NASZ BIULETYN Wrzesień 2013 r. Nr 08 (128) 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NASZ BIULETYN Wrzesień 2013 r. Nr 08 (128) 2013 r."

Transkrypt

1 Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku NASZ BIULETYN Wrzesień 2013 r. Nr 08 (128) 2013 r. W tym numerze między innymi: Księdzu Zygmuntowi podziękowanie, Mała Bazylika..., Jastrzębie Zdrój, Ciekawostki z armii, Sztuczna inteligencja, Co robią Polacy na urlopie? Fot. Wakacje Naszego Biuletynu - biuletyn odwiedził Kathmandu i Lumbini w Nepalu, oraz Thiksey w Indiach. Dziękujemy korespondentom za miejsce w plecaku i przesłane zdjęcia. PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ Państwowy

2 Str. 2 N ASZ BIUL ETYN Najserdeczniejsze Ŝyczenia dla wrześniowych Solenizantów przebywających w naszym szpitalu. śyczymy powrotu do zdrowia, spełnienia planów oraz wszelkiej pomyślności. Redakcja POSŁUGA DUSZPASTERSKA W KOŚCIELE - KAPLICY Msza Święta: Niedziele i święta: godz i W tygodniu: codziennie o godz (oprócz czwartku), sobota godz Okazja do spowiedzi: przed kaŝdą Mszą św. Serdecznie zapraszam! Ks. Krzysztof Muras O miłości człowieka do człowieka Poprzednio stwierdziliśmy, Ŝe miłość jest zawsze jakąś łaską. Bóg umiłował świat i Syna swego dał nie dlatego, Ŝe świat był wart miłości Boga. Chrystus nazwał Judasza przyjacielem, nie dlatego, by Judasz był wart tego imienia. O. Kolbe umarł za zupełnie nieznanego człowieka i jego zupełnie nieznaną rodzinę. Miłość do osoby jest łaską. Łaski nie da się z niczego wyprowadzić. Powiedzieliśmy poprzednio, Ŝe osoba nie moŝe być narzędziem naszych działań, co najwyŝej ich celem. Jest to równoznaczne ze stwierdzeniem, Ŝe podstawowym doznaniem człowieka skierowanym w stronę drugiego człowieka ma być miłość, a miłość do osoby to znaczy prawdziwa wola dobra tejŝe osoby. Jest niewątpliwie faktem, Ŝe kaŝdy z nas przynajmniej raz w Ŝyciu zetknął się z taką miłością. Czasami uświadamiamy sobie nagle, Ŝe jesteśmy przez Boga umiłowani tą właśnie miłością. Pytamy w takich momentach: Za co? Czy jesteśmy tego godni? Nie, nie jesteśmy godni. Nikt nie jest godny miłości drugiego człowieka, a tym bardziej miłości Boga. Z tym trzeba się pogodzić. Ale to nas do czegoś zobowiązuje. Za darmo otrzymujemy, za darmo dajmy. Bóg umiłował nas, nie czekając, aŝ my go umiłujemy. My miłujmy ludzi nie pytając, za co ich mamy miłować. Cała rzecz w tym, by nasza miłość obywała się bez pytań o nagrodę i cenę. W oparciu o przemyślenia ks. prof. Józefa Tischnera Duszpasterz ks. Zygmunt Wiśniowski Księdzu Zygmuntowi podziękowanie Piszę ten wiersz dlatego, By poŝegnać Księdza Zygmunta Wiśniowskiego. By pięknych słów Mu nie Ŝałować I za całe duszpasterstwo podziękować. KsięŜe Zygmuncie, Ŝegnać się czas, Mile Księdza wspominać będzie kaŝdy z nas. Skończą się kłopoty, te małe i te duŝe, Kiedy juŝ będzie Ksiądz na emeryturze. śyjemy krótko, czas szybko ucieka, KaŜdego kiedyś niechybnie śmierć czeka. Ksiądz kocha Jezusa i Maryję, Dlatego niech długo, długo nam Ŝyje. I niech Ksiądz pomyśli czasem z rana, Jak z radością pracował na niwie Pana. Niech Ksiądz Ŝyje w szczęściu, zdrowiu, Tego chcemy. Za posługę dziękujemy. Przypominam, jak był Ksiądz nad rzeką Ruda I modlił się chwilę przy opuszczonej pacjentów Mogile. Pozostawiliśmy tam Piety godło, Teraz tam przy Niej ludzie się modlą. Najpiękniejsze jest to, co przed nami, To, co nam przyjdzie dopiero przeŝyć. To, co się zdarzy z nowymi wiosnami, By nam Ŝycie gruntownie odświeŝyć. KsięŜe Zygmuncie Józef Zubrzycki Redakcja Naszego Biuletynu serdecznie dziękuje za lata współpracy przy redakcji pisma. śyczymy zdrowia, radości płynącej z realizacji stawianych przed Księdzem nowych wyzwań, oraz wielu łask BoŜych. Redakcja

3 N ASZ BIUL ETYN Mała Bazylika za Murami Str. 3 Wrzesień przyniósł zmiany w duszpasterstwie na terenie naszego szpitala. Dekretem Ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca, został powołany nowy Kapelan w szpitalu psychiatrycznym. Kapłanem tym jest Ks. Krzysztof Muras. Mała Bazylika za Murami, tak nowy duszpasterz określił nasz kościół szpitalny.. Pięknie! Serdecznie witamy ks. Krzysztofa i Ŝyczymy mu wielu sił i błogosławieństwa w postawionym przed Nim zadaniu. Redakcja Ogłoszenia duszpasterskie Wyjścia pacjentów z terapeutami na Mszę św.: Poniedziałek - oddz. 20, 18 d Wtorek - oddz. 6, 10 Środa - oddz. 3, 7, 8 a Piątek - oddz. 7 a, 5, 5 a, 8, 2, 4, 11 Msza św. w oddziałach: I niedziela miesiąca - godz oddz. 10 III niedziela miesiąca - godz oddziały wg uzgodnienia z personelem Okazja do Komunii św. i Spowiedzi: Poniedziałek: oddz. 18 c oddz. 18 d oddz. 8 I p oddz. 8 II p oddz. 8 a I p oddz. 8 a II p oddz. 7 I p oddz. 7 II p oddz. 7 a I p oddz. 7 a II p oddz. 3 W wymienionych oddziałach okazja do spowiedzi w soboty od godz Piątek: oddz. 18 c oddz. 18 d oddz oddz. 6 I p. RóŜaniec - Z róŝańcem w dłoniach idziemy zbawiać siebie i świat. W październiku spotykamy się na modlitwie róŝańcowej o godz w poszczególnych oddziałach: Dzień - oddział 1 - oddz oddz oddz oddz. 5 a 6 - oddz oddz. 7 I p. 8 - oddz. 7 II p oddz. 6 II p oddz. 6 III p oddz. 10 W wymienionych oddziałach okazja do spowiedzi w środy od godz oddz. 7 a I p oddz. 18 c 11 - oddz. 7 a II p oddz oddz. 8 II p oddz oddz. 8 I p. Wtorek: oddz. 18 c oddz. 18 d oddz oddz. 4 I p oddz. 4 II p oddz. 2 I p oddz. 2 II p oddz oddz. 5 a W wymienionych oddziałach okazja do spowiedzi w poniedziałki od godz Sobota: oddz. 18 c oddz. 18 d oddz. 18 II p oddz. 18 I p oddz. 18 d 18 - oddz. 8 a I p oddz. 8 a II p oddz. 2 I p oddz. 2 II p oddz. 4 I p oddz. 4 II p oddz. 6 I p oddz. 6 II p oddz. 6 III p oddz oddz. 11 Środa: oddz. 18 c oddz. 18 d oddz oddz oddz. 9 W wymienionych oddziałach okazja do spowiedzi we wtorki od godz Niedziela: oddz. 18 c oddz. 18 d oddz. 18 a II p oddz. 18 a I p oddz. 18 a I p oddz. 18 a II p. 31 października - wszyscy spotykamy się na naboŝeństwie róŝańcowym w kościele o godz Ks. Krzysztof Muras

