częściowego porządku epistemologicznego w naukach o zarządzaniu. W ten sposób może postępować niezależnie fizyk, psycholog, ekonomista, informatyk, wprowadzając własną wizję zarządzania lub wybranych jego problemów z punktu widzenia struktury danej dyscypliny bazowej, tworząc jednocześnie granicę demarkacji selekcjonującej dla zagadnień, które można objąć 14 Anderson D. R., Sweeney D. J., Williams T. A., Camm J. D., Kipp M., An Introduction to Management Science. Quantitative Approaches to Decision Making, [13 ed.] Mason: South- Western, Cengage Learning, Lakatos I., The Methodology of Scientific Research Programmes. Philosophical Papers, Vol. I, J. Worall, G. Curie (eds.), Cambridge University Press, Cambridge-London-New York-Melbourne Gospodarek T., Modelowanie str

17 wybranymi przez siebie dobrymi paradygmatami 17,18 utworzonymi z inspiracji daną dyscypliną wiedzy. Na styku linii demarkacyjnych będzie można oczekiwać uporządkowanej epistemologicznie, interdyscyplinarnej nauki i rozwoju uniwersalnych metod zarządzania. Racjonalność takiego podejścia jest zgodna z kryterium L. Laudana 5 oraz koncepcją I. Lakatosa 19, które w obecnej fazie rozwoju filozofii nauki wydaje się być najbardziej zasadne. Sporo emocji w definiowaniu zarządzania stanowi problem rozdzielności podmiotu i przedmiotu zarządzania 20,21. Rozmaitość ontologiczna powoduje istnienie sporu co do podmiotowości człowieka w zarządzaniu oraz przyjęcia organizacji jako wyłącznego przedmiotu, rozdzielnego kartezjańsko od podmiotu 22. Któż bowiem powiedział, że przedmiotem zarządzania ma być wyłącznie organizacja? A dlaczego nie proces ekonomiczny lub społeczny? A w ogóle, zasadniczą kwestią metodologiczną staje się ustalenie poziomu kanonicznego procesu lub struktury zarządzanej, które można traktować rozłącznie w sensie kartezjańskiego podziału. Rozwój informatyki i wspomagania zarządzania przez systemy komputerowe narzuca określone, usztywnione struktury modeli systemów zarządzanych oraz funkcji celu, odpowiadające strukturze warstw logicznych 23,24. W tym miejscu dochodzi do ograniczenia podziałów kartezjańskich opisu zarządzania do poziomu logicznie strukturalizowanych podsystemów, dla których możliwe jest zbudowanie czytelnych informatycznie reprezentacji numerycznych. Ujęcie systemowe 25,26 wyznacza tym samym granicę metodologiczną, która może nie 17 Gospodarek T., Paradygmat reprezentatywny w naukach o zarządzaniu, [w] R. Krupski [red.] Zarządzanie strategiczne podstawowe problemy, Wałbrzych: Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2008, str Gospodarek T., Representative Management as a Rational Research Program In Kuhn- Lakatos-Laudan Sense, Int. J of Economics and Business Research, vol. 1 No. 4, 2009, Lakatos I., "Criticism and the Growth of Knowledge", Cambridge: Cambridge University Press, Sułkowski Ł., str Krzyżanowski L., Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, II wyd. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, Berger P. L, Luckmann T., The Social Construction of Reality: A Treatise its the Sociology of Knowledge, Garden City, New York: Anchor Books, 1966.; ( Społeczne tworzenie rzeczywistości. Traktat z socjologii wiedzy, Warszawa: PIW 1983). 23 Gospodarek T., Modelowanie str Gospodarek T., Logical Layers of Entrepreneurship, Proceedings of the The 9th International Entrepreneurship Forum (9th IEF), September 2009, Istanbul. 25 Bertalanffy L. von, General System Theory. Foundations, Development, Applications. New York: Braziller, 1968.; ( Ogólna teoria systemów. Podstawy, rozwój, zastosowania. Warszawa: PWN 1984). 17

str_1:makieta 1 2009-05-28 14:59 Strona 1 Seria: Monografie i Opracowania nr 189

str_1:makieta 1 2009-05-28 14:59 Strona 1 Seria: Monografie i Opracowania nr 189 str_1:makieta 1 2009-05-28 14:59 Strona 1 Seria: Monografie i Opracowania nr 189 str_2:makieta 1 2009-05-28 14:59 Strona 1 PRACE NAUKOWE nr 44 Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu str_3:makieta 1 2009-05-28

Bardziej szczegółowo

Sylabus. Prof. dr hab. Tadeusz Gospodarek Zarządzanie strategiczne wykład

Sylabus. Prof. dr hab. Tadeusz Gospodarek Zarządzanie strategiczne wykład Prof. dr hab. Tadeusz Gospodarek Zarządzanie strategiczne wykład Wrocław - Opole 2014 Sylabus Kontekst zarządzania (ontologiczne podstawy ZS). Podmiot i przedmiot zarządzania strategicznego (podstawy epistemologiczne)

Bardziej szczegółowo

Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Drabik prof. dr hab. Bogdan Stefanowicz Redakcja : Leszek Plak Projekt okładki: Aleksandra Olszewska

Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Drabik prof. dr hab. Bogdan Stefanowicz Redakcja : Leszek Plak Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Drabik prof. dr hab. Bogdan Stefanowicz Redakcja : Leszek Plak Projekt okładki: Aleksandra Olszewska copyright by: Tadeusz A. Grzeszczyk 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja

Bardziej szczegółowo

redakcja naukowa Maria Romanowska Joanna Cygler GRANICE ZARZĄDZANIA

redakcja naukowa Maria Romanowska Joanna Cygler GRANICE ZARZĄDZANIA GRANICE ZARZĄDZANIA redakcja naukowa Maria Romanowska Joanna Cygler GRANICE ZARZĄDZANIA OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA 2014 Recenzent Rafał Krupski Redaktor Krystyna Aleksandra

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych: przykład personalizacji inżynierii ontologicznej

Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych: przykład personalizacji inżynierii ontologicznej Cezary Chudzian, Janusz Granat, Edward Klimasara, Jarosław Sobieszek, Andrzej P. Wierzbicki W artykule, po przedyskutowaniu szeroko rozumianego pojęcia inżynierii wiedzy, a w szczególności inżynierii ontologicznej,

Bardziej szczegółowo

Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza, Laboratorium Biocybernetyki

Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza, Laboratorium Biocybernetyki DATA MINING JAKO SZANSA NA RELATYWNIE TANIE DOKONYWANIE ODKRYĆ NAUKOWYCH POPRZEZ PRZEKOPYWANIE POZORNIE CAŁKOWICIE WYEKSPLOATOWANYCH DANYCH EMPIRYCZNYCH Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza,

Bardziej szczegółowo

PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA

PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp 3 1. Kontekst teoretyczny 7 2. Istota socjalizacji 18 3. Pojęcie wychowania 32 4. Koncepcje osobowości a wychowanie 55

Bardziej szczegółowo

Determinanty funkcjonowania systemów analityki biznesowej w rozproszonym środowisku obliczeniowym

Determinanty funkcjonowania systemów analityki biznesowej w rozproszonym środowisku obliczeniowym Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Mgr Tomasz Kozyra Determinanty funkcjonowania systemów analityki biznesowej w rozproszonym środowisku obliczeniowym Praca doktorska na kierunku Zarządzanie Praca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

POMIAR JAKOŚCI ŻYCIA. UWAGI NA MARGINESIE PEWNEGO RANKINGU

POMIAR JAKOŚCI ŻYCIA. UWAGI NA MARGINESIE PEWNEGO RANKINGU Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2008 POMIAR JAKOŚCI ŻYCIA. UWAGI NA MARGINESIE PEWNEGO

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Tomasz Michał Bąk Nr albumu: 224837 Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Praca magisterska na kierunku: Ekonomia w zakresie: Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Pod redakcją Martyny Śliwy

Pod redakcją Martyny Śliwy Pod redakcją Martyny Śliwy 219 Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju Zarządzanie strategiczne instytucją kultury Pod redakcją Martyny Śliwy Wydawca: Współpraca:

Bardziej szczegółowo

BADANIA EWALUACYJNE PO CO?

BADANIA EWALUACYJNE PO CO? Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej Jednostka Ewaluacyjna BADANIA EWALUACYJNE PO CO? Budowa przyszłości regionu Praca zbiorowa BADANIA EWALUACYJNE

Bardziej szczegółowo

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5 Cykl życia projektu Spis treści Wstęp do modułu... 3 Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4 1.1 Czym jest projekt?... 5 1.1.1 Kilka słów o genezie historycznej... 5 1.1.2 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

/manuskrypt, ukazał się w: Szymon Wróbel (red.), Modularność umysłu, Poznań-Kalisz: Wydawnictwo UAM 2007, s. 207-221/

/manuskrypt, ukazał się w: Szymon Wróbel (red.), Modularność umysłu, Poznań-Kalisz: Wydawnictwo UAM 2007, s. 207-221/ /manuskrypt, ukazał się w: Szymon Wróbel (red.), Modularność umysłu, Poznań-Kalisz: Wydawnictwo UAM 2007, s. 207-221/ Aleksandra Derra Język i jego problematyczne właściwości w teorii Noama Chomsky ego

Bardziej szczegółowo

DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI. Redakcja naukowa Tomasz Białas

DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI. Redakcja naukowa Tomasz Białas DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI Redakcja naukowa Tomasz Białas Gdynia 2007 Copyright by Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Bardziej szczegółowo

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA mgr Marek Rafał Zborowski Praca doktorska p.t. Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym Promotor: prof. zw. dr hab. Witold Chmielarz

Bardziej szczegółowo

Opracowania, Studia, Materiały. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B

Opracowania, Studia, Materiały. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B Opracowania, Studia, Materiały Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B WARSZAWA, LIPIEC 2011 Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Opracowania, Studia, Materiały Zeszyt 1 B Wydawca: Centrum

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Imię i nazwisko studenta: Jan Woźnicki Nr albumu: 106748 Studia drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Kierunek studiów: Zarządzanie Specjalność/profil: Zarządzanie organizacją PRACA DYPLOMOWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT SPECJALNOŚCIOWY ) Łódź Spis treści Moduł 1 Rozwój koncepcji marketingu.

Bardziej szczegółowo

Pomysł badanie publikacja. Poradnik naukowy dla studentów kierunków medycznych

Pomysł badanie publikacja. Poradnik naukowy dla studentów kierunków medycznych Pomysł badanie publikacja Poradnik naukowy dla studentów kierunków medycznych Gdański Uniwersytet Medyczny 2015 Pomysł badanie publikacja Poradnik naukowy dla studentów kierunków medycznych Pomysł badanie

Bardziej szczegółowo

Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej. Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson

Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej. Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2012 Projekt został

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan Nowak, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Maciej Kruszyński. Internetowy serwis informacyjny dotyczący metody wielokryterialnej AHP. (Dyplomowa praca inżynierska)

Maciej Kruszyński. Internetowy serwis informacyjny dotyczący metody wielokryterialnej AHP. (Dyplomowa praca inżynierska) Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki Wydział Nauk Technicznych Specjalność: Systemy i Sieci Komputerowe Maciej Kruszyński Internetowy serwis informacyjny dotyczący metody wielokryterialnej

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Kwartalnik poświęcony potrzebom nauki i praktyki 2010 Nr 4 (48) OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE SPIS TREŚCI STUDIA I ROZPRAWY... 3 Ewa Drabik O matematycznym modelowaniu zjawisk gospodarczych i interakcji społecznych...

Bardziej szczegółowo

O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ. Opracowanie zbiorowe

O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ. Opracowanie zbiorowe O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ Opracowanie zbiorowe O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ Redakcja Joanna Staręga-Piasek Agnieszka Hryniewicka Instytut Rozwoju Służb Społecznych Warszawa

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla studentów

Poradnik dla studentów Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską Warszawa 2005 Spis treści strona Zamiast wstępu... 2 1. Jak rozwiązywać problemy?... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo