* Metodologia Business HR Technology jest wyłączną własnością Fundacji Projekt Polacy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "* Metodologia Business HR Technology jest wyłączną własnością Fundacji Projekt Polacy."

Transkrypt

1

2 Szanowni Państwo! Fundacja Projekt Polacy proponuje zwiększenie wyników finansowych Państwa organizacji poprzez zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań z zakresu Business HR doskonalących skuteczność i efektywność działania pracowników. W tym celu powstała metodologia Business HR Technology* bazującą na uznanych metodach i narzędziach stosowanych w największych światowych korporacjach. Rozwiązania te zostały przez nas twórczo rozwinięte oraz wzbogacone doświadczeniem ekspertów Fundacji. W efekcie uzyskaliśmy wyjątkowe know-how, które jest nie tylko najnowocześniejsze w Polsce, ale może z powodzeniem konkurować z rozwiązaniami światowymi. Jedna z najważniejszych cech naszej metodologii to prognozowanie rentowności planowanych działań. Dążymy do tego, aby jak najwięcej organizacji było w stanie uaktywnić pełen potencjał swoich pracowników i skoncentrować go na realizacji celów biznesowych. Kluczową częścią tego działania jest wspieranie działów HR w budowaniu autorytetu partnera biznesowego w organizacji. Dlatego też Fundacja Projekt Polacy zaprasza przedstawicieli HR do współdziałania w ramach programu Budowanie autorytetu HR jako partnera biznesowego w organizacji. W ramach tego programu zapewniamy bezpłatny dostęp do nowoczesnych rozwiązań Business HR - narzędzi, wiedzy i umiejętności, niezbędnych do sprostania temu wyzwaniu. Wiemy, że ludzie mogą stać się siłą sprawczą organizacji rzeczywistymi współtwórcami jej sukcesów i rozwoju oraz lojalnym wsparciem w czasie trudnych wyzwań. Do tego jednak potrzebne jest ich prawdziwe zaangażowanie. Aby je uzyskać, potrzeba uwolnić ich potencjał, odpowiednio go ukierunkować, zapewnić wsparcie i zbudować automotywację. Właśnie w ten sposób z zaangażowania swoich pracowników korzystają firmy takie jak Google czy IBM. I tak właśnie działają nasze rozwiązania. Jacek Małkowski Prezes Zarządu Fundacji Projekt Polacy * Metodologia Business HR Technology jest wyłączną własnością Fundacji Projekt Polacy.

3 DLACZEGO WARTO NAWIĄZAĆ WSPÓŁPRACĘ WŁAŚNIE Z NAMI? 1. Innowacyjna metoda działania Metodologia Business HR Technology Metodologia Business HR Technology jest najnowszą odpowiedzią na pojawiające się złożone wyzwania biznesowe i organizacyjne wszędzie tam, gdzie samo szkolenie lub doradztwo okazują się niewystarczające. Ponieważ sytuacje takie zdarzają się coraz częściej, opracowaliśmy innowacyjne podejście. Pierwszy krok to biznesowa analiza szans i zagrożeń, drugi - wybór wzajemnie wspierających się rozwiązań z zakresu HR (i nie tylko). Ostatnim krokiem jest wdrożenie i utrwalenie przy użyciu wybranych elementów zarządzania projektowego oraz najlepszych praktyk zarządzania zmianą. W takim ujęciu szkolenia i doradztwo są jedynie elementami większej całości. Metodologia jest twórczym połączeniem: uznanej w branży HR metodyki HPI (Human Performance Improvement), wyboru najlepszych praktyk z pragmatycznych metodyk korporacyjnych, uznanych metodyk zarządzania projektami (PMI, PRINCE2) oraz metodyk zwinnych typu AGILE, praktycznego i skutecznego zarządzania zmianą (model Kottera).

4 Dodatkowo, na potrzeby tej metodologii opracowane zostały autorskie rozwiązania metodyczne, będące wyłącznym know-how Fundacji Projekt Polacy. Są to: Model Dziewięciu Metakompetencji oraz metodyka Szkolenia Skoncentrowanego na Wdrożeniu (SSW). Rozwiązania te umożliwiają zbudowanie silnej automotywacji i zaangażowania wśród uczestników grupy docelowej. W konsekwencji osiąga się skuteczniejsze i trwalsze wdrożenie. Dzięki kompletnemu potraktowaniu istniejącego wyzwania uzyskuje się następujące korzyści: jednoznaczne dane o udziale czynnika ludzkiego w budowaniu wartości danego KPI (Key Performance Indicator), rozpoznanie czynników decydujących o zaangażowaniu ludzi w budowanie wartości danego KPI, rozwiązanie skoncentrowane na osiągnięciu konkretnych i mierzalnych efektów biznesowych, prognozowanie rentowności rozwiązania, skuteczne wdrożenie (pomiar efektywności biznesowej), trwałość wprowadzonej zmiany. Z przyjemnością pomożemy w przeprowadzeniu wspólnej wstępnej analizy, która pozwoli na wybór najlepszej ścieżki postępowania. 2. Nowy wymiar rozwoju i doskonalenia Dziewięć Metakompetencji Jest dokładnie tak, jak napisaliśmy proponujemy nowy wymiar rozwoju i doskonalenia. Oznacza to, że nasze szkolenia oddziałują na uczestników nie tylko w klasycznych wymiarach kompetencyjnych wiedzy, umiejętności i postaw, ale również w wymiarze cech osobistych. Cechy te, nazwane przez nas Metakompetencjami, determinują możliwości rozwoju i doskonalenia każdego człowieka umożliwiają ten rozwój lub skutecznie go blokują, gdy są na bardzo niskich poziomach. Jesteśmy w stanie skutecznie wpływać na pobudzenie i rozwój dziewięciu Metakompetencji. Są one niezbędne do trwałego przyswojenia i doskonalenia kompetencji wyższego poziomu (takich jak np. delegowanie, komunikacja, zarządzanie sobą w czasie itd.). W tym celu wykorzystujemy model Dziewięciu Metakompetencji, najnowsze odkrycia z zakresu NeuroLeadership oraz metodykę Szkolenia Skoncentrowanego na Wdrożeniu.

5 Model Dziewięciu Metakompetencji został opracowany w oparciu o badania dotyczące wpływu czynników kulturowych i cywilizacyjnych na sposób funkcjonowania człowieka w różnych sferach życia (M.Y. Yoshino, A.J. Toynbee, F. Koneczny). 3. Bezpłatne wsparcie dla działu HR Stawanie się cenionym i znaczącym partnerem biznesowym przez dział HR uważamy za kluczowe w budowaniu świadomości znaczenia czynnika ludzkiego dla sukcesu organizacji. Dlatego też ważnym elementem naszej propozycji jest możliwość skorzystania z bezpłatnych rozwiązań wyposażających dział HR w nowoczesne narzędzia, wiedzę i umiejętności konieczne do budowania autorytetu i wiarygodności biznesowej. Możliwy zakres bezpłatnego wsparcia jest bardzo szeroki od niezbędnej wiedzy i umiejętności, doskonalenia/tworzenia narzędzi, poprzez zaawansowany pomiar efektywności i rentowności działań HR, doskonalenie/tworzenie/wdrażanie wybranych procesów HR, tworzenie mapy KPI dla procesów departamentu HR, aż do kompletnego przeobrażenia funkcji HR do poziomu Business HR przy użyciu Business HR Technology.

6 4. Niezwykłe osobowości - wielospecjalizacja Nasi eksperci są praktykami biznesu o rozległym doświadczeniu w wielu obszarach tematycznych; charakteryzuje ich holistyczny sposób działania. Dzięki syntezie różnorodnych doświadczeń prowadzone przez nich szkolenia, doradztwo lub projekty stają się zróżnicowane pod względem metod i form przekazu. Nasi eksperci odpowiadają przejrzyściej i ciekawiej na pytania niż trenerzy wąsko wyspecjalizowani. Przekazują wiedzę i dzielą się doświadczeniem, posługując się przykładami dobrych praktyk z różnych organizacji, projektów i dziedzin. 5. Najwyższa jakość Zapewniamy wysoką skuteczność działania dzięki wykorzystaniu najnowszej metodyki opracowanej przez doświadczonych ekspertów biznesu i branży HR. Bazuje ona na nowoczesnych, uznanych w świecie rozwiązaniach (najlepsze praktyki ASTD), jest zgodna z obserwowanymi trendami rozwoju roli HR w organizacjach (Business HR Partner, Change Agent), jest przy tym dopasowana do specyfiki polskiego rynku. Nasze projekty realizują wyłącznie profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem biznesowym i trenerskim. Ponieważ jednak najwyższa jakość stała się dzisiaj powszechnie wykorzystywanym sloganem, proponujemy, po prostu, wypróbować nas.

7 NASZA OFERTA Proponujemy współpracę w trzech wymiarach: Business HR Project, doradztwa oraz rozwoju i doskonalenia kompetencji. BUSINESS HR PROJECT Metodykę Business HR Project warto stosować wszędzie tam, gdzie jednym z istotnych czynników powodzenia jest czynnik ludzki a samo przedsięwzięcie jest złożonym wyzwaniem. W pełnym wymiarze metodyka stosowana jest do projektów strategicznych, w częściowym można (i warto) stosować ją nawet w przypadku pojedynczych szkoleń. Do realizacji Business HR Project wykorzystywana jest metodologia Business HR Technology.

8 Przykładowe projekty, w których zapewniamy kompletne wsparcie (analiza, projektowanie rozwiązania i wdrożenie): Przekształcenie funkcji HR do poziomu Business HR, System Okresowych Ocen Pracowniczych (SOOP), Polityka Szkoleń i Rozwoju (wszystkie procesy, w oparciu o autorski model BIND), System pomiaru skuteczności i efektywności szkoleń, Organizacyjna kultura zarządzania projektami, Programy rozwoju i doskonalenia kompetencji najwyższego poziomu (asertywność, komunikacja, zarządzanie konfliktem etc), których końcowy efekt jest uzależniony od trwałości zmian postaw i zachowań wypracowania nawyku kompetencyjnego. DORADZTWO Jesteśmy w stanie zapewnić doradztwo na każdym poziomie organizacyjnym od poziomu strategii organizacyjnej, poprzez poziom projektów i działów, aż do poziomu doradztwa indywidualnego. Korzystamy z szerokiego zakresu nowoczesnych oraz klasycznych metod, technik i narzędzi pracy doradczej. Dotyczy to doradztwa grupowego (od klasycznych grup roboczych i projektowych, poprzez grupy moderowane i zogniskowane, aż po metodę grupy rozproszonej - profilowana metoda delficka) oraz doradztwa indywidualnego (instruktaż, coaching, mentoring, metoda maieutyczna). I. Doradztwo strategiczne Tworzenie/doskonalenie Misji, Wizji i Wartości organizacyjnych, Budowanie organizacyjnej przewagi strategicznej (Metakompetencje), Tworzenie organizacyjnej kultury zarządzania projektami, Audyt/tworzenie systemu Polityki Szkoleń i Rozwoju lub wybranych procesów z wykorzystaniem autorskiego modelu Business Integrated Development (BIND): Identyfikacja potrzeb rozwojowych, Przygotowanie i realizacja działań rozwojowych, Pozyskiwanie i przygotowywanie interesariuszy polityki szkoleniowej, Badanie skuteczności i efektywności (do piątego poziomu włącznie - ROI), Współtworzenie strategii organizacyjnej.

