PRS PIONEER REFERENCE SERIES

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRS PIONEER REFERENCE SERIES"

Transkrypt

1 PRS PIONEER REFERENCE SERIES d ź w ę k o w a p e r f e k c j a z d e f n o w a n a n a n o w o Dźwęk już po prostu ne może być lepszy nż z komponentów ser PRS Poneer Reference Seres. Jeśl chodz o najwyższej jakośc dźwękowe dośwadczene fachowość, Poneer ne ma sobe równych. Dlatego też urządzena ser PRS co chwlę pojawają sę na zawodach dźwękowych najwyższej klasy. Oceń sam. Dzęk czystej jakośc dźwękowej nezrównanych osągach, komponenty PRS wybjają sę ponad tłum. Połączone w system, brzmą perfekcyjne. 51

2 PRS czysty system audo DEX-P9R KOMPONENTOWY RADIOODTWARZACZ CD Z RDS Weloletne dośwadczena Poneera doprowadzły do stworzena zaprojektowanego od podstaw, najwyższej jakośc radoodtwarzacza CD z tunerem RDS. DEX-P9R przesyła cyfrowe dane bezpośredno z płyty CD do procesorów audo, co zapewna możlwe najwernejszą orygnałow reprodukcję dźwęku, z absolutne mnmalnym pozomem szumów znekształceń. DEX-P9R może funkcjonować jako samodzelna jednostka, ale jeżel zostane połączona z cyfrowym przedwzmacnaczem/korektorem DEQ-P9, tworzy system o nezrównanym brzmenu osągach. Jeśl naprawdę chcesz sę przekonać co ten system potraf, sugerujemy zastosowane równeż głośnków wzmacnaczy z ser PRS. Zdecyduj sę na neporównywalne dośwadczena odsłuchowe. DEQ-P9 CYFROWY PRZEDWZMACNIACZ/KOREKTOR Dodane tej jednostk DSP do radoodtwarzacza DEX-P9R powoduje, że kerowca otrzymuje wszechstronną czystość dźwęku pozbawoną znekształceń kontrolę nad procesem cyfrowego przetwarzana sygnału funkcj secowych. Dzęk przekształcenu odczytanego sygnału w postać cyfrową, możlwe jest dokonane zrównoważena sygnału wyjścowego tak, aby dopasować je do akustyk wnętrza Twojego samochodu stworzene własnego proflu dźwękowego dzęk korektorow parametrycznemu funkcj kontrol pola dźwęku. W pełn cyfrowy system Połączene najwyższej jakośc komponentów Poneera, DEX-P9R DEQ-P9, tworzy system oferujący najczystsze brzmene, które na nowo defnuje doskonałość brzmena. Uznana w branży technologa Poneera, podnoszena rozdzelczośc dźwęku z 16-btów orygnalnego sygnału z płyty CD do 24-btów, poprawa lnowość sygnału zachowuje czystość dźwęku podczas procesu cyfrowego przetwarzana. DEX-P9R wyposażono w cyfrowe wejśce optyczne, które umożlwa podłączene zmenacza płyt DVD XDV-P9 optyczne cyfrowe wyjśca do podłączena DEQ-P9. Jednostka ta zawera 3 bardzo precyzyjne, 51-btowe cyfrowe procesory dźwęku, 31-pasmowy grafczny korektor z nezależną regulacją ustaweń Lewy/Prawy, funkcję wyrównana czasowego 4-drożną cyfrową seć zwrotnc. Wyjśca DEQ-P9 wyposażono w sześć 24-btowych przetwornków cyfrowo-analogowych Burr Browna. Każdy kanał wyjśca audo zawera 2 osobne przetwornk, ustawone w trybe konwersj Sgn-Magntude. Elmnuje to znekształcena zerowokrzyżowe, oferując wyjątkowy 24-btowe, welobtowe przetwornk C/A stosunek sygnału do szumu oraz bardzo szerok zakres dynamk. Końcowy efekt to nezrównana czystość dźwęku, werne reprodukującego orygnalne brzmene nagrana w samochodze. DEX-P9R może równeż funkcjonować jako samodzelny radoodtwarzacz. W takm przypadku można podłączyć do nego zewnętrzne wzmacnacze do napędzana przednch tylnych głośnków oraz subwoofera. Każde z wyjść DEX-P9R zawera 4V wyjśce przedwzmacnacza, a konwersja analogowa odbywa sę przez welobtowe przetwornk Burr Browna. Aby wykorzystać maksmum możlwośc DEX-P9R, Poneer zaleca stosowane go w połączenu z DEQ-P9. DEQ-P9 wyposażono w 4-drożne wyjśce, służące do napędzena nsko-, średno-, wysokozakresowych głośnków subwoofera. Może równeż zostać wykorzystane do podłączena nsko-średno tonowych głośnków, tweetera, subwoofera pełnozakresowych głośnków tylnych, jeśl zajdze taka potrzeba. Zewnętrzne wzmacnacze podłączone są do wysokonapęcowych wyjść DEQ-P9. Wyjśca te używają własnego zrównoważonego obwodu zaslana PWM, aby zmnmalzować szum znekształcena. Znawcy tematu doceną równeż zaangażowane Poneera w detale. Alumnowy panel przedn eleganck wyśwetlacz OEL, DEX-P9R tworzą doskonałą kompozycję. Absolutną perfekcję, gwarantuje możlwość wyłączena wyśwetlacza, aby wyelmnować szumy wytworzone przez obwody zaslające wyśwetlacza. Doskonałość jakoścową brzmenową przypeczentowują take szczegóły jak: pokryta medzą obudowa, która obnża pozomu szumu, pozłacane termnale RCA czy przewody połączenowe wykonane z 99,99 procentowej medz beztlenowej. Tryb wyłączena wyśwetlacza Pokryta medzą obudowa Korektor grafczny Regulacja sec zwrotncy 52 najważnejsze funkcje oznaczono kolorowym konam. Pełne wyjaśnene znaczena wszystkch kon znajduje sę na stronach Pełna lsta funkcj znajduje sę na strone 101.

3 PRS wzmacnacze Wzmacnacze Poneera z ser PRS, zostały zaprojektowane, aby dostarczać moc do głośnków do granc ch wytrzymałośc lub nawet poza te grance. Dzęk zaslanu MOSFET, te wzmacnacze oferują węcej mocy bez znekształceń, nż kedykolwek wcześnej było to możlwe. Ponadto, 4-kanałowa zwrotnca (PRS-X340) daje wele możlwośc zaslana, a przełącznk hgh/low umożlwa wyberane mędzy zakresem 3 9 khz lub Hz. Fltr bandpass umożlwa konfgurację b-amp. Jeżel potrzeba naprawdę dużej mocy, możlwe jest nawet połączene dwóch wzmacnaczy PRS, razem. Zamontuj wzmacnacze ser PRS razem Połącz ze sobą dwa wzmacnacze ser PRS, aby stworzyć jeden masywny, dużej mocy wzmacnacz. Uchwyty montażowe na wewnętrznej strone mogą zostać zdemontowane lub obrócone do wewnątrz, aby umożlwć wpuszczany montaż jednego wzmacnacza z drugm. Intelgentny system zaslana Normalne zaslane samochodowe (12 V ~ 14 V), teoretyczne ograncza moc wyjścową do około 50 W przy 4 omach. Aby uzyskać wększą moc, wszystke wzmacnacze Poneera z ser PRS, posadają regulowany obwód zaslający PWM MOSFET, aby wspomóc lnowe napęce samochodowe kontrolować ch własne zaslane. Kontrola jest zachowywana przez ntelgentny system zaslana Poneera, który rob wszystko, aby zapewnć szczyt mocy wyjścowej bez szumu, doprowadzając dodatkowy ładunek napęca do głośnków, aby wyrównać jakekolwek spadk napęca spowodowane nnym ładunkam elektrycznym w samochodze. Jednostk MOSFET dla optymalnych osągów Urządzena wyjścowe MOSFET, umeszczone we wszystkch wzmacnaczach Poneera sre PRS, oferują posadają znaczną przewagę nad tradycyjnym wzmacnaczam bpolarnym m.n. szybsze przełączane, mnejsze znekształcena zwrotncy nższy pozom szumu. Wzmacnacze PRS, Poneera wyposażono w regulowane obwody PWM zaslaczy MOSFET, utrzymujące ch odpowedno nską temperaturę nawet pod dużym napęcem. Dzęk zaslaczom opartym w pełn na tranzystorach MOSFET sekcjom wyjścowym MOSFET wzmacnacze ser PRS jeszcze lepej dostarczają moc! PRS-X340 4-KANAŁOWE MOSTKOWALNE WZMACNIACZE MOCY 4 x 150 W - 2 x 500 W PRS-X320 2-KANAŁOWE MOSTKOWALNE WZMACNIACZE MOCY 2 x 200 W - 1 x 800 W PRS-X220 2-KANAŁOWE MOSTKOWALNE WZMACNIACZE MOCY 2 x 120 W - 1 x 400 W PEŁNY SPIS FUNKCJI ZNAJDUJE SIE NA STRONIE

4 PRS wzmacnacze Zmacnacze PRS Funkcje PRS-X340 PRS-X320 PRS-X220 Maksymalna moc wyjścowa Cągła moc wyjścowa (RMS) (14,4 V) khz/4 omy khz/2 omy po zmostkowanu 4 omy Moc wyjścowa DIN (DIN45324, +B = 14,4 V) Regulowana zwrotnca secowa Kanał A Kanał B Nske częstotlwośc (-12 db/okt.) Wysoke częstotlwośc (-12 db/okt.) Seć fltrów dolno-/górnoprzepustowych (-12 db/okt.) Regulacja pozomu/wzmocnena sygnału wejścowego Zaslacz MOSFET z regulacją PWM Możlwość współpracy z sygnałem wejścowym o wysokm napęcu (400 mv 6,5 V) Możlwość współpracy z obcążenem o nskej mpedancj (1 8 om) Regulacja podbca basów (0 18 db) Fltr poddźwękowy: 15 Hz (-24 db/okt) Pozłacane termnale wejścowe wyjścowe RCA (pełen zakres) umożlwające połączene Lnk Top Pozłacane zacsk śrubowe głośnków Duże, pozłacane termnale zaslana/uzemena (typ śrubowy) Zrównoważony obwód separujący o wysokej sprawnośc Odwracalne pokrywy końcowe zapewnające unwersalność montażu Sekcja wyjścowa MOSFET 4 x 150 W 2 x 200 W 2 x 120 W 2 x 500 W 1 x 800 W 1 x 400 W 4 x 37,5 W 2 x 50 W 2 x 30 W 4 x 75 W 2 x 100 W 2 x 60 W 2 x 150 W 1 x 200 W 1 x 120 W 4 x 115 W lub 2 x 163 W lub 2 x 87 W lub 2 x 360 W 1 x 486 W 1 x 313 W LPF-nske, LPF-wysoke, HPF-nske, BPF LPF-nske, LPF-wysoke, HPF-nske, HPF-wysoke Hz 3 9 khz Hz Hz Hz 60 Hz Ostrzeżene: Wzmacnacze Poneera ser PRS zaprojektowano, aby dostarczały węcej mocy nż konwencjonalne wzmacnacze. Dlatego też, zaleca sę stosowane subwoofera, którego nomnalna moc wejścowa jest przy najmnej dwa razy wyższa nż cągła moc wyjścowa wzmacnacza ser PRS. PRS zalecane konfguracje systemu Aby w pełn wykorzystać możlwośc DEX-P9R, Poneer zaleca stosowane go w połączenu z DEQ-P9, wzmacnaczam głośnkam ser PRS. W obydwu przedstawonych konfguracjach przedstawonych ponżej, zewnętrzne wzmacnacze sąpodłączone do wysokonapęcowych wyjść DEQ-P9. Te wysokej jakośc wyjśca posadająswój własny zrównoważony (plus/mnus) obwód zaslający PWM, który zapewna mnmalny pozom znekształceń szumu. Stwórz perfekcyjny system, używając DEQ-P9 w konfguracj 4-drożnej (nske, średne, wysoke, subwoofer), aby otrzymać optymalne osąg. Każde pasmo ma przypsany sobe głośnk, w czase gdy zwrotnca secowa funkcja wyrównana czasowego umożlwają na precyzyjne dostrojene każdego pasma. Rezultat: perfekcyjne zrównoważona akustyka. Jeśl preferujesz system 2-drożny z subwooferem, pozostały jeden kanał można wykorzystać do podłączena pełnozakresowego głośnka uzupełnającego z tyłu. System: 3-drożny przód plus 2 subwoofery Kompletny L/P lustrzany rozkład System: 3-drożny/tył 2-drożny/2 subwoofery TS-T3PRS DEX-P9R* TS-T3PRS DEX-P9R DEQ-P9 DEQ-P9 Przód 3-drożny Przód 3-drożny TS-C1300R bez tweetera TS-M7PRS PRS-X320 PRS-X320 Hgh Md Nske L R Nske Md Hgh PRS-X320 PRS-X320 TS-C1300R bez tweetera TS-M7PRS wysokotonowy Tweeter TYŁ 2-DROŻNY TS-C1300R bez tweetera TS-T3PRS TS-M7PRS Wyso ke Średne Nske Sub PRS-X340 TS-T3PRS TS-C1300R bez tweetera TS-M7PRS TYŁ 2-DROŻNY Głośnk wysokotonowy PRS-X320 Sub Sub PRS-X320 TS-C1700R PRS-X340 TS-C1700R TS-W12PRS PRS-X340 TS-W12PRS TS-W12PRS Przedne mejsca sedzące Subwoofer TS-W12PRS Tylne mejsca sedzące Przedne mejsca sedzące Subwoofer Aby wykorzystać pełny potencjał DEQ-P9, podłącz 3-drożny system z przodu plus subwoofer, tak jak pokazano obok. Taka konfguracja systemu zapewna najlepsze osąg przy precyzyjne dostrojonej scene dźwękowej. * Dla określonych potrzeb nawet w tej konfguracj systemu tylne głośnk mogą być dodane poprzez tylne wyjśce RCA zestawu DEX-P9R. Przedna, 3-drożna konfguracja systemu składa sę z nsko- średnotonowego głośnka oraz tweetera, które podłączone są do aktywnej sec DEQ-P9. Tylna konfguracja 2-drożna podłączona jest do wyjśca średnch częstotlwośc DEQ-P9. To wyjśce średno-tonowe może być wykorzystane równeż jako wyjśce pełnozakresowe, które może pracować ze zwrotncą secową UD-N2PRS, aby napędzać 2-drożny system. Dźwęk z tylnego głośnka popraw środowsko akustyczne, poprawając doznana odsłuchowe dla pasażerów tylnych mejsc. 54

