O WIELOFUNKCYJNYCH OMNIBUSACH, CZYLI PODRÓŻ DO ŚWIATA ANIMATORÓW... 3 JA, PRZESTRZEŃ I SPADEK TRUDNE POCZĄTKI ANIMATORA FILARY ANIMACJI...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O WIELOFUNKCYJNYCH OMNIBUSACH, CZYLI PODRÓŻ DO ŚWIATA ANIMATORÓW... 3 JA, PRZESTRZEŃ I SPADEK TRUDNE POCZĄTKI ANIMATORA... 4 2 FILARY ANIMACJI..."

Transkrypt

1

2 Strona2 SPIS TREŚCI O WIELOFUNKCYJNYCH OMNIBUSACH, CZYLI PODRÓŻ DO ŚWIATA ANIMATORÓW... 3 JA, PRZESTRZEŃ I SPADEK TRUDNE POCZĄTKI ANIMATORA FILARY ANIMACJI... 6 PLAN A I PLAN B... 9 JUTRO ZMIENIA WSZYSTKO EWALUACJA WSPÓŁPRACY... 13

3 Strona3 O wielofunkcyjnych omnibusach, czyli podróż do świata animatorów We wrześniu 2012 r. odbyło się spotkanie animatorów Sieci ATOMY. Doszło do niego po spotkaniu ewaluacyjnym projektu, na którym zdecydowaną większość czasu poświęcono organizacjom członkowskim i ich aktywności. Spraw zgłaszanych przez animatorów było tak wiele, że postanowiono zorganizować osobne, całodniowe spotkanie poświęcone tylko animacji. Jak wygląda życie animatora? Zajrzyjmy do ich teatru na próbę generalną. Plan teatru: Sala organizacji członkowskiej Sieci ESER PIONIER, Olsztyn, spotkanie poświęcone modelowi animacji Aktorzy: Ada Sałak animatorka subregionu Morąg Masza animatorka subregionu Olsztyn Karol animator subregionu Ełk Paweł animator subregionu Elbląg Reżyser: Maciek Bielawski trener, moderator Pomocnik reżysera: Dariusz Ignatowicz administrator projektu

4 Strona4 Ja, przestrzeń i spadek trudne początki animatora Animator zaczyna pracę. Dostaje zadanie wyłonienia organizacji młodzieżowych, które chciałyby włączyć się w działania Sieci. Wie, co w trawie piszczy. Wie, kto jest do wzięcia. Ale też dobrze zna te środowiska, do których warto wejść, by zainspirować do działań. Następuje etap rozglądania się po okolicy i pierwsze próby wciągania do Sieci. Jakie kryteria przybrać? Nie ma znaczenia staż stowarzyszenia. Na przykład Alfa jest młodym stowarzyszeniem, a bardzo dużo się w nim dzieje pojawia się głos z sali. To prawda. Królewiacy mimo, że założyli się 3 czerwca, to już mają za sobą duży festyn dopowiada Ada. Wkrótce okazuje się, że najlepszym kryterium jest nos animatora. Dlatego tak ważne jest rzetelne dobieranie osób na to stanowisko oraz tworzenie przestrzeni do ich rozwoju. 1 Krok 1: Rozeznanie wstępne. Zadania: - przegląd stron internetowych (informacje o organizacji, jej aktywności, realizowanych przez nich inicjatywach - weryfikacja list rankingowych (opcjonalnie) - przegląd portali społecznościowych - rozmowy z otoczeniem organizacji (liderzy innych organizacji, kluczowe osoby w środowisku, przedstawiciele instytucji) - konsultacje z własnym zespołem, otoczeniem wsparcia (inne organizacje wsparcia, sieci) - wywiad środowiskowy z odbiorcami działań tej organizacji - analiza materiałów informacyjnopromocyjnych (ulotki, foldery, kroniki) - obserwacja - wizja lokalna - analiza dokumentów lokalnych dot. organizacji pozarządowych, ich współpracy z samorządami lokalnymi 1 Rola, jaką przyjmie animator/animatorka w dużej mierze zależy od fazy rozwoju organizacji. Zgodnie z modelem sytuacyjnym przywództwa Kena Blancharda, w zależności od gotowości organizacji animator/animatorka będzie stosować różne strategie działania dostosowane do tego, jak rozpozna teren. Więcej o modelu sytuacyjnym przywództwa: Jeśli przyjmiemy za punkt wyjścia, że animowanie to pobudzanie do działania, to animator /animatorka będzie przyjmować różne role: Eksperta czyli autorytetu w danej dziedzinie, Doradcy czyli tego, który daje propozycje i wywiera wpływ na podejmowanie decyzji, Organizatora, Coacha, który wspiera w rozwoju w momencie zmiany, Mentora- mądrego i doświadczonego nauczyciela. Stróża pilnującego realizacji przedsięwzięcia. Pewnie jest jeszcze kilka, których tu nie wymieniono. Faktycznie, bycie Animatorem/Animatorką wymaga elastyczności i dużych kompetencji. A jaka to przestrzeń do rozwoju

5 Strona5 W dyskusji często pojawia się, że jakaś organizacja nie jest zmotywowana do pracy. Być może gdybyśmy mocniej docisnęli rekrutację mielibyśmy bardziej zmotywowane organizacje? zastanawia się Maciek. Jednak zdarza się też tak, że animator dostaje spadek kilka organizacji do opieki po swoim poprzedniku. I wtedy zaczyna się bitwa o dokumenty, o ustalenia, o plany, o niepowtarzanie działań i tłumaczenie co będzie przydatne, a co nie. Masza i Paweł (animatorzy z Olsztyna i Elbląga), którzy zgłaszają najwięcej trudności z motywacją organizacji otrzymali organizacje je w spadku. Zdaniem Maszy bardziej rozbudowana rekrutacja nic nie pomoże. W innym województwie organizacje z listy rezerwowej, które dostały się do projektu działają fajniej, niż te z pierwszego naboru. To tak jak z człowiekiem. Czasem jest chemia, czasem nie mówi Masza. 2 Wykluwa się pierwszy filar fundamentu animacji: emocje.. Wniosek? Animacja polega na relacjach człowieka z człowiekiem, nie z organizacją, za którą on stoi. Dlatego sama osoba animatora ma wpływ na to, jak będzie się rozwijać współpraca i kto znajdzie się w sieci. 3 2 Animator /Animatorka podczas pierwszego spotkania z organizacją (a dokładniej: z człowiekiem organizacji, czyli konkretną osobą w tej organizacji) oprócz opisanych i wypowiedzianych zasad współpracy, zawiera kontrakt psychologiczny, znany w psychologii organizacji i zarządzania. Kontrakt psychologiczny to jest to, co wnosi na to spotkanie ze sobą każda ze stron w warstwie emocji, nastawień, oczekiwań, przekonań. I to, co działa poza jawnymi umowami. Dlatego pierwsze spotkania są najczęściej kluczowe dla dalszej współpracy. O kontrakcie psychologicznym: 3 "Ścieżka budowy partnerstwa Forum Animatorów Społecznych Warmii i Mazur opiera się w głównej mierze na przekonaniu, iż partnerstwo opiera się przede wszystkim na ludziach, a dopiero później na instytucjach, za którymi ci ludzie stoją. Zatem budowanie partnerstwa to w dużej mierze praca na procesie grupowym i na relacjach międzyludzkich( ). Motto modelu to: gramy na ludzi, prowadzimy dialog z instytucjami Źródło: Ścieżka Partnerstwa Forum Animatorów Społecznych Warmii i Mazur, (red.) Kamila Kulpa, Piotr Omalecki, Kacze Bagno, r.

6 Strona6 2 filary animacji W końcu wyłaniają się zainteresowane organizacje. Dochodzi do pierwszego kluczowego spotkania. Animator ma już cząstkową wiedzę na temat organizacji, jej działalności i postrzegania w społeczności lokalnej. Czym może służyć? Krok 2: Analiza potencjału. Zadania: Okazuje się, że nie tak łatwo zainteresować ofertą. Najpierw musimy się poznać, obwąchać słyszy animator. Tak dzieje się w większości procesów. Fundamentem współpracy jest zaufanie W pierwszym etapie procesu bardzo ważna jest integracja twierdzi Masza ja mam swoje organizacje od dwóch miesięcy i nadal jesteśmy na etapie budowania zaufania. Dopiero teraz mogę zaproponować jakieś inne działania 4. Mimo to animator czuje na plecach oddech projektu ogromnego arkuszu excelowskiego, gdzie będzie musiał wykazać godziny doradcze (czyli godziny, na podstawie których rozliczana jest praca Animatora w projekcie). Wyzwaniem są ograniczenia projektowe często coś, co byłoby efektywne, nie może być zastosowane ze względu na wytyczne projektu żali się Karol, animator subregionu Ełk. Nieraz jest tak, że to ja muszę myśleć co zaproponować - poznanie potrzeb organizacji - określenie potencjału organizacji (zasoby, doświadczenie) - wywiady indywidualne i grupowe - analiza dokumentów (statut, fiszki, procedury wew.) - wykorzystanie różnych narzędzi diagnozy: analiza SWOT, mapa zasobów i potrzeb, drzewo problemów, narzędzie BORIS, analiza interesariuszy, ćwiczenia dot. ról w zespole itp. - dokonanie analizy potencjału organizacji - określenie głównych kierunków wsparcia - wskazanie przez organizację osób do współpracy w poszczególnych zakresach - wspólne wypracowanie kontraktu, zasad współpracy 4 Jesteś obcy środowisko lokalne potrzebuje czasu, aby Cię zaakceptować, 'oswoić'. Masz do wykonania określoną pracę i musisz znaleźć sojuszników na początku zetkniesz się z różnymi ludźmi i powinieneś do nich 'trafić' nie będzie łatwo, ale pomyśl o nich pozytywnie i postaraj się zrozumieć, jakie zamieszanie wprowadzasz w ich życie, jaka niepewność i niepokój przychodzą z Tobą Źródło: Animator skuteczny. Poradnik dla animatorów i wszystkich tych, którzy chcą coś zmienić w swojej społeczności lokalnej, (red.) Maria Czerkawska, Krzysztof Mika, Instytut Spraw Publicznych, 2008

