Badanie długości czynników sieciujących metodami symulacji komputerowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badanie długości czynników sieciujących metodami symulacji komputerowych"

Transkrypt

1 Badanie długości czynników sieciujących metodami symulacji komputerowych Agnieszka Obarska-Kosińska Prof. dr hab. Bogdan Lesyng Promotorzy: Dr hab. Janusz Bujnicki Zakład Biofizyki, Instytut Fizyki Doświadczalnej, UW Pracownia Bioinformatyki i InŜynierii Białka, IIMCB

2 Metody badania struktur białek i oddziaływań białko-białko Doświadczalne: Krystalografia rentgenowska NMR Teoretyczne: Modelowanie ab initio Modelowanie homologiczne Modelowanie de novo Dokowanie

3 Modelowanie teoretyczne Problemy: DuŜy koszt obliczeniowy Niedoskonała funkcja pseudoenergii Alternatywne modele de novo Alternatywne modele dimeru

4 Sieciowanie molekularne (ang. molecular cross-linking) Grupy funkcyjne białek: -NH 2, -COOH, -SH Sieciowanie wewnątrz- i między- molekularne Reszty lizynowe Reszty Glu i Asp Reszty cysteinowe

5 Czynniki sieciujące I rodzaju (ang. bridge type cross-linkers) BIAŁKO A BIAŁKO B CZYNNIK SIECIUJĄCY I RODZAJU homo-dwufunkcyjne hetero-dwufunkcyjne MTS-11-O3-MTS

6 Czynniki sieciujące II rodzaju (ang. zero-length cross-linkers) CZYNNIK SIECIUJĄCY II RODZAJU BIAŁKO A BIAŁKO B Np.: karbodiimidy, Cu2+-o-fenantrolina

7 Sieciowanie zdefiniowanych miejsc BIAŁKO A MUTAGENEZA MUTANTY JEDNOCYSTEINOWE BIAŁKO B CZYNNIKI SIECIUJĄCE + ELEKTROFOREZA śelowa (SDS-PAGE)

8 Sieciowanie nieznanych miejsc CZYNNIKI SIECIUJĄCE BIAŁKO A BIAŁKO B TRAWIENIE WIDMO MASOWE SPEKTROMETRIA MAS I m/z

9 Grupy funkcyjne czynników sieciujących Reaktywne wobec grupy aminowej: Estry N-hydroksysukcynoimidylowe (estry NHS) i ich pochodne sulfo-nhs. Estry kwasu imidowego Reaktywne wobec grupy sulfhydrylowej: Maleimidy. Disulfidy.

10 Zalety metody sieciowania molekularnego MoŜliwość badania białek w ich stanie natywnym białka błonowe i inne, które nie ulegają krystalizacji regiony ruchliwe, niewidoczne w strukturach krystalograficznych Wielkość białka teoretycznie nieograniczona Analiza wyników sieciowania: Elektroforeza Ŝelowa szybka i prosta Spektrometria mas szybka i czuła DuŜa róŝnorodność czynników sieciujących: Szeroki zakres długości Szeroki zakres specyficzności grup reaktywnych

11 Określanie długości czynników sieciujących Sumowanie długości wiązań Symulacje dynamiki stochastycznej: Green i wsp popularne homo-dwufunkcyjne czynniki sieciujące

12 Metody przeszukiwania przestrzeni konformacyjnej Przeszukiwanie konformacyjne systematyczne i losowe Metoda symulacji Monte Carlo Metoda symulacji Dynamiki Molekularnej i Stochastycznej Metoda mieszana MC/SD

13 Cel pracy Obliczenie długości 16 homo-dwufunkcyjnych czynników sieciujących metodą MC/SD pracownia dr. hab. J. Bujnickiego IIMCB, Warszawa pracownia dr. hab. P. Friedhoffa Uniwersytet Giessen, Niemcy

14 Materiały Obliczenia: Klaster halo Oprogramowanie firmy Schrodinger: Maestro budowa modelowych cząsteczek Jaguar obliczenia ab initio MacroModel minimalizacja energii, symulacje MC/SD Analiza danych: Statistica

15 Metody Zbudowanie modelowych cząsteczek Minimalizacja energii metoda najszybszego spadku 100 kroków metodą sprzęŝonych gradientów RMS gradientu energii 0,05 kj*mol -1 * Å -1 Model rozpuszczalnika GB/SA Pole siłowe AMBER* Obliczenia ładunków atomowych ESP Obliczenia ab initio B3LYP (metoda DFT) Baza funkcyjna 6-31G** Model Poissona-Boltzmanna dla wody Symulacje MC/SD Pole siłowe AMBER* Model rozpuszczalnika GB/SA Temperatura 300 K Krok czasowy 1,5 fs Stosunek kroków SD : MC wynosił 1:1 Faza równowaŝenia 50 ps Czas symulacji 100 ns Monitorowanie długości co 1 ps

16 Homo dwufunkcyjne czynniki sieciujące MTS owe -SH -NH 2 MTS-1-MTS MTS-8-O2-MTS MTS-pX-MTS MTS-2-MTS MTS-11-O3-MTS MTS-3-MTS MTS-14-O4-MTS MTS-4-MTS MTS-17-O5-MTS MTS-5-MTS MTS-6-MTS maleimido-azobenzen (AzoMal) maleimidowe MTS-8-MTS zawierające grupę sulfo NHS MTS-10-MTS BS3 DTSSP

17 Cząsteczki modelowe -SH -NH 2 MTS owe maleimidowe zawierające grupę sulfo NHS

18 Wyniki MTS-pX-MTS liczba konformacji odległość S [Å]

19 MTS-owe czynniki sieciujące

20 Homo-dwufunkcyjne MTS-owe czynniki sieciujące

21 Homo-dwufunkcyjne maleimidowe czynniki sieciujące AzoMal-cis AzoMal-trans O O O N N O N N liczba konformacji liczba konformacji odległość S [Å] odległość S [Å]

22 Homo-dwufunkcyjne maleimidowe czynniki sieciujące 6000 AzoMal 5000 liczba konformacji cis trans odleg S [Å]

23 Homo-dwufunkcyjne czynniki sieciujące zawierające grupę sulfo-nhs BS3 DTSSP liczba konformacji liczba konformacji odległość S [Å] odległość S [Å]

24 Testy zbieŝności

25 Porównanie otrzymanych długości z wartościami uŝywanymi w publikacjach {Green, 2001 #15},{Guan, 2002 #31},{Grintsevich, 2008 #11},{Ermolova, 2003 #32},{Loo, 2001 #33} (Pierce Chemical, Rockford IL, 2008), (Pierce Chemical, 1999)

26 Czynniki sieciujące jako linijki molekularne

27 Doświadczalna weryfikacja wyników liczba konformacji odległość S [Å]

28 Dziękuję za uwagę.

Porównanie ilości i jakości DNA wyizolowanego z komórki roślinnej i zwierzęcej

Porównanie ilości i jakości DNA wyizolowanego z komórki roślinnej i zwierzęcej Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej Katedra Technologii Leków i Biochemii Kultury tkankowe i komórkowe roślin i zwierząt Porównanie ilości i jakości DNA wyizolowanego z komórki roślinnej i zwierzęcej

Bardziej szczegółowo

semestr zimowy 2012/2013

semestr zimowy 2012/2013 Wybrane zagadnienia z fizyki fazy skondensowanej Elektronika molekularna kod przedmiotu: 13.2,13.4-4-EM/II dr Wojciech Kamiński semestr zimowy 2012/2013 Laboratorium dla specjalności fizyka nowych materiałów

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY INFORMATOR Technologia Chemiczna Studia II stopnia WARSZAWA 2015 Kierunek Technologia Chemiczna Analityka i fizykochemia procesów i materiałów Chemia medyczna

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH METODAMI SPEKTROSKOPOWYMI SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI (IR)

IDENTYFIKACJA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH METODAMI SPEKTROSKOPOWYMI SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI (IR) IDENTYFIKACJA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYC METODAMI SPEKTROSKOPOWYMI SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI (IR) Metodą o bardzo dużym znaczeniu w organicznej analizie strukturalnej jest spektroskopia w podczerwieni (spektroskopia

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI SEPARACYJNE. Piotr Stepnowski. Elżbieta Synak. Beata Szafranek. Zbigniew Kaczyński. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

TECHNIKI SEPARACYJNE. Piotr Stepnowski. Elżbieta Synak. Beata Szafranek. Zbigniew Kaczyński. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TECHNIKI SEPARACYJNE Piotr Stepnowski Elżbieta Synak Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Beata Szafranek Zbigniew

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 08.03.2000, PCT/NL00/00152 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 08.03.2000, PCT/NL00/00152 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204373 (21) Numer zgłoszenia: 351486 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 08.03.2000 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie Informatyka Studia inżynierskie 1. Spis treści PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO...5 Język angielski...6 Wychowanie fizyczne...7 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE WEDŁUG STANDARDÓW...8 Analiza matematyczna i algebra

Bardziej szczegółowo

MODELE BUDOWY WĘGLA AKTYWNEGO I MOŻLIWOŚĆ ICH WYKORZYSTANIA W BADANIU ZJAWISK POWIERZCHNIOWYCH

MODELE BUDOWY WĘGLA AKTYWNEGO I MOŻLIWOŚĆ ICH WYKORZYSTANIA W BADANIU ZJAWISK POWIERZCHNIOWYCH Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle (2008) PIOTR A. GAUDEN, ARTUR P. TERZYK, SYLWESTER FURMANIAK Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii, Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy,

Bardziej szczegółowo

Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdaoski, ul. Kładki 24, 80-822 Gdaosk

Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdaoski, ul. Kładki 24, 80-822 Gdaosk Wykrywanie wirusów Marcin Łoś Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdaoski, ul. Kładki 24, 80-822 Gdaosk Instytut Chemii Fizycznej PAN, Wydział III, Kasprzaka 44/52 01-224 Warszawa

Bardziej szczegółowo

POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH. Kraków, 2004 21.03.2013

POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH. Kraków, 2004 21.03.2013 Anna Linscheid Katedra Chemii i Fizyki, Uniwersytet Rolniczy Do użytku wewnętrznego ĆWICZENIE 11 POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH Kraków, 24 21.3.213 SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA...

Bardziej szczegółowo

CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA

CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA Szkoły Europejskie Biuro Sekretarza Generalnego Rady Nadzorczej Jednostka Pedagogiczna Nr.: 2004-D-72-pl-4 Oryg.: FR Wersja PL CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA Rada Nadzorcza Szkół Europejskich

Bardziej szczegółowo

Nanotechnologia, kosmetyki, chemia supramolekularna. Praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Schroedera

Nanotechnologia, kosmetyki, chemia supramolekularna. Praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Schroedera Nanotechnologia, kosmetyki, chemia supramolekularna Praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Schroedera Cursiva 2010 Recenzenci Wydanie I 2010 Cursiva http://www.cursiva.pl ISBN 978-83-62108-04-6 Spis treści

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A ZADANIA OBOWIĄZKOWE

CZĘŚĆ A ZADANIA OBOWIĄZKOWE CZĘŚĆ A ZADANIA BWIĄZKWE Zadanie A1 dczyn roztworów blicz wartość ph (z dokładnością do jednej cyfry po przecinku) oraz określ odczyn następujących roztworów: a. 0,10 mol/dm 3 Na C 3 ; b. 0,10 mol/dm 3

Bardziej szczegółowo

Wybrane zasady Schiffa badanie struktury i dynamiki

Wybrane zasady Schiffa badanie struktury i dynamiki Wybrane zasady Schiffa badanie struktury i dynamiki Natalia Osiecka Praca na stopień doktora nauk fizycznych wykonana pod kierunkiem Prof. dr hab. Marii Massalskiej-Arodź Promotor pomocniczy: dr Ewa Juszyńska-Gałązka

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ

POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ Patrycja Grzeszczak Reakcja cienkiej warstwy palladu na proces tworzenia i rozkładu wodorku obserwacje w rozdzielczości nanometrycznej metodą mikroskopii

Bardziej szczegółowo

Jolanta Królczyk PROCES MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWYCH MATERIAŁÓW ZIARNISTYCH W MIESZALNIKU ŚLIMAKOWYM

Jolanta Królczyk PROCES MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWYCH MATERIAŁÓW ZIARNISTYCH W MIESZALNIKU ŚLIMAKOWYM PROCES MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWYCH MATERIAŁÓW ZIARNISTYCH W MIESZALNIKU ŚLIMAKOWYM Jolanta Królczyk Katedra Techniki Rolniczej i Leśnej, Politechnika Opolska 1 WPROWADZENIE Proces mieszania jest szczególną

Bardziej szczegółowo

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2009/10

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2009/10 TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INśYNIERSKICH dla studentów sem. 6. w roku akad. 2009/10 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem kartę pracy dyplomowej, którą naleŝy

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji projektów informatycznych

Zasady organizacji projektów informatycznych Zasady organizacji projektów informatycznych Systemy informatyczne w zarządzaniu dr hab. inż. Joanna Józefowska, prof. PP Plan Definicja projektu informatycznego Fazy realizacji projektów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Programy przedmiotów na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunek Automatyka i Robotyka 1 SPIS TREŚCI:

Programy przedmiotów na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunek Automatyka i Robotyka 1 SPIS TREŚCI: Programy przedmiotów na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunek Automatyka i Robotyka 1 SPIS TREŚCI: IDENTYFIKATOR NAZWA PRZEDMIOTU STRONA AAPN01U00N11 JĘZYK ANGIELSKI W MECHANICE I BUDOWIE MASZYN...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA GENETYCZNA: WYROK CZY MOŻLIWOŚĆ

INFORMACJA GENETYCZNA: WYROK CZY MOŻLIWOŚĆ ARTYKUŁY Zagadnienia Filozoficzne w Nauce XXXIII / 2003, s. 64 73 Magdalena FIKUS Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Warszawa INFORMACJA GENETYCZNA: WYROK CZY MOŻLIWOŚĆ Mówimy o terapii genowej, jak gdyby

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE STĘŻENIA BARWNIKÓW W WODZIE METODĄ UV-VIS

OZNACZANIE STĘŻENIA BARWNIKÓW W WODZIE METODĄ UV-VIS OZNACZANE STĘŻENA BARWNKÓW W WODZE METODĄ UV-VS. SPEKTROFOTOMETRA UV-Vis Spektrofotometria w zakresie nadfioletu (ang. ultra-violet UV) i promieniowania widzialnego (ang. visible- Vis), czyli spektrofotometria

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW CHEMIA III etap edukacyjny Cele kształcenia wymagania ogólne I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. Uczeń pozyskuje i przetwarza informacje

Bardziej szczegółowo

Zakład Języków Programowania Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski

Zakład Języków Programowania Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA wykład 7: MIARY OPROGRAMOWANIA ( na podstawie wykładów prof. dr hab. K. Subiety, Instytut Informatyki PAN ) dr inż. Leszek Grocholski Zakład Języków Programowania Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Stopka TWORZENIE WYSOKODOSTĘPNYCH KLASTRÓW DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA PRZYKŁADZIE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ

Krzysztof Stopka TWORZENIE WYSOKODOSTĘPNYCH KLASTRÓW DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA PRZYKŁADZIE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Krzysztof Stopka TWORZENIE WYSOKODOSTĘPNYCH KLASTRÓW DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA PRZYKŁADZIE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT. 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej

AUTOREFERAT. 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej Załącznik nr 2 AUTOREFERAT 1. Imię i nazwisko Krzysztof Burnecki 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej Dyplom magistra inżyniera

Bardziej szczegółowo

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Mechaniczno Energetycznym PWr dr hab. inż. Henryk Kudela Streszczenia przygotował do druku mgr inż. Andrzej Kosior 2 Spis treści Zakład Chłodnictwa i Pomp Ciepła...

Bardziej szczegółowo

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Praca magisterska Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Anna Węgrzynkiewicz Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: Modelowanie

Bardziej szczegółowo

Różne oblicza biologicznej roli glutationu The different aspects of the biological role of glutathione

Różne oblicza biologicznej roli glutationu The different aspects of the biological role of glutathione Postepy Hig Med Dosw. (online), 2007; 61: 438-453 e-issn 1732-2693 www.phmd.pl Review Received: 2007.02.21 Accepted: 2007.06.26 Published: 2007.07.11 Różne oblicza biologicznej roli glutationu The different

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ. POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Anna Bielutin

INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ. POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Anna Bielutin INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Anna Bielutin POLLUTION LEVEL MONITOR INTERAKTYWNA WIZUALIZACJA PARAMETRÓW ŚRODOWISKA Z WYKORZYSTANIEM GOOGLE MAPS

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii. Sylwia Żołądek

Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii. Sylwia Żołądek Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii Sylwia Żołądek Hybrydowe materiały elektrokatalityczne zawierające nanocząstki złota stabilizowane polioksometalanami Praca doktorska wykonana w Pracowni Elektroanalizy

Bardziej szczegółowo