5 PRS głośnk pasywna zwrotnca secowa TS-T3PRS 1-1/4 (30 mm) TWEETER DO MONTAZU WPUSZCZANEGO W Ø 75 (3 śr.) 120 Ø 87 (3 3/8 śr.) Jak nsko potraf zagrać Twój tweeter? Tak głośnk mus meć możlwość zagrana nsko z poszerzoną nską częstotlwoścą, która poprawa ogólny obraz dźwękowy Twojego systemu audo. TS-T3PRS posada dużą, 30 mm membranę kopułkową typu Soft Dome dla bardzej precyzyjnego obrazowana dźwęku bez chropowatośc. Jego obwód magnetyczny wykorzystuje dużej mocy (30,5 g) magnes Neodymowy co daje szybszą bardzej precyzyjną reprodukcję. Szczelna komora głośnka pozwala na rozcągnęce częstotlwośc podzału w dół do 3 khz. Ta komora została dokładne dostrojona przy wykorzystanu 4 różnych materałów akustyczne tumących. 3 Ø 4,3 (3/16 śr.) Otwory 15 (9/16) 30 (1-1/4) 30 mm membrana z włókna polestrowego Duży magnes neodymowy (30,5 g) Kołneż odlewany z alumnum Tylna komora odlewana z alumnum Nomnalna moc wejścowa: 60 W Hz, 92 db (1 W/1 m) TS-M7PRS 6-3/4 (17 cm) GŁOŚNIK ŚREDNIO-NISKO TONOWY 200 W Otwory 4-4,5 x 6,5 (3/16 x 1/4 ) Ø 158 (6 1/4) śr.) Ø 170 (6 3/4 śr.) 8,3 (5/16) 67,3 (2 5/8) Ø 143 (5 5/8 śr.) Model TS-M7PRS przetwornka średno-basowego został peczołowce zaprojektowany wykonany w celu zagwarantowana jak najlepszej pozbawonej znekształceń reprodukcj nstrumentów smyczkowych wokal. Dzęk membrane stożkowej zbudowanej z lamnatu celulozowego włókna aramdowego oraz symetrycznej krawędz z gumy butylowej, od głośnka tego możesz oczekwać dokładnego gładkego brzmena w całym średnm przedzale tonów nskch aż po górny przedzał tonów średnch. Jeżel szukasz głośnka kontrolującego w wysoce precyzyjny sposób reprodukcję dźwęku, to polecamy właśne model TS-M7PRS. Jeśl podłączysz go jeszcze do systemu składającego sę z modułów DEX-P9R DEQ-P9, to czeka Cę już tylko nezrównana przyjemność ze słuchana muzyk w samochodze. Głośnk wyposażony w stożek wykonany z włókna polamdu aromatycznego Symetryczne zrównoważony perśceń otaczający z gumy butylowej Rama odlewana z alumnum Pozłacane termnale śrubowe Nomnalna moc wejścowa: 60 W Hz, 91 db (1 W/1 m) TS-W12PRS 12 (30 cm) SUBWOOFER TYPU-C Z PODWÓJNĄ CEWKĄ DRGAJĄCĄ 1200 W Otwory 8 Ø 6,5 Ø 302 (11 7/8 śr.) Ø 322 (12 3/4 śr.) 19 (3/4) 133 (5-1/4) 152 (6) Ø 278 (11 śr.) Chcelbyśmy przedstawć nowy model subwoofera o symbolu TS-W12PRS, który potraf sobe radzć nawet z najpotężnejszym basam jest zarazem perwszym produktem wyposażonym w system chłodzena cewk drgającej (VCCS). Układ VCCS w efektywny sposób odprowadza nadmar cepła z wnętrza obudowy subwoofera, tak aby dźwęk pozostawał w dalszym cągu jak najbardzej naturalny, aby podzespoły subwoofera zamknęte kołnerzem ne grzały sę nadmerne. Znajdzemy tu równeż wydłużoną dwuwarstwową cewkę drgającą o welkośc 76 mm obcążalnośc 2 x 4 omy, która w połączenu z ultralekką sztywną membraną stożkową wykonaną z kompozytu włókna aramdowego zapewna szybk slny ruch tłokowy głośnka. UD-N2PRS 200 W Głośnk wyposażony w stożek wykonany z włókna polamdu aromatycznego Konstrukcja dwuwarstwowej 4-omowej cewk drgającej (2 lub 8 omów) Układ VCCS (Voce Col Coolng System Đ układ chłodzena cewk drgającej) Rama odlewana z alumnum Pozłacane termnale śrubowe 2-DROŻNA, PASYWNA ZWROTNICA SIECIOWA Konstrukcja Low-Q, umożlwająca pracę w newelkch obudowach Najnższa częstotlwość rezonansowa (Fs): 24 Hz Qts: 0,39 Zalecana obudowa zamknęta (ą 10 %): 28 ltrów/1,0 cu. ft. Vas: 93 ltres/3,3 cu. ft. Nomnalna moc wejścowa: 300 W Hz, 92 db (1 W/1 m) Specjalne dla głośnków TS-T3PRS I TS-M7PRS, Poneer stworzył 2-drożną zwrotncę secową. Posadając ekranowaną obudową EMI (Electromagnetc Interference Zakłócena ekektromagnetyczne), zwrotnca UD-N2PRS zapewna proste, czyste precyzyjne rozwązane dźwękowe. 142 Obudowa ekranowana EMI (Electromagnetc Interference Zakłócena elektromagnetyczne) Urządzena wybranej jakośc Wycszene tweetera: 0 db/-3 db Nomnalna moc wejścowa: 60 W PEŁNY SPIS FUNKCJI ZNAJDUJE SIE NA STRONIE

6 europejska sera referencyjna odseparowanych głośnków komponentowych Odseparowane głośnk komponentowe europejskej ser referencyjnej Poneera posadające standardowe wymary ramy, oferują młośnkom muzyk okazję do stworzena najwyższej jakośc systemu dźwękowego. Te zestawy głośnkowe posadają dokładne dobrane precyzyjne zaprojektowane głośnk nskotonowe, tweetery zwrotnce wszystko stworzone, aby wprowadzć cę na nowy pozom dźwękowej perfekcj. Stożkowe głośnk nskotonowe wykonane z kompozytu włókna aramdowego, zapewnają orygnalne brzmene zarówno muzyk jak part wokalnych. Tweetery posadające mękką kopułkę precyzyjne reprodukują wysoke zakresy, podczas gdy pasywne zwrotnce secowe zapewnają optymalną dystrybucję nskch wysokch częstotlwośc ze wzmacnacza do głośnków. Gwarantowane nezapomnane wrażena odsłuchowe! TS-C1700R 17 CM 2-DROŻNY, ODSEPAROWANY SYSTEM GŁOŚNIKÓW W Ø Ø147 Ø50 17 cm Ø głośnk ze stożkem z kompozytu włókna aramdowego krawędzą z gumy butylowej 25 mm Ø mękka kopułka wysokotonowa z magnesem neodymowym Układ VCCS (Voce Col Coolng System układ chłodzena cewk drgającej) Odlewany z alumnum kosz głośnka nskotonowego Pozałcane śruby zacskowe termnal głośnka Zawera zestaw nstalacyjny głośnków wysokotonowych: - Rozpórka do montażu pochyłego - Uchwyt montażowy głośnka wysokotonowego do samochodów Renault, Peugeot Ctroën TS-C1300R 13 CM 2-DROŻNY, ODSEPAROWANY SYSTEM GŁOŚNIKÓW 160 W Ø Ø cm Ø głośnk ze stożkem z kompozytu włókna aramdowego krawędzą z gumy butylowej 25 mm Ø mękka kopułka wysokotonowa z magnesem neodymowym Układ VCCS (Voce Col Coolng System układ chłodzena cewk drgającej) Odlewany z alumnum kosz głośnka nskotonowego Pozałcane śruby zacskowe termnal głośnka Zawera zestaw nstalacyjny głośnków wysokotonowych: - Rozpórka do montażu pochyłego - Wspornk do głośnków wysokotonowych do samochodów Renault 38 Ø Głośnk ze stożkem z kompozytu włókna aramdowego Głośnk TS-W12PRS, TS-M7PRS, TS-C1300R TS-C1700R został peczołowce zaprojektowany, aby reprodukować prawdzwe smyczk wokale z mnmalnym pozomem znekształceń. Dzęk stożkow wykonanemu z kompozytu włókna aramdowego, można sę spodzewać precyzyjnego gładkego brzmena w zakrese od średnch basów do wyższych średnch częstotlwośc. TS-C1700R TS-C1300R Pasmo przenoszena Czułość (1 W/1 m) Nomnalna moc wejścowa Hz Hz 90 db 90 db 70 W 40 W 56 Parametry technczne głośnków znajdują sę na strone 91, a tabela zastosowana głośnków unwersalnych znajduje sę na stronach

7 brzmenowy tunng w wydanu Poneera Poneer to z pewnoścą poważana nazwa na mędzynarodowej scene tunngowej. Utalentowan profesjonalśc lczą na wygraną razem z najwyższych standardów produktam Poneera. Dlatego też najwyższej jakośc sprzęt Poneera konsekwentne pojawa sę w najbardzej zadzwających konfguracjach wygrywających na różnych najbardzej prestżowych mprezach. Stale wprowadzając nnowcyjne produkty zawerające przełomową technologę, Poneer z pewnoścą wyraźne zaznaczy swoją obecność w konkursach jakośc dźwęku SPL (Sound Pressure Level). Poneer równeż ma zaszczyt być ofcjalnym sponsorem mprez stowarzyszena młośnków muzyk EMMA (European Moble Meda Assocaton) w 2003 roku. Odwedź klka najlepszych mprez tego typu, gdze z pewnoścą zobaczysz najlepsze urządzena Poneera. MERCEDES ML430 PIONEER EUROPE Pokazane profesjonalstom, jak to sę rob, ne jest prostym zadanem. Dlatego też Mercedes ML430 Poneera Europa, będze odwedzał najwększe mprezy tunngu dźwękowego w Europe, aby zaprezentować wzorcową nstalację najlepszych komponentów Poneera. Wyposażony w najlepsze z najlepszych urządzeń radoodtwarzacz CD DEX-P9R; dwa głośnk w przednch drzwach: TS-C1300R, TS-C1700R; w desce rozdzelczej TS-T3PRS; TS-M7PRS TS-T3PRS w tylnych drzwach; wzmacnacze PRS-X340 subwoofery TS-W12PRS będze z pewnoścą częstym obrazkem na najwększych mprezach tunngu dźwękowego w Europe. MERCEDES W124 LARS KARLSON Posadając zmysł zwycęzcy wyczuce przy wyborze najlepszego wyposażena, jakm bez wątpena jest sera PRS Poneera, Lars Karlson jest prawdzwym profesjonalstą w zawodach dźwękowych. Od 1998 roku główny gracz na Szwedzkej europejskej scene zawodowej, będze równeż pojawał sę w tym roku na zawodach, domnując w klase Expert w zawodach IASCA (Internatonal Auto Sound Challenge Assocaton) EMMA. Jak dotąd już dwa razy wygrał mstrzostwo śwata w klase Expert 600 W osągnął najwyższy wynk za najlepszą nstalację w fnałach EMMA Dysponując najwyższej jakośc, czystym dźwękem reprodukowanym przez komponenty Poneera, szykuje sę do obrony tytułu równeż w 2003 roku. MINI COOPER DMITRY MATVEEV Jedyne określene jake pasuje do tego małego samochodu demonstracyjnego to NAJLEPSZY od nstalacj do sprzętu, co węcej nawet sposób polakerowana samochodu są oszałąmające. Wszystko to wykonane zostało przez Dmtra Matveeva frmę AM-Style. Matveev w 2000 roku zdobył mstrzostwo w klase Professonal na europejskm konkurse brzmenowym. Projektując swój nowy system, wybrał radoodtwarzacz DEX-P9R w połączenu z cyfrowym przedwzmacnaczem/korektorem DEQ-P9. W desce rozdzelczej umeścł głośnk TS-T3PRS TS-C1300R, w drzwach TS-M7PRS, a wszystko przypeczętował subwooferem TS-W12PRS. Wzmacnacze ser PRS zanstalowane po bokach dopełnają system. Cały system jest perfekcyjne zntegrowany, aby uzupełnać sę z charakterem nowego Mn. Nc dzwnego, że był on gwazdą wystawy MIMS 2002 w Moskwe został uhonorowany dyplomem prze stowarzyszene rosyjskch projektantów. 57

8 WZMACNIACZE I SUBWOOFERY p o w a ż n a m o c, p o w a ż n y d ź w ę k 58

9 Jeśl jesteś spragnony mocy, ne mussz węcej czekać. Czyste brzmene soldny bas wymagają mocy. Nowe wzmacnacze klasy-d dysponują dużą mocą dostarczając czystego dźwęku, a ponadto zajmują newele mejsca. Nowe 2-4-kanałowe wzmacnacze ser GM-X, tłoczą olbrzymą moc, aby uszlachetnć brzmene Twojego systemu. Czyż ntensywny bas ne brzm kusząco? Wypróbuj jeden z nowych subwooferów Poneera z ser SPL z pewnoścą zdomnuje brzmene Twojego systemu. Te subwoofery są tak przełomowe, że procedury patentowe technolog w nch zastosowanych są w toku. 59

10 wzmacnacze klasy-d GM-D500M WZMACNIACZ KLASY-D 1 x 1000 W (2 Ω) 1 x 600 W (4 Ω) Czystość ntensywnej mocy wydobywa sę z nowego wzmacnacza cyfrowego klasy-d Poneera, GM-D500M. Dzęk mażdżącej mocy maksymalnej równej 1000W cyfrowemu przetwarzanu sygnału dźwęk jest wszechogarnająco soczysty pełny. Wzmacnacze klasy-d potrzebują nższego napęca elektrycznego, co przekłada sę na mnejszą emsję cepła powodującego znekształcena brak konecznośc montowana dużych powerzchn odprowadzających cepło. Dzęk technolog Poneera, ten kompaktowy wzmacnacz zasla subwoofery głośnk czystym pozbawonym zakłóceń sygnałem przy pozomach mocy, których trzeba dośwadczyć, żeby w ne uwerzyć. Maksymalna moc wyjścowa 1 x 1000 W (2 Ω) lub 1 x 600 W (4 Ω) Cągła moc wyjścowa (14,4 V): 1 x 500 W ( khz/2 Ω), 1 x 300 W ( khz/4 Ω) 1 x 490 W (4 Ω) lub 1 x 630 W (2 Ω) (DIN 45324, +B = 14,4 V) 2 Ω stablna praca Regulowany LPF (fltr dolnoprzepustowy) ( Hz, -24 db/okt.) Zaslacz MOSFET z regulacją PWM Regulacja pozomu basu ( db) Możlwość współpracy z sygnałem wejścowym o wysokm napęcu (125 mv 6,5 V) Możlwość współracy z sygnałem o nskej mpedancj (2 8 Ω) Duże śrubowe termnale zaslana/uzemena Termnale wejścowe RCA Wymary obudowy (mm): 268 x 52 x 250 Technologa wzmacnaczy klasy-d Wzmacnacze klasy-d pokonują newydolnośc tradycyjnych wzmacnaczy klasy-a lub AB. Wzmacnacz Poneera klasy-d, GM-D500M GM-D505, transformuje bardzo newelką lość mocy w cepło, a bardzo duży procent mocy zaslającej (67 %) jest zamenany w ładunek. Efektem tego jest kompaktowy wzmacnacz, który do wytworzena bardzo wysokej mocy wyjścowej wymaga newelkego poboru mocy. BTT + Wysoke napęce Głośnk przedne lub tylne Subwoofer PRĄD vs. MOC Duża moc potrzebna wzmacnaczow do napędzena subwoofera powoduje nestablne napęce prąd, które ne tylko trafa do subwoofera, ale do głośnków przednch tylnych. Rezultatem tego jest wpływ na jakość dźwęku jego zakłócene. Nske napęce Moc wyjścowa Prąd (a) BTT Moc wyjścowa (Wat 4 Ω) Klasa-D Klasa-AB subwoofer Wzmacnacz klasy-d, potrzebuje jedyne 2/3 lośc prądu, który zużywa tradycyjny wzmacnacz, co w efekce powoduje, że dostarczany do przednch tylnych głośnków oraz do subwoofera, ładunek mocy jest bardzej stablny. Dzęk temu, jakość dźwęku ne zostane zakłócona, tak węc możesz spodzewać sę nezwykle czystego dźwęku pozbawonego znekształceń. Obwód PWM (Pulse Wdth Modulator) wzmacnacza klasy-d, moduluje orygnalny sygnał wejścowy audo, który posada dużo wyższą stałą częstotlwość. Rezultatem jest cyfrowy sygnał, który zawera sygnał wejścowy pasmo komponentów częstotlwoścowych w okolcach częstotlwośc modulacj. Fltr dolnoprzepustowy (LPF), fltruje wówczas częstotlwośc 350 khz, a wynkowy wzmocnony sygnał jest wtedy przesyłany do głośnków /lub subwoofera. Przewagą takej metody wzmocnena jest fakt, że moc wyjścowa FET operuje jak przełącznk, który jest w pozycj włączony lub wyłączony. Gdy jest włączony FET zachowuje sę jak zamknęty przełącznk, żaden prąd ne przebega przez jego termnale żaden newykorzystany prąd ne wytwarza zbędnego cepła. Z tego właśne powodu we wzmacnaczu klasy-d, powerzchne pochłanające cepło mogą być tak newelkch rozmarów, a stablny ładunek mocy może być dostarczony do głośnków subwooferów sytemu, aby reprodukować maksmum nezakłóconego, czystego dźwęku. Sygnał wejścowy Transfer ampltudy sygnału do zakresu przepływu METODA PWM (PULSE WIDTH MODULATOR) +V 0 -V Obwód PWM + wzmacnacz - wzmacnacz Fltr dolnoprzepustowy (LPF) odcna wysoke częstotlwośc Sygnał wyjścowy 60 pełna lsta specyfkacj znajduje sę na następnej strone.

11 GM-D505 5-KANAŁOWY WZMACNIACZ KLASY-D 4 x 100 W (4 Ω) + 1 x 300 W (4 Ω) or 1 x 600 W (2 Ω) Mając na uwadze zarówno precyzję dźwęku jak wysok pozom mocy, Poneer z dumą przedstawa GM-D505. Wyznaczając nowy standard perfekcj, ten 5-kanałowy wzmacnacz klasy-d dostarcza mocny czysty sygnał przez pęć kanałów: 4 analogowe 1 monofonczny klasy-d. Taka konfguracja z fltram HPF LPF, umożlwa bezpośredne podłączene czterech głośnków subwoofera osągając maksymalną moc wyjścową 4 x 100 W plus 1 x 300 W. Wysoce wydajna technologa Klasy-D, wymaga nższego napęca elektrycznego. Oznacza to mnejszą emsję cepła co zapewna nższy pozom znekształceń mnejsze rozmary obudowy wzmacnacza. Maksymalna moc wyjścowa: kanał A/B: 4 x 100 W (4 Ω) kanał SUB: 1 x 300 W (4 Ω) lub 1 x 600 W (2 Ω) Cągła moc wyjścowa (14,4 V): kanał A/B: 4 x 50 W (20 20 khz/4 Ω), kanał SUB : 1 x 150 W ( Hz/4 Ω) lub 1 x 300 W ( Hz/2 Ω) 4 x 65 W (4 Ω) + 1 x 225 W (4 Ω) (DIN 45324, +B = 14,4 V) lub 4 x 56 W (4 Ω) + 1 x 350 W (2 Ω) (DIN 45324, +B = 14,4 V) Regulowany fltr LPF (fltr dolnoprzepustowy) ( Hz, -12 db/okt.) Regulowany fltr LPF (fltr górnoprzepustowy) ( Hz, -12 db/okt.) Zaslacz MOSFET z regulacją PWM Regulacja pozomu basu ( db) Możlwość współpracy z sygnałem wejścowym o wysokm napęcu (200 mv 6,5 V) Możlwość współracy z sygnałem o nskej mpedancj: 4 Ω (kanał A/B.: 4 8 Ω/kanał SUB.: 2 8 Ω) Wybór wejśca: kanały 2/4/6 Obwód netłumony Regulacja pozomu/wzmocnena sygnału wejścowego Sekcje wyjścowe DMOSFET Duże, śrubowe termnale zaslana/uzemena Termnale wejścowe RCA Wymary obudowy (mm): 350 x 52 x 268 Specyfkacje wzmacnaczy Klasy-D GM-D500M Kanał A/B GM-D505 Kanał SUB Moc wyjścowa DIN (DIN 45324, +B = 14,4 V) Cągła moc wyjścowa (RMS) Wat 14.4 V ( khz/2 Ω) ( khz/4 Ω) (20 20 khz/4 Ω) Pasmo przenoszena (Hz) (+0,5 db, -3 db) (+0 db, -1 db) Znekształcena (%) (10 W/120 Hz) (10 W/1 khz) Stosunek sygnału do szumu Możlwość pracy z sygnałem o wysokm napęcu Maksymalny pobór prądu (A/4 Ω) Rozmar obudowy (S x W x G mm) Masa urządzena (kg) 1 x 490 W (4 Ω) lub 1 x 630 W (2 Ω) 4 x 65 W (4 Ω) + 1 x 225 W (4 Ω) 4 x 56 W (4 Ω) + 1 x 350 W (2 Ω) 1 x 500 W 1 x 300 W 1 x 300 W 1 x 150 W 4 x 50 W 5 Hz 240 Hz 5 Hz 240 Hz 10 Hz 40 khz 0,03 % 0,03 % 0.01 % 100 db 95 db 125 mv 6,5 V 200 mv 6,5 V 31 43,8 268 x 52 x x 52 x 268 2,9 3,9 61

12 mostkowalne wzmacnacze Wzmocnj swój system pulsującą mocą najnowszych, mostkowalnych wzmacnaczy Poneera. Wzmacnacze ser GM-X dysponują nadzwyczaj wysoką mocą do reprodukcj czystego dźwęku, dzęk pełnym zaslaczom MOSFET sekcjom wyjścowym DMOSFET. Możesz wybrać pomędzy 2- lub 4-kanałowym jednostkam, które wyprodukują pozbawony znekształceń dźwęk z Twoch subwooferów głośnków. GM-X574 4-KANAŁOWY WZMACNIACZ MOSTKOWALNY GM-X972 2-KANAŁOWY WZMACNIACZ MOSTKOWALNY 4 x 100 W (2 x 260 W) 2 x 300 W (1 x 800 W) GM-X374 4-KANAŁOWY WZMACNIACZ MOSTKOWALNY GM-X572 2-KANAŁOWY WZMACNIACZ MOSTKOWALNY 4 x 70 W (2 x 200 W) 2 x 150 W (1 x 400 W) Wyjśca DMOSFET zaslacze MOSFET Dzęk zaslanu MOSFET sekcjom wyjścowym DMOSFET, nowe wzmacnacze GM-X, Poneera są wydajne jak ngdy dotąd w dostarczanu potężnej mocy! MOSFET oferuje lczne zalety nad konwencjonalnym bpolarnym urządzenam zaslającym, zapewnając szczyt mocy wyjścowej pozbawony szumów znekształceń. Wzmacnacze GM-X, są wyposażone w sekcję wyjścową DMOSFET o wysokch osągach, która poszerza pasmo przenoszena wysokch częstotlwośc lnowej odpowedz na sygnały. Tak węc, teraz możesz jeszcze bardzej wysterować swój wzmacnacz, bez kompromsów w jakośc dźwęku. GM-X372 2 x 100 W (1 x 240 W) 2-KANAŁOWY WZMACNIACZ MOSTKOWALNY Wzmacnacze Funkcje GM-X574 GM-X374 GM-X972 GM-X572 GM-X372 Fltr dolnoprzepustowy (-12 db/okt.) Seć LPF/HPF (kanały A B) (-12 db/okt) Regulacja pozomu/wzmocnena sygnału wejścowego Zaslacz MOSFET z regulacją PWM Sekcje wyjścowe DMOSFET Pozom sygnału wejścowego w głośnkach (kanał A B) Możlwość pracy z sygnałem o mpedancj (2 8 Ω) Duże, śrubowe termnale zaslana/uzemena Śrubowe termnale głośnkowe Zrównoważony obwód separujący o wysokej sprawnośc Termnale wejścowe RCA Termnale wyjścowe RCA 80 Hz 80 Hz 80 Hz 80 Hz 80 Hz 62 Pełna lsta specyfkacj znajduje sę na następnej strone.

13 mostkowalne wzmacnacze Wzmacnacze Specyfkacje GM-X574 GM-X374 GM-X972 GM-X572 GM-X372 Moc wyjścowa DIN (DIN 45324, +B = 14,4 V) Cągła moc wyjścowa (RMS) Wat 14,4 V (20 20 khz/4 Ω) (20 20 khz/2 Ω) (Po zmostkowanu 4 Ω) Odpowedź częstotlwoścowa (Hz) (+0 db, -1 db) Znekształcena (%) (10 W/1 khz) Stosunek sygnału do szumu Możlwość pracy z sygnałem wejścowym o wysokm napęcu Maksymalny pobór mocy (A/4 Ω) Rozmar obudowy (S x W x G mm) Masa urządzena (kg) 4 x 70 W lub 2 x 160 W 4 x 45 W lub 2 x 100 W 2 x 200 W lub 1 x 480 W 2 x 110 W lub 1 x 300 W 2 x 70 W lub 1 x 200 W 4 x 50 W 4 x 35 W 2 x 150 W 2 x 75 W 2 x 50 W 4 x 65 W 4 x 50 W 2 x 200 W 2 x 100 W 2 x 60 W 2 x 130 W 2 x 100 W 1 x 400 W 1 x 200 W 1 x 120 W 10 Hz 45 khz 10 Hz 45 khz 10 Hz 50 khz 10 Hz 50 khz 10 Hz 50 khz 0,008 0,008 0,008 0,008 0, db 100 db 100 db 100 db 100 db 200 mv 6,5 V 200 mv 6,5 V 200 mv 6,5 V 200 mv 6,5 V 200 mv 6,5 V 26,5 19,2 37,5 18,9 14,4 269 x 50 x x 50 x x 50 x x 50 x x 50 x 169 3,7 2,8 3,7 2,8 2 aktywne zwrotnce secowe Umejscowone pomędzy źródłem dźwęku, a wzmacnaczam, zwrotnce Poneera są zaprojektowane, aby zapewnać bardzo precyzyjną czystą reprodukcję dźwęku. Wybór różnych model umożlwa dobór odpowednej dla Twojego systemu pozycj. CD DROŻNA ELEKTRONICZNA ZWROTNICA SIECIOWA Regulowana częstotlwość zwrotncy (Średne Nske: 50 Hz 200 Hz lub 500 Hz 2 khz, Wysoke Średne 3 khz 10 khz) Zbocze odcęca: -12 db/okt. (wszystke zakresy) Subwoofer przełącznk wysokego zakresu Przełącznk trybu wyjśca subwoofera (Stereo/Mono) Regulator pozomu Pozłacane termnale RCA wejśca/wyjśca CD DROŻNA ELEKTRONICZNA ZWROTNICA SIECIOWA LPF I HPF ( Hz) Zbocze odcęca: (-12 db/okt.) Regulowana częstotlwość zwrotncy (płynna regulacja 50 Hz 200 Hz) Przełącznk fazy subwoofera Regulowany pozom kontrol subwoofera (mędzy -15 a +15 db) Przełącznk trybu wyjśca subwoofera (stereo/mono) Pozłacane termnale wejśca/wyjśca RCA CD DROŻNA ELEKTRONICZNA ZWROTNICA SIECIOWA LPF HPF Częstotlwość odcęca (HPF: 80 Hz lub ßprzy; LPF: 80 Hz) Zbocze odcęca: -12 db/okt. Wyjśce na subwoofer Termnale wejśca/wyjśca RCA Lnowy fltr szumu (Izolator uzemający sygnału) przykłady konfguracj wzmacnaczy subwooferów Ponżej przedstawlśmy klka przykładów jak zbudować system dźwękowy z połączenem wzmacnacza subwoofera. Konfguracje te dopasowane są pod względem osągów wzmacnaczy możlwośc subwooferów. PRS-X340 PRS-X320 PRS-X220 GM-X574 GM-X374 L P Sub Stereo TS-W121SPL lub Głośnk TS-W101SPL pełnozakresowe Sub Zmostkowane mono TS-W121SPL L P Stereo TS-WX20LP x 2 L P Zmostkowane stereo TS-W305C x 2 lub TS-W255C x 2 L P Sub Tryb trzykanałowy Zmostkowany Głośnk pełnozakresowe TS-WX205 GM-X972 GM-X572 GM-X372 GM-X372 L P Stereo TS-W121SPL x 2 lub TS-W101SPL x 2 Sub Zmostkowane mono 8 Ω równolegle TS-W101SPL x 2 lub TS-W121SPL x 2 Sub Zmostkowane mono TS-W304F lub TS-W254F Sub L P Stereo TS-WX205 TS-WX205 63

14 subwoofery spl TS-W5000SPL WYSOKIEJ JAKOŚCI 30 CM SUBWOOFER KLASY C Z PODWÓJNĄ CEWKĄ 5000 W Ø327 Ø278 Najwyższe osąg mocowe dla koneserów szukających najlepszych profesjonalnej klasy subwooferów, oferuje model TS-W5000SPL osągający zaperającą dech w persach moc 5000 W pozom SPL (Pozom Cśnena Dźwęku) o wartośc 175 db. Rozpoczynając prace nad tym urządzenem, Poneer merzył w zwycęzcę konkurencj SPL, tworząc go przez 2 lata stosując, aż 4 nowatorske rozwązana, które zostaną opatentowane. Rezultatem jest po prostu najlepszy w tej klase głośnk, w dzedzne możlwośc przyjmowana dużej mocy, możlwośc SPL z doskonałą reakcją basu bez efektu przepalana sę w najważnejszych momentach. Ten flagowy model jest pewnym zwycęzcą w śwatowej ser konkurencj SPL, jak równeż w Twom samochodze. 266 TS-W5000SPL Przekrój 1. Stożek IMPP wzmocnony wpleconym włóknem węglowym* 2. 3-wartstwowy gumowy perśceń otaczający z tkanym włóknem aramdowym* 3. Zawnęty perśceń, z szerokm kołnerzem* 4. Podwójne cewk pokryte masą ceramczną* 5. Kosz odlewany z alumnum ze strukturą wspornków dolnych 6. Potrójne złożone magnesy o wysokej mocy 7. ADMG (Aero-Dynamc Magnetc Gap) 8. Rozszerzone jarzmo begunowe z dodatkowym otworem 9. 8-krotnych rozmarów termnal przyłączenowy * Procedura patentowa w toku. Wzmocnona lnowość dzęk ADMG Konstrukcja ADMG (Aero-Dynamczna Szczelna Magnetyczna) TS-W5000SPL zostałą stworzona, aby przezwycężyć opory mechanczne powstające w środowsku +170 db. Każdy begun górna pokrywa posadają kanał powetrzny w wąskej szczelne magnetycznej, co efektywne redukuje fzyczny opór o ponad 10 %. Prowadz to do poprawonej lnowośc wyższych pozomów mocy wejścowej KONSTRUKCJA ADMG Kanały powetrzne redukują opór mechanczny o ponadt 10 %. 5 3 Wydobądź wększy pozom SPL dzęk zawnętemu perścenow otaczającemu Aby osągnąć jeszcze wększy pozom wyjścowy SPL, nżynerowe Poneera stawl czoło wyzwanu powększena powerzchn stożka, zachowując rozmar głośnka. Rezultatem jest nowe, będące w trakce procedury patentowej, rozwązane konstrukcj zawnętego perścena otaczającego głośnka TS-W5000SPL. Perśceń o szerokm kołnerzu powększa powerzchnę uszczelk, powodując wzrost powerzchn stożka o 22 %, która jest blższa głośnkom 38 cm. STRUKTURA STOŻKA I PIERŚCIENIA OTACZAJĄCEGO Perśceń łączy sę z koszem po wewnętrzej strone obręczy Tradycyjna konfguracja perścena Ne przepalający sę dzęk podwójnym cewkom pokrytym masą ceramczną Aby przygotować TS-W5000SPL do przekraczana pozomu 170 db SPL, Poneer opracował nową konstrukcję, będącą w trakce procedury patentowej, cewk pokrytej masą ceramczną, co podwaja możlwośc mocowe w odnesenu do tradycyjnych cewek drgających. Brak efektu przegrzewana osągnęty dzęk znakomtym właścwoścom zolacyjnym masy ceramcznej, powoduje, że ne ma możlwośc nastąpena krótkch spęć lub przepalena sę. warstwa klejąca ceramczna zolacja termczna Zawnęty perśceń łączy sę z koszem w okolcy zewnętrznej obręczy Umożlwa stosowane stożka o wększej średncy Konfguracja zawnętego perścena z szerokm kołnerzem STRUKTURA PODWÓJNEJ CEWKI POKRYTEJ MASĄ CERAMICZNĄ elektryczna zolacja przewód medzowy W TS-W5000SPL dodatkowa warstwa ceramcznej powłok chron cewkę przed uszkodzenem. To zwększa możlwośc mocowe o ponad dwa razy. 64 Pełna lsta funkcj specyfkacj znajduje sę na strone 66.

15 TS-W121SPL WYSOKIEJ JAKOŚCI 30 CM SUBWOOFER TYPU C Z PODWÓJNĄ CEWKĄ 2000 W Mnogość decybel w połączenu z soldną mocą powodują, że TS-W121SPL jest zawodnkem z którym należy sę lczyć. Ten wysokej jakośc subwoofer posadając wstrząsającą moc 2000 W, zalcza sę do kategor +165 db. Zapożyczając wybrane nnowacyjne rozwązana od starszego brata, TS-W5000SPL, ten 30 cm subwoofer wyposażono w stożek IMPP wzmocnony włóknem szklanym/węglowym kosz odlewany z alumnum kosz. Posadając to jeszcze węcej, z TS-W121SPL będzesz faworytem następnych zawodów w konkurencj SPL! Ø278 Ø Właścwy sprzęt: Stożek IMPP wzmocnony wpleconym włóknem Nezwykle wytrzymała lekka konstrukcja stożka jest kluczowym czynnkem zapobegającym uszkodzenu stożka przy wysokch pozomach cśnena dźwęku. Nowy stożek IMPP Poneera, który został zgłoszony do opatentowana, dealne spełna powyższą funkcję. Zawera frmową meszankę kompozytową z długm włóknam tkanna z długch włóken węglowych węglowym dla TS-W5000SPL oraz z włóknam szklanym/węglowym dla TS-W121SPL TS-W101SPL lub aramdowym dla TS-W305C TS-W255C. Włókna splecono tak, aby tworzył wyjątkowo mocny śceg, który zapewna wytrzymałość sztywność dając czysty mocny bas pozbawony znekształceń. Sprzęt, który czyn mstrza! Duża wytrzymałość db: 3-warstowy perśceń otaczający z tkanym włóknem Wszystke subwoofery Poneera wyposażono w, będący w trakce procedury patentowej, 3-warstwowy perśceń otaczający z włóknem. Konstrukcja perścena składa sę z dwóch zewnętrznych warstw gumy jedną warstwę pleconego włókna (włókno aramdowe przy TS-W5000SPL) o strukturze plastra modu dla zrównoważonej dystrybucj przez materał perścena. Elmnuje to słabe punkty konstrukcj poprawa możlwośc przyjmowana wysokej mocy co sprawa, że perśceń sę ne skręca, ne załamuje nawet w ekstremalnych warunkach konkurencj SPL. 3-warstwowy perśceń otaczający z tkanym włóknem: ekstremalna wytrzymałość wysoke osąg perścena otaczającego Masywna sła dużej jednostk napędowej o wysokej mocy Olbrzym, potrójne złożony napęd TS-W5000SPL, wykorzystuje trzy masywne, zawerające dużą moc magnesy po 3 kg każdy aby napędzć cewkę drgającą stożek z olbrzymą słą, poruszając stożek możlwe jak najmocnej, aby przezwycężyć nebywały opór cśnena powetrza w warunkach konkurencj SPL (+170 db). TS-W121SPL TS-W101SPL posadają napęd o podwójnym magnese, który równeż zapewna wyjątkową moc dla doskonałego basu. Na którykolwek sę zdecydujesz, będzesz mle zaskoczony. Soldne wsparce: Kosz odlewany z alumnum ze strukturą dolnych wspornków Przy wysokch pozomach SPL, napęd podlega ekstremalnym obcążenom. Poneer opracował wyjątkową konstrukcję kosza odlewanego z alumnum, który zapewna stablne osadzene jednostk napędowej. Struktura kosza zapobega nepożądanemu zgnanu lub wbracjom, które mogą spowodować utratę energ obnżyć ogólne osąg. Soldny zwycęzca! Struktura kosza odlewanego z alumnum Pełna lsta funkcj specyfkacj znajduje sę na strone

16 subwoofery spl TS-W101SPL WYSOKIEJ JAKOŚCI 25 CM SUBWOOFER TYPU C Z PODWÓJNĄ CEWKĄ 1500 W Jesteś fanem prób SPL? TS-W101SPL może być Twoją przepustką do zwycęstwa. Duże możlwośc jeśl chodz o pozom SPL aż do 165 db mogą wzmocnć Twój system ntensywną mocą maksymalną słą. Moc wyjścowa sęga 1500 W. Oparty na tej samej technolog co zawodnczy TS-W5000SPL, ten subwoofer jest wypełnony wysokej jakośc materałam -szerok kołnerz, 3-warstwowy perśceń otaczający z tkanym włóknem. Bądź gotów poruszyć zemę! Ø238 Ø TS-W121SPL Przekrój 1. Szerok kołnerz, 3-warstowy perśceń z tkanego włókna 2. Stożek IMPP wzmocnony wpleconym włóknem szklanym/węglowym 3. Formowana uszczelka 4. Podwójne złożony magnes wysokej mocy 5. 4-warstwowa cewka z nawlekanym medzanym przewodem 6. Tłumk Conex 7. Rozszerzone jarzmo begunowe z dodatkowym otworem 8. Srebrne termnale przyłączenowe 9. Kosz z odlewanego alumnum ze strukturą dolnych wspornków Subwoofer z dwuwarstwową cewką drgającą Elastyczność okablowana łatwość konfguracj subwooferów ser DVC w połączenu ze wzmacnaczam o nskej mpedancj, pozwalają na osągnęce optymalnych parametrów do reprodukcj potężnego brzmena basu. Subwoofery DVC posadają dwe cewk drgające, o mpedancj 4 omów każda. Równoległe połączene cewek daje w rezultace 2-omowy subwoofer, a szeregowe połączene daje 8-omowy subwoofer, co w rezultace daje duże możlwośc konfguracyjne wedle własnych upodobań. Ponadto, do nektórych radoodtwarzaczy z zaslanem MOSFET 50 W x 4, w połączenu ze zwrotncą secową (LPF-fltr dolnoprzepustowy) systemu korekcj EEQ Plus, można podłączyć te subwoofery bez stosowana dodatkowych wzmacnaczy. Subwoofery SPL TS-W5000SPL TS-W121SPL TS-W101SPL Stożek IMPP wzmocnony włóknem węglowym Stożek IMPP wzmocnony włóknem węglowym/szklanym 3-warstwowy perśceń otaczający z włóknem aramdowym Szerok kołnerz, zawnęta konstrukcja perścena Szerok kołnerz, 3-warstwowy tkany perśceń Potrójne złożone magnesy o wysokej mocy Podwójne złożone magnesy o wysokej mocy Podwójne cewk pokryte masą ceramczną Konstrukcja ADMG (Aero-Dynamczna Szczelna Magnetyczna) Kosz z odlewanego alumnum ze strukturą dolnych wspornków Rozszerzone jarzmo begunowe z dodatkowym otworem Dużych rozmarów podwójny tłumk Conex z podwójnym perścenem tłumącym Dużych rozmarów podwójny tłumk Conex z podwójnym perścenem tłumącym 8-krotne wększy termnal przyłączenowy Srebrny termnal przyłączenowy Dwuwarstwowe 4-omowe cewk drgające (2 lub 8 Ω) Do użytku w obudowe Odpowedź częstotlwoścowa Najnższa częstotlwość rezonansu (Fs) Qts Zalecane zamknęte obudowy (ltry) (± 10 %) Vas (ltry) Czułość (1 W/1 m) Nomnalna moc wejścowa 30 cm 30 cm 25 cm (3 x 3 kg) Hz Hz Hz 32 Hz 30 Hz 37 Hz 0,32 0,328 0,376 42,5 42,5 28,3 30,92 34,53 17,54 88 db 89 db 87 db 2000 W 750 W 600 W 66

17 subwoofery Jeśl poszukujesz dodatkowej mocy basu w samochodze, potrzebujesz wówczas do tego właścwego subwoofera. Sprawdź najnowsze obudowy do subwooferów a-ccelerate Poneera (typu C) szczelne, wentylowane lub pasmowo-przepustowe. Przenoszą one Twój system do najnższych obszarów częstotlwośc. Jeśl zdecydujesz sę na wykorzystane całego bagażnka jako komory akudtycznej, wyberz sybwoofer typu F do montażu wolnego. TS-W305C 30 CM SUBWOOFER TYPU C 800 W Przekrój głośnka TS-W305C Ø278 Ø Szerok kołnerz, 3-warstwowy tkany perśceń 2. Stożek IMPP, wzmocnony wpleconym włóknem aramdowym 3. Formowana uszczelka 4. Wysokej mocy magnes o podwójnej mase 5. 4-warstwowa konstrukcja cewk 6. Tłumk Conex 7. Rozszerzone jarzmo begunowe z dodatkowym otworem TS-W255C 25 CM SUBWOOFER TYPU C 700 W Ø Ø238 UD-G305 UD-G255 MASKOWNICA DLA TS-W121SPL* I TS-W305C MASKOWNICA DLA TS-W101SPL* I TS-W255C Szprychowa maskownca TS-W305C z maskowncą UD-G305 * Uszczelka mus być zdjęta. Pełna lsta funkcj specyfkacj znajduje sę na strone

18 142 subwoofery TS-W304F 30 CM SUBWOOFER TYPU F 600 W Ø278 Ø318 TS-W254F 25 CM SUBWOOFER TYPU F 500 W Ø Ø238 Układ chłodzena cewk drgającej System chłodzena cewk drgającej (VCCS) autorstwa Poneera, wprowadza dodatkową moc do śwata sybwooferów. Soldny slny bas wymaga sporych ładunków elektrycznych. W takej sytuacj wytwarza sę równeż cepło, które mus zostać gdześ odprowadzone. W tym momence właśne do akcj wkracza technologa VCCS. Ze wzrostem temperatury cewk rośne równeż opór. Wększy opór wpływa nekorzystne na czynnk tłumena powoduje znekształcena. VCCS odprowadza cepło z 4- lub 2-warstwowych cewek drgających, dzęk zastosowanu wysoce przewodzącej alumnowej szpulce. Subwoofery TS-W305C TS-W255C TS-W304F TS-W254F TS-W383F TS-W203F Stożek IMPP wzmocnony wpleconym włóknem aramdowym Szerok kołnerz, 3-warstwowy perśceń z tkanym włóknem Stożek subwoofera z pank IMPP z podwójną uretanową krawędzą Bezszwowy stożek IMPP z podwójną krawędzą uretanową Zntegrowane ze stożkem, tłoczone płytk damentowe Układ VCCS (Voce Col Coolng System układ chłodzena cewk drgającej) Perśceń do montażu cewk drgającej bezpośredno na stożku Wysokej mocy magnes o podwójnej mase Alumnowa nasadka centrująca montowana bezpośredno na korpuse cewk Rozszerzone jarzmo begunowe z dodatkowym otworem Skorupowe jarzmo begunowe z dodatkowym otworem 30 cm 25 cm 30 cm 25 cm 38 cm 20 cm Zntegrowane przewody tłumka Conex o dużej średncy z podwójną pokrywą magnetyczną Tłumk Conex z perścenem tłumącym Do użytku w obudowe Do montażu wolnego Odpowedź częstotlwoścowa Najnższa częstotlwość rezonansu (Fs) Qts Zalecane zamknęte obudowy (ltry) (ą10 %) Vas (ltry) Czułość (1 W/1 m) Nomnalna moc wejścowa Hz Hz Hz Hz Hz Hz 35 Hz 37 Hz 32,3 Hz 39,2 Hz 32,3 Hz 64,7 Hz 0,34 0,351 0,541 0,765 0,768 0,875 42,5 28,3 51,45 24,88 86,7 36,16 198,8 9,74 89 db 87 db 94 db 92 db 95 db 91 db 400 W 350 W 300 W 250 W 200 W 120 W 68

19 TS-W383F 38 CM SUBWOOFER TYPU F 600 W Ø356 Ø TS-W203F 20 CM SUBWOOFER TYPU F 350 W Ø186 Ø dopasowane obudowy subwooferów Dopasowana konstrukcja obudów maksymalzuje potencjał subwooferów Poneera (TS-W121SPL, TS-W101SPL, TS-W305C, TS-W255C). Gotowe skrzyne są łatwe szybke w nstalacj zaberają mnmum mejsca, oferując doskonałe dopasowane do wększośc bagażnków*. * Ze względów bezpeczeństwa, zaleca sę zastosowane pasa zabezpeczającego UD-SB100 podczas nstalacj obudowy UD-W300S UD-W250S. UD-W300S UD-W250S Dopasowane obudowy dla TS-W121SPL TS-W305C Dopasowane obudowy dla TS-W101SPL TS-W255C Pełna lsta funkcj specyfkacj znajduje sę na strone

20 subwoofery o lnowym zaslanu Sera Pump została pomyślana dla wymagających młośnków muzyk, chcących odkryć pełne spektrum nskch częstotlwośc w kompaktowej łatwej w umejscowenu obudowe. Równeż klenc, którzy chętne korzystają z regulacj głośnośc do podbca pozomu basu do neosągalnych dotąd wartośc znajdą tutaj to czego szukają: modele tej ser zostały wyposażone w technologę napędu lnowego zapewnającą wytrzymałość nsk pozom znekształceń. Konkretne, oznacza to wększy zakres ampltudy membrany. Klenc będą mle zaskoczen, jak olbrzymą mocą dysponują te kompaktowych rozmarów głośnk. TS-WX20LPA 200 W CM SUBWOOFER Z LINIOWOWYM UKŁADEM WZMOCNIENIA TS-WX20LP(A) W tych subwooferach zastosowano lnowe przetwornk mocy. Korzystają one z bezkrawędzowego systemu Bass-Reflex oraz unkalnego systemu napędu. Tłok wyposażony w bardzo precyzyjny, potrójny tłumk, generuje nezwykłą lość basu ze stosunkowo newelkej obudowy. Zastosowano tu równeż rzadko spotykany w obecne produkowanych głośnkach, nowoczesną dwuwarstwową cewkę drgającą ułożoną wzdłuż krawędz. Dzęk sztywnej strukturze dużej gęstośc, generuje ona wększą słę przesuwu. Ne ma tutaj problemu z prześwtem mędzy zwojam, jak to może mć mejsce w tradycyjnych cewkach Wbudowany monofonczny wzmacnacz Ø mocy maksymalnej 200 wat, zaslane oparte na tranzystorach MOSFET z PWM Subwoofer o średncy 20 cm ze stożkem wykonanym z kompozytu IMPP/pank z odlewaną ramą z alumnum Konstrukcja Bass Reflex Odporna na cepło obudowa z ABS Wejśce/kontrola przyrostu mocy/przełącznk fazy Wbudowany, regulowany fltr dolnoprzepustowy ( Hz, -12dB/okt.) RCA/wejśce pozomu głośnka Precyzyjny potrójny tłumk (dużej średncy tłumk Conex) Radator odlewany z alumnum Nomnalna moc wyjścowa: 100 W Hz, 106 db (w samochodze) Alumnowa rama 2. Port 3. Precyzyjny potrójny tłumk 4. Szczelna obudowa 5. Stożek IMPP formowany pankowo 6. Ścana boczna PP formowana pankowo 7. Obwód magnetyczny z dużym magnesem 7 TS-WX20LP 350 W CM SUBWOOFER O MOCY LINIOWEJ Subwoofer Ø średncy 20 cm ze stożkem wykonanym z kompozytu IMPP/pank z odlewaną ramą z alumnum strontowym magnesem o mase g Konstrukcja Bass Reflex Odporna na cepło obudowa z ABS 2-warstwowa cewka drgająca Precyzyjny potrójny tłumk (dużej średncy tłumk Conex) Pozłacane termnale śrubowe Nomnalna moc wejścowa 120 W Hz, 106 db (w samochodze) TS-WX10LPA CM SUBWOOFER O LINIOWYM WZMOCNIENIU Wbudowany wzmacnacz monofonczny o mocy maksymalnej 100 W 10 cm Ø szczelna konstrukcja stożka kompozytowego IMPP bez krawędz Konstrukcja pasmowo-przepustowa tylnego portu z pojemnoścą 6,75 ltre Kompaktowa obudowa z ABS Wejśce/kontrola przyrostu mocy/przełącznk fazy RCA/wejśce pozomu głośnka Błęktne podśwetlene (z możlwoścą wyłączena) Nomnalna moc wyjścowa: 50 W Hz, 101 db (w samochodze) Jasnonebeske podśwetlene 70

Cennik akcesoriów i glosników CAR AUDIO Wazne od: Marzec 2006

Cennik akcesoriów i glosników CAR AUDIO Wazne od: Marzec 2006 Cennik akcesoriów i glosników CAR AUDIO Wazne od: Marzec 2006 CD-SR110 PILOTY ZDALNEGO STEROWANIA Pilo zdalnego sterowania do montazu na na kierownicy do radioodtwarzaczy z funkcja Bluetooth (DEH-P55BT

Bardziej szczegółowo

PRS SERIA REFERENCYJNA PIONEERA

PRS SERIA REFERENCYJNA PIONEERA PRS SRI RRNYJN PIONR DOSTRÓJ SIĘ DO PRKJI DŹWIĘKOWJ Zanurz sę w luksuse krystalczne czystego dźwęku dzęk produktom ser PRS Sera Referencyjna Poneera. Jeśl chodz o najwyższej jakośc dźwękowe dośwadczene,

Bardziej szczegółowo

04-C-PREVIEW-PL 8/12/03 17:42 Pagina 1. Rozrywka w samochodzie ä przegl±d oferty na rok 2004

04-C-PREVIEW-PL 8/12/03 17:42 Pagina 1. Rozrywka w samochodzie ä przegl±d oferty na rok 2004 04-C-PREVIEW-PL 8/1/03 17:4 Pagna 1 Rozrywka w samochodze ä przegl±d oferty na rok 004 04-C-PREVIEW-PL 8/1/03 17:43 Pagna ELEKTRYZUJĄCE INNOWACJE Jazda samochodem nabera całkowce nnej perspektywy dzęk

Bardziej szczegółowo

A Division of CENNIK DETALICZNY PAŹDZIERNIK 2010. PRODUKT / SERIA model moc / impedancja podstawowe parametry

A Division of CENNIK DETALICZNY PAŹDZIERNIK 2010. PRODUKT / SERIA model moc / impedancja podstawowe parametry A Division of CENNIK DETALICZNY PAŹDZIERNIK 2010 WZMACNIACZE seria XT Xterminator Zaprojektowana w USA druga, gruntownie przebudowana wersja cenionych wzmacniaczy, dotychczas znanych jako U.S.Amps Xterminator.

Bardziej szczegółowo

Resonant Engineering CENNIK DETALICZNY KWIECIEŃ 2009. PRODUKT / SERIA model moc RMS (W) podstawowe parametry

Resonant Engineering CENNIK DETALICZNY KWIECIEŃ 2009. PRODUKT / SERIA model moc RMS (W) podstawowe parametry AudioManuFaktura 84-240 Reda, ul. Gniewowska 54 Tel. (0-58) 6783958, 0888487424 e-mail: info@caraudioreda.pl www.audiomanufaktura.pl Resonant Engineering BUILT FOR BRUTALITY! WZMACNIACZE CENNIK DETALICZNY

Bardziej szczegółowo

Przełamując barierę dźwięku

Przełamując barierę dźwięku Przełamując barerę dźwęku Zaprojektowane by być balstycznym, wzmacnacze subwoofery Poneera jednoczą sły w celu zmaksymalzowana osągów podczas najbardzej wymagających testów dźwękowych. Neokełznana moc

Bardziej szczegółowo

Moc RMS na wyjściu dla subwoofera MATCH @ 2Ω: 160W

Moc RMS na wyjściu dla subwoofera MATCH @ 2Ω: 160W Wyłączny dystrybutor w Polsce: 2N-Everpol Sp. z o.o. 02-801 Warszawa ul. Puławska 403A; tel. 22 331 99 59; fax. 22 331 99 50; e-mail: info@everpol.pl; www.everpol.pl CENNIK ZAWIERA SUGEROWANE CENY DETALICZNE

Bardziej szczegółowo

Głośniki 10 cm. Pyle PLDV42. Hertz DCX 100

Głośniki 10 cm. Pyle PLDV42. Hertz DCX 100 Głośniki 10 cm Pyle PLDV42 Wymiary: 100 mm (4'') Moc maksymalna: 200 W Moc nominalna: 100 W Pasmo przenoszenia: 100-20,000 Hz Skuteczność: 88 db Średnica magnesu: 75 mm Głębokość montażowa: 51 mm Cena:

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany procesor dźwięku

Zaawansowany procesor dźwięku PROCESORY PXA-H800 Zaawansowany procesor dźwięku 31-pasmowy korektor graficzny na kanał (przedni L/P, tylny L/P, środkowy, subwoofer: 10-pasmowy), wzmocnienie od -12 db do +12 db korektor parametryczny

Bardziej szczegółowo

1-KANAŁOWY WZMACNIACZ MOCY Moc RMS: 1x 1Ω. 1x 4Ω. 4x 2Ω

1-KANAŁOWY WZMACNIACZ MOCY Moc RMS: 1x 1Ω. 1x 4Ω. 4x 2Ω Wyłączny dystrybutor w Polsce: 2N-Everpol Sp. z o.o. 02-801 Warszawa ul. Puławska 403A; tel. 22 331 99 59; fax. 22 331 99 50; e-mail: info@everpol.pl; www.everpol.pl CENNIK ZAWIERA SUGEROWANE CENY DETALICZNE

Bardziej szczegółowo

CENNIK DETALICZNY Marzec 2015. SERIA model / nazwa moc RMS / impedancja inne parametry. 2-drożne, średnica: 100mm moc RMS/Max: 35/70W impedancja: 4Ω

CENNIK DETALICZNY Marzec 2015. SERIA model / nazwa moc RMS / impedancja inne parametry. 2-drożne, średnica: 100mm moc RMS/Max: 35/70W impedancja: 4Ω Głośniki CENNIK DETALICZNY Marzec 2015 SERIA model / nazwa moc RMS / impedancja inne parametry Element Coax CENA katalog. brutto (zł) Woofer: membrana stożkowa PP z antyrezonansowymi przetłoczeniami, gumowe

Bardziej szczegółowo

165MM/6,5. Moc RMS: 100 W Pasmo przenoszenia: 45 6000 Hz Głębokość montażowa: 67 mm

165MM/6,5. Moc RMS: 100 W Pasmo przenoszenia: 45 6000 Hz Głębokość montażowa: 67 mm Wyłączny dystrybutor w Polsce: 2N-Everpol Sp. z o.o. 02-801 Warszawa ul. Puławska 403A; tel. 022 331 99 59; fax. 022 331 99 50; e-mail: info@everpol.pl; www.everpol.pl CENNIK ZAWIERA SUGEROWANE CENY DETALICZNE

Bardziej szczegółowo

1-KANAŁOWY WZMACNIACZ MOCY Moc RMS: 1x 1900W / 1Ω. 1x 400W / 4Ω. 4x 180W / 2Ω

1-KANAŁOWY WZMACNIACZ MOCY Moc RMS: 1x 1900W / 1Ω. 1x 400W / 4Ω. 4x 180W / 2Ω Wyłączny dystrybutor w Polsce: 2N-Everpol Sp. z o.o. 02-801 Warszawa ul. Puławska 403A; tel. 22 331 99 59; fax. 22 331 99 50; e-mail: info@everpol.pl; www.everpol.pl CENNIK ZAWIERA SUGEROWANE CENY DETALICZNE

Bardziej szczegółowo

Dźwigniki samochodowe dwukolumnowe symetryczne i asymetryczne SPO o napędzie elektrohydraulicznym i udźwigu 3500-6500 kg

Dźwigniki samochodowe dwukolumnowe symetryczne i asymetryczne SPO o napędzie elektrohydraulicznym i udźwigu 3500-6500 kg WIMAD Wyposażane serwsów samochodowych Dźwgnk samochodowe dwukolumnowe symetryczne asymetryczne SPO o napędze elektrohydraulcznym udźwgu 35006500 kg WIMAD Wyposażane serwsów samochodowych SPOA3TM/S5 Dźwgnk

Bardziej szczegółowo

CENNIK DETALICZNY STYCZEŃ 2011

CENNIK DETALICZNY STYCZEŃ 2011 CENNIK DETALICZNY STYCZEŃ 2011 WZMACNIACZE PRODUKT / SERIA Element Amp EL-MINI 4 do ukrytego montażu w celu poprawy brzmienia fabrycznych odtwarzaczy o niskiej mocy i dużych zniekształc. Moc RMS/4Ω: 4x20

Bardziej szczegółowo

2-kanałowy wzmacniacz mocy Moc RMS przy 13,8V: 4x 90W przy 2Ω

2-kanałowy wzmacniacz mocy Moc RMS przy 13,8V: 4x 90W przy 2Ω Wyłączny dystrybutor w Polsce: 2N-Everpol Sp. z o.o. 02-801 Warszawa ul. Puławska 403A; tel. 022 331 99 59; fax. 022 331 99 50; e-mail: info@2n-everpol.pl Cennik obowiązuje od 01.04.2008 DB TWO 2-kanałowy

Bardziej szczegółowo

JBL Premium Sound. Dźwięk doskonały.

JBL Premium Sound. Dźwięk doskonały. JBL Premium Sound Dźwięk doskonały. Toyota i JBL nagłośnienie doprowadzone do perfekcji Prowadzenie Toyoty jest jedną z prawdziwych przyjemności życia, podobnie jak słuchanie ulubionej muzyki. Dzięki partnerstwu

Bardziej szczegółowo

5-KANAŁOWY WZMACNIACZ MOCY. 1x 1900W / 1Ω. 1x 400W / 4Ω. 4x 180W / 2Ω

5-KANAŁOWY WZMACNIACZ MOCY. 1x 1900W / 1Ω. 1x 400W / 4Ω. 4x 180W / 2Ω Wyłączny dystrybutor w Polsce: 2N-Everpol Sp. z o.o. 02-801 Warszawa ul. Puławska 403A; tel. 022 331 99 59; fax. 022 331 99 50; e-mail: info@everpol.pl; www.everpol.pl CENNIK ZAWIERA SUGEROWANE CENY DETALICZNE

Bardziej szczegółowo

GERMAN CAR HIFI. CENNIK DETALICZNY Styczeń 2014. SERIA model / nazwa moc RMS / impedancja inne parametry

GERMAN CAR HIFI. CENNIK DETALICZNY Styczeń 2014. SERIA model / nazwa moc RMS / impedancja inne parametry GERMAN CAR HIFI WZMACNIACZE CENNIK DETALICZNY Styczeń 2014 CENA detal. brutto (zł) Wzmacniacze cyfrowe o bardzo małych wymiarach i wysokiej efektywności, Full Range Digital Chip Technology, podwójna płyta

Bardziej szczegółowo

165MM/6,5. Moc RMS: 100 W Pasmo przenoszenia: 45 6000 Hz Głębokość montażowa: 67 mm

165MM/6,5. Moc RMS: 100 W Pasmo przenoszenia: 45 6000 Hz Głębokość montażowa: 67 mm SERIA MASTER 2000 MASTER 2000 MW Referencyjne woofery 16,5 cm Aluminiowy odlewany kosz Laserowo wycinany numer seryjny Ekskluzywne drewniane opakowanie Moc RMS: 100 W Pasmo przenoszenia: 45 6000 Hz Głębokość

Bardziej szczegółowo

ściski stolarskie NOWOŚĆ w naszym programie ściski stolarskie = oszczędność siły zaleta produktu

ściski stolarskie NOWOŚĆ w naszym programie ściski stolarskie = oszczędność siły zaleta produktu ścsk stolarske nezastąpone narzędze dla profesjonalnych dekarzy stolarzy ścsk stolarske = oszczędność sły Scsk z grzechotką to nezastąpone narzędze dla dekarzy stolarzy. Czy do wyprostowana węźby dachowej

Bardziej szczegółowo

GŁOŚNIKOWĄ MARKĘ #1* TE GŁOŚNIKI KINOWE ZOSTAŁY OCENIONE PO WIĘCEJ INFORMACJI PATRZ DALEJ...

GŁOŚNIKOWĄ MARKĘ #1* TE GŁOŚNIKI KINOWE ZOSTAŁY OCENIONE PO WIĘCEJ INFORMACJI PATRZ DALEJ... NASTĘPUJĄCA PREZENTACJA ZOSTAŁA ZAAPROBOWANA JAKO ODPOWIEDNIA DLA KAŻDEGO SŁUCHACZA PRZEZ GŁOŚNIKOWĄ MARKĘ #1* TE GŁOŚNIKI KINOWE ZOSTAŁY OCENIONE A++ UWAGA DŹWIĘK MOŻE BYĆ LEPSZY OD FILMU PO WIĘCEJ INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

ZAWIERA SUGEROWANE CENY DETALICZNE OBOWIĄZUJĄCE OD

ZAWIERA SUGEROWANE CENY DETALICZNE OBOWIĄZUJĄCE OD CENNIK PRODUKTÓW Wyłączny dystrybutor w Polsce: 2N-Everpol Sp. z o.o. 02-801 Warszawa ul. Puławska 403A; tel. 22 331 99 59; fax. 22 331 99 50; e-mail: info@everpol.pl; www.everpol.pl CENNIK ZAWIERA SUGEROWANE

Bardziej szczegółowo

CENNIK DETALICZNY STYCZEŃ 2011

CENNIK DETALICZNY STYCZEŃ 2011 CENNIK DETALICZNY STYCZEŃ 2011 WZMACNIACZE PRODUKT / SERIA Element Amp EL-MINI 4 do ukrytego montażu w celu poprawy brzmienia fabrycznych odtwarzaczy o niskiej mocy i dużych zniekształc. Moc RMS/4Ω: 4x20

Bardziej szczegółowo

CENNIK DETALICZNY Maj 2016. SERIA model / nazwa moc RMS / impedancja inne parametry. 2-drożne, średnica: 100mm moc RMS/Max: 35/70W impedancja: 4Ω

CENNIK DETALICZNY Maj 2016. SERIA model / nazwa moc RMS / impedancja inne parametry. 2-drożne, średnica: 100mm moc RMS/Max: 35/70W impedancja: 4Ω Głośniki CENNIK DETALICZNY Maj 2016 SERIA model / nazwa moc RMS / impedancja inne parametry Element Coax CENA katalog. brutto (zł) Woofer: membrana stożkowa PP z antyrezonansowymi przetłoczeniami, gumowe

Bardziej szczegółowo

wzmacniacze COMPETITION

wzmacniacze COMPETITION Wyłączny dystrybutor w Polsce: 2N-Everpol Sp. z o.o. 02-801 Warszawa ul. Puławska 403A; tel. 22 331 99 59; fax. 22 331 99 50; e-mail: info@everpol.pl; www.everpol.pl CENNIK ZAWIERA SUGEROWANE CENY DETALICZNE

Bardziej szczegółowo

ZAWIERA SUGEROWANE CENY DETALICZNE OBOWIĄZUJĄCE OD

ZAWIERA SUGEROWANE CENY DETALICZNE OBOWIĄZUJĄCE OD CENNIK PRODUKTÓW Wyłączny dystrybutor w Polsce: 2N-Everpol Sp. z o.o. 02-801 Warszawa ul. Puławska 403A; tel. 22 331 99 59; fax. 22 331 99 50; e-mail: info@everpol.pl; www.everpol.pl CENNIK ZAWIERA SUGEROWANE

Bardziej szczegółowo

CENNIK DETALICZNY Maj SERIA model / nazwa moc RMS / impedancja inne parametry

CENNIK DETALICZNY Maj SERIA model / nazwa moc RMS / impedancja inne parametry WZMACNIACZE CENNIK DETALICZNY Maj 2014 CENA detal. brutto (zł) Wzmacniacze cyfrowe o bardzo małych wymiarach i wysokiej efektywności, Full Range Digital Chip Technology, podwójna płyta PCB w technologii

Bardziej szczegółowo

ZAWIERA SUGEROWANE CENY DETALICZNE OBOWIĄZUJĄCE OD

ZAWIERA SUGEROWANE CENY DETALICZNE OBOWIĄZUJĄCE OD CENNIK PRODUKTÓW Wyłączny dystrybutor w Polsce: 2N-Everpol Sp. z o.o. 02-801 Warszawa ul. Puławska 403A; tel. 22 331 99 59; fax. 22 331 99 50; e-mail: info@everpol.pl; www.everpol.pl CENNIK ZAWIERA SUGEROWANE

Bardziej szczegółowo

CENNIK DETALICZNY MAJ 2011

CENNIK DETALICZNY MAJ 2011 CENNIK DETALICZNY MAJ 2011 WZMACNIACZE PRODUKT / SERIA ASA Auto Sound Amplifiers wzmacniacze analogowe ASA 200.2x ASA 400.2x ASA 800.2 2-kanałowy wzmacniacz analogowy, Moc RMS/4Ω: 2x50 W Moc RMS/2Ω: 2x100

Bardziej szczegółowo

Kolumna głośnikowa podłogowa. Kolumna głośnikowa podłogowa

Kolumna głośnikowa podłogowa. Kolumna głośnikowa podłogowa AIDA 199 999 zł 162 600,81 zł konstrukcja: 3.5-drożna głośnik wysokotonowy: 29mm z Arrow Point DAD (Damped Apex Dome) jest syntezą klasycznej kopuły oraz przetwornika pierścieniowego głośnik średniotonowy:

Bardziej szczegółowo

Kompletny zestaw nagłośnienia MKS-160

Kompletny zestaw nagłośnienia MKS-160 Kompletny zestaw nagłośnienia MKS-160 MULTIMEDIA plus KONFERENCJA-SZKOLENIA-DYSKUSJA PODSTAWOWY ZESTAW ZAWIERA: Wzmacniacz mocy 4x40W/100V lub 4Ω z mikserem 5-wejściowym Głośnik multimedialny naścienny

Bardziej szczegółowo

MPEC wydaje warunki techniczne KONIEC

MPEC wydaje warunki techniczne KONIEC 1 2 3 1 2 2 1 3 MPEC wydaje warunk technczne 4 5 6 10 9 8 7 11 12 13 14 15 KONIEC 17 16 4 5 Chcesz wedzeć, czy masz możlwość przyłączena budynku Możlwośc dofnansowana wymany peców węglowych do sec mejskej?

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy Signature v. 3

Przedstawiamy Signature v. 3 Przedstawiamy Signature v. 3 Konstrukcje przepełnione nowinkami i przełomowymi wynalazkami technologicznymi. Najwyższa seria głośników Paradigm* Reference Signature jest placem boju dla kanadyjskich inżynierów.brak

Bardziej szczegółowo

ZAWIERA SUGEROWANE CENY DETALICZNE OBOWIĄZUJĄCE OD

ZAWIERA SUGEROWANE CENY DETALICZNE OBOWIĄZUJĄCE OD CENNIK PRODUKTÓW Wyłączny dystrybutor w Polsce: 2N-Everpol Sp. z o.o. 02-801 Warszawa ul. Puławska 403A; tel. 22 331 99 59; fax. 22 331 99 50; e-mail: info@everpol.pl; www.everpol.pl CENNIK ZAWIERA SUGEROWANE

Bardziej szczegółowo

WikiWS For Business Sharks

WikiWS For Business Sharks WkWS For Busness Sharks Ops zadana konkursowego Zadane Opracowane algorytmu automatyczne przetwarzającego zdjęce odręczne narysowanego dagramu na tablcy lub kartce do postac wektorowej zapsanej w formace

Bardziej szczegółowo

MACROM mobile audio & video Sugerowane ceny detaliczne - maj 2008

MACROM mobile audio & video Sugerowane ceny detaliczne - maj 2008 Model Opis Cena detaliczna GŁOŚNIKI SERIA EXTREME EXT.MD4 midrange 849 zł Membrana magnezowa, chromowany korektor fazy, odlewany chromowany kosz aluminiowy, aluminiowy karkas cewki przystosowany do dużych

Bardziej szczegółowo

ZESTAW KOLUMN TAGA HARMONY TAV-606+TSW90V2 zapraszamy na odsłuch,bezpłatny transport / Gliwice /

ZESTAW KOLUMN TAGA HARMONY TAV-606+TSW90V2 zapraszamy na odsłuch,bezpłatny transport / Gliwice / Kolumny > Zestawy kolumn 5.1 > zapraszamy na odsłuch,be Model : TAV606+TSW90 zapraszamy na odsłuch,bezpłatny transport / Gliwice / Producent : TAGA TAV606 v.3 zestaw głośników do kina domowego 5.0 Prezentujemy

Bardziej szczegółowo

MX 12 Monitor odsłuchowy

MX 12 Monitor odsłuchowy Seria MX 9584 MX 12 Monitor odsłuchowy 1. Wymiary: 41,9 x 63,5 x 48,2 (wys x szer x gł) 2. Waga: 34,1 kg 3. Obudowa: sklejka brzozowa o grubości 15mm, otwór na statyw, 5 punktów do zawieszania, czarna

Bardziej szczegółowo

V-100 WZMACNIACZ ZINTEGROWANY

V-100 WZMACNIACZ ZINTEGROWANY CENNIK PRODUKTÓW AUDIO BLOCK ZAWIERA SUGEROWANE CENY DETALICZNE OBOWIĄZUJĄCE OD 23.03.2015 Wyłączny dystrybutor w Polsce: 2N-Everpol Sp. z o.o. 02-801 Warszawa ul. Puławska 403A; tel. 22 331 99 59; fax.

Bardziej szczegółowo

PODANE CENY SĄ CENAMI BRUTTO

PODANE CENY SĄ CENAMI BRUTTO CENNIK DETAL - WAŻNY OD MAJ - 2012 PODANE CENY SĄ CENAMI BRUTTO CLX art Reserve ESL Series Pasmo przenoszenia 56 23,000 Hz ±3dB Rozpraszanie w poziomie 30 Rozpraszanie w pionie 145 cm źródło liniowe Przetwornik

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy "300M" dla wozu pogrzebowego z mikrofonem bezprzewodowym o zasięgu do 300m w terenie otwartym.

System nagłośnieniowy 300M dla wozu pogrzebowego z mikrofonem bezprzewodowym o zasięgu do 300m w terenie otwartym. System nagłośnieniowy "300M" dla wozu pogrzebowego z mikrofonem bezprzewodowym o zasięgu do 300m w terenie otwartym. Nagłośnienie na samochód reklamowy lub karawan pogrzebowy. Zestaw może współpracować

Bardziej szczegółowo

na zabezpieczeniu z połączeniu

na zabezpieczeniu z połączeniu 2011 Montorng Zabezpeczane obektów Jesteśmy zespołem fachowców, którzy dostarczają wysokej jakośc usług. Nasza dzałalnośćć koncentruje sę przede wszystkm na doskonałym zabezpeczenu państwa dóbr. Dostarczamy

Bardziej szczegółowo

V-100 WZMACNIACZ ZINTEGROWANY

V-100 WZMACNIACZ ZINTEGROWANY CENNIK PRODUKTÓW AUDIO BLOCK ZAWIERA SUGEROWANE CENY DETALICZNE OBOWIĄZUJĄCE OD 01.2014 Wyłączny dystrybutor w Polsce: 2N-Everpol Sp. z o.o. 02-801 Warszawa ul. Puławska 403A; tel. 22 331 99 59; fax. 22

Bardziej szczegółowo

Dostępne kolory: Black, Silver

Dostępne kolory: Black, Silver Wyłączny dystrybutor w Polsce: 2N-Everpol Sp. z o.o. 02-801 Warszawa ul. Puławska 403A; tel. 22 331 99 59; fax. 22 331 99 50; e-mail: info@everpol.pl; www.everpol.pl CENNIK ZAWIERA SUGEROWANE CENY DETALICZNE

Bardziej szczegółowo

Głośnik GENELEC G1 AWM - G ONE monitor studyjny

Głośnik GENELEC G1 AWM - G ONE monitor studyjny Głośnik GENELEC G1 AWM - G ONE monitor studyjny TYLKO : 799 zł CENA RYNKOWA : 1299 zł Opis : Kolumna głośnikowa aktywna - Linia aktywnych głośników konsumenckich Genelec jest poparta wieloletnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

CENNIK ZAWIERA SUGEROWANE CENY DETALICZNE OBOWIĄZUJĄCE OD

CENNIK ZAWIERA SUGEROWANE CENY DETALICZNE OBOWIĄZUJĄCE OD CENNIK PRODUKTÓW Wyłączny dystrybutor w Polsce: 2N-Everpol Sp. z o.o. 02-801 Warszawa ul. Puławska 403A; tel. 22 331 99 59; fax. 22 331 99 50; e-mail: info@everpol.pl; www.everpol.pl CENNIK ZAWIERA SUGEROWANE

Bardziej szczegółowo

SELEKTORY GŁOŚNIKÓW OPARTE NA OPORNIKU

SELEKTORY GŁOŚNIKÓW OPARTE NA OPORNIKU SELEKTORY GŁOŚNIKÓW OPARTE NA OPORNIKU SELEKTOR GŁOŚNIKÓW SS-4.2 SS-4.2 umożliwia przełączanie pomiędzy maksymalnie czterema parami głośników, i zasilanie wybranej pary z jednego wzmacniacza stereo. Zapewnia

Bardziej szczegółowo

V-100 WZMACNIACZ ZINTEGROWANY

V-100 WZMACNIACZ ZINTEGROWANY CENNIK PRODUKTÓW AUDIO BLOCK ZAWIERA SUGEROWANE CENY DETALICZNE OBOWIĄZUJĄCE OD 09.2014 Wyłączny dystrybutor w Polsce: 2N-Everpol Sp. z o.o. 02-801 Warszawa ul. Puławska 403A; tel. 22 331 99 59; fax. 22

Bardziej szczegółowo

Zestaw przezbrojeniowy na inne rodzaje gazu. 1 Dysza 2 Podkładka 3 Uszczelka

Zestaw przezbrojeniowy na inne rodzaje gazu. 1 Dysza 2 Podkładka 3 Uszczelka Zestaw przezbrojenowy na nne rodzaje gazu 8 719 002 262 0 1 Dysza 2 Podkładka 3 Uszczelka PL (06.04) SM Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Ustawena nstalacj gazowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 14 wiosna

Regulamin promocji 14 wiosna promocja_14_wosna strona 1/5 Regulamn promocj 14 wosna 1. Organzatorem promocj 14 wosna, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 lutego 2014 do 30

Bardziej szczegółowo

CENNIK DETALICZNY LISTOPAD Polpak Poland Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 333A Reguły k/warszawy.

CENNIK DETALICZNY LISTOPAD Polpak Poland Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 333A Reguły k/warszawy. CENNIK DETALICZNY LISTOPAD 2016 Polpak Poland Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 333A 05-816 Reguły k/warszawy?biuro@polpak.com.pl (22) 353-14-14 Electrostatic 2 - KOLEKCJA FLAGOWA NEOLITH 177 999zł /szt. 188

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji upalne lato 2014 2.0

Regulamin promocji upalne lato 2014 2.0 upalne lato 2014 2.0 strona 1/5 Regulamn promocj upalne lato 2014 2.0 1. Organzatorem promocj upalne lato 2014 2.0, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa

Bardziej szczegółowo

EUROSTER 2006/2006TX

EUROSTER 2006/2006TX 1 EUROSTER 2006/2006TX 1. CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA Dwe temperatury nastawy: komfortowa ekonomczna Przewdzany do pracy w nstalacjach grzewczych klmatyzacyjnych Podtrzymane pamęc EEPROM Zakres pomaru temperatury:

Bardziej szczegółowo

Wejścia: 5 pojedyncze, 5 zbalansowane, 1 Trigger (3.5 mm Mono Jack). Wyjścia: 5 par terminali głośnikowych, 1 Relay (3.5 mm Mono Jack).

Wejścia: 5 pojedyncze, 5 zbalansowane, 1 Trigger (3.5 mm Mono Jack). Wyjścia: 5 par terminali głośnikowych, 1 Relay (3.5 mm Mono Jack). CENNIK DETALICZNY MARZEC 2016 Seria STATEMENT STATEMENT P5 35999 PLN Waga: 59.0 kg Wymiary: 490 x 238 x 572 mm Wejścia: 5 pojedyncze, 5 zbalansowane, 1 Trigger (3.5 mm Mono Jack). Wyjścia: 5 par terminali

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji zimowa piętnastka

Regulamin promocji zimowa piętnastka zmowa pętnastka strona 1/5 Regulamn promocj zmowa pętnastka 1. Organzatorem promocj zmowa pętnastka, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 grudna

Bardziej szczegółowo

XINDAK SYSTEM HIGH-END NA 20-LECIE FIRMY

XINDAK SYSTEM HIGH-END NA 20-LECIE FIRMY XINDAK SYSTEM HIGH-END NA 20-LECIE FIRMY XINDAK zaprezentował kompletny system klasy high-end dla uczczenia 20-lecia powstania firmy, który jest już dostępny w Polsce. W skład zestawu wchodzą transport

Bardziej szczegółowo

2 0 0 7 p r o d u c t l i n e car audio t e c h n o l o g y p e r f o r m a n c e d e s i g n

2 0 0 7 p r o d u c t l i n e car audio t e c h n o l o g y p e r f o r m a n c e d e s i g n 2007 product line car audio t e c h n o l o g y p e r f o r m a n c e d e s i g n kappa 4 zestawy głośnikowe perfect 4 subwoofery z regulacją czynnika Q perfect 8 głośniki współosiowe i zestawy głośnikowe

Bardziej szczegółowo

Zapewne wszyscy już dawno sprawdzili, że zamontowanie specjalnych nóżek i kolców wraz z komponentami hi-fi poprawia jakość dźwięku. Niestety często zdarza się, że tradycyjne kolce, nawet te z talerzykiem

Bardziej szczegółowo

Kompletny zestaw nagłośnienia MKN-160

Kompletny zestaw nagłośnienia MKN-160 Kompletny zestaw nagłośnienia MKN-160 MULTIMEDIA plus KONFERENCJA PODSTAWOWY ZESTAW ZAWIERA: Wzmacniacz mocy 4x40W/100V lub 4Ω z mikserem 5-wejściowym Głośnik multimedialny naścienny 60W/100V/90-19 000Hz.,

Bardziej szczegółowo

IC695CHS gniazdowa kaseta montażowa podstawowa. IC694CHS398 5-gniazdowa kaseta montażowa rozszerzająca

IC695CHS gniazdowa kaseta montażowa podstawowa. IC694CHS398 5-gniazdowa kaseta montażowa rozszerzająca 4.3 KASETY MONTAŻOWE IC695CHS007 7 gnazdowa kaseta montażowa podstawowa IC695CHS012 12 gnazdowa kaseta montażowa podstawowa IC695CHS016 16 gnazdowa kaseta montażowa podstawowa IC694CHS392 10-gnazdowa kaseta

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu audio

Specyfikacja sprzętu audio - 1 - Specyfikacja sprzętu audio 1. Kolumna pasywna sztuk 2 Moc : RMS 800 W Impedancja : 4 Ohm Pasmo przenoszenia : 45 Hz - 20 khz Skuteczność : 102 db Głośnik wysokotonowy : 1,75" Celestion Głośnik niskotonowy

Bardziej szczegółowo

TX-SR309. Amplituner kina domowego 5.1

TX-SR309. Amplituner kina domowego 5.1 TX-SR309 Amplituner kina domowego 5.1 Black Silver Firma Onkyo wprowadza do swojej oferty tani pięciokanałowy amplituner A/V przystosowany do obsługi sygnału 3D. Model TX-SR309 przygotowany jest do niemal

Bardziej szczegółowo

08_HK2015_G_pl_OK.qxp 1/9/15 1:09 PM Strona 459. Głośniki MONACOR INTERNATIONAL

08_HK2015_G_pl_OK.qxp 1/9/15 1:09 PM Strona 459. Głośniki MONACOR INTERNATIONAL 08_HK2015_G_pl_OK.qxp 1/9/15 1:09 PM Strona 459 MONACOR INTERNATIONAL 08_HK2015_G_pl_OK.qxp 1/9/15 1:09 PM Strona 460 Technika głośnikowa - słownik Model TERMIN SYMBOL JEDNOSTKA DEFINICJA Objętość ekwiwalentna

Bardziej szczegółowo

CERTO. Nawilżacz powietrza

CERTO. Nawilżacz powietrza CERTO Nawlżacz powetrza Najnowsze opracowane nawlżacza otrzymało nową nazwę CERTO CERTO charakteryzuje sę nezawodnoścą bezpeczeństwem, spełnając w ten sposób dwa ważne krytera stawane nawlżaczom. Powetrze

Bardziej szczegółowo

Jakość cieplna obudowy budynków - doświadczenia z ekspertyz

Jakość cieplna obudowy budynków - doświadczenia z ekspertyz dr nż. Robert Geryło Jakość ceplna obudowy budynków - dośwadczena z ekspertyz Wdocznym efektem występowana znaczących mostków ceplnych w obudowe budynku, występującym na ogół przy nedostosowanu ntensywnośc

Bardziej szczegółowo

Zestaw kolumn podstawkowych

Zestaw kolumn podstawkowych CENNIK PRODUKTÓW MOREL HOME AUDIO ZAWIERA SUGEROWANE CENY DETALICZNE OBOWIĄZUJĄCE OD 09.2014 Wyłączny dystrybutor w Polsce: 2N-Everpol Sp. z o.o. 02-801 Warszawa ul. Puławska 403A; tel. 22 331 99 59; fax.

Bardziej szczegółowo

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A Analza rodzajów skutków krytycznośc uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 629A Celem analzy krytycznośc jest szeregowane potencjalnych rodzajów uszkodzeń zdentyfkowanych zgodne z zasadam FMEA na podstawe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LOUDBOX MINI

INSTRUKCJA OBSŁUGI LOUDBOX MINI INSTRUKCJA OBSŁUGI LOUDBOX MINI Witamy! Dziękujemy za dokonanie bardzo dobrego wyboru i zakup wielokrotnie nagradzanego wzmacniacza Fishman Loudbox Mini. Zaczynamy! Pod spodem znajdziesz kilka wskazówek,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Przedmiot zamówienia : Inkubator zamknięty. Producent: Nazwa i typ : TAK/NIE

Załącznik nr 2. Przedmiot zamówienia : Inkubator zamknięty. Producent: Nazwa i typ : TAK/NIE Załącznk nr 2 ZAŁĄCZNIK PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Mejscowość Data Przedmot zamówena : Inkubator zamknęty Producent: Nazwa typ : 1 2 3 4 5 Ops parametru Inkubator przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wejścia-wyjścia

Urządzenia wejścia-wyjścia Urządzena wejśca-wyjśca Klasyfkacja urządzeń wejśca-wyjśca. Struktura mechanzmu wejśca-wyjśca (sprzętu oprogramowana). Interakcja jednostk centralnej z urządzenam wejśca-wyjśca: odpytywane, sterowane przerwanam,

Bardziej szczegółowo

kolce z precyzyjnym mechanizmem, pozwalającym na ich ustawianie; dostęp od góry (w komplecie podkładki 35 mm).

kolce z precyzyjnym mechanizmem, pozwalającym na ich ustawianie; dostęp od góry (w komplecie podkładki 35 mm). UNO NANO G2 przed 2009 4, wykonywane samodzielnie kolce z precyzyjnym mechanizmem, pozwalającym na ich ustawianie; dostęp od góry (w komplecie podkładki 35 mm). Podstawa i rama Podstawa/łączniki z cylindrem

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA ROZRUCHOWE NA AKUMULATOR

URZĄDZENIA ROZRUCHOWE NA AKUMULATOR URZĄDZENIA ROZRUCHOWE NA AKUMULATOR V batera-booster - moblne urządzene wspomagające A dealne dla samochodów osobowych z slnkem benzynowym < ltr. w pełn zolowane zacsk polowe ze sterowanym na klucz przerywnkem

Bardziej szczegółowo

Schlüter -KERDI-BOARD Podłoże, płyta konstrukcyjna, uszczelnienie zespolone

Schlüter -KERDI-BOARD Podłoże, płyta konstrukcyjna, uszczelnienie zespolone Podłoże, płyta konstrukcyjna, uszczelnene zespolone Unwersalne podłoże pod płytk Istota sprawy! Czy to mozaka czy też welkoformatowe płyty o perfekcyjnej okładzne z płytek decyduje absolutne płaske podłoże

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRODUKTÓW MOREL HOME AUDIO

CENNIK PRODUKTÓW MOREL HOME AUDIO CENNIK PRODUKTÓW MOREL HOME AUDIO ZAWIERA SUGEROWANE CENY DETALICZNE OBOWIĄZUJĄCE OD 04.2016 Wyłączny dystrybutor w Polsce: 2N-Everpol Sp. z o.o. 02-801 Warszawa ul. Puławska 403A; tel. 22 331 99 59; fax.

Bardziej szczegółowo

n e w Sztuka znikania trudna do powielenia przez konkurencję!

n e w Sztuka znikania trudna do powielenia przez konkurencję! n e w low-profile b ezel Sztuka znikania trudna do powielenia przez konkurencję! Nieczęsto się zdarza, żeby PARADIGM robił "wielkie halo" z faktu usunięcia czegoś z głośników, ale to jest jeden z tych

Bardziej szczegółowo

Nowe europejskie prawo jazdy w celu większej ochrony, bezpieczeństwa i swobodnego przemieszczania się

Nowe europejskie prawo jazdy w celu większej ochrony, bezpieczeństwa i swobodnego przemieszczania się KOMISJA EUROPEJSKA NOTATKA Bruksela, 18 styczna 2013 r. Nowe europejske prawo jazdy w celu wększej ochrony, bezpeczeństwa swobodnego przemeszczana sę W dnu 19 styczna 2013 r., w ramach wejśca w życe trzecej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji fiber xmas 2015

Regulamin promocji fiber xmas 2015 fber xmas 2015 strona 1/5 Regulamn promocj fber xmas 2015 1. Organzatorem promocj fber xmas 2015, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 grudna 2015

Bardziej szczegółowo

SYNTESIS LINE drzwi rozwierane

SYNTESIS LINE drzwi rozwierane drzwi rozwierane SYNTESIS LINE drzwi rozwierane Syntesis Line drzwi rozwierane to rozwiązanie, które umożliwia zainstalowanie drzwi z ukrytymi zawiasami w aluminiowej ościeżnicy. W zależności od upodobań,

Bardziej szczegółowo

HEOS TM. by Denon Bezprzewodowy system dźwiękowy multiroom

HEOS TM. by Denon Bezprzewodowy system dźwiękowy multiroom HEOS TM by Denon Bezprzewodowy system dźwiękowy multiroom ODTWÓRZ DOWOLNY UTWÓR W DOWOLNYM POMIESZCZENIU. Gdy przyjdzie czas na imprezę, zgrupuj głośniki HEOS, by muzyka zabrzmiała w całym domu. DŹWIĘK

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZESTAW STEREO MILLE PRODUCENT ELINSAUDIO MANUFACTURE S.C SOSNOWIEC, UL. PIŁSUDSKIEGO 38 POLSKA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZESTAW STEREO MILLE PRODUCENT ELINSAUDIO MANUFACTURE S.C SOSNOWIEC, UL. PIŁSUDSKIEGO 38 POLSKA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZESTAW STEREO MILLE PRODUCENT ELINSAUDIO MANUFACTURE S.C. 41-200 SOSNOWIEC, UL. PIŁSUDSKIEGO 38 POLSKA Przedstawiamy Państwu nasz referencyjny zestaw stereo MILLE. Powstanie elinsaudio

Bardziej szczegółowo

Współczynnik przenikania ciepła U v. 4.00

Współczynnik przenikania ciepła U v. 4.00 Współczynnk przenkana cepła U v. 4.00 1 WYMAGANIA Maksymalne wartośc współczynnków przenkana cepła U dla ścan, stropów, stropodachów, oken drzw balkonowych podano w załącznku do Rozporządzena Mnstra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Box Electronics SUB-SAT BX12s + 2 S10N Aktywny system nagłośnieniowy

Box Electronics SUB-SAT BX12s + 2 S10N Aktywny system nagłośnieniowy Box Electronics SUB-SAT BX12s + 2 S10N Aktywny system nagłośnieniowy Jan Marek Aktywne systemy nagłośnieniowe, składające się z trzech elementów, takich jak subwoofer oraz dwie satelity są dość często

Bardziej szczegółowo

Summit X. Seria Reserve ESL. Montis

Summit X. Seria Reserve ESL. Montis Seria Reserve ESL Seria Martin Logan Reserve ESL to prawdopodobnie najlepsze na świecie głośniki elektrostatyczne, stworzone dzięki niesamowitemu doświadczeniu w produkcji audio. Niezależnie czy poszukujesz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Subwoofer aktywny Audac SX408A

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Subwoofer aktywny Audac SX408A INSTRUKCJA OBSŁUGI Subwoofer aktywny Audac SX408A Dystrybutor: Linearic Ul. Chrzanowskiego 62, 51-141 Wrocław Tel/Fax 0-71 78 73 900, e-mail: biuro@akustyk.pl SPIS TREŚCI: WSTĘP...3 WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA...4

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzny bezpiecznik 100 A Dostępne kolory: czarny, srebrny lub chrom*

Zewnętrzny bezpiecznik 100 A Dostępne kolory: czarny, srebrny lub chrom* Wyłączny dystrybutor w Polsce: 2N-Everpol Sp. z o.o. 02-801 Warszawa ul. Puławska 403A; tel. 022 331 99 59; fax. 022 331 99 50; e-mail: info@2n-everpol.pl Cennik obowiązuje od 19.01.2008 Model X2000.2

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ. W domu, w biurze, w miejscach publicznych z towarzystwem muzyki, wiadomości.

NOWOŚĆ. W domu, w biurze, w miejscach publicznych z towarzystwem muzyki, wiadomości. NOWOŚĆ W domu, w biurze, w miejscach publicznych z towarzystwem muzyki, wiadomości. Seria JAZZ posiada szeroką gamę elementów do stworzenia systemu dźwięku przestrzennego w budynkach, biurach, przestrzeniach

Bardziej szczegółowo

Cennik detaliczny AUDIO CENTER POLAND ul. Malborska 56, Kraków

Cennik detaliczny AUDIO CENTER POLAND ul. Malborska 56, Kraków Cennik detaliczny 01.09.2012 L-505u Wzmacniacz zintegrowany 17 990 zł Moc ciągła: 100 W + 100W/8 Ω 140 W + 140 W/4 Ω B Sterowanie: selektory poziomu głośności i wyboru źródła, przycisk MONITOR, przycisk

Bardziej szczegółowo

STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU

STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU Ewa Szymank Katedra Teor Ekonom Akadema Ekonomczna w Krakowe ul. Rakowcka 27, 31-510 Kraków STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU Abstrakt Artykuł przedstawa wynk badań konkurencyjnośc

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Przeznaczony do instalacji stałych oraz aplikacji mobilnych Stylowy, innowacyjny design Made in Germany Wszechstronność zastosowań i bogactwo funkcji Wysokiej jakości wzmacniacz

Bardziej szczegółowo

1. SPRAWDZENIE WYSTEPOWANIA RYZYKA KONDENSACJI POWIERZCHNIOWEJ ORAZ KONDENSACJI MIĘDZYWARSTWOWEJ W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ

1. SPRAWDZENIE WYSTEPOWANIA RYZYKA KONDENSACJI POWIERZCHNIOWEJ ORAZ KONDENSACJI MIĘDZYWARSTWOWEJ W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ Ćwczene nr 1 cz.3 Dyfuzja pary wodnej zachodz w kerunku od środowska o wyższej temperaturze do środowska chłodnejszego. Para wodna dyfundująca przez przegrody budowlane w okrese zmowym napotyka na coraz

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna fotowoltaika Immergas - efektywne wytwarzanie prądu i ciepła

Nowoczesna fotowoltaika Immergas - efektywne wytwarzanie prądu i ciepła Nowoczesna fotowoltaika Immergas - efektywne wytwarzanie prądu i ciepła Fotowoltaika, technologia umożliwiająca przemianę światła słonecznego bezpośrednio na energię elektryczną, jest jednym z najszybciej

Bardziej szczegółowo

Wycieraczki. Doskonałość w każdym calu

Wycieraczki. Doskonałość w każdym calu Doskonałość w każdym calu Przegląd Naturalnie pierwszy wybór Wycieraczki DENSO, charakteryzujące się unikatowym projektem, wykonane z materiałów doskonałej jakości zgodnie z najbardziej wymagającymi normami

Bardziej szczegółowo

T-221AP DWUKANAŁOWY WZMACNIACZ INSTALACYJNY

T-221AP DWUKANAŁOWY WZMACNIACZ INSTALACYJNY PUBLIC ADDRESS SYSTEM DWUKANAŁOWY WZMACNIACZ INSTALACYJNY Prosimy o zapoznanie się z tą instrukcją. Uważne przeczytanie instrukcji umożliwi bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz maksymalne wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument Komisji D012257/03 ZAŁĄCZNIK.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument Komisji D012257/03 ZAŁĄCZNIK. RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 28 lpca 20 r. (29.07) (OR. en) 082/ ADD AVIATION 94 PISMO PRZEWODNIE Od: Komsja Europejska Data otrzymana: 8 lpca 20 r. Do: Sekretarat Generalny Rady Nr dok. Kom D02257/0

Bardziej szczegółowo

KOSPEL S.A. Koszalin, 2010 r.

KOSPEL S.A. Koszalin, 2010 r. Zużyty produkt ne może być traktowany jako odpad komunalny. Zdemontowane, urządzene należy dostarczyć do punktu zbórk sprzętu elektrycznego elektroncznego w celu recyklngu. Odpowedne zadysponowane zużytego

Bardziej szczegółowo

3.1. ODZIAŁYWANIE DŹWIĘKÓW NA CZŁOWIEKA I OTOCZENIE

3.1. ODZIAŁYWANIE DŹWIĘKÓW NA CZŁOWIEKA I OTOCZENIE 3. KRYTERIA OCENY HAŁASU I DRGAŃ Hałas to każdy dźwęk nepożądany, przeszkadzający, nezależne od jego natury, kontekstu znaczena. Podobne rzecz sę ma z drganam. Oba te zjawska oddzałują nekorzystne na człoweka

Bardziej szczegółowo

Projekt nagłośnienia sali gimnastycznej w szkole w Serocku

Projekt nagłośnienia sali gimnastycznej w szkole w Serocku Projekt nagłośnienia sali gimnastycznej w szkole w Serocku Opracowanie P.P.H.U. PROAKUSTYKA ul. Modlińska 88 05-135 Wieliszew Marcin śaluk Piotr Fabisiak Wieliszew 09-04-2008 Opis i charakterystyka urządzeń

Bardziej szczegółowo

DVS 8 / DVS 8t. Właściwości

DVS 8 / DVS 8t. Właściwości UL-1480, UL-2043 Charakterystyka produktu Zaprojektowany do użycia w szerokim zakresie aplikacji związanych ze średnimi systemami nagłośnieniowymi, model Tannoy DVS 8 to ultra kompaktowa kolumna głośnikowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH KSH

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH KSH INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH KSH Zapoznane sę z treścą nnejszej nstrukcj obsług umożlw prawdłową nstalację eksploatację urządze na, za pew na jąc jego długotrwałą nezawodną pracę

Bardziej szczegółowo