Strefa ZABRZE UJAZD TUCZNAWA. Investors wanted! Regionalne Parki KSSE. magazyn. K W I E C I E Ń I n f o r m a t o r K S S E ISSN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strefa ZABRZE UJAZD TUCZNAWA. Investors wanted! Regionalne Parki KSSE. magazyn. K W I E C I E Ń 2 0 0 8 I n f o r m a t o r K S S E ISSN 1644-5163"

Transkrypt

1 Strefa K W I E C I E Ń I n f o r m a t o r K S S E ISSN magazyn Investors wanted! Regionalne Parki KSSE ZABRZE UJAZD TUCZNAWA

2 [spistreści] 3. [strefastrefy] Zaproszenie na Śląskie Forum Inwestycyjne 4. [strefastrefy] XXX Katowicka konferencja Specjalnych Stref Ekonomicznych 5. [strefastrefy] Investors Wanted! 6-7 ZABRZE 8-9 UJAZD TUCZNAWA 12. [strefapodstref] Podstrefa gliwicka: Od początku wierzyłem, że tu w Gliwicach zebrał się zespół ludzi utalentowanych, pracowitych i żądnych sukcesu rozmowa z Roydenem Morganem, dyrektorem zarządzającym firmy Plastal Sp. z o.o. Podstrefa sosnowiecko-dąbrowska: Inwestujmy wspólnie w kapitał ludzki konferencja w Dąbrowie Górniczej Nowe tereny w Podstrefie sosnowiecko-dąbrowskiej Podstrefa jastrzębsko-żorska: Brakuje mi w ofercie Strefy czegoś na kształt prospektu promocyjnego dla inwestorów rozmowa redakcyjna z Andrzejem Pruszyńskim Podstrefa tyska Efektywny i efektowny EFEKT TO i MU - wsparcia udziela Podstrefa tyska KSSE S.A. 20. [strefavip] Bardzo ważni ludzie stąd w fotografii Bartłomieja Barczyka 24. [strefastrefy] Primary and Secondary International Education in Upper Silesia 26. [śląskastrefa] Live in green way. Tourism at the Silesia Region. 30. [strefakultury] Jazda kulturalna: maj czerwiec [strefakultury] Międzynarodowy festiwal sztuki naiwnej NIKISZ-FOR 33. [strefaod kuchni] Być wegetarianinem na Śląsku i przeżyć. 34. [strefafelietonu] Na majówkę! Na czerwcówkę! 35. [strefawydarzeń] Wystawa malarstwa Izabeli Wądołowskiej Army of me KATOWICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A. Prezes Zarządu: Piotr Wojaczek Wiceprezes, Zastępca Prezesa: Andrzej Pasek Biuro Zarządu: Katowice, ul. Sienkiewicza 28 tel. (032) , , , fax: (032) Magazyn Strefa. Informator Inwestorów KSSE dwumiesięcznik. Nr ISSN Wydawca: Andrzej Pasek, Piotr Wojaczek, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Wydanie internetowe Magazynu Strefa: PODSTREFA TYSKA, Dyrektor: Ewa Stachura-Pordzik Tychy, ul. Fabryczna 2 tel. (032) fax: (032) PODSTREFA GLIWICKA, Dyrektor: Jerzy Łoik Gliwice, ul. S. Wyszyńskiego 11/307 tel. (032) , PODSTREFA SOSNOWIECKO- DĄBROWSKA, Dyrektor: Mirosław Bubel Sosnowiec, ul. Modrzejowska 32B (wejście od ul. Małachowskiego) tel. (032) tel./fax: (032) , PODSTREFA JASTRZĘBSKO- ŻORSKA, Dyrektor: Andrzej Zabiegliński Żory, Al. Wojska Polskiego 4 tel. (032) tel./fax: (032) e-mali: Redakcja: Grupa Perfect Redaktor prowadząca: Anna Liszewska-Potoniec Redaktor naczelna: Małgorzata Tkacz-Janik Dyrektor artystyczny: Lidia Parchańska Foto: Andrzej Marczuk Adres redakcji: PERFECT ul. Jasnogórska 11, Gliwice tel/fax: Magazyn STREFA [KWIECIEŃ 2008]

3 [strefawydarzeń] Śląskie Forum Inwestycyjne Silesian Investment Forum 16 maja 2008 r. Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo- Handlowa wraz z Regionalną Izbą Gospodarczą i przy wsparciu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej organizują w Katowicach Śląskie Forum Inwestycyjne. Tematem wiodącym Forum będą w pierwszej linii gospodarcze aspekty województwa śląskiego. Poprzez zagadnienia związane z potencjałem regionu, ze spójnością oferty oraz usprawnieniem procesów decyzyjnych przedstawiona zostanie polskim oraz zagranicznym inwestorom konkurencyjność inwestycyjna regionu. W trakcie Forum przewidziany jest także blok poświęcony prawnym i finansowym aspektom inwestowania w Polsce. Szczegółowy program Forum zamieszczony będzie w najbliższych dniach na stronach internetowych w dziale Terminy oraz w dziale Aktualności. Forum będzie tłumaczone symultanicznie na język niemiecki i angielski. Licząc na Państwa zainteresowanie Śląskim Forum Inwestycyjnym serdecznie zapraszamy! The Polish-German Chamber of Industry and Commerce and the Chamber of Commerce and Industry in Katowice, with support of Katowice Special Economic Zone, organize Silesian Investment Forum that will be held on 16 th May 2008 in Katowice. The leading subjects of this Forum will be mainly economic aspects of the Silesian Province. The investment competitiveness of the region will be presented to Polish and foreign investors through the issues connected with the potential of the region, a cohesive offer and streamlining of decision making processes. It is planned to organize during the Forum a panel dedicated to legal and financial dimensions of investing in Poland. The detailed program of the Forum will be placed in a few days on the websites in the section Timetable ( Terminy ) and in the section News ( Aktualności ). The forum will be interpreted simultaneously into English and German. Looking forward to your interest in participation in the Silesian Investment Forum, we invite you cordially! 16 maja 2008 poczàtek Partnerzy Forum Forum Partners Qubus Prestige Hotel Uniwersytecka 13 Katowice Magazyn STREFA [KWIECIEŃ 2008] 3

4 [strefastrefy] XXX KATOWICKA KONFERENCJA SPECJALNYCH STREF EKONOMICZNYCH lutego br. w Hotelu Monopol w Katowicach po raz trzydziesty odbyła się Konferencja SSE. Tym razem KSSE S.A. miała przyjemność występować w roli gospodarza spotkania, na którym ustalano, w jakich kierunkach powinny zmierzać polskie SSE. Oprócz przedstawicieli wszystkich specjalnych stref ekonomicznych działających w Polsce zaproszeni zostali goście, między innymi Pan Minister Rafał Baniak z ramienia Ministerstwa Gospodarki i Pan dr Paweł Wojciechowski z Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Główne zagadnienia konferencji dotyczyły zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju poprzez tworzenie wzajemnych więzi współpracy między wszystkimi 14 SSE. Do najważniejszych kwestii poruszonych na konferencji należała inicjatywa zwiększenia limitu obszarów SSE w Polsce, która została wstępnie potwierdzona przez Pana Ministra Rafała Baniaka na poziomie 20 tys. hektarów. Istotnym punktem było także przedyskutowanie szans wydłużenia ustawowego czasu funkcjonowania SSE z roku 2016 na rok 2020, a nawet Dyskutowano także o konieczności przygotowania rozporządzenia dotyczącego wszystkich SSE, które mówiłoby o zasadach korzystania z pomocy publicznej, poruszono kwestie współpracy z samorządami przy procedurze nabywania nieruchomości przez inwestorów, a także zaprezentowano możliwości nowego oprogramowania pozwalającego strefom na wygodniejsze i bardziej skuteczne kontakty z inwestorami. Omówiono zasady obejmowania istniejących zakładów statusem Strefy i koncepcje podążania strefy za inwestorami. Ze strony Ministerstwa Gospodarki zaznaczona została kwestia konieczności przygotowania strategii rządowej wobec spółek zarządzających strefami. Reprezentanci 9. SSE ze wschodniej Polski wskazali na problem zrównoważonego rozwoju regionów w kraju i zaproponowali rozwiązania na szczeblu ogólnym, aby inwestycje strefowe zasilały przede wszystkim regiony mniej atrakcyjne. Prezes PAIiIZ-u, Pan dr Paweł Wojciechowski mówił o roli SSE w pozyskiwaniu inwestorów w Polsce i jej znaczeniu przy konstruowaniu ofert dla dużych inwestycji. Konferencja była kolejną okazją do skonfrontowania doświadczeń i przeanalizowania obecnej sytuacji na polskim rynku, aby wyznaczyć cele do realizacji na najbliższe lata. Opracowanie: Wojciech Rusek KSSE S.A., Katowice 4 Magazyn STREFA [KWIECIEŃ 2008]

5 [strefastrefy] INVESTORS WANTED! Działająca od ponad 12 lat Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. to na dzień dzisiejszy ponad 12 miliardów PLN w inwestycjach, ponad nowych miejsc pracy stworzone w ponad 200 nowych przedsiębiorstwach działających na jej terenie. Przez cały okres działalności KSSE S.A. województwo śląskie umacniało swoją pozycję jednego z najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów regionów Europy. Pomimo tak znakomitych wyników Katowicka Strefa nie przestaje się rozwijać, a nowi inwestorzy coraz częściej doceniają potencjał drzemiący w województwie śląskim. Aby umożliwić dalsze zasilanie regionu inwestycjami krajowymi i zagranicznymi, KSSE rozszerzyła swoje granice o kolejne obszary. Trzy nowe Regionalne Parki KSSE o łącznej powierzchni 308 ha już od 5 marca 2008 roku są dostępne dla potencjalnych kupców. Przeznaczona zarówno dla małych przedsiębiorstw, jak i dla dużych inwestorów oferta jest kolejnym dużym krokiem w stronę ciągłego zmniejszania bezrobocia i zrównoważonego rozwoju Górnego Śląska. Trzy nowe obszary włączone do strefy to Regionalny Park KSSE w Zabrzu, Regionalny Park KSSE w Ujeździe (obydwa podlegające Podstrefie gliwickiej) i Regionalny Park KSSE w Tucznawie (podlegający Podstrefie sosnowiecko-dąbrowskiej). Katowice Special Economic Zone Co. has been operating for over 12 years. Nowadays, it constitutes over 12 milliards zlotys in investments, over new workplaces created in over 200 new enterprises existing on Katowice SEZ grounds. By the entire trading period of Katowice SEZ Co., the Silesian province was strengthening its own position as one of the most attractive for investors European regions. Despite so excellent results Katowice SEZ does not impede its development and new investors often value the hidden potential of the Silesian province more and more. In order to enable further region s reinforcement by means of both national and foreign investments, Katowice SEZ has expanded its own borders with the following areas. Three new Regional Parks of Katowice SEZ, with a total area of 308 hectares, has been already available for prospective buyers from 5 March The offer intended for both small enterprises and large investors is another big step aiming at consistent reduction of unemployment as well as sedate development of Upper Silesia. Three new regions included in the zone are Regional Park of Katowice SEZ in Zabrze, Regional Park of Katowice SEZ in Ujazd (both within Gliwice Subzone), and Regional Park of Katowice SEZ in Tucznawa (within Sosnowiec-Dąbrowa Subzone). Die seit 12 Jahren funktionierende Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. (Spezialökonomiegebiet von Katowice) besteht heutzutage aus 15 Milliarden Zloty Investitionen, über neuen Arbeitsplätzen, die in über 200 neuen Unternehmen der KSSE entstanden sind. Innerhalb dieser Zeit hat die Woiwodschaft Schlesien ihren Rang verbessert und ist zu einer der besten Regionen Europas geworden, wenn es um Investitionen geht. Trotz solch hervorragender Ergebnisse hört sich das Ökonomiegebiet nicht auf zu entwickeln und Investoren schätzen das verborgene Potential der Woiwodschaft Schlesien. Um die Region weiterhin mit Auslands und Inlandsinvestitionen zu stärken hat die KSSE ihr Gebiet erweitert. Drei neue Regionalpark KSSE mit der Gesamtfläche von 308 ha sind schon seit dem 5. März 2008 für potenzielle Kunden zugänglich. Das Angebot, das sowohl für kleinere Unternehmen als auch für große Investoren vorgesehen ist, ist einer der nächsten Schritte, um die Arbeitslosigkeit in Oberschlesien zu verringern und die stetige Entwicklung der Region zu sichern. Es gibt drei neue Teile, die in das Gebiet eingeführt wurden. Das sind: Der Regionalpark KSSE in Zabrze, der Regionalpark KSSE in Ujazd (beide gehören zu dem Untergebiet Gliwice) und der Regionalpark KSSE in Tucznawa (gehört zum Untergebiet von Dąbrowa Sosnowiec). Magazyn STREFA [KWIECIEŃ 2008] 5

6 [strefastrefy] ZABRZE Regionalny Regionalny Park KSSE w Zabrzu to obszar o powierzchni 90 ha złożonej z dwóch działek, jednej 33 hektarowej i drugiej 57 hektarowej z możliwością dalszego podziału. Nieruchomość znajduje się między Rokitnicą i Mikulczycami, wschodnimi dzielnicami Zabrza. Jest to teren dobrze skomunikowany, oddalony o ok. 2 kilometry od drogi krajowej DK94 (Kraków Wrocław), 3 kilometry od drogi krajowej DK78 (Tarnowskie Góry Gliwice), 7 kilometrów od drogi krajowej DK4 z której można szybko dostać się do węzła z autostradą A4. Dodatkowo plan budowy śląskiego odcinka autostrady A1, którego realizacja przewidziana jest na rok 2010, zakłada utworzenie węzła z autostradą niecałe 4 kilometry od granic Parku. Teren jest zaopatrzony w media (gaz, woda, energia elektryczna). Regional Park of Katowice SEZ in Zabrze is the area of 90 hectares consisting of two lots, the first one of 33 hectares and the second of 57 hectares with the possibility of further subdivision. Property is situated between Rokitnica and Mikulczyce, eastern districts of Zabrze. The area is marked by good road transport, is also about 2 kilometers distant from DK94 national road (Kraków Wrocław), 3 kilometers from DK78 national road (Tarnowskie Góry Gliwice), and 7 kilometers from DK4 national road from which one can quickly get to highway A4 interchange. Additionally, building scheme of highway A1 Silesian section, with realization planned for the year 2010, postulates the creation of highway interchange less than 4 kilometers from Park borders. The area is provided with media (gas, water, electric energy). 6 Magazyn STREFA [KWIECIEŃ 2008]

7 [strefastrefy] Park KSSE Der Regionalpark KSSE in Zabrze bildet eine Fläche von 90 ha, die aus zwei Teilen besteht. Der erste Teil aus 33 ha und der zweite aus 57 ha mit einer weiteren Teilmöglichkeit. Das Gebiet befindet sich zwischen Rokitnica und Mikulczyce, den östlichen Stadtteilen von Zabrze. Es ist ein gut kommuniziertes Gebiet, etwa 2 km von der Landstraße DK 94 (Kraków Wrocław), 3 km von der Landstraße DK 78 (Tarnowskie Góry Gliwice) und 7 km von der Landstraße DK 4 entfernt von der aus man schnell zur Autobahn A4 gelangen kann. Hinzu kommt, dass der Bau des schlesischen Teils der Autobahn A1 geplant ist und 2010 fertig gestellt sein soll, was eine Verbindung zwischen der A4 und der A1 etwa 4 km von der Regionalparkgrenze entstehen lassen wird. Das Gebiet hat einen Gas-, Wasser-, und Stromanschluss. Magazyn STREFA [KWIECIEŃ 2008] 7

8 [strefastrefy] U J A Z D Regionalny Regionalny Park KSSE w Ujeździe to teren złożony z kilku działek o łącznej powierzchni 100 ha z możliwością rozszerzenia nawet do 400 ha. Obszary leżą przy autostradzie relacji Wrocław - Kraków na wysokości Strzelec Opolskich między dwoma węzłami autostradowymi, Olszowa i Nogowczyce. Odległość Parku od każdego z nich to ok. 2 kilometry. Teren typu green field położony jest z dala od aglomeracji miejskich, przez co jest idealnym miejscem dla wszelkiego typu inwestycji wymagających dużej przepustowości kanałów komunikacji drogowej (przemysł ciężki, terminal logistyczny). Tereny Regionalnego Parku KSSE w Ujeździe leżą tuż przy głównej arterii komunikacyjnej na południu Polski jaką jest autostrada A4, która w niedługim czasie będzie łączyć się z autostradą A1 (północ południe). Regional Park of Katowice SEZ in Ujazd is the area that consists of several lots with a total ground surface of 100 hectares, including the possibility of extension even up to 400 hectares. The lots are located near Wrocław-Kraków highway, comparably with Strzelce Opolskie, between two interchanges Olszowa and Nogowczyce. The distance between the interchanges and the Park is about 2 kilometers. Green field type area is situated far from urbanized areas what makes it an ideal place for all kinds of investments requiring large traffic capacity of road communications channels (heavy industry, logistic terminal). Regional Park of Katowice SEZ in Ujazd areas are located at the main communication artery in the South of Poland highway A4, that would be soon joined with highway A1 (north-south). 8 Magazyn STREFA [KWIECIEŃ 2008]

9 [strefastrefy] Park KSSE Der Regionalpark KSSE in Ujazd bildet eine Fläche aus mehreren Grundstücken, die insgesamt aus 100 ha bestehen und sogar auf 400 ha erweitert werden können. Dieses Gebiet befindet sich in der Nähe der Autobahn A4 (Wrocław Kraków) auf Höhe von Strzelce Opolskie zwischen den Ausfahrten Olszowa und Nogowczyce. Die Entfernung zu jeder dieser Ausfahrten beträgt etwa 2 km. Es ist ein Gebiet des green field Typs und ist weit entfernt von Ballungsgebieten und dadurch ein idealer Ort für Investitionen aller Art, die eine gute Transportmöglichkeit verlangen (Schwerindustrie, Vertriebsterminal). Das Gebiet des Regionalparks KSSE liegt gleich neben einer Hauptkommunikationsader in Südpolen und zwar der Autobahn A4, die sich bald mit der Autobahn A1 (Nord-Süd) überkreuzen wird. Magazyn STREFA [KWIECIEŃ 2008] 9