9 II. Doradztwo operacyjne Kwerendy komunikacyjne (pojedyncze lub całościowe), Analiza i twórcze rozwiązywanie problemów biznesowych, Tworzenie Mapy KPI organizacyjnych, Mapowanie procesów HR oraz tworzenie do nich KPI, Tworzenie nowoczesnych narzędzi pomiaru skuteczności i efektywności szkoleń na dowolnym poziomie zaawansowania (cztery poz. modelu Kirkpatricka oraz poziom piąty ROI, model J. Phillipsa), Prognozowanie i badanie rentowności projektów szkoleniowych/hr. III. Coaching i Mentoring (menedżerski, projektowy, osobisty) ROZWÓJ I DOSKONALENIE KOMPETENCJI W celu zapewnienia jak najwyższej skuteczności biznesowej do każdego szkolenia stosowana jest autorska metodyka Szkolenia Skoncentrowanego na Wdrożeniu. Wszystkie wymienione poniżej elementy merytoryczne mają strukturę modułową. Oznacza to, że można (i warto) przy projektowaniu szkolenia zawrzeć w nim różnorodne moduły. Dzięki temu rozwijane są pożądane kompetencje główne oraz kompetencje wspierające/powiązane. Nasze podejście umożliwia znacznie bardziej elastyczne dobranie treści warsztatu do zidentyfikowanych oczekiwań i potrzeb biznesowych. Każde szkolenie staje się dzięki temu niepowtarzalne, ponieważ zostaje dopasowane do konkretnej grupy uczestników oraz ich potrzeb. W efekcie znacząco wzrasta jego skuteczność biznesowa. Podczas projektowania szkolenia doradzamy, czy lepiej będzie zastosować metodę modułów merytorycznych, czy też poprowadzić warsztat w klasycznej formule monotematycznej. Przykładowe moduły merytoryczne Kompetencje Biznesowe Kompetencje przywódcze i menedżerskie Przywództwo (budowanie autorytetu w zmianie / w projekcie / w organizacji funkcyjnej) Jak zmienić myślenie pracowników z muszę na chcę?

10 Negocjacje menedżerskie Zarządzanie zespołem funkcyjnym Zarządzanie zespołem projektowym Wyznaczanie celów Delegowanie Ocenianie i rozmowy oceniające Motywowanie pozafinansowe Zwiększanie efektywności zespołu Budowanie i doskonalenie spójności zespołu Zarządzanie projektami Autorska metodyka będąca twórczą syntezą skuteczności i praktyczności metodyk korporacyjnych (KPMG, ING, Akzo Nobel), uniwersalności uznanych metodyk światowych (PMI, PRINCE2) oraz pragmatyki i ergonomii metodyk zwinnych (AGILE). Pozostałe Obsługa klienta wewnętrznego i zewnętrznego Tworzenie programów lojalnościowych Negocjacje zakupowe Rozwiązywanie problemów Polityka szkoleń i rozwoju (program autorski, kompleksowy, podejście procesowe) Prognozowanie i badanie efektywności i rentowności (ROI) szkoleń i projektów HR SOOP (Systemy Okresowych Ocen Pracowniczych) Train the trainer Kompetencje interpersonalne Kulturowe i cywilizacyjne kody ludzi i organizacji - poznanie i przezwyciężanie barier cywilizacyjnych i kulturowych wewnątrz organizacji oraz pomiędzy różnymi organizacjami Komunikatywność, moduły: wywieranie wpływu (techniki perswazji i obrony przed manipulacją), trudne rozmowy, prowadzenie rozmów oceniających, formułowanie informacji zwrotnej, aktywne słuchanie, komunikacja pozawerbalna, Techniki prezentacji Zarządzanie konfliktem

