NASZ BIULETYN Wrzesień 2013 r. Nr 08 (128) 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NASZ BIULETYN Wrzesień 2013 r. Nr 08 (128) 2013 r."

Transkrypt

1 Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku NASZ BIULETYN Wrzesień 2013 r. Nr 08 (128) 2013 r. W tym numerze między innymi: Księdzu Zygmuntowi podziękowanie, Mała Bazylika..., Jastrzębie Zdrój, Ciekawostki z armii, Sztuczna inteligencja, Co robią Polacy na urlopie? Fot. Wakacje Naszego Biuletynu - biuletyn odwiedził Kathmandu i Lumbini w Nepalu, oraz Thiksey w Indiach. Dziękujemy korespondentom za miejsce w plecaku i przesłane zdjęcia. PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ Państwowy

2 Str. 2 N ASZ BIUL ETYN Najserdeczniejsze Ŝyczenia dla wrześniowych Solenizantów przebywających w naszym szpitalu. śyczymy powrotu do zdrowia, spełnienia planów oraz wszelkiej pomyślności. Redakcja POSŁUGA DUSZPASTERSKA W KOŚCIELE - KAPLICY Msza Święta: Niedziele i święta: godz i W tygodniu: codziennie o godz (oprócz czwartku), sobota godz Okazja do spowiedzi: przed kaŝdą Mszą św. Serdecznie zapraszam! Ks. Krzysztof Muras O miłości człowieka do człowieka Poprzednio stwierdziliśmy, Ŝe miłość jest zawsze jakąś łaską. Bóg umiłował świat i Syna swego dał nie dlatego, Ŝe świat był wart miłości Boga. Chrystus nazwał Judasza przyjacielem, nie dlatego, by Judasz był wart tego imienia. O. Kolbe umarł za zupełnie nieznanego człowieka i jego zupełnie nieznaną rodzinę. Miłość do osoby jest łaską. Łaski nie da się z niczego wyprowadzić. Powiedzieliśmy poprzednio, Ŝe osoba nie moŝe być narzędziem naszych działań, co najwyŝej ich celem. Jest to równoznaczne ze stwierdzeniem, Ŝe podstawowym doznaniem człowieka skierowanym w stronę drugiego człowieka ma być miłość, a miłość do osoby to znaczy prawdziwa wola dobra tejŝe osoby. Jest niewątpliwie faktem, Ŝe kaŝdy z nas przynajmniej raz w Ŝyciu zetknął się z taką miłością. Czasami uświadamiamy sobie nagle, Ŝe jesteśmy przez Boga umiłowani tą właśnie miłością. Pytamy w takich momentach: Za co? Czy jesteśmy tego godni? Nie, nie jesteśmy godni. Nikt nie jest godny miłości drugiego człowieka, a tym bardziej miłości Boga. Z tym trzeba się pogodzić. Ale to nas do czegoś zobowiązuje. Za darmo otrzymujemy, za darmo dajmy. Bóg umiłował nas, nie czekając, aŝ my go umiłujemy. My miłujmy ludzi nie pytając, za co ich mamy miłować. Cała rzecz w tym, by nasza miłość obywała się bez pytań o nagrodę i cenę. W oparciu o przemyślenia ks. prof. Józefa Tischnera Duszpasterz ks. Zygmunt Wiśniowski Księdzu Zygmuntowi podziękowanie Piszę ten wiersz dlatego, By poŝegnać Księdza Zygmunta Wiśniowskiego. By pięknych słów Mu nie Ŝałować I za całe duszpasterstwo podziękować. KsięŜe Zygmuncie, Ŝegnać się czas, Mile Księdza wspominać będzie kaŝdy z nas. Skończą się kłopoty, te małe i te duŝe, Kiedy juŝ będzie Ksiądz na emeryturze. śyjemy krótko, czas szybko ucieka, KaŜdego kiedyś niechybnie śmierć czeka. Ksiądz kocha Jezusa i Maryję, Dlatego niech długo, długo nam Ŝyje. I niech Ksiądz pomyśli czasem z rana, Jak z radością pracował na niwie Pana. Niech Ksiądz Ŝyje w szczęściu, zdrowiu, Tego chcemy. Za posługę dziękujemy. Przypominam, jak był Ksiądz nad rzeką Ruda I modlił się chwilę przy opuszczonej pacjentów Mogile. Pozostawiliśmy tam Piety godło, Teraz tam przy Niej ludzie się modlą. Najpiękniejsze jest to, co przed nami, To, co nam przyjdzie dopiero przeŝyć. To, co się zdarzy z nowymi wiosnami, By nam Ŝycie gruntownie odświeŝyć. KsięŜe Zygmuncie Józef Zubrzycki Redakcja Naszego Biuletynu serdecznie dziękuje za lata współpracy przy redakcji pisma. śyczymy zdrowia, radości płynącej z realizacji stawianych przed Księdzem nowych wyzwań, oraz wielu łask BoŜych. Redakcja

3 N ASZ BIUL ETYN Mała Bazylika za Murami Str. 3 Wrzesień przyniósł zmiany w duszpasterstwie na terenie naszego szpitala. Dekretem Ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca, został powołany nowy Kapelan w szpitalu psychiatrycznym. Kapłanem tym jest Ks. Krzysztof Muras. Mała Bazylika za Murami, tak nowy duszpasterz określił nasz kościół szpitalny.. Pięknie! Serdecznie witamy ks. Krzysztofa i Ŝyczymy mu wielu sił i błogosławieństwa w postawionym przed Nim zadaniu. Redakcja Ogłoszenia duszpasterskie Wyjścia pacjentów z terapeutami na Mszę św.: Poniedziałek - oddz. 20, 18 d Wtorek - oddz. 6, 10 Środa - oddz. 3, 7, 8 a Piątek - oddz. 7 a, 5, 5 a, 8, 2, 4, 11 Msza św. w oddziałach: I niedziela miesiąca - godz oddz. 10 III niedziela miesiąca - godz oddziały wg uzgodnienia z personelem Okazja do Komunii św. i Spowiedzi: Poniedziałek: oddz. 18 c oddz. 18 d oddz. 8 I p oddz. 8 II p oddz. 8 a I p oddz. 8 a II p oddz. 7 I p oddz. 7 II p oddz. 7 a I p oddz. 7 a II p oddz. 3 W wymienionych oddziałach okazja do spowiedzi w soboty od godz Piątek: oddz. 18 c oddz. 18 d oddz oddz. 6 I p. RóŜaniec - Z róŝańcem w dłoniach idziemy zbawiać siebie i świat. W październiku spotykamy się na modlitwie róŝańcowej o godz w poszczególnych oddziałach: Dzień - oddział 1 - oddz oddz oddz oddz. 5 a 6 - oddz oddz. 7 I p. 8 - oddz. 7 II p oddz. 6 II p oddz. 6 III p oddz. 10 W wymienionych oddziałach okazja do spowiedzi w środy od godz oddz. 7 a I p oddz. 18 c 11 - oddz. 7 a II p oddz oddz. 8 II p oddz oddz. 8 I p. Wtorek: oddz. 18 c oddz. 18 d oddz oddz. 4 I p oddz. 4 II p oddz. 2 I p oddz. 2 II p oddz oddz. 5 a W wymienionych oddziałach okazja do spowiedzi w poniedziałki od godz Sobota: oddz. 18 c oddz. 18 d oddz. 18 II p oddz. 18 I p oddz. 18 d 18 - oddz. 8 a I p oddz. 8 a II p oddz. 2 I p oddz. 2 II p oddz. 4 I p oddz. 4 II p oddz. 6 I p oddz. 6 II p oddz. 6 III p oddz oddz. 11 Środa: oddz. 18 c oddz. 18 d oddz oddz oddz. 9 W wymienionych oddziałach okazja do spowiedzi we wtorki od godz Niedziela: oddz. 18 c oddz. 18 d oddz. 18 a II p oddz. 18 a I p oddz. 18 a I p oddz. 18 a II p. 31 października - wszyscy spotykamy się na naboŝeństwie róŝańcowym w kościele o godz Ks. Krzysztof Muras