10 [strefastrefy] TUCZNAWA Regionalny Regionalny Park KSSE w Tucznawie to duży obszar o łącznej powierzchni 100 ha z możliwością rozszerzenia nawet do 260 hektarów. Rzeczona działka znajduje się w bliskiej odległości (ok. 3 km) od drogi krajowej DK1 (Gdańsk Bielsko- Biała) i jedynie 30 km od portu lotniczego Katowice Pyrzowice. Dojazd do centrum Katowic i najbliższego węzła z autostradą A4 zajmuje ok. 30 minut. Możliwe jest także skomunikowanie działki za pomocą linii kolejowej. Zaletą Parku jest bliskie usytuowanie względem terminala przeładunkowego kolei szerokotorowej w Sławkowie. Tam kończy się jedyny w Polsce odcinek trakcji szerokiego toru umożliwiający szybki transport dużych ilości towaru do Ukrainy, Rosji i Azji Zachodniej. Regional Park of Katowice SEZ in Tucznawa is a large area with a total ground surface of 100 hectares, with the possibility of extension even up to 260 hectares. The said lot is situated at a short distance away (about 3 kilometers) from DK1 national road (Gdańsk Bielsko-Biała) and only 30 kilometers from Katowice Pyrzowice airport. Getting to Katowice city centre and the nearest highway A4 interchange takes about 30 minutes. The lot is also within the reach of railway communications line. The Park s advantage is close location to trans-shipping terminal of broadgauge railway in Sławków, where ends the only section of the broad-gauge railway system that allows for fast transportation of large amounts of goods to Ukraine, Russia and West Asia. 10 Magazyn STREFA [KWIECIEŃ 2008]

11 [strefastrefy] Park KSSE Der Regionalpark KSSE in Ujazd der KSSE ist ein großes Gebiet mit der Gesamtfläche von 118 ha mit der Erweiterungsmöglichkeit auf sogar 260 ha. Die Fläche befindet sich in der Nähe (etwa 3 km) von der Landstraße DK1 (Gdańsk Bielsko-Biała) und nur 30 km von dem Flughafen Katowice Pyrzowice entfernt. Die Anfahrt bis zum Zentrum von Katowice und dem Kontakt zur A4 dauert etwa 30 min. Man kann das Grundstück auch mit der Bahn erreichen. Der Vorteil des Parks ist die Nähe zum Umladungsterminal mit breitspurigem Gleis in Sławków. Hier endet der einzige Abschnitt des Breitspurgleises in Polen, der einen schnellen Transport von großen Mengen an Ware in die Ukraine, nach Russland und Westasien ermöglicht. Magazyn STREFA [KWIECIEŃ 2008] 11

12 [strefapodstref] Od początku wierzyłem, że tu w Gliwicach zebrał się zespół ludzi utalentowanych, pracowitych i żądnych sukcesu Podstrefa gliwicka rozmowa z Roydenem Morganem, dyrektorem zarządzającym firmy Plastal Sp. z o.o. Rozmawiali: Rafał Niemczyk Marcin Dym Strefa: Proszę opowiedzieć o swoim życiu w Polsce. Jakie są Pańskim zdaniem wady i zalety pracy w naszym kraju? R.M.: Spędziłem w Polsce 5 lat. Bardzo doceniam ciepłe przyjęcie i akceptację, jakimi zostałem tu przywitany. Okolica, w której mieszkam i pracuję, przypomina mi bardzo moje rodzinne strony (doliny południowej Walii) sprzed lat, kiedy to zamknięto kopalnie węgla i stali i wszelkie prace zostały tam zakończone. To był okres wielkich zmian, który zabrał wiele lat zanim się dokonał. Tu dzieje się to o wiele szybciej, ale jestem pewien, że niektórym ludziom takie tempo rozwoju nie wystarcza i że dlatego może stać się ono jeszcze bardziej zawrotne. 12 Magazyn STREFA [KWIECIEŃ 2008]

13 [strefapodstref] Strefa: Wasza współpraca z KSSE trwa już od 1999 roku. Co może Pan powiedzieć o tych kilku latach z czego jest Pan najbardziej zadowolony, a co budzi Pańskie największe zastrzeżenia? R.M.: Jak już wspomniałem, współpracuję ze Strefą od mojego przyjazdu do Polski, czyli od ponad 5 lat (dokładniej od stycznia 2003 roku). Muszę powiedzieć, że współpraca jest bardzo zadowalająca, wynika to miedzy innymi z błyskawicznego postępu ekonomicznego na terenie KSSE. Mogę pochwalić lidera i zespół KSSE za ich chęć wspierania firm w Strefie. Moje obawy wiążę jedynie ze zbyt agresywnym tempem, w jakim zmierzamy do przodu. Musimy jednak zrobić wszystko, aby je wytrzymać. Wskazałbym także, jako niezbędną potrzebę, rozwiązanie problemu transportu ludzi z otaczających dzielnic do miejsc zatrudnienia w Strefie w Gliwicach. Strefa: Rozwój firmy Plastal na terenie Polski jest wyjątkowo dynamiczny. Proszę wskazać czynniki, dzięki którym odnieśliście tak wielki sukces. R.M.: Główny czynnik naszego sukcesu to zespół ambitnych ludzi, który podejmuje wciąż nowe wyzwania. Moi ludzie starają się pozostać na światowym poziomie zarówno pod względem pracy w fabryce, jak i prowadzenia interesów poza nią. Drugim ważnym czynnikiem jest potęga wizji i determinacji, która przynosi wymierne efekty oraz wiara, że tylko pozytywne nastawienie może sprawić, iż wizja stanie się rzeczywistością. Ogromne znaczenie ma rosnący poziom i różnorodność bazy naszych klientów, co w parze z uznaniem przez nich naszej jakości, ciągle motywuje nas do stawiania sobie jeszcze wyższych celów. Strefa: Pomimo powiększenia ostatnio swoich inwestycji o kilka nowych działek, firmie ciągle brakuje terenów pod nowe inwestycje. Czy macie już jakieś nowe pomysły na rozwiązanie tego problemu? R.M.: Niedawno wynajęliśmy dodatkowe tereny wzdłuż drogi, sąsiadującej z naszą gliwicką fabryką. Mamy też zamiar otworzyć nową ogromną fabrykę w Poznaniu. Strefa: Czym różni się gliwicka fabryka na terenie KSSE od fabryki, którą otworzyliście w 2005 roku w Poznaniu? R.M.: Obie fabryki są do siebie podobne. Jednakże tutaj w Gliwicach mamy w pełni zrobotyzowaną lakiernię, natomiast w fabryce poznańskiej będziemy się skupiać głównie na odlewnictwie. To chyba najbardziej charakterystyczne różnice, które mógłbym wskazać. Strefa: Jakie produkty Plastalu sprzedają się najlepiej, z których jesteście najbardziej dumni? R.M.: Zawsze staramy się, by każdy z naszych produktów zderzaki, spojlery, deski rozdzielcze, czy inne, nawet najdrobniejsze były produktami najwyższej światowej jakości. Strefa: General Motors Manufactoring Poland (dawniej Opel Polska) nie jest już waszym jedynym partnerem i odbiorcą. Do listy waszych partnerów dołączyły Fiat, Volkswagen, BMW, Ford oraz Audi. Planujecie podjęcie współpracy z innymi wielkimi koncernami? R.M.: Zawsze jesteśmy otwarci na nowe propozycje współpracy. W niedalekiej przyszłości będziemy realizować nowy produkt dla Jaguara. To również będzie dla nas ogromne, ciekawe wyzwanie. Strefa: Może Pan spróbować scharakteryzować krótko polskich pracowników, czym się wyróżniają na tle pracowników z innych krajów? R.M.: Pytanie jest trudne, ponieważ nie miałem okazji gościć we wszystkich krajach świata (śmiech). Porównując jednak Polaków do pracowników z krajów, w których pracowałem, mogę powiedzieć, że podczas pięcioletniego pobytu w Polsce, nie mam do swoich pracowników zastrzeżeń. Pracują oni naprawdę bardzo ciężko, ale również bardzo mądrze potrafią skupiać się na zadaniach, które mają do wykonania. Strefa: Jaki jest udział załogi Plastalu w rozwoju firmy? Czy są jakieś wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy aktywizujące zespoły pracowników wewnątrz polskiej firmy? R.M.: Od początku wierzyłem, że tu w Gliwicach zebrał się zespół ludzi utalentowanych, pracowitych i żądnych sukcesu. Wszystko, co zrobiłem, było ukierunkowane, aby pomóc im ciężko zapracować na ten sukces. Mój zespół zarządzający złożony był ze znakomitych fachowców, którzy, choć byli zestresowani z powodu postawionych im wysokich wymagań, radzili sobie w każdym momencie znakomicie. Strefa: Pomówmy na koniec o przyszłości Plastalu w Polsce. Rokrocznie powiększacie zatrudnienie i obrót. Proszę zdradzić trochę szczegółów na temat polityki firmy na najbliższe lata? R.M.: Konsekwentnie będziemy realizować cele, które sobie postawiliśmy. Planujemy sukcesywnie zwiększać produkcję i ilość miejsc pracy. Rozwijamy naszą firmę poprzez oferowanie naszych usług coraz to nowym klientom, a także skuteczną realizację własnych projektów. Strefa: Serdecznie dziękujemy za rozmowę i życzymy dalszych sukcesów. R.M.: Dziękuję i również życzę wszystkiego dobrego. Magazyn STREFA [KWIECIEŃ 2008] 13

14 [strefapodstref] Podstrefa sosnowieckodąbrowska Inwestujmy wspólnie w kapitał ludzki konferencja w Dąbrowie Górniczej Inwestujmy WSPÓLNIE w kapitał ludzki konferencja zorganizowana w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej w dniu 12 lutego 2008 roku wskazuje, że dla rozwoju regionu oraz firm niezbędne jest WSPÓLNE działanie, planowe i długoterminowe, koordynowane i wspierane przez samorząd lokalny. W Podstrefie sosnowiecko-sąbrowskiej wybudowano 34 zakłady i utworzono miejsc pracy. Dla inwestorów liczą się nie tylko koszty pracy, zwracają też uwagę, czy posiadamy kadrę pracowników o wysokich kwalifikacjach, niezbędną do stosowania nowoczesnej technologii, inwestują więc w regionach, gdzie dba się o edukację zawodową. Praca KSSE S.A. to nie tylko pozyskanie inwestorów, ale dbałość, by inwestycje się rozwijały, a firmy zadomowiły się na długo. Strefa wraz z samorządami powinna rozwiązywać problemy firm w zakresie naboru wykwalifikowanych pracowników. Dzisiaj firmy strefowe zgłaszają trudności w pozyskiwaniu ludzi wielu zawodów. Poszukuje się aż 1200 pracowników, a co roku w wyniku rotacji trzeba będzie przyjąć nowych. W tych przewidywaniach należy uwzględnić rozwój regionu i firm, gdzie oprócz pracowników kadry technicznej, w związku z otwieraniem finansowych centrów outsourcingowych, będzie spore zapotrzebowanie na specjalistów ds. księgowości i finansów. Obecnie rynek pracodawcy zaczyna się zmieniać w rynek pracownika, co oznacza, że należy zmienić spojrzenie na pozyskiwanie pracowników o wysokich kwalifikacjach i umiejętnościach praktycznych. Trzeba ukierunkować wolny rynek pracy. Szkoły powinny aktywniej współpracować z firmami. Korzystać z pomocy nie tylko w organizowaniu praktyk i staży, ale i w przygotowaniu specjalnych programów rozwoju kariery. Dzięki temu uczniowie zdobędą praktyczną wiedzę i zawodowe doświadczenie w trakcie nauki, a po zdobyciu dyplomu gwarancję pracy. Firmy, które chcą pozyskać wartościowych pracowników i związać ich z firmą, muszą rozpocząć współpracę z samorządami, w zakresie opracowania programów rozwoju kariery, uczniów szkół kształcących w zawodach poszukiwanych przez firmy. Pomocne mogą tu być programy UE (np. Program Operacyjny Kapitał Ludzki ). Trzeba też wykorzystać ustawy oświatowe pozwalające na refundowanie praktyk i staży organizowanych przez zakłady pracy. Rynek pracownika zmusza nas, by rozpocząć proces współpracy pomiędzy tymi, których interesem jest inwestowanie w kapitał ludzki, a taki interes mają: Pracodawcy: tworzenie praktyk dla uczniów poszukiwanych specjalności; Szkoły: podpisanie porozumień z firmami, dla których szkoły będą przygotowywać kadrę, a współpracując z zakładami wzbogacać bazę dydaktyczną, jak i korzystać z kadry wysoko wykwalifikowanych pracowników firm; Rodzice: tworząc ścieżkę kariery dla swoich dzieci będą mieć pewność dobrego kształcenia i zatrudnienia w zakładzie, który współpracując z wybraną szkołą będzie brał odpowiedzialność za przyszłego pracownika od pierwszego dnia nauki. 14 Magazyn STREFA [KWIECIEŃ 2008]

15 [strefapodstref] Nowe tereny w Podstrefie sosnowiecko-dąbrowskiej TUCZNAWA Regionalny Park KSSE to teren typu greenfield o powierzchni prawie 100 hektarów. Objęty jest planem zagospodarowania przestrzennego miasta i w całości przeznaczony jest pod działalność przemysłową, jego stan prawny jest uregulowany gdyż jest własnością gminy Dąbrowa Górnicza. Teren jest bardzo dobrze zlokalizowany, w odległości około 30 km znajduje się lotnisko w Pyrzowicach, a 20 km jest do centrum Katowic. Planowana rozbudowa istniejącego układu komunikacyjnego dodatkowo uprości dostęp do głównych szlaków komunikacyjnych. Władze samorządowe mocno zaangażowały się w projekt przygotowania terenu pod inwestycje. Gmina Dąbrowa Górnicza zamierza doprowadzić do terenów 4 pasmową drogę dojazdową oraz niezbędną infrastrukturę techniczną. Docelowo układ komunikacyjny połączy drogi krajowe DK 94 (Wrocław Kraków) z DK 1 (Bielsko- Biała Warszawa). Inwestycja ta została ujęta w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Dąbrowa Górnicza. Duże zaangażowanie władz lokalnych i zapewnienie finansowania inwestycji przez Gminę ma umożliwić kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego Tucznawa do 2012 roku. W najbliższych dniach KSSE S.A. rozpoczyna opracowywanie koncepcji zagospodarowania terenu z uwzględnieniem jego naturalnych uwarunkowań. Następnym krokiem będzie podział terenu na mniejsze działki o powierzchni od 5 do 20 ha i zaoferowanie ich potencjalnym inwestorom. Równocześnie realizowane będą inwestycje w infrastrukturę techniczną i drogową. Przyszłe efekty zagospodarowania terenu Tucznawy powinny z nawiązką zrekompensować inwestycje na kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje. Planowane jest pozyskanie inwestorów z branż wysokich technologii, informatyki, usług BPO oraz bardzo dobrze rozwijających się w tym rejonie branży motoryzacyjnej czy AGD, tak aby w maksymalnym stopniu zostały wykorzystane dostępne zasoby kadrowe Dąbrowy Górniczej i sąsiednich gmin, m.in. Sosnowca, Będzina czy Zawiercia. Uruchomione zakłady powinny utworzyć około 4 tysięcy miejsc pracy, a dodatkowe 4-5 tysięcy pracowników znajdzie pracę u okolicznych kooperantów. W sąsiedztwie obszaru Tucznawa objętego KSSE znajduje się prawie 160 ha terenów, które stanowią doskonałe uzupełnienie terenów Strefy, a mogą być wykorzystane pod działalność produkcyjną lub usługową (bank, hotel, sklepy itp.). Mogą również stanowić rezerwę terenową dla Podstrefy. Budowa nowoczesnych zakładów, przyciągnięcie nowych technologiiwpłynąnaożywienietejczęścidąbrowygórniczej i dadzą impuls do kolejnych inwestycji w tym rejonie. Henryk Zaguła, I z-ca prezydenta miasta Przed Tucznawą, można by rzec, naszym strategicznym, bo największym terenem inwestycyjnym otwierają się znakomite szanse rozwoju. Objęcie prawie 100-hektarowego obszaru granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej daje nowe możliwości inwestorom zainteresowanym rozpoczęciem działalności gospodarczej. Miasto musi jednak ten teren przygotować, bo jego udostępnienie wymaga poniesienia określonych nakładów na rzecz uzbrojenia. Te prace już rozpoczęliśmy. Obecnie przymierzamy się do kompleksowej przebudowy układu komunikacyjnego w tej dzielnicy. Chcemy skomunikować teren inwestycyjny z Euroterminalem w Sławkowie i portem lotniczym w Pyrzowicach. Czteroetapowe zadanie obejmuje wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na odcinku od DK 94 do drogi wojewódzkiej 796. Do końca czerwca ma być przygotowywany projekt techniczny przebudowy odcinka od DK 94 do ul. Koksowniczej. Projekt przewiduje zmiany parametrów drogi. Zamiast jednej jezdni po jednym pasie ruchu, będą dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu dla każdego kierunku. Likwidacji ulegną skrzyżowania funkcjonujące w jednym poziomie i z przejazdem prostokątnym, powstaną bezkolizyjne z prawoskrętami oraz węzłami drogowymi. Wszystko to zdecydowanie poprawi komfort przejeżdżających oraz umożliwi zwiększenie prędkości przejazdu. Realizując nasz największy projekt inwestycyjny Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie, który w większości obejmie tereny zielone, zakładam, że w latach teren Tucznawy zostanie w pełni uzbrojony. Bardzo chciałbym i mam nadzieję, że tak będzie, abyśmy w roku 2012 przystąpili do pełnego zagospodarowania tego obszaru. Wówczas Dąbrowa Górnicza będzie jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem dla inwestorów. Magazyn STREFA [KWIECIEŃ 2008] 15

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego 2 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa wrzesień 2012 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014 Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 2 styczeń 2014 Szanowni Państwo Rozpoczynamy jubileuszowy, dziesiąty rok działalności

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego BIZNES EXPO - szansa na zysk Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Wrzesień 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Konferencja

Bardziej szczegółowo

Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012

Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012 Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012 Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Marzec 2008 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU XVI Gala Laurów Umiejętności

Bardziej szczegółowo

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Badanie realizowane na zlecenie: Badanie realizowane w partnerstwie z: Ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk Tel.: +48 58 32 33 100 Faks: +48 58 30

Bardziej szczegółowo

niekonwencjonalnie Myśleć WYDANIE SPECJALNE:

niekonwencjonalnie Myśleć WYDANIE SPECJALNE: WYDANIE SPECJALNE: Myśleć niekonwencjonalnie OD REDAKCJI Innowacje do kosza? Sceptycyzm, niedowierzanie, kpina i szyderstwo, a na koniec pomówienie o oszustwo, mające na celu ograbienie ludzi z pieniędzy.

Bardziej szczegółowo

Giełda: dołącz do biznesowej elity. Raport. Wywiad Michał Lisiecki: młody magnat mediów. Kasa Dotacje dla firm: ruszają działania

Giełda: dołącz do biznesowej elity. Raport. Wywiad Michał Lisiecki: młody magnat mediów. Kasa Dotacje dla firm: ruszają działania Nr 5 ISSN 1898-732X czerwiec 2008 MAGAZYN POLSKI PRZEDSIĘBIORCZEJ Wywiad Michał Lisiecki: młody magnat mediów Kasa Dotacje dla firm: ruszają działania Mixer Zarządzaj sobą w czasie Raport Giełda: dołącz

Bardziej szczegółowo

Konkurencja. mnie napędza GŁOS BIZNESU. zmieniać, ale jak? PRAWO PRACY. DOSSIER Andrzej Wituski. FELIETONY Kaczmarek Krotoski Sulejewski WYWIAD NUMERU

Konkurencja. mnie napędza GŁOS BIZNESU. zmieniać, ale jak? PRAWO PRACY. DOSSIER Andrzej Wituski. FELIETONY Kaczmarek Krotoski Sulejewski WYWIAD NUMERU Numer 3 (12) 2011 Magazyn gospodarczy Dystrybuowany bezpośrednio do wielkopolskich przedsiębiorców / AKTUALNOŚCI / GMINA / / SAMORZĄDY / / GOSPODARKA / / NOWOŚCI / GŁOS BIZNESU PRAWO PRACY zmieniać, ale

Bardziej szczegółowo

Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107]

Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107] Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107] Od wydawcy Szanowni Czytelnicy! Tym razem na łamach Świata Biznesu przyjrzeliśmy się kondycji banków. Okazuje się, że nasz rynek finansowo-bankowy zupełnie

Bardziej szczegółowo

studencki punkt widzenia SKN Inwestor Uniwersytet Łódzki

studencki punkt widzenia SKN Inwestor Uniwersytet Łódzki EkSoc UŁ studencki punkt widzenia www.deal.skninwestor.com nr 1 (3) marzec 2007 SKN Inwestor Uniwersytet Łódzki ISSN: 1897 1075 KASA LUDOWEGO BANKU CHIN PĘKA W SZWACH. REZERWY WALUTOWE PRZEKROCZYŁY WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie efektywności energetycznej, a redukcja kosztów. 8 kwietnia 2013, Hotel Rzeszów, al. Piłsudskiego 44

Zwiększenie efektywności energetycznej, a redukcja kosztów. 8 kwietnia 2013, Hotel Rzeszów, al. Piłsudskiego 44 Szanowni Państwo, Redukcja kosztów dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej jest kluczowym elementem funkcjonowania wielu przedsiębiorstw i jednostek publicznych. Dlatego tez w imieniu firmy Strefa

Bardziej szczegółowo

STRONA 61 STRONA 72 STRONA 65. REDAKCJA redaktor naczelny - Piotr Ruszewski, sekretarz redakcji - Waldemar Gabis

STRONA 61 STRONA 72 STRONA 65. REDAKCJA redaktor naczelny - Piotr Ruszewski, sekretarz redakcji - Waldemar Gabis EXPRESS BIZNESU 1 2 EXPRESS BIZNESU Po wakacyjnych urlopach wracamy do pracy uśmiechnięci i wypoczęci, by ze zdwojoną siłą podbijać świat. Zanim jednak ruszycie Państwo na ten podbój, zapraszam do poczytania

Bardziej szczegółowo

EkSoc - UŁ. www.skninwestor.com. nr 2 (10) listopad 2010 SKN Inwestor Uniwersytet Łódzki ISSN: 1897-1075

EkSoc - UŁ. www.skninwestor.com. nr 2 (10) listopad 2010 SKN Inwestor Uniwersytet Łódzki ISSN: 1897-1075 EkSoc - UŁ www.skninwestor.com Deal nr 2 (10) listopad 2010 SKN Inwestor Uniwersytet Łódzki ISSN: 1897-1075 1 0 WYCENA ŻYCIA strona 22 ANDRZEJ KLESYK GRACZ ROKU 2010 strona 6 RESPECT INDEX strona 14 JUBILEUSZ

Bardziej szczegółowo

André Gerstner Groclin Group Razem możemy więcej. mbank Fakty i mity: emisja obligacji nie taka straszna

André Gerstner Groclin Group Razem możemy więcej. mbank Fakty i mity: emisja obligacji nie taka straszna magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 14 / wiosna 2014 mbank Fakty i mity: emisja obligacji nie taka straszna André Gerstner Groclin Group Razem możemy więcej od początku 4 podsumowanie kwartału

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość W NUMERZE Nr 08 wywiad z dr. hab. Piotrem Błędowskim o pożyczkach dla spółdzielni socjalnych o dofinansowaniach działań na rzecz seniorów i dzieci Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl

Bardziej szczegółowo

HR Manager managerowi nierówny str. 40

HR Manager managerowi nierówny str. 40 nr /2 wrzesień 2012 Półroczny biuletyn branżowy HR Manager managerowi nierówny str. 40 Sales Buduj mosty zamiast murów str. 10 Pharmacy Skuteczna ocena managera str. 36 Lovemark Potrafi natchnąć i zainspirować.

Bardziej szczegółowo

III Europejski Kongres

III Europejski Kongres nr 91 wrzesień/ październik 2013 rok IX Polska dwudziestym piątym członkiem Unii Europejskiej ISSN 1733-6236 III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw W Kongresie uczestniczyli: Antonio

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach str. 4 Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet str. 7-11 2 (78) 2007 Projekt Econweld ISSN: 1426-63422 Wydawany

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

Waldemar Pijar: Kreatywnie i z rozmachem

Waldemar Pijar: Kreatywnie i z rozmachem programy operacyjne UE, rozwój regionalny, samorządność, gospodarka rok X, nr 85/3 15 czerwca - 15 lipca 2010r. Waldemar Pijar: Kreatywnie i z rozmachem OD REDAKCJI Wojna płci? W czasie kampanii prezydenckiej

Bardziej szczegółowo

Rozmowa z Włodzimierzem Ciepłym, dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy str. 4-5. regionplus24.pl 1

Rozmowa z Włodzimierzem Ciepłym, dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy str. 4-5. regionplus24.pl 1 Rozmowa z Włodzimierzem Ciepłym, dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy str. 4-5 regionplus24.pl 1 redaktor naczelny Środowisko moją pasją...4 Piotr Szabelski Warto wspierać kulturę...6

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

spis treści STUDENT POTRAFI WYDARZENIA W SKN BADANIA NAUKOWE TWOJE INWESTYCJE W CZTERY OCZY WARTO WIEDZIEĆ FELIETON MAKROEKONOMIA PORTRET TWÓRCY

spis treści STUDENT POTRAFI WYDARZENIA W SKN BADANIA NAUKOWE TWOJE INWESTYCJE W CZTERY OCZY WARTO WIEDZIEĆ FELIETON MAKROEKONOMIA PORTRET TWÓRCY STUDENT POTRAFI spis treści 5 7-8 6 9 STYPENDIA Nowe prawo - nowe prawa WYZWANIA McKinsey&Company Case Seminar WYDARZENIA W SKN PRZEGLĄD Newsletter SKN Inwestor PROJEKT FOREX Gra 15 11-12 27-28 33-34 13

Bardziej szczegółowo

Poznań ŹRÓDŁEM PRZEWAGI PIOTRA. Dossier. Budżet Poznania NAJSZTUBA DEBATA PRZEDSIĘBIORCÓW

Poznań ŹRÓDŁEM PRZEWAGI PIOTRA. Dossier. Budżet Poznania NAJSZTUBA DEBATA PRZEDSIĘBIORCÓW Numer 1 (5) 2010 Magazyn gospodarczy Dystrybuowany bezpośrednio do wielkopolskich przedsiębiorców Dossier PIOTRA NAJSZTUBA Budżet Poznania pod lupą DEBATA PRZEDSIĘBIORCÓW Poznań ŹRÓDŁEM PRZEWAGI Rozmowa

Bardziej szczegółowo

Program Kapitał Ludzki 46 mld zł do wydania 2007-2015. Wywiad Mariusz Gralewski: jak stworzyłem GoldenLine.pl. Milion $ W co zainwestować w 2008 roku

Program Kapitał Ludzki 46 mld zł do wydania 2007-2015. Wywiad Mariusz Gralewski: jak stworzyłem GoldenLine.pl. Milion $ W co zainwestować w 2008 roku 01_cover.qxd 2008-01-28 19:37 Page 1 Nr 2 ISSN 1898-732X listopad - grudzień 2007 MAGAZYN POLSKI PRZEDSIĘBIORCZEJ Wywiad Mariusz Gralewski: jak stworzyłem GoldenLine.pl Milion $ W co zainwestować w 2008

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE

NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAGAZYN COMARCH ERP NR 2/2013 (20) ISSN 2082-1581 www.nz.comarch.pl BENCHMARKUJ JAK GRAĆ, by angażować WIĘCEJ nie zawsze znaczy lepiej 10 20 46 Content is the KING 74 8 VAT 7 sposobów

Bardziej szczegółowo

Wydawca ABKOWICZ PRESS. ul. Cukrowa 45-5 71-004 Szczecin tel. 091/8854804. fax 091/8854803. Członek Północnej Izby Gospodarczej.

Wydawca ABKOWICZ PRESS. ul. Cukrowa 45-5 71-004 Szczecin tel. 091/8854804. fax 091/8854803. Członek Północnej Izby Gospodarczej. Włodzimierz Abkowicz 17 Sobtur 28 Bunge 16 Starmot 12 4 Szczecińskie Towarzystwo Elewator Ewa 24 28,36 Budownictwa Społecznego 17,31 Terminal Promowy Świnoujście Deloitte 10, 16, 29 Unity Line Redaktor

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

STAWIAM NA ROZWÓJ. w finansach. raport 2014. Czego oczekują młodzi finansiści? 4str. Co jest ważne w pracy? 16str. Skąd czerpać inspiracje? 26str.

STAWIAM NA ROZWÓJ. w finansach. raport 2014. Czego oczekują młodzi finansiści? 4str. Co jest ważne w pracy? 16str. Skąd czerpać inspiracje? 26str. STAWIAM wydawca NA ROZWÓJ w finansach raport 2014 4str. Czego oczekują młodzi finansiści? 16str. Co jest ważne w pracy? 26str. Skąd czerpać inspiracje? 35str. O czym marzą młodzi finansiści? Wstęp Życie

Bardziej szczegółowo