4 Str. 4 N ASZ N ASZ BIUL BIULETYN Wr zesi W rzes eń ień r. r. OPOWIADANIE W ODCINKACH CZ. 23 Zwiedzanie Ziemi Zapewniam panów Ŝe nie poŝałujecie, widoki są niepowtarzalne. A ile za wejście do doliny? Dwadzieścia Glob Rubli od osoby dorosłej, czyli zapłacą panowie tylko 40 Glob Rubli. Dodatkowo istnieje moŝliwość bezpłatnego robienia filmów czy teŝ fotografowania. Po tych informacjach samochód ruszył w kierunku sławnej na Kamczatce Doliny gejzerów. W krótkim czasie wycieczkowiec był na miejscu. Parę metrów dalej stała grupka ludzi, którzy robili wraŝenie jakby na coś, czy na kogoś czekali. Po dojściu do przewodnika okazało się, Ŝe trzeba dwadzieścia osób, by moŝna było rozpocząć zwiedzanie, brakowało tylko czterech. W czasie oczekiwania Antek i Staszek uregulowali opłatę i po dojściu brakującej czwórki, która zrobiła to samo co wszyscy, skierowali się w stronę dymiącego zbocza z którego po pewnym czasie zaczęła wzbijać się w górę potęŝne strumienie gorącej wody, ponad tymi wodnymi wulkanami wysoko unosiła się para wodna, co robiło jeszcze większe wraŝenie. Po pewnym czasie usłyszeli głos przewodnika: Znajdujemy się na terenie Kronockiego Parku Narodowego. Na tym terenie moŝna polować tylko za pomocą kamery lub aparatu fotograficznego. ZagroŜenie ze strony niedźwiedzi, których jest tu dość liczna grupa jest bardzo małe, gdyŝ zwierzęta te zdąŝyły juŝ się oswoić z turystami, którzy zresztą bezprawnie je dokarmiają (tu przewodnik się uśmiechnął). Dolinę gejzerów odkryto w 1941 roku i od tego czasu uaktywniło się kilka nowych gejzerów, które przebiły się przez masy dawnej lawiny błotnej. Wśród największych gejzerów godny uwagi jest Wielikan o średnicy ponad trzech metrów i podobnej głębokości. Wyrzuca on strumień wody na wysokość kilkunastu metrów, a gorąca para wznosi się na wysokość około trzystu metrów. KaŜdy z gejzerów ma swój własny cykl erupcji, dlatego podczas naszej wycieczki jedne z nich będą widoczne inne zaś nie. Wracając do niedźwiedzi, które jak widzimy zaczynają się pojawiać na stoku, to jako przewodnik grupy posiadam na wszelki wypadek broń. A teraz zapraszam do podziwiania perły naszego półwyspu. Rzeczywiście była to swoista perła przyrody. Gejzery wyrzucały co chwila olbrzymie masy wody, a dodatkowo przy świecącym słońcu w obłokach pary tworzyła się kolorowa tęcza. Wiesz co Stachu? MoŜe zapomnimy tę całą surową Syberię, ale tego miejsca które jest cudem przyrody, to chyba nie zapomnimy. Niedawno mówiłeś, Ŝe tutaj jest tylko duŝo dymiących kominów. No cóŝ nie zawsze się mówi to, co się naprawdę myśli. W kaŝdym razie warto było przebyć tę przyrodniczą syberyjską nudę, Ŝeby się tu znaleźć. Kiedy wycieczka prowadząca przez dolinę gejzerów dobiegła końca przewodnik grzecznie wszystkim podziękował i dodał Ŝe jest tu na końcu jeszcze jeden gejzer, po czym wyciągnął jakąś duŝą butelkę, coś baraszkował przy niej i nagle nastąpił dosyć głośny huk, a z butelki wytrysnął strumień piany. Szybko odkrył zamaskowany kamień i napełnił dwadzieścia jeden znajdujących się tam kieliszków do szampana. Cała grupa wypiła toast za udane zwiedzanie, oraz kaŝdy ślubował, Ŝe będzie reklamował to miejsce wśród innych napotkanych turystów. Po zakończeniu tego końcowego rytuału, kaŝdy wycieczkowicz skierował się w dół, gdzie znajdował się przeznaczony dla turystów parking. Ku zdziwieniu naszych panów na parkingu czekał takŝe ich kierowca. Droga powrotna kosztuje takŝe 10 Glob Rubli od osoby zakomunikował, po czym wraz z pasaŝerami ruszył kamienistą drogą do lotniska. Tym razem czas jazdy nieco się przedłuŝył, gdyŝ droga musiała ominąć Kronocki Park Narodowy. Po dwudziestu pięciu minutach samochód znalazł się na lotnisku. Przyjaciele uiścili 20 Glob Rubli i szybko wsiedli do swego helikoptera. Była godzina 18:10, a przed nimi lot nad Pietropawłowskiem, gdzie zresztą musieli doładować baterie. Pietropawłowsk był stolicą Kamczatki. PodróŜ tego dnia kończyła się na południowym cyplu półwyspu. C.d.n. And Jan BIBLIOTEKA POLECA Tym razem chciałabym polecić państwu ksiąŝkę Wilbura Smitha Katanga. Akcja tej niezwykle porywającej powieści toczy się w Kongo. Grupa czarnych najemników dowodzona przez czwórkę białych pod wodzą kapitana Bruce'a Curry'ego wyrusza do Port Reprieve, aby ewakuować w bezpieczne miejsce mieszkańców miasta oraz odebrać bezcenny ładunek nieszlifowanych diamentów. Po nieudanej próbie wojskowego zamachu Kongo jest krajem niespokojnym, gnębionym przez walki plemion murzyńskich i napady shufta - uzbrojonych bandytów rekrutujących się ze zbuntowanych Ŝołnierzy Republiki Konga. W okolicy Port Reprieve wszczęło rebelię krwioŝercze plemię Baluba. Misja Bruce'a kończy się tragicznie. Co gorsza, okazuje się, Ŝe najgroźniejszy przeciwnik kryje się w szeregach jego własnego oddziału... Zapraszam do Biblioteki! I.N.

5 NStr ASZ. 5 BIUL ETYN Str. 5 OBRAZY 127 LECIA NASZEGO SZPITALA Płot drewniany pomiędzy oddz. VIII, a II Oddz. X, oraz płot do oddz. VIII

6 Str. 6 N ASZ N ASZ BIULETYN WrW zesi rzeseń ień 2013 r. r. Sztuczna inteligencja W 1956 roku na konferencji zorganizowanej przez Dartmouth College w New Hampshire, po raz pierwszy uŝyto pojęcia sztuczna inteligencja. Oznaczało ono system który świadomie postrzega otoczenie i reaguje na nie tak, aby zmaksymalizować swoje szanse powodzenia. Pierwszym tego typu systemem był program ELIZA czatbot testowany na uniwersytecie MIT w 1966 roku. Program działał w taki sposób, Ŝe przekształcał zdania oznajmiające podawane przez uŝytkownika w pytania i zadawał je mu, aby uzyskać kolejne stwierdzenia. Np. uŝytkownik mówił boli mnie głowa, program pytał dlaczego boli cię głowa itd. Program tak dobrze radził sobie, Ŝe niektórzy badani byli przekonani, Ŝe mają do czynienia z prawdziwym psychiatrą. Kolejnym osiągnięciem był program MYCIN, który w 1970 roku diagnozował choroby krwi na podstawie wyników badań. Okazało się, Ŝe program stawiał trafniejsze diagnozy niŝ lekarze dysponujący tymi samymi danymi. W 2011 roku superkomputer WATSON firmy IBM wygrał z ówczesnymi mistrzami teleturnieju Jeopardy ( w Polsce Va Banque). Ten sam komputer ma w przyszłości proponować optymalne metody leczenia pacjentów z nowotworami. Obecnie w ramach badań nad sztuczną inteligencją opracowuje się systemy zdolne do uczenia się. Przykładowo asystent SIRI firmy Apple, uczy się potocznej mowy i dialektu uŝytkownika telefonu komórkowego. Szacuje się, Ŝe w 2029 roku komputery osiągną moc obliczeniową ludzkiego mózgu. Prawdopodobnie pozostaniemy inteligentniejsi od komputerów jeszcze przez co najmniej 16 lat :). Jak sobie wyobraŝam przyszłość? Kto wie co się stanie po roku 2029, czy rzeczywiście komputer osiągnie poziom obliczeniowy ludzkiego mózgu? JeŜeli tak, to jakie będzie mieć to następstwa? Być moŝe juŝ wkrótce będziemy otoczeni przez rozumne maszyny po to tylko, Ŝeby nieskrępowanie cieszyć się Ŝyciem, uŝywać Ŝycia a nie pracować, bo maszyny będą wykonywać za nas wszelkie prace. Burzy to całkowicie obecny sposób funkcjonowania człowieka w Ŝyciu w społeczeństwie. Ja osobiście nie miałbym nic przeciwko, by oddawać się celebracji Ŝycia dla samego Ŝycia, a te brudne rzeczy przeznaczyć maszynom. Źródło CHIP 10/2013 Leszek Moja miejscowość - Jastrzębie Zdrój Jastrzębie Zdrój, to młode miasto. Rodzajnik zdrój odziedziczyło z przeszłości, mianowicie zanim jeszcze zostało miastem, była to miejscowość uzdrowiskowa, z licznymi sanatoriami i źródłami solanek. Po wojnie gdy odkryto tu pokłady węgla, wybudo wano miasto i kopalnie a sanatoria zamknięto. Jedno z sanatorium jest dziś filią Uniwersytetu Śląskiego, w jednym jest hotel, jedno spłonęło a resztę rozebrano. Do dziś z tego okresu moŝemy podziwiać w dzielnicy Zdrój wspaniały park z licznymi pomnikami natury i muszlę koncertową w której do dziś dzień występują liczne zespoły artystyczne. Jak juŝ wspomniałem Jastrzębie Zdrój to miasto młode, nie ma więc starego miasta (z wyjątkiem dzielnicy Zdrój, gdzie kiedyś były sanatoria) rynku czy zabytkowej zabudo wy, więc trudno określić gdzie znajduje się jego serce. Miasto jest zbiorem bloków mniejszej lub większej kubatury, jednak wybudo wanych ze smakiem i do tego bardzo duŝo terenów zielonych, skwerów i alejek. Duchem nowych czasów są dwie nowoczesne galerie handlowe, Galeria Zdrój na ulicy Podhalańskiej i Galeria Jastrzębie na ulicy Warszawskiej. Ponadto Górnicze Centrum Kultury z kino-teatralną salą, oraz Centrum Kultury z dwiema salami projekcyjnymi, kinowymi. Od 1989 roku miasto bardzo się zmieniło na plus, wyładniało, jest o wiele bardziej kolorowe. NaleŜy jeszcze wspomnieć Ŝe na terenie miasta do dziś działają trzy kopalnie węgla kamiennego. Pracują w nich jastrzębianie, którzy są ludnością napływową z całego kraju, którzy kiedyś przyjechali do pracy na kopalni. Aramis Od redakcji: Na pierwszych uŝywanych na terenie dzisiejszego Jastrzębia pieczęciach przedstawiany był jastrząb czatujący na ofiarę. W XVI wieku stał on na skałce, zaś od XVIII wieku skałkę zastąpiła gałąź drzewa. Do roku 1967 w tej drugiej wersji funkcjonował jako oficjalny herb miejscowości. Autorem współcześnie uŝywanego jest Szymon Kobyliński, który w swojej pracy nawiązał do wcześniejszych herbów, ale i symbolicznie przedstawił górniczy charakter miasta na herbie widnieje czarny jastrząb unoszący symbole górnictwa Ŝelazko i pyrlik. Dominują kolory kojarzące się z górnictwem zielony i czarny. W okolicy korpusu jastrzębia znajduje się mała kropla wody symbol uzdrowiskowej przeszłości miasta Jastrzębia.