4 Str. 4 N ASZ N ASZ BIUL BIULETYN Wr zesi W rzes eń ień r. r. OPOWIADANIE W ODCINKACH CZ. 23 Zwiedzanie Ziemi Zapewniam panów Ŝe nie poŝałujecie, widoki są niepowtarzalne. A ile za wejście do doliny? Dwadzieścia Glob Rubli od osoby dorosłej, czyli zapłacą panowie tylko 40 Glob Rubli. Dodatkowo istnieje moŝliwość bezpłatnego robienia filmów czy teŝ fotografowania. Po tych informacjach samochód ruszył w kierunku sławnej na Kamczatce Doliny gejzerów. W krótkim czasie wycieczkowiec był na miejscu. Parę metrów dalej stała grupka ludzi, którzy robili wraŝenie jakby na coś, czy na kogoś czekali. Po dojściu do przewodnika okazało się, Ŝe trzeba dwadzieścia osób, by moŝna było rozpocząć zwiedzanie, brakowało tylko czterech. W czasie oczekiwania Antek i Staszek uregulowali opłatę i po dojściu brakującej czwórki, która zrobiła to samo co wszyscy, skierowali się w stronę dymiącego zbocza z którego po pewnym czasie zaczęła wzbijać się w górę potęŝne strumienie gorącej wody, ponad tymi wodnymi wulkanami wysoko unosiła się para wodna, co robiło jeszcze większe wraŝenie. Po pewnym czasie usłyszeli głos przewodnika: Znajdujemy się na terenie Kronockiego Parku Narodowego. Na tym terenie moŝna polować tylko za pomocą kamery lub aparatu fotograficznego. ZagroŜenie ze strony niedźwiedzi, których jest tu dość liczna grupa jest bardzo małe, gdyŝ zwierzęta te zdąŝyły juŝ się oswoić z turystami, którzy zresztą bezprawnie je dokarmiają (tu przewodnik się uśmiechnął). Dolinę gejzerów odkryto w 1941 roku i od tego czasu uaktywniło się kilka nowych gejzerów, które przebiły się przez masy dawnej lawiny błotnej. Wśród największych gejzerów godny uwagi jest Wielikan o średnicy ponad trzech metrów i podobnej głębokości. Wyrzuca on strumień wody na wysokość kilkunastu metrów, a gorąca para wznosi się na wysokość około trzystu metrów. KaŜdy z gejzerów ma swój własny cykl erupcji, dlatego podczas naszej wycieczki jedne z nich będą widoczne inne zaś nie. Wracając do niedźwiedzi, które jak widzimy zaczynają się pojawiać na stoku, to jako przewodnik grupy posiadam na wszelki wypadek broń. A teraz zapraszam do podziwiania perły naszego półwyspu. Rzeczywiście była to swoista perła przyrody. Gejzery wyrzucały co chwila olbrzymie masy wody, a dodatkowo przy świecącym słońcu w obłokach pary tworzyła się kolorowa tęcza. Wiesz co Stachu? MoŜe zapomnimy tę całą surową Syberię, ale tego miejsca które jest cudem przyrody, to chyba nie zapomnimy. Niedawno mówiłeś, Ŝe tutaj jest tylko duŝo dymiących kominów. No cóŝ nie zawsze się mówi to, co się naprawdę myśli. W kaŝdym razie warto było przebyć tę przyrodniczą syberyjską nudę, Ŝeby się tu znaleźć. Kiedy wycieczka prowadząca przez dolinę gejzerów dobiegła końca przewodnik grzecznie wszystkim podziękował i dodał Ŝe jest tu na końcu jeszcze jeden gejzer, po czym wyciągnął jakąś duŝą butelkę, coś baraszkował przy niej i nagle nastąpił dosyć głośny huk, a z butelki wytrysnął strumień piany. Szybko odkrył zamaskowany kamień i napełnił dwadzieścia jeden znajdujących się tam kieliszków do szampana. Cała grupa wypiła toast za udane zwiedzanie, oraz kaŝdy ślubował, Ŝe będzie reklamował to miejsce wśród innych napotkanych turystów. Po zakończeniu tego końcowego rytuału, kaŝdy wycieczkowicz skierował się w dół, gdzie znajdował się przeznaczony dla turystów parking. Ku zdziwieniu naszych panów na parkingu czekał takŝe ich kierowca. Droga powrotna kosztuje takŝe 10 Glob Rubli od osoby zakomunikował, po czym wraz z pasaŝerami ruszył kamienistą drogą do lotniska. Tym razem czas jazdy nieco się przedłuŝył, gdyŝ droga musiała ominąć Kronocki Park Narodowy. Po dwudziestu pięciu minutach samochód znalazł się na lotnisku. Przyjaciele uiścili 20 Glob Rubli i szybko wsiedli do swego helikoptera. Była godzina 18:10, a przed nimi lot nad Pietropawłowskiem, gdzie zresztą musieli doładować baterie. Pietropawłowsk był stolicą Kamczatki. PodróŜ tego dnia kończyła się na południowym cyplu półwyspu. C.d.n. And Jan BIBLIOTEKA POLECA Tym razem chciałabym polecić państwu ksiąŝkę Wilbura Smitha Katanga. Akcja tej niezwykle porywającej powieści toczy się w Kongo. Grupa czarnych najemników dowodzona przez czwórkę białych pod wodzą kapitana Bruce'a Curry'ego wyrusza do Port Reprieve, aby ewakuować w bezpieczne miejsce mieszkańców miasta oraz odebrać bezcenny ładunek nieszlifowanych diamentów. Po nieudanej próbie wojskowego zamachu Kongo jest krajem niespokojnym, gnębionym przez walki plemion murzyńskich i napady shufta - uzbrojonych bandytów rekrutujących się ze zbuntowanych Ŝołnierzy Republiki Konga. W okolicy Port Reprieve wszczęło rebelię krwioŝercze plemię Baluba. Misja Bruce'a kończy się tragicznie. Co gorsza, okazuje się, Ŝe najgroźniejszy przeciwnik kryje się w szeregach jego własnego oddziału... Zapraszam do Biblioteki! I.N.

