Raport. branży motoryzacyjnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport. branży motoryzacyjnej"

Transkrypt

1

2

3 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Raportu. Autorami Raportu są: Jerzy Martini, Łukasz Karpiesiuk (Baker & McKenzie Doradztwo Podatkowe), Paweł Barański, Wojciech Jankowski, Piotr Kuskowski, Magdalena Łubniewska, Mirosław Michna, Katarzyna Nycz, Mariusz Strojny, Kiejstut Żagun (Firma Doradcza KPMG) oraz Robert Przybylski (Rzeczpospolita). W Raporcie wykorzystano dane: European Commission, Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA, AutomotiveSuppliers.pl, GUS, NBP, Economist Intelligence Unit, Business Monitor International, PAIiZ, INFOBUS JMK, Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, Komisji Nadzoru Finansowego, Komendy Głównej Policji, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administarcji, OICA, Polskiej Izby Motoryzacji, Polskiej Izby Ubezpieczeń, Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego i Związku Przedsiębiorstw Leasingowych. Zdjęcia: Wojtek Wieteska, Jacek Poremba, F.F. Świetlica Raport branży motoryzacyjnej 211 R e p o r t P Z P M 2 1 1

4 Motoryzacja to także ekologia Na przemyśle samochodowym, jako na jednej z największych gałęzi przemysłu, spoczywa szczególna odpowiedzialność za dobrobyt i jakość życia społeczeństw. Samochód zapewnia mobilność, ale nie kosztem zdrowia. Producenci aut nie uchylają się od odpowiedzialności społecznej zgodnie z postawionymi przez polityków wymaganiami ograniczają emisję dwutlenku węgla oraz wprowadzają coraz ostrzejsze normy czystości spalin. Kolejne generacje aut są coraz bardziej przyjazne dla środowiska. Najnowsze modele o kilkadziesiąt procent ograniczyły emisję dwutlenku węgla w stosunku do wersji sprzed kilkunastu lat; nieustannie modernizowane fabryki potrzebują mniej energii na wyprodukowanie pojazdów, które powstają z pozyskanych z recyklingu materiałów. Z kolei auta kończące swój żywot niemal w całości mogą zostać przetworzone na pełnowartościowe surowce. W produkcji i eksploatacji samochodów ujawniają się problemy rozwoju współczesnej cywilizacji. Dlatego branża motoryzacyjna stworzyła program Przyjazna motoryzacja, który ma przyczynić się do stworzenia zrównoważonej strategii rozwoju na kolejne dekady; jest forum wymiany poglądów pomiędzy politykami, niezależnymi fachowcami oraz szeroko pojętym przemysłem motoryzacyjnym. Celem programu jest zapewnienie Polsce korzyści z rozbudowy kluczowej dla Europy i naszego kraju gałęzi przemysłu. Zapewnienie jej długofalowego, harmonijnego rozwoju. Zebrane w tym roczniku dane wyraźnie pokazują ważką rolę przemysłu motoryzacyjnego w umacnianiu polskiej gospodarki. Przemysł motoryzacyjny jest drugą co do wielkości obrotów branżą w Polsce. Blisko 1 procent wartości polskiej produkcji przemysłowej i co szósta złotówka z polskiego eksportu pochodzi z motoryzacji. Samochód przyspiesza gospodarczy obieg także po opuszczeniu z fabryki. Blisko co ósma złotówka wydana przez budżet pochodzi z podatków od paliw. I to nie jest wszystko! Niespotykana w historii tego kraju rozbudowa infrastruktury drogowej w dużym stopniu złagodziła w Polsce skutki kryzysu. Jak więc Państwo widzicie, rola motoryzacji jest wielostronna i pobudza gospodarkę państwa na wielu polach. Mam nadzieję, że Rocznik 211 przybliży Państwu znaczenie motoryzacji i przemysłu samochodowego w szczególności dla zapewnienia postępu gospodarczego Polski. Jakub Faryś Prezes PZPM Mobility equals ecology A priority branch of the industry, the motor sector is particularly accountable for prosperity and the quality of life of the society. The car guarantees mobility but not at the expense of health. Automotive manufacturers fail to evade social responsibility following policy guidelines, they reduce emission levels and introduce stricter emission standards. New generations of cars are more environment-friendly. Emissions from the latest models are several dozen times lower than a decade ago. Continuously upgraded facilities use less energy to manufacture vehicles which are made of recyclable materials. Finally, cars that come to the end of their useful life may be fully reused as high-quality raw materials. Auto manufacture and ownership reflect all problems triggered by development of the modern civilisation. To face this challenge, our sector has created the Friendly Mobility programme to create the strategy of sustainable growth for the next decades. It is a platform for exchange of views between politicians, independent experts and the motor industry in a wide sense. The goal of the programme is to provide Poland with benefits offered by development of this essential industry for Europe and our country and to assure its long-term harmonious growth. Data presented in the yearbook point out to the major role played by the motor industry in consolidation of the Polish economy. The automotive industry is the second biggest sector in terms of turnover. Almost 1 percent of worth of the Polish industrial production and every sixth Zloty in Polish export are generated by the motor sector. Cars also accelerate economic growth as they leave the factory. Almost every eighth Zloty in the state budget has been generated on fuel tax. But that s not all! Unprecedented development of the road infrastructure has contributed to mitigating effects of the global crisis in Poland. As you can see, the motor industry plays a versatile role and stimulates numerous areas of economy. I hope that this 211 Yearbook will give you an insight into the significant role of mobility and the motor sector, especially in terms of their contributions to Poland s economic progress. Jakub Faryś PZPM President R a p o r t P Z P M 2 1 1

5 Motoryzacja XXI wieku Europejscy producenci samochodów, ciężarówek i autobusów rozpoczęli wspólną kampanię, która zachęca młodych ludzi z całej Europy do dzielenia się pomysłami i przemyśleniami na temat przyszłości transportu i motoryzacji. Rok 211 jest niezwykle ważny dla naszej branży. Świętujemy w nim 125- lecie skonstruowania pierwszego samochodu, który otworzył przed nami nowe, niezwykłe możliwości związane z wolnością osobistą, rozwojem gospodarczym i mobilnością. Kampania Our Future Mobility Now - Join, Share, Connect została opracowana, by dać młodym Europejczykom możliwość zabrania głosu w sprawie kształtu motoryzacji jutra. Projekt ma na celu przekazanie głosu młodym ludziom, aby określili jak zorganizować ruch towarów i ludzi w coraz szybszym, połączonym ze sobą, globalnym świecie oraz w jaki sposób powinniśmy odpowiadać na wyzwania środowiskowe, społeczne i gospodarcze. Budujemy społeczność, która stworzy wizję ewolucji motoryzacji i transportu oraz określi jej wpływ na życie w XXI wieku. Co możemy zrobić, by uczynić transport bardziej bezpiecznym, wygodnym, ekologicznym i przyjemnym? Jak będziemy żyć, pracować i spędzać wolny czas w przyszłości? W jaki sposób samochody i transport przyczynią się do poprawy jakości naszego życia i stworzenia lepszej społeczności? Dzięki technologiom telekomunikacyjnym jesteśmy zawsze w centrum wydarzeń, nie tracimy kontaktu z innymi ludźmi. Jaki wpływ ma styl życia cyfrowej ery na rzeczywistość w świecie, który jest w ciągłym ruchu? Nasz program Future Mobility Now umożliwia młodym ludziom nawiązanie bezpośredniego kontaktu z wizjonerami naszej branży, projektantami i członkami wyższego kierownictwa. W krótkim czasie, rozpoczęta w połowie kwietnia kampania znalazła się w centrum uwagi całej Europy naszą wystawę odwiedziły tysiące osób z ponad 5. krajów Starego Kontynentu. W czerwcu b.r. kilkadziesiąt młodych osób wzięło udział w oficjalnej inauguracji projektu w Brukseli, podczas której zostały poruszone takie wątki, jak nowe usługi transportowe, kwalifikacje przyszłości, nowe technologie i multimedia. Wydarzenie w Brukseli zostało organizowane we współpracy z organizatorami unijnej inicjatywy Youth on the Move, która promuje mobilność edukacji i szkoleń na terenie Europy. Europa potrzebuje silnej i innowacyjnej bazy produkcyjnej, której kluczowym elementem jest przemysł motoryzacyjny. Ogólnoeuropejski dialog będzie kontynuowany na stronach internetowych i towarzyszyć mu będą liczne wydarzenia organizowane w różnych krajach Europy. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie Przyłączcie się do nas, by dzielić się pomysłami i nawiązywać kontakty! By IVAN HODAC Secretary General of European Automobile Manufacturers Association ACEA XXI Century Mobility The car, truck and bus makers in Europe have together opened a campaign to invite young adults across Europe to share their ideas and thoughts about the future of transport and mobility. 211 is a milestone year for our industry, celebrating the 125th anniversary of the car and the tremendous opportunities for personal freedom, economic development and mobility it enabled. Our Future Mobility Now - Join, Share, Connect is designed to give the next generation of young Europeans a voice in reinventing mobility for the future. The project seeks to give today s young people a voice about how to move people and goods in an increasingly fast-paced, connected and global world and respond to environmental, societal and economic challenges at the same time. We re building a community that imagines how the vehicles and transport we use will evolve and influence 21st Century life. How we can make transport even safer, more comfortable, sustainable and enjoyable? How will we live, work and play in the future? How can cars and transport help us to build better lives and communities? Communications technology is helping us stay always on, always connected, and always social. But how will our digital lifestyles shape reality on the move? Our Future Mobility Now gives young people direct access to the industry s cutting-edge thinkers, designers and executives. Commenced in mid-april, the campaign had achieved a large pan-european attention quickly, with thousands of visitors to the site from over 5 European countries. A few dozens of young people participated/will participate in the special launch event in Brussels in June to explore topics such as new mobility services, future skills, new technologies and connectivity. The event in Brussels was held/will be held in close cooperation with the EU Youth on the Move project promoting mobility in education and training throughout Europe. Europe needs a strong and innovative manufacturing base, and the automobile industry is a key asset. The dialogue will be continued on-line as well as with on-site activities across Europe. For more information please visit Join, share and connect! By IVAN HODAC Secretary General of European Automobile Manufacturers Association ACEA R e p o r t P Z P M 2 1 1

6 CZŁONKOWIE members All Ride Moto /SYM/ Hyundai Motor Poland BMW Vertriebs GmbH Iberia Motor Company Chevrolet Poland ISUZU Automotive Polska Citroën Polska Iveco Poland DAF Trucks Polska JLR Polska Fiat Auto Poland KIA Motors Polska Ford Polska Kulczyk Tradex General Motors Poland MAN-Trucks&Bus Gruau Polska Mazda Motor Poland Honda Poland Marubeni Motors Poland Dystrybutor marki TATA R a p o r t P Z P M 2 1 1

7 Mercedes-Benz Polska Ssangyong Motors Polska MMC Car Poland Subaru Import Polska Nissan Sales Central& Eastern Europe Suzuki Motor Poland Peugeot Polska Toyota Motor Poland Polonia Cup Volkswagen Poznań Probike Volvo Auto Polska Renault Polska Volvo Polska Renault Trucks Polska Yamaha Motor Polska Scania Polska Zipp Skoda Auto Polska R e p o r t P Z P M 2 1 1

8 SPIS TREŚCI wprowadzenie foreword Członkowie pzpn members pzpn POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO THE POLISH AUTOMOTIVE INDUSTRY ASSOCIATION PRZYJAZNA MOTORYZACJA friendly mobility POLSKA POLAND SAMOCHODY OSOBOWE PASSENGER CARS Park samochodowy Fleet Produkcja samochodów osobowych Passenger car production Sprzedaż samochodów osobowych Passenger car sales SAMOCHODY CIĘŻAROWE TRUCKS Park samochodowy Truck fleet Sprzedaż Sales AUTOBUSY BUSES Więcej nowych miejskich More urban buses Produkcja Production Eksport Export Sprzedaż Sales JEDNOŚLADY Two-wheelers Park pojazdów Two-wheeler fleet Sprzedaż motocykli Motorcycle sales Sprzedaż motorowerów Moped sales motoryzacja AUTOMOTIVE sector Mniej wydanych praw jazdy A slump in the number of issued driving licences Bezpieczeństwo ruchu drogowego Road safety Kradzieże samochodów Auto theft Ubezpieczenia Insurance Ochrona środowiska Environmental protection Drogi Roads Duży popyt na opony Strong tyre sales Paliwa Fuel Transport drogowy Road transport europa europe Park samochodowy Car park Skończyły się dopłaty, spadła sprzedaż Sales dip as incentive schemes end Rekordowa produkcja samochodów Record-breaking automotive production Producenci pojazdów użytkowych odrabiają straty LCV manufacturers make up their losses Główna gałąź gospodarki The backbone of economy Ekologia i motoryzacja Sustainability and the motor industry Wydatki na badania nieustannie wysokie Soaring R&D expenditures PODATKI TAXES 1. Podatek VAT 1. VAT tax Podatek akcyzowy 2. Excise duty Podatki dochodowe 3. Income taxes gospodarka economy Polski sektor motoryzacyjny na tle Europy Środkowo-Wschodniej Automotive sector in Poland versus the rest of Central and Eastern Europe Sytuacja polskiego przemysłu motoryzacyjnego i jego rola w gospodarce Economic status of the Polish automotive manufacturing industry and its role in the economy Rola sektora motoryzacyjnego w handlu zagranicznym The automotive sector in foreign trade Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w przemyśle motoryzacyjnym w Polsce Foreign direct investment in the automotive industry in Poland Perspektywy na przyszłość Future outlook Pomoc publiczna State Aid Prowadzenie działalności na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych Business activity in Special Economic Zones Globalne badanie kadry kierowniczej firm motoryzacyjnych KPMG 211 Tworzenie przyszłej mapy drogowej dla przemysłu motoryzacyjnego KPMG s Global Auto Executive Survey 211: Creating a future roadmap for the automotive industry Wnioski Conclusions R a p o r t P Z P M 2 1 1

9 Kim jesteśmy Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, skupiającą 39 firm: producentów oraz przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, motocykli i skuterów w Polsce. Głównym celem Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego jest reprezentowanie interesów zrzeszonych firm wobec organów administracji publicznej, środków masowego przekazu i społeczeństwa. Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego inicjuje zmiany legislacyjne oraz wspiera działania na rzecz rozwoju i promocji polskiego sektora motoryzacyjnego. Jest organem zapraszanym przez rząd do opiniowania projektów najistotniejszych aktów prawnych dotyczących motoryzacji, uczestniczy także w pracach komisji parlamentarnych i rządowych. Jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA i Europejskiego Związku Producentów Motocykli ACEM, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego reprezentuje interesy firm członkowskich w organach Unii Europejskiej, w tym na forum najważniejszych instytucji Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. Najwyższą władzą Związku jest Walne Zgromadzenie Członków. W okresie między posiedzeniami Walnego Zgromadzenia Pracami Związku kieruje Rada Nadzorcza, składająca się z 3-11 osób, wybierana przez Walne Zgromadzenie na dwuletnią kadencję. Na czele Związku stoi prezes, który jest jednoosobowym organem wykonawczym i kieruje bieżącymi pracami organizacji, realizując zadania wyznaczone przez Radę Nadzorczą i Walne Zgromadzenie Członków. Działalność finansową Związku kontroluje Komisja Rewizyjna, powoływana spośród przedstawicieli firm członkowskich. Sprawną działalność organizacji zabezpiecza Biuro Związku, które zapewnia przepływ informacji pomiędzy Związkiem i jego firmami członkowskimi, koordynuje pracę grup roboczych i prowadzi działania w najistotniejszych dla branży obszarach m.in. legislacja, homologacje, marketing, sprzedaż, PR, sprawy podatkowe, statystyka, analizy rynku. Historia W 1992 roku grupa importerów nowych pojazdów powołała Stowarzyszenie Oficjalnych Importerów Samochodów (SOIS).Od początku istnienia Stowarzyszenie odgrywało istotną rolę w kształtowaniu i porządkowaniu polskiego rynku motoryzacyjnego. Jego głównym celem było wspieranie działań i wysiłków podejmowanych przez prywatnych importerów. W 23 roku Stowarzyszenie Oficjalnych Importerów Samochodów zostało przekształcone w Związek Motoryzacyjny SOIS, organizację zrzeszającą podmioty gospodarcze, czyli firmy (importerów i producentów pojazdów) będące przedstawicielami światowych koncernów motoryzacyjnych w Polsce. Związek Motoryzacyjny SOIS kontynuował idee i cele Stowarzyszenia Oficjalnych Importerów Samochodów i znacznie poszerzył zakres i rodzaj działalności, stanowiąc silną reprezentację branży motoryzacyjnej wobec mediów, rządu, parlamentu oraz innych organizacji pozarządowych. W 24 roku ZM SOIS został członkiem ACEA, organizacji zrzeszającej trzynastu europejskich producentów pojazdów, a także 21 organizacji reprezentujących branżę motoryzacyjną w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W 26 roku, w związku z rozwojem naszej organizacji m.in. przystąpieniem do związku firm przedstawicieli producentów motocykli, decyzją Walnego Zgromadzenia nastąpiła zmiana nazwy na obecnie obowiązującą: Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego. Who we are The Polish Automotive Industry Association is the biggest Polish organisation of automotive industry employers with 39 member organisations: manufacturers and representatives of manufacturers of motor vehicles, motorcycles and mopeds in Poland. The main goal of the Polish Automotive Industry Association is to represent the interests of its member organisations in relations with state administration bodies, the mass media and the society. The Polish Automotive Industry Association initiates legislative changes and supports initiatives for development and promotion of the Polish automotive sector. The organisation is invited by the government to review key draft legislative acts relevant for the automotive industry and contributes to efforts of parliamentary and government commissions. As a member of ACEA, the European Automobile Manufacturers Association, and ACEM -European Motorcycle Manufacturers Association- the Polish Automotive Industry Association represents the interests of member organisations in relations with the European Union bodies, and on the forum of key EU institutions the European Parliament and the European Commission. The highest authority in the Association is the General Assembly. During intervals between the General Meetings of Members, the Supervisory Board is a body of the Association which supervises its efforts. The Supervisory Board consists of three to eleven representatives of members of the Association, appointed for two year term. PZPM is chaired by the President, who is is an executive organ of the Association and directs the ongoing work of the organization in carrying out the tasks assigned by the Supervisory Board and the General Assembly. The Audit Committee composed of representatives of member organisations supervises financial activities of the Association. The Office secures efficient work of the Association and oversees information flow between the Association and its member organisations. Office coordinates the work of the working groups and operates in key industry areas including legislation, homologations, marketing, sales, PR, taxes, statistics, market analysis. History In 1992, a group of importers of new vehicles founded the Association of Official Automotive Importers (SOIS). Since the beginning of its operations, the Association played a vital role in the modelling and structuring of the Polish automotive market. Its key goal was to support activities and efforts undertaken by private importers. In 23, the Association of Official Automotive Importers was transformed into SOIS Automotive Association, an organisation associating economic entities, that is, organisations (of importers and automotive manufacturers) which represented multinational automotive corporations in Poland. SOIS Automotive Association continued to pursue ideas and objectives of the Association of Official Automotive Importers and significantly expanded the scope and type of its activities to become the key representative of the automotive industry in relations with the media, government, parliament as well as other non-government organisations. In 24, SOIS Automotive Association became a member of ACEA, an organisation associating thirteen European automobile manufacturers as well as 21 organisations representing the automotive sector in the European Union Member States. Following growth of our organisation as a result of accession of new members representatives of motorcycle manufacturers in 26, the General Meeting took a decision on adoption of the current name of the Polish Automotive Industry Association. R e p o r t P Z P M 2 1 1

10 PRZYJAZNA MOTORYZACJA FRIENDLY MOBILITY Wspólnie zrobimy więcej Przyjazna motoryzacja to program popularyzujący motoryzację bezpieczną, racjonalną, nowoczesną i odpowiedzialną za środowisko. Tak rozumiana motoryzacja stanowi prawdziwe koło zamachowe gospodarki; umożliwiła awans cywilizacyjny większości krajów Unii Europejskiej. Chcemy, aby Polska podążała tym śladem, żeby motoryzacja sprzyjała rozwojowi gospodarczemu kraju oraz podnosiła jakość życia obywateli. Wspólnym mianownikiem programu jest dostarczenie szerokim kręgom odbiorców argumentów wskazujących, że rozwój innowacyjnej motoryzacji przyczynia się do wzrostu gospodarczego, a najnowsze zdobycze motoryzacji to większe bezpieczeństwo w ruchu drogowym, dbałość o środowisko i większy komfort życia Polaków. Mówimy o zachowaniu równowagi pomiędzy rozwojem technicznym, a stanowiącą fundament zdrowia potrzebą żywej więzi z naturą. Pokazujemy ludzkie oblicze motoryzacji: samochody są dla ludzi, a nie odwrotnie. Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego organizuje w Sejmie RP cykl debat, które stały się forum wymiany poglądów na rolę i perspektywy rozwoju motoryzacji w Polsce oraz umożliwiły wzajemne poznanie argumentów przemysłu, niezależnych fachowców oraz polityków. W ramach programu podejmujemy współpracę z uznanymi autorytetami ekspertami reprezentującymi różne obszary wiedzy i punkty widzenia. Stały zespół doradczy złożony z ekonomistów, specjalistów gospodarczych, fachowców w dziedzinie innowacji, ergonomii, a nawet psychologii społecznej, stanowi intelektualne zaplecze naszych działań. Poszukując najlepszych rozwiązań, rozmawiamy z politykami, którzy decydują o kształcie prawa, wpływając na kierunki rozwoju motoryzacji w szerokim kontekście społecznym i gospodarczym. Szerząc ideę przyjaznej motoryzacji, znajdujemy sojuszników również wśród mediów, przedstawiających propozycje programowe szerokim kręgom odbiorców. Prezentując wyzwania współczesnej motoryzacji sięgamy także do działań niestandardowych. Wizerunek i wizje motoryzacji przekazujemy językiem jednej ze sztuk wizualnych. Stąd udział w projekcie grupy artystycznej Świetlica skupiającej największe nazwiska polskiej fotografiki. Program ma cztery odsłony: Motoryzacja a gospodarka, Motoryzacja a ekologia, Motoryzacja a bezpieczeństwo oraz Zrównoważony transport. Together we can do more Friendly Mobility is a programme which promotes safe, rational, modern and environmentally responsible mobility. Such mobility is the driving force of the economy which creates grounds for civilisational progress in most European Union states. We want Poland to follow suit, we want its motor industry to stimulate economic growth and improve the life standard of its citizens. The overriding goal of the programme is to provide the wide audience with arguments proving that development of innovative mobility contributes to economic growth, whereas the latest automotive achievements offer greater road safety, sustainability and higher comfort of life in Poland. We focus on the balance between technological progress and the need to commute with nature which is the essence of healthy lifestyle. We put the spotlight on the human face of mobility, arguing that cars are for people, not the other way round. The Polish Automotive Industry Association has brought a series of debates to the Polish Parliament which have created a platform for exchange of views on the role and development prospects of the motor industry in Poland. It is also a unique opportunity to get an insight into stances adopted by the industry, independent experts and politicians. While the programme lasts, we will continue to cooperate with established opinion leaders experts representing various areas of knowledge and different standpoints. Our regular think tank consists of economists, expert in social psychology, innovations and ergonomics who provide our activities with intellectual support. Seeking for optimum solutions, we initiate a dialogue with politicians who take decisions on the shape of the legislation which impacts development guidelines of the motor industry in wide social and economic context. Promotion of the friendly mobility concept has gained wide media support what enables us to present elements of our programme to the wide public. We often resort to nonstandard activities to present challenges of the modern mobility. We communicate the image and visions of mobility in the language of visual art. Our project is supported by Świetlica art group made up by the most eminent Polish photographers. The programme is implemented in four flights: Mobility versus economy, Mobility versus sustainability, Mobility versus safety and Sustainable transport. Drugi przemysł w Polsce Przemysł motoryzacyjny jest drugą co do wielkości obrotów branżą w Polsce. Blisko 1 proc. wartości polskiej produkcji przemysłowej i co szósta złotówka z polskiego eksportu pochodzi z motoryzacji. Chociaż tak potężna na tle innych gałęzi przemysłu, motoryzacja ma też swoje The second largest industry in Poland The motor industry is the second biggest industry in Poland in terms of turnover. Almost 1 percent of the Polish industrial production and every sixth Zloty in Polish export is generated by the automotive sector. Powerful versus other branches of economy, the motor in- 1 R a p o r t P Z P M 2 1 1

11 Debata zorganizowana przez PZPM w gmachu Senatu RP Debate organised by PZPM in Senate RP problemy: jest bardzo uzależniona od koniunktury w innych krajach Europy, maleje liczba nowych inwestycji. Co zrobić, by rozwój motoryzacji w większym stopniu przyczyniał się do tworzenia miejsc pracy, rozwoju gospodarki i wzrostu poziomu życia w naszym kraju? Polska to drugi po Czechach producent samochodów w Europie Środkowowschodniej. Spośród 4 fabryk samochodów i silników ulokowanych w regionie, 16 znajduje się w Polsce. W 28 r. co trzeci wyprodukowany na świecie Fiat pochodził z Polski. Blisko jedna piąta pojazdów ze znakiem Opla w roku 28 została wyprodukowana w naszym kraju. Oto na naszych oczach kraj chronicznego niedoboru samochodów awansował po przemianach ustrojowych do ekstraklasy producentów pojazdów. Duży udział branży motoryzacyjnej w eksporcie i PKB oznacza również konieczność widzenia problematyki branżowej w szerszym kontekście strategicznym, dotyczącym rozwoju całej gospodarki. W Niemczech udział motoryzacji w przychodach z eksportu jest wprawdzie o rząd większy (65 proc.), ale siła rynku wewnętrznego naszego zachodniego sąsiada jest nieporównywalna z potencjałem Polski. Uzależnieni od innych rynków Polski eksport w ogromnej mierze zależy od rozwoju przemysłu motoryzacyjnego, ponieważ ponad 9 proc. naszej produkcji motoryzacyjnej przeznaczone jest na rynki zewnętrzne. Jeśli uwzględnić tylko samochody osobowe, współczynnik ten wzrasta do przeszło 98 procent! Dzięki działaniom rządów europejskich, przede wszystkim dopłatom unijnym do zakupu nowych samochodów, kryzys polskiej motoryzacji nie był tak dotkliwy jak w innych krajach. W najbardziej kryzysowym roku 29 polska produkcja branży motoryzacyjnej spadła o 2,7 proc., co stawia polską motoryzację w nie najgorszej sytuacji zwłaszcza wobec 2-procentowego spadku na Słowacji (trzeci producent w regionie) czy prawie 5-procentowego na Węgrzech. Gdy większość programów stymulacyjnych wygasła, obserwujemy znaczące zmniejszenie sprzedaży na rynkach kluczowych dla polskiego eksportu. Co stanie się z polskim eksportem i produkcją bez dustry is struggling with its own problems it is very dependent on the economic climate in other European states and witnesses a plunge in the number of new investments. What can we do to stimulate its growth which translates into new jobs, economic growth, and enhanced standards of life in our country? Poland is the second biggest auto manufacturer in Central and Eastern Europe after the Czech Republic. Out of 4 auto and engine facilities located in the region, 16 are based in Poland. Every third Fiat manufactured worldwide in 28 was made in Poland. Almost one-fifth of all Opels assembled in 28 were produced in our country. After political changes a country ever-haunted by chronic car shortages has grown to become one of the leaders in automotive production. Large share of the motor industry in export and GDP forces us to analyse its issues in a wider strategic context of overall economic growth. It s true that the German automotive sector is making a bigger contribution to export revenue (65 percent), yet the potential of the internal market of our western neighbour cannot be compared to that of Poland. Dependency on other markets The Polish export is largely driven by the development of the motor industry as over 9 percent of our auto output is sold on foreign markets. The figure for passenger cars is even higher and fetches over 98 percent! Thanks to initiatives of European governments and EU bonus schemes stimulating sales of new vehicles, the crisis has not taken a heavy toll on the Polish motor industry. In the peak of the economic downturn in 29, the Polish auto production dropped by 2.7 percent, what is not a bad performance versus a dip by 2 percent in Slovakia (the third biggest manufacturer in the region) or almost 5 percent slump in Hungary. When most incentive schemes came to an end, sales on Polish key export markets began to shrink. What will happen to Polish export and production output without additional incentives, when schemes will be discontinued by states on whose markets R e p o r t P Z P M

12 dodatkowych zachęt, gdy dopłaty ostatecznie skończą się w krajach, które kupują wyprodukowane w Polsce samochody? Wobec niewielkiej roli rynku wewnętrznego może to oznaczać duże kłopoty branży kluczowej dla polskiej gospodarki. Słaby popyt wewnętrzny to ogromne ryzyko uzależnienia branży od sprzedaży w innych krajach. By zachować pozycję polskiej motoryzacji na świecie i jej rolę w utrzymaniu polskich miejsce pracy, potrzeba regulacji systemowych, które zintensyfikują sprzedaż w Polsce i w efekcie zwiększą szansę na stabilizację gospodarki. Analizując obraz rynku wewnętrznego w Polsce, silny popyt na polskie wyroby to bodaj najistotniejszy czynnik, który złagodził kryzys w naszym kraju. Czyż to nie cenna przesłanka dla rozwoju wewnętrznego rynku motoryzacyjnego? Skansen Europy W Unii Europejskiej średnio sprzedaje się rocznie 3 nowych samochodów na tysiąc mieszkańców, w Polsce czterokrotnie mniej. Polska jest skansenem Europy. Kupujemy mało nowych samochodów wyprodukowanych w Polsce, a z zagranicy sprowadzamy coraz starsze pojazdy. Statystyczny pojazd zarejestrowany w naszym kraju liczy sobie 15 lat! Tak jednak być nie musi. Polska nie jest bogatym krajem, co nie znaczy, że Polacy są skazani na używanie najstarszych w Unii samochodów. Mówiąc o spadku produkcji europejskiej, trzeba wskazać również zielone wyspy. Niestety to nie Polska była jedną z nich. Wprawdzie nasz blisko 3-procentowy spadek korzystanie odróżnia się od zapaści motoryzacji na Węgrzech czy Słowacji, są jednak kraje europejskie, które wyszły z kryzysu prawdziwie obronną ręką. Nie trzeba daleko szukać. W Czechach sprzedaż samochodów w kryzysowym roku odnotowała 22-procentowy wzrost. Skok sprzedaży nastąpił po wprowadzeniu podatku ekologicznego i pełnego odpisu VAT od samochodów firmowych. Ten rozkwit czeskiego rynku powinien stanowić dla nas wskazówkę i źródło inspiracji do tworzenia nowych rozwiązań sprawdzonych w warunkach ogniowych globalnego kryzysu. W Polsce całkowitego odpisu podatku VAT od samochodów firmowych można dokonać jedynie od samochodów ciężarowych. Na koniec ub.r. Ministerstwo Finansów zawiesiło możliwość rejestrowania wybranych samochodów z kratką jako ciężarowych. Wprowadzone ograniczenie w nabywaniu samochodów dotyka wielu małych i średnich przedsiębiorców filarów polskiej gospodarki, dla których auta są narzędziem pracy. Tymczasem rozwiązaniem najsensowniejszym zarówno z punktu widzenia wspierania przedsiębiorczości, jak i wzmacniania stabilnego rozwoju gospodarki byłoby uznanie każdego samochodu firmowego za narzędzie pracy, a co za tym idzie umożliwienie pełnego odpisu podatku VAT, jak stało się w Czechach, Słowacji czy od lat praktykuje się w Niemczech. Podatek ekologiczny jako rozwiązanie zastępujące akcyzę od dawna postulują kręgi biznesowe. Podatek ten byłby uzależniony od poziomu emisji szkodliwych substancji w spalinach, a nie jak dziś w przypadku akcyzy od wartości samochodu czy motocykla oraz Polish-made cars are sold? Given the minor role of our internal market, this essential sector of the Polish economy may be faced with major challenges. Poor internal demand creates the risk that the motor industry will be highly dependent on demand in other states. To maintain the position of the Polish automotive sector on the international scene and its role in creating new jobs in Poland, we need systemic regulations to stimulate domestic sales and thus boost the stability of our economy. An analysis of our internal market indicates that strong demand for goods made in Poland is the key factor able to soothe after-effects of economic downturn. Isn t it a valuable premise for development of the internal auto market? Europe s oldsmobile museum Average annual sales in the European Union account for 3 new vehicles per 1 population, whereas the figure for Poland is four times lower. Poland has become Europe s oldsmobile museum. Demand for new vehicles made in our country remains low, and we import vehicles whose age continues to grow. A statistical vehicle registered in Poland is 15 years old! It doesn t have to be this way. Poland is not an affluent country, what does not mean that Poles are doomed to drive the oldest vehicles in the EU. Talking about plummeting European production, we have to mention green islands. Unfortunately, Poland is not one of them. It s true that the decline we experienced totalled barely 3 percent, what is a modest figure as compared to plummeting output in Hungary or Slovakia, but there are other European states which emerged from the crisis unscathed. These are our neighbours. During the peak of the crisis, auto sales in the Czech Republic went up by 22 percent. Figures soared after introduction of environmental tax and full deduction of value-added tax off business vehicles. The success of the Czech market should be a guideline and a source of inspiration for policy-makers who design new solutions modelled on measures road-tested amid the global crisis. Value-added tax in Poland is fully deductible only in case of heavy vehicles. At end-21, the Ministry of Finance suspended registrations of selected vehicles with heavyweight type-approval in the truck category. Introduced limitations have taken the heaviest toll on small and medium enterprises the pillar of Polish economy for whom the vehicle is the essential work tool. To support entrepreneurship and consolidate stable economic growth, we should recognise that every company car is a work tool and thus follow the Czech, Slovak or the German example and introduce full VAT deduction. The environmental tax as an alternative to the excise duty has been long advocated by the Polish business community. This fiscal tool should be driven by emission level performance instead of value and engine size, which is the basis of the excise tax. 12 R a p o r t P Z P M 2 1 1

13 pojemności silnika. Pojazdy wykorzystujące nowe technologie i emitujące mniej szkodliwych spalin podlegałyby opodatkowaniu według niższych stawek, co mogłoby się stać narzędziem pobudzenia popytu, odmłodzenia parku samochodowego w Polsce (należącego dziś do najstarszych w Europie!), ochrony środowiska naturalnego i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Inwestycje jak tlen Polskie fabryki to prawdziwa awangarda Europy i źródło innowacji w gospodarce. Działające w Polsce zakłady należą do najnowocześniejszych w Europie. Wydajność pracy w branży motoryzacyjnej jest blisko dwukrotnie większa od przeciętnej dla polskiego przemysłu! Pracownik branży motoryzacyjnej wypracowuje rocznie 61 tys. zł, gdy średnia dla polskiego przemysłu wynosi 348 tys. zł. Inwestycje w przemyśle motoryzacyjnym to sposób zarówno na modernizację kraju poprzez napływ nowych technologii, jak i na kreowanie miejsc pracy i redukcję bezrobocia. Mamy spore osiągnięcia, ale od celebrowania sukcesów ważniejsze jest stworzenie warunków do dalszych inwestycji branży motoryzacyjnych, których dynamika z roku na rok spada. W ostatnich dziesięciu latach produkcja samochodów w Czechach, Rumunii, Słowacji potroiła się, a w Polsce wzrosła jedynie o jedną czwartą. W ostatnich latach nie weszła do Polski żadna inwestycja motoryzacyjna w segmencie aut osobowych. Dlaczego koncerny wybierają inne kraje, np. Węgry, Ukrainę, Słowację? Mówi się o słabym systemie zachęt inwestycyjnych, rosnących kosztach siły roboczej, nie najlepszym wizerunku Polski jako miejsca prowadzenia biznesu, a także o wciąż mało przyjaznej administracji publicznej. Potrzeba w Polsce systemowych zachęt do inwestowania zarówno w skali krajowych regulacji, jak i na poziomie lokalnym, na przykład poprzez złagodzenie kryteriów inwestowania w ramach specjalnych stref ekonomicznych, których firmy motoryzacyjne są najczęstszym gościem. Wbrew stereotypowym wyobrażeniom, motoryzacja to w polskich warunkach przemysł o jednym z najniższych parametrów rentowności (4,6 proc. wobec średniej rynku 6,3 proc.), co zapewne stanowi barierę dla wielu inwestycji branżowych. Polska czarnym punktem Europy? W ciągu ostatnich 17 lat w Polsce zdarzyło się prawie milion wypadków drogowych, w których zginęło ponad 11 tysięcy osób, a ponad milion zostało rannych. Dziennie w wypadkach ginie średnio 15 osób, a 16 zostaje rannych. Niezmiennie od wielu lat głównymi przyczynami wypadków drogowych w Polsce są niebezpieczne zachowania uczestników ruchu. Gubi nas nadmierna prędkość, nietrzeźwość, niestosowanie urządzeń zabezpieczających np. pasów bezpieczeństwa, agresja na drodze, brak poszanowania przepisów i innych użytkowników ruchu drogowego oraz zły stan techniczny pojazdów. To człowiek przyczynia się do 92% wypadków. W przypadku osób, dla których samochód jest narzędziem pracy, dodatkowe 12% wypadków powoduje zła organizacja pracy prowadząca do przemęczenia i wielokrotnie do Vehicles benefiting from new technologies and emitting less noxious substances would be subject to lower tax rates, what could stimulate demand, renew the Polish fleet (one of the oldest in Europe!), contribute to environmental protection and more road safety. Investments fuel economy Polish manufacturing sites are at the forefront of innovations in Europe. Facilities based in Poland are one of the most modern ones across Europe. Efficiency in the motor sector is almost twice as higher than the average value for the entire Polish industry! An automotive worker generates annually PLN 61,, whereas the average figure for the Polish industry stands at PLN 348,. Investments in the motor industry stimulate modernisation of the entire country by attracting inflow of new technologies, create new jobs and reduce unemployment. We do have achievements but rather than celebrate success we should focus on creating good conditions for new automotive investments whose dynamics is declining year by year. Automotive production in the Czech Republic, Romania, and Slovakia tripled over the past decade, and grew by meagre one-fourth in Poland. Recently, the passenger car sector in Poland has managed to attract no new investments. Why multinational organisations choose other countries, including Hungary, Ukraine, and Slovakia for their investment destinations? Many point out to poor investment incentive schemes, growing labour costs, the image of Poland as a not the best place to do business or not very friendly public administration. Poland needs systemic investment incentives, what includes both national regulations and local measures, such as less strict investment criteria applicable to special economic zones, which are very popular with automotive organisations. Contrary to popular belief, the Polish motor industry demonstrates one of the lowest profitability indicators (4.6 percent versus the market average at 6.3 percent), what probably hinders many trade investments. Poland the blackspot of Europe? During the past 17 years Poland witnessed almost one million road accidents which took the toll of over 11, human lives and left over one million injured. Every day almost 15 people die in car crashes and 16 are their casualties. For years, road accidents in our country have been mainly caused by dangerous road behaviours. We speed, driver under influence, fail to use safety equipment, including seatbelts, become aggressive on the road, violate regulations, have no respects for other road users and drive vehicles in poor technical condition. The human factor is responsible for 92% of all accidents. In case of people who use vehicles as their work tool, 12% of accidents are caused by poor work organisation leading to fatigue and drowsiness behind the driving wheel. Almost 8% of all accidents R e p o r t P Z P M

14 zaśnięcia za kierownicą. W Polsce od wielu lat niemal 8% wypadków drogowych powodują kierujący pojazdami. Chociaż większość z nich (8,4%) zdarzyła się na jezdniach, to niepokoi wysoki odsetek (aż 9%) wypadków na przejściach dla pieszych. Najczęstsze przyczyny nieszczęśliwych zdarzeń to niedostosowanie prędkości do warunków ruchu (3%), wymuszenie pierwszeństwa przejazdu (25,3%) oraz prowadzenie pod wpływem alkoholu. W 21 roku policja zatrzymała ponad 165 tysięcy nietrzeźwych kierowców; uczestniczyli oni w wypadkach drogowych (11,6% ogółu wypadków), śmierć w nich poniosło 455 osób (11,6% ogółu zabitych), a 5 62 osób odniosło obrażenia (11,5% ogółu rannych). Najwięcej wypadków w Polsce powodują młodzi kierowcy, tj. osoby mające oraz lat. Pomimo starań licznych organizacji pozarządowych, nadal brakuje u nas edukacji komunikacyjnej zarówno na poziomie kształcenia nauczycieli, jak też w programach szkół. Polscy kierowcy deklarują, że zależy im na bezpieczeństwie innych, ale przegląd techniczny swoich aut wykonują tylko wtedy, kiedy muszą, czyli raz w roku podczas obowiązkowego badania (wyniki ankiety ProfiAuto). Przeprowadzane w Niemczech badania wskazują, że zły stan techniczny pojazdu jest przyczyną 7-8% wypadków. Biorąc pod uwagę fakt, że w Polsce średni wiek pojazdu to 15 lat, można przypuszczać, że odsetek ten jest znacznie wyższy. Raport NIK już w 29 roku alarmował, że system kontroli pojazdów w Polsce jest niewydolny. Branża motoryzacyjna od kilku lat postuluje stworzenie systemu na wzór włoski z większymi uprawnieniami kontrolnymi instytucji państwowych i centralnym rejestrem badań technicznych oraz wprowadzenie zachęt do nabywania nowszych i bezpieczniejszych aut. Zainicjowanie tego typu rozwiązań bez wątpienia wpłynęłoby na odnowę rodzimego parku samochodowego oraz zwiększyło komfort i bezpieczeństwo jazdy. Wiele do zrobienia Do istotnych czynników wpływających na bezpieczeństwo ruchu należy stan dróg. Polskie drogi są jednymi z najniebezpieczniejszych w Europie co ósma ofiara wypadków w UE ginie w naszym kraju. Zagrożenie śmiercią w wypadku drogowym na polskich szosach jest blisko dwukrotnie większe niż w najbardziej rozwiniętych krajach UE, a prawdopodobieństwo śmierci uczestnika wypadku jest średnio cztery razy wyższe! Statystyki pokazują, że innowacyjne rozwiązania w motoryzacji w istotny sposób przyczyniają się do spadku liczby wypadków i ich ofiar. W 21 roku liczba wypadków w Polsce spadła o 654, kolizji o 5 314, ofiar śmiertelnych o 176 i o rannych. Niestety, bieżący rok rozpoczął się wyjątkowo tragicznie. Według ostatnich podsumowań w 4 4 wypadkach zginęło już 471 osób, a 5 58 zostało rannych. in Poland are caused by drivers, and this trend has remained stable for many years. Most accidents take place on the road (8.4%), yet the percentage of incidents occurring at pedestrian crossings is alarmingly high (9%). Most frequent reasons behind accidents include speed inadequate to given road conditions (3%), violating the right of way (25.3%) and driving under influence. In 21 the police detained over 165, DUI drivers who participated in 4,524 road accidents (11.6% of total accidents). The number of fatalities stood at 455 (11.6% of total fatalities) and casualties accounted for 5,62 (11.5% of total casualties). The biggest number of accidents in Poland is caused by young drivers, i.e. aged and years. Despite efforts of nongovernment organisations, our country still lacks road safety education both in school curricula and teacher development programmes. Polish drivers declare that safety of other people is important, yet they do technical inspection tests only when required, i.e. once a year during the compulsory MOT test (results of ProfiAuto survey). German research indicates that poor technical condition of the vehicle is the major factor in 7-8% of accidents. Considering the fact that the average age of the Polish vehicle is 15 years, we may assume that the figure for our country is much higher. A report of the Supreme Audit Office from 29 alarmed that the Polish vehicle inspection system is inefficient. For several years now, the motor industry has been advocating introduction of a system modelled on the Italian scheme, which grants more audit rights to state institutions, introduces a central registry of technical inspections and incentives to buy newer and safer vehicles. Undoubtedly, its enforcement would have a beneficial effect on renewal of the Polish fleet and enhancement of driving comfort and safety. A lot remains to be done The condition of roads is a major factor of road safety. Polish roads are one of the most dangerous in Europe every eight victim of road accidents in the EU meets death in Poland. The risk of fatality in a road accident in Poland is almost twice as higher than in the best developed EU states, whereas the likelihood of death is even four-fold! Statistics indicate that innovative solutions in the motor industry significantly contribute to a decline in the number of accidents and their victims. The number of accidents in 21 slumped by 654, collisions by 5,314, fatalities by 176 and casualties by 1,356. Unfortunately, the beginning of the year has brought exceptionally tragic statistics. According to the latest data, 471 people died and 5,58 were injured in 4,4 accidents. 14 R a p o r t P Z P M 2 1 1

15 Polska Poland

16 SAMOCHODY OSOBOWE PASSENGER CARS Park samochodowy Powolny wzrost rejestracji W 29 roku (z tego roku pochodzą najnowsze dane GUS) park pojazdów samochodowych w Polsce powiększył się o 3,2 procent w stosunku do 28 roku, do ponad 22 mln pojazdów. Rok wcześniej tempo wzrostu wyniosło 12,9 procent. Spadek dynamiki przyrostu parku pojazdów samochodowych ogółem wynika z mniejszych niż w poprzednich latach zakupów aut osobowych. W 29 roku w Polsce było zarejestrowanych 16,5 mln samochodów osobowych, rejestracje wzrosły o 2,58 procent w stosunku do 28 roku, dynamika przyrostu spadła ponad pięciokrotnie: z 13,46 procent. Według danych GUS w 29 roku po raz pierwszy zostało zarejestrowane 1 19,2 tys. pojazdów samochodowych (1 553,9 tys. rok wcześniej), w tym 864,3 tys. aut osobowych (1 28,6 tys. w 28 roku) i 17 tys. samochodów ciężarowych i ciągników drogowych (185,3 tys. rok wcześniej). W 29 roku w Polsce importerzy mieli prawie taki sam wynik jak w roku poprzednim, to jest sprzedali 32,1 tys. nowych samochodów osobowych. Import aut używanych wyniósł 693,3 tys. i był znacząco mniejszy niż w poprzednim roku, gdy sięgnął 1 13,9 tys. i właśnie mały import aut z drugiej ręki zaważył na niewielkim wzroście parku samochodowego. W 29 roku na 1 mieszkańców Polski przypadały 432 samochody osobowe. Rok wcześniej były to 422 samochody. Masowo sprowadzane samochody z drugiej ręki przyniosły także niekorzystne skutki. Ponieważ w prywatnym imporcie przeważają samochody mające ponad 4 lata (88,2 procent w ubiegłym roku), park samochodowy w Polsce starzeje się. Aut mających do pięciu lat było11,7 procent, o,3 punktu procentowego mniej niż rok wcześniej. W 23 roku, przed wstąpieniem Polski do UE, gdy obowiązywały ograniczenia w przywozie starszych modeli, samochodów najnowszych, liczących do pięciu lat było ponad 18 Park samochodowy w Polsce [] Motor vehicles in Poland [in thousand] Pojazdy samochodowe W tym tym samochody samochody osobowe osobowe Pojazdy samochodowe Motor vehicles vehicles In In this this cars cars 75,4 75,4 4 Udział osobowych [%] 74,9 The share of cars [%] 35 74,2 71,7 73,4 Pojazdy samochodowe 3 71, 7,7 29 7,8 Motor vehicles Źródło: GUS Source: CSO 9991, ,3 W tym samochody osobowe In this cars 1128, , , , 11975, , , , , , 14588, , , , , ,7 Fleet Slow upsurge in registrations In 29 (for which the latest CSO data are available), the Polish car fleet grew by 3.2 percent versus 28 to over 22 million vehicles. The pace of growth in the previous year stood at 12.9 percent. Decline in dynamics of overall fleet size was the aftereffect of much lower demand for passenger cars as compared to previous years. In 29, Poland was home to 16.5 million registered passenger cars, whereas the number of registrations went up by 2.58 percent versus 28 and growth dynamics went down over five-fold from percent. CSO data indicate that in 29 there were 1,19,2 motor vehicles registered for the first time (1,553,9 the later before), including 864,3 passenger cars (1,28,6 in 28) and 17, trucks and tractor heads (185,3 the year before). In 29, importers operating in Poland declared almost identical results as the year before their sales stood at 32,1 new passenger cars. Import of used vehicles accounted for 693,3 units and was dramatically lower as compared to the previous year, which accounted for 1,13,9 cars. Plummeting second-hand import led to a minor increase in the Polish fleet. In 29, there were 432 passenger cars per 1, of Polish population, whereas the figure for the previous year totalled 422. Mass import of used vehicles also brought negative ramifications. Private import is dominated by vehicles over 4 years old (88.2 percent last year), what leads to ageing of the Polish fleet. The share of vehicles aged five years and under stood at 11.7 percent, that is.3 percentage points less than the year before. In 23, prior to Poland s accession to the EU and abolition of limitations in import of older models, the share of younger vehicles aged five years and under stood at over 18 percent. Over fifty percent of all passenger cars registered in Poland were from six Pojazdy samochodowe w 29 roku Motor vehicles in 29 Ciągniki samochodowe W tym samochody Tractors osobowe In this cars Samochody ciężarowe Trucks 2 Pojazdy samochodowe Motor vehicles Autobusy Buses Polska Poland Motocykle Motorcycles Inne Others Samochody osobowe Cars Źródło: GUS Source: CSO 16 R a p o r t P Z P M 2 1 1

17 Struktura wiekowa aut osobowych w 29 roku [%] The age structure of cars in 29 [in %] Struktura wiekowa parku samochodów osobowych [%] The age structure of car park [in %] 17,1% 17,6% 7,1% 5,% 6,7% 28,% 18,5% < Do 2 lat 2 lat 3-5 lat 6-1 lat lat 16-2 lat 21-3 lat > Powyżej 31 lat Do 5 lat 5 years and under , ,2 19, Powyżej 1 lat 1 years and over 61 63,3 66,1 12,7 11,5 11,6 68, , P o l s k a p o l a n d Źródło: GUS Source: CSO Źródło: GUS Source: CSO procent. Niemal połowa zarejestrowanych w Polsce samochodów 3-5 osobowych miała od sześciu do piętnastu lat (46,5 procent). Natomiast 34,7 procent parku samochodowego liczyło od szesnastu 6-1 do trzydziestu lat. Samochodów mających powyżej trzydziestu jeden lat było w 29 roku w Polsce więcej niż aut liczących 16-2 do dwóch lat! Konsekwencje utrzymywania starego parku samochodów są ponoszone nie tylko przez właścicieli samochodów (m.in w postaci wyższych rachunków za naprawy), ale i społeczeństwo. Powyżej 31 Stare samochody są mniej bezpieczne i nieekologiczne rozregulowane silniki emitują znacznie więcej trujących spalin niż nowe modele. Maleje liczba aut na benzynę Do 2 lat W podziale na masy, w 29 roku w parku samochodowym widoczna była przewaga modeli małych i kompaktowych nad klasą średnią. Chociaż modele o masie do 1399 kg są najliczniejszą grupą, to ten segment jako jedyny zmalał w 29 roku o 4,2 procent. Nabywcy chętniej kupowali modele klasy niższej i wyższej średniej o masie do 1,65 tony, których przybyło ponad 1,1 procent (blisko 8 razy wolniejsze tempo przyrostu niż w 28 rok) oraz duże samochody o masie od 1,65 do 1,89 tony, gdzie przyrost wyniósł ponad 11,2 procent i był dwa razy niższy od zanotowanego w 28 roku. Nadal najszybciej rósł segment samochodów najcięższych, o masie ponad 1,9 tony, który powiększył się o 19,1 procent. Jednak i jego dynamika wzrostu była dwa razy mniejsza niż w 28 roku. to fifteen years old (46.5 percent), whereas 34.7 percent of total fleet was from sixteen to thirty years old. Cars aged 31 years and over outnumbered vehicles aged two years and under in 29! Consequences of having an aged car fleet take the toll on vehicle owners (who are forced to pay higher bills for repairs) and the entire society. Old vehicles are much less safe and environmentfriendly and their worn out engines emit more pollution than newer models. Declining number of petrol-powered vehicles In 29, the Polish fleet by weight was clearly dominated by small and compact models which outnumbered vehicles from the medium segment. Models weighting up to 1399 kg are most numerous, but it is also the sole segment demonstrating a decline by 4.2 percent since 29. Most sought-after cars included lower and upper middle segment models weighting up to 1.65 tonnes, what led to an over 1.1 percent increase in their share (almost eight times slower versus 28). Equally popular were more generously-dimensioned cars weighting from 1.65 to 1.89 tonnes whose share went up by over 11.2 percent and was twice as lower versus the increase recorded in 28. Yet, the highest growth was observed in the share of the heaviest vehicles with empty weight of over 19 kg, which went up by 19.1 percent. Its dynamics of growth was also twice as lower versus 28. Samochody osobowe z podziałem na rodzaj paliwa Cars by fuel type Samochody osobowe w Polsce w podziale na masę całkowitą w 29 roku Passenger cars split by gross vehicle weight in Benzyna i LPG Olej napędowy Petrol and LPG Diesel fuel , , Zmiana % Change Razem Total < Do kg kg kg kg kg kg > Powyżej 19 kg 19 kg Źródło: GUS Source: CSO Źródło: GUS Source: CSO Do 1399 kg kg R e p o r t P Z P M kg 1 1 Powyżej 19 kg 17

18 Samochody osobowe w Polsce w podziale na pojemność silnika w 29 roku Passenger cars in Poland by engine capacity in 29 Liczba samochodów przystosowanych do spalania LPG [] The number of cars with LPG conversions [in thousand] < 1399 Do cm cm Razem Total cm 3 cm3 > 2 Powyżej cm 3 2 cm Źródło: GUS Source: CSO Źródło: POGP Source: POGP W 29 roku w parku samochodowym, niezależnie od rodzaju paliwa, najliczniejsze były auta małolitrażowe, z silnikami o pojemności cm3 do 1,399 litrów, ale właśnie ten segment po raz pierwszy Powyżej w 2 historii cm3 zmalał tych aut ubyło 1 procent. O 5,8 procent urósł segment aut wyposażonych w silniki o pojemności od 1,4 do 2 litrów i było to 2,5 razy wolniejsze tempo przyrostu niż w 28 roku. Nadal najszybciej przybywało modeli z silnikami o pojemności dwóch litrów przyrost wyniósł 6,7 procent tempo wzrostu było 3,5 razy mniejsze niż w 28 roku. W 29 roku park zarejestrowanych w Polsce aut osobowych napędzanych silnikami iskrowymi po raz pierwszy w historii zmalał o 1,3 procent, gdy liczba samochodów osobowych napędzanych silnikami wysokoprężnymi wzrosła o 16 procent. W 29 roku na jednego zarejestrowanego osobowego diesla przypadały 3 samochody z silnikiem benzynowym, gdy w 28 roku było ich 4,5. Według danych GUS, park samochodów osobowych napędzanych LPG powiększył się o 7,2 procent do tys. Polska Organizacja Gazu Płynnego szacuje, że w 29 roku instalacja LPG została zamontowana w 14 tys. samochodów i 18 tys. w 21 roku, a flota aut przystosowanych do spalania autogazu wzrosła w 21 roku o 155 tys., gdy rok wcześniej o 9 tys. z powodu złomowania (odpowiednio) 25 i ok. 5 tys. samochodów. POGP podaje, że średni wiek auta napędzanego gazem to 14 lat. Województwa bogate i biedne W 29 roku najwięcej pojazdów samochodowych, bo ponad 3,39 mln, było zarejestrowanych w woj. mazowieckim. Śląskie miało niemal 2,41 mln pojazdów, a wielkopolskie ponad 2,25 mln. W takiej samej kolejności wo- Do 1399 cm3 Pojazdy samochodowe przypadające na województwa i w przeliczeniu na 1 ludności w 29 roku Motor vehicles in voivodships and per 1 population in 21 Województwa voivodships * W tym ciągniki siodłowe * Including road tractors Ogółem Total Motocykle In 29, total fleet, regardless of fuel type, was dominated by small engined-vehicles with power units up to 1,399 cc. Yet, for the first time in history, the share of this segment dwindled by 1 percent. Growth by 5.8 percent was demonstrated by the segment of vehicles fitted with power units with cubic capacity from 1.4 to 2 litres but was still two and a half times lower versus 28. The most dynamic increase was observed in the segment of vehicles with two litre engines the upsurge totalled 6.7 percent, yet its dynamics of growth was 3.5 times lower versus 28. In 29, for the first time in history, the fleet of Polish passenger cars powered with petrol units demonstrated a decrease by 1.3 percent, what was teamed up with a rise in the number of cars fitted with diesel engines by 16 percent. There were three Samochody osobowe Cars Autobusy Buses Samochody ciężarowe Trucks* Polska Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Źródło: GUS Source: GUS petrol cars per one diesel car in 29, whereas the ratio for 28 stood at 4.5. According to data of the Central Statistical Office of Poland the number of cars with LPG conversions went up by 7.2 percent to 2,325. The Polish Liquid Gas Organisation estimates that LGP conversions were fitted on 14, vehicles in 29 and 18, in 21, whereas the size of the LPG-fuelled fleet went up by 155, cars in 21 and by 9, the year before, mainly as a result of salvage of 25, and approx. 5, vehicles, respectively. PLPO estimates that the average age of a LPG-fuelled vehicle is 14 years. Affluent and underprivileged voivodeships In 29, the biggest number of motor vehicles over 3.39 million were registered in Mazowieckie voivodeship, the second biggest in Śląskie (almost 2.41m) and third in Wielkopolskie province (2.25m). The same line up applies to the number of reg- 18 R a p o r t P Z P M 2 1 1

19 jewództwa występują w rankingu liczby zarejestrowanych aut osobowych: w mazowieckim jest ich 2,52 mln, w śląskim 1,95 i w wielkopolskim 1,68. Wielkopolskie miało największą gęstość samochodów na 1 mieszkańców przypadały 492 samochody osobowe, w mazowieckim 483. Co ciekawe, wskaźnik spadł z 484 w 28 roku i ta tendencja jest podobna do krajów Europy Zachodniej. Kolejne na liście były woj. opolskie (458) i lubuskie (444). Na drugim końcu pod względem zmotoryzowania były województwa: podlaskie (378), podkarpackie (382) i warmińsko-mazurskie, mające 387 auta na 1 mieszkańców. Dziesięć województw miało nasycenie samochodami poniżej średniej, która w 29 roku wynosiła 432 auta osobowe na 1 mieszkańców. Największy odsetek aut osobowych mających silniki o pojemności powyżej 2 litrów mają województwa: zachodniopomorskie (8,83 procent), podlaskie (8,2) oraz mazowieckie (8,5). Najniższy zanotowano w świętokrzyskim (5,33), podkarpackim (5,58) oraz w kujawsko-pomorskim (5,68). istered passenger cars Mazowieckie comes first with 2.52 million registrations, Śląskie ranks second with 1.95m, and Wielkopolskie third with 1.68m. Wielkopolskie voivodeship declared the highest density of motor vehicles 492 passenger cars per 1, population, whereas the figure for Mazowieckie stood at 383. It should be stressed that the index declined from 484 in 28 and the trend is aligned to developments in Western Europe. Further down the list were Opolskie (458) and Lubuskie provinces (444). On the far bottom of the list were Podlaskie (378), Podkarpackie (372) and Warmińsko- mazurskie with 387 cars per 1, population. Ten voivodeships demonstrated lower-than-average vehicle saturation which in 29 stood at 432 passenger cars per 1, population The highest share of passenger cars fitted with over 2 litre engines was demonstrated by: Zachodniopomorskie (8.83 percent), Podlaskie (8.2) and Mazowieckie provinces (8.5). The lowest figures were declared for Świętokrzyskie (5.33), Podkarpackie (5.58) and Kujawsko-pomorskie (5.68). P o l s k a p o l a n d Produkcja samochodów osobowych Fabryki ograniczyły produkcję W 21 z polskich fabryk wyjechało samochodów osobowych i dostawczych, to jest o mniej niż w 29 roku. Spadek jest rezultatem ograniczenia o ponad 4 procent produkcji aut osobowych, która w 21 roku wyniosła sztuk. Instytut Samar podkreśla, że w porównaniu do poprzedniego roku produkcja spada od sierpnia. Jedynie w styczniu, lutym i czerwcu była zdecydowanie wyższa niż w 29 roku i wzrost wynosił odpowiednio ponad 26 procent, blisko 15 procent i 15,5 procent. W grudniu fabryki zbudowały aut osobowych o 11,5 procent mniej niż w grudniu 29 roku. W październiku i listopadzie spadek był dwa razy większy. Rekordowym miesiącem dla fabryk okazał się czerwiec, w którym z bram zakładów wyjechało 84,3 tys. aut osobowych, nieco gorszy zaś był marzec, z produkcją 81,2 tys. Samochody osobowe stanowiły 9,1 procent całorocznej produkcji, gdy rok wcześniej 92,62 procent. Wzrost udziału modeli dostawczych Passenger car production Factories curb production Polish manufacturing sites produced 887,31 passenger cars and LCVs in 21, that is less by 12,529 versus 29. The slump comes as a result of downsized passenger car output which declined by over 4 percent in 21 and accounted for 799,255 units. Samar Institute stresses that production was declining since August versus the year before. Production volumes exceeded figures for the same period of the previous year only in January, February and June, with growth totalling over 26 percent, almost 15 percent and 15.5 percent, respectively. In December 21, manufacturing sites assembled 58,91 passenger cars, that is 11.5 percent less versus December 29. October and November witnessed a two-fold decline. With production output estimated at 84,3 of passenger cars, June turned out to be the record-breaking month. Slightly lower performance was declared in March when car production accounted for 81,2 units. Passenger cars accounted Produkcja samochodów osobowych i dostawczych w Polsce [] Produkcja z rozbiciem na marki Production by brands Production of passenger cars and LCVs in Poland [in thousand] Samochody dostawcze LCV 15, 1 Samochody osobowe Samochody dostawcze Osobowe cars Passenger cars 126,8 LCV 171,6 991, 492,9 Samochody dostawcze Dostawcze LCV LCVs 66,4 Samochody osobowe 8 17, ,5 Samochody osobowe cars cars , ,7 59,7 133,6 899,7 65,8 864, ,9 818, , , ,7 158,7 45, Razem Total 359,6 591, ,3 869, ,9 887,3 Źródło: Samar Source: Samar 149,2 887, ,5 Fiat Auto Polska Volkswagen Poznań Opel Polska FSO Źródło: Samar Source: Samar FSO R e p o r t P Z P M Opel VW 19 21

20 jest oznaką zwiększenia zapotrzebowania na tego typu samochody i świadczy o rosnącej aktywności małych przedsiębiorstw. W 28 roku odsetek aut dostawczych w całości produkcji wynosił 12,8 procent. Nieustannie spada rola rynku wewnętrznego, który wchłonął 1,97 procent ubiegłorocznej produkcji (w 29 roku odsetek ledwo przekraczał 2 procent, a w 28 roku sięgał 2,58 procent). Największym w Polsce producentem samochodów jest Fiat Auto Poland, którego fabryka wypuściła w 21 roku ponad 522,6 tys. aut, o 12,6 procent mniej niż w 29 roku. Spadek produkcji Volkswagena wyniósł 12,43 procent, a FSO 23,19 procent. Jedynie Opel zwiększył w ubiegłym roku produkcję i to o 64,66 procent. Krajowe fabryki wypuściły najwięcej Fiatów Panda (ponad 236,7 tys.), Fiatów 5 (185,1 tys.), Opli Astra IV (12,8 tys.). Zakład Opla w Gliwicach w 21 roku wyprodukował 158,7 tys. aut osobowych i ponad dwukrotnie zwiększył udział w krajowej produkcji do 19,9 procent z 8,3 procent. W 21 roku FSO zbudowała 45,85 tys. samochodów osobowych i zestawów montażowych. Coraz lepsza koniunktura gospodarcza widoczna jest po rosnącej produkcji modeli dostawczych. Z działających w Polsce fabryk samochodów wyjechały w 21 roku lekkie samochody dostawcze blisko jedna trzecia więcej niż w 29 roku. We wrześniu padł ubiegłoroczny rekord, kiedy z taśm montażowych zjechało niemal 8,6 tys. samochodów dostawczych. Powyżej 8 tys. aut wypuściły fabryki także w marcu, czerwcu i grudniu. Produkowane w Polsce lekkie samochody dostawcze są w 96,69 procentach eksportowane (85 73 sztuki). W 29 roku do klientów zagranicznych wyjechało 96,99 procent dostawczych, a więc odsetek pozostał bez zmian. Największym w Polsce producentem samochodów dostawczych jest Volkswagen Poznań, który wyprodukował takich aut, o 37,94 więcej niż przed rokiem. Fiat powiększył produkcję o 3,2 procent, do 1 88 sztuk. Najpopularniejszym modelem dostawczym z polskich fabryk jest niezmiennie VW Caddy, którego w 21 roku powstało sztuk ( w 29 roku). W 21 roku pojawił się nowy producent, DZT Tymińscy, który kupił prawa do produkcji samochodów terenowych Honker i dostawczych Lublin. Modele dostawcze wejdą do produkcji w 211 roku pod marką Pasagon. W 21 roku z fabryki DZT wyjechała partia 6 Honkerów. Zatrudnienie rośnie dzięki dostawcom Na koniec 21 roku zatrudnienie polskiego przemysłu motoryzacyjnego sięgnęło 14 tys. osób i w stosunku do 29 roku zwiększyło się o 3 pracowników. Wzrost rok do roku sięgnął 2,5 procent, gdy w całym przetwórstwie przemysłowym liczba mniejsc pracy zmniejszyła się o,7 procent. Dane GUS wskazują, że dynamika przyrostu miejsc pracy malała z kwartału na kwartał: w pierwszym zatrudnienie powiększyło się o 1,2 tys. osób, w drugim o 1,5 tys., a w trzecim o,3 tys i przyrost utrzymał się na tym poziomie także w ostatnich trzech miesiącach roku. Pomimo wzrostu, zatrudnienie na koniec 21 roku było o 16,7 tys. miejsc pracy niższe niż w szczytowej pod względem zatrudnienia drugiej połowie 28 roku. Przybyło niewiele nowych miejsc pracy w 21 roku rozpoczęło działalność kilkanaście fabryk poddostawców i ani jednej finalnej, zajmującej się Coraz lepsza koniunktura gospodarcza widoczna jest po rosnącej produkcji modeli dostawczych. Rising economy is best reflected by the growth in production of delivery vehicles. for 9.1 percent of all-year production versus percent for the previous year. Increase in the share of light delivery vehicles reflects growing demand for such types of vehicles and more dynamic activities of small enterprises. The percentage of LCVs in total production in 28 was 12.8 percent. The prominence of the domestic market continues to decline. Last year, it managed to absorb barely 1.97 percent of annual production (the figure for 29 exceeded 2 percent, and stood at 2.58 percent in 28). The biggest car producer in Poland is Fiat Auto Poland whose factory assembled over 522,6 cars in 21, that is 12.6 percent less than in 29. Volkswagen s production plummeted by percent, and that of FSO by percent. Only Opel managed to increase its last year s output by generous percent. Polish factories produced the biggest number of Fiat Pandas (over 236,7), Fiats 5 (185,1), and Opel Astra IV (12,8). Opel s Gliwice-based facility manufactured 158,7 passenger cars in 21 and increased its share in domestic production over twofold from 8.3 percent to 19.9 percent. In 21, FSO plant manufactured 45,85 passenger cars and assembly kits. Rising economy is best reflected by the growth in production of delivery vehicles. In 21, 87,986 light delivery vans rolled down production lines of Polish manufacturing sites almost one-third more versus 29. Last year s production record was broken in September when the output accounted for almost 8,6 delivery vans. Over 8, LCVs were also manufactured in March, June and December percent of light delivery vans made in Poland are exported (85,73 vehicles). In 29, percent of light utility vehicles were marketed to foreign clients, what means that the trend has remained stable. With production output estimated at 77,178 LCVs, that is more by percent versus the previous year, Volkswagen Poznań is the biggest light delivery van manufacturer in Poland. Fiat increased its production by 3.2 percent to 1,88 units. VW Caddy has defended its position of the most popular LCV model made in Poland its production in 21 accounted for 68,39 units (48,637 in 29). The year 21 saw the launch of activities of a brand-new manufacturer DZT Tymińscy which acquired the rights to Honker all-terrain vehicles and Lublin delivery vans. Production of LCV models will be launched in 211 under the Pasagon brand. A batch of 6 Honkers rolled down production lines of DZT manufacturing site in 21. Suppliers stimulate employment At the end of 21, employment of the Polish automotive industry reached 14 thousand people and compared to 29 increased about 3 employees. The increase year on year reached 2.5 percent, when the whole number of industrial processing jobs declined by.7 percent. CSO data show that the growth dynamics of jobs decreased from quarter to quarter: in the first employment expanded by 1.2 thousand people, in the second - by 1.5 thousand and the third - by.3 thousand and an increase remained at the level from the last three months of the year. Despite the growth, employment at the end of 21 was by 16.7 thousand of jobs lower than in terms of employment of the second half of 28. Very little new jobs appeared. In 21 the operations started several 2 R a p o r t P Z P M 2 1 1

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T 2012 Lut. 2011 Lut

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T 2012 Lut. 2011 Lut Pierwsze rejestracje samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w lutym analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSWiA) Na rynku nowych i używanych samochodów osobowych

Bardziej szczegółowo

Branża Motoryzacyjna: Świat Europa Polska. Jakub Faryś Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego

Branża Motoryzacyjna: Świat Europa Polska. Jakub Faryś Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego Branża Motoryzacyjna: Świat Europa Polska. Jakub Faryś Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego 1 KIM JESTEŚMY? Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Rejestracje nowych pojazdów użytkowych w sierpniu: -9,6%; styczeń sierpień: +1,2%.

INFORMACJA PRASOWA. Rejestracje nowych pojazdów użytkowych w sierpniu: -9,6%; styczeń sierpień: +1,2%. Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w sierpniu analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Warszawa, 5 września Rejestracje nowych pojazdów użytkowych w sierpniu:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T 2012 Sty Sty

INFORMACJA PRASOWA. PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T 2012 Sty Sty Pierwsze rejestracje samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w styczniu 2012 analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSWiA) Nie najgorszy styczeń rozpoczął nowy rok,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW od STYCZNIA DO PAŹDZIERNIKA 2013 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW)

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW od STYCZNIA DO PAŹDZIERNIKA 2013 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW od STYCZNIA DO A 2013 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) Niemal we wszystkich kategoriach jednośladów, końcówka roku podobnie jak i miniony już

Bardziej szczegółowo

Rynek pojazdów - rejestracje w okresie od stycznia do czerwca 2015r. Jakub Faryś Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego

Rynek pojazdów - rejestracje w okresie od stycznia do czerwca 2015r. Jakub Faryś Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego Rynek pojazdów - rejestracje w okresie od stycznia do czerwca 2015r. Jakub Faryś Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego 1 KIM JESTEŚMY? Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA GODZ. 00:01 Warszawa, 8 sierpnia 2013

INFORMACJA PRASOWA EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA GODZ. 00:01 Warszawa, 8 sierpnia 2013 Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW od STYCZNIA DO LIPCA 2013 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) Liczba pierwszych rejestracji nowych i używanych jednośladów w lipcu wyniosła 15 876

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje pojazdów uŝytkowych pow. 3,5t we wrześniu 2013 analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW)

Pierwsze rejestracje pojazdów uŝytkowych pow. 3,5t we wrześniu 2013 analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Pierwsze rejestracje pojazdów uŝytkowych pow. 3,5t we wrześniu analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje nowych pojazdów uŝytkowych we wrześniu: +16,3%; styczeń wrzesień:

Bardziej szczegółowo

Rynek pojazdów - rejestracje w okresie od stycznia do czerwca 2015r. Jakub Faryś Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego

Rynek pojazdów - rejestracje w okresie od stycznia do czerwca 2015r. Jakub Faryś Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego Rynek pojazdów - rejestracje w okresie od stycznia do czerwca 2015r. Jakub Faryś Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego 1 KIM JESTEŚMY? Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T 2012 Kwi Kwi

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T 2012 Kwi Kwi Pierwsze rejestracje samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w kwietniu analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSWiA) Na rynku nowych i używanych samochodów osobowych i dostawczych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w w LUTYM 2016 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW)

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w w LUTYM 2016 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w w LUTYM 2016 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) W lutym zarejestrowano 2 023 nowych jednośladów. Drugi miesiąc roku zamknął się na poziomie niższym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Rejestracje nowych pojazdów użytkowych w październiku: +47,1%; styczeń październik: +7,2%.

INFORMACJA PRASOWA. Rejestracje nowych pojazdów użytkowych w październiku: +47,1%; styczeń październik: +7,2%. Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w październiku analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje nowych pojazdów użytkowych w październiku: +47,1%; styczeń

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w w STYCZNIU 2015 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW)

Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w w STYCZNIU 2015 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w w STYCZNIU 2015 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) W styczniu br. zarejestrowano 1 383 nowe jednoślady. Pierwszy miesiąc przygotowania do sezonu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA 31.12.2010 GODZ. 00:01 Warszawa, 30 grudnia 2010

INFORMACJA PRASOWA EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA 31.12.2010 GODZ. 00:01 Warszawa, 30 grudnia 2010 Rejestracje i sprzedaż MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w ZIE 2010 roku PZPM na podstawie danych CEP (MSWiA) i firm członkowskich W listopadzie 2010 roku zarejestrowano w Polsce 3 766 nowych i używanych jednośladów.

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w marcu 2014 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW)

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w marcu 2014 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA 8.04. GODZ. 00:01 Warszawa, 7 kwietnia Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w marcu Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w kwietniu 2015 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW)

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w kwietniu 2015 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w kwietniu Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje nowych pojazdów użytkowych: kwiecień +26,7; styczeń

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w MARCU 2015 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW)

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w MARCU 2015 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w MARCU 2015 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) NOWE JEDNOŚLADY W marcu zarejestrowano 5 583 jednoślady, czyli 2,7% (+149 szt.) więcej niż przed

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w styczniu 2014 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW)

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w styczniu 2014 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w styczniu 2014 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje nowych pojazdów użytkowych w styczniu: +20,2%.

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w czerwcu 2012 analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSWiA)

Pierwsze rejestracje samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w czerwcu 2012 analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSWiA) Pierwsze rejestracje samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w czerwcu analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSWiA) Na rynku nowych i używanych samochodów osobowych i dostawczych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA 7.08.2013 GODZ. 0:01 Warszawa,6 sierpnia 2013

INFORMACJA PRASOWA EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA 7.08.2013 GODZ. 0:01 Warszawa,6 sierpnia 2013 Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w lipcu analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje nowych pojazdów użytkowych - w lipcu: -6%; styczeń lipiec: +1,4%.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w od STYCZNIA DO GRUDNIA 2014 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW)

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w od STYCZNIA DO GRUDNIA 2014 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w od STYCZNIA DO GRUDNIA 2014 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) W grudniu zarejestrowano 973 nowe jednoślady. Był to, jak zazwyczaj najniższy

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w maju 2012 analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSWiA)

Pierwsze rejestracje samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w maju 2012 analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSWiA) Pierwsze rejestracje samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w maju analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSWiA) Na rynku nowych i używanych samochodów osobowych i dostawczych

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w okresie STYCZEŃ-LUTY 2017 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MC)

Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w okresie STYCZEŃ-LUTY 2017 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MC) Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w okresie STYCZEŃ-LUTY 2017 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MC) NOWE JEDNOŚLADY W lutym zarejestrowano 1 527 nowych jednośladów. Drugi miesiąc roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w od STYCZNIA DO MARCA 2014 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW)

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w od STYCZNIA DO MARCA 2014 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w od STYCZNIA DO MARCA 2014 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) Pierwsze miesiące roku były bardzo obiecujące dla sprzedających nowe jednoślady.

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w maju 2014 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW)

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w maju 2014 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA 5.06. GODZ. 00:01 Warszawa, 4 czerwca Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w maju Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w w STYCZNIU 2016 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW)

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w w STYCZNIU 2016 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w w STYCZNIU 2016 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) W styczniu zarejestrowano 846 nowych jednośladów. Pierwszy miesiąc br., to już po ostatnim

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w maju 2015 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW)

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w maju 2015 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w maju Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje nowych pojazdów użytkowych: maj +25,6%; styczeń maj: +18,3%.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w od STYCZNIA DO CZERWCA 2014 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW)

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w od STYCZNIA DO CZERWCA 2014 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w od STYCZNIA DO CZERWCA 2014 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) W czerwcu zarejestrowano 6 477 sztuk nowych jednośladów, czyli trochę więcej niż

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW od STYCZNIA DO KWIETNIA 2013 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW)

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW od STYCZNIA DO KWIETNIA 2013 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW od STYCZNIA DO KWIETNIA 2013 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) W ciągu pierwszych czterech miesięcy 2013 roku liczba pierwszych rejestracji nowych

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w STYCZNIU 2017 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MC)

Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w STYCZNIU 2017 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MC) Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w STYCZNIU 2017 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MC) NOWE JEDNOŚLADY Styczeń 2017r. wypadł umiarkowanie lepiej niż w ub.r.. Zarejestrowano 886 szt.

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w czerwcu 2014 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW)

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w czerwcu 2014 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w czerwcu Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje nowych pojazdów użytkowych: czerwiec -25,2%; styczeń

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w SIERPNIU 2015 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW)

Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w SIERPNIU 2015 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w SIERPNIU 2015 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) NOWE JEDNOŚLADY W sierpniu zarejestrowano 2 172 nowe motocykle, czyli 74% więcej niż przed rokiem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW od STYCZNIA DO MAJA 2013 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW)

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW od STYCZNIA DO MAJA 2013 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW od STYCZNIA DO MAJA 2013 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) Od początku roku liczba pierwszych rejestracji nowych i używanych jednośladów w Polsce

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA 08.11.2012 GODZ. 0:01 Warszawa, 7 listopada 2012

INFORMACJA PRASOWA EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA 08.11.2012 GODZ. 0:01 Warszawa, 7 listopada 2012 Pierwsze rejestracje samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w październiku 2012 analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSWiA) Rejestracje nowych i używanych samochodów osobowych

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje motocykli i motorowerów w czerwcu 2015 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW)

Pierwsze rejestracje motocykli i motorowerów w czerwcu 2015 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) Pierwsze rejestracje motocykli i motorowerów w czerwcu 2015 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) NOWE JEDNOŚLADY Sprzedaż nowych motocykli w czerwcu zamknęła się wynikiem 2 952 sztuki, czyli

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w LIPCU 2016 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW)

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w LIPCU 2016 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w LIPCU 2016 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) W lipcu 2016r. zarejestrowano 5 875 nowych jednośladów, 14,5% (999 sztuk) mniej niż w lipcu ubiegłego

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w lutym 2015 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW)

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w lutym 2015 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO 6.03. GODZ. 00:01 Warszawa, 5 marca Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w lutym Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW)

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w czerwcu 2015 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW)

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w czerwcu 2015 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO 7.07. GODZ. 00:01 Warszawa, 6 lipca Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w czerwcu Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW)

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w okresie STYCZEŃ-LISTOPAD 2017 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MC)

Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w okresie STYCZEŃ-LISTOPAD 2017 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MC) Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w okresie STYCZEŃ-LISTOPAD 2017 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MC) NOWE JEDNOŚLADY W listopadzie, jak zwykle, zanotowano dalszą obniżkę sprzedaży

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA GODZ. 0:01 Warszawa, 7 lutego 2013

INFORMACJA PRASOWA EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA GODZ. 0:01 Warszawa, 7 lutego 2013 Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w styczniu 2013 analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) W styczniu 2013 roku, według wstępnych danych CEP zarejestrowano

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w w MARCU 2016 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW)

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w w MARCU 2016 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w w MARCU 2016 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) W marcu 2016r. zarejestrowano 3 808 nowych jednośladów. Jest to już trzeci miesiąc b.r., który

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w lipcu 2015 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW)

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w lipcu 2015 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w lipcu Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje nowych pojazdów użytkowych: lipiec +32,0%; styczeń lipiec:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w PAŹDZIERNIKU 2015 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW)

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w PAŹDZIERNIKU 2015 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w U 2015 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) NOWE JEDNOŚLADY Jesień zawitała do salonów. W październiku zarejestrowano 2 110 nowych jednośladów.

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w kwietniu 2014 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW)

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w kwietniu 2014 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA 8.05. GODZ. 00:01 Warszawa, 7 maja Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w kwietniu Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w marcu 2013 analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW)

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w marcu 2013 analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w marcu analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje nowych pojazdów użytkowych: w marcu -9,1%; w pierwszym kwartale:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA GODZ. 0:01 Warszawa, 8 maja 2012

INFORMACJA PRASOWA EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA GODZ. 0:01 Warszawa, 8 maja 2012 EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA 9.05. GODZ. 0:01 Warszawa, 8 maja Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w kwietniu analizy PZPM na podstawie szczegółowych danych Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA GODZ. 0:01 Warszawa, 9 lipca 2012

INFORMACJA PRASOWA EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA GODZ. 0:01 Warszawa, 9 lipca 2012 Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w czerwcu 2012 analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) W czerwcu 2012 roku, według wstępnych danych CEP zarejestrowano 3

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH POJAZDÓW UŻYTKOWYCH O DMC>3,5T Lut. % zmiana r/r

INFORMACJA PRASOWA PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH POJAZDÓW UŻYTKOWYCH O DMC>3,5T Lut. % zmiana r/r Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w lutym analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) W lutym roku, według wstępnych danych CEP zarejestrowano 3 196 nowych i używanych

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t październik 2015 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW)

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t październik 2015 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t październik Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje nowych pojazdów użytkowych: październik +26,6; styczeń

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w lipcu 2014 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW)

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w lipcu 2014 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA 7.08. GODZ. 00:01 Warszawa, 6 sierpnia Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w lipcu Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w maju 2013 analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW)

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w maju 2013 analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w maju analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje nowych pojazdów użytkowych - w maju: +1,2%; styczeń maj: -2,8%.

Bardziej szczegółowo

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Branża motoryzacyjna to jeden z największych i najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w PAŹDZIERNIKU 2016 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW)

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w PAŹDZIERNIKU 2016 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w U 2016 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) NOWE JEDNOŚLADY Jesień zawitała do salonów. W październiku zarejestrowano 1 810 nowych jednośladów.

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w sierpniu 2012 analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSWiA)

Pierwsze rejestracje samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w sierpniu 2012 analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSWiA) Pierwsze rejestracje samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w sierpniu 2012 analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSWiA) W sierpniu pierwsze rejestracje nowych i używanych

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w kwietniu 2013 analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW)

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w kwietniu 2013 analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w kwietniu analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje nowych pojazdów użytkowych: w kwietniu +6,8%; po czterech

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w SIERPNIU 2016 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW)

Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w SIERPNIU 2016 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w SIERPNIU 2016 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) Sierpień tego roku był dla nowych jednośladów minimalnie słabszy od sierpnia 2015r. Zarejestrowano

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t wrzesień 2015 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW)

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t wrzesień 2015 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t wrzesień Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje nowych pojazdów użytkowych: wrzesień +26,1%; styczeń

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

EPS. Erasmus Policy Statement

EPS. Erasmus Policy Statement Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości Ostrowiec Świętokrzyski College of Business and Entrepreneurship EPS Erasmus Policy Statement Deklaracja Polityki Erasmusa 2014-2020 EN The institution is located

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w od STYCZNIA DO WRZEŚNIA 2014 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW)

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w od STYCZNIA DO WRZEŚNIA 2014 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w od STYCZNIA DO WRZEŚNIA 2014 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) We wrześniu zarejestrowano 3 773 nowe jednoślady. Jest to o 5,9% więcej niż przed

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t listopad 2015 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW)

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t listopad 2015 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO 8.12. GODZ. 00:01 Warszawa, 7 grudnia Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t listopad Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w grudniu 2014 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW)

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w grudniu 2014 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w grudniu 2014 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje nowych pojazdów użytkowych: grudzień -41,4%; styczeń

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w CZERWCU 2016 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW)

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w CZERWCU 2016 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w CZERWCU 2016 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) W czerwcu 2016r. zarejestrowano 6 664 nowych jednośladów, 0,8% (51 sztuk) więcej niż w czerwcu

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW od STYCZNIA DO GRUDNIA 2013 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW)

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW od STYCZNIA DO GRUDNIA 2013 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW od STYCZNIA DO GRUDNIA 2013 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) Rok 2013 zamknął się ogólną liczbą 56 145 pierwszych rejestracji nowych jednośladów.

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Sty Sty

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Sty Sty Pierwsze rejestracje samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w styczniu analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Ze względu na powrót od 1 stycznia 2014r. przepisów,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA 15.09.2008 GODZ. 23:59

INFORMACJA PRASOWA EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA 15.09.2008 GODZ. 23:59 Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW do lipca 28 i sprzedaŝ do sierpnia 28 roku, na podstawie danych CEP (MSWiA) i firm członkowskich PZPM W ciągu siedmiu miesięcy 28 roku zarejestrowano w Polsce

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w LISTOPADZIE 2016 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW)

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w LISTOPADZIE 2016 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w LISTOPADZIE 2016 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) NOWE JEDNOŚLADY Listopad jak zwykle przyniósł dalszą obniżkę rejestracji jednośladów. Ogółem

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t luty 2017 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t luty 2017 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t luty Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów Rejestracje nowych pojazdów użytkowych: luty: -7,4%; styczeń luty -4,2%. Luty

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w okresie STYCZEŃ-KWIECIEŃ 2017 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MC)

Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w okresie STYCZEŃ-KWIECIEŃ 2017 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MC) Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w okresie STYCZEŃ-KWIECIEŃ 2017 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MC) NOWE JEDNOŚLADY W kwietniu zarejestrowano 4 621 nowych jednośladów. Jest to o

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w w KWIETNIU 2016 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW)

Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w w KWIETNIU 2016 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w w KWIETNIU 2016 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) W kwietniu 2016r. zarejestrowano 6 276 nowych jednośladów. W porównaniu z kwietniem ubiegłego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w okresie STYCZEŃ-LIPIEC 2017 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MC)

Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w okresie STYCZEŃ-LIPIEC 2017 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MC) Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w okresie STYCZEŃ-LIPIEC 2017 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MC) NOWE JEDNOŚLADY W lipcu zarejestrowano 4 856 nowych jednośladów. Jest to o 17,3%

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w okresie STYCZEŃ-PAŹDZIERNIK 2017 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MC)

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w okresie STYCZEŃ-PAŹDZIERNIK 2017 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MC) Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w okresie STYCZEŃ-PAŹDZIERNIK 2017 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MC) NOWE JEDNOŚLADY Jesień zawitała do salonów. W październiku br. zarejestrowano

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA GODZ. 00:01 Warszawa, 10 marca 2017

INFORMACJA PRASOWA EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA GODZ. 00:01 Warszawa, 10 marca 2017 Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w okresie STYCZEŃ-MARZEC 2017 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MC) NOWE JEDNOŚLADY W marcu zarejestrowano 4 224 nowych jednośladów. Jest to o 10,9%,

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2015 Sty. 2014 Sty

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2015 Sty. 2014 Sty Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w styczniu 2015 analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Od 1 kwietnia r. nastąpiła zmiana przepisów

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010

PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010 Problemy Inżynierii Rolniczej nr 3/2011 Jan Pawlak Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Oddział w Warszawie PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010 Streszczenie W

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA 8.01.2013 GODZ. 0:01 Warszawa, 7 stycznia 2013

INFORMACJA PRASOWA EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA 8.01.2013 GODZ. 0:01 Warszawa, 7 stycznia 2013 Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w grudniu analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) W grudniu roku, według wstępnych danych CEP zarejestrowano 3 003 nowe i

Bardziej szczegółowo

What our clients think about us? A summary od survey results

What our clients think about us? A summary od survey results What our clients think about us? A summary od survey results customer satisfaction survey We conducted our audit in June 2015 This is the first survey about customer satisfaction Why? To get customer feedback

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t luty 2016 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t luty 2016 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t luty Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów Rejestracje nowych pojazdów użytkowych: luty +42,8%. Dynamiczny początek roku

Bardziej szczegółowo