7 N AS Z BIUL E TYN Wr ze si eń r. Str. 7 Z PRACOWNI ARTETERAPII W poprzednim numerze Naszego Biuletynu pisaliśmy o rozpoczęciu od 1 sierpnia 2013 r. termomodernizacji Pracowni Arteterapii. Remont miał trwać do 15 września b.r. Przepraszamy, ale nie z naszej winy, remontu do tej pory nie rozpoczęto. Zajęcia prowadzone są w dalszym ciągu w Klubie Pacjenta i w oddziałach, do czasu wyznaczenia pomieszczenia zastępczego. Szkoda tylko, Ŝe od półtora miesiąca pozbawieni są zajęć pozostali pacjenci, którzy od lat korzystali z tej formy terapii. W tym numerze biuletynu prezentujemy niektóre z prac poświęconych tematowi M oja rodzina. Dziękujemy uczestnikom zajęć za udostępnienie prac do prezentacji w biuletynie. Danuta Musioł Terapeuta

8 Str. 8 N ASZ BIUL ETYN Co robią Polacy na urlopie? Wyjazd na urlop wcale nie musi oznaczać, Ŝe tam wypoczniemy. Jak pokazują badania, pracownicy, którzy powinni się regenerować leŝąc na plaŝy, często sięgają po laptop lub telefon, by załatwić słuŝbowe sprawy. Swojego ostatniego urlopu dobrze nie będzie wspominał Radosław, 30 -letni analityk z duŝego banku. Jeszcze w czerwcu wyjechał ze znajomymi nad morze. Ale odpoczywał dosłownie chwilę. - JuŜ drugiego dnia zadzwonił kierownik i poprosił o pomoc, bo pojawił się projekt na juŝ '' - opowiada. Na telefonach się jednak nie skończyło. Projekt okazał się na tyle pilny, Ŝe Radosław został ściągnięty z urlopu do firmy. Zgodnie z prawem szef moŝe to zrobić. Wystarczy, Ŝe zadzwoni i poinformuje podwładnego, Ŝe jest potrzebny w firmie. - Przepisy Kodeksu Pracy ( art. 167 ) mówią wprost, Ŝe pracownik moŝe zostać odwołany z urlopu potwierdza Katarzyna Piecyk, ekspert z Państwowej Inspekcji Pracy. Zaznacza jednak, Ŝe moŝliwe jest to tylko wtedy, gdy pojawiły się okoliczności, o których pracodawca nie wiedział przed rozpoczęciem urlopu przez pracownika, jak w przypadku Radosława bardzo pilny i waŝny dla firmy projekt. Co waŝne, Radosław nie miał prawa kwestionować decyzji przełoŝonego. - Odwołanie z urlopu to polecenie słuŝbowe, dlatego pracownik nie moŝe dokonywać oceny jego przyczyn. Ma za to obowiązek je wykonać, bo inaczej groŝą mu konsekwencje: od kary pienięŝnej do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. To jednak moŝe stać się tylko wtedy, gdy pracodawca poniósł wymierne straty, bo pracownik nie wrócił z wyjazdu komentuje ekspertka. Katarzyna Piecyk przypomina takŝe, Ŝe firma ma obowiązek pokryć koszty powrotu pracownika, a nawet jego rodziny z wakacji. - Jeśli wczasy były zorganizowane takŝe koszty pozostałej części wczasów. Niewykorzystane dni urlopu pracownik moŝe nadal wykorzystać w innym terminie. - Oczywiście zapłacono mi za podróŝ powrotną i zwrócono za hotel, nie przepadł mi teŝ urlop, ale co z tego? Najwcześniej wyjadę gdziekolwiek w przyszłym roku mówi Radosław. Telefon od szefa odbieramy na urlopie zaskakująco często. W zeszłym roku, aŝ jedna trzecia pracujących Polaków ( 33 % ) wykonywała obowiązki słuŝbowe w trakcie dni wolnych. Co czwarta osoba z tej grupy poświęciła na to nawet 3 godziny dziennie. Taka sama część pracujących w trakcie urlopu ( dokładnie 23 % ) robiła to niemal bez pośrednio z leŝaka, bo wykorzystywała do tego celu urządzenia mobilne, między innymi smartfony. Część z nas bierze urlopy tylko po to, Ŝeby... dorobić. Jak pokazuje analiza przygotowana przez agencję pracy tymczasowej Work Ekspress, aŝ 30% Polaków wyjeŝdŝających w wakacje do pracy za granicą, to osoby mające w kraju stałe zatrudnienie. Powód jest prosty chcą podreperować domowy budŝet. UwaŜam, Ŝe kaŝdy Polak jest świadomym Kodeksu Pracy przy zawieraniu umowy o pracę ze swoim pracodawcą. Musi zatem być przygotowany na popsuty urlop, nie do końca zrealizowany odpoczynek. Odpoczynek moŝna przecieŝ zrealizować w innym terminie. Są kraje, w których pogoda jest udana przez cały rok, a cena wczasów konkuruje z wczasami krajowymi. Co zaś się tyczy pracy wykonywanej w czasie urlopu, to juŝ kwestia dogadywania się ze swoim pracodawcą. Jeśli nam zaleŝy na pracy, nie chcemy jej w przyszłości utracić, to powinniśmy wykazać tolerancję na naszego szefa i wykonać część pracy w czasie odbywania urlopu. Wyłączenie telefonu komórkowego moŝe nie być najlepszym rozwiązaniem. Za Gazetą Wyborczą'' Piotr Załuski Ciekawostki z armii Który z polskich władców pierwszy pokonał Niemców? 24 czerwca 972 roku, KsiąŜę Mieszko I pokonał pod Cedynią połączone siły margrabiego Marchii Wschodniej, Hodona i hrabiego Zygfryda von Walbeck. W tym czasie obowiązywał układ pokojowy zawarty w 964 roku przez polskiego władcę i niemieckiego cesarza Ottona I. Obie strony wywiązywały się z jego postanowień, a wyprawa Hodona i Zygfryda była samowolnym przedsięwzięciem Ŝądnych łupów magnatów. O sukcesie Mieszka zadecydował dobrze obmyślany plan bitwy. Podzielił swoje wojsko na trzy jednostki. Pierwsza, którą osobiście dowodził, broniła przeprawy przez Odrę. Robiła to jednak w taki sposób, by Hodon zdołał się przebić na drugi brzeg rzeki i pewny zwycięstwa ruszył za uciekającymi Polakami. Na to czekały dwie pozostałe grupy. Jedna, dowodzona przez Czcibora, brata Mieszka runęła na Niemców od tyłu, jednocześnie zza umocnień Cedyni zaatakowała trzecia grupa. Gdy Hodon zorientował się, Ŝe wpadł w pułapkę, nie mógł juŝ zrobić nic innego, jak tylko ratować swoje Ŝycie. On i Zygfryd zdołali uciec za Odrę, większość ich Ŝołnierzy została zabita lub wzięta do niewoli. Polski władca popisał się wielkim kunsztem dzięki któremu posłuŝył się znakomitym fortelem, który pozwolił pokonać Niemców. Szymek

9 N ASZ BIUL ETYN Z POEZJĄ NA TY Str. 9 Zapach Kiedy jestem na dworze, czuję tan przemiły powiew letniego zmroku. Będąc w tym miejscu, czekam na swoją umiłowaną, która przyniesie mi zapach swojego ciała. Marzę o nim przez swoją niewinność i pokusę, których nie mogą opanować. Chciałbym mieć przy sobie wiecznie tan zapach, Zapach mojej ukochanej, ale nie wiem gdzie on jest. Mogę powiedzieć, Ŝe kocham zapach Jej ciała. Tajemnicą moich uczuć jesteś Ty i nikomu nie wyznam ich, tylko Tobie. Dariusz Sens Gdzieś błądzę po nieznanym i po znanym teŝ błądzę. Nie widzę dalej niŝ pada mój następny krok błędem pospolicie zwany. Gdzieś zgubił się sens tej całej drogi. Nie ma mnie kto zawrócić. Nie ma mnie kto powstrzymać. I nie ma kto błędu naprawić. Więc błądzę do końca, do samiutkiego końca. Mądrzy zjedli by mnie, gdyby mogli, a ja juŝ jestem taki... Bez błędów człowiek nie Ŝyje naprawdę. Wieczorem Siekierka Pięknie wieczorem, Gdy nad jeziorem zapalają się światła. śaglówki, jak widma w oddali Powoli z nich wyłaniają. Piasek skrzy się na plaŝy, Rosa osiada cichutko Do snu juŝ ptaki spadają, Fale coś sobie gadają Pierwsze księŝyca promienie Kładą się w poprzek jeziora, To on się wolno wychyla. Wstawaj, JuŜ pora, Wstawaj. Władek Melski Miłość Stanowimy nierozłączną parę, Która w cierpieniach odnalazła siebie. Miłości jest w nas ponad miarę, Gdy mówimy i piszemy do siebie. Często słowo jest ozdobą, Gdy rozmawiam razem z Tobą. Otacza nas wtedy bogów łaska, No, bo mila z Ciebie laska. W ramiona moje się schroń, Znajdziesz w nich szczęście i wytchnienie, Od negatywnych myśli stroń, A znajdziesz u mnie ukojenie. Wypieszczę Cię moją miłością, Wiatr rozwieje Twoje włosy. Wzdychać będziesz z radością, Ściskając w dłoni zboŝa kłosy. Sprawy wtedy dobrze się mają, Kiedy ludzie się kochają. Z wielkim współczuciem do Ciebie się odnoszę, Gdy spotyka Cię niepowodzenie. I o cierpliwość Cię proszę, Bo to tylko być moŝe Twoje przewidzenie. A jutro juŝ moŝe radość zagości I wskaŝe Ci drogę do wolności. Przelotne rozmowy niech Cię nie przeraŝają, Bo sprawy być moŝe inaczej się mają. Ja wciąŝ dobra dla Ciebie chcę, Bo naprawdę Kocham Cię!!! Kochanej Agusi wiersz ten dedykuję. Refleksja Kiedy spać się połoŝę, Do Ciebie wzdycham mój BoŜe. WyŜalam moje katusze Tylko Ty Jeden znasz moją duszę. Jozef Zubrzycki Józef Zubrzycki