5 NStr ASZ. 5 BIUL ETYN Str. 5 OBRAZY 127 LECIA NASZEGO SZPITALA Płot drewniany pomiędzy oddz. VIII, a II Oddz. X, oraz płot do oddz. VIII

6 Str. 6 N ASZ N ASZ BIULETYN WrW zesi rzeseń ień 2013 r. r. Sztuczna inteligencja W 1956 roku na konferencji zorganizowanej przez Dartmouth College w New Hampshire, po raz pierwszy uŝyto pojęcia sztuczna inteligencja. Oznaczało ono system który świadomie postrzega otoczenie i reaguje na nie tak, aby zmaksymalizować swoje szanse powodzenia. Pierwszym tego typu systemem był program ELIZA czatbot testowany na uniwersytecie MIT w 1966 roku. Program działał w taki sposób, Ŝe przekształcał zdania oznajmiające podawane przez uŝytkownika w pytania i zadawał je mu, aby uzyskać kolejne stwierdzenia. Np. uŝytkownik mówił boli mnie głowa, program pytał dlaczego boli cię głowa itd. Program tak dobrze radził sobie, Ŝe niektórzy badani byli przekonani, Ŝe mają do czynienia z prawdziwym psychiatrą. Kolejnym osiągnięciem był program MYCIN, który w 1970 roku diagnozował choroby krwi na podstawie wyników badań. Okazało się, Ŝe program stawiał trafniejsze diagnozy niŝ lekarze dysponujący tymi samymi danymi. W 2011 roku superkomputer WATSON firmy IBM wygrał z ówczesnymi mistrzami teleturnieju Jeopardy ( w Polsce Va Banque). Ten sam komputer ma w przyszłości proponować optymalne metody leczenia pacjentów z nowotworami. Obecnie w ramach badań nad sztuczną inteligencją opracowuje się systemy zdolne do uczenia się. Przykładowo asystent SIRI firmy Apple, uczy się potocznej mowy i dialektu uŝytkownika telefonu komórkowego. Szacuje się, Ŝe w 2029 roku komputery osiągną moc obliczeniową ludzkiego mózgu. Prawdopodobnie pozostaniemy inteligentniejsi od komputerów jeszcze przez co najmniej 16 lat :). Jak sobie wyobraŝam przyszłość? Kto wie co się stanie po roku 2029, czy rzeczywiście komputer osiągnie poziom obliczeniowy ludzkiego mózgu? JeŜeli tak, to jakie będzie mieć to następstwa? Być moŝe juŝ wkrótce będziemy otoczeni przez rozumne maszyny po to tylko, Ŝeby nieskrępowanie cieszyć się Ŝyciem, uŝywać Ŝycia a nie pracować, bo maszyny będą wykonywać za nas wszelkie prace. Burzy to całkowicie obecny sposób funkcjonowania człowieka w Ŝyciu w społeczeństwie. Ja osobiście nie miałbym nic przeciwko, by oddawać się celebracji Ŝycia dla samego Ŝycia, a te brudne rzeczy przeznaczyć maszynom. Źródło CHIP 10/2013 Leszek Moja miejscowość - Jastrzębie Zdrój Jastrzębie Zdrój, to młode miasto. Rodzajnik zdrój odziedziczyło z przeszłości, mianowicie zanim jeszcze zostało miastem, była to miejscowość uzdrowiskowa, z licznymi sanatoriami i źródłami solanek. Po wojnie gdy odkryto tu pokłady węgla, wybudo wano miasto i kopalnie a sanatoria zamknięto. Jedno z sanatorium jest dziś filią Uniwersytetu Śląskiego, w jednym jest hotel, jedno spłonęło a resztę rozebrano. Do dziś z tego okresu moŝemy podziwiać w dzielnicy Zdrój wspaniały park z licznymi pomnikami natury i muszlę koncertową w której do dziś dzień występują liczne zespoły artystyczne. Jak juŝ wspomniałem Jastrzębie Zdrój to miasto młode, nie ma więc starego miasta (z wyjątkiem dzielnicy Zdrój, gdzie kiedyś były sanatoria) rynku czy zabytkowej zabudo wy, więc trudno określić gdzie znajduje się jego serce. Miasto jest zbiorem bloków mniejszej lub większej kubatury, jednak wybudo wanych ze smakiem i do tego bardzo duŝo terenów zielonych, skwerów i alejek. Duchem nowych czasów są dwie nowoczesne galerie handlowe, Galeria Zdrój na ulicy Podhalańskiej i Galeria Jastrzębie na ulicy Warszawskiej. Ponadto Górnicze Centrum Kultury z kino-teatralną salą, oraz Centrum Kultury z dwiema salami projekcyjnymi, kinowymi. Od 1989 roku miasto bardzo się zmieniło na plus, wyładniało, jest o wiele bardziej kolorowe. NaleŜy jeszcze wspomnieć Ŝe na terenie miasta do dziś działają trzy kopalnie węgla kamiennego. Pracują w nich jastrzębianie, którzy są ludnością napływową z całego kraju, którzy kiedyś przyjechali do pracy na kopalni. Aramis Od redakcji: Na pierwszych uŝywanych na terenie dzisiejszego Jastrzębia pieczęciach przedstawiany był jastrząb czatujący na ofiarę. W XVI wieku stał on na skałce, zaś od XVIII wieku skałkę zastąpiła gałąź drzewa. Do roku 1967 w tej drugiej wersji funkcjonował jako oficjalny herb miejscowości. Autorem współcześnie uŝywanego jest Szymon Kobyliński, który w swojej pracy nawiązał do wcześniejszych herbów, ale i symbolicznie przedstawił górniczy charakter miasta na herbie widnieje czarny jastrząb unoszący symbole górnictwa Ŝelazko i pyrlik. Dominują kolory kojarzące się z górnictwem zielony i czarny. W okolicy korpusu jastrzębia znajduje się mała kropla wody symbol uzdrowiskowej przeszłości miasta Jastrzębia.

7 N AS Z BIUL E TYN Wr ze si eń r. Str. 7 Z PRACOWNI ARTETERAPII W poprzednim numerze Naszego Biuletynu pisaliśmy o rozpoczęciu od 1 sierpnia 2013 r. termomodernizacji Pracowni Arteterapii. Remont miał trwać do 15 września b.r. Przepraszamy, ale nie z naszej winy, remontu do tej pory nie rozpoczęto. Zajęcia prowadzone są w dalszym ciągu w Klubie Pacjenta i w oddziałach, do czasu wyznaczenia pomieszczenia zastępczego. Szkoda tylko, Ŝe od półtora miesiąca pozbawieni są zajęć pozostali pacjenci, którzy od lat korzystali z tej formy terapii. W tym numerze biuletynu prezentujemy niektóre z prac poświęconych tematowi M oja rodzina. Dziękujemy uczestnikom zajęć za udostępnienie prac do prezentacji w biuletynie. Danuta Musioł Terapeuta

8 Str. 8 N ASZ BIUL ETYN Co robią Polacy na urlopie? Wyjazd na urlop wcale nie musi oznaczać, Ŝe tam wypoczniemy. Jak pokazują badania, pracownicy, którzy powinni się regenerować leŝąc na plaŝy, często sięgają po laptop lub telefon, by załatwić słuŝbowe sprawy. Swojego ostatniego urlopu dobrze nie będzie wspominał Radosław, 30 -letni analityk z duŝego banku. Jeszcze w czerwcu wyjechał ze znajomymi nad morze. Ale odpoczywał dosłownie chwilę. - JuŜ drugiego dnia zadzwonił kierownik i poprosił o pomoc, bo pojawił się projekt na juŝ '' - opowiada. Na telefonach się jednak nie skończyło. Projekt okazał się na tyle pilny, Ŝe Radosław został ściągnięty z urlopu do firmy. Zgodnie z prawem szef moŝe to zrobić. Wystarczy, Ŝe zadzwoni i poinformuje podwładnego, Ŝe jest potrzebny w firmie. - Przepisy Kodeksu Pracy ( art. 167 ) mówią wprost, Ŝe pracownik moŝe zostać odwołany z urlopu potwierdza Katarzyna Piecyk, ekspert z Państwowej Inspekcji Pracy. Zaznacza jednak, Ŝe moŝliwe jest to tylko wtedy, gdy pojawiły się okoliczności, o których pracodawca nie wiedział przed rozpoczęciem urlopu przez pracownika, jak w przypadku Radosława bardzo pilny i waŝny dla firmy projekt. Co waŝne, Radosław nie miał prawa kwestionować decyzji przełoŝonego. - Odwołanie z urlopu to polecenie słuŝbowe, dlatego pracownik nie moŝe dokonywać oceny jego przyczyn. Ma za to obowiązek je wykonać, bo inaczej groŝą mu konsekwencje: od kary pienięŝnej do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. To jednak moŝe stać się tylko wtedy, gdy pracodawca poniósł wymierne straty, bo pracownik nie wrócił z wyjazdu komentuje ekspertka. Katarzyna Piecyk przypomina takŝe, Ŝe firma ma obowiązek pokryć koszty powrotu pracownika, a nawet jego rodziny z wakacji. - Jeśli wczasy były zorganizowane takŝe koszty pozostałej części wczasów. Niewykorzystane dni urlopu pracownik moŝe nadal wykorzystać w innym terminie. - Oczywiście zapłacono mi za podróŝ powrotną i zwrócono za hotel, nie przepadł mi teŝ urlop, ale co z tego? Najwcześniej wyjadę gdziekolwiek w przyszłym roku mówi Radosław. Telefon od szefa odbieramy na urlopie zaskakująco często. W zeszłym roku, aŝ jedna trzecia pracujących Polaków ( 33 % ) wykonywała obowiązki słuŝbowe w trakcie dni wolnych. Co czwarta osoba z tej grupy poświęciła na to nawet 3 godziny dziennie. Taka sama część pracujących w trakcie urlopu ( dokładnie 23 % ) robiła to niemal bez pośrednio z leŝaka, bo wykorzystywała do tego celu urządzenia mobilne, między innymi smartfony. Część z nas bierze urlopy tylko po to, Ŝeby... dorobić. Jak pokazuje analiza przygotowana przez agencję pracy tymczasowej Work Ekspress, aŝ 30% Polaków wyjeŝdŝających w wakacje do pracy za granicą, to osoby mające w kraju stałe zatrudnienie. Powód jest prosty chcą podreperować domowy budŝet. UwaŜam, Ŝe kaŝdy Polak jest świadomym Kodeksu Pracy przy zawieraniu umowy o pracę ze swoim pracodawcą. Musi zatem być przygotowany na popsuty urlop, nie do końca zrealizowany odpoczynek. Odpoczynek moŝna przecieŝ zrealizować w innym terminie. Są kraje, w których pogoda jest udana przez cały rok, a cena wczasów konkuruje z wczasami krajowymi. Co zaś się tyczy pracy wykonywanej w czasie urlopu, to juŝ kwestia dogadywania się ze swoim pracodawcą. Jeśli nam zaleŝy na pracy, nie chcemy jej w przyszłości utracić, to powinniśmy wykazać tolerancję na naszego szefa i wykonać część pracy w czasie odbywania urlopu. Wyłączenie telefonu komórkowego moŝe nie być najlepszym rozwiązaniem. Za Gazetą Wyborczą'' Piotr Załuski Ciekawostki z armii Który z polskich władców pierwszy pokonał Niemców? 24 czerwca 972 roku, KsiąŜę Mieszko I pokonał pod Cedynią połączone siły margrabiego Marchii Wschodniej, Hodona i hrabiego Zygfryda von Walbeck. W tym czasie obowiązywał układ pokojowy zawarty w 964 roku przez polskiego władcę i niemieckiego cesarza Ottona I. Obie strony wywiązywały się z jego postanowień, a wyprawa Hodona i Zygfryda była samowolnym przedsięwzięciem Ŝądnych łupów magnatów. O sukcesie Mieszka zadecydował dobrze obmyślany plan bitwy. Podzielił swoje wojsko na trzy jednostki. Pierwsza, którą osobiście dowodził, broniła przeprawy przez Odrę. Robiła to jednak w taki sposób, by Hodon zdołał się przebić na drugi brzeg rzeki i pewny zwycięstwa ruszył za uciekającymi Polakami. Na to czekały dwie pozostałe grupy. Jedna, dowodzona przez Czcibora, brata Mieszka runęła na Niemców od tyłu, jednocześnie zza umocnień Cedyni zaatakowała trzecia grupa. Gdy Hodon zorientował się, Ŝe wpadł w pułapkę, nie mógł juŝ zrobić nic innego, jak tylko ratować swoje Ŝycie. On i Zygfryd zdołali uciec za Odrę, większość ich Ŝołnierzy została zabita lub wzięta do niewoli. Polski władca popisał się wielkim kunsztem dzięki któremu posłuŝył się znakomitym fortelem, który pozwolił pokonać Niemców. Szymek

9 N ASZ BIUL ETYN Z POEZJĄ NA TY Str. 9 Zapach Kiedy jestem na dworze, czuję tan przemiły powiew letniego zmroku. Będąc w tym miejscu, czekam na swoją umiłowaną, która przyniesie mi zapach swojego ciała. Marzę o nim przez swoją niewinność i pokusę, których nie mogą opanować. Chciałbym mieć przy sobie wiecznie tan zapach, Zapach mojej ukochanej, ale nie wiem gdzie on jest. Mogę powiedzieć, Ŝe kocham zapach Jej ciała. Tajemnicą moich uczuć jesteś Ty i nikomu nie wyznam ich, tylko Tobie. Dariusz Sens Gdzieś błądzę po nieznanym i po znanym teŝ błądzę. Nie widzę dalej niŝ pada mój następny krok błędem pospolicie zwany. Gdzieś zgubił się sens tej całej drogi. Nie ma mnie kto zawrócić. Nie ma mnie kto powstrzymać. I nie ma kto błędu naprawić. Więc błądzę do końca, do samiutkiego końca. Mądrzy zjedli by mnie, gdyby mogli, a ja juŝ jestem taki... Bez błędów człowiek nie Ŝyje naprawdę. Wieczorem Siekierka Pięknie wieczorem, Gdy nad jeziorem zapalają się światła. śaglówki, jak widma w oddali Powoli z nich wyłaniają. Piasek skrzy się na plaŝy, Rosa osiada cichutko Do snu juŝ ptaki spadają, Fale coś sobie gadają Pierwsze księŝyca promienie Kładą się w poprzek jeziora, To on się wolno wychyla. Wstawaj, JuŜ pora, Wstawaj. Władek Melski Miłość Stanowimy nierozłączną parę, Która w cierpieniach odnalazła siebie. Miłości jest w nas ponad miarę, Gdy mówimy i piszemy do siebie. Często słowo jest ozdobą, Gdy rozmawiam razem z Tobą. Otacza nas wtedy bogów łaska, No, bo mila z Ciebie laska. W ramiona moje się schroń, Znajdziesz w nich szczęście i wytchnienie, Od negatywnych myśli stroń, A znajdziesz u mnie ukojenie. Wypieszczę Cię moją miłością, Wiatr rozwieje Twoje włosy. Wzdychać będziesz z radością, Ściskając w dłoni zboŝa kłosy. Sprawy wtedy dobrze się mają, Kiedy ludzie się kochają. Z wielkim współczuciem do Ciebie się odnoszę, Gdy spotyka Cię niepowodzenie. I o cierpliwość Cię proszę, Bo to tylko być moŝe Twoje przewidzenie. A jutro juŝ moŝe radość zagości I wskaŝe Ci drogę do wolności. Przelotne rozmowy niech Cię nie przeraŝają, Bo sprawy być moŝe inaczej się mają. Ja wciąŝ dobra dla Ciebie chcę, Bo naprawdę Kocham Cię!!! Kochanej Agusi wiersz ten dedykuję. Refleksja Kiedy spać się połoŝę, Do Ciebie wzdycham mój BoŜe. WyŜalam moje katusze Tylko Ty Jeden znasz moją duszę. Jozef Zubrzycki Józef Zubrzycki

10 Str. 10 N ASZ BIULETYN W rzes ień 2013 r. Kulinarne smaki włoskie od Pawła Tym razem podaję przepis uwielbiany przez Włochów, typowo śródziemnomorski, mało wymagający. Makaron jajeczny cięty lub spaghetti, małŝe sercanki tzw Vongole bez muszli, oliwa z oliwek, natka pietruszki, papryka ostra chili, sól, pomidory koktajlowe, czosnek. Składniki na jedną osobę: 1) makaron jajeczny cięty lub spaghetti 150 gram, 2) Vongole sercanki bez muszli gram, 3) oliwa z oliwek, 4) natka pietruszki mały pęczek, 5) papryka ostra dwie szczypty, 6) sól, 7) pomidory koktajlowe 6 sztuk, 8) czosnek 2 duŝe ząbki, Sposób przygotowania: Do garnka z wodą dodać sól, zagotować wodę, wrzucić makaron. Równocześnie na obszerną patelnię wlać olej i podgrzać, na rozgrzany olej na patelni dodać pokrojony w paski czosnek, pomidorki koktajlowe pokrojone w połówki, paprykę ostrą wg gustu a sercanki dodać po krótkim podsmaŝeniu się zasmaŝki. Na koniec jak wszystko razem się podsmaŝy, dodać pokrojoną drobno natkę pietruszki i wszystko razem wymieszać z odcedzonym makaronem w garnku lub patelni, mieszając przez 1-2 minuty. Danie moŝna trochę posolić. Podać do stołu Ŝyczę smacznego. Vongole tzw. sercanki bez muszli moŝna zakupić gotowe w słoikach lub konserwach w większych sieciach handlowych. Paweł śyła Koszykówka Na wrześn io wych Mistrzost wach Europy w Koszykówce rozgry wanych w Słowenii nasza reprezentacja wypadła marnie, słabo, tragicznie. Za wyjątkiem ostatniego występu na mistrzostwach, wszystkie mecze przegraliśmy. Jednym z lepszych naszych zawodników Maciej Lampe, oraz Marcin Gortat. Maciej Lampe gra na pozycji podkoszowego. Do zadań takiego zawodnika naleŝy zbiórka i przechwyt piłki. Pod koszem przeciwnika moŝe on zdobywać punkty. Pomimo słabego występu reprezentacji, Maciej Lampe jest o krok od gry w klubie FC Barcelona Regal. Od kilku miesięcy wiadomo, Ŝe aktualny klub chce się pozbyć Lampego. Na razie oficjalnie nie moŝe powiedzieć, Ŝe zmienia klub. Toczą się rozmowy. Muszą się porozumieć trzy strony: jego obecny klub, drugi klub i Maciej Lampe. Dziennik Mundo Deportiwo'' napisał, Ŝe po Polaka zgłosiła się FC Barcelona Regal. Trwają wstępne negocjacje i strony są bardzo blisko porozumienia. Hiszpańskie media milczą na temat kwoty, jaką Polak miałby zarobić w stolicy Katalonii. Za ubiegły sezon w Kraju Basków zainkasował 800 tys. euro. Co ciekawe latem Barcelona zatrudniła juŝ dwóch koszykarzy mogących występować na pozycjach podkoszowych. śyczę Maciejowi Lampe, aby jego osiągnięcia w nowym klubie były na wysokim poziomie. Oczywiście nich omijają go kontuzje. Niech jego dobra gra w klubie zaowocuje punktami w reprezentacji. PS. Od dziecka interesuję się sportem. Od szkolnych lat grałem w siatkówkę, koszykówkę, oraz piłkę noŝną. W Gimnazjum zainteresowałem się piłką noŝną na powaŝnie i zapisałem się do klubu UKS Josieniec (nazwa klubu pochodzi od połoŝonego nieopodal boiska lasu, który nosi taką nazwę), który gra w B klasie podokręgu tyskiego. Grałem kilka lat na pozycji pomocnika. Moja druŝyna kilka razy weszła do A klasy. Nie odnosiłem kontuzji na boisku. Od kiedy jestem w szpitalu, rodzice donoszą mi gazety sportowe, z których czerpię informacje ze świata sportu. Zdarza się, Ŝe podczas rozmów telefonicznych z rodziną rozmawiamy o sporcie. Kuti To mnie kręci W tym wydaniu biuletynu, opiszę a mianowicie porównam, kilka modeli samochodów sportowych. Jednym z nich jest Mercedes GT. Muskularna śmiała stylizacja nadwozia. Samochód ten zadebiutuje w 2016 roku, cena ok. 105 tys. euro. Samochód osadzony jest na aluminiowej ramie przestrzennej. Silnik czterolitrowy V8, biturbo, 485 KM, dwu sprzęgłowa skrzynia biegów. Samochód osadzony jest na 20 calowych felgach. Jednym z konkurentów jest porsche 911. Kolejnym samochodem jest BMW M4. Ten drugi wyposaŝony jest w rzędową szóstkę biturbo 3.0l pojemność, 6 stopniowa skrzynia automatyczna. Cena od 69,.5 tys. euro, debiut w 2014 roku. Następnym samochodem wartym porównania jest Jaguar F type coupe. Samochód ten posiada 3 litrową V6 z kompresorem o mocy 380 KM, 8 stopniowy automat, aktywne zawieszenie. Cena od 80 tys. euro, debiut w 2015 roku. Wszystkie wyŝej wymienione samochody są niewątpliwie sportowymi samochodami, posiadają zbliŝone moce, róŝnią się cenami, są nadzwyczaj ładne stylistycznie. Adam Węgrzyn

11 N ASZ BIUL ETYN Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Psychicznie Chorych w Rybniku - Niedobczycach Cogito Noster ul. Andersa 6 tel , Oferuje pomoc w zakresie: - terapii dziennej - całodobowego hostelu - usług Zespołu Psychiatrii Środowiskowej (rehabilitacja poprzez specjalistyczne oddziaływania terapeutyczne w miejscu zamieszkania). JEśELI TY LUB KTOŚ Z TWOICH BLISKICH, JESTEŚCIE OFIARAMI PRZEMOCY ZE STRONY CZŁONKA RODZINY... Nie wstydź się, skorzystaj z pomocy OPS SPECJALISTA PRACY Z RODZINĄ mgr Hanna Szwagierczak prosi o kontakt tel Oddział Dzienny Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu w SPZOZ Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, ul. Gliwicka 33, tel Program terapeutyczny jest realizowany przez 7-8 tygodni. Zajęcia terapeutyczne odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do W ramach świadczeń pacjenci otrzymują dwa posiłki (śniadanie i obiad). Na czas leczenia istnieje moŝliwość wydania zwolnienia L 4 Wstępne rozmowy diagnostyczno-kwalifikacyjne odbywają się w środę, czwartek i piątek od godziny do Po zakwalifikowaniu do przyjęcia do programu terapii ustalany jest termin przyjęcia. Uczestniczysz w terapii, a jednocześnie nie tracisz kontaktu z bliskimi na czas leczenia! BIBLIOTEKA SZPITALNA ZAPRASZA! Zachęcamy do skorzystania z bogatego księgozbioru. Oferujemy powieści historyczne, obyczajowe, wojenne, przygodowe, reporterskie. Literaturę popularno-naukową, fantastykę, literaturę dziecięcą oraz młodzieŝową. Na miejscu działa czytelnia, w której moŝna przejrzeć prasę i skorzystać z księgozbioru podręcznego. Czynn a: od pon ied ziałku d o p iątku w g od zin ach od 8.30 do WypoŜyczalnia Zbiorów Muzycznych Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. Szafranka 7, pierwsze piętro. Godziny otwarcia: Pn , Wt. Śr. Pt , Czw Do dyspozycji wypoŝyczających wyłoŝone są katalogi alfabetyczne. Pamiętajmy Muzyka łagodzi obyczaje! Poradnia Zdrowia Psychicznego Rybnik, ul. Gliwicka 33 tel (moŝliwość rejestracji telefonicznej) REDAKCJA DZIĘKUJE Dyrekcji Szpitala ZA UśYCZENIE ŚRODKÓW TECHNICZNYC H NIEZBĘDNYCH DO DRUKU Naszego Biu letynu Klub Pacjenta Czynny codziennie od Str. 11 Stowarzyszenie działające na rzecz osób chorych psychicznie i ich rodzin Homo - Homini Rybnik, ul. Gliwicka 33, tel Zaprasza na spotkanie Grupy Wsparcia dla osób chorych psychicznie i ich rodzin. Spotkania odbywają się w Klubie Pacjenta w czwartki o godz (zadzwoń przed przyjściem). CENTRUM MEDYCZNE Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rybnik, ul. Śląska 1 (Chwałowice) Poradnia Zdrowia Psychicznego i Zdrowia Psychicznego dla Dzieci. Tel ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DZIENNY Szpital Psychiatryczny Rybnik, ul. Gliwicka 33 Tel , lub Proponuje następujące formy leczenia i rehabilitacji; Farmakoterapię Psychoterapię indywidualną i grupową Społeczność terapeutyczną Treningi umiejętności społecznych Muzykoterapię i relaksację Psychorysunek Terapię zajęciową Psychoedukację Czas trwania zajęć: (oprócz sobót i niedziel) w godz

12 Str. 12 KRZYśÓWKA N ASZ BIUL ETYN A to ciekawe! Ciąg dalszy cyklu herbacianego: Drzewo iglaste 2. Jesse...- amerykański lekkoatleta 3. Twardy paznokieć 4. Jedno z milionowych miast Japonii (dawna stolica) 5. śywi się liśćmi bambusa 6. Imię słynnej modelki Cambell 7. Podstawowy mebel w bibliotece 8. Wieczne do pisania 9. Zasłona bokserska 10. Dzielnica Częstochowy 11. Leczniczy sukulent w doniczce 12. Poluje na zwierzęta 13. Pseudonim w więzieniu Janusz Inspiracją do stworzenia serialu Latający cyrk Monty Pythona był animowany skecz Terryego Gillama Słonie charakteryzujący się absurdalnością skojarzeń. Fani Beatlesów, inspirowani okładką Abbey Road, urządzili wielki happening i uczcili 40 lecie wydania płyty, tłumnie maszerując rozsławioną przez album ulicą. James Mattew Barrie podczas zabawy z dziećmi swojej przyjaciółki wpadł na pomysł opisania postaci Piotrusia Pana chłopca, który nigdy nie che dorosnąć. Paweł śyła Nie michałki Zawsze ktoś się wtrąca w nasze sprawy i ocenia nasze postępowanie. Będąc dobrym człowiekiem, nie moŝemy się załamywać dlatego, Ŝe nam się nie udało. Na kaŝdego przyjdzie właściwa pora, by się poznał na innych. Ja juŝ się poznałem i zwątpiłem w ludzi. Wieczny spokój naprawdę nie istnieje. Michał P. Uśmiechnij się! Spotyka się dwóch emerytów: Gdzie w tym roku spędzałeś wakacje? Na RODOS??? Rodzinne Ogródki Działkowe Otoczone Siatką Nauczycielka pyta Jasia: Jakie jest Twoje hobby A co to jest hobby? - Pyta Jaś No to co lubisz najbardziej. Zupa pomidorowa Odpowiada Jaś Przychodzi facet na pocztę: Poproszę znaczek za 1,50 gr. Proszę bardzo Ile płacę? Córka mówi do ojca: Tato chcę wyjść za kierowcę walca. No cóŝ, ja nie będę Ci stawał na drodze. Michał NASZ BIULET YN Wy dawca: Oddział IX Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie C hory ch w Ry bniku, Redaktor Naczelny : Krzysztof Kutry b. Zastępca Red. Nacz. Janusz Kuraś. Zespół redakcyjny : Wojciech Konieczny, Leszek, Piotr Załuski, Michał., Sebastian, Paweł śy ła, Shadow, Szymek, Janusz, Adam Węgrzy n, Kuti, Aramis. Druk: Maciej Fry decki. KolportaŜ: oddział IX, tel w. 269, , nakład: 100 egzemplarzy. naszbiulety wydanie internetowe - www. psy chiatria.com

Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku NASZ BIULETYN

Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku NASZ BIULETYN Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku NASZ BIULETYN STYCZEŃ 2004 ROKU Nr 1 (27) 2004 W tym numerze między innymi: Sport, Zmiany w przykazaniach kościelnych, Poezja, Gdzie jest wieża

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

Niecodziennik. Dziennikarzy portalu duchowy.pl

Niecodziennik. Dziennikarzy portalu duchowy.pl drogowskazyjp2.pl dr Niecodziennik Dziennikarzy portalu duchowy.pl Egzemplarz bezpłatny Nakład 100 000 egz. Mam za co dziękować! Gdy patrzę na swoje życie z pewnej perspektywy, widzę więcej SPECJALNIE

Bardziej szczegółowo

SERIAL Z BETONEM DENTAMEDICA

SERIAL Z BETONEM DENTAMEDICA OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89

Bardziej szczegółowo

Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania!

Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania! Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania! WYDAWCA ISSN 1232-0560 NAKŁAD 20 TYS. 8 lipca (środa) 2015 r. numer 27/1179 BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY KREDYTY GOTÓWKOWE ORAZ KONSOLIDACYJNE

Bardziej szczegółowo

Copyright by Złote Myśli & Arkadiusz Śmigielski, rok 2009. Autor: Arkadiusz Śmigielski Tytuł: Podążaj za marzeniami

Copyright by Złote Myśli & Arkadiusz Śmigielski, rok 2009. Autor: Arkadiusz Śmigielski Tytuł: Podążaj za marzeniami Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Copyright by Złote Myśli & Arkadiusz Śmigielski, rok 2009 Autor: Arkadiusz Śmigielski Tytuł: Podążaj za marzeniami Nr zamówienia: 1246686-20120922 Nr Klienta: 1127656 Data

Bardziej szczegółowo

Ktoś, kto nie wie, zapyta:

Ktoś, kto nie wie, zapyta: Index 3753 49 ISSN 1644-9835, tel.: 95 736 6222 Bezpłatny miesięcznik Nr 2 piątek 24 lutego 2012r. Również dla Słubic i Kostrzyna Autyzm raport tg : : Ktoś, kto nie wie, zapyta: czego oni chcą od tych

Bardziej szczegółowo

6 Ekspert radzi. Pytamy 8 Winobranie w atmosferze skandalu? Perspektywy 9 Jaka będzie Zielona Góra po liftingu?

6 Ekspert radzi. Pytamy 8 Winobranie w atmosferze skandalu? Perspektywy 9 Jaka będzie Zielona Góra po liftingu? Spis treści Spis treści Portal TwójRynek.pl No i mamy znów wrzesień Prawdopodobnie większość z nas zdążyła odpocząć podczas urlopów, skorzystać z wakacyjnej pogody, naładować akumulatory. Jednak, jak twierdzą

Bardziej szczegółowo

Bohater tygodnia: Roman Mucha BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI. www.tychy.pl. nr 07/93 luty 2009 Tyski Informator Samorządowy Wygrali spokój

Bohater tygodnia: Roman Mucha BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI. www.tychy.pl. nr 07/93 luty 2009 Tyski Informator Samorządowy Wygrali spokój Flirtach? godziny. Tychy. autobusami MZK na terenie innych miast niż Tychy. Być może takie rozwiązanie zostanie dopuszczone w przyszłości. Główny Inżynier PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. Śląski Zakład

Bardziej szczegółowo

Zrujnują nasze portfele!

Zrujnują nasze portfele! KOLEJNY NUMER UKAŻE SIĘ 4 KWIETNIA (CZWARTEK) 28 marca 2013 rok 5 nr 201. Nakład: 7400 egzemplarzy. Nr Indeksu: 23480X. ISSN: 2080-2269 CENA 1,80 zł w tym 5% VAT W GAZECIE: PROGRAM TELEWIZYJNY NA CAŁY

Bardziej szczegółowo

Półserio. Centrum sportowe otwarte. Drudzy na pudle. Uczymy się dla siebie. Gościu, siądź pod mym parasolem! maj, czerwiec 2013 Nr 5/61 2012/2013

Półserio. Centrum sportowe otwarte. Drudzy na pudle. Uczymy się dla siebie. Gościu, siądź pod mym parasolem! maj, czerwiec 2013 Nr 5/61 2012/2013 Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej Półserio maj, czerwiec 2013 Nr 5/61 2012/2013 Drudzy na pudle Centrum sportowe otwarte Gościu, siądź pod mym parasolem! Uczymy się dla siebie 2 PÓŁSERIO

Bardziej szczegółowo

KAśDY INNY, WSZYSCY RÓWNI...

KAśDY INNY, WSZYSCY RÓWNI... gazetka szkolna II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie ul. Kilińskiego 62 tel. (034) 361 25 68 e-mail: agnieszka.henel@vp.pl Wszelkie uwagi na temat gazetki proszę pisać na Forum Traugutta w kategorii

Bardziej szczegółowo

Nadszarpnięte zaufanie do jaworznickiej drogówki

Nadszarpnięte zaufanie do jaworznickiej drogówki Zdobądź dźs sprawność ćfin finansową nso ąz Fortuną! Kampania wyborcza rozpoczęta Tygodnik Lokalny 3 9 kwietnia 2013 r. nr 14/1123 rok XXII aby nasze miasto było lepsze Jaworzno prawa miejskie 1901 r.

Bardziej szczegółowo

nr 4(18)/2009 kwiecień ISSN 1895-670X

nr 4(18)/2009 kwiecień ISSN 1895-670X nr 4(18)/2009 kwiecień ISSN 1895-670X Wywiad z p. Jadwig¹ Dudys Kultura spêdzania wolnego czasu cd. Bli ej natury Coaching w numerze: C O A C H I N G W Y W I A D strona 24 Bliżej natury strona 14 strona

Bardziej szczegółowo

4marca w pociągu z Zakopanego w przedziale

4marca w pociągu z Zakopanego w przedziale AKADEMICKI PRZEGLĄD SPORTOWY Na okładce: Anna Berezik, ATH Bielsko-Biała, złoty medal w slalomie AMP Foto Michał Szypliński skifoto.pl Pismo Zarządu Głównego AZS Redaktor naczelny: Bartłomiej Korpak Adres

Bardziej szczegółowo

Sylwia Majdan. Christiana Greya? Wojtek Brzeziński Kaligula Na Wspólnej. Tomasz Raczek Nie jestem dzikusem! Dobrą modę można robić wszędzie

Sylwia Majdan. Christiana Greya? Wojtek Brzeziński Kaligula Na Wspólnej. Tomasz Raczek Nie jestem dzikusem! Dobrą modę można robić wszędzie miesięcznik bezpłatny nr 01 59 kwiecień 2013 r. www.magazynprestiz.com.pl Łona & Webber Złote Chłopaki Za co kobiety pokochały Christiana Greya? Tomasz Raczek Nie jestem dzikusem! Wojtek Brzeziński Kaligula

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI. www.tychy.pl

BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI. www.tychy.pl T W O J E T Y C H Y 20 LIPCA 2010 Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod i Romuald Hassa nasze Tychy Nauczyciele z Zespołu Szkół nr 1 są autorami nowego podręcznika do chemii dla szkół ponadgimnazjalnych >strona

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia zdrowotne po nowemu. Zmiany w przepisach celnych. Rok po Schengen. Horoskop 2009 0,- www.polonia-info.eu

Ubezpieczenia zdrowotne po nowemu. Zmiany w przepisach celnych. Rok po Schengen. Horoskop 2009 0,- www.polonia-info.eu Polonijny Magazyn Informacyjny Ogłoszenia Reklamy Informacje Nr. 01/09 Hamburg Styczeń / Luty 2009 Magazyn bezpłatny 0,- W numerze: Ubezpieczenia zdrowotne po nowemu więcej na stronie 4 Zmiany w przepisach

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje GAZETA GMINY ROJEWO Nr 1/Marzec 2014 www.roj6wo.pl W numerze: Inwestycje gminne m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców naszej

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość W NUMERZE Nr 08 wywiad z dr. hab. Piotrem Błędowskim o pożyczkach dla spółdzielni socjalnych o dofinansowaniach działań na rzecz seniorów i dzieci Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl

Bardziej szczegółowo

8-9 2010. Egzemplarz bezpłatny. nr 8-9 (236-237) Kasa dla lekarza. www.gazetalekarska.pl. sierpień-wrzesień 2010

8-9 2010. Egzemplarz bezpłatny. nr 8-9 (236-237) Kasa dla lekarza. www.gazetalekarska.pl. sierpień-wrzesień 2010 . Egzemplarz bezpłatny 8-9 2010 Kasa dla lekarza 1 Akcja kasa! wspomniałam wcześniej uprawnia do zwolnienia od obowiązku posiadania kasy fiskalnej. W numerze między innymi 2 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

Wieści z Jeleśni Październik

Wieści z Jeleśni Październik Jak uratować małe szkoły czytaj str. 8-9 Wieści z Jeleśni Październik NR 7 2012 ISSN: 2083-3253 GAZETA WYDAWANA PRZEZ URZĄD GMINY W JELEŚNI Wójt Gminy Jeleśnia: Zmiany są konieczne, a na efekty musimy

Bardziej szczegółowo

ABC pewności siebie. 2010 Jakub Drzewiecki Wszystkie prawa zastrzeżone. Ebook udostępniony dla Ciebie przez. www.pewnoscsiebie.

ABC pewności siebie. 2010 Jakub Drzewiecki Wszystkie prawa zastrzeżone. Ebook udostępniony dla Ciebie przez. www.pewnoscsiebie. ABC pewności siebie 2010 Jakub Drzewiecki Wszystkie prawa zastrzeżone. Ebook udostępniony dla Ciebie przez www.pewnoscsiebie.info Zachęcam do rozpowszechniania tego ebooka na Twojej stronie lub wysyłania

Bardziej szczegółowo

Rok z Mamą na Wyspach

Rok z Mamą na Wyspach Polski Festiwal po raz pierwszy w Londynie. Już września! Więcej str. 22 www.goniec.com nr 3 (35), 5 sierpnia 26 s. 2 Rok z Mamą na Wyspach Goniec Polski 4x224.qxd 3/4/6 2:2 pm Page Odbierz pieniadze w

Bardziej szczegółowo

W dniu 14 marca w sali konferencyjnej nr 120 budynku Dyrekcyjnego De- lne Zebranie Delegatów NSZZ Solidar Steel Poland S.A. - icza.

W dniu 14 marca w sali konferencyjnej nr 120 budynku Dyrekcyjnego De- lne Zebranie Delegatów NSZZ Solidar Steel Poland S.A. - icza. 14 Pracodawca - 427 zł. Związki - 460 zł. Kwota przyrostu płac róŝni strony Fiaskiem zakończyła się 19-go lutego kolejna runda negocjacji związków zawodowych z pracodawcą w sprawie wzrostu płac w 2008

Bardziej szczegółowo

TUTORIAL I. Skrypt dla studentów WyŜszej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Redakcja skryptu: Paweł Przywara

TUTORIAL I. Skrypt dla studentów WyŜszej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Redakcja skryptu: Paweł Przywara 1 TUTORIAL I Skrypt dla studentów WyŜszej Szkoły Informatyki i Zarządzania Redakcja skryptu: Paweł Przywara 2 SPIS TREŚCI WSTĘP 3 ETYKIETA STUDENTA 5 ZASADY ZACHOWANIA SIĘ NA ZAJĘCIACH, CZYLI JAK KSZTAŁTOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Ryszard Moździerz. Jak przeŝyłem STAN WOJENNY

Ryszard Moździerz. Jak przeŝyłem STAN WOJENNY Ryszard Moździerz Jak przeŝyłem STAN WOJENNY Wspomnienia te poświęcam wszystkim tym, którzy starali się pomóc mi, w powrocie do Polski. A przede wszystkim: Marcie Gąsiorowskiej Józefowi Gruszce Henrykowi

Bardziej szczegółowo

sobota 9 listopada 2013 nr 132 (LXVIII) cena: 11 kč Zbójnicy nadal fascynują górali s. 7

sobota 9 listopada 2013 nr 132 (LXVIII) cena: 11 kč Zbójnicy nadal fascynują górali s. 7 nr 132 (LXVIII) cena: 11 kč Pismo wychodzi we wtorki, czwartki i soboty. www.glosludu.cz Trzy lata bez chwili wytchnienia s. 6 Zbójnicy nadal fascynują górali s. 7 Idziemy po zycięstwo s. 12 Jan Sechter:

Bardziej szczegółowo

Embargo uderzy w Sądecczyznę!

Embargo uderzy w Sądecczyznę! NAKŁAD: 16 000 4 SIERPNIA 2014 NR 380 ROK VIII ISSN 2084-4190 Embargo uderzy w Sądecczyznę! fot. UG w Łącku Dobrze, że płacimy jabłkami, a nie krwią mówił minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz,

Bardziej szczegółowo