Mostu nie skończą na czas!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mostu nie skończą na czas!"

Transkrypt

1 l POWIAT PIASECZYŃSKI l POWIAT GRÓJECKI l URSYNÓW l ROK XIII NR 39 (505) 25 PAŹDZIERNIKA - 7 LISTOPADA 2013 ISSN GAZETA BEZPŁATNA l POWIAT GRODZISKI l POWIAT PRUSZKOWSKI l W NUMERZE Mostu nie skończą na czas! Pijany kierowca wiózł dzieci str. II Kto kogo zrobił w balona str. III Park Skarbków wyróżniony str. V Kolejna porażka na wyjeździe str. VII PRUSZKÓW To już pewne - budowa mostu nad Utratą w Pruszkowie nie zakończy się w pierwotnym terminie. Na opóźnieniu najbardziej ucierpią kierowcy, a mundurowi zatrzymują tych niechętnie korzystających z objazdu, łamiących przepisy i dodatkowo generujących zatory str. I Wójt Janusz Grzyb: Zarzuty wobec mnie i radnych to demagogia! str. IV Wielkie święto pruszkowskiego sportu PRUSZKÓW W sobotę, 19 października w hali Znicz świętowano 60-lecie istnienia MKS-u Pruszków oraz 80-lecie pruszkowskiej koszykówki. W zjeździe koleżeńskim uczestniczyło ponad 200 osób, w tym m.in. owacyjnie witani Jacek Gembal i Wojciech Krajewski trenerzy, z którymi klub zdobywał Mistrzostwo Polski w koszykówce. Podczas uroczystości wręczono liczne wyróżnienia zasłużonym dla klubu zawodnikom i szkoleniowcom str. IV

2 KURIER POŁUDNIOWY 2 AKTUALNOŚCI Janosikowe dożyna Mazowsze Kryzys nie daje za wygraną. Wpływy podatkowe ciągle rekordowo niskie. Do 15 października na konta urzędu marszałkowskiego w ramach podatku CIT, płaconego przez mazowieckie firmy, wpłynęło zaledwie 16 mln zł. Zarząd Województwa podjął decyzję o przekazaniu 930 tys. zł na rzecz październikowej raty janosikowego. Kolejne wpłaty będą dokonywane sukcesywnie, jak tylko na koncie Mazowsza pojawią się jakiekolwiek wolne środki Podatnicy ciągle odczuwają skutki kryzysu. W pierwszej połowie roku znacznie spadły wpływy podatkowe od przedsiębiorców, a budżet województwa mazowieckiego oparty jest w 85 proc. właśnie na dochodach z tego podatku. Potężny kryzys W czerwcu w ramach CIT do budżetu województwa wpłynęło zaledwie 11,9 mln zł (w 2006 r. aż 107 mln zł!), w lipcu 61 mln zł (w 2006 r. 129 mln zł!), w sierpniu do kasy województwa wpłynęło 76 mln zł (w 2006 r. 133 mln zł), we wrześniu 85 mln zł, a do 15 października 16 mln zł. Wpływy z CIT są w tym roku o 30 proc. niższe niż planowane, a o 20 proc. niższe niż w roku ubiegłym. Janosikowe niezmiennie wynosi 661 mln zł. Oznacza to, że w tym roku co druga złotówka, która trafia do budżetu od mazowieckich przedsiębiorców, jest przekazywana innym województwom. Niezależnie od braku dochodów rata janosikowego w wysokości 55 mln zł musi być zapłacona do 15. każdego miesiąca. Aby móc zapłacić czerwcową, lipcową i sierpniową transzę janosikowego, zarząd zmuszony był do rozszerzenia planu oszczędnościowego. W ten sposób udało się wygospodarować 110 mln zł. Dodatkowo zaciągnięto kredyt w rachunku bieżącym na 200 mln zł. I to właśnie z tego kredytu płacone były ostatnie raty janosikowego. Z powodu braku wpływów podatkowych władze województwa nie miały możliwości przekazania pełnej kwoty na wrześniową ratę janosikowego. Wolnych środków było zaledwie 1,6 mln zł. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w październiku. Do połowy miesiąca w ramach CIT na konta urzędu wpłynęło zaledwie 16 mln zł. Po uregulowaniu bieżących zobowiązań, Zarząd Województwa podjął decyzję o przekazaniu na rzecz kolejnej raty 930 tys. zł. Mimo drastycznego spadku dochodów Mazowsze wywiązuje się ze swoich zadań i obowiązków. Nie ma jednak możliwości przekazywać pełnych kwot rat na rzecz janosikowego, które jest podstawowym problemem w obecnej sytuacji. Konieczna zmiana! Władze regionu liczą, że Trybunał Konstytucyjny już w najbliższym czasie zajmie się sprawą janosikowego. Wniosek w tej sprawie województwo złożyło ponad trzy lata temu. Niewątpliwie pomocna okazać się może wydana właśnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową opinia dotycząca wykonania budżetu województwa mazowieckiego, w której RIO jednoznacznie wskazuje, że realizacja budżetu w oparciu o tak niestabilne w dobie kryzysu wpływy z tytułu CIT, jest praktycznie niemożliwa. Problemu nie byłoby, gdyby nie płacone przez Mazowsze janosikowe, które wyliczane jest na podstawie dochodów sprzed dwóch lat. Marszałek województwa mazowieckiego przekaże opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej do Ministerstwa Finansów, parlamentarzystów i wojewody. Opinia RIO jednoznacznie potwierdza zagrożenia, o których alarmują od początku roku władze województwa. Marszałek wystąpi także z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o włączenie opinii RIO jako dowodu w sprawie niekonstytucyjności przepisów o janosikowym. inf. Sejm poprawi janosikowe W środę, podczas plenarnych obrad Sejmu, posłowie zdecydowali o powrocie do prac nad janosikowym. Komisje: Samorządu Terytorialnego oraz Finansów Publicznych wrócą do projektu, który wypracowały rok temu. Uwzględnią również najnowsze sugestie samorządów i inicjatywy obywatelskiej Stop Janosikowe. Jeśli komisje wypracują nowy kompromisowy projekt, jest szansa, by jego finansowa strona została uwzględniona w budżecie na przyszły rok O powrót do prac nad projektem wnioskował wczoraj poseł z Mazowsza Piotr Zgorzelski. Jako posłowie mamy obowiązek reagować na źle skonstruowane prawo i zmieniać je. Przykład Mazowsza pokazuje, jak źle obmyślone przepisy mogą zniszczyć samorząd przekonywał poseł Zgorzelski. Przyszły rok obciąży nadmiernie kolejne samorządy. Nie możemy się temu biernie przyglądać. Niech te przepisy zaczną faktycznie działać tak, żeby pieniądze otrzymywały biedne samorządy, ale jednocześnie, by wpłaty na subwencję nie rujnowały tych, którzy wypracowują więcej. Samorząd województwa mówił od lat o problemach, jakie mogą przysporzyć źle skonstruowane przepisy dotyczące janosikowego. Przygotowany został też projekt zmian, nad którym w ubiegłym roku pracowały już komisje sejmowe. Niestety, wypracowany kompromis nie trafił na obrady plenarne. W tym roku kryzys obnażył błędy w mechanizmie janosikowego. O potrzebie zmian przepisów mówił również premier Donald Tusk. W związku z tym marszałek województwa zwołał spotkanie samorządowców mazowieckich gmin i Agata Kulesza, która zdobyła na festiwalu nagrodę za najlepszą rolę kobiecą, tworzy w tym filmie kreację totalną, w której despotyzm sąsiaduje z poczuciem upokorzenia, szorstkość z sarkazmem, pozorny i powszechnie okazywany brak uczuć z niechętnie odkrywaną czułością. Ta kapitalna rola byłaby objawieniem, gdybyśmy wcześniej nie widzieli Kuleszy w równie dobrych kreacjach choćby Róży z filmu Smarzowskiego. Towarzysząca jej Trzebuchowska jest zjawiskiem samym w sobie jej ekspresja jest surowa, nieco nieokrzesana, jakby powściągliwa. W roli nic niewiedzącej o życiu mniszki sprawdza się doskonale będąc jednocześnie zdolna do powiatów płacących na tę subwencję. W efekcie wyłoniony został specjalny zespół, składający się z samorządowców i inicjatora akcji obywatelskiej Stop Janosikowe, który do wypracowanego wcześniej w Sejmie projektu zmian wprowadził kolejne sugestie. Proponowane zmiany dotyczą w przypadku gmin, powiatów i województw przede wszystkim korekt wskaźników, od których ostatecznie zależy wysokość janosikowego. Jeszcze w pracach podkomisji ustalono dla powiatów i województw progi ostrożnościowe w wypracowanym właśnie projekcie dla powiatów jest to 40 proc., dla województw proponuje się 25 proc. Rozwiązana jest również kwestia tzw. resztówek janosikowego, czyli pieniędzy na poziomie gmin, które zostają po redystrybucji i trafiają do budżetu państwa, zamiast zasilać samorządy. Znaczące są dodatkowe zapisy, które zapewniałyby ciągłość finansowania zadań wykonywanych przez samorządy. W projekcie zmian zaproponowano bowiem, aby w 2014 r. żaden z samorządów nie wpłacił na rzecz janosikowego więcej niż 400 mln zł. Natomiast pozostałą kwotę (jeśli wyliczone janosikowe byłoby wyższe) samorządy musiałyby spłacić do końca czerwca 2024 r. Decyzja posłów pozwoli członkom Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Finansów Publicznych powrócić pilnie do prac nad janosikowym tak, aby zmiany zostały uwzględnione podczas tworzenia przyszłorocznego budżetu państwa. inf. Janosikowe wpłata do budżetu państwa dokonywana na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przez jednostki samorządu terytorialnego, których dochody z podatków przekraczają wskaźniki określone w ustawie. Zasila ona rezerwę celową budżetu państwa, z której finansowana jest subwencja ogólna. Wysokość wpłaty jest obliczana na podstawie dochodów podatkowych danej jednostki samorządu terytorialnego sprzed dwóch lat w stosunku do bieżącego roku budżetowego. Ida w ramach cyklu Kocham Kino Już 25 października, w ramach cyklu Kocham Kino w Multikinie film Ida prawdziwe objawienie i dramat, który słusznie zatriumfował na ostatnim festiwalu w Gdyni. Spotkanie z gośćmi: reżyserem Pawłem Pawlikowskim i twórcami filmu odbędzie się w Multikinie Ursynów w Warszawie Re dak cja nie zwra ca ma te ria łów nie za mó wio nych i za strze ga so bie pra wo do ich skra ca nia i re da go wa nia. Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej bez pisemnej zgody wydawcy jest zabronione Redakcja: Piaseczno, ul. Ludowa 2; tel./fax: (22) ; Pruszków, al. Wojska Polskiego 16a/41; tel./fax: (22) ; Redaktor naczelny: Kamil Staniszek Redaguje zespół: Grzegorz Traczyk (z-ca redaktora naczelnego), Tomasz Wojciuk, Sławomir Krejpowicz, Anna Żuber Stale współpracują: Adam Braciszewski, Grzegorz Tylec, Wawrzyniec Kornacki, Ewa Adamowicz, Leszek Świder Dział reklamy: Piaseczno tel. (22) , Pruszków (22) Dyrektor: Anna Staniszek Katarzyna Paradowska (z-ca dyrektora ds. reklamy i promocji), Marek Marciniuk, Michał Deryngowski, Przemek Matyjasiak, Anna Modzelewska, Zuzanna Heba Wydawca: Kamil Staniszek Skład: Galia Reklama Poligrafia Nakład: 50 tys. egz. (powiat piaseczyński i Ursynów), 30 tys. egz. (powiat pruszkowski i grodziski), 20 tys. egz (powiat grójecki) ISSN: całkowitej metamorfozy w motyla, który zrzucając habit jak światopoglądowy kokon, pokazuje zagubioną i bezbronną istotę ze wszystkimi jej słabościami i całym jej pięknem. Ida i Wanda mają wspólny cel chcą dowiedzieć się, jak zginęła ich rodzina. Dla Idy jest to wiedza szokująca, choć przyjmowana z całą właściwą tej postaci pokorą poświęciwszy życie chrześcijańskiemu Bogu, dopiero od ciotki dowiedziała się, że jest Żydówką. Podążając za prywatnym śledztwem, które jest naturalnym ekosystemem Krwawej Wandy, wchodzimy w mroczne zakamarki historycznych rozliczeń i rozmyślań nad istotą winy, kary, pamięci i religii. dokończenie na str. 4

3 POWIAT PRUSZKOWSKI POWIAT GRODZISKI Mostu nie skończą na czas! PRUSZKÓW To już pewne - budowa mostu nad Utratą w Pruszkowie nie zakończy się w pierwotnym terminie. Na opóźnieniu najbardziej ucierpią kierowcy, a mundurowi zatrzymują tych niechętnie korzystających z objazdu, łamiących przepisy i dodatkowo generujących zatory Anna Żuber Koszt inwestycji oszacowano na niemal 5 mln zł, z czego środki własne powiatu to prawie 2 mln złotych. Pozostała kwota stanowi dofinansowanie z subwencji ogólnej Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Rozpoczęta w drugiej połowie sierpnia budowa miała zakończyć się 31 października. Jak informuje inwestor, czyli starostwo powiatowe, nie uda się go dotrzymać ze względu na konieczność przebudowy sieci teletechnicznych (kabli światłowodowych). - Infrastruktura ta nie była zinwentaryzowana, a w związku z tym nie została ujęta w projekcie technicznym tłumaczy Elżbieta Smolińska, starosta pruszkowski. - Na umieszczenie ich w drodze powiatowej zezwoliła Telekomunikacja Polska S.A. bez zgody i wiedzy zarządu powiatu. Kolejnym problemem była przebudowa sieci monitoringu miejskiego. Przewidywane opóźnienie wyniesie około półtora miesiąca. Do tej pory w ramach inwestycji wykonano prace przygotowawcze w tym roboty drogowe (ziemne, elementy ulic, zieleń drogowa) i mostowe (fundamentowanie, położenie ścianek metalowych, zbudowanie konstrukcji stalowej), związane z przebudową kanalizacji telekomunikacyjnej, kabli optotelekomunikacyjnych kilku sieci, przyłącza sieci cieplnej pod mostem oraz prace elektryczne. Zachęcam wszystkich do korzystania z wyznaczonego objazdu, bo został on wytypowany bardzo dobrze. Zapewniam, że przejechanie pętli ulicami Bohaterów Warszawy, Partyzantów i Al. Jerozolimskimi do Pruszkowa jest szybszym rozwiązaniem, niż kombinacje na zakorkowanym skrzyżowaniu, nie mówiąc już o łamaniu przepisów Podkom. Wojciech Wójcik KPP w Pruszkowie Z opóźnienia na pewno nie będą zadowoleni kierowcy, bo z ruchu jeszcze latem wyłączono odcinek ulicy Bolesława Prusa. U jej zbiegu z Al. Wojska Polskiego, Al. Jerozolimskimi oraz ul. Bohaterów Warszawy nie tylko w godzinach szczytu panuje chaos. Winę za to ponoszą jednak także sami kierowcy, którzy nie chcą korzystać z wyznaczonego objazdu do centrum Pruszkowa. Zjeżdżający z wiaduktu muszą przeciąć Aleje Jerozolimskie i dalej przejechać ulicami: Bohaterów Warszawy, Partyzantów i wrócić Al. Jerozolimskimi w kierunku Pruszkowa. - Niestety kierujący nagminnie skręcają w tym miejscu w lewo, mimo zakazu, który zawsze tam był mówi podkom. Wojciech Wójcik, naczelnik wydziału ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie. - To generuje zatory, bo pojazdy te blokują auta jadące na wprost. Z uwagi na liczne skargi, wydział ruchu drogowego od dwóch tygodni przy skrzyżowaniu wystawił posterunek stały. - Wojewoda Mazowiecki nie zgodził się ani na wydłużenie cyklu świetlnego, ani na dopuszczenie lewoskrętu, więc musieliśmy podjąć inne środki Od ubiegłego tygodnia policjanci kontrolują ruch pojazdów na newralgicznym skrzyżowaniu tłumaczy podkom. Wójcik. - Jesteśmy tam po to, żeby było bezpieczniej, a niestety wcześniej doszło już w tym miejscu do kilku kolizji. Chcemy też zwiększyć przepustowość w tym miejscu, dlatego wystąpiliśmy również o wyłączenie lewoskrętu w ulicę Majową, co zostało wykonane na początku tego tygodnia. Zachęcam wszystkich do korzystania z wyznaczonego objazdu, bo został on wytypowany bardzo dobrze. Zapewniam, że przejechanie pętli ulicami Bohaterów Warszawy, Partyzantów i Al. Jerozolimskimi do Pruszkowa jest szybszym rozwiązaniem, niż kombinacje na zakorkowanym skrzyżowaniu, nie mówiąc już o łamaniu przepisów. My również radzimy kierowcom przestrzegać przepisy na tym newralgicznym skrzyżowaniu. Nawet jeśli policjanci zajęci są innym delikwentem, ich radiowóz, wyposażony w rejestrator, nagra nasze przewinienia, w szczególności skręt w lewo, w Aleję Wojska Polskiego.

4 II KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO AKTUALNOŚCI KRONIKA POLICYJNA GRODZISK MAZOWIECKI Poturbował znajomego Robert Ś. odpowie za uszkodzenie ciała swojego znajomego. Pobity mężczyzna stracił przytomność i trafił do szpitala. Około godz grodziscy policjanci zostali wezwani na ul. Obrońców Getta, gdzie miała leżeć ranna osoba. Na miejscu funkcjonariusze zastali załogę pogotowia ratunkowego, udzielającą pomocy nieprzytomnemu mężczyźnie. Policjanci szybko potwierdzili dane poszkodowanego 55-latka, który trafił do szpitala. Następnie ustalili, że mężczyzna prawdopodobnie został pobity. W ciągu niespełna godziny poszukiwania sprawców doprowadziły policjantów do jednego z okolicznych mieszkań, gdzie mogło dojść do przestępstwa. Na miejscu funkcjonariusze zastali trzy nietrzeźwe osoby i liczne ślady krwi. Po rozmowie z kobietą i dwoma mężczyznami mundurowi ustalili, że poszkodowany to ich znajomy i był z nimi w tym mieszkaniu. Cała trójka została zatrzymana. Po wytrzeźwieniu i przesłuchaniach wyszło na jaw, że w czasie libacji alkoholowej doszło do kłótni, a jeden z uczestników pobił poszkodowanego. 43-letni Robert Ś. usłyszał już zarzuty i jak się okazało, wcześniej karany był za podobne przestępstwa. Sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na 2 miesiące. Grozi mu nawet 5 lat więzienia. PRUSZKÓW Handlował amunicją na targu We wtorek pruszkowscy wywiadowcy zatrzymali mężczyznę, który zaoferował im do kupienia blisko 200 sztuk amunicji. Policjanci kontrolowali jedno z targowisk na terenie Pruszkowa. Zauważyli, że na jednym ze straganów wystawiono amunicję. Sprzedawca oświadczył, że ma ona przeznaczenie alarmowe lub hukowe. Na pytanie, czy posiada zezwolenie na handel bronią lub amunicją, mężczyzna zaprzeczył. Policjanci przeprowadzili przeszukania w miejscu zamieszkania oraz w samochodzie, którym poruszał się sprzedający. Następnie przewieźli go do komendy i osadzili w policyjnych pomieszczeniach. Funkcjonariusze sprawdzają teraz jak 63-latek wszedł w posiadanie ładunków i od jak dawna je sprzedawał. Twierdzi, że tylko pomagał Policjanci z pruszkowskiej komendy zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o kradzież metalowych wrót. O zniknięciu czterech par drzwi poinformował policję właściciel hal magazynowych. Co ciekawe, odnalazł je w pobliskim skupie złomu. Kiedy funkcjonariusze pojechali tam, aby zebrać niezbędne informacje, okazało się, że dotarcie do sprzedawcy przedmiotów było wyjątkowo proste. Krótko po tej wizycie funkcjonariusze zapukali do drzwi mieszkania w Pruszkowie. 27-latek miał oczywiście inną wersję zdarzeń. Twierdził, że pomógł tylko przetransportować drzwi nieznanemu mężczyźnie. Za przysługę miał mu zapłacić 100 złotych, a że ów nieznajomy nie posiadał przy sobie dokumentów, 27-latek zaproponował swoje. I w taki oto sposób stał się podejrzany o kradzież metalowych wrót. Jeśli sąd nie uwierzy w taką wersję zdarzeń, mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Okradli i szybko wpadli Policjanci wydziału kryminalnego pruszkowskiej komendy zatrzymali dwie osoby narodowości romskiej, które podejrzane są o kradzież. Z domu na terenie Pruszkowa zniknęła złota biżuteria, a świadkowie widzieli, jak dwie osoby wyskakiwały z okien na pierwszym piętrze jednorodzinnego budynku. Załogi podległe dyżurnemu natychmiast podjęły poszukiwania złodziei. Na ulicy Kaczanowskiego kryminalni zauważyli dwie kobiety, których rysopisy zgadzały się z opisami świadków. 22 latka i 16 latka zostały przewiezione do komendy. Podczas przeszukania nieletniej policjantka znalazła pierścionki, łańcuszki, bransoletki oraz zegarek. Obu zatrzymanym zostanie przedstawiony zarzut kradzieży. Jedna odpowie za czyn przed sądem karnym, a druga prze sądem dla nieletnich. Pobili, bo zwrócił im uwagę Dwaj nastolatkowie odpowiedzą za pobicie mężczyzny w Pruszkowie. Młodzi ludzie wściekli się, gdy zwrócono im uwagę na zakłócanie porządku. Około północy do komendy w Pruszkowie zgłosił się pobity mężczyzna. Jak relacjonował, grupa młodych ludzi zakłócała porządek w kolejce podmiejskiej, na co zareagował wraz z innymi pasażerami, zwracając im uwagę. Młodzież wysiadała na tym samym przystanku co on i zaczepiła mężczyznę. Dwóch z nich zaczęło go szarpać, popychać, a kiedy upadł na chodnik kopać po całym ciele. Podczas rozmowy z dyżurnym poszkodowany oświadczył, że właśnie obaj sprawcy przechodzą obok komendy. Natychmiast z budynku wybiegło kilku policjantów. Młodzi ludzie rzucili się do ucieczki. Jeden wpadł w ręce funkcjonariuszy w pobliżu jednostki, drugi rozpoznany przez policjantów w miejscu zamieszkania. 18- i 16-latek trafili do policyjnych pomieszczeń. Obaj byli pod wpływem alkoholu. Po wytrzeźwieniu usłyszeli zarzut pobicia, za który dorosłemu grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Jego młodszy kompan odpowie przed sądem rodzinnym. W parku z marihuaną Gdy policjanci z pruszkowskiego wydziału kryminalnego otrzymali informację, że w parku siedzi chłopak i ma przy sobie marihuanę, natychmiast pojechali to sprawdzić. Kiedy zauważyli młodzieńca siedzącego na ławce, postanowili go wylegitymować. W saszetce znaleźli susz roślinny, co do którego nie było wątpliwości, że jest środkiem zakazanym. Po sprawdzeniu testerem kryminalni potwierdzili podejrzenia. Było tam 2,5 grama narkotyku. Uczeń gimnazjum usłyszał zarzuty i został przesłuchany. Potwierdził, że częstował marihuaną znajomych. O jego dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny. Obwodnica powoli odjeżdża GRODZISK MAZOWIECKI/MILANÓWEK Przeciwnicy budowy tzw. południowej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego i Milanówka będą mogli niebawem odetchnąć z ulgą. Opracowywana właśnie przez sejmik wojewódzki aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego nie zawiera nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 719 Sławomir Krejpowicz Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 719 ma już wieloletnią historię. Ten zaprojektowany cztery dekady temu szlak komunikacyjny, wiodący wówczas przez południowe tereny gmin Grodzisk Mazowiecki i Milanówek, w ostatnich latach był powodem wielu protestów społecznych, konsultacji, warsztatów negocjacyjnych i analiz. Kontrowersję wzbudzała koncepcja poprowadzenia trasy, najpierw o statusie drogi głównej przyśpieszonej, następnie niższym przez zabudowane kwartały Milanówka. Dlatego władze miastaogrodu zaproponowały rozważenie przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie inwestora, wariantu północnego, prowadzącego wówczas wzdłuż planowanego korytarza autostrady A2. Burmistrz odmówił Ostatecznie w sierpniu 2011 roku burmistrz Grodziska Mazowieckiego (włodarz samorządu, na terenie którego zaplanowano większą część inwestycji) wydał decyzję zawieszającą całe postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Burmistrz wezwał MZDW do sporządzenia analizy wariantu północnego. Ci ostatni, traktując to jako zupełnie nowe zadanie inwestycyjne, wcześniej niezaplanowane przez władze sejmiku mazowieckiego, raportu nie dostarczyli. W konsekwencji Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie odmówił uzgodnienia warunków realizacji omawianego przedsięwzięcia i zakończył postępowanie w tej sprawie. Formalnością w procedurze administracyjnej była odmowna decyzja burmistrza Grodziska Mazo- Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego zawiera przebudowę DW 719 od Pruszkowa do granic Milanówka wieckiego z 12 września bieżącego roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji. Jednocześnie trwają prace w komisjach sejmiku mazowieckiego nad projektem aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego. - Wedle naszych informacji projekt poddany konsultacjom społecznym nie zawierał przebiegu trasy nr 719 przez nasze miasto powiedział Jerzy Wysocki, burmistrz Milanówka. - Jeżeli ta wersja planu zostanie przyjęta przez sejmik województwa, wówczas będzie to konkretna decyzja dotycząca tej sprawy, idąca w parze ze stanowiskiem burmistrza i rady miasta z maja 2008 roku, opowiadających się za północnym wariantem. DW 719 do granic miasta Termin zakończenia prac nad aktualizacją planu zagospodarowania przestrzennego dla województwa nie jest znany. W projekcie znajduje się rozbudowa do dwóch pasów tzw. wąskiego gardła w Pruszkowie i odcinka DW 719 do granic Milanówka. Na ile będzie to możliwe, pokaże przyszłość, ponieważ plan ostatniej inwestycji spotkał się także z protestami mieszkańców Kań, Otrębus i Brwinowa. Chociaż budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 719 nie wyszła poza koncepcję, to przez wiele lat wzbudzała silne emocje. W momencie nastania kryzysu ekonomicznego można było się spodziewać, że silnie oprotestowana i droga inwestycja nie będzie priorytetem dla marszałka województwa, jako inwestora. O finansowej zadyszce świadczyć może odkładany w czasie proces rozpoczęcia budowy tzw. zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w śladzie drogi wojewódzkiej 579. Brak w planach sejmiku nowego przebiegu DW 719 oznacza, że inwestycja została odłożona, gdzieś do ostatniej szuflady. Pijany kierowca wiózł dzieci JAKTORÓW Policjanci z grodziskiej drogówki po pościgu zatrzymali nietrzeźwego kierowcę toyoty, który wiózł dwójkę dzieci Mimo wielu policyjnych przestróg, na drogach wciąż zatrzymywani są nietrzeźwi kierujący. Na szczęście w tym przypadku policjanci w porę wyeliminowali z ruchu nieodpowiedzialnego mężczyznę, który stanowił ogromne zagrożenie dla wszystkich użytkowników dróg, a szczególnie dla swojej rodziny. W piątek, 18 października przed godz. 15 w Międzyborowie funkcjonariusze drogówki chcieli zatrzymać do kontroli osobową toyotę. Kierowca nie zatrzymał się jednak, dlatego ruszyli za nim w pościg. Po kilku minutach Krzysztof C. był już jednak w rękach policjantów. Badanie stanu trzeźwości mężczyzny potwierdziło przypuszczenia mundurowych. Krzysztof C. miał 1,5 promila alkoholu w organizmie, w dodatku podróżowały z nim jego dzieci w wieku 8 i 14 lat oraz ich matka. Kobieta miała 0,6 promila alkoholu w ogranizmie. Rodzice zostali zatrzymani, a ich synowie trafili pod opiekę babci. Krzysztof C. i Zofia K. prawdopodobnie usłyszą zarzuty narażenia dzieci na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. To przestępstwo zagrożone jest karą nawet 5 lat więzienia. Ponadto mężczyzna odpowie za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości. ms

5 WYDANIE POWIATU PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO Kto kogo zrobił w balona? PIASTÓW Trwają odbiory techniczne nowej siedziby przedszkola nr 3 w Piastowie, które być może przyjmie dzieci 4 listopada. Część radnych miasta nie jest jednak zadowolona z wykonania inwestycji, wobec której zastrzeżenia miała też straż pożarna. Dodatkowo opozycję zdenerwował brak informacji o niewykonaniu ogrodzenia, choć zadanie zawarto w projekcie. - Nie chciałem, by pierwszy wykonawca zrobił nas w balona tłumaczył burmistrz Marek Kubicki Anna Żuber KURIER POŁUDNIOWY AKTUALNOŚCI III Inwestycja przy ul. Godebskiego powstaje w systemie modułowym. W porównaniu do tradycyjnych metod pozwala on znacznie szybciej wybudować obiekt. Niestety, część maluchów z Piastowa wciąż nie może rozpocząć edukacji w tym miejscu, a budowniczy mają już dwumiesięczne opóźnienie. Wynika ono z zerwania umowy przez urząd miasta z pierwszym wykonawcą, który zdaniem władz nie wywiązywał się z umowy. Jak tłumaczyli urzędnicy, głównym grzechem poprzedniej ekipy wykonawczej było niewłaściwe zagęszczenie gruntu wokół stóp fundamentowych i niewłaściwa rzędna wysokościowa powierzchni montażu gotowych modułów. Błędy wysokościowe wynosiły minus mm. To niegospodarność! Miasto szybko wyłoniło nowego wykonawcę, a ten zobowiązał się do naprawy błędów i poprawnego przygotowania placu budowy do ustawienia konstrukcji modułowej. O stan zaawansowania prac i ich zakres dopytywali podczas wtorkowej sesji radni. - Obecnie trwają odbiory budowlane informował burmistrz Marek Kubicki. - Z powodu ewidentnego błędu biura projektowego oraz osoby go zatwierdzającej, droga pożarowa powstała niezgodnie z przepisami. Wykonawca musi ją poszerzyć o metr, ponadto okazało się, że za krótki jest wąż w hydrancie. Straż pożarna nie zaakceptowała takiego stanu. Jak zapewnił burmistrz, miasto nie dołoży do poprawek ani złotówki. Radni dopytywali jednak o kwestię nowego ogrodzenia, które miało powstać w ramach całej inwestycji. Gdy okazało się, że zadanie nie zostanie wykonane mimo iż wpisane było w projekt, złość poniosła opozycyjnych radnych. - To kpina denerwował się Tomasz Sarnacki. - Dlaczego uszczuplono zakres zadań? - Koszt inwestycji nie zmienił się, ale nowy wykonawca musiał nie tylko postawić budynek, lecz także naprawić to, co zepsuł poprzedni tłumaczył Kubicki. - Poprzednia firma narobiła takiego bałaganu, że elementy, na których stanąć miały moduły, trzeba było robić od nowa. W drodze negocjacji wyłączyliśmy więc z inwestycji wykonanie ogrodzenia. - Pan staje się adwokatem wykonawcy, to niegospodarność krzyczeli opozycyjni radni. Budowa przedszkola w systemie modułowym zapewnić miała krótki czas realizacji inwestycji. Z uwagi na zerwanie umowy z pierwszym wykonawcą, ma ona jednak już dwumiesięczne opóźnienie Brak informacji Jak stwierdził burmistrz, w obliczu wycofania pierwszego wykonawcy miasto miało dwa wyjścia albo przesunąć czas realizacji inwestycji o co najmniej pół roku, albo skrócić ten czas, aby oddać obiekt do użytku. Wybrano ten drugi wariant. Tomasz Sarnacki oburzony nie tylko zmianą zakresu zadań, ale może przede wszystkim brakiem informacji o niewykonaniu ogrodzenia, złożył wniosek o powołanie komisji nadzoru ds. budowy przedszkola. - Chce pan dokończyć inwestycję, chwała panu za to, ale jak można tak traktować radnych, nie informując o ważnych sprawach? - zwrócił się do burmistrza. - Zrobił nas pan w balona. - Nie chciałem, by to nas zrobił w balona Radny Tomasz Sarnacki oburzony nie tylko zmianą zakresu zadań, ale może przede wszystkim brakiem informacji o niewykonaniu ogrodzenia, złożył wniosek o powołanie komisji nadzoru ds. budowy przedszkola pierwszy wykonawca ripostował Kubicki. Burmistrz poinformował, że przedszkole być może przyjmie dzieci 4 listopada, ale wszystko zależy od tego, jak obecny wykonawca poradzi sobie z naprawianiem kolejnych niedoróbek. Dzięki nowej siedzibie placówki, w Piastowie zwiększy się nabór maluchów. W poprzednim przyjęto 125 dzieci, a teraz liczba ta wzrosnąć ma do 176 przedszkolaków. Dzieci cztero- i pięcioletnie rozpoczęły zajęcia planowo, czyli 2 września w budynku gimnazjum nr 2, ale na miejsce do nauki przedszkolnej wciąż czekają trzylatki.

6 IV KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO AKTUALNOŚCI Wójt Janusz Grzyb: Zarzuty wobec mnie i radnych to demagogia! - Po przeczytaniu w numerze Kuriera Południowego z dnia 25 września 2013 roku artykułu Chcą odwołać wójta i radę nie możemy zgodzić się z powołanymi w nim twierdzeniami i ocenami zaprezentowanymi przez p. Mariusz Karpińskiego pełnomocnika grupy inicjatywnej Nasz Zielony Nadarzyn albowiem zawierają one szereg przekłamań i nieścisłości - napisał w liście do naszej redakcji wójt Nadarzyna Janusz Grzyb W pierwszej kolejności zważyć należy, iż Najwyższa Izba Kontroli po niemal trzech miesiącach drobiazgowej kontroli w przedmiocie 11 inwestycji gminnych prowadzonych w latach wydała opinię pozytywną, o czym można się przekonać czytając Uchwałę Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej w Najwyższej Izbie Kontroli z dnia 28 czerwca 2013 r. Zespół Orzekający NIK nie stwierdził nieprawidłowości polegającej na zawyżaniu kwot wynagrodzeń wypłacanych wykonawcom, bądź nierzetelnym określeniu rzeczowego zakresu prac na etapie przygotowania postępowań przetargowych. W ciągu ostatnich dwóch lat działania organów władzy samorządowej w Nadarzynie kontrolowały także inne organy do tego uprawnione w tym m.in. RIO, WFOŚiGW, Urząd Kontroli Skarbowej, Mazowiecki Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Żadna z kontroli nie wykazała jakiegokolwiek działania niezgodnego z prawem. Jeden z najniższych wskaźników zadłużenia w skali województwa Zarzuty Pana Karpińskiego w przedmiocie niegospodarności i nierzetelności oraz złego zarządzania gminą są demagogią i próbą manipulowania opinią publiczną. Na koniec I półrocza 2013 roku wskaźnik zadłużenia wynosił ok. 40 proc. Nie przekracza on zatem dopuszczalnych limitów określonych przepisami prawa i jest jednym z najniższych w województwie mazowieckim. Wypowiedzi dotyczące radnych są krzywdzące i niesprawiedliwe. Osoby te zostały wybrane przez społeczeństwo w demokratycznych wyborach, poświęcają mnóstwo swojego czasu i zaangażowania w sprawy lokalne, co potwierdzają sprawnie realizowane inwestycje oraz liczne przedsięwzięcia. Wyjazd szkoleniowy pracowników Urzędu Gminy w 2013 został sfinansowany ze środków socjalnych oraz z budżetów poszczególnych jednostek. Udział finansowy każdej z jednostek był proporcjonalny do ilości osób uczestniczących w szkoleniu. Gmina wspierała Ryszarda Zalewskiego Twierdzenie dotyczące utrudniania społecznej działalności Ryszardowi Zalewskiemu członkowi grupy inicjatywnej Nasz Zielony Nadarzyn, inicjatora referendum, mija się zupełnie z prawdą. Gmina Nadarzyn udostępnia nieodpłatnie Panu Zalewskiemu grunt pod instalację tablic wystawowych o tematyce historycznej. Udostępniana była także nieodpłatnie sala w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury na spotkania grupy historycznej pod przewodnictwem Pana Zalewskiego, który współpracował także z Wiadomościami Nadarzyńskimi. Informacje o wystawach historycznych autorstwa Pana Zalewskiego umieszczane są zarówno na oficjalnej stronie gminy jak i ww. miesięczniku samorządowym Wiadomości Nadarzyńskie. Ponadto Pan Zalewski został zaproszony do prac grupy historycznej która zbiera i opracowuje materiały do powstającej publikacji historycznej na temat Nadarzyna z okazji przypadającej w tym roku rocznicy 560-lecia nadania praw miejskich. Wójt dbał o interes mieszkańców, zadecydowało SKO Odnosząc się do kwestii planowanej inwestycji SIR-COM, należy wykazać, że postępowanie w sprawie decyzji środowiskowej dla inwestycji SIR-COM trwało prawie 2 lata przy czynnym udziale strony społecznej (odbyła się publiczna rozprawa). Inwestor po ostatecznym opracowaniu wielokrotnie uzupełnianego raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko uzyskał uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie. Pomimo tego, uznając przewagę racji społecznych Wójt Gminy Nadarzyn odmówił wydania warunków środowiskowych dla tej inwestycji, podając w uzasadnieniu decyzji wszystkie argumenty strony społecznej. Inwestor złożył odwołanie od decyzji, które zostało uwzględnione przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie. Organ ten w uzasadnieniu wskazał, że Wójt powinien kierować się materiałem dowodowym a nie wiedzą wynikającą ze skarg ludności. Pomimo zatem podania przez organ konkretnego uzasadnienia decyzji, wskazującego na przyczyny społeczne, SKO nie uznało tych argumentów strony społecznej za wystarczające. Stając w tym sporze po stronie społecznej, poddany zostałem krytyce ze strony SKO i inwestora. Pomimo to nadal jestem krytykowany publicznie przez zorganizowane, niewielkie lecz głośne grupy społeczne. Kontrola nie wykazała uchybień W sprawie sortowni HETMAN zasadnym jest nadmienić, iż instalacja ta istnieje od ok. 3 lat (decyzja środowiskowa była wydana w 2009 roku po uzgodnieniu z właściwymi organami Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Pruszkowie i Starostą Pruszkowskim). W decyzji środowiskowej zostały zawarte stosunkowo ostre wymagania w przedmiocie ochrony przed rozprzestrzeniającymi się odorami i hałasem. Zawnioskowana przez władze gminy kontrola ze strony Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie nie wykazała uchybień ani negatywnych skutków działalności zakładu, dających podstawę do wstrzymania działalności lub nałożenia sankcji karnych albo zobowiązań naprawczych. Należy zauważyć, że wydana w kwietniu 2013 roku ostatnia decyzja środowiskowa zezwalająca na rozbudowę sortowni miała umożliwić inwestorowi m.in. zbudowanie hali zakrywającej części instalacji (kompostery) oraz plac manewrowy, na którym odbywa się rozładunek. Hala ograniczałaby zarówno emisję hałasu, jak i odorów (przez zastosowanie urządzeń filtracyjnych). Decyzja ta jednak została zaskarżona przez stronę społeczną w efekcie budowa hali nie jest w tej chwili możliwa. Twierdzenie, jakoby każdy dzień pozostawania u władzy Wójta i obecnych radnych powodował realne szkody dla mieszkańców jest absolutnie pozbawione sensu. Z kolei zarzuty braku uczciwości i rzetelności są całkowicie bezpodstawne i godzą w moje dobre imię. Wójt Nadarzyna Janusz Grzyb Powyższy tekst jest listem wójta Nadarzyna Janusza Grzyba, który został przysłany do naszej redakcji, w reakcji na artykuł Chcą odwołać wójta i radę, opublikowany 25 września na łamach Kuriera Południowego. Tytuł listu i śródtytuły pochodzą od redakcji. Redakcja Targi z rekordową frekwencją POWIAT GRODZISKI Tegoroczna edycja targów pracy cieszyła się ogromnym zainteresowaniem zarówno ze strony wystawców, jak i odwiedzających. - Cieszymy się także, że przedstawione oferty dotyczyły różnych miejsc pracy mówi Hanna Wilamowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim Czwarta edycja Targów Pracy odbyła się w czwartek, 17 października, w Zespole Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim. Tym razem na odwiedzających i poszukujących pracy czekało ponad 500 ofert. - To o wiele więcej, niż w ubiegłym roku mówi Hanna Wilamowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim. - Ponadto wiele z nich dotyczyło pracy za granicą, którą nie każdy może podjąć. Tym razem przeważały oferty krajowe, dotyczące różnych zawodów m.in. kasjer sprzedawca, kierownik sklepu, pracownik: ochrony, magazynowy, produkcji, biurowy, administracyjny, ds. administracji personalnej, dziewiarz, operator wózka widłowego, przedstawiciel handlowy, spedytor międzynarodowy, telemarketer, doradca techniczny, kierownik linii, inżynier technolog, specjalista ds. oprogramowania, agent nieruchomości, mechanik napraw pojazdów samochodowych. Na ofertę wystawców odpowiedziała rzesza zainteresowanych. - W tym roku mieliśmy rekordową frekwencję, ponieważ odwiedziło nas ponad 800 osób dodaje dyrektor PUP w Grodzisku Mazowieckim. - Miejmy nadzieję, że liczba wystawców oznacza ożywienie na rynku. Zauważyliśmy także, że ludzie przychodzą na tego typu targi o wiele lepiej przygotowani, niż w ubiegłych latach. Chętnie spotykają się z pracodawcami, zadają konkretne pytania. Specjalistycznymi radami służyli także m.in. przedstawiciele Okręgowej Inspekcji Pracy w Warszawie, Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa Ochota, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie oraz Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych i Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA. Obecnie stopa bezrobocia w powiecie grodziskim wynosi 8,1 proc. (w województwie mazowieckim 11,1 proc., w kraju 13 proc.). Na koniec września bez zatrudnienia było 2620 osób (1341 kobiet i 1279 mężczyzn). WK Udany Puławski Zlot NADARZYN Andrzej Szałański z Rozalina, właściciel wyprodukowanej w 1958 roku Warszawy, wziął udział w V Puławskim Zlocie Pojazdów Zabytkowych Na starcie imprezy stawiło się ponad 60 załóg. Jednym z najstarszych pojazdów zlotu, obok forda A i przedwojennego citroena był mercedes 170V z 1938 roku. - Osobliwym pojazdem tegorocznego zlotu puławskiego było w moim przekonaniu bmw isetta z 1960 roku mówi Andrzej Szałański. - Uczestnikami zlotu były załogi takich ekskluzywnych pojazdów jak lamborghini espada z 1972 roku, ferrari mondial T, jaguar E-Type V12 z 1962 roku, rosengart LR-4-N2 z 1938 roku, mercedes 126, załogi motocyklowe oraz wiele innych pojazdów zabytkowych. Pierwszym punktem, do którego należało dotrzeć, było Muzeum Pomocy Drogowej w Puławach, gdzie zwiedzono ekspozycję i testowano trenażerem symulującym dachowanie pojazdu w warunkach przypuszczalnej kolizji drogowej. Następnie zlotowicze pojechali po malowniczych drogach okolic Puław do Rąblowa. Stamtąd auta wyruszyły do Kazimierza Dolnego, gdzie zaparkowały na rynku przy studni. - Zainteresowanie turystów i mieszkańców było olbrzymie opowiada Szałański. - Przez rynek przewijały się tłumy, a auta wkomponowały się w tło zabytkowej starówki Kazimierza, prezentując się wyjątkowo dostojnie i elegancko. Zlot zakończono wspólną kolacją w miejscowości Góra Puławska. - To była atrakcyjnie zorganizowana impreza o charakterze turystyczno krajoznawczo-historycznym, która w opinii wielu uczestników należy uznawać za nieoficjalne, a pomyślne zakończenie sezonu motoryzacji zabytkowej 2013 roku dodaje właściciel warszawy M-20. aż

Niepełnosprawni walczą o swój dom

Niepełnosprawni walczą o swój dom l POWIAT PIASECZYŃSKI l POWIAT GRÓJECKI l URSYNÓW l ROK XIII NR 37 (503) 11-17 PAŹDZIERNIK A 2013 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁ ATNA l POWIAT GRODZISKI l POWIAT PRUSZKOWSKI l W NUMERZE Becikowego nie będzie

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

Miały rodzić bez bólu, NFZ się sprzeciwił

Miały rodzić bez bólu, NFZ się sprzeciwił > >Nieuczciwe "Dla mnie to posunięcie wyrok polityczny" ludzi, którzy - mówi boją się wójt prawyborów Konopisk.>>str >>str. 3 Nr 35 18 PIĄTEK Piątek 1216 WRZEŚNIA2014 maja CENA: 2 zł (w tym 8% VAT) ISSN

Bardziej szczegółowo

WÓJT POLECA ŻEBERKA PO PIASKOWSKU

WÓJT POLECA ŻEBERKA PO PIASKOWSKU fot. Stephen Fore / Fotolia.com Sprawdź, ile zapłacisz za wykroczenie! Najświeższy taryfikator dziś w dodatku ITP DZIŚ W NUMERZE e-mail: redakcja@zycie-gostynia.pl Nr 30 (620) 29 lipca 2011 ISSN 1508-6720

Bardziej szczegółowo

Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania!

Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania! Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania! WYDAWCA ISSN 1232-0560 NAKŁAD 20 TYS. 8 lipca (środa) 2015 r. numer 27/1179 BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY KREDYTY GOTÓWKOWE ORAZ KONSOLIDACYJNE

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. 1 marca Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Niekoniecznie trzeba przebić się do Hollywood, żeby dostać Grammy rozmowa z Włodkiem Pawlikiem

BIULETYN. 1 marca Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Niekoniecznie trzeba przebić się do Hollywood, żeby dostać Grammy rozmowa z Włodkiem Pawlikiem BIULETYN www.podkowalesna.pl ISSN 2083-019X dwumiesięcznik nr 1/58/marzec 2014 1 marca Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych Z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, na cmentarzu w Podkowie Leśnej w południe,

Bardziej szczegółowo

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 25, 24.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 08.10.2013 r. STRZEGOM Uwolnili wieś Strzegomscy rolnicy potrafią ciężko pracować, ale

Bardziej szczegółowo

Reklama. KWALIFIKAcja wstępna I OKRESOWA od 2199 zł! Prawko za 899 zł!!!

Reklama. KWALIFIKAcja wstępna I OKRESOWA od 2199 zł! Prawko za 899 zł!!! Reklama Inicjatywy na rok Kolbergowski 21 lutego w przysuskim Domu Kultury o godz. 13 nastąpi inauguracja Roku Kolbergowskiego. Od 6 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomiu można już obejrzeć

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

Największe jaja. Organizatorzy warsztatów. Drodzy Czytelnicy!

Największe jaja. Organizatorzy warsztatów. Drodzy Czytelnicy! gazeta bezpłatna nr 1/2011 2011 Organizatorzy warsztatów przygotowali mnóstwo prac związanych ze Świętami Wielkanocnymi, a prym wiodły oczywiście jaja. Uwagę przykuwały szczególnie te ogromne - gliniane

Bardziej szczegółowo

KROBIA. Gostyń, ul. Hutnika 14 Tel. 65 575 10 90 SKŁADOWISKO ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH w Pogorzeli?

KROBIA. Gostyń, ul. Hutnika 14 Tel. 65 575 10 90 SKŁADOWISKO ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH w Pogorzeli? Budowa kopalni coraz bardziej realna? KROBIA Minister zatwierdził wniosek PAK Górnictwo o poszerzenie złoża Oczkowice o zasoby węgla brunatnego, oznaczone do tej pory jako złoże Poniec - Krobia. Co to

Bardziej szczegółowo

Czwartek, 29 stycznia 2015 r. nr 4 (156) www.db2010.pl ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL

Czwartek, 29 stycznia 2015 r. nr 4 (156) www.db2010.pl ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL nr 4 (156) ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL Ś W I E B O D Z I C E Wałbrzych, Sztygarska 10 www.kasacja.info BEZGOTÓWKOWE NAPRAWY EKSPRESOWE NAPRAWY LAKIERNICZE AUTO ZASTĘPCZE GRATIS NA

Bardziej szczegółowo

ZARZYNANIE RZEŹni. eko. s. 4 DODATEK SPECJALNY! ZNAJDZIESZ W ŚRODKU. Drodzy Czytelnicy!

ZARZYNANIE RZEŹni. eko. s. 4 DODATEK SPECJALNY! ZNAJDZIESZ W ŚRODKU. Drodzy Czytelnicy! Tygodnik bezpłatny nr 44 11.09.2013 ISSN 2299-7393 tel. 32 494 33 57 Drodzy Czytelnicy! łamach Ekobarier publikować będziemy artykuły Na Katarzyny Ludwichowskiej, radcy prawnego Kancelarii Prawniczej Koprowski

Bardziej szczegółowo

ANDRZEJ SZEJNA. AFERA podsłuchowa. Socjaldemokraci KKW SLD UP

ANDRZEJ SZEJNA. AFERA podsłuchowa. Socjaldemokraci KKW SLD UP SIGMAR GABRIEL ANDRZEJ SZEJNA PAULINA PIECHNA-WIĘCKIEWICZ Zaciskanie pasa nie jest receptą na przyszłość s. 3 AFERA podsłuchowa s. 12 Sprawa Chazana s. 5 Socjaldemokraci KKW SLD UP NR 8 - wrzesień 2014

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat 2 LUDZIE Ewa Łączyńska-Widz Markowe BWA Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Ewie Łączyńskiej- Widz nagrodę Marka Radia Kraków za wystawę

Bardziej szczegółowo

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak)

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak) Pytania radnych LXXIII sesja 30 września 2014 r. Radny Grzegorz Hryniewicz: 1. Mieszkańcy ulicy Mrągowskiej zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję. Chodzi dokładnie o ulicę. Mieszkańcy obawiają się

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO ZAMIERZA KANDYDOWAĆ DO SEJMU?

DLACZEGO ZAMIERZA KANDYDOWAĆ DO SEJMU? Miasto Kłodzko Gmina Kłodzko DWIE GMINY JEDEN CEL Kurier KŁODZKI Dziś w numerze Uroczyste otwarcie krytej pływalni 27 czerwca Miesięcznik społeczno-kulturalny Miasta Kłodzka i Gminy Kłodzko nr 6 (51) czerwiec

Bardziej szczegółowo

Orkiestra Miejska Ochotniczej Straży Pożarnej na Litwie

Orkiestra Miejska Ochotniczej Straży Pożarnej na Litwie Nr 36 Sierpień 2013 r. Orkiestra Miejska Ochotniczej Straży Pożarnej na Litwie W numerze: Pożegnanie dyrektor Małgorzaty Kierzkowskiej Jadwiga Śpibida dyrektorem Zespołu Szkół Samorządowych w Kowalu Rada

Bardziej szczegółowo

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Powiat SŁUPSKI Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Nowe władze powiatu Kadencja była ciekawa Polskie krzyże Zagubiony etos Czar - Pasterka Moja biblioteka Europa po europejsku

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w powiecie strzeleckim

Rynek pracy w powiecie strzeleckim 25 lat wolności 13 stycznia starosta Józef Swaczyna uczestniczył w Pałacu Prezydenckim w uroczystości podsumowującej obchody 25-lecia odzyskania przez nasz kraj pełnej niezawisłości. Celem obchodów tej

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

STRZELNICA DO ODŚWIEŻENIA

STRZELNICA DO ODŚWIEŻENIA Rok IX nr 287 14 marca 2013 Gazeta bezpłatna ISSN 1732-761X Redaktor wydania: Marta Czachórska następne wydanie: 21 marca 2013 Fot. Marta Czachórska CHCĄ PORUSZYĆ TO MIASTO Akcja, którą zorganizowali dla

Bardziej szczegółowo

Radny Platformy pieniądze dostał, inni czekają

Radny Platformy pieniądze dostał, inni czekają DZIŚ: KIEDY FIRMA ZALICZY DO KOSZTÓW WYDATKI ZWIĄZANE Z PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI PRACOWNIKÓW B4 gazetaprawna.pl Wtorek 8 września 202 2,90 zł DZIENNIK.PL FORSAL.PL NR 8 (339 W2) ROK 8 ISSN 2080-6744, NR INDEKSU

Bardziej szczegółowo

Wieści z Jeleśni Październik

Wieści z Jeleśni Październik Jak uratować małe szkoły czytaj str. 8-9 Wieści z Jeleśni Październik NR 7 2012 ISSN: 2083-3253 GAZETA WYDAWANA PRZEZ URZĄD GMINY W JELEŚNI Wójt Gminy Jeleśnia: Zmiany są konieczne, a na efekty musimy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM TV. Nasz nowy biskup

PROGRAM TV. Nasz nowy biskup To miejsce czeka na Twoją reklamę tel./fax 023 691 23 43 e-mail:zycie@nasielsk.pl www.zycie.nasielsk.pl W NUMERZE: Nasi ludzie Rada Powiatu o ubiegłorocznym budżecie str. 3 str. 3 POLICJA POSZUKUJE Ulg

Bardziej szczegółowo

JAK GŁOSOWAĆ, ŻEBY NASZ GŁOS BYŁ WAŻNY

JAK GŁOSOWAĆ, ŻEBY NASZ GŁOS BYŁ WAŻNY gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA Ogólnopolska Sieć Gazet Bezpłatnych Nowy Sącz Krynica Muszyna Stary Sącz Grybów Piwniczna NR 214 ROK

Bardziej szczegółowo

Tygodnik Regionalny. Staranował celników

Tygodnik Regionalny. Staranował celników Podtopiło okolice Wlenia str. 2 Nie szkodźcie miastu! str. 3 Spłonęła Petrovka str. 4 Głos protestu str. 5 Przesłanie potomnym str. 6 Kto strzela do kotów? str. 7 Sportowe wieści str. 10 Cienie Hirschbergu

Bardziej szczegółowo