PRS PIONEER REFERENCE SERIES

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRS PIONEER REFERENCE SERIES"

Transkrypt

1 PRS PIONEER REFERENCE SERIES d ź w ę k o w a p e r f e k c j a z d e f n o w a n a n a n o w o Dźwęk już po prostu ne może być lepszy nż z komponentów ser PRS Poneer Reference Seres. Jeśl chodz o najwyższej jakośc dźwękowe dośwadczene fachowość, Poneer ne ma sobe równych. Dlatego też urządzena ser PRS co chwlę pojawają sę na zawodach dźwękowych najwyższej klasy. Oceń sam. Dzęk czystej jakośc dźwękowej nezrównanych osągach, komponenty PRS wybjają sę ponad tłum. Połączone w system, brzmą perfekcyjne. 51

2 PRS czysty system audo DEX-P9R KOMPONENTOWY RADIOODTWARZACZ CD Z RDS Weloletne dośwadczena Poneera doprowadzły do stworzena zaprojektowanego od podstaw, najwyższej jakośc radoodtwarzacza CD z tunerem RDS. DEX-P9R przesyła cyfrowe dane bezpośredno z płyty CD do procesorów audo, co zapewna możlwe najwernejszą orygnałow reprodukcję dźwęku, z absolutne mnmalnym pozomem szumów znekształceń. DEX-P9R może funkcjonować jako samodzelna jednostka, ale jeżel zostane połączona z cyfrowym przedwzmacnaczem/korektorem DEQ-P9, tworzy system o nezrównanym brzmenu osągach. Jeśl naprawdę chcesz sę przekonać co ten system potraf, sugerujemy zastosowane równeż głośnków wzmacnaczy z ser PRS. Zdecyduj sę na neporównywalne dośwadczena odsłuchowe. DEQ-P9 CYFROWY PRZEDWZMACNIACZ/KOREKTOR Dodane tej jednostk DSP do radoodtwarzacza DEX-P9R powoduje, że kerowca otrzymuje wszechstronną czystość dźwęku pozbawoną znekształceń kontrolę nad procesem cyfrowego przetwarzana sygnału funkcj secowych. Dzęk przekształcenu odczytanego sygnału w postać cyfrową, możlwe jest dokonane zrównoważena sygnału wyjścowego tak, aby dopasować je do akustyk wnętrza Twojego samochodu stworzene własnego proflu dźwękowego dzęk korektorow parametrycznemu funkcj kontrol pola dźwęku. W pełn cyfrowy system Połączene najwyższej jakośc komponentów Poneera, DEX-P9R DEQ-P9, tworzy system oferujący najczystsze brzmene, które na nowo defnuje doskonałość brzmena. Uznana w branży technologa Poneera, podnoszena rozdzelczośc dźwęku z 16-btów orygnalnego sygnału z płyty CD do 24-btów, poprawa lnowość sygnału zachowuje czystość dźwęku podczas procesu cyfrowego przetwarzana. DEX-P9R wyposażono w cyfrowe wejśce optyczne, które umożlwa podłączene zmenacza płyt DVD XDV-P9 optyczne cyfrowe wyjśca do podłączena DEQ-P9. Jednostka ta zawera 3 bardzo precyzyjne, 51-btowe cyfrowe procesory dźwęku, 31-pasmowy grafczny korektor z nezależną regulacją ustaweń Lewy/Prawy, funkcję wyrównana czasowego 4-drożną cyfrową seć zwrotnc. Wyjśca DEQ-P9 wyposażono w sześć 24-btowych przetwornków cyfrowo-analogowych Burr Browna. Każdy kanał wyjśca audo zawera 2 osobne przetwornk, ustawone w trybe konwersj Sgn-Magntude. Elmnuje to znekształcena zerowokrzyżowe, oferując wyjątkowy 24-btowe, welobtowe przetwornk C/A stosunek sygnału do szumu oraz bardzo szerok zakres dynamk. Końcowy efekt to nezrównana czystość dźwęku, werne reprodukującego orygnalne brzmene nagrana w samochodze. DEX-P9R może równeż funkcjonować jako samodzelny radoodtwarzacz. W takm przypadku można podłączyć do nego zewnętrzne wzmacnacze do napędzana przednch tylnych głośnków oraz subwoofera. Każde z wyjść DEX-P9R zawera 4V wyjśce przedwzmacnacza, a konwersja analogowa odbywa sę przez welobtowe przetwornk Burr Browna. Aby wykorzystać maksmum możlwośc DEX-P9R, Poneer zaleca stosowane go w połączenu z DEQ-P9. DEQ-P9 wyposażono w 4-drożne wyjśce, służące do napędzena nsko-, średno-, wysokozakresowych głośnków subwoofera. Może równeż zostać wykorzystane do podłączena nsko-średno tonowych głośnków, tweetera, subwoofera pełnozakresowych głośnków tylnych, jeśl zajdze taka potrzeba. Zewnętrzne wzmacnacze podłączone są do wysokonapęcowych wyjść DEQ-P9. Wyjśca te używają własnego zrównoważonego obwodu zaslana PWM, aby zmnmalzować szum znekształcena. Znawcy tematu doceną równeż zaangażowane Poneera w detale. Alumnowy panel przedn eleganck wyśwetlacz OEL, DEX-P9R tworzą doskonałą kompozycję. Absolutną perfekcję, gwarantuje możlwość wyłączena wyśwetlacza, aby wyelmnować szumy wytworzone przez obwody zaslające wyśwetlacza. Doskonałość jakoścową brzmenową przypeczentowują take szczegóły jak: pokryta medzą obudowa, która obnża pozomu szumu, pozłacane termnale RCA czy przewody połączenowe wykonane z 99,99 procentowej medz beztlenowej. Tryb wyłączena wyśwetlacza Pokryta medzą obudowa Korektor grafczny Regulacja sec zwrotncy 52 najważnejsze funkcje oznaczono kolorowym konam. Pełne wyjaśnene znaczena wszystkch kon znajduje sę na stronach Pełna lsta funkcj znajduje sę na strone 101.

3 PRS wzmacnacze Wzmacnacze Poneera z ser PRS, zostały zaprojektowane, aby dostarczać moc do głośnków do granc ch wytrzymałośc lub nawet poza te grance. Dzęk zaslanu MOSFET, te wzmacnacze oferują węcej mocy bez znekształceń, nż kedykolwek wcześnej było to możlwe. Ponadto, 4-kanałowa zwrotnca (PRS-X340) daje wele możlwośc zaslana, a przełącznk hgh/low umożlwa wyberane mędzy zakresem 3 9 khz lub Hz. Fltr bandpass umożlwa konfgurację b-amp. Jeżel potrzeba naprawdę dużej mocy, możlwe jest nawet połączene dwóch wzmacnaczy PRS, razem. Zamontuj wzmacnacze ser PRS razem Połącz ze sobą dwa wzmacnacze ser PRS, aby stworzyć jeden masywny, dużej mocy wzmacnacz. Uchwyty montażowe na wewnętrznej strone mogą zostać zdemontowane lub obrócone do wewnątrz, aby umożlwć wpuszczany montaż jednego wzmacnacza z drugm. Intelgentny system zaslana Normalne zaslane samochodowe (12 V ~ 14 V), teoretyczne ograncza moc wyjścową do około 50 W przy 4 omach. Aby uzyskać wększą moc, wszystke wzmacnacze Poneera z ser PRS, posadają regulowany obwód zaslający PWM MOSFET, aby wspomóc lnowe napęce samochodowe kontrolować ch własne zaslane. Kontrola jest zachowywana przez ntelgentny system zaslana Poneera, który rob wszystko, aby zapewnć szczyt mocy wyjścowej bez szumu, doprowadzając dodatkowy ładunek napęca do głośnków, aby wyrównać jakekolwek spadk napęca spowodowane nnym ładunkam elektrycznym w samochodze. Jednostk MOSFET dla optymalnych osągów Urządzena wyjścowe MOSFET, umeszczone we wszystkch wzmacnaczach Poneera sre PRS, oferują posadają znaczną przewagę nad tradycyjnym wzmacnaczam bpolarnym m.n. szybsze przełączane, mnejsze znekształcena zwrotncy nższy pozom szumu. Wzmacnacze PRS, Poneera wyposażono w regulowane obwody PWM zaslaczy MOSFET, utrzymujące ch odpowedno nską temperaturę nawet pod dużym napęcem. Dzęk zaslaczom opartym w pełn na tranzystorach MOSFET sekcjom wyjścowym MOSFET wzmacnacze ser PRS jeszcze lepej dostarczają moc! PRS-X340 4-KANAŁOWE MOSTKOWALNE WZMACNIACZE MOCY 4 x 150 W - 2 x 500 W PRS-X320 2-KANAŁOWE MOSTKOWALNE WZMACNIACZE MOCY 2 x 200 W - 1 x 800 W PRS-X220 2-KANAŁOWE MOSTKOWALNE WZMACNIACZE MOCY 2 x 120 W - 1 x 400 W PEŁNY SPIS FUNKCJI ZNAJDUJE SIE NA STRONIE

4 PRS wzmacnacze Zmacnacze PRS Funkcje PRS-X340 PRS-X320 PRS-X220 Maksymalna moc wyjścowa Cągła moc wyjścowa (RMS) (14,4 V) khz/4 omy khz/2 omy po zmostkowanu 4 omy Moc wyjścowa DIN (DIN45324, +B = 14,4 V) Regulowana zwrotnca secowa Kanał A Kanał B Nske częstotlwośc (-12 db/okt.) Wysoke częstotlwośc (-12 db/okt.) Seć fltrów dolno-/górnoprzepustowych (-12 db/okt.) Regulacja pozomu/wzmocnena sygnału wejścowego Zaslacz MOSFET z regulacją PWM Możlwość współpracy z sygnałem wejścowym o wysokm napęcu (400 mv 6,5 V) Możlwość współpracy z obcążenem o nskej mpedancj (1 8 om) Regulacja podbca basów (0 18 db) Fltr poddźwękowy: 15 Hz (-24 db/okt) Pozłacane termnale wejścowe wyjścowe RCA (pełen zakres) umożlwające połączene Lnk Top Pozłacane zacsk śrubowe głośnków Duże, pozłacane termnale zaslana/uzemena (typ śrubowy) Zrównoważony obwód separujący o wysokej sprawnośc Odwracalne pokrywy końcowe zapewnające unwersalność montażu Sekcja wyjścowa MOSFET 4 x 150 W 2 x 200 W 2 x 120 W 2 x 500 W 1 x 800 W 1 x 400 W 4 x 37,5 W 2 x 50 W 2 x 30 W 4 x 75 W 2 x 100 W 2 x 60 W 2 x 150 W 1 x 200 W 1 x 120 W 4 x 115 W lub 2 x 163 W lub 2 x 87 W lub 2 x 360 W 1 x 486 W 1 x 313 W LPF-nske, LPF-wysoke, HPF-nske, BPF LPF-nske, LPF-wysoke, HPF-nske, HPF-wysoke Hz 3 9 khz Hz Hz Hz 60 Hz Ostrzeżene: Wzmacnacze Poneera ser PRS zaprojektowano, aby dostarczały węcej mocy nż konwencjonalne wzmacnacze. Dlatego też, zaleca sę stosowane subwoofera, którego nomnalna moc wejścowa jest przy najmnej dwa razy wyższa nż cągła moc wyjścowa wzmacnacza ser PRS. PRS zalecane konfguracje systemu Aby w pełn wykorzystać możlwośc DEX-P9R, Poneer zaleca stosowane go w połączenu z DEQ-P9, wzmacnaczam głośnkam ser PRS. W obydwu przedstawonych konfguracjach przedstawonych ponżej, zewnętrzne wzmacnacze sąpodłączone do wysokonapęcowych wyjść DEQ-P9. Te wysokej jakośc wyjśca posadająswój własny zrównoważony (plus/mnus) obwód zaslający PWM, który zapewna mnmalny pozom znekształceń szumu. Stwórz perfekcyjny system, używając DEQ-P9 w konfguracj 4-drożnej (nske, średne, wysoke, subwoofer), aby otrzymać optymalne osąg. Każde pasmo ma przypsany sobe głośnk, w czase gdy zwrotnca secowa funkcja wyrównana czasowego umożlwają na precyzyjne dostrojene każdego pasma. Rezultat: perfekcyjne zrównoważona akustyka. Jeśl preferujesz system 2-drożny z subwooferem, pozostały jeden kanał można wykorzystać do podłączena pełnozakresowego głośnka uzupełnającego z tyłu. System: 3-drożny przód plus 2 subwoofery Kompletny L/P lustrzany rozkład System: 3-drożny/tył 2-drożny/2 subwoofery TS-T3PRS DEX-P9R* TS-T3PRS DEX-P9R DEQ-P9 DEQ-P9 Przód 3-drożny Przód 3-drożny TS-C1300R bez tweetera TS-M7PRS PRS-X320 PRS-X320 Hgh Md Nske L R Nske Md Hgh PRS-X320 PRS-X320 TS-C1300R bez tweetera TS-M7PRS wysokotonowy Tweeter TYŁ 2-DROŻNY TS-C1300R bez tweetera TS-T3PRS TS-M7PRS Wyso ke Średne Nske Sub PRS-X340 TS-T3PRS TS-C1300R bez tweetera TS-M7PRS TYŁ 2-DROŻNY Głośnk wysokotonowy PRS-X320 Sub Sub PRS-X320 TS-C1700R PRS-X340 TS-C1700R TS-W12PRS PRS-X340 TS-W12PRS TS-W12PRS Przedne mejsca sedzące Subwoofer TS-W12PRS Tylne mejsca sedzące Przedne mejsca sedzące Subwoofer Aby wykorzystać pełny potencjał DEQ-P9, podłącz 3-drożny system z przodu plus subwoofer, tak jak pokazano obok. Taka konfguracja systemu zapewna najlepsze osąg przy precyzyjne dostrojonej scene dźwękowej. * Dla określonych potrzeb nawet w tej konfguracj systemu tylne głośnk mogą być dodane poprzez tylne wyjśce RCA zestawu DEX-P9R. Przedna, 3-drożna konfguracja systemu składa sę z nsko- średnotonowego głośnka oraz tweetera, które podłączone są do aktywnej sec DEQ-P9. Tylna konfguracja 2-drożna podłączona jest do wyjśca średnch częstotlwośc DEQ-P9. To wyjśce średno-tonowe może być wykorzystane równeż jako wyjśce pełnozakresowe, które może pracować ze zwrotncą secową UD-N2PRS, aby napędzać 2-drożny system. Dźwęk z tylnego głośnka popraw środowsko akustyczne, poprawając doznana odsłuchowe dla pasażerów tylnych mejsc. 54

5 PRS głośnk pasywna zwrotnca secowa TS-T3PRS 1-1/4 (30 mm) TWEETER DO MONTAZU WPUSZCZANEGO W Ø 75 (3 śr.) 120 Ø 87 (3 3/8 śr.) Jak nsko potraf zagrać Twój tweeter? Tak głośnk mus meć możlwość zagrana nsko z poszerzoną nską częstotlwoścą, która poprawa ogólny obraz dźwękowy Twojego systemu audo. TS-T3PRS posada dużą, 30 mm membranę kopułkową typu Soft Dome dla bardzej precyzyjnego obrazowana dźwęku bez chropowatośc. Jego obwód magnetyczny wykorzystuje dużej mocy (30,5 g) magnes Neodymowy co daje szybszą bardzej precyzyjną reprodukcję. Szczelna komora głośnka pozwala na rozcągnęce częstotlwośc podzału w dół do 3 khz. Ta komora została dokładne dostrojona przy wykorzystanu 4 różnych materałów akustyczne tumących. 3 Ø 4,3 (3/16 śr.) Otwory 15 (9/16) 30 (1-1/4) 30 mm membrana z włókna polestrowego Duży magnes neodymowy (30,5 g) Kołneż odlewany z alumnum Tylna komora odlewana z alumnum Nomnalna moc wejścowa: 60 W Hz, 92 db (1 W/1 m) TS-M7PRS 6-3/4 (17 cm) GŁOŚNIK ŚREDNIO-NISKO TONOWY 200 W Otwory 4-4,5 x 6,5 (3/16 x 1/4 ) Ø 158 (6 1/4) śr.) Ø 170 (6 3/4 śr.) 8,3 (5/16) 67,3 (2 5/8) Ø 143 (5 5/8 śr.) Model TS-M7PRS przetwornka średno-basowego został peczołowce zaprojektowany wykonany w celu zagwarantowana jak najlepszej pozbawonej znekształceń reprodukcj nstrumentów smyczkowych wokal. Dzęk membrane stożkowej zbudowanej z lamnatu celulozowego włókna aramdowego oraz symetrycznej krawędz z gumy butylowej, od głośnka tego możesz oczekwać dokładnego gładkego brzmena w całym średnm przedzale tonów nskch aż po górny przedzał tonów średnch. Jeżel szukasz głośnka kontrolującego w wysoce precyzyjny sposób reprodukcję dźwęku, to polecamy właśne model TS-M7PRS. Jeśl podłączysz go jeszcze do systemu składającego sę z modułów DEX-P9R DEQ-P9, to czeka Cę już tylko nezrównana przyjemność ze słuchana muzyk w samochodze. Głośnk wyposażony w stożek wykonany z włókna polamdu aromatycznego Symetryczne zrównoważony perśceń otaczający z gumy butylowej Rama odlewana z alumnum Pozłacane termnale śrubowe Nomnalna moc wejścowa: 60 W Hz, 91 db (1 W/1 m) TS-W12PRS 12 (30 cm) SUBWOOFER TYPU-C Z PODWÓJNĄ CEWKĄ DRGAJĄCĄ 1200 W Otwory 8 Ø 6,5 Ø 302 (11 7/8 śr.) Ø 322 (12 3/4 śr.) 19 (3/4) 133 (5-1/4) 152 (6) Ø 278 (11 śr.) Chcelbyśmy przedstawć nowy model subwoofera o symbolu TS-W12PRS, który potraf sobe radzć nawet z najpotężnejszym basam jest zarazem perwszym produktem wyposażonym w system chłodzena cewk drgającej (VCCS). Układ VCCS w efektywny sposób odprowadza nadmar cepła z wnętrza obudowy subwoofera, tak aby dźwęk pozostawał w dalszym cągu jak najbardzej naturalny, aby podzespoły subwoofera zamknęte kołnerzem ne grzały sę nadmerne. Znajdzemy tu równeż wydłużoną dwuwarstwową cewkę drgającą o welkośc 76 mm obcążalnośc 2 x 4 omy, która w połączenu z ultralekką sztywną membraną stożkową wykonaną z kompozytu włókna aramdowego zapewna szybk slny ruch tłokowy głośnka. UD-N2PRS 200 W Głośnk wyposażony w stożek wykonany z włókna polamdu aromatycznego Konstrukcja dwuwarstwowej 4-omowej cewk drgającej (2 lub 8 omów) Układ VCCS (Voce Col Coolng System Đ układ chłodzena cewk drgającej) Rama odlewana z alumnum Pozłacane termnale śrubowe 2-DROŻNA, PASYWNA ZWROTNICA SIECIOWA Konstrukcja Low-Q, umożlwająca pracę w newelkch obudowach Najnższa częstotlwość rezonansowa (Fs): 24 Hz Qts: 0,39 Zalecana obudowa zamknęta (ą 10 %): 28 ltrów/1,0 cu. ft. Vas: 93 ltres/3,3 cu. ft. Nomnalna moc wejścowa: 300 W Hz, 92 db (1 W/1 m) Specjalne dla głośnków TS-T3PRS I TS-M7PRS, Poneer stworzył 2-drożną zwrotncę secową. Posadając ekranowaną obudową EMI (Electromagnetc Interference Zakłócena ekektromagnetyczne), zwrotnca UD-N2PRS zapewna proste, czyste precyzyjne rozwązane dźwękowe. 142 Obudowa ekranowana EMI (Electromagnetc Interference Zakłócena elektromagnetyczne) Urządzena wybranej jakośc Wycszene tweetera: 0 db/-3 db Nomnalna moc wejścowa: 60 W PEŁNY SPIS FUNKCJI ZNAJDUJE SIE NA STRONIE

6 europejska sera referencyjna odseparowanych głośnków komponentowych Odseparowane głośnk komponentowe europejskej ser referencyjnej Poneera posadające standardowe wymary ramy, oferują młośnkom muzyk okazję do stworzena najwyższej jakośc systemu dźwękowego. Te zestawy głośnkowe posadają dokładne dobrane precyzyjne zaprojektowane głośnk nskotonowe, tweetery zwrotnce wszystko stworzone, aby wprowadzć cę na nowy pozom dźwękowej perfekcj. Stożkowe głośnk nskotonowe wykonane z kompozytu włókna aramdowego, zapewnają orygnalne brzmene zarówno muzyk jak part wokalnych. Tweetery posadające mękką kopułkę precyzyjne reprodukują wysoke zakresy, podczas gdy pasywne zwrotnce secowe zapewnają optymalną dystrybucję nskch wysokch częstotlwośc ze wzmacnacza do głośnków. Gwarantowane nezapomnane wrażena odsłuchowe! TS-C1700R 17 CM 2-DROŻNY, ODSEPAROWANY SYSTEM GŁOŚNIKÓW W Ø Ø147 Ø50 17 cm Ø głośnk ze stożkem z kompozytu włókna aramdowego krawędzą z gumy butylowej 25 mm Ø mękka kopułka wysokotonowa z magnesem neodymowym Układ VCCS (Voce Col Coolng System układ chłodzena cewk drgającej) Odlewany z alumnum kosz głośnka nskotonowego Pozałcane śruby zacskowe termnal głośnka Zawera zestaw nstalacyjny głośnków wysokotonowych: - Rozpórka do montażu pochyłego - Uchwyt montażowy głośnka wysokotonowego do samochodów Renault, Peugeot Ctroën TS-C1300R 13 CM 2-DROŻNY, ODSEPAROWANY SYSTEM GŁOŚNIKÓW 160 W Ø Ø cm Ø głośnk ze stożkem z kompozytu włókna aramdowego krawędzą z gumy butylowej 25 mm Ø mękka kopułka wysokotonowa z magnesem neodymowym Układ VCCS (Voce Col Coolng System układ chłodzena cewk drgającej) Odlewany z alumnum kosz głośnka nskotonowego Pozałcane śruby zacskowe termnal głośnka Zawera zestaw nstalacyjny głośnków wysokotonowych: - Rozpórka do montażu pochyłego - Wspornk do głośnków wysokotonowych do samochodów Renault 38 Ø Głośnk ze stożkem z kompozytu włókna aramdowego Głośnk TS-W12PRS, TS-M7PRS, TS-C1300R TS-C1700R został peczołowce zaprojektowany, aby reprodukować prawdzwe smyczk wokale z mnmalnym pozomem znekształceń. Dzęk stożkow wykonanemu z kompozytu włókna aramdowego, można sę spodzewać precyzyjnego gładkego brzmena w zakrese od średnch basów do wyższych średnch częstotlwośc. TS-C1700R TS-C1300R Pasmo przenoszena Czułość (1 W/1 m) Nomnalna moc wejścowa Hz Hz 90 db 90 db 70 W 40 W 56 Parametry technczne głośnków znajdują sę na strone 91, a tabela zastosowana głośnków unwersalnych znajduje sę na stronach

7 brzmenowy tunng w wydanu Poneera Poneer to z pewnoścą poważana nazwa na mędzynarodowej scene tunngowej. Utalentowan profesjonalśc lczą na wygraną razem z najwyższych standardów produktam Poneera. Dlatego też najwyższej jakośc sprzęt Poneera konsekwentne pojawa sę w najbardzej zadzwających konfguracjach wygrywających na różnych najbardzej prestżowych mprezach. Stale wprowadzając nnowcyjne produkty zawerające przełomową technologę, Poneer z pewnoścą wyraźne zaznaczy swoją obecność w konkursach jakośc dźwęku SPL (Sound Pressure Level). Poneer równeż ma zaszczyt być ofcjalnym sponsorem mprez stowarzyszena młośnków muzyk EMMA (European Moble Meda Assocaton) w 2003 roku. Odwedź klka najlepszych mprez tego typu, gdze z pewnoścą zobaczysz najlepsze urządzena Poneera. MERCEDES ML430 PIONEER EUROPE Pokazane profesjonalstom, jak to sę rob, ne jest prostym zadanem. Dlatego też Mercedes ML430 Poneera Europa, będze odwedzał najwększe mprezy tunngu dźwękowego w Europe, aby zaprezentować wzorcową nstalację najlepszych komponentów Poneera. Wyposażony w najlepsze z najlepszych urządzeń radoodtwarzacz CD DEX-P9R; dwa głośnk w przednch drzwach: TS-C1300R, TS-C1700R; w desce rozdzelczej TS-T3PRS; TS-M7PRS TS-T3PRS w tylnych drzwach; wzmacnacze PRS-X340 subwoofery TS-W12PRS będze z pewnoścą częstym obrazkem na najwększych mprezach tunngu dźwękowego w Europe. MERCEDES W124 LARS KARLSON Posadając zmysł zwycęzcy wyczuce przy wyborze najlepszego wyposażena, jakm bez wątpena jest sera PRS Poneera, Lars Karlson jest prawdzwym profesjonalstą w zawodach dźwękowych. Od 1998 roku główny gracz na Szwedzkej europejskej scene zawodowej, będze równeż pojawał sę w tym roku na zawodach, domnując w klase Expert w zawodach IASCA (Internatonal Auto Sound Challenge Assocaton) EMMA. Jak dotąd już dwa razy wygrał mstrzostwo śwata w klase Expert 600 W osągnął najwyższy wynk za najlepszą nstalację w fnałach EMMA Dysponując najwyższej jakośc, czystym dźwękem reprodukowanym przez komponenty Poneera, szykuje sę do obrony tytułu równeż w 2003 roku. MINI COOPER DMITRY MATVEEV Jedyne określene jake pasuje do tego małego samochodu demonstracyjnego to NAJLEPSZY od nstalacj do sprzętu, co węcej nawet sposób polakerowana samochodu są oszałąmające. Wszystko to wykonane zostało przez Dmtra Matveeva frmę AM-Style. Matveev w 2000 roku zdobył mstrzostwo w klase Professonal na europejskm konkurse brzmenowym. Projektując swój nowy system, wybrał radoodtwarzacz DEX-P9R w połączenu z cyfrowym przedwzmacnaczem/korektorem DEQ-P9. W desce rozdzelczej umeścł głośnk TS-T3PRS TS-C1300R, w drzwach TS-M7PRS, a wszystko przypeczętował subwooferem TS-W12PRS. Wzmacnacze ser PRS zanstalowane po bokach dopełnają system. Cały system jest perfekcyjne zntegrowany, aby uzupełnać sę z charakterem nowego Mn. Nc dzwnego, że był on gwazdą wystawy MIMS 2002 w Moskwe został uhonorowany dyplomem prze stowarzyszene rosyjskch projektantów. 57

8 WZMACNIACZE I SUBWOOFERY p o w a ż n a m o c, p o w a ż n y d ź w ę k 58

9 Jeśl jesteś spragnony mocy, ne mussz węcej czekać. Czyste brzmene soldny bas wymagają mocy. Nowe wzmacnacze klasy-d dysponują dużą mocą dostarczając czystego dźwęku, a ponadto zajmują newele mejsca. Nowe 2-4-kanałowe wzmacnacze ser GM-X, tłoczą olbrzymą moc, aby uszlachetnć brzmene Twojego systemu. Czyż ntensywny bas ne brzm kusząco? Wypróbuj jeden z nowych subwooferów Poneera z ser SPL z pewnoścą zdomnuje brzmene Twojego systemu. Te subwoofery są tak przełomowe, że procedury patentowe technolog w nch zastosowanych są w toku. 59

10 wzmacnacze klasy-d GM-D500M WZMACNIACZ KLASY-D 1 x 1000 W (2 Ω) 1 x 600 W (4 Ω) Czystość ntensywnej mocy wydobywa sę z nowego wzmacnacza cyfrowego klasy-d Poneera, GM-D500M. Dzęk mażdżącej mocy maksymalnej równej 1000W cyfrowemu przetwarzanu sygnału dźwęk jest wszechogarnająco soczysty pełny. Wzmacnacze klasy-d potrzebują nższego napęca elektrycznego, co przekłada sę na mnejszą emsję cepła powodującego znekształcena brak konecznośc montowana dużych powerzchn odprowadzających cepło. Dzęk technolog Poneera, ten kompaktowy wzmacnacz zasla subwoofery głośnk czystym pozbawonym zakłóceń sygnałem przy pozomach mocy, których trzeba dośwadczyć, żeby w ne uwerzyć. Maksymalna moc wyjścowa 1 x 1000 W (2 Ω) lub 1 x 600 W (4 Ω) Cągła moc wyjścowa (14,4 V): 1 x 500 W ( khz/2 Ω), 1 x 300 W ( khz/4 Ω) 1 x 490 W (4 Ω) lub 1 x 630 W (2 Ω) (DIN 45324, +B = 14,4 V) 2 Ω stablna praca Regulowany LPF (fltr dolnoprzepustowy) ( Hz, -24 db/okt.) Zaslacz MOSFET z regulacją PWM Regulacja pozomu basu ( db) Możlwość współpracy z sygnałem wejścowym o wysokm napęcu (125 mv 6,5 V) Możlwość współracy z sygnałem o nskej mpedancj (2 8 Ω) Duże śrubowe termnale zaslana/uzemena Termnale wejścowe RCA Wymary obudowy (mm): 268 x 52 x 250 Technologa wzmacnaczy klasy-d Wzmacnacze klasy-d pokonują newydolnośc tradycyjnych wzmacnaczy klasy-a lub AB. Wzmacnacz Poneera klasy-d, GM-D500M GM-D505, transformuje bardzo newelką lość mocy w cepło, a bardzo duży procent mocy zaslającej (67 %) jest zamenany w ładunek. Efektem tego jest kompaktowy wzmacnacz, który do wytworzena bardzo wysokej mocy wyjścowej wymaga newelkego poboru mocy. BTT + Wysoke napęce Głośnk przedne lub tylne Subwoofer PRĄD vs. MOC Duża moc potrzebna wzmacnaczow do napędzena subwoofera powoduje nestablne napęce prąd, które ne tylko trafa do subwoofera, ale do głośnków przednch tylnych. Rezultatem tego jest wpływ na jakość dźwęku jego zakłócene. Nske napęce Moc wyjścowa Prąd (a) BTT Moc wyjścowa (Wat 4 Ω) Klasa-D Klasa-AB subwoofer Wzmacnacz klasy-d, potrzebuje jedyne 2/3 lośc prądu, który zużywa tradycyjny wzmacnacz, co w efekce powoduje, że dostarczany do przednch tylnych głośnków oraz do subwoofera, ładunek mocy jest bardzej stablny. Dzęk temu, jakość dźwęku ne zostane zakłócona, tak węc możesz spodzewać sę nezwykle czystego dźwęku pozbawonego znekształceń. Obwód PWM (Pulse Wdth Modulator) wzmacnacza klasy-d, moduluje orygnalny sygnał wejścowy audo, który posada dużo wyższą stałą częstotlwość. Rezultatem jest cyfrowy sygnał, który zawera sygnał wejścowy pasmo komponentów częstotlwoścowych w okolcach częstotlwośc modulacj. Fltr dolnoprzepustowy (LPF), fltruje wówczas częstotlwośc 350 khz, a wynkowy wzmocnony sygnał jest wtedy przesyłany do głośnków /lub subwoofera. Przewagą takej metody wzmocnena jest fakt, że moc wyjścowa FET operuje jak przełącznk, który jest w pozycj włączony lub wyłączony. Gdy jest włączony FET zachowuje sę jak zamknęty przełącznk, żaden prąd ne przebega przez jego termnale żaden newykorzystany prąd ne wytwarza zbędnego cepła. Z tego właśne powodu we wzmacnaczu klasy-d, powerzchne pochłanające cepło mogą być tak newelkch rozmarów, a stablny ładunek mocy może być dostarczony do głośnków subwooferów sytemu, aby reprodukować maksmum nezakłóconego, czystego dźwęku. Sygnał wejścowy Transfer ampltudy sygnału do zakresu przepływu METODA PWM (PULSE WIDTH MODULATOR) +V 0 -V Obwód PWM + wzmacnacz - wzmacnacz Fltr dolnoprzepustowy (LPF) odcna wysoke częstotlwośc Sygnał wyjścowy 60 pełna lsta specyfkacj znajduje sę na następnej strone.

11 GM-D505 5-KANAŁOWY WZMACNIACZ KLASY-D 4 x 100 W (4 Ω) + 1 x 300 W (4 Ω) or 1 x 600 W (2 Ω) Mając na uwadze zarówno precyzję dźwęku jak wysok pozom mocy, Poneer z dumą przedstawa GM-D505. Wyznaczając nowy standard perfekcj, ten 5-kanałowy wzmacnacz klasy-d dostarcza mocny czysty sygnał przez pęć kanałów: 4 analogowe 1 monofonczny klasy-d. Taka konfguracja z fltram HPF LPF, umożlwa bezpośredne podłączene czterech głośnków subwoofera osągając maksymalną moc wyjścową 4 x 100 W plus 1 x 300 W. Wysoce wydajna technologa Klasy-D, wymaga nższego napęca elektrycznego. Oznacza to mnejszą emsję cepła co zapewna nższy pozom znekształceń mnejsze rozmary obudowy wzmacnacza. Maksymalna moc wyjścowa: kanał A/B: 4 x 100 W (4 Ω) kanał SUB: 1 x 300 W (4 Ω) lub 1 x 600 W (2 Ω) Cągła moc wyjścowa (14,4 V): kanał A/B: 4 x 50 W (20 20 khz/4 Ω), kanał SUB : 1 x 150 W ( Hz/4 Ω) lub 1 x 300 W ( Hz/2 Ω) 4 x 65 W (4 Ω) + 1 x 225 W (4 Ω) (DIN 45324, +B = 14,4 V) lub 4 x 56 W (4 Ω) + 1 x 350 W (2 Ω) (DIN 45324, +B = 14,4 V) Regulowany fltr LPF (fltr dolnoprzepustowy) ( Hz, -12 db/okt.) Regulowany fltr LPF (fltr górnoprzepustowy) ( Hz, -12 db/okt.) Zaslacz MOSFET z regulacją PWM Regulacja pozomu basu ( db) Możlwość współpracy z sygnałem wejścowym o wysokm napęcu (200 mv 6,5 V) Możlwość współracy z sygnałem o nskej mpedancj: 4 Ω (kanał A/B.: 4 8 Ω/kanał SUB.: 2 8 Ω) Wybór wejśca: kanały 2/4/6 Obwód netłumony Regulacja pozomu/wzmocnena sygnału wejścowego Sekcje wyjścowe DMOSFET Duże, śrubowe termnale zaslana/uzemena Termnale wejścowe RCA Wymary obudowy (mm): 350 x 52 x 268 Specyfkacje wzmacnaczy Klasy-D GM-D500M Kanał A/B GM-D505 Kanał SUB Moc wyjścowa DIN (DIN 45324, +B = 14,4 V) Cągła moc wyjścowa (RMS) Wat 14.4 V ( khz/2 Ω) ( khz/4 Ω) (20 20 khz/4 Ω) Pasmo przenoszena (Hz) (+0,5 db, -3 db) (+0 db, -1 db) Znekształcena (%) (10 W/120 Hz) (10 W/1 khz) Stosunek sygnału do szumu Możlwość pracy z sygnałem o wysokm napęcu Maksymalny pobór prądu (A/4 Ω) Rozmar obudowy (S x W x G mm) Masa urządzena (kg) 1 x 490 W (4 Ω) lub 1 x 630 W (2 Ω) 4 x 65 W (4 Ω) + 1 x 225 W (4 Ω) 4 x 56 W (4 Ω) + 1 x 350 W (2 Ω) 1 x 500 W 1 x 300 W 1 x 300 W 1 x 150 W 4 x 50 W 5 Hz 240 Hz 5 Hz 240 Hz 10 Hz 40 khz 0,03 % 0,03 % 0.01 % 100 db 95 db 125 mv 6,5 V 200 mv 6,5 V 31 43,8 268 x 52 x x 52 x 268 2,9 3,9 61

12 mostkowalne wzmacnacze Wzmocnj swój system pulsującą mocą najnowszych, mostkowalnych wzmacnaczy Poneera. Wzmacnacze ser GM-X dysponują nadzwyczaj wysoką mocą do reprodukcj czystego dźwęku, dzęk pełnym zaslaczom MOSFET sekcjom wyjścowym DMOSFET. Możesz wybrać pomędzy 2- lub 4-kanałowym jednostkam, które wyprodukują pozbawony znekształceń dźwęk z Twoch subwooferów głośnków. GM-X574 4-KANAŁOWY WZMACNIACZ MOSTKOWALNY GM-X972 2-KANAŁOWY WZMACNIACZ MOSTKOWALNY 4 x 100 W (2 x 260 W) 2 x 300 W (1 x 800 W) GM-X374 4-KANAŁOWY WZMACNIACZ MOSTKOWALNY GM-X572 2-KANAŁOWY WZMACNIACZ MOSTKOWALNY 4 x 70 W (2 x 200 W) 2 x 150 W (1 x 400 W) Wyjśca DMOSFET zaslacze MOSFET Dzęk zaslanu MOSFET sekcjom wyjścowym DMOSFET, nowe wzmacnacze GM-X, Poneera są wydajne jak ngdy dotąd w dostarczanu potężnej mocy! MOSFET oferuje lczne zalety nad konwencjonalnym bpolarnym urządzenam zaslającym, zapewnając szczyt mocy wyjścowej pozbawony szumów znekształceń. Wzmacnacze GM-X, są wyposażone w sekcję wyjścową DMOSFET o wysokch osągach, która poszerza pasmo przenoszena wysokch częstotlwośc lnowej odpowedz na sygnały. Tak węc, teraz możesz jeszcze bardzej wysterować swój wzmacnacz, bez kompromsów w jakośc dźwęku. GM-X372 2 x 100 W (1 x 240 W) 2-KANAŁOWY WZMACNIACZ MOSTKOWALNY Wzmacnacze Funkcje GM-X574 GM-X374 GM-X972 GM-X572 GM-X372 Fltr dolnoprzepustowy (-12 db/okt.) Seć LPF/HPF (kanały A B) (-12 db/okt) Regulacja pozomu/wzmocnena sygnału wejścowego Zaslacz MOSFET z regulacją PWM Sekcje wyjścowe DMOSFET Pozom sygnału wejścowego w głośnkach (kanał A B) Możlwość pracy z sygnałem o mpedancj (2 8 Ω) Duże, śrubowe termnale zaslana/uzemena Śrubowe termnale głośnkowe Zrównoważony obwód separujący o wysokej sprawnośc Termnale wejścowe RCA Termnale wyjścowe RCA 80 Hz 80 Hz 80 Hz 80 Hz 80 Hz 62 Pełna lsta specyfkacj znajduje sę na następnej strone.

13 mostkowalne wzmacnacze Wzmacnacze Specyfkacje GM-X574 GM-X374 GM-X972 GM-X572 GM-X372 Moc wyjścowa DIN (DIN 45324, +B = 14,4 V) Cągła moc wyjścowa (RMS) Wat 14,4 V (20 20 khz/4 Ω) (20 20 khz/2 Ω) (Po zmostkowanu 4 Ω) Odpowedź częstotlwoścowa (Hz) (+0 db, -1 db) Znekształcena (%) (10 W/1 khz) Stosunek sygnału do szumu Możlwość pracy z sygnałem wejścowym o wysokm napęcu Maksymalny pobór mocy (A/4 Ω) Rozmar obudowy (S x W x G mm) Masa urządzena (kg) 4 x 70 W lub 2 x 160 W 4 x 45 W lub 2 x 100 W 2 x 200 W lub 1 x 480 W 2 x 110 W lub 1 x 300 W 2 x 70 W lub 1 x 200 W 4 x 50 W 4 x 35 W 2 x 150 W 2 x 75 W 2 x 50 W 4 x 65 W 4 x 50 W 2 x 200 W 2 x 100 W 2 x 60 W 2 x 130 W 2 x 100 W 1 x 400 W 1 x 200 W 1 x 120 W 10 Hz 45 khz 10 Hz 45 khz 10 Hz 50 khz 10 Hz 50 khz 10 Hz 50 khz 0,008 0,008 0,008 0,008 0, db 100 db 100 db 100 db 100 db 200 mv 6,5 V 200 mv 6,5 V 200 mv 6,5 V 200 mv 6,5 V 200 mv 6,5 V 26,5 19,2 37,5 18,9 14,4 269 x 50 x x 50 x x 50 x x 50 x x 50 x 169 3,7 2,8 3,7 2,8 2 aktywne zwrotnce secowe Umejscowone pomędzy źródłem dźwęku, a wzmacnaczam, zwrotnce Poneera są zaprojektowane, aby zapewnać bardzo precyzyjną czystą reprodukcję dźwęku. Wybór różnych model umożlwa dobór odpowednej dla Twojego systemu pozycj. CD DROŻNA ELEKTRONICZNA ZWROTNICA SIECIOWA Regulowana częstotlwość zwrotncy (Średne Nske: 50 Hz 200 Hz lub 500 Hz 2 khz, Wysoke Średne 3 khz 10 khz) Zbocze odcęca: -12 db/okt. (wszystke zakresy) Subwoofer przełącznk wysokego zakresu Przełącznk trybu wyjśca subwoofera (Stereo/Mono) Regulator pozomu Pozłacane termnale RCA wejśca/wyjśca CD DROŻNA ELEKTRONICZNA ZWROTNICA SIECIOWA LPF I HPF ( Hz) Zbocze odcęca: (-12 db/okt.) Regulowana częstotlwość zwrotncy (płynna regulacja 50 Hz 200 Hz) Przełącznk fazy subwoofera Regulowany pozom kontrol subwoofera (mędzy -15 a +15 db) Przełącznk trybu wyjśca subwoofera (stereo/mono) Pozłacane termnale wejśca/wyjśca RCA CD DROŻNA ELEKTRONICZNA ZWROTNICA SIECIOWA LPF HPF Częstotlwość odcęca (HPF: 80 Hz lub ßprzy; LPF: 80 Hz) Zbocze odcęca: -12 db/okt. Wyjśce na subwoofer Termnale wejśca/wyjśca RCA Lnowy fltr szumu (Izolator uzemający sygnału) przykłady konfguracj wzmacnaczy subwooferów Ponżej przedstawlśmy klka przykładów jak zbudować system dźwękowy z połączenem wzmacnacza subwoofera. Konfguracje te dopasowane są pod względem osągów wzmacnaczy możlwośc subwooferów. PRS-X340 PRS-X320 PRS-X220 GM-X574 GM-X374 L P Sub Stereo TS-W121SPL lub Głośnk TS-W101SPL pełnozakresowe Sub Zmostkowane mono TS-W121SPL L P Stereo TS-WX20LP x 2 L P Zmostkowane stereo TS-W305C x 2 lub TS-W255C x 2 L P Sub Tryb trzykanałowy Zmostkowany Głośnk pełnozakresowe TS-WX205 GM-X972 GM-X572 GM-X372 GM-X372 L P Stereo TS-W121SPL x 2 lub TS-W101SPL x 2 Sub Zmostkowane mono 8 Ω równolegle TS-W101SPL x 2 lub TS-W121SPL x 2 Sub Zmostkowane mono TS-W304F lub TS-W254F Sub L P Stereo TS-WX205 TS-WX205 63

14 subwoofery spl TS-W5000SPL WYSOKIEJ JAKOŚCI 30 CM SUBWOOFER KLASY C Z PODWÓJNĄ CEWKĄ 5000 W Ø327 Ø278 Najwyższe osąg mocowe dla koneserów szukających najlepszych profesjonalnej klasy subwooferów, oferuje model TS-W5000SPL osągający zaperającą dech w persach moc 5000 W pozom SPL (Pozom Cśnena Dźwęku) o wartośc 175 db. Rozpoczynając prace nad tym urządzenem, Poneer merzył w zwycęzcę konkurencj SPL, tworząc go przez 2 lata stosując, aż 4 nowatorske rozwązana, które zostaną opatentowane. Rezultatem jest po prostu najlepszy w tej klase głośnk, w dzedzne możlwośc przyjmowana dużej mocy, możlwośc SPL z doskonałą reakcją basu bez efektu przepalana sę w najważnejszych momentach. Ten flagowy model jest pewnym zwycęzcą w śwatowej ser konkurencj SPL, jak równeż w Twom samochodze. 266 TS-W5000SPL Przekrój 1. Stożek IMPP wzmocnony wpleconym włóknem węglowym* 2. 3-wartstwowy gumowy perśceń otaczający z tkanym włóknem aramdowym* 3. Zawnęty perśceń, z szerokm kołnerzem* 4. Podwójne cewk pokryte masą ceramczną* 5. Kosz odlewany z alumnum ze strukturą wspornków dolnych 6. Potrójne złożone magnesy o wysokej mocy 7. ADMG (Aero-Dynamc Magnetc Gap) 8. Rozszerzone jarzmo begunowe z dodatkowym otworem 9. 8-krotnych rozmarów termnal przyłączenowy * Procedura patentowa w toku. Wzmocnona lnowość dzęk ADMG Konstrukcja ADMG (Aero-Dynamczna Szczelna Magnetyczna) TS-W5000SPL zostałą stworzona, aby przezwycężyć opory mechanczne powstające w środowsku +170 db. Każdy begun górna pokrywa posadają kanał powetrzny w wąskej szczelne magnetycznej, co efektywne redukuje fzyczny opór o ponad 10 %. Prowadz to do poprawonej lnowośc wyższych pozomów mocy wejścowej KONSTRUKCJA ADMG Kanały powetrzne redukują opór mechanczny o ponadt 10 %. 5 3 Wydobądź wększy pozom SPL dzęk zawnętemu perścenow otaczającemu Aby osągnąć jeszcze wększy pozom wyjścowy SPL, nżynerowe Poneera stawl czoło wyzwanu powększena powerzchn stożka, zachowując rozmar głośnka. Rezultatem jest nowe, będące w trakce procedury patentowej, rozwązane konstrukcj zawnętego perścena otaczającego głośnka TS-W5000SPL. Perśceń o szerokm kołnerzu powększa powerzchnę uszczelk, powodując wzrost powerzchn stożka o 22 %, która jest blższa głośnkom 38 cm. STRUKTURA STOŻKA I PIERŚCIENIA OTACZAJĄCEGO Perśceń łączy sę z koszem po wewnętrzej strone obręczy Tradycyjna konfguracja perścena Ne przepalający sę dzęk podwójnym cewkom pokrytym masą ceramczną Aby przygotować TS-W5000SPL do przekraczana pozomu 170 db SPL, Poneer opracował nową konstrukcję, będącą w trakce procedury patentowej, cewk pokrytej masą ceramczną, co podwaja możlwośc mocowe w odnesenu do tradycyjnych cewek drgających. Brak efektu przegrzewana osągnęty dzęk znakomtym właścwoścom zolacyjnym masy ceramcznej, powoduje, że ne ma możlwośc nastąpena krótkch spęć lub przepalena sę. warstwa klejąca ceramczna zolacja termczna Zawnęty perśceń łączy sę z koszem w okolcy zewnętrznej obręczy Umożlwa stosowane stożka o wększej średncy Konfguracja zawnętego perścena z szerokm kołnerzem STRUKTURA PODWÓJNEJ CEWKI POKRYTEJ MASĄ CERAMICZNĄ elektryczna zolacja przewód medzowy W TS-W5000SPL dodatkowa warstwa ceramcznej powłok chron cewkę przed uszkodzenem. To zwększa możlwośc mocowe o ponad dwa razy. 64 Pełna lsta funkcj specyfkacj znajduje sę na strone 66.

15 TS-W121SPL WYSOKIEJ JAKOŚCI 30 CM SUBWOOFER TYPU C Z PODWÓJNĄ CEWKĄ 2000 W Mnogość decybel w połączenu z soldną mocą powodują, że TS-W121SPL jest zawodnkem z którym należy sę lczyć. Ten wysokej jakośc subwoofer posadając wstrząsającą moc 2000 W, zalcza sę do kategor +165 db. Zapożyczając wybrane nnowacyjne rozwązana od starszego brata, TS-W5000SPL, ten 30 cm subwoofer wyposażono w stożek IMPP wzmocnony włóknem szklanym/węglowym kosz odlewany z alumnum kosz. Posadając to jeszcze węcej, z TS-W121SPL będzesz faworytem następnych zawodów w konkurencj SPL! Ø278 Ø Właścwy sprzęt: Stożek IMPP wzmocnony wpleconym włóknem Nezwykle wytrzymała lekka konstrukcja stożka jest kluczowym czynnkem zapobegającym uszkodzenu stożka przy wysokch pozomach cśnena dźwęku. Nowy stożek IMPP Poneera, który został zgłoszony do opatentowana, dealne spełna powyższą funkcję. Zawera frmową meszankę kompozytową z długm włóknam tkanna z długch włóken węglowych węglowym dla TS-W5000SPL oraz z włóknam szklanym/węglowym dla TS-W121SPL TS-W101SPL lub aramdowym dla TS-W305C TS-W255C. Włókna splecono tak, aby tworzył wyjątkowo mocny śceg, który zapewna wytrzymałość sztywność dając czysty mocny bas pozbawony znekształceń. Sprzęt, który czyn mstrza! Duża wytrzymałość db: 3-warstowy perśceń otaczający z tkanym włóknem Wszystke subwoofery Poneera wyposażono w, będący w trakce procedury patentowej, 3-warstwowy perśceń otaczający z włóknem. Konstrukcja perścena składa sę z dwóch zewnętrznych warstw gumy jedną warstwę pleconego włókna (włókno aramdowe przy TS-W5000SPL) o strukturze plastra modu dla zrównoważonej dystrybucj przez materał perścena. Elmnuje to słabe punkty konstrukcj poprawa możlwośc przyjmowana wysokej mocy co sprawa, że perśceń sę ne skręca, ne załamuje nawet w ekstremalnych warunkach konkurencj SPL. 3-warstwowy perśceń otaczający z tkanym włóknem: ekstremalna wytrzymałość wysoke osąg perścena otaczającego Masywna sła dużej jednostk napędowej o wysokej mocy Olbrzym, potrójne złożony napęd TS-W5000SPL, wykorzystuje trzy masywne, zawerające dużą moc magnesy po 3 kg każdy aby napędzć cewkę drgającą stożek z olbrzymą słą, poruszając stożek możlwe jak najmocnej, aby przezwycężyć nebywały opór cśnena powetrza w warunkach konkurencj SPL (+170 db). TS-W121SPL TS-W101SPL posadają napęd o podwójnym magnese, który równeż zapewna wyjątkową moc dla doskonałego basu. Na którykolwek sę zdecydujesz, będzesz mle zaskoczony. Soldne wsparce: Kosz odlewany z alumnum ze strukturą dolnych wspornków Przy wysokch pozomach SPL, napęd podlega ekstremalnym obcążenom. Poneer opracował wyjątkową konstrukcję kosza odlewanego z alumnum, który zapewna stablne osadzene jednostk napędowej. Struktura kosza zapobega nepożądanemu zgnanu lub wbracjom, które mogą spowodować utratę energ obnżyć ogólne osąg. Soldny zwycęzca! Struktura kosza odlewanego z alumnum Pełna lsta funkcj specyfkacj znajduje sę na strone

16 subwoofery spl TS-W101SPL WYSOKIEJ JAKOŚCI 25 CM SUBWOOFER TYPU C Z PODWÓJNĄ CEWKĄ 1500 W Jesteś fanem prób SPL? TS-W101SPL może być Twoją przepustką do zwycęstwa. Duże możlwośc jeśl chodz o pozom SPL aż do 165 db mogą wzmocnć Twój system ntensywną mocą maksymalną słą. Moc wyjścowa sęga 1500 W. Oparty na tej samej technolog co zawodnczy TS-W5000SPL, ten subwoofer jest wypełnony wysokej jakośc materałam -szerok kołnerz, 3-warstwowy perśceń otaczający z tkanym włóknem. Bądź gotów poruszyć zemę! Ø238 Ø TS-W121SPL Przekrój 1. Szerok kołnerz, 3-warstowy perśceń z tkanego włókna 2. Stożek IMPP wzmocnony wpleconym włóknem szklanym/węglowym 3. Formowana uszczelka 4. Podwójne złożony magnes wysokej mocy 5. 4-warstwowa cewka z nawlekanym medzanym przewodem 6. Tłumk Conex 7. Rozszerzone jarzmo begunowe z dodatkowym otworem 8. Srebrne termnale przyłączenowe 9. Kosz z odlewanego alumnum ze strukturą dolnych wspornków Subwoofer z dwuwarstwową cewką drgającą Elastyczność okablowana łatwość konfguracj subwooferów ser DVC w połączenu ze wzmacnaczam o nskej mpedancj, pozwalają na osągnęce optymalnych parametrów do reprodukcj potężnego brzmena basu. Subwoofery DVC posadają dwe cewk drgające, o mpedancj 4 omów każda. Równoległe połączene cewek daje w rezultace 2-omowy subwoofer, a szeregowe połączene daje 8-omowy subwoofer, co w rezultace daje duże możlwośc konfguracyjne wedle własnych upodobań. Ponadto, do nektórych radoodtwarzaczy z zaslanem MOSFET 50 W x 4, w połączenu ze zwrotncą secową (LPF-fltr dolnoprzepustowy) systemu korekcj EEQ Plus, można podłączyć te subwoofery bez stosowana dodatkowych wzmacnaczy. Subwoofery SPL TS-W5000SPL TS-W121SPL TS-W101SPL Stożek IMPP wzmocnony włóknem węglowym Stożek IMPP wzmocnony włóknem węglowym/szklanym 3-warstwowy perśceń otaczający z włóknem aramdowym Szerok kołnerz, zawnęta konstrukcja perścena Szerok kołnerz, 3-warstwowy tkany perśceń Potrójne złożone magnesy o wysokej mocy Podwójne złożone magnesy o wysokej mocy Podwójne cewk pokryte masą ceramczną Konstrukcja ADMG (Aero-Dynamczna Szczelna Magnetyczna) Kosz z odlewanego alumnum ze strukturą dolnych wspornków Rozszerzone jarzmo begunowe z dodatkowym otworem Dużych rozmarów podwójny tłumk Conex z podwójnym perścenem tłumącym Dużych rozmarów podwójny tłumk Conex z podwójnym perścenem tłumącym 8-krotne wększy termnal przyłączenowy Srebrny termnal przyłączenowy Dwuwarstwowe 4-omowe cewk drgające (2 lub 8 Ω) Do użytku w obudowe Odpowedź częstotlwoścowa Najnższa częstotlwość rezonansu (Fs) Qts Zalecane zamknęte obudowy (ltry) (± 10 %) Vas (ltry) Czułość (1 W/1 m) Nomnalna moc wejścowa 30 cm 30 cm 25 cm (3 x 3 kg) Hz Hz Hz 32 Hz 30 Hz 37 Hz 0,32 0,328 0,376 42,5 42,5 28,3 30,92 34,53 17,54 88 db 89 db 87 db 2000 W 750 W 600 W 66

17 subwoofery Jeśl poszukujesz dodatkowej mocy basu w samochodze, potrzebujesz wówczas do tego właścwego subwoofera. Sprawdź najnowsze obudowy do subwooferów a-ccelerate Poneera (typu C) szczelne, wentylowane lub pasmowo-przepustowe. Przenoszą one Twój system do najnższych obszarów częstotlwośc. Jeśl zdecydujesz sę na wykorzystane całego bagażnka jako komory akudtycznej, wyberz sybwoofer typu F do montażu wolnego. TS-W305C 30 CM SUBWOOFER TYPU C 800 W Przekrój głośnka TS-W305C Ø278 Ø Szerok kołnerz, 3-warstwowy tkany perśceń 2. Stożek IMPP, wzmocnony wpleconym włóknem aramdowym 3. Formowana uszczelka 4. Wysokej mocy magnes o podwójnej mase 5. 4-warstwowa konstrukcja cewk 6. Tłumk Conex 7. Rozszerzone jarzmo begunowe z dodatkowym otworem TS-W255C 25 CM SUBWOOFER TYPU C 700 W Ø Ø238 UD-G305 UD-G255 MASKOWNICA DLA TS-W121SPL* I TS-W305C MASKOWNICA DLA TS-W101SPL* I TS-W255C Szprychowa maskownca TS-W305C z maskowncą UD-G305 * Uszczelka mus być zdjęta. Pełna lsta funkcj specyfkacj znajduje sę na strone

18 142 subwoofery TS-W304F 30 CM SUBWOOFER TYPU F 600 W Ø278 Ø318 TS-W254F 25 CM SUBWOOFER TYPU F 500 W Ø Ø238 Układ chłodzena cewk drgającej System chłodzena cewk drgającej (VCCS) autorstwa Poneera, wprowadza dodatkową moc do śwata sybwooferów. Soldny slny bas wymaga sporych ładunków elektrycznych. W takej sytuacj wytwarza sę równeż cepło, które mus zostać gdześ odprowadzone. W tym momence właśne do akcj wkracza technologa VCCS. Ze wzrostem temperatury cewk rośne równeż opór. Wększy opór wpływa nekorzystne na czynnk tłumena powoduje znekształcena. VCCS odprowadza cepło z 4- lub 2-warstwowych cewek drgających, dzęk zastosowanu wysoce przewodzącej alumnowej szpulce. Subwoofery TS-W305C TS-W255C TS-W304F TS-W254F TS-W383F TS-W203F Stożek IMPP wzmocnony wpleconym włóknem aramdowym Szerok kołnerz, 3-warstwowy perśceń z tkanym włóknem Stożek subwoofera z pank IMPP z podwójną uretanową krawędzą Bezszwowy stożek IMPP z podwójną krawędzą uretanową Zntegrowane ze stożkem, tłoczone płytk damentowe Układ VCCS (Voce Col Coolng System układ chłodzena cewk drgającej) Perśceń do montażu cewk drgającej bezpośredno na stożku Wysokej mocy magnes o podwójnej mase Alumnowa nasadka centrująca montowana bezpośredno na korpuse cewk Rozszerzone jarzmo begunowe z dodatkowym otworem Skorupowe jarzmo begunowe z dodatkowym otworem 30 cm 25 cm 30 cm 25 cm 38 cm 20 cm Zntegrowane przewody tłumka Conex o dużej średncy z podwójną pokrywą magnetyczną Tłumk Conex z perścenem tłumącym Do użytku w obudowe Do montażu wolnego Odpowedź częstotlwoścowa Najnższa częstotlwość rezonansu (Fs) Qts Zalecane zamknęte obudowy (ltry) (ą10 %) Vas (ltry) Czułość (1 W/1 m) Nomnalna moc wejścowa Hz Hz Hz Hz Hz Hz 35 Hz 37 Hz 32,3 Hz 39,2 Hz 32,3 Hz 64,7 Hz 0,34 0,351 0,541 0,765 0,768 0,875 42,5 28,3 51,45 24,88 86,7 36,16 198,8 9,74 89 db 87 db 94 db 92 db 95 db 91 db 400 W 350 W 300 W 250 W 200 W 120 W 68

19 TS-W383F 38 CM SUBWOOFER TYPU F 600 W Ø356 Ø TS-W203F 20 CM SUBWOOFER TYPU F 350 W Ø186 Ø dopasowane obudowy subwooferów Dopasowana konstrukcja obudów maksymalzuje potencjał subwooferów Poneera (TS-W121SPL, TS-W101SPL, TS-W305C, TS-W255C). Gotowe skrzyne są łatwe szybke w nstalacj zaberają mnmum mejsca, oferując doskonałe dopasowane do wększośc bagażnków*. * Ze względów bezpeczeństwa, zaleca sę zastosowane pasa zabezpeczającego UD-SB100 podczas nstalacj obudowy UD-W300S UD-W250S. UD-W300S UD-W250S Dopasowane obudowy dla TS-W121SPL TS-W305C Dopasowane obudowy dla TS-W101SPL TS-W255C Pełna lsta funkcj specyfkacj znajduje sę na strone

20 subwoofery o lnowym zaslanu Sera Pump została pomyślana dla wymagających młośnków muzyk, chcących odkryć pełne spektrum nskch częstotlwośc w kompaktowej łatwej w umejscowenu obudowe. Równeż klenc, którzy chętne korzystają z regulacj głośnośc do podbca pozomu basu do neosągalnych dotąd wartośc znajdą tutaj to czego szukają: modele tej ser zostały wyposażone w technologę napędu lnowego zapewnającą wytrzymałość nsk pozom znekształceń. Konkretne, oznacza to wększy zakres ampltudy membrany. Klenc będą mle zaskoczen, jak olbrzymą mocą dysponują te kompaktowych rozmarów głośnk. TS-WX20LPA 200 W CM SUBWOOFER Z LINIOWOWYM UKŁADEM WZMOCNIENIA TS-WX20LP(A) W tych subwooferach zastosowano lnowe przetwornk mocy. Korzystają one z bezkrawędzowego systemu Bass-Reflex oraz unkalnego systemu napędu. Tłok wyposażony w bardzo precyzyjny, potrójny tłumk, generuje nezwykłą lość basu ze stosunkowo newelkej obudowy. Zastosowano tu równeż rzadko spotykany w obecne produkowanych głośnkach, nowoczesną dwuwarstwową cewkę drgającą ułożoną wzdłuż krawędz. Dzęk sztywnej strukturze dużej gęstośc, generuje ona wększą słę przesuwu. Ne ma tutaj problemu z prześwtem mędzy zwojam, jak to może mć mejsce w tradycyjnych cewkach Wbudowany monofonczny wzmacnacz Ø mocy maksymalnej 200 wat, zaslane oparte na tranzystorach MOSFET z PWM Subwoofer o średncy 20 cm ze stożkem wykonanym z kompozytu IMPP/pank z odlewaną ramą z alumnum Konstrukcja Bass Reflex Odporna na cepło obudowa z ABS Wejśce/kontrola przyrostu mocy/przełącznk fazy Wbudowany, regulowany fltr dolnoprzepustowy ( Hz, -12dB/okt.) RCA/wejśce pozomu głośnka Precyzyjny potrójny tłumk (dużej średncy tłumk Conex) Radator odlewany z alumnum Nomnalna moc wyjścowa: 100 W Hz, 106 db (w samochodze) Alumnowa rama 2. Port 3. Precyzyjny potrójny tłumk 4. Szczelna obudowa 5. Stożek IMPP formowany pankowo 6. Ścana boczna PP formowana pankowo 7. Obwód magnetyczny z dużym magnesem 7 TS-WX20LP 350 W CM SUBWOOFER O MOCY LINIOWEJ Subwoofer Ø średncy 20 cm ze stożkem wykonanym z kompozytu IMPP/pank z odlewaną ramą z alumnum strontowym magnesem o mase g Konstrukcja Bass Reflex Odporna na cepło obudowa z ABS 2-warstwowa cewka drgająca Precyzyjny potrójny tłumk (dużej średncy tłumk Conex) Pozłacane termnale śrubowe Nomnalna moc wejścowa 120 W Hz, 106 db (w samochodze) TS-WX10LPA CM SUBWOOFER O LINIOWYM WZMOCNIENIU Wbudowany wzmacnacz monofonczny o mocy maksymalnej 100 W 10 cm Ø szczelna konstrukcja stożka kompozytowego IMPP bez krawędz Konstrukcja pasmowo-przepustowa tylnego portu z pojemnoścą 6,75 ltre Kompaktowa obudowa z ABS Wejśce/kontrola przyrostu mocy/przełącznk fazy RCA/wejśce pozomu głośnka Błęktne podśwetlene (z możlwoścą wyłączena) Nomnalna moc wyjścowa: 50 W Hz, 101 db (w samochodze) Jasnonebeske podśwetlene 70

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 608 186 PL (06.07) JS

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 608 186 PL (06.07) JS Gazowy kocoł wszący Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 PL (06.07) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Dane urządzena 4 1.1 UE - Pośwadczene zgodnośc

Bardziej szczegółowo

AMPLITUNERY KINA DOMOWEGO

AMPLITUNERY KINA DOMOWEGO AMPLITUNERY KINA DOMOWEGO AVR-X5200W Amplituner sieciowy 9.2 HD Przedstawiamy prawdziwego mocarza wśród urządzeń serii X: AVR-X5200W oferuje te same funkcjonalności co AVR-X4100W, ale z dużą dawką dodatkowych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS Anna Jędrzychowska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana, Informatyk Fnansów Katedra Ubezpeczeń anna.jedrzychowska@ue.wroc.pl Ewa Poprawska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana,

Bardziej szczegółowo

Cennik detaliczny 18.01.2013. AUDIO CENTER POLAND ul. Malborska 56, 30-646 Kraków www.audiocenter.pl. www.cambridge-audio.info

Cennik detaliczny 18.01.2013. AUDIO CENTER POLAND ul. Malborska 56, 30-646 Kraków www.audiocenter.pl. www.cambridge-audio.info Cennik detaliczny 18.01.2013 www.cambridge-audio.info azur Odtwarzacz CD Azur 351C 1990 zł Nowy odtwarzacz 351C posiada najnowsze konwertery cyfrowoanalogowe WM8728 firmy Wolfson swojego obsypanego nagroda

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny Przejdź do mertum 2 mertumbank.pl/moblny Aktualzacja: lpec 2015 Szanowny Klence, Dzękujemy za zanteresowane naszą aplkacją. Aplkacja moblna Mertum Banku

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową Mateusz MOKROGULSKI * Dyskrymnacja cenowa poprzez sprzedaż paketową Wstęp Dyskrymnacja cenowa jest obecne pojęcem heterogencznym a jej różne przejawy są prezentowane przy zastosowanu welu model mkroekonomcznych.

Bardziej szczegółowo

Podstawy. Nagrywanie domowe podkasting

Podstawy. Nagrywanie domowe podkasting Podstawy Nagrywanie domowe podkasting WPROWADZENIE Co dla FIRMY Shure znaczy hasło legendarne osiągnięcia? Mamy świadomość, że zwrot legendarne osiągnięcia nie powinien być używany bez zastanowienia. W

Bardziej szczegółowo

Podstawy realizacji. Poradnik dla użytkowników mikserów Spirit. A Harman International Company 1

Podstawy realizacji. Poradnik dla użytkowników mikserów Spirit. A Harman International Company 1 Podstawy realizacji dźwięku Poradnik dla użytkowników mikserów Spirit A Harman International Company 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1: ZACZYNAMY A Do czego służy mikser?........................... 3 B

Bardziej szczegółowo

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych Bank Kredyt 44 (2), 2013, 207 236 www.bankkredyt.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Wpływ wartośc lkwdacyjnej aktywów frmy na oprocentowane kredytu bankowego wynk badań polskch spółek gełdowych Andrzej Palńsk*

Bardziej szczegółowo

3.1. ODZIAŁYWANIE DŹWIĘKÓW NA CZŁOWIEKA I OTOCZENIE

3.1. ODZIAŁYWANIE DŹWIĘKÓW NA CZŁOWIEKA I OTOCZENIE 3. KRYTERIA OCENY HAŁASU I DRGAŃ Hałas to każdy dźwęk nepożądany, przeszkadzający, nezależne od jego natury, kontekstu znaczena. Podobne rzecz sę ma z drganam. Oba te zjawska oddzałują nekorzystne na człoweka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI FBT VERTUS CLA 604A FBT VERTUS CLA 208SA

INSTRUKCJA OBSŁUGI FBT VERTUS CLA 604A FBT VERTUS CLA 208SA INSTRUKCJA OBSŁUGI FBT VERTUS CLA 604A FBT VERTUS CLA 208SA Ważne instrukcje bezpieczeństwa 1. Przeczytaj uważni całą instrukcję obsługi. 2. Zachowaj i nie wyrzucaj instrukcji obsługi oraz innych dokumentów.

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2013 r. Nr 33(158)/2013 DODATEK SZKOLENIOWY DO MAGAZYNU INFOMARKET Odtwarzacze Blu-ray i DVD stacjonarne i przenośne

wrzesień 2013 r. Nr 33(158)/2013 DODATEK SZKOLENIOWY DO MAGAZYNU INFOMARKET Odtwarzacze Blu-ray i DVD stacjonarne i przenośne wrzesień 2013 r. Nr 33(158)/2013 DODATEK SZKOLENIOWY DO MAGAZYNU INFOMARKET Odtwarzacze Blu-ray i DVD stacjonarne i przenośne Fakt: Od 90 lat. Made in Germany. Dowiedz się więcej Doświadcz najnowocześniejszej

Bardziej szczegółowo

Nr 3/2011(21) ISSN 1895-5452. www.el-plus.com.pl. Nowości rynkowe. s. 9-16. Odnawialne źródła energii. ENERGIA MÓRZ I OCEANÓW s.

Nr 3/2011(21) ISSN 1895-5452. www.el-plus.com.pl. Nowości rynkowe. s. 9-16. Odnawialne źródła energii. ENERGIA MÓRZ I OCEANÓW s. www.el-plus.com.pl Nr 3/2011(21) ISSN 1895-5452 Nowości rynkowe s. 9-16 Odnawialne źródła energii ENERGIA MÓRZ I OCEANÓW s. 42-44 reklama Schneider Electric Szanowni Państwo, Z przyjemnością prezentujemy

Bardziej szczegółowo

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12].

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12]. Rys. 8.8. Model turbogeneratora ORC (Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej) Ź r ó d ł o: Z. K o z a n e c k i, Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej, opracowanie wewnętrzne.

Bardziej szczegółowo

Sieciowy odbiornik stereo DTM-40.4. Instrukcja obsługi. Integra

Sieciowy odbiornik stereo DTM-40.4. Instrukcja obsługi. Integra Sieciowy odbiornik stereo DTM-40.4 Instrukcja obsługi Integra Dziękujemy za zakup odbiornika Integra. Proszę dobrze zapoznać się z nieniejszą instrukcją zanim dokonacie Państwo podłączeń i włączenia jednostki.postępowanie

Bardziej szczegółowo

Element pusty z wkładem w ramach jednego etapu technologicznego

Element pusty z wkładem w ramach jednego etapu technologicznego Magazyn ENGEL dla przemysłu tworzyw sztucznych. wrzesień 2014 Pierwsi uczniowie rozpoczęli naukę w Szanghaju ENGEL udostępnia podwójny system kształcenia zawodowego w Chinach Strona 7 Witamy na targach

Bardziej szczegółowo

Przemysł EQUIPMENT PROTECTION SOLUTIONS. Przemysł

Przemysł EQUIPMENT PROTECTION SOLUTIONS. Przemysł Przemysł Design with CONFIDENCE EQUIPMENT PROTECTION SOLUTIONS Przemysł Twój partner w aplikacjach i systemach przemysłowych Wiodące marki, doświadczenie, wsparcie Pentair Equipment Protection Pentair

Bardziej szczegółowo

AVR 1710, AVR 171, AVR 171/230C AVR 1610, AVR 161, AVR 161/230C

AVR 1710, AVR 171, AVR 171/230C AVR 1610, AVR 161, AVR 161/230C AVR 1710, AVR 171, AVR 171/230C AVR 1610, AVR 161, AVR 161/230C Odbiornik audio/wideo Instrukcja obsługi AVR Spis treści WPROWADZENIE 3 AKCESORIA WCHODZĄCE W ZAKRES DOSTAWY 3 WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Bosch Autospec. Nowy program świec zapłonowych. Regenerowane wtryskiwacze Common Rail. Obróbka spalin w pojazdach użytkowych

Bosch Autospec. Nowy program świec zapłonowych. Regenerowane wtryskiwacze Common Rail. Obróbka spalin w pojazdach użytkowych Bosch Autospec Nr 1/51 wiosna 2014 www.motobosch.pl www.bosch-service.pl Nowy program świec zapłonowych Regenerowane wtryskiwacze Common Rail Obróbka spalin w pojazdach użytkowych Bosch Autospec nr 1/51

Bardziej szczegółowo

Nowe rozwiązania firmy HARTING. H A R T I N G s T e c h n o l o g y N e w s l e t t e r

Nowe rozwiązania firmy HARTING. H A R T I N G s T e c h n o l o g y N e w s l e t t e r 18 H A R T I N G s T e c h n o l o g y N e w s l e t t e r Artykuł gościnny: Prof. Dr.-Ing. Markus Glück Finansowanie badań naukowych stymuluje doskonalenie produktów Nowe rozwiązania firmy HARTING Frank

Bardziej szczegółowo

Novoferm Docking Solutions. Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów

Novoferm Docking Solutions. Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów Novoferm Docking Solutions Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów Nowe pomysły i sprawdzona

Bardziej szczegółowo

Lego mój robot NOWOŚCI. Projekty interaktywne budzą w dzieciach i młodzieży zainteresowanie techniką. Nauka i technika TEKST: TERRY COSTLOW

Lego mój robot NOWOŚCI. Projekty interaktywne budzą w dzieciach i młodzieży zainteresowanie techniką. Nauka i technika TEKST: TERRY COSTLOW NOWOŚCI Nauka i technika Lego mój robot TEKST: TERRY COSTLOW Projekty interaktywne budzą w dzieciach i młodzieży zainteresowanie techniką Daniel Brillhardt wykorzystywał produkt firmy Lego- RoboLab podczas

Bardziej szczegółowo

Temat Komponenty do prototypów i produkcji

Temat Komponenty do prototypów i produkcji Temat Komponenty do prototypów i produkcji 2007 Str. 6 11 Złącza przystosowane do prądu o dużym natężeniu, str. 3 Programy antywirusowe, str. 5 Kamery termiczne, str. 18 Urządzenia bezprzewodowe, str.

Bardziej szczegółowo

ektr ) 9 (2 4 1 0 /2 2 r N Nowości rynkowe s. 7-11 Oświetlenie drogowe s. 38-41

ektr ) 9 (2 4 1 0 /2 2 r N Nowości rynkowe s. 7-11 Oświetlenie drogowe s. 38-41 Nr 2/2014(29) ISSN 1895-5452 BEZPŁATNA GAZETA INFORMACYJNA UNII HURTOWNI ELEKTRYCZNYCH ektro Nowości rynkowe s. 7-11 Oświetlenie drogowe s. 38-41 Szanowni Państwo, Z przyjemnością prezentujemy kolejne

Bardziej szczegółowo

Opis Ogólny. Zakres zamówienia

Opis Ogólny. Zakres zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MPTI Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i oprogramowania na potrzeby Centrum Zaawansowanych Technologii Multimedialnych (Laboratorium Multimedialnego) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

PREMIERA W POLSCE! ZAMÓW PRZEZ INTERNET- ODBIERZ OSOBIŚCIE. facebook.com/alsenpl. Prześcignij swoje oczekiwania, a nie budżet.

PREMIERA W POLSCE! ZAMÓW PRZEZ INTERNET- ODBIERZ OSOBIŚCIE. facebook.com/alsenpl. Prześcignij swoje oczekiwania, a nie budżet. KOMPUTERY MULTIMEDIA TELEFONY INTERNET MARZEC 2014 PREMIERA W POLSCE! Prześcignij swoje oczekiwania, a nie budżet. Ten ekonomiczny komputer przenośny HP oferuje funkcje, których potrzebujesz, i niezawodność,

Bardziej szczegółowo

Competence in Video Security. Katalog 2 011

Competence in Video Security. Katalog 2 011 Competence in Video Security compe ence Katalog 2 011 GEUTEBRÜCK Katalog 2011 PRZYSZŁOŚĆ BUDOWANA JEST NA PRZESZŁOŚCI* Praktycznie codziennie rynek zalewany jest nowymi produktami. Nasz nowy katalog zawiera

Bardziej szczegółowo

Polska instrukcja obsługi

Polska instrukcja obsługi Polska instrukcja obsługi E-MU 1616m 1616 Podręcznik użytkownika 2003 E-MU Systems All Rights Reserved Software Version: 1.8 Instrukcja obsługi do Dźwiękowego Systemu Cyfrowego 1- Wprowadzenie... 4 Witamy!...4

Bardziej szczegółowo

MODEL OŚMIONOŻNEGO ROBOTA SAPERSKIEGO W ŚRODOWISKU CATIA v5. MODEL OF OCTOPOD SAPPER ROBOT IN CATIA v5 ENVIROMENT

MODEL OŚMIONOŻNEGO ROBOTA SAPERSKIEGO W ŚRODOWISKU CATIA v5. MODEL OF OCTOPOD SAPPER ROBOT IN CATIA v5 ENVIROMENT Góra Marta, dr nż. emal: mgora@m6.mech.pk.edu.pl Petruszka Krzysztof, nż. emal: krzysztof.petruszka88@gmal.com Trzmel Adam, mgr nż. emal: trzmel.adam@gmal.com Poltechnka Krakowska, Wydzał Mechanczny MODEL

Bardziej szczegółowo

Dyski twarde od A do Z Z muzeum Budowa

Dyski twarde od A do Z Z muzeum Budowa Dyski twarde od A do Z Z muzeum Historia pamięci masowych sięga połowy dziewiętnastego wieku już wtedy używano kart perforowanych do wprowadzania danych do mechanicznych maszyn liczących. Pierwsze elektroniczne

Bardziej szczegółowo