11 Kompetencje indywidualne Budowanie osobowości asertywnej Indywidualny system kontroli stresem Zarządzanie sobą w czasie Kreatywność Metakompetencje Warsztaty budowania tożsamości cywilizacyjnej (Dziewięć Metakompetencji) Profilowanie szkolenia/warsztatu pod kątem kształtowania wybranych Metakompetencji (maksimum 3 w trakcie jednego warsztatu) oraz powiązanych z nimi postaw (kompetencje zaawansowane) *** Ceny naszych usług każdorazowo dopasowujemy do rodzaju i zakresu zamawianego działania. Ponieważ jesteśmy Fundacją i naszym mottem jest maksymalizacja jakości zamiast zysku, możemy zaproponować niższe ceny przy zapewnieniu wyższej jakości niż organizacje konkurencyjne. Zapraszamy do kontaktu. Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania, a najpełniej jesteśmy w stanie uczynić to na spotkaniu. Z poważaniem Fundacja Projekt Polacy www : projektpolacy.pl/fundacja tel. :

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Butik Szkoleniowy Platformy 360

Butik Szkoleniowy Platformy 360 Butik Szkoleniowy Platformy 360 Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ogólnymi obszarami szkoleń, które możemy dla Państwa zrealizować w formie tradycyjnej lub e-learning. Wejdź Kategorie szkoleń Obszar

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska Sprzedaż i Marketing Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl 3 SPIS TREŚCI Wstęp...5 O Michael Page...6 Metodyka...7 1. DOBRA KONSUMENCKIE

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

Strategie w czasach kryzysu

Strategie w czasach kryzysu Strategie w czasach kryzysu Jak podnieść efektywność? BĄDŹ SKUTECZNY Dobrze zarządzać sobą i czasem BO CZAS TO PIENIĄDZ! Zarządzanie wiedzą od WIESZ do UMIESZ Zarządzanie zmianą NOWE NIESTRASZNE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE KURSY Akademia księgowości - kurs od podstaw do samodzielnego księgowego s. 4 Akademia głównego księgowego - kurs dla

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne

Projekty innowacyjne Program Operacyjny Kapitał Ludzki KRAJOWA INSTYTUCJA WSPOMAGAJĄCA Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców PO KL (wersja robocza) Sierpień 2009 Spis treści Spis treści... 2 1. Projekt innowacyjny...

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet V, Działanie

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE.

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Notka informacyjna o autorze: dr inż. Martin Daliga jest Dyrektorem Centrum Badawczo Rozwojowego InLab powołanego

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? 2012 Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? Wnioski ze spotkań Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 2 Trenerzy

Bardziej szczegółowo

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Wydawca: CSRinfo

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Szkolenia. EMCEA Sp. z o.o. ul. Chełmońskiego 11/134, 02-495 Warszawa biuro@emcea.pl, Tel.: +48 22 535 34 70, Fax: +48 22 535 34 71

Szkolenia. EMCEA Sp. z o.o. ul. Chełmońskiego 11/134, 02-495 Warszawa biuro@emcea.pl, Tel.: +48 22 535 34 70, Fax: +48 22 535 34 71 Szkolenia Agile Project Management Foundation Agile Project Management Practitioner Certified Agile Essentials Certified Agile Tester Certified Agile Test Driven Developer Facilitation Management 3.0 EMCEA

Bardziej szczegółowo

Szkolenia wewnętrzne. Jeśli nie masz przewagi konkurencyjnej, nie konkuruj. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Szkolenia wewnętrzne. Jeśli nie masz przewagi konkurencyjnej, nie konkuruj. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Szkolenia wewnętrzne Naszą ofertę kierujemy do Firm zarządzanych w sposób przemyślany - które budując swoją pozycję na rynku, dostrzegają siłę kapitału ludzkiego. Dostarczamy skuteczne narzędzia do realizacji

Bardziej szczegółowo

18 Program rozwoju menadżerów i doradców w bankowości oddziałowej i regionalnej

18 Program rozwoju menadżerów i doradców w bankowości oddziałowej i regionalnej katalog szkolen' 1 strona 2 Szkolenia dla menadżerów 2 1. Przywództwo 3 2. Zarządzanie przez cele 4 3. Prezentacja 5 4. Negocjacje 6 5. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 7 6. Zarządzanie zespołem sprzedażowym

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo