Mostu nie skończą na czas!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mostu nie skończą na czas!"

Transkrypt

1 l POWIAT PIASECZYŃSKI l POWIAT GRÓJECKI l URSYNÓW l ROK XIII NR 39 (505) 25 PAŹDZIERNIKA - 7 LISTOPADA 2013 ISSN GAZETA BEZPŁATNA l POWIAT GRODZISKI l POWIAT PRUSZKOWSKI l W NUMERZE Mostu nie skończą na czas! Pijany kierowca wiózł dzieci str. II Kto kogo zrobił w balona str. III Park Skarbków wyróżniony str. V Kolejna porażka na wyjeździe str. VII PRUSZKÓW To już pewne - budowa mostu nad Utratą w Pruszkowie nie zakończy się w pierwotnym terminie. Na opóźnieniu najbardziej ucierpią kierowcy, a mundurowi zatrzymują tych niechętnie korzystających z objazdu, łamiących przepisy i dodatkowo generujących zatory str. I Wójt Janusz Grzyb: Zarzuty wobec mnie i radnych to demagogia! str. IV Wielkie święto pruszkowskiego sportu PRUSZKÓW W sobotę, 19 października w hali Znicz świętowano 60-lecie istnienia MKS-u Pruszków oraz 80-lecie pruszkowskiej koszykówki. W zjeździe koleżeńskim uczestniczyło ponad 200 osób, w tym m.in. owacyjnie witani Jacek Gembal i Wojciech Krajewski trenerzy, z którymi klub zdobywał Mistrzostwo Polski w koszykówce. Podczas uroczystości wręczono liczne wyróżnienia zasłużonym dla klubu zawodnikom i szkoleniowcom str. IV

2 KURIER POŁUDNIOWY 2 AKTUALNOŚCI Janosikowe dożyna Mazowsze Kryzys nie daje za wygraną. Wpływy podatkowe ciągle rekordowo niskie. Do 15 października na konta urzędu marszałkowskiego w ramach podatku CIT, płaconego przez mazowieckie firmy, wpłynęło zaledwie 16 mln zł. Zarząd Województwa podjął decyzję o przekazaniu 930 tys. zł na rzecz październikowej raty janosikowego. Kolejne wpłaty będą dokonywane sukcesywnie, jak tylko na koncie Mazowsza pojawią się jakiekolwiek wolne środki Podatnicy ciągle odczuwają skutki kryzysu. W pierwszej połowie roku znacznie spadły wpływy podatkowe od przedsiębiorców, a budżet województwa mazowieckiego oparty jest w 85 proc. właśnie na dochodach z tego podatku. Potężny kryzys W czerwcu w ramach CIT do budżetu województwa wpłynęło zaledwie 11,9 mln zł (w 2006 r. aż 107 mln zł!), w lipcu 61 mln zł (w 2006 r. 129 mln zł!), w sierpniu do kasy województwa wpłynęło 76 mln zł (w 2006 r. 133 mln zł), we wrześniu 85 mln zł, a do 15 października 16 mln zł. Wpływy z CIT są w tym roku o 30 proc. niższe niż planowane, a o 20 proc. niższe niż w roku ubiegłym. Janosikowe niezmiennie wynosi 661 mln zł. Oznacza to, że w tym roku co druga złotówka, która trafia do budżetu od mazowieckich przedsiębiorców, jest przekazywana innym województwom. Niezależnie od braku dochodów rata janosikowego w wysokości 55 mln zł musi być zapłacona do 15. każdego miesiąca. Aby móc zapłacić czerwcową, lipcową i sierpniową transzę janosikowego, zarząd zmuszony był do rozszerzenia planu oszczędnościowego. W ten sposób udało się wygospodarować 110 mln zł. Dodatkowo zaciągnięto kredyt w rachunku bieżącym na 200 mln zł. I to właśnie z tego kredytu płacone były ostatnie raty janosikowego. Z powodu braku wpływów podatkowych władze województwa nie miały możliwości przekazania pełnej kwoty na wrześniową ratę janosikowego. Wolnych środków było zaledwie 1,6 mln zł. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w październiku. Do połowy miesiąca w ramach CIT na konta urzędu wpłynęło zaledwie 16 mln zł. Po uregulowaniu bieżących zobowiązań, Zarząd Województwa podjął decyzję o przekazaniu na rzecz kolejnej raty 930 tys. zł. Mimo drastycznego spadku dochodów Mazowsze wywiązuje się ze swoich zadań i obowiązków. Nie ma jednak możliwości przekazywać pełnych kwot rat na rzecz janosikowego, które jest podstawowym problemem w obecnej sytuacji. Konieczna zmiana! Władze regionu liczą, że Trybunał Konstytucyjny już w najbliższym czasie zajmie się sprawą janosikowego. Wniosek w tej sprawie województwo złożyło ponad trzy lata temu. Niewątpliwie pomocna okazać się może wydana właśnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową opinia dotycząca wykonania budżetu województwa mazowieckiego, w której RIO jednoznacznie wskazuje, że realizacja budżetu w oparciu o tak niestabilne w dobie kryzysu wpływy z tytułu CIT, jest praktycznie niemożliwa. Problemu nie byłoby, gdyby nie płacone przez Mazowsze janosikowe, które wyliczane jest na podstawie dochodów sprzed dwóch lat. Marszałek województwa mazowieckiego przekaże opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej do Ministerstwa Finansów, parlamentarzystów i wojewody. Opinia RIO jednoznacznie potwierdza zagrożenia, o których alarmują od początku roku władze województwa. Marszałek wystąpi także z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o włączenie opinii RIO jako dowodu w sprawie niekonstytucyjności przepisów o janosikowym. inf. Sejm poprawi janosikowe W środę, podczas plenarnych obrad Sejmu, posłowie zdecydowali o powrocie do prac nad janosikowym. Komisje: Samorządu Terytorialnego oraz Finansów Publicznych wrócą do projektu, który wypracowały rok temu. Uwzględnią również najnowsze sugestie samorządów i inicjatywy obywatelskiej Stop Janosikowe. Jeśli komisje wypracują nowy kompromisowy projekt, jest szansa, by jego finansowa strona została uwzględniona w budżecie na przyszły rok O powrót do prac nad projektem wnioskował wczoraj poseł z Mazowsza Piotr Zgorzelski. Jako posłowie mamy obowiązek reagować na źle skonstruowane prawo i zmieniać je. Przykład Mazowsza pokazuje, jak źle obmyślone przepisy mogą zniszczyć samorząd przekonywał poseł Zgorzelski. Przyszły rok obciąży nadmiernie kolejne samorządy. Nie możemy się temu biernie przyglądać. Niech te przepisy zaczną faktycznie działać tak, żeby pieniądze otrzymywały biedne samorządy, ale jednocześnie, by wpłaty na subwencję nie rujnowały tych, którzy wypracowują więcej. Samorząd województwa mówił od lat o problemach, jakie mogą przysporzyć źle skonstruowane przepisy dotyczące janosikowego. Przygotowany został też projekt zmian, nad którym w ubiegłym roku pracowały już komisje sejmowe. Niestety, wypracowany kompromis nie trafił na obrady plenarne. W tym roku kryzys obnażył błędy w mechanizmie janosikowego. O potrzebie zmian przepisów mówił również premier Donald Tusk. W związku z tym marszałek województwa zwołał spotkanie samorządowców mazowieckich gmin i Agata Kulesza, która zdobyła na festiwalu nagrodę za najlepszą rolę kobiecą, tworzy w tym filmie kreację totalną, w której despotyzm sąsiaduje z poczuciem upokorzenia, szorstkość z sarkazmem, pozorny i powszechnie okazywany brak uczuć z niechętnie odkrywaną czułością. Ta kapitalna rola byłaby objawieniem, gdybyśmy wcześniej nie widzieli Kuleszy w równie dobrych kreacjach choćby Róży z filmu Smarzowskiego. Towarzysząca jej Trzebuchowska jest zjawiskiem samym w sobie jej ekspresja jest surowa, nieco nieokrzesana, jakby powściągliwa. W roli nic niewiedzącej o życiu mniszki sprawdza się doskonale będąc jednocześnie zdolna do powiatów płacących na tę subwencję. W efekcie wyłoniony został specjalny zespół, składający się z samorządowców i inicjatora akcji obywatelskiej Stop Janosikowe, który do wypracowanego wcześniej w Sejmie projektu zmian wprowadził kolejne sugestie. Proponowane zmiany dotyczą w przypadku gmin, powiatów i województw przede wszystkim korekt wskaźników, od których ostatecznie zależy wysokość janosikowego. Jeszcze w pracach podkomisji ustalono dla powiatów i województw progi ostrożnościowe w wypracowanym właśnie projekcie dla powiatów jest to 40 proc., dla województw proponuje się 25 proc. Rozwiązana jest również kwestia tzw. resztówek janosikowego, czyli pieniędzy na poziomie gmin, które zostają po redystrybucji i trafiają do budżetu państwa, zamiast zasilać samorządy. Znaczące są dodatkowe zapisy, które zapewniałyby ciągłość finansowania zadań wykonywanych przez samorządy. W projekcie zmian zaproponowano bowiem, aby w 2014 r. żaden z samorządów nie wpłacił na rzecz janosikowego więcej niż 400 mln zł. Natomiast pozostałą kwotę (jeśli wyliczone janosikowe byłoby wyższe) samorządy musiałyby spłacić do końca czerwca 2024 r. Decyzja posłów pozwoli członkom Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Finansów Publicznych powrócić pilnie do prac nad janosikowym tak, aby zmiany zostały uwzględnione podczas tworzenia przyszłorocznego budżetu państwa. inf. Janosikowe wpłata do budżetu państwa dokonywana na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przez jednostki samorządu terytorialnego, których dochody z podatków przekraczają wskaźniki określone w ustawie. Zasila ona rezerwę celową budżetu państwa, z której finansowana jest subwencja ogólna. Wysokość wpłaty jest obliczana na podstawie dochodów podatkowych danej jednostki samorządu terytorialnego sprzed dwóch lat w stosunku do bieżącego roku budżetowego. Ida w ramach cyklu Kocham Kino Już 25 października, w ramach cyklu Kocham Kino w Multikinie film Ida prawdziwe objawienie i dramat, który słusznie zatriumfował na ostatnim festiwalu w Gdyni. Spotkanie z gośćmi: reżyserem Pawłem Pawlikowskim i twórcami filmu odbędzie się w Multikinie Ursynów w Warszawie Re dak cja nie zwra ca ma te ria łów nie za mó wio nych i za strze ga so bie pra wo do ich skra ca nia i re da go wa nia. Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej bez pisemnej zgody wydawcy jest zabronione Redakcja: Piaseczno, ul. Ludowa 2; tel./fax: (22) ; Pruszków, al. Wojska Polskiego 16a/41; tel./fax: (22) ; Redaktor naczelny: Kamil Staniszek Redaguje zespół: Grzegorz Traczyk (z-ca redaktora naczelnego), Tomasz Wojciuk, Sławomir Krejpowicz, Anna Żuber Stale współpracują: Adam Braciszewski, Grzegorz Tylec, Wawrzyniec Kornacki, Ewa Adamowicz, Leszek Świder Dział reklamy: Piaseczno tel. (22) , Pruszków (22) Dyrektor: Anna Staniszek Katarzyna Paradowska (z-ca dyrektora ds. reklamy i promocji), Marek Marciniuk, Michał Deryngowski, Przemek Matyjasiak, Anna Modzelewska, Zuzanna Heba Wydawca: Kamil Staniszek Skład: Galia Reklama Poligrafia Nakład: 50 tys. egz. (powiat piaseczyński i Ursynów), 30 tys. egz. (powiat pruszkowski i grodziski), 20 tys. egz (powiat grójecki) ISSN: całkowitej metamorfozy w motyla, który zrzucając habit jak światopoglądowy kokon, pokazuje zagubioną i bezbronną istotę ze wszystkimi jej słabościami i całym jej pięknem. Ida i Wanda mają wspólny cel chcą dowiedzieć się, jak zginęła ich rodzina. Dla Idy jest to wiedza szokująca, choć przyjmowana z całą właściwą tej postaci pokorą poświęciwszy życie chrześcijańskiemu Bogu, dopiero od ciotki dowiedziała się, że jest Żydówką. Podążając za prywatnym śledztwem, które jest naturalnym ekosystemem Krwawej Wandy, wchodzimy w mroczne zakamarki historycznych rozliczeń i rozmyślań nad istotą winy, kary, pamięci i religii. dokończenie na str. 4

3 POWIAT PRUSZKOWSKI POWIAT GRODZISKI Mostu nie skończą na czas! PRUSZKÓW To już pewne - budowa mostu nad Utratą w Pruszkowie nie zakończy się w pierwotnym terminie. Na opóźnieniu najbardziej ucierpią kierowcy, a mundurowi zatrzymują tych niechętnie korzystających z objazdu, łamiących przepisy i dodatkowo generujących zatory Anna Żuber Koszt inwestycji oszacowano na niemal 5 mln zł, z czego środki własne powiatu to prawie 2 mln złotych. Pozostała kwota stanowi dofinansowanie z subwencji ogólnej Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Rozpoczęta w drugiej połowie sierpnia budowa miała zakończyć się 31 października. Jak informuje inwestor, czyli starostwo powiatowe, nie uda się go dotrzymać ze względu na konieczność przebudowy sieci teletechnicznych (kabli światłowodowych). - Infrastruktura ta nie była zinwentaryzowana, a w związku z tym nie została ujęta w projekcie technicznym tłumaczy Elżbieta Smolińska, starosta pruszkowski. - Na umieszczenie ich w drodze powiatowej zezwoliła Telekomunikacja Polska S.A. bez zgody i wiedzy zarządu powiatu. Kolejnym problemem była przebudowa sieci monitoringu miejskiego. Przewidywane opóźnienie wyniesie około półtora miesiąca. Do tej pory w ramach inwestycji wykonano prace przygotowawcze w tym roboty drogowe (ziemne, elementy ulic, zieleń drogowa) i mostowe (fundamentowanie, położenie ścianek metalowych, zbudowanie konstrukcji stalowej), związane z przebudową kanalizacji telekomunikacyjnej, kabli optotelekomunikacyjnych kilku sieci, przyłącza sieci cieplnej pod mostem oraz prace elektryczne. Zachęcam wszystkich do korzystania z wyznaczonego objazdu, bo został on wytypowany bardzo dobrze. Zapewniam, że przejechanie pętli ulicami Bohaterów Warszawy, Partyzantów i Al. Jerozolimskimi do Pruszkowa jest szybszym rozwiązaniem, niż kombinacje na zakorkowanym skrzyżowaniu, nie mówiąc już o łamaniu przepisów Podkom. Wojciech Wójcik KPP w Pruszkowie Z opóźnienia na pewno nie będą zadowoleni kierowcy, bo z ruchu jeszcze latem wyłączono odcinek ulicy Bolesława Prusa. U jej zbiegu z Al. Wojska Polskiego, Al. Jerozolimskimi oraz ul. Bohaterów Warszawy nie tylko w godzinach szczytu panuje chaos. Winę za to ponoszą jednak także sami kierowcy, którzy nie chcą korzystać z wyznaczonego objazdu do centrum Pruszkowa. Zjeżdżający z wiaduktu muszą przeciąć Aleje Jerozolimskie i dalej przejechać ulicami: Bohaterów Warszawy, Partyzantów i wrócić Al. Jerozolimskimi w kierunku Pruszkowa. - Niestety kierujący nagminnie skręcają w tym miejscu w lewo, mimo zakazu, który zawsze tam był mówi podkom. Wojciech Wójcik, naczelnik wydziału ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie. - To generuje zatory, bo pojazdy te blokują auta jadące na wprost. Z uwagi na liczne skargi, wydział ruchu drogowego od dwóch tygodni przy skrzyżowaniu wystawił posterunek stały. - Wojewoda Mazowiecki nie zgodził się ani na wydłużenie cyklu świetlnego, ani na dopuszczenie lewoskrętu, więc musieliśmy podjąć inne środki Od ubiegłego tygodnia policjanci kontrolują ruch pojazdów na newralgicznym skrzyżowaniu tłumaczy podkom. Wójcik. - Jesteśmy tam po to, żeby było bezpieczniej, a niestety wcześniej doszło już w tym miejscu do kilku kolizji. Chcemy też zwiększyć przepustowość w tym miejscu, dlatego wystąpiliśmy również o wyłączenie lewoskrętu w ulicę Majową, co zostało wykonane na początku tego tygodnia. Zachęcam wszystkich do korzystania z wyznaczonego objazdu, bo został on wytypowany bardzo dobrze. Zapewniam, że przejechanie pętli ulicami Bohaterów Warszawy, Partyzantów i Al. Jerozolimskimi do Pruszkowa jest szybszym rozwiązaniem, niż kombinacje na zakorkowanym skrzyżowaniu, nie mówiąc już o łamaniu przepisów. My również radzimy kierowcom przestrzegać przepisy na tym newralgicznym skrzyżowaniu. Nawet jeśli policjanci zajęci są innym delikwentem, ich radiowóz, wyposażony w rejestrator, nagra nasze przewinienia, w szczególności skręt w lewo, w Aleję Wojska Polskiego.

4 II KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO AKTUALNOŚCI KRONIKA POLICYJNA GRODZISK MAZOWIECKI Poturbował znajomego Robert Ś. odpowie za uszkodzenie ciała swojego znajomego. Pobity mężczyzna stracił przytomność i trafił do szpitala. Około godz grodziscy policjanci zostali wezwani na ul. Obrońców Getta, gdzie miała leżeć ranna osoba. Na miejscu funkcjonariusze zastali załogę pogotowia ratunkowego, udzielającą pomocy nieprzytomnemu mężczyźnie. Policjanci szybko potwierdzili dane poszkodowanego 55-latka, który trafił do szpitala. Następnie ustalili, że mężczyzna prawdopodobnie został pobity. W ciągu niespełna godziny poszukiwania sprawców doprowadziły policjantów do jednego z okolicznych mieszkań, gdzie mogło dojść do przestępstwa. Na miejscu funkcjonariusze zastali trzy nietrzeźwe osoby i liczne ślady krwi. Po rozmowie z kobietą i dwoma mężczyznami mundurowi ustalili, że poszkodowany to ich znajomy i był z nimi w tym mieszkaniu. Cała trójka została zatrzymana. Po wytrzeźwieniu i przesłuchaniach wyszło na jaw, że w czasie libacji alkoholowej doszło do kłótni, a jeden z uczestników pobił poszkodowanego. 43-letni Robert Ś. usłyszał już zarzuty i jak się okazało, wcześniej karany był za podobne przestępstwa. Sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na 2 miesiące. Grozi mu nawet 5 lat więzienia. PRUSZKÓW Handlował amunicją na targu We wtorek pruszkowscy wywiadowcy zatrzymali mężczyznę, który zaoferował im do kupienia blisko 200 sztuk amunicji. Policjanci kontrolowali jedno z targowisk na terenie Pruszkowa. Zauważyli, że na jednym ze straganów wystawiono amunicję. Sprzedawca oświadczył, że ma ona przeznaczenie alarmowe lub hukowe. Na pytanie, czy posiada zezwolenie na handel bronią lub amunicją, mężczyzna zaprzeczył. Policjanci przeprowadzili przeszukania w miejscu zamieszkania oraz w samochodzie, którym poruszał się sprzedający. Następnie przewieźli go do komendy i osadzili w policyjnych pomieszczeniach. Funkcjonariusze sprawdzają teraz jak 63-latek wszedł w posiadanie ładunków i od jak dawna je sprzedawał. Twierdzi, że tylko pomagał Policjanci z pruszkowskiej komendy zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o kradzież metalowych wrót. O zniknięciu czterech par drzwi poinformował policję właściciel hal magazynowych. Co ciekawe, odnalazł je w pobliskim skupie złomu. Kiedy funkcjonariusze pojechali tam, aby zebrać niezbędne informacje, okazało się, że dotarcie do sprzedawcy przedmiotów było wyjątkowo proste. Krótko po tej wizycie funkcjonariusze zapukali do drzwi mieszkania w Pruszkowie. 27-latek miał oczywiście inną wersję zdarzeń. Twierdził, że pomógł tylko przetransportować drzwi nieznanemu mężczyźnie. Za przysługę miał mu zapłacić 100 złotych, a że ów nieznajomy nie posiadał przy sobie dokumentów, 27-latek zaproponował swoje. I w taki oto sposób stał się podejrzany o kradzież metalowych wrót. Jeśli sąd nie uwierzy w taką wersję zdarzeń, mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Okradli i szybko wpadli Policjanci wydziału kryminalnego pruszkowskiej komendy zatrzymali dwie osoby narodowości romskiej, które podejrzane są o kradzież. Z domu na terenie Pruszkowa zniknęła złota biżuteria, a świadkowie widzieli, jak dwie osoby wyskakiwały z okien na pierwszym piętrze jednorodzinnego budynku. Załogi podległe dyżurnemu natychmiast podjęły poszukiwania złodziei. Na ulicy Kaczanowskiego kryminalni zauważyli dwie kobiety, których rysopisy zgadzały się z opisami świadków. 22 latka i 16 latka zostały przewiezione do komendy. Podczas przeszukania nieletniej policjantka znalazła pierścionki, łańcuszki, bransoletki oraz zegarek. Obu zatrzymanym zostanie przedstawiony zarzut kradzieży. Jedna odpowie za czyn przed sądem karnym, a druga prze sądem dla nieletnich. Pobili, bo zwrócił im uwagę Dwaj nastolatkowie odpowiedzą za pobicie mężczyzny w Pruszkowie. Młodzi ludzie wściekli się, gdy zwrócono im uwagę na zakłócanie porządku. Około północy do komendy w Pruszkowie zgłosił się pobity mężczyzna. Jak relacjonował, grupa młodych ludzi zakłócała porządek w kolejce podmiejskiej, na co zareagował wraz z innymi pasażerami, zwracając im uwagę. Młodzież wysiadała na tym samym przystanku co on i zaczepiła mężczyznę. Dwóch z nich zaczęło go szarpać, popychać, a kiedy upadł na chodnik kopać po całym ciele. Podczas rozmowy z dyżurnym poszkodowany oświadczył, że właśnie obaj sprawcy przechodzą obok komendy. Natychmiast z budynku wybiegło kilku policjantów. Młodzi ludzie rzucili się do ucieczki. Jeden wpadł w ręce funkcjonariuszy w pobliżu jednostki, drugi rozpoznany przez policjantów w miejscu zamieszkania. 18- i 16-latek trafili do policyjnych pomieszczeń. Obaj byli pod wpływem alkoholu. Po wytrzeźwieniu usłyszeli zarzut pobicia, za który dorosłemu grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Jego młodszy kompan odpowie przed sądem rodzinnym. W parku z marihuaną Gdy policjanci z pruszkowskiego wydziału kryminalnego otrzymali informację, że w parku siedzi chłopak i ma przy sobie marihuanę, natychmiast pojechali to sprawdzić. Kiedy zauważyli młodzieńca siedzącego na ławce, postanowili go wylegitymować. W saszetce znaleźli susz roślinny, co do którego nie było wątpliwości, że jest środkiem zakazanym. Po sprawdzeniu testerem kryminalni potwierdzili podejrzenia. Było tam 2,5 grama narkotyku. Uczeń gimnazjum usłyszał zarzuty i został przesłuchany. Potwierdził, że częstował marihuaną znajomych. O jego dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny. Obwodnica powoli odjeżdża GRODZISK MAZOWIECKI/MILANÓWEK Przeciwnicy budowy tzw. południowej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego i Milanówka będą mogli niebawem odetchnąć z ulgą. Opracowywana właśnie przez sejmik wojewódzki aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego nie zawiera nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 719 Sławomir Krejpowicz Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 719 ma już wieloletnią historię. Ten zaprojektowany cztery dekady temu szlak komunikacyjny, wiodący wówczas przez południowe tereny gmin Grodzisk Mazowiecki i Milanówek, w ostatnich latach był powodem wielu protestów społecznych, konsultacji, warsztatów negocjacyjnych i analiz. Kontrowersję wzbudzała koncepcja poprowadzenia trasy, najpierw o statusie drogi głównej przyśpieszonej, następnie niższym przez zabudowane kwartały Milanówka. Dlatego władze miastaogrodu zaproponowały rozważenie przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie inwestora, wariantu północnego, prowadzącego wówczas wzdłuż planowanego korytarza autostrady A2. Burmistrz odmówił Ostatecznie w sierpniu 2011 roku burmistrz Grodziska Mazowieckiego (włodarz samorządu, na terenie którego zaplanowano większą część inwestycji) wydał decyzję zawieszającą całe postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Burmistrz wezwał MZDW do sporządzenia analizy wariantu północnego. Ci ostatni, traktując to jako zupełnie nowe zadanie inwestycyjne, wcześniej niezaplanowane przez władze sejmiku mazowieckiego, raportu nie dostarczyli. W konsekwencji Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie odmówił uzgodnienia warunków realizacji omawianego przedsięwzięcia i zakończył postępowanie w tej sprawie. Formalnością w procedurze administracyjnej była odmowna decyzja burmistrza Grodziska Mazo- Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego zawiera przebudowę DW 719 od Pruszkowa do granic Milanówka wieckiego z 12 września bieżącego roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji. Jednocześnie trwają prace w komisjach sejmiku mazowieckiego nad projektem aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego. - Wedle naszych informacji projekt poddany konsultacjom społecznym nie zawierał przebiegu trasy nr 719 przez nasze miasto powiedział Jerzy Wysocki, burmistrz Milanówka. - Jeżeli ta wersja planu zostanie przyjęta przez sejmik województwa, wówczas będzie to konkretna decyzja dotycząca tej sprawy, idąca w parze ze stanowiskiem burmistrza i rady miasta z maja 2008 roku, opowiadających się za północnym wariantem. DW 719 do granic miasta Termin zakończenia prac nad aktualizacją planu zagospodarowania przestrzennego dla województwa nie jest znany. W projekcie znajduje się rozbudowa do dwóch pasów tzw. wąskiego gardła w Pruszkowie i odcinka DW 719 do granic Milanówka. Na ile będzie to możliwe, pokaże przyszłość, ponieważ plan ostatniej inwestycji spotkał się także z protestami mieszkańców Kań, Otrębus i Brwinowa. Chociaż budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 719 nie wyszła poza koncepcję, to przez wiele lat wzbudzała silne emocje. W momencie nastania kryzysu ekonomicznego można było się spodziewać, że silnie oprotestowana i droga inwestycja nie będzie priorytetem dla marszałka województwa, jako inwestora. O finansowej zadyszce świadczyć może odkładany w czasie proces rozpoczęcia budowy tzw. zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w śladzie drogi wojewódzkiej 579. Brak w planach sejmiku nowego przebiegu DW 719 oznacza, że inwestycja została odłożona, gdzieś do ostatniej szuflady. Pijany kierowca wiózł dzieci JAKTORÓW Policjanci z grodziskiej drogówki po pościgu zatrzymali nietrzeźwego kierowcę toyoty, który wiózł dwójkę dzieci Mimo wielu policyjnych przestróg, na drogach wciąż zatrzymywani są nietrzeźwi kierujący. Na szczęście w tym przypadku policjanci w porę wyeliminowali z ruchu nieodpowiedzialnego mężczyznę, który stanowił ogromne zagrożenie dla wszystkich użytkowników dróg, a szczególnie dla swojej rodziny. W piątek, 18 października przed godz. 15 w Międzyborowie funkcjonariusze drogówki chcieli zatrzymać do kontroli osobową toyotę. Kierowca nie zatrzymał się jednak, dlatego ruszyli za nim w pościg. Po kilku minutach Krzysztof C. był już jednak w rękach policjantów. Badanie stanu trzeźwości mężczyzny potwierdziło przypuszczenia mundurowych. Krzysztof C. miał 1,5 promila alkoholu w organizmie, w dodatku podróżowały z nim jego dzieci w wieku 8 i 14 lat oraz ich matka. Kobieta miała 0,6 promila alkoholu w ogranizmie. Rodzice zostali zatrzymani, a ich synowie trafili pod opiekę babci. Krzysztof C. i Zofia K. prawdopodobnie usłyszą zarzuty narażenia dzieci na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. To przestępstwo zagrożone jest karą nawet 5 lat więzienia. Ponadto mężczyzna odpowie za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości. ms

5 WYDANIE POWIATU PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO Kto kogo zrobił w balona? PIASTÓW Trwają odbiory techniczne nowej siedziby przedszkola nr 3 w Piastowie, które być może przyjmie dzieci 4 listopada. Część radnych miasta nie jest jednak zadowolona z wykonania inwestycji, wobec której zastrzeżenia miała też straż pożarna. Dodatkowo opozycję zdenerwował brak informacji o niewykonaniu ogrodzenia, choć zadanie zawarto w projekcie. - Nie chciałem, by pierwszy wykonawca zrobił nas w balona tłumaczył burmistrz Marek Kubicki Anna Żuber KURIER POŁUDNIOWY AKTUALNOŚCI III Inwestycja przy ul. Godebskiego powstaje w systemie modułowym. W porównaniu do tradycyjnych metod pozwala on znacznie szybciej wybudować obiekt. Niestety, część maluchów z Piastowa wciąż nie może rozpocząć edukacji w tym miejscu, a budowniczy mają już dwumiesięczne opóźnienie. Wynika ono z zerwania umowy przez urząd miasta z pierwszym wykonawcą, który zdaniem władz nie wywiązywał się z umowy. Jak tłumaczyli urzędnicy, głównym grzechem poprzedniej ekipy wykonawczej było niewłaściwe zagęszczenie gruntu wokół stóp fundamentowych i niewłaściwa rzędna wysokościowa powierzchni montażu gotowych modułów. Błędy wysokościowe wynosiły minus mm. To niegospodarność! Miasto szybko wyłoniło nowego wykonawcę, a ten zobowiązał się do naprawy błędów i poprawnego przygotowania placu budowy do ustawienia konstrukcji modułowej. O stan zaawansowania prac i ich zakres dopytywali podczas wtorkowej sesji radni. - Obecnie trwają odbiory budowlane informował burmistrz Marek Kubicki. - Z powodu ewidentnego błędu biura projektowego oraz osoby go zatwierdzającej, droga pożarowa powstała niezgodnie z przepisami. Wykonawca musi ją poszerzyć o metr, ponadto okazało się, że za krótki jest wąż w hydrancie. Straż pożarna nie zaakceptowała takiego stanu. Jak zapewnił burmistrz, miasto nie dołoży do poprawek ani złotówki. Radni dopytywali jednak o kwestię nowego ogrodzenia, które miało powstać w ramach całej inwestycji. Gdy okazało się, że zadanie nie zostanie wykonane mimo iż wpisane było w projekt, złość poniosła opozycyjnych radnych. - To kpina denerwował się Tomasz Sarnacki. - Dlaczego uszczuplono zakres zadań? - Koszt inwestycji nie zmienił się, ale nowy wykonawca musiał nie tylko postawić budynek, lecz także naprawić to, co zepsuł poprzedni tłumaczył Kubicki. - Poprzednia firma narobiła takiego bałaganu, że elementy, na których stanąć miały moduły, trzeba było robić od nowa. W drodze negocjacji wyłączyliśmy więc z inwestycji wykonanie ogrodzenia. - Pan staje się adwokatem wykonawcy, to niegospodarność krzyczeli opozycyjni radni. Budowa przedszkola w systemie modułowym zapewnić miała krótki czas realizacji inwestycji. Z uwagi na zerwanie umowy z pierwszym wykonawcą, ma ona jednak już dwumiesięczne opóźnienie Brak informacji Jak stwierdził burmistrz, w obliczu wycofania pierwszego wykonawcy miasto miało dwa wyjścia albo przesunąć czas realizacji inwestycji o co najmniej pół roku, albo skrócić ten czas, aby oddać obiekt do użytku. Wybrano ten drugi wariant. Tomasz Sarnacki oburzony nie tylko zmianą zakresu zadań, ale może przede wszystkim brakiem informacji o niewykonaniu ogrodzenia, złożył wniosek o powołanie komisji nadzoru ds. budowy przedszkola. - Chce pan dokończyć inwestycję, chwała panu za to, ale jak można tak traktować radnych, nie informując o ważnych sprawach? - zwrócił się do burmistrza. - Zrobił nas pan w balona. - Nie chciałem, by to nas zrobił w balona Radny Tomasz Sarnacki oburzony nie tylko zmianą zakresu zadań, ale może przede wszystkim brakiem informacji o niewykonaniu ogrodzenia, złożył wniosek o powołanie komisji nadzoru ds. budowy przedszkola pierwszy wykonawca ripostował Kubicki. Burmistrz poinformował, że przedszkole być może przyjmie dzieci 4 listopada, ale wszystko zależy od tego, jak obecny wykonawca poradzi sobie z naprawianiem kolejnych niedoróbek. Dzięki nowej siedzibie placówki, w Piastowie zwiększy się nabór maluchów. W poprzednim przyjęto 125 dzieci, a teraz liczba ta wzrosnąć ma do 176 przedszkolaków. Dzieci cztero- i pięcioletnie rozpoczęły zajęcia planowo, czyli 2 września w budynku gimnazjum nr 2, ale na miejsce do nauki przedszkolnej wciąż czekają trzylatki.

6 IV KURIER POŁUDNIOWY WYDANIE POWIATU PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO AKTUALNOŚCI Wójt Janusz Grzyb: Zarzuty wobec mnie i radnych to demagogia! - Po przeczytaniu w numerze Kuriera Południowego z dnia 25 września 2013 roku artykułu Chcą odwołać wójta i radę nie możemy zgodzić się z powołanymi w nim twierdzeniami i ocenami zaprezentowanymi przez p. Mariusz Karpińskiego pełnomocnika grupy inicjatywnej Nasz Zielony Nadarzyn albowiem zawierają one szereg przekłamań i nieścisłości - napisał w liście do naszej redakcji wójt Nadarzyna Janusz Grzyb W pierwszej kolejności zważyć należy, iż Najwyższa Izba Kontroli po niemal trzech miesiącach drobiazgowej kontroli w przedmiocie 11 inwestycji gminnych prowadzonych w latach wydała opinię pozytywną, o czym można się przekonać czytając Uchwałę Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej w Najwyższej Izbie Kontroli z dnia 28 czerwca 2013 r. Zespół Orzekający NIK nie stwierdził nieprawidłowości polegającej na zawyżaniu kwot wynagrodzeń wypłacanych wykonawcom, bądź nierzetelnym określeniu rzeczowego zakresu prac na etapie przygotowania postępowań przetargowych. W ciągu ostatnich dwóch lat działania organów władzy samorządowej w Nadarzynie kontrolowały także inne organy do tego uprawnione w tym m.in. RIO, WFOŚiGW, Urząd Kontroli Skarbowej, Mazowiecki Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Żadna z kontroli nie wykazała jakiegokolwiek działania niezgodnego z prawem. Jeden z najniższych wskaźników zadłużenia w skali województwa Zarzuty Pana Karpińskiego w przedmiocie niegospodarności i nierzetelności oraz złego zarządzania gminą są demagogią i próbą manipulowania opinią publiczną. Na koniec I półrocza 2013 roku wskaźnik zadłużenia wynosił ok. 40 proc. Nie przekracza on zatem dopuszczalnych limitów określonych przepisami prawa i jest jednym z najniższych w województwie mazowieckim. Wypowiedzi dotyczące radnych są krzywdzące i niesprawiedliwe. Osoby te zostały wybrane przez społeczeństwo w demokratycznych wyborach, poświęcają mnóstwo swojego czasu i zaangażowania w sprawy lokalne, co potwierdzają sprawnie realizowane inwestycje oraz liczne przedsięwzięcia. Wyjazd szkoleniowy pracowników Urzędu Gminy w 2013 został sfinansowany ze środków socjalnych oraz z budżetów poszczególnych jednostek. Udział finansowy każdej z jednostek był proporcjonalny do ilości osób uczestniczących w szkoleniu. Gmina wspierała Ryszarda Zalewskiego Twierdzenie dotyczące utrudniania społecznej działalności Ryszardowi Zalewskiemu członkowi grupy inicjatywnej Nasz Zielony Nadarzyn, inicjatora referendum, mija się zupełnie z prawdą. Gmina Nadarzyn udostępnia nieodpłatnie Panu Zalewskiemu grunt pod instalację tablic wystawowych o tematyce historycznej. Udostępniana była także nieodpłatnie sala w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury na spotkania grupy historycznej pod przewodnictwem Pana Zalewskiego, który współpracował także z Wiadomościami Nadarzyńskimi. Informacje o wystawach historycznych autorstwa Pana Zalewskiego umieszczane są zarówno na oficjalnej stronie gminy jak i ww. miesięczniku samorządowym Wiadomości Nadarzyńskie. Ponadto Pan Zalewski został zaproszony do prac grupy historycznej która zbiera i opracowuje materiały do powstającej publikacji historycznej na temat Nadarzyna z okazji przypadającej w tym roku rocznicy 560-lecia nadania praw miejskich. Wójt dbał o interes mieszkańców, zadecydowało SKO Odnosząc się do kwestii planowanej inwestycji SIR-COM, należy wykazać, że postępowanie w sprawie decyzji środowiskowej dla inwestycji SIR-COM trwało prawie 2 lata przy czynnym udziale strony społecznej (odbyła się publiczna rozprawa). Inwestor po ostatecznym opracowaniu wielokrotnie uzupełnianego raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko uzyskał uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie. Pomimo tego, uznając przewagę racji społecznych Wójt Gminy Nadarzyn odmówił wydania warunków środowiskowych dla tej inwestycji, podając w uzasadnieniu decyzji wszystkie argumenty strony społecznej. Inwestor złożył odwołanie od decyzji, które zostało uwzględnione przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie. Organ ten w uzasadnieniu wskazał, że Wójt powinien kierować się materiałem dowodowym a nie wiedzą wynikającą ze skarg ludności. Pomimo zatem podania przez organ konkretnego uzasadnienia decyzji, wskazującego na przyczyny społeczne, SKO nie uznało tych argumentów strony społecznej za wystarczające. Stając w tym sporze po stronie społecznej, poddany zostałem krytyce ze strony SKO i inwestora. Pomimo to nadal jestem krytykowany publicznie przez zorganizowane, niewielkie lecz głośne grupy społeczne. Kontrola nie wykazała uchybień W sprawie sortowni HETMAN zasadnym jest nadmienić, iż instalacja ta istnieje od ok. 3 lat (decyzja środowiskowa była wydana w 2009 roku po uzgodnieniu z właściwymi organami Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Pruszkowie i Starostą Pruszkowskim). W decyzji środowiskowej zostały zawarte stosunkowo ostre wymagania w przedmiocie ochrony przed rozprzestrzeniającymi się odorami i hałasem. Zawnioskowana przez władze gminy kontrola ze strony Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie nie wykazała uchybień ani negatywnych skutków działalności zakładu, dających podstawę do wstrzymania działalności lub nałożenia sankcji karnych albo zobowiązań naprawczych. Należy zauważyć, że wydana w kwietniu 2013 roku ostatnia decyzja środowiskowa zezwalająca na rozbudowę sortowni miała umożliwić inwestorowi m.in. zbudowanie hali zakrywającej części instalacji (kompostery) oraz plac manewrowy, na którym odbywa się rozładunek. Hala ograniczałaby zarówno emisję hałasu, jak i odorów (przez zastosowanie urządzeń filtracyjnych). Decyzja ta jednak została zaskarżona przez stronę społeczną w efekcie budowa hali nie jest w tej chwili możliwa. Twierdzenie, jakoby każdy dzień pozostawania u władzy Wójta i obecnych radnych powodował realne szkody dla mieszkańców jest absolutnie pozbawione sensu. Z kolei zarzuty braku uczciwości i rzetelności są całkowicie bezpodstawne i godzą w moje dobre imię. Wójt Nadarzyna Janusz Grzyb Powyższy tekst jest listem wójta Nadarzyna Janusza Grzyba, który został przysłany do naszej redakcji, w reakcji na artykuł Chcą odwołać wójta i radę, opublikowany 25 września na łamach Kuriera Południowego. Tytuł listu i śródtytuły pochodzą od redakcji. Redakcja Targi z rekordową frekwencją POWIAT GRODZISKI Tegoroczna edycja targów pracy cieszyła się ogromnym zainteresowaniem zarówno ze strony wystawców, jak i odwiedzających. - Cieszymy się także, że przedstawione oferty dotyczyły różnych miejsc pracy mówi Hanna Wilamowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim Czwarta edycja Targów Pracy odbyła się w czwartek, 17 października, w Zespole Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim. Tym razem na odwiedzających i poszukujących pracy czekało ponad 500 ofert. - To o wiele więcej, niż w ubiegłym roku mówi Hanna Wilamowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim. - Ponadto wiele z nich dotyczyło pracy za granicą, którą nie każdy może podjąć. Tym razem przeważały oferty krajowe, dotyczące różnych zawodów m.in. kasjer sprzedawca, kierownik sklepu, pracownik: ochrony, magazynowy, produkcji, biurowy, administracyjny, ds. administracji personalnej, dziewiarz, operator wózka widłowego, przedstawiciel handlowy, spedytor międzynarodowy, telemarketer, doradca techniczny, kierownik linii, inżynier technolog, specjalista ds. oprogramowania, agent nieruchomości, mechanik napraw pojazdów samochodowych. Na ofertę wystawców odpowiedziała rzesza zainteresowanych. - W tym roku mieliśmy rekordową frekwencję, ponieważ odwiedziło nas ponad 800 osób dodaje dyrektor PUP w Grodzisku Mazowieckim. - Miejmy nadzieję, że liczba wystawców oznacza ożywienie na rynku. Zauważyliśmy także, że ludzie przychodzą na tego typu targi o wiele lepiej przygotowani, niż w ubiegłych latach. Chętnie spotykają się z pracodawcami, zadają konkretne pytania. Specjalistycznymi radami służyli także m.in. przedstawiciele Okręgowej Inspekcji Pracy w Warszawie, Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa Ochota, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie oraz Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych i Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA. Obecnie stopa bezrobocia w powiecie grodziskim wynosi 8,1 proc. (w województwie mazowieckim 11,1 proc., w kraju 13 proc.). Na koniec września bez zatrudnienia było 2620 osób (1341 kobiet i 1279 mężczyzn). WK Udany Puławski Zlot NADARZYN Andrzej Szałański z Rozalina, właściciel wyprodukowanej w 1958 roku Warszawy, wziął udział w V Puławskim Zlocie Pojazdów Zabytkowych Na starcie imprezy stawiło się ponad 60 załóg. Jednym z najstarszych pojazdów zlotu, obok forda A i przedwojennego citroena był mercedes 170V z 1938 roku. - Osobliwym pojazdem tegorocznego zlotu puławskiego było w moim przekonaniu bmw isetta z 1960 roku mówi Andrzej Szałański. - Uczestnikami zlotu były załogi takich ekskluzywnych pojazdów jak lamborghini espada z 1972 roku, ferrari mondial T, jaguar E-Type V12 z 1962 roku, rosengart LR-4-N2 z 1938 roku, mercedes 126, załogi motocyklowe oraz wiele innych pojazdów zabytkowych. Pierwszym punktem, do którego należało dotrzeć, było Muzeum Pomocy Drogowej w Puławach, gdzie zwiedzono ekspozycję i testowano trenażerem symulującym dachowanie pojazdu w warunkach przypuszczalnej kolizji drogowej. Następnie zlotowicze pojechali po malowniczych drogach okolic Puław do Rąblowa. Stamtąd auta wyruszyły do Kazimierza Dolnego, gdzie zaparkowały na rynku przy studni. - Zainteresowanie turystów i mieszkańców było olbrzymie opowiada Szałański. - Przez rynek przewijały się tłumy, a auta wkomponowały się w tło zabytkowej starówki Kazimierza, prezentując się wyjątkowo dostojnie i elegancko. Zlot zakończono wspólną kolacją w miejscowości Góra Puławska. - To była atrakcyjnie zorganizowana impreza o charakterze turystyczno krajoznawczo-historycznym, która w opinii wielu uczestników należy uznawać za nieoficjalne, a pomyślne zakończenie sezonu motoryzacji zabytkowej 2013 roku dodaje właściciel warszawy M-20. aż

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Spotkanie w sprawie przebiegu drogi expresowej S10

Spotkanie w sprawie przebiegu drogi expresowej S10 Spotkanie w sprawie przebiegu drogi expresowej S10 17 lutego 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Sierpcu odbyło się spotkanie dotyczące planowanej do budowy drogi expresowej S10 oraz małej obwodnicy Sierpca,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Mazowsze finansowo wesprze gminy po nawałnicy. Na początek Staroźreby

Mazowsze finansowo wesprze gminy po nawałnicy. Na początek Staroźreby Mazowsze finansowo wesprze gminy po nawałnicy. Na początek Staroźreby W sierpniowych nawałnicach ucierpiały również gminy Mazowsza o czym pisaliśmy na naszych łamach. Jedną z najbardziej poszkodowanych

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PRASY 31 października 2013 roku

PRZEGLĄD PRASY 31 października 2013 roku Zeskanuj kod QR i przeczytaj przegląd prasy w Serwisie Biura Prasowego PRZEGLĄD PRASY 31 października 2013 roku Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Biuro Prasowe tel. (41) 342-13-45;

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku OR-II.R.0012.3.16.2016 Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku Pan Grzegorz Grabowski przewodniczący Komisji po stwierdzeniu

Bardziej szczegółowo

Mieszkańcy Chmielenia w proteście zablokowali drogę krajową

Mieszkańcy Chmielenia w proteście zablokowali drogę krajową Mieszkańcy Chmielenia w proteście zablokowali drogę krajową Napisano dnia: 2016-11-26 15:31:06 Mieszkańcy Chmielenia (gm. Lubomierz) od lat proszą o budowę chodnika w ich wsi, w staraniach wspierają ich

Bardziej szczegółowo

POLICJANCI ODZYSKALI SKRADZIONE SAMOCHODY I NACZEPY

POLICJANCI ODZYSKALI SKRADZIONE SAMOCHODY I NACZEPY POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129239,policjanci-odzyskali-skradzione-samochody-i-naczepy.html Wygenerowano: Poniedziałek, 23 stycznia 2017, 10:34 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

DNI CZAPLINKA 2014 RAJD TURYSTYCZNY O PUCHAR BURMISTRZA CZAPLINKA

DNI CZAPLINKA 2014 RAJD TURYSTYCZNY O PUCHAR BURMISTRZA CZAPLINKA DNI CZAPLINKA 2014 RAJD TURYSTYCZNY O PUCHAR BURMISTRZA CZAPLINKA Biuro Imprezy: ZO PZM Szczecin, al. Wojska Polskiego 237a ( do 18.07.2014 r.) Czaplinek ul. Rynek 6 (dn.20.07.2014 r.) MIEJSCE IMPREZY:

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

KRYMINALNI PRZERWALI NARKOTYKOWĄ DZIAŁALNOŚĆ

KRYMINALNI PRZERWALI NARKOTYKOWĄ DZIAŁALNOŚĆ POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/146326,kryminalni-przerwali-narkotykowa-dzialalnosc.html Wygenerowano: Środa, 27 września 2017, 23:09 Strona znajduje się w archiwum. KRYMINALNI

Bardziej szczegółowo

Surowsze kary dla piratów drogowych i pijanych kierowców

Surowsze kary dla piratów drogowych i pijanych kierowców Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Czwartek, 22 października 2015, 03:55 Strona znajduje się w archiwum. Piątek, 15 maja 2015 Surowsze kary dla piratów drogowych i pijanych kierowców Utrata prawa

Bardziej szczegółowo

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję Szanowni Państwo, Dzisiejsze przywitanie Nowego Roku wykorzystujemy nie tylko jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję do podsumowania

Bardziej szczegółowo

2 517 wypadków drogowych, w wyniku których osób odniosło obrażenia ciała, a 254 osoby poniosły śmierć;

2 517 wypadków drogowych, w wyniku których osób odniosło obrażenia ciała, a 254 osoby poniosły śmierć; ZATWIERDZAM 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Zespołu Profilaktyki i Analiz Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w styczniu 2012 roku miało

Bardziej szczegółowo

Powiat zmienia oblicze. Tym razem powstaną nowe drogi

Powiat zmienia oblicze. Tym razem powstaną nowe drogi Powiat zmienia oblicze. Tym razem powstaną nowe drogi Na ostatniej sesji Rady Powiatu w Płocku, radni jednomyślnie przyjęli projekt uchwały dotyczący przystąpienia do Programu Przebudowy Dróg Powiatowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GOSTYNIA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GOSTYNIA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GOSTYNIA SPRAWOZDANIE BURMISTRZA SESJA RADY MIEJSKIEJ 29.01.2015 100 lat pani Antoniny 100 urodziny obchodziła w piątek 16 stycznia 2015 r. pani Antonina Ignaszewska

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/2015. Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie.

Protokół nr 2/2015. Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Protokół nr 2/2015 Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 14 stycznia 2015 r. Oświaty, Kultury Sportu

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Wakacyjny Leśny Cross

Wakacyjny Leśny Cross Wakacyjny Leśny Cross Wakacyjny Leśny Cross 20 sierpnia br. godz. 11:00, Zajazd Kasztelan Białasy. 65-lecie istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie W sobotę 9 lipca br. Ochotnicza Straż Pożarna

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚCI ŚWIĘTA POLICJI W WOŁOMIŃSKIEJ KOMENDZIE

UROCZYSTOŚCI ŚWIĘTA POLICJI W WOŁOMIŃSKIEJ KOMENDZIE KPP W WOŁOMINIE Źródło: http://kppwolomin.policja.waw.pl/pw/aktualnosci/65313,uroczystosci-swieta-policji-w-wolominskiej-komendzie.html Wygenerowano: Piątek, 6 stycznia 2017, 12:13 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 11 847 28 11 785 33 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 82 82 195 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Nasze działania wspierają władze miasta Tychy:

Nasze działania wspierają władze miasta Tychy: Nasze działania wspierają władze miasta Tychy: Prezydent Miasta Andrzej Dziuba Zastępca Prezydenta Miasta Tychy Pani Daria Szczepańska ( ) trzeba podjąć próbę stworzenia systemu, który zadziała dobrze

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

TARGI PRACY W LEŻAJSKU

TARGI PRACY W LEŻAJSKU TARGI PRACY W LEŻAJSKU 24 kwietnia br. odbyły się VII Leżajskie Targi Pracy. Organizatorem wydarzenia był Powiatowy Urząd Pracy i Starostwo Powiatowe w Leżajsku. Oferta Targów była skierowana do osób bezrobotnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Piętnaście lat minęło..

Piętnaście lat minęło.. Piętnaście lat minęło.. Edyta Czopp-Jankowska, 21.05.2014 Parafrazując motyw muzyczny z ulubionego serialu Polaków Czterdziestolatek - można by zanucić...piętnaście lat minęło, jak jeden dzień. Wydawać

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na budowę 1)

Wniosek o pozwolenie na budowę 1) Wydział Architektury pok. 304 tel. 32 283 63 04 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2 tel. 32 281 20 51, www.bytom.pl Urząd Miejski w Bytomiu... Bytom, dnia... / nr rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia grudnia 2011 r. LLU-4101-27-07/2011 P/11/002 Pani Violetta Rudzka Wójt Gminy Jabłonna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. Obrady IV sesji Rady Gminy Gościeradów otworzył Pan Mariusz Szczepanik Przewodniczący Rady Gminy. Powitał

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIEM. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIEM. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/145913,wojewodzkie-obchody-swieta-policji-w-kujawsko-pomorskiem.html Wygenerowano: Poniedziałek, 14 sierpnia 2017, 21:30 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Czeladź Przejecie szkół ponadgimnazjalnych - sierpień 2009 HARMONOGRAM ZDARZEŃ

Urząd Miasta Czeladź Przejecie szkół ponadgimnazjalnych - sierpień 2009 HARMONOGRAM ZDARZEŃ HARMONOGRAM ZDARZEŃ 01.07.2007. Starosta wstrzymuje nabór do pierwszych klas Zespołu Szkół nr 2 w Czeladzi. Groźba likwidacji szkoły (połączenia z Zespołem Szkół nr 1). 13.08.2007. Rada Miejska w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r.

Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. stwierdzenie quorum 1 Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r. Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia grudnia 2011 r. LLU-4101-27-05/2011 P/11/002 Pan Tomasz Mularczyk Wójt Gminy Szastarka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Nowe szkolne boiska i sala gimnastyczna

Nowe szkolne boiska i sala gimnastyczna Nowe szkolne boiska i sala gimnastyczna NOWE SZKOLNE BOISKA I ODNOWIONA SALA GIMNASTYCZNA JUŻ OTWARTE! MIESZKAŃCY KORZYSTAJĄ Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO Lekcje w-f mogą być przyjemnością. W Szkołach Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 9 sierpnia 2012 r. Poz. 2284 UCHWAŁA NR XXIV/68/2012 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2012 r.

Kielce, dnia 9 sierpnia 2012 r. Poz. 2284 UCHWAŁA NR XXIV/68/2012 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 9 sierpnia 2012 r. Poz. 2284 UCHWAŁA NR XXIV/68/2012 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Inspiracje Muzyczne 2017

Inspiracje Muzyczne 2017 Inspiracje Muzyczne 2017 W sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I st. 12 czerwca odbył się finał VII edycji Regionalnego Konkursu Plastycznego Inspiracje Muzyczne. Inspiracje Muzyczne to forma

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH Dane podstawowe Imię (imiona): Sławomir Marek Nazwisko: Kurpiewski Wiek: 48 Miejsce zamieszkania: Skórzewo Dane Kontaktowe: E-mail: s-kurpiewski@tlen.pl Nr telefonu:

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM STOP UZALEŻNIENIOM JESTEŚMY WOLNI

PROFILAKTYKA PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM STOP UZALEŻNIENIOM JESTEŚMY WOLNI PROFILAKTYKA PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM STOP UZALEŻNIENIOM JESTEŚMY WOLNI 1. DIAGNOZA ŚRODOWISKA. W roku szkolnym 2014/2015 przeprowadzone zostały badania

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

Sukces: Mława z Węzłem Modła i zachodnią obwodnicą

Sukces: Mława z Węzłem Modła i zachodnią obwodnicą Sukces: Mława z Węzłem Modła i zachodnią obwodnicą Po kilku latach starań, negocjacji i uzgodnień 23 września 2015 r. Mława była świadkiem wielkiego wydarzenia. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku.

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Podział administracyjny, zadania samorządu

Podział administracyjny, zadania samorządu Podział administracyjny, zadania samorządu Podział administracyjny Polski Jednostka administracyjna Liczba w Polsce Organ uchwałodawczy Organ wykonawczy Nazwa urzędu Szczebel gminy Gmina wiejska 1586 Rada

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVIII/2016 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 14 września 2016 roku

PROTOKÓŁ NR XVIII/2016 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 14 września 2016 roku PROTOKÓŁ NR XVIII/2016 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 14 września 2016 roku Obrady sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.8 35. Lista obecności radnych stanowi załączniki nr 1 i 2 do protokołu.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzykosy została sporządzona na lata 2017-2024. Okres ten, stosownie do art. 227

Bardziej szczegółowo

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje?

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? PIASECZNO Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? Sk¹d gmina Piaseczno ma pieni¹dze i na co je wydaje? Dzia³alnoœæ gminy i jej finanse s¹ jawne. Ka dy mieszkaniec ma prawo wgl¹du w finanse

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r.

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. VI kadencja Porządek obrad:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości Załącznik 3 Budżet Gminy Celestynów na 2008 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Celestynowie Nr 104/08 z dnia 15 marca 2008 roku, który następnie został zmieniony w dniu 08 maja 2008 roku Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.114.2015 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr VI/35/2015

Bardziej szczegółowo

Informacje z Publicznego Przedszkola

Informacje z Publicznego Przedszkola Informacje z Publicznego Przedszkola *** Bezpieczny przedszkolak *** Dnia 30 października Przedszkole Publiczne w Człopie odwiedziła Pani policjantka st. sierż. Beata Budzyń z Komendy Policji w Wałczu.

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

NOWE MIASTO LUBAWSKIE, IŁAWA: NOWE RADIOWOZY PRZEKAZANE POLICJANTOM

NOWE MIASTO LUBAWSKIE, IŁAWA: NOWE RADIOWOZY PRZEKAZANE POLICJANTOM POLICJA.PL Źródło: http://policja.pl/pol/aktualnosci/153163,nowe-miasto-lubawskie-ilawa-nowe-radiowozy-przekazane-policjantom.html Wygenerowano: Sobota, 3 lutego 2018, 06:49 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO POLICJI UROCZYSTOŚĆ NADANIA SZTANDARU KPP W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

ŚWIĘTO POLICJI UROCZYSTOŚĆ NADANIA SZTANDARU KPP W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM KOMENDA STOŁECZNA POLICJI Źródło: http://www.policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/25033,swieto-policji-uroczystosc-nadania-sztandaru-kpp-w-nowym- Dworze-Mazowieckim.html Wygenerowano: Wtorek,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VIII/11. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr VIII/11. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr VIII/11 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 21 kwietnia 2016r.

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 21 kwietnia 2016r. PROTOKÓŁ NR 33.2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 21 kwietnia 2016r. Obecni: 1. Bogdan Jusiński - Przewodniczący Komisji 2. Mirosław Sobczak - Zastępca Przewodniczącego 3. Stanisław

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020 OBJAŚNIENIA Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/13/2014 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 29 grudnia 2014 r. DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020 Podstawą opracowania Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r.

Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r. Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XX sesji

Bardziej szczegółowo

ŁOMŻYŃSCY FUNKCJONARIUSZE PODSUMOWALI ROK PRACY

ŁOMŻYŃSCY FUNKCJONARIUSZE PODSUMOWALI ROK PRACY POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/138109,lomzynscy-funkcjonariusze-podsumowali-rok-pracy.html Wygenerowano: Środa, 15 lutego 2017, 14:35 ŁOMŻYŃSCY FUNKCJONARIUSZE PODSUMOWALI ROK

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze

Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze W dniach 09-11 kwietnia 2014 r. gościliśmy w naszej szkole delegację z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie w składzie: płk dr inż.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Obrady Rady Gminy Wisznia Mała rozpoczęły się o godzinie 9.00 w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej. Przewodniczącym

Bardziej szczegółowo

Kameralne Lato w Radomiu

Kameralne Lato w Radomiu Kameralne Lato w Radomiu Specjalną nagrodę otrzymał insp. Marek Świszcz Uroczystą galą finałową zakończyła się siódma edycja ogólnopolskich spotkań filmowych Kameralne Lato Radom 2014", które kolejny raz

Bardziej szczegółowo

ul. Rewolucji 1905 r. nr 9, 90-273 Łódź, tel.: 42 632 63 19, fax: 42 288 12 86 email: biuro@frdl-lodz.pl www.frdl-lodz.pl

ul. Rewolucji 1905 r. nr 9, 90-273 Łódź, tel.: 42 632 63 19, fax: 42 288 12 86 email: biuro@frdl-lodz.pl www.frdl-lodz.pl Łódź, 29 lipca 2015 r. Szanowni Państwo Skarbnicy Powiatów, Miast i Gmin Województwa Łódzkiego, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi oraz Zarząd Forum Skarbników Samorządów

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI 1 DEBATA SPOŁECZNA dotycząca bezpieczeństwa w sezonie letnim 2013 na terenie Miasta i Gminy Szczawnica

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r.

Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r. Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r. W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Marian Kunc Krystyna

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Art. 1

USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Art. 1 Projekt USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Art. 1 W ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Informacja z pracy Prezydenta Miasta za okres od 4 kwietnia do 8 maja 2013 roku

Informacja z pracy Prezydenta Miasta za okres od 4 kwietnia do 8 maja 2013 roku Informacja z pracy Prezydenta Miasta za okres od 4 kwietnia do 8 maja 2013 roku Raport z budowy DTŚ -wg informacji Inżynierów Kontraktów Odcinek G1 (od Zabrza do ul. Kujawskiej) Trwają prace przy wszystkich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia... 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie

Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej Pion Architekta Miasta Szczecin, 06-10-2016 Projekt Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Cedro Otworzył obrady, przywitał radnych i wszystkich uczestników sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Cedro Otworzył obrady, przywitał radnych i wszystkich uczestników sesji. Protokół Nr III /2015 z sesji Rady Powiatu Kielcach z dnia 14 stycznia 2015 r. odbytej w sali audytoryjnej nr 268 Starostwa Powiatowego w Kielcach od godz. 13.00 do 16.00 Do pkt 1 Otwarcie sesji Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym Bezpieczeństwo w ruchu drogowym W 2008 roku na terenie KPP Inowrocław zaistniało 2391 zdarzeń drogowych, z czego 2270 to kolizje drogowe, a 121 to wypadki drogowe. W zdarzeniach tych 152 osoby doznały

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36,37 Tel/Fax 453-73 - 68 E-mail:rio@rio.opole.pl Opole, 1 września 2004 r. ZK-401-27/04 Pan Wiesław Fąfara Prezydent

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/172/2002 RADY GMINY I MIASTA MIROSŁAWIEC. z dnia 25 kwietnia 2002 r.

UCHWAŁA NR XXIX/172/2002 RADY GMINY I MIASTA MIROSŁAWIEC. z dnia 25 kwietnia 2002 r. UCHWAŁA NR XXIX/172/2002 RADY GMINY I MIASTA MIROSŁAWIEC z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Edwarda Wuj na działanie Burmistrza Gminy i Miasta Mirosławiec Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 262//2012 ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 11 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR 262//2012 ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 11 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR 262//2012 ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu finansowania likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2012 roku

Bardziej szczegółowo

KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/2013 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" z dnia 15 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 1/2013 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO MAZOWSZE ZACHODNIE z dnia 15 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 1/2013 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014 PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014 PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014 Do 15 listopada Prezydent Miasta ma obowiązek przedstawienia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu na 2014 rok. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Protokół. XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 15 lipca 2011r.

Protokół. XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 15 lipca 2011r. Protokół XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 15 lipca 2011r. Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie XI

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 23/2016. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie odbytego w dniu 23 września 2016 roku.

Protokół nr 23/2016. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie odbytego w dniu 23 września 2016 roku. Protokół nr 23/2016 posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie odbytego w dniu 23 września 2016 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji Rady Miejskiej,

Bardziej szczegółowo

Miejskie projekty transportowe realizowane w ramach POIiŚ problemy na etapie aplikowania i podczas realizacji

Miejskie projekty transportowe realizowane w ramach POIiŚ problemy na etapie aplikowania i podczas realizacji Miejskie projekty transportowe realizowane w ramach POIiŚ problemy na etapie aplikowania i podczas realizacji Centrum Unijnych Projektów Transportowych Legionowo, 16 lutego 2012 r. UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2017 Dochody bieżące i wydatki bieżące. Przedsięwzięcia inwestycyjne.

Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2017 Dochody bieżące i wydatki bieżące. Przedsięwzięcia inwestycyjne. Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2017 Podstawowe przyczyny opracowania nowej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej to duże zmiany dochodów, zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r.

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. Dz.U.03.80.721 Dz.U.03.217.2124 Dz.U.05.113.954 Dz.U.05.267.2251 Dz.U.06.220.1601 Dz.U.07.23.136 Dz.U.07.112.767 Dz.U.08.154.958 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania

Bardziej szczegółowo

BUDŻET INFORMATOR URZĘDU GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY. Co to jest budżet?

BUDŻET INFORMATOR URZĘDU GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY. Co to jest budżet? BUDŻET 2014 INFORMATOR URZĘDU GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY Wzorem lat ubiegłych przygotowaliśmy publikację, która ma przybliżyć Państwu budżet Gminy Juchnowiec Kościelny na 2014 rok, a także przedstawić

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata

Objaśnienia do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata Objaśnienia do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2015-2026. Projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nadarzyn przedstawia perspektywę finansową, możliwości inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

PLAN POSIEDZEŃ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA ROK 2017

PLAN POSIEDZEŃ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA ROK 2017 PLAN POSIEDZEŃ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA ROK 2017 Załącznik do uchwały nr XXVI/393/16 Sejmiku Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku Termin Temat posiedzenia Materiał przygotowuje Komisja opiniująca

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVII/09

Protokół Nr XXXVII/09 Protokół Nr XXXVII/09 Z XXXVII sesji III kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego odbytej w dniu 24 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25 w godz.: 9.00-10.30 Ustawowa liczba

Bardziej szczegółowo