10 Str. 10 N ASZ BIULETYN W rzes ień 2013 r. Kulinarne smaki włoskie od Pawła Tym razem podaję przepis uwielbiany przez Włochów, typowo śródziemnomorski, mało wymagający. Makaron jajeczny cięty lub spaghetti, małŝe sercanki tzw Vongole bez muszli, oliwa z oliwek, natka pietruszki, papryka ostra chili, sól, pomidory koktajlowe, czosnek. Składniki na jedną osobę: 1) makaron jajeczny cięty lub spaghetti 150 gram, 2) Vongole sercanki bez muszli gram, 3) oliwa z oliwek, 4) natka pietruszki mały pęczek, 5) papryka ostra dwie szczypty, 6) sól, 7) pomidory koktajlowe 6 sztuk, 8) czosnek 2 duŝe ząbki, Sposób przygotowania: Do garnka z wodą dodać sól, zagotować wodę, wrzucić makaron. Równocześnie na obszerną patelnię wlać olej i podgrzać, na rozgrzany olej na patelni dodać pokrojony w paski czosnek, pomidorki koktajlowe pokrojone w połówki, paprykę ostrą wg gustu a sercanki dodać po krótkim podsmaŝeniu się zasmaŝki. Na koniec jak wszystko razem się podsmaŝy, dodać pokrojoną drobno natkę pietruszki i wszystko razem wymieszać z odcedzonym makaronem w garnku lub patelni, mieszając przez 1-2 minuty. Danie moŝna trochę posolić. Podać do stołu Ŝyczę smacznego. Vongole tzw. sercanki bez muszli moŝna zakupić gotowe w słoikach lub konserwach w większych sieciach handlowych. Paweł śyła Koszykówka Na wrześn io wych Mistrzost wach Europy w Koszykówce rozgry wanych w Słowenii nasza reprezentacja wypadła marnie, słabo, tragicznie. Za wyjątkiem ostatniego występu na mistrzostwach, wszystkie mecze przegraliśmy. Jednym z lepszych naszych zawodników Maciej Lampe, oraz Marcin Gortat. Maciej Lampe gra na pozycji podkoszowego. Do zadań takiego zawodnika naleŝy zbiórka i przechwyt piłki. Pod koszem przeciwnika moŝe on zdobywać punkty. Pomimo słabego występu reprezentacji, Maciej Lampe jest o krok od gry w klubie FC Barcelona Regal. Od kilku miesięcy wiadomo, Ŝe aktualny klub chce się pozbyć Lampego. Na razie oficjalnie nie moŝe powiedzieć, Ŝe zmienia klub. Toczą się rozmowy. Muszą się porozumieć trzy strony: jego obecny klub, drugi klub i Maciej Lampe. Dziennik Mundo Deportiwo'' napisał, Ŝe po Polaka zgłosiła się FC Barcelona Regal. Trwają wstępne negocjacje i strony są bardzo blisko porozumienia. Hiszpańskie media milczą na temat kwoty, jaką Polak miałby zarobić w stolicy Katalonii. Za ubiegły sezon w Kraju Basków zainkasował 800 tys. euro. Co ciekawe latem Barcelona zatrudniła juŝ dwóch koszykarzy mogących występować na pozycjach podkoszowych. śyczę Maciejowi Lampe, aby jego osiągnięcia w nowym klubie były na wysokim poziomie. Oczywiście nich omijają go kontuzje. Niech jego dobra gra w klubie zaowocuje punktami w reprezentacji. PS. Od dziecka interesuję się sportem. Od szkolnych lat grałem w siatkówkę, koszykówkę, oraz piłkę noŝną. W Gimnazjum zainteresowałem się piłką noŝną na powaŝnie i zapisałem się do klubu UKS Josieniec (nazwa klubu pochodzi od połoŝonego nieopodal boiska lasu, który nosi taką nazwę), który gra w B klasie podokręgu tyskiego. Grałem kilka lat na pozycji pomocnika. Moja druŝyna kilka razy weszła do A klasy. Nie odnosiłem kontuzji na boisku. Od kiedy jestem w szpitalu, rodzice donoszą mi gazety sportowe, z których czerpię informacje ze świata sportu. Zdarza się, Ŝe podczas rozmów telefonicznych z rodziną rozmawiamy o sporcie. Kuti To mnie kręci W tym wydaniu biuletynu, opiszę a mianowicie porównam, kilka modeli samochodów sportowych. Jednym z nich jest Mercedes GT. Muskularna śmiała stylizacja nadwozia. Samochód ten zadebiutuje w 2016 roku, cena ok. 105 tys. euro. Samochód osadzony jest na aluminiowej ramie przestrzennej. Silnik czterolitrowy V8, biturbo, 485 KM, dwu sprzęgłowa skrzynia biegów. Samochód osadzony jest na 20 calowych felgach. Jednym z konkurentów jest porsche 911. Kolejnym samochodem jest BMW M4. Ten drugi wyposaŝony jest w rzędową szóstkę biturbo 3.0l pojemność, 6 stopniowa skrzynia automatyczna. Cena od 69,.5 tys. euro, debiut w 2014 roku. Następnym samochodem wartym porównania jest Jaguar F type coupe. Samochód ten posiada 3 litrową V6 z kompresorem o mocy 380 KM, 8 stopniowy automat, aktywne zawieszenie. Cena od 80 tys. euro, debiut w 2015 roku. Wszystkie wyŝej wymienione samochody są niewątpliwie sportowymi samochodami, posiadają zbliŝone moce, róŝnią się cenami, są nadzwyczaj ładne stylistycznie. Adam Węgrzyn

11 N ASZ BIUL ETYN Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Psychicznie Chorych w Rybniku - Niedobczycach Cogito Noster ul. Andersa 6 tel , Oferuje pomoc w zakresie: - terapii dziennej - całodobowego hostelu - usług Zespołu Psychiatrii Środowiskowej (rehabilitacja poprzez specjalistyczne oddziaływania terapeutyczne w miejscu zamieszkania). JEśELI TY LUB KTOŚ Z TWOICH BLISKICH, JESTEŚCIE OFIARAMI PRZEMOCY ZE STRONY CZŁONKA RODZINY... Nie wstydź się, skorzystaj z pomocy OPS SPECJALISTA PRACY Z RODZINĄ mgr Hanna Szwagierczak prosi o kontakt tel Oddział Dzienny Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu w SPZOZ Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, ul. Gliwicka 33, tel Program terapeutyczny jest realizowany przez 7-8 tygodni. Zajęcia terapeutyczne odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do W ramach świadczeń pacjenci otrzymują dwa posiłki (śniadanie i obiad). Na czas leczenia istnieje moŝliwość wydania zwolnienia L 4 Wstępne rozmowy diagnostyczno-kwalifikacyjne odbywają się w środę, czwartek i piątek od godziny do Po zakwalifikowaniu do przyjęcia do programu terapii ustalany jest termin przyjęcia. Uczestniczysz w terapii, a jednocześnie nie tracisz kontaktu z bliskimi na czas leczenia! BIBLIOTEKA SZPITALNA ZAPRASZA! Zachęcamy do skorzystania z bogatego księgozbioru. Oferujemy powieści historyczne, obyczajowe, wojenne, przygodowe, reporterskie. Literaturę popularno-naukową, fantastykę, literaturę dziecięcą oraz młodzieŝową. Na miejscu działa czytelnia, w której moŝna przejrzeć prasę i skorzystać z księgozbioru podręcznego. Czynn a: od pon ied ziałku d o p iątku w g od zin ach od 8.30 do WypoŜyczalnia Zbiorów Muzycznych Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. Szafranka 7, pierwsze piętro. Godziny otwarcia: Pn , Wt. Śr. Pt , Czw Do dyspozycji wypoŝyczających wyłoŝone są katalogi alfabetyczne. Pamiętajmy Muzyka łagodzi obyczaje! Poradnia Zdrowia Psychicznego Rybnik, ul. Gliwicka 33 tel (moŝliwość rejestracji telefonicznej) REDAKCJA DZIĘKUJE Dyrekcji Szpitala ZA UśYCZENIE ŚRODKÓW TECHNICZNYC H NIEZBĘDNYCH DO DRUKU Naszego Biu letynu Klub Pacjenta Czynny codziennie od Str. 11 Stowarzyszenie działające na rzecz osób chorych psychicznie i ich rodzin Homo - Homini Rybnik, ul. Gliwicka 33, tel Zaprasza na spotkanie Grupy Wsparcia dla osób chorych psychicznie i ich rodzin. Spotkania odbywają się w Klubie Pacjenta w czwartki o godz (zadzwoń przed przyjściem). CENTRUM MEDYCZNE Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rybnik, ul. Śląska 1 (Chwałowice) Poradnia Zdrowia Psychicznego i Zdrowia Psychicznego dla Dzieci. Tel ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DZIENNY Szpital Psychiatryczny Rybnik, ul. Gliwicka 33 Tel , lub Proponuje następujące formy leczenia i rehabilitacji; Farmakoterapię Psychoterapię indywidualną i grupową Społeczność terapeutyczną Treningi umiejętności społecznych Muzykoterapię i relaksację Psychorysunek Terapię zajęciową Psychoedukację Czas trwania zajęć: (oprócz sobót i niedziel) w godz

12 Str. 12 KRZYśÓWKA N ASZ BIUL ETYN A to ciekawe! Ciąg dalszy cyklu herbacianego: Drzewo iglaste 2. Jesse...- amerykański lekkoatleta 3. Twardy paznokieć 4. Jedno z milionowych miast Japonii (dawna stolica) 5. śywi się liśćmi bambusa 6. Imię słynnej modelki Cambell 7. Podstawowy mebel w bibliotece 8. Wieczne do pisania 9. Zasłona bokserska 10. Dzielnica Częstochowy 11. Leczniczy sukulent w doniczce 12. Poluje na zwierzęta 13. Pseudonim w więzieniu Janusz Inspiracją do stworzenia serialu Latający cyrk Monty Pythona był animowany skecz Terryego Gillama Słonie charakteryzujący się absurdalnością skojarzeń. Fani Beatlesów, inspirowani okładką Abbey Road, urządzili wielki happening i uczcili 40 lecie wydania płyty, tłumnie maszerując rozsławioną przez album ulicą. James Mattew Barrie podczas zabawy z dziećmi swojej przyjaciółki wpadł na pomysł opisania postaci Piotrusia Pana chłopca, który nigdy nie che dorosnąć. Paweł śyła Nie michałki Zawsze ktoś się wtrąca w nasze sprawy i ocenia nasze postępowanie. Będąc dobrym człowiekiem, nie moŝemy się załamywać dlatego, Ŝe nam się nie udało. Na kaŝdego przyjdzie właściwa pora, by się poznał na innych. Ja juŝ się poznałem i zwątpiłem w ludzi. Wieczny spokój naprawdę nie istnieje. Michał P. Uśmiechnij się! Spotyka się dwóch emerytów: Gdzie w tym roku spędzałeś wakacje? Na RODOS??? Rodzinne Ogródki Działkowe Otoczone Siatką Nauczycielka pyta Jasia: Jakie jest Twoje hobby A co to jest hobby? - Pyta Jaś No to co lubisz najbardziej. Zupa pomidorowa Odpowiada Jaś Przychodzi facet na pocztę: Poproszę znaczek za 1,50 gr. Proszę bardzo Ile płacę? Córka mówi do ojca: Tato chcę wyjść za kierowcę walca. No cóŝ, ja nie będę Ci stawał na drodze. Michał NASZ BIULET YN Wy dawca: Oddział IX Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie C hory ch w Ry bniku, Redaktor Naczelny : Krzysztof Kutry b. Zastępca Red. Nacz. Janusz Kuraś. Zespół redakcyjny : Wojciech Konieczny, Leszek, Piotr Załuski, Michał., Sebastian, Paweł śy ła, Shadow, Szymek, Janusz, Adam Węgrzy n, Kuti, Aramis. Druk: Maciej Fry decki. KolportaŜ: oddział IX, tel w. 269, , nakład: 100 egzemplarzy. naszbiulety wydanie internetowe - www. psy chiatria.com

PORADNIK RODZICA PRAWA I OBOWIĄZKI PRACUJĄCEGO RODZICA

PORADNIK RODZICA PRAWA I OBOWIĄZKI PRACUJĄCEGO RODZICA PORADNIK RODZICA PRAWA I OBOWIĄZKI PRACUJĄCEGO RODZICA SPIS TREŚCI I. PRZED NARODZINAMI DZIECKA... 4 PRAWA RODZICÓW... 4 OBOWIĄZKI RODZICÓW... 4 II. NARODZINY DZIECKA... 7 PRAWA RODZICÓW... 7 OBOWIĄZKI

Bardziej szczegółowo

Raport o kursie. Strona 0. www.oczyszczanieumyslu.pl www.czystyumysl.com

Raport o kursie. Strona 0. www.oczyszczanieumyslu.pl www.czystyumysl.com Raport o kursie Strona 0 Raport o kursie Marcin Tereszkiewicz Raport o kursie Strona 1 Oczyszczanie Umysłu Oczyść swój umysł aby myśleć pozytywnie i przyciągać to czego chcesz Raport o kursie Strona 2

Bardziej szczegółowo

Kielce, Drogi Mikołaju!

Kielce, Drogi Mikołaju! I miejsce Drogi Mikołaju! Kielce, 02.12.2014 Mam na imię Karolina, jestem uczennicą klasy 5b Szkoły Podstawowej nr 15 w Kielcach. Uczę się dobrze. Zbliża się 6 grudnia. Tak jak każde dziecko, marzę o tym,

Bardziej szczegółowo

Pomocny Patrol PIELGRZYMKOWY GAZETKA INFORMACYJNA SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ NR 11 2011 ROK NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS

Pomocny Patrol PIELGRZYMKOWY GAZETKA INFORMACYJNA SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ NR 11 2011 ROK NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS Pomocny Patrol PIELGRZYMKOWY GAZETKA INFORMACYJNA SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ NR 11 2011 ROK NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS W numerze m.in.: Ks. Jarosław napisał Nasze rozmowy Z cyklu

Bardziej szczegółowo

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!!

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W dniu 30-04-2010 roku przeprowadziłem wywiad z moim opą -tak nazywam swojego holenderskiego dziadka, na bardzo polski temat-solidarność. Ten dzień jest może najlepszy

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK, 11 marca 2013

PONIEDZIAŁEK, 11 marca 2013 PONIEDZIAŁEK, 11 marca 2013 Poniedziałek był naszym pierwszym dniem w szkole partnerskiej (przylecieliśmy w niedzielę wieczorem). Uczniowie z pozostałych krajów jeszcze nie dojechali, więc był to bardzo

Bardziej szczegółowo

Przed podróŝą na Litwę

Przed podróŝą na Litwę Przed podróŝą na Litwę Źródło: http://www.hotels-europe.com/lithuania/images/lithuania-map-large.jpg BirŜai to niewielkie miasto litewskie wyznaczone jako miejsce kolejnego, juŝ piątego spotkania przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem!

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem! Proszę bardzo!...książka z przesłaniem! Przesłanie, które daje odpowiedź na pytanie co ja tu właściwie robię? Przesłanie, które odpowie na wszystkie twoje pytania i wątpliwości. Z tej książki dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

Marcin Budnicki. Do jakiej szkoły uczęszczasz? Na jakim profilu jesteś?

Marcin Budnicki. Do jakiej szkoły uczęszczasz? Na jakim profilu jesteś? Marcin Budnicki Do jakiej szkoły uczęszczasz? Na jakim profilu jesteś? Uczę się w zespole szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej. Jestem w liceum o profilu sportowym. Jakie masz plany na przyszłość?

Bardziej szczegółowo

IMIĘ:... GRUPA:... DATA:... DZIEŃ TYGODNIA PONIEDZIAŁE K WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA

IMIĘ:... GRUPA:... DATA:... DZIEŃ TYGODNIA PONIEDZIAŁE K WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA NOTATNIK LIDERA OSZCZĘDZANIA I KRASNALA ZŁOTÓWECZKI IMIĘ:... GRUPA:... DATA:... DZIEŃ TYGODNIA PONIEDZIAŁE K WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA 1 KARTA LIDERA OSZCZĘDZANIA W RAMACH DZIAŁAŃ EKOLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty 2014

Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty 2014 Imię i nazwisko Klasa III Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty 2014 Zestaw humanistyczny Kurs fotografii Instrukcja dla ucznia 1. Wpisz swoje imię i nazwisko oraz klasę. 2. Bardzo uważnie czytaj tekst

Bardziej szczegółowo

Adwent z Piątką Poznańską

Adwent z Piątką Poznańską Adwent z Piątką Poznańską 3 grudnia 4 grudnia 5 grudnia 6 grudnia 7 grudnia 8 grudnia 9 grudnia 10 grudnia 11 grudnia 12 grudnia 13 grudnia 14 grudnia 15 grudnia 16 grudnia 17 grudnia 18 grudnia 19 grudnia

Bardziej szczegółowo

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA Tekst biblijny: Dz. Ap. 16,19 36 Tekst pamięciowy: Dz. Ap. 16,31 ( ) Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Bóg chce, abyś uwierzył w Jego Syna, Jezusa

Bardziej szczegółowo

4. po Wielkanocy CANTATE

4. po Wielkanocy CANTATE Centrum Misji i Ewangelizacji / www.cme.org.pl 4. po Wielkanocy CANTATE Główna myśl: Wysławiaj Boga! Wiersz przewodni: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi. Mt 11,25a Fragment biblijny: Jezus wysławia

Bardziej szczegółowo

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać?

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Jan Paweł, 23.06.2016 11:06 Jedną z osób która nie ma najmniejszych co do tego wątpliwości, jest Chorwatka Miriam, która od 24 czerwca 1981 roku spotyka się z Matką

Bardziej szczegółowo

SP Klasa V, Temat 17

SP Klasa V, Temat 17 Narrator: Po wielu latach od czasu sprzedania Józefa do Egiptu, w kraju Kanaan zapanował wielki głód. Ojciec Józefa Jakub wysłał do Egiptu swoich synów, by zakupili zboże. Tylko najmłodszy Beniamin pozostał

Bardziej szczegółowo

WYJAZD DO TURCJI W RAMACH PROJEKTU COMENIUS EURO VILLAGES

WYJAZD DO TURCJI W RAMACH PROJEKTU COMENIUS EURO VILLAGES WYJAZD DO TURCJI W RAMACH PROJEKTU COMENIUS EURO VILLAGES PONIEDZIAŁEK, 13.05 Wczesnym porankiem nasz grupa składająca się z czterech uczniów klasy trzeciej i dwóch opiekunów udała się na lotnisko w Balicach,

Bardziej szczegółowo

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawla II w Worcester Opracował: Maciej Liegmann 30/03hj8988765 03/03/2012r. Wspólna decyzja? Anglia i co dalej? Ja i Anglia. Wielka

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 Wiesz jaka jest różnica między produktem a marką? Produkt się kupuje a w markę się wierzy. Kiedy używasz opowieści, budujesz Twoją markę. A kiedy kupujesz cos markowego, nie zastanawiasz się specjalnie

Bardziej szczegółowo

Podziękowania dla Rodziców

Podziękowania dla Rodziców Podziękowania dla Rodziców Tekst 1 Drodzy Rodzice! Dziękujemy Wam za to, że jesteście przy nas w słoneczne i deszczowe dni, że jesteście blisko. Dziękujemy za Wasze wartościowe rady przez te wszystkie

Bardziej szczegółowo

LP JA - autoprezentacja JA - autoidentyfikacja MY ONI 1. SZKOŁA: nie było jakiejś fajnej paczki, było ze Ŝeśmy się spotykali w bramie rano i palili

LP JA - autoprezentacja JA - autoidentyfikacja MY ONI 1. SZKOŁA: nie było jakiejś fajnej paczki, było ze Ŝeśmy się spotykali w bramie rano i palili LP JA - autoprezentacja JA - autoidentyfikacja MY ONI 1. SZKOŁA: nie było jakiejś fajnej paczki, było ze Ŝeśmy się spotykali w bramie rano i palili papierosy a później wieczorem po szkole tez Ŝeśmy się

Bardziej szczegółowo

Pierwsza lub druga randka przewodnik Pytanie od czytelnika: Witam postępuje według twoich rad i mam pewien dylemat znam ją od 3 tygodni i wiem Ŝe teraz nie długo ma imieniny i chce ją zabrać do kina i

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne... 7

Spis treści. Słowo wstępne... 7 Spis treści Słowo wstępne................................... 7 1. Kruszyć pancerz (Wyznania 5, 1) środa popielcowa............................... 9 2. Niespokojne jest serce nasze (Wyznania 1, 1) czwartek

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od Petki Serca

Spis treści. Od Petki Serca CZ. 2 1 2 Spis treści Od Petki Serca ------------------------------------------------------------------------------3 Co jest najważniejsze? ----------------------------------------------------------------------------------------------4

Bardziej szczegółowo

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca.

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca. Sposób na wszystkie kłopoty Marcin wracał ze szkoły w bardzo złym humorze. Wprawdzie wyjątkowo skończył dziś lekcje trochę wcześniej niż zwykle, ale klasówka z matematyki nie poszła mu najlepiej, a rano

Bardziej szczegółowo

Igor Siódmiak. Moim wychowawcą był Pan Łukasz Kwiatkowski. Lekcji w-f uczył mnie Pan Jacek Lesiuk, więc chętnie uczęszczałem na te lekcje.

Igor Siódmiak. Moim wychowawcą był Pan Łukasz Kwiatkowski. Lekcji w-f uczył mnie Pan Jacek Lesiuk, więc chętnie uczęszczałem na te lekcje. Igor Siódmiak Jak wspominasz szkołę? Szkołę wspominam bardzo dobrze, miałem bardzo zgraną klasę. Panowała w niej bardzo miłą atmosfera. Z nauczycielami zawsze można było porozmawiać. Kto był Twoim wychowawcą?

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

Chwała Bogu na wysokościach Radujecie się bracia w Panu

Chwała Bogu na wysokościach Radujecie się bracia w Panu Grudzień 2014 Rok duszpasterski: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię Chwała Bogu na wysokościach Radujecie się bracia w Panu Napisali do Listu do Parafian Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia Zawsze

Bardziej szczegółowo

Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW

Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW SAKRAMENT POJEDNANIA Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW Znaki Gotowości Czy twoje dziecko czasem Chce się modlić do Boga? Mówi Przepraszam bez podpowiadania? Przebacza innym nawet wtedy, gdy nie mówi przepraszam?

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

Joanna Charms. Domek Niespodzianka

Joanna Charms. Domek Niespodzianka Joanna Charms Domek Niespodzianka Pomysł na lato Była sobie panna Lilianna. Tak, w każdym razie, zwracała się do niej ciotka Małgorzata. - Dzień dobry, Panno Lilianno. Czy ma Panna ochotę na rogalika z

Bardziej szczegółowo

Dni i godziny pracy: poniedziałek:.., wtorek:.., środa, czwartek.., piątek:.., sobota:.., niedziela:.., dodatkowe uwagi:

Dni i godziny pracy: poniedziałek:.., wtorek:.., środa, czwartek.., piątek:.., sobota:.., niedziela:.., dodatkowe uwagi: CHCEMY PRZYCIĄGNĄĆ TURYSTÓW DO NASZEGO REGIONU POMÓŻ NAM WYPEŁNIJ ANKIETĘ SKORZYSTAMY NA TYM WSZYSCY WERSJA ELEKTRONICZNA ANKIETY (edytowalna) do pobrania bezpośrednio pod adresem www.lotmz.org DANE PODMIOTU.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. express. 2013 Październik. Namiestnictwo Harcerskie Hufca PIAST

Biuletyn. express. 2013 Październik. Namiestnictwo Harcerskie Hufca PIAST Biuletyn Namiestnictwo Harcerskie Hufca PIAST 6 2013 Październik express Biuletyn Ekspress Od redakcji Czuwaj! To już drugi numer Biuletynu w tym roku harcerskim. A co w nim? Parę ważnych spraw hufcowych,

Bardziej szczegółowo

Spis barier technicznych znajdziesz w Internecie. Wejdź na stronę www.mopr.poznan.pl

Spis barier technicznych znajdziesz w Internecie. Wejdź na stronę www.mopr.poznan.pl 1 Bariery techniczne to wszystko, co przeszkadza ci sprawnie funkcjonować w twoim środowisku i wśród ludzi. Bariery techniczne to również to, co przeszkadza, by inni mogli sprawnie się tobą opiekować.

Bardziej szczegółowo

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne historie. Tą osobą jest Maryja, mama Pana Jezusa. Maryja opowiada

Bardziej szczegółowo

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić Tekst zaproszenia Tekst 1 Mamy zaszczyt zaprosić Sz.P. Na uroczystość PIERWSZEGO PEŁNEGO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚIĘTEJ Naszej córki Leny Kardas która odbędzie się dnia 5 maja 2015o godz. 9.30 w kościele

Bardziej szczegółowo

także innych schorzeń o podłożu psychologicznym.

także innych schorzeń o podłożu psychologicznym. Witam Państwa na stronie Centrum Konsultacyjnego AKMED i serdecznie zapraszam do skorzystania z pomocy naszych specjalistów oraz z naszej oferty terapeutycznej. O sukcesach, jakie odnosimy w leczeniu uzależnień

Bardziej szczegółowo

Trening INTEGRA Dodatkowe dialogi

Trening INTEGRA Dodatkowe dialogi Trening INTEGRA Dodatkowe dialogi Pobieranie pieniędzy z banku Wersja 1 - Chciałbym/abym wypłacić pieniądze. - Ile dokładnie? - 100 Euro - Proszę o okazanie dokumentu tożsamości. - Mam ze sobą mój paszport

Bardziej szczegółowo

XII. Warunek wielokrotnego wyboru switch... case

XII. Warunek wielokrotnego wyboru switch... case XII. Warunek wielokrotnego wyboru switch... case 12.1. Gdy mamy więcej niŝ dwie moŝliwości Do tej pory poznaliśmy warunek if... else... Po co nam kolejny? Trudno powiedzieć, ale na pewno nie po to, Ŝeby

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Pojednania

Przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Pojednania Przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Pojednania Czasem źle postępujemy Przez moje złe czyny (grzechy) inni ludzie się smucą, a czasami nawet płaczą. Moje złe czyny brudzą serce. Serce staje się brudne

Bardziej szczegółowo

śycie NA MAKSA W OPINII POLAKÓW RAPORT PEPSI MAX

śycie NA MAKSA W OPINII POLAKÓW RAPORT PEPSI MAX Raport Pepsi MAX śycie NA MAKSA W OPINII POLAKÓW RAPORT PEPSI MAX Co dla Polaków oznacza maksyma Ŝycie na MAXa? Większość kojarzy ją z intensywnością i tempem Ŝycia oraz wielością doznań. Dla jednych związana

Bardziej szczegółowo

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Drogi przyjaciół Pana Jezusa Księża Jezuici - Wydawnictwo WAM 1 Pan Jezus gromadzi

Bardziej szczegółowo

STRZELECTWO PARKUROWE, MYŚLISTWO WSPIERAMY PASJE

STRZELECTWO PARKUROWE, MYŚLISTWO WSPIERAMY PASJE STRZELECTWO PARKUROWE, MYŚLISTWO 30 31 Zając, Przeloty, Dzik i Rogacz, byłem dwa razy wicemistrzem kraju, raz drugim wicemistrzem kraju i zdobyłem cztery odznaczenia Złoty Wawrzyn z Diamentem, czyli najwyższe

Bardziej szczegółowo

Biuro podróży EUD Etap I. Planowanie

Biuro podróży EUD Etap I. Planowanie Biuro podróży EUD Etap I. Planowanie Wprowadzenie do konkursu Zbliża się upragniona przez wszystkich uczniów przerwa wakacyjna czas odpoczynku i zabawy. Jednak lipiec i sierpień to miesiące, kiedy niektóre

Bardziej szczegółowo

Podziękowania naszych podopiecznych:

Podziękowania naszych podopiecznych: Podziękowania naszych podopiecznych: W imieniu swoim jak i moich rodziców składam ogromne podziękowanie Stowarzyszeniu za pomoc finansową. Dzięki działaniu właśnie tego Stowarzyszenia osoby niepełnosprawne

Bardziej szczegółowo

Program Misji Świętej w Gromadnie września 2015 r.

Program Misji Świętej w Gromadnie września 2015 r. Program Misji Świętej w Gromadnie 06-13 września 2015 r. Niedziela Dzień Święty Porządek Mszy świętych, tak jak w niedziele z uroczystym wprowadzeniem misjonarzy Godz. 10.00 Godz. 18.00 Godz. 20.30 Poniedziałek

Bardziej szczegółowo

15 niedziela po Trójcy Świętej

15 niedziela po Trójcy Świętej Centrum Misji i Ewangelizacji/ www.cme.org.pl 15 niedziela po Trójcy Świętej Główna myśl: Bądź pokorny Tekst: 1P 5, 5c-11 Łk 18,9-14 podobieństwo o faryzeuszu i celniku Wiersz: Bóg pysznym się sprzeciwia,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ DRODZY PARAFIANIE! W dniach od 9 16 marca nasza Wspólnota przeżywać będzie Misje parafialne. Tak jak przed ponad dwoma tysiącami

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych

Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych dr Renata Maciejewska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Struktura próby według miasta i płci Lublin Puławy Włodawa Ogółem

Bardziej szczegółowo

ZACZNIJ ŻYĆ ŻYCIEM, KTÓRE KOCHASZ!

ZACZNIJ ŻYĆ ŻYCIEM, KTÓRE KOCHASZ! ZACZNIJ ŻYĆ ŻYCIEM, KTÓRE KOCHASZ! Ewa Kozioł O CZYM BĘDZIE WEBINAR? - Porozmawiamy o nawyku, który odmieni wasze postrzeganie dnia codziennego; - Przekonam Cię do tego abyś zrezygnowała z pefekcjonizmu,

Bardziej szczegółowo

Świadectwa pracy po 21 marca 2013 r.

Świadectwa pracy po 21 marca 2013 r. Świadectwa pracy po 21 marca 2013 r. Praktyczny poradnik W publikacji m.in.: Jakie nowe obowiązki będzie miał pracodawca co do wypełniania świadectw pracy w marcu 2013 r. W jaki sposób wydawać świadectwo

Bardziej szczegółowo

Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi BoŜymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Ew. Jana 1:12. RóŜnica

Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi BoŜymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Ew. Jana 1:12. RóŜnica Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi BoŜymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Ew. Jana 1:12 Stworzenie BoŜe Dziecko BoŜe Naturalna rasa pochodzenie ziemskie Duchowa rasa pochodzenie niebiańskie

Bardziej szczegółowo

Dorota Sosulska pedagog szkolny

Dorota Sosulska pedagog szkolny Czasem zapominamy o prostych potrzebach, które dzieci komunikują nam na co dzień. Zapraszam więc wszystkich dorosłych do zatrzymania się w biegu, pochylenia się nad swoimi pociechami i usłyszenia, co mają

Bardziej szczegółowo

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM KATARZYNA ŻYCIEBOSOWSKA POPICIU WYDAWNICTWO WAM Zamiast wstępu Za każdym razem, kiedy zaczynasz pić, czuję się oszukana i porzucona. Na początku Twoich ciągów alkoholowych jestem na Ciebie wściekła o to,

Bardziej szczegółowo

Kurs online JAK ZOSTAĆ MAMĄ MOCY

Kurs online JAK ZOSTAĆ MAMĄ MOCY Często będę Ci mówić, że to ważna lekcja, ale ta jest naprawdę ważna! Bez niej i kolejnych trzech, czyli całego pierwszego tygodnia nie dasz rady zacząć drugiego. Jeżeli czytałaś wczorajszą lekcję o 4

Bardziej szczegółowo

Oferta. Niezale ne wyjazdy. Nie marnuj czasu. Podró uj tak, jak chcesz.

Oferta. Niezale ne wyjazdy. Nie marnuj czasu. Podró uj tak, jak chcesz. Oferta Niezale ne wyjazdy Nie marnuj czasu. Podró uj tak, jak chcesz. 01 Korzyści 04 dla Ciebie Nasz zespół 02 Oferta 03 Referencje Nie marnuj czasu. Podró uj tak, jak chcesz. Chcesz podróżować niezależnie,

Bardziej szczegółowo

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1)

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) Turysta: Dzień dobry! Kobieta: Dzień dobry panu. Słucham? Turysta: Jestem pierwszy raz w Krakowie i nie mam noclegu. Czy mogłaby mi Pani polecić jakiś hotel?

Bardziej szczegółowo

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie?

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? UWIELBIAJ DUSZO MOJA PANA!!! ZANIM UWIELBISZ PRAWDZIWIE ZAAKCEPTUJ SYTUACJĘ, KTÓRĄ BÓG DOPUSZCZA UWIELBIANIE

Bardziej szczegółowo

Tekst łatwy do czytania. foto: Anna Olszak. Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych

Tekst łatwy do czytania. foto: Anna Olszak. Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych Tekst łatwy do czytania foto: Anna Olszak Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych Bariery techniczne to wszystko, co przeszkadza ci sprawnie funkcjonować

Bardziej szczegółowo

Hektor i tajemnice zycia

Hektor i tajemnice zycia François Lelord Hektor i tajemnice zycia Przelozyla Agnieszka Trabka WYDAWNICTWO WAM Był sobie kiedyś chłopiec o imieniu Hektor. Hektor miał tatę, także Hektora, więc dla odróżnienia rodzina często nazywała

Bardziej szczegółowo

PODRÓŻE - SŁUCHANIE A2

PODRÓŻE - SŁUCHANIE A2 PODRÓŻE - SŁUCHANIE A2 (Redaktor) Witam państwa w audycji Blisko i daleko. Dziś o podróżach i wycieczkach będziemy rozmawiać z gośćmi. Zaprosiłem panią Iwonę, panią Sylwię i pana Adama, żeby opowiedzieli

Bardziej szczegółowo

Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej.

Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej. Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej. 34-letnia Emilia Zielińska w dniu 11 kwietnia 2014 otrzymała nowe życie - nerkę

Bardziej szczegółowo

Piaski, r. Witajcie!

Piaski, r. Witajcie! Piszemy listy Witajcie! Na początek pozdrawiam Was serdecznie. Niestety nie znamy się osobiście ale jestem waszą siostrą. Bardzo się cieszę, że rodzice Was adoptowali. Mieszkam w Polsce i dzieli nas ocean.

Bardziej szczegółowo

POMOC W REALIZACJI CELÓW FINANSOWYCH

POMOC W REALIZACJI CELÓW FINANSOWYCH POMOC W REALIZACJI CELÓW FINANSOWYCH Szczegółową instrukcję znajdziesz tu: http://marciniwuc.com/ Miesiąc:. (np. Styczeń 2015) Punkt 1: Wyznacz Twoje 20 minut z finansami. Moje 20 minut na finanse to:

Bardziej szczegółowo

Tekst łatwy do czytania. foto: Anna Olszak. Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się

Tekst łatwy do czytania. foto: Anna Olszak. Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się Tekst łatwy do czytania foto: Anna Olszak Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się Bariery w komunikowaniu się to wszystko to, co utrudnia ci porozumiewanie

Bardziej szczegółowo

Zakończył się obóz survivalowo-militarny zobacz galerię zdjęć

Zakończył się obóz survivalowo-militarny zobacz galerię zdjęć Zakończył się obóz survivalowo-militarny zobacz galerię zdjęć W niedzielę, 14 sierpnia, 30 młodych, zmęczonych, ale szczęśliwych mieszkańców Gminy Ełk, po siedmiodniowej nieobecności wróciło do domu. Zakończył

Bardziej szczegółowo

CZYTAJ PIŁKA NOŻNA IBRA. CHŁOPAK, KTÓRY ODNALAZŁ WŁASNĄ DROGĘ

CZYTAJ PIŁKA NOŻNA IBRA. CHŁOPAK, KTÓRY ODNALAZŁ WŁASNĄ DROGĘ CZYTAJ PIŁKA NOŻNA IBRA. CHŁOPAK, KTÓRY ODNALAZŁ WŁASNĄ DROGĘ MIAŁ SZEŚĆ LAT, KIEDY UKRADZIONO MU UKOCHANEGO BMX-A, PO CZYM ON SAM PODPROWADZIŁ PIERWSZY ROWER. DZIESIĘĆ KIEDY ROZDZIELONO GO Z SIOSTRĄ.

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJA, czyli jak oswoić własną siłę?

MOTYWACJA, czyli jak oswoić własną siłę? Jak motywują się Ci, którzy inspirują się sami? MOTYWACJA, czyli jak oswoić własną siłę? 1. DOBRA WIADOMOŚĆ. 2. MOTYWACJA ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA. 3. TECHNIKI MOTYWACYJNE. MOTYWACJA czyli co? RODZAJE MOTYWACJI

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE DO SZPITALA W CELU PRZEPROWADZENIA OCENY

PRZYJĘCIE DO SZPITALA W CELU PRZEPROWADZENIA OCENY PRZYJĘCIE DO SZPITALA W CELU PRZEPROWADZENIA OCENY (Paragraf 2 Ustawy o zdrowiu psychicznym [Mental Health Act 1983] z 1983 r.) 1. Imię i nazwisko pacjenta 2. Imię i nazwisko osoby sprawującej opiekę nad

Bardziej szczegółowo

LUBIN OCZAMI MŁODEGO ROWERZYSTY. Imię i nazwisko autora: MARCEL ŚWIĄTEK Szkoła Podstawowa nr 10 w Lubinie klasa IV e Opiekun autora: Andrzej Olek

LUBIN OCZAMI MŁODEGO ROWERZYSTY. Imię i nazwisko autora: MARCEL ŚWIĄTEK Szkoła Podstawowa nr 10 w Lubinie klasa IV e Opiekun autora: Andrzej Olek LUBIN OCZAMI MŁODEGO ROWERZYSTY Imię i nazwisko autora: MARCEL ŚWIĄTEK Szkoła Podstawowa nr 10 w Lubinie klasa IV e Opiekun autora: Andrzej Olek Lubin to moje miasto. Tu się urodziłem, tu chodzę do szkoły,

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań o Janie Pawle II

Zestaw pytań o Janie Pawle II Zestaw pytań o Janie Pawle II 1. Jakie wydarzenie miało miejsce 18.02.1941r? 2. Dokąd Karol Wojtyła przeprowadził się wraz z ojcem w sierpniu 1938 r? 3. Jak miała na imię matka Ojca Św.? 4. Kiedy został

Bardziej szczegółowo

Wizyta w Gazecie Krakowskiej

Wizyta w Gazecie Krakowskiej Wizyta w Gazecie Krakowskiej fotoreportaż 15.04.2013 byliśmy w Gazecie Krakowskiej w Nowym Sączu. Dowiedzieliśmy, się jak ciężka i wymagająca jest praca dziennikarza. Opowiedzieli nam o tym pan Paweł Szeliga

Bardziej szczegółowo

UMIEJĘTNOŚCI PREZENTACYJNE

UMIEJĘTNOŚCI PREZENTACYJNE UMIEJĘTNOŚCI PREZENTACYJNE W największym skrócie prezentacja to pokaz. Dlatego pamiętaj, Ŝe prezentacja jest przedstawieniem, w którym grasz główną rolę. RóŜnica polega na tym, Ŝe celem twojego przedstawienia

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK 31.01. 2010 r.

PONIEDZIAŁEK 31.01. 2010 r. PONIEDZIAŁEK 31.01. 2010 r. TEMAT DNIA: OCZY SĄ ŚLEPE DLATEGO PRZYJACIELA NALEśY SZUKAĆ SERCEM Godzina Działania Osoby prowadzące zajęcia 9.20-11.30 Podział na grupy kolorów Wspólna modlitwa na holu nauka

Bardziej szczegółowo

250 ROCZNICA USTANOWIENIA ŚWIĘTA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

250 ROCZNICA USTANOWIENIA ŚWIĘTA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W pierwszy piątek miesiąca 6 lutego 2015 r. przeżywaliśmy 250. rocznicę ustanowienia na ziemiach polskich liturgicznego święta Najświętszego Serca Pana Jezusa. Papież Klemens XIII ustanawiając to święto,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS HUMANISTYCZNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POZNAŃ 2011/2012 ETAP REJONOWY

WOJEWÓDZKI KONKURS HUMANISTYCZNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POZNAŃ 2011/2012 ETAP REJONOWY KOD UCZNIA: Drogi Uczestniku! WOJEWÓDZKI KONKURS HUMANISTYCZNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POZNAŃ 2011/2012 ETAP REJONOWY Dialog to budowanie wzajemności ks. prof. Józef Tischner Test zawiera pytania z kilku

Bardziej szczegółowo

Ankieta. Instrukcja i Pytania Ankiety dla młodzieży.

Ankieta. Instrukcja i Pytania Ankiety dla młodzieży. Ankieta Instrukcja i Pytania Ankiety dla młodzieży www.fundamentywiary.pl Pytania ankiety i instrukcje Informacje wstępne Wybierz datę przeprowadzenia ankiety w czasie typowego spotkania grupy młodzieżowej.

Bardziej szczegółowo

Miłosierdzie Miłosierdzie

Miłosierdzie Miłosierdzie Miłosierdzie Miłosierdzie SP Klasa IV, Temat 57 SP SP Klasa IV, IV, Temat 57 57 SP Klasa IV, Temat 57 Koronka do Miłosierdzia Bożego Na początku odmawia się: Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę

Bardziej szczegółowo

www.kosmikus.pl 2011 Nowa Era 2011 Young Digital Planet SA

www.kosmikus.pl 2011 Nowa Era 2011 Young Digital Planet SA ł www.kosmikus.pl 2011 Nowa Era 2011 Young Digital Planet SA 1. Czym jest portal.pl i czego mogę się tu nauczyć? Kosmikus.pl to miejsce, gdzie można się świetnie bawić, ucząc się przy okazji rzeczy, których

Bardziej szczegółowo

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana?

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? W skali od 1 do 10 (gdzie 10 jest najwyższą wartością) określ, w jakim stopniu jesteś zaniepokojony faktem, że większość młodzieży należącej do Kościoła hołduje

Bardziej szczegółowo

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Wersja robocza 1999 Diakonia Muzyczna Ruchu Światło Życie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko Praskiej Objaśnienia: Pd: Piosenka

Bardziej szczegółowo

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe Informacje kontaktowe Adres pocztowy Skånes universitetssjukhus Nazwa kliniki/jednostki w Lund Adres dla odwiedzających Getingevägen 4 Skånes universitetssjukhus Nazwa kliniki/jednostki w Malmö Södra Förstadsgatan

Bardziej szczegółowo

7 8 lat. 92,4% telefonów. 10 lat 86,6% 56% 70% 25,6% 10,3% 29,1% #1 WZORY KORZYSTANIA ZE SMARTFONA*

7 8 lat. 92,4% telefonów. 10 lat 86,6% 56% 70% 25,6% 10,3% 29,1% #1 WZORY KORZYSTANIA ZE SMARTFONA* #1 WZORY KORZYSTANIA ZE SMARTFONA* przeciętny wiek rozpoczęcia regularnego korzystania z własnego telefonu komórkowego to 10 lat a w dużych aglomeracjach miejskich 7 8 lat 92,4% telefonów użytkowanych

Bardziej szczegółowo

Polska na urlop oraz Polska Pełna Przygód to nasze wakacyjne propozycje dla Was

Polska na urlop oraz Polska Pełna Przygód to nasze wakacyjne propozycje dla Was Polska na urlop oraz Polska Pełna Przygód to nasze wakacyjne propozycje dla Was Nie tylko człowiek internetem żyje, miło mieć pod ręka ciekawą książkę. Od wydawnictwa Burda Książki otrzymaliśmy dwie ciekawe

Bardziej szczegółowo

Psychologia gracza giełdowego

Psychologia gracza giełdowego Psychologia gracza giełdowego Grzegorz Zalewski DM BOŚ S.A. Hipoteza rynku efektywnego 2 Ceny papierów wartościowych w pełni odzwierciedlają wszystkie dostępne informacje. Hipoteza rynku efektywnego (2)

Bardziej szczegółowo

Ł AZIENKI K RÓLEWSKIE

Ł AZIENKI K RÓLEWSKIE Ł AZIENKI K RÓLEWSKIE Pałac na Wyspie Pałac Myślewicki Biały Domek Stara Pomarańczarnia Podchorążówka Stara Kordegarda Amfiteatr Stajnie i wozownie Wejścia do Łazienek Królewskich 2 3 O CO TU CHODZI? Kto

Bardziej szczegółowo

I dziewczyny i chłopaki pragn pozna zdrowia smaki - zaj

I dziewczyny i chłopaki pragn pozna zdrowia smaki - zaj I dziewczyny i chłopaki pragną poznać zdrowia smaki - zajęcia edukacyjno-kulinarne dla dzieci klas I-III zorganizowane przez ARR OT Kielce tym razem w Mostkach W dniu 17 listopada 2011 r. w Publicznej

Bardziej szczegółowo

Efektywność kampanii społecznych dotyczących

Efektywność kampanii społecznych dotyczących Efektywność kampanii społecznych dotyczących profilaktyki HIV/AIDS Joanna Głogowska Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu Opole, 7 grudnia

Bardziej szczegółowo

Kazanie na uroczystość ustanowienia nowych animatorów. i przyjęcia kandydatów do tej posługi.

Kazanie na uroczystość ustanowienia nowych animatorów. i przyjęcia kandydatów do tej posługi. SŁUŻYĆ JEDNEMU PANU. Kazanie na uroczystość ustanowienia nowych animatorów i przyjęcia kandydatów do tej posługi. Katowice, krypta katedry Chrystusa Króla, 18 czerwca 2016 r. "Swojemu słudze Bóg łaskę

Bardziej szczegółowo

Scenariusz ślubowania uczniów klasy pierwszej

Scenariusz ślubowania uczniów klasy pierwszej Scenariusz ślubowania uczniów klasy pierwszej Obsada: - prowadząca - Wielki Magik - pomocnicy magika (2 3 osoby) Pomoce: - 2-3 miotły - 2-3 zraszacze - 2-3 kredy - ołówek z biało-czerwoną kokardą - dyplomy

Bardziej szczegółowo

Autorka: Scenariusz lekcji dla uczniów klas 4 6 SP Temat: Cele lekcji: Wymagania Metody: Kluczowe pojęcia: Materiały dydaktyczne:

Autorka: Scenariusz lekcji dla uczniów klas 4 6 SP Temat: Cele lekcji: Wymagania Metody: Kluczowe pojęcia: Materiały dydaktyczne: Autorka: Katarzyna Ciarcińska Scenariusz lekcji dla uczniów klas 4 6 SP Temat: Szklanka w połowie pełna - szklanka w połowie pusta - optymizm i pesymizm. Cele lekcji: zapoznanie uczniów z tekstami kultury

Bardziej szczegółowo

Ośrodki wsparcia działające w Lublinie L.p. Nazwa adres telefon opis 1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1

Ośrodki wsparcia działające w Lublinie L.p. Nazwa adres telefon opis 1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1 Ośrodki wsparcia działające w ie L.p. Nazwa adres telefon opis 1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1 2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 3 ul. Niecała 16 20-080 ul. Pozytywistów 16 3. Centrum Usług Socjalnych

Bardziej szczegółowo

Słońce nie zawsze jest Twoim sprzymierzeńcem przy robieniu zdjęć

Słońce nie zawsze jest Twoim sprzymierzeńcem przy robieniu zdjęć GSMONLINE.PL Słońce nie zawsze jest Twoim sprzymierzeńcem przy robieniu zdjęć 2017-07-23 Akcja partnerska Wakacje to doskonały okres na szlifowanie swoich umiejętności fotograficznych. Mamy więcej czasu

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ANKIETY EWALUACYJNEJ

WYNIKI ANKIETY EWALUACYJNEJ WYNIKI ANKIETY EWALUACYJNEJ W 2006 r. Fundacja Pomorski Dom Nadziei przeprowadziła cykl zajęć edukacyjnych Profilaktyka HIV/AIDS-młodzieŜ 2006 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Pruszczu Gdańskim

Bardziej szczegółowo

Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają.

Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają. Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają. /Matka Celina Zapiski -17.VI.1883r./...dziecko drogie, chcę ci objaśnić...ogólną

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 34/08. Obecni wg. załączonej listy obecności. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Andrzej Sauter

Protokół Nr 34/08. Obecni wg. załączonej listy obecności. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Andrzej Sauter Protokół Nr 34/08 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 8.02.2008r. o godz.9.00 w sali Nr 32, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul.zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

Indywidualny Zawodowy Plan

Indywidualny Zawodowy Plan Indywidualny Zawodowy Plan Wstęp Witaj w Indywidualnym Zawodowym Planie! Zapraszamy Cię do podróży w przyszłość, do stworzenia swojego własnego planu działania, indywidualnego pomysłu na życie i pracę

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OBOWIĄZKI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECKA W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 25 W KIELCACH

PROCEDURA OBOWIĄZKI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECKA W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 25 W KIELCACH PROCEDURA OBOWIĄZKI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECKA W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 25 W KIELCACH PROCEDURA OBOWIĄZKI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECKA W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 25 W KIELCACH Podstawa

Bardziej szczegółowo