7 Strona7 moim organizacjom, a oni się zgodzą na 5 wszystko. To jest strasznie męczące w mojej pracy. Mam wewnętrzny konflikt, bo może sami kiedyś by doszli do tego, co im potrzeba, ale wówczas ja nie wyrobię godzin doradczych wtóruje Ada z 6 subregionu Morąg. 5 W Ścieżce partnerstwa Forum Animatorów Społecznych pierwsze etapy współpracy to TKANIE SIECI RELACJI i BUDOWANIE PLATFORMY WSPÓŁPRACY. Służą one przede wszystkim gruntownemu poznaniu się, zacieśnieniu więzi, zbudowaniu zaufania i poczucia bezpieczeństwa, poprzez dbanie o przestrzeń do słuchania i rozmowy, szczerą i otwartą wymianę informacji. Są też czasem na dokonanie refleksji i wyciągnięcie wniosków. Ważna jest tu dbałość o proces nic na siłę, nie dociskamy kolanem. O czym warto bezwzględnie pamiętać? Animator/Animatorka oraz człowiek/ludzie organizacji są równorzędnymi partnerami tego procesu. Źródło: Ścieżka Partnerstwa Forum Animatorów Społecznych Warmii i Mazur, (red.) Kamila Kulpa, Piotr Omalecki, Kacze Bagno r. 6 Inne pomocne narzędzia analizy to: analiza pola sił Kurta Lewina szeroko stosowana w psychologii zarządzania i coachingu oraz zmodyfikowana analiza SWOT skoncentrowana na rozwiązaniach. Analiza Sił Pola Kurta Lewina Krok pierwszy: Człowiek/Ludzie organizacji określają zmianę, jaką chcą osiągnąć, opisują dokładnie wizję pożądanego przyszłego stanu. Potem z pomocą animatora/animatorki określają siły wspomagające, motywujące do działania oraz siły przeszkadzające, hamujące ich na drodze do pożądanej zmiany (min.10 czynników w każdym z obszarów). Krok drugi: Zastanawiają się, w jaki sposób można zniwelować lub obejść siły hamujące, a w jaki sposób zwiększyć działanie sił wspierających, motywujących. Krok trzeci: Określają następne kroki w kierunku pożądanej zmiany oraz mocne strony, zasoby, które będą pomocne w osiągnięciu celu. Więcej: "7 nawyków skutecznego działania" C.Covey, Wyd. Rebis, 2006, Analiza SWOT skoncentrowana na rozwiązaniach Opiera się na klasycznej analizie SWOT, jednak jej atutem jest to, że kieruje uwagę i myśli w kierunku zmiany. 4 pola analizy są formułowane następująco: SILNE STRONY (W czym jesteś dobry? Jakie są Twoje silne strony, jaki jest Twój potencjał i potencjał Twojej organizacji?) RZECZY/ASPEKTY, KTÓRE JUŻ DZIAŁAJĄ (Co już działa w Twojej organizacji, jeśli chodzi o: sposób pracy, komunikację, realizację zamierzeń, działania projektowe itd.?), PRZYSZŁOŚĆ IDEALNA (Jak wygląda przyszłość idealna dla Twojej organizacji? Jakie ma możliwości?), NASTĘPNE MAŁE KROKI (Jakie są następne małe kroki, które zbliżą Ciebie i organizację do przyszłości idealnej i pomogą ją osiągnąć?)

8 Strona8 Z pomocą przychodzi Maciek. Okazuje się, że nie trzeba wyrabiać przymusowych godzin doradczych z organizacjami, które nie są na to gotowe. Nie warto tych etapów przyspieszać sztucznie. To jest przestrzeń dla organizacji na refleksję nad sobą mówi. Kolejny filar fundamentu: elastyczność działaj tylko wtedy, jeśli organizacja jest na to gotowa. Po przejściu etapu zapoznania rozpoczyna się rozmowa o działaniach. Pierwsze spotkania nie są łatwe to czas kiedy animator poznaje organizację, a ona jego. W organizacji są żołnierze i ci co pracują opowiada Karol Żołnierze są akcyjni, nie włączą się w wielogodzinne planowanie ścieżki animacji. Tymczasem często, to właśnie oni są nieocenionym źródłem informacji o stanie organizacji. Powstaje pytanie czy na pierwsze spotkanie zapraszać wszystkich z organizacji czy wybrańców. To jednak zależy od struktury organizacyjnej. W jednej organizacji nie będzie problemu z uczestnictwem wszystkich, dla innej będzie to niedopuszczalne. Zadaniem animatora jest, podczas pierwszych spotkań, poznać strukturę i kulturę organizacyjną organizacji i oprzeć o nią swoją pracę. Trzeba wiedzieć kogo angażować w działania, kto powinien uczestniczyć w pracach i kto ma głos decyzyjny. Na tym etapie ważne są także analizy. Nie tylko powszechnie znana SWOT, ale też na przykład analiza biograficzna.. Stowarzyszenie Edukacji Ekologicznej i Kulturalnej organizuje działania dla środowisk żydowskich. Analiza biograficzna pozwala pozyskać takie informacje opowiada Maciek 7 Krok 3: Planowanie. Zadania: - zwiększenie i ukierunkowanie wiedzy o samorozwoju wśród przedstawicieli organizacji - wybór kluczowych problemów/ potrzeb, którymi mamy zająć się w ramach współpracy i wsparcia - określenie kierunków zmian - stworzenie planu pracy Źródło: Autorska propozycja Elizy Zadłużnej, opracowana na podstawie materiałów szkoleniowych PAJP autorstwa Michaela Kimminga, niepublikowane materiały szkoleniowe Szkoły Coachów Inicjatyw Młodzieżowych Sieci Organizacji Młodzieżowych Warmii i Mazur ATOMY, Kacze Bagno Richard Bolstad, nowozelandzki coach, powołując się na badania opisywane w książce 59 sekund Richarda Wisemana twierdzi, że żeby skutecznie osiągać swoje cele nie wystarczy go sobie dobrze wyobrazić, poczuć, zaangażować swoje emocje do stworzenia preferowanej wizji przyszłości. Mówi: Popatrz na płytę DVD. Ona działa tylko wtedy, kiedy zacznie się kręcić. I tak samo jest z celem. Nie osiągniesz go, dopóki nie zaczniesz po prostu robić tego, co sobie zamierzyłeś. To najprostsze rozwiązanie z możliwych. Nie ma w tym wielkiej filozofii. Po prostu rób to. Konsekwentnie" Źródło:

9 Strona9 Plan A i Plan B Nadchodzi czas planowania.. Najważniejsze to nie działać po omacku. Plan pracy animatora to ważne narzędzie, które pozwala wiedzieć dokąd zmierzamy i co tak naprawdę robimy podkreśla Maciek. Wszyscy są zgodni co do wagi planu pracy. Okazuje się jednak, że plan merytoryczny to tylko plan A. Moderator podpowiada, że konieczne jest także zaplanowanie działań w czasie konkretne spotkania w konkretnych datach (plan B kalendarzowy). Wnet pojawiają się okrzyki sprzeciwu: ale jak zaplanować pracę animacyjną w czasie? Czy to jest w ogóle możliwe? Normalnie bym powiedział, że nie, ale z punktu widzenia monitoringu i ewaluacji, dobrze jest mieć taki plan i zobaczyć jaki jest progres podpowiada Darek, odpowiedzialny za monitoring projektu. Na każdy obszar wyznaczamy sobie określoną ilość godzin i wiemy jaki jest stosunkowy procent naszego zaangażowania na rzecz konkretnych działań. Osoba kontrolująca nas może wskazać, że na coś poświęcamy za dużo czasu wyjaśnia Maciek. Ratunkiem wydaje się być zasada, że plan jest tylko planem można go modyfikować w zależności od potrzeb i możliwości. Nikt nie spierał się co do tworzenia planu A merytorycznego planowania kroków animacji. W końcu udało się także przekonać wszystkich do opracowania 8 planu B kalendarzowego, 9 czyli planowania godzin doradczych w czasie 8 Jak powiedział Sofokles Cel zamierzony, a cel osiągnięty nigdy nie jest tym samym. To naturalne, że wraz z rozwojem dialogu, wzajemnym poznawaniem się oraz rozwojem pomysłu, pojawiają się nowe treści. Najważniejsze, aby mieć "na oku" zawsze konkretny i dokładny i szczegółowy obraz pożądanej przyszłości. To -jak mówi się w coachingu pozwoli "złapać flow" - "płynąć na fali". 9 Metoda Project Evaluation and Review Technique (PERT) pozwala na obiektywne oszacowanie, ile zajmie wykonanie jakiegoś zadania. Została ona opracowana na potrzeby programu budowy atomowych łodzi podwodnych przez marynarkę wojenną USA, ale nieźle sprawdza się także w cywilnych zastosowaniach. Wzór na oszacowany czas wykonania zadania (TE) wygląda następująco: TE = (O + 4E + P) 6 O - to optymista, czyli ktoś, kto zna się na zadaniu wystarczająco dobrze, by nie wymyślać całkowicie nierealnego terminu. Często, choć nie zawsze, jest to szef. E - to ekspert ktoś doskonale znający się na danej pracy i umiejący ją wykonać w razie potrzeby. P - to pesymista. Zgodnie z tezami Goldratta, taką osobę bardzo łatwo znaleźć to po prostu ten pracownik, któremu ma przypaść w udziale wykonanie danego zadania.

10 Strona10 W planie pracy warto uwzględnić co się stanie jak członkowie organizacji nie będą terminowi, jak nie będą się wywiązali ze zobowiązań przypomina na koniec Masza, która przez całe spotkanie mocno nawiązuje do budowania relacji i ustalania zasad współpracy Służy to, nie tylko temu, żeby dyscyplinować organizację, za co w zasadzie są odpowiedzialni, ale przede wszystkim po to, żeby na każdym kroku podkreślać rolę animatora, jako osoby wspierającej, nie wyręczającej. Jutro zmienia wszystko Plan ułożony. Animator i organizacja przystępują do jego realizacji i.. pojawia się nowy wątek, potrzeba, pomysł, zmiana zdania, nowy ogłoszony konkurs i wszystko się zmienia. 10 Wyzwaniem jest pojawianie się nowych elementów na trzecim i kolejnych spotkaniach. Co wtedy z tym robić? Uwzględniać? Z moich doświadczeń wynika, że po uwzględnieniu wszystko się rozmywa twierdzi Karol. 11 W trakcie pracy nie zmieniamy celów odpowiada Maciek pomaga w tym stworzenie planu prac i odwoływanie się do niego. Każdą z tych osób pytamy, ile czasu zajmie dana praca, podstawiamy dane do wzoru i otrzymujemy w miarę obiektywny szacunek. Źródło: 10 Adam Łazarski w magazynie Coaching (styczeń 2012) pisze, że do niektórych projektów dobrze pasują sztywne harmonogramy, inne znacznie lepiej realizuje się według reguł elastycznych (agile project management). Wybór właściwej metody przypomina pracę coacha, który dobiera techniki rozwoju do potrzeb konkretnej osoby. Źródło: 11 Wspieranie jest przydatne nie tylko człowiekowi/ludziom organizacji. Animator/Animatorka też go potrzebuje. Wtedy superwizja pracy przez kolegów lub specjalistów z zewnątrz może być pomocna. O superwizji w pracy trenera:

11 Strona11 Napiszesz projekt...i go złożysz! Ale co tak naprawdę robi animator? 12 Sami animatorzy mają trudności w ujęciu tego jednym słowem, którym nie jest animacja. Wymieniają jednym tchem: informowanie, kierowanie, edukacja, inspiracja, obserwacja, integracja. Najczęściej pojawia się wsparcie w tworzeniu projektów, działania integracyjne oraz przekazywanie informacji i inspirowanie do uczestnictwa w różnych wydarzeniach. Innymi słowy animator jest wielozadaniowym omnibusem, który musi się liczyć z różnymi potrzebami organizacji. Nie ma reguły co do zakresu wiedzy i umiejętności animatora: W jednej organizacji nie wiedzą co to jest sponsoring, w drugiej co to jest grant twierdzi Masza. Animator powinien być także przygotowany na wydarzenia ekstremalne. Krok 4: Wspieranie. Zadania: - tworzenie sytuacji sprzyjających integracji, budowaniu więzi i relacji z organizacją - organizowanie sytuacji edukacyjnych (warsztaty, wizyty, doradztwo, konsultacje) - promocja dobrych praktyk (artykuły, prezentacje, dyskusje) - pomoc w tworzeniu dokumentów, projektów - tworzeniu grup tematycznych - budowanie współpracy, łączenie zasobów, partnerstwo - spotkania indywidualne, grupowe - praca metodą projektów - organizacja wspólnych wydarzeń Umawiamy się na spotkanie, ja jadę, w połowie drogi okazuje się, że nie mogą, więc wracam mówi Masza. Powracająca (głównie dzięki Maszy) kwestia relacji i zakresu wsparcia udzielanego przez animatora powinna być jasno określona na początku współpracy, ale też uświadamiana na każdym kroku. Już na pierwszym spotkaniu warto zawrzeć kontrakt współpracy. A później nawiązywać do niego. Zdaniem Maćka wyręczanie organizacji w pisaniu projektów wykracza poza animację. 12 Animować to:» asystować w drodze.» szybko reagować na trudności.» prostować ścieżki wiodące do celu. Źródło: Animator skuteczny. Poradnik dla animatorów i wszystkich tych, którzy chcą coś zmienić w swojej społeczności lokalnej, (red.) Maria Czerkawska, Krzysztof Mika, Instytut Spraw Publicznych, 2008

12 Strona12 Animator powinien, w razie pojawienia się problemów w pisaniu projektów, stworzyć sytuację edukacyjną, która pomoże ten problem rozwiązać.. 13 Powinien mieć świadomość potrzeb organizacji i szukać metod do ich zaspokojenia. Jeśli organizacja ma potrzebę: chcemy zaktywizować młodzież z naszej wsi; i stoi przed nią problem: nie znamy metod, to zadaniem animatora jest dostarczenie rozwiązania, na przykład: zlot jako przykład metody albo szansa na poznanie doświadczeń innych. Dobrze jest mieć w pamięci to, co interesuje organizację i kierować ją tam, gdzie pojawia się możliwość rozwoju dla niej twierdzi Ada. Należy uważać na to, żeby nie zmęczyć materiału szybko zauważa Karol Chodzi o to, by nie kierować do jednej organizacji zbyt wielu ofert. 14 Przy omawianiu wsparcia Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska wraca sprawa dwóch ścieżek rozwoju dla różnych organizacji. Pojawia się wniosek o konieczności uruchomienia specjalistycznej oferty dla dojrzałych organizacji. Są też przeciwne sytuacje. Czasem zdarza się, że organizacja nie widzi roli dla animatora poza integracyjną, ewentualnie informacyjną. Często sytuacja, w którym możemy pomóc organizacji, to gdy pojawia się w niej problem z komunikacją mówi Masza Dopiero spotkanie z animatorem jest miejscem, w którym członkowie organizacji uświadamiają sobie, że w ogóle mają problem komunikacyjny. 15 Animatorzy kolejno wymieniają narzędzia przydatne w ich pracy: 13 Prawdziwy przyjaciel to nie ten, który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam. Edward Stachura 14 Wyznaczanie celów i przygotowanie szczegółowego planu, aby je osiągnąć, działa tylko wtedy, gdy mamy tylko jeden cel i plan. Tworząc konkretne plany dla jednego celu, sprawiamy że sukces jest bardziej prawdopodobny (...). Czy tworzenie szczegółowych planów może pomóc zrealizować organizacji więcej zadań? Z badań psychologa Amy Dalton wynika, że nie. Uczestnicy przeprowadzonego przez nią eksperymentu byli znacznie mniej skuteczni, jeśli planowali wiele zadań. Źródło: Journal of Consumer Research 15 Trudności w komunikacji pojawiają się szczególnie w sytuacji, kiedy organizacja przechodzi zmiany np. zapoczątkowane przez kontakt z animatorem/animatorką. Wg badań AchieveGlobal największej na świecie firmy doradczo-szkoleniowej - ludzie przyjmują w sytuacji zmiany 4 różne postawy, które wiążą się z różnym stylem komunikacji: Nawigator zmiany, Krytyk, Obserwator i Ofiara. Ta wiedza może pomóc więcej zrozumieć i być inspiracją zarówno dla animatora/animatorki, jak i ludzi ze wsieranej organizacji. Źródło: Personel i Zarządzanie, Nr 5, maj 2009, Arkadiusz Siechowicz, Starszy, Konsultant AchieveGlobal

13 Strona13 1. Kontrakt ważne jest ustalenie wzajemnych oczekiwań wobec współpracy na wszystkich jej etapach; 2. Cykl życia organizacji przydatne jest opracowanie tego, co dzieje się w otoczeniu organizacji i na jakim etapie rozwoju podmiot jest obecnie; Własny nos (znów!) animator powinien mieć nosa do tego, co może być powodem braku uczestnictwa w różnych działaniach, by mieć szansę rozwiać obawy. Ada tak wspomina powody nie włączania się w działanie ze strony jednej z organizacji: Był Zlot w Morągu, Zlot w Elblągu cały czas im coś wypadało. A potem okazało się, że to chodzi o to, że czują się za starzy. Ewaluacja współpracy Czas oceny współpracy, to nie tylko sprawdzenie check-listy co zostało zrobione, a czego nie udało się zrealizować. Krok 5: Ewaluacja. Zadania: - określenie celów i grupy badawczej - przygotowanie narzędzi - wywiady, dyskusja, warsztaty, wspólne oglądanie dokumentów towarzyszących wsparciu np. fiszki, umowy partnerskie, zdjęcia - wspólna analiza realizacji planu pracy - przypomnienie etapów wsparcia z podkreśleniem osiągniętych efektów/rezultatów - zbieranie danych - opracowanie danych - wnioski i rekomendacje - ponowna ocena potencjału organizacji - ocena skuteczności wsparcia i realizacji planu wsparcia organizacji Podczas ewaluacji warto prześledzić cały proces, przypomnieć co się zadziało, zaznaczyć efekty. Jak nadamy temu taką rangę, to grupa staje się dumna z osiągnięcia, z siebie i swojej pracy radzi Ada. 16 Z punktu widzenia animatora, interesujące jest zebranie informacji zwrotnej 16 Pomocnym narzędziem może być Linia Rozwoju stosowana w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach. Krok pierwszy: Człowiek/Ludzie organizacji wracają myślą do początku decyzji o przystąpieniu do sieci. Potem kierują swoją uwagę do tu i teraz. Animator/Animatorka zadają pytania otwarte poszerzające i pogłębiające temat. Krok drugi: Z pozycji obserwatora i z pewnej perspektywy przyglądają się przebytej drodze. Krok trzeci: Osoba/Ludzie organizacji przenoszą się w przyszłość np. za rok. Odpowiadają sobie na pytania: gdzie będziemy? Jakie będzie nasze nastawienie? Co osiągnęliśmy? Jakie nowe cele pojawiają się teraz? Dobrze jest cały proces przenieść do realnej przestrzeni. Źródło: Autorska propozycja Michaela Kimminga, niepublikowane materiały szkoleniowe Szkoły Coachów Inicjatyw Młodzieżowych Sieci Organizacji Młodzieżowych Warmii i Mazur ATOMY, Kacze Bagno 2012.

14 Strona14 od grupy: co pomagało jej członkom, co utrudniało ich pracę, gdzie czuli wsparcie, a gdzie go zabrakło podpowiada Maciek. Kurtyna 17 Czasem organizacje odchodzą, bo zrealizowały już cele wyznaczone wspólnie z animatorem. Czasem stają się na tyle silne, że są w stanie działać dalej same. A czasem zmieniają się ich priorytety lub (nie bójmy się tego powiedzieć) po prostu podmiot przestaje istnieć. Zawsze jednak rozstanie jest dla animatora trudne. Kilkumiesięczna praca zbudowała relacje, którą teraz należy zmienić. Co działa? podziękowanie za wspólną pracę; prezenty; wzmocnienie, dodanie energii; wspólne uświadomienie przebytej drogi; zmiana relacji na bardziej partnerskie określenie gotowości do wsparcia przy poszanowaniu prywatności.. 18 Nadal zostaję do dyspozycji, ale już wiedzą, że telefon o 22:00 z prośbą o sprawdzenie wniosku na 8:00 rano, jest nie na miejscu opowiada Masza. Krok 6: Podsumowanie. Zadania: Po kilkugodzinnym spotkaniu animatorzy wydają się być zmęczeni. Wiemy już, że treści spotkania nie rozwikłały - podziękowanie za wspólną pracę - wzmacnianie, dodawanie energii wszystkich wyzwań i dylematów animatorów. Co ciekawe, wiemy - gotowość do dalszego wsparcia, w miarę możliwości 17 Animacja - utrzymywanie to bieg kontaktu długodystansowy całym zespołem, dlatego adekwatnie do przebytej drogi, nie daj się zwieść tendencji, - rozstanie by forsować się w miłych tempo okolicznościach na finiszu jak sprinter dobiegający do mety na 100 metrów. Choć masz wiele energii w sobie, Twoje zadanie to przekazanie pałeczki, a nie wybicie z rytmu współtowarzyszy biegu". Źródło: Animator skuteczny. Poradnik dla animatorów i wszystkich tych, którzy chcą coś zmienić w swojej społeczności lokalnej, (red.) Maria Czerkawska, Krzysztof Mika, Instytut Spraw Publicznych, W każdej cywilizacji przejściu z wieku dziecięcego do dorosłości towarzyszyły różnorodne obrzędy, rytuały. Jak można wykorzystać fakt zakończenia współpracy dla wzmocnienia ( namaszczenia ) organizacji i tworzących ją ludzi? Warto nadać swojemu odejściu pewne znaczenie symboliczne. Źródło: Animator skuteczny. Poradnik dla animatorów i wszystkich tych, którzy chcą coś zmienić w swojej społeczności lokalnej, (red.) Maria Czerkawska, Krzysztof Mika, Instytut Spraw Publicznych, 2008

15 Strona15 też, że nie wszystkie pytania zostały zadane na spotkaniu, że będą konieczne kolejne spotkania, warsztaty i szkolenia, które zwiększą umiejętności animatora. Jednak gdzie szukać takich spotkań? Czy po zakończeniu projektu animatorzy wciąż będą mogli zwiększać swoje umiejętności? To pytanie pozostawiamy otwarte z nadzieją, że zawód pracownika młodzieżowego stanie się rozpoznawalny, a wsparcie dla takich osób dostępne i powszechne Komentarz eksperta (w przypisach): Marta Burdalska, psycholog, animatorka 19 Najpiękniejsza rzecz, najcudowniejszy los, jaki może spotkać człowieka to móc zarabiać na życie robiąc to, co się kocha Abraham Maslow. 20 Na zakończenie Jeśli coś działa, rób tego więcej. Jeśli coś nie działa, rób coś innego. Jeśli coś się nie zepsuło, nie naprawiaj. Nie komplikuj. Życie jest naprawdę proste. Steve de Shazer, Insoo Kim Berg, autorzy Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach.

16 Strona16 7 KROKÓW DO UTWORZENIA KOALICJI NA RZECZ MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU LOKALNYM Motto: Partnerstwo opiera się na ludziach, a dopiero później na instytucjach i organizacjach, za którymi Ci ludzie stoją Forum Animatorów Społecznych Warmii i Mazur TWORZYMY WSPÓLNIE Z PRZEDSTAWICIELAMI MŁODZIEŻY GRUPĘ INICJATYWNĄ (grupę inicjatywną tworzy kilka osób, które są zaangażowane, mają realny zamiar działania i wizję działań na rzecz młodzieży) GDZIE SZUKAĆ MŁODZIEŻY DO WSPÓŁPRACY? stowarzyszenia i fundacje, szkoły, grupy przy kościołach, ZHP, grupy wolontariuszy, atomy w sieci sieć organizacji młodzieżowych Warmii i Mazur, centra organizacji młodzieżowych, OWIES-y, Rady Młodzieżowe

17 Strona17 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY LUDZI PRACUJĄCYCH/DZIAŁAJACYCH NA RZECZ MŁODZIEŻY, KTÓRZY REPREZENTUJĄ INSTYTUCJE, ORGANIZACJEZ ZGODNIE Z ZASADĄ GRAMY NA LUDZI, A PROWADZIMY DIALOG Z INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI (nie ma recepty dotyczącej formy zaproszenia, bo każdy region jest inny. zaproszenie może mieć formę : zaproszenia z profilu na Facebooku, kontaktu osobistego, zaproszenia pisemnego, wspólnej organizacji zlotu młodzieży, targów młodzieżowych, debaty etc.) PRACUJEMY PODCZAS SPOTKAŃ ROBOCZYCH (ilość i długość spotkań zależy od decyzji grupy) GŁÓWNE TEMATY: 1) MMA miejsce młodzieżowej / międzynarodowej / międzygeneracyjnej / etc. aktywności 2) przeprowadzenie rzetelnej diagnozy (potrzeby i zasoby młodzieży w kontekście zasobów i potrzeb) 3) lokalna strategia rozwoju /polityka młodzieżowa na poziomie lokalnym z uwzględnieniem młodzieży CEL SPOTKAŃ: A) Dajemy czas proces: zawiązanie się grupy, wzajemne poznanie swoich opinii, potencjału, doświadczeń, nawiązanie relacji (wartościowa będzie zaproszenie do współpracy specjalisty animatora procesu grupowego i tworzenia partnerstw (np. korzystając z zasobów forum animatorów społecznych Warmii i Mazur) B) tworzymy plan działania obejmujący w/w tematy, ma angażować każdego z uczestników grupy! ZAWIERAMY KOALICJĘ NA RZECZ MŁODZIEŻY PODPISUJEMY POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY (określamy warunki współpracy, zasoby co każdy może wnieść, działania kosztowe i bezkosztowe) Współpraca oparta o wcześniej stworzony plan, podział zadań, WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA EFEKTY!

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik - materiał opracowany przez Zespół Centrum PISOP - Spis treści DEFINICJA... 3 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU... 3 CYKL ŻYCIA PROJEKTU... 5 TWORZYMY PROJEKT...

Bardziej szczegółowo

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW Strona1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Załącznik 2 PODRĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. www.polskapomoc.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK WARSZAWA 2012 Poradnik ABC zarządzania projektami miękkimi opracowany został przez Fundację Rozwoju Zarządzania Instytut Gantta

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ZRÓB TO SAM 11 KROKÓW DO STRATEGII ROZWOJU DOMU KULTURY

STRATEGIA ROZWOJU ZRÓB TO SAM 11 KROKÓW DO STRATEGII ROZWOJU DOMU KULTURY STRATEGIA ROZWOJU ZRÓB TO SAM 11 KROKÓW DO STRATEGII ROZWOJU DOMU KULTURY KOORDYNATORKI PROJEKTU: Marta Białek-Graczyk, Agata Nowotny ZESPÓŁ: W GÓRZE KALWARII PRACOWALI: Marta Olejnik, Łukasz Ostrowski,

Bardziej szczegółowo

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3 ZAŁĄCZNIK NR 3 ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPIS TREŚCI WYTYCZNE DO ETAPU DZIAŁANIA... 3 SESJE

Bardziej szczegółowo

JAK STWORZYĆ DOBRY PROJEKT?

JAK STWORZYĆ DOBRY PROJEKT? JAK STWORZYĆ DOBRY PROJEKT? Autor: Marcin Dadel (Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku) 3w* 001, 2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Poradnik! UWAGA! Poradnik! Obudź w sobie Profesjonalnego Menedżera Społecznego

UWAGA! Poradnik! UWAGA! Poradnik! Obudź w sobie Profesjonalnego Menedżera Społecznego UWAGA! Poradnik! Obudź w sobie Profesjonalnego Menedżera Społecznego 1 Publikację opracowano i wydano w wyniku realizacji projektu REkreacja. Profesjonalny Menedżer Społeczny. Projekt dofinansowany ze

Bardziej szczegółowo

DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ JaK skutecznie PrOwaDzIĆ rzecznictwo

DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ JaK skutecznie PrOwaDzIĆ rzecznictwo DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ Jak skutecznie Prowadzić rzecznictwo 1. 1 autorki: Małgorzata Borowska Maja Branka Joanna Wcisło redakcja merytoryczna: Maja Branka redakcja językowa i korekta: Maja Branka Jakub Jedliński

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Poradnik dla uczniów Bożena Zając Konrad Rokoszewski 1 Spis treści 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5. Analiza potrzeb

Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5. Analiza potrzeb Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5 Analiza potrzeb { G u ó o b 7 l e M Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5 Analiza potrzeb Koncepcja i redakcja

Bardziej szczegółowo

Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku organizacji. Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 3

Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku organizacji. Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 3 Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 3 Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku organizacji BUDOWANIE WIZERUNKU ORGANIZACJI KOMUNIKACJA: JA - ORGANIZACJA - OTOCZENIE WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Kalisz. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Pomysł na projekt

Kalisz. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Pomysł na projekt Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI te m ek pr oj tu ni ki ys m SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU LOKALNYM. Diagnoza potrzeb młodzieży w środowisku lokalnym

DIAGNOZA POTRZEB MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU LOKALNYM. Diagnoza potrzeb młodzieży w środowisku lokalnym DIAGNOZA POTRZEB MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 1 Diagnoza potrzeb młodzieży w środowisku lokalnym 2 DIAGNOZA POTRZEB MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU LOKALNYM DIAGNOZA POTRZEB MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Opracowali: Katarzyna Faber-Caputa i Marcin Lipiec na podstawie poradnika autorstwa Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając: Metoda projektów w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI Załącznik nr 1 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ PROWADZENIE ROZMÓW Spis treści WPROWADZENIE DO COACHINGU... 3 Geneza powstania metody... 3 Cele coachingu...

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie swoim czasem

Jak skutecznie swoim czasem Biuletyn maturalny Witold Kołodziejczyk Jak skutecznie zarządzać swoim czasem Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor broszury: Witold Kołodziejczyk

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACJA WEDŁUG PLANU DALTOŃSKIEGO WIEDZA I PRAKTYKA

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACJA WEDŁUG PLANU DALTOŃSKIEGO WIEDZA I PRAKTYKA MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACJA WEDŁUG PLANU DALTOŃSKIEGO WIEDZA I PRAKTYKA ŁÓDŹ 2012 Organizatorzy konferencji: Sponsor główny: Patronat naukowy: Patronat medialny: Partner wspierający: MIĘDZYNARODOWA

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo bez granic Partnership without borders

Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic / Partnership without borders Autorzy / Authors: Maciej Jamrozik, Maciej Zmysłowski Konsultacja / Consultation: Hanna Kądziela,

Bardziej